*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


september, 2005

 

heldur eignarhlut sínum í félaginu


 

Staðfestingarmál vegna lögbanns á störf Helga Hermannssonar, fyrrverandi dagskrár- og markaðsstjóra Skjás 1, hjá 365 ljósvakamiðlum verður væntanlega flutt fyrir héraðsdómi í næsta mánuði, segir Magnús Ragnarsson sjónvarpsstjóri Skjás 1.


 

-áhersla lögð á fagmennsku og tækninýjungar í byggingariðnaði


 

Íslandsbanki selur íslenskum fjárfestum bréf fyrir 2,46 milljarða


 

Vinna við byggingu 14 hæða viðbyggingar við Grand hótel Reykjavík er hafin. Byggingin samanstendur af kjallara, 12 fullum hæðum, inndreginni hæð og hæð sem skilur húsin í tvær einingar.


 

Actavis Group hf. undirritaði í dag samning um kaup á ungverska lyfjafyrirtækinu Kéri Pharma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Kaupverðið er ekki gefið upp.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 0,75 prósentur (75 punkta) frá og með 4. október næstkomandi í 10,25%, segir í tilkynningu.


 
Innlent
29. september 2005

Rösk hækkun hjá Mosaic

Viðbrögð markaðarins við uppgjör Mosaic Fashions það sem af er degi hafa verið jákvæð og hafa bréf félagsins hækkað um 5,89%. Samkvæmt áliti Greiningar Íslandsbanka sýndi uppgjörið að góður vöxtur er í starfseminni og var afkoman áberandi betri en á fyrsta ársfjórðungi. Þá sést í uppgjörinu hvernig efnahagurinn er uppbyggður eftir hlutafjárútboð og endurfjármögnun skulda.


 

hefur óveruleg áhrif á afkomu FL Group


 

Seðlabankinn mun að líkindum tilkynna um 0,5 prósentustiga hækkun stýrivaxta samhliða útgáfu Peningamála eftir lokun markaða í dag. Verðbólga er 4,8% og langt umfram 2,5% verðbólgumarkmið bankans. "Í hagkerfinu ríkir mikil og vaxandi framleiðsluspenna sem endurspeglast í litlu sem engu atvinnuleysi, mikilli verðbólgu og methalla á utanríkisviðskiptum. Útgáfa erlendra aðila á skuldabréfum í íslenskum krónum virðist hafa aukið áhrifamátt vaxtamunarins við útlönd á gengi krónunnar," segir Greiningardeild Íslandsbaka í Morgunkorni sínu.


 

Atlantsolía hyggst opna nýja bensínstöð að Bíldshöfða 20 á lóð Húsgagnahallarinnar á mótum Höfðabakka og Bíldshöfða. Í framtíðinni mun bensínstöðin verða eitt helsta samkeppnisafl fyrirtækisins en henni er ætlað að þjóna Grafarvogs- og Grafarholtsbúum ásamt þeim íbúum Mosfellsbæjar sem sækja vinnu til borgarinnar.


 

Ólafur Ólafsson og Guðmundur Hjaltason, stjórnarmenn í SÍF hf., hafa bætt við sig í félaginu samkvæmt tilkynningu til kauphallarinnar. Þeir kaupa í nafni Fjárfestingafélagsins Vendingar 22.000.000 hluti á genginu 4,566. Um er að ræða átta viðskipti innan dagsins og er verðið 4,566 meðalverð í viðskiptunum.


 

Íslandsbanki hefur selt skuldabréf að virði 1,05 milljarður Bandaríkjadala (66,05 milljarðar íslenskra króna) í tveimur útboðum, samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins. Andvirðið verður notað til endurfjármögnunar.


 

Sala Mosaic Fashions hf. óx um 17% í á fyrri helmingi fjárhagsársins 2006 og nam 195 milljónum punda. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað (EBITDA) óx um 17% í 27,4 milljónir punda. Félagið var að skila frá sér sínu fyrsta fjórðungsuppgjöri síðan það var skráð í Kauphöll Íslands. Í tilkynningu félagsins segja stjórnendur þes að félagið hafi sýnt "framúrskarandi árangur bæði á öðrum ársfjórðungi og á fyrri helmingi ársins þrátt fyrir erfitt rekstrarumhverfi smásölu í Bretlandi."


 

Hagnaður SÍF á öðrum ársfjórðungi nam 33 þúsund evrum og er það langt undir spá greiningardeildar KB banka um tæplega 6 milljón evra hagnað. Í Hálffimm fréttum sínum í dag bendir greiningardeildin á að þann 22. mars síðastliðin birti SÍF rekstraráætlun sína í Kauphöllinni fyrir fyrstu tvo fjórðunga ársins. Þar var gert ráð fyrir 7,1 milljón evra í EBITDA hagnað á öðrum ársfjórðungi eða sem samsvarar 6,2% framlegð. Greiningardeild KB banka telur því að "með ólíkindum sé að félagið hafi ekki sent frá sér afkomuviðvörun enda uppgjörið úr öllum takti við uppgefnar áætlanir félagsins."


 

Stjórn Atorku Group hyggst leggja tillögu um hlutafjárhækkun fyrir hluthafafund félagsins þann 6. október næstkomandi. Þar hyggst stjórn félagsins sækja um heimild að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta allt að sex hundruð milljóna króna að nafnverði, 600.000.000.


 
Innlent
28. september 2005

KB banki selur í Mosaic

Kaupþing Banki hf. hefur flaggað viðskiptum með fimm milljóni hluta í Mosaic Fashions hf. sem bankinn hefur nú selt. Eftir viðskiptin á KB banki 285.683.393 hluta sem jafngildir 9,85% af heildarhlutafé í Mosaic. Bréf í félaginu hafa lækkað um 1,15% það sem af er degi.


 

Yfirdráttarlán heimilanna aukast á ný um þessar mundir eftir að hafa dregist saman á síðari hluta ársins 2003 og á árinu 2004. Endurspeglar þetta vaxandi einkaneysla umfram vöxt kaupmáttar neytenda. Munurinn er m.ö.o. fjármagnaður að hluta með dýrum lánum. Þegar síðasta uppsveifla stóð sem hæst jukust yfirdráttarlán heimilanna umtalsvert og voru mörgum áhyggjuefni segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Íslenskir aðalverktakar og Fasteignafélagið Stoðir hafa samið um að ÍAV stækki Kringluna til suðurs. Kringlan verður stækkuð um rúmlega 1.500 fermetra á tveimur hæðum. Vinna við stækkunina hefst í október og er áætlað að henni ljúki næsta vor. Verkefnastjóri er Hjalti Gylfason og byggingastjóri Halldór Gunnlaugsson.


 

Undirbúningur er nú í fullum gangi vegna ferðar viðskiptasendinefndar til Póllands undir forystu Valgerðar Sverrisdóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 16.?21. október nk. Áður hafði verið ráðgert að fara í júní en ferðinni var frestað fram í október þegar ljóst var að sá tími hentaði betur þeim fyrirtækjum sem lýst höfðu áhuga á þátttöku.


 

Yfirlýsing frá Baugi Group:


 

Tvö tilboð bárust í boranir á Hellisheiði og Hengilssvæðinu sem opnað var í gær. Tilboðin eru frá Jarðborunum hf. að upphæð tæplega 7,8 milljarðar króna og frá ÍAV/Ístak að rúmlega 8,3 milljarðar króna. Kostnaðaráætlun ráðgjafa Orkuveitu Reykjavíkur nam tæplega 10 milljörðum króna. "Þetta er gríðarlega mikilvægt upp á framtíðina," sagði Bent S. Einarsson, forstjóri Jarðborana, í viðtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag.


 

Hagnaður SÍF á fyrri helmingi ársins nam 2,8 milljónum evra miðað við 1,7 milljóna evra tap á síðasta ári. Auking tekna nam 12% á 2. ársfjórðungi og 9,4% á 1. ársfjórðungi hjá breyttu félagi. EBITDA nam 50,5 milljónum evra eða 9,1% á 12 mánaða tímabili hjá breyttu félagi.


 

segir Bent Einarsson, forstjóri Jarðborana


 

segir Gísli Gíslason


 

Stjórn Faxaflóahafna sf. (sem á og rekur Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn, Akraneshöfn og Borgarneshöfn) samþykkti á fundi sínum í dag að ráða Gísla Gíslason, bæjarstjóra á Akranesi, í starf hafnarstjóra frá og með 1. nóvember nk.


 

Íslandsbanki býst við að útgáfa erlendra aðila haldi áfram


 

Hreinn ávinningur ? hvernig græða fyrirtæki á umhverfisstarfi? er yfirskrift ráðstefnu sem haldin verður á Grand Hótel á morgun miðvikudaginn 28. september nk., kl. 8:30-13:00. Þar munu m.a. fulltrúar fjölda fyrirtækja fjalla um umhverfisstjórnun, þýðingu umhverfisstarfs fyrir ímynd fyrirtækja, menningu og samkeppnishæfni og um fjárhagslegan ávinning fyrirtækja af umhverfisstarfi. Að ráðstefnunni standa SA, SI, Umhverfisfræðsluráð og ASÍ. Ari Edwald, framkvæmdastjóri SA, flytur opnunarávarp en lokaorð flytur Sigríður Anna Þórðardóttir, umhverfisráðherra.


