*

sunnudagur, 13. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


desember, 2006

 

fimmta árið í röð sem vísitalan hækkar


 

SJ1 sem er dótturfélag Sjóvá almennra trygginga hefur selt 43.034.483 hluti til Sjóvá líftryggingafélags og 243.465.517 hluti til Milestone, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Milestone er í eigu Karls Wernerssonar, Steingríms Wernerssonar og Ingunnar Wernersdóttur. Karl Wernersson situr í stjórnum Glitnis, Milestone, Sjóvá almennra trygginga og Sjóvá líftryggingafélags. Fjöldi hlut í eigu Karls Wernerssonar og tengdra aðila er óbreyttur eftir viðskiptin eða samtals 2.960.139.441 hlutir.


 

Milestone hefur keypt 12.736.663 hluti af Steingrími Wernerssyni á genginu 23,2, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni, og nemur kaupverðið 295,5 milljónum króna. Milestone er í eigu Ingunnar Wernersdóttur, Karls Wernerssonar og Steingríms Wernerssonar. Framangreindar tilfærslur hafa engin áhrif á atkvæðisrétt Milestone og fjárhagslega tengdra aðila í Glitni .


 

Milestone hefur fært 2.104.479.557 hluti í Glitni til dótturfélags síns Þáttar, samkvæmt upplýsingun til Kauphallarinnar. Framangreindar tilfærslur hafa engin áhrif á atkvæðisrétt Milestone ehf. og fjárhagslega tengdra aðila í Glitni. Fjöldi hlut í eigu Milestone og tengdra aðila er óbreyttur eftir viðskiptin eða samtals 2.960.497.843 hlutir.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,22% og er 6.410 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 130,6 milljörðum króna, þar af eru 85,6 milljarðar vegna þess að FL Group færði 25,97% hlut í Glitni í tvö dótturfélög. Þetta var síðasti dagurinn á árinu sem Kauphöllin var opin og hefur hún hækkað um 15,83% á árinu. Straumur-Burðarás hækkaði um 2,94%, Exista hækkaði um 2,74%, Teymi hækkaði um 1,69%, Landsbankinn hækkaði um 1,54% og Glitnir hækkaði um 1,3%. Mosaic Fashions lækkaði um 5,63% í kjölfar birtingu á níu mánaða uppgjöri þess í gær, eftir lokun markaðar, sem var undirvæntingum markaðsaðila, Marel lækkaði um 2,53%, Flaga Group lækkaði um 1,87%, 365 lækkaði um 1,03% og Icelandic Group lækkaði um 0,65%. Gengi krónu veiktist um 0,11% og er 127,9 stig.


 

Baugur Group, Milestone og Þáttur eru sammála um að fella úr gildi samkomulag sem félögin gerðu með sér 14. desember sem miðaði að samstarfi þeirra um fjárfestingar í Glitni (þá Íslandsbanka) og Sjóva, að því er fram kemur í tilkynningu. Er það gert vegna þess að umtalsverðar breytingar hafa orðið á eignarhaldi á hlutabréfum í Glitni á liðnu ári. Eftir ógildingu samningsins mun eignarhlutur fjárhagslega tengdra aðila Milestone í Glitni lækka um krónur 200.000.000 að nafnverði, segir í tilkynningu.


 

Eyrir Invest hefur keypt í Össuri fyrir 114 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða milljón hluti keypta á genginu 114. Að undanförnu hefur fjárfestingarfélagið, sem er stærsti eigandi Össurar, verið bæta við sig hlutum í félaginu. Þann 13. desember keypti það fyrir 138 milljónir króna í Össuri, 24. nóvember keypti það fyrir 48 milljónir króna og þann 15. sama mánaðar keypti það fyrir 201 milljón króna.


 

segir í könnun Capacent fyrir Samtök atvinnulífsins


 

til verður stærsta tímaritaútgáfa landsins


 

Frá og með ársbyrjun 2007 hyggst Fjármálaeftirlitið breyta fyrirkomulagi reglubundinna skýrsluskila. Frá þeim tíma verður farið fram á að öllum slíkum skýrslum verði skilað á rafrænu formi inn á sérstakan vef eftirlitsins að því er segir í frétt FME.


 

Stjórn Kaupþings banka hefur ákveðið á grundvelli kaupréttaráætlunar bankans að gefa út kauprétti að hlutafé í bankanum til starfsmanna, sem taka gildi í dag, segir í tilkynningu. Um er að ræða kauprétti að samtals 0,6 milljónum hluta til alls 564 starfsmanna, það er nýrra fastráðinna starfsmanna sem hófu störf frá því kaupréttur var veittur í nóvember 2005. Rétthöfum er heimilt að nýta þriðjung kaupréttarins á tímabilinu frá 20. janúar til 25. febrúar ár hvert, í fyrsta skipti 2008. Rétturinn er á samningsgenginu 840 krónur á hlut. (Kaupréttaráætlun I, 2006.) Samhliða framangreindum kaupréttum hefur stjórn bankans veitt 383 starfsmönnum kauprétt að samtals 20,8 milljónum hluta með heimild til að nýta þriðjung kaupréttarins á tímabilinu frá 20. janúar til 25. febrúar ár hvert, í fyrsta skipti 2010. Rétturinn er á samningsgenginu 830 kr. á hlut á fyrsta innlausnartímbili, 872 kr. á hlut á innlausnartímabili 2011 og 916 kr. á hlut á innlausnartímabili 2012. Starfsmenn hafa heimild til að fresta nýtingu innan samningstímans, en við það hækkar samningsgengi í það samningsgengi sem er í gildi á því tímabili þegar hlutirnir verða nýttir. (Kaupréttaráætlun II, 2006.) Kauprétturinn er einkum bundinn því skilyrði að starfsmaður sé áfram í starfi innan samstæðunnar. Samningsgengið 840 er vegið meðaltal lokagengis í Kauphöll Íslands síðustu 10 viðskiptadaga, samanber 10. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Samningsgengið 830 er lokagengi í Kauphöll Íslands 28. desember 2006. Samningsgengið 872 er 5% hærra en gengið 830 og samningsgengið 916 er 5% hærra en gengið 872. Þá hefur stjórn bankans ákveðið að innleiða breytingar á kaupaukakerfi bankans. Breytingarnar felast í því að ákveðið hlutfall kaupaukagreiðslna yfir tiltekinni fjárhæð verður tengd gengi hlutabréfa bankans og útgreiðslu frestað í þrjú ár. Greiðslan er þó háð því meginskilyrði að starfsmaður sé áfram í starfi innan samstæðunnar. Greint verður nánar frá þessu fyrirkomulagi og undirliggjandi upphæðum þegar kaupaukagreiðslur verða ákveðnar í lok febrúar. Tilkynningarskyldir fruminnherjar Eftirfarandi kaupréttir eru veittir neðangreindum tilkynningarskyldum fruminnherjum, sbr. 64. gr. laga nr. 33/2003. Nafn innherja: Guðný Arna Sveinsdóttir Tengsl innherja við félagið: Framkvæmdastjóri Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun II, 2006: 400.000 hlutir Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun I, 2005: 3.000 hlutir Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun II, 2005: 57.000 hlutir Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 1.143.750 hlutir Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0 hlutir Nafn innherja: Ingólfur Helgason Tengsl innherja við félagið: Forstjóri á Íslandi Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun II, 2006: 400.000 hlutir Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun I, 2005: 3.000 hlutir Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun II, 2005: 57.000 hlutir Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 3.300.075 hlutir Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0 hlutir Nafn innherja: Steingrímur Kárason Tengsl innherja við félagið: Framkvæmdastjóri Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun II, 2006: 400.000 hlutir Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun I, 2005: 3.000 hlutir Fjöldi hluta skv. kaupréttaráætlun II, 2005: 57.000 hlutir Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 2.362.133 hlutir Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 33.179 hlutir


 

Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra lagði frumvarp fyrir ríkisstjórnarfund í morgun. Frumvarpið byggir á niðurstöðum nefndar forsætisráðherra um viðurlög við efnahagsbrotum og eru helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu, samkvæmt upplýsingum úr viðskiptaráðuneytinu, að refsiábyrgð einstaklinga vegna brota gegn samkeppnislögum verður afmörkuð nánar. Þá var einnig lagt fyrir fundinn frumvarp um innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um millilandasamruna félaga með takmarkaðri ábyrgð. Tilskipuninni er ætlað að auka samvinnu félaga á Evrópska efnahagssvæðinu og samruna frá mismunandi EES-ríkjum. Þar er átt við millilandasamruna sem gerir ráð fyrir að félög í öðrum EES-ríkjum geti tekið þátt í samruna, sé hann leyfður innanlands. Þar með yrði um millilandasamruna að ræða en ekki innanlandssamruna. Verði tilskipunin leidd í íslenskan rétt mun sveigjanleiki íslenskra félaga sem eiga í samstarfi á EES-svæðinu aukast, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Gert er ráð fyrir svipuðum reglum og í lögum um Evrópufélög um eftirlit og framkvæmd mála. Samrunaáætlun skal send stjórnvöldum í viðkomandi ríkjum sem gefa út vottorð. Samruni er svo tilkynntur stjórnvöldum í öðrum ríkjum og að því loknu fer fram skráning viðkomandi ríkjum.


 

Star AcquisitionCo AS, dótturfélag Promens hf., er nú eigandi alls þess hlutafjár Polimoon ASA sem var boðið til söluhlutir, sem jafngildir um 99,86% alls útistandandi hlutafjár Polimoon ASA, segir í tilkynningu. Uppgjöri vegna valfrjálsa tilboðsins hefur nú verið lokið. Skyldubundið tilboð til eftirstandandi hluthafa samkvæmt ákvæði 4-1 í norsku verðbréfaviðskiptalögunum og innlausn á eftirstandandi hlutum samkvæmt ákvæði 4-25 í norsku hlutafélagalögunum mun verða sett fram fljótlega. Atorka Group á Promens.


 

Greiningardeild Glitnis segir það jákvætt skref hjá 365 að selja tímarit í sinni eigu og útgáfurétt  DV enda hafi rekstur þeirra verið slakur. 365 mun á 40% í félaginu sem keypti útgáfuréttinn að DV. ?Eftir þessar breytingar verður Fréttablaðið og fylgirit hans eini prentmiðillinn sem 365 á að fullu. Aðrir prentmiðlar hafa verið seldir, eftir atvikum með aðild 365. Fram kemur í tilkynningu frá 365 að beinn fjárhagslegur ávinningur af þessum breytingum nemi ríflega 100 milljónum króna á ársgrundvelli og að gert hafi verið ráð fyrir þessari hagræðingu í þegar birtum áætlunum fyrir árið 2007. Þessar tölur sýna að rekstur þessara seldu prentmiðla hafi verið mjög slakur og því er það jákvætt skref hjá 365 að losa sig út úr rekstrinum að miklu leyti og einbeita sér að rekstri Fréttablaðsins,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,71% og er 6.378 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 94.515 milljónum króna, þar af eru 85,6 milljarðar vegna þess að FL Group færði 25,97% hlut í Glitni í tvö dótturfélög. Straumur-Burðarás hefur hækkað um 2,35%, Exista hefur hækkað um 2,28%, Össur hefur hækkað um 0,89%, Glitnir hefur hækkað um 0,87% og bæði Actavis og FL Group hafa hækkað um 0,79 %. Mosaic Fashions hefur lækkað um 3,13% en við lok markaðar í gær birti félagið níu mánaða uppgjör sitt, sem var undir væntingum greiningaraðila. Marel hefur lækkað um 1,27%, 365 hefur lækkað um 0,83% og Eimskip hafa lækkað um 0,31%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,47% og er 127,2 stig.


 

Fons Eignarhaldsfélag hf. hefur fært 303.451.940 hluti sem það á í 365 til Fons Capital AS, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Samkvæmt hluthafaskrá á Fons Eignarhaldsfélag hf. annar stærsti hluthafi 365 með 11,78% hlut. Eftirviðskiptin á Fons Eignarhaldsfélag hf. 387.331.940 hluti í 365 og fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tendra aðila er 488.201.636. En Grjóti ehf. á 74.154.483 hluti í 365 og þá á Melkot hf. 26.715.214 hluti. Talden Holding á 100% í Fons Capital AS og Fons Eignarhaldsfélag hf. á 100% í Talden Holding.


 

FL Group hefur fært 25,97% hlut í Glitni í tvö eignarhaldsfélög, sem bæði eru skráð í Hollandi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. FL Group á 30,36% hlut í bankanum. Eftir tilfærlsuna heldur FL Group utanum 4,38% hlut í Glitni. FL GLB Holding heldur nú utanum 13,49% hlut í bankanum og FL Group Holding Netherlands 12,48%. Bæði félögin eru að fullu í eigu FL Group.


 

Fjarskiptafyrirtækið Teymi hefur gefið út skuldabréf að virði 380 milljónir króna og hefur flokkurinn verið skráður í Kauphöll Íslands, segir í tilkynningu.


 

Samkvæmt könnun sem gerð var af Capacent fyrir Íbúðalánasjóð í nóvember og desember kemur fram að 82,9% aðspurðra meðal almennings taldi að sjóðurinn ætti að starfa áfram í óbreyttri mynd. Einungis 6.4% töldu að Íbúðalánasjóður ætti að hætta starfsemi og láta bönkum og sparisjóðum eftir almenn íbúðalán. 10,6% taldi að breyta ætti Íbúðalánasjóði í heildsölu.Í tilkynningu frá Íbúðalánsjóði kemur fram að stuðningur við óbreyttan Íbúðalánasjóð hefur aukist nokkuð frá því að sambærileg könnun var gerð í ársbyrjun 2006 en niðurstöður núverandi könnunar þá töldu 74,2% aðspurðra að Íbúðalánasjóður ætti að starfa í óbreyttri mynd.Þá segir að samkvæmt könnun sem gerð var meðal allra fasteignakaupenda sem festu kaup á íbúð í júlímánuði og út októbermánuð telji 82,8% fasteignakaupenda að Íbúðalánasjóður ætti að starfa áfram í óbreyttri mynd,


 

Samkvæmt upplýsingum frá Pálma Kristinssyni, framkvæmdastjóra Smáralindar, er líklegt að heildarsalan á Þorláksmessu hafi aukist um 8-11%. Pálmi spáði því fyrir jólin að salan á Þorláksmessu myndi fara yfir 3 milljarða og reyndist hann vera nokkuð sannspár og má ætla að hún hafi verið nálægt 3,3 milljörðum.


 

Hannes Smárason er maður ársins 2006 í viðskiptalífinu samkvæmt niðurstöðu dómnefndar Markaðarins, viðskiptablaðs Fréttablaðsins, segir í tilkynningu Markaðarins


 

engum starfsmönnum sagt upp, segir nýr eigandi


 

Vöruskiptin í nóvember, reiknuð á fob verðmæti, voru óhagstæð um 13,5 milljarða króna. Í nóvember 2005 voru vöruskiptin óhagstæð um 13,2 milljarða króna á föstu gengi, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands.Í nóvembermánuði voru fluttar út vörur fyrir 19,8 milljarða króna og inn fyrir 33,2 milljarða króna fob (36,1 milljarð króna cif).Fyrstu ellefu mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 213,0 milljarða króna en inn fyrir 335,6 milljarða króna fob (364,0 milljarða króna cif). Halli var á vöruskiptunum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, sem nam 122,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 94,7 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 27,9 milljörðum króna lakari en á sama tíma árið áður.Verðmæti vöruútflutnings fyrstu ellefu mánuði ársins var 12,2 milljörðum eða 6,1% meira á föstu gengi en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 54,3% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 1,8% meira en á sama tíma árið áður.Aukning var í útflutningi á ferskum fiski og frystum flökum en á móti kom samdráttur í útflutningi á frystri rækju. Útfluttar iðnaðarvörur voru 38,9% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 20,4% meira en á sama tíma árið áður, aðallega vegna hækkunar álverðs. Á móti kom samdráttur í útflutningi á kísiljárni. Einnig varð samdráttur í útflutningi skipa og flugvéla.Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu ellefu mánuði ársins var 40,1 milljarði fob eða 13,6% meira á föstu gengi1 en árið áður. Rúman helming af þeirri aukningu, eða 21,7 milljarða, má rekja til aukins innflutnings á fjárfestingarvöru sem jókst um 32,5%. Innflutningur hrá- og rekstrarvöru jókst um 25,9%, eða um 18,3 milljarða.Verðhækkun á eldneyti og smurolíu leiddi til 11,2% aukningar, eða um 3,3 milljarða. Innflutningur neysluvöru, annarrar en mat- og drykkjarvöru, jókst um 6,7% eða 3,2 milljarða en 4,8% aukning varð í innflutningi á mat- og drykkjarvöru. Aftur á móti dróst innflutningur á flutningatækjum saman um 12,4%, eða um 7,4 milljarða, aðallega vegna minni flugvélainnflutnings en einnig varð samdráttur í innflutningi fólksbíla, segir í tilkynningunni.


 

Það er alls ekki víst að Baugur geri kauptilboð í bresku tískuvöruverslunina Moss Bros, sagði Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjárfestinga félagsins í Bretlandi, í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Líkur eru á að samdráttur í nýskráningum bifreiða verði um 10% á milli ára eftir mikinn samdrátt á seinni hluta ársins en vöxt á fyrsta fjórðungi, segir greiningardeild Landsbankans. ?Þetta er í fyrsta sinn síðan árið 2002 sem samdráttur er milli ára en við gerum ráð fyrir að nýskráningar á árinu verði rúmlega 23.000 bílar samanborið við tæp 26.000 árið 2005,? segir greiningardeildin. Hún segir þó að salan í ár verði sú næstmesta frá upphafi. ?Eins og fjallað var um í Vegvísi fyrr í þessum mánuði fjölgaði nýskráningum verulega milli ára fyrstu þrjá mánuði ársins en frá því í apríl hefur þeim fækkað verulega og má helst rekja það til lækkunar á gengi krónunnar í febrúar og mars og almennt minnkandi þenslu í hagkerfinu,? segir greiningardeildin.


 

Tap breska tískufyrirtækisins Mosaic Fashions, sem skráð er í Kauphöll Íslands, nam 1,4 milljónum punda (195 milljónum króna) á þriðja ársfjórðungi fjárhagsárs fyrirtækisins, samanborið við 4,5 milljón punda (627 milljón krónu) hagnað á sama tímabili árinu áður, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.Sala fyrirtækisins jókst um 27% og nam 124 milljónum punda, eða 17,3 milljörðum króna. Rekstrarhagnaður nam 6 milljónum punda, samanborið við 10,9 milljón pund á sama tímabili árinu áður.


 

Útgáfuréttur á DV hefur verið seldur til Dagblaðsins-Vísis útgáfufélags ehf., sem ætlar að efla og styrkja blaðið og fjölga útgáfudögum á næsta ári, segir í fréttatilkynningu. Fjölmiðlafyrirtækið 365 mun eiga 40% í þessu félagi, sem tekur við útgáfunni 1. janúar, en Hjálmur ehf. er eigandi að 49% hlut í félaginu. Aðrir eigendur eru feðgarnir Janus Sigurjónsson og Sigurjón M. Egilsson, segir í tilkynningunni.


 

flaug heim frá Kaupmannahöfn í dag


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,95% og er 6.333 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8.925 milljónum króna. Nýherji hækkaði um 5,33% í tveimur viðskiptum sem námu samtals 2,8 milljónum króna, Össur hækkaði um 2,26%, Marel hækkaði um 1,28%, Atlantic Petroleum hækkaði um 0,73% og Alfesca hækkaði um 0,6%. Landsbankinn lækkaði um 1,89%, Kaupþing banki lækkaði um 1,43%, Tryggingamiðstöðin lækkaði um 1,34%, Eimskip lækkuðu um 1,22% og Flaga Group lækkaði um 1,11%. Gengi krónu styrktist um 0,79% og er 127,9 stig.


 

félagið verður skráð á markað í Kaupmannahöfn


 

fækkað um tvo í stjórn félagsins


 

Teymi hefur keypt eigin bréf fyrir 233 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands. Bréfin eru keypt af 365 og er það gert í samræmi við skiptingaráætlun, sem er dagsett 12. september. Um er að ræða 43.800.000 hluti, keypta á genginu 5,32. Eftir viðskiptin á Teymi 83.800.000 hluti af eigin bréfum.


 

Kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum námu rúmlega níu milljörðum umfram sölu í nóvember, segir greiningardeild Glitnis. ?Stærstur hluti þessara nettókaupa er vegna viðskipta með hlutabréf í einstökum félögum og námu þau 6,5 milljarða króna. Nettókaup í skuldabréfum námu 1,7 milljarða króna og nettókaup á hlutdeildarskírteinum í erlendum verðbréfasjóðum námu 0,9 milljarðar króna,? segir greiningardeildin. Aukning hefur verið í nettókaupum á erlendum verðbréfum milli ára. ?Það sem af er ári nema nettókaup á erlendum verðbréfum 124,5 milljarða króna samanborið við 105 milljarða króna í fyrra og 65 milljarða króna árið 2004. Aukningin hefur því verið töluverð milli ára. Langstærstan hluta þessara viðskipta má rekja til nettókaupa á hlutabréfum í erlendum fyrirtækjum eða um 86,7 milljarða króna, 22,6 milljarða króna má rekja til aukinna nettókaupa í verðbréfasjóðum og 15,4 milljarða króna vegna skuldabréfa,? segir greiningardeildun. Henni þykir afar líklegt er að þessa miklu aukningu í nettókaupum á hlutabréfum megi að stórum hluta rekja til útrásar íslenskra fyrirtækja og að hluti beinnar fjárfestingar falli undir óbeina fjárfestingu. ?Í reikningum lífeyrissjóða kemur fram að þeir áttu tæplega 60 milljarða króna í erlendum hlutabréfum í októberlok og aukningin frá síðastliðnum áramótum nam um 20 milljarða króna þannig að þeir eru ekki að hafa mikil áhrif á þessar tölur. Í reikningum innlánsstofnana fyrir nóvember má hins vegar sjá að erlend hlutabréfaeign þeirra jókst um rúmlega 75 milljarða króna frá síðustu áramótum til nóvemberloka. Þessi eignaaukning skýrir stóran hluta þeirrar 87 milljarða króna aukningar í nettókaupum á erlendum hlutabréfum. Jafnframt styður hún við þá kenningu að hluti beinnar fjárfestingar lendi í ofangreindum tölum,? segir greiningardeildin.


 

Lækkun á lánshæfiseinkunn ríkissjóðs í erlendri mynt virðist ekki hafa mikil áhrif á lánskjör á alþjóðamörkuðum enn sem komið er, segir greiningardeild Glitnis. ?Fyrir mánuði síðan gaf ríkissjóður út skuldabréf í evrum í þeim tilgangi að auka gjaldeyrisforða Seðlabankans. Bréfinu var auk þess ætlað að mynda viðmiðunarvexti í evrum fyrir íslensk skuldabréf. Frá útgáfudegi hefur krafa bréfsins hækkað úr rúmlega 3,8% í tæplega 4,1%. Þessi hækkun endurspeglar þó hækkandi vexti í evrum en ekki aukið álag á vexti skuldabréfsins umfram viðmiðunarvexti. Það álag hefur haldist lítið breytt og er nú u.þ.b. 0,16 prósentustig,? segir greiningardeildin. Hún segir að svipaða sögu sé að segja af mati erlendra aðila á greiðsluhæfi íslensku bankanna. ?Verð á greiðslufallstryggingum (CDS) þeirra hefur ekki hækkað í kjölfar lækkunar S&P á lánshæfismati ríkissjóðs. Hér ber vitaskuld að hafa í huga að lánshæfiseinkunn Glitnis var ekki breytt á föstudag en hann er eini íslenski bankinn sem S&P gefur einkunn. Þrátt fyrir það hefur verð á CDS bankanna verið næmt fyrir skoðun matsfyrirtækja á lánshæfi ríkissjóðs eins og glögglega kom fram fyrr á árinu. Þá hækkuðu CDS bankanna snarpt eftir að Fitch breytti horfum fyrir lánshæfiseinkunn ríkissjóðs í neikvæðar þótt fyrirtækið staðfesti samhliða lánshæfiseinkunn bankanna. Erlendir fjárfestar virðast því taka fréttum föstudagsins með stóískri ró, öfugt við viðbrögð þeirra fyrr á árinu,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,05% og er 6.391 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 4.059 milljónum króna. FL Group hefur hækkað um 1,19%, Marel hefur hækkað um 0,64%, Actavis hefur hækkað um 0,62%, Alfesca hefur hækkað um 0,6% og Landsbankinn hefur hækkað um 0,38%. Eimskip hefur lækkað um 1,22%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,62%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,48%, Össur hefur lækkað um 0,45% og Kaupþing banki hefur lækkað um 0,36%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,57% og er 128,2 stig.


 

Greiningardeild Landsbankans verðmetur gengi Straums-Burðaráss á 17,6 krónu á hlut í verðmati sem birtist í dag. Markaðsgengi fjárfestingarbankans er 17 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. Mælir greiningardeildin með því fjárfestar kaupi bréf í fjárfestingarbankanum og markaðsvogi í vel dreifðu eignarsafni. ?Straumur-Burðarás hefur á skömmum tíma breyst úr hlutabréfasjóði í fjárfestingarbanka. Stöðutaka er þó enn stór hluti starfseminnar. Óljóst er hvernig bankinn hyggst nýta sterka eiginfjárstöðu, en reksturinn stendur mun betur undir markaðsvirði en í byrjun árs,? segir greiningardeildin. Hún bendir jafnframt á að gengi fjárfestingarbankans hafi ekki fylgt verðhækkunum úrvalsvísitölunnar.


 

kallaður stórlax í viðskiptaheiminum


 
Innlent
28. desember 2006

Krónan styrkist

Gengi krónu hefur styrkst um 0,58% og er 128,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu styrktist um tæpt í 1% í gær. Á föstudaginn veiktist krónan um 2,72% í kjölfar þess að matsfyrirtækið Standard & Poor?s lækkaði lánshæfiseinkunn ríkissjóðs Íslands. Sérfræðingar segja ýmislegt styðja við gengi krónu. Hún er mun stöðugri nú en þegar lánshæfismatsfyrirtækin lækkuðu lánshæfismöt sín við upphaf árs, meðal annars vegna þess að markaðsaðilar eru nú reynslunni ríkari. Þá segja sérfræðingar að fjárfestar hafi séð hagstæð gildi í krónu og keypt, fjárfestarnir eru bæði innlendir sem erlendir. Auk þess er gengi krónu nálægt raungildi sínu, að mati sérfræðinga, og búið hafi verið verðleggja matslækkunina inn í gengið. Það eru þrjú fyrirtæki sem gefa út lánshæfismöt. Auk Standard & Poors er það Fitch Ratings og Moodys Investors Service. Velta sérfræðingar því fyrir sér hvort hin tvö fyrirtækin muni ekki fljótlega gefa út lánshæfismat, sambærilegt því sem sem birtist á föstudaginn, sem gæti veikt krónuna aftur. Lánshæfismatlækkunin er ekki litin eins alvarlegum augum af markaðsaðilum vegna þess að það er ekki verið lækka einkunn bankanna heldur ríkisins, segja sérfræðingar. Það sem af er degi hefur verið tiltölulega rólegt á gjaldeyrismarkaði en í gær var ágæt velta, segja sérfræðingar.


 

Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands, tók nýlega við vátryggingaskírteinum fyrir tryggingum á þremur loftförum Landhelgisgæslunnar, úr hendi Óskars Magnússonar forstjóra Tryggingamiðstöðvarinnar, segir í fréttatilkynningu.


 

Hannes Smárason, forstjóri FL Group, telur að bandaríska flugfélagið American Airlines eigi að taka þátt í samþjöppun á flugmarkaði í Bandaríkjunum og hefur sóst eftir að funda með stjórn félagsins til að ræða áætlanir sínar, segir í frétt breska dagblaðsins The Times.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,63% í viðskiptum í dag, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands, eftir töluverða lækkun á föstudaginn.


 

Landsbanki Íslands og önnur aðildarfyrirtæki Lífeyrissjóðs bankamanna hafa undirritað samning um lausn á rekstarvanda Hlutfallsdeildar Lífeyrissjóðs bankamanna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Gengi krónunnar hefur styrkst á ný eftir snarpa veikingu á föstudaginn í kjölfar lækkunar Standard & Poor?s á lánshæfismati ríkisins.


 

Eignarhalds- og fjárfestingafélagið Sund hefur minnkað hlut sinn í Straumi-Burðarási í 3,53% úr 7,28%, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Fjöldi hluta í eigu félagsins eftir viðskiptin nemur 365.611.111 og dregst saman úr 754.500.000. Sund er í eigu Gunnþórunnar Jónsdóttur (33,3%), Jóns Kristjánssonar (33,3%) og Gabríelu Kristjánsdóttur (33,3%).


 

Hannes Smárason, forstjóri FL Group, og Jón Ásgeir Jóhannesson, forsjóri Baugs, hafa sagt sig úr stjórn Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Gengi hlutabréfa bresku tískuvöruverslunarkeðjunnar Moss Bross hækkaði um rúmlega 12% í morgun vegna orðróms um að Baugur sé að undirbúa kauptilboð í félagið.


 

Sund hf. er hefur keypt 4,66% hlut í FL Group og er því komið í 5,02%. Kaupin eru gerð í tengslum við stofnun Northern Travel Holding, sem er sameiginlegt flugfélag Fonds, FL Group og Sunds.


 

Iceland Express innan vébanda hins nýja félags


 

Gengi íslensku krónunnar hélt áfram að veikjast morgun eftir að hafa fallið töluvert á föstudaginn síðastliðinn í kjölfar ákvörðunar matsfyrirtækisins Standard & Poors um að lækka lánshæfismat íslenska ríkisins.


 

365 áfram hluthafi


 

er þriðji stærsti hluthafinn


 

Lækkun matsfyrirtækisins Standard & Poors á lánshæfismati ríkissjóðs mun ekki hafa áhrif á lánshæfismat Gltinis, segir í tilkynningu frá matsfyrirtækinu, en bankinn er eini íslenski bankinn með lánshæfismat frá S&P.


 

Lánshæfismat Landsvirkjunar og Íbúðalánasjóðs lækkar í kjölfar þess að matsfyrirtækið Standard & Poor?s hefur lækkað lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A+ úr AA- og fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A-1 úr A-1+. Um leið var lánshæfiseinkunnin fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum lækkuð í AA úr AA+ en einkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar í íslenskum krónum var staðfest A-1+. Horfur eru stöðugar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,91% og er 6.356 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Gengi krónu veiktist um 2,72% og er 130,3 stig. Matsfyrirtækið Standard & Poor?s greindi frá því í dag að það hefði lækkað lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A+ úr AA- og fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A-1 úr A-1+. Um leið var lánshæfiseinkunnin fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum lækkuð í AA úr AA+ en einkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar í íslenskum krónum var staðfest A-1+. Horfur eru stöðugar. Þetta segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Atlantic Petroleum hækkaði um 2,42% og Atorka Group hækkaði um 1,98%. Landsbankinn lækkaði um 2,96%, FL Group lækkaði um 2,71%, Eimskip lækkaði um 2,66%, Glitnir lækkaði um 2,56% og Kaupþing banki lækkaði um 2,47%.


 

Þórshöfn fjárfesting (ÞF) hefur í dag selt 90% eignarhlut sinn í Hraðfrystistöð Þórshafnar (HÞ) en fyrir átti félagið HÞ að fullu. Kaupandi er Ísfélag Vestmannaeyja (ÍV).


