*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ágúst, 2004

 

Olíuverð lækkaði áfram í gær í New York og kostaði tunnan 41,3 dollara við lokun markaða. Markaðir voru lokaðir í Bretlandi í gær en í morgun lækkaði verðið í London um rúm 3% og fór niður í 39,25 dollara. Olíuverð hefur nú lækkað um 15% síðan 14. ágúst en er engu að síður 32% hærra en það var fyrir ári.


 

Eimskip tilkynnti í dag að það hefði sagt upp öllum starfsmönnum Eimskips í Færeyjum og munu uppsagnirnar taka gildi á komandi mánuðum. Þessar uppsagnir koma í kjölfar sameiningar Eimskips við Skipafélag Færeyja þann 17. ágúst síðastliðinn. Fram kemur í tilkynningunni að um sé að ræða nauðsynlega aðgerð sem lið í hagræðingu vegna sameiningar fyrirtækjanna. Gert er ráð fyrir að hluti starfsfólksins verði endurráðinn í sameinaða félaginu en unnið er að skipulagsbreytingum á Skipafélagi Færeyja sem kynntar verða síðar.


 

Hagnaður Fasteignafélagsins Stoða nam ríflega einum milljarði króna á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 40 milljóna króna hagnað á sama tímabili í fyrra. Það sem skýrir þessa miklu breytingu á hagnaði er breyting á uppgjörsaðferðum. Í stað þess að eignir félagsins flokkist sem fasteignir flokkast þær nú sem fjárfestingareignir og eru þær metnar á gangverði í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal nr. 40. Breytingar á matinu eru færðar í rekstrarreikning undir liðnum matsbreyting fjárfestingaeigna sem nam 1.214 milljónum króna og skýrir eins og áður segir þennan mikla mismun á hagnaði milli ára.


 

Ef við horfum framhjá sjávarútveginum þá er óhætt að segja að Sláturfélag Suðurlands sé eitt stærsta ef ekki stærsta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins. Undanfarið hafa miklar breytingar orðið á rekstri félagsins og það hefur verið að skjóta fleiri stoðum undir rekstur sitt. Hálfsársuppgjör félagsins liggur nú fyrir og Steinþór Skúlason forstjóri félagsins kemur í Viðskiptaþáttinn á Útvarpi Sögu í dag.


 

Hagnaður Íslenskra aðalverktaka nam 214 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 80 milljónir á sama tímabili í fyrra. Rekstrartekjur félagsins jukust um 9% og námu tæpum 4,2 milljörðum króna. Rekstrargjöld jukust hins vegar um einungis 3% og námu tæpum 3,7 milljörðum króna. Hagnaður fyrir afskriftir nam 530 milljónum króna á móti 273 milljónum árið áður og skýrir betri framlegð ásamt minni afskriftum hagnaðaraukningu fyrirtækisins milli ára.


 

Í samtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins segir Ari Edwald, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, stimpilgjald úreltan skatt sem skekki samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja á alþjóðlegum markaði. Ari segir samtökin lengi hafa talað fyrir því að þessi skattur yrði afnuminn og að þau ásamt vörugjöldum séu efst á blaði hjá SA varðandi þær breytingar sem gera þurfi á skattkerfinu.


 

Landsbankinn hefur ákveðið að lækka verðtryggða útláns- og innlánsvexti sína. Verðtryggðir útlánsvextir bankans lækka um 0,45 prósentustig. Verðtryggðir innlánsvextir lækka nokkru minna eða um 0,20 til 0,45 prósentustig. Verðtryggðir kjörvextir bankans lækka því úr 5,4% í 4,95%. Ákvörðun um lækkun verðtryggða vaxta er til komin vegna þróunar á verðtryggðum vöxtum á fjármálamarkaði að undanförnu segir í tilkynningu bankans.


 

Fjárfestingarfélagið Atorka hf hefur í dag eignast rúm 50% eignarhlut í Sæplasti hf. Viðskiptin með hlutabréf í Sæplasti hf. voru á genginu 5,5 og var greitt fyrir hlutina með hlutabréfum í Fjárfestingarfélaginu Atorku hf. á genginu 4,6. Fjárfestingarfélagið Atorka mun á næstu vikum gera öðrum hluthöfum Sæplasts tilboð á sömu kjörum. Atorka mun nota eigin hluti í skiptum fyrir bréf í Sæplasti, hlutafé Atorku verður ekki aukið vegna þessarar yfirtöku.


 

Væntingavísitala IMG Gallup hækkar annan mánuðinn í röð. Hækkunin nemur 6,9 stigum og mælist vísitalan nú 120,7 stig sem er hæsta gildi sem mælst hefur í ágúst. Aukin tiltrú á núverandi ástand og aukin trú á efnhagslífinu nú og eftir 6 mánuði eiga stærsta þáttinn í hækkun vísitölunnar. Mælingin var gerð í fyrri hluta ágústmánaðar þannig að nýlegar breytingar á húsnæðislánamarkaði hafa ekki áhrif á gildi vísitölunnar.


 

KB banki hefur ákveðið að lækka vexti verðtryggðra inn- og útlána frá og með 1. september næstkomandi um 0,25 til 0,30 prósentustig. Verðtryggðir kjörvextir skuldabréfalána munu lækka um 0,25% og verða 5,20%. Vextir á innlánsreikningum lækka um 0,25% til 0,30% mismunandi eftir innlánsformun.


 

Vanskil hjá innlánsstofnunum námu 2,2% í lok 2. ársfjórðungs samanborið við 3,1% í ársbyrjun. Vanskil hafa lækkað bæði hjá fyrirtækjum (úr 2,5% í 1,7%) og hjá einstaklingum (úr 5,5% í 4,6%). Í báum tilvikum er átt við vanskil sem staðið hafa lengur en einn mánuð. Þetta kemur fram í tölum sem Fjármálaeftirlitið birti í gær.


 

Fiskeldi Eyjafjarðar hf. er gert upp með 90 milljóna króna tapi fyrstu sex mánuði ársins. Vergur hagnaður (EBITDA) er neikvæður um 33 milljónir króna og veltufé frá rekstri neikvætt um 38 milljónir. Til samanburðar var tap félagsins fyrir sama tímabil árið áður 32 milljónir króna, vergur hagnaður 2 milljónir og veltufé frá rekstri 4,2 milljónir. Meginskýringin á mun verri afkomu má rekja til þess að seiðasala á fyrri hluta þessa árs er mun minni en árið áður, lægra seiðaverðs og lakari afkomu hjá hlutdeildarfélagi í Kanada.


 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna hefur ákveðið að bjóða upp á ný verðtryggð lán gegn fyrsta veðrétti með 4,30% föstum vöxtum. Einnig mun sjóðurinn lækkun vexti eldri lána um 0,6% og veita heimild til uppgreiðslu án uppgreiðslugjalds. Fjárhæðartakmörk afnumin og lántökuskilyrði rýmkuð. Vextir eldri lána verða með hliðstæðu álagi á markaðsvexti og verið hefur, eða 0,75%, en miðast nú við íbúðabréf til 30 ára í stað húsbréfa áður. Því munu vextir eldri lána lækka úr 5,13% í 4,53% frá 1. september n.k., eða um 0,6%.Mesta breytingin er án efa sú að sjóðurinn býður lán með föstum 4,30% vöxtum á lánstímanum auk verðtryggingar, 1. veðréttur og lánstími allt að 30 ár að vali lántaka.


 

Íslandsbanki lækkar verðtryggða vexti helstu inn- og útlánaforma um 0,5 prósentustig frá og með 1. september nk. Til að undirstrika mikilvægi langtímasparnaðar þá lækka vextir á sparnaðarformunum Lífeyrissparnaður og Framtíðarreikningur minna eða um 0,25 prósentustig.


 

Sérfræðingar úr Greiningu Íslandsbanka ásamt þjónustufulltrúum verða með ráðgjöf til almennings varðandi þá ólíku kosti sem bjóðast í húsnæðislánum í Þjónustuveri Íslandsbanka næstu þrjú kvöld, frá þriðjudagskvöldi til fimmtudagskvölds, frá kl. 18 til 22, í síma 440-4000.


 

Vísitala fasteignaverðs hækkaði um 3% í júlí s.l. frá fyrri mánuði og hefur því hækkað um rúm 12% á síðustu 12 mánuðum. Þetta er töluvert meiri hækkun en var í síðasta mánuði, en vísitala fasteignaverðs hækkaði um 0,5% á milli maí og júní. Þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að velta á fasteignamarkaði dróst verulega saman á milli mánaða. Um 907 kaupsamningum var þinglýst í júní en aðeins 549 í júlí eða nálægt því helmingi færri.


 

Ingvar Már Gíslason hefur verið ráðinn markaðsstjóri Norðlenska matborðsins ehf. Hann tekur við starfinu 1. september næstkomandi og verður með aðsetur á aðalskrifstofu Norðlenska á Akureyri.


 

Af gefnu tilefni vill Landsbankinn leiðrétta misskilning sem gætt hefur í fjölmiðlum um fasteignalán Landsbankans. Fullyrt hefur verið að Landsbankinn veiti 60% lán af markaðsvirði fasteigna á landsbyggðinni en 80% á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ekki rétt. Hið rétta er að lánshlutfall fasteignalána Landsbankans er allt að 80% af markaðsvirði fasteignar á virkum markaðssvæðum. Við mat á þessu er hvert tilfelli skoðað og seljanleiki eignarinnar metinn. Þannig hefur bankinn nú þegar t.d. samþykkt að lána 80% af markaðsvirði tiltekinna eigna á Reyðarfirði, Selfossi, Egilsstöðum, Ísafirði, Reykjanesbæ, Akureyri og fleiri stöðum utan höfuðborgarsvæðisins.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur framundan


 

Greiningardeild Landsbankans hefur gert verðmatsgreiningu á Burðarási. Miðað við gefnar forsendur metum þeir Burðarás á 46.963 m.kr., en þar af er eignarhlutur Burðaráss í Eimskip metinn á 18.051 m.kr. Útistandandi hlutafé er 4.210 m.kr. og því er verðmatsgengið 11,2. Lokagengi á bréfum Burðaráss var 13,5 þann 27. ágúst og því mælum þeir með sölu á bréfum félagsins en mæla jafnframt með að fjárfestar markaðsvogi bréf Burðaráss í vel dreifðum eignarsöfnum sem taka mið af íslenska markaðnum.


