*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


desember, 2004

 

Nú er í gangi sérstakt áskriftartilboð að Viðskiptablaðinu á Netinu. Ef þú gerist áskrifandi að Viðskiptablaðinu í gegnum Netið færð þú 50% afslátt af fyrstu þremur mánuðum áskriftar, kr. 1.425 pr. mánuð í stað kr. 2.850. Um er að ræða sérlega gott tilboð og um að gera að nýta sér það.


 

Fríhöfnin ehf., nýstofnað dótturfélag Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. (FLE), tekur við verslunarrekstri FLE núna um áramótin. Fríhafnarverslunin verður þar með aðskilin rekstri FLE, bæði stjórnunar- og rekstrarlega. Fasteignarekstur flugstöðvarinnar, ásamt stoðsviðum, heyrir áfram undir FLE. Fríhöfnin ehf. kaupir þjónustu af stoðsviðum FLE samkvæmt sérstökum samningi félaganna. Fasteignasvið FLE annast áfram öll samskipti við rekstraraðila í flugstöðinni. Þetta fyrirkomulag er samkvæmt samþykkt stjórnar FLE hf. sem kynnt var samkeppnisyfirvöldum.


 

Heildarafli skipa Samherja hf. á árinu 2004 nam um 103 þúsund tonnum.  Uppsjávarafli (síld, loðna og kolmunni) nam samtals um 74 þúsund tonnum og botnfiskafli á heimamiðum var samanlagður um 23.200 tonn á árinu.  Heildarverðmæti landaðs afla á árinu 2004 nemur ríflega 5 milljörðum.


 

Tryggingamiðstöðin hf. hefur selt eignarhlut sinn í Straumi fjárfestingabanka hf. sem nam 498 mkr. að nafnvirði eða 9,22%. Söluhagnaður vegna viðskiptanna nam 1.520 mkr. fyrir reiknaðan tekjuskatt. Eignarhluturinn var seldur til hlutdeildarfélags Tryggingamiðstöðvarinnar, Fjárfestingarfélagsins Grettis hf. sem er að 49,75% hlut í eigu TM. Þar sem um er að ræða sölu til hlutdeildarfélags nemur innleystur hagnaður vegna viðskiptanna 626 mkr. eftir reiknaðan tekjuskatt.


 

Kaupþing eignast Kaupthing Føroyar


 

Símatún ehf. hefur keypt yfir 66% heildarhlutafjár í Hraðfrystistöð Þórshafnar hf. Símatún mun á næstunni gera öllum hluthöfum Hraðfrystistöðvarinnar tilboð þar sem boðist verður til að innleysa hluti þeirra á genginu 3,68. Símatún er í jafnri eigu Fjárfestingarfélags sparisjóðanna, Vátryggingafélags Íslands hf. og Fræs ehf., sem er félag í eigu Þórshafnarhrepps.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa var 50,6 ma.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins miðað við 52,1 ma.kr. á sama tímabili 2003. Verðmæti aflans hefur því dregist saman um ríflega 1,5 ma.kr. á verðlagi hvors árs, eða um 3% samkvæmt tölum Hagstofunnar. Þetta stemmir ágætlega við áður birtar aflatölur og verðvísitölur. Þannig hafði t.a.m. verið tilkynnt að aflinn í tonnum á fyrstu níu mánuðunum var 17% minni en í fyrra, aðallega vegna minni loðnuveiði.


 

Stjórn Húnakaupa hf. hefur ákveðið að taka tilboði Kráks ehf. í verslunarrekstur byggingavörudeildar Húnakaupa hf. á Blönduósi. Þetta kemurfram í frétt vefmiðilsins Húnahornið. Undir rekstur byggingavörudeildarinnar hefur fallið sala og þjónusta á byggingavörum, heimilistækjum og búvörum s.s. áburði og fóðri.


 

Eigendur flutningafyrirtækisins Tvistsins á Blönduósi hafa ákveðið að selja fyrirtækið til Vörumiðlunar á Sauðárkróki. Tvisturinn er annað flutningafyrirtækið sem Vörumiðlun kaupir á skömmum tíma en áður keyptu þeir flutningafyrirtækið Húnaleið á Skagaströnd segir í frétt vefmiðilsins Húnahornið. Vörumiðlun á Sauðárkróki varð til með samruna Flutningadeildar Kaupfélags Skagfirðinga og Vöruflutninga Magnúsar E. Svavarssonar.


 

Samkvæmt tölum, sem birtar eru á heimasíðu Fasteignamats ríkisins, nam velta á fasteignaviðskiptum fyrstu 51 viku ársins 172 mö.kr. á höfuðborgarsvæðinu. "Þetta er mun meiri velta en allt árið í fyrra þegar hún nam 126 ma.kr. og því ljóst að um metveltu verður að ræða á fasteignamarkaði í ár enda eiga tölur einungis eftir að birtast fyrir síðustu viku ársins. Stöðug veltuaukning hefur verið á fasteignamarkaði frá árinu 2001 og á þessu ári hefur veltan að jafnaði verið 3,4 mö.kr.á viku sem er mun meira en í fyrra þegar veltan var 2,4 ma.kr. á viku að jafnaði," segir í Vegvísi Landsbankans.


 

rúmlega 25 milljónir taflna seldar


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,70% í dag í meðalmiklum viðskiptum. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 113,70 og endaði í 112,90 stigum. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 5,9 milljarðar ISK.EURUSD 1,3581USDJPY 104,14GBPUSD 1,9165USDISK 61,34EURISK 83,32GBPISK 117,62JPYISK 0,5891Brent olía 38,67Nasdaq 0,08%S&P -0,07%Dow Jones -0,35%


 

Viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu (99,4) verður með dálítið óvenjulegu sniði að þessu sinni en ætlunin er að líta yfir farin veg og spá í framtíðinna. Það er óhætt að segja að það hafi verið óvenju fjörugt ár í íslensku viðskiptalífi og margt borið til tíðinda. Til að ræða þetta koma í þáttinn þeir Egill Jóhannsson framkvæmdastjóri Brimborgar, Björn Rúnar Guðmundsson hagfræðingur hjá greiningardeild Landsbankans og Friðrik Eysteinsson rekstrarhagfræðingur og kennari í markaðsmálum.


 

Mikil aukning erlendra ferðamanna er í Reykjavík um jól og áramót á hótelum og stærri gistiheimilum. Rúmlega sex hundruð erlendir ferðamenn voru hér um jólin á 6 hótelum og nokkrum gistiheimilum og er það 70% aukning frá fyrra ári.


 

Ákveðið hefur verið að Jón Þórisson aðstoðarforstjóri Íslandsbanka hætti störfum í bankanum. Ágreiningur varð milli forstjóra og Jóns sem ekki varð brúaður. Í tilkynningu frá Íslandsbanka kemur fram að bankinn vill þakka Jóni fyrir vel unnin störf á starfstíma hans hjá bankanum.


 

Íbúar á Norðurlandi voru þann 1. desember samtals 35.865 og fækkaði um 32 miðað við sama tíma í fyrra. Þá voru íbúar á Íslandi 293.291 talsins. Ári áður var íbúafjöldi 290.490 og er fjölgunin milli ára því 0,96%. Þetta er talsvert meiri fjölgun en undangengin tvö ár en heldur minni en áratuginn þar á undan (1,03%).


 

Íslandsbanki segir útlit fyrir að vísitala neysluverðs lækki um 0,1% á milli desember og janúar. Gangi spá bankans eftir mælist verðbólgan yfir árið 2004 3,8% og minnkar frá því í desember þegar hún var 3,9%. Verðbólgan er enn vel yfir 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands og getur hæglega rofið efri þolmörk peningastefnunnar (4%) á næstu mánuðum.


 

Kolmunnaveiðum er nú lokið á árinu. Íslensku skipin veiddu tæp 418 þús. tonn á árinu samanborið við 501 þús. tonna afla á árinu 2003. Aflaverðmæti kolmunnans á síðasta ári nam ríflega 3,4 mö. kr. Miðað við veitt magn á árinu og lækkað verð á mjöli frá fyrra ári má búast við því að verðmæti kolmunnaaflans sé um 2,5 ma.kr. á þessu ári segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Aflahæsta skipið í ár var Hólmaborg SU með 44,4 þús. tonn, næst kom Ingunn AK með 41,7 þús. tonn og svo Börkur NK með 40,1 þús. tonn.


 

Undirritaður hefur verið samningur um kortlagningu orkunotkunar og einangrun bygginga hér á landi. Samningurinn er liður í orkusparnaðarverkefni Orkustofnunar. Markmið verkefnisins er að kortleggja orkunotkun og einangrun bygginga, sérlega þeirra sem þykja hafa óeðlilega hátt hlutfall raforku til húshitunar.


 

Í verðmati greiningardeildar Landsbankans á Fjárfestingarfélaginu Atorku er eigið fé félagsins uppreiknað. Miðað er við eignasafn félagsins í 9 mánaða uppgjöri og er leiðrétt fyrir breytingum sem orðið hafa á hlutabréfasafni sem og verðbreytingum á mörkuðum. Skráð hlutabréf eru metin á markaðsvirði miðað við lokagengi 27. desember. Eign Atorku í Lífi er metin með sjóðstreymisgreiningu en eign á hlutabréfum í Sæplasti er metin á bókfærðu virði. Uppreiknað er virði eigin fjár Afls fjárfestingarfélags.


 

Á fjórða ársfjórðungi hafa einungis tvö af fimmtán félögum í Úrvalsvísitölu Kauphallarinnar hækkað í verði en þrettán hafa lækkað eins og bent er á í Hálffimm fréttum KB banka. Er þar miðað við lokagengi á markaði í gær. Þau félög sem hafa hækkað eru Opin Kerfi Group (5,1%) og Atorka (3,9%). Þau félög sem mest hafa lækkað eru hins vegar Actavis (-24,4%), Burðarás (-21,9%) og Samherji (-17,8%).


 

"Íslenski markaðurinn er of lítill fyrir stórhuga fyrirtæki," segir Guðni B. Guðnason framkvæmdastjóri ANZA í nýju fréttabréfi félagsins en þar kemur fram að stjórn ANZA hefur markað þá stefnu að hefja undirbúning að útrás félagsins í byrjun árs 2005. Megin áhersla ANZA á nýju ári verður þó að bæta enn þjónustu við núverandi viðskiptavini.


 

hluti af uppbyggingu Actavis í Mið-Evrópu


 

Gengi krónunnar stóð í stað í dag. Gengisvísitala krónunnar sveiflaðist á bilinu 113,30 til 113,92. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 113,70 og endaði á sama stað. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 4,9 milljarðar ISK.EURUSD 1,3600USDJPY 103,25GBPUSD 1,9300USDISK 61,70EURISK 83,95GBPISK 119,05JPYISK 0,5975Brent olía 40,25Nasdaq 0,70%S&P 0,60%Dow Jones 0,65%


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Íbúar á Akranesi hafa aldrei verið fleiri en nú, eða 5655 íbúar, sem skiptist þannig að karlar eru 2902 en konur eru 2753. Fjölgun frá árinu áður eru 73 íbúar sem gera um 1,3% sem er nokkuð yfir landsmeðaltali sem var 0,96%. Hagstofan hefur nú birt íbúatölur m.v. 1. desember 2004 og koma þessar tölur þar fram.


