*

þriðjudagur, 18. desember 2018
Innlent 8. janúar 2018 11:43

Kerfisbundin aukning tekjuójöfnuðar

ASÍ gagnrýnir misháa hækkun viðmiðunar skattþrepa annars vegar og skattleysismarka hins vegar.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Alþýðusamband Íslands segja að lögbundnar vísitöluhækkanir sem miðað er við til að mynda í skattkerfinu leiða kerfisbundið til aukins tekjuójafnaðar. Þannig hafi persónuafslátturinn hækkað um 1,9% um áramótin meðan tekjumörk í efra skattþrepi hafi hækkað um 7,1% sem þeir segja vera misræmi sem auki ráðstöfunartekjur fólks mismikið eftir tekjustigi.

Eins og Viðskiptablaðið hefur fjallað um tók í gildi um áramótin hækkun á hvort tveggja viðmiðunum persónuafsláttar og skattþrepa, en fyrrnefnda hækkunin miðast við vísitölu neysluverðs en sú síðarnefnda miðast við launavísitölu.

Bendir ASÍ að þróun persónuafsláttar hafi meiri áhrif á skattbyrði eftir því sem tekjurnar séu lægri og segja að líta megi á skattleysismörkin sem fyrsta þrep tekjuskattkerfisins. Líkt og fram kom í umfjöllun Viðskiptablaðsins skilgreinir ASÍ hugtakið skattbyrði sem samspil bóta og tekjuskatts í tekjum einstaklinga, en ekki áhrif skatta eingöngu.

„Tekjumörk í efra skattþrepi hafa hins vegar einungis áhrif á skattbyrði tekjuhærri hópa,“ segir á vef Alþýðusambandsins. „Þannig má segja að tekjumörkin í fyrsta þrepi (skattleysismörkin) hafi um áramót hækkað úr 143.224 krónum á mánuði í kr. 145.899 eða um 1,9% á sama tíma og tekjumörkin í efra þrepi hækkuðu úr 834.707 kr. í 893.713 kr. eða um 7,1%.“

Hátekjufólk fái 78 þúsund krónur meðan aðrir fái 12 þúsund

Segir ASÍ að þessi breyting valdi því að ráðstöfunartekjur hátekjufólks aukist um 78.000 krónur meðan lág- og millitekjufólk fái tæplega 12 þúsund króna aukningu sinna ráðstöfunartekna. 

„Þannig lækkaði sem dæmi staðgreiddur tekjuskattur og útsvar hjá einstaklingi með 350.000 krónur í mánaðarlaun um áramótin úr 71.211 krónum á mánuði í kr. 70.223 krónur og ráðstöfunartekjur þessa einstaklings jukust þannig um 988 krónur á mánuði eða 11.800 krónur á ári sem samsvarar 0,3% aukningu ráðstöfunartekna,“ segir í umfjöllun ASÍ. 

„Ef litið er á hag þeirra sem eru með tekjur yfir efri tekjumörkunum skattkerfisins, þ.e. yfir 893.713 kr.,lækkar staðgreiddur tekjuskattur og útsvar hins vegar mun meira hjá þeim eða um 6.476 krónur á mánuði. Ráðstöfunartekjur þeirra hækka því um ríflega 77.700 krónur á ári, sem samsvarar t.a.m. 0,9% aukningu ráðstöfunartekna hjá einstaklingi sem hefur 1.000.000 kr. mánaðarlaun.