 

Fjármálaeftirlitið hefur í dag með vísan til 106. gr. laga nr. 161/2002 veitt samþykki sitt fyrir samruna Burðaráss við annars vegar Straum Fjárfestingarbanka og hins vegar Landsbanka Íslands. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Til þess að samruninn öðlist endanlega gildi þarf auk þess samþykki Samkeppniseftirlitsins.


 

verk upp á 7,8 milljarða króna


 

Neysla Íslendinga erlendis hefur aukist mikið undanfarið vegna hagstæðs gengis og þenslu í hagkerfinu. Þetta má ráða af tölum um greiðslukortaveltu sem Seðlabankinn birti í gær. Heildarvelta kreditkorta erlendis í ágúst var tæplega 3 ma. króna, sem jafngildir u.þ.b. 24% aukningu frá sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Þar sem gengi krónu hefur hækkað um rúm 10% á tímabilinu má gera ráð fyrir að aukningin í erlendri mynt hafi verið enn meiri.


 

Actavis hefur sett ofnæmislyfið Cetrizine á markað í Rússlandi í styrkleikaflokknum 10 mg. Lyfið hefur verið á markaði á Íslandi í nokkur ár en það fékk markaðsleyfi hér 1997. Dótturfélag Actavis, Medis, sem sér um sölu til þriðja aðila, setti lyfið á markað árið 2002. Unnið er að skráningu lyfsins á öðrum mörkuðum fyrirtækisins, svo sem í Úkraínu, Moldavíu og í Hvíta-Rússlandi og er búist við að það verði markaðssett þar í byrjun næsta árs.


 

Hafnarskilyrði í Helguvík eru mjög ákjósanleg og forsenda fyrir uppbyggingu álvers á svæðinu. Unnt er að byggja 250 þúsund tonna álver á núverandi iðnaðarsvæði í Helguvík í landi Reykjanesbæjar þannig að öllum umhverfisskilyrðum sé fullnægt. Með því að teygja byggingarsvæðið aðeins til norðurs frá skipulögðu iðnaðarsvæði eru stækkunarmöguleikar enn meiri. Fyrstu athuganir á flutningsleiðum fyrir raforku gefa jákvæð fyrirheit.


 

Þýski bankinn Deutsche Bank hefur aukið við skuldabréfaútboð sitt í íslenskum krónum vegna umframeftirspurnar, segir í tilkynningu frá bankanum.


 

Norræna lággjaldaflugfélagið Sterling Airlines hefur gert samstarfssamning við danska flugfélagið Danish Air Transport (DAT), samkvæmt fréttum í dönskum fjölmiðlum.


 

Latibær skrifaði í dag undir samning við British Broacasting Corporation (BBC) um að sýna sjónvarpsþætti félagsins á rásum BBC í Bretlandi. Þetta kom fram á blaðamannafundi í dag þar sem forráðamenn Latabæjar og BBC undirrituðu samningin.


 

Stofnað hefur verið Fagráð verslunar- og þjónustugreina sem hefur það hlutverk að samræma og efla starfsmenntun fyrir þessar starfsgreinar. Björn Garðarsson hefur verið ráðinn starfsmaður fagráðsins og mun hann hafa aðsetur hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Í stjórn fagráðsins eiga sæti tveir fulltrúar Landssambands ísl. verslunarmanna/VR auk tveggja fulltrúa SVÞ, sem Samtök atvinnulífsins tilnefna. Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks fjármagnar starfsemi fagráðsins.


 

Eigendur 96,3% hlutafjár í Össuri hf. nýttu forgangsrétt sinn í útboði til hluthafa sem staðið hefur vikuna 19.-23. september. Samtals óskuðu þeir eftir kaupum fyrir 8,3 milljarða króna, sem er 62% umfram það hlutafé sem í boði var. Félagið selur í útboðinu 63.391.690 nýja hluti á genginu 81 sem eru að andvirði 5.135 milljónir króna. Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf. hafði umsjón með útboðinu sem var liður í fjármögnun á kaupum Össurar hf. á bandaríska félaginu Royce Medical Holdings Inc.


 

Lagerinn efh., fyrirtæki sem tengist eigendum Rúmfatalagersins, hefur keypt 9,9% hlut í bandarísku verslunarkeðjunni Linens 'N Things, samkvæmt frétt Dow Jones.


 

Vátryggingafélag Íslands hf., VÍS, hefur eignast tæplega 10% hlut í norsku tryggingafélagi, Protector Forsikring ASA. Þetta gerist í tengslum við hlutafjáraukningu sem fjallað verður um á aukaársfundi norska félagsins í október nk. Eigendur Protector Forsikring verða eftir breytinguna 60-70 talsins og VÍS verður einn stærsti hluthafinn í félaginu,


 

Greining Íslandsbanka hefur unnið nýtt verðmat á Landsbanka Íslands. Niðurstaða verðmatsins er 220 milljarðar króna sem jafngildir 21,0 krónum á hlut. Greining Íslandsbanka mælir með að fjárfestar haldi bréfum í Landsbankanum til lengri tíma litið.


 
Innlent
23. september 2005

Benedikt forstjóri ISI

Nýir eigendur, B. Benediktsson ehf., Benedikt Sveinsson og Ker hf., hafa keypt öll hlutabréf SÍF í Iceland Seafood International (ISI). Hinir nýju eigendur hafa þegar tekið við félaginu. Nýju eigendurnir hafa samþykkt ósk Kristjáns Davíðssonar, forstjóra ISI um að láta af störfum hjá félaginu. Einnig hefur orðið samkomulag um að Benedikt Sveinsson taki við starfi forstjóra nú þegar, en Benedikt hefur áratuga reynslu í rekstri fyrirtækja í sölu og framleiðslu sjávarafurða bæði hér heima og erlendis.


 

SÍF hf. hefur gengið frá sölu á öllum hlut sínum í Iceland Seafood International ehf. Samhliða sölunni á Iceland Seafood International var einnig gengið frá sölu SÍF hf. á öllu hlutafé í Trosi ehf. í Sandgerði sem sérhæft er í útflutningi á ferskum sjávarafurðum. Sú breyting hefur orðið á upphaflegum samningum að nú hefur allt hlutafé SÍF hf. í fyrirtækinu verið selt til nýrra eigenda en áður var gert ráð fyrir sölu á 55% hlut, sbr. tilkynningu þann 30. mars síðastliðinn. Nýjir eigendur eru Ker hf., Bjarni Benediktsson og Benedikt Sveinsson og miðast salan við 1. apríl 2005.


 

Exista ehf. er stærsti hluthafinn í Skipti ehf. sem síðasta laugardag tók við rekstri Símans. Eignarhald Exista skiptist þannig að 59% er í eigu Bakkabræðra Holding, 22% er í eigu átta sparisjóða og KB banki á 19%. Að sögn Erlendar Hjaltasonar, forstjóra Exista, eru engin áform uppi um breytingar á því eignarhaldi. Það eru heldur engin áform uppi um að skrá félagið í kauphöll. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali við Erlend í dag.


 

Listi norska tímaritsins Kapital yfir ríkustu Norðmennina sýnir svart á hvítu að þeim hefur ekki tekist að jafna hlut kynjanna þar. Á listanum yfir 400 ríkustu Norðmennina eru aðeins 57 konur.


 

Kaupþing banki á ekki í viðræðum við breska verðbréfafyrirtækið Shore Captial um að kaupa rannsóknar- og verðbréfaeiningu félagins, samkvæmt áreiðanlegum heimildum Viðskiptablaðsins. Breska blaðið The Times sagði í frétt í gær að Kaupþing hefði haft samband við ráðgjafa Shore Capital, fjárfestingabankann Rothschild, og óformlega lýst yfir áhuga á einingunni.


 

Listi norska tímaritsinsKapitaltekur af öll tvímæli um hver er ríkastur Norðmanna. Þar knæfir skipakóngurinn uppúr með eignir upp á 446 milljarða íslenskra króna. Í öðru sæti er Olav Thon sem á 187 milljarða króna. Sten Erik Hagens er í þriðja sæti með 157 milljarða. Að öllum líkindum eru þessir þrír auðugari en Björgólfur Thor Björgólfsson, sem er auðugastur Íslendinga, en hann ætti líklega möguleika á að ná fjórða sæti norska listans.


 

Þeir ríku verða ríkari. Það á í það minnsta við um Noreg. Norska tímaritið Kapital hefur birt lista sinn yfir 400 ríkustu Norðmennina. Svo virðist sem síðast ár hafi verið norskum auðmönnum gjöfult þar sem þeir 400 ríkustu hafa efnast um ríflega 100 milljarða norskra króna eða eina billjón króna. Skipakóngurinn John Fredriksen er sem fyrr ríkastur Norðmanna en hann á 446 milljarða króna að mati tímaritsins.


 

Um síðustu áramót átti Össur rúmlega 20 milljónir dollara í skattaívilnun í Bandaríkjunum. Inneignin fékkst með kaupunum á Flex Foot á sínum tíma og verður nýtt á næstu 10 árum. Með kaupunum á Royce Medical eignaðist samstæðan svo 35 milljóna dollara í skattinneign að auki og á því nú um 55 milljóna dollara skattinneign í Bandaríkjunum eða um 3,4 milljarða króna.


 

segja starfsmenn efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjórans.


