*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ágúst, 2005

 

Bjarni Jónasson hefur tekið við verkefnastjórn við Vaxtarsamning Eyjafjarðar. Um er að ræða stýringu og samræmingu á vinnu þeirra aðila sem koma að framkvæmd samningsins. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar (AFE) er framkvæmdaraðili samningsins og hefur Halldór Ragnar Gíslason sinnt hlutverki verkefnisstjóra samningsins undanfarið ár, en hann mun nú sinna sértækum verkefnum hjá AFE.


 
Innlent
31. ágúst 2005

Afkoma Heklu batnar

Rekstrarhagnaður Heklu hf. fyrir afskriftir, fjármagnsgjöld og skatta nam 484 millj. kr. samanborið við 207 millj. kr. hagnað á tímabilinu janúar til júní 2004. Á tímabilinu janúar til júní árið 2005 voru fjármagnsliðir neikvæðir um 157 millj. kr. en fyrir sama tímabil árið 2004 voru fjármagnsliðir neikvæðir um 130 millj. kr.


 

Flaga Group hf. hefur ráðið Kevin Kelly sem forstjóra SleepTech, LLC frá 31. ágúst 2005, en hann hefur verið sitjandi forstjóri frá því í apríl. Kevin hóf störf sem fjármálastjóri SleepTech árið 2000 og hefur síðastliðin tvö ár gegnt stöðu framkvæmdastjóra rekstrar- og fjármálasviðs.


 

Ætla má að verðmæti Landsvirkjunar liggi á bilinu 45 til 65 milljarðar króna. Þetta er verðmæti eigin fjár félagsins, þ.e. þegar búið er að draga frá skuldir félagsins. Virði félagsins liggur því í kringum bókfært virði þess sem var um 53 milljarðar króna 30. júní síðastliðinn segir í frétt Viðskiptablaðsins.


 

Breska tískufatakeðjan Karen Millen undirbýr opnanir á nýjum sérleyfisverlunum í Litháen. Þetta er hluti af áætlun tískukeðjunnar fyrir árslok 2005, en fyrir þann tíma hyggst Karen Millen opna fjölda sérleyfisverlana í Litháen, Grikklandi og í Tyrklandi segir í frétt BNS. Karen Millen er í eigu fjárfestingarfyrirtækisins Baugs. Tískufatakeðjan starfrækir yfir 110 verslanir, m.a. í Bretlandi, Bandaríkjunum, Sádi Arabíu, Hollandi, Belgíu, Danmörku og í Svíþjóð.


 

Eimskip hefur gengið frá kaupum á meirihluta hlutafjár í hollenska frystigeymslufyrirtækinu Daalimpex. Seljandi er stofnandi fyrirtækisins, Peter Blankendaal, en það var stofnað árið 1976. Kaupverð er ekki gefið upp en núverandi eigandi á möguleika á að breyta hlutafé sínu í fyrirtækinu þegar Avion, móðurfélagi Eimskipa, verður fleytt í íslensku Kauphöllinni í janúar. Hann hefur einnig sölurétt á 49% hlut sínum.


 

Tekjur Hampiðju samstæðunnar á fyrsta ársfjórðungi ársins 2005 námu 26,9 milljónum evra og jukust um 3,5% frá sama tíma í fyrra. Rekstrarhagnaður (EBIT) var 2,2 milljónir evra samanborið við 1,8 milljónir evra á sama timabili árið áður.


 

einskiptiskostnaður vegur þungt


 

Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga (LSS) hefur samþykkt að breyta lántökuskilyrðum sjóðsins á þann veg að lán eru veitt til einstaklinga óháð aðild að sjóðnum. Skilyrði fyrir lánsúthlutun er að umsóknareyðublöð séu útfyllt á fullnægjandi hátt og fullnægjandi gögnum skilað. Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði og miðast veð í íbúðarhúsnæði við allt að 65% af fasteignamati. Veðsetning fer þó aldrei yfir 100% af brunabótamatsverði viðkomandi eignar. Þetta kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Ríkiskaup hafa auglýst eftir tilboðum í jörðina Fornhaga 2 í Hörgárbyggð í Eyjafjarðarsýslu. Um er að ræða land 7,5 hektara að stærð. Umhverfi Hörgsár er fagurt og gott að komast að ánni. Veiðin er mest sjóbleikja af ágætri stærð. Þar má einnig veiða staðbundinn urriða og einn og einn lax.


 

eigið fé félagsins er neikvætt um 40,9 millj. kr.


 

Nú er ljóst að eftir um það bil 5% samdrátt í komum erlendra ferðamanna fyrstu 5 mánuði ársins varð 7.3% aukning í júní og 1.4% í júlí. Það er því 0.9% fækkun fyrstu 7 mánuði ársins. Það er fækkun á öllum helstu mörkuðum nema frá Bandaríkjunum, en þaðan var 13.3% fjölgun, og Danmörku, þaðan var 4.8% fjölgun.


 

Hagnaður Sæplasts fyrir skatta á fyrri helmingi ársins var 585,3 milljónir króna og hagnaður tímabilsins eftir skatta 488,4 milljónir króna.Rekstur Sæplast samstæðunnar samanstendur nú aðeins af þremur rekstrarfélögum sem öll eru í umbreytingarferli auk móðurfélagsins. Rekstrartekjur dótturfélaganna þriggja ásamt tekjum af starfsemi móðurfélagsins voru 741,3 milljónir króna og hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 12,4 milljónir króna. Söluhagnaður eignarhluta í félögum og annarra eigna nam samtals 714,4 milljónum króna. Hrein fjármagnsgjöld námu 90,4 milljónum króna.


 

Rekstrartekjur samstæðu Íslenskra aðalverktaka hf. (ÍAV) námu 4.990 milljónum króna á fyrrihluta ársins 2005. Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) var 536 milljónir króna. Afskriftir tímabilsins námu 141 milljónum króna. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta nam 395 milljónum króna á tímabilinu. Hagnaður félagsins fyrir skatta, að teknu tilliti til fjármagnsliða nam 370 milljónum króna, en fjármagnsliðir voru nettó neikvæðir um 25 milljónir króna. Að teknu tilliti til reiknaðra skatta nam hagnaður félagsins á fyrrihluta árs 299 milljónum króna.


 

Hagnaður Kaupfélags Eyfirðinga (KEA) á fyrri helmingi ársins nam 198 millj.kr. að teknu tilliti til reiknaðra skatta. Hreinar rekstrartekjur námur 338 millj.kr. og rekstrargjöld 74 millj.kr. Á tímabilinu veitti félagið 28 millj.kr. í styrki. Veltufé frá rekstri nam 3 millj.kr. á tímabilinu.


 

Ólafur Ívan Wernersson hefur flaggað 55% eignarhlut í B-deild hjá Sláturfélagi Suðurlands. Ólafur á nú 110.010.297 hluti í B-deildarskýrteinum hjá SS. Um leið hefur Frjálsi Fjárfestingabankinn flaggað sölu á 29,45% hlut sínum í SS. Sömuleiðis hefur Guðmundur Albert Birgisson fjárfestir selt 15,41% hlut sinn.


 

Actavis Group hefur í dag gert skipulagsbreytingar á einu af sölusviðum sínum, Sölu á eigin vörumerkjum og nýr framkvæmdastjóri sviðsins hefur verið ráðinn. Markmið breytinganna er m.a. að stjórnun sviðsins verði í höfuðstöðvum félagsins á Íslandi.


 

Gengi krónunnar hefur hækkað nær samfleytt síðan í byrjun ágúst. Nemur hækkunin ríflega 2,4% eins og bent er Morgunkorni Íslandsbanka. Dollarinn stendur í 63,5, pundið í 113,4 og evran í ríflega 77,3 krónum. Evran hefur ekki verið jafn ódýr mælt í krónum frá því í lok árs 2000 en hún hefur verið að gefa eftir gagnvart dollaranum að undanförnu.


 

Já heitir nýtt fyrirtæki sem stofnað hefur verið um nokkra þjónustuþætti sem heyrt hafa undir Símann. Hið nýja félag mun reka upplýsingaþjónustuna 118, annast ritstjórn og útgáfu Símaskrárinnar og rekstur vefsvæðisins Símaskrá.is. Simaskrá.is er jafnframt vefsvæði félagsins en farið er inn á það með því að slá inn slóðina www.simaskrá.is eða www.ja.is. Markmið Já er að veita viðskiptavinum aðgang að áreiðanlegum upplýsingum sem nýtast í dagsins önn, hvenær og hvar sem þeir þarfnast þeirra.


 

Guðrún Björk Bjarnadóttir héraðsdómslögmaður hefur hafið störf á vinnumarkaðssviði Samtaka atvinnulífsins. Guðrún Björk er lögfræðingur frá Háskóla Íslands og er með LL.M gráðu í Evrópurétti frá Stokkhólmsháskóla. Áður starfaði Guðrún sem lögmaður á LOGOS lögmannsþjónustu auk þess sem hún hefur verið stundakennari í félagarétti við bæði Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.


