*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júlí, 2004

 

Rúmlega 207 m.kr. hagnaður fyrir skatta varð af rekstri Og Vodafone á fyrri helmingi ársins 2004. Reiknaður tekjuskattur félagsins nam 38 m.kr. á tímabilinu en félagið greiðir ekki skatt vegna uppsafnaðs taps fyrri ára. Á sama tímabili í fyrra nam tap félagsins fyrir skatta 357 m.kr. Sé tekið tillit til reiknaðs skatts nam hagnaður félagsins 170 m.kr. á fyrri árshelmingi 2004 samanborið við 296 m.kr. tap fyrir sama tímabil í fyrra. Áframhaldandi vöxtur er á starfsemi félagsins en sölutekjur námu 3.288 m.kr. fyrstu sex mánuði ársins 2004 í samanburði við 2.963 m.kr. á síðasta ári. Þetta er 11% aukning sölutekna. Afkoma félagsins er í samræmi við áætlanir.


 

Hagnaður félagsins fyrir skatta var 568,4 milljónir króna (4,3 milljónir punda) á öðrum fjórðungi. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 817,3 milljónum króna (6,2 milljónir punda) á móti 771,6 milljónum króna (5,9 milljónir punda) á sama tímabili í fyrra. Hlutfall EBITDA af rekstrartekjum var 17,2% samanborið við 15,3% árið áður. Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) var 694,2 milljónir króna (5,3 milljónirpunda) samanborið við 624,6 milljónir króna (4,8 milljónir punda) á síðasta ári og jókst um 11,1 % milli ára. Hagnaður tímabilsins nam 412,9 milljónum króna (3,1 milljónir punda) í samanburði við 437,5 milljónir króna (3,3 milljónir punda) á síðasta ári að frádregnum söluhagnaði vegna sölu sjávarútvegshluta félagsins.


 

Hagnaður Landsbankans fyrir tímabilið janúar ? júní 2004 nam 7.426 milljónum króna fyrir skatta, en að teknu tilliti til skatta og hlutdeildar minnihluta nam hagnaðurinn 6.035 milljónum króna. Hagnaður bankans fyrir skatta á fyrstu sex mánuðum ársins 2003 nam 1.439 milljónum króna og 1.221 milljón króna eftir skatta. Arðsemi eiginfjár eftir skatta á fyrri helming ársins 2004 var óvenju góð eða 54% samanborið við 16% fyrir sama tímabil á fyrra ári. Kostnaðarhlutfall bankans var 40% á tímabilinu, en bankinn hefur það að markmiði að kostnaðarhlutfall sé á hverjum tíma undir 55%. Vaxtamunur sem hlutfall af meðalstöðu heildarfjármagns minnkaði líkt og þrjú undanfarin ár og var 2,58% á fyrstu sex mánuðum ársins 2004 samanborið við 2,75% fyrir sama tímabil á árinu 2003 og 2,62% á öllu árinu 2003.


 

Hagnaður KB banka á öðrum ársfjórðungi nam 3,5 mö.kr. sem er talsvert undir spá Greiningar Íslandsbanka (4,4 ma.kr.) og Landsbankans (7,4 ma.kr.). Í Morgunkornum Greiningar Íslandsbanka segir að á heildina litið megi segja að helstu tekjulindir bankans skili ekki eins miklu og reiknað var með auk þess sem launakostnaður sé nokkuð hærri en búist hafi verið við. Framlag í afskriftareikning var í samræmi við væntingar.


 
Innlent
28. júlí 2004

Össur hækkar um 15%

Gengi bréfa í Össuri hefur hækkað um 15% í dag og í gær en félagið birti uppgjör í gærmorgun. Afkoma félagsins á 2. ársfjórðungi var umfram væntingar og líklegt þykir að fyrirtækið sé nú búið að rétta úr kútnum. Söluaukningin var hátt í 40% en 15% ef að söluaukningin vegna kaupanna á Generation II er tekin burt. Þess má geta að Jón Sigurðsson forstjóri Össurar verður í Viðskiptaþættingum á Útvarpi Sögu kl.16.30.


 

Ragnar Birgisson hefur látið af störfum sem forstjóri Skífunnar. Frá þessu er greint í Viðskiptablaðinu sem kemur út á morgun. Nýr forstjóri Skífunnar er Sverrir Berg Steinarsson en hann er meirihlutaeigandi að hlutafélaginu Nordex sem rekur Next-verslunina í Kringlunni.


 

ónákvæmum fréttaflutningi Fréttablaðsins mótmælt


 

meðalnýting hótela í Reykjavík eykst


 

Greiðslukortavelta erlendis í júnímánuði nam 3.248 m. kr. og er um 23% veltuaukningu að ræða frá sama tíma í fyrra ef miðað er við fast gengi. Hafa greiðslukort Íslendinga ekki verið notuð jafn mikið í útlöndum í nokkrum mánuði. Aðalástæðan er vitanlega sú að utanlandsferðum hefur fjölgað og leggst það tvennt til að gengi krónunnar er fremur hagstætt um þessar mundir auk þess sem einkaneysla hefur verið í miklum vexti segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

og eru í nágrannalöndunum


 

arðsemi eigin fjár 55,3%!


