*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


maí, 2005

 

Á fundi með fulltrúum verkalýðsfélagsins Vökuls og starfsmönnum frystihúss Samherja hf. á Stöðvarfirði, sem haldinn var fyrr í dag, var tilkynnt að Samherji hyggst sameina landvinnslur félagsins á Stöðvarfirði og Dalvík, á Dalvík. Frystihúsi félagsins á Stöðvarfirði verður því lokað þann 1. september nk. og öllum starfsmönnum félagsins þar sagt upp frá og með þeim tíma. Um er að ræða 32 starfsmenn í 25 stöðugildum.


 

Helstu lykilstjórnendur Íslandsbanka keyptu í dag umtalsverðan hlut í bankanum eða sem nemur tæplega 3,2 mö.kr að markaðsvirði samanlagt. Að kaupunum standa stjórnarformaður, forstjóri og 5 framkvæmdastjórar bankans ásamt framkvæmdastjóra hlutdeildarfélagsins Sjóvá Almennar. Um er að ræða framvirkan samning á samtals 240 milljónir hluta í bankanum á genginu 13,3. Samsvarar það rúmlega 1,8% af 13.135 milljóna heildarfjölda útgefinna hluta í bankanum. Uppgjörsdagur viðskiptanna er eftir rúman mánuð, þann 4. júlí næstkomandi, og mun afhending hlutanna fara fram þá gegn vaxtareiknaðri greiðslu segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

Hlutafjárútboð Mosaic Fashions hf. hefst mánudaginn 6. júní næstkomandi og stendur til föstudagsins 10. júní. Síðari hluta júnímánaðar er fyrirhugað að skrá hluti félagsins á Aðallista Kauphallar Íslands. 90.661.831 nýr hlutur er boðinn almenningi á genginu 13,6 krónur fyrir hvern hlut, samtals að andvirði 1.233.000.902 króna. Lágmarksáskrift er að andvirði 100 þúsund króna og hámarksáskrift 30 milljónir króna.


 

stefnt að því að færa hlutafé niður um 80%


 

Hagnaður SÍF hf. fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) á 1. ársfjórðungi 2005 nam 8,4 milljónum evra sem er nærri þreföldun á EBITDA í 1. ársfjórðungi 2004 og yfir fjárhagsáætlun. Hagnaður tímabilsins nam 2,8 milljónum evra og meira en tvöfaldaðist miðað við sama ársfjórðung 2004. "Góð söluaukning varð á öllum mörkuðum og framlegð hefur aukist verulega en hún endurspeglar breytta samsetningu SÍF-samstæðunnar og skipulag þar sem skýrari áhersla er á framleiðslu verðmætra tilbúinna matvæla fyrir evrópskan markað," segir í tilkynningu félagsins.


 

Í Morgunkorni Íslandsbanka er fjallað um sölu Eimskips til Avion Group með gagnrýnum hætti og bent á að lítið yfirverð sé á félaginu og salan sé á milli viðskiptafélaga í Samson. Greining Íslandsbanka lauk við verðmat á Burðarási í gær. Þar er eign Burðaráss í Eimskip metin á 21,2 ma.kr. eða einungis 2% lægra en söluverðið til Avion. Verðmat á Burðarási að teknu tilliti til söluverðsins á Eimskip er 11,8 krónur á hlut. Fyrr í morgun var greint frá sölu á Eimskip til Avion Group. Söluverð 94% eignarhlutar Burðaráss er 21,6 ma.kr. sem greitt er með peningum (12,7 ma.kr.) og hlutabréfum í Avion (8,9 ma.kr.).


 

Stjórnir Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífeyrissjóðsins Lífiðnar hafa á undanförnum mánuðum átt í könnunarviðræðum um sameiningu sjóðanna. Í framhaldi af þeim hefur verið ákveðið að stefna að sameiningu sjóðanna um næstu áramót. Í könnunarviðræðunum hefur verið farið yfir uppgjör sjóðanna og trygginga- fræðilegar úttektar.Stjórnir sjóðanna gerðu með sér samkomulag í febrúar síðastliðnum um að kanna hvort hagkvæmt geti verið að sameina sjóðina tvo. Tilgangur sameiningar væri að auka hagkvæmni í rekstri og bæta þjónustu við sjóðfélaga og launagreiðendur, ásamt því að efla eignastýringu. Náist markmið sameiningar mun það leiða til styrkrar tryggingafræðilegrar stöðu sameinaðs sjóðs. Á næstu mánuðum er ætlunin að ljúka við vinnu tengda sameiningarferlinu. Áætlað er að halda aukaársfund í nóvember hjá hvorum sjóði fyrir sig til að bera samþykktarbreytingar er lúta að sameiningu undir atkvæði. Ætlunin er að endanleg sameining sjóðanna verði frá og með næstu áramótum. Stefnt er að myndun bráðabirgðarstjórnar með fjórum aðilum frá hvorum sjóði sem situr fyrstu tvö árin og á því tímabili myndi stjórnin vinna að framtíðarskipulagi varðandi stjórnarkjör.


 

segir hagdeild ASÍ


 

Gengið hefur verið frá sölu Burðaráss á 94,1% hlut í Eimskipafélagi Íslands til Avion Group. Einnig stefnir Avion Group að kaupum á 5,9% hlut P/F Tjalds í Eimskipafélaginu og þannig eignast félagið að fullu. Með þessu verður til stærsta félag landsins í flutningastarfsemi með 110 milljarða króna veltu, 4.400 starfsmenn og 80 starfsstöðvar um heim allan.


 

Á hluthafafundi Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna hf. í gær var samþykkt tillaga um að nafn félagsins verði héðan í frá Icelandic Group hf. Stjórn félagsins var kjörin og í henni sitja Baldur Guðnason, Hreggviður Jónsson, Jón Kristjánsson, Þór Kristjánsson og Þórður Már Jóhannesson. Í varastjórn voru kjörnir Finnbogi Jónsson, Egill Tryggvason, Páll Þór Magnússon, Sigurður Ágústsson og Skúli Valberg Ólafsson.


 

Vörusala SH nam 21,6 milljörðum kr. samanborið við 16,2 milljarða árið áður á fyrstu þremur mánuðum ársins. Aukningin nemur 33% og 48% ef tekið er tillit til styrkingar krónunnar. Vörusala fjórðungsins var í samræmi við áætlanir. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði nam 573 milljónum samanborið við 459 milljónir árið áður. EBITDA nam 741 milljón samanborið við 620 milljónir og var EBITDA hlutfall 3,4% en það var 3,8% á sama tímabili 2004.


 

Rekstrartekjur Hampiðjunnar námu 14,5 m. evra á fyrstu þremur mánuðum ársins og jukust því um 3,5% frá 14,0 m. evra tekjum félagsins á sama tíma í fyrra. Þar sem framleiðslukostnaður stendur í stað milli ára skilar tekjuaukningin sér í bættri framlegð félagsins sem nú nemur 27,6% af tekjum. Til samanburðar nam framlegð félagsins 25% á fyrstu þremur mánuðum síðasta árs. Annar rekstrarkostnaður hækkar hins vegar nokkuð milli ára og er því óveruleg breyting á EBITDA framlegð félagsins milli ára, er nú 10,8% saman borið við 10,5% á sama tíma í fyrra.


 

Rekstrartekjur Haga hf. námu 46.377 millj. kr. en rekstrargjöld án afskrifta námu 44.829 millj. kr. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 1.548 millj. kr. Afskriftir námu 1.522 millj. kr. og hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta nam 26 millj. kr. á rekstrarárinu. Hagnaður félagsins fyrir skatta, að teknu tilliti til fjármagnsliða nam 1.534 millj. kr., en fjármagnsliðir voru nettó jákvæðir um 1.508 millj. kr. Að teknu tilliti til reiknaðra skatta nam hagnaður félagsins 1.302 millj. kr. á rekstrarárinu 2004/05. Ástæðan fyrir jákvæðum fjármagnsliðum má fyrst of fremst rekja til söluhagnaðar vegna sölu félagsins á Lyfju hf.


 

Í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu (99,4) verður rætt við Ásgeir Margeirsson, aðstoðarforstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, um nýgerða samninga í Kína. Einnig verður rætt við Ingólf Bender, forstöðumann Greiningar Íslandsbanka, um nýja spá þeirra um þróun gengis íslensku krónunnar.


 

Sendinefnd, skipuð 9 sérfræðingum úr ráðuneytum og háskóla Brunei, kom nýverið hingað til lands til að kynna sér íslenskt samfélag og þá sérstaklega vísinda- og tæknistefnu Íslendinga síðustu 3 áratugina. Heimsóknin var liður í undirbúningi Brunei til að takast á við framtíðina sem væntanlega mun einkennast af minnkandi olíu- og gasframleiðslu.


 

telja vaxtahækkun framundan


 

Í dag tók Kauphöllin í Vilníus upp hið sameiginlega SAXESS-viðskiptakerfi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, til viðskipta á hlutabréfamarkaði. SAXESS-viðskiptakerfinu og sameiginlegum aðildarreglum NOREX er nú framfylgt á öllum verðbréfamörkuðum Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, þ.e. í Kaupmannahöfn, Osló, Íslandi, Stokkhólmi, Helsinki, Tallinn, Ríga og Vilníus.


 

Olíuverð hefur hækkað um 9,1% í síðustu viku, en framvirkt verð á tunnu af hráolíu til eins mánaðar hækkaði um 10 sent á föstudag og var orðið $51,11 á Bandaríkjamarkaði. "Verðhækkunin er rakin til þess að vangaveltur eru í gangi um hvort takmarkað framboð af olíu nægi til að mæta aukinni eftirspurn, en framundan er eitt mesta ferðatímabil Bandaríkjamanna," segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

Bakkavör Group greiddi á föstudaginn samtals 73,7 milljarða króna fyrir Geest Plc. Með greiðslunni hefur Bakkavör Group uppfyllt alla skilmála kaupanna og er yfirtaka félagsins á Geest þar með að fullu frágengin. Bakkavör Group er nú stærsti framleiðandi tilbúinna kældra og ferskra matvæla í Bretlandi með um 29% markaðshlutdeild. Félagið rekur 42 verksmiðjur og fer meginhluti starfseminnar fram í Bretlandi en aukþess er félagið með rekstur í Frakklandi, Belgíu, Spáni og Suður-Afríku. Starfsmenn félagsins eru um 13 þúsund.


