*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


mars, 2005

 

Íslandsbanki og Spölur boða til fréttamannafundar í Steinaríki Íslands (Hvalfjarðargangasafninu) að Görðum á Akranesi, á morgun. Tilefni fundarins er að Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka, og Gísli Gíslason, stjórnarformaður Spalar, munu undirrita samninga um endurfjármögnun lána Spalar og kynnt verður ný gjaldskrá fyrir Hvalfjarðargöng.


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,54% í dag. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 107,70 til 108,45. Hagstofan birti í morgun vöruskipti fyrir febrúar og reyndust þau óhagstæð um 2,3 milljarða ISK en búist var við 3 til 5 milljarða halla. Tölurnar studdu við gengi krónunnar. Í vikunni hefur gengi krónunnar hækkað um 1,45% en gengi krónunar lækkaði þó nokkuð í síðustu viku m.a. vegna vaxtahækkunar Seðlabankans sem var undir væntingum markaðsaðila.


 

Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi verður gestur Viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu (99,4) að þessu sinni. Ársreikningur ríkisendurskoðunar liggur nú fyrir og ljóst að starfsemi stofnunarinnar hefur tekið nokkrum breytingum vegna aukinnar áherslu á stjórnsýsluendurskoðun.


 

Landsbanki Íslands hf. hefur keypt allt hlutafé í Verðbréfun hf. af Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi Íslands annars vegar og Íslenska lífeyrissjóðnum hins vegar. Kaupverð er trúnaðarmál. Félagið verður rekið áfram sem dótturfélag Landsbanka Íslands hf. og verða markmið og hlutverk þess óbreytt.


 

Ferðamenn völdu Hong Kong bestu flugstöð í heimi árið 2004. Í öðru sæti lenti Seoul Incheon og í því þriðja flugstöðin í Singapore. Flugstöð Leifs Eiríkssonar lenti í þriðja sæti í flokki flugstöðva undir 5 milljónum, þar sem flugstöðin í Halifax lenti í fyrsta sæti og Malta í öðru sæti.


 

Hagnaður Rafmagnsveitna ríkisins á árinu 2004 var 472 milljónir kr., en á árinu 2003 var tap að fjárhæð 114 milljónir kr. Mismunur á rekstrarniðurstöðu skýrist að langmestu leyti af aukningu í orkusölu, hærri tengigjaldatekjum og gengishagnaði. Rekstrartekjur hækkuðu um 8,7% milli áranna 2003 0g 2004, samanborið við hækkun rekstrargjalda um 3.6% á sama tíma.


 

KB banki hefur ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra inn- og útlána frá og með 1. apríl. Vaxtabreytingin er gerð í kjölfar tilkynningar Seðlabankans fyrr í vikunni um hækkun stýrivaxta um 0,25 prósentustig. Vextir óverðtryggðra útlána hækka um 0,25 prósentustig. Þannig hækka kjörvextir óverðtryggðra skuldabréfa úr 10,95% í 11,20%.


 

Samskip hafa opnað nýjar skrifstofur í Eistlandi, Lettlandi og Litháen til að sinna ört vaxandi starfsemi félagsins í þessum löndum og efla enn frekar sókn Samskipa inn á rússneska markaðinn og áfram austur á bóginn eins og segir í tilkynningu félagsins.


 

Ávöxtunarkrafa verðtryggðra ríkisskuldabréfa hefur farið hækkandi undanfarna daga og var við lok dags í gær á bilinu 3,49% - 3,63. Líkt og verið hefur er ávöxtunarkrafa HFF 14 úr línu við aðra flokka íbúðarbréfa og er munurinn á bilinu 10 - 14 punktar. Að gærdeginum undanskildum hefur velta á skuldabréfamarkaði verið mikil og greinilega hægt að merkja aukinn kaupáhuga eftir hækkun ávöxtunarkröfu. Er það álit Greiningar ÍSB að nú sé kauptækifæri á markaði.


 

skýrist að mestu af sölutap á fasteign á Akureyri


 

söluhagnaður um 218 milljónir kr.


 

Hagstofa Íslands birti í gær frétt með bráðabirgðauppgjöri hins opinbera fyrir árið 2004. Samkvæmt fréttinni var afkoma sveitarfélaga neikvæð um 9,7 milljarða króna. "Af því tilefni telur félagsmálaráðuneytið ástæðu til að benda á að niðurstöðutölur um afkomu sveitarfélaga í frétt Hagstofunnar eru byggðar á uppgjöri samkvæmt þjóðhagsreikningakerfi sem er verulega frábrugðið og alls ekki samanbærilegt því hefðbundna bókhaldsuppgjöri sem ársreikningar sveitarfélaga eru gerðir eftir," segir í athugasemd ráðuneytisins.


 

Undirritað hefur verið samkomulag heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra, Landlæknisembættisins, Lyfjastofnunar og Tryggingastofnunar ríkisins um rekstur lyfjagagnagrunns. Þetta þýðir að Landlæknisembættið ber ábyrgð á lyfjagagnagrunninum, en TR verður falið að reka, hýsa og halda lyfjagagnagrunninum við. Gagnagrunnurinn er rekinn í fullu samræmi við lög um Persónuvernd nr. 77/2000 og reglur Persónuverndar nr. 299 frá 20. mars 2001.


 

Fiskeldi Eyjafjarðar hf var gert upp með 165 milljóna króna tapi árið 2004. Vakin er athygli á að fyrirvari er í áritun endurskoðenda félagsins. Megin ástæðan fyrir slæmri afkomu má rekja til erfiðleika í seiðaframleiðslunni, lækkunar á seiðaverði og slæmrar afkomu í hlutdeildarfélags í Kanada segir í tilkynningu félagsins. Velta félagsins var 185 milljónir samanborið við 277 milljónir árið áður. Vergur hagnaður (EBITDA) var neikvæður um 53 milljón króna og veltufé til rekstrar var 69 milljónir.


 

skapar 4 ? 6 störf á Akureyri


 

segir seðlabankastjóri á aðalfundi


 

Á undanförnum árum hefur verið mikið um afskráningar sjávarútvegsfyrirtækja úr kauphöllinni. Árið 2002 voru 16 sjávarútvegsfyrirtæki skráð í kauphöllinni og nam kvótaeign þeirra um 46% af heildaraflamarki í þorskígildistonnum. Eftir afskráningu Samherja verða aðeins 3 fyrirtæki skráð og samkvæmt lauslegu mati Greiningardeildar Landsbankans ráða þau yfir rúmlega 19% af heildarkvótanum.


 

Gengi krónunnar hækkaði um 0,87% í dag. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 108,55 til 109,50. Hagstofan birtir á morgun kl. 09:00 vöruskipti fyrir febrúar. Búist er við halla upp á 3 til 5 ma. ISK. Gengisvísitalan byrjaði í 109,45 og endaði í 108,50. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 4,7 milljarðar ISK.EURUSD 1,2945USDJPY 107,30GBPUSD 1,8815USDISK 61,00EURISK 78,95GBPISK 114,70JPYISK 0,5680Brent olía $50,00Nasdaq 0,95%S&P 0,65%Dow Jones 0,70%


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

stefnt að afskráningu félagsins


 

Áskrift hefur fengist fyrir öllum þeim 800.000.000 nýju hlutum í Landsbankanum sem hluthöfum voru boðnir með bréfi dags. 17. mars 2005. Hluthöfum var ekki boðið að skrá sig fyrir umframhlutum og voru hlutir sem ekki fékkst áskrift fyrir seldir til fagfjárfesta. Hlutirnir voru seldir á genginu 14,25 kr. á hlut og fór söluferlið fram dagana 18.-29. mars 2005.


 

félag í eigu Ólafs Ólafssonar kaupir


 

Viðskipti hafa verið stöðvuð með hlutabréf Samherja í Kauphöllinn. Um leið hefur verið tilkynnt að frétt sé væntanleg.


 

Fyrirtækið iPlús hefur verið sameinað vefauglýsingafyrirtækinu Birtu undir nafninu Netleiðir. Samhliða þessum breytingum hefur Klak ehf. selt hlut sinn í félaginu og Viktor Ólason, fyrrum framkvæmdastjóri markaðssviðs Ölgerðarinnar og markaðsstjóri hjá Norðurljósum, tekur við sem framkvæmdastjóri sameinaðs fyrirtækis. Með þessari sameiningu verður til öflugt fyrirtæki þar hægt er að fá alla þjónustu er varðar markaðssetningu á og með Netinu.


 

enginn í nýri stjórn félagsins óháður


 

endurskoðendur með fyrirvara


 

Gengi krónunnar lækkaði um 0,14% í litlum viðskiptum í dag. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 109,10 til 109,55. Gengisvísitalan byrjaði í 109,30 og endaði í 109,45. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 2,5 milljarðar ISK.EURUSD 1,2920USDJPY 107,40GBPUSD 1,8740USDISK 61,60EURISK 79,60GBPISK 115,55JPYISK 0,5735Brent olía $50,80Nasdaq 0,40%S&P 0,35%Dow Jones 0,25%


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

skýrist af söluhagnaði


 

Kemur til landsins í sinni síðustu ferð í dag ásamt syni sínum.


 

Kanada, Grænland, Sviss, Svíþjóð, Finnland og Ísland eru meðal öruggustu landa í heimi þegar kemur að því að framleiða kvikmyndir. Þetta kemur fram í rannsókn sem tryggingafélagið Aon hefur látið gera. Félagið er næst stærsti miðlari trygginga í heimi og hefur tekið að sér að tryggja fjölda stórmynda á framleiðsluferli þeirra. Þar má nefna myndir eins og Hringadróttinssögu, Harry Potter, James Bond og Stjörnustríðsmyndirnar.


 

Rekstur Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda gekk vel á síðasta ári. Ávöxtun var með besta móti eða 10,1% hrein raunávöxtun Meðaltal hreinnar raunávöxtuna sl. fimm ár er 4,5% og sl. 10 ár 5,8%. Heildareignir í árslok 2004 námu 33.592 milljónum króna og vaxa um 5.390 milljónir króna eða 19,1%.


 

Heildargjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar 2004 voru rúmlega 39 milljarðar og jukust um 5,4% frá árinu 2003. Tekjurnar skiptast þannig að eyðsla erlendra ferðamanna innanlands var 26 milljarðar og fargjaldatekjur 13 milljarðar. Eyðsla innanlands jókst um 6.31% og fargjaldatekjur um 3.77%. Halda má því fram að gjaldeyristekjurnar hefðu verið röskum 2 milljörðum meiri ef gengið hefði haldist óbreytt en miklar sveiflur í gengi eru fyrirtækjunum mjög erfiðar.


 

Bráðabirgðatölur hafa borist frá Hagstofu yfir gistinætur á hótelum og gistiheimilum árið 2004. Hefur þeim fjölgað í heild um rétt rúm 100 þúsund eða um 7,4%. Nánast sama aukning er hlutfallslega milli Íslendinga og útlendinga.


