*

miðvikudagur, 4. ágúst 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


febrúar, 2006

 

Úrvalsvísitölur norrænu hlutabréfamarkaðanna hafa hækkað töluvert það sem af er ári, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Hlutdeild Íbúðalánasjóðs á fasteignalánamarkaði dróst töluvert saman síðastliðið ár, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Mikil velta var á gjaldeyrismarkaði í vikunni, segir greiningardeild Landsbankans. Hún nam 96,2 milljörðum króna sem samsvarar 19,2 milljörðum króna að meðaltali á dag.


 

-Íslendingar leiðandi í sölu á Apple vörum á Norðurlöndum


 

segir Októ Einarsson aðstoðarframkvæmdastjóri


 

Rekstrartekjur Hitaveitu Suðurnesja hf. á árinu 2005 námu 4.682 milljónum. kr., en þær voru 3.809 milljónir kr. árið áður. Um 23% hækkun tekna stafar af aukningu í raforkusölu um 545 milljónir kr. og aukningu í öðrum tekjum um 261 milljónir kr. Hagnaður félagsins á árinu 2005 nam 1.576 milljónum kr., en árið áður var hagnaður félagsins 880 milljónir kr.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,21% það sem af er degi og er 6.480,71 stig, en hún hefur lækkað um 2,89% síðustu sjö daga.


 

Gengið hefur verið frá kaupum Nóa Síríusar á enska fyrirtækinu Elizabeth Shaw sem er þekkt enskt sælgætisfyrirtæki sem hefur sérhæft sig í framleiðslu og sölu á súkkulaðivörum af ýmsu tagi að því er kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Breska tryggingafyrirtækið IGI Group hyggst fimmfalda veltu sína á næstu þremur árum. Þannig gerir félagið ráð fyrir að velta félagsins verði um 100 milljónir punda árið 2009 eða 11,4 milljarðar króna. VÍS á 40% hlut í IGI og staðfesti Finnur Ingólfsson, forstjóri VÍS, í viðtali við Viðskiptablaðið í dag að áætlanir félagsins gerðu ráð fyrir talsverðum vexti erlendis og væri þá einkum horft til Bretlands.


 

Íslandsbanki hf. hefur skrifað undir samning um kaup á 50,1% hlut í Union Group. Í tilkynningu félagsins kemur fram að kaupin styrkja frekar stöðu Íslandsbanka í viðskiptum með atvinnuhúsnæði, fjármögnun slíkra viðskipta með sölu til þriðja aðila, auk fyrirtækjaráðgjafar og sjóðarekstrar á sviði atvinnuhúsnæðis í Noregi.


 

-segir Brynjólfur Bjarnason, forstjóri Símans


 

Brú Venture Capital hf. hefur selt um 38% hlut sinn í CCP hf til NP ehf. sem er í eigu Novator ehf., að því er fram kemur í tilkynningu. Þar segir að salan sé í samræmi við stefnu Brúar að selja eignir úr eldra eignarsafni félagsins sem náð hafa ákveðnum vexti og þroska. Með sölunni innleysir Brú umtalsverðan söluhagnað.Leikjafyrirtækið CCP hf. framleiðir og selur fjölþáttökuleikinn EVE Online sem hlotið hefur lof leikjaunnenda og gagnrýnenda um allan heim.  Á síðustu misserum hefur tekist að tryggja rekstrarstöðu félagsins bæði á kostnaðarhliðinni, en einkum með mikilli fjölgun áskrifenda, sem nú eru yfir 100 þúsund. Félagið vinnur að landvinningum á heimsvísu og sér í lagi í Kína. "Við óskum nýjum eigendum til hamingju með kaupin, enda teljum við CCP eiga mikla möguleika og bjarta framtíð," sagði Gísli Hjálmtýsson, framkvæmdastjóri Brúar.Novator ehf. er íslensk starfsstöð alþjóðlega fjárfestingarfélagsins Novator sem er í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar. Fjárfestingin er í samræmi við þá stefnu Novator að fjárfesta í áhugaverðum verkefnum, einkum á sviði tækni og fjarskipta, með mikla vaxtarmöguleika og alþjóðlega skírskotun. "CCP hf. er eitt áhugaverðasta félag sinnar tegundar í Evrópu, sem byggir á traustu tekjuflæði og horfir Novator björtum augum til vaxtar félagsins og þróunar í framtíðinni," segir í tilkynningunni.Brú Venture Capital hf. er fjárfestingarfélag sem fjárfestir í óskráðum og hraðvaxandi fyrirtækjum. Félagið er stofnað í árslok 2003 af Straumi hf til að sjá um óskráðar eignir þess, en er nú í eigu nokkurra lífeyrissjóða ásamt Straumi-Burðarási Fjárfestingarbanka hf.  Brú stýrir þremur eignasöfnum: BrúFramtak sem fjárfestir á klakstigi, eignasafn BVC (Brú I) en CCP hf er selt úr því safni, og nýjum sjóði Brú II, sem fjárfestir í þroskaðri vaxtarfyrirtækjum. Eignasöfn Brúar telja félög á Íslandi, Bandaríkjunum og í löndum Evrópusambandsins.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 5,11% í febrúar og stóð í 6.592 stigum í lok mánaðarins, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Lesendum Viðskiptavefsins býðst nú nýr möguleiki við að nota vefinn. Hægt er að skrifa inn álit á fréttum og láta þær fylgja með viðkomandi frétt. Það er von umsjónaraðila vefsins að þetta verði til þess að auðga umræðu á vefnum og gefa notendum hans tækifæri til þess að tjá sig um fréttir líðandi stundar.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,63% stig í dag og er 6.411,29 stig.


 

Hagnaður fasteignafélagsins Stoðir á árinu 2005 nam 2.085 milljónum króna. Heildareignir samstæðunnar í árslok námu 72.663 milljónum króna. en námu 45.450 milljónum í árslok 2004 og hafa því hækkað um 27.213 milljónir. Eigið fé félagsins í árslok nam 10.832 millj. kr. en nam 9.452 milljónum í árslok 2004.


 

eignarhaldsfélagið Byr kaupir fyrirtækið


 

Í frétt frá Samtökum atvinnulífsins kemur fram að undanfarin misseri hefur verið gengið hart eftir því við þá aðila sem sækja um veitingaleyfi, að þeir skili inn til lögreglu fjölda vottorða um persónulega hagi stjórnenda, eigenda og stjórnarmanna fyrirtækisins sem sækir um leyfið. Þetta hefur verið flókið ferli og íþyngjandi en krafan um vottorðin hefur verið algjör og átt jafnt við ný fyrirtæki og útibú frá starfandi fyrirtækjum eða endurnýjun gildandi leyfa þeirra.


 

Við borð lá að danski þjóðarleikvangurinn, Parken í Kaupmannahöfn, yrði seldur. Íslenskir fjárfestar gerðu tilraunir til að eignast leikvanginn og það gerðu einnig breskir fjárfestar. Þetta kom fram í hádegisfréttum RÚV.


 

Í vogunarráðgjöf sem greiningardeild Íslandsbanka gáf út um miðjan janúar var gert ráð fyrir að hækkun Úrvalsvísitölunnar myndi verða um 20% á fyrsta ársfjórðungi. Hækkun Úrvalsvísitölunnar það sem af er ári nemur tæplega 18% þegar þetta er ritað. "Við stöndum við okkar spá um 20% hækkun yfir fjórðunginn," segir greining Íslandsbanka.


 

Ný starfsstöð opnuð af menntamálaráðherra


 

Í samantekt tölfræðisviðs Seðlabanka Íslands kemur fram að nettókaup erlendra verðbréfa voru samtals 33.469 milljónir króna í janúar síðastliðnum. Kaupin í janúar eru þau mestu í einstökum mánuði síðan kerfisbundið var byrjað að safna saman upplýsingum um erlend verðbréfakaup árið 1994.Mestu nettókaup í einstökum mánuðum:


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor's hefur sett Íbúðalánasjóð á athugunarlistaog telur horfur neikvæðar. Ástæðan er fyrst og fremst sú að sjóðurinn hefur verið að tapa markaðshlutdeild í kjölfar innkomu bankanna á íbúðarlánamarkaðinn.


 

Hagnaður Sjóvá samstæðunnar nam 3,76 milljörðum krónan á árinu 2005 í samanburði við 3,59 milljarða árið á undan. Arðsemi eigin fjár nam 49,9 % á árinu 2005.


 

Mest var um lækkanir í Kauphöllinni í dag en Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,13% í dag og var 6.571,49 í lok dags.


 

Fram kom í máli Ágústs Guðmundssonar, stjórnarformanns Bakkavarar, á uppgjörskynningu fyrirtækisins að árið 2006 fer mjög vel af stað á meginlandinu og hefur sala félagsins aukist um 12% á fyrstu 8 vikum ársins miðað við sama tímabil á síðasta ári. Einnig hefur sala í Bretlandi farið vel af stað á sama tíma og er aukningin þar um 10%.


 

FL Group hefur bætt við hlut sinn í Royal Unibrew og á eftir kaupin 16,35% í félaginu að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Atorka Group hefur keypt 18,5% í Interbulk Investments plc., markaðsverðmæti hlutarins eru tæpar 500 milljónir króna segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Interbulk Investments er þriðja stærsta flutningafyrirtæki í heiminum með sérhæfðar gámaeiningar fyrir efnaiðnað (e. Tank containers).


 

Alcoa mun kanna hagvæmni nýs 250.000 tonna álvers á Bakka


 

Húsasmiðjan hf. og Kaupfélag Héraðsbúa hafa náð samkomulagi um að sameina rekstur beggja félaganna á sviði byggingarvara undir merki Húsasmiðjunnar.


