*

laugardagur, 4. júlí 2020
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


nóvember, 2007

 

Fimmtán milljarða króna tap FL Group [FL] af fjárfestingunni í bandaríska félaginu AMR er stærsta tap af einstakri fjárfestingu í sögu fjárfestinga Íslendinga erlendis, eftir því sem Viðskiptablaðið kemst næst. Fjárfestingar Íslendinga erlendis á síðustu árum og sókn þeirra á erlenda markaði, útrásin svokallaða, hófust fyrir alvöru seint á síðasta áratug og hafa vaxið mjög hratt. Almennt hafa þessar fjárfestingar og þau verkefni sem ráðist hefur verið í gengið afar vel og skilað miklum auði.


 

Ungverjaland er trúlega það land í Evrópu þar sem verðlag er hagstæðast og það á einnig við fasteignamarkaðinn. Fasteignaverðshækkanir í landinu hafa þó verið örar undanfarin misseri og árið 2006 námu meðaltalshækkanir á eldra húsnæði í Búdapest um 13,2%. Mikil samkeppni er meðal lánastofnana og dæmi um allt að 110% lán miðað við markaðsverð fasteigna.


 

Versti mánuður Úrvalsvísitölunnar frá upphafi


 

Capacent Gallup gerði könnun um viðhorf Álftnesinga um skipulag


 

Könnun á lestri viðskiptablaða meðal stjórnenda stórfyrirtækja, sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Viðskiptablaðið, leiðir í ljós að rúm 64% svarenda lesa Viðskiptablaðið reglulega, en 57% lesa Viðskiptablað Morgunblaðsins reglulega. Um 51% svarenda lesa Markað Fréttablaðsins reglulega, en um 11% nefna önnur blöð. Sé einungis horft til þeirra sem lesa viðskiptablöð reglulega eru 78% sem lesa Viðskiptablaðið, 70% Viðskiptablað Morgunblaðsins og 62% Markaðinn. Lestur viðskiptablaðanna þriggja hefur aukist frá síðustu könnun, sem gerð var á síðasta ári.


 

Ólafur Torfason hóf ungur störf í matvöruverslun föður síns við Grundarstíg - Þingholtum - og keypti hana seinna af honum. Undir lok áttunda áratugarins seldi hann einbýlishús sem hann hafði nýverið byggt, flutti í leiguhúsnæði og notaði söluandvirði hússins til að ganga til liðs við föður sinn og fleiri sem reistu verslunarkjarna við Engihjalla í Kópavogi og ráku þar verslunina Kaupgarð. Sá rekstur var seldur fáeinum árum seinna og í kjölfarið reist íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði í miðbæjarkjarna Garðabæjar. Enn var sá verslunarrekstur seldur og ráðist í byggingaframkvæmdir við Rauðarárstíg, þar sem Hótel Reykjavík hóf starfsemi árið 1992. Grand Hótel bættist við þremur árum síðar og loks Centrum við Aðalstræti.


 

Viðskiptavinir Vodafone á Íslandi munu frá og með 1. janúar greiða mun minna fyrir símtöl í útlöndum en hingað til. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Vodafone á Íslandi.


 

Olíutunnan fer niður fyrir 90 bandaríkjadali


 

Spron [SPRON] hefur hafið samstarf við Kaupþing [KAUP] um rekstur og útgáfu e-kortanna og hafa fyrirtækin stofnað nýtt félag, Ekort ehf., um reksturinn. Markmiðið með samstarfinu er að  tryggja framgang og aukna útbreiðslu e-kortanna á íslenskum kreditkortamarkaði. Félagið sinnir einnig samskiptum við samstarfsfyrirtæki og útgefendur.


 

Úrvalsvísitalan [OMX ISK] hefur hækkað um tæp 1,3% í dag og er 6,984 stig.


 

Samskiptafyrirtækið Nova boðar breytta notkun farsímans með tilkomu netsins í símann. Viðskiptavinum Nova býðst að fara á netið og spjalla saman á MSN í farsímanum.


 

Breska verðbréfafyrirtækið Cenkos Securities sendi frá sér tilkynningu í dag þess efnis að áhugi þeirra og Landsbankans [LAIS] á breska fjármálafyrirtækinu Close Brothers Group sé enn til staðar. Greint var frá þessu í Hálffimm fréttum Kaupþings.


 

Kristján L. Möller samgönguráðherra opnaði formlega í gær nýtt landkynningarsvæði í suðurbyggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Þar er farþegum sem eru að ferðast til landa utan Schengen gefinn kostur á því að líta glæsilega kynningarmynd um Ísland augum.


 

Vísitala framleiðsluverðs í október 2007 var 115,8 stig og lækkaði um 2,5% frá fyrri mánuði, samkvæmt því sem segir á vef Hagstofu Íslands.


 

Færst hefur í vöxt að fjárfestar frá Miðausturlöndum og Suðaustur-Asíu eignist áberandi hluti í vestrænum fjármálastofnunum.


 

Matís (Matvælarannsóknir Íslands) og norska rannsóknafyrirtækið SINTEF hafa gert með sér samkomulag sem hefur það að markmiði að efla rannsóknir, þróun og virði í sjávarútvegi og matvælaiðnaði á Íslandi og í Noregi. Samkomulagið gerir Matís kleift að taka þátt í rannsóknaverkefnum í samstarfi við SINTEF og norsk fyrirtæki í fiskeldi og matvælarannsóknum.


 

Landsvirkjun gaf út í sl. viku skuldabréf að fjárhæð 75 milljónir Bandaríkjadali undir EMTN rammasamningi fyrirtækisins (e. European Medium Term Notes), sem svarar til um 4,5 milljarða króna. Lánstíminn er 7 ár og eru kjör skuldabréfsins Libor + 0,07%.  msjónaraðilar útgáfunnar er belgíski bankinn DEXIA.  Með þessari útgáfu er fjármögnun ársins 2007 lokið.


 

Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra og Knut Storbergetdómsmálaráðherra Noregs hafa skrifað undir samkomulag um samstarf Íslands og Noregs um kaup og rekstur nýrra langdrægra björgunarþyrlu. Miðað er við að Ísland kaupi þrjár nýjar björgunarþyrlur og Noregur tíu til tólf.


 

Bresk og evrópsk fyrirtæki hafa ekki gefið út eitt einasta hávaxtaskuldabréf frá því að lausafjárkrísan hófst í ágústmánuði. Sérfræðingar segja sennilegt að fyrirtæki muni þurfa að bíða fram á næsta ár þangað til skuldabréfamarkaðurinn opnar fyrir útgáfu slíkra ruslbréfa (e. junk bonds), að því er The Daily Telegraph greinir frá.


 

Í Morgunkorni Glitnis er greint frá því að Geir H. Haarde, forsætisráðherra, hafi sagt í viðtali við fréttaveituna Bloomberg sem birtist í morgun að til greina komi að setja áform um frekari skattalækkanir á bið þar til að betra jafnvægi komist á í hagkerfinu. Geir segir tímasetningar skattalækkana vera afar mikilvægar og að ákvarðanir varðandi skattalækkanir verði teknar að vandlega athuguðu máli og með tilliti til þess hvað er að gerast í hagkerfinu þá stundina.


 

Úrvalsvísitalan [OMX ISK] hefur hækkað um tæp 1,3% í morgun og er 6,986 stig. OMXN 40 hefur hækkað um 0,9%.


 

Actavis hefur sett samheitalyfið Valpress (valsartan) á markað á Íslandi. Þetta er fyrsta samheitalyf hjartalyfsins Diovan sem fáanlegt er á Norðurlöndunum, en víðast hvar í Vestur-Evrópu verður samheitalyf ekki fáanlegt fyrr en í fyrsta lagi árið 2011.


 

Matsfyrirtækið Moody´s hefur tilkynnt að lánshæfiseinkunn Kaupþings sé til endurskoðunar vegna hugsanlegrar lækkunar. Lánshæfieinkunn Kaupþings nú er Aa3/C, en einkuninn var tekin til endurskoðunar í kjölfar tilkynningar Kaupþings síðastliðinn ágúst að bankinn hygðist yfirtaka hollenska bankann NIBC. Á sama tíma greindi Moody´s frá því að Baa1 lánshæfiseinkunn NIBC væri til endurskoðunar vegna hugsanlegrar hækkunar.


 

Kiwanishreyfingin á Íslandi hefur afhent Geðhjálp, BUGL og Forma samtals 14 milljónir króna sem söfnuðust í landssöfnuninni Lykill að lífi til styrktar geðsjúkum og aðstandendum þeirra.


 
Innlent
30. nóvember 2007

easyJet easy go

FL Group gjaldfærði 13 milljarða króna tap af stöðu sinni í bandaríska flugfélaginu AMR á þriðja ársfjórðungi og mun gjaldfæra 2 milljarða tap á fjórða ársfjórðingi. Tap félagsins af stöðunni er því um 15 milljarðar króna. Söluhagnaður FL Group af stöðu sinni í breska lágfargjaldaflugfélaginu easyJet nam 140 milljónum evra, eða rúmlega 12 milljörðum íslenskra króna á þá virði. Ljóst er að staðan í AMR hefur gert gott betur en að vega upp hagnaðinn af easyjet.


 

“Það hefur lengi verið yfirlýst stefna FL Group að dreifa eignasafni félagsins og eiga hluti í fyrirtækjum í margskonar atvinnustarfsemi,” sagði Halldór Kristmannsson framkvæmdastjóri Samskiptasviðs FL Group þegar vb.is spurði hann hvenær mörkuð hefði verið sú stefna að dreifa eignasafni félagsins.


 
Innlent
30. nóvember 2007

FL Group selur í AMR

FL Group hefur selt stærstan hluta eignar sinnar í AMR, móðurfélagi American Airlines og kemur salan með að styrkja sjóðsstöðu FL Group um 10 milljarða króna.


 

3G þjónustu Vodafone verður hleypt af stokkunum um helgina og samhliða henni verður boðið upp á möguleika til að hlaða niður mikið magn af erlendri tónlist með löglegum hætti. Auk þess að bjóða upp á gríðarlegt magn af tónlist í farsímann mun Vodafone leggja áherslu á þráðlaus 3G netsamskipti og bjóða fólki aðgang að netinu innan dyra og utan um allt þjónustusvæðið með afar einföldum hætti.  


 

Jón Gunnar Ottósson, forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands, var í dag kosinn forseti Bernarsamningsins á aðildarríkjafundi samningsins í Strasborg í Frakklandi. Bernarsamningurinn fjallar um verndun villtra plantna, dýra og lífsvæða í Evrópu og er einn af grundvallar samningum Evrópu á sviði umhverfisverndar.


 

Hlutabréf ýmist hækkuðu eða lækkuðu í Asíu í dag. Í Japan hækkaði Nikkei 225 um 1,1% og náði hæsta gildi sínu í þrjár vikur. Væntingar um vaxtalækkun í Bandaríkjunum fara vaxandi, en auk þess hafði það jákvæð áhrif að jenið veiktist lítillega, að því er segir í Financial Times. Hang Seng vísitalan í Hong Kong hækkaði um 0,6% en úrvalsvísitalan í Shanghæ lækkaði hins vegar um 2,6%, samkvæmt upplýsingum frá DowJones. Vísitalan hefur farið lækkandi frá því hún náði hámarki um miðjan október, en seðlabanki Kína hefur hækkað vexti fimm sinnum á þessu ári og skattar á hlutabréfaviðskipti hafa verið hækkaðir.


 

Stjórnvöld í Bandaríkjunum og helstu fjármálastofnanir nálgast nú samkomulag um að taka höndum saman um lausn undirmálslánakrísunnar, að því er fram kemur í frétt WSJ. Gert er ráð fyrir að frysta vexti ákveðinna undirmálsveðlána. Í fréttinni segir að slíkt samkomulag kynni að endurvekja traust hjá fjárfestum og íbúðareigendum í erfiðleikum, en báðir hópar hafi áhyggjur af að vextir á meira en tveimur milljónum breytilegra veðlána muni hækka mikið á næstu tveimur árum. Búist er við að einstök atriði samkomulagsins verði ef til vill kynnt í næstu viku.


 

Hagtölur gefa ekki einhlíta vísbendingu


 

- Þróun flugvélaviðskipta hefur mikil áhrif


 

Hlutabréf hækkuðu í kauphöllum Evrópu í dag. Í Bretlandi nam hækkunin 0,7%, sem er svipað og í Frakklandi. Í Þýskalandi nam hækkunin 0,5% og sömu sögu er að segja um úrvalsvísitölu Norðurlandanna, OMXN40.


 
Innlent
29. nóvember 2007

Hækkun í Kauphöllinni

Hlutabréf í Kauphöllinni hækkuðu um 1,2% í dag í 4,3 milljarða króna viðskiptum. FL Group [FL] hækkaði mest, um 3,8%, þá Spron [SPRON], um 3,6%, og í þriðja sæti var Icelandair [ICEAIR], sem hækkaði um 2,8%. 365 [365] lækkaði mest, um 3,2%, Færeyjabanki [FO-BANK] lækkaði um 2,9% og Eik Bank [FO-EIK] um 2,5%.


 
Fólk
29. nóvember 2007

Stefán Jón til NIB

Stefán Jón Friðriksson, viðskiptafræðingur í fjármálaráðuneytinu og ritari framkvæmdanefndar um einkavæðingu, hefur verið ráðinn svæðisstjóri fyrir Ísland hjá Norræna fjárfestingarbankanum. Svæðisstjóri á Íslandi ber ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini bankans hér á landi og annist lánveitingar og tengsl við alþjóðlegan fjármálamarkað vegna lána NIB til íslenskra aðila.


 

Stjórnendur Askar Capital hf. og indverska fjárfestingafyrirtækisins Skil Group tilkynntu í dag á Indlandi að fyrirtækin hefðu ákveðið að standa sameiginlega að stofnun framtaksfjármagnssjóðs (e. private equity fund). Sjóðurinn mun fjárfesta í fjölbreyttum og spennandi verkefnum á Indlandi og annars staðar í Suð-Austur Asíu. Bæði fyrirtækin munu leggja fram töluvert fjármagn í sjóðinn segir í tilkynningu.


 

- Sparisjóðirnir Byr og SPNOR kostuðu verkefnið


 

Forráðamenn Terra Securities, sem er fjárfestingabankaarmur Terra Gruppen, sem er leiðandi fjármálaafl í Noregi, tilkynntu í gær að þeir hygðust óska eftir gjaldþroti í kjölfar þess að yfirvöld drógu til baka leyfi þess til fjárfestingabankastarfsemi. Málið tengist ónógri upplýsingagjöf varðandi stöðutöku fjögurra sveitarfélaga í flóknum fjármálagjörningum sem síðar hrundu í verði.


 

Samkvæmt greiðsluuppgjöri ríkissjóðs fyrir janúar til október (báðir meðtaldir) nam handbært fé af rekstri ríkissjóðs um 51,2 milljörðum króna sem er 2,4 milljarða króna aukning frá sama tíma í fyrra. Hreinn lánsfjárjöfnuður er neikvæður um 11,9 milljarða króna sem er 58,6 milljörðum lakari útkoma en í fyrra.


 

Samkvæmt því sem segir í Morgunkorni Glitnis kemur væntanlega í ljós á næstunni hvort af kaupum Alfesca á breska félaginu Oscar Mayer Ltd verði. Oscar Mayer er matvælaframleiðandi sem sérhæfir sig í kældum tilbúnum réttum undir vörumerkjum stórmarkaða (e. private label).


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1% það sem af er degi og er tæp 6,880 stig. OMXN 40 hefur hækkað um 0,3%.


 

Morgunkorn Glitnis gerir úrvalsvísitöluna að umtalsefni í dag. Þar segir að grænar tölur sé byrjaðar að sjást í Kauphöllinni á ný eftir miklar lækkanir undanfarnar vikur. Úrvalsvísitalan hefur hækkað undanfarna tvo daga eftir nánast linnulausa lækkunarhrinu frá því í upphafi nóvember.Miklar hækkanir í BandaríkjunumFylgni íslenska hlutabréfamarkaðarins við erlenda markaði hefur verið mjög áberandi síðustu vikur en lækkunarhrina markaðarins hér heima í nóvembermánuði hefur nær alfarið stjórnast af erlendum áhrifum, segir í Morgunkorninu. Vænta má að aftur dragi úr fylgni við erlenda markaði þegar aukið jafnvægi kemst á hlutabréfa- og gjaldeyrismarkaði.


 

Askar Capital og indverska fyrirtækið Skil Group, skrifuðu undir samstarfssamning, á þriðjudag, í borginni Mumbai, sem áður nefndist Bombay. Sama dag opnaði Askar Capital skrifstofu í borginni.


 

Kjarasamningar Samtaka atvinnulífsins og launþegasamtaka eru lausir um áramót, og hafa viðræður staðið í nokkurn tíma. Gott samkomulag hefur ríkt milli aðila vinnumarkaðarins um samningsgerð á síðari árum, ef marka má samningstímabilið, en það hefur tvisvar í röð spannað fjögur ár sem er óvenjulangt á íslenskum vinnumarkaði.


 

Nýr markaður fyrir hlutabréfatengd réttindi á Nordic Exchange Iceland


 

Peningamagn í umferð á evrusvæðinu jókst meira í októbermánuði en hagfræðingar höfðu spáð fyrir um. Hefur vöxtur í peningamagni á ársgrundvelli ekki verið meiri í 28 ár, samkvæmt nýjum hagtölum sem evrópski seðlabankinn birti á þriðjudaginn. Slíkur vöxtur mun auka enn á áhyggjur seðlabankans af verðbólguþrýstingi á evrusvæðinu. Sérfræðingar segja að aukið peningamagn í umferð eigi ekki að koma á óvart, sökum vaxandi áhættufælni fjárfesta: Margir hafa fært sig úr áhættusömum eignum sem eru bundnar til lengri tíma og fært fjármuni sína inn á bankareikninga sem eru bundnir til skemmri tíma.


 

Í októbermánuði voru fluttar út vörur fyrir 28,3 milljarða króna og inn fyrir tæpa 35 milljarða króna fob (37,8 milljarða króna cif). Vöruskiptin í október, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 6,6 milljarða króna. Í október 2006 voru vöruskiptin óhagstæð um 8,9 milljarða króna á sama gengi.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður FL Group, segir að hlutafjáraukning félagsins sé ein mögulegra leiða til að renna styrkari stoðum undir eiginfjárstöðu þess. FL hefur farið einna verst út úr lækkun síðustu vikna og mánaða á hlutabréfamarkaði. Frá því að bréf félagsins náðu sínu hæsta gildi um mitt sumar hafa þau lækkað um rúmlega þriðjung í verði, og við lok markaða í gær stóðu bréfin í 19,95 krónum á hlut. Jón Ásgeir segir að Baugur, þriðji stærsti hluthafi FL, sé reiðubúinn að koma með hlutafjárinnspýtingu í félagið:


 

Álagningarstuðull útsvars á Seltjarnarnesi lækkar úr 12,35% í 12,10% fyrsta janúar næstkomandi  samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar, en fjárhagsáætlun ársins 2008 var afgreidd á fundi hennar í gær.


 

Toyota og Samsung leiddu hækkun hlutabréfa á markaði í Asíu í dag. Hækkunin er tengd væntingum fjárfesta um að seðlabanki Bandaríkjanna munu lækka stýrivexti sína á innan tíðar til að styrkja útflutning.


 

Helga Sigríður Böðvarsdóttir hefur hafið störf sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslandspósts.


 

Gert ráð fyrir 1,3 milljarða útgjaldaaukningu


 

Fjármálafyrirtæki taka við sér á ný


 

Þrátt fyrir mikinn óróleika á fjármálamörkuðum álíta forsvarsmenn Irish Nationwide Building Society í Dyflinni að enn sé áhugi fyrir hendi meðal fjárfesta að kaupa bankann sem hefur verið í sölumeðferð um nokkurt skeið. Í Hálffimm fréttum Kaupþings segir að Landsbankinn hafi frá því í ágúst verið orðaður við írska bankann en einnig eru HBOS og Quilan Private nefndir til sögunnar. Samkvæmt frétt írskra fjölmiðla er verðmiðinn á bankanum um 1,5 milljarðar evra, jafnvirði 140 milljarða króna.


 

Hlutabréf hækkuðu almennt í dag í kjölfar þess að tekjur Compass Group og Anglo Irish bankans voru umfram væntingar. Verð á hlut í Sage Group hefur ekki hækkað eins mikið á einum degi síðan í apríl 2003 og hækkun Porsche er sú mesta í tvö ár.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um rétt rúm 2% í dag þrátt fyrir að hafa lækkað fyrri hluta dags og stendur í 6,811 stigum. OMXN40 hækkaði um tæp 3,5% í dag.


 

Samkvæmt niðurstöðum íslensku ánægjuvogarinnar dregur úr ánægju viðskiptavina tryggingafélaganna þriðja árið í röð og hefur óánægja þeirra aldrei mælst meiri. Íslendingar eru óánægðari með þjónustu tryggingafélaga en aðrar Norðurlandaþjóðir. Viðskiptavinir TM eru ánægðastir viðskiptavina íslenskra tryggingafélaga þriðja árið í röð


 

Pálína Björk Matthíasdóttir


 

Uppgjör félaganna í Kauphöllinni fyrir þriðja ársfjórðung liggja nú fyrir. Sérfræðingar á fjármálamarkaði hafa oft sagt að erfiðast sé að spá fyrir um afkomu fjárfestingafélaganna því efnahagsreikningur þeirra geti breyst mikið á spátímabilinu. Engu að síður komst meðalspá greiningadeildanna þriggja um afkomu fyrirtækjanna, næst afkomu fjárfestingafélagsins FL Group [FL] en þar skeikaði um 1,5%.  Það er líklega vegna þess að efnahagurinn breyttist ekki mikið á fjórðungnum og eignasafnið er í stórum dráttum í skráðum hlutabréfum. FL Group tapaði mest á fjórðungnum af félögunum í Kauphöllinni, en er fimmta stærst, að teknu tilliti til markaðsvirðis.


 

Stjórn finnska fjarskiptafyrirtækisins Elisa hefur lagst samhljóða gegn breytingatillögum stærsta hlutahafa félagsins, Novators, sem er eignarhaldsfélag Björgólfs Thors Björgólfssonar.


 

Evrópusambandið hefur fundið fjóra stærstu framleiðendum glers í heiminum seka um ólöglegt verðsamráð sem olli hækkun á gleri 2004 og 2005. Fyrirtækin sem hafa ríflega 80% markaðshlutdeild í Evrópu hafa verið sektuð um 487 milljónir evra.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra mun í dag ávarpa Oxford Union, málfundafélag stúdenta við Oxford-háskóla. Þá flytur forsætisráðherra ræðu á jólafundi Sænska viðskiptaráðsins í Stokkhólmi fimmtudaginn 29. nóvember n.k.


 

Internetfyrirtæki, stjórnvöld og handhafar réttinda myndefnis og tónverka þar í Frakklandi hafa tekið höndum saman og skrifað undir samkomulag sem hefur það að markmiði að draga úr ólöglegu niðurhali. Þessu samkomulagi verður stýrt af nefnd sem framkvæmdastjóri FNAC fer fyrir, en FNAC er einn af stærri tónlistar- og kvikmyndasmásölum Frakklands. Samkvæmt samkomulaginu munu internetfyrirtæki, í umboði nefndarinnar, veita viðskiptavinum sínum viðvaranir verði þeir uppvísir að ólöglegu niðurhali. Ef notendurnir virða þessar viðvaranir að vettugi getur internetfyrirtækið lokað fyrir netaðgang viðkomandi tímabundið eða jafnvel endanlega.


 
Erlent
28. nóvember 2007

Internetið að fyllast?

Ef ekki verður fjárfest fleiri hundruðum milljarða króna í grunngerð internetsins, mun það ekki getað staðið undir netnotkun einstaklinga og fyrirtækja innan tveggja ára; kemur fram í könnun sem Nemertes Research Group birti í síðustu viku.


 

Peningamagn í umferð á evrusvæðinu jókst um 12,3% í október á ársgrundvelli og hefur vöxturinn aldrei verið meiri samkvæmt tölum sem Seðlabanki Evrópu birti í morgun. Frá þessu er greint í Morgunkorni Glitnis. Þar segir árrsvöxturinn milli mánaða er 11,3% og var töluvert meiri en búist var við, en samkvæmt könnun Reuters spáðu greiningaraðilar að meðaltali 11,5% vexti peningamagns frá fyrra ári í mánuðinum.


 

Starfsgreinasamband Íslands leggur fram kröfugerð sína til Samtaka atvinnlífsins eftir hádegið í dag. Í kröfugerðinni er farið fram á 4% hækkun almennra launa 1. janúar 2008 og svo aftur 1. janúar 2009, auk hækkunar launataxta um 20 þúsund og svo 15 þúsund á sömu dagsetningum. Lágmarks tekjutrygging í dagvinnu hækki í sömu þrepum í 150 þúsund og síðan 165 þúsund.


 

Nýlega komu fyrstu nemendurnir frá Bangladesh til Sjávarútvegskóla Sameinuðu Þjóðanna. Skólinn hefur verið starfræktur frá árinu 1998. Alls eru 23 nemendur í skólanum frá 14 löndum. Þar á meðal eru tveir nemar frá Bangadesh, en það er í fyrsta sinn sem nemendur koma þaðan. 


 
Innlent
28. nóvember 2007

Samskip kaupa ICEPAK

Samskip hafa keypt frystivöru- og flutningsmiðlunina ICEPAK sem er með víðtæka alþjóðlega starfsemi og skrifstofur á Bretlandseyjum, í Bandaríkjunum og Ástralíu.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,7% það sem af er degi og er 6,628 stig. OMXN 40 hækkað um rúm 0,9%.


