*

miðvikudagur, 8. júlí 2020
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júlí, 2008

 

Á þessu ári hafa verið meiri sveiflur á heimsmarkaðsverði á olíu en þekkst hafa um árabil og líklega hafa þær aldrei verið jafn miklar á skömmum tíma. Að sögn Magnúsar Ásgeirssonar, innkaupastjóra eldsneytis hjá N1, er ástæðan út af fyrir sig ekki flókin; óróleiki á fjármála- og hrávörumörkuðum þar sem upplýsingar um markaði fara leiftursnöggt um heiminn og eldsnöggar ákvarðanir eru teknar um víða veröld.


 

Það ráku margir upp stór augu þegar Teymi upplýsti að hlutabréf í Alfesca myndu leika stórt hlutverk í afskráningu fyrirtækisins úr Kauphöllinni. Þegar betur er að gáð koma í ljós sterk eignatengsl.


 

Breski bankinn HBOS tilkynnti um 72% í hagnaði fyrir skatt á fyrri helmingi ársins í dag. Greiðslufall hjá viðskiptavinum bankans hækkaði undirmálsskuldir bankans um 36% upp í 1,31 milljarð punda. BBC greinir frá þessu.


 

Bandaríski fjárfestingabankinn stendur í því þessa dagana að ráða til sín nýtt fólk til að styrkja afleiðu- og hrávöruviðskiptadeild sína. Morgan Stanley hefur þegar sagt upp mikið af fólki á þessu ári og sparað allt að því einn milljarð dollara með þeim aðgerðum. Reuters segir frá þessu.


 

Háir vextir mega ekki stuðla að því að hér lamist allt


 

Hlutabréfavísitölur í Bandaríkjunum lækkuðu í dag, en hagvöxtur þar í landi var undir væntingum. Umsóknum um atvinnuleysisbætur fjölgaði og olíuframleiðandinn Exxon Mobil skilaði uppgjöri undir væntingum. Bloomberg segir frá þessu í kvöld.


 

Tap Skipta hf. á öðrum ársfjórðungi nam 383 milljónum króna. Tap á fyrri hluta árs nam 4,0 milljörðum króna sem skýrist einkum af gengisþróun krónunnar, samkvæmt því sem segir í tilkynningu félagsins.


 

Skipti hf. hafa tekið yfir eignir Existu í fjarskipta- og upplýsingatækni. Þar með hafa öll félög í eigu Existu á nefndu sviði verið sameinuð. Þær eignir sem Skipti hafa nú yfirtekið frá Existu eru hlutir í rótgrónum símafélögum í Tékklandi. Um er að ræða 8,25% hlut í eignarhaldsfélagi sem á 39% hlut í T-Mobile Czech Republic (TMCZ) og 100% í Ceske Radiokommunikace (CRa).


 

Gengisvísitalan er nú 158,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,3% frá opnun í morgun, en styrkst um 2,0% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Hóp frá Siglingastofnun hefur verið falið að vinna að hönnun og uppbyggingu stórskipahafnar á vesturströnd Ástralíu og hefur stofnunin fengið jarðfræðistofnunina Stapa í lið með sér til að sjá um rannsóknir á grjótnámum. Skip þau sem nýtt eiga að geta höfnina mega vera allt að 300 metra að löng og rista 20 metra við viðlegukant. Til samanburðar má geta þess að eitt stærsta flutningaskip í heimi, Emma Maersk (sjá mynd), er 397 metra langt, og Colombo Express, er 330 metrar að lengd. Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina nemur um 1,5 milljörðum bandaríkjadala, eða sem nemur um 119 milljörðum íslenskra króna.


 

Færeyska viðskiptablaðið Vinnuvitan tapaði 1,7 milljónum danskra króna á rekstri sínum á liðnu ári, eða sem nemur 29 milljón króna íslenskra. Í umfjöllun blaðsins um rekstrarhallann og ástæður hans er m.a. bent á að launakostnaður hafi íþyngt rekstrinum. Föst gjöld fyrirtækisins séu orðin himiná og eigið fé útgáfufélagsins uppurið, en þó sé ástandið ekki alslæmt ef reksturinn sé skoðaður grannt og bjartari horfur framundan.


 

Tap Existu á 2. fjórðungi þessa árs eftir skatta nam 38,4 milljónum evra, um 4,2 milljörðum íslenskra króna. Heildartekjur félagsins námu 89,6 milljónum evra, þ.e. 9,8 milljörðum króna.


 

Kostnaður við byggingu fangelsis á Akureyri fór um 14% fram úr áætlun samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu, en framkvæmdum við fangelsið er nýlokið. Auk endurbóta og nýrrar viðbyggingar við núverandi fangelsi voru gerðar endurbætur á aðstöðu lögreglunnar í millibyggingu.


 

Lítil hreyfing varð á Evrópumarkaði í dag.


 

Hagnaður Disney á 2. fjórðungi jókst um 8,5% borið saman við sama tímabil á árinu 2007. Góð afkoma sjónvarpsstöðva fyrirtækisins átti sinn þátt í góðri afkomu, einkum ESPN.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0.55% og er 4.117 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaður fer senn að ljúka en krónan hefur styrkst um 1,5% og er 158,4 stig.


 

Bandaríska olíufyrirtækið Exxon Mobil skilaði 11,68 milljarða Bandaríkjadala hagnaði á 2. ársfjórðungi, sem er mesti hagnaður sem fyrirtæki hefur skilað á einum fjórðungi í Bandaríkjunum. Fyrra metið átti Exxon líka, en það var 11,66 milljarða hagnaður á fjórða fjórðungi síðasta árs.


 

Hagvöxtur á 2. fjórðungi var þó minni en greiningaraðilar höfðu spáð


 

Stoðir eignarhaldsfélag (áður FL Group) hefur selt Teymi bréf í Alfesca. Auk þess fjármagna Stoðir kaupin á bréfunum, að því er Árni Pétur Jónsson, forstjóri Teymis sagði á afkomufundi í dag.


 

1.125 manns sem fá vaxtabætur eru í vanskilum hjá Íbúðalánasjóði og verður vaxtabótunum skuldajafnað á móti vanskilum samtals að upphæð 94,7 milljónir króna.


 

GSM-væðingu hringvegarins lauk í dag þegar Síminn hf. kveikti á nýjum sendi í Norðurárdal. Síminn og Fjarskiptasjóður skrifuðu undir samkomulag á síðasta ári um að ljúka við GSM-væðingu hringvegarins þar sem nokkrir kaflar hafa verið án farsímasambands, sá lengsti um 80 km á Möðrudalsöræfum.


 

Innflutningur G7 ríkjanna Þýskalands, Frakklands, Bandaríkjanna, Japan, Kanada, Ítalíu og Bretlands jókst lítillega á 1. ársfjórðungi þessa árs, um 1,0%. Það er minnsti vöxtur sem orðið hefur á innflutningi hjá löndunum síðan á 1. fjórðungi ársins 2006.


 

Tryggvi Þór Herbertsson mun taka formlega til starfa á morgun sem efnahagsráðgjafi forsætisráðherra.


 

Samkeppniseftirlitið hefur gert Miðbæjarhótelum ehf. að greiða 150 þúsund króna sekt á dag þangað til félagið hefur skilað umbeðnum gögnum í tengslum við rannsókn stofnunarinnar á meintum brotum á samkeppnislögum í ferðaiðnaði. Miðbæjarhótel ehf. rekur m.a. Hótel Klöpp, Hótel Skjaldbreið, Hótel Plaza, Hótel Arnarhvoll og Hótel Þingholt.  


 

Þeir tíu einstaklingar sem mest greiddu í skatta á gjaldárinu 2008 á Íslandi voru:


 

Hagnaður Deutsche Bank á öðrum ársfjórðungi var 642 milljónir evra fyrir skatta (tæplega 80 milljarðar íslenskra króna) og dróst mikið saman milli ára. Á öðrum fjórðungi ársins 2007 var hagnaður bankans meira en fjórfalt meiri, 2,7 milljarðar evra.


 

Ranglega var sagt frá því í frétt á Vb.is að EBITDA hagnaður Teymis hafi verið yfir væntingum greiningardeildanna. Í þeirri frétt var vísað í töflu þar sem niðurstaða uppgjörsins var borin saman við meðalspá. Taflan var, þrátt fyrir rangan texta, rétt. Líklegt og fram kemur í töflunni, var EBITDA undir meðalspá.


 

Greiningardeild Glitnis gerir ráð fyrir 6% lækkun íbúðaverðs á þessu ári í stað 7% eins og í fyrri spá.


 

Lesendur vb.is geta nú séð viðtal við Hreiðar Má Sigurðsson, forstjóra Kaupþings. Blaðamaður Viðskiptablaðsins ræddi við Hreiðar að loknum afkomufundi Kaupþings.


 

Úrvalsvísitalan  hefur lækkað svo til staðið í stað í dag og er 4.095 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Krónan hefur styrkst um 1,5% og er gengisvísitalan 158,5 stig.


 

Tap á öðrum fjórðungi nemur 23 milljónum punda


 

Verðbólga á evrusvæðinu var 4,1% í júlí og hefur ekki verið hærri frá því að mælingar hófust árið 1997. Þetta kemur fram í tölum frá hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat.


 

Gengisvísitalan er nú 158,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá opnun í morgun og um 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Undir lok annars ársfjórðungs  ákvað Teymi [TEYMI] að nýta sér myntbreytingarheimild í lánasamningi og myntbreyta 5 milljörðum króna yfir í erlendar myntir til þess að lækka vaxtabyrði félagsins. Af vaxtaberandi skuldum í lok júní 2008 voru 37% í erlendum myntum, 19% verðtryggðar íslenskar krónur og 44% óverðtryggðar íslenskar krónur, samkvæmt upplýsingum úr uppgjörsgögnum.


 

Hlutabréf í Evrópu hafa ýmist hækkað eða lækkað í morgunviðskiptum. Jákvæðar fréttir af uppgjöri olíufélagsins Shell hafa haft góð áhrif á markaði.


 

Tekjur Teymis voru yfir meðalspá greiningardeildanna á örðum fjórðungi en hagnaður og EBITDA var undir meðalspá, líkt og sjá má á meðfylgjandi töflu.


 

Greiðir kr. 450.816.061 í opinber gjöld


 

Tap hluthafa Bakkavarar [BAKK] á öðrum ársfjórðungi var 23,7 milljónir punda (3,8 milljarðar króna), samanborið við 15,5 milljón punda hagnað á sama tíma fyrir ári.


 

[TEYMI] Tap Teymis á öðrum ársfjórðungi var 610 milljónir kórna, samanborið við 4,9 milljarða króna tap á fyrsta ársfjórðungi.


 

Stjórn Teymis hf. [TEYMI] hefur ákveðið að mæla með því við hluthafa, að félagið verði skráð úr kauphöllinni OMX Nordic Exhange á Íslandi. Tillaga þess efnis verður borin undir atkvæði á hluthafafundi, sem haldinn verður innan skamms, segir í fréttatilkynningu.


 

Í júní síðastliðnum voru fluttar út vörur fyrir 41.423 milljónir króna á meðan fluttar voru inn vörur fyrir 39.091 milljón króna.


 

Aðstæður í efnahagslífinu eru farnar að hafa áhrif á starfsemi auglýsingastofa


 

Atlantic Petroleum væntir tekna á þessum fjórðungi


 

Hagnaður yfir meðalspám


 
Erlent
31. júlí 2008

Kasta Ítalir evrunni?

Kerfislæg efnahagskreppa gæti aukið á pólitískan þrýsting um úrsögn úr myntbandalaginu


 

Ekki náðist að sætta deilur milli Bandaríkjanna, Indlands og Kína


 

Keimlíkar nafngiftir fyrirtækja


 

Kreditkortanotkun allra aldurshópa í Bandaríkjunum hefur minnkað. Einnig hefur einkaneysla dregist saman, einkum eyðsla í vöruflokkum sem ekki eru nauðsynlegir, eftir því sem olíu- og matarverð hækkar og húsnæðisverð lækkar.


 

Á þessu ári verða greiddir út rúmir 8,4 milljarðar króna í barnabætur samanborið við 7,4 milljarða króna í fyrra sem er 12,7% aukning. Barnabætur voru hækkaðar um 3,2% frá fyrra ári og tekjuskerðingarmörk hækkuð um 29% frá fyrra ári. Þeim sem bótanna njóta fjölgar um 4,5% frá síðasta ári. Skerðingarhlutfall vegna tekna umfram skerðingarmörk hjá foreldrum með 1 barn voru lækkuð úr 3% í 2% í úthlutun bótanna í ár. Meðalbætur á hverja fjölskyldu hækka um 7,9%.


 

Framleiðsla í Japan minnkaði um 2% í júní. Sá samdráttur er meiri en spáð hafði verið.


 

Hækkun varð á Bandaríkjamarkaði annan daginn í röð. Bréf hrávöruframleiðenda hækkuðu í kjölfar hækkunar olíuverðs og ný skýrsla sem sýnir óvænta fjölgun starfa í Bandaríkjunum hafði góð áhrif á markaði.


 

Framtaldar eignir heimilanna námu 3.380 milljörðum króna í lok síðasta árs og höfðu þær aukist um 20% frá fyrra ári. Fasteignir heimilanna töldust 2.377 milljarðar að verðmæti eða um 70% af eignum og verðmæti þeirra hafði aukist um 15,8% milli ára en eigendum fasteigna fjölgaði um 2,4%. Framtaldar skuldir heimilanna námu alls 1.348 milljörðum króna í árslok 2007 og höfðu þær vaxið um liðlega 21% frá árinu 2006. Framtaldar skuldir vegna íbúðarkaupa jukust um 19,2%, og námu 840,5 milljörðum króna. Skuldir vegna íbúðarkaupa námu 35,4% af verðmæti þeirra og hafði það hlutfall hækkað um eina prósentu frá fyrra ári.


 

Samanlögð álagning tekjuskatts og útsvars fyrir árið 2007 hækkaði um rúm 15% frá árinu og undan og nemur alls 213,6 milljörðum króna. Árið 2006 var þessi tala 185,5 milljarðar króna, sem var hækkun um 13,4% frá árinu á undan. Alls er því álagningin rúmlega 28 milljörðum hærri fyrir árið 2007 en árið 2006. Álagðir tekjuskattar til ríkissjóðs skiptast í tekjuskatt annars vegar og fjármagnstekjuskatt hins vegar en útsvarið er tekjustofn sveitarfélaga. Útsvar til sveitarfélaga nemur alls 101,9 milljörðum króna og hækkar um 16,8% frá fyrra ári.  


 

Þrátt fyrir mikið tap er eiginfjárhlutfallið sterkt


 

eÁ næstu vikum verða greiddar í fyrsta skipi uppbætur til aldraðra í samræmi við ákvæði nýlegra laga um uppbót á eftirlaun. Er þetta í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem ákveðið er að allir sem uppfylla tiltekin skilyrði skuli fá úr ríkissjóði það sem vantar upp á 25.000 króna eftirlaun úr lífeyrissjóði á mánuði. Samtals nema uppbætur 591 milljón króna til um 3.500 einstaklinga.


 

Ákvarðaðar vaxtabætur vegna vaxtagjalda af íbúðarlánum, sem einstaklingar greiddu af á árinu 2007, nema 6,6 milljörðum króna í ár.  Vaxtabætur fá rúmlega 58  þúsund aðilar og hefur þeim fjölgað um 17,3% frá fyrra ári. Meðalvaxtabætur eru nú 114 þúsund að meðaltali á hvern vaxtabótaþega og hafa hækkað um 7,3% milli ára en þeim er skipt á milli hjóna og sambýlisfólks. Vaxtabætur hækkuðu um 6% frá fyrra ári og viðmiðunarmörk þar sem bætur byrja að skerðast vegna nettóeignar hækkuðu um 47%.


 

George W. Bush, Bandaríkjaforseti, hefur staðfest lagafrumvarp sem ætlað er að bjarga fjárfestingalánasjóðunum Fannie Mae og Freddie Mae.


 

Stærri íbúðir í Kaupmannnahöfn hafa lækkað í verði um 10% frá fyrsta til annars ársfjórðungs samkvæmt Troels Theill Eriksen, yfirmanni hjá greiningardeild Nordea-bankans, og er þá miðað við 125 til 199 fermetra stórar íbúðir á svæðinu. Um hríð hefur mikinn þrýstingur til lækkunar verið á húsnæðisverð í borginni við sundin en hingað til hefur verð smærri íbúða gefið eftir. Nú hefur hins vegar verð stærri eigna látið undan.


 

Hagnaður EADS, stærsta farþegaflugvélaframleiðanda í heimi, nam 118 milljónum evra á öðrum fjórðungi þessa árs. Meðalspá greinenda gerði ráð fyrir 338 milljóna hagnaði, og var hagnaðurinn því rúmlega 59% minni en búist hafði verið við.


 

Tap SPRON á öðrum ársfjórðungi nam 5 milljörðum króna eftir skatta. Tap á fyrri helmingi ársins nemur 13,5 milljörðum króna eftir skatta.


 

Gengisvísitalan er nú 160,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,4% frá opnun í morgun, en styrkst um 0,6% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Vísindamenn Íslenskrar erfðagreiningar hafa í samstarfi við Landspítalann, Evrópusambandsstyrkta rannsóknarhópinn SGENE og aðra samstarfsaðila greint í vísindatímaritinu Naturei frá úrfellingum sem fundist hafa í erfðamengi mannsins sem auka áhættu þeirra sem þær bera á að fá geðklofa.


 

Farþegum um Ísafjarðarflugvöll fjölgaði um 8% á fyrri helmingi þessa árs, borið saman við sama tímabil árið 2007. Þetta kemur fram á vef Bæjarins Besta á Ísafirði.


 

Hlutabréf á Evrópumörkuðum hækkuðu í dag. Góð uppgjör Siemens og ArcelorMittal höfðu góð áhrif, auk aðgerða stórra Seðlabanka til að auka aðgengi fjármálastofnana að fjármagni.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,1% og er 4.094 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaður fer senn að ljúka en krónan hefur veikst um 0,2% og er 160,6 stig.


 

Hf. Eimskipafélag Íslands [HFEIM] hefur gert samkomulag við tvo af fyrrum eigendum Innovate í Bretlandi, þá Stephen Savage og Stephen Dargavel.


 

Lesendur vb.is geta nú séð viðtal við William Fall, forstjóra Straums, sem var tekið í kjölfar afkomufundar fjárfestingabankans.


 

Meðalspá greiningaraðila sem Reuters hefur tekið saman gerir ráð fyrir að störfum í einkageiranum hafi fækkað um 60.000 í júlí í Bandaríkjunum.


 

Mikil sala á Nintento Wii leikjatölvum olli því að hagnaður Nintendo á 2. ársfjórðungi jókst um þriðjung, borið saman við árið áður.


 

Úrvalsvísitalan  hefur lækkað um 0,2% og er 4.132 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Krónan hefur styrkst um 0,3% og er 159,9 stig.


 

Eftirspurn eftir innanlandsflugi um verslunarmannahelgina er mjög mikil, en frá því á morgun og fram til þriðjudagsins 5. ágúst eru um 8.000 farþegar bókaðir í flug með Flugfélagi Íslands. Þar af eru 2.200 farþegar bókaðir á mánudeginum 4. ágúst.


 

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, hefur boðað fulltrúa olíufélaganna á Íslandi á sinn fund til að ræða verðmyndun gagnvart neytendum á bensíni og díselolíu.


 

Danski fréttavefurinn business.dk segir ánægju ríkja hjá helstu auglýsendum Nyhedsavisen með tíðindi af breyttu eignarhaldi þess og hrósa menn Morten Lund, aðaleiganda þess, fyrir að hafa náð að fá nýja fjárfesta til liðs við blaðið. Ljóst er orðið að bandaríska fjárfestingarfyrirtækið Draper Fisher Juvertson (DFJ) muni leggja til þess fjármuni og verða annar stærsti eigandinn, á meðan eignarhlutur Stoða Invest, félags Baugsmanna sem kostað hefur mikið til við að hrinda því af stokkunum, verður um 15% Virðast Danir mun sáttari við bandarískt eignarhald á blaðinu en íslenskt.  


 

Hagnaður sælgætisrisans Cadbury jókst um 28% á fyrri helmingi ársins, samanborið við fyrri helming ársins 2007, og nam 143 milljónum punda (tæpir 18 milljarðar íslenskra króna).


 

Gengisvísitalan er nú 160,0 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá opnun í morgun og um 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Vísitala framleiðsluverðs í júní var 153,0 stig og hækkaði um 3,7% frá því í maí.


 

Eins og vitað er býr Zimbabwe við gríðarháa verðbólgu. Nýjasta útspil stjórnvalda þar í landi til að sporna gegn henni er að kynna til sögunnar nýjan gjaldmiðil. Hann gengur í gildi 1. ágúst næstkomandi.


 

Hlutabréfaverð í Asíu hækkaði í dag. Það voru lyfja- og fjármálafyrirtæki sem drógu vagninn, að því er fram kemur í frétt Bloomberg fréttaveitunni.


 
Fólk
30. júlí 2008

Ritstjóri hættir

Jónas Haraldsson hefur látið af störfum ritstjóra Viðskiptablaðsins. Jónas hefur starfað á Viðskiptablaðinu um árabil, fyrst sem fréttastjóri, þá aðstoðarritstjóri og nú síðasta árið sem ritstjóri. Jónas á að baki langa og farsæla reynslu í blaðamennsku sem hann hefur miðlað örlátlega til samferðamanna á Viðskiptablaðinu. Má fullyrða að reynsla hans og innsæi hafi verið Viðskiptablaðinu drjúg stoð í því uppbyggingarstarfi sem staðið hefur yfir í hans ritstjóratíð.


 

Evrópumótið í mýrarbolta 1.-3. ágúst


 

Fyrsti lágvöruverðskjarninn opnaður í Kópavogi fyrir tveimur mánuðum


 

Frederic Mishkin hvetur seðlabankann til að taka upp opinbert verðbólgumarkmið


 

Rekstrartekjur dragast stórlega saman


 

Samtökum iðnaðarins meinað að búa til ?svartan lista? yfir kennitöluflakkara


 

Mikil tækifæri liggja í viðskiptum á fasteignamarkaði víðs vegar um heiminn, samkvæmt frétt business.dk.


 

Vinsældir smáskilaboða aukast í sífell í Bretlandi, en í hverri viku senda Bretar 1,4 milljarða slíkra skeyta.


 

Hlutabréf vestan hafs hækkuðu í verði í dag. Hagnaður U.S. Steel Corp. var framar væntingum og félagið hækkaði meira en það hefur gert í 7 ár í dag. Lækkun olíuverðs olli hækkun smásölufyrirtækja og flutningsfyrirtækja.


 

Engin niðurstaða fékkst


 

Gengisvísitalan er nú 160,4 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 3,6% frá opnun í morgun og um 3,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

SPRON hefur lokið verðbréfun íbúðalánasafns síns (e. securization) fyrir um 21 milljarð króna. SPRON er þar með fyrsta fjármálastofnunin hér á landi til þess, en skuldabréfin eru gefin út í evrum.


 

Heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða voru 694,5 milljarðar krón í lok júní og drógust saman um rúma 3,5 milljarða króna í mánuðinum.


 

Viðsnúningur varð á evrópskum mörkuðum í dag. Eftir lækkun framan af degi tóku bréf að hækka eftir að fréttir bárust af hækkandi væntingavísitölu bandarískra neytenda.


 

Framkvæmdir eru að hefjast við fyrirhugaða vatnspökkunarverksmiðju Icelandic Glacier Product. Fyrsta sending af vatnsrörum, tæpir tveir kílómetrar, kom í Rif í þessari viku og von er á seinni sendingunni á næstu dögum. Alls verða lagnirnar um 5 kílómetrar á lengd.


 

Komið er á vefinn viðtal Viðskiptablaðsins við Jón Sigurðsson, forstjóra Össurar, undir liðnum Vefvarp sem sjá má hér hægra megin á síðunni. Sigríður Mogensen, blaðamaður Viðskiptablaðsins, tók viðtalið við Jón.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,4% og er 4.139 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 865 milljónum króna.


 

Tap Vinnslustöðvarinnar á fyrri helmings ársins var 950 milljónir króna. Er það mikil breyting frá sama tíma í fyrra þegar hagnaður var fyrstu sex mánuði ársins að upphæð 1.116 milljónir króna, að því er segir í afkomutilkynningu.                                                            


 

Heldur aðeins áfram starfsemi á allra vænlegustu vígstöðvunum


 

Olíuverð hefur lækkað í dag um 2,8% og er tunnan á Bandaríkjamarkaði komin niður í 121,3 dali. Olíuverð lækkaði mikið í síðustu viku en hækkaði lítillega í gær.


 

Indverski seðlabankinn hefur hækkað stýrivexti þar í landi upp í 9%, en þeir voru áður 8,5%. Þetta gerir bankinn til að sporna gegn verðbólgu, en hún hefur ekki verið hærri í 13 ár og mældist 11,9% í júní.


 

Bónusvídeó opnar nýtt vefsvæði með vefverslun


 

Frá og með 1. ágúst breytast vextir verðtryggðra lána úr 6,3% í 6,05%. Þetta kemur fram á vef Seðlabanka Íslands.


 

Tveir hópar breskra kvenna hafa unnið mál fyrir enskum áfrýjunardómstól. Í dómnum kemur fram að launamismunun sem byggist á kyni launþegans er ólögleg, sama í hvaða mynd hún er. Dómurinn er stefnumarkandi og gæti rutt leiðina fyrir fjölda annarra kvenna sem leita vilja réttar síns, samkvæmt frétt BBC.


 

Uppgjörsfundur Össurar vegna annars fjórðungs var haldinn í dag


 

Útlán og eignarleigusamningar ýmissa lánafyrirtækja námu rúmum 895 milljörðum króna í lok júní 2008 og höfðu aukist um rúma 10 milljarða króna í mánuðinum, samanborið við aukningu upp á rúma 35 milljarða króna mánuðinn á undan. Þetta kemur fram í upplýsingum frá Seðlabanka.


 

Væntingavísitala Gallup var birt í morgun og mælist nú 61,4 stig, sem er lægsta gildi hennar frá því að Gallup hóf að mæla væntingar íslenskra neytenda í mars 2001.


 

Eiturlyfjabarónar í Afganistan eru nú byrjaðir að ráða erlenda lyfjafræðinga í vinnu í því skyni að láta þá breyta hráópíumi í hágæða heróín, að því er fram kemur í viðvörun frá Sameinuðu þjóðunum. Afganistan er einn stærsti ræktandi ópíumvalmúa í heiminum, þrátt fyrir að vesturveldin hafi eytt tugum milljörðum króna í baráttunni gegn framleiðslunni á undanförnum árum.  


 

Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra hefur sett reglugerð um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum. Reglugerðin er sett til að innleiða nýja efnavörulöggjöf Evrópusambandsins og leysir af hólmi, í áföngum, um 20 gildandi reglugerðir sem varða framleiðslu, markaðssetning, notkun og efnablöndum.