 

Það vakti nokkra athygli fyrir jólin að Fríhafnarverslunin, sem er alfarið í eigu ríkisins og selur vörur án virðisaukaskatts, vörugjalda og annarra gjalda, skyldi auglýsa ódýrari vörur til jólagjafa en einkareknar verslanir sem þurfa að standa skil á öllum sköttum og skyldum. Um var að ræða svokallað iPod tónlistarspilara sem var mjög vinsæl til jólagjafa. "Mörgum þykir það vera æði ójafn leikur að smásöluverslun sem ríkið rekur í samkeppni við einkareknar verslanir í landinu skuli birta slíkar auglýsingar," segir í fréttapósti SVÞ.


 

Um áramótin falla niður tollakvótar á vefnað sem framleiddur er í Kína og fluttur til ESB landa. Þetta mun að öllum líkindum leiða til aukins innflutnings á fatnaði frá Kína og um leið auka erfiðleika fataiðnaðar í Evrópu, sem hefur átt erfitt uppdráttar eins og kunnugt er. Þó sumir spái því að Evrópusambandið muni setja nýja kvóta til að verja evrópska fataframleiðslu gæti það reynst erfitt vegna nýlegrar aðildar Kína að alþjóðaviðskiptastofnuninni, WTO.


 

Guðlaugur Stefánsson hagfræðingur hefur verið ráðinn til starfa á hagdeild Samtaka atvinnulífsins og hefur hann störf í ársbyrjun 2005. Guðlaugur er með M.Sc.-gráðu í hagfræði frá Lundúnaháskóla og hefur undanfarin fimm ár starfað sem yfirhagfræðingur Samkeppnisstofnunar. Áður starfaði Guðlaugur m.a. sem hagfræðingur hjá Eftirlitsstofnun EFTA, Landssambandi iðnaðarmanna og Framkvæmdastofnun ríkisins.


 

fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar liggur fyrir


 

Með vísun til 7. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar, og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sem gerð var vegna kjarasamninga á almennum markaði frá 7. mars sl. hefur félagsmálaráðherra ákveðið að hækka atvinnuleysisbætur um 3% frá 1. janúar 2005.


 
Innlent
28. desember 2004

Hörður Vilberg til SA

Hörður Vilberg hefur verið ráðinn verkefnastjóri á stefnumótunar- og samskiptasviði Samtaka atvinnulífsins og mun hann hefja störf í ársbyrjun 2005. Hörður er með BA-gráðu í sagnfræði og heimspeki frá Háskóla Íslands. Undanfarin rúmlega þrjú ár hefur hann starfað sem blaðamaður á Viðskiptablaðinu og sem einn umsjónarmanna viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu, en áður starfaði Hörður m.a. sem fréttamaður á fréttastofu Skjás eins.


 

Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að vísitala neysluverðs (VNV) lækki um 0,3% í janúar. Gangi spáin eftir lækkar tólf mánaða verðbólga úr 3,9% í 3,6%. Útsöluáhrif vega þungt til lækkunar í spánni en vetrarútsölur hefjast flestar í byrjun janúar og eru sumar hverjar nú þegar hafnar.


 

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur ráðið sér ráðgjafa vegna sölu á Símanum. Væntanlega hefur jafnframt verið unnið að öðrum undirbúningi verksins innan Símans og hjá nefndinni á síðustu mánuðum. Því ætti salan að geta farið fram á fyrri hluta næsta árs. Í Morgunkorni Íslandsbanka er bent á að í ár hafa verið prýðisgóðar aðstæður til að bjóða út hlutabréf.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Hagstofu íslands hefur fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu verið mest í Hafnarfirði. Á árinu 2004 fjölgaði íbúum í Hafnarfirði um 752, Reykvíkingum fjölgar um 610, Kópavogsbúum um 432, Garðbæingum hefur fjölgað um 161, íbúum í Mosfellsbæ um rúmlega 200 og íbúum Seltjarnarnesbæjar um 19.


 

Össur hf. hefur gengið frá kaupsamningi við fyrirtækið DRT Mfg.Co. Corporation um yfirtöku á eignum dótturfélagsins Mauch, Inc. í Dayton, Ohio, í Bandaríkjunum. Um er að ræða framleiðslutæki og viðskiptasambönd vegna framleiðslu á íhlutum til hryggígræðslu. Samhliða vexti samstæðu Össurar hefur á síðastliðnum árum verið unnið að því að hnitmiða starfsemi félagsins en þar er framleiðsla stoð- og stuðningstækja kjarnastarfsemi. Þannig hefur stoðtækjaframleiðsla Mauch verið skilin frá annarri framleiðslu dótturfélagsins og komið fyrir í öðrum framleiðslueiningum Össurar.


 

Í samanburði á nýsköpunarvirkni fyrirtækja í ríkjum EES sem unnin er af framkvæmdastjórn ESB, kemur fram að Ísland er leiðandi í þróun nýsköpunar. Ísland stendur vel að vígi samkvæmt 13 mælikvörðum á sviði nýsköpunar frá 2002 til 2003. Í nýju fréttablaði Rannís kemur fram að Ísland er í 5 sæti ásamt Danmörku þegar skoðuð er nýsköpunarvirknin árið 2003.


 

Carnitech a/s dótturfélag Marel hf hefur lokið áreiðanleikakönnun og lokið samningum um kaup á hluta af rekstri þýska fyrirtækisins Röscherwerke GmbH. Sá hluti sem um ræðir starfar undir vörumerkinu Geba og framleiðir skurðarvélar fyrir reyktan lax. Rekstur Geba verður sameinaður rekstri CP-Food, sem er í eigu Carnitech og framleiðir svipaðar vörur. Sameining fyrirtækjanna mun eiga sér stað 31. desember næstkomandi


 

Flugleiðir birtu í gær upplýsingar um flutninga hjá fjórum dótturfélögum sínum fyrir nóvember og fyrstu ellefu mánuði ársins. Mikil aukning er í umsvifum allra félaganna, frá 14,1% upp í 66,5% á fyrstu ellefu mánuðum ársins.


 
Innlent
22. desember 2004

Kapitalistinn Kiljan

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Rannsókna- og þróunarstarfsemi fyrirtækja í upplýsingatækniiðnaði og lyfjaiðnaði á Norðurlöndunum eykst eftir að erlendir aðilar yfirtaka fyrirtækin. Þetta kemur fram í nýju fréttariti Rannís.


 

Í nýrri skýrslu Rannís kemur fram að útgjöld ríkisaðila til rannsókna og þróunar kunna að fara yfir 11 milljarða kr. árið 2005. Það er framhald á aukningu ríkisaðila á útgjöldum í þessum málaflokki. Framlag ríkisins til rannsókna og þróunarstarfsemi í frumvarpi til fjárlaga eru rúmir 9 milljarðar kr.


 

Í dag gaf Fjármálaeftirlitið út starfsleyfi til nýs verðbréfafyrirtækis, Verðbréfaþjónustu Sparisjóðsins hf. (VSP). VSP er til húsa á 8. hæð norðurturns Kringlunnar. Gert er ráð fyrir að starfsemi VSP hefjist formlega í janúar, 2005. Már Wolfgang Mixa er framkvæmdastjóri VSP.


 

Tilkynnt var í gær að Geest hefði náð samkomulagi við Bakkavör um verð til grundvallar kostgæfnisathugun og heimilað að slíkt ferli hefjist. Heimildin er byggð á verðinu 655 pens á hlut, sem yrði staðgreitt, en einnig greiðslu arðs að upphæð 7 pens á hlut. Heildarkaupverðið sem Bakkavör mun greiða fyrir Geest er því 662 pens á hlut ef allt gengur eftir eða um 493 m. punda eða tæplega 60 ma.kr.


 

Farþegum í áætlunarflugi Icelandair fjölgaði um 16,8% í nóvember. Þeir voru tæp 82 þúsund í nóvember í ár, en 70 þúsund í nóvember í fyrra. Sætanýting var 4,8 prósentustigum betri í nóvember í ár en í fyrra. Framboðið var 11,9% meira en í nóvember 2003, en seldir sætiskílómetrar voru 20,4% fleiri.


 

Skuldabréfaeign bankanna, fyrir eigin hönd og viðskiptavina, nam í lok nóvember tæpum 210 mö.kr. Þetta kemur fram í yfirliti frá Seðlabanka sem birt var í gær. Stærstur hluti þeirrar stöðu er í íbúðabréfum, 142 ma.kr., og öðrum markaðsskuldabréfum, 45 ma.kr. Íbúðabréfaeign bankanna hefur aukist um 12,5 ma.kr. á síðustu þremur mánuðum en ekki er hægt að sjá af þessum tölum hvort staðan er fyrir hönd bankanna sjálfra eða vegna samninga viðskiptavina segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Árni Samúelsson, eigandi Sambíóanna og Róbert Melax, stofnandi Lyfju og eigandi Skífunnar, Regnbogans og Smárabíós, skoða nú ásamt hópi fjárfesta að yfirtaka sænsku kvikmyndahúsakeðjuna Sandrews, sem er sú næst stærsta á Norðurlöndum. Þetta kom fram í Viðskiptablaðinu í morgun. Árni Samúelsson segir reyndar að kvikmyndahúsakeðjan hafi verið seld fyrir þremur mánuðum síðan, sænska kvikmyndafyrirtækinu SF en að samkeppnisstofnunin í Svíþjóð hafi brotið upp þennan samning vegna þeirrar einokunar sem myndist taki fyrirtækið við rekstrinum og vilja að dómstólar ógildi samninginn.


 

Tímarit bandarísku læknasamtakanna (Journal of the American Medical Association, JAMA) birtir á morgun grein eftir vísindamenn Íslenskrar erfðagreiningar og sérfræðinga á Landspítala háskólasjúkrahúsi og Hjartavernd þar sem lýst er viðamiklum rannsóknum á ættgengi lungnakrabbameins, sem er það krabbamein sem veldur flestum dauðsföllum í iðnvæddum löndum.


 

Verð sjávarafurða mælt í erlendri mynt (SDR) var hærra í nóvember en það var í fyrri mánuði samkvæmt verðvísitölum sjávarafurða sem Hagstofa Íslands birti í dag. Verð sjávarafurða í erlendri mynt hækkaði um 2% milli mánaða og hefur verðið í erlendri mynt farið hækkandi frá því í maí á þessu ári. "Gengi krónunnar styrktist þó um 2,6% á fyrstu ellefu mánuðum ársins og þess vegna lækkaði verð sjávarafurða um 0,6% eftir að búið er að umreikna hækkunina yfir í krónur. Styrking krónunnar hefur því rýrt hækkun verðs á erlendum mörkuðum og komið sér illa fyrir sjávarútveginn;" segir í Vegvísi Landsbankans.


 

Finnska fjármálaeftirlitið samþykkti á fundi sínum í dag að veita dótturfélagi Kaupþings Búnaðarbanka hf. í Finnlandi, Kaupthing Sofi Oyj, bankaleyfi. Um næstu áramót mun því heiti þess breytast í Kaupthing Bank Oyj. Kaupþing Búnaðarbanki hf. og dótturfélög hans munu þá hafa bankaleyfi í fimm löndum, Íslandi, Danmörku, Svíþjóð, Lúxemborg Finnlandi.


