*

sunnudagur, 13. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


nóvember, 2006

 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,50% og er 6.207 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.436 milljónir króna. 365 hækkaði um 5,52%, FL Group hækkaði um 1,29%, Atorka Group og Kaupþing banki hækkuðu um 1,27% og Alfesca hækkaði um 1,18%. Tryggingamiðstöðin lækkaði um 2,56%, Atlantic Petroleum lækkaði um 1,77%, Marel lækkaði um 0,64%, Mosaic Fashions lækkaði um 0,6% og Össur lækkaði um 0,44%. Gengi krónu styrktist um 0,47% og er 122,8 stig.


 

Star AcquisitionCo AS, dótturfélag Promens, hefur ákveðið að framlengja tilboðsfrestinn fyrir valfrjálsa tilboðið í hluti Polimoon ASA. Framlengdi tilboðsfresturinn rennur út föstudaginn 15. desember 2006, segir í tilkynningu til Kaupphallarinnar.  Vísað er til tilboðs Star AcquisitionCo As, dótturfélags Promens, í allt hlutafé í Polimoon ASA, félags skráð í Kauphöllina í Osló, á skilmálum og háð skilyrðum lýst í tilboðsyfirliti dags. 14. nóvember 2006. Að því er varðar skilyrðið sem er lýst í ákvæði 3.6. b) í tilboðsyfirlitinu, gerir Star AcquisitionCo ráð fyrir að fá þau samþykki og heimildir fyrir lok desember. Eins og lýst er í tilboðsyfirlitinu myndi uppgjör og greiðsla eiga sér stað innan sjö viðskiptadaga frá þeim degi. Klukkan 14:50 í dag höfðu 81,4% hlutafjár í Polimoon tekið tilboðinu.


 

Stjórn 365 hefur ákveðið að gefa út kauprétti að hlutafé í félaginu til tíu lykilstarfsmanna samstæðunnar, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Rétthöfum er heimilt að nýta þriðjung kaupréttar á hverju ári í þrjú ár og er fyrsta innlausn í desember 2007. Rétturinn er á samningsgenginu 3,44 krónur á hlut. Samtals gaf stjórnin út kauprétti fyrir 87,3 milljón hluta. Gengi 365 hefur hækkað um 2,04% það sem af er degi og er 3,51 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. Eftirfarandi kaupréttir eru veittir neðangreindum fruminnherjum sem teljast til stjórnenda í félaginu. Nafn innherja: Ari Edwald Tengsl innherja við félagið: Forstjóri 365 hf. og 365 miðla ehf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 23.800.000 hlutir Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 50.000 Nafn innherja: Viðar Þorkelsson Tengsl innherja við félagið: Fjármálastjóri 365 hf. og 365 miðla ehf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 17.500.000 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 753.000 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0 Nafn innherja: Auðbjörg Friðgeirsdóttir Tengsl innherja við félagið: Áhættustjóri og regluvörður 365 hf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 5.000.000 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila:


 

Þann 13. október keypti Gúmmívinnslan á Akureyri rekstur Höfðadekks ehf. af Sævari Magnússyni og mun Gúmmívinnslan taka yfir rekstur fyrirtækisins frá og með deginum í dag, 1. desember, segir í fréttatilkynningu.


 

-umfang RÚV á auglýsingamarkaði skerðir rekstrarskilyrði annarra fjölmiðla


 

Danski bankinn FIH, sem er í eigu Kaupþings banka, hefur ráðið franska bankann BNP Paribas og Royal Bank of Scotland til að hafa umsjón með væntanlegri skuldabréfaútgáfu bankans, samkvæmt upplýsingum frá umsjónaraðilunum.


 

365 hf. hefur gengið frá samkomulagi við Landsbanka Íslands um að sölutryggja 64% eignarhlut 365 hf. í Daybreak Acquisitions Ltd, sem á 100% eignarhlut í Wyndeham Press Group. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins til Kauphallar Íslands.


 

Evran hefur nú tekið við af dollara sem sú mótmynt sem viðskiptavakar setja fram kaup- og sölutilboð, segir greiningardeild Glitnis.  Þetta breytta fyrirkomulag var tekið upp á millibankamarkaði með gjaldeyri í dag. "Um er að ræða aðlögun að breyttum aðstæðum þar sem evran vegur þyngra á íslenskum fjármálamarkaði en dollarinn.  Gjaldeyrismarkaðurinn býr því til verð á evru gagnvart íslenskri krónu og viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram kaup- og sölutilboð í sex milljónir evra. Verðbilið nemur 0,1 prósentustigum og tilboðin eru birt í upplýsingakerfi Reuters,? segir greiningardeild.


 

Norræni fjárfestingabankinn (NIB) tilkynnti í morgun um útgáfu krónubréfs fyrir þrjá milljarða króna að nafnvirði, segir greiningardeild Glitnis. ?Bréfið er til eins árs og ber 12,75% vexti, en til samanburðar eru tólf mánaða peningamarkaðsvextir nú 13,75%. Fyrir á bankinn eina útgáfu að nafnvirði þrjá milljarða króna með gjalddaga í september á næsta ári. Erlendir aðilar hafa ekki gefið út krónubréf undanfarinn einn og hálfan mánuð og virðist sem ákveðin mettun hafi orðið á þeim markaði eftir líflega útgáfuhrinu á haustdögum. Heildarupphæð útistandandi krónubréfa er nú tæpir 263 milljarða króna sem jafngildir tæpum fjórðungi af vergri landsframleiðslu ársins samkvæmt áætlun okkar,? segir greiningardeildin. Það er sterkt samband milli krónubréfaútgáfu og gengis krónu. ?Mat okkar á skammtímaáhrifum útgáfunnar bendir til þess að fyrir hvern milljarð sem gefinn er út styrkist króna um 0,1% áður en næsti viðskiptadagur er liðinn. Samkvæmt því mætti eiga von á að króna styrktist eitthvað í dag og nemur styrking dagsins 0,7% þegar þetta er ritað. Þó ber að hafa í huga að króna hefur verið í styrkingarfasa undanfarna daga,? segir greiningardeildin. Hún segir að erfiðara sé að segja til um sambandið til lengri tíma en þó virðast þessar stærðir sveiflast í líkum takti.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,25% og er 6.192 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 645 milljónum króna. Á sama tíma í gær nam veltan 1.665 milljónum króna. Kaupþing banki hefur hækkað um 0,76%, Alfesca hefur hækkað um 0,59%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,33% og Atorka Group hefur hækkað um 0,16%. Tryggingarmiðstöðin hefur lækkað um 1,28%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,6%, Exista hefur lækkað um 0,47%, Össur hefur lækkað um 0,44% og FL Group hefur lækkað um 0,43%. Gengi krónu hefur veikst um 0,41% og er 122,9 stig.


 

Velta Teymis hf. og EBITDA afkoma er yfir væntingum í fjarskiptahlutanum og samkvæmt áætlun í upplýsingatæknihlutanum, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Rekstrarhorfur út árið eru í samræmi við þær áætlanir sem fyrirtækin innan samstæðunnar höfðu gert. Allar einingar Teymis hf. voru reknar með jákvæðri EBITDA afkomu á fyrstu níu mánuðum ársins. Vaxtaberandi skuldir Teymis hf. að frádregnu handbæru fé og peningamarkaðsbréfum nema 23,6 milljörðum króna 1. október 2006. Að mati stjórnar og stjórnenda er það forgangsverkefni að létta greiðslubyrði og skuldastöðu félagsins og hefur þegar verið gripið til aðgerða til þess að ná því markmiði. Gengið hefur verið frá samkomulagi um væntanlega sölu á fasteignum Teymis hf. fyrir tæpa tvo milljarða króna og verður andvirðinu varið til niðurgreiðslu skulda. Stjórn félagsins staðfesti hinn 29. nóvember 2006 samkomulag við Landsbanka Íslands hf. um endurfjármögnun félagsins þannig að skammtímaskuldum félagsins að fjárhæð 8,4 milljarðar króna verði breytt í langtímaskuldir. Við það minnkar vaxta- og afborgunarbyrði félagsins verulega. Stjórn félagsins tók hinn 29. nóvember 2006 ákvörðun um að stefna að hlutafjárútboði á fyrsta ársfjórðungi 2007 og hafa stærstu hlutahafar gefið yfirlýsingu um þátttöku. Hlutafé verður aukið um fjóra milljarða kr. að markaðsvirði. Landsbanki Íslands hf. mun annast útboðið. Í kjölfar skiptingar Kögunar hf. í Kögun ehf. og Hands Holding hf. sem samþykkt var á hluthafafundi Dagsbrúnar hf. 17. nóvember sl., eignaðist Teymi hf. 34,5% hluti í Hands Holding hf. Í tengslum við endurskipulagningu á Hands holding hf. hefur Teymi hf. yfirtekið lán að fjárhæð 1.850 m.kr. sem breytt verður í hlutafé í félaginu. Jafnframt hefur Teymi hf. keypt 9% hlut af 365 hf. og er eignarhlutur Teymis hf. í Hands holding hf. í kjölfar þessara aðgerða 49%. Aðrar breytingar á stofnefnahagsreikninginn skýrast af yfirtöku Og fjarskipta ehf., dótturfélags Teymis hf., á dreifikerfi Digital Ísland sem hefur í för með sér hækkun varanlegra rekstrarfjármuna um 2.050 m.kr. og 650 m.kr. aukningu í vaxtaberandi skuldum. Að sama skapi lækka lán til tengdra aðila um 1.400 m.kr.


 

Vaxtaberandi skuldir 365 hf. að frádregnu handbæru fé og peningamarkaðsbréfum nema 20.432 milljónum króna 1. október 2006, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Fastafjármunir nema samtals 30.365 milljónum króna og veltufjármunir nema samtals 10.457. Eignir samtals eru 40.822 milljónir króna. Eigið fé nemur 8.170 milljónum króna. Að mati stjórnar og stjórnenda er það forgangsverkefni að létta skuldastöðu félagsins og hefur þegar verið gripið til aðgerða til þess að ná því markmiði. Gengið hefur verið frá samkomulagi við Landsbanka Íslands um að sölutryggja 64% eignarhlut 365 hf. í Daybreak Acquisitions Ltd, sem á 100% eignarhlut í Wyndeham Press Group. Fyrir skiptingu Dagsbrúnar tók Vodafone yfir reksturinn á dreifikerfi Digital Ísland. Áhrif þess á efnahag 365 h.f. eru lækkun á vaxtaberandi skuldum að fjárhæð kr. 650 milljónir og lækkun á skuldum við tengda aðila um krónur 1.400 milljónir. 365 h.f. hefur komist að samkomulagi við Teymi hf. um sölu á hlut í Hands Holding fyrir jafnvirði 600 m.kr. sem mun verða ráðstafað til að lækka skuldir félagsins. Eignarhlutur 365 h.f. í félaginu verður um 30% eftir söluna. Að loknum ofangreindum aðgerðum er gert ráð fyrir að vaxtaberandi skuldir nemi um 8.099 milljónum króna. Að auki stefnir 365 hf. að því á næstu 12 til 24 mánuðum að selja frá sér 36% eignarhlut í Daybreak Acquisitions sem ekki hefur verið sölutryggður. Jafnframt stefnir félagið að því að selja frá sér 30% eignarhlut sinn í Hands Holding. Bókfært verð þessara eigna er samtals 5.612 milljónir króna. Félagið mun ráðstafa söluandvirði eignanna til lækkunar skulda.


 

Seðlabankinn tók í dag upp nýjar aðferðir við útreikninga þeirra gengisvísitalna sem bankinn birtir og auk þess hefur Seðlabankinn bætt skráningu miðgengis á 25 gjaldmiðlum til viðbótar við þá 10 gjaldmiðla sem fyrir breytingarnar voru skráðir.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur uppfært verðmat sitt á Alfesca og metur félagið á 31,2 milljarða króna sem gefur verðmatsgengið 5,3. Gengi félagsins hefur hækkað um 0,59% það sem af er degi og er 5,11 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. ?Við mælum með því að fjárfestar kaupi bréf í Alfesca og markaðsvogi í vel dreifðu eignasafni íslenskra hlutabréfa. Kennitölur Alfesca renna stoðum undir núverandi verðmat, en þær hafa batnað nokkuð frá síðasta verðmati. V/H gildi fyrir fullt rekstrarár 2006/2007 lækkar úr 16,3 í 14,9 og EV/EBITDA fyrir allt árið er nú 8,8 í stað 10,1 áður,? segir greiningardeildin. ?Miklar verðlækkanir á laxi síðustu vikurnar og hagræðingaraðgerðir síðustu missera eru byrjaðar að skila sér í bættri afkomu hjá Alfesca. Félagið hefur styrkt markaðsstöðu sína síðustu misserin og er vöxtur í mikilvægustu vöruflokkum félagsins langt umfram markaðinn,? segir greiningardeildin.


 

átta mánaða uppgjör Fjarðarbyggðar


 

verða áherslur Svöfu í starfi


 

Ágúst Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar, segir umfjöllun ranga


 

Landsbanki Íslands hefur samþykkt að fjármagna kaup stjórnenda belgíska pökkunarfyrirtækisins Blagden Packaging á félaginu með 275 milljón evra brúarláni (25 milljarðar króna), sagði Robert Verwoerd, annar stjórnenda útibús Landsbankans í Amsterdam, í samtali við Viðskiptablaðið í gær. Vewoerd sagði Landbankann hafa fengið hollenska bankann ING til liðs við sig og stefnt er að endurfjármagna brúarlánið þegar formlega hefur verið gengið frá sölu á stáltunnuframleiðslueiningu félagins til bandaríska fyrirtækisins Greif Incorporated. Stjórnendur samþykktu að kaupa Blagden af fjárfestingasjóðnum Alchemy Partners eftir að ekki náðist að finna aðra kaupendur að fyrirtækinu. Alchemy-sjóðurinn keypti Blagden af fjárfestingasjóðunum Bridgepoint og CVC árið 2004. Vewoerd sagði ástæðuna fyrir því að stjórnendur Blagden hafi haft samband við Landsbankann vera að hann hafi áður haft umsjón með því að setja upp starfsemi fyrir Bank of Scotlandi í Amsterdam og að skoski bankinn hafi fjármagnað kaup Alchemy á félaginu árið 2004. "Ég þekkti stjórnendurna og Bank of Scotland endurfjármagnaði fyrirtækið áður en ákveðið var að selja það. Þeir höfðu því samband við okkur þegar þeir voru að leita fjármagni til að styðja við kaupin," sagði Vewoerd. Kaupverðið hefur ekki fengist staðfest en árlegar tekjur Blagden Packaging eru um 300 milljónir evra. Vewoerd sagði að þegar stáltunnueiningin verður formlega seld, muni verða hægt að létta á skuldum og að ólíklegt verði að Lansbankinn selji hluta lánsins til annarra banka. Sjö manns starfa skrifstofu Landsbankans í Amsterdam. Vewoerd sagði að starfsmannafjöldinn muni aukast á næstunni og að aðaláherslan sé lögð á skuldsetta fjármögnun og fyrirtækjaráðgjöf.


 

mest munar um aukin gjöld vegna heilbrigðismála


 
Innlent
30. nóvember 2006

Hlutafé Bakkavarar aukið

Hlutafé Bakkavör Group hefur verið aukið um 23.979.203 hluti, í samræmi við 3. gr. samþykkta félagsins, til að efna skuldbindingar félagsins samkvæmt breytanlegum skuldabréfum í eigu Kaupþings banka hf samkvæmt tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,73% og er 6.177 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 4.887 milljónum króna. Glitnir hækkaði um 2,75%, FL Group hækkaði um 2,2%, Atorka Group hækkaði um 2,07%, Landsbankinn hækkaði um 0,76% og Actavis hækkaði um 0,6%. Tryggingamiðstöðin lækkaði um 2,5%, 365 lækkaði um 1,43%, Teymi lækkaði um 1,4%, Flaga Group lækkaði um 0,8% og Icelandic Group lækkaði um 0,64%. Gengi krónu styrkist um 0,01% og er 123,4 stig við lok markaðar.


 

Frjálsi lifeyrissjóðurinn sem rekin er að Kaupþing banka hefur greitt út 1,7 milljarða króna bónus til sjóðsfélaga. sem er hæsta bónusgreiðsla sem lífeyrissjóðurinn hefur greitt út nokkru sinni.Bónusgreiðslan nú kemur i kjölfar sterkrar tryggingafræðilegrar stöðu. Rúmlega 20.000 sjóðfélagar fengu greiddan bónus og nam meðalfjárhæðin um 87.000 krónum á hvern sjóðfélaga.


 

OMX verður skráð á aðallista KAuphallarinnar á morgun um leið og félagið tekur við rekstri Kauphallarinnar. OMX rekur kauphallirnar í Kaupmannahöfn, Helsinki, Stokkhólmi, Vilnius, Riga og Tallin og sér meira en 60 mörkuðum í yfir 50 löndum fyrir tæknilausnum.


 

horfur eru stöðugar fyrir langtímaeinkunn BBB-


 

Samheitalyfjafyrirtækið Actavis hefur keypt bandaríska lyfjafyrirtækið Abrika Pharmaceuticals Inc., sem sérhæfir sig í þróun og sölu forðalyfja og samheitalyfja sem erfið eru í þróun, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,67% og er 6.173 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.665 milljónum króna. FL Group hefur hækkað um 3,08%, Glitnir hefur hækkað um 2,29%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,14%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,58%, Kaupþing banki og Landsbankinn hafa hækkað um 0,38%. 365 hefur lækkað um 1,43%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,75%, Teymi hefur lækkað um 0,7%, Marel hefur lækkað um 0,64% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,5%. Gengi krónu hefur veikst um 0,63% og er 6.170 stig.


 

Kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum námu tæpum 16 milljörðum króna umfram sölu á slíkum bréfum í október, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Er stærstur hluti þessara nettókaupa tilkominn vegna viðskipta með hlutabréf í einstökum fyrirtækjum en nettókaup í fyrirtækjum námu 14,5 milljörðum króna meðan ríflega milljarðs nettósala var í hlutabréfasjóðum í mánuðinum,? segir greiningardeildin. Nettókaup á erlendum skuldabréfum voru 2,4 milljörðum króna. ?Það sem af er ári nema nettókaup á erlendum verðbréfum tæpum 118 milljörðum króna en til samanburðar voru nettókaup alls 124 milljarða króna á síðasta ári. Hraður vöxtur hefur verið í nettókaupum erlendra verðbréfa undanfarin ár en miðað við ofangreindar tölur lítur út fyrir að vöxturinn verði hóflegur þetta árið en kaupin eru engu að síður umtalsverð,? segir greiningardeildin. Hún segir að kaup á erlendum verðbréfum hafi sveiflast mikið milli mánaða undanfarið og sker þetta ár sig nokkuð úr hvað þetta varðar. ?Líklegt er að það sé vegna útrásar íslenskra fyrirtækja, því þótt reynt sé að gera greinarmun á hlutafjárkaupum til beinnar og óbeinnar fjárfestingar eru líkur á að einhver hluti áhrifafjárfestingar hafni í ofangreindum tölum. Í nýlegu riti frá Seðlabankanum um þróun erlendrar verðbréfaeignar kemur fram að íslenskir lífeyrissjóðir voru stærstu eigendur erlendra verðbréfa í árslok 2005 en hins vegar varð gríðarleg aukning í eign bankanna á slíkum bréfum á því ári, sem styður ofangreinda skoðun,? segir greiningardeildin.


 

heildartapið 1.963 milljónir eftir gjaldfærslu vegna Wyndeham


 

viðbótarheildarafrasktur nemur 7,4 milljörðum króna


 

Gengisvísitala krónu gæti orðið rúmlega 118 stig að meðaltali á næsta ári, að mati greiningardeildar Landsbankans. Gengisvísitala krónu var 123,4 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingu frá M5. ?Það þýðir að evran verði tæplega 90 krónur og dollarinn rúmlega 70 krónur miðað við óbreytt krossgengi þessara mynta,? segir greiningardeildin. Gengi krónu hefur lækkað töluvert frá miðjum nóvember og segir greiningardeildin að ekki sé hægt að benda á nýja hagvísa eða augljósa atburði sem hafi áhrif á forsendur. ?Um miðjan mánuðinn var evran í tæplega 86 krónum en hækkaði síðan á nokkrum dögum í tæplega 93 krónur sem minnir á sveiflurnar fyrr á þessu ári þegar krónan var því sem næst í frjálsu falli. Þessar miklu sveiflur undirstrika þá miklu óvissu sem nú ríkir á gjaldeyrismarkaði um hver sé líklegasta framvindan á gengi krónunnar á næstu mánuðum og misserum,? segir greiningardeildin. Vísitala raungengis besti mælikvarðinn Hún segir að besti mælikvarðinn á stöðu krónunnar er vísitala raungengis sem Seðlabankinn birtir reglulega. ?Í síðasta mánuði var vísitölugildið 106,6 stig og okkar spá fyrir nóvember er 102,8 stig. ?Við teljum að við núverandi framleiðni og viðskiptakjör geti þjóðhagslegt jafnvægi myndast við raungengi í námunda við vísitölugildið 100 sem er rúmlega 5% yfir sögulegu gildi raungengisvísitölunnar. Samkvæmt því er krónan "rétt verðlögð" um þessar mundir,? segir greiningardeildin. ?Við núverandi aðstæður, þar sem verðbólgan er langt yfir markmiði Seðlabankans og viðskiptahallinn er í námunda við 20% af landsframleiðslu, finnst mörgum að litlu máli skipti hvort krónan sé rétt verðlögð eða ekki. Aðalatriðið sé hversu hratt betra ytra jafnvægi skapist í hagkerfinu. Veikari króna en nú myndi væntanlega flýta fyrri slíkri aðlögun,? segir greiningardeildin. Hún segir að þrátt fyrir að vísbendingar um aukið efnahagslegt jafnvægi hafi látið á sér standa er það okkar niðurstaða að þrátt fyrir allt séu þeir þættir sem virka til styrkingar á gengi krónunnar sterkari en þeir sem virka til veikingar. Þættir til styrkingar krónu ?Mikilvægustu þættirnir sem virka til styrkingar eru líkur á áframhaldandi stóriðjuframkvæmdum á næstu árum, ásamt háum vaxtamun og þeirri staðreynd að bankarnir hafa nú þegar fjármagnað erlendar skuldbindingar sem gjaldfalla á næsta ár. Á neikvæðu hliðinni liggja síðan þættir eins og óvissa um aðlögun viðskiptahallans á næsta ári, hætta á lækkun lánshæfismats og mikil innlausn jöklabréfa í september á næsta ári,? segir greiningardeildin.


 

Breska verkalýðsfélagið GMB íhugar nú aðgerðir gegn íslenska matvælafyrirtækinu Bakkavör, en fjölmiðlatengill GMB sagði í samtali við Viðskiptablaðið að hann teldi fyrirtækið brjóta á rétti hluta starfsmanna sinna. Fjölmiðlatengillinn vísaði til umfjöllunar í BBC síðastliðinn sunnudag, þar sem gefið er til kynna að einstaka verksmiðjur Bakkavarar fylli ekki hreinlætiskröfur og að fyllsta öryggis sé ekki gætt. Bakkavör hefur birt tilkynningu á ensku á vef sínum og segir umfjöllun BBC misvísandi og ónákvæma. Fram kemur í bréfasamskiptum á milli Bakkavarar og GMB, sem Viðskiptablaðið hefur fengið aðgang að, að verkalýðsfélagið hafi reynt að sannfæra starfsfólk í verksmiðju fyrirtækisins í norður London um að ganga í GMB. Heimildarmenn Viðskiptablaðsins segja almennt starfsfólk í verksmiðjunni í norður London fá 5,35 pund á tímann, en til samanburðar fá starfsmenn í öðrum verksmiðjum fyrirtækisins 6,2 pund á tímann. Starfsfólk í verksmiðjunni í norður London, sem var hluti af kaupum félagsins á Katsouris Fresh Foods, eru að miklu leyti farandverkamenn frá Asíu, samkvæmt upplýsingum frá GMB. Fjölmiðlatengill GMB tók fram að Bakkavör væri ekki að brjóta lög með mismunandi launagreiðslum til starfsmanna.  Ekki náðist í stjórnendur Bakkavarar og verður sjónarmiðum fyrirtækisins komið á framfæri síðar. Nánar verður fjallað um málið í Viðskiptablaðinu á föstudaginn.