 
Innlent
1. mars 2006

Á hádegi

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,09% í dag


 

Um áramótin urðu þáttaskil í rekstri Allied Domecq þegar Íslensk Amerískakeypti meirihluta hlutafjár í félaginu. Í kjölfarið hefur verið ákveðið að taka upp nafnið Mekka Wines & Spirits en kennitalan fyrirtækisins verður ennþá óbreytt kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Landsbanki Íslands sölutryggir 18 milljarða endurfjármögnun á yfirtökunni


 

30% aukning á milli ára


 

Í kjölfar viðvörunar matsfyrirtækisins Fitch Ratings, varðandi stöðu ríkisfjármála, eru margir sammála um að hagstjórnin hafi fengið gula spjaldið og þurfi að taka tillit til gagnrýni Fitch Ratings sem er eitt virtasta og stærsta greiningarfyririrtæki heims. Viðskiptablaðið birtir í dag úttekt sína á aðfraganda og afleiðingum gagnrýni Fitch.


 

Breska blaðið The Guardian heldur því fram að sjávarútvegsfyrirtækin Unilever og Icelandic Group UK selji ólöglega veiddan fisk úr Barentshafi. Meðal annars fari fiskurinn til svokallaðra "Fish & chips" staða í Bretlandi en viðskiptavinir þeirra skipta milljónum í viku hverri.


 

Símaskráin 2006 verður prentuð í Póllandi að þessu sinni en það verður áfram Prentsmiðjan Oddi sem hefur umsjón með verkefninu. Að sögn Þorgeirs Baldussonar, forstjóra Kvosar ehf, eignarhaldsfélags Prentsmiðjunnar Odda, fer allur undirbúningur og vinnsla verkefnisins fram hér á landi en prentunin sjálf verður í höndum undirverktaka í Póllandi. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Kostnaður við hugsanlega byggingu álvers á vegum Alcoa á Íslandi gæti verið rúmlega einn milljarður Bandaríkjadala, sem samsvarar 65 milljörðum króna, segir í tilkynningu frá félaginu


 

Bakkavör Group hf. skilaði 4,2 milljarða króna hagnaði fyrir skatta á árinu 2005. Hagnaður eftir skatta nam 3,5 milljörðum króna og heildartekjur námu 78,6 milljörðum króna. Rekstrarhagnaður nam 7,3 milljörðum króna og jókst um 176%. Hagnaður fyrir skatta og fjármagnsliði (EBITDA) jókst um 208% og nam 9,4 milljörðum króna.


 

Forstjóri sænska fjárfestingabankans Carnegie, Karin Forseke, tilkynnti stjórn félagsins í gær að hún hyggðist láta af störfum í vor, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Innlendir aðilar hafa stóraukið kaup sín á erlendum verðbréfum upp á síðkastið og aldrei hefur verið keypt jafn mikið af erlendum verðbréfum síðan kerfisbundið var byrjað að safna upplýsingum um erlend verðbréfakaup, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Á næstu árum verður ráðist í 2-4 stefnumarkandi yfirtökur sem munu útvíkka tæknilega sérstöðu Marels og bæta markaðsaðgengi. Þannig er gert ráð fyrir að velta félagsins þrefaldist á næstu 3-5 árum. Þetta kom fram í ræðu Árna Odds Þórðarsonar, stjórnarformanns Marels, á aðalfundi félagsins sem er nýlokið.


 

Úrvalsvísitalan hækkar um 0,17% í dag og er 6.592,03 stig.


 
Innlent
28. febrúar 2006

Kaupunum á Norse lokið

Íslandsbanki hefur lokið við kaup á öllum hlutum í norska verðbréfafyrirtækinu Norse Securities ASA.


 

Stjórn fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtækisins Dagsbrúnar hefur samþykkt að hækka hlutafé félagsins um 688.333.334, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur gefið út sérrit um samanburð á íslensku bönkunum.


 

Fjöldi fjárfesta hefur lýst yfir áhuga á að kaupa fyritækin Danól og Ölgerðina Egil Skallagrímsson, segir í fréttatilkynningu, en fyrirtækin voru nýlega sett í sölumeðferð hjá MP Fjárfestingabanka.


 

Væntingavísitala Gallup, sem birt var í morgun, hækkaði í febrúar um rúmlega 11 stig frá fyrri mánuði og fór í sitt hæsta gildi síðan byrjað var að mæla væntingar neytenda með þessum hætti árið 2001, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Gengissveiflur undanfarinnar viku og tal um ójafnvægi í íslensku hagkerfi erlendis virðist ekki hafa dregið kjarkinn úr útgefendum erlendra krónubréfa, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Útlit er fyrir 0,9% hækkun vísitölu neysluverðs á milli febrúar og mars, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,36% og er 6.626,63 stig.


 

Í frétt á vefsíðu Viðskiptablaðsins, sem nú hefur verið fjarlægð, var sagt frá því að bandaríska félagið Orthopedics væri í eigu Össurar. En fyrirtækið greindi frá því í dag að það hefði samþykkt að kaupa bandaríska keppinautinn Aircast.


 

segir stjórnarformaður félagsins


 

afgreiddum umsóknum fækkaði um 27%


 

Stjórnendur eins stærsta sjávarútvegsfyrirtækis Bandaríkjanna, American Seafoods, ásamt fjárfestingasjóðnum Costal Region Villages Fund hafa samþykkt að kaupa 23% hlut í félaginu, segir í fréttatilkynningu.


 

Straumur-Burðarás jók í gær hlut sinn í 5,34% í norska skipafélaginu Camillo Eitzen, segir í tilkynningu til kauphallarinnar í Olso.


 

Atlantic Petroleum birti í dag uppgjör sitt fyrir árið 2005. Fyrirtækið tapaði rúmlega 102,4 milljónum íslenskra króna, miðað við rúmlega 26,4 milljón króna tap árið 2004, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Greiningardeild Kaupþings banka hefur gefið út nýtt verðmat á Alfesca. Niðurstaða verðmatsins er að félagið er metið á rúmlega 26,5 milljarða virði, sem gefur gengið 4,6 krónur á hlut.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,02% í dag og er 6.602,97 stig.


 

Sterling hefur ákveðið að skera niður fjölda flugmanna fyrirtækisins um 5%, segir í frétt danska viðskiptablaðsins Børsen.


 

Danski lífeyrissjóðurinn Loenmodtagernes Dyrtidsfond mun halda 15% eignarhlut sínum í Bang & Olufsen, segir forstjórinn Jeppe Christiansen.


 

Danskt dótturfélag Nýsis, sem nefnist Nysir DK, hefur samþykkt að kaupa tvö dönsk fasteignafélög, segir í tilkynningu.


 

Það er ekki gert ráð fyrir verulegum breytingum á hlutabréfaverði í þessari viku þar sem mörg fyrirtæki hafa birt afkomutölur sínar og tími aðalfunda stendur nú yfir, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Á miðvikudag er von á ákvörðun frá Alcoa um hvort, og þá hvar, undirbúningsvinnu verður fram haldið vegna nýs álvers á Norðurlandi, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,21% það sem af er degi og er 6.657,59 stig.


 

Eignarhaldsfélagið Samson hefur keypt hlut í danska fasteignafélaginu Sjælsø Gruppen, segir í frétt danska viðskiptablaðsins Børsen. Þar segir að íslenskir fjárfestar hafi enn áhuga á dönskum fasteignafélögum, þrátt fyrir spár um að það muni draga úr verðhækkunum á þessu ári.


 
Innlent
27. febrúar 2006

Söluhagnaður hjá SS

Hagnaður samstæðu Sláturfélags Suðurlands á árinu 2005 var 353,4 milljónir króna. Árið áður var 101,5 milljóna króna. hagnaður. Eigið fé Sláturfélagsins er tæpar 1.573 milljónir króna og eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 44%. Hagnaðaraukningin skýrist að mestu af sölu eigna.


 

Framboðsfrestur til setu í stjórn Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka rann út á laugardaginn, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

félaginu er stjórnað af Guðmundi Hjaltassyni og Ólafi Ólafssyni


 

Jón Diðrik Jónsson, framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka, hefur selt 4.000.000 hluti í félaginu, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Baugur Group hf. boðar til blaðamannafundar í dag þar sem danski lögfræðingurinn Tyge Trier kynnir niðurstöður lagalegrar álitsgerðar sem hann vann fyrir Baug. Á fundinum verður lögð fram álitsgerð Triers.


 

Undirritaður hefur verið kaupsamningur um kaup eignarhaldsfélags í eigu Boga Þórs Siguroddssonar og Lindu Bjarkar Ólafsdóttur á 100% hlutafjár í S. Guðjónssyni ehf. Í tilkynningu vegna kaupanna kemur fram að nýir eigendur hafa tekið við rekstrinum.


 

Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf í Hong Kong að virði HK$200 milljónir (1,72 milljarðar íslenskra króna), samkvæmt upplýsingum frá Standard Chartered, bankanum sem leiðir útboðið.


 

Athafnamennirnir Rúnar Þröstur Grímsson í Garðabæ og Kristján Sverrisson í Reykjavík hafa keypt Tívolílóðina og tvær nærliggjandi lóðir í Hveragerði af feðgunum Guðmundi Sigurðssyni og Sigurði Fannari Guðmundssyni. Þetta kemur fram á héraðsfréttavefnum sudurland.is.


 

Breska blaðið The Business segir að Iceland-verslunarkeðjan, sem er að hluta til í eigu íslenskra fjárfesta, hafi áhuga á kaupa Kwik Save-búðir af bresku matvöruverslunarkeðjunni Somerfield.


 

Í næstu viku munu Atlantic Petroleum og Bakkavör birta ársuppgjör, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,12% í dag og er 6.671,30 stig. Um hádegi hafði hún hækkað örlítið meir, eða um 0,62%, en stuttu eftir hádegi fór hún að síga niður.


 

80% beiðna afgreiddar á 2 til 4 dögum


 

Síminn og Öryggismiðstöðin hafa gert með sér samning um samstarf þar sem áhersla er á samnýtingu lausna frá hvorum aðila um sig. Í tilkynningu Símans kemur fram að Síminn leggur til lausnir á sviði fjarskipta og upplýsingatækni og Öryggismiðstöðin leggur til lausnir á sviði öryggisvöktunar.