 

Burðarás hefur selt allan eignarhlut sinn í norska félaginu Exploration Resources samkvæmt tilkynningu til Kauphallar Noregs í dag. Burðarás átti 556.646 hluti í félaginu eða 8,2% en söluverð var 340 NOK á hvern hlut. Kaupandi hlutanna er franska félagið CGG sem á nú um 60% af hlutafé Exploration Resources og hefur nú gert yfirtökutilboð í félagið segir í Vegvísi Landsbankans.


 

Tap Byggðastofnunar á fyrri helmingi ársins nam 40,1 milljónum kr. en 15,5 mkr. hagnaður var á sama tímabili í fyrra. Hreinar vaxtatekjur Byggðastofnunar námu 184,1 mkr. Vaxtatekjur af kröfum á lánastofnanir námu 122,5 mkr. Rekstrartekjur námu 194,7 mkr. og rekstrargjöld að meðtölum framlögum í afskriftarreikning útlána og niðurfærsla hlutafjár nam 408,7 mkr.


 

Jarðboranir hf. hafa undirritað samning um sölu á dótturfélagi sínu, Einingaverksmiðjunni ehf. Kaupin eru háð skilyrði um áreiðanleikakönnun sem áætlað er að ljúki eigi síðar en 8. september n.k. Hagnaður félagsins vegna sölunnar verður að óbreyttu um kr. 100.000.000,-. Viðskipti þessi munu hafa óveruleg áhrif á afkomu Jarðborana hf. segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

verð á hráolíu fer yfir 70 Bandaríkjadali


 

Átta fruminnherjar í Kaupþingi banka hafa gert framvirkan samning við bankann um kaup á hlutum í félaginu, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Kerfi A/S hefur samþykkt að kaupa danska félagið Commitment Data A/S, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Opin Kerfi Group hf. er móðurfélag Kerfi A/S.


 

Greining Íslandsbanka spáir því að Seðlabankinn hækki stýrivexti þann 29. september úr 9,5% í 10%. Spáin gerir ráð fyrir að bankinn haldi vöxtum sínum í 10% allt næsta ár en talsverðar líkur séu á að hann fari með stýrivexti enn hærra í kjölfarið.Samkvæmt könnun sem IMG Gallup gerði meðal 100 innlendra fagfjárfesta fyrr í sumar og birt var á föstudag spá þeir því einnig að stýrivextir Seðlabankans verði 10% eftir eitt ár.Fjárfestarnir töldu að verðbólgan eftir ár yrði 3,5% en hún er nú 3,7%.


 

þrátt fyrir að hagnaður sé yfir væntingum


 

Á fyrstu sex mánuðum ársins 2005 var hagnaður af rekstri Landsvirkjunar 2.008 milljónir króna og handbært fé frá rekstri nam 3.447 milljónum króna. Á sama tíma í fyrra var tap upp á 645 milljónir kr. Helstu nýframkvæmdir á fyrstu sex mánuðum ársins tengdust Kárahnjúkavirkjun. Í lok júní námu heildareignir fyrirtækisins 168,4 milljörðum króna og eiginfjárhlutfall var 31,47%.


 

segir greiningardeild Landsbankans


 

Hagnaður samstæðu Landssíma Íslands hf. fyrstu sex mánuði ársins 2005 var 2.152 m.kr. Hagnaður samstæðunnar fyrir sama tíma í fyrra var 1.233 m.kr. Rekstrartekjur aukast um 351 m.kr. miðað við sama tímabil árið 2004 og eru 10.285 m.kr. Arðsemi eigin fjár hækkar á milli ára úr 16,2% í 30,6%. Rekstrarhagnaður (EBIT) nam 1.635 m.kr. samanborið við 1.688 m.kr. fyrir árið áður.


 

Kristín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Fjárstýringar Kaupþings banka hf., hefur fært sig til innan bankans og hafið störf í Lundúnum. Þar mun hún stýra innleiðingu breska bankans Singer & Friedlander í Kaupþings-samstæðuna (e. Integration Manager). Við framkvæmdastjórastarfi Kristínar tekur Guðni Aðalsteinsson, hagfræðingur. Guðni starfaði áður sem framkvæmdastjóri hjá skuldabréfasviði Credit Suisse í Frankfurt.


 

Samherji hf. var rekinn með 1.065 milljón króna hagnaði á fyrri helmingi ársins 2005 en hagnaður á öðrum ársfjórðungi var 390 milljónir króna. Rekstrartekjur samstæðunnar fyrstu sex mánuði ársins námu 11.627 milljónum króna og rekstrargjöld voru 9.648 milljónir. Hagnaður án afskrifta og fjármagnsliða nam 1.979 milljónum króna, afskriftir námu 674 milljónum og fjármagnsliðir voru neikvæðir um 245 milljónir króna. Hlutdeild í hagnaði hlutdeildarfélaga nam 312 milljónum króna, hagnaður fyrir skatta var 1.372 milljón króna og hagnaður eftir skatta og hlutdeild minnihluta nam 1.065 milljónum króna eins og áður segir.


 

Fjárfestingafélagið Novator, sem er í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, hefur ákveðið að fjárfesta í uppbyggingu fyrir þriðju kynslóð farsíma í Póllandi. Novator á 70% hlut í félaginu Netia Mobile sem hefur nú fengið staðfesta úthlutun á tíðnum fyrir þriðju kynslóð farsíma í Póllandi. Félagið Netia á 30% hlut í Netia Mobile á móti Novator og tengdum fjárfestum. Samkvæmt frétt frá Reuter er fjárfesting Netia í félaginu upp á 90 milljónir evra eða tæpa sjö milljarða króna. Þetta kemur fram í frétt í Viðskiptablaðinu í dag.


 

"Atorka horfir til þess að hvert og eitt fjárfestingarverkefni taki allt að fimm ár þar til hagnaður af fjárfestingunni er innleystur. Það er okkar mat að nokkurt vanmat sé á bókfærðu verði í eignum Atorku í umbreytingarverkefnum." Þetta kemur fram í tilkynningu Atorku vegna hálfsársuppgjörs félagsins sem birt var í gær.


 

segir Andrey Illarionov, aðalefnahagsráðgjafi Vladimirs Pútíns


 

<p></p>


 

Björn M. Sigurjónsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Prenttæknistofnunar. Hann hóf störf þar í byrjun ágúst síðastliðins. Hann mun starfa með fráfarandi framkvæmdastjóra, Inga Rafni Ólafssyni, út ágúst en tekur svo alfarið við taumunum í byrjun september.


 

Hagnaður Sparissjóðs Kópavogs á fyrri hluta ársins nam 135 milljónum króna og jókst um 285% milli tímabila. Arðsemi eigin fjár var 39,0% á ársgrundvelli, sem er hæsta arðsemi í sögu sparisjóðsins. Arðsemin var 11,3% á sama tímabili 2004.


 

Tap af rekstri Atorku á öðrum ársfjórðungi ársins nam 241 millj. kr. Samanborið við 303 mkr. hagnað á samatímabili í fyrra. Tap ársfjórðungsins ræðst að mestu leyti af mikilli lækkun á gengi Low and Bonar plc. Eignarhluturinn er næststærsta eign félagsins.


 

Verðþrýstingur hefur verið mikill í Frakklandi og valdið neikvæðum áhrifum á rekstur Bakkavarar í Evrópu. Hagræðingaraðgerðir í verksmiðjum félagsins í Frakklandi hafa að nokkru leyti minnkað áhrif þessa verðþrýstings en þó ekki að öllu leyti segir í tilkynningu félagsins. Sala félagsins á fyrstu sex mánuðum ársins nam 1,5 milljörðum króna (13 milljónir punda) og skilaði reksturinn 116,9 milljón króna (1 milljón punda) rekstrartapi á tímabilinu.


 

Hagnaður Bakkavarar Group fyrir skatta var 1.828 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Hagnaður eftir skatta var 1,4 milljarðar króna (11,9 milljónir punda) en það jafngildir 123% aukningu. Heildartekjur námu 26,4 milljörðum króna (226,0 milljónum punda), sem er 221% aukning.


 

Síldarvinnslan hf. var rekin með 728 milljóna króna hagnaði á fyrri árshelmingi 2005. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði, EBITDA, er 1201 milljónir króna. Veltufé frá rekstri nam 876 milljónum króna og handbært fé frá rekstri nam 578 milljónum króna.


 

Íbúðalánasjóður og félagsmálaráðuneytið hafa ákveðið að setja á fót vinnuhóp sem ætlað er að leggja mat á stöðu Íbúðalánasjóðs við núverandi markaðsaðstæður. Starfshópurinn verður skipaður sérfræðingum frá Íbúðalánasjóði og félagsmálaráðuneyti. Verkefni hópsins er að kanna hvort Íbúðalánasjóður geti starfað í óbreyttri mynd.


 

14,2% arðsemi eigin fjár


 
Innlent
25. ágúst 2005

Spá 0,5% vaxtahækkun

Greining Íslandsbanka telur líklegt að Seðlabankinn muni hækka stýrivexti sína um 0,5 prósentustig þann 29. september næstkomandi og vextir bankans verði þá komnir í 10%. Bankinn hefur þá hækkað stýrivexti sína um 4,4 prósentustig á rétt rúmu ári eða frá því vaxtahækkunarferill bankans hófst í maí í fyrra. Verðbólga hefur aukist mikið síðustu tvo mánuði og útlit er fyrir að bankinn missi hana aftur út fyrir efri þolmörk peningastefnunnar (4%) í september.