 

Tap Dagsbrúnar nam 3.156 milljónum króna á þriðja ársfjórðungi samanborið við 233 milljón króna hagnað á sama tímabili fyrir ári síðan. Á fyrstu níu mánuðum ársins nam tapið 4.678 milljónum króna en á sama tímabili fyrir ári hagnaðist félagið um 554 milljónir króna. Rekstrartap fyrir fjármagnsgjöld nam 2.069 milljónum króna á fyrstu níu mánuðum ársins til samanburðar við 1.214 milljóna króna hagnað á sama tímabili 2005. Gjaldfært virðisrýrnunartap vegna viðskiptavildar nam 2.500 milljónum á 3. ársfjórðungi. Tekjur á þriðja ársfjórðungi námu 15.956 milljónum króna og jukust um 12.101 milljón frá sama tímabili 2005. Tekjur Dagsbrúnar námu alls 36.132 milljónum króna á fyrstu níu mánuðum ársins til samanburðar við 10.866 milljónir kr. á sama tímabili 2005. Eiginfjárhlutfall var 16,6% 30. september 2006 en var 38,4% í lok síðasta árs. EBIT hagnaður af fjarskiptasviði nam 1.242 milljónum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Önnur svið skiluðu EBIT tapi. EBIT tap fölmiðasviðs nam 1.963 á tímabilinu, EBIT tap upplýsingatæknisviðs nam 428 milljónum og EBIT tap af fjárfestingarstarfssemi nam 920 milljónum króna. EBITDA af reglulegri starfssemi fyrir óvenjulega liði fyrstu níu mánuði ársins nam 3.789 milljónum króna samanborið við 2.319 milljónir króna fyrir sama tímabil 2005. Óvenjulegir liðir sem höfðu áhrif á EBITDA á fyrstu níu mánuðum ársins námu 1.191 milljón króna og varð því EBITDA að teknu tilliti til þeirra liða 2.598 milljónir króna. EBITDA af reglulegri starfssemi fyrir óvenjulega liði á þriðja ársfjórðungi nam 1.693 milljónum króna en óvenjulegir liðir sem höfðu áhrif á EBITDA ársfjórðungsins námu 1.007 milljónum króna.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,12% og er 6.132 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 4.841 milljón króna. Exista hækkaði um 1,42%, Bakkavör Group hækkaði um 1%, Glitnir hækkaði um 0,92%, Actavis Group hækkaði um 0,61% og Straumur-Burðarás hækkaði um 0,58%. Flaga Group lækkaði um 3,1%, Atlantic Petroleum lækkaði um 3,06%, 365 lækkaði um 1,99% en félagið mun birta uppgjör sitt í dag ? 365 hefur lækkað um 29,16% á síðustu fjörum vikum, Eimskip lækkuðu um 0,96% og Alfesca lækkaði um 0,96%. Gengi krónu styrktist um 1,11% og er 123,4 stig.


 

420 fm verslun leysir af hólmi 70 fm verslun


 

Fons jók hlut sinn í sænsku ferðskrifstofunni Ticket Travel Group í 29,26% í gær en yfirtökuskylda myndast við 30%, að því er fram kemur í frétt Dagens Industri. Félagið er skráð í sænsku kauphöllina. Matthías Imsland, stjórnarformaður Ticket og yfirmaður hjá Fons, vildi ekki segja til um hvort Fons myndi auka frekar við eign sína í Ticket Travel Group. Fyrr í mánuðinum skrifaði ferðaskrifstofan undir samning um að kaupa MZ Travel AB og eru fleiri yfirtökur fyrirhugaðar. Ticket Travel Group stefnir á að verða stærst á sínu sviði í Skandinavíu, að því er Matthías segir við Dagens Industri.


 

Hlutdeild félaga í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar í söluhagnaði af tékkneska fjarskiptafélaginu Radiokomunikace (CRa) nemur um 56 milljörðum króna og er því meiri en öll útgjöld íslenska ríkisins til sjúkrahúsaþjónustu, sem voru í fyrra 52,7 milljarðar samkvæmt ríkisreikningi. Alls var söluhagnaðurinn um 80 milljarðar, sem er meira en allir tekjuskattar einstaklinga á Íslandi í fyrra (73,6 milljarðar), en hlutdeild félaga í eigu Björgólfs er um 70%. Það var bandaríski fjárfestingabankinn Lehman Brothers sem greindi á föstudaginn var frá því að hann hefði leitt kaup á tékkneska félaginu. Að teknu tilliti til arðgreiðslna til seljenda nam kaupverðið um það bil 120 milljörðum króna en félagið var keypt fyrir rúmum tveimur árum á um það bil 40 milljarða. Af öðrum stærðum í reikningum íslenska ríkisins má nefna að öll útgjöld til menntamála, þar með taldir háskólar, framhaldsskólar og menningarmál, námu 37,7 milljörðum í fyrra. Tekjuskattur allra lögaðila nam 23,4 milljörðum eða um það bil hálfum söluhagnaði félaga í eigu Björgólfs Thors af CRa. Söluhagnaður FL Group af 16,9% hlut í Easy Jet í apríl síðast liðnum þótti feikimikill en nam þó "aðeins" 13 milljörðum. Um svipað leyti hagnaðist Landsbankinn um 10 milljarða á því að selja 19,8% hlut í Carnegie. Loks má geta þess að á sama tíma -- í apríl síðast liðnum -- skrifaði Jón Ásgeir Jóhannesson forstjóri Baugs grein í Morgunblaðið þar sem hann sagði meðal annars um viðskipti með Arcadia árið 2002: "Mjög varlega áætlað missti Baugur Group af hagnaði upp á ríflega 80 milljarða króna, en hagnaður Philip Green varð þeim mun meiri vegna aðgerða Ríkislögreglustjóra."


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,39% og er 6.148 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 986 milljónum króna. Bakkavör Group hefur hækkað um 1%, Glitnir hefur hækkað um 0,92%, Kaupþing banki hefur hækkað um 0,64% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,58%. Flaga Group hefur lækkað um 3,1%, Atlantic Petroleum hefur lækkað 3,06%, Össur hefur lækkað um 1,32%, Icelandic Group hefur lækkað um 0,64% og Alfesca hefur lækkað um 0,59%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,81% og er 123,7 stig.


 

Greiningardeild Glitnis hefur hækkað verðmat sitt á Bakkavör í 60 krónur á hlut úr 55,5 krónum. Gengi félagsins á markaði er 60,4 krónur á hlut og hefur hækkað um 0,67% það sem af er degi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. ?Ráðlegging okkar til fjárfesta er að halda bréfum í félaginu horft til langs tíma. Markgengi (e. target price) er 65,0 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum. Helstu ástæður fyrir hækkuðu verðmatsgengi eru góðar rekstrarhorfur, hækkun á GBP/ISK gengiskrossi og lægri ávöxtunarkrafa,? segir greiningardeildin.


 

Halli á vöruskiptum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, nam 109,1 milljörðum króna á fyrstu tíu mánuðum ársins, en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 81,8 milljarða á sama gengi og er því vöruskiptajöfnuðurinn 27,3 milljörðum króna lakari en í fyrra, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands.Fyrstu tíu mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 193,2 milljarða króna, en inn fyrir 302,4 milljarða króna fob (327,9 milljarða króna cif).Í októbermánuði voru fluttar út vörur fyrir 20 milljarða króna og inn fyrir 27 milljarða króna fob (29,4 milljarða króna cif). Vöruskiptin í október, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um sjö milljarða króna. Í október 2005 voru vöruskiptin óhagstæð um 6,4 milljarða króna á föstu gengi.Verðmæti vöruútflutnings fyrstu tíu mánuði ársins var 12,5 milljörðum eða 6,9% meira á föstu gengi en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 54,4% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 2,8% meira en á sama tíma árið áður. Aukning var í útflutningi á ferskum fiski og frystum flökum en á móti kom samdráttur í útflutningi á frystri rækju, segir í tilkynningunni.


 

Baugur hefur samþykkt að kaupa 50% hlut í danska tísku- og heimilisvörufyrirtækinu Day Birger et Mikkelsen, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðins, og reiknað er með að kaupin verði formlega tilkynnt á næstu dögum. Kaupverðið hefur ekki fengist staðfest. Kaupin á hlut í danska fyrirtækinu koma í kjölfar fjárfestinga Baugs í bresku hönnunarfyrirtækjunum Matthew Williamson og PPQ, sem gerð voru í gegnum nýjan sjóð félagins, Venture Business Unit (VBU). Ekki er vitað hvort kaupin á Day eru gerð í gegnum VBU, sem er stýrt frá London. Heimildamenn Viðskiptablaðsins segja fjárfestingar Baugs í upprennandi tískuvörumerkjum koma í kjölfar kaupa félagsins á stórvöruverslunum, en ásamt fleiri fjárfestum lauk fyrirtækið nýlega við 75 milljarða króna yfirtöku á bresku stórverslunarkeðjunni House of Fraser. Baugur hefur einnig fjárfest í dönsku stórverslununum Magasin du Nord og Illums, en félagið hefur flutt bresku vörumerkin Hamleys og Jane Norman yfir til stórverslana sinna í Danmörku. Talið er að Baugur stefni að því að opna Day-verslun í House of Fraser, en félagið opnaði eigin verslun á Sloane-stræti árið 2005. Day er með verslanir í Magasin-verslunum Baugs víða í Danmörku. Day-verslanir eru einnig starfræktar í bresku stórverslununum Selfridges, Harvey Nichols og Liberty.


 

Sjónvarpsstöðin Sýn greiðir liðlega 60% meira á hvern áskrifanda fyrir réttinn að enska boltanum næstu þrjú keppnistímabil en breska stöðin Sky, eða liðlega 19 þúsund krónur fyrir hvern áskrifanda á ári samanborið við tæpar 12 þúsund krónur sem Sky greiðir.


 

-Kristinn Geirsson hættur sem forstjóri og orðinn stjórnarformaður


 

en í heild er tap fyrstu níu mánuðina


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,92% og er 6.125 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nam 2.471 milljón króna. Ekkert félag hækkaði við lok dags. Kaupþing banki lækkaði um 1,75%, FL Group lækkaði um 0,87%, Actavis Group lækkaði um 0,6%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,58% og Glitnir lækkaði um 0,46%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,5% og er 124,8 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Tap Orkuveitu Reykjavíkur nam 1,4 milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2006 samanborið við 3,6 milljarða krónu hagnað á sama tímabili árinu áður, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.Helsta skýring á mismuninum er gengistap vegna langtímaskulda, samtals 5,7 milljarðar króna, segir í tilkynningunni.Rekstrartekjur fyrstu níu mánuði ársins 2006 námu um 12,3 milljörðum króna, en voru um 10.3 milljarðar fyrstu á sama tímabili í fyrra. Hagnaður fyrirtækisins fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta, EBITDA, var 5,6 milljarðar króna, samanborið við 4,3 milljarða króna á sama tímabili 2005.Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna voru 3,2 milljarðar króna fyrstu níu mánuði 2006, en 2,4 milljarðar króna á sama tímabili 2005.Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 6,6 milljarða króna fyrstu níu mánuði ársins 2006, en voru jákvæðir um 1,7 milljarða króna á sama tímabili árið áður.Heildareignir 30. september 2006 voru 123,7 milljarðar króna, en voru 88 milljarðar króna 30. september 2005. Eigið fé 30. september 2006 var 58,6 milljarðar króna, en var 48,3 milljarðar í lok september 2005. Heildarskuldir 30. september 2006 voru 65,1 milljarðar króna, en voru 39.7 milljarðar króna 30. september 2005.Eiginfjárhlutfall var 47,4% í lok september 2006 en var 54,9% á sama tíma árið áður.Með nýjum lögum nr. 50/2005 um skattskyldu orkufyrirtækja verður fyrirtækið skattskylt í samræmi við 2. gr. Laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Lögin koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 2007 vegna tekna á árinu 2006. Sá hluti starfsemi OR er lýtur að rekstri vatnsveitu og fráveitu verður þó áfram undanskilinn tekjuskatti. Reiknuð tekjuskattsinneign fyrstu 9 mánuði ársins nam 2.710 milljónum króna.Langtímaskuldir OR eru að stærstum hluta í erlendri mynt. Gengistap Orkuveitu Reykjavikur af langtímaskuldum nam 5.721 milljónum króna fyrstu níu mánuði ársins. Gengisvísitala í lok september var 122,4 stig en var 104,9 stig í lok síðasta árs, segir í tilkynningunni. Horfur eru góðar um rekstur Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2006. Umsvif fara vaxandi og fjárfestingar eru miklar. Stærsta einstaka verkefnið er bygging nýrrar virkjunar á Hellisheiði sem mun stórauka eigin orkuvinnslugetu fyrirtækisins, segir í tilkynningunni.


 

Samtök atvinnulífsins mótmæla harðlega þeirri ákvörðun utanríkisráðuneytisins að fela sýslumannsembættinu á Keflavíkurflugvelli að taka um áramót yfir þann hluta öryggiseftirlits sem fyrirtækin Securitas og Öryggismiðstöð Íslands hafa haft með höndum á flugvellinum frá því í sumar, segir í tilkynningu. "Fyrirtækin tvö hafa sýnt fram á að þau geta rekið þessa þjónustu með mun lægri tilkostnaði en sýslumannsembættið. Starfsemin hefur komið vel út í prófunum viðurkenndra eftirlitsaðila. Samtök atvinnulífsins mótmæla þess vegna harðlega þessari öfugþróun og ríkisvæðingu á þjónustusviði, sem gengur í berhögg við nýja útvistunarstefnu ríkisins," segir í tilkynningunni.


 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) spáir áframhaldandi hækkun stýrivaxta Seðlabanka íslands en reiknar með lækkunum á næsta ári. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu um hagvöxt og hagkerfi OECD-ríkjanna, sem birt var í dag.


 

Lánshæfimatsfyrirtækið Fitch Ratings staðfesti í dag staðfest óbreyttar lánshæfimatseinkunir Landsbankans, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,56% og er 6.147 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1.025 milljónum króna. Ekkert félag hefur hækkað það sem af er degi. Kaupþing banki hefur lækkað um 1,13%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,5%, Össur hefur lækkað um 0,44% og Landsbankinn hefur lækkað um 0,38%. ?Frekar dauflegt er á innlendum hlutabréfamarkaði þessa stundina. ICEX-15 lækkaði um 1% í gær, einkum vegna 1,5% lækkunar á bréfum Kaupþings banka og virðist enn nokkur þrýstingur til lækkunar á bréfum bankans. Í gær hófust viðskipti með þá nýju hluti sem bankinn gaf út til erlendra fjárfesta. Fjárfestarnir keyptu á 750 krónur á hlut eða 10% undir þáverandi markaðsgengi og er hugsanlegt að eitthvað sé um innlausn hagnaðar þessa dagana,? segir greiningardeild Glitnis. Það er þó margt spennandi í fatvatninu, að hennar mati. ?Fjárfestum gefst færi á að fjárfesta í gamalgrónum og þekktum rekstri eins og Eimskipafélaginu og Icelandair en þessi félög einkennast af framþróun og vexti eins og reyndar flest fyrirtækjanna í Kauphöllinni. Þá er stefnt að skráningu Símans í Kauphöllina að liðnu ári. Við reiknum með að mikið verði um yfirtökur á komandi ári og að þær verði í auknum mæli fjármagnaðar með eiginfjárframlagi erlendra fjárfesta. Því stefnir í verulega stækkun fyrirtækja og breikkun hluthafahóps og þar með dýpkun markaðarins á komandi misserum,? segir greiningardeildin. Gengi krónu hefur veikst um 0,14% og er 125,5 stig við hádegi.


 
Innlent
28. nóvember 2006

HugurAx kaupir Mekkanis

Nýlega undirrituðu eigendur Mekkanis hugbúnaðarstofu og HugarAx samning um kaup þess síðarnefnda á öllu hlutafé í Mekkanis. Í framhaldi af þessu verða félögin tvö sameinuð, segir í tilkynningu. ,,Við höfum átt gott samstarf við starfsmenn og eigendur Mekkanis á undanförnum misserum, en fyrirtækið tók að sér stórt þróunarverkefni fyrir HugAx sem fólst í að endurskrifa Ópusallt viðskiptalausnina fyrir .NET umhverfi Microsoft??, segir Páll Freysteinsson framkvæmdastjóri HugarAx. ,,Kjarni starfsmanna Mekkanis hefur mikla reynslu og þekkingu af þróunarvinnu í viðskiptalausnum og þegar menn settust niður og veltu fyrir sér framtíðinni var fljótt ljóst að við höfðum þar sameiginlega sýn og því var auðvelt fyrir okkur að ná saman??, sagði Páll. Mekkanis hugbúnaðarstofa var stofnuð árið 2003. Flestir starfsmenn Mekkanis eru fyrrum starfsmenn Íslenskrar forritaþróunar sem sameinaðist Hug hf. árið 1996. Kjarni starfsmanna Mekkanis hefur unnið saman í yfir tíu ár í þróun og viðhaldi á hugbúnaðarkerfum fyrir alþjóðamarkað, segir í tilkynningunni. HugurAx var í eigu Dagsbrúnar og er nú í eigu félags sem eitt gekk undirvinnuheitinu K2.


 

Greiningardeild Glitnis reiknar með að tap fjarskipta- og fjölmiðlasamstæðunnar Dagsbrúnar, sem klofin hefur verið í fjölmiðlafyrirtækið 365 og fjarskiptafyrirtækið Teymi, muni nema 2,8 milljörðum á þriðja ársfjórðungi.


 

Í nýútgefinni skýrslu OECD ríkjanna segir að merki séu um að aðhald ríkisstjórnar Íslands og breytt viðhorf erlendra fjárfesta hafi sett af stað bataferli íslenska hagkerfisins, enda sé kominn tími til. Spáð er að hagvöxtur minnki á næstu ársfjórðungum, en þó segir að ójafnvægi efnahagsins verði áfram talsvert á næstu misserum. Því sé helsta viðfangsefni stjórnvalda að leiðrétta það, svo að óróleiki á fjármálamarkaði komi ekki veg fyrir efnahagsbatann. Segir í skýrslunni að líklegt sé að herða þurfi frekar á aðhaldiverðbólgumarkmið náist. Í skýrslunni segir að fjármálastefnan ætti ekki að auka við einkaneyslu og mæta þurfi þensluáhrifum fyrirhugaðra skattalækkana með aðhaldi, svo lengi sem engin skýr merki séu um að efnahagurinn hafi kólnað á ný.


 

Greiningardeild Glitnis hefur hækkað verðmatgengi sitt á Alfesca í 5,2 krónur á hlut úr 5,0. Gengi félagsins var 5,08 við lok markaðar í gær. ?Ráðlegging okkar til fjárfesta er að halda bréfum í félaginu horft til langs tíma. Markgengi (e. target price) er 5,5 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum. Helstu ástæður fyrir hækkuðu verðmatsgengi eru góðar rekstrarhorfur samfara lækkandi laxaverði, hækkun á EUR/ISK gengiskrossi og loks eilítið lægri ávöxtunarkrafa,? segir greiningardeild Glitnis.


 

Róbert Wessman, forstjóri Actavis, neitar því að fyrirtækið hafi áhuga á að gera tilraun á næstunni til þess að taka yfir þýska samheitalyfjafyrirtækið Stada í samtali við Financial Times Deutchland í dag.


 

FME hefur á um nokkurt skeið unnið að smíði upplýsingakerfis þar sem öll vinnsla og utanumhald útgefenda á innherjalistum verður á rafrænu formi. Kerfið verður tekið í notkun þann 4. desember fyrir aðila sem hafa hlutabréf skráð í Kauphöll Íslands og 1. janúar 2007 fyrir aðila með skráð skuldabréf að því er kemur fram í frétt á heimasíðu FME. Þar kemur fram að um fjörtíu regluverðir og tölvusérfræðingar frá skráðum félögum og útgefendum hlutabréfa í Kauphöll sóttu námskeið FME um rafvæðingu innherjalista og regluvörslu sem fram fór í húsakynnum FME dag. Rafvæðing innherjalista er hluti af upplýsingastefnu FME sem miðar að markvissri nýtingu upplýsingatækni í söfnun og úrvinnslu upplýsinga en starfsemi eftirlitsins er dæmigerð þekkingastarfsemi sem byggir á söfnun og greiningu upplýsinga, en FME tekur við rúmlega 3500 skýrslueintökum af ýmsum toga á ári. Fjögur fyrirtæki hafa að undanförnu tekið þátt í tilraunaverkefni um rafræn skil á innherjalistum, þ.e. Actavis, Dagsbrún, Kaupþing og Össur.  Í frétt FM er haft eftir Guðmundi Thorlacius, lögfræðings á verðbréfasviði FME, að verkefnið hafi gengið vel og markaðsaðilar verið ánægðir með þær nýjungar sem kerfið býður upp á. ?Þegar kerfið verður komið í notkun mun það skila sér í tíma- og vinnusparnaði fyrir útgefendur, auk þess sem allt utanumhald um innherjalistana verður mun einfaldara en áður?, segir Guðmundur.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,03% og er 6.181 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2.431 milljónum króna. Stærstu einstöku viðskipti dagsins nema 652 milljónum króna með bréf Kaupþings banka á genginu 815. Gengi bankans er 800 krónur á hlut við lok markaðar. Alfesca var eina félagið sem hækkaði í dag, nam hækkunin 0,2%. Kaupþing banki lækkaði um 1,48% - nemur sjö daga lækkun 3,5%, Marel lækkaði um 1,26%, Straumur-Burðarás lækkaði um 1,14%, Exista lækkaði um 0,93% og Glitnir lækkaði um 0,91%. Gengi krónu styrktist um 0,25% og er 125,3 stig við lok markaðar.


 

Útflutningsráð skipuleggur nú í samvinnu við sendiráð Íslands í Pretoríu viðskiptasendinefnd til Suður-Afríku dagana 24. febrúar til 2. mars 2007 næstkomandi. Viðskiptasendinefndin verður undir forystu Valgerðar Sverrisdóttur utanríkisráðherra og farið verður til Jóhannesarborgar, Pretoríu og Höfðaborgar segir í frétt Útflutningsráðs.Þar kemur fram að sérstök áhersla verður á ferðaþjónustu, upplýsingatækni, fjárfestingar, matvælaiðnað og sjávarútveg. S-Afríka er einn af stærstu mörkuðum heims með 47.6 miljón íbúa og margvísleg og mikil viðskiptatækifæri. Hagvöxtur í landinu er í dag um 4,5% og mun skamkvæmt spám EIU.com fara jafnt og þétt vaxandi næstu ár.


 

Verðbólguálag til fjögurra og fimm ára hefur farið hækkandi undanfarna daga á óverðtryggðum ríkisbréfum, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Álagið lækkaði snarpt eftir tilkynningu ríkisstjórnarinnar um lækkun virðisaukaskatts og vörugjalds í mars næstkomandi. Væntingar markaðarins til verðbólgu virðast nú fara vaxandi og teljum við líklegt að þær komi til með að aukast enn frekar á fjórðungum. Gengi krónunnar ræður hér miklu um,? segir greiningardeildin. Veiking krónunni eykur líkur á vaxtahækkun í desember, að mati greiningardeildar. ?Einnig virðist sýnt að stýrivextir verði í tveggja stafa tölu fram til loka næsta árs. Skuldabréfamarkaðurinn kemur því til með að keppa áfram við háa vexti á peningamarkaði,? segir greiningardeildin.


