*

laugardagur, 23. febrúar 2019
Innlent 17. janúar 2018 15:06

Síminn fær ekki aðgang að kerfi Vodafone

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafnar kæru Símans við skilyrði gerð vegna kaupa Fjarskipta á hluta af 365.

Ritstjórn

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafnar kröfu Símans hf. um breytingar á sátt Samkeppniseftirlitsins við Fjarskipti hf, að því er segir í fréttatilkynningu frá stofnuninni. Gerði Síminn kröfu um að hafa heildsöluaðgang að dreifikerfi Vodafone líkt og mælt er fyrir um að minni fyrirtæki fái þegar Samkeppniseftirlitið heimilaði kaupin.

Þann 9. október sl. heimilaði Samkeppniseftirlitið kaup Fjarskipta hf. (Vodafone) á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla hf. (365). Samruninn er háður skilyrðum sem Samkeppniseftirlitið og samrunaaðilar gerðu sátt um segir í tilkynningunni.

Skilyrtu aðgang við ný og smærri fyrirtæki

Á meðal þeirra skilyrða sem Vodafone gekkst undir vegna samrunans var að veita nýjum og smærri keppinautum tímabundinn heildsöluaðgang að mikilvægum sjónvarpsrásum og dreifikerfi Vodafone fyrir sjónvarp.

Með kæru til áfrýjunarnefndar samkeppnismála 3. nóvember 2017 kærði Síminn hf. ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í málinu og krafðist þess að breytingar yrðu gerðar á þeim skilyrðum sem voru sett samrunanum. 

Kröfðust sama aðgangs

Nánar tiltekið krafðist Síminn þess að skilgreiningu skilyrðanna um svokallaða nýja og smærri keppinauta yrði breytt þannig að skilyrðið um heildsöluaðgang að sjónvarpsrásum Vodafone næði einnig til Símans. Taldi Síminn jafnframt að Samkeppniseftirlitið hefði brotið gegn andmælarétti og rannsóknarreglu stjórnsýslulaga við rannsókn málsins. 

Með úrskurði sínum 16. janúar 2018 í máli Símans gegn Samkeppniseftirlitinu, hefur áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafnað kröfu Símans um breytingar á sátt eftirlitsins við Vodafone. 

Tók áfrýjunarnefndin m.a. fram að ekki verði „annað séð en að þau skilyrði sem samrunanum voru sett með sáttinni séu reist á málefnalegum grunni og að með þeim megi koma í veg fyrir þau skaðlegu áhrif á fjarskipta- og fjölmiðlamarkaði sem samruninn var ella líklegur til að hafa í för með sér.“ 

Þá var það jafnframt mat nefndarinnar að málsmeðferð við rannsókn samrunans hafi verið í samræmi við kröfur stjórnsýslulaga.