 

Á síðasta ári voru gjaldeyristekjur þjóðarinnar af þjónustustarfsemi 36,6% af heildargjaldeyristekjunum og hækkuðu um 8% á milli ára. Þar með eru þjónustugreinarnar farnar að nálgast það hlutfall gjaldeyristekna sem sjávarútvegur aflar, en það var 39,5% á síðasta ári. Hlutfall þjónustugreinanna hefur farið hækkandi síðustu ár. Árið 2002 var hlutfallið 33,9%. "Óhætt er að fara að skrifa kennslubækurnar upp á nýtt og draga fram þá staðreynd að undirstöðuatvinnuvegur þjóðarinnar er þjónustustarfsemi!," segir í fréttabréfi SVÞ.


 

Tíuþúsundasti farþeginn í ágústmánuði, á leiðinni milli Egilsstaða og Reykjavíkur, flaug með flugvél Flugfélags Íslands til Egilsstaða um helgina. Það stefnir í metfölda farþega á flugleiðinni í ár, en á sunnudag höfðu 68.640 farþegar ferðast með vélum Flugfélagsins á þessari leið frá áramótum.


 

Bláa Lónið hf og Prokaria ehf hafa gert með sér nýjan samning um frekari rannsóknir á lífríki BLUE LAGOON jarðsjávarins. Markmið rannsóknarinnar er að einangra og greina líffræðilega virk, húðvæn efni BLUE LAGOON jarðsjávarins í þeim tilgangi að auka skilning á lækningamætti hans og renna frekari stoðum undir þann þekkingargrunn sem vöruþróun framleiðsla og þjónusta Bláa Lónsins byggir á.


 

Ný gjaldskrá Visa Ísland tekur gildi 1. september nk. Þá hækka þjónustugjöld á söluaðila sem hafa verið óbreytt í þrjú ár. Lágmarksgjald á hverja debetkortafærslu hækkar úr 5 kr. í 7 kr. og hámarksgjald hækkar úr 110 kr. í 180 kr. fyrir flesta söluaðila. Þá hækkar útskriftargjald úr 150 kr. í 220 kr. Finna má ýmsar nýjungar á gjaldskránni. Þannig stendur söluaðilum til boða vikulegt uppgjör gegn 0,87% aukaþóknun og leiga á örgjörvalesara fyrir kassakerfi á 700 kr. á mánuði.


 

Greiningardeild Íslandsbanka telur líklegt að Seðlabankinn hækki stýrivexti sína um 25 til 50 punkta fyrir útgáfu Peningamála þann 17. september næstkomandi. "Ekki er loku fyrir það skotið að bankinn geri það í þessari viku," segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Bankinn hefur þegar hækkað vexti í þremur skrefum að undanförnu, eða úr 5,3% í 6,25%. Hagvöxtur og mikil einkaneysla mælir með hækkun vaxta auk þess sem verðbólga er komin yfir verðbólgumarkmið Seðlabankans.


 

Hagnaður Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. eftir skatta var 176 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2004 samanborið við 101 milljón árið á undan. Hagnaðurinn er að megin hluta tilkominn vegna aukinna tekna af verslunarrekstri, auk verulegrar lækkunar á fjármagnsgjöldum félagsins.


 

Hluthafafundur Fjárfestingarfálagsins Atorku hf. samþykkti hlutafjárhækkun hjá félaginu á fundi sínum síðastliðin föstudag. Stjórn félagsins er heimilað að hækka hlutafé félagsins sem nemur kr. 500.000.000 að nafnverði vegna yfirtökutilboðs félagsins í alla hluti Afls fjárfestingarfélags hf. Heimilt er að taka við hlutum í Afli fjárfestingarfélagi hf., sem greiðslu á hækkunarhlutunum.


 

Á fyrstu fimm mánuðum ársins 2004 var aflaverðmæti íslenskra skipa af öllum miðum 30 milljarðar króna samanborið við nærri 31,4 milljarða á sama tímabili 2003. Aflaverðmæti hefur því dregist saman um 4,2% á milli ára eða um 1,3 milljarða króna, á verðlagi hvors árs fyrir sig. Verðmæti botnfiskaflans var 21,4 milljarðar króna og dróst saman um tæplega 200 milljónir króna (-0,8%). Verðmæti þorsks var 14 milljarðar króna og jókst um 1,2 milljarða króna (9,6%).


 

Rekstur MP Fjárfestingarbanka skilaði 421 milljón krónu hagnaði á fyrri hluta ársins 2004. Hagnaður bankans nam 511,7 milljónum, en að teknu tilliti til skattgreiðslu að fjárhæð kr. 90,3 milljóna, var hagnaður eftir skatta kr. 421,4 milljónir. Á árinu 2003 var hagnaðurinn 247,7 milljónir króna fyrir skatt.


 

hagnaður dregst saman um helming


 
Innlent
27. ágúst 2004

Tap hjá Smáragarði

20 milljóna kr. tap varð af rekstri Smáragarðs ehf á fyrri helmingi ársins. Á tímabilinu sameinaðist félagið fasteignafélaginu Bíldshöfða ehf. sem var í eigu sömu aðila. Rekstrarleg aðlögun vegna sameiningar fasteignafélaganna hefur einkennt reksturinn fyrstu mánuði ársins sem skýrir að stórum hluta niðurstöðu rekstrar sem er nú neikvæð um tæpar 20 m.kr. á móti 11 m.kr.hagnaði fyrstu sex mánuði ársins 2003. Félagið hefur að undanförnu endurfjármagnað hluta af skammtímalánum sem má ætla að skili sér í lægri fjármagnskostnaði í framtíðinni segir í tilkynningu þess til Kauphallarinar.


 

rekstrarkostnaður eykst


 

Á fyrstu sex mánuðum ársins var 2.664 þús. evru tap (232 millj. kr.) á rekstri SÍF hf. Hagnaður á sama tímabili í fyrra var 3.314 þús. evrur. Hagnaður SÍF hf. fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 8.593 þús. evrum (750 millj. kr.) á fyrstu sex mánuðum ársins en var 8.923 þús. evrur á sama tímabili árið 2003. Þrátt fyrir tap er veltufé frá rekstri 3.328 þús. evrur (290 millj. kr.) á fyrstu sex mánuðum ársins sem er svipað og á sama tímabili 2003 en þá var veltufé frá rekstri 3.381 þús. evrur.


 

Almenningur væntir þess að verðbólgan til næstu tólf mánaða verði 3,95% samkvæmt upplýsingum sem Seðlabankinn birti í gær. Um er að ræða umtalsverða aukningu í verðubólguvæntingum almennings frá því að síðasta mæling var gerð í maí en þá vænti almenningur 3,25% til tólf mánaða.


 

kemur fram í nýrri könnun Viðskiptablaðsins


 

ítarlegt viðtal við forstjóra Kögunar í Viðskiptablaðinu í dag


 

lækkar vexti á sjóðfélagalánum úr 4,83% í 4,3%


 

Samherji hf. var rekinn með 1.098 milljón króna hagnaði á fyrri árshelmingi 2004 en hagnaður á öðrum ársfjórðungi var 460 milljónir króna. Rekstrartekjur samstæðunnar fyrstu sex mánuði ársins námu 7.236 milljónum króna en rekstrargjöld voru 6.116 milljónir. Hagnaður án afskrifta og fjármagnsliða nam 1.120 milljónum króna sem er 6,7% samdráttur frá sama tímabili í fyrra. Afskriftir námu 554 milljónum og hækkuðu mjög lítilega milli ára. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur námu 40 milljónum króna en voru 57 milljónir í fyrra.


 

íslenskir lífeyrissjóðir enn útilokaðir frá íbúðabréfaútboði


 

Deilur um lögmæti banns á áfengisauglýsingum í Noregi hafa borist til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg. Tilefnið er beiðni frá norska Markaðsráðinu til EFTAdómstólinn um ráðgefandi álit vegna ágreinings um það hvort bann á áfengisauglýsingar í Noregi samræmist EES-samningnum. Markaðsráðið hefur úrskurðarvald í Noregi um lögmæti auglýsinga og markaðssetningar á vörum og þjónustu. Félags- og heilbrigðisráðuneytið sendi ráðinu kvörtun vegna áfengisauglýsinga sem birtust í tímaritinu Vinforum í desember í fyrra.


 

er mat viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins


 

KB banki gagnrýnir áfram viðskipti Orra og Burðarás


 

segir Ásmundur G. Vilhjálmsson skattasérfræðingur hjá SkattVís slf.


 

Miklar hækkanir Úrvalsvísitölunnar hafa verið talsvert í umræðunni að undanförnu enda er óalgengt að hlutabréfavísitölur hækki jafn mikið og Úrvalsvísitalan hefur gert á þessu ári. Í Vegvísi Landsbankans er bent á að ef skoðaðar eru hækkanir Úrvalsvísitölunnar í dollurum í samanburði við þróun erlendra vísitalna í dollurum þá kemur í ljós að hlutabréfamarkaðurinn hér á landi hefur hækkað næst mest allra í heiminum á þessu ári samkvæmt Bloomberg og er þá miðað við stöðuna í gær.


 

hagnaður eykst einnig


 

spyr greiningardeild Landsbankans


 

framhald á góðri ávöxtun Lífeyrissjóðs sjómanna


 

kjötmarkaðurinn færist í átt að auknu jafnvægi


 

Að sögn Eyjólfs Gunnarssonar hjá Íslenskum aðalverktökum hefur fyrirtækið markað sér þá stefnu að taka með myndarlegum hætti þátt í þeirri miklu uppbyggingu sem á sér stað á Austurlandi. Unnið er að byggingu leikskóla við Skógarlönd á Egilsstöðum. Leikskólinn verður fjögurra deilda tæplega 900 fermetrar að stærð. Gert er ráð fyrir að hann verði tekin í notkun í maí næstkomandi. Einnig er unnið að byggingu verslunarmiðstöðvarinnar Molanum í Fjarðabyggð.


 

Um fátt annað er rætt í íslensku þjóðfélagi þessa dagana en ný húsnæðislán bankanna. Viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu lætur ekki sitt eftir liggja, enda hefur hann það fyrir satt að umræðan nái inn á flesta bari þessa lands og lifi einnig góðu lífi í leigubílunum. Tveir sérfræðingar frá KB banka og SPH verðbréfum líta við og velta fyrir sér áhrifum lánanna á íslenskt þjóðfélag.


 
Innlent
26. ágúst 2004

Methagnaður hjá Spron

Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis skilaði rúmlega 1300 milljónum króna í hagnað fyrstu 6 mánuði ársins samanborið við 202 milljónir árið áður og jókst því hagnaðurinn um 550% milli ára.