 

Söluaukning 38%


 

Stangaveiðihandbókin III komin út


 

Í Íslandsbanka


 

Í Íslandsbanka


 

Fjárfesting S-hópsins í Búnaðarbankanum hefur margfaldast


 

Bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi jókst um 9 milljarða króna í fyrra. Það sem skýrir það helst er að bein eign aðila sem skráðir eru á Guernsey jókst um 11 milljarða króna. Eignarhald aðila á þessari litlu eyju undan ströndum Bretlands nam 5,6 milljörðum króna í lok árs 2002 en var komið upp í 16,5 milljarða króna í árslok 2003 og bendir flest til þess að íslensk eignarhaldsfélög hafi verið færð þangað í auknum mæli. Það sem getur þó að einhverju leyti skýrt þessa aukningu er einfaldlega gengishagnaður milli ára en íslenski hlutabréfamarkaðurinn gaf mjög vel af sér á síðasta ári. Í Viðskiptablaðinu í dag kemur fram að bein eign erlendra aðila sem skráðir eru í Lúxemborg og eru að mestu leyti eignarhaldsfélög í eigu Íslendinga jókst um 4,8 milljarða króna eða 45% sem rímar ágætlega við þá hækkun sem varð í Kauphöllinni á síðasta ári.


 

Verslunarkerfi Landsteina Strengs hf. hefur verið sett upp á öllum stöðum sem selja vörur í tengslum við Olympíuleikana í Grikklandi sem standa yfir dagana 13. ? 29. ágúst n.k. Um er að ræða alls 110 verslanir og 250 búðarkassa. Eftir leikana verður kerfið sett upp á flughöfnum víðsvegar um Grikkland og hefur flugvöllurinn í Aþenu þegar tekið kerfið í notkun.


 

Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. (SH) hefur gengið frá kaupum á 80% hlutafjár í breska matvælafyrirtækinu Seachill Ltd. sem er sérhæft í framleiðslu kældra sjávarafurða. Áætluð velta félagsins á þessu ári er 90 milljónir punda eða um 12 milljarðar króna. Seachill hefur vaxið hratt á síðustu árum og skilað góðri rekstrarafkomu. Kaupverð 80% hlutafjárins nemur 36,8 milljónum punda, eða 4,9 milljörðum króna. Seljendur munu áfram eiga 20% hlut í félaginu en SH er skuldbundið til að kaupa eftirstandandi hluti. Seachill er skuldlaust við kaupin en eigið fé félagsins nemur 8 milljónum punda eða um 1.050 milljónum króna. Landsbankinn fjármagnar kaupin til skemmri tíma. Gengið verður frá langtímafjármögnun síðar á árinu en hún verður í formi lánsfjár og nýs hlutafjár.


 

tilboð í eftirlit með framkvæmdum álvershafnar opnuð


 

Um síðustu helgi var auglýst eftir tilboðum í byggingu stálþilsbryggju við Bökugarð í Húsavíkurhöfn. Um er að ræða að reka niður 130 metra langan stálþilskant, koma fyrir festingum og steypa 190 metra kant með pollum stigum og þybbum. Fylla skal að kantinum og er áætlað magn fyllingar um 36.000 m2. Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 10. ágúst n.k. en verkinu skal lokið eigi síðar en 31. des. n.k.


 

Samherji hf. hefur gengið frá kaupum á frystitogaranum Akrabergi frá Framherja Spf. í Færeyjum, sem er að þriðjungshlut í eigu Samherja. Í kaupsamningi um skipið er ákvæði um skilarétt innan 3ja mánaða frá undirritun. Að sögn Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja er tilgangur kaupanna að nýta úthafskarfaheimildir, sem Samherja og Íslendingum hefur verið úthlutað, utan lögsögu Íslands. Samskonar kaupsamningur var gerður á síðasta ári milli Samherja og Framherja og gengu kaupin til baka að tæpum tveimur mánuðum liðnum. Ekki er gert ráð fyrir að kaupin hafi áhrif á afkomu Samherja.


 

6 mán. uppgjör Sparisjóðs Kópavogs


 
Innlent
16. júlí 2004

Þröngt eignarhald

Í mörgum tilvikum er eignahald á félögum í Kauphöll Íslands á fárra hendi að því er fram kemur í Morgunkornum Greiningar Íslandsbanka. Þegar hluthafalistar 25 helstu félaga Kauphallarinnar eru skoðaðir kemur í ljós að meðal þeirra nemur eign fimm stærstu hluthafa allt frá 35% til 96% hlutafjár. Mesta samþjöppunin er hjá SH en þar eiga fimm stærstu hluthafar 96% hlutafjár. Mun standa til að breikka hluthafahópinn enda uppfyllir SH ekki skráningarskilyrði Kauphallarinnar eins og stendur. Fimm stærstu hluthafar eru einnig fyrirferðarmiklir hjá Kaldbaki (83%), Flugleiðum (81%), Tm (77%) og Jarðborunum (69%). Þau fimm félög þar sem eignarhald er dreifðast á þennan mælikvarða eru hins vegar Íslandsbanki (35%), KB banki (41%), Kögun (42%), Medcare Flaga (45%) og Bakkavör (45%).