 

Samherji hf. var rekinn með 676 milljón króna hagnaði á fyrsta ársfjórðungi 2005. Rekstrartekjur samstæðunnar fyrstu þrjá mánuði ársins námu 5.697 milljónum króna og rekstrargjöld voru 5.008 milljónir. Hagnaður án afskrifta og fjármagnsliða nam 689 milljónum króna, afskriftir námu 334 milljónum og fjármagnsliðir voru jákvæðir um 145 milljónir króna. Hlutdeild í hagnaði hlutdeildarfélaga nam 361 milljón króna, hagnaður fyrir skatta var 861 milljón króna og hagnaður eftir skatta og hlutdeild minnihluta nam 676 milljónum króna eins og áður segir.Veltufé frá rekstri fyrstu þrjá mánuði ársins var 502 milljónir króna og handbært fé frá rekstri 260 milljónir króna.


 

Farþegum í millilandaflugi Icelandair fjölgaði um tæplega 1% í apríl í ár í samanburði við apríl á síðasta ári. Framboð félagsins og sala í mánuðinum var einnig nánast hin sama og á síðasta ári með þeim afleiðingum að sætanýting var einnig mjög svipuð og í apríl í fyrra eða 72,7%, á móti 73,5%.


 

?sú stærsta sinnar tegundar í heiminum


 

Velta Actavis á fyrsta ársfjórðungi nam tæplega 102 m. evra og var því töluvert undir spá greiningardeildar KB banka um tæplega 111 m. evra veltu á tímabilinu. EBITDA félagsins var sömuleiðis nokkuð undir spá Greiningardeildar, nam 24,6 m. evra samanborið við 27,7 m. evra spá þeirra. EBITDA sem hlutfall af tekjum er því lægra en við áætluðum eða 24,1% samanborið við spá þeirra um 25,0%. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) nemur 18,9 m. evra sem er um 2,1 m. evra undir þeirra spá sem hljóðaði upp á 20,9 m. evra.


 

Bæjarstjórn Vesturbyggðar ætlar að láta kanna möguleika á vatnsútflutningi og hefur verið skipuð nefnd til að skoða hvað hægt er að gera í stöðunni.


 

Tap varð af rekstri Austurbakka hf. eftir þrjá mánuði 2005 að fjárhæð kr. 6,9 milljónir samanborið við 22,9 milljónir árið 2004. Rekstrartap án afskrifta nam 17,4 milljónum en 6,2 milljónum árið 2004. kr. Afskriftir voru 9,2 milljónir. Rekstrartekjur Austurbakka hf. janúar til mars 2005 námu samtals 454,6 milljónum króna og drógust saman um 15% milli ára. Framlegðarstig vörusölu hækkaði úr 18,2% í 21,2% og laun og annar rekstrarkostnaður hækkaði um 3,1% milli ára.


 

Ávöxtun Lífeyrissjóðs verslunarmanna á árinu 2004 var 16,4% sem samsvarar 12,1% raunávöxtun sem er sama raunávöxtun og á árinu 2003. Síðustu tvö ár eru því bestu rekstrarárin í tæplega 50 ára sögu sjóðsins. Besta ávöxtun eignaflokka sýndu innlendu hlutabréfin en nafnávöxtun þeirra var 79,1% á árinu og raunávöxtun 72,5%. Til samanburðar hækkaði Úrvalsvísitala Kauphallarinnar um 58,9% á árinu 2004. Ávöxtun erlendu verðbréfanna í dollurum var 13,4% en á móti styrktist íslenska krónan á árinu gagnvart USD um 14,0%. Raunávöxtun innlendu skuldabréfanna var 7,8% á liðnu ári.


 

4,25% lækkun bréfa félagsins.


 

Gunnlaugur M. Sigmundsson, forstjóri Kögunar, verður gestur Viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu (99,4) í dag. Rætt verður við hann um þriggja mánaða uppgjör félagsins og framtíðaráform. Að því loknu kemur Viðhjálmur Guðmundsson, forstöðumaður Útflutningsráðs Íslands, í þáttinn en ráðið er að skipuleggja för íslenskrar viðskiptasendinefndar til Japans í september næstkomandi.


 

Fasteignafélagið Stoðir í Reykjavík hefur keypt frægasta verslunarhús Ísafjarðar. Húsið hefur verið í eigu Þróunarsjóðs sjávarútvegsins frá árinu 2001 og hefur verið í sölu síðan þá. Samkvæmt fréttum Bæjarins besta fór húsið á 57,5 milljónir, en þar er meðal annars rekin Bónusverslun.


 

Á fundi fjármálaráðherra Norðurlandanna sem haldinn var í Kaupmannahöfn fyrir stuttu var m.a. rætt um efnahagsþróun landanna. Þar kom fram að hagvöxtur jókst á svæðinu í fyrra og verður áfram góður. Hagvöxtur var sem fyrr mestur á Íslandi en hann var einnig myndarlegur bæði í Finnlandi og Svíþjóð. Hagvaxtarhorfur eru sömuleiðis taldar mjög góðar. Fyrir utan Ísland er spáð mestum hagvexti í Noregi á yfirstandandi ári segir í vefriti fjármálaráðuneytisins.


 

Viðskiptaráðherra skipar starfshóp um fjármögnun nýsköpunar. Í skipunarbréfi kemur fram að mikilvægt sé að auka framboð til nýsköpunar. Fjárfestingafé fyrir sprotafyrirtæki og fé til vaxtar eða endurskipulagningar skorti og talið sé að það standi þróun nýsköpunar atvinnulífsins fyrir þrifum. Brýnt sé að meta hvaða leiðir séu færar til að auka framboð framtaksfjármagns og til að tryggja að samfella verði í fjármögnun nýsköpunar.Í starfshópnum eiga sæti: Gunnar Örn Ólafsson, Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins. Haraldur Örn Ólafsson, iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, ritari nefndarinnar, Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, Jón Ágúst Þorsteinsson, Samtökum sprotafyrirtækja, Skúli Valberg Ólafsson, Samtökum banka og verðbréfafyrirtækja og Sveinn Þorgrímsson, iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, formaður nefndarinnar.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fækkaði um tæp 9% í apríl miðað við sama tíma í fyrra, úr rúmlega 130 þúsund farþegum árið 2004 í tæpa 119 þúsund farþega nú. Fækkun farþega til og frá Íslandi nemur rúmum 7% milli ára og farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fækkaði um rúm 16%. Helsta ástæða fækkunar farþega nú í apríl miðað við í apríl í fyrra er talin sú að páskarnir voru fyrr í ár heldur en í fyrra, þ.e. í mars í stað apríl árið 2004.


 

Samherji hf. hefur selt fiskimjölsverksmiðju sína í Grindavík til Síldarvinnslunnar hf., en sem kunnugt er hefur verksmiðjan ekki verið starfrækt frá því í byrjun febrúar sl. eftir að mikill eldur kom upp í verksmiðjunni. Samherji hefur um langt árabil verið með rekstur í Grindavík. Fyrir nokkrum árum var ráðist í endurbætur á verksmiðjunni, bæði mannvirkjum og tækjabúnaði, og lauk þeim endurbótum í fyrra.


 

Skuldir heimilanna stóðu í 879 mö.kr. um síðustu áramót sem er tæplega 3 m.kr. á hvern Íslending. Skuldir þessar höfðu þá aukist um 107 ma.kr. á einu ári sem er umtalsvert. Á hinn bóginn eru eignir heimilanna mun meiri og jukust þær hraðar á síðasta ári en skuldirnar. Þannig stóð eign íbúðarhúsnæðis landsmanna í 1.531 mö.kr. um síðustu áramót samkvæmt fasteignamati og hrein eign lífeyrissjóðanna í 973 mö.kr. Þetta kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Davíð Oddsson, utanríkisráðherra fer fyrir viðskiptasendinefnd til Japans í september n.k. Ákveðið hefur verið að hefja undirbúning að ferð viðskiptasendinefndar til Japans, í framhaldi af niðurstöðu skoðanakönnunar í lok síðasta árs. Ráðgert er að ferðin verði farin 12.-19. september og hefur Davíð Oddsson utanríkisráðherra staðfest að hann muni fara fyrir sendinefndinni.


 

Búist er við að í byrjun júní verði lokið vinnu matsnefndar við að fara yfir tilboð þeirra þriggja hópa sem skiluðu inn fyrstu tilboðum um hönnun, uppbyggingu og rekstur tónlistarhúss og hótels við Austurhöfnina í Reykjavík. Þátttakendurnir Fasteign, Portus og Viðhöfn, lögðu fram frumhugmyndir sínar í janúar og síðan fyrstu tilboð í byrjun maí. Stefán Hermannsson, framkvæmdastjóri Austurhafnar, sagði að gert væri ráð fyrir að tveir af þessum hópum verði beðnir um lagfæringar og frekari þróun á sínum tilboðum. Ráðgert er að hefja framkvæmdir á svæðinu undir lok næsta árs.


 

Greining Íslandsbanka telur útlit fyrir lognmollu á hlutabréfamarkaði í það minnsta fram undir lok júlí. Viðskipti gærdagsins á hlutabréfamarkaði námu um 3 milljörðum króna og lækkaði Icex-15 um 1,53%. Af 15 félögum í vísitölunni lækkuðu 13 en ekkert félag á markaðnum hækkaði.


 

Tólf af fjórtán hópum sem skiluðu inn óbindandi tilboði í Símann hefur verið boðið upp í áframahaldandi dans í því augnamiði að þeir skili bindandi tilboð fyrir lok júlí.


