*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


september, 2004

 

San Francisco-flugið kallar á flýtingu


 
Innlent
1. október 2004

HB Grandi kaupir skip

fiskimjölsverksmiðja um borð


 

Boeing 767 breiðþota notuð til flugsins


 

Gengishagnaður Baugs af eignarhlut sínum í Kaldbaki, nú Burðarási, eru tveir milljarðar króna samkvæmt frétt sem birtist í Viðskiptablaðinu í dag. Baugur keypti 15% hlut í Kaldbaki í lok árs 2003 og bætti svo við hlutum á vormánuðum 2004. Baugur átti tæp 25% í Kaldbaki og skipti þeim fyrir 5% í Burðarási. Verðmæti hlutar Baugs í Burðarási er rúmir fjórir milljarðar en kaupverð hlutanna voru rúmir tveir milljarðar.


 

Undirritaður hefur verið samningur um kaup Húsasmiðjunnar hf. á rekstri KB Byggingavara í Borgarnesi. Stefnt er að því að afhending rekstrarins fari fram um miðjan október næstkomandi. Í kjölfarið mun Húsasmiðjan breyta verslun KB í Borgarnesi í Húsasmiðjuverslun með stórauknu vöruúrvali og fjölbreyttri þjónustu en Húsasmiðjan hefur á boðstólum yfir 80 þúsund vörutegundir í verslunum sínum.


 

mikilvægar breytingar á áætlunarflugi félagsins


 

Vörður, vátryggingafélag opnaði í dag söluskrifstofu í Hagkaupum í Smáralind. Á söluskrifstofunni í Hagkaupum fást allar upplýsingar um heimilis- og bílatryggingar og þar munu ráðgjafar félagsins aðstoða við kaup á tryggingum.


 

Samkomulag hefur orðið á milli Óskars Magnússonar, forstjóra Og Vodafone (Og fjarskipta hf.), og stjórnar félagsins að Óskar láti af störfum forstjóra. Í samkomulaginu felst meðal annars að Óskar verði nýrri stjórn félagsins til ráðuneytis eftir þörfum til áramóta. Viðar Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Og Vodafone, mun gegna starfi forstjóra tímabundið.


 

Fulltrúar eMax ehf. og sveitarfélögin Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Skorradalshreppur og Hvítársíðuhreppur hafa undirritað samstarfssamning um uppbyggingu þráðlauss breiðbandskerfis í umræddum sveitarfélögum. Þráðlaust breiðbandskerfi nýtist sem burðarlag fyrir margskonar þjónustu s.s. að tengjast Internetinu, flytja útvarps- og sjónvarpssendingar og fyrir eftirlits og öryggiskerfi sem t.d. má nota við fjarvöktun á sumarhúsum, svo dæmi séu tekin.


 

Undirritaður hefur verið samningur um kaup Húsasmiðjunnar hf. á rekstri KB Byggingavara í Borgarnesi. Stefnt er að því að afhending rekstrarins fari fram um miðjan október nk. Í kjölfarið mun Húsasmiðjan breyta verslun KB í Borgarnesi í Húsasmiðjuverslun með stórauknu vöruúrvali og fjölbreyttri þjónustu en Húsasmiðjan hefur á boðstólum yfir 80 þúsund vörutegundir í verslunum sínum.


 

í íslensku viðskiptalífi


 

Bakkavör Group hf. seldi skuldabréf fyrir tvo milljarða króna að nafnverði. Í tilkynningu frá félaginu segir að tilgangurinn hafi verið að afla fjármuna til frekari uppbyggingar á kjarnamörkuðum Bakkavör Group og styðja þannig við arðbæran vöxt félagsins. Skuldabréfin voru seld í lokuðu útboði og eru skráð í Kauphöll Íslands.


 
Innlent
29. september 2004

Methalli á vöruskiptum

Ljóst er að mikill halli er nú um stundir á vöruskiptum landsmanna en halli á vöruskiptum við útlönd í ágúst síðastlinum nam 6,7 milljörðum. Samtals nemur halli á vöruskiptum fyrstu 8 mánuði ársins alls 27 milljörðum og er hallinn meiri en á sama tíma árið 2000 sem var 22 milljarðar en met halli var í vöruskiptum landsmanna það ár. Á síðastliðnu ári var 6,7 milljarða halli á vöruskiptum landsmanna á fyrstu 8 mánuðum ársins og er því neikvæður viðsnúningur upp á 20 milljarða milli ára.


 

Gengi krónunnar hækkaði lítilega í dag, eða um 0,04%. Tölur um vöruskipti við útlönd í ágústmánuði sem beðið var eftir voru alveg í takt við væntingar, eða óhagstæð um 6,7 milljarða króna. Höfðu þær því lítil áhrif á markaðinn í dag. Breska pundið veiktist í dag þar sem slæmar hagtölur hafa dregið úr væntingum markaðarins um vaxtahækkun á fundi Seðlabankans í nóvember næstkomandi.


 

ásamt Apple á Norðurlöndum og Iceland Express


 

gæti haft áhrif hér


 

-ný skrifstofa í Þórshöfn og vikulegar siglingar þangað


 

43 milljarðar afgreiddir til viðskiptavina sjóðsins á árinu


 

Kaupþing Búnaðarbanki hf. hefur eignast allt hlutafé FI-Holding sem á danska bankann FIH. Kaupverðið, sem nemur 7.292 milljónum danskra króna, hefur verið greitt seljanda FIH, Swedbank. Kaupin voru að mestu fjármögnuð með útgáfu víkjandi skuldabréfa og hlutafjárhækkun til forgangsréttarhafa. Með kaupunum rúmlega tvöfaldast stærð efnahagsreiknings Kaupþings Búnaðarbanka hf.


 

Innlendir aðilar keyptu erlend verðbréf fyrir 7,2 ma.kr. nettó í ágúst samanborið við 5,1 ma.kr. í sama mánuði í fyrra samkvæmt tölum sem Seðlabankinn birti í morgun. Erlend verðbréfakaup hafa vaxið jafnt og þétt í tvö og hálft ár og hafa ekki í annan tíma verið meiri en nú, mælt yfir tólf mánaða tímabil. Flest bendir til að þau muni áfram vaxa á næstu mánuðum.


 

Stangveiðifélagið Lax-á hefur tryggt sér ný veiðisvæði í Argentínu, en Lax-á hefur undanfarin ár leigt hluta árinnar Rio Grande og selt veiðimönnum út um allan heim veiðileyfi í hana. Það er risavaxinn sjóbirtingur sem bíður veiðimanna í Rio Grande, en til þessa hefur Lax-á boðið veiðimönnum upp á veiði á Toon Ken svæðinu. Nú bætist við La Aurelia svæðið þar sem veitt er á fjórar stangir. Tvær veiða á bakkanum á móti Toon Ken en tvær stangir veiða í ánni Menendez á 12 kílómetra svæði.


 

Gengið hefur verið frá mjög umfangsmiklum fríverslunarsamningi milli Færeyja og Íslands, án milligöngu EFTA, og er samningurinn til umfjöllunar hjá færeyskum yfirvöldum um þessar mundir. Samningurinn nær til allra afurða og er því víðtækari en allir aðrir fríverslunarsamningar sem Ísland hefur gert. "Þegar þessi samningur öðlast gildi má segja að Færeyjar og Ísland verði eitt markaðssvæði fyrir allar vörur og alla þjónustu", segir Grétar Már Sigurðsson skrifstofustjóri viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins í vefriti ráðuneytisins.


 

Hrein eign til greiðslu lífeyris íslenskra lífeyrissjóða nam 900 milljörðum íslenskra króna í lok júlí og hefur aukist um 22% milli ára. Á þessum tíma hefur eignasamsetning þeirra tekið töluverðum breytingum. Í Vegvísi Landsbankans kemur fram að mesta breytingin er í innlendum skuldabréfum. Um mitt síðasta ári var hlutfall innlendra skuldabréfa 49% af hreinni eign lífeyrissjóðanna en í lok júlí í ár var hlutfallið komið niður í 44%.


 

Aðalfundur Eyþings ályktaði um atvinnu- og byggðamál á fundi sínum um síðustu helgi og beindi því til stjórnar Eyþings að kannaður verði grundvöllur þess að láta vinna úttekt á kostum og göllum að sameina sveitarfélög í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum í eitt.


 

segja kjarasamninga koma í veg fyrir hagræðingu


 

Íslandsbanki skýrði í gær frá ákvörðun bankaráðs um að auka hlutafé bankans um 200 milljónir króna að nafnverði. Fjárstýringu Íslandsbanka var falin sala á bréfunum í gegnum viðskiptakerfi Kauphallarinnar en stefnt var að því að sölunni yrði lokið fyrir 30. september næstkomandi. Um miðjan daginn í dag barst önnur tilkynning frá bankanum þess efnis að sölu á umræddum hlutum væri lokið. Meðalverð á hlut í aukningunni var 10,8 krónur og nam söluandvirði hlutafjáraukningarinnar því 2.160 milljónum króna.


 
Innlent
28. september 2004

Gengi krónunnar lækkaði

Gengi krónunnar lækkaði í dag um 0,16% í litlum viðskiptum í dag. Hagstofan birtir vöruskipti við útlönd í ágúst á morgun og er gert ráð fyrir 6 til 8 milljarða halla. Gengi JPY hélt áfram að lækka í dag gagnvart helstu myntum vegna hækkandi olíuverðs. Gengisvísitala krónunnar byrjaði í 121,75 og endaði í 121,95. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 1900 milljónir ISK samkvæmt samantekt Íslandsbanka..


 

Stjórn Kaupfélags Eyfirðinga samþykkti í síðustu viku að selja allan hlut félagsins í fjárfestingafélaginu Kaldbaki og flutti um leið fjárfestingu sína yfir í Samherja. Óhætt er að segja að töluverðar breytingar séu að verða á stefnu félagsins með þessu og við ætlum að heyra í Andra Teitssyni framkvæmdastjóra KEA í Viðskiptaþættinum á eftir.


 

Industria mun byggja upp breiðbandskerfi stafræns sjónvarps í Dublin fyrir Magnet Networks, fyrirtæki í eigu Columbia Ventures. Í verkefninu mun felast tenging heimila við ljósleiðaranet og gangsetningu stafrænnar efnisveitu.


 

Halli hefur verið á vöruskiptum við útlönd síðan í febrúar á þessu ári. Hefur hallinn frekar færst í aukanna undanfarið og mældist hann 6,4 ma.kr. í júlí. Á miðvikudaginn mun Hagstofan birta tölur um vöruskiptajöfnuðinn í ágúst. Reikna má með að ágústmánuður hafi verið hallamánuður líkt og mánuðirnir þar á undan.


 

Bjartsýni íslenskra neytenda eykst enn samkvæmt niðurstöðum könnunar Gallup sem birt var í morgun. Væntingavísitala Gallup hækkaði um 9 stig á milli mánaða og hefur hún einungis tvisvar staðið hærra frá því að mælingar hófust í upphafi árs 2001. Það var í mars á þessu ári og í júní 2003. Neytendur telja að efnahags- og atvinnuástandið í núinu sem og eftir sex mánuði sé og verði betra en þeir töldu fyrir mánuði. Þetta segja undirvísitölur Væntingavísitölunnar. Einnig hefur þeim fjölgað sem á næstu sex mánuðum áforma bifreiðakaup og húsnæðiskaup. Þá fjölgar þeim einnig sem ætla í utanlandsferðir á næstu tólf mánuðum.


 
Innlent
28. september 2004

Afkoma kúabænda lakari

laun dragast saman um 5%


 

Tekjujöfnuður hins opinbera var neikvæður um 8,3 milljarða á fyrri helmingi ársins eða 0,9% af landsframleiðslu ársins. Sem hlutfall af tekjum varð tekjujöfnuður sveitarfélaganna talsvert lakari en ríkissjóðs.


 

Framkvæmdir við byggingu undir stálpípuverksmiðju í Reykjanesbæ hefjast í lok næsta mánaðar. Gert er ráð fyrir að um 350 manns starfi í verksmiðjunni þegar hún verður að fullu komin í gagnið á næsta ári. Þetta kom fram í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins.


 

Stjórn Kögunar tilkynnti í dag ákvörðun sína um aukningu hlutafjár félagsins um 12 milljónir að nafnverði eða upp í 132 m.kr. að nafnverði. Hlutafjáraukningin verður notuð til greiðslu á hluta kaupverðs í Opin Kerfi Group en Kögun festi kaup á 35,77% hlutafjár í félaginu þann 17 ágúst síðastliðinn. Miðað við gengi á bréfum Kögunar undanfarna daga nemur söluandvirði hlutafjáraukningarinnar rúmlega 500 milljónum króna.Kögun hf. hefur keypt hlutin í OKG af Straumi Fjárfestingarbanka hf. Kaupin, voru þá greidd með reiðufé og fóru fram á genginu 26,5 krónur á hlut. Þá var sagt að fjármögnun kaupanna færi fram með með útgáfu hlutabréfa í Kögun hf. og með lántöku. Stjórn Kögunar hf. sagðist þá ætla að nýta sér heimild í samþykktum félagsins til hlutafjáraukningar að nafnverði 22,5 milljónir. Ríflega helmingur þess verður nýttur nú.