 

Einungis 12 fyrirtæki uppfylla það 1,5% verðbil sem sett er sem skilyrði fyrir að vera í úrvalsvísitölunni. Þetta skilyrði er þó ekki útilokandi og þegar síðast var valið í vísitöluna voru nokkur félög sem uppfylltu það ekki. Í Morgunkornum Íslandsbanka kemur fram að með verðbili er átt við hlutfallslegan mun á hagstæðasta kaup- og sölutilboði og er það um leið helsti mælikvarðinn á seljanleika hlutabréfa. Bankinn segir hátt verðbil vera hluta af stærra máli, þ.e.a.s. því hve fá félög bera íslenska markaðinn uppi. Í ljósi þess hve mikið ber á milli félaganna í Úrvalsvísitölunni, hvort sem horft er til vægis í vísitölunni, veltu með bréfin eða verðbils hefur bankinn velt því upp hvort tilefni sé til að fækka þeim, til dæmis úr 15 í 10. Vísitölu eins og Úrvalsvísitölunni er enda ætlað að mæla þróun hlutabréfamarkaðarins með sem fæstum félögum.


 

Actavis hefur selt 15% hlut sinn í Velafarm aftur til fyrirtækisins fyrir 1,7 milljónir evra. Að auki hefur Actavis gert samning við Velafarm vegna dreifingar á vörum Actavis innan Serbíu. Þessi 15% hlutur var keyptur í september 2003 fyrir sömu upphæð. Nýi dreifingarsamningurinn felur ekki í sér neina stórvægilega breytingu á starfsemi Actavis í Serbiu. Þetta kom fram í tilkynningu í Kauphöllinni.


 

Nokia, sem er stærsti framleiðandi farsíma í heimi, varaði við að sala og hagnaður á þriðja ársfjórðungi myndi dragast saman á sama tíma og framlegð lækkar.


 

Farsímaframleiðandinn SonyEricson hefur tilkynnt um söluaukningu og aukinn hagnað á öðrum ársfjórðungi. Fyrirtækið hækkaði einnig söluáætlanir sínar á árinu og er gert ráð fyrir að selja 600 milljón farsíma á þessu ári.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa í júnímánuði dróst saman um 7,8% frá sama mánuði í fyrra á föstu verði ársins 2002. Heildaraflinn í júní dróst saman um 11.000 tonn frá sama mánuði í fyrra eða um 5,8%. Þrátt fyrir samdrátt í verðmæti í mánuðinum hefur aflaverðmætið aukist um 0,2% miðað við sama tímabil í fyrra.


 

Vægi evru eykst en vægi dals minnkar


 

Geest Plc., sem nýlega varð hlutdeildarfélag Bakkavarar sendi í gær frá sér tilkynningu um að samningar hefðu tekist um stofnun nýs fyrirtækis í þeim tilgangi að einfalda hráefnsiöflun Asda verslunarkeðjunnar sem er í eigu Wal Mart. Félagið mun heita International Produce Limited og tekur nú þegar yfir rekstur Geest English Village Salads (EVS) og Thames Fruit Ltd. (Thames). Fyrir voru félögin fyrst og fremst að sjá Asda keðjunni fyrir salati, ávöxtum og melónum en framtíðaráætlanir gera ráð fyrir að hið nýja félag muni færa sig yfir í fleiri afurðir.


 

Guðmundur Sigurðsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hátækni ehf.Guðmundur er viðskiptafræðingur að mennt frá Háskóla Íslands árið 1997. Guðmundur starfaði áður hjá Símanum sem forstöðumaður á markaðssviði frá 1999-2004. Starfssvið Guðmundar var m.a. ábyrgð á rekstri og þróun verslana, þjónustuvers, 118, símaskrár, ritsíma og þjónustuvers vegna Eve-online.


 

stærsta jarðgangaverkefni alíslensks verktaka


 

Burðarás tilkynnti í dag fækkun stöðugilda um alls 40 til 50. Jafnframt var greint frá tilfærslum á skrifstofum.


 

Töluverð aukning virðist hafa verið á sölu sólarlandaferða hér á landi miðað við árið í fyrra og rímar það vel við bættan efnahag og aukna einkaneyslu. Í samtali við Andra Má Ingólfsson framkvæmdastjóra Heimsferða kom fram að sala ferða hjá þeim hafi aukist um 20% frá því í fyrra. Andri sagði þessa aukningu hafa komið ánægjulega á óvart enda hafi áætlanir gert ráð fyrir 5 til 8% aukningu. "Við erum afskaplega kát með þessa aukningu," sagði Andri Már. Helgi Jóhannsson framkvæmdastjóri Sumarferða sagðist einnig hafa orðið var við miklu meiri eftirspurn en í fyrra. "Það er meira og minna uppselt hjá okkur en við jukum framboðið um helming milli ára en það dugar engan veginn til. Þessi læti koma mér mjög á óvart enda hef ekki upplifað svona fyrr. Við erum ágætlega ánægð með þau viðbrögð sem við höfum fengið hjá neytendum enda var ferðaskrifstofan ekki opnuð fyrr en í fyrra," sagði Helgi. Hann sagðist skynja það að fólk hafi meira á milli handanna. "Við finnum enga aðra skynsamlega skýringu á þessari aukningu."


 

-fréttaskýring í Viðskiptablaðinu í dag


 

Greiðslur sveitarfélaga á húsaleigubótum á fyrsta ársfjórðungi þessa árs námu samtals 343,3 milljónum króna. Um er að ræða 2,74% lækkun frá fjórða ársfjórðungi síðasta árs. Þá námu greiðslurnar 352 milljónum króna. Jöfnunarsjóður greiddi samtals um 130,5 milljónir króna til sveitarfélaganna á þessum vegna greiðslu þeirra á þessum bótum á fyrsta ársfjórðungi ársins. Sveitarfélögin áætla að greiða 1.438 milljónir króna í húsaleigubætur á árinu og að framlag jöfnunarsjóðs til þeirra verði 578,6 milljónir króna.