 

Ragnar Marteinsson framkvæmdastjóri Teymis ehf. hefur ákveðið að láta af störfum hjá félaginu. Sigþór Samúelsson sem verið hefur markaðsstjóri Teymis undanfarin ár mun taka við sem framkvæmdastjóri frá og með mánudeginum 30. maí nk. Teymi ehf. er dótturfélag Kögunar hf.


 

Afkoman 880 milljónum króna betri en á sama tíma í fyrra


 

Skuldir heimilanna við innlánsstofnanir hafa aukist um 83 milljarða króna frá áramótum að því er fram kom í gögnum sem Seðlabankinn birti í gær. Skuldir heimilanna við innlánsstofnanir námu 390 milljörðum króna í lok apríl síðastliðinn eða um 5,2 m.kr. á hverja fjögurra manna fjölskyldu.


 

kallar eftir meiri afgangi á rekstri ríkisins


 

-og Michael F. Hassing fyrrverandi forstjóri Mærsk fer í stöðu Ásbjörns


 

vegna vanskila við höfnina í Vesturbyggð


 

Rauneign landsmanna jókst um 96 milljarða í apríl og rauneignir landsmanna hafa aukist um 960 milljarða síðastliðna 12 mánuði að því er fram kemur í hálf fimm fréttum KB banka.


 

Telenor í Noregi tilkynnti í gær kaupsamning á félögum í Svíþjóð og Danmörku á sviði breiðbandstækni. Að því er fram kemur í hálf fimm fréttum KB banka eru þetta sænska félagið Bredbandsbolaget AB og Cybercity AS í Danmörku.


 

Greining Íslandsbanka býst við launaskriði á næstu misserum


 

Sunnudaginn 22. maí lenti farþegaþota frá litháenska flugfélaginu Aurela Air á Egilsstaðaflugvelli, í fyrsta vikulega fluginu milli Kaupmannahafnar og Egilsstaða, á vegum ferðaskrifstofunnar Trans-Atlantic á Akureyri. Í þessu fyrsta flugi voru aðeins sex farþegar en fimmtíu farþegar fóru með flugvélinni frá Egilsstöðum í morgun.


 

Ágúst Ólafur Ágústsson, nýkjörinn varaformaður Samfylkingarinnar verður getur í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu í dag. Farið verður yfir stefnu flokksins í skatta- og efnahagsmálum, samhliða hugmyndum Samfylkingarinnar í einkarekstur í heilbrigðiskerfinu.


 

Samningar hafa verið undirritaðir um kaup Orkuveitu Reykjavíkur á Hitaveitu Rangæinga. Hitakostnaður heimila á Hellu og Hvolsvelli mun lækka um 20-30% á næstu tveimur árum og ljósleiðari verður lagður um þorpin.Hitaveita Rangæinga var í eigu þriggja sveitarfélaga, Rangárþings ytra (Hella, Þykkvibær og sveitir), Rangárþings eystra (Hvolsvöllur og sveitir) og Ásahrepps, sem er sveitahreppur sem liggur niður með Þjórsá.


 

Tekur við af Tryggva Jónssyni sem forstjóri Heklu


 

Laun í landinu hækkuðu að meðaltali um 0,5% í apríl samkvæmt launavísitölu sem Hagstofan birti í morgun. Stafar hækkunin einkum af samningsbundnum launahækkunum á almenna markaðinum sem og hjá hinu opinbera en launaskrið reyndist lítið. Laun hafa hækkað um 6,7% á síðustu tólf mánuðum og er það að mestu vegna kjarasamningsbundinna hækkana. Launaskrið hefur verið lítið þó svo að atvinnuleysi hafi minnkað og slaki sá sem var á vinnumarkaði sé nú horfinn. Kaupmáttur launa hefur aukist um 2,3% á tímabilinu. Vöxtur kaupmáttar hefur verið fremur stöðugur að undanförnu en þó minni en oft áður.


 

Hagnaður Opinna kerfa, eftir skatta, á fyrsta ársfjórðungi nam 57 milljónum króna og er það sama afkoma og á sama tíma á liðnu ári.


 

Velta Kögunar á fyrsta ársfjórðungi nam 4,1 mö.kr. sem er talsvert undir spá greiningadeildar Landsbankans sem hljóðaði upp á 5 ma.kr. Áætlanir félagsins gera ráð fyrir 19-20 ma.kr. veltu fyrir árið allt, en hingað til hefur þriðji ársfjórðungur er slakastur og sá fjórði bestur. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) sem hlutfall af veltu var þó hærri en greiningardeildin átti von eða 8,2% á móti 7,3% spá. Er það einkum betri afkoma hugbúnaðarhlutans en von var á sem orsaka hærra framlegðarhlutfall. Í krónum talið er EBITDA þó lægri en við áttum von á eða 337 m.kr. miðað við 369 m.kr. spá.


 

sérstök áhersla á skattamál


 

Í viðtali við Þór Sigfússon, framkvæmdastjóra Verslunarráðs Íslands, sem birtist í Viðskiptablaðinu í dag, kemur fram að nefnd um stjórnarhætti fyrirtækja er að hefja störf að nýju og ætlunin er að birta nýjar leiðbeiningar fyrir árslok. "Ekki eru fyrirsjáanlegar miklar breytingar á leiðbeiningunum. Við viljum halda þeim hnitmiðuðum. Á erlendum vettvangi er mikið rætt um óháða stjórnarmenn og bent á að þetta ákvæði í leiðbeiningum í öðrum löndum hafi ekki skilað tilætluðum árangri og sé að mörgu leyti óraunhæft þegar kemur að hlutleysi gagnvart stórum fjárfestum. Við munum skoða þessi mál og umræðuna erlendis," segir Þór í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur sent öllum þeim sem sendu inn tilboð vegna sölu Símans bréf þar sem áréttuð eru ákvæði um trúnaðarsamninga. Í bréfinu segir: ?Ástæða er til að árétta það að hvers konar brot á trúnaðarsamningum mun verða litið mjög alvarlegum augum og getur leitt til þess að hugsanlegir fjárfestar verði útilokaðir frá þátttöku í söluferlinu án frekari fyrirvara."


 

segir Greining Íslandsbanka


 

Tékkneska fjarskiptafyrirtækið Ceske Radiokommunikace (CRa), sem er að stórum hluta í eigu íslenskra fjárfesta, hefur skilað inn óbindandi tilboði í 75% hlut í ungverska margmiðlunarfyrirtækinu Antenna Hungaria. Andri Sveinsson stjórnarmeðlimur CRa staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Sjórn KEA hefur lýsir vilja til að taka þátt í samstarfi um undirbúning að uppbyggingu stóriðju á Norðurlandi. Stjórn KEA áréttar mikilvægi samstarfs á milli byggðarlaga varðandi staðarval. Stjórnin bendir á mikilvægi þess að bæta samgöngur á Norðausturlandi þannig að stærri atvinnusvæði njóti ávinnings af atvinnuuppbyggingu og hvetur til þess að framkvæmdir verði hafnar við gerð Vaðlaheiðarganga."


 

Gengisvísitala krónunnar gæti alveg farið aftur niður fyrir 110  stig, hugsanlega í 100 stig þegar og ef tekin verður ákvörðun um byggingu álvers við Helguvík á Reykjanesi. Þetta segir Arnar Jónsson forstöðumaður gjaldeyris- og afleiðumiðlunar Landsbankans í viðtali við Viðskiptablaðið í dag.


 

Google hefur gefið út afbrigði af Desktop Search hugbúnaðinum sem sérstaklega er sniðið að leit í tölvum fyrirtækja. Hugbúnaðurinn gefur starfsmönnum fyrirtækja kost á því að leita að upplýsingum í mismunandi skráarsniðum eins og tölvupósti, PDF skjölum, töflureiknum og ritvinnsluskjölum. "Það er meira en þægindi að finna upplýsingar í fljótheitum, það er nauðsynlegt," er haft eftir Dave Girouard framkvæmdastjóra hjá Google í frétt Vnunet. Hægt er að nálgast hugbúnaðinn á vefsíðu Google.


 

Kaupverðið allt að 33 milljarðar króna


 

Greiningardeild Kaupþings í Finnlandi sendi frá sér nýja fjárfestingarráðgjöf á fjarskiptafyrirtækinu Saunalahti í dag. Sem kunnugt er var greint frá því í gær að Novator, fyrirtæki í meirihlutaeigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, hygðist leggja fram yfirtökutilboð í Saunalahti. Áætlað tilboðsverð er 1,9 evrur á hlut og hækkaði verðið á mörkuðum í gær í 1,94 evrur á hlut. Samkvæmt spá greiningardeildar fyrir félagið árið 2005, þá er tilboð Novator V/H margfeldi upp á 26 og EV/EBITDA upp á 14.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

viðamesti samningur sem íslenskur háskóli hefur gert við háskóla í Asíu


 

hlutafjárútboði Mosaic Fashions til fagfjárfesta lokið


 

Nú þegar atvinnuleysið er komið niður að 2% mörkunum eykst hættan á því að launaskrið aukist verulega. Að mati greinigardeildar Landsbankans eykur þessi staða líkurnar á því að Seðlabankinn auki aðhald í peningamálum með enn frekari hækkun stýrivaxta. "Við væntum 0,25% til 0,5% hækkunar á stýrivöxtum í tengslum við útgáfu Peningamála Seðlabankans þann 3. júní næstkomandi og að stýrivextir verði komnir í 10% í haust," segir í nýju riti greiningardeildar Landsbankans.


 

Væntingar um að stóriðjuframkvæmdum verði haldið áfram eftir að núverandi verkefnum lýkur snéru við væntingum á gjaldeyrismarkaði og hefur krónan styrkst á síðustu dögum. Spá Greiningardeildar Landsbankans gerir áfram ráð fyrir að gengisvístalan haldist að meðaltali í 115 stigum það sem eftir er ársins og fram undir mitt næsta ár, en að þá taki við tímabil gengislækkunar sem vari tiltölulega skamman tíma líkt og gerðist undir lok síðustu efnahagsuppsveiflu.