 

Hagvöxtur á þessu ári verður 7,6% samkvæmt hagspá Landsbankans sem Greiningardeild Landsbankans kynnti á fundi í morgun. Í spánni er reiknað með því að jafnvægi náist í þjóðarbúskapnum á næstu árum og að sá mikli viðskiptahalli sem fyrirsjáanlegur er á þessu og næsta ári lækki tiltölulega hratt án þess að gengi krónunnar falli skarpt. Á næsta ári er spáð 7,3% hagvexti, en þá verður farið að draga verulega úr innflutningi frá því sem hann mælist í ár. Á tímabilinu 2007-2010 er útlit fyrir að hagvöxturinn verði mun minni eða á bilinu 0,5 - 2% á ári.


 

Evrópski fjárfestingabankinn jók við útgáfu sína á skuldabréfum í krónum í gær og gaf út 3 ma.kr til viðbótar með gjalddaga 6. október 2008. Austurríska ríkið bætti einnig 3 mö.kr. við útgáfu sína í morgun, en þau bréf eru með gjalddaga 1. september á næsta ári og er uppgjörsdagur þessarar útgáfu 30. september. Kauþing bættist svo í dag í hóp útgefenda skuldabréfa í íslenskum krónum erlendis.


 

Ársskýrsla Kaupþings banka var valin ársskýrsla ársins 2004 af dómnefnd á vegum Stjórnvísis. Í niðurstöðu dómnefndar kemur fram að ársskýrsla Kaupþings banka er ítarleg og vönduð. "Hún gefur hluthöfum og öðrum fjárfestum greinargóða mynd af starfsemi og stöðu bankans, helstu viðfangsefnum, þróun og vexti."


 

Methagnaður varð á rekstri sparisjóðanna og Sparisjóðabankans á fyrri hluta ársins 2005. Alls nemur hagnaðurinn 4.582 milljónum króna eftir skatta. Þetta kemur fram í milliuppgjöri sparisjóðanna. Aldrei fyrr hafa sjóðirnir skilað jafn góðri afkomu.


 
Innlent
22. september 2005

Fagmennska hjá RLS?

spyr Jón Ásgeir í yfirlýsingu sem hann hefur sent frá sér


 

nýtt verðmat Landsbankans á Össuri


 

Nú í vikunni kom einn af æðstu stjórnendum fjármálaráðuneytisins í Svartfjallalandi hingað til lands til þess að kynna sér stjórn efnahags- og ríkisfjármála hér á landi. Svartfjallaland er í ríkjasambandi við Serbíu og eru íbúar Svartfjallalands um 650 þúsund talsins. Ríkin eru nánast að öllu leyti aðskilin og eru þau t.d. með sitt hvorn gjaldmiðilinn.


 

Í þessari viku hefur olíuverð hækkað um rúmlega 9% á markaði í London. Ein aðalástæða hækkunarinnar er nýr fellibylur í Mexíkóflóa, Ríta. Ríta stefnir nú á Texas en þar eru 26 olíuhreinsunarstöðvar sem eru með 26% af framleiðslugetu Bandaríkjanna. Í Morgunkorni Íslandsbanka kemur fram að margir eru áhyggjufullir vegna tjóns sem fellibylurinn gæti valdið og því hefur olíuverð farið hækkandi eftir því sem Ríta hefur orðið öflugri. Ríta er nú orðinn jafn öflugur fellibylur og Katrín var. Aðrar ástæður fyrir hækkun olíuverðs núna eru óeirðir í Nígeríu sem er áttundi stærsti útflytjandi olíu. Á móti voru birtar tölur um að bensínbirgðir í Bandaríkjunum hafi aukist undanfarið vegna minni eftirspurnar.


 

Þórdís Sigurðardóttir hefur verið ráðin forstöðumaður fjárfestinga Baugs Group á Norðurlöndum, Nordic fjárfestinga. Stefnan í Nordic fjárfestingum Baugs Group hf. miðast við þátttöku í smásölu og þjónustufyrirtækjum á neytendamarkaði og fasteignaviðskipti.


 

Kaupþing hefur haft samband við evrópska fjárfestingabankann Rothschild um að kaupa breska verðbréfafyrirtækið Shore Capital, segir í frétt breska dagblaðsins The Times. Rothschild er ráðgjafi Shore Capital. Ekki er vitað til þess að formlegar viðræður hafi hafist.


 

Össur hf. hlaut Frost & Sullivan tækniverðlaun ársins 2005, sem afhent voru í London í gærkvöldi. Verðlaunin eru veitt því fyrirtæki sem hefur þróað og kynnt framúrskarandi og brautryðjandi tækninýjung á markaði fyrir lækningatæki. Fékk Össur jafnframt hrós fyrir frumkvöðulsstarf sitt með Rheo Knee hátæknihnéð.


 

European Investment Banka hefur ákveðið að stækka þann skuldabréfaflokk sem gefinn var út á mánudaginn úr 3 milljörðum íslenskra króna í 6 milljarða króna. Heildarskuldabréfaútgáfa erlendra aðila í íslenskum krónum er því komin upp í 45 milljarða króna. Útgáfan ber 7% ávöxtunarkröfu og er til þriggja ára. Nokkrir aðrir aðilar sem gefið hafa út skuldabréf hér á landi að undanförnu hafa stækkað sína flokka sökum umframeftirspurnar en mikill vaxtamunur milli Íslands og annarra landa er það sem gerir slík skuldabréf fýsileg í augum útlendra fjárfesta.


 
Innlent
21. september 2005

Gjörbreytt miðborg

80.000 fermetrar byggðir í nýrri miðborg


 

í byggingu tónlistarhúss


 

segir í úttekt Viðskiptablaðsins í dag


 

Greining Íslandsbanka með nýja verðbólguspá


 

segir forstjóri SAS


 

Pálmi Haraldsson, einn af eigendum Iceland Express og Sterling-flugsamstæðunnar, segir það "sjálfgefið" að Iceland Express verði selt ef samningar nást um að FL Group taki yfir Sterling.


 

Hagnaður MP Fjárfestingarbanka hf. á fyrri hluta ársins nam 345,3 milljónum króna eftir skatt samanborið við 421,4 milljónir króna á sama tímabili í fyrra. Hagnaðurinn svarar til þess að arðsemi eigin fjár hafi verið jákvæð um 40,0% á ársgrundvelli. Þjónustutekjur bankans hafa aukist um 82% miðað við sama tímabil í fyrra og verkefnastaða bankans er afar traust. Á tímabilinu hóf bankinn að sölutryggja skuldabréfaútboð sparisjóða, annarra fjármála- og orkufyrirtækja. Þá hóf bankinn viðskiptavakt með ríkisvíxla og er nú viðskiptavaki í öllum tegundum ríkisverðbréfa í íslenskum krónum svo og íbúðabréfum.


 

Fjármálasérfræðingar í Bretlandi velta því fyrir sér hvort Baugur muni aftur reyna að taka þátt í hugsanlegri yfirtöku á Somerfield efir að ákærum í Baugsmálinu svokallaða var vísað frá dómi í gær. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Í dag var stofnað á Austurlandi Viðskiptaráð Austurlands (VA). Í stjórn VA sitja þeir Tómas Már Sigurðsson forstjóri Alcoa Fjarðaáls formaður, Björgólfur Jóhannsson forstjóri Síldarvinnslunnar hf., Elísabet Benediktsdóttir svæðisstjóri Íslandsbanka á Austurlandi, Jens Garðar Helgason framkvæmdastjóri Fiskimiða ehf. og Sigurður Grétarsson framkvæmdastjóri Héraðsverks ehf.


 
Innlent
20. september 2005

Enn slær krónan met

Lokagengi krónunnar í dag var 104,9 vísitölustig. Þetta er lægsta lokagildi vísitölunnar frá gengisfellingunni í nóvember 1992 og þar með sterkasta gildi krónunnar. Krónan styrktist um 0,8% yfir daginn í 6,1 ma.kr. viðskiptum.


 

Reimar Pétursson og Benedikt Olgeirsson, framkvæmdastjórar Atorka Group hf, hafa í dag keypt 35.000.000 hluti hvor í félaginu á genginu 6,05 eða tæplega 212 milljónir hvor að markaðsvirði. Kaupin eru gerð í nafni eignarhaldsfélaga í eigu þeirra, Reimar Pétursson ehf. og Hnota ehf. Heildareign þeirra í gegnum umrædd eignarhaldsfélög eftir viðskiptin er 35.000.000 hlutir hvor. Framkvæmdastjórunum er skylt að eiga hlutina í 1 til 3 ár.


 

Höskuldur H. Ólafsson aðstoðarforstjóri Eimskips hefur ákveðið að láta af störfum hjá Eimskip frá og með 1. október 2005. Höskuldur hóf störf hjá Eimskip árið 1987. Hann hefur gegnt mörgum stjórnunarstöðum bæði hér heima og erlendis undanfarin 18 ár nú síðast aðstoðarforstjóri frá júní 2004. Í tengslum við starfslok Höskuldar hefur verið ákveðið hann verði forstjóra Eimskips til ráðgjafar í nokkrum verkefnum sem unnið hefur verið að undanfarin misseri.


 

Orkuveita Reykjavíkur hefur keypt vatnsveitu Grundarfjarðar og mun leggja hitaveitu í bænum á næsta ári. Orkuveitan mun taka við rekstri vatnsveitunnar um næstu áramót, en taka þegar við verkefnum sem varða byggingu hitaveitunnar, sem verið hefur í undirbúningi. Áætlað er að húsahitunarkostnaður í Grundarfirði lækki um 40 ? 50%, en þar er hitað með rafmagni.