 

Á öðrum ársfjórðungi 2004 voru skráðar 15.415 breytingar á lögheimili einstaklinga í þjóðskrá. Þar af fluttu 8.610 innan sama sveitarfélags, 4.573 milli sveitarfélaga, 1.355 til landsins og 877 frá því, að því er fram kom á vef Hagstofu Íslands í gær. Á þessu tímabili fluttu því 478 fleiri einstaklingar til landsins en frá því. Brottfluttir Íslendingar voru 169 fleiri en aðfluttir en aðfluttir erlendir ríkisborgarar 647 fleiri en brottfluttir. Að þessu sinni komu langflestir erlendir ríkisborgarar frá Portúgal, eða 414 og 90 frá Ítalíu. Augljóst má vera að það er vegna stórframkvæmdanna á Austfjörðum.Á þessu þriggja mánaða tímabili voru aðfluttir til höfuðborgarsvæðisins 113 fleiri en brottfluttir. Þar munaði mestu um Hafnarfjörð en þangað voru aðfluttir 142 fleiri en brottfluttir. Af landsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins voru tvö með fleira aðkomufólk en brottflutta; 512 á Austurlandi og 39 á Suðurlandi. Á Austurlandi var einkum um að ræða flutninga frá útlöndum; aðfluttir umfram brottflutta í flutningum milli landa voru 525 á öðrum fjórðungi ársins 2004. Aftur á móti voru brottfluttir heldur fleiri en aðfluttir í innanlandsflutningum til Austfjarða eða 13.


 

Hafrannsóknastofnunin hefur um árabil stundað tilraunir með klak seiða úr þorski sem safnað hefur verið víða á hrygningarslóð við landið, einkum suðvestanlands. Tilgangur tilraunanna, sem farið hafa fram í Tilraunaeldisstöð stofnunarinnar að Stað við Grindavík, hefur verið að rannsaka lífsmöguleika þorskungviðis úr mismunandi hrygningarfiski á mismunandi svæðum og tíma árs. Verulegt magn seiða frá Stað er nú í eldi víða um land en nýlega voru tæplega 30 þúsund 200 gramma þorskseiði seld frá tilraunaeldisstöðinni að Stað og frá eldisstöð Stofnfisks í Höfnum til Hjaltlandseyja og er það í fyrsta skipti sem slík sala hefur átt sér stað, að því er fram kemur á vef Hafrannsóknastofnunar.


 

Nokkuð dró úr atvinnuleysi milli maí og júní rétt eins og venja er á þessum árstíma. Atvinnuleysið í júní mældist 3,1% samanborið við 3,3% í maí. Atvinnuleysið á höfuðborgarsvæðinu er enn tiltölulega hátt og breyttist ekkert milli mánaða. Það var 3,7% í júní en hefur þó dregist aðeins saman frá því í mars þegar það var 3,9%. Atvinnuleysið á landsbyggðinni dróst hins vegar töluvert saman milli mánaða eða úr 2,6% í maí niður í 2,1% í júní.


 

Á fyrri árshelmingi þessa árs fluttu 816 erlendir ríkisborgarar til landsins umfram brottflutta eða umtalsvert fleiri en allt árið í fyrra en þá voru þeir 480. Kemur þetta fram í tölum sem Hagstofan birti í morgun. Horfur eru á að árið verði viðlíka eða stærra en árið 2000 sem var metár í þessu tilliti í síðustu efnahagsuppsveiflu en þá fluttu 1.652 erlendir ríkisborgarar til landsins umfram brottflutta. Staðan nú einkennist af þeim miklu stóriðjuframkvæmdum sem hafnar eru og þeim fjölda erlendra starfsmanna sem til þeirra verka er sóttur. Breytingar þessar sjást í tölum Vinnumálastofnunar sem sýna að veitt voru 1.410 atvinnuleyfi á fyrstu fimm mánuðum ársins samanborið við 1.026 á sama tímabili í fyrra.


 

Úrvalsvísitalan rauf 3.000 stiga þröskuldinn í fyrsta skiptið í dag og endaði vísitalan í 3001 stigi. Hækkun dagsins nam 0,4% en tiltölulega lítil viðskipti voru með hlutabréf í dag. Vísitalan hefur hækkað nokkuð hratt að undanförnu og var í rauninni einungis spurning um daga hvenær hún myndi rjúfa þennan múr. Frá áramótum hefur hún hækkað um 42% en hækkunin yfir allt árið í fyrra nam 56%. Mesta hækkun varð á bréfum Samherja eða 1,87%. Næst kom Marel með 1,61% og síðan Jarðboranir með 1,53%.


