*

laugardagur, 11. júlí 2020
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ágúst, 2010

 

Hæstiréttur staðfesti í dag úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur um að bú Stefáns Hilmarssonar, fjármálastjóra 365 fjölmiðlasamsteypunnar og fyrrverandi fjármálastjóra Baugs, verði tekið til gjaldþrotaskipta.


 

Tíuprósent bandarískra banka er enn í hættu og fjölgar síðan í upphafi árs


 

N1 er í sjálfskuldarábyrgð upp á 9,2 milljarða vegna lána til BNT


 

Haraldur Flosi Tryggvason, stjórnarformaður Orkuveitunar, segir að viðbrögð lánadrottna við gjaldskrárhækkunum séu jákvæð. Viðræður eftir hækkanir eru nú á frumstigi.


 

Vinnumálastofnun greiðir rúmlega 1,5 milljarða króna í atvinnuleysistryggingar fyrir tímabilið 20. júlí til 19. ágúst. Greitt verður til rúmlega 12.700 einstaklinga.


 
Erlent
31. ágúst 2010

Gullverð ríkur upp

Hækkanir á gulli virðast hafa farið fram úr þeim væntingum sem markaðssérfræðingar gerðu í fyrra. Samt var búist við miklum hækkunum og að gullúnsan færi vel yfir 1.000 dollara snemma í sumar. Það hefur gengið eftir og gott betur og nú stendur „spot” verðið í rúmlega 1.247,34 dollurum á únsu og hefur rokið upp um 10 dollara á markaði í dag.


 

Eignarhaldsfélagið Farice ehf og dótturfélag þess Farice hf hafa að undanförnu unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu félaganna í samvinnu við stærstu kröfuhafa og hluthafa.  


 

Flestir ánægðir með borgarstjórann í Reykjavík


 

Hagvísar í Bandaríkjunum valda áhyggjum út um allan heim


 

getur einungis innheimt skráningargjöld vegna ákvæða í lögum


 

Breiðablik fær um 10% af 95% kaupverðsins á Gylfa Þór Sigurðssyni í sinn hlut


 

Virði raforkusamninga við stóriðju lækka um 4 milljarða króna


 

enn eitt áfallið fyrir Reykjanesbæ


 

Ríkisendurskoðun gagnrýnir ráðstöfun Keilis ehf. á Reykjanesi á 685,7 milljóna króna framlagi úr ríkissjóði sem átti að renna til frumgreinakennslu.


 

Fyrirhuguðum gjaldskrárhækkunum Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið frestað um mánuð og taka gildi 1. nóvember en ekki 1. október . Er það gert vegna athugasemda Orkustofnunnar en breytingar á gjaldskrá á dreifiveitum skal tilkynna til stofnunarinnar tveimur mánuðum áður en hækkanir taka gildi.


 

Hagnaður Íslandssjóða hf. eftir skatta var 124 milljónir króna á fyrri helmingi árs samanborið við 164 milljónir króna á sama tímabili í fyrra. Íslandssjóðir hf rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Félagið er dótturfélag Íslandsbanka.


 

Væntingavísitala Gallup hækkaði um tæplega 3 stig í ágúst frá fyrri mánuði. Hún stendur nú í 69,9 stigum og er það hæsta gildi hennar frá því fyrir hrun. Frá bankahruni hefur vísitalan mælst að meðaltali um 40 stig og segir Greining Glitnis að augljóslega sé mun bjartara yfir landanum nú en undanfarin misseri. Það komi ekki á óvart enda bendi margt til þess að botninum sé náð. Undanfarið hafi staða vinnumarkaðarins færst til betri vegar, verðbólga hjaðnað, krónan styrkst, vextir lækkað og kaupmáttur launa aukist.


 

Dr. Seiichiro Yonekura hélt erindi á fundi Viðskiptaráðs


 

Seðlabanki Íslands hóf gjaldeyriskaup í dag með það að markmiði að styrkja gjaldeyrisforðann. Keypti bankinn 1,5 milljónir evra á millibankamarkaði með gjaldeyri. Ef miðað er við að gengi evrunnar sé 153 er andvirði kaupanna í krónum tæplega 230 milljónir íslenskra króna. Óttast var að gjaldeyriskaup seðlabankans myndi veikja gengi krónunnar.  Áhrifin eru samt ekki veruleg og hefur gengisvísitalan lækkað um 0,4% það sem af er degi.


 

Í júlímánuði voru fluttar út vörur fyrir tæpa 44,0 milljarða króna og inn fyrir 39,3 milljarða króna. Vöruskiptin í júlí voru því hagstæð um 4,6 milljarða króna.


 

Bretar og Hollendingar eru þær þjóðir sem fá hvað fæsta lögbundna frídaga á ári hverju, eða aðeins 8 daga.


 

Erlendar skuldir þjóðarbúsins námu tæpum 14 þúsund milljörðum í lok annars ársfjórðungs. Erlendar eignir námu rúmum 8 þúsund milljörðum króna og  var hrein staða við útlönd neikvæð um 5.700 milljarða króna í lok ársfjórðungsins. Seðlabankinn birtir tölur yfir erlendar eignir og skuldir þjóðarbúsins í dag.


 

Jóhannes Jónsson, kenndur við Bónus, segist ekki vera sáttur við að yfirgefa Haga en eins ogtilkynnt var fyrir stunduhefur hann látið af störfum hjá Högum. Samningur þar að lútandi milli Arion banka hf og Jóhannesar Jónssonar var undirritaður í dag.


Kaupir nokkrar búðir úr samstæðunni en fellur frá forkaupsrétti.


 

Lætur af störfum seð aðstoðarseðlabankastjóri bandaríska seðlabankans á miðvikudaginn


 

Bein fjárfesting Íslendinga erlendis, mælt í flæði fjármagns, á árinu 2009 nam alls um 555 milljörðum króna. Mest var fjárfest í Bretlandi, eða fyrir um 262 milljarða króna.


 

Bein fjárfesting (flæði) erlendra aðila á Íslandi nam um 8,4 milljörðum króna á árinu 2009 samanborið við 80,7 milljarða á árinu 2008.


 

Viðskiptajöfnuður mældist óhagstæður um 9 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi samanborið við rúmlega 18 milljarða króna óhagstæðan jöfnuð á fjórðungnum á undan.


 

GBI hækkaði um 0,8% í dag ? hefur hækkað um 4,5% á einum mánuði


 

Hagnaður eignarhaldsfélagsins Smáralind nam tæpum 255 milljónum króna á fyrri hluta árs. Á sama tímabili í fyrra var tap félagsins rúmur milljarður króna.


 

Tekjurnar breytast lítið á milli ára ? rekstrarhagnaður sömuleiðis lítið breyttur


 

Hækkun vísitölu neysluverðs af völdum gjaldskrárhækkun Orkuveitunnar mun á næstu mánuðum hægja á hjöðnun verðbólgunnar en ekki koma í veg fyrir hana, að mati Greiningar Íslandsbanka. Í morgunkorni Greiningarinnar segir að enn megi reikna með því að verðbólgan nái verðbólgumarkmiði Seðlabankans snemma á næsta ári. Markmið Seðlabankans er 2,5% verðbólga.


 

HS veitur keyptu eigin skuldabréf fyrir alls 300 milljónir króna síðastliðinn föstudag. Júlíus Jónsson, forstjóri HS segir að með kaupunum sé verið að minnka skuldir félagsins. Á árinu hafa alls hafa verið keypt eigin bréf fyrir um 800 milljónir í þessum flokki bréfa.


