*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


janúar, 2006

 

Bankarnir fjórðir, sem eru skráðir í Kauphöllinni, munu greiða hluthöfum sínum alls tæpa 22 milljarða króna í arð vegna rekstrar liðins árs. Heildarhagnaður bankanna nam alls 120 milljörðum og nema arðgreiðslurnar því um 18,3% af hagnaði.


 

Stjórn Íslandsbanka hefur ákveðið að greiða starfsfólki bankans kaupauka vegna rekstrarárangurs á liðnu ári. Í tilkynningu frá bankanum kemur fram að greiddur verði 223 þúsund króna kaupauki til hvers starfsmanns miðað við fullt starf.


 

segja greiningardeildir


 

félagið er í eigu VÍS


 

Hagnaður BNbank í Noregi, sem er í eigu Íslandsbanka fyrir skatta var 797 milljónir á fjórða ársfjórðungi. Rekstrartekjur bankans námu 1.262 milljónir á fjórða ársfjórðungi og rekstrargjöld 467 milljónir. Rekstrartekjur sviðsins námu alls 4.214 milljónir fyrir allt árið, rekstrargjöld 1.219 milljónir og hagnaður fyrir skatta 3.062 milljónir. Í lok ársins störfuðu 90 manns hjá BNbank.


 

í kjölfar birtingu ársuppgjörs


 

Þýski bankinn Eurohypo tilkynnti í dag um tveggja milljarða króna skuldabréfaútboð í íslenskum krónum.


 

Utanríkisráðuneytið hefur gert samning við Alþjóðalánastofnunina, International Finance Corporation (IFC), sem er undirstofnun Alþjóðabankans, um nýjan íslenskan ráðgjafarrsjóð að upphæð 240.000 Bandaríkjadalir. Efnt verður til kynningar á sjóðnum á opnum fundi í utanríkisráðuneytinu hinn 3. febrúar næstkomandi segir í Stiklum, vefriti viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.


 

Heildarhagnaður íslensku bankanna, sem skráðir eru í Kauphöllinni nam alls 120,1 milljarði króna eftir skatta á síðasta ári. Hagnaðurinn jókst um 71 milljarð, samkvæmt samantekt Viðskiptablaðsins.


 

5,4 milljarðar greiddir í arð


 

KB banki hefur ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra inn- og útlána frá og með 1. febrúar. Í tilkynningu bankans kemur fram að vaxtabreytingin er gerð í kjölfar tilkynningar Seðlabankans fyrr í vikunni um hækkun stýrivaxta um 0,25 prósentustig.


 

Samkvæmt fréttatilkynningu frá Samskipum þá munu skrifstofur Samskipa í Rotterdam og dótturfyrirtækisins Geest North Sea Line sameinast undir einu þaki í byrjun næsta árs þegar félögin flytja í nýja skrifstofubyggingu sem nú er verið að reisa á gamla hafnarsvæðinu í Rotterdam.


 

Aldrei hafa innlendir aðilar keypt meira af erlendum verðbréfum en í fyrra, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Væntingavísitala Gallup lækkaði í janúar eftir hækkun tvo mánuði í röð en mælist 126,5 stig. Vísitalan er hins vegar sögulega há og mun fleiri svarendur voru jákvæðir en neikvæðir, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Á hádegi hefur Úrvalsvísitalan lækkað um 0,56% í viðskiptum upp á 503 milljónir.


 

Fidecs Trust Company Ltd., sem er fjárhagslega tengt Paul Roberts framkvæmdastjóra Excel Airways, hefur selt 1.013.331 hluti í Avion Group, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Bæjarstjórn Hveragerðis hefur úthlutað RARIK lóð undir þá starfssemi fyrirtækisins sem nú er staðsett á Selfoss. RARIK á og rekur dreifikerfi rafmagns í Hveragerði en Selfossveitur starfa sjálfstætt. Áætla má að við flutningin komi 10-14 ný stöðugildi til Hveragerðis.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,96% í viðskiptum upp á 11,3 milljarða.


 

Ríkisstjórnin hefur skipað nefnd til að fara yfir lög um Kjaradóm og kjaranefnd, segir í fréttatilkynningu. Nefndinni er ætlað að gera tillögur um breytingar á lögum í ljósi reynslunnar og ábendinga sem fram hafa komið um annmarka á þeim.


 

Nýherji mun greiða 15% arð til hlutahafa vegna rekstrarársins 2005. Þetta var samþykkt á aðalfundi félagsins þann 27. janúar.


 

Hagnaður Straums-Burðaráss fjárfestingarbanka var undir væntingum greiningardeildar Landsbankans. Stærstan hluta spáskekkjunnar má rekja til ofmats á gengishagnaði af verðbréfasafni félagsins.


 

Hagnaður Landsbankans á fjórða ársfjórðungi síðasta árs var í samræmi við væntingar greiningardeildar Íslandsbanka.Hagnaður til hluthafa bankans nam 8,7 milljörðum króna en greiningardeildin spáði 8,5 milljörðum.


 

reiknar ekki með að Seðlabankinn nái verðbólgumarkmiði sínu


 

Actavis hefur hafið sölu á hjartalyfinu Ramipril í Frakkland en einkaleyfisvernd lyfsins hefur runnið út. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Lögð hefur verið fram ályktun fyrir aðalfund Landsbanka Íslands þess efnis að um 13% af hagnaði félagsins skuli vera greiddur út sem arður. Það er 30% af nafnvirði hlutafjár. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Sjálfkjörið var í stjórn Nýherja á aðalfundi félagsins í morgun. Fundarstjóri bar fyrst upp tillögu um 3 aðalmenn í stjórn Nýherja hf. Þar sem ekki voru fleiri í kjöri lýsti fundarstjóri eftirtalda menn sjálfkjörna: Benedikt Jóhannesson, Árna Vilhjálmsson og Guðmund Jóh. Jónsson.


 

Fjármálaráðuneytið hefur upplýst verslunarmenn um að fyrirhugað sé að setja reglugerð á næstunni í samræmi við tollalög sem takmarki vöruúrval í komuverslun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Jafnframt sé gert ráð fyrir því að reglugerðin kveði á um að til að kaupa vörur í brottfararverslun fríhafnarinnar þurfi að framvísa brottfararspjaldi.


 

Félag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar hefur verið að auka hlut sinn í breska síma- og fjarskiptafélaginu Cable & Wireless, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

heildarskuldir námu alls 196,5 milljörðum í árslok 2005


 

Stjórnendur KB banka reikna með mun hærri hagnaði og arðsemi og að gefinni jákvæðri þróun á hlutabréfamörkuðum, sem þó verði ekki nánda eins hagfelld og í fyrra, þá er líklegt að bankinn skili um 20-25% arðsemi eigin fjár á árinu 2006. Eigið fé bankans var 194 milljarðar kr. í árslok 2005.


 

segir framkvæmdastjóri ASÍ um störf í stóriðju


 

Afkomutilkynning Landsbankans fyrir 2005


 

hefur 37 milljarða yfirtökusjóð, en getur sótt fjármagn til hluthafa


 

segir Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans


 

erlendir fjárfestar veðja á hátt gengi krónunnar til 2011


 

eigið fé félagsins nemur 11.350 milljónum


 

ætlar ekki að taka félagið yfir á næstu tólf mánuðum


 

Kaupþing banki hagnaðist um 14.786 milljarða kr. á fjórða ársfjórðungi sem er yfir væntingum greiningardeildar Landsbanakns um 13.574 milljarða kr. hagnað (8,9%) og er fjórðungurinn sá besti frá upphafi. Frávikið skýrist að mestu af meiri gengishagnaði en við gerðum ráð fyrir, en á móti kemur að afkoma af hefðbundinni bankastarfsemi var heldur lakari.


 
Innlent
27. janúar 2006

Arðsemi eykst hjá FIH

7,2 milljarða hagnaður á síðasta ári


 

Stjórn Nýherja leggur til að greiddur verði 15% arður til hluthafa á árinu 2006 vegna rekstrarársins 2005 eða 37 milljónir króna. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.


 

76% landsmanna eru hlynnt aukinni virkjun gufuafls en 10% andvíg. 57% eru hlynnt frekri virkjun vatnsafls, en 27% andvíg. 58% eru jákvæð í garð frekari uppbyggingar áliðnaðar sem byggir á gufuaflsorku, 26% neikvæð. 52% eru hlynnt frekari uppbyggingu áliðnaðar sem byggir á vatnsafli, 34% andvíg. Þetta er meðal niðurstaðna Gallup-könnunar sem kynnt var á Orkulindinni Ísland ? ráðstefnu um gildi ál- og orkuframleiðslu á Íslandi.


 

Því fylgir áhætta að fjárfesta í áli og orku, eins og öðrum fjárfestingum, en meiri áhætta er tekin með því að gera það ekki. Þetta var meðal þess sem kom fram í erindi Þórðar Friðjónssonar, forstjóra Kauphallar Íslands, á ráðstefnu SA, SI og Samorku ? Orkulindinni Ísland.