 

spyr greiningardeild KB banka


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,32%. Gengisvísitala krónunnar sveiflaðist á bilinu 113,95 til 114,60. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 114,60 og endaði í 114,23. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 5,8 milljarðar ISK.EURUSD 1,337USDJPY 104,42GBPUSD 1,9264USDISK 62,62EURISK 83,71GBPISK 120,74JPYISK 0,5997Brent olía 42,55Nasdaq 0,36%S&P 0,29%Dow Jones 0,35%


 

á Útvarpi Sögu (99,4) kl 16


 

Aðalheiður Héðinsdóttir valin frumkvöðull ársins


 

um lagningu ljósleiðara


 

Verðmæti Íslandsbanka er 107,3 ma.kr. miðað við þær forsendur sem lagðar eru til grundavallar í verðmati Greiningardeildar KB banka. Verðmatið skiptist í þrjá hluta þar sem bankastarfsemi og vátryggingastarfsemi er aðskilin og metin í sitthvoru lagi auk þess sem eignarhlutir bankans í Kredittbanken og BNbank í Noregi eru metnir sérstaklega. Starfsemi Íslandsbanka í bankarekstri er metin á 77,7 ma.kr. og vegur sá hluti um 72,4% af heildarupphæð verðmatsins. Virði vátryggingastarfsemi er metið á tæplega 16,1 ma.kr. (15,0%) og virði eignarhluta í norsku bönkunum tveim er samtals metið á um 13,5 milljarða króna (12,6%).


 

Íbúar á landinu öllu voru ríflega 293 þúsund 1. desember síðastliðinn og hafði þeim þá fjölgað um 0,95% á einu ári samkvæmt tölum sem Hagsofa Íslands birti í morgun. Fjölgun þessi er viðlíka þeirri sem verið hefur að meðaltali síðastliðin tíu ár. Haldist þessi fjölgun næstu árin verður þjóðin komin yfir 300 þúsund eftir þrjú ár eða árið 2007.


 

Bæjarstjórn Hveragerðis hefur samþykkt fjárhagsáætlun bæjarins fyrir árið 2005. Fjárhagsáætlun Hveragerðis fyrir árið 2005 gerir ráð fyrir að heildartekjur bæjarsjóðs og fyrirtækja sveitafélagsins verði 778,5 milljónir, en þar af eru skatttekjur rúmar 613 milljónir eða 79% af tekjum. Rekstrargjöld samstæðu með afskriftum og fjármagnsliðum nema alls 778 og tekjuafgangur rekstrarreiknings óverulegur.


 

Skattekjur ríkissjóðs námu 213 mö.kr. á tímabilinu janúar-október og jukust um 28 ma.kr. á milli ára. Tekjur ríkissjóðs vegna beinna skatta jukust um 19,1% á tímabilinu. Óbeinir skattar jukust um 13% á fyrstu tíu mánuðum ársins, þar af var aukningin hlutfallslega mest vegna gjalda af bifreiðum en innflutingur bifreiða hefur aukist umtalsvert á tímabilinu.


 

Alls bárust sautján umsóknir um þrjár stöður framkvæmdastjóra nýrra málefnasviða sem auglýstar voru á dögunum.


 

Undirritaður hefur verið samningur milli Orkudeildar Orkustofnunar fiskeldisbrautar Hólaskóla um rannsóknir á endurnotum vatns við landeldi og orkusparnað því samfara. Markmið rannsóknanna er að sýna fram á að endurnot vatns sé raunhæfur kostur við landeldi við íslenskar aðstæður, og að umtalsverð orka sparist við endurnot vatnsins.


 

Allar þrjár borvélarnar í aðrennslisgöngum Kárahnjúkavirkjunarinnar verða í gangi milli jóla og nýárs. Bormenn Impregilo fá frí um hádegi á aðfangadag en hefja störf aftur að morgni mánudags 27. desember og vinna til hádegis á gamlársdag. Þeir fá frí mánudaginn 2. janúar og byrja nýtt vinnuár að morgni 3. janúar. Bormennirnir vinna á tvískiptum vöktum milli jóla og nýárs. Starfsmenn Impregilo við að sprengja inntaksgöng Hálslóns vinna sömuleiðis um jólin á einni vakt en eiga frí á sama tíma og bormennirnir.


 

Merkur áfangi náðist í dag þegar endanleg útboðslýsing var afhent fulltrúum fjögurra hópa sem taka þátt í samkeppni um réttinn til að hanna, byggja, fjármagna og reka tónlistarhús, ráðstefnumiðstöð og hótel (TRH) við Austurhöfnina í Reykjavík. Þessir fjórir hópar voru valdir í sérstöku forvali sem lauk sl. sumar. Frumhugmyndir þeirra eiga að liggja fyrir eftir mánuð og fyrstu tilboð í byrjun maí. Áætlanir um framkvæmdir og rekstur hafa jafnframt verið endurskoðaðar og miðast nú við að húsið verði tekið formlega í notkun um mitt ár 2009.


 

Big Food Group verður fimmta stærsta félagið í einkaeigu á Bretlandi samkvæmt úttekt greiningardeildar Landsbankans. Velta félagsins nemur um 5 milljörðum punda (610 mö.kr.) á ári en áætluð EBITDA framlegð félagsins á þessu ári nemur 129 milljónum punda (16 mö.kr.) Kaupverð BFG er 326 milljónir punda eða 40 ma.kr. og kaupa fjárfestarnir félagið á 95 pens á hlut.Baugur, ásamt öðrum fjárfestum bæði innlendum og erlendum, gengu frá kaupum á bresku verslunarkeðjunni Big Food Group (BFG) um helgina. Baugur verður stærsti hluthafinn í BFG með 42,9% hlut en auk þess eiga tvö önnur íslensk félög hlut í félaginu en þau eru Burðarás með 11,6% hlut og KB banki með 5,4% hlut.


 

Að mati Alþjóða orkumálastofnunnarinnar mun olíuverð taka að lækka á næsta ári þar sem meðalverð á hráolítunnu verður í kringum 39$. Talið er að spurn eftir olíu muni dragast saman auk þess sem gert er ráð fyrir auknu framboði, m.a. af hálfu Rússa og annarra olíuríkja utan Opec samtakanna. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur að sá orói sem verið hefur á olíumörkuðum að undanförnu hafi dregið úr einkaneyslu og hagvexti í heiminum og í kjölfarið hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lækkað hagvaxtarspá sína fyrir heimshagkerfið úr 4,3% í 4% fyrir næsta ár.


 

breyttar útfærslur, betra hús, samræmt heildarskipulag


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,39%. Gengisvísitala krónunnar sveiflaðist á bilinu 114,30 til 115,10. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 115,05 og endaði í 114,60. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 6,9 milljarðar ISK.EURUSD 1,3410USDJPY 103,90GBPUSD 1,9490USDISK 62,65EURISK 84,05GBPISK 122,15JPYISK 0,6035Brent olía 42,95Nasdaq 0,55%S&P 0,60%Dow Jones 0,60%


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

fyrir tilstuðlan BBC


 

félagið hlut verðlaun á World Travel Award hátíðinni


 
Innlent
20. desember 2004

VÍS afskráð

Yfirtökutilboð Gætna ehf. til hluthafa Vátryggingafélags Íslands hf. rann út föstudaginn 17. desember 2004 og hafði þá staðið í fjórar vikur. Gætur ehf. og eigendur félagsins eiga nú samtals 99,910% heildarhlutafjár VÍS. Eigin bréf VÍS nema 0,086% og eign annarra hluthafa 0,004% af heildarhlutafé. Kauphöll Íslands hf. hefur fallist á beiðni stjórnar VÍS um afskráningu hlutabréfa félagsins á Tilboðsmarkaði Kauphallararinnar. Bréfin verða afskráð næstu daga.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Ánægja með jákvæð viðbrögð í Noregi


 

ungir jafnaðarmenn í ham


 

Vísitala fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 3,8% í nóvember. Miklar hækkanir hafa verið á fasteignaverði undanfarna mánuði og hefur fasteignaverð hækkað um 8,7% síðastliðna 3 mánuði eða frá því að nýju íbúðarlán bankana komu til sögunar. Athygli vekur að aldrei hefur verið jafnmikil hækkun á fasteignaverði líkt og verið hefur síðastliðna 3 mánuði. Þetta er mun meiri hækkun en var þegar fasteignverð hækkaði hvað mest á árunum 1999 til 2000 en þá náði 3 mánaða hækkun fasteignaverðs mest 7,2% hækkun.


 

Í gærkvöldi undirritaði Geir H. Haarde sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjanna og Suður-Kóreu um upphaf fríverslunarviðræðna. Ef samningar takast verður þetta annar fríverslunarsamningur EFTAríkjanna við Asíuríki. ?Samningur okkar við Singapore hefur á vissan hátt rutt brautina fyrir frekari samningum í Asíu. Suður-Kórea er þegar mjög stór markaður og mikilvægur viðskiptaaðili bæði í innflutningi og útflutningi.


 

Fjármálaráðuneytið ákveður staðgreiðsluhlutfall hvers árs og er það samtala af tekjuskattshlutfalli samkvæmt lögum um tekjuskatt og útsvarshlutfalli eins og það er að meðaltali samkvæmt ákvörðunum sveitarstjórna. Tekjuskattshlutfall á árinu 2005 verður 24,75% sem er lækkun um 1% frá yfirstandandi ári. Meðalútsvar á árinu 2005 samkvæmt fyrirliggjandi ákvörðunum sveitarstjórna verður 12,98% en þetta hlutfall er 12,83% á yfirstandandi ári. Meðalútsvarshækkun milli ára er því 0,15%.


 

yfirlýsing Samtaka iðnaðarins


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,26%. Gengisvísitala krónunnar sveiflaðist á bilinu 114,60 til 115,35 í litlum viðskiptum. Verðbólga mældist 0,2% í Bandaríkjunum í nóvember. Tölurnar hreyfðu lítið við gengi USD enda í takt við væntingar. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 115,35 og endaði í 115,05. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 2,8 milljarðar ISK.EURUSD 1,3270USDJPY 104,30GBPUSD 1,9380USDISK 63,35EURISK 84,10GBPISK 122,75JPYISK 0,6075Brent olía 42,60Nasdaq 0,05%S&P -0,50%Dow Jones -0,20%


 

og kemur til móts við hluthafa BNbank


 

Sveinn Þór Stefánsson hefur verið ráðinn fjármálastjóri Meiðs ehf. Hann hóf störf hjá félaginu þann 1.desember síðastliðinn. Sveinn Þór er menntaður viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur undanfarin ár starfað hjá Lýsingu hf. við fjármálastjórn og fjármögnun atvinnutækja.


 

Skeljungur hefur lýst yfir andstöðu við tillögu um að ný bensínstöð verði opnuð við hliðina á Select stöð félagsins við Reykjanesbraut, nánar tiltekið við Dalveg 20 í Kópavogi, aðeins 3 metra frá lóðarmörkum. Það er fyrirtækið Teitur Jónasson hf. sem hefur óskað eftir breytingu á deiliskipulagi við Dalveg 22, við hlið Select stöðvarinnar. Hyggst Teitur Jónasson hf. reisa þar sjálfsafgreiðslustöð fyrir bensín aðeins 3 metra frá lóðarmörkum.