 

Ný rannsókn á vegum Háskólans í Leeds í Bretlandi sýnir stór hluti þeirra kvenna sem valið hefur að starfa sem nektardansmeyjar á Bretlandi gera það peninganna vegna. Þær geti með því starfi aflað meiri fjár en þær annars gerðu í „hefðbundnum“ störfum.


 

Gat ekki endurfjármagnað lánið og notað ágóða af sölu hlutar bæjarins í HS til að borga upp lánið


 

Alls bárust tilboð að nafnvirði 1.450.000.000 króna á bilinu 3,49% - 3,74% í skuldabréfaútboði Lánasjóðs sveitafélaga í flokki LSS150224 fyrir helgi.


 

kostnaður vegna galla í glerburðarvirki fellur á kínverska undirverktaka


 

Vegagerðin hefur breytt reglum sínum um veghönnun sem kynntar voru 1. apríl 2009. Getur þetta skipt verulegu máli þar sem gríðarlegur munur er víða á vetrar og sumarumferð. Með nýju reglunum kemur vart til greina lengur að gera ódýrari 2+1 veg eins og á Suðurlandsvegi sem verkfræðistofur hafa þó bent á að dugi bærilega og séu hagkvæmasta leiðin til að stórauka öryggi.


 

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, segir að ummæli Páls Magnússonar útvarpsstjóra í viðtali við Viðskiptablaðið 19. ágúst síðastliðinn, meðal annars um fyrirtækið sem hann stjórnar, lágkúruleg. Engum dylst að mati Ara að markmið Páls með þeim sé að dreifa athyglinni frá lélegri frammistöðu RÚV á dagskrársviðinu undir stjórn útvarpsstjóra.


 

Auka á tekjur ríkissjóðs um 11 milljarða króna árið 2011.


 

skýrari hvata þarf til að einkaneyslan vaxi


 

250 milljón farþegar hafa farið um göngin frá 1994


 

Miklar skuldir hvíla á Landsvirkjun sem endurfjármagna þarf á næstu árum


 

Lán nokkurra stjórnenda og lykilstarfsmanna VBS fjárfestingabanka voru lengd til ársins 2017 á því tímabili sem bankinn var ógjaldfær en fékk að starfa vegna 26 milljarða króna ríkisláns. Hópur kröfuhafa er mjög óánægður með að VBS hafi fengið að lifa jafn lengi og bankinn gerði.


 

Hægt hefur á dauða fríðblaða í heiminum á þessu ári en síðasta ár var sérstaklega slæmt. Á vef blaðamannafélagsins er sagt frá þróun fríblaða á síðastliðnum árum. Segir að í ár virðist það versta vera að baki, samkvæmt fríðblaða-vefsíðunni Newspaper Innovation.


 

Fyrir Alþingi liggur fyrir frumvarp til laga um breytingar á gjaldþrotalögum sem snúa því að draga úr kennitöluflakki. Lilja Mósesdóttir,  sem er einn flutningsmanna frumvarpsins, segir að frumvarpið sé nokkuð opið og hafi verið sett inn til þess að koma af stað umræðu.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst verulega saman á milli vikna í vikunni, en rétt er að hafa í huga að veltan í vikunni á undan var óvenju há. Þannig nam veltan í vikunni 1.262 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 2.040 milljónir króna veltu í vikunni á undan og dróst því saman um 38% á milli vikna.


 

hyggjast skáka Kínverjum sem hyggjast líka senda geimfar til tunglsins


 

OR tilkynnti um gjaldskrárhækkanir og niðurskurð eftir stjórnarfund. Hagnaður nam 5,1 milljarði.


 

Gunnar Sigurðsson fyrrverandi forseti bæjarstjórnar Akraness lagði fram bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á fundi bæjarstjórnar sl. þriðjudag. Þar harma þeir að núverandi meirihluti skuli gera það að forgangsmáli að draga til baka margar af þeim aðhaldsaðgerðum sem bæjarstjórn Akraness samþykkti samhljóða að fara í fyrir og eftir hrun.


 

Sjötíu og fimm milljón króna tap var á rekstri Landsvaka á fyrri helmingi þessa árs. Félagið rekur verðbréfa-, fjárfestingar-, og fagfjárfestasjóði Landsbankans.


 

Þrotabú Fons hafnað lýstum kröfum í bú sitt sem nema 18 milljörðum króna. Þar af eru kröfur frá skilanefnd Glitnis upp á 10 milljarða króna og sjö milljarða króna krafa frá Stoðum, sem áður hétu FL Group. Þeirri kröfu var lýst 11. ágúst 2009, rúmum tveimur vikum eftir að kröfulýsingarfrestur rann út.  Alls var kröfum upp á 39 milljarða króna upphaflega lýst í búið.Langstærsti kröfuhafinn er skilanefnd Glitnis.


 

Delta Air Lines hyggst hefja flug til Íslands næsta sumar frá New York


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja lækkuðu um 13,72 milljarða króna í lok júlí. Það stafar að miklu leyti af fækkun lánafyrirtækja en heildareignir þeirra námu 1.123 milljörðum króna. Til ýmissa lánafyrirtækja teljast Íbúðalánasjóður, fjárfestingarbankar, eignarleigur, greiðslukortafyrirtæki og fjárfestingarlánasjóðir.


 

Bandaríski flugvélaframleiðandinn Boeing hefur enn einu sinni frestað afhendingu á fyrstu 787 Dreamliner vélinni, en að þessu sinni hefur afhendingunni verið frestað fram á næsta ár.


 

Eins og kunnugt steig Hjörleifur Kvaran úr forstjórastóli fyrr í mánuðinum. Hafði hann gegnt því starfi síðan árið 2008. Að mati Hjörleifs þarf að halda áfram að hagræða í fyrirtækinu, að öðrum kosti þarf að koma til eiginfjárframlags um áramótin.


 

Frelsisverðlaun Kjartans Gunnarssonar, sem afhent eru af Sambandi ungra sjálfstæðismanna (SUS), verða veitt síðdegis í dag við hátíðlega athöfn í Valhöll. Að þessu sinni hefur stjórn SUS ákveðið að veita Brynjari Níelssyni, hæstaréttarlögmanni, og  InDefence hópnum verðlaunin.


 

Skiptum lauk þann 17. ágúst sl. á fyrirtækinu Hestar og menn ehf., sem tekið var til gjaldþrotaskipta 3. desember 2009. Fyrirtækið rak verslun með vörur fyrir hestamenn í Ögurhvarfi í Kópavogi. Lýstar kröfur í búið námu rúmum 125,5 milljónum króna, en engar eignir fundust í búinu.


 

Í júlí voru skráð 103 ný einkahlutafélög samanborið við 208 einkahlutafélög í júlí 2009. Það jafngildir rúmlega 50% fækkun á milli ára.


 

 Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, er ekki hress með hugmyndir um frekari hækkun á fjármagnstekjuskatti og álagningu auðlegðarskatts. Á sama tíma séu menn að ræða áætlanir um afnám gjaldeyrishafta.


 

Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG og fjármálaráðherra, skrifar greinaflokk um stöðu þjóðmála hér á landi. Greinarnar birtast í 6 hlutum. Hér birtist grein nr. 6.


 

Árni Páll Árnason félags- og tryggingamálaráðherra hefur lagt fram þá hugmynd að mynduð verði valnefnd sem skipuð er þremur til fjórum einstaklingum. Hún hafi það hlutverk að leggja mat á umsækjendur um stöðu framkvæmdarstjóra Íbúðalánasjóðs. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá stjórn Íbúðalánasjóðs sem hefur valið þrjá einstaklinga í nefndina.