 

segir Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans


 

Hagnaður Eimskips eftir skatta nam 985 milljónum króna fyrir fyrstu tíu mánuðum síðasta árs sem er 35% hagnaðaraukning frá sama tímabili árið á undan, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Hagnaður á sama tímabili fyrir fjármagnsliði og afskriftir (EBITDA) nam 2.615 milljónum króna.


 

Innherjar halda áfram að bæta við sig í Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka. Í tilkynningu til Kauphallarinnar kemur fram að Fjárfestingafélagið Grettir var að bæta við sig ríflega einu prósenti og er nú með 15,87% heildarhlutafjár. Í viðskiptunum skiptu rúmlega 122 milljónir hluta um hendur en ekki kemur fram hvert kaupgengið var.


 

Nokkrir fjársterkir aðilar hafa óskað eftir upplýsingum um að kaupa hlutafé Olíufélagsins, en eigendur hafa ákveðið að selja félagið og talið er að virði hlutafjárins sér í kringum 15 milljarðar króna. Ekki er þá reiknað með yfirtöku skulda félagsins.


 

Hagnaður eignarleigufyrirtækisins SP-Fjármögnunar eftir skatta jókst um 58% árið 2005 og nam 480 milljónum, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands. SP-Fjármögnun segir fyrirtækið það besta í sögu fyirirtækisins.


 

Hagnaður Avion Group eftir skatta nam 43 milljónum dollara (2,6 ma.kr) á fyrstu tíu mánuðum síðasta árs. Til samanburðar var hann 15,4 milljónir dollara (942 mkr.) allt árið 2004. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 61,4 milljónum dollara (3,8 ma.kr) sem er 4,3% af tekjum félagsins.


 

Björn Ingi Sveinsson, verkfræðingur, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Saxbygg ehf, sem er fjárfestingarfélag í sameiginlegri eigu Saxhóls ehf og Byggingarfélags Gylfa og Gunnars (BYGG) ehf. Áður hafði Björn Ingi um nokkurra mánaða skeið unnið með félaginu að undirbúningi og samningagerð vegna verkefna þess erlendis, sér í lagi í Englandi.


 

segir Jóhannes Geir Sigurgeirsson stjórnarformaður


 

Magnús Kristinsson, stjórnarmaður í Straumi-Burðarási fjárfestingabanka keypti í dag 100 milljónir hluta í bankanum á genginu 18,85, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Agnar Friðriksson, forstjóri Coldwater Seafood UK, dótturfyrirtækis Icelandic Group, hefur látið af störfum að eigin ósk, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Síminn tilkynnti í dag um skipulagsbreytingar í starfsemi sinni sem ætlað er að endurspegla eflda þjónustustarfsemi fyrirtækisins. Meðal breytinga verður sameining tæknilegs rekstur talsíma-, farsíma- og gagnasviðs undir einn hatt. Einnig verður endursölunet Símans stóreflt á landsvísu og Penninn verður í kjölfarið eini endursöluaðili Símans.


 

UK Fisheries, félag í sameiginlegri eigu Samherja og hollenska félagsins og Parlevliet Van Der Plas, hefur samþykkt að kaupa breska sjávarútvegsfélagið J. Marr Ltd., segir í fréttatilkynningu.


 

Hagnaður Eikar fasteignafélags jókst um tæpar 418 milljónir á milli ára, segir í tilkynningu. Hagnaðurinn ársins 2005 var 626,8 milljónir en var 208,9 milljónir árið 2004.


 

Hagnaður fasteignafélagsins Landsafls á árinu 2005 hækkaði í 1,67 milljarða króna úr rétt rúmlega milljarði króna á sama tímabili árið 2004, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Straumur ? Burðarás skilaði tæplega 27 milljarða króna hagnaði á síðasta ári. Það verður að teljast ríma algjörlega við þær væntingar sem viðskiptabankarnir gerðu um afkomuna en þeir spáðu að meðaltali 27 milljarða króna hagnaði.


 

Fjárfestingasjóðurinn Novator, sem er stjórnað af Björgólfi Thor Björgólfssyni, hefur samþykkt að fjárfesta 24,5 milljónir punda (2,7 milljarðar íslenskra króna) í breska breiðbandsfyrirtækinu Be, ásamt stjórnendum félagsins, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Eftir að yfirtöku Atorku hf. til hluthafa í Jarðborunum lauk uppfyllir félagið ekki lengur skilyrði um dreifingu hlutafjár og verður því samkvæmt reglum afskráð af aðallista Kauphallar Íslands.Samkvæmt tilkynningu frá Kauphöll Íslands var beiðni um afskráninguna samþykkt í dag og mun taka gildi eftir lokun viðskipta mánudaginn 30. janúar 2006.


 

verð á hlut hefur hækkað í 80 sænskar krónur úr 67 krónum síðan viðskiptin áttu sér stað


 

Seðlabankinn tilkynnti nú í morgun að stýrivextir bankans hækki um 25 punkta og tekur hækkunin gildi þann 31. janúar. Vextir verða þá 10,75%. Aðrir vextir bankans munu einnig hækka um 25 punkta frá og með 1.febrúar. Búist hafði verið um hækkun á bilinu 25 til 50 punktar. Næsta ákvörðun verður tekin þann 30.mars.


 

alla helstu starfsstöðvar skiluðu methagnaði


 

vangaveltur um hvort félagið sem um ræðir sé SSG


 

segir bið eftir rökstuðningi of langa


 

Fjárfestingasjóðurinn Novator, sem er stjórnað af Björgólfi Thor Björgólfssyni, hefur samþykkt að fjárfesta 24,5 milljónir punda (2,7 milljarðar íslenskra króna) í breska breiðbandsfyrirtækinu Be, ásamt stjórnendum félagsins, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Gengishagnaður Fons á hlutabréfum í FL Group, sem félagið fékk sem greiðslu fyrir Sterling, nemur alls um 2.250 milljónum króna. Fons hefur fengið bréfin afhent í kjölfar úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála um að FL Group beri ekki að tilkynna kaupin á Sterling á Íslandi, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Neysluútgjöld heimilanna hafa aukist um 9,3% frá tímabilinu 2001 til 2003. Þetta kemur fram í rannsókn á útgjöldum heimilanna á vegum Hagstofu Íslands.


 

Almar Örn Hilmarsson, forstjóri Sterling-flugsamstæðunnar, segir í samtali við finnska blaðið Hufvudstadsbladet í dag að fyrirtækið gæti þurft að endurskoða áætlanir um flug frá Finnlandi vegna aukinnar samkeppni.


 

Hagvöxtur á Íslandi er mikill í alþjóðlegum samanburði, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Actavis er einn aðalsamstarfsaðili sýningarinnar Pure Iceland eða Hreint Ísland sem opnuð var í Vísindasafninu (The Science Museum) í London 20. janúar og standa mun til 21. apríl næstkomandi. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Hlutabréf Nýherja hækkuðu mest í Kauphöllinni dag eða um 1,43% en viðskiptin voru sáralítil. Önnur hlutabréf hækkuðu innan við 1%. Avion Group hélt áfram að lækka eða um 2,53%. Lokagengi var 42,40.


 

Útgjöld á mann hafa hækkuðu um 10,6% á tímabilinu 2002-2004 borið saman við 2001-2003. Þetta rannsóknar á útgjöldum heimilanna árin 2002-2004, á verðlagi ársins 2004 sem hagstofan hefur kynnt.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með að fjárfestar selji hlutabréf í Íslandsbanka og markaðsvogi bréfin vel í dreifðu eignasafni.


 

Sigurður Ásgeir Bollason og Magnús Ármann selja


 

Bændasamtökin hafa fengið kauptilboð í hótel í Radisson SAS Hótel Saga og Park Inn Ísland, áður Radisson-SAS Hótel Ísland, segir í frétt Mbl.is.


 

Samningar um flugrekstrarleyfi Avion Group í Þýskalandi eru á lokastigi. Slíkt leyfi styrkir starfsemi Charter & Leisure sviðs félagins, segir í fréttatilkynningu.


 

Landsbankinn eignast 349.404.348 hluti í Íslandsbanka, segir í flöggun til Kauphallarinnar. Eftir viðskiptin á Landsbankinn 729.273.758 hluti, eða 5,16% í Íslandsbanka.


 

Dagsbrún hefur skrifað undir samning um kaup á öllu hlutafé í Securitas af Sjóvá, með fyrirvara um samþykki samkeppnisyfirvalda og niðurstöður áreiðanleikakönnunar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Á næstu vikum mun áhafnarekstur Eimskipa fara í gegnum félagið Fossar í Færeyjum en það er 100% í eigu Eimskips. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

FL Group hefur gengið frá samningum um sölu á Ferðaskrifstofu Íslands, sem er eigandi Úrvals Útsýnar og Plúsferða, og er kaupandi félagsins Exit ehf., eigandi Sumarferða. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,25% og er 6.009,99 stig.