 

Krónan hefur veikst um 2,4% það sem af er degi og er 129,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gerist það í kjölfar þess að matfyrirtækið Standard & Poors greindi frá því í dag að það hefði lækkað lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A+ úr AA- og fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A-1 úr A-1+. Um leið var lánshæfiseinkunnin fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum lækkuð í AA úr AA+ en einkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar í íslenskum krónum var staðfest A-1+. Horfur eru stöðugar.


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor?s greindi frá því í dag að það hefði lækkað lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A+ úr AA- og fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt í A-1 úr A-1+. Um leið var lánshæfiseinkunnin fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum lækkuð í AA úr AA+ en einkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar í íslenskum krónum var staðfest A-1+. Horfur eru stöðugar. Þetta segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Lækkunin endurspeglar minnkandi aðhald í ríkisfjármálum í aðdraganda þingkosninganna 2007. Breytingar við afgreiðslu fjárlaga 2007 eru þensluhvetjandi á sama tíma og brýn þörf er á að draga úr þjóðhagslegu ójafnvægi sem stafar af óhóflegri innlendri eftirspurn. Þessi þensluhvetjandi stefna er æ meira á skjön við stefnuna í peningamálum sem hefur knúið Seðlabankann til að auka enn frekar aðhald sitt, eins og hækkun stýrivaxta um 0,25 prósentur hinn 21. desember ber vitni. Þar með aukast líkur á harðri lendingu íslenska hagkerfisins, þegar dregur úr því þjóðhagslega ójafnvægi sem skapast hefur síðan útlána- og fjárfestingaþenslan hófst fyrir tveimur árum. Ennfremur leiðir vaxandi þáttatekjuhalli sem fram kom í nýlegum gögnum um greiðslujöfnuð til þess að horfur fyrir viðskiptahallann og hreina erlenda stöðu þjóðarbúsins versna þegar fram í sækir. Aftur á móti er lánshæfismatið stutt af stöðugu og sveigjanlegu stjórnkerfi, mikilli hagsæld og góðum hagvaxtarhorfum til lengri tíma litið, svo og lágum og minnkandi skuldum ríkissjóðs vegna umtalsverðs afgangs á síðustu þremur árum. Við afgreiðslu fjárlaga 2007 voru samþykktar breytingar frá upphaflegu frumvarpi sem minnka áætlaðan afgang um 0,5% af landsframleiðslu í 1% af landsframleiðslu fyrir árið 2007. Eftir leiðréttingu vegna hagsveiflunnar og hækkun á áætluðum tekjum eru þensluhvetjandi áhrif sem verða við þessar breytingar, þ.e. í samanburði við upphaflegt fjárlagafrumvarp, í heild 13,6 ma.kr. eða sem samsvarar 1,2% af áætlaðri landsframleiðslu. Frekari slökun á aðhaldi, á sama tíma og framleiðslugeta er fullnýtt, er talin verða til þess að kynda enn frekar undir ofhitnuðu hagkerfi og auka líkur á harði lendingu. Þensluhvetjandi ríkisfjármál og spenna á vinnumarkaði skapa hættu á að verðbólguþrýstingur magnist enn. Þetta gæti leitt til frekari vaxtahækkana, en fyrir vikið yrði aðlögunarferlið sársaukafyllra og efnahagslífið raskaðist meira en ella. Hagvöxtur mun líklega standa í stað árið 2007 en smám saman ná sér aftur á strik og verða um 3% árið 2010. Hagkerfið tekur að veikjast við skilyrði léttrar skuldabyrði hins opinbera, eða sem nemur 24% af VLF árið 2006. Þetta eru helmingi lægri skuldir en fyrir fimm árum. Möguleiki á alvarlegum samdrætti í efnahagslífinu er hins vegar fyrir hendi. Við slíkar aðstæður myndi reyna meira á afkomu ríkissjóðs og skuldbindingar hans, svo sem vegna lánaábyrgða eða fjármálakerfisins. Erlend fjárþörf landsins er ein sú mesta af ríkjum sem hafa lánshæfismat. Hún stafar af mikilli erlendri skuldabyrði um gervallt hagkerfið ásamt miklum viðskiptahalla. Hreint útflæði fjármagns vegna beinnar erlendrar fjárfestingar og fjárfestingar í erlendu hlutafé auka einnig fjárþörf. Því er búist við að hrein erlend skuldastaða nemi hátt í 500% af erlendum tekjum í lok áratugarins þrátt fyrir ört vaxandi útflutning árin 2007 og 2008 vegna aukinnar álframleiðslu. Stöðugar horfur endurspegla mikla hagsæld og sveigjanleika sem vega á móti skuldsetningu útflutningsgreina og mjög veikri erlendri stöðu. Miklar tekjur og auðlegð sem og sterk staða ríkissjóðs hjálpa til við aðlögun hagkerfisins.


 

Róbert Wessman, 36 ára forstjóri Actavis Group, er maður ársins í íslensku atvinnulífi árið 2006, að mati dómnefndar Frjálsrar verslunar, segir í tilkynningu. Hann hlýtur þennan heiður fyrir einstakan árangur við að stækka fyrirtækið, athafnasemi, framsýni, djarflega framgöngu við yfirtökur á erlendum fyrirtækjum og framúrskarandi ávöxtun til hluthafa á undanförnum árum. Þegar Róbert var ráðinn forstjóri lyfjafyrirtækisins Delta í Hafnarfirði árið 1999, þá þrítugur að aldri, störfuðu 100 manns hjá fyrirtækinu. Núna eru ellefu þúsund starfsmenn Actavis að störfum í 32 löndum. Arðsemi Actavis hefur verið 59% á ári að jafnaði frá árinu 1999 sem auðvitað er einstök ávöxtun. Yfirtökurnar eru orðnar 25 talsins í tíð Róberts, þar af þrjár á síðustu fjörutíu dögum. Actavis Group er núna fjórða stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heimi og stefnir að því að verða það þriðja stærsta. Actavis er það samheitalyfjafyrirtæki, sem hefur vaxið hvað hraðast í heiminum hin síðari ári, og greiningardeildir erlendra banka hafa sent frá sér yfirlýsingar um að Actavis sé eitt allra áhugaverðasta félagið á sviði samheitalyfja. Eiginkona Róberts er Sigríður Ýr Jensdóttir heimilislæknir og eiga þau tvö börn. Viðurkenningin verður afhent formlega í veislu sem Frjáls verslun heldur Róberti til heiðurs hinn 29. desember nk. á Hótel Sögu.


 

Eignarhaldsfélagið Hesteyri hefur selt í Exista fyrir 4,8 milljarðar króna og minnkar þar með eignarhlut hlut sinn í félaginu í 3,82% úr 5,73%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 207.198.260 hluti selda á genginu 23 krónur á hlut. Eigendur Eignarhaldsfélagsins Hesteyrar eru þrír og eiga þar allir jafnan hlut: Eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar, FISK Seafood og Skinney-Þinganes. Kaupfélag Skagfirðinga er eigandi nær alls hlutafjár FISK Seafood.


 

Fasteignafélagið Stoðir, sem er hluti af fyrirtækjasamstæðu Baugs, hefur með milligöngu danska félagsins Atlas Ejendomme II A/S skrifað undir bindandi kaup- og sölusamning við M-Holding og I-Holding, Holdingselskabet ILLUM og Magasin Ejendomme, til þess að eignast sex stórar fasteignir í Danmörku, segir í tilkynningu. Í kaupunum fylgja með fimm smásölueiningar og ein vörugeymsla.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,12% og er 6.472 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 10.462 milljónir króna. Atorka Group hefur hækkaði um 3,2%, Össur hefur hækkað um 1,32%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 0,75%, Marel hefur hækkað um 0,65% og Landsbankinn hefur hækkað um 0,37%. FL Group hefur lækkað um 0,78%, Eimskip hefur lækkað um 0,59%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,57%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,48% og Kaupþing banki hefur lækkað um 0,24%. Gengi krónu styrktist um 1,06% og er 125,5 stig.


 

önnur stærstu fyrirtækjakaup félagsins


 

Eins og sagt hefur verið frá í Viðskiptablaðinu hyggst Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki, færa bókhald sitt og ársreikninga í evrum frá og með áramótum, fyrstur íslenskra banka. Bankinn hefur samkvæmt heimildum blaðsins fengið heimild frá Ársreikningaskrá til breytinganna. Í ákvörðun Straums - Burðaráss felst jafnframt að eigið fé bankans verður fært yfir í evrur. Davíð Oddsson seðlabankastjóri sagði í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins í gær að ákvörðun Straums-Burðaráss væri óheppileg og ekki nægilega vel grunduð. Ennfremur sagði hann að heimildir til að skrá bókhald sitt í erlendum gjaldmiðlum hafi ekki verið hugsað til að ná til fjármálafyrirtækja og að nauðsynlegt sé að skýrt kveði á um það í lögum. Ekki náðist í Davíð vegna málsins í gær. Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra kvaðst ekki hafa farið nægilega vel yfir málið til að geta lagt mat á hvort ákvörðunin væri óheppileg né hvort til greina kæmi að breyta löggjöf sem að málinu lýtur. Gjaldeyrisjafnaðarreglur Seðlabankans kveða á um að heildargjaldeyrisjöfnuður stofnunar skuli hvorki vera jákvæður né neikvæður umfram 30% af stofnfé stofnunarinnar samkvæmt síðasta birta uppgjöri. Í því felst að eigið fé stofnunar sem reglurnar taka til, til að mynda bankastofnun, má ekki fara yfir 30%. Á þessari reglu er undantekning sem veitir heimild til þess að hafa sérstakan jákvæðan gjaldeyrisjöfnuð utan við heildargjaldeyrisjöfnuð til varnar gengisáhrifum á eignarfjárhlutfall. Þetta þýðir í raun að stofnun er heimilt að sækja um að hafa eigið fé umfram 30% mörkin í því skyni að verja sig fyrir gengissveiflum. Skilyrði fyrir heimildinni er að stofnunin leggi fram greinargerð þar sem fram koma forsendur og útreikningar til ákvörðunar á stærð gjaldeyrisjafnaðarins. Eins og fram kom í Viðskiptablaðinu síðastliðinn miðvikudag segir Friðrik Jóhannsson, forstjóri Straums-Burðaráss, að fjárfestingabankinn hafi fengið sérstaka heimild frá Seðlabankanum til að fara yfir þessi mörk og að bankinn hafi nýtt sér þessa heimild enda sé eigið fé hans í erlendum gjaldeyri vel yfir þeim mörkum eða ríflega helmingur. Því virðist ekkert vera því til fyrirstöðu að bankinn færi eigið fé sitt í evrum eins og fyrirhugað er. Á bilinu 150 til 160 fyrirtæki hafa fengið heimild frá Ársreikningaskrá til að færa bókhald sitt í erlendum gjaldmiðli, samkvæmt upplýsingum frá skránni. Af þeim 25 félögum sem skráð eru á aðallista Kauphallarinnar færa 12 bókhald sitt í erlendum gjaldmiðli eða hafa tilkynnt um að þau hyggist gera það.


 

Fasteignafélagið Samson Properties, sem er í eigu Björgólfsfeðga, hefur tekið þátt í kaupum á finnsku fasteignasafni að virði 377,5 milljónir evra, eða 34,5 milljarðar króna, stuttu eftir að félagið varð á láta í minni pokann fyrir finnska fasteignafélaginu Sponda í einkavæðingu á fasteignafélaginu Kapiteeli. Seljandinn err fjárfestingsjóðuirnn CapMan, sem greindi frá kaupunum á miðvikudaginn. Viðskiptablaðið greindi frá því í október að kauptilboði í Samson Properties í fasteignafélagið Kapiteeli hefði verið hafnað. Kauptilboð Samson Properties var mun hærra en kauptilboð keppinautarins Sponda og nam 1,3 milljörðum evra, eða um 119 milljörðum íslenskra króna, að skuldum meðtöldum. Sveinn Björnsson, framkvæmdastjóri Samson Propterties, gagnrýndi ákvörðun stjórnvalda í október en sagði í samtali við Viðskiptablaðið í gær að Samson myndi ekki höfða mál gegn finnska ríkinu á næstunni. "Við munum ekki fara með málið lengra að svo stöddu," sagði Sveinn, en hann sagði í samtali við finnska fjölmiðla fyrir tveimur mánuðum að Samson Properties hefði áhuga á að leita réttar síns. Fjármálaráðuneyti Finnlands hefur neitað því að ekki hafi verið farið eftir settum reglum við einkavæðinguna, en finnska ríkið á 33% hlut í kaupandanum Sponda. Ráðuneytið bendir á að aðrir þættir, auk verðs, hafi leitt til þess að kauptilboði Sponda hafi verið tekið í stað hærra tilboðs frá Samson Properties. Hins vegar segja heimildarmenn viðskiptablaðsins Kauppalehti að finnskir stjórnmálamenn hafi ekki viljað selja Kapiteeli til Íslendinganna og telja pólitískar ástæður að baki ákvörðunar ríkisins. Sveinn segir að kaupin á miðvikudaginn séu stærstu einstöku viðskipti félagsins til þessa. Samson mun eiga 60% eignasafnsins og samstarfsaðilar félagsins, Royal Bank of Scotland og finnska fjárfestingafélagið Ajanta, munu eiga sitt hvorn 20% hlutinn. Kaupin eru að hluta til fjármönuð með lánum frá Royal Bank of Scotland. Hann segir Samson Properties aðallega horfa til fjárfestinga á Norðurlöndum og Austur-Evrópu. Félög tengd Björgólfi Thor hafa fjárfest töluvert í fasteignum í Búlgaríu og búlgarska félagið Landmark Properties er að hluta til í eigu Samson Properties. Björgólfur Thor tengist einnig búlgarska fasteignafélaginu Sigma Capital, sem stefnt er að skrá í kauphöllina í London, og talið er að væntanlegt markaðsvirði félagsins sé á bilinu 300 milljónir evra.


 

Frumkvöðlasetur Austurlands á í viðræðum við þýska fjárfesta um útflutning á fersku vatni frá Hornafirði.


 

Samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands hækkuðu laun að jafnaði um 0,2% í nóvember frá fyrri mánuði og hafa laun hækkað um 10,5% á síðustu tólf mánuðum, segir greiningardeild Kaupþings banka. ?Kaupmáttur á síðustu tólf mánuðum hefur hækkað um 3,2%. Það sem af er ári hafa laun á almennum vinnumarkaði hækkað að meðaltali um 9,5% milli ára samanborið við 6,8% á sama tíma árið 2005. Mikil eftirspurn eftir vinnuafli á sama tíma og atvinnuleysi er í lágmarki eru meðal helstu skýringa launahækkana á árinu. Í þessu umhverfi kemur því ekki á óvart að umtalsverðar launahækkanir hafi gengið í gegn við endurnýjun kjarasamninga í júlí síðastliðnum,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Kaupþings hefur hækkað verðmat sitt á Marel í 76,8 krónur á hlut úr 74,4 og metur tólf mánaða markgengi sem 84 en það var 83 í fyrra verðmati. Gengi Marel við lok markaðar var 78,5 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Mælum við með að fjárfestar auki við sig í Marel (e. accumulate),? segir greiningardeildin. Hún telur að horfur séu á óverulegum innri vexti félagsins til skamms tíma, eða fram að miðju ári 2007, samhliða samruna og samþættingu félagsins við Scanvaegt sem nú stendur yfir. ?Hafa forsvarsmenn félagsins sagt að stefnt sé að ljúka því ferli eins fljótt og hægt er. Á sama tíma mun falla til töluverður kostnaður því tengt, sérstaklega á yfirstandandi fjórðungi og fyrsta fjórðungi næsta árs. Til lengri tíma litið er útlitið nokkuð gott að okkar mati. Horfum við meðal annars til mikillar fjárfestingargetu, í kjölfar hlutafjárútboðs í september, sem gera má ráð fyrir að verði nýtt til frekari ytri vaxtar félagsins á næstu misserum. Áætlum við að félagið geti ráðist í fyrirtækjakaup fyrir allt að 300 milljón evrur án þess að þurfa að þynna hlutafé nokkuð frekar,? segir greiningardeildin. Áætluð skattprósenta Marel samstæðunnar hefur verið lækkuð í 24% úr 28%, í verðmatinu. ?Er þessi breyting gerð í ljósi þess að Marel flytur stöðugt meira af framleiðslustarfsemi sinni til Slóvakíu en þar eru fyrirtækjaskattar 19%,? segir greiningardeildin.


 
Innlent
21. desember 2006

Neytendur bjartsýnir

Væntingavísitala Gallup var 139,2 stig í desember og hefur ekki verið hærri frá því mælingar hófust í mars 2001, segir greiningardeild Landsbankans. ?Nokkrar sveiflur hafa verið í vísitölunni að undanförnu en gildi hennar fór niður í 88,1 stig í júlí síðastliðnum. Neytendur meta núverandi ástand í efnahags- og atvinnumálum mjög gott og skýrir það að mestu hátt gildi vísitölunnar. Bæði vísitala fyrir núverandi ástandi og væntingavísitala fyrir ástandið eftir 6 mánuði náðu nýju hámarki nú í desember,? segir greiningardeildin, Hún segir að vísitala fyrirhugaðra stórkaupa, sem reiknuð er ársfjórðungslega, hækkaði um 3,3 stig í desember frá því í september. ?Þessi vísitala lækkaði á milli mælinga í tveimur síðustu mælingum, í september og júní, en er þó lægri en hún var í mars sl. Vísitala fyrirhugaðra stórkaupa er meðaltal fyrir vísitölur bifreiðakaupa, húsnæðiskaupa og kaupa á utanlandsferðum. Neytendur fyrirhuga minni bifreiðakaup en áður, en heldur fleiri utanlandsferðir. Fyrirhuguð fasteignakaup vaxa mikið miðað við mælingar í september og júní. Aukin bjartsýni neytenda geta gefið til kynna aukna einkaneyslu,? segir greiningardeildin.


 

Icebank hefur selt í Exista fyrir um 2,8 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 125.064.535 hluti og fóru viðskiptin fram á genginu 22,2 Guðmundur Hauksson sem er stjórnarmaður í Exista er jafnframt stjórnarmaður í Icebank.


 

Kista - fjárfestingarfélag hefur keypt í Exista fyrir 6,4 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 289.024.223 hluti, keypta á genginu 22,2. Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila eftir viðskiptin er 1.350.948.169. Eftirfarandi aðilar standa að Kistu - fjárfestingarfélagi ehf.: Sparisjóður Reykjavíkur og nágr. (eignarhlutur 41,56%), Sparisjóðurinn í Keflavík (eignarhlutur 27,85%), Sparisjóður Mýrasýslu (eignarhlutur 11,65%), Eyraeldi ehf., dótturfélag Sparisjóðs Vestfirðinga (eignarhlutur 6,14%), Þrælsfell ehf., dótturfélag Sparisjóðs Húnaþings og Stranda (eingarhlutur 4,83%) og Sparisjóður Svarfdæla (eignarhlutur 7,97%).


 

TM Software og AKVA Group ASA hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um kaup þess síðarnefnda á öllum hlutabréfum í Maritech International AS, dótturfyrirtæki TM Software, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,02% og er 6.480 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 12.557 milljónum króna. FL Group hækkaði um 3,2%, Eimskip hækkaði um 2,42%, Teymi hækkaði um 1,75%, Bakkavör Group hækkaði um 0,48% og Landsbankinn hækkaði um 0,48%. Atlantic Petroleum lækkaði um 1,47%, Flaga Group lækkaði um 1,06%, 365 lækkaði um 0,76%, Icelandic Group lækkaði um 0,65% og Marel og Mosaic Fashions lækkaðu bæði um 0,63%. Gengi krónu veiktist um 1,37% og er 126,8 stig við lok markaðar, en Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti um 25 punkta, eru þeir nú 14,25%.


 

Landsbankinn hefur ákveðið að hækka vexti óverðtryggðra inn- og útlána um allt að 0,25 prósentustig frá og með 1. janúar 2007. Ákvörðun um vaxtahækkun er tekin í beinu framhaldi af 0,25 prósentustiga hækkun stýrivaxta Seðlabankans í morgun.


 

Eimskip hefur keypt eigin bréf fyrir um 269 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 8.320.000 hluti, keypta á genginu 32,2. Eftir viðskiptin á Eimskip 47.773.607 hluti af eigin bréfum.


 

Atorka Group hefur selt alla hluti sína í Hampiðjunni fyrir um um 836 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 109.253.738 hluti á genginu 7,65. Samhliða sölunni lýsir Atorka því yfir að dómi Héraðsdóms Reykjaness í máli vegna mögulegrar yfirtökuskyldu verði ekki áfrýjað.


 

Straumur-Burðarás hefur minnkað hlut sinn í Actavis í 3,06% úr 5,82%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Kaupandinn er Actavis. Kaupverðið er 6,1 milljarður króna. "Félagið hefur ákveðið að fjárfesta í eigin bréfum til að tryggja nægjanlega eign eigin bréfa. Hlutabréfin eru hugsuð sem mögulegur gjaldmiðill í þeim fyrirtækjakaupum sem í skoðun eru á hverjum tíma," segir í tilkynningu frá Actavis til Kauphallarinnar. Um er að ræða 93.000.000 hluti, keypta á genginu 65,9 krónur á hlut.


 

Greiningardeild Kaupþings banka telur stýrivaxtahækkun Seðlabankans óskynsamlega þar sem vísbendingar eru um að verulega sé að draga saman í hagkerfinu. Seðlabankinn tilkynnti um 25 punkta hækkun á stýrivöxtum í morgun, eru þeir nú 14,25%. ?Hækkunin nú skapi því hættu á mjög erfiðri aðlögun í hagkerfinu enda ljóst að áhrif vaxtahækkanna koma ávallt fram með töf,? segir greiningardeildin og telur að þetta verði síðasta vaxtahækkun bankans í þessari hagsveiflu en stýrivaxtastig muni samt sem áður haldast hátt í nokkurn tíma. ?Verulega hefur dregið úr verðbólguþrýstingi að undanförnu en tólf mánaða verðbólga mælist nú 7% og ljóst að verðbólga er á niðurleið. Að mati Greiningardeildar er núverandi vaxtaaðhald nægjanlega mikið til þess að ná verðbólgu niður að 2,5% markmiði bankans á næsta ári. Þessu er Seðlabankinn ósammála en hann telur langtíma verðbólguhorfur ekki hafa batnað umfram spár sem birtar voru í nóvember og að þeirra mati eru enn horfur á að verðbólga verði yfir markmiði á næstu tveimur árum,? segir greiningardeildin.


 

Baugur og aðrir nýir eigendur bresku stórverslunarkeðjunnar House of Fraser hafa selt höfuðstöðvar fyrirtækisins í London, segir í frétt breska blaðsins The Herald. Söluverðið var ekki gefið upp.


 

segir Davíð Oddsson Seðlabankastjóri


 

Greiningardeild Glitnis telur að stýrivaxtahækkun Seðlabankans í dag um 25 punkta sé sú síðasta í þessu hækkunarferli og að næsta skref hans verði að lækka vexti og að það gerist um miðbik næsta árs. ?Næsta ákvörðun bankastjórnar Seðlabanka Íslands um vexti verður birt fimmtudaginn 8. febrúar 2007. Teljum við að bankinn kjósi þá að halda vöxtum óbreyttum,? segir greiningardeildin. ?Hækkun vaxta bankans er í takti við það sem Seðlabankinn var búinn að boða í upphafi nóvember þegar hann gaf síðast út spá um verðbólgu. Aðgerðin er því til þess fallinn að undirbyggja trúverðugleika bankans. Ekki er vanþörf á en bankinn hefur gefið í og dregur úr til skiptis hvað vaxtaákvarðanir varðar og skilaboðin sem felast í aðgerðum bankans hafa oft verið fremur misvísandi í þessu vaxtahækkunarferli. Í ljósi þess er ekki hægt að útiloka að bankinn hækki vexti frekar þótt við teljum það ólíklegt,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,24% og er 6.465 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.707 milljónum króna. FL Group hefur hækkað um 1,2% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,8%. Exista hefur lækkað um 0,9%, 365 hefur lækkað um 0,82%, Kaupþing banki hefur lækkað um 0,7%, Icelandic Group hefur lækkað um 0,65% og Marel sem og Mosaic Fashions hafa lækkað um 0,63%. Gengi krónu hefur veikst 0,26% og er 125,4 stig.


 

Actavis hefur selt lyfjaverksmiðju sína í Lier í Noregi og hefur gert fimm ára framleiðslusamning við sænska framleiðslufyrirtækið Inpac, segir í tilkynningu. Salan mun ekki hafa nein fjárhagsleg áhrif á árinu 2006. Að teknu tilliti til kostnaðar sem tengist sölunni er greitt fyrir hana um tíu milljónir evra (900 milljónir króna), sem er í samræmi við bókfært virði eignarinnar í efnahagsreikningi. Sala verksmiðjunnar er í samræmi við markmið félagsins um samþættingu framleiðslueininga og að styrkja framlegðarstig samstæðunnar á næstu árum. Actavis eignaðist verksmiðjuna í desember 2005 við kaupin á lyfjafyrirtækinu Alpharma og hefur hún aðallega framleitt töflur, krem og smyrsli, einkum til sölu á Norðurlöndunum, Evrópu og Mið-Austurlöndum. Norska tryggingarfélagið Storebrand kaupir verksmiðjuna og leigir síðan áfram til Inpac, sem mun að fullu taka yfir starfsemi hennar. Lyfjaverksmiðja Actavis í Vennesla í Noregi, sem framleiðir m.a. plástra undir merkjum Norgesplaster, tengist ekki þessum breytingum og engin áhrif eru á sölustarfsemi félagsins á markaðnum.


 

segir ákvarðanir stjórnvalda hafa ýtt undir hækkun vaxtanna


 

Greiningardeild Glitnis verðmetur rekstur Icelandic Group á 20,2 milljarða króna, sem gefur verðmatsgengið 7,0 krónur á hlut. ?Verðmatsgengið er 9,7% undir gengi á markaði (7,75). Ráðlegging okkar til fjárfesta er að selja bréf í félaginu horft til langs tíma. Markgengi (e. target price) er 7,4 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum,? segir greiningardeildin. Hún segir að rekstur Icelandic Group samstæðunnar hafi gengið brösuglega undanfarna fjórðunga. ?Afkoma nokkurra dótturfélaga hefur verið undir væntingum og þannig dregið niður afkomu samstæðunnar. Við teljum að í ljósi reynslu síðustu tveggja ára muni taka nokkurn tíma áður en reksturinn nær sér á ásættanlegt stig aftur. Við búumst þó við því að afkoman batni talsvert á næsta ári og enn frekar árið 2008. Mikil óvissa er um hversu langan tíma tekur að bæta reksturinn í þeim félögum sem verst hafa gengið og gera hann arðbæran,? segir greiningardeildin. Vaxtaberandi skuldir félagsins námu 563 milljón evrum (51,7 milljarðar króna) í lok þriðja fjórðungs og eiginfjárhlutfallið var 20,9%.  ?Skuldirnar eru íþyngjandi fyrir félagið, sérstaklega í ljósi þess hvernig reksturinn hefur gengið undanfarna fjórðunga. Það er að okkar mati mikilvægt fyrir félagið að minnka skuldir til að lækka vaxtagreiðslur,? segir greiningardeildin.


 

Við opnun gjaldeyrismarkaðar styrktist krónan um 70 punkta. Korteri eftir opnun fór hún síðan að veikjast. Hefur hún nú veikst um 40 punkta eða um 0,28% og er 125,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðvakt Mentis. Gerist þetta í kjölfar þess að Seðlabankinn tilkynnti klukkan níu í morgun um 25 punkta stýrivaxtahækkun. Gjaldeyrismarkaðurinn opnaði af töluverðum krafti en nú er rólegt yfir, að sögn sérfræðinga. Sérfræðingar segja að þarna togist á annarsvegar vaxtahækkunin, sem er jákvæð fyrir þá erlendu aðila sem fjárfesta í jöklabréfum ? sem styrki öllu jöfnu krónu, og hinsvegar að innlendir aðilar telja að þetta sé síðasta vaxtahækkunin í vaxtahækkunarferlinu. Og að á fyrsta fjórðungi á næsta ári fari að glitta í vaxtalækkanir. Þá segja þeir að erlendir aðilar hafi lítið keypt af krónum í kjölfar stýrivaxtahækkunar. Ef þeir hefðu gert það af einhverjum þunga hefði krónan, að öllum líkindum, styrkst.


 

Nafni færeyska bankans Føroya Sparikassi P/F hefur verið breytt í Eik Banki P/F, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Stjórn Símans gerir ráð fyrir að skrá fyrirtækið í Kauphöll Íslands fyrir árslok 2007, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti um 0,25 prósentur og eru vextir bankans nú 14,25%. Greiningaraðilar bjuggust við óbreyttu vaxtastigi en útilokuðu þó ekki að vextir myndu hækka um 25 punkta. Kaupþing banki hafði þó spáð hækkun á bilinu 25 til 50 punktar. Um er að ræða auka-vaxtaákvörðunarfund en þann annan nóvember síðastliðinn ákvað bankastjórnin að halda vöxtum óbreyttum en skaut jafnframt inn aukavaxtaákvörðunardegi í desembermánuði. Bankastjórnin lagði þá áherslu á að um frestun væri að ræða en ekki endanlegan lokapunkt vaxtahækkunarferilsins. Það hefur komið á daginn nú, og vaxtahækkunarferilinn heldur áfram. Bankastjórn Seðlabankans sagði á síðasta fundi að ekki kæmi til greina að setja endapunkt við vaxtahækkunarferilinn fyrr  en skýrar vísbendingar lægju fyrir þess efnis að verðbólguþrýstingur hefði hjaðnað. Ljóst er að þær hagtölur sem hafa komið í ljós á síðustu vikum duga ekki til eins og búist hafði verið við en verðbólga hefur dregist saman og þá eru teikn á lofti um að einkaneysla og þensla sé á undanhaldi. Engu að síður hefur gengisþróun frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi verið með þeim hætti að hún er líkleg til að auka verðbólguþrýsting.


 

Glitnir hefur gengið frá rammasamningi um útgáfu sérvarinna skuldabréfa (e. covered bonds) tengd húsnæðislánasafni bankans. Heildarupphæð samningsins nemur eitt hundrað milljörðum króna og var uppsetning rammasamningsins í höndum Deutsche Bank. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá bankanum.Skuldabréf sem gefin verða út innan rammasamningsins verða til fjármögnunar á íbúðalánum bankans á Íslandi og munu þau fá hæstu möguleiku lánshæfiseinkunn, Aaa, frá lánshæfismatsfyrirtækinu Moody?s Investors Service. Það er saman lánshæfiseinkunn og skuldabréf útgefin af íslenska ríkinu og skuldabréf með ríkisábyrgð hafa fengið.Bankinn hefur jafnframt gert samning við Citigroup þar sem að Citigroup skuldbindur sig næstu 5 árin til þess að kaupa sérvarin skuldabréf Glitnis fyrir fjárhæð sem jafngildir allt að 550 milljónum evra. Þetta tryggir Glitni aðgang að fjármagni sem samningsfjárhæðinni nemur og styrkir þar með lausafjárstöðu bankans.


 

Fasteignafélagið Samson Properties, sem er í eigu Björgólfsfeðga, ásamt Royal Bank of Scotland og finnska fjárfestingafélaginu Ajanta, hefur samþykkt að kaupa fasteignir í Finnlandi að virði 377,5 milljónir evra, eða um 34,5 milljarðar króna.