 

Ríkiskaup fyrir hönd Menntamálaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar hafa auglýst eftir þátttakendum í forvali vegna byggingar íþrótta- og kennsluhúsnæðis fyrir Menntaskólann við Hamrahlíð en fyrirhugað er að halda svo lokað alútboð. Nýja íþrótta- og kennsluhúsnæðið mun rísa á lóð Menntaskólans við Hamrahlíð og felst verkið í hönnun og byggingu húsnæðisins. Byggingin verður um 2.000 fermetrar að stærð án tæknirýma, ganga, stiga, inn- og útveggja.


 

Það er ekkert fararsnið á bolamarkaðinum á íslenska hlutabréfamarkaðinn og hækkaði hann áfram í dag. Í Hálffimm fréttum KB banka er bent á að ólíkt öðrum mörkuðum verður ekki séð að íslenskir fjárfestar hafi áhyggjur af hækkun olíuverðs og áhrifum þess. Af einstökum félögum í Kauphöll Íslands hefur olíuverð líklegast mest bein áhrif á rekstrarafkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna Samherja, HB Granda, Vinnslustöðina og Þormóð ramma en einnig á Flugleiði og Burðarás.


 

Gengi krónunnar lækkaði í dag um 0,08%. Hæst fór gengisvísitalan í 121,77. Rólegt var á gjaldeyrismarkaði en Hagstofan birtir vöruskipti við útlönd miðvikudaginn 29. sept. Gengi JPY lækkaði í dag gagnvart helstu myntum. Ástæðuna má rekja til hækkandi olíuverðs og óvissu um hvaða afleiðingar hækkunin muni hafa á japanskt efnahagslíf. Gengi JPY gagnvart ISK hefur ekki verið lægra frá því um miðjan ágúst. Á þessu ári hefur gengi JPY gagnvart ISK farið lægst í 0,6315.


 

Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 0,6% í október. Gangi spáin eftir hækkar 12 mánaða verðbólga úr 3,5% í 3,6%. Helstu áhrifaþættir til hækkunar vísitölunnar eru fata- og húsnæðisliðirnir. Áhrif af útsölum voru mikil í júlí og ágúst og lækkaði fatnaðarliður vísitölunnar um tæp 14% á tímabilinu. Lækkunin gekk aðeins að hluta til baka í september þegar liðurinn hækkaði um 7,5%. Áfram er gert ráð fyrir því að útsölulok leiði til hækkunar fatnaðarliðsins og geum við ráð fyrir því að liðurinn hækki um 6,2% frá fyrri mánuði og hafi 0,35% áhrif til hækkunar vísitölunnar. Gert er ráð fyrir áframhaldandi hækkun á húsnæðisliðnum. Aðrir þættir í spánni endurspegla að mestu árstíðarbundnar sveiflur.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

Bæjarráð Akranes hefur fjallað um umsókn Atlantsolíu undir bensínstöð á horni Þjóðbrautar og Innnesvegar. Fyrirtækið hefur hug á rekstri sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir bensín og olíu sem opin yrði allan sólarhringinn, allt árið um kring, ásamt því að byggja upp frekari þjónustu á lóðinni.Í ljósi þess að deiliskipulag fyrir lóðina liggur ekki fyrir gat bæjarráð ekki orðið við erindinu, en mun hins vegar auglýsa lóðina lausa til umsóknar þegar deiliskipulag liggur fyrir ásamt öðrum lóðum innan deiliskipulagsins. Bæjarráð lýsti jafnframt yfir ánægju með áhuga fyrirtækisins á aðstöðu á Akranesi og er nú þegar reiðubúið til viðræðna um aðrar lóðir fyrir Atlantsolíu á svæðinu við Þjóðbraut hafi fyrirtækið áhuga.


 

Verslunarráð Íslands boðar til fundar um vinnustaðasamninga fyrirtækja í fyrramáli þar sem útgerðarmenn og fulltrúar launþega skiptast á skoðunum þar sem meðal annars verður fjallað um Sólbaks-samninginn. Reynt verður að svara eftirfarandi spurningu:Eiga vinnustaðasamningar alltaf við?Er sjávarútvegur að dragast aftur úr varðandi vinnustaðasamninga?Geta vinnustaðasamningar ógnað sátt á vinnumarkaði?


 

8 mánaða hagnaður 10,6 milljarðar


 

Boeing 757 flugvél Icelandair í áætlunarflugi á leið til Osló lenti í Bergen á vesturströnd Noregs klukkan 10 í morgun vegna skyndiverkfalls flugumferðarstjóra í Noregi. Rúmlega eitt hundrað farþegar voru með vélinni. Samkvæmt áætlun átti flugvélin að snúa til baka frá Osló síðdegis. Ekki er vitað hvenær flugumferðarstjórar hefja störf á ný, en samningafundir standa yfir.


 

Eftir viðskipti síðustu viku ber Burðarás yfirtökuskyldu í Kaldbaki, sem verður þá afskráð úr Kauphöllinni í kjölfarið. Atorka hefur gert hluthöfum Sæplasts yfirtökutilboð og stefnir í framhaldinu að afskráningu félagsins. Atorka vinnur einnig að yfirtöku og afskráningu á systurfélagi sínu, Afli fjárfestingarfélagi og lauk í sumar við yfirtöku og afskráningu á Lífi. Þar fyrir utan hafa sjö félög verið afskráð úr Kauphöllinni það sem af er ári, en það eru: Eskja, Guðmundur Runólfsson, Hlutabréfamarkaðurinn, Hraðfrystihúsið Gunnvör, Stáltak, Vaki-DNG og Þorbjörn Fiskanes.


 
Innlent
27. september 2004

Bill Gates enn ríkastur

Bill Gates er ríkasti maðurinn í Bandaríkjunum og jafnframt ríkasti maðurinn í heiminum. Eignir hans nema 48 milljörðum bandaríkjadollara og hefur enginn komist nálægt honum að ríkidæmi á síðustu árum. Sá sem kemur í öðru sæti er fjárfestirinn Warren Buffet með eignir upp á 41 milljarð dollara. Í þriðja sæti yfir ríkustu menn í Bandaríkjunum er síðan félagi Gates hjá Microsoft, Paul Allen, með eignir upp á 21 milljarð dollara. Forbes hefur um árabil haldið lista yfir efnuðasta fólks heimsins en það er yfirleitt annaðhvort frá Bandaríkjunum eða búsett þar.


 

Frá og með deginum í dag fara viðskipti með verðbréf sem skráð eru í kauphöllunum í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Íslandi, Finnlandi, Eistlandi og Lettlandi fram í einu og sama viðskiptakerfinu. Þetta leiðir af því að OMX kauphallirnar í Finnlandi, Eistlandi og Lettlandi tóku nú í morgun upp SAXESS-viðskiptakerfið. Þetta skref þýðir að kauphallirnar á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum koma fram sem einn markaður að þessu leyti.


 

fundur um málið á fimmtudaginn


 

Gengið hefur verið frá yfirtöku Norðlenska á slátrun á Höfn í Hornafirði í haust af Sláturfélaginu Búa. Ástæðan er sú að Byggðastofnun neitar að veita sláturhúsum í landinu ábyrgð fyrir afurðalánum. Þar með gat Búi ekki hafið slátrun og allt stefndi í strand með slátrun á Höfn. Hins vegar mun Búi sjá um slátrunina sem verktaki hjá Norðlenska en gert er ráð fyrir að þarna verði slátrað um 26 þúsund fjár í haust. Þeir bændur sem láta slátra sínu fé í Hornafirði leggja því inn hjá Norðlenska.


 

vísitalan hækkað um 119% frá áramótum


 

fjögur félög komin yfir 100 ma.kr. að markaðsvirði


 

kaupverð Kaldbaks um 16,5 ma.kr.


 

Gengi krónunnar lækkaði um 0,21% í litlum viðskiptum í dag (930 milljónir ISK). Gengisvísitala krónunnar lækkaði úr 121,95 í 121,70. Gengi dollara sveiflaðist mikið í dag í kjölfar birtingar hagvísa. Pöntunum á varanlegum neysluvörum (e. Durable goods orders) fækkaði um 0,5% í ágúst en búist var við 0,1% fjölgun. Gengi USD lækkaði í kjölfar birtingarinnar en hækkaði svo undir lok dags. Gengisvísitala krónunnar lækkaði í dag úr 121,95 í 121,65. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 930 milljónir ISK samkvæmt frétt frá ÍslandsbankaEUR/USD 1,2255USDJPY 110,70GBPUSD 1,8030USDISK 71,30EURISK 87,30GBPISK 128,50JPYISK 0,6435Brent olía 46,12Nasdaq 0,20%S&P 0,25%Dow Jones 0,15%


 

Fjórtán hundruð fermetra Bónusverslun var opnuð í Spöng í Grafarvogi í dag kl. 10. Boðið er upp á fjölda opnunartilboða í tilefni dagsins. ,,Þetta hefur gengið ótrúlega vel og við erum að opna mun fyrr en við áætluðum í fyrstu," segir Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónuss, en verslun fyrirtæksins í Spönginni í Grafarvogi verður opnuð í dag, föstudag, klukkan 10.


 

Skatttekjur ríkissjóðs af stimpilgjaldi eru tæpur þrír og hálfur milljarður króna skv. fjárlögum 2004. Skipting stimpilgjaldsins eftir tegundum skattstofna eða hópum greiðenda liggur hins vegar ekki fyrir. Þó er næsta víst að verulegur hluti gjaldsins kemur til vegna fasteignaviðskipta og lántöku þeim tengdum. Gróflega má ætla að 1-1,5 milljarður króna komi til vegna lánveitinga Íbúðalánasjóðs og afsala fyrir fasteignum. Þá má ætla að stimpilgjald vegna skuldabréfalána fjármálafyrirtækja til einstaklinga nemi um einum milljarði króna.


 

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar vill að jarðgöng milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur annars vegar og Ísafjarðar og Súðavíkur hins vegar verði sett inn á svæðisskipulag. Þetta kom fram á fundi ráðsins þar sem kynnt var greinargerð vinnuhóps um öryggismál Djúpvegar milli Súðavíkur og Bolungarvíkur. Greinargerðin var lögð fram í nóvember 2002 en var lögð að nýju fyrir bæjarráð í kjölfar umræðna á síðasta fundi bæjarstjórnar ein og kemur fram í frétt Bæjarins besta.


 

kaupverð greitt með hlutabréfum í Fasteign hf.


 

Kaldbakur áfram á athugunarlista


 

Ný stjórn var kosinn á hluthafafundi hjá OgVodafone í gær. Inn í stjórnina komu Skarphéðin Berg Steinarsson, Árni Hauksson, Pálmi Haraldsson og Einar Hálfdánarson. Vilhjálmur Þorsteinsson situr áfram í stjórninni. Út úr stjórn gengu Kjartan Georg Gunnarsson, Jón Pálmason, Kenneth Peterson og Bjarni Þorvarðarson. Á stjórnarfundi eftir fundinn var Skarphéðin Berg kosinn nýr formaður stjórnar.


 

Tæknival var í gær sýknað í Hæstarétti af kröfum Bjarna Ákasonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra Aco, sem síðar varð AcoTæknival, um þóknun vegna veðsamnings. Bjarni hafði við sameiningu félaganna Aco og Tæknivals, í tengslum við lán vegna kaupanna, lagt fram hlutabréf sín í félaginu án þess að bera þá ráðstöfun undir stjórn Aco. Þótt bókun um fjármögnunina hafi verið lögð fram á stjórnarfundi Aco taldi Hæstiréttur að hún bæri ekki með sér að samningar hefðu komist á milli aðila um þóknun til handa Bjarna fyrir veðsetningu bréfanna og Tæknival var því sýknað af kröfu hans.


 

selur eignarhlut sinn í Kaldbak hf.


 

Kauphöllin telur verulega hættu á að ójafnræði hafi eða geti skapast meðal fjárfesta í tengslum við sameiningaviðræður Burðaráss og Kalbaks, sbr. tilkynningu frá félaginu í dag, 23. september. Kauphöllin vill vekja sérstaka athygli fjárfesta á þessari hættu og hefur því ákveðið að færa hlutabréf Burðaráss, Kaldbaks og Samherja á athugunarlista. Á þessu stigi telur Kauphöllin hag fjárfesta þó ekki best borgið með því að hafa áfram lokað fyrir viðskipti með félagið og var því opnað fyrir þau á ný fyrir lokun Kauphallarinnar.