 

Verðbólga á OECD svæðinu var 4,4% í júní. Verðbólga var 3,9% í maí, en hún hefur ekki verið hærri en hún er nú síðan í mars árið 2000.


 

Úrvalsvísitalan  hefur hækkað um 0,2% og er 4.128 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Krónan hefur styrkst um 3,1% og er 161,2 stig.


 

Ferðalöngum er hollast að missa ekki fartölvuna úr sjónmáli þegar þeir ferðast um evrópska flugvelli því að rannsókn sýnir að þær gætu horfið á augabragði eins og þúsundir annarra. Í flestum tilvikum er þeim stolið en hluti hverfur með öðrum hætti. Tölvuframleiðandinn Dell hefur birt könnun sem sýnir fram á að á hverju ári hverfi rúmlega 800 þúsund fartölvur í flughöfnum í Bandaríkjunum og Evrópu. Um 57% þeirra komast aldrei aftur til eigenda sinna.


 

Novo Nordisk tilkynnti fyrr í dag að það hefði sagt upp starfsmanni sínum í kjölfar þess að danski ríkissaksóknarinn kærði hann fyrir alvarleg fjárhagsbrot, það helsta ólögmæt innherjaviðskipti með hlutabréf fyrirtækisins. Viðkomandi starfsmaður er ekki í hópi yfirmanna en hafði aðgang að upplýsingum sem geta haft áhrif á gengi hlutabréfa Novo Nordisk.  


 

British Airways eiga nú í samrunaviðræðum við spænska flugfélagið Iberia.


 

Hagnaður Sony á 2. fjórðungi þessa árs var um 326 milljónir Bandaríkjadala. Hagnaður félagsins var um 619 milljónir dala á sama tímabili árið 2007 þannig að um tæplega helmings samdrátt er að ræða.


 

Verðbólguáhrif í uppgjöri Landsbankans fyrir annan ársfjórðung nemur um 6-7 milljörðum, að því er kom fram í máli Sigurjóns Þ. Árnasonar, bankastjóra á afkomufundi nú í morgun.


 

Gengisvísitalan er nú 162,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 2,5% frá opnun í morgun og um 2,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Tilkynnt um útgáfu nýs hlutafjár


 

Talsmaður neytenda brást nýlega við staðhæfingum um að þjóðerni, litarháttur eða kynþáttur hefði leitt til þess að manni hefði verið synjað um inngöngu á opinberan skemmtistað. Þetta er í annað sinn sem talsmaður neytenda bregst við slíkum staðhæfingum með óformlegum hætti, en hann hafði samband við fulltrúa veitingastaðarins og benti honum á að refsivert er að mismuna fólki eftir kynþætti samkvæmt almennum hegningarlögum.


 

Hlutabréf hafa haldið áfram að lækka í morgun, eftir að hafa einnig lækkað í gær. Áhyggjur af afkomu fjármálafyrirtækja jukust eftir að Merrill Lynch tilkynnti um afskriftir skulda upp á 5,7 milljarða.


 

Eiga bankar, sem neyðast langtímum saman til að reiða sig á markaðsfjármögnun á kjörum upp á 150 til 200 punkta, langa lífdag fyrir höndum? Richard Thomas, sérfræðingur hjá Merrill Lynch, spyr þessarar áleitnu spurningar í nýlegri greiningu á stöðu íslensku bankanna. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að bankar í slíkum vanda séu komnir með bakið upp að veggnum.


 

Fréttir af samdrætti í framleiðslu hjá Toyota og Tokyo Electric Power ýtti undir áhyggjur af minnkandi hagvexti og af að hækkandi orkukostnaður muni minnka hagnað, og ollu þar með lækkun á Asíumarkaði í dag.


 

Ein stærsta raftækjakeðja Spánar er komin í greiðsluþrot og eru skuldir hennar sagðar nema 18-21 milljarði íslenskra króna. Landsbankinn lánaði fé til kaupa á keðjunni á sínum tíma.


 

Frá því var greint í gær að nýr fjárfestingaraðili kæmi að rekstri Nyhedsavisen og jafnframt að stefnt væri að því að skrá útgáfufélag þess á markað.


 

Hagnaður Össurar á öðrum fjórðungi ársins var undir spám og nam 3,9 milljónum dollara, um 322 milljónum íslenskra króna, en meðalspá hljóðaði upp á 5,8 milljónir dollara. Sala var einnig rétt undir spám - en hún var 92,9 milljón dollarar á fjórðungnum en meðalspá gerði ráð fyrir 95,5 milljónum í sölutekjur.


 

Framtíð þess hluta Mest ehf. sem Glitnir tók ekki yfir er enn óráðinn. Kári Lúthersson, framkvæmdastjóri sölusviðs Mest, segir ekkert nýtt hafa komið fram síðan fyrir helgi.


 

Creditinfo Ísland spáir því að á næstu tólf mánuðum muni rúmlega þúsund íslensk fyrirtæki lenda í verulegum greiðsluerfi ðleikum, árangurslausu fjárnámi eða gjaldþroti. Þetta er byggt á greiningu á gögnum félagsins, sem heldur m.a. um vanskilaskrá. Nú eru rúmlega sex þúsund lögaðilar á vanskilaskrá. Hluti þeirra hefur þegar beðið gjaldþrot, að sögn Rakelar Sveinsdóttur, framkvæmdastjóra Creditinfo Ísland, en ekki horfi r gæfulega fyrir fjölmörgum öðrum.


 

Hagnaður Landsbankans á öðrum fjórðungi ársins var yfir spám og nam 12,0 milljörðum króna, en meðalspá hljóðaði upp á 10,8 milljarða króna. Hreinar rekstrartekjur voru einnig yfir spám, námu 37,0 milljörðum króna en meðalspáin var 36,2 milljarðar króna.


 

Breska stórmarkaðakeðjan Tesco hyggst fara í samkeppni við viðskiptabanka þar í landi og bjóða upp á innlánareikninga og húsnæðislán. Tesco hefur nú þegar rekið fjármálastarfsemi í áratug í samstarfi við Royal Bank of Scotland. Telegraph segir frá þessu í dag.


 

Helstu hlutabréfavísitölur vestanhafs lækkuðu hressilega í viðskiptum dagins í kjölfar þess að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sendi frá sér nýja skýrslu um húsnæðismarkaðinn. Telur sjóðurinn að endalok samdráttar á húsnæðismarkaðnum séu hvergi í augnsýn. Bloomberg greinir svo frá..


 

Frederic Mishkin sagði í dag að ráðlegra væri að miða við almennar verðbólgumælingar heldur en kjarnaverðbólgu í vaxtaákvörðunum Seðlabanka Bandaríkjanna. Kjarnaverðbólga tekur ekki tillit til breytinga á matvæla- og orkuverði. Reuters segir frá þessu í dag.


 

Tap útgáfufélags Nyhedsavisen, Dagsbrun Media K/S, nam 632 milljónum danskra króna á síðasta ári, að því er fram kemur í dönskum fjölmiðlum. Eigið fé félagsins er neikvætt upp á 227 milljónir.


 

Húsnæðisverð í Englandi og Wales lækkaði um 1% í júní, borið saman við maí. Þetta kemur fram í frétt BBC. Þessar tölur þýða að á ársgrundvelli hefur húsnæðisverð hækkað um 0,1% en júní var 10 mánuðurinn í röð sem hægðist á verðhækkun húsnæðisverðs í Bretlandi.


 

Gengisvísitalan er nú 166,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,2% frá opnun í morgun og um 1,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Barack Obama boðar í dag hóp fjármálasérfræðinga á fund sinn. Obama mun þar með beina kosningabaráttu sinni á nýja braut. Hann hefur undanfarið lagt áherslu á að auka trúverðugleika sinn þegar kemur að utanríkismálum en nú mun hann einbeita sér að efnahagsmálunum, sem er sá málaflokkur sem bandarískum kjósendum þykir skipta mestu máli í forsetakosningunum þar í landi.


 

Google-leitarvefurinn hefur tilkynnt að nú sé að finna eina billjón vefsíðna á netinu, þ.e. milljón sinnum milljón síður. Langt er síðan Google gaf upp seinustu tölur um fjölda netsíðna og hefur þeim fjölgað hratt á undanförnum árum. Þegar Google lagði mat á fjölda þeirra fyrst, árið 1998, voru síðurnar 26 milljón talsins en aðeins tveimur árum síðar voru þær einn milljarður að  tölu.


 

Lækkun varð á Evrópumörkuðum í dag. Bréf fjármálafyrirtækja lækkuðu í verði þegar áhyggjur manna af lánsfjárkreppunni jukust og flugfélög lækkuðu einnig mikið eftir fréttir af slæmu gengi Ryanair.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.121 stig við lok markaðar. Veltan nemur 923 milljónum króna, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Í nýrri skýrslu frá Íbúðalánasjóði Bretlands (National Housing Federation) er því spáð að húsnæðisverð í Bretlandi hækki um 25% fyrir árið 2013.


 

Reinhard Siekaczek, fyrrum framkvæmdastjóri fjarskiptabúnaðardeildar Siemens, var í dag fundinn sekur um trúnaðarbrot og dæmdur til að greiða 108 þúsund evrur í sekt og sæta tveggja ára fangelsi, skilorðsbundið. Siekaczek var ákærður fyrir að hafa byggt upp flókið kerfi mútusjóða og gervifyrirtækja til að fela ólögmætar mútugreiðslur Siemens til fyrirtækja, stofnana og ríkisstjórna vítt og breitt í heiminn undanfarinn áratug. Er mál hans hið fyrsta af mörgum sambærilegum sem tengjast Siemens í Þýskalandi og vænta má að dómstólar þar í landi taki til meðhöndlunar.


 

Þórdís Sigurðardóttir, forstjóri Stoða Invest, staðfestir í samtali við Viðskiptablaðið að félagið hyggist minnka sinn hlut í útgáfu Nyhedsavisen úr 49% í 15%. Miðað er við að breytingar á eigendahópnum verði tilkynntar innan tíðar.


 

Hlutabréf Century Aluminum hafa hækkað um 8% í Kauphöllinni í dag.


 

Ólafur Melsteð, landslagsarkitekt, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri tækni- og umhverfissviðs Seltjarnarnesbæjar. Bæjarstjórn staðfestir ráðningu Ólafs í ágúst, en hann tekur við af Einari Norðfjörð sem gengt hefur starfiniu í 34 ár.


 

Ekkert bendir til þess að lánsfjárkreppan sé að minnka, samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (IMF). Í nýjustu skýrslu sjóðsins um stöðugleika alþjóðlegs fjármálakerfis segir að lækkandi húsnæðisverð og minnkandi hagvöxtur geri aðstæðurnar verri.


 

Ryanair varaði í dag við því að tap félagsins á árinu gæti orðið allt að 60 milljónir evra (tæplega 7,8 milljarðar íslenskra króna) ef olíuverð helst áfram hátt.


 

Nyhedsavisen stefnir á markað


 

Sjónvarpskokkurinn Gordon Ramsay var staddur hér á landi á dögunum. Meðal þess sem hann tók sér fyrir hendur var að fara á lundaveiðar í Vestmannaeyjum og segir hann farir sínar af þeim ekki sléttar. Ramsay var bitinn í nefið af lunda og sauma þurfti þrjú spor.


 

Toyota gaf út endurskoðaða söluspá í dag þar sem gert er ráð fyrir sölu 350.000 færri bíla en áður var gert ráð fyrir. Er það vegna mikils samdráttar í eftirspurn á Bandaríkjamarkaði.


 

Litís ehf. hefur selt 44 apótek í Litháen sem hafa verið rekin undir merkjum Farma í gegnum 2 litháísk félög, UAB Farma og UAB Herbarijos. Kaupandi apótekanna er Tamro Group, stærsti lyfjaheildsali í Norður-Evrópu. Tamro hefur á síðastliðnum árum sótt í auknum mæli inn á smásölumarkað lyfja.


 

Ingvar Kamprad, stofnandi Ikea-keðjunnar og einn af auðgustu mönnum heims, hefur ráðlagt sænskum ungmennum sem hyggja á feril í viðskiptum að selja kjúkling. Þetta kemur fram að sögn business.dk í nýrri mynd sem á að hvetja sænsk ungmenni til þátttöku í viðskiptalífinu. Lagðar voru spurningar fyrir nokkra helstu framámenn í sænsku viðskiptalífi og þeir m.a. krafðir svara við þeirri spurningu hvað þeir myndu gera, væru þeir sautján ára í dag og þyrftu að byrja frá grunni. Svar Kamprad var svohljóðandi:  


 

Þýska væntingavísitalan lækkaði niður í 2,1 stig þegar neytendur voru spurðir hve bjartsýnir þeir eru fyrir ágústmánuð, en í síðustu mælingu var vísitalan 3,6. Hún hefur ekki verið lægri í meira en 5 ár.


 

Stofnfjárfundur 27. ágúst nk.


 

Meira en 5 milljónir Breta eyða meiri peningum en þeir afla í hverjum mánuði, samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar. Samkvæmt frétt Telegraph er líklegt að ástandið í þessum efnum versni enn frekar á komandi mánuðum haldi orkuverð áfram að hækka.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,1% og er 4.107 stig við hádegi. Krónan hefur veikst um 1,1% og er 165,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Danskir fjárfestar hafa verið í óðaönn að losa sig við erlend hlutabréf seinustu mánuði og eiga nú 18% minna af slíkum bréfum en þeir áttu um áramót, að því er fram kemur í nýjum upplýsingum frá danska seðlabankanum. Í nýliðnum júnímánuði seldu þeir erlend hlutabréf fyrir alls 23 milljarða danskra króna, eða um 398 milljarða íslenskra króna.


 
Innlent
28. júlí 2008

Enn veikist krónan

Gengisvísitalan er nú 165,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,0% frá opnun í morgun og um 1,4% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Formaður Verkalýðsfélags Akraness (VLFA), Vilhjálmur Birgisson, telur starfsmenn álfyrirtækja eiga að njóta góðs af háu heimsmarkaðsverði á áli. Á heimasíðu félagsins er bent á að álverð hefur hækkað um rúm 80% frá því gengið var frá síðasta kjarasamningi við Norðurál en á sama tímabili hafa laun hjá fyrirtækinu hækkað um 43,9%.


 

Heildarafli íslenskra fiskiskipa var 60.788 tonn í júní en var í sama mánuði árið 2007 112.141 tonn, samkvæmt aflatölum Fiskistofu.


 

Ætlað að gera landið vænlegri kost fyrir gagnageymslur


 

Olíuverð hefur hækkað í morgun og er olíutunnan aftur komin yfir 124 Bandaríkjadali.


 

Rauðar tölur eru áberandi á mörkuðum Evrópu í byrjun dags. Bréf fjármálafyrirtækja lækka vegna þess að búist er við frekari afskriftum í bankageiranum og flugfélög hafa einnig lækkað eftir að Ryanair gaf út afkomuviðvörun.


 

Flest hlutabréf í Asíu byrjuðu vikuna á hækkun, en fjármálafyrirtæki lækkuðu þó í dag. Bréf hrávöruframleiðenda hækkuðu þar sem málmverð hefur hækkað og unnu þá upp lækkun fjármálafyrirtækja, sem lækka vegna slæmrar afkomuspár Australia & New Zealand Banking Group.


 

Atvinnuleysi í Bandaríkjunum jókst í júlímánuði, sjöunda mánuðinn í röð. Aðstæður bandarísks efnahagslífs halda því enn áfram að versna.


 

Næststærsti framleiðandi LCD-skjáa í heimi, LG Display Co, segist þurfa að minnka framleiðslu um 10% vegna minnkandi eftirspurnar á heimsvísu.


 

Fjárfestingasjóðurinn KKR verður brátt skráður í Kauphöllina í New York, NYSE, að því er segir í frétt WSJ í dag. Þar kemur fram að verðmætið gæti verið 12-15 milljarðar dala, 1000 til 1200 milljarðar króna.


 

Það er mikið um fréttir af erfiðleikum flugfélaga þessa dagana. Nú berast þau tíðindi að Air Berlin kunni að leggja stærri hluta flugvélaflota síns en áður var talið og að til standi hjá félaginu að hækka fargjöld, sérstaklega á fyrsta farrými.


 

Starfsmenn þýska flugfélagsins Lufthansa hafa ákveðið að fara í verkfall. Rúmlega 90% félagsmanna í verkalýðsfélagi þeirra samþykktu verkfallið eftir að launadeila leystist ekki. Starfsmennirnir krefjast 9,8% launahækkunar en flugfélagið bauð 6,7% hækkun í tveimur þrepum.


 

Allt að verða klárt fyrir gangsetningu öreindahraðals CERN


 

Samkvæmt nýrri mælingu hefur gróska í hagkerfum aðildarríkja evrusvæðisins ekki verið minni frá því í nóvember árið 2001. Þetta bendir til þess að ekki verði mikill kraftur í evrusvæðinu á þriðja fjórðungi. Bráðabirgðamæling stórinnkaupavísitölu – sem gefur mikla innsýn í ástandið í einkageiranum – sýnir gildi upp á 47,8 í júlí samanborið við 49,3 í mánuðinum þar á undan.


 

Brasilíska fyrirtækið Embraer, þriðji stærsti flugvélaframleiðandi heims, hyggst fjárfesta í tveimur nýjum verksmiðjum í Portúgal fyrir allt 148 milljónir evra.


 

Citigroup Inc hefur fallist á að borga fráfarandi yfirmanni fjárfestingabankastarfsemi fyrirtækisins rúmlega 42 milljónir Bandaríkjadala við starfslok hans. Maðurinn sem um ræðir heitir Michael Klein og upphæðin er álíka há og framkvæmdastjóri Citigroup fékk er hann hætti í nóvember síðastliðnum.


 

Tap 365 hf. á fyrri helmingi þessa árs nam 2.117 milljónum króna. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var 331 milljón króna sem er nokkru minna en árið áður, en á sama tímabili 2007 nam EBITDA 413 milljónum króna.


 

Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt frumvarp um björgun fjárfestingalánasjóðanna Fannie Mae og Freddie Mac með 72 atkvæðum gegn 13. Eins og fjallað hefur verið um er lögunum ætlað að blása lífi í bandarískan húsnæðismarkað, en Fannie Mae og Freddie Mac lána út eða baktryggja um helming allra bandarískra húsnæðislána.


 

BM Vallá vinnur nú að uppsetningu steypustöðvar í Bolungarvík. Steypustöðin rís á sama stað og önnur slík stöð var á áður, en sú var reist í tengslum við byggingu ratsjárstöðvar á Bolafjalli á níunda áratugnum.


 

Fyrrverandi varaforseti Úganda, Speciosa Kazibwe, hefur lagt til við þjóðþing landsins að leitt verði í lög að jarðarfarir skuli fara fram á laugardögum framvegis. Það telur Kazibwe vera nauðsynlegar ráðstafanir til að sporna gegn því að vinnuafl landsins taki sér frí frá vinnu til að mæta í jarðarfarir.


 

Yfirvöld í Bandaríkjunum tóku yfir tvo banka til viðbótar í gær og seldu viðskipti þeirra til Mutual of Omaha bankans, sem auk viðskipta bankanna kaupir eignir þeirra líka.


 

Fjármálaeftirlit Bretlands mun sækja fjóra fyrrverandi yfirmenn hjá British Airways til saka fyrir verðsamráð.


 

Velta á fasteignamarkaði í vikunni minnkaði talsvert milli vikan eða um 34%, þrátt fyrir að fjöldi þinglýstra kaupsamninga hafi ekki breyst mikið, en þeir voru 72 í vikunni 18.-27. júlí en voru 79 í vikunni á undan. Þetta kemur fram á vef Fasteignamats ríkisins (FMR).


 

Pálmi Haraldsson, eigandi Fons sem er stór hluthafi í Northern Travel Holding, segir aðspurður að ekki sé von á frekari niðurskurði hjá danska flugfélaginu Sterling. Sérfræðingar Danske Bank héldu því fram í vikunni að nánast óumflýjanlegt væri fyrir Sterling að fara í gegnum frekari niðurskurð sökum hás olíuverðs á heimsmarkaði.


 

Mikill samdráttur varð í nýskráningu ökutækja eftir 17. mars sl. en þann dag féll krónan um 8,12%. Umferðarstofa bendir á þetta á vef sínum.


 

Hagnaður þýska bílaframleiðandans Daimler á 2. fjórðungi þessa árs var  1,4 milljarðar evra. Á sama tímabili í fyrra hagnaðist fyrirtækið um 1,85 milljarða evra og dróst hagnaður því saman um 25% milli ára.


 

Ríkissjóður gæti þurft að endurgreiða hundruðir milljóna


 

Reiknað er með að fimm stærstu olíufélög á markaði í heiminum tilkynni um methagnað í næstu viku, þökk sé metháu olíuverði á 2. ársfjórðungi.


 

Hagnaður Honda Motor var andvirði 1,68 milljarða Bandaríkjadala á 2. ársfjórðungi, en það er 8,1% aukning frá 2. fjórðungi ársins 2007.


 

Hagnaður verkfæraframleiðandans Black & Decker á 2. ársfjórðungi var 96,7 milljónir Bandaríkjadala, eða 1,58 dalir á hlut. Hagnaður á 2. fjórðungir ársins 2007 var 118 milljónir dala, 1,75 dalur á hlut.


 

Flest hlutabréf í Bandaríkjunum hækkuðu í dag. Lækkun olíuverðs oghagtölursem voru jákvæðari en menn höfðu átt von á fyrir fram ollu vaxandi bjartsýni á markaði.


 

Væntingavísitala Bandaríkjamanna hækkaði á ný eftir að hafa náð lægsta gildi í áratugi fyrr í júní. Íbúar Bandaríkjanna fengu nýverið skattaendurgreiðslur frá stjórnvöldum en á móti kemur að hátt eldsneytisverð og lækkun húsnæðisverð eykur á svartsýni neytenda.


 

Kaupþing hefur leigt Apple 18.000 ferfeta skrifstofuhúsnæði við útibú sitt í London, við One Hanover Street.


 

Krónan veiktist um 3% í vikunni, þar af um 0,9% í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Gengisvísitalan er 164,3 stig.  Litið mánuð um öxl hefur krónan veikst um 2%.


 

Gengisvísitalan er nú 164,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,9% frá opnun í morgun og um 1,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Pantanir á fjárfestingavörum og varanlegum neysluvörum jukust um 0,8% í júní. Það er mun betri afkoma en búist hafði verið við, þar sem meðalspá greiningaraðila gerði ráð fyrir 0,3% samdrætti. Útflutningsgreinum hefur vegnað vel vegna veikingar Bandaríkjadals og hafa þessar fréttir dregið úr áhyggjum af samdrætti hjá framleiðslufyrirtækjum vestan hafs, samkvæmt Vegvísi Landsbankans.


 

Lækkun varð víðast hvar í Evrópu í vikulok. Tryggingafélög lækkuðu eftir að Munich Re gaf út afkomuviðvörun.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,2% í vikunni og er 4.152 stig við lok vikunnar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Olíuverð virðist ætla að halda áfram að lækka nú í lok vikunnar. Verð olíutunnu hefur lækkað um 2,6 Bandaríkjadali það sem af er degi og kostar nú 122,9 dali og hefur ekki verið ódýrari í 7 vikur.


 

Færeyska olíuleitarfélagið Atlantic Petroleum [FO-ATLA] hefur aukið við brúarlán sitt um 100 milljón danskra króna (1,6 milljarðar íslenskra króna). Brúarlánið nemur orðið 270 milljónum danskra króna,  að því er fram kemur í  tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, og Ellert B. Schram þingmaður Samfylkingar lýstu á fundi Samfylkingar með íbúum við neðri Þjórsá yfir andstöðu sinni við virkjanaframkvæmdir á svæðinu. Íbúarnir nýttu tækifærið á fundinum og spurðu viðskiptaráðherra af hverju hann hafi tekið skóflustungu að nýju álveri í Helguvík. Ráðherrann ítrekaði þá andstöðu sína við virkjun í neðri Þjórsá en sagðist ekki hafa tekið sérstaka afstöðu til álversins í Helguvík.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,4% og er 4.152 stig við lok markaðar. En við hádegi í dag nam lækkunin 1,2%, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu hefur veikst um 0,7% og er 163,9 stig en gjaldeyrismarkaður er enn opinn.


 

Landsvirkjun sendi í gær Skipulagsstofnun tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðrar Kröfluvirkjunar II í Suður-Þingeyjarsýslu og gerir sér vonir um ákvörðun stofnunarinnar muni liggja fyrir ekki síðar en 22. ágúst nk. Landsvirkjun hyggst reisa við Kröflu allt að 150 MWe jarðhitavirkjun, til viðbótar við núverandi Kröflustöð sem er 60 MWe. Framkvæmdir eru matsskyldar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.


 

Fjárfestingarfélagið Sund ehf. hefur tilkynnt hlutafélagaskrá að það hyggist yfirtaka dótturfélag sitt, IceCapital ehf. og tekur Sund við öllum eignum og skuldum, réttindum og skyldum IceCapital ehf. Sömu eigendur eru að félögunum. Félagið mun bera nafn Sund ehf. eftir samrunann.


 

Glitnir Securities hefur milligöngu um sölu nýrra hlutabréfa að andvirði 24,2 milljóna Bandaríkjadala í fyrirtækinu CanArgo Energy. Fyrst var tilkynnt um útgáfuna 23. apríl síðastliðinn.


 

Blaðaútgefendur í Danmörku hafa tapað á bilinu 1,5 til 1,7 milljörðum danskra króna á fríblaðastríðinu undanfarin ár. Þetta kemur fram í danska viðskiptablaðinu Børsen í dag. Þeir sjái nú fram á enn meira tap í ljósi þess að Nyhedsavisen sé ekkert að leggja upp laupana.


 

Greiningardeildir viðskiptabankanna þriggja spá því allar að Seðlabankinn hefji stýrivaxtalækkunarferli sitt í haust. Greining Landsbankans og Glitnis spá því að vextirnir lækki í nóvember. Í spá Seðlabankans er hins vegar gert ráð fyrir vaxtalækkun á 1. fjórðungi næsta árs.


 

Björgvin G. Sigurðsson samstarfsráðherra Norðurlandanna fundaði með sænska samstarfsráðherranum Cristinu Husmark Pehrsson fimmtudaginn 24. júlí. Ræddu þau málefni Norðurlandaráðs og framtíð norræns samstarfs. Þá ræddu þau um stefnu og helstu áherslur Íslands vegna formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, en Ísland tekur við formennsku í ráðinu um næstu áramót.


 

Framtíð þess hluta fyrirtækisins Mest ehf., sem Glitnir tók ekki yfir, er enn óráðin. Vonir standa til þess að málin skýrist eftir helgi, að sögn Kára Lútherssonar, framkvæmdastjóra sölusviðs Mest. „Staðan er óljóst en það er verið að vinna að lausn málsins,“ segir hann.


 

Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti nýverið frumvarp til björgunar fjárfestingalánasjóðanna Fannie Mae og Freddie Mac.