 

Viðsnúningur í rekstri LandsteinaStrengs á fyrri hluta árs og er ótvíræður árangur af aðhaldsaðgerðum að koma í ljós segir í hálfsársuppgjöri Kögunar til Kauphallarinnar. LandsteinarStrengur skilaði hagnaði á uppgjörstímabilinu en þar vegur þungt 56 mkr. söluhagnaður af hlutafé dótturfélaga. Enn er óseldur helmingur af hlut félagsins í Alpha Landsteinum Ltd. í Bretlandi, en áætlanir eru um að selja þann hluta á þriðja ársfjórðungi. Eftir taprekstur undanfarandi ára er gert ráð fyrir að fyrirtækið skili hagnaði af reglulegri starfsemi á seinni hluta þessa árs.


 

Íbúðalánasjóður boðar til fundar með markaðsaðilum í dag, fimmtudaginn 26. ágúst, þar sem farið verður yfir útboðsmál og endurskoðaða útlánaáætlun sjóðsins fyrir 2004. Tilkynning um þetta hefur borist Kauphöllinni.


 

Þorsteinn Vilhelmsson fjárfestir hefur sagt sig úr stjórn HB Granda hf. frá og með 26. ágúst 2004. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 
Innlent
26. ágúst 2004

Tap hjá HB Granda

Tap af rekstri HB Granda hf. á fyrri árshelmingi nam 107 milljónum króna. Þetta er mikil breyting frá fyrra ári en á sama tíma í fyrra varð 750 milljóna króna hagnaður af rekstrinum. Viðsnúningurinn liggur þó einkum í fjármagnsliðum.


 

hefur hækkað um 9,5% í ágúst


 

Í kjölfar hagstæðari leiða til íbúðafjármögnunar sem nú bjóðast einstaklingum er fyrirsjánlegt að fasteignamarkaðurinn muni hitna enn frekar á næstu misserum segir í Hálffimm fréttum KB banka. Þar segir ennfremur að jafnframt sé möguleiki á aukinni einkaneyslu þar sem nýju íbúðalánin kveða ekki á um að verja þurfi fénu til íbúðarkaupa sérstaklega. Ennfremur er líklegt að fjöldi einstaklinga nýti tækifærið sem nú gefst til að endurfjármagna íbúðarlán sín á lægri vöxtum en áður hafa boðist.


 

Friðrik Skúlason ehf. hefur nú gefið út nýja útgáfu af veiruvarnarforritinu Lykla-Pétri fyrir Windows stýrikerfi. Þessi nýjasta útgáfa, sem nefnist útgáfa 3.15a, tekur mið af breytingum sem orðið hafa á Windows XP með útgáfu Windows XP Service Pack 2 (SP2) og vinnur með nýrri öryggismiðstöð stýrikerfisins (Windows Security Center) til að veita notendum samhæft öryggiskerfi með öflugri veiruvörn og til að einfalda allt öryggisviðhald.


 

Raunávöxtun Lífeyrissjóðsins Framsýnar fyrstu sex mánuði ársins 2004 nam 18,4% á ársgrundvelli og hefur hrein eign sjóðsins hækkað um tæplega 7,8 milljarða króna frá áramótum. Góða ávöxtun má rekja til góðrar ávöxtunar á hlutabréfamörkuðum en einnig hefur náðst árangur við að stýra gengisáhættu í tengslum við erlendar eignir sjóðsins.Í tilkynningu frá sjóðnum kemur fram að rekstrarkostnaður sjóðsins lækkaði milli ára, var 0,08% af eignum fyrri hluta síðasta árs en 0,06% fyrstu sex mánuði þessa árs og er það með því lægsta sem þekkist hjá íslenskum lífeyrissjóðum.Iðgjaldagreiðslur til sjóðsins námu tæplega 1,6 milljörðum króna á tímabilinu, sem er aukning upp á 14,1% miðað við sama tíma í fyrra. Lífeyrisgreiðslur hækkuðu um 6,7% miðað við fyrri ársins 2003, námu 1,1 milljarði króna, og er lífeyrisbyrði sjóðsins 70,2% (þ.e. lífeyrigreiðslur sem hlutfall af iðgjaldagreiðslum). Hrein eign til greiðslu lífeyris nam alls tæpum 71,3 milljörðum í lok tímabilsins og fjöldi lífeyrisþega var rúmlega 9.000.


 

á Útvarpi Sögu FM 99,4


 

Starfsmenn Ístaks hf. byrja núna í vikunni að leggja slóða vegna væntanlegra háspennulína úr Fljótsdal til álvers Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Fjarðabyggð hefur gefið út tilskilið framkvæmdaleyfi Landsvirkjun til handa og fyrst verður lagður vegslóði vegna línuleiðar frá Hrauni (þar sem álverið á að rísa) að Seljateigi við Reyðarfjörð. Fljótsdalslínur 3 og 4 verða lagðar rúmlega 50 kílómetra leið um þrjú sveitarfélög: Fjarðabyggð, Austur-Hérað og Fljótsdalshrepp. Fjarðabyggð var fyrst sveitarfélaganna þriggja til að gefa út framkvæmdaleyfi. Slíkt erindi er til meðferðar í umhverfisráði Austur-Héraðs og fer þaðan fyrir bæjarstjórn. Hreppsnefnd Fljótsdalshrepps tekur málið fyrir á fundi 7. september nk.


 

"Mér líst afskaplega vel á ný íbúðalán KB banka. Þetta er eiginlega löngu tímabært," segir Pétur H. Blöndal alþingismaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar þingsins í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag. "Þetta er hluti af ákveðinni þróun vegna frjálsra fjármagnsflutninga. Erlendir fjárfestar fóru að kaupa íslensk húsbréf og lækkuðu þar með vexti. Þar með komst á samkeppni í útlánum til einstaklinga. Þetta framtak KB banka er í framhaldi af því og fyrsta raunverulega samkeppnin á þessum markaði


 

Tökur á kvikmyndinni Bjólfskviða eru að hefjast á Suðurlandi á næstu dögum. Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands er þátttakandi í verkefninu, en stofnað var sérstakt einkahlutafélag, Gjöll ehf., í tengslum við hlutafárþátttöku sjóðsins í kvikmyndaverkefninu. Hlutafjárframlag sjóðsins nam 7,5 miljónum króna og kom að stórum hluta frá Átaki til atvinnusköpunar, átaksverkefni iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis.


 

Hagnaður Festingar nam 43 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Festing er sérhæft fasteignafélag stofnað af Keri fyrir réttu ári síðan. Meginhluti núverandi fasteigna félagsins eru rekstrartengdar fyrrum eignir Olíufélagsins ehf. en stofnfé félagsins samanstóð af þeim ásamt eigin fé. Alls er um að ræða 83 fasteignir og var bókfært verð þeirra rúmir 3,5 milljarðar króna.


 

ný spá greiningardeildar Íslandsbanka


 

mikil söluaukning í júní


 

Rekstrartekjur samstæðu Kögunar hf. námu samtals 1.573 mkr. á fyrri árshelmingi 2004, samanborið við 511 mkr. á fyrri árshelmingi ársins 2003. Veltuaukning er 1.062 mkr. eða 208%. Rekstrargjöld námu samtals 1.390 mkr. en rekstrargjöld voru 430 mkr. á fyrri árshelmingi 2003. EBITDA er því 183 mkr. eða 12%.


 

segir Tryggvi Þór Herbertsson um lækkun húsnæðislána


 

Þann 1. nóvember næstkomandi mun Íslenska útvarpsfélagið hefja stafrænar sjónvarpsútsendingar í gegnum nýtt stafrænt dreifikerfi sem hefur hlotið nafnið Digital Ísland. Undirbúningur og þróun dreifikerfisins hefur staðið yfir í á þriðja ár en fjárfesting Íslenska útvarpsfélagsins vegna þess nemur um 400 milljónum króna. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu sem kom út í morgun. "Við erum að breyta sjónvarpsumhverfinu á Íslandi og færa það til nútímans," segir Sigurður G. Guðjónsson, útvarpsstjóri Íslenska útvarpsfélagsins og segir þessar breytingar mjög spennandi.


 

Mikil viðskipti voru á skuldabréfamarkaði í dag eða fyrir 17 milljarða. Ávöxtunarkrafa Íbúðabréfa lækkaði mikið í kjölfar tilkynningar KB-banka um að bjóða lán til fasteignakaupa á lægri vöxtum en Íbúðalánasjóður. Markaðasaðilar reikna því með minnkandi framboði Íbúðabréfa en líklegt er að markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs muni fara lækkandi á næstunni í kjölfar harðnandi samkeppni.


 

telja verðmyndum í Íslandsbanka óljósa


 

Íslandsbanki hefur ákveðið að bjóða húsnæðislán með 4,4% verðtryggðum vöxtum. Um er að ræða lán án uppgreiðslugjalds og með endurskoðunarákvæði á fimm ára fresti. Þessi nýi valkostur bætist við fjölbreytt úrval húsnæðislána í innlendri og erlendri mynt en óhætt er að segja að mikið líf hafi færst í lánamarkaðinn hér á landi undanfarið.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur í dag


 

SPRON hefur ákveðið að bjóða íbúðalán með aðeins 4,4% vöxtum. Viðskiptavinir sem eru skráðir í fjölskylduþjónustu SPRON geta lækkað vaxtagreiðslur sínar enn frekar þar sem skilvísir lántakendur fá endurgreiðslu á hluta greiddra vaxta segir í tilkynningu frá SPRON sem send var út rétt í þessu.


 

Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, og Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra, opnuðu í morgun landsátakið Veljum íslenskt ? og allir vinna í húsnæði Mjólkursamsölunnar í Reykjavík. Að átakinu standa Samtök iðnaðarins, Alþýðusamband Íslands og aðildarfélög þess og Bændasamtök Íslands og aðildarfélög þeirra. Markmið átaksins er að vekja forráðamenn fyrirtækja og stofnana og almenning til vitundar um mikilvægi íslenskrar framleiðslu fyrir atvinnu- og verðmætasköpun í landinu.