 

selt á genginu 27 krónur á hlut


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,22% og er 6.228 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 1.067 milljónum. Stærstu viðskiptin nema 652 milljónum króna með bréf Kaupþings banka á genginu 815. Atorka Group hefur hækkað um 0,48%, Exista hefur hækkað um 0,46%, 365 hefur hækkað um 0,27% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,17%. Landsbankinn hefur lækkað um 0,76%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,57%, Össur hefur lækkað um 0,44% og Kaupþing banki hefur lækkað um 0,25%. Gengi krónu hefur veikst um 0,09% og er 125,8 stig.


 

samtímis er félagið endurfjármagnað


 

Teymi hf. hefur gert samning við Kaupþing banka hf. um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.Tilgangurinn með viðskiptavaktinni er að efla viðskipti með hlutabréf félagsins í Kauphöll Íslands hf., segir í tilkynningunni. Kaupþing banki hf. skuldbindur sig til að setja daglega fram kaup- og sölutilboð í Kauphöll Íslands hf., í Teymi hf. (TEYMI) að lágmarki 500.000 að nafnvirði á gengi sem Kaupþing banki hf. ákveður í hvert skipti.


 

Barnasjónvarpsþátturinn Lazy Town, eða Latibær sem er hugarfóstur Magnúsar Scheving, vann í gær bresku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunin BAFTA fyrir besta alþjóðlega barnaefnið.


 

Forráðamenn Hraðfrystihússins Gunnvarar hf. á Ísafirði hyggjast byggja 5.000 tonna hús á Sundahafnarsvæðinu á Ísafirði undir frystigeymslu og tilheyrandi aðstöðu með stækkunarmöguleikum í upp í 10.000 tonn.


 

Eggert Magnússon, nýr stjórnarformaður breska knattspyrnufélagins West Ham United, hefur samþykkt að félagið geri tilraun til að kaupa David Beckham, fyrrverandi fyrirliða enska landsliðsins og leikmann Real Madrid, segir í frétt The Sunday Mirror. Eggert og Björgólfur Guðmundsson, stjórnarformaður Landsbankans, tóku yfir breska knattspyrnufélagið í síðustu viku fyrir 85 milljónir punda, sem samsvarar 11,5 milljörðum króna, auk skulda. Alan Pardew hefur um 20 milljónir punda til að eyða til leikmannakaupa. Beckham er samningsbundinn Real Madrid, en reiknað er með að West Ham hafi samband við Beckham í janúar. Beckham ólst upp í Leystonstone, sem er aðeins steinsnar frá Upton Park, heimavelli West Ham.


 

Kaupþing banki íhugar nú að lögsækja danska götublaðið Ekstra-blaðið fyrir skrif sín um bankann, en í greinum blaðsins var bankinn meðal annars bendlaður við skattamisferli. Greint er frá hugsanlegri lögsókn bankans á danska fréttavefnum epn.dk.


 

Lettneski bankinn Lateko banka, sem er að mestu leyti í eigu Jóns Helga Guðmundssonar og íslenskra fjárfesta, hefur tryggt sér sambankalán að virði 21 milljón evra, eða rúmlega 1,9 milljarðar króna. Stjórnarformaður bankans Andrejs Svircenkovs greindi frá láninu á blaðamannafundi í gær.


 

Milestone verður kjölfestufjárfestir í nýjum fjárfestingarbanka og hefst starfsemi hans um áramótin, að því er fram kemur í frétt á Mbl.is. Tryggvi Þór Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, verður forstjóri bankans og mun taka til starfa þann 1. desember. Eigið fé bankans verður um tíu til fimmtán milljarðar króna og starfsmenn um 40-45. Á komandi vikum verður tilkynnt um hverjir fleiri standi að hinum nýja fjárfestingarbanka. Karl Wernersson segir í fréttinni að þetta muni ekki hafa áhrif á eign Milestone í Glitni. Milestone er næststærsti hluthafi Glitnis með 14,66% eignarhlut.


 
Innlent
24. nóvember 2006

Áfram barist í Stork

Vogunarsjóðirnir Centaurus og Paulson, sem eiga samanlagt um 32% hlut í hollenska félaginu Stork, hafa sett fram kröfu um að haldinn verði sérstakur hluthafafundur til að taka fyrir vantrausttillögu á stjórn, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,10% og er 6.242 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 5.941 milljón króna. HB Grandi hækkaði um 1,63%, Atlantic Petroleum hækkaði um 1,38%, Straumur-Burðarás hækkaði um 1,16%, Actavis Group hækkaði um 0,9% og Össur hækkaði um 0,88%. Teymi lækkaði um 0,69%, Bakkavör Group lækkaði um 0,67%, Exista lækkaði um 0,46%, Alfesca lækkaði um 0,39% og Kaupþing banki lækkaði um 0,37%. Gengi krónu styrktist um 0,55% og er 125,6 stig við lok dags.


 

Stjórn Landsvirkjunar hefur samþykkt að tvöfalda stuðning sinn við Ómar Ragnarsson en beiðni frá Ómari um aukin stuðning vegna kvikmyndagerðar við Hálsalón var tekinn fyrir á stjórnarfundi í morgun. Landvirkjun samþykkti að auka framlag sitt til Ómars úr fjórum milljónum i átta gegn afnotum af kvikmyndaefni hans. En eins og kunnugt er kvikmyndaði Ómar nú í haust landið sem fór undir lónið en hann hyggst gera kvikmynd um Kárahnjúka.


 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. og Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. undirrita samning Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE) og Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) hafa gert með sér samning um veitingarekstur í Flugstöðinni, segir í fréttatilkynningu, en IGS hefur verið með veitingarekstur í flugstöðinni um árabil. IGS mun opna nýjan veitingastað á brottfararsvæði flugstöðvarinnar nú í vor sem og  bar með útsýni yfir flugbrautina. IGS mun halda áfram veitingarekstri á 1. og 2. hæð í suðurbyggingu flugstöðvarinnar. Alls mun veitingarými IGS vera á um 990 fermetra svæði. Með nýjum samningi er gert ráð fyrir að IGS muni auka vöruúrval og leggja áherslu á að selja vörur undir merkjum alþjóðlegra veitingahúsakeðja. Samningurinn er einn þáttur í að bæta þjónustu við flugfarþega auk þess að auka hlut einkaaðila í flugstöðinni en sú stefna var mótuð þegar ráðist var í forval verslunar- og þjónustufyrirtækja í aðdraganda samninga. Gunnar Olsen framkvæmdastjóri undirritaði samninginn fyrir hönd IGS og Höskuldur Ásgeirsson forstjóri fyrir hönd FLE.


 

Stjórn Landsvirkjunar hefur samþykkt að tvöfalda stuðning sinn við Ómar Ragnarsson en beiðni frá Ómari um aukin stuðning vegna kvikmyndagerðar við Hálsalón var tekinn fyrir á stjórnarfundi í morgun. Landvirkjun samþykkti að auka framlag sitt til Ómars úr fjórum milljónum i átta gegn afnotum af kvikmyndaefni hans. En eins og kunnugt er kvikmyndaði Ómar nú í haust landið sem fór undir lónið en hann hyggst gera kvikmynd um Kárahnjúka.


 
Innlent
24. nóvember 2006

Enski boltinn yfir á Sýn

kaupverðið talið vera á milli 1.300 og 1.400 milljónir króna


 

Stjórnir Lífeyrissjóðs Austurlands og Lífeyrissjóðs Norðurlands hafa staðfest samrunasamning. Samrunasamningurinn er með fyrirvara um samþykki ársfunda þeirra segir í frétt á vef landssamtaka lífeyrissjóða.


 

Eyrir Invest keypti í Marel fyrir um 48 milljónir í gær, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 611.925 hluti á genginu 78,9. Þann 15. nóvember keypti fjárfestingarfélagið í Marel fyrir um 201 milljón króna. Eyrir Invest er stærsti hluthafi Marels, með um 28,96% eignarhlut, samkvæmt hluthafaskrá.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,58% og er 6.272 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3.373 milljónum króna. Hækkunin kemur í kjölfar frétta af sölu Björgólfs Thors og fleira fjárfesta á tékkneska fjarskiptafélaginu C-Ra, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Óstaðfestar heimildir herma að söluhagnaður af C-Ra nemi um 80 milljörðum króna en auk Björgólfs Thors séu Landsbankinn og Straumur-Burðarás meðal seljenda. Landsbankinn hefur staðfest að hafa verið meðal hluthafa í félaginu. Straumur-Burðarás hefur staðfest að hafa átt rúmlega 4% hlut í félaginu en að hagnaður af sölunni gefi ekki tilefni til sérstakrar tilkynningar frá félaginu eða endurskoðunar á áætlunum ársins. Hvort sem meintur söluhagnaður er orðum aukinn eður ei er árangurinn mjög ánægjulegur fyrir téða hluthafa í C-Ra. Salan á félaginu mun því hafa jákvæð áhrif á afkomu Landsbankans og Straums-Burðaráss fjárfestingabanka á fjórða fjórðungi en ekki er á núverandi tímapunkti hægt að fullyrða hversu sterk áhrifin verða,? segir greiningardeild Glitnis. Landsbankinn hefur hækkað um 1,52%, Atorka Group hefur hækkað um 0,64%, Kaupþing banki hefur hækkað um 0,61%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,58% og 365 hefur hækkað um 0,54%. Eimskip hefur lækkað um 0,64% og Exista hefur lækkað um 0,46%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,25%.


 

söluverðið líklega töluvert undir kaupverði Dagsbrúnar


 

Hibernia Atlantic, í eigu CVC Iceland Holding ehf., skoðar nú möguleika á frekari kaupum á fjarskiptafyrirtækjum í Evrópu að sögn Bjarna K. Þorvarðarsonar, framkvæmdastjóra félagsins.


 

Innlán Landsbankans hafa aukist um 200 milljarða króna það sem af er árinu og er aukningin að mestu erlendis. Ef útlánaaukningin er miðuð tólf mánuði aftur í tímann er hún enn meiri. Í frétt í Viðskiptablaðinu í dag er haft eftir Sigurjóni Þ. Árnasyni, bankastjóra Landsbankans, að þetta muni auðvelda fjármögnun bankans í framtíðinni og líklegt að hann þurfi minna að treysta á alþjóðlegan skuldabréfamarkað.


 

Bandaríski fjárfestingabankinn Lehman Brothers greindi í gær frá kaupum á tékkneska fjarskiptafélaginu Ceske Radiokomunikace (CRa) og samkvæmt heimildum Reuters-fréttasofunnar er kaupverðið um 1,2 milljarðar evra, sem samsvarar 110 milljörðum króna. Félög tengd eða í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar eiga 70% hlut í tékkneska fyrirtækinu. Heimildarmenn Viðskiptablaðsins segja að kaupverðið sé nokkuð hærra en 110 milljarðar og að hlutur Björgólfs Thors hafi verið seldur á um 120 milljarða, en upphaflegt kaupverð var 40 milljarðar króna og nemur söluhagnaðurinn því 80 milljörðum króna. Straumur-Burðarás og Landsbanki Íslands fjárfestu einnig í CRa. 39,2% hlutur í félagsins í T-Mobile Czech Republic fylgir einnig með í kaupunum, en Deutsche Telekom fer enn með ráðandi hlut í farsímafyrirtækinu. Lehman Brothers leiðir hóp fjárfesta til að taka yfir CRa, en hópurinn inniheldur einnig fjárfestingasjóðinn Mid Europa og eignarhaldsfélagið Al Bateen, sem staðsett er í Abu Dhabi. Heimildarmenn Viðskiptablaðsins á sambankalánamarkaði í London segja að kaupin séu fjármögnuð með lánum og að lánapakkinn sé sá stærsti sem hefur verið sölutryggður til skuldsettra kaupa í Mið-Evrópu, en heildarvirði skuldanna er um 750 milljónir evra. Eiganarhaldsfélagið Bivideon, sem skráð er í Hollandi, hélt utan um eignarhlut íslensku fjárfestanna í CRa. Fagtímaritið Telecom Finance greindi frá því í október að mögulegt væri að selja Bivideon og síðan hafa getgátur verið um kaup á eignum félagsins. Tímaritið sagði þá að mögulegt væri að skipta upp eignum félagins, og benti á að verðmætasta eignin væri hluturinn í T-Mobile. Hins vegar hefur fjárfestahópur Lehman Brothers samþykkt að kaupa allar eignir félagsins.


 

Vanskil innlánsstofnana sem hlutfall af útlánum voru tæplega 0,7% í lok þriðja ársfjórðungs og hafði hlutfallið hækkað úr rúmlega 0,6% frá lokum annars fjórðungs, eða um 0,05%, segir greiningardeild Landsbankans. Miðað er við vanskil í meira en einn mánuð. ?Vanskilahlutfall bæði fyrirtækja og einstaklinga er lítillega hærra í lok þriðja fjórðungs en í lok annars fjórðungs. Hjá fyrirtækjum er hlutfallið 0,6% en 1,0% hjá einstaklingum. Þegar myndin er skoðuð er rétt að hafa í huga að í lok hvers árs eru færð út endanlega afskrifuð útlán og hefur það áhrif á samanburð fjórða fjórðung hvers árs við aðra ársfjórðunga,? segir greiningardeildin. ?Gagnlegt er að skoða vanskil líka með tímatöf, t.d. til tveggja ára, þ.e. vanskil nú borin saman við útlán fyrir tveimur árum. Ástæðan er m.a. mikil útlánaaukning síðustu ára. Þegar þetta er gert fæst út að vanskilahlutfallið hefur verið nánast óbreytt síðustu þrjá fjórðunga. Hlutfallið nú er rúmlega 2,8% hjá einstaklingum, tæplega 1,4% hjá fyrirtækjum og rúmlega 1,6% samanlagt,? segir greiningardeildin.


 

nafninu breytt í Icebank og áhersla lögð á fjárfestingastarfsemi


 

Kaupþing hefur aukið hlut sinn í norska tryggingafélaginu Storebrand í um 9%. Þetta kemur fram í samtali fréttaveitunnar E24.se við Hreiðar Má Sigurðson forstjóra Kaupþings. Greint er frá þessu í Vegvísi Landsbankans.


 

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum á þriðjudag, að tillögu Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra, að leggja til við alþingi að virðisaukaskattur á geisladiska verði lækkaður í 7%, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,63% og er 6.236 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Í gær lækkaði úrvalsvísitalan um 1,54%. Veltan nemur 6.584 milljónir króna. Nýherji hækkaði um 4,64%, Exista hækkaði um 3,33%, Marel hækkaði um 2,58%, Mosaic Fashions hækkaði um 2,41% og Kaupþing banki hækkaði um 1,24%. Teymi lækkaði um 0,69% og 365 lækkaði um 0,54%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,49% og er 126,3 stig.


 

Norvest ehf., félag fjárhagslega tengt Brynju Halldórsdóttur, stjórnarmanni í Kaupþingi banka hf., hefur í dag gert framvirkan samning um kaup á 1.300.000 hlutum í bankanum að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Norvest er í eigu félaga í eigu Jóns Helga Guðmundssonar fjárfestis.


 

SÍA (Samband íslenskra auglýsingstofa) efnir til samkeppni um Effie verðlaun hér á landi og verða verðlaun veitt á morgun, föstudaginn 24. nóvember næstkomandi. Þetta verður í annað sinn sem Effie keppnin er haldin hér á landi en sú fyrsta fór fram árið 2003.


 

Baugur Group er stærsti hluthafi fjölmiðlafyrirtækisins 365 hf. (áður Dagsbrún), samkvæmt nýjum hluthafalista sem hefur verið birtur. Tíu stærstu hluthafarnir eru með 79,4% hlutafjár og 20 stærstu með 93,2%.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,46% og er 6.288 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Í gær lækkaði úrvalsvísitalan um 1,54%. Veltan nemur 3.130 milljónum króna. Mosaic Fashions hefur hækkað um 3,01%, Kaupþing banki hefur hækkað um 1,87%, Bakkavör Group hefur hækkað um 1,51%, Glitnir hefur hækkað um 1,37% og Eimskip hefur hækkað um 1,29%. Teymi hefur lækkað um 0,69%, Marel hefur lækkað um 0,65% og 365 hefur lækkað um 0,54%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,72% og er 126 stig.


 

Útlit er fyrir 0,1% hækkun vísitölu neysluverðs á milli nóvember og desember, segir greiningardeild Glitnis. Gangi spáin eftir mun verðbólgan mælast 7,0% í desember samanborið við 7,3% í nóvember. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5%.?Eldsneytisverð hefur lækkað frá síðustu mánaðarmótum en í ljósi gengisþróunar krónunnar má búast við að minnsta kosti hluti þeirrar verðlækkunar gangi til baka.Heimsmarkaðsverð á eldsneyti hefur þó verið fremur stöðugt að undanförnu. Hér er því reiknað með minniháttar hækkun á eldsneyti á næstu dögum en að heildaráhrifin séu þó áfram til lækkunar,? segir greiningardeildin.Hún segir að íbúðaverð lækki eða stendur í stað um þessar mundir en aukinn vaxtakostnaður vegur á móti og hefur áhrif til hækkunar vísitölunnar.?Flest bendir til þess að íbúðakostnaður aukist nú lítilsháttar þrátt fyrir verðlækkun og hafi þannig óveruleg áhrif til hækkunar vísitölunnar í desember,? segir greiningardeildin.Matvöruverð hefur farið lækkandi undanfarna mánuði þrátt fyrir aukinn launakostnað. En nú spáir greiningardeildin minniháttar hækkun á matvöruverði í desember.Hagstofan birtir vísitölu neysluverðs 12. desember.


 

Seðlabankinn mun sennilega hækka vexti frekar í næsta mánuði, hefur greiningardeild Glitnis eftir Arnóri Sighvatssyni, aðalhagfræðingi Seðlabankans, sem var í viðtali við Bloomberg. Stýrivextir eru 14%.


 

Sigurður Einarsson, starfandi stjórnarformaður Kaupþings banka, keypti í bankanum fyrir um 786 milljónir króna í gær, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 1.000.000 hluti á genginu 77,295 sænskar krónur (785,86 íslenskar krónur).Í gær var tilkynnt um að hlutafjárútboði Kaupþings banka til erlendra fjárfesta væri lokið. Útboðsgengið var 750 krónur á hlut.Sigurður Einarsson á 7.368.423 hluti í bankanum eftir viðskiptin og á kauprétt að 1.624.000 hlutum í bankanum.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 52,3 milljörðum króna á fyrstu átta mánuðum ársins 2006 samanborið við 47,7 milljarða á sama tímabili 2005, segir í tilkynningu Hagstofunnar.


 

Danska götublaðið Ekstra Bladet hefur gagnrýnt íslenska athafnamenn og Árna Mathiesen fjármálaráðherra  fyrir að svara ekki blaðamönnum sínum og vangaveltum þeirra um peningaþvætti og skattamisferli íslenskra athafnamanna.


 

Tólf mánaða hækkun launavísitölunnar í október nemur 11%, sem er mesta tólf mánaða hækkun vísitölunnar í átta og hálft ár, segir greiningardeild Landsbankans. Launavísitalan hækkaði um 0,5% í október. ?Samningsbundnar hækkanir launa í janúar og júlí vega þyngst í hækkun vísitölunnar síðustu tólf mánuði, en um helming þeirrar hækkunar má rekja til þessara tveggja mánaða. Því til viðbótar hefur mikil spenna verið á vinnumarkaði og er atvinnuleysi nú með lægsta móti 12 mánaða verðbólga í sama mánuði mældist 7,2% og er kaupmáttaraukning tímabilsins því 3,8% miðað við hækkun launavísitölu. Tólf mánaða kaupmáttaraukning hefur vaxið jafnt og þétt úr tæpu 1% í júní í 3,8% í október,? segir greiningardeildin.


 

Gengi krónu veiktist um 0,5% og er 126,96 við lok dags. Þetta er fjórði dagurinn í röð sem krónan veikist, að sögn greiningardeildar Landsbankans. ?Engar sérstakar fréttir liggja að baki sveiflunum í dag frekar en undarfarna daga og því erfitt að skýra þróunina á annan hátt en að tímabundin svartsýni hafi gripið um sig á gjaldeyrismarkaði,? segir greiningardeildin.


 

Ríkissjóður Íslands lauk í dag skuldabréfaútboði á Evrópumarkaði (e. EMTN, European Medium Term Note Program) og var fjárhæð útboðsins einn milljarður evra eða sem samsvarar 90 milljörðum íslenskra króna, segir í fréttatilkynningu. 


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,54% og er 6.197 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 8.518 milljónum króna. Össur hækkaði um 0,44%, Alfesca hækkaði um 0,4% og Actavis Group hækkaði um 0,15%. 365 lækkaði um 3,41%, Kaupþing banki lækkaði um 3,25%, Exista lækkaði um 2,34%, Marel lækkaði um 1,27% og Eimskip lækkaði um 1,27%. ?Líklegt er að tilkynning um niðurstöðu útboðs Kaupþings til erlendra fjárfesta á genginu 750 hafi haft áhrif til lækkunarinnar auk kröftugrar lækkunar á gengi krónunnar í fyrstu viðskiptum dagsins sem nú er að mestu gengin til baka,? segir greiningardeild Glitnis. Gengi krónu veiktist um 0,5% og er 127 stig við lok dags.


 

Bakkavör Group hefur náð samkomulagi um kaup á öllu útgefnu hlutafé Fresh Cook Limited, samrekstrarfélags Bakkavör Group og Rannoch Foods síðan í október 2004, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Innnes ásamt meðfjárfestum hefur gengið frá kaupum á Haugen-Gruppen af R.Twinings & Co sem er í eigu Associated British Foods plc (ABF). Innnes hefur þegar tekið við stjórn Haugen-Gruppen. Meðal annarra fjárfesta eru félög í eigu Ólafs Björnssonar, forstjóra og aðaleiganda Innnes. Þar á meðal er fjárfestingafélag en samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins eru uppi áform um að setja fasteignir Haugen-Gruppen yfir í það félag.   Haugen Gruppen er heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með starfsemi í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Velta félaganna á síðasta rekstrarári var rúmir 11 milljarðar króna og starfsmenn um 170  talsins.    Helstu vörumerki sem Haugen Gruppen dreifir eru Twinings, Ryvita og Blue Dragon sem framleidd eru af ABF ásamt eigin vörumerkjum Törsleffs, Paradiso og Caj P. Meðal annarra vörumerkja sem félagið dreifir má nefna, Heinz, Lindemans, El Coto, Casa Fiesta, Corona, Kikkoman, Nissin, Dare, Finn-Crisp auk margra annara vörutegunda bæði í víni og matvöru.   Að sögn Marinós Marinóssonar, framkvæmdastjóra þróunarsviðs Innnes, er markmiðið með kaupunum að byggja upp leiðandi norrænt heildsölu- og dreifingarfyrirtæki og bjóða birgjum upp á heildarlausn á dreifingu á Norðurlöndunum. Það kom fram hjá þeim Marinó og Haraldi Jónssyni, fjármálastjóra Innnes, að verið er að skoða frekari útrás félagsins til Finnlands.   Engin breyting verður í stjórnendahópi Haugen Gruppen vegna kaupanna. Hins vegar mun Marinó bera ábyrgð á uppbyggingu og samhæfingu félaganna. Þá mun Haraldur vinna náið með núverandi fjármálastjórum við aðlögun upplýsingakerfa og fjárstýringu. Kaupin hafa engin áhrif á rekstur Innnes sem verður rekið sem sjálfstætt félag áfram, segja þeir Haraldur og Marinó.


