*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


maí, 2006

 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,51% og er 5.709,45 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 
Innlent
31. maí 2006

Bilun í Farice

Um kl. 14.20 í dag kom upp bilun í búnaði þar sem Farice-1 sæstrengurinn nær landi í norðurhluta Skotlands. Þessi hluti kerfisins er ekki inn á hringtengingunni sem hefur aukið öryggi Farice-1 til mikilla muna og varð bilunarinnar því strax vart hérlendis. Sökum þessa hefur öll umferð um strenginn stöðvast uns viðgerð hefur farið fram sem búist er við að ljúki í kvöld.


 

Samkeppnisyfirvöld í Danmörku munu rannsaka dreifingarfyrirtæki Post Danmark og 365 Media Scandinavia, samkvæmt fréttum í dönskum fjölmiðlun.


 

Frá og með 1. júní hækka vextir á verðtryggðum og óverðtryggðum innlánum Netbankans um allt að 0,50%. Óverðtryggð innlán bera nú allt að 11,70% vexti og verðtryggð innlán allt að 4,90% vexti segir í tilkynningu félagsins.


 

Kaupþing banki hefur verið að kaupa hlutabréf í bresku pöbbakeðjunni Mitchells & Butler fyrir íranska athafnamanninn Robert Tchenguiz, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins hefur sektað Össur hf. um 100.000 krónur vegna brots á lögum um verðbréfaviðskipti. Stjórn Fjármálaeftirlitsins komst að þeirri niðurstöðu að Össur hf. hafi brotið af sér þegar félagið tilkynnti ekki til Fjármálaeftirlitsins um viðskipti fjárhagslega tengds aðila innan tilskilinna tímamarka.


 

Hagnaður Fasteignafélagsins Stoða hf. á árinu 2005 nam 2.085 milljónum króna kr. en nam 2.851 milljónum kr. árið áður. Hagnaðurinn hefur því dregist saman um tæp 37%. Heildareignir samstæðunnar í árslok námu 72.663 milljónum kr. en námu 45.450 milljónum kr. í árslok 2004 og hafa því hækkað um 27.213 milljónir kr.


 

Heikki Niemelä forstjóri Kaupþings banka í Finnlandi hefur verið ráðinn í nýtt starf innan Kaupþings banka samstæðunnar og mun flytjast til Lundúna, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,05% við hádegi og er 5.740,37 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Verulegur halli var á vöruskiptum við útlönd í apríl líkt og verið hefur undanfarin misseri, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Enn leggst flest á eitt við hækkun verðlags og útlit er fyrir 0,9% hækkun vísitölu neysluverðs á milli maí og júní, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Dr. Hákon Hákonarsson, sem starfað hefur hjá deCODE síðustu átta ár og nú síðast sem þróunarstjóri félagsins, hefur ákveðið að hætta störfum hjá fyrirtækin, segir í fréttatilkynningu.


 

eykur hlut sinn tímabundið


 

vegna væntinga um vaxtahækkanir erlendis


 

Heildareignir Exista eru yfir 280 milljarðar króna og eigið fé er yfir 150 milljarðar króna. Nú er einungis eitt félag skráð í Kauphöll Íslands með meira eigið fé en Exista.


 

Finnur Ingólfsson mun láta af störfum sem forstjóri VÍS eignarhaldsfélags í kjölfar kaupa Exista en hann verður starfandi stjórnarformaður Vátryggingafélags Íslands.


 
Innlent
31. maí 2006

Exista kaupir VÍS

Exista ehf. hefur eignast 100% hlutafjár í VÍS eignarhaldsfélagi hf. Eigendur rúmlega 80% hlutafjár VÍS eignarhaldsfélags hafa samþykkt kauptilboð Exista í hluti sína. Fyrir átti Exista tæp 20% hlutafjár.


 

Eignarhaldsfélag í eigu Víglundar Þorsteinssonar, stjórnarformanns BM Vallár, hefur að undanförnu bætt við hlut sinn í framleiðslufyrirtækinu Límtré Vírneti hf. og er nú komið með 53% hlut. Að sögn Víglundar hefur verið ákveðið að gera öðrum hluthöfum í Límtré Vírneti yfirtökutilboð og átti hann von á að það yrði gert í næsta mánuði.


 

Kosningabarátta framboðanna fimm í Reykjavík kostaði vart undir 200 milljónum króna. Auglýsingar voru þó minni en fjölmiðlar höfðu gert ráð fyrir og ber sérfræðingum sem Viðskiptablaðið hefur rætt við saman um að taugatitringur, sem iðulega brestur á undir lok kosningabaráttu með tilheyrandi auglýsingaflóði, hafi ekki gert vart við sig að þessu sinni.


