*

mánudagur, 18. febrúar 2019
Innlent 13. febrúar 2018 08:48

Hagnaður Reita eykst um tæp 50%

Hagnaður Reita á árinu 2017 var 135% hærri en fyrir árið 2016, en hagnaður fjórða ársfjórðung jókst um 48%.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Hagnaður Reita jókst úr 3,3 krónum í 7,9 krónur á hlut, sem er tæplega 140% milli ára. Ef horft er á árið í heild sést að hagnaður ársins ríflega tvöfaldaðist og þriðjungi meira, það er hann jókst um 135% milli ára, úr 2.417 milljónum í 5.671 milljón. Stjórn  félagsins gerir tillögu um greiðslu á arði að fjárhæð 1,50 kr. á hlut eða 1.060 milljónir króna.

Minni hagnaðaraukning á 4. ársfjórðungi en árinu í heild

Heildarhagnaður Reita á fjórða ársfjórðungi ársins 2017 nam 1.395 milljónum króna, sem er tæplega 48% aukning frá sama tímabili árið 2016 þegar hagnaðurinn nam 945 milljónum króna. Námu hreinar leigutekjur félagsins á ársfjórðungnum 2.040 milljónum og var rekstrarkostnaðurinn fyrir matsbreytingu eigna 1.881 milljón. Á sama tíma ári fyrr voru sömu fjárhæðir 1.908 milljónir og 1.770 milljónir.

Matsbreyting fjárfestingareigna ársins 2016 nam 524 milljónum en árið 2017 nam matsbreytingin 952 milljónum króna. Fór rekstrarhagnaðurinn milli tímabilana úr 2.294 milljónum í 2.833 milljónir, og hagnaðurinn fyrir tekjuskatt úr 1.326 milljónum í 1.746 milljónir.

Hér má sjá samanburð áranna 2016 og 2017:

  • Leigutekjur 2017 námu 10.781 milljónum króna, en árið 2016 námu þær 10.035 milljónum króna. Jukust þær um 7,4% frá fyrra ári
  • Rekstrarhagnaður (NOI) ársins 2017 var 7.301 milljónir króna en árið 2016 voru þær 6.925 milljónir króna
  • Matshækkun fjárfestingareigna nam 3.852 milljónum króna, en árið 2016 námu þær 347 milljónum króna
  • Hagnaður ársins var 5.671 milljónir króna, en árið 2016 námu þær 2.417 milljónum króna
  • Hagnaður á hlut var 7,9 krónur en árið 2016 3,3 krónur á hlut
  • Virði fjárfestingareigna var 135.002 milljónir króna þann 31.12.2017 samanborið við 125.719 milljónir króna í lok árs 2016
  • Eigið fé í lok ársins var 49.281 milljónir króna samanborið við 46.156 milljónir króna árið 2016
  • Eiginfjárhlutfallið var 35,1% en 2016 var það 34,4%
  • Vaxtaberandi skuldir í lok ársins námu 77.491 milljónum króna, en árið 2016 76.223 milljónum króna
  • Stjórnendur vænta þess að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu á árinu 2018 verði 7.350 til 7.500 milljónir króna miðað við núverandi eignasafn

Fögnuðu 30 ára afmæli

Guðjón Auðunsson, forstjóri minnir á að á árinu 2017 hafi Reitir fagnað 30 ára afmæli en félagið rekur upphaf sitt til opnunar Kringlunnar árið 1987. „Afmælisárið var viðburðaríkt. Á síðari hluta þess lá fyrir niðurstaða hugmyndasamkeppni um skipulag Kringlusvæðisins til framtíðar sem Reykjavíkurborg og Arkitektafélag Íslands efndu til í samvinnu við Reiti,“ segir Guðjón. 

„Skipulagstillögur úr samkeppninni sýna fram á að svæðið geti vel borið 140-170 þúsund fermetra uppbyggingu til viðbótar og að mögulegt sé að fjölga íbúðum verulega miðað við núverandi heimildir í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Endanlegt umfang byggðarinnar mun ráðast í kjölfar vinnu við rammaskipulag þar sem einnig verður horft til samgönguþátta og umferðarskipulags.