 

Burger King hefur nú opnað nýja veitingastað í Nesti á Ártúnshöfðanum. Burger King býður uppá heimsþekkta gæða hamborgara sem ekki er að efa að eru kærkomin viðbót fyrir aðdáendur góðra hamborgara. Fyrir á Ártúnshöfða eru Subway og Nesti sem bjóða uppá fjölbreytt úrval skyndibita, nýbakað bakkelsi og þægindavöruverslun með fjölbreyttu vöruúrvali.


 

Um 410 bændur ræktuðu korn á landinu öllu í ár og er áætlað að heildaruppskera af korni á landinu öllu sé í ár um 10.600 tonn af geymsluþurru korni. Af þessum 410 bændum eru 210 þeirra á Suðurlandi eða rúmur helmingur allra kornræktenda. Á Norðauasturlandi stunduðu 88 bændur kornrækt á samtals um 570 hekturum. Eyfirskir kornbændur voru 60 talsins með um 420 hektara, S-þingeyskir bændur voru 25 með 149 hektara í ræktun og N-þingeyskir kornbændur voru 3 með um 6 ha ræktun.


 

Jóhann Haraldsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Medcare Flögu hf. hefur ákveðið að láta af störfum hjá félaginu. Tilkynning þessa efnis hefur verið send inn til Kauphallarinnar.


 

Að meðtöldum eignarhlut Íslandsbanka í BNbank þá höfðu eigendur að yfir 90% hlutafjár samþykkt yfirtökutilboð Íslandsbanka í BNbank (Bolig- og Næringsbanken ASA) í Noregi. Eitt af þeim markmiðum sem Íslandsbanki setti sér með yfirtökutilboðinu var samþykki eigenda yfir 90% hlutafjár BNbank, en með 90% eignarhlut yrðu kaup Íslandsbanka á BNbank tryggð að fullu. Þó að samþykki hafi fengist eiga kaupin enn eftir að ganga eftir, en þau eru háð samþykki stjórnvalda í Noregi, auk þess sem áreiðanleikakönnun á eftir að fara fram.Íslandsbanki hefur þegar lagt inn umsókn til norska fjármálaeftirlitsins og fjármálaráðuneytisins vegna kaupanna á BNbank. Þegar samþykki yfirvalda á kaupunum liggur fyrir mun Íslandsbanki óska eftir innköllun á þeim bréfum sem eftir kunna að standa, í samræmi við hlutafélagalög í Noregi.Íslandsbanki hefur skilgreint Noreg og Ísland sem heimamarkaði sína og hyggst leggja áherslu á vöxt á norska markaðnum. BNbank er afar samkeppnishæft og vel rekið fjármálafyrirtæki, sem náð hefur góðum árangri og fellur vel að stefnu Íslandsbanka. Kaupin á BNbank munu tvöfalda útlán og innlán Íslandsbankasamstæðunnar.


 

Viðskipta með stofnbréf SPRON hafa verið róleg en jöfn, eins og tekið er til orða í frétt á heimasíðu SPRON. Þar kemur fram að nú hafa 55,7% stofnfjárins skipt um eigendur frá því að viðskipti hófsut á stofnfjármarkaðinum í lok september. Síðustu viðskipti fóru fram á genginu 7,3 eftir að það hafði verið í 7,0 nokkuð lengi.


 

Veruleg aukning hefur orðið á opinberum framlögum til þróunarmála á síðustu árum. Framlög á verðlagi hvers árs hafa nær þrefaldast á fimm árum, eða úr 583 m.kr. árið 1999 í 1.644 m.kr. árið 2004. Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2005 verða framlög til þróunarmála 2.029 m.kr. Framlög til þróunarsamvinnu eru reiknuð sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF).


 

Nokkur óánægja virðist vera komin upp meðal hluthafa í Magasin du Nord, ef marka má grein í danska viðskiptablaðinu Børsen í gær. Frá þessu er greint í Vegvísi Landsbankans. Eins og kunnugt er keyptu Baugur Group, Straumur og B2B Holding 69% af hlutafé Magasin (þ.e. Th. Wessel & Wett A/S) þann 12. nóvember síðastliðinn og gerðu yfirtökutilboð í hlutabréf annarra eigenda.


 

Verðbólga mældist 2,9% á Íslandi í nóvember skv. samræmdri vísitölu neysluverðs í EES-ríkjunum. Það er aðeins hærri verðbólga en að meðaltali í EES-ríkjum sem mældist 2,1% og á evrusvæðinu 2,2. Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar var mesta verðbólga á Evrópska efnahagssvæðinu í Lettlandi, 7,2% og í Slóvakíu, 6%. Minnst var verðbólgan í Finnlandi, 0,2% og í Danmörku, 1,0%.


 

fjárhagsáætlun fyrir árið 2005 samþykkt


 

hrósað fyrir velgengni í dönskum blöðum


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,09%. Gengisvísitala krónunnar sveiflaðist á bilinu 115,30 til 115,90 í meðalviðskiptum. Gengi dollara hækkaði nokkuð í dag í kjölfar frétta af viðskiptahalla í Bandaríkjunum. Viðskiptahalli mældist 164,7 milljarðar USD á þriðja ársfjórðungi en búist var við 171 milljarða halla. Tölurnar komu ekki síður á óvart í ljósi þess að vöruskipti í október voru mun óhagstæðari en búist var við. Einnig hefur dregið verulega úr fjárfestingum erlendra aðila í Bandaríkjunum í haust. Lítið er um birtingu hagvísa á morgun.


 

Íslandsbanki hefur hlotið verðlaun fagvefritsins mtn-i fyrir alþjóðlega skuldabréfaútgáfu bankans. Verðlaunin eru veitt fyrir árangursríka markaðssetningu á Íslandsbanka sem útgefanda skuldabréfa á EMTN markaði. Gott samband við fjölda erlendra fjárfestingarbanka þykir eftirtektarvert sem og stuðningur þeirra við fjármögnun bankans. Þetta hefur skilað sér í fjölda vel heppnaðra skuldabréfaútgáfa sem hafa verið seldar fjölbreyttum hópi fjárfesta víðs vegar um Evrópu og Asíu segir í tilkynningu bankans.


 

Smásöluvelta dagvara á föstu verðlagi var um 2,3% meiri í nóvember sl. en í sama mánuði árið 2003 samkvæmt nýrri smásöluvísitölu SVÞ-IMG. Áfengissmásalan reyndist 2,9% meiri á sama tímabili og sala lyfjaverslana jókst um 5,0% miðað við nóvember í fyrra. Verðhækkanir skv. Hagstofu Íslands í nóvember sl. miðað við sama mánuð á fyrra ári reyndust 1,3% í dagvörum, 0,8% í áfengi og 3,6% í lyfjasmásölu.


 

"Okkur sýnist að ákaflega vel hafi tekist til með þessa framkvæmd alla, sem sést hvað best á því hversu afar fáir gera formlegar athugasemdir, en auðvitað eru nokkur dæmi um einstaklinga sem nýta andmælarétt sinn og þau mál verða öll könnuð ítarlega á nýju ári," segir Karl Steinar Guðnason forstjóri Tryggingastofnunar, í frétt á heimasíðu Tryggingastofnunar. Aðeins um 320 lífeyrisþegar af tæplega 42 þúsund gera formlega athugasemdir við endurreikning Tryggingastofnunar á bótarétti ársins 2003, eða liðlega 0.8% lífeyrisþega.


 

Leiguflug á vegum þýska ferðaheildsölufyrirtækisins Troll Tours og íslensku ferðaskrifstofunnar Katla DMI á milli Íslands og Þýskalands og Austurríkis gekk vel á þessu ári en ferðirnar voru farnar í samstarfi við ferðaskrifstofurnar Thomas Cook og Neckermann. Fjöldi farþega á vegum félaganna var reyndar hinn sami í ár og í fyrra en samkeppnin var mun meiri. Sætaframboð til Íslands á þýska markaðnum jókst mjög yfir sumarmánuðina en heildarfjöldi farþega á þessari leið jókst ekki nema um 4,5%.


 

Hefðbundin sölu- og markaðsstarfsemi með lítt unnar sjávarafurðir á vegum SÍF samstæðunnar hefur nú verið færð í sjálfstætt dótturfélag. Verður starfsemin rekin undir merkjum Iceland Seafood og hefur sá rekstur verið færður undir eignarhald Iceland Seafood International ehf. sem er að fullu í eigu SÍF hf. segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

Stjórn SÍF hf. hefur ákveðið að fullnýta heimild sína frá 6. nóvember 2004 til að auka hlutafé félagsins um 160.000.000 hluti vegna kaupa stjórnenda og annarra starfsmanna Labeyrie Group á hlutum í SÍF hf. Gert er ráð fyrir að hlutaféð verði að fullu hækkað sem því nemur fyrir lok febrúar næstkomandi og verður heildarhlutafé SÍF hf. þá 5.875.883.192 krónur að nafnverði sem skiptist í jafn marga hluti.


 

KB banki uppfærir verðmat sitt á Actavis


 

Gengið hefur verið frá kaupum danska málingavöruframleiðandans Flügger á öllu hlutafé Hörpu Sjafnar, sem verður dótturfyrirtæki danska málningarframleiðandans.


 

Ef marka má skoðanakönnun Útflutningsráðs þá horfa íslensk fyrirtæki helst Austur-Evrópu í leit að viðskiptatækifærum. Þar er Pólland í fyrsta sæti, og fast á hæla þess er Slóvakía og Úkraína. Önnur lönd á þessu svæði eru Tékkland og Króatía. Þess má geta að á árinu sem er að líða, voru skipulagðar viðskiptasendinefndir m.a. til Litháen, Búlgaríu og Rúmeníu.


 
Innlent
16. desember 2004

Dregur úr einkaneyslu?

Einkaneysla óx um 5,8% að raungildi á þriðja ársfjórðungi frá sama tíma í fyrra og er það minnsti vöxtur frá rúm tvö ár eða frá fjórða ársfjórðungi 2002. Bendir það til þess að heldur geti verið að hægja á aukningu neysluútgjalda þó erfitt sé að draga of miklar ályktanir af einum ársfjórðungi. Einkaneysla á 3. fjórðungi þessa árs var um 58% af vergri landsframleiðslu sem er nokkuð fyrir neðan meðaltal áranna frá 1997 og mun lægra hlutfall en þekktist á árunum 1999 til 2000.


 

Það sem af er árinu hafa íslensku lífeyrissjóðirnir verið nettóseljendur á innlendum hlutabréfamarkaði. Október í ár var engin undantekning en innlend hlutabréfaeign lífeyrissjóðanna var um 17 mö.kr. minni en hún var í lok september. Ástæður þess má rekja til þess að Úrvalsvísítalan lækkað um 11% í október en ef leiðrétt er fyrir þeirri lækkun voru lífeyrissjóðirnir nettóseljendur að fjárhæð 1,0 ma.kr.


 

segir í nýrri greinargerð Tryggva Þórs Herbertssonar


 

Burðarás hefur áfram bætt við eign sína í D.Carnegie & Co og á nú 20,01% í sænska fjárfestingarbankanum. Eignarhluturinn er um 10,8 ma.kr. virði. Líkurnar á að markmið Burðaráss sé að ná yfirráðum í Carnegie hafa því heldur aukist og jafnvel er stefnan sett á yfirtöku segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Í Svíþjóð myndast yfirtökuskylda við 30% eignarhlut. Í stjórn Carnegie eru 8 manns en eignarhaldið er dreift og er Burðarás stærsti hluthafinn.


