*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


október, 2005

 

Stjórn Kaupþings banka hefur hækkað hlutafé bankans um 3.867.413 hluti, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

hreinar erlendar skuldir halda áfram að vaxa


 

Íslandsbanki hefur ráðið Allan Strand Olesen til að stjórna rekstrareiningum bankans í Benelúx-löndunum, Þýskalandi, Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð og Eystrasaltslöndunum, segir í tilkynningu. Strand Olesen var áður forstjóri bankans í Lúxemborg.


 

Samtök framleiðenda frumlyfja á Íslandi hafa verið stofnuð og var Hjörleifur Þórarinsson hjá GlaxoSmithKline kjörinn fyrsti formaður þeirra. Tilgangur Samtaka framleiðenda frumlyfja er að efla og dýpka umræðu um lyfjamál og að gæta hagsmuna framleiðenda frumlyfja á Íslandi og á alþjóðavísu. Einnig að stuðla að rannsóknum og þróun lyfja og að annast sameiginleg mál frumlyfjaframleiðenda hér á landi.


 

Í dag flytja Keflavíkurverktakar aðalskrifstofur sínar á efri hæð Lyngáss 11 í Garðabæ. Þar hafa farið fram gagngerar endurbætur á húsnæðinu að innan og framundan er að undirbúa verulegar lagfæringar og endurbætur utanhúss. Velta Keflavíkurverktaka á árinu 2004 var 2,5 milljarðar en gert er ráð fyrir að veltan á árinu 2005 verði um fjórir milljarðar.


 

Fyrsta nóvember næstkomandi verður opnuð ný verslun 66°Norður í SoHo, í hjarta New York-borgar innan um verslanir heimsþekktra vörumerkja á borð við Prada. Hin nýja verslun 66°Norður á Mercer Street er engin venjuleg verslun heldur nokkurs konar Íslands-gallerí eða tveggja mánaða ?gjörningaverksmiðja?, þar sem land og þjóð verður kynnt með margvíslegum hætti; með tónlistarviðburðum, ljósmyndasýningum, kvikmyndasýningum og glæsilegri íslenskri hönnun, allt í þeim tilgangi að kynna New York-búum afurðir 66°Norður en hugmyndirnar eru sóttar langt aftur í sögu og menningu íslensku þjóðarinnar.


 

fjöldi stöðugilda er 2.307


 

Hreinar þóknanatekjur KB banka námu 16.225 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við 8.030 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins 2004. Hreinar þóknanatekjur KB banka á þriðja ársfjórðungi námu samtals 6.862 m.kr. og jukust um 212,4% miðað við sama ársfjórðung í fyrra. Þessi aukning skýrist að mestu leyti af miklum vexti í þóknanatekjum hjá Fyrirtækjaráðgjöf, sem lauk nokkrum stórum verkefnum á ársfjórðungnum, og af þóknanatekjum frá Singer & Friedlander.


 

Límtré Vírnet ehf. hefur gengið frá kaupum á fyrirtækinu Fagtúni ehf. Fyrirtækið kaupir allt hlutafé Fagtúns ehf. af eigendunum Bjarna Axelssyni og Hallgrími Axelssyni. Fagtún ehf. mun fyrst um sinn verða rekið áfram í óbreyttri mynd. Engar breytingar á starfsmannahaldi eru fyrirhugaðar fyrst um sinn þó svo þessi viðskipti hafi átt sér stað, en hjá fyrirtækinu starfa 15 starfsmenn. Það var fyrirtækjaráðgjöf KPMG sem hafði umsjón með kaupunum.


 

þriðjungur tekna KB banka kemur frá Bretlandi


 

arðsemi eigin fjár 32,3%


 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. og KB banki hf. hafa undirritað lánssamning vegna fjármögnunar á stækkun norðurbyggingar flugstöðvarinnar til suðurs og endurgerð 2. hæðar. Samningurinn kveður á um 3,3 milljarða króna framkvæmdalán sem breytist í langtímalán við lok framkvæmda. Áætlað er að framkvæmdirnar taki tvö ár og að heildarkostnaður nemi tæpum 5 milljörðum króna.


 

Sænska fjárfestingafélagið Insustrivarden hefur nú selt allan hlut sinn í Össuri en félagið seldi 19,5% hlut í félaginu í síðustu viku, segir í tilkynningu frá Industrivarden.


 
Innlent
28. október 2005

ANZA kaupir netafrit.is

ANZA hefur keypt rekstur netafrit.is og hyggst með kaupunum auka hlut sinn á markaði fyrir afritunarþjónustu fyrir fyrirtæki. Netafrit.is hefur boðið þjónustu sína á samnefndri vefsíðu og hefur séð um afritun tölvugagna fyrir fjölda fyrirtækja á Íslandi síðustu árin. ANZA hefur fram að þessu einbeitt sér nær eingöngu að afritun fyrir íslensk og erlend stórfyrirtæki en kaupin fela meðal annars í sér útvíkkun þjónustunnar til smærri fyrirtækja og einstaklinga.


 

Þrátt fyrir að þriðji ársfjórðungur hafi ekki staðið fyllilega undir væntingum og verið töluvert lakari en annar ársfjórðungur, verða horfur í rekstri Jarðborana að teljast góðar segir greiningardeild KB banka í áliti sínu sem var að koma út. Samningur við Orkuveitu Reykjavíkur tryggir félaginu stöðugar tekjur til næstu fjögurra ára og jafnframt segir félagið verkefnastöðu samstæðunnar bæði innanlands og utan afar góða og horfur á veltuaukningu milli ára. Greiningardeild KB banka ítrekar því fyrri ráðgjöf sína um yfirvogun á bréfum Jarðborana.


 

Í viðtali við Ásdísi Höllu Bragadóttur, forstjóra Byko, í Viðskiptablaðinu í dag kemur fram að starfsemi Byko er orðin mjög umfangsmikil og á þessu ári er veltan á innanlandsmarkaði áætluð um 15 milljarðar króna.


 

ítarlegt viðtal við forstjóra Byko í Viðskiptablaðinu


 

Fyrirtækið Creditinfo Group hf., dótturfélag Lánstrausts, skrifaði undir kaupsamning í gær um kaup á meirihluta í rúmenska fyrirtækinu Delos Creditinfo Romania. Þetta kemur fram í frétt Viðskiptablaðsins í dag. Samningurinn var undirritaður með fyrirvara um samþykki stjórnar. Fyrir tveimur árum keypti Creditinfo Group hf. 23% hlut í fyrirtækinu en er nú komið með 65%. Fyrirtækið er metið á 1,7 milljónir evra eða um 125 milljónir íslenskra króna. Hjá félaginu starfa um 200 manns.


 

72% arðsemi eigin fjár fyrir skatta


 

þjónustutekjur aukast um 97%


 

Hæstiréttur hefur sýknað Keflavíkurverktaka af kröfum sem fyrrverandi forstjóri Byggingaverktaka Keflavíkur hf. gerði á hendur félaginu vegna eftirlaunasamninga sem hann taldi að Keflavíkurverktakar hefðu yfirtekið við sameiningu félaganna. Krafan var upp á 96 milljónir króna með áföllum dráttarvöxtum. Rétturinn féllst þó á þrautavarakröfu forstjórans sem nam 7,4 milljónum króna.


 

Um 20 stöðugildi hjá Flögu Group færast frá Íslandi og nær viðskiptavinum þeirra í Bandaríkjunum og Evrópu. Í Bandaríkjunum færast um 20 stöðugildi frá Buffalo N.Y. til Denver, Colarado. Í Evrópu munu skrifstofur þeirra í Amsterdam og Münich halda áfram að sinna tækniþjónustu og þjónustu við viðskiptavini. Framleiðslu, vöruhúsaþjónustu og dreifingu verður úthýst sem á að leiða til aukinnar skilvirkni og færa kostnað úr föstum kostnaði yfir í breytilegan. Þetta mun leiða til að um 20 stöðugildi á Íslandi verða lögð niður.


 

Starfsfólki fjölgað verulega


 

Hagnaður samstæðu Jarðborana fyrstu níu mánuði ársins 2005 var 510 milljónir króna samanborið við 321 milljón á sama tíma árið áður. Rekstrartekjur félagsins námu 3.561 milljón króna, en voru 2.680 milljónir árið 2004. Veltuaukning er því um 33%. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 691 milljón króna en var 555 milljónir á sama tíma í fyrra. Afkoman er í góðu samræmi við þá niðurstöðu sem félagið gerði ráð fyrir þegar gengið var frá rekstrarmarkmiðum ársins.