 

Fasteignarekstrarfélagið Nýsir hefur selt skuldabréf að virði 950 milljónir og verður andvirðið nýtt til að kaupa breska fasteignaumsýslu- og þjónustufyrirtækið Operon, sagði Stefán Þórarinsson, stjórnarformaður Nýsis, í samtali við Viðskiptablaðið í gær. Hann sagði um fyrirgreiðslu að ræða sem tryggir félaginu einkaviðræður við hluthafa Operon.


 

Atorka Group gerir tvö árshlutauppgjör fyrir tímabilið 1/1-31/3 2006. Bæði uppgjörin eru gerð í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34. Annars vegar er félagið gert upp sem móðurfélag og er það í samræmi við uppgjör félagsins eins og menn hafa átt að venjast til þessa. Hins vegar er félagið gert upp sem rekstrarfélag í gegnum samstæðureikning.Í móðurfélagsreikningi eru allar fjárfestingar, þar með taldar fjárfestingar í dótturfélögum metnar á gangvirði (e. fair value). Breytingar á gangvirði á tímabilinu eru færðar í rekstrarreikning, þar með taldar gangvirðisbreytingar og arðstekjur frá dótturfélögum. Hins vegar er ekki tekið tillit til afkomu rekstrar hvers og eins dótturfélags á tímabilinu. Í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar kemur fram að nauðsynlegt er að lesa uppgjörin í samhengi til að fá fullan skilning á rekstrarárangri og fjárhagslegri stöðu samstæðunnar og móðurfélagsins.


 

Hagnaður Atorku Group, móðurfélags, eftir skatta nam fjórum milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi 2006 en á sama tímabili í fyrra nam hagnaður eftir skatta 659 milljónum króna.


 

Avion Group hefur keypt eigin bréf fyrir um 241 milljón, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,56% og er 5.680,46 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Neytendastofa hefur bannað EJS hf. alla notkun á léninu fartölvur.is og lagt fyrir fyrirtækið að láta afskrá það eftir kvörtun Opinna kerfa ehf., segir í frétt á heimasíðu stofnunarinnar.


 

Nýsir hefur selt skuldabréf fyrir 950 milljónir króna að nafnverði, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar en skuldabréfin voru seld í lokuðu útboði til fagfjárfesta.


 

Ásahreppur og Orkuveita Reykjavíkur hafa gert samkomulag um að ljúka lagningu hitaveitu í hreppnum. Samkomulagið byggir á samningi sem gerður var árið 2002 milli Hitaveitu Rangæinga og Ásahrepps, en Orkuveita Reykjavíkur keypti Hitaveitu Rangæinga í byrjun árs 2005.Í frétt OR kemur fram að verulegar breytingar hafa orðið á áætlunum um þörf fyrir heitt vatn á svæðinu og gerir samkomulagið ráð fyrir aðgerðum til að tryggja næga flutningsgetu í hitaveitunni til þess að mæta þörfum ört vaxandi byggðar.


 

Farþegar Icelandair í apríl voru rúmlega 117 þúsund og fjölgaði um 13% frá því í apríl í fyrra en þá voru þeir 104 þúsund. Sætanýting félagsins í mánuðinum var 78% og hækkaði um 7 prósentustig frá fyrra ári segir í tilkynningu félagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,24% og er 5.662,49 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Kaup á erlendum verðbréfum í apríl voru mikil samkvæmt tölum frá Seðlabankanum sem birtust í gær, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

að sögn greiningardeildar Glitnis


 

Fleiri neytendur eru nú svartsýnir í efnahags- og atvinnumálum hér á landi en þeir sem eru bjartsýnir, að sögn greiningardeildar Glitnis og les það úr væntingavísitölu Gallup sem var birt í morgun en vísitalan mældist í fyrsta sinn undir 100 stigum frá því í desember 2002.


 

Yfirtökutilboð FMB ehf. til hluthafa í Fiskmarkaði Íslands hf. rann út kl. 16.00, laugardaginn 27. maí 2006, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Matsfyrirtækið Fitch Ratings hefur hækkað mat sitt á fjárhagslegum styrk Heritable Bank, sem er dótturfélag Landsbanka Íslands, í C úr C/D, segir í fréttatilkynningu.