 

segir Friðrik Halldórsson framkvæmdastjóri hjá KB banka


 

Hagnaður Sparisjóðs Vestmannaeyja á fyrstu sex mánuðum ársins fyrir reiknaða skatta nam 78,3 millj. kr. en 64,4 millj. kr. að teknu tilliti til reiknaðra skatta samanborið við 74,7 millj. kr. á sama tímabili árið áður. Heildarrekstrartekjur námu 338,8 millj. kr. og heildarrekstrargjöld námu 260,5 millj. kr. að meðtöldum afskriftum. Hreinar rekstrartekjur voru 211,9 millj. kr. samanborið við 206,1 millj. kr. á sama tímabili árið áður og nam aukningin 2,8%.


 
Innlent
24. ágúst 2004

15% landið Ísland

nýjar hugmyndir Verslunarráðs í skattamálum


 

Nýtt met var slegið í gangaborun á framkvæmdasvæðinu í vikunni. Risaborarnir tveir skiluðu samtals 557,5 metrum. Gert er ráð fyrir að þriðji borinn verði tekinn í gagnið í aðgöngum 1 í annarri viku septembermánaðar. 50 þúsund rúmmetrar fyllingarefnis bættust við Kárahnjúkastíflu, allt í sjálfu gljúfrinu.


 

Fyrirtækið X-Orka ehf. er þessa dagana að setja upp bækistöðvar sínar á Húsavík. X-Orka hefur aðstöðu til að byrja með á 3ju hæð á Garðarsbraut 5. Tilgangur X-Orku er markaðssetning og sala á þekkingu og búnaði sem byggir á þessari Kalina tækni til framleiðslu á raforkuverum og rafstöðvum. Markaðssvæðið er Evrópa og Suður-Ameríka, en þar hefur fyrirtækið tryggt sér leyfi og rétt á sölu tækninnar.


 

Áformað er að reisa glucosamine lyfjaverksmiðju á Húsavík og verður fyrri áfangi verksmiðjunnar boðinn út í haust. Heildarkostnaður við uppbyggingu verksmiðjunnar er um 600 m.kr. og mun hún skapa um 20 ný störf á Húsavík. Þetta kom fram í frétt Ríkisútvarpsins.


 

býður 4,4% vextir 80% lánshlutfall ? ekkert hámark


 

Í dag seldi Orri Vigfússon Burðarási hlutabréf sín í Eignarhaldsfélaginu Urriða sem á hlutafé að nafnvirði 543 m.kr. í Íslandsbanka. Urriði er einmitt eignarhaldsfélag Guðbrands Orra sem keypti téð bréf af Burðarási fyrr í vetur. Eins og kunnugt er, eru sterk eignatengsl á milli Burðaráss og Landsbankans. Í upphafi árs voru vangaveltur uppi um hvort Landsbankinn hygðist taka yfir Íslandsbanka. Líkur á því hljóta að teljast hafa aukist á ný telur greiningardeild KB banka.


 

viðræður um sameiningu Tækniháskóla Íslands og HR


 

um að ljósleiðaravæða heimili og fyrirtæki


 

Fátt hefur vakið meiri athygli á bandarísku hlutafjármarkaði undanfarið en hlutafjárútboð og skráning á Google sem rekur vinsælustu leitarvélina á Netinu. Hjálmar Gíslason framkvæmdastjóri og sérfræðingur um Netið kemur í Viðskiptaþáttinn í dag til að ræða skráninguna, viðskiptamódelið á bak við Google og hvernig hefur tekist til á fyrstu dögum.


 

að undirlagi menntamálaráðherra


 

Olíufélagið Esso hefur tekið við umboði fyrir Ocean Rainwear á Íslandi. Ocean er þekkt danskt vörumerki en fyrirtækið hefur sérstaka reynslu í þróun og framleiðslu á fatnaði fyrir sjávarútveg og má þar benda á Crewman fatnaðinn sem notaður hefur verið af fjölda áhafna á íslenskum skipum. Einnig flytur Olíufélagið inn línu í landvinnufatnaði frá Ocean ásamt hlífðarfatnaði sem hentar vel fyrir verktaka.


 

Orri Vigfússon bankaráðsmaður í Íslandsbanka hf. hefur selt allt hlutafé sitt í Eignarhaldsfélaginu Urriði ehf. til Burðaráss hf. og er því Eignarhaldsfélagið Urriði ehf. ekki lengur í fjárfélagi við Orra Vigfússon sem fruminnherja hjá Íslandsbanka hf. Eignarhaldsfélagið Urriði ehf. er eigandi 543.226.585 hluta í Íslandsbanka hf.


 

Hagnaður samstæðu Landssíma Íslands hf. fyrstu sex mánuði ársins 2004 var tæpar 1.225 m.kr. Hagnaður samstæðunnar fyrir sama tímabil í fyrra var 977 m.kr. Rekstrartekjur aukast um 667 m.kr. og rekstrargjöld hækka um 583 m.kr. miðað við sama tímabil árið 2003. Arðsemi eigin fjár hækkar á milli ára úr 13% í 16%. Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir (EBITDA) er 3.546 m.kr. eða 37% en var 3.461 m.kr. eða 38% fyrir sama tímabil fyrra árs. Rekstrarhagnaður tímabilsins (EBIT) nam 1.678 m.kr. samanborið við 1.241 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður.


 

Hægt hefur á vexti kaupmáttar á fyrstu 7 mánuðum ársins samanborið við sama tímabil í fyrra. 12 mánaða vöxtur kaupmáttar mældist að meðaltali 2,5% fyrstu 7 mánuði ársins samanborið við 5,1% í fyrra. Það sem skýrir minnkandi vöxt kaupmáttar er meiri verðbólga en á sama tíma í fyrra. Þannig var 12 mánaða meðalhækkun verðlags á fyrstu 7 mánuðum ársins í fyrra um 1,9% samanborið við 2,8% á þessu ári.


 

Atlantsskip hafa bætt skipakost sinn og geta nú boðið vikulegar siglingar frá Evrópu ásamt því að bæta við höfn í Bretlandi, nánar tiltekið Immingham. Nú bjóðast því vikulegar siglingar frá Esbjerg í Danmörku, Rotterdam í Hollandi og Immingham í Englandi.


 

Hagnaður Singer & Friedlander á fyrstu sex mánuðum ársins var 25 milljónir punda samanborið við 15 milljónir árið áður. Hagnaður af bankastarfsemi fyrir skatta og óreglulega liði var 16 milljónir punda samanborið við 11 milljónir punda árið áður og er það 40% aukning. Stjórnin hefur samþykkt að borga út þriggja pensa arð á hlut.


 

Síldarvinnslan hf. var rekin með 302 milljóna króna hagnaði á fyrstu sex mánuðum ársins 2004. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði, EBITDA, er 1.299 milljónir króna eða 27,6% af rekstrartekjum. Veltufé frá rekstri nam 1.063 milljónum króna og handbært fé frá rekstri nam 679 milljónum króna.


 

Hagnaður Sparisjóðs Vestfirðinga fyrstu sex mánuði ársins 2004 nam 49,9 milljónum króna samanborið við 55,9 milljóna króna tap á sama tímabili árið 2003.Samkvæmt árshlutauppgjöri námu vaxtatekjur alls 350 milljónum króna og vaxtagjöld alls 206,6 milljónum króna. Hreinar vaxtatekjur Sparisjóðsins námu því 143,4 milljónum króna en þær voru 138 milljónir króna fyrir sama tímabil á síðasta ári. Rekstrargjöld sparisjóðsins námu 163,1 milljónum króna á tímabilinu en námu 158 milljónum króna á sama tíma árið 2003.Eigið fé Sparisjóðs Vestfirðinga 30. júní 2004 nam 718 milljónum króna og víkjandi lán námu 231,3 milljónum króna eða samtals 949,3 milljónum króna. Eiginfjárhlutfall samkvæmt CAD-reglum er 13,6% en það var 11,7% um síðustu áramót.Eiginfjárstaða sjóðsins hefur styrkst á tímabilinu, en eigið fé og víkjandi lán sjóðsins eru nú 949,3 milljónir króna. Á tímabilinu var stofnfé sjóðsins aukið um 53,7 milljónir og víkjandi lán um 73,5 milljónir króna.


 

Ísland er í þriðja sæti á lista yfir þau lönd þar sem hlutfall fyrirtækja með nýsköpunarstarfsemi er hæst, en 55% íslenskra fyrirtækja teljast í þeim hópi.


 

Eignir lífeyrissjóðanna námu um 896 milljörðum króna í júnílok á þessu ári og höfðu aukist um 10,8% frá áramótum. Í fyrra nam aukningin 21,4%, sem samsvarar 18,2% raunaukningu miðað við vísitölu neysluverðs.


 

Tap varð af rekstri Austurbakka h.f. eftir sex mánuði ársins að upphæð 64,7 milljónum króna. Rekstrartap án afskrifta var 32 milljónir króna en rekstarhagnaður var 79,5 milljónir króna á sama tímabili í fyrra.Fjármagnsgjöld voru 24,9 milljónir samanborið við 0,4 milljónir króna eftir sex mánuði árið 2003. Veltufé frá rekstri fyrstu sex mánuði 2004 er neikvætt um 49,6 milljónir og eiginfjárhlutfall er 19,68%, en var 24,76% eftir sex mánuði 2003. Veltufjárhlutfall er 1,13 á móti 1,40 eftir sex mánuði 2003.Slæm afkoma þessa fyrri árshelmings 2004 endurspeglar að kostnaðarliðir hækka um 6,9% á sama tíma og veltan minnkar um 3,7% vegna aukins þrýstings um lækkun vöruverðs, einkum í heilbrigðisgeiranum. Árangur næstu mánaða mun mótast af aðgerðum, sem stjórn og stjórnendur félagsins hafa nú þegar sett í gang sem miða að því að auka sölutekjur og lækka kostnað, og væntir stjórnin að sú vinna muni skila árangri á næstu 6-12 mánuðum.


 

fyrstu sex mánuði ársins


 

IBM er með tvær tölvur á topp 10 listanum yfir ofurtölvur en um er að ræða tvær óvenjulegar frumgerðir. ,,Top 500" listinn er birtur með sex mánaða millibili og er byggður á prófi sem nefnist Linpack. Þetta kemur fram á vef BBC.


 

Æðstu yfirmenn Carnitech, dótturfyrirtækis Marels í Danmörku, seldu í gær þriðjung af eign sinn í félaginu. Þetta eru Thorkild Christensen forstjóri Carnitech, Tage Thesbjerg fjármálastjóri og Aksel Andersen framleiðslustjóri. Þeir seldu hver um sig 133.000 hluti og verðinu 57 og nemur heildarsöluverðmætið um 23 milljónum króna. Eftir kaupin eiga þeir hver um sig 15 milljón króna hlut í félaginu.