 

Tap varð af rekstri Flögu Group á fyrstu níu mánuðum ársins og nam það 206 þúsund bandaríkjadölum eða 13 milljónum króna samanborið við tap að upphæð 465 þúsund dölum fyrir fyrra ár. Tekjur á þriðja ársfjórðungi námu 8,9 milljónum dala sem er 10% aukning frá sama tímabili ársins 2004, og er það í takt við væntingar.


 

Reiknað er með að hagvöxtur á Norðurlöndum verði hæstur á Íslandi um 6% en lægstur í Finnlandi eða rúmlega 2% árið 2005. Á næsta ári er gert ráð fyrir að hagvöxturinn verði að meðaltali svipaður og í ár á Norðurlöndum eða tæplega 3% og Ísland verður áfram í fararbroddi með 4,6%. Þessar hagvaxtarhorfur á Norðurlöndum eru hærri en meðaltal hagvaxtar á Evrusvæðinu þar sem reiknað er með hann verði undir2% í ár og á næsta ári.


 

Ný Bónusverslun verður opnuð á Tjarnarvöllum í Hafnarfirði 26. nóvember næstkomandi. Í frétt á heimasíðu Bónus kemur fram að framkvæmdir ganga vel og nú er farið að huga að því að ráða það fólk sem upp á vantar. Óskað er eftir búðarfólki, kassafólki og starfsmanni í vörumóttöku. Bæði er óskað eftir fólki í hlutastörf og fullt starf. Jóhann Hólm, nú verslunarstjóri í Reykjanesbæ, verður verslunarstjóri í nýju versluninni. Þetta verður 24. verslun fyrirtækisins.


 

ný hönnun verslana þeirra mun birtast fyrst þar


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 
Innlent
27. október 2005

Verðmatsgengi er 18

fyrsta verðmat Íslandsbanka á Mosaic Fashion


 

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar fyrstu 9 mánuði ársins nam 480 milljónum króna og lækkaði um rúm 9% frá sama tímabili í fyrra þegar hann var 530 milljónir króna. Heildartekjur félagsins voru 3.567 milljónir króna og jukust um tæp 12% frá sama tímabili í fyrra. Tekjur fiskvinnslu lækkuðu um 8% en tekjur útgerðar jukust um tæp 6%. Rekstrargjöld hækkuðu um 553 milljónir króna frá sama tímabili í fyrra, eða úr 2.307 í 2.860 milljónir króna.


 

Gengið hefur verið frá samningi um kaup Actavis Group á danska lyfjafyrirtækinu Ophtha. Ophtha, sem sérhæfir sig í framleiðslu augnlyfja, er fjölskyldufyrirtæki með aðsetur í Kaupmannahöfn og var stofnað árið 1998. Kaupverð er ekki gefið upp en gert er ráð fyrir að kaupin hafi engin áhrif á afkomu Actavis á árinu 2005.


 

Samskip hafa tekið upp nýtt skipurit fyrir starfsemi félagsins á Íslandi. Pálmar Óli Magnússon sem verið hefur framkvæmdastjóri rekstrarsviðs hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri millilandasviðs. Hann er jafnframt staðgengill forstjóra. Björgvin Jón Bjarnason hefur um leið verið ráðinn er nýr framkvæmdastjóri hjá innanlandssviði Samskipa (Landflutningar-Samskip), Kristján Pálsson er áfram framkvæmdastjóri Jónar Transport og Sæmundur Guðlaugsson er framkvæmdastjóri fjármálasviðs.


 

Í nýgengu útboði Vegagerðarinnar á áætlunarakstri á sérleyfisleiðum er í fyrsta sinn beitt sérstöku ákvæði til að verjast kennitöluflakki. Nýmælin felast í því að viðskiptasaga stjórnenda og helstu eigenda verður könnuð aftur í tímann og getur orðið tilefni til frávísunar. Ekki er nóg að stofna nýtt fyrirtæki með nýja og hreina kennitölu eða grípa til ónotaðrar kennitölu ef menn hafa verið svo fyrirhyggjusamir að verða sér út um kennitölur til seinni nota, heldur er litið til viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda og eðli rekstrar.


 

Nýtt skipurit hefur tekið gildi hjá Samskipum á Íslandi. Það tekur skýrara mið af þjónustuframboði félagsins, einfaldar skipulag og styttir boðleiðir. "Nýja skipuritið endurspeglar þær umfangsmiklu breytingar sem átt hafa sér stað hjá félaginu á undanförnum misserum og við erum að skerpa enn frekar meginlínurnar í starfsemi félagsins hér heima með þessum breytingum,? segir Ásbjörn Gíslason forstjóri í tilkynningu félagsins.


 

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) hækkaði verulega á þriðja ársfjórðunig miðað við sama tímabil í fyrra.


 

IBRD selur bréf í íslenskum krónum fyrir þrjá milljarða


 

segir greiningardeild Landsbankans


 

segir forstjóri félagsins í viðtali við Viðskiptablaðið í dag


 

1.085 hluthafar vilja eiga áfram í Landssímanum nú þegar yfirtökutilboð Skipta liggur fyrir. Yfirtökutilboðið var samþykkt af eigendum alls 7.889.502 hluta. Skipti ehf. eiga að tilboðinu afloknu samtals 6.957.621.998 hluti eða 98,88% heildarhlutafjár í Landssíma Íslands hf. Eiga aðrir hluthafar, sem eru 1.085 talsins, því 1,12% af heildarhlutafé félagsins.


 

Öflun ehf. sem er með umboð fyrir Apple á Íslandi hefur keypt 37,8% í norska fyrirtækinu Office Line ASA, sem skráð er í kauphöllinni í Ósló. Office Line, rekur sjö verslanir og þrettán söluskrifstofur í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, og er stærsti seljandi Apple vara á Norðurlöndum einkum til fyrirtækja og stofnana.


 

Við útgáfu afkomuspár þann 6. október síðastliðinn breytti greningardeild KB banka vogunarráðgjöf sinni á hlutabréfum Íslandsbanka úr markaðsvogun í yfirvogun. Uppgjör bankans nú gefur ekki tilefni til breytingar þar á segir í fyrstu viðbrögðum þeirra. "Við ítrekum fyrri skoðun okkar um að verðþróun hlutabréfa í Kauphöllinni hafi verið með þeim hætti undanfarið að við teljum bankann nú til áhugaverðari fjárfestingakosta á íslenska markaðinum. Greiningardeild mælir áfram með yfirvogun á hlutabréfum Íslandsbanka," segir í tilkynningu greiningardeildar.


 

Óreglulegur kostnaður í tengslum við kaupin á Royce einkennir uppgjör Össurar á þriðja ársfjórðungi segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Í heild nemur þessi óreglulegi kostnaður 6,7 milljónum bandaríkjadala og er annars vegar áætlaður kostnaður við endurskipulagningu og samþættingu Royce við rekstur Össurar (4,1 milljónir dala) og hins vegar áhrif af því að færa vörubirgðir Royce upp í söluverð en við það hækkar kostnaðarverð seldra vara um 2,6 milljónir dala.


 

Sala Össurar á þriðja fjórðungi ársins 2005 nam 44,6 milljónum Bandaríkjadala (2,8 milljörðum íslenskra króna) samanborið við 30,7 milljónir á fyrra ári. Sala jókst um 45% í Bandaríkjadölum.


 

heildareignarhlutur félagsins 16,18%


 

sölukostnaður 1,11% af söluandvirðinu


 

félagið til sölu fyrir um 3-4 milljarða króna


 

Pólska olíu- og gasleitarfyrirtækið Jaslo Ltd. og Iceland Drilling (UK) Ltd., dótturfélag Jarðborana, hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf á alþjóðlegum vettvangi. Viðræður fyrirtækjanna höfðu leitt til þeirrar niðurstöðu að þau hefðu verulegan áhuga á að taka upp náið samstarf með sókn á nýja markaði og sameiginlega aðkomu að þeim í brennipunkti. Grundvöllur samstarfsins væri gagnkvæmur ávinningur beggja.