 

Vísitala launa er 121,8 stig á þriðja ársfjórðungi 2007 og hækkaði um 1,3% frá fyrri ársfjórðungi. Vísitala launa á almennum vinnumarkaði hækkaði um 1,5% á sama tímabili og vísitala launa fyrir opinbera starfsmenn um 1,0%, samkvæmt því sem segir á vef Hagstofu Íslands.


 

Athygli vekur hversu ólík þróun launa er eftir starfshópum á almennum vinnumarkaði. Í Morgunkorni Glitnis segir að stjórnendur, sérfræðingar, tæknar og annað sérmenntað starfsfólk ásamt skrifstofufólki hafi hækkað í launum á bilinu 9,2-12,2% frá sama tíma fyrra árs á meðan verkafólk og iðnaðarmenn hafa hækkað um 8,3% annars vegar og um 7,7% hins vegar, en hægt hefur mun meira á hækkunum þessara hópa en annarra. Laun hafa einnig hækkað mismikið á milli atvinnuvega. Þannig hafa laun innan verslunar og þjónustu, samgangna og byggingastarfsemi hækkað á bilinu 8,9-10% frá fyrra ári en laun innan iðnaðar hækkað töluvert minna, eða um 7,4% en þar hægir töluvert á frá fyrri mælingum. Þá hafa laun innan fjármálaþjónustu, trygginga- og  lífeyrissjóðastarfsemi hækkað umtalsvert meira, eða um 15,5%. Miðað við atvinnuleysistölur er ekki að sjá að dregið hafi úr spennu á vinnumarkaði og því líklegt að ólík launaþróun starfshópa endurspegli misjafna samkeppnisstöðu þeirra, segir í Morgunkorninu.


 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir að óvissunni um Reykjavík Energy Invest (REI) verði ekki eytt fyrr en löggjafinn hafi ákveðið hvernig umhverfinu í orkumálum verði háttað. Borgarstjóri vill sjálfur að tryggt verði með lögum að auðlindir og almenningsveitur verði í eigu almennings. Til að fá skýrari mynd af áformum stjórnvalda hefur hann óskað eftir fundi með Geir H. Haarde forsætisráðherra. Sá fundur fer fram á mánudag. "Þótt ekki fengist önnur niðurstaða af þessum fundi en sú að forsætisráðherra staðfesti það sem hann hefur verið að segja í fjölmiðlum að ríkisstjórnin stefni að því að auðlindir verði í almenningseigu og almenningsveitur verði í almenningseigu, þá er það býsna mikill árangur og mikið veganesti inn í frekari viðræður okkar við meðeigendur okkar í Hitaveitu Suðurnesja," segir borgarstjóri.


 

Á fulltrúarársfundi Samtaka atvinnulífsins sem haldin var í gær var samþykkt ályktun þar sem segir að óvissa og óróleiki á erlendum og innlendum fjármálamörkuðum mun setja mark sitt á efnahagsframvinduna á Íslandi á næstu mánuðum og jafnvel misserum. Fjármálageirinn sem verið hefur ein helsta uppspretta vaxtar í íslenskum þjóðarbúskap undanfarin ár mætir nú hækkandi fjármögnunarkostnaði sem leiðir til aukinnar varfærni og minni umsviða.


 

Samhæfingarferli Versacold, Atlas og Eimskips í Bandaríkjunum og Kanada er nú lokið. Brent Sugden, forstjóri yfir kæli- og frystigeymslusviði Eimskips í Ameríku mun stýra allri starfsemi Eimskips, Atlas og Versacold í Bandaríkjunum og Kanada.


 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar lækkaði um 2,44% í gær og endaði í 6.675 stigum. Upphafsgildi ársins var 6.410 stig, en vísitalan hefur ekki verið lægri síðan 4. janúar, þegar hún stóð í 6.632 stigum. Til að síðustu spár greiningadeilda standist þarf Úrvalsvísitalan að hækka mikið á þeim rúma mánuði sem eftir er árs, því 16. október sl. spáði greiningardeild Landsbankans því að Úrvalsvísitalan myndi hækka um 37% á árinu, Glitnir spáði 32% árshækkun í skýrslu frá 4. október og Kaupþing spáði 33% hækkun á árinu 22. október.


 

Bent Scheving Thorsteinsson hefur ákveðið að veita Háskóla Íslands veglega peningagjöf til Styrktarsjóða skólans að upphæð kr. 13 milljónir.


 

Samskip og Sjóvá hafa gert með sér samning um að Sjóvá annist allar vátryggingar Samskipa hér á landi. Jafnframt sameina félögin krafta sína á sviði forvarna með það að markmiði að fækka enn frekar slysum á þjóðvegum landsins og auka öryggi vegfarenda.


 

Orkuveita Reykjavíkur var rekin með 6,4 milljarða króna hagnaði fyrstu níu mánuði þessa árs og jukust tekjur fyrirtækisins um 3,1 milljarð króna miðað við sömu mánuði ársins 2006.  Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta, EBITDA, var 7,3 milljarðar króna samanborið við 5,7 milljarða króna á sama tímabili árið áður.


 

Marel kaupir Stork Food Systems


 

Markaðir í Evrópu byrjuðu viðskipti dagsins á hækkunum eftir nokkuð mikla hækkun á bandarískum hlutabréfamarkaði í gær. Þróun á hlutabréfamörkuðum í Asíu í dag var hins vegar ekki á einn veg. Hlutabréf í Japan og Shanghæ í Kína lækkuðu en hlutabréf í Hong Kong hækkuðu.


 

Heildartekjur rúmir 17 milljarðar að sögn bæjarstjórnar


 

Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra flutti í gær erindi um loftslagsbreytingar og hlut Íslands í öryggismálum á Norður-Atlantshafi í Belfer Center í Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. Að loknu erindinu tók ráðherrann þátt í málstofu um viðfangsefnið.


 

Það verður ekki sagt að markaðir vestanhafs séu fyrirsjáanlegir þessa dagana. Lækkkun gærdagsins á mörkuðum í Bandaríkjunum gekk að miklu leyti til baka í dag en þó ekki að fulla. Nasdaq hækkaði um 1,57%, Dow Jones um 1,69% og S&P um 1.49%.


 

- segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins


 

Að sögn Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, mun eftirlitið í vaxandi mæli sinna verkefnum erlends við eftirlit meðútibúum íslenskra fyrirtækja og samráðsverkefni við erlenda eftirlitsaðila. "Vaxi starfsemi íslensku fyrirtækjanna mikið meira gæti komið til skoðunar eftir 1-2 ár hvort  að Fjármálaetirlitið þurfi að koma upp starfsstöð erlendis," sagði Jónas í ræðu sinni á ársfundi FME sem nú stendur yfir.


 

Hlutabréf í Evrópu héldu áfram að lækka á mörkuðum í dag annan daginn í röð. Lækkunin var leidd af fyrirtækjum í hráefnis- og hátækniiðnaði.


 

Á þriðja ársfjórðungi lækkaði húsnæðisverð í Bandaríkjunum um 4,5% frá sama tímabili og í fyrra. Þessi lækkun er sú mesta í a.m.k. tvo áratugi og má rekja hana að hluta til lánsfjárkrísunnar og því að eftirspurn eftir húsnæði hefur minnkað töluvert og verðið lækkað samhliða því, samkvæmt því sem segir í Vegvísi Landsbankans.  Þessi lækkun kemur í kjölfar 3,3% lækkun á öðrum fjórðungi.


 

Ekkert lát er á lækkun úrvalsvísitölunnar þrátt fyrir hækkun í gær. Lækkun hennar um 2,44% í dag hefur tekið til baka hækkunina frá því í gær. Úrvalsvísitalan er 6,675 stig.


 

- segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins


 
Innlent
27. nóvember 2007

Gagnaveitan ekki seld

Stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur kynnti á stjórnarfundi í dag tillögu um að fallið verði frá fyrri ákvörðun um að leita tilboða í Gagnaveitu Reykjavíkur. Í greinargerð með tillögunni segir að núverandi meirihluti sé andvígur sölu fyrirtækisins og nauðsynlegt sé að taka ákvörðun um að hætta undirbúningi sölu til þess að eyða óvissu jafnt meðal starfsmanna, viðskiptavina sem og þjónustuaðila.


 

Bandaríski bankinn Citigroup hefur ákveðið að selja hlutabréf fyrir 7,5 milljarða Bandaríkjadala. Abu Dhabi Investment Autority sem ætlar að kaupa bréfin en þar með orðinn stærsti hluthafi í Citigroup með 4,9% hlut.


 

Vetnisstöðin við Vesturlandsveg verður opnuð almenningi á morgun. Þessi áfangi markar upphaf á nýju vistverkefni sem VistOrka og Íslensk NýOrka standa að og kallað er SMART-H2 (Sustainable Marine and Road Transport, Hydrogen in Iceland). Markmið SMART-H2 er að koma 25-40 vetnisbílum í umferð hérlendis fyrir árslok 2009.


 

Hópur fjárfesta undir forystu Richards Branson, eiganda Virgin Group, mun fá forgangsrétt til að gera yfirtökutilboð í breska bankann Northern Rock, eitt helsta fórnarlamb lausafjárkrísunnar frá því í sumar. Þetta kom fram í tilkynningu sem Northern Rock sendi frá sér í gær, en gengi bréfa í bankanum hækkaði um allt að 48% í kjölfarið. Við lokun kauphallarinnar í London í gær stóð gengi bréfa í bankanum í 110 pensum á hlut, hafði hækkað um 28%.


 

Gildi-lífeyrissjóður hefur verið valinn besti lífeyrissjóðurinn á Íslandi árið 2007 af tímaritinu Investment & Pensions Europe (IPE).  Er þetta þriðja árið í röð sem sjóðurinn hlýtur þessi verðlaun.  IPE er fagtímarit um lífeyrismál þar sem fjallað er um það helsta í lífeyrismálum á hverjum tíma í Evrópu.


 

Mikil aukning hefur orðið í þorskeldi á síðustu árum. Á síðasta ári voru framleidd 13.000 tonn og eru Norðmenn umsvifamestir á þessu sviði með framleiðslu upp á 11.000 tonn. Á Íslandi voru framleidd 1.400 tonn, 600 tonn í Bretlandi en minna annars staðar.


 

Undanfarna mánuði hefur mikil vinna verið lögð í að undirbúa dreifingu næstu kynslóðar debetkorta en þau munu hafa örgjörva með rafrænum skilríkjum.


 

75% íslenskra fagfjárfesta telja að aðstæður í efnahagslífinu séu góðar um þessar mundir. Á sama tíma telur þriðjungur fagfjárfesta að aðstæður í hagkerfinu muni versna innan sex mánaða. Þetta kemur fram í nýrri könnun sem Capacent Gallup gerði meðal 105 fagfjárfesta á tímabilinu 18. september til 11. október sl.


 

Álag á skuldatryggingar íslensku viðskiptabankanna hefur hríðfallið eftir að ljóst var að Kaupþing hefur lokið við fjármögnun yfirtöku á hollenska bankanum NIBC. Tryggingaálag Kaupþings er nú komið niður í 290 pkt. en stóð í 370 punktum fyrir helgi. Álag Landsbankans er í 175 punkta en var komið upp í 215 punkta síðastliðinn föstudag. Álag Glitnis er nú komið niður í  200 punkta en hæst fór álagið í 270 punkta fyrir helgi. Þetta kom fram í Morgunkorni Glitnis.


 

Hækkun úrvalsvísitölunnar frá því í gær hefur gengið til baka í morgun og hún lækkað um 1,1% og er hún 6,766 stig. OMXN40 hefur lækkað um 1,2%.


 

Ísland mun halda lánshæfismati sínu í næstu skýrslu Moody’s að sögn Joan Feldbaum-Vidra, sérfræðings matsfyrirtækisins í málefnum íslenska hagkerfisins. Þetta kom fram í frétt Bloomberg-fréttastofunnar í dag.


 

Ávöxtun vogunarsjóðsins Lahde Capital, sem var stofnaður af Andrew Lahde í fyrra, fór yfir þúsund prósenta markið í síðustu viku í kjölfar skjálftavirkninnar vegna hrunsins á markaðnum með bandarísk undirmálslán. Lahde Capital er einn þeirra sjóða sem veðjuðu í fyrra á að sá markaður myndi hrynja og tók því skortstöðu gegn honum með afleiðuviðskiptum.


 

Í gær var fátt sem benti til að ný verslun yrði opnuð á næstunni í Holtagörðum, þar sem verslun IKEA var áður til húsa. Hvað þá að þar yrði opnaður á morgun tæplega 8.000 fermetra stórmarkaður Hagkaupa, með afdrepi fyrir verslunarleiða eiginmenn.


 

Sala Alfesca [A] nam 134 milljónum evra á fyrsta ársfjórðungi 2007 til 2008 og jókst um 20% frá sama tímabili í fyrra. EBITDA varð 7,3 milljónir evra og jókst um 108%. Hagnaður eftir skatta nam 0,8 milljónum evra samanborið við 1,8 milljóna evra tap í fyrra.


 

Fasteignaverð helduráframað lækka í Bretlandi í nóvember og er búist við áframhaldandi lækkun á næstunni, segir í Vegvísi Landsbankans.


 

Hlutabréf í Asíu lækkuðu í dag í fyrsta skiptiÞetta með letrið er afturá móti  í þrjá daga. Lækkunin er rakin til þess að forseti Suður Kóreu, Roh MooHyun, hefur veit leyfi fyrir opinberri rannsókn á starfsemi Samsung Group, samkvæmt því sem segir á vef Bloomberg.


 

Aðalútskýring hagfræðiprófessoranna dr. Friðriks Más Baldurssonar og dr. Richards Portes á háu skuldatryggingaálagi íslensku bankanna er áhættuálag. Prófessorarnir segja, í skýrslu sem þeir gerðu fyrir Viðskiptaráð og kynnt var í London í síðustu viku, að óróinn í febrúar 2006 (smákreppan) hefði gert þá mun næmari fyrir áhættu, "[þ]rátt fyrir vel heppnaðar tilraunir þeirra til að bæta þá þætti sem þeir voru gagnrýndir fyrir á þeim tíma." Um það leyti birtust greiningar erlendra greinenda á bönkunum og íslensku efnahagslífi, þar sem varað var við skuldsetningu, áhættu og mögulegri, harðri lendingu. Í kjölfarið hækkaði álag á skuldatryggingum bankanna, svokallað "credit default spread" (CDO) og náði álag Landsbankans hæst um 100 stigum. Í júní virtist sem álagið hefði aftur náð jafnvægi, vel undir 40 stigum hjá öllum bönkunum, en í júlílok tók það stórt stökk upp á við þegar lausafjárþurrðar fór að gæta og fjármagn varð dýrara á markaði vegna bandarískra undirmálslána. Að undanförnu hefur álag á tryggingar Kaupþings verið í hæstu hæðum, allt að 360 punktar, þótt álag Glitnis og Landsbanka hafi verið mun lægra.´


 

Tíðindalaus dagur að mestu og langt undir væntingum


 
Erlent
26. nóvember 2007

Rio Tinto grípur til varna

Rio Tinto, þriðja stærsta námafyrirtæki í heimi, ætlar að selja eignir og auka arðgreiðslur um 30% á næsta ári og um 20% til viðbótar á næstu tveimur árum á eftir til að verjast yfirtökutilboði frá BHP Billiton, samkvæmt því sem segir í Hálffimm fréttum Kaupþings.


 

Lántaka í dollurum til fjármögnunar kaupa á hávaxtamyntum hefur gefið vel af sér undanfarið. Í slíkum viðskiptum nýta fjárfestar sér vaxtamun á milli landa. Þannig hafa ákveðnar myntkörfur, fjármagnaðar með dollurum, skilað 17% ávöxtun það sem af er ári, samkvæmt því sem segir í Vegvísi Landsbankans.


 

Að undanskildum vísítölum á Norðurlöndum lækkuðu flestar vísitölur í Evrópu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði í dag um 1,3% og er 6,842 stig. OMXN40 hækkaði um 0,7%.


 

Heildarveltan á fasteignamarkað, frá 16. nóvember til og með 22. nóvember 2007, var 5.920 milljónir króna og meðalupphæð á samning 32,3 milljónir króna, samkvænt upplýsingum á heimasíðu Fasteignamati ríkisins.


 

Iceland Express ætlar að fjölga ferðum milli Íslands og London frá 26. febrúar næstkomandi. Frá þeim tíma mun félagið fljúga ellefu sinnum á viku á þessari flugleið, sem er aukning um tvö flug á viku.


 

Greining Glitnis spáir 0,4% hækkun vísitölu neysluverðs milli nóvember og desember, og að í kjölfarið hækki tólf mánaða verðbólga í 5,6% úr 5,2%. Gangi spáin eftir verður verðbólga á ársgrundvelli ríflega 3 prósentustigum yfir markmiði Seðlabankans og meiri en verið hefur frá mars síðastliðnum, samkvæmt því sem segir í Morgunkorni Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur tekið við sér í morgun eftir lækkunina undanfarið og hækkað um tæp 2%. Leið Norrænu vísitölunnar OMXN40 hefur einnig verið upp á við í morgun og hún hækkað um 2,2%.


 

Momentum ehf. og Gjaldheimtan ehf. hafa tekið að sér innheimtu fyrir dótturfélög Skipta hf., en stærstu félög Skipta hérlendis eru Síminn, Míla, Já og Skjárinn. Samningurinn kemur til framkvæmda um áramót.


 

Exista tilkynnir fyrir skömmu að félagið hafi ákveðið að nýta rétt sinn í væntanlegu forgangsréttarútboði Kaupþings banka. Útboðið er hluti af fjármögnun Kaupþings á kaupum á hollenska bankanum NIBC.


 

Samtök atvinnulífsins gera alvarlegar athugasemdir við fjölmörg atriði stjórnarfrumvarps til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Samtök atvinnulífsins taka hins vegar skýrt fram að þau eru sammála því markmiði frumvarpsins að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna.


 

Hlutabréf hækkuðu almennt í Asíu í viðskiptum dagsins. Nikkei 225 í Japan hækkaði um 2%, Shanghai Composite í Kína hækkaði um 0,7% og Hang Seng vísitalan í Hong Kons hækkaði um 4%. Markaðir í Evrópu hækkuðu almennt nokkuð við opnun í morgun.


 

Kaupþing mun gjaldfæra 85 milljónir evra, um 8 milljarða króna, á fjórða ársfjórðungi vegna svokallaðra sérvarinna skuldabréfa (e. structured credit). Bankinn tilkynnti í morgun að hann ætlaði að minnka stöður sínar í slíkum skuldabréfum.


 

Kaupþing hefur lokið fjármögnun vegna yfirtöku á hollenska bankanum NIBC, að því er fram kemur í frétt sem bankinn birti í morgun. Í fréttinni kemur fram að bankinn hyggst gefa út allt að 210 milljón nýja hluti og að hópur undir forystu J.C. Flowers & Co. mun fá 140 milljón hluti en 70 milljónir hluta verði seldar í forgangsréttarútboði sem J.C. Flowers & Co. og Exista sölutryggja. Kaupþing gerir ráð fyrir að kaupin á NIBC verði að fullu frágengin í janúar n.k.


 

Lexus umboðið opnaði nýlega glæsilegan sýningarsal við Nýbýlaveg og hélt af því tilefni fögnuð. Mikið var um dýrðir og margt um manninn. Kokkalandsliðið sá um veitingar og stóð vel undir nafni. Bæjarstjórinn í Kópavogi, Gunnar I Birgisson, var mættur og var að vonum ánægður með þessa nýju viðbót við bæjarfélagið. AVH akrkitektúr, verkfræði, hönnun sá um hönnunina á sýningarsalnum og má með sanni segja að þeim hafi tekist afar vel til, enda er nýji salurinn án efa einn glæsilegasti bílasýningarsalur landsins.


 

Hlutabréf í bresku íþróttavörukeðjunum Sport Direct, JJB Sports og íþróttavöruframleiðandanum Umbro, féllu í kjölfar taps enska landsliðsins í knattspyrnu á móti Króatíu á miðvikudag, samkvæmt frétt MarketWatch.


 

Meirihluti innlána íslenskra innlánsstofnana koma frá erlendum aðilum. Þetta hlutfall hefur vaxið úr um 7% innlána í lok árs 2005 í um 51% í ágúst 2007. Skiptir þar mestu að viðskiptabankarnir hafa lagt áherslu á söfnun innlána í erlendum starfstöðvum sínum, segir í frétt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.


 
Fólk
25. nóvember 2007

Nýir fulltrúar á Lex

Þrír nýir fulltrúar hafa bæst í hóp löglærðra starfsmanna Lex lögmannsstofu að undanförnu. Lex hefur því 29 löglærða í þjónustu sinni en starfsmenn stofunnar eru nú 40 alls, að því er segir í tilkynningu frá Lex.  Fulltrúarnir sem bæst hafa við að undanförnu eru Guðmundur Thorlacius, Ingvi Snær Einarsson og Sigríður Ásthildur Andersen.   Guðmundur Thorlacius hóf störf hjá Lex í júlí. Hann er fæddur 1970 og lauk kandídatsprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 1996 og lauk framhaldsnámi frá Westfälische Wilhelms Universität í Münster í Þýskalandi 1997. Guðmundur var áður lögfræðingur á verðbréfa- og lánasviði Fjármálaeftirlitsins en starfaði áður hjá Fjármálaráðuneytinu og hjá embætti ríkisskattstjóra.   Ingvi Snær Einarsson hóf störf hjá Lex í ágúst. Hann er fæddur 1976 og lauk kandídatsprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 2004 og hlaut málflutningsréttindi við héraðsdóm á þessu ári. Ingvi Snær starfaði áður sem lögfræðingur hjá Persónuvernd.   Sigríður Á. Andersen hóf störf hjá Lex í október. Hún er fædd 1971 og lauk kandídatsprófi frá lagadeild Háskóla Íslands 1999 og hlaut málflutningsréttindi við héraðsdóm árið 2001. Sigríður var lögfræðingur Viðskiptaráðs Íslands (áður Verslunarráðs) frá árinu 1999-2006. Sigríður er fyrsti varaþingmaður Sjálfstæðsflokksins í Reykjavíkurkjördæmi-norður.


 

Jólaverslun í Bandaríkjunum fór vel af stað á föstudaginn og talið að Bandaríkjamenn hafi verslað fyrir rúma 10 milljarða dali sem er ríflega 8% aukning frá sama degi í fyrra. Litið er á föstudaginn eftir þakkargjörðarhátíðina, sem kallaður er Black Friday, sem upphafa jólaverslunar í Bandaríkjunum og dagurinn því mjög mikilvægur fyrir verslunareigendur.


 
Erlent
25. nóvember 2007

Sækir ríkur ríkan heim?

Um miðbik síðustu aldar hófst svokölluð þróunaraðstoð til ríkja sem tilheyra þriðja heiminum. Gegnum árin hefur hundruðum milljarða Bandaríkjadala verið deilt á milli ríkja þriðja heimsins. Árangurinn hefur þó verið misjafn og enn glíma fjölmargar þjóðir við fátækt sem ekki sér fyrir endann á.


 

Fyllilega er mögulegt fyrir Íslendinga að taka einhliða upp evru, að því er fram kemur í nýrri skýrslu prófessoranna dr. Friðriks Más Baldurssonar og dr. Richards Portes, sem þeir gerðu fyrir Viðskiptaráð Íslands um alþjóðavæðingu íslenskra fjármálafyrirtækja í samstarfi við Frosta Ólafsson, hagfræðing ráðsins. Þeir mæla hins vegar ekki með því að smám saman verði tekin upp evra í efnahagslífinu hér, með því að alþjóðleg fyrirtæki og starfsmenn þeirra noti myntina, á meðan aðrir noti íslensku krónuna.


 

Bræðurnir Guðmundur og Hjálmar Kristinssynir í Brimi hafa gert samning við Ísfélag Vestmannaeyja og Fjárfestingarfélagið Kristin í Vestmannaeyjum um kauprétt hinna síðarnefndu á hlut bræðranna í Vinnslustöðinni [VNST] í Vestmannaeyjum. Hluturinn sem um ræðir er um þriðjungur hlutafjár og í tilkynningu frá Ísfélaginu segir að stefnt sé að því að eignast í það minnsta 35% hlut í Vinnslustöðinni og ná samkomulagi við meirihlutaeigendur um reksturinn.


 

Taldar hafa lítil áhrif á markaðinn


 

Gjaldmiðill Suður Afríku hefur veikst undan farnar fjórar vikur gagnvart Bandaríkjadal, samkvæmt því sem segir á vef Bloomberg. Allir helstu gjaldmiðlar Afríku lækkuðu reyndar gagnvart þrettán af sextán helstu gjaldmiðlum heims í vikunni.


 

Krónan hefur nú veikst átta daga í röð um samtals 6%. Gengisvísitala krónunnar stóð í 123,75 stigum á föstudag, sem er hæsta gildi hennar frá 20. ágúst sl., en þrátt fyrir mikla veikingu að undanförnu er krónan enn um 3% sterkari en hún var um áramótin. Samhliða þessari lækkun hefur verið mikil velta á markaðnum. Meðalvelta á dag í vikunni var 41 milljaður króna, sem er tvöföld meðalvelta ársins.


 

Efnuðum Rússum hefur fjölgar ört í valdatíð Putins Rússlands forseta enda landið breyst mikið á stuttum tíma og ýmsir gert það gott með því að kaupa illa rekin ríkisfyrirtæki og gera þau gróðavænleg. Nýríkir og fólk sem hefur hundruð milljarða eða jafnvel einhverja milljarða Bandaríkjadala milli handanna er orðin slíkur að í Moskvu er árlega haldinn sérstakur markaður fyrir ríka fólkið.