 

Kauphöllinni barst í dag tilkynning um að Landsbankinn hafi selt 7% af tæplega 15% hlut sínum í Og Vodafone, alls að nafnvirði 244 m.kr. Sölugengið var 4,2 sem er sama gengi og Norðurljós greiddu fyrir 35% hlut fyrir tæpum hálfum mánuði. Kaupandi hlutarins er Riko Corp., en aðaleigendur þess eru Sigurður Bollason og Magnús Ármann. Þegar Norðurljós keyptu sinn hlut töldum við 17,6% yfirverð nokkuð sanngjarnt fyrir ráðandi hlut. Nú greiðir Riko Corp. 13,5% yfirverð fyrir 7% hlut í félaginu. Telja verður líklegt að þessir nýju eigendur muni fylgja Norðurljósum í stjórn félagsins, en eigendur viðkomandi félaga hafa áður ráðist í fjárfestingar saman segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

Gengi krónunnar lækkaði um 0,07% í litlum viðskiptum í dag (940 milljónir ISK). Gengisvísitala krónunnar fór í skamman tíma yfir 122 en endaði í 121,95. Gengi dollara lækkaði í dag einkum vegna hækkandi olíuverðs. Einnig höfðu fréttir af bandarískum vinnumarkaði neikvæð áhrif á gengi USD en nýskráningar atvinnulausra í síðustu viku (e. Weekly jobless claims) mældust 350 þús. en búist var við 340 þúsund segir í frétt frá Íslandsbanka.Gengisvísitala krónunnar hækkaði í dag úr 121,87 í 121,95. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri var 940 milljónir ISK.EUR/USD 1,2295USDJPY 110,40GBPUSD 1,8000USDISK 71,25EURISK 87,60GBPISK 128,20JPYISK 0,6450Brent olía 45,70Nasdaq 0,35%S&P -0,15%Dow Jones -0,35%


 

spennandi Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu


 

þegar hafa 70 skip tilkynnt komu sína á næsta ári


 

og kaupir 10% í Samherja hf.


 

Fyrir opnun markaða í morgun var lokað fyrir viðskipti með hlutabréf í Burðarási hf., Samherja hf. og Kaldbaki hf. í ljósi þess að viðræður standa yfir um mögulega sameiningu Burðaráss hf. og Kaldbaks hf. Óvissa er enn um niðurstöðu þessara viðræðna segir í tilkynningu sem rétt í þessu barst inn í kerfi Kauphallarinnar. Áfram verður því lokað með viðskipti bréfa í þessum félögum.


 

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur ákveðið að auglýsa eftir ráðgjafa vegna fyrirhugaðrar sölu á hlutabréfum ríkisins í Landssíma Íslands. Jafnt innlendum sem erlendum aðilum mun bjóðast að senda tilboð í ráðgjöfina. Samkvæmt verkefnislýsingu felst verkefni ráðgjafa m.a. í að greina og meta mögulega kosti sem til álita koma við söluna og gera tillögur um hvaða leiðir skuli valdar. Frestur til að skila tilboðum er til 28. október n.k.


 

frétt væntanleg


 

Landsbankinn hefur selt 7% hlutafjár síns í OgVodafone og er fyrirtækið Riko Corp. kaupandi en það er skráð í Englandi. Aðaleigendur Riko Corp. eru Sigurður Ásgeir Bollason og Magnús Ármann. Hluthafafundur verður hjá OgVodafone í dag en boðað var til fundarins í kjölfar kaupa Norðurljósa á 35% hlut í OgVodafone.


 

Danska Fjármálaeftirlitið (Finanstilsynet) hefur samþykkt kaup Kaupþings Búnaðarbanka hf. á danska bankanum FIH. Kaupþing Búnaðarbanki hf. stefnir að því að ganga endanlega frá kaupunum í kringum næstu mánaðamót.


 

Gengi krónunnar lækkaði um 0,26% í litlum viðskiptum í dag. Stýrivextir voru hækkaðir um 25 punkta í Bandaríkjunum í gær eins og búist var við. Gengi USD lækkaði í kjölfarið þar sem minni líkur þóttu á vaxtahækkun í óvember. Í dag hefur þróunin gengið að mestu leyti til baka og gengi USD á svipuðum slóðum og fyrir vaxtabreytinguna segir í frétt frá Íslandsbanka.EUR/USD 1,2260USDJPY 110,50GBPUSD 1,7940USDISK 71,40EURISK 87,55GBPISK 128,15JPYISK 0,6460Brent olía 45,80Nasdaq -1,50%S&P -1,20%Dow Jones -1,15%Gengisvísitala krónunnar hækkaði úr 121,55 í 121,87


 

á Útvarpi Sögu FM 99,4


 

Stjórnir Lífeyrissjóðsins Framsýnar og Lífeyrissjóðs sjómanna hafa ákveðið að halda áfram undirbúningi í tengslum við hugsanlega sameiningu sjóðanna. Stefnt er að því að kynna drög að samkomulagi um sameiningu fyrir aðildarfélögum og sjóðfélögum síðar á þessu ári.


 

Ísland er nánast eina vestræna ríkið sem leggur stimpilgjald á öll skuldabréfaviðskipti, bæði veðskuldabréf og aðrar tegundir skuldabréfa. Í nágrannalöndunum takmarkast slíkur skattur almennt við fasteignaviðskipti. Þetta kemur fram í samantekt sem Samtök atvinnulífsins hafa látið gera. Ísland er einnig með sérstöðu í álagningu stimpilgjalds á útgáfu hlutabréfa. "Stimpilgjaldið dregur þannig úr samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs því keppinautar íslenskra fyrirtækja þurfa ekki að greiða slíkan skatt," segir í frétt á vef SA.


 

Ákveðið hefur verið að næsta Vestnorden ferðakaupstefna verði haldin í Kaupmannahöfn að ári liðnu, þ.e. um miðjan september 2005.Ferðamálaráð Íslands, Grænlands og Færeyja hafa staðið að kaupstefnunni síðastliðna tvo áratugi og verður Vestnorden 2005 í Kaupmannahöfn einmitt sú 20. í röðinni. Löndin skiptast á um að hafa framkvæmdina með höndum og á næsta ári er komið að Grænlendingum.


 

ný greining á Bakkavör Group hf.


 

Tesco styrkir stöðu sína sem stærsta smásölukeðja Bretlands samkvæmt afkomutölum sem birtust í gær. Á fyrri árshelmingi jókst sala í Bretlandi um 8,3% milli ára og er þá eingöngu miðað við sömu verslanir. Á sama tíma er hins vegar samdráttur hjá Marks & Spencer (M&S) en þar hefur sala dregist saman um 5,2% á síðustu vikum. Tesco er stærsti viðskiptavinur Bakkavarar, en um 63% af sölu Bakkavarar á fyrri árshelmingi var til Tesco.'Í Morgunkorni Íslandsbanka kemur fram að á fyrri hluta ársins voru áherslur Tesco meðal annars á að fjölga klukkubúðum en félagið hefur keypt búðir af samkeppnisaðila og breytt þeim. Ætti sú stefna að auka sölu á framleiðsluvörum Bakkavarar segir í Morgunkorni.


 
Innlent
22. september 2004

Undrast lokun Hverfisgötu

SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu lýsa undrun sinni á því skilningsleysi á hagsmunum rekstraraðila í miðborg Reykjavíkur sem birtist í þeirri ákvörðun borgarinnar að loka Hverfisgötu neðan Snorrabrautar í dag á milli kl. 7-9 og 15-18 og sömu götu á milli Snorrabrautar og Rauðarárstígs allan daginn í tilefni af evrópskri samgönguviku.


 

ætla í samstarf við ítalska fyrirtækið Soilmec


 

bandarískur áhættufjárfestingarsjóður kemur til skjalanna


 

er stærsti viðskiptavinur Bakkavarar


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,08% í dag og sveiflaðist gengisvísitala krónunnar á bilinu 121,55 til 121,85. Í frétt frá Íslandsbanka er bent á að vaxtaákvörðun er í Bandaríkjunum í kvöld kl. 18:15 og er búist við 25 punkta hækkun og stýrivextir fari í 1,75%. Það sem einkum er beðið eftir er hvort vænta megi annarrar vaxtahækkunar 10 nóvember nk. Gengi USD lækkaði í dag m.a. vegna væntinga um óbreytta vexti á fundinum í nóvember.EUR/USD 1,2260USDJPY 109,90GBPUSD 1,7945USDISK 71,20EURISK 87,35GBPISK 127,80JPYISK 0,6480Brent olía 44,20Nasdaq 0,30%S&P 0,25%Dow Jones 0,10%Gengisvísitala krónunnar lækkaði úr 121,65 í 121,55


 

Nú eru rétt rúmir sex mánuðir síðan Leiðbeiningar um stjórnarhætti voru kynntar af Verslunarráði Íslands, Kauphöll Íslands og Samtökum atvinnulífsins. Markmiðið með þessum leiðbeiningum var að treysta umgjörð stjórnarhátta íslenskra fyrirtækja og bæta samkeppnisstöðu þeirra. Með þessu var atvinnulífið að reyna að hafa sjálft höndi í bagga með framþróun viðskiptalífsins. Nú eru hins vegar komnar fram tillögur frá nefnd viðskiptaráðherra sem virðast ganga mun lengra. Hefur viðskiptalífinu brugðist að stýra atburðarásinni og erum við á leiðinni að fá heftandi reglur yfir okkur? Davíð Scheving Thorsteinsson verkefnisstjóri hjá Verslunarráði verður gestur Viðskiptaþáttarins á eftir.


 

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar ákvað í gær að fresta afgreiðslu tillögu bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar um að Atlantsolíu ehf. verði gefinn kostur á lóð á Skeiði í Skutulsfirði sem ætluð er undir bensínstöð. Þetta kemur fram í frétt á fréttavef Bæjarins besta á Ísafirði. Þar segir að tillaga Samfylkingarinnar hafi verið lögð fram á bæjarstjórnarfundi í síðustu viku og var að tillögu bæjarstjóra vísað til bæjarráðs. Sem kunnugt er hafa fjögur olíufélög sótt um lóðir undir bensínstöðvar en áratugum saman hafa þrjú olíufélög rekið saman einu bensínstöðina á Ísafirði.


 

Andri Þór tekur við um áramót


 

KB banki hefur ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra inn- og útlána frá og með 21. september. Vaxtabreytingin er gerð í kjölfar tilkynninga Seðlabankans um hækkun stýrivaxta. Vextir óverðtryggðra útlána hækka almennt um 0,50%. Þannig hækka kjörvextir óverðtryggðra skuldabréfa úr 8,90% í 9,40%.


 

Í dag, þriðjudaginn 21. september, kemur út bókin Viðskiptasérleyfi (franchise) ? rit um stofnun og rekstur sérleyfisfyrirtækja. Það eru Íslandsbanki og SVÞ ? Samtök verslunar og þjónustu sem gefa ritið út. Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, mun flytja ávarp og veita fyrsta eintakinu viðtöku í útgáfuhófi, sem hefst kl. 16 í dag í Borgartúni 35, 6. hæð.


 

Nú hefur á ný færst kraftur í undirbúning að viðbyggingu við Menntaskólann á Egilsstöðum og tryggt hefur verið að verkinu verður fram haldið. Málið sigldi í strand síðastliðinn vetur er upp kom ágreiningur um skiptingu kostnaðar við verkið á milli heimasveitarfélaga Menntaskólans og ríkisins.


 

Hreyfingarskýrsla Íbúðalánasjóðs var birt nú í morgun. Samkvæmt henni virðist markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs hafa dregist töluvert saman. Samdráttur í innkomnum umsóknum um fasteignaveðbréf er 44% í september miðað við sama tíma í fyrra. Innkomnar umsóknir nú í september nema 434 samanborið við 778 umsóknir á sama tíma í fyrra. Þrátt fyrir umtalsverðan samdrátt í innkomnum umsóknum hefur útgáfan verið töluverð eða um 3,3 milljarðar samanborið við 3,8 milljarða á sama tíma í fyrra. Hins vegar liggja tiltölulega fáar umsóknir á bak við útgáfu fasteignaveðbréfa eða 600 umsóknir samanborið 893 á sama tíma í fyrra.