 

Ef marka má veltutölur frá Fasteignamati ríkisins er velta á fasteignamarkaði enn töluverð og virðist sem markaðurinn sé ennþá á góðri siglingu þrátt fyrir nokkuð háværar raddir um hið gagnstæða, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,83% í dag og er 5.648,70 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Síminn og R. Sigmundsson hafa ákveðið að hefja samstarf á sviði fjarskipta og stofna nýtt fyrirtæki, sem mun sérhæfa sig í fjarskiptalausnum fyrir sjávarútveginn, segir í fréttatilkynningu.


 

Fjárfestingafélagið ESTIA hf. hefur gengið frá kaupum á 49% hlut í bátasmiðjunni Seiglu ehf., að því fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Greiningardeild Glitnis hefur gefið út nýtt verðmat á Alfesca og metur félagið á 280 milljónir evra (26 milljarðar króna) sem gefur verðmatsgengið 4,4, en gengi félagsins er nú 3,89.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,12% og er 5.609,12 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Hagnaður Fiskmarkaðar Íslands nam 39,6 milljónir króna á fyrsta ársfjórðungi 2006 en nam 49,7 milljónum króna á sama tímabili fyrir ári.


 

Lánasýsla ríkisins hefur gert nýjan samning í tengslum við útgáfu ríkisverðbréfa og viðskiptavakt á eftirmarkaði, segir í fréttatilkynningu.


 

Halldór Kristmannsson, talsmaður Actavis, segir stöðuna óbreytta og að félagið hafi ekki hætt við að gera formlegt kauptilboð í króatíska samheitalyfjafyrirtækið Pliva þrátt fyrir hærra tilboð frá bandaríska keppinautnum Barr Pharmaceuticals.


 

Landssýn, fyrirtæki að fullu í eigu Bjarna Ármannssonar, forstjóra Glitnis, hefur keypt 50.000.000 hluta í bankanum á genginu 16,9, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

stofna félag til að annast dreifingu Nyhedsavisen á landsvísu


 

Eignarhaldsfélagið Samson, sem er meðal annars í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar og Björgólfs Guðmundssonar, og önnur félög tengd Björgólfsfeðgum hafa verið að styrkja stöðu sína í Landsbanka Íslands, Straumi-Burðarási, fjárfestingafélaginu Gretti og Tryggingamiðstöðinni (TM).


 

Samson, félag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, Björgólfs Guðmundssonar og Hersis ? ráðgjafar og þjónustu ehf., hefur keypt 110.206.778 hluti í Landsbanka Íslands á genginu 21,3, segir í tilkynningu. Kaupverð hlutarins nemur 2,35 milljörðum króna.


 

Matsfyrirtækið Moody's Investors Service staðfesti í dag lánshæfismat Glitnis í kjölfar kaupa bankans á sænska verðbréfafyrirtækinu Fischer Partners.


 

Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár, mun taka sæti í stjórn Mosaic Fashions í stað Þórdísar J. Sigurðardóttur, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands í kjölfar aðalfundar félagsins.


 

aðstæður á fjármagnsmarkaði eru fjárfestum ekki hliðhollar


 

Baugur á í óformlegum yfirtökuviðræðum við House of Fraser (HoF), samkvæmt heimildum Dow Jones fréttastofunnar, en getgátur hafa verið um að félagið hafi haft samband við HoF um kaup og afskráningu á félaginu.


 

FL Group á 5,8% hlut í Kaupþingi banka, að því er fram kemur í ársskýrslu félagsins til Kauphallar Íslands.


 

Töluverð hækkun hefur verið á verði hlutabréfa í Kauphöllinni það sem af er degi. Vísitala aðallista hefur hækkað um 1,35% og aðeins bréf Dagsbúnar hafa þokast niður eða um 0,7%. Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,37%.


 

Í morgun var skrifað undir samninga hjá Lánasýslu ríkisins í tengslum við útgáfu ríkisverðbréfa og viðskiptavakt á eftirmarkaði, að því er fram kemur í frétt. Markmiðið með samningnum er að styrkja aðgang ríkissjóðs að lánsfé og efla verðmyndun á eftirmarkaði.


 

Danska fasteignafélagið Sjælsø Gruppen hefur samþykkt að kaupa keppinautinn Ikast Byggeindustri (IBI) fyrir 800 milljónir danskra króna, eða sem samsvarar 9,98 milljörðum íslenskra króna, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Heildarmarkaðsvirði félaga sem Baugur hefur verið orðaður við í Bretlandi að undanförnu er um 870 milljarðar króna. Til samanburðar var verg landsframleiðsla á Íslandi 996 milljarðar króna í fyrra.