 

öfugt við Ísland


 

Velta með hlutabréf í Kauphöll Íslands hefur verið mikil síðustu mánuði en annar ársfjórðungur var sá fimmti veltumesti frá upphafi. Veltan síðustu þrjá mánuði hefur þó verið áberandi minni en mánuðina þar áður, allt frá september í fyrra. Í Morgunkornum Íslandsbanka kemur fram að í vetur voru mikil viðskipti utan Kauphallarinnar vegna afskráningar fyrirtækja og stærri eignabreytinga hjá mörgum af helstu félögum Kauphallarinnar. Stöðutaka í hlutabréfum var áberandi mikil á þeim tíma, sem að verulegu leyti var skuldsett. Þær stöðutökur eru ekki eins skuldsettar eftir hækkun á verði hlutabréfa í vetur og hefur því dregið úr fjármögnunaráhættu. Áfram má búast við innlausn hagnaðar eftir svo skarpa hækkun og eins að sumir fjárfestar nýti rýmri eignastöðu til frekari stöðutöku. Í það heila eigum við þó ekki von á jafn miklum stöðutökum í hlutabréfum og var síðasta vetur.


 

Bílainnflutningur jókst um fimmtung í júní miðað við sama tíma í fyrra. Aukningin á þessu ári er almennt séð nokkuð mikil miðað við árið í fyrra og er innflutningur bifreiða sá mesti í nærri því 2 ár. Í Hálffimmfréttum KB banka kemur fram að bílainnflutningur hefur oft verið leiðandi vísbending um þróun einkaneyslu og því er spurning hvort hér sjáist merki um áframhaldandi aukningu einkaneyslu á næstunni, en vöxturinn nam á 1.ársfjórðungi um 8% á ársgrundvelli. Hins vegar nær bifreiðainnflutningur yfirleitt hámarki í júnímánuði og dregst iðulega nokkuð saman á komandi mánuðum.


 

Í júlí dró nokkuð úr verðbólgu á Íslandi miðað við júnímánuð. Þannig var verðbólga 3,6% í júlí en hún var 3,9% í júní og vantaði einungis 0,1% til að rjúfa efri þolmörk peningastefnunnar. Vísitala neysluverðs í júlí lækkaði um 0,47% frá fyrra mánuði. Þetta er nokkuð meiri lækkun en viðskiptabankarnir þrír voru að spá en þeir spáðu lækkun á bilinu 0,2% til 0%. Meðalspá þeirra var lækkun upp á 0,1%. Vísitala neysluverðs án húsnæðis lækkaði um 0,44% milli mánaða. Eigið húsnæði í vísitölunni lækkaði um 0,6% (vísitöluáhrif -0,08%). Markaðsverð á húsnæði hækkaði þó um 0,7% (0,09%) en vaxtalækkun í kjölfar breytingar á kerfi húsnæðislána hjá Íbúðalánasjóði leiddi til lækkunar árgreiðslu um 1,35% (-0,17%). Sumarútsölur eru víðast hafnar og lækkaði verð á fötum og skóm um 7,8% (-0,45%). Þá lækkaði verð á bensíni og olíu um 2,3% (-0,1%).


 

Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt kaup Straums á þriðjungshlut Kaldbaks í Tryggingamiðstöðinni en bréfin voru keypt þann 28. maí síðastliðinn.


 

að mati Íslandsbanka


 

Hlé mun verða gert á útgáfu föstudagsblaðs Viðskiptablaðsins í júlí. Útgáfa hefst aftur þann 13. ágúst.


 

Í gær var fyrsti viðskiptadagur íbúðabréfa og fóru viðskipti rólega af stað. Aðeins voru viðskipti fyrir um 400 milljónir króna og lá ávöxtunarkrafan á bilinu 3,9-4,0% sem er ívið lægra en var á húsbréfum síðasta viðskiptadag þeirra.


 

Fjármálaeftirlitið heufr sent Straumi Fjárfestingarbanka hf. bréf þar sem fallist er á kaup Straums á 33% hlut í Tryggingamiðstöðinni.


 

Landsbankinn telur að hættan á að verðbólga á Íslandi fari úr böndunum sé óveruleg um þessar mundir. Seðlabankinn hefur nú þegar hafið vaxtahækkunarferli sitt og aukið peningalegt aðhald. Landsbankinn telur mikilvægt að þeirri stefnu verði viðhaldið af fullum krafti. Þegar uppi er staðið er það þó á ábyrgð stjórnvalda að tryggja áframhaldandi stöðugleika. Í því sambandi skiptir máli að aðgerðir stjórnvalda t.d. í skatta- og húsnæðismálum kyndi ekki undir verðbólgu, heldur taki mið af heildaraðstæðum í hagkerfinu. Að öðrum kosti mun verðbólgukollsteypan frá því í síðustu uppsveiflu endurtaka sig.


 

Samkvæmt nýju yfirliti Samtaka Afurðastöðva í Mjólkuriðnaði (SAM) var innvigtun mjólkur í júní 10,1 milljón lítrar sem er um hálfri milljón lítrum meira en á sama tíma í fyrra. Þrátt fyrir þessa aukningu er framleiðsla mjólkur á þessu verðlagsári um 2 milljónum lítra minni en á sama tíma í fyrra. Innvigtun mjólkur á þessu verðlagsári var í lok júní 91,2 milljónir lítra, en var á sama tíma fyrir ári 93,3 milljónir lítra.


 

Fyrsta skóflustungan að álveri Fjarðaáls var tekin í dag. Fyrsti áfangi jarðvegsvinnu hefst síðan síðan um miðjan júlí. Jarðvegur úr þessum fyrsta áfanga, alls 7.000 rúmmetrar, verður notaður sem uppfyllingarefni í nýju höfnina sem verður tilbúin til notkunar sumarið 2005. Jarðvegsvinnu verður síðan að fullu lokið á næsta ári og í apríl 2005 verður byrjað að steypa kerskála álversins.