 
Innlent
24. nóvember 2007

Straumur stöðvar ekki

Íslenskur fjármálaheimur er farinn að þekkja Bretann geðþekka William Fall vel, nú þegar hann hefur stjórnað Straumi í fimm mánuði. Hann er bjartsýnn á framtíð og vöxt bankans, þótt umhleypingasamt sé í fjármálaheiminum um þessar mundir.


 
Erlent
23. nóvember 2007

Heitt í kolunum

Í Hálffimm fréttum Kaupþings [KAUP] kemur fram að hlutabréf í Rio Tinto og helstu námafyrirtækjum hækkuðu hressilega í verði í dag eftir að greinendur hjá Lehman Brothers mátu svo að samkeppnisaðilinn BHP Billiton gæti greitt allt að 7.100 pens fyrir hvern hlut í Rio án þess að það myndi rýra verðmæti hluthafa BHP. Verðmatið er 44% hærra en sem nam lokagengi Rio í gær og mun hærra en heyrst hefur sem nýtt og endurbætt tilboð frá BHP.


 

Erlendur Hjaltason forstjóri Exista hélt upp á fimmtugsafmæli sitt með glæsibrag í Listasafni Reykjavíkur á miðvikudaginn. Fjöldi gesta mætti í boðið og fagnaði þessu tímamótum með Erlendi.


 

hátíðarinnkaupin hefjast af fullum krafti


 

Uppgjör Atorku Group fyrir þriðja ársfjórðung var yfir væntingum greiningardeildar Glitnis en undir væntingum greiningardeildar Landsbankans. Greiningardeild Kaupþings spáir ekki fyrir um félagið.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað lítillega á þessu síðasta markaðsdegi vikunnar. Hækkunin nemur að vísu ekki nema 0,15% og stendur úrvalsvísitalan í 6,751 stigi.


 

Fjallað er um jólaverslunina í Bandaríkjunum á Vegvísi Landsbankans í dag. Þar segir að í dag sé hinn svokallaði Black Friday í Bandaríkjunum sem er föstudagurinn eftir þakkargjörðarhátíðardaginn en dagurinn markar upphaf jólainnkaupa vestanhafs. Búist er við þó nokkurri smásölu í dag en eflaust á sú kólnun í hagkerfi Bandaríkjanna, vegna vandræða tengdum ótryggum húsnæðislánum, eftir að hafa áhrif á sölutölur verslana. Opnað fyrir allar aldirÁ þessum degi opna stærri verslanir og verslunarklasar mjög snemma á morgnanna og bjóða vörur á sérstöku tilboði aðeins þennan eina dag. Til að mynda opnaði bandaríski leikfangarisinn Toys R' Us verslanir sínar klukkan fimm í morgun að staðartíma og voru forsvarsmenn þeirra bjartsýnir um sölu dagsins. Jafnvel þó verslanir vestanhafs opnuðu dyr sínar mikið fyrr en aðra daga þá voru biðraðir byrjaðar að myndast töluvert fyrir opnun.Nafngift dagsins er dregin frá því að áður fyrr á þessum degi ársins fóru verslanir loks að skila hagnaði og letrið í bókhaldinu breyttist því úr rauðu í svart, segir á Vegvísi Landsbankans.


 

Í dag var undirritaður í Nýju Delhí samningur milli Íslands og Indlands til að koma í veg fyrir tvísköttun. Af hálfu Íslands undirritaði Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, samninginn en fyrir hönd Indlands, P. Chidambaram, fjármálaráðherra.


 

Glitnir og LNJ Bhilwara Group, sem er með starfsemi á Indlandi og í Nepal, skrifuðu í dag undir viljayfirlýsingu um samstarf við byggingu jarðvarmavirkjana á Indlandi og í Nepal.


 

Eigendur Sólar ehf. hafa selt fyrirtækið til Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar ehf. Kaupsamningur er gerður með fyrirvara um áreiðanleikakönnun. Arev var ráðgjafi seljenda við söluna. Eigendur Sólar munu framvegis einbeita sér að rekstri Emmessíss hf. sem þeir keyptu sl. sumar. Allir starfsmenn Sólar munu starfa áfram hjá fyrirtækinu og framleiðslan verður fyrst um sinn á sama stað og verið hefur, að Lynghálsi 7 í Reykjavík.


 

Undirritaður hefur verið samstarfssamningur Skíðasambands Íslands, N1 hf. og Dagnýjar Lindu Kristjánsdóttur, skíðakonu, sem felur í sér að N1 verður bakhjarl Dagnýjar Lindu og einn af aðalstyrktaraðilum Skíðasambandsins næstu þrjú árin.


 

Lausafjárkrísan á alþjóðlegum fjármálamörkuðum skall harkalega á mörkuðum í Asíu í gær. Fram kemur í frétt The Daily Telegraph að fjárfestar hafi flúið úr áhættusömum eignum víðs vegar í Asíu yfir í eignir sem gefa öruggari ávöxtun.


 

Sænski netbankinn Folkia hefur lokið hlutafjáraukningu sinni í Noregi en félagið safnaði 110 milljónum norskra króna í hlutafjárútboði eða 1,2 milljörðum króna. Um leið hefur Kredittillsynet, norska fjármálaeftirlitið, veitt Folkia leyfi til þess að stunda bankastarfsemi þar í landi. Folkia hefur keypt félagið Folkefinans og hyggst flytja höfuðstöðvar sínar til Noregs en stefnt er að skráningu félagsins þar.


 

Á hádegi eru fleiri tölur grænar en rauðar í Kauphöllinni.


 

Bjarni Ármannsson, stjórnarformaður Reykjavík Energy Invest, lætur af þeim störfum um áramótin, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Þá hefur Orkuveita Reykjavíkur annars vegar og eignarhaldsfélög Bjarna Ármannssonar  og Jóns Diðriks Jónssonar  hins vegar komist að samkomulagi um að kaup þeirra síðarnefndu í REI gangi til baka. OR mun kaupa hlutabréfin á sama verði, og þau voru keypt á, að viðbættum vöxtum.


 

Tekjur Hewlett-Packard síðustu 12 mánuði voru 104,3 milljarðar Bandaríkjadalir eða um 6500 milljarðar króna og er þetta í fyrsta skipti sem upplýsingatæknifyrirtæki fer yfir 100 milljarða bandaríkjadali í ársveltu


 

Pétur Magnússon hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hrafnistu. Í tilkynningu vegna ráðningarinnar segir að Pétur hafi lokið námi í lyfjafræði með mastersgráðu frá Háskóla Íslands árið 1998 og MBA námi frá Háskóla Reykjavíkur með sérstakri áherslu á mannauðsstjórnun árið 2004.Undanfarin 11 ár hefur Pétur starfað hér á landi að markaðs- og kynningamálum fyrir alþjóðleg lyfjafyrirtæki, nú síðustu 3 ár sem æðsti maður lyfjafyrirtækisins Merck Sharp & Dohme á Íslandi.


 

Hagnaður móðurfélags Atorku Group eftir skatt á fyrstu níu mánuðum ársins var 6,8 milljarðar króna. Hagnaður eftir skatt á þriðja ársfjórðungi var 734 milljónir króna. Heildareignir í lok september voru 61,4 milljarðar króna. Eigið fé var 22,9 milljarðar króna í lok september. Arðsemi eigin fjár var 39% á ársgrundvelli.


 

Magnús Kristinsson stjórnarformaður Toyota á Íslandi hefur fest kaup á rafgeymafyrirtækinu Skorra ehf. sem áður var í eigu Arnar Johnsen.


 
Erlent
23. nóvember 2007

Rofar til í Asíu

Hlutabréf á markaði í Asíu réttu aðeins úr kútnum í dag og hækkuðu í fyrsta skiptið í sjö daga.


 

Atorka hefur eignast um 10% hlut í Asia Environment Holdings (AENV) sem er skráð í Kauphöllinni í Singapore (SGX-ST). Heildarverð kaupanna er um 1,1 milljarður króna og hafa kaupin átt sér stað á undanförnum vikum. Atorka [ATOR]fjármagnar kaupin með handbæru fé segir í tilkynningu félagsins.


 

Einar Kristinn Guðfinnsson landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp um breytingar á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Er því ætlað að stuðla að minni afskiptum ríkisvaldsins af framleiðslu og vinnslu mjólkurafurða. Einnig er þar verið að bregðast við athugasemdum Samkeppniseftirlitsins um að jafna samkeppnisstöðu afurðastöðva.


 

hátíðarinnkaupin hefjast á morgun


 
Erlent
22. nóvember 2007

Danir kjósa um evru

Nýr stjórnarsáttmáli kynntur í dag


 

Tekur við embætti frá og með 1. janúar 2008


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,25% í dag og endaði í 6.766 stigum að því er kemur fram á M5. Sjö félög hækkuði í dag en 15 félög lækkuðu. Þetta er þriðji dagurinn í röð í þessari viku sem Úrvalsvísitalan lækkar. Mest hækkun varð hjá Bakkavör Group eða um 1,06%. Eik Banki lækkaði um ríflega 5% og Exista um 3,65%.


 

Í bréfi sínu til hluthafa finnska fjarskiptafélagsins Elisa gagnrýnir Björgólfur Thor Björgólfsson, stjórnarformaður Novator, stjórn félagsins harðlega. Þar kemur fram að þrátt fyrir ítrekaðar óskir um breytingar á stefnu félagsins hafi óskir Novators verið hundsaðar og því sjái þeir sér ekki annað fært en að snúa sér beint til hluthafa og óska eftir hluthafafundi.


 

Novator í Finnlandi, félag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, hefur óskað eftir hluthafafundi í símafélaginu Elisa þar sem Novator er stærsti hluthafinn með 11,5% hlutafjár. Novator hyggst beita áhrifum sínum og breyta stjórn og skipulagi félagsins.


 

Stjórnvöld í Kína hafa fyrirskipað opinberum starfsmönnum í landinu að skrúfa niður í termóstatinu, minnka vatnsnotkun og spara orku eins og kostur er. Fyrirskipunin er liður í aðgerð kínverskra stjórnvalda til að minnka orkunotkun í landinu, samkvæmt því sem segir í Dagblaði fólksins í Kína.


 

Ætla má að verðmæti óseldra, notaðra bíla á Stór-Reykjavíkursvæðinu sé á bilinu 9-14 milljarðar króna. Þrátt fyrir mikið framboð af notuðum bílum hefur salan verið meiri en margir bjuggust við. Egill Jóhannsson, framkvæmdastjóri Bílgreinasambands Íslands og bílaumboðsins Brimborgar, telur skýringuna liggja í aukinni sölu til útlendinga. Hann bendir á að á vinnumarkaði séu um 18 þúsund útlendingar og með fjölskyldum þeirra sé hér um 30 þúsund manna hóp að ræða. Þetta geti skýrt sölu á hátt í 10 þúsund notuðum bílum á ári.


 

Ragnar Kjartansson, myndlistarmaður hefur verið valinn til að sýna fyrir Íslands hönd á tvíæringnum í Feneyjum árið 2009. Feneyjatvíæringurinn er einn helsti viðburður á alþjóðlegum myndlistarvettvangi. 


 

Skuldatryggingaálag evrópskra fjármálafyrirtækja, samkvæmt Markit iTraxx vísitölunni, hefur ekki verið hærra frá því mælingar hófust í ársbyrjun 2004. Álag á skuldatryggingar evrópskra banka og tryggingafyrirtækja hækkaði um 6 punkta í gær og stóð í 63,5 punktum, að því er Bloomberg-fréttaveitan greinir frá.


 

Meira en einn af hverjum tíu vogunarsjóðum mun fara á hausinn á þessu ári. Þessu spáir Peter Clarke, forstjóri Man Group, stærsta skráða vogunarsjóðs heimsins, í samtali við Financial Times. Hann segir einnig að afleiðingar lausafjárþurrðarinnar á fjármálamörkuðum hafi orðið til þess að mun erfiðara sé að koma á fót nýjum vogunarsjóðum, en næstum þriðungur slíkra sjóða hefur þurft að hætta starfsemi á undanförnum misserum.


 

Í skýrslu dr. Richards Portes og dr. Friðriks Más Baldurssonar segir að verðbólga hafi verið yfir markmiði Seðlabankans, sem er 2,5%, í nokkurn tíma, aðallega vegna hækkandi húsnæðisverðs. Stýrivextir Seðlabanka Íslands séu mjög háir og peningastefna hans virðist hafa lítil áhrif, að miklu leyti vegna starfsemi Íbúðalánasjóðs. Portes og Friðrik Már leggja til að sjóðurinn verði tekinn af samkeppnismarkaði. Þá segja þeir að Seðlabankinn hafi grafið undan peningamálastefnu sinni með því að líta til gengis íslensku krónunnar við vaxtaákvarðanir. Háir stýrivextir leiði til bjögunar í fjármálakerfinu, eins og til að mynda vaxtamunarviðskipta. "Þótt ekki væri nema bara af þeirri ástæðu hvetjum við Seðlabankann til að endurskoða stefnu sína," segir í niðurstöðum skýrslunnar.


 

Svo virðist sem ekkert lát sé á lækkun úrvalsvísitölunnar og hefur hún lækkað um 1% það sem af er degi.


 

Hagnaður Air France-KLM Group, stærsta flugfélags í Evrópu, nánast tvöfaldaðist á öðrum ársfjórðungi og var vel umfram væntingar. Velgengni fyrirtækisins er meðal annars rakin til hækkunar á fargjöldum um aukningu í ferðalögum til Kína og Indlands. Hækkun á verði hlutabréfa í Air France-KLM Group í kjölfar aukins hagnaðar hefur ekki verið meiri í fjögur og hálft ár.


 

Í morgunkorni Glitnis segir að þýski bankinn Rentenbank hafi gefið út krónubréf fyrir fjóra milljarða og með því blásið glæðum í krónubréfaútgáfuna sem hefur verið með daufasta móti undanfarið.


 

Háskóli Íslands og Glitnir hafa undirritað styrktarsamning verkefnis í auðlindarétti við lagadeild HÍ til þriggja ára með 9 milljón króna framlagi. Um er að ræða sérstak átak lagadeildar og Lagastofnunar Háskóla Íslands í kennslu í auðlindarétti I-III og er markmið samningsins að styðja við kennslu og rannsóknir á því sviði.


 

Flestar vísitölur lækkuðu í Asíu í dag og hafa ekki verið lægri í tvo mánuði. Lækkunin fylgdi á eftir lækkun asískra hlutabréfa sem hlaust af miklu framboði þeirra á markaði á sögn fréttavefs Bloomberg.


 

Eigendur Icelandia, sem fyrir tveimur árum náði samningum við Snæfellsbæ um einkarétt á vatnstöku við Snæfellsjökul, hafa kært fyrrum meðeigendur sína til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra fyrir fjársvik, umboðssvik, þjófnað og óréttmæta viðskiptahætti. Telja þeir að umræddir aðilar hafi vísvitandi viljað knésetja félagið og lagt á ráðin um að koma hinum verðmæta vatnstökusamningi yfir í nýtt félag með aðild fjárfestis, Kanadamannsins Otto Spork, sem áður hafði ætlað að fjárfesta í Icelandia.


 

Hækkun gærdagsins gengin til baka


 

Í Hálffimm fréttum Kaupþings er greint frá því að OMX-kauphallarsamstæðan hafi samið við stjórnvöld í Armeníu um kaup á armensku kauphöllinni, Armex, og verðbréfaskráningunni CDA.


 
Innlent
21. nóvember 2007

Ericsson í slæmum málum

Í Vegvísi Landsbankans segir að sænska fjarskiptafyrirtækið Ericsson standi afar höllum fæti um þessar mundir. Í gær lækkaði verð bréfa í fyrirtækinu um meira en 10% og hefur frá áramótum lækkað um rúm 40%. Vegna þessa telst Ericsson ekki lengur meðal 10 stærstu skráðra félaga á Norðurlöndunum og líkur á að svo verði um nokkurt skeið. Félagið var löngum eitt af þremur stærstu félögum Norðurlanda.Afkomuviðvörunum miðjan október varð til þess að gengi hlutabréfa í Ericsson féll nánast lóðrétt um 23%.  Erfiður fjárfestadagur í New YorkÁ kynningu félagsins með fjárfestum í New York í gær kom fram að til skamms tíma líti rekstur félagsins ekki mjög vel út en yrði kominn í samt lag á síðari helmingi næsta árs. Eftirspurn eftir fjarskiptakerfum félagsins í Norður-Ameríku og Vestur-Evrópu hefur verið lítil og þá kom fram að veiking á dollar hefði neikvæð áhrif á reksturinn. Því gæti uppgjör fjórða ársfjórðungs orðið verra en áætlanir í október gerðu ráð fyrir. Í framhaldinu hafa flestir hlutabréfagreinendur lækkað verðmöt, segir í Vegvísirinn. Hitnar undir stjórnendumÍ kjölfar lækkunarinnar í gær fór af stað orðrómur um að búið væri að reka forstjóra félagsins, Carl-Henric Svansberg, en hann fengi að sitja áfram við stjórnvölin þar til nýr stjórnandi yrði fundinn. Stjórnarformaður Ericsson, Michael Treschow, hefur hins vegar harðneitað að svo sé. Skömmu eftir birtingu uppgjörs þriðja ársfjórðungs sagði fjármálastjóri félagsins af sér .Slæmar fréttir um fyrirtækið héldu áfram að berast þegar sænska ríkisútvarpið sagði frá því í dag hvernig umboðsmenn þess eiga að hafa mútað valdhöfum í Oman til að ná fram samningum, samkvæmt því sem segir á Vegvísi Landsbankans.


 

Verð á hlutabréfum í Evrópu lækkuð í dag og hefur verð sumra ekki verið lægra í tæpt ár. Bankar og útflutningsfyrirtæki leiddu lækkunina.


 

Ekkert lát er á lækkun úrvalsvísitölunnar og hún lækkaði um tæp 2,5% í dag og er 6.783 stig.


 

Erlendum ferðamönnum sem fóru um Leifsstöð fjölgaði um 6,5% í október síðastliðnum miðað við október í fyrra, samkvæmt talningum Ferðamálastofu. Þegar tveir mánuðir eru eftir af árinu hafa 413 þúsund erlendir ferðamenn komið til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll, fleiri en nokkru sinni fyrr og 15,6% fleiri en á sama tíma í fyrra.


 

Úrvalsvístalan heldur áfram að lækka og hefur lækkað um tæp 2,6% það sem af er degi.


 

Gengi Bandaríkjadals hélt áfram að lækka gagnvart evrunni og helstu hlutabréfavísitölur á alþjóðamörkuðum hækkuðu víðast hvar í kringum eitt prósent í gær. Þróunin á hlutabréfamörkuðum var meðal annars rakin til orðróms um að seðlabanki Bandaríkjanna hygðist boða til neyðarfundar í því augnamiði að lækka stýrivexti, úr 4,5% í 4,25%.


 

Samkvæmt ársuppgjör fyrir rekstrarárið 1. október 2006 til 30. september 2007 er hagnaður Spalar ehf. eftir skatta 282 milljónir króna sem er verulegur meira en árið áður þegar hagnaðurinn var 8 milljónir króna


 

Eimskipafélags Íslands hefur gert kaupréttarsamning við Guðmund Davíðsson, forstjóra Eimskips á Íslandi. Samningurinn veittir kauprétt að 1.000.000 hluta á ári til þriggja ára. Markmið Eimskips með kaupréttarsamningum er að hvetja stjórnendur og samtvinna hagsmuni þeirra og hluthafa enn frekar, samkvæmt því sem segir í frétt á heimasíðu Eimskipa..


 

Í Morgunkorni Glitnis kemur fram að laun hafi hækkað um 0,5% að meðaltali í október frá fyrra mánuði og árshækkunin nemi 8,1% sem er óbreytt frá í september. Þar segir að á tólf mánuðum hafi kaupmáttur launa aukist um 3,1% og að hægt hafi á kaupmáttaraukningu launa að undanförnu sem má rekja meg til aukinnar verðbólgu á nýliðnum mánuðum.


 

Sveinn Hannesson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Gámaþjónustunnar hf. frá og með næstu mánaðamótum. Sveinn tekur við starfinu af Benóný Ólafssyni, stofnanda og aðaleiganda fyrirtækisins.


 

Álag á skuldatryggingar íslensku bankanna er óeðlilega hátt en ástand íslensks hagkerfis og fjármálageira er gott, eins og viðbrögð við "smákreppunni" 2006 sýndu, sem og stöðugleiki í umhleypingum undanfarinna vikna. Þetta kemur fram  í nýrri skýrslu, semRichard Portes, prófessor við London Business School, og Friðrik Már Baldursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík, gerðu fyrir Viðskiptaráð Íslands og kynnt var í London í morgun og nánar verður fjallað um í Viðskiptablaðinu á morgun. Þeir segja að ekki sé óeðlilegt að ætla að skuldatryggingaálagið lækki á næstunni.


 

Viðskiptablaðið lét framkvæma könnun meðal stjórnenda í íslenskum fyrirtækjum á því hverja þeir teldu áhrifamestu einstaklingana í íslensku viðskiptalífi.


 

Úrvalsvísitala heldur hefur lækkað um 0,7% frá opnun markaðar í morgun.


 

Stjórn Samtaka iðnaðarins hefur ráðið Jón Steindór Valdimarsson framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins. Hann tekur við starfinu af Sveini Hannessyni frá og með næstu mánaðamótum.


 

NordicPhotos hefur fest kaup á norska myndabankanum GV-Press. GV-Press mun starfa áfram í óbreyttri mynd en kaupin verða stökkpallur fyrir NordicPhotos inn á norskan markað. GV-Press myndabankinn var stofnaður árið 1988 af Gerd Verdu og er einn af stærstu myndasöluaðilum í Noregi, sérstaklega til tímarita. GV-Press er með umboð fyrir yfir 50 myndasöfn á norska markaðinum.


 

Þjóðarframleiðsla á hvern íbúa á Íslandi – þegar tekið hefur verið tillit til kaupmáttar – er sú fimmta mesta innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). Þjóðarframleiðsla á hvern íbúa hér á landi er 123% af meðaltali OECD. Þjóðarframleiðsla á hvern íbúa í Lúxemborg er hins vegar sú hæsta, eða 246% af meðaltali aðildarríkja OECD. Útreikningarnir byggjast á hagtölum frá árinu 2005.


 

Kiwanishreyfingin, Eimskip [HFEIM] og Safalinn hafa gert samning til næstu þriggja ára um kaup og dreifingu á hjálmum til allra barna í fyrsta bekk grunnskóla landsins. Áætlað markaðsvirði samningsins er um 20 milljónir króna. Hjálmarnir eru af gerðinni Atlas Rockskipper-gerð frá Safalnum.Í fréttatilkynningu vegna samkomulagsins segir að undanfarin fjögur ár hafi Eimskip og Kiwanishreyfingin gefið öllum börnum í fyrsta bekk grunnskólanna hjálm, til nota á reiðhjólum, hlaupahjólum, línuskautum og hjólabrettum. Hátt í 20 þúsund börn hafa notið góðs af þessari gjöf Eimskips og Kiwanis og hafa hjálmarnir nú þegar sannað gildi sitt.


 
Erlent
21. nóvember 2007

Lækkun í Asíu

Hlutabréf og vísitölur á mörkuðum í Asíu lækkuðu í dag í framhaldi af lækkun Bandaríkjadals og hækkunar olíuverðs í tæpar 100 dali tunnan. Lækkunin er einnig rakin til yfirlýsingar seðlabanka Bandaríkjanna um að vöxtur efnahagsins í Bandaríkjunum verði minni á næsta ár en áður var gert ráð fyrri.


 

Viðbrögð markaðarins við tilkynningu S&P; voru mjög væg í gær. Áhrifin á íslensku krónuna voru snörp lækkun á krónunni til skamms tíma, en hún gekk að fullu til baka innan tveggja tíma. Engar mælanlegar breytingar voru á hlutabréfamörkuðum. Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningar Glitnis, segir að þar sem íslenska ríkið skuldi sáralítið bæði innanlands og utan, skipti breyttar horfur mjög litlu, nema ef það þyrfti að sækja sér fjármagn inn á markað af einhverjum ástæðum. En Í ljósi góðrar fjárhagsstöðu ríkissjóðs sé það ekki líklegt í augnablikinu. Lúðvík Elíasson, hagfræðingur hjá greiningardeild Landsbankans, tekur undir það en bætir við að þó ríkið þurfi ekki að fjármagna sig með skuldabréfaútgáfu eins og er, gæti það breyst ef spár S&P; rætast um hraða kólnun í hagkerfinu og samdrátt skatttekna. Hvað langtímaáhrif á krónunni varðar sagði Lúðvík það stjórnast af trú markaðsaðila á því hvort ríkið bregðist við ábendingum og hjálpi til við að draga úr þenslunni, eða hvort það haldi áfram að neyða Seðlabankann til frekari vaxtahækkana. "Ef að sú skoðun verður ofan á að ríkið haldi áfram að auka við ójafnvægið í kerfinu og knýi þar með fram harða lendingu, þá mun það veikja krónuna frekar," sagði hann. Ingólfur telur að áhrif umsagnar S&P; verði lítil. Hann segir helstu áhrifin geta verið á stemminguna á markaðnum, sem í augnablikinu sé ekki góð og gæti þannig haft áhrif á stöðu íslensku bankanna á erlendum lánamörkuðum. "Heilt á litið er þetta ekki slík efnisbreyting í umhverfi íslensks fjármálamarkaðar eða hagkerfis að það ætti að kalla á einhver veruleg viðbrögð. Bæði vegna góðrar fjárhagslegrar stöðu ríkissjóðs og vegna þess að hvorki er verið að breyta horfum né lánshæfiseinkunnum bankanna, heldur einungis ríkisins," útskýrði hann.


