*

laugardagur, 23. febrúar 2019
Innlent 14. febrúar 2018 08:48

Hagnaður Íslandsbanka 13,2 milljarðar

Hagnaður Íslandsbanka dróst saman um þriðjung milli ára ef horft er á 4. ársfjórðung, en ríflega helming fyrir árið.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Íslandsbanki hagnaðist um 13,2 milljarða á síðasta ári, sem er nokkur lækkun frá 20,2 milljarða lækkun ársins 2016. Ef fjórði ársfjórðungur er borinn saman milli ára sést að hagnaðurinn hefur dregist saman um , það er úr 4,6 milljarði niður í 3,1 milljarð.

Í tilkynningu frá bankanum segir að munurinn á hagnaði ársins 2017 og 2018 skýrist aðallega af einskiptistekjum af sölu Borgunar á hlutum í Visa Europe árið 2016. Arðsemi eigin fjár bankans á árinu var 7,5%, samanborið við 10,2% árið 2016.

Tæplega 200 milljarðar í ný lán

„Árið 2017 var tímabil breytinga og uppbyggingar fyrir okkur hjá Íslandsbanka. Við innleiddum nýtt skipulag, fullkláruðum flutning í nýjar höfuðstöðvar og endurnýjuðum grunnkerfi bankans,“ nefnir Birna Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka ásamt fleiru.

„Þrátt fyrir þessar miklu breytingar gekk rekstur bankans mjög vel á árinu. Lánasafn bankans óx um 9,8% og námu ný lán 199 milljörðum króna og skilaði bankinn 13,2 milljarði króna hagnaði eftir skatta með arðsemi af reglulegri starfsemi upp á 10,3% sem er í samræmi við okkar markmið. 

Lánshæfismat bankans hækkaði og stigum við frekari skref í átt að hagstæðari fjármagnsskipan með fyrstu víkjandi skuldabréfaútgáfu íslensks fjármálafyrirtækis á erlendum markaði frá árinu 2008.“

Hagnaðurinn úr 4,6 í 3,1 milljarða á 4. ársfjórðungi

Hagnaður eftir skatta fyrir fjórða ársfjórðung nam 3,1 milljarði, sem er ... en á sama tíma í fyrra þegar hann var 4,6 milljarðar króna. Fór arðsemi eign fjár úr 9,0% á fjórða ársfjórðungi 2016 niður í 6,9% á sama tíma 2017. Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi fór úr 11,7% niður í 8,1% á sama tímabili, en þá er miðað við 15% eiginfjárhlutfall þáttar 1. 

Hreinar vaxtatekjur á ársfjórðungnum námu 7,3 milljörðum króna, sem er lækkun frá 8,1 milljarði ári fyrr en vaxtamunurinn var 2,8% í fyrra, en hafði verið 3,2% árið áður. Hreinar þóknunartekjur voru 3,6 milljarðar króna, sem er eilítil lækkun frá 3,8 milljarða þóknunartekjum síðasta ársfjórðungs ársins 2016.

Helstu atriði í ársuppgjörinu:

 • Hagnaður eftir skatta var 13,2 ma. kr. samanborið við 20,2 ma. kr. árið 2016.  Munurinn skýrist aðallega af einskiptistekjum af sölu Borgunar á hlutum í Visa Europe 2016. Arðsemi eigin fjár var 7,5% á árinu, samanborið við 10,2% árið 2016. 
 • Hagnaður af reglulegri starfsemi var 13,8 ma. kr. samanborið við 15,1 ma. kr.árið 2016. 
 • Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi miðað við 15% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 10,3% á árinu 2017, samanborið við 10,7% árið 2016.
 • Hreinar vaxtatekjur voru 30,0 ma. kr. (2016: ISK 31,8 ma. kr.), sem er 5,7% lækkun milli ára. Vaxtamunur var 2,9% (2016: 3,1%).
 • Hreinar þóknanatekjur voru 13,8 ma. kr. samanborið við 13,7 ma. kr. árið 2016, sem er 0,2% hækkun milli ára.
 • Stjórnunarkostnaður var 27 ma. kr., örlítið hærri en árið 2016. Þegar einskiptiskostnaður er undanskilinn hækkar kostnaður um 4,5% sem þýðir raunhækkun um 2,7% sé tillit tekið til verðbólgu. Þetta má aðallega rekja til fjárfestingar í tæknibúnaði þar á meðal Sopra kerfinu sem mun leysa af hólmi eldri grunnkerfi innlána og greiðslumiðlunar. Höfuðstöðvar bankans voru sameinaðar í nýjum höfuðstöðvum í Norðurturni í Kópavogi sem hafði tímabundinn viðbótarkostnað í för með sér.
 • Kostnaðarhlutfall var 62,5% (2016: 56,9%), en sértækur bankaskattur og einskiptiskostnaður eru undanskildir við útreikning kostnaðarhlutfalls.
 • Heildar eignir voru 1.036 ma. kr. (sept17: 1,078 ma. kr.). Útlán til viðskiptavina og lausafjársafn bankans voru samtals 92% af stærð efnahagsreiknings við lok tímabilsins.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 9,8% (67,3 ma. kr.) á árinu og voru 755 ma. kr. í lok árs. Ný útlán voru 199 ma. kr. á árinu og dreifðust vel á milli viðskiptaeininga bankans.
 • Gæði eignasafns bankans halda áfram að batna, en hlutfall lána í vanskilum umfram 90 daga var 1,0% (sept17: 1,1%).
 • Innlán frá viðskiptavinum lækkuðu á árinu sem er í samræmi við væntingar um 4,6% (27 ma. kr.) og voru 567 ma. kr. í árslok.
 • Eiginfjárhlutfall var 24,1% og eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) var 22,6% í árslok, samanborið við 22,6% og 22,5% við lok september 2017.
 • Lausafjárstaða bankans er sterk og umfram kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið. Við árslok var lausafjárhlutfallið (LCR) 142% (sept17: 183%) og fjármögnunarhlutfallið (NSFR) var 117% (sept17: 115%).
 • Vogunarhlutfall var 16,2% við árslok samanborið við 15,3% við lok sept 2017, sem telst hóflegt bæði í innlendum og erlendum samanburði.
 • Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfismat frá tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum.  Í janúar 2017 hækkaði Fitch Ratings mat sitt í BBB/F3 með stöðugum horfum og í október 2017 hækkaði S&P Global Ratings mat sitt í BBB+/A-2 með stöðugum horfum. Fitch staðfesti matið í desember 2017.