 

Velta dagvöruverslunar jókst um 13% í september samanborið við sama mánuð í fyrra, samkvæmt mælingum Rannsóknarseturs verslunarinnar.


 

segir greiningardeild Landsbankans


 

réttur til örorkulífeyris miðast við tekjuskerðingu sjóðfélagans


 

Stjórn Íslandabanka hefur endurskoðað fjárhagsleg markmið bankans vegna aukins vaxtar bankans, með nýlegum yfirtökum í Noregi og aukinni starfsemi utan heimamarkaða. Þá hefur bankinn ákveðið að opna skrifstofu í Kanada á næsta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu bankans vegna 9 mánaða uppgjörs hans.


 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 580 kW virkjun í landi Gríshóls í Helgafellssveit á Snæfellsnesi skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Það er fyrirtækið Grís-afl sem stendur að framkvæmdinni en um er að ræða rennslisvirkjun í landi Gríshóls. Stöðvarhús verður staðsett við Bakkaá en þar er áætlað að nýta rennsli úr lindum frá Giljaá, Lindá og Drangá allt að 300 l/sek, en heildarrennsli við stöðvarhús er um 500 l/sek, og er áætlað afl virkjunarinnar um 580 kW.


 

Íslenskir aðalverktakar hf. og Síldarvinnslan hf. í Neskaupstað hafa undirritað verksamning um byggingu 7000 fermetra frystigeymslu sem byggð verður í Neskaupstað.


 

Helgi Bergs tekur við stöðu framkvæmdastjóra Fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings banka á samstæðugrundvelli af Ármanni Þorvaldssyni. Helgi starfaði áður sem aðstoðarframkvæmdastjóri Fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings banka á samstæðugrundvelli. Helgi er auk þess framkvæmdastjóri Kaupthing Limited, dótturfélags Kaupþings banka í Lundúnum, og mun hann gegna þeirri stöðu áfram.


 

Í framhaldi af yfirtöku Kaupþings banka á breska bankanum Singer & Friedlander Group PLC í júlí 2005 hefur Ármann Þorvaldsson verið ráðinn forstjóri Singer & Friedlander. Ármann gegndi áður stöðu framkvæmdastjóra Fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings banka á samstæðugrundvelli. Tony Shearer, fráfarandi forstjóri Singer & Friedlander, mun starfa við hlið Ármanns út nóvember til að auðvelda forstjóraskiptin. Warwick Jones, rekstrar- og fjármálastjóri Singer & Friedlander, mun jafnframt láta af störfum í mars næstkomandi.


 

Arðsemi eigin fjár 34%


 

Ísafoldarprentsmiðja og Ferðamálaráð hafa skrifað undir samning um prentun á kynningarbækling um Ísland sem Ferðamálaráð gefur út árlega. Hann er prentaður á 11 tungumálum og upplagið er eitt það mesta sem prentað er hér á landi.


 

fá mismun endurgreiddan ef aðrir bjóða lægri verð


 

Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson hefur verið kjörinn formaður stjórnar Icelandic Group hf. og mun jafnframt gegn starfsskyldum forstjóra. Á hluthafafundi í gær var kjörin ný stjórn félagsins íkjölfar breytinga á eignarhaldi.


 

Bernand Bernanke hagfræðiprófessor við Princeton hefur verið skipaður nýr seðlabankastjóri Bandaríkjanna. Hann var í júní síðastliðnum skipaður formaður nefndar efnahagslegra ráðgjafa ríkisstjórnarinnar og hefur því verið aðalefnahagsráðgjafi hennar.


 

Þórður Birgir Bogason hefur verið ráðinn forstjóri Steypustöðvarinnar og mun hann stýra sameinuðu fyrirtæki Steypustöðvarinnar og Merkúr en unnið hefur verið að sameiningu þeirra undanfarið. Sameiginleg velta þessara tveggja félaga á yfirstandandi ári verður um fjórir milljarðar króna og starfsmannafjölda yfir 150.


 

gert ráð fyrir tæplega 15 milljarða króna hagnaði fyrstu 9 mánuði


 

bjart framunan segir greiningardeild KB banka


 

Hlutabréf fóður- og fiskeldisfyrirtækisins Cermaq voru skráð í Kauphöllina í Osló í morgun segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Þar með fjölgar skráðum sjávarútvegsfyrirtækjum úr fimm í sex. Cermaq er annað sjávarútvegsfyrirtækið sem verður nýskráð á þessu ári en Aker Seafoods var skráð á markað í vor. Félagið lauk við hlutabréfaútboð á föstudaginn, þar sem hlutafé var aukið um ríflega 5% auk þess sem norska ríkið minnkaði eignarhlut sinn í félaginu úr 79% í ríflega 40%.


 

kostar hvern Íslending meira en 11.000 kr. árlega


 

Kaupþing og Landsbankinn fjárfesta fyrir 8 milljarða króna í FL Group og sölutryggja til viðbótar 5 milljarða króna útboð. Útboðinu verður beint að fagfjárfestum og verður lágmarksþátttaka 5 milljónir króna. Þetta kom fram á fundi með greiningaraðilum í morgun. Þess má geta að frá því viðskipti hófust með bréf í morgun hefur gengi bréfa FL Group lækkað um 0,71%.Boðað verður til hluthafafundar hjá FL Group þar sem lögð verður fyrir tillaga um að auka hlutafé félagsins um 44 milljarða króna að markaðsvirði. Stærstu hluthafar FL Group hafa skuldbundið sig til þess að kaupa nýja hluti fyrir 28 milljarða króna og gert er ráð fyrir að lykilstarfsmenn fjárfesti fyrir 3 milljarða króna. Útboðsgengi FL Group verður 13,6.


 

Í fyrra voru konur 18% framkvæmdastjóra og 22% stjórnarformanna starfandi fyrirtækja sem skrá eru í hlutafélagaskrá.


 

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri sem kynnt var í dag verður yfir 8 milljarða króna hagnaður fyrir skatta fyrstu 9 mánuði ársins hjá FL Group. Þetta er besti árangur félagsins frá upphafi. Heildarvelta rekstrarfélaga FL Group verður um 100 milljarðar króna eftir kaupin á Sterling.


 

útboðsgengið 13,6


 

Sterling verður rekið sem sjálfstætt félag


 

Hagnaður af rekstri Nýherja í þriðja ársfjórðungi nam 4,3 mkr eftir skatta samanborið við 36,3 mkr hagnað í sama ársfjórðungi á síðasta ári. Hagnaður félagsins fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir í ársfjórðungnum - EBITDA - var 29,4 mkr borið saman við 72,9 mkr í sama fjórðungi árið áður.


 

ferðamönnum hér á landi fækkar


 

Þorgeir Haraldsson hefur verið ráðinn yfirflugstjóri Icelandair. Þorgeir tekur við starfinu af Hilmari Baldurssyni sem nýlega var ráðinn flugrekstrarstjóri Icelandair.


 

Icelandair hefur samið við nýja þjónustuaðila á þremur flugvöllum á Norðurlöndum, í Osló, Stokkhólmi og Kaupmannahöfn, um afgreiðslu farþega og farangurs fyrir flug félagsins. Breytingarnar eru gerðar til að bæta þjónustu og auka hagræðingu. Á undanförnum árum hefur Icelandair keypt þessa þjónustu af flugvallarþjónustu SAS flugfélagsins.


 

telur Greining Íslandsbanka


 

ekki mögulegt að Baugur kaupi hlutinn


 

Pétur Einarsson, forstöðumaður fjárfestinga- og alþjóðasviðs Íslandsbanka í London, hefur ákveðið að láta af störfum, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Bankastjórn Landsbankans hefur ákveðið að almennt hámark íbúðalána hjá bankanum verði 80 prósent af markaðsverðmæti íbúða. Í tilkynningu frá bankanum kemur fram að þessi ákvörðun er tekin í ljósi þess að aðstæður á fasteignamarkaði eru að breytast og ekki er gert ráð fyrir að áframhald verði á þeim hröðu verðhækkunum sem átt hafa sér stað að undanförnu.


 

Stjórn Nýherja hf. samþykkti á fundi sínum 19. október að hækka hlutafé félagsins um 10.000.000 ISK að nafnverði. Hlutaféð verður nýtt til að efna samning við seljendur Applicon AS sem Nýherjasamstæðan samdi um kaup á í byrjun þessa mánaðar. Söluverð hlutafjárins er DKK 13,043.482 eða sem svarar til 132,5 millj. ISK. Hlutirnir eru því gefnir út á genginu 13,25.


