*

mánudagur, 25. mars 2019
Innlent 29. september 2017 13:38

Lækkun tolla skilaði sér í vasa neytenda

Afnám tolla og vörugjalda skilaði sér til neytenda samkvæmt úttekt Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.

Pétur Gunnarsson
Haraldur Guðjónsson

Forsætisráðuneytið óskaði nýverið eftir því við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að stofnunin tæki að sér að greina áhrif tolla og vörugjalda á verðlag, sú skýrsla liggur nú fyrir. Helstu niðurstöður hennar eru þær að lækkun gjalda hafi skilað sér í vasa neytenda. Smásöluverð allra varanna lækkaði og álagning kaupmanna, mæld í krónum, lækkaði eða breyttist lítið á sjö vörum af átta. 

Talsverðar breytingar hafa verið gerðar á tollum, vörugjöldum og virðisaukaskatti á síðustu árum. Tollar á allar vörur, að búvörum undanskildum, voru afnumdir í tveimur skrefum í ársbyrjun 2016 (föt og skór), og 2017 (aðrar vörur). Almenn vörugjöld voru afnumin í einum áfanga í ársbyrjun 2015. Almennur virðisaukaskattur var lækkaður úr 25,5% í 24% í ársbyrjun 2015 en lægra skattþrepið var hækkað úr 11% í 14% á sama tíma. 

Hagfræðistofnun mat álagningu kaupmanna á átta tegundum innfluttra matvara, fatnaðar og heimilistækja á árunum 2014 til 2017. Þá voru verið borin saman fyrir og eftir kerfisbreytingu — og var þróun álagningar í krónum var síðan notuð sem mælikvarði á kjarabætur neytenda. Til að mynda lækkaði álagning á 1 kg. af strásykri úr 65 krónur árið 2014 niður í 41 krónu árið 2017. Álagning á gallabuxur úr 8.452 krónur niður í 7.961 krónum og álagning á ísskápum úr 26.962 krónum niður í 20.515 krónum. 

Hægt er að kynna sér betur skýrsluna og helstu niðurstöður hennar hér.

Stikkorð: Tollar afnám skilaði sér