Reitir fjárfestu á árinu fyrir um 4.500 milljónir króna í nýjum eignum, en félagið fylgir samþykktri fjárfestinga- og arð­semis­stefnu þegar kemur að nýfjárfestingum. Kaup á atvinnusvæði í landi Blikastaða og húsnæði Alda Hotel Reykjavík við Laugaveg eru helstu fjárfestingarnar.

Á síðustu árum hefur hlutdeild fasteignagjalda í rekstrarkostnaði félagsins farið mjög vaxandi og horfur eru á að það hlutfall eigi enn eftir að hækka. Fasteignagjöld hafa hækkað úr rúmum 14% í rúm 17% sem hlutfall af leigutekjum félagsins á síðustu þremur árum og hefur heildarfjárhæðin hækkað um ríflega 40% fyrir eignasafn félagsins. Er þessi breyting til marks um mjög aukna skattheimtu sveitarfélaga af bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæði sem leiðir af sér hækkandi húsnæðis­kostnað heimila og fyrirtækja.

Félagið hélt áfram útgáfu skuldabréfa á árinu og nam útgáfa ársins 4.090 milljónir króna að nafnvirði. Félagið hefur þá gefið út markaðsskráð skuldabréf fyrir 39.685 milljónir króna að nafnvirði og myndar sú fjármögnun mikilvægan hluta af heildarfjármögnun félagsins.“

Rekstrarafkoma ársins

Leigutekjur ársins 2017 námu 10.781 milljónir króna samanborið við 10.035 milljónir króna á árinu áður. Vöxtur tekna er því 7,4% milli ára. Tekjur af sambærilegu eignasafni jukust um rúm 4% á milli ára, 2,2 prósentustig umfram verðlag, og skiluðu helmingi aukningar ársins. 

Nýtingarhlutfall eigna félagsins var 96,2% samanborið við 96,9% á árinu 2016. Lægri nýtingu á árinu má aðallega rekja til umbreytinga í norðurenda Kringlu á 2. ársfjórðungi. Útlit er fyrir að nýting á árinu 2018 verði betri en á árinu 2017.

Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna nam 2.878 milljónir króna á árinu samanborið við 2.565 milljónir króna á árinu 2016 og jókst um 12,2% milli ára. Hækkun fasteignagjalda skýrir nær alla hækkun á milli ára. Samdráttur var í viðhaldi og endurbótum á milli ára en aukning í afskriftum viðskiptakrafna og öðrum rekstrarkostnaði.

Stjórnunarkostnaður félagsins jókst um 10,5% milli ára og nam 602 milljónir króna á árinu samanborið við 545 milljónir króna á árinu 2016. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og fjármagnsliði nam 7.301 milljónir króna á árinu samanborið við 6.925 milljónir króna árið áður og vex um 5,4% milli ára.

Fjárfestingareignir og fjármögnun

Virði fjárfestingareigna jókst um 9.283 millj. kr. á árinu en kaup á húsnæði Hótel Öldu við Laugaveg 66-70 á fyrsta ársfjórðungi og kaup á lóðum í Blikastaðalandi eru umfangmest. 

Fjárfesting í endurbótum á fjárfestingareignum nam 1.761 milljónir króna á árinu en þar vega breytingar í Kringlunni þyngst. Matsbreyting fjárfestingareigna á árinu nam 3.852 milljónir króna og er að stærstum hluta tilkomin vegna lækkunar á ávöxtunarkröfu í mati eigna.

Fjármagnsgjöld ársins námu 4.372 milljónir króna samanborið við 4.355 milljónir króna árið áður. Lægri verðbólga dregur úr áhrifum aukinna vaxta vegna hækkunar lána. Meðalkjör verð­tryggðra skulda í árslok voru 3,86%.

Horfur fyrir árið 2018

Áætlað er að tekjur ársins 2018 verði á bilinu 11.050 - 11.200 milljónir króna og að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu verði á bilinu 7.350 - 7.500 milljónir króna. 

Horfur ársins taka mið af af eignasafni félagsins eins og það stendur í dag. Stjórnendur vænta þess að fjárfesta á árinu fyrir allt að 10.000 milljónir króna.