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,64% og er 6.128 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.049 milljónum króna.  Ekkert félag hefur hækkað það sem af er degi. Kaupþing banki hefur lækkað um 5,3%, Exista hefur lækkað um 2,34%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 1,72%, Eimskip hefur lækkað um 1,27% og Landsbankinn hefur lækkað um 1,14%. ?Líklegt er að tilkynning um niðurstöðu útboðs Kaupþings til erlendra fjárfesta á genginu 750 hafi haft áhrif til lækkunarinnar auk kröftugrar lækkunar á gengi krónunnar í fyrstu viðskiptum dagsins sem nú er að mestu gengin til baka,? segir greiningardeild Glitnis. Gengi krónu hefur veikst um 0,96% og er 127,5 stig við hádegi.


 

Héraðsfréttarblaðið Feykir á Sauðárkróki segir frá því að mikið annríki sé um þessar mundir hjá Steinullarverksmiðjuni á Sauðárkróki og er unnið allan sólarhringinn á vöktum í verksmiðjunni frá sunnudagskvödi til föstudagskvölds. Met framleiðsla verður hjá Steinull á þessu ári. Framleiðslumet hefur reyndar verið slegið á hverju ári undanfarin ár. Þannig voru framleidd 8.500 tonn af steinull áirð 2004, 9.300 tonn í fyrra og á þessu ári stefnir í að framleiðslan verði yfir 10.000 tonn. Framleiðslugeta Steinullarverksmiðjunnar var í upphafi áætluð 6.600 tonn en hefur verið aukin jafnt og þétt með endurbótum á framleiðsluferlinu segir í Feyki. Aukin sala starfar fyrst og fremst af fjölgun nýbygginga. Um 40 manns starfa hjá verksmiðjunni og eru 5-6 að lágmarki á hverri vakt.


 

Félagið Nordic Sea ehf. hefur fest kaup á Fiskbúð Hafliða og Gallerý Kjöti. Félagið hefur undanfarið ár unnið að því að setja á stofn keðju fiskbúða á höfuðborgarsvæðinu undir nafninu Fiskisaga. Í dag rekur félagið sex búðir og sex til átta nýjar búðir eru í burðarliðnum, að sögn Gísla Reynissonar, fjárfestis og stjórnarmanns í Nordic Sea. Þetta kemur fram í frétt Viðskiptablaðsins í dag.Nordic Sea keypti fyrr á árinu fiskvinnslu G. Óskarssonar á Granda og hefur verið að þjóna veitingahúsum, matstofum, stærri eldhúsum og fagaðilum. "Við viljum styrkja Fiskisögu sem framleiðanda sælkeramatar og til þess festum við kaup á Gallerý Kjöti og hyggjumst styrkja þá verslun samhliða Fiskisögu. Auk þess keyptum við Fiskbúð Hafliða til þess að styrkja vinnslu okkar og sölu til fagaðila."Að sögn Gísla verður Gallerý Kjöt rekið sem systurfyrirtæki en í stærri verslunum verður Gallerý Kjöt, Fiskisaga ásamt veitingastöðum saman en síðan verða sjálfstæðar Fiskisögubúðir og sjálfstæðar Gallerý Kjöt verslanir. Mikil áhersla verður á sölu á hráefni til fagaðila.Ein verslun er rekin á vegum Gallerý Kjöts í dag en að sögn Gísla er það verslun sem þeir töldu áhugaverða, á efri gæðaenda í kjötinu eins og hann orðaði það. "Við ætlum að styrkja þetta. Mikið af okkar matarhefð kemur frá Dönunum og þeir kaupa allt sitt góða kjöt hjá slátraranum og það hefur vantað hér á landi, að okkar mati, svona sérhæfðar gæðabúðir með kjöt. Við töldum vera þarna smá gat á markaðinum."Undanfarið ár hefur verið unnið að endurhönnun á búðum Fiskisögu og fyrir skömmu opnaði fyrsta nýja búðin Hamraborg í Kópavogi. Þar er lögð áhersla á nýja rétti og nýja valmöguleika í fiskmeti.Fiskbúðirnar eru reknar í nafni Nordic Sea ehf. sem er dótturfélag Nordic Partners ehf. Fiskvinnslan er rekin í félagi sem heitir Sjófiskur. Fiskisaga er undir félagi sem heitir Hafrún. Hafrún og Sjófiskur eru síðan dótturfélög Nordic Sea sem nú hefur eignast Gallerý Kjöt sem er þá þriðja dótturfélagið. Óskar Garðarsson er framkvæmdastjóri Fiskisögu og Kristján Stefánsson er framkvæmdastjóri Sjófisks.


 

-segir greining Glitnis


 

Matsfyrirtækið Standard & Poors (S&P) hefur hækkað matseinkun norska tryggingafélagsins NEMI ASA í BBB úr BBB- . Þá eru horfurnar að mati S&P stöðugar. NEMI ASA er að fullu í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) en í rökstuðningi S&P kemur fram að ástæða þótti til að hækka matseinkunina í framhaldi af jákvæðri niðurstöðu nýafstaðinnar hlutafjáraukningar TM og breytinga á hlutafjársafni félagsins.


 

Skýrr hf. kynnir nú nýja þjónustu fyrir atvinnulífið, Símalausnir Skýrr, sem byggir á tækni er sameinar síma- og tölvuumhverfi fyrirtækja, segir í fréttatilkynningu. Símalausnir Skýrr er hluti af samþættum heildarlausnum Skýrr. Hinir 2.300 viðskiptavinir fyrirtækisins eru af öllum stærðum og gerðum og sækja til Skýrr afar fjölbreytta þjónustu. Það færist mjög í vöxt að atvinnulífið nýti sér einfaldleika og hagkvæmni þess að sækja alla sína upplýsingatækniþjónustu til eins og sama þjónustuaðila og hafa allt á einum stað. Nú bætist fjarskiptaþjónustan við vöru- og þjónustuúrval Skýrr, segir í  tilkynningunni. Símalausnir Skýrr er hagkvæm og sveigjanleg símaþjónusta. Símstöðin aðlagast þannig stærð fyrirtækja og er hýst hjá Skýrr í miðlægu og öruggu rekstrarumhverfi þar sem hún er vöktuð 24/7. Lausnin hentar vel fyrir fyrirtæki og stofnanir með dreifða starfsemi. Skrifstofusíminn er aðgengilegur þegar unnið er fjarri vinnustöðvum, segir í tilkynningunni. Kostir Símalausna Skýrr eru fjölmargir. Þar má til dæmis nefna að sjálfsafgreiðsla notenda á eigin símastillingum er gegnum hefðbundinn Explorer-vafra. Talhólf er samtengt við Outlook-póstkerfi notenda og flýtistika fyrir lausnina er tengd við Outlook og vafra. Skiptiborðið er einfalt og þægilegt og keyrir á Windows-hugbúnaði.


 

Útboði á nýjum hlutum í Kaupþingi banka er lokið með góðum árangri segir í tilkynningu félagsins. Verð á hlut í útboðinu nemur 750 íslenskum krónum eða 75 sænskum krónum. Umframeftirspurn var eftir hlutum í útboðinu og þeim hefur verið úthlutað til breiðs hóps alþjóðlegra fagfjárfesta segir í tilkynningunni. Heildarafrakstur (e. gross proceeds) af útboðinu nemur 49.500 milljónum íslenskra króna sem samsvarar 547 milljónum evra.


 

Launavísitala í október 2006 er 300,4 stig og hækkaði um 0,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 11,0%. Launavísitala sem gildir við útreikning greiðslumarks fasteignaveðlána í desember 2006 er 6571 stig.


 

félagið er reiðubúið að ráðast í enn stærri verkefni í Bretlandi


 

-segir Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar


 

Hluthafafundur Avion Group samþykkti í dag að mögulegt sé að breyta skuldabréfaláni frá kanadíska fjárfestingasjóðnum KingStreet vegna kaupa Eimskipafélags Íslands á Atlas Cold Strage í hlutafé. ?Hluti fjármögnunarinnar, eða 100 milljónir kanadískir dollarar (6,2 milljarðar króna), eru víkjandi lán frá KingStreet sem er einnig eigandi að Atlas Cold Storage Incom Trust,? segir greiningardeild Landsbankans.Breytanlega skuldabréfið er til fimm ára og ber 15% fasta ársvexti. Hægt er að breyta því í hlutabréf á genginu 40. Gengi Eimskipafélagsins er  31,5 við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.Samfara því hefur stjórninni verið heimilað að hækka hlutafé fyrirtækisins um allt að 200 milljónir króna að nafnverði.?Við gerum ríflega 12,5% ávöxtunarkröfu til Hf. Eimskipafélags Íslands og teljum lánskjörin því í hærri kantinum. Lánveitandi gerir samkvæmt þessu hærri ávöxtunarkröfu til félagsins en hluthafar gætu talið ásættanlega. Til samanburðar er 12 mánaða C$-LIBOR 4,2%.Ef við margföldum lokagengi dagsins í dag (31,5) með ávöxtunarkröfunni til fimm ára fáum við að vænt verð í lok lánstímans væri rúmlega 57 krónu. á hlut sem gefur yfir 22% ávöxtun á ári yfir tímabilið fyrir lánveitandann að teknu tilliti til vaxtagreiðslna og áætlaðs gengishagnaðs af hlutabréfum við breytingu á skuldabréfi. Lánskjör eru almennt hærri eftir því sem eiginfjárhlutfall félaga er lægra, enda eru slík lán talin áhættusamari. Eiginfjárhlutfall Hf. Eimskipafélags Íslands er nú 27%,? segir greiningardeildin.


 
Innlent
21. nóvember 2006

Dregur úr útlánavexti

Innlend útlán innlánsstofnana voru nánast óbreytt milli mánaða í október og dregur því enn úr útlánavexti í hagkerfinu, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka. ?Samdráttur í útlánavexti í bankakerfinu gefur til kynna að heldur hafi dregið úr umsvifum í hagkerfinu að undanförnu. Til að mynda ætti það að gefa vísbendingu um minnkandi einkaneyslu á næstu misserum. Það vekur einnig athygli að útlánavöxt í október má að miklu leyti rekja til erlendra aðila,? segir greiningardeildin. Þá segir hún að á undanförnum tólf mánuðum hafi útlán til innlendra aðila aukist um tæp 40% og hefur tólf mánaða aukningin ekki verið lægri síðan í janúar 2005. ?Hins vegar jukust útlán innlánsstofnana til erlendra aðila talsvert milli mánaða eða um 7,5%,? segir greiningardeildin. Skuldir heimilanna jukust um níu milljarða króna í október eða um 1,4%. ?Hins vegar lækkuðu útlán fyrirtækja í hagkerfinu um 14 milljarða króna milli mánaða sem samsvarar um 1% samdrætti. Eins og áður sagði var mest aukning í útlánum innlendra innlánsstofnana til erlendra aðila í mánuðinum,? segir greiningardeildin. ?Yfirdráttarlán drógust saman um 1% milli mánaða og munar mest um samdrátt hjá fyrirtækjum en á síðustu 12 mánuðum hafa yfirdráttarlán aukist um tæp 17% eða um 10% að raunvirði. Yfirdráttarlán heimilanna jukust hins vegar í október eða um 1,2%. Samanborið við október í fyrra þá hafa yfirdráttarlán heimilanna reyndar aðeins aukist um 0,9% milli ára eða lækkað að raunvirði um rúm 6%,? segir greiningardeildin.


 
Innlent
21. nóvember 2006

Krónan veikist enn

Íslenska krónan lækkaði um 1,44% í viðskiptum dagsins en gengisvísitalan endaði í 126,3 stigum við lokun markaða, segir greiningardeild Kaupþings banka. ?Þannig virðist sú veikingarleitni sem hófst í síðustu viku halda áfram en frá opnun gjaldeyrismarkaðarins mánudaginn 13. nóvember hefur krónan samtals veikst um 5,7%. Í sjálfu sér er erfitt að tína til sérstakar ástæður fyrir þessari veikingu. Nokkrir hlutir leggjast þó gegn krónunni. Styrking hennar á haustmánuðum var að miklu leyti rekin áfram af krónubréfaútgáfu en sá stuðningur virðist hafa þorrið í bili, en síðasta útgáfa átti sér stað 18. október síðastliðinn. Þá er vert að hafa í huga að horfur eru á því að viðskiptahallinn verði á bilinu 19-20% á þessu ári og svo mikill halli hlýtur ávallt að skapa töluvert útflæði gjaldeyris. Það sem skiptir þó mestu máli er að fjármagnsstraumar virðast einfaldlega hafa snúist, a.m.k. tímabundið, krónunni í óhag sem títt gerist með hávaxtamyntir,? segir greiningardeildin. Krónan í flokki hávaxtamynta Hún segir að í kjölfar mikilla vaxtahækkana hérlendis á síðustu tveimur árum hefur krónan komist í flokk hávaxtamynta þar sem töluvert erlent áhættufjármagn hefur leitað inn á gjaldeyrismarkaðinn í leit að háum vöxtum. ?Lækkun dagsins í dag sýnir vel þessa stöðu krónunnar. Meðan hávaxtamyntir sýna hækkunarleitni sækja fjárfestar inn til þess að fénýta vaxtamuninn en ef lækkunarhrina hefst af einhverjum orsökum eru þeir aftur á móti fljótir að forða sér. Af þeim sökum sýna hávaxtamyntir gjarnan þá hegðun að styrkjast nær samfellt í einhvern tíma en falla síðan snöggt í verði um skamman tíma þar til næsti hækkunarfasi hefst,? segir greiningardeildin. ?Hvað framhaldið varðar útilokar Greiningardeild ekki frekari lækkun, enda er krónan orðin þekkt fyrir töluverðar sveiflur, en miðað við núverandi vaxtamun er erfitt að sjá annað en fjármagnsstreymið muni leggjast með henni aftur um leið og um hægist,? segir hún.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,45% og er 6.294 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.929 milljónum króna. FL Group hækkaði um 0,44%, Bakkavör Group hækkaði um 0,33% og Alfesca lækkaði um 0,2%. 365 lækkaði um 9,72% en félagið lækkaði um 7,86% í gær, Sláturfélag Suðurlands lækkaði um 2,56%, Teymi lækkaði um 2,21%, Avion Group lækkaði um 2,17% og Exista lækkaði um 1,38%. Gengi krónu hefur veikst um 1,45% og er 126,3 stig.


 

-horfur fyrir lánshæfismat ríkissjóðs ennþá neikvæðar


 

Glitnir hefur tryggt sér 550 milljóna evra sambankalán, sem samsvarar um 49 milljörðum króna, og er sambankalánið það stærsta í sögu bankans, segir í fréttatilkynningu.


 

kaupverðið 4,2 milljarðar króna


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,13% og er 6.313,67 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands. Veltan nemur um 2.141 milljón króna. FL Group hefur hækkað um 0,43%, Alfesca hefur hækkað um 0,20% og Kaupþing banki hefur hækkað um 0,12%. 365 hefur lækkað um 8,29% í 20 viðskiptum sem nema samtals um 41 milljón króna en félagið lækkaði um 7,86% í gær, Teymi hefur lækkað um 1,32%, Marel hefur lækkað um 0,63%, Avion Group hefur lækkað um 0,62% og Glitnir hefur lækkað um 0,45%. Gengi krónu hefur veikst um 0,05% og er 124,42 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi banka.


 

Hluthafafundur Avion Group samþykkti í dag að breyta nafni félagsins í Hf. Eimskipafélag Íslands, segir í tilkynningu. Breytingin tekur gildi þegar í stað og verður nafni félagsins breytt í Kauphöll Íslands á morgun.Hf. Eimskipafélag Íslands samanstendur nú af Eimskip og Air Atlanta Icelandic ásamt tengdum fyrirtækjum.


 

með óefnislegar eignir upp á 18 milljarða króna


 

Matsfyrirtækið Moody?s Investor Service sem metur lánshæfi íslensku bankanna og ríkissjóðs hefur gefið út lánshæfiseinkunina Aaa fyrir nýja skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs Íslands til fimm ára að fjárhæð einn milljarður evra (90 milljarðar króna). Þetta er einkunn í hæsta gæðaflokki og er sú sama og er í gildi fyrir skuldbindingar ríkissjóðs í erlendri og innlendri mynt.  Að mati Moodys eru horfur fyrir lánshæfismatið stöðugar.


 

Hópur íslenskra fjárfesta hefur tryggt sér 83% hlut í breska knattspyrnufélaginu West Ham United, segir í tilkynningu til kauphallarinnar í London. Kauptilboð hópsins, sem leiddur er af Eggerti Magnússyni og Björgólfi Guðmundssyni, nemur 421 pensi á hlut, sem samsvarar um 85 milljónum punda, eða rúmlega 11 milljörðum króna. Eggert mun taka við sem stjórnarformaður West Ham og Björgólfur Guðmundsson verður heiðursforseti félagsins. Þór Kristjánsson, Guðmundur J. Oddsson og Sighvatur Bjarnason munu taka sæti í stjórn West Ham. Framkvæmdastjórarnir Paul Aldridge, Nick Igoe og Scott Duxbury munu áfram stýra félaginu. Á rekstrarárinu, sem lauk þann 31. maí síðastliðinn, numu tekjur West Ham 60 milljónum punda, samanborið við 31,8 milljónir punda árið áður. Tekjur af sjónvarpsútsendingum skýra tekjuaukninguna, en félagið komst aftur í ensku úrvalsdeildina á árinu. Rekstrarhagnaður var 13,4 milljónir punda á tímabilinu, samanborið við rekstrartap að virði 1,9 milljónir punda árið áður. Hagnaður fyrir skatta nam sex milljónum punda, samanborið við rúmlega fimm milljón punda tap árið áður.


 

Fjárfestahópur, leiddur af Eggerti Magnússyni, formanni Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ), tilkynnti í gær um væntanleg kaup á breska knattspyrnuliðinu West Ham United fyrir 98 milljónir punda, sem samsvarar rúmlega 13 milljörðum króna.


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra, heldur í dag til New York þar sem hann mun á morgun taka þátt í Íslandsdegi í Kauphöllinni í New York (New York Stock Exchange), segir í fréttatilkynningu.


 

Verðmæti eigna heimilanna lækkaði að raunvirði um 2,75% í október, samkvæmt eignaverðsvísitölu greiningardeildar Kaupþings banka. Eignaverðsvísitalan mælir verðþróun skuldabréfa, hlutabréfa og húsnæðis og gefur vísbendingu um þróun eignasafns íslenskra heimila.?Vísitalan hækkar um 5,4% að raunvirði milli ára samanborið við 6,9% hækkun í september. Hækkun vísitölunnar náði hámarki í tæplega 30% raunhækkun milli ára vorið 2005 en fór niður í rúm 2% í júlí síðastlinum eftir lækkun á fasteigna- og hlutabréfamarkaði samhliða verðbólguskoti,? segir greiningardeildin.?Hlutabréfaverð nánast stóð í stað í október og eru hlutabréf eini flokkurinn af þremur sem ekki lækkaði í mánuðinum. Húsnæðisverð lækkaði um 2,2% í mánuðinum og verðtryggð skuldabréf tóku einnig nokkra dýfu eftir að tilkynnt var um fyrirhugaðar matarskattslækkanir ríkisstjórnarinnar á næsta ári,? segir greiningardeildin.


 

með áherslu á vörustýringu sjávarafurða


 

Sú staðreynd að gengi bréfa 365 hf. hafi lækkað innan dagsins kemur ekki á óvart þar sem þetta var fyrsti viðskiptadagur með bréf félagsins eftir að tilkynnt var um 1,5 milljarða króna varúðarfærslu vegna fyrirhugaðrar sölu á breska prent- og samskiptafélaginu Wyndeham, segir greiningardeild Landsbankans. ?Til viðbótar má nefna að innbyrðis verðlagning milli Teymis hf. og 365 hf. virðist við fyrstu sýn vera fremur skökk, í það minnsta ef tekið er mið af kennitölum á borð við EV/EBITDA og V/I,? segir greiningardeildin. "Skipting Dagsbrúnar er með þeim hætti að 45% af heildarhlutfé Dagsbrúnar fer yfir í Teymi hf. og 55% inn í 365 hf. Fyrrum hluthafar Dagsbrúnar verða hluthafar í Teymi hf. og 365 hf. í sama hlutfalli og eignarhlutdeild þeirra var í Dagsbrún," segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,12% og er 6.322 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 13 milljörðum króna. Teymi hf. var skráð í Kauphöll Íslands í morgun. Undir merkjum þess starfa Vodafone, Securitas, Kögun, Skýrr og EJS. Við það yfirtók 365 hf. skráningu Dagsbrúnar í Kauphöllinni og nafni þess breytt. Gengi 365 hefur lækkað um 7,86% frá því að markaðir lokuðu á fimmtudag en viðskipti voru stöðvuð með bréf Dagsbrúnar á föstudag vegna skipta á hlutabréfum Dagsbrúnar fyrir hlutabréf í 365 (áður Dagsbrún) og Teymi. Um er að ræða 18 viðskipti sem nema samtals rúmum 39 milljónum króna. Markaðsvirði félagsins er um 13,9 milljarðar króna. Það voru 14 viðskipti með Teymi sem námu samtals um 16 milljónum króna. Gengi félagsins við lok dags er 4,5. Hæsta gengið nam 4,57 og lægsta 4,5. Markaðvirði félagsins er 12,36 milljarðar króna. Atorka Group hækkaði um 0,31% og er eina félagið sem hækkaði í dag. 365 lækkaði um 7,86%, Kaupþing banki lækkaði um 2,47%, Landsbankinn lækkaði um 1,48%, Alfesca lækkaði um 0,98% og Mosaic Fashions lækkaði um 0,59%. Gengi krónu veiktist um 0,53% og er 124,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum.


 

Bandaríska tæknifyrirtækið XG Technology, sem er að hluta til í eigu Íslendinga, hefur verið skráð á AIM-hlutabréfamarkaðinn í London, segir í tilkynningu til The London Stock Exchange (LSE).


 

verður 10. stærsta fyrirtæki landsins


 

Markmið Hydro með því að setja á laggirnar skrifstofu á Íslandi er að vinna að þeim möguleikum sem er að finna á Íslandi og á Norður-Atlantshafssvæðinu hvað varðar þróun á orkulindum, segir í tilkynningu. Einkum er horft til álframleiðslu en einnig verður sérstök áhersla lögð á nýjar orkulindir sem stuðlað geta að sjálfbærri samfélagsþróun. Hydro hefur að sinni engin fastmótuð áform um álvinnslu á Íslandi og hjá fyrirtækinu eru heldur ekki fyrir hendi neinar ákveðnar hugmyndir um stærð þess álvers sem ef til vill gæti komið til mála að reisa síðar meir. Í tilkynningunni segir að í fjölmiðlum er því haldið fram að Hydro stefni að því að reisa álverksmiðju með 600.000 tonna ársframleiðslu á Íslandi. Þennan misskilning má líklega rekja til þeirrar staðreyndar að nú er unnið að byggingu verksmiðju í þeirri stærð í Katar. Hydro er sammála þeirri skoðun íslenska iðnaðarráðherrans að óraunhæft sé að reisa svo stórt álver á Íslandi. Ástæðurnar eru ekki síst staða orkumála og þau áhrif sem verkefni af þeirri stærðargráðu gæti haft á íslenskt efnahagslíf á byggingartímanum.