 

Í dag skipaði utanríkisráðherra Sigurð Helgason, fyrrverandi forstjóra Icelandair, formann stjórnar Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) til fjögurra ára. Sigurður tekur við af Birni Inga Hrafnssyni, aðstoðarmanni forsætisráðherra, sem að eigin ósk hefur látið af því starfi.


 

eftir sögulegt hámark


 

Air Atlanta Icelandic fær nýtt flugrekstrarleyfi


 

Margt bendir til þess að auknar álframkvæmdir skili ekki eins miklum ábata fyrir íslenskan þjóðarbúskap til lengri tíma litið eins og margir telja. Það kann því að vera stór spurning hvort að skynsamlegt er að auka álframleiðslugetu landsins um meira en það sem stækkun Norðuráls og bygging Reyðaráls munu gera. Þessu til viðbótar kann aukin stóriðja að vera illmöguleg vegna alþjóðlegra sáttmála, svo sem Kyoto-bókunarinnar. Þetta kemur fram í úttekt Viðskiptablaðsins í dag.


 

verður komin í 80% af allri raforkunotkun á landinu árið 2009


 

BWG Holdings, sem rekur Spar-verslanirnar í Evrópu, hefur sýnt áhuga á að kaupa einhverjar af sjö verslunum Iceland-keðjunnar, segir í frétt írska dagblaðsinsIrish Times. Reksturinn ekki staðið undir væntingum Baugs, sem á um 34% hlut í félaginu, og hefur fyrirtækið leitað eftir hugsanlegum kaupendum. Talið er að verslanirnar hafi verið til sölu um nokkurt skeið áður en BWG Holdings kom til sögunnar.


 

Samtök aldraðar í Reykjavík hafa samið við Keflavíkurverktaka hf um byggingu fjöleignahúss við Sléttuveg 19-23 í 103 Reykjavík. Húsið er samtals 11.200 fermetrar og í því eru 70 íbúðir auk 72. stæða í bílgeymslum. Fyrsta skóflustungan hefur þegar verið tekin og verkið hefst með fullum krafti á næstu vikum.


 

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar á fyrstu sex mánuðum ársins nam 463 milljónum króna og jókst um 3% frá sama tíma­bili í fyrra þegar hann var 449 milljón króna. Heildar­tekjur fé­lagsins voru 2.949 milljónir króna og jukust um tæp 29% frá sama tíma­bili í fyrra. Tekjur fisk­vinnslu lækkuðu um 4,2% en tekjur út­gerðar jukust lítil­lega, eða um 1,6%. Rekstrar­gjöld hækkuðu um 752 milljónir króna frá sama tíma­bili í fyrra, eða úr 1.527 í 2.279 milljón króna.


 

Eiður Haraldsson, framkvæmdastjóri Háfells, segir í viðtali við Viðskiptablaðið í dag að jarðvinnuverktakar óttist nú bakslag í framkvæmdum eftir gríðarlega grósku á síðustu árum.


 

Verkfræðifyrirtækið Hönnun hf. hefur fengið gæðavottun samkvæmt svonefndum ÍST EN ISO 9001:2000 staðli. Nær vottunin til allrar þjónustu á sviði hönnunar og ráðgjafar sem Hönnun hf. veitir, hvort sem er í höfuðstöðvum fyrirtækisins og rannsóknarstofu í Reykjavík eða á starfsstöðum úti á landi.


 

Samkvæmt upplýsingum frá tölfræðisviði Seðlabankans eru bein útlán lífeyrissjóðanna til sjóðfélaga aftur byrjuð að aukast og námu sjóðfélagalánin 90.866 m. kr. í júnílok á þessu ári miðað við 88.145 m. kr. í lok síðasta árs. Þá námu heildareignir lífeyrissjóðanna í júnílok 1.066.648 m.kr. Erlend verðbréfaeign nam 257.279 m.kr. eða um 24,1% af heildareignum sjóðanna.


 

Eskja hf. var rekin með 260 milljón króna hagnaði á fyrri helmingi ársins 2005. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 592 milljónir, eða 29,5% af rekstrartekjum. Rekstrartekjur félagsins námu 2.000 milljónum og rekstrargjöld 1.408 milljónum. Verð á erlendum mörkuðum sem og sterk staða krónunnar hefur leitt til tapreksturs í rækjuiðnaði. Horfur þar eru því ekki góðar. Hagnaður fyrir skatta er því 317 milljónir, reiknaðir skattar 57 milljónir og hagnaður tímabilsins 260 milljónir. Á sama tímabili í fyrra var framlegð félagsins 689 milljónir og hagnaður 228 milljónir.


 

Viðræður um hugsanlegan samruna Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og Sameinaða lífeyrissjóðsins, sem hafa staðið yfir undanfarna mánuði, hefur verið hætt segir í frétt á heimasíðu Landssambands lífeyrissjóða. Stjórnir sjóðanna meta það svo að sameining gangi ekki upp eins og staðan er í dag, m.a. vegna mismunandi samsetningu sjóðanna. Þess vegna er það sameiginlegt mat stjórna sjóðanna að rétt sé að hætta viðræðum.


 

þrátt fyrir aukna verðbólgu


 

Launavísitala í júlí hækkaði um 0,4% í júlí frá fyrri mánuði, samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, og stendur nú í 268 stigum.


 
Innlent
22. ágúst 2005

Gott uppgjör Opera

75% gengishækkun frá áramótum


 

Aðalfundur Samtaka iðnaðarins í Danmörku fer fram í Bella Center í Kaupmannahöfn þann 29. september næstkomandi. Á fundinum munu þátttakendur leita svara við því hvernig danskt þjóðfélag geti komist í fremstu röð á alþjóðlegum vettvangi. Til að sækja sér innblástur verður m.a. horft til þriggja landssvæða sem hafa náð framúrskarandi árangri í efnahagsmálum, Írlands, Massachusetts í Bandaríkjunum og Íslands. Af þessum svæðum vilja Danir læra og ná sambærilegum árangri.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 
Innlent
22. ágúst 2005

Nýtt verðmat á SÍF

mæla með kaupum


 

Íslandsbanki hefur lokið við að safna USD 27 milljónum í hlutafé og breytanleg skuldabréf fyrir alþjóðlega sjávarútvegsfyrirtækið Atlantis. Samhliða hlutafjáraukningu sá Íslandsbanki um endurfjármögnun á lánum félagsins sem og rekstrarfjármögnun að fjárhæð USD 18 milljónir til uppbyggingar félagsins. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka sá um ráðgjöf í tengslum við endurfjármögnun fyrirtækisins.


 

Stjórn KEA svf. hefur auglýst starf framkvæmdastjóra laust til umsóknar. Umsóknarfrestur um starfið er til 27. ágúst næskomandi. Í auglýsingunni segir að háskólamenntun sé æskileg. Einnig er lögð áhersla á að umsækjandi hafi umtalsverða styrkleika sem leiðtogi og sem talsmaður og formælandi félagsins - eigi auðvelt með að leggja upp mál og greina, hafi jafnframt góða þekkingu og tengingu við fyrirtækjaumhverfið. Einnig er tekið fram að reynsla af stjórnunarstörfum og/eða haldgóð þekking á fjárfestingum í atvinnulífi sé mikilvæg.


 

hagnaður af sölu eigna 140,5 mkr.


 

Heildarvelta Opin Kerfi Group á fyrri helmingi ársins 2005 var 5.635 milljónir króna, samanborið við 6.328 milljónir á sama tíma í fyrra, þegar Skýrr og Teymi eru ekki tekin með. Meira en helmingur af samdrættinum skýrist aðeins af sterkari íslenskri krónu gagnvart þeirri sænsku og dönsku en 68% teknanna eiga nú uppruna sinn í erlendri starfsemi félagsins. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) var 177 milljónir króna, samanborið við 161 milljón árið áður, án Skýrr og Teymis og vex sem hlutfall af tekjum umtalsvert á milli ára. Niðurstaðan er engu að síður undir áætlun og er það að mestu vegna verulegra frávika í vörusölu hjá Kerfi AB.


 

Nýlega kynnti bæjarstjóri Vesturbyggðar greinargerð og tillögur Páls Kr. Pálssonar að sérstakri markaðakönnun á möguleikum þess að hefja átöppun og útflutning á vatni frá Patreksfirði. Er lagt til að ráðist verði í fyrsta áfanga af þremur sem verkefnið spannar í heild en árangur af fyrsta áfanga lofar góðu.