 

Gengi krónunnar lækkaði um 1,4% í dag í töluverðum viðskiptum. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 107,80 til 109,80.Gengisvísitalan byrjaði í 107,80 og endaði í 109,30 stigum. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 11,9 milljarðar ISK.Gengi krónunnar hefur lækkað um tæp 3% síðustu 2 daga viðskiptadaga í samtals 29 ma.kr. viðskiptum. Eftir lokun markaða í gær tilkynnti Seðlabankinn um 25 punkta vaxtahækkun og eru stýrivextir bankans því komnir í 9%. Vaxtahækkunin var í lægri kantinum miðað við það sem markaðsaðilar höfðu gert ráð fyrir en almennt voru spár á bilinu 25-75 punkta hækkun.Bandaríkjadalur styrktist töluvert gagnvart evru eftir að bandaríski seðlabankinn tilkynnti um 25 punkta hækkun á stýrivöxtum. Hækkunin var í samræmi við væntingar markaðsaðila en samfara hækkuninni lýsti seðlabankinn yfir áhyggjum af aukinni verðbólgu og ítrekaði áætlun sína um frekari hækkun vaxta. Stýrivextir bankans eru nú komnir í 2,75% en gengiskrossinn evra/usd stendur nú í 1,30.EURUSD 1,30USDJPY 105,72GBPUSD 1,8727USDISK 61,22EURISK 79,66GBPISK 114,66JPYISK 0,5791Brent olía $53,73Nasdaq 0,25%S&P 0,15%Dow Jones 0,04%


 

Tap að fjárhæð 170,9 milljónir kr. var af rekstri Sæplast hf. árinu 2004, samanborið við 268,9 milljónir kr. á árinu 2003. Veltufé frá rekstri var 33,5 milljónir króna og handbært fé frá rekstri nam 22 milljónum króna. Hagnaður félagsins fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var á árinu 147 milljónir króna eða 6,2% af tekjum.


 

Ágúst H.Leósson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Actavis Group hf. mun láta af störfum hjá félaginu þann 1.apríl nk. Leit að framkvæmdastjóra fjármálasviðs er þegar hafin og verður ráðið stöðuna á næstu misserum segir í tilkynningu félagsins.


 

Í framhaldi af úrskurði Samkeppnisráðs vegna kaupa Símans í Skjá einum annars vegar og samruna 365 ljósvakamiðla og Og Vodafone hins vegar vill Síminn koma eftirfarandi á framfæri: Samkeppnisráð féllst með ákveðnum skilyrðum á kaup Símans í Skjá Einum og samruna 365 og Og Vodafone. Meginniðurstaða úrskurðarins er að eftirsótt sjónvarpsefni skuli til lengri tíma litið vera aðgengilegt öllum dreifingaraðilum. Símanum eru jafnframt sett ýmis skilyrði fyrir kaupunum sem eru ítarleg og ströng.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Samkeppnisstofnun hefur samþykkt kaup Og Vodafone á 365 ljósvakamiðlum ehf. og 365 prentmiðlum ehf. með skilyrðum sem Og Vodafone hefur fallist á. Skilyrðin eru liður í því að tryggja jafnræði aðila og gangsæi þess markaðar sem til er kominn í kjölfar samruna fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtækja. Þannig er til dæmis gert ráð fyrir að 365 ljósvakamiðlar ehf. verði reknir sem sjálfstæður lögaðili segir í tilkynningu Samkeppnisstofnunar.


 

Miklar hækkanir á fasteignaverði hafa bætt eiginfjárstöðu almennings allverulega, en á síðustu 12 mánuðum hefur fasteignaverð í fjölbýli hækkað um 29% og um 44%í sérbýli að því er fram kom í Hálffimm fréttum KB banka fyrir helgi. Er þessi hækkun að skila gríðarlegri ávöxtun til íbúðaeigenda á skömmum tíma, eða allt að 450% eins og kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Farþegum í millilandaflugi Icelandair fjölgaði um 6,7% í febrúar í ár í samanburði við febrúar á síðasta ári. Þeir voru rúmlega 70 þúsund í ár en tæp 66 þúsund í fyrra. Sætanýting var einnig 2 prósentustigum betri, framboð var 5% meira, en sala 8,6% meiri.


 

Að sögn Gísla Kjartanssonar, sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Mýrasýslu (SPM), er beðið eftir samþykki Fjármálaeftirlitsins á kaupum þeirra á Sparisjóði Ólafsfjarðar. Að sögn Gísla vænta þeir bréfs Fjármálaeftirlitsins nú öðru hvoru megin við páska. SPM hefur gert öllum stofnfjáreigendum Sparisjóðs Ólafsfjarðar tilboð um kaup á öllu stofnfé í sparisjóðnum. Tilboðið er með þeim fyrirvara að allir stofnfjáreigendur þurfa að samþykkja að selja Sparisjóði Mýrasýslu stofnfjáreign sína. Stjórn Sparisjóðs Ólafsfjarðar hefur tekið málið fyrir og mælir með því við stofnfjáreigendur að þeir samþykki tilboðið.Að sögn Gísla eru engar breytingar fyrirhugaðar á starfsmannahaldi hjá Sparisjóði Ólafsfjarðar verði fyrirhuguð kaup að veruleika. Viðskiptamenn sparisjóðsins eiga ekki að verða varir við þessa breytingu ef af verður segir Gísli. Eigið fé Sparisjóðs Ólafsfjarðar er um 700 milljónir króna.Þegar gerð Héðinsfjarðargangna verður lokið þá er áætlað að Sparisjóður Siglufjarðar og Sparisjóður Ólafsfjarðar renni saman. Sparisjóður Siglufjarðar er í 100% eigu Sparisjóðs Mýrasýslu. Ekki eru fyrirhugaðar neinar breytingar á starfsmannahaldi hjá Sparisjóði Mýrasýslu og Sparisjóði Siglufjarðar í kjölfar þessara kaupa.


 

Verð á sjávarafurðum hækkaði um 0,1% í febrúar frá mánuðinum á undan mælt í erlendri mynt (SDR). Afurðaverð í erlendri mynt er mjög hátt í sögulegu ljósi og hefur hækkað í níu mánuði í röð, er 9,3% hærra en það var fyrir ári síðan. Þetta kemur fram í tölum Hagstofunnar frá því í morgun. Verð sjávarafurða mælt í íslenskum krónum lækkaði hins vegar um 1,3% í febrúar frá mánuðinum á undan vegna styrkingar krónunnar. Síðastliðið ár hefur afurðaverðið í íslenskum krónum hækkað um 0,4%.


 

Ásdís Halla Bragadóttir, bæjarstjóri Garðabæjar og forsvarsmenn Akralands þróunarfélags og Arnarlands eignarhaldsfélags undirrituðu í gær og kynntu samstarfssamning um uppbyggingu og gatnagerð í nýju byggingarlandiá Arnarneshálsi í Garðabæ. Samningurinn er tvíþættur, annars vegar um uppbyggingu og áfangaskiptingu byggingasvæðisins og hins vegar samningur um gatnagerð og frágang opinna svæða og leikvalla.


 

Fjármálaeftirlitið hefur með bréfi dagsettu 21. mars 2005 óskað eftir upplýsingum um samninga sem fyrrverandi stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins gerði við Jóhannes Siggeirsson, framkvæmdastjóra sjóðsins í maí 2000 og um starfslok hans í febrúar 2005.


 

Actavis Group hefursent tilkynningu til Kauphallarinnar um að gengið hefur verið frá samningi um kaup á lyfjarannsóknafyrirtækinu Lotus á Indlandi. Þann 8. febrúar greindi Actavis frá kaupum á lyfjarannsóknarfyrirtækinu Lotus Laboratories ("Lotus") fyrir um 1,6 milljarða ísl. króna, eða um 20 milljónir evra.


 

Tíföldun varð á sölu stafrænnar tónlistar á árinu 2004 borið saman við árið á undan. Um tvö hundruð milljón lög voru seld með þeim hætti sem þýðir jafnframt að í fyrsta sinn er niðurhal marktækur hluti af sölu tónlistar í heiminum. Þetta kemur fram í glænýjum tölum frá Ifpi, alþjóðlegum samtökum hljómplötuútgefenda. Á stærstu tónlistarmörkuðum heimsins, Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi, seldust í fyrra 157 milljónir laga með niðurhali.


 

Í framhaldi af vaxtahækkun Seðlabanka Íslands hefur Spron ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra innlána og útlána um allt að 0,25%. Vaxtahækkun þessi tekur gildi 1. apríl n.k.


 

Seðlabankinn tilkynnti um 25 punkta vaxtahækkun samhliða útgáfu Peningamála eftir lokun markaða í dag. Rökstuðningur fyrir þessari hækkun er nær hinn sami og við síðustu hækkun, að núverandi aðstæður í efnahagslífinu kalli á aukið peningalegt aðhald. Samhliða þessari hækkun lýsir bankinn aukinni þörf fyrir aukið aðhald á næstu mánuðum. Þetta eru nokkuð minni hækkun en væntingar markaðarins gerðu ráð fyrir en til að mynda spáði Greiningardeild KB banka um 50 punkta hækkun.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

hluti af uppbyggingu Actavis í Mið-Evrópu


 

Á síðasta ári var meiri hlutfallsleg aukning almennrar forgangsorku en sést hefur í tæp tuttugu ár eða frá 1987. Þetta kemur fram í samantekt Orkustofnunar. Þessi mikla aukning skýrist m.a. af framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun þar sem mikil raforka er notuð við framkvæmdirnar. Ef sá þáttur er tekinn út verður aukning annarrar almennrar notkunar svipuð og hún var á árunum 1999 til 2001. Sveiflur í raforkunotkun eru að jafnaði í takt við sveiflur í landsframleiðslunni, en þó yfirleitt minni í raforkunotkuninni.


 

Það sem af er ári hefur Úrvalsvísitalan hækkað um 16,2%. Átta félög hafa hækkað umfram vísitöluna en mest hafa Flugleiðir (FL Group) hækkað eða um 49,4%. Félagið skilaði ágætu uppgjöri á síðasta ári og mikill gangur er í fjárfestingastarfsemi þess sem vakið hefur athygli fjárfesta segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Bakkavör kemur þar á eftir með 33,8% hækkun en félagið hefur hækkað um 14,6% frá því að tilkynnt var um bindandi yfirtökutilboð og fjármögnun á Geest þann 8. mars.


 

Gengi krónunnar hefur hækkað verulega síðustu daga gagnvart helstu myntum. Í upphafi mánaðarins stóð gengisvísitala krónunnar í 109,75 stigum en í gær fór hún niður fyrir 106 stig en stóð í lok dagsins í 106,24 stigum. Gengi krónunnar hefur því hækkað umtalsvert á stuttum tíma eða um 3,2% frá upphafi mánaðarins segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Hagnaður varð af rekstri Kaupfélags Eyfirðinga svf. á síðasta ári og nam hann 1.958 millj. kr. að teknu tilliti til reiknaðra skatta. Veltufé frá rekstri nam 96 millj. kr. Heildareignir félagsins nema 4.813 millj. kr. og skuldir 775 millj. kr. Bókfært eigið fé er því 4.038 millj. kr. og eiginfjárhlutfall 84%.


 

Actavis Group hf. hefur gert samning við Íslandsbanka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum útgefnum af félaginu og skráð eru í Kauphöll Íslands. Samningurinn tekur gildi frá og með 1. apríl. Tilgangur viðskiptavaktar er að efla viðskipti með hlutabréf félagsins í Kauphöll Íslands hf. Um leið og þessi samningur tekur gildi fellur samningur um viðskiptavakt niður við KB Banka hf.