 

Jón Sigurðsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri á fjárfestingarsviði FL Group hf. Jón mun hafa umsjón með stefnumarkandi fjárfestingum FL Group, yfirtökum og umbreytingarverkefnum. Ráðning Jóns er liður í því að styrkja fjárfestingarstarfsemi FL Group sem fer mjög vaxandi. Jón mun starfa við hlið Alberts Jónssonar, nýráðins framkvæmdastjóra FL Investment.


 

Gengi krónunnar hefur hækkað um tæplega 0,5% nú í morgun og hefur hún þá hækkað um 3,3% á einni viku. "Má ætla að stór hluti af þessari hækkun sé tilkomin vegna skuldabréfaútgáfu erlendis en fjárfestar eiga að greiða bréf fyrir alls 15,5 ma.kr. í þessari og næstu viku," segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Í greinargerð sinni til ríkisstjórnarinnar lýsir Seðlabankinn yfir áhyggjum af útlánum til einstaklinga. Hann segir að útlán til einstaklinga hafi stóraukist og að íbúðaverð hafi hækkað hraðar en nokkurn tíma áður. Þessi hækkun hafi síðan skýrt að mestu leyti hækkun vísitölu neysluverðs frá maí til ágúst á þessu ári. Telur Seðlabankinn æskilegt að staða Íbúðalánasjóðs skýrist sem fyrst þar sem óhóflega aukningu útlána undanfarið ár megi að talsverðu leyti rekja til breytinga á markaði fyrir fasteignaveðlán.


 

Bakkavör Group hf. hefur ákveðið að taka þátt í hlutafjáraukningu í Fram Foods hf. og jafnframt að nýta sér heimild til að auka hlut sinn í félaginu með því að breyta láni til félagsins í hlutafé. Fram Foods keypti sjávarútvegsstarfsemi Bakkavör Group á miðju ári 2003. Fram Foods framleiðir matvæli unninn úr sjávarafurðum sem seld eru í neytendaumbúðum víðs vegar um heim, en félagið er með starfsemi í sex löndum: Svíþjóð, Frakklandi, Íslandi, Þýskalandi, Chile og Finnlandi.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði ákærum í Baugsmálinu svonefnda frá dómi í morgun með þeim rökum á ákærurnar væru ófullnægjandi. Úrskurðinum fylgir átta blaðsíðna rökstuðningur þar sem rakið er hvað dómurunum þykir ófullnægjandi.Jón H. Snorrason saksóknari sagði eftir þinghaldið að úrskurðurinn yrði kærður til Hæstaréttar.Jón sagði engan vafa leika á um það að ákæruvaldið gæti ákært að nýju ef Hæstiréttur staðfestir úrskurð héraðsdóms; að með öðrum orðum yrði hægt að lagfæra ákærurnar.Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, sagðist hins vegar telja að veruleg takmörk væru á möguleikum ákæruvaldsins til þess að leggja fram nýjar ákærur í málinu.


 

Öllum ákærum í Baugsmálinu var vísað frá samkvæmt úrskurði í Héraðsdómi Reykjavíkur sem var að falla rétt í þessu. Gera má ráð fyrir að úrskurðinum verði áfrýjað til Hæstaréttar.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur mun tilkynna fyrir hádegi í dag hvort að ákærum í Baugsmálinu verði vísað frá.


 
Innlent
19. september 2005

Hagnaður hjá Rarik

Afkoma RARIK fyrstu sex mánuði ársins 2005 hefur batnað mikið frá síðasta ári. Niðurstaða rekstrarreiknings fyrir mánuðina janúar - júní sýnir hagnað að fjárhæð 247 mkr samanborið við tap að fjárhæð 35 mkr. á sama tímabili á árinu 2004. Þessi munur skýrist af því að rekstrartekjur jukust nokkuð en rekstrargjöld lækkuðu á tímabilinu og auk þess voru fjármagnsliðir hagstæðari, en hrein fjármagnsgjöld á tímabilinu námu 56 mkr. á móti 73 mkr á sama tímabili 2004. Veltufé frá rekstri nemur 740 mkr sem er talsvert hærri tala en á fyrri hluta síðasta árs, en þá nam veltufé frá rekstri 493 mkr.


 

Kynningarstarf Icelandair og Ferðamálaráðs skilaði sér með skemmtilegum hætti í fyrradag þegar bresku dagblöðin Guardian og Observer kynntu úrslit í lesendakönnun sinni, en í henni var Ísland í fyrsta sæti yfir vinsælasta ferðamannalandið og Icelandair var valið fjórða besta flugfélagið á styttri vegalengdum.


 

Í ágúst síðastliðnum varð töluverð söluaukning á nautakjöti miðað við sama tíma í fyrra og nam salan 281 tonnum miðað við 269 tonn í fyrra. Ef litið er til sölu síðustu 12 mánuði hefur orðið örlítil aukning í sölu miðað við sambærilegt tímabil árið á undan en athygli vekur að þrátt fyrir meiri framleiðslu síðustu 12 mánuði en fyrir sama tímabil fyrir ári, hefur sláturgripum fækkað stórlega eða um nærri eitt þúsund gripi. Sláturgripir í dag eru því töluvert þyngri en áður.


 

telur greiningardeild Kaupþings banka


 

Íslenska matvælafyrirtækið Fram Foods hefur keypt alla hluti í einum stærsta síldarframleiðanda Finnlands, Boyfood Oy. Boyfood Oy selur síld undir vörumerkinu BOY, sem er áberandi í finnskum matvöruverslunum, en jafnframt er Boyfood stór framleiðandi síldarvara sem seldar eru undir vörumerkjum verslana. Með kaupunum hefur Fram Foods tryggt sér sterkt vörumerki á stórum markaði segir í tilkynningu vegna kaupanna.Fram Foods hf. rekur fyrirtæki í sex löndum: Svíþjóð, Frakklandi, Íslandi, Þýskalandi, Chile og Finnlandi. Fyrirtækin framleiða matvæli unninn úr sjávarafurðum sem seld eru í neytendaumbúðum víðs vegar um Evrópu. Vörurnar eru framleiddar undir eigin vörumerkjum og vörumerkjum verslana. Boyfood fellur því vel að starfsemi Fram Foods. Lykilstarfsmenn eiga ráðandi hlut í Fram Foods en starfandi stjórnarformaður er Halldór Þórarinsson og forstjóri er Hilmar Ásgeirsson. Eftir kaupin er áætluð velta Fram Foods 55 milljónir evra. Kaupverð Boyfood Oy er trúnaðarmál.


 

Húsavíkurbær hefur ákveðið að ganga til samninga við Þekkingu hf. um heildarumsjón tölvumála bæjarins. Tölvusalur Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga verður hagnýttur fyrir allan miðlægan búnað bæjarins, stofnanir hans og tengd fyrirtæki. Gagnaflutningar fara m.a. fram um ljósleiðara á vegum Orkuveitu Húsavíkur og breytingar verða gerðar á högun og virkni tölvukerfanna til að tryggja hámarksnýtingu og samræmt kerfi.


 

Gengi hlutabréfa í breska lággjaldaflugfélaginu easyJet hækkaði um rúm 11% á föstudaginn í síðustu viku vegna orðróms um að FL Group væri að auka við hlut sinn í félaginu, segir í frétt breska dagblaðsins The Daily Telegraph.


 

Á árunum 2000-2005 fjárfestu Íslendingar í erlendum fyrirtækjum fyrir meira en 600 milljarða króna. Gögn frá Seðlabanka Íslands benda til að fjármunaeign Íslendinga í Bretlandi hafi numið um 62 milljörðum króna árið árið 2004 og áætlanir Viðskiptaráðs Íslands gera ráð fyrir að fjárhæðin fyrir árið 2005 losi 200 milljarða króna á fyrrihluta ársins.


 

Baugur ætlar ekki að auka verulega við eignarhlut sinn í bresku tískuvöruverslunarkeðjunni French Connection, segir í frétt Reuters.


 

Reykjavíkurborg og Háskólinn í Reykjavík (HR) undirrituðu í dag samning um ráðstöfun á lóð fyrir háskólann og tengda aðila í Vatnsmýrinni, segir í tilkynningu.


 

Straumur-Burðarás hefur aukið hlut sinn í finnska flugfélaginu Finnair, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsin. Eignarhlutur Straums-Burðaráss er nú rúmlega 8%.


 

Breskir fjölmiðlar telja það líklegt að stjórnendur French Connection vilji koma á formlegum fundi með Baugsmönnum til þess að komast að fyrirætlunum félagsins.


 

félagið metið á um 500 milljónir til viðbótar við skuldir


 

Hópur íslenskra fjárfesta hefur samþykkt að kaupa dönsku raftækjakeðjuna Merlin, segir í tilkynningu. Kaupverið hefur ekki verið gefið upp.


 

Þar sem Skipti ehf. hafa eignast 98,77% hlutafjár í Landssíma Íslands hf. mun félagið innan fáeinna daga gera öðrum hluthöfum Landssímans yfirtökutilboð í hlutafé þeirra í samræmi við ákvæði VI. kafla laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti. Verður hluthöfum boðið að selja hlutafé sitt á sama verði og Skipti ehf. keyptu hlutafé sitt af íslenska ríkinu.