 

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar nam 313 milljónum króna á fyrstu 6 mánuðum ársins samanborið við 353 milljónir króna á síðasta ári. Þetta verður að teljast mjög góð afkoma miðað við afkomu annarra sjávarútvegsfyrirtækja í Kauphöllinni.


 

Hagnaður Líftæknisjóðsins á fyrstu sex mánuðum ársins var 13,4 milljónir króna samanborið við 133,1 milljón króna tap á sama tímabili 2003. Innleyst tap tímabilsins var 10,9 milljónir króna samanborið við 97,7 milljóna króna tap á fyrri helmingi ársins 2003. Óinnleystur gengishagnaður tímabilsins var 24,2 milljónir króna samanborið við 35,4 milljón króna tap á sama tímabili í fyrra. Heildareignir Líftæknisjóðsins hf, voru 625,9 milljónir króna í lok tímabilsins en voru 607.5 í ársbyrjun. Eigið fé Líftæknisjóðsins hf var 510,4 milljónir króna í lok tímabils en var 496,9 milljónir króna  í ársbyrjun.


 

Verðbólga hér á landi mælist nú 2,8% og hefur hún nær tvöfaldast frá áramótum samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs sem Hagstofan birti í morgun. Eftir að hafa haldist lág og undir meðaltalsverðbólgu í viðskiptalöndum okkar allt frá lokum árs 2002 hefur þróunin snúist við og mælist verðbólgan hér á landi nú meiri en í ESB ríkjunum og á evrusvæðinu annan mánuðinn í röð. Staða hagkerfisins í alþjóðlegum samanburði hefur því versnað hvað þetta varðar að undanförnu. Þótt munurinn á verðbólgu hér og í viðskiptalöndunum sé nú lítill í samanburði við þann mun sem mældist þegar verðbólgan rauk hér upp í lok árs 2001 í kjölfar skarprar gengislækkunar krónunnar ber að líta á aukna verðbólgu sem viðvörunarmerki.


 

Þór Kristjánsson, sem verið hefur aðstoðarforstjóri Actavis Group hf. síðan í júní 2003 mun láta af störfum hjá félaginu þann 1.september nk. Þór mun þó áfram vera félaginu til ráðgjafar í málefnum sem snúa að ytri vexti og fyrirhugaðri skráningu á erlendan hlutabréfamarkað.


 

Seðlabanki Englands hækkaði stýrivexti sína um 0,25% í gær og eru þeir nú 4,75%. Stýrivextir hafa verið á hraðri uppleið síðastliðna 12 mánuði, en alls hefur komið til fimm hækkana á tímabilinu. Markaðsaðilar telja að stýrivextir muni hækka tvisvar sinnum í viðbót á árinu svo 2% verðbólgumarkmið Seðlabankans haldi.


 

Gengið hefur verið frá samkomulagi um kaup á öllu hlutafé í Borgarhöllinni hf., sem er eignar- og rekstraraðili íþróttamiðstöðvarinnar Egilshallarinnar í Grafarvogi. Nýsir hf. sem starfar á sviði einkaframkvæmdar opinberrar þjónustu, fasteignastjórnunnar og annarra rekstrarverkefna hefur keypt allt hlutafé af Trésmiðju Snorra Hjaltasonar ehf. og JB Byggingarfélags ehf. í Borgarhöllinni hf. Borgarhöllin hf. verður rekin sem dótturfélag Nýsis hf.


 

Farþegum í áætlunarflugi Icelandair fjölgaði um 23,7% í júní. Þeir voru rúm 159 þúsund í júní í ár, en 128 þúsund í júní í fyrra. Frá áramótum eru farþegar Icelandair 19,4% fleiri en á fyrstu sex mánuðum síðasta árs.


 

Skrifað hefur verið undir samning við Öryggismiðstöð Íslands um staðbundna öryggisgæslu í byggingum stjórnarráðs Íslands sem staðsettar eru við Arnarhól. Það var Ríkiskaup fyrir hönd Rekstrarfélags stjórnarráðsbygginga sem auglýsti eftir tilboðum en tvö tilboð bárust. Í útboðslýsingu kom fram að væntanlegur verkkaupi skuli leggja til sérþjálfaða öryggisverði sem sinna eiga öryggisgæslu í stjórnarráðsbyggingunum, en um er að ræða vöktun í húsakynnunum samkvæmt ákveðnu vaktaskipulagi.


 

en mæla með sölu eigi að síður


 

Íslandsbanki hefur keypt rúma 1 milljón hluta í KredittBanken til viðbótar við það sem bankinn hafði áður keypt. Eignarhlutur Íslandsbanka í KredittBanken er því nú um 9,1%. Til viðbótar við eignarhlut Íslandsbanka var tilkynnt þann 12 ágúst s.l. að um 19% hluthafa hafi gefið fyrirfram samþykki fyrir sölu á bréfum sínum til Íslandsbanka. Íslandsbanki hefur fengið því til viðbótar fyrirfram samþykki hluthafa Kredittbanken fyrir sölu þeirra á 2.632.000 hlutum á genginu 7,25 eða sem nemur 5,52% hlutafjár.


 

ítarleg úttekt í Viðskiptablaðinu í dag


 

Á þessu ári hefur orðið umtalsverð fjölgun viðskiptafarþega hjá Icelandair á öllum mörkuðum félagsins og nemur aukningin r yfirleitt um 30-50% eftir svæðum og mánuðum. Framleiðni á hvern farþega eftir viðskiptaflokkum er ekki gefin upp hjá Icelandair en almennt er verð að lækka og það vegur á móti fleiri farþegum og betri nýtingu.


 

Hagnaður af rekstri Tæknivals á fyrstu sex mánuðum ársins nam 692 milljónum króna en söluhagnaður félagsins á tímabilinu var 1.049 milljónir króna. Tap af rekstri félagsins er rúmar 200 milljónir króna samanborið við 175 milljóna króna tap á sama tímabili í fyrra.


 

Stjórn NOREX kaus í gær Jukka Ruuska, stjórnarformann NOREX, en Jukka er forstjóri HEX Integrated Markets. Á sérstökum stjórnarfundi Nordic Exchanges A/S, sem haldinn var í gær, var Jukka Ruuska kosinn í stjórn NOREX ásamt Jouni Torasvirta, forstjóra Kauphallarinnar í Helsinki, Henrik Paulsson, starfandi forstjóra Stockholmsbörsen og Gert Tiivas, framkvæmdarstjóra baltnesku deildarinnar.


 

Ákveðið hefur verið að stofna Rannsóknasetur verslunarinnar nú í haust að frumkvæði SVÞ. Rannsóknasetrið verður starfrækt við Viðskiptaháskólann á Bifröst. Það mun sjá verslun á Íslandi fyrir hagnýtum upplýsingum sem fyrirtækin þurfa á að halda, gera áætlanir um framtíðarhorfur í starfsgreininni, stunda hagrannsóknir, gera úttektir og stunda kennslu. Tilgangur setursins er að leggja grunn að því að verslun á Íslandi verði rekin á faglegri hátt en áður hefur verið.


 

Straumur fjárfestingarbanki keypti í dag 5,52% hlut í norska bankanum KredittBanken sem Íslandsbanki hefur nú þegar gert yfirtökutilboð í. Fram kemur í norsku kauphöllinni að Straumur hafi keypt 2.632.000 hluti á genginu 7,15. Yfirtökutilboð Íslandsbanka er á genginu 7,25 og því er söluhagnaður Straums af þessum 5,52% hlut nánast enginn eins og Landsbankamenn benda á í Vegvísi sínum.


 

Sala á dagvörur á föstu verðlagi í smásölu var 6,9% meira í júlí sl. en í sama mánuði árið 2003 samkvæmt nýrri smásöluvísitölu SVÞ-IMG. Áfengissmásalan á föstu verðlagi jókst um heil 17% og sala lyfjaverslana um 6,2% miðað við júlí í fyrra. Verð dagvara hækkaði um 2% í mánuðnum skv. Hagstofu Íslands, áfengisverð var nánast óbreytt og lyfjaverð hækkaði um 1,7% á milli ára. Að sögn verslunarfólks hefur góða veðrir áhrif á innkaup neytenda sem speglast í smásöluvísitölunni.


 

Meðal gesta í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu í dag er Styrmir Þór Bragason framkvæmdastjóri Afls fjárfestingafélags og Fjárfestingafélagsins Atorku. Bæði félögin hafa skilað góðri afkomu og fyrr í dag var tilkynnt um yfirtöku Atorku á Afli.


 

gistináttafjölgun ekki sú sama


 

Hagnaður Fjárfestingarfélagsins Atorku hf. fyrir skatta á fyrri árshelmingi ársins 2004 var 2.071 milljónir samanborið við 45 milljónir á sama tímabili árið á undan. Hagnaður Atorku eftir skatta á fyrri árshelmingi ársins 2004 var 1.721 milljónir samanborið við 43 milljónir á sama tímabili árið 2003.Arðsemi eigin fjár á fyrri árshelmingi var 44,8% sem jafngildir 109,7% arðsemi á ársgrundvelli.


 

Fjárfestingarfélagið Atorka hf. hefur í dag tryggt sér 54% af virku hlutafé í Afli fjárfestingarfélagi hf. sem jafngildir 48,73% af útgefnu hlutafé. Viðskiptin eru gerð með fyrirvara um samþykki hluthafafundar um aukningu hlutafjár í Fjárfestingarfélaginu Atorku sem nota á í skiptum fyrir hlutabréf í Afli fjárfestingarfélagi hf. Samningurinn er um kaup á hlutum í Afli fjárfestingarfélagi hf. á genginu 2,5 í skiptum fyrir hlutabréf í Fjárfestingarfélaginu Atorku á genginu 4,25.


 

Í kjölfar kaupa Orkuveitu Reykjavíkur á Hitaveitu Hveragerðis varð það að samkomulagi að OR muni leggja ljósleiðara (háhraðanet) um Hveragerðisbæ samkvæmt nánara samkomulagi og í samráði við bæjaryfirvöld. Ljósleiðarinn verður eign og alfarið rekinn á ábyrgð OR. Íbúar Hveragerðis munu þá njóta sömu tækni í gagnaflutningum og Reykvíkingar. Lagning ljósleiðara til heimila verður unnin í samræmi við slíka uppbyggingu Orkuveitunnar í Reykjavík.