 

FL Group hefur selt eigin bréf fyrir um 81,6 milljónir króna á genginu 13,6, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Er það vegna uppgjörs á kaupréttasamningum við hluta stjórnenda Icelandair Group um bréf í fjárfestingarfélaginu. Gengi FL Group er 24,9 krónur á hlut við lok dags og hækkuðu þau um 2,47%.


 

Til stóð að starfsmenn vöru- og dreifingarstöðva Iceland-keðjunnar myndu leggja niður störf á morgun í tvo sólarhringa, en nú hefur verið hætt við það til þess að samningaviðræður geti hafist að nýju, segir í frétt PA Business.Iceland verslunarkeðjan er í eigu Baugs, en vöru- og dreifingarmiðstöðvarnar eru reknar af DHL, en ekki Iceland.Verkalýðsfélag starfsmannana, Transport and General Workers Union, hafði áður gripið til aðgerða og gengu starfsmenn DHL út úr vinnu þann 8. desember í heilan sólarhring.Gengið verður til samninga þann 29. desember, en það eru 115 ökumenn og 250 lagerstarfsmenn sem málið snýst um.Í yfirlýsingu Iceland var sagt að ráðstafanir hafi verið gerðar ef til þess kæmi að starfsmennirnir leggðu aftur niður vinnu og að það myndi ekki hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins.


 

Greiningardeild Landsbankans reiknar með að Seðlabankinn ákveði að halda stýrivöxtum óbreyttum í 14% á vaxtaákvörðunarfundi 21. desember. "Nýjar hagtölur gefa skýrari mynd en áður af því að hagsveiflan hafi þegar náð toppi og við reiknum með vaxtalækkun í lok mars," segir greiningardeildin.


 

Rekstur bandarísku húsgagnakeðjunnar Pier 1, sem Jákup Jacobsen, eigandi Rúmfatalagersins, á 9,9% hlut í, hefur verið í vanda að undanförnu eins og komið hefur fram í fjölmiðlum og er talið að veruleg þörf sé á viðsnúningi og nýrri stefnumörkun í félaginu.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir óbreyttri vísitölu neysluverðs í janúar. "Gangi spáin eftir mun 12 mánaða verðbólga nema 6,6% sem er lækkun úr 7% nú í desember. Helstu liðir til hækkunar eru opinber þjónusta, matvara og aðrir þjónustuliðir. Á móti vegur lækkun vegna útsala á fatnaði og skóm," segir greiningardilin. Hagstofan birtir niðurstöður verðmælinganna 12. janúar.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,82% og er 6.481 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8.919 milljónum króna. Eimskip hækkaði um 4,43%, FL Group hækkaði um 2,47%, Exista hækkaði um 0,91%, Glitnir hækkaði um 0,86% og Marel hækkaði um 0,64%. Mosaic Fashions lækkaði um 0,62%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,57%, Landsbankinn lækkaði um 0,37% og Tryggingamiðstöðin lækkaði um 0,27%. Gengi krónu veiktist um 0,66% og er 125,1 stig.


 

Actavis hefur keypt verksmiðju indverska lyfjafyrirtækisins Grandix Pharmaceuticals, sem sérhæfir sig í framleiðslu og þróun samheitalyfja, en kaupverðið var ekki gefið upp, segir í fréttatilkynningu.Einnig hefur Actavis opnað nýja þróunareiningu á Indlandi sem mun sérhæfa sig í þróun virkra lyfjaefna.Actavis hefur nú eignast sína fyrstu lyfjaverksmiðju á Indlandi sem stjórnendur félagsins telja að geti þjónað mikilvægu hlutverki í harðnandi samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum og er liður í því markmiði samstæðunnar að auka enn frekar framlegð sína á næstu árum, segir í tilkynningunni.


 

Launakostnaður í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð hefur aukist talsvert minna í þeirri uppsveiflu sem nú er að ljúka en launakostnaður í iðnaði, verslun og samgöngum, segir greiningardeild Glitnis. ?Á síðustu fjórum árum hefur heildarlaunakostnaður í iðnaði aukist um 35,4% og um 42,5% í verslun og viðgerðarþjónustu en um 36,7% í samgöngum og flutningum. Hins vegar jókst launakostnaður í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð aðeins um 27,2% á sama tímabili,? segir greiningardeildin. Hún segir að ástæðan sem liggi að baki sé að öllum líkindum mikill innflutningur á ódýru vinnuafli á síðustu árum, ekki síst í tengslum við stóriðjuframkvæmdir. ?Ekki er hér um paraðan samanburð að ræða og fjölgun ódýrs vinnuafls dregur því úr vexti launakostnaðar þegar meðaltöl hvers tímabils eru borin saman. Segja má að sá mikli hagvöxtur sem verið hefur síðustu árin hefði tæpast verið mögulegur án meiri verðbólgu en raun bar vitni ef ekki hefði komið til mikils innflutnings á ódýru vinnuafli,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,58% og er 6.466 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 6.381 milljón króna. Eimskip hafa hækkað um 3,48%, FL Group hefur hækkað um 1,65%, Exista hefur hækkað um 1,36%, Kaupþing banki hefur hækkað um 1,31% og Actavis hefur hækkað um 1,23%. Mosaic hefur lækkað um 0,62%, Atorka Group hefur lækkað um 0,46% og Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,27%. Gengi krónu hefur veikst um 0,70% og er 125,2 stig við lok dags.


 

segir Tryggvi Þór Herbertsson


 

Ríkisstjórn Kanada samþykkti í lok nóvember nýja stefnu í flugumferðarmálum sem stóreykur möguleika erlendra flugfélaga til að auka tíðni flugferða og fjölda áfangastaða í Kanada. Í kjölfarið hefur Icelandair ákveðið að hefja flug til Halifax á vesturströnd landsins í maí á næsta ári, segir talsmaður Icelandair.


 

Vísitala launakostnaðar sýnir tvöföldun heildarlaunakostnaðar á vinnustund á tímabilinu frá fyrsta ársfjórðungi 1998 til þriðja ársfjórðungs 2006, segir í nýju hefti Hagtíðinda í efnisflokknum Laun, tekjur og vinnumarkaður þar sem birtar eru niðurstöður vísitölu launakostnaðar fyrir tímabilið 1998 til 2006.Annar launakostnaður hækkaði meira en heildarlaun og skýrist það af hækkunum tryggingargjalds og lífeyrissjóðsgreiðslna.Þetta er niðurstaða ársfjórðungslegrar vísitölu launakostnaðar sem er hluti af evrópskri hagskýrslugerð og birtist nú í fyrsta sinn hérlendis. Vísitala launakostnaðar sýnir breytingu launakostnaðar á vinnustund.


 

Álag á skuldatryggingar bankanna á eftirmarkaði hefur lækkað nokkuð skart það sem af er desembermánuði eftir skammvinna hækkunarhrinu í nóvember og hefur ekki verið lægra síðan í byrjun árs.


 

Fjárfestingafélagið FL Group hefur innleyst eða tryggt sér með öðrum hætti rúmlega 127 milljarða króna til að nýta til fjárfestinga á árinu. Hannes Smárason, forstjóri félagsins, sagði í samtali við Viðskiptablaðið í gær að fyrirtækið væri að undirbúa næsta ár og að töluvert af verkefnum væri í pípunum. "Við erum að setja okkur í stellingar fyrir næsta ár," sagði Hannes. Félagið samþykkti í síðustu viku að selja rúmlega 22% eignarhlut sinn í Straumi-Burðarási til hóps fjárfesta, undir forystu Finns Ingólfssonar, og bankans sjálfs. Í viðskiptunum fékk FL Group 28,3 milljarða króna í reiðufé, um 10,2 milljarða króna í bréfum í finnska flugfélaginu Finnair og um 3,6 milljarða í skráðum íslenskum félögum. Eftir viðskiptin jókst hlutur FL Group í Finnair í 22,4%, og er það nú næst stærsti hluthafinn í flugfélaginu á eftir finnska ríkinu, sem á 55,8% hlut. Hannes segir FL Group ekki hafa áhuga á að gera tilraun til að taka yfir Finnair. "Hins vegar teljum við að finnska ríkið ætti að minnka hluti sinn í félaginu," sagði Hannes. Í samtali við finnska viðskiptablaðið Kauppalehti fyrr í vikunni sagði Hannes fyrirtækið líklega sækjast eftir því að koma manni í stjórn Finnair. "Sæti í stjórn Finnair er góð leið til að fylgjast með Finnair, sem er alþjóðlegt flugfélag með arðbærar flugleiðir til Asíu," sagði Hannes í samtali við Kauppalehti. Auk þess að innleysa rúmlega 28 milljarða með sölu á bréfum, tryggði FL Group sé nýlega 37 milljarða króna lánalínu frá Barclays-bankanum, sem verður nýtt til að taka stöður í skráðum fyrirtækjum. Fyrirtækið innleysti 26 milljarða króna með sölunni á Icelandair, 13 milljarða þegar félagið seldi eignarhlut sinn í easyJet og fyrr á þessu ári tryggði fyrirtækið sér 250 milljón evra sambankalán, sem samsvarar um 23 milljörðum á núverandi gengi, en lánið er tryggt með veði í eignarhlut FL Group í Glitni. Hannes sagðist ekki geta tjáð sig nánar um einstök verkefni eða í hvað fjármagnið verður nýtt. Í samtali við Viðskiptablaðið fyrr á þessu ári sagði Hannes að unnið væri að yfirtökum til að styrkja hollenska drykkjarframleiðandann Refresco, en FL Group leiddi rúmlega 460 milljón evra yfirtöku á félaginu í apríl. FL Group tók einnig þátt í kaupunum á bresku stórverslunarkeðjunni House of Fraser ásamt Baugi og fleiri fjárfestum. Formlega var gengið frá kaupunum í síðasta mánuði og nemur heildarvirði viðskiptanna 75 milljörðum króna.


 

líkur á að 1,5 milljarðar fari í að skreyta áramótahimininn


 

Verulegur samdráttur var á milli ára í nóvember í nýjum íbúðalánum innlánsstofnana, eða 77%, segir greiningardeild Landsbankans. ?Samdráttur á milli ára hefur verið svipaður frá miðju ári. Ný útlán banka náðu hámarki skömmu eftir að þau hófust haustið 2004 og fóru hæst í rúma 34 milljarða króna í október það ár,? segir greiningardeildin. Ný íbúðalán banka og sparisjóða voru 3,8 milljarða króna í nóvember og jukust lítillega frá mánuðinum á undan. ?Fjöldi nýrra útlána var 374 í nóvember, en var 388 í október. Upphæð og fjöldi nýrra útlána innlánsstofnana hefur lítið breyst frá því í sumar og virðist hafa náð jafnvægi, að minnsta kosti tímabundið. Í nóvember drógust ný útlán Íbúðalánasjóðs saman um fimmtung frá sama mánuði í fyrra og námu 4,7 milljörðum króna, eins og fram kom í Vegvísi. Samdrátturinn er því mun meiri hjá bönkunum og nýju útlánin lægri en hjá Íbúðalánasjóði,? segir greiningardeildin.


 

leikfangaverslunarkeðjan er í eigu Baugs og eignarhaldsfélagsins Fons


 

yrði stærsta bygging landsins


 

Verulegur samdráttur var á milli ára í nóvember í nýjum íbúðalánum innlánsstofnana, eða 77%. Samdráttur á milli ára hefur verið svipaður frá miðju ári, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,04% og er 6.428 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 6.778 milljónum króna. Bakkavör Group hækkaði um 0,97% og Marel hækkaði um 0,64%. Atorka Group lækkaði um 0,6%, Atlantic Petroleum lækkaði um 0,55%, Össur lækkaði um 0,44%, FL Group  lækkað ium 0,41% og Actavis Group lækkaði um 0,31%. Gengi krónu veiktist um 0,64% og er 124,3 stig.


 

Glitnir Securities, dótturfélag Glitnis í Noregi, hafði umsjón með tæplega sjö milljarða króna (100 milljón dollara) hlutafjárútboði Copeinca, eins helsta fiskimjöls og lýsisframleiðanda Perú, segir í tilkynningu. Boðnar voru út 15,5 milljónir hluta á genginu 40 norskra krónur á hlut og norskir og alþjóðlegir fjárfestar skráðu sig fyrir öllum hlutunum. Eftir útboðið fullnægir Copeinca kröfum um skráningu í Kauphöllinni í Ósló en Glitnir mun annast skráninguna.


 

segir greiningardeild Glitnis


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,32% og er 6.410 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 4.655 milljónum króna. Eimskip hafa hækkað um 0,97% og Bakkavör hefur hækkað um 0,81%. Mosiac Fashions hefur lækkað um 1,85%, 365 hefur lækkað um 0,82%, Kaupþing banki hefur lækkað um 0,71%, Marel hefur lækkað um 0,64% og Alfesca hefur lækkað um 0,59%. Gengi krónu hefur veikst um 0,61% og er 124,3 stig.


 

isec, sem er hliðarmarkaður Nordic Exchange á Íslandi, mun sameinast First North, sem er hliðarmarkaður OMX, þann 3. janúar, segir í tilkynningu. First North veitir smáum fyrirtækjum í vexti greiðan aðgang að norrænum og alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Íslenski hliðarmarkaðurinn mun taka upp heitið First North, sem og sameiginlegar reglur First North markaðarins. Eftir inngöngu íslenskra félaga á First North mun markaðurinn bjóða upp á skráningu og viðskipti með hlutabréf í íslenskum, sænskum og dönskum krónum og evrum. Fyrirtækin geta þá einnig sinnt upplýsingagjöf á íslensku, ensku, sænsku, dönsku eða norsku. Félög á íslenska First North markaðnum verða hluti af heildarvísitölu First North sem einnig verður birt í íslenskum krónum. ?First North mun veita smáum íslenskum fyrirtækjum í vexti aðgang að stærsta veltusjóði Evrópu sem og aukinn sýnileika meðal fjárfesta. First North er næststærsti hliðarmarkaður Evrópu ef gengið er út frá fjölda fyrirtækja. Við teljum að First North veiti fyrirtækjum sem íhuga að fara á markað mikla möguleika, segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands. Félögin á First North eru flokkuð í atvinnugreinar samkvæmt alþjóðlega GICS-staðlinum (Global Industry Classification Standard). Flokkun eftir atvinnugreinum gerir alþjóðlegan samanburð á fyrirtækjum auðveldan þar sem um vel skilgreinda og stóra hópa á sama sviði er að ræða. Innleiðing á reglum First North á Íslandi þýðir m.a. að viðurkenndir ráðgjafar munu í fyrsta sinn verða starfandi við hlið félaganna á markaðnum. Það hefur í för með sér að skráð félög verða að hafa ráðgjafa, viðurkenndan af Kauphöllinni, sem leiðir þau í gegnum skráningarferlið. Viðurkenndum ráðgjöfum ber einnig að fylgjast með því að fyrirtækin fari að reglum um upplýsingagjöf eftir að þau eru komin á skrá.


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan desember, er 356,3 stig og hækkar um 0,31% frá fyrra mánuði, en vísitalan gildir fyrir janúar, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 12,5%. Árið 2006 var vísitala byggingarkostnaðar að meðaltali um 8,6% hærri en árið 2005.


 
Innlent
19. desember 2006

Promens eignast Polimoon

Gert er ráð fyrri að kaupum Promens, dótturfyrirtæki Atorku, á Polimoon verði lokið þann 28. desember, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Kaupverðið er um 14,9 milljarðar króna (166 milljónir evra) og heildarvirði Polimoon (e. enterprise value) miðað við greitt verð er um 26,8 milljarðar króna (298 milljónir evra). Promens  hefur fallið frá eftirfarandi skilyrðum í tengslum við kaup fyrirtækisins á Polimoon ASA : fjármögnun, samþykki samkeppnisyfirvalda, áreiðanleikakönnun og 90% samþykki hluthafa.  Þegar tilboðsfresturinn rann út föstudaginn 15. desember 2006 höfðu 99,85% hluthafa samþykkt tilboðið. Kaupin eru fjármögnuð með eigin fé og breytanlegum lánum sem eru sölutryggð af Atorku hf. og Landsbanka Íslands hf., og með lánsfjármögnum frá DnB NOR. Auk þess veitir DnB NOR Polimoon yfirdráttarlínu vegna nýrra fyrirtækjakaupa. Eftir kaupin verður Promens meðal stærstu iðnfyrirtækja á Íslandi, en að teknu tilliti til fullra áhrifa af fyrirtækjakaupum á árinu er ársvelta fyrirtækisins 720 milljónir evra árið 2006. Promens rekur eftir kaupin 60 verksmiðjur um allan heim og er með um 5.400 starfsmenn. Promens hefur fram til þessa sérhæft sig í framleiðslu og vöruþróun á hverfisteyptum plasteiningum, og er í dag stærsta fyrirtækjasamsteypa í heimi á því sviði. Að teknu tilliti til ársveltu af fyrirtækjakaupum á árinu er velta Promens í hverfisteypu á ársgrundvelli um 150 milljónir evra fyrir árið 2006. Promens rekur 20 hverfisteypu verksmiðjur í tíu löndum og starfsmenn fyrirtækisins á því sviði eru um 1.400. Polimoon var skráð í Kauphöllinni í Osló í apríl 2005 en fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á umbúðum þ.m.t. neytenda-, efna-, lyfja- og matvælaumbúðum. Auk þess framleiðir félagið plastíhluti fyrir bíla- og rafeindaiðnaðinn. Helstu framleiðsluaðferðir sem fyrirtækið notar eru sprautusteypa (injection molding), blástursmótun (blowmolding) og vakúmmótun (thermoforming). Meðal viðskiptavina Polimoon eru fyrirtæki á borð við Johnson & Johnson, L?Oreal, Pfizer, GE, Shell, Volvo og ABB. Polimoon rekur 40 verksmiður í 17 löndum í Evrópu. Áætluð ársvelta félagsins árið 2006 eftir að tekið hefur verið tillit til fullra áhrifa af öllum fyrirtækjakaupum nemur á ársgrundvelli um 570 milljónum Evra. ?Pro forma? rekstrarhagnaður án fjármagnsliða og afskrifta (EBITDA) er áætlaður um 57 milljónir Evra. Polimoon hefur vaxið mikið á síðustu árum með ytri vexti. ?Með kaupunum á Polimoon verðum við leiðandi fyrirtæki í plastiðnaði. Við sjáum mikil tækifæri til áframhaldandi vaxtar fyrir sameiginlegt félag, bæði á núverandi mörkuðum og á nýjum mörkuðum. Fyrirtækin eru bæði með traustan rekstur og hafa vaxið mikið, og við ætlum að halda því áfram. Polimoon er mjög vel rekið fyrirtæki og með öflugt stjórnunarteymi,? segir Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri Promens. Promens hyggst reka Polimoon í óbreyttu formi og fylgja eftir núverandi stefnu félagsins. Rekstur Polimoon verður aðskilinn frá rekstri hverfisteyptra plasteininga Promens. Hið sameinaða félag mun ná fram hagræðingu með sameiginlegum innkaupum og miðlun þekkingar innan fyrirtækisins. Arne Vraalsen, forstjóri Polimoon, mun áfram stýra Polimoon eftir yfirtökuna. ?Kaup Promens er mjög jákvætt skref fyrir Polimoon. Ég sé mikil tækifæri í að stækka félagið áfram á arðbæran hátt,? segir Arne Vraalsen. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka var aðalráðgjafi kaupenda við kaupin ásamt ABG Sundal Collier Norge ASA. Advokatfirmaet Schjødt AS veitti Promens lögfræðiaðstoð.


 

Stjórn Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka hf. hefur tekið þá ákvörðun að færa bókhald og semja ársreikning bankans í evrum frá og með 1. janúar 2007. Í þessari ákvörðun felst jafnframt að eigið fé bankans verður fært yfir í evrur, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Ákvörðunin er tekin með langtíma hagsmuni bankans og hluthafa hans í huga. Straumur-Burðarás hefur markað sér þá stefnu að vera leiðandi norrænn fjárfestingabanki, með höfuðstöðvar á Íslandi. Sífellt stærri hluti af eignum og tekjum bankans er í erlendum myntum og hlutfall íslensku krónunnar í viðskiptum bankans minnkar jafnt og þétt. Bankinn telur að þessi breyting verði til þess að auka áhuga erlendra fjárfesta á Straumi-Burðarási, breikka hluthafahóp bankans og styðja við áframhaldandi alþjóðlegan vöxt.


 

Icebank, áður Sparisjóðabanki Íslands, hefur tekið þátt í sambankaláni að virði 25 milljónir Bandaríkjadala fyrir rússneska bankann Svyaz-Bank. Lánið samsvarar 1,7 milljörðum íslenskra króna.


 

Þær erlendu vísitölur sem greiningardeild Kaupþings banka ber saman við íslenska markaðinn hafa allar hækkað það sem af er fjórðungs. Íslenska Úrvalsvísitalan hefur hækkað minnst. ?Norska OBX vísitalan hefur hækkað mest eða um 16,2%. Rússneska Otob vísitalan hefur hækkað um 15,4% og hefur því hækkað næst mest allra vísitalnanna. [...] Hinar norrænu vísitölurnar, sænska OMX, danska KFX og finnska HEX, eru í sæti fjögur til átta yfir þær vísitölur sem hafa hækkað mest á fjórðungnum,? segir greiningardeildin. Þessar vísitölur hafa allar hækkað frá áramótum. ?Þar trónir rússneska Otob vísitalan á toppnum en hún hefur hækkað um 71,2% frá áramótum. Norska OBX vísitalan hefur hækkað næst mest eða um 29,6%. Sú vísitala sem hefur hækkað minnst á þessum tíma er japanska Nikkei vísitalan en hún hefur hækkað um 5% frá áramótum. Íslenska Úrvalsvísitalan er í níunda sæti af sautján og hefur hækkað um 16,5% það sem af er árinu,? segir greiningardeildin.


 

Velta á fasteignamarkaði í síðustu viku nam 4,6 milljörðum króna og jókst hún um 26% á milli vikna, segir greiningardeild Landsbankans. ?Í vikunni þar á undan var 13% samdráttur, en miklar sveiflur eru á milli vikna í veltu á fasteignamarkaði. Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu var 179 sem er mestur fjöldi viðskipta í einni viku frá því um miðjan júní á þessu ári. Litlu munar þó á síðustu viku og þriðju viku nóvember þegar salan tók skyndilegan kipp,? segir greiningardeildin. Greiningardeildin sagði í síðustu viku að það sæist jákvæður viðsnúningur í breytingu á milli ára á fjögurra vikna meðalveltu eftir samdrátt frá því í byrjun júní. "Þessi þróun hélt áfram með lítilháttar aukningu á fjögurra vikna veltu á milli ára. Þó er nauðsynlegt að hafa í huga að aukningin var aðeins 2% í síðustu viku og 3% fyrir tveimur vikum. Þegar horft er á ársbreytingu tólf vikna meðalveltu sést að samdrátturinn heldur áfram að minnka á milli vikna, en breytingin er hæg," segir hún.


 

Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri og Jón H. B. Snorrason, saksóknari og yfirmaður efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, eru vanhæfir til að stýra rannsókn á meintu skattalagabroti fimm einstaklinga er tengjast Baugmálinu. Það er úrkurður Héraðsdóms Reykjavíkur, sem féllst á kröfu verjanda þeirra þess efnis í dag. Þetta kemur fram í frétt á Mbl.is. Dómurinn samþykkti þó ekki kröfu verjenda þeirra um að hætta við rannsókn málsins. Skattamálið tengist rannsókn embættis ríkislögreglustjóra á meintum skattalagabrotum Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, Jóhannesar Jónssonar, Kristínar Jóhannesdóttur, Tryggva Jónssonar og Stefáns Hilmarssonar, segir í frétt Mbl.is. Lögmenn þeirra segja að brotið hafi verið gegn skjólstæðingum sínum, þar sem yfirmenn ríkislögreglustjóri hafi þá skoðun að þeir séu sekir, en ekki taldir saklausir uns sekt sé sönnuð. Sem rökstuðning er nefnt að Haraldur Johannessen segir við Blaðið að rannsóknin muni fara fyrir dómi sem skattsvikamál. Þá er nefnt að Jón H. B. Snorrason segi við Blaðið að ef einhver bryti af sér á þessu sviði lenti hann hjá efnahagsbrotadeild til rannsóknar, að því er fram kemur í frétt Mbl.is.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,27% og er 6.431 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 3.444 milljónum króna. 365 hækkaði um 0,41% og Atorka Group hækkaði um 0,3%. Marel lækkaði um 1,27%, Eimskip lækkuðu um 0,97%, Atlantic Petroleum lækkaði 0,91%, Alfesca lækkaði um 0,78% og Mosaic Fashions lækkaði um 0,61%. Gengi krónu veiktist um 0,42% og er 123,5 stig.


 

TM Software hefur ákveðið að styrkja Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. Stuðningurinn felst í að veita Ljósinu afnot af sjúkraskrárkerfinu Sögu, sem Ljósið fær aðgang að í gegnum iCura-kerfisveitu, segir í tilkynningu. Þetta felur í sér að umsjónarmenn Ljóssins geta nú skráð námskeið, fræðslutíma og sjúkrasögu allra sem sækja miðstöðina í sjúkraskrárkerfið Sögu. Með iCura-kerfisveitu fær Ljósið aðgang að Sögu yfir Netið og þarf því ekki að setja upp aukavélbúnað til að keyra Sögu. iCura-kerfisveitan fylgir ströngustu öryggiskröfum og tryggir það öruggan rekstur, afritunartöku, eftirlit og viðhald. ?Þetta hefur mikið hagræði í för með sér og er ómetanlegt fyrir okkur hjá Ljósinu. Nú getum við eflt starfsemi okkar enn frekar og stutt betur við bakið á hverjum og einum,? sagði Erna Magnúsdóttir, yfirumsjónarmaður starfsemi Ljóssins, við undirskrift samningsins. Hún taldi það einnig ómældan kost að geta fengið kerfi eins og Sögu í gegnum kerfisveitu og þannig nýtt áfram þann tölvukost sem fyrir var í miðstöðinni. Einnig gerir kerfisveita notendum kleift að tengjast sjúkraskránni utan starfsstöðvar Ljóssins og tryggir því sveigjanleika í skráningu og eftirliti. ?Þegar aðstandendur Ljóssins höfðu samband og lýstu áhuga á því að notfæra sér Sögu í sínum daglega rekstri, fannst mér sjálfsagt að við kæmum á einhvern hátt til móts við þarfir þeirra. Við ákváðum því að bjóða sjúkraskrárkerfið Sögu í iCura-kerfisveitu og láta gott af okkur leiða með því að styrkja Ljósið. Þannig þurfa Erna og hennar starfsfólk ekki að hafa áhyggjur af kostnaði hvað varðar tölvuvædda sjúkraskrá og rekstur hennar,? segir Davíð Arnar Þórsson, þjónustustjóri hjá TM Software.


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

Þróun greiðslukortaveltu undanfarið gefur vísbendingu um að enn hægi á vexti einkaneyslu eftir mjög hraðan vöxt undanfarin misseri, segir greiningardeild Glitnis. Kreditkortavelta í nóvember var tæplega 21 milljarður króna og jókst um 3,5% milli mánaða. ?Að raunvirði jókst kreditkortavelta um 8,1% frá sama tíma í fyrra sem er næstminnsti raunvöxtur á ársgrundvelli frá miðju ári 2005. Þessar tölur gefa þó ekki heildarmynd af kortanotkun heimilanna því einnig verður að líta til notkunar debetkorta í innlendum verslunum. Þróunin undanfarið virðist hafa verið sú að almenningur notar í auknum mæli kreditkort á sama tíma og notkun debetkorta fer minnkandi. Til að mynda var heildarvelta af debetkortanotkun í innlendum verslunum ríflega 3% minni að raunvirði í nóvember en á sama tíma í fyrra,? segir greiningardeildin. Hún segir að samanlagt myndi kreditkortavelta og velta vegna notkunar debetkorta í verslunum gagnlegan kvarða fyrir þróun einkaneyslu enda sterk fylgni þar á milli. ?Samanlagt var raunvöxtur þessarar veltu 2,7% milli ára og hefur hann ekki verið minni frá árslokum 2002. Ef miðað er við tölur um kortaveltu í október og nóvember má þannig ætla að vöxtur einkaneyslu frá fyrra ári á síðasta fjórðungi ársins reynist enn minni en raunin var á þriðja fjórðungi. Jafnvel má ætla að vöxturinn verði lítill sem enginn. Einkaneysla er langstærsti einstaki þáttur landsframleiðslu og myndar um það bil 60% landsframleiðslunnar. Þessi þróun er í takti við þjóðhagsspá okkar frá liðnum ágúst. Teljum við að áfram muni draga úr vexti einkaneyslu og að hún standi í stað eða dragist nokkuð saman á næsta ári,? segir greininardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,18% og er 6.436 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.890 milljónir króna. Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,57% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,32%. Marel hefur lækkað um 1,27%, Actavis Group hefur hækkað um 0,92%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,61%, Glitnir hefur lækkað um 0,43% og Kaupþing banki hefur lækkað 0,35%. Gengi krónu hefur veikst um 0,1% og er 123,1 stig.


 

Enex safnaði 567 milljónum í hlutafjárútboði sem fór fram dagana 15. nóvember til 8. desember, að því er fram kemur í tilkynningu. Umfram eftirspurn var ríflega 40%. Tilgangur útboðsins var að fjármagna þátttöku Enex í jarðvarmaveitum og raforkuframleiðslu erlendis. Enex var stofnað til þess að samræma aðgerðir eigenda sinna til útflutnings á þekkingu og til verðmætasköpunar erlendis í krafti þekkingar og reynslu íslenskra fyrirtækja og stofnana á sviði vatnsafls og jarðvarma. Enex starfar víða um heim að virkjanaframkvæmdum á sviði jarðvarma með ráðgjöf, hönnun, verktöku, fjármögnun að hluta eða öllu leyti og rekstri orkuvera. Fyrirtækið er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjunar, ÍSOR, Hitaveitu Suðurnesja, Glitnis, Jarðborana og fjölda íslenskra verkfræðistofa og fyrirtækja á sviði orkunýtingar. Enex er með jarðvarmaverkefni víða um heim, m.a. í Bandaríkjunum, El Salvador, Kína, Þýskalandi, Ungverjalandi og Slóvakíu. Capacent er ráðgjafar-, rannsóknar- og ráðningarfyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum verkefnum fyrir viðskiptavini sína. Capacent var ráðgjafi fyrirtækisins í útboðinu og sá um gerð kynningarefnis og kynningarmál ásamt allri annarri umsýslu útboðsins. Að undanförnu hefur Capacent lagt aukna áherslu á ráðgjöf við verðmat fyrirtækja, aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja sem óháður aðili og ráðgjöf varðandi fjármögnun á skuldsettum yfirtökum.


 

Alþjóðlegi fjárfestingasjóðurinn Blackstone hefur samþykkt að kaupa bresku veitingahúsakeðjurnar Café Rouge og Bella Italia fyrir 267 milljónir punda, sem samsvarar tæplega 36 milljörðum íslenskra króna. Greint var frá kaupunum um helgina.


 

Vesturhluti CANTAT-3 sæstrengsins bilaði aftur í morgun, og er ekki búist við að viðgerð takist í bráð, segir í tilkynningu frá Farice. Tímasetning lokaviðgerðar hefur ekki verið ákveðin.


 

Samræmd vísitala neysluverðs í EES-ríkjum var 102,8 stig í nóvember síðastliðnum og var hún óbreytt frá fyrra mánuði, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands.


 

FL Group hefur áhuga á að koma manni í stjórn finnska flugfélagsins Finnair og Hannes Smárason, forstjóri félagsins, telur að finnska ríkið eigi að selja hlut sinn í fyrirtækinu. Þetta kemur fram í frétt finnska viðskiptablaðsins Kauppalehti.