 

Í vikunni hélt hópur tíu aðildarríkja Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) ráðherrafund í Genf um stöðu mála í yfirstandandi samningaviðræðum stofnunarinnar hvað varðar landbúnaðarmál. Þessi tíu ríki, og þ.m.t. Ísland, hafa átt samstarf undanfarin misseri í viðræðunum og lagt áherslu á að landbúnaður býr við ólík framleiðsluskilyrði sem gerir það að verkum aðtryggja verði viðunandi sveigjanleika í reglum hins fjölþjóðlega viðskiptakerfis svo landbúnaður þeirra geti farsællega aðlagast þeim breytingum í frjálsræðisátt sem um kann að semjast íyfirstandandi samningalotu.


 

Hrein raunávöxtun íslenskra lífeyrissjóða var 13,3% á síðasta ári eftir nokkur mögur ár þar á undan. Þannig var neikvæð raunávöxtun um 3% árið 2002, 1,9% árið 2001 og 0,7% 2000. Þetta er því mikill viðsnúningur. Hæsta ávöxtunin var hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum eða 16,4%.


 

Í gær urðu engin viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri ef frá eru talin ein viðskipti Seðlabankans um morguninn sem voru liður í reglulegum gjaldeyriskaupum bankans. Jafn líflaus dagur á gjaldeyrismarkaði hefur ekki verið síðan 28. ágúst 2002 en þá leið dagurinn einnig án viðskipta. Kyrrstaðan er í takti við þróun síðustu mánaða þar sem umtalsvert hefur dregið úr veltu á gjaldeyrismarkaðinum. Þannig hefur meðalveltan verið 3,4 milljarðar króna á dag það sem af er ári en á sama tímabili í fyrra var hún 4,8 milljarðar.


 

Tvíhliða viðræður milli Ísland og Rússlands í tengslum við umsókn Rússlands um aðild að Alþjóðaviðskiptastofnuninni hafa staðið yfir undanfarin misseri. Viðræðurnar hafa til þessa verið árangursríkar og lítur út fyrir að tollur muni lækka a.m.k. úr 10-13% í 3% á þær vörur sem Ísland hefur lagt mesta áherslu á í viðræðunum. Þetta kemur fram í vefriti viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins


 

Bjórsala í verslunum ÁTVR jókst um 13% milli ára í júní og er það heldur meira en meðaltalsaukning síðustu sex mánuðina, en hún er tæp 8%. Ekki er gott að segja hvað veldur en böndin berast að EM í knattspyrnu sem er nýlokið, en reynslan sýnir að meira selst af bjór á meðan stórviðburðir á borð við EM standa yfir. Alls runnu út úr verslunum ÁTVR 1.124 lítrar af bjór í júní 2004, samanborið við 993 þúsund lítra í fyrra og geta því Íslendingar fagnað því að hafa rofið milljón lítra bjórmúrinn, á meðan Grikkir brutu niður hverja stórþjóðina á fætur annarri á knattspyrnuvöllum í Portúgal.


 

Það ríkir nokkur kyrrð á fasteignamarkaði þessa dagana, enda fólk rétt að átta sig á því hvað breytt lánafyrirkomulag Íbúðalánasjóðs þýðir í raun og veru. Búið er að lofa fólki húsnæðislánum á lægri vöxtum en áður hefur þekkst og fólk bíður átekta. Vextir á nýjum lánum Íbúðalánasjóðs verða til að byrja með 4,8% en um miðjan mánuðinn mun fara fram fyrsta íbúðabréfaútboð Íbúðalánasjóðs sem mun ákvarða kjör lánanna. Greining Íslandsbanka hefur spáð því að vextir á nýjum íbúðalánum verði á bilinu 4,5-4,8% eftir útboðið og því eðlilegt að fólk doki við.


 

Samhliða tíðum vaxtahækkunum Seðlabanka Íslands hefur munur á innlendum og erlendum skammtímavöxtum aukist hratt að undanförnu og hefur munurinn ekki verið jafn mikill síðan í ágúst 2002 eða fyrir rúmum 2 árum síðan. Munur þriggja mánaða reibor vaxta og sambærilegra vaxta í helstu skuldamyntum stendur nú í 4,4 prósentustigum og hefur aukist um heilt prósentustig frá því að bankinn hóf vaxtahækkunarferil sinn í byrjun maí.


 

KB banki hyggst selja erlendum fjárfestum nýtt hlutafé í bankanum


 

Umfangsmikil endurnýjun á sér nú stað á frystigámaflota Samskipa og fær félagið afhenta 150 frystigáma í Árósum í Danmörku í þessari og næstu viku. Frystigámarnir eru smíðaðir hjá Mærsk gámaverksmiðjunum og kosta um 200 milljónir króna.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans telur tæplega 70 milljarða króna en hann hefur aukist um tugi milljarða króna á síðustu misserum vegna skipulagðra kaupa bankans á gjaldeyri til að styrkja forðann. Í júní keypti Seðlabankinn 1,8 milljarð króna af erlendum gjaldeyri í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína. Nokkur gengishagnaður varð í mánuðinum og jókst gjaldeyrisforði bankans samtals um 2,7 milljarða króna. Sá gengishagnaður stafar af því að gengi íslensku krónunnar veiktist um 0,8% í júní.