 

Markaðir í Bandaríkjunum tóku við sér í dag og hækkuðu. Nasdaq hækkaði um 0,13%,DowJonesum 0,40% og S&P um 0,45%. Nasdaq markaðurinn opnaði með látum og hækkaði um 1,45 fyrir hádegi. En eftir kl. 13 á staðartíma byrjaði vísitalan að lækka töluvert. Dagurinn endaði eins og fyrr segir í 0,13% hækkun á Nasdaq.


 
Erlent
20. nóvember 2007

Enn hækkar olía í verði

Olíuverð hefur hækkað um rúmlega tvo bandaríkjadali í dag og var tunnan komin í 97,22  dali um hádegi á staðartíma í New York. Þetta gerist í framhaldi lækkunar gengis á bandaríkjadal. Bandaríkjadalur hefur nú aldrei verið lægri gagnvart evru.


 

Bandaríkjadalur hefur ekki verið veikari gagnvart evru frá upptöku evrunnar árið 1999 samkvæmt því sem segir í Hálffimm fréttum Kaupþings. Lækkun dollars mátti rekja til ótta um að skýrsla sem birt var í dag myndi sýna fram á frekari samdrátt á bandarískum fasteignamarkaði. Raunin varð reyndar allt önnur. Líkur á að bandaríski Seðlabankinn lækki stýrivexti þann 11. desember næstkomandi hafa hækkað í 96% úr 72% á milli mánaða.


 

Á Vegvísi Landsbankans segir að lágfargjaldaflugfélagið Easy Jet hafi birti uppgjör ársins 2007 í dag en uppgjörsárinu lauk 30. september. Hagnaður félagsins jókst um tæp 62% milli ára sem er nokkuð umfram væntingar greinenda.


 

Hlutabréf á mörkuðum í Evrópu hækkuðu í dag. Hækkunin var leidd af fyrirtækjum í efnaiðnaði, bílaframleiðendum og fyrirtækjum í tæknigeiranum. BASF, PSA Peugeot Citroen og Nokia hækkuðu öll.


 

Þrátt fyrir að hafa rétt lítillega úr kútnum fyrri part dags hefur úrvalsvísitalan dansað í kringum núllið og lítil hreyfing verið á henni í dag. FTSE í London lækkaði um 2,7% í dag en OMXN40 hækkaði um tæpt 1%.


 

Kaupþing banki hf. [KAUP] hefur náð samkomulagi við Derbyshire Building Society um kaup á öllu útgefnu hlutafé í The Derbyshire Limited ("Derbyshire Offshore") sem hefur aðsetur á eyjunni Isle of Man.  Í fréttatilkynningu vegna kaupanna segir að Derbyshire Offshore sé sérhæft fyrirtæki sem býður sérsniðna innlánsreikninga í pundum, með úrvali breytilegra og fastra vaxta, handa almennum viðskiptavinum og fyrirtækjum. Við lok þriðja ársfjórðungs 2007 námu samanlögð innlán hjá fyrirtækinu rúmlega 320 milljónum punda (460 milljónum evra). Kaupin munu hafa óveruleg áhrif á heildarrekstur Kaupþings samstæðunnar. Eftir að kaupin verða frágengin, sem reiknað er með að gerist fyrir lok ársins, mun Derbyshire Offshore verða sameinað núverandi starfsemi Kaupþings á Mön. Stefna Kaupþings varðandi rekstur fyrirtækisins er að auka innlán og krossselja aðrar afurðir. Guðni Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Fjárstýringar Kaupþings í tilkynningunni: „Þessi kaup eru í samræmi við stefnu Kaupþings um að auka innlán í bankanum. Fyrirtækið er rekið með mjög hagkvæmum hætti og verður mjög góð viðbót við núverandi starfsemi okkar á Mön.”


 

Hf. Eimskipafélag Íslands samdi fyrr á árinu við ABN AMRO Bank í London um lánsheimild upp á allt að 300 milljónir evra til fimm ára eða sem samsvarar um 27 milljörðum íslenskra króna. Um er að ræða svokallað sambankalán en nú er hafin sala á láninu áfram til annarra banka og fjármálastofnanna.  Vaxtakjör lánsins eru tengd skuldasetningu félagsins hverju sinni og eru á bilinu 125 til 225 punktar ofan á grunnvexti.  


 

Gengi Bandaríkjadals gagnavart evru hefur lækkað í dag og aldrei verið lægra. Lækkunin er sögð stafa af hræðslu um slæmt ástand efnahagsmála í Bandaríkjunum.  


 

Á föstudag s.l. var fjögur þúsundasti Toyota bíllinn sem seldur er á árinu afhentur eigendum sínum.


 

Greiningardeild Landsbankans [LAIS] gerir ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 0,5% í desember. Gangi spáin eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 5,7% en hún hefur ekki verið meiri í 9 mánuði.


 

Samkvæmt uppgjöri þriðja ársfjórðungs nam hagnaður Icebank 65 milljónum króna eftir skatta á þriðja ársfjórðungi samanborið við 2.399 milljónum á öðrum ársfjórðungi. Hagnaður á hvern hlut dróst saman frá öðrum ársfjórðungi, úr 2,10 kr. í 0,06 kr. 


 

Lánshæfiseinkunnir eru óbreyttar


 

Að mati Greiningar Glitnis má búast við áframhaldandi hækkunum á norrænum hlutabréfamörkuðum, en auknar verðsveiflur verða einkennandi fyrir þróunina. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Glitnis [GLB] um stöðu og horfur á norrænum hlutabréfamörkuðum.  


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að bandarískir byggingaverktakar hafa aldrei verið svartsýnni um söluhorfur á þarlendum húsnæðismarkaði en í nóvember s.l. ef marka má NAHB húsnæðisvísitöluna.


 

Júlíus Þorfinnsson hefur verið ráðinn til starfa á samskiptasviði FL Group [FL] sem Director of Corporate Branding. Júlíus ber ábyrgð á markaðs- og kynningarmálum FL Group, styrktarmálefnum, viðburðastjórnun og innri samskiptum.  Júlíus er viðskiptafræðingur og hefur meðal annars áður starfað sem framkvæmdastjóri Máttarins og dýrðarinnar og viðskiptastjóri hjá Fíton.


 

Nokkrar af verslunum 10-11 munu framvegis verða mannaðar af sérþjálfuðu öryggisstarfsfólki frá Securitas. Í fréttatilkynningu frá Securitas segir að öryggisfulltrúarnir munu sinna öllum hefðbundnum afgreiðslustörfum og öryggiseftirliti og því leysa af hólmi afgreiðslufólk 10-11 á nóttunni.


 

Úrvalsvísitalan hefur rétt lítillega úr kútnum í morgun eftir mikla lækkun í gær og hækkað um 0,4%.  


 

Alþjóðahagkerfið Persaflóaríkin íhuga að slíta fasttengingu sinni við Bandaríkjadal


 

Arthur B. Laffer, prófessor í hagfræði, hélt fyrirlestur í Þjóðmenningarhúsinu á föstudag þar sem hann lýsti tengslum skattheimtu og skatttekna. Laffer er einna þekktastur fyrir framsetningu þessa sambands með svokölluðum Lafferboga. Viðskiptablaðið tók Laffer tali við komu hans til landsins.


 

Talið er að kínverska skipafélagið Container Lines, annað stærsta gámaflutningafyrirtæki í Asíu, muni afla um 2,4 milljarða Bandaríkjadala með sölu á hlutabréfum á markaði í Sjanghæ.  


 

Á Vegvísi Landsbankans kemur fram að Norska tryggingafélagið Storebrand sem m.a. er í eigu Kaupþings [KAUP]og Exista [EXISTA] hafi fengið grænt ljós frá norska fjármálaráðuneytinu vegna væntanlegrar yfirtöku á SPP, líftryggingararmi sænska Handelsbanken. Fyrr í mánuðinum fékk Storebrand leyfi sænska fjármálaeftirlitsins og í lok október samþykkti hluthafafundur Storebrand yfirtökuna og þar með er fátt sem getur komið í veg fyrir hana.


 

Í frummatsskýrslum Orkuveitu Reykjavíkur vegna fyrirhugaðra Bitru- og Hverahlíðarvirkjana kemur fram að vinnslan gengur hraðar á varma- og massaforða svæðisins en náttúruleg endurnýjun annar, og er vinnslustefnan því sögð "ágeng." 


 

Sigurður M. Harðarson hefur verið ráðinn sem stjórnunarráðgjafi hjá ParX. Sigurður er véltæknifræðingur frá Tækniháskólanum í Óðinsvéum. Hann starfaði síðast sem úttektarstjóri hjá Vottun hf., en var áður framkvæmdastjóri hjá OPM. Sigurður hefur starfað mikið erlendis og var hann meðal annars ráðgjafi hjá Midtjydsk Teknologi Center og Elsamprojekt.  Auk þess hefur hann framkvæmt yfir 700 úttektir á stjórnkerfum fyrirtækja í Danmörku, Noregi, Bretlandi, Hollandi, Þýskalandi og Póllandi.


 

Boeing flugvélaverksmiðjurnar eiga í viðræðum við Toray Industries í Japan um framlengingu á samningi sem hljóðar upp á 6 milljarða Bandaríkjadali. Toray framleiðir karbonfíber-plötur sem Boeing notar í Dreamliner 787 farþegaþotur sem seljast grimmt um þessar mundir.


 
Erlent
20. nóvember 2007

Batamerki í Japan

Hlutabréf í Japan hækkuðu á markaði í dag og vógu upp að hluta lækkanir síðustu daga. Þrátt fyrir að vísitölur eins og Nikkei 225 og Topix hafa lækkað töluvert undanfarið telja fjárfestar ástandið á japönskum fjármálamarkaði betra en vísitölurnar benda til að því er segir á fréttavef Bloomberg. 


 
Erlent
19. nóvember 2007

Lækkun í Bandaríkjunum

Töluverð lækkun varð á mörkuðum í Bandaríkjunum í dag. Nasdaq lækkaði um 1,66% og er Nasdaq vísitalan nú 2593,38 stig. Dow Jones lækkaði einnig um 1,66% og Standard & Poor's lækkaði um 1,75%. Nasdaq vísitalan fór aldrei yfir núllið í dag.


 

Telja að Citigroup þurfi að afskrifa 15 milljarða bandaríkjadala


 
Erlent
19. nóvember 2007

Miller kaupir Grolsch

Vegvísir Landsbankans segir að framleiðandi Miller bjórs, SABMiller, hafi í dag tilkynnt áform um að kaupa alla hluti í hollenska bruggaranum Koninklijke Grolsch N.V. sem framleiðir m.a. Grolsch bjór og léttöl.


 

Gunnar Bragi Guðmundsson hjá Nýfiski í Sandgerði kjörinn formaður SFÚ


 

Verð á hlutabréfum við lokun markaða í Evrópu í dag hefur ekki verið lægra í þrjá mánuði. Bankar, tryggingafélög og útflytjendur voru í fararbroddi lækkunarinnar en hún er sögð stafa af áhyggjum vegna samdráttar í Bandaríkjunum og Kína.  


 

Ljóst er að hlutabréf á Íslandi halda áfram að falla og óhætt að segja að mánudagurinn sé svartur, eða réttara sagt rauður þegar horft er á lækkanir. Samkvæmt upplýsingum frá M5 hefur vísitalan lækkað um 3,65% og er vísitalan komin niður fyrir 7.000 stig en hæst fór hún yfir 9.000 stig. Þetta er ein mesta dagslækkun í kauphöllinni frá upphafi.


 

Að því er kemur fram í frétt Berlinske Tidene hefur talsverður fjöldi starfsmanna yfirgefið danske Bank undanfarið. Í greininni eru tilgreindir nokkrir starfsmenn sem eru horfnir á braut. Þar á meðal Carsten Valgreen, aðalhagfræðingur bankans, en hann gekk til liðs við bandaríska greiningarfyrirtækið Benderly Economics.


 

Umferð um Eyrarsundsbrúnna milli Svíþjóðar og Danmerkur hefur aukist um nærri 30% á þessu ári og er búist við því að umferðin muni aukast enn frekar á næsta ári.


 

Í tilkynningu frá Kauphöllinn segir að Kauphöllin hafi ákveðið að fella niður viðskipti nr. 1 með hlutabréf Føroya Banka P/F (auðkenni: FO-BANK) á verðinu DKK 220. Niðurfellingin er gerð á grundvelli greinar 5.7.3 í aðildarreglum NOREX.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 57,9 milljörðum króna á fyrstu átta mánuðum ársins 2007 samanborið við 52,4 milljarða á sama tímabili 2006. Aukningin nemur 5,5 milljörðum króna eða 10,6% milli ára. Aflaverðmæti ágústmánaðar er óbreytt frá  ágúst í fyrra 6 milljarðar, samkvæmt því segir í vef Hagstofu Íslands.


 

Um 200 manns dönsuðu zumba við suðrænan tónlist í hóptíma sem Hreyfing stóð fyrir í Valsheimilinu fyrir skömmu. Dansinn var til styrkta UNIFEM.  


 

Úrvalsvístalan hafði  lækkað um tæplega 1,4% um hádegi í dag.


 

Rightmove húsnæðisverðsvísitalan fyrir nóvember var birt í morgun, og lækkaði húsnæðisverð í Bretlandi um 0,7% á milli mánaða samkvæmt vísitölunni.


 

Í Morgunkorni Glitnis kemur fram að dagvöruvelta hafi aukist um 10,5% í október á breytilegu verðlagi frá sama tíma í fyrra samkvæmt smásöluvísitölu Rannsóknarseturs verslunarinnar.  


 

Verð á hráolíu hefur hækkað í dag í kjölfar fundar OPEC, samtaka olíuframleiðsluríkja, um helgina en samkvæmt frétt á BBC ákváðu ríkin að auka ekki framleiðslu sína.


 

China Mobile og Mitsui & Co leiddu lækkun hlutabréfa í Asíu í dag. Lækkunin kom í kjölfar ákvörðunar stjórnvalda í Kína um að bankar skuli draga úr útlánum og minnka þannig þenslu og kæla niður hagkerfið.


 

G20 ríkin luku fundi sínum í dag í Suður-Afríku


 

Nýtt uppboðsfyrirtæki, Arnason & Andonov ehf., hóf starfsemi hér á landi í byrjun október en það mun einnig reka netverslun. Fyrirtækið mun fyrst og fremst helga sig frímerkjum, myntum, seðlum, listaverkum og listmunum. Aðstandendur fyrirtækisins eru þeir Saso Andonov og Árni Þór Árnason en báðir eru þeir áhugasamir safnarar. Saso er hagfræðingur ættaður frá Makedoníu og hefur fengist við frímerkja og myntsölu undanfarin 10 ár, samhliða kennslu við University of Maryland, University College og í viðskiptafræðum við Háskóla Íslands. Árni rak fyrirtækið Austurbakka hf., umboðs og heildverslun, um árabil og hefur verið öflugur frímerkjasafnari undanfarin ár.


 

Sáttin mun fela í sér viðurkenningu á ólögmæti fyrri fundar


 

Stýrivaxtahækkun Seðlabankans í byrjun mánaðarins hafði mikil áhrif á ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði. Krafa allra markflokka hafði nýlega náð sögulegu hámarki þegar stýrivextir voru hækkaðir og allir flokkar hækkuðu enn frekar í kjölfarið. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýju riti greiningardeildar Landsbankans, sem hefur hækkað stýrivaxtaspá sína og hefur sú hækkun áhrif á spá um þróun ávöxtunarkröfu skuldabréfa, sérstaklega til skamms tíma.


 
Innlent
18. nóvember 2007

Lífið í Chikwawa

Þrettán manna hópur frá Spron, í samstarfi við Hjálparstarf Kirkjunnar, lagði leið sína til Malaví í Suð-Austur Afríku í byrjun mánaðar. Markmið ferðarinnar var að fylgja eftir verkefni sem Spron styrkir þar ytra, byggingu á vatnsbrunnum á einu fátækasta svæði veraldar, Chikwawa héraði í Suður-Malaví. 


 

Íslenska friðargæslan hefur gengið í gegnum erfitt tímabil undanfarin ár og ýmsir orðið til að gagnrýna starfsemi hennar. Fjallað er um sögu íslenski friðargæslunnar í úttekt Viðskiptablaðsins.  


 

Mallorca, eða Mæjorka eins og Íslendingar þekkja nafnið, er stærst þeirra eyja sem tilheyra Spáni. Er hún hluti af baleríska (Baleric) eyjaklasanum  í Miðjarðarhafi (Illes Balears á spænsku) og er um 150 kílómetra undan strönd Spánar. Hinar eyjarnar heita Ibiza, Formentera og Minorca. Um átta til tíu milljónir ferðamanna sækja eyjuna heim á hverju ári, en þar eru íbúar innan við 800 þúsund. 


 

Mun spara fyrirtækinu 700 milljónir á ári segir í fréttatilkynningu frá OR


 
Fólk
17. nóvember 2007

Mannabreytingar hjá Straumi

Stephen Jack, framkvæmdastjóri Fjármálasviðs Straums, tekur við stjórn Fjárstýringar hjá bankanum, þar á meðal Fjárfestatengslum, að því er segir í tilkynningu bankans til Kauphallarinnar. Þar segir að þessi viðbót við starf hans fylgi í kjölfar uppsagnar Svanhildar Nönnu Vigfúsdóttur, sem hafi verið framkvæmdastjóri Fjárstýringar frá árinu 2005. 


 
Erlent
17. nóvember 2007

Afkoma NIBC batnar

Hollenski bankinn NIBC, sem Kaupþing [KAUP] keypti í ágúst sl., hagnaðist um 69 milljónir evra á þriðja ársfjórðungi, sem er 60% meiri hagnaður en á sama fjórðungi í fyrra. Þetta er viðsnúningur frá öðrum fjórðungi ársins, en þá var bankinn rekinn með 39 milljóna evra tapi.


 

Bandaríski hagfræðiprófessorinn Arthur Laffer segir að hvorki Íslendingar né Bandaríkjamenn þurfi að hafa áhyggjur af viðskiptahalla landanna. Viðskiptahallinn sé til marks um að fjármagn leiti inn í löndin vegna þess að viðskiptaumhverfi sé hagstætt til fjárfestinga. Þetta kom fram í máli Laffers, sem flutti erindi í Þjóðmenningarhúsinu í gær þar sem hann fjallaði um kosti þess að lækka skatta.


 

Í framtíðarsýninni eru Ivebank sett metnaðarfull markmið. Efnahagsreikningurinn á að fimmfaldast til ársloka 2011. Það er gerð krafa um mikla arðsemi eða 18% arðsemi að lágmarki að meðaltali á ári á þessu tímabili. Algeng arðsemi banka erlendis er 10-15% þannig að markið er ekki sett lágt. Þá er stefnt að því að árið 2011 komi að minnsta kosti helmingur tekna bankans erlendis frá. Einnig eru sett metnaðarfull markmið um hagkvæmni (kostnaðarhlutfall), ánægju viðskiptavina og ánægju starfsfólks.


 

Hjörleifi Kvaran falið að leita sátta í máli Svandísar


 

Hækkun varð á mörkuðum í Bandaríkjunum í dag eftir að markaðir höfðu lækkað tvo daga í röð. Nasdaq hækkaði um 0,72%, Dow Jones um 0,5% og S&P um 0,52%.


 

Færeyska félagið Atlantic Petroleum [FO-ATLA] skilaði 11,2 milljóna DKK tapi af rekstrinum á þriðja fjórðungi ársins en á sama fjórðungi í fyrra var tapið 258 þúsund DKK. Heildareignir félagsins námu 373,2 milljónum DKK í lok september og eigið fé nam 249,2 milljónum DKK.


 

Forstjóri segir hagræðingu hafa tafist


 

Ásgeirs Eiríkssonar hefur verið ráðinn yfirmaður ráðstefnu- og hvataferðardeildar Iceland Travel. 


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,45% í dag og er tæp 7.220 stig. FTSE í London lækkaði um 1,1% og OMXN 40 um 1,1%.  


 

Í fréttatilkynningu frá Fjármálaráðuneytinu segir að fjármálaráðherra hafi fallist á  að lengja lokafrest Skipta hf. til að bjóða út 30% hlutafjár. Í tilkynningunni kemur fram að skráningu skuli vera lokið fyrir marslok 2008 í stað ársloka 2007 eins og kveðið var á um í samningi Skipta ehf. og íslenska ríkisins frá 5. ágúst 2005. 


 

Stjórnvöld í Íran stefna að tvöföldun á gasframleiðslu landsins fyrir árið 2012. Samkvæmt því sem segir á fréttavef Dow Jones hafa Íranar fjárfest stórlega í gasframleiðslunni undanfarið og stefna á aukin afköst og betri nýtingu auðlindarinnar.  


 

Lóðir í fyrsta og öðrum áfanga Urriðaholts í Garðabæ eru svo til allar uppseldar og ákveðið hefur verið að flýta sölu einbýlishúsalóða í þriðja og síðasta áfanga og hefst salan á mánudag. 


 

Sænska tískuvöruverslunin Hennes & Mauritz, sú næststærsta í Evrópu, greindi frá því í gær að sala í verslunum félagsins hefði aukist um 15% í októbermánuði, frá því á sama tíma fyrir ári. H&M sagði að aukningin væri einkum tilkomin vegna fjölgunar verslana á tímabilinu. Sala í þeim verslunum sem einnig voru starfandi fyrir ári síðan jókst hins vegar um 3% á milli ára. Gengi bréfa í H&M hækkaði um ríflega 1% í kjölfar tilkynningar félagsins.  


 

Búast má við því að fjármálaráðuneytið svari fljótlega erindi Skipta hf., móðurfélags Símans, um að fresta skráningu félagsins í OMX kauphöllina á Íslandi og þar með sölu á um það bil þrjátíu prósenta hlut þess til almennings.  


 

Icelandair og Styrktarfélag Krabbameinssjúkra barna hafa skrifað undir samstarfssamning til fimm ára. Óskar Örn Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna og Gunnar Már Sigurfinnsson, framkvæmdastjóri sölu og markaðssviðs Icelandair, lýstu mikilli ánægju með samninginn sem þeir telja að hafi mikið gildi fyrir báða aðila, samkvæmt því sem segir í fréttatilkynningu vegna undirritunarinnar. 


 

Spron Verðbréf dótturfélag Spron hf. hefur opnað skrifstofu í Berlín. Í fréttatilkynningu vegna opnunarinnar segir að meginhlutverk skrifstofunnar er að veita ráðgjöf og annast fjárfestingar í fasteignum og fyrirtækjum í Þýskalandi, sem og á nálægum svæðum og bæta með því enn frekar þjónustu við einka- og fyrirtækjafjárfesta á Íslandi. Verkefni skrifstofunnar verða unnin í samvinnu Fyrirtækjaráðgjafar Spron Verðbréfa á Íslandi og í Berlín.  Kristján Guðmundsson hefur verið ráðinn til Spron Verðbréfa í Berlín og mun hann leiða fasteignahluta starfseminnar þar.     


 

Íbúðalánsjóður hefur hækkað vexti af útlánum. Íbúðarlán með uppgreiðsluákvæði hækka í 5,3% en lán án uppgreiðsluákvæðis í 5.5%.  Hækkunin kemur í framhaldi af útboði á íbúðabréfum í morgun.  Í Morgunkorni Glitnis segir að alls hafi borist tilboð að nafnverði 24,0 milljarða króna en að sjóðurinn hafi eingöngu tekið tilboðum í lengsta flokk íbúðabréfa HFF44 að nafnverði 5,2 milljarða króna.  


 

 Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,6% það sem af er degi og  FTSE í London hefur lækkað um 1,1%.  


 
Innlent
16. nóvember 2007

Hannes krefst breytinga

Samkvæmt frétt danska viðskiptablaðsins Börsen krefst Hannes Smárason forstjóri FL Group verulegra breytinga á rekstri Royal Unibrew í kjölfar mikils taps fyrirtækisins undanfarið. Hlutabréf í Royal Unibrew lækkuðu um 15% í vikunni.


 

Fjármálaráðherra þýska sambandsríkisins North Rhine Westphalia, hefur ákveðið að fresta fyrirhugaðri sölu ríkisins á 38% hlut í landsbankanum (þ. landesbanken) WestLB. Helmut Linssen, fjármálaráðherra, segir að ákvörðunin sé tekin í kjölfar þess að WestLB sendi frá sér aðra afkomuviðvörunina á innan við einu ári.


 

Meirihluti stjórnenda er fylgjandi því að Ísland taki upp evru, ef hægt er að gera það án þess að ganga í Evrópusambandið, samkvæmt niðurstöðum könnunar sem Miðlun gerði fyrir Viðskiptablaðið. 53% stjórnenda eru mjög eða frekar fylgjandi, en 26% frekar eða mjög andvíg. 14% eru hvorki fylgjandi né andvíg því að Íslendingar taki upp evru, sé það hægt án þess að ganga í Evrópusambandið. 6% segjast "ekki vita" eða neita að svara. Ef aðeins eru teknir þeir sem tóku afstöðu kemur í ljós að 57% eru mjög eða frekar fylgjandi, 15% hvorki fylgjandi né andvíg og 28% frekar eða mjög andvíg.


 

Fyrir skömmu voru afhent verðlaun í Raunveruleiknum sem er gagnvirkur hermileikur sem fræðir nemendur 10. bekkjar um ábyrga meðferð fjármuna og neytendamál. Í fréttatilkynningu segir að 1.300 nemendur í 10. bekk grunnskóla hafa tekið þátt í leiknum undanfarnar fjórar vikur. Verðlaunin sem Landsbankinn gaf hverjum nemanda er iPod Nano en stigahæsti einstaklingurinn fékk iPod touch. 


