*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júní, 2005

 

Baugur segir málið ekki raska starfsemi félagsins


 

Viðskiptaráðherra hefur skipað Gísla Tryggvason í embætti talsmanns neytenda frá 1. júlí n.k. til fimm ára sbr. lög um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005. Gísli Tryggvason er fæddur 24. ágúst árið 1969. Hann lauk embættisprófi í lögum frá Háskóla Íslands 1997 og hefur einnig lokið meistaraprófi í viðskiptafræðum og stjórnun frá Háskólanum í Reykjavík með MBA-gráðu árið 2004. Frá árinu 1998 hefur Gísli verið framkvæmdastjóri Bandalags háskólamanna og sjóða á vegum samtakanna auk þess að vera lögmaður þeirra frá sama tíma.


 

Samkvæmt tekjukönnun Samtaka ferðaþjónustunnar og Deloitte var lakari nýting á fjögurra stjörnu hótelum í maí nú frá fyrra ári eftir talsverða hækkun mánuðina á undan. Meðalherbergjanýtingin var einungis 60,8% sem er verulegur samdráttur frá 72,5% í maí í fyrra.


 

Embætti forstjóra Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins hefur verið auglýst laust til umsóknar. Fjármálaráðherra skipar í embættið til fimm ára í senn. Gert er ráð fyrir að skipað verði í embættið frá og með 1. september n.k. Umsóknir skulu hafa borist fjármálaráðuneytinu í síðasta lagi 25. júlí n.k.


 

Hlutabréfaverð norska trygginga- og fjármálafélagsins Storebrand hækkaði um 7,8% í dag vegna orðróms um að Kaupþing banki eða Svenska Enskildabanken (SEB) væru að skoða kaup á félaginu.


 

Eimskip hefur keypt helmingshlut í kanadíska skipafélaginu Halship Inc. sem sérhæfir sig í gámaflutningum milli Kanada og austurstrandar Bandaríkjanna. Höfuðstöðvar Halship eru í Halifax en félagið er jafnframt með skrifstofu í Boston. Halship rekur eitt 518 gámaeininga skip sem mun sigla milli Halifax og Boston og Nýfundnalands og Boston.


 

Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra er að ljúka rannsókn á Baugsmálinu svokallaða og gefur að öllum líkindum út ákærur í því í dag. Rannsóknin hefur tekið hátt í þrjú ár og teygt anga sína víða. Þetta kom fram í hádegisfréttum RÚV. Þar var rifjað upp að rannsóknin í Baugsmálinu hófst með húsleit í höfuðstöðum Baugs í lok ágúst árið 2002.


 

Samskip er í yfirtökuviðræðum við breska flutningafyrirtækið Seawheel, samkvæmt heimildamönnum Viðskiptablaðsins. Einnig hefur verið haft eftir stjórnendum Seawheel í fagtímaritum að fyrirtækið sé til sölu ef rétti aðilinn ber sig eftir því.


 

Mörg spennandi verkefni eru framundan hjá FL Group, bæði í fjárfestingastarfsemi, í flugvélaviðskiptum og í hefðbundinni starfsemi félagsins í flugi og ferðaþjónustu. Þetta kemur fram í frétt sem félagið sendi frá sér áðan. Þar er nefnt sem dæmi að félagið hefur átt í viðræðum við aðaleiganda easyJet um nánara samstarf.


 

Hluthafafundur FL Group sem verður haldinn í næstu viku mun kjósa félaginu nýja stjórn eftir miklar breytingar á eignarhaldi í fyrirtækinu. Hannes Smárason, stjórnarformaður FL Group sagði í dag að mjög öflugir hluthafar kæmu nú að fyrirtækinu og vildu taka þátt í uppbyggingu þess og áframhaldandi útrás á alþjóðlegan markað. Í hópi nýrra hluthafa séu aðilar með mikla og verðmæta reynslu af útrásarverkefnum.


 

Kevin Stanford hefur keypt 28,8 milljón punda hlut í bresku verslanakeðjunni Marks & Spencer að því er breskir fjölmiðlar greina frá. Þetta jafngildir 3,34 milljörðum króna. Þetta jafngildir 0,5% hlutdeild í félaginu og kemur í kjölfar þess að miklar vangaveltur hafa verið um kaup íslenskra fjárfesta í félaginu. Samkvæmt upplýsingum frá félaginu hefur Baugur einnig keypt nokkurn hlut í félaginu eða sem svarar eini milljón hluta. Bréfin eru vistuð á reikningi í Landsbankanum.


 

FL Group hf. bárust í dag tilkynningar frá stjórnarmönnunum Árna Oddi Þórðarsyni, Hreggviði Jónssyni og Ingu Jónu Þórðardóttur um úrsögn úr stjórn félagsins. Um málið er fjallað í frétt í Viðskiptablaðinu sem kom út í morgun.


 

Samkvæmt áreiðanlegum heimildum Viðskiptablaðsins er Matfugl búinn að kaupa Síld og fisk. Eftir kaupin verður Matfugl mjög sterkt afl á íslenskum kjötmarkaði en fyrir rekur félagið Móa og Íslandsfugl sem fyrirtækið keypti í fyrra. Sameinað fyrirtæki Matfugls og Síldar og fisks fer langt með að slaga í Sláturfélag Suðurlands að stærð ef það verður ekki stærra.


 

Mikill framleiðnivöxtur hefur verið hjá vinnuafli á Íslandi á síðustu árum. Framleiðnivöxturinn sem segir að hver vinnandi Íslendingur afkasti meiru en áður nam 3,2% að meðaltali á árunum 2001 til 2003. Það er ríflega tvöfalt meiri framleiðnivöxtur en í Finnlandi og Danmörku og tæplega þrefalt meiri en í Svíþjóð á sama tíma. Norðmenn slógu okkur Íslendingum hins vegar við með 3,5% vöxt að jafnaði.


 

Guðmundur Ásgeirsson, 2. varamaður Steinunnar Jónsdóttur, mun taka sæti hennar sem aðalmaður í stjórn Íslandsbanka hf. Tómas Sigurðsson sem verið hefur 1. varamaður Steinunnar Jónsdóttur í stjórn Íslandsbanka hf., hefur tilkynnt formanni stjórnar að hann verði að segja af sér sem varamaður í stjórn bankans. Tómas hefði sjálfkrafa orðið aðalmaður í stað Steinunnar í kjölfar afsagnar hennar úr stjórn bankans, en það er niðurstaða Tómasar að starf aðalmanns í stjórn Íslandsbanka hf. fái ekki samrýmst þeim skyldum sem fylgja aðalstarfi hans hjá deCode genetics.


 

Færeyingar eru nú farnir að huga að því að setja lög og reglur um raforkumakað sinn og komu starfsmenn frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti Færeyja og frá Fjarskiptaeftirliti Færeyja í heimsókn á Orkustofnun, til að kynna sér framkvæmd raforkulaga hér á landi. Höfðu þeir mestan áhuga á að heyra um setningu tekjumarka og aðskilnað í bókhaldi orkufyrirtækja.


 

Heimsferðir gengu frá kaupum á sænsku ferðaskrifstofunni STS Solresor og norsku ferðaskrifstofunni STS Solia í Gautaborg í gær. Seljandi er STS International. Fyrirtækið er eitt af þeim ferðaþjónustu¬fyrirtækjum í Skandinavíu sem hraðast hafa vaxið undanfarin ár og er stærsta sjálfstæða ferðaskrifstofan sem enn er í einkaeigu.


 

Þrjú stór flugfélög er nú í eigu íslenskra aðila, FL GROUP, Avion Group og hið nýja félag. Í Vegvísi Landsbankans segir að fróðlegt verði að fylgjast með framvindu mála hjá hinu nýja félagi, hvort rekstur Iceland Express verði sameinaður undir sama hatt og hvort félagið verði skrá í Kauphöll Íslands. Í dag er aðeins FL Group skráð í Kauphöll Íslands en Avion Group fyrirhugar skráningu í byrjun næsta árs.


 

Kögun hf. hefur í dag stofnað eignarhaldsfélag um rekstur Opinna Kerfa Group hf og selt hluta þess til utanaðkomandi fjárfesta. Kögun hf. hefur í dag selt allan hlut sinn í Opnum Kerfum Group hf. til eignarhaldsfélagsins Opin Kerfi Group Holding ehf. Eigendur Opin Kerfi Group Holding ehf. eru auk Kögunar hf. Iða fjárfestingarfélag ehf. sem er í eigu Kaupfélags Eyfirðinga (KEA) og Straums Fjárfestingarbanka.


 

Íslandsbanka hf. hefur borist tilkynning frá Tómasi Sigurðssyni um afsögn hans sem varamanns í stjórn Íslandsbanka hf.


 

Í yfirlýsingu sem Landsbankinn hefur sent frá sér í kjölfar málshöfðunar Lífeyrissjóðs bankamanna á hendur Landsbanka Íslands kemur fram að þeir telja að krafan eigi að beinast að ríkissjóði. Landsbankinn - ríkisbanki gerði ásamt öðrum aðildarfyrirtækjum Lífeyrissjóðs bankamanna samkomulag við sjóðinn á árinu 1997 um fullnaðaruppgjör sem lífeyrissjóðurinn samþykkti fyrir sitt leiti á fundi sjóðsfélaga. Við það telja þeir að bakábyrgð aðildarfyrirtækjanna hafi fallið niður og því eigi lífeyrissjóðurinn ekki lögvarða kröfu á hendur fyrirtækjunum.