 

Kögun hf. hefur keypt 35,77% hlutafjár Opin Kerfi Group hf (OKG). af Straumi Fjárfestingarbanka hf. Kaupin, sem greidd eru með reiðufé, fara fram á genginu 26,5 krónur á hlut. Fjámögnun kaupanna mun fara fram með útgáfu hlutabréfa í Kögun hf. og með lántöku. Stjórn Kögunar hf. mun nýta heimild í samþykktum félagsins til hlutafjáraukningar að nafnverði 22,5 milljónir.


 

23,5% fjölgun farþega í áætlunaflugi


 

mæla þó enn með sölu á bréfunum


 

segir Magnús Ásgeirsson hjá Olíufélaginu


 

Gengið hefur verið frá samningi milli Eimskipafélags Íslands og Skipafélags Færeyja, Faroe Ship, um sameiginlegt eignarhald félaganna og hefur hann verið samþykktur af stjórnum beggja félaga. Með samningnum er orðin til öflugasta fyrirtækjasamsteypa í flutningastarfsemi á Norður-Atlantshafi og lagður grunnur að hagkvæmari rekstri beggja félaganna og bættri þjónustu við viðskiptavini.


 

Stjórn NOREX hefur kosið Jukka Ruuska, stjórnarformann NOREX, en Jukka er forstjóri HEX Integrated Markets.


 

Ístak hf. bauð lægst í breytingar á Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. en stjórn stöðvarinnar óskaði eftir tilboðum í breytingar á 3. hæð norðurbyggingar fyrirtækisins. Útboð þetta var lokað og hafði fjórum aðilum verið boðin þátttaka að undangengnu forvali. Opnun tilboða var í flugstöðinni föstudaginn 13. ágúst 2004, kl. 11:00 og bárust alls 4 tilboð, sem eru eftirfarandi:Bjóðandi Tilboð


 

segja sérfræðingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins


 

Olíufélagið ehf. og Atlantsolía ehf. hafa bæst í hóp tveggja annarra olíufélaga sem óskað hafa eftir lóðum undir bensínstöðvar á Ísafirði. Í fréttum Bæjarins besta á Ísafirði í síðustu viku óskuðu Orkan og Olís eftir lóðum á Ísafirði. Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar sem haldinn var í gær lá fyrir umsókn Olíufélagsins þar sem óskað er að nýju eftir lóð fyrir bensínstöð á Skeiði í Skutulsfirði. Félaginu var sem kunnugt er úthlutað umræddri lóð í janúar 2003 en sú úthlutun er úr gildi fallin þar sem framkvæmdir hófust ekki innan árs frá úthlutun segir í frétt á fréttavef BB.


 

Í Viðskiptaþættinum í dag á Útvarpi Sögu verður annars vegar tekin fyrir nýútkomin saga Vinnuveitendasambands Íslands sem Guðmundur Magnússon hefur skráð og hins vegar verður farið yfir afkomu Flugleiða sem birtist fyrr í dag. Gestir þáttarins verða þeir Guðmundur Magnússon sagnfræðingur og Sigurður Helgason forstjóri Flugleiða.


 

Hagnaður Afls á fyrri árshelming 2004 var 954 milljónir króna fyrir skatta og 799 milljónir króna eftir skatta. Arðsemi eiginfjár jafngildir 60,3% arðsemi á ársgrundvelli. Hagnaður á hlut var 0,48 þar af 0,32 innleystur. Um helmingur af hagnaði félagsins kom erlendis frá á tímabilinu en félagið innleystu nokkuð af erlendu sem og innlendu eignarstöðu sinni á fyrri árshelmingi. Miklar hækkanir hafa einkennt innlenda hlutabréfamarkað það sem af er ári sem skýrir að nokkru leiti góðan rekstrarárangur Afls á fyrri árshelmingi. Einnig hefur val á áhugaverðum fjárfestingarkostum erlendis skilað Afli góðri afkomu þrátt fyrir að erlendir markaðir hafi flestir lækkað það sem af er ári.


 

veltan eykst um 18%


 

Fyrsti sjónvarpsþátturinn um Latabæ (lazytown) verður frumsýndur í Bandaríkjunum í dag. Þættirnir verða sýndir á sjónvarpsstöðinni Nick Jr. sem nær til 91 milljón heimilda í Bandaríkjunum. Nick Jr. Og Nickelodeon eru fyrirtæki í eiga eins stærsta fjölmiðlafyrirtækis í heimi; Viacom Internatioanl. Þættirnir verða sýndir á Nick Jr. Tvisvar á dag alla virka daga á besta tíma dagsins.


 

Út er komið nýtt verðmat greiningardeildar Íslandsbanka á Burðarási. Niðurstaðan er 40,2 ma.kr. sem jafngildir verðmatsgenginu 9,6. Við mælum því með sölu á hlutabréfum Burðaráss. Rekstur Eimskips er metinn með sjóðstreymisgreiningu. Skráð hlutabréf í eigu Burðaráss eru metin á markaðsvirði. Verðmæti annarra eigna, svo sem óskráðra hlutabréfa, skuldabréfa og annarra krafna er áætlað segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Innan ESB er til umræðu tillaga að svokallaðri þjónustutilskipun. Ætlunin með henni er að reka endahnútinn á grundvallarmarkmið sambandsins frá 1958 um fjórfrelsið, þ.e. frjálsa flutninga á vörum, þjónustu, fjármagni og fólki milli landa sambandsins. Þjónustutilskipuninni er ætlað að samræma og einfalda reglur fyrir þjónustufyrirtæki sem vilja flytja starfsemi sína og stunda viðskipti á milli Evrópulanda. Talið er að tilskipunin geti haft byltingarkenndar afleiðingar í för með sér. Áhrifa hennar mun gæta á íslensk fyrirtæki jafnt og fyrirtæki innan sambandsins.


 

ný tollalög til umfjöllunar


 

Atvinnuleysi var 3% í júlí og dróst saman milli mánaða en það var 3,1% í júní. Sökum þess að atvinnuleysi dregst saman á sumrin gefur árstíðarleiðrétt atvinnuleysi betri mynd af þróun atvinnuleysis en árstíðarleiðrétt atvinnuleysi var 3,2% eða óbreytt milli mánaða.


 

Í síðustu afkomuspá hækkaði Greiningardeild KB banka vogunarráðgjöf sína fyrir hlutabréf Tryggingamiðstöðinni úr undirvogun í markaðsvogun. Breytt ráðgjöf byggir m.a. á töluverðri aukningu óinnleysts gengishagnaðar á árinu auk þess sem vangaveltur um hugsanlegan samruna TM og Straums gætu orðið til hækkunar á verði hlutabréfa félagsins. TM - hagnaður í takt við væntingarHagnaður TM á öðrum ársfjórðungi nam 208 m.kr. samanborið við 173 m.kr. hagnað á sama tímabili í fyrra. Greiningardeild KB banka gerði ráð fyrir 195 m.kr. hagnaði á fjórðungnum og er hagnaðurinn því í góðu samræmi við væntingar. Afkoman á öðrum ársfjórðungi jafngildir 0,22 kr. hagnaði á hlut og um 6,8% arðsemi eigin fjár, reiknað á ársgrundvelli.


 
Innlent
13. ágúst 2004

Úr bæjarstjórn á DV

Helgi Seljan, bæjarfulltrúi Biðlistans, tilkynnti á fundi bæjarráðs þann 9.ágúst að hann væri að flytja búferlum úr sveitarfélaginu og léti því að störfum í bæjarstjórn og nefndum sveitarfélagsins. Helgi er að taka við starfi á ritstjórn DV og er því á faraldsfæti suður um heiðar. Sæti hans í bæjarstjórn og bæjarráði tekur Ásmundur Páll Hjaltason.


 

Hagnaður af reglulegri starfsemi Tanga hf. á Vopnafirði nam 5,8 milljónum króna fyrstu sex mánuði ársins eftir skatta. Á sama tíma í fyrra nam hagnaður af starfsemi félagsins 47,9 milljónum króna. Framlegð rekstrar fyrir afskriftir og fjármagnsliði hækkaði úr 158,7 milljónum króna eða 17,4% fyrstu sex mánuði ársins 2003 í 179,7 milljónir króna eða 18,7% á fyrstu sex mánuði ársins 2004.


 

Sigurjón Kristjánsson hefur verið ráðinn aðstoðarforstjóri Medcare Flögu hf. Þessi breyting kemur í kjölfar þess að forstjóri félagsins hefur flutt til Bandaríkjanna og mun Sigurjón taka að sér ýmis verkefni í höfuðstöðvum félagsins á Íslandi. Sigurjón mun jafnframt áfram stýra allri vöruþróun Medcare eins og hann hefur gert frá því að hann hóf störf hjá félaginu árið 1994. Sigurjón sat í stjórn félagsins í 8 ár, þar af 5 ár sem stjórnarformaður.


 
Innlent
13. ágúst 2004

Saga VSÍ komin út

Út er komin bókin Frá kreppu til þjóðarsáttar - Saga Vinnuveitendasambands Íslands 1934 til 1999, skráð af Guðmundi Magnússyni sagnfræðingi. Í bókinni er starfssaga Vinnuveitendasambandsins rakin allt frá upphafi og þar til sambandið var lagt niður með stofnun Samtaka atvinnulífsins fyrir fimm árum. Guðmundur fjallar fyrstur sagnfræðinga um það hvernig kjarabaráttan hér á landi horfði við atvinnurekendum. Byggir höfundur verkið einkum á ítarlegri könnun frumheimilda um hugmyndir og starfshætti vinnuveitenda allt frá því á kreppuárunum.


 

í kjölfar skráningar í Kauphöllina


 

Hagnaður Lífs á öðrum ársfjórðungi nam 28 milljónum króna samanborið við 27 milljóna króna tap á sama tímabili í fyrra. Rekstrartekjur stóðu nánast í stað og námu 2219 milljónum króna. Hagnaður eftir afskriftir nam 55 milljónum króna samanborið við 34 milljónir fyrir ári og skýrast minni afskriftir af því að Líf hóf að færa viðskiptavild samkvæmt virðisrýrnarprófi.


 

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar á fyrstu sex mánuðum ársins nam 1,3 milljarði króna samanborið við 333 milljónir króna á sama tímabili í fyrra. Hagnaðurinn fjórfaldaðist því milli ára. Meginskýringin á auknum hagnaði er óvenju mikill hagnaður af sölu fjárfestinga á tímabilinu, 1.468 milljónir króna samanborið við 71 milljón fyrir sama tímabil árið áður.