 

Matthew Williamson hyggst opna verslun í New York, en Baugur á 26% hlut í Matthe Williamson. Verslunin verður 760 fermetrar að stærð og verður fyrsta búð Matthew í Bandaríkjunum. Stefnt er að því að hún opni snemma á næsta ári.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,2% og er 4.119 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu hefur veikst um 0,5% og er 163,6 stig.


 

Landsbanki Securities í Englandi hefur verið ráðinn af stjórn Andor til að hafa milligöngu um mögulega yfirtöku á félaginu.


 

Greiningardeild Glitnis telur að íslenska krónan muni eiga undir högg að sækja út þetta ár. Í Morgunkorni segir að takmarkað aðgengi íslenskra fjármálastofnana að erlendu lánsfé hafi gert það að verkum að vaxtamunur á gjaldmiðlaskiptamarkaði hefr verið skertur og hefur það torveldað fjárfestum að nýta sér hátt vaxtastig hér á landi. Auk þess hafi skuldatryggingarálag íslensku viðskiptabankanna hækkað og áhættulyst fjárfesta er lítil.


 

Gengisvísitalan er nú 163,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,5% frá opnun í morgun og um 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Þrátt fyrir að verðbólga hafi ekki verið meiri hér á landi í 18 ár telur sérfræðingur stærsta banka Norðurlanda hana ekki muni hafa áhrif krónuna þar sem að vaxtahækkunarferli íslenska seðlabankans sé lokið.


 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur opnað vef þar sem upplýsingar um Ólympíuþátttakendur ÍSÍ eru aðgengilegar. Í tengslum við vefinn afhenti Nýherji ÍSÍ fartölvur og myndavél til notkunar á leikunum. Andvirði styrksins er tæplega ein milljón króna.


 

Hagvöxtur í Bretlandi var 0,2% á 2. ársfjórðungi þessa árs. Lánsfjárskrísan veitti húsnæðismarkaði landsins þung högg og einkaneysla dróst saman.


 
Innlent
25. júlí 2008

13,6% ársverðbólga

Vísitala neysluverðs (VNV) í júlí er 310 stig og hækkaði um 0,94% frá fyrri mánuði. VNV án húsnæðis er 278,3 stig og hækkaði um 0,87% frá því í júní. Reiknuð 12 mánaða verðbólga er því 13,6%. Vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 13,2% síðastliðna 12 mánuði.


 

Efnahagstillögur Johns McCain og Baracks Obama


 

Stórfjárfestirinn Robert Tchenguiz kveðst ánægður með samstarf sitt við íslensk fyrirtæki


 

Fréttir af verktakageiranum hafa ekki verið upp á marga fiska undanfarið enda blasir svo gott sem stöðnun við þegar núverandi framkvæmdum lýkur á hinum almenna byggingarmarkaði.


 

16 milljarðar króna gjaldfærðar vegna framvirkra samninga


 

Jón Helgi Guðmundsson forstjóri Norvik


 

Húsgagnakeðjan Ilva er nú að hætta starfsemi í Bretlandi en fyrirtækið hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Ilva er dönsk að uppruna og er nú í eigu Rúmfatalagersins.


 

Moskva ku vera dýrust borga


 

Þrír af stærstu bílaframleiðendum heims hyggjast nú snúa vörn í sókn og eru komnir með ráðagerð til þess að koma viðskiptum sínum á réttan kjöl á ný en bílaiðnaðurinn hefur þurft að þola mikil högg að undanförnu.


 

Hagnaður netverslunarinnar Amazon var mun meiri en spár gerðu ráð fyrir. Amazon hefur staðið í verðlækkunum til þess að laða að kaupendur og hefur það haft jákvæð áhrif.


 

Lækkanir urðu á Bandaríkjamarkaði í dag.


 

Endurskoðun peningastefnunnar og aukinn gjaldeyrisforði nauðsynlegur


 

Í dag fór fram útboð á ríkisbréfum í flokkum RIKB 09 og RIKB 19.


 

Viðskiptavæntingar framleiðenda í Þýskalandi hafa ekki verið lægri í 7 ár og lækka í júlí um 4% frá fyrri mánuði. Er það einkum vegna hækkandi heimsmarkaðsverðs á olíu og hærri stýrivaxta á evrusvæðinu, en þeir voru hækkaðir í 4,25% fyrr í þessum mánuði. Þetta kemur fram í Hálffimm fréttum Kaupþings.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,2% og er 4.168 stig við lok markaðar. Gengi krónu veiktist um 1,3% og er 162,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Lokaniðurstöður kauptilboðs 365 hf. til hluthafa félagsins, eftir að það var opnað að nýju þann 21. júlí síðastliðinn, er á þá leið að alls hafa eigendur 7,2% hlutafjár í 365 hf., eða 185 aðilar samþykkt kauptilboðið, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar í dag.


 

Flestar vísitölur Evrópu eru rauðar við lokun í dag og hefur hækkun gærdagsins að mestu gengið til baka. Afkomuviðvaranir frá Daimler og Renault hafa ýtt undir svartsýni á mörkuðum og lækkun hrávöruverðs hefur valdið lækkun olíu- og námufyrirtækja.


 

Húsnæðissala dróst saman í júnímánuði í Bandaríkjunum. Sala á ársgrundvelli var í júní 4,86 milljónir fasteigna og hefur ekki verið minni í 10 ár.


 

Á milli áranna 2007 og 2008 stefnir í þreföldun kvörtunarmála sem berast Neytendasamtökunum hérlendis að því er fram kemur í upplýsingum frá samtökunum. Til samanburðar má geta þess að aukning fyrirspurna til Evrópsku neytendaaðstoðarinnar (EEC) nemur 10% á sama tíma.


 

Siglingastofnun Íslands hefur hrundið af stað rannsóknarverkefni um umhverfisvæna orkugjafa og er það í samræmi við samgönguáætlun. Ætlunin er að skoða möguleika á að knýja skipavélar fiskiskipaflota landsins með umhverfisvænum orkugjöfum. Íslenski flotinn brennir árlega um 275.000 tonnum af olíu.


 

Norðurflug hefur fengið heimild til farþega- og vöruflugs og gildir hún frá og með liðnum mánuði. Norðurflug hefur fram til þessa verið með leyfi til verkflugs og rekur þrjár þyrlur af gerðinni Eurocopter AS-350, SA-365N og Bell 206.  


 

Forsvarsmenn Becromal Iceland ehf. hér á landi hafa samið við Húsbygg ehf. um uppbyggingu aflþynnuverksmiðju á Krossanesi. Framkvæmdir á svæðinu hafa legið niðri um hríð, þar sem ekki hefur verið fullt samkomulag á milli fyrri verktaka og Becromal um framgang verkefnisins.


 

Nú er lokið átján daga leiðangri Hafrannsóknarstofnunar á norðurhluta Drekasvæðisins svo kallaða, en þar gera menn sér vonir um hægt verði að finna nýtanlegar olíu- og gaslindir. Alls voru kortlagðir um 10.500 ferkílómetrar af hafsbotninum, eða sem svarar tíunda hluta af heildarflatarmáli Íslandi. Sigldu vísindamennirnir undir forystu Guðrúnar Helgadóttur, jarðfræðings, á rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni og kortlögðu svæðið með fjölgeisladýptarmælingum, gerðu straummælingar og þjónustuðu straummælinga- og veðurdufl. Sérstaklega var lögð áhersla á að kortleggja myndanir þar á hafsbotni sem þykja áhugaverðar með tilliti til leitar á olíu og gasi, en myndanir þessar eru ílangir hryggir sem rísa frá liðlega 2,1 km djúpum sjávarbotni upp í um 800 metra sjávardýpi.


 

Samþykktar hafa verið nýjar reglur um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga og taka þær gildi 1. nóvember nk. Var þetta samþykkt á stjórnarfundi Persónuverndar fyrir skömmu.


 

Wall Street Journal birtir í dag niðurstöður skoðanakönnunar á fylgi forsetaframbjóðendanna John McCain og Barack Obama. Í umfjöllun blaðsins segir að niðurstöður kosninganna muni fyrst og fremst ráðast af því hvort bandarískir kjósendur telja Obama nægilega öruggan skipstjóra þjóðarskútunnar.


 

Afkoma Ford á 2. ársfjórðungi var 8,7 milljarða Bandaríkjadala tap. Minnkandi bílasala í Bandaríkjunum er helsta ástæða þess að tap fyrirtækisins varð jafn mikið og raun ber vitni. Tapið jafngildir 3,88 dölum á hlut en hagnaður á sama tímabili í fyrra var 31 sent á hlut, samtals 750 milljónir dala.


 

Íbúðalánasjóður auglýsti í dag eftir umsóknum frá fjármálafyrirtækjum um lán til tímabundinnar endurfjármögnunar á íbúðalánum sem veitt hafa verið gegn veði í íbúðarhúsnæði. Er það í samræmi við reglugerð þá sem félags- og tryggingaráðherra undirritaði í liðinni viku og miðar að því að tryggja öryggi og framboð lána á íbúðarlánamarkaði og eðlilega verðmyndun á íbúðamarkaði.  


 

Bréf Apple hækka vegna tíðindanna


 

Alsiða er í Eystrasaltslöndunum að skreppa í skemmtisiglingu með ferjum Tallink Grupp, sem er stærsti farþega- og flutningsfyrirtæki á Eystrarsaltssvæðinu, en þær sigla m.a. á milli Eistlands, Finnlands, Svíþjóðar, Lettlands og Þýskalands undir nöfnum Silja Line og Tallink. Er þá gjarnan drukkið hressilega og skemmt sér á veitingastöðum ferjanna meðan á siglingu stendur.


 

Eignarhaldsfélagið Fasteign á í viðræðum við Deutsche Bank um stóra lántöku. Bergur Hauksson, framkvæmdastjóri fasteignafélagsins, staðfestir það í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Úrvalsvísitalan stendur í stað við hádegi og er 4.159 stig. Krónan hefur veikst um 1% og er 162 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að 90 milljarðar fata af vinnanlegri olíu sé að finna á Norðurheimskautinu. Ef gengið er út frá því að heildareftirspurn eftir olíu sé 86,4 milljónir fata á dag gætu birgðirnar dugað til þess að anna eftirspurn í þrjú ár. Rannsókn stofnunarinnar er birt á sama tíma og Rússar, Kanadamenn, Danir, Norðmenn og Bandaríkjamenn undirbúa sig undir kapphlaup um að tryggja sér rétt til þess að nýta þær auðlindir sem kunna að leynast á svæðinu en tækifæri til þess eru raunhæfari nú en áður vegna bráðnunar íshellunnar.


 

„Wall Street datt í það og þjáist af þynnku,“ sagði George W. Bush  nýlega í Houston. Þessi orð lét forseti Bandaríkjanna falla þegar hann hélt að ekki væri verið að taka upp, en myndband  af atvikinu hefur nú lekið inn á Youtube og má sjáhér.


 

Greiningardeild Glitnis segir flest benda til þess að verulegu kólnun hafi átt sér stað á fasteignamarkaði hér á landi og að hann muni að öllum líkindum kólna enn frekar með haustinu. Árshækkun húsnæðisverðs á höfuðborgarsvæðinu nemur nú 3,2% á en var í upphafi þessa árs 14%. Þetta kemur fram í Morgunkorni Glitnis.


 

Gengisvísitalan er nú 161,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,9% frá opnun í morgun og um 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Smásala í Bretlandi minnkaði um 3,9% í júní, en hún jókst óvænt í maí um 3,6%. Smásala hefur ekki dregist jafn mikið saman í einum mánuði og í júní frá því mælingar hófust árið 1986.


 

JJB Sports íþróttavöruverslunin varar við því að seinni helmingur ársins verði erfiður og segir að sala hafi minnkað á 2. ársfjórðungi. Fyrirtækið er næststærsti íþróttavörusmásali Bretlands og er í 29% eigu Exista.


 

Undanfarna mánuði hefur Neytendastofa staðið fyrir skoðun á raflögnum og rafbúnaði til að tengja húsbíla og hjólhýsi við rafmagn. Rúmlega 30 tjaldsvæði víðs vegar um landið voru að þessu sinni tekin til skoðunar.


 

Eik Banki skilaði 16 milljóna danskra króna tapi á fyrri helmingi ársins, eða sem nemur tæplega 270 milljónum íslenskra króna. Á sama tímabili í fyrra hagnaðist bankinn um 206 milljónir danskra króna, eða sem nemur 3,46 milljörðum íslenskra króna.


 

Rauður litur einkennir markaði Evrópu í byrjun dags. Sala á vörum og þjónustu dróst hraðar saman en búist hafði verið við á evrusvæðinu í júlí og virðast þær fréttir hafa neikvæð áhrif á markaði.


 

Hækkun varð á Asíumörkuðum fjórða daginn í röð. Er það einkum vegna lækkandi hrávöruverðs auk þess sem styrking Bandaríkjadals hafði jákvæð áhrif á bíla- og raftækjaframleiðendur.


 

Gengi Bandaríkjadals við það að ná jafnvægi


 

?Búið að vera mikil þrautaganga?


 

Forstjóri Stoða Invest segir þrekvirki hafa verið unnið með fjármögnun blaðsins


 

Bruggverksmiðjan Anheuser-Busch, sem nýlega hefur samþykkt yfirtökutilboð belgíska bjórframleiðandans InBev NV, kynnti afkomu sína frá síðari ársfjórðungi í dag.


 

Súkkulaðiframleiðandinn Hershey tilkynnti í dag um betri afkomu þessa ársfjórðungs en gert var ráð fyrir.


 

Breska símafyrirtækið Vodafone tilkynnti óvænt í dag um það hyggist kaupa eigin bréf á markaði fyrir um einn milljarð sterlingspunda.


 

Markaðir hækka og olíuverð lækkar


 

Neytendastofa gerði athugun á ástandi verðmerkinga í 19 húsgagnaverslunum á höfuðborgarsvæðinu sem selja rúm.


 

Bílaframleiðandinn Mini, hyggst setja á markað rafmagnsknúnar Mini bifreiðar. Reiknað er með að fyrstu bílarnir fari á götuna á næsta ári.


 

Rio Tinto, næststærsti álframleiðandi heims, mun sennilega loka álveri sem það rekur í Wales ásamt Kaiser Aluminium náist ekki samningar um áframhaldandi orkuafhendingu. Rætist þessi atburðarás yrði það enn eitt skrefið í þeirri þróun að evrópskum álverum sé lokað og eigendur þeirra byggi ný í ríkjum þar sem orkukostnaður er hlutfallslega minni. Í umfjöllun Bloomberg-fréttaveitunnar um málið er Ísland eitt nefnt á nafn í þessu samhengi.


 

Neytendastofa gerði verðkönnun og athugun á ástandi verðmerkinga í ísbúðum dagana 18-22. júlí. Athugaðar voru allar ísbúðir á höfuðborgar- og Árborgarsvæðinu auk valinna verslana sem selja ís úr vél á sama svæði. Úrtak könnunarinnar var 24 verslanir.


 

Þann 8. júlí sl. var undirritaður kjarasamningur milli Starfsgreinasambands Íslands og Landssambands smábátaeigenda, fyrir starfsfólk í ákvæðisvinnu við beitningu.  


 

Greiningardeild Kaupþings gerir ráð fyrir 0,6% hækkun vísitölu neysluverðs í júlí. Gangi sú spá eftir verður 12 mánaða verðbólga í mánuðinum 13,2%.


 

Hagnaður Volvo á 2. ársfjórðungi nam 7,5 milljörðum sænskra króna (um 99 milljarðar íslenskra króna). Á sama tímabili í fyrra var hagnaður félagsins 6 milljarðar sænskra króna.


 

Hækkun varð á mörkuðum Evrópu í dag. Bankar fóru fyrir hækkunum og hafa ekki átt betri dag í fjóra mánuði, samkvæmt frétt Reuters. Þá hækkuðu bílafyrirtæki vegna lækkunar olíuverðs.


 

Skrifað verður undir samning um samstarf um þróun á sviði jarðhitanýtingar milli Íslands, Bandaríkjanna og Ástralíu í lok ágústmánaðar. Þessar þrjár þjóðir standa einna fremst í nýtingu jarðhita meðal þjóða heims. Að sögn Guðna A. Jóhannessonar orkumálastjóra felst í samstarfinu rannsóknar- og þróunaráætlun, einkum með tilliti til djúpborana sem hafnar eru hér á landi. Framlag Íslendinga til samstarfsins er verulegt á því sviði.


 

Iceland Express mun í september taka í notkun tvær Boeing 737-700 flugvélar. Samningur þess efnis var undirritaður í dag í Húsi verslunarinnar. Vélarnar eru mun sparneytnari og umhverfisvænni en þær flugvélar sem félagið hefur fram að þessu notað í millilandaflugi og eyða allt að 40% minna eldsneyti á hvern flugtíma en þær vélar sem félagið er nú með í notkun.


 

Fjárfestingabankinn Lehman Brothers hefur gefið út nýja spá um þróun olíuverðs, þar sem reiknað er með að verð olíutunnu fari niður í um 90 Bandaríkjadali á 1. ársfjórðungi 2009. Yfirhagfræðingur bankans, Ed Morse, segir að hátt olíuverð og samdráttur hagkerfa sé að byrja að hafa áhrif á eftirspurn, einkum í Bandaríkjunum. Eftir að olíutunnan hefur kostað meira en 80 dali í tæpt ár sé eftirspurnarteygni loks að taka við sér.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,1% í dag og er 4.159 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Gjaldeyrismarkaður er enn opinn en krónan hefur styrkst um 0,6% það sem af er degi.


 

Hagnaður Boeing á 2. ársfjórðungi var 852 milljónir Bandaríkjadala, eða 1,16 dalir á hlut. Á sama tíma í fyrra nam hagnaður félagins 1,05 milljarði dala, 1,35 dal á hlut.


 

Bílasala General Motors á heimsvísu minnkaði um 5% á 2. fjórðungi þessa árs. Sala í Norður-Ameríku dróst saman um 20%.


 

Guðmundur A. Birgisson hefur selt 2,75 milljónir hluta í HB Granda á genginu 10,5. Fyrir hlutina fær Guðmundur því tæpar 29 milljónir króna. Hlutabréf HB Granda hafa hækkað um 5% í dag samkvæmt Markaðsvakt Mentís.


 

Skuldatryggingaálag á Kaupþing og Glitni stendur nú í rétt undir 1.000 punktum


 

Hagnaður McDonalds, stærstu veitingasölukeðju heims, var 1,2 milljarðar Bandaríkjadala á 2. ársfjórðungi. Það jafngildir rúmlega 1 dal á hlut. Á sama tímabili í fyrra nam tap félagsins 711,7 milljónum dala, eða 60 sentum á hlut. Í frétt Reuters segir að áhersla McDonalds á að halda verðlagi hjá sér lágu hafi hjálpað félaginu að standa af sér niðursveiflu í efnahagslífinu. Neytendur hafi horfið frá dýrari veitingastöðum og snúið sér í auknum mæli að McDonalds fyrir vikið.


 

David Adams hefur verið skipaður í stjórn Moss Bros fataverslanakeðjunni.


 

Afkoma Yahoo á 2. fjórðungi var verri en reiknað hafði verið með. Hagnaður félagsins minnkaði um 18,6% og var 131 milljón dala. Það er 9 sent á hlut en hagnaður á sama tímabili í fyrra var 161 milljón dala, eða 11 sent á hlut.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,8% og er 4.149 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,7% og er 159,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Skuldir heimilanna við bankakerfið hafa vaxið um 13% á þessu ári þrátt fyrir að ný lán hafi verið tiltölulega lítil.


 

Gengisvísitalan er nú 160,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,4% frá opnun í morgun og um 0,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Í nýrri stýrivaxtaspá Landsbankans gerir greingardeild bankans áfram ráð fyrir því að vaxtalækkunarferli Seðlabankans hefjist í nóvember. Seðlabankinn reiknar með að stýrivextir haldist óbreyttir fram á 1. ársfjórðung ársins 2009.


 

Danskir fjölmiðlar hafa fylgst grannt með framvindu mála hjá Nyhedsavisen að undanförnu og í Jótlandspóstinum í dag er haft eftir fjölmiðlasérfræðingi hjá Deloitte að Morten Lund geti varla haft mikla trú á framtíð blaðsins.


 

Olíuverð hefur haldið áfram að lækka það sem af er degi. Áhyggjur af að fellibylurinn Dolly muni skaða olíuframleiðslu í Bandaríkjunum hafa farið minnkandi auk þess sem styrking Bandaríkjadals veldur minni eftirspurn eftir hrávörum.


 

Morten Lund, aðaleigandi Nyhedsavisen, segir á bloggsíðu sinni í morgun að hann og Stoðir Invest hafi náð samkomulagi um skilyrði fjármögnunar á skuldum blaðsins. Ársreikningi blaðsins fyrir árið 2007 verður því skilað inn í fyrramálið, á fimmtudagsmorgni.


 

Meirihluti vaxtaákvörðunarnefndar Englandsbanka kaus að halda stýrivöxtum þar í landi óbreyttum í 5% á fundi sínum í júlí. Einn meðlimur nefndarinnar kaus stýrivaxtalækkun og annar kaus stýrivaxtahækkun.


 

Launavísitala í júní var 346,2 stiig og hækkaði um 1,2% frá fyrri mánuði.


 

Hlutabréf á Evrópumörkuðum hækkuðu við opnun markaða í dag og héldu þar með áfram þar sem frá var horfið í gær. Bankar hafa farið fyrir hækkunum dagsins auk þess sem fjárfestar hafa tekið vel í fréttir af lækkun olíuverðs.


 

Asísk hlutabréf hækkuðu þriðja daginn í röð í dag. Bankar og flugfélög fóru fyrir hækkunum dagsins.


 

Útrás Enex í miðri ?forræðisdeilu? Geysis Green og Orkuveitu Reykjavíkur


 

Stjórnendur í verslun spá frekari uppsögnum seinni hluta árs


 

Verðbólga hífir upp arðsemi banka


 

Uppgjör fjármálafyrirtækja fyrir annan fjórðung tekin að birtast


 

Greining Glitnis telur aðild Íslands að samstarfi ESB-ríkja auka líkur á aðstoð þaðan


 

Finnur Sveinbjörnsson, fyrrverandi bankastjóri Icebank og ráðgjafi stjórnvalda í efnahagsmálum, segir að öfgakennd og móðursýkisleg umfjöllun um íslenskt efnahagslíf í erlendum fjölmiðlum sé á undanhaldi. Þar hafi samstillt átak skipt máli. Ágætlega hafi tekist að fræða og upplýsa áhrifaríka viðskiptafjölmiðla um íslenskan fjármálamarkað og efnahagslíf.


 

Hagnaður Svenska Handelsbanken á 2. fjórðungi þessa árs nam tæplega 2,5 milljörðum sænskra króna (um 33 milljarðar íslenskra króna) og dróst saman um 34% miðað við sama tímabil í fyrra.


 

Hagnaður vinnuvélaframleiðandans Caterpillar var meiri á 2. fjórðungi en spáð hafði verið fyrir um. Fyrirtækið hagnaðist um 1,1 milljarð Bandaríkjadala á fjórðungnum sem er 34% aukning borið saman við 2. fjórðung 2007, þegar hagnaður félagsins var 823 milljónir dala. Hagnaðurinn nú var 1,74 dalir á hlut en var í fyrra 1,24 dalir á hlut á 2. fjórðungi. Meðalspá greiningaraðila sem Reuters tók saman gerði ráð fyrir 1,54 dala hagnaði á hlut.


 

Hækkun varð á Bandaríkjamarkaði. Flugfélög hafa aldrei hækkað jafn mikið á einum degi og þau gerðu í dag vegna lækkunar olíuverðs. Áætlanir Wachovia bankans um að lækka rekstrarkostnað um 2 milljarða dala ollu hækkun banka.


 

Stjórnvöld í Argentínu hafa tekið flugfélagið Aerolineas Argentinas til þjóðnýtingar á nýjan leik, en það var einkavætt fyrir 18 árum síðan.


 

Björgun fjárfestingalánasjóðanna Fannie Mae og Freddie Mac gæti kostað ríkissjóð Bandaríkjanna um 25 milljarða dala, samkvæmt útreikningum sérfræðinga í bandarískum ríkisfjármálum. Þetta kemur fram í frétt Reuters, en kostnaðurinn fellur til ef Fannie og Freddie þurfa að nýta lánalínur sem ríkið býður þeim.


 

Breska fjármálaritið The Banker hefur sent frá sér árlegan lista yfir þúsund stærstu banka heims. Athygli vekur að bæði Kaupþing og Landsbankinn hafa færst ofar á listann frá því í fyrra. Kaupþing situr nú í 124. sæti listans og hækkar sig um átján sæti frá því í fyrra. Landsbankinn er í 177. sæti en sat í 203. sæti í fyrra og hefur því hækkað um heil 26 sæti.


 

Félag í helmingseigu Straums fjárfestingarbanka [STRB] var sérlegur fjárhagslegur ráðgjafi við kaup á einum stærsta  framleiðanda frystra matvæla í Evrópu sem greint var frá í dag. Um er að ræða kaup Lion Capital á Foodvest, en það félag er í eigu Capvest.  Ráðgjafi Lion Capital varðandi kaupin var Stamford Partners í Englandi, en Straumur á rétt rúmlega 50% hlut í fyrirtækinu.


 

Gengisvísitalan er nú 160,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,8% frá opnun í morgun og um 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Útlán bankastofnana til innlendra aðila lækkuðu um tæpa 13,7 milljarða króna í júní. Útlán til innlendra fyrirtækja í formi gengisbundinna skuldabréfa jukust þó um 146,5 milljarða króna í mánuðinum, en yfirdráttarlán innlendra aðila minnkuðu um tæpa 49 milljarða.


 

Nordea bankinn hagnaðist um 693 milljónir evra á 2. ársfjórðungi. Á sama tímabili í fyrra var hagnaður bankans 816 milljónir evra og er því um 15% samdrátt í hagnaði að ræða.


 

Lækkun varð á mörkuðum Evrópu í dag. Það sem helst veldur er lækkun olíuverðs, auk þess sem verri afkoma Vodafone olli vonbrigðum. Fjármálafyrirtæki lækkuðu einnig í kjölfar þess að Wachovia bankinn kynnti til sögunnar mikið tap á 2. fjórðungi.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,4%  í dag og er 4.114 stig við lok markaða.  Gjaldeyrismarkaður er enn opinn en krónan hefur veikst um 0,6% það sem af er degi  og er 160,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Wachovia bankinn, sá fjórði stærsti í Bandaríkjunum, tapaði 8,86 milljörðum Bandaríkjadala á öðrum ársfjórðungi. Bankinnn hefur minnkað arðgreiðslur og segist ætla að fækka starfsmönnum um 10.700.


 

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, hefur þegið boð Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og forseta Kína, Hu Jintao, um að sækja Ólympíuleikana sem verða haldnir í Peking í næsta mánuði. Forsetinn mun koma til Kína 21. ágúst, vera viðstaddur lokahátíð leikanna 24. ágúst, fylgjast með keppnisgreinum og heimsækja íslenska íþróttafólkið.


 

Ford bílaframleiðandinn hyggst einbeita sér í mun meira mæli að framleiðslu lítilla bíla. New York Times greinir frá þessu í dag.