 

Um áramótin verða þær breytingar gerðar á útgáfu héraðsfréttablaðsins Eystrahorns, að blaðinu verður dreift frítt inn á öll heimili í Austur-Skaftafellssýslu. Hætt verður að selja blaðið í lausasölu.


 

Samstarfshópurinn NYOP, undir forystu fasteigna- og þróunarfélagsins Nýsis, hefur verið falið að byggja og reka skóla í Skotlandi, segir í fréttatilkynningu. Niðurstöður útboðsins voru tilkynntar í dag og nemur áætlaður stofnkostnaður verkefnisins 15 milljörðum króna. Í fréttatilkynningu frá hópunujm segir að verkefnið felst í að byggja sjö nýja grunnskóla, endurbyggja einn grunnskóla, byggja tvo nýja framhaldsskóla og að endurbyggja eina íþróttamiðstöð. Skólarnir verða byggðir á árunum 2007-2009 og leigðir Aberdeenborg í 30 ár. Rekstur bygginganna verður í höndum verksala út samningstímann. Að samningstímanum loknum eignast borgin mannvirkin. Útboðsferlið hófst með forvali á árinu 2005 og að því loknu voru valdir þrír hópar bjóðenda. Þeir skiluðu inn tilboðum sínum í apríl síðastliðinn Að því loknu var útboðið endurskilgreint þannig að tekin var afstaða til allra frávikstilboða og bjóðendum gefinn kostur á að endurbæta tilboð sín. Endurbætt tilboð voru lögð fram 25. ágúst síðastliðinn. Að loknu matsferli hjá Aberdeenborg og skosku heimastjórninni var samstarfshópurinn NYOP valinn. Samningsferlið sjálft er eftir og er áætlað að það taki u.þ.b. 4-5 mánuði. Í samstarfshópnum NYOP eru eftirtalin fyrirtæki: Nýsir hf. og dótturfélagið Nysir UK Limited stjórna verkefninu og eru meginfjárfestir. Byggingarverktaki er E. Pihl & Sön A/s, móðurfyrirtæki Ístaks hf., í samstarfi við Stewart Milne Group í Aberdeen. Rekstur bygginganna á samningstímanum verður í höndum breska fasteignastjórnunarfyrirtækisins Operon, sem er í meirihlutaeigu Nysir UK Limited, dótturfyrirtækis Nýsis. Operon sér einnig um alla lagnahönnun. Arkitektar að byggingunum eru íslensku arkitektastofurnar Á stofunni og VA arkitektar í samstarfi við Aedas arkitektastofuna í Skotlandi. Buro Happold annast alla byggingaverkfræði vegna verkefnisins. Landsbanki Íslands er megin fjármögnunaraðili verkefnisins, bæði á byggingartímanum og síðan út samningstímann. VÍS og dótturfélagið IGI Group í Bretlandi munu tryggja mannvirkin. Ráðgjafafyrirtækið PFI Solutions hefur starfað fyrir Nysir UK Limited við að stýra tilboðsgerðinni og veitt fjárhagslega ráðgjöf.


 

Sala FL Group á hlutum sínum í Straumi-Burðarás kemur ekki á óvart þar sem eignarhald félagsins í Straumi-Burðarás fer að öllum líkindum ekki vel saman við eignarhald félagsins í Glitni, segir greiningardeild Kaupþings banka. FL Group seldi í dag 22,6% hlut í Straumi-Burðarás. ?Á þessu ári hefur FL Group jafnt og þétt aukið eignarhlut sinn í Glitni. Þannig hefur eignarhlutur félagsins aukist úr tæpum 10% í upphafi árs í rúm 30% af heildarhlutafé í bankanum. Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki verða aðilar, er hafa virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum (yfir 10%), að fá samþykki Fjármálaeftirlitsins fyrir hlut sínum, ellegar bera þeir ekki atkvæðisrétt af því sem umfram stendur. FL Group hefur til þessa ekki hlotið samþykki Fjármálaeftirlitsins fyrir virkum eignarhlut sínum í Glitni og getur þar af leiðandi aðeins nýtt um 10% hlutafjár í bankanum til atkvæðaréttar á hluthafafundum,? segir greiningardeildin. Hún segir að ekki sé ólíklegt að óbreyttur eignarhlutur í Straumi-Burðarás hefði staðið í vegi fyrir samþykki FME um virkan eignarhlut FL Group í Glitni. ?Við gerum því ráð fyrir að með sölunni ætti fyrirstaða vegna mögulegra hagsmunaárekstra, tengt eignarhlut félagsins í Straumi, nú að vera úr sögunni,? segir greiningardeildin.


 

Það sem af er desember hefur veltan á milli ára dregist umtalsvert saman, segir greiningardeild Landsbankinn. Munur eykst töluvert ef frá er talin 50 milljarða króna velta með bréf FL Group, sem að mestu var tilfærsla eignarhluta á milli eignarhaldsfélaga. ?Viðskiptin með bréf Straums-Burðaráss eru ekki heldur tekin með í reikninginn, enda er ekki stefnt að því að ljúka þeim fyrr en eftir viku. Ef horft er framhjá þessari veltu hefur veltan fyrri hluta desember dregist saman um rúm 40% á milli ára. Þá er dagsveltan það sem af er desember einungis um helmingur af meðalveltu ársins. Sé litið til ársins sem heild, hefur velta á hlutabréfamarkaði verið sveiflukennd en það var hún einnig á síðari hluta árs í fyrra. ?Velta það sem af er fjórða fjórðungi hefur verið nokkuð yfir meðaltali ársins ef stóru viðskiptin í desember eru ekki undanskilin, annars snýst dæmið við. Dagsvelta þessa fjórðungs fram til dagsins í dag var að jafnaði 8,5 milljarða króna og jókst um 5% miðað við sama tímabil í fyrra. Ef horft er á árið í heild fram til þessa dags hefur dagsveltan á milli ára hins vegar aukist mun meira, eða um 80%,? segir greiningardeildin. Hún bendir einnig á að gengi Úrvalsvísitölunnar hefur, líkt og veltan, sveiflast mun meira í ár en í fyrra, eins og sjá má á meðfylgjandi súluriti um gengisbreytingar einstakra mánaða. ?Úrvalsvísitalan hefur frá ársbyrjun hækkað um 16,5%, en á sama tímabili í fyrra hafði hún hækkað um 58%. Það sem af er fjórðungi hefur Úrvalsvísitalan hækkað um 2,6% en á sama tímabili í fyrra hækkaði hún um tæp 15%,? segir greiningardeildin.


 

Tilkynnt var um útgáfu jöklabréfs frá Deutsche Bank að upp hæð 1,5 milljarða króna í dag, að sögn greiningardeildar Landsbankans. "Skuldabréfið er til rúmlega eins árs og er á 12,5% vöxtum. Töluvert hefur dregið úr útgáfu jöklabréfa upp á síðkastið en síðast var tilkynnt um slíka útgáfu í byrjun desember. Engin jöklabréf voru gefin út í nóvember. Krónan styrktist um 0,7% í dag og ætla má að útgáfa jöklabréfanna auk jákvæðra frétta af efnahagsmálum í vikunni hafi átt þátt í því. Krónan styrktist um 1,7% í vikunni og hefur ekki verið sterkari í rúmar fjórar vikur," segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,09% og er 6.448 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 7.152 milljónir króna. Mesta veltan var með bréf Landsbankans og nam 1,6 milljörðum króna, þá nam veltan með bréf FL Group 1,4 milljörðum króna og velta með bréf Straum-Burðarás um 1,3 milljarða. FL Group hækkaði um 1,67%, Actavis Group hækkaði um 0,77%, Mosaic Fashions hækkaði um 0,62%, sem og gerði 365, og Atlantic Petroleum hækkaði um 0,37%. Straumur-Burðarás lækkaði um 1,12%, Bakkavör Group lækkaði um 0,64%, Marel lækkaði um 0,63% og Össur lækkaði um 0,44%. Gengi krónu styrktist um 0,75% og er 123 við lok markaðar.


 

Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair Group, útlokar ekki að aukið verði við hlutafé fyrirtækisins. Það kemur fram þegar hann er aðspurður í viðtali við Bloomberg fréttastofuna. Skráning flugfélagsins í Kauphöllina í gær var tilefnið að viðtalinu. Þar segir hann einnig að fyrirtækið hafi vaxið mikið að undanförnu. Jón Karl nefnir að Icelandair Group geti bæði stækkað hratt sem og dregið saman seglin þegar þurfa þykir, allt eftir markaðsaðstæðum. Segir hann það mjög mikilvægt og nefnir að svo mikið sé víst að markaðurinn muni breytast og lykillinn að góðu gengi sé að geta aðlagast breyttum aðstæðum.


 

ráðgjafahópurinn VIJV hefur eftirlit fyrir hönd Landsvirkjunar


 

Milestone kjölfestu fjárfestir í bankanum


 

Þann 1.janúar 2007 tekur Svíinn Max Dager við stöðu forstjóra Norræna hússins í Reykjavík, segir í fréttatilkynningu.Max Dager kemur úr óháða menningargeiranum. Hann var einn af stofnendum götuleikhópsins Cirkus Cirkör, en þar vann hann fyrst og fremst að alþjóðasamskiptum. Dager hefur bakgrunn í menningargeiranum og hefur starfað við alþjóðleg verkefni til margra ár, meðal annars við mörg evrópsk samstarfsverkefni um sviðslist, hann hefur verið verkefnisstjóri fyrir víetnamska menningarráðuneytið og fyrir samtökin Union Internationale de la Marionettes. Sem framleiðandi hefur hann sett upp sviðsverk í öllum heimshlutum, frá Japan í austri til Kólumbíu í vestri.Eins og er, er hann verkefnisstjóri við uppsetningu fræða- og menningarsetursins Garðarshólma á Húsavík.Norræna húsið á að verða mikilvægur fundarstaður á alþjóðavísu, segir Max.Hann vonast eftir breiðu samstarfi við íslenskt menningar- og vísindasamfélag og norrænt atvinnulíf. Hann telur að nútímavæða þurfi húsið og að það eigi að brúa bilið milli Íslands og umheimsins, verða einskonar sýningaraðsta fyrir íslenska og norræna menningu.


 

Á stjórnarfundi sameignafyrirtækis Reykjavíkurborgar, Akureyrabæjar og ríkisins um Landsvirkjun var kynnt samkomulag um raforkusölu til stækkunar álversins í Straumsvík.


 

FL Group er með mikla fjárfestingargetu, segir greiningardeild Glitnis, eftir að fjárfestingarfélagið seldi 22,6% hlut í Straumi-Burðarás. ?Söluverðið greiðist með um 28,3 milljörðum króna í reiðufé, um 10,2 milljörðum króna með hlutum í finnska flugfélaginu Finnair og um 3,6 milljörðum króna með hlutum í skráðum íslenskum félögum. Eftir viðskiptin mun FL Group eiga um 4% heildarhlutafjár í Straumi-Burðarási,? segir greiningardeildin. ?Þátt fyrir að hlutirnir í Straumi-Burðarási séu nú seldir með tapi þá náði félagið að auka hlutafé á yfirverði á erfiðum hlutafjármarkaði í sumar. Svo virðist sem áætlanir FL Group varðandi fjárfestinguna í STRB hafi ekki gengið eftir. Engu að síður stendur félagið sterkara eftir en áður. Auk sterkrar eiginfjárstöðu, sérstaklega eftir söluna á Icelandair, var m.a. í gær tilkynnt um undirritun 37 milljarða króna lánalínu hjá Barleys Capital. Við væntum þess FL Group finni fjármunum sínum farveg á næstu dögum og vikum,? segir greiningardeildin. Hún segir að á fjárfestakynningu í Amsterdam fyrir skömmu gáfu stjórnendur félagsins til kynna að frekari yfirtökur væri að vænta meðal annars á félögum á evrópskum drykkjarvörumarkaði.


 

segir greiningardeild Glitnis


 

Úrvalsvístalan hefur hækkað um 0,19% og er 6.466 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.394 milljónum króna. FL Group hefur hækkað um 1,67%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 1,28%, Flaga Group hefur hækkað um 1,05%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,74% og Icelandair Group Holding hefur hækkað um 0,73% en félagið var skráð í Kauphöllina í gær. Straumur-Burðarás hefur lækkað um 1,12%, Marel hefur lækkað um 0,63%, Exista hefur lækkað um 0,45% og 365 hefur lækkað um 0,41%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,28% og er 123,6 stig.


 

Eignarhlutur FL Group í finnska flugfélaginu Finnair eykst úr 12% í 23% með sölunni á 22,6% hlut sínum í Straumi-Burðarási, en fjárfestingabankinn átti 11% hlut í félaginu.


 

heildarsöluverð um 42,1 milljarður króna


 

-segir Guðjón Arngrímsson, upplýsingastjóri Icelandair


 

Sænski seðlabankinn tilkynnti í morgun um hækkun stýrivaxta um 25 punkta í 3% til að draga úr verðbólguþrýtstingi.Riksbank segir aukinn hraða í hagkerfinu og aukna verðbólgu kalla á frekari stýrivaxtahækkanir.


 

Moss-fjölskyldan, sem stofnaði breska bresku tískuvöruverslunarkeðjuna Moss Bros, undirbýr nú 112 milljón punda (15 milljarða króna) kauptilboð í fyrirtækið til að koma í veg fyrir hugsanlega yfirtöku Baugs, segir í grein í breska fagtímaritinu Retail Week.


 

íbúakosning um álverið gæti farið fram í febrúar eða mars


 

Orri Hauksson framkvæmdastjóri þróunarsviðs Símans segir að ekkert sé hæft í þeim orðrómi að 365 séu að kaupa Skjá einn af Símanum. Meðal annars var greint frá þessum orðrómi á vef Steingríms Ólafssonar í dag en jafnframt tekið fram að honum væri neitað af forsvarsmönnum 365.


 

Lánsfjárþörf ríkissjóðs í lágmarki


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,21% og er 6.454 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam um 3.121 milljón króna. Þetta var fyrsti dagur Icelandair Group í Kauphöllinni og var lokagengið í dag 27,6 krónur á hlut en útboðsgengið í hlutfjárútboði var 27. Mesta velta dagsins var með bréf flugfélagsins og nam um einum milljarði króna í 115 viðskiptum.  Til samanburðar var næstmesta veltan með bréf Kaupþings banka og nam um 607 milljónum í 65 viðskiptum. Flaga Group hækkaði um 9,16% í ellefu viðskiptum sem nam samtals 4,9 milljónum króna, Teymi hækkaði um 6,38%, 365 hækkaði um 1,46%, Mosaic Fashions hækkaði um 1,25% og Exista hækkaði um 0,91%. Nýherji lækkaði um 5,06% í einu viðskipti sem nam 600 þúsund, Marel lækkaði um 1,86%, Eimskip lækkuðu um 0,96%, Icelandic Group lækkaði um 0,65% og Actavis Group lækkaði um 0,61%. Gengi krónu styrktist um 1,10% og er 124 stig við lok markaðar.


 

Teymi hefur keypt eigin bréf fyrir um 199,2 milljónir króna, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Eru kaupin gerð vegna kaupréttasamninga við lykilstjórnendur. Um er að ræða 40.000.000 hluti, keypta á genginu 4,98.


 

Osta- og smjörsalan misnotaði markaðsráðandi aðstöðu sína gagnvart Mjólku, er niðurstaða áfrýjunarnefndar Samkeppnismála og staðfestir hún úrskurð Samkeppniseftirlitsins þess efnis. Mjólka kvartaði yfir því til Samkeppniseftirlitsins þann 20. október 2005 að Osta- og smjörsalan kræfi fyrirtækið um annað og hærra verð en aðra viðskiptavina sem nýti undanrennuduft til mjólkurvöruframleiðslu, að því er fram kemur í niðurstöðu áfrýjunarnefndar. ?Fæli þetta í sér ólögmæta mismunun og tilraun til að hindra aðgang Mjólku ehf. að mjólkuriðnaði hérlendis og færi háttsemin m.a. gegn 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005,? segir í kvörtuninni. Var það niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að Osta- og smjörsalan hafi mismunað viðskiptavinum með ólíkum skilmálum í samskonar viðskiptum. ?Fer því ekki á milli mála, að mati áfrýjunarnefndar samkeppnismála, að umræddum viðskiptaaðilum áfrýjanda hafi verið ?mismunað með ólíkum skilmálum í sams konar viðskiptum,? (í skilningi c liðar 2. mgr. 11. gr. samkeppnislaga), á þeim tíma er hér um ræðir, þótt mismununin varaði að vísu í stuttan tíma,? segir í niðurstöðum áfrýjunarnefndar.


 

Í dag var gengið frá kaupum Orkuveitu Reykjavíkur á hitaveitunni í Skorradal. Um er að ræða borholu og viðeigandi búnað sem Skorradalshreppur átti og veitukerfi sem var í eigu Hitaveitu Skorradals ehf. að því er segir í tilkynningu OR.


 

Íbúðalánasjóður áætlar að það verði útlána aukning muni nema níu til tíu milljörðum króna milli ára og í heild muni þau vera 52-59 milljörðum króna á næsta ári, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Þetta er athyglisvert í ljósi þess að flestir spá kólnun á fasteignamarkaði árið 2007 og vænta má að umsvif á honum dragist saman samhliða þeirri þróun. Ein skýring á þessari bjartsýni ÍLS getur verið að hann geri ráð fyrir að markaðshlutdeild hans aukist í krafti þess að lán hans eru nú með lægri vexti en bankarnir bjóða. Þó verður að taka tillit til þess að hluti þeirra aukningar sem vænst er kemur til vegna aukningar í útlánum til leiguíbúðalána, en gert er ráð fyrir að þau aukist um fjóra milljarða króna milli ára,? segir greiningardeildin. Auk þess er búist við aukinni útgáfu íbúðabréfa á næsta ári. ?Búist er við að útgáfan verði 47-55 milljarðar króna en það er 12-14 milljörðum meira en í ár. Íbúðalánasjóður áskilur sér rétt til að endurskoða áætlanir sínar verði breyting á aðstæðum á markaði. Áætlun þessa árs var endurskoðuð tvisvar sinnum til lækkunar. Það er mat okkar að áætlun sú sem sjóðurinn setur fram að þessu sinni sé með bjartsýnasta móti og teljum við hæpið að hún muni ganga eftir. Er það ekki síst vegna þess að vextir íbúðalána hafa hækkað töluvert frá því sem þeir voru lægstir auk þess sem nú lítur út fyrir að hámarki þess þensluskeiðs sem íslenskt hagkerfi hefur gengið í gegn um sé náð,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,55% og er 6.429 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2.140 milljónum króna. Icelandair Group Holding var skráð í Kauphöllina í morgun. ?Verð í nýlega afstöðnu útboði var 27 krónur á hlut en fyrstu viðskipti í morgun voru á 27,8 krónur á hlut. Hæst hefur verðið farið í 28 krónur á hlut þegar þetta er ritað,? segir greiningardeild Glitnis. Við hádegi er gengi félagsins 27,5 krónur á hlut. Velta með bréf félagsins nemur 913 milljónum króna í 92 viðskiptum. Næstmesta veltan er með bréf Kaupþings banka og nemur hún 400 milljónum króna, í 37 viðskiptum. Flaga Group hefur hækkað um 1,15%, Össur hefur hækkað um 0,88% og Exista hefur hækkað um 0,46%. Nýherji hefur lækkað um 5,06%, Marel hefur lækkað um 1,24%, Kaupþing banki hefur lækkað um 1,06%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,74% og Eimskip hafa lækkað um 0,64%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,62% og er 124,5 stig.


 

FL Group hefur skrifað undir þriggja ára samning við Barclays Capital um allt að 400 milljóna evra fjármögnun á samningstímanum, segir í tilkynningu. Þetta samsvarar tæplega 37 milljörðum íslenskra króna miðað við gengið í dag. Á yfirstandandi ári hefur FL Group fengið aðgang að ríflega einum milljarði evra (um 92 milljarðar íslenskra króna) fyrir tilstilli virtra alþjóðlegra bankastofnana . Samningurinn við Barclays gerir FL Group kleift að fjármagna kaup á hlutabréfum í skráðum félögum í Evrópu og á Íslandi. Ásamt því að veita aðgang að viðbótar fjármagni, þá eykst sveigjanleiki félagsins til fjármögnunar núverandi fjárfestinga og þeirra sem ráðist verður í síðar. Í tilkynningunni segir að undirritun samningsins sé merkur áfangi fyrir FL Group og sé félaginu mjög mikilvægur til fjármögnunar hluta þeirra verkefna sem það hyggst takast á hendur. Þetta er ótvíræður vitnisburður um stöðu FL Group á fjármálamarkaði og sýnir svo ekki verður um villst, að fjármálastofnanir hafa ekki aðeins fylgst náið með hröðum vexti og viðgangi félagsins, heldur líka að þær deila með fyrirtækinu aðferðafræði þess og framtíðarsýn.


 

Icelandair Group Holding hefur gert samning við Glitni um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins, segir í tilkynningu. Tilgangurinn með viðskiptavaktinni er að efla viðskipti með hlutabréf félagsins í Kauphöll Íslands. Glitnir skuldbindur sig til að setja daglega fram kaup- og sölutilboð í Kauphöll Íslands, í Icelandair Group Holding (ICEAIR) að lágmarki 500.000 að nafnvirði á gengi sem Glitnir ákveður í hvert skipti. Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum skal ekki vera meiri en 1% og frávik frá síðasta viðskiptaverði ekki meira en 3%. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem Glitnir er skuldbundinn til að kaupa eða selja skal vera krónur 150.000.000,- að markaðsvirði.


 

Langflug ehf. er stærsti hluthafi Icelandair Group Holding með á 32% hlut, samkvæmt hluthafaskrá. Félagið er að mestu í eigu Samvinnutrygginga hf. en tilkynnt var í dag að félag í eigu Finns Ingólfssonar, stjórnarformanns Icelandair Group Holding, FS7 ehf., hefur keypt fjórðungs hlut í Langflugi. Hann er einnig stjórnarformaður Langflugs ehf. Naust ehf er með 14,81% hlut og er að mestu í eigu BNT hf, sem á ESSO og Bílanaust. Tíu stærstu hluthafar Icelandair Group Holding ráða yfir 77,1% hlutafjár. Listi yfir 20 stærstu hluthafa Icelandair Group Holding: 1. Langflug ehf, 32% 2. Naust ehf, 14,81% 3. Fjárfestingafélagið Máttur ehf, 11,11% 4. Urður ehf, 5,56% 5. Glitnir banki hf, 3,74% 6. GLB Hedge, 2,95% 7. Skandinav Enskilda Banken AB, 2,50% 8. Flugval ehf, 1,85% 9. Barclays Capital Securities Ltd., 1,3% 10. Lífeyrissjóðir Bankastræti 7, 1,28% 11. Gildi -lífeyrissjóður, 1,11% 12. Lífeyrissjóður verslunarmanna, 1,11% 13. Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 1% 14. Saxbygg ehf, 1% 1 15. Magt ehf, 0,93% 16. Samvinnulífeyrissjóðurinn, 0,81% 17. Almenni lífeyrissjóðurinn, 0,81% 18. Straumur - Burðarás Fjárfesting, 0,8% 19. Glitnir Sjóðir hf,sjóður 10, 0,78% 20. Lífeyrissjóður Norðurlands, 0,68%


 

Jón Karl Ólafssson ánægður með fyrstu viðbrögð


 

Icelandic USA, Inc, dótturfélag Icelandic Group hf., ætlar að loka verksmiðju sinni í Cambridge, Maryland fyrir lok árs 2007, segir í tilkynningu. Ákvörðunin er tekin í ljósi þess að félagið getur sinnt allri framleiðslu og dreifingu fyrirtækisins í verksmiðju sinni í Newport News, VA og í nýlegri dreifingarmiðstöð sem einnig er staðsett í Newport News. Lokunin á Cambridge verksmiðjunni mun hafa í för með sér áætlaða virðisrýrnun að fjárhæð um 0,8 milljarða króna (EUR 9 milljónir) sem mun gjaldfærast á fjórða ársfjórðungi 2006. Til viðbótar mun falla til um 0,4 milljarða (EUR 4 milljónir) endurskipulagningarkostnaður á sama ársfjórðungi. Lokunin mun skila sér í verulegri lækkun á kostnaði. Áætluð árleg aukning á EBITDA er um 1,0 milljarður króna (EUR 11 milljónir) sem mun koma inn í bækur félagsins að fullu á árinu 2008. Verksmiðjan, sem hefur langa sögu í framleiðslu á sjávarafurðum, hefur starfað á austurströnd Maryland síðan 1968 og starfa þar u.þ.b. 400 manns. Framleiðslan í verksmiðjunni mun verða óbreytt á fyrsta ársfjórðungi 2007. Eftir það mun hún minnka smá saman og endanlega hætta í lok árs 2007. ?Lokun á Cambridgeverksmiðjunni er lokahnykkurinn í sameiningu Icelandic USA og Samband of Iceland sem hófst á árinu 2005. Arðsemi af starfsemi Icelandic í Bandaríkjunum hefur ekki verið nægjanlega góð mörg undanfarin ár og er þessi aðgerð nauðsynleg til að bæta þar úr. Verksmiðjan í Cambridge er orðin gömul og óhagkvæm. Verksmiðjan í Newport News er 30 árum yngri og mun hagkvæmari. Við þessa breytingu verður Newport News verksmiðjan nýtt mun betur en áður sem mun skila sér í bættri afkomu," segir Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandic Group.


 

Hampiðjan hefur keypt eigin bréf fyrir fjórar milljónir, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 500.000 hluti, keypta á genginu 8 krónur á hlut. Eftir viðskiptin á Hampiðjan 708.323 hluti í sjálfu sér. Samkvæmt hluthafaskrá eru tíu stærstu hluthafar Hampiðjunnar: Vogun 28,49% Atorka Group 21,85% Fiskveiðahlutafélagið Venus 11,85% SJ1 9,11% Bragi Hannesson 4,00% Árni Vilhjálmsson 3,45% Sigurgeir B Guðmannsson 2,55% Súsanna Sigurðardóttir 1,57% VBS Fjárfestingabanki 1,53% Soffía Guðmundsdóttir 1,16%


 

Langflug á 32% í Icelandair Group Holding


 

Icelandair Group Holding hefur gert samning við Straum-Burðarás fjárfestingabanka um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins, segir í tilkynningu. Tilgangurinn með viðskiptavaktinni er að efla viðskipti með hlutabréf félagsins í Kauphöll Íslands hf. Straumur-Burðarás fjárfestingabanki skuldbindur sig til að setja daglega fram kaup- og sölutilboð í Kauphöll Íslands hf., í Icelandair Group Holding (ICEAIR) að lágmarki 500.000 að nafnvirði á gengi sem Straumur-Burðarás fjárfestingabanki ákveður í hvert skipti. Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum skal ekki vera meiri en 1% og frávik frá síðasta viðskiptaverði ekki meira en 3%. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem Straumur-Burðarás fjárfestingabanki er skuldbundinn til að kaupa eða selja skal vera krónur 150.000.000,- að markaðsvirði. Icelandair Group Holding verður skráð í Kauphöllina í dag.


 

Nær öll fyrirtæki á Íslandi nota nú tölvur og internet eða 97?100%, segir í niðurstöðum könnunar Hagstofunnar á notkun fyrirtækja á tæknibúnaði og interneti.


 

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum nóvembermánuði, metinn á föstu verði, var 8,7% minni en í nóvember 2005. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 5,2% miðað við sama tímabil 2005, sé hann metinn á föstu verði, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands. Aflinn nam alls 104.567 tonnum í nóvember 2006 samanborið við 98.478 tonn í nóvember í fyrra. Heildarafli íslenskra skipa það sem af er árinu 2006 nemur rúmum 1.250.000 tonnum og er það rúmlega 345.000 tonna minni afli en á sama tímabili árið 2005. Botnfiskafli dróst saman um tæp 9.900 tonn frá nóvembermánuði 2005 og nam rúmlega 35.000 tonnum. Þorskafli dróst saman um tæp 4.700 tonn, ýsuaflinn um rúm 2.100 tonn og ufsaaflinn um tæplega 2.500 tonn. Flatfiskaflinn dróst lítillega saman og var tæp 1.500 tonn. Afli uppsjávartegunda nam tæpum 68.000 tonnum og var nær allur síldarafli. Aukning uppsjávarafla nemur rúmum 16.000 tonnum. Skel- og krabbadýraafli var 58 tonn samanborið við 530 tonna afla í nóvember 2005. Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að samsetning aflans sé sú sama og hún var á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2004. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að verð á einstökum fisktegundum er misjafnt, segir í tilkynningunni.


 

Áning-fjárfestingar, félag í eigu Benedikts Jóhannessonar, stjórnarformanns Nýherja, og Þórðar Sverrisonar forstjóra, hafa keypt í fyrir um 5,3 milljónir í Nýherja, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 320.000 hluti keypta á gengingu 15,9 og 13.954 hluti keypta á genginu 15,8. Áning-fjárfestingar á 32.683.904 hluti í Nýherja eftir viðskiptin. Benedikt Jóhannesson 11.773.240 hluti í Nýherja og Þórður Sverrisson á 5.289.887 hluti. Samkvæmt hluthafaskrá eru þetta tíu stærstu hluthafa Nýherja: Vogun, 27,33% Áning-fjárfestingar, 13,04% Nýherji 9,99% Gildruklettar, 8,44% Fiskveiðahlutafélagið Venus, 4,92% Benedikt Jóhannesson, 4,75% BNT, 4,03% Benedikt Sveinsson, 3,75% Den Danske Bank A/S, 3,45% Audur Invest Holding SA, 2,21%


 

Eyrir Invest hefur bætt við sig í Marel fyrir um 138 milljónir króna, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 1.755.402 hluti, keypta á genginu 78,8 krónur á hlut. Bréf Marels hækkuðu um 3,9% í viðskiptum dagsins og er lokagengið 80 krónur á hlut. Þann 24. keypti Eyrir Invest í Marel fyrir um 48 milljónir og 15. sama mánaðar keypti fjárfestingarfélagið í Marel fyrir 201 milljón. Auk þess keypti Eyrir Invest fyrir um 850 milljónir króna í Marel þann 23. ágúst á genginu 85 krónur á hlut. Eyrir er stærsti hluthafi Marel með um 29,13% hlut, Landsbanki Íslands er með 24,01% hlut og Grundtvig Invest ApS er með um 14,22% hlut, samkvæmt upplýsingum frá hluthafaskrá.


 

Hérðasdómur Reykjavíkur hefur dæmt olíufélögin þrú til að greiða Reykjavíkurborg alls 72,7 milljónir króna, auk dráttarvaxta frá apríl 2002, vegna ólöglegs samráðs við útboð á olíuvörum árið 1996.  Stefndu greiði stefnanda sameiginlega 1.200.000 krónur í málskostnað.


 

Ríkissaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur þremur einstaklingum vegna meintra brota þeirra á samkeppnislögum í olíusamráðsmálinu svokallaða.