 

Hlutabréf í Asíu lækkuðu á markaði í dag. Lækkanirnar eru raktar til yfirlýsingar aðstoðarseðlabankastjóra Japansbanka um að hrun bandaríska fasteignamarkaðarins kunni að leiða til minni hagvaxtar í Japan samkvæmt því sem segir á fréttavef Bloomberg. 


 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 2,8% milli mánaða í september og október. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Fasteignamats ríkisins hefur vísitala íbúðarverðs hækkað um 16,7% síðast liðna tólf mánuði. Vísitala byggingarkostnaðar fyrir desember hefur hækkað um 0,27% frá fyrra mánuði eftir því sem segir á vef Hagstofu Íslands og hækkað um 6,3% undanfarna tólf mánuði.


 

Hlutabréf lækkuðu í Bandaríkjunum í dag, annan daginn í röð. Nasdaq lækkaði um 0,98%, Dow Jones um 0,91% og Standard & Poor's lækkaði mest eða um 1,32%.


 

Verðbólga hér á landi mældist 2,3% í október samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs sem Eurostat birtir mánaðarlega. Þetta er lítilsháttar aukning frá september en þá stóð hún í 2,1%. Samræmd vísitala neysluverðs er frábrugðinn þeirri vísitölu sem mæld er hér á landi en í samræmdu vísitölunni er hvorki tekið mið af húsnæðisverði né opinberri þjónustu, að því er fram kemur í Vegvísi greiningardeildar Landsbankans. “Það má þó geta þess að Eurostat hefur lengi stefnt að því að bæta húsnæðisverði inn í vísitöluna en enn sem komið er hefur ekki verið ákveðið með hvaða hætti eða hvenær af því verður,” segir greiningardeildin. Ef litið er til Evrusvæðisins er verðbólga þar um 2,6% og hefur hækkað um 0,5% frá síðasta mánuði, segir greiningardeildin. Er það í takt við spár greiningaraðila að því er fram kemur á Bloomberg.  “Hækkunina má að hluta rekja til mikillar hækkunar á olíu og matvælum, en vægi olíu í vísitölunni er í mörgum landanna meira en hérlendis þar sem olía er nýtt við að upphitun húsnæðis víða í Evrópu. Í október mældist verðbólgan mest í Lettlandi (13,2%) og  Búlgaríu (10,6%). Hins vegar voru það Malta (0,3%) og Frakkland (1,4%) sem mældust lægst ásamt Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð sem voru með 1,5% verðbólgu,” segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,53% og er 7.326 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6,9 milljöðrum króna.365 hækkaði um 1,61%, Icelandair Group hækkaði um 0,21% og Eik banki hækkaði um 0,16%.Föroya Banki lækkaði um 2,93%, Atlantic Petroleum lækkaði um 2,87%, Atorka Group lækkaði um 2,65%, Exista lækkaði um 2,31% og Teymi lækkaði um 2,12%.


 

Í fréttatilkynningu frá Northern Travel Holding hf. kemur fram að fyrirtækið hefur keypt allt hlutafé í félaginu Astraeus Limited. Fyrir kaupin átti Northern Travel Holding hf 51% af hlutafé félagins og á nú 100% af hlutafé félagsins. 


 

Guðmundur Marteinsson framkvæmdastjóri Bónus sagði í samtali við vb.is að rannsókn Samkeppniseftirlitsins væri nauðsynleg. “Það er ekki að skilja almenning í landinu eftir í óvissu um svona alvarlegt mál og láta fyrirtækið sitja saklaus undir ásökunum um ólöglegt samráð. Starfsmenn Samkeppniseftirlitsins mættu til okkar í morgun og tóku afrit af gönum úr tölvum starfsfólks. Auk þess fóru þeir í gegnum alla pappíra á skrifstofunni hjá mér og tóku með sér hálfan kassa af göngum. Ég á ekki von á öðru en að Samkeppniseftirlitið flýti rannsókn málsins eins og kostur er því við erum saklausir af öllum ásökunum um samráð, “ sagði Guðmundur.


 

Eysteinn Helgason framkvæmdastjóri Kaupás sagði í stuttu samtali við vb.is. að hann vildi ítreka það sem sagt væri í fréttatilkynningu fyrirtækisins frá því í morgun vegna húsleitar Samkeppnisstofnunnar og að Kaupás fagnaði rannsókninni.  “Húsleit Samkeppnisstofnunnar kemur ekkert á óvart í ljósi umræðunnar í samfélaginu undanfarið. Ef stofnunin telur nauðsynlegt að rannsaka málið með þessum hætti munum við aðstoða hana á allan mögulegan hátt og væntum um leið að niðurstaða fáist í málið sem fyrst. Við höfum ekkert að fela.” sagði Eysteinn.


 

Dagamunur er á því hvort fjárfestar upplifa hæstu hæðir eða dýpstu lægðir á fjármálamörkuðum: Í upphafi vikunnar mörkuðust fréttir af styrkingu japanska jensins gagnvart Bandaríkjadal og öðrum mikilvægum gjaldmiðlum, ásamt vangaveltum um hvort loksins myndi vindast ofan af vaxtamunarviðskiptum. Í kjölfar þess að vísitölur hlutabréfamarkaða styrktust aftur á þriðjudag, mátti víða sjá fyrirsögnina: Vaxtamunarviðskiptin snúa aftur!


 

Mikill meirihluti stjórnenda á Íslandi er á þeirri skoðun að útrás íslenskra fyrirtækja muni halda áfram á sama eða meiri hraða en hingað til, að því er fram kemur í niðurstöðum könnunar Miðlunar fyrir Viðskiptablaðið. Kvenstjórnendur eru mun bjartsýnni en karlar á meðal stjórnenda. Könnunin var gerð dagana 15. október til 6. nóvember og voru 514 stjórnendur íslenskra fyrirtækja spurðir. 52% telja að útrásin muni fara fram á sama hraða og hingað til, 15% að hraðinn verði meiri og 32% að hann verði minni.


 

Samkeppniseftirlitið mætti í húsleit á skrifstofur Bónus og Krónunnar í morgun en húsleitin kemur í framhaldi umræðna um verðsamráð fyrirtækjanna.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,7% það sem af er degi og stendur í 7317 stigum um hádegi í dag. FTSE í London hefur hækkað um 1,1% og er 6432 stig.  


 
Erlent
15. nóvember 2007

Rapparar í evrur?

Svo virðist sem æ fleiri séu að missa tiltrúna á Bandaríkjadalinn. Á dögunum lýsti brasilíska ofurfyrirsætan Gisele Bündchen því yfir að hún tæki eingöngu við greiðslum í evrum og skipaði hún sér þar með á bekk með þekktum fjárfestum eins og Warrent Buffet og Jim Rogers, sem segjast vera svartsýnir á horfur dalsins. Nú eru teikn á lofti um að annað höfuðvígi dalsins sé fallið: Bandarískir rapparar kjósa frekar að sýna auð sinn og velsæld í evrum en dölum.


 

Í Morgunkorni Glitnis er greint frá því að Seðlabanki Tyrklands hafi tilkynnt um 0,5% lækkun stýrivaxta í gær. Seðlabankinn hefur þar með lækkað vexti um 0,75 prósentustig á innan við mánuði og eru vextir í Tyrklandi nú 16,25%. Enn virðist svigrúm fyrir frekari vaxtalækkanir en seðlabankinn segir tímasetningu þeirra ráðast af stöðunni á alþjóðamörkuðum og verðbólguþrýstingi.


 

Miha Pogacnik ,fiðlusnillingur hélt í gær fyrirlestur fyrir stjórnendur og aðra gesti í Salnum í Kópavogi. Þessi fyrirlestur var einn af mörgum  í fyrirlestraröð á vegum verkefnisins Mannauður sem Háskólinn í Reykjavík  stendur að ásamt öðrum samstarfsaðilum.


 

Eignarhaldsfélaginu Runnur ehf., hefur verið skipt upp í Runna ehf. annars vegar og fjögur óstofnuð félög, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. 


 

Forsvarsmenn Skipta, móðurfélags Símans,  hafa farið þess á leit við íslensk stjórnvöld að skráningu félagsins verði frestað fram yfir áramót.  Í tilkynningu Skipta, sem send var í kjölfar umfjöllunar Viðskiptablaðsins um málið í dag, segir að ástæðuna megi rekja til þátttöku Skipta í söluferli á hlut í slóvenska símanum, Telekom Slovenije.  Kauphöllin hafi lýst yfir efasemdum um skráningu í ljósi óvissu um framtíð félagsins.


 

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum októbermánuði var 2% meiri en í október 2006, sé hann metinn á föstu verði. Á vef Hagstofu Íslands segir að það sem af er árinu hafi fiskaflinn dregist saman um 5% á föstu verði miðað við sama tímabil 2006.


 

Árleg forsýning í B&L.


 

Ráðstöfunartekjur heimilageirans eru taldar hafa aukist um 18,7% milli áranna 2005 og 2006 samkvæmt því sem segir á vef Hagstofu Íslands. Þar segir að ráðstöfunartekjur á mann hafi aukist um 15,4% á milli sömu ára og að kaupmáttur ráðstöfunartekna hafi hækkað 8% á sama tíma.


 

Í fréttatilkynningu frá Actavis segir að fyrirtækið hafi sett á markað á Íslandi tvö ný samheitalyf. Um er að ræða mígrenilyfið Sumacta (sumatriptan) og geðlyfið Míron Smelt (mirtazapin) munnlausnartöflur. Í báðum tilfellum er um að ræða fyrsta samheitalyf á Íslandsmarkaði. 


 

Iðnaðarframleiðsla í Kína jókst um 17,9% í október síðast liðnum. Mestur var vöxturinn í framleiðslu bifreiða og rafmagnstækja. Á fréttavef Bloomberg segir að aukningin auki enn á áhyggjur stjórnvalda í Kína um að efnahagur landsins kunni að ofhitna og brenna yfir.


 

Tilkynnt var í kvöld að John Thain hefði verið ráðinn forstjóri Merrill Lynch bankans. Thain er stjórnarformaður og forstjóri Kauphallarinnar í New York og fyrrverandi meðforstjóri Goldman Sachs. Frá þessu greinir Herald Tribune.


 

Eftir að hafa hækkað í gær lækkuðu hlutabréf í Bandaríkjunum aftur í dag. Nasdaq lækkaði um 1,1%, Dow Jones lækkaði um 0,6% og Standard & Poor's lækkaði um 0,7%. Nasdaq hækkaði við opnun í morgun en eftir hádegi fór vísitalan að lækka.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,1% í dag og er 7.440 stig. FTSE í London hækkaði um 1,1% og OMXN 40 um 0,7%.  


 

Í Hálf fimm fréttum Kaupþing segir að stefnt sé að skráningu færeyska flugfélagsins Atlantic Airways í Kauphöll Íslands þann 10. desember næstkomandi að undangenginni hlutafjársölu til fagfjárfesta og almennra fjárfesta.  


 

Gengið hefur verið frá nýju samkomulagi um veiðar á norsk - íslensku síldini fyrir árið 2008 á fundi strandríkjanna sem nú fer fram í London.  Á heimasíðu LÍÚ segir að samkvæmt samkomulaginu verði heildarkvótinn 1.518.000 tonn, en í hlut Íslands koma 220.000 tonn.  


 
Erlent
14. nóvember 2007

Upptaktur í Evrópu

Hækkun hlutabréfa á markaði í Evrópu í daga voru leidd af fyrirtækjum í málmiðnaði eftir að stálframleiðandinn ArcelorMittal, sem hækkaði um 4,2%, greindi frá hagnaði umfram væntingar. 


 

Í Kópavogi er verið að ljúka við utanhúsfrágang á hæstu byggingu landsins sem væntanlega verður vinnustaður hundruða- og jafnvel þúsunda manna á komandi misserum. Byggingin er gríðarmikið mannvirki sem verktakinn JÁVERK hefur reist á undraskömmum tíma, þrátt fyrir erfiðleika vegna veðurs. 


 

Ný rannsókn sem gerð var fyrir demókrata efnahagsnefnd Bandaríkjaþings sýnir að kostnaður Bandaríkjamanna við stríðsreksturinn í Afganistan og Írak er helmingi meiri en stjórnvöld í Hvíta Húsinu halda fram.  


 

Fjármagnsgjöld og einskiptiskostnaður vega þungt


 

Icelandair Group stefnir á að renna fleiri stoðum undir reksturinn, að því er fram kom í máli Jóns Karls Ólafssonar, forstjóra Icelandair Group, á afkomufundi félagsins fyrir þriðja ársfjórðung í dag.  


 

Rannsóknasetur verslunarinnar spáir því að jólaverslunin í ár muni aukast um 9,4% á milli ára á breytilegu verðlagi og að veltan í smásöluverslun muni nema 55,5 milljörðum króna. Þannig væri velta jólaverslunarinnar umfram meðaltal ársins um 14 milljarðar króna með virðisaukaskatti fyrir þessi jól, eða rúmlega 45 þúsund krónur á hvert mannsbarn í landinu. Þá var einnig kynnt "jólagjöfin í ár," sem var að þessu sinni GPS staðsetningartæki, sem njóta síaukinna vinsælda meðal Íslendinga, samhliða mikilli aukningu ferðalaga landsmanna og tækniþróun búnaðarins. 


 

Í Viðskiptablaðinu í dag segir að Becromal SPA, sem hyggst reisa aflþynnuverksmiðju í samstarfi við Strokk hf. á Norðurlandi, sé mögulega í viðræðum við Landsvirkjun um orkuöflun fyrir frekari verkefni á Suðurlandi.


 

Hlutabréf danska brugghússins Royal Unibrew hafa fallið um sem nemur 12% það sem af er degi í dönsku kauphöllinni. FL Group [FL] á sem kunnugt er 25% hlut í félaginu. Lækkunina núna má rekja til uppgjörs félagsins sem birt var í morgun og sýndi 30% verri afkomu en vænst var.


 

Niðurstöður rannsóknarinnar „Ungt fólk 2007 – grunnskólanemar“, voru kynntar á fundi menntamálaráðuneytisins í dag. Í fréttatilkynningu vegna fundarins segir að rannsóknin snertir líðan, menntun, menningu, tómstundir, íþróttaiðkun og framtíðarsýn íslenskra barna. Rannsóknin var lögð fyrir nemendur í 5., 6. og 7. bekk allra grunnskóla landsins í lok febrúar 2007.  


 

Englandsbanki hefur varað við að ýmis ljón kunni að vera á vegi breskra efnahagsmála á næsta ári. Sérfræðingar segja að yfirlýsingin bendi til að bankinn muni lækka vexti. 


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um rúm 1 % í morgun og er 7434 stig.


 

Líkur eru á því að húsnæðisverð falli á næstunni, segja sérfræðingar greiningadeilda í samtali við Viðskiptablaðið í dag. Þeir eru sammála um að ekki væri vel til fundið að fjarlægja húsnæðisverð úr vísitölu neysluverðs, eins og Morgunblaðið hefur eftir viðskiptaráðherra að verði skoðað.


 

Á heimasíði Samtaka atvinnulífsins segir að aðilar vinnumarkaðarins í Evrópu hafa komist að samkomulagi um brýnustu úrlausnarefnin á vinnumarkaði í löndum Evrópusambandsins. Í sameiginlegri greiningu er þróun og horfum á evrópskum vinnumarkaði lýst og settar fram tillögur um hvað megi betur fara. Samkomulagið þykir mikilvægt innlegg í umræðuna um sveigjanleika og öryggi á vinnumarkaði í Evrópu sem verður til umfjöllunar á vettvangi Evrópuráðsins í desember.  


 

Samtök atvinnulífsins efna til hádegisfundar föstudaginn 16. nóvember í samstarfi við ýmsa aðila um skattalækkanir.


 

Dow Jones hækkaði um 319,5 stig í Bandaríkjunum í gær og fór í 13,307 stig. S&P 500 bætti við sig 41,86 stigum og fór í 1481 stig og Nasdaq hækkaði um 89.52 stig og var 2,673,6 stig við lokun markaða á Wall Street í gær


 

Jenið lækkaði í dag annan daginn í röð gagnvart 16 helstu viðskiptagjaldmiðlum heims. Lækkun var mest gagnvart ástralska og nýsjálenska dalnum og norsku krónunni.


 
Erlent
14. nóvember 2007

Danmörk: Úrslit kosninga

Hægri stjórn Anders Fogh Rasmussen heldur velli


 

Þegar þetta er skrifað og búið er að telja mikinn meirihluta atkvæða í dönsku þingkosningunum í dag er ljóst að hægri flokkarnir undir forystu Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra hafa sigrað. Nýjustu tölur hjá danska ríkissjónvarpinu benda til að flokkarnir á bak við forsætisráðherrann séu komnir með 94 þingmenn og stjórnarandstaðan 81 þingmann. Þetta er meiri munur en útlit var fyrir samkvæmt skoðanakönnunum, sem bentu til að mjótt yrði á munum.


 

Eftir lækkun fjóra daga í röð hækkuðu markaðir aftur í dag


 

Hagnaður Icelandair Group [ICEAIR] á þriðja fjórðungi ársins var tæpur 2,1 milljarður króna, sem er 28% undir meðalspá greiningardeilda bankanna og 18% undir hagnaði sama tímabils í fyrra. Tekjur námu 20 milljörðum króna og voru 6% undir spám en 3% meiri en í fyrra.


 

Í Hálf fimm fréttum Kaupþings segir að þegar heildarhagnaður tíu verðmætustu banka á Norðurlanda sé tekinn saman á þriðja ársfjórðungi komi í ljós að hann nemi 267,5 milljörðum króna.


 

Landsbankinn hefur fengið leyfi frá fjármálaeftirliti Hong Kong til þess að stofnastarfsstöð þar í landi og var skrifstofan formlega opnuð á föstudaginn var. Í fréttatilkynningu vegna opnunarinnar segir að Landsbankinn hafi nú þegar aflað sér dýrmætra tengsla á þessum markaði sem sjá má á því að rúmlega 500 gestir voru viðstaddir opnunina, aðallega


 

Svo virðist sem þýskir fjárfestar hafi misst trúna á markaðinum í kjölfar mikillar hækkunar evrunar gagnvart Bandaríkjadal og hækkunar hráolíu í 100 dali fyrir hverja tunna fyrir skömmu.


 

Landsvirkjun og Þeistareykir ehf hafa samið við Jarðboranir hf. um borun á fimm nýjum rannsóknarholum á Norðausturlandi á næsta ári. Í fréttatilkynningu um samninginn segir að boranir munu hefjast í janúar 2008. 


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um tæplega 0,5% í dag og er 7.359 stig. FTSE í London hækkaði um 0,5% en OMXN 40 stóð svo gott sem í stað, hækkaði um 0,06%. OMXS30 í Stokkhólmi lækkaði aftur á móti um 0,35%. 


 

Í frétt á heimasíðu OR segir að Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, hafi dregið þá ályktun að forsendur orkusölusamnings til Alcan í Straumsvík séu brostnar. Þar segir að Hjörleifur vísi til þess að einsýnt sé að ekki verði af byggingu nýs álvers fyrirtækisins í Straumsvík og að Orkuveitan geti ekki ein og sér útvegað fyrirtækinu næga orku í annað álver.Samkvæmt því sem segir í fréttinni hefur Orkuveita Reykjavíkur á síðustu mánuðum átt í viðræðum við tug aðila um orkusölu. Þar af eru sjö sem hafa hug á starfsemi sem ekki krefst losunarkvóta. Á meðal þeirra er kísilhreinsun, pappírsgerð og gagnavistun.Í lok síðasta mánaðar féllst stjórn Orkuveitunnar á málaleitan Farice og ríkisstjórnar Íslands um að taka þátt í fjármögnun nýs sæstrengs sem efla á fjarskiptaöryggi landsins. Nýr sæstrengur mun auðvelda netþjónabúum, sem falast hafa eftir orkukaupum hér á landi, að hasla sér völl. Nýi strengurinn mun tengja Ísland við meginland Evrópu um Jótland í Danmörku.Hugsanlegir orkukaupendur hafa skoðað margvíslegar staðsetningar fyrir starfsemi s.s. í Ölfusi, í Helguvík og í næsta nágrenni Hellisheiðarvirkjunar.Orkuveita Reykjavíkur selur nú stórnotendum um 150 MW af orku og hefur gert samninga um afhendingu liðlega 200 MW til viðbótar á næstu árum. Í því skyni vinnur fyrirtækið nú að uppbyggingu Hellisheiðarvirkjunar og nýjar virkjanir við Hverahlíð og í Bitru eru í umhverfismati segir ennfremur í fréttinni.


 

Saltfélagið, verslun með húsgögn, hönnun og húsbúnað, gekk fyrir skömmu frá kaupum á GH heildverslun, sem hefur sérhæft sig í ljósum og lýsingabúnaði samkvæmt því sem segir í fréttatilkynningu. 


 

Í fréttatilkynningu frá Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu segir að Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra, Kristján Möller samgönguráðherra, Þórhallur Ólafsson, forstjóri Neyðarlínunnar, og Peter Haberl frá austurríska fyrirtækinu Frequentis hafi í dag ritað undir samning um nýjan fjarskiptabúnað fyrir Vaktstöð siglinga. Samningurinn var gerður fyrir tilstilli Ríkiskaupa.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,2% í morgun. FTSE í London hefur hækkað um 0,5% en OMXN40 lækkað um 1,3%.   


 

Verðmatsgengi greiningardeildar Glitnis á Bakkavör [BAKK] er óbreytt frá fyrra verðmati í september, 70,0 krónur á hlut. Verðmatsgengið er 16,7% yfir gengi á markaði (60,0). Samkvæmt því sem segir í Morgunkorni Glitnis er fjárfestum ráðlagt að kaupa bréf í félaginu sé horft til langs tíma. Markgengi (e. target price) er lækkað frá því í verðmatinu í september í 70,0 kr. á hlut (var 75,0 kr). Markgengi er spá greiningardeildarinnar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum. Markgengið var lækkað vegna krefjandi markaðsaðstæðna á íslenskum hlutabréfamarkaði.Greiningardeild Glitnis segir að bréf í Bakkavör séu góður langtímakostur fyrir fjárfesta. Helstu ástæður fyrir því eru m.a. góð og stöðug arðsemi félagsins, hagkvæm fjármögnun og öflugir stjórnendur sem sýnt hafa góðan árangur síðustu ár. Að sögn greiningardeildarinnar er neysla á tilbúnum réttum, bæði köldum og heitum, enn að aukast á helstu markaðssvæðum Bakkavarar og er útlitið fyrir næstu ár sagt bjart. Verðkennitölur félagsins eru sagðar koma vel út í samanburði við önnur matvælafyrirtæki og helsti styrkleiki Bakkavarar sé sterkt sjóðstreymi.


 

Í Morgunkorni Glitnis kemur fram að snarpar sveiflur hafa verið í gengi japanska jensins undanfarna mánuði og að þær séu í takti við breytingar á áhættufælni fjárfesta. Þannig styrktist jenið verulega gagnvart öðrum gjaldmiðlum í síðustu viku, þar á meðal gagnvart íslensku krónunni, samfara aukinni áhættufælni á alþjóðamörkuðum. Samkvæmt því sem segir í Morgunkorninu hafa áhyggjur af afleiðingum undirmálslánakreppunnar í Bandaríkjunum á fjármálafyrirtæki aukist á ný og í kjölfarið hafa margir fjárfestar minnkað áhættusamar fjárfestingar sem fjármagnaðar hafa verið með lántöku í jenum.Fylgni við hlutabréfamarkaðiJenið hækkaði um 3,6% gagnvart Bandaríkjadollar og um 2,5% gagnvart evru í síðastliðinni viku. Hækkunin gagnvart krónu var hins vegar tæp 6%. Gengi jens gagnvart krónu er þó enn u.þ.b. 8% lægra en um síðustu áramót. Í Morgunkorni Glitnis segir að fróðlegt sé að bera saman sveiflur í gengi jens gagnvart krónu og sveiflur í hlutabréfaverði. Þar kemur fram að krónan, líkt og aðrar hávaxtamyntir, sveiflast í takti við breytingar á áhættufælni á alþjóðamörkuðum sem einnig endurspeglast í sveiflum hlutabréfaverðs. Hins vegar er hreyfing krónu gagnvart jeni talsvert sterkari en breytingar gengisvísitölunnar þar sem jenið hefur gjarnan styrkst á sama tíma og krónan og aðrar hávaxtamyntir hafa verið að veikjast.Hagvöxtur glæddist á 3. ársfjórðungiJenið lækkaði nokkuð á ný í morgun gagnvart öðrum gjaldmiðlum í kjölfar orða forsætisráðherrans Fukuda um að styrking jens undanfarið hefði verið of hröð og að spákaupmenn þyrftu að hafa í huga að inngrip væru möguleg til þess að vinna gegn frekari styrkingu. Greiningardeildin segir vandséð hvernig Fukuda ætlar að hafa áhrif á gengi jensins til veikingar, því varla fýsir Seðlabanka Japans að bæta verulega í geysistóran gjaldeyrisforða sinn, og vaxtalækkun er tæpast í kortunum í bráð. Hagvöxtur á 3. ársfjórðungi reyndist 0,6%, sem var talsvert yfir spám, ekki síst vegna vaxandi einkaneyslu, en stöðnun einkaneyslunnar hefur verið viðvarandi vandamál í Japan undanfarin ár.Áhættufælni og vextir ráða framhaldinuSkiptar skoðanir eru á mörkuðum um hver þróun jensins verði fyrsta kastið, og mun hún fyrst og fremst ráðast af væntingum um vexti þar í landi annars vegar og áhættufælni á alþjóðamörkuðum hins vegar. Japansbanki tilkynnti um óbreytta stýrivexti í morgun, 0,5%, og var það í samræmi við spár og væntingar á mörkuðum. Hins vegar er því spáð að vextir í Japan muni hækka í 1% á næsta ári, þótt væntingar manna hafi verið að þokast í þá átt að vextir verði hækkaðir seinna en áður var spáð. Til skamms tíma munu þó fréttir af fjármálamörkuðum í Bandaríkjunum og Evrópu hafa einna mest áhrif á gengi jensins gagnvart öðrum gjaldmiðlum, þar á meðal krónunni segir í Morgunkorni Glitnis.