 

Opin kerfi, í samvinnu við Hewlett-Packard, afhentu Verkfræðideild Háskóla Íslands styrk að fjárhæð 2 milljónum króna í tilefni af því að 20 ár eru liðin síðan Hewlett-Packard opnaði útibú hér á landi, nú Opin kerfi. Styrkurinn var afhentur formlega á afmælisráðstefnu félagsins sem haldin var í Öskju, Náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands, fimmtudaginn 12. maí síðastliðinn.


 

segir í yfirlýsingu frá Mjólku


 

Samkvæmt blaðinuBusiness Standardá Indlandi er Actavis í viðræðum um yfirtöku á lyfjadeild samheitalyfjafyrirtækisins Emcure á Indlandi. Fyrr á árinu gerði Actavis samstarfssamning við fyrirtækið um framleiðslu fyrir Bandaríkjamarkað á fjórum samheitalyfjum sem Actavis hefur þróað. Stjórnendur Actavis hafa sagt það lykilatriði fyrir samkeppnishæfni samheitalyfjafyrirtækja að auka umsvif sín í Indlandi og nýta sérþekkingu og lágan framleiðslukostnað þar segir í Morgunkorni Íslandsbanka


 

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu mun hækka um 15% til viðbótar þar til það staðnar síðla á næsta ári. Stöðnun mun ríkja á íbúðamarkaðnum allt árið 2007. Markaðsverð íbúðarhúsnæðis er nú um 175 þúsund krónur á fermetra að meðaltali á höfuðborgarsvæðinu og mun það fara yfir 200 þúsund áður en kemur að tímabili stöðnunar. Heildarverðmæti íbúðareignar höfuðborgarbúa mun fara upp í ríflega 1.500 milljarða króna og hækka um tæplega 200 milljarða frá núverandi stöðu fyrir árið 2007. Svo mikil hækkun hefur víðtæk áhrif á efnahagslífið ? eykur neyslu, fjárfestingu og eflir hagvöxt um hríð svo eitthvað sé nefnt. Þetta kom fram á fræðslufundi Íslandsbanka í gær.


 

Í kjölfar uppgjörs fyrsta ársfjórðungs hjá Finnska flugfélaginu Finnair hefur greiningardeild Kaupþings í Svíþjóð gefið út nýtt verðmat á félaginu. Eins og Greiningardeild Kaupþings fjallaði um í Hálffimm fréttum þann 12. maí síðastliðinn var uppgjörið vel yfir væntingum markaðsaðila hvað varðaði flesta liði og viðsnúningur hefur orðið í áætlunarflugi félagsins.


 

Fjórar af hverjum fimm fartölvum sem seldar eru hafa innbyggt þráðlaust netkort, að því er fram kemur í nýrri skýrslu greiningarfyrirtækisins Context. Sala á fartölvum með innbyggðu þráðlausu netkorti jókst um 135% milli febrúarmánaðar 2005 og 2004. Á síðasta ári voru aðeins 38,6% fartölva með þráðlausu netkorti en í ár 79,4%. Í frétt CRN í Danmörku kemur fram að aukningin er mest í fyrirtækjatölvum en þar eru 83.9% með innbyggt kort.


 

Stjórn hátæknifyrirtækisins Skagans ehf. á Akranesi hefur samþykkt hlutafjárútboð og er ætlunin að ráðast í það í júní næstkomandi. Að sögn Gríms Garðarssonar, framkvæmdastjóra Skagans, er hlutafjárútboðið hugsað til þess að ljúka rannsóknarvinnu og markaðsstarfi vegna nýrrar vinnslulínu sem félagið hefur unnið að um nokkurt skeið.


 

vegna eignarhlutar í Kögun


 

einkavæðingarnefnd áminni tilboðsgjafa um að virða trúnaðarsamning


 

Vyto Kab, sem lét af störfum hjá Flögu Group þann 5. apríl sl. hefur sagt sig úr stjórn félagsins. Að sögn Boga Pálssonar, starfandi stjórnarformanns Flögu, er þetta í samræmi við þær áætlanir sem lágu fyrir þegar Flaga keypti SleepTech LLC í maí á síðasta ár af Vyto og Patriciu Kab. Þá var samið um að þau hjónin tengdust félaginu áfram. Bogi sagði að í raun hefði afhendingartíminn (hand over) gengið betur en gert var ráð fyrir og því hefðu þau hjón getað farið fyrr en gert var ráð fyrir.


 

Novator Finland hefur gert tilboð í öll hlutabréf í finnska símafyrirtækinu Saunalahti. Novator Finland er dótturfélag Novator International Ltd, sem er fjárfestingafélag undir forystu Björgólfs Thors Björgólfssonar. Saunalahti er skráð í Kauphöllinni í Helsinki. Tilboðið hljóðar upp á 1,9 evru á hlut sem þýðir að heildarverðmæti fyrirtækins er 259,15 milljónir evra eða um 21,5 milljarður króna. Þegar hefur Novator Finland eignast 22,6% í félaginu


 

Íslensk erfðagreining greindi frá því í dag að hafnar séu lyfjaprófanir af öðrum fasa á nýju tilraunalyfi fyrirtækisins við astma og að fyrsti sjúklingurinn hafi þegar hafið lyfjatöku. Lyfið hefur áhrif á starfsemi ensíms sem erfðarannsóknir Íslenskrar erfðagreiningar hafa sýnt að tengist líffræðilegum orsökum astma. Lyfið var upphaflega þróað við öðrum sjúkdómi af öðru lyfjafyrirtæki.


 

Í kjölfar mikillar uppsveiflu á fasteignamarkaðnum að undanförnu brenna margar spurningar á vörum fólks. Af því tilefni býður Íslandsbanki til fræðslufundar á Grand Hótel Reykjavík við Sigtún þar sem leitast verður við að svara spurningum um ástand og horfur á íbúðamarkaði. Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, mun fjalla um hvað blasi nú við í verðþróun á íbúðamarkaðinum eftir þær miklu hækkanir og breytingar í umhverfi íbúðamarkaðarins sem verið hafa að undanförnu.


 

Kögunar-samsteypunni, stærsta upplýsingatæknifyrirtæki landsins, var samkvæmt úrskurði einkavæðingarnefndar síðastliðinn föstudag meinað að fá gögn vegna söluútboðs Símans. Gunnlaugur M. Sigmundsson, forstjóri Kögunar, telur að þarna sé um alvarlega mismunun að ræða en félagið hafði verið í sambandi við þrjú erlend stórfyrirtæki með fyrirætlanir um að bjóða í Símann.


 

Alls bárust 14 óbindandi tilboð í hlutabréf ríkisins í Landssíma Íslands hf. (Símanum), en skilafrestur rann út í gær, þann 17. maí kl. 15.00. Að baki tilboðanna 14 standa 37 fjárfestar, innlendir og erlendir. Næstu daga mun framkvæmdanefnd um einkavæðingu, í samvinnu við fjármála- og ráðgjafafyrirtækið Morgan Stanley, yfirfara tilboðin.


 

Í dag var undirritaður við hátíðlega athöfn í Beijing í Kína að viðstöddum forseta Íslands samningur milli FL Group og Air China Ltd. um flugvélaleigu. Hannes Smárason, stjórnarformaður FL Group og Ms. Zhang Yang forstjóri Air China Group, Import & Export Trading Co. undirrituðu samninginn.


 

Burðarás, KEA, Ólafur Jóhann Ólafsson, Talsímafélagið ehf. og Tryggingamiðstöðin hafa í sameiningu gert tilboð í 98,8% hlut ríkisins í Landssímanum. Þetta kemur fram í tilkynningu sem forsvarsmenn Almennings ehf. sendu þeim, sem lýst höfðu áhuga á að fjárfesta í Almenningi, klukkan 17:47 í gær. Almenningur ehf. er hins vegar ekki aðili að tilboði hópsins eins og kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Beint áætlunarflug Icelandair til San Francisco hefst í dag, þegar Boeing 767 breiðþota hefur sig á loft frá Keflavíkurflugvelli með um 250 farþega innanborðs. Meðal farþega í þessu fyrsta flugi til kyrrahafsstrandar Bandaríkjanna eru Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra og Steinunn Valdís Óskarsdóttir, borgarstjóri sem taka þátt í hátíðardagskrá í borginni.


 

Burðarás, KEA, Ólafur Jóhann Ólafsson, Talsímafélagið ehf. og TM hafa í sameiningu gert tilboð í 98,8% hlut ríkisins í Símanum og var tilboðinu skilað inn til Morgan Stanley í London laust fyrir kl. 15.00 í dag. Tilboðið felur það í sér, að fjárfestarnir hafa gert samning við Almenning ehf., um að 30% hlutur í Símanum verði seldur til almennings á Íslandi í opnu útboði, um leið og fært þykir að skrá Símann á markaði og eigi síðar en sex mánuðum eftir að kaupin fara fram. Samkvæmt tilboðinu, verður enginn fjárfestanna með meira en 35% hlut, eftir að 30% hafa verið seld til almennings á markaði.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Hæstiréttur hefur vísað frá dómi máli endurskoðanda Tryggingasjóðs lækna. Endurskoðandanum var gefið að sök með því að hafa eftir endurskoðun á ársreikningum sjóðsins fyrir árin 1992 til 2000, áritað ársreikningana án fyrirvara. Hann var hins vegar sýknaður af ákærunni í héraðsdómi en Hæstiréttur taldi rannsókn lögreglu og ákæru áfátt og vísaði því málinu frá.


 

Nú liggur fyrir að fyrsta afurð hins nýja mjólkursamlags Mjólku ehf verður fetaosturinn ?Léttfeti". Neysla Íslendinga á fetaosti hefur vaxið hröðum skrefum á síðustu árum og hentar tækjabúnaður og sú aðstaða sem nú er verið að koma upp í mjólkurstöð Mjólku á Ártúnshöfða mjög vel til framleiðslu fetaosts.