 

Að sögn Friðriks Steins Kristjánssonar, stjórnarformanns Invent Farma ehf., hyggst fyrirtækið hefja lyfjaþróunarstarfsemi hér á landi innan tveggja ára. Félagið hefur fengið vilyrði fyrir lóð í Vatnsmýrinni í grennd við væntanlegt aðsetur Háskólans í Reykjavík. Ef það gengur eftir er hugsanlegt að hefja framkvæmdir við húsið að ári liðnu og hefja starfsemi þar eftir tvö ár. Að sögn Friðriks myndi slík tímasetning henta þeim ágætlega miðað við þarfir þeirra í dag.


 

Fjárfestingafélag Björgólfs Thor Björgólfssonar, Novator, hefur keypt rúmlega 16% hlut í gríska internet- og símafyrirtækinu Forthnet, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Talsmaður Novator staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Danska fjárfestingarfélagið Keops, sem Baugur Group á 30% hlut í, tilkynnti í dag að afkomuspá fyrir þetta og næsta ár hefði verið hækkuð. Reiknar félagið nú með því að hagnaður á þessu ári fyrir skatta verði 300 milljónir danskra króna, sem er hækkun um 40-60 milljónir, og á næsta ári verði hagnaður fyrir skatt 380-420 milljónir danskra króna.


 

nýttverðmat frá Landsbankanum


 

Íslenska krónan fór nálægt gengismeti sínu í gær þegar gengisvísitalan fór í 105,9 stig. Gengisvísitalan mælir verð erlendra gjaldmiðla í íslenskum krónum og þegar vísitalan lækkar þá styrkist krónan.


 

Deutsche Bank bætist í hópinn


 
Innlent
15. september 2005

Áframhaldandi lækkun

bréf FL Group hækka lítillega


 

segir í nýrri þjóðhagsspá Greiningar Íslandsbanka


 

engin áform um samruna


 

Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands lækkaði um 2,17% í dag en vísitalan hefur lækkað alla viðskiptadaga þessarar viku. Vísitalan lækkaði um 1,08% á mánudag og 1,77% í gær og hefur því samtals lækkað um 4,9% það sem af er vikunni eins og kemur fram í Hálffimm fréttum KB banka. Burðarás hefur lækkað mest en öll félögin í Úrvalsvísitölunni hafa lækkað í vikunni. Mest hafa bréf Burðaráss lækkað, eða um 6,3%.


 

segir Davíð Oddson, utanríkisráðherra


 

Sigursteinn Ingvarsson hefur í dag verið ráðinn fjármálastjóri Samherja hf. og tekur við starfi fráfarandi fjármálastjóra Guðmundar Baldvins Guðmundssonar.  Sigursteinn mun hafa umsjón með rekstri fjármála- og upplýsingasviðs Samherja hf.Undanfarin þrjú ár hefur Sigursteinn starfað að ýmsum sérverkefnum á vegum félagsins s.s. við innleiðingu á nýju upplýsingakerfi, fjármálum söludeildar, uppgjörum og ársreikningagerð, ásamt því að hafa starfað sem staðgengill fjármálastjóra.Sigursteinn er rekstrarfræðingur frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst og starfaði í tæp fimm ár hjá endurskoðunarfyrirtækinu KPMG áður en hann hóf störf hjá Samherja.Sigursteinn er kvæntur Ingu Völu Magnúsdóttur og eiga þau tvær dætur.


 

sjá fréttaskýringu í Viðskiptablaðinu í dag


 

eðlileg skoðanaskipti, segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Þegar Kauphöllin var opnuð í morgun héldu bréf áfram að lækka. Mest var lækkunin framan af morgni en verð bréfa hefur heldur skriðið uppávið síðan. Mest hafa bréf Icelandic Seafood lækkað eða um 7,11%. Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,21% í morgun.


 
Innlent
14. september 2005

Stækkun hjá Hótel Vík

Áform eru uppi um stækkun Hótels Vikings í Hafnarfirði um 14 herbergi. Ekki hefur verið ákveðið hvaða útfærslu verður beitt en annars vegar er rætt um að bæta einni hæð ofan á hótelið en hin er að byggja nýja byggingu bak við Fjörugarðinn við hlið íþróttahússins við Strandgötu. Það er Jóhannes Viðar Bjarnason sem á og rekur hótelið.


 

Eftir að Viðskiptablaðið fór í prentun í gær sendi FL Group frá sér tilkynningu þess efnis að stjórnir FL Group hf. og eignahaldsfélagsins Fons hafa áhuga að ræða um hugsanlega sameiningu eða kaup FL Group á norræna flugfélaginu Sterling og danska flugfélaginu Mærsk Air.


 

Baugur hefur aukið hlut sinn í bresku tískuvöruverlsuninni French Connection í 9-10% úr 2.9%, segir í frétt frá Financial Times. Viðskiptablaðið sagði frá því í síðustu viku að Baugur hefið áhuga á því að kaupa meira í félaginu.


 

Fraktflutningadeild skandinavíska flugfélagsins SAS íhugar kaup á fraktflutningadeild Maersk. Þetta kemur fram í frétt Ritzau fréttastofunnar og var greint frá því á fréttavef danska viðskiptablaðsins Börsen. Ulrik Marschall upplýsingafulltrúi SAS Cargo staðfestir að áhugi sé fyrir hendi á að kaupa fraktflutninga Maersk en segir að ekki hafi verið gengið frá endanlegu samkomulagi.


 

Hlutabréf lækkuðu í Kauphöllinni í dag, annan daginn í röð. Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,8% í viðskiptum upp á 5 milljarða króna. Mest viðskipti voru með hlutabréfa Kaupþings, 1.855 m.kr. og lækkuðu bréf bankans um 1,8%. Mesta lækkun dagsins var hlutabréfum Bakkavarar sem lækkuðu um 3% í um 1.700 m.kr. viðskiptum. Þar á eftir komu Burðaráss sem lækkaði um 2,6% og Íslandsbanki um 2%.


 

segir Vilhjálmur Egilsson ráðuneytisstjóri


 

Rekstrartekjur samstæðu Jarðborana fyrstu sex mánuði ársins 2005 námu 2.312 milljónum króna, en voru 1.562 milljónir á sama tíma árið á undan og jukust því um 48%. Rekstrargjöld fyrirtækisins með afskriftum á tímabilinu voru 1.876 milljónir, samanborið við 1.239 milljónir á sama tíma árið áður og hækkuðu því um 51%. Rekstrarhagnaður samstæðu Jarðborana á fyrstu sex mánuðum ársins 2005, fyrir fjármagnsliði og skatta, nam 436 milljónum króna en var 323 milljónir á sama tíma árið á undan. Fjármagnsgjöld félagsins á tímabilinu voru 66 milljónir króna borið saman við 102 milljónir árið á undan.


 

segir bankastjóri Landsbankans


 

Guðný Rósa Þorvarðardóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Parlogis hf. Parlogis er þjónustufyrirtæki í eigu Atorku Group hf. og hefur það meginhlutverk að þjóna heilbrigðis- og rannsóknargeiranum á sviði vörustjórnunar (logistics services). Guðný Rósa er viðskiptafræðingur að mennt og starfaði sem markaðs- og innkaupastjóri Skeljungs hf. 1996-2005. Hún hefur frá apríl 2005 verið markaðsstjóri Parlogis.


 

Benedikt Olgeirsson og Reimar Pétursson hafa verið ráðnir í nýjar stöður framkvæmdastjóra hjá Atorku Group hf. Benedikt verður framkvæmdastjóri umbreytingarverkefna hjá Atorku Group og Reimar verður framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Atorku Group. Hann stjórnar fjárfestingarverkefnum Atorku Group og starfar auk þess að stefnumótun og rekstri félagsins.


 

Mikil og snörp lækkun hefur orðið á hlutabréfamarkaði í dag og hefur Úrvalsvísitalan lækkað um ríflega 2% það sem af er degi. Mikil viðskipti hafa verið með bréf á markaði og hafa öll félög lækkað nema Atlantic Petrolium.


 

Albert Jónsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri FL Investment, dótturfyrirtækis FL Group. Albert sem hefur störf 1. október næstkomandi mun hafa umsjón með rekstri FL Investment, en megintilgangur félagsins er að hámarka virði hluthafa með fjárfestingum í fyrirtækjum og eignum jafnt á Íslandi sem erlendis.


 

drifinn áfram af einkaneyslu og stóriðjuframkvæmdum


 
Innlent
13. september 2005

Alvarleg ofþenslumerki

segir aðalhagfræðingur Seðlabankanns


 
Innlent
13. september 2005

Vekur hroll og vonbrigði

segir Vilhjálmur Egilsson ráðuneytisstjóri


 

Icelandair mun hefja beint áætlunarflug til Manchester í Englandi í byrjun apríl á næsta ári. Flogið verður tvisvar í viku, á föstudögum og mánudögum, með Boeing 757 þotum félagsins sem taka 189 farþega.


 

Þyrping hefur samdið við Keflavíkurverktaka um byggingu nýrrar Bónusverslunar að Tjarnarvöllum 15 í Hafnarfirði. Áætlað er að byggingin sem er um 1380 fermetrar á einni hæð, rísi á þremur mánuðum. Verktíminn hófst 1. september og áfromað er að Bónus opni sína verslun í húsinu í byrjun desember.


 

Undirritaðir hafa verið samningar um kaup Bílanausts á hlut í Nítró ehf. Nítró flytur inn og selur Kawasaki, Husaberg, Beta og Vento mótorhjól, varahluti, hjálma fatnað og fylgihluti. Félagið var stofnað á árinu 2003 og hefur verið rekið af Hauki Þorsteinssyni og Theodóru Heimisdóttur. Um miðjan október mun Nítró flytja starfsemi sína að Bíldshöfða 9 - í suðurhluta verslunar Bílanausts.