 

Ríkiskaup, fyrir hönd tiltekinna áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir útboði á talsímaþjónustu, farsímaþjónustu og internetþjónustu fyrir stofnanir og fyrirtæki ríkisins. Tilgangur þessa útboðs er að lækka fjarskiptakostnað þeirra fyrirtækja og stofnana, sem eru aðilar að rammasamningi Ríkiskaupa.


 

Hagnaður MP Fjárfestingarbanka hf. á árinu 2004 var 1.013,5 milljónir króna eftir skatt. Eigið fé bankans um síðustu áramót var 1.919 milljónir króna, en var 1.001 milljónir króna áramótin áður. Hluthöfum voru greiddar 109 milljónir króna í arð á árinu. Hlutafé bankans er 285 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall MP Fjárfestingarbanka hf., reiknað samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 21,1% en má lægst vera 8,0%.


 

Úrskurðarnefnd hollustuhátta- og mengunarmála hefur kveðið upp þann úrskurð að Umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur, UHR, hafi verið óheimilt að setja dreifingarbann á drykkinn Kristal Plús sem Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. setti á markað um áramót. Úrskurðarnefnd tekur undir sjónarmið Ölgerðarinnar þess efnis að enginn lagagrundvöllur hafi verið fyrir dreifingarbanninu. Ölgerðin íhugar að krefja Reykjavíkurborg um skaðabætur vegna þess skaða sem fyrirtækið hefur orðið fyrir vegna dreifingarbannsins.


 

mæla með sölu á bréfum félagsins


 

Mikið af fjárfestingum Burðaráss hefur verið í Svíþjóð á undanförnum misserum. Fyrir utan umrædda fjárfestingu í Skandia þá hefur félagið tilkynnt um 20% eignarhlut í fjárfestingarbankanum Carnegie og 15% eignarhlut í upplýsingatæknifyrirtækinu Scribona eins og greiningardeild Landsbankans vekur athygli á í Vegvísi sínum. Auk þess hefur komið fram í netútgáfu Dagens Industri að Burðarás eigi hlut í sænsku félögunum Micronic og Intrum Justitia.


 

Fjárfestum sem eiga skráð hlutabréf í Kauphöll Íslands fer fækkandi eins og kemur fram í stjórnarskýrslum þeirra hlutafélaga sem eru með skráð hlutabréf í Kauphöll Íslands. Í samantekt sem birtist í MP molum, sem gefnir eru út af MP Fjárfestingabanka, kemur fram að almennum hluthöfum þessara félaga fækkaði um 3.474 á milli áranna 2003 og 2004. Heildarfjöldi hluthafa skráðra félaga hefur fækkað úr 116.417 í 112.943 sem er 9,5% fækkun á milli ára.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Hinn 1. apríl næstkomandi verða liðin 150 ár frá því að Íslendingar fengu frelsi frá Dönum til að stunda eigin verslun í landinu. Þessara tímamóta verður minnst á ýmsan hátt. Viðskiptaráðuneytið mun m.a. efna til dagskrár í Þjóðmenningarhúsinu í tilefni dagsins. SVÞ hafa hvatt aðildarfyrirtæki sín í verslun til að minnast þessara tímamóta. Þau fyrirtæki sem hafa áhuga á því er bent á að hafa samband við skrifstofu samtakanna.


 

Í fréttapósti SVÞ segir að það veki athygli að enn skuli Fríhöfnin, sem ríkið rekur, auglýsa útsölu á vörum sem er í beinni samkeppni við einkarekna verslun í landinu. "Nú síðast var auglýstur afsláttur á snyrtivörum í Fríhöfninni. Þetta er ójafn leikur þar sem ríkið leggur ekki á virðisaukaskatt, vörugjöld eða önnur gjöld sem einkarekin verslun, sem selur nákvæmlega sömu vörur, þarf að standa straum af og leggja ofan á verð vörunnar," segir í fréttapóstinum.


 

Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur lagt til við bæjastjórn að dregið verði úr hópi umsækjenda, sem uppfyllt hafa þau skilyrði sem sett eru í reglum um úthlutun lóða hjá Hafnarfjarðarbæ, á bæjarstjórnarfundi þann 22. mars 2005 kl. 17.00. Alls bárust 1180 umsóknir frá einstaklingum um lóðirnar. Bæjarráð hefur ákveðið að sé um hjón eða sambýlisfólk að ræða gildi ein umsókn í nafni beggja.


 

segir greining Íslandsbanka


 

Burðarás hefur fjárfest í sænska tryggingarfélaginu Skandia samkvæmt tilkynningu sem send hefur verið til Kauphallarinnar. Burðarás hf. á nú 34.633.500 hluti í sænska félaginu sem samsvarar 3,4% af heildarhlutafé þess. Markaðsvirði hlutarins er u.þ.b. 11 milljarðar króna.


 

ný aðalstjórn Kaupthing banka kosinn


 

Stjórn Straums Fjárfestingarbanka samþykkti á fundi sínum í gær, 20. mars 2005, að auka hlutafé félagsins um 700 m.kr. að nafnverði og bjóða fagfjárfestum til kaups í lokuðu útboði á genginu 10,0. Stjórn hefur heimild samkvæmt samþykktum til þess að auka hlutafé bankans um allt að 1.500 m.kr. að nafnverði, en sú heimild lækkar niður í 800 m.kr. í kjölfar þessa útboðs.


 

kostar um 3 milljarða króna


 

Á aðalfundi SÍF hf. sem fram fór á föstudaginn sagði Ólafur Ólafsson stjórnarformaður að árið 2004 hefði verið ár mikilla umbreytinga í starfsemi SÍF hf. Gagnger endurskipulagning hefði haft í för með sér breyttar og skýrari áherslur í starfseminni en félaginu var skipt í fullvinnslu matvæla annars vegar og sölu og markaðssetningu lítt unnina sjávarafurða hins vegar. ?Eftir þessar breytingar er SÍF öflugt matvælafyrirtæki með arðsaman rekstur, traustan efnahag og skýr markmið um að verða leiðandi í framleiðslu og sölu á fullunnum matvælum í Evrópu.?


 

Þrátt fyrir opnun á skráningu í Clearstream ákvað Íbúðalánasjóður að færa útgáfur hinna nýju íbúðabréfa til Euroclear í Belgíu. "Þessi ákvörðun kom mjög á óvart og var nánast óskiljanleg með hliðsjón af því að íslenskir markaðsaðilar eru virkastir í viðskiptum með bréf Íbúðalánasjóðs og búið var að opna leið fyrir erlenda fjárfesta. Forsvarsmenn sjóðsins töldu að þeirra ákvörðun myndi lækka vexti enn frekar og stækka markað fyrir hin nýju bréf. Vissulega lækkuðu vextir en ástæða þess var líklega frekar sú að Íbúðalánasjóður sleppti uppgreiðslumöguleika í nýju bréfunum sem átti við um húsbréfin sem þar af leiðandi báru hærri vexti," sagði Bjarni Ármannsson formaður stjórnar kauphallarinnar á aðalfundi hennar í gær.


 

Í dag var tilkynnt um að Mallard Holding S.A. sem er í eigu Össurar Kristinssonar stofnanda Össurar hf. hefði selt 30 m.kr. að nafnvirði í félaginu eða sem samsvarar 9,4% hlut í félaginu. Kaupendur voru fjárfestingarsjóðurinn William Demant sem jók hlut sinn úr 16,1% í 20,2%, Eyrir fjárfestingarfélag sem keypti 0,6% og Mycenaean Holding sem keypti einnig 0,6%. Þau 4,6% sem eftir standa er líklegt að hafi dreifst á nokkra smærri hluthafa.


 

Björgólfur og Kaupthing banki komin með 5,5% hlut samtals


 

Gengi krónunnar stóð í stað í dag. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 106,35 til 106,75. Gengisvísitalan byrjaði í 106,75 og endaði á sama stað. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 3,5 milljarðar ISK.EURUSD 1,3290USDJPY 104,75GBPUSD 1,9160USDISK 58,80EURISK 78,15GBPISK 112,65JPYISK 0,5610Brent olía $55,60Nasdaq -0,25%S&P -0,20%Dow Jones -0,05%


 

Nýjar verslanir verða opnaðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á síðari hluta árs 2005 og fleiri bætast við 2006. Þetta er afrakstur forvals um verslunarrekstur sem efnt var til í fyrra.


 

4,5 milljarða króna fjárfesting


 

Icelandic Iberica, dótturfélag SH á Spáni, hefur undirritað samning um kaup á fyrirtækinu Ecomsa S.A. í Malaga. Ecomsa var stofnað árið 1981 og var við kaupin að 80% hluta í eigu stofnanda fyrirtækisins, Luis García Parra, en auk þess áttu stjórnendur fyrirtækisins 20% hlutafjár. Helstu stjórnendur fyrirtækisins munu starfa áfram hjá sameinuðu félagi. Fyrir hlutafé Ecomsa, að teknu tilliti til handbærs fjár, greiðir Icelandic Iberica 4,1 milljón evra sem svarar til bókfærðs verðs eigin fjár.


 

Vilmundur Jósefsson fékk 93,62% greiddra atkvæða til kosningar formanns Samtaka íðnaðarins á Iðnþingi fyrr í dag. Aðrir fengu 0,75% greiddra atkvæða. Auð og ógild atkvæði 5,63%. Kosningaþátttaka var 75,27%.Vilmundur Jósefsson verður því formaður Samtaka iðnaðarins fram að Iðnþingi 2005.


 

segir í ályktun Iðnþings 2005


 

KB banki verður Kaupthing Bank.


 

Hagnaður af rekstri Eignarhaldsfélagsins Verðbréfaþing hf. nam 101,5 m.kr. á árinu 2004 eða sem samsvarar tæplega 42% arðsemi eigin fjár. Þetta er mun betri afkoma en á árinu 2003 en þá nam hagnaður 43,6 m.kr. Í áætlunum var gert ráð fyrir innan við 15% arðsemi eigin fjár, en stefna stjórnarinnar er að arðsemin verði að jafnaði á bilinu 10 til 15%. "Afkoma félagsins endurspeglar afskaplega hagfelldar aðstæður á verðbréfamarkaði sem vikið var að hér á undan," sagði stjórnarformaður Kauphallarinnar í ræðu sinni.


 

hlutdeild einstaklinga minnkar


 

Gengi evrunnar fór undir 78 krónur í morgun og lægra hefur það ekki verið gagnvart krónu frá því í lok árs 2000 segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Þar er bent á að gengi krónunnar hefur hækkað mikið gagnvart helstu myntum að undanförnu vegna mikils munar á innlendum og erlendum vöxtum, innstreymi erlends lánsfjár o.fl. Væntingar um frekari vaxtahækkun hér á landi umfram það sem búast má við erlendis hefur valdið gengishækkun krónunnar síðustu daga.


 

Kauphöll Íslands hefur ákveðið að áminna Fiskmarkað Íslands hf. opinberlega fyrir brot á reglum Kauphallarinnar. Kauphöllin álítur að Fiskmarkaður Íslands hf. hafi gerst brotlegur við ákvæði 2.3.5 í reglum fyrir útgefendur verðbréfa í Kauphöll Íslands hf. Málavextir eru þeir að að ársuppgjör félagsins var ekki ekki birt fyrr en 2. mars þrátt fyrir að stjórn hafi samþykkt það 26. febrúar sl.