 

Undirbúningur er hafinn að stofnun sérstaks flutningasviðs innan vébanda SVÞ. Skipafélög og landflutningafélög innan samtakanna hafa ákveðið að taka höndum saman um myndun sérstaks hagsmunahóps innan samtakanna. Ráðinn verður starfsmaður til að annast þessi mál. Hann mun m.a. annast þau mál sem Samtök íslenskra kaupskiptaútgerða (SÍK) og Landvari, hagsmunasamtök landflutningafyrirtækja, hafa látið vinna fyrir sig.


 

Íslensk erfðagreining greindi frá því í dag að stefnendur hafi að eigin frumkvæði fallið frá málsóknum gegn móðurfélagi þess, deCODE genetics Inc., og ákveðnum stjórnendum þess sem höfðaðar voru í september og október síðastliðnum. Dómari hefur því fellt málin niður að ósk stefnenda. Engar greiðslur voru inntar af hendi til stefnenda í þessu sambandi segir í tilkynningu félagsins.


 

Eftir umtalsverða lækkun undanfarnar vikur hefur gengi krónunnar hækkað í morgun um tæplega 0,8%. Í Morgunkorni Íslandsbanka er ástæða þess rakin til frétta um frekari álversframkvæmdir en um helgina barst frétt þess efnis að Norðurál, Reykjanesbær og Hitaveita Suðurnesja hafi undirritað samkomulag um könnun á möguleikum á rekstri allt að 200-250 þúsund tonna álvers í Helguvík. Ef niðurstöður könnunarinnar reynast jákvæðar er reiknað með að framleiðsla hefjist á árunum 2010 til 2015.


 

nýtt félag kemur inn í stað Samherja


 

Burðarás hefur aukið hlut sinn í sænska tryggingafélaginu Skandia samkvæmt tilkynningu sem félagið var að senda í Kauphöllina. Burðarás hf. á nú 45.433.500 hluti í sænska félaginu sem samsvarar 4,4 % af heildarhlutafé þess. Þar af eru 11.600.000 hlutir í valréttum eða 1,1%.


 

Tap samstæðu Sláturfélags Suðurlands á tímabilinu janúar til mars 2005 var 19,2 mkr. Á sama tímabili árið áður var 94,4 mkr. tap. Eigið fé Sláturfélagsins er rúmar 1.200 mkr. og eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 34%. Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 987 mkr. á fyrstu þremur mánuðum ársins 2005, en 993 mkr. á sama tíma árið áður og lækka því um tæplega 1%.


 

Á óformlegum fundi fastafulltrúa hjá Alþjóðaviðskiptastofnuninni, WTO, sem lauk síðdegis í dag tilkynnti frú Amina Mohamed, fastafulltrúi Kenía og formaður aðalráðsins, að lokið væri samráðsferli til að velja næsta framkvæmdastjóra stofnunarinnar. Eftir víðtækt samráð við öll aðildarríkin væri ljóst að líklegast væri að almenn samstaða gæti náðst um Pascal Lamy, frambjóðandi Frakklands.


 

Sérfræðingar velta nú vöngum yfir hugsanlegri yfirtöku Old Mutual og hvort félagið muni reyna að yfirtaka Skandia að fullu eða að hluta. Líklegast þykir að Old Mutual bjóði 45 - 50 SEK pr. hlut í Skandia en komi til yfirtökunnar verður Old Mutual að fara í hlutafjárútboð til að fjármagna kaupin segir í Vegvísi Landsbankans á föstudaginn. Sömuleiðis velta sérfræðingar fyrir sér hvort formlegt tilboð frá Old Mutual í Skandia geti sett af stað baráttu um félagið, því vitað er að Kaupþing banki, Burðarás, Cevian Capital (sænskur áhættusjóður) og bandarískur fjárfestir að nafni Carl Icahn hafi verið að kaupa hluti í Skandia og gætu hugsanlega viljað bjóða á móti Old Mutual.


 

samkomulag undirritað um að kanna möguleika


 

Einkavæðinganefnd fundaði í gær með fjárfestingabankanum Morgan Stanley, sem ráðinn hefur verið til þess að stýra sölunni á Símanum. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðins hafa danska símafyrirtækið TDC og bandaríski fjárfestingasjóðurinn Providence Equity Partners nú beðið um upplýsingar til þess að gera óbindandi tilboð. Þetta staðfesti formaður einkavæðingarnefndar, Jón Sveinsson, í viðskiptablaðinu sem kom út í dag. Bæði félögin sýndu áhuga á Símanum þegar stjórnvöld skoðuðu einkvæðingu Símans árið 2001.


 

kallar ekki á sérstakar yfirlýsingar segir í frétt Skandia


 

Talið er víst að síðar í dag verði greint frá forstjóraskiptum í Iceland Express. Almar Örn Hilmarsson hefur verið forstjóri félagsins en eins og kunnugt er mun hann taka að sér starf forstjóra lággjaldaflugfélagsins Sterling. Talið var að hann myndi jafnframt gegna starfi forstjóra Iceland Express en það virðist hafa breyst.


 

Bakkavör Group tekur við stjórnartaumunum í Geest Plc í dag samkvæmt tilboði sem gert var í allt hlutafé Geest Plc þann 8. mars sl. og hluthafar samþykktu þann 20. apríl sl. Geest Plc verður afskráð af London Stock Exchange þann 16. maí nk. og greiðsla til hluthafa fer fram þann 27. maí nk.


 

Stjórn Meiðs ehf. hefur samþykkt að breyta nafni félagsins úr Meiður ehf. í Exista ehf. Með stefnumótun félagsins sem fram fór á síðasta ári var lagður grunnur að frekari vexti félagsins og í kjölfarið hefur félagið aukið umsvif sín með ráðningu sex starfsmanna og opnun nýrrar skrifstofu að Tjarnargötu 35 í Reykjavík. Tilgangur nafnabreytingarinnar er að aðlaga ásýnd félagsins að breyttum áherslum en gert er ráð fyrir að framtíðarvöxtur þess verði að mestu leyti erlendis segir í tilkynningu félagsins.


 

Viðskipti hafa verið stöðvuð með bréf Actavis síðan fyrir hádegi vegna boðaðrar fréttar frá Actavis. Um leið hefur félagið verið fært á athugunarlista. Vegna hreyfinga á verði hlutabréfa í Actavis Group hf. (?Actavis") í dag hefur félagið sent frá sér tilkynningu þar sem kemur fram að það er hluti af reglulegri starfsemi Actavis að meta möguleika á kaupum og yfirtökum á öðrum félögum. "Í samræmi við þetta, staðfestir Actavis að það sé langt á veg komið í viðræðum við þriðja aðila um kaup á fyrirtæki. Óvíst er hvort þeim viðræðum lykti með samkomulagi."


 

Hagnaður BNbank á fyrsta ársfjórðungi 2005 var 603 milljónir íslenskra króna (NOK 60 milljónir). Það er talsverður bati samanborið við fyrsta ársfjórðung á síðasta ári og síðasta ársfjórðung. Markaðsherferð á húsnæðislánamarkaðnum, þar sem BNbank býður niðurfellingu á gjöldum fyrir nýja viðskiptavini, hófst á síðari hluta ársins 2004 og hefur haldið áfram á þessu ári. Lán til einstaklinga hafa vaxið um 20% á meðan á herferðinni hefur staðið. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs hefur vöxtur í útlánum til einstaklinga vaxið um 9%. Arðsemi eigin fjár að teknu tilliti til vaxtastigs er sú besta sem BNbank hefur náð hingað til.


 

Skipuð hefur verið nefnd til að stýra samruna Icelandic USA og Samband of Iceland. Frá Samband of Iceland eru í nefndinni Ævar Agnarsson forstjóri og Daniel Murphy sölu ? og markaðsstjóri. Frá Icelandic USA eru Magnús Gústafsson forstjóri og Bud Jones sölu ? og markaðsstjóri. Formaður nefndarinnar er Ellert Vigfússon framkvæmdastjóri Sjóvíkur. Stefnt er á að sameiningin muni eiga sér stað 1. júlí 2005 og mun nefndin vinna að því að samþætting rekstrar félaganna gangi hratt og vel fyrir sig. Sameinað félag mun heita Icelandic USA, Inc.


 

Samtök iðnaðarins og Háskólinn í Reykjavík hafa undirritað samning um gerð og þróun íslensku hátæknivísitölunnar. Það felur í sér að Tækni og verkfræðideild HR mælir og greinir árlegar breytingar lykilþátta hátækniiðnaðarins. Þær upplýsingar verða svo dregnar saman í hlutlægan mælikvarða - íslensku hátæknivísitöluna.


 

"Ég er mjög ánægður með hagnaðarmyndun samstæðunnar á ársfjórðungnum. Tekjur samstæðunnar af erlendum vettvangi námu 15% af hreinum rekstrartekjum, en sambærilegt hlutfall fyrir ári síðan var 6%. Fyrir rétt um einu og hálfu ári síðan setti bankinn sér markmið um að helmingur tekna samstæðunnar kæmu erlendis frá innan fjögurra ára og sé ég ekki annað en að bankinn muni ná því markmiði," segir Halldór J. Kristjánsson bankastjóri Landsbankans.


 

arðsemi eigin fjár 82%


 

Í Viðskiptaþættinum í dag verður rætt við Friðrik Jóhannsson framkvæmdastjóra Burðaráss í tilefni þess að þriggja mánaða uppgjör félagsins liggur fyrir. Rætt verður við Friðrik um fjárfestingastefnu félagsins og uppbyggingu þess.


 

Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi er með því hæsta sem gerist meðal hátekjulandanna í heiminum. Nýsköpunarfyrirtæki búa hins vegar við mikinn fjármagnsskort og athygli vekur að hlutfall háskólamenntaðra er lægra í frumkvöðlastarfsemi hér en í öðrum hátekjulöndum.


 

Verðmæti vöruinnflutnings á fyrsta ársfjórðungi nam um 58 milljörðum króna en var á sama tímabili í fyrra um 52 milljarðar króna. Að magni jókst innflutningurinn um 15% en gengi íslensku krónunnar hefur styrkst um 9 miðað við innflutningsvog milli tímabilanna sem leiðir til lægra innflutningsverðs.