 

Greiningardeild Landsbankans stendur við spá sína um óbreytta stýrivexti þann 21. desember næstkomandi. ?Undanfarið hefur umræðan þróast á þann veg að líkur á stýrivaxtahækkun séu að aukast. Tölur Hagstofunnar frá í morgun um 0,8% hagvöxt á milli ára á þriðja ársfjórðungi breyta myndinni töluvert og við teljum nú að líkur á vaxtahækkun séu óverulegar,? segir greiningardeildin. Telur greiningardeildin að stýrivextir hafi náð hámarki í þessari uppsveiflu í 14%.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,06% og er 6.464 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.487 milljónum króna. Flaga Group hækkaði um 11,49% í 25 viðskiptum sem nema samtals 112,6 milljónum króna. Félag í eigu Boga Pálssonar, stjórnarformanns Flögu Group, keypti í félaginu fyrir um 85,7  auk þess keypti Dave Blake forstjóri fyrir um 6,8 milljónir í félaginu. Hampiðjan hækkaði um 5,26%, Marel hækkaði 3,9%, 365 lækkaði um 2,82% og Össur hækkaði um 0,89%. Mosaic lækkaði um 1,24%, Exista lækkaði um 0,9%, Kaupþing banki lækkaði um 0,83%, Bakkavör Group lækkaði um 0,64% og Glitnir lækkaði um 0,42%. Gengi krónu styrktist um 0,23% og er 125,3 stig við lok markaðar.


 

Á blaðmannafundi vegna ráðningar nýs knattspyrnustjóra hjá West Ham greindi Alan Curbishley frá því að hann hafa verið beðin um að taka við starfinu á mánudaginn, sama dag og Alan Pardew var rekinn.


 

Eignarhaldsfélagið Stofn, sem er í eigu Boga Pálssonar, stjórnarformanns Flögu Group, hefur keypt í félaginu fyrir 85,7 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Félagið á þar með hlut  5,04% en áður átti það ekkert í félaginu. Um er að ræða 36.320.000 hluti á genginu 2,36. Fjöldi hluta í eigu aðila fjárhagslegra tendra Boga eru 74.105.000. Í dag var einnig tilkynnt um að David Bake, forstjóri Flögu Group, hafi keypt í félaginu fyrir 6,8 milljónir króna og að Rósa Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Flögu Group, hafi keypt fyrir um 3,1 milljón króna í félaginu. Þau viðskipti fóru einnig fram á genginu 2,36. Gengi Flögu Group hefur hækkað um 9,79% það sem af er degi og nemur veltan með bréfin 110,8 milljónum króna. Gengið bréfanna er nú 2,58 krónu á hlut, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Exista B.V. er stærsti hluthafi Flögu Group með 21,68%, samkvæmt hluthafaskrá, Kaupþing banki er með 18,05% hlut og Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 eru með 11,31%.


 

Icelandair Group Holding hf. verður skráð á Aðallista Kauphallar Íslands á morgun 14. desember. Icelandair Group er fyrsta íslenska félagið til að skrá bréf sín í Kauphöllina nú þegar hún er orðin hluti af OMX Nordic Exchange.


 

Það var rétt í þessu verið að greina frá því að Alan Curbishley hefði verið ráðinn nýr þjálfari West Ham United en blaðamannafundur þar um stendur nú í London.


 

David Bake, forstjóri Flögu Group, hefur keypt í félaginu fyrir 6,8 milljónir króna, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 2.880.000 hluti og fóru viðskiptin fram á genginu 2,36. Eftir viðskiptin á hann 5.449.000 hluti og á kauprétt að 3.000.000 hlutum. Rósa Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Flögu Group, hefur keypt fyrir um 3,1 milljón króna í félaginu. Um er að ræða 1.331.000 hluti, keypta á genginu 2,36. Eftir viðskiptin á hún 1.531.000 hluti.


 

Atvinnuleysi í nóvember var 1,1% og hefur aukist lítillega frá því í október, segir í frétt Vinnumálastofnunar. Atvinnuleysið jókst töluvert á landsbyggðinni en minnkaði lítið eitt á höfuðborgarsvæðinu. Aukning atvinnuleysis á landsbyggðinni kemur fram á flestum svæðum en er einna mest áberandi á Suðurnesjum þar sem áhrif uppsagna varnarliðsins eru nú að koma fram. Á heildina litið eykst atvinnuleysi karla lítið eitt meira en kvenna en munurinn er lítill. Gera má ráð fyrir að atvinnuleysi aukist lítillega í desember líkt og undanfarin ár og geti farið í allt að 1,3%.


 

Póst- og fjarskiptastofnun mun bjóða út tíðnisvið fyrir þriðju kynslóð farsíma innan skamms, segir í tilkynnigu. Gert er ráð fyrir að tíðniheimildir verði gefnar út í byrjun annars ársfjórðungs 2007. Haft verður samráð við hagsmunaaðila og hafa þeir frest til klukkan 12:00, miðvikudaginn 20. desember til að skila inn umsögnum, athugasemdum og ábendingum. Allt að fjórum bjóðendum verður úthlutað tíðnum. Gerð verður lágmarkskrafa um útbreiðslu til hvers tíðnirétthafa samkvæmt lögum nr. 8/2005. Skal þriðju kynslóðar farsímaþjónusta ná til að minnsta kosti 60% íbúa sérhverra eftirfarandi svæða: a) Höfuðborgarsvæðis b) Vesturlands, Vestfjarða og Norðurlands vestra c) Norðurlands eystra og Austurlands d) Suðurlands og Suðurnesja Sett verða skilyrði um hraða uppbyggingarinnar í fjórum áföngum. Tíðniheimildir munu gilda í fimmtán ár. Þjónusta sem byggir á þriðju kynslóð farsíma tryggir neytendum hraðari gagnaflutning en hefðbundin farsímaþjónusta sem byggir á GSM tækni. Erlendis hefur þjónusta sem byggir á tækni þriðju kynslóðar farsíma sótt í sig veðrið undanfarið og ýmis þjónusta sem krefst mikillar bandbreiddar hefur náð fótfestu. Notendabúnaður er til í fjölbreyttu úrvali á samkeppnishæfu verði. Það er því von Póst- og fjarskiptastofnunar að úthlutun tíðniheimilda fyrir þriðju kynslóðar farsímaneta hér á landi muni leiða til aukins framboðs þjónustu og aukinnar samkeppni á fjarskiptamarkaði hérlendis.


 
Innlent
13. desember 2006

Nýtt verðmat á Glitni

Greiningardeild Landsbankans metur virði Glitnis á 318 milljarða króna eða 22,7 krónur á hlut. Gengi bankans á markaði er nú 23,5 krónur á hlut. ?Við mælum með að fjárfestar minnki við bréf sín í bankanum og undirvogi í vel dreifðu eignasafni,? segir greiningardeildin. ?Stjórnendur hafa tilkynnt að eiginfjárhlutfall bankans verði nokkru hærra næstu misserin en langtímamarkmið kveða á um. Þetta er í takt við það sem við höfum gert ráð fyrir í verðmati okkar á bankanum og kemur því ekki á óvart. Tímabundið hátt eiginfjárhlutfall er skynsamlegt í ljósi þess umróts sem verið hefur í kringum fjármögnun íslenskra banka, en styður auk þess við frekari vöxt og auðveldar bankanum að mæta sveiflum í gengi krónunnar,? segir greiningardeildin. Hreinar vaxtatekjur og þóknanatekjur uxu um110% á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við sama tímabil fyrir ári. ?Rekstrarkostnaður hefur vaxið minna, eða um tæp 70%. Hluta vaxtar þóknunartekna má skýra með yfirtökum á fyrirtækjum í Noregi og Svíþjóð,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Landsbankans metur virði hlutabréfa Kaupþings á 899 krónur á hlut. ?Við mælum með kaupum á bréfum bankans og yfirvogun í vel dreifðu eignasafni sem tekur mið af íslenska markaðnum,? segir greiningardeildin. ?Í kjölfar samtala við stjórnendur Kaupþings höfum við hækkað hagnaðarspá okkar fyrir árið 2007 í rúma 60 milljarða króna. Við gerum ráð fyrir meiri útlánavexti á næstu árum, sérstaklega í Danmörku og Bretlandi. Þóknunartekjur munu hækka í kjölfar ráðningar fjölda nýrra starfsmanna og stofnunar nýrra tekjudeilda. Þá er útlit fyrir að skatthlutfall samstæðunnar verði lægra en við höfum áður talið,? segir greiningardeildin. Greiningardeildin áætlar að eiginfjárhlutfall Kaupþings banka sé um 16% og eigið fé að frádreginni viðskiptavild bankans ríflega 9%, en bankinn jók hlutafé sitt um 11% fyrir skömmu. Þá er endurfjármögnun ársins 2007 er lokið. ?Möguleikar bankans til að fylgja eftir áætlunum um hraðan innri og ytri vöxt eru því miklir. Fyrir liggur að bankinn hyggst kaupa evrópska fjármálastofnun og gerum við ráð fyrir að tilkynnt verði um slík kaup strax í upphafi árs 2007,? segir greiningardeildin.


 

Eignir lífeyrissjóðanna námu 1.425 milljörðum króna í lok október og jukust um tæpa níu milljarða í mánuðinum, segir greiningardeild Glitnis. ?Aukning var mest í verðbréfum með föstum tekjum en þau hækkuðu um tæpa 9,4 milljarða króna. Eignir í íbúðabréfum jukust mest eða um 2,6% í október. Gera má ráð fyrir að sjóðirnir hafi notað tækifærið og keypt töluvert af bréfum í mánuðinum eftir að krafa þeirra hækkaði nokkuð snarpt í mánuðinum. Tæplega 5% verðlækkun varð á lengstu bréfunum sem lífeyrissjóðirnir kaupa helst. Einnig varð nokkur aukning í erlendum verðbréfum eða um 1,3%. Sú aukning er að mestu tilkomin vegna hækkunar á erlendum hlutabréfavísitölum í október en heimsvísitala Morgan Stanley hækkaði um 3%. Á móti kom að gengi krónunnar hækkaði í mánuðinum sem rýrir erlendar eignir sjóðanna. Má því gera ráð fyrir í ljósi þessa að sjóðirnir hafi frekar verið að losa erlendar stöður heldur en að bæta við,? segir greiningardeildin. Grundvallarbreyting á fjárfestingarstefnu sjóðanna Eignir lífeyrissjóðanna hafa aukist um 205 milljarða króna það sem af er ári. Telur greiningardeildin að eignir lífeyrissjóðanna muni vera um 130% í lok árs. ?Þetta hlutfall er mjög hátt í alþjóðlegum samanburði. Árið 2004 var Ísland með hæsta hlutfallið af OECD löndunum hvað þetta varðar. Áður fyrr fjárfestu íslenskir lífeyrissjóðir einkum í ríkistryggðum skuldabréfum og sjóðsfélagalánum. Hins vegar hefur orðið breyting þar á síðasta áratuginn. Mikil aukning hefur orðið á fjárfestingum í hlutabréfum og erlendum verðbréfum. Fjárfesting í hlutabréfum árið 1990 var um 1% en er nú rúmlega 37%. Eignir sjóðanna í erlendum verðbréfum nema nú um 27% en voru ekki nema 2% árið 1995,? segir greiningardeildin


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,27% og er 6.443 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.922 milljónum króna. Teymi hefur hækkað um 1,72%, 365 hefur hækkað um 0,87%, Össur hefur hækkað um 0,44%, Alfesca hefur hækkað um 0,39% og Actavis hefur hækkað um 0,31%. Flaga Group hefur lækkað um 2,13% - hefur félagið lækkað um 50,11% það sem af er ári, Marel hefur lækkað um 0,65%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,62%, Kaupþing banki hefur lækkað um 0,47% og Exista hefur lækkað um 0,45%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,05% og er 125,5 stig.


 

dregur verulega úr líkum á vaxtahækkun


 

Danmörk er samkeppnishæfasta hagkerfi Evrópusambandsins samkvæmt nýrri skýrslu Lisbon Review sem er á vegum Alþjóða efnahagsstofnunarinnar (e. World Economic Forum). Farið er eftir hinni svokölluðu Lissabon viðmiðun við matið.


 

Skuldasjóður (e. credit fund) Novators, fjárfestingafélags Björgólfs Thors Björgólfssonar, hefur sölutryggt víkjandi lán að virði rúmlega 80 milljónir punda (11 milljarðar króna) til að styðja við yfirtöku stjórnenda á bresku kaffihúsakeðjunni Caffé Nero, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.Stjórnendur kaffihúsakeðjunnar hafa samþykkt að kaupa Caffé Nero-keðjuna fyrir 225 milljónir punda, sem samsvarar 41 milljarði króna, og unnið er að afskráningu félagsins úr kauphöllinni í London.Heimildarmaður Viðskiptablaðsins segir sjóðinn hafa sölutryggt millilagsfjármögnun (e. mezzanine) og PIK-nótu (e. payment in kind) ásamt fjárfestingasjóðunum Och-Ziff og Noonday og að áætlað sé að selja hluta lánsfjármögnunarinnar til annarra fjárfesta. Bank of Scotland, sem unnið hefur mikið með Baugi í Bretlandi, hefur einnig samþykkt að sölutryggja 88 milljónir punda af veðlánum (e. senior debt) til að fjármagna yfirtökuna.


 

Greiningardeild Glitnis hefur lækkað verðmatsgengi sitt á Össuri í 125 krónur á hlut úr 132,4. Hún telur að sex mánaða markgengi vera 125 en það er spá greiningardeildar hvert gengi félagsins verður eftir sex mánuði. ?Verðmatsgengið er talsvert yfir gengi á markaði (111,0). Ráðlegging okkar til fjárfesta er að kaupa bréf í félaginu horft til langs tíma,? segir greiningardeildin. Hún segir að helstu ástæður fyrir lækkuðu verðmatsgengi eru aukin fjárbinding og lækkun á USD/ISK gengiskrossi.


 

Stjórn Teymis hf. hefur ákveðið að gefa út kauprétti að hlutafé í félaginu til 13 lykilstarfsmanna samstæðunnar, segir í tilkynningu. Rétthöfum er heimilt að nýta þriðjung kaupréttar á hverju ári í þrjú ár og er fyrsta innlausn í desember 2007. Rétturinn er á genginu 4,45 krónur á hlut sem er meðalgengi síðustu 10 daga. Samtals gaf stjórnin út kauprétti fyrir 175 milljónir hluta. Kaupréttir veittir stjórnendum í félaginu eru eftirfarandi: Nafn innherja: Árni Pétur Jónsson Tengsl innherja við félagið: Forstjóri Teymis hf. og Og fjarskipta ehf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 80.000.000 hlutir Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0 Nafn innherja: Ólafur Þór Jóhannesson Tengsl innherja við félagið: Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Teymis hf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 20.000.000 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0 Nafn innherja: Bjarni Birgisson Tengsl innherja við félagið: Framkvæmdastjóri Kögunar ehf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 10.000.000 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0


 

Landsframleiðsla er talin hafa vaxið um 0,8% að raungildi á þriðja ársfjórðungi þessa árs frá sama tíma árið áður, segir í Hagtíðindum frá Hagstofu Íslands.


 

Stofnandi og núverandi stjórnarformaður Norrænu kauphallarinnar OMX, Olof Stenhammar, hefur tilkynnt að hann muni ekki bjóða sig fram í stjórn Kauphallarinnar á næsta ári, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Stenhammar stofnaði OMX árið 1984 og starfaði sem framkvæmdarstjóri til ársins 1996, en hann hefur starfað sem stjórnarformaður síðan. Kosið verður í stjórn OMX á almennum fundi vorið 2007 og mun Stenhammar ekki bjóða sig fram. Stenhammar segir að OMX hafi verið frumkvöðull í þeim miklu breytingum sem kauphallir heimsins hafa gengið í gegn um á undanförnum áratugum.


 

Framleiðslufyrirtækið Mest hefur flutt höfuðstöðvar sínar frá Malarhöfða 10 í Reykjavík að Fornubúðum 5 í Hafnarfirði. Þar verður einnig nýtt vöruhús Mest. Með nýju vöruhúsi verður þjónustan öflugri og meira framboð verður á vöru og þjónustu Mest rekur fjórar steypustöðvar, eina helluverksmiðju, eina einingaverksmiðju, timbursölu og þrjár byggingavöruverslanir. Mest er með starfsstöðvar á Malarhöfða, á Bæjarflöt í Reykjavík, Bæjarhrauni, Kaplahrauni, Hringhellu og í Fornubúðum þar sem aðalskrifstofan verður nú til húsa í Hafnarfirði ásamt nýju vöruhúsi. Einnig er Mest með starfsstöðvar á Reyðarfirði og Selfossi.


 

Fjárfestingarfélagið Gnúpur, sem er í eigu fjölskyldu Kristins Björnssonar, fjárfestisins Magnúsar Kristinssonar og Þórðar Más Jóhannessonar, hefur selt í FL Group fyrir um 9,5 milljarða króna.


 

Íslenskir fjárfestar verða fyrst um sinn lítið varir við sameiningu Kauphallar Íslands við OMX kauphöllina nema í formi nýs útlits á merki Kauphallarinnar og nýrri heimasíðu, segir greiningardeild Landsbankans.Við upphaf næsta árs verður Kauphöll Íslands innlimuð í OMX kauphöllina, en OMX Group keypti Kauphöll Íslands í september síðastliðnum.?Fyrir lok fyrsta ársfjórðungs verða hins vegar nokkrar breytingar en þá munu íslensku félögin meðal annars verða hluti af norrænum vísitölum. Það ætti að auka sýnileika íslenskra hlutabréfa og hugsanlega auka áhuga erlendra fjárfesta á íslenskum hlutabréfamarkaði.Sem dæmi má nefna að mögulegt er að Kaupþing banki verð hluti af Nordic 40 vísitölunni í júlí 2007, en vísitalan hefur að geyma stærstu og veltumestu félög í OMX kauphöllinni,? segir greiningardeildin.Mörg íslensk fyrirtæki í stærsta flokkiÞað eru skráð um 580 fyrirtæki í OMX kauphöllina.. ?Kauphöllinni er skipt upp í þrjá flokka eftir stærð fyrirtækja. Um 120 fyrirtæki falla í stærsta flokkinn, "Large Cap", en það eru fyrirtæki að markaðsvirði meira en einn milljarð evra (92 milljarðar króna). Átta íslensk félög falla í þann flokk og að auki OMX, sem nú er skráð í Kauphöllina.Óvenjuhátt hlutfall fyrirtækja í Kauphöll Íslands fellur undir stærsta flokkinn, eða 39% miðað við 21% í OMX kauphöllinni. Á móti er aðeins 30% íslensku fyrirtækjanna í minnsta flokknum, "Small Cap", en 49% í OMX kauphöllinni,? segir greiningardeildin.Hún segir að OMX kauphöllinni sé einnig skipt niður í tíu atvinnugreinaflokka, en fjölmennustu atvinnugreinaflokkarnir eru iðnaður, fjármálaþjónusta og upplýsingatækni. ?Kauphöllin er leiðandi í upplýsingatækni í heiminum en bæði Ericsson og Nokia eru skráð í kauphöllina. Þá er kauphöllin einnig stór á sviði pappírsiðnaðar og tískuiðnaðar (e. fashion),? segir greiningardeildin.Stefnt á samnorræna kauphöll


 

Lággjaldaflugfélög hafa verið að auka við markaðshlutdeild sína þegar kemur að því að fljúga á milli Kaupmannahafnarflugvallar og erlendra áfangastaða að því er kemur fram í frétt danska viðskiptaritsins Börsen.


 

Hlutabréfasjóðurinn Kaupthing Fund Global Value hefur fengið fjórar stjörnur af fimm mögulegum í einkunn frá hinu virta matsfyrirtæki Standard & Poors. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kaupþing banka.


 

Actavis er meðal þeirra 22 fyrirtækja sem lögðu fram yfirlýsingu um áhuga á að gera kauptilboð í 53% hlut rúmenska ríkisins í lyfjafyrirtækinu Antibiotice Iasi, segir Robert Wessman í viðtali við Bloomberg fréttastofuna.Viðskiptablaðið greindi frá því þann 16. október að einkavæðingarnefnd Rúmeníu hafi gefið hugsanlegum kaupendum til 1. nóvember til að skila inn yfirlýsingu um áhuga á að gera kauptilboð í hlut ríkisins í (e. letter of interest), en markaðsvirði Antibiotice er um 20,8 milljarðar króna.Wessman segir að þar sem 22 aðilar sitji um fyrirtækið að líkur séu á að verðið verði of hátt fyrir Actavis, þar sem Actavis sé ekki þekkt fyrir að greiða of hátt verð. Hann vildi þó ekki gefa upp hvað hann teldi sanngjarnt verð.Í fréttinni segir að Rúmenar hafi eytt 380 milljón evrum, eða um 35 milljörðum króna í samheitalyf á síðasta ári og að Antibiotice hafi á 9% markaðshlutdeild þar í.Actavis keypti rúmenska lyfjafyrirtækið Sindan í mars fyrir 12,8 milljarða króna og tryggði sér þar með 8% hlutdeild á samheitalyfjamarkaði Rúmeníu, en með kaupum á Antibiotice yrði markaðshlutdeild Actavis þá 17%.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,56% og er 6.460 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 55.444 milljónum króna. Þar af er um 50 milljarða velta með bréf FL Group. Eigendur Gnúps fjárfestingarfélag, annars stærsta hluthafi FL Group, var að færa bréf til Gnúps fjárfestingarfélags sem og FL Group keypti í eigin bréf af Gnúpi fyrir um 9,5 milljarðar króna. Viðskiptin eru ekki verðmyndandi. 365 hækkaði um 1,77%, Landsbankinn hækkaði um 1,12%, Kaupþing banki hækkaði um 1,07%, Teymi hækkaði um 0,87% og Eimskip hækkuðu um 0,64%. Flaga Group lækkaði um 4,86%, Actavis lækkaði um 1,06%, Mosaic Fashions lækkaði um 0,44%, Össur lækkaði um 0,44% og Bakkavör Group lækkaði um 0,32%. Gengi krónu veiktist veiktist um 0,10% og er 125,6 stig við lok markaðar.


 

HugurAx hefur styrkt Hetjurnar, félag langraveikra barna á Norðurlandi, um þrjú hundruð þúsund krónur, að því er fram kemur í tilkynningu.  Hetjurnar er aðildarfélag Umhyggju, sem eru regnhlífarsamtök fyrir foreldrafélög langveikra barna á Íslandi. HugurAx styrkir árlega góðgerðar- eða líknarmálefni með fjárstyrk í stað þess að senda jólakort til viðskiptavina fyrirtækisins. Það er von starfsmanna HugarAx að þessi styrkur muni efla starfsemi félagsins og styrkja það í að sinna sínu mikilvæga hlutverki í framtíðinni.


 

Til að auðvelda eftirlit með íslenskum félögum á Mön


 

Hugarafl fær jólakortastyrk Opinna kerfa í ár, en Opin kerfi hafa árlega styrkt gott málefni í stað þess að senda jólakort til viðskiptavina, segir í tilkynningu. Hugarafl var stofnað í júní 2003 af fólki í bata, sem átt hefur við geðræna erfiðleika að stríða, og iðjuþjálfum með víðtæka reynslu af geðheilbrigðismálum. Hópurinn starfar við miðstöðina Geðheilsa-eftirfylgd/iðjuþjálfun í Bolholti 4, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis. Hópurinn starfar samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar (empowerment) og öll vinna fer fram á jafningjagrundvelli. Markmið Hugarafls er meðal annars að vinna að verkefnum sem geta bætt geðheilbrigðisþjónustu, skapað hlutverk og unnið gegn fordómum með sýnileika og stuðla að atvinnusköpun með því að þróa þjónustu út frá reynslu. Styrkurinn er HP Compac fartölva og HP Photosmart prentari, sem mælist hraðvirkasti ljósmyndaprentari sem völ er á. ?Að hljóta styrk sem þennan er mikil hvatning til þess að halda áfram að varpa ljósi á þau mál sem við höfum lagt áherslu á í gegnum tíðina. Styrkurinn auðveldar starfið, gefur aukin tækifæri til að sinna útgáfustarfssemi, þýðingum, fræðslu og þróun heimasíðu,? segir Auður Axelsdóttir, iðjuþjálfi hjá Hugarafli.


 

Samkeppniseftirlitið hefur sett skilyrði fyrir kaupum félagsins DM ehf. á Dreifingarmiðstöðinni ehf., sem felast meðal annars í því að koma í veg fyrir flæði upplýsinga á milli DM og Pennans, að því er fram kemur í frétt Samkeppniseftirlitsins. Eigendur félaganna eru að miklu leyti tengdir eða þeir sömu. Samkeppniseftirlitið hefur athugað kaup félagsins DM ehf. á Dreifingarmiðstöðinni ehf. á grundvelli samrunaákvæðis samkeppnislaga. DM annast eftir kaupin rekstur vöruhúss og vörudreifingu meðal annars á bókum, tímaritum, ritföngum og skrifstofuvörum. Það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins eftir rannsókn á umræddum samruna að tilefni sé til íhlutunar á grundvelli 17. gr. samkeppnislaga. Viðræður á milli samrunaaðila og Samkeppniseftirlitsins hafa leitt til sáttar um að aðilar hlýti skilyrðum sem koma eiga í veg fyrir óheppileg áhrif samrunans á samkeppni á viðkomandi mörkuðum. Skilyrðin felast m.a. í því að koma í veg fyrir flæði upplýsinga á milli DM og Pennans og skapa jafnræði með þeim sem eru á mörkuðum fyrir bóka-, tímarita- og ritfangasölu. Í því skyni m.a. verður DM óheimilt að sinna innheimtu reikninga fyrir þá aðila sem fyrirtækið dreifir bókum og tímaritum fyrir.


 

Helgi Jóhannesson, framkvæmdastjóri Norðurmjólkur, hefur verið ráðinn umdæmisstjóri VÍS á Norðurlandi. Hann tekur við nýju starfi umdæmisstjóra 1. janúar 2007, segir tilkynningu. Umdæmisskrifstofa VÍS á Norðurlandi er á Akureyri og heyra undir hana svæði allt frá Hvammstanga til Þórshafnar. Alls eru 10 skrifstofur í umdæminu. Helgi hefur starfað sem framkvæmdastjóri Norðurmjólkur ehf. frá ársbyrjun 2001. Þar áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri Norðlenska í eitt ár og framkvæmdastjóri kjötiðnaðarsviðs KEA frá 1997 ? 2000. Hann lauk BSc prófi frá Odense Teknikum árið 1985 og MSc í verkfræði frá Alborg Universitet árið 1987. Hann hefur setið í stjórnum hinna ýmsu félaga í gegnum tíðina. Þar á meðal sat hann í stjórn Vátryggingafélags Íslands frá árinu 2002 ? 2004, Líftryggingafélagi Íslands frá 2004 ? 2005 og Verði frá 2004 ? 2006.


 

Heildarafli íslenskra skipa var 105 þúsund tonn í nóvember og jókst um 6% frá sama mánuði í fyrra, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Síldaraflinn í nóvember var rúmlega 17 þúsund tonnum meiri en í fyrra en botnfiskaflinn var 10 þúsund tonnum minni,? segir greiningardeildin. Heildarafli íslenskra skipa hefur dregist saman um 22% það sem af ári, samanborið við sama tímabil í fyrra. En heildaraflinn nemur 1.251 tonnum það sem af er ári. ?Loðnuvertíðin í upphafi árs var mun styttri en áður og skýrir það stærstan hluta af samdrættinum. Á móti kemur að mun hærra hlutfall af loðnuaflanum í ár fór til manneldisvinnslu auk þess sem afurðaverð var hærra en í fyrra. Almennt eru ytri skilyrði fyrir sjávarútvegsfyrirtækin hagstæð nú. Gengi krónunnar hefur lækkað frá fyrra ári og afurðaverð á erlendum mörkuðum er í sögulegu hámarki. Að teknu tilliti til þessa má búast nokkurri aukningu í aflaverðmæti á þessu ári samanborið við árið 2005 þrátt fyrir aflasamdrátt í tonnum talið,? segir greiningardeildin.


 

Töluverð viðskipti hafa átt sér stað á skuldabréfamarkaði í morgun í kjölfar birtingu vísitölu neysluverðs, segir greiningardeild Glitnis. ?Var hækkun vísitölunnar lítillega undir væntingum og sjá má áhrif þess á markaði. Hefur ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hækkað (2-10 punkta) en ávöxtunarkrafa ríkisbréfa að sama skapi lækkað (6-11 punkta). Það má því sjá að verðbólguálag er lækkandi. Þá hefur gengi krónunnar hækkað aðeins,? segir greiningardeildin. Hækkun vísitölunnar var á svipuðu bili og spáð var. ?Því má jafnvel búast við að hluti þessara viðbragða sem sjá hefur mátt á markaði í morgun gangi að einhverju leyti til baka á næstu dögum. Spá okkar gerir ráð fyrir að ávöxtunarkrafa íbúðabréfa breytist ekki mikið út árið þó alltaf sé hægt að gera ráð fyrir einhverjum sveiflum. Við búumst við að ávöxtunarkrafa ríkisbréfa geti hækkað lítillega. Byggjum við það á því að við gerum ráð fyrir 0,25% hækkun stýrivaxta þann 21. desember næstkomandi, þrátt fyrir að hækkun vísitölunnar er ekki meiri en raun ber vitni,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,08% og er 6.419 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 52.662 milljónum króna. Þar af er um 50 milljarða velta með bréf FL Group. Eigendur Gnúps fjárfestingarfélag, annars stærsta hluthafi FL Group, var að færa bréf til Gnúps fjárfestingarfélags sem og FL Group keypti í eigin bréf fyrir um 9,5 milljarðar króna. Viðskiptin eru ekki verðmyndandi. 365 hækkaði um 2,21%, Teymi hækkaði um 1,73%, Eimskip hækkuðu um 0,64%, Atorka Group hækkaði um 0,61% og Landsbankinn hækkaði um 0,37%. Flaga Group hefur lækkað um 4,86%, FL Group hefur lækkað um 0,83%, Actavis Group hefur lækkað um 0,61%, Össur hefur lækkað um 0,44% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,16%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,13% og er 125,3 stig.


 

Sjóvá hefur undirritað samning við Skýrr um prentun á öllu útsendu efni tryggingafélagsins á sviði breytilegrar prentunar, einkum reikninga og fylgiseðla, segir í tilkynningu. Þar segir að samningurinn sé nokkuð stór í sniðum, en Sjóvá sendir út á aðra milljón síðna á ári. Samhliða þessu hefur Sjóvá undirritað samning við Skýrr um aðgang að ökutækjaskrá í Upplýsingaheimum Skýrr. "Skýrr bauð Sjóvá hagkvæma heildarlausn fyrir þessa prentþjónustu. Lausnin hefur ýmsa stóra kosti fyrir Sjóvá. Ferlið er til dæmis sérsniðið að þörfum okkar og Skýrr sér eftirleiðis um birtingu reikninga í netbönkum með tengingu við Reiknistofu bankana, ásamt PDF-þjónustu og nauðsynlegum XML-skeytasendingum milli fyrirtækjanna. Það skiptir okkur sömuleiðis miklu máli að hjá Skýrr er prentun og pökkun á einum stað og öll starfsemin gæða- og öryggisvottuð samkvæmt ISO 9001," segir Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár. "Viðskiptavinir Skýrr á sviði prentunar eru mörg af öflugustu fyrirtækjum landsins í fjármálageiranum, verslun, viðskiptum og þjónustu, ásamt íslenska ríkinu, ýmsum sveitarfélögum og opinberum stofnunum. Þetta eru kröfuharðir viðskiptavinir, sem við leggjum mikinn metnað í að veita fyrsta flokks þjónustu. Sjóvá bætist nú í þennan góða félagsskap og við erum hreykin af samstarfi fyrirtækjanna," segir Þórólfur Árnason, forstjóri Skýrr.