 

stefnir í mikla aðsókn á morgunverðarfundinn


 

Verðbólgan mælist nú 4,8% og eykst um nær heilt prósentustig á aðeins einum mánuði eða úr 3,7% í ágúst. Efri þolmörkin í markmiði Seðlabankans (4%) hafa því verið rofin með áberandi hætti og nú þarf bankinn að gera ríkisstjórninni skriflega grein fyrir áformum sínum til að ná verðbólgu niður í 2,5% á ný.


 

Hafin er sala á nýju húðlyfi frá lyfjafyrirtækinu Actavis. Um er að ræða samheitalyfið Terbinafine, sem sett var á markað nýlega þegar einkaleyfisvernd þess rann út. Lyfið er selt til 15 Evrópulanda en fleiri lönd munu bætast við fyrir árslok. Fyrstu pantanir námu um 10 milljónum taflna og reiknað er með að Terbinafine verði söluhæsta húðlyf Actavis þrátt fyrir að það verði ekki meðal söluhæstu lyfja allra lyfjaflokka félagsins.


 

verðbólga 4,8% síðustu 12 mánuði


 

Ákveðið hefur verið að Jens Bjarnason flugrekstrarstjóri Icelandair taki við starfi framkvæmdastjóra Icelandair Technical Services. Hann mun taka við starfinu af Valdimari Sæmundssyni sem hefur verið ráðinn sem forstöðumaður flugflotaverkefna hjá Icelandair.


 

Framboðsfrestur til setu í stjórn Straums Fjárfestingarbanka hf. rann út í gær og er ljóst að sjálfkjörið er í stjórn félagsins. Aðalmenn verða, Björgólfur Thor Björgólfsson, Eggert Magnússon, Kristinn Björnsson, Magnús Kristinsson og Þór Kristjánsson. Talið er líklegt að Björgólfur Thor taki við stjórnarformennsku af Magnúsi Kristinssyni.


 

Gengið hefur verið frá samningi um kaup Actavis Group á einu stærsta lyfjadreifingarfyrirtæki í Búlgaríu, Higia AD, með fyrirvara um samþykki samkeppnisyfirvalda í Búlgaríu. Kaupverð er trúnaðarmál en kaupin eru fjármögnuð með langtímaláni. Þetta kemur fram í tilkynningu


 

Kaup Promens hf., móðurfélags Sæplasts, á breska plastframleiðslufyrirtækinu Bonar Plastics eru endanlega frágenginKaupverð Bonar Plastics er um þrír milljarðar króna og var gengið frá greiðslum og undirritun síðustu skjala vegna kaupanna í vikunni, eftir að hluthafafundur í Low and Bonar á dögunum hafði lagt blessun sína yfir kaupsamninginn sem undirritaður var í júlí sl.


 

Jarðboranir hf. hafa selt öll hlutabréf í dótturfélagi sínu Einingaverksmiðjunni ehf. Kaupandinn, THGI ehf., hefur greitt kaupverðið að fullu og yfirtekið reksturinn.


 

Sænska kauphöllin hefur ákveðið að hrinda af stað skoðun á meintum leka hjá Skandia tryggingafélaginu í tengslum við yfirtöku suður-afríska félagsins Old Mutual. Þetta kemur fram í frétt Financial Times og sænskir fréttastrengir hafa einnig gert sér mat úr málinu. Sem kunnugt er hefur Old Mutual gert yfirtökutilboð í Skandia upp á 380 milljarða króna. Tilboð Old Mutual var gert opinbert síðastliðin föstudag.


 

Úrvalsvísitalan endaði í 4732 stigum í dag og hefur ekki verið hærri. Hækkunin í dag jafngildir 0,63% hækkun. Hæst fór hún í 4735 stig. Viðskiptin í dag námu 2.882 milljónum króna. Það sem af er mánuðinum hafa viðskiptin í Kauphöllinni numið 92.900 milljónum króna og það sem af er ári hafa viðskiptin numið 655.608 milljónum króna.


 

segir forstjóri HS


 

Hagnaður Hitaveitu Suðurnesja á fyrstu sex mánuðum ársins nam 708,8 milljónum króna sem er ívið meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstrartekjur voru 2.260 m.kr. og eigið fé í lok tímabilsins 13,2 milljarðar.Veltufé frá rekstri nam á tímabilinu 1.148 m.kr., lántökur voru 4.520 m.kr., afborganir lána 207 m.kr., og fjárfestingar námu alls 3.024 m.kr.


 

Heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði í dag eftir að fréttir bárust um stöðu olíubirgða í Bandaríkjunum. Olíubirgðirnar drógust saman um 6,5 milljón tunnur í síðustu viku sem var töluvert minni samdráttur en búist hafði verið við. Sérfræðingar, í könnun Bloomberg, gerðu til dæmis ráð fyrir að olíubirgðirnar myndu dragast saman um 7,7 milljón tunnur. Í Vegvísi Landsbankans er bent á að olíuverð hefur lækkað töluvert frá því að hápunktinum var náð í kjölfar fellibylsins Katrínar, sem nýlega olli miklu tjóni í Bandaríkjunum, en þá fór olíuverðið yfir 70 dollara.


 

Í ljósi bættrar greiðslustöðu ríkissjóðs hefur fjármálaráðherra ákveðið að greiða meira af erlendum lánum ríkssjóðs en áður hafði verið áformað. Til þess að mæta þörf ríkissjóðs fyrir erlendan gjaldeyri án þess að gengið verði á gjaldeyrisforða Seðlabankans mun bankinn auka regluleg gjaldeyriskaup sín á innlendum millibankamarkaði. Frá 12. september nk. til loka ársins mun bankinn kaupa 10 milljónir Bandaríkjadala í viku hverri til viðbótar þeim 2,5 milljónum dala sem keyptar hafa verið vikulega það sem af er ári til þess að mæta gjaldeyrisþörf ríkissjóðs.


 

Sigurður Sigurðarson, hefur verið ráðin til starfa sem verkefnisstjóri Markaðsskrifstofu Vestfjarða. Sigurður er markaðsfræðingur frá Norges Markedshögskole og hefur víðtæka reynslu á sviði markaðs-, rekstrar- og fjármála, jafnt af rekstri fyrirtækja í ferðaþjónustu og iðnaði auk þess að hafa starfað sem ráðgjafi. Sigurður hefur einnig komið að gerð sjónvarpsþátta um ferðamál auk útgáfu ferðatímarita.


 

Promens hf, dótturfélag Atorka Group hf, hefur gengið frá greiðslum vegna Bonar Plastics og tekið yfir rekstur þess. Velta Bonar Plastics í ár er ríflega 7,5 milljarður króna.


 

Á síðustu 2-3 vikum hafa erlendir aðilar gefið út skuldabréf í íslenskum krónum fyrir rúma 28 milljarða. þessir fjármunir koma inn á gjaldeyrismarkaðinn þegar krónan er í styrkingarferli og mun án efa flæða út þegar krónan er í veikingu segir greiningardeild KB banka.


 

Óli Jón Gunnarsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hjá Loftorku í Borgarnesi. Óli Jón starfaði áður sem bæjarstjóri í Stykkishólmi og þar áður sem bæjarstjóri í Borgarnesi sem síðar varð Borgarbyggð.


 

heildareignir búlgarska bankans um 511 milljónir evra


 

Ekki er líklegt að breska tískuvörufélagið Shoe Studio Group (SSG) verði skráð á hlutabréfamarkað á Íslandi í bráð þrátt fyrir ummæli Don McCarthy, forstjóra félagsins, fyrr á þessu ári, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Í frétt í Viðskiptablaðinu kemur fram að SSG er meðal annars í eigu McCarthy, annarra stjórnenda, Baugs, Kaupþings banka og Kevin Stanford. Stjórnendur og McCarthy eiga um 70% hlut í félaginu. Hlutur Baugs er í kringum 8%.


 

Í Vegvísi Landsbankans í dag eru vangaveltur um áhrif þess að skipt um seðlabankastjóra undir fyrirsögninni "Tímabundin óvissa." "Með Davíð Oddsyni er kominn sterkur stjórnandi í Seðlabanka Íslands. Davíð er þekktur fyrir sterkar skoðanir og hefur sýnt að hann nær að framfylgja þeim markmiðum sem hann setur sér. Þessir eiginleikar skipta miklu máli fyrir trúverðugleika Seðlabankans, sérstaklega í ljósi þess að einungis fimm ár eru liðin frá því að bankinn fékk sjálfstæði og er því enn að byggja upp trúverðugleika sinn gagnvart almenningi og fjármálamarkaði," segir Vegvísir Landsbankans.


 

Enn heldur erlend skuldabréfaútgáfa áfram en þýski bankinn KfW gaf út skuldabréf í íslenskum krónum að fjárhæð 3 ma.kr í dag. Erlend skuldabréfaútgáfa í íslenskum krónum nemur nú því alls 24 milljörðum króna. Skuldabréfin bera ábyrgð þýska ríkisins og er ávöxtunarkrafa þeirra 8,25%. Krafa skuldabréfa annarra erlendra aðila, sem hafa gefið út bréf í íslenskum krónum undanfarna daga, hefur hins vegar verið hærri eða á bilinu 8,5%-9% eins segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

Davíð Oddsson utanríkisráðherra tilkynnti á blaðamannafundi sem stendur rétt í þessu að hann hyggist láta af störfum sem utanríkisráðherra 27. september næstkomandi og hætta sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann yrði því ekki í framboði á næsta landsfundi flokksins. Jafnframt tilkynnti Davíð að hann ætlaði að setjast í stól formanns bankaráðs Seðlabankans 20. október næstkomandi.