 

Novator sjóðurinn (Novator Equities) hefur aukið hlut sinn í gríska fjarskiptafélaginu Forthnet sem er skráð í grísku kauphöllina. Félagið hefur nú síðast bætt við sig 10.000 hlutum og á nú 21,5% í félaginu. Novator sjóðurinn er í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar. Eftir kaupin á félagið 3.624.074 hluti í Forthnet.


 

Stjórnendur FL Group og norræna lággjaldaflugfélagsins Sterling funduðu í gær í Kaupmannahöfn og samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins er líklegt að samningar náist um samstarf eða samruna félaganna. Talið er að niðurstaða viðræðnanna verði kynnt í dag eða strax eftir helgi en stjórn FL Group hittist í gærkvöldi. Þetta kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Greiningardeild Landsbanka Íslands spáir því að Seðlabankinn hækki stýrivexti um 25 eða 50 punkta í desember. "Útgáfur á skuldabréfum í krónum erlendis hafa leitt til þess að áhrif stýrivaxta á vaxtaferilinn hafa dvínað, en áhrifa á gengið gætir aftur á móti af meiri krafti en áður. Seðlabankinn hefur haldið því á lofti að hann horfi helst til virkni stýrivaxta á vaxtaferilinn en að áhrif á gengið styðji síðan við stefnuna, að minnsta kosti til skamms tíma. Nú stendur Seðlabankinn frammi fyrir því að gengið vegur enn meira en fyrr í miðlunarferlinu á meðan að vaxtaáhrifin eru veikari.


 
Innlent
20. október 2005

Krónan styrkist enn

Lokagildi gengisvísitölunnar í dag var 101,56 og er krónan því 0,3% sterkari en við lokun í gær. Viðskipti á gjaldeyrismarkaði í dag námu 15,1 ma.kr.Að sögn greiningardeildar Landsbankans er einknum tvennt sem styður við krónuna um þessar mundir, en það eru annars vegar væntingar um frekari stýrivaxtahækkanir og hins vegar áframhaldandi útgáfur erlendra skuldabréfa í krónum.


 

spyr greiningardeild Landsbankans


 

sætanýting batnar


 

Með kaupum dönsku málningarverksmiðjunnar Flügger A/S á hinni íslensku Hörpu Sjöfn hf. er orðið til nýtt fyrirtæki á íslenskum málningarvörumarkaði, Flügger litir. "Flügger og Harpa, síðar Harpa Sjöfn, hafa um langt árabil átt í farsælu samstarfi. Með sölu á framleiðsluvörum Flügger á síðustu árum hefur Harpa Sjöfn tryggt að vörumerkið Flügger hefur náð sterkri stöðu á meðal fagmanna og neytenda á íslenskum málningarvörumarkaði," segir í tilkynningu félagsins.


 

heildarverðmæti samnings 4,3 milljarðar


 

Stjórnendur og sérfræðingar frá Endurreisnar- og Þróunarbanka Evrópu, EBRD, eru fyrirlesarar á morgunverðarfundi sem haldinn verður á Radisson SAS Hótel Sögu, 27. október næstkomandi. Fjallað verður um fjárfestingartækifæri í Austur- Evrópu og Mið-Asíu, hlutverk EBRD, nýjustu þróun á sviði fjármála og þjónustu bankans á þessu svæði. Fjallað verður á fundinum um nýja fjárfestingar- og orkustefnu EBRD, þjónustu EBRD og aukinn virðisauka fyrirtækja.


 

Verð á íbúðarhúsnæði í fjölbýli á Ísafirði hefur hækkað um 39 prósent á einu ári samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins. Meðalverð á fermetra fyrstu níu mánuði ársins 2004 var rétt rúmar 53 þúsund krónur en á sama tíma árið 2005 var meðalverðið um 74 þúsund krónur. Þá seldust einungis sextán fjölbýli fyrstu níu mánuðina í fyrra, á meðan 41 fjölbýli hefur selst það sem af er ári. Bæði árin er rúmlega helmingsmunur á dýrasta og ódýrasta fjölbýlishúsnæðinu segir í frétt Bæjarins besta á Ísafirði.


 

Íslensk fyrirtæki eru mikið skuldsettari en fyrirtæki á hinum Norðurlöndunum og skiptir þá ekki máli hvaða mælikvarði er skoðaður. Það skiptir heldur ekki máli ef fyrirtæki á Norðurlöndum eru flokkuð í lítil, millistór og stór fyrirtæki. Alls staðar eru skuldahlutföll íslenskra fyrirtækja óhagstæðari. Þetta kemur fram í skýrslu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur nýverið sent frá sér.


 
Innlent
19. október 2005

Leiðandi á heimsvísu

umfjöllun um Eyrir Invest í Viðskiptablaðinu


 

Samkvæmt efnahagsyfirliti Seðlabankans námu eignir lífeyrissjóðanna 1.110 milljarða króna í lok ágúst síðastliðins. Aukningin nemur rúmlega 123 milljörðum króna eða 12,5%. Erlendar eignir sjóðanna námu 264 milljörðum króna eða 23,8% af heildareignum. Hlutfall erlendra eigna í árslok 2004 nam hins vegar 22,1% og nemur aukningin tæplega 80 milljörðum króna.Sjóðfélagalán námu í ágústlok rúmlega 90 milljörðum króna eða um 8,1% af heildareignum. Sambærilegar tölur í árslok 2004 voru rúmlega 86 milljarðar kr. eða um 8,8% af eignunum.  Sérstaka athygli vekur að innlend hlutabréfaeign hefur vaxið um 28,9% frá árslokum 2004 eða um tæplega 37 milljarða króna enda hefur úrvalsvísitalan hækkað um 38% frá áramótum.


 

Skarphéðinn Berg Steinarsson verður formaður stjórnar FL Group nú þegar Hannes Smárason hefur flutt sig yfir í forstjórasæti félagsins. Um leið hefur verið ákveðið að Þorsteinn M. Jónsson verði varaformaður félagsins. þetta kemur í kjölfar þeirra miklu skipulagsbreytinga sem gerðar hafa verið hjá félaginu og greint var frá nú skömmu fyrir hádegi.


 

Í kjölfar breytinga á skipulagi FL Group hefur orðið að samkomulagi að Ragnhildur Geirsdóttir láti af störfum sem forstjóri félagsins segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

núverandi flugog ferðaþjónusturekstri skipt í tvö félög


 

spyr Greining Íslandsbanka


 

skipulagsbreytingar kynntar


 

Jón Þórisson hefur verið ráðinn til Samson eignarhaldsfélags ehf. í sérverkefni í tengslum við fjárfestingar félagsins í fjármálafyrirtækjum, jafnt innlendum sem erlendum. Jón er fyrrum aðstoðarforstjóri Íslandsbanka hf. og lét hann af störfum hjá bankanum fyrr á þessu ári. Jón mun hefja störf hjá Samson síðar í mánuðinum.


 

Íslandsbanki hefur fjármagnað ISK 1,4 milljarða kaup stjórnenda á breska kökuframleiðandanum Kate's Cakes. Félagið sérhæfir sig í gerð á hágæða handgerðum kökum. Skuldsett fjármögnun annaðist fjármögnun yfirtökunnar sem er gerð með samþættri fjármögnun, þ.e. með hefðbundni lánveitingu, millilagsfjármögnun og hlutafé. Íslandsbanki mun eiga 25% hlutafjár í félaginu og stjórnendur 75%. Andvirði samningins er um 1,38 milljarðar íslenskra króna (£13 milljónir).


 

Hagnaður KredittBanken var 111 milljónir íslenskra króna (NOK 10,975 milljónir) á þriðja ársfjórðungi 2005. Heildar vaxtatekjur voru 236 milljónir íslenskra króna (NOK 23,384 milljónir), aðrar tekjur voru 59 milljónir (NOK 5,867 milljónir). Útgjöld voru 159 milljónir (NOK 15,773 milljónir). Framlag í afskriftareikning útlána var 18 milljónir króna (NOK 1,787 milljónir). Hagnaður fyrir skatta var 154 milljónir króna (NOK 15,265).