 

Mikil viðskipti voru með hlutabréf Kaupþings banka í dag eða alls fyrir 7.895 milljónir króna samkvæmt yfirliti úr Kauphöllinni.


 

Landsvirkjun og Alcan á Íslandi hafa samþykkt að taka upp einkaviðræður um raforkusamning fyrir stækkun álversins í Straumsvík, segir í fréttatilkynningu. Stefnt er að því að ljúka viðræðum fyrir lok þessa árs.


 

Stjórn Landsvirkjunar hefur samþykkt að leggja undirbúning Norðlingaölduveitu til hliðar, segir í fréttatilkynningu.


 

Atorka Group hefur aukið hlut sinn í breska iðnfyrirtækinu Romag Holdings í 10,04% úr 6,34%, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Íslandsbanki hefur gefið nýtt leitartæki til Krabbameinsfélags Íslands, segir í fréttatilkynningu.


 

kaupmáttur eykst um 2,9%


 

Actavis hefur keypt 11% hlut í tyrkneska samheitalyfjafyrirtækinu Fako fyrir 1,25 milljarða króna (20,4 milljónir Bandaríkjadala) og er það nú að fullu í eigu Actavis, segir í tilkynningu.


 

segir fjármálaráðuneytið


 

Breska blaðið The Independent hefur eftir Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, forstjóra Baugs, að félagið sé að vinna að skráningu fyrirtækja í eigu þess á hlutabréfamarkað.


 

Lateko banka, lettneski bankinn sem er í mestu leyti í eigu íslenskra fjárfesta, hefur samið 23 milljón evra (1,71 milljarðru íslenskra króna) lán frá Landsbanka Íslands, segir í frétt Baltic Business Daily.


 

neitar að tjá sig um eignarhlut Baugs í French Connection.


 

Hagnaður Nýherja eftir skatta jókst á liðnu ári og nam alls 76,5 milljónum borið saman við 49,5 milljóna hagnað árið á undan. Þetta kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins til Kauphallarinnar.


 

Nýtt met var slegið í útgáfu á jöklabréfum í dag, segir greiningardeild Landsbankans. Jöklabréf er erlendar útgáfur skuldbréfa í íslenskum krónum.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,49% og er 6.085,81 stig.


 

Fasteignaverð lækkar á milli mánaða, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

segir Jafet framkvæmdastjóri hins nýja VBS Fjárfestingabanka


 

MMORPG.COM, vefrit um netleiki, hefur tilkynnt að íslenski netleikurinn EVE online vann í öllum þeim fjórum flokkum sem þeir voru tilnefndir til í lesendaverðlaunum vefritsins árið 2005.


 

arðsemi eigin fjár var 42,9%


 

Verðbólga á Íslandi mælist 1,1% samanborið við 2,1% verðbólgu að meðaltali á Evrópska efnahagssvæðinu, segir greiningardeild Íslandsbanka. Þetta kemur fram í mælingum á samræmdri vísitölu neysluverðs.


 

sérhæfir sig fjármögnun uppbyggingarverkefna


 

Viðskipti hófust með bréf Avion Group í morgun í Kauphöll Íslands, á sjálfum bóndadeginum. Eftir stutt ávarp frá Þórði Friðjónssyni og Magnúsi Þorsteinssyni voru viðskiptin set í gang og ríkti nokkur eftirvænting. Hækkuðu bréf félagsins skarpt í fjörugum viðskiptum og fór gengið upp fyrir 50,90. Nú er gengið 45,30, um 18% yfir útboðsverðinu og markaðsverðmæti félagsins samkvæmt því 81 milljarðar króna.


 

Avion Group hefur gert samning við Landsbankann um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins og skráð eru í Kauphöll Íslands, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings tilkynnti í dag lánshæfiseinkunnir fyrir Straum-Burðarás Fjárfestingabanka hf. Fitch gefur bankanum langtímaeinkunnina BBB-, skammtímaeinkunnina F3, óháða einkunn C/D og stuðningseinkunn 3. Horfur lánshæfismatsins eru stöðugar að mati Fitch segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Rekstraruppgjöri ársins 2005 er ekki að fullu lokið en ljóst að afkoma Sláturfélagsins hefur verið góð og betri en ætla mætti af afkomu liðinna ára og 6 mánaða uppgjöri 2005 sem birt hefur verið að því er segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

Gert er ráð fyrir að hagnaður stærstu félaganna í Kauphöllinni á þessu ári nemi 147 milljörðum króna og að hann dragist saman um 10% frá síðasta ár. Allir viðskiptabankarnir hafa nú birt afkomuspár sínar fyrir þetta og síðasta ár og gera þeir ráð fyrir að tveir þriðju hluta hagnaðarins muni kom frá bönkunum fjórum, Landsbanka, Íslandsbanka, Kaupþing banka og Straumi - Burðarási.


 

Jólaverslun í verslunum Magasin du Nord gekk mjög vel og að sögn Jóns Björnssonar, framkvæmdastjóra félagsins, hefur sala verið heldur yfir væntingum. "Segja má að salan í desember hafi verið mjög jákvæð en það var 6,75% aukning miðað við desember í fyrra ef við reiknum það búð á móti búð. Þetta er í fyrsta sinn síðan 2001 sem við sjáum aukningu í sölu," sagði Jón.


 
Innlent
20. janúar 2006

Unnið að sölu á EJS

Meirihlutaeigendur upplýsingatæknifyrirtækisins EJS hf. hafa ákveðið að setja félagið í sölumeðferð og er það Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki sem hefur tekið að sér að leita kauptilboða í félagið. Viðar Viðarsson, framkvæmdastjóri EJS, staðfesti að þetta ferli væri í gangi en vildi að öðru leyti ekki tjá sig um söluna sjálfa.


 

Eigið fé 63 milljarðar króna


 

Íslenska Úrvalsvísitalan hefur hækkað mest allra á Norðurlöndunum, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,42% og er 6.116,02 stig.


 

Aðeins tvö íslensk félög er á lista yfir þau tíu úrvalsvísitölufélög sem hafa hækkað mest á norrænu mörkuðunum. Þrátt fyrir miklar hækkanir Úrvalsvísitölunnar. Það eru Landsbankinn og Bakkavör, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Samkvæmt frétt í norska veffréttaritinuDagens Næringslivhefur dótturfélag Kaupþings keypt stóran hlut í norska tryggingafélaginu Storebrand. Talið er að eign Kaupþings í félaginu sé núna tæpir 800 milljónir norskra króna eða um 7 milljarðar kr. eins og greiningardeild Landsbankans bendir á í Vegvísi sínum. Eignarhluturinn nemur tæplega 5% af andvirði félagsins sem gerir Kaupthing Norge AS að fjórða stærsta hluthafa félagsins.


 

Athygli vakin á stöðu upplýsingatækni


 

laxaframleiðslu hætt árið 2008


 

viðskipti hefjast með bréf Avion Group á morgun


 

staða vanskila mjög góð


 

útflutningur nam 4 milljörðum árið 2004


 

Í gær voru staðfest kaup á bandaríska stuðningsfyrirtækinu Innovation Sports Inc. Ef miðað er við kaupverð og EBITDA þá er kaupverðið 10,6 x EBITDA sem Greining Íslandsbanka telur viðunandi verð að því gefnu að framlegðarbatinn náist. Í kjölfar endurskipulagningar má gera ráð fyrir að EBITDA Innovation Sports verði um 7,6 milljónir USD frá og með árinu 2007 segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Hlutir Avion Group hf. verða skráðir á Aðallista Kauphallarinnar á morgun, 20. janúar segir í tilkynningu Kauphallarinar. Útgefnir hlutir í Avion Group hf. eru alls 1.793.599.135 að nafnverði.


 

Svo virðist sem markaðsaðilar ætli að hrista lækkun gærdagsins af sér en við opnun kauphallarinnar í morgun hækkuðu hlutabréf á ný. Það sem af er morgni hefur vísitalan hækkað um 0,75%, þar af hefur FL Group hækkað um 3,18% og því að mestu leiti unnið upp lækkun gærdagsins.


 

Jarðhitaleitarátak á köldum svæðum veitti styrk til jarðhitaleitar á Djúpavogi. Er nú borun rannsóknarholu í gangi og var hún orðin rúmlega 200 metra djúp þann 9. janúar síðastliðin samkvæmt upplýsingum sem fengust á heimasíðu Orkustofnunar.


 

Mikill uppgangur er í verktaka- og byggingariðnaði á Íslandi um þessar mundir og hefur veltan aukist mjög mikið síðastliðin ár. Samkvæmt tölum frá Samtökum iðnaðarins var hún fyrstu átta mánuði árs 2004 68,74 milljarðar króna án virðisaukaskatts en á sama tímabili 2005 var veltan orðin 89,77 milljarðar króna. Er það aukning um 30,5%.