 

Nokkuð lífleg viðskipti voru á skuldabréfamarkaði í nýliðinni viku og nam veltan á markaðnum um 56,5 milljöðrum króna, segir greiningardeild Glitnis. Meðaldagsveltan var um 11,3 milljarðar króna. ?Töluvert flökt var á kröfu verðtryggðra bréfa innan vikunnar og lækkaði HFF 14 til dæmis um 10 punkta milli daga í byrjun vikunnar. Niðurstaðan var þó sú að ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hækkaði yfir vikuna. Var hækkunin mest á styttri enda vaxtaferilsins eins og verið hefur undanfarnar vikur. Styttri flokkarnir HFF14 og HFF24 hækkuðu um 8-9 punkta en lengri flokkarnir um 1-5 punkta. Töluvert minni viðskipti voru með ríkisbréfaflokkana en íbúðabréf. RIKB 08 lækkaði um 8 punkta í vikunni. RIKB 10 hækkaði um 3 punkta og RIKB 13 um 7 punkta,? segir greiningardeildin. Kauptækifæri í HFF14 ?Athyglisvert er að skoða hve verðbilið á ávöxtunarkröfu flokkana hefur verið að aukast. Ekki hefur verið eins mikið bil milli stysta og lengsta flokks íbúðabréfa frá því að útgáfa þeirra hófst árið 2004. Eins og staðan er í dag má ætla að kauptækifæri sé í flokki HFF14 þar sem hann sker sig sérstaklega úr og hefur ávöxtunarkrafa hans hækkað langt umfram aðra flokka. Krafa flokksins hefur sveiflast mikið undanfarnar vikur en líklegt er að hún hafi þegar náð hámarki sínu og lækki það sem eftir er fjórðungsins,? segir greiningardeildin. Hún segir að búast megi við að flökt verði áfram á kröfunni. ?Að sama skapi væntum við þess að krafa annarra flokka íbúðabréfa lækki þó hún verði í minni mæli en á stysta endanaum,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,25% og er 6.378 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 521 milljón króna. 365 og Teymi voru skráð í Kauphöllina í morgun. Þrjú viðskipti hafa verið með bréf 365 og nemur heildarveltan 11,2 milljónum króna. Gengi félagsins er 4,43. Hæstu viðskiptin nema 4,52 og lægstu 4,43. Tvö viðskipti hafa verið með bréf Teymis og nemur heildarveltan 4,5 milljónum króna. Annars vegar á genginu 4,54 og hins vegar á genginu 4,51. Ekkert félag hefur hækkað það sem af er degi. Avion Group hefur lækkað um 1,55%, Landsbankinn hefur lækkað um 1,11%, Mosaic Fashion hefur lækkað um 0,59% og Kaupþing banki hefur lækkað um 0,35%. Gengu krónu hefur veikst um 0,69% og er 124,8 stig við hádegi.


 

Baugur, bresku athafnamennirnir Tom Hunter og Nick Leslau og Bank of Scotland eiga í viðræðum við fjárfestingasjóðina Apax Partners og Nordic Capital um að kaupa 21 spítalabyggingu í Bretlandi fyrir 730 milljónir punda, sem samsvarar rúmlega 97 milljörðum króna. Breska dagblaðið Times greindi frá þessu á sunnudaginn, en í síðustu viku sagði Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, í samtali við Viðskiptablaðið að það stæði til að stofna fasteignasjóðinn LXB III. Baugur stofnaði fasteignasjóðina LXB I og LXB II í samvinnu við Hunter, Leslau og Bank of Scotland en seldi flestar eignir LXB II fyrr á þessu ári. Apax og Nordic Capital samþykktu að kaupa fasteignir sænska heilbrigðisrekstrarfélagsins Capio fyrir 1,2 milljarða punda í síðasta mánuði og eru Baugur og samstarfsaðilar í virðræðum um að kaupa hluta þess eignasafns. 


 
Innlent
20. nóvember 2006

Efnahagur 365 og Teymis

Í morgun var Teymi hf. skráð í Kauphöll Íslands en félagið er eignarhaldsfélag fyrrum fjarskiptaarms Dagsbrúnar og upplýsingatæknifyrirtækjanna Kögun, Skýrr og EJS, segir greiningardeild Glitnis.?Á sama tíma yfirtók 365 hf. skráningu Dagsbrúnar í Kauphöllinni og hefur nafni félagins verið breytt til samræmis,? segir greiningardeildin.Við hádegi hafa 3 viðskipti verið með bréf 365 og nemur heildarveltan 11,2 milljónum króna. Tvö viðskipti hafa verið með bréf Teymis og nemur heildarveltan 4,5 milljónum króna, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.Efnahagur og rekstur Teymis


 

að mati dómnefndar SVÞ


 

Eignarhaldsfélagið ehf. hefur í dag keypt 98% hlutafjár í Verði Íslandstryggingu hf. Kaupin eru háð samþykki Fjármálaeftirlitsins um að kaupendur fari með ráðandi hlut í félaginu, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Á stjórnarfundum Sparisjóðs Siglufjarðar og Sparisjóðs Skagafjarðar í dag var samþykkt að hefja viðræður um sameiningu sparisjóðanna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.  Markmið þessarar sameiningar er að efla sjóðina, til að hægt sé að takast á við stærri verkefni, segir í tilkynningunni.  Samrunanefnd verður skipuð af stjórnum beggja sjóðanna. Stofnfjáraðilar í Sparisjóði Skagafjarðar eru 140. Sjóðurinn var stofnaður árið 1907 og hét áður Sparisjóður Hólahrepps. Sjóðurinn starfaði í Hólahreppi fram til ársins 2000, þegar starfsemi hans var flutt til Sauðárkróks. Sparisjóður Mýrasýslu á 99,9% af stofnfé Sparisjóðs Siglufjarðar og er hann dótturfélag Sparisjóðs Mýrasýslu. Sjóðurinn var stofnaður árið 1873 og er elsta starfandi peningastofnun landsins.


 

Skipting Dagsbrúnar hf., nú 365 hf. (auðkenni: 365), í tvö félög, sem samþykkt var á hluthafafundi félagsins sl. föstudag, veldur því að ekki er til viðskiptasaga fyrir félagið í núverandi mynd, segir í tilkynningu frá Kauphöllinni.


 

Hlutir Teymis hf. verða skráðir á Aðallista Kauphallarinnar í dag, mánudaginn 20. nóvember 2006. Útgefnir hlutir í Teymi hf. eru alls 2.728.200.000 að nafnverði. Teymi varð til við uppskipti á Dagsbrtún.Teymi hf. starfar á sviði fjarskipta og upplýsingatækni.Auðkenni Teymis í viðskiptakerfi Kauphallarinnar verður TEYMIISIN-auðkenni er IS0000013647. Orderbook ID 37305Viðskiptalota verður 10.000 hlutir.Umsjónaraðili skráningarinnar er Landsbanki Íslands hf.  Kauphöll Íslands hefur yfirfarið lýsingu Teymis hf., undirritaða 18. nóvember, 2006, og staðfestir hér með að lýsingin uppfyllir kröfur laga um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003 sem breytt var með lögum nr. 31/2005 og reglugerðum sem settar eru á grundvelli laganna og fylgir hún hér með.


 

Vísitalan byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi í nóvember, hækkaði um 0,23% frá fyrra mánuði, að því er fram kemur í frétt frá Hagstofunni. Þetta jafngildir að verðbólga, umreiknað til 12 mánaða, sé um 2,7%.


 

Hlutafjárútboð Kaupþings banka til erlendra fjárfesta gengur vel og er á áætlun, sagði Sigurður Einarsson, stjórnarformaður bankans, á blaðamannafundi í Kaupmannahöfn í gær.


 

Actavis á í yfirtökuviðræðum við fyrirtæki í Rússlandi og mögulegt er að  kaup verði tilkynnt í næstu viku, samkvæmt heimildum Reuters-fréttastofunnar.


 

Greiningardeild Landsbankans metur Actavis á 72,8 krónur á hlut og vænt virði eftir 12 mánuði á 81,8 krónur á hlut. En hún uppfærði verðmat sitt á Actavis í kjölfar uppgjörs félagsins fyrir þriðja ársfjórðung. ?Uppgjörið var að mestu í takt og því rekstrarforsendur lítið breyttar frá fyrra verðmati,? segir greiningardeildin. ?Lokagengi Actavis 16. nóvember var 65,7 kr. á hlut og mælum við því áfram með kaupum á bréfum félagsins og yfirvogun í vel dreifðu eignarsafni,? segir greiningardeildin. ?Áætlanir félagsins um 1.390 milljónir evra tekjur og 20-21% EBITDA munu ganga eftir og stefnir í fínan fjórða ársfjórðung sem verður drifinn af Norður-Ameríku sviðinu og Mið- og Austur Evrópu. Á afkomufundi í kjölfar uppgjörs kom fram að vænta megi frétta af tveimur yfirtökum fyrir árslok. Við teljum líklegt að fyrirhuguð kaup verði í minni kantinum,? segir greiningardeildin.


 

Atlantic Petroleum tapaði 257.841 dönskum krónum (þrjár milljónir íslenskar krónur) á þriðja ársfjórðungi, samanborið við tap upp á 2.479.439 danskar krónur (30 milljón íslenskra króna) á sama tímabili fyrir ári síðan. Á fyrstu níu mánuðum ársins tapaði félagið 6.638.608 dönskum krónum (80 milljónir íslenskra króna) samanborið við tap sem nemur 3.076.821 dönskum krónum (37 milljónir króna) á sama tímabili fyrir ári. Reksturinn er í takt við rekstraráætlanir, segir í tilkynningu. Á fjórðungnum var félagið skráð á OMX Kauphöllina í Kaupmannahöfn og hlutfé aukið. Tekjur félagsins voru engar þar sem það hefur ekki hafið olíuvinnslu.


 

viðtal við Jón Helga Guðmundsson í Byko


 

Greiningardeild Kaupþings Banka spáir 0,2% hækkun á vísitölu neysluverðs (VNV) í desember og mun 12 mánaða verðbólga þá mælast 7,1%.


 

Sparisjóðurinn í Keflavík hefur gengið frá kaupum á hlut í Spron Factoring hf. en áður hafði Sparisjóðabanki Íslands hf. selt kröfukaupadeild sína til félagsins í skiptum fyrir hlutabréf. Spron er áfram meirihlutaeigandi í félaginu og lykilstarfsmenn eiga einnig hlut. Agnar Kofoed-Hansen er framkvæmdastjóri Spron Factoring hf. og hjá félaginu starfa 8 starfsmenn. Spron Factoring hf. sérhæfir sig í fjármögnun reikninga, bæði innlendra og erlendra og tekur að sér umsjón með lánsviðskiptum fyrirtækja þ.m.t. innheimtu, afstemmingu viðskiptamannabókhalds, greiðslutryggingar og tengda þjónustu gagnvart viðskiptavinum og skuldunautum þeirra. Meðal viðskiptavina Spron Factoring hf. eru fyrirtæki sem vilja auka samkeppnishæfni sína og fá fjármögnun í takt við vöxt. Sparisjóðurinn í Keflavík, Spron og Sparisjóðabanki Íslands hf. sjá sér hag í því að viðskiptavinir þeirra nýti kröfuþjónustu (factoring) Spron Factoring hf. samhliða hefðbundinni bankastarfsemi. Spron Factoring hf. starfar sjálfstætt og óháð annarri starfsemi Spron enda er meirihluti viðskiptavina félagsins í viðskiptum við keppinauta sparisjóðanna á fjármálamarkaðinum. Spron Factoring hf. er stofnað árið 2000 sem Midt Factoring á Íslandi hf., dótturfélag Midt Factoring A/S og naut þekkingar og styrks frá danska móðurfyrirtækinu. Spron keypti 80% hlut í félaginu í janúar síðastliðnum en hefur nú selt af hlut sínum. Midt Factoring A/S í Danmörku verður áfram hluthafi í félaginu og eiga mann í stjórn þess. Að sögn Agnars hefur félagið vaxið um tæp 30% á ári frá stofnun og rekstrarstaðan er traust.


 

Hagnaður móðurfélagsins Atorka Group fyrstu níu mánuði ársins fyrir skatta nam 6,4 milljörðum króna og arðsemi eigin fjár var í kringum 62% á tímabilinu, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Hagnaður eftir skatta nam 5,4 milljörðum króna.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,02% og er 6.381 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 2.719 milljónum króna. Actavis Group hefur hækkað um 1,37%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,15%, Alfesca hefur hækkað um 0,99%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,59% og Glitnir hefur hækkað um 0,45%. Flaga Group hefur lækkað um 3,62%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,99%, Kaupþing banki hefur lækkað um 0,59%, FL Group hefur lækkað um 0,43% og Landsbankinn hefur lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur veikst um 0,28% og er 123,5 stig.


 

Stofnfundur fjarskipta- og upplýsingatæknifélagsins Teymis hf. var haldinn í morgun. Stefnt er að skráningu félagsins í Kauphöll Íslands, segir í tilkynningu. Innan samstæðu félagsins verða eftirtalin fyrirtæki: Vodafone, Kögun, Skýrr, Securitas og EJS. Auk þess rekur Teymi fyrirtæki á borð við P/F Kall, Mömmu, BTnet og lággjaldasímafélagið SKO. Árni Pétur Jónsson forstjóri Teymis segir fyrirtæki innan samstæðunnar búa yfir miklum vaxtartækifærum og því séu spennandi tímar framundan. Hann segir að markmiðið með stofnun Teymis sé að leiða vöxt og framþróun fyrirtækja í samstæðunni. ?Við ætlum að byggja á skipulagi sem styður framtíðarvöxt fyrirtækjanna en þau eru öll með sterka markaðs- og rekstrarstöðu.? Í fjarskiptahluta Teymis verða fyrirtækin Vodafone á Íslandi, SKO, P/F Kall í Færeyjum og Mamma. Í öryggishlutanum verður Securitas og í upplýsingatæknihlutanum verða Kögun, Skýrr og EJS. Stjórn Teymis var kosin á stofnfundi félagsins í morgun. Í stjórn félagsins eru: Þórdís J. Sigurðardóttir, stjórnarformaður, Þorsteinn M. Jónsson, Guðmundur Ólason, Matthías Imsland og Þór Sigfússon. ?Við viljum að Teymi verði skýr valkostur fyrir fjárfesta. Við ætlum að hámarka rekstur hvers fyrirtækis fyrir sig. Við munum því leita leiða til að auka sérhæfingu fyrirtækjanna og finna nýja tekjumöguleika, m.a. í samstarfi þeirra á milli. Áhersla okkar er á aukna sjálfvirkni og aðhald í rekstri,? segir Árni Pétur. Í tilkynningunni segir hann að Teymi muni byggja á einfaldri og skilvirk stjórnun, skjótri ákvarðanatöku og hagkvæmri uppsetningu. ?Stíll okkar byggir á frumkvæði, dugnaði og óformlegum samskiptum. Við erum með samstíga og metnaðarfulla stjórnendur sem ásamt starfsfólki okkar hafa sett sér það markmið að Teymi verði stærsta félag á sínu sviði á Íslandi,? segir Árni Pétur.


 

Samþykkt var á hluthafafundi í morgun að skipta Dagsbrún upp í tvö rekstrarfélög sem bæði verði skráð í Kauphöll Íslands, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Félögin verði annars vegar fjölmiðlafélag, 365 hf., og hins vegar fjarskipta- og upplýsingatæknifélag, Teymi hf. Nýr stjórn hefur verið kjörin fyrir 365 hf. Hana skipa: Jón Ásgeir Jóhannesson formaður, Magnús Ármann, Pálmi Haraldsson, Árni Hauksson og Þorsteinn M. Jónsson. Varamenn eru Matthías Imsland og Soffía Lárusdóttir. Stjórn 365 ákvað að ráða Ara Edwald sem forstjóra félagsins.


 

Afgerandi meirihluti starfsmanna við byggingu álvers Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði telur að góður andi ríki á vinnustaðnum, segir í tilkynningu. Meirihluti er einnig ánægður með launakjör sín, matinn, yfirmenn sína, aðbúnað og öryggi á vinnustað. Þetta má m.a. lesa úr ítarlegum niðurstöðum könnunar sem Tryggvi Hallgrímsson, nemi í háskólanum í Tromsö, lagði fyrir fjölda innlendra og erlendra starfsmanna á framkvæmdasvæði Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði í sumar. Verkefni Tryggva var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna, Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri, Alcoa Fjarðaáli, Landsvirkjun, Samtökum atvinnulífsins og Alþýðusambandi Íslands. Alls fengust svör frá 414 starfsmönnum, þar af voru 390 erlendir ? langflestir pólskir. Karlar voru 93% svarenda, konur aðeins 7%. Tveir þriðju hlutar úrtaksins voru á aldrinum 30-50 ára og höfðu jafnframt unnið við stóriðjuframkvæmdir áður. Könnunin leiðir einnig í ljós að gagnkvæm ánægja virðist ríkja á milli íslenskra og erlendra starfsmanna við framkvæmdirnar. Þannig segja tæplega 70% erlendra starfsmanna það hafa verið ánægjulega reynslu að vinna með Íslendingum og 75% Íslendinga segja erlenda starfsmenn hafa reynst sér vel. Í tilkynningunni er nokkur dæmi um svör við spurningum í könnuninni: ? Meira en 9 af hverjum 10, eða 90,8%, sögðust sammála eða mjög sammála fullyrðingu um að yfirmenn leggðu áherslu á vinnuöryggi. Aðeins 2,7% voru fullyrðingunni ósammála. ? Alls sögðust 64,6% aðspurðra vera sammála eða mjög sammála fullyrðingunni ?Ég er ánægður með yfirmenn mína?. Aðeins 12% voru ósammála fullyrðingunni en 23,4% reyndust hlutlaus. ? Þegar spurt var út í laun kváðust 60,6% sammála eða mjög sammála eftirfarandi fullyrðingu: ?Ég er mjög ánægður með launin mín?. Aðeins 10% voru ósammála. ? Rétt tæp 50% starfsmanna kváðust sammála þeirri staðhæfingu að aðstaða þeirra til frístunda væri góð en aðeins 16,6% voru henni ósammála. ? Alls reyndust 60,7% sammála eða mjög sammála þessari staðhæfingu: ?Ég er ánægður með matinn á mínum vinnustað.? Aðeins 12,9% voru ósammála.


 

Matthías Imsland hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Iceland Express, segir í tilkynningu.  Hann mun sinna starfinu tímabundið ásamt öðrum störfum fyrir eignarhaldsfélagið Fons ehf. Matthías er stjórnarformaður sænska ferðarisans Ticket og breska flugfélagsins Astreaus og situr hann einnig í ýmsum stjórnum stórfyrirtækja fyrir Fons ehf. Birgir Jónsson fráfarandi framkvæmdastjóri, sem lætur af störfum í dag, mun á næstunni taka við starfi framkvæmdastjóra erlendrar starfsemi eignarhaldsfélagsins Kvosar hf. Birgir segir: ?Síðustu tvö ár hafa verið viðburðarrík og skemmtileg. Það hefur verið einstök reynsla að fá að taka þátt í uppbyggingu Iceland Express á þessum tíma. Hér starfar einstaklega hæft og gott fólk sem ég mun sakna. Ég þakka eigendum og starfsfólki gott samstarf og ég óska fyrirtækinu góðs gengis í framtíðinni.? Matthías segir spennandi tíma framundan hjá Iceland Express. ?Það er ljóst að félagið er sterkt. Ég þakka Birgi Jónssyni fyrir gott starf og óska honum velfarnaðar í nýju starfi.?


 

12 mánaða verðbólga á Íslandi nú 5,8%


 

segir Mike Lee talsmaður Eggerts Magnússonar


 

Í ljósi breytinga á eignaraðild að Icelandic Group, óskaði stjórnarformaður, Gunnlaugur S. Gunnlaugsson, eftir því á fundi stjórnar félagsins í gær að láta af því embætti, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

segir Halldór Kristmannsson, talsmaður Actavis


 

Heildverslunin Innnes, sem  er ein stærsta heildverslun landsins, hefur samþykkt að kaupa norræna fyrirtækið Haugen Gruppen, ásamt fleiri fjárfestum. Ólafur Björnsson, forstjóri félagsins, staðfesti kaupin í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Atorka birtir uppgjör sitt fyrir þriðja ársfjórðung á morgun. "Við spáum að hreinar fjármunatekjur félagsins nemi 844 milljónir króna og að hagnaður eftir skatt verði 577 milljónir króna. Afkoma Atorku hefur verið góð það sem af er ári og skýrist það að hluta til af breyttum uppgjörsaðferðum en einnig af góðum rekstri dótturfyrirtækja félagsins.


 

Verðlag hækkaði um 0,2% á Íslandi í október frá fyrri mánuði samkvæmt samræmdri vísitölu neysluverðs sem undanskilur þróun húsnæðisverðs, en á sama tíma hækkaði verðlag að jafnaði um 0,1% á evrusvæðinu, segir greiningardeild Kaupþings banka.?Tólf mánaða verðbólga á sama mælikvarða mælist nú 5,8% hér á landi en var 6,1% í september. Ísland trónir því ekki lengur á toppnum í Evrópu hvað varðar verðbólgu á ársgrundvelli en hún mælist nú hærri í Ungverjalandi (6,3%),? segir greiningardeildin.


 
Innlent
16. nóvember 2006

Krónan styrkist um 0,7%

Eftir að krónan veikst um 3,5% fyrstu þrjá daga vikunnar þá styrktist krónan um 0,7% í viðskiptum dagsins, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka.


 

hagnaður þriðja ársfjórðungs 84 milljónir króna


 

Stjórn Dagsbrúnar hefur ákveðið að ganga til viðræðna við mögulega kaupendur um sölu á meirihluta hlutafjár í Daybreak Acquisitions Ltd., móðurfélagi Wyndeham press Group PLC, sem er þriðja stærsta prent- og samskiptafyrirtæki Bretlands, segir í fréttatilkynningu. 


 

tap fyrstu níu mánaða ársins nemur 97 milljónum króna


 

Samstarfsmaður rússneska auðkýfingsins Roman Abramovich, Oleg Deripaska, er orðaður við fjárfestahóp Eggerts Magnússonar, en búist er við kauptilboði í hópsins í breska knattspyrnufélagið West Ham á næstu dögum.


 

Afkoma Alfesca á fyrsta ársfjórðungi nýs fjárhagsárs (1. júlí 2006 - 30. júní 2007) var yfir væntingum hvort sem litið er til félagsins sjálfs eða greiningardeilda bankanna og þrátt fyrir að hráefnisverð á laxi hafi verið í sögulegi hámarki á fjórðungnum, segir í tilkynningu.Sala á ársfjórðungnum nam 112 milljónum evra sem er 6,7% aukning frá síðasta ári en sala á öllum megin markaðssvæðum í Frakklandi, í Bretlandi og á Spáni sem og í megin afurðaflokkum var góð. EBITDA á fyrsta ársfjórðungi nam 3,5 milljónum evra sem er 16% aukning milli ára.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,25% og er 6.383 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis.Kaupþing banki bætti við eign sína í HB Granda, samkvæmt flöggun til Kauphallar. Veltan nemur 5.627 milljónum króna.


 

Kaupþing banki hefur bætt við eign sína í HB Granda, samkvæmt flöggun til Kauphallar. Eignarhluturinn nemur nú 30,9% en var 25,02% fyrir viðskiptin. Um er að ræða 100.484.543 hluti. Miðað við gengi félagsins á markaði er verðmæti viðskiptina um 1,2 milljörðum króna.


 

Runólfi Ágústssyni, rektor á Bifröst, hefur sagt starfi sínu lausu, að því er fram kemur í tilkynningu. Bryndís Hlöðversdóttir aðstoðarrektor mun taka tímabundið við starfi rektors frá 1. desember og þar til nýr rektor hefur verið ráðinn.?Sá ófriður sem ríkt hefur í skólahaldi á Bifröst að undanförnu hefur truflað bæði nemendur og starfsfólk og að auki valdið skólanum sjálfum skaða. Enda þótt spjótum sé beint að mér einum, og nánast eingöngu vegna persónulegra mála en ekki málefna skólans, bitnar þessi aðför einnig á fjölskyldu minni, nánum vinum og samstarfsmönnum,? segir Runólfur í yfirlýsingu.?Ég hef undanfarin sjö ár gefið þessum skóla allt mitt líf, allan minn tíma og alla mína orku. Einkalíf mitt get ég hins vegar ekki gefið.


 

SJ1 hefur selt alla hluti sína HB Granda, samkvæmt flöggun til Kauphallarinnar. Um er að ræða 5,85% af heildar hlutafé.


