*

laugardagur, 17. nóvember 2018
Innlent 17. október 2018 14:40

Tryggingafélög styrkja hjartadeild LSH

SFF munu fyrir hönd vátryggingafélaganna Sjóvár, TM VÍS og Varðar leggja hjartadeild Landspítalans til 18 milljónir króna á næstu árum.

Ritstjórn
Davíð O. Arnar yfirlæknir hjartalækninga á Landspítala, Katrín Júliusdóttir framkæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja og Bylgja Kærnested deildarstjóri á hjartadeild skrifa undir samstarfssamninginn. Fulltrúar vátryggingfélaganna standa í aftari röð, en

Hinn 16. október var undirritaður samningur á milli Samtaka fjármálafyrirtækja og Landspítala um að vátryggingafélögin Sjóvá, TM, VÍS og Vörður styrki hjartadeild Landspítala um 18 milljónir króna á næstu þremur árum. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.

Styrknum verður varið til að stórefla fræðslu og forvarnarstarf  á vegum hjartadeildar, en verkefnið er ærið þar sem hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök Íslendinga. 

Í fyrstu verður megináherslan á að styrkja svokallaðar annars stigs forvarnir, það er forvarnir hjá þeim sem hafa þegar greinst með kransæðasjúkdóm. Það felur meðal annars í sér reykleysismeðferð, meðferð við háþrýstingi, sykursýki og hækkuðu kólesteróli. Einnig verður skoðað hvernig best er að efla forvarnir hjá þeim sem enn hafa ekki greinst með hjartasjúkdóm. Í því tilliti kynni að vera áhugavert að beina sjónum fyrst og fremst að yngri kynslóðum. 

Samningurinn felur meðal annars í sér þróun vefsíðu með gagnvirku fræðsluefni um kransæðasjúkdóma. Styrkurinn verður einnig nýttur til umbóta á aðstöðu sjúklinga og aðstandenda þeirra sem liggja á hjartadeild. Þá verður enn fremur lagt fé til eflingar starfsþróunar starfsfólks deildarinnar. 

„Vátryggingafélögin gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu þegar kemur að fræðslu og forvörnum. Forvarnir eru ákaflega mikilvægar þegar kemur að vörnum gegn sjúkdómum á borð við hjarta- og æðasjúkdóma. Þar getur lífsstíll og mataræði til að mynda skipt miklu máli til þess að koma í veg fyrir slíka sjúkdóma. Samkomulag vátryggingafélaganna og hjartadeildar er því mikið fagnaðarefni og mun án efa skila miklum árangri þegar fram í sækir,“ segir Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja. 

„Þetta er mjög áhugavert samstarf og sýnir í hnotskurn hversu mikla áherslu við viljum leggja á forvarnastarf og heilsueflandi aðgerðir á komandi árum. Það skyldi nefnilega seint vanmeta jákvæð áhrif þátta eins og hreyfingar, holls mataræðis, kjörþyngdar og góðra svefnvenja á heilbrigði,“ bætir Davíð O. Arnar, yfirlæknir hjartalækninga á Landspítala, við. 

Bylgja Kærnested deildarstjóri hjartadeildar Landspítala segir að endingu: „Til viðbótar við fornvarnarstarfið eru með þessum samningi sköpuð mikilvæg tækifæri til að bæta aðstöðu á deildinni svo og efla starfsþróun hjá þeim sem starfa á hjartadeild. Það er ekki síst mikilvægt þegar gríðarleg samkeppni er um heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega hjúkrunarfræðinga.“

Stikkorð: SFF Sjóvá TM Vörður VÍS