 

uppstokkun og fækkun í starfsliði Ratsjárstofnunar


 

Elvar Aðalsteinsson selur hlut sinn


 

Framleiðsla á mjólk í heiminum verður 1,9% meiri í ár en á sl. ári, að mati Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO). Verður hún 611,5 milljarðar lítra í samanburði við 600 milljarða lítra árið 2003. Þetta kemur fram í nýútkomnu fréttabréfi stofnunarinnar ?Fæðuhorfur" (Food Outlook). Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu Bændasamtakanna.


 

Sem fyrr eru flestir þeirra erlendu gesta sem hingað koma í fríi og var meðaldvalarlengd hér á landi um 10,5 dagur. Almenn aukning er í nýtingu afþreyingar af ýmsu tagi en sem fyrr njóta náttúruskoðun og sund mestra vinsælda.


 

Gengi krónunnar lækkaði í dag um 0,26% í dag. Gengisvísitala krónunnar sveiflaðist á bilinu 114,55 til 115,05. Vöruskipti voru óhagstæð í Bandaríkjunum um 55,46 milljarða USD í október og var það nokkru meira en búist var við. Mestur er hallinn við Kína eða um 16,8 milljarðar USD. Hallinn við Evrópu tæpir 9 milljarðar og Japan tæpir 6 milljarðar USD. Athygli vekur að halli á vöruskiptum við Kína hefur aukist úr 13,7 milljörðum í október 2003 í 16,8 milljarða nú. Gengi dollara hreyfðist lítið við fréttirnar en athyglin beinist fyrst og fremst að vaxtaákvörðun bandaríska seðlabankans í kvöld. Búist við að stýrivextir fari úr 2% í 2,25% en niðurstaðan verður tilkynnt kl. 19:15.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

viðræður við lánadrottna standa yfir


 

Könnunin Ferðamálaráðs í sumar er sú fyrsta sem gerð er eftir að Iceland Express hóf reglulegt áætlunarflug milli Íslands og tveggja Evrópulanda og því þótti forvitnilegt að greina svör erlendu gestanna eftir flugfélögum. Í ljós kom að 72% svarenda ferðuðust með Flugleiðum, 12% flugu með Iceland Express, 8% ferðuðust með öðrum flugfélögum og jafnmargir notuðu annan ferðamáta en flug.


 

verulegur aldursog tekjumunur á farþegum flugfélaganna


 

höfðu verið orðaðir við Landsbankann


 

Eignir lífeyrissjóðanna námu 962 mö.kr. í lok október og drógust saman um 8 ma.kr. á milli mánaða, einkum vegna lækkunar á innlendum hlutabréfamarkaði segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Svo virðist sem sjóðirnir hafi einkum fjárfest í skuldabréfum fyrirtækja og erlendum hlutabréfasjóðum í október. Mikil lækkun var á stöðu lífeyrissjóðanna í innlendum hlutabréfum og hlutabréfasjóðum í október enda lækkaði Úrvalsvísitala Aðallista Kauphallarinnar um 11,5% í mánuðinum.


 

Skæruliðabúðir er nafn á tískuvöruverslunum sem eru staðsettar í fáförnum hliðargötum, hafa engar merkingar eða sýningarglugga og starfa ekki lengur en eitt ár á sama stað en njóta samt vaxandi vinsælda meðal ungs fólks. Viðskiptahugmynd skæruliðaverslana gengur þvert á ríkjandi rekstrarform hefðbundinna verslana sem telja mikilvægt að hafa góða staðsetningu, áberandi sýningarglugga og úthugsaðra auglýsingastefnu eins og segir í fréttapósti SVÞ.


 

sumarkönnun Ferðamálaráðs meðal erlendra gesta


 

Í annað sinn hefur nú verið lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um að sala á léttvíni og bjór verði gefin frjáls. Frumvarpið er bæði lagt fram af hálfu þingmanna stjórnar og stjórnarandstöðu, enda hefur málið breitt fylgi í þjóðfélaginu segir í fréttapósti SVÞ. Niðurstöður nokkurra skoðanakannana undanfarinna ára sýna allar að meirihluti fullorðinna vill geta keypt léttvín og bjór í matvöruverslunum um leið og það gerir matarinnkaup. SVÞ styðja þetta frumvarp og telja að ekki sé spurning hvort heldur hvenær þessi breyting verði gerð.


 
Innlent
14. desember 2004

Aukin jólaverslun

Samkvæmt óformlegri könnun SVÞ meðal stjórnenda verslana í gær, 13. desember, hefur jólaverslunin verið umtalsvert meiri nú en á sama tíma í fyrra. Ætla má að verslunin verði a.m.k. um 10% meiri en í fyrra, en algengt var að stjórnendur verslana sem haft var samband við í gær teldu aukninguna verða í desember um 15% umfram það sem var í fyrra og sumir nefndu allt að 20%.


 

Orri Hlöðversson bæjarstjóri og Sævar Jónsson framkvæmdastjóri hafa undirritað samning um umfangsmikla gatnagerð í Hveragerði. Gatnagerðinni verður skipt í tvo hluta og skal fyrri áfanganum lokið þann 1. júní 2005 og hinum síðari þann 1. júní 2006. Samningurinn hljóðar upp á rúmar 183 milljónir króna að þegar að hlutur vatns- og orkufyrirtækja í verkinu er talinn með. Framkvæmdir eru þegar hafnar.


 

-unnið að sameiningu MBF og MS


 

Heldur hægði á hækkun eignaverðs í október en tólf mánaða hækkun eignaverðsvísitölu KB banka fer úr 25,5% niður í 20,5%. Þetta kemur fram í Hálffimm fréttum bankans. Ástæða þess liggur í að eignaverðsvísitalan lækkaði um 2,2% að raunvirði í október. Hlutabréfaverð lækkaði um 11,5% í október en svo mikil lækkun hefur veruleg áhrif á vísitöluna en hlutabréf vega um 20% í vísitölunni.


 

Rólegt var á gjaldeyrismörkuðum í dag og lækkaði gengi krónunnar um 0,31%. Vaxtaákvörðunarfundur er á morgun í Bandaríkjunum og er búist við að stýrivextir fari úr 2% í 2,25%. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 114,20 og endaði í 114,55. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 4,1 milljarðar ISK.EURUSD 1,3300USDJPY 104,65GBPUSD 1,9210USDISK 63,05EURISK 83,85GBPISK 121,10JPYISK 0,6025Brent olía 37,20Nasdaq 0,40%S&P 0,30%Dow Jones 0,25%


 

í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu (99,4)


 

Viðskiptadeild HR í samstarf við SH, SÍF og LÍÚ um nám í sjávarútvegsfræðum Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík skrifaði nýlega undir samstarfssamning við SH, SÍF og LÍÚ um nám í sjávarútvegsfræðum, sem nemur um þremur milljónum króna.


 

útflutningur jókst um 11%


 

Farþegum í áætlunarflugi Icelandair fjölgaði um 15,1% í október. Þeir voru rúm 110 þúsund í október í ár, en 96 þúsund í október í fyrra. Frá áramótum eru farþegar Icelandair tæplega 1.170 þúsund, eða 17,92% fleiri en á fyrstu tíu mánuðum síðasta árs.


 

Nýtt húsnæði sendiráðs Íslands í Brussel var opnað við hátíðlega athöfn á föstudaginn af Davíð Oddssyni, utanríkisráðherra. Sendiráðið er jafnframt fastanefnd Íslands gagnvart Evrópusambandinu og fylgir eftir framkvæmd EES-samningsins gagnvart því. Í dag starfa 20 manns við sendiráðið. Nýja húsnæðið er við Schuman-torgið í Brussel þar sem flestar aðalstofnanir Evrópusambandsins hafa skrifstofur sínar. Sendihera Íslands í Brussel er Kjartan Jóhannsson.


 

Vísitala neysluverðs í desember hækkaði um 0,46% frá fyrri mánuði, en síðastliðna 12 mánuði hefur vísitalan hækkað um 3,9%. Húsnæðisliður vísitölunnar hækkaði um 1,6% í desember frá fyrri mánuði. Hins vegar lækkaði eldsneyti um 1% þrátt fyrir hækkandi olíuverð á heimsmarkaði í nóvember. Fasteignamarkaðurinn er enn sem fyrr helsti orsakavaldur verðbólguþrýstings, en rekja má tæplega 2/5 hluta vísitöluhækkunar síðustu 12 mánaða til verðhækkunar á fasteignum. segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

Vinnumálastofnun hefur birt tölur um atvinnuleysi í nóvember og miðast niðurstöðurnar við fjölda atvinnuleysisskráninga. Á landinu öllu lækkar atvinnuleysi úr 2,7% í 2,6% milli mánaða. Á höfuðborgarsvæðinu er atvinnuleysi nú 2,9% en 2,2% á landsbyggðinni. Atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu minnkaði milli mánaða en á sama tíma jókst atvinnuleysi töluvert á landsbyggðinni.


 

Niðurstaða Greiningardeildar Landsbankans er því sú að stýrivextir Seðlabankans fari hækkandi á næstu mánuðum og fari hæst í 10% á þriðja ársfjórðungi næsta árs. Þar með fara raunstýrivextir bankans í um 6% miðað við verðbólguhorfur eins og þær eru nú metnar af Seðlabankanum sjálfum. Eftir að stýrivextir ná hámarki er mikilvægt að þeim verði haldið óbreyttum um nokkurt skeið til þess að tryggja raunverulega virkni á þær hagstærðir sem skipta mestu máli, þ.e. eftirspurn og verðbólguvæntingar.


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,17% í dag. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 113,95 til 115,10 í miklum viðskiptum. Gengi krónunnar hefur sveiflast mikið síðustu daga í kjölfar vaxtahækkunar og mikillar umræðu um viðskiptahalla og hátt gengi krónunnar. Frá því að Seðlabankinn hækkaði vexti 2. des. sl. hefur gengi krónunnar hækkað um 2,85%.Gengi USD hefur farið hækkandi í vikunni eftir miklar lækkanir síðustu vikur. Vaxtaákvörðunarfundur er á þriðjudaginn í Bandaríkjunum og er búist við 25 punkta hækkun stýrivaxta og að þeir fari því úr 2% í 2,25%. Stýrivextir hafa verið hækkaðir fjórum sinnum á árinu í Bandaríkjunum.Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 114,40 og endaði í 114,20. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 12,4 milljarðar ISK.EURUSD 1,3225USDJPY 105,40GBPUSD 1,9130USDISK 63,10EURISK 83,50GBPISK 120,75JPYISK 0,5990Brent olía 38,80Nasdaq -0,20%S&P -0,25%Dow Jones -0,20%


 

mesta sala íslenskrar myndar á DVD


 

Íslandsbanki hefur ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra inn- og útlána frá og með 11. desember. Ákvörðunin um það er tekin í ljósi tilkynningar Seðlabankans um hækkun stýrvaxta um 1 prósentustig. Vextir óverðtryggðra inn- og útlána hækka um 0,75 til 1%, mismunandi eftir innlánsformum.