 

íslensk fyrirtæki með lægstu tilboðin


 

hrekur erlend fyrirtæki frá því að fjárfesta hér


 

HB Grandi, stærsta útgerðarfélag landsins mælt í þorskígildistonnum, tapaði 1,4 milljónum evra á fyrri hluta ársins samanborið við sex milljóna evra hagnað árið áður.


 

Vegna bakábyrgðar og skuldbindinga Reykjavíkurborgar gagnvart Orkuveitunni var ákveðið í júlí síðastliðnum að tíu til tólf milljarðar króna yrðu til taks í A-hluta borgarsjóðs.


 

Á árinu 2009 var seld þjónusta til útlanda fyrir 287,3 milljarða króna og keypt þjónusta frá útlöndum fyrir 239,9 milljarða króna. Þjónustujöfnuður var því hagstæður um 47,4 milljarða króna.


 

Íslandsbanki Fjármögnun hefur ákveðið að senda ekki út greiðsluseðla vegna gjalddaga í september á bílalánum og kaupleigusamningum í erlendri mynt.


 

Verðbólga síðustu tólf mánuði mælist 4,5%. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,5% en án húsnæðis mælist hún um 5,8%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitalan lækkað um 0,7%. Það jafngildir 2,9% verðhjöðnun á ári.


 

Ross Beaty sagði í febrúar að hann vildi auka fjölbreytni orkukaupenda


 

Vildu nota krónurnar til fjárfestinga


 

Útboð vegna byggingarhluta Búðarhálsvirkjunar BUD-01


 

Vilja rifta milljarða tilfærslu frá VBS til skilanefndar Landsbankans


 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna keypti eitt prósent hlutafjár í Marel snemma í ágúst, sem áður voru í vörslu A.C.S. safnreiknings, og heldur nú utan um 4,47% hlut samkvæmt síðasta hluthafalista Marels.


 
Innlent
25. ágúst 2010

Dregur úr tapi Skipta

Skipti, móðurfélag Símans, tapaði 6 milljónum króna á fyrri hluta árs 2010. Tap á samatímabili í fyrra var 2.088 milljónir króna. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 3,7 milljörðum króna á fyrri helmingi ársins. Í fyrra nam hann 4,2 milljörðum króna á sama tímabili. 


 

Hluthafalistinn borinn saman í dag og frá því í maí 2009


 

hefur ekki verið minni síðan skráningar hófust árið 1963


 

Icelandair hefur ákveðið að hefja áætlunarflug í apríl á næsta ári til Alicante á Spáni. Flogið verður vikulega fram í október.


 

Ráðist verður í að innheimta skuldir 40 fyrrverandi starfsmanna Baugs vegna lána sem þeir tóku til að eignast hlut í félaginu.


 

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur verið að lækka og er nú svipað og í byrjun júlí. Hjá Brent í London er verðið skráð á 72,23 dollara tunnan og 71,49 dollara hjá WTI í New York. Hæst hefur verðið á undanförnum mánuðum farið í um 80 dollara.


 

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) af reglulegri starfsemi á fyrri helmingi ársins 2010 var 319 milljónir króna. Á sama tímabili í fyrra voru tekjur félagsins 491 milljónir króna. Er það samdráttur um 35%. Árshlutauppgjör TM var birt í dag.


 

Greining Arion banka telur að gjaldeyriskaup Seðlabankans sé jákvætt skref. Ísland þurfi á öflugum óskuldsettum gjaldeyrisforða að halda í framtíðinni á meðan Ísland er með sjálfstæða mynt. Seðlabankinn tilkynnti á síðasta vaxtaákvörðunarfundi að bankinn muni hefja gjaldeyriskaup á millibankamarkaði þann 31. ágúst næstkomandi.


 

Með því að spara og haga fjárfestingum sínum af skynsemi aukast líkurnar á því að maður verði efnaður. Það gefur augaleið.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur heimilað Eignasafni Seðlabanka Íslands ehf. (ESÍ) að fara með virkan eignarhlut í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. 


 

Ungir Jafnaðarmenn bregðast ókvæða við þeim hvatvísu ummælum Jóns Bjarnasonar landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra þess efnis að íslensk stjórnvöld segi ósatt frá því hvernig samningaferli við Evrópusambandið sé háttað og að ríkisstjórninni beri að draga umsókn um aðild að Evrópusambandinu til baka.


 

Apple hefur sótt um einkaleyfi á nýjum öryggisbúnaði fyrir farsíma. Öryggisbúnaðurinn er nokkuð óvenjulegur, en hann hlustar á hjartslátt eiganda símans eða þekkir andlit hans. Þá á búnaðurinn að geta brugðist við ef hann endar í höndum óprúttna aðila.


 

Sjálfstæðismenn í viðskiptanefnd óska eftir að nefndin fundi vegna kaupa Framtakssjóðs Íslands á Vestiu, eignarhaldsfélagi Landsbankans.


 

gengistap upp á 10 m. evra vegna veikingar evru gagnvart öðrum gjaldmiðlum sem félagið skuldar í


 

Evrópusambandið hefur veitt Rannsóknarmiðstöð Háskólans í Reykjavík styrk að andvirði 730 þúsund evra, jafnvirði um 110 milljóna króna, til rannsóknar á hvernig þjónustufyrirtæki geta nýtt upplifun til að skapa sér samkeppnisforskot.


 

Gamla Landsbankahúsið við Akratorg á Akranesi var á uppboði á dögunum selt nýja Landsbanka Íslands.


 

Svissneski bankinn UBS mun í vetur verða helsti stuðningsaðili Formúlu 1 kappakstursins.


 

Sala á netinu jókst hraðar í Bretlandi í júní sl. en helst má rekja aukna netsölu til mikilla rigninga á Bretlandi í sumar.


 

Askja mun kynna bílinn á Íslandi þegar líða tekur á haustið


 

Fjörutíu fyrrverandi starfsmenn Baugs skulda samtals meira einn milljarð króna vegna lána sem þeir tóku til að eignast hlut í félaginu sem nú er gjaldþrota.


 

Vodafone er ósammála Neytendastofu um að fyrirtækið hafi brotið gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Vodafone hyggst kæra ákvörðunina til áfrýjunarnefndar neytendamála. Þetta segir í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Fjárfestingarfélagið Eyrir Invest skilaði 3,2 milljóna evra hagnaði á fyrri hluta árs 2010. Eyrir er kjölfestufjárfestir í Marel og Össuri en félagið á 32% í Marel og 15% í Össuri. Auk þess á félagið 17% hlut í hollenska iðnaðarfélaginu Stork. Félagið birti hálfsársuppgjör sitt í dag.


 

Landsbankinn keypti lögfræði- og sérfræðiþjónustu fyrir 470 milljónir hér á landi


 

Góð þátttaka var í ríkisbréfaútboði Lánamála ríkisins síðastliðinn föstudag og náði ríkissjóður þar hátt í 14 milljarða króna til fjármögnunar halla komandi missera.


 

Jón Ingi Herbertsson tekur við umsjón með fjárfesta- og almannatengslum Marels frá og með 1. september næstkomandi.


 

Slitastjórn Landsbankans segir að riftunarmál, er varðar innlaus kaupréttar- og kaupaukasamninga bankastjóra og eins millistjórnenda, verði þinfest í byrjun september.


 

Slitastjórn Landsbankans hefur rift launagreiðslum frá því í september 2008. Launagreiðslurnar voru til bankastjóra og eins millistjórnenda, og fólu í sér uppgjör á kauprétti. Þetta kom fram á blaðamannafundi slitastjórnar og skilanefndar Landsbankans sem nú stendur yfir.