 

Gengisvísitalan fór yfir 116 stig nú í morgun en það hefur hún ekki gert síðan í byrjun desember á síðastliðnu ári. Krónan hefur lækkað um ríflega 1% núna í morgun eftir birtingu vísitölu neysluverðs. Krónan hefur lækkað nokkuð skarpt síðustu vikur en frá því að gengi krónunnar stóð hæst á árinu, í lok mars, hefur gengi hennar lækkað um 8,6%. Dollarinn hefur á þessum tíma hækkað úr 58,9 kr. í 65,9 kr, evran úr 77,5 kr. í 84,1 kr. og pundið úr 111,7 kr. í 123,1 kr.


 

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi 2005 nam 1.431 m.kr., jókst um 28% miðað við sama tímabil í fyrra. Miklar breytingar hafa verið gerðar á reikningsskilum félagsins til samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Hagnaður á hlut á fyrsta ársfjórðungi nam 1,56 krónum samanborið við 1,20 krónur miðað við sama tímabil 2004.


 

Danska gámaflutningafélagið A.P. Moller- Maersk tilkynnti í dag að félagið stefndi að því að kaupa samkeppnisaðila sinn P&O Nedllod (P&O) fyrir 2,3 ma.EUR. Hluthafar P&O myndu því fá 57 evrur á hlut fyrir eign sína í félaginu sem er 37% hærra en lokaverð þann 9.maí síðastliðinn. Maersk er því tilbúið að greiða umtalsvert yfirverð fyrir hluti í P&O. Núverandi hluthafar munu auk þess halda rétti sínum til arðgreiðslna enda koma kaupin ekki til með að ganga í gegn fyrr en greiddur hefur verið 1 evru arður á hlut til allra hluthafa P&O en arðgreiðslan fer fram á föstudaginn kemur segir í Vegvísi Landsbankans.


 

Hagnaður samstæðu Jarðborana fyrstu þrjá mánuði ársins 2005 var 136 milljónir króna samanborið við 80 milljónir á sama tíma árið áður.Rekstrartekjur félagsins námu 1.006 milljón króna, en voru 708 milljónir árið 2004. Veltuaukning er því ríflega 42%. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 225 milljónum króna en var 171 milljónir á sama tíma í fyrra.


 

-tekið fyrir á þingflokksfundi í kvöld


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Í nýjasta tölublaði tímarits bandarísku læknasamtakanna,Journal of the American Medical Association; JAMA, er birt grein eftir vísindamenn og samstarfsaðila Íslenskrar erfðagreiningar um niðurstöður lyfjaprófana á hjartalyfinu DG031. Einnig er fjallað um greinina og almenna þýðingu niðurstaðnanna í ritstjórnargrein í blaðinu. Í greininni er lýst jákvæðum áhrifum lyfsins á ýmsa áhættuþætti hjartaáfalls.


 

Hagnaður Eimskipafélag Íslands á fyrsta ársfjórðungi 2005 nam 70 milljónum króna samanborið við 45 milljóna króna tap á sama tímabili 2004, eða afkomubati að fjárhæð 115 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) er 103 milljónir króna og hefur fyrsti ársfjórðungur ekki verið gerður upp með hagnaði síðustu árin.


 

Hagnaður Burðaráss á fyrstu þremur mánuðum ársins 2005 nam 4.619 milljónum króna (mkr.) og er arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli 44,0%. Hagnaður dótturfélags Burðaráss, Eimskipafélags Íslands ehf., var 70 milljónir króna. Reikningsskil Burðaráss eru nú birt í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla í fyrsta sinn.


 

MP Fjárfestingabanki hefur opnað skrifstofu í Vilnius í Litháen í samvinnu við íslenska og erlenda  fjárfesta að því er kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag. Þar starfa nú þrír starfsmenn við fyrirtækjaráðgjöf og fjárfestingar. Einnig er unnið að því að setja upp samskonar skrifstofu í Úkraínu sem hefði svipuðu hlutverki að gegna. Að sögn Sigurðar Valtýssonar, framkvæmdastjóra MP Fjárfestingabanka, er ekki um að ræða útibú frá bankanum heldur sjálfstæðar einingar.


 

Samskip styrkja verkefnið um 3,6 milljónir kr.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Sala Marels á fyrsta ársfjórðungs 2005 nam 29,9 milljónum evra (ISK 2,4 milljarðar) samanborið við 25,1 milljón (ISK 2,2 milljarðar) á sama tíma árið áður. Salan jókst því um 19%. Rekstrarhagnaður EBIT var 3,1 milljón (246 milljónir) samanborið við 2,3 milljónir (ISK 201 milljón) í fyrra og jókst um 35% frá fyrra ári.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moodys Investor Service hefur lækkað einkunn fyrir fjárhagslegan styrkleika Íslandsbanka úr B- í C+, en sú einkunn hafði verið tekin til athugunar til hugsanlegrar lækkunar í nóvember vegna tilboðs Íslandsbanka í BNbank. Moodys hefur staðfest lánshæfiseinkunnir Íslandsbanka hf. Einkunn fyrir skuldbindingar til langs tíma er A1 og fyrir skammtímaskuldbindingar P-1.


 

Kvótahlutdeild stærstu útgerðarfyrirtækjanna hefur aukist umtalsvert á síðustu árum. Frá árinu 1992 hefur hlutdeild tíu stærstu útgerðarfyrirtækjanna mælt í úthlutuðum þorsk-ígildistonnum vaxið úr 24% í 50% segir í Morgunkorni Íslandsbanka. "Ástæða þessa er ekki síst sú að sameiningar fyrirtækja í greininni hafa verið tíðar á undanförnum árum," segir í Morgunkorninu.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moodys Investor Service hefur staðfest lánshæfiseinkunnir Kaupþings banka hf. í tengslum við kauptilboð bankans í Singer & Friedlander í Bretlandi. Einkunn fyrir skuldbindingar til langs tíma er A1 og fyrir skammtímaskuldbindingar Prime-1. Einkunn fyrir fjárhagslegan styrkleika er C+.


 

Rekstrarniðurstaða samantekins ársreiknings A- og B- hluta hjá Kópavogsbæ varð 340,7 m.kr. betri en samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun. Stærstu frávikin sem urðu á rekstri greinast þannig: Hækkun lífeyrisskuldbindingar varð 131,5 m.kr. hærri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Á móti kemur lægri fjármagnskostnaður sem nemur um 293,4 m.kr. fyrst og fremst vegna gengishagnaðar af erlendum lánum. Hagnaður af sölu byggingarréttar skilaði auk þess 268,7 m.kr. en ekki var gert ráð fyrir slíkum tekjum í fjárhagsáætlun. Aðrir rekstrarliðir voru óhagstæðir um 89,9 m.kr.


 

aðalfundur Landssamtaka lífeyrissjóða á morgun


 

Fyrirtækinu Netia Mobile, sem er félag undir forystu Björgólfs Thors Björgólfssonar og pólska símafyrirtækisins Netia, var í dag úthlutað UMTS fjarskiptaleyfi í Pólandi. Er það fjórða leyfið sem veitt er fyrir þriðju kynslóð farsíma þar í landi. Aðrir umsækjendur um leyfið voru pólsku símafyrirtækin Era(T-Mobile), Polkomtel(Voda/TDC) og Idea(TPSA), auk alþjóðafyrirtækjanna Hutchison og Korean Group(Samsung).


 

Jostein Sætrenes hefur verið ráðinn forstjóri KredittBanken í Álasundi. Sætrenes er í dag forstjóri skipafélagsins Bourbon Offshore Norway AS. Áður var hann fjármálastjóri Havila Supply, vann hjá Fokus Bank og gegndi ýmsum störfum í skipaiðnaðinum.


 

Aðalfundur Vinnslustöðvarinnar var síðasta föstudag og í tilefni þess væerður rætt við Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóra Vinnslustöðvarinnar, í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu (99,4) í dag. Sigurgeir Brynjar fjallaði í ræðu sinni um mismunun sjávarútvegsins gagnvart öðrum atvinnugreinum og skráningu félagsins í Kauphöllinni.


 

Nafnávöxtun Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga var 13,79% á árinu 2004 sem svarar til 9,36% hreinnar raunávöxtunar samanborið við 11,82% hreina raunávöxtun árið 2003. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu 5 ár er 3,58% og síðustu 10 ár 5,12%. Heildareignir Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga í árslok 2004 námu 15,5 milljörðum króna og uxu um tæpa 2,6 ma.kr. á árinu eða um 20,0%.


 

Á aðalfundi SA var samþykkt að lækka iðgjald til vinnudeilu-sjóðs samtakanna úr 0,04% í 0,02% af iðgjaldsstofni næstliðins árs. Jafnframt var samþykkt að veita stigvaxandi afslátt af árgjöldum til samtakanna umfram eina milljón króna. Félagsjöld SA voru síðast lækkuð árið 2001 en lækkunin nú er enn meiri.