 

Íslandsbanka hf. hefur borist tilkynning frá Steinunni Jónsdóttur um afsögn hennar úr stjórn Íslandsbanka hf. Tilkynning þessa efnis hefur borist inn í kerfi Kauphallarinnar.


 

Út er komið nýtt verðmat frá Greiningu Íslandsbanka á Straumi Fjárfestingarbanka. Niðurstaða verðmatsins er 68,6 ma.kr. sem jafngildir 11,3 krónum á hlut og hækkar úr 10 krónum á hlut frá síðasta verðmati. Helstu ástæður hækkunar verðmatsins eru hækkun á verðmæti eignasafns Straums og lækkun á ávöxtunarkröfu. Í verðmatinu er gerð 12,5% ávöxtunarkrafa til sjóðstreymis Straums en í síðasta verðmati var ávöxtunarkrafan 12,9% og kemur lækkunin til af lækkun grunnvaxta.


 

Sigurður Árni Kjartansson lætur af störfum sem forstjóri Lánasýslu ríkisins í dag. Sigurður hefur verið forstjóri í 3 ár í starfsleyfi Þórðar Jónassonar sem snýr nú aftur til starfa.


 

söluhagnaður um 5,5 milljónir evra


 

Í maímánuði voru fluttar út vörur fyrir 16,0 milljarða króna og inn fyrir 24,0 milljarða króna fob. Vöruskiptin í maí voru því óhagstæð um 8,0 milljarða króna en í maí árið áður voru þau óhagstæð um 3,3 milljarða á föstu gengi. Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu Hagstofunnar.


 

Eignarhaldsfélagið Fons, eigandi flugélaganna Iceland Express og Sterling í Danmörku, hefur náð samkomulagi við A.P.Möller ? Mærsk A/S um kaup á danska flugfélaginu Maersk Air A/S. Í vor keyptu þessir sömu íslensku aðilar lággjaldaflugfélagið Sterling Airways.


 

vegna bakábyrgðar á lífeyrisskuldbindingum.


 

samningur við Orkuveitu Reykjavíkur undirritaður


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4)


 

Dótturfélag Samskipa, Geest North Sea Line, hefur gengið frá leigu á fjórum nýjum gámaflutningaskipum og verða þau afhent félaginu á næsta ári. Nýju skipin eru eins og Geeststroom og Geestdijk, sem Geest tók í notkun á fyrrihluta þessa árs, og geta þau flutt 812 tuttugu feta gámaeiningar. Þau eru sérstaklega hönnuð og byggð eftir óskum Geest af skipasmíðastöðin Damen Shipyards Group í Rúmeníu og er áætlaður afhendingartími tveggja skipa vorið 2006 og hinna tveggja um haustið 2006. Tvö skipanna verða eingöngu notuð á siglingaleiðum félagsins til Bretlands en hin munu þjóna jöfnum höndum öðrum áætlunarleiðum félagsins.


 

Þann 30. júní nk. mun Byr Skrifstofuþjónusta opna skrifstofuhótel í Austurmörk 4, Hveragerði. Um er að ræða annað hótelið af þremur sem ætlunin er að opna innan vébanda verkefnisins Sunnan3 ? rafrænt samfélag. Fyrsta hótelið var opnað á Selfossi í febrúar s.l.


 

Baugur Group hefur í dag keypt 277. 079.074 hluti í Burðarási hf. í samræmi við framvirkan samning sem félagið hafði gert við Landsbanka Íslands. Jafnframt hefur Baugur Group framselt bréfin til Íslandsbanka sem samhliða hefur selt Baugi Group bréfin framvirkt til 3 mánaða.


 

Ákveðið hefur verið að stofna Yfirtökunefnd til að fjalla um yfirtökuskyldu á hlutabréfamarkaði. Nefndin tekur til starfa 1. júlí. Markmiðið með stofnun nefndarinnar er að efla hlutabréfamarkað með því að greiða eftir því sem við verður komið úr álitaefnum sem snerta yfirtökur. Slíkum álitaefnum hefur fjölgað talsvert síðastliðin ár eftir því sem hlutabréfamarkaðurinn hefur vaxið. Álitaefnin geta verið flókin og erfið viðureignar, eins og reynslan sýnir hér á landi og annars staðar, ekki síst hvað varðar tengslin milli aðila sem ná yfirráðum og ákvörðun tilboðsverðs. Jafnframt geta miklir hagsmunir verið í húfi. Fyrir vikið er brýnt að vanda vel til verka. Yfirtökunefndinni er ætlað að vera rödd markaðarins í þessum efnum segir í frétttilkynningu Kauphallarinnar.


 

Stjórnendur Mosaic Fashions hafa gefið skýrt upp markmið sín fyrir þetta ár. Áætlað er að rekstrartekjur verði 419 m.punda sem er 18% vöxtur milli ára. Áætluð EBITDA ársins er 59 m.punda sem er 13% af sölu. Þeir segja að annar ársfjórðungur hafi farið vel af stað og árangur það sem af er ári bendi ekki til annars en að áætlanir standist. Þeir benda þó á í þessu samhengi að hlutir geta verið fljótir að breytast á breska smásölumarkaðnum. Þetta kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

sjá úttekt Viðskiptablaðsins í dag


 

Mosiac skilaði 1,4 milljón punda hagnaði fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi reikningsárs félagsins sem hófst 29. janúar síðastliðinn. Þetta er lítillega verri afkoma en á sama tímabili í fyrra en þá nam hagnaðurinn 1,5 milljónum punda.


 

Undirritaður hefur verið samningur við Trésmiðjuna Rein ehf. í Reykjahreppi þar sem Límtré Vírnet mun hafa umsjón með hönnun og efnissölu í tvö hús fyrir Sorpsamlag Þingeyinga. Um er að ræða stálgrindarhús frá Llentab í Svíþjóð. Húsin tvö verða samtengd. Verkfræðistofa Norðurlands sá um útboðið á verkinu.


 

segir í yfirlýsingu frá Eglu


 

Veruleg seinkun hefur orðið á að innleiða notkun greiðslukorta með örgjörva, svokölluð ?kort og pin" greiðslukort. Visa Ísland hefur þó hafið útgáfu á slíkum kortum, en hvorki verslanir né aðrir söluaðilar hafa komið sér upp virkum búnaði sem skilar slíkum greiðslum. Samkvæmt upplýsingum frá Fjölgreiðslumiðlun, sem er í eigu banka og greiðslukortafyrirtækja og annast undirbúning þessa nýja greiðslumáta, er enn unnið að undirbúningi málsins.


 

Neytendur vörðu 13% meiru til kaupa í dagvöruverslun í síðasta mánuði en í sama mánuð í fyrra, sé miðað við fast verðlag. Þetta er meiri aukning á milli ára en nokkru sinni síðan farið var að mæla smásöluvísitöluna með reglubundnum hætti árið 2001. Þessi mikla aukning á matarinnkaupum heimilanna er enn merkilegri þegar horft er til þess að hörð verðsamkeppni var í gangi sem leiddi til lægra verðs á ýmsum nauðsynjum auk sterkrar stöðu krónunnar gagnvart dollar sem hafði einnig í för með sér lægra verða á innfluttum dagvörum. Þessi mikla aukning á veltu dagvöruverslana er greinilega til marks um auknar ráðstöfunartekjur heimilanna segir í fréttapósti SVÞ.


 

varað við European City Guide


 

RTS verkfræðistofan Grensásvegi 3 í Reykjavík hefur fengið faggilta gæðavottun samkvæmt ISO 9001:2000 staðlinum fyrst íslenskra verkfræðistofa á rafmagnssviði. Það var breska vottunarfyrirtækið BSI (British Standard Institute) sem nú hefur opnað starfsstöð á Íslandi sem tók út og vottaði gæðakerfi RTS. Gæðakerfi RTS er ekki bundið við einstaka starfssvið heldur tekur það til allra þátta í starfsemi verkfræðistofunnar.


 

Stöðugt fleiri frumkvöðlar hefja rekstur fyrirtækja í félagsformi í Danmörku. Þetta er niðurstaða könnunar dönsku ?Erhvervs- og Byggestyrelsen" sem kunngerð var nú í júní. Árið 1996 hófu 14.626 fyrirtæki rekstur í Danmörku og 10% þeirra voru félög. Árið 2001 hófst rekstur 16.447 fyrirtækja og 25% þeirra voru félög. Samkvæmt könnuninni skiptir þetta miklu fyrir framtíð fyrirtækjanna því 6 árum eftir stofnun eru 58% félaga, sameignar- eða hlutafélaga, enn í rekstri en 41% þeirra fyrirtækja sem stofnuð voru sem einkafyrirtæki.