 

Verðlaunasjóður iðnaðarins veitir Friðriki Sigurðssyni, stofnanda og forstjóra TM Software, viðurkenningu fyrir frumkvöðlastarf á sviði upplýsingatækniiðnaðar á Iðnþingi, aðalfundi Samtaka iðnaðarins, klukkan 12 í dag.


 

Fosshótel Húsavík hefur verið til sölu um skeið en eigandi þess er Hörður Þórhallssonar eins og kemur fram í héraðsmiðlinum Skarpi. Hörður er skráður fyrir 99,45% hlutafjár í hótelinu. Þórhallur sonur Harðar, sem hefur gegnt starfi hótelstjóra frá því þeir feðgar tóku við rekstrinum, er fluttur á Egilsstaði þar sem hann hefur tekið við stöðu rekstrarstjóra hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands.


 

könnun Samtaka iðnaðarins meðal félagsmanna


 

félagið að nálgast hámark


 

Afkoma VÍS var betri árið 2004 en dæmi eru um í sögu félagsins. Meginástæða þess er mikill hagnaður af fjármálastarfsemi, einkum vegna sölu eigna. Í vátryggingastarfsemi gætir áhrifa af mikilli lækkun iðgjalda sem leiddi til lakari afkomu af vátryggingarrekstri en árið 2003 þrátt fyrir tiltölulega hagstætt tjónaár. Þetta kom fram á aðalfundi VÍS í dag.


 

Í ljósi mikillar hækkunar fasteignaverðs undanfarna mánuði hefur greiningardeild Landsbankans endurskoðað verðbólguspá sína fyrir yfirstandandi ár. Við reiknum með að á næstu mánuðum hægist um á fasteignamarkaði og að áhrif sterkara gengis komi smátt og smátt fram eftir því sem líður á árið. Við spáum því að verðbólgan lækki niður í 4% um mitt þetta ár og síðan enn frekar í árslok. Þessi spá felur í sér 3½% verðbólgu frá upphafi til loka þessa árs og um 4% verðbólgu milli ára.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,33%. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 106,35 til 107,10. Gengisvísitalan byrjaði í 107,10 og endaði í 106,75. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 5,5 milljarðar ISK.EURUSD 1,3375USDJPY 104,50GBPUSD 1,9235USDISK 58,55EURISK 78,30GBPISK 112,60JPYISK 0,5600Brent olía $55,90Nasdaq 0,30%S&P 0,30%Dow Jones 0,10%°


 

Í gær var nótaveiðiskipið Högaberg selt aftur til fyrri eiganda, E.M. Shipping í Færeyjum. Samherji hf. nýtti sér þar með ákvæði í kaupsamningi um endursölurétt innan 3ja mánaða frá undirritun.


 

Jónas Kristjánsson hefur verið ráðinn ritstjóri DV að því er segir í frétt á Vísi. Starfsmönnum var kynnt ráðning Jónasar fyrir stundu. Jónas hefur störf um miðjan apríl og mun starfa við hlið Mikaels Torfasonar. Mikael hefur ritstýrt DV einn frá Því Illugi Jökulsson hætti og tók við útvarpsstjórn á Talstöðinni.


 

Samkvæmt tölum Aðfangaeftirlitsins sem byggaðr eru á leyfisveitingum stofnunarinnar árið 2004 var heildarmagn innflutts áburðar hingað til lands 54,1 þúsund tonn á síðasta ári. Langstærsti hluti þessa áburðar er notaður í hefðbundnum landbúnaði eða 99,4%. Þegar miðað er við árið 2003 er um 20% aukningu að ræða.


 

Samkvæmt upplýsingum úr skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands hefur ásetningur kúabænda á nautkálfum aukist verulega frá fyrri árum. Ef litið er til niðurstaðna ársins 2004 miðað við fyrra ár nemur aukningin 13,2%. Vænta má þess að innan tveggja ára megi sjá áhrif þessa í kjötframleiðslunni. Líklegar skýringar fyrir auknum ásetningi eru betri markaðsstaða nautakjöts hérlendis en verið hefur til margra ára og mikil eftirspurn sláturleyfishafa eftir nautgripum í slátrun.


 

kaupmáttur launa jókst um 1,4% milli ára


 

Síminn hóf í dag útsendingu á íþróttastöðinni NASN, sem er nýjasta viðbótin í sjónvarpsþjónustu Símans. NASN, eða north American Sports Network, er skemmtileg íþróttastöð sem sýnir eingöngu frá bandarískum íþróttagreinum. Körfuboltaáhangendur hafa sérstaka ástæðu til að gleðjast í mars þar sem NASN mun sýna Beint frá March Madness, úrslitakeppni bandarísku háaskóladeildarinnar.


 

Verslunarkeðjan Woolworths hefur hafið viðræður við Apax Partners um hugsanlega yfirtöku á Woolworths. Apax Partners er hlutabréfasjóður í einkaeigu og hafði áður sýnt áhuga á að kaupa Woolworths en orðið frá að hverfa. Stjórnendur Apax vonast til þess að viðræðurnar nú leiði til þess að stjórn Woolworths mæli með kaupunum.


 

Raungengi krónunnar stendur hátt um þessar mundir. Ástæðan er mikil hækkun nafngengisins að undanförnu ásamt verðbólgu og launahækkunum umfram það sem gengur og gerist í viðskiptalöndunum. Raungengi krónunnar stendur nú álíka hátt og það gerði á ofþensluárunum 1987-1988 og er 20-24% yfir meðaltali síðustu tíu ára segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Í júní 2004 hóf Moody's að gefa út lánshæfismat ÍLS. Á þeim tíma gaf fyrirtækið sjóðnum lánshæfismatið Aaa með tilvísun í ríkisábyrgð sem ÍLS hefur, ásamt því lykilhlutverki sem sjóðurinn gegnir í stefnu stjórnvalda í fasteignamálum. Í dag tilkynnti Moody's að fyrirtækið hefði staðfest Aaa mat sitt frá því í júní. Moody's segir að þrátt fyrir að ekki fari að reyna á ríkisábyrgðina fyrr en gengið hefur verið á ÍLS fyrir dómstólum telji þeir líklegt að ríkið muni styrkja sjóðinn áður en til þess kæmi segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

markmiðið að rannsaka líffræðilega eiginleika krabbameinsæxla


 

Heildartekjur Mjólkurbús Flóamanna námu kr. 4.292 milljónum króna á síðasta ári og hækka um 216 millj. eða 5,3 % á milli ára. Rekstrargjöld án fjármagnsliða og skatta námu kr. 4.138 millj. Hækka um 235 millj. eða 6,0 % milli ára. Hagnaður fyrir fjármagnsliði nam kr. 154 millj. Hagnaður af reglulegri starfsemi nam 243 millj. en var 179 millj. árið áður. Hagnaður ársins nam kr. 205 millj. Ákveðið er að greiða í arð til framleiðenda um kr. 70,7 millj. sem nemur u.þ.b. 3,55 % af verðmæti innleggs og gerir u.þ.b. kr. 1,50 pr. innveginn ltr.


 

Gengi krónunnar lækkaði í dag um 0,05%. Gengi krónunnar sveiflaðist töluvert í litlum viðskiptum og fór gengisvísitalan hæst í 107,75 en lægst í 106,95.Viðskiptahalli í Bandaríkjunum mældist mun hærri en búist var við á fjórða ársfjórðungi 2004. Viðskiptahallinn hefur aldrei mælst jafn mikill sem hlutfall af landsframleiðslu og 2004, en hallinn jókst um fjórðung frá árinu 2003. Gengi USD lækkaði töluvert í kjölfar talnanna eftir nokkra gengishækkun í gær vegna aukins fjármagnsflæðis til Bandaríkjanna í janúar.Gengisvísitalan byrjaði í 107,50 og endaði í 107,10. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 3 milljarðar ISK.


 

Gunnlaugur M. Sigmundsson, forstjóri Kögunar, verður gestur Viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu (99,4) á eftir. Aðalfundur félagsins var haldinn í gær en árið 2004 einkenndist af miklum vexti í starfsemi félagsins og spennandi ár virðist vera framundan.


 

segir framkvæmdastjóri GR í Grundarfirði


 

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu á hækkað að jafnaði um 13,2% á milli ársmeðaltala 2003 og 2004. Mest var hækkunin í Garðabæ 18,9%, þá í Hafnarfirði 15,7%, 13,0% í Reykjavík, 12,7% á Álftanesi, 12,3% í Kópavogi, 11,5 í Mosfellsbæ og 10,3 á Seltjarnarnesi.


 

Ríkiskaup fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins og Háskóla Íslands hafa auglýst eftir alverktaka til að taka þátt í samkeppni um hönnun og byggingu Háskólatorgs. Verkið felur í sér hönnun og byggingu tveggja nýbygginga á lóð Háskóla Íslands við Suðurgötu í Reykjavík. Önnur byggingin, Háskólatorg I, er um 5.000 fermetrar og er staðsett milli aðalbyggingar Háskóla Íslands og íþróttahúss. Tengingar verða við Lögberg og Íþróttahús.


 

þrátt fyrir mjög góða ávöxtun.


 

Sigurður Pétursson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar SÍF hf. og mun hann taka sæti í framkvæmdastjórn félagsins. Sigurður hefur starfað hjá SÍF frá árinu 1999. Í fyrstu gegndi hann starfi markaðsfulltrúa og verkefnastjóra á Íslandi en í upphafi árs 2002 hélt hann til starfa í Frakklandi þar sem hann tók við starfi framkvæmdastjóra Iceland Seafood France (áður Nord Ocean Seafood), dótturfélags SíF í Frakklandi.


 

Í gær seldu Landsbankinn og Burðarás hluti sína í Og Vodafone, Landsbankinn 6,9% og Burðarás 7,4%, samtals tæplega 15% hlut. Eftir söluna á Burðarás ekkert í Og Vodafone og Landsbankinn aðeins óverulegan hlut í veltubók auk 2,3% í framvirkum samningum við viðskiptavini. Kaupandinn er Runnur en að því nýstofnaða félagi standa Bygg, Mogs, Primus, Saxhóll og Vífilfell.


 

Rekstrartekjur Austurbakka h.f. voru á árinu 2004 samtals 2185,5 milljónir. Tap varð af rekstri félagsins að upphæð kr. 27,4 milljónir. Rekstrartap án afskrifta er 31,3 milljónir, en var 94,7 milljónir króna hagnaður á sama tímabili í fyrra. Afskriftir eru kr. 28,8 milljónir. Fjármagnstekjur voru 30,2 milljónir samanborið við gjöld kr. 7,8 milljónir eftir 12 mánuði 2003.