 

Skráðir þátttakendur á stórsýningunni Verk og vit 2006, sem verður haldin í Íþrótta- og sýningahöllinni í Laugardal dagana 16. - 19. mars, eru orðnir um eitt hundrað talsins. Í frétt á heimasíðu Samtaka iðnaðarins kemur fram að um fjölbreyttan hóp sýnenda er að ræða, bæði innlenda og erlenda. Aðeins um 15% sýningarrýmis er enn óráðstafað en gólfflötur hinnar nýju Laugardalshallar er um 5.000 fermetrar.


 

Nýtt skipafélag sem hlotið hefur nafnið Byr, mun brátt veita reglubundna þjónustu milli Akureyrar og hafna í Evrópu. Stjórnarformaður félagsins Tommy Bönsnæs heldur stutta kynningu á félaginu á morgun, fimmtudaginn 19. janúar, kl 16 á Hótel KEA.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,61% í dag, og endaði í 6.090 stigum. Er það í fyrsta skipti á árinu sem hún lækkar. Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 7,72% frá áramótunum.


 

Össur hf. hefur keypt bandaríska stuðningstækjafyrirtækið Innovation Sports, Inc. fyrir 38,4 milljónir Bandaríkjadala. Innovation Sports er forystufyrirtæki á sviði þróunar og framleiðslu á liðbandaspelkum. Össur tekur við rekstri Innovation Sports frá og með deginum í dag segir í fréttatilkynningu félagsins.


 

Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum tekju- könnunar SAF og Deloitte var herbergjanýting hótela í Reykjavík 0,8% betri árið 2005 en árið áður og varð 64,5%.


 

82,66% frá áramótum


 

Jón Steinn Elíasson kaupir 13.397.900 hluti í Fiskmarkaði Íslands, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Aðalfundur Landsbanka Íslands hf. verður haldinn á Nordica Hótel laugardaginn 4. febrúar kl. 14, segir í tilkynningu.


 

Íslandsbanki hefur gert samstarfssamning við IntraFish Media.


 

ætla að efla krabbameinsrannsóknir sínar


 

Verð hlutabréfa í Kauphöll Íslands hefur lækkað snarplega það sem af er degi í dag. Í Morgunkorni Íslandsbanka er bent á að eðlilegt sé að tala um leiðréttingu þar sem hækkanir hafa verið nær látlausar frá áramótum. Icex-15 vísitalan hefur lækkað það sem af er degi um 1,9% en engu að síður nemur hækkunin frá áramótum 10,8%.


 

Forstjóri Iceland, Malcom Walker, gagnrýnir fyrri stjórnendur félagsins harðlega, segir þá hafa keyrt fyrirtækið í þrot. Þetta kemur fram í frétt Namnews.


 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur lækkað um 3,56% þegar þetta er skrifað.


 

Stjórn Samtaka atvinnulífsins hefur ákveðið að ráða Vilhjálm Egilsson í stöðu framkvæmdastjóra samtakanna, í stað Ara Edwald sem senn tekur við stöðu forstjóra 365 miðla.


 

Íslenskir fjárfestar hafa nú keypt meirihluta í lettneska bankanum Lateko- banka. Straumborg ehf., félag í eigu Jóns Helga Guðmundssonar, hefur keypt 51% í bankanum.


 

Kaupþing banki hefur aukið hlut sinn í norska fjármálafyrirtækinu Storebrand ASA í 4,6% úr 3,7%, segir í frétt norska dagblaðsins Aftenposten.


 

Breska blaðið The Independent segir Baug bíða á hliðarlínunni ef væntanlegt kauptilboð stjórnarformanns breska súkkulaðiframleiðandans Thorntons fer út um þúfur.


 

hópur fjárfesta kaupir ráðandi hlut í LATEKO banka


 

Samheitalyfjafyrirtækið Actavis horfir nú í kringum sig og leitar eftir yfirtökum í Suður-Evrópu og á Indlandi, segir Róbert Wessman, forstjóri félagsins, í samtali við Reuters-fréttastofuna.


 

Greiningardeild KB banka spáir því að úrvalsvísitalan muni hækka um rúman fjórðung yfir þetta ár og enda árið í 7.000 stigum. Samkvæmt því er helmingur hækkunar vísitölunnar yfir árið þegar kominn fram en hún hefur hækkað um 13% það sem af er þessu ári. KB banki er að gera ráð fyrir örlítið meiri hækkun en Íslandsbanki, sem spáði því í síðustu viku að vísitalan myndi hækka um 20% yfir árið.


 

Stjórnir Rafmagnsveitna ríkisins (RARIK), Orkubús Vestfjarða hf. (OV) og Landsvirkjunar (LV) hafa ákveðið að stofna sameiginlegt sölufyrirtæki á raforkumarkaði. Í tilkynningu félaganna kemur fram að markmið með slíku fyrirtæki er að marka skýr skil milli einkaleyfis- og samkeppnisrekstrar hjá OV og RARIK en þau fyrirtæki reka einnig dreifiveitur auk raforkuframleiðslu.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,24% í dag og er 6.253,4 stig.


 

Gengi hlutabréfa DeCode Genetics, móðurfélags Íslenskrar erfðagreiningar, hefur hækkað um 8,85% í dag. Félagið er skráð á Nasdaq hlutabréfamarkaðinn í New York.


 

Kreditkortavelta Íslendinga nam á síðasta ári tæpum 206 milljörðum króna og jókst að raunvirði um 11% milli ára, samkvæmt tölum frá Seðlabanka Íslands.


 

Ákveðið hefur verið að ráðast í umtalsverða stækkun og breytingar á Bláa Lóninu - heilsulind. Framkvæmdirnar felast í að búnings- og baðaðstaða heilsulindarinnar verður stækkuð og endurhönnuð. Við breytingu búnings- og baðaðstöðu er áhersla lögð á að aðstaðan verði þægilegri og baðgestir fái aukið rými.


 

Eignir lífeyrissjóðanna íslensku jukust um tæpa 200 milljarða á milli nóvemberloka 2004 til nóvemberloka 2005. Óvenjumikil hækkun varð á eignum lífeyrissjóðanna í nóvember síðastliðnum en ljóst er að eignir lífeyrissjóðanna ávaxtast vel þessi misserin. Er talið að þær verði komnar í 1200 milljarða miðað við síðustu áramót


 

Úrvalsvísitalan fór í fyrsta sinn yfir 6.250 stig í dag og hefur hún hækkað um 12,87% á árinu.


 

sölutekjur aukast um 15% á fjórða ársfjórðungi í fyrra


 

Óvenjumikil hækkun varð á eignum lífeyrissjóðanna í nóvember síðastliðnum. Í frétt á heimasíðu Landssambands lífeyrissjóða kemur fram að eignirnar jukust úr 1.127 milljörðum kr. í lok október s.l. í 1.169 milljarða kr. í lok nóvember s.l. eða um 42.5 milljarða kr., sem er 3,8% aukning á einum mánuði.


 

fjárfesting upp á 120 milljónir króna


 

Á hluthafafundi MP Fjárfestingarbanka hf. 14. desember síðastliðinn var samþykkt tillaga um að auka eigið fé bankans um 700 milljónir króna í lokuðu forgangsréttarútboði. Hluthafar í bankanum eru 47 og tóku þeir allir þátt í hlutafjáraukningunni sem var greidd í lok desember segir í tilkynningu tilKauphallarinnar.


 

Fiskafli íslenskra skipa árið 2005 var sá minnsti frá árinu 1997. Þetta kemur fram hjá greiningardeild Kaupþings banka.


 

Tilboðaskrá skuldabréfa Føroya Landsstýri FO-LB 180610 hefur fengið nýtt númer (e. orderbook ID), segir í tilkynningu Kauphallarinnar.


 
Innlent
17. janúar 2006

Minna atvinnuleysi

Mikill uppgangur var á íslenska vinnumarkaðnum á síðasta ári sem hefur stuðlað að minna atvinnuleysi og betri atvinnuhorfum, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Novator tryggir sér 23% hlut fyrir rúmlega sex milljarða


 

komnir með 20% hlut


 

Forsætisráðherra Íslands hefur ákveðið að skipa nefnd sem á að fjalla um helstu orsakaþætti hás matvælaverðs og gera tillögur sem miða að því að færa matvælaverð nær því sem gengur og gerist í helstu nágrannaríkjunum, segir í fréttatilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,74% í dag og er 6176,51 stig.


 

ætlar sér stóra hluti þar á næstu árum


 

Þóranna Jónsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vistor. Þóranna starfaði áður sem lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og gegndi þar stöðu aðstoðardeildarforseta og síðar forstöðumanns BS náms. Þóranna lauk kandítatsgráðu í lyfjafræði frá Háskóla Íslands árið 1994, MBA gráðu frá IESE í Barcelóna árið 1998 og stundar nú doktorsnám á sviði stjórnunar við Cranfield University í Bretalandi.


 

Fyrirtæki í eigu Gunnars M. Björgvinssonar, fjárfestis í Liechtenstein, hefur bætt við sig hlutum í Avion Group. Kaupin nú eru upp á 2,3 milljarða króna og er eign Gunnars í Avion nú um 4,3 milljarðar króna miðað við gengið 38,3 en kaupin nú fóru fram á því gengi


 

Elísabet, sem er nýr kostur á sviði bílatrygginga, hóf starfsemi á föstudag segir í fréttatilkynningu.