 

Í apríl námu nettókaup lífeyrissjóðanna á erlendum hlutabréfum 2,6 mö.kr. og er þetta sjöundi mánuðurinn í röð sem sjóðirnir kaupa meira af erlendum hlutabréfum en þeir selja. Í apríllok voru því 188 ma.kr. bundnir í erlendum hlutabréfum eða sem nemur 18,2%. Þetta kemur fram í efnahagsyfirliti Seðlabankans.


 

Taugatrekktur verðbréfamiðlari hjá Fubon Securities Co., sem er eitt af stærri fjármálafyrirtækjum Taívans, setti inn fyrir slysni sem svarar 15 milljarða kr. kauppöntun í safn hlutabréfa fyrir hönd erlends fjárfestis. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá félaginu en verðbréfamiðlarinn mun hafa verið nýr starfsmaður og þekkti ekki kerfin sem félagið notar. Hann hafði ætlað að setja inn öllu hóflegri pöntun en ruglaðist á reitum í stressi sínu með framangreindum afleiðingum. Kaupin urðu til þess að hreyfa taívönsku vísitöluna Taiex um 1%. Þessi gamansaga er sögð í Hálffimm fréttum KB banka.


 

Icelandair mun fljúga til New York í áætlunarflugi í allan vetur, en undanfarin tvö ár hefur félagið gert hlé á flugi sínu í nokkrar vikur yfir háveturinn. Icelandair mun hinsvegar ekki bjóða upp á flug til og frá Minneapolis í um tvo mánuði í vetur, á tímabilinu frá 9. janúar til 13. mars 2006.


 

SN, sænsku samtök atvinnulífsins, safna reglulega saman upplýsingum um launagreiðslur einnar og hálfrar milljónar starfsmanna aðildarfyrirtækja sinna. Þetta gagnasafn er aðgengilegt til rannsókna á launamyndun á almennum vinnumarkaði í Svíþjóð. Samtökin hafa nú gert ítarlega rannsókn á þessum gögnum til þess að leita skýringa á launamun. Niðurstaðan er sú að ekkert styðji fullyrðingar um að konum sé mismunað í launum. Greint er frá þessu á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins.


 

Í Viðskiptaþættinum á Útvarpi Sögu (99,4) í dag verður rætt við Björn Leifsson, eiganda World Class, en hann hefur sett fram áhugaverðar hugmyndir um endurnýjun Laugardalslaugar. Þar rekur Björn í dag stærstu líkamsræktarstöð landsins við miklar vinsældir. Björn hefur reynst vera framsýn þegar kemur að uppbyggingu líkamsræktaraðstöðu fyrir almenning og við ræðum þau mál við hann í dag.


 

Vegna kaupa Actavis á bandaríska samheitalyfjafyrirtækinu Amide Pharmaceuticals Inc. þann 20. maí sl. hefur Greiningardeild Landsbankans uppfært verðmat sitt á Actavis. Miðað við 13,0% nafnávöxtunarkröfu á eigið fé og 5% framtíðarvöxt er verðmæti Actavis metið á 1.609 m.evra eða 128,1 ma.kr. (evran 79,6) sem gefur verðmatsgengið 38,4.


 

Kaupfélag Eyfirðinga og Grýtubakkahreppur hafa stofnað samstarfshópinn ?Kaldbakur kallar", sem hefur það að markmiði að auðvelda útivistarfólki aðgengi að fjallinu Kaldbaki við austanverðan Eyjafjörð ? t.d. skíðafólki, göngufólki, vélsleðafólki o.fl. KEA leggur fram hálfa milljón króna og Grýtubakkahreppur aðra hálfa milljón til að fjármagna starfsemi starfshópsins.


 

Íslandsbanki mun opna söluskrifstofu í Kaupmannahöfn í Danmörku í september. Meginhlutverk hennar verður að styrkja viðskiptasambönd Íslandsbanka við fyrirtæki og fjármálastofnanir á Norðurlöndunum einkum í Danmörku.


 

-Baugur orðinn þriðjungseigandi


 

SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu mótmæla stækkun Fríhafnarkomuverslunar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE) og stórauknu vöruframboði hennar. Þessi framkvæmd er í algjörri andstöðu við stefnu stjórnarflokkanna og einnig þau skilaboð um fríhafnarverslun, sem ábyrgir aðilar í utanríkisráðuneytinu hafa borið samtökunum og hafa verið rædd í stjórn samtakanna.


 

Um næstu mánaðamót ganga í gildi lög hér á landi um olíugjald í stað þungaskatts á dísilolíu. Skömmu fyrir þinglok var samþykkt breyting á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald. Fól breytingin í sér að fyrirhugað 45 krónu gjald er lækkað tímabundið frá 1. júlí 2005 til 31. desember 2005 um 4 kr., eða í 41 kr. á hvern lítra af gjaldskyldri olíu. Olíufélögin hafa ekki gefið út hvað olíuverðið verði um mánaðamótin. Í Viðskiptablaðinu í dag kemur fram að líklegt er að gjaldskyld dísilolía með fullri þjónustu geti þá kostað allt að 116 krónur lítrinn.


 

Baugur hefur áhuga á að auka umsvif sín í Bretlandi enn frekar en á síðustu tveimur árum hefur félagið tekið þátt í yfirtökum á átta breskum smásölufyrirtækjum, sem er um helmingur fyrirtækjakaupa í geiranum, að sögn Gunnars Sigurðssonar, framkvæmdastjóra fjárfestinga Baugs í Bretlandi. Hann segir Bretland vera einn af heimamörkuðum Baugs. -Sjá nánar í Viðskiptablaðinu í dag


 

Greiðri leið, sem er undirbúningsfélagi við gerð jarðganga undir Vaðlaheiði hefur verið breitt í framkvæmdafélag. Félagið er í eigu KEA, Akureyrarbæjar og fleiri aðila. Á aðalfundi félagsins í fyrradag var ákveðið að auka hlutafé félagsins úr 4 í 100 milljónir króna. Hyggst félagið fjármagna gerð 7 kílómetra jarðganga undir Vaðlaheiði sem boruð verði á árunum 2008 til 2011. Reiknað er með að göngin kosti 4 milljarða króna og verði greidd með veggjöldum og 500 milljóna króna stofnframlagi ríkisins. Veggjöld eiga að vera helmingi lægri en í Hvalfjarðagöngum og á að afhenda ríkinu göngin til eignar að uppgreiðslutíma loknum.


 

-segir í tilkynningu Icelandic Group hf.


 

Farþegum í millilandaflugi Icelandair fjölgaði um 16,1% í maí í ár í samanburði við maí á síðasta ári að því er fram kemur í tilkynnigu til Kauphallar Íslands. Framboð félagsins jókst um 10,6% og salan um 19,5% þannig að sætanýting varð 80% í mánuðinum, sex prósentustigum hærri en í maí í fyrra, þegar hún var 74%.


 

Ákæra á hendur Eyjólfi Sveinssyni, Sveini R. Eyjólfssyni og átta öðrum aðilum var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Eru þeir ákærðir fyrir stórfelld fjársvik og vanskil á staðgreiðslu opinberra gjalda. Ákæran er í níu liðum og varðar rúmlega 120 milljónir króna, en málið verður tekið fyrir í haust.


 

Íslenska bankaútrásin í Skandinavíu hefur mætt nokkuð óvæntum mótbyr sem hefur verið að koma skýrar upp á yfirborðið á síðustu mánuðum. Þessi mótbyr birtist í neikvæðu viðhorfi landanna í Skandinavíu gagnvart getu íslenskra fjármálafyrirtækja á yfirtökum þarlendra fjármálafyrirtækja. Skandinavískir fjölmiðlar hafa verið uppfullir af fréttum og umfjöllun síðustu mánuði þar sem því er velt upp hvernig þessi útrás sé fjármögnuð og þá gripið til þess að skýra hana með því að hér sitji menn sem hreinlega prenti peninga eða kaupin séu fjármögnuð með illa fengnu fé frá Rússlandi.


 

Baugur Group er nú orðaður við hugsanleg kaup á enn einu fyrirtækinu í Bretlandi, samkvæmt frétt í Financial Sunday Express. Baugur var nýverið orðaður við hugsanleg kaup á Marks & Spencer, en nú er Baugur sagður leiðandi aðili í slag um tískuvörufyrirtækið Jane Norman sem sett var í sölu fyrr á þessu ári.


 

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur óskað eftir skýringum frá Landsbankanum vegna þess að tilkynnt var í Kauphöllinni í liðinni viku að bankinn hefði eignast meira en 5% í Og Vodafone.


 

Auglýsingastofan Hvíta húsið hefur keypt 10% hlut í bresku auglýsingastofunni Loewy. Kaupverðið er um 1 milljón punda eða 120 milljónir króna. Í kjölfar kaupanna fær Hvíta húsið einn stjórnarmann í félaginu.


 

Umsvif í Byggingariðnaði hérlendis hafa sjaldan eða aldrei verið meiri en nú. Má reyndar vel merkja þetta í veltutölum Hagstofu Íslands úr byggingariðnaðinum undan farin ár.


 

Framkvæmdastjóraskipti urðu um helgina hjá sementsframleiðandanum Aalborg-Portland Íslandi hf. (APÍ). Bjarni Ó. Halldórsson, sem verið hefur framkvæmdastjóri frá því félagið opnaði hér á landi árið 2000 lét formlega af störfum 17. júní og Tómas Möller tók við hans stöðu.