 

Chris Bangle, aðalhönnuður BMW á árunum 1992-2009, er aðalfyrirlesari á ráðstefnunni Driving Sustainability sem haldin verður á Hilton Nordica Hótelinu í Reykjavík dagana 16.-18. september.


 

Hafnar hlutdrægni RÚV ? segist enga ábyrgð bera á bloggi Egils


 

Neytendastofa hefur sektað IP-fjarskipti ehf. um tvær og hálfa milljón kr. fyrir auglýsingar Tals þar sem með almennum hætti er fullyrt að Tal bjóði ódýrari þjónustu en keppinautar.


 

Tony Blair Associates consultancy hefur fengið starfsleyfi frá breska fjármálaeftirlitinu


 
Innlent
23. ágúst 2010

Laun hækka lítillega

Launavísitalan hækkaði um 0,3% í júlí frá fyrri mánuði og mældist 379,5 stig. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,0%.


 

Á árinu 2009 hækkuðu rekstrargjöld Auðar Capital um rúmlega 60% frá fyrra ári. Í ársreikningi félagsins fyrir síðasta ár kemur fram að rekstrargjöld hafi numið um 500 milljónum króna á árinu, samanborið við um 310 milljónir króna árið áður.


 

Viðskiptablaðið birtir 3. grein Steingríms J. Sigfússonar af sex


 

Englandsbanki gæti þurft að hækka vexti mikið í baráttu við verðbólgu


 

Grísk yfirvöld gera allt til að auka skatttekjur og sektir


 

viðskiptavinir þurfa ekki að stíga út úr bílnum


 

Kennitöluflakk rekstraraðila leiðir til kostnaðar fyrir skattgreiðendur


 

Kanna hvaða lánskjör bjóðast Landsvirkjun á markaði


 

VSÓ komst að sömu niðurstöðu þrátt fyrir ýktar aðsóknartölur


 

Fjölskipaður dómur Héraðsdóms Reykjaness taldi efnahagshrunið fela í sér forsendubres


 

Tveir stærstu eigendur Barnes & Nobles deila


 

Velta á höfuðborgarsvæðinu fór yfir 2 milljarða í vikunni


 

Á árinu hafa innistæður 119 fallna banka verið tryggðar


 

Spænskir bankar fengu 29% af útlánum bankans í júlí


 

Gjaldmiðlar sumra stofnlanda evrunar verða verðlausir 2012


 

með stærri tónleikasal en helstu tónleikahallir Norðurlandanna


 

Viðskiptablaðið birtir 2. grein Steingríms J. Sigfússonar af sex


 
Erlent
20. ágúst 2010

Lækkun á Wall Street

Dow Jones lækkaði um 0,56%


 

Í fréttatilkynningu frá Róberti Wessman segir hann að alrangt sé að honum hafi verið vikið úr starfi forstjóra. Með tilkynningunni fylgir afrit af starfslokasamningi Róberts við Actavis frá árinu 2008. Tilkynning Róberts er svohljóðandi:


 

Landsbankinn hefur stefnt Þorsteini M. Jónssyni, kenndum við Vífilfell, vegna skulda. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur 24. ágúst nk.


 

Íslandsbanki, Landsbankinn og Arion banki stefna allir að birtingu hálfsársuppgjörs síns í kringum næstu stjórnarfundi bankans, í ágúst og september.


 

Framtakssjóður Íslands hefur keypt eignarhaldsfélagið Vestia af Landsbankanum. Vestia á að fullu félögin Icelandic Group, Húsasmiðjuna og Plastprent og um 62% í Teymi. Teymi á félögin Vodafone, Skýrr, EJS og HugurAx.


 

Bjórframleiðandinn Ölvisholt Brugghús ehf., er komið í þrot. Var búið lýst gjaldþrota með úrskurðum héraðsdóms Suðurlands uppkveðnum 30. júlí 2010. Samkvæmt upplýsingum af vef síðu Lögbirtingarblaðsins er skiptafundur ákveðinn föstudaginn 29. október 2010. Er skorað á alla þá, sem telja til skulda eða annarra réttinda á hendur búinu eða eigna í umráðum þess, að lýsa kröfum sínum fyrir skiptastjóra í búunum fyrir 19. október.  


 

Oftast rætt um að sameina Straum og Landsbankann


 

Róbert segir Björgólf Thor Björgólfsson vera með "áróðursmeistara" í að fegra orðspor hans


 

Arion banki hefur stefnt Stefáni H. Hilmarssyni, fjármálastjóra 365 miðla, vegna skulda hans við bankann.


 

Gera má ráð fyrir því að stjórn Norðurturnsins ehf. muni á næstu dögum óska eftir gjaldþrotaskiptum á félaginu.


 

Grískir bankar misstu 8% af innlánum sínum


 

vondur dagur fyrir hlutabréfaeigendur


 

Aukið atvinnuleysi í Bandaríkjunum - Lækkun á Wall Street og veiking dals


 

Páll Magnússon, útvarpsstjóri, í ítarlega viðtali í Viðskiptablaðinu


 

 Olíuframleiðsluríki innan samtaka OPEC búast ekki við miklum verðbreytingum á olíu út næsta ár og eftirspurn muni aðeins aukast um 1,2%. Samkvæmt nýrri mánaðarlegri skýrslu OPEC um olíumarkaðinn mun mikil birgðasöfnun í heiminum og aukin olíuframleiðsla samfara minni efnahagsvexti halda aftur af verðhækkunum.


 

Opnar vef þar sem farið er yfir öll hans viðskipti á Íslandi árin 2002-2009


 

Bandarískir viðskiptavinir kreditkortafyrirtækja hafa valið American Express (AMEX) sem besta kortið, fjórða árið í röð.


 

Styrkir til mjólkurframleiðslu eru eitt það augljósasta í fjárlögum ríkisins sem ber að skera niður. Styrkirnir nema hátt í 6 milljörðum króna og hafa ungir sjálfstæðismenn áður lagt það til að kerfið verði afnumið í skrefum.


 

Samtök atvinnulífsins telja mikilvægt að settar verði reglur um fjármál sveitarfélaga til þess að koma í veg fyrir skuldasöfnun eða útgjaldavöxt hins opinbera. Samtökin benda á að í flestum ríkjum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) hafi ríkisvaldið sett fjármálareglur sem gilda fyrir lægri stjórnsýslustig. Með slíkum relgum er stefnt að því að tryggja markmið í hagstjórn og stöðugleika í efnahagslífinu.


 

Fimmtán hluthafar í Plastprenti tóku kauptilboði Vestiu í bréf þeirra í félaginu í júlí síðastliðnum, sem hljóðaði upp á 5,5 aura á hlut.


 

„Ný stjórn hefur ekki tekið fyrir hvenær hálfsársuppgjör verður gefið út eða hvort það verður opinbert,“ segir Ragnar Þórir Guðgeirsson, nýr stjórnarformaður MP banka í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Segir Steingrímur J. Sigfússon í aðsendri grein í Viðskiptablaðinu


 

Landsvirkjun hefur ekki enn útvegað fjármagn til að ráðast í gerð Búðarhálsvirkjunar


 

Lokað fyrir glufu í reglum um gjaldeyrismál


 

Kom sjálfviljugur til landsins í gær


 

tölur sýna aukna smásölu


 

Páll Magnússon, útvarpsstjóri, í viðtali í Viðskiptablaðinu á morgun


 
Erlent
18. ágúst 2010

Banki Ikea í sókn

Ikano banki, sem er í eigu Ikea, hyggst sækja fram í Danmörku


 

endurgreiðir einnig hótelkostnað vegna 4.000 strandaglópa víða um heim


 

Hjörleifur Kvaran segir stjórn OR hafa gert mikil mistök með því að hækka ekki gjaldskrár


 

Fyrstu sex mánuði ársins var handbært fé frá rekstri ríkissjóðs neikvætt um 36,5 milljarða króna. Tekjur á tímabilinu voru 27,7 milljörðum krónum hærri en í fyrra. Á sama tímabili jukust gjöldin um 3,1 milljarða króna. Þetta kemur fram í greiðsluuppgjöri ríkissjóðs fyrir fyrstu sex mánuði ársins.