 

Hrein raunávöxtun Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins (LSR) var á síðasta ári 9,31% samanborið við 10,63% hreina raunávöxtun árið 2003. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm ára er 3,89% og síðustu 10 ára 4,94%. Heildareignir Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í árslok 2004 námu 179,8 milljörðum króna og uxu um tæpa 34 ma.kr. á árinu eða um 23,2%Ávöxtun einstakra eignaflokka sjóðsins var misjöfn á síðasta ári. Raunávöxtun innlendra skuldabréfa var 8,59% og raunávöxtun innlendra hlutabréfa 54,36%. Raunávöxtun erlendra skuldabréfa sjóðsins var 5,00% og raunávöxtun erlendra hlutabréfa var neikvæð á síðasta ári um 0,23% að teknu tilliti til gjaldeyrisvarna. Ástæða lækkunar á erlendum hlutabréfum var mikil styrking krónunnar, sem rýrir eignir í erlendri mynt, en gripið var til gengisvarna á síðasta ári til að draga úr neikvæðum áhrifum af styrkingu krónunnar á erlendar eignir sjóðsins sem skiluðu sjóðnum 1,9 ma.kr.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði alla síðustu viku og gott betur því lækkun hefur nú mælst sex viðskiptadaga í röð. Á hverjum degi fyrir sig hefur lækkunin verið lítil og nemur samtals einungis 2,5% yfir þessa sex viðskiptadaga. Frá áramótum hefur vísitalan hækkað um 20,1%. Í síðustu viku var dagsvelta með hlutabréf að jafnaði 2,5 ma.kr. en til samanburðar var dagsveltan 3,5 ma.kr. á fyrstu fjórum mánuðum ársins. Markaðurinn hefur því lekið niður í heldur litlum viðskiptum síðustu daga. Þau uppgjör fyrsta ársfjórðungs sem birt hafa verið hafa flest verið í takti við væntingar og ekki nema að litlu leyti hægt að skýra lækkun síðustu daga með upplýsingum úr uppgjörunum segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Hitaveita Egilsstaða og Fella og Jarðboranir hafa undirritað samning um borun nýrrar jarðhitaholu á núverandi virkjunarsvæði hitaveitunnar við Urriðavatn. Með framkvæmdinni er Hitaveitan að bregðast við mikilli uppbyggingu á svæðinu, en bygging álvers á Reyðarfirði ásamt framkvæmdum við Kárahnjúka hefur haft mjög jákvæð áhrif á byggðamál á Héraði. Mikil bjartsýni ríkir á svæðinu og nefna má að um 400 lóðum hefur verið úthlutað undir íbúðir á veitusvæði hitaveitunnar.


 

14 fyrirtæki farin frá 2001


 

tap á rekstrinum á fyrsta ársfjórðungi


 

Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur samþykkt kröfu SkjásEins um lögbann á að Helgi Steinar Hermannsson ráði sig til eða starfi í þjónustu 365 ? ljósvaka- og prentmiðla, eða annarra fyrirtækja í eigu sömu aðila í samkeppni við SkjáEinn, eða haldi við slíkri ráðningu, hvort heldur sem launþegi, ráðgjafi, eða sjálfstæður verktaki, eða taki á nokkurn annan hátt þátt í starfsemi slíkra fyrirtækja til 9. apríl 2006, nema um sé að ræða verkefni á erlendri grundu


 

Síminn selur hlut sinn í Straumi Fjárfestingarbanka


 

segir stjórnarformaður Og fjarskipta


 

Stjórn Sparisjóðs Höfðhverfinga á Grenivík hefur gengið frá ráðningu nýs sparisjóðsstjóra. Núverandi sparisjóðsstjóri sagði starfi sínu lausu fyrir páska og var staðan auglýst í kjölfarið. Á undanförnum vikum hefur ráðningarferlið staðið yfir. Sá sem varð fyrir valinu heitir Ingvi Þór Björnsson, búsettur á Grenivík. Ingvi er iðnrekstrarfræðingur að mennt, auk þess að vera rafvirki og rafiðnfræðingur.


 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands fækkaði gistinóttum á hótelum í mars um tæp 11% m.v. sama mánuð í fyrra. Gistinætur í mars voru tæplega 61 þús. talsins. Þar af voru gistinætur Íslendinga tæplega 20 þús. og fækkaði um 1%. Gistinóttum útlendinga fækkaði hins vegar um 15%. Árið 2003 var fjöldi gistinátta svipaður og 2002 en síðan kom verulegur vaxtarkippur í mars í fyrra. Í mars í ár er fjöldi gistinátta hins vegar minni en í sama mánuði á árunum 2001-2004.


 

Samið hefur verið við Norðlenska matborðið ehf. á Akureyri, að þeir kaupi afurðir beint af bændum við innlegg í sláturtíð, en Sláturfélagið Búi svf. annaðist framkvæmd slátrunarinnar samkvæmt sérstökum verktökusamningi. Nú hefur verið ákveðið að Sláturfélagið Búi svf. hefur keypt sláturhúsið á Höfn, en jafnframt hefur verið gerður langtíma leigusamningur við Norðlenska matborðið ehf. um leigu hússins og rekstur þess


 

Hlutur ríkisins í Flugskóla Íslands hefur verið seldur. Á miðvikudaginn undirritaði samgönguráðherra kaupsamning um sölu á hlutafé ríkisins og eru kaupendur Flugtak ehf., Air Atlanta hf. og Flugskólinn hf. Flugskóli Íslands varð til með setningu laga um skólann, sem afgreidd voru á Alþingi sumarið 1998, er nú einkavæddur með öllu.Fyrir árið 1998 var öll kennsla til bóklegra atvinnuflugmannsréttinda á hendi Flugmálastjórnar. Á sama tíma annaðist Flugmálastjórn einnig eftirlit með öllu flugi og þar með talið flugkennslu í landinu. Lögin frá 1998 voru sett í framhaldi af aðskilnaði framkvæmdavalds frá löggjafarvaldinu sem og að tryggja áframhaldandi kennslu til atvinnuflugs í landinu.


 

Morgunblaðið greindi frá því í morgun að Eignarhaldsfélagið Fengur, sem er í eigu þeirra Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristjánssonar, sé ein þeirra aðila sem lögðu fram tilboð í félagið þegar frestur einkavæðingarnefndar Litháens rann út.


 

högnuðust á sölu hlutabréfa í kalkþörungafélaginu


 

Lengja verður flugbrautina á Akureyri til að auðvelda millilandaflug. Þetta er ályktun sameiginlegur fundar ferðaþjónustaðila á Norðurlandi sem haldinn á Hótel KEA Akureyri 2. maí. Fundurinn skoraði á alþingismenn og samgönguyfirvöld að hefja tafarlaust framkvæmdir við lengingu flugbrautar á Akureyrarflugvelli þannig að Norðlendingum, í sinni atvinnuuppbyggingu, verði gert kleift að efla og þróa ferðaþjónustu á svæðinu.


 
Innlent
5. maí 2005

Tap hjá Sterling

Norræna lágfargjaldaflugfélagið Sterling, sem er í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar, skilaði tapi uppá 41,1 milljón danskra króna á fyrsta fjórðungi ársins. Í frétt félagsins segir að ekki komi á óvart að tap sé á rekstrinum, vanalega sé tap á fyrsta ársfjórðungi vegna árstíðarseiflna.


 

mæla með undirvogun


 

Í Viðskiptaþættinum í dag á Útvarpi Sögu (99,4) verður rætt við Eirík S. Jóhannsson forstjóra Og Vodafone. Þriggja mánaða uppgjör félagsins liggur fyrir núna en það var umfram væntingar markaðarins. Einnig verður rætt við Gunnar Baldvinsson framkvæmdastjóra Almenna lífeyrissjóðsins sem heldur upp á 40 ára afmæli sitt í dag.


 

góð ávöxtun hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga


 

Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) TM Software var 335 milljónir króna á síðasta ári en var 91 milljón árið áður.  Rekstrarhagnaður var 147 milljónir en árið áður var hann 58 milljónir eins og kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag. Hagnaður ársins 2004 var 126 milljónir, en var um 17 milljónir árið áður.  Allar helstu rekstrareiningar félagsins skiluðu jákvæðri afkomu fyrir árið, segir Friðrik Sigurðsson, forstjóri TM Software, en stefnt hefur verið að skráningu félagsins í Kauphöll Íslands.


 

Sveinbjörn Indriðason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri fjármálasviðs FL GROUP hf. Sveinbjörn er 33 ára hagfræðingur frá Háskóla Íslands og útskrifaðist vorið 1998. Hann starfaði hjá Fjárfestingabanka atvinnulífsins til 1999 þegar hann hóf störf hjá Icelandair. Fyrst starfaði hann sem verkefnastjóri í áhættustýringardeild og varð síðan forstöðumaður áhættustýringardeildar árið 2000. Sveinbjörn er giftur Elfu Ágústsdóttur og eigu þau 2 syni, Ágúst Heiðar og Kristján Friðrik.


 

Hagnaður Íslandsbanka á fyrsta ársfjórðungi nam 3.038 m.kr. sem er verulega undir væntingum greiningardeildar Landsbankans um 4.385 m.kr. hagnað. Frávik frá spá þeirra liggur að langmestu leyti í 1.500 m.kr. lægri gengishagnaði en einnig voru hreinar þjónustutekjur töluvert lægri en þeir áætluðum. Á móti kemur að virðisrýrnun útlána og krafna var rúmum 300 m.kr. minni.


 

Heildartekjur Reykjaneshafnar á árinu 2004 námu 103 mkr. sem er um 24 mkr. hærra en árið áður. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað nam rúmum 10 mkr. Rekstrartap ársins nam 61 mkr. en tap ársins eftir afskriftir viðskiptakrafna og fjármagnsgjöld nam 174 mkr.


 

Aukin umsvif íslenskra fyrirtækja erlendis hafa m.a. haft í för með sér fjölgun sérfræðistarfa fyrir hámenntað fólk hér á landi. Íslendingar hafa sýnt að þeir geta keypt stór fyrirtæki erlendis en verða dæmdir af því hvernig þeim gengur að reka þau. Öflugt menntakerfi og öflugt umhverfi nýsköpunar eru lykilatriði fyrir framtíðar velgengni Íslendinga. Þetta er meðal þess sem fram kom í umræðum á aðalfundi SA í gær.


 

Hagnaður Atorku hf. fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi 2005 var 659 milljónir samanborið við 1419 milljónir árið á undan. Arðsemi eigin fjár á ársfjórðungnum var 7,35% sem samsvarar 32,8% á ársgrundvelli. Hagnaður á hlut á var 0,24 samanborið við 0,67 árið 2004. Heildareignir Atorku námu 17,0 milljarðar í lok tímabilsins en voru 16,8 milljarðar í ársbyrjun.


 

breyttar reiknireglur vísitöluskuldbindinga hafa áhrif


 

segir forsætisráðherra á fundi SA


 

Gengi krónunnar lækkaði í dag um 1,65% í líflegum viðskiptum. Gengi krónunnar sveiflaðist á bilinu 112,20 til 114,20. Ástæðu gengislækkunarinnar má aðallega rekja til væntanlegra gjaldeyriskaupa Seðlabankans. Ákveðið hefur verið að greiða niður erlend skammtímalán ríkissjóðs umfram það sem áður var ákveðið. Fjármálaráðuneytið hefur því óskað eftir því við Seðlabankann að kaupa 100 milljónir USD í maí.