 

Alfesca hf. gekk í dag frá sölu á fasteign félagsins að Fornubúðum 5 í Hafnarfirði. Nettó söluverð er um 7 milljónir evra eða um 640 milljónir króna. Afhending eignarinnar hefur þegar farið fram og kaupverð er að fullu greitt. Bókfærður hagnaður vegna sölunnar er um 1,1 milljón evra eða um 100 milljónir króna sem mun tekjufærast á yfirstandandi ársfjórðungi segir í frétt félagsins.


 

Heiðrún Jónsdóttir hefur verið ráðin sem framkvæmdastjóri í yfirstjórn Eimskip en hennar verksvið verður yfirstjórn starfsþróunar- og samskiptasviðs ásamt lögfræðilegum verkefnum félagsins, segir í tilkynningu. Hún lauk samvinnuskólaprófi frá Bifröst 1987 og stúdentsprófi frá VÍ 1989. Hún lauk kandidatsprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1995 og varð héraðsdómslögmaður haustið 1996. Hún tók próf í starfsmannastjórnun frá HA 1999 og lauk löggildingu í verðbréfamiðlun árið 2006. Heiðrún starfaði sem lögmaður á Lögmannsstofu Akureyrar frá 1995-1998 og kenndi sjórétt við Stýrimannaskólann á Dalvík. Hún var starfsmannastjóri og lögfræðingur KEA og dótturfélaga frá september 1998 til maí 2001. Heiðrún var forstöðumaður upplýsinga- og kynningarmála Símans 2001-2003. Hún tók til starfa hjá Lex lögmannsstofu árið 2003 sem framkvæmdastjóri Lex og síðar sem meðeigandi. Heiðrún er í sambúð með Jóhannesi Sigurðssyni aðstoðarforstjóra Milestone. Hún á tvö börn og þrjá stjúpsyni.


 

Gnúpur fjárfestingarfélag ræður yfir 17,2% hlut í FL Group, samkvæmt flöggun til Kauphallarinnar. Um er að ræða færslur á eignarhlut og framvirkum samningum. Félagið er næststærsti hluthafi FL Group, á eftir Eignarhaldsfélaginu Oddaflugi, sem á 19,77% í FL Group, samkvæmt hluthafaskrá. Aðaleigendur Gnúp fjárfestingarfélags eru fjárfestarnir Magnús Kristinsson og Kristinn Björnsson. Þórður Már Jóhanneson er forstjóri félagsins. Gnúpur fjárfestingafélag hf. verður skráður eigandi allra hluta áður í eigu Suðureyjar ehf., MK-44 II ehf., Eignarhaldsfélagsins SK II ehf. og Eignarhaldsfélagsins SKE II ehf. Eignarhaldsfélagið SK II ehf., Eignarhaldsfélagið SKE II ehf., Suðurey ehf., MK-44 II ehf. og Fjárfestingafélagið Brekka ehf. eiga Gnúp fjárfestingafélag hf. Eigendur framangreindra félaga eiga 93% í Gnúpi fjárfestingafélagi hf. Eignarhald Gnúps Gnúpur fjárfestingafélag ehf. er í eigu Eignarhaldsfélagsins SK II ehf., Eignarhaldsfélagsins SKE II ehf., Suðureyjar ehf., MK-44 II ehf. og Fjárfestingafélagsins Brekku ehf. Eignarhaldsfélagið SKE II ehf. og Eignarhaldsfélagið SK II ehf. er í eigu Björns Hallgrímssonar ehf. sem er í eigu Kristins Björnssonar, Áslaugar Björnsdóttur, Emilíu Bjargar Björnsdóttur og Sjafnar Björnsdóttur. MK-44 II ehf. og Suðurey ehf. er í eigu Magnúsar Kristinsson. Fjárfestingafélagið Brekka ehf. er í eigu Þórðar Más Jóhannessonar.


 

FL Group hefur aukið við hlut af sinn af eigin bréfum í 7% úr 2%, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Er það gert í samræmi við heimild frá hluthafafundi. Um er að ræða 397.249.296 hluti, keypta á genginu 24.


 

aðeins 54,2% bókatitla prentaðir hér á landi


 

Tryggingamiðstöðin hefur selt fyrir um 174,6 milljónir króna í Landsbankanum, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 6.540.000 hluti selda á genginu 26,7. Eftir viðskiptin á Tryggingamiðstöðin 91.537.499 hluti í bankanum. Tryggingamiðstöðin á 0,89% hlut í í Landsbankanum og er 19. stærsti hluthafinn, að því er fram kemur í hluthafaskrá.


 

Samskip hafa opnað söluskrifstofu í Helsingjaborg í Svíþjóð og er það jafnframt þriðja skrifstofa félagsins þar í landi, segir í tilkynningu. Fyrir voru Samskip með söluskrifstofur í Gautaborg og Varberg. Með opnun söluskrifstofunnar í Helsingjaborg styrkja Samskip enn frekar stöðu sína á Svíþjóðarmarkaði en félagið býður upp á vikulegar siglingar frá Varberg til Íslands, með viðkomu í Árósum og Þórshöfn í Færeyjum. Samskip eru einnig með umfangsmikla gáma- og lestarflutninga milli Svíþjóðar og meginlands Evrópu sem og austur á bóginn, til Eystrasaltslandanna og Rússlands. Yfirmaður skrifstofunnar í Helsingjaborg verður Daninn Erik E. Hansen. Hann sinnti Evrópuflutningum hjá Mærsk skipafélaginu í Gautaborg, áður en hann gekk til liðs við Samskip. Með tilkomu Helsingjaborgarskrifstofunnar eru söluskrifstofur Samskipa orðnar 56 talsins í fjórum heimsálfum, auk umboðsmanna víða um heim.


 

Eignarhaldafélag Frosta Bergssonar, F.Bergsson Eignarhaldsfélag ehf., og eignarhaldsfélag Eiríks Tómassonar, Gnúpverjar ehf., hafa keypt 83,82% hlut í NordVest verðbréfum hf., að því er fram kemur í tilkynningu. Kaupin eru gerð í samstarfi við framkvæmdastjóra félagsins, Skúla Sveinsson, og forstöðumann verðbréfamiðlunar, Jón F. Thoroddsen. NordVest er óháð verðbréfafyrirtæki og er með aðild að Kauphöll Íslands. Á meðal viðskiptavina félagsins eru lífeyrissjóðir, fjárfestingafélög og einstaklingar. Umfang fyrirtækisins hefur aukist mjög á síðustu misserum og hefur verið leiðandi í verðsamkeppni á íslenskum verðbréfamarkaði, að því er fram kemur í tilkynningu Hlutafé NordVest verður aukið á næstunni til að efla reksturinn. Ráðgert er að setja upp eignastýringarsvið á fyrri hluta næsta árs, sem mun bjóða upp á óháða eignastýringu og ráðgjöf. Stefnt er á að NordVest verði aðili að kauphöllunum innan OMX Nordic Exchange samstæðunnar, en þar er um að ræða kauphallirnar í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Kauphöll Íslands var nýverið yfirtekin af OMX Nordic Exchange sem gerir aðild að hinum kauphöllunum vænlegan kost fyrir félagið.


 

tólf mánaða verðbólga nú 7%


 

Norræna lággjaldaflugfélagið Sterling hefur ákveðið að selja 49% hlut í nýrri viðhaldseiningu, sem áætlað er að stofna í febrúar á næsta ári, samkvæmt upplýsingum frá flugfélaginu.


 

Það vekur athygli greiningardeild Landsbankans að nánast engin viðskipti voru með verðtryggð skuldabréf í dag. Veltan á skuldabréfamarkaði nam rúm sex milljörðum króna og þar af um 45 milljónir króna með verðtryggð bréf. ?Veltan er því öll með óverðtryggðu bréfin, mest með RIKB10 og lækkaði krafa flokksins um 25 punkta. Þetta er breyting frá því sem verið hefur að undanförnu, því að lítil viðskipti hafa verið með óverðtryggð bréf en nokkuð lífleg viðskipti með verðtryggðu bréfin,? segir greiningardeildin.


 

segir greiningardeild Kaupþings banka


 

Fyrstu vikuna í desember var velta á fasteignamarkaði 3,7 milljarðar króna og dróst saman um 13% á milli vikna, sem er minni samdráttur en í síðustu viku nóvember, segir greiningardeild Landsbankans. ?Næstu þrjár vikur þar á undan hafði hins vegar verið talsverð aukning á milli vikna, en miklar sveiflur eru á milli vikna á þessum markaði. Þróunin síðustu vikur er svipuð þegar horft er á fjölda viðskipta, en 138 viðskipti áttu sér stað í síðustu viku,? segir greiningardeildin. Það hefur orðið viðsnúningur á þróun meðalveltu frá því á síðasta ári. ?Samdráttur hefur verið á milli ára á þennan mælikvarða frá mánaðamótunum maí og júní, en aukning nú. Aukningin er þó ekki mikil, aðeins 3%. Þó að þetta sé vísbending um að jafnvægi sé að komast á á fasteignamarkaði er því ekki ástæða til að draga of víðtækar ályktanir af þessu,? segir greiningardeildin. Það eru talsverðar sveiflur í veltu yfir fjögra vikna tímabil. Sé litið til síðustu tólf vikna eru sveiflurnar minni. ?Samanburður á tólf vikna veltu á milli ára sýnir að síðustu fjórar vikur hefur samdráttur á milli ára minnkað jafnt og þétt úr 31% í 20%. Áfram er því samdráttur á þennan mælikvarða, en hann fer minnkandi,? segir greiningardeildin.


 

Ánægja einstaklinga í viðskiptum við banka mælist nú minni á Íslandi og í Noregi en annars staðar á Norðurlöndum, ánægðastir eru viðskiptavinir banka í Finnlandi, að því er fram kemur í niðurstöðum Íslensku ánægjuvogarinnar. Mælingin nær til banka á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum og hófst fyrir árið 1999. Aðstendur Íslensku ánægjuvogarinnar eru Capacent Gallup, Samtök iðnaðarins og Stjórnvísi. Íslenska úrtakið var 250 viðskiptavinir hvers banka sem valdir voru af tilviljun úr þjóðskrá. Mælingin endurspeglar ánægju almennings í hópi viðskiptavina bankanna, en nær ekki til fyrirtækja og stofnana. Fyrstu þrjú ár könnunarinnar voru íslensku bankarnir með ánægðustu viðskiptavinina en jafnt og þétt hefur dregið úr ánægjunni og er íslenski bankamarkaðurinn nú með næst lægstu ánægjuvogina. Þetta er þriðja árið í röð sem ánægjuvog íslenska bankamarkaðarins lækkar og nemur lækkun um 6,2 stig frá 1999. Hún er nú 70,5 stig og hefur ekki verið lægri. Ánægjuvog norskra banka er hálfu stigi lægri en sú  íslenska. SPRON er með ánægðustu viðskiptavinina og hækkar um eitt stig milli ára, aðrir bankar og sparisjóðir standa í stað eða lækka. Sparisjóðurinn skipar annað sætið með ánægðustu viðskiptavinina. Árin 1999 til 2005 var Sparisjóðurinn með hæstu einkunina. Landsbankinn er í því þriðja, Glitnir í fjórða og því næst kemur Kaupþing banki.


 

Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins verður Dr. Gunnar Ólafur Haraldsson næsti forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Hann tekur við starfinu af Dr. Tryggva Þór Herbertssyni sem tekið hefur að sér að stýra nýjum banka hér á landi.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,31% og er 6.304 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.572 milljónum króna. 365 hækkaði um 1,8%, Landsbankinn hækkaði um 1,13%, Össur hækkaði um 0,89%, Marel hækkaði um 0,65% og Alfesca hækkaði um 0,59%. Vinnslustöðin lækkaði um 2,17%, FL Group lækkaði um 0,83%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,57% og Bakkavör Group lækkaði um 0,48%. Gengi krónu veiktist um 0,20% og er 125,5 stig við lok markaðar.


 

Íslenska tölvuleikjafyrirtækið Betware hefur samþykkt að kaupa danska afþreyingarfyrirtækið Certus Games, segir í tilkynningu frá Betware. Kaupverðið var ekki gefið upp.


 

Eggert Magnússon, stjórnarformaður breska knattspyrnufélagins West Ham, hefur ákveðið að reka knattspyrnustjóra félagsins Alan Pardew eftir slakt gegni þess á síðustu vikum, segir í fréttatilkynningu.


 

Sigurður Rúnar Friðjónsson hefur verið ráðinn mjólkurbússtjóri hjá Norðurmjólk á Akureyri. Tekur hann við starfinu 1. janúar. Siguður Rúnar var áður mjólkurbússtjóri MS í Búðardal. Þetta kemur fram á vefnunum Skessuhorn. Þar segir að Sævar Hjaltason, framleiðslustjóri hjá MS í Búðardal, taki við starfi Sigurðar Rúnars. Sigurður Rúnar hefur starfað hjá mjólkurbúinu í Búðardal frá 15. apríl 1977 og sat í 28 ár í sveitarstjórn í Búðardal.


 

Gengi krónu mun lækka þegar horft er til næsta árs, að mati greiningardeildar Glitnis. Telur hún að gengisvísitala í 130 stigum stuðli að jafnvægi í hagkerfinu en þá væri dollarinn í um 72 krónum og evran í 95 krónum. ?Á þeim slóðum teljum við að gengi krónunnar standi í lok næsta árs,? segir greiningardeildin. Hún segir að mikið ójafnvægi hagkerfisins kalli á frekari gengisaðlögun. ?Vænta má þess að munur á innlendum og erlendum skammtímavöxtum dragist saman samhliða stýrivaxtalækkunum Seðlabankans á næstu misserum.  Þá mun draga úr vilja fjárfesta og annarra til að taka stöðu með krónunni. Óvissa spárinnar er til beggja átta en í ljósi aðstæðna virðist hún vega þyngra til frekari lækkunar gengi krónunnar þegar horft er lengra fram á veginn. Það gengi krónu sem stuðlar að jafnvægi í hagkerfinu til lengdar er að okkar mati nálægt núverandi gengi,? segir greiningardeildin. Blanda sem gæti á kallað fram meiri gengislækkun ?Grunnur innlendur gjaldeyrismarkaður, mikið ójafnvægi hagkerfisins, stórar stöður erlendra aðila með krónunni og miklar erlendar skuldir Íslendinga er blanda sem gæti á skömmum tíma kallað fram talsvert meiri gengislækkun krónunnar. Áhættusækni alþjóðlegra fjárfesta hefur verið mikil og gengi krónunnar sem og annarra hávaxtamynta hefur notið góðs af því,? segir greiningardeildin. Hún telur að erlendir aðilar hafi æ meira um gengisþróun krónu að segja og birtist sú þróun meðal annars í sterku sambandi krónubréfaútgáfu, áhættuálags á íslensk fjármálafyrirtæki og krónu. ?Ef viðsnúningur í viðmóti þessara fjárfesta á sér stað er eins víst að flóttinn verði fyrstur frá litlu hagkerfi þar sem dýpt gjaldeyrismarkaðarins er lítil. Traustar stoðir efnahagslífsins ásamt því að gengi krónunnar virðist um þessar mundir, ólíkt því sem var fyrir ári, í grennd við jafnvægi ætti að geta snúið slíkri gengislækkun við á tiltölulega skömmum tíma og án umtalsverðs skaða fyrir fjármálalífið eða hagkerfið í heild,? segir greiningardeildin. Hún segir að staða gengis krónunnar nálægt því gildi sem stuðlar að jafnvægi hagkerfisins til lengri tíma, mikill vaxtamunur við útlönd ásamt því að framundan virðist mjúk lending hagkerfisins með skammvinnu skeiði stöðnunar gefur ákveðnar líkur á því að krónan muni ekki lækka á næsta ári heldur þvert á móti hækka. ?Slík þróun yrði nokkuð úr takti við þá aðlögun sem hagkerfið þarfnast að loknu yfirstandandi þensluskeiði og sérstaklega í ljósi mikils ójafnvægis. Gengishækkun krónunnar er hins vegar á engan hátt hægt að útiloka. Stöðutaka í krónu álitlegur kostur fyrir áhættufjárfesta Fyrir þá sem eru tilbúnir að taka talsverða áhættu er stöðutaka með krónu álitlegur kostur í ljósi mikils vaxtamunar, stöðu krónunnar og hagkerfisins. Sérstaklega getur tækifæri falist í því ef krónan myndi lækka enn frekar til skemmri tíma. Stöðutaka þessi er hins vegar mjög áhættusöm vegna þess mikla ójafnvægis sem hagkerfið er í,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,31% og er 6.424 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.337 milljónum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 1,51%, Marel hefur hækkað um 0,65%, Eimskip hafa hækkað um 0,64%, Glitnir hefur hækkað um 0,43% og Flaga Group hefur hækkað um 0,41%. Vinnslustöðin hefur lækkað um 2,17%, 365 hefur lækkað um 0,67%, Teymi hefur lækkað um 0,65%, FL Group hefur lækkað um 0,41% og Actavis hefur lækkað um 0,15%. Gengi krónu hefur veikst um 0,23% og er 125,5 stig við hádegi.


 

Samsetning fyrirtækja og fjölda þeirra innan Úrvalsvísitölunnar verður óbreytt þegar ný vísitala tekur gildi þann 1. janúar næstkomandi, segir greiningardeild Glitnis. ?Kaupþing banki hefur mest vægi í vísitölunni sem fyrr en miðað við núverandi markaðsvirði vegur bankinn 35% í vísitölunni. Flot á bréfum Kaupþings minnkaði í kjölfar nýyfirstaðins hlutafjárútboðs úr 80% í 65% sem hefur áhrif til að minnka vægi bankans í vísitölunni. Exista er ekki valið í Úrvalsvísitöluna að þessu sinni en félagið uppfyllir ekki skilyrði um lágmark 3ja mánaða skráningu fyrir val í vísitöluna,? segir greiningardeildin. Hún segir að þegar litið er á skiptingu atvinnugreina í Úrvalsvísitölunni sést að fjármálaþjónusta yfirgnæfir aðrar atvinnugreinar með um 72% af flotleiðréttu markaðsvirði. ?Undir fjármálaþjónustu falla Kaupþing banki, Landsbanki, Glitnir, Straumur-Burðarás fjárfestingabanki og Atorka. Heilbrigðisgeirinn vegur 10% en undir þá atvinnugrein falla Actavis og Össur. Aðrar atvinnugreina vega minna,? segir greiningardeildin.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar (FLE) fjölgaði um rúm 15% í nóvember miðað við sama tíma í fyrra, úr tæpum 116 þúsund farþegum árið 2005 í rúmlega 133 þúsund farþega nú. Þetta kemur fram í frétt FLE. 


 

Greiningardeild Kaupþings banka hefur hækkað vermat sitt á Actavis Group í 73,6 krónur á hlut úr 69 krónum á hlut og tólf mánaða markgengi hækkar í 82,0 krónur á hlut úr 78. Mælir hún með kaupum í félaginu. Er verðmatið uppfært í kjölfar tveggja nýlegra fyrirtækjakaupa. ?Við teljum yfirtökur Actavis á bæði ZiO Zdorovje og Abrika Pharmaceuticals jákvæðar fyrir félagið. Með yfirtökunni á ZiO fær Actavis aðgang að þeim hluta rússneska lyfjamarkaðarins sem greitt er fyrir af ríkinu og þeir njóta sem ekki hefðu annars fengið lyf. Þessi markaður er um einn milljarður evra og augljóst að þarna er um töluverð sóknarfæri að ræða. Þá fær Actavis einnig aðgang að nýrri verksmiðju ZiO sem hefur um tvo milljarða taflna framleiðslugetu og er samþykkt fyrir framleiðslu lyfja fyrir Evrópumarkað,? segir greiningardeildin. Yfirtakan á Abrika Pharmaceuticals í Bandaríkjunum kom greiningardeild nokkuð á óvart. ?Við teljum þó að hún hafi verið sterkur leikur hjá Actavis, en með yfirtökunni styrkir Actavis stöðu sína töluvert á sviði forðalyfja. Þau lyf eru flóknari í framleiðslu heldur en hefðbundin samheitalyf og mun færri samkeppnisaðilar eru á þeim markaði, sem leiðir til hærri framlegaðar. Abrika er enn sem komið er aðeins með eitt lyf á markaði en það mun væntanlega breytast strax á næsta ári þegar stefnt er að markaðssetningu þriggja nýrra lyfja,? segir greiningardeildin.


 

Landsbankinn hefur lokið við 300 milljón kanadadollara (18,1 milljarður króna) skuldabréfaútgáfu (e.Maple Bond) á föstum vöxtum í Kanada á gjalddaga í janúar 2010, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Yfirumsjón með lántökunni var á höndum HSBC en aðrir umsjónaraðilar voru CIBC og National Bank of Canada. Ávöxtunarkrafa bréfanna er 4.40% og miðast við álag á kanadísk ríkisskuldabréf. Lántakan fylgir í kjölfar fjárfestakynninga Landsbankans í Kanada og er hún gefin út sem hluti af reglulegri fjármögnun bankans undir EMTN-ramma bankans. Þetta er jafnframt fyrsta skuldabréfaútgáfa Landsbankans til kanadískra fjárfesta. Skuldabréfaútgáfan er hluti af stefnu bankans um að fjölga stoðum í erlendri fjármögnun og bæta landfræðilega dreifingu samhliða því að ná til breiðari hóps erlendra fjárfesta. Í tilkynningunni segir að lántakan staðfesti jafnframt gott aðgengi Landsbankans að fjármálamörkuðum og beri vott um það traust sem kanadískir fjárfestar hafa á bankanum og langtímastefnu hans.


 

hyggst flytja starfsemi sína úr Mýrargötunni


 

Eignarhaldsfélagið Hvetjandi hf. hefur keypt 25% af hlutafé Símaversins á Ísafirði að því er kemur fram í frétt Bæjarins besta á Ísafirði.


 

Fyrsta skrifstofuhótelið á Vestfjörðum var formlega opnað á Ísafirði á föstudaginn. Er það til húsa í verslunarmiðstöðinni Neista. Hótelið er í eigu Kristjáns Jóhannssonar og Ingu Ólafsdóttur að því er kemur fram á vef Bæjarins besta á Ísafirði.


 

kom til átaka við öryggisverði sem ráðnir voru af DHL


 

Jólamánuðurinn er jafnan mikilvægur mánuður fyrir afkomu smásala. Samkvæmt nýlegum breskum markaðsrannsóknum er jólasalan í Bretlandi slök enn sem komið er og er jafnvel gengið svo langt að tala um að hugsanlega verði þetta lélegasta jólasala í 25 ár. Þetta kemur fram í Hálffimm fréttum Kaupþings banka.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,92% og er 6.404 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 9.560 milljónum króna. 365 hækkaði um 4,46%, Glitnir hækkaði um 3,07%, Teymi hækkaði um 1,54%, Exista hækkaði um 1,37% og Straumur-Burðarás hækkaði um 1,15%. Alfesca hækkaði um 0,78% og Marel hækkaði um 0,65%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,10% og er 125,1 stig.


 

Fjárfestingarfélagið Grettir hefur keypt í Icelandic Group fyrir um 484 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 57.582.018 hluti, keypta á genginu 8,4. Á sama tíma er tilkynnt um að Ellert Vigfússon, framkvæmdastjóri Icelandic USA & Asia, hafi selt í Iceland Group fyrir um 392 milljónir króna. Um er að ræða 46.655.880 hluti. Og að S.A. Park, framkvæmdastjóri Icelandic Asia Inc., hafi selt fyrir 87,6 milljónir króna í félaginu. Um er að ræða 10.426.005 hluti. Samkvæmt hluthafaskrá er Landsbanki Luxembourg stærsti hluthafinn með 22,55% í Icelandic Group, Blátjörn er þriðja stærsti hluthafinn með 12,85% og fjárfestingarfélagið Grettir er sjöundi stærsti hluthafi Icelandic Group með um 3,76%. Eigendur Fjárfestingafélagsins Grettis eru: Sund ehf. (49,05%), Sund ehf. er í eigu Gunnþórunnar Jónsdóttur, Jóns Kristjánssonar og Gabríellu Kristjánsdóttur að jöfnu. Ópera Fjárfestingar ehf. (20,6%). Ópera Fjárfestingar ehf. eru eign Björgólfs Guðmundssonar og Björgólfs Thor Björgólfssonar að jöfnu. Hansa ehf. ( 28,51%). Hansa ehf. er eign Björgólfs Guðmundssonar. Aðrir hluthafar (1,84%) Blátjörn, sem er í eigu Sunds (49%) Hansa (24,5%), Novator (24,5%) og Hersis-ráðgjafar og þjónustu ehf. (2%).


 

Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt samruna Sparisjóðs vélstjóra, SPV og Sparisjóðs Hafnarfjarðar, SPH, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Stofnfjáreigendur beggja sjóðanna samþykktu samrunann fyrir réttri viku. Ragnar Z. Guðjónsson og Magnús Ægir Magnússon, sparisjóðsstjórar sameinaðs sparisjóðs, segja í tilkynningunni að við sameininguna verði til ?mjög öflugt fjármálafyrirtæki.? ?Heildareign sameinaðs sparisjóðs nemur 100 milljörðum króna og eigið fé er um 11 milljarðar króna,? segir Ragnar. Z. Guðjónsson.  ?Meira en 50.000 einstaklingar eiga í viðskiptum við sameinaðan sjóð og vel á þriðja þúsund fyrirtæki,? segir Magnús Ægir. Sameinaður sparisjóður kynnir vörur sínar og þjónustu undir vörumerkjunum SPH, SPV og S24, auk vörumerkisins Sparisjóðurinn. Sparisjóður vélstjóra, SPV, var stofnaður 11. nóvember 1961. Sparisjóður Hafnarfjarðar, SPH, var stofnaður 22. desember árið 1902 og S24, dótturfyrirtæki SPH, var sett á stofn þann 14. október 1999. Sameinaður sparisjóður starfrækir sjö útibú.


 

Íslenska sumargotssíldin hefur veiðst ágætlega undanfarnar vikur, segir greiningardeild Glitnis. ?Á vertíðinni í haust og í vetur er búið að veiða 104 þúsund tonn sem er um 80% af úthlutuðum kvóta. Úthlutaður kvóti á yfirstandandi fiskveiðiári er 130 þúsund tonn. Það stefnir því í að kvótinn náist á vertíðinni sem væntanlega klárast á næstu vikum. Veiði og vinnsla á sumargotssíld er mjög mikilvæg fyrir afkomu uppsjávarfiskfyrirtækja, til dæmis skráðu félögin Vinnslustöðina og HB Granda,? segir greiningardeildin. Hún segir að á vertíðinni í ár hefur hærra hlutfall af aflanum farið í mjölvinnslu en í manneldisvinnslu samanborið við síðasta ár. ?Þar kemur til að mjölverð er sögulega hátt og auk þess er verð á frystum síldarafurðum heldur lægra en á vertíðinni í fyrra. Búast má við því að aflaverðmætið á verðtíðinni í ár verði hærra en í fyrra vegna aukningar í kvóta, veikingar krónunnar og hás afurðaverðs. Aflahæsta skipið á síldarvertíðinni (íslenska sumargotssíldin) í haust og vetur er Áskell EA í eigu útgerðarfélagsins Gjögurs með 8,6 þúsund tonn en þar á eftir kemur skip Ísfélags Vestmannaeyja Antares VE með 8,2 þúsund tonn,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,9% og er 6.393 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 7.770 milljónum króna, samanborði við 1.446 milljónir króna á sama tíma í gær. Heildarvelta með bréf Glitnis nemur rúmum þremur milljörðum króna, heildarvelta með bréf Landsbankans nemur um tveimur milljörðum króna og heildarvelta með bréf Exista nemur um milljarði króna. 365 hefur hækkað um 2,35%, Glitnir hefur hækkað um 2,19%, Kaupþing banki hefur hækkað um 1,32%, FL Group hefur hækkað um 1,26% og Exista hefur hækkað um 0,91%. Actavis Group hefur lækkað um 0,3% og Teymi hefur lækkað um 0,22% Gengi krónu hefur styrkst um 0,25% og er 124,9 stig.


 

Almenn útlán Íbúðalánasjóðs jukust um 3% frá fyrri mánuði og námu 4,1 milljarði króna, að því er fram kemur í mánaðarskýrslu sjóðsins. Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu samtals 4,7 milljörðum króna í nóvember en þar af voru um 600 milljónir króna til leiguíbúðalána. Alls hefur sjóðurinn lánað ríflega 44,6 milljarða króna á árinu 2006. Í skýrslunni segir að þann 22. nóvember ákváðu sparisjóðirnir að hækka lánshlutfall sitt til íbúðakaupa í 80% af kaupverði fasteigna. Hér er um að ræða svonefnd hattalán í lánasamstarfi Íbúðalánasjóðs og sparisjóðanna. Íbúðakaupendur nýta sér fyrst hámarkslánshlutfall Íbúðalánsjóðs sem er 17 milljónir króna, en eiga síðan möguleika á láni frá sparisjóðunum til viðbótar. Í samstarfinu er alls boðið upp á lánshlutfall sem nemur 120% af brunabótamati að viðbættu lóðarmati eignar. Lánsfjárhæðin getur þó aldrei orðið hærri en 80% af kaupverði eignar og er hámarksupphæð samtals 27,1 milljón. Þann 2. nóvember ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum og í kjölfarið hækkaði ávöxtunarkrafa íbúðabréfa. Ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hefur hækkað að undanförnu og má segja að háir stýrivextir og lágar verðbólguvæntingar hafi þar mest áhrif. ?Yfir 90% af skuldabréfum á innlendum skuldabréfamarkaði eru verðtryggð, útgefin til 5 ára eða lengur, og má segja að stýrivextir bankans hafi mest áhrif á styttri enda verðtryggða vaxtaferilsins. Lang stærstur hluti íbúðalána er til allt að 40 ára og það kann því að reynast Seðlabankanum erfitt að stýra svo löngum verðtryggðum vöxtum með skammtíma nafnvöxtum. Því má leiða að því líkum að peningastefna Seðlabankans skili sér fyrst og fremst í gegnum gengi íslensku krónunnar og bíti á yfirdráttarlán einstaklinga og smærri fyrirtækja. Hækkun á stýrivöxtum Seðlabankans kann að hafa tvíþætt áhrif á húsnæðislið vísitölu neysluverðs. Annars vegar leiða þeir til hækkunar á vísitölunni í gegnum hækkandi vexti íbúðalána en hins vegar draga þeir úr eftirspurn á fasteignamarkaði sem getur leitt til lækkunar á fasteignaverði og þ.a.l. lækkunar á vísitölu neysluverð. Enn er deilt um réttmæti þess að fasteignaverð skuli vera liður í vísitölu neysluverðs til verðtryggingar og það kann að vera varasamt fyrir hagkerfið ef fasteignaverð er notað sem stýritæki til að ná niður verðbólgu.Ríkisendurskoðun hefur lokið athugun sinni á fjárhagsstöðu Íbúðalánasjóðs. Þar kemur fram að niðurstöður hermireikninga og mats á líkindadreifingu vaxtabreytinga benda til þess að ólíklegt sé miðað við hinar gefnu forsendur að eiginfjárhlutfall Íbúðalánasjóðs stefni niður fyrir áskilin hlutföll í fyrirsjáanlegri framtíð. Af þeirri niðurstöðu leiðir jafnframt að ólíklegt er að reyna muni á ríkisábyrgð á skuldbindingum Íbúðalánasjóðs. Niðurstaðan í heild sinni var birt á Kauphöll Íslands þann 1. nóvember síðast liðinn.Greiðslur Íbúðalánasjóðs námu tæpum einum milljarði í október,? segir í skýrslunni.