 

Icelandair hefur ákveðið að hefja áætlunarflug til Hamborgar í Þýskalandi næsta sumar.


 
Erlent
18. ágúst 2010

Bank of England: 8-1

atkvæðagreiðsla fór 8-1 um óbreytta vexti


 

Segja stöðugleika fjármálakerfisins óljósan


 

Hagnaður Eimskips eftir skatta nam 1,3 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Rekstrarhagnaður (EBITDA) var jákvæður um 3,4 milljarða króna. Í tilkynningu frá félaginu segir að hagnaður á fyrri hluta árs sé umfram væntingar.


 

Karl Óðinn Guðmundsson hefur verið ráðinn stöðvarstjóri Icelandair Cargo á JFK flugvelli í New York. Jón Theodorsson, núverandi stöðvarstjóri, mun starfa áfram út febrúar 2011 og mun Karl þá taka við. Hann mun hefja störf um næstu mánaðarmót sem almennur starfsmaður.


 

Hagnaður Icelandic Group af reglulegri starfsemi fyrir skatta nam rúmlega 2 milljörðum króna á fyrri helmingi ársins. Í tilkynningu frá félaginu segir að tölur félagsins bendi til áframhaldandi viðsnúnings.


 

Peningastefnunefnd ákvað að lækka vexti 1 prósentu.


 

hluti af markmið KIA að koma viðskiptavinum stöðugt á óvart


 

Hjörleifur Kvaran látinn fara sem forstjóri Orkuveitunnar


 

Sérfræðingar á Wall Street telja að þessar upplýsingar geti haft áhrif á aðra fjárfesta


 

Tillaga borin fram á stjórnarfundi OR nú undir kvöld


 

Magma Energy Sweden A.B. hefur borgað fyrir 38% hlut í HS Orku


 

Íbúðaverð nú líkt því sem var í upphafi þessa árs


 

Að teknu tilliti til þess að vaxtastigið er enn of hátt miðað við ástand innlends efnahagslífs og hve ólíklegt er að afnám hafta hefjist á næstunni við þessar óvissu aðstæður er líklegast að peningastefnunefnd Seðlabankans taki heldur stærra skref en undanfarið og lækki vexti um 0,75 prósentur á morgun.


 

Farþegum Iceland Express fjölgaði um 35% í júlí samanborið við sama mánuð í fyrra. Farþegar í júlí voru tæplega 80 þúsund. Í tilkynningu frá félaginu segir að farþegum hafi einnig fjölgað umtalsvert í ágúst.


 

Fjárhagsstaða stærstu útgerða landsins hefur batnað verulega við það að taka upp evru eða dollara sem uppgjörsmynt og sums staðar hefur eiginfjárstaðan farið úr því að vera neikvæð yfir í jákvæða stöðu.


 

Í dag gengur í gildi samkomulag um samvinnu Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna til að tryggja fjármálastöðugleika og samhæfa viðbrögð við fjármálaáfalli sem snertir fleiri en eitt ríki. Þetta segir í fréttatilkynnigu um samkomulagið.


 

Barclays banki greiðir 298 milljónir dala, jafnvirði rúmlega 35 milljarða íslenskra króna, samkvæmt samkomulagi sem bankinn hefur gert við bandarísk yfirvöld. Bankinn var ákærður fyrir að brjóta á lögum er varða viðskipti við Kúbu, Íran, Libýu, Súdan og Búrma á árunum 1995 til 2006. Bandarísk lög banna viðskipti við löndin.


 

Að búa erfðaskrá getur verið flókið mál og það er nauðsynlegt að gera slíkt rétt, ekki fær maður annað tækifæri til þess þegar nota á erfðaskránna og sé hún ekki rétt gerð getur það leitt til flókinna dómsmála.


 

Flestir hafa tekið eftir fréttum af snekkju Paul Allen, annars stofnenda Microsoft, sem stödd var hér á landi fyrir stuttu. Snekkjan þykir engin smásmíði og er með þeim flottari sem framleiddar eru.


 

mistök ökumanna virðist vera höfuðorsök dauðaslysa í Toyotabílum


 

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur verið að lækka í morgun og undanfarna daga. Þannig er verðið á hrávörumarkaði í London komið niður í 74,83 dollara á tunnu og í 75,01 dollar í New York. Opnunarverð í London í morgun var 75,12 dollarar á tunnu og 75,60 í New York.


 

Heilbrigðisráðherra hefur skipað nýja stjórn Sjúkratrygginga Íslands frá og með 15. ágúst. Stjórnin er skipuð til fjögurra ára.


 

Í júlí dróst velta í dagvöruverslun saman um 2,4% á föstuverðlagi samanborið við júlí í fyrra. Verð á dagvöru hefur hækkað um 4,4% á síðastliðnum 12 mánuðum. Rannsóknarsetur verslunarinnar, sem er starfrækt í Háskólanum á Bifröst, segir í tilkynningu sinni að ýmsar hagtölur bendi til að botninum sé náð í samdrætti einkaneyslu.


 

Icelandair hefur samið við hótelbókunarfyrirtækið HRS, Hotel Reservation Service, um samstarf á sviði hótelbókana á vefsíðum Icelandair.


 

Bankasýsla ríkisins hefur það hlutverk að halda á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, sparisjóðum þar á meðal. Nýlega gaf Bankasýslan út skýrslu þar sem fram kom að töluverð hagræðing þyrfti að eiga sér stað í fjármálakerfinu og það væri of stórt.


 

Heildareignir tryggingarfélaganna námu 137,5 milljörðum króna í lok júní sl. og lækkuðu um 179 milljónir króna milli mánaða.


 

Kínverska hagkerfið farið fram úr því japanska


 

Landsframleiðsla var 1,5% minni á öðru ársfjórðungi samanborið við sama tíma í fyrra


 

Icelandair Group sendi í kvöld út leiðréttingu á ensku útgáfu hálfsársuppgjörs síns en félagið birti uppgjörið síðastliðinn föstudag. Í ensku útgáfunni stóð að tap félagsins eftir skatta hafi numið 161 milljarði króna (billion). Það hefur nú verið leiðrétt, en rétt er að tap félagsins nam 161 milljón króna (million).


 

Milljarðamæringar heita því í hrönnum að gefa meira en helming eigna sinna


 

Þórður Magnússon, stofnandi og stjórnarformaður Eyris Invest, í viðtali við Viðskiptablaðið


 

Vegagerðin stefnir að því að ljúka samningsgerð á næstu dögum við Ingileif Jónsson ehf. um tvöföldun Suðurlandsvegar á milli Litlu kaffistofunnar og Lögbergsbrekku. Fyrirtækið átti fjórða lægsta tilboðið í verkið en samningsgerðin var stöðvuð fyrr í sumar vegna kæru frá Háfelli ehf.


 
Innlent
15. ágúst 2010

Útrásin til hjálpar

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Eyris Invest, er í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið


 

komið langt framúr Bandaríkjunum sem voru í þriðja sæti árið 2009


 

Eik banki hagnaðist um tæpar þrjár milljónir danskra króna (62 milljónir króna) eftir skatta á fyrri hluta ársins sem var verulegur viðsnúningur frá fyrra ári þegar bankinn tapaði 69 milljónum DKK.