 

Jón Ásgeir talinn fjórði áhrifamesti kaupsýslumaðurinn í smásöluverslun í Bretlandi. Breska tímaritiðRetail Weekhefur birt lista yfir þá kaupsýslumenn sem það telur vera áhrifamesta á sviði smásöluverslunar í Bretlandi og er Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs Group, þar í 4. sæti.


 

Lýst hefur verið kjöri stjórnar SA fyrir starfsárið 2005 til 2006. Ný koma inn í stjórnina þau Guðmundur Ásgeirsson Nesskipum, Gunnar Sverrisson Íslenskum aðalverktökum, Hrund Rudolfsdóttir Lyfjum og heilsu, Loftur Árnason Ístaki, Óskar Magnússon Tryggingamiðstöðinni og Ragnhildur Geirsdóttir FL Group.


 

Á aðalfundi SA var tilkynnt um niðurstöðu úr beinni póstkosningu formanns samtakanna. Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts og sitjandi formaður SA, hlaut 99,4% greiddra atkvæða og er hann því réttkjörinn formaður SA starfsárið 2005 til 2006. Kosningaþátttaka var 55,3%.


 

Hagnaður Íslandsbanka á fyrsta ársfjórðungi nam 3.038 m.kr. eftir skatta. Hagnaður var 4.888 m.kr á fyrsta ársfjórðungi í fyrra, en þar af var um 3,5 milljarða hagnaður fyrir skatta af sölu hlutabréfa í Straumi fjárfestingarbanka. Rekstrartölur fyrir árið 2004 hafa verið aðlagaðar alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.


 

Í þeim tilgangi að skerpa áherslur í rekstri Sæplast samstæðunnar og skapa grundvöll að frekari eflingu og stækkun hennar bæði með innri og ytri vexti hefur Atorka Group hf. móðurfélag Sæplast hf. stofnað félagið Promens hf. sem yfirtekur þau dótturfélög Sæplast hf. sem ekki eru í umbreytingar ferli. Í framhaldi af þessari ákvörðun hefur Promens hf. keypt af Sæplast hf. dótturfélögin Sæplast Dalvík ehf, Tempru hf., Plasti-Ned BV., Sæplast Iberia S.A., Sæplast Holland BV., Sæplast Asia Ltd. og Sæplast UK Ltd. ásamt 63% hlut í Sæplasti India Ltd.


 

Tap deCODE jókst á fyrsta fjórðungi m.v. sama tímabil síðasta árs. Tapið á fjórðungnum nam 16,9 m.USD, jafnvirði um 1.070 m.kr. Til samanburðar nam tap félagsins ríflega 12 m.USD á fyrsta fjórðungi í fyrra. Fram kemur í tilkynningu að uppgjörið sé litað af aukinni áherslu á uppgötvun og þróun nýrra lyfja.


 

Hagstofan hefur ákveðið að breyta útreikningi á meðalvöxtum í húsnæðislið vísitölu neysluverðs og tekur breytingin gildi í maí 2005. Miðast vextirnir við meðaltal tólf mánaða í stað meðaltals fimm ára eins og verið hefur frá ágúst 2004. Áhrifin á vísitöluna eru 0,45% til lækkunar vísitölunnar í maí 2005."Þetta merkir að miðað við okkar spá sem hljóðaði upp á 0,4% hækkun vísitölu neysluverðs á milli apríl og maí mun vísitalan lækka um 0,05%. Tólf mánaða verðbólga verður þá 3,4% en nú er hún 4,3%. Hér er því um að ræða verulega lækkun verðbólgunnar," segir í Morgunkorni Íslandsbanka."Við teljum að þetta muni draga úr þeim kjarasamningsbundnu hækkunum sem við er að búast við endurskoðun kjarasamninga í haust. Einnig dregur þetta úr verðbólguvæntingum. Af þessum sökum ætti þetta að draga úr þörf fyrir aukið aðhald í peningamálum á næstunni. Áhrifin ættu hins vegar ekki að vera mikil.Við erum enn þeirrar skoðunar að Seðlabankinn bankinn muni hækka stýrivexti sína 3. júní um allt að 0,5 prósentustig og að bankinn verði kominn með vexti sína í 10% fyrir árslok. Breyting vísitölu neysluverðs breytir þó áhættumati okkar þannig að við teljum minni líkur nú en áður á því að bankinn fari með vexti sína yfir 10%," segir í Morgunkorninu.


 

Nýlega var Rúnar Hreinsson, 22 ára, kosinn formaður nýrra starfsgreinasamtaka í Svíþjóð, Registrars.se. Í samtökunum eru fulltrúar þeirra fyrirtækja sem hafa umboð fyrir skráningar á .se lénum (sbr. .is lén á Íslandi). Rúnar stofnaði internetfyrirtækið Icepage þegar hann var aðeins 14 ára gamall og er það í dag þeim hópi fyrirtækja í Svíþjóð sem hafa verið hvað lengst í skráningum á lénum og hýsingum á heimasíðum. Rúnar flutti með foreldrum sínum til Svíþjóðar árið 1991.


 

Í framhaldi af kaupum Atorku á rúmlega 63% hlutafjár í Austurbakka hf hefur Margrét Guðmundsdóttir verið ráðin framkvæmdastjóri félagsins. Margrét, sem er fædd 1954, hefur víðtæka stjórnunarreynslu bæði á Íslandi og í Danmörku. S.l. 10 ár hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri Neytendasviðs Skeljungs hf. Þar á undan starfaði Margrét í 9 ár sem framkvæmdastjóri hjá olíufélaginu Q8 í Kaupmannahöfn. Margrét hefur setið í stjórn ýmissa félaga og fyrirtækja, s.s. Q8, Skýrr, Fríkortsins, IP í Kaupmannahöfn m.m.


 

Jónas Björnsson, 38 ára gamall rekstrarfræðingur og fyrrum starfsmaður Íslandsbanka, hefur verið ráðinn sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Ólafsfjarðar. Jónas hefur síðastliðin fimm ár starfað sem útibússtjóri í útibúi Íslandsbanka í Skútuvogi. Jónas hefur þegar hafið störf en hann leysir af Magnús D. Brandsson sem hefur gengt starfi sparisjóðsstjóra tímabundið.


 

Kolbrún Stefánsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Starfsafls, starfsmenntasjóðs SA og Flóabandalagsins. Kolbrún hefur m.a. starfað við kennslu, verslun og ferðaþjónustu, en undanfarna tvo áratugi hefur hún verið útibússtjóri hjá Landsbanka Íslands.


 

Unnið er að flutningi höfuðstöðva 365 ljósvakamiðla og 365 prentmiðla á einn stað og stefnt að því að selja um leið fasteign á Lynghálsi. Áætlað söluverðmæti hennar er 200 m.kr. Samhliða verður fjárfest í innréttingum og tækjabúnaður uppfærður fyrir sem svarar 150 til 200 m.kr.


 

199 milljóna króna hagnaður varð á rekstri Og fjarskipta hf. (Og Vodafone, 365 prent- og ljósvakamiðlar) eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi 2005 samanborið við 80 milljóna króna hagnað á sama tímabili í fyrra. Hagnaður fyrir skatta nam 243 m.kr. á fjórðungnum en var 99 m.kr ári fyrr. Handbært fé frá rekstri án vaxta nam 552milljónum króna. Heildartekjur Og fjarskipta hf. á fyrsta ársfjórðungi 2005 námu 3.435 m.kr. samanborið við 1.593 m.kr. á sama tímabili í fyrra og aukast um 115% milli ára.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 0,18%. Gengi krónunnar sveiflaðist á bilinu 111,80 til 112,45. Nokkuð er um birtingu hagvísa í vikunni. Vaxtaákvörðunarfundir eru í Evrópu og Bandaríkjunum. Búist er við óbreyttum stýrivöxtum í Evrópu en 25 punkta hækkun í Bandaríkjunum og stýrivextir fari úr 2,75% í 3%. Gengisvísitalan byrjaði í 112,40 og endaði í 112,20. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 2,5 milljarðar ISK.EURUSD 1,2850USDJPY 105,15GBPUSD 1,8950USDISK 63,20EURISK 81,25GBPISK 119,80JPYISK 0,6015Brent olía $49,70Nasdaq 0,15%S&P 0,15%Dow Jones 0,35%


 

Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Útflutningsráðs Íslands, verður í leyfi frá störfum í sumar og gegnir Hermann Ottósson forstöðumaður, starfi hans á meðan.


 

Þór Sigfússon í Viðskiptaþættinum


 

segir Greining Íslandsbanka


 

verður kennd við Jónas frá Hriflu


 

spyr greiningardeild Íslandsbanka


 

Alcoa Fjarðaál hefur lýst eftir því að þjónustufyrirtæki sendi tilboð í fjölmarga þætti þjónustu við fyrirtækið þegar það tekur til starfa vorið 2007. Meðal þjónustu sem fyrirtækið þarf á að halda er öryggisgæsla, ræstingar, birgðahald, umhverfisvöktun og snjómokstur, svo fátt eitt sé nefnt.


 

verður eina skráða smásöluverslunin


 

"Við erum með 400 milljóna króna veltu á ári og reiknum með að á næstu 24 mánuðum verðum við með 50% aukningu. Við rekum þetta með hagnaði og höfum stækkunarmöguleika í þessu nýja húsi. Húsið er hannað miðað við það og við munum fara í fleiri vöruflokka hér með haustinu. Það er því sóknarhugur í okkur og það góða er að við erum að gera þetta að stórum hluta með eigin fé en ekki lánsfé og erum jafnframt vel fjármagnaðir. Grunnurinn er því traustur," segir Baldur Björnsson annar eigenda Múrbúðarinnar í viðtali við Viðskiptablaðið.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.