 

Fagtímaritið Drapers, sem er fagtímarit fyrir  tísku smásölugeirann í Bretlandi birtir árlega lista yfir 100 áhrifamestu einstaklingana í tísku smásölu geiranum í Bretlandi.  Á listanum  í ár sem var birtur í gær eru þrír Íslendingar. Jón Ásgeir Jóhannesson er  í 2. sæti, Gunnar Sigurðsson framkvæmdastjóri Baugs í London er í 14. sæti og Áslaug Magnúsdóttir er í 54. sæti en hún var framkvæmdastóri fjárfestinga Baugs í Bretlandi þar til fyrir skömmu en gengir nú stöðu framkvæmdastjóra hjá  Marvin Traub Associates í New York.


 

FL Group hefur aukið hlut sinn í Glitni banka og er komið í 30% samkvæmt flöggun í Kauphöllinni.


 

RÚV fetar nú nýja braut í innheimtuaðgerðum sínum og krefur fyrirtæki um auknar greiðslur á afnotagjöldum vegna útvarpstækja í atvinnubifreiðum. Í frétt á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins kemur fram sú skoðun að þessi nýja skattheimta RÚV virðist vera mjög tilviljanakennd auk þess sem óvissa ríkir um hvort lagastoð sé fyrir henni.


 

Baugur Group mun hafa keypt 40% hlut í Allsaints-tískukeðjunni sem er í eigu Kevins Stanfords. Breska dagblaðið The Times greinir frá þessu, en ekki hefur verið gengið endanlega frá kaupunum.


 

Actavis og heilbrigðisyfirvöld eiga nú í samningaviðræðum um lækkun lyfjaverðs og segir Halldór Kristmannsson, talsmaður Actavis, að niðurstaðna úr þessum viðræðum sé að vænta innan skamms. Viðræðurnar stranda meðal annars á því hvort yfirvöld veiti Actavis heimild til að flytja hluta starfsemi sinnar úr Hafnarfirði til Bretlands Markmið viðræðnanna er ná fram verulegri lækkun á verði samheitalyfja hér á landi. Könnun ríkisendurskoðunar leiddi í ljós að verð á sambærilegum samheitalyfjum sé allt að 47% dýrari á Íslandi en í Danmörku. Hærri kostnaður skýrist af minna úrvali ódýrra samheitalyfja hér á landi auk þess sem kostnaður við að dreifa, framleiða og selja lyf á Íslandi er mun hærri en annars staðar. Páll Pétursson, formaður lyfjagreiðslunefndar, segir að viðræðurnar gangi vel og að nú þegar hafi náðst samkomulag um að Actavis lækki verð á allt að 45 tegundum samheitalyfja strax á næsta ári. Lækkunin nemur 130 milljónum á ársgrundvelli. Páll segir að það sé þó bara byrjunin en til standi að lækka lyfjaverð mun meira á komandi árum. "Actavis hefur samþykkt að lækka lyfjaverð þannig að það verði sambærilegt og annars staðar," segir Páll. Halldór bendir þó á í þessu sambandi að íslenski markaðurinn sé sérstakur fyrir margar sakir. "Markaðurinn er agnarsmár og lyfjamagn í umferð hér er mun minna en annars staðar. Lyfjamarkaðurinn í Danmörku er til dæmis tuttugu sinnum stærri og lyfjamarkaðurinn í Þýskalandi örugglega fimmtíu sinnum stærri," segir Halldór Rautt ljós á flutning Halldór segir að til þess að mögulegt verði að lækka samheitalyf meira sé nauðsynlegt að ná fram aukinni hagræðingu í rekstri, meðal annars með því að flytja hluta framleiðslunnar til Bretlands. "Við höfum lagt fram tillögu um að færa framleiðslu alls 20 lyfjategunda frá verksmiðju okkar í Hafnarfirði yfir til Bretlands. Þessi lyf eiga það sameiginlegt að vera framleidd í litlu magni og vera dýr í framleiðslu þar sem þau eru eingöngu fyrir Íslandsmarkað. Þannig gætum við náð fram mikilli samþættingu sem yrði til þess að verð þessara lyfja myndi lækka. En til þess að gera þetta þurfum við heimild frá heilbrigðisyfirvöldum," segir Halldór. Það sem stendur í vegi fyrir samþykki er reglugerð evrópska efnahagsvæðisins sem leyfir ekki að pakkningar lyfja séu á erlendu tungumáli. Að sögn Halldórs eru þó dæmi um að undanþágur frá þessari reglu hafi fengist. Við erum bjartsýnir á að undanþágu fáist enda eru miklir hagsmunir í húfi. "Að sjálfsögðu myndu íslensk fylgigögn fylgja með," segir Halldór. Hann segir að ef þessar breytingar myndu ná fram að ganga og heimildin fengist þá yrði það til þess að lyfin myndu lækka án þess að miklar breytingar yrðu á starsemi Actavis á Íslandi. "Við teljum að breytingarnar komi til með að hafa óveruleg áhrif á verksmiðju okkar í Hafnarfirði þar sem hún er hvort eð er fyrst og fremst í erlendri framleiðslu," segir Halldór. Virðisaukaskattur lyfja hár hér á landi Eitt eru þó bæði Halldór og Páll algjörlega sammála um og það er að athyglisvert sé að lyfseðilsskyld lyf skuli vera undanþegin þeim lækkunum sem nú eiga sér stað á virðisaukaskatti margra mismunandi vörutegunda. "Lækkun virðisaukaskatts lyfja úr 24,5%, eins og það er nú, niður í 7% myndi skila sér í verulegri lækkun lyfjaverðs," segir Páll Pétursson. Halldór segir það athyglisvert að á meðan lækkun virðisaukaskatts taki til munaðarvarnings á borð við geisladiska séu lyf látin sitja eftir. Páll bendir á að engin virðisaukaskattur sé á lyfjum í löndum á borð við Kanada, Bretland og Svíþjóð.


 

Í tíu ára rekstraráætlun Ríkisútvarpsins sem lögð var fyrir menntamálanefnd Alþingis á dögunum er, að sögn Páls Magnússonar útvarpsstjóra, gert ráð fyrir því að sókn RÚV á auglýsingamarkað verði óbreytt frá því sem nú er. "Sóknin þyngist ekki frá því sem nú er heldur er gert ráð fyrir að hlutfall auglýsingatekna af heildartekjum verði hið sama og nú er, sem sagt um það bil þriðjungur," segir Páll. Áætlunin, sem yfirfarin var af Ríkisendurskoðun, var gerð til þess að fyrir lægi hvort rekstur Ríkisútvarpsins fengi staðist eftir fyrirhugaða breytingu þess í opinbert hlutafélag. Niðurstaðan er að svo sé og segir Páll að þrátt fyrir óbreytt hlutfall auglýsingatekna verði reksturinn réttum megin við núllið. Taka ber fram að áætlunin er ekki bindandi og því ekki hægt að líta á óbreytt hlutfall auglýsingatekna sem skuldbindingu. Samfylkingin kynnti í gærmorgun tillögur að nýrri sátt um Ríkisútvarpið þar sem meðal annars er lagt til að hlutfall auglýsingatekna verði bundið við að hámarki 15-20% af heildartekjum. Páll Magnússon segir ljóst að í þessu felist allt að helmingslækkun á auglýsingatekjum, sem eru um þriðjungur heildartekna í dag eins og fyrr segir. Til að mæta því verði annað hvort að hækka ríkisframlagið eða draga úr þjónustunni. Ekki kemur fram í tillögum Samfylkingarinnar hvora leiðina eigi að fara. Önnur umræða um frumvarp um hlutafélagavæðingu RÚV fór fram á Alþingi í gær en öfugt við það sem stefnt var að hefur verið ákveðið að fresta lokaafgreiðslu frumvarpsins fram yfir áramót.


 

forstjóri Marks & Spencer í fyrsta sæti


 

Mikil styrking krónunnar á seinni hluta síðasta árs og auknar gengissveiflur á þessu ári hafa verið settar í samband við útgáfur jöklabréfa, segir greiningardeild Landsbankinn. ?Sambærileg bréf eru gefin út í ýmsum hávaxtamyntum svo sem nýsjálenskum dal og tyrkneskri líru. Útgáfan er fyrst og fremst drifin áfram af miklum vaxtamun, þ.e. háum vöxtum þessara gjaldmiðla samanborið við til dæmis dollarann eða evru. Það er engin spurning að stýrivaxtahækkanir Seðlabankans og mikil lánsfjáreftirspurn voru helsta ástæða þess að jöklabréfaútgáfan hófst,? segir greiningardeildin. Hún segir jöklabréfin hafa skilað verulega neikvæðri ávöxtun það sem af er ári og líklega er það ein helsta ástæða þess að lítið hefur borið á nýjum útgáfum undanfarið. ?Einnig er hugsanlegt að markaðurinn sé mettaður sem stendur, en útistandandi jöklabréf svara til um það bil 27% af vergri landsframleiðslu síðasta árs. Þetta er svipað hlutfall og sést hefur til dæmis á Nýja Sjálandi þegar að útgáfan þar hefur verið í hámarki,? segir greiningardeildin. Vaxtamunur gæti farið lækkandi ?Ef Seðlabanki Íslands fer að lækka vexti næsta vor, eins og við reiknum með, þá má búast við því að vaxtamunur á milli krónu og helstu viðskiptamynta heimsins fari lækkandi. Eftir vaxtahækkun evrópska seðlabankans í dag er stýrivaxtamunur gagnvart evru 10,5% en hann var aðeins 7,5% þegar fyrstu jöklabréfin litu dagsins ljós í ágúst í fyrra. Á þessum tíma hefur vaxtamunur evru og nýsjálensks dals lækkað úr 4,75% í 3,75%, en munur tyrkneskra og evrópskra stýrivaxta hefur aftur á móti að aukist úr 12,25% í 14% á sama tíma. Erlendir fjárfestar muni ekki flýja Þessi samanburður bendir ekki til þess að ástæða sé til að óttast það að allir erlendir fjárfestar sem eru að ná sér í vaxtamun með því að fjárfesta í krónum muni flýja landið við fyrstu merki vaxtalækkana hjá Seðlabankanum. Vaxtamunurinn mun að öllum líkindum halda áfram að vera álitlegur í augum slíkra aðila á næstu árum,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,45% og er 6.343 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.619 milljónum króna. 365 hækkaði um 6,5%, Tryggingamiðstöðin hækkaði um 1,88%, Teymi hækkaði um 1,56%, Atlantic Petroleum hækkaði um 1,48% og Kaupþing banki hækkaði um 0,97%. Mosaic Fashions lækkaði um 1,21%, Flaga Group lækkaði um 0,81%, Icelandic Group lækkaði um 0,65%, Eimskip lækkaði um 0,64% og Landsbankinn um 0,68%. Gengi krónu veiktist m 0,24% og er 125,3 stig við lok markaðar.


 

365 kaupir eigin bréf fyrir um 66,7 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Eru kaupin gerð vegna kauprétta veittum lykilstarfsmönnum, að því er fram kemur í tilkynningu. Um er að ræða 16.300.000 hluti keypta á genginu 4,09. Eftir viðskiptin á félagið 87.559.819 hluti af eigin bréfum. Þann 5. desember keypti 365 eigin bréf fyrir 28 milljónir í sama tilgangi.


 

Peningamarkaðurinn bar höfuð og herðar yfir ávöxtun innlendra fjármagnsmarkaða í nóvember en hann skilaði 1,1% nafnávöxtun meðan aðrir fjárfestingakostir skiluðu neikvæðri nafnávöxtun, segir greiningardeild Glitnis. ?Um 0,5% neikvæð ávöxtun varð á verðtryggðum skuldabréfum en ávöxtunarkrafa þeirra hækkaði í mánuðnum, ekki síst á styttri enda vaxtaferilsins. Má meðal annars rekja þá þróun til þess að spáð var lítilli og jafnvel lækkun á neysluverðsvísitölu í mánuðinum. Reyndin varð lítilsháttar lækkun sem dregur úr ávöxtun verðtryggðra bréfa. Krafan á óverðtryggð skuldabréf hækkaði einnig mikið og skiluðu óverðtryggð skuldabréf 1,5% neikvæðri ávöxtun,? segir greiningardeildin, Gengi hlutabréfa lækkaði um 2,3% í mánuðinum. ?Gengi ISK lækkaði um 3,7% á sama tímabili sem eykur ávöxtun erlendra eigna um sama hlutfall. Erlendir markaðir gáfu ágæta ávöxtun á mánuðinum, Evrópuvísitala Morgan Stanley hækkaði m.a. um 4,3% og bandarísk hlutabréf hækkuðu um 2,5%,? segir greiningardeildin. Ávöxtun á árinu 2006 Hún segir að úrvalsvísitalan hefur hækkað um 14,5% á árinu og hafa hlutabréf skilað bestri ávöxtun fjárfestingakosta á árinu. ?Spá Greiningar er að hækkun vísitölunnar verði á bilinu 15-25% á árinu. Að okkar mati er rými fyrir nokkra hækkun félaga sem vega þungt í vísitölunni og því teljum við rými fyrir hækkun Úrvalsvísitölunnar í desember. Miðað við núverandi gildi vísitölunnar er líklegt að hækkun vísitölunnar verði í neðri hluta fyrrgreinds spábils,? segir greiningardeildin. Það sem af er ári hefur peningamarkaðurinn veitt um 11,4% ávöxtun ?sem er frábær ávöxtun fyrir áhættulausa fjárfestingu.? ?Í ljósi hárrar raunávöxtunar á peningamarkaði og væntinga um litla hækkun á vísitölu neysluverðs í mánuðinum má búast við því að ekki verði mikil breyting á skuldabréfamarkaði. Það er þó háð því að gengi krónunnar gefi ekki mikið eftir en gerist það má búast við að krafa íbúðabréfa gæti lækkað lítillega. Búast má við því að krafa ríkisbréfa komi til með að hækka frá því sem nú er vegna aukinna væntinga um hækkun stýrivaxta í desember,? segir greiningardeildin.


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,44% og er 6.342 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.446 milljónum króna. 365 hefur hækkað um 3% - síðustu sjö daga hefur félagið hækkað um 19,77% en sé  litið til síðustu fjögra vikna hefur það lækkað um 11,78%, Teymi hefur hækkað um 2,01% - sjö daga hækkun félagsins nemur 8,29%, Actavis Group hefur hækkað um 1,36%, Glitnir hefur hækkað um 0,88% og FL Group hefur hækkað um 0,88%. Össur hefur lækkað um 0,9%, Flaga Group hefur lækkað um 0,81%, Eimskip hafa lækkað um 0,64% og Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,61%. Gengi krónu hefur veikst um 0,06% og er 125 stig við hádegi.


 

Greiningardeild Glitnis hefur lækkað verðmatsgengi sitt á Kaupþingi banka í 968 krónur á hlut úr 979 krónum á hlut.  ?Verðmatsgengið er 18% yfir gengi á markaði (822). Við mælum með að fjárfestar kaupi bréf í félaginu horft til langs tíma. Markgengi (e. target price) er 920 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu stendur að sex mánuðum liðnum,? segir greiningardeildin. ?Kaflaskil hafa átt sér stað í sögu félagsins með vel heppnuðu hlutafjárútboði til erlendra fjárfesta. Kaupþing banki getur núna án vandkvæða fjármagnað yfirtöku á öðrum fjármálafyrirtækjum fyrir 100-150 milljarða króna. Við reiknum með að bankinn geti sótt aukið fjármagn til erlendra fjárfesta eftir þörfum. Við teljum líklegast að á árinu 2007 muni stjórnendur einbeita sér að kröftugum vexti þóknanatengdrar starfsemi, einkum hjá dótturfélögunum Kaupþing Singer & Friedlander og FIH. Búið er að leggja í talsverðan kostnað tengdan endurskipulagningu og uppbyggingu sem ætti að skila sér á komandi ári,? segir greiningardeildin.


 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og Lagnakerfamiðstöð Íslands hafa gert með sér saming um rekstur og umsjón Háskólans í Reykjavík á starfsemi, fasteignum og búnaði Lagnakerfamiðstöðvar Íslands á Keldnaholti, segir í fréttatilkynningu.  Í dag munu Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri og jafnframt formaður LKÍ og Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LKÍ undirrita samninginn ásamt fulltrúum frá Háskólanum í Reykjavík, dr. Guðfinnu S. Bjarnadóttur, rektor og Bjarka A. Brynjarssyni, forseta tækni- og verkfræðideildar HR. Markmið samningsins er að tryggja áframhaldandi rekstur og uppbyggingu Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, auka nýtingu hennar og þróa ný áherlsusvið í starfsemi stofnunarinnar. Í samningum felst að Háskólinn í Reykjavík tekur að sér að sjá um allan rekstur, fasteignir og tækjabúnað stofnunarinnar, sem og að þjóna skólum landsins við uppbyggingu kennslufræða í lagnatækni og endurmenntun lagnamanna, iðnaðarmanna og hönnuða, í atvinnulífinu og opinberra stofnanna í lagnatækni, segir í tilkynningu. Fyrir liggur að Háskólinn í Reykjavík mun flytja alla starfsemi sína í nýtt húsnæði í Vatnsmýri. Á þeim tímamótum mun Lagnakerfamiðstöð Íslands flytja alla starfsemi sína í húsnæði Háskólans í Reykjavík.


 

Starfsmenn í vöru- og dreifingarmiðstöð Iceland-verslunarkeðjunnar í Enfield í norðurhluta London munu að óbreyttu leggja niður vinnu á föstudag til að leggja áherslu á kröfu um hærri laun. Frá þessu er greint í breskum fjölmiðlum í dag, en Baugur er eigandi Iceland.


 

að mati greiningardeildar Kaupþings banka


 

Greiningardeild Landsbankans hefur uppfært afkomuspá sína fyrir Actavis í kjölfar kaupanna á rússneska samheitalyfjaframleiðandanum ZiO Zdorovje og bandaríska framleiðandanum Abrika. ?Kaupin styðja við fyrra verðmat okkar Actavis þar sem bréf félagsins eru metin á 72,8 krónur á hlut og vænt verð eftir 12 mánuði 81,8 krónur á hlut. Kaupin á ZiO og Abrika nema samtals um 230 milljónir evra (20,7 milljarðar króna) og er því ekki um mjög stór fyrirtækjakaup að ræða. Með kaupunum á Abrika er Actavis að færa sig inn á markað þar sem samkeppnin er minni og framlegðarstig hærra. Á móti er hár heildarþróunarkostnaður, þar með talið eignfærður þróunarkostnaður, á samskonar lyfjum og Abrika framleiðir,? segir greiningardeildin. ?Við áætlum að Abrika nái 55 milljón evra (fimm miljarðar króna) brúttó hagnaði (e. gross profit) á næstu tveimur árum sem þýðir að árangurstengd greiðsla að fjárhæð 96 milljón evra (8,8 milljarðar króna) auk bónusgreiðslu að fjárhæð ellefu milljónir evra verður innt af hendi af hálfu Actavis,? segir hún.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki um 0,2% í desember. ?Gangi þetta eftir verður 12 mánaða hækkun vísitölunnar 7,1%, sem er lækkun úr 7,3% í nóvember. Bráðabirgðaspá okkar fyrir nóvember hljóðaði upp á 0,3% hækkun vísitölunnar, en við reiknum nú með minni hækkun, m.a. vegna meiri lækkunar bensínverðs en við gerðum áður ráð fyrir,? segir greiningardeildin. Hagstofan birtir vísitölu neysluverðs 12. desember.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,21% og er 6.314 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 3.570 milljónum króna. Hampiðjan hækkaði um 3,95%, 365 hækkaði um 3,9%, Teymi hækkaði um 2,75%, Eimskip hækkuðu um 0,65% og Bakkavör Group hækkaði um 0,32%. Mosaic fashions lækkaði um 1,79%, Össur lækkaði um 1,33%, Marel lækkaði um 1,28%, Atlantic Petroleum lækkaði um 0,64% og Alfesca lækkaði um 0,58%. Gengi krónu veiktist um 1,05% og er 125 stig við lok dags. Gerist það í kjölfar þess að viðskiptahalli á þriðja ársfjórðungi var meiri en búist var við, að sögn Beat Siegenthaler sérfræðings hjá TD Securities.


 

Star AcquisitionCo AS, dótturfélag Promens, hefur núna náð samþykki um kaup á 95,68% af hlutafé í Polimoon, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Vísað er til yfirtökutilboðs dótturfélags Promens, Star AcquisitionCo AS, í allt hlutafé Polimoon ASA, sem er skráð í Kauphöllina í Osló í samræmi við skilmála í tilboðsyfirliti dags 14.nóvember 2006. Tilboðstímabilið rennur út kl. 15:00 (Osló tíma) þann 15.desember 2006.


 
Innlent
6. desember 2006

Gengi 365 sveiflast

Bréf í 365 hf. hafa lækkað mikið undanfarið þrátt fyrir um 6% hækkun í gær og 1,3% í morgun, segir greiningardeild Glitnis. Bréfin hafa lækkað um 18% á tæpum mánuði. ?Verð hlutabréfa í Teymi, hinum hluta Dagsbrúnar, hefur hinsvegar lækkað um 8% frá því félögin voru skráð í sitt hvoru lagi í Kauphöllina fyrir tæpum mánuði síðan. Fjárhags- og rekstrarstaða Teymis var betri en 365 við skráningu og skýrir það ólík viðbrögð fjárfesta við skráningu félaganna,? segir greiningardeildin. Nauðsynlegt að selja eignir Hún segir að 365 tilkynnti í síðustu viku rekstraráætlun fyrirtækisins fyrir árið 2007. ?Auk þess tilkynnti félagið um eignasölu til að minnka skuldabyrði félagsins. Þannig hefur Landsbankinn sölutryggt 64% eignarhlut í Wyndeham og einnig hefur félagið selt dreifikerfi Digital Ísland og um 9% hlut í Hands Holding. Miðað við þessa eignasölu og núverandi markaðsverðmæti í Kauphöll Íslands er EV/EBITDA hlutfall 365 um 15,1. Það telst vera hátt og ekki til þess fallið að vekja áhuga fjárfesta. Það er því nauðsynlegt að 365 nái að selja það sem eftir stendur í Wyndeham (36% eignarhlutur) og eftirstandandi hlut (30%) í Hands Holding. Ef 365 tekst að selja hlutina á bókfærðu virði þeirra (5.612 milljónir króna) mun EV/EBITDA hlutfallið lækka í 10,8. Hækkun hlutabréfaverðs 365 síðustu daga má því meðal annars rekja til væntinga fjárfesta um að sala hlutanna gangi eftir,? segir greiningardeildin. Fons kaupir hlut Straums Burðaráss í 365 Straumur Burðarás seldi 9,3% hlut sinn í 365 til Fons eignarhaldsfélags. Gengi viðskiptanna var 4,08 krónur á hlut, ?sem er 4,6% yfir núverandi gengi á markaði (3,9). Þar með á Fons 14,85% hlut í 365 og verður þriðji stærsti hluthafi 365 á eftir Baugi og Runni ehf.,? segir greiningardeildin.


 

segir greiningardeild Glitnis


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,09% og er 6.322 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.263 milljónum króna. Hampiðjan hefur hækkað um 3,95%, 365 hefur hækkað um 1,3%, Kaupþing banki hefur hækkað um 0,49%, Eimskip hafa hækkað um 0,49% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,32%. Mosaic Fashions hefur lækkað um 1,79%, Össur hefur lækkað um 1,78%, Marel hefur lækkað um 1,28%, Landsbankinn hefur lækkað um 1,28% og Actavis Group hefur lækkað um 0,75%. Gengi krónu hefur veikst um 1,22% og er 125,2 stig við hádegi. Gerist það í kjölfar þess að viðskiptahalli á þriðja ársfjórðungi var meiri en búist var við, að sögn Beat Siegenthaler sérfræðings hjá TD Securities.


 

Fons eykur við sig í félaginu


 

meðallestur á Fréttablaðið tvöfalt meiri en á Morgunblaðsins meðal 20-39 ára


 

Samkvæmt upplýsingum Efnahagsfregna greiningar Kaupþings banka jókst gengisflökt krónunnar töluvert í nóvember miðað við rólegheit mánuðinn á undan. Í lok nóvember komst 20 daga flökt krónunnar í 15,3% en til samanburðar var það í kringum 9% í lok október. Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri nam um 370 milljörðum króna í nóvember og segir í Efnahagsfregnum að um sé að ræða fjórða veltumesta mánuðinn á árinu. Þrír veltumestu mánuðir ársins á gjaldeyrismarkaði voru í vor þegar gengi krónunnar féll í kjölfar neikvæðrar umræðu um hagkerfið. Dagleg velta á gjaldeyrismarkaði í nóvember nam 370 milljörðum króna.


 

Markaðsvirði skráðra bréfa í Kauphöll Íslands hækkaði um rúmlega 6,5 milljarða eða um 0,3% í nóvember og nam 2.465 milljörðum í lok mánaðarins, samkvæmt nýjum Efnahagsfregnum greiningar Kaupþings banka. Markaðsvirði Kaupþings jókst mest í mánuðinum eða um 19,4 milljarða en næst mest jókst markaðsvirði Landsbankanum eða um 11 milljarða króna. Þá hækkaði markaðsvirði Straums-Burðaráss um alls 7,3 milljarða. Mesta lækkun markaðsvirðis varð á bréfum Glitnis en markaðsvirði þeirra lækkaði um tæplega 15,7 milljarða í mánuðinum. Heildarvelta hlutabréfa í Kauphöllinni nam 117 milljörðum króna og lækkaði um tæplega 122 milljarða á milli mánaða. Mest var velta með bréf Kaupþings eða fyrir rúmlega 38 milljarða króna. Velta Landsbankans nam 20 milljörðum króna og velta Actavis nam 15,4 milljörðum. Samanlagt stendur velta þessara þriggja félaga að baki alls 63% af heildarveltu nóvembermánaðar. Fjöldi viðskipta í Kauphöllinni í nóvember var 8.195 og hafði þá minnkað um 16,1% á milli mánaða. Úrvalsvísitala Kauphallarinnar lækkaði um 2,3% í nóvember.


 

Álag á skuldatryggingar bankanna á eftirmarkaði hefur hækkað um nokkra punkta undanfarna daga. Verðið á skuldatryggingum er að öllu jöfnu notað sem mælikvarði á það traust sem bankarnir njóta á alþjóðlegum fjármagnsmarkaði. Því lægra sem álagið er því betra, en eins og kunnugt er hefur álagið verið að lækka hratt í allt haust í kjölfar viðsnúnings í viðhorfi erlendra greiningar- og markaðsaðila til bankanna. Álag á skuldatryggingum Kaupþings banka er nú 53 punktar en var í október og nóvember stöðugt í kringum 48 punkta. Landsbankinn er nú kominn upp í 42 punkta eftir að hafa lengi verið í kringum 38. Álagið á skuldatryggingar Glitnis er eftir sem áður lægra enn hinna bankanna og stendur nú í 34 punktum sem er svipað og fyrir mánuði.


 

Actavis á nú í viðræðum við íslensk heilbrigðisyfirvöld um að flytja hluta framleiðslu sinnar úr landi, að því er fréttastofa RÚV greindi frá í gærkvöld. Þar kom fram að um væri að ræða þann hluta starfseminnar sem framleiðir samheitalyf fyrir íslenskan lyfjamarkað. Tilgangurinn er að ná fram hagræðingu svo að hægt sé að lækka lyfjaverð til íslenskra neytenda lyfja. Forsaga málsins er sú að heilbrigðisyfirvöld gerðu fyrr á árinu athugasemdir við verðlagningu Actavis á samheitalyfjum fyrir íslenskan markað. Verðkannanir sem framkvæmdar voru sýndu að lyfjaverð var allt að tíu sinnum hærri en í til dæmis Danmörku. Heilbrigðisyfirvöld gerðu í kjölfar þess athugasemdir og loks gerðu yfirvöld samkomulag við Actavis um lækkun lyfjaverðs. Síðan þá hefur Actavis hagrætt í verksmiðjunni sinni í Hafnarfirði sem framleiðir samheitalyf fyrir íslenska markaðinn og meðal annars sagt upp fjölda starfsfólks. Forráðamenn Actavis leita nú leiða til að hagræða enn frekar til að ná lyfjaverðinu niður.


 

-segir Berglind Ásgeirsdóttir, skrifstofustjóri utanríkisráðuneytisins


 

Sól í Straumi heldur fund með fulltrúum Alcan í kvöld kl. 20.00 um stækkunarmálið í Straumsvík. Gestir fundarins eru Hrannar Pétursson upplýsingafulltrúi og Guðrún Þóra Magnúsdóttir leiðtogi umhverfismála hjá Alcan. Kynntar verða áætlanir Alcan um stækkun og munu bæjarbúar fá tækifæri til þess að spyrja gestina spurninga og taka þátt í umræðum um málið. Fundartími: 6. desember 2006 kl. 20:00. Fundarstaður: Haukahúsið á Völlum. Fundarstjóri er Ásgrímur Sverrisson.


 

Samstaða var um það meðal stjórnarliða í menntamálanefnd Alþingis þar til fyrir fáeinum dögum að setja mun meiri hömlur á umsvif Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði en nú hefur orðið niðurstaðan.


 

Viðskiptajöfnuður var óhagstæður um 80,8 milljarða króna á þriðja fjórðungi ársins, en á fyrstu níu mánuðum ársins var viðskiptahallinn 205,3 milljarðar króna, samanborið við 103,1 milljarða krónu halla árið áður, segir í tilkynningu Seðlabankans. 


 

Halli var á viðskiptum við útlönd um 80,8 milljarða króna á þriðja ársfjórðungi samanborið við 41,4 milljarða króna á sama tíma í fyrra, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka. ?Fyrstu níu mánuði ársins mælist hallinn því um 205 milljarðar króna miðað við um 164 milljarðar króna allt árið í fyrra. Það er því deginum ljósara að það stefnir í met halla á viðskiptum við útlönd í ár og er líklegt að hann verði nokkuð yfir 20% af VLF samanborið við 16,5% í fyrra. Ójafnvægi í íslenska hagkerfinu eykst því enn samkvæmt þessum tölum en að mati Greiningardeildar mun þó draga úr því á næstu fjórðungum,? segir greiningardeildin.


 

Það voru nýskráðir 947 fólksbílar í nóvember síðastliðnum, sem er 29% samdráttur miðað við sama tímabil fyrir ári síðan, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka. Þetta er minnsti fjöldi nýskráninga í einum mánuði frá því í desember 2004. ? Frá því í mars á þessu ári hefur dregið úr áhuga almennings á bifreiðakaupum samkvæmt væntingavísitölu Gallups og hefur spá vísitölunnar gengið eftir því bifreiðainnflutningur hefur verið að dragast saman milli ára allar götur síðan,? segir greiningardeildin. ?Athyglisvert er að þrátt fyrir að væntingar neytenda um atvinnu- og efnahagshorfur hafi farið á flug á tímabilinu júlí-október hafa merki þess ekki sést í öðrum helstu vísbendingum um þróun einkaneyslu. Auk samdráttar í innflutningi bifreiða hefur dregið úr vexti kortaveltu á undanförnum misserum. Jafnframt hefur samanlagt innflutningsverðmæti matvara, fólksbíla og neysluvara á föstu gengi verið að dragast saman frá fyrra ári allt frá því í júní á þessu ári,? segir greiningardeildin.