 

Enn margir samningar en verðið leitar niður á við það sem af er ári


 

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Eyris Invest, er í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið


 

sendinefnd úti í Kína að ganga frá endurbyggingaráætlunum


 

Dómur Hæstaréttar um gengistrygginguna hafð áhrif á endurreisn sparisjóðakerfisins


 

Rekstarhagnaður eykst á milli ára en fjármagnskostnaður og afskriftir valda tapi


 

Portus reynir að endurfjármagna 17,4 milljarða króna lán fyrir mars á næsta ári.


 

Atvinnuleysi í júlí var 7,5% en að meðaltali voru 12.569 manns atvinnulausir í mánuðinum. Atvinnuleysi minnkaði um 3,2% frá fyrri mánuði, eða um 419 manns að meðaltali. Atvinnuleysi var mest í febrúar og mars á þessu ári og mældist þá 9,3%.


 

Skuldatryggingarálag íslenska ríkisins til fimm ára hefur hækkað um 35 punkta í ágústmánuði og stendur í dag í 320 punktum (3,20%). Það er nánast það sama og fyrir mánuði síðan. Greining Íslandsbanka fjallar um málið í morgunkorni sínu í dag.


 

Auður I fagfjárfestasjóður, sem rekinn er af Auði Capital, hefur keypt tæplega 22% hlut í Gagnavörslunni ehf. Í tilkynningu frá Auði Capital segir að Gagnavarslan sé óháð þekkingarfyriræki sem býður þjónustu og hugbúnaðarlausnir á sviði gagnavörslu og upplýsingastýringar.


 

IFS ráðgjöf, ráðgjafafyrirtæki á sviði fjármála og greininga, mælir með kaupum í Marel í uppfærðu verðmati IFS ráðgjafar á hlutabréfum Marels.


 

mesti hagvöxtur frá sameinuðu Þýskalandi


 

Friðjón R. Friðjónsson tekur í dag tímabundið við starfi aðstoðarmanns Bjarna Benediktssonar formanns Sjálfstæðisflokksins.  Friðjón stundaði nám í stjórnmálafræði í Háskóla Íslands og hefur um 12 ára skeið starfaði við upplýsingatækni og miðlun. Friðjón hefur undanfarið starfað sem almannatengill hjá Góðum samskiptum en frá 2007 til ársloka 2009 bjó hann í höfuðborg Bandaríkjanna, Washington D.C.  Þar starfaði hann við vefmiðlun og ráðgjöf, bæði sjálfstætt og hjá Globescope Inc. Frá 2002 til 2007 starfaði hann sem sérfræðingur á rekstrarskrifstofu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. Frá 2000 til 2002 vann hann sem vefforritari og viðskiptastjóri á Íslensku vefstofunni. 


 

Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir að svo virðist sem rætast ætli úr umsvifum í ferðaþjónustunni þrátt fyrir dræma byrjun í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli. „Það er gaman að heyra að það komu aðeins fleiri ferðamenn til landsins í júlí en í fyrra og gistinætur í júni voru líka fleiri en í fyrra. Þessu hefði maður kannski ekki átt von á í miðju eldgosi.“


 

Stærstu lánveitendur Icelandair Group munu breyta skuldum að fjárhæð 3,6 milljarðar króna í hlutafé miðað við gengið 5, þannig að þeir munu skrá sig fyrir 720 milljón nýjum hlutum. 


 

Deildar meiningar um nýtingu gamalla véla ? hætta á offramboði flugsæta


 

Ákveðið hefur verið að kjördagur til stjórnlagaþings verði laugardaginn 27. nóvember nk.


 

Fylgi Sjálfstæðisflokksins ekki verið hærra frá því í apríl 2008


 

Haraldur I. Birgisson hefur tekið við starfi aðstoðarframkvæmdarstjóra Viðskiptaráðs. Áður vann hann sem yfirlögfræðingur ráðsins.


 

Sérfræðingar SEB Enskilda og Nordea eru á öndverðum meiði þegar kemur að fjárfestingarráðgjöf á hlutabréfum Össurar. SEB mælir með kaupum en Nordea ráðleggur fjárfestum að selja bréfin.


 

Þann 8. júlí, 2010, veitti Orkustofnun leyfi til rannsókna á vatnasviðum Skaftár og Tungufljóts til handa Suðurorku ehf.


 

Hlutur Salts Investments, eignarhaldsfélags Róberts Wessman, í Bakhjörlum, sem á 38% hlut í Háskólanum í Reykjavík, mun renna til HR. Salt á 78% hlut í Bakhjörlum.Hlutur þess í HR var gegn því skilyrði að HR yrði styrktur um milljarð króna. Um helmingur upphæðarinnar var reiddur af hendi.


 
Erlent
12. ágúst 2010

Kreppa í enska boltanum

Fjárhagsstaða félaga í ensku úrvalsdeildinni er erfið


 

Þrjú hundruð milljónir króna fengust upp í veðkröfur vegna gjaldþrots JK Trading ehf. sem rak A-4 verslanakeðjuna.


 

Berghildur Erla Bernharðsdóttir er hætt sem upplýsingafulltrúi Arion banka. Hún hefur starfað hjá bönkunum á miklum umbrotstímum, eftir að bankinn var endurreistur á rústum Kaupþings.


 

Ríkið á enn 73% hlut í tryggingarfélaginu Sjóvá


 

Bill Gates og Vinod Khosla eiga nú 47% í fyrirtækinu


 

Erlendar skudlir þjóðarbúsins, að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð, námu 3.131 milljörðum króna í lok síðasta árs. Það er um 209% af landsframleiðslu ársins 2009. Greining Íslandsbanka fjallar um erlendar skuldir þjóða heimsins í morgunkorni sínu í dag og segir að erlend skuldastaða Íslands sé rétt í meðaltali þess sem sjá má meðal þróaðra ríkja.


 

Maritech hefur hlotið verðlaunin „Samstarfsaðili ársins 2010“ hjá Microsoft á alþjóðlegri ráðstefnu Microsoft, WPC 2010, Microsoft Worldwide Partner Conference,  sem haldin var í Washington D.C. um miðjan júlí.


 

Farþegum Flugfélags Íslands heldur þó áfram að fækka, einnig samdráttur á fraktflugi og hótelnýtingu


 

Glitnir í Lúxemborg hefur stofnað dótturfélagið Reviva Capital til að annast umsýslu og reksturs eignasafns bankans. Reviva Capital hefur hlotið starfsleyfi frá yfirvöldum og fjármálaeftirliti Lúxemborgar til að annast innheimtu- og eignaumsýslustarfsemi og hyggst félagið jafnframt bjóða öðrum aðilum þjónustu sína. Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins eru það aðilar sem tengjast Landsbankanum í Lúx og gamla Kaupþingi.


 

Tilefni til enn meiri lækkunar


 

Flestir samningum þinglýst á Suðurnesjum fyrir utan höfuðborgarsvæðið


 

Harma afstöðu þingmanna, sér í lagi þingmanna Sjálfstæðisflokksins


 

Efnahagshorfur í Bandaríkjunum um margt óljósar en atvinnuleysi mælist nú 9,3%


 

er einkum ætlað að keppa um markaðshylli við Nissan Qashqai jepplinginn


 

hugmyndin sótt í smiðju Kia sem boðið hefur 7 ára ábyrgð með góðum árangri


 

Frosti Sigurjónson dregur sig út úr daglegum rekstri en er formaður stjórnar


 

Ford kynnir í dag 2011 módelið af Ford F-150 Harley-Davidson útgáfunni að því er fram kemur á vef The Detroit News. Er þetta aflmesti Harley-Davidson skúffubíll Ford frá upphafi. Hann verður með 6,2 lítra V-8 vél sem skilar 411 hestöflum og með 434 punda tog á hvert fet eins og Ameríkanar skilgreina togkraftinn. Þetta sama vél og er í 2010 módelinu af F-150 SVT Raptor og gefur Harley-Davidson útgáfgunni möguleika á að draga allt að 9.300 pund. 