 

Vegagerðin hefur framlengt samning við Samskip um rekstur Sæfara til næstu tveggja ára en félagið hefur séð um rekstur ferjunnar frá 1. maí 1996. Tekur framlengingin gildi nú um áramót.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,73% það sem af er degi. Að baki þessum lækkunum standa allmikil viðskipti eða upp á 1900 milljónir króna. Mesthafa bréf Samherja lækkað eða um 7,89%. Sömuleiðis hafa bréf Marel lækkað mikið eða um 5,12%. Actavis og Bakkavör hafa lækkað um ríflega 4% en þess bera að geta að bréf Bakkavarar hækkuðu nokkuð í gær. Þá hafa Bréf Burðarás lækkað nokkuð.


 

Skarphéðinn Berg Steinarsson, stjórnarformaður Og Vodafone, segir að ekki sé að myndast yfirtökuskylda í Og Vodafone. "Svo er ekki," segir hann en í gær keypti Og Vodafone eigin bréf af Norðurljósum en Norðurljós áttu 6,74% í félaginu. Fyrir þau viðskipti áttu félög sem tengjast eignarböndum tæp 44% í Og Vodafone. Um er að ræða Baug Group, Norðurljós þar sem Baugur er hluthafi, Grjóta en þar er Baugur einnig hluthafi og Fons eignarhaldsfélag sem er meðal annars í eigu Pálma Haraldssonar, náins viðskiptafélaga Jóns Ásgeirs Jóhannessonar. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

KB banki hefur ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra inn- og útlána frá og með 11. desember. Vaxtabreytingin er gerð í kjölfar tilkynningar Seðlabankans um hækkun stýrivaxta um 1,00 prósentustig. Vextir óverðtryggðra útlána hækka um 0,75 til 1,00 prósentustig. Þannig hækka kjörvextir óverðtryggðra skuldabréfa úr 9,65 í 10,65%.


 

nýtt samkomulag milli SA og ASÍ


 

Árvakur selur húsnæði og lóð félagsins í Kringlunni fyrir 2,1 milljarð króna Stjórn Árvakurs hf., sem gefur út Morgunblaðið, hefur tekið ákvörðun um að selja húsnæði og lóð félagsins við Kringluna og flytja alla starfsemi þess að Hádegismóum þar sem ný prentsmiðja Árvakurs er. Þetta kom fram í frétt í Morgunblaðinu í morgun.


 

Heildartekjur ríkissjóðs námu 228,7 milljörðum króna á fyrstu tíu mánuðum ársins og hækkuðu um 17,2 milljarða frá sama tíma í fyrra eða um 8,1%. Hækkun skatttekna frá fyrra ári nam 14,9% sem jafngildir 11,6% raunhækkun. Að lang stærstum hluta skýrist betri afkoma af því að skattar á tekjur og hagnað námu 66,9 milljörðum króna og hækkuðu um 11 milljarða frá sama tíma í fyrra. Þannig eru tveir þriðju hluta aukningar í skatttekjum ríkissjóðs runnar undan mikilli hækkun á eignamörkuðum en samkvæmt eignaverðsvísitölu Greiningardeildar KB banka hefur eignaverð hækkað um 23% að raunvirði og hafa eignaverðs hækkanir sjaldan eða aldrei verið meiri.


 

Gengi krónunnar sveiflaðist mikið í dag og lækkaði um 0,79% í miklum viðskiptum. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 113,50 til 114,60.Vöxtum var haldið óbreyttum í Bretlandi í dag eins og búist var við. Rólegt var á erlendum gjaldeyrismörkuðum en gengi USD hefur hækkað síðustu daga gagnvart helstu myntum. Gengishækkunina má rekja til hagnaðartöku eftir mikla lækkuna USD síðustu mánuði. Einnig er útlit fyrir að vextir hækki meira í Bandaríkjunum en víðast hvar annars staðar og hefur það stutt við gengi USD síðustu daga.


 

Gengisspá Greiningardeildar KB banka bendir til þess að krónan muni ná sínu hæsta gildi innan skamms tíma og muni síðan lækka er frá dregur. Raunar gæti krónan veikst töluvert þegar árið 2006 þegar lægri vaxtamunur er rétt handan við hornið auk þess sem fjármögnun viðskiptahallans þyngist. Þeir taka fram að þarna komi vitaskuld til margir óvissuþættir, enda eru gjaldeyrismarkaðir þekktir fyrir órólega hegðun. Líta ber á slíkar gengisspár sem stefnuviðmiðun fyrir krónuna fremur en nákvæma spá fyrir gildi gengisvístölunnar.


 

fer til uppbyggingar á þróunarsetri í Hafnarfirði


 

Efnahagsspá OECD fyrir Ísland hefur verið hækkuð og er nú gert ráð fyrir 5,9% hagvexti hér á landi í ár, 5,2% á næsta ári og 4,8% árið 2006. Þetta er meiri hagvöxtur en gert er ráð fyrir í síðustu spá fjármálaráðuneytisins sem hljóðar upp á 5,5% hagvöxt í ár, 5% á næsta ári og 4,5% árið 2006. Hagfræðingar OECD áætla að verðbólga hér á landi verði 3,9% næstu tvö árin og að hún muni á einhverju tímabili fara yfir 4% þolmörk Seðlabankans.


 

bærinn auglýsir 69 lóðir lausar til úthlutunar


 

Í gær tóku starfsmenn Flugfélags Íslands á Egilsstaðaflugvelli á móti 100 þúsundasta farþeganum sem ferðast með félaginu á milli Egilsstaða og Reykjavíkur á árinu. Farþegar á þessari flugleið hafa aldrei áður verið svo margir en þeim hefur farið ört fjölgandi á síðustu árum. Í fyrra var slegið met á þessari flugleið en nú þegar hafa þriðjungi fleiri farþegar farið með Flugfélaginu en allt það ár.


 

KB banki veitti í gær 30 aðilum styrki úr Menningar- og styrktarsjóði bankans sem nema samtals 21,5 milljónum króna. Tvisvar á ári er styrkjum úthlutað úr sjóðnum en hann var stofnaður árið 1999 og hefur með síðustu úthlutun látið fé af hendi rakna til hátt á þriðja hundrað verkefna. Þessi verkefni hafa jafnt tengst menningu og listum sem líknar- og mannúðarmálum, menntun, vísindum, tækni og umhverfismálum.


 

Tilkynning þess efnis að Afl fjárfestingarfélag hf. hefði eignast 18,12% eignarhlut í breska iðnfyrirtækinu Low and Bonar plc. birtist á London Stock Exchange þann 9. desember. Tilkynning um þetta kom inn í Kauphöllina.


 

Helstu hlutabréfavísitölur í Bandaríkjunum hækkuðu í gær eftir styrkingu dollars. Dow Jones hækkaði um 0,51% á meðan Nasdaq vísitalan hækkaði um 0,54% og S&P 500 um 0,49%. Lækkun olíuverðs að undanförnu hefur létt á áhyggjum fjárfesta um að orkuverð muni draga mikið úr hagnaði fyrirtækja og einkaneyslu.


 

Geest tilkynnti í morgun að félagið hefði fengið yfirtökutilboð frá Bakkavör. Viðræður milli félaganna halda áfram um hvort Bakkavör geti sett fram endurbætt tilboð sem hægt væri að byggja kostgæfnisathugun á. Óráðið er hvort Bakkavör bjóði í fyrirtækið í kjölfarið, þó svo að Greining Íslandsbanka telji það líklega niðurstöðu.


 

Í dag, fimmtudaginn 9. desember standa UNICE, Evrópusamtök atvinnulífsins, öðru sinni fyrir svokölluðum Degi samkeppnishæfni (e. Competitiveness Day) í Brussel. Þar munu hátt í þúsund forsvarsmenn fyrirtækja í Evrópu ásamt ýmsum fulltrúm stjórnvalda í Evrópulöndum koma saman og ræða samkeppnishæfni og stöðu hagvaxtar og sjálfbærrar þróunar í Evrópu. Meðal ræðumanna í dagskránni eru Jürgen Strube, forseti UNICE, José Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, og Laurens Jan Brinkhorst, efnahagsmálaráðherra Hollands sem nú fer með forsæti í ráðherraráði ESB, auk annarra fyrirtækja stjórnenda, framkvæmdastjórnarmanna ESB, forseta Evrópuþingsins, forseta bankastjórnar Seðlabanka Evrópu o.fl.


 

eigendur BNbank samþykkja yfirtökutilboð Íslandsbanka


 

Gengi krónunnar sveiflaðist mikið í dag og lækkaði um 1,25% í miklum viðskiptum. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 112,10 til 113,50. Þrátt fyrir gengislækkunina í dag hefur gengi krónunnar hækkað um 3,45% frá því að Seðlabankinn hækkaði vexti 2. des. sl. Vaxtaákvörðun er í Bretlandi á morgun og er búist við óbreyttum vöxtum. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 112,10 og endaði í 113,50. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 18,4 milljarðar ISK.EURUSD 1,3265USDJPY 104,65GBPUSD 1,9260USDISK 62,60EURISK 83,05GBPISK 120,55JPYISK 0,5980Brent olía 37,25Nasdaq 0,10%S&P 0,15%Dow Jones 0,20%


 

Hagnaður Odda hf. á Patreksfirði var 10,9 millj. kr, en var árið á undan um 18,4 millj.kr. Þetta er sjötta árið í röð sem hagnaður er á rekstri félagsins. Ársreikningur félagsins fyrir síðasta starfsár sýndi að reksturinn á síðasta ári var félaginu hagstæður. Samanlagðar rekstrartekjur fiskvinnslu og útgerðar voru 25% lægri en árið á undan og námu tæpum 800 milljónum króna.


 

Hækkun gengis krónunnar undanfarið kemur sér illa fyrir sjávarútvegsfyrirtækin líkt og önnur þau fyrirtæki sem hafa tekjur að mestu í erlendum gjaldmiðlum en hluta rekstrarkostnaðar í krónum. Þetta kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka. Styrking krónunnar á árinu hefur mest verið gagnvart dollaranum en minni gagnvart evrópugjaldmiðlum. Frá áramótum hefur gengi krónunnar hækkað um ríflega 9%. Dollarinn hefur á árinu veikst gagnvart krónunni um tæp 14% en evran hins vegar veikst um 9% og pundið um ríflega 6%.


 

Egill Jóhannsson verður gestur í Viðskiptaþættinum


 

innleystur söluhagnaður KB banka 1 milljarður


 
Innlent
8. desember 2004

Krónan er ofmetin

segir greining Íslandsbanka


 

Heildarkaupverðið 5.800 m.kr.


 

ályktun stjórnar Samtaka atvinnulífsins


 
Innlent
8. desember 2004

Útilokum ekkert

segir Friðrik Jóhannsson forstjóri Burðaráss


 

Íslandsbanki hefur ákveðið að sækja formlega um leyfi til fjármálaeftirlitsins í Lúxemborg um stofnun banka þar í landi. Tilgangurinn með því er að útvíkka starfsemi Íslandsbanka í Lúxemborg og bjóða alþjóðlega einkabankaþjónustu í samræmi við alþjóðlega þjónustu bankans á öðrum sviðum. Gert er ráð fyrir að bankinn hefji starfsemi á vormánuðum næsta árs.