 

Gengi krónunnar sveiflaðist nokkuð í dag og endaði gengisvísitalan í 121,70. Gengi krónunnar lækkaði því lítillega þrátt fyrir vaxtahækkun á föstudaginn. Hagnaðartaka var áberandi en gengi krónunnar hefur hækkað töluvert síðustu daga m.a. vegna væntinga um vaxtahækkun.Gengi dollara hækkaði í dag en almennt er búist við 25 punkta vaxtahækkun á morgun, þriðjudag, í Bandaríkjunum. Stýrivextir eru nú 1,50% og því er búist við að þeir hækki í 1,75% á morgun.


 

Um 70 íbúðir hafa verið byggðar eða eru í byggingu í Sveitarfélaginu Skagafirði frá byrjun árs 2003. Því til viðbótar hafa verið byggð rúmlega 10 einbýlishús og leyfi veitt fyrir nokkrum viðbyggingum við einbýlishús á sama tíma. Þetta er met í byggingarframkvæmdum á svæðinu og endurspeglar bæði uppgang í atvinnulífi og bjartsýni einstaklinga.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

Landsbankinn hefur ákveðið að lækka verðtryggða útláns- og innlánsvexti sína. Verðtryggðir útlánsvextir bankans lækka um 0,25 prósentustig. Verðtryggðir kjörvextir bankans lækka því úr 4,95% í 4,70%.


 

Síðustu 12 mánuði varð 0,8% aukning í sölu á nautgripakjöti, og þá mest í úrvals- og ungneytaflokkum. Slátrað var 21.890 gripum og gerðu það rétt tæplega 3.600 tonn. Sala og framleiðsla nautgripakjöts dróst hins vegar saman um 3,2% í ágústmánuði á þessu ári, og var mesta fækkunin í flokkum ungkálfa, ungneyta og kúa.


 

Bilið á milli byggingarkostnaðar og húsnæðisverðs hefur verið að aukast að undanförnu segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Hratt hækkandi verð á íbúðahúsnæði hefur þannig leitt til þess að fleiri sjá sér nú hag í því en áður að fara út í nýbyggingar. Þessu til staðfestingar hafa lán Íbúðarlánasjóðs til nýbygginga á íbúðarhúsnæði vaxið um ríflega 65% á hlaupandi verði á fyrstu 6 mánuðum þessa árs miðað við sama tímabil ársins 2003.


 

Nýtt verðmat Greiningar Íslandsbanka á Landsbankanum er 85,6 ma.kr. sem jafngildir verðmatsgenginu 10,9. Þeir mæla því með að fjárfestar haldi bréfum sínum í bankanum til lengri tíma litið. Ráðgjöf þeirra til skemmri tíma er að yfirvoga bréfin í vel dreifðum eignasöfnum sem taka mið af íslenska markaðinum. Í ráðgjöfinni felst að þeir hafa trú á að bréf Landsbankans muni skila betri ávöxtun en markaðurinn í heild til skemmri tíma litið. Mikill vöxtur er í starfsemi bankans og leitar hann fjárfestingartækifæra erlendis. Sennilegt er að samstæðan muni breytast umtalsvert á næsta árinu. Verðmatið byggir á rekstrarhorfum fyrir núverandi rekstur en ekki á forsendum um ytri vöxt.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 0,5 prósentur frá og með 21. september n.k. í 6,75%. Seðlabankinn hefur þá hækkað stýrivexti sína um 1,45 prósentur síðan í maí sl. Í ársfjórðungsritinu Peningamálum sem bankinn birtir á heimasíðu sinni eru færð rök fyrir nauðsyn þess að hækka vexti nú.


 

Arnþór Halldórsson hefur látið af störfum sem framkvæmdastjóri Iceland Express. Hann hefur tekið við störfum sem framkvæmdastjóri IP fjarskipta og er jafnframt einn af eigendum þess fyrirtækis. Sigurður I. Halldórsson formaður stjórnar Iceland Express tekur við sem framkvæmdastjóri félagsins.


 

Á fundi bæjarráðs Hveragerðis fyrir helgi var tekin fyrir umsókn Atlantsolíu um lóð í Hveragerði, nánar tiltekið á horni Grænumerkur og Suðurlandsvegar. Áform félagsins ganga út á að setja upp sjálfsafgreiðslustöð á lóðinni þar sem selt yrði 95 oktana bensín og díselolía. Ekki reyndist unnt að úthluta félaginu lóðinni á áðurnefndum fundi þar sem skipulag á svæðinu er enn í kynningu og hefur ekki verið staðfest.


 

Borgarráð hefur samþykkt tillögu borgarstjóra um að fela þriggja manna verkefnisstjórn að móta tillögu að sölu hluts Reykjavíkurborgar í Vélamiðstöð ehf. og Malbikunarstöðinni Höfða hf. og leggja hana fyrir borgarráð fyrir árslok. Á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að borgarstjóri segir sölu fyrirtækjanna í takti við þá stefnu borgarinnar að selja þær rekstrareiningar sem betur eigi heima á almennum markaði.


 

Rétt um hundrað manns voru á kynningarfundi vegna forvals um verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Grand Hóteli í Reykjavík í gær, fimmtudaginn 16. september. Áhuginn reyndist meiri en aðstandendur forvalsins höfðu þorað að vona og starfsmenn hótelsins urðu að bæta við stólum í salinn til að allir gestir fengju sæti við upphaf fundar.


 

Hugmyndir eru uppi um að reisa þrjár 60 metra háar íbúðabyggingar á svokölluðum Sjallareit á Akureyri. Þetta yrðu jafnframt hæstu íbúðarhús landsins með samtals um 150-200 íbúðir. Zeppelin arkitektar í Garðabæ unnu 10 ólíkar tillögur á Sjallareitnum, sem kynntar voru á fundi með umhverfisráði en þar kom fram einróma stuðningur við byggingu háhýsanna á umræddu svæði.


 

Töluverðar mannabreytingar hafa orðið hjá Hitaveitu Suðurnesja undanfarið. Friðrik Friðriksson, veitustjóri í Vestmannaeyjum, flytur upp á land og tekur við nýju starfi sem yfirmaður framleiðslustjórnunar hjá Hitaveitu Suðurnesja og sölu á orkusviði. Sigurjón Ingólfsson mun taka við sem veitustjóri í Eyjum þegar Friðrik fer og Ívar Atlason mun sjá um vatns- og hitaveituna.


 

Erlendur Hjaltason hefur verið ráðinn forstjóri Meiðs ehf. frá 1. september 2004. Erlendur er rekstrarhagfræðingur að mennt og hefur starfað hjá Eimskipafélaginu frá 1985 þar sem hann gegndi lengst af stöðu framkvæmdastjóra utanlandssviðs. Síðasta árið starfaði hann sem framkvæmdastjóri félagsins.


 

spyr Greining Íslandsbanka


 

hækkar í EES-ríkjunum


 

Íslandsbanki hf. hefur fengið mjög góðar viðtökur við yfirtökutilboði í KredittBanken ASA í Noregi. Í morgun var send eftirfarandi tilkynning til kauphallarinnar í Osló um framvindu yfirtökutilboðs Íslandsbanka hf. Í KredittBanken ASA. "Að meðtöldum eignarhlut Íslandsbanka hf. í KredittBanken ASA þá hafa hluthafar sem hafa yfir að ráða meira en 67% hlutafjár í KredittBanken ASA nú þegar samþykkt yfirtökutilboð Íslandsbanka hf. í KredittBanken ASA."


 

Greiningardeild KB banka hefur gefið út uppfært verðmat á Marel hf. Uppgjör félagsins fyrir annan ársfjórðung var mjög gott og vel yfir væntingum þeirra. Það var einkum framlegðin sem fór fram úr björtustu vonum KB banka manna en EBIT framlegðin var á tímabilinu 11,9% sem er langtum betra en áður hefur sést hjá félaginu. Eini veiki bletturinn í uppgjörinu er lítill tekjuvöxtur sem kom á óvart miðað við yfirlýsingar félagsins um fjölda stórra samninga á tímabilinu.


 

Að mati Greiningadeildar KB banka vekur það nokkra athygli að Flugleiðir hafi minnkað upplýsingagjöf sína og birti m.a. ekki mánaðarlega þróun framboðs og sætanýtingar hjá Icelandair, sem er langstærsta dótturfélag samstæðu Flugleiða. Að mati deildarinnar er minni upplýsingagjöf varla til þess fallin að auka áhuga fjárfesta á bréfum félagsins en eftir miklar breytingar á eignarhaldi félagsins hefur flot á bréfum félagsins minnkað verulega.


 

spyr greiningardeild Landsbankans


 

Stjórn Samvinnulífeyrissjóðsins hefur ákveðið að lækka vexti á verðtryggðum lánum sjóðfélaga sinna. Þetta á við um lán sem sjóðurinn hefur veitt með breytilegum eða föstum vöxtum. Vextir lækka í 4,6% og munu síðan taka breytingum mánaðarlega samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins.


 

10 flugmenn sem starfa hjá Landhelgisgæslunni hafa samþykkt nýjan kjarasamning, sem samninganefndir FÍA og ríkisins gerðu í síðasta mánuði. Næsta verkefni í samningagerð hjá FÍA er við Flugskólana, þ.e. Flugskóla Íslands, Geirfugl og Flugskóla Akureyrar. Fyrsti fundur með samninganefnd skólanna hefur þegar verið haldinn og er stefnt að þeim næsta síðar í þessum mánuði.


 

í bland við smá stangaveiði


 

lóðir auglýstar í vetur


 

Starfsmenn verktakafyrirtækisins Arnarfells á Akureyri undirbúa af kappi jarðgangagerð vegna svokallaðrar Ufsarveitu Kárahnjúkavirkjunar. Markmiðið er að ,,komast ofan í jörðina" áður en vetur sest að á hálendinu eystra. Lokið er við að grafa lausan jarðveg frá væntanlegu inntaki ganganna og unnið að því að sprengja bergið og leggja veg að vinnusvæðinu. Þetta kemurfram í frétt á vef Kárahnjúka.


 

verkið á undan áætlun


 

gífurleg aukning hjá Loftleiðum-Icelandic


 

Guðmundur Jóhann Jónsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs Sjóvá-Almennra trygginga hf. hefur ákveðið að láta af störfum þann 30. september nk. eftir 22ja ára starf fyrir fyrirtækið. Halldór Gunnar Eyjólfsson, núverandi framkvæmdastjóri tjónasviðs, mun taka við starfi framkvæmdastjóra fjármálasviðs.


 

Fjárfestingarfélagið Atorka hf. hefur aukið hlut sinn í NWF Group plc. Upp fyrir 7% eignarhlut. arkaðsverðmæti hlutarins er rúmar 430 milljónir króna. Áætlaður óinnleystur hagnaður nemur ríflega 100 milljónum króna.


 

Rólegt var á gjaldeyrismörkuðum í dag og hækkaði gengi krónunnar um 0,16%. Gengisvísitalan byrjaði daginn í 122,15 og endaði í 121,95. Gengi dollara hækkaði í dag gagnvart helstu myntum. Ástæðuna má rekja til talna frá New York fylki. Vísitala sem mælir viðskiptaumhverfið í fylkinu (Empire State index) hækkaði mun meira en búist var við. Gengi dollara hækkaði í kjölfarið þrátt fyrir að tölur af iðnaðarframleiðslu hafi valdið vonbrigðum segir í fréttapósti Íslandsbanka.EUR/USD 1,2135


 

Verslunarráð Íslands boðar til morgunverðarfundar á morgun til að ræða nýlega skýrslu viðskiptaráðherra um íslenskt viðskiptaumhverfi. Að sögn Þórs Sigfússonar, framkvæmdastjóra Verslunarráðs, er þörf að ræða mjög ítarlega þessa skýrslu enda óttast menn mjög að það verði gengið lengra í lagasetningu en annars staðar. "Það sem við höfum miklar áhyggjur af er hvernig þetta kemur út gagnvart litlum óskráðum fyrirtækjum en okkur finnst margt af þeim tillögum sem koma fram í skýrslunni vera mjög íþyngjandi fyrir þau."


 

stjórnarfundur Nordiske Træbyer á Egilsstöðum


 

á Útvarpi Sögu FM 99,4


 

Heildarlaun félagsmanna innan Verslunarmannafélags Reykjavíkur hækkuðu um 5% á milli áranna 2003 og 2004, úr 249 þúsund á mánuði í 273 þúsund. Á sama tímabili hækkaði launavísitala Hagstofunnar um 3,8%. Sölu- og afgreiðslufólk hækkaði mest eða um 10%. Helmingur félagsmanna VR fór í launaviðtal á síðasta ári en þeir sem fóru í viðtal eru með 7% hærri laun en þeir sem ekki fóru í viðtal. Þetta er meðal þess sem má lesa úr niðurstöðum launakönnunar VR árið 2004.