 

Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu  10. júní 2005 til og með 15. júní 2005 var 164.  Þar af voru 123 samningar um eignir í fjölbýli, 32 samningar um sérbýli og 9 samningar um annarskonar eignir. Heildarveltan var 4,813 milljónir og meðalupphæð á samning 29,3 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.


 

Framboð af lóðum í hefðbundnum lóðaúthlutunum til einstaklinga hefur verið mjög takmarkað á höfuðborgarsvæðinu og þá ekki síst í Reykjavík. Þetta sýndi sig greinilega við úthlutun 30 lóða við Lambasel í Reykjavík í apríl þar sem 5.658 umsóknir bárust. Síðan virðast pólitískir fulltrúar borgarbúa vera að vakna upp við að úrlausna er þörf og ekki seinna vænna þar sem kosningar eru framundan á næsta ári.


 

-eykur heildarveltuna í 125 milljarða króna


 

en er enn í hæstu hæðum


 

sænski seðlabankinn lækkaði stýrivexti


 

Eyrir, fjárfestingarfélag feðganna Árna Odds og Þórðar Magússonar, hefur selt öll hlutabréf sín í FL Group. Alls er um liðlega 75 milljón hluti að ræða eða 3% hlutabréfa.


 
Innlent
21. júní 2005

Byggt á bjargi

Íslenska bankaútrásin í Skandinavíu hefur mætt nokkuð óvæntum mótbyr sem hefur verið að koma skýrar upp á yfirborðið á síðustu mánuðum. Þessi mótbyr birtist í neikvæðu viðhorfi landanna í Skandinavíu gagnvart getu íslenskra fjármálafyrirtækja á yfirtökum þarlendra fjármálafyrirtækja.


 

Uppbygging Akraneshallarinnar, fjölnota íþróttahúss á Akranesi, hófst í upphafi mánaðarins, en ætlunin er að hið 8.800 fermetra hús verði tilbúið til notkunar í mars á næsta ári. Hugmyndir að frekari uppbyggingu á Jaðarbakkasvæðinu eru einnig til skoðunar en þær fela í sér framtíðarskipulag laugarsvæðis, byggingu íþróttamiðstöðvar og tengibyggingar að fyrirhuguðu fjölnota íþróttahúsi. Sturlaugur Sturlaugsson, formaður íþróttabandalags Akraness, segir að Akraneshöllin komi til með að efla starfið og gjörbreyta aðstöðu til íþróttaiðkunar. Hann horfir þar helst til knattspyrnu og frjálsíþrótta, en jafnframt mun hið nýja mannvirki skapa öðrum íþróttagreinum svigrúm.


 

Fasteignaverð hefur hækkað umfram spár bjartsýnustu manna og hefur fasteignaverð hækkað um 24% frá upphafi árs og 38% síðastliðna 12 mánuði. Fasteignaverð sérbýlis hefur hækkað um 54,5% en fjölbýlis um 33,6% síðastliðna 12 mánuði. Samkvæmt tölum Fasteignamats ríkisins hækkaði fasteignaverð í maí síðastliðnum um 3,8%. Þó Íslendingum þyki nóg um er fasteiganverð enn tiltölulega lágt í Reykjavík í samanburði við verð í höfuðborgum annarra Norðurlanda.


 

ætlað að styðja líknar og velferðarmál auk menningar og lista


 

segir fjármálaráðuneytið


 

segir Greining Íslandsbanka


 

Bogi Þór Siguroddsson hefur keypt allt hlutafé í Sindra-Stáli hf. Kauptilboðið, sem stjórn Sindra samþykkti, er gert með fyrirvara um áreiðanleikakönnun en búið er að tryggja fjármögnun kaupanna.


 

Í ársreikningum Hveragerðisbæjar kemur fram að tekjur samstæðu af útsvari og fasteignaskatti voru 412,7 mkr., framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga voru 147,1 mkr. og aðrar tekjur voru 179,7 mkr. Rekstrartekjur samtals voru því nálægt 740 mkr. Laun og launatengd gjöld voru 371,1 mkr., breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar voru 22,2 mkr og annar rekstrarkostnaður var 342,9 mkr. Afskriftir voru 52,1 mkr. Rekstrargjöld og afskriftir fyrir fjármagnsliði voru því samtals 788 mkr.


 

Guðmundur Árni og Markús Örn inn


 

Færeyska hlutafélagið Atlantic Petroleum var í dag fyrsta færeyska félagið sem er skráð á íslenskan verðbréfamarkað og jafnframt fyrsta erlenda félagið í Kauphöll Íslands. Fyrstu viðskipti með bréf félagsins í dag voru á genginu 314, en þau enduðu í 380 sem var jafnframt hæsta gengi dagsins. Það jafngildir 21% hækkun. Viðskipti með bréfin voru ágæt, um 40 milljónir króna og fjöldi viðskipta var 17.


 

óvíst hvort upphæðin innheimtist


 

Burðarás hefur tekið tilboði Kaupþings Banka í hlutabréf Burðaráss í Singer & Friedlander plc. Burðarás átti 16.282.420 hluti í Singer & Friedlander plc en eins og Kaupþing Banki hefur greint frá hljóðar kauptilboðið upp á 316 pens. Tilkynning þessa efnis var send inn í Kauphöllina.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Sparisjóður Strandamanna með mestu arðsemi eigin fjár af íslenskum sparisjóðum eða 53,6%. Næstur kemur Sparisjóður Svarfdæla með 41,8%, þá Sparisjóður Siglufjarðar með 34,5% og SRON með 32,3%. Einn sparisjóður hafði neikvæða arðsemi eigin fjár; Sparisjóður Skagafjarðar með -17,4%.


 

fyrsta erlenda félagið


 

Guardian fullyrðir svo


 

Greining Íslandsbanka hefur gefið út nýtt verðmat á Össuri. Niðurstaða verðmatsins er 395 m. dollara. Umreiknað í krónur miðað við gengi dollara 65,6 er verðmatið 25,9 ma.kr. sem gefur verðmatsgengið 82,5. Síðasta verðmat var gert í nóvember 2004 og var niðurstaða þess verðmatsgengið 79.


 

Fulltrúar Hrafnistu, Sjómannadagsráð og fleiri aðilar þeim tengdir hafa skrifað undir samning við Tryggingamiðstöðina hf. (TM) um víðtæka vátryggingavernd. Meðal tengdra aðila Hrafnistu og Sjómannadagsráðs eru; Hjúkrunarheimilið Víðinesi, Hjúkrunarheimilið Vífilsstöðum, Happdrætti DAS, Laugarásbíó, Naustavör og Félagsheimli sjómanna.


 

tilboð KB banka í Singer & Friedlander á fullri ferð


 

MP fjárfestingarbanki hafði mestu arðsemi eigin fjár allra fjármálafyrirtækja árið 2004 eða 106,3%. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Fjármálaeftirlitsins um fjármálafyrirtæki, sem gefin er út árlega. Af viðskiptabönkunum hafði Landsbankinn mestu arðsemi eigin fjár eða 53,3%. Næstur kemur Íslandsbanki með 33,5%, Sparisjóðabankinn með 33,2% og þá Kaupþing banki með 17,4%.


 

Líftæknifyrirtæki og erfðavísindamenn á Indlandi eru í vaxandi mæli að gera sér grein fyrir því að í landinu er að finna erfðafræðilega einsleita hópa sem henta ákaflega vel til erfðafræði- og líftæknirannsókna. Í indverska vefmiðlinum Chennai News kemur fram að Indverjar vilji leika eftir rannsóknarmódel Íslenskrar erfðagreiningar og telji sig geta náð betri árangri eins og kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Kjalar ehf. hefur í dag keypt hlutabréf í Eglu hf. að nafnverði kr. 2.562.043 eða 23,12% eignarhlut í félaginu. Kaupverð hlutanna var kr. 5.501.000.000. Eigendur Eglu hf. eftir viðskiptin eru Ker hf. (68,04%), Kjalar ehf. (27,93%) og Fjárfestingarfélagið Grettir hf. (4,03%).


 

Í tengslum við fund EES-ráðsins í dag tóku utanríkisráðherrar EES/EFTA-ríkjanna, Liechtenstein, Noregs og Íslands, ákvörðun um skipun nýrra fulltrúa sinna í stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA. Nýir fulltrúar ríkjanna eru Kurt Jäger frá Liechtenstein, sem tekur til starfa 1. júlí n.k., Björn T. Grydeland frá Noregi og Kristján Andri Stefánsson frá Íslandi en þeir tveir síðarnefndu munu hefja störf 1. janúar 2006.


 

Forsætisráðuneytið hefur undirritað samning við Kristbjörgu Kristinsdóttur til 5 ára um leigu á Hótel Valhöll á Þingvöllum fyrir veitingarekstur og gistiþjónustu. Gert er ráð fyrir að Hótel Valhöll opni á ný á þjóðhátíðardaginn 17. júní eftir gagngerar endurbætur á húsnæðinu. Samkvæmt samningnum verður boðið upp á veitingaþjónustu af öllu tagi og fyrsta flokks gistiþjónustu.