 

KB banki efnir til morgunverðarfundar um gengi krónunnar fimmtudaginn 9. desember á Nordica Hotel kl. 8. Erindi flytja Sigurður Einarsson, stjórnarformaður KB banka, Ásgeir Jónsson, lektor við Háskóla Íslands og Vilhjálmur Egilsson, ráðuneytisstjóri sjávarútvegsráðuneytisins. Á fundinum verður kynnt skýrsla Greiningardeildar KB banka um gengisþróun krónunnar og spá næstu 2-3 árin.


 

Gjaldskrá flutningsfyrirtækisins Landsnets liggur fyrir og hefur verið yfirfarin af Orkustofnun. Gerð var ein athugasemd varðandi það að spennuafsláttur skyldi vera af ótryggðri orku. Gjaldskrár dreifiveitna munu verða sendar Orkustofnun á næstu dögum segir í frétt á heimasíðu Orkustofnunar.


 

Kögun hf. og dótturfélag þess, Landsteinar Strengur hf., hafa keypt þriðjungshlut í lettneska fyrirtækinu Aston Baltic SIA í Riga í Lettlandi af Nordic Technologies Ltd. og eiga þar með allt hlutafé í fyrirtækinu.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði var innvigtun mjólkur í nóvember 8,8 milljónir lítra en það er 1,15 milljónum lítrum meira en í nóvember í fyrra eða sem svarar um 15% aukningu á milli ára. Þess ber þó að geta að fleiri innvigtunardagar voru í nóvember í ár og eftir leiðréttingu vegna þeirra, nemur aukningin um 7%.


 

Lokið er vinnu við að grafa jarðgöng, hella og skúta í Valþjófsstaðarfjall Fljótsdal, mörgum vikum á undan áætlun. Fossvirkisfólk fagnaði áfanganum um helgina. Það tók verktakann, Fossvirki, aðeins13,5 mánuði að grafa þrenn göng inn í fjallið, tvo gríðarstóra hella fyrir stöðvarhús og spenna og tilheyrandi ganganet. Byrjað var að sprengja fyrir aðrennslisgöngunum 22. október 2003 og nú er þessum þætti framkvæmdanna sem sagt lokið.


 

Íslandsbanki hefur í fyrsta sinn gefið út skuldabréf í norskum krónum og nemur fjárhæðin 850 milljónum norskra króna eða rúmum 8,7 milljörðum íslenskra. DnB Nor Markets og Pareto Securities höfðu umsjón með útgáfunni.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um rúm 20% í nóvember miðað við sama tíma í fyrra, úr rúmlega 89 þúsund farþegum árið 2003 í rúma 107 þúsund farþega nú. Fjölgun farþega til og frá Íslandi nemur rúmum 20% milli ára og farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fjölgar um tæp 25%.


 

Guðmundur Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri Eimskip Logistics lætur af störfum í dag og mun Baldur Guðnason forstjóri sinna starfi hans tímabundið, að því er fram kemur í tilkynningu frá félaginu til Kauphallar. Fram kemur að Guðmundur hafi óskað eftir því að láta af störfum samhliða breytingum sem unnið hefur verið að á skipulagi Eimskip Logistics.


 

Mannaflaþörf við byggingu álvers Fjarðaáls 2004-2007 verður vel á annað þúsund manns þegar mest verður og yfir 2000 manns ef taldir eru með starfsmenn í álverinu sjálfu í byrjun árs 2007. Bygging álversins hefst ekki fyrr en á árinu 2005. Á fyrsta ársfjórðungi 2005 verða ráðnir til starfa um 300 manns, yfir 1200 manns verða komnir til starfa í árslok 2005, og hæstfer fjöldinn í nálægt 1600 til 1700 manns seinni part árs 2006 og í byrjun árs 2007. Áætlað er að verkinu ljúki í árslok 2007 eða byrjun árs 2008.


 

Heildarkostnaður borgarinnar af rekstri sorphirðu árið 2003 var um 680 milljónir króna. Þar af var um 30% vegna þátttöku borgarinnar í rekstri endurvinnslustöðvar Sorpu og um 3% vegna reksturs grenndarstöðva fyrir flokkaðan úrgang. Borgin hefur þó ákveðið að hætta þessari þjónustu við fyrirtæki en mun þó áfram þjóna heimilum borgarinnar. Ástæður fyrir því að þetta er gert núna er vegna þess að hægt og rólega hafa nágrannasveitarfélög hætt þessari þjónustu við fyrirtæki. Hefur því einkageirinn tekið og fannst mönnum tímabært að sama gerðist í Reykjavík.


 

spyr greiningardeild Landsbankans


 

Fyrstu niðurstöður úr hinni alþjóðlegu Grant Thornton skoðanakönnun meðal eigenda fyrirtækja (International Business Owners' Survey - IBOS) um væntingar þeirra til ársins 2005 voru kynntar í dag. Þær sýna að eigendur miðlungsstórra fyrirtækja um heim allan eru mun bjartsýnni á efnahagshorfur nú en fyrir ári.


 

Í lok október tilkynnti SÍF um kaup félagsins á franska matvælaframleiðslufyrirtækinu Labeyrie Group, með fyrirvara um samþykki samkeppnisyfirvalda í Frakklandi. Í kjölfar þess fór fram hlutafjárútboð, en úthlutun áskrifta fór fram 24. nóvember síðastliðinn. Selt var nýtt hlutafé að nafnverði rúmlega 4,2 ma.kr. á genginu 4,80 eða fyrir rúmlega 20,2 ma.kr. að markaðsvirði. Nú liggur fyrir samþykki franskra samkeppnisyfirvalda á kaupunum, án skilyrða eða athugasemda. Var því gengið frá hækkun hlutafjár á stjórnarfundi SÍF sem haldinn var í dag.


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,09% í dag. Mun rólegra var á gjaldeyrismarkaði í dag en á föstudaginn. Gengi krónunnar sveiflaðist nokkuð og fór gengisvísitalan hæst í 114,80 en endaði daginn í 114,20.Gengi USD hélt áfram að lækka gagnvart helstu myntum. Ástæðuna má rekja til slakra talna af vinnumarkaði sem birtar voru á föstudaginn í Bandaríkjunum. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 114,30 og endaði í 114,20. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 5,4 milljarðar ISK.EURUSD 1,3430USDJPY 102,60GBPUSD 1,9410USDISK 62,30EURISK 83,70GBPISK 120,90JPYISK 0,6070Brent olía 38,75Nasdaq -0,35%S&P -0,40%Dow Jones -0,50%


 

einnig rætt um Carnege og bíla


 

Félagið Kvos ehf., sem er 100% í eigu Prentsmiðjunnar Odda hf., hefur selt 15.177.317 hluti sína í Nýherja en það jafngildir 5,75% af hlutafé Nýherja. Þar með hefur Kvos selt allan hlut sinn í Nýherja.


 

10% aukning á höfuðborgarsvæðinu


 
Innlent
6. desember 2004

Er krónan að ofrísa?

Gengi krónunnar hækkaði um tæplega 3% á föstudaginn í kjölfar vaxtahækkunar Seðlabankans. Gengi krónunnar er nú hátt sögulega séð og þarf að fara aftur ríflega fjögur ár til að finna verðmeiri krónu gagnvart meðaltali þeirra mynta sem við eigum helst viðskipti með. "Hættan við núverandi efnahagsframvindu er sú að gengi krónunnar sé að ofrísa," segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

prenta 500 þúsund bækur fyrir jólin


 

Greining Íslandsbanka telur líkur á yfirtöku aukast


 

Viðskiptavinir Íbúðalánasjóðs geta nú unnið eigið, rafænt greiðslumat og sótt um lán sjóðsins á vefsíðunni Íbúðalán.is. Á Íbúðalán.is verður einnig unnt að bera saman mismunandi lánamöguleika þeirra sem bjóða íbúðalán á Íslandi, jafnframt því að þar er að finna faglega ráðgjöf um hvaðeina er viðkemur fasteignaviðskiptum.


 

gengið frá kaupum á 25% hlut í Coldwater Seafood Ltd


 

yfirskrift fundar Neytendasamtakanna um verðsamráð


 

Gengið hefur verið frá samningum um kaup nýstofnaðs félags, Fjárfestingarfélagsins Grettis hf. á 16,30% hlutafjár í Straumi Fjárfestingarbanka hf. Seljendur eru Tryggingamiðstöðin hf., sem selur 9,22% hlut og Landsbanki Íslands hf. Reykjavík, sem selur 7,08% hlut. Fjárfestingarfélagið Grettir hf. er nýstofnað hlutafélag í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar hf., Landsbanka Íslands hf., sem hvort um sig eiga 49,75% hlutafjár, og Stefáns I. Bjarnasonar sem á 0,5% hlutafjár.


 

fjárfesta í nýju húsnæði í leiðinni


 

Seðlabankinn dregur úr gjaldeyriskaupum


 

Sjónvarpsauglýsingin Hægðu á þér vann gullverðlaun í helstu auglýsingasamkeppni Evrópu, Eurobest Awards fyrir árið 2004. Auglýsingin var gerð af auglýsingastofunni Hvíta húsinu og Spark kvikmyndagerð fyrir Umferðarstofu. "Hún vakti mikla athygli og umtal þegar hún var frumsýnd hér, en auglýsingin sýnir afleiðingar hraðaksturs á frumlegan og dramatískan hátt," segir í fréttatilkynningu. Hugmyndasmiður og grafískur hönnuður auglýsingarinnar er Bjarney Hinriksdóttir og leikstjóri Guðjón Jónsson.


 

Íslenskir kaupmenn geta opnað verslanir og heildsölur í Kína frá 11. desember næstkomandi en þann dag verða reglur fyrir verslunarrekstur útlendinga rýmkaðar verulega vegna ákvæða í aðildarsamnings Kína að Alþjóðaviðskiptastofnunni (WTO) frá 2001. Eftir töluverðu er að slægjast en smásöluverslun í Kína jókst um 10% árið 2003 og neytendur í Kína eru 1,3 milljarðar og hagvöxtur er mjög hár.


 

Íslandsbanki hefur keypt 5,16% hlut í Kögun eða 9.968.170 hluti á nafnverði. Gengi bréfa Kögunar er 46,6 og er því kaupverð hlutarins 465 milljónir króna.


 

Fullt skip af rússafiski kemur til Raufarhafnar í næstu viku eins og kemur fram í frétt á heimasíðu Brims. "Það má segja að þetta hafi sloppið fyrir horn, en framboð af hráefni hefur verið með minna móti að undanförnu. Ástæðan er bæði brælur hér á heimamiðum og einnig að veruleg töf hefur orðið á því að við fengjum rússafisk til vinnslu," segir Magnús Einarsson, verkstjóri í saltfiskvinnslun GPG á Raufarhöfn, en þar eru unnin svokölluð léttsöltuð þorskflök fyrir Spánarmarkað.


 

Ný tækni gæti bætt meðferðarúrræði við krabbameini


 

segir greiningardeild KB banka


 

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. hefur keypt drykkjarvörumerkin Frissa fríska og Blöndu og annast alla sölu og dreifingu þeirra drykkja frá og með mánudeginum 6. desember. Framleiðslan verður hins vegar áfram í höndum Norðurmjólkur á Akureyri og Mjólkurbús Flóamanna á Selfossi.