 

Viðræður FL Group og Fons Eignarhaldsfélags um kaup á flugfélaginu Sterling standa yfir og er niðurstöðu að vænta á næstu dögum segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Fyrirtækið Loftmyndir ehf. hefur gert umhverfisráðuneytinu tilboð í rekstur og skuldbindingar Landmælinga Íslands. Fyrirhugaðar eru breytingar á lögum um Landmælingar Íslands á þann veg að stofnunin hverfi úr samkeppnisrekstri. Undanfarið hefur ekki verið ráðið í störf sem losna hjá stofnuninni sem nú er staðsett á Akranesi. Hefur það haft í för með sér að nokkuð hefur fækkað í starfsliði stofnunarinnar á Akranesi.


 

Byggingarfélagið Grundarás á Hólmavík er nú til sölu á grundvelli verðmats sem Lögmannsstofa Stefáns Ólafssonar ehf. hefur gert. Fyrirtækið er í rekstri og verður selt sem ein heild að því er kemur fram í auglýsingu á Strandavefnum www.strandir.is. Eignir samanstanda af trésmíðaverkstæði og geymsluhúsnæði sem er yfir 400 fermetrar, fjölmörgum tækjum, m.a. steinsagir, kjarnaborar og almenn verkfæri. Vinnupallar og mótaefni fylgja einnig með.


 

Kaupin Actavis á Alpharma Inc. eru að öllu leyti fjármögnuð með lántöku, en gert er ráð fyrir að tekjur sameinaðs fyrirtækis verði 1,3 milljarðar evra á næsta ári og EBITDA framlegð 19-20%. Miðað við uppgefnar upplýsingar gerir félagið því ráð fyrir að EBITDA verði á bilinu 247-260 milljónir evra en áður birt spá Greiningardeildar KB banka gerði ráð fyrir að EBITDA á næsta ári yrði 187 milljónir evra. Miðað við áætlanir félagsins verður meðal innri vöxtur sameinaðs félags á árunum 2004 - 2006 einungis 4,5%.


 

Hafnarfjarðarbær undirritaði nýverið samstarfssamning um bankaviðskipti við KB banka. Samningurinn er gerður í framhaldi af útboði Hafnarfjarðarbæjar á bankaviðskiptum s.l. vor. Felur samningurinn í sér að KB banki verður aðalviðskiptabanki Hafnarfjarðarbæjar og fyrirtækja hans.


 

AB Industrivarden í Svíþjóð seldi í dag 19,5% af hlutafé Össurar sem jafngildir 75 milljónum hluta. Kaupendur eru William Demant Invest A/S í Danmörku, Eyrir Invest ehf. og Vik Investment Holding S.a.r.l, eignarhaldsfélag í eigu Jóns Sigurðssonar forstjóra Össurar.


 

Gert er ráð fyrir að velta Actavis verði yfir 1,3 milljarðar evra (80 milljarðar króna) á árinu 2006 í kjölfar kaupanna á Alpharma og að hagnaður fyrir skatta, fjármagnsliði og afskriftir (EBITDA) í hlutfalli af veltu verði 19-20%. Þess er vænst að tekjur félagsins verði yfir 1,5 milljarðar evra og að EBITDA-framlegð verði um 20% á árinu 2007. Actavis hefur tryggt sér um 1.413 milljónir evra til að fjármagna kaupin og endurfjármagna meirihluta núverandi skulda félagsins. Alþjóðlegi bankinn UBS tryggir 808 milljóna evra lán til 5 ára og 250 milljóna evra veltulán. Íslandsbanki hf. og Landsbanki Íslands hf. tryggja 354 milljónir evra sem forgangshlutabréf.


 

verður eitt af fimm stærstu samheitalyfjafyrirtækjum heims


 

Í septembermánuði síðastliðnum voru skráðir 49.897 atvinnuleysisdagar á landinu öllu sem jafngilda því að 2.267 manns hafi að meðaltali verið á atvinnuleysisskrá í mánuðinum. Þessar tölur jafngilda 1,4% atvinnuleysi, en áætlaður mannafli á vinnumarkaði skv. áætlun Efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis í september 2005 er 156.683.


 

Vegna lokunar á viðskiptum með bréf Actavis Group í dag, upplýsir félagið að það eigi í viðræðum um kaup á alþjóðlegu samheitalyfjafyrirtæki. Viðræður eru á lokastigi og mun félagið upplýsa um lyktir þeirra eins fljótt og kostur er.


 

Greiningardeild KB banka stendur fyrir ráðstefnu á morgun um horfur á fasteignamarkaði. Verður ráðstefnan haldin á Grand Hótel á morgun, þriðjudaginn 18. október, kl. 13:00 - 16:00. Á ráðstefnunni verður nýtt sérefni kynnt: ?Er toppnum náð??


 

Bakkavör Group hefur keypt Hitchen Foods plc í Bretlandi og er kaupverðið 4,7 milljarðar króna (44 milljónir punda). Áreiðanleikakönnun er lokið og kaupverð er að fullu greitt. Hitchen Foods framleiðir ferskt niðurskorið grænmeti og salat fyrir stærstu verslunarkeðjur Bretlands. Kaupin eru fjármögnuð með brúarláni frá KB banka.


 

Reykjalundur-plastiðnaður ehf. tók við iðnrekstri SÍBS að Reykjalundi í maí 2004. Voru kaupin á rekstrinum leidd af Hauki Þór Haukssyni sem stýrði síðan umbreytingaferli sem framkvæmdastjóri og einn af nýju eigendunum. Hann hefur nú selt hlutabréf sín í félaginu og látið af störfum. Í hans stað hefur verið Hlöðver Hlöðversson, verkfræðingur og fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri, verið ráðinn framkvæmdastjóri félagsins.


 

Hilmar B. Baldursson yfirflugstjóri Icelandair hefur verið ráðinn í stöðu flugrekstrarstjóra félagsins. Hilmar tekur við starfinu af Jens Bjarnasyni sem nýlega var ráðinn framkvæmdastjóri ITS, Icelandair Technical Services.


 

Avion Group er í öðru sæti á Europe's 500 árið 2005 en það er listi yfir framsæknustu fyrirtæki Evrópu. Þessi viðurkenning undirstrikar að Avion Group er í fremstu röð fyrirtækja í Evrópu.


 

Síminn og Íslandspóstur hafa gert með sér samning um kaup hins síðarnefnda á skeytaþjónustu Símans en hún hefur verið hluti af þjónustu Símans frá aðskilnaði fyrirtækjanna árið 1998. Íslandspóstur hefur frá upphafi sinnt stórum hluta þjónustunnar með útburði skeyta álandsbyggðinni.


 

verið að leggja lokahönd á göngubrýrnar yfir Hringbraut og Njarðargötu


 
Innlent
14. október 2005

Útrás Enex gengur vel

"Heimurinn er stór og hann er myljandi fullur af tækifærum," segir Lárus Elíasson, forstjóri Enex hf. í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið í dag. Fyrirtækið sem hann stýrir er einskonar samnefnari íslenskra hönnunarstofa og orkufyrirtækja í útrás og sölu á íslensku hugviti í orkumannvirkjagerð. Hann segir að þróun í uppbyggingu orkuvera á Íslandi hafa vakið athygli erlendis. Íslenskir hönnuðir og verkfræðingar hafi gott orð á sér og er þetta nú farið að skila sér í sölu verkefna á því sviði erlendis.


 
Innlent
14. október 2005

Somerfield selt

kaupverðið 197 sent á hlut


 

Gunnar Valur Gíslason hefur tekið við starfi forstjóra byggingarfyrirtækisins Eyktar ehf. af Pétri Guðmundssyni, eiganda fyrirtækisins. Gunnar Valur, sem er verkfræðingur að mennt með Diplom-gráðu frá Þýskalandi, lét nýverið af starfi sem bæjarstjóri á Álftanesi eftir 13 ára starf.


 

Fyrirtækjaþjónusta Íslandsbanka í London var ráðgjafi breska stórfyrirtækisins Premier Foods plc við sölu á teframleiðsludeild þess til indverska fyrirtækisins Apeejay International Tea Limited, fyrir 80 milljónir punda, eða sem nemur um 8,6 milljörðum íslenskra króna. Tim Owen, yfirmaður fyrirtækjaþjónustunnar í London, segir að um sé að ræða mjög mikilvægan samning. "Þetta er í fyrsta skipti sem íslenskur banki sér um ráðgjöf fyrir erlent fyrirtæki af þessari stærðargráðu," segir hann, en Premier er svokallað FTSE 250 fyrirtæki.