 

Nemandi í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík hefur opnað nýja fataverslun á Laugaveginum, þar sem seldur er fatnaður frá Naketano. Verslunin nefnist Tara.


 

Mubadala Development Co, sem er einn umsvifamesti ríkisfjárfestingasjóðurinn (e. sovereign wealth fund) við Persaflóa, hyggst kaupa í bandaríska stórfyrirtækinu General Electric fyrir  8 milljarða Bandaríkjadali. Einnig hefur verið tilkynnt að sjóðurinn og General Electric ætli að eiga með sér náið samstarf. Það mun meðal annars felast í stofnun nýs sameiginlegs félags sem mun einbeita sér að verkefnum í Miðausturlöndum og Afríku.


 

Hluthafafundur í SPRON  [SPRON] verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík, miðvikudaginn 6. ágúst 2008, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Tap U.S. Airways Group á 2. ársfjórðungi nam 567 milljónum Bandaríkjadala, eða 6,16 dölum á hlut. Á sama tímabili í fyrra var hagnaður félagsins 263 milljónir dala, 2,77 dalir á hlut.


 

Hagnaður af rekstri Eignarhaldsfélagsins Fasteign hf. á fyrri helmingi þessa árs var rúmlega 1,5 milljónir evra (197 milljónir króna) eftir skatta. Hagnaður alls ársins 2007 var tæplega 3,5 milljónir evra (435 milljónir króna).


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,2% og er 4.125 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 1,5% og er 161,7 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Stök viðskipti með bréf Glitnis [GLB] fyrir um 1,8 milljarða króna  fóru fram fyrir skömmu, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Hagnaður kreditkortafyrirtækisins American Express dróst saman um 38% milli ára. Hagnaðurinn var 653 milljónir Bandaríkjadala á 2. ársfjórðungi, þ.e. 56 sent á hlut, en var á sama tíma í fyrra 1.057 Bandaríkjadalir, eða 88 sent á hlut.


 

Verðmerkingar bakaría og brauðdeilda verslana eru almennt í samræmi við ákvæði laga og reglna. Þetta kemur fram á vef Neytendastofu.


 

Gjafa- og styrktarsjóður Jónínu S. Gísladóttur og Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, standa straum af kostnaði við kaup á nýju hjartaþræðingartæki. Sjóður Jónínu leggur fram 75 milljónir króna. Sjóðurinn var stofnaður árið 2001 með 200 milljóna framlagi Jónínu og er honum ætlað að efla hjartalækningar á Landspítala.


 

Gengisvísitalan er nú 160,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,0% frá opnun í morgun og um 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Laun hans hjá ráðuneytinu miðast við laun aðstoðarmanns ráðherra


 

Helstu hlutabréfavísitölur  í Evrópu eru rauðar nokkru eftir opnun markaðar, ef marka má listann á Euroland.


 

Íslenskir aðalverktakar (ÍAV) hafa tekið í notkun innri upplýsingavef í Microsoft Office SharePoint fyrir 600 starfsmenn fyrirtækisins sem eru á yfir 30 vinnustöðum vítt og breitt um landið. Með SharePoint er hægt að miðla upplýsingum og gögnum, sem liggja á mörgum stöðum, til starfsmanna. Markmiðið er að tryggja að starfsfólk geti notað upplýsingar og gögn á einfaldan og öruggan hátt án tillits til staðsetningar í gegnum vafra, segir í frétt frá Applicon. En Applicon sá um innleiðingu tölvukerfisins.


 

Hlutabréf í Asíu hækkuðu annan daginn í röð í dag, að sögn Bloomberg fréttaveitunnar.


 

Krónan mun haldast veik enn um sinn vegna dýpri og langvinnari vandræða á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, að mati greiningardeildar Landsbankans.


 

Himinhátt skuldatryggingaálag íslensku viðskiptabankanna er enn á ný í kastljósi erlendra fjölmiðla. Eftir að það náði hæstu hæðum í mars tók það að lækka en að undanförnu hefur það farið upp í svimandi hæðir.


 

Tap Nýherja töluvert minna en á síðasta fjórðungi


 

Evrópusambandið býður 60% lækkun landbúnaðartolla


 

Reglugerð um tvo nýja lánaflokka hefur verið samþykkt


 

Íslendingar gerast aðilar að samstarfi ESB-ríkja um viðbrögð gegn fjármálakrísum


 

Google trónir á toppi lista yfir vörumerki sem breskir neytendur gefa hæstu einkunn byggða á gæðum, trúverðugleika og hversu auðkennandi vörumerkið er.


 

Hagnaður Apple á 2. ársfjórðungi var betri en spáð hafði verið. Er það fyrst og fremst vegna mikillar eftirspurnar eftir Macintosh tölvum og iPodum.


 

Sala Volkswagen á fyrri helmingi þessa árs jókst og metsala var á bílum fyrirtækisins í Kína. Sala Volkswagen á heimsvísu jókst um 5,8% á milli ára og nam 3,27 milljónum bíla. Sala í Kína nam 531.600 bílum sem er aukning um 23,6% frá fyrra ári.


 

Lækkun varð á Bandaríkjamarkaði í fyrsta sinn í fjóra daga. Smásalar og lyfjaframleiðendur fóru fyrir lækkunum dagsins. Það sem helst veldur er hækkun olíuverðs og að opinberað var að kólestról-lyf frá Merck & Co. og Schering-Plough er talið krabbameinsvaldandi.


 

Bandarísk stjórnvöld halda áfram að ráða til sín þungavigtarmenn úr fjármálageiranum til þess að aðstoða við úrlausn hins mikla vanda sem upp er kominn á fjármálamörkuðum. Tilkynnt hefur verið um ráðningu Kens Wilson til fjármálaráðuneytisins en hann hefur verið einn helsti sérfræðingur Goldman Sachs við fjármögnun og endurskipulagningu fjármálafyrirtækja.


 

Google hefur undirritað samning um kaup á rússneska auglýsingavefnum ZAO Begun og mun greiða 140 milljón dollara fyrir að óbreyttu, eða tæplega 11 milljarða króna. Eru kaupin hluti af þeirri stefnu fyrirtækisins að geta boðið rússneskum notendum og auglýsendum aukna þjónustu, en stafrænar auglýsingar hafa tekið mikinn fjörkipp í Rússlandi að undanförnu.


 

Búist er við að annar fjórðungur hjá evrópsku bílaframleiðendum verði litaður af stighækkandi hráefniskostnaði, óhagstæðu gengi fyrir útflytjendur og  minni eftirspurn eftir nýjum bílum á helstu mörkuðum, eins og í Bandríkjunum og í Vestur-Evrópu, að sögn Dow Jones fréttaveitunnar.


 

Heildarsala skuldabréfa í júní nam tæpum 44 milljörðum króna, en var á sama tíma í fyrra rúmir 29 milljarðar króna.


 

Vodafone hefur innkallað reiðhjól sem fyrirtækið hafði áður dreift til sveitarfélaga á landsbyggðinni. Hjólin voru lánuð endurgjaldslaust tili bæjarbúa, en þegar á reyndi stóðust hjólin ekki gæðakröfur og ákváðið var að taka þau úr umferð.


 

Velta í smásöluverslun samkvæmt virðisaukaskattskýrslum dróst saman um 1,7% að raunvirði frá tímabilinu mars-apríl árið 2007 til tímabilsins mars-apríl 2008. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans.


 

Gengisvísitalan er nú 159,4 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,1% frá opnun í morgun, en styrkst um 0,6% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Bankar fóru fyrir hækkunum á mörkuðum Evrópu í dag. Helst veldur þar aðafkoma Bank of Americavar betri en búist hafði verið við.


 

Fyrsti samningurinn um framhaldsnám í bráðalækningum og bráðahjúkrun við erlenda háskólastofnun hefur litið dagsins ljós. Í honum er gert ráð fyrir að sérfræðingur í bráðalækningum frá HFMP skipuleggi ásamt sérfræðingum slysa- og bráðasviðs Landspítalans kennslu og starfsþjálfun unglækna. HFMP er hópur kennara við Harvard háskólann í Bandaríkjunum sem starfa á Beth Israel Deaconess Medical Center (BIMDC) í Boston, sem er samstarfssjúkahús Harvard háskólans.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,2% og er 4.173 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaður er enn opinn hefur krónan styrkst um 159,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Tilraunir HBOS bankans til að verða sér úti um fjármagn með útgáfu nýrra hluta mistókust herfilega, en einungis um 8,3% af þeim hlutum sem gefnir voru út seldust. Umsjónarmenn hlutafjárútboðsins voru bankarnir Morgan Stanley og Dresdner Kleinworth og sitja þeir nú eftir með hluti í HBOS fyrir 3,8 milljarða punda til sölu.


 

Fjárfestar hafa vaxandi áhyggjur af heilsufari frumkvöðuls og stjórnanda tölvufyrirtækisins Apple, Steve Jobs, að því er fram kemur í The New York Post í dag. Jobs þótti áberandi horaður þegar hann kom fram á árlegri þróunarráðstefnu fyrirtækisins fyrir um mánuði og síðan hafa bollaleggingar um heilsufar hans vaxið stöðugt.


 

Jóhanna Sigurðardóttir, félags- og tryggingamálaráðherra, hefur staðfest tillögur stjórnar Framkvæmdasjóðs fatlaðra um úthlutun úr sjóðnum fyrir árið 2008. Til úthlutunar var rúmur milljarður íslenskra króna.


 

Olíuverð hækkaði aftur upp fyrir 130 Bandaríkjadala markið í dag eftir að viðræður við Íran um olíumál um helgina skiluðu engri niðurstöðu. Einnig spilar inn í að talið er að fellibylurinn Dolly muni fara yfir olíunámusvæði í Mexíkó á næstu dögum.


 

Afkoma Bank of America á 2. ársfjórðungi var betri en búist var við fyrirfram. Hagnaður bankans dróst saman um 41% milli ára og var 3,41 milljarður Bandaríkjadala, þ.e. 72 sent á hlut, en var á sama tímabili í fyrra 5,76 milljarða Bandaríkjadala, eða 1,28 dalur á hlut.


 

Morten Lund, stærsti hluthafinn í Nyhedavisen, hefur boðað að síðdegis verði birt tilkynning varðandi áform blaðsins, en fjárhagserfiðleikar þess hafa þrengt verulega að rekstrinum undanfarna mánuði. Danski fréttavefurinn epn.dk fullyrðir að íslensku eigendur blaðsins, sem stofnað var af Baugi á sínum tíma og sótti fyrirmynd til Fréttablaðsins, hafi tapað ríflega 700 milljónum danskra króna á rekstrinum frá upphafi, en miðað við núverandi gengi myndi það nema hátt í 12 milljörðum íslenskra króna.


 

Berlingske Tidende greinir frá því að forystumenn dansks viðskiptalífs séu ekki lengur í framvarðasveit þeirra sem krefjast upptöku evrunnar þar í landi, en til skamms tíma hafa raddir um slíkt verið háværar í dönsku viðskiptalífi. Byggir blaðið frétt sína á niðurstöðum könnunar Sentio Research Sverige um afstöðu stjórnanda stærstu fyrirtækja Danmerkur til evrunnar.


 

Meðlimur vaxtaákvörðunarnefndar Englandsbanka spáir að hundruðir þúsunda starfa tapist haldist vexti


 

Segja tal um upptöku evru sem lausn á efnahagsvanda flótta frá veruleikanum


 

Aðþrengdir Bretar leita á náðir Dominos í lánsfjárkreppunni. Methagnaður var á rekstri flatbökukeðjunnar á síðasta fjórðungi. Samkvæmt vefsíðu The Daily Telegraph jókst hagnaður fyrir skatta um 32,7% fyrir ársfjórðunginn sem andaði þann 29. júní síðastliðin. Um er að ræða hagnað upp á tæpa 11 milljónir punda og jókst salan um 19,5% en alls seldi keðjan flatbökur fyrir 170 milljónir punda.


 

Vilja sjá lækkun tolla á iðnaðarframleiðslu í staðinn


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,2% og er 4.173 stig við hádegi.  Gengi krónu hefur styrkst um 0,5% og er 158,8 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Greiningardeild Glitnis hefur lækkað verðbólguspá sína fyrir júlímánuð. Áður spáði greining Glitnis 1,6% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV) í mánuðinum en birtir í dag endurskoðaða spá upp á 1,1% fyrir mánuðinn.


 

Gengisvísitalan er nú 158,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,4% frá opnun í morgun og um 0,9% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Jöklabréf að nafnvirði þriggja milljarða króna falla á gjalddaga á fimmtudag að viðbættum vöxtum, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Verðbólga nær hámarki í rúmum 14% í ágúst, að mati greiningardeildar Landsbankans. Hratt dregur úr verðhækkunum í haust þegar gengi krónunnar verður orðið stöðugra. Verðbólga næstu 12 mánuði verður ríflega 5% að því gefnu að forsendur greiningardeildar um launaþróun gangi eftir.   „Við teljum að það taki ívið lengri tíma en við höfum áður reiknað með að koma böndum á verðbólguna. Krónan er mun veikari en við áttum von á og framvinda alþjóðlegu fjármálakreppunnar gefur litla von um að sú þróun gangi til baka í bráð. Við eigum von á því að verðbólga mælist um 12% frá upphafi til loka þessa árs en stærstur hluti þeirrar hækkunar er þegar kominn fram. Samkvæmt spá okkar verður verðbólga í námunda við verðbólgumarkmiðið í lok árs 2009,“ segir greiningardeildin.


 

Að undanförnu hafa eigendur, stjórnendur og lánadrottnar unnið að endurskipulagningu rekstrar MEST ehf. með það að markmiði að tryggja áframhaldandi starfsemi sem og að tryggja hag starfsmanna fyrirtækisins. Niðurstaða þessarar vinnu er að nýtt félag, Steypustöðin Mest ehf., hefur tekið yfir rekstur steypustöðva og helluframleiðslu MEST ehf. í Hafnafirði, Reykjavík og á Selfossi. Þá mun hið nýstofnaða félag einnig taka yfir verslun með múrvörur MEST ehf., að því segir í fréttatilkynningu.


 

MK One, tískuvörukeðjan, skuldar birgjum og lánveitendum sínum 50 milljónir sterlingspunda. Ráðgjafarfyrirtækið Deloitte & Touche hefur hinsvegar að sögn breska blaðsins The Daily Telegraph varað ótryggða lánveitendur MK One við því að þeir muni aðeins fá eitt pens af hverju pundi sem fyrirtækið skuldar þeim.


 

Útibú Landsbankans [LAIS] við Háaleitisbraut og Hamraborg hafa verið sameinuð, eins og áður hefur komið fram í Viðskiptablaðinu.  Fyrsti starfsdagur í sameinuðu útibúi, sem er til húsa í Hamraborg 8, er í dag, að því er fram kemur í frétt frá bankanum.


 

Það loga fleiri græn ljós en rauð þegar litið er yfir helstu hlutabréfavísitölur í Evrópu á verðbréfavefnum Euroland.


 

Hækkun hlutabréfa í Asíu í dag var sú mesta í fjóra mánuði, að því er segir í frétt Bloomberg fréttaveitunnar.


 

„Íslendingarnir hafa samþykkt að breyta hluta skuldabréfsins og nýir fjárfestar eignast lítinn hlut í útgáfufélagsinu," segir Lars Lindstrøm, fjármálastjóri Nyhedsavisen í samtali við Børsen í dag. Í dag er síðasti dagurinn fyrir Nyhedsavisen til að skila uppgjöri fyrir árið 2007 til ársreikningaskrár þar í landi.


 

Fjármálaráðherra Bandaríkjanna, Henry Paulson, sagði í viðtali við CBS-sjónvarpsstöðina í dag að hagkerfið þar í landi þyrfti marga mánuði til að ná sér á strik í kjölfar yfirstandandi efnahagserfiðleika. Reuters segir frá þessu í dag.


 

Stjórnvöld í Zimbabwe munu á næstunni kynna til sögunnar nýjan seðil með mun verða 100 milljarða Zimbabwe-dollara. Útgáfan er til að bregðast við feikilegri verðbólgu sem geysar í landinu, en nýji seðillinn mun þó varla duga fyrir einum brauðhleif. BBC greinir frá þessu um helgina.


 
Innlent
20. júlí 2008

Hagvísar í vikunni

Hagstofan mun í þessari viku senda frá sér mælingar á launavísitölu fyrir júní og neysluverðsvísitölu fyrir júlí. Verðbólga hefur hækkað mikið á undanförnum mánuðum, og reikna má með að kaupmáttur launa muni rýrna enn frekar sökum þessa.


 

Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra og Ólafur F. Magnússon, borgarstjóri Reykjavíkur, segjast sammála um mikilvægi öflugrar löggæslu. Þetta kemur fram í frétt dómsmálaráðuneytisins.


 

Umsvif á bandaríska húsnæðismarkaðnum munu halda áfram að dragast saman og seldum eignum fækka, ef marka má meðalspá greiningaraðila sem Bloomberg ræðir við í dag. Samtök fasteignasala vestanhafs munu opinbera tölur um seldar eignir í júní á fimmtudaginn næstkomandi.


 

Breski bankinn HSBC hefur átt í viðræðum við China Investment Corporation (CIC) á undanförnum mánuðum um samstarf, en CIC er stærsti fjárfestingasjóður kínverska ríkisins. Þetta kemur fram í Sunday Telegraph.


 

„15,5% stýrivextir eru merki frá Seðlabankanum um það að hann telji að beita þurfi markaðinn ofbeldi til að ná honum niður,“ segir Þorsteinn Víglundsson, forstjóri BM Vallár í samtali við helgarblað Viðskiptablaðsins.


 

Ísland er það land í heiminum þar sem besta blanda efnahagslegra tækifæra og lífsgæða fyrirfinnst. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn frá háskólanum í Long Island  í Bandaríkjunum. Þetta kemur fram hjá IceNews fréttaveitunni. Zimbabwe situr í botnsætinu, en alls voru 120 lönd tekin til skoðunar í rannsókninni.


 

Í kjölfar dapurs uppgjörs annars fjórðungs í gær tilkynnti farsímaframleiðandinn Sony Ericsson að 2,000 manns yrði sagt upp hjá fyrirtækinu í hagræðingarskyni. Tap annars fjórðungs hjá fyrirtækinu á öðrum fjórðungi nam tveimur milljónum evra, en á sama tímabili nam hagnaður 315 milljónum evra.


 

Lággjaldaflugfélagið Ryanair hyggst draga úr rekstrarkostnaði með því að fækka flugferðum til og frá Stanstead-flugvelli í London um 14%. Stanstead er dýrasti flugvöllurinn í leiðaneti Ryanair. Fram kemur í fréttatilkynningu frá Ryanair að flugvélum sem eru gerðar út frá Stanstead verði fækkað um tæpan fjórðung í vetur og flugum til og frá vellinum fækkað úr 1860 í 1600.


 

Fjórtán sóttu um starf forstjóra Landspítalans, átta konur og sex karlar. Nýr forstjóri tekur til starfa 1. september 2008 en umsóknarfresturinn rann út í gær, 15. júlí 2008.


 

Helgi Magnússon, formaður Samtaka iðnaðarins, telur að atvinnustigið í landinu sé á hraðri niðurleið, hraðar en mælingar nái enn að sýna. Þetta segir hann í samtali við helgarblað Viðskiptablaðsins. Hann segir að draga kunni til tíðinda í haust. Nú sé háannatími hjá mörgum fyrirtækjum, s.s. í byggingariðnaði og ferðaþjónustu en í september eða október megi búast við minni umsvifum. Samkvæmt Hagstofu Íslands var atvinnuleysi 3,1% á öðrum ársfjórðungi þessa árs.


 
Innlent
19. júlí 2008

HIG hefur keypt Ræsi

Ræsir hf. hefur nú verið seldur. Kaupandinn er HIG ehf. sem er móðurfélag innflutnings- og þjónustufyrirtækisins Íshluta ehf. HIG ehf. keypti einnig Ræsi fasteignir hf. en það á og rekur nýjar höfuðstöðvar Ræsis sem standa við Klettháls í Reykjavík. HIG er í eigu Hjálmars Kristins Helgasonar og fjölskyldu hans. Auk þess að eiga Íshluti þá á HIG einnig Vélval ehf. sem sérhæfir sig í leigu á stórum vinnuvélum. Fyrirtækið á líka Vélafl ehf. sem er umboðsaðili fyrir Hyundai vinnuvélar hér á landi.


 

Verðmæti sjávarafla janúar-apríl


 

Mikill samdráttur var á hagnaði sænska heimilistækjaframleiðandans Electrolux á öðrum fjórðungi.


 

Flöktandi olíuverð hafði sitt að segja í viðskiptum dagsins á Bandaríkjamarkaði, en síðustu fjóra daga hefur olíutunnan lækkað í verði um 16 dollara.


 

Efnahagsreikningur bandaríska bankans Citigroup nemur nú alls 2.100 milljörðum dollara, en til samanburðar nemur samanlagður efnahagsreikningur íslensku viðskiptabankanna um 180 milljörðum dollara. Frá þessu er greint í Vegvísi Landsbankans.


 

Nýherji [NYHR] tapaði 91 milljón króna á öðrum fjórðungi samanborið við 104 milljón króna hagnað á sama tíma í fyrra, líkt og sjá má á meðfylgjandi töflu. 


 

Sænski símaframleiðandinn Ericsson birti uppgjör annars ársfjórðungs í dag. Sala félagsins dróst saman um 9% og nam 2,3 milljörðum evra. Óhagstæðar gengishreyfingar eru sagðar helsta ástæða samdráttarins, en einnig hefur vöxtur sölu dýrari símtækja og aukin samkeppni sett mark sitt á uppgjörið.


 

Horfurnar fyrir alþjóðahagkerfið hafa skánað að undanförnu að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en að sama skapi eiga ríkisstjórnir heims ennþá erfitt verk fyrir höndum þegar kemur að því að halda niðri verðbólgu og á sama tíma tryggja hagvöxt.


 

„Ég hef meiri áhuga á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir íslenskt efnahagslíf. Það er það sem við erum að horfa á,“ segir Guðmundur Ólason, forstjóri Milestone, aðspurður um hvaða þýðingu það hafi fyrir Askar Capital að forstjóri félagsins, Tryggvi Þór Herbertsson, fari í hálfs árs leyfi til þess að sinna starfi sem efnahagsráðgjafi hjá forsætisráðuneytinu.


 

Tap Nýherja [NYHR] á fyrri hluta árs nam 432  milljónum króna samanborið við 209 milljón króna hagnað á fyrri árshelmingi 2007. Gengistap nam 455 milljónum króna.


 

Útboð verður haldið á tveimur flokkum ríkisbréfa fimmtudaginn 24. júlí klukkan 14:00 með tilboðsfyrirkomulagi hjá Seðlabanka Íslands.


 

Í leyfi frá Askar Capial


 

Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra, og Ólafur F. Magnússon, borgarstjóri, eru sammála um mikilvægi öflugrar löggæslu.


 

Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu 11. júlí til og með 17. júlí 2008 var 79 að því er fram kemur í Markaðsfréttum Fasteignamats ríkisins. 


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,3% í vikunni og er 159,6 stig við vikulok, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

„Það er augljóst að þetta háa vaxtastig er mjög alvarlegt fyrir öll fyrirtæki," segir Bjarni Benediktsson, alþingismaður og stjórnarformaður N1, í samtali við Viðskiptablaðið í dag.  „Á hinn bóginn held ég að það sé ekki raunhæft að vera með væntingar um miklar vaxtalækkanir Seðlabankans skammt fram í tímann, þó að vonir standi til að þeir geti byrjað vaxtalækkunarferli sem fyrst."


 

Eitt ár, upp á dag, er liðið frá því að Úrvalsvísitalan náði hápunkti sínum. Hún reis hátt, var 9.016 stig sem er hæsta lokagildi hennar  frá upphafi. Frá þeim tíma hefur hún lækkað um 54% og var vísitalan 4.163 stig við lok markaðar í dag.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,1% í dag og er 4.163 stig við lok markaðar. Gengi krónu hefur veikst um 1,3% og er 160,7 stig en gjaldeyrismarkaðurinn er enn opinn, samkvæmt upplýsingum frá Markaðskvakt Mentis.


 

George Bush, Bandaríkjaforseti, hyggst nú taka upp viðræður við stjórnvöld í Íran. Þetta munu vera fyrstu alvöru viðræður ríkjanna eftir íslömsku byltinguna árið 1979. Viðræðurnar munu fara fram í Genf í Sviss. Bandaríkin hafa einnig viðrað þann möguleika að senda erindreka til Íran á næstunni.


 

Ný reglugerð Evrópusambandsins miðar að því að samræma tónlistarmarkaðinn á netinu.


 

Gengi hlutabréfa Citi hækkuðu í kjölfar þess að afkoman var opinberuð


 

Viðskiptablaðið verðmetur útgerðarfyrirtækið Samherja á um það bil 30 til 40 milljarða króna, í ítarlegri úttekt um umsvif fyrirtækisins sem birtist í blaðinu í dag.


 

Fimm efstu uppsjávarveiðiskipin veiddu fyrir samtals 5 milljarða króna (fob) á síðasta ári. Skipin eru Vilhelm Þorsteinsson EA (1.370 millj.kr.), Hákon EA (1.113 m.kr.), Huginn VE (845 m.kr.), Aðalsteinn Jónsson SU (841 m.kr.) og Guðmundur VE (821 m.kr.).


 

Alcoa kynnir nú endurskoðuð drög að tillögu að matsáætlun vegna álvers á Bakka við Húsavík með framleiðslugetu upp á 250.000 til 346.000 tonn á ári. Frestur til að gera athugasemdir er til og með 6. ágúst næstkomandi, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Vísindamenn frá Háskólanum í Reykjavík urðu í gær heimsmeistarar í gervigreind á stærstu gervigreindarráðstefnu heims sem nú er haldin í Chicago. Þeir lögðu að velli Háskólann í Kaliforníu (UCLA) í úrslitum, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Eitt ár, upp á dag, er liði frá því að Úrvalsvísitalan náði hápunkti sínum. Hún reis hátt, var 9.016 stig sem er hæsta lokagildi hennar  frá upphafi. Frá þeim tíma hefur hún lækkað um 54%, samkvæmt upplýsingum frá greiningardeild Glitnis.


 

Róður fyrirtækja þyngist vegna hás vaxtastigs


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,3% og er 4.147 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 0,9% og er 160 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 
Innlent
18. júlí 2008

Krónan veikist um 3%

Gengi krónu hefur veikst um 3% milli daga sé litið til opinbersgengis Seðlabanka Íslands sem læsist klukkan ellefu á hverjum virkum degi. Vísitalan stendur í 160,4 stigum. 


 

Framleiðsla á kjöti í júní var minni en á sama tíma í fyrra. Munurinn er 2,3 prósentustig.


 

Stoðir Invest, sem eiga tæplega helmingshlut í fríblaðinu Nyhedsavisen á móti fjárfestinum Morten Lund, munu fella niður hluta fjögurra milljarða skuldar blaðsins við félagið. Þetta hermir heimildarmaður Viðskiptablaðsins sem er vel kunnugur málefnum danska blaðsins.