 

Efnahags- og framfarastofnunin í París (OECD) hefur gefið út ritið “Health at a Glance 2007, OECD indicators”. Samkvæmt því sem segir á vef Hagstofunar byggja upplýsingar þar einkum á Gagnasafni OECD um heilbrigðismál 2007 (OECD Health Data 2007), alhliða gagnagrunni um heilbrigði og heilbrigðiskerfi í OECD ríkjunum. Í ritinu má finna margvíslegar upplýsingar um heilbrigðismál í 30 aðildarríkjum stofnunarinnar.


 

Halldór Jörgensson, framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi, segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að ný bylgja í endurnýjun viðskiptahugbúnaðar sé nú að ríða yfir á heimsvísu. Það mikla stökk sem tekið var í uppfærslu viðskiptahugbúnaðar fyrir árið 2000 sé nú að endurtaka sig. Þá hafi endurnýjun verið knúin áfram af ótta við að tölvukerfi heimsins, sem höfðu innbyggða klukku sem endaði á árinu 1999, myndu hrynja þegar árið 2000 gengi í garð. Ekkert slíkt hrun átti sér þó stað, en hönnun hugbúnaðar naut mjög góðs af þessu.


 

Rekstur símafyrirtækisins Vodafone hefur gengið vel það sem af er árinu og samkvæmt frétt frá BBC hefur fyrirtækið hækkað afkomuspá sína fyrir 2007. 


 

Staðlaráð Íslands stendur fyrir námskeiði fimmtudaginn 22. nóvember fyrir þá sem vilja læra á ISO 9000 gæðastjórnunarstaðlanna.


 

Efnahagur í Japan óx meira á þriðja ársfjórðungi en spár höfðu gert ráð fyrir. Á fréttavef Bloomberg segir að almenn neysla hafi vegið upp minni veltu á húsnæðismarkaði.


 

Hlutabréf lækkuðu örlítið á mörkuðum í Bandaríkjunum í dag, fjórða daginn í röð. Í lok dagsins hafði Nasdaq lækkað um 1,67%, Dow Jones um 0,38% og S&P hafði lækkað um 0,90%. Nasdaq vísitalan fór nokkrum sinnum upp fyrir núllið í dag en þegar líða fór á daginn lækkaði hún aftur.


 

Í Hálf fimm fréttum Kaupþings kemur fram að fjárfestingasjóðurinn West Coast Capital (WCC) hafi aukið hlut sinn í garðvöruverslanakeðjunni Dobbies Garden Centres upp í 29,16%. Skoski fjárfestirinn Sir Tom Hunter fer fyrir West Coast en hann er meðal stærstu hluthafa í Glitni [GLB] í gegnum Jötun Holding.


 

Vísitölur í Skandínavíu enduðu beggja megin við núllið við lok markaða í dag. OMXN40 hækkaði um 0,1% en OBX lækkaði um 2,5% samkvæmt því sem segir á Dow Jones.  Hlutabréf í bönkum hækkuðu yfirleitt í Skandínavíu í dag. Swedbank hækkaði um 4,3% og SKF um 3,3%.


 
Erlent
12. nóvember 2007

Methagnaður hjá Porsche

Methagnaður er hjá bílaframleiðandanum Porsche á árinu. Drjúgan hluta hagnaðarins má rekja til hækkunar á gengi Volkswagen sem hefur þrefaldast.


 

Skráð atvinnuleysi í október 2007 var 0,8%, eða það sama og í september s.l. Samkvæmt skráningu Vinnumálastofnunnar voru að meðaltali voru 1.315 manns á atvinnuleysisskrá, sem er 21 færri en í september. Atvinnuleysi er um 20% minna en á sama tíma fyrir ári þegar það var 1,0%.   


 

Á Vegvísi Landsbankans segir að húsnæðisverð í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og á Bretlandi hafi lækkað undanfarið sem er viðsnúningur frá því sem verið hefur síðustu ár. Ástæður lækkana eru mismunandi eftir löndum en eiga það sameiginlegt að verð á lánsfé hefur hækkað almennt á mörkuðum. Markaðir þessir eru um margt líkir íslenskum fasteignamarkaði að því leyti að þeir hafa einkennst af gífurlegum uppgangi síðastliðinn áratug.


 

Á Vegvísi Landsbankans segir að Borse Dubai uppfyllir allar þær kröfur sem gerðar eru til eigenda kauphallar í Svíþjóð samkvæmt úrskurði sænska fjármálaeftirlitsins sem birtur var í dag.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,4% í dag. Fljótlega eftir opnun markaða í Bandaríkjunum hafði S&P 500 lækkað um 1,4% og Nasdaq um 2,5%.   


 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,65% í nóvember frá fyrri mánuði sem er nokkuð meiri hækkun en spár greiningaraðila gerðu ráð fyrir. Greiningardeild Kaupþings spáði 0,3% hækkun. Almennt mælist verðbólgan lág í nóvember og er því árið í ár undantekning frá því - en verðbólgutölur í nóvember hafa ekki mælst hærri í 17 ár. Hækkunin í mánuðinum helgast fyrst og fremst af hækkandi húsnæðis- og eldsneytisverði.


 

Stjórnvöld í Kína leggja nú allt kapp á að tryggja gæði matvæla sem verða á boðstólum í tengslum við Ólympíuleikanna í Peking 2008.


 

 Í fréttatilkynningu frá Opnum kerfum kemur fram Elín Þórðardóttir hefur verið ráðin forstjóri Opinna Kerfa Group hf. frá og með 1. nóvember.  Jafnframt mun Elín gegna starfi stjórnarformanns í dótturfélögum Opinna Kerfa Group, Kerfi AB í Svíþjóð og Kerfi AS í Danmörku. 


 
Erlent
12. nóvember 2007

IBM kaupir Cognos

IBM hefur ákveðið að kaupa tölvufyrirtækið Cognos fyrir 4,9 milljarða Bandaríkjadali. Með kaupunum fær IBM aðgang að tölvuforritum sem aðstoða fyrirtæki við að greina rekstur sinn og frammistöðu betur að sögn fréttavefs Bloomberg.


 

Samkvæmt því sem segir í Morgunkorni Glitnis mun Japansbanki tilkynna stýrivaxtaákvörðun sína á morgun en stýrivextir eru nú 0,5%. Vextir Japansbanka voru síðast hækkaðir í febrúar, um 0,25 prósentustig, og vænta markaðsaðilar ekki frekari vaxtahækkana á árinu.  


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um tæp 0,2% í morgun.   


 

Lækkun hlutabréfa á markaði í Asíu hefur leitt til lækkunar á markaði í Evrópu. Franska Cac vísitalan hefur lækkað um 0,25 og Dax í Þýskalandi hefur lækkað um 0,34% það sem af er degi samkvæmt því sem segir á fréttavef BBC.  


 

Frá því að bankar og sparisjóðir komu inn á húsnæðislánamarkaðinn hefur umfang útlána með veði í íbúðarhúsnæði vaxið hratt.  Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman og birt á heimasíðu sinni yfirlit yfir þróun útlána með veði í íbúðarhúsnæði. Samkvæmt yfirlitinu hafa lán með veði í íbúðarhúsnæði aukist í krónum talið frá miðju ári 2006 og fram á mitt ár 2007. Aukningin er um 15% hjá viðskiptabönkunum eða úr 289 milljörðum í 330 milljarða króna og um 18% hjá stærstu sparisjóðunum, eða úr 92 milljörðum í 108 milljarða króna. Miklar breytingar á eiginfjárgrunni sparisjóða, m.a. vegna samruna, gera það að verkum að hlutfall þessara lána af eiginfjárgrunni þeirra lækkar frá sama tíma á fyrra ári.


 

Vísitala neysluverðs í nóvember 2007 er 279,9 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,65% frá fyrra mánuði samkvæmt því sem segir á vef Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 249,7 stig, hækkaði um 0,40% frá október.Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 1,9%, vísitöluáhrif 0,36%, en þar af voru 0,29% áhrif vegna hækkunar á markaðsverði húsnæðis og 0,07% vegna hækkunar vaxta.Verð á bensíni og díselolíu hækkaði um 2,1% (0,1%).Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 5,2% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 1,9%. Fastskattavísitala neysluverðs hefur hækkað um 7,0% síðastliðna tólf mánuði. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,5% sem jafngildir 10,3% verðbólgu á ári (7,9% fyrir vísitöluna án húsnæðis). Vísitala neysluverðs í nóvember 2007, sem er 279,9 stig, gildir til verðtryggingar í desember 2007. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 5.527 stig fyrir desember 2007.


 

Samkeppnisyfirvöld í Tékklandi hafa samþykkt án fyrirvara kaup Icelandair Group [ICEAIR] á tékkneska flugfélaginu Travel Service og tók ákvörðunin gildi þann 5. nóvember, 2007.


 

Stjórn Teymis hf. hefur ákveðið að gefa út kauprétti að hlutafé í félaginu til lykilstarfsmanna samstæðunnar.


 

Í fréttatilkynningu frá Rizzo pizzeria kemur fram að opnaður hefur verið nýr veitingastaður að Grensásvegi 10. Veitingastaðurinn skartar  sjö feta eldofni sem er sá stærsti sinnar tegundar hér á landi.  


 

Hlutabréf á markaði og vísitölur lækkuðu í Asíu í dag og er lækkun vísitölunnar sú mesta í þrjá mánuði. Í frétt á vef Bloomberg er ástæða þessa sögð vera vangaveltur um að HSBC Holdings og fleiri bankar muni tilkynna um enn meira tap tengt viðskiptum á bandaríska fasteignamarkaðinum.


 

Baugur hefur fengið Rothschild bankann og bandaríska fjármálafyrirtækið Financo til að veita ráðgjöf vegna hugsanlegrar yfirtöku á Saks, að því er fram kemur í The Sunday Times í dag. Saks er lúxusvöruverslanakeðja sem meðal annars rekur vel þekkta verslun við Fimmta breiðstræti í New York.


 

Lögmynt eða lögeyrir Íslands er íslenska krónan. Engu að síður hefur evrunni vaxið ásmegin á Íslandi þannig að eftir er tekið í smæstu kimum landsins. Allt frá litlu matvöruverslunum þar sem neytandinn getur nú þegar borgað með evrum fyrir vörurnar út í búð og til Kauphallarinnar þar sem stærsta fyrirtækið innan hallarinnar mun framvegis gera upp í evrunni. Hvaða áhrif mun þetta hafa á hagkerfið? Er þrýstingur á að við tökum evruna upp að aukast eða er núverandi ástand alveg fyrirtak? Sú óvænta staða er komin upp aðeins nokkrum tugum ára eftir að við fórum að nota íslenska krónu að erlendir gjaldmiðlar eru sífellt meira notaðir á Íslandi.


 

Standard Life hefur dregið tilbaka tilboð sitt í tryggingafélagið Resolution og ætlar ekki að yfirbjóða tilboð Pearl Group samkvæmt því sem segir á fréttavefnum Bloomberg.


 

Fasteignaverð er tekið að falla í Eistlandi í kjölfar gríðarlegrar uppsveiflu undanfarin ár, ef marka má tölur Global Property Guide (GPG). Verð á tveggja herbergja íbúðum í höfuðborginni Tallinn féll um 5,47% á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, samkvæmt opinberum tölum og hefur haldið áfram að falla síðan. Er talið að verð hafi að jafnaði fallið um að minnsta kosti 10% það sem af er ári. Ekki er þó talið að alvarlegt hrun sé fram undan því enn megi búast við hagvexti í landinu þó verulega hafi hægt á.


 

Sex myndhöfundar, þrjár konur og þrír karlar, keppa að þessu sinni um heiðursverðlaun Myndstefs, myndhöfundasjóðs Íslands, sem forseti Íslands úthlutar. Þetta er í þriðja sinn sem verðlaununum er úthlutað en þau eru veitt fyrir afburða framlag til myndlistar, framúrskarandi myndverk eða sýningu, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Myndstefi.  


 

Flugfélagið Emirates, stærst flugfélaga Arabaríkjanna, og Airbus, stærsti framleiðandi farþegaflugvéla í heimi, hafa gert með sér samning um framleiðslu og kaup á sjötíu A350 og ellefu A380 farþegaþotum. Emerates hefur einnig tryggt sér forkaupsrétt á fimmtíu A350 þotum. 


 

Í utanríkisráðuneytinu er nú unnið að stofnun sérstaks viðskiptaþróunarsjóðs, að sögn Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra, og eiga fyrirtæki að geta sótt um fjárframlög úr honum til að fjármagna "undirbúning viðskiptatengdra verkefna í þróunarríkjum sem sannanlega geta stuðlað að bættum lífskjörum í viðkomandi landi." Þetta kom fram í ræðu ráðherra í umræðum um utanríkismál á Alþingi fyrir helgi. Hún sagði jafnframt að í viðskiptalífinu hefði orðið vart vaxandi áhuga á þróunarstarfi.


 

Mosulstíflan, öðru nafni Saddamstíflan, í Írak er í Tígrisdalnum um 40 kílómetrum norðan við borgina Mosul þar sem rúmlega 1,7 milljónir manna búa. Talin er hætta á að stíflan geti brostið hvenær sem er, en mikill leki hefur verið í stíflunni sem lokið var við að byggja árið 1983. Bandarísk yfirvöld hafa áætlað að 500.000 manns geti látið lífið bresti stíflan, en aðrir hafa áætlað að flóðbylgja gæti hrifið með sér allt að 70% íbúa Mosul fyrir utan þær milljónir manna sem búa neðar við Tígrisána.


 

Landsbankinn hefur opnað skrifstofu í Hong Kong, sem er fyrsta starfsstöð bankans í Asíu. Haldið var upp á opnunina í gær, en bankinn áformar að hefja starfsemi víðar á þessu svæði og litið er á skrifstofuna sem stökkpall inn á markaðinn.


 
Erlent
10. nóvember 2007

Kínverjar kæla hagkerfið

Stjórnvöld í Kína hafa fyrirskipað bönkum í landinu að leggja til hliðar upphæð sem samsvarar 26 milljörðum Bandaríkjadala sem viðleitni að kæla hagkerfið. Hagvöxtur í Kína á þriðja ársfjórðungi var 11,5%. Aðgerðin er ætluð til að draga úr spákaupmennsku með hlutabréf og fasteignir.


 

Félag íslenskra stórkaupmanna telur að heimila eigi sölu alls áfengis í verslunum, óháð styrkleika, að því er fram kemur í umsögn FÍS um áfengisfrumvarpið svonefnda. Með frumvarpinu er lagt til að einkasala Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins með annað áfengi en sterkt áfengi verði aflögð. Með sterku áfengi er átt við áfengi með meiri vínandastyrk en 22%. Sigurður Kári Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins. Meðflutningsmenn eru sextán aðrir þingmenn úr Sjálfstæðisflokki, Samfylkingu og Framsóknarflokki.


 

Í Vegvísi Landsbankans segir að áhrif lánsfjárkreppu á fjármálamarkaði geti teygt sig víða. Nýjustu tíðindi af listaverkamarkaði benda til þess að ákveðin tengsl geti verið milli listaverka eftir Vincent van Gogh og skuldabréfavafninga fjármálafyrirtækja. Á uppboði hjá Sotheby's sl. miðvikudag fékkst enginn til að bjóða þær 28 milljónir Bandaríkjadala sem var lágmarksboð í myndina Hveitiakurinn eftir hollenska snillinginn. Þar sem uppboðshúsið var búið að sölutryggja verkið fyrir ótilgreinda upphæð gagnvart eiganda þess er það í raun orðið eigandi verksins. 


 

Allianz SE, stærsta tryggingarfélag í Evrópu, skilaði 1,92 milljarða hagnaði á þriðja ársfjórðungi sem var um það bil 21% aukning á milli ára. Skattalækkun í Þýskalandi og yfirtökur í Frakklandi og Ítalíu studdu gegn 575 milljón evra tapi hjá Dresdner Bank, dótturfélagi Allianz. Greint var frá þessu í Hálf fimm fréttum Kaupþing.


 

Í október síðastliðnum fóru rúmlega 184 þúsund farþegar um Keflavíkurflugvöll, samkvæmt tölum frá flugvellinum, samanborið við rúmlega 170 þúsund í október í fyrra.


 

Jón Helgi Guðmundsson forstjóri Norvikur vísar ásökunum um verðsamráð Krónunnar og Bónuss algerlega á bug og segist taka umræðuna mjög nærri sér. Norvik hefur tapað 1,2 milljörðum króna á rekstri matvöruverslana á þeim fjórum árum sem liðin eru frá því félagið keypti Kaupás. Jón Helgi telur borðleggjandi að Hagar misbeiti markaðsráðandi stöðu sinni með því að selja vörur undir kostnaðarverði og væntir þess að samkeppnisyfirvöld komist að þeirri niðurstöðu. 


 

Greiðslumiðlunarfyrirtækið Visa Inc. tilkynnti í gær, föstudag, að það hygðist fara út í frumútboð hlutafjár og skráningu fyrir allt að 10 milljarða dala, jafnvirði um 600 milljarða króna. Í frétt WSJ segir að á meðal umsjónaraðila séu nokkrir af stærstu bönkum heims, en Visa hefur ekki sagt í hvaða kauphöll bréfin verða skráð.


 

Hlutabréfamarkaðir í Bandaríkjunum lækkuðu mikið í dag, sem er þriðji dagurinn í röð sem lækkun varð á bandarískum hlutabréfum. Nasdaq lækkaði mest, um 2,5%, Dow Jones lækkaði um 1,7% og S&P 500 um 1,4%.


 

Hlutabréfamarkaðir í Evrópu lækkuðu talsvert í dag. Norræna vísitalan OMXN40 lækkaði um 2,8%, í Bretlandi nam lækkunin 1,2%, í Hollandi 2,4% en Þýskaland skar sig nokkuð úr og lækkunin þar nam aðeins 0,1%.


 

Spár greiningardeilda bankanna, Glitnis, Kaupþings og Landsbanka, um hækkun neysluverðsvísitölunnar í nóvember liggur á bilinu 0,3-0,4%. Samkvæmt því verður 12 mánaða verðbólga 4,8-4,9%.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir því að 12 mánaða verðbólga hækki frá október til nóvember úr 4,5% í 4,8%, að því er fram kemur í nýrri verðbólguspá. Í spánni er gert ráð fyrir að verðlag hækki um 0,3% í nóvember, en mæling Hagstofunnar verður birt á mánudag. Landsbankinn segir að útlit sé fyrir lækkandi verðbólgu með vorinu og að undir lok næsta árs mælist verðbólgan eilítið undir 2,5% verðbólgumarkmiðinu.


 

Magnús Oddsson ferðamálastjóri lætur af embætti í lok ársins eftir að hafa gegnt starfi ferðamálastjóra frá árinu 1993, að því er fram kemur í frétt Ferðamálastofu.


 

Vikan sem nú er að líða er önnur versta vikan í Kauphöll Íslands frá upphafi. Hlutabréf í Kauphöllinni lækkuðu um 8,7% í vikunni og leita þarf aftur til loka október 2004 til að finna meiri lækkun, en þá lækkaði Úrvalsvísitalan um 11,9% á einni viku.


 

Í fréttatilkyningu frá Landsvirkjun segir að fyrirtækið hafi í haust átt í könnunarviðræður við fjölmörg fyrirtæki sem vilja byggja upp starfsemi á Suður- og Vesturlandi og hafa áhuga á raforkukaupum úr virkjunum þeim sem fyrirhugaðar eru í neðri hluta Þjórsár.  Ljóst er að eftirspurnin eftir orku er langt umfram framboð, þannig að ekki verður hægt að mæta óskum allra.


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ákvað á fundi sínum í dag að boða til eigendafundar að viku liðinni til að fjalla um málefni Reykjavik Energy Invest. Bryndís Hlöðversdóttir, stjórnarformaður Orkuveitunnar, hefur umboð stjórnar til viðræðna við aðra hluthafa í REI og þá sem aðild áttu að samruna þess og Geysis Green Energy. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur eru Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður og Borgarbyggð. Bryndís segir tímabært að eigendur OR komi saman vegna útrásarverkefna fyrirtækisins.


 

Hlutabréf í Lufthansa hafa lækkað um 1.5% þrátt fyrir gott gengi félagsins og mikinn fjölda farþega undanfarið. Samkvæmt því sem segir á fréttavef Dow Jones er helsta ástæða þess að bréf lækka í Lufthansa sú að fjárfesta halda að sér höndum vegna síhækkandi olíuverðs.


 

Nokia Siemens hefur gert samning við TeliaSonera í Úsbekistan  um sölu á tæknibúnaði fyrir 150 milljón Bandaríkjadali. TeilaSenras er hluti af Coscom sem er með um 11% markaðshlutdeild á símamarkaði í Úsbekistan.   


 

Hlutabréf í Barclays banka hafa fallið um rúm 9% á markaði í London í dag. Samkvæmt því sem segir á fréttaveitu Bloomberg stafar lækkunin af hræðslu fjárfesta um að bankinn þurfi að afskrifa háar upphæðir á næstunni. Talsmenn bankans neita þessu.


 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sagði á borgarstjórnarfundi í vikunni að sér fyndist það ekkert lykilatriði að meirihlutinn gerði málefnasamning. Kom þetta fram í svari hans við spurningum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, borgarfulltrúa sjálfstæðismanna.  Frá þessu er greint í Viðskiptablaðinu í dag. 


 

Á innkauparáðstefnu ríkisins, sem haldin var 6. nóvember sl. á Grand Hótel, voru 8 ríkisstofnunum veittar viðurkenningar fyrir að hafa tileinkað sér notkun á Innkaupakorti ríkisins og færslusíðu MasterCard sem hluta af rafrænu innkaupakerfi ríkisins.  Þetta voru: Sýslumaðurinn á Selfossi, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis, Kennaraháskóli Íslands, Íslenskar orkurannsóknir, Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra í Reykjavík, Landbúnaðarháskólinn Hvanneyri og Listaháskólinn.


 

Í fréttatilkynningu frá RÚV og Ólafsfelli segir að RÚV og Björgólfur Guðmundsson hafi gert samkomulag um að stórefla íslenska dagskrárgerð fyrir sjónvarp. Sameiginlega munu þessir aðilar tryggja framleiðendum sjónvarpsmynda fjármuni til að hefja framleiðslu á leiknu efni sem sýnt verður í Sjónvarpinu. Framlög hvors aðila verða alltaf jöfn og er stefnt að jafnaði að gerð tveggja þáttaraða á ári. Samningurinn er til þriggja ára og er áætlað að á tímabilinu muni 200 - 300 milljónir króna renna til íslenskrar sjónvarpsmyndagerðar vegna hans. 


 

Glitnir bauð í október í allan hlut Orkuveitu Reykjavíkur í sameinuðu félagi Reykjavík Energy Invest og Geysis Green Energy. Tilboðið hljóðaði upp á 23 milljarða króna á genginu 2,9, samkvæmt áreiðanlegum heimildum Viðskiptablaðsins.  


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,1% í morgun og er 7384 stig. FTSE í London og S&P 500 hafa lækkað óverulega en Nasdaq hefur lækkað um tæp 2%.  


 

Leiðandi hagvaxtarvísitala Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) gefur til kynna að hagvöxtur fari minnkandi á meðal aðildarríkja OECD. Samkvæmt hagvísum síðastliðinn september þá hafa efnahagshorfur versnað hjá öllum stóru iðnríkjunum sjö – nema Kanada.


 

Sparisjóðurinn hefur hafið átak meðal viðskiptavina sinna og landsmanna allra sem felst í því að styrkja 8 frjáls félagasamtök á sviði geðraskana barna og unglinga. Átakið sem er kallað Þú gefur styrk stendur til jóla en markmiðið er safna fé til að styðja vel við framsæknar hugmyndir félaganna. Þau verkefni sem hljóta styrki voru valin með aðstoð fagfólks og eiga það sameiginlegt að vera uppbyggingar-, útbreiðslu-, fræðslu og þróunarverkefni í geðheilbrigðismálum.


 

Mizuho Financial Group Inc., annar stærsti banki í Japan lækkaði á markaði í Tókýó í dag. Lækkunin kom eftir að dagblaðið Nikkei sagði að yfirtaka Mizuho samsteypunnar á Shinko Securities Co kynni að tefjast. Ástæða tafarinnar er sögð vera tap Mizuhos á fjárfestingum undanfarið.


 

Bandaríkjadalur hefur lækkað gagnvart 13 af 16 helstu gjaldmiðlum heims á markaði í Asíu í dag í kjölfar vangaveltna um að Seðlabanki Bandaríkjanna muni lækka stýrivexti í desember.


 
Innlent
8. nóvember 2007

ESB styrkir lagadeild HR

Lagadeild Háskólans í Reykjavík hefur hlotið 120 milljóna króna rannsóknarstyrk frá Evrópusambandinu. Um er að ræða styrk úr 7. rannsóknaráætlun Evrópusambandsins.