 

Félag Bjarna Ákasonar og Valdimars Grímssonar greiddi um 160 milljónir króna fyrir Apple umboðið af þrotabúinu Humac ehf. Í dag var tilkynnt um skiptalok Humac og fékk Glitnir þessar 160 milljónir króna upp í veðkröfur, sem námu samtals 974 milljónum króna. Aðilar tengdir Baugi Group keyptu Humac af Bjarna Ákasyni og fleiri hluthöfum vorið 2007. Þá var félagið verðmetið á 1,5 milljarð króna samkvæmt frétt á Vísi.is.


 

Enginn kröfuhafi var mótfallinn því að óska eftir framlengingu á greiðslustöðvun Kaupþing á kröfuhafafundinum í gær. Ólafur Garðarsson, formaður slitastjórnar, segir að beiðni þess efnis verði lögð fram í Héraðsdómi Reykjavíkur á fimmtudaginn þegar núverandi heimild renni út. Samkvæmt lögum getur bankinn ekki verið í greiðslustöðvun lengur en til 24. nóvember 2010. Bankinn mun við lok greiðslustöðvunartímabilsins fara sjálfkrafa í slitameðferð.


 

Tekist á um hvort fréttir DV um fjárhagsstöðu Eiðs Smára hafi átt erindi við almenning


 

Iceland Express ætlar að hefja áætlunarflug til Glasgow og Stokkhólms næsta sumar.


 

talið áfall fyrir alþjóðlega bílaframleiðendur eins og GM


 

Erfitt hefur reyst að manna stöður í ferðaþjónustunni í sumar þrátt fyrir mikið atvinnuleysi í landinu. Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir að hótelstjórar um allt land hafi kvartað yfir því að fá ekki fólk. Nú séu skólakrakkar að hverfa úr störfum um leið og skólarnir byrja og menn viti ekkert hvar eigi að fá fólk í staðinn. Erna segir að vissulega séu þrif og ýmis önnur þjónusta á hótelum láglaunastörf. Það geti samt verið góð og skemmtileg tilbreyting fyrir ungt fólk fremur en að sitja aðgerðarlaust á atvinnuleysisbótum í Reykjavík.


 

ætlunin að minnka launakostnað um milljónir dollara


 

Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) hafa sent frá sér umsögn um frumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um breytingar á búvörulögum. Í frumvarpinu er meðal annars innleidd sekt við að kaupa mjólk sem er framleidd utan greiðslumarks.


 

Kostnaður BP vegna olíulekans í Mexíkóflóa er orðinn meiri en 6 milljarðar bandaríkjadalir. Að sögn fyrirtækisins nemur heildarkostnaður 6,1 milljörðum bandaríkjadala.


 

Fjöldi framteljenda sem fékk arð af hlutabréfaeign dróst saman um 85% á milli álagningaráranna 2009 og 2010. Alls fengu 5.725 einstaklingar arð af hlutabréfum á síðasta ári samanborið við 37.317 árið áður. Arðurinn dróst saman um 11,2 milljarða á milli ára, eða um 21,4%.


 

Skattlagning arðs skýrir mikla fjölgun þeirra


 

Lán Royal Bank of Scotland á gjalddaga 6. október


 

Exista mun greiða kröfuhöfum sínum á bilinu 7 ? 52% af kröfum sínum eftir 10 til 20 ár


 

Mikið álag er á opinberum starfsmönnum á sama tíma og laun hafa lækkað


 

Stóreflis sekt Goldman Sachs veldur Lloyd Blankfein forstjóra síður en svo hugarvíli


 

kemur sér afar illa fyrir HP


 

Ragna Árnadóttir dóms- og mannréttindamálaráðherra er í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið


 

Flugfélagið flýgur á þrjá áfangastaði á Grænlandi í vetur


 

Unnið er að því að finn kaupanda að orku á Norðausturlandi


 

Forstjóri Landsvirkjunar aflétti leynd sem ríkti um raforkuverð til stóriðju


 

Verkefnisstjórn á vegum stjórnvalda ætlaði eftir 1. apríl síðastliðinn að ræða við Alcoa og annað fyrirtæki um nýtingu orku „til stórfelldrar atvinnuuppbyggingar í Þingeyjarsýslum“. Samkvæmt yfirlýsingu Alcoa hafa forsvarsmenn fyrirtækisins ekki heyrt aukatekið orð frá nefndinni frá því í maí á þessu ári. Yfirlýsing Alcoa er send af tilefni orða iðnaðarráðherra í Kastljósi sjónvarpsins í gær, fimmtudag.


 

Yfirlýsing Seðlabankans vegna umræðu um gengistryggð lán


 

Gengisvísitala krónunnar fór undir 210 stig í dag samkvæmt skráningu á viðskiptavef Keldunnar. Hefur gengi krónunnar ekki mælst svo hátt síðan í apríl á síðasta ári eða í 16 mánuði. Gengið byrjaði að styrkjast í maí síðastliðnum en mánuðina á undan stóð gengisvísitalan í kringum 220 stig. Þegar gengisvísitalan lækkar er krónan að styrkjast gagnvart erlendum gjaldmiðlum.


 

Sigríður Olgeirsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdarstjóri rekstrar- og upplýsingatæknisviðs Íslandsbanka. Hún mun bera ábyrgð á upplýsingatækni, rekstri, bakvinnslu og gæðamálum.


 

Fjárhagslegri endurskipulagningu Sparisjóðs Norðfjarðar er lokið. Samningur þess efnis við Seðlabanka Íslands hefur verið undirritaður og öll skilyrði hans verið uppfyllt. Samningurinn var undirritaður þann 27. júlí síðastliðinn.


 

Samkeppniseftirlitið gerir alvarlegar athugasemdir við frumvarp landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra um breytingar á búvörulögum. Með frumvarpinu yrði lögfest refsifyrirkomulag gagnvart tilteknum rekstraraðilum sem hafa hug á að framleiða mjólkurvörur fyrir íslenska neytendur. Þetta kemur fram í umsögn Samkeppniseftirlitsins sem send hefur verið sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu.


 

Tæp 40% kostnaðar við að byggja hús fer í efniskaup og um 17% renna til þeirra sem sjá um verkstjórn, eftirlit og verkamannavinnu. Þannig skiptist kostnaðurinn eftir nýjustu byggingarvísitölu Hagstofunnar og Samtök atvinnulífsins tóku saman.


 

Bankasýsla ríkisins óskar eftir tilnefningum í stjórnir sparisjóða sem fyrirséð er að verði á forræði Bankasýslunnar. Nú hefur stofnunin óskað sérstaklega óskað eftir tilnefningum í stjórn Sparisjóðs Norðfjarðar.


 

Karl Wernersson á um 1090 milljónir króna miðað við álagningu auðlegðarskatts. Einungis Guðbjörg Matthíasdóttir og Benedikt Sveinsson eru fyrir ofan Karl á lista Viðskiptablaðsins yfir 25 einstaklinga sem greiddu skattinn.