 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um lánaflokka Íbúðalánasjóðs.


 

Helstu hlutabréfavísitölur í Evrópu er rauðar skömmu eftir opnun markaða, þegar rennt er yfir stöðuna á Euroland.


 

Vísitalan DJ Pacific sem mælir hlutabréf verð í Asíu lækkaði í dag um 1,4%, samkvæmt upplýsingum frá Dow Jones.


 

Töluverðar breytingar hafa verið gerðar á afkomuspám greiningardeildanna á örfáum mánuðum


 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands eru farnir að bíta meira en nokkru sinni fyrr


 

B-hlutabréf koma mikið við sögu í endurskipulagningu Baugsveldisins


 

Þrátt fyrir miklar hækkanir telja enn margir fjárfestingatækifæri á hrávörumarkaði


 

Nýir tímar og krefjandi verkefni framundan fyrir bílaumboð


 

Eigendur Nyhedsavisen tjá sig ekki um fjármögnun útgáfunnar


 

Hlutabréf Merrill Lynch lækkuðu um rúmlega 9% seinnipart dags í dag eftir að bankinn tilkynnti um tap á 2. ársfjórðungi. Afkoman hefur nú verið í mínus fjóra ársfjórðunga í röð og nam tapið á 2. fjórðungi þessa árs 4,9 milljörðum dala. Meðal þess sem spilaði inn í á 2. fjórðungi þessa árs voru afskriftir upp á 9,75 milljarða Bandaríkjadala vegna lækkunar húsnæðisverðs í Bandaríkjunum. Merrill tilkynnti um sölu á hlut sínum í Bloomberg fyrir 4,43 milljarða dala og lýsti yfir vilja til að selja ráðandi hlut sinn í Financial Data Services.


 

Hagnaður Nokia á 2. ársfjórðungi nam 1,1 milljarði evra. Það er 61% minni hagnaður en á 2. fjórðungi ársins 2007.


 

Greinarflokkur viðskiptablaðsins um auð og völd í íslensku samfélagi


 

Sex bandarísk flugfélög hafa ákveðið að setja auglýsingar á brottfararspjöld sín. Er þetta ein leið til að afla nýrra tekna á tímum hækkandi olíuverðs og erfiðrar fjárhagsstöðu flugfélaga. Advertising Age greinir svo frá á vef sínum. Delta Air Lines byrjaði fyrr í vikunni og hin flugfélögin fimm munu fylgja í fótspor þess á næstu mánuðum. Viðskiptavinir flugfélaganna munu þó hafa val um hvort þeir prenta brottfararspjöld sín með eða án auglýsinga.


 

Hækkun varð á Bandaríkjamarkaði annan daginn í röð. Það sem helst veldur er betri afkoma JPMorgan bankans en búist hafði verið við auk þess sem lækkun olíuverðs gaf fyrirtækjum á neytendamarkaði byr undir báða vængi.


 

Lággjaldaflugfélagið Ryanair er síðasta flugfélagið til að tilkynna um sparnaðaraðgerðir sínar. Félagið hyggst fækka flugum sínum frá Stansted flugvellinum í Englandi um 14%, úr 1.850 flugum á viku í 1.600. Áætluð farþegafækkun vegna þessa er 900.000 manns.


 

Eftir að kaup Co-operative Group á Somerfield gengu í gegn í gær sagði forstjóri fyrrnefnda félagsins, Peter Marks, að samningurinn hafi strax tvöfaldað markaðshlutdeild Co-operative Group á breskum matvælamarkaði. Markaðshlutdeildin er nú 8% og telur Peter kaupin gefa Co-operative Group það bolmagn sem þarf til að keppa við „hin fjögur stóru“ - þ.e. Tesco, Asda, J Sainsbury og Wm Morrison.


 

Tillaga +Arkitekta sigraði í samkeppni um hönnun nýbyggingar Listaháskóla Íslands sem reist verður á horni Laugavegar og Frakkastígs.


 

Færeyski bankinn Eik Banki hefur lækkað um 61% frá áramótum í Kauphöll Íslands. Í Hálffimm fréttum Kaupþings er fjallað um gengi þeirra færeysku félaga sem skráð eru í Kauphöll Íslands.


 

Aukning í birtingu á innköllunum og gjaldþrotum


 

Hagnaður Swedbank á 2. ársfjórðungi nam 3,6 milljörðum sænskra króna, eða um 47 milljörðum íslenskra króna, og jókst um 16% á milli ára.


 

Olíuverð hækkaði framan af degi í dag eftir að eftirspurn jókst nokkuð og fregnir bárust af minnkun í olíuframleiðsla Nígeríu.


 

Mikil hækkun varð á mörkuðum Evrópu í dag. Nokia kynnti góða afkomu á 2. ársfjórðungi auk þess sem betri afkoma JPMorgan en búist hafði verið við olli hækkun banka og fjármálafyrirtækja.


 

Bresk fyrirtæki hafa ekki eytt jafn litlum fjármunum til markaðsmála síðan hryðjuverkaárásin var gerð á New York í september árið 2001. Þessar upplýsingar koma fram í nýjustu útgáfu IPA Bellwether Report. Brand Republic greinir svo frá á vef sínum. Í skýrslunni kemur fram að helstu skýringarþættirnir séu sala undir væntingum, hærri kostnaður og dökkar efnahagshorfur.


 

Borgarráð samþykkti í dag tillögu um breytingu á deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir að reist veði hótel og bankaútibú í nýbyggingu á sameinaðri lóð Lækjargötu 12 og Vonarstrætis 4 og 4B. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg.


 

Mikil hækkun hefur orðið á hlutabréfamörkuðum Norðurlandanna í dag. Í Kaupmannahöfn hefur OMXC vísitalan hækkað um 3% það sem af er degi. Í Osló hefur OBX vísitalan hækkað um 2,8% og í Stokkhólmi hefur OMXS vísitalan hækkað um 3,8%. Í Finnlandi hefur OMXH vísitalan hækkað um 4,0%.


 

Á 2. ársfjórðungi þessa árs hægðist á hagvexti í Kína. Er þar um að kenna minnkandi eftirspurn eftir útflutningsvörum, hækkandi verðlagi og hækkandi lánsfjármögnunarkostnaði, samkvæmt frétt BBC.


 

Dagana 2.-6. júní síðastliðna tók Neytendastofa átta íslenskar vefsíður sem bjóða þjónustu tengda farsímum til athugunar. Kannað var hvort vefsíðurnar eru í samræmi við ákvæði laga um óréttmæta viðskiptahætti,laga um rafræn viðskipti og laga um húsgöngu- og fjarsölusamninga.


 

Samfylkingin í S-Þingeyjarsýslu og Norðurþingi fagnar ákvörðun Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra og ríkisstjórnarinnar um að framlengja viljayfirlýsingu um hagkvæmnisathugun álvers við Bakka.


 

Glitnir tilkynnti í morgun um viðbótarútgáfu sérvarinna skuldabréfa við stærri útgáfu, sem átti sér stað í mars á þessu ári.


 

Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra, hefur skipað Halldór Björnsson, settan héraðsdómara við héraðsdóm Reykjavíkur, í embætti héraðsdómara við héraðsdóm Austurlands frá og með 1. september 2008.


 

Eiginfjárframlag Kaupþings í Somerfield tvöfaldaðist frá því að Kaupþing keypti keðjuna í félagi við aðra fjárfesta árið 2005 þar til Co-operative Group keypti Somerfield í gær. Frá þessu er greint í umfjöllun Financial Times um sölu Kaupþings og Tchenguiz á Somerfield verslunarkeðjunni til Co-operative Group fyrir 1,57 milljarða punda.


 

Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands hefur úthlutað styrkjum til atvinnuþróunar á Suðurlandi. 23 umsóknir sem uppfylltu skilyrði fyrir styrk bárust, en alls voru 5 milljónir króna til úthlutunar.


 

Mergermarket greiningarfyrirtækið hefur birt niðurstöður úttektar sinnar á tækni-, fjölmiðla- og fjarskiptabransanum í Austur-Evrópu.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa á fyrstu fjórum mánuðum ársins nam 30,6 milljörðum króna en var 32,7 milljarðar á sama tímabili árið 2007. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Bein fjárfesting Íslendinga erlendis eykst einnig


 

Úrvalsvísitalan  hefur hækkað um 1,5% og er 4.160 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,6% og er 156,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Hagnaður J.P. Morgan Chase á 2. ársfjórðungi mninkaði um 53% borið saman við 2. fjórðung ársins 2007. Hagnaðurinn var 2 milljarðar Bandaríkjadala, eða 54 sent á hlut, en var á sama tímabili í fyrra 4,2 milljarðar dala, eða 1,2 dalir á hlut. Meðalspá greiningaraðila hljóðaði upp á 44 sent á hlut.


 

Gengisvísitalan er nú 156 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,8% frá opnun í morgun og um 1,8% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Evrópunefnd stjórnmálaflokkanna er á leið til Brussels í byrjun ágústmánaðar. Illugi Gunnarsson, sem ásamt Ágústi Ólafi Ágústssyni fer með formennsku í nefndinni, segir ferðina hafa verið ákveðna í vor og ekki tengjast beint þeirri umræðu sem nú er uppi um tvíhliða upptöku evru í gegnum EES samninginn.


 

Misbrestur var á greiðslu af víxli hjá fjárfestingarfélaginu Styrk Invest, áður BG Capital, um síðustu mánaðamót, en greiðslan var afgreidd þegar tæpar tvær vikur voru liðnar frá gjalddaga.


 
Erlent
17. júlí 2008

Evrópa byrjar græn

Þegar rennt er yfir helstu hlutabréfavísitölur í Evrópu sem Euroland birtir á vefnum sínum eru þær allar grænar í upphafi dags. Asíu markaðir lokuðu einnig grænir í morgun.


 

Helstu hlutabréfamarkaðir í Asíu hækkuðu í gær. Bloomberg telur ástæðuna vera lækkandi olíuverð og vangaveltur um að lánsfjárkrísan muni réna.


 

Teymi hefur lækkað geysilega mikið frá áramótum


 

Fjármálaeftirlitið takmarkar möguleika á skortsölu


 

Austurhöfn: Tónlistarhús á áætlun en aðrar byggingar frestast


 

Skuldatryggingarálag íslensku bankanna hækkar á ný


 

Nyhedsavisen sem Stoðir Invest eiga tæpan helming í berst fyrir lífi sínu


 

Tap American Airlines, stærsta flugfélags í heimi, nam 1,4 milljörðum Bandaríkjadala á 2. ársfjórðungi.


 

Hagnaður Intel jókst um 25% á þriggja mánaða tímabili frá apríl til júní. Metsala fartölva er það sem skýrir góða afkomu, en Intel er stærsti framleiðandi tölvuörgjörva í heimi.


 

Verðbólga eykst enn í Zimbabwe, en hún er nú 2.200.000%. Þetta eru fyrstu opinberu tölur yfir verðbólgu í Zimbabwe síðan í febrúar, þegar hún mældist 165.000%.


 

Talsverð hækkun varð á Bandaríkjamarkaði í dag og bréf fjármálafyrirtækja hafa aldrei hækkað jafn mikið á einum degi. Afkoma Wells Fargo & Co., fimmta stærsta banka Bandaríkjanna, var betri en búist hafði verið við. Auk þess lækkaði olíuverð annan daginn í röð sem hafði góð áhrif á markaðinn.


 

Vísitala neysluverðs í Bandaríkjunum hækkaði um 1,1% í júní, sem þýðir að verðbólga á ársgrundvelli í mánuðinum var 5%. Í maí var hún 4,2%.


 

HIG ehf., móðurfélag innflutnings- og þjónustufyrirtækisins Íshluta ehf., hefur keypt allt hlutafé Ræsis hf. og Ræsis fasteigna hf., sem á og rekur nýjar höfuðstöðvar Ræsis við Klettháls 11 í Reykjavík.


 

Þriðji stærsti banki Norðurlandanna í eignum talið, SEB, birti uppgjör fyrir 2. ársfjórðung ársins í dag. Þetta kemur fram í Hálffimm fréttum Kaupþings.


 

Fjórtán sóttu um starf forstjóra Landspítalans, átta konur og sex karlar. Nýr forstjóri tekur til starfa 1. september 2008 en umsóknarfresturinn rann út í gær, 15. júlí 2008. Þau sem sóttu um starfið eru:


 

Samkvæmt rannsóknarfyrirtækinu Mergermarket er yfirtaka InBev á Anheuser Busch nýjasta dæmið um samþjöppunarferlið sem nú á sér stað meðal framleiðenda neysluvarnings og til marks um það að erlendir fjárfestar notfæri sér gengisfall Bandaríkjadals og taki yfir þarlend fyrirtæki.


 

Segja fjölmiðla ofmeta tengsl lánasafnsins við fasteignamarkað


 

Hækkun varð á mörkuðum Evrópu í lok dags eftir að olíuverð lækkaði vegna fregna af birgðastöðu Bandaríkjanna.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.099 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nemur 2,9 milljörðum króna.


 

Ný skýrsla Byggðastofnunar


 

Olíuverð hefur haldið áfram að lækka í dag. Mest varð lækkunin í byrjun dags, en á þriðjudag lækkaði olíuverð einnig mikið. Þegar þetta er skrifað hefur verð á olíutunnu á Bandaríkjamarkaði lækkað um 5,5 dali, eða tæplega 4% í dag.


 

11 manns sóttu um starf forstjóra nýrrar stofnunar sem verður til við sameiningu Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga Orkustofnunar. Nýja stofnunin mun heita Verðurstofa Íslands.


 

Hækkun matar- og orkuverðs ýtti verðbólgu á evrusvæðinu upp í 4% í júní, og hefur hún aldrei verið meiri frá því að mælingar hófust árið 1997. Verðbólga á svæðinu var 3,7%.


 

Hagstofa Bretlands (Office for National Statistics) hefur gefið út nýjar tölur um atvinnuleysi. Atvinnuleysi á 2. ársfjórðungi var 5,2% í Bretlandi. Það er sama hlutfall og var á 1. fjórðungi.


 

Jóhannes Rúnarsson og Ketill B. Magnússon taka við nýjum yfirmannastöðum


 

Moskva er komin upp fyrir London Square Mile á lista yfir þá staði þar sem dýrast er að leigja skrifstofuhúsnæði, og situr nú í 2. sæti listans.


 

Framkvæmdastjóri LÍÚ segir aðgerðirnar skekkja samkeppnisstöðu Íslands


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,3% við hádegi og er 4.072 stig. Krónan hefur veikst um 0,7% og er 158,6 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt.


 

Fjárfestar telja 40% líkur á því að Englandsbanki lækki vexti snemma á næsta ári. Þetta er fullyrt í breska blaðinu The Daily Telepgraph.


 

Íbúðalán innlánsstofnana, þ.e. banka og sparisjóða, voru 46 talsins í júní. Í maí voru þau 76 og í júní árið 2007 voru þau 660. Þeim hefur því fækkað um 93% milli ára.


 

Gengisvísitalan er nú 158,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,89% frá opnun í morgun og um 0,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Atvinnuleysi á öðrum ársfjórðungi 2008 var 3,1%, sem þýðir að 5.700 manns voru án vinnu og í atvinnuleit. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands. Í Morgunkorni Glitnis segir að þetta sé svipað atvinnuleysi og á 2. fjórðungi 2007, en þá var það 3,2%, og er þetta lága atvinnuleysi talið til marks um að enn hafi ekki slaknað á vinnumarkaðnum.


 

Greiningardeild Glitnis telur að mögulega muni Teymi og Eimskip íhuga afskráningu á næstunni. Þetta kemur fram í afkomuspá greiningardeildarinnar fyrir annan ársfjórðung.


 

Co-operative Group hefur gengið frá yfirtöku á verslunarkeðjunni Somerfield fyrir 1,57 milljarða punda (243 milljarða íslenskra króna), að því er segir í frétt Dow Jones fréttaveitunnar. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,2% og er 4.120 stig skömmu eftir opnun markaðar. Gengi krónu hefur veikst m 0,4% og er 158,2 stig þegar gjaldeyrismarkaður hefur verið opnun í næstum einn og hálfan tíma, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Staða verktaka er æði misjöfn um þessar mundir vegna erfiðrar lausafjárstöðu, en verkefnastaða jarðvinnuverktaka er með besta móti. Þar reyna menn samt að halda aftur af tækjakaupum vegna óvissu m.a. um gengi krónunnar. Vekur athygli að útflutningur notaðra vinnuvéla hefur verið að aukast, eins og fram kemur í samtali við framkvæmdastjóra Íshluta í sérblaði um Vertaka í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Gengi Bandaríkjadals féll í sögulegt lágmark gagnvart evru í gær þegar evran kostaði 1,6038 dali.


 

Ben Bernanke, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, hét því gær að koma á jafnvægi á fjármálamörkuðum og sagði það „helsta markmið“ bankans um þessar mundir. Bernanke lét þessi orð falla í vitnisburði sínum fyrir Bandaríkjaþing.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi þann 20. júní sl. úrskurð í máli Vegmerkingar ehf. gegn Ríkissjóði Íslands sem vakið hefur talsverða athygli meðal verktaka innan Samtaka iðnaðarins. Þar var ríkið fyrir hönd Vegagerðarinnar dæmt skaðabótaskylt gagnvart Vegmerkingu sem átti næst lægsta tilboðið í útboði um vegmerkingar á suðvestursvæði og hringvegi að Selfossi til þriggja ára. Taldi dómurinn að Vegagerðin hafi með samningum við lægstbjóðanda brotið eigin útboðsreglur þar sem lægstbjóðandi hafi ekki staðist útboðsreglur þegar tilboð voru opnuð, heldur bætt stöðu sína eftirá með samstarfi við erlent verktakafyrirtæki.


 

Helstu hlutabréfavísitölur í Asíu lækkuðu í dag. Kínverska hlutabréfavísitalan CSI 300 lækkaði um 3,8% og er núna sú vísitala sem hefur lækkað hvað mest í Asíu það sem af er ári eða um 49%. Hún lækkaði   í kjölfar áhyggja um minni hagvöxt og hækkandi hráefnisverð muni þurrka burtu hagnað, að því er fram kemur í frétt Bloomberg.


 

Undanfarið hafa íslensk fyrirtæki litið með auknum áhuga til Asíu en mikill uppgangur hefur verið þar síðustu ár. Hafliði Sævarsson starfar hjá Glitni í Shanghai.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir telur ákjósanlegt að láta á myntsamstarf við Evrópusambandið á grundvelli EES-samningsins reyna. Slík leið gæti reynst Íslandi hagfelld, að því gefnu að pólitískur vilji ESB sé fyrir hendi.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi þann 20. júní sl. úrskurð í máli Vegmerkingar ehf. gegn Ríkissjóði Íslands sem vakið hefur talsverða athygli meðal verktaka innan Samtaka iðnaðarins. Þar var ríkið fyrir hönd Vegagerðarinnar dæmt skaðabótaskylt gagnvart Vegmerkingu sem átti næst lægsta tilboðið í útboði um vegmerkingar á suðvestursvæði og hringvegi að Selfossi til þriggja ára.


 

Bílaframleiðandinn Volkswagen ákvað í dag að eyða einum milljarði dollara í að reisa sér nýja verksmiðju í Bandaríkjunum. Verksmiðjan mun rísa í Chattanooga í Tennessee, og um 2000 ný störf munu skapast við framleiðsluna. Guardian segir frá þessu.


 

Snörp verðlækkun á olíu hafði lækkandi áhrif á gengi bréfa í orkugeiranum vestanhafs í dag. Einnig virðist sem fjárfestar hafi misst trú á björgunaraðgerðum stjórnvalda fyrir húsnæðislánasjóðina Freddie Mac og Fannie Mae. Bloomberg segir frá þessu.


 

Gengi bréfa bandaríska fjárfestingabankans Lehman Brothers hækkaði um 13% í dag eftir að sögusagnir fóru á kreik um að bankinn hygði á skráningu af markaði.


 

Skuldatryggingarálag íslensku bankanna er á uppleið. Kaupþing er nú með hæsta álagið í 924 punktum, en Glitnir er með ögn lægra álag. Skuldatryggingaálag Landsbankans er 592 punktar. Í lok mars fór álag Glitnis hæst í 1.027 punkta.


 

Mervyn King, bankastjóri Englandsbanka, hefur afþakkað launahækkun upp á 100.000 pund á ári þar sem hann taldi hana óviðeigandi við núverandi efnahagsástand.


 

Í nýrri verðbólguspá greiningardeildar Kaupþings er gert ráð fyrir 0,6% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV). Verði það raunin mun 12 mánaða verðbólga standa í 13,2%.


 

Gengisvísitalan var 157,6 stig við lokun markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,7% frá opnun í morgun.


 

Fyrirtæki í fjármálageiranum leiddu lækkun á evrópumarkaði í dag en mikil lækkun olíuverðs vóg þó nokkuð upp á móti lækkun vegna áhyggja fjármálageirans af framvindu mála á húsnæðismarkaði í Bandaríkjunum.


 

Tvíhliða upptaka evru hér á landi er ólíkleg, að mati Björgvins G. Sigurðssonar viðskiptaráðherra. Hann segir á vef sínum, björgvin.is, að umrædd leið sé tæknilega fær, en pólitískt ólíkleg. Viðskiptaráðherra segir það vel til fundið hjá Geir H. Haarde forsætisráðherra að vísa málinu til Evrópunefndar stjórnarflokkanna.


 

Verðbólga í Bretlandi var 3,8% í júní, en var 3,3% í maí.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,5% í dag og er 4.126 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaðir verða enn opnir í hálftíma þegar þetta er skrifað og hefur krónan veikst um 0,6% og er 157,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kaupþing hefur verið valinn besti bankinn á Íslandi af alþjóðlega viðskiptatímaritinu Euromoney. Viðurkenningin var afhent fulltrúum bankans nýverið við hátíðlega athöfn í Lundúnum.


 

Bandaríska bílafyrirtækið General Motors (GM) hefur tilkynnt að það muni fækka „hvítflibbastarfsmönnum“ (e. white collar worker) um 20%. Minnkun launakostnaðar er meðal þess sem félagið grípur nú til vegna minnkandi sölu bíla sinna.


 

Smásala í Bandaríkjunum jókst um 0,1% í júní, sem er minna en búist hafði verið við. Bílasala hefur ekki verið minni í tvö ár, en sala bíla og varahluta í þá minnkaði um 3,3% í júní og var 9,5% minni en í júní 2007.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,7% og er 4.160 stig við hádegi en hlutabréfavísitölur í Evrópu hafa margar hverjar lækkað meira. Gengi krónu hefur veikst um 1,2% og er 158,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Verð rekstrarfélaga í Kauphöllinni hefur lækkað töluvert síðastliðna mánuði. Í Morgunkorni Greiningardeildar Glitnis segir að tvær ástæður skýri það að stórum hluta. Í fyrsta lagi er þar um að ræða hækkun hrávöruverðs, t.d. hjá Bakkavör og hækkun olíuverðs hjá Icelandair. Í öðru lagi má að hluta kenna mikilli skuldsetningu einstakra félaga um, þar sem þau mega síður við miklum sveiflum í ytra umhverfi.


 

Í kjölfar fregnar um bága fjárhagsstöðu fasteignalánasóðanna Freddie Mac og Fannie Mae, hafa vaknað áhyggjur um hvort aðrar fjármálastofnanir muni riða falls, að því er sjóðstjórinn Daniel Morgan hjá Synovus Securities' trust unit segir við Dow Jones fréttaveituna.


 

Ný könnun Samtaka atvinnulífsins á rekstrarhorfum fyrirtækja


 

Barry Norris, meðeigandi hjá Argonaut Capital, sem stýrir fjáreignum fyrir tvo milljarða dollara í Evrópu, telur að samrunar og yfirtökur á fyrirtækjum muni aukast á seinni helmingi ársins.


 

Gengisvísitalan er nú 158,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,5% frá opnun í morgun og um 2,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Ísland er í efsta sæti á lista ING fjárfestingabankans yfir þau lönd sem eiga mest á hættu að verða illa úti vegna skorts á fjármagni.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,9% og er 4.15 stig þegar markaðurinn hefur verið opinn í um 40 mínútur. Gengi krónu hefur veikst um 1,5% og er 158,8 stig en gjaldeyrismarkaður hefur verið opinn um klukkustund lengur.


 

72% aðildarfyrirtækjum Samtaka Atvinnulífsins (SA) segjast hafa ráðist í hagræðingaraðgerðir á þessu ári eða hyggjast gera það. Þetta kemur fram á vef SA, þar sem greint er frá niðurstöðum nýrrar könnunar á rekstrarhorfum fyrirtækja.


 

Thomas Möller hefur verið ráðinn forstjóri hjá Rekstrarvörum (RV). Hann tekur við starfinu af Kristjáni Einarssyni, sem stjórnar hefur fyrirtækinu frá stofnun þess árið 1982.


 

Það sem af er degi hafa bankar í Evrópu farið fyrir lækkun á markaði, einkum Barclays og Societe Generale.


 

Mexíkóski auðmaðurinn Carlos Slim hefur bætt og jafnt og þétt við eign sína í bandarísku munúðarvöruversluninni Saks í gegnum fjárfestingafélag sitt Inmobiliaria. Samkvæmt frétt Wall Street Journal ræður Slim nú yfir 10,8% og er hann næst stærsti hluthafi félagsins. Slim keypti á dögunum 150.000 bréf á meðalgenginu 9,37 Bandaríkjadali en hafði keypt tæp milljón hlutabréf í síðustu viku á meðalgenginu 9,64 dali.


 

Robert Wade, prófessor við London School of Economics, hefur svarað gagnrýni Friðriks Más Baldurssonar og Richard Portes á grein hans um íslenska hagkerfið sem birtist í Financial Times 2.júlí síðastliðinn.


 

Lækkun varð á Asíumarkaði í dag. Asískir bankar fóru ekki varhluta af þeirri lækkun sem orðið hefur í kjölfar frétta af vandræðum fjármálageirans í Bandaríkjunum og lækkuðu nokkuð.


 

Tveir norrænir bankar eru sagðir hafa áhuga á að festa kaup á Roskilde Bank, en danski seðlabankinn þurfti að veita bankanum 12 milljarða króna neyðarlán á dögunum til þess að forða honum frá þroti. Sérfræðingar telja að örlög bankans kunni að vera fyrirboði frekara samrunaferlis á norrænum fjármálamarkaði.


 

Stjórnvöld hafa komið fasteignalánasjóðunum Freddie Mac og Fannie Mae til hjálpar. Þar með hafa þau tekið af öll tvímæli um ríkisábyrgð þeirra.


 

„Hvað neikvæðar hliðarverkanir varðar þá verða menn að skoða sérstaklega hvernig hægt sé að bregðast við þeim. Í því sambandi væri helst vert að athuga hvort hægt sé að fjölga flokkum sem eru gjaldgengir til endurhverfra viðskipta við Seðlabankann,“ segir Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra.