 

Verðbólga mælist aðeins 0,5% á Íslandi og er það minnsta verðbólga innan ríkja Evrópska efnahagssvæðisins samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs sem Hagstofan birti í morgun. "Mikið hefur dregið úr verðbólgu á Íslandi á síðustu misserum samkvæmt þessum mælikvarða og samanburður við önnur lönd vekur sérstaka athygli í ljósi þess hve háir skammtímavextir eru hér á landi," segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Hagnaður Kögunar var 118 m.kr. á öðrum ársfjórðungi sem er nokkru lakari afkoma en greiningardeildir bankanna gerðu ráð fyrir. Spá Íslandsbanka var 140 milljónir. Er það vélbúnaðarhlutinn sem dregur afkomuna niður en þar var EBITDA á tímabilinu 68 m.kr. sem er einungis 2,3% af veltu. Er það rekstur Kerfi AB í Svíþjóð sem veldur vandræðum en velta þar hefur dregist saman. Bið verður á að aðgerðir til að auka arðsemi skili árangri en þó vænta stjórnendur þess að seinni árshelmingur verði betri en sá fyrri.


 

Íslandsbanki hefur lokið við að safna 27 milljónum dollara í hlutafé og breytanleg skuldabréf fyrir alþjóðlega sjávarútvegsfyrirtækið Atlantis. Samhliða hlutafjáraukningu sá Íslandsbanki um endurfjármögnun á lánum félagsins sem og rekstrarfjármögnun að fjárhæð USD 18 milljónir til uppbyggingar félagsins. Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka sá um ráðgjöf í tengslum við endurfjármögnun fyrirtækisins.


 

Hluthafafundur Össurar samþykkti að heimila stjórn félagsins að auka hlutafé félagsins í áföngum á fimm árum um allt að kr. 77.100.000 að nafnverði, þannig að kr. 73.000.000 verði seldar með forgangsrétti til hluthafa.Einnig avr samþykkt að selja kr. 4.100.000 með sölu nýrra hluta án þess að forgangsréttar­ákvæði 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög eigi við. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi þessara hluta og sölureglur hverju sinni, fresti til áskriftar og fresti til greiðslu þeirra.


 

-telur forstöðumaður sambankalánadeildar HSBC


 

Hrein raunávöxtun Gildis lífeyrissjóðs, á ársgrundvelli, fyrstu sex mánuði ársins var 15,1%, segir í tilkynningu. Fjárfestingartekjur sjóðsins námu 13 milljörðum króna á sama tímabili en iðgjöld voru 3,1 milljarðar króna og greiddur lífeyrir nam tveimur milljörðum króna.


 

Átta sinnum meiri vöxtur varð í veltu dagvöruverslunar á Íslandi en að meðaltali í ESB löndunum frá maí 2004 til maí 2005. Vöxturinn hér var 13% á föstu verðlagi en 1,6% í ESB löndunum. Þannig hafa Íslendingar aukið neyslu í mat og drykk margfalt meira en íbúar ESB landanna á síðustu mánuðum. Velta í dagvöruverslun hér á landi var 14,3% meiri í júní sl. en í sama mánuði árið 2004 og því líklegt er að forskotið í neysluaukningu okkar samanborið við ESB löndin haldi áfram að aukast.


 

Innritun farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar er komin í samt lag eftir truflun sem varð þegar vatnsrör opnaðist á þriðju hæð flugstöðvarinnar í morgun en það hafði þau áhrif að tölvukerfi sló út á innritunarborðum.


 

Seed Forum Iceland býður nú í annað sinn, lykilaðilum í nýsköpunar- og sprotaumhverfinu á Íslandi að tilnefna álitleg sprotafyrirtæki til þátttöku í alþjóðlegum viðburðum Seed Forum haustið 2005. Markmið Seed Forum er að auðvelda sprotafyrirtækjum aðgengi að alþjóðlegu fjármagni og stuðla að því að fyrirtækin séu kynnt gagnvart fjárfestum og fjármögnuð. Markmiðið er því að leiða saman góðar hugmyndir og fjármagn.


 

Greiningardeild KB banka hefur frá 8. apríl mælt með markaðsvogun á bréfum FL Group. Uppgjörið nú gefur ekki tilefni til breytingar á vogunarráðgjöf og mælur greiningardeildin því áfram með að fjárfestar markaðsvegi bréf sín í FL Group í dreifðum eignasöfnum sem taka mið af íslenska markaðinum.


 

Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, sagðist í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins ekki kannast við að innherjaviðskipti hafi verið með bréf í félaginu í gær skömmu áður en tilkynnt var um bestu afkomu í sögu félagsins. Skýringin á gengishækkun bréfanna í gær megi líklega rekja til kaupanna á fraktflugfélaginu Bláfugli í gærmorgun.


 

- að mati yfirtökunefndar


 

Margir hafa velt því fyrir sér undanfarið hvort olíuverð hafi aldrei verið hærra en núna í sögulegu ljósi. Þetta á einungis við um unnar olíur, en ekki hráolíu. Að sögn Magnúsar Ásgeirssonar, innkaupastjóra eldsneytis hjá Olíufélaginu, er ekki beint línulegt samband á milli verðs á hráolíu og unninna tegunda, þó auðvitað sé þar samband á milli. Þegar þetta sé skoðað í sögulegu ljósi sjáist að olían hefur nokkrum sinnum verið hærri.


 

Kristján Björn Snorrason, fyrrverandi útibússtjóri KB banka í Borgarnesi hefur verið ráðinn sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Skagafjarðar. Stefnt er að því að efla til muna Sparisjóðinn á næstu árum og hafa stofnfjáreigendur ákveðið að auka stofnfé sjóðsins. Meðal stofnfjáreigenda er Sparisjóður Mýrasýslu og er Gísli Kjartansson sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Mýrasýslu nýkjörinn stjórnarformaður Sparisjóðs Skagafjarðar.


 

tilboð í félagið hækkað um 30% á örfáum dögum


 

mikill árangur af fjárfestingastarfsemi


 

og stangast á við reglur EES


 

Bréf FL Group hækkuðu um 3,9% í Kauphöllinni í dag og endaði gengi þeirra í 15.80. Hækkunin kemur í kjölfar þess að Yfirtökunefnd Kauphallarinnar skoðar hugsanlega yfirtökuskyldu en sérfræðingar greiningardeildar KB banka leiddu að því líkur í gær að yfirtökugengið gæti orðið í kringum 16.


 

segir félagið í tilkynningu


 

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að samþykkja umsókn Lánasjóðs sveitarfélaga um starfsleyfi sem lánafyrirtæki. Lánasjóður sveitarfélaga er sameign sveitarfélaga á Íslandi og hefur að markmiði að útvega sveitarfélögum, stofnunum þeirra og fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum.


 

Kaup FL Group á frakflugfélaginu Bláfugli hf. og flutningsmiðlunarfyrirtækinu Flugflutningum ehf. hafa verið staðfest að lokinni áreiðanleikakönnun sem staðið hefur undanfarnar vikur. Áður höfðu samkeppnisyfirvöld samþykkt kaupin, en samningar um þau voru undirritaðir í febrúar á þessu ári.


 

Baugur boðaði til blaðamannafundar í morgun þar sem Deidre Lo, fulltrúi enska lögfræðifyrirtækisins Capcon-Argen Ltd., fjallaði um ákærurnar á hendur fyrirtækinu. Lo fór yfir ákærurnar lið fyrir lið og þar kom meðal annars fram að endurskoðandi félagsins, endurskoðunarskrifstofan KPMG, gerði athugasemdir sem leiddu till þess að stjórnendur Baugs lögðu inn ríflega 200 milljón kr. víxil 20. maí 2002 til að gera upp útistandandi skuldir sínar gagnvart fyrirtækinu. Víxillinn bar 7% vext og var greiddur upp í september sama ár.


 

Dótturfyrirtæki deCode, Íslensk erfðagreining, hefur fengið styrk frá Bandarísku heilbrigðisstofnuninni (National Institute of Health, eða NIH) vegna erfðagreiningar á nikótínfíkn, segir í tilkynningu frá félaginu.


 

Kaup Samskipa á breska skipafélaginu Seawheel eru frágengin í kjölfar úrskurðar evrópskra samkeppnisyfirvalda, samkvæmt fréttatilkynningu Samskipa.


 

segir viðskiptaritsjóri breska dagblaðsins, The Times


 

MP Fjárfestingarbanki hf. er nú að skoða að kom á fót starfsemi fyrirtækisins í Bretlandi. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins er ráðgert að opna skrifstofu þar í haust. Sigurður Valtýsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, vildi þó ekkert láta hafa eftir sér um málið að svo stöddu.


 

niðurstöðu yfirtökunefndar að vænta í lok mánaðar


 

segir Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri breskra fjárfestinga


 

Færeyska olíufélagið Atlantic Petroleum skrifaði í dag undir samning um þátttöku í olíuvinnslu á svokölluðu West-Lennox svæði, sem er í hafinu milli Írlands og Bretlands. Samningurinn felur einnig í sér könnun á Crosby svæðinu, sem er í sama hafi. Bæði svæðin eru að mestu ókönnuð, en tilraunaboranir hafa leitt í ljós að þar er olíu að finna sem líklegt er að unnt verði að vinna á næstu misserum.


 

AP almannatengsl ehf. hafa gert samstarfssamning við alþjóðlega fyrirtækið Edelman sem er eitt stærsta sjálfstæða almannatengslafyrirtæki í heimi með um 1.900 starfsmenn í 42 löndum. Edelman er rótgróið en jafnframt framsækið fyrirtæki og á meðal viðskiptavina þess eru mörg stærstu fyrirtæki heims. Með samstarfinu eru AP almannatengsl orðin hluti af neti almannatengslaskrifstofa um allan heim og geta boðið viðskiptavinum fjölbreytta þjónustu á alþjóðlegum vettvangi segir í tilkynningu félagsins.