 

Verð á sjávarafurðum hækkaði um 2,1% í verði í janúar mælt í erlendri mynt, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Íslandsbanki er einn fimm banka sem hafa sölutryggt 607,5 milljóna punda(186,4 milljarða íslenskra króna) endurfjármögnun á yfirtöku bresku líkamsræktarstöðvakeðjunnar Fitness First, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,62% það sem af er degi og er 6.704,34 stig.


 

Breska tískuvöruverslunarkeðjan Mosaic Fashions, sem er að hluta til í eigu Baugs og er skráð í Kauphöll Íslands, hefur gert sölusamning við bandarísku undirfataverslunarkeðjuna Victoria's Secret um að selja undirfatalínu Oasis í verslunum og pöntunarlista fyrirtækisins, sagði talsmaður Mosaic Fashions í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag.


 

Vöruskipti utanríkisviðskipta í janúar voru óhagstæð um 11,4 milljarða samanborið við 4,3 milljarða fyrir sama tímabil árið á undan samkvæmt fréttatilkynningu Hagstofu Íslands. Verðmæti vöruútflutnings hefur aukist um 9% á föstu gengi á tímabilinu milli ára og verðmæti vöruinnflutnings aukist um 47,5%.


 
Innlent
23. febrúar 2006

Krónan styrktist í dag

Krónan styrktist um 1,02% frá því í gær og vísitala krónunnar var 111,25 í lok dags. Svo virðist vera sem ró sé að færast yfir markaðinn eftir miklar sviptingar síðustu daga, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Í dag var tilkynnt að frá og með 7. mars næstkomandi verður Íbúðalánasjóður aðili að Kauphöll Íslands.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 3,02% í dag og endaði í gildinu 6.663. Þessi hækkun kemur eftir miklar lækkanir undanfarna daga. En talið er að ný skýrsla Fitch Ratings þar sem horfur lánshæfismats bankanna er staðfest stöðugt hafi mest áhrif til hækkanna í dag.


 

Hrafn Stefánsson, Upphaf ehf., dótturfélag KEA, og Tækifæri ehf. hafa stofnað hlutafélagið Plasteyri ehf. sem setur á laggirnar nýja verksmiðju um framleiðslu á plastumbúðum. Í frétt á heimasíðu KEA kemur fram að fyrstu afurðirnar verða frauðplastkassar undir fiskútflutning og ýmis konar plastílát undir matvæli. Starfsemin verður að Þórsstíg 4 á Akureyri, ráðgert er að 5-6 starfsmenn verði hjá félaginu í upphafi en tækjabúnaður verður settur upp í mars og framleiðsla hefst í kjölfarið.


 

Þess eru nokkuð skýr merki að þær verðhækkanir sem einkenndu fasteignamarkaðinn í upphafi síðasta árs séu nú í rénun. Þetta kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins. Þar er bent á að fasteignaverð hefur staðið í stað á undanförnum mánuðum sem kemur fram í því að hratt dregur úr mánaðarlegum hækkunum.


 

Flest bendir til þess að of sterk viðbrögð hafi verið á gjaldeyrismarkaði við áliti Fitch á lánshæfi ríkissjóðs sem birtist á þriðjudag, segir greiningardeild Íslandsbanka, og telur meiri líkur á gengishækkun krónunnar á næstu dögum en gengislækkun.


 

Þjóðartekjur hafa vaxið hægar en landsframleiðsla síðustu ár og útlit er fyrir að svo verði áfram, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Mikil umsvif voru á skuldabréfamarkaði í gær og velta á honum hefur ekki verið meiri frá útgáfu íbúðabréfa í júlí 2004, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

mikilvægt að allar upplýsingar séu lagðar fram


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,97% og er 6.660,04 stig.


 

Greiningardeild Landsbankans gaf út nýtt verðmat á Marel á föstudaginn. Frá því hefur gengi krónunnar veikst um 8% gagnvart evru, segir greiningardeildin, en tekjur fyrirtækisins eru að mestu leyti í erlendum gjaldmiðlum.


 

Excel Airways, dótturfélag Avion Group, gekk í dag frá samningi við General Electric Capital Aviation Services um leigu á tveimur nýjum Boeing 737-900ER, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Á tímabilinu janúar til nóvember 2005 var aflaverðmæti íslenskra skipa af öllum miðum 62,9 milljarðar króna sem er svipað og á sama tíma 2004, segir Hagstofa Íslands.


 

Afkoma Kögunar á fjórða ársfjórðungi 2005 var í tækt við væntingar greiningardeildar Íslandsbanka.


 

þrátt fyrir neikveiðar horfur íslenska ríkisins.


 

Landsbankinn hefur aukið við hlutabréfaeign sína í Dagsbrún, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Kvikmyndahúsafyrirtækið Sam-félagið hefur samþykkt að kaupa dönsku kvikmyndahúsakeðjuna Cinemaxx. Greint var frá þessu í morgun. Kaupverðið er ekki gefið upp.


 

Tap lággjaldaflugfélagsins easyJet á fyrri hluta ársins verður meira en áætlanir höfðu gert ráð fyrir, segir greiningardeild Kaupþings banka. Miklar hækkanir á eldsneytiskostnaði vega þyngst, en það hefur hækkað um 50% á fyrri hluta bókhaldsárs.


 

Það má búast við aukinni verðbólgu vegna þess að gengi krónunnar hefur veikst, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

samkvæmt útreikningum greiningardeildar Kaupþings banka


 

Ný stjórn var kjörin á aðalfundi Sparisjóðs Hafnarfjarðar á þriðjudaginn síðastliðinn, segir í frétt Fjarðarpóstsins og hættu allir stjórnarmenn, nema Þórður Magnússon.


 

Dagsbrún er tilbúin til þess að tapa á nýju fríblaði sínu í Danmörku næstu fimm árin, að því er fram kom í frétt í danska blaðisins Berlinske Tidende í gær.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,95% í dag og er 6.467,64 stig.


 

á milli fyrirfram ákveðinna vaxtaákvörðunardaga


 

Danskir fjölmiðlar greina frá því í dag að Opin kerfi, sem eru í eigu Kögunar, hafi átt í yfirtökuviðræðum við danska tækni- og ráðgjafarfyrirtækið Netconcept.


 

miðlarar telja markaðinn yfirspenntan


 

Fyrstu viðbrögð á skuldabréfamarkaði við breyttu mati Fitch á lánshæfismatshorfum ríkissjóðs voru mikil og ávöxtunarkrafa bæði verðtryggðra bréfa og óverðtryggðra hækkaði verulega, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

Breytingar hafa orðið á einkabankasviði Íslandsbanka í Lúxemborg og hafa þrír starfsmenn sagt upp störfum og gengið til liðs við Kaupþing banka og Landsbanka Íslands á svæðinu, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Velta Kögunar á fjórða ársfjórðungi var undir væntingum greiningardeildar Landsbankans en fjórði ársfjórðungur er að jafnaði sá besti hjá félaginu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,36% það sem af er degi og er 6.440,26 stig. Miklar lækkanir voru fyrir fyrir hádegi og lengi vel höfðu fyrirtæki lækkað gríðarlega.


 

Dótturfélag Actavis í Bandaríkjunum, Amide Pharmaceutical Inc, hefur fengið samþykki bandarísku Matvæla- og lyfjastofnunarinnar (FDA) fyrir markaðsleyfi á lyfinu Cyclobenzaprine töflum í styrkleikanum 5 mg.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

viðspyrna við lækkunni greinist þó


 

Þegar Kauphöllinn opnaði í morgun héldu bréf áfram að lækka og hafa Landsbankinn og Bakkavör lækkað mikið það sem af er viðskiptum. Bakkavör um tæp 4% og Landsbankinn um rúm 5%.


 

Baugur Group hefur bætt við sig 101.000.000 hlut í Dagsbrún, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands, og er eignarhlutur félagsins orðinn 31,18%. Fyrir viðskiptin átti Baugur Group 28,85% í Dagsbrún.


 

Launavísitala í janúar 2006 er 282,8 stig og hækkaði um 3,3% frá fyrri mánuði, samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 8,3%.


 

Íslenskur fjárfestahópur sem leiddur er af Magnúsi Þorsteinssyni, starfandi stjórnarformanni Avion Group, hefur fjárfest 30 milljónir Bandaríkjadala, eða tæpa tvo milljarða króna, í rússnesku prentsmiðjunni MDM Pechat á síðustu tveimur árum, samkvæmt upplýsingum frá rússnesku fjármálaeftirlitsstofnuninni Russina Financial Control Monitor (RFCM).


 

Nýherji hf. keypti í dag eigin bréf, samtals 46.300.000 hluti á genginu 13,8. Um er að ræða 18,67% af útgefnu hlutafé félagsins og eru Sund ehf. og fleiri seljendur bréfanna. Eftir kaupin á Nýherji 19,3% af eigin bréfum en Sund, sem átti 17%, á ekkert lengur í félaginu en var áður næst stærsti hluthafinn.


 

haldinn 25.apríl á Nordica


 

Jón Gerald vildi ekki svara spurningum um hótanir


 

Hermann Guðmundsson hefur verið ráðinn nýr forstjóri Olíufélagsins ehf. Frá árinu 2002 hefur Hermann verið framkvæmdastjóri Bílanausts hf. en frá 1994 starfaði hann sem framkvæmdastjóri Slípivara og verkfæra ehf. og var hann jafnframt einn stofnenda þess félags.


 

fyrsta íslenska fréttastofan á ensku stofnuð


 

saksóknari efaðist um trúverðugleika Jóns Geralds


 

Hagnaður Sparisjóðabanka Íslands jókst um 200,5% á milli ára, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Undir lok árs 2005 festi Kögun hf. kaup á öllu hlutafé í Hands ASA í Noregi. Kaupverðið nam 1.736 milljónum króna og var greitt með handbæru fé. Þetta kemur fram í ársreikningi félagsins. Hands ASA varð hluti af samstæðu Kögunar 1. desember 2005.