 

væntanlega gefið út nýtt hlutafé vegna kaupanna


 

Hagnaður Jarðboranna á fyrstu sex mánuðum ársins nam 178 milljónum króna samanborið við 75 milljóna króna hagnað á sama tímabili í fyrra. Hagnaðurinn jókst því um 140% milli ára. Rekstrartekjur Jarðborana námu 1.562 milljónum króna, en þær voru 596 milljónir á sama tíma árið á undan. Þess skal getið að nú kemur velta dótturfélaganna Björgunar og Einingaverksmiðjunnar af fullum þunga inn í rekstur samstæðunnar en á árinu 2003 var eingöngu um að ræða borrekstur Jarðborana.


 

Það verður spennandi Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu í dag en þar verður meðal annars rætt við Frosta Bergsson, stjórnarformann Opinna kerfa og Svanbjörn Thoroddsen forstjóra Medicare Flögu um uppgjör félaganna. Farið verður yfir helstu niðurstöður uppgjöranna og hvað er framundan hjá fyrirtækjunum.


 

til að styðja við útrás bankans segir forstjórinn


 

Í lok júlí voru sendar flugleiðis til Grænlands um 6000 skógarplöntur sem ræktaðar voru á Hallormsstað. Sendar voru um 14 tegundir m.a. fjallafura, japansgreni, fjallerki og blágreni. Plönturnar verða gróðursettar í trjásafnið í Narsarsuaq við Eiríksfjörð á suður Grænlandi. Þar hafa verið tilraunir í áratugi með erlendar tegundir frá norðlægum slóðum.


 

segir Frosti Bergsson um niðurfærslu hlutabréfaeignar OK


 

Mikil fjölgun íbúa hefur átt sér stað í Hveragerði síðustu mánuði. Eftir óverulega fjölgun á síðasta ári hefur íbúaþróunin heldur betur tekið kipp og samkvæmt þjóðskrá eru þeir nú 1973 að tölu. Hefur þeim því fjölgað um 89 síðan um síðustu áramót sem verður að teljast mikið í ekki stærra bæjarfélagi en hér um ræðir og með sama áframhaldi nálgast 2000 íbúa markið óðfluga.


 

Nokkrar breytingar urðu á stjórn Medicare Flögu á hluthafafundi félagsins í morgun. Tveir stjórnarmenn Medcare Flögu hf. höfðu sagt stjórnarstarfi sínu lausu, þeir Peter Farrell og Sigurjón Kristjánsson. Ágúst Guðmundsson og Lýður Guðmundsson voru kosnir í stjórn í þeirra stað.


 

Tap af rekstri Medcare Flögu hf. á öðrum ársfjórðungi 2004 nam 558 þúsund USD samanborið við 1 milljónar USD tap á fyrsta ársfjórðungi. Tekjur félagsins voru 5,4 milljónir USD á öðrum ársfjórðungi sem er 17% aukning frá sama tímabili árið 2003. Fyrstu sex mánuði ársins voru tekjur í Bandaríkjunum 3% hærri en fyrstu sex mánuði ársins 2003.


 

Greiningardeild Íslandsbanka telur að stutt sé í að Seðlabankinn hækki vexti og það jafnvel um 25 til 50 punkta. Íslandsbankamenn telja að vaxtahækkunin komi fyrir lok næsta mánaðar. Líklegasti tímapunkturinn í þeim efnum er 17. september, samhliða útgáfu Peningamála, en ekki er hægt að útiloka að bankinn hækki vexti fyrr. Verðbólgan er núna ríflega prósentustigi yfir verðbólgumarkmiði bankans og líkur eru á því að hún verði yfir markmiðinu a.m.k. næstu 1-2 árin, að óbreyttu aðhaldsstigi í peningamálum.


 

Greiningardeild Landsbankans segist undrast niðurfærslu hlutabréfaeignar Opinna kerfa. "Það sem kemur óvart í uppgjöri félagsins er að hlutabréfaeign er færð niður um 35 m.kr. á ársfjórðungnum. Á árunum 2002 og 2003 færði félagið niður hlutabréfaeign upp á tæpar 400 m.kr. og hafa stjórnendur félagsins gefið í skyn að búast mætti við að niðurfærslan færi að taka enda. T.a.m. var hlutabréfaeignin einungis færð niður um 3,5 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi og gerðum við því ekki ráð fyrir svo stórri niðurfærslu á öðrum ársfjórðungi. Þar að auki var tap hlutdeildarfélaga meira en gert hafði verið ráð fyrir."


 

Að loknum viðræðum við stjórn Kredittbanken AS í Noregi, hefur Íslandsbanki hf. ákveðið að gera hluthöfum Kredittbanken tilboð í hlutabréf félagsins á verðinu 7,25 norskra krónur. Stjórn félagsins mun mæla með tilboðinu við hluthafa og hafa stjórnarmenn og félög sem þeir eru í forsvari fyrir þegar samþykkt sölu á þeirra bréfum, sem nemur um 19% eignarhlut í bankanum. Tilboðsgengi jafngildir rúmum 3,5 milljörðum íslenskra króna fyrir allt hlutafé í bankanum og er 32% yfir lokagengi 11. ágúst 2004.


 

Verðbólga mældist 3,7% í ágúst samkvæmt vísitölu neysluverðs sem er örlítil hækkun frá júlímánuði þegar hækkun verðlags á ársgrundvelli mældist 3,6%. Verðbólgan er þó lægri en hún var í júní þegar hún var 3,9%. Síðustu fjóra mánuði hefur 12 mánaða hækkun verðlags verið að meðaltali 3,6% og þarf að leita aftur til vormánaða 2002 til að finna jafn háa verðbólgu en á þeim tíma tókst að ráða niðurlögum verðbólguskotsins sem kom í kjölfar falls krónunnar seint á árinu 2001.


 

Bændasamtök Íslands hafa látið taka saman helstu niðurstöður úr búreikningum kúabúa vegna ársins 2003. Í niðurstöðunum kemur m.a. fram að á búum sem reka hámarksafurðastefnu, þ.e. að hafa sem mestar meðalafurðir eftir hverja kú, er framlegðin hæst og afkoman einna best. Athygli vekur að hjá þeim bændum sem hafa mestar afurðir fara einungis 7,3 krónur í aðkeypt fóður á hvern mjólkurlítra, en kostnaður við aðkeypt fóður er hinsvegar mun hærri eða 9,7 krónur/lítra meðal kúabúa með lægstar meðalafurðir pr. kú.


 

Mjög hagstæð skilyrði hafa verið til kornræktar á Vesturlandi í vor og sumar og stutt í að hægt verði að þreskja korn af fyrstu ökrunum þar. Þetta kemur fram í frétt á fréttavef Skessuhorns. Þetta fer saman við ástand á kornökrum annars staðar á landinu og því ljóst að kornuppskera verður óvenju góð um allt land.


 

um 65% tekna koma erlendis frá


 

Eftirlitsstofnun EFTA í Brussel (ESA) samþykkti í dag ákvörðun sem felur í sér staðfestingu þess að starfsskilyrði Íbúðalánasjóðs brjóti ekki gegn ákvæðum EES-samningsins. Þá felur ákvörðunin í sér að stofnunin samþykkir hækkun hámarksláns Íbúðalánasjóðs í 90% af kaupverði íbúðar. Ríkisstjórnin ákvað í nóvember 2003 að tilkynna fyrirhugaða hækkun hámarksláns til ESA til að taka af vafa um að hún stæðist ákvæði EES-samningsins. Samtök banka og verðbréfafyrirtækja kvörtuðu yfir starfsskilyrðum Íbúðalánasjóðs til ESA í apríl.


 

Hagnaður Þormóðs ramma ? Sæbergs hf. fyrstu sex mánuði ársins 2004 var 34 milljónir króna, en var á sama tímabili í fyrra 372 milljónir króna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði, nam 393 milljónum króna, samanborið við 439 milljónir á sama tímabili í fyrra, sem er 17% af rekstrartekjum, á móti 18% á sama tíma árið 2003.


 

Uppgjör Marels fyrir annan ársfjórðung er í heildina litið mjög gott og yfir væntingum Greiningardeildar KB banka. Það sem einkum kemur á óvart er mikil aukning í framlegð félagsins, veiki blettur uppgjörsins er lítill tekjuvöxtur en bætt framlegð bætir það upp og gott betur.


 

Í annað sinn á skömmum tíma hefur sænska fjárfestingarfélagið Industrivärden bætt við eign sína í Össuri. Félagið keypti í gær um 1,6% hlut og á eftir viðskiptin 20,45% hlutafjár í Össuri. Í byrjun júní keypti félagið 2,5% hlut en upphaflega fjárfesti Industrivärden í Össuri í maí 2002 þegar félagið keypti 15% hlut. Industrivärden á fulltrúa í stjórn Össurar. Danska fyrirtækið William Demant Invest hefur í sumar keypt um 7,4% hlut í Össuri. Mallard Holding, félag í eigu Össurar Kristinssonar stofnanda Össurar, á 18,7% hlut.


 

Stjórn Kaupfélags Eyfirðinga svf. hefur samþykkt að kaupa hlutafé að upphæð kr. 5 milljónir í Djúprafi ehf. í Ólafsfirði, sem stofnað var um hönnun og framleiðslu á rafal til þess að knýja mælitæki togveiðarfæra. Rafallinn kemur í stað einnota eða endurhlaðanlegra rafhlaðna.


 

Dregið hefur verulega úr áhuga almennings á hlutabréfum á síðustu árum og sést það best á því að á meðan mikill vöxtur og hækkun hefur orðið á íslenskum hlutabréfamarkaði hefur hlutabréfaeign Íslendinga dregist saman. Frá árinu 2000 hefur markaðsvirði íslenska hlutabréfamarkaðarins farið úr tæpum 400 milljörðum króna í 659 milljarða króna og þannig aukist um tvo þriðju. Á sama tíma hefur hlutabréfaeign almennings dregist saman úr 55 milljörðum króna í 47 milljarða eða um 15% eins og kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Jóhann Ólafsson & Co hefur keypt matvörufyrirtækið GV heildverslun af hjónunum Guðjóni Þór Steinssyni og Völu Albertsdóttur sem stofnuðu fyrirtækið árið 1991. "Með þessum kaupum erum við að útvíkka starfsemi og vöruúrval Jóhanns Ólafssonar & Co ennfrekar á veitingamarkaðnum í þeim tilgangi að veita núverandi og nýjum viðskiptavinum enn betri þjónustu en áður," segir Sigurður H. Ingimarsson, framkvæmdastjóri Jóhanns Ólafssonar & Co.