 

félagið flutti sem svarar 70% íslensku þjóðarinnar í mánuðinum,


 

Í kjölfar útgáfu ákæra á hendur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og fimm öðrum leitaði stjórn Baugs Group til enska lögfræðifyrirtækisins Capcon-Argen Limited, sem sérhæfir sig í hvers kyns rannsóknum á fyrirtækjum. Lögfræðingunum var fengið það verkefni að rannsaka ákæruatriðin til hlítar og vinna skýrslu fyrir félagið um málsatvik. "Var þeim veittur fullur aðgangur að málsskjölum, sakborningum, verjendum og starfsmönnum félagsins undanfarnar fimm vikur," segir í tilkynningu frá Baugi.


 

Hagnaður Sparisjóðabankans nam tæpum 800 milljónum króna á fyrri hluta ársins samanborið við 650 milljónir króna á sama tímabili í fyrra. Þetta er mesti hagnaður sem bankinn hefur náð á fyrri hluta ársins. Arðsemi eigin fjár á uppgjörstímabilinu var 43,4% (miðað við heilt ár) samanborið við 52,5% á sama tímabili í fyrra. Er þetta með því besta sem gerist meðal íslenskra fjármálafyrirtækja. Þetta kemur fram í tilkynningu sem bankinn sendi frá sér í gær.


 

fleiri kúabændur skoða málið


 

Í lok síðasta árs voru heildareignir í í aldursháðu réttindakerfi 79.645 m. kr. eða um 8,1% af heildareignum lífeyrissjóðanna. Mikil breyting hefur átt sér stað á þessu ári og er þetta hlutfall nú komið upp í 28,5% ef miðað er við heildareignir lífeyrissjóðanna í fyrra. Á sama tíma hafa eignir í kerfi jafnrar réttindaávinnslu, þ.e. réttindin eru óháð aldri sjóðfélagans, lækkað úr 63,9% í 43, 5% af heild.Heildareignir lífeyrissjóðanna námu í fyrra 986.535 m.kr. Heildareignir sjóðanna í samtryggingardeildum námu alls 904.574 m.kr. eða um 91,7% og í séreignardeildum 81.961 m.kr. eða um 8,3%. Réttindauppbygging sjóðanna var þessi um síðustu áramót:


 

Afli íslenskra skipa minnkaði um 49,5% í tonnum talið í júlí, miðað við sama mánuð í fyrra, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Aflinn nam 86,7 þúsund tonnum en var 171,7 þúsund tonn í júlí árið 2004. Aflinn í júlí er því tæplega 85 þúsund tonnum minni en á sama tíma í fyrra.


 

Samkvæmt uppgjöri Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði var mjólkurframleiðslan í júlí 9,0 milljónir lítra en í júlí í fyrra var hún 9,6 milljónir lítra. Miðað við óskir mjólkuriðnaðarins um kaup á umframmjólk á þessu verðlagsári má því telja harla ólíklegt að kúabændur nái að framleiða alla þá mjólk sem óskað hefur verið eftir að kaupa þar sem framleiðslan undanfarin ár gefur ekki tilefni til þess að ætla að aukning verði í ágúst miðað við framleiðsluna í júní og júlí í ár.


 

Aðsögn Magnúsar Ásgeirssonar, innkaupastjóra eldsneytis hjá Olíufélaginu, eru taldar verulegar líkur eru á að heimsmarkaðsverð á olíu muni halda áfram að hækka fram yfir 5. september. Skýringin er sú að þann 5. september er frídagur í Bandaríkjunum, eins konar ?verslunarmannahelgi" þeirra og því mikið um ferðalög.


 

segir greiningardeild KB banka


 

-Íslenska Gámafélagið keypti fyrirtækið á 735 milljónir króna


 

-selur jafnframt fasteign sína að Fiskislóð í Reykjavík


 

segir talsmaður Burðaráss


 

Við skráningu Baugs á markað í maí 1999 kom fram nokkur gagnrýni á tengsl Baugs við Gaum, einkafélags í eigendur stjórnenda félagsins. Í ákæru ríkislögreglustjóra á hendur stjórnendum Baugs eru þessi tengsl í brennidepli.


 

aukningin um 27% hjá Mærsk Air á sama tímabili


 

dálkahöfundur Sunday Times telur Avion Group hafa áhuga


 

Kaupþing banki hefur verið bendlaður við breska fjármálafyrirtækið Collins Stewart í breskum dagblöðum. Orðrómur um að Kaupþing banki hafi áhuga á að kaupa Collins Stewart hefur hefur verið á kreiki í fjármálahverfi London, en heimildamaður breska blaðsins The Daily Telegraph segir þó að bankinn eigi nú í fullu fangi með að klára yfirtökuna á Singer & Friedlandar.


 

Stjórn ReykjavíkurAkademíunnar hefur ráðið Viðar Hreinsson bókmenntafræðing framkvæmdastjóra félagsins. Hann tekur við starfinu 1. september næstkomandi, af Ernu Indriðadóttur sem hverfur til annarra starfa.


 

yfirlýsing frá Jóni Steinari vegna Baugsmálsins


 

Í kjölfar þess að Burðarási var skipt upp á milli Landsbankans og Straums hafa erlendu matsfyrirtækin tekið lánshæfismat Landsbankans til endurskoðunar. Er það hefðbundið verklag hjá matsfyrirtækjunum að meta áhrif á lánshæfismat þegar fyrirtæki vaxa með ytri vexti. Niðurstaða bæði Moody's og Fitch er að halda lánshæfismati Landsbankans óbreyttu. Moody's metur lánshæfi bankans sem fyrr stigi neðar en lánshæfi KB banka og Íslandsbanka. Fitch á hinn bóginn metur lánshæfi Landsbanka og Íslandsbanka áþekkt en hefur ekki gefið út mat á KB banka.


 

sakborningar telja að um eðlileg viðskiptalán sé að ræða


 

31 af 40 ákærum Ríkislögreglustjóra gegn forsvarsmönnum Baugs lúta að því tímabili þegar Baugur var skráð almenningshlutafélag. Hlutabréf Baugs Group voru skráð á Aðallista Verðbréfaþings Íslands (forvera Kauphallar Íslands) miðvikudaginn 28. apríl 1999 og varð Baugur þar með fyrsta verslunarfyrirtækið sem skráð var í kauphöll. Baugur Group hf. var afskráð úr Kauphöll Íslands 11. júlí 2003 eða ríflega fjórum árum síðar.


 

Í júlímánuði síðastliðnum voru skráðir 65.837 atvinnuleysisdagar á landinu öllu sem jafngilda því að 3.135 manns hafi að meðaltali verið á atvinnuleysisskrá í mánuðinum. Þessar tölur jafngilda 2% atvinnuleysi, en áætlaður mannafli á vinnumarkaði skv. áætlun Efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis í júlí 2005 er 156.683.


 

-létu kaupin ganga til baka þegar netbólan var sprungin


 

Fréttablaðiðbirti ákærur í Baugsmálinu í laugardagsblaði sínu ogMorgunblaðiðhefur einnig birt ákærurnar í sunnudagsblaði sínu. Áður höfðu ákærurnar birst að hluta til í enska dagblaðinuThe Guardian.


 

ráðstefna í september


 
Innlent
13. ágúst 2005

easyJet hækkar enn

Hannes Smárason, stjórnarformaður FL Group, segir félagið ekki standa að baki kaupum á bréfum í easyJet á fimmtudag, í samtali við Financial Times, en orðrómur hefur verið um að FL Group stefni að yfirtöku á lággjaldaflugfélaginu. FL Group jók á dögunum hlut sinn í félaginu úr 11,5% í 13,1% en síðan þá hafa verið mikil viðskipti með bréf easyJet.


 

gjaldfærsla starfslokasamnings vegur þungt


 

Tap til lækkunar á eigin fé Líftæknisjóðsins hf. var 51.7 millj.kr. samanborið við 13.7 millj.kr. á fyrsta ársfjórðung 2005. Innleyst tap uppgjörstímabilsins er 15.4 samanborið við 4.7 millj.kr. tap í uppgjöri fyrsta ársfjórðungs 2005. Óinnleyst gengistap 36.3 millj.kr. samanborið við 8.9 millj.kr. tap á fyrsta ársfjórðungi 2005.


 

Rekstur Lýsingar hf. hefur gengið mjög vel fyrstu sex mánuði ársins og var hagnaður eftir skatta 274,9 m.kr. Útlán jukust um 14,5% og voru 34.387 m.kr. í lok tímabilsins. Viðskiptamönnum, fyrirtækjum og einstaklingum, fjölgaði verulega á tímabilinu. Þá var staða vanskila mjög góð og afskrifaðar tapaðar kröfur 0,27% af útlánum í upphafi árs en meðaltal sl. 5 ára er 0,4%. Heildarniðurstaða efnahagsreiknings var í lok tímabilsins 36.794 m.kr.