 

nýtt rammaskipulag fyrir Mýrargötuna


 

Íslandsbanka barst samþykki norska fjármálaráðuneytisins þriðjudaginn 15. mars 2005 fyrir kaupum á norska bankanum BNbank. Með samþykkinu hafa öll önnur skilyrði fyrir kaupum á BNbank, sem sett voru fram í tilboðinu, verið uppfyllt. ?Þetta er stórt skref fyrir Íslandsbanka og ég er afar ánægður með þær jákvæðu viðtökur sem við höfum fengið í Noregi, jafnt hjá fjármálayfirvöldum, viðskiptalífinu og almenningi. Kaupin á BNbank gengu afar vel og með þeim höfum við náð að skjóta rótum í Noregi. Okkar bíður það spennandi verkefni, með stjórnendum þeirra norsku félaga sem við höfum fjárfest í, að byggja upp og efla reksturinn enn frekar með því að styrkja samkeppnishæfni þeirra," segir Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka.


 

Hagnaður Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. eftir skatta var 890 milljónir króna fyrir árið 2004 samanborið við 547 milljónir árið á undan. Fjölgun farþega, meiri fjármunamyndun og þróun gengis- og vaxtamála setti verulegt mark á rekstur félagsins á árinu. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði jókst um rúmlega 30% milli ára.


 

Á fimmtudag verður opnað í Reykjavík, Reykjavik Business Centre - nýtt skrifstofuhótel í miðborg Reykjavíkur. Fyrsti áfangi starfseminnar fer fram að Ingólfsstræti 5 í um 200 fermetra húsnæði. Þaðan er stutt í alla stjórnsýslu og mörg af helstu fyrirtækjum landsins. RBC stefnir að því að opna til viðbótar um 1000 fermetra skrifstofuhótel fyrir árslok 2006.


 

Heildarskuldir heimilanna við lánastofnanir námu 879 mö.kr. í lok síðasta árs og jukust um 107 ma.kr. eða tæp 14% milli áranna 2003 og 2004 segir í Vegvísi Landsbankans. Þar kemur fram að töluverð skuldaaukning var á milli þriðja og fjórða ársfjórðungs og nam hún rúmum 5% eða sem nemur 23% á ársgrundvelli. Innlend útlán og verðbréfaeign lánakerfisins alls nam 2.654 mö.kr í lok ársins og nema skuldir heimilanna því ríflega 30% af heild.


 

Hagnaður Sparisjóðs Svarfdæla nam á árinu 2004 183,5 millj. kr. samanborið við 68,2 millj. kr. á árinu 2003. Arðsemi eigin fjár var 41,7% samanborið við 18,4% arðsemi á árinu 2003.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,42% í miklum viðskiptum. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 106,30 til 107,60. Gengi USD hækkaði í dag gagnvart helstu myntum. Smásala í Bandaríkjunum jókst minna en búist var við í febrúar. Búist var við að fjármagnsinnflæði til Bandaríkjanna hafi mælst 62 milljarðar USD í janúar. Raunin var hins vegar 91,5 milljarðar USD. Gengi USD hækkaði töluvert í kjölfarið.


 

Í Viðskiptaþættinum í dag á Útvarpi Sögu (99,4) verður rætt við Halldór J. Kristjánsson, bankastjóra Landsbanka Íslands, um hlutafjárhækkun bankans en ákveðið hefur verið að nýta heimild til 800 milljóna kr. hækkun á nafnverði bankans. Ennig verður rætt við Ingólf Bender, forstöðumann greiningar Íslandsbanka, en í Morgunkorni sínu gagnrýna þeir harkalega rangar ákvarðanir í hagstjórn landsins.


 

Árið 2004 var atburðaríkt og jákvætt ár fyrir Norræna fjárfestingarbankann (NIB). Fjárhagsleg afkoma var hin besta í sögu bankans. Viðunandi umfang náðist í nýjum lánveitingum þrátt fyrir daufa fjárfestingareftirspurn á Norðurlöndum og í Evrópu yfirleitt. Hagnaður NIB á árinu nam 172 milljónum evra samanborið við 151 milljón evra árið 2003. Þetta jafngildir aukningu um 13,9%. Hreinar vaxtatekjur jukust á árinu og námu 163 milljónum evra samanborið við 155 milljónir árið áður.Niðurstöðutölur efnahagsreiknings bankans námu í árslok 16,4 milljörðum evra (2003:16,7). Lausafjárstaðan var 2 876 milljónum evra (2 744). Stjórn bankans hefur lagt til að greiddur verði út arður til eigendanna á árinu 2004, Norðurlandanna fimm, sem nemur 55 milljónum evra (41,3) af hagnaði ársins 2004.Útborguð ný lán námu á árinu 1 348 milljón evrum (1 841) og fjárhæð nýrra lánssamninga nam 1 657 milljónum (1 859). Heildarútlán NIB við árslok námu 10 279 milljónum evra (10 522). Lækkunin skýrist fyrst og fremst af lækkandi gengi bandaríkjadals auk þess sem nokkuð dró úr útlánum í heild.Ný skuldabréfaútgáfa bankans á árinu nam 1 808 milljónum evra (3 258). Að teknu tilliti til framlenginga á eldri skuldabréfaflokkum nam ný fjármögnun bankans á tímabilinu 2 484 milljónum evra. Í lok árs 2004 nam heildarfjármögnun NIB 12 355 milljónum evra (13 087). Bankinn gaf í þriðja sinn út í einni alþjóðlegri útgáfu í apríl skuldabréf að fjárhæð 1 milljarður bandaríkjadala til fimm ára. Útgáfan fékk góðar viðtökur meðal fjárfesta og skilaði NIB hagstæðum kjörum.Útlánasafn bankans er áfram í háum gæðaflokki. Á árinu voru aðeins 0,7 milljón evra lagðar á sértækan afskriftareikning til að mæta hugsanlegu útlánatapi. Bakfærslur vegna fyrri framlaga á afskriftareikning útlána námu hins vegar 4,5 milljónum evra.Þrjú ný aðildarlönd


 

Bankaráð Landsbanka Íslands hf. hefur tekið ákvörðun um að nýta að hluta heimild í 2. mgr. 4. gr. samþykkta bankans til hækkunar á hlutafé. Hlutafé verður hækkað um kr.800.000.000 að nafnverði og selt til núverandi hluthafa bankans. Ályktun bankaráðsins er svohljóðandi:


 

Hagnaður Sorpu b.s. á árinu 2004 nam 53,9 millj.kr. en var 28,2 millj.kr. árið 2003 Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir nam 148,3 millj.kr. á árinu 2004 en var 131,9 millj.kr. á árinu 2003. Rekstrartekjur samlagsins námu 1,341,9 millj.kr. árið 2004 samanborið við 1,221,6 millj.kr. árið 2003 sem er 9,858% hækkun. Rekstrargjöld, án afskrifta og fjármagnsliða voru 1,193,6 millj.kr. samanborið við 1,089,6 millj.kr. 2003 og er hækkunin 9,5%.


 

Olíuverð hefur hækkað mikið frá ársbyrjun og stendur nú hærra en þegar það stóð hvað hæst í fyrra. Fatið af Brent hráolíu kostar nú um 53 dollara á markaði í London en kostaði mest í fyrra um 51,5 dollara í lok október. Eftirspurn hefur vaxið mikið og menn hafa áhyggjur af ónógu framboði. Framleiðsla OPEC ríkjanna sem framleiða um 40% af heildarframleiðslu er nálægt hámarki miðað við framleiðslugetu og ríkin hafa ekki náð samkomulagi um að auka framleiðslu eins og bent er á í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Í fyrra námu fjárfestingar hins opinbera tæpum 36 mö.kr. og jukust um tæplega 9 ma.kr. frá árinu á undan eða um 33%. Sem hlutfall af landsframleiðslu er aukningin 1,4% og á föstu verðlagi 27%. Kemur þetta fram í tölum sem Hagstofan birti í gær. "Um er að ræða mikinn vöxt og alveg úr takti við það sem æskilegt er út frá hagstjórnarlegu sjónarmiði," segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

segir í ályktun samtaka iðnaðarins


 

Um helgina var gengið frá samningi um kaup Fons eignarhaldsfélags (sem er í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar) á norræna lágfargjaldaflugfélaginu Sterling fyrir um 5 milljarða íslenskra króna, eða 400 milljónir danskar.


 

Von er á 10 skemmtiferðaskipum sumarið 2005 til Grundarfjarðar. Á síðasta ári lögðust 13 skemmtiferðaskip að bryggju í Grundarfjarðarhöfn. Heildarstærð skipanna í ár er þó sú sama og í fyrra, en hafnargjöld og tekjur hafnarinnar af slíkum skipum miðast við stærð (rúmlestir) skipanna.


 

Í ályktun aðalfundar SART, Samtaka atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði, er þeim tilmælum beint til stjórnvalda að lögum verði breytt á þann veg að löggilding Löggildingarstofu og iðnaðarráðuneytis ein og sér veiti öll þau réttindi sem þarf til að löggiltir rafverktakar geti óhindrað rekið sína starfsemi, en þeir þurfi ekki jafnframt löggildingu umhverfisráðuneytis á grundvelli byggingarlaga.


 

stefnt að 800 tonna ræktun á bláskel á ári


 

hagnaður á fjórða ársfjórðungi 15,8 milljónir evra


 

Rekstrartekjur Hampiðju samstæðunnar námu kr. 4.392 milljónum árið 2004 en voru kr. 4.386 milljónir árið áður. Hagnaður ársins var kr. 276 milljónir en var kr. 160 milljónir árið 2003. Meðtalið í rekstrartekjum eru kr. 93 milljónir sem voru hagnaður af sölu varanlegra rekstrarfjármuna sem kr. 20 milljónir árið 2003.


 

Brynjólfur Bjarnason hefur sagt sig úr stjórn Bakkavör Group hf. en tilkynning um það hefur verið send inn í kerfi Kauphallarinnar.


 

Hagnaður Smáragarðs hf. nam alls 176,5 milljónum króna. Félagið er hluti af samstæðu Norvikur hf og er megintilgangur þess rekstur og eignarhald fasteigna og annarra fastafjármuna, móðurfélags BYKO.


 

Kauphöll Íslands hefur samþykkt fram komna beiðni um afskráningu hlutabréfa Hraðfrystistöðvar Þórshafnar hf. af Aðallista Kauphallarinnar. Símatún ehf. hefur eftir yfirtökutilboð eignast 97,69% af heildarhlutafé félagsins. Félagið uppfyllir því ekki skilyrði skráningar um dreifingu hlutafjár. Félagið verður afskráð eftir lokun viðskipta í dag 11. mars 2005 með vísan til ákvæðis 7.5.2 í reglum fyrir útgefendur verðbréfa í Kauphöll Íslands.


 

Greint var frá því í Viðskiptablaðinu í síðustu viku að barátta væri hafin um Morgunblaðið. Þá barst tilboð í 16,04% hlut Haraldar Sveinssonar í Árvakri útgáfufélagi Morgunblaðsins. Það var Íslandsbanki sem bauð fyrir hönd ónefnds hóps. Kom einnig fram að Kristinn Björnsson hafi verið að styrkja hlut í Árvakri að undanförnu og sé kominn með 16,3% beinan hlut eftir kaup á 10% hlut í félaginu í síðustu viku.