 

Mikill lækkun hefur átt sér stað í Kauphöllinni og það að mestu nú eftir hádegi. Hefur hlutabréfavísitalan lækkað um 3,63% það sem af er degi. Mest er lækkun FL Group en bréf þeirra hafa lækkað um 7,75%. Bréf Straums-Burðarás Fjárfestingabanka hafa lækkað um 6,31% og bréf Actavis, KB banka og Landsbankans um á milli 4-5%.


 

Nafni Verzlunarmannafélags Reykjavíkur verður breytt í VR. Í tilkynningu félagsins kemur fram að gamla nafnið er barn síns tíma en í dag starfar aðeins um fimmtungur félagsmanna við verslun, og starfssvæðið nær frá Akranesi til Vestmannaeyja. Því var efnt til opinnar samkeppni um nýtt og lýsandi nafn fyrir félagið.


 

afkoma vélbúnaðarhluta undir væntingum


 

Exista fjárfestingar ehf. hefur bætt við sig 10% hlut í Kögun hf. og á nú félagið 11,04% í Kögun. Sem kunnugt er þá hafa verið uppi vangaveltur um hugsanlega yfirtökuskyldu í kjölfar kaupa Símans á 27% hlut í Kögun en Síminn og Exista eru í eigu sömu aðila. Fyrri tilkynningar benda til þess að seljandi sé KB banki.


 

úr stöðugum í neikvæðar vegna vaxandi þjóðhagslegs ójafnvægis


 

lyfjaprófanir gegn æðakölkun í fótleggjum


 

MP Fjárfestingabanki hefur umsjón með söluferlinu


 

talið að Novator hafi keypt aftur í félaginu í kjölfar afkomuviðvörunar


 

Áætluð heildarvelta þeirra fyrirtækja sem Atorku Group hf. er kjölfestufjárfestir í árið 2006 er rúmir 80 milljarðar króna og er heildar starfsmannafjöldi þessara fyrirtækja um 4.500. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins vegna ársuppgjörs þess.


 

Áður auglýstum aðalfundi Kögunar hf. sem fram átti að fara miðvikudaginn 22. febrúar n.k. kl. 12:00 á Hótel Loftleiðum hefur verið frestað vegna formgalla í fyrri boðun að því er segir í nýrri tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Gróska var í starfsemi upplýsingatæknifyrirtækisins ANZA, sem sérhæfir sig í rekstri tölvukerfa, á síðastliðnu ári. Tekjuaukning félagsins var rúm 12% frá fyrra ári en veltan félagsins var 794 milljónir króna en var árið á undan 708 milljónir króna. Þessi velta er einvörðungu af þjónustu þar sem ANZA selur hvorki vél- né hugbúnað. Hagnaður félagsins eftir skatta var 64 milljónir króna og hagnaður fyrir afskriftir, skatta og fjármagnsliði (EBITDA) var 150 milljónir króna sem er um 19% af tekjum félagsins.


 

Deutsche Bank hefur aukið krónubréfaútgáfu sína um 1,5 milljarða króna og nemur heildarútgáfan 3,5 milljörðum. Bankinn greindi frá aukningunni í dag, en hafði áður tilkynnt um útgáfuna.


 

Hagnaður Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2005 var 4.359 milljónir króna samanborið við 3.671 milljónir króna árið áður. Rekstrartekjur ársins námu um 14.728 milljónum króna en voru um 13.184 milljónir árið 2004. Hagnaður fyrirtækisins fyrir afskriftir og fjármagnsliði, EBITDA, var 6.540 milljónir króna samanborið við 5.130 milljónir króna árið 2004. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna voru 3.237 milljónir króna á árinu en 3.206 milljónir króna árið áður að því er kemur fram í tilkynningu þeirra.


 

fjórði ársfjórðungur kemur langbest út


 

Tekjur Jarðboranna á árinu 2005 námu 4.515 milljónum króna samanborið við 3.870 milljónir á sama tíma árið áður. Veltuaukning er því um 16,7%. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 1.180 milljónum króna en var 936 milljónir á sama tíma í fyrra. Rekstrarhagnaður, EBIT, nam 943 milljónum króna en var 734 milljónir árið áður. Aukning milli ára nemur því 28,4%.


 

Hagnaður íslensku bankanna gríðarlega síðan 2001 og miklu meira en markaðsvirði þeirra segir í samantekt MP Fjárfestingabanka. Hagnaðurinn hefur aukist um rúmlega 3.600%. Þetta eru háar tölur og athyglisvert er að sjá hveru mikil aukning hefur orðið á hagnaði. Hagnaður bankanna hefur þannig aukist það mikið að árshagnaður þeirra á síðasta ári er að samsvara rúmlega heildarmarkaðsvirði þeirra eins og það var í lok ágúst árið 2001 segir í Molum MP Fjárfestingabanka.


 

Í yfirheyrslum yfir Stefáni Hilmarssyni, löggiltum endurskoðanda og fyrrverandi endurskoðanda Baugs, í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag kom fram að Hreinn Loftsson, stjórnarformaður Baugs, fól Stefáni að gera gagngera skoðun á bókhaldi og reikningsfærslu Baugs eftir fund Hreins og Davíð Oddssonar úti í London í byrjun árs 2002.


 

Vísitlala byggingarkostnaðar hækkaði um 0,03% á milli mánaða og hefur hækkað um 3,9% síðustu tólf mánuði, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands.


 

arðsemi eigin fjár 61,5%


 

mæla með kaupum


 

-arðsemi eigin fjár 69%


 

Í ársuppgjöri Eignarhaldsfélagsins Bolar ehf. (áður Sæplast hf) kemur fram að hagnaður af rekstri félagsins á árinu 2005 nam 431,2 milljónum króna samanborið við 170,9 milljóna króna tap árið áður. Hagnaðurinn er tilkomin vegna sölu á hluta starfseminnar til Promens hf. sem fór fram í maí 2005 en töluverðar breytingar hafa orðið á félaginu á árinu.


 

FL Group mun halda áfram að fjárfesta í skráðum dönskum fyrirtækjum, segir Jacob Pedersen, sérfræðingur hjá danska bankanum Sydbank, í samtali við viðskiptablaðið Finans Nyheder.


 

Forsætisráðherra hefur skipar 10 manna nefnd sem á að samræma örorkumöt almannatrygginga og lífeyrissjóðanna og efla starfsendurhæfingu.


 

Gunnar Smári Egilsson, forstjóri fjölmiðla- og fjarskiptasamstæðunnar Dagsbrúnar, gerir ráð fyrir að heildarvelta félagsins vaxi úr rúmlega 15 milljörðum króna í 21,5-22,5 milljarða á þessu ári, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands þar sem niðurstöður aðalfundar félagsins eru kynntar.


 

Aðalmeðferð Baugsmálsins, þ.e. þeirra átta ákæruliða sem ekki var vísað frá dómi á síðasta ári, hófst í héraðsdómi í morgun.


 

Viðskiptavefurinn hefur bætt við nýrri þjónustu en undir hnappnum "Erlendir miðlar" efst á síðunni má nú sjá fyrirsagnir 24 erlendra fréttamiðla. Er þannig hægt að fá í einni sjónhendingu gott yfirlit yfir það helsta í viðskiptafréttum eins og það birtist í netmiðlum þessara fjölmiðla.


 

Björgólfur Thor ætlar sér að eignast 50% snemma á næsta ári


 

uppgjör félagsins birt á mánudaginn.


 

Vinnslustöðin hefur fengið nýtt verðmat frá greiningardeild Kaupþings banka og er mælt með sölu í félaginu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,08% í dag og er 6.802,07 stig.


 

samþykkir að kaupa Gísla Jónsson ehf.


 

Björgólfur Thor ætlar sér að eignast 50% snemma á næsta ári


 

viðtal við Ingólf Helgason, forstjóra KB banka á Íslandi, í Viðskiptablaðinu


 

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um hálft prósent í janúar þrátt fyrir lítil viðskipti og samdrátt í veltu, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

FL Group hf. hefur keypt 8,193% hlut í danska félaginu Bang og Olufsen A/S. Markaðsvirði hlutarins er um 7,5 milljarður króna. Bang og Olufsen samstæðan þróar, framleiðir og selur hljóm- og myndflutningslausnir. Félagið velti um 38 milljörðum íslenskra króna árið 2004 samkvæmt tilkynningu Kauphallarinnar.


 

Á síðasta ári voru fluttar út vörur fyrir 194,4 milljarða króna en innflutiningur á vörum nam 288,9 milljörðum króna samkvæmt endanlegum tölum frá Hagstofu Íslands. Hallinn á vöruviðskiptum við útlönd nam því 94,5 milljörðum en á sama tíma árið áður nam hallinn 33,9 milljörðum á föstu gengi.


 

90 milljóna króna tap af rekstri


 

ekki starfslokasamningur segir Eiríkur


 

Afkoma Finnair var neikvæð um 220,4 milljónum króna á fjórða ársfjórðungi síðasta árs en reksturinn skilaði 296,4 milljóna hagnaði á sama tímabili árið 2004, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Greiningardeild KB banka hefur unnið verðmat á Landsbanka Íslands hf. Niðurstaða verðmatsins er að verðmæti félagsins sé rétt rúmlega 340 milljarðar króna sem gefur verðmatsgengið 31,5 krónur á hlut, en tólf mánaða "Target price" er 35. Greiningardeild mælir því með kaupum á bréfum félagsins. Verðmatið er, líkt og önnur verðmöt Greiningardeildar, eingöngu gefið út á ensku.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,71% í dag og er 6.876,17 stig.


 

Hagnaður Alfesca (SÍF) á öðrum fjórðungi reikningsársins, sem er október-desember, var 1,2 milljarðar króna.


 

Eftir kl. 20 í dag og fram á kvöld verður vefur Viðskiptablaðsins óaðgengilegur um tíma sökum uppfærslu og endurbóta.