 

kostar jafn mikið og bíll


 
Innlent
15. september 2004

Vaxtahækkun á föstudag?

spyr greiningardeild Íslandsbanka


 

Baugur hefur selt hlut sinn í House of Fraser en félagið átti 10,1% hlut í félaginu og er söluhagnaður félagsins í kringum 1,3 milljarða íslenskra króna samkvæmt fréttViðskiptablaðsinssem kom út í dag. Gunnar S. Sigurðsson, fjármálastjóri Baugs Group segir í viðtali við blaðið að félagið hafa fengið gott tilboð í hlutinn sem það hafi ákveðið að taka. Kaupverð hlutarins voru tveir milljarðar og er söluandvirði um 3,4 milljarðar.


 

Íslandsbanki hefur sent kauphöllinni í Oslo tilkynningu þess efnis að yfir 50% hluthafa í KredittBanken ASA hafi nú þegar samþykkt yfirtökutilboð Íslandsbanka í bankann. Formlegt tilboðstímabil hófst 13. september og stendur til 1. október.


 

KB banki yfir 500


 

Niðurstöður úttektar sem unnin var af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands fyrir Landssamband veiðifélagagefa til kynna að stangaveiðin leggi mun meira til þjóðarbúsins en áður hefur verið ætlað. Bein, óbein og afleidd áhrif stangaveiði innlendra og erlendra veiðimanna eru áætluð á bilinu 7,8?9,1 milljarðar kr. á ári. Þar af er gert ráð fyrir að sölu- og leigutekjur veiðifélaganna séu á bilinu 868?961 milljónir kr. og að viðbótartekjur leigutaka séu á bilinu 173?228 milljónir kr. á ári. Útgjöld innlendra veiðimanna til neyslu á innlendri vöru eða þjónustu eru metin á bilinu 501?543 milljónir kr. á ári og útgjöld erlendra stangveiðimanna á bilinu 201?403 milljónir kr. Samtals eru því beinu áhrifin talin vera á bilinu 1,7?2,1 milljarðar kr á ári.


 

Landsvirkjun keypti nýlega plaströr af SET ehf. á Selfossi á stórum rúllum til niðurplægingar fyrir ljósleiðara. Nokkur fyrirtæki hafa keypt rör til þessara nota erlendis frá undanfarin ár en þetta er í fyrsta skipti sem SET framleiðir svona stórar rúllur. Um var að ræða 40 mm rör að þvermáli í orange lit í 2000 metra rúllum. Samkvæmt upplýsingum Landsvirkjunar gekk vel að skjóta strengjum í rörin en helsta áhyggjuefni manna var að rörin stæðust þann verkþátt. Rörin voru notuð í tvö verkefni í Búrfelli og á Fljótsdal.


 

Einar Þorsteinsson forstjóri Íslandspósts hefur með bréfi til stjórnar sagt upp störfum. Stjórnin samþykkir uppsögnina og lætur Einar af störfum í dag. Önnu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra fjármálasviðs og Andrési Magnússyni, starfsmannastjóra hefur verið falið að sinna störfum forstjóra þar til nýr forstjóri tekur til starfa segir í tilkynningu frá félaginu.


 

Virðisaukaskattskyld velta í hagkerfinu var ríflega 263 ma.kr. á fyrri árshelmingi og 9,4% meiri en á sama tímabili í fyrra samkvæmt tölum sem Hagstofan birti í gær. Velta eykst mikið í greinum sem tengjast einkaneyslu. Þannig jókst velta í smásölu um 8,9%, um 7,6% í umboðsverslun og 26,5% í bílasölu og viðhaldi bíla. Fer þetta heim og saman við tölur Hagstofunnar sem einnig voru birtar í gær og sýna mikinn vöxt einkaneyslu á fyrri árshelmingi. Á þetta er bent í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

evrópskt fyrirtæki óskar eftir viðræðum


 

spá stýrivöxtum í 8,5% á miðju næsta ári


 

Stærstu farsímafyrirtæki heims hafa tekið höndum saman um þróun farsímasjónvarps. Fulltrúar Nokia í Finnlandi greindu frá því í dag að Motorola, NEC, Siemens og Sony Ericsson hefðu sett á laggirnar bandalag, Open Mobile Alliance, til að þróa sjónvarpsþjónustu fyrir farsíma og aðra farandgripi. Dæmi um slíka þjónustu væri að fá sjónvarpsefni í farsímann en slík þjónustu hefur þegar verið kynnt í Japan. Reiknað er með, samkvæmt frétt AFX fréttastofunnar, að farsímasjónvarp í Evrópu verði að veruleika í lok næsta árs.


 

segir greiningardeild Landsbankans


 

Á fréttaveitu Reuters er í dag haft eftir forsvarsmönnum svissneska lyfjarisans Roche að litið sé á samstarf fyrirtækisins við deCODE sem langtímaverkefni. En í kjölfar samnings deCODE við Merck í febrúar vöknuðu spurningar um horfurnar í samstarfinu við Roche. Á þetta er bent í Vegvísi Landsbankans.


 

Bráðabirgðatölur Hagstofu Íslands gefa til kynna að landsframleiðslan hafi vaxið um 6,4% á 2. ársfjórðungi 2004 samanborið við sama tímabil í fyrra. Þetta er mesti hagvöxtur sem mælst hefur á einum ársfjórðungi frá því á fyrsta fjórðungi ársins 2001.


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,32% í dag og lækkaði gengisvísitala krónunnar úr 122,40 í 122,00 í nokkuð líflegum viðskiptum. Seðlabankinn mun gefa út ársfjórðungsrit sitt Peningamál eftir lokun markaða á föstudaginn. Búist er við 25 til 50 punkta vaxtahækkun samhliða útgáfunni. Rólegt var á erlendum gjaldeyrismörkuðum og hækkaði USD lítillega gagnvart helstu myntum. Gengi pundsins hækkaði einnig gagnvart helstu myntum eftir að tölur af húsnæðismarkaði voru birtar.


 

Ákveðið er að stofna sjálfstætt dótturfélag Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf., Fríhöfnina ehf., og færa forræði verslunarrekstrar FLE hf. þangað í byrjun árs 2005. Ráðinn verður framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar ehf. og Íslensks markaðar en gert er síðan ráð fyrir að rekstur ÍM verði lagður af þegar nýir verslunarrekendur hefja starfsemi í flugstöðinni í kjölfar forvalsins nú. Fasteignarekstur flugstöðvarinnar mun áfram heyra undir FLE hf.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

opnun tilboða í hluta hitaveitu Eskifjarðar


 

Gengið hefur verið frá samningi um kaup Hraðfrystistöðvar Þórshafnar hf. á nóta og togveiðiskipinu Júpiter II FD-235 ásamt veiðarfærum af P/F Driftin í Færeyjum. Kaupverð er trúnaðarmál og eru kaupin að mestu fjármögnuð með langtímaláni. Skipið verður afhent félaginu innan skamms. Kaup þessi munu styrkja rekstur félagsins og nýta betur þær aflaheimildir sem það hefur yfir að ráða.


 

Greining Íslandsbanka sendi út verðmat á KB banka eftir lokun markaða á fimmtudag í síðustu viku. Niðurstaða verðmatsins er 283 ma.kr. sem jafngildir verðmatsgenginu 514. Núverandi rekstur KB banka, danski bankinn FIH og nýtilkomin fasteignalánastarfsemi eru metin aðskilið með sjóðstreymisgreiningu. Eignarhlutur KB banka í Singer & Friedlander er metinn á markaðsvirði en dulin verðmæti í óskráðum hlutabréfum eru ekki metin beint. Að mati Greiningar Íslandsbanka mati eru talsverðar breytingar væntanlegar á rekstri samstæðunnar.


 

dæmi þess að fyrirtæki hafi orðið að greiða 41 milljón kr.


 

Íslenska hagkerfið er á miklu skriði um þessar mundir en vöxtur landsframleiðslunnar ? hagvöxtur ? nam 6,4% milli annars ársfjórðungs á þessu ári frá sama tímabili í fyrra. Þetta er mun meiri vöxtur en verið hefur að undanförnu og þarf að leita aftur til fyrsta ársfjórðungs áranna 2001 og 2000 til að finna meiri vöxt.


 

Hlutabréf Kaldbaks hækkuðu um tæp 4% í viðskiptum föstudagsins og var lokagengi dagsins 7,95. Markaðsvirði félagsins eftir þessa hækkun í dag er rétt tæplega1 4 ma.kr. sem er aukning innan dagsins um rúmar 500 m.kr. Fyrir hækkun dagsins reiknaðist Greiningardeild KB banka til að Q-hlutfall Kaldbaks, það er hlutfallið milli markaðsvirðis og eigin fjár, væri um það bil 1.19. Við lok annars ársfjórðungs var þetta hlutfall 1,24 og hafði því lækkað áður en bréfin hækkuðu í dag.


 

heimsþing Hotel Express International haldið á Íslandi:


 

Guðmundur Valur Stefánsson framkvæmdastjóri Sæsilfurs hefur látið af störfum að eigin ósk.  Guðmundur er einn af stofnendum Sæsilfurs og hefur verið framkvæmdastjóri þess frá upphafi. Stjórn Sæsilfurs hefur í stað Guðmundar Vals ráðið Simin Pauli Sivertsen.  Simin er  42 ára Færeyingur frá Klaksvik.  Hann starfaði áður hjá East Salmon í Færeyjum í 12 ár, þar af sem rekstrarstjóri síðustu sex ár.


 

KB banki hefur ákveðið að lækka vexti verðtryggðra inn- og útlána frá og með 11. september næstkomandi um 0,15 til 0,20 prósentustig. Verðtryggðir kjörvextir skuldabréfalána munu lækka um 0,20 prósentustig og verða 5,00%.Vextir á verðtryggðum innlánsreikningum lækka um 0,15 til 0,20 prósentustig, mismunandi eftir innlánsformum. Nefna má að innlánsvextir á verðtryggðum 48 mánaða reikningi lækka um 0,20% og verða eftir breytingu 3,60%.


 

Frá því snemma á þessu ári hefur RÚV sent út dagskrá Sjónvarpsins með stafrænum hætti, og einnig dagskrá Útvarpsins frá því í vor. RÚV býr sig því af fullum krafti undir nýja tíma í íslensku sjónvarpi líkt og aðrar stöðvar á markaðnum. Síminn og Skjár einn munu hefja tilraunaútsendingar á sjónvarpsefni um símalínur í september, og Norðurljós hefja stafrænar sjónvarpsútsendingar um nýtt dreifikerfi í lofti í byrjun nóvember.


 

Í gær keypti William Demant Invest A/S um 4,5% hlut í Össuri og nemur eignarhlutur þeirra nú 14,0%. Ekki liggur fyrir hver seljandi er. William Demant Invest A/S er alfarið í eigu fjárfestingarsjóðsins William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Foundation). Auk annarra fjárfestinga á sjóðurinn einnig meirihluta í heyrnartækjaframleiðandanum William Demant Holding A/S sem skráður er í dönsku kauphöllinni.


 

segir Íslandsbanki


 

Í samræmi við tilkynningu frá Íslandsbanka hf. 12. ágúst s.l. hefur bankinn gert formlegt tilboð í öll hlutabréf í KredittBanken ASA. Tilboðið hefur verið sent til hluthafa KredittBanken ASA skv. hluthafaskrá eins og hún er í dag. Í tilboðinu býðst Íslandsbanki hf. til að kaupa hlutabréf í KredittBanken á verðinu 7,25 norskar krónur sem er 32% yfir lokagengi11. ágúst 2004. Tilboðstímabilið mun verða frá og með 13. september til og með 1. október.


 

Meintum höfundi Sasser veirunnar hefur verið birt formleg ákæra. Þýski saksóknarinn tíundar í ákæruskjalinu brot þýska námsmannsins Sven Jaschan og ber á hann þær sakir að hafa unnið skemmdarverk á tölvum, hagrætt skjölum og truflað tölvukerfi í almannaþágu. Alls hafa 143 fórnarlömb Sasser veirunnar haft samband við saksóknara og tilkynnt um tjón eftir að veiran fór hamförum í tölvum þeirra í maí síðastliðnum. Ungi tölvuþrjóturinn gæti átt yfir höfði sér allt að fimm ára fangelsisdóm verði hann sakfelldur.


 

Vísitala neysluverðs í september 2004 er 235,6 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,43% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 228,2 stig, 0,40% hærri en í ágúst. Sumarútsölum er nú víða lokið og hækkaði verð á fatnaði og skóm um 7,5% (vísitöluáhrif 0,38%).