 

að mati Íslandsbanka


 

Stjórn KB banka hefur ákveðið að nýta heimild sem hluthafafundur félagsins gaf til þess að auka hlutafé bankans um 110 milljón hluti samtals að nafnverði 1,1 milljarð króna. Nýtt hlutafé verður boðið forgangsréttarhöfum á genginu 360.


 

Á hluthafafundi KB banka í gær var samþykkt að heimila hækkun hlutafjár um 1.100 milljónir króna að nafnvirði með áskrift allt að 110 þúsund nýrra hluta. Hluthafar skulu eiga forgangsrétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum í félaginu í réttu hlutfalli við hlutaeign sína. Heimild þessi er veitt stjórn í tengslum við kaup félagsins á öllum útgefnum hlutum í FI-Holding, sem á danska bankann FIH.


 

Greiningardeild KB banka álítur að verðbólguvæntingar fjárfesta séu nú í hæsta lagi en til að mynda spáir KB banki óbreyttri vísitölu neyrsluverðs í júlí. ÞVí telur Greiningardeild KB banka að myndast hafi kauptækifæri í ríkisbréfum þar sem verðlagning þeirra á markaði taki mið af of háum verðbólguvæntingum.


 

reksturinn endurskipulagður frá grunni


 

Fiskvinnslufyrirtækið Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH í Sassnitz á þýsku eyjunni Rügen í Eystrasalti, hefur gert samning við Sæplast um kaup á 3.000 kerum, sem verða framleidd í verksmiðju Sæplasts á Dalvík.Daði Valdimarsson, framkvæmdastjóri Sæplast Dalvík ehf., segir samninginn afar mikilvægan, enda sé hann einn af stærstu sölusamningum sem fyrirtækið hafi gert. Framleiðsla keranna er hafin í verksmiðjunni á Dalvík og verða þau afhent á næstu mánuðum. Um er að ræða svokölluð 700 lítra ?Euroker", sem eru sérstaklega styrkt og í þau eru steyptar tölvuflögur sem notaðar eru til að stýra flæði keranna í verksmiðjunni.


 

-gengi Geest lækkar


 

Greiningardeildar KB banka spaír því að vísitala neysluverðs verði óbreytt í júlí. Gangi spáin eftir mun verðbólgan á ársgrundvelli fara upp í 4,06% og því standa á efri þolmörkum verðbólgumarkmiða Seðlabankans.


 

hefur áhrif til lækkunar á verðmatsgengi Bakkavarar


 

Á árinu 2003 var hagnaður af rekstri Byggðastofnunarinnar samkvæmt rekstrarreikningi, sem nam 7,2 m.kr. Rekstrargjöld stofnunarinnar voru samtals rúmlega 1.079 m.kr. og skiptast þau þannig, að um 826 m.kr. eru vegna lánaumsýslu og er stærsti einstaki liður þar framlög í afskriftareikning útlána um 664 m.kr. Þetta kom fram á aðalfundi Byggðastofnunar sem haldinn var í gær.


 

Sigurður Helgason, forstjóri Icelandair, var kjörinn í stjórn IATA (International Air Transport Association), alþjóðasambands flugfélaga, á ársfundi samtakanna sem haldinn var í Singapore 8. júní sl. Alls eru um 270 flugfélög í IATA og þar á meðal eru öll þau stærstu í öllum heimsálfum.


 

-kostaði 215 milljónir króna


 

Greiningardeild Íslandsbanka telur líklegt, miðað við ávöxtunarkröfu á markaði í dag, að vextir á nýjum íbúðalánum verði á bilinu 4,5%-4,8% eftir fyrsta íbúðabréfaútboðið. Þetta kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka. Að þeirra mati eru vaxtakjör íbúðalána nú í efri mörkum þess sem búast má við eftir fyrsta íbúðabréfaútboðið sem verður um miðjan mánuðinn.


 

Lyfjaútgjöld Tryggingastofnunar lækka um 142 milljónir króna á þessu ári í kjölfar lækkunar á lyfjaverði frá innflytjendum frumlyfja sem tók gildi í dag. Að mati lyfjadeildar TR lækka lyfjaútgjöld á ársgrundvelli um 284 milljónir króna.


 

góð þátttaka í skiptiútboði Íbúðalánasjóðs


 

Íbúðalánasjóður kynnti í gær grunnvexti sína eftir að breytingar á Íbúðasjóðskerfinu ganga í garð en þeir verða 4,8% í fyrsta útboðinu. Þetta þýðir að sjóðurinn er að setja um 90 punkta álag á vaxtakjör til almennings ofan á núverandi markaðsvexti sem eru 3,9% (ávöxtunarkrafa húsnæðisbréfa) eins og bent er á í Hálffimm fréttum greiningardeildar KB banka. "Þetta álag vekur töluverða athygli þar sem að vaxtaálag sjóðsins hingað til hefur verið 35 punktar sem hefur verið til þess að mæta rekstrarkostnaði og áætluðum útlánatöpum," segir í Hálffimm fréttum bankans í dag en þar er ítarleg úttekt á breytingunum.