 

Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar verður haldinn þann 9. mars næstkomandi. Stjórn félagsins hefur lagt til að greiddur verði 1.809 milljóna króna arður til hluthafa eða 2 kr. á hlut. Til samanburðar voru greiddar 906 milljónir króna á árinu 2005 til hluthafa, eða 1 kr. á hlut.


 

hagnaður á hlut ríflega þrefaldast


 

Mestu viðskipti sem átt hafa sér stað á einum degi á skuldabréfamarkaði á árinu, voru í gær, samkvæmt greiningardeild Íslandsbanka.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,59% það sem af er degi og er 6.966,28 stig.


 

nam 2,9 milljörðum króna í janúar


 

og hagnaður nam 86 milljónum króna


 

Viðskiptavefurinn hefur bætt við nýrri þjónustu en undir hnappnum "Erlendir miðlar" efst á síðunni má nú sjá fyrirsagnir 24 erlendra fréttamiðla. Er þannig hægt að fá í einni sjónhendingu gott yfirlit yfir það helsta í viðskiptafréttum eins og það birtist í netmiðlum þessara fjölmiðla.


 
Innlent
16. febrúar 2006

Illum að taka við sér

14% söluaukning í fyrra


 

Fjarskipta- og fjölmiðlasamsteypan Dagsbrún mun hefja dreifingu á fríblaði í Danmörku í haust, segir í frétt Radioavisen.


 

Royal Unibrew, sem FL Group hefur keypt ríflega 10% hlut í, er skráð í kauphöllinni í Kaupmannahöfn. Gengi bréfa í félaginu hækkaði um rúm 8% í viðskiptum dagsins og stendur nú í rúmum 650 DKK á hlut.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,27% í dag og er 6.925,45 stig.


 

Sparisjóður Hafnarfjarðar (SPH) hefur fest kaup á 80% hlutafjár í eignarhaldsfélaginu Hring, segir í fréttatilkynningu, en Hringur á allt hlutafé í Allianz Ísland hf., sem er söluumboð fyrir þýska trygginga- og sjóðastýringarfyrirtækið Allianz.


 

Að sögn Gunnars Smára Egilssonar, forstjóra Dagsbrúnar, eru engar hugmyndir á borði stjórnenda félagsins á þessari stundu um að auka hlutafé Pósthússins ehf. Eins og kom fram í síðasta Viðskiptablaðið var umtalsvert tap af rekstri Pósthússins á síðasta ári og skýrir það 85 milljóna króna tap hlutdeildarfélaga Dagsbrúnar.


 

Framboðsfrestur til setu í stjórn Íslandsbanka hf. rann út kl. 14:00 í dag 15. febrúar. Eftirtaldir aðilar gefa kost á sér til setu í stjórn á aðalfundi félagsins sem haldinn verður 21. febrúar næstkomandi og verður sjálfkjörið í stjórn bankans. Aðalmenn: Einar Sveinsson, Guðmundur Ólason, Hannes Smárason, Jón Snorrason, Karl Wernersson, Úlfar Steindórsson og Skarphéðinn Berg Steinarsson.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,59% það sem af er degi og er 6.878,53 stig.


 

Viðskiptavefurinn hefur bætt við nýrri þjónustu en undir hnappnum "Erlendir miðlar" efst á síðunni má nú sjá fyrirsagnir 24 erlendra fréttamiðla. Er þannig hægt að fá í einni sjónhendingu gott yfirlit yfir það helsta í viðskiptafréttum eins og það birtist í netmiðlum þessara fjölmiðla.


 

Miklar hækkanir hafa verið á FL Group að undanförnu. Félagið hefur hækkað um 16% frá því um miðjan síðastliðinn föstudag, segir greiningardeild Íslandsbanka. Það er verðmætaaukning um rúma 23 milljarða.


 

Markaðsvirði þeirra 14 félaga sem mynda Úrvalsvísitöluna hefur aukist um tæplega 407 milljarða króna frá áramótum eða um 23,6% ef miðað er við lokun markaða í gær, en markaðsvirðið var þá 2.134 milljarðar króna að því er kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

FL Group hf. hefur keypt 10,7% hlut í danska félaginu Royal Unibrew A/S að því er segir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar. Markaðsvirði hlutarins er um 4,2 milljarður króna.


 

Samtök atvinnulífsins telja að frumvarp til laga um Ríkisútvarpið feli í sér vissa framför frá fyrra frumvarpi. Samtökin telja þó að frumvarpið samræmist ekki ákvæðum EES samningsins um ríkisstyrki, sé í andstöðu við markmið samkeppnislaga og tryggi ekki ásættanlegt jafnræði milli opinberra aðila og einkaaðila í útvarpsrekstri eins og kemur fram í frétt á heimasíðu SA.


 

Góður hagnaður varð af rekstri Alfesca hf. (áður SÍF) á 2. ársfjórðungi rekstrarársins 2005-2006. Hagnaður eftir skatta nam 15,3 milljónum evra eða sem nemur ríflega 1,1 milljarði íslenskra króna. Heildarhagnaður á fyrstu sex mánuðum rekstrarársins nam 12 milljónum evra. EBITDA á 2. ársfjórðungi nam 28,5 milljónum evra sem jafngildir 2,1 milljarði króna og 12,2% EBITDA-framlegð. Samanlögð EBITDA fyrstu sex mánuði rekstrarársins nam 30,9 milljónum evra segir í tilkynningu félagsins.


 

Á fjórða ársfjórðungi 2005 uxu hagkerfi Evrusvæðisins að meðaltali aðeins um 0,3% samanborið við 0,6% á þriðja ársfjórðungi, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Verðbólga í Bretlandi mælist nú annan mánuðinn í röð undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans eða 1,9% þrátt fyrir hækkandi olíuverð, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Umsvif á fasteignamarkaði jukust töluvert í síðustu viku en gengið var frá 203 kaupsamningum í vikunni samanborið við 180 samninga vikuna áður, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,61% í dag og er 6.838,31 stig.


 

Fyrirtækið 3X Stál á Ísafirði hyggst taka þátt í stórri matvælaframleiðslusýningu í Birmingham í mars næstkomandi. Þátttaka fyrirtækisins þar er til marks um nýjar áherslur hjá fyrirtækinu sem til þessa hefur fyrst og fremst framleitt tæki fyrir kjötiðnaðinn.


 

Samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar hefur Gunnar Smári Egilsson, forstjóri Dagsbrúnar, keypt 30.000.000 hluti í félaginu á genginu 5,54 á hlut. Miðað við það er kaupverðið 166,2 milljónir króna. Kaupin eru gerð í samræmi við kaupréttarsamning og er seljandi Dagsbrún.Samkvæmt tilkynningunni er fjöldi hluta í eigu Gunnars Smára eftir viðskipti 49.800.000 og miðað við gengi bréfa félagsins nú er verðmæti þess 296,3 milljónir króna. Það sem af er degi hefur Dagsbrún hækkað um 2,06% og er gengi nú 5,95.Fjöldi hluta í eigu fjárhagslegra tengdra aðila eftir viðskipti er 29.016.986 en Gunnar Smári á Fjárfestingafélagið Selsvör ásamt Árna Haukssyni og Þórdísi Sigurðardóttur.


 

Baugur Group hefur aukið hlut sinn í bresku verslunarkeðjunni Woolworth. Á síðustu dögum hafa þeir keypt um 1,88% í félaginu og eiga nú um 8,06% hlut í félaginu, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar í London.


 

Síminn og Penninn hafa undirritað samning um víðtækt sölusamstarf þar sem Penninn verður einn af endursöluaðilum Símans. Í frétt félaganna kemur fram að samstarfið felur í sér að verslanir Pennans víða um land munu bjóða vörur og þjónustu Símans en þjónustuframboð Símans fellur vel að stefnu Pennans um breiðara vöru- og þjónustuúrval. Samningurinn nær í fyrstu til verslana Pennans í Reykjanesbæ og á Akranesi og verslunar TRS-Pennans á Selfossi.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,44% það sem af er degi og er 6.827,18 stig.


 

Afkoma norskra laxeldisfyrirtækja var mjög góð á fjórða fjórðungi og í mörgum tilvikum yfir væntingum greinenda segir í Morgunkorni Íslandsbanka. Þar kemur fram að þrjú stór fyrirtæki, Pan Fish, Fjord Seafood og Cermaq, hafa skilað uppgjörum síðustu daga og var afkoman mun betri en á sama tíma í fyrra.


 

Fulltrúar Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) og Mest undirrituðu í dag samning um að TM veiti Mest alhliða vátryggingarvernd sem sniðin er að þörfum fyrirtækis í framleiðslu- og þjónustu. Þetta kemur fram í tilkynningu TM.


 

Sveinn Tryggvason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hjá Símanum á nýju sviði sem kallast Stjórnun viðskiptaferla. Í frétt félagsins kemur fram að hlutverk hins nýja sviðs er að halda utan um og samhæfa þau ferli sem starfsemi Símans byggir þjónustu sína á með hliðsjón af heildarsýn Símans um Stafræna tilveru og Stafræn viðskipti eins og stefna Símans á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði kallast.


 

Nafnávöxtun Sameinaða lífeyrissjóðsins nam 16,7% og raunávöxtun 12,0%. Í frétt sjóðsins kemur fram að góð ávöxtun skýrist af mikilli hækkun innlendra hlutabréfa, en þau voru 14% af eignum sjóðsins í árslok. Iðgjöld til sjóðsins námu alls 3.990 millj. kr. sem er 17,9% aukning frá árinu áður.


 

Páll Á. Jónsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri fjarskiptanets Símans. Í tilkynningu Símans kemur fram að Páll hefur mikla og fjölbreytta reynslu af starfsemi á fjarskiptasviði. Fjarskiptanet Símans sér um uppbyggingu og rekstur á grunnkerfi fyrirtækisins sem skiptist tæknilega upp í aðgangsnet og sambönd. Þá sér fjarskiptanet um heildsölu til annarra fjarskiptafyrirtækja.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum um innheimtu virðisaukaskatts reyndist vöruinnflutningur nema um 25,5 milljörðum króna í janúar. Tólf mánaða hækkun, miðað við þriggja mánaða staðvirt meðaltal var því um 41%.