 

Nýtt félag, Flugtaxi ehf. hefur keypt innanlandsdeild Íslandsflugs, en eigendur Flugtaxa eru félögin Flugtak ehf. og Hydra ehf. Áætlað er að Flugtaxi taki formlega við flugrekstrinum 1. október n.k. og mun þá Dornier vélin TF-ELF verða afskráð hjá Íslandsflugi, en skráð á hið nýja félag. Íslandsflug mun áfram sinna viðhaldi og mönnun vélarinnar fyrstu mánuðina og skýli Íslandsflugs á Reykjavíkurflugvelli hefur verið leigt Flugtaxa ehf. Íslandsflug hefur ennfremur samið við FLugtaxa um að taka að sér, sem undirverktaki, sjúkraflug á Vestfjörðum í vetur.


 

Verkefni Loftorku Borganesi ehf. hafa aldrei verið svo viðamikil og fjölbreytt sem nú og á það jafnt við um húsaeininga- og röraframleiðslu fyrirtækisins. Velta og starfsmannafjöldi hefur því aukist umtalsvert á liðnum misserum og ekki útlit fyrir annað en verkefnum fjölgi enn. Velta hefur þannig aukist svo mjög að nú í ágústmánuði náði hún veltu alls slíðastliðins árs eins og kemur fram í Viðskiptablaðinu sem kemur út í dag.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum SAM (Samtök Afurðastöðva í Mjólkuriðnaði) var innvigtun mjólkur í ágústmánuði um 8,9 milljónir lítra eða rúmri 1 milljón lítrum meiri en í ágúst 2003. Heildarinnvigtun á verðlagsárinu 2003/2004 var því um 109,7 milljónir lítrar á móti 110,1 milljónum lítra á verðlagsárinu á undan en það er heildarsamdráttur um 370 þús lítra eða um 0,33% milli ára segir í frétt á vef Landssambands kúabænda.Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri SAM nam umframmjólk á verðlagsárinu 2003/2004 um 4,7 milljónum lítra á móti 4,1 milljón lítrum á verðlagsárinu 2002/2003.


 

eitt þúsund útlendingar hafa keypt miða


 

lífleg viðskipti með Össur


 

Í árslok 2002 voru 136.000 launamenn á Íslandi samkvæmt Hagstofu Íslands, en hún sækir upplýsingar um stéttarfélagsaðild beint til stéttarfélaganna sjálfra. Félagsmenn stéttarfélaga voru 116.000 (85%) en 20.000 stóðu utan stéttarfélaga. Af 116.000 launamönnum í stéttarfélögum voru 65.000 í félögum innan vébanda ASÍ, 17.000 í öðrum stéttarfélögum og 34.000 í stéttarfélögum opinberra starfsmanna, þ.e. félögum innan BSRB, BHM og KÍ.


 

Tæplega 100 íslensk fyrirtæki eru skráð til þátttöku á Vestnorden ferðakaupstefnunni sem hefst í Laugardalshöllinni næstkomandi mánudag. Ferðamálaráð Íslands, Grænlands og Færeyja hafa staðið að kaupstefnunni síðastliðna tvo áratugi og er hún haldin til skiptis í löndunum þremur.


 

Vinnsla hófst hjá Papósi ehf. á Hornafirði í síðustu viku og þar er saltfiskvinnsla nú í gangi að sögn fréttavefsins www.horn.is Þar er ennfremur haft eftir Árna Þorsteinssyni framkvæmdastjóra að Kambaröst SU sé í viðkiptum hjá Papós en að auki landar Hafnarey SF hluta aflans hjá fyrirtækinu. Hráefni er einnig keypt á mörkuðum.


 

ferðaþjónusta, stórlaxar, hlutabréf og samkeppnisreglur


 

Norðmenn gerast æ undarlegri


 
Innlent
9. september 2004

ANZA og VHL sameinast

býður heildarlausn í rekstri tölvukerfa fyrir framleiðslufyrirtæki


 

Hagvöxtur í fyrra var meiri en áður var talið. Vöxturinn mældist 4,3% í stað 4,0% áður samkvæmt tölum sem Hagstofan birti í morgun. Meiri tekjur af útfluttri þjónustu en áður var talið skýrir aukningu hagvaxtarins að mestu. Hagvöxtur í fyrra var mjög góður bæði í sögulegu og alþjóðlegu ljósi. Vöxturinn var yfir því sem hann hefur verið hér á landi að meðaltali síðustu tíu árin og meiri en áætlað er að hann hafi verið nær tvöfaldur sá vöxtur sem mældist í aðildarríkjum OECD í fyrra.


 

Stjórn Íbúðalánasjóðs ákvað á fundi sínum í dag að lækka vexti nýrra viðbótarlána úr 5,30% í 4,35% og tekur sú ákvörðun þegar gildi. Vextir viðbótarlána eru skv. lögum ákvarðaðir af stjórn Íbúðalánasjóðs og taka mið af fjármögnunarkostnaði sjóðsins hverju sinni.


 

Skeljungur býður landsmönnum á KR-völlinn nk. sunnudag kl. 14 en þá spilar KR á móti KA í Landsbankadeild karla. Skeljungur hefur verið helsti samstarfsaðili knattspyrnunnar í KR frá árinu 1992 og hefur stutt dyggilega við bakið á KR á þeim tíma en nú er félagið ískyggilega nálægt því að blandast í fallbaráttuna.


 

Englandsbanki mun að líkindum halda stýrivöxtum sínum óbreyttum í kjölfar fundar vaxtaákvörðunar-nefndar bankans í dag. Svo segir a.m.k. niðurstaða könnunar Bloomberg á spám hagfræðinga. Vextir bankans eru nú 4,75% og hafa verið hækkaðir fimm sinnum frá því í nóvember í fyrra. Í Morgunkorni Íslandsbanka kemur fram að samkvæmt könnuninni gera flestir ráð fyrir að vöxtum verði haldið óbreyttum í 4,75% í kjölfar fundarins í dag.


 

Framkvæmdir við fyrirhugaða kalkþörungahöfn á Bíldudal eru hafnar og hafa stórar þungavinnuvélar verið fluttar á staðinn. Miklir jarðvegsflutningar munu eiga sér stað næstu vikur enda um mikið mannvirki að ræða. Skoða má yfirlitsmynd af fyrirhuguðum framkvæmdum á fréttasíðu www.arnfirðings.is en þar var greint frá þessu.


 

Atlantsolía hefur sótt um lóðir fyrir bensínstöðvar í Sandgerði og Grindavík. Í Víkurfréttum kemur fram að bæjarráð Grindavíkur hefur lagt til að tekið verði tillit til umsóknar Atlantsolíu við gerð deiliskipulags fyrir íbúabyggð norðan Grindavíkurbæjar. Bæjarráð Sandgerðisbæjar hefur vísað erindi Atlantsolíu til fagráðs innan bæjarins þar sem tekin verður ákvörðun um staðsetningu.


 

Umsvifamesti viðskiptabanki Frakklands, Credit Agricole, birti í dag afkomu á öðrum ársfjórðungi sem var töluvert umfram væntingar markaðarins. Bankinn, sem er þriðji stærsti banki Frakklands m.v. markaðsvirði, hagnaðist um EUR 569 milljónir á fjórðungnum en meðalspá markaðsaðila hljóðaði upp á ríflega EUR 500 milljónir. Á sama tímabili í fyrra nam hagnaðurinn EUR 433 milljónum og jókst hagnaður bankans því um 31% á milli ára eins og segir í Vegvísi Landsbankans í dag.


 

"Stjórn Símans hefur borist bréf frá einum hluthafa Símans þar sem óskað hefur verið eftir að stjórnin boði til aukahluthafafundar. Það erindi verður tekið fyrir á stjórnarfundi fyrirtækisins eins og önnur erindi sem berast stjórn. Bréfritara verður svarað efnislega." Þetta segir í yfirlýsingu sem undirrituð er af Rannveigu Rist, stjórnarformanni Símans.


 

Ný stjórn hefur tekið við hjá útgáfufyrirtækinu Fróða hf. og hefur þegar skipt með sér verkum. Nýr stjórnarformaður Fróða er Páll Gíslason, framkvæmdastjóri Gutenberg. Aðrir í stjórn Fróða eru Elías Bjarni Guðmundsson, skrifstofustjóri Odda hf. og Ólöf María Jóhannsdóttir, markaðsstjóri Odda.


 

Greiningardeild KB banka gerir upp 2. ársfjórðung


 
Innlent
8. september 2004

Vindorku slitið

erlendir sjóðir treystu sér ekki í samstarf


 

spilarar bíða eftir nýjum leikjatölvum


 

Icelandair og flugvélaleigufyrirtækið AWAS hafa undirritað samning um samstarf fyrirtækjanna á leiguflugsmarkaði. AWAS er einn stærsti leigusali flugvéla í heiminum og eigandi 178 flugvéla sem eru í leigu hjá fyrirtækjum í 44 löndum víðs vegar um heim. Samningurinn gengur út á að AWAS mun bjóða viðskiptavinum sínum upp á leiguflugslausnir frá Loftleiðum Icelandic, sem nýtir vélar og áhafnir Icelandair í alþjóðlegri leiguflugstarfsemi sinni. Með þessum hætti geta markaðsskrifsstofur AWAS víða um heim boðið upp á leigu á flugvélum með áhöfnum og viðhaldi auk hinnar hefðbundnu flugvélaleigu.


 

ætlar að opna fjölda verslanna undir merkjum Burton og Topshop


 

Það gerist ekki á hverju ári að fyrirtæki flytji af einum stað á annan. Í rúmlega 75 ára sögu fyrirtækisins Fossberg ehf hefur það einungis gerst tvisvar þar til um mánaðarmótin ágúst/september 2004. Þá flutti Fossberg í þriðja skiptið, af Suðurlandsbraut 14 í Dugguvog 6, 104 Reykjavík.


 

10 fastráðnir flugmenn Icelandair fengu uppsagnarbréf um síðustu mánaðamót og eiga að óbreyttu að hætta um mánaðamótin nóvember/desember. Er þetta gert vegna þess, að eins og staðan er í dag, er útlit er fyrir mun færri verkefni í leiguflugi erlendis í vetur á vegum Loftleiða ehf. en stefndi í fyrr í sumar. Eftir því sem komist verður næst er þarna fyrst og fremst um að ræða varúðarráðstöfun. Viðræður standa yfir um ýmis verkefni og er því vonast til að þessi hópur komi til með að halda vinnunni.


 

auka þátttöku sína í sjávarútvegi í Evrópusambandinu


 

Nýsir hf. hefur ákveðið að stækka skuldabréfaflokk félagsins NYSI 03 1 um 100 milljónir króna að nafnverði en flokkurinn er skráður í Kauphöll Íslands. Heildarnafnverð skuldabréfaflokksins verður eftir stækkun 450 milljónir króna. Skuldabréfin voru seld í lokuðu útboði og var MP Fjárfestingarbanki hf. umsjónaraðili skuldabréfaútboðsins.


 

spyr greiningardeild Landsbankans


 

Viðskiptaþátturinn á Útvarpi Sögu verður dálítið á bankanótunum í dag og en þátturinn hefst á því að Jón Þórðarson, aðstoðarforstjóri Íslandsbanka, kemur til okkar en hann hélt erindi á Morgunverðarfundi Íslandsbanka um þróun fjármálamarkaðsins hér á landi. Hversu stór er þáttur íslenska fjármálafyrirtækja í uppbyggingu innlendra fyrirtækja? - Og mun þessi þáttur fara vaxandi og hvernig þá?


 

Karl Gústaf Svíakonungur og Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, verða viðstaddir viðskiptaþing, sem haldið er á vegum sænska sendiráðsins á Hótel Nordica á morgun, miðvikudaginn 8. september. Á þinginu mun ISA, sænsk fjárfestingamiðlun sem annast erlenda fjárfesta þar í landi, gera samning við KB banka þess efnis að bankinn verði umboðsaðili skrifstofunnar á Íslandi. KB banki er stærsti íslenski fjárfestirinn í Svíþjóð og hefur því mikla reynslu og víðtæka þekkingu á sænska fjármálamarkaðinum. ISA, er sjálfstæð stofnun á vegum sænska ríkisins og veitir fjárfestum sem hafa áhuga á að fjárfesta í Svíþjóð ókeypis ráðgjöf. Umboðsskrifstofur stofnunarinnar eru Danmörku, Finnlandi, Þýskalandi, ítalíu, Hollandi, Suður-Kóreu, Taiwan, Los Angeles og nú á Íslandi.


 

Hluthafi sem óskaði eftir hluthafafundi í Opin Kerfi Group hf. til að fá kjörna nýja stjórn að félaginu hefur dregið þá ósk til baka og beðið um að hluthafafundinum verði aflýst. Í tilkynningu til Kauphallarinnar kemur fram að stjórn Opin Kerfi Group hf. hefur ákveðið að því sé ekki lengur tilefni til að halda slíkan fund og afboðar hér með hluthafafund í félaginu sem vera átti í dag.