 

P/F Atlantic Petroleum verður fyrsta hlutafélag frá Færeyjum til að skrá sig á færeyskan verðbréfamarkað (VMF), þegar félagið verður skráð á Aðallista Kauphallarinnar á morgun. Félagið varð jafnframt hið fyrsta erlenda sem skráð er í Kauphöllina. Útgefið hlutafé í Atlantic Petroleum er DKK 73.997.800 að nafnverði. Þegar eru 84,9% hlutabréfanna og atkvæðisréttur í eigu almennra fjárfesta. Umsjónaraðili skráningarinnar var Kaupþing banki hf. ? Kaupthing Virðisbrævameklarafelag P/F.


 

Smásala í Bandaríkjunum dróst saman um 0,5% í maí eða nokkru meira en búist var við. Gengi USD hækkaði í dag þrátt fyrir fréttirnar og náði níu mánaða hámarki gagnvart EUR.


 

Birgir Ísleifur Gunnarsson, seðlabankastjóri, verður gestur Viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu (99,4) í dag. Rætt verður við Birgi Ísleif um nýtt álit sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem nýlega kynnti sér íslensk efnahagsmál. Að því loknu verður rætt við Sigurð Ágústsson, framkvæmdastjóra Sigurðar Ágústssonar ehf. í Stykkishólmi. Sigurður er staddur úti í Danmörku en þar fara nú fram tveir þriðju af starfsemi félagsins en það var að ljúka kaupum á dönsku fyrirtæki.


 

Í úttekt Verslunarráðs Íslands (VÍ) kemur fram að á síðustu árum hafi miklar breytingar orðið á því í hvaða löndum íslenskir námsmenn stunda nám. Námsmönnum í Bandaríkjunum hefur fækkað um 44,1% frá árinu 1999.[


 

Íslandsbanki spáir launaskriði


 

Maran Seafood A/S, dótturfélag Sigurðar Ágústssonar ehf. í Danmörku, hefur keypt danska fyrirtækið Hevico A/S. Hevico sérhæfir sig í framleiðslu á heitreyktum silungi og er stærst á sínu sviði í Evrópu. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka veitti ráðgjöf í tengslum við kaupin og sá Íslandsbanki um fjármögnunina.


 

segir í MP Molum


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæp 7% í maí miðað við sama tíma í fyrra, úr rúmlega 134 þúsund farþegum árið 2004 í tæpa 144 þúsund farþega nú. Fjölgun farþega til og frá Íslandi nemur tæpum 7% milli ára og farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fjölgaði um tæp 8%.


 
Innlent
13. júní 2005

Olíuverð lækkar

Verð á hráolíu lækkaði eftir að Saudi Arabía, stærsti olíuframleiðandi innan OPEC, tilkynnti að OPEC myndi hugsanlega auka framleiðslu sína ef eftirspurn krefðist þess. Næstkomandi miðvikudag verður haldinn fundur í Vínarborg þar sem tekin verður ákvörðun um hvert framleiðslumagn olíu verður næstu sex mánuðina.


 

Undirritaður hefur verið samningur um kaup TrackWell á lausnum og rekstri SeaData. Helstu lausnir SeaData eru Rafræn afladagbók, Útgerðarstjórinn og Afurðabók. SeaData kerfið skráir upplýsingar um ferðir og veiðar fiskiskipa og sendir rafrænar upplýsingar til útgerða og Fiskistofu. Kerfið hefur náð ágætri útbreiðslu hjá útgerðum á Íslandi og erlendis. Meðal viðskiptavina eru Brim hf, Síldavinnslan, Þorbjörn Fiskanes, Vísir hf og Samherji.


 

heildarfjöldi íbúðalána bankanna kominn yfir 20.000


 
Innlent
13. júní 2005

Dregur úr hagvexti

Hagvöxtur reyndist 2,9% á fyrsta ársfjórðungi og er það minnsti hagvöxtur sem mælst hefur á einum ársfjórðungi frá samdráttarárinu 2002. Hagvöxturinn er lítill í samanburði við það sem spáð hefur verið fyrir árið í heild segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Seðlabankinn spáir til dæmis 6,6% hagvexti yfir árið en fjármálaráðuneytið spáir um 5,5% hagvexti. Niðurstaðan sem birt var í morgun gefur til kynna að spár þessar séu í hærri kantinum segir í Morgunkorninu.


 

Við birtingu úrvalsvísitölu Kauphallarinnar sl. föstudag kom í ljós að Og fjarskipti kæmu ekki til greina við samsetningu úrvalsvísitölunnar þar sem félagið hefði ekki birt a.m.k. 90% tilkynninga sinna á ensku tímabilið janúar til maí 2005. "Samkvæmt útreikningum Og fjarskipta voru um 86% tilkynninga félagsins á ensku umrætt tímabil. Og fjarskipti telja vinnubrögð Kauphallarinnar í málinu ekki vera fullnægjandi enda hafði félagið ekki fengið formlega tilkynningu þess efnis að framangreind 90% regla væri forsenda þess að félagið hlyti sæti í úrvalsvísitölunni," segir í tilkynningu Og fjarskipta.


 

Almennu hlutafjárútboði Mosaic Fashions hf. erlokið. Alls óskuðu 2.391 fjárfestar eftir að kaupa hluti fyrir samtals 10.7 milljarða króna að söluvirði. Í boði voru hins vegar nýir hlutir að söluvirði 1.200 milljónir króna. Eftirspurn almennra fjárfesta eftir hlutum í Mosaic Fashions hf. var 8,7 föld. Verður fjárfestum því úthlutað minna hlutafé en þeir skráðu sig fyrir.


 

Hlutabréf Atlantic Petroleum verða skráð á Aðallista Kauphallarinnar þann 15. júní næstkomandi. Útgefnir hlutir í Atlantic Petroleum eru 739.978, hver hlutur er DKK 100 að nafnverði. Rafrænt skráð bréf félagsins eru skráð hjá dönsku verðbréfaskráningunni, Værdipapircentralen A/S.


 

Íbúðalánasjóður hefur ákveðið, í kjölfar útboðs á íbúðabréfum sem fram fór þann 9. júní sl, að útlánsvextir íbúðalána sjóðsins verði óbreyttir 4,15%.


 

Stjórn Kauphallar Íslands hefur samþykkt aðild Føroya Sparikassi P/F að Kauphöllinni. Þá eru aðilar að Kauphöllinni orðnir 22 talsins, þar af þrír erlendir. Auðkenni Føroya Sparikassi í viðskiptakerfi Kauphallarinnar er FSP.


 

Ný Úrvalsvísitala liggur nú fyrir og mun þessi vísitala gilda tímabilið 1. júlí til 31. desember á þessu ári. Þrjú ný félög koma inn í vísitöluna að þessu sinni, HB Grandi, SÍF og Jarðboranir. Bréf félaganna koma í stað Atorku Group, Og fjarskipta og Samherja. Myndast hefur yfirtökuskylda á bréfum Samherja og dettur félagið því út. Bréf Og fjarskipta og Atorku eru ekki inni þar sem félögin uppfylltu ekki skilyrði um að félag birti allar fréttir á ensku á því tímabili sem það er í vísitölunni.


 

Orkustjórnunarfyrirtækið Marorka hefur gert samning við leiðandi flutningsfyrirtæki í Danmörku. Þetta staðfesti dr. Jón Ágúst Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Marorku, í samtali við Viðskiptablaðið. Hann vildi ekki tjá sig um hvaða fyrirtæki hefði verið samið við en sagði að um stóran samning væri að ræða sem gæti gjörbreytt fyrirtækinu og skapað mikil vaxtartækifæri fyrir það.


 

Íslendingar hafa aldrei verið duglegri við að fjárfesta erlendis en á undanförnum árum. Eignir Íslendinga erlendis námu 1.172 mö.kr. í lok mars síðastliðnum og höfðu þá aukist um 760 ma.kr. eða nær þrefaldast á tveimur árum. Eignirnar eru nú ríflega fimmtungi meiri en áætluð landsframleiðsla ársins og hafa ekki áður verið meiri. Þessar fjárfestingar eru merki um miklar breytingar á íslensku efnahagslífi sem með þessu er orðið mun samþættara erlendri hagþróun en áður var segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Hlutafjárútboð Mosaic Fashions hf. stendur nú yfir en því lýkur í dag klukkan 17:00. Síðari hluta júnímánaðar er fyrirhugað að skrá hluti félagsins á Aðallista Kauphallar Íslands. 90.661.831 nýr hlutur er boðinn almenningi á genginu 13,6 krónur fyrir hvern hlut, samtals að andvirði 1.233.000.902 króna. Lágmarksáskrift er að andvirði 100 þúsund króna og hámarksáskrift 30 milljónir króna.


 

Nafni Lyfjadreifingar ehf. hefur núna verið breytt í Parlogis hf. Að sögn Benedikts Olgeirssonar, framkvæmdastjóra félagsins, í viðtali við Viðskiptablaðið í dag, er hér um að ræða nauðsynlega nafnabreytingu og í raun megi tala um tímamót hjá félaginu þar sem markmiðið með nafnabreytingunni er að leggja áherslu á það hlutverk sem fyrirtækið hefur sem þjónustuaðili í víðtækri vörustjórnun. Að hluta til er um að útvíkkun að ræða á eldra hlutverki fyrirtækisins.