 

Sérfræðingur hjá bandaríska fjárfestingabankanum Goldman Sachs hefur mælt með sölu í bréfum þessara stærstu húsnæðislánveitenda landsins. Í umsögn Goldman segir að bréf félagsins gætu fallið um allt að því 35% í viðbót.


 

Fjársvik á hvers kyns tagi jukust um 14% á fyrri helmingi ársins í Bretlandi. Fyrirtækið Cifes, sem þróar varnir gegn fjár- og greiðslukortasvikum, greindi frá þessu í úttekt sinni í dag.


 

S&P-vísitalan fyrir 89 stærstu fjármálafyrirtækin á markaði þar í landi féll um 6,1% í viðskiptum dagsins í dag. Um er að ræða eitt mesta fall vístitölunnar síðan á vormánuðum árið 2000. Auknar áhyggjur fjárfesta af auknum greiðsluföllum hjá bönkum eru sagðir helsta ástæða fallsins. Ástand húsnæðislánveitendanna Fannie Mae og Freddie Mac eru fjárfestum einnig þyrnir í augum.


 

iPhone 3G slær í gegn


 

Félag flugmálastarfsmanna ríkisins gekk frá kjarasamningi við Samtök atvinnulífsins og Flugstoðir ohf. í dag. Þetta kemur fram á vef BSRB.


 

Olíuverslun Íslands hækkaði verð á eldsneyti í dag, bensín um 6 krónur hvern lítra og dísilolíu um 7,50 krónur.


 

Árlegum námsstyrkjum Námsmannaþjónustu Sparisjóðsins í Keflavík hefur verið úthlutað. Eftirtaldir námsmenn fengu styrk að upphæð 150.000 kr. í ár:


 

Mörg fyrirtæki sjá sér nú kauptækifæri eftir að verðmæti fyrirtækja í flestum kauphöllum heims hefur minnkað töluvert vegna lánsfjárkreppunnar. Frá þessu er greint í Vegvísi Landsbankans.


 

Norsk Hydro, fjórði stærsti álframleiðandi í heimi, féll um 15% á norska markaðnum í gær í kjölfar tilkynningar til Kauphallarinnar um að miklar kostnaðarhækkanir þurrki burt ávinninginn af hækkandi álverði, að því er fram kemur í frétt Dow Jones fréttaveitunnar.


 

Heildarvelta kreditkorta jókst um 5,6% í júní á þessu ári miðað við maí og var 27,7 milljarðar króna. Miðað við júní 2007 hefur veltan aukist um 16,6%.


 

Segir jafnframt nauðsynlegt að lækka stýrivexti


 

,,Samkvæmt Bloomberg fréttaveitunni í dag er verð á olíutunnunni í 145 dollurum í framvirkum viðskiptum. Það segir okkur - miðað við gengi á dollara í dag og að í hverri tunnu séu 159 lítrar af olíu - að verð á hráolíu sé nú um 70,00 íkr/lítra til olíuhreinsunarstöðva,” segir á vef Landssambands íslenskra útvegsmanna.


 

Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, segir að ef komist verði að þeirri niðurstöðu að Íslendingar geti ekki búið við eigin peningamálastjórn og eigin mynt þá sé tvíhliða upptaka evru vel rökstudd leið sem megi skoða. Hann nefndi reyndar þann möguleika í ræðu sem hann flutti á Iðnþingi í mars.


 

Umsjónarmenn hlutafjárútboðs Century Aluminium [CENX], móðurfélags Norðuráls, hafa keypt öll bréfin sem í boði voru, samtals 6,5 milljón hluti. Í kjölfarið mun félagið selja til viðbótar 975 þúsund hluti á genginu 62,25 dollara á hlut. Álrisinn mun að líkindum hala inn 442 milljónum dollara vegna þessa, að því er segir í frétt Dow Jones.


 

Íslenskir fjárfestar, þeir Ólafur Örn Karlsson og Gunnar Björn Hinz, hafa fest kaup á Toraco Finmekanik. Um er að ræða danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu málmhluta fyrir ýmis konar iðnað. Að mestu eru framleiddir flóknir og fíngerðir málmhlutir fyrir viðskiptavini sem framleiða til að mynda tannlæknastóla, öndunarvélar, gasloka og ýmis konar vökvakerfi, að því er segir í fréttatilkynningu frá VBS fjárfestingarbanka.


 

Hlutabréf hækkuðu í Evrópu í dag en að sögn Reuters hafa aðgerðir bandarískra yfirvalda vegna fjárfestingalánasjóðanna Freddie Mac og Fannie Mae jákvæð áhrif á evrópska fjármálamarkaði.


 

Fullyrt er að verslunarkeðjan Co-operative Group sé í þann mund að kaupa Somerfield á næstu dögum.


 

Gengisvísitalan var 156,5 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,1% frá opnun í morgun en aftur á móti veikst um 2,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.188 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kauphöll Íslands felldi út tvö utanþingsviðskipti með bréf Landsbankans [LAIS] í dag, sem námu saman tæplega níu milljörðum króna á genginu 22,8, sem rímar við markaðsgengið.  Umfang viðskiptanna telur um 4% af hlutafé Landsbankans.


 

Geir Haarde, forsætisráðherra, segir hugmyndir um upptöku evru á grundvelli EES-samningsins ekki nýjar af nálinni.


 

Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins, segir þau rök þeirra sem vilja halda í íslensku krónuna að hagsveiflur á Íslandi séu ekki í takti við hagsveiflur annarra landa ekki eiga við í dag.


 

Bandaríkjamarkaður tók vel við tíðindum af björgunaraðgerðum fyrir Freddie Mac og Fannie Mae, auk þess sem kaup á stærsta áfengisframleiðanda Bandaríkjanna virðast hafa blásið jákvæðni í markaðinn.


 

Lítil velta með hlutabréf í Kauphöllinni


 

State Street Global Advisors (SSgA), eitt stærsta eignastýringafyrirtæki í heimi, hyggst ekki minnka eign sína í skuldabréfum frá fjárfestingalánasjóðunum Fannie Mae og Freddie Mac.


 

Nýjar reglur um tilkynningu og málsmeðfer samrunamála hjá Samkeppniseftirlitinu hafa tekið gildi. Meginmarkmið nýju reglnanna er að upplýsingar sem veita þarf við tilkynningu séu fullnægjandi miðað við nýtt efnislegt mat sem samkeppnislög gera ráð fyrir, en þeim var breytt fyrr á þessu ári.


 

Heildaraflinn í nýliðnum júní var nær helmingi minni en í sama mánuði í fyrra. Alls var landað 61.000 tonnum samanborið við 112.000 tonn áður.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,6% og er 4.190 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,9% og er 155,1 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Aðeins voru seld 6.034 tonn á íslensku fiskmörkuðunum í júní síðastliðnum sem er það minnsta sem selt hefur verið í þeim mánuði frá upphafi.


 

Gengisvísitalan er nú 155,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,9% frá opnun í morgun en aftur á móti veikst um 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,3% frá því opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:35 í 4.205 stigum.


 

Á Íslandi eru tölvur á 90% heimila og 88% heimila geta tengst internetinu.


 

Samtals námu heildarútlán Íbúðalánasjóðs tæplega 5,0 milljörðum króna í júní, en þar af voru rúmlega 4,1 milljarður vegna almennra útlána og tæplega 0,9 milljarðar vegna leiguíbúðalána.


 

Mikil utanþingsviðskipti fóru fram með bréf í Landsbankanum [LAIS] í morgun þegar um tæplega 8,9 milljarðar skiptu um hendur.


 

Bandaríska ölgerðin Anheuser-Busch hefur samþykkt yfirtökutilboð frá belgíska áfengisframleiðandanum InBev NV. Tilboðið hljóðar upp á 52 milljarða Bandaríkjadala, en með sameiningu félaganna verður til stærsti bjórframleiðandi heims.


 

TM styrkir Eyjamenn til uppbyggingar mannvirkja Þjóðhátíðarinnar.


 

Hlutabréf lækkuðu í Asíu í dag í fyrsta skipti í fjóra daga og voru það helst samgöngufyrirtæki og lyfjaframleiðendur sem leiddu lækkanir dagsins að sögn Bloomberg fréttaveitunnar.


 

Microsoft hyggst þrefalda minni Xbox 360 leikjatölvunnar, til að verða ekki undir í harðri samkeppni við Nintendo og Sony á leikjatölvumarkaðnum.


 

Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna og seðlabankinn þar í landi hafa gert opinbert hvað gert verður til að bjarga Fannie Mae og Freddie Mac. Freddie Mac hefur sölu á skammtíma skuldabréfum að andvirði þriggja milljarða Bandaríkjadala á morgun og nýtur góðs af því að fyrir liggur hvað gert verður áður en sú sala hefst.


 

Búist er við því að ríkisstjórn Bandaríkjanna kynni aðgerðir sínar til að styðja við Freddie Mac og Fannie Mae áður en markaðir opna vestan hafs á morgun.


 

Fasteignaverð flöktir milli svæða


 

Minna er um að Bretar fari í utanlandsferðir en undanfarin ár, samkvæmt frétt Guardian. Í stað þess að ferðast út fyrir landsteinana kýs fjöldi fólks að vera heima. Er það meðal annars vegna sterkrar evru, óvissu í efnahagsmálum, vandræða á flugvöllum landsins og hækkandi eldsneytisverðs.


 

Norðmenn og Svíar undirbúa jarðveginn fyrir hreinna andrúmsloft


 

Sagan endalausa um yfirtöku Microsoft á netrisanum heldur áfram


 

Henry Paulson, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að komi til þess að ríkið bjargi fjárfestingalánasjóðunum Fannie Mae og Freddie Mac verði að gera það með þeim hætti að hluthafar sjóðanna græði ekki á því.


 

Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, mun í dag afhenda Íslensku safnaverðlaunin á Bessastöðum.


 

Fyrsti bankastjórnandinn sem missir vinnuna eftir að fór að kreppa að á lánsfjársmörkuðum


 

Bensínþjófnaður hefur aukist í Bretlandi að undanförnu. Samkvæmt frétt Guardian merkir lögreglan 5-65% fleiri tilvik þar sem menn fylla á bílinn sinn á bensínstöð og keyra svo burt án þess að borga, eftir því á hvaða svæði lögreglan starfar. Talan byggir á fjölda slíkra þjófnaða fyrstu fjóra mánuði þessa árs borið saman við fyrstu mánuði síðasta árs.


 

Segir evrópusambandssinna í afneitun gagvart vandræðagangi ESB


 

Sex fyrirtæki hafa játað brot sitt


 

Gestum í Bláa Lóninu hefur fækkað fyrstu sex mánuði ársins, borið saman við síðasta ár. Heildargestafjöldi Bláa lónsins fyrri hluta þessa árs er 169.000 gestir, en árið 2007 var fjöldi gesta fyrstu sex mánuði ársins 174.000. Það er tæplega 3% fækkun gesta milli ára. RÚV greindi frá þessu.


 

Fannie Mae og Freddie Mac segjast hafa yfir nægu fjármagni að ráða til að standa af sér ástandið á bandarískum húnæðismarkaði. Þetta kemur fram í frétt Reuters.


 

Fyrrverandi yfirmaður hjá Hewlett Packard, Atul Malhotra, hefur játað að hafa stolið viðskiptaleyndar´malum frá IBM meðan hann var þar og deilt upplýsingunum með Hewlett Packard.


 

Neytendastofu hefur á síðustu 10 dögum borist 50-60 kvartanir frá fólki sem keypt hefur pakkaferðir. Ferðaskrifstofur hafa sent bakreikninga til kaupendanna vegna gengishækkunar erlendra gjaldmiðla og hærra eldsneytisverðs. Frá þessu er sagt í fréttum RÚV.


 

Næststærsta fjármálafyrirtæki sem hrynur í sögu Bandaríkjanna


 

NTH hefur í um hálft ár átt 22% hlut af eigin bréfum


 

Atvinnuleysi innan OECD ríkjanna var 5,7% í maímánuði. Það er 0,1% meira en í apríl og einnig 0,1% meira atvinnuleysi en í maí 2007.


 

Samdráttur kemur alltaf fyrst niður á afþreyingu


 

Búist er við að Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) samþykki í næstu viku nýjar reglur um að borgað verði fyrir að láta fiskiskip aðildarríkja sambandsins vera í höfn. Lagt er til að styrkir til sjávarútvegs verði auknir í allt að 2 milljarða evra, sem er tæplega þreföldun á þeim árlegu styrkjum sem nú tíðkast.


 

Stærsti banki Noregs, DnB NOR, hefur birt uppgjör sitt fyrir annan ársfjórðung, fyrstur norrænna banka. Hagnaður dróst saman um 1% og nam 3,3 milljörðum norskra króna sem er yfir væntingum. „Meginástæður samdráttarins eru aukinn kostnaður og útlánatap,“ segir greiningardeild Glitnis.


 

Kauptilboði 365 hf. til hluthafa félagsins um kaup á bréfum þeirra á genginu 1,20 kr. lauk kl. 16:00 í gær.


 

Fyrsta greinin í greinaflokknum Auður og völd


 

Verulegur samdráttur varð á útflutningi Kínverja í júnímánuði og er hann rakinn til minnkandi eftirspurnar í alþjóðahagkerfinu.


 

Í nýrri verðbólguspá Landsbankans er gert ráð fyrir 0,5% hækkun verðlags í júlí. Gangi spáin eftir eykst 12 mánaða verðbólga í 13,1%, en hún var 12,7% í júní. Greiningardeild Landsbankans telur að verðbólgan nái hámarki í haust í rúmum 14%.


 

Verðbólga á Indlandi nálgast nú 12%, en heildsöluverð í landinu hækkaði um 11,9% í júnímánuði og hefur ekki hækkað meira á einum mánuði frá því að mælingar hófust árið 1995.


 

Hlutabréf í Bandaríkjunum lækkuðu í dag. Það sem helst olli lækkuninni var hækkun olíuverðs og bréf fjármálafyrirtækja lækkuðu vegna frétta af að komið hafi til tals hjá stjórnvöldum að þjóðnýta fjárfestingalánasjóðina Fannie Mae og Freddie Mac.


 

Tilkynnt var um sölu Citigroup á viðskiptabankastarfsemi sinni í Þýskalandi í dag. Kaupandinn er franski bankinn Credit Mutuel Friday og kaupverðið er 4,9 milljarðar evra.


 

Landsteinar Strengur komust á dögunum í Microsoft Dynamics Inner Circle Club 2008. Þangað komast þeir samstarfsaðilar Microsoft sem uppfylla ýmis skilyrði, t.d. um aukna og mikla sölu, góða þjónustu, hátt menntunarstig starfsmanna og fleira.


 

Norska olíufyrirtækið StatoilHydro lét í ljós samstarfsvilja með bandarískum stjórnvöldum í aðdraganda þess að yfirvöld vestra taka til skoðunar fjárfestingar fyrirtækisins í gasvinnslu í Íran. Bandarísk lög banna fyrirtækjum að fjárfesta fyrir meira en 20 milljónir Bandaríkjadala í Íran en gripið var til þeirra þvingunaraðgerða vegna kjarnorkuáforma klerkastjórnarinnar í Teheran.


 

Óvæntur samdráttur varð á vöruskiptahalla Bandaríkjanna í maímánuði síðastliðnum og nam hann 59,8 milljörðum Bandaríkjadala en var 60,5 milljarðar í apríl. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans.


 

Hlutabréf lækkuðu nokkuð í Evrópu í dag og segir Reuters fréttastofan það helst stafa af neikvæðum fréttum úr fjármálaheiminum, þá fyrst og fremst fréttum að mögulegri þjóðnýtingu fjárfestingarlánasjóðanna Freddie Mac og Fannie Mae, auk þess sem olíuverð virðist ætla að fara á flug á ný.


 

Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, segir að ríkisstjórnin eigi að gera kröfu til þess að Seðlabankinn hefji vaxtalækkunarferli svo fari að sjá til sólar í efnahagsmálum. Hann segir að hvorki atvinnulífið né heimilin í landinu geti borið það vaxtastig sem nú ríki til lengdar.


 

Rætt er um að þjóðnýta fjárfestingalánasjóðina Fannie Mae og Freddie Mac. Í frétt Bloomberg segir þó að þeir ættu ekki að treysta á að stjórnvöld bjargi sér á næstunni, en nái tap sjóðanna 77 milljörðum Bandaríkjadala yrðu þau þó að grípa til björgunaraðgerða.


 

Hefur veikst um 0,8% á einni viku


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,8% í vikunni og er 4.217 stig í viku lok. Það sem af er ári nemur lækkunin 31%, þar af hefur vísitalan lækkað um 5% sé litið einn mánuð um öxl.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,8% og er 4.217 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nam 2,2 milljörðum króna.


 

Fleiri kaupsamningum þinglýst en meðalvelta minnkar


 

Árni Hauksson, stjórnarmaður í 365 [365], hefur selt öll bréf sín í afþreyingar- og fjölmiðlafyrirtækinu fyrir  um 13 milljónir króna.  Salan kemur í kjölfar yfirstandi kauptilboðs 365 til hluthafa á genginu 1,2 á hlut, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Verðmæti bankans hefur lækkað um helming


 

samkvæmt nýrri skýrslu sem samgönguráðherra verður afhent í dag


 

spyrja viðskiptavinir Roskilde Bank


 

Nordea og Handelsbank nefndir sem mögulegir kaupendur


 

Miklar áhyggjur vegna Fannie Mae og Freddie Mac


 

Seðlabankinn hefur gefið út áætlun yfir útgáfu ríkisbréfa á síðari helmingi ársins. Samtals mun útgáfan nema 68 milljörðum króna; 46 milljarðar á þriðja ársfjórðungi og 22 milljarðar á þeim fjórða. 


 

Atvinnuleysi eykst á höfuðborgarsvæðinu


 

skýrsla um ný göng afhent samgönguráðherra


 

Samkvæmt Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) eru sterkar vísbendingar á lofti um samdráttarskeið í aðildarríkjunum stofnunarinnar.


 

Krónan heldur áfram að veikjast nokkuð


 

Roskilde Bank hefur verið atkvæðamikill í útlánum til fasteignageirans í Danmörku, og hagnaðist bankinn vel á þeirri starfsemi framan af áratuginum.


 

Ný afkomuspá Greiningar Glitnis birt í morgun


 

Gengisvísitalan er nú 153,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,6% frá opnun í morgun 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Agnar Bragi Bragason hefur verið ráðinn aðstoðarmaður Guðna Ágústssonar, formanns Framsóknarflokksins. Þetta kemur fram á vef Félags ungra framsóknarmanna.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,1% frá því opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:50 í 4.257 stigum.


 

Century Aluminium [CENX], móðurfélag Norðuráls, hefur tilkynnt um að útboðsgengi í væntu hlutafjárútboði fyrirtækisins verði 62,25 dollarar á hlut (4.712 krónur á hlut miðað við núverandi gengi), það er í takt við markaðsgengið. Century Auminium er skráð á íslenskan hlutabréfamarkað.


 

í samdrætti verða menn að hugsa um hverja krónu, segir Friðbjörn Orri Ketilsson


 

Á morgun, laugardag munu Samtök atvinnulífsins (SA) og Alþýðusamband Íslands (ASÍ) reisa bautastein á Flateyri til að heiðra minningu Einars Odds Kristjánssonar.


 

hækkuðu við opnun en hafa nú lækkað aftur


 

 Ekki liggur fyrir hvað Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri OR og REI, tekur sér næst fyrir hendur, en hann segist hafa áhuga á að koma að stofnun nýs orkufyrirtækis hér á landi.


 
Erlent
11. júlí 2008

Hækkun í Asíu

Hlutabréf hækkuðu í Asíu í dag binda þannig enda á niðurgöngu MSCI Kyrrahafsvísitölunnar sem lækkað hefur þrjár síðustu vikur.


 

Roskilde Bank í Danmörku hrapaði um 57% í fyrstu viðskiptum í morgun, að því er segir í frétt borsen.dk. Hann hefur fallið um 76% frá áramótum og um 87% á sl. 12 mánuðum. 


 

Reglusmiðir Evrópusambandsins reyna að læra af lánsfjárkreppunni


 

Heimilin skulda nú 275 milljarða íslenskra króna í gengisbundnum lánum


 

Dótturfyrirtæki Nýherja í Danmörku hyggur á enn frekari vöxt næstu árin


 

Björgólfur ávarpaði gesti við opnun gestastofu Tónlistar- og ráðstefnuhúss


 

Evrópuþingið hefur nú samþykkt að matvæli sem innihalda umdeild litarefni verði merkt með varúðarorðum.


 

Viðtal við Þórunni Sveinbjarnardóttur, umhverfisráðherra í helgarblaði Viðskiptablaðsins.


 

Smásala í Bandaríkjunum í júní var mun meiri en væntingar stóðu til. Meðalsöluaukningin í júní nam fjórum prósentustigum og er það mesta aukning síðan í mars 2007.


 

Hækkanir urðu á Bandaríkjamarkaði í dag.


 

Samtök olíuframleiðsluríkja, OPEC, hafa varað við vaxandi óvissu um eftirspurn eftir olíu. Samtökin halda því fram að áform um að efla olíubirgðir gætu verið áhættusöm. En slík verkefni kosta marga milljarða bandaríkjadala.


 

Seðlabanki Íslands gaf út í dag áætlun um útboð ríkisbréfa á innlendum markaði á seinni helmingi ársins. Þann 19. júní síðastliðinn var tilkynnt um viðbótarútboð ríkisbréfa fyrir samtals 75 milljarða króna í flokkum RIKB 08 1212, RIKB 09 0612 og RIKB 10 0317.


 

Alls fóru tæplega 190 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð fyrstu sex mánuði ársins 2008 samkvæmt talningum Ferðamálastofu, en sömu mánuði í fyrra voru þeir 178 þúsund.


 
Erlent
10. júlí 2008

Lækkun í Evrópu

Hlutabréf lækkuðu nokkuð í Evrópu í dag og segir Reuters fréttastofan að áhyggjur fjárfesta af fjármálamörkuðum fari lítið dvínandi og hafi áhrif á markaði út um allan heim.


 

Örlítil lækkun milli maí og júní


 

Gengisvísitalan var 152,7 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og veiktist krónan því um 0,4% frá opnun í morgun 0,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,7% á annars tíðindalitlum degi í Kauphöllinni í dag og stóð við lok markaða í 4.251 stigi.


 

spá því að enginn vöxtur verði í dagvöruverslun það sem eftir er árs


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur tók þá ákvörðun að fela lögfræðingi að ganga á eftir því að fá gögn frá Guðmundi Þóroddssyni, fyrrverandi forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur.


 

Wood & Company veitir bestu greiningarþjónustu í Tékklandi samkvæmt könnuninni Thomson Reuters Extel Pan European Survey.


 

Lánshæfisfyrirtækið Moody‘s tilkynnti í dag um að það hefði tekið lánshæfiseinkunn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) til athugunar með hugsanlega lækkun í huga en einkunn OR er Aaa2.


 

Á dögunum færði Ingibjörg R. Magnúsdóttir Háskóla Íslands (HÍ) afar rausnarlega gjöf er hún bætti 1.750.000 krónum í sjóð sem starfar í hennar nafni við Rannsóknarstofnun í hjúkrunarfræði. Þetta rausnarlega framlag Ingibjargar kemur í tilefni af eins árs afmæli sjóðsins og 85 ára afmæli hennar.


 

Hjörleifur Kvaran, forstjóri REI, segir að félagið muni skoða málin komi ásættanlegt tilboð frá GGE í hlut REI í Enex.


 

Seðlabankastjóri ávarpar Evrópuþingið


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,7% og er 4.252 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst  um 0,5% og er 151,3 stig.


 

Actavis hefur sett krabbameinslyfið Bicalutamid á markaði í Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi. Bicalutamid frá Actavis er fyrsta samheitalyf lyfsins sem fáanlegt er á þessum þremur mörkuðum.


 

Stjórn SPRON hefur borist tilkynning frá Rögnvald Othar Erlingssyni, þess efnis að hann hafi ákveðið að hætta í varastjórn félagsins frá og með  deginum í dag.


 

Englandsbanki tilkynnti í morgun að stýrivöxtum bankans yrði haldið óbreyttum í 5% og var það í takt við væntingar markaðs- og greiningaraðila að sögn Reuters fréttastofunnar.


 

Gengisvísitalan er nú 151,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá opnun í morgun en 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði örlítið þegar opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun en hefur aftur á móti lækkað síðan þá og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:45 í 4.249 stigum.


 

Miklir hagræðingarmöguleikar blasa við með yfirtöku Kaupþings á SPRON


 

Matsfyrirtækið Fitch hefur staðfest lánshæfismat stóru fjárfestingabankanna á Wall Street en jafnframt lýst því yfir að lækkun lánshæfismats Merrill Lynch sé yfirvofandi.


 

Hlutabréf í Evrópu hafa lækkað nokkuð það sem af er degi en síðustu dagar hafa verið rótsamir á hlutabréfamörkuðum. Á þriðjudag féllu hlutabréf töluvert strax við opnun og flestar vísitölur lækkuðu strax um rúmlega 2%. Eitthvað dró úr þeirri lækkun og hafði FTSEurofirst 300 vísitalan lækkað um 1,7% við lok markaða.


 
Innlent
10. júlí 2008

Þurrka upp krónur

Greiningardeilda Kaupþings segir stórfellda útgáfu innistæðubréfa og frekari útgáfu ríkisbréfa hafa þau áhrif að krónur fari úr fjármálakerfinu og inn í Seðlabankann.


 
Erlent
10. júlí 2008

Aðhald á Írlandi

Stjórnvöld á Írlandi hyggjast beita niðurskurðarhnífnum til þess að mæta fyrirsjáanlegum samdrætti í rekstri ríkissjóðs vegna minnkandi skatttekna.


 

Fjárfestingarfélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, Novator, var í hópi þeirra sem hlutskarpastir urðu í útboði á þriðju-kynslóðar farsímaleyfum (3G) í Kanada.


 

Afli íslenskra skipa á árinu 2007 var tæp 1.396 þúsund tonn, 73 þúsund tonnum meiri en árið 2006.


 

Lítil hreyfing var á hlutabréfum í Asíu í dag og stóð MSCI Kyrrahafs vísitalan svo að segja í stað við lokun markaða.


 

Dregið hefur úr sölu á sumarhúsum undanfarið. Verð hefur haldist hátt og erfitt reynist að fá lán. Viðskipti fara nú aðallega fram í formi eignaskipta.


 

Sitt sýnist hverjum um aukna útgáfu stuttra ríkisbréfa og innistæðubréfa


 

Margt bendir til þess að heimsmarkaðsverð haldist hátt


 

Chrysler byggingin í New York hefur nú verið seld kaupendum frá Abu Dhabi. Kaupverðið nemur um 800 milljónum Bandaríkjadala.


 

Ný könnun frá Creditinfo Íslandi sýnir að frá árinu 2005 hefur magn innlendra frétta í helstu fjölmiðlum aukist um tæplega þriðjung og vegar þar mest aukin útgáfa dagblaðaefnis.


 

Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri Orkuveitunnar sem lét af störfum í lok maí, mun hafa tekið með sér mikið af trúnaðarupplýsingum úr skjalasafni Orkuveitunnar rétt áður hann hætti.