 

Einkahlutafélagið Gott fólk McCann-Erickson Iceland sem verið hefur í eigu Gunnlaugs Þráinssonar framkvæmdastjóra og Helga Helgasonar stjórnarformanns, leitar nú eftir nauðasamningum við sína lánadrottna. Fyrirtækið var stofnað 1983 og hefur í gegnum tíðina annast auglýsingaþjónustu fyrir fjölda þekktar fyrirtækja hér á landi. Það hefur tengsl við erlendar auglýsingastofur og þá sérstaklega við McCann-Erickson Worldwide Advertising og Universal Media. Í dag starfa um 30 manns hjá fyrirtækinu og er nú verið að reyna að bjarga rekstrinum frá gjaldþroti.


 

Ný útlán Íbúðalánasjóðs voru um 5,8 milljarðar í febrúar en innlausnir á húsbréfum námu 10 milljörðum. Alls voru ný útlán sjóðsins í febrúar 2004 um fimm milljarðar króna í húsbréfakerfinu, viðbótarlánum og leiguíbúðalánum og er því um 16% aukningu að ræða í febrúar 2005 miðað við sama tíma 2004. Allt stefnir í að útlán sjóðsins verði meiri á fyrsta ársfjórðungi en áætlanir gerðu ráð fyrir. Á sama tíma stefnir í minni uppgreiðslur á eldri útlánum sjóðsins en ráð var fyrir gert. Þetta kom fram í mánaðarskýrslu Íbúðalánasjóðs.


 

Hagnaður varð af rekstri fastfélagsins Stoða á árinu 2004 að fjárhæð 2.705 milljónum króna en árið áður var hagnaður að fjárhæð 55 milljónum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi námu heildareignir félagsins 45,45 milljörðum króna í árslok 2004 en námu 35 milljörðum króna í árslok 2003. Eigið fé félagsins í árslok 2004 nam níu milljörðum króna en þar af nam hlutafé tveimur milljörðum króna.


 

-af eignarhlut sínum í FL Group


 

Aðalfundur Flugleiða samþykkti tillögu sjtórnar félagsins um að greiða 60% arð af nafnvirði hlutafjár, sem samsvarar 1.515 milljónum króna. Þetta er 44% af hagnaði félagsins eftir skatta 2004. Tillagan var samþykkt samhljóða. Aðalfundur Flugleiða var haldinn í dag.


 

Aðalfundur Flugleiða samþykkti tillögu sjtórnar félagsins um að greiða 60% arð af nafnvirði hlutafjár, sem samsvarar 1.515 milljónum króna. Þetta er 44% af hagnaði félagsins eftir skatta 2004. Tillagan var samþykkt samhljóða. Aðalfundur Flugleiða var haldinn í dag.


 

margfaldast á milli ára


 

Landsbankinn hefur ákveðið að beita innlausnarrétti í hlutabréf í Teather & Greenwood, að því er tilkynnt hefur verið ítil kauphallarinnar í London.


 

ef húsnæðisþátturinn er tekinn út úr vísitölunni


 

Á árinu 2004 var hagnaður á rekstri Landsvirkjunar 7.195 milljónir króna. Til samanburðar þá var hagnaður fyrirtækisins 1.551 milljón árið 2003. Í árslok námu heildareignir fyrirtækisins 154,7 milljörðum króna og var eiginfjárhlutfall 33,2%.


 

Svanbjörn hefur sagt starfi sínu lausu hjá Flögu Group hf. að eigin ósk og mun hann láta af störfum þann 31. mars 2005, en vera stjórn félagsins til ráðgjafar til loka júní 2005.


 

Á árinu 2004 varð 3.985 þús. evru tap (346 millj. kr.) á rekstri SÍF hf. í samanburði við 639 þús. evra hagnað á síðasta ári. Afskriftir eru tæplega tvöfalt hærri en árið á undan, eru 15.363 þús. evrur samanborið við 7.724 þús. evrur árið 2003. Hagnaður á fjórða ársfjórðungi varð 15,8 milljónir evra og sölutekjur félagsins jukust um 15,6% milli ára. Að teknu tilliti til sérstakrar gjaldfærslu í Frakklandi og gjaldfærslu í tengslum við kaup á Labeyrie Group var hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) 12.231 þús. evrur (1.063 millj. kr.) á árinu 2004 borið saman við 14.033 þús. evrur árið 2003. Tap fyrir afskriftir og fjármagnsliði nemur 6.522 þús. evrum.Tvöföldun afskrifta skýrist m.a. af því að Lyons Seafoods er nú í bókum félagsins allt árið sem var ekki árið 2003, afskrifuð er að fullu viðskiptavild vegna SIF Canada, fjármögnunarleigusamningar eru færðir til eignar og skuldar og Labeyrie Group er nú í bókum félagsins.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Greiningardeild KB banka hefur unnið nýtt verðmat á Bakkavör þar sem lagt er mat á þær upplýsingar sem liggja fyrir um fyrirhugaðan samruna við Geest. Niðurstaða verðmatsins er 36,4 krónur á hlut sem er 47% hærra en síðasta verðmat þeirra frá 28. júni sem hljóðaði upp á 24,8. Hagnaður Bakkavarar á síðasta ári var 13,1 milljón punda, en á þessu ári gerum þeir ráð fyrir að hagnaðurinn verði 18,6 milljónir punda ef Geest væri inn í rekstrinum allt árið. Fyrir árið 2006 erum þeir að spá 28,9 milljón punda hagnaði og 40 milljón pundum fyrir árið þar á eftir.


 

Jón Bjarnason, þingmaður VG, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingar á búvörulögunum þess efnis að sett verði þak á bústærðir í mjólkurframleiðslu hérlendis. Í tillögum Jóns segir: "Sami aðili getur að hámarki verið handhafi réttar til beingreiðslna sem svara til 1% af heildargreiðslumarki".


 

Góð afkoma var hjá Verðbréfastofunni á síðasta ári en hagnaður félagsins nam 147 milljónum króna. Það er 63% aukning frá árinu 2003 þegar hagnaðurinn nam 90 milljónum króna. Afkoman á síðasta ári samsvarar ávöxtun eigin fjár upp á 48%.


 

Íslensk erfðagreining greindi frá því í dag að hafnar séu klínískar lyfjaprófanir af fyrsta fasa á DG041, nýju lyfi sem fyrirtækið hefur þróað gegn æðakölkun í útlimum, eða svokölluðum útæðasjúkdómi. Mikill skortur er á lyfjameðferð gegn þessum algenga og alvarlega æðasjúkdómi sem hrjáir yfir 20% fólks yfir sjötugu á Vesturlöndum. Fyrsti fasi klínískra lyfjaprófana beinist að því að kanna öryggi lyfsins, lyfjahvörf og lyfjahrif í heilbrigðum einstaklingum segir í tilkynningu félagsins.


 

Stephen Marks stofnandi og stjórnarformaður French Connection hefur staðfest að Baugur hafi eignast 1,5% hlut í fyrirtækinu. "Ég veit ekki hverjar fyrirætlanir Baugs eru," sagði Marks á blaðamannafundi, en hann stofnaði fyrirtækið árið 1969 og á 42% hlut í því. "Maður hefði haldið að þeir myndu hringja í mig, en þeir hafa ekki gert það."


 

segir greining Íslandsbanka


 

Raunávöxtun Lífeyrissjóðs Vesturlands var 11,1% árið 2004. Hrein raunávöxtun þegar búið er að taka tillit til rekstrarkostnaðar var 11% eins og kemur fram í frétt á heimasíðu Landssambands lífeyrissjóða. Í árslok 2004 var hrein eign til greiðslu lífeyris tæpir 11,3 milljarðar en það er hækkun um 18% á milli ára. Heildarskuldbindingar umfram eignir um síðustu áramót námu 2,1%. Þetta er betri staða en á árinu 2003 en þá voru heildarskuldbindingar umfram eignir 2,6%.Innlend hlutabréf í eigu sjóðsins skiluðu góðri ávöxtun á árinu, þannig var nafnávöxtun innlendra hlutabréfa í stýringu sjóðsins 59,2% og raunávöxtun 53,6%. Til samanburðar var raunávöxtun heildarvísitölu aðallista Kauphallar Íslands 46,9%.


 

Flemming R. Jakobs og Lilja Dóra Halldórsdóttir voru kjörin í stjórn Samskipa á aðalfundi félagsins í gær í stað Jóns Kristjánssonar og Jóns Þórs Hjaltasonar. Aðrir stjórnarmenn, Guðjón Ármann Jónsson, Karsten M. Olesen og Ólafur Ólafsson, voru endurkjörnir.


 

Hagnaður Samskipa var 708 milljónir króna eftir skatta árið 2004 en árið áður var hagnaður félagsins 366 milljónir króna eftir skatta. Aukningin er 342 milljónir króna, eða ríflega 90 af hundraði. Heildartekjur Samskipa á liðnu ári námu 23 milljörðum króna og hækkuðu um tæpa sex milljarða frá árinu áður, eða um 33,5 %.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæp 12% í febrúar miðað við sama tíma í fyrra, úr tæplega 80 þúsund farþegum árið 2004 í rúma 89 þúsund farþega nú. Fjölgun farþega til og frá Íslandi nemur rúmum 10% milli ára og farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fjölgar um rúm 21%.Alls hefur farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgað um tæplega 14% það sem af er árinu miðað við sama tíma árið 2004, eða úr tæplega 154 þúsund farþegum í tæplega 175 þúsund farþega.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,50%. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 108,35 til 109,15.Gengi USD/ISK fór undir 60 krónur í dag í fyrsta skipti síðan í nóvember 1992. Gengi krónunnar hefur ekki verið jafn hátt skráð síðan í júní 2000. Síðustu daga hafa væntingar um aukinn vaxtamun innlendra og erlendra vaxta orðið til þess að styrkja gengi krónunnar. Búast má við að Seðlabankinn hækki vexti samhliða útgáfu Peningamála 22. mars. Stýrivextir Seðlabankans eru nú 8,75% en þeir voru hækkaðir um 0,5% 18. febrúar sl. Hæst fór gengi krónunnar 2. maí 2000 en þá fór gengisvísitalan í 107,76.Gengisvísitalan byrjaði í 109,05 og endaði í 108,50. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri í dag voru 8,2 milljarðar.


 

Bakkavör Group hefur gert bindandi kauptilboð í Geest plc. og hefur stjórn Geest mælt með að hluthafar taki tilboðinu. Með kaupunum verður Bakkavör Group leiðandi fyrirtæki í framleiðslu tilbúinna ferskra matvæla í Bretlandi. Yfirtökutilboðið hljóðar upp á 655 pens á hlut, auk þess sem greidd verða 7 pens á hlut í arðgreiðslu. Verðið sem greitt verður fyrir hlutina í Geest nemur því 497,3 milljónum punda (57,7 milljörðum króna).


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,27%. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 109,05 til 109,30.


 

Warrenn Buffett, einn frægasti fjármálasérfræðingur heims, varaði við frjálsu falli dollarans á síðasri hluta liðins ár. Berkshire Hataway fjármálafyrirtæki hans græddi um 1,6 milljarða dollara á spámennsku hans um fall dollarans.


 

EBITDA hækkaði um 171% milli ára


 

Hagnaður Samherja á liðnu ári nam alls 2.914 milljónum króna eftir skatta, borið saman við 1.067 milljóna hagnað árið á undan. Hagnaður fyrir skatta nam 3.238 milljónum króna.