 

Straumur fjárfestingabanki hf. hefur lokið sölu á skuldabréfum að nafnvirði 100 milljónir Bandaríkjadala (6,4 milljarðar íslenskra króna) fyrir norska olíu- og gasleitarfyrirtækið DNO ASA. Þetta segir í fréttatilkynningu frá DNO. Norska fjármálafyrirtækið Fearnely Fonds ASA leiddi útboðið ásamt Straumi.


 

tveir þriðju umsókna Ráðgjafastofu koma af höfuðborgarsvæðinu


 

Rúmlega 700 fjölskyldur og einstaklingar fengu afgreiddar umsóknir sínar um ráðgjöf hjá Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna á síðasta ári. Frá því að Ráðgjafarstofan hóf starfsemi sína hafa því tæplega 6.000 fjölskyldur fengið ráðgjöf vegna greiðsluerfiðleika. Fjölmargir hafa fengið ráðgjöf símleiðis, en símaráðgjöf er veigamikill þáttur í þjónustu Ráðgjafarstofu. Fræðsla og forvarnir skipuðu stórt hlutverk á árinu og er það sá þáttur starfseminnar sem mikill áhugi er á að efla enn frekar. Þetta kom fram á ársfundi Ráðgjafastofu heimilanna sem haldinn var í dag.


 

Fleiri vaxtahækkanir eru framundan í Bandaríkjunum miðað við yfirlýsingu Alan Greenspans, seðlabankastjóra Bandaríkjanna. Þensla er til staðar í bandarísku hagkerfi og þó að verðbólgu sé haldið í skefjum þá gefur hagnaður fyrirtækja tilkynna að markaðsafl þeirra sé að aukast. Vinnumarkaðurinn hefur einnig verið að taka við sér og launahækkanir fylgt í kjölfarið sem hefur ýtt við verðbólguskriðshættunni segir í frétt Hálffimm frétta KB banka.


 

Ársfjórðungslegur hagvöxtur á Íslandi er mun breytilegri en í stærri ríkjunum og tengist það m.a. umfangi og tímasetningu fjárfestinganna. Þetta kemur fram í nýrri samantekt OECD. Þar kemur fram að hagvöxtur á 1. ársfjórðungi síðasta árs var 4,9% en neikvæður um 1,6% á öðrum ársfjórðungi sama árs. Þetta eru meiri sveiflur en þekkjast annars staðar.


 

Gengisvísitalan byrjaði í 110,35 og endaði í 110,60 en hún fór hæst í 110,80 innan dagsins. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 5,8 milljarðar ISK.EURUSD 1,2220USDJPY 107,50GBPUSD 1,8200USDISK 64,55EURISK 78,90GBPISK 117,50JPYISK 0,6000Brent olía $51,00Nasdaq 0,35%S&P 0,30%Dow Jones 0,20%


 

ÍAV í sínu fyrsta jarðboranaverkefni


 

Hluthafafundur Fiskeldis Eyjafjarðar hf., sem haldinn var fyrr í dag, samþykkti tillögu þess efnis að stjórn félagsins verði heimilað að færa niður hlutafé félagsins um 80%. Fjárhagur félagsins hefur versnað á undanförnum árum vegna mikils tapreksturs. Eftir uppgjör fyrstu 3 mánuðu þessa árs er eigið fé komið niður fyrir 20% af upphaflegu hlutafé.


 

Burðarás keypti í dag hlut Steinunnar Jónsdóttur í Íslandsbanka fyrir liðlega 7,3 milljarða króna. Um er að ræða 4,11% hlut í bankanum og er Burðarás þar með orðinn þriðji stærsti hluthafinn í bankanum með 7,46% hlut.Í hálffimmfréttum KB banka er bent á að samanlagður eignarhlutur Burðaráss og Straums í Íslandsbanka nemur nú um 28,9%, en Burðarás er þriðji stærsti hluthafinn í Straumi. Segir í frétt bankans að ekki sé ólíklegt að til frekari tíðinda dragi á næstunni í Íslandsbanka, í kjölfar sterkari stöðu Straums og tengdra aðila.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Hin árlega úttekt Deloitte á fjármálum knattspyrnuheimsins er komin út en hún sýnir að Manchester United trónir á toppnum í ensku knattspyrnunni líkt og undanfarin ár með heildartekjur upp á 20 milljarðar króna. Í öðru sæti í Englandi kemur Chelsea með um 17 milljarða króna. Rekstrarhagnaður liða í ensku úrvalsdeildinni nemur rúmum 17 milljörðum króna, sem er methagnaður frá stofnun úrvalsdeildarinnar. Aðeins fjögur lið í úrvalsdeildinni skiluðu rekstrartapi, þrátt fyrir lækkandi sjónvarpstekjur almennt. Þessari lækkun tekna hafa menn mætt með aukningu tekna á leikdegi og niðurskurði, bæði hvað varðar laun og kaupverð leikmanna.


 

Íslensk þjónustufyrirtæki sem hyggja á útrás virðast nýta sér viðskiptasérleyfi (franchise) í vaxandi mæli. Hingað til hefur verið mun algengara að Íslendingar kaupi erlend sérleyfi og setji á stofn hér á landi frekar en að selja útlendingum sérleyfi á íslenskum viðskiptahugmyndum. Meðal þeirra fyrirtækja sem vinna að stofnun erlends sérleyfis eru Bláa lónið og íslenska snyrtivörufyrirtækið No name sem rekur m.a. förðunarskóla. Kostir sérleyfa eru einkum lítil fjárhagsleg áhætta og fljótlegir stækkunarmöguleikar.


 

Gengi krónunnar hefur haldið áfram að hækka í morgun og nemur breytingin 0,25%. Er þetta framhald á þróun sem verið hefur frá því að Seðlabankinn tilkynnti um vaxtahækkun sína í lok síðustu viku en hækkun bankans var nokkuð umfram það sem almennt var búist við segir í Morgunkorni íslandsbanka. Á þessum tíma hefur krónan hækkað um 2,5%, dollarinn farið úr 65,6 krónum niður í 63,6 og evran úr 80,3 niður í 78,5.


 

úrsögn Íslensku auglýsingastofunnar dregin til baka


 

Baugur er að undirbúa kaup á um 50% hlut í flatbökukeðjunni Domino's, samkvæmt heimildamönnum Viðskiptablaðsins. Verðið á hlutnum hefur ekki verið gefið upp en heildarverð Dominos er talið vera rúmur milljarður. Stjórnendur Baugs vildu ekki tjá sig um málið í viðtali við Viðskiptablaðið í dag.


 

Bæjarráð Vesturbyggðar hefur fengið fleiri tilboð í fjölbýlishúsið að Gilsbakka 2 á Bíldudal þrátt fyrir að þegar hafi verið tekið tilboði í eignina. Frá þessu var greint á fréttavef Bæjarins besta á Ísafirði. Umrætt fjölbýlishús var auglýst til sölu fyrir skömmu. Voru tilboð í húsið opnuð þann 10. maí og var í kjölfarið ákveðið að ganga til samninga við Mjóna ehf. sem bauð ríflega 10 milljónir króna í eignina. Fjölbýlishúsið sem um ræðir var byggt árið 1979 og í því eru 11 íbúðir samtals 913,6 fermetrar að stærð og stendur húsið á um 1.500 fermetra lóð.


 

Undanfarin fjögur ár hafa Samtök atvinnulífsins gert reglulegar kannanir meðal aðildarfyrirtækja sinna á ráðningaráformum, fjárfestingaráformum og afkomuvæntingum, auk annarra kannana. Undanfarin misseri hefur IMG Gallup hins vegar gert um margt sambærilegar kannanir fyrir fjármála-ráðuneytið og Seðlabanka Íslands. Nú hefur orðið samkomulag um að SA gangi til samstarfs við fjármálaráðuneytið og Seðlabankann um gerð könnunar þeirrar sem framkvæmd er af IMG Gallup.


 

Á framhaldsaðalfundi Samherja hf., sem haldinn var í dag 7. júní 2005, mættu fulltrúar fyrir 93,26% hlutafjár. Eftirtaldir voru kosnir í stjórn Samherja á fundinum: Eiríkur S. Jóhannsson, Óskar Magnússon, Jón Sigurðsson, Jóhannes Geir Sigurgeirsson og Kristján Vilhelmsson. Finnbogi Jónsson gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn en hann hefur verið starfandi stjórnarformaður Samherja frá 1. júní árið 2000, fyrstu þrjú árin í fullu starfi en síðustu tvö árin í hlutastarfi samhliða starfi sem framkvæmdastjóri SR-Mjöls hf. Eiríkur tekur við stjórnarformennsku af honum.