 

Fimm aðilar tilkynntu um þátttöku í forvali til útboðs um kaup á útlánasafni og yfirtöku á skuldum Lánasjóðs landbúnaðarins, en skilafrestur erinda rann út 5. ágúst s.l. Þrjú erindanna, frá Kaupþingi banka hf., Landsbanka Íslands hf. og Íslandsbanka hf. uppfylltu öll skilyrði og hefur bönkunum verið boðin áframhaldandi þátttaka í söluferlinu. Samband íslenskra sparisjóða, f.h. sparisjóðanna á Íslandi, og Sparisjóðabankinn, og MP Fjárfestingarbanki uppfylltu ekki öll skilyrðin og hefur því verið synjað um frekari þátttöku.


 

Framkvæmdastjóri Icelandic China, Hans Bragi Bernharðsson, mun láta af störfum á næstu mánuðum. Hann mun áður en að starfslokum kemur vinna að sameiningarferli Icelandic China og Blue Ice í Asíu. Hans Bragi tekur við sem framkvæmdastjóri Enex-Kína.


 

skortur á heppilegu byggingarefni á Reyðarfirði


 

Atlantsolía hefur nú fengið byggingaleyfi fyrir bensínstöð á lóð Krónunnar að Skeifunni 5. Bensínstöðin verður systurstöð þeirra sem reistar hafa verið á Sprengisandi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ, búin fjórum dælubyssum og ómönnuð. Nú þegar hafa verið forsteyptar ýmsar einingar þannig að lágmarka megi byggingartíma. Hann er ætlaður 60 til 70 dagar og má því búast við að sala eldsneytis hefjist þar í október.


 

Hagnaður Eignarhaldsfélagsins Verðbréfaþing hf., sem á og rekur Kauphöll Íslands og Verðbréfaskráningu Íslands á fyrri árshelmingi nam 36,7 m.kr. samanborið við 35,1 m.kr. á árinu 2004. Eigið fé 30. júní var 332,5 m.kr. (345,8 m.kr. í árslok 2004) og eiginfjárhlutfall 71,3% (80,8% í árslok 2004). Rekstrartekjur jukust um 10,3% frá sama tímabili í fyrra eða úr 279,7 m.kr. í 308,4 m.kr. Rekstrargjöld námu 274,3 m.kr. samanborið við 243,7 m.kr. árið 2004 og nemur aukningin því 12,6%.


 

Hans Bragi Bernharðsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Enex-Kína ehf. og hefur störf þann 1. október næstkomandi, með meginstarfsstöð í Peking, eftir því sem kemur fram í tilkynningu frá Orkuveitu Reykjavíkur.


 

Flutningasamstæðan Avion Group hefur samþykkt kaup á 70% hlut í breska flutningalausna fyrirtækinu Tech-Log, sagði Magnús Stephensen, framkvæmdastjóri viðskipta- og þróunarsviðs félagsins, í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Tilboð sem Árvakur gerði í fyrra um prentun Fréttablaðsins og hugsanlega fleiri blöðum sem heyra nú undir 365 prentmiðla stendur enn. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins hefur tilboðið nýlega verið ítrekað með óformlegum hætti. Með sama hætti hafa forsvarsmenn fyrirtækjanna haft orðaskipti um málið, en það hefur þó ekki enn leitt til formlegra viðræðna.


 

hækkunin í samræmi við spár Seðlabankans


 

Breska dagblaðið The Guardian fjallar ítarlega í dag um ákærurnar á hendur forsvarsmönnum Baugs. Blaðið hefur ákærurnar undir höndum en samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins gerðu Jón Ásgeir Jóhannesson og félagar sérstakt samkomulag við The Guardian um að blaðið fengi ákærurnar í hendur á undan öðrum fjölmiðlum. Svipað samkomulag mun hafa verið í bígerð gagnvart Fréttablaðinu.


 

sérfræðingar segja jafnvægi ekki nást fyrir en eftir 3 til 4 ár


 

Frjáls lífeyrissparnaður verður stöðugt algengari að því er fram kemur í frétt frá Fjármálaráðuneytinu. Í upplýsingum Ríkisskattstjóra um álagningu á einstaklinga árið 2005 (tekjuárið 2004) kemur fram að yfir helmingur launþega sparaði með þessum hætti það ár. Hafði þeim fjölgað um 8,2% frá fyrra ári en frjáls lífeyrissparnaður óx um 12,2% og nam 7,6 milljörðum.


 

tæknin margfaldar burðargetu í GSM kerfinu


 

SKY sjónvarpsstöðin hefur ákveðið að loka fyrir öll íslensk kreditkort sem notuð eru til þess að greiða af stöðvum þeirra. Þetta er gert fyrir tilstuðlan SMÁÍS (Samtök myndrétthafa á Íslandi), sem segja að talsvert hafi borið á íslenskum fyrirtækjum sem auglýsi áskriftir af SKY. Samkvæmt SMÁÍS hafa þessir aðilar enga heimild til að selja þessu þjónustu og útiloka samtökin ekki frekari aðgerðir gegn þeim aðilum sem selja áskriftir af stöðvum sem ekki er leyfisveiting fyrir.


 

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu rúmum 6,4 milljörðum króna í júlí sem er tvöfalt hærri upphæð miðað við sama tíma í fyrra. Þetta kemur fram í mánarskýrslu sjóðsins.


 

Vísitala neysluverðs í ágúst 2005 er 243,2 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,21% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 227,5 stig, lækkaði um 0,18% frá því í júlí.


 

framkvæmdir við Reykjanesvirkjun ganga vel


 

-segir spennandi tíma famundan hjá FL Group


 

Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Rekstrarstýringar og viðskiptaþróunar hjá FL GROUP hefur ákveðið að láta af störfum hjá félaginu og samkomulag er um að starfslokin verði 1. september næstkomandi. Hann verður félaginu síðan áfram til ráðgjafar á sviði stefnumótunar að því er fram kemur í tilkynningu frá félaginu til Kauphallar Íslands.


 

Hagnaður Actavis á öðrum ársfjórðungi var undir væntingum bæði stjórnenda félagsins og greiningardeilda bankanna og að mati Greiningar Íslandsbanka hefði félagið átt að gefa út afkomuviðvörun. Í Morgunkornum bankans kemur fram að félagið tilkynnti fyrr á árinu að fyrsti ársfjórðugnur yrði lakasti fjórðungur ársins en annar og þriðji fjórðungur yrðu sterkari. "Hagnaður annars ársfjórðungs er einungis lítillega yfir fyrsta ársfjórðungi og EBITDA sem hlutfall af tekjum mun lægri en sést hefur hjá félaginu. Þessi árangur er ekki í takt við það sem stjórnendur félagsins hafa gefið í skyn og veldur því vonbrigðum," sagði í Morgunkornum.


 

Í töflu með fréttinni "Fimm stærstu hluthafarnir eiga að meðaltali 61%" sem birtist í Viðskiptablaðinu í dag skolaðist til eignarhaldið eftir fyrirtækjum. Með þessari leiðréttingu fylgir rétt tafla. Niðurstaða fréttarinnar er samt sem áður óbreytt, þ.e. að meðaltali eiga 5 stærstu eigendur 61% hlutafjár en 10 stærstu eiga að meðaltali 75% hlutafjár. Viðskiptablaðið biðst velvirðingar á mistökunum.


 

Það sem af er degi hefur Úrvalsvísitalan lækkað um ríflega 1%. Þar munar mest um umtalsverða lækkun á bréfum Actavis sem hafa lækkað um 4,69% það sem af er degi. Einnig hefur orðið umtalsverð lækkun á bréfum Burðaráss og Bakkavarar.


 

Hagnaður Sparisjóðs Vélstjóra fyrstu 6 mánuði ársins 2005 nam 538,9 m.kr., fyrir tekjuskatt en nam 282,1 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2004 og nemur aukningin 91,0%. Að teknu tilliti til skatta var hagnaður tímabilsins 433,9 m.kr. í samanburði við 235,2 m.kr. fyrri hluta árs 2004. Hagnaður eftir skatta jókst um 84,5% milli tímabila.


 

-Landsbankinn eykur hlut sinn í félaginu í rúm 32%


 

Actavis Group hf. hefur ráðið Mark Keatley sem framkvæmdastjóra fjármálasviðs Actavis Group hf. frá 1. september 2005, og mun hann taka sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.


 

Eiginfjárstaða heimilanna breyttist mjög lítið á síðasta ári og nam eiginfjárhlutfall íbúðarhúsnæðis um 63% í lok árs. Þetta er einungis örlítil hækkun frá fyrra ári þegar eiginfjárhlutfallið nam 62%.


 

Eignarhald í skráðum íslenskum félögum í Kauphöll Íslands er þröngt og mikill meirihluti hlutafjár er í eigu fárra aðila. Eignarhaldið er jafnvel enn þrengra en hluthafalistarnir bera með sér þegar tekið hefur verið tillit til eigin bréfa félaganna, sem samkvæmt lögum "detta dauð niður" á hluthafafundum.