 

Atvinnuleysi er nú nánast helmingi minna en í fyrra, segir greiningardeild Kaupþings banka og segir erlent vinnuafl skipta sköpum til þess að anna aukinni vinnueftirspurn.


 

mælir með kaupum


 

Kauptilboð Magnúsar Kristinssonar í allt hlutafé Bílaleigu Flugleiða hefur verið samþykkt af stjórn FL Group. Áætlaður söluhagnaður FL Group er rúmlega 600 milljónir króna en kaupverðið er trúnaðarmál. Hagnaður af sölunni verður bókfærður á fyrsta ársfjórðungi þessa árs.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,63% í dag og er 6.734,17 stig.


 

Héraðsfjörður ehf. átti lægsta tilboð í verkið "Mjóeyrarhöfn þekja" en um er að ræða frágang lagna, yfirborðs og undirstaðna fyrir færiband og turn á álvershafnarsvæðinu við Mjóeyri. Alls buðu 5 aðilar í verkið og voru tilboðin á bilinu 74,8% til 119,4% af kostnaðaráætlun hönnuða.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,94% í dag er 6.754,85 stig.


 

segir greiningardeild Íslandsbanka


 

Hagnaður Eglu nam 17,7 milljörðum króna árið 2005, segir í tilkynningu félagsins. Þar af nam hagnaður vegna gengishækkunar á 10,82% eignarhlut í Kaupþingi banka 17,9 milljörðum króna.


 

Skýrr, dótturfélag Kögunar, hefur skrifað undir samning um kaup á 58,7% eignarhlut í EJS, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

getur eignast félagið að fullu fyrir árið 2009


 

Athafnamaðurinn Magnús Kristinsson hefur keypt Bílaleigu Flugleiða ehf. (Hertz á Íslandi) af FL Group, segir í fréttatilkynningu. Kaupverðið er trúnaðarmál.


 

Þýski bankinn Deutsche Bank hefur ákveðið að selja skuldabréf fyrir tvo milljarða íslenskra króna, en bankinn greindi frá verðlagningu bréfanna í gær.


 

væntanleg skráning Icelandair endurvekur orðrómum um yfirtöku á easyJet


 

Ávöxtunarkrafa verðtryggðra skuldabréfa lækkaði töluvert í dag eða um 9-15 punkta eftir að hafa lækkað um 4-18 punkta í gær, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,51% í dag og er 6.692,24 stig.


 

Kevin Gerald Stanford hefur samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar selt hlut sinn í Mosaic Fashion en hann átti sem svaraði 8,20% af heildarhlutafé. Fjöldi hluta í viðskiptum í viðskiptunum var 237.728.441 og miðað við lokaverð í Kauphöllinni er markaðsvirðið 4,2 milljarðar króna.


 

Samkvæmt ársuppgjöri Eignarhaldsfélagsins Verðbréfaþing hf. sem á og rekur Kauphöll Íslands og Verðbréfaskráningu Íslands nemur hagnaður félagsins á síðasta ári eftir skatta 132,5 milljónir samanborið við 126,9 milljónir króna 2004.


 

Hagnaður SPH árið 2005 af rekstri sjóðsins nam 848 milljónum króna fyrir skatta samanborið við 390 milljónir króna árið 2004, en það er aukning um 117,4% frá árinu 2004. Í tilkynningu félagsins kemur fram að þegar tekið hefur verið tillit til skatta var hagnaðurinn 704 milljónir króna, sem er aukning um 120,4% miðað við árið 2004.


 

markaðurinn tekur skráningu Icelandair Group vel


 

segir Hannes Smárason, útboðið hleypur á tugum milljarða


 

Afkoma Vinnslustöðvarinnar á fjórða fjórðungi reyndist lítillega undir væntingum, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

ástæðan aukin samkeppni á svæðinu


 

Þorsteinn Örn Guðmundsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri yfir nýju sviði rekstrarstjórnunar (e. Operation Management) hjá FL Group. Þorsteinn Örn hefur á síðustu misserum gengt stöðu forstjóra FL Travel Group en hverfur nú aftur til starfa hjá FL Group. Hinu nýja sviði er ætlað það hlutverk að sinna rekstrarstjórnun og eftir atvikum fylgja eftir umbreytingum í félögum sem FL Group fjárfestir í, þar sem starfað verður náið með stjórnendum félaganna.


 

og sala fyrirtækja í undirbúningi


 

Launakjör Ingólfs Helgasonar, forstjóra Kaupþings banka á Íslandi, á árinu 2005 voru eftirfarandi samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar: Laun 11,1 milljón króna, hlunnindi 1,7 milljónir króna, kaupaukar 40 milljónir króna, mismunur á markaðsvirði og kaupverði nýttra kauprétta 56,7 milljónir króna, hlutir í árslok 2,8 milljónir, kaupréttir 60 þúsund hlutir. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir en 12 mánuðir ef honum er sagt upp störfum.


 

KB banki hefur ákveðið að hækka vexti verðtryggðra inn- og útlána frá og með 11. febrúar. Vaxtabreytingin er gerð í ljósi breytinga sem átt hafa sér stað á verðtryggðum vöxtum á markaði að undanförnu segir í tilkynningu KB banka.


 

FL Group boðar til fréttamannafundar í dag, föstudag 10. febrúar, kl. 14.00 á aðalskrifstofu Icelandair við Reykjavíkurflugvöll.


 

Hagnaður Eignarhaldsfélagsins Verðbréfaþing hf.ársins eftir skatta nemur 132,5 milljónum króna samanborið við 126,9 milljónir króna á árinu 2004. Eigið fé í árslok var 415,6 milljónir króna (333,1 milljónir króna í árslok 2004) og eiginfjárhlutfall 78% (81% árið 2004). Rekstrartekjur jukust um 9% milli ára eða úr 622,3 milljónum króna í 680,3 milljónir króna.


 

Landsbanki Íslands hefur verðlagt 375 milljón króna skuldabréfaútboð (28,4 milljarðar íslenskra króna), sem leitt er af Deutsche Bank og HSBC, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hefur falið þýsku bönkunum Dresdner Kleinwort Wasserstein og Deutsche Bank að sækja 125 milljónir Bandaríkjadala (7,85 milljarðar íslenskra króna) til bandarískra einkafjárfesta, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

"Við höfum ákveðna stefnumótun í Bretlandi þar sem við höfum verið að kaupa upp iðnaðarheildsölur sem liggja á landssvæðinu á milli London og Birmingham. Við höfum verið að taka þar fyrirtæki sem hafa verið að velta á bilinu 200 til 300 milljónum króna. Við erum búnir að kaupa fimm slík félög og erum sennilega að kaupa tvö félög í viðbót," segir Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri Bílanausts, í viðtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag.


 

-dregst saman um 372 milljónir frá árinu 2004


 

Vísitala neysluverðs í febrúar 2006 er 249,5 stig og lækkaði um 0,08% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 230,9 stig, lækkaði um 0,26% frá því í janúar að því er kemur fram í frétt Hagstofunnar.


 

Í hálf fimm fréttum KB Banka er greint frá því að erlendar skuldir ríkissjóðs hafa dregist verulega saman milli áranna 2004 og 2005. Í lok ársins 2004 námu skuldirnar 141 milljörðum króna eða 54% af lánasafninu en skuldirnar voru komnar í 86 milljarða í lok janúar 2006 eða 43% af lánasafninu.Ríkissjóður hefur verið að greiða niður erlendar skuldir á árinu til að vega á móti styrkingu krónunnar.


 

Uppgjör Tryggingasmiðstöðvarinnar var undir væntingum, segir greiningardeilda Landsbankans.


 

SÍF hefur breytt nafninu sínu í Alfesca, segir á heimasíðu félagsins.


 

Þær hækkanir sem hafa átt sér stað á íslenskum hlutabréfamarkaði hafa, að því er segir í Vegvísi Landsbankans, hlotið verðskuldaða athygli að undanförnu, enda hefur Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hækkað meira en 50% árlega síðastliðin þrjú ár.


 

svo virðist sem eignarhald félagsins hafi staðið því fyrir þrifum


 

Mikið líf var á hlutabréfamarkaðinum í dag.


 

Dagsbrún hefur samþykkt að selja Ara Edwald, forstjóra 365, og Árna Pétri Jónssyni, forstjóra OgVodafone, hluti í félaginu, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Samkvæmt tilkynningu frá Kauphöllinni þá mun Swedbank hefja viðskipti á hlutabréfamarkaði Kauphallarinnar þann 14. febrúar næstkomandi.


 

Framkvæmdir við byggingu kalkþörungaverksmiðju á Bíldudal hefjast að nýju á næstu dögum en framkvæmdirnar hafa tafist um þrjá mánuði. Í frétt á vef héraðsfréttablaðsins Bæjarins besta á Ísafirði kemur fram að endanleg fjármögnun er ekki í höfn en þó hefur fengist nægt fjármagn til að hefja framkvæmdir á ný.


 

Erlendur Hjaltason forstjóri Exista ehf. hefur verið kjörinn formaður Viðskiptaráðs. Þetta var tilkynnt á Viðskiptaþingi í gær en póstkosning fór fram meðal félagsmanna ráðsins.


 

Tryggingamiðstöðin hagnaðist um 7,2 milljarða króna árið 2005 og er það mesti hagnaður í sögu félagsins, segir í uppgjöri fyrirtækisins. Hagnaðurinn var 2,5 milljarðar í fyrra.


 

Mikið líf hefur verið á hlutabréfamarkaðinum í dag og töluverðar hækkanir og lækkanir hafa átt sér stað.


 

Síminn hefur eignast 26,94% hlut í Kögun. Af flöggunum í Kauphöll Íslands má ráða að hluturinn er keyptur af Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka og FL Group.