 

Krónan hefur styrkst um 0,63% við hádegi en ekki veikst, líkt og sagt var í Á hádegi hér vefnum. Biðjumst við velvirðingar á mistökunum.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1% og er 6.367 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Stærstu einstöku viðskiptin eru á iSEC markaðnum, fyrir um 1,2 milljarða króna með bréf HB Granda á genginu 12,5. Gengi félagsins hefur hækkað um 3,83% það sem af er degi. Kaupþing banki hefur hækkað um 1,81%, Bakkavör Group hefur hækkað um 1,34%, Össur hefur hækkað um 1,32%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,12% og FL Group hefur hækkað um 0,88%. Flaga Group hefur lækkað um 0,72%, Marel hefur lækkað um 0,63%, Dagsbrún hefur lækkað um 0,22% og Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,17%. Krónan heldur áfram að veikjast, nemur veikingin 0,63%. Hefur hún því veikst um um það bil 4,5% á síðustu fjórum dögum.


 

Heldur virðist hafa slegið á neyslugleði landsmanna undanfarið ef marka má þróun greiðslukortaveltu, segir greiningardeild Glitnis.?Heildarvelta kreditkorta í október var ríflega 20 milljarðar króna og minnkaði milli mánaða um 12%. Ekkert lát er þó á neyslu í útlöndum en erlend kreditkortavelta jókst um 3,5% milli mánaða þrátt fyrir lítilsháttar styrkingu krónu á tímabilinu.Velta vegna notkunar debetkorta í innlendum verslunum nam hins vegar tæpum 17 milljörðum króna í síðasta mánuði og jókst um 4,7% milli mánaða. Samanlagt var því ríflega 5% samdráttur milli mánaða í þessum tveimur undirþáttum kortaveltu sem að okkar mati lýsa best neysluhegðun landans,? segir greiningardeild Glitnis.


 

Þeir fruminnherjar og aðila fjárhagslega tengda þeim sem keyptu hluti í hlutafjárútboði Tryggingamiðstöðvarinnar hf. í þeim hluta þess sem snéri að forgangsréttarhöfum og stóð yfir dagana 10.-13. nóvember 2006, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Gengi hvers hlutar í útboðinu var 38. Fruminnherjar: Geir G. Zoëga Tengsl við félagið: Stjórnarmaður Fjöldi hluta: 656.976 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 4.536.532 Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 44.574.367 Hjálmar A. Sigurþórsson Tengsl við félagið: Framkvæmdastjóri Fjöldi hluta: 39.774 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 79.774 Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 0 Jón Magnússon Tengsl við félagið: Forstöðumaður Fjöldi hluta: 11.854 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 81.854 Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 0 Óskar Magnússon Tengsl við félagið: Forstjóri Fjöldi hluta: 789.474 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 5.451.455 Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 27.354.727 Fjárhagslega tengdir aðilar Fram ehf. Nafn innherja: Guðbjörg M. Matthíasdóttir Fjöldi hluta: 3.622.689 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 474.696.769 Athugasemd: Guðbjörg situr í stjórn TM og Fram ehf. Hilda Hrönn Guðmundsdóttir Nafn innherja: Guðmundur Örn Gunnarsson Fjöldi hluta: 1.717 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 222.666 Athugasemd: Hilda Hrönn er dóttir Guðmundar Arnar. Hnotskurn ehf. Nafn innherja: Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson Fjöldi hluta: 6.146.134 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 42.440.134 Athugasemd: Gunnlaugur er formaður stjórna TM og Hnotskurnar ehf. Kristinn ehf. Nafn innherja: Guðbjörg M. Matthíasdóttir Fjöldi hluta: 67.429.942 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 474.696.769 Athugasemd: Guðbjörg situr í stjórn TM og Kristins ehf. Kristinn Sigurðsson Nafn innherja: Guðbjörg M. Matthíasdóttir Fjöldi hluta: 6.774 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 474.696.769 Athugasemd: Kristinn er sonur Guðbjargar. Samherji hf. Nafn innherja: Óskar Magnússon Fjöldi hluta: 3.961.482 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 5.451.455 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 27.354.727 Athugasemd: Óskar er forstjóri TM og situr í stjórn Samherja Sigríður E. Zoëga Nafn innherja: Geir Zoëga Fjöldi hluta: 4.196.821 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 4.536.532 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 44.574.367 Athugasemd: Sigríður er maki Geirs. Sigurður Orri Guðmundsson Nafn innherja: Guðmundur Örn Gunnarsson Fjöldi hluta: 1.717 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 222.666 Athugasemd: Sigurður Orri er sonur Guðmundar Arnar. Skipabryggja ehf. Nafn innherja: Geir Zoëga Fjöldi hluta: 2.258.390 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 4.536.532 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 44.574.367 Athugasemd: Geir situr í stjórn TM og Skipabryggju ehf. Taktur ehf. Nafn innherja: Guðmundur Örn Gunnarsson Fjöldi hluta: 28.812 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti: 222.666 Athugasemd: Taktur er í eigu Guðmundar Arnar, en hann er jafnframt framkvæmdastjóri hjá TM. Kaup félagsins á eigin hlutum Tryggingamiðstöðin hf. Fjöldi hluta: 675.678 Fjöldi hluta eftir viðskipti: Athugasemd: Félagið kaupir eigin hluti á grundvelli þeirra hluta sem það á sjálft í félaginu


 

Skandínavíska flugfélagið SAS greindi frá því í dag að flugfélagið mun hefja beint flug frá Stokkhólmi til Íslands í apríl á næsta ári.


 

Norska skipafélagið Havila Shipping ASA hefur bætt við sig 19% hlut í KS Havila Saturn. Eftir viðskiptin ræður félagið yfir 42% hlut, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.KS Havila er nú að smíða skip af gerðinni Havyard 842, sem verður tilbúið til afhendingar í október á næsta ári í skipasmíðistöðinni í Leirvik.


 

Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis, segir í samtali við finnska viðskiptablaðið Kauppalehti, að bankinn hafi áhuga á því að feta í fótspor Kaupþings banka og hefja starfsemi í Finnlandi. Hann segir bankann þó íhaldssamari en Kaupþing banka.


 
Innlent
16. nóvember 2006

Gistinóttum fjölgar

Gistinætur á hótelum voru 115 þúsund  í september og fjölgaði um 22% frá fyrra ári. Á fyrstu níu mánuðum ársins hefur gistinóttum fjölgað mikið, eða um 11,1% frá því í fyrra. Kemur þetta fram í tölum Hagstofunnar.


 

Flaga Group hf. birtir níu mánaða uppgjör í dag,  16. nóvember 2006.


 

segir Gunnar Smári Egilsson, forstjóri Dagsbrúnar Media


 

ekki talið útiloka kaup Marels á Stork Food Systems


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,47% og er 6.304 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 7.207 milljónum króna.Marel hækkaði um 1,91%, Landsbankinn hækkaði um 1,15%, Actavis hækkaði um 0,77% og Atorka um 0.63%.Mosaic Group lækkaði um 1,18%, Glitnir lækkaði um 0,45% og Dagsbrún, FL Group og Össur lækkuðu öll um 0,44%.


 

Evrópska verðbréfafyrirtækið Kepler Equities, sem Landsbanki Íslands keypti árið 2005, mun eitt af þeim fjármálafyrirtækjum sem hafa umsjón með sölu á 32% hlutafjár í tengslum við skráningu og samruna frönsku bankanna Natexis Banque Populaires og Ixis Corporate & Investment Bank.   Forstjóri Kepler Equities, Laurent Quirin, staðfesti að fyrirtækið hefði verið ráðið til að selja bréf í útboðinu í samtali við Viðskiptablaðið í gær, en markaðsvirði bankans eftir sameininguna er 22 milljarðar evra, sem samsvarar tæplega tvö þúsund milljörðum íslenskra króna.   Sameinaður banki, sem hefur hlotið nafnið Natixis, er annar stærsti fjárfestingabanki Frakklands og sagði Quirin að hlutafjársala Keplers í tengslum við útboðið væri stærsta verkefni fyrirtækisins til þessa. Alþjóðlega fjármálafyrirtækið Lazard leiðir útboðið   "Við höfum áhuga á að leiða stærri verkefni. Að þessu sinni erum við meðsöluaðilar (e. co-lead arranger). En við erum eina sjálfstæða verðbréfafyrirtækið sem fékk verkefnið," sagði Quirin.   Natixis verður áfram að miklu leyti í eigu móðurfélaganna Banque Populaires og Caisse dEpargne, en fjármálafyrirtækin tvö munu halda um 34% hlut í sameinðum banka. Natexis Banque Populaires var skráður í kauphöllina í París og mun sameinaður banki notast við þá skráningu.   Hins vegar hefur verið ákveðið að selja hlutafé að verðmæti 5,5 milljarðar evra, sem samsvarar um 494 milljörðum íslenskra króna, eða um 32% af hlutafé Natixis til fjárfesta (e. free float).   Sérfræðingar benda á að verkefnið geti verði mjög arðbært fyrir Kepler, en Quirin vildi ekki segja til um hve mikið fyrirtækið fengi fyrir að selja hlutinn né hve mikinn hlut fyrirtækið hefur verið ráðið til að selja. Sérfræðingar benda á að slík verkefni muni auka þjónustutekjur Landsbanka Íslands erlendis í samræmi við stefnu bankans.   Landsbankinn samþykkti að kaupa 81% hlut í Kepler í fyrra og var heildarvirði fyrirtækisins í viðskiptunum 90 milljónir evra. Markaðsvirði Calyon, sem er einn stærsti banki Frakklands, og er á meðal umsjónaraðila í útboðinu er tæplega 50 milljarðar evra. Landsbankinn á kauprétt á öllum bréfum í Kepler og á því möguleika á að eignast fyrirtækið að fullu.


 

hagnaður tæpir 4 milljarðar á fyrstu níu mánuðum árins


 

Gengislækkun krónu á fyrri hluta árs hefur bætt mikið samkeppnisstöðu útflutningsgreina og hátt verð helstu útflutningsafurða hefur einnig bætt hag þeirra undanfarin misseri, segir greiningardeildin.Vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 2% frá fyrri ársfjórðungi en frá sama ársfjórðungi í fyrra nam hækkunin tæpu 21%, að sögn greiningardeildar.?Þessi hækkun endurspeglar nokkuð ólíka þróun milli framleiðslugreina. Þannig hækkaði framleiðsluverð afurða til sölu innanlands um 2,6% milli fjórðunga en á árinu hefur það hækkað um rúm 6%.Framleiðsluverð sjávarafurða hækkaði hins vegar um 5,6% á fjórðungnum og hefur það hækkað um rúman fjórðung það sem af er ári. Verð á öðrum útflutningsvörum lækkaði aftur á móti um tæp 5% milli fjórðunga en hefur þó hækkað um ríflega þriðjung á árinu,? segir greiningardeildin.


 

Gengi krónunnar hefur gefið verulega eftir síðustu tvo daga og framhald hefur orðið á þeirri þróun í dag, segir greiningardeild Glitnis.?Gengi krónunnar hefur lækkað um alls 3,9% þegar þetta er skrifað frá því í lok síðustu viku. Umtalsverð velta var á millibankamarkaði síðustu tvo daga en í gær nam veltan rúmlega 31 milljörðum króna og 24 milljörðum króna daginn áður. Mikil velta á millibankamarkaði á sér oft stað samhliða miklu flökti í gengi krónunnar og sambandið er í báðar áttir,? segir greiningardeildin.


 

Fyrirtækið Pfaff-Borgarljós hefur skipt um nafn og starfar nú undir nafninu Pfaff. Fyrirtækið hafði starfað undir nafninu Pfaff allt til ársins 2002 þegar fyrirtækið keypti ljósaverslunina Borgarljós og nafnið Pfaff-Borgarljós var tekið upp. Síðustu ár hefur þróun fyrirtækisins verið hröð og var svo komið að með aukinni starfsemi á fleiri sviðum þótti eigendum og starfsfólki Pfaff-Borgarljósa nafnið ekki nógu lýsandi fyrir fjölbreytt vöruúrval fyrirtækisins, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,15% og er 6.283 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Stærstu einstöku viðskiptin nema 727 milljónum króna, með bréf Kaupþings banka á genginu 826. Landsbankinn hefur hækkað um 0,76%, Avion Group og Actavis Group hefa hækkað um 0,62%, Össur hefur hækkað um 0,44% og Alfesca hefur hækkað um 0,4%. FL Group hefur lækkað um 0,44%. Gengi krónu heldur áfram að veikjast og nemur veiking hennar um 0,93% við hádegi. Í gær nam lækkunin 1,2% og daginn þar áður 1,9%.


 

Eyrir Invest keypt í Marel fyrir um 201 milljón króna í gær, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 2.566.000 hluti á genginu 78,5. Eyrir Ivest er stærsti hluthafi Marel, með 27,67% hlut, samkvæmt upplýsingum frá hlutahafaskrá.


 

Vísitala framleiðsluverðs fyrir þriðja ársfjórðung 2006 er 121,2 stig, en það 2,0% hækkun frá öðrum ársfjórðungi, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands.


 

Íslenska fjárfestingarfélagið Novator á um 25% hlut í fyrirtækinu


 
Innlent
15. nóvember 2006

Seld á 70% af nafnvirði

Líftæknifyrirtækið deCODE genetics hefur tekið við skuldbindandi kauptilboðum frá bandarískum stofnanafjárfestum að andvirði 65 milljónir Bandaríkjadala með breytirétti í hlutafé. Félagið mun nýta fjármagnið til lyfjaþróunar, þróunar greiningartækja og annarra þróunarverkefna. Bréfin eru seld með afföllum og munu skila félaginu sem svarar 43 milljónum Bandaríkjadala. Bréfin eru seld á vöxtum sem jafngilda 350 punktum yfir millibankavöxtum eða 3,5%. Hægt verður að breyta bréfunum í hlutafé á 14 Bandaríkjadali á hlut og eru það sambærileg kjör og félagið bauð í skuldabréfaútgáfu sinni í apríl 2004. Um leið hefur félagið boðið viðbótarútgáfu að andvirði 15 milljónir Bandaríkjadala með sömu kjörum. Á föstudaginn verður gengið formlega frá samningum um þessa fjármögnun.


 

Vísitala framleiðsluverðs var 2% hærri á þriðja ársfjórðungi en á öðrum fjórðungi, að því er fram kemur í frétt frá Hagstofuni.


 

Að sögn Gunnars Smára Egilssonar, forstjóra Dagsbrúnar Media útgáfufélags danska fríblaðsins Nyhefsavisen, var rekstrarniðurstaða fyrsta mánaðarins í rekstri blaðsins betri en gert var ráð fyrir. Bæði var það að tekjur voru heldur meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og gjöld minni. Gunnar Smári sagði að áfram yrði unnið að því að koma blaðinu í þá markaðsstöðu sem að er stefnt. Hann segir að það muni taka tvö til þrjú ár að ná jafnvægi í rekstri Nyhedsavisen og þær áætlanir væru óbreyttar. Ný könnun Gallup í Danmörku sýnir að Nyhedsavisen er í öðru sæti þeirra fríblaða sem borin eru í hús í Danmörku. Lesendur 24timer reyndust vera 395 þúsund talsins, 161 þúsund manns lásu Nyhedsavisen og 150 þúsund mans lásu Dato. Urban og Metro eru einnig fríblöð en þeim er ekki dreift í hús og sagðist Gunnar Smári halda að þau væru gefin út vegna veikleika annara blaða í aldurshópum undir 25 ára aldri. Þau blöð væru hins vegar ekki merkilegir samkeppnisaðilar að öðru leyti. Gunnar Smári taldi þessa niðurstöðu Gallup vera í samræmi við það sem þeir hefðu átt von á. Það hefði komið í ljós með haustinu að það væri töluverður munur á uppbyggingu 24timer og Dato þar sem 24timer væri meira alvöru blað en það hóf að koma út í ágúst eða ríflega mánuði á undan Nyhedsavisen sem hóf göngu sína 6. október. "Ég reiknaði sjálfur ekki með því að við næðum 24timer í fyrstu könnun og raunverlulega held ég að við munum fyrr ná ýmsum öðrum blöðum en þeim ef þeir halda áfram að byggjast upp. Ég veit hins vegar ekki hvort það er stefna þeirra eða ekki eða þeir séu bara ánægðir með þennan árangur. Ég held að það sé viðunandi að fara fram úr Dato í fyrstu könnun og svo tökum við þetta stig af stigi." Markmiðið að verða mest lesna blaðið í Danmörku Gunnar Smári sagði að það væri áfram markmið Nyhedsavisen að verða mest lesna blaðið í Danmörku og þá ekki bara meðal fríblaða heldur allra blaða. "Það mun taka okkur einhvern tíma -- hvort það verða 9 mánuðir eða 18 mánuðir er erfitt að segja, það fer dálítið eftir því hvernig hinir haga sér. Við þekkjum það frá Íslandi að lesturinn byggist upp hægt og bítandi. Fyrst þegar svona blað kemur inn á heimilið þá er það ekki lesið nema á sumum heimilum en svo byggist það upp." Gunnar Smári sagðist þekkja það frá uppbyggingu Fréttablaðsins að lesturinn byggðist upp innan dreifikerfisins og það tæki lesendur nokkurn tíma að læra á miðilinn. Það væri að gerast í Danmörku, rétt eins og á Íslandi. Markmið Nyhedsavisen er eins og áður sagði að verða mest lesna blað Danmerkur og sagðist Gunnar Smári gera ráð fyrir að það gerðist næsta vor eða næsta haust. "Við stefnum á þann markað þar sem flestir eru eða aldurshópinn 25 til 50. Við teljum að við náum kannski forystu í þessum hópi fyrr. Við sjáum það í lestrarkönnunum að gríðarlegt fall varð á lestri gömlu blaðanna, áskriftarblaða og "tabloid"-blaða, í september þegar 24 timer og Dato komu inn á markaðinn." Nýjar tölur eru væntanlegar í nóvember og sagði Gunnar Smári að áhugavert væri að sjá þær. "Þetta snýst um það að vera í fyrsta sæti en ekki nákvæmlega hve margir lesa okkur. En við getum rekið þetta þó við náum ekki fyrsta sæti innan 9 mánaða eða 18 mánaða. Stefnan er hins vegar á 1. sæti, við höfum verið þar og viljum vera þar." Gunnar Smári sagði að einnig skipti máli hvað aðferðafræði væri notuð við að mæla lestur. "Við teljum okkur vera með miklu betra blað en 24timer og við byggjum það á því mati sem við fáum út úr könnunum. Við teljum okkur eiga að geta náð miklu betri lestri en þeir." Gunnar Smári sagðist halda að enn væru þeir ekki búnir að sjá öll viðbrögð samkeppnisaðilanna. Þannig hefði Metro hafið síðdegisútgáfu sem ekki var séð fyrir en hann taldi ólíklegt að hún ætti eftir að ganga. Sömuleiðis hefðu 24timer farið inn á svið sem væri í samkeppni við aðra útgáfu Jótlandspóstsins. Hann sagðist ekki átta sig á því hve langt yrði gengið inn á þá braut eða hve lengi það myndi vara. Stefnt á dreifingu á 700 þúsund heimili Að sögn Gunnars Smára hefur dreifing á Nyhedsavisen gengið í samræmi við áætlanir. Frá upphafi var gert ráð fyrir ákveðnum vandamálum enda dreifingin flókin aðgerð. Snemma á næsta ári er gert ráð fyrir að dreifingin nái til 500 þúsund heimila, sex daga vikunnar. "Á heildina höfum við ekki orðið fyrir meiri erfiðleikum en við reiknuðum með." Áætlanir gera ráð fyrir að dreifingin nái til um 700 þúsund heimila og að 200 þúsund eintökum til viðbótar verði dreift með öðrum hætti. Þannig er gert ráð fyrir dreifingu upp á um 900 þúsund eintök. Dreifing umfram það er ekki áætluð en Gunnar Smári sagði að endanleg dreifing myndi markast af því sem þeir teldu nauðsynlegt til að ná markmiðum um markaðsstöðu í samanburði við aðra. Til þessa væru þeir ánægðir með hvernig til hefði tekist með dreifinguna. "Kerfið sjálft virkar mjög vel. Það kom í ljós að blaðið virkar vel og því er fram undan að stækka dreifisvæðið og halda blaðinu góðu þannig að fólk ánetjist blaðinu hægt og bítandi." Gunnar Smári sagði að viðbrögð auglýsenda væru nokkurn veginn eins og búist hefði verið við. Þeir væru greinileg að bíða eftir því hverju fram yndi og þyrftu greinilega tíma til að prófa blaðið. "Mér finnst blaðinu almennt vel tekið meðal auglýsenda og betur en var með Fréttablaðið á sínum tíma." Á vegum Dagsbrúnar Media er verið að skoða sjö önnur markaðssvæði þar sem talið er líklegt að hægt sé að hefja rekstur fríblaðs. Um næstu áramót er ætlunin að fækka í þessum hóp niður í þrjú markaðssvæði og í framhaldinu stofna undirbúningsfélög fyrir útgáfu í viðkomandi löndum. Að sögn Gunnars Smára er gert ráð fyrir að hefja útgáfu einhversstaðar á þessum þremur svæðum strax á næsta ári. "Það þurfa nokkur atriði að falla saman. Við þurfum að geta leyst dreifingarmál og prentun og um leið verðum við að meta hve árennilegt er að ráðast inn á viðkomandi markaði.


 

Viðræður eru hafnar á milli Reykjavíkurborgar og Samson Properties um svonefndan Barónsreit á milli Hverfisgötu og Skúlagötu, nánar tiltekið frá Vitastíg að Fosshótel Barón og Barónsfjósi þar sem er verslunin 10-11. Ákvörðun um þetta var tekin á fundi stjórnar Skipulagssjóðs 21. september síðast liðinn en þá lágu fyrir tvö tilboð, annað frá Samson Properties en hitt frá Pétri Þór Sigurðssyni lögmanni. Eignirnar voru ekki auglýstar. Að sögn Kristínar Einarsdóttur framkvæmdastjóra Skipulagssjóðs hefur lengi staðið til að selja eignirnar og margir hafa lýst áhuga á að kaupa. Raunar hafði verið tekin ákvörðun um að auglýsa nyrðri hluta reitsins, Skúlagötumegin, en "eins og málin standa núna eru ekki miklar líkur á að þetta verði auglýst," segir Kristín. Húsnæðismál stúdenta við Háskóla Íslands eru að sögn Kristínar meginástæða þess að ákveðið var að ganga til viðræðna við Samson Properties. Hverfisgötumegin á Barónsreitnum, þar sem nú eru bílastæði, hafði verð gert ráð fyrir að byggðar yrðu námsmannaíbúðir í tveimur fjögurra og fimm hæða nýbyggingum. Skúlagötumegin er gert ráð fyrir að byggingar sem fyrir eru (númer 26, 28 og 30) verði rifnar og nýtt verslunar- og íbúðarhúsnæði reist með þremur fimmtán hæða turnum. Kristín segir að nú sé til skoðunar hvort skynsamlegra sé að líta á reitinn sem eina heild, jafnvel alveg upp að Laugavegi 77 þar sem Landsbankinn er til húsa. Þar með yrðu námsmannaíbúðirnar í uppnámi, en svo vill til að Samson Properties á eignir nálægt námsmannaíbúðum sem þegar hafa verið reistar við Lindargötu. "Það væri miklu heppilegra að nýju íbúðirnar yrðu á sama svæði og þær sem fyrir eru," segir Kristín. "Það er ástæðan fyrir því að ákveðið var að ræða við þennan aðila." Kristín segist hafa vonast til að hægt yrði að ganga frá málinu fyrir áramót en ólíklegt sé að það gangi eftir, enda ráðlegt að flýta sér hægt og vanda til verka. Dagur B. Eggertsson, sem situr í stjórn Skipulagssjóðs, segist líta svo á að í samþykkt stjórnarinnar frá því í september hafi eingöngu falist ákvörðun um könnunarviðræður um hvaða hugmyndir Samson Properties hafi um uppbyggingu á reitnum, en ekki ákvörðun um að hætta við að auglýsa eignirnar við Skúlagötu. Veigamikil rök þurfi til að hverfa frá þeirri ákvörðun. Fasteignasali sem Viðskiptablaðið ræddi við, en vildi ekki láta nafns síns getið, taldi óeðlilegt að selja reitinn án auglýsingar. Mjög óalgengt væri að þannig væri staðið að málum. Ljóst væri að þetta væri dýr reitur á góðum stað, en hafa bæri í huga að dýrt væri að rífa hús sem fyrir væru. Sveinn Björnsson hjá Samson Properties vildi ekkert tjá sig um málið.