 

Samkvæmt skýrslu sem Jón Þorvaldur Heiðarsson, hagfræðingur á Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, hefur unnið fyrir Greiða leið ehf. ? framkvæmdafélag vegna Vaðlaheiðarganga - um mat á þjóðhagslegri arðsemi Vaðlaheiðarganga - er þjóðhagslegur heildarábati gerðar ganganna um 1,2 milljarðar króna, þ.e. ábatinn er á núvirði tæpum 1,2 milljörðum kr. hærri en kostnaðurinn við framkvæmdina.


 

Í gær birtist grein eftir vísindamenn og samstarfsaðila Íslenskrar erfðagreiningar í hinu virta vísindatímariti Nature genetics um einangrun á erfðabreytileika sem veldur aukinni hættu á sykursýki af gerð 2. Þetta er í fyrsta sinn sem vísindamönnum tekst að einangra algengan erfðabreytileika sem hefur veruleg áhrif á myndun sjúkdómsins segir í frétt fyrirtækisins.


 

Stjórn Lífeyrissjóðs Suðurlands hefur samþykkt að ráða Gylfa Jónasson sem nýjan framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs Suðurlands. Gylfi mun hefja störf í apríl 2006.


 

segir Stelios Haji-Ioannou um kaupverð á easyJet


 

Samheitalyfjafyrirtækið Actavis horfir nú í kringum sig og leitar eftir yfirtökum í Suður-Evrópu og á Indlandi, segir Róbert Wessman, forstjóri félagsins, í samtali við Reuters-fréttastofuna.


 

Verðbólga án húsnæðis árið 2005 var aðeins 1%, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,03% í dag og er 6070,97 stig.


 

Hugbúnaðarfyrirtækið Friðrik Skúlason ehf. undirbýr opnun skrifstofu í Búlgaríu með 10 til 20 starfsmönnum en að sögn stofnanda og aðaleiganda félagsins, Friðriks Skúlasonar, er rekstrarstaða félagsins hér á Íslandi mjög erfið vegna sterkrar stöðu krónunnar. Varð tap af rekstri félagsins í fyrra í fyrsta skipti síðan félagið var stofnað árið 1989. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu sem kom út í dag.


 

Dagur B. Eggertsson opnar kosningarmiðstöð að Austurstræti 17, annarri hæð, á laugardaginn klukkan þrjú, segir í fréttatilkynningu.


 

Hampiðjan verður afskráð af aðallista Kauphallar Íslands þann 30. júní, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

KB banki hefur flaggað sölu í Mosaic Fashions og er markaðsvirði viðskiptana um 3,3 milljarða króna


 

Harðviðarfyrirtækið GeoPlank ehf. í Grindavík hefur að undanförnu verið að auka framleiðslugetu sína um á milli 40-50%, meðal annars til að mæta aukinni eftirspurn. Að sögn Inga G. Ingasonar, nýráðsins framkvæmdastjóra félagsins, er verkefnastaða þess góð og í næsta mánuði mun félagið opna sína fyrstu verslun í Síðumúla 13 í samstarfi við Trésmiðjuna Borg. Fjallað er um þetta í Viðskiptablaðinu í dag.


 
Innlent
13. janúar 2006

Jólaverslun Haga góð

segir Finnur Árnason forstjóri


 

Tíu fruminnherjar hafa keyp hluti í Straumi-Burðarási á genginu 17,4, sem var skráð markaðsgengi við lokun markaða í gær, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Kaupþing banki hefur selt rúmlega 6% hlut í Mosaic Fashions, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Ekki hefur komið fram hver kaupandinn er.


 

segir í yfirlýsingu stjórnar Dagsbrúnar


 

Framkvæmdastjórar Kepler Equities, dótturfyrirtækis Landsbanka Íslands hf, Stéphane Michel og Arnaud Michel, hafa sagt upp störfum hjá félaginu. Laurent Quirin, sem verið hefur formaður framkvæmdastjórnar félagsins, mun því frá og með deginum í dag verða framkvæmdastjóri félagsins auk þess að vera áfram formaður framkvæmdastjórnar.


 

Ritstjórar DV, þeir Jónas Kristjánsson og Mikael Torfason, sögðu upp störfum í morgun. Björgvin Guðmundsson og Páll Baldvin Baldvinsson hafi verið ráðnir í þeirra stað, frá og með deginum í dag. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu


 

Helgi Magnússon, framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélags Hörpu, gefur kost á sér sem formaður Samtaka iðnaðarins (SI) á aðalfundi samtakanna, segir tilkynningu


 

ef hún hækkar af sama krafti og síðustu daga


 

Gengi hlutabréfa sænska lágfargjaldaflugfélagsins FlyMe hefur hækkað um meira en 100% frá áramótum, að sögn greiningardeildar Landsbankans, eða að meðaltali um 10% á hverjum virkum viðskiptadegi.


 

Stjórn Samtaka auglýsenda hvetur alla auglýsendur til að sniðganga DV þar til stjórnendur þess hafa fært siðareglur blaðsins til samræmis við siðreglur Blaðamannafélags Íslands, segir í tilkynningu félagsins.


 

Greinilegt er að verðlækkanir í kjölfar verðstríðs lágvöruverslana síðasta vor eru að engu orðnar, segir ASÍ og benda samtökin á að frá því í júlí síðastliðnum hefur dagvara hækkað um 6% en fyrstu sex mánuði síðasta árs lækkaði hún um 8%.


 

Avion Group fékk í dag afhenta 47.415.756 hluti af eigin bréfum, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða lokauppgjör vegna kaupa Avion Group á öllu hlutafé Eimskipafélags Íslands af Straumi-Burðarási fjárfestingabanka og P/F Tjaldi.


 

Evrópski sjónvarpsrisinn Bonnier og SAM félagið sem er stærsti kvikmyndaleyfishafi Íslands hafa undirritað samning við Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um að sjónvarpsstöðvar Fast TV verði aðgengilegar heimilum sem tengd eru ljósleiðaraneti OR.


 

Íslensk fiskiskip hafa fengið úthlutað aflamarki í Barentshafsþorski fyrir árið í ár. Aflaverðmæti verður væntanlega um það bil einn milljarður króna, miðað við gengi krónunnar og afurðaverðs í dag, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Íslenskir tónlistarútgefendur munu að sögn fréttabréfs Útflutningsráðs fjölmenna á kaupstefnuna í Midem sem fram fer í Cannes í Frakklandi 22.?26. janúar nk. Midem er stærsta kaupstefna tónlistargeirans og er þetta í fertugasta skiptið sem hún er haldin.


 

Stjórnendur Mosaic Fashions standa við útgefna rekstraráætlun vegna góðs gengis í jólavertíðinni, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Undirbúningur er nú í fullum gangi vegna ferðar viðskiptasendinefndar Útflutningsráðs til Indlands undir forystu Geirs H. Haarde, utanríkisráðherra, 25. febrúar til 4. mars næstkomandi.


 

Fjárfestingarstofan ? Invest in Iceland Agency ? sem rekin er af Útflutningsráði Íslands og iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu hefur fengið nýjan framkvæmdastjóra. Þórður H. Hilmarsson rekstrarráðgjafi hefur tekið við starfinu af Inga G. Ingasyni sem veitt hefur stofunni forstöðu í áratug að því er segir í frétt Fjárfestingastofu.


 

Úrvalsvísitalan braut fyrir nokkrum mínútum síðan 6.000 stiga múrinn en svo hátt hefur hún aldrei farið. Það sem hefur leitt hækkunina í dag er 2,56% hækkun Íslandsbanka en Bakkavör hefur hækkað um 1,81% og Mosaic um 1,55%. Íslenski hlutabréfamarkaðurinn hefur verið mjög líflegur það sem af er ári en vísitalan hefur hækkað um 8,7%.


 

Orkuveita Reykjavíkur hefur eignast 7,8% í Atorku Group, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Netbankinn var með hæstu innlánsvextina í fyrra, sjötta árið í röð, segir í fréttatilkynningu frá bankanum.


 

Yfirtökunefnd fjallaði um afleiðusamningana, sem Landsbanki Íslands hf. gerði við Eignarhaldsfélagið Oddaflug ehf. og Baug Group hf., í kjölfar álits Yfirtökunefndar á síðasta fundi sínu. Nefndin ákvað að óska eftir frekari upplýsingum frá Landsbanka Íslands hf.


 

Ísland gæti orðið á meðal stærstu álframleiðenda heims ef tvær álversframkvæmdir, sem eru til skoðunar, verða að veruleika, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Séreignarsjóðurinn Vista, sem rekinn er af Kaupþingi banka og tekur við viðbótarlífeyrissparnaði, skilaði síðastliðið ár hæstu ársávöxtun frá því sjóðurinn var stofnaður. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,32% milli desember og janúar og var hækkunin töluvert umfram spár viðskiptabankanna. Spár viðskiptabankanna lágu á bilinu -0,2% til 0,1% og var meðalspáin 0,07% lækkun. Íslandsbanki var næstur raunverulegu gildi en hann spáði 0,1% hækkun, Landsbankinn spáði 0,2% lækkun en KB banki spáði 0,1% lækkun.