 

Áfrýjunarnefnd neytendamála staðfestir ákvörðun Neytendastofu að hluta


 

Evrópskum flugfélögum verður nú bannað að auglýsa misvísandi tilboð. Víða hefur tíðkast að auglýsa flugfargjöld sem eru sögð kosta aðeins eina evru.


 

Lækkanir urðu á mörkuðum í Bandaríkjunum í dag.


 

Þó svo hækkanir á eldsneytisverði hafi gert það að verkum að eldsneyti hafi tvöfaldast í verði á síðustu tuttugu árum þá hefur kostnaður við rekstur á bíl ekki aukist.


 

Umsóknir um íbúðalán hafa aukist aðra vikuna í röð í Bandaríkjunum


 

Hrein eign lífeyrissjóða var 1.764 milljarðar króna í lok maí og hafði hækkað í mánuðinum um 25 milljarða eða 1,4%.


 

Hlutabréf hækkuðu nokkkuð í Evrópu í dag og voru það helst bankar og fjármálafyrirtæki sem leiddu hækkanir dagsins að sögn Reuters fréttastofunnar auk þess sem orku- og iðnaðarfyrirtæki hækkuðu einnig.


 

Gengisvísitalan var 152,1 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá opnun í morgun en 1,9% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Sigrún Hjartardóttir hefur verið ráðin forstöðumaður fjárfestatengsla hjá Glitni. Sigrún tekur við starfinu af Völu Pálsdóttur sem verður í fæðingarorlofi fram á fyrri hluta næsta árs.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 0,8% og er 4.281 stig við lok markaðar.


 

Nú hefur tekið gildi samningur Samtaka atvinnulífsins (SA) og Alþýðusambands Íslands (ASÍ) um greiðslur í Endurhæfingarsjóð.


 

Glitnir og Íþróttasamband Fatlaðra undirrituðu nýlega samstarfssamning sem felur í sér áframhaldandi stuðning Menningarsjóðs Glitnis við starfsemi sambandsins og Special Olympics á Íslandi en bankinn hefur verið aðalstyrktaraðili Special Olympics á Íslandi frá árinu 2001.


 

Nú hafa hátt í 200 konur lokið námskeiði í samningatækni fyrir konur á vegum Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands.


 

Gengisvísitalan er nú 152 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá opnun í morgun en 2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær. Krónan hafði rétt eftir hádegi styrkst um 1,3% en hefur nú gefið örlítið eftir.


 

Nesvellir og Öryggismiðstöðin hafa undirritað samstarfssamningu til þriggja ára um öryggisþjónustu á Nesvöllum í Reykjanesbæ. Samningurinn felur í sér náið samstarf um uppbyggingu öruggrar búsetu á Nesvöllum.


 

Keypti eigin bréf fyrir sex milljónir


 

Landsframleiðsla á evrusvæðinu jókst um 0,7% að raungildi á fyrsta fjórðungi ársins frá síðasta ársfjórðungi 2007 en bráðabirgðamat hafið gefið til kynna 0,8% hagvöxt á fjórðungnum eftir 0,4% hagvöxt fjórðunginn á undan.


 

Sterling hyggst fækka starfsmönnum úr 1.000 í 800


 

Saga Capital Fjárfestingarbanki hefur ákveðið að styrkja Jökulsárhlaup, víðavangshlaup um eitt fallegasta svæði landsins og hvetja þannig til íþróttaiðkunar og útivistar ásamt því að kynna þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum.


 

„Enn er verið er að vinna að því að taka erlent »» lán til þess að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans,“ sagði Geir H. Haarde eftir ríkisstjórnarfund í gær. Geir vildi, sem fyrr, lítið segja um hvenær lánið yrði tekið. Verið sé að vinna að því og hann sagðist treysta þeim sem það gerðu fullkomlega. Hann væri þessum málum vel kunnur.


 

Ingimundur Friðriksson í The Guardian


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,8% og er 4.275 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,5% og er 151,6 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Landssamtök landeigenda ósátt við framgang ríkisins í þjóðlendumálum


 

Afkoma álframleiðandans Alcoa á öðrum ársfjórðungi var betri en búist hafði verið við, samkvæmt frétt Reuters.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,3% og er 4.295 skömmu eftir opnun markaðar. Veltan á fyrstu tíu mínútunum nemur 400 milljónum króna.  Krónan hefur styrkst um 0,9% og er 1542,6 stig, en gjaldeyrismarkaður opnaði fyrir meira en klukkustund, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Í lok maí voru sparifjáreigendur á netinnlánsreikningi Kaupþings, Kaupthing Edge, orðnir 150 þúsund og innlánin námu þá um 2,4 milljörðum evra eða tæplega 290 milljörðum íslenskra króna. Þetta eru síðustu „opinberu“ tölurnar frá Kaupþingi um innlán á Kaupthing Edge.


 

Kræklingarækt fellur vel að vinnslu og markaðssetningu sjávarfangs


 

Hlutabréfamarkaðir í Evrópu hafa farið vel af stað í morgun og eru allir grænir. Það er annað en í gær þegar allir markaðir lækkuðu um rúm 2% strax við opnun þó heldur hafi dregið úr þeirri lækkun þegar líða fór á daginn.


 

Hlutabréf hækkuðu í Asíu í dag og er þetta mesta hækkun á einum degi í þrjár vikur að sögn Bloomberg fréttaveitunnar en það voru helst bankar og iðnaðarfyrirtæki sem leiddu hækkanir dagsins.


 

Porsche opnaði dyrnar í þróunar- og rannsóknarmiðstöð sinni Weissach í Þýskalandi til að sýna nýja h


 

Norski markaðurinn lækkar minnst af norrænum mörkuðum


 

Össur er eina félagið þar sem greinendur vænta hagnaðaraukningar milli ára


 

Eftir stöðugan vöxt í dagvöruverslun stefnir í breytingar í ár


 

DreamWorks Animation hefur samið við Intel um að nota tölvuörgjörva frá síðarnefnda fyrirtækinu við framleiðslu þrívíddarteiknimynda.


 

Íbúðasala í Bandaríkjunum minnkaði meira en búist hafði verið við í maí og var 14% minni en í sama mánuði árið 2007.


 

Í Hálffimm fréttum Kaupþings er greint frá því að dráttarvextir eru nú hærri en þeir hafa verið síðan 1991. Í byrjun þessa mánaðar fóru dráttarvextir í 26,5% en þeir voru 27% í nóvember 1991.


 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur staðfest niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins um að Fiskmarkaður Íslands hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína með því að tvinna saman kaup á fiski og slægingu á fiski og þannig raskað samkeppni á uppboðsmarkaði fiskafurða. Þetta kemur fram í frétt á vef Samkeppniseftirlitsins.


 

Mesta hækkun í tæpan mánuð varð á Bandaríkjamarkaði í dag. Bankar og flutningafyrirtæki leiddu hækkanir dagsins eftir að forstjóri JPMorgan sagði vera að rofa til á lánsfjársmörkuðum og mesta lækkun olíuverðs síðan í mars leit dagsins ljós.


 

Pepsi Bottling Group tilkynnti í dag um betri afkomu en búist hafði verið við á öðrum ársfjórðungi. Fyrirtækið er stærsti framleiðandi Pepsí í heimi.


 

Samkeppnisúrskurður felldur úr gildi


 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra og skipulagsnefnd Rangárþings veittu í dag framkvæmdarleyfi til hafnargerðar við Bakkafjöru. Var leyfið samþykkt án allra athugasemda.


 

segir Icesave reikninga ganga vel í Hollandi


 

Í kjölfar þess að Benedikt Gíslason var ráðinn framkvæmdastjóri Markaðsviðskipta, Eigin viðskipta og Fjárfestingasviðs Straums-Burðaráss fjárfestingabanka, og tók jafnframt sæti í framkvæmdastjórn bankans, hafa verið gerðar breytingar á framkvæmdastjórninni sem felast í því að Fredrik Sjöstrand og Flemming Bendsen eiga frá og með deginum í dag ekki lengur sæti í framkvæmdastjórn.


 

„Enn er verið er að vinna að því að taka erlent lán til þess að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans," sagði Geir H. Haarde eftir ríkisstjórnarfund í dag.


 

Hlutabréf lækkuðu nokkuð í Evrópu í dag en betur fór þó en á horfðist þegar meirihluti evrópskra markaða svo að segja hrundi við opnun í morgun.


 

Nokkuð dró úr veikingu krónunnar þegar líða fór á daginn


 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur úrskurðað að Orkuveitu Reykjavíkur sé óheimilt að eiga sem nemur 10% hlut eða meira í Hitaveitu Suðurnesja.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2%, krónan veikist um 0,7%.


 

Century Aluminum [CENX] tilkynnti í dag um aukið hlutafjárútboð en samkvæmt tilkynningu frá félaginu stendur til að bjóða 6,5 milljón hluti til sölu.


 

Á hluthafafundi Geysir Green Energy var í dag skipuð ný stjórn.


 

Á síðustu vikum hefur eigið fé Geysis Green Energy verið aukið um rúma fimm milljarða íslenskra króna, en þar af eru um tveir milljarðar frá Ólafi Jóhanni Ólafssyni, nýjum stjórnarformanni og Adam Wolfensohn, framkvæmdastjóri Wolfensohn & Company.


 

Ólafur Jóhann Ólafsson var á hluthafafundi í dag kjörinn stjórnarformaður Geysis Green Energy.


 

Ben Bernanke, seðlabankastjóri Bandaríkjanna sagði við fjölmiðla vestanhafs í dag að vel kunni að fara svo að bandaríski Seðlabankinn muni lána fjárfestingabönkum þar í landi fjármagn allt fram á seinni hluta næsta árs.


 

Tekin verður ákvörðun um það í þessari viku hvaða starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur flytjist yfir til Reykjavík Energy Invest í stað þeirra fjögurra sem sögðu upp störfum fyrir mánaðamót.


 

Hrólfur Sigurðsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri vörusviðs Office1 á Íslandi. Hrólfur var innkaupastjóri hjá Árdegi hf.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,6% og er 4.257 stig. Gengi krónu hefur veikst um 1,4% og er 155 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kauphöllin hefur stöðvað pörun viðskipta með bréf Century Aluminum Company[CENX], að því er fram kemur í frétt frá Kauphöllinni.


 

Greining Glitnis gerir ráð fyrir að mánaðarleg verðbólga taki við sér á nýjan leik eftir gengislækkun á undanförnum vikum.


 

Gengisvísitalan er nú 155 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,4% frá opnun í morgun en 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Alcoa og Landsvirkjun munu á næstunni taka upp formlegar viðræður um orkukaup vegna álvers á Bakka. Stefnt er að því að viðræðunum ljúki fyrir árslok 2009.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur tók dýfu niður á við strax þegar opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:20 í 4.254 stigum. Þannig hefur hún lækkað um 1,7% í dag.


 

Á hluthafafundi í Geysir Green Energy sem haldinn verður í dag verður gengið frá aðkomu tveggja nýrra hluthafa í félagið og í kjölfarið verður kosin ný stjórn fyrir Geysi Green Energy.


 

Skuldatryggingaálagið á íslensku bankana og íslenska ríkið hefur hækkað jafnt og þétt undanfarinn mánuð og hlutfallslega mun meira en sem nemur hækkun iTraxx Financials-vísitölunnar.


 

Stofnfjáreigendur Byrs sparisjóðs verða boðaðir til fundar í ágúst eða september til að taka ákvörðun um það hvort breyta eigi rekstrarformi sjóðsins yfir í hlutafélag.


 

Hlutabréf lækkuðu í Asíu í dag og hefur MSCI Kyrrahafs vísitalan, sem lækkaði um 1,8% í dag, ekki verið lægri frá því í nóvember 2006 að sögn Bloomberg fréttaveitunnar.


 

Hlutabréf í Evrópu hafa nú í morgunsárið lækkað um 1,7% eða 2,4%, eftir því hvort miðað er við Euronext 150 eða Euronext 100 hlutabréfavísitölurnar. Þegar þetta er skrifað hefur úrvalsvísitalan í Kaupmannahöfn lækkað um 2,8%, í Stokkhólmi um 2,7%, í Osló um 1,6% og í Helsinki um 2,6%.


 

Glerárdalshringurinn farinn í fjórða sinn þann 12. júlí


 

Spáir lakari afkomu í ár nema hjá Alfesca og Össuri


 

Eignarhald á félögum Baugs fært milli félaga


 

Nyhedsavisen sagt vanta 1,5-3 milljarða til að þrauka út árið


 

Formaður bankaráðs eins af stærstu bönkum Hollands kvað fast að orði þegar hann ræddi um Landsbankan


 

Birgðir nýju 3G útgáfu iPhone eru uppseldar í Bretlandi áður en sala hans hefst, samkvæmt frétt Guardian. Viðskiptavinir hafa lagt fram pantanir fyrir símann en sala á honum hefst af alvöru á föstudag.


 

Orkustofnun og Landmælingar Íslands hafa endurnýjað samstarfssamning. Nýi samningurinn tekur við af samstarfssamningi frá árinu 2000, en markmið hans er að tryggja upplýsingamiðlun og samnýta landfræðileg gögn, samkvæmt frétt á vef Orkustofnunar. Með upplýsingamiðluninni og samnýtingu er komið í veg fyrir tvíverknað.


 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (ESB) hyggst leyfa aðildarríkjum ESB að lækka virðisaukaskatt á staðbundna starfsemi, t.d. veitingahús og byggingafyrirtæki.


 

Lækkun varð á Bandaríkjamarkaði en hlutabréf hækkuð þó nokkuð seinnipartinn, einkum þá Dow Jones vísitalan og Nasdaq vísitalan.


 

Air France flugfélagið hefur er síðasta flugfélagið til að bregðast við hækkandi eldsneytisverði. Félagið segist hafa skorið niður spá um aukningu í starfsemi sinni og býst nú við að umfang hennar vaxi um 2% á þessu ári. Ekki fékkst gefið upp hversu miklum vexti búist var við í fyrri spá.  


 

Microsoft er tilbúið að hefja viðræður um kaup á Yahoo á ný ef skipt verður um stjórn Yahoo á aðalfundi félagsins 1. ágúst næstkomandi.


 

Framleiðsla fyrirtækja í námu-, véla- og orkubransanum í Bretlandi minnkar nú hraðar en hún hefur gert í ár. Framleiðsla á þriggja mánaða tímabilinu frá mars til maí á þessu ári minnkaði um 0,5%, borið saman við þrjá mánuði þar á undan.


 

Uppgjörstíð fyrirtækja fyrir annan ársfjórðung í kauphöllum um víða veröld fer senn í hönd. Íslenska uppgjörshrinan fer af stað síðustu viku þessa mánaðar. Í þessari viku munu hins vegar berast uppgjör bandarískra fyrirtækja á borð við General Electric, sem oft er notað sem mælikvarði á hagkerfið í heild, Alcoa og Intel.


 

Greiningardeild Kaupþings telur líkur á því að einhver rekstrarfélaganna – til viðbótar við 365 – muni óska eftir afskráningu úr Kauphöll Íslands til þess að geta unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu fjarri opinberri umfjöllun bæði fjölmiðla og greiningardeilda.  Í Hálffimm fréttum greiningardeildarinnar nefnir hún þó ekki fyrirtæki, sem eru líkleg til þess að sækja um afskráningu.


 

Sterk fylgni er á milli hve skuldsett rekstrarfélögin eru og gengisþróunar hlutabréfa þeirra, að því er greiningardeild Kaupþings segir.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 203,0 milljörðum króna í lok júní og hækkaði um 12,9 milljarða í mánuðinum.


 

Nota farsíma eða Blackberry til að vera í sambandi við vinnuna


 

Hlutabréf hækkuðu í Evrópu í dag og segir Reuters fréttastofan að hugsanlegar sameiningar stórfyrirtækja í orkugeiranum hafi haft jákvæð áhrif á markaði auk þess sem olíuferð heldur áfram að lækka frá því fyrir helgi.


 

Evran komin undir 120 krónur


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 0,7% og er 4.362 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Til samanburðar þá stóð vísitalan í stað við hádegi.


 

Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu fimm mánuði ársins 2008 liggur nú fyrir.


 

Verkalýðsfélög í Þýskalandi hóta aðgerðum


 

Samningur Sjúkraliðafélags Íslands við Samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu (SFH) var samþykktur með meirihluta atkvæða í rafrænni atkvæðagreiðslu.


 

General Motors (GM) undirbýr nú uppsagnir þúsunda starfsmanna. Einnig hefur félagið tekið til athugunar hvort rétt sé að selja eða hætta framleiðslu fleiri tegunda, en Hummer deild fyrirtækisins er nú þegar til sölu. 


 

Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri nam 714 milljörðum króna í júní en var 368 milljarðar króna á sama tíma í fyrra.


 

Lánasjóður sveitarfélaga hefur ráðið Óttar Guðjónsson hagfræðing sem framkvæmdastjóra. Óttar hefur lokið meistaranámi í hagfræði frá Háskóla Íslands og meistaranámi í fjármálum frá London Business School.


 

Jákvæður gjaldeyrisjöfnuður bankanna jókst um 54,5 milljarða króna í júní síðastliðnum en hann var 837,8 milljarðar króna yfir mánuðinn.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,2% og er 4.289 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,6% og er  154,4 stig á sama tíma, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Undanfarinn hálfan mánuð hefur gengi krónu hækkað um 9% eftir að hafa náð sögulegum lægðum upp úr miðjum júnímánuði. „Ekki sér enn fyrir endann á þessu styrkingarferli,“ segir greiningardeild Glitnis og bendir á að krónan hefur styrkst um 0,6% frá opnun markaða.


 

Kostnaður Tryggingastofnunar vegna lyfja jókst um 14% miðað við sama tíma í fyrra, eða um 308 milljónir króna. Helstu ástæður eru aukin lyfjanotkun og lágt gengi íslensku krónunnar.


 

Gengisvísitalan er nú 154 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,9% frá opnun í morgun en 1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Marel Food Systems hefur opnað nýtt 9,500 fermetra framleiðsluhúsnæði í Nitra, Slóvakíu, sem styrkir verulega framleiðslugetu fyrirtækisins. Nú þegar starfa um það bil 120 manns á vegum Marel Food Systems í Nitra en gert er ráð fyrir að starfsmönnum fjölgi í 300 þegar framleiðslan nær hámarki.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] stendur nánast í stað frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:30 í 4.297 stigum.


 

Kínverska olíuleitarfyrirtækið China National Offshore Oil eygir nú möguleika á því að kaupa norska olíuleitarverktakann, Awilco Offshore ASA en kaupverðið mun að sögn Wall Street Journal vera um 2,5 milljarðar Bandaríkjadala.


 

Gistinætur á hótelum í maí síðastliðnum voru 117.300 sem er sambærilegt við maí 2007.


 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Iðnaðarráðuneytið hafa gert með sér samkomulag, sem undirritað var um helgina, um framkvæmd verkefna byggðaáætlunar 2008-2009 sem unnin verða á starfsstöðvum Nýsköpunarmiðstöðvar í Reykjavík, Vestmannaeyjum, Ísafirði og Höfn í Hornafirði.


 

Hlutabréf hækkuðu í Asíu í dag og voru það helst fjármálafyrirtæki annars vegar og tæknifyrirtæki hins vegar sem leiddu hækkanir dagsins að sögn Bloomberg fréttaveitunnar.


 

Hækkandi matvælaverð rætt á fundi G8 ríkja


 

 B&L hefur fengið í salinn til sín fyrsta X6 bílinn, sem er nýjasta afurð bæverska framleiðandans.


 

Sameinuðu Arabísku Furstadæmin hafa fellt niður skuldir Íraks upp á tæplega 7 milljarða Bandaríkjadala.


 

Kvikmyndin Hancock sem fjallar um misleidda ofurhetju, leikna af Will Smith, halaði inn 66 milljörðum Bandaríkjadala í síðustu viku í Bandaríkjunum og Kanada. Myndin var mest sótta kvikmyndin í N-Ameríku í vikunni.


 

Gestir á milli 13 og 14 þúsund


 

Mikilvægt að fara sparlega með olíu


 

Ráðamenn Bandaríkjanna og Japans stilla saman strengi


 

Hyundai, bílaframleiðandinn hefur tilkynnt að hann muni minnka sölumarkmið sín um sex prósent í Suður Kóreu. Ástæðan er sú að hátt olíuverð hefur dregið úr bílasölu að undanförnu. Hyundai er stærsti bílaframleiðandinn í Suður Kóreu.


 

Þessa dagana eru starfsmenn frá Orkustofnun, þau Jónas Ketilsson jarðhitasérfræðingur og Guðlín Steinsdóttir laganemi stödd í Níkaragva. 


 

Bjórsala hefur minnkað gríðarlega í kjölfar reykingabanns á Bretlandseyjum. Að sögn veitingamanna hafa þeir selt 175 milljón færri glös af bjór. Breska blaðið Guardian greinir frá þessu á heimasíðu sinni. Bjórsala var sérstaklega slæm yfir vetrartímann en hún minnkaði um níu af hundraði, frá nóvember til janúar, miðað við sama tímabil í fyrra. Reykingabannið lék léttvínssölu ekki eins grátt. Sala á léttvíni féll engu að síður um fjögur prósent. Sala á sígarettum hefur fallið um sex af hundraði frá því 1. júlí 2007 og hafa tveir milljarðar færri sígarettupakkar verið seldir frá 1.júlí 2007 til apríl 2008, miðað við í fyrra.


 

Laugavegurinn hefur fengið nýjan ábúanda


 

Líkurnar á því að lofsteinn rekist á jörðu á þessari öld eru einn á móti 5.000


 

Enskir háskólar safna fé hjá fyrrverandi nemendum


 

Global Property Guide


 

Líklega mun næsta verksmiðja Volkswagen verða staðsett í Alabama fylki í Bandaríkjunum. En samkeppni var á milli fylkja um að fá verksmiðjuna til sín.


 

Hugsanlega getur fyrirhuguð sala á Deutsche Postbank ekki gengið sem skyldi. Ástæður þess eru sagðar þær að kaupendur eru ekki tilbúnir að greiða jafnhátt verð væntingar seljenda standa til.


 

Efnahagsleg áhrif úrslitaleiksins á EM


 

Nýr staður á vegum Serrano veitingakeðjunnar var opnaður í vikunni á nýrri N1 bensínstöð á Bíldshöfða.


 

Fyrrverandi bankastjóri eins stærsta banka Austurríkis, Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft (Bawag),  hefur nú verið fangelsaður fyrir svik.


 

Pantanir á þýskum framleiðsluvörum hafa dregist saman í maímánuði, sjötta mánuðinn í röð. 


 

Nýskráningum fækkar þó milli ára


 

Rólegt var á hlutabréfamörkuðum í gær, föstudag. Velta með hlutabréf á Aðallista Kauphallar Íslands og hliðarmarkaðnum First North nam aðeins 1.099 milljónir króna. Það er minnsta dagsvelta síðan 9. ágúst 2006.


 

Dómari í Bretlandi hefur nú staðfest það með dómi að Pringles geti ekki verið kallaðar kartöfluflögur. Pringles er víðfrægt snakk sem hefur verið markaðssett sem kartöfluflögur um árabil.


 

Gera viðskiptavinum sínum kleift að greiða laun í öðru en krónum


 

Að leigja eða kaupa, þarna er efinn


 

BMW ætlar að verja einum milljarði dollara í fjárfestingar í Bandaríkjunum fram til ársins 2012.


 

Minnisblað kennslustjóra lekur út


 

Tata-fyrirtækjaveldið í Indlandi á sér ekki ýkja langa sögu. Stofnandi þess er Jamshedji Tata sem fæddist 3. mars 1839 í Navsari, litlum bæ í suðurhluta Gujarat héraðs.


 

Margt þykir benda til þess að Ford ætli að selja frá sér Volvo þrátt fyrir yfirlýsingar um annað.


 

Fjárfestingarbankinn Goldman Sachs hefur birt skýrslu um evrópska bankageirann.


 

Af nógu að taka þegar kemur að ríkiseignum


 

Markaðir voru lokaðir vestanhafs í dag þar sem Bandaríkjamenn halda í dag upp á þjóðhátíðardag sinn eins og venja er 4. júlí.


 
Innlent
4. júlí 2008

Engin áhætta tekin

Fyrirtæki fylgjast betur með útistandandi kröfum


 

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) hefur ákveðið að flytja höfuðstöðvar félagsins að Síðumúla 24 í Reykjavík.


 

Í nýrri skýrslu sem sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sendi frá sér í dag kemur fram að nefndin telur íslenska hagkerfið gott og sveigjanlegt þó á því megi finna ýmsa galla.


 

Hlutabréf lækkuðu í Evrópu í dag og segir fréttavefur Reuters að skýrsla greiningadeildar bandaríska fjárfestingabankans Goldman Sachs um að evrópskir bankar þyrftu að afla sér verulegs fjármagn á næstunni hafi haft hvað mest áhrif á markaði í dag.


 

Ríkislögreglustjóri hefur gefið út ákæru á hendur Jóni Ólafssyni, athafnamanni, fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum.


 

Hefur veikst um 21,9% frá áramótum


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,7% í vikunni og er 4.295 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Ekki mikil breyting á fjölda samninga en meðalvelta eykst nokkuð


 

Seðlabankinn lítur mun dekkri augum á framtíðina en sérfræðingar á fjármálamarkaði, sérstaklega þegar horft er til hagvaxtar næstu þrjú árin.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] stóð í stað við lok markaða og var í lok dags 4.295 stig.


 

Á blaðamannafundi Seðlabankans í gær var Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans spurður út í viðhorf almennings til Seðlabankans sem mælst hefur fremur neikvætt síðustu misseri.


 

Telur ekki að bankarnir hafi átt þátt í gengisfalli


 

Í tilkynningu til Kauphallarinnar í dag kemur fram að Birkir Baldvinsson hefur sagt sig úr varastjórn Spron frá og með deginum í dag.


 

Robert Wade er sagður hafa mjög rangt fyrir sér um íslenskt efnahagslíf í grein Friðiks Más Baldurssonar, prófessors við Háskólann í Reykjavík og Richard Porter, prófessors við London Business School, í grein sem birtist í Financial Times í dag.


 

Nyhedsavisen, sem er í eigu  danska fjárfestisins Morten Lunds (51%)  og Stoða Invest (49%) - sem er í eigu helstu eigenda Baugs - vantar nauðsynlega fjármagn á bilinu 1,6 til tveggja milljarða íslenskra króna til þess að haldi úti rekstri blaðsins út þetta ár.


 

Breskur prófessor sagði í vikunni sterkan orðróm um stjórnarslit hér á landi


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,4% og er 4.314 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,5% og er 155,7 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Danska lánatryggingarfyrirtækið Euler Hermes veitir þeim birgjum sem selja dönsku raftækjakeðjunni Merlin ekki lengur tryggingu fyrir að þeir fái greiðslu vegna vantrúar á fjárhagslega burði Merlin, að því er fram kemur í frétt Børsen sem fjallar um það í opnugrein hvernig lausafjárkreppan geti sett dönsk fyrirtæki í íslenskri eigu í erfiðar aðstæður.