 

Vöruskiptin í júlí voru hagstæð um 4,5 milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunar. Samkvæmt bráðabirgðatölunum var flutt út fyrir 43,9 milljarða króna og flutt inn fyrir 39,4 milljarða króna.


 

Klak-Nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins ætlar að bjóða fólki fella niður námskeiðsgjöld í Viðskiptasmiðjunni í haust gegn því að það leiði stofnun og uppbyggingu nýrra sprotafyrirtækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá miðstöðinni. Þar segir að nemendur muni taka þátt í gerð viðskiptahugmyndar, sem þegar sé búið að móta, og þróa uppbyggingu fyrirtækja. Þá ávinnin nemendur sér hlut í fyrirtækjunum í uppbyggingarferlinu.


 

Icelandair hefur ákveðið að hefja áætlunarflug til Billund í Danmörku og Gautaborgar í Svíþjóð næsta sumar.


 

Slitastjórn Kaupþings rukkar lán sem veitt voru til hlutabréfakaupa


 

Stjórn Íslandsstofu hefur ákveðið að ráða Jón Ásbergsson í stöðu framkvæmdarstjóra Íslandsstofu. Jón er viðskiptafræðingur að mennt og hefur meðal annars starfað sem framkvæmdarstjóri Loðskinns á Sauðárkróki, Hagkaupa og síðast Útflutningsráðs Íslands.


 

Hagar, Kaupás, Samkaup og ÁTVR reka flestar smásöluverslanir á Íslandi. Af þeim er Hagar stærst með 61 dagvöruverslun og 22 sérvöruverslanir. Á dagvörumarkaði reka Kaupás og Samkaup nokkuð færri verslanir en Hagar, verslanir Kaupáss eru 31 og 48 eru á vegum Samkaupa.


 

Atli Freyr Einarsson hefur verið ráðinn framkvæmdarstjóri DHL á Íslandi. Atli hóf störf hjá fyrirtækinu fyrir 13 árum sem bílstjóri.


 

Nokkuð hefur verið fjallað um stöðu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar að undanförnu, einkum vegna málshöfðunar á hendur honum og hefur styrr staðið um hvaða eignir hann eigi enn í fórum sínum og hversu mikið fé hann hafi handbært. Miðað við álagningarskrá ríkisskattstjóra á hann enn rúmlega 650 milljónir króna hérlendis, sem sumum þykir vafalaust fréttnæmt.


 

Frá fyrri mánuði jókst fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu í júlí um 26,6% og um rúm 50% miðað við júlí í fyrra. Heildarfjöldi kaupsamninga í júlí var 281. Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, segir að aukninguna megi að einhverju leyti rekja til dóms Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggðra bílalána.


 

Ísland er í 2. sæti á lista Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) yfir takmarkanir á beinni fjárfestingu erlendra aðila í aðildarríkjunum. Einungis Kína leggur meiri hömlur á erlenda fjárfestingu. Á eftir Íslandi koma Rússland og Sádi-Arabía. Listinn var birtur í júní síðastliðnum.


 

ástæðan er hærra hrávöruverð og aukin eftirspurn


 

Gistinætur á hótelum voru 157.000 í júní samanborið við 149.000 í sama mánuði í fyrra. Það er rúmlega 5% fjölgun á milli ára.


 

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra á 150 milljónir í eignir umfram skuldir sem hún greiðir auðlegðarskatt af samkvæmt álagningarskrá sem skattyfirvöld birta opinberlega í ágúst á hverju ári. Davíð Oddsson, núverandi ritstjóri Morgunblaðsins, á samkvæmt álagningarskrá 159 milljónir króna í hreina eign og Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins 130 milljónir króna.


 

Velta á millibankamarkaði í júlímánuði 2010 nam 629 milljónum króna, samanborið við 941 milljón króna í júní, og minnkaði því um rúmar 310 milljónir króna á milli mánaða.


 

Fjölmiðla- og afþreyingarsamsteypurnar News Corp og Time Warner sendu frá sér ársuppgjör sín eftir lokun á Wall Street í gærkvöldi. Reikningsár beggja samsteypa er frá 1. júlí -30. júní. Veruleg aukning varð á auglýsingatekjum hjá báðum samsteypum síðasta ársfjórðung miðað við sama tíma í fyrra.


 

Margeir Pétursson, stofnandi og stjórnarformaður MP banka, er hættur í stjórn bankans eftir framhaldsaðalfund, sem haldinn var síðastliðinn fimmtudag. Fundinum hafði áður verið frestað í lok júní þegar í ljós kom að kosið yrði í stjórn bankans eftir óánægju með þá uppstillingu sem átti að leggja fyrir aðalfundinn. Sveinn Margeirsson bauð sig þá fram í stjórnina og vildi stuðnings Byrs, sem er einn hluthafa í MP banka. Var þá ákveðið að fresta fundi um mánuð og var ný stjórn kjörin síðastliðinn fimmtudag.


 

gefa stóra hluta eigna sinna til góðgerðarmála


 

Guðjón Auðunsson hefur verið ráðinn nýr forstjóri Reita fasteignafélags. Guðjón er rekstarhagfræðingur að mennt. Undanfarin níu ár hefur hann starfað sem framkvæmdarstjóri fyrirtækjasviðs hjá N1, áður Olíufélaginu Esso.


 

báðar í byggingargeiranum


 

Santander, stærsti banki Spánar, hefur keypt 318 útibú Royal Bank of Scotland, RBS í Bretlandi.  Eftir kaupin rekur Santander 1.643 útibú í Bretlandi en RBS um 1.900.  Lloyds Banking Group, sem er í 41% eigu breska ríkisins, rekur tæplega 3.000 útibú í Bretlandi.


 

Bókin Það sem mér ber eftir Anne Holt er á toppi metsölulista bókaverslana á tímabilinu 19. júlí til 2. ágúst. Í öðru sæti er bók Þorbjargar Marínósdóttur, Makalaus, og í því þriðja situr Vegahandbókin 2010.


 

breska ríkið á enn 41% í bankanum


Stjórn bandaríska bókarisans Barnes & Noble tilkynnti fyrirhugaða sölu á keðjunni.


 

Hjördís Hákonardóttir, fyrrverandi hæstaréttardómari, verður formaður nefndar sem hefur það hlutverk að meta lögmæti kaupa Magma Energy á eignarhlutum í HS orku. Nefndin mun einnig meta starfsumhverfi orkugeirans hér á landi. Nefndin er skipuð af forsætisráðherra.


 

Fjölgar ferðum til New York, Boston og Parísar


 

Aldrei hafa selst fleiri Mercedes Benz bílar á 2. ársfjórðungi frá stofnun


 

Mikil búbót fyrir Vestmannaeyjar.


 

Ellefu prósent samdráttur að raunvirði varð í veltu smásöluverslunar á milli áranna 2008 og 2009. Samdráttur frá árinu 2007 nam 15,5%. Þetta kemur fram í Árbók verslunarinnar sem Rannsóknarsetur verslunarinnar á Bifröst gefur út. Hlutur verslunar í landsframleiðslu árið 2009 var 10,5% og hefur haldist nokkuð stöðugur síðastliðinn áratug. Hæst var hlutfallið 11,5%.


 
Innlent
3. ágúst 2010

Evran styrkist

ekki sterkari síðan í maí


 

Hluti kröfuhafa gömlu bankanna lítur á kröfur sínar sem fjárfestingu og vilja aukið vægi í ákvörðuna


 

Ítarlegt viðtal við Björgólf Thor Björgólfsson í nýjasta tölublaði Viðskiptablaðsins


 

Össur skoðar smærri yfirtökur


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.