 

Avion Group hefur keypt franska leiguflugfélagið Star Airlines. Það er annað stærsta leiguflugfélag Frakklands, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Mikið minna var um ný íbúðalán í janúar en í desember, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Ferðaskrifstofan Heimsferðir hefur keypt 60% hlut í flugfélaginu Jet-Ex sem er með íslenskt flugrekstrarleyfi. Félagið rekur þrjár MD 82 flugvélar og hefur m.a. annast flug fyrir Iceland Express. Mun félagið áfram sinna þjónustu fyrir IE áfram fram á vorið.


 

Avion Group hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 10 á eftir og er tíðinda að vænta af félaginu.


 

Hlutfall erlendra skulda af heildarskuldum ríkissjóðs hefur lækkað umtalsvert á síðustu árum og þá sérstaklega á árinu 2005. Í frétt Lánasýslu ríkisins kemur fram að í lok árs 2004 voru erlendar skuldir 141 milljarðar króna eða 54% af lánasafninu. Á síðasta ári lækkuðu erlendar skuldir um ríflega 55 milljarða króna bæði vegna beinnar endurgreiðslu lána fyrir 48 milljarða króna og styrkingar krónunnar.


 

eignarhluturinn um fjórir milljarðar, ekki búist við yfirtöku


 

en eru viðkvæmir fyrir þjóðhagslegum þáttum, segir Fitch Ratings


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,79% í dag og er 6.668,14 stig.


 

segir Ágúst Guðmundsson á Viðskiptaþingi


 

Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra sagðist í ræðu sinni á Viðskiptaþingi spá því að Ísland yrði orðið aðili að Evrópusambandinu árið 2015.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,65% það sem af er degi og er 6.658,69 stig.


 

mælir með að fjárfestar haldi bréfum í bankanum


 

Novator á 70% hlut í pólska farsímafélaginu


 

(Fréttin birtist fyrst á vb.is klukkan 17:00 í gær)Gengi bréfa Woolworths hækkaði í gær um 6,2% vegna orðróms um að breska bóka- og ritfangaverslunin WH Smith hefði áhuga á að taka yfir félagið.


 

Icelandic Group hefur sent inn í Kauphöllina tilkynningu um að rekstrarniðurstaða á tímabilinu mun verða undir væntingum stjórnenda og mun lakari en rekstrarafkoma þriðja ársfjórðungs 2005.


 

Eignarhaldsfélagið Fons, sem er í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar, hefur aukið hlut sinn í sænsku netferðaskrifstofunni Ticket Travel Group í 25,27% úr rúmlega 20%, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Þær breytingar sem gerðar hafa verið á raforkulögum síðastliðin þrjú ár hafa skilað sér í stórfelldum hækkunum til neytenda samkvæmt nýrri úttekt Alþýðusambands Íslands.


 

Þingfest verður fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á morgun krafa á hendur Hannesi Smárasyni, forstjóra FL Group, bæði persónulega og fyrir hönd fyrirtækisins um greiðslu á 266 milljónum króna vegna kaupa félagsins á Bláfugli og Flugflutningum.


 

dohop.com kynnti nýjustu útgáfuna af flugleitarvél fyrirtækisins í Bandaríkjunum í dag, segir Business Wire. Á dohop.com er bæði hægt að leita að flugum innan Bandaríkjanna og utan.


 

Hagnaður Ryanair dróst saman um 21% á fjórða ársfjórðungi síðasta árs, segir greiningardeild Landsbanks og bætir því við að það sé þriðji ársfjórðungur í bókum félagsins. Félagið hagnaðist um 2,8 milljarða króna á ársfjórðingnum. Á sama tímabili, í fyrra, var hagnaðurinn 3,5 milljarðar króna.


 

Dagsbrún hefur á síðustu tveimur vikum fjárfest fyrir um 6,7 milljarða króna, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Alls flugu um 2,3 milljónir farþega með breska lágfargjaldaflugfélaginu easyJet í nýliðnum janúarmánuði sem er aukning um 11,2% á milli ára. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans. Sætanýting félgsins var 74,2% á sama tíma, en hún stendur nokkurn veginn í stað á milli ára.


 

Gengi bréfa Woolworths hækkaði í dag um 6,2% vegna orðróms um að breska bóka- og ritfangaverslunin WH Smith hefði áhuga á að taka yfir félagið.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 2,09% og er 6.615,89 stig.


 

Síðasta verðmatsgreining greiningardeldar Landsbankans á Dagsbrún er frá því í febrúar 2005 og hefur greiningardeildin boðað endurskoðun verðmatsins. Rekstur Dagsbrúnar breyttist nokkuð á árinu sem leið og því muna þeir taka verðmat sitt til endurskoðunar í náinni framtíð. "Við mælum með því að fjárfestar markaðsvogi bréf sín í vel dreifðu eignasafni," segir greiningardeild Landsbankans.


 

stefnt að því að tvöfalda umsvif félagsins á 12 til 18 mánuðum


 

Áætluð skuldabréfaútgáfa Kaupþings banka vegna fjármögnunar á íbúðalánum hefur fengið hæstu mögulegu lánshæfiseinkunn, Aaa, hjá matsfyrirtækinu Moody's Investors Service. Greint var frá þessu á blaðamannafundi í dag.


 

Áskrifendur að tölvuleiknum Eve Online eru nú komnir yfir 100.000 að því er kemur fram í fréttatilkynningu félagsins. Þar er haft eftir Magnúsi Bergssyni, framkvæmdastjóra félagsins, að vöxtur leiksins sé fyrst og fremst í Ameríku og Vestur-Evrópu en einnig hafi menn miklar væntingar til markaða í Kína.


 

Sala Marel árið 2005 nam 129 milljónum evra eða 10,1 milljarði króna sem jafngildir 14,9% aukning frá fyrra ári. Rekstrarhagnaður ársins 2005 var 9,7 milljónir evra sem er 7,5% af sölutekjum samanborið við 12,1 milljónir evra árið áður. Hagnaður var 5,7 milljónir samanborið við 8,0 milljónir árið 2004.


 

Í uppgjöri Dagsbrúnar kemur fram að tap varð af rekstri hlutdeildarfélaga. Á fundi með markaðsaðilum í morgun kom fram hjá Viðari Þorkelssyni, fjármálastjóra fyrirtækisins, að tapið skýrist fyrst og fremst af rekstri Pósthúsins sem sér um dreifingu á blöðum Dagsbrúnar. Áhrif hlutdeildarfélaga voru neikvæð um 85 miljónir króna og í ljósi þessara orða Viðars má ætla að afkoma Pósthúsins hafi verið neikvæð sem þessu nemur.


 

Íslandsbanki endurgreiðir skilvísum viðskiptavinum sem eru í Vild, Gullvild eða Platínum hluta af greiddum vöxtum skuldabréfa síðasta árs, samtals 50 milljónir króna, segir í fréttatilkynningu.


 

Afkoma Össur á fjórða ársfjórðungi var talsvert undir væntingum greiningardeildar Íslandsbanka og hefur gengi þess lækkað um 2,38% það sem af er degi.


 

Samkvæmt tilkynningu Dagsbrúnar mun félagið greiða fyrir Senu með 1.600 milljónum króna í reiðufé auk hlutabréfa í Dagsbrún að nafnvirði 266,7 milljónir króna. Kaupverð Senu er tengt gengi hlutabréfa í Dagsbrún þar sem aukagreiðsla fellur til verði gengi bréfa Dagsbrúnar undir 7,5. Reiknað kaupverð Senu er því að mati greiningardeildar Íslandsbanka um 3,6 milljarðar króna.


 

Íslenska fyrirtækið Industria hefur gert samning við Cork County Council á Írlandi um ráðgjöf og verkumsjón við breiðbandsvæðingu um 325 þúsund íbúa í fimmtán bæjum í héraðinu, segir í tilkynningu.


 

Markaðsvirði KB banka nálgast 650 milljarða króna en bréf félagsins hafa hækkað um 3,52% það sem af er morgni. Það hefur haft veruleg áhrif á vísitöluna sem hefur hækkað um ríflega 1,5%. Gengi bréfa KB banka er nú 971 og nálgast óðum 1.000 stiga múrinn.


 

listaverð rúmir 40 milljarðar


 

velta sameinaðs félags um 26 milljarðar króna


 

Sæplasti hf. hefur verið breytt úr hlutafélagi í einkahlutafélag en hluthafi í félaginu er einungis einn, Atorka Group hf. Jafnframt hefur nafni félagsins verið breytt úr Sæplast hf. í Eignarhaldsfélagið Bolar ehf. að því er segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

salan jókst um 29% í Bandaríkjadölum


 

markaðsvirðið um sex milljarðar miðað við lokagengi í gær


 

Tekjur af prentmiðlum Dagsbrúnar námu 2.995 milljónum króna og jukust um 29% milli ára. Tekjur af ljósvakamiðlum Dagsbrúnar voru 4.038 milljónir króna á árinu 2005 og jukust um 16% miðað við sama tímabil í fyrra.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,62% í dag og er 6.480,47 stig.


 

3.082 milljóna króna EBIDTA hagnaður


 
Innlent
6. febrúar 2006

Dagsbrún kaupir Senu

greitt í peningum og hlutafé


 

Velta á íbúðarmarkaði hefur aukist á síðustu vikum eftir að hafa dregist saman í kringum jólin og fyrstu vikur janúarmánaðar, segir greiningardeild Íslandsbanka.


 

SAS og Sterling hafa bæði hætt við flug til Egyptalands vegna þess að andstaða gegn Dönum breiðist um svæðið.


 

Norvest ehf., einkahlutafélag fjárhagslega tengt Brynju Halldórsdóttur, stjórnarmanni í Kaupþingi banka hf., seldi í dag 6.449.589 hluti í bankanum.


 

Erlendir aðilar keyptu íslensk verðbréf fyrir 7,3 milljarða króna á fjórða ársfjórðungi 2005, segir greiningardeild Íslandsbanka. Hlutabréfin voru flest skráð í Kauphöll Íslands, eða að verðmæti tæplega 4,8 milljarða króna.


 

Sigurður Helgason tekur við stjórnarformennsku


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,55% í dag og er 6,476,26 stig.