 

Nokkur uggur er í framleiðendum loðdýraskinna fyrir nýtt sölutímabil sem hefst nú í desember. Er það fyrst og fremst vegna lágrar stöðu dollars en hann er viðmiðunargjaldmiðill í kaupunum þó að uppboðin fari fram í Danmörku. Fyrstu söluuppboð nýs sölutímabils verða 14. 15. og 16. desember næstkomandi.


 

Verkalýðshreyfingin í Evrópu telur tillögu framkvæmdastjórnar ESB að tilskipun um þjónustuviðskipti með öllu óásættanlega. Tillagan ógnar réttindum og kjörum launafólks, núverandi fyrirkomulagi samskipta á vinnumarkaði og réttinum til að semja um kaup og kjör. Framkvæmdin gæti ennfremur skaðað grundvöll almannaþjónustu í ríkjum Evrópu og þá samfélagsgerð sem Evrópusamvinnan byggir á - þ.e. um réttindi og velferð þegnanna og félagslega samstöðu.


 

Í morgun sendi stjórn BNbank frá sér yfirlýsingu til kauphallarinnar í Osló umyfirtökutilboð Íslandsbanka. Í yfirlýsingunni er m.a. greint frá því að stjórnin mæli með því við hluthafa að þeir taki tilboðinu. Stjórnin telur verðið vera gott og bæði Stjórnin og fulltrúi starfsmanna telja að og að vel sé hugað að hagsmunum starfsmanna með yfirtökunni.


 

hátt gengi krónunnar hvetur til hlutabréfakaupa erlendis


 

segir í Hálffimm fréttum KB banka


 

Þó nokkur fjölgun starfa virðist framundan á vinnumarkaði, samkvæmt niðurstöðum könnunar Samtaka atvinnulífsins á ráðningaráformum fyrirtækja sem gerð var í nóvember. 19% fyrirtækja hyggjast fjölga hjá sér starfsfólki næstu 3-4 mánuði en 7% hyggjast fækka því. Sem fyrr hyggjast þó langflest fyrirtæki halda óbreyttum fjölda starfsfólks, eða 74%. Þetta eru nánast sömu tölur og í sams konar könnun SA sem gerð var í júní sl., en þá hugðust 18% fjölga hjá sér fólki en 10% fækka því.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 1 prósentu frá og með 7. desember n.k. í 8,25%. Seðlabankinn hefur þá hækkað stýrivexti sína um 2,95 prósentur síðan í maí sl. Í ársfjórðungsritinu Peningamálum sem bankinn birti á heimasíðu sinni í dag eru færð rök fyrir nauðsyn þess að hækka vexti nú.


 

hækkun Seðlabankans langt umfram væntingar


 

Afkomuvæntingar fyrirtækja eru mjög svipaðar og fyrir ári síðan, samkvæmt niðurstöðum könnunar Samtaka atvinnulífsins meðal aðildarfyrirtækja. Rúmur helmingur reiknar með svipaðri afkomu á næstu mánuðum, eða 56% samanborið við 52% fyrir ári síðan. 29% reikna nú með batnandi afkomu, miðað við 30% fyrir ári síðan. 12% reikna með versnandi afkomu, miðað við 16% fyrir ári síðan. 3% taka ekki afstöðu, líkt og 2% fyrir ári síðan.


 

í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu FM 99,4


 

Framlög ríkisins til landbúnaðarframleiðslu hafa aukist nokkuð að raungildi að undanförnu og munu halda áfram að gera það í samræmi við samninga sem gerðir hafa verið við framleiðendur. Þróunin er þó mismunandi eftir greinum. Útgjöld til mjólkurframleiðslu hafa vaxið um 2,4% að jafnaði á ári á föstu verðlagi undanfarin tíu ár. Mjólkurbændum hefur fækkað að meðaltali um 5% á ári undanfarin ár. Útgjöld ríkisins eru 47,1% af grundvallarverði mjólkur sem endurspegla á framleiðslukostnað hvers lítra. Heildarkostnaður miðast við greiðslumark á ári sem ræðst af neyslu innanlands.


 

Félagsmálaráðherra áformar að hækka hámarkslán Íbúðalánasjóðs í 14,9 milljónir króna í kjölfar gildistöku nýrra laga um breytinga á lögum um húsnæðismál. Frumvarp um breytingar eru nú til 2. umræðu á Alþingi.


 

segir í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar


 

líklega 17% meiri en í fyrra


 

Krónan hefur haldið áfram að hækka núna í morgun eftir snarpa hækkun í gær. Hækkunin í morgun nemur ríflega 0,5% en í gær hækkaði hún um 0,6%. Krónan hefur nú á um einni viku hækkað um 2% og hafa viðskiptin á gjaldeyrismarkaðinum verið lífleg. "Ástæður hækkunarinnar hafa ekki síst verið miklar erlendar lántökur. Munur innlendra og erlendra skammtímavaxta er mikill um þessar mundir og af þeim sökum sjá innlendir aðilar sér hag í því að fjármagna sig í erlendum gjaldmiðlum," segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti sína um 0,5-0,75% samhliða útgáfu Peningamála í dag. Seðlabankinn hefur nú þegar hækkað stýrivexti um 1,95% í fimm þrepum á þessu ári og standa þeir nú í 7,25% og verða því á bilinu 7,75-8,0% gangi spá Landsbankamanna eftir.Seðlabankinn hefur ekki birt verðbólguspá frá því í júní en frá þeim tíma hafa töluverðar breytingar átt sér stað í efnahagslífinu sem kalla á aukið hagstjórnaraðhald frá hendi Seðlabankans. "Nýlega var birt skýrsla sem Seðlabankinn vann fyrir félagsmálaráðuneytið þar sem varað var við efnahagslegum afleiðingum þess að reglur um húsnæðislán yrðu rýmkaðar um of. Nú liggur fyrir að húsnæðislán bankanna hafa lækkað fjármagnskostnað heimilanna umtalsvert auk þess sem verulegar skattalækkanir koma til framkvæmda á næstu árum," bendir greiningardeildin á í Vegvísi sínum frá því í gær.


 

Bandaríkjadalur kostar í lok dags í gær 64,47 krónur og hefur ekki verið ódýrari frá því í október 1995, áður en virkur gjaldeyrismarkaður tók til starfa hér á landi. Evran kostaði 85,64 krónur og breska pundið 124,13 krónur. Evru/dollar krossinn stendur nú í 1,33.


 

Nýverið tók til starfa sérstakur viðskiptaráðgjafi Viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins í Póllandi, Rafal Bernatowski. Pólland er um 40 milljón manna markaður sem býr við ört vaxandi hagsæld og er fjölmennast þeirra landa sem gengu í Evrópusambandið sl. vor. Margir hafa trú á að markaðurinn búi yfir miklum tækifærum til framtíðar og fyrirtæki sjá sér hag í að skoða pólska markaðinn á meðan hann er enn í þróun og vaxa meðhonum.


 

IMG Ráðgjöf verður eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,55% í dag. Gengisívísitala sveiflaðist á bilinu 117,20 til 118,25. Í vikunni hefur gengi krónunnar því hækkað um 0,97%. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 118,00 og endaði í 117,35. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 5,7 milljarðar ISK.EURUSD 1,3310USDJPY 102,85GBPUSD 1,9275USDISK 64,30EURISK 85,60GBPISK 124,15JPYISK 0,6255Brent olía 43,25Nasdaq 1,30%S&P 1,05%Dow Jones 1,10%


 

hækka verðmatið um 37% og mæla með sölu


 

Stefán Gunnarsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Jarðbaðanna við Mývatn og tekur við starfinu 1. janúar næstkomandi. Stefán mun stýra öllum daglegum rekstri baðanna og markaðssetningu en m.a. er unnið um þessar mundir að markaðsstarfi erlendis.


 

Ábyrgðasjóður launa þurfti að greiða 24 milljónir króna vegna þrotabús Móa ehf. Í skýrslu sinni fyrir Vinnumálastofnun gagnrýnir Harri Ormarsson lögfræðingur það hve lengi fjárvana rekstri er haldið gangandi og þannig mynduð launaskuld sem óhjákvæmilega falli á Ábyrgðarsjóðinn. Þrotabú kjúklingabúsins Móa var eitt slíkra þrotabúa.


 

nýtt hótel fullbókað


 

Samskip breyta siglingaáætlun sinni frá og með 1. janúar 2005. Skip félagsins munu hafa viðkomu í Halmstad í Svíþjóð í stað Varberg sem hefur verið viðkomuhöfn Samskipa í Svíþjóð fram til þessa. Flutningar félagsins til og frá Noregi og Svíþjóð fara framvegis um Halmstad samkvæmt breyttri siglingaáætlun og um leið flyst vörumóttaka í Noregi frá Moss til Oslo. Skipin verða á fimmtudögum í Halmstad.


 

Yfir 50 umsóknir bárust í forvali vegna verslunarreksturs í flugstöðinni sem stjórn Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. efndi til nú í haust. og í gær, 30. nóvember, voru póstlögð bréf til um 30 fyrirtækja, þar sem óskað er eftir frekari viðræðum um nánari útfærslu hugmynda þeirra og um tilheyrandi viðskiptaáætlun. "Það er með öðrum orðum unnið markvisst að því að gefa einkafyrirtækjum færi á að stunda margvíslegan verslunarrekstur í flugstöðinni," segir í yfirlýsingu stjórnar FLE.


 

2,3% hækkun í nóvember


 

Greining ÍSB hefur unnið nýtt verðmat á Straumi Fjárfestingarbanka. Niðurstaða verðmatsins er 53,9 ma.kr. og jafngildir það verðmatsgenginu 10,0. "Við mælum með að fjárfestar haldi bréfum sínum í Straumi. Ráðgjöf okkar til skemmri tíma er að fjárfestar markaðsvegi bréfin í vel dreifðum eignasöfnum sem taka mið af íslenska markaðinum," segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Miðað við síðustu viðskipti með bréf í Latabæ, sem framleitt hefur sjónvarpsefni fyrir alþjóðamarkað, er fyrirtækið í dag metið á um tvo og hálfan milljarð króna. Ágúst Freyr Ingason, aðstoðarforstjóri Latabæjar, segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að þó í raun sé ekki hægt að meta raunverulegt verðmæti fyrirtækisins þar sem engin viðskipti hafi verið með bréf félagsins í eitt ár. Síðustu viðskipti áttu sér stað haustið 2003, en þá fjárfesti Íslandsbanki í Latabæ fyrir 600 milljónir króna en gengi á bréfum í Latabæ í þeim viðskiptum var 163,5.


 

Í skýrslu Vinnumálstofnunar um Ábyrgðarsjóð launa kemur fram að sumir einstaklingar ættu líklega ekki að koma að rekstri. Þar kemur fram að tveir skráðir einstaklingar í rekstrarsöguskrá Lánstrausts voru stjórnarmenn í 9 félögum (skráðum í Hlutafélagaskrá), eða fleirum, sem úrskurðuð hafa verið gjaldþrota á síðastliðnum fjórum árum. En kóngurinn er auðvitað sá ónefndi einstaklingur sem náði að vera stjórnarmaður í 10 félögum (skráðum í Hlutafélagaskrá), eða fleirum, sem úrskurðuð hafa veriðgjaldþrota á sl. 4 árum. Með öðrum orðum, félag á hans vegum hefur orðið gjaldþrota á fimm mánaða fresti sl. fjögur ár.


 

vegna stóriðjuframkvæmda


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.