 

Danski fasteignarisinn Keops, sem Baugur á stóran hlut í, hefur á ný hafið sölu íbúða í Tyrklandi. Í frétt danska viðskiptaritsinsBörsenskemur fram að Keops hætti um skeið að selja íbúðir vegna erfiðleika við að fá rétt leyfi en nú hefur Keops Development aftur opnað fyrir sölu.


 

Útflutningur Íslands til Kína jókst um 92,5% á fyrstu tíu mánuðunum í fyrra, samkvæmt heimildum kínversku fréttastofunnar Xinhua.


 

Íslandsbanki hefur birt áætlaðan hluthafalista eftir undangengin viðskipti og hlutfjárhækkun síðustu daga.


 

Viðskipti á skuldabréfamarkaði námu alls 12,3 milljörðum króna í dag, samkvæmt upplýsingum greiningardeildar Kaupþings banka.


 

Og Vodafone hefur gert samning við afþreyingarfyrirtækið arvato mobile um dreifingu á afþreyingarefni fyrir efnisgáttina Vodafone live!


 

eins og fram kom í hluthafaskrá


 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hækkaði í dag um 0,22% og stendur vísitalan í 5.955,14 stigum.


 

tæpur 50% hlutur stoppar stutt hjá Íslandsbanka


 

Í desember námu heildarútlán Íbúðalánasjóðs fimm milljörðum króna, sem er tæplega 26 % aukning frá desember í fyrra. Þetta kemur fram í mánaðarriti Íbúðúðarlánasjóðs.


 

Gengi Dagsbrúnar, móðurfélags síðdegisblaðsins DV, hefur lækkað um 4,17% það sem af er degi. Það er langmesta lækkun í Kauphöllinni í dag.


 

Íslenska innrásin á Bretlandsmarkað mun ekki linna segir sérfræðingur í Manchester í frétt Manchester Evening News.


 

Stjórn fjárfestingafélagsins Kers hefur ákveðið að selja allt hlutafé félagsins í Olíufélaginu efh., sagði Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður félagins, í samtali við Viðskiptablaðið.


 
Innlent
11. janúar 2006

Íslenska flugárásin

Það sem hefur verið einkenni útrásar Íslendinga á undanförnum misserum eru fjárfestingar í ferðaþjónustu. Bæði er um að ræða kaup Íslendinga á erlendum ferðaskrifstofum en þó hafa fjárfestingar í erlendum flugfélögum verið umtalsvert umfangsmeiri. Það nýjasta sem gerst hefur á þessum vettvangi eru kaup FL Group á hlut í finnska flugfélaginu Finnair.


 

Bílaþing Heklu afhenti rétt fyrir áramót fjögur þúsundasta bílinn sem seldur er á árinu. Árið 2005 er því metár hjá Bílaþingi því aldrei áður hafa 4.000 notaðir bílar selst á einu ári.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,42% í dag og stendur í 5.941,95, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

Erlendar útgáfur skuldbréfa í íslenskum krónum hafa heldur betur tekið við sér í upphafi árs eftir þriggja vikna lægð. Má finna samhengi á milli útgáfu í krónubréfum og gengi krónunar.


 

fyrirtækin verða sameinuð á árinu


 

Hlutabréfaverð í Finnair náði nýjum hæðum í dag vegna vangaveltna um stöðu FL Group innan félagsins.


 

Bjarni Ármannsson kaupir fyrir 930 milljónir


 

jákvætt fyrir SÍF, að sögn greiningardeildar ÍSB


 

ásamt Noregi og Liechtenstein


 

Stjórn Íslandsbanka ákvað, eftir lokun markaða í gær, að nýta heimild sína til sölu á 1.000 milljónum nýrra hluta. Verð bréfanna var 18,6 krónur á hlut eða samtals 18,6 milljarðar króna.


 

Umfang eignarhaldsfélagsins L&H, móðurfélags lyfjaverslana Lyf & heilsu, hefur aukist mikið á undanförnum misserum og um áramótin urðu breytingar á yfirstjórn félagsins sem taka mið af því, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Íslandsbanki fer með sölu Olíufélagsins


 

Kynningarfundur fyrir hluthafa Mosaic Fashion Group og markaðsaðila á afkomu fyrstu níu mánuði fjárhagsársins 2006 (febrúar til október loka) og gang jólaverslunar verður haldinn fimmtudaginn 12. janúar á Nordica Hotel að Suðurlandsbraut 2, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Aðalfundur Íslandsbanka hf. verður haldinn þriðjudaginn 21. febrúar nk. klukkan 14:00 á Hótel Nordica, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Stjórn Atorku Group hf. samþykkti þann 6. janúar sl. að nýta heimild sína samkvæmt samþykktum félagsins til að hækka hlutafé þess um allt að kr. 600.000.000 að nafnverði með útgáfu nýrra hluta, segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um 11% á árinu 2005 miðað við árið 2004, eða úr rétt rúmum 1.637 þúsund farþegum í tæpa 1.817 þúsund farþega. Í frétt á heimasíðu FLE kemur fram að fjölgun farþega til og frá Íslandi nemur rétt tæpum 11% milli ára, en farþegum sem millilenda hér á landi á leið yfir Norður-Atlantshafið fjölgaði um 13%.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,73% í dag og endaði í 5967 stigum í 128 milljarða viðskiptum, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

áreiðanleikakönnun lokið


 

Stekkur efh. hefur keypt 18,84% hlut í Fiskmarkaði Íslands í viðskiptum að nafnvirði 13.397.900, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Kaupverðið er 5,4 krónur á hlut.


 

stærsta í sögu íslenskra fyrirtækja


 

spáir greiningardeild Íslandsbanka


 

Hlutabréf í easyJet hafa hækkað um 6%, frá því að markaðir opnuðu í dag og fram að hádegi, vegna frétta þess efnis að FL Group ætli að yfirtaka félagið. Þetta kemur fram í frétt bresku fréttastofunnar BBC.


 

Þegar klukkan slær tólf hefur Úrvalsvísitalan hækkað um 1,69% í dag og er í 5964,51 stigum.


 

(Fréttagreinin var fyrst birt á vb.is þann 7. janúar)


 

Iðnaðarráðherra hefur nú veitt sjö veitufyrirtækjum leyfi til að stunda raforkuviðskipti óháð dreifiveitusvæði hverrar veitu.


 

Niðurstaða starfshóps um starfsemi Íbúðalánasjóðs var kynnt á laugardag. Fulltrúar frá Félagsmálaráðuneyti og Íbúðalánasjóði skipuðu starfshópinn, greinir greiningardeild Íslandsbanka frá.


 

á nú 3,87% af A-hlutum félagsins


 

Magasin Du Nord, Illum, Iceland, Booker ofl.


 

fjórir milljarðar í óinnleystum söluhagnaði


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. hefur gengið frá samkomulagi við Baug Group hf. um að selja á næstunni alla eignarhluti sína í nokkrum óskráðum félögum, þ.m.t. hlutafjáreign sína í Magasin Du Nord, Illum, Iceland, Booker o.fl. Við þau viðskipti mun bankinn innleysa um þrjá milljarða í hagnað á fyrsta ársfjórðungi 2006, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Atorka Group hf hefur keypt 1.490.000 hluti í Romag Holdings plc eða sem samsvarar u.þ.b. 6,34% útgefins almenns hlutafjár félagsins, segir í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Íslenskir fjárfestar undir forystu MP Fjárfestingarbanka hf. hafa samið um kaup á 90% hlutafjár í viðskiptabanka í Úkraínu. Í tilkynningu frá MP fjárfestingabanka kemur fram að kaupin eru gerð með fyrirvara um samþykki Samkeppnisstofnunar í Úkraínu, Úkraínska Seðlabankans, sem fer með bankaeftirlit í landinu og Fjármálaeftirlitsins á Íslandi. Þessir aðilar hafa verið upplýstir um að kaupin væru á döfinni.


 

Breska lággjaldaflugfélagið easyJet greindi frá því í gær að félagið hefur ráðið fjárfestingabankann Goldman Sachs til að koma í veg fyrir hugsanlega óvinveitta yfirtöku FL Group.


 

Heimildarmenn Viðskiptablaðsins segja að Ólafur Ólafsson, starfandi stjórnarformaður Samskipa, og Einar Sveinsson, formaður bankaráðs Íslandsbanka, séu á meðal þeirra sem taka þátt í að kaupa um þriðjungshlut í Íslandsbanka.


 

Samkvæmt frétt Ríkissjónvarpsins hefur stjórn Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka samþykkt að selja tæplega þriðjung hlutafjár í Íslandsbanka til hóps kaupenda undir forystu Karls Wernerssonar. Kaupverðið er tæplega 70 miljarðar króna.