 

Íslenski hlutabréfamarkaðurinn greiðir lægri arð en hlutabréfamarkaðir bæði austan hafs og vestan. Samkvæmt upplýsingum frá Íslandsbanka nam arður sem hlutfall af markaðsvirði 0,83% hjá félögunum í Úrvalsvísitölunni á síðasta ári samanborið við 2,64% meðaltal helstu vísitalna í Bandaríkjunum og Evrópu. Arðgreiðsla S&P 500 vísitölunnar, sem er talin gefa besta mynd af fjölbreytileika bandarískra fyrirtækja, nam tæpum 2% fyrir síðasta ár en S&P 300 Europe greiddi 3% arð. Kauphallirnar á Norðurlöndum greiddu að meðaltali 2,8% í arð.


 

Davíð Oddsson fer fyrir sendinefndinni


 

Hagnaður Actavis Group hf. (?ACT") á öðrum ársfjórðungi eftir skatta nam alls 11,3 milljónum evra eða 900 milljónum króna og er það undir væntingum.


 

-eykur hlut sinn um 1,14 %


 

Nettókaup erlendra hlutabréfa námu tæpum 8,9 milljörðum króna í júnímánuði og jukust um 3,7 milljarða króna frá fyrra mánuði, eftir því sem kemur fram í Vegvísi Landsbankans. Á sama tíma í fyrra voru þau 3,8 milljarðar króna svo aukningin er umtalsverð.


 

Hagnaður Marels á fyrri hluta ársins nam alls 3,9 milljón evra borið saman við 4,3 milljóna evra hagnað á sama tíma í fyrra. Sala fyrstu sex mánuði ársins 2005 nam 63,8 milljónum evra (ISK 5,1 milljarður) sem er um 13,3% aukning frá fyrra ári.


 

Eignarhaldsfélög í eigu Magnúsar Þorsteinssonar hafa í dag selt hluti sína í félögunum Samson eignarhaldsfélagi ehf., Samson Global og Topaz Equities. Samson eignarhaldsfélag er eigandi að 44,78% hlutafjár í Landsbanka Íslands hf., Samson Global er eigandi að 22,45% hlutafjár í Burðarási hf og Topaz Equites er eigandi að um 7,1% hlut í Straumi fjárfestingarbanka hf.


 

Lífeyrissjóður Suðurlands hefur verið sameinaður Lífeyrissjóði Suðurnesja. Höfuðstöðvar sjóðsins eru í Reykjanesbæ en einnig er skrifstofa sjóðsins á Selfossi. Við sameininguna runnu saman tveir öflugir sjóðir með tæplega 6 þúsund greiðandi sjóðfélaga og rúmlega 3 þúsund lífeyrisþega. Eignir hins sameinaða lífeyrissjóðs námu 22.759 milljónum króna um síðustu áramót.


 

Í gær var gengið frá kaupum Bílanausts hf. á öllu hlutafé Hjólbarðahöllinni hf. Seljendur eru Hreinn, Birgir og Gunnar Vagnssynir og mun Birgir sem verið hefur framkvæmdastjóri Hjólbarðahallarinnar stýra félaginu áfram. Hjólbarðarhöllin er gamalgróið fyrirtæki í innflutningi og sölu á hjólbörðu og felgum fyrir fólksbíla og jeppa.


 

Ríkiskaup hefur auglýst útboð á sérleyfisleiðum vegna áætlunar- og skólaaksturs fyrir árin 2006-2008. Sú ákvörðun samgönguráðherra, um að fela Vegagerðinni að bjóða út öll rútusérleyfi, er liður í því að efla almenningssamgöngur í landinu Er þetta í fyrsta sinn sem sérleyfi til fólksflutninga um allt land eru boðin út, en breytingin tekur gildi 1. janúar 2006.


 

Samskip hafa fest kaup á Ísstöðinni hf. á Dalvík af Óskari Óskarssyni, ásamt 1.000 tonna frystigeymslu. Ísstöðin, sem er þjónustufyrirtæki við sjávarútveginn, framleiðir og selur ís, leigir út geymslupláss í frystigeymslunni á Dalvík og annast löndunarþjónustu fyrir skip og báta í Dalvíkurhöfn.Mikið samstarf hefur ætíð verið á milli Samskipa og Ísstöðvarinnar og með kaupunum næst fram umtalsverð samnýting á mannafla og tækjabúnaði. Er markmiðið að efla enn frekar þjónustu Samskipa við viðskiptavini á svæðinu en stór hluti af starfsemi félagsins á Dalvík tengist fiskflutningum og annarri þjónustu við sjávarútveginn. Einnig býður félagið upp á almenna vöruflutninga, vöruhúsaþjónustu og annast rekstur ferjunnar Sæfara.


 

Olíuverð fór í methæðir í framvirkum samningum á markaði í New York í dag. Fór verðið upp undir 64 dollara á tunnu í kjölfar hótana sem bárust bandaríska sendiráðinu í Sádí Arabíu og juku áhyggjur manna um að útflutningur frá þessu stærsta olíuríki heims kynni að vera í hættu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði í Kauphöllinni í dag eftir nokkrar hækkanir að undanförnu. Vísitalan lækkaði um 1,07% í dag og endaði í 4.467,61 stigum. Veltan í dag nam 3,1 milljarði króna. Mest verð lækkunmeð bréf Landsbankans sem lækkuðu um 2,39%. Bréf Íslandsbanka lækkuðu um 2,03% og bréf Burðaráss lækkuðu um 1,70%.


 

Ráðnir hafa verið þrír nýir framkvæmdastjóra hjá Ölgerð Egill Skallagrímsson. Það eru Hörður Harðarson, framkvæmdastjóri markaðssviðs, Friðjón Hólmbertsson, framkvæmdastjóri veitingasviðs, og Kjartan Páll Eyjólfsson, framkvæmdastjóri sölusviðs.Í fréttatilkynningu frá félaginu segir að Hörður hafi starfað hjá Ölgerðinni frá haustmánuðum 2003 en þá var hann ráðinn í tímabundið vöruþróunarverkefni. Skömmu síðar tók Hörður við starfi aðstoðarmanns forstjóra og sá m.a. áfram um alla vöruþróun hjá fyrirtækinu, auk þess að sitja í framkvæmdastjórn og annast rekstur tölvudeildar. Samhliða ráðningu Harðar flyst öll vöruþróun yfir á markaðssvið.


 

321 milljóna króna hagnaður varð á rekstri Og fjarskipta hf. (Og Vodafone og 365 prent- og ljósvakamiðlar) eftir tekjuskatt á fyrri helmingi ársins 2005 samanborið við 222 milljóna króna hagnað miðað á tímabili í fyrra. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 401 m.kr. á fyrri árshelmingi en var 270 m.kr. ári fyrr. Handbært fé frá rekstri án fjármagnsliða nam 1.247 m.kr.


 

-fær tíu vinnslusvæði á sem svarar 187 milljarða króna


 

Greiningardeild Íslandsbanki telur líklegt að einkavæðing Símans ?kalli á auknar kröfur um útgjaldaaukningu ríkissjóðs og/eða lækkun skatta." Bankinn segir að salan á Símanum geti dregið úr aðhaldi ríkisfjármála og þannig aukið þenslu í hagkerfinu.


 

greiningardeild Íslandsbanka telur líklegt að krónan muni lækka í verði gagnvart helstu gjaldmiðlum á næstu dögum og vikum. Í Morgunkorni greiningardeildarinnar segir að gengið hafi hækkað mikið á síðustu mánuðum og þar hafi væntinar manna um innstreymi erlends fjármagns í tengslum við sölu Símans ráðið miklu.


 

Risaolíufyrirtækið Shell í Hollandi (Royal Dutch Shell) hefur nú lokið tíu mánaða þrotlausri leit að nýjum stjórnarformanni. Öllum að óvörum réð það finnska símagúrúinn Jorma Ollila forstjóra Nokia. Hann kynnti í síðustu viku áform sín um að setjast í helgan stein en mun fá 500.000 pund á ári fyrir að taka að sér stjórnarformennskuna hjá Shell í júní á næsta ári. Það samsvarar um 56,5 milljónum íslenskra króna.


 

Geir H. Haarde fjármálaráðherra undirritaði á föstudaginn kaupsamning fyrir hönd íslenska ríkisins við Skipti ehf. um kaup Skipta á 98,8% hlut ríkisins í Landssímanum. Skipti átti hæsta tilboðið í hlutafé Símans og gekk ríkið því að þeirra tilboði.


 

Finnur Árnason ráðinn forstjóri í stað Jóns Björnssonar


 

Tekur við af Peter Husum 1. október


 

Gunnar Ingi Sigurðsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hagkaupa, segir í tilkynningu frá félaginu, og tekur hann við stöðu Finns Árnasonar. Finnur hefur tekið við sem forstjóri Haga.


 

Andri Teitsson, framkvæmdastjóri KEA, hefur sagt starfi sínu lausu og mun Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri Hildings, gegna störfum framkvæmdastjóra félagsins til bráðabirgða, segir í tilkynningu frá félaginu. Hildingur er dótturfélag KEA.


 

fyrsta ferð ákveðin 26. mars 2006


 

Í fyrsta skipti frá miðju árinu 2004 hefur Englandsbanki lækkaði stýrivexti, en þeir hafa verið óbreyttir frá ágúst á liðnu ári. Lækkunin var 25 punktar og eru stýrivextir 4,5%.