 

Kristján Hjaltason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Icelandic France frá 1. nóvember n.k. Kristján hefur starfað hjá SH frá árinu1986, fyrst sem sölustjóri Icelandic Germany og síðar framkvæmdastjóri. Árið 1997 flutti Kristján til Íslands og tók við starfi framkvæmdastjóra markaðsmála og þjónustu hjá SH hf. Við skipulagsbreytingar árið 1999 tók hann við starfi framkvæmdastjóra SH- þjónustu sem í dag heitir Icelandic Services.


 

Aðalfundur Skagans ehf. á Akranesi, sem haldinn var fyrir stuttu, samþykkti heimild til stjórnar félagsins um að auka hlutafé félagsins um 17,5 milljón króna að nafnvirði. Að sögn Gríms Garðarssonar, framkvæmdastjóra Skagans, er hlutafjáraukningin hugsuð til þess að ljúka rannsóknarvinnu og markaðsstarfi á nýjum vörum sem félagið hefur verið að þróa. Samþykkt var að 5,5 milljónir króna færu til núverandi hluthafa en 12 milljónir til nýrra hluthafa. Að sögn Gríms er verkefnastaða félagsins mjög góð en undanfarið ár hefur verið notað til hagræðingar í kjölfar fjárhagslegrar endurskipulagningar. Sagði Grímur að félagið væri rekið með hagnaði um þessar mundir og mikil bjartsýni ríkti með rekstur þess.


 

Nýr fimm milljarða króna áhættufjárfestingarsjóður - Brú II - hefur tekið til starfa. Sjóðurinn sem rekinn verður af Brú Venture Capital verður stærsti áhættufjárfestingarsjóður landsins. Forsvarsmenn Brú Venture Capital hyggjast þó ekki láta þar staðar numið og stefna á að koma sjóðnum upp í 7 til 10 milljarða króna.


 

Árstíðarleiðrétt atvinnuleysi mældist 1,8% nú í september og er nú orðið lægra en það sem samræmist stöðugu verðlagi að mati Landsbankans. Landsbankinn segir að reynslan í efnahagsmálum hér á landi síðasta áratuginn sýni að ekki séu til dæmi um að saman geti farið atvinnuleysi undir 2% og verðbólga undir 4%, sem eru jafnframt efri mörk verðbólgumarkmiðs Seðlabankans. Bankinn segir að reynslan sé sú að um leið og atvinnuleysi fari undir 2% aukist hættan á launaskriði verulega.


 

Alp ehf. umboðsaðili Budget á Íslandi, fékk nýverið afhent markaðsverðlaun frá Budget international fyrir besta markaðsstarf ársins í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Fyrirtækið hefur tvöfaldað umsvif sín eftir að nýir eigendur komu til skjalanna sem eflir vægi viðurkenningarinnar til muna. Samkvæmt Vilhjálmi Sigurðssyni, sölu- og markaðsstjóra Budget á Íslandi, eru verðlaunin mikil og góð staðfesting á að fyrirtækið stefni í rétta átt.Í dag er ALP Budget á Íslandi stærsta bílaleigan hérlendis. Budget starfar á 11 stöðum á landinu og var með um 1300 bíla til útleigu í sumar.Budget á Íslandi tók upp nýja verðstefnu í byrjun þessa árs og vill Vilhjálmur meina að árangurinn á árinu og hin mikla viðurkenning frá Budget international, sé mikið til þeirri ákvörðun að þakka.


 

Vísindamenn líftæknifyrirtækjanna NimbleGen Systems, Urðar Verðandi Skuldar (UVS) og Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) í San Diego hafa hlotið 1,7 milljóna dollara eða sem nemur ríflega 104 milljónum króna í rannsóknastyrk frá Krabbameinsstofnun Bandaríkjanna (National Cancer Institute). Styrkurinn er veittur til fimm ára og fer til verkefnis sem ætlað er að kortleggja mikilvæga stjórnferla í krabbameini.


 

Icelandic Group hf. er kunnugt um að viðræður standi yfir um viðskipti á verulegum eignarhlut í félaginu. Ef viðskiptin ganga eftir verða eignarhlutirnir seldir til nokkurra aðila þannig að ekki verður um yfirtökuskyldu að ræða. Gert er ráð fyrir að niðurstöður viðræðnanna liggi fyrir síðar í dag segir í tilkynningu Icelandic Group til Kauphallarinnar.


 

Í gær kynnti kærunefnd útboðsmála úrskurð sinn vegna kæru Flugfélags Íslands á útboði Ríkiskaupa á áætlunarflugi á Íslandi. Kærunefndin fellst á málflutning Flugfélags Íslands og telur að útboðið hafi verið mjög villandi og ábótavant og því beri að ógilda útboðið. Einnig fellst kærunefndin á það að eðlilegt sé að úrskurða skaðabætur til handa Flugfélagi Íslands og ákvarðar hún þær kr. 300.000.-.


 

? segir Hrein Loftsson formann stjórnar Baugs Group hf.


 

samstarfsverkefni um eignarhald í flugvélaviðskiptum


 

eru tillögur SA


 

Bjarni Ákason, framkvæmdastjóri Apple IMC á Íslandi, segir í viðtali við Viðskiptablaðið í dag að ný og stórglæsileg Apple-verslun verði opnuð í glerhúsinu Laugavegi 182 (Kauphöllinni) fyrir áramót. Þar verður ný miðstöð Apple á Íslandi með skrifstofum og þjónustu fyrirtækisins.


 

Útlán Íbúðalánasjóðs jukust á ný í september og námu rúmum 7,5 milljörðum króna sem jafngildir um 30% aukningu frá fyrra mánuði. Þar af voru ríflega 7 milljarðar sem tilheyrðu almennum útlánum og tæplega 500 milljónir sem tilheyrðu leiguíbúðalánum. Íbúðalánasjóður lánaði því um 19,6 milljarða króna á þriðja ársfjórðungi sem er ríflega 3% yfir endurskoðuðumáætlunum, en þær gerðu ráð fyrir að ný útlán yrðu 19 milljarðar á fjórðungnum.


 

Viðmælendur Viðskiptablaðsins eru á einu máli um að líkur séu á að þenslan á markaði fyrir stangveiðileyfi í íslenskum laxveiðiám haldi áfram á næsta ári, að minnsta kosti. Laxveiðin í ár hefur gengið feiknarlega vel, en bráðabirgðatölur Veiðimálastofnunar benda til þess að lokatala yfir veidda laxa á stöng sé um 53.500 laxar, eða um 7.600 löxum hærri en árið 2004 og 52,4% hærri en meðalveiði áranna 1974-2004. Þetta kemur fram í úttekt Viðskiptablaðsins í dag.


 

Gengisvísitala krónunnar fer sennilega undir 100 stig á næstu vikum að mati Greiningar Íslandsbanka. Gengi krónunnar er í sögulegu hámarki sínu um þessar mundir og því viðbúið að hún muni halda áfram að slá fyrri met.


 

Eimskip og Vegagerðin undirrituðu í dag samkomulag um rekstur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs næstu fimm árin. Eimskip mun taka yfir rekstur Herjólfs um næstu áramót og er fyrsta ferðin áætluð 2. janúar 2006.


 

Ísland og Færeyjar verða sameiginlegt efnahagssvæði eftir að Hoyvíksamningurinn, sem undirritaður var í Færeyjum þann 31. ágúst síðastliðinn tekur gildi. í Stiklum, vefriti viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, kemur fram að samningurinn er víðtækasti viðskiptasamningur sem Ísland hefur gert til þessa, þó EES samningurinn hafi verið mun umfangsmeiri.


 

Á undanförnum vikum hafa orðið umtalsverðar breytingar á eignarhaldi Marel. Eignarhlutur Burðaráss hf, sem hefur verið leiðandi hluthafi, hefur flust yfir til Landsbanka Íslands hf. Á sama tíma hefur Eyrir fjárfestingafélag ehf aukið sinn hlut verulega og á nú tæplega 30% í félaginu. Árni Oddur Þórðarson, framkvæmdastjóri Eyris, hefur tekið við stjórnarformennsku af Friðrik Jóhannssyni fyrrverandi framkvæmdastjóra Burðarás.