 

Ávöxtunarkrafa verðtryggðra íbúðabréfa hefur lækkað um 10 til 27 punkta síðustu tvo daga en hafði hækkað umtalsvert síðustu vikur, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka. ?Ávöxtunarkrafan liggur nú á bilinu 4,15% til 5,91% en var á bilinu 4,24% til 6,32% fyrir um viku síðan. Mikill söluþrýstingur hefur verið á verðtryggða markaðnum síðan í byrjun október þegar ríkistjórnin tilkynnti um fyrirætlanir sínar um lækkun matarskatts á næsta ári og verðbólguvæntingar tóku dýfu. Að mati Greiningardeildar voru viðbrögðin helst til of hörð og líklega um yfirskot að ræða. Það kemur því ekki á óvart að krafan hafi snúið við,? segir greiningardeildin. ?Líklegt er að snörp veiking krónunnar í dag og í gær hafi kallað fram þessi viðbrögð á skuldabréfamarkaði og gert verðtryggð bréf álitlegri kost í augum fjárfesta. "Þróun krónunnar hefur mikil áhrif á verðbólgu en veiking krónunnar eykur öllu jöfnu á verðbólguþrýsting í hagkerfinu og er nokkuð fljót að skila sér inn í verðlag, sér í lagi á uppsveiflutímum,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Kaupþings banka hefur í kjölfar uppgjörs þriðja ársfjórðungs hjá Actavis uppfært afkomuspá og verðmat sitt fyrir félagið. ?Sjóðstreymisgreining gefur verðmatsgengið 69 krónur á hlut og höldum við tólf mánaða markgengi okkar óbreyttu í 78 krónum á hlut. Mælum við áfram með kaupum á bréfum í Actavis,? segir greiningardeildin. ?Uppgjörið var að mestu í takt við væntingar Greiningardeildar en þó var hagnaður fjórðungsins yfir okkar væntingum. Að okkar mati var uppgjör félagsins gott og styrkir jákvæða sýn okkar á framtíð félagsins,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,18% og er 6.274 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8.462 milljónum króna. Landsbankinn hækkaði um 3,65%, Flaga Group hækkaði um 1,46%, Marel hækkaði um 1,28%, FL Group hækkaði um 0,88% og Alfesca hækkaði um 0,61%. Glitnir lækkaði um 0,89%, Actavis lækkaði um 0,76%, Tryggingamiðstöðin lækkaði um 0,5% og Exista lækkaði 0,46%. Gengi krónu veikist um 1,19% og er 123,3 stig við lok markaðar, en í gær nam veikingin 1,8%.


 

mikilvægt að vátryggingamiðlarar og umboðsmenn vátrygginga gæti að upplýsingaskyldu sinni


 

greiningardeild Landsbankans mælir með markaðsvogun


 
Innlent
14. nóvember 2006

Krónan stendur í stað

Gengi krónunnar hækkaði nokkuð í morgun en sú hækkun hefur gengið snarlega til baka. Gengi krónu hefur veikst um 0,08% og er 121,9 við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Gengi krónunnar lækkaði talsvert í gær [1,8%] og svo virðist sem rekja megi þá lækkun til óróa í kjölfar ítrekunar matsfyrirtækisins Fitch á að enn séu neikvæðar horfur fyrir lánshæfismat ríkissjóðs, þótt lánshæfiseinkunnir ríkisins hafi verið staðfestar. Síðustu vikur hefur krónan átt vísan stuðning í kring um vísitölustigið 120 en engan slíkan stuðning var að finna í gær er spákaupmenn hófu að kaupa gjaldeyri. Verðlækkun á hlutabréfamarkaði að undanförnu hefur sennilega skapað þrýsting til gengislækkunar krónunnar þar sem menn loka stöðum og greiða upp erlend lán. Eftir símafund Fitch um miðjan dag í gær hækkaði krónan tímabundið en sú hækkun gekk að hluta til baka,? segir greiningardeild Glitnis. ?Á móti gengislækkun vega ýmsar fréttir sem verða að teljast jákvæðar fyrir krónuna. Skýrsla Merrill Lynch um íslensku bankanna var til dæmis tiltölulega jákvæð og vel heppnað skuldabréfaútboð Glitnis í Bandaríkjunum verða að teljast góð tíðindi fyrir krónuna. Hlutafjárútboð KB banka fyrir erlenda stofnanafjárfesta er einnig til þess fallið að styðja við gengi krónunnar ef það heppnast vel,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,98% og er 6.304 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.935 milljónum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 3,16%, Avion Group hefur hækkað um 2,5%, Flaga Group hefur hækkað um 1,46%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,16% og FL Group um 0,88%. Marel hefur lækkað um 0,64%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,59%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað 0,5% og Össur hefur lækkað um 0,44%. Gegni krónu hefur styrkst um 0,01% og er 121,8 stig við hádegi. ?Gengi krónunnar hækkaði nokkuð í morgun en sú hækkun hefur gengið snarlega til baka,? segir greiningardeild Glitnis.


 

segir í nýrri skýrslu Merill Lynch


 

Líftæknifyrirtækið deCODE hefur ákveðið að gefa út skuldabréf með breytirétti í hlutafé, en félagið mun nýta fjármagnið til lyfjaþróunar. Fyrirækið greindi frá útgáfunni í Bandaríkjunum í gær.


 

Glitnir gaf síðastliðinn föstudag út skuldabréf í Bandaríkjunum fyrir 500 milljónir Bandaríkjadali eða sem samsvarar 33,5 milljörðum íslenskra króna. Skuldabréfin eru á gjalddaga í janúar árið 2011 og eru kjör bréfanna eru 44 punktar yfir bandarískum millibankavöxtum (LIBOR) að því er segir í frétt félagsins.


 

Hrein eign lífeyrissjóða í lok september nam 1.416 milljörðum króna sem er um 32 milljarða króna aukning milli mánaða, segir greiningardeild Kaupþings banka.?Frá ársbyrjun hefur hrein eign lífeyrissjóða aukist um 196 milljarða króna, þar af hafa eignir lífeyrissjóða í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum aukist um 103 milljarða króna.


 

Líklegt er að óróleiki vegna símafundar Fitch Ratings sem haldinn var klukkutíma fyrir lokun gjaldeyrismarkaðarins hafi átt einhvern þátt í veikingu krónu, að mati greinignardeildar Landsbankans en gengi krónu veitkist um 1,9% og var 121,8 stig við lok markaðar. ?Reyndar eru fjórir dagar síðan Fitch birti niðurstöðu sína um óbreytt lánshæfismat en reynslan frá því í febrúar þegar Fitch breytti lánshæfishorfum úr stöðugum í neikvæðar kann að koma hér við sögu,? segir greiningardeildin. Styrktist aftur eftir símafund Fitch ?Eftir að fundurinn var hafinn styrktist krónan aftur þar sem ekkert nýtt kom í ljós á símafundinum. Undir lokin hækkaði svo vísitalan aftur. Almennt séð virðist viðhorf greinenda Fitch til íslenskra efnahagsmála vera fremur neikvætt þó svo að þeir hafi ekki séð ástæðu til að lækka lánshæfismat ríkissins að þessu sinni. Þetta kemur nokkuð á óvart þar sem margir af þeim þáttum sem Fitch telur neikvæða hafa breyst til hins betra. Þetta á sérstaklega við stöðu bankanna. Mikill og vaxandi viðskiptahalli er greinendum Fitch mikill þyrnir í augum og útiloka þeir ekki að hann muni leiða til skjótrar aðlögunar í hagkerfinu, svo kallaðrar harðrar lendingar, sem að Fitch skilgreinir sem samdrátt í landsframleiðslu af svipaðri stærðargráðu og árið 2002,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,01% og er 6.243 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.580 milljónum króna. Alfesca hækkaði um 1,03% og Actavis Group hækkaði um 0,15%. Vinnslustöðin lækkaði um 2,17%, Marel lækkaði um 1,27%, FL Group lækkaði um 0,88% en félagið birti uppgjör sitt í dag, Dagsbrún lækkaði un 0,65%, Icelandic Group lækkaði um 0,63% og Avion Group lækkaði um 0,61%. Gengi krónu veiktist um 1,82% og er 121,8 stig. Sérfræðingar rekja veikinguna til þess að Fitch kynnti skýrslu sína um lánshæfismat ríkisins í dag, ásamt því sem Seðlabankinn tilkynnti á föstudaginn hann hygðist taka erlent lán til að styrkja gjaldeyrisforðann sinn, sem erlendir aðilar gætu lesið sem að bankinn óttaðist efnahagskreppu og vildi styrkja sig. Sérfræðingar segja það þó eðlilegt skref vegna aukinna umsvifa í hagkerfinu. Í þriðja lagi hefur markaðurinn verið taugaveiklaður vegna þess að fjárfestir fór upp á móti krónu en lítil velta var á markaðnum og smitaði það út frá sér.


 
Innlent
13. nóvember 2006

Krónan veiktist snarpt

Gengi krónu veiktist snarpt í dag. Nemur veiking hennar 1,30% og er 121,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Gjaldeyrismarkaðurinn mun loka eftir um hálftíma. Sérfræðingar rekja veikinguna til þess að Fitch kynnir skýrslu sína um lánshæfismat ríkisins í dag, ásamt því sem Seðlabankinn tilkynnti á föstudaginn hann hygðist taka erlent lán til að styrkja gjaldeyrisforðann sinn, sem erlendir aðilar gætu lesið sem að bankinn óttist efnahagskreppu og vilji því styrkja sig. Sérfræðingar segja þetta þó eðlilegt skref hjá bankanum vegna aukinna umsvifa í hagkerfinu. Í þriðja lagi hefur markaðurinn verið taugaveiklaður vegna þess að fjárfestir fór upp á móti krónu þegar lítil velta var á markaðnum og smitaði það út frá sér.


 

Raftækjaverslunin MAX opnar næstkomandi laugardag. Í frétt frá fyrirtækinu kemur fram að MAX verður stærsta raftækjaverslun landsins með miklu vöruvalið og lágu verði. MAX verður til húsa í nýju verslunarhúsnæði við Kauptún 1 í Garðabæ.?Við hjá MAX kappkostum að hafa glæsilegasta vöruúrvalið frá sem flestum framleiðendum,? segir Einar Ólafur Speight, rekstrarstjóri MAX í tilkynningu félagsins og bætir við: ?Lágt vöruverð hjá MAX er neytendum til hagsbóta og eykur á samkeppnina á íslenskum raftækjamarkaði.?


 

Nordic Foods, félag að hluta til í eigu athafnamannsins Gísla Reynissonar, skoðar nú möguleika á því að skrá sælgætisframleiðendurna Laima og Starburadze í kauphöllina í Riga á Lettlandi, segir stjórnarformaður Nordic Foods, Juris Jonatis.


 

Breskir fjölmiðlar greina frá því í dag að Eggert Magnússon, formaður Knattspyrnusambands Íslands, að muni ljúka áreiðanleikakönnun á breska knattspyrnufélaginu West Ham United og að kauptilboð sé væntanlegt í næstu viku.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,22% og er 6.230 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 685 milljónum króna. Marel hefur hækkað um 0,63% og Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,59%. Avion Group hefur lækkað um 0,61%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,58%, FL Group hefur lækkað um 0,44%, Landsbankinn hefur lækkaði um 0,4% og Kaupþing banki hefur lækkaði um 0,24%. Gengi krónu veiktist um 0,87% og er 120,7 stig.


 

Hagnaður FL Group á þriðja ársfjórðungi nam 5,3 milljörðum kr og var undir spá greiningardeildar Glitnis um 7,8 milljarða króna hagnað. Mestu munar um að fjárfestingatekjur námu 565 milljónum króna og voru langt undir spá Glitnis-mann um 4,1 milljarða króna hagnað af þeirri starfsemi.


 

markmið að félagið verði rekið á sléttu á þessu ári


 

Vatnsvirkinn hf. hefur keypt allt hlutafé í fyrirtækinu Vatn og Hiti ehf. af þeim Sævari Stefánssyni og Valtýr Sævarssyni, segir í tilkynningu.


 

salan á Icelandair kemur á fjórða ársfjórðungi


 

Vöruinnflutningur virðist hafa dregist saman um þrjá milljarða krónaí október miðað við september. Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Hagstofu nam vöruinnflutningur í október 26,8 milljarðar.Í vefriti fjármálaráðuneytisins kemur fram að tólf mánaða breyting á innflutningi, miðað við þriggja mánaða staðvirt meðaltal, sýni því lækkun innflutnings upp á 2,5%. Ef innflutningstölur eru skoðaðar nánar sést að minni innflutning milli mánaða má að nær öllu leyti rekja til minni eldsneytisinnflutnings en sá liður er afar sveiflukenndur.Innflutningur á matvælum eykst nokkuð. Innflutningur á hrá-, rekstrar- og fjárfestingarvörum eykst líka en er þó langt frá þeim hæðum sem hann náði yfir sumarmánuðina. Innflutningur bifreiða er á svipuðu róli og verið hefur en innflutningur á flutningstækjum til atvinnurekstrar heldur áfram að dragast saman. Innflutningur á varanlegum neysluvörum minnkar nokkuð milli mánaða.


 

66,5 milljónir hluta boðnir út til alþjóðlegra stofnfjárfesta


 

Töluvleikjaframleiðandinn CCP, sem framleiðir töluvleikinn EVE Online, og bandaríska fyrirtækið White Wolf Publising, sem framleiðir tölvuleikinn Worlds of Darkness, hafa samþykkt að sameinast.Fyrirtækin greindu frá þessu í dag. ?Saman munum við gera framsæknustu tölvuleiki í geiranum,? sagði forstöðumaður White Wolf Publishing, Mike Tinney.EVE Online leikurinn er spilarður á netinu en White Wolf Publishing framleiðir hefbundna tölvuleiki, en bæði fyrirtækin sérhæfa sig í sýndarveruleika.CCP er að mestu leyti í eigu Novators, dótturfélags Björgólfs Thors Björgólfssonar, en í gegnum eignarhaldsfélagið NP efh. keypti Novator fyrr á þessu ári 38% Brúar Venture Capital í CCP.


 

Eimskip, dótturfélag Avion Group, tók í dag við nýju frystiskipi, sem er annað nýja frystiskipið sem félagið fær afhent á einu ári, segir í fréttatilkynningu. Frystiskipið var byggt af Vaagland Båtbyggeri AS.  Á morgun fær skipið nafnið Storfoss í samræmi við hefð Eimskips að nefna öll skip sín eftir fossum.Á sama tíma kynnir Eimskip-CTG nýja og bætta siglingaáætlun frá Noregi til Bretlands og Belgíu og Hollands. Eimskip-CTG býður upp á aukið flutningsmagn á hraðskreiðustu frystiskipunum og einnig tekur lestun og losun mun skemmri tíma en hjá sambærilegum skipum.


 

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar var 87 milljónir króna á fyrstu níu mánuðum ársins en á sama tímabili í fyrra var hagnaðurinn 480 milljónir króna. Hagnaður dróst því saman um 82%. Skýringa þessara breytinga er fyrst og fremst að leita í fjármagnsliðum félagsins, segir í tilkynningu. Heildartekjur félagsins voru 4.484 milljónir króna og jukust um 25,7% frá sama tímabili í fyrra. Tekjur fiskvinnslu jukust um 50,4% en tekjur útgerðar jukust um 15,5%. Rekstrargjöld jukust um 15,6%. Framlegð félagsins (hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði) er sú hæsta síðastliðin fimm ár. Hún nam 1.177 milljónum króna og jókst um 66,6% frá fyrra ári. Framlegðarhlutfall hækkaði úr 19,8% í fyrra í 26,3% í ár. Fjármagnskostnaður félagsins nam 637 milljónum króna á fyrstu níu mánuðunum, þar af nam gengistap 603 milljónum króna. Á sama tímabili í fyrra voru fjármagnsliðir jákvæðir um 118 milljónir króna. Veltufé frá rekstri nam 1.146 milljónum króna og var 25,5% af rekstrartekjum. Veltufé frá rekstri jókst um 61,8% frá sama tímabili í fyrra. Afskriftir lækkuðu um tæpar 17 milljónir króna frá fyrra ári og voru liðlega 258 milljónir króna. Tekjur Hugins ehf., hlutdeildarfélags Vinnslustöðvarinnar, voru 352 milljónir króna og framlegð þess á tímabilinu var neikvæð um 43 milljónir króna. Tap félagsins eftir skatta nam 299 milljónum króna, þar af nam gengistap félagsins 171 milljón króna. Hlutdeild Vinnslustöðvarinnar í þessu tapi Hugins ehf. nam 144 milljónum króna.


 

Útreikningur vísitölu neysluverðs fyrir nóvember 2006 staðfestir að verðbólga fer hjaðnandi og er þess að vænta að sú þróun haldi áfram næstu mánuði, segja Samtök atvinnulífsins (SA).


 

Bakkavör Group hefur keypt breskan eftirréttaframleiðanda, Rye Valley Patisserie, og þar með styrkt stöðu sína enn frekar á sviði kældra eftirrétta í Bretlandi, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,07% og er 6.244 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nam 6.299 millljónum króna. Actvis Group hækkaði um 2,83% en félagið birti uppgjör sitt, sem var yfir væntingum greiningaraðila, eftir lokun markaðar í gær, Marel hækkaði um 1,94%, Alfesca hækkaði um 0,62%, Straumur-Burðarás hækkaði um 0,59% og Össur hækkaði um 0,44%. Glitnir lækkaði um 0,88%, Icelandic Group lækkaði um 0,63%, Mosaic Fashions lækkaði um 0,59%, FL Group lækkaði um 0,44% og Dagsbrún lækkaði um 0,43%. Gengi krónu styrktist um 0,17% og er 119,6 stig.


 

ráðstefna forsætisráðuneytisins um alþjóðlega fjármálastarfsemi


 

Eimskip og Qingdao Port Group hafa undirritað viljayfirlýsingu um rekstur á stærstu kæligeymslu í Kína, sem verður á Qingdao-höfninni, segir í tilkynningu.


 

Á hluthafafundi Árvakurs, útgáfufélags Morgunblaðsins, í dag verða samþykktar breytingar á stjórn félagins, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, ásamt því að auka hlutafé þess, eins og áður hefur verð greint frá í fjölmiðlum.


 

stefnt að breyta nafni félagsins í Eimskipafélag Íslands


 

Hagnaður Spalar ehf. nam 12,2 milljónum króna á fjárhagsári fyrirtækisins 2005-2006, samanborið 2,3 milljóna krónu tap á sama tímabili árinu áður, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.Spölur ehf er að fullu í eigu Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. og er reikningsár þess 1. október til 30. september ár hvert.Veggjald ársins nam 995 milljónum króna á tímabilinu, samanborið við 986 milljónir króna árinu áður, en það er um 1% hækkun.Skuldir Spalar lækkuðu úr 4.8 milljörðum króna niður í 4.66 milljarða króna á tímabilinu, eða um 3%.Gylfi Þórðarson, framkvæmdastjóri Spalar ehf, segir heildarafkomu félagsins í takt við áætlanir félagsins.Á tímabilinu fóru um 1.828 þúsund ökutæki um göngin sem greiddu veggjald, sem er um 12% aukning frá sama tímabili árið áður. Þessi fjöldi samsvarar því að um fimm þúsund ökutæki hafi farið um göngin að meðaltali dag hvern.Meðaltekjur fyrir hverja ferð um göngin fara lækkandi, bæði að nafnverði og raunvirði. Skýringin er einkum sú að fleiri og fleiri viðskiptavinir nýta sér afsláttarmöguleika, segir í tilkynningunni.


 

Icelandic Group og Dr. Norbert Engberg, framkvæmdastjóri dótturfélaganna Pickenpack H&H og Pickenpack Gelmer SAS, hafa gert með sér samkomulag um að Dr. Engberg láti af störfum, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Aukning var í íbúðalánum bankanna milli september og október síðastliðinn, segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,20% og er 6.973 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1.780 milljónum króna. Actavis Group hefur hækkað um 3,3% en félagið birti uppgjör sitt eftir lokun markaða í gær og var það yfir væntingum greiningaraðila, Marel hefur hækkað um 1,29%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,17% og FL Group hefur hækkað um 0,87%. Bakkavör Group hefur lækkað um 0,67%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,4%, Atorka Group hefur lækkað um 0,32%, Avion Group hefur lækkað um 0,3% og Kaupþing banki hefur lækkað um 0,24%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,22% og er 119,6 stig.


 

segir í nýútgefinni skýrslu Sameinuðu þjóðanna


 

nefnd á vegum forsætisráðuneytisins skilar af sér skýrslunni góðu


 

Stjórnir Sparisjóðsins í Keflavík og Sparisjóðs Ólafsvíkur hafa undirritað áætlun um samruna sparisjóðanna sem miðast reikningslega við 1. júlí 2006, segir í tilkynningu.


 

staða Iceland góð eftir viðsnúning í rekstri


 

ástæðan aukin áhættudreyfing fjárfestingasafnsins


 

Vísitala neysluverðs í nóvember 2006 er 266,1 stig og lækkaði um 0,04% frá fyrri mánuði, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands.


 

segir Jón Diðrik Jónsson, framkvæmdarsjóri hjá Glitni


 

útvistar dreifingu


 

hagnaður fyrirtækisins nam 715 milljónum króna á þriðja ársfjórðungi


 

Boðaður hefur verið hluthafafundur í Avion Group hf. þar sem lagt er til að nafni félagsins verði breytt í Hlutafélagið Eimskipafélag Íslands (Hf. EImskipafélag Íslands).


 

segir Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings banka


 

horfur enn neikvæðar


 

Úrvalvísitalan hækkaði um 0,70% og er 6.235 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 4.975 milljónum króna. FL Group hækkaði um 1,77%, Landsbankinn hækkaði um 1,61%, Straumur-Burðarás hækkaði um 1,19%, Kaupþing banki hækkaði um 0,86% og Exista hækkaði um 0,46%. Avion Group lækkaði um 3,54% í 24 viðskiptum sem nema samtals um 130 milljónum króna, Flaga Group lækkaði um 0,73%, Marel lækkaði um 0,64%, Dagsbrún lækkaði um 0,43% og Actavis Group lækkaði um 0,16%. Gengi krónu styrktist um 0,37% og er 119,7 stig við lok dags.


 

Eimskip hefur eignast meirihluta í fyrirtækinu Harbour Grace CS Inc (HGCS) á Nýfundnalandi. Harbour Grace sér um frystigeymslu- og losunarþjónustu við togara í bænum Harbour Grace við Conception Bay á Nýfundalandi. Harbour Grace Inc hefur verið í 25% eigu Eimskips frá árinu 2000, en Eimskip hefur aukið eignarhlutdeild sína í 51% til að styrkja enn frekar stöðu sína á Nýfundnalandi með heildarlausnir fyrir viðskiptavini sína í sjávarútvegi að því er segir í frétt fyrirtækisins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,41% og er 6.221 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltur nemur 1.1621 milljónum króna. ?Undanfarna daga hefur ICEX-15 lækkað jafnt og þétt, eða níu af síðustu tíu viðskiptadögum, samtals um 4,7%. Hækkun vísitölunnar frá áramótum nemur nú 12,4% en Greining spáir 20% hækkun frá ársbyrjun til ársloka,? segir greiningardeild Glitnis. FL Group hefur hækkað um 1,77%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,21%, Kaupþing banki hefur hækkað um 0,61%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um hækkað um 0,60% og Bakkavör hefur hækkað um 0,51%. Avion Group hefur lækkað um 1,77%, Dagsbrún hefur lækkað um 0,43% og Actavis hefur lækkað um 0,31%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,32% og er 119,8 stig við hádegi.