 

Hlutabréf héldu í dag áfram að lækka í Bandaríkjunum þó lækkunin væri ekki jafn mikil og í gær. Fyrst í morgun leit út fyrir að hlutabréf myndu hækka en eftir því sem leið á daginn fóru rauðar tölur að sýna.


 

Polimoon ASA hefur tilkynnt að nafni félagsins hafi verið breytt í Promens. Nafnabreytingin markar tímamót í samþættingu félaganna, sem hófst þegar Promens keypti Polimoon í desember 2006.  Í tilkynningu kemur fram að Promens hefur nú sameinað alla starfsemi sína undir einu nafni sem styrkir mjög ímynd félagsins og einfaldar samskipti bæði innan samstæðunnar sem út á við gagnvart viðskiptavinum, birgjum, fjárfestum og öðrum sem félagið starfar með.


 

Eftir miklar sviptingar í Kauphöllinni endaði Úrvalsvísitalan í 7.301 stigum og hækkaði um 0,15% frá síðasta lokagildi samkvæmt upplýsingum frá M5. Dagurinn einkenndist af miklum sviptingum en dagsbreytingin reyndist svo lítil sem engin.  Sveiflan innan dagsins nam hvorki meira né minna en 6,6%. Mest hækkaði Century Aluminium (4,09%) en Atlantic Petrolium lækkaði mest eða um 2,61%.


 

Í dag hefjast viðskipti með hlutabréf Erria í OMX Nordic Exchange Kaupmannhöfn en það er þrítugasta og annað félagið sem skráð er á aðalmarkað Nordic Exchange á þessu ári. Erria var stofnað árið 1983 og sérhæfir sig í siglingastarfsemi á alþjóðavísu. Félagið veitir skipa- og sjávarútvegsfyrirtækjum um allan heim ýmiss konar þjónustu. Meginstarfsemi þess byggist á rekstri efnaflutningaskipa, vöruflutninga- og gámaskipa, sem og ráðgjafarstarfsemi á sviði tæknilegra úrlausna. Velta Erria var 44 milljónir danskra króna á árinu 2006 og nær starfsemi félagsins allt til Víetnam, Póllands, Tyrklands, Búlgaríu og Möltu. „Okkur er ánægja að bjóða Erria velkomið í Nordic Exchange. Félagið er skráð í iðnaðargeira og er hið tíunda í þeim geira sem tekið er til viðskipta á aðalmarkað Nordic Exchange,“ segir Jan Ovesen, forstjóri OMX Nordic Exchange Copenhagen í tilkynningu. Viðskiptalota hlutabréfa í Erria, sem hefur auðkennið ERRIA, er 50. Félagið flokkast með smærri félögum í iðnaðargeiranum.


 

Fyrstu tíu mánuði ársins hefur sala á nýjum fólksbílum í landinu dregist saman um tæp 12%. Selst höfðu 13.727 nýir bílar sem í raun er mikil sala ef meðaltal síðustu tíu ára er tekið. Það sem skýrir samdráttinn núna er að í fyrra varð algjört metár í sölu nýrra bíla. Bílaumboðin muna ekki aðra eins gósentíð. Það var ekki nóg með að bílasala slægi öll met heldur seldist ennfremur meira magn en nokkru sinni áður af dýrum bílum. Það vakti til dæmis athygli þegar árið í fyrra var gert upp að jepplinga- og jeppaflokkarnir uxu verulega á kostnað þess sem vanalega er nefnt venjulegir fólkbílar, þ.e.a.s. bílar í C- og D-stærðarflokkum. Á sama tíma í fyrra höfðu vissulega selst 15.564 nýir fólksbílar, um 1.800 fleiri bílar, en það sem hefur breyst nú er að á sama tíma og samdráttur er á heildarmarkaðnum er söluaukning á lúxusmerkjunum, í mörgum tilvikum svo um munar. 


 

Yfirbyggð skíðabrekka í hlíðum Úlfarsfells í Reykjavík er nú á teikniborðinu og til umfjöllunar hjá borgaryfirvöldum. Það er Skíðasamband Íslands sem stendur að þessu metnaðarfulla verkefni, en hugmyndin er að brekkan verði yfir 800 metra löng og lyfta við hana geti flutt yfir 4.000 manns á klukkustund.


 

Úrvalsvísitalan er aftur orðin rauð og hefur lækkað um 0.3% frá því í morgun en hún rétti lítillega úr kútnum í kringum hádegið. FTSE í London hefur lækkað um 1.4%, Nasdaq um 2.7% og S&P 500 um tæp 3% frá því að markaðir opnuðu í morgun.


 

Markaðsmaður ársins 2007 er Andri Már Ingólfsson


 

Hagnaður norræna flugfélagsins SAS var 536 milljón SEK á þriðja ársfjórðungi sem er langt undir meðalspá greinenda sem áttu von á 743 milljónum SEK samkvæmt því sem segir í Vegvísi Landsbankans. SEK.


 

Samkvæmt því sem segir í Morgunkorni Glitnis er Kína stærsti framleiðandi fiskafurða í heiminum með um 35% heimsframleiðslunnar. Búist er við að neysla fiskafurða í Kína muni aukast um 40% á tímabilinu frá 2006 til 2020. Hér er því um mikilvægan markað að ræða. Fiskeldi, veiðar, framleiðsla og vinnsla er að stærstum hluta bundin við nokkur héruð í Kína, eða Dalian og Qingdao í norðri og Zhejiang, Fujian og Guangdong í suðri.


 

Úrvalsvísitalan hefur bætt við sig 0.2% í morgunn og er 7.302 stig. FTSE í London hefur lækkað um 1.4% og er 6.385 stig, Nasdaq hefur lækkað um 2.7% og er 2.749 stig og S&P 500 hefur lækkað um tæp 3% og er 1.476 stig.  


 

Landsbanki Íslands hefur undanfarið átt í viðræðum við stjórn Close Brothers Group plc í því skyni að kanna grundvöll þess að gera yfirtökutilboð í allt útistandandi hlutafé félagsins á genginu 950 pens á hlut að því er kemur fram í tilkynningu bankans.  Þar kemur fram að viðræður um viðskiptin eru enn á frumstigi og engin vissa er fyrir því að þær muni leiða til þess að gert verði yfirtökutilboð í Close Brother’s Group plc. en gangi viðskiptin eftir, hefur Landsbankinn í hyggju að kaupa bankastarfsemi Close Brothers Group plc en Cenkos Securities plc mun halda eftir öðrum þáttum starfseminnar félagsins.


 

Bandaríski bílaframleiðandinn General Motors (GM) tapaði 38,6 milljörðum Bandaríkjadala á þriðja ársfjórðungi. Tapið má skýra að langstærstum hluta með breyttum aðferðum við útreikninga á skattagreiðslum, auk taprekstrar á veðlánaarmi fyrirtækisins.


 

Að sögn talsmanns BHP Billiton, stærsta námufyrirtækis í heimi, hefur tilboði þess í helsta samkeppnisaðila sinn Rio Tinto verið hafnað en viðræður halda áfram. 


 

Í fréttatilkynningu frá Taxis og Deloitte segir að Taxis lögmenn, sérhæfð og sjálfstæð lögmannsstofa á sviði skattaréttar, félagaréttar, fjármunaréttar og tengdum réttarsviðum viðskiptalífsins, hafi sameinast skatta- og lögfræðisviði Deloitte. 


 

 Forseti Íslands,herra Ólafur Ragnar Grímsson afhendir markaðsverðlaun ÍMark á hádegi í dag. Sem fyrr eru verðlaunin veitt fyrirtækjum sem hafa verið áberandi í markaðsmálum á líðandi ári og sannað þykir að sýnilegur árangur hafi náðst. Við ákvörðun um verðlaunahafa er tekið mið af fagmennsku við markaðsmálin. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um rúm 3% í morgun. FTSE í London hefur lækkað um 1.4%, Nasdaq um 2.7% og S&P 500 um tæp 3%.  


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 3,4% í gær og hefur því lækkað um 10,6% síðustu vikuna. Hermann Már Þórisson, sérfræðingur á greiningadeild Landsbankans, segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að áhrifa skuldatryggingaálagsins sé farið að gæta hjá fjárfestum, en eins og greint var frá í Viðskiptablaðinu í gær er álagið hjá Kaupþingi komið yfir 200 punkta. "Svo virðist sem fólk sé farið að horfa til þess í auknum mæli, þar sem lausafjárkreppan virðist vera að ílengjast," segir Hermann. Þetta sé farið að hafa áhrif til lækkunar á Íslandi. "Fjármálafyrirtæki eru svo drjúgur meirihluti af Úrvalsvísitölunni og gengi bréfa í flestum fjármálafyrirtækjum austan hafs og vestan hefur farið lækkandi. Ég held að það skýri þessa lækkun í dag," segir Hermann. "Ég tel að fjárfestar séu að verðleggja dýrari fjármögnun inn í markaðinn." 


 

Stjórnendur Marel Food Systems urðu fyrir vonbrigðum með að samlegðaráhrif vegna kaupa á AEW Delford og Scanvægt í fyrra skuli ekki hafa sést í uppgjöri þriðja ársfjórðungs. Þetta kom fram í máli Harðar Arnarsonar forstjóra félagsins á kynningarfundi sem haldinn var í morgun, en eins og fram kemur í Viðskiptablaðinu í dag var afkoma félagsins undir meðalspá greinenda. 


 

SPRON tapaði 850 milljónum króna eftir skatta á þriðja ársfjórðungi, en á sama tímabili í fyrra hagnaðist bankinn um 7,1 milljarð. Fram kom í máli Guðmundar Haukssonar, forstjóra SPRON, á afkomufundi í morgun, að þessi niðurstaða væri í samræmi við aðstæður á markaði. Rekstur SPRON væri í eðli sínu sveiflukenndur, vegna mikilla hlutabréfaeigna. Grunnreksturinn væri þó í góðu lagi. 


 

Í fréttatilkynningu segir að forsvarsmenn Sparisjóðsins í Keflavík og Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis hafa gert með sér samkomulag um að leggja til við stjórnir sjóðanna að þeir verði sameinaðir. Jafnframt stendur nú yfir sameiningarferli Sparisjóðsins í Keflavík við Sparisjóð Vestfirðinga og Sparisjóð Húnaþings og Stranda.


 

Framleiðendur og innflytjendur raftækja og rafeindatækja bera ábyrgð á og greiða fyrir söfnun og förgun úrsérgenginna raftækja og rafeindatækja eftir að ný tilskipun Evrópusambandsins um raftækja- og rafeindatækjaúrgang tekur gildi á næsta ári.


 

Lækkun hlutabréfa í markaði í Asíu í dag er sú mesta í 12 vikur. Lækkunin er rakin til lágs gengis Bandaríkjadals gagnvart öðrum gjaldmiðlum, hækkandi verðs á olíu og taps bandarískra fjármálafyrirtækja undan farið.Toyota Motors sem aflaði 37% af tekjum sínum í Bandaríkjunum á síðasta ári leiddi lækkanir í Asíu vegna veikingar Bandaríkjadals. Hlutabréf í Westpac Banking og Mitsubishi UFJ Financial Group lækkuðu í kjölfar útgáfu skýrslu American International Group og Morgan Stanley um tap vegna fasteignaviðskipta í Bandaríkjunum.PetroChona og BHP Billiton lækkuðu einnig eftir að verð á olíu og kopar lækkaði. Olía lækkaði lítillega en verð á kopar hefur ekki verið lægra í tvo mánuði.


 

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, sendi í gærkvöldi Tarja Halonen forseta Finnlands eftirfarandi samúðarkveðju: Ég votta þér og finnsku þjóðinni innilega samúð Íslendinga vegna hinna hörmulegu atburða í Tuusula fyrr í dag. Hugur okkar er með fjölskyldum hinna látnu, vinum þeirra og félögum. Við vonum að samúð og stuðningur fólks um veröld víða muni milda mikla sorg á erfiðum tímum.


 

Bandaríkjadalur veikist


 

Hlutabréf á markaði í Skandínavíu rokkuðu talsvert í dag samkvæmt því sem segir á fréttavef Dow Jones.


 

Hlutabréf lækkuðu í Evrópu í dag. Í fararbroddi lækkananna í dag voru tryggingafélög, bílaframleiðendur og flugfélög en félög í þessum geira lækkuðu í kjölfar veikingar Bandaríkjadals og hækkunar á olíuverði sem er komið yfir 98 dali tunnan. 


 

Bandaríkjadalur heldur áfram að lækka gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Hann hefur aldrei verið veikari gagnvart evrunni frá því að hún var tekin í notkun og dalurinn hefur ekki staðið verr gagnvart ensku pundi frá 1981.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 3.3% í dag og er 7.296 stig. FTSE í London hækkaði um 0.2%, Nasdaq um rúmt 1% og er 2.825 stig og S&P 500 hækkaði um 1.2%.  


 

Morgunverðarfundur í húsi verkfræðingafélagsins að Engjateigi 9 fimmtudaginn 8. Nóvember, kl 8.30 til 10.00.


 

Samkvæmt uppgjöri Marel [MARL]Food Systems hf. þriðja ársfjórðungs 2007 man sala Marel Food Systems hf. 66,1 milljón evra samanborið við 57,6 milljónir á sama tíma árið áður.  Salan jókst því um 15% á milli ára.


 
Innlent
7. nóvember 2007

Afkoma Sampo viðunandi

Í Morgunkorni Glitnis segir að hagnaður Sampo fyrir skatta á þriðja fjórðungi var um 256 m.EUR en spá Glitnis í Finnlandi hljóðaði upp á 247 m.EUR. Hagnaður fyrir skatta af fasteigna- og slysatryggingum var um 119 m.EUR sem var talsvert undir væntingum Glitnis (168 m.EUR). Á hinn bóginn var hagnaður fyrir skatta af líftryggingastarfsemi Sampo um 111 m.EUR en spá Glitnis var um 49 m.EUR. Hagnaður af verðbréfasafni félagsins nam um 22 m.EUR í fjórðungnum og var það lítillega undir væntingum Greiningar í Finnlandi (spá 30 m.EUR) vegna mikilla sviptinga á fjármálamörkuðum.Tryggingastarfsemi mun líklega áfram skila góðri afkomuAfkoman á þriðja fjórðungi hjá Sampo var á heildina litið í takti við væntingar að sögn Morgunkornsins. Afkoma af tryggingastarfsemi verður líklega áfram stöðug á meðan afkoman af fjárfestingum sveiflast. Talsverðar vonir eru bundnar við 7,1% eignarhlut Sampo í Nordea því sænska ríkið stefnir að því að selja 19,9% hlut sinn í félaginu og gæti Sampo tekið þátt í kaupum á þeim hlut. Til viðbótar stefnir Nordea að því að kaupa um 4,8% af útgefnu hlutafé í Sampo sem hefur að öllum líkindum jákvæð áhrif á verð hlutabréfa félagsins.


 

Í fréttatilkynningu sem Fjármálaeftirlitið hefur sent frá sér kemur fram að FME hefur sett reglur um opinbera fjárfestingaráðgjöf sem tekur til aðila sem vinna að eða dreifa slíkri ráðgjöf. Reglurnar eru settar á grundvelli laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Samkvæmt reglum FME skulu nöfn og starfstitlar þeirra aðila er bera ábyrgð á og vinna að ráðgjöfinni koma skýrlega fram auk nafns þess lögaðila sem ber ábyrgð á gerð hennar. Jónas Fr. Jónsson, forstjóri FME segir að reglurnar eigi  að tryggja skýra og rétta framsetningu opinberrar fjárfestingaráðgjafar og gera viðskiptamönnum kleift að kynna sér röksemdafærslur greiningaraðila og þær forsendur liggja að baki ráðgjöfinni.


 

Skuldatryggingaálag Kaupþings er "í sögulegu hámarki" en það var 207,5 punktar í lok dags fyrir tveimur dögum, að því er fram kemur hjá greiningardeild Landsbankans. Til samanburðar var skuldatryggingaálag Glitnis 115 punktar og Landsbankans 92 punktar.


 

Meredith Whitney, sérfræðingur hjá greiningardeild CIBC, sem hratt af stað þeirri atburðarrás sem lauk með afsögn stjórnarformanns og forstjóra Citigroup, Charles Prince, segir að arftakar hans eigi að ráðast í það verkefni að skipta upp bankasamsteypunni og selja ákveðnar einingar fyrirtæksins, sem ekki tengjast kjarnastarfsemi félagsins. Citigroup er stærsta fórnarlamb lausafjárkrísunnar fram til þessa; stjórnendur bankans hafa tilkynnt að þeir búist við því að þurfa afskrifa allt að 11 milljarða Bandaríkjadala vegna stöðutöku sem tengjast bandarískum undirmálslánum, til viðbótar við þá 6,5 milljarða sem bankinn afskrifaði hjá sér á þriðja ársfjórðungi. Heildarstaða bankans í slíkum gjörningum er sögð vera um 55 milljarðar dala.


 

Mervyn King, seðlabankastjóri Englandsbanka,  segir að það hafi verið rétt ákvörðun að veita Lloyds ekki lán til að yfirtaka Northern Rock. Hann varar einnig við því að undirmálslánakrísan vestanahafs eigi eftir að valda breska fjármálakerfinu frekari skaða.


 

Sendinefnd nokkurra íslenskra orkufyrirtækja heimsótti bandarísku fylkin Montana og Utah þann 19. til 23. október síðastliðinn. Tilgangur ferðarinnar var að skoða mögulega fjárfestingakosti á sviði jarðvarmavinnslu en mikill jarmvarmi er í báðum fylkjunum.


 

Jólabókaflóðið er séríslenskt fyrirbæri sem virðist ekki vera á undanhaldi. Útgefendur skáldverka byggja bróðurpart afkomu sinnar á sölunni í nóvember og desember, og í kringum vertíðina spretta upp lítil forlög sem liggja í dvala afganginn af árinu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um tæp 4% í morgun og er 7.247 stig. FTSE í London hefur hækkað um 0.2% og er 6.475 stig, Nasdaq hefur hækkað um 15 og er 2.825 stig og S&P 500 hefur hækkað um 1.2% og er 1.520 stig.  


 

Eimskip hefur styrkt Heilbrigðisstofnun Austurlands til kaupa á sónartæki fyrir um þrjár milljónir króna. Sónartækið er auðvelt í meðförum, mjög fjölhæft og öflugt og bætir til muna greiningu sjúkdóma, meina og áverka. Það gagnast m.a. við skoðanir á kviðarholi, brjóstholi og fóstrum á meðgöngu. Sónartækið hentar líka vel til skoðunar á  æða-, beina- og vöðvakerfi líkamans. Guðmundur P. Davíðsson, forstjóri Eimskips á Íslandi afhenti Einari Rafni Haraldssyni, forstjóra Heilbrigðisstofnunnar Austurlands, gjöfina á Reyðarfirði í tengslum við undirskrift Eimskips um umfangsmikla flutninga fyrir Alcoa Fjarðaál til og frá Reyðarfirði.


 

KPMG og Háskólinn í Reykjavík hafa gert með sér samstarfssamning um vöxt og viðgang kennslu og rannsókna á sviði reikningshalds og endurskoðunar við HR.


 

Actavis hefur byrjað framleiðslu á geðlyfinu Olanzapine og er það komið í sölu í Þýskalandi. Samheitalyfið er þróað á rannsóknarsviði Actavis á Íslandi. Frumlyfið var eitt söluhæsta lyf í Evrópu á síðasta ári.


 

Verkfræðistofan VGK-Hönnun og Háskólinn í Reykjavík hafa gert með sér samkomulag til þriggja ára sem felur í sér fjárhagslegan stuðning að upphæð 22,5 milljónir króna til tækni- og verkfræðideildar HR. 


 

Í yfirlýsingu frá Toyota, annars stærsta bifreiðaframleiðandi í heimi, kemur fram að 11% aukning í hafi orðið í tekjum fyrirtækisins á öðrum ársfjórðungi miðað við sama tímabil í fyrra. Aukningin mun fyrst og fremst stafa af veikingu jensins og mikilli sölu á Camry fólksbílum í Evrópu og Asíu. Í kjölfar góðs gengis á öðrum ársfjórðungi hefur Toyota hækkað spár um væntanlegan hagnað á árinu.  


 

fjármálafyrirtæki hækka á ný - en eru samt undir á ársgrundvelli


 

Hagnaður Commerzbank, sem FL Group á 4,25% hlut í, jókst um 56% á þriðja ársfjórðungi, enda þótt bankinn hafi þurft að afskrifa hjá sér 291 milljón evra vegna stöðutaka sem tengjast bandarískum undirmálslánum. Afkoman var hins vegar töluvert undir meðalspá greinenda. Markaðurinn brást engu að síður vel við uppgjörinu og gengi bréfa í Commerzbank hækkaði.


 

Hráolíuverð náði nýjum hæðum í dag og fór verð á tunnu í 97 Bandaríkjadali. Samkvæmt frétt á vef Financial Times hefur hátt verð á olíu og veik staða Bandaríkjadals orðið þess valdandi að verð á gulli hefur hækkað mikið undanfarið og ekki verið hærra í 28 ár eða 820 Bandaríkjadalir fyrir únsuna. 


 

Sænska fjármálaeftirlitið hefur samþykkt kaup Storebrand á 100% hlut í SPP Livsfoersaekring AB og SPP Liv Fondsfoersaekring AB.Samþykkið kemur í kjölfar yfirlýsingar Storbrands frá 3. september s.l. um að félagið hafi náð samningi við Handelsbanken um yfirtöku á eftirlauna- og tryggingastarfsemi bankans.


 
Fólk
6. nóvember 2007

Breyting á stjórn Nova

Ásdís Halla Bragadóttir hefur tekið sæti í stjórn Nova ehf. Nova er samskiptafyrirtæki með rekstrarleyfi fyrir 3G farsíma- og netþjónustu og hyggst bjóða þjónustu sína fyrir árslok. Nova er í eigu fjárfestingarfélagsins Novators, sem hefur m.a. sérhæft sig í fjárfestingum á sviði fjarskipta og býr yfir mikilli reynslu á uppbyggingu og rekstri 3G fyrirtækja. Framkvæmdastjóri Nova er Liv Bergþórsdóttir. 


 

 Úrvalsvísitalan lækkaði um 1.8% og var 7.566 stig við lokun markaða í dag. FTSE í London lækkaði um rétt rúmlega 1% og er 6.461 stig, Nasdaq lækkaði um rúmlega 0.5% og er 2.795 stig og S&P 500 lækkaði um 0.5% og er 1.502 stig.  


 

Hagnaður Bayerische Motoren Werke fyrir skattar er minni en spár gerðu ráð fyrir. Ástæða þessa er sögð minni hagnaður í Bandaríkjunum vegna veikrar stöðu Bandaríkjadals og hækkandi hráefnisverðs.


 

Samkvæmt Morgunkorni Glitnis náði Bandaríkjadollar í morgun sínu lægsta gildi gagnvart evru frá því síðarnefndi gjaldmiðillinn kom til sögunnar. Evran fór tímabundið í 1,453 dollara í morgun en gengiskrossinn hefur lækkað lítilsháttar síðan. Gagnvart flestum helstu gjaldmiðlum öðrum er gengi dollarans einnig lægra en verið hefur um langa hríð. Gengi dollara samkvæmt gengisvísitölu byggðri á sex helstu gjaldmiðlum heims er nú lægra en nokkru sinni síðan byrjað var að reikna vísitöluna fyrir ríflega þrjátíu árum.Versnandi horfur vestraÁstæðan er áhyggjur manna af horfum í bandarísku hagkerfi og sér í lagi af fjármálageiranum þar í landi. Tilkynning Citigroup, stærsta banka heims, um að bankinn gæti þurft að færa til bókar tap upp á 11 milljarða Bandaríkjadollara vegna áhættusamra húsnæðislána vestra hefur bætt í ótta manna við að hætta sé á fleiri slíkum tilkynningum frá stórum fjármálafyrirtækjum. Þrátt fyrir að Seðlabanki Bandaríkjanna hafi lýst því yfir í síðustu viku að áhyggjur af versnandi verðbólguhorfum hefðu ámóta vægi og hætta á niðursveiflu í hagkerfinu telja margir að bankinn muni, þegar til kastanna kemur, lækka vexti frekar á næstunni.


 

Gammadeild í Delta Kappa Gamma Society International, sem eru alþjóðasamtök kvenna í fræðslustörfum, afhendir Fjölbrautaskólanum í Ármúla styrk til kaupa á fleiri tækjum sem nýtast lesblindum nemendum skólans. 


 

Tékkland er vinsæll áfangastaður Íslendinga og viðskiptaleg samskipti landanna hafa aukist verulega undanfarin ár. Íslendingar reka veitingahús í Prag og að minnsta kosti tvö hótel, auk annarrar starfsemi. Nýleg kaup Icelandair á Travel Service hafa enn frekar beint kastljósi Íslendinga að landinu. 


 

Gengi fjármalafyrirtækja hélt áfram að lækka á hlutabréfamörkuðum í gær. Lækkanirnar voru drifnar áfram af fregnum sem bárust um helgina um að forráðamenn Citigroup þyrftu hugsanlega að grípa til enn frekari afskrifta vegna stöðutöku í fjármálagjörningum sem tengjast ´


 

FL Group tapaði 27,1 milljarði króna á þriðja fjórðungi þessa árs, sem var í takt við væntingar og spár greiningardeilda. Meðalspá þeirra hljóðaði upp á rúmra 27,5 milljarða króna tap á tímabilinu. Hannes Smárason, forstjóri félagsins, segir í samtali við Viðskiptablaðið að afkoman sé í takti við væntingar. "Þessi niðurstaða endurspeglar þær sveiflur sem hafa verið á alþjóðlegum mörkuðum, þannig að ég held að þetta komi engum á óvart," segir hann.