 

Formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands Birgir Ísleifur Gunnarsson hefur tilkynnt forsætisráðherra að hann óski að láta af störfum frá og með 1. október n.k. og hefur ráðherra fallist á beiðni hans. Birgir Ísleifur verður sjötugur í júlí á næsta ári og hefði orðið að láta af störfum í síðasta lagi í lok þess mánaðar.


 

Carnitech A/S dótturfélag Marel hf hefur í dag miðvikudaginn 7. september 2005 undirritað samning um kaup á öllu hlutafé í Dantech Food PTE Ltd í Singapore. Velta Dantech á árinu 2004 var um 370 milljónir króna og byggðist á sölu á lausfrystum og tækjabúnaði fyrir heitsjávarrækjuvinnslur. Kaupverðið er trúnaðarmál.


 

Slippstöðin á nú í fjárhagslegum erfiðleikum, en unnið er að lausn málsins og er þess vænst að jákvæð niðurstaða fáist úr þeirri vinnu. Þetta kom fram í tilkynningu stjórnenda fyrirtækisins í gær. Þar segir ennfremur að Slippstöðin hafi á undanförnum árum gengið í gegnum mikla fjárhagslega erfiðleika og því sé eiginfjárstaða fyrirtækisins veik segir í frétt Viðskiptablaðsins í dag.


 

fær um leið sölurétt á stöðu sinni í Straumi


 

Samtök verslunar og þjónustu telja tímabært að afnema vörugjöld, sem stundum eru kölluð duldi skatturinn. Samtökin telja vörugjöld vera leifar af gömlum verndartollum sem eru lagðir tilviljanakennt á ýmsar vörur. Til dæmis eru vörugjöld á hátalara til heimilisnota 25% af innflutningsverðinu auk 7,5% tolla og 24,5% virðisaukaskatts. Í Danmörku er einungis lagður 4,5% tollur á sömu hátalara sem framleiddir eru utan Evrópu auk virðisaukaskatts. "Með afnámi vörugjalda væri stigið stórt skref til að samræma verðlag hér við nágrannalönd okkar," segir í frétt SVÞ.


 

-verður rekið sem starfsstöð Marels á Ísafirði


 

Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis hf. er nýr heiðursfélagi Stjórnvísi en greint var frá valinu í gær. Það var niðurstaða vinnuhóps Stjórnvísi að Katrín sé öflugur stjórnandi sem hefur vakið athygli fyrir fagleg vinnubrögð og framsýni í stjórnunarháttum og rekstri síns fyrirtækis. Lýsi hefur unnið ötullega að margvíslegri vöruþróun. Lýsi er félagi í Stjórnvísi og Katrín var á sínum tíma virkur þátttakandi í faghópavinnu félagsins, einkum varðandi framþróun í gæðamálum. Fyrirtækið er með ISO vottun og þar á bæ er lögð áhersla á að þróa nýjar leiðir í nýtingu auðlinda og lágmörkun úrgangs.


 

ástæðan er aukið veðhæfi í kvótakaupum


 

Fyrstu átta mánuði þessa árs erum gestir í Jarðböðin í Mývatnssveit rétt um 45 þúsund talsins. Rekstur Baðfélags Mývatnssveitar ehf., sem Kaupfélag Eyfirðinga á 22,5% hlut í, hefur gengið ágætlega á þessu ári og að óbreyttu verður rekstrarniðurstaða ársins í takt við áætlanir, en þetta er fyrsta heila rekstrarár Jarðbaðanna við Mývatn.


 

Stjórn KEA hefur ákveðið að ráða Halldór Jóhannsson í starf framkvæmdastjóra félagsins. Halldór Jóhannsson er 33ja ára viðskiptafræðingur að mennt og hefur starfað hjá KEA sem fjárfestingastjóri frá því í nóvember 2004. Á árunum 2002-2004 var hann aðstoðarframkvæmdastjóri Kaldbaks og þar áður aðstoðarkaupfélagsstjóri KEA. Áður en Halldór kom til starfa fyrir KEA starfaði hann um fimm ára skeið hjá Landsbanka Íslands við fjármögnun, fjárfestingar og samrunaráðgjöf.


 

í kjölfar kaupa á Royce Medical Holdings Inc.


 

Össur hf. greindi í dag frá samningaviðræðum um hugsanlega yfirtöku á evrópsku stuðningstækjafyrirtæki. Hefur félagið þegar undirritað óbindandi viljayfirlýsingu um kaupin en fram kemur í tilkynningunni að líklegt heildarkaupverð (e. enterprise value) nemi um 20 milljónum dollara eða sem nemur um 1.230 milljónum króna.


 

Þann 1. september tók til starfa nýtt félag sem Eimskip hefur stofnað á Spáni, Eimskip Logistics Spain S.L. Vigo er stærsta fiskihöfn Spánar og ein helsta miðstöð verslunar og flutninga á fiski og fiskafurðum í Evrópu.


 

8 milljarðar í Sundabraut


 

Með það að leiðarljósi að haga ráðstöfun sölutekna Símans þannig að hún valdi ekki aukinni þenslu í efnahagslífinu hefur ríkisstjórnin ákveðið að þeim hluta söluandvirðisins sem greiddur var í erlendri mynt, eða 32,2 milljörðum króna, verði varið til þess að greiða niður erlendar skuldir ríkissjóðs á árinu 2005. Þessi ráðstöfun dregur jafnframt úr vaxtagreiðslum ríkissjóðs og stuðlar þannig að meiri afgangi á ríkissjóði en ella.


 

Ríkissjóði barst í dag greiðsla frá Skipti ehf. fyrir Landssíma Íslands hf. að fjárhæð 66,7 milljarðar króna. Þar af voru 34,5 milljarðar króna greiddir í íslenskum krónum en 32,2 milljarðar í erlendri mynt. Með þessu lýkur stærstu einkavæðingu Íslandssögunnar og jafnframt hefur ríkið alfarið dregið sig út úr samkeppnisrekstri á fjarskiptamarkaði.


 

-svar vestrænna matvælafyrirtækja við ódýru vinnuafli


 

Actavis Group hefur í gegnum dótturfélag sitt, Amide Pharmaceutical Inc. í Bandaríkjunum, fengið samþykki bandarísku Matvæla- og lyfjastofnunarinnar (FDA) fyrir markaðsleyfi á lyfinu Mirtazapine í töfluformi í styrkleikunum 15 mg, 30 mg og 45 mg.


 

segir Greining Íslandsbanka


 

Hreinar skuldir þjóðarbúsins við útlönd hafa aukist hratt á árinu, úr rúmlega 680 ma. króna um síðustu áramót í liðlega 905 ma. í lok júní síðastliðins. Samkvæmt bráðabirgðatölum sem Seðlabankinn birti nýverið voru erlendar skuldir alls tæplega 2.460 ma. í júní, sem er aukning um rúm 35% frá áramótum, en erlendar eignir voru þá rúmir 1.550 ma og höfðu aukist um 37% frá upphafi árs. Hlutfall erlendra eigna af erlendum skuldum þjóðarbúsins hefur því heldur hækkað á fyrri hluta ársins og var í lok júní um 63% segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

arðsemi eigin fjár er um 60%


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæplega 11% í ágúst miðað við sama tíma í fyrra, úr rúmum 221 þúsund farþegum árið 2004 í rúma 245 þúsund farþega nú. Fjölgun farþega til og frá Íslandi nemur tæpum 9% milli ára og farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fjölgaði um 22%.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Eftir kaup Norvíkur á Continental Wood Products í Bretlandi verður árlega sala Norvíkur þar um 3,5 milljarðar króna. Starfsmenn Norvikur í Bretlandi eru nú um 100 talsins.


 

þar af 500 erlendis


 

Kepler Equities hefur starfstöðvar í sjö löndum


 

Breytingar hafa orðið á framkvæmdastjórn Og Vodafone. Fyrrverandi framkvæmdastjóri vátrygginga- og fjármálaþjónustu Tryggingamiðstöðvarinnar, Björn Víglundsson, hefur verið ráðinn í stöðu framkvæmdastjóra markaðssviðs Og Vodafone. Gestur G. Gunnarsson, sem áður gegndi stöðu framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs félagsins, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri tæknisviðs. Þá mun Hrönn Sveinsdóttir taka við starfi framkvæmdastjóra rekstrarsviðs félagsins, en hún gegndi áður stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs P. Samúelssonar.


 

kaupverð miðað við 100% hlut er um sjö milljarðar íslenskra króna


 

Norvik, eignarhaldsfélag BYKO, hefur samþykkt að kaupa bresku timburheildsöluna Continental Wood Products Limited, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Kaupverðið fékkst ekki gefið upp en fyrirtækið markaðsetur timbur að vermæti um 30 milljónir punda árlega, sem samsvarar um 3,4 milljörðum íslenskra króna.


 

Kanadíska sjávarútvegsfyrirtækið FPI Limited greindi frá því í dag að félagið hefði keypt fyrirtækið The Seafood Company Limited sem sérhæfir sig í innflutningi, vinnslu og dreifingu á kældum og frosnum skelfisk fyrir breskan smásölumarkað. Kaupin eru upp á 18,3 milljónir punda eða ríflega tvo milljarða króna. Það er Íslandsbanki sem sér um fjármögnun kaupanna.