 

Lánshæfismatsfyrirtækið Moodys Investor Service hækkaði í dag lánshæfismat Landsbanka Íslands hf. vegna innlána og langtímaskulda í A2 með úr A3. Horfur varðandi þetta mat eru stöðugar. Um leið staðfesti Moodys C einkunn bankans vegna fjárhagslegs styrkleika - með breytingu úr jákvæðum horfum í stöðugar - og Prime 1 einkunn vegna skammtíma lána og innlána.


 

Samherji hf. hefur aukið hlut sinn í Síldarvinnslunni hf. um 10,59% og á eftir kaupin 34,78% eignarhlut í félaginu. Kaupverð eignarhlutarins var um 795 milljónir króna. Snæfugl ehf., sem er 59% í eigu Samherja hf., á 12,94% eignarhlut í Síldarvinnslunni.


 

Nýr samningur milli Alcan á Íslandi og ANZA um rekstur tölvukerfis Alcan hefur verið undirritaður. Samningurinn er til fjögurra ára og felur í sér að ANZA sér um allan daglegan rekstur vélbúnaðar og netkerfis Alcan í Straumsvík. Ennfremur annast ANZA viðhald og forritun ýmissa hugbúnaðar-, iðntölvu-og skjágæslukerfa og tekur að sér margvísleg ný verkefni á því sviði.


 

Þegar hafa a.m.k. 73 skemmtiskip bókað komu til Reykjavíkur í sumar með yfir 50.000 gesti. Stór hluti fer einnig á aðrar hafnir um landið. Sem dæmi má nefna að 57 skip hafa bókað komu til Akureyrar og um 20 til Ísafjarðar.


 

hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað 1.773 milljónir króna


 

Rekstrarhagnaður (EBITDA) Kögunarsamstæðunnar nam 646 mkr. á árinu 2004 samanborið við rúmlega 238 mkr. árið áður og er þetta hækkun um 171%. Hagnaður samstæðunnar fyrir skatta var 533 mkr. en var 375 mkr. árið 2003 og er þetta hækkun um 158 mkr. eða 42%. Hagnaður ársins eftir skatta varð 453 mkr. en var 337 mkr. á árinu 2003 sem er hækkun um 34%. Hagnaður á hverja krónu hlutafjár nam 3,45 kr. Öll félög innan Kögunarsamstæðunnar skiluðu hagnaði á árinu.


 

Gunnhildur Gunnarsdóttir hefur verið ráðin sviðsstjóri þjónustusviðs lána í stað Bjarna Frímanns Karlssonar. Breyting þessi tekur gildi frá og með deginum í dag. Bjarni Frímann hefu þegið lektorsstöðu við viðskiptadeild Háskóla Íslands og hefur því ákveðið að láta af störfum hjá Íbúðalánasjóði um mitt árið, en mun sinna sérverkefnum fyrir sjóðinn þangað til.


 

Stjórn Flögu Group hf. (áður Medcare Flaga hf.) hefur tekið ákvörðun um að nýta heimild samkvæmt samþykktum félagsins til hækkunar hlutafjár félagsins um 46.092.457 krónur að nafnverði. Hlutirnir verða afhentir á genginu 6,0 sem árangurstengd greiðsla fyrir hluta af kaupverði bandaríska félagsins SleepTech.


 

stjórn VR leggur til breytingar


 

Sturlaugur Jónsson & Co ehf og Véladeild Bræðranna Ormsson ehf. hafa sameinast í nýtt félag undir nafninu Sturlaugur Jónsson & Co ehf. frá og með 1. mars 2005. "Við þessa sameiningu verður til eitt öflugt félag sem hefur það megin markmið að þjónusta sjávarútveg, landbúnað og verktaka með vélar og búnað ásamt fylgi- og varahlutum þeim tengdum. Sameinað félag mun velta u.þ.b. 600 milljónum króna á þessu ári og verða eitt hið öflugasta á sínu sviði," segir í tilkynningu félagsins.Hið nýja félag er í eigu fyrrum hluthafa Sturlaugar Jónssonar ehf. semeiga 50% og Bræðranna Ormsson ehf. sem á 50%. Heildar hlutafé félagsins er 50 milljónir.Stjórnarformaður verður Gunnar Örn Kristjánsson og framkvæmdarstjóriverður Atli Viðar Jónsson. Hjá félaginu verða 11 starfsmenn til að byrjameð.Félagið mun fyrst um sinn vera með tvær starfsstöðvar þ.e. að Fiskislóð26 og að Lágmúla 9, en gert er ráð fyrir að starfsemi félagsins verði kominí eitt húsnæði á miðju ári. Leit að hentugu húsnæði stendur yfir segir í tilkynningunni.Bræðurnir Ormsson hafa rekið véladeild í mörg undangengin ár og seltm.a. O & K vinnuvélar frá Þýskalandi og Langendorf malarvagna.Með breyttu eignarhaldi og samþjöppun vörumerkja erlendis verðurframleiðsla O&K, Fiat Kobelco og New Holland sameinuð undir merki NewHolland. Sturlaugur Jónsson og Co ehf. mun geta boðið breiða línu af tækjum til verktaka ásamt því að bjóða Clark lyftara, Langendorf malarvagna og fleiri þekktar gæðavörur.Sturlaugur Jónsson & Co ehf. mun eftir sem áður vera með Landinidráttarvélar, þjónustu fyrir ABB forþjöppur, þjónustu fyrir Deutz vélar ografstöðvar ásamt fjölda annara þekktra vörumerkja fyrir sjávarútveg,landbúnað og verktaka.Félögin sem nú sameina krafta sína í þessu félagi hafa verið lengi írekstri. Annarsvegar Sturlaugur Jónsson & Co sem verður 80 ára á þessu áriog Bræðurnir Ormsson ehf. sem verða 82 ára á árinu.Annar rekstur Bræðranna Ormsson ehf. verður óbreyttur.


 

og tekjurnar minnka


 

Skrifað hefur verið undir samstarfssamning Háskólans á Akureyri og Sæplasts hf.. Samningurinn felur í sér að Sæplast hf. og Háskólinn á Akureyri vinna saman að rannsóknum á þeim sviðum sem tengjast lausnum frá Sæplasti hf., auk þess að leita nýrra lausna sem tengjast geymslu- og flutningatækni í matvælaiðnaði. Sæplast leitar einnig til fræðimanna innan háskólans vegna vissra verkefna sem Háskólinn á Akureyri er ekki nauðsynlega aðili að. Geir A. Gunnlaugsson, forstjóri Sæplasts hf. og Þorsteinn Gunnarsson, rektor Háskólans á Akureyri, skrifuðu undir samninginn í verksmiðju Sæplasts á Dalvík.


 

Dagur Group er nýtt nafn á fyrirtækinu Skífunni. Nafnið Dagur undirstrikar nýtt upphaf, ný tækifæri og nýjar áherslur. Group-viðskeytið er lýsandi fyrir þann tilgang félagsins að halda hóp af rekstrareiningum sem hver um sig hefur sitt markmið og getur vaxið og dafnað á eigin forsendum með stuðningi af heildinni, að því er fram kemur í tilkynningu.


 

136 milljarða aukning frá ársbyrjun


 

Samskip hafa keypt hollenska flutningafyrirtækið Geest North Sea Line og verður rekstur þess sameinaður gámaflutningastarfsemi Samskipa í Evrópu undir nafni Geest. Kaupverð er ekki gefið upp en nærri lætur að velta Samskipa tvöfaldist milli ára og verði um 45 milljarðar íslenskra króna á þessu ári. Geest North Sea Line verður rekið sem dótturyfirtæki Samskipa og verður eitt stærsta gámflutningafélag í siglingum innan Evrópu. Um 60% af heildarveltu Samskipa verður vegna starfsemi utan Íslands og Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa erlendis, verður stjórnarformaður Geest.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,05%. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 109,20 til 109,75.Evrópski seðlabankinn hélt stýrivöxtum óbreyttum í 2% í dag eins og búist var við. Á morgun verða birtar vinnumarkaðstölur frá Bandaríkjunum. Búist er við að atvinnuleysi hafi mælst 5,2% í febrúar og að nýjum störfum hafi fjölgað um 225þús.Gengisvísitalan byrjaði í 109,35 og endaði í 109,30. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri í dag voru 5,9 milljarðar.


 

Rætt verður við Grím Garðarsson framkvæmdastjóra Skagans á Akranesi. Fyrirtækið er leiðandi fyrirtæki í þróun búnaðar fyrir matvælavinnslu og hefur verið allt frá því að það var stofnað árið 1998. Nú starfa um 50 manns hjá fyrirtækinu á Akranesi. Fyrirtækið hefur á að skipa 10 manna tæknideild sem gerir fyrirtækinu það kleift að vera í stöðugri þróunarvinnu og getur jafnframt tekið við mjög stórum verkefnum.


 

SA mótmæla Aðfangaeftirlitinu


 

Sú tillaga verður lögð fyrir aðalfund Flugleiða hf., sem haldin verður 10.mars nk., að nafni félagsins verði breytt og frá og með 10.mars í FL Group hf.. Samþykktum félagsins verði breytt þessu til samræmis.


 

segir fjármálaráðuneytið


 

Þegar frestur til framboðs til stjórnar Burðaráss hf. var runnin út höfðu eftirtaldir aðilar gefið kost á sér til stjórnarsetu í félaginu á aðalfundi Burðaráss hf. sem haldinn verður þann á morgun. Björgólfur Thor Björgólfsson, Eggert Magnússon, Kristín Jóhannesdóttir, Sigurjón Þ. Árnason og Þórunn Guðmundsdóttir.


 

Bjarni Már Gylfason hóf störf sem hagfræðingur SI nú í byrjun mars en fyrrum hagfræðingur Samtakanna, Þorsteinn Þorgeirsson, hefur látið af störfum til að taka við embætti skrifstofustjóra efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins.


 

Steinn Logi Björnsson núverandi framkvæmdastjóri Markaðs-og Sölusviðs Icelandair og stjórnarformaður Loftleiða Icelandic, hefur verið ráðinn nýr forstjóri Húsasmiðjunnar h.f.. Steinn Logi hefur störf 11. mars n.k. Húsasmiðjan er með eitt af 25 stærstu fyrirtækjum landsins og stæsta fyrirtækið í sölu byggingarvara. Veltan er um 14 milljarðar og starfsmenn um 600 talsins.


 

Steinn Logi Björnsson, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Flugleiða, hefur verið ráðinn forstjóri Húsasmiðjunar. Er gert ráð fyrir að hann hefji störf þar sem fyrst. Steinn Logi er fæddur á Höfn í Hornafirði 1. september 1959. Stúdent frá VÍ og lauk hagfræðiprófi frá Drew University í New Jersey, síðan MBA prófi við Columbia University í New York 1985.


 

Hafnarfjarðarbær auglýsti fyrir skömmu lausar til umsóknar 60 lóðir í 4. áfanga Valla. Umsóknarfresturinn rann út í gær og var mikill áhugi fyrir lóðunum. Um var að ræða 60 lóðir fyrir einbýlis- og raðhús og sóttu 1.309 um lóðirnar. 46 lóðum verður úthlutað til einstaklinga en 1.151 umsókn barst um þær lóðir, 25 manns um hverja lóð. 5 lóðareiningum verður úthlutað til lögaðila en 158 verktakar skiluðu inn umsóknum eða nær 32 verktakar um hverja einingu.