 

Alcoa Fjarðaál og Eimskip hafa undirritað samning um að Eimskip sjái um flutning á rúmlega 220.000 tonnum,  þar af innflutning á 180.000 tonnum og útflutning á 40.000 tonnum á ári, fyrir Alcoa Fjarðaál. Um er að ræða alla flutninga á rafskautum fyrir álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.  Jafnframt hafa félögin náð samkomulagi um 40.000 tonna álflutninga til Bandaríkjanna og er því um að ræða flutninga upp á 260.000 tonn á ári.


 

Atlantic Petroleum hækkar um 8.1%


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 15% frá lokum júlí


 

Undirrituð hefur verið viljayfirlýsing milli Íslendinga og Skota um menntun, vísindi og rannsóknir í sjávarlíftækni. Að samningnum standa sjávarlíftæknifyrirtækið BioPol ehf. á Skagaströnd, Háskólinn á Akureyri og The Scottish Association for Marine Science.


 
Erlent
6. nóvember 2007

Almenn hækkun í Asíu

Hlutabréf á markaði í Asíu hækkuðu almennt í dag í fyrsta sinn í þrjá daga. Hækkunin er rakin ákvörðunar Samsung Electronics Co. og LG Electronics Inc. þess eðlis að sameina krafta sína og setja á laggirnar ókeypis farsímaþjónustu. Auk þess sem greiningardeild Goldman, Sachs & Co. hefur endurskoðað og hækkað mat sitt á japönskum viðskiptabönkum.


 

Tap deCODE genetics, móðurfélags Íslenskrar erfðagreiningar, nam 24,2 milljónum dala eða um 1,4 milljarði króna á þriðja fjórðungi ársins. Tapið er 0,6 milljónum dala meira en á sama fjórðungi í fyrra að því er fram kemur í afkomutilkynningu félagsins. Þróunin á milli ára var svipuð ef litið er til fyrstu níu mánaða ársins og var tapið í ár rúmar 63 milljónir dala.


 

- fjármálafyrirtæki lækka en bjartsýni horfir við öðrum fyrirtækjum


 

Smellinn hf., fyrirtæki í hönnun og framleiðslu forsteyptra húseininga, hefur verið selt.  Kaupandi er félag í eigu Víglundar Þorsteinssonar og fjölskyldu. VBS fjárfestingarbanki hf. annaðist ráðgjöf við söluna.  Kaupverð er ekki gefið upp.


 

Mestar hækkanir á markaði í dag eru hjá 365 hf. [365] 6,8%, Atlantic Petroleum [FO-ATLA] 2,3% og Century Aluminum [CENX] tæp 2%.


 

Á Vegvísi Landsbankans segir að talsverðar lækkanir hafi einkennt Kauphallarviðskipti dagsins bæði hér heima og erlendis. Úrvalsvísitalan hafði á tímabili lækkað um rúmlega 3% innan dags en skömmu fyrir lokun sneri þróunin aðeins við og vísitalan endaði í 7.705 stigum sem er rúmlega 2,5% lækkun.


 

segir Höskuldur Ásgeirsson forstjóri Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar


 

Flestar vísitölur voru rauðar í Evrópu í dag. Á fréttavef Dow Jones segir að verð á hlutabréfum í verktakafyrirtækjum og bönkum á markaði í Evrópu hafi lækkað vegna orðróms um að Citicorp yrði að afskrifa tap upp á 11 milljarða Bandaríkjadali. 


 

- úrvalsvísitalan lækkar um 2,69%


 

Gistinætur á hótelum í september síðastliðnum voru 121.400 en voru 116.100 í sama mánuði árið 2006, sem er fjölgun um 5.300 nætur eða tæplega 5%. Gistinóttum fjölgaði eingöngu á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi.  


 

Kostar flugfélögin hundruð milljóna króna á ári


 
Innlent
5. nóvember 2007

Hjólin snúast hægar

Greining Glitnis hefur gefið út skýrslu um stöðu og horfur í efnahagsmálum í Bretlandi, Bandaríkjunum og á evrusvæðinu í nóvember.Samkvæmt greiningu Glitnis eru hjól bandaríska hagkerfisins farin að snúast hægar þótt hagvöxtur hafi mælst nokkuð mikill á 3. fjórðungi ársins. Dregið hefur úr iðnaðarframleiðslu þrátt fyrir sterka eftirspurn á heimsmörkuðum og samkeppnishæfara gengi Bandaríkjadals. Vinnumarkaðurinn stendur sig nokkuð vel miðað við veikburða fasteignamarkað og kólnun í hagkerfinu. Hagkerfið hefur haldið áfram að skapa störf og hefur hækkun launa dregið úr þörfinni fyrir samdrátt í neyslu. Nokkur óvissa ríkir um einkaneyslu þar sem mismunandi kraftar gætu staðið henni fyrir þrifum á næstu árum. Greining Glitnis telur því að hagvöxtur verði undir meðallagi og kælandi áhrif þess að húsnæðisbólan sprakk séu líkleg til að halda aftur af verðbólgu þar til hagkerfið sýnir aftur merki um sókn. Hagvöxtur í Bandaríkjunum hefur verið ójafn, en líklegt er að sá samdráttur í einkaneyslu sem búist er við og áframhaldandi fjárfestingatregða muni halda vexti vel undir langtímavaxtargetu, eða tæplega 3% á þessu ári og því næsta.  


 

Samkvæmt Morgunkorni Glitnis nam hagnaður Føroya Banka 22,3 milljónum danskra króna (um 256 milljónum íslensakar)  á þriðja fjórðungi ársins. Hagnaður bankans það sem af er ári nemur 106,5 milljónum danskar (um 1,2 milljarðar íslenskar.). Í ljósi góðrar afkomu hefur bankinn uppfært hagnaðaráætlun sína úr 125-140 milljónir danskar í 135-150 milljónir.


 

 Úrvalsvístalan hefur lækkað um 2.9% í dag og er 7.677 stig. Nasdaq hefur hækkað um 0.65 en S&P 500 nánast staðið í stað.   


 

Dale Carnegie á Íslandi hefur ákveðið að veita Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra Garðabæjar leiðtogaverðlaun Dale Carnegie. Verðlaunin eru veitt fyrirtækjum og einstaklingum sem þykja skara fram úr á sviði mannauðsstjórnunar og hafa sýnt frumkvæði og sköpun í starfsemi fyrirtækja sinna. Tilefni verðlaunanna er sú ákvörðun bæjarstjóra að bjóða unglingum í Garðabæ upp á námskeiðið Næstu kynslóð, í samvinnu við Dale Carnegie. Í rökstuðningi frá Dale Carnegie segir að með því hafi Garðabær stigið stórt skref í þróun framtíðarleiðtoga Garðabæjar og þjóðarinnar. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi viðurkenning er veitt hér á landi en árlega eru veitt 6-8 leiðtogaverðlaun í heiminum.  


 

Eimskip hefur opnað fyrstu skrifstofu sína í Víetnam sem er jafnframt sjötta skrifstofan sem Eimskip opnar í Asíu á síðustu misserum. Skrifstofan er staðsett í Ho Chi Minh, (áður Saigon), stærstu borg Víetnam, með yfir níu milljónir íbúa. Eimskip býður upp á alhliða flutningsþjónustu til fyrirtækja á víetnömskum markaði. Meðal þjónustuþátta í boði má nefna umboðsþjónustu í skipaflutningum, innflutnings og útflutningsþjónustu, ásamt þjónustu á sviði hitastýrðra flutninga.  


 
Erlent
5. nóvember 2007

Sainsbury lækkar um 20%

Hlutabréf í Sainsbury féllu um 20% eftir að fjárfestingasjóðurinn Qatar Investment Authority, sem er í eigu stjórnvalda í Katar, dró til baka boð sitt í verslunarkeðjuna í framhaldi af  versnandi skilyrðum á lánamarkaði og kostnaðarsömum kröfum frá eftirlaunasjóði starfsmanna keðjunnar.


 

Hang Seng vísitalan í Hong Kong féll um 5% í dag og var 28.942 stig við lokun markaða. Lækkunin stafar af því að forsætisráðherra Kína er talinn hafa efasemdir um áætlanir sem uppi hafa verið um að leyfa fjárfestum á meginlandinu að fjárfesta í hlutabréfum sem skráð eru á markaði í Hong Kong.  Verði kínverskum fjárfestum leyft að fjárfesta í Hong Kong er reiknað með að milljarðar bandaríkjadala flæði inn á markaðinn, að því er segir í frétt WSJ.


 

Verð á hlutabréfum í kínverska olíufélaginu PetroChina þrefölduðust á markaði í Shanghæ í dag, fyrsta viðskiptadag félagsins. Þar með er PetroChina orðið verðmesta olíufélag í heimi að sögn Bloomberg og BBC.  Fyrirtækið er einnig fyrsta fyrirtæki í veröldinni sem er meira virði en 1 þúsund milljarðar bandaríkjadala eða um 60 þúsund milljarðar íslenskar sem er hærra mat en á öllum rússneska verðbréfamarkaðinum eins og hann leggur sig. Að sögn flestra sérfræðinga er matið á fyrirtækinu allt of hátt. 


 

bankinn afskrifar sex og hálfan milljarð


 

Föstudaginn 2. nóvember


 

Fasteignaverð heldur áfram að stíga á Ítalíu þó eitthvað hafi dregið úr hækkunum á síðustu misserum. Samkvæmt tölum Global Property Guide (GPG) voru meðalhækkanir fasteignaverðs á Ítalíu 6,3% árið 2006 sem er heldur minna en nokkur ár þar á undan.


 

segir Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra


 

Hagnaður Finnair, sem FL Group á ríflega 22% hlut í og Straumur-Burðarás um 5%, næstum fjórfaldaðist á þriðja ársfjórðungi, vegna aukinna tekna af vaxandi eftirspurn í farþegaflugi í Asíu og hagræðingar í rekstri. Samtals nam hagnaður finnska flugfélagsins, sem er að 56% í eigu stjórnvalda, 39,6 milljónum evra, borið saman við 10,3 milljónir evra á sama tíma fyrir ári. Sölutekjur flugfélagsins jukust einnig um 5,8% og námu samtals 542,2 milljónum evra, að því er fram kemur í tilkynningu frá Finnair.  


 

Seint verður dregið úr mikilvægi hinnar pólitísku víddar þegar kemur að gjaldeyrismörkuðum. Gengi gjaldmiðla ræðst ekki síður af pólitískum þáttum en efnahagslegum. Vert er að halda þessu til haga nú þegar heimsmarkaðsverð á gulli er í sögulegum hæðum og gengi Bandaríkjadals hríðfellur gagnvart helstu gjaldmiðlum heims.


 
Erlent
4. nóvember 2007

Neyðarlög í Pakistan

forseti hæstaréttar settur af


 
Erlent
3. nóvember 2007

Óvissan heldur til Kína

Það að Bandaríkjadalur hefur fallið um 43% frá því að hann náði hæstu hæðum gegn evru er til marks um að leiðrétting á hnattrænu ójafnvægi í alþjóðahagkerfinu er hafin. Viðskiptahalli Bandaríkjanna miðað við þjóðarframleiðslu þar í landi og heildarframleiðslu í alþjóðahagkerfinu fer nú minnkandi. Jafnframt er fyrirsjáanlegt að það muni draga úr hinum mikla afgangi sem er á viðskiptajöfnuði ríkja í Asíu, sérstaklega ef merkjanlegur samdráttur verður í Bandaríkjunum í kjölfar endaloka fasteignabólunnar. 


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkti á fundi sínum í dag að styðja áfram við bakið á þátttöku Reykjavik Energy Invest í einkavæðingu filippseyska orkufyrirtækisins PNOC-EDC, sem nú stendur yfir, segir fréttatilkynningu.


 

Boðað hefur verið til stjórnarfundar á sunnudag


 

Margir segja að sextugsaldurinn er sé besti aldurinn. Þá er búið að koma sér vel fyrir í lífinu, fjármálin í góðu lagi, sjaldan sé fólk með betri tekjur en þá og börnin séu vaxin úr grasi. Það sé rétti tíminn til að slaka á og njóta þess sem lífið hefur upp á bjóða. Þegar komið er yfir fimmtugt er líka rétti tíminn til að hugsa um hvernig eyða eigi eftirlaunaárunum. Lélegir ellimannabrandarar heyrast æ oftar eins og: Þú veist að þú ert komin á sextugsaldurinn þegar uppáhaldslagið þitt er spilað í lyftunni, og benda lymskulega á að það styttist í eftirlaunin. 


 

Þriðji ársfjórðungurinn hjá Glitni kom vel út. Tekjur bankans hafa aldrei verið meiri en á tímabilinu, undirmálslánakrísan virðist nánast engin áhrif hafa haft á bankann, áframhaldandi vöxtur þóknanatekna og aukning heildarútlána sem jukust um 145 milljarða á seinni hluta fjórðungsins. Glitnismenn fara því bjartsýnir inn í síðasta fjórðunginn. Þetta er fyrsta uppgjörið þar sem Lárus Welding stýrir bankanum frá upphafi til enda en hann tók við af Bjarna Ármannssyni snemma á þessu ári.  


 

lengi óljóst hvorum megin við núllið markaðir myndu loka


 

Flugfélag Íslands og sænska flugfélagið Skyways skrifuðu í dag undir samning um leigu á einni Fokker 50 flugvél Flugfélags Íslands til Skyways. Afhending vélarinnar mun fara fram seinnipart nóvember og mun Skyways hafa hana fram í miðjan maí á næsta ári eða í um 6 mánuði. Vélin verður því tilbúin til notkunar fyrir háannatímabil í rekstri Flugfélags Íslands sem er frá miðjum maí fram í september. Stefnt er að því að vinna að frekara samstarfi félaganna þar sem mismunandi árstíðasveiflur í rekstri þeirra geta gefið af sér ákveðin samlegðaráhrif. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um tæplega 1.1% í dag og stóð í 7.910 stigum við lokun markaða. S&P 500 lækkaði um 2,6% og er 1508 stig og Nasdaq lækkaði um 2.3% og er 2.795 stig.  


 

Business dk. birti nýlega lista yfir 15 áhrifamestu aðilana í dönsku viðskiptalífi. Samkvæmt listanum gefa sjóflutningar og bankastarfsemi vel af sér því Mærsk Mc-Kinney Møller eigandi A.P. Møller – Mærsk er þar í efsta sæti Auk þess eru stjórnendur A.P. Møller – Mærsk í þriðja, fimmta og sjötta sæti listans. Stjórnendur Danske Bank eru í öðru og fjórða sæti listans, en Mærsk er einmitt stór hluthafi í Danske Bank.   


 

Bankar leiddu lækkun hlutabréfa í Evrópu í dag. Ástæða lækkunarinnar er sögð vera hræðsla við að ekki séu enn öll kurl kominn til grafar vegna ástandsins á fasteignamarkaði í Bandaríkjunum og að áhrif þess nái dýpra en talið var.


 

Framboð á atvinnu í Bandaríkjunum var meira í október en reiknað var með og eru vonir bundnar við að aukin atvinnuþátttaka flýti fyrir bata bandarísks efnahags í kjölfar vandræðanna á húsnæðismarkaði.


 

-Elín Rós Sveinsdóttir forstöðumaður sölu á fyrirtækjasviði.


 

Kynnt verður nýtt rafrænt markaðstorg


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að ávöxtunarkrafa verðtryggðra bréfa og óverðtryggðra hafi hækkaði mikið í gær í kjölfar vaxtahækkunar Seðlabankans um 0,45 prósentustig. Krafan á íbúðabréfum hækkaði um 13-40 punkta og krafa ríkisbréfa hækkaði um 11-45 punkta.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1.3% í morgun og er 7.897 stig. FTSE í London hefur lækkað um 2.0% og er 6.586 stig, Nasdaq hefur lækkað um 2.6% og er 2.785 stig og S&P 500 hefur lækkað um 2.6% og er 1.508 stig.   


 

Kínversk stjórnvöld hækkuðu eldsneytisverð um 10% í gær. Þetta er í fyrsta skipti sem verð á eldsneyti er hækkað frá því í maí á síðasta ári. Verðhækkunin kemur á sama tíma og hráolíuverð fór yfir 96 Bandaríkjadali á mörkuðum. Hækkunin er jafnframt kúvending á fyrri stefnu stjórnvalda, en í september síðastliðnum hétu stjórnvöld því að viðhalda óbreyttu eldsneytisverði til ársloka. 


 

Dótturfélag Samherja hf. Kaldbakur ehf. hefur keypt 2.444.446 hluti í Rem Offshore ASA í Noregi á genginu 53,50 og á eftir kaupin 6,24 % af heildarhlutafé félagsins. Jafnframt hefur verið gert hluthafasamkomulag milli fimm hluthafa sem eiga 50,51% eignarhlut um að koma fram sameiginlega á aðal- og hluthafafundum félagsins.  


 

Hagnaður Landsbanka Íslands á þriðja fjórðungi þessa árs var 8,5 milljarðar króna og var 6% yfir meðalspá greiningardeilda Glitnis og Kaupþings, sem hljóðaði upp á rúma 8 milljarða króna.  Þóknunartekjur bankans á fjórðungnum voru meiri en á nokkrum einum fjórðungi fram til þessa, en þóknunartekjur eru þó ekki alveg sambærilegar við sama fjórðung fyrir ári, þar sem breska verðbréfafyrirtækið Bridgewell telst með í hálfum fjórðungnum nú. 


 

Hið opinbera er víða í samkeppni við einkaaðila. Sumir þingmenn telja að ríkið sé jafnvel að færa út kvíarnar og einnig séu tilmæli um að bjóða þjónustu út í auknum mæli höfð að engu. Öðrum sýnist að verið sé að útrýma opinberum rekstri með kreddum um að ríkið megi hvergi vera í samkeppni. 


 

Kristín Dóra Sigurjónsdóttir sjónfræðingur hefur opnað gleraugnaverslun, sjónmælingastofu og gleraugnaverkstæði á Strandgötu 39 í Hafnarfirði. Í Sjónlínunni leggur Kristín Dóra áherslu á afburða þjónustu og vönduð vörumerki bæði í sjónglerjum og umgjörðum. Sjónglerin koma frá þýska framleiðandanum Rodenstock og sem dæmi um umgjarðir má nefna l.a. Eyeworks frá Bandaríkjunum, Face á Face frá Frakklandi og “IC! Berlin” frá Þýskalandi. 


 

Hannes Smárason, forstjóri FL Group, sagði á afkomufundi félagsins í morgun að samruni Geysis Green Energy og Reykjavíkur Energy skipti ekki sköpum fyrir Geysi, sem FL Group á 43,1% hlut í. Hann sagði að Geysir yrði eftir sem áður leiðandi í útflutningi á jarðvarmaþekkingu á Íslandi. Verðmæti hlutarins í Geysi var endurmetið til hækkunar í bókhaldi FL Group á þriðja fjórðungi ársins, og segir Hannes að sú hækkun hafi verið íhaldssöm. 


 

Lækkun hlutabréfa á markaði í Asíu í dag er sú mesta í tvo mánuði. Lækkunin tengist áhyggjum af slæmri lausafjárstöðu Citigroup Inc. sem afleyðingu af vandræðum á bandaríska fasteignalánamarkaðinum.


 

Afkoma FL Group var neikvæð um 4 milljarða króna á fyrstu níu mánuðum ársins en neikvæð um 27,1 milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi. Meðalspá greiningardeilda bankanna hljóðaði upp á 27,5 milljarða króna tap á fjórða fjórðungi.  


 

lækkun stýrivaxta fellur í skuggan af neikvæðri afkomu fyrirtækja


 

365 hagnaðist um 40 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi. EBITDA þriðja ársfjórðungs nam 345 milljónum króna og jókst um 502 milljónir króna frá fyrra ári. Verulegur viðsnúningur í rekstri félagsins frá fyrra ári segir í tilkynningu félagsins.


 

Vegna vaxtaákvörðunar Seðlabankans í dag hefur Kaupþing ákveðið að hækka verðtryggða og óverðtryggða innlenda vexti um 0,45%Vaxtahækkunin nær einnig til nýrra íbúðalána Kaupþings og verða  vextir nýrra lána 6,40% en breytingin gildir ekki fyrir þegar veitt íbúðalán Kaupþings þar sem vextir þeirra eru fastir allan lánstímann.


 

Hagnaður Milestone ehf.  á þriðja ársfjórðungi nam 288 milljónum króna fyrir skatta. Þann 18. júlí seldi samstæðan alla hluti sína í Actavis Group hf.  Ef horft er til fyrstu níu mánaða ársins var hagnaður fyrir skatta 33,1 milljarðar króna á fyrstu níu mánuðum ársins og 27,2 milljarðar eftir skatta. Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli var 88,5% á fyrstu níu mánuðum ársins. Fjárfestingatekjur námu 33,4 milljörðum króna. Rekstrartekjur námu 19,0 milljörðum króna.


 

segir Bjarni Már Gylfason hagfræðingur Samtaka Iðnaðarins


 

- þriggja ára þjónustusamningur um öll fjarskipti


 

-segir Vilhjálmur Egilsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins


 

Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, sagði við blaðamenn í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun að allir stjórnmálaflokkar væru sammála þeirri niðurstöðu stýrihóps borgarinnar um að hafna bæri samruna Reykjavík Energy Invest og Geysis Green Energy.  


 

Gróðurhúsaáhrifin eru ekki eina ástæðan fyrir hlýnun jarðar. Þar spila endurskinsáhrif ólíkra gerða jarðvegs einnig hlutverk. Hugmyndir norsks uppfinningamanns, um hvernig megi auka á endurskin sólarljóss frá yfirborði jarðar með lífrænum áburði, hafa vakið athygli bandarískra stjórnvalda. 


 

Svana Helen Björnsdóttir framkvæmdastjóri hugbúnaðarfyrirtækisins Stika hlaut nýverið alþjóðleg verðlaun fyrir góða frammistöðu í viðskiptum og stjórnun í tengslum við útflutning. Voru verðlaunin veitt af International Trade Management (ITM), sem er verkefni sem stutt er af útflutningsráðum nokkurra Evrópuríkja ásamt Evrópusambandinu og fær þátttakendur víðsvegar að úr heiminum. Þótti Svana, sem tilnefnd var til verðlaunanna af Útflutningsráði Íslands, hafa nýtt þekkingu sem hún hefur meðal annars lært á námskeiðum hjá ITM, á hagnýtan hátt fyrir útrás fyrirtækis síns og þykir hún þannig fyrirmynd annarra frumkvöðla. Afhending verðlaunanna fór fram við INSEAD viðskiptaháskólann í Fontainebleau í Frakklandi. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1.3% í morgun og er 8.006 stig. FTSE í London hefur hækkað um tæp 0.9% og er 6.722 stig. Nasdaq hefur hækkað um 1,5% og er 2.859 stig og S&P 500 hefur hækkað um 1.2% og er 7.265 stig.  


 

,,Þrátt fyrir að Ameríka sé upphaf og endir alls er verð á hráolíu að öllu jöfnu lægra í Evrópu en í Bandaríkjunum. Munurinn í dag er reyndar óvenju mikill því tunna af hráolíu í Bandaríkjunum kostar í um 96 dali en í kringum 91 bandaríkjadal í Evrópu ,” sagði Magnús Ásgeirsson innkaupastjóri eldsneytis hjá N1 í samtali við vb.is. 


 

Stýrihópur borgarinnar um málefni Orkuveitu Reykjavíkur leggur til að samruna Reykjavík Energy Invest og Geysi Green verði hafnað. Þetta er sameiginleg niðurstaða allra í hópnum. Borgarráð samþykkti þetta og verður því beint til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að fylgja tillögunni eftir.


 

Þorvaldur Gylfason prófessor stuttist við röng gögn þegar hann fullyrti að vaxtamunur hefði hækkað hér á landi í Silfri Egils um síðustu helgi. Í frétt á heimasíðu Seðlabankans kemur fram að þau mistök áttu sér stað þegar fyrirspurn Þorvaldar um vaxtamun bankanna var svarað að hann fékk í hendur gögn um vexti verðtryggðra innlána í stað óverðtryggðra. Seðlabankinn hefur leiðrétt þessa augljósu skekkju við Þorvald og beðið hann afsökunar.


 

Með nýjum lögum um verðbréfaviðskipti breytast reglur um upplýsingagjöf verðbréfaviðskipta. Bo Dungal, hjá upplýsingaveitufyrirtækinu Hugin, segir að FME hafi gefið Kauphöllinni samkeppnisforskot með því að útnefna hana sem aðila til að reka miðlæga gagnavarðveislu. 


 

Eimskip hefur selt hluta fasteigna sinna  í N-Ameríku fyrir 690 milljónir CAD eða  um  43 milljarða  ISK á fjórða ársfjórðungi. Fjármunir verða nýttir  til að greiða niður skuldir vegna kaupa á Atlas og Versacold fyrr á árinuHf.


 

Nýbirtar niðurstöður rannsókna íslenskra vísindamanna benda til að íslenskir skógar bindi meira kolefni en talið hefur verið fram að þessu. Alcoa Fjarðaál og Skógrækt ríkisins hafa gert með sér samning um áframhaldandi rannsóknir á kolefnisbindingu í Vallanesi á Fljótsdalshéraði.


 

Hlutabréf í Asíu hækkuðu á markaði í dag í kjölfar stýrivaxtalækkunar bandaríska seðlabankans og aukinnar bjartsýni um að útflutningur frá Asíu til Bandaríkjanna eigi því eftir að aukast. 


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 0,45 prósentur í 13,75%. Í Peningamálum sem bankinn birtir á heimasíðu sinni eftir kl. 11 í dag eru færð rök fyrir ákvörðun bankastjórnar.


 

Hagnaður stóru bankanna samtals 31 milljarður


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.