 

Umsvifum Baugs á Íslandi lokið


 

Lægstbjóðanda var óheimilt að lagfæra hæfi og fjárhagsstöðu eftir opnun tilboða


 

Gengisvísitalan er nú 156 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,3% frá opnun í morgun en 2,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Davíð segir bankann ekki vera að tala niður fasteignaverð


 

Sænski seðlabankinn hækkaði stýrivexti í gær. Þeir eru nú 4,5% og hafa ekki verið hærri í 12 ár.


 

Lítil velta með hlutabréf


 

Demóklesarsverð hangir yfir hagkerfinu


 

EJS hefur tekið til sölu GSM síma. Samkvæmt fréttatilkynningu frá félaginu eru símarnir með Windows Mobile stýrikerfi. Notendur símanna geta þannig t.d. sent og sótt tölvupóst og haldið utan um netfanga- og símanúmeralista sem er samræmdur milli síma og tölvu. Auk þess veitir Windows Mobile stýrikerfið aðgang að skoðun og vinnslu á skjölum úr öllum Microsoft Office forritum.


 

Flókin áhættulíkön ráða verðmyndum skuldatryggingaálags


 

Segir Jón Sigurðsson, forstjóri Stoða


 

Hlutabréfamarkaðir ýmist hækkuðu eða lækkuðu í Asíu í dag en þetta er fjórða vikan í röð sem MSCI Kyrrahafsvísitalan hefur lækkað í lok vikunnar.


 

Lánsfjárskrísan hefur leitt til aukins tryggingasvindls í Bretlandi, samkvæmt frétt Telegraph. Flóðbylgja tilfella þar sem fólk sviðsetur slys til að afla sér fjár hefur gengið yfir, og hefur þessum tilfellum fjölgað um 70% á þremur árum.


 

Seljandi hlutarins er Styrkur Invest sem er í meirihlutaeigu Gaums.


 
Innlent
4. júlí 2008

Einfaldara Ísland?

?Áætlanir ráðuneytanna eru flestar ekki mjög metnaðarfullar,? segir SA.


 

Ráðherrar frá aðildarríkjum EFTA funduðu í Lugano í Sviss


 

Evrópski seðlabankinn hækkar stýrivexti


 

Baugur Group mun í dag tilkynnna um flutning fyrirtækisins til Bretlands, að því er fram kemur í Daily Telegraph í dag.


 

Breska byggingafyrirtækið Barratt Developments lokaði í dag sex útibúum sínum og fækkaði störfum um 1.000. Þetta er gert til að bregðast við hruni í eftirspurn eftir nýju húsnæði.


 

„Staðan er einfaldlega þessi: Evrópska lyfjaverslunin, sú stefna sem ESB hefur markað sér, er haftaverslun, í raun væg útgáfa að einokunarversluninni sem Íslendingar bjuggu hér við í eina tíð. Við erum með fákeppni og alltof hátt verð. Það væri í sjálfu sér ekki flókið mál að opna lyfjamarkaðinn ef við værum ekki hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, en vegna þess að við þurfum að fara eftir þessum evrópureglum þá er það mjög flókið mál,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðisráðherra, í helgarviðtali Viðskiptablaðsins.


 

Lægri stýrivextir myndu ekki lækka gengi krónunnar og því ætti Seðlabankinn að nýta tækifærið og byrja að lækka vexti sem fyrst, að sögn Kristínar Pétursdóttur, forstjóra Auðar Capital. Þetta kemur fram í frétt Rúv. Seðlabanki Íslands ákvað í dag að halda stýrivöxtum óbreyttum í 15,5%, líkt og margir áttu von á. Hún segir í samtali við Rúv að lausafjárkreppan dugi til að hægja á efnahagslífinu. Þeir sem á annað borð fái lán fái þau á gríðarháum vöxtum. Kristín segir í frétt Rúv að hér ríki sérstakt ástand, þar sem markaður með vaxtamunarviðskipti sé nánast óvirkur. Það þýði að þó Seðlabankinn myndi lækka vexti, þá myndi það líklega engin áhrif hafa á gengi krónunnar til lækkunar eins og það myndi gera, ef markaðir væru eðlilegir.


 

Geysir Green Energy (GGE) hefur ekki lokið greiðslu á hlutafjáraukningu í Enex. Hlutafjáraukningin á að greiðast í þremur hlutum og síðasti hluti greiðslu Reykjavík Energy Invest, um 200 milljónir samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, hefur verið greiddur.


 

Hlutabréfamarkaðir sveifluðust nokkuð upp og niður í þær rúmu þrjár klukkustundir sem opið var á Wall Street en markaðir lokuðu fyrr en venjulega (kl. 17 að íslenskum tíma) líkt og venja er daginn fyrir þjóðhátíðardag þar í landi en hann verður haldinn hátíðlegur á morgun, 4. júlí.


 

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar leggur til við bæjarstjórn Reykjanesbæjar að Norðuráli verði veitt leyfi fyrir byggingu álvers og tengdra mannvirkja í Helguvík.


 

Segja íslenska hagkerfið hafa kólnað hratt


 

Lækkun á Norðurlöndunum


 

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir í leiðara fréttabréfs samtakanna að kjarasamningarnir sem undirritaðir voru í febrúar síðastliðinn hafi verið gerðir á þeim forsendum að kaupmáttur launa héldist og verðbólga færi lækkandi.


 

Úr leiðara fréttabréfs Samtaka atvinnulífsins


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 156,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,7% frá opnun í morgun en 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Í skýrslu SA um fjölmyntavæðingu atvinnulífsinssegir að Lífeyrissjóðirnir íhugi nú að veita lán í erlendri mynt


 

Kauphöll Íslands hefur lokið rannsókn sinni á hvort Landsbankinn hafi búið yfir meiri upplýsingum en aðrir fjárfestar 19. júní,  daginn sem tilkynnt var um umfangsmiklar breytingar á Íbúðalánasjóði.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,3% í dag og stendur við lok markaða í 4.296 stigum samkvæmt markaðsvakt Mentis.


 

Einhugur var í nefnd Samtaka Atvinnulífsins um að græða ætti götu þess að viðskipti og notkun eða tenging við gjaldmiðla gæti þróast óhindrað á þann hátt sem markaðsaðilar telja hagkvæmast hverju sinni. Fjölmyntavæðingin verði knúin áfram af eftirspurn eða þörfum atvinnulífsins og heimilanna.


 

SFR og RARIK hafa skrifað undir nýjan kjarasamning.


 

Maritech hlaut í gær verðlaun og viðurkenningu Microsoft á Íslandi fyrir bestan árangur í sölu og dreifingu á Microsoft Dynamics NAV, áður Navision.


 

Í könnun sem Capacent Gallup vann fyrir Samtök atvinnulífsins (SA) kemur fram að um 76% stjórnenda 400 í stærstu fyrirtækjum landsins telji aðstæður í efnahagslífinu vera frekar eða mjög slæmar. 22% telja aðstæður hvorki góðar né slæmar en einungis 2% svarenda telja þær góðar.


 

Ingi Fjalar Magnússon hefur tekið við starfi þróunarstjóra hjá Applicon. Meðal helstu verkefna hans er umsjón með þróunarverkefnum Applicon og að stýra nýstofnaðri verkefnastofu fyrirtækisins.


 

Atvinnuleysi í Bandaríkjunum mældist 5,5% í júnímánuði og helst óbreytt milli mánaða.


 

Kreditkortavelta heimila var 13,0% meiri í janúar – maí 2008 en á sama tíma í fyrra. Debetkortavelta jókst um 0,9% á sama tíma.


 

stýrivextir hækkaðir í 4,25%


 

Eftir algera ládeyðu í jöklabréfaútgáfu frá febrúarlokum hefur ný útgáfa loks litið dagsins ljós, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,6% og er  4.258 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nemur 1,2 milljarði króna.


 

Kauphöllin á Ísland hefur ákveðið að fella niður viðskipti með skuldabréfaflokk RIKB 08 1212 sem urðu á verðinu 96,31 kl. 13:34:37 CEST.


 

90 störf verða til með kísilverksmiðjunni


 

Nordea, stærsti banki Norðurlandanna, telur að Seðlabanki Íslands muni ekki hækka stýrivexti frekar, þrátt fyrir mikla verðbólgu.  Og telur líkur á stýrivaxtalækkun í lok árs, að því er fram kemur í frétt Dow Jones.


 

Gengisvísitalan er nú 159,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,2% frá opnun í morgun en 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Gengi króna hefur verið stöðugt það sem af er stýrivaxtaákvörðunardags. Seðlabankinn ákvað í dag að halda stýrivöxtum óbreyttum í 15,5%, líkt og greiningardeildir bjuggust við.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1,2% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:30 í 4.258 stigum.


 

kynnt fljótlega fyrir fjárfestum


 

og þá sérstaklega í Skandinavíu


 

Forsvarsmenn Geysis Green Energy (GGE) og Reykjavík Energy Invest (REI), dóttufélags Orkuveitu Reykjavíkur, eiga nú í viðræðum um framtíð Enex. GGE á 73,1% í Enex og REI á 26,5%. Aðrir eiga minna.


 

umfjöllun á vef Samtaka atvinnulífins


 

tekjur minnka og Wall Street telur líkur á gjaldþrotum


 

Fyrirhugað er að setja nýjan íslenskan bjór á markað í lok þessa mánaðar. Bjórinn heitir Gullfoss og er framleiddur af nýlega stofnuðu brugghúsi sem heitir Ölgerð Reykjavíkur.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir júní 2008 nam útflutningur 38,3 milljörðum króna og innflutningur 39,2 milljörðum króna.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að breyta ekki stýrivöxtum og verða þeir áfram 15,5%.


 
Erlent
3. júlí 2008

Lækkun í Asíu

Hlutabréf lækkuðu í Asíu í dag og lækkaði MSCI Kyrrahafs vísitalan um 1,2%. Vísitalan hefur nú lækkað um 4,4% síðustu fimm daga og reyndar ekki verið lægri frá því um miðjan mars að sögn Bloomberg fréttaveitunnar.


 

Framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur þögull sem gröfin


 

90 störf verða til með byggingu nýrrar verksmiðju í Helguvík


 

Landic Property vinnur í að ganga frá lausum endum vegna sölu á Keops Development


 

Fátt bendir til þess að válynd veður séu í þann mund að lægja


 

General Motors (GM) þurfa að útvega um 15 milljarða Bandaríkjadala af nýju fjármagni til að hressa upp á greiðslugetu félagsins, að sögn Merrill Lynch. Merrill Lynch segir að gjaldþrot sé ekki óhugsandi, samkvæmt frétt Reuters.


 

Eimskip CTG, norski armur Eimskips, hóf í fyrra tilraunasiglingar frá Nýfundnalandi í Kanada til Rússlands og Evrópu með frysta rækju og loðni. Eftirspurn eftir slíkum flutningum er sérstaklega mikil frá maí og fram í október, að því er segir í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Verðþróun SPRON, Existu og Kaupþings frá því tilkynnt var um yfirtöku


 

Lækkun varð á Bandaríkjamarkaði í dag. Dow Jones vísitalan hefur nú lækkað um 20% frá því í október, samkvæmt frétt Bloomberg.


 

Heildarvelta allra félaga í Kauphöllinni á öðrum ársfjórðungi nam 350 milljörðum króna. Af þeirri upphæð nam velta með bréf í Kaupþingi, Glitni og Landsbankanum tæpum 240 milljörðum, eða um 67% af heildarveltunni.


 

Eimskipafélagið [HFEIM] hefur selt flestar eignir Innovate, kæli- og frystigeymslufyrirtækið sem það ákvað nýverið að afskrifa að fullu fyrir 74,1 milljón evra, til breskra fyrirtækja. Stobart Group keypti kælisvið þess að mestum hluta og Yearsley Group keypti frystisviðið.


 

Samtök atvinnulífsins (SA) segja Skipulagsstofnun í fjölmörgum dæmum hafa að því er virðist farið út fyrir lögbundið hlutverk sitt á undanförnum misserum. Þetta kemur fram í frétt á vef SA.


 

Hlutabréf lækkuðu undir lok dags í Evrópu en höfðu hækkað við opnun markaða í morgun. Hlutabréfavísitölur á Norðurlöndunum hækkuðu þó í dag.


 

Gengisvísitalan var 159,4 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,6% frá opnun í morgun en 1 % frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra hefur skipað Úlfar Lúðvíksson, skrifstofustjóra sýslumannsembættisins í Reykjavík og staðgengil sýslumanns, sem sýslumann á Patreksfirði frá og með 15. júlí 2008.


 

„Það er ekki flugufótur fyrir þessu,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, þegar hún er spurð út í þau ummæli Roberts Wade, prófessors við London School of Economics, að sterkur orðrómur sé um það á Íslandi að Samfylkingin muni slíta samstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og knýja fram kosningar.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,3% og er 4.307 stig í lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Verksmiðjuframleiðsla í Bandaríkjunum jókst lítið milli mánaða í maí og þykir það að sögn Bloomberg fréttaveitunnar gefa til kynna nokkur merki um samdrátt.


 

Tvær tilkynningar um hópuppsagnir bárust Vinnumálastofnun í júnímánuði og snúa bæði tilvikin að flugi og flugþjónustu.


 

Farþegar sem fóru um Keflavíkurflugvöll í júní voru 2,8% færri en á sama tíma í fyrra. Fjöldi farþega í júní var 250.000. Samkvæmt frétt Ferðamálastofu um málið munar mestu um fækkun áfram- og skiptifarþega (e. transit).


 

Myndbandaleigukeðjan Blockbuster hefur dregið yfirtökutilboð sitt í raftækjasmásölukeðjuna Circuit City til baka. Tilboð Blockbuster hljóðaði upp á meira en milljarð Bandaríkjadala.


 

Pappírsframleiðandi hættir að selja Zimbabwe pappír í seðla


 

Iðnaðarráðherra hefur staðfest tillögur Orkuráðs um styrki úr Orkusjóði til rannsókar- og kynningarverkefna fyrir árið 2008. Styrkirnir eru veittir verkefnum sem beinast að nýtingu innlendra orkugjafa og hagkvæmri orkunotkun.


 

Breska flugfélagið British Airways (BA) tilkynnti í dag um kaup félagsins á franska flugfélaginu L'Avion fyrir um 54 milljón Sterlingspund (um 8,4 milljarðar ísl.króna).


 

Breska vöruflutningafyrirtækið Stobart Group hefur keypt hluta af starfsemi Innovate, sem er kæli- og frystigeymslufyrirtækiðsem Eimskip [HFEIM] afskrifaði nýverið að fullu fyrir 74,1 milljón evra, að því er erlendir fjölmiðlar segja frá.


 

Bandaríski kaffihúsarisinn Starbucks tilkynnti í gær að keðjan hyggst loka á milli 5-600 kaffihúsum til viðbótar við þau 100 kaffihús sem keðjan hefur nú þegar lokað víðs vegar um Bandaríkin á síðustu 12 mánuðum að sögn Reuters fréttastofunnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,4% og er 4.310 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,4% og er 158,2 stig.


 

Breska verslunarkeðjan Marks & Spencer gerðist boðberi válegra tíðinda í morgun en gengi hlutabréfa í fyrirtækinu hrundu í kjölfar birtingar afkomuviðvörunar vegna fyrsta fjórðungs.


 

Gengið hefur verið frá samkomulagi um að Þór Sigþórsson, forstjóri Encode - Íslenskra lyfjarannsókna, kaupi fyrirtækið af Íslenskri erfðagreiningu og tók hann við rekstrinum í gær.


 

„Þetta er fullkomlega úr lausu lofti gripið,“ segir Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra um þau ummæli Roberts Wade, prófessors við London School of Economics, að sterkur orðrómur sé um það á Íslandi Samfylkingin muni slíta samstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og knýja fram kosningar.


 

Gengisvísitalan er nú 159,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,8% frá opnun í morgun en 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,9% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:45 í 4.330 stigum.


 

Indverska lyfjafyrirtækið Glenmark Pharmaceuticals tilkynnti í morgun að félagið hefði gert samning við Actavis og pólska fyrirtækið Biovena um að yfirtaka sjö samheitalyf til dreifingar í Póllandi.


 

Eigendur Bráðar, rekstrarfélags Veiðimannsins í Hafnarstræti hafa ákveðið að loka versluninni á haustmánuðum. 


 

Hlutabréf hafa hækkað í Evrópu það sem af er degi og eru það helst bankar og fjármálafyrirtæki sem leiða hækkanir dagsins að sögn Reuters fréttastofunnar.


 

Mikill samdráttur varð í sölu á svonefndum lúxusbílum í júnímánuði miðað við sama mánuð í fyrra.


 

Hlutabréf héldu áfram að lækka í Asíu í dag og lækkaði MSCI Kyrrahafs vísitalan um 1,3%. Þetta er í níunda skipti á 10 dögum sem vísitalan lækkað að sögn Bloomberg fréttaveitunnar.


 

Seðlabanki Bandaríkjanna hefur boðið út skammtímalán fyrir alls 75 milljarða dollara til að bæta lausafjárstöðu fjármálafyrirtækja. Alls bárust tilboð fyrir 91milljarð dollara frá 77 aðilum, að því er kom fram hjá Seðlabankanum sjálfum.


 

Þriðji ársfjórðungur fór ekki vel af stað. Rétt eins og ársfjórðunginn á undan héldu látlausar olíuverðshækkanir og frekari afskriftir fjármálafyrirtækja vegna vandræða á húsnæðismarkaði áfram að setja mikinn þrýsting á hlutabréfaverð víðs vegar í heiminum.


 

Erlendir fjárfestar hafa sýnt á því áhuga að kaupa hlut í ENEX, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, og er einkum rætt um hluti Geysir Green Energy í því sambandi, en GGE á 73,1% í félaginu á móti REI, sem á 26,5%. Ekkert tilboð hefur hins vegar verið lagt fram og mun einkum vera um óformlegar þreifingar að ræða.


 

 „Í ljósi mikillar óvissu væri ekki óskynsamlegt að halda vöxtum óbreyttum, efnahagslífið er farið að sýna skýr merki um samdrátt,“ segir Gunnar Haraldsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar. Seðlabankinn mun tilkynna og rökstyðja stýrivaxtaákvörðun sína í fyrramálið.


 

Fjármálaráðherra Bretlands, Alistair Darling, hefur lagt fram tillögur til að vernda sparifjáreigendur fyrir vandræðum sem fjármálastofnanir gætu hugsanlega lent í. Með þessu er gerð tilraun til að auka traust á banka eftir að Northern Rock-bankinn var þjóðnýttur í september á síðasta ári.


 

Hlutabréf í Bandaríkjunum hækkuðu í viðskiptum dagsins, en meðal jákvæðra tíðinda voru afkomutölur General Motors, sem sýndu minni sölusamdrátt en vænst hafði verið.


 

Robert Wade hefur komið til Íslands oftar en einu sinni


 

Norska viðskiptablaðið stendur fyrir keppni milli fjögurra stærstu fjármálafyrirtækja landsins um hvert þeirra nær að velja besta eignasafn verðbréfa yfir ákveðið tímabil. Verðbréfasvið Glitnis í Noregi sigraði að þessu sinni, undir forystu Bengt Jonassen.


 

Eftir að í ljós kom við endurútreikninga á framleiðslutölum fyrir síðasta fjórðung ársins 2007 að hagvöxtur hefði verið enginn, er ljóst að kreppan hefur hreiðrað um sig í Danmörku.  Á fyrsta fjórðungi þessa árs var hagvöxtur í Danmörku jafnframt neikvæður um 0,6%. Hin tæknilega skilgreining á kreppu er neikvæður vöxtur tvo fjórðunga í röð. Greint er frá þessu á epn.dk.


 

„Við erum mjög ánægðir með að stjórnir félaganna séu búnar að komast að þessari niðurstöðu. Það eru nokkrir fyrirvarar, og ekkert breyst hvað það varðar,“ segir Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings á Íslandi í samtalið við Viðskiptablaðið í tilefnisameiningar Kaupþings og Spron sem tilkynnt var um fyrr í dag.


 

Segir Guðmundur Hauksson, forstjóri Spron


 

Ekki verður greitt fyrir eigin hluti Spron


 

Í tilkynningu til Kauphallarinnar vegnasameiningar Kaupþings og Spron kemur fram að samruninn er háður samþykki hluthafafundar Spron og Fjármálaeftirlitsins.


 

Kaupþing yfirtekur eignir og skuldir Spron


 

Fyrrverandi forstjóri rússneska olíurisands Yokos, á nú yfir höfði sér nýjar ákærur rússneskra yfirvalda en Khodorkovsky afplánar nú átta ára dóm í Rússlandi fyrir skattsvik, fjárdrátt og bókhaldsmisferli.


 

Hlutabréf lækkuðu talsvert í Evrópu í dag og hafa það sem af er degi einnig lækkað í Bandaríkjunum.


 

Hefur styrkst um rúm 5% á viku


 

Á hluthafafundi 365 [365] sem haldinn var í dag voru hluthafar sem fara með 88,5 % atkvæða mættir til fundarins.


 

Century Aluminium lækkaði um 7,9% - líkt og sjá má í töflunni hér til hliðar - og sjö daga lækkun nemur 12,5% og Exista lækkaði um 7,5%, sjö daga lækkun félagsins nemur 15,5%.


 

66°Norður opnar nýja 300 fermetra sérverslun í Nørreport í haust auk þess sem fyrirtækið mun opna verslun í Magasin du Nord í Árósum.


 

Deilur hafa valdið töfum á endurbyggingu Tvíburaturnanna svokölluðu (World Trade Center) í New York og nú liggur ljóst fyrir að ekki verður búið að reisa nýja byggingu fyrr en um miðjan næsta áratug að sögn Reuters fréttastofunnar.


 

Verðbólga meðal OECD ríkjanna mældist 3,9% í maí og hækkar milli mánaða er 12 mánaða verðbólga í apríl mældist 3,5%.


 

Nú þegar helmingur ársins er liðinn er veltan á árinu orðin 4.290 milljarðar og er það 31% meiri velta en á síðari hluta síðasta árs, að því er fram kemur í frétt frá Kauphöllinni.


 
Innlent
1. júlí 2008

Exista fellur um 8%

Félagið leiðir lækkanir dagsins


 

Markaðsverðbréf námu í lok maí 7.328 milljörðum króna og lækkuðu um 147 milljarða milli mánaða.


 

Heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða voru 698 milljarðar í lok maí og höfðu dregist saman um tæpa 7 milljarða króna í mánuðinum.


 

Ný skýrsla Vinnumálastofnunar gerir ráð fyrir að meðalatvinnuleysi ársins 2008 verði um 1,3%.


 

Vaxandi spenna á milli Ísrael og Íran hefur valdið því að olíuverð hefur hækkað nokkuð í gær og í dag að sögn Reuters fréttastofunnar.


 

Helstu hlutabréfavísitölur í Evrópu eru rauðar það sem af er degi. Danska vísistalan OMXC hefur lækkað um 1,9%, norska vísitalan OBX hefur lækkað um 1,5% og sænska vísitalan OMXS hefur lækkað um 2,5%, samkvæmt upplýsingum Euroland.


 

Íslenskir fjárfestar undir forystu Jónasar Tryggvasonar hafa fest kaup á apótekarakeðjunni Salve í Úkraínu. Samkvæmt tilkynningu frá MP Fjárfestingabanka, sem hafði milligöngu um viðskiptin, er um að ræða keðju 20 apóteka í Vestur-Úkraínu.


 

Samningar um kaup fasteignafélagsins Landic Property á eignum TM í gömlu Morgunblaðshöllinni og í TM húsinu þar við hliðina á í Aðalstræti voru undirritaðir um helgina. Með kaupunum á Landic Property stærstan hluta húsanna tveggja.


 

Gengisvísitalan er nú 161,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,2% frá opnun í morgun en 0,5% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

[OMXI15]Úrvalsvísitalan  hefur lækkað um 1,9% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:40 í 4.294 stigum.


 

Í apríl barst Samkeppniseftirlitinu erindi frá Tax Free á Íslandi um meinta misnotkun Global Refund á Íslandi á markaðsráðandi stöðu samkvæmt samkeppnislögum.


 

Stjórn Listahátíðar í Reykjavík hefur ráðið Jóhönnu Vigdísi Guðmundsdóttur í stöðu framkvæmdastjóra Listahátíðar í Reykjavík. Umsóknarfrestur um stöðuna rann út 26. maí sl. Tuttugu og þrjár umsóknir bárust um starfið.


 

Tvö jafnstór viðskipti voru með Kaupþing [KAUP] og Landsbankann [LAIS] í morgun eða 2,3 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum Markaðsvaktar Mentis.


 

Stimpilgjöld vegna lána til fasteignakaupa á fyrstu eign verða afnumin í dag, 1.júlí.


 

Stjórnendur Sterling hafa ákveðið að grípa til mikilla niðurskurðaraðgerða, bæði með lokun flugstarfsstöðva, niðurskurðar í sætaframboði og verulegri fækkun starfsfólks, sem til samans eiga að lækka árlegan rekstrarkostnað félagsins um meira en 100 milljónir danskra króna, eða 1,7 milljarða íslenskra króna.


 

Embætti talsmanns neytenda er þriggja ára í dag en embættið var sett á laggirnar þann 1. júlí árið 2005.


 

Heildarverðmæti seldra framleiðsluvara árið 2007 var 396 milljarðar króna sem er aukning um tæpa 40 milljarða króna frá árinu 2006 og 9,3% aukning að raungildi.


 

Viðskiptaráðherra mun skipa nefnd sem mun hafa það hlutverk að kanna stöðu fjármálalæsis hér á landi, meta þörf á aðgerðum til að bæta þekkingu almennings á vörum og þjónustu fjármálafyrirtækja, og gera tillögur í framhaldi af því.


 

Þeir sem ferðast til útlanda geta frá og með deginum í dag haft meðferðis þegar þeir koma aftur til landsins varning að verðmæti allt að 65 þúsund krónur í stað 46 þúsund áður.


 

Hlutabréf lækkuðu í Asíu í dag og lækkaði MSCI Kyrrahafsvísitalan um 0,4%.


 

Öðrum ársfjórðungi lauk í gær, en á tímabilinu lækkaði Úrvalsvísitalan um 13% og stóð í 4.377 stigum við lokun markaða í gær. Lækkunin er í meiri takt við það sem hefur átt sér stað á öðrum norrænum hlutabréfamörkuðum á fjórðungnum.


 

Útflutningur á áli ríflega tvöfaldaðist í milli ára í maímánuði og fór úr tæpum 35 þúsund tonnum í tæp 75 þúsund tonn, en þessi aukning átti stóran þátt í því að vöruskiptajöfnuður batnaði verulega í mánuðinum.


 

Fjárfestingar í hrávörum eru engin nýlunda, þær eru elsta verslunarvara heims. Hrávörur hafa, af mörgum ástæðum, hækkað gríðarlega í verði að undanförnu og þá má helst nefna mikla umframeftirspurn og skort.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.