 

Óhætt er að segja að margir á Norðurlöndum undrist mikil uppkaup íslenskra fjárfesta á skandinavískum fyrirtækjamarkaði. Þess sér stað á spjallsíðum sænskra netmiðla núna og má benda á fjöruga umræðu um málið á vef Dagens Industri í Svíþjóð.


 

Stjórnir Lífeyrissjóðs Norðurlands og Lífeyrissjóðs Austurlands hafa undirritað viljayfirlýsingu um að athuga möguleika á sameiningu sjóðanna. Í frétt á heimasíðu Landssambands lífeyrissjóða kemur fram að gert er ráð fyrir að sameining sjóðanna byggi á stöðu þeirra í árslok 2005 og að hún verði til afgreiðslu á ársfundum sjóðanna, sem halda skal fyrir maílok 2006.


 

Hannes Smárason fjallar um framtíð félagsins


 

Ný lög um skipulag ferðamála tóku gildi 1. janúar sl. og hefur ráðherra skipað nýtt ferðamálaráð til fjögurra ára. Í ferðamálaráði eiga sæti tíu fulltrúar. Formaður ferðamálaráðs er Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður og varaformaður er Dagný Jónsdóttir, alþingismaður.


 

Í viðtali við danska blaðið Børsen segir Hannes Smárason, forstjóra FL Group, ekki líta á Finnair sem samkeppnisaðila lággjaldafélaganna heldur meira sem félag svipað Icelandair, sem þjónar ákveðnum markaði. Hann telur einnig Icelandair og Finnair eiga ágætlega saman því Finnair þjóni Asíu vel en Icelandair sé sterkara á flugleiðum til Bandaríkjanna.


 

Innflutningur jókst mikið á síðasta ári frá árinu á undan í krafti sterkrar krónu og stigvaxandi þenslu í hagkerfinu og nam innflutningur í fyrra um 285 milljörðum króna og er tæplega 19% því í fyrra, að kemur fram hjá greiningardeild Íslandsbanka.


 

Sá mikli viðskiptahalli sem er á hagkerfinu kallar á lækkun gengis krónunnar fyrr en síðar, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Jóhann Kristjánsson hefur tekið við starfi framkvæmdastjóra Íslandsferða, dótturfyrirtækis FL Travel Group, af Stefáni Eyjólfssyni, segir í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu


 

Fasteignafélagið Stoðir samþykkti í dag að kaupa danska fasteignafélagið Atlas Ejendomme A/S, segir í tilkynningu á félaginu. Kaupverðið hefur ekki verið gefið upp en samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins er það í tæpir þrír milljarðar danskra króna, eða um 30 milljarðar íslenskra króna.


 

Erlendir aðilar halda áfram að gefa út skuldabréf í íslenskum krónum, en í dag tilkynnti hollenski bankinn Rabobank um fimm milljarða útgáfu til tveggja ára, samkvæmt Morgunkorni Íslandsbanka. En í gær tilkynnti European Investment Bank um 3 milljarða stækkun einnar útgáfu á þeirra vegum. Og á miðvikudaginn bætti Austurríki þremur milljörðum við sína útgáfu.


 

Hannes Smárason, forstjóri FL Group, segir í samtali við danska viðskiptablaðið Börsen að félagið hafi áhuga á að auka hlut sinn í Finnair.Ástæðuna segir Hannes að rekstur Finnair passi vel við rekstur Icelandair. FL Group á 6,3% hlut í Finnair


 

Að öllum líkindum mun vera gengið frá kaupum fasteignafélagsins Stoða á danska fasteignafélaginu Atlas Ejendomme í dag, að því kemur fram í frétt á mbl.is. Félagið er með þeim stærri á dönskum fasteignamarkaði og er talið að verðmæti þess sé nálægt 30 milljörðum danskra króna.


 

Meðal þeirra blaða sem hið nýja fyrirtæki Kvosar hf., móðurfélag Prentsmiðjunnar Odda, prentar í Rúmeníu eru þekkt rit eins og National Geographic, Readers Digest, Burda, Plabyboy, For him og fleiri en jafnframt eru vörumarkaðir eins og Metro, Carrefour , tækjaframleiðandinn Philips og fleiri meðal viðskiptavina prentsmiðjunnar.


 

Fjórir til sjö hugsanlegir kaupendur eru að Iceland Express og hafa þeir óskað eftir nánari upplýsingum um félagið, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Prentsmiðjan Oddi hefur gengið frá kaupum á Infopress, stærstu prentsmiðju Rúmeníu. Þorgeir Baldursson, forstjóri Prentsmiðjunnar Odda, staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið í gær en vildi að öðru leyti ekki tjá sig um málið enda ætti eftir að greina starfsfólki frá kaupunum. Þorgeir sagði að þeir hefðu undanfarið verið að skoða tækifæri víðar í Austur-Evrópu en nú þegar reka þeir prentsmiðju í Póllandi með 25 starfsmönnum. Einnig er Oddi með starfsemi í Bandaríkjunum.


 

Um nýliðin áramót varð sú breyting á skipulagi Prentsmiðjunnar Odda hf. og dótturfélaga hennar að skilið var á milli eignarhalds og eignaumsýslu samstæðunnar annars vegar og framleiðslu- og verslunarstarfsemi hins vegar, segir í tilkynningu félagsins. Eignir hafa verið færðar yfir í nýtt félag, Kvos hf., sem verður móðurfélag samstæðunnar, en framleiðsla prentgripa og verslunarrekstur verður í sjálfstæðum afkomueiningum. Þessar breytingar hafa engin áhrif á eignarhald samstæðunnar en forstjóri Kvosar hf. er Þorgeir Baldursson sem áður var forstjóri Prentsmiðjunnar Odda hf. Eigið fé félagsins er vistað í Kvos.


 

Undanfarið hefur verið í gangi mikið átak hjá KEA á Akureyri við að fjölga félagsmönnum sínum. Hefur þeim fjölgað um 1300 og eru þeir nú níu þúsund talsins.


 

Útgáfa krónubréfa er nú komin yfir 150 milljarða króna sem er um 15% af vergri landsframleiðslu, að fram kemur í hálffimm fréttum Kaupþings banka, en alls hafa verið gefnir út 6 milljarðar króna á síðastliðnum tveimur dögum. Til að mynda gaf EIB banki út skuldabréf í íslenskum krónum fyrir 3 milljarða króna í dag.


 

International Finance Corporation (IFC) sem er hluti af Alþjóðabankanum (World Bank Group) hefur óskað eftir því að kaupa hlut í Creditinfo Group Ltd.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 3,37% í dag og var lokagildi hennar 5.903, að því fram kemur í hálffimm fréttum Kaupþing banka og er það tíunda mesta hækkun vísitölunnar á einum degi. Bendir bankinn á að Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 6,66% á þeim þrem viðskiptadögum sem liðnir hafa á árinu.


 

Samningur um 15 milljarða kaup FL Group á norræna lággjaldaflugfélaginu Sterling var undirritaður í Kaupmannahöfn í dag, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Kaupþing banki hefur aukið hlut sinn í finnska ríkisflugfélaginu Finnair og nemur eignarhluturinn 6,3%. Finnair greindi frá þessu í dag.


 

Gistinætur á hótelum í nóvember árið 2005 voru 57.400 en voru 53.000 í sama mánuði árið 2004 sem jafngildir 8,2% aukningu. Í frétt Hagstofunnar kemur fram að gistinóttum fjölgaði á öllum landsvæðum í nóvembermánuði, en hlutfallslega var hún mest á Suðurlandi þar sem gistinætur fóru úr 4.200 í 5.900 milli ára sem jafngildir 42% fjölgun.


 

Í Morgunkorni Íslandsbanka er bent á að eftir kaup FL Group í gær á eignarhlutum í finnska flugfélaginu Finnair Oyj sé félagið komið í ákjósanlega stöðu ef finnska ríkið selur eignarhlut sinn.


 

?Áfram verður verðbólgan því yfir efri þolmörkum í markmiði Seðlabankans (4%) oglangt yfir 2,5% verðbólgumarkmiði hans" segir greiningardeild Íslandsbanka en verðbólgan mun mælast 4,2% samkvæmt spá ÍSB og eykst úr 4,1%. Reikna þeir með því að verðbólgan hjaðni í ferbrúar og nái undir efri þolmörk Seðlabankans. Þó aðeins um skamma stund.


 

Flest stærstu félögin á íslenska hlutabréfamarkaðnum hafa hækkað í verði það sem af er degi. Allir bankarnir fjórir hafa hækkað en Straumur ? Burðaráss þó mest eða um 2,4%. Mosaic Fashions hefur hækkað um 2,7%, FL Group um 2% og Actavis um 1,4%.


 

Á ársgrundvelli reyndist 2,2% verðbólga á evrusvæðinu í nýliðnum desember, og er það í takt við væntingar að sögn greiningardeildar KB-Banka. Benda þeir á að verðbólgan hafi lækkað þrjá mánuði í röð, en hún mældist 2,3% í nóvember.