 

markmiðið að spara 200 milljónir


 

Nb.is-Netbankinn hefur ákveðið að bjóða einstaklingum nýtt debetkort án færslu- og árgjalda. Þá ber nýja kortið lægri yfirdráttarvexti og hærri innlánsvexti heldur en almennir tékka- og debetkortareikningar stóru bankanna. Eingöngu eru reiknaðir dagvextir af nýttri yfirdráttarheimild hverju sinni en ekki heimildargjald eins og tíðkast hjá öðrum bönkum. Hægt er að fá aukakort án kostnaðar ef hjón nota sameiginlegan reikning.


 

Ekki var farið allskostar rétt með tilhögun á byggingu verslunarhúss í Borgarnesi í frétt hér í gær. Samkvæmt fyrirsögn mátti skylja það þannig að Bónus væri að byggja húsið þó hið rétta kæmi fram í sjálfri fréttinni. Hið rétta í málinu er að Þyrping hf. mun byggja um 1200 fermetra verslunarhús í Borgarnesi sem Bónus mun síðan leigja að stærstum hluta eða um 1050 fermetra. Ekki er búið að semja við aðra leigutaka.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 17% í ágústmánuði miðað við sama tíma í fyrra, úr rúmlega 189 þúsund farþegum árið 2003 í rúmlega 221 þúsund farþega nú. Fjölgun farþega til og frá Íslandi nemur tæplega 15% milli ára. Farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fjölgar þó hlutfallslega enn meira eða um rúm 31%.


 

Gistinætur á hótelum í júlí síðastliðnum voru 150.329 en voru 127.905 árið 2003 (17,5%). Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum þennan mánuð. Aukningin var mest á Austurlandi, en gistináttafjöldinn þar fór úr 7.016 í 8.746 milli ára (24,7%). Á höfuðborgarsvæðinu nam aukningin 22,7% þegar gistinæturnar fóru úr 71.910 í 88.200 milli ára. Á Suðurlandi voru gistinæturnar á hótelum í júlí 21.747 en voru 19.071 árið 2003 (14%). Á Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum jókst gistináttafjöldinn í júlí um 10,8% þegar gistinæturnar fóru úr 12.317 í 13.642 milli ára. Á Norðurlandi nam aukning gistinátta rúmum 2%.


 

Markaðsvirði skráðra félaga í Kauphöll Íslands fór í fyrsta sinn yfir 1.000 milljarða í ágúst. Á þetta er bent í ítarlegri samantekt greiningardeildar KB banka í Hálffimm fréttum sínum. Miklar hækkanar á stórum félögum auk hlutafjáraukningar KB banka urðu til þess að markaðsvirði skráðra félaga hækkaði um rúmlega 121 milljarð króna í ágústmánuði. Enn á ný voru það bankarnir sem leiddu hækkanirnar. Gengi Landsbankans hækkaði um tæp 19% en Íslandsbanki og KB banki hækkuðu báðir um tæp 9%. Samanlagt markaðsvirði stóru bankanna þriggja jókst því um tæplega 49 ma.kr. að frátaldri 40 ma.kr. hlutafjáraukningu KB banka.


 

ný verslun opnar í Grafarvogi innan skamms


 

Fjárfestingarfélagið Atorka tilkynnti í dag að það geri hluthöfum Afls fjárfestingarfélags tilboð í hluti þeirra á genginu 2,5 og í staðinn fái hluthafarnir hluti í Atorku á genginu 4,25. Þetta eru sömu kjör og viðskipti Atorku með hluti í Afli fóru fram á þann 17. ágúst síðastliðinn, en þá tryggði Atorka sér 54,98% af hlutafé í Afli. Í Vegvísi Landsbankans kemur fram að þetta er jafnframt hæsta verð sem Atorka hefur greitt fyrir hluti í Afli síðastliðna sex mánuði.


 

Bæjarráð Borgarbyggðar hefur samþykkt að úthluta Þyrpingu hf. lóðinni við Digranesgötu 6 í Borgarnesi en lóðin stendur á nýju uppfyllingunni við Brúartorg. Þyrping ætlar að byggja þar nýtt húsnæði fyrir verslun Bónuss í Borgarnesi og er ætlunin að húsið verði tilbúið næsta vor segir í frétt á fréttavef Skessuhornsins.


 

Nýlega var undirritaður samningur um stuðning Sjóvá-Almennra við Visku, hagsmunafélag stúdenta við Háskólann í Reykjavík (HR), sem felur í sér fjárstyrk að upphæð hálf milljón króna. Samningurinn er liður í stefnu Sjóvá-Almennra að leggja góðum málum í íslensku samfélagi lið, en félagið styrkir einnig Íþróttasamband fatlaðra, Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Íþróttasamband Íslands, Kvennahlaupið, Listahátíð í Reykjavík og fjölmörg íþróttafélög um land allt.Hlutverk Visku er að gæta réttinda stúdenta við HR, jafnt innan veggja skólans sem utan, og standa fyrir öflugu félagslífi. Samningur Sjóvá-Almennra og Visku gildir til eins árs og er þetta þriðja árið í röð sem Sjóvá-Almennar styrkja stúdenta skólans með þessum hætti.


 

Ríkiskaup auglýstu um helgina eftir tilboðum í byggingu 1.áfanga viðbyggingar við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. Það er Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins sem sér um framkvæmdina. Um er að ræða nýbyggingu rúmlega 4 þúsund fermetra að stærð, sem rísa mun vestan við núverandi sjúkrahúsbyggingu á Selfossi og tengjast henni með léttbyggðri tengiálmu. Í útboðsgögnum sem sala hefst á næstkomandi þriðjudag, mun meginhluti byggingarinnar verða þrjár hæðir.


 

Fyrir helgina bárust fréttir af samkomulagi heilbrigðisráðherra við fulltrúa frumlyfjaframleiðanda innan Félags íslenska stórkaupmanna (FÍS) og fulltrúa Actavis hf. um lækkun lyfjaverðs. Samkvæmt samkomulaginu er stefnt að því að lyfjaverð í heildsölu á Íslandi verði innan tveggja ára sambærilegt við meðalverð á hinum Norðurlöndunum. Samkomulagið kveður á um að lyfjaverð frá Actavis lækki þann 1. október næstkomandi og er tekjulækkun vegna þessa áætluð 80 m.kr. á ársgrundvelli.


 

Vátryggingafélag Íslands hf. er einn af helstu samstarfsaðilum Þjóðminjasafns Íslands næstu þrjú árin samkvæmt samningi sem Finnur Ingólfsson, forstjóri VÍS, og Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, hafa undirritað.


 

Stjórn Lífiðnar hefur ákveðið að sjóðfélögum gefist kostur á tveimur flokkum lána. A-Lán og B-Lán. A-Lán með föstum vöxtum, kröfu um 1. veðrétt, og að sjóðfélagarnir geri samning um séreignarsjóðsgreiðslur til Lífiðnar. B-Lán með breytilegum vöxtum, þeim flokki tilheyra eldri sjóðfélagalán, eru með óbreyttu formi fyrir utan vaxtalækkun og lengri lánstíma. Munur á vaxtakjörum eru 0,30% sem skýrist fyrst og fremst af tryggingastöðu sjóðsins í A-lánum þar sem hann er á 1. veðrétti og að lántakendur A-Lána skuldbinda sig til að greiða í séreign Lífiðnar.


 

Hjáveitugöngin í stæði Kárahnjúkastíflu flytja 10-15% minna vatn en gert var ráð fyrir, samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum athugunar á ástæðum þess að vatnsborð Jöklu hækkaði jafnmikið ofan varnarstíflunnar og raun bar vitni um í ágúst síðastliðnum. Hönnuðir mannvirkjanna eru að fara betur yfir málið að ósk Landsvirkjunar og skila greinargerð innan tíðar.


 

Hagnaður Landsafls á fyrstu sex mánuðum ársins nam 206 milljónum króna samanborið við 57 milljónir á sama tímabili í fyrra. Rekstrartekjur félagsins námu 374 milljónum króna og jukust um 12% frá árinu áður. Rekstrargjöld án afskrifta stóðu nokkurn veginn í stað og nam hagnaður fyrir afskriftir 272 milljónum króna eða 73% af tekjum á móti 232 milljónum króna í fyrra sem gerir um 69% af tekjum.


 

Síminn sendir frá sér yfirlýsingu


 

Síminn hefur tekið þá ákvörðun að taka þátt í fyrirtæki, svokallaðri efnisveitu, sem hefur áhugavert sjónvarpsefni fram að færa og dreifa efni þess á fjarskiptaneti sínu á stafrænu formi. Í þeim tilgangi tekur Síminn þátt í kaupum á félagi sem á 100% í enska boltanum og um fjórðungshlut í Íslenska Sjónvarpsfélaginu sem starfrækir Skjá 1.


 

Sú vinna sem hefur farið fram hjá Vinnumálastofnun við greiðslur til fiskvinnslustöðva hefur verið flutt til Blönduóss. Að sögn Gissurs Péturssonar, forstjóra Vinnumálastofnunar, er hér ekki um að ræða stórvægilega breytingu hjá stofnuninni. Þarna væri verið að flytja eitt starf frá skrifstofunni í Reykjavík á svæðisskrifstofu þeirra á Blönduósi.  "Þar hafa verið vannýttir starfskraftar þannig að það er enginn kostnaður við þetta hjá okkur heldur þvert á móti hagræðing. Hér er líka um að ræða verkefni sem skilgreina má sem hefðbundið fjarvinnsluverkefni og mér rennur blóðið til skyldunnar að leitast við að móta slík verkefni í þann búning að hægt sé að vinna þau úti á landi  sem í Reykjavík," sagði Gissur í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag.


 

Ný stjórn verður kosin í Opnum kerfum Group þann 7. september og tilnefnir nýr kjölfestufjárfestir, Kögun, þrjá menn í stjórn og verður nýr stjórnarformaður skipaður ef þeir fá þrjá menn kjörna. Frosti Bergsson, starfandi stjórnarformaður segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að hann ætli einnig að tilnefna þrjá menn í stjórn en hann á sjálfur 14% hlut en á bakvið hann standa einnig Íslandsbanki með 9% hlut og nokkrir aðrir smærri hluthafar. Ólíklegt þykir að lífeyrissjóðir skipti sér að stjórnarkjöri en þeir eiga nokkrir tæplega 4% hlut. Frosti segir að hann ásamt Íslandsbanka hafi viljað tilnefna tvo menn í stjórn og að Kögun myndi tilnefna tvo og svo yrði fimmti stjórnarmaðurinn oddamaður og fulltrúi lífeyrissjóða og smærri hluthafa, en Kögun hefði ekki fallist á það.


 

engin skilyrði um bankaviðskipti


 

Fyrir skömmu var auglýst laus til umsóknar staða forstöðumanns rekstrarsviðs Byggðastofnunar. Umsóknarfrestur rann út þann 22. ágúst síðast liðinn. Umsækjendur eru 59 talsins, og því ljóst að stofnunin er eftirsóttur vinnustaður eins og segir í frétt á heimasíðu þeirra. Stærstur hluti umsóknanna kemur af höfuðborgarsvæðinu, og því ljóst að margir hafa áhuga á að flytjast í Skagafjörðinn þegar góð störf eru í boði segja þeir Byggðastofnunarmenn.


 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (NSA) hefur tekið upp nýja stefnu og er nú orðinn hreinn áhættufjárfestingarsjóður. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu sem kom út í morgun. Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri NSA, segir að búið sé að skilgreina hlutverk sjóðsins upp á nýtt og allri þjónustu sem fyrirsjáanlegt er að sjóðurinn tapi á verið hætt. Hlutverk sjóðsins í dag sé að fjárfesta í fyrirtækjum og koma að stjórn þeirra, en það sé nú liðin tíð að taka þátt í fjármögnun verkefna á borð við Auður í krafti kvenna - svo eitthvað sé nefnt - eða að bjóða upp á áhættulán.


 

samkomulag heilbrigðisyfirvalda við FÍS og Actavis


 

Og Vodafone og Kópavogsbær hafa samið um að Og Vodafone taki yfir alla internet- og gagnaflutningsþjónustu bæjarins. Kópavogsbær ákvað fyrir skemmstu að byggja upp nýtt gagnaflutingsnet fyrir helstu stofnanir bæjarins. Öllum helstu fjarskiptafyrirtækjum landsins var gefinn kostur á hanna nýtt kerfi fyrir bæinn. Niðurstaðan var sú að gengið var til samninga við Og Vodafone og er samningurinn til þriggja ára.