 

Prentsmiðjan Oddi hefur keypt útgáfufélagið Fróða en danska útgáfufélagið Aller hafði einnig áhuga og voru samningar við það raunar langt komnir þegar Oddi lét til skarar skríða.


 

borgarráð hafnaði ósk Kópavogs um leyfi fyrir lagningu vatnsleiðslu


 

Við skoðun á upplagi Morgunblaðisins fyrri helmingi þessa árs, janúar til júní var staðfest að meðaltalssala blaðsins á dag var 53.135 eintök. Þetta kemur fram í tilkynningu frá upplagseftirliti Verslunarráðs. Sama tíma árið 2003 var meðaltalssala Morgunblaðsins 53.488 eintök á dag þannig að meðalsalan dregst saman. Ofangreindar upplýsingar eru staðfestar með skoðun bókhaldsgagna Morgunblaðsins. Samkvæmt upplýsingum frá Fréttablaðinu og prentsmiðju, um prentun og dreifingu fyrir tímabilið janúar til júní 2004, var staðfest að prentuð blöð á tímabilinu voru að meðaltali 100.965 á dag.


 

Torg ehf., fyrirtæki í eigu Prentsmiðjunnar Odda hf., hefur keypt öll hlutabréf í útgáfufyrirtækinu Fróða hf. og mun taka við rekstri Fróða hf. frá og með deginum í dag.


 

Hagnaður Marel á öðrum ársfjórðungi 2004 var 2.530 þúsund evrur (ISK 221 milljón). Á sama tíma í fyrra nam hagnaður 1.735 þúsund evrum (ISK 174 milljónir). Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 4.566 þúsund evrur sem er 14,6% af sölu. Rekstrarhagnaður (EBIT) var 3.728 þúsund evrur, 11.9% af sölu. Á fyrri hluta ársins 2004 var hagnaður Marel 3,8 milljónir evra (333 milljónir íslenskra króna), sem er besta afkoma á fyrri árshelmingi í sögu félagsins.


 

Gangagerð í Almannaskarði gekk vel í síðustu viku og voru sprengdir 99 m í vikunni að sunnanverðu og þar eru göngin orðin 468 m löng. Ennfremur var ein stutt færa sprengd að norðanverðu og þar er komið um 5 m langt gat. Göngin eru því samtals um 473 m eða um 41% af heildarlengd. Efnið úr göngunum að sunnanverðu er jafnóðum lagt út í lögum og þjappað í vegfyllingar.


 

Útflutningsráð boðar til hópferðar á norræna fjárfestingarþingið Nordic Venture Summit sem haldið verður í Kaupmannahöfn 27. september nk. á vegum fyrirtækisins Europe Unlimited. Þar gefst íslenskum fyrirtækjum sem starfa á sviði hátækni og líftækni kostur á að finna nýtt fjármagn, nýja samstarfsaðila og stofna til alþjóðlegra sambanda, að sögn Þórhalls Ágústssonar, verkefnisstjóra hjá Útflutningsráði.


 

Í dag var skrifað undir samninga í rammasamningakerfi Ríkiskaupa um sápur, hreinsiefni og áhöld við Besta ehf, Rekstrarvörur hf og Ræstivörur. Það var Ríkiskaup fyrir hönd stofnana ríkisins sem eru aðilar að rammasamningakerfinu sem auglýsti eftir þátttakendum í útboði sem fram fór í sumar. Óskað var eftir tilboðum í þrjá flokka af sápum, hreinsiefnum og áhöldum til þrifa.


 

Hagnaður Sparisjóðabankans nam 647 milljónir króna á fyrri hluta ársins og tífaldaðist miðað við sama tímabil í fyrra. Afkoma og arðsemi eigin fjár bankans var betri en nokkru sinni fyrr. Arðsemi eigin fjár eftir skatta fyrstu sex mánuði 2004 nam 52,5% en var 5,6% á sama tímabili í fyrra.


 

Stjórn Samtaka auglýsenda (SAU) lýsir áhyggjum sínum af því aðlausn offituvandamáls þjóðarinnar sé farin að snúast um það hvort leggjaeigi sérstakan skatt á sykur, sykraðar vörur og gosdrykki í staðinn fyrir aðsnúast um markmið og leiðir sem vitað er að geta skilað árangri íforvörnum. Þetta kemur fram í tilkynningu sem stjórnin hefur sent frá sér.


 

segir Georg Ólafsson forstjóri Samkeppnisstofnunar


 

Á fyrri helmingi ársins var velta Vetrargarðsins ehf. USD 2.221.011 og var tap tímabilsins USD 1.503.893. Fastafjármunir nema í lok tímabilsins USD 31.377.843 og veltufjármunir USD 6.837.516. Skuldir nema USD 35.553.461 og eigið fé USD 2.661.898. Í áætlun félagsins er búist við óbreyttum rekstri.


 

Tekjur Actavis á öðrum ársfjórðungi voru tæpar 109 m. evra, sem er rúmlega 42% vöxtur frá fyrra ári og tekjuvöxturinn á fyrstu sex mánuðum ársins er 45,7%. Tekjur Actavis á fjórðungnum eru 14% meiri en Greiningardeild KB banka gerði ráð fyrir. Almenn ánægja var með uppgjör Actavis meðal greiningaraðila og hækkuðu bréf félagsins um 1,9% í gær.


 

Hagnaður Sparisjóðs Keflavíkur nam 363 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 521 milljón á sama tíma í fyrra og dróst því saman um 30% milli ára. Hreinar vaxtatekjur jukust um 20% milli ára og námu 411 milljónum króna. Aðrar rekstrartekjur námu 582 milljónum króna og drógust saman um 31% milli ára og munar þar mest um 301 milljóna króna samdrátt á gengishagnaði af annarri fjármálastarfsemi.


 

Hagnaður Actavis Group eftir skatta á öðrum ársfjórðungi dróst saman um 2,8% miðað við sama tímabil í fyrra þrátt fyrir 42,4% tekjuaukningu milli ára og 34% aukningu hagnaðar fyrir afskriftir og fjármagnsliði.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur í dag


 

Hagnaður Sparisjóðs Hafnarfjarðar fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2004 nam 346 milljónum króna fyrir skatta samanborið við 108 milljónir króna á sama tímabili árið 2003. Þegar tekið hefur verið tillit til skatta var hagnaðurinn 276 milljónir króna og jókst um 225,1% miðað við sama tímabil 2003. Árshlutareikningurinn nú er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og á síðasta ári.


 

Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu vikuna 30. júlí til og með 5. ágúst 2004 var 108. Þar af voru 91 samningur um eignir í fjölbýli, 13 samningar um sérbýli og 4 samningar um annars konar eignir. Heildarveltan var 1.875 millj. kr. og meðalupphæð á samning 17,4 millj. kr.


 

mikil aukning ferðamanna


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum SAM (Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði) um innvigtun mjólkurstöðvanna í júlí þá var innvigtun júlímánaðar um 9,5 milljónir lítra sem er um 700 þús. lítrum meira en í júlí í fyrra. Innvigtun það sem af er verðlagsárinu var um 100,8 milljónir lítra sem er um 96% af heildargreiðslumarki verðlagsársins.


 

Fjármunaeign þjóðarbúsins nam 2.640 milljörðum króna árið 2003 og var tæplega 3,3 föld landsframleiðsla ársins. Hefur hún þá vaxið að raungildi um 22,5% frá árinu 1997. Með fjármunaeign er átt við uppsafnað en afskrifað verðmæti þeirra fjármuna sem orðið hafa til við fjármunamyndun í hvers konar atvinnustarfsemi á þjóðarbúinu.


 

mun einkum sinna dýpri háhitaholum


 

Nú er verið að vinna að því að loka Hafnarfjarðarhöfn en þann 1. júlí síðastliðinn tóku gildi lög um siglingavernd sem kveða m.a. að því að loka þarf hafnarsvæðum til að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar eða hlutir komist að skipum og ennfremur að haftasvæðum hafnanna, þar sem farmur er geymdur til útflutnings.


 

Opnuð hafa verið tilboð í lagnaefni fyrir hitaveitu á Eskifirði. Um er að ræða foreinangruð stálrör í stofnlagnir og dreifkerfi veitunnar en þau á að afhenda á þessu ári og á fyrri hluta næsta árs. Eitt tilboð barst og var það frá SET ehf. á Selfossi að upphæð kr. 54.750.926.-


 

Hlutafjárútboði Kaupþings Búnaðarbanka hf. lauk síðastliðinn föstudag. Eigendur 96,38% hlutafjár í bankanum nýttu sér forgangsrétt sinn í útboðinu og skráðu sig fyrir mun fleiri hlutum en í boði voru.


 
Innlent
6. ágúst 2004

Hagnaður SH eykst

Hagnaður SH fyrir afskriftir og fjármagn (EBITDA) nam alls 504 milljónum króna á öðrum ársfjórðungi borið saman við 430 milljónir á sama tíma fyrir ári. Hagnaður fyrir skatta var 205 milljónir á móti 154 milljónum árið á undan.


 

samkvæmt uppgjöri fyrstu sex mánaða ársins


 

Alcan Inc. skilaði 331 milljón dollara í hagnað á öðrum ársfjórðungi ársins og er um veruleg umskipti að ræða í afkomu fyrirtækisins frá sama tíma í fyrra þegar tap varð á rekstrinum. Alcan rekur meðal annars álverið í Straumsvík.


 

"Staða bankanna fyrir hönd viðskiptavina var í lok annars ársfjórðungs 113,6 milljarðar króna og má ætla að stór hluti þeirrar stöðu sé vegna erlendra fjárfesta," segir í Morgunkorni Greiningar Íslandsbanka í dag.


 

Undirritaður hefur verið samningur á milli Fjarðabyggðar og Íslenskra aðalverktaka hf. um byggingarsvæðið Bakkagerði 1 á Reyðarfirði. Í samningi er kveðið á um afhendingu lóða fyrir 123 íbúðir til fyrirtækisins sem það hyggst byggja upp í 5 áföngum frá haustinu 2004 og til síðasta áfanga sem áætlað er að hafinn verði vorið 2007. Fyrirtækið tekur að sér alla gatnagerð og lagnavinnu í hverfinu en sveitarfélagið sér um stofnæðar að því sem og gatnagerð.


 

orkuöflun Hitaveitu Suðurnesja gengur vel


 

fæst í næsta apóteki


 
Innlent
3. ágúst 2004

Góð afkoma Kaldbaks

segir greiningardeild KB banka


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.