 

The Heritage Foundation og Wall Street Journal gefa árlega út efnahagsfrelsisvísitölu, en mælir hún viðskiptafrelsi landa. Samkvæmt greiningardeild KB-Banka mælist Ísland í fimmta sæti fyrir árið 2006, með stuðulinn 1,74, og hækkar um þrjú sæti á milli ára.


 

Baugur keypti 29% hlut í Keops á síðasta ári


 

Hópur Hornfirðinga hefur keypt 10% hlut í skoska flugfélaginu CityStar, samkvæmt Hornafjordur.is. ?Flugfélagið er með höfuðstöðvar í Aberdeen og er með beint leiguflug þaðan til London, Ósló, Stavanger og hefur einnig verið með leiguflug til Íslands" segir í fréttinni.


 

Baugur keypti 29% hlut í Keops á síðasta ári


 

Geest North Sea Line, dótturfyrirtæki Samskipa, hefur hafið tíðari gámasiglingar á milli Noregs og Rotterdam ? með tilkomu samstarfssamnings við DFDS Lys Line, segir í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

FL Group hefur í dag keypt 3.176.922 hluti í Finnair Oyj, með framvirkum samningi. Í tilkynningu til Kauphallarinnar kemur fram að fyrir átti FL Investment, sem er dótturfélag í 100% eigu FL Group, 2.123.900 hluti í Finnair Oyj eða 2,4468%, samkvæmt framvirkum samningi.


 

Pálmi Haraldsson, einn af stjórnendum eignarhaldsfélagins Fons, segist ekki útliloka frekari kaup í sænska félaginu Ticket Travel, í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Samkvæmt tilkynningu til Kauphallar Íslands hefur Straumur-Burdarás Fjárfestingabanki stækkað skuldabréfaflokkinn STRB 04 3 um 2,5 milljarða að nafnverði, með það fyrir augum að greiða upp eldri óskráðan skuldabréfaflokk.


 

styrkir krónuna tímabundið, segir greiningardeild Íslandsbanka


 

flaggað bráðlega í kauphöllinni í Svíþjóð


 

nýtt eignarhaldsfélag Kvos hf. stofnað


 

Samningur á milli SPV og VSFÍ hefur verið endurnýjaður en sem fyrr styður SPV við VSFÍ með framlagi til kynningar- og útgáfustarfsemi Vélstjórafélagsins auk þess sem Sparisjóðurinn tekur þátt í árlegum þingum VSFÍ segir í tilkynningu félaganna.


 

FL Group hækkað um tæp 5% í dag


 

International Finance Corporation (IFC) sem er hluti af Alþjóðabankanum (World Bank Group) hefur óskað eftir því að kaupa hlut í Creditinfo Group Ltd.


 

meira jafnvægi á markaðnum á þessu ári, segir greiningardeild ISB


 

gengi bréfanna hækkaði um 1.260%


 

sjá úttekt Viðskiptablaðsins í dag


 
Innlent
3. janúar 2006

Strax kaupir more?

hyggur á stóraukin umsvif í Evrópu


 

Framkvæmdastjórn Viðskiptaráðs Íslands hefur ráðið Höllu Tómasdóttur sem framkvæmdastjóra ráðsins frá 1. mars n.k. Hún tekur við starfinu af Þór Sigfússyni, sem nýlega var ráðinn forstjóri Sjóvar.


 

Fiskafli íslenska flotans er áætlaður 1.667 þús. tonn á árinu 2005 samkvæmt Fiskistofu. Aflatölur fyrir janúar-nóvember hafa nú þegar borist og því er um að ræða aflaspá Fiskistofu fyrir desember. Aflinn á árinu 2005 verður samkvæmt spánni sá minnsti frá árinu 1995 þegar hann var 1.605 þús. tonn. Mestur var aflinn árið 1997, eða 2.199 þús. tonn. Til samanburðar var aflinn á árinu 2004 1.728 þús. tonn, eða tæplega 4% meiri en árið 2005.


 

Útlit er fyrir að aukning kaupmáttar launa verði minni í ár en á síðasta ári. Þetta kemur fram í Morgunkornum Íslandsbanka. Á nýliðnu ári jókst kaupmáttur launa um nálega 3% sé miðað við þróun launavísitölu og vísitölu neysluverðs en útlit er fyrir að aukningin í ár verði ríflega 1%. Undanfarinn áratugur hefur verið launþegum hagfelldur og hefur kaupmáttur launa aukist um rúmlega 30% frá ársbyrjun 1996 til nóvemberloka 2005. Í því ljósi er kannski ekki furða að aðeins hægi á vextinum í ár. Einnig er rétt að hafa í huga að skattalækkanir sem til framkvæmda komu um nýliðin áramót og hin síðustu verða til þess að kaupmáttur ráðstöfunartekna eykst hraðar en ofangreindar tölur gefa til kynna.


 

True North Holdings Group Ltd., sem er í meirihluta eigu æðstu stjórnenda Avion Group, hefur keypt 15 milljónir hluta í félaginu á genginu 38,3 krónur á hlut, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Kaupverð hlutarins nemur rúmlega 574 milljónum króna.


 

Pálmi Haraldsson, einn af eignedum eignarhaldsfélagsins Fons, ætlast til þess að sænska ferðaskrifstofan Ticket Travel selji flugmiða fyrir sænska lággjaldaflugfélagið FlyMe, segir í frétt Dagens Nyheter.


 

áætlaðar árstekjur félagsins árið 2005 um fjórir milljarðar


 

Malcolm Walker, stofnandi Iceland-matvöruverslunarkeðjunnar, segir í samtali við breska dagblaðið The Times að salan fyrir jól hafi aukist um 15% frá fyrra ári.


 

Pálmi Haraldsson hefur aukið hlut sinn í sænsku ferðaskrifstofunni Ticket Travel Group, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

RedSquare Invest, fjárfestingasjóður í eigu íslenskra fjárfesta, hefur samþykkt að kaupa breska veðbankafélagið Falconforce Trading Limited í samvinnu við nýja stjórnendur, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins


 

Saga Boutique Icelandair og Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. hafa gert með sér samning um rekstur verslunar með dömu- og herrafatnað, skó og fylgihluti. Lögð verður áhersla á þekkt vörumerki s.s. Boss, Burberry, Sand, Wolford og Lacoste í versluninni auk þess sem fatnaður eftir íslenska hönnuði mun standa til boða í versluninni segir í tilkynningu félaganna.


 

Vistor tók við dreifingu lyfja fyrir danska lyfjafyrirtækið Lundbeck á íslenskum markaði frá og með 1. janúar en velta þess er áætluð um 140 milljónir íslenskra króna árið 2006.


 

Eimskip hefur tekið við rekstri Vestmanneyjaferjunnar Herjólfs frá og með áramótum. Við breytinguna verður tekið í notkun nýtt bókunar- og greiðslukerfi auk afsláttarfyrirkomulags, eftir því sem segir í tilkynningu frá Eimskip. Þá tekur ný siglingaáætlun gildi en ferðum hefur verið fjölgað til muna. Herjólfur mun sigla tvær ferðir fram og til baka á hverjum degi allt árið með þeirri undantekningu að ferðum verður fækkað á vissum hátíðisdögum.


 

Stofnað hefur verið nýtt útgáfufélag um útgáfu Vikudags á Akureyri. Hildingur ehf., sem er dótturfélag KEA og Ásprent Stíll eru stofnendur útgáfufélagsins sem hefur keypt allar eignir Vikudags og mun félagið hefja rekstur frá og með áramótum.


 

Danska fyrirtækið One XP hefur frá og með áramótum umsjón með allri starfsemi Iceland Express sem snýr að fraktflutningum. Það felur meðal annars í sér samskipti við flutningamiðlara og þjónustuaðila á flugvöllum, gæðastjórnun og eftirlit, eftir því sem kemur fram í tilkynningu frá Iceland Express.


 

Svissnesk-belgíska lyfjafyrirtækið Janssen-Cilag hefur valið Vistor hf. til samstarfs á Íslandi frá og með 1. janúar 2006, segir í tilkynningu Vistors.


 

Eimskip hefur selt Frílager til Ekrunnar ehf, dótturfélags Nathan & Olsen ehf., samkvæmt samningi sem undirritaður var fyrir áramót. Í tilkynningu Eimskips kemur fram að samningurinn nær eingöngu til kostverslunar Frílagers, þ.e. matvöru, drykkjarvöru, hreinlætisvöru, áfengis og tóbaks.


 

Pálmi Haraldsson hefur keypt 12% hlut í sænsku ferðaskrifstofunni Ticket Travel Group AB, segir í frétt sænska dagblaðsins Dagens Industri. Félagið er skráð í kauphöllina í Stokkhólmi.


 

Ragnhildur Geirsdóttir, fyrrverandi forstjóri FL Group, fær 130 milljónir greiddar frá félaginu næstu fjögur til fimm árin vegna starfslokasamnings, segir í skráningarlýsingu félagsins.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.