 

Samskip opnuðu í dag tvær nýjar þjónustuskrifstofur í Þýskalandi, í Düsseldorf og München, til viðbótar skrifstofunum tveimur sem félagið starfrækir í Bremen og Hamborg. Frank Küpperbusch er yfirmaður skrifstofunnar í Düsseldorf og starfsmenn þrír talsins en tveir á skrifstofunni í München þar sem Reinhold Stuy er í forsvari.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 0,5 prósentur frá og með næsta uppboði á endurhverfum lánssamningum við lánastofnanir sem fram fer 6. júlí n.k. Eftir breytinguna verða stýrivextir Seðlabankans 6,25%.


 

eru til umræðu í Viðskiptaþættinum í dag


 

Hitaveita Suðurnesja hefur samið um að kaupa alla orku frá Múlavirkjun, sem ætlunin er að reisa við Straumfjarðará á Snæfellsnesi, en hún rennur úr Baulárvallavatni í suður, þar til hún streymir út í Faxaflóa. Uppsett afl virkjunar er 3x900 kW túrbínur með 3x200 kW umfram framleiðslugetu.Áætluð orkuframleiðsla á ári er 14,3 GWh. Samningur við virkjunina hljóðar upp á 900 kW framleiðslu allt árið.


 

framkvæmdastjór SA segir kennara


 

Starfsfólk á aldrinum 50 ára og eldra er mun sjaldnar frá vegna veikinda en sér yngra fólk, vinnur kannski ívið hægar en yngra fólkið en er mun jákvæðara í garð vinnunnar. Þetta eru mjög skýrar niðurstöður könnunar Samtaka atvinnulífsins meðal aðildarfyrirtækja. Spurningarnar voru samdar í samráði við nefnd félagsmálaráðuneytisins sem kannar stöðu miðaldra fólks á vinnumarkaði.


 

Creditinfo Group hf. og IMG hf. hafa skrifað undir samning um kaup þess fyrrnefnda á rekstri Fjölmiðlavaktarinnar ehf. Starfsemi Fjölmiðlavaktarinnar flyst í höfuðstöðvar Creditinfo að Brautarholti 10-14. Allt starfsfólk Fjölmiðlavaktarinnar flytur með starfseminni.


 

jákvæðar breytingar á vinnumarkaði


 

Unnið er að því í samvinnu Orkustofnunar og Veðurstofu Íslands að kortleggja vindorku Íslands. Á Veðurstofunni eru þegar til gögn sem verða notuð við verkefnið. Verkefnið hófst með fé úr Orkusjóði, en það var notað m.a. til þess að kaupa þau forrit sem notuð eru ásamt því að ljúka við að kortleggja fyrsta fjórðunginn af landinu.


 

10% lækkun á raforku í kjölfarið


 

Nú í morgun var undirritaður samningur á milli Íbúðalánasjóðs annars vegar og Íslandsbanka, KB banka og Landsbanka Íslands hins vegar um áframhaldandi viðskiptavakt þeirra með hús- og húsnæðisbréf. Því fækkar viðskiptavökum frá því sem áður var, en SPRON og Sparisjóðabankinn endurnýjuðu ekki samninga sína um viðskiptavakt. Gildir samningurinn frá og með deginum í dag til 30. júní á næsta ári.


 

Atlassími ehf. hefur í samstarfi við Net-Vísi ehf. og Höfuðborgarstofu opnað fyrstu símamiðstöð sinnar tegundar á Íslandi en slík miðstöð er þekkt sem phone- eða call center erlendis. Mínútugjald á erlendum símtölum er með því allra minnsta sem þekkist þegar hringt er í gegnum símamiðstöðina segir í tilkynningu félagsins.


 

Vaxtaákvörðunarnefnd Seðlabanka Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti bankans um 0,25 prósentustig í gær og eru vextirnir nú 1,25%. Almennt var vaxtahækkun af þessari stærðargráðu spáð í kjölfar fundar nefndarinnar í gær og því kom niðurstaðan ekki á óvart. Verðbólguþrýstingur virðist ekki vera mikill í Bandaríkjunum ef horft er framhjá eldsneytisverði. Hagvöxtur er hins vegar mikill og ekki er ólíklegt að kjarnaverðbólga aukist nokkuð þar í landi á næstu misserum.


 

Gengið hefur verið frá kaupum Globus hf. á CosNor ehf., dótturfélagi PharmaNor hf. Með kaupunum á CosNor ehf., tekur Globus hf. við innflutningi og sölu á vörumerkjum L'Oréal, þ.e. L'Oréal, Garnier, Vichy og Maybelline. Samhliða sölunni á CosNor ehf., hefur PharmaNor hf. stofnað nýtt félag, HeilsuNor ehf.


 

Undirritaðir hafa verið kjarasamningar milli Samtaka atvinnulífsins og Múrarafélags Reykjavíkur, Múrarasambands Íslands, Sveinafélags pípulagningamanna og Félags veggfóðrara- og dúklagningasveina. Samningarnir gilda til ársloka 2007. Laun hækka um 3,25% frá og með 28. júní. Þá eru kauptaxtar þessara starfshópa færðir nær greiddum launum á svipaðan hátt og gert hefur verið í öðrum samningum.


 

Samningaviðræður standa nú yfir við nokkur sveitafélög um að þau komi inn í fasteignafélagið Fasteign hf. Má þar nefna Vestmannaeyjar og Garðabæ en einnig er félagið í viðræðum við Reykjavíkurborg um einstök verkefni. Fasteign hf. er rétt rúmlega eins árs og hefur til þessa einblínt nokkuð á Reykjanesbæ sem fór með allar sínar fasteignir inn í félagið við stofnun þess.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.