 

Samkvæmt nýju yfirliti Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði var mjólkurframleiðslan í maí svipuð og í fyrra, eða 10,4 milljónir lítra. Í hönd fara nú sumarmánuðirnir og miðað við óskir mjólkuriðnaðarins um kaup á umframmjólk er ljóst að framleiðslan má ekki verða minni en á sama tíma í fyrra. Samtals hafa nú verið framleiddir 83,6 milljónir lítrar mjólkur og þarf framleiðslan í júní, júlí og ágúst því að skila amk. 28,9 milljónum lítrum mjólkur ef framleiða á alla þá mjólk sem iðnaðurinn hefur kallað eftir, sem eru 112,5 milljónir lítra.


 

Fáir Íslendingar snúa aftur til vinnu eftir að þeim hefur verið metin örorka. Sigurðurr Thorlaciusar tryggingayfirlæknir og Tryggvi Þórs Herbertsson hagfræðingur hafa kannað stöðu þeirra sem metnir voru í fyrsta sinn til örorku vegna lífeyristrygginga á Íslandi á árinu 1992. Niðurstaða þeirra er sú að fáir öryrkjar snúa aftur til starfa. Greint er frá þessari könnun í Læknablaðinu.Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað verður um þá sem metnir eru til örorku á Íslandi. Könnuð var staða þeirra sem metnir voru í fyrsta sinn til örorku vegna lífeyristrygginga á Íslandi á árinu 1992 í örorkuskrá Tryggingastofnunar ríkisins 30. nóvember 2003. Kannað var hvort þeir væru enn öryrkjar eða hefðu látist, orðið ellilífeyrisþegar eða fallið af örorkuskrá af öðrum orsökum.


 

Stjórnir Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífeyrissjóðsins Lífiðnar hafa á undanförnum mánuðum átt í könnunarviðræðum um sameiningu sjóðanna. Í framhaldi af þeim hefur verið ákveðið að stefna að sameiningu sjóðanna um næstu áramót. Í könnunarviðræðunum hefur verið farið yfir uppgjör sjóðanna og trygginga- fræðilegar úttektar.


 

? Íslenskir stofnanafjárfestar keyptu útboðið


 

Svo virðist sem framhald sé á verðhækkun íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Um 300 samningar um viðskipti með íbúðir á svæðinu hafa skilað sé inn til Fasteignamats ríkisins í maí en upplýsingar um þessa samninga finnast á fmr.is. Má af þeim ráða að verð íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu hafi hækkað um 2,5% á milli apríl og maí í ár. Mest virðist hækkunin í Reykjavík eða 3,6% segir í Morgunkorni íslandsbanka.


 

Gengi krónunnar hefur haldið áfram að hækka í morgun eftir hressilega hækkun í gær. Það sem af er morgni nemur hækkunin tæplega 0,4% en í gær hækkaði gengið um 1,7%. Dollarinn er nú kominn undir 64 krónur í morgun, evran stendur í 78,7 krónum og pundið í 117,2 krónum. Viðskiptin á gjaldeyrismarkaði hafa verið lífleg segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

engöngu selt til forgangsrétthafa


 

Miðgildi heildarlaunatekna viðskipta- og hagfræðinga í febrúar 2005 var 460 þúsund kr. Heildarlaun hafa hækkað um 5,75% frá 2003, eða um tæp 3% á ári. Hækkun á miðgildi launa er mun minni nú en fyrir tveimur árum þegar laun höfðu hækkað um 13,9% og fyrir fjórum árum þegar laun höfðu hækkað um rúm 19% á tveggja ára tímabili. Meðaltal heildarmánaðarlauna viðskipta- og hagfræðinga er tæplega 519 þúsund kr. nú en var rúmlega 475 þúsund kr. árið 2003.


 

SPRON afnemur skilyrði um önnur viðskipti


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst um 0,2 milljarða króna í maímánuði og nam 61,7 milljörðum króna í lok hans sem jafngildir 996 milljónum Bandaríkjadala miðað við gengi í mánaðarlok. Gengi íslensku krónunnar styrktist um 1,4% í maí.


 

Gengi krónunnar hækkaði í dag um 1,73% í miklum viðskiptum. Ástæða hækkunarinnar má aðallega rekja til 0,5 prósentustiga hækkunar stýravaxta Seðlabankans fyrir helgi. Gengisvísitalan byrjaði í 112,60 og endaði í 110,65 en hún fór lægst í 110,45 innan dagsins. Viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri voru 12,3 milljarðar ISK.EURUSD 1,2271USDJPY 106,85GBPUSD 1,8206USDISK 64,35EURISK 78,97GBPISK 117,17JPYISK 0,6022Brent olía $52,03Nasdaq 0%S&P -0,04%Dow Jones 0,02%


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Endurfjármögnun SÍF hf. er nú formlega lokið en umsjónarbankar þess, KB banki og Bank of Scotland hafa selt hluta láns félagsins til sjö banka og fjögurra fjárfestingasjóða. Að sambankaláni SÍF hf. standa því samtals 13 bankar og fjárfestingasjóðir. Heildarlánsfjárhæð nú er 262.400.000 evrur en upphafleg lánsfjárhæð var 290.000.000 evra. Sambankalánið er samsett af bæði langtímaláni og veltufjármögnun.


 

Ytra ójafnvægi hagkerfisins er mikið um þessar mundir. Viðskiptahalli á fyrsta ársfjórðungi reyndist 31 ma.kr. samanborið við 13 ma.kr. halla á sama tíma í fyrra samkvæmt tölum sem Seðlabankinn birti á föstudag. Tölur þessar renna stoðum undir spár um að viðskiptahallinn muni í ár ná því að verða hátt nær 12% af landsframleiðslu sem verður að teljast afar mikið bæði sögulega séð og í alþjóðlegu ljósi segir Greining Íslandsbanka í Morgunkorni sínu.


 

Stjórnarfundur Flögu Group, sem haldinn var föstudaginn 3.júní 2005 samþykkti að Sveinn Þór Stefánsson, taki sæti í aðalstjórn félagsins. Sveinn Þór var kosinn varamaður í stjórn á aðalfundi félagsins 4. mars 2005.


 

Eigendur Milestone Import Export Ltd. og Milestone ehf. hafa gert samkomulag um tilfærslu hluta í Actavis Group hf. Þannig hefur Milestone ehf. eignast hluti í Actavis Group hf., samtals að nafnverði kr. 95.827.338,44 ásamt því að öðlast rétt til að kaupa af Milestone Import Export Ltd. hluti í Actavis Group hf. að nafnverði 27.506.625. Jafnframt hefur Milestone Import Export Ltd. selt Landsbanka Íslands hf. kr. 49.627.792 að nafnvirði hlutafjár í Actavis Group hf., sem samhliða hefur selt Milestone ehf. bréfin framvirkt til 6 mánaða.


 

Eigendur Milestone Import Export Ltd. og Milestone ehf. hafa gert samkomulag um tilfærslu hluta Íslandsbanka hf. Þannig hefur Milestone ehf. eignast hluti í Íslandsbanka samtals að nafnverði kr. 82.800.000. Milestone ehf. hefur einnig tekið yfir framvirkan samning Karls Wernerssonar við Íslandsbanka hf. um kaup á hlutum í Íslandsbanka hf. að nafnvirði kr. 38.900.000.


 

1. júní urðu allir veitingastaðir í Svíþjóð reyklausir og feta þeir í fótspor nágranna sinna í Noregi sem gerðu alla veitingastaði reyklausa fyrir ári síðan. Önnur lönd sem nú þegar hafa fetað þessa leið eru Írland, Holland, Ítalía og Nýja Sjáland auk ýmissa fylkja í Bandaríkjunum. Samtök ferðaþjónustunnar hafa sent heilbrigðisráðherra ályktun frá aðalfundi Samtaka ferðaþjónustunnar 6. apríl sl. þar sem lagt er til að veitingastaðir á Íslandi verði reyklausir 1. júlí 2007.


 

Samkvæmt tölum sem birtust í gær á vef Ferðamálaráðs er 5.6% fækkun erlendra ferðamanna 5 fyrstu mánuði ársins, en engar upplýsingar höfðu verið birtar frá áramótum. Samdráttur er á flestum helstu svæðum en mest er fækkunin frá Svíþjóð og Noregi. Það er þó 1-3% aukning frá Bandaríkjunum, Danmörku og Þýskalandi. Þetta eru mikil umskipti eftir tvö ár með mikilli aukningu.


 

Undirritað hefur verið samkomulag um kaup Vinnslustöðvarinnar hf. á 43% hlut í útgerðarfélaginu Huginn ehf. á 605 milljónir króna. Þá var einnig gert samkomulag um að Vinnslustöðin hf. kaupi 0,5% af loðnu, 1% af kolmunna og allan bolfiskkvóta Hugins ehf. en selji 1,1% af síld við Ísland og 3% af norsk-íslenskri síld. Söluverðmæti umfram kaupverðmæti er um 200 milljónir króna.


 

Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi var kjörinn í stjórn Samtaka evrópskra ríkisendurskoðunarstofnana (EUROSAI) á sjötta þingi samtakanna sem haldið var dagana 30. maí til 2. júní í Bonn í Þýskalandi. Í stjórninni sitja 8 manns og var Sigurður kjörinn til næstu sex ára.