 

Meint verðstríð á matvörumarkaði hefur ýtt við fleirum söluaðilum og nú hefur Samkaup, fyrir hönd Nettó sent frá sér tilkynningu sem minnir á að þeir hafa verið í samkeppni í 15 ár. "Á matvælamarkaðnum hefur í mörg ár verið háð verðstríð um lægsta verðið. Það er ekki hægt að láta líta svo út sem núna fyrst sé að skella á samkeppni, þótt ein verslun til viðbótar tilkynni sig inn í verðstríðið," segir í tilkynningu þeirra.


 

Viðskiptaþáttur Viðskiptablaðsins hefur verið gerð aðgengileg á netinu og verður í framtíðinni hægt að hlusta á þættina nokkra mánuði aftur í tímann. Viðskiptaþáttur Viðskiptablaðsins er sendur út daglega á Útvarpi Sögu (99,4) á milli kl. 16 og 17. Þátturinn er síðan endurfluttur kl. 01 á næturnar.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur gefið frá sér nýtt verðmat á Straumi Fjárfestingarbanka. Niðurstaða verðmatsins er að Landsbankinn metur verðmæti Straums á 45,5 ma.kr. Endurmetið eigið fé er áætlað 32,8 ma.kr., framtíðarvirði eignasafnsins er metið á 4,3 ma.kr. og fjárfestingarbankastarfsemin á 8,4 ma.kr. Útistandandi hlutafé er 5.375 m.kr. og þar af leiðandi fæst verðmatsgengið 8,5. Lokagengi Straums í gær var 9,9 og því mælum þeir með að fjárfestar selji bréf sín í félaginu en markaðsvogi þau í vel dreifðu eignasafni.


 

Lækkun mat- og drykkjarvara vegur gegn hækkun annara liða í vísitölunni og gæti þannig unnið gegn hækkun hennar á næstunni segir greiningardeild Landsbankans. Styrking krónunnar er nú þegar farin að hafa áhrif á verð innfluttra mat- og drykkjarvara. Áhrif styrkingar krónunnar koma þó með nokkurri töf inn í verðlag mat- og drykkjarvara, en ef miðað við þróunina að undanförnu má gera ráð fyrir að innflutt matvæli lækki um 4% í mars segir í Vegvísi Landsbankans.


 

Steinþór Skúlason, forstjóri Sláturfélags Suðurlands, verður gestur Viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu (99,4) í dag. Nokkur umskipti urðu á rekstri félagsins sem skilaði ríflega 100 milljóna kr. hagnaði á síðasta ári. Velta félagsins óx einnig verulega enda sterfsemi félagsins verið að breytast.


 

Aðalfundur Fjárfestingarfélagsins Atorku sem haldinn var 15. febrúar sl. samþykkti að breyta nafni félagsins í Atorka Group hf. Hið nýja heiti félagsins er nú þegar orðið virkt í viðskiptakerfi Kauphallarinnar.


 

Niðurstöður skýrslu starfshóps um umfang skattsvika hér á landi eru því miður á veikum grunni byggðar og geta því með engu móti myndað grundvöll að svo róttækum breytingum sem hópurinn leggur til, segir í umsögn Samtaka atvinnulífsins um skýrsluna. Í umsögninni kemur fram að SA hafa bent á að skattsvik eru alvarlegt vandamál í tilteknum atvinnugreinum, t.d. veitingastarfsemi og byggingariðnaði, þar sem svört starfsemi hamlar vexti alvöru fyrirtækja.


 

Stjórn Verðbréfaþjónustu Sparisjóðsins hf. og Már Wolfgang Mixa, framkvæmdastjóri, hafa komist að samkomulagi um að Már láti af starfi framkvæmdastjóra félagsins frá og með deginum í dag.


 

Þorsteinn M. Jónsson, er orðinn starfandi stjórnarformaður Vífilfells og segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag eð nú sé svigrúm til að sinna viðskiptaþróun fyrirtækisins. Þorsteinn hefur starfað sem forstjóri félagins í níu ár og á hann 74% hlut í fyrirtækinu. "Við erum búnir að vera í stefnumörkunarvinnu og fyrirtækið er í góðum málum," sagði hann.


 

Afkoma Sparisjóðs Hafnarfjarðar batnaði verulega á árinu 2004, jókst hagnaður eftir skatta um 72,4%, sem er með því besta í sögu Sparisjóðsins, þrátt fyrir hátt framlag í afskriftarreikning útlána. Fjárfestingar Sparisjóðsins í hlutabréfum er sá liður sem mestri ávöxtun skilar, en hlutabréfaverð hækkaði mikið á árinu.


 

Fyrirtæki Skaginn hf. á Akranesi hefur verið að ryðja sér til rúms á kjúklingamarkaðnum í Bandaríkjunum á síðustu misserum. Á síðsta ári var þróaður mjög afkastamikill lausfrystir sem afkastar 3.000 kílóum á klst. en í Viðskiptablaðinu í dag er haft eftir Grími Garðarssyni að hann henti einstaklega vel í kjúklingaiðnaðinum þar sem hann er bæði ódýrari í rekstri og skilar betri vöru en áður hefur þekkst. Á síðasta ári voru seldir 5 lausfrystar og nú er verið að setja upp 2 til viðbótar. Áætlað er að selja um 10-12 frysta af þessari stærðargráðu á árinu 2005.


 

Sigurbjörn Svavarsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri landvinnslu Brims hf. og hefur hann nú þegar hafið störf. Starfsstöð hans er á Akureyri. Sigurbjörn, sem er 55 ára gamall, er vel kunnugur sjávarútveginum, sem hefur verið hans starfsvettvangur meira og minna í á þriðja áratug. Hann var m.a. útgerðarstjóri hjá Granda hf. í Reykjavík í fimmtán ár, en síðustu þrjú ár hefur hann gegnt starfi framkvæmdastjóra Scanmar á Íslandi, sem er þjónustufyrirtæki á hátæknibúnaði fyrir sjávarútveg.Ráðning Sigurbjörns er liður í því að styrkja samkeppnishæfni landvinnslu Brims hf., en hérlend fiskvinnsla á í harðri og vaxandi samkeppni við fiskvinnslu erlendis.


 

Samkvæmt áreiðanlegum heimildum Viðskiptablaðsins hefur Kristinn Björnsson keypt 10% hlut í Árvakri útgáfufélagi Morgunblaðsins. Hlutabréfin voru keypt af Johnson-fjölskyldunni og var samnefnt eignarhaldsfélag keypt. Þar með hefur Kristinn Björnsson og fjölskylda tryggt sér liðlega 16% hlut í útgáfufélaginu.


 

Orðréttar fréttir ljósvakamiðlanna eru aðgengilegar á vefsetri Lánstrausts hf, www.LT.is. Miðlun upplýsinganna hófst fyrir helgi og byggir á samstarfi við Fjölmiðlavaktina ehf, systurfyrirtæki Lánstrausts. "Fyrir viðskiptavini fyrirtækisins er þetta góð viðbót við aðrar upplýsingar sem notaðar eru við mat á væntum eða núverandi viðskiptavinum sem og við mat á birgjum og samstarfsaðilum," segir í fréttinni.


 

Húsnæðisverð fer hækkandi á fleiri stöðum en á Íslandi. Í Bretlandi hefur meðalverð húsnæðis hækkað síðustu tvo mánuði eða um 0,5% í febrúar og 0,4% í janúar samkvæmt tölum frá Nationwide Building Society, stærsta veðlánafyrirtæki Bretlands. þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans. Þessar niðurstöður eru því til marks um aukinn hita á breska fasteignamarkaðnum.


 

Raunávöxtun Lífeyrissjóðsins Framsýnar nam 13,6% árið 2004 og var ein sú besta í sögu sjóðsins. Hrein eign sjóðsins jókst um 12,8 milljarða króna eða 20% og nam alls rúmum 76 milljörðum króna í árslok. Góð ávöxtun skýrist aðallega af hagstæðri þróun á innlendum hlutabréfamarkaði á síðasta ári. Raunávöxtun sjóðsins síðustu fimm ár nemur alls 4,39%.Góður árangur hefur náðst við að lækka rekstrarkostnað sjóðsins en hann nam aðeins 0,14% af heildareignum árið 2004 og lækkaði um 0,02% frá fyrra ári.


 

Kauphöll Íslands hefur ákveðið að áminna Íbúðalánasjóð opinberlega fyrir brot á reglum Kauphallarinnar. Kauphöllin álítur að Íbúðalánasjóður hafi gerst brotlegur við ákvæði 4.2.1., 4.1.5 og 4.1.4 útgefendareglna.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,05% í litlum viðskiptum. Gengisvísitalan sveiflaðist á bilinu 109,60 til 110. Vísitala innkaupastjóra í Bandaríkjunum lækkaði en búist var við lítilsháttar hækkun. Vísitalan, sem kemur út fyrsta hvers mánaðar, er talin gefa vísbendingu um framleiðsluþróun í Bandaríkjunum. Ef vísitalan er yfir 50 bendir það til vaxtar í bandarísku efnahagslífi. Vísitalan mældist 55,3 í febrúar en búist var við 56,8. Gengi USD hreyfðist lítið við tíðindin.


 

Rætt verður við Þórð Friðjónsson, forstjóra Kauphallarinnar, í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu (99,4) í dag. Þátturinn hefst kl. 16. Farið verður yfir helstu breytingar á sterfsemi og umfangi Kauphallarinnar en Árbók hennar er nú komin út þar sem finna má helstu upplýsingar um reksturinn.


 

Meðalverð fasteigna á Vestfjörðum lækkaði á milli áranna 1998 og 2004 um 9,4%. Á sama tíma hefur vísitala neysluverðs hækkað um 27,9%. Má því ætla að eignir Vestfirðinga í húseignum hafi rýrnað um nokkra milljarða króna á undanförnum árum segir í frétt Bæjarins besta um málið.


 

Nokkuð líf hefur færst í skuldabréfamarkaðinn undanfarna daga eftir rólegheit síðustu vikna. Í Morgunkorni Íslandsbanka er bent á að velta með íbúðabréf í gær alls 13,3 mö.kr. Athygli vekur að ríflega helmingur veltunnar var vegna einna viðskipta með stysta íbúðabréfaflokkinn HFF14. Markaðsvirði þess flokks er einungis um 20 ma.kr. og var því velt um þriðjungi flokksins í þessum einu viðskiptum. Ávöxtunarkrafa flokksins hélst hins vegar óbreytt í 3,3%. Töluverð velta var einnig með lengri flokkana og lækkaði ávöxtunarkrafa þeirra um 1-3 punkta.


 

Um síðustu helgi opnaði Olíufélagið nýja sjálfsafgreiðslustöð fyrir bensín og olíu á Drangsnesi. Nýju dælurnar taka öll kort. Þar með er endi bundinn á algjört vandræðaástand frá því síðasta vor þegar Skeljungur lokaði bensínafgreiðslu sinni á Drangsnesi. Og nú geta ekki bara Drangsnesingar sem eiga sérstök viðskiptakort dælt á bílana sína, heldur líka allir þeir sem leið eiga um og vantar eldsneyti.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.