 

bréf bankanna hækkuðu mikið í miklum viðskiptum


 

horfur taldar stöðugar


 

Hagnaður eftir skatta nam 357 milljónum á fyrstu sex mánuðunum


 

Hreinn Jakobsson, forstjóri Skýrr hf., hefur sagt sig úr varastjórn Kaupþings banka hf. frá og með deginum í dag. Úrsögnin er í samræmi við skilmála íslenska ríkisins fyrir þátttöku bankans í kaupum á hlutafé þess í Landssíma Íslands hf.


 

skatttekjur hækkuðu um 14,3% að raunvirði fyrri helming ársins


 

Fjármálaráðherra hefur skipað Ívar J. Arndal aðstoðarforstjóra í embætti forstjóra ÁTVR frá 1. september nk.


 

Milestone ehf., sem er í eigu Karls, Steingríms og Ingunnar Wernersbarna, hefur keypt rúman hálfan milljarð hluta í Íslandsbanka á genginu 14,49 og nema heildarkaupverðið því um 7,9 milljörðum króna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Í tilkynningu frá hagstofunni segir að við útreikning 2. ársfjórðungs launavísitölu þessa árs hafi verið gerð mistök og rangar tölur birtar. Launavísitala fyrir allan markaðinn á 2. ársfjórðungi var birt 139,5, fyrir almenna markaðinn 138,4 og fyrir opinbera starfsmenn og bankamenn 141,1. Leiðréttar tölur eru 140,9 fyrir allan markaðinn, 139,2 fyrir almenna markaðinn og 143,4 fyrir opinbera starfsmenn og bankamenn.


 

Kaupþing banki hefur verðlagt 500 milljón evra (39 milljarðar íslenskar krónur) skuldabréfaútboð, samkvæmt upplýsingum Dow Jones. Bréfin eru gefin út undir pari á 99,674, og borga 20 punkta (0,2%) yfir þriggja mánaða EURIBOR-vexti.


 

fjarskipti í dótturfélag og móðurfélagið heitir Dagsbrún


 

Baugur, Straumur og B2B mynda I-Holding


 

segir í frétt danska blaðsins Berlinske Tidende


 

Úrvalsvísitalan hækkað í dag og endaði í 4.397 stigum sem jafngildir 0,23%hækkun. Hæst fór hún í 4400 stig í dag. Velta á hlutabréfamarkaði nam 3.648 milljónum króna.


 

Sú var tíðin að togaraskipstjórar röðuðu sér í nokkur af efstu sætum yfir hæstu skattgreiðendur á Vestfjörðum og á lista yfir tekjuhæstu sjómenn. Þeir dagar eru liðnir ef marka má lista yfir 2.400 tekjuhæstu Íslendingana sem gefinn er út af Frjálsri verslun. Samkvæmt þeim lista eru tekjuhæstu sjómenn með um 2 milljónir króna í tekjur á mánuði. Sá sem kemst hæst á listann af Vestfirðingum er innan við hálfdrættingur við þann hæsta. Það er Jón Árnason skipstjóri á Vestra frá Patreksfirði með 904 þúsund krónur í tekjur á mánuði. Á þetta er bent á fréttavef Bæjarins Besta á Ísafirði.


 

hádegisverðarfundur um reynslu Möltu af ESB


 

Dótturfélag Actavs Group hf., Amide Pharmaceuticals, hefur gengið frá kaupum á þremur samheitalyfjum frá Sandoz, segir í tilkynningu frá félaginu í dag. Sandoz er dótturfélag lyfjafyrirtækisins Novartis.


 

vegna aukins kostnaðar við lyfjaþróun


 

Baugur er líklegasti kaupandinn að dönsku raftækjakeðjunni Merlin A/S samkvæmt frétt Börsen. Eigandi Merlin, FDB ((Fællesforeningen for Denmarks Brugsforeniger)) hefur gefið út tilkynningu að það eigi í viðræðum við fjárfestingarsjóð um kaup á Merlin og er talið að hann sé íslenskur.


 

Hópur fjárfesta hefur samþykkt að taka yfir Fóðurblönduna og Bústólpa hf., sagði Eyjólfur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar í samtali við Viðskiptablaðið í gær. Hópurinn inniheldur Kaupfélag Borgfirðinga, Kaupfélag Héraðsbúa, Kaupfélag Skagfirðinga og Vátryggingafélag Íslands og getur verið að fleiri aðilar komi að kaupunum síðar, sagði Eyjólfur. Kaupverðið hefur ekki verið gefið upp, en hagnaður Fóðurblöndunnar var um 70 milljónir króna í fyrra.


 

Baugur og Talden Holding hafa keypt matvælafyrirtækið Woodward Foodservice af Giant Bidco. Í tilkynningu frá Baugi kemur fram að kaupin eru gerð í samvinnu við stjórnendur Woodward. Velta Woodward er um 180 milljónir punda á ári og hefur það á boðstólunum fjölbreytt úrval matvæla. þar á meðal eru ferskur fiskur og kjöt, fryst, kæld og innpökkuð matvara fyrir veitingahús, krár hótel og skóla um allt Stóra-Bretland.


 

-segir Jukka Ruuska, forstjóri, norrænu kauphallarsamstæðunnar


 

Gæði og geta íslenskra banka og bankakerfisins í heild sinni til að bregðast við áföllum er í meðallagi í samanburði við önnur lönd. Þar er íslenska bankakerfið í hópi nýmarkaðsríkja þrátt fyrir að önnur vestræn hagkerfi, sem byggi á gömlum merg, eins og Þýskaland og Austurríki finnist þar líka. Þetta eru niðurstöður nýútkominnar skýrslu alþjóðlega matsfyrirtækisins Fitch og byggir á úttekt á bankakerfi 82 landa. Fitch segir einnig að þrátt fyrir mikla hækkun eignaverðs, mikinn útlánavöxt og gengisstyrkingu hér á landi að undanförnu sé hins vegar ekki sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af yfirvofandi bankakreppu á Íslandi.


 

Raunávöxtun íslenska lífeyrissjóðakerfisins nam 10,4% á síðasta ári og er það örlítið lakari árangur en árið 2003 þegar ávöxtunin nam 11,3%, samkvæmt upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu. Samt sem áður er það mjög há ávöxtun í sögulegu tilliti en 10 ára meðaltal raunávöxtunar nemur 5,8%. Meðaltal síðustu fimm ára nemur hins vegar einungis 3,2% en ávöxtun sjóðanna var neikvæð á árunum 2000-2002 og skýrist það aðallega af lækkun á alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum. Á sama hátt skýrist góður árangur síðustu tveggja ára af miklum hækkunum á innlendum hlutabréfamarkaði.


 

Friðrik Jóhannsson, fráfarandi forstjóri Burðaráss, hefur keypt 52% hlut í TM Software (Tölvumyndir eins og félagið hefur verið nefnt í daglegu tali). Í samtali við Viðskiptablaðið í gær staðfesti Friðrik að búið sé að ganga frá kaupunum. "Ég hef haft áhuga á því að fara út í eigin rekstur eftir að hafa verið stjórnandi í fyrirtækjum síðustu 17 ár," segir Friðrik um ástæður kaupanna. "TM Software er framsækið fyrirtæki á sínu sviði og því spennandi fjárfestingarkostur."


 

ólíklegt að hrun verði á markaðnum


 

Mikil aukning var á veltu dagvöruverslunar á Íslandi í júní. Tólf mánaða hækkun veltu dagvöru á föstu verði var 14,3%, að teknu tilliti til verðlagsbreytingar, samkvæmt nýjustu mælingum Rannsóknaseturs verslunarinnar. Velta dagvöru hefur aldrei aukist jafn mikið á 12 mánaða tímabili síðan byrjað var að reikna smásöluvísitöluna árið 2001. Krónutöluhækkun var 7,9 prósent.


 

Stefna og Ásprent Stíll hafa gert með sér samstarfssamning um sölu, markaðssetningu og hönnun á Moya veflausnum fyrir lítil sem stór fyrirtæki.


 

Samið um 40 ljósleiðaratengingar


 

Kaupþing banki hefur skipað Lehman Brothers til að leiða sjö ára skuldabréfaútboð í evrum á breytilegum vöxtum, samkvæmt upplýsingum frá Lehman Brothers. Upphæð skuldabréfaútboðsins hefur ekki verið ákveðin en sala skuldabréfanna mun eiga sér stað fljótlega ef markaðsaðstæður leyfa.


 

Burðarás hf. hefur keypt hluti í Keri hf. og Eglu hf. fyrir 10,725 milljarða króna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Þar af eru 10 milljarðar greiddir með hlutafé í Burðarási og 752 milljónir með peningum.


 

Landsbankinn tekur yfir ýmsar eignir Burðaráss


 

Sameiningarviðræður Landsbankans og fjárfestingafélaganna Straums og Burðaráss hafa staðið um helgina og eru á lokastigi. Greint var frá þessu í kvöldfréttum Sjónvarpsins. Eigið fé nýs félags verður nálægt 200 miljörðum króna og það á þriðjungshlut í Íslandsbanka.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.