 

Svo virðist sem íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hafi haldið áfram að lækka í september en það lækkaði í ágúst eftir miklar hækkanir framan af ári. Samkvæmt gögnum unnum upp úr Verðssjá fasteigna sem finna má á vefsíðu Fasteignamats ríkisins lækkaði verð á íbúðarhúsnæði um 0,3% á milli ágúst og september síðastliðins en það lækkaði um 0,6% á milli júlí og ágúst. Mikill fjöldi samninga hefur skilað sér inn til Fasteinamatsins fyrir september og því er niðurstaðan góð vísbending um þróunina í mánuðinum. Hún kann hins vegar eitthvað að breytast þegar allir samningar hafa skilað sér.


 

Stjórn Landssambands kúabænda hefur gengið frá ráðningu Baldurs Helga Benjamínssonar sem framkvæmdastjóra hjá LK frá og með næstu áramótum, en þá mun Snorri Sigurðsson láta af störfum. Baldur Helgi hefur starfað sem nautgriparæktarráðunautur hjá Bændasamtökum Íslands frá nóvember 2002 og hefur einnig gegnt starfi ráðunautar hjá Búgarði á Akureyri frá sama tíma.


 

Friðjón Rúnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðsins Lífiðnar hefur sagt starfi sínu lausu hjá sjóðnum og gildir uppsögnin frá og með 1. október og mun hann hverfa frá störfum fljótlega til að takast á hendur starf hjá Sjóvá hf. sem framkvæmdastjóri fjárfestingarsviðs. Friðjón hefur starfað hjá sjóðnum frá því árið 1998 eða í um sjö ár.


 

TM Software hefur keypt hollenska hugbúnaðarfyrirtækið Falcon Automatisering BV, sem sérhæfir sig í framleiðslu og sölu hugbúnaðarlausna fyrir heilbrigðisgeirann. Kaupin eru liður í stefnu TM Software að styrkja stöðu sína í Evrópu með áherslu á Benelúxlöndin.


 

Svafa Grönfeldt hefur tekið við nýju starfi sem aðstoðarforstjóri Actavis Group. Svafa hóf störf hjá Actavis árið 2004 sem Framkvæmdastjóri Stjórnunarsviðs. Ábyrgðarsvið hennar er að samtvinna stefnu og innra skipulag samstæðunnar ásamt því að stýra verkefnum sem lúta að aukinni skilvirkni í rekstri. Svafa mun verða staðgengill forstjóra og talsmaður hans og mun áfram verða hluti af framkvæmdastjórn fyrirtækisins.


 

Á síðustu vikum hefur Bílanaust hf. fjárfest í þremur fyrirtækjum í Bretlandi. Öll þessi fyrirtæki eru í sölu og dreifingu á iðnaðarvörum. Þessi félög sem hafa verið keypt eru sameinuð undir einni yfirstjórn með höfuðstöðvar í Northampton sem er borg 90 km norður af London. Framkvæmdastjóri starfseminar verður Neil Munton en hann hefur unnið náið með stjórnendum Bílanausts að stefnumótun í þessum uppkaupum. Neil Munton var um árabil einn af sölustjórum Cromwell Tools sem er stærsti iðnaðarvörusali Bretlands.


 

Gengið hefur verið frá sölu á öllu hlutafé Gasfélagsins ehf., sem er helsti innflytjandi á fljótandi gasi og gashylkjum til landsins. Seljendur eru Olíufélagið ehf., Olíuverzlun Íslands hf. og Skeljungur hf. Gasfélagið ehf. var stofnað í núverandi mynd árið 1995. Kaupandi er Ísmyndir ehf., sem eru í eigu Jóns Þorsteins Jónssonar, stjórnarformanns Saxhóls ehf. og ArnarArnarsonar fyrrverandi framkvæmdastjóra Gasfélagsins ehf. Að sögn kaupanda er um að ræða einkar spennandi tækifæri með mikla framtíðarmöguleika.


 
Innlent
11. október 2005

Mál að linni

segir í yfirlýsingu frá Baugi


 

telja lesendur Daily Telegraph


 

Í dag voru gefin út erlend skuldabréf í íslenskum krónum fyrir alls 5 milljarða króna af hálfu lánasýslu Austurríkis og Deutsche bank. Í Hálffimmfréttum KB banka kemur fram að nú telur útgáfan alls um 80 milljarða króna sem er nær þrefalt meira en áætlanir Greiningardeildar um innflæði vegna stóriðju á þessu ári. Ljóst er að allir hvatar eru fyrir hendi að áframhald verði á útgáfunni þar sem nafnvaxtamunur við útlönd er 7,7% og almennt gert ráð fyrir því að krónan haldist sterk næstu 6-12 mánuði.


 

Ríkissjóður Austurríkis og þýski bankinn Deutsche Bank tilkynntu í dag um stækkun skuldabréfaútgáfu sinnar í íslenskum krónum.


 

Dótturfélag Actavis, Kéri Pharma Generics, hefur hafið markaðsetningu á hjartalyfinu Ramipril í Ungverjalandi, segir í tilkynningu.


 

spáir greiningardeild Íslandsbanka


 

Íslandsbanki íhugar að sækja fjármagn til erlendra fjárfesta og gefa út skuldabréf í evrum á næstunni, segja stjórnendur hugsanlegs útboðs. Alþjóðabankarnir Calyon og CSFB munu leiða útboðið.


 

Hans Svenningsen hefur verið ráðinn fjármálastjóri norræna lággjaldaflugfélagsins Sterling Airlines. Danskir fjölmiðlar greina frá þessu í dag. Svenningsen tekur við starfinu þann 1. desember


 

Erlendir spákaupmenn eru farnir að sýna íslensku krónunni meiri áhuga og er ástæðan sú það háa vaxtastig sem er hér á landi og mikill vaxtamunar gagnvart útlöndum.


 

Heiti Hlutafjárstaða %1 Landsbanki Luxembourg S.A. 1.762.131.478,00 17,012 Fjárfestingarfélagið Grettir hf 1.521.316.131,00 14,693 MK-44 ehf 832.707.493,00 8,044 Landsbankinn eignarhaldsfél ehf 615.796.320,00 5,945 Íslandsbanki hf 530.566.009,00 5,126 Eignarhaldsfélagið SK ehf 523.530.000,00 5,057 Smáey ehf 513.611.264,00 4,968 Landsbanki Íslands hf 434.984.984,00 4,29 Gildi - lífeyrissjóður 419.166.866,00 4,0510 Eignarhaldsfélagið SKE ehf 332.105.741,00 3,2111 Lífeyrissjóður verslunarmanna 314.268.994,00 3,0312 Fjárfestingarfélagið Brekka ehf 150.000.000,00 1,4513 Erna ehf 95.354.328,00 0,9214 Fjárfestingasjóður Búnaðarb. hf 79.131.451,00 0,7615 Arion safnreikningur 71.398.796,00 0,6916 Straumur - Burðarás Fjárfesting 64.134.124,00 0,6217 Tryggingamiðstöðin hf 57.270.696,00 0,5518 Háskólasjóður Eimskipafél Ís hf 55.153.335,00 0,5319 Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 52.058.675,00 0,520 VVÍB hf,sjóður 6 49.950.708,00 0,4820 efstu eiga samtals: 8.474.637.393,00 81,8


 

-örtröð myndaðist við opnun í Stokkhólmi í morgun


 

Hlutafé Staums-Burðaráss Fjárfestingabanka hefur verið lækkað um 316.602.839 krónur, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

tekjur vaxa verulega og handbært fé hækkar um 7,4 milljarða


 

Þórður Hermann Kolbeinsson hefur ákveðið að láta af störfum sem framkvæmdastjóri DHL á Íslandi, segir í tilkynningu.


 

Stjórnendur FL Group og Sterling Airlines funduðu í gær í Kaupmannahöfn vegna hugsanlegs samstarfs eða samruna félaganna, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Reiknað er með að næsti fundur vegna málsins verði í næstu viku.