 

gæti verið tilraun til að koma í veg fyrir yfirtöku Kaupþings á félaginu


 

Baugur keypti verslunarkeðjuna fyrir 15 milljarða í fyrra


 

segir Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs


 

Ferðamenn frá Íslandi eyða mest allra ferðamanna á mann á dag af þeim gestum sem heimsækja Bretland, eða 124 pundum á dag, sem samsvarar um 16 þúsund íslenskum krónum, samkvæmt upplýsingum frá bresku hagstofunni.


 

Tap deCODE genetics nam 23,6 milljónum bandaríkjadala (1,6 milljarður króna) á þriðja ársfjórðungi, samanborið við 11,4 milljónir bandaríkjadala (776 milljónir króna) á sama tímabili í fyrra, segir í fréttatilkynningu.Tekjur á fjórðungnum námu 8,6 milljónum bandaríkjadala (585,5 milljónum króna), samanborið við 13,2 milljónir dala (898,7 milljónir króna) á sama tímabili í fyrra.Í tilkynningunni segir að tapið megi rekja til aukins kostnaðar við lyfjarannsóknir og lyfjaþróun.


 

Björgólfur Guðmundsson, stjórnarformaður Landsbanka íslands, hefur staðfest að hann styður kauptilboð Eggerts Magnússonar, formanns Knattspyrnusambands Íslands, í breska knattspyrnufélagið West Ham United, segir í frétt á vefsíðunni sportinglife.com.


 

Það voru 965 fólksbílar nýskráðir í október, sem er 27% samdráttur frá sama mánuði í fyrra, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka.?Bifreiðakaup landsmanna höfðu vaxið nær linnulaust frá árinu 2003 þegar þau tóku að dragast saman í apríl á þessu ári í kjölfar gengislækkunar krónunnar og neikvæðari væntinga landsmanna. Hugsanlega ráða svokölluð mettunaráhrif einnig nokkru um því margir landsmenn hafa þegar endurnýjað bílaflota sinn að töluverðu leyti.


 

Actavis birtir níu mánaða uppgjör sitt eftir lokun markaða á morgun, segir greiningardeild Landsbankans. ?Við reiknum með að þriðji ársfjórðungur verði lakasti fjórðungur ársins meðal annars vegna árstíðasveiflna. Til viðbótar mun gjaldfærsla að fjárhæð 25 milljónir evra [2,2 milljarðar króna] eiga sér stað á fjórðungnum vegna PLIVA verkefnisins Að teknu tilliti til gjaldfærslunnar áætlum við að hagnaður félagsins verði í námunda við 3,8 milljón evra [332 milljónir króna] í stað 22,6 milljón evra [tveir milljarðar króna] eins og afkomuspá okkar hljóðaði án gjaldfærslunnar. Til samanburðar nam hagnaður eftir skatta 31 milljón evra [2,7 milljarðar króna] á fyrsta ársfjórðungi og 30 milljón evra [2,6 milljarðar króna] á öðrum ársfjórðungi,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,54% og er 6.196,01 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nam 6.161 milljónum króna. Flaga Group hækkaði um 0,36% og var eina félagið sem svo gerði. Össur lækkaði um 3,02%, Avion Group lækkaði um 2,59%, Landsbankinn lækkaði um 2,35%, Actavis Group lækkaði um 2% og Exista um 1,82% Gengi krónu styrktist um 0,17% og er 120,59 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Glitni.


 

Í október var 26% færri kaupsamningum um fasteignir þinglýst á höfuðborgarsvæðinu en í sama mánuði í fyrra, segir greiningardeild Glitnis. Samdrátturinn nemur 17% sé litið til veltu. ?Þó hér sé um talsvert mikinn samdrátt að ræða þá er hann minni en mælst hefur bæði í veltu og fjölda samninga síðustu þrjá mánuði. Í ágúst og september var samdrátturinn 46% í fjölda samninga og 35% í veltu. Staða fasteignamarkaðarins virðist því nokkuð hafa skánað undanfarið. Endurspeglar þetta þann viðsnúning sem verið hefur í viðhorfi heimilanna til efnahagsástandsins og lýsir sér t.d. í hraðri hækkun væntingavísitölunnar. Til grundvallar liggur m.a. gengisþróun krónunnar, lækkun verðbólgunnar, væntur bati á íbúðalánamarkaði og almennt minni svartsýni þeirra greiningaraðila sem á opinberum vettvangi birta spár um þróun íslenska hagkerfisins,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,81% og er 6.179 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2.069 milljónum króna. Flaga Group hefur hækkað um 0,36% og er eina félagið sem hækkað hefur. Össur hefur lækkað um 2,59%, Marel hefur lækkað um 2,56%, Landsbankinn hefur lækkað um 2,35%, Glitnir hefur lækkað um 2,17% og Actavis Group hefur lækkað um 1,85%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,12%.


 

Viðskiptavinir bankanna halda framvirkri stöðu í krónum fyrir hátt á fimmta hundrað milljarða ef marka má nýbirtar tölur um gjaldeyrisjöfnuð banka, segir greiningardeild Glitnis. ?Í þeim kemur fram að nettóstaða bankanna í erlendum gjaldeyri var jákvæð um 91 milljarð króna í lok október, þ.e. að gjaldeyriseignir voru hærri en -skuldir sem þessu nemur. Hækkaði nettóstaðan um 14 milljarða króna í mánuðinum,? segir greiningardeildin. Framvirk staða hefur vaxið hratt ?Nettóstöðuna má einnig skoða sem samtölu nústöðu, framvirkrar stöðu og stöðu valrétta bankanna. Undanfarin ár hefur nústaðan jafnan verið neikvæð og framvirka staðan jákvæð. Þetta endurspeglar stöðu viðskiptavina bankanna, sem hafa jafnan haft samsvarandi framvirka stöðu með krónunni, þ.e. neikvæða framvirka stöðu í gjaldeyri,? segir greiningardeildin. ?Þessi staða viðskiptavina bankanna hefur vaxið mjög hratt undanfarin misseri og er nú nærri fimmfalt hærri en raunin var fyrir tveimur árum síðan, eða 458 milljarða króna í lok október. Bakslag kom reyndar í stöðuna eftir gengisfall krónu á fyrstu mánuðum ársins en frá vori hefur hún hækkað á ný. Þessi stóra staða með krónunni eykur í raun hættu á gengissviptingum ef breytingar verða á tiltrú viðskiptavina bankanna á gjaldmiðlinum og þeir ákveða að loka stöðum sínum í stórum stíl,? segir greiningardeildin.


 

Íslensk stjórnvöld eiga nú í viðræðum við stjórnvöld í Japan um útflutning á hvalkjöti á Japansmarkað, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Lyfjafyrirtækið Invent Farma hefur keypt meirhluta ía lyfsölufyrirtækinu Lyfjaveri, segir í fréttatilkynningu, en Samkeppniseftirlitið ógildaði nýlega samruna Lyfjavers og DAC, sem er í eigu Lyfja og heilsu


 

fjárfestahópur Baugs tók við lyklunum að fyrirtækinu í dag


 

líklegt að Promens fái að kaupa plastframleiðslufyrirtækið


 

segir Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra


 

Gnúpur Fjárfestingafélag ehf. hefur tekið til starfa og hefur Þórður Már Jóhannesson verið ráðinn forstjóri félagsins. Að sögn Þórðar eru þegar nokkur verkefni í gangi hjá félaginu og þess ekki langt að bíða að greint verði frá fyrstu verkefnum þess. Félagið mun koma að verkefnum bæði innan- og utanlands.Eigið fé hins nýja félags er samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins nálægt 35 milljörðum króna og efnahagsreikningurinn nálægt 70 milljörðum króna. Aðaleigendur félagsins eru fjárfestarnir Magnús Kristinsson og Kristinn Kristinn Björnsson, auk Þórðar, og leggja þeir hlutabréf sín í FL Group og Kaupþingi banka inn í þetta nýja fjárfestingafélag en þeir eru meðal stærstu hluthafa FL Group.


 
Innlent
7. nóvember 2006

DeCode lækkar í verði

Hlutabréf DeCode hafa lækkað um 1,87% í verði það sem af er dags á Nasdaq . Rétt um kl. 14.00 á staðartíma í New York var gengi bréfanna 5,25 dollarar á hlut.


 

Uppgjör Marels fyrir fyrstu níu mánuði ársins var undir væntingum greiningardeildar Kaupþings banka.“Heildarsala félagsins nam 57,6 milljónum evra (5 milljarðar króna) á fjórðungnum. Er það verulega undir væntingum Greiningardeildar en við gerðum ráð fyrir 64,3 milljónir evra (5,6 milljarðar króna) sölu félagsins á tímabilinu.Hluti þessa 6,7 milljóna evra (583 milljónir króna) fráviks skýrist af því að innri vöxtur Marel, eins og félagið var fyrir sameininguna við AEW Delford Systems í apríl og svo Scanvaegt í ágúst, var engin á meðan við gerðum ráð fyrir um 5% innri vexti,” segir greiningardeildin.“EBITDA Marel nam 4,1 milljón evra (537 milljónir króna) á þriðja ársfjórðungi saman borið við spá okkar upp á 7,5 milljón evrur (653 milljónir króna). Skýrist þetta frávik fyrst og fremst af því að hluti af óreglulegum kostnaði félagsins, þ.e. sá hluti sem féll til vegna hlutafjáraukningar á fjórðunginum, var færður meðal rekstrarkostnaðar en ekki fjármagnsgjalda eins og við höfðum gert ráð fyrir,” segir greiningardeildin.


 

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar á þriðja ársfjórðungi 2006 nam 1.088 milljónum króna samanborið við 2.554 milljóna króna hagnað á sama tímabili fyrir ári. Hagnaður fyrstu níu mánuði ársins nemur 464 milljónum króna en hagnaður á sama tímabili í fyrra var 5.434 milljónir króna.


 

segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,44% og er 6.293 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 2.693 milljónum króna. Icelandic Group hefur hækkað um 0,63% og Avion Group hefur hækkað um 0,29%. Flaga Group lækkaði um 2,48%, Marel lækkaði um 1,89%, Straumur-Burðarás lækkaði um 1,73%, Össur lækkaði um 1,7% og Landsbankinn lækkaði um 1,16%. Gengi krónu veiktist um 0,84% og er 120,4 stig.


 

Tap Marels á þriðja ársfjórðungi nam 0,7 milljónum evra (61 milljón króna) samanborið 1,2 milljón evra  (107 milljónir króna) hagnað á sama tímabili fyrir ári, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Rekstrarhagnaður EBIT á þriðja ársfjórðungi 2006 var 1,7 milljónir evra (152 milljónir króna) sem er 2,9% af tekjum samanborið við 2,1 milljón (165 milljónir króna) í fyrra. Á tímabilinu lætur nærri að gjaldfærður einskiptiskostnaður vegna kaupa Marel á nýjum félögum nemi um 1,5 milljón evra.Sala þriðja ársfjórðungs 2006 nam 57,6 milljónum evra (5,2 milljarðar króna) samanborið við 30,4 milljónir (2,4 milljarðar króna) á sama tíma árið áður. Salan jókst því um 90%. Frá þriðja ársfjórðungi 2005 hafa félögin AEW Delford Systems og Scanvægt bæst við annars vegar 7. apríl og hins vegar 4. ágúst.“Proforma” söluaukning á þriðja ársfjórðungi frá sama tíma 2005 nemur ríflega 3% og er aukningin öll komin frá félögunum sem Marel hefur yfirtekið á árinu.


 

samkvæmt úttekt Háskólans í Reykjavík


 

Fjárfestar virðast tvístígandi um þessar mundir en hlutabréfaverð hefur sveiflast á frekar þröngu verðbili, að sögn greiningardeildar Glitnis, en flest stærstu félögin hafa birt uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung. “Afraksturinn er viðunandi en þó ekki mikið meira en það,” segir greiningardeildin. “Gera má ráð fyrir að fjárfestar séu óvissir um hvort þeir eigi að gleðjast eða svekkjast yfir uppgjörunum og hvort þeir eigi að hlakka til komandi árs eða óttast möguleg áföll á komandi fjórðungum,” segir greiningardeild Glitnis.


 

Baugur hefur sent frá sér yfirlýsingu og gagnrýnir umfjöllun danska götublaðsins Ekstra Bladet um félagið.Baugur segir umfjöllunina fulla af rangfærslum og að blaðið hafi neitað að birta leiðréttingar.


 

Promens, dótturfélaga Atorku Group, hefur hækkað tilboð sitt í Polimoon upp í 35 norskar krónur en síðasta tilboð þeirra hljóðaði upp á 32,5 krónur. Finnska fyrirtækið CapMan Plc. hafði fyrr í morgun jafnað það tilboð. Promens býðst til að greiða kaupverðið með reiðufé.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,43% og er 6.299 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 720 milljónum króna. Mosaic Fashions hefur hækkað um 1,16%, Icelandic Group hefur hækkað um 0,63%, FL Group hefur hækkað um 0,44% og Avion Group hækkað um 0,29%. Össur hefur lækkað um 1,7%, Actavis Group hefur lækkað um 1,07%, Kaupþing banki hefur lækkað um 0,6% og Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,58%. Gengi krónu hefur veikst um 0,38% og er 119,8 stig.


 

litað af einskiptiskostnaði


 

rannsakar hvort tilboðsgjafar hafa mismunandi upplýsingar


 

jafna tilboð Promens


 

morgunverðarfundur Viðskiptaráðs um hagstjórnarvandann


 

Björgólfur Guðmundsson fjármagnar kauptilboðið


 

Baugur mun formlega ráða John King, fyrrverandi forstjóra Matalan-verslunarkeðjunnar, til að stýra House of Fraser á morgun þegar yfirtöku félagsins á breska fyrirtækinu lýkur, segir í frétt breska dagblaðsins The Times.


 

skandínavíska pressan búin að finna nokkur fórnarlömb


 

Greiningardeild Kaupþings banka hefur gefið út nýtt verðmat á Mosaic Fashions og metur félagið á 22,1 krónur á hlut. Vænt verð (e. target price) er 24,5 krónur á hlut og er mælt með kaupum í félaginu. Gengi félagsins er 17,2 krónur á hlut við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Hagnaður SPRON eftir skatta nam 9,8 milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Í tilkynningu til Kauphallar segir Guðmundur Hauksson sparisjóðsstjóri að hagnaðurinn sé orðinn meiri en hann var allt síðasta ár, sem þó var langbesta ár í sögu sjóðsins.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,36% og er 6.320,71 stig, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.285 milljónum króna.


 

Promens, dótturfyrirtæki Atorku Group, hefur meðtekið tilkynningu Plast Holding AS, dags. 1. nóvember 2006, þar sem Promens gerir athugasemdir, í ljósi yfirlýsingar frá stjórn Polimoon þann 31. október 2006, við skuldbindingum tiltekinna hluthafa sem borist hafa Plast Holding AS. Promens gerir sér grein fyrir að að Plast Holding AS er á annarri skoðun heldur en stjórn Polimoon hvað þetta varðar, segir í tilkynningu.


 

samkvæmt nýrri vísitölu Transparency International


 

Actavis hefur sett á markað sykursýkilyfið Glipizide ER í Bandaríkjunum, samheitalyf frumlyfsins Glucotrol XL, sem framleitt er af Pfizer, segir í fréttatilkynningu.


 

Kevin Stanford, stofnandi Karen Millen-verslunarkeðjunnar og samstarfsmaður Baugs í Bretlandi, er talinn líklegur til þess að gera kauptilboð í breska tískuvörufyrirtækið Austin Reed.


 

sérfræðingar búast við yfirtökum á næstunni


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,27% og er 6.360 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 470 milljónum króna.


 

félagið greiðir 15,6 milljarða með eigin fé


 

Stjórn breska knattspyrnufélagsins West Ham United mun hittast á þriðjudaginn til að ákveða hvaða aðili fær að kaupa félagið, segir í frétt breska blaðsins The Sunday Mirror.


 

Útflutningsráð Íslands og Icelandair hafa skrifað undir tveggja ára samstarfsamning vegna viðskiptasendinefnda Útflutningsráðs, segir í fréttatilkynningu.


 

Gistinætur á hótelum í september síðastliðnum voru 114.600 en voru 93.900 í sama mánuði árið 2005, sem er fjölgun um 20.700 nætur, eða 22%. Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum samkvæmt mælingum Hagstofunnar.


 

Kaupþing banki áformar útboð á nýjum hlutum í bankanum sem nemur allt að 10% af heildarhlutafé í bankanum, segir í tilkynningu.


 

Avion Group hefur gengið frá greiðslu á 86% hlutafjár í Atlas Cold Storage, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Breski kaupsýslumaðurinn Gerald Ratner er að vinna að kauptilboði í bresku skartgripaverslunarkeðjuna Signet í samvinnu við Baug, segir í frétt breska blaðsins Sunday Express í dag.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,41% og er 6.344 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 3.251 milljónum króna.


 

ræður Barclays, Citigrup og DrKW til að hafa umsjón með sölunni


 

Gengi hlutabréfa Exista hafa hækkað um 2,3% frá skráningu þann 15. september, sem er töluvert undir hækkun Úrvalsvísitölunnar, segir greiningardeild Landsbankans og nefnir að á sama tíma hefur eigið fé Exista aukist um tæplega 20%.


 

telur RÚV eina þá stofnun sem minnst er þörf fyrir


 

bankar hafa fengið upplýsingar um lögsókn, segir HSH Nordbank


 

Sá harði tónn sem fylgdi rökstuðningi Seðlabankans er hann tilkynnti um að halda stýrivöxtum óbreyttum virðist hafa haft smávægileg áhrif á hlutabréfamarkaðinn í gær og núna í morgun, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur gert nýtt verðmat á Bakkavör Group.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,06% og er 6.366 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 450 milljónum króna.


 

Hagnaður Eyris Invest eftir skatta fyrstu níu mánuði ársins er 1.534 milljónir kr. og ávöxtun eigin fjár tímabilsins reiknast ríflega 16% sem jafngildir um 22% arðsemi á ársgrunni segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar.


 

fyrirtækið kaupir fyrirtæki í Svíþjóð og Danmörku fyrir 924 milljónir


 

segir Gunnlaugur Jónsson, framkvæmdastjóri Norvest


 

segir Jón Þórisson, nýr framkvæmdastjóri VBS fjárfestingarbanka


 

Greiningardeild Kaupþings banka hefur uppfært verðmat sitt á Össuri í kjölfar uppgjörs félagsins fyrir þriðja ársfjórðung.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,27% og er 6.370 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 4.575 milljónum króna.


 

Viðræður um að 365 fjölmiðlasamstæðan taki yfir sjónvarpstöðina Skjáinn hafa átt sér stað að frumkvæði 365-samstæðunnar, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

segir Þorsteinn Ólafsson stjórnarmaður í bankanum


 

verðmæti útfluttra vara nam 20 milljörðum króna


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,35% og er 6.409 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Veltan nemur 2.385 milljónum króna.


 

Viðskipti á skuldabréfamarkaði fóru af stað með krafti í kjölfar tilkynningar Seðlabankans um óbreytta stýrivexti í morgun, segir greiningardeild Glitnis


 
Innlent
2. nóvember 2006

Lykilorðið er frestun

-segir Davíð Oddsson Seðlabankastjóri


 

Tveggja ára vaxtahækkunarferli íslenska seðlabankans er nú líklega lokið, segir Beat Siegenthaler einn sérfræðinga bankans TD Securities í London.


 

Gengi krónu veiktist snögglega í morgun en veikingin hefur gengið til baka og hefur krónan styrkst um 0,1% það sem af er degi og er 119,0 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Hæst fór gengisvísitalan í 119,61 í morgun, um 15 mínútum eftir að markaðurinn opnaði.


 

"Strangur aðhaldstónn mun að öllum líkindum einkenna rökstuðning Seðlabankastjóra nú á eftir," segir Jón Bjarki Bentsson sérfræðingur hjá greiningu Glitnis.


 
Innlent
2. nóvember 2006

Asía: Markaðir lækka

Nikkei 225 vísitalan lækkaði um 0,6% og lauk í 16.273,17.


 

Seðlabankinn tilkynnti nú í morgun að stýrivextir bankans yrðu óbreyttir í 14%. Þetta er í fyrsta sinn síðan vaxtahækkunarferill Seðlabankann hófst í maí 2004 að vextir standa í stað á vaxtaákvörðunardegi en Seðlabankinn hefur hækkað vexti sautján sinnum síðan vorið 2004. Á þeim tíma hafa vextir hækkað frá því að vera 5,5% í að vera 14%.


 

-Seðlabankinn heldur stýrivöxtum sínum í 14%


 

Greiningardeild Landsbankans hefur gert nýtt verðmat á Össur og metur virði félagsins á 44,4 milljarða króna eða 115,5 krónur á hlut. Vænt verð eftir tólf mánuði (e. target price) er metið á 128,9 krónur á hlut.


 

samkvæmt spálíkani greiningardeildar Kaupþings banka


 

segir Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Exista


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,07% og er 6.387 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.360 milljónum króna.


 

Actavis er fyrst á markað með mígrenilyfið Sumatriptan í Svíþjóð, en einkaleyfi frumlyfsins rann nýlega út. Lyfið er þróað og framleitt á Íslandi og verður fáanlegt í 50mg og 100mg húðuðum töflum að því er kemurfram í tilkynningu fyrirtækisins.


 

Breskir fjölmiðlar hafa sagt frá því að Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjárfestinga Baugs í Bretlandi, hafi átt fundi með stjórnarformanni bresku verslunarkeðjunnar Moss Bros í síðustu viku um hugsanleg kaup Baugs á félaginu.


 

Samningur um kaup ríkisins á eignarhlutum Reykjavíkurborgar og Akureyrar í Landsvirkjun fyrir rúmlega 30 milljarða var undirritaður í dag á blaðamannafundi.


 

Sterkt samband er milli gengisþróunar og þróunar einkaneyslu hérlendis, segir greiningardeild Glitnis.


 

Nokkur af stærstu félögunum í Kauphöll Íslands hafa birt uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung en Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur lækkað um 2,4% frá birtingu fyrstu 9 mánaða uppgjöranna, segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,15% og er 6.329 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 939 milljónum króna.


 

Alex ehf. hefur gert samning við Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. um rekstur bifreiðageymsluþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf., segir í tilkynningu.


 

segir Bjarni Ármannsson í viðtali við Dow Jones fréttastofuna


 

Sjóvá Almennar tryggingar hf. hefur keypt í Glitni fyrir 270.250 þúsund krónur, samkvæmt flöggun til Kauphallarinnar. Um er að ræða 11.500.000 hluti á genginu 23,5.


 

segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar um fjárhag Íbúðalánasjóðs


 

Árdegi ehf. og Dagur Group hafa sameinast undir nafni Árdegis, segir í fréttatilkynningu.


 

Dótturfélag Sjóvár, SJ Fasteignir, hefur samþykkt kaup á fasteignum í Hong Kong að andvirði 782 milljóna Hong kong dala (6,8 milljarða króna), segir í tilkynningu frá seljendum.


 

-greiningaraðilar búast við að vextir haldist óbreyttir


 

veltir um 340 til 408 milljónum íslenskra króna


 

munu koma að máli við utanríkis og sjávarútvegsráðuneyti Íslands í dag


 

"líklega hefndaraðgerð vegna Nyhedsavisen", segir miðlari ABN AMRO


 

fyrir ónafngreindan viðskiptavin bankans


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.