 

Alls eru 66,5% íbúa Reykjanesbæjar hlynnt því að reist verði álver í Helguvík en 19% eru andvígir. Þetta eru niðurstöður könnunnar IMG Gallup, sem var framkvæmd 13-23. janúar meðal íbúa Reykjanesbæjar.


 

Um helgina voru opnuð tilboð í gatnagerð og lagnir í gamla miðbænum í Borgarnesi. Þrjú tilboð bárust og voru þau öll yfir kostnaðaráætlun um verkið sem hljóðaði upp á 42,1 milljón króna. Lægsta tilboðið var frá Borgarverki ehf. kr. 54,4 milljónir, eða tæplega 30% yfir kostnaðaráætlun að því er segir í frét á vef Skessuhornsins.


 

Gistinóttum á hótelum í desember fjölgaði um 13,3% á milli ára, segir Hagstofa Íslands. Gistinæturnar voru 42.300 en voru 37.400 í sama mánuði árið áður.


 

Breska leikafangaverslunarkeðjan Hamleys, sem er að mestu leyti í eigu Baugs, var rekin með 3.6 milljón punda (400 milljónir íslenskra króna) tapi á reikningsárinu sem endað í mars í fyrra, samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækjaskrá Bretlands, Companies House.


 

Á aðalfundi Landsbankans í dag var samþykkt breyting á 18. gr. samþykkta Landsbankans. Ný málsgrein bætist við og er svohljóðandi. "Bankaráði er heimilt að fela formanni bankaráðs að sinna ákveðnum verkefnum í þágu félagsins.?


 

Sjálfkjörið var í stjórn Landsbankans á aðalfundi hans í dag. Björgólfur Guðmundsson var kjörinn stjórnarformaður bankans. Aðrir í stjórn eru Þór Kristjánsson, Kjartan Gunnarsson, Guðbjörg Matthíasdóttir og Þorgeir Baldursson.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,99% í dag og er 6.440,81 stig.


 

Hagnaður Sparisjóðs Mýrasýslu var 615,6 millj. kr. fyrir árið 2005, samanborið við 192,2 millj. kr. fyrir árið 2004. Aukningin milli ára er 220,2%.


 

félag fjárhagslega tengt Finni Ingólfssyni


 

TVG Zimsen hefur opnað skrifstofu í Rotterdam frá og með 1. febrúar, að því er kemur fram í tilkynningu félagsins. Rotterdamskrifstofan mun gegna lykilhlutverki í útvíkkun á starfsemi TVG Zimsen og fyrirhuguðum vexti fyrirtækisins.


 

Mikil umsvif í hagkerfinu endurspeglast í sterkri stöðu ríkissjóðs um þessar mundir. Hreinar skuldir hafa lækkað mikið og eru innan við 10% af landsframleiðslu síðasta árs, segir greiningardeild Íslandsbanka, og væntir þess að afgangur verði af rekstri ríkissjóðs í ár. Aftur á móti má búast við nokkrum halla á rekstrinum á næsta ári.


 

Úrvalsvísitalan hækkar um 0,71% og er 6.422,76 stig.


 

Sjávarútvegsráðuneytið hefur í dag, að tillögu Hafrannsóknastofnunar, gefið út reglugerð um að auka loðnukvótann á vetrarvertíðinni 2006, í 210 þúsund lestir eða um 110 þúsund lestir. Þar af koma 103 þúsund lestir í hlut íslenskra skipa. Kvóti þeirra verður því samtals 150 þúsund lestir af 210 þúsundum.


 

það hæsta í kringum 3,7 milljarðar króna


 

hefur ekki verið að kaupa í breska félaginu Woolworhts


 

Forsvarsmenn fasteignafélagsins Þyrpingar hafa óskað eftir því á fundi með umhverfis- og skipulagsnefnd Borgarbyggðar og bæjarstjórnendum að fá að byggja 500 fermetra viðbót við nýlegt verslunarhús Bónuss í Borgarnesi. Þetta kemur fram á fréttavef Skessuhornsins í Borgarnesi.


 

Fjárfestingabankinn Carnegie, sem Landsbanki Íslands á 20,4% hlut í, skilaði ársuppgjöri sínu fyrr í dag og var það besta afkoma bankans frá upphafi segir í Hálffimm fréttum KB banka. Fram kemur í tilkynningu frá Carnegie að stjórn félagsins leggi til að arðgreiðslur nemi 76,2 krónum á hlut eða 5.075 milljónum króna í heildina. Landsbankinn fær því tæplega 1,1 milljarði íslenskra króna.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,96% og er 6.377,76 stig. Það er hæsta lokagildi hennar til þessa.


 

Markaðsvirði félaga í Kauphöll Íslands jókst um rúma 315 milljarða króna í janúar og nam heildarvirði þeirra 2.131 milljörðum í lok mánaðarins, segir í Efnahagsfréttum Kaupþings banka.


 

Hreiðar Már Sigurðsson viðskiptafræðingur ársins


 

Hækkun stýrivaxta Seðlabankans hefur ýtt undir skuldabréfaútgáfu erlendra aðila í íslenskum krónum, segja sérfræðingar. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti nýlega um 25 punkta í 10,75%.


 

Greiningardeild Kaupþings banka spáir 0,15% hækkun vísitölu neysluverðs í febrúar. Samkvæmt því mun 12 mánaða verðbólga lækka í 4,3%. Vísitalan hækkaði um 0,2% á sama tíma í fyrra. Þetta kemur fram í Efnahagsfréttum Kaupþings banka.


 

Með því að nýta endurnýjanlegar orkulindir Íslands, spara Íslendingar sér tugi milljarða króna á hverju ári.


 

skatttekjur ríkissjóðs hækkuðu um 21% á síðasta ári


 

býður sig fram til setu á bankaráði Landsbankans


 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur hækkað um 1,24% í dag er 6,398 stig. Það er hæsta gildi hennar til þessa.


 

getgátur um að Baugur sé að kaupa í félaginu


 

Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hækkaði næst mest í janúar af þeim vísitölum sem Kaupþing banki notar til samanburðar. Hún hækkaði um 13,3%.


 

Hagnaður Sparisjóðs Mýrasýslu jókst um 220% á milli ára að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Hagnaður síðasta árs var 615,6, samanborið við 192,2 milljónir króna fyrir árið 2004. Aukningin milli ára er 220,2%.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,72% og er 6.316,87 stig í lok dags, samkvæmt upplýsingum Kauphallar Íslands.


 

kaupverðið rúmlega 1,35 milljarðar króna


 

Meðal þeirra tillagan sem hafa verið lagðar fyrir hluthafafund SÍF hf. 9. febrúar næstkomandi er ósk stjórnar félagsins um heimild til að breyta nafni SÍF og gera þær breytingar sem slíkri ákvörðun fylgja.


 

Kristín Pétursdóttir hefur verið ráðin aðstoðarforstjóri Singer & Friedlander, eins stærsta dótturfélags Kaupþings banka hf. Í tilkynningu bankans til Kauphallarinnar kemur fram að Kristín hefur starfað hjá Kaupþingi banka frá árinu 1997 og var á árunum 1999-2005 framkvæmdastjóri Fjárstýringar bankans.


 

Tryggingamiðstöðin hefur selt 20.000.000 hluti í Landsbankanum á genginu 27,3, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Samkvæmt greiningardeild Íslandsbanka lítur út fyrir að vöruskiptahallinn fyrir síðasta ár hafi numið um það bil 95 milljörðum króna eða tæplega 10% af landsframleiðslu. Viðskiptahallinn er því í sögulegu hámarki en það þarf að fara aftur um sex áratugi til að finna svipað hlutfall. Íslandsbanki telur þennan mikla halla bera með sér merki óvenju mikilla framkvæmda og lítils þjóðhagslegs sparnaðar.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,27% í dag og er 6.288,57 stig.


 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands hefur nýskráningum hluta- og einkahlutafélaga fjölgað um 2.938 á síðasta ári, þar af voru 2. 924 einkahlutafélög og 14 hlutafélög. Hækkunin frá árinu 2004 nemur 17% en þá voru voru 2.517 félög skráð.


 

Baugur Group á í viðræðum við eigendur íslensku skartgripaverslunarinnar Leonard um hugsanlegt samstarf og stendur til að Baugur eignist um 50% hlut í félaginu, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Talið er að kaupverð hlutarins sé í kringum 50 milljónir króna.


 

Íslandsbanki hefur ákveðið í framhaldi af stýrivaxtabreytingu Seðlabanka Íslands að hækka óverðtryggða inn- og útlánsvexti, segir í tilkynningu frá bankanum.


 

kaupunum lekið í fjölmiðla til að "tala upp" gengið


 

Greiningarfyrirtækið Credit Sights lýsir efasemdum um að allt sé sem sýnist í íslensku bankakerfi í nýrri skýrslu.


 

Gylfi Þórðarson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sementsverksmiðjunnar, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Spalar. Gengið var frá ráðningu hans á stjórnarfundi fyrir helgi.


 

Vegna hagræðingar og endurskipulagningar hjá Icelandic Group var sölufyrirtækinu Icelandic Germany í Hamborg lokað í gær. Öllu starfsfólki söluskrifstofunnar hefur verið sagt upp störfum en þar er um að ræða 22 starfsmenn. Í fréttatilkynningu fyrirtækisins segir að með þessu móti næst fram hagræðing í rekstri Icelandic Group en gert er ráð fyrir að árlegur sparnaður vegna þessa nemi um 2,2 ? 2,5 milljónum evra en kostnaður vegna lokunarinnar er áætlaður 1,5 ? 2,0 milljónir evra.


 

Kaup Icelandic Group á Pickenpack eru endanlega frágengin segir í frétt frá félaginu. Áreiðanleikakönnun er lokið og breytti niðurstaða hennar kaupverði óverulega. Samkeppnisyfirvöld í Þýskalandi hafa jafnframt samþykkt kaupin og er því öllum fyrirvörum vegna kaupanna aflétt.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.