 

Sigurjón Kristjánsson, aðstoðarforstjóri Medcare, hefur ákveðið að segja starfi sínu lausu og ráðast í stofnun nýs frumkvöðlafyrirtækis á sviði svefnrannsókna. Eftir að hafa verið einn af frumkvöðlum Flögu og síðar Medcare árið 1994 hefur hann verið einn af lykilstjórnendum félagsins síðustu 11 árin. "Hans verður saknað", segir David Baker, nýráðinn forstjóri Medcare, í tilkynningu sem send er til Kauphallarinnar.


 

Bílanaust keypti allan rekstur Gúmmívinnustofunnar hf. í síðustu viku og tók við honum 1. júní. Seljandi er Viðar Halldórsson sem rekið hefur félagið síðustu 20 árin, kaupverð er ekki gefið upp. Að sögn Hermanns Guðmundssonar, framkvæmdastjóra Bílanausts, bar kaupin að með skjótum hætti.


 

Kauþing banki hefur skipað fjárfestingabankana Credit Suisse First Boston (CSFB) og Deutsche Bank til þess að stjórna væntanlegu skuldabréfaútboði bankans. Þetta staðsfesti talsmaður bankans, Flemming Ellegaard, í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag.


 

fjörugur Viðskiptaþáttur á Útvarpi Sögu (99,4) kl. 16-17


 

Frá og með 1. júlí nk. tekur í gildi nýtt stjórnskipulag hjá Icelandic USA en eins og áður hefur verið tilkynnt er unnið að sameiningu Icelandic USA og Samband of Iceland. Ævar Agnarsson hefur verð ráðinn forstjóri félagsins. Ævar er 46 ára gamall og hefur verið framkvæmdastjóri Samband of Iceland frá því 1. febrúar sl. Hann var framkvæmdastjóri framleiðslusviðs hjá félaginu frá ársbyrjun 1997. Áður hafði Ævar starfað hjá ýmsum sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi. Ævar er giftur Rakel Gunnþórsdóttur og eiga þau þrjár dætur.


 

Lyf og heilsa hefur keypt rekstur verslunar Össurar hf. í Orkuhúsinu við Suðurlandsbraut. Með sölunni á versluninni hefur Össur hf. dregið sig út úr öllum rekstri á innanlandsmarkaði sem ekki tengist kjarnastarfsemi félagsins. Lyf og heilsa tekur yfir reksturinn á næstu dögum ásamt þeirri þjónustu sem þar er boðið upp á. Mikilvægur þjónustuþáttur í versluninni er göngugreining og býður nú Lyf og heilsa upp á slíka greiningu á fjórum stöðum, í Orkuhúsinu, hjá Lyf og heilsu í Keflavík og á Selfossi og í Apótekaranum á Akureyri.


 

Höskuldur Jónsson, forstjóri Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR), hefur óskað eftir lausn frá embætti frá og með 1. september n.k. og hefur fjármálaráðherra fallist á það. Höskuldur hefur verið forstjóri ÁTVR í tæplega 20 ár, eða frá 1. apríl 1986. Þar áður var hann ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu um 11 ára skeið. Þetta kemur fram í frétt frá ráðuneytinu.


 

segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins


 

Vöruinnflutningur í maí, án skipa og flugvéla, nam um 24 milljörðum króna samkvæmt bráðabirgðatölum byggðum á innheimtu virðisaukaskatts. Þetta er tæplega 40% meiri innflutningur að raungildi en í maí í fyrra og skýrist einkum af þriðjungi meiri innflutningi flutningatækja, bæði til einkanota og atvinnurekstrar og fjórðungi meiri innflutningi hrá- og rekstrarvöru. Innflutningur eldsneytis vex einnig verulega að verðmætum sem skýrist einkum af verulega hærra innflutningsverði. Innflutningur fyrstu fimm mánuði ársins er að raunvirði tæplega fjórðungi meiri en á sama tímabili í fyrra.


 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) er nú með í formlegu rannsóknarferli tvö mál á sviði ríkisaðstoðar er varða íslensk stjórnvöld. Í desember á síðasta ári hóf ESA formlega rannsókn á því hvort að við sölu á eignarhluta ríkisins í Sementsverksmiðjunni hf. hafi falist ólögmætur ríkisstyrkur. Í síðustu viku hóf svo ESA formlega rannsókn á því hvort aðkoma ríkisins að FARICE hf., vegna lagningu sæstrengs, kunni að vera í andstöðu við ákvæði EES samningsins um ríkisaðstoð.


 

við upptöku gerða í EES-samninginn


 

Actavis Group hefur sett tvö ný samheitalyf á markað í níu Evrópulöndum í gegnum dótturfyrirtæki sitt, Medis. Viðskiptavinir félagsins gátu hafið sölu lyfjanna um leið og einkaleyfin féllu úr gildi. Um er að ræða taugalyfið Lamotrigine í tveimur lyfjaformum og nema upphafssendingar um 40 milljónum taflna. Lyfin eru góð viðbót við lyfjaúrval félagsins en þó er ekki búist við því að þau verði í hópi 10 söluhæstu lyfja samstæðunnar.


 

Einn stærsti veltudagur það sem af er ári með markflokka skuldabréfa var í gær en viðskiptin námu tæpum 11,3 mö.kr. Stærsti hluti viðskiptanna var með verðtryggð skuldabréf og lækkaði ávöxtunarkrafa um 2 - 3 punkta yfir allan verðtryggða vaxtaferilinn. Mest voru viðskiptin með lengsta flokk íbúðabréfa, HFF44 (6,2 ma.kr.) og næst stysta flokkinn, HFF24 (2,1 ma.kr.). Einnig voru töluverð viðskipti með óverðtryggða ríkisbréfaflokkinn, RIKB10 (1,4 ma.kr.) og hækkaði ávöxtunarkrafa hans um 2 punkta segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Líklegt er að hinar miklu verðhækkanir á húsnæði muni í haust eða byrjun næsta árs leiði til verulegrar hækkunar á húsaleigu. Þetta er skoðun ASÍ en vorskýrsla Hagdeildar sambandsins kom út nú á mánudaginn.


 

Dregið hefur úr hækkunum á íslenskum hlutabréfum undanfarið og lækkaði Úrvalsvísitalan um 1,66% í maí mánuði eins og greiningardeild KB bendir á í Hálffimm frétum sínum. Verð flestra félaga í Úrvalsvísitölunni breyttist lítillega í mánuðinum og þau félög sem hækkuðu mest, að teknu tilliti til arðgreiðslna, eru Burðarás, Bakkavör, Marel og Grandi. Átta félög vísitölunnar lækkuðu í mánuðinum á meðan að sex hækkuðu og tvö stóðu í stað.


 

Magnea Þórey Hjálmarsdóttir hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Flugleiðahótela. Kári Kárason, sem gegnt hefur því starfi undanfarin ár hefur verið ráðinn til ICELEASE, nýs flugvélaleigufyrirtækis innan FL GROUP.


 

Theodóra Þorsteinsdóttir hefur verið ráðin markaðsstjóri Smáralindar í stað Erlu Friðriksdóttur sem tekur við starfi bæjarstjóra í Stykkishólmi 1. ágúst nk. Theodóra hefur starfað hjá Smáralind frá árinu 2000 og hefur gengt starfi þjónustustjóra undanfarin þrjú ár ásamt því að vinna að markaðsmálum verslunarmiðstöðvarinnar.


 

Gestir Viðskiptaþáttarins á Útvarpi Sögu (99,4) í dag verða þau Katrín Pétursdóttir framkvæmdastjóri Lýsis og Þorsteinn Þorgeirsson skrifstofustjóri efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins. Lýsi tók um síðustu helgi í notkun stærstu verksmiðju sinnar tegundar en mikil og vaxandi eftirspurn er eftir vörum fyrirtækisins.


 

12 mánaða verðbólga án húsnæðis er nú í kringum 0%


 

segja Bakkabræður í viðtali við Viðskiptablaðið


 

KB banka hafa borist gild samþykki við kauptilboði til hluthafa S&F upp á 96,6 milljón hluti eða sem samsvarar um 55,8% af útgefnu hlutafé í breska bankanum. KB banki á þegar 19,5% í S&F og að teknu tilliti til þess sem og óafturkræfra vilyrða um samþykki sem eftir á að framkvæma, þá teljast eigendur 91,5% úgefins hlutafjár í S&F hafa samþykkt tilboðið segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Breski bankinn Barclays hefur hafið sölu á lánum að upphæð 500 milljónir punda (58,8 milljarðar íslenskra króna), sem að hluta verða notuð til að fjármagna kaup Bakkavarar Group á breska matvælafyrirtækinu Geest, samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins. Lánið verður einnig notað til þess að endurfjármagna sameinað fyrirtækið. Þetta kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag en þar má einnig finna ítarlegt viðtal við þá Bakavararbræður.


 

Hlutfall vanskila af útlánum hefur lækkað úr 1,6% í árslok 2004 í 1,5% lok 1. ársfjórðungs 2005. Í lok 1. ársfjórðungs 2004 var hlutfallið 2,7%. Vanskilahlutfallið hefur ekki verið lægra á síðustu 4 árum, samkvæmt samantekt Fjármálaeftirlitsins.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.