 

Viðskiptabankarnir þrír spá því að samanlagður hagnaður stærstu fyrirtækjanna í Kauphöllinni muni nema um 128 milljörðum króna á þessu ári og mun hann ef spáin reynist rétt hafa vaxið um tæpa 60 milljarða króna á sama tímabili í fyrra. Hlutfallsleg aukning milli ára nemur 85%. Þetta má lesa úr afkomuspám bankanna fyrir yfirstandandi ár. Það sést vel þegar rýnt er í tölurnar hversu gríðarlega stórt fyrirtæki KB banki er orðinn á íslenskan mælikvarða því tæplega helmingur hagnaðaraukningarinnar kemur til vegna hans. Mikill vöxtur hagnaðar hans milli ára skýrist þó að hluta til af því að áhrifa danska bankans FIH gætti einungis seinna hluta síðasta árs.


 

Vegna mistaka í prentsmiðju enduðu tvær blaðsíður Viðskiptablaðsins í dag einnig í Blaðinu, en það er prentað strax á eftir Viðskiptablaðinu í prentsmiðu Árvakurs. Hér er um að ræða bls. 3 og 22 í Viðskiptablaðinu í dag, annars vegar auglýsing frá Berhard efh. og hins vegar ?Lífið", þar sem greint er frá samkomum liðinnar viku, auk pistilsins Vín í vikulok. Þessar ágætu síður Viðskiptablaðsins prýða því bls. 3 og 38 í Blaðinu í dag. Megi lesendur þess vel njóta.


 

Davíð Þór Björgvinsson segir frá sambúð Íslands og ESB í Beirút


 

segja hlutabréfasérfræðingar


 
Innlent
6. október 2005

Olíuverð lækkar

Tunnan af Brent olíu í London fór niður í rúmlega 58 Bandaríkjadali í gær úr 67 dölum í byrjun september, samkvæmt upplýsingum greiningardeildar Íslandsbanka.


 

Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjórans framkvæmdi í gær húsleitir á einkaheimili og hjá fyrirtæki að beiðni breskra lögregluyfirvalda, samkvæmt tilkynningu frá Ríkislögreglustjóranum.


 

kaupverðið nemur 8,9 milljörðum íslenskra króna


 

í kjölfar stýrivaxtahækkunar Seðalbankans


 

heildarútgáfan nálgast 80 milljarða


 

mikil eftirpurn eftir bréfunum í kjölfar fjárfestakynningar


 

Landsbankinn hefur aukið hlut sinn í Íslandsbanka úr 3,44% í 5,80%, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Talsmaður Kauphallarinnar segir viðskiptin ekki tengd samruna Straums og Burðaráss.


 
Innlent
5. október 2005

Eimskip svarar Nýherja

Eimskip hefur sent frá sér tilkynningu vegna tilvísunar til samskipta félagsins við Nýherja í aðkomuviðvörun Nýherja.


 

Tvö stærstu stálfyrirtæki Rússlands, EvrazHolding og Novolipetsk ráðgera umfangsmikil hlutafjárútboð á markaði í London, segir í Financial Times. Talið er að andvirðið geti orðið um 1,7 milljarðar Bandaríkjadala.


 

Íslandsbanki spáir því hagnaður Kaupþings banka og Landsbankans muni nema samtals rúmlega 60 milljörðum króna á þessu ári. Þetta kemur fram í afkomuspá Íslandsbanka sem kom út í gær. Hagnaður Kaupþings banka mun nema 41,6 milljörðum króna á þessu ári en hagnaður Landsbankans 19,8 milljörðum króna ef spá bankans gengur eftir. Spár Íslandsbanka fyrir þessa tvo banka á árinu hafa sífellt farið vaxandi en bankinn hefur birt sínar spár ársfjórðungslega; í janúar, apríl, júlí og nú október.


 

segir greiningardeild KB banka


 

segir bankastjóri Landsbankans


 

Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra og Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra undirrituðu í dag, f.h. ríkisins, kaupsamning við Landsbanka Íslands hf. um kaup Landsbanka Íslands hf. á tilgreindum eignum og skuldum Lánasjóðs landbúnaðarins. Kaupsamningurinn var gerður á grundvelli tilboðs Landsbanka Íslands hf. þann 30. september s.l., en það var hæst þriggja tilboða sem bárust.


 

Eimskip hefur fest kaup á 49 prósent hlutafjár í norska flutningafyrirtækinu CTG en fyrir átti félagið 51 prósent og hefur Eimskip með þessu eignast félagið að fullu.


 

Norræna lággjaldaflugfélagið Sterling Airlines mun fljúga til 11 nýrra áfangastaða frá Finnlandi, segir í frétt Reuters. Með þessu fer félagið í beina samkeppni við SAS og Finnair um flug frá Finnlandi til Evrópu.


 

Greining Íslandsbanka spáir 35-42% hækkun Úrvalsvísitölunnar frá ársbyrjun til ársloka í nýrri spá sem deildin var að senda frá sér. Út frá spá um afkomu félaganna í ár, verðkennitölum sem byggja á spánni, verðmötum sínum á fyrirtækjunum og almennri stöðu á hlutabréfamarkaðinum draga Íslandsbankamenn þá ályktun að búast megi við því að markaðurinn eigi eftir að hækka lítillega til viðbótar út árið.


 

Hið sameinaða AppliCon fyrirtæki verður í hópi stærrri SAP ráðgjafarhúsa á Norðurlöndum, með yfir 100 ráðgjöfum. Tekjur AppliCon A/S verða að fullu teknar inn í samstæðuuppgjör Nýherja frá og með 1. október 2005. Áætlað er að kaupin auki EBITDA Nýherja um 25 milljónir króna á fjórða ársfjórðungi 2005. Sameiginleg velta þeirrar starfsemi sem mun í framtíðinni falla undir AppliCon Holding ehf. er áætluð 1,5 milljarðar króna árið 2005. Kaupverð AppliCon A/S er trúnaðarmál.


 

Nýherji hf. undirritaði í dag samning um kaup á danska SAP ráðgjafar- og hugbúnaðarfyrirtækinu AppliCon A/S. AppliCon A/S er einn stærsti samstarfsaðili SAP í Danmörku og eitt af öflugri SAP ráðgjafarfyrirtækjum þar í landi. Kaupin eru í samræmi við stefnu Nýherja að auka starfssemi fyrirtækisins erlendis á sviði hugbúnaðarþjónustu og upplýsingatækni.


 

Hveragerðisbæ hefur í kjölfar auglýsingar borist 50 milljón króna tilboð frá Ármönnum ehf. á Selfossi í byggingrrétt á lóðinni Austurmörk 24. Lóðin, sem er 11.000 fermetrar að stærð, er í daglegu tali nefnd Tívolílóð og stendur hún á fjölförnum stað gengt Eden. Áform Ármanna ganga út á að byggja á lóðinni íbúðir fyrir 55 ára og eldri með verslun og þjónustu á neðstu hæð hússins.


 

Vegna ágreinings við viðskiptavin um túlkun samningsákvæða í umfangsmiklum samningi um þjónustu og ráðgjafavinnu, er gert ráð fyrir því að rekstur Nýherja verði í járnum í þriðja ársfjórðungi. Þetta kemur fram í afkomuviðvörun félagsins til Kauphallarinnar. Þar kemur fram að áætlað er að bókuð verði til gjalda varúðarfærsla sem nemur tugum milljóna.


 

Kauphöll Íslands hefur ákveðið að áminna Heklu hf. Fyrir brot á reglum Kauphallarinnnar, segir í tilkynningu.


 

Samningur um sameiningu Ásprents Stíls, Límmiða Norðurlands og Prenttorgs hefur verið undirritaður. Undirritunin var gerð með fyrirvara um niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og ætti hún að liggja fyrir innan fárra vikna.


 

ný þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins


 

Creditinfo Group hefur keypt ráðandi hlut í tékkneska tæknilausna fyrirtækinu SinTe, segir í tilkynningu frá félaginu. Creditinfo Group er dótturfélag Lánstrausts hf.


 

Framlög til menntamála hækka um 12%


 

Sigríður Margrét Oddsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Já, dótturfélags Símans. Já annast rekstur upplýsingaþjónustunnar 118, vefsvæðisins Símaskrá.is og ritstjórn og útgáfu Símaskrárinnar.


 

talsmenn félagsins hafna fréttum um annað


 

hækkunin nam 12% á þriðja ársfjórðungi


 

Landsbanki Íslands hefur skipað sex alþjóðlega banka til að leiða skuldabréfaútgáfu á næstunni, samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins. HSBC, DZ Bank, Fortis Bank, ING Bank, Sampo Bank og UBM munu leiða útboðið.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.