 

Íslenska fyrirtækið Industria hefur gert samning við Galway County Council á Írlandi um ráðgjöf við breiðbandsvæðingu sem ná mun til 120 þúsund íbúa í fimm bæjum héraðinu. Ráðgjafarverkefnið var boðið út á evrópska efnahagssvæðinu, og varð Industria hlutskarpast í útboðinu.


 

Fjárfestingafélagið Atorka jók við hlut sinn í breska hlutafélaginu NWF Group plc í vikunni og nemur hlutur Atorku nú 12,3%, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Í tilkynningu frá NWF til kauphallarinnar í London segir að Atorka hafi aukið hlut sinn í 968 þúsund hluti. Kaupverð á hlut var ekki gefið upp en viðskipti með bréf félagsins í gær fóru fram á genginu 547 pens á hlut. Markaðsvirði NWF er um 37,5 milljónir punda, sem samsvarar um rúmum fjórum milljörðum íslenskra króna. Atorka keypti um 25 þúsund hluti í NWF í janúar á þessu ári. Kaupverðið var 710 pens á hlut og átti félagið 10,1% í NWF eftir viðskiptin. NWF er skrá á AIM-markaðinn í London segir í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Af 44 nýjum fyrirtækjum sem bæst hafa í hóp aðildarfélaga Viðskiptaráðs Íslands síðastliðna 20 mánuði eru tæplega 23% með konur sem æðsta yfirmann og tengilið. Þetta er mun hærra hlutfall en verið hefur í starfsemi VÍ á undanförnum árum og áratugum. Þannig hafa um 5 - 6% aðildarfélaga VÍ verið með konur sem æðstu yfirmenn en þetta hlutfall nálgast nú 10%.


 

Fulltrúar viðskiptaráða á Norðurlöndum, sem samanlagt eru málsvarar fyrir um fimmtíu þúsund norræn fyrirtæki, munu funda hérlendis í ágúst á næsta ári í boði Viðskiptaráðs Íslands. "Samskipti við fyrirtæki og samtök þeirra á Norðurlöndum skipta okkur meira máli nú en áður enda hafa fjárfestingar íslenskra fyrirtækja á hinum Norðurlöndunum vaxið mikið á undanförnum árum" segir Þór Sigfússon framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands í nýju fréttabréfi ráðsins.


 

segir Þórólfur Árnason forstjóri félagsins í Viðskiptablaðinu


 

Gengi krónunnar hefur haldið áfram að hækka í morgun eftir miklar hækkanir síðustu daga segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Nemur hækkunin það sem af er degi 0,3% en í gær hækkaði krónan um 0,7%. Gengi krónunnar hefur nú hækkað um 2,5% frá því hækkunarhrina þessi hófst í upphafi síðustu viku. Ástæðu hækkunarinnar má rekja til ofangreindrar skuldabréfaútgáfu erlendra aðila í krónum. Veltan á gjaldeyrismarkaði þennan tíma er búin að vera mikil eða 11,4 ma.kr. að meðaltali á dag. Mest var veltan í gær eða 21 ma.kr.


 

Viðskiptaráð Íslands, áður Verslunarráð Íslands, leggur til að rekstur Nýsköpunarsjóðs verði einkavæddur. Það er skoðun Viðskiptaráðs að fyrirhuguð sala á Lánasjóði landbúnaðarins og umræða um hugsanlegar breytingar á Íbúðalánasjóði vekji upp spurningar um hvort hugsanlegt sé að gagnger endurskoðun fari fram á fleiri opinberum sjóðum. "Nýsköpunarsjóður er ríkisstofnun sem stendur á tímamótum og fjármuni vantar til reksturs hennar. Á sama tíma og íslenskt fjármálakerfi hefur margfaldast að stærð hefur stofnunin veikst og afskriftir lána og hlutafjáreignar fara vaxandi. Við teljum því tímabært að endurskoða forsendur rekstursins eins og hann er í dag," sagði Þór Sigfússon, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs.


 

Sýnt hefur verið fram á sterk tengsl nýgengis örorku og atvinnuleysisstigs. Dregið hefur úr atvinnuleysi undanfarið og því má búast við að nýgengi örorku hafi hætt að aukast eða hafi jafnvel minnkað. Hjá konum fjölgaði nýjum öryrkjum hjá Tryggingastofnun ríkisins frá 2002 til 2003 um 28% og frá 2003 til 2004 um 21%, sem er langt umfram fjölgun þjóðarinnar á sama tíma. Frá 2004 til 2005 fjölgaði öryrkjum hins vegar aðeins um 9% og örorkulífeyrisþegum um 6%.


 

Ný könnun sem IMG Gallup gerði fyrir Samtök iðnaðarins sýnir litlar breytingar á afstöðu Íslendinga til aðildar að Evrópusambandinu. Þetta er fyrsta könnunin sem gerð er eftir að ný stjórnarskrá ESB var felld í þjóðaratkvæðagreiðslu í Frakklandi og Hollandi. Svo virðist sem hræringarnar innan ESB hafi ekki haft mikil áhrif á afstöðu fólks til aðildar.


 

Burðarás hefur fest kaup á milljón hlutum í kanadíska orkufyrirtækinu Artumas Group. Burðarás átti fyrir tæplega 650 þúsund hluti. Eftir kaupin á Burðarás því tæplega 1,65 milljón hluti í félaginu, eða sem samsvarar 9,85% af heildarhlutafé þess segir í Vegvísi Landsbankans.


 
Innlent
1. september 2005

Sviptingar hjá Atorku

Styrmir Þór hættur


 

Pétur Pétursson, sem verið hefur framkvæmdastjóri upplýsinga- og kynningarmála TM, hefur tekið við starfi framkvæmdastjóra vátrygginga- og fjármálaþjónustu félagsins. Björn Víglundsson, sem verið hefur framkvæmdastjóri sviðisins, hefur látið af störfum hjá félaginu.


 

Greiningardeild KB banka telur að ef um áframhald verður á erlendri skuldabréfaútgáfu ? sem flestir bendir nú til ? sé líklegt að gengi krónunnar nái nýjum hæðum á næstunni. "Nú er svo komið að erlend skuldabréfaútgáfa í íslenskum krónum af hálfu erlendra aðila nemur 15 milljörðum króna. Þau flæðisáhrif sem hafa hlotist af útgáfunni hafa verkað til styrkingar krónunnar síðustu daga," segir í Hálffimm fréttum KB banka.


 

segir aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins


 

Hagnaður Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar hf. eftir skatta var 318 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2005 samanborið við 176 milljónir árið á undan. Hagnaðurinn er að megin hluta tilkominn vegna aukinna tekna af verslunarrekstri dótturfélaga og vegna hagstæðs gengis.


 

Á hluthafafundi Low and Bonar plc. sem haldinn var í gær var samþykkt sala félagsins á Bonar Plastics til Promens hf., dótturfélags Atorka Group hf. Kaupin eru því ekki lengur háð skilyrðum af hálfu seljanda.


 

Rekstrartekjur Líf á fyrri helmingi ársins voru 1.830 milljónir króna Hagnaður félagsins nam 43 milljónum króna og eiginfjárhlutfall er 25%. Helstu eignir Lífs hf. eru dótturfélögin Icepharma hf. og Ilsanta UAB. Icepharma hf. er íslenskt félag en Ilsanta UAB er í Litháen.Dótturfélögin eru í lok tímabilsins að fullu í eigu Lífs hf.


 

skipulagsbreytingar á yfirstjórn


 

Bónusverslun verður opnuð í Hólagarði við Lóuhóla í Reykjavík um miðjan september nk. Verslunarstjóri verður Ólafur Ingi Gunnarsson en hann hefur liðin fjögur ár verið verslunarstjóri Bónus í Kringlunni. Verslunin í Hólagarði verður 23. verslun Bónus á landinu.


 

Um næstu áramót mun Snorri Sigurðsson láta af störfum sem framkvæmdastjóri Landssambands kúabænda en hann tók við framkvæmdastjórastöðu hjá LK í desember árið 1999. Um áramótin mun Snorri taka við nýrri stöðu yfirmanns búrekstrar og búfjártilrauna við Landbúnaðarháskóla Íslands.


 

Hagnaður Rafmagnsveitna ríkisins var 247 milljónir króna á fyrri helmingi ársins samanborið við tap að fjárhæð 35 mkr. á sama tímabili á árinu 2004. Þessi munur skýrist af því að rekstrartekjur jukust nokkuð en rekstrargjöld lækkuðu á tímabilinu og auk þess voru fjármagnsliðir hagstæðari, en hrein fjármagnsgjöld á tímabilinu námu 56 mkr. á móti 73 mkr á sama tímabili 2004. Veltufé frá rekstri nemur 740 mkr sem er talsvert hærri tala en á fyrri hluta síðasta árs, en þá nam veltufé frá rekstri 493 mkr.


 

Hagnaður Fasteignafélagsins Stoða hf. fyrstu sex mánuði ársins 2005 nam 766 millj. kr. en nam 1.071 millj. kr. fyrir sama tímabil árið áður. Hagnaður dregst því saman um 305 kr. Heildareignir félagsins 30. júní 2005 námu 45.224 millj. kr. en námu 45.450 millj. kr. í árslok.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.