 

Gengi hlutabréfa í deCODE genetics, móðurfélagi Íslenskrar erfðagreiningar, hækkaði um 2,8% í gær á mörkuðum í Bandaríkjunum í fremur litlum viðskiptum. Í gær bárust fréttir þess efnis að bandarískt lögfræðifyrirtæki hygðist standa fyrir málssókn á hendur deCODE og stjórnendum þess þar sem ásakanir eru um að gefnar hafi verið út tilkynningar sem voru rangar eða misvísandi í þeim tilgangi að stuðla að hækkun á gengi félagsins.


 

Gestur G. Gestsson, framkvæmdastjóri Margmiðlunar, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hjá Og Vodafone. Ráðningin er með fyrirvara um samþykki samkeppnisyfirvalda um samruna Margmiðlunar við Og Vodafone. Fyrst í stað mun Gestur sinna verkefnum tengdum samruna Og Vodafone og Margmiðlunar í nánu samráði við Liv Bergþórsdóttur, framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs smásölu.


 

"Á komandi árum mun hlutdeild iðnaðar í gjaldeyrisöflun Íslendinga halda áfram að aukast, meðal annars vegna núverandi stóriðjuframkvæmda og verður iðnaðurinn í heild ein þriggja meginstoða í gjaldeyrisöfluninni ásamt sjávarútvegi og þjónustugreinum." Þetta segir Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins. Þorsteinn bendir á að mestur vöxtur í gjaldeyrisöflun hafi átt sér stað í hátæknigreinum iðnaðar og stóriðju.


 

segir Geir H. Haarde í viðtali við Viðskiptablaðið í dag


 

Nýlega lauk umfangsmiklum mælingum á hafsbotninum umhverfis Ísland til þess að komast að því hversu langt íslenska landgrunnið teygir sig út fyrir 200-sjómílna efnahagslögsöguna. Gerðir hafa verið út 11 skipaleiðangrar á undanförnum þremur árum til mælinga á neðansjávarlandslagi, þykkt setlaga og eðli jarðskorpunnar undir setlögunum, en samkvæmt Hafréttarsamningnum ráðast ytri mörk landgrunnsins af þessum einkennum. Frestur íslenskra stjórnvalda til að skila greinargerð til Landgrunnsnefndar Sameinuðu þjóðanna um landgrunnsmörkin og þau gögn sem þau byggja á er 13. maí 2009.Mælingarnar voru kostaðar fé sem utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra beittu sér fyrir að alþingi veitti til verkefnisins. Iðnaðarráðuneytið fól Orkustofnun að hafa umsjón með mælingunum en sérfræðiráðgjöf hefur verið í höndum Íslenskra orkurannsókna og einstakir verkþættir í höndum ýmissa verktaka.


 

Hæstiréttur dæmi í gær í tveimur málum er varða þrotabú Móa hf. Annars vegar var um að ræða kröfu Matfugls ehf. upp á 30 milljónir króna sem fyrirtækið vildi fá samþykkt sem kröfu í þrotabúið. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur og hafnaði kröfu Matfugls. Krafan kemst því ekki að við skipti á þrotabúi Móa hf. Hins vegar voru tekin fyrir tvö mál er vörðuð skuldabréf í eigu KB banka en þau voru áður í eigu Búnaðarbanka Íslands, viðskiptabanka Móa. Skiptastjóri hafði hafnað þeim sem veðkröfum en undirréttur úrskurðað að honum bæri að taka þau undir skiptin sem veðkröfur. Hæstiréttur staðfestir þá niðurstöðu héraðsdóms eins og kemurfram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

43% þýskra fyrirtækja hyggjast fjárfesta erlendis á þessu ári og hefur þetta hlutfall vaxið jafnt og þétt undanfarin ár. Þetta kemur fram í könnun DIHK, samtaka þýskra verslunarráða og bent er á þetta á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins. Hagfræðingur samtakanna bendir á að starfsmannakostnaður í Þýskalandi sé með allra hæsta móti og segir nauðsynlegt að skera hann niður og auka sveigjanleika í vinnumarkaðs-löggjöfinni. Hár starfsmannakostnaður og ósveigjanlegt ráðningarumhverfi komi í veg fyrir að þýsk fyrirtæki fjárfesti heima fyrir.


 

Bandaríska lögfræðifyrirtækið Lerach Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins LLP hefur hafið undirbúning á málsókn gegn deCODE og stjórnendum þess. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans í dag. Um er að ræða svokallað "Class Action Suit" en þá geta aðilar sem keyptu bréf í fyrirtækinu á tímabilinu 29. október 2003 til 26. ágúst 2004 skráð sig sem þátttakendur í málssókninni. Ásakanirnar felast í því að stjórnendur félagsins eiga að hafa þrýst gengi félagsins upp, m.a. með því að birta villandi tilkynningar og með því að leyna vandamálum í innri stjórnun félagsins segir í Vegvísinum.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu


 

Í tilefni af heimsókn sænsku konungshjónanna og sænsku krónprinsessunnar til Íslands, stendur sænska sendiráðið, í samvinnu við sænska útflutningsráðið og sænsk-íslenska verslunarráðið, fyrir viðskiptaráðstefna á Nordica hotel miðvikudaginn 8. september undir yfirskriftinni: "Sweden and Iceland ? in a world of business opportunities".


 

Það sætir tíðindum að allt útlit er fyrir að á þessu ári verði í fyrsta sinn flutt út meira af lyfjum en flutt er inn þegar miðað er við verðmæti. Fyrstu sjö mánuði þessa árs voru flutt út lyf fyrir 5,4 milljarða króna en inn fyrir 4,2 milljarða. Munurinn er 1,2 milljarðar.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Á fundi bæjarráðs Fjárðarbyggðar síðastliðin mánudag var lagt fram bréf frá Rafmagnsveitum Ríkisins þar sem óskað er eftir viðræðum við bæjaryfirvöld um sameiningu Rarik og Rafveitu Reyðarfjarðar eða kaup Rarik á því síðarnefnda. Jafnframt er lýst áhuga á aðkomu að stofnun hitaveitu í Fjarðabyggð en fyrirhugað er að hitaveituvæða hluta Eskifjarðar á þessu ári.


 

Olíufélögin lækkuðu bensínverð í gær um 1,5 krónu á lítra. Í ljósi þessa eru nú mestar líkur á 0,5% hækkun vísitölu neysluverðs á milli ágúst og september, í stað 0,6% hækkunar sem spáð var á mánudag. Þetta kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka. Útsölulok eiga stærsta þáttinn í hækkun vísitölunnar á milli mánaða. Ef spáin gengur eftir mælist verðbólgan 3,5% í september. Verðbólgan er nú 3,7% og er því yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans (2,5%) og nærri efri þolmörkum peningastefnunar (4%).


 

verður álvershöfnin að Hrauni stærsta útflutningshöfn Íslands?


 

aukin bjartsýni fólks um verðmæti eigna sinna


 

nýtingin batnar á landsbyggðinni


 

í Viðskiptaþættinum FM 99,4


 

Sölufélag Austur Húnvetninga (SAH) hefur hafið útflutning á fersku lambakjöti til Evrópu en félagið náði nýverið samningi við kjötheildsala í Þýskalandi eftir um árs undirbúning. Heildsalinn sérhæfir sig í að að selja ferska matvöru til betri hótela og veitingahúsa í Evrópu og selur meðal annars um 40 úrvalsveitingahúsum í Moskvu hráefni sem fer til þeirra með flugi á degi hverjum. Sigurður Jóhannesson, framkvæmdastjóri SAH segir að um tilraun sé að ræða, en hún lofi góðu fyrir framhaldið. "Ef vel gengur er stefnan að auka þetta ár frá ári."


 

KB banki hækkaði um 65 milljarða í ágúst


 

Hagnaður af rekstri Fiskmarkaðs Íslands hf. á fyrri helmingi ársins um sem svarar 52,7 milljónum króna. Velta félagsins var 272,6 milljónir króna. Á tímabilinu rak félagið uppboðsmarkað fyrir fisk í Ólafsvík, Grundarfirði, Stykkishólmi, Rifi, Arnarstapa, Akranesi, Reykjavík og Þorlákshöfn. Seld voru 28.724 tonn af fiski fyrir 3.615 millj. kr. og var meðalverð á kíló kr. 125,9 Á sama tímabili árið áður hjá Fiskmarkaði Íslands hf. voru seld 24.313 tonn af fiski fyrir 3.557 millj. króna og var meðalverðið á kiló kr. 146,3.


 

Hagnaður varð af rekstri Kaupfélags Eyfirðinga á fyrri helmingi ársins og nam hann 130,7 millj. kr. að teknu tilliti til skatta. Veltufé frá rekstri nam 128,8 millj. kr. Heildareignir félagsins nema 2.638 millj. kr. og skuldir 428 millj. kr. Bókfært eigið fé er því 2.210 millj. kr. og eiginfjárhlutfall 84%. Kaldbakur hf. hefur tekið að sér að greiða langtímaskuldir félagsins að eftirstöðvum 207,8 millj. kr. í lok tímabilsins, þar af eru 85,9 millj. kr. færðar sem næsta árs afborganir meðal skammtímaskulda.


 

Olíufélagið, ESSO hefur ákveðið lækkun á bensíni kr. 1,50 á lítra frá 1. september. Þessi lækkun endurspeglar þróun heimsmarkaðsverðs á bensíni. Aðrar tegundir breytast ekki að sinni þrátt fyrir hækkun meðalheimsmarkaðsverðs milli mánuða. Í frétt frá Esso kemur fram að sú ákvörðun byggir á lækkun heimsmarkaðsverðs undanfarinna daga og þeirri trú, að sú lækkun sé varanleg.


 

Í Viðskiptablaðinu sem kom út í morgun kemur fram að Stangveiðifélag Reykjavíkur, (SVFR), hefur tryggt sér leigu á Norðurá til og með ársins 2010. Þetta var samþykkt á mánudagskvöld á félagsfundi Veiðifélags Norðurár. Stjórn SVFR er ánægð með að hafa tryggt sér ána, en um tíma leit út fyrir að barist yrði um Norðurá í opnu útboði. Bjarni Ómar Ragnarsson, formaður SVFR, segir að þetta sé lengsti samningur sem félagið hafi gert um leigu á Norðurá í langan tíma og það sé ánægjulegt.


 

Aston Baltic SIA í Riga í Lettlandi er í eigu Kögunarsamstæðunnar að 2/3 hlutum og skilaði hagnaði á fyrri hluta ársins samkvæmt árshlutauppgjöri Kögunar. Rekstur fyrirtækisins var að mestu í samræmi við áætlanir. Meðeigendur Kögunar í fyrirtækinu eru þeir Gísli Reynisson og Lýður Friðjónsson sem hafa verið umsvifamiklir fjárfestar í Eystrasaltslöndunum. Hjá fyrirtækinu starfa 18 starfsmenn sem sérhæfa sig í sölu, innleiðingu og þjónustu á MBS XAL og Axapta viðskiptahugbúnaði. Velta á starfsmann er lægri og ekki sambærileg við rekstrartölur svipaðra fyrirtækja á Íslandi. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Hagnaður Sparisjóðs Svarfdæla fyrstu sex mánuði ársins 2004 nam 91,3 millj. kr. samanborið við 68,2 millj. kr. á árinu 2003. Vaxtatekjur sparisjóðsins á tímabilinu janúar til júní 2004 námu 107,0 millj. kr. og vaxtagjöld 37,5 millj. kr. Hreinar vaxtatekjur námu því 69,6 millj. kr. samanborið við 157,3 millj. kr. á árinu 2003. Aðrar rekstrartekjur voru 138,7 millj. kr. á tímabilinu og hækka um 32,9 millj. kr. miðað við allt árið 2003 sem stafar einkum af gengishagnaði af markaðsverðbréfum enda markaðir hagstæðir á tímabilinu.


 
Innlent
1. september 2004

11 sagt upp hjá SÍF

11 manns var sagt upp hjá söluskrifstofu SÍF nú fyrir mánaðamót og jafngildir þetta fækkun 14 stöðugilda. Að sögn Arnar Viðars Skúlasonar, aðstoðarforstjóra SÍF og framkvæmdastjóra söluskrifstofu SÍF á Íslandi eru uppsagnirnar eingöngu hjá söluskrifstofunni hér á landi sem er sjálfstæð eining innan samstæðu SÍF. "Við erum stöðugt að leita leiða til að draga úr kostnaði og auka samkeppnishæfi fyrirtækisins," sagði Örn Viðar og benti á að uppsagnirnar nú yrði að skoðast í samhengi við það að sjávarútvegurinn hér á landi ætti undir högg að sækja og því hefði fyrirtækið orðið að bregðast við samdrætti með þessum hætti.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.