 

Norvest ehf., félag fjárhagslega tengt Brynju Halldórsdóttur, stjórnarmanni í Kaupþingi banka hf., hefur í dag gert framvirkan samning um kaup á 200.000 hlutum í bankanum, segir í tilkynningu. Norvest er í eigu félaga í eigu Jóns Helga Guðmundssonar fjárfestis. Gjalddagi samningsins er 1. júní 2007. Meðalverð í viðskiptunum var 812,3763 kr. á hlut.  Þann 23. nóvember gerði Norvest framvirkan samning um kaup á 1.300.000 hlutum í bankanum. Í tilkynningunni segir að Brynja Halldórsdóttir á 9.206 hluti í bankanum. Aðilar fjárhagslega tengdir Brynju eiga samtals 12.712.048 hluti í bankanum. Eftir viðskiptin eiga aðilar fjárhagslega tengdir Brynju 4.200.000 hluti í bankanum samkvæmt framvirkum samningum. Brynja Halldórsdóttir er varamaður í stjórn Norvest ehf.


 

365 keypti eigin bréf fyrir 28 milljónir króna á genginu 3,75 í dag, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Er það vegna kauprétta veittum lykilstarfsmönnum. Um er að ræða 7.700.000 hluti. Eftir viðskiptin á félagið 71.259.819 hluti af eigin bréfum. Gengi 365 hækkaði um 6,06% í dag í 15 viðskiptum sem nema samtals 34,8 milljónum króna. Gengi félagsins við lok markaðar er 3,85.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,90% og er 6.6327 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.295 milljónum króna. ?Í gær tók hlutabréfamarkaðurinn við sér og hækkaði ICEX-15 hlutabréfavísitalan um 1%. Segja má að íslensk hlutabréf hafi hækkað í takti við evrópsk og amerísk hlutabréf að undanförnu. Úrvalsvísitalan hefur sigið niður á við frá 26. október en nú virðist áhugi fjárfesta vera að taka við sér á ný,? segir greiningardeild Glitnis í Morgunkorni. 365 hækkaði um 6,06% - síðustu sjö daga hefur gengið félagsins hækkað um 9,38% og síðustu fjórar vikur hefur gengið lækkað um 18,78% -, FL Group hækkaði um 1,7%, Bakkavör Group hækkaði um 1,3%, Kaupþing banki hækkaði um 1,23% og Atorka Group hækkaði um 1,1%. Össur lækkaði um 0,44%, Flaga Group lækkaði um 0,4%, HB Grandi lækkaði um 0,4% og Atlantic Petroleum lækkaði um 0,28%. Gengi krónu veiktist um 0,23% og er 123,6 stig.


 

gert er ráð fyrir 13,7 milljarða afgangi á næsta ári


 

Glitnir opnaði skrifstofu í Shanghai í Kína í dag, segir í tilkynningu. Meginhlutverk skrifstofunnar er að veita almenna fjármálaþjónustu á áherslusviðum bankans á alþjóðlegum möruðum; matvælaiðnaði, sérstaklega sjávarútvegi, sjálfbærri orkuframleiðslu og skipaiðnaði og einnig veita núverandi viðskiptavinum fjármálaþjónustu á sérsviðum bankans og aðstoða þau fyrirtæki sem eftir Norrænum samstarfsaðilum eða starfa á öðrum mörkuðum Glitnis. Við opnunina voru Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra og Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis auk fulltrúa kínverskra stjórnvalda og borgaryfirvalda í Shanghai, fulltrúa Norrænna fyrirtækja með aðsetur í Shanghai og gesta úr asísku viðskiptalífi.


 

Baugur á um 10% hlut í verslunarkeðjunni


 

Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra átti í gær fund með Yu Guangzhou, aðstoðarutanríkisviðskiptaráðherra Kína í Peking, á fundinum var undirrituð viljayfirlýsing um upphaf fríverslunarviðræðna milli ríkjanna og var ákveðið að þær myndu hefjast þegar í upphafi árs 200, segir í tilkynningu Utanríkisráðuneytisins.  Á fundinum ræddu ráðherrarnir tvíhliða samskipti ríkjanna og aukin umsvif íslenskra fyrirtækja í Kína á undanförnum misserum. Að loknum fundinum var utanríkisráðherra gestgjafi í mótttöku í tilefni af 35 ára stjórnmálasambandi Íslands og Kína. Móttökuna sóttu á þriðja hundrað manns og voru þar meðal annars fulltrúar opinberra aðila, erlendra ríkja og atvinnulífsins, auk íslenskra námsmanna, segir í tilkynningunni. Fyrr í vikunni opnaði utanríkisráðherra formlega fyrsta áfanga nýrrar hitaveitu í borginni Xian Yang í Shaanxi héraði. Hitaveitan er samstarfsverkefni Shaanxi Geothermal Energy og ENEX Kína, sem að standa Orkuveita Reykjavíkur, Glitnir og ENEX.


 

Úrvalsvísítalan hefur hækkað um 0,74% og er 6.315 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.118 milljónum króna.?Í gær tók hlutabréfamarkaðurinn við sér og hækkaði ICEX-15 hlutabréfavísitalan um 1%. Segja má að íslensk hlutabréf hafi hækkað í takti við evrópsk og amerísk hlutabréf að undanförnu. Úrvalsvísitalan hefur sigið niður á við frá 26. október en nú virðist áhugi fjárfesta vera að taka við sér á ný,? segir greiningardeild Glitnis.365 hefur hækkað um 3,03%, FL Group hefur hækkað um 2,13%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 1,84%, Bakkavör Group hefur hækkað um 1,46% og Glitnir hefur hækkað um 0,88%.Alfesca hefur lækkað um 0,58% og er eina félagið sem lækkað hefur við hádegi.Gengi krónu hefur veikst um 0,30% og er 123,7 stig.


 

Innan ESB eru 12,8% raforku framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum, en hérlendis er þetta hlutfall 99,9%. Þetta er meðal þess sem fram kom í erindi Árna Magnússonar forstöðumanns orkumála hjá Glitni á fundi SA um loftslagsmál og atvinnulífið í morgun. 


 

raforkusalan í gegnum langtímasamninga


 

Verð á laxi hækkaði lítillega á erlendum mörkuðum í síðustu viku, segir greiningardeild Glitnis. 


 

Áætlað er að viðskipti með hluti Icelandair Group Holding hefjist í Kauphöll Íslands hf. fimmtudaginn 14. desember 2006.


 

Gistinætur á hótelum í október síðastliðnum voru 97.600 en voru 86.600 í sama mánuði árið 2005, sem er fjölgun um 11 þúsund nætur, eða 13%, segir í tilkynningu frá Hagstofunni.Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum nema á Suðurlandi þar sem þeim fækkaði um 17%, úr 11.000 í 9.100. Aukningin var hlutfallslega mest á Norðurlandi þar sem gistinætur fóru úr 4.100 í 6.400 milli ára, 55% aukning.Á Austurlandi fjölgaði gistinóttum úr 2.500 í 3.000, eða um 20%. Á höfuðborgarsvæðinu var fjölgunin 15% í októbermánuði, en fjöldi gistinátta fór úr 62.000 í 71.300. Á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða fjölgaði gistinóttum um 11%, úr 7.100 í 7.900.Skiptingin milli Íslendinga og útlendinga í október var þannig að gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 18% og útlendinga um 11%. Útlendingar vega þó þyngra þar sem gistinætur þeirra eru rúm 75% af heildarfjölda gistinátta á hótelum í október.Gistirými á hótelum í októbermánuði jókst milli ára. Fjöldi herbergja fór úr 3.670 í 3.996, 9% aukning og fjöldi rúma úr 7.452 í 8.107, 9% aukning. Hótel sem opin voru í október síðastliðnum voru 75 en 73 í sama mánuði árið 2005.Á fyrstu tíu mánuðum ársins fjölgaði gistinóttum um 11% frá fyrra ári, en gistináttafjöldinn fór úr 935.300 í 1.039.800 milli ára. Fjölgun varð á öllum landsvæðum.


 

erlendir fjárfestar keyptu 43% af fagfjárfestahlutanum


 

Fjárfestingasjóðurinn Barclays Private Equity, sem er í eigu Barclays Bank, hefur ákveðið að selja tískuvöruverslunarkeðjuna Phase Eight og er Baugur á meðal hugsanlegra kaupenda, samkvæmt heimildum breska dagblaðsins The Daily Telegraph.


 

Velta á fasteignamarkaði síðustu vikuna í nóvember dróst saman um 19% milli vikna eða um 4,2 milljarða króna eftir töluverða veltuaukningu þrjár vikur á undan, að sögn greiningardeildar Landsbankans.?Þegar horft er á breytingu á tólf vikna meðaltölum milli ára sést að enn er töluvert minni velta í ár en var í fyrra, en á þennan mælikvarða fer munurinn þó heldur minnkandi milli ára. Samdrátturinn var 25% fyrir viku en er nú 23%. Veltan dróst saman um þriðjung um nokkurra vikna skeið í september og október en samdrátturinn hefur farið jafnt og þétt minnkandi síðustu þrjár vikur,? segir greiningardeildin.Hún segir að veltan í nóvember hafi numið 17,2 milljörðum króna, sem er 17% samdráttur frá sama mánuði í fyrra, en 4% aukning frá október í ár. ?Fjöldi kaupsamninga dróst saman um 15% milli ára, en 628 kaupsamningum var þinglýst í nóvember í ár. Fjöldi þinglýstra kaupsamninga jókst hins vegar um 8% milli október og nóvember í ár,? segir greiningardeildin.


 

Raungengi íslensku krónunnar á mælikvarða verðlags lækkaði um 2,3% í nóvember frá fyrri mánuði, segir greiningardeild Kaupþings banka. ?Lægra raungengi í mánuðinum má einkum rekja til gengisveikingar krónunnar sem lækkaði um 2,7% milli mánaða. Raungengi er nú komið í 103,7 stig og er um 12% lægra en í sama mánuði í fyrra. Raungengi á fyrstu ellefu mánuðum ársins hefur að meðaltali verið 6% lægra en frá sama tíma í fyrra. Ljóst er því að samkeppnisstaða innlendra aðila gagnvart erlendum hefur batnað á árinu. Staða útflutningsfyrirtækja er mun betri í dag en hún var fyrir ári síðan bæði vegna raungengislækkunar sem og hagstæðra viðskiptakjara árinu,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,02% og er 6.271 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 2.519 milljónum króna. Kaupþing banki hækkaði um 1,51%, Bakkavör Group hækkaði um 1,31%, Exista lækkaði um 0,93%, Glitnir hækkaði um 0,93% og Teymi hækkaði um 0,7%. Tryggingarmiðstöðin lækkaði um 1,84% og Atlantic Petroleum lækkaði um 1,8%. Gengi krónu styrktist um 0,52% og er 123,3 stig við lok markaðar.


 

Stjórn Actavis Group ákvað þann 1. desember 2006 að nýta heimild sína til hækkunar hlutafjár til að mæta skuldbindingum félagsins vegna kaupréttarsamninga við starfsmenn, segir í tilkynningu.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með því að langtímafjárfestar taki þátt í útboði Icelandair Group Holding en telur að áhættusamt að veðja á skjótan ávinning vegna erfiðra aðstæðna á hlutbréfamarkaði sem skapast meðal annars af háu vaxtastigi og góðrar ávöxtunar á innlendum skuldabréfamarkaði. ?Við mat okkar á Icelandair Group Holding erum við fyrst og fremst að skoða hvort reksturinn og virði flugvélakaupasamninga standi undir því gengi sem fjárfestum stendur nú til boða í frumútboði félagsins. Niðurstaðan er sú að við teljum að svo sé og er þá miðað við bókfært virði flugvélasamninga Icelease (4,2 milljarðar króna),? segir greiningardeildin. ?Skilyrði til flugrekstrar eru almennt góð og horfur eru áfram góðar á næsta ári. Samningar um flugvélakaup og -leigu voru gerðir á hagstæðum tíma og gætu skilað félaginu ágætum hagnaði,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,67% og er 6.249 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.098 milljónum króna. Bakkavör Group hefur hækkað um 1,64%, Kaupþing banki hefur hækkað um 1,13%, Exista hefur hækkað um 0,93%, Glitnir hefur hækkað um 0,89% og FL Group hefur hækkað um 0,86%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,9%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,79%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,58% og Össur hefur lækkað um 0,44%. Gengi krónu hefur veikst um 0,56% og er 123,3 stig við hádegi.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur sent frá sér nýtt verðmat á Atorku Group þar sem mælt er með kaupum á bréfum félagsins. Þeir meta virði Atorku Group á 6,79 kr. á hlut og vænt verð eftir 12 mánuði 7,72.


 

Fyrsta áfanga við smíði á nýrri jarðvarmahitaveitu í Xian Yang í Shaanxi héraði í Kína hefur verið lokið. Að hitaveitunni stendur Shaanxi Geothermal Energy Development Corporation og á Enex Kína 49% hlut í félaginu. Enex Kína ehf er í eigu Enex, Glitnis og Orkuveitu Reykjavíkur, að því er fram kemur í tilkynningu.Í tilkynningunni segir að hitaveitan gæti orðið sú stærsta í heimi.  Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra gangsetti hitaveituna í gær. 


 

Greiningardeild Glitnis hefur lækkað verðmatsgengi sitt á Landsbankanum í 28 krónur á hlut úr 29 krónum á hlut. "Verðmatsgengið er lítillega yfir gengi á markaði (26,5). Ráðlegging okkar til fjárfesta er að halda bréfum í félaginu horft til langs tíma. Markgengi (e. target price) er 30,0 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum. Helstu ástæður fyrir lækkuðu verðmatsgengi eru aukin eiginfjárbinding og lækkun á forsendu um ávöxtun hlutabréfasafns," segir greiningardeildin.  


 

Hlutafjárútboði Icelandair Group Holding hf. lýkur í dag. FL Group samdi í haust við Glitni um umsjón með sölu Icelandair Group og nýir eigendur komu að félaginu í október. Í aðdraganda útboðsins til almennings sem lýkur í dag höfðu fagfjárfestar, lífeyrissjóðir, stjórnendur og starfsmenn félagsins keypt samtals um 85% hlutabréfa í félaginu eins og kemur fram í tilkynningu þess. Allir hafa keypt hlutabréf á sama verði og gildir í útboðinu, 27 krónur á hlut. Stærstu hluthafar Icelandair Group eru Langflug ehf. sem á 32% hlutafjár, Naust ehf. sem á 14,8% og Fjárfestingafélagið Máttur ehf. sem á 11,1%. Icelandair Group er eignarhaldsfélag með 13 sjálfstæðum rekstrarfélögum, sem einkum snúa að flugrekstri og ferðaþjónustu. Starfsmenn félagsins eru 2.700 og velta félagsins á þessu ári er áætluð 54 milljarðar íslenskra króna. Rekstri félagsins er skipt í 3 meginsvið; Áætlunarflug millilanda, leiguflug á erlendum mörkuðum og ferðaþjónustu á Íslandi. Meginundirstaða rekstrarins er millilandaflug Icelandair sem byggir á tengiflugi milli Evrópu og Ameríku með megináherslu á Ísland. Félagið flýgur til 25 áfangastaða beggja vegna hafsins og flutti á seinasta ári um eina og hálfa milljón farþega.


 

Strax hefur opnað Farsímalagerinn að Miðhrauni 14 í Garðabæ. Þar verða farsímar og aukabúnaður á heildsöluverði og mun lægri verðum en áður hafa þekkst á Íslandi segir í tilkynningu félagsins.Í frétt félagsins kemur fram að engum eigi að dyljast að verð á farsímum og farsímabúnaði er hátt á Íslandi. Kjartan Örn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Strax á Íslandi, segir í tilkynningunni að ástæðan fyrir þessu háa verði á símabúnaði hljóti að vera sú að erlendir birgjar hafi nýtt sér fákeppnisástand á markaðnum og rukkað innlenda birgja um hærri verð en þekkjast annarsstaðar í Evrópu.Selja farsímabúnað í þremur heimsálfum


 

Samruni Sparisjóðs vélstjóra, SPV og Sparisjóðs Hafnarfjarðar, SPH var samþykktur samhljóða á fundum stofnfjáreigenda sjóðanna 1. desember 2006 að því er segir í tilkynningu sjóðanna.


 

segja kaupmenn


 

Hafin er bygging 1.300 fermetra frystigeymslu á Höfn í Hornafirði. Jafnframt er unnið að byggingu um  600 fermetra tengibyggingar. Geymslan er byggð á athafnasvæði Skinneyjar-Þinganess en reiknað er með að hægt verði að koma um 4000 tonnum af frystum afurðum í geymsluna segir í frétt vefsins horn.is..


 

Kaupþing banki er á meðal hugsanlegra kaupenda af breska eignarhaldsfélaginu Tragus Holding, sem á meðal annars bresku veitingahúsakeðjuna Cafe Rouge, samkvæmt heimildum breska blaðsins The Times.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,50% og er 6.207 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.436 milljónir króna. 365 hækkaði um 5,52%, FL Group hækkaði um 1,29%, Atorka Group og Kaupþing banki hækkuðu um 1,27% og Alfesca hækkaði um 1,18%. Tryggingamiðstöðin lækkaði um 2,56%, Atlantic Petroleum lækkaði um 1,77%, Marel lækkaði um 0,64%, Mosaic Fashions lækkaði um 0,6% og Össur lækkaði um 0,44%. Gengi krónu styrktist um 0,47% og er 122,8 stig.


 

Star AcquisitionCo AS, dótturfélag Promens, hefur ákveðið að framlengja tilboðsfrestinn fyrir valfrjálsa tilboðið í hluti Polimoon ASA. Framlengdi tilboðsfresturinn rennur út föstudaginn 15. desember 2006, segir í tilkynningu til Kaupphallarinnar.  Vísað er til tilboðs Star AcquisitionCo As, dótturfélags Promens, í allt hlutafé í Polimoon ASA, félags skráð í Kauphöllina í Osló, á skilmálum og háð skilyrðum lýst í tilboðsyfirliti dags. 14. nóvember 2006. Að því er varðar skilyrðið sem er lýst í ákvæði 3.6. b) í tilboðsyfirlitinu, gerir Star AcquisitionCo ráð fyrir að fá þau samþykki og heimildir fyrir lok desember. Eins og lýst er í tilboðsyfirlitinu myndi uppgjör og greiðsla eiga sér stað innan sjö viðskiptadaga frá þeim degi. Klukkan 14:50 í dag höfðu 81,4% hlutafjár í Polimoon tekið tilboðinu.


 

Stjórn 365 hefur ákveðið að gefa út kauprétti að hlutafé í félaginu til tíu lykilstarfsmanna samstæðunnar, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Rétthöfum er heimilt að nýta þriðjung kaupréttar á hverju ári í þrjú ár og er fyrsta innlausn í desember 2007. Rétturinn er á samningsgenginu 3,44 krónur á hlut. Samtals gaf stjórnin út kauprétti fyrir 87,3 milljón hluta. Gengi 365 hefur hækkað um 2,04% það sem af er degi og er 3,51 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. Eftirfarandi kaupréttir eru veittir neðangreindum fruminnherjum sem teljast til stjórnenda í félaginu. Nafn innherja: Ari Edwald Tengsl innherja við félagið: Forstjóri 365 hf. og 365 miðla ehf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 23.800.000 hlutir Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 50.000 Nafn innherja: Viðar Þorkelsson Tengsl innherja við félagið: Fjármálastjóri 365 hf. og 365 miðla ehf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 17.500.000 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 753.000 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila: 0 Nafn innherja: Auðbjörg Friðgeirsdóttir Tengsl innherja við félagið: Áhættustjóri og regluvörður 365 hf. Fjöldi hluta skv. kauprétti: 5.000.000 Fjöldi hluta í eigu fruminnherja: 0 Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila:


 

Þann 13. október keypti Gúmmívinnslan á Akureyri rekstur Höfðadekks ehf. af Sævari Magnússyni og mun Gúmmívinnslan taka yfir rekstur fyrirtækisins frá og með deginum í dag, 1. desember, segir í fréttatilkynningu.


 

-umfang RÚV á auglýsingamarkaði skerðir rekstrarskilyrði annarra fjölmiðla


 

Danski bankinn FIH, sem er í eigu Kaupþings banka, hefur ráðið franska bankann BNP Paribas og Royal Bank of Scotland til að hafa umsjón með væntanlegri skuldabréfaútgáfu bankans, samkvæmt upplýsingum frá umsjónaraðilunum.


 

365 hf. hefur gengið frá samkomulagi við Landsbanka Íslands um að sölutryggja 64% eignarhlut 365 hf. í Daybreak Acquisitions Ltd, sem á 100% eignarhlut í Wyndeham Press Group. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins til Kauphallar Íslands.


 

Evran hefur nú tekið við af dollara sem sú mótmynt sem viðskiptavakar setja fram kaup- og sölutilboð, segir greiningardeild Glitnis.  Þetta breytta fyrirkomulag var tekið upp á millibankamarkaði með gjaldeyri í dag. "Um er að ræða aðlögun að breyttum aðstæðum þar sem evran vegur þyngra á íslenskum fjármálamarkaði en dollarinn.  Gjaldeyrismarkaðurinn býr því til verð á evru gagnvart íslenskri krónu og viðskiptavakar skuldbinda sig til að setja fram kaup- og sölutilboð í sex milljónir evra. Verðbilið nemur 0,1 prósentustigum og tilboðin eru birt í upplýsingakerfi Reuters,? segir greiningardeild.


 

Norræni fjárfestingabankinn (NIB) tilkynnti í morgun um útgáfu krónubréfs fyrir þrjá milljarða króna að nafnvirði, segir greiningardeild Glitnis. ?Bréfið er til eins árs og ber 12,75% vexti, en til samanburðar eru tólf mánaða peningamarkaðsvextir nú 13,75%. Fyrir á bankinn eina útgáfu að nafnvirði þrjá milljarða króna með gjalddaga í september á næsta ári. Erlendir aðilar hafa ekki gefið út krónubréf undanfarinn einn og hálfan mánuð og virðist sem ákveðin mettun hafi orðið á þeim markaði eftir líflega útgáfuhrinu á haustdögum. Heildarupphæð útistandandi krónubréfa er nú tæpir 263 milljarða króna sem jafngildir tæpum fjórðungi af vergri landsframleiðslu ársins samkvæmt áætlun okkar,? segir greiningardeildin. Það er sterkt samband milli krónubréfaútgáfu og gengis krónu. ?Mat okkar á skammtímaáhrifum útgáfunnar bendir til þess að fyrir hvern milljarð sem gefinn er út styrkist króna um 0,1% áður en næsti viðskiptadagur er liðinn. Samkvæmt því mætti eiga von á að króna styrktist eitthvað í dag og nemur styrking dagsins 0,7% þegar þetta er ritað. Þó ber að hafa í huga að króna hefur verið í styrkingarfasa undanfarna daga,? segir greiningardeildin. Hún segir að erfiðara sé að segja til um sambandið til lengri tíma en þó virðast þessar stærðir sveiflast í líkum takti.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,25% og er 6.192 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 645 milljónum króna. Á sama tíma í gær nam veltan 1.665 milljónum króna. Kaupþing banki hefur hækkað um 0,76%, Alfesca hefur hækkað um 0,59%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,33% og Atorka Group hefur hækkað um 0,16%. Tryggingarmiðstöðin hefur lækkað um 1,28%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,6%, Exista hefur lækkað um 0,47%, Össur hefur lækkað um 0,44% og FL Group hefur lækkað um 0,43%. Gengi krónu hefur veikst um 0,41% og er 122,9 stig.


 

Velta Teymis hf. og EBITDA afkoma er yfir væntingum í fjarskiptahlutanum og samkvæmt áætlun í upplýsingatæknihlutanum, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Rekstrarhorfur út árið eru í samræmi við þær áætlanir sem fyrirtækin innan samstæðunnar höfðu gert. Allar einingar Teymis hf. voru reknar með jákvæðri EBITDA afkomu á fyrstu níu mánuðum ársins. Vaxtaberandi skuldir Teymis hf. að frádregnu handbæru fé og peningamarkaðsbréfum nema 23,6 milljörðum króna 1. október 2006. Að mati stjórnar og stjórnenda er það forgangsverkefni að létta greiðslubyrði og skuldastöðu félagsins og hefur þegar verið gripið til aðgerða til þess að ná því markmiði. Gengið hefur verið frá samkomulagi um væntanlega sölu á fasteignum Teymis hf. fyrir tæpa tvo milljarða króna og verður andvirðinu varið til niðurgreiðslu skulda. Stjórn félagsins staðfesti hinn 29. nóvember 2006 samkomulag við Landsbanka Íslands hf. um endurfjármögnun félagsins þannig að skammtímaskuldum félagsins að fjárhæð 8,4 milljarðar króna verði breytt í langtímaskuldir. Við það minnkar vaxta- og afborgunarbyrði félagsins verulega. Stjórn félagsins tók hinn 29. nóvember 2006 ákvörðun um að stefna að hlutafjárútboði á fyrsta ársfjórðungi 2007 og hafa stærstu hlutahafar gefið yfirlýsingu um þátttöku. Hlutafé verður aukið um fjóra milljarða kr. að markaðsvirði. Landsbanki Íslands hf. mun annast útboðið. Í kjölfar skiptingar Kögunar hf. í Kögun ehf. og Hands Holding hf. sem samþykkt var á hluthafafundi Dagsbrúnar hf. 17. nóvember sl., eignaðist Teymi hf. 34,5% hluti í Hands Holding hf. Í tengslum við endurskipulagningu á Hands holding hf. hefur Teymi hf. yfirtekið lán að fjárhæð 1.850 m.kr. sem breytt verður í hlutafé í félaginu. Jafnframt hefur Teymi hf. keypt 9% hlut af 365 hf. og er eignarhlutur Teymis hf. í Hands holding hf. í kjölfar þessara aðgerða 49%. Aðrar breytingar á stofnefnahagsreikninginn skýrast af yfirtöku Og fjarskipta ehf., dótturfélags Teymis hf., á dreifikerfi Digital Ísland sem hefur í för með sér hækkun varanlegra rekstrarfjármuna um 2.050 m.kr. og 650 m.kr. aukningu í vaxtaberandi skuldum. Að sama skapi lækka lán til tengdra aðila um 1.400 m.kr.


 

Vaxtaberandi skuldir 365 hf. að frádregnu handbæru fé og peningamarkaðsbréfum nema 20.432 milljónum króna 1. október 2006, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Fastafjármunir nema samtals 30.365 milljónum króna og veltufjármunir nema samtals 10.457. Eignir samtals eru 40.822 milljónir króna. Eigið fé nemur 8.170 milljónum króna. Að mati stjórnar og stjórnenda er það forgangsverkefni að létta skuldastöðu félagsins og hefur þegar verið gripið til aðgerða til þess að ná því markmiði. Gengið hefur verið frá samkomulagi við Landsbanka Íslands um að sölutryggja 64% eignarhlut 365 hf. í Daybreak Acquisitions Ltd, sem á 100% eignarhlut í Wyndeham Press Group. Fyrir skiptingu Dagsbrúnar tók Vodafone yfir reksturinn á dreifikerfi Digital Ísland. Áhrif þess á efnahag 365 h.f. eru lækkun á vaxtaberandi skuldum að fjárhæð kr. 650 milljónir og lækkun á skuldum við tengda aðila um krónur 1.400 milljónir. 365 h.f. hefur komist að samkomulagi við Teymi hf. um sölu á hlut í Hands Holding fyrir jafnvirði 600 m.kr. sem mun verða ráðstafað til að lækka skuldir félagsins. Eignarhlutur 365 h.f. í félaginu verður um 30% eftir söluna. Að loknum ofangreindum aðgerðum er gert ráð fyrir að vaxtaberandi skuldir nemi um 8.099 milljónum króna. Að auki stefnir 365 hf. að því á næstu 12 til 24 mánuðum að selja frá sér 36% eignarhlut í Daybreak Acquisitions sem ekki hefur verið sölutryggður. Jafnframt stefnir félagið að því að selja frá sér 30% eignarhlut sinn í Hands Holding. Bókfært verð þessara eigna er samtals 5.612 milljónir króna. Félagið mun ráðstafa söluandvirði eignanna til lækkunar skulda.


 

Seðlabankinn tók í dag upp nýjar aðferðir við útreikninga þeirra gengisvísitalna sem bankinn birtir og auk þess hefur Seðlabankinn bætt skráningu miðgengis á 25 gjaldmiðlum til viðbótar við þá 10 gjaldmiðla sem fyrir breytingarnar voru skráðir.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur uppfært verðmat sitt á Alfesca og metur félagið á 31,2 milljarða króna sem gefur verðmatsgengið 5,3. Gengi félagsins hefur hækkað um 0,59% það sem af er degi og er 5,11 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. ?Við mælum með því að fjárfestar kaupi bréf í Alfesca og markaðsvogi í vel dreifðu eignasafni íslenskra hlutabréfa. Kennitölur Alfesca renna stoðum undir núverandi verðmat, en þær hafa batnað nokkuð frá síðasta verðmati. V/H gildi fyrir fullt rekstrarár 2006/2007 lækkar úr 16,3 í 14,9 og EV/EBITDA fyrir allt árið er nú 8,8 í stað 10,1 áður,? segir greiningardeildin. ?Miklar verðlækkanir á laxi síðustu vikurnar og hagræðingaraðgerðir síðustu missera eru byrjaðar að skila sér í bættri afkomu hjá Alfesca. Félagið hefur styrkt markaðsstöðu sína síðustu misserin og er vöxtur í mikilvægustu vöruflokkum félagsins langt umfram markaðinn,? segir greiningardeildin.


 

átta mánaða uppgjör Fjarðarbyggðar


 

verða áherslur Svöfu í starfi


 

Ágúst Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar, segir umfjöllun ranga


 

Landsbanki Íslands hefur samþykkt að fjármagna kaup stjórnenda belgíska pökkunarfyrirtækisins Blagden Packaging á félaginu með 275 milljón evra brúarláni (25 milljarðar króna), sagði Robert Verwoerd, annar stjórnenda útibús Landsbankans í Amsterdam, í samtali við Viðskiptablaðið í gær. Vewoerd sagði Landbankann hafa fengið hollenska bankann ING til liðs við sig og stefnt er að endurfjármagna brúarlánið þegar formlega hefur verið gengið frá sölu á stáltunnuframleiðslueiningu félagins til bandaríska fyrirtækisins Greif Incorporated. Stjórnendur samþykktu að kaupa Blagden af fjárfestingasjóðnum Alchemy Partners eftir að ekki náðist að finna aðra kaupendur að fyrirtækinu. Alchemy-sjóðurinn keypti Blagden af fjárfestingasjóðunum Bridgepoint og CVC árið 2004. Vewoerd sagði ástæðuna fyrir því að stjórnendur Blagden hafi haft samband við Landsbankann vera að hann hafi áður haft umsjón með því að setja upp starfsemi fyrir Bank of Scotlandi í Amsterdam og að skoski bankinn hafi fjármagnað kaup Alchemy á félaginu árið 2004. "Ég þekkti stjórnendurna og Bank of Scotland endurfjármagnaði fyrirtækið áður en ákveðið var að selja það. Þeir höfðu því samband við okkur þegar þeir voru að leita fjármagni til að styðja við kaupin," sagði Vewoerd. Kaupverðið hefur ekki fengist staðfest en árlegar tekjur Blagden Packaging eru um 300 milljónir evra. Vewoerd sagði að þegar stáltunnueiningin verður formlega seld, muni verða hægt að létta á skuldum og að ólíklegt verði að Lansbankinn selji hluta lánsins til annarra banka. Sjö manns starfa skrifstofu Landsbankans í Amsterdam. Vewoerd sagði að starfsmannafjöldinn muni aukast á næstunni og að aðaláherslan sé lögð á skuldsetta fjármögnun og fyrirtækjaráðgjöf.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.