 

"Samkeppnin verður hörð", því lofar ritstjóri nýs fríblaðs sem væntanlegt er í Danmörku en það mun keppa við Nyhedsavisen, fríblað Dagsbrúnar sem kemur út í Danmörku í haust.


 

Gunnar Smári Egilsson, forstjóri Dagsbrúnar, Þórdís J. Sigurðardóttir, stjórnarformaður Dagsbrúnar, og Viðar Þorkelsson, fjármálastjóri Dagsbrúnar, hafa tekið sæti í stjórn breska félagsins Wyndeham Press Group, segir í fréttatilkynningu.


 

Kauphöll Íslands hefur samþykkt Cyntellect Inc. til skráningar á iSEC markaðinn að undangengnu vel heppnuðu útboði til fagfjárfesta, segir í tilkynningu. Þar segir einnig að Cyntellect Inc. verður væntanlega fyrsta félagið sem er skráð á iSEC markað Kauphallar Íslands ásamt því að vera fyrsta bandaríska félagið skráð er á Íslandi.


 

Forstjóri Mk One, Les Johnston, hefur ákveðið að hætta störfum hjá fyrirtækinu, segir í frétt The Daily Telegraph.


 

Sveiflur á hrávörumarkaði halda áfram að setja mark sitt á hlutabréfamarkaði víða um heim, að sögn greiningardeildar Landsbankans.


 

Nýtt verðmat hefur verið unnið á Actavis af greiningardeild Kaupþings banka sem mælir með kaupum á bréfum félagsins.


 

Hagnaður Haga nam 997 milljónum króna árið 2005/2006 en var 1.302 milljónir árið áður, samkvæmt ársuppgjöri sem birtist á vef Kauphallar Íslands.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,59% og er 5.415,30 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Excel Airways, dótturfyrirtæki Avion Group, hefur stofnað flugfélag á Írlandi, segir í fréttatilkynningu. Flugfélagið verður alþjóðlegt leiguflugfélag með höfuðstöðvar í Dublin á Írlandi og kemur til með að fljúga undir merki Excel Airways.


 

FL Group hefur keypt 5,07% hlut í bresku tískuvöruverslunarkeðjunni French Connection (FCUK), segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Kaupþing banki í Finnlandi hyggst auka hefðbundna innlánstarfsemi sína verulega í kjölfar heimildar sem bankinn hefur hlotið til að taka við innlánum fyrir allt að einum milljarði evra eða 92 milljarða íslenskra króna. Um er að ræða skammtímavíxla sem gefnir verða út til allt að sex mánaða.


 

Glitnir, sem greindi frá kaupum á sænska verðbréfafyrirtækinu Fischer Partners í dag, mun taka yfir skuldir að virði 45 milljónir sænskra króna (450 milljónir íslenskra króna), segir seljandinn Invik & Co.


 

styrkir stöðu Glitnis í Noregi og á Norðurlöndunum


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,36% það sem af er degi og er 5.427,91 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Nýjustu sölutölur bera með sér að samdrátturinn sem framundan er í bifreiðasölunni verði snarpur, að sögn greiningardeildar Glitnis. Eftir eitt sölumesta ár sögunnar í fyrra þegar bifreiðasalan fór í fyrsta sinn í sögunni yfir 18 þúsund virðist sem salan í ár ætla að verða tæplega fimmtungi minni.


 

Greiningardeild Glitnis hefur uppfært verðmat sitt á Össuri og hefur verðmatsgengið verið hækkað úr 122,5 í 132,4 krónum á hlut.?Í ljósi verðmatsins mælum við með að fjárfestar kaupi bréf í Össuri. Ráðgjöf okkar til skemmri tíma er að markaðsvoga bréfin í vel dreifðum eignasöfnum sem taka mið af íslenska markaðinum. Í ráðgjöfinni felst að við höfum trú á að bréf Össurar muni skila áþekkri ávöxtun og markaðurinn í heild horft til næstu 3-6 mánaða," segir greiningardeildin.


 

Í dag hefst leiðangur íslenskrar viðskiptasendinefndar til Bretlands á vegum Útflutningsráðs. Á næstu dögum munu íslensk fyrirtæki hitta fjölda fulltrúa breskra fyrirtækja og á morgun verður haldin Viðskiptaráðstefna í Lanchester House.


 

Lyfjafyrirtækið Actavis hefur hafið sölu á þremur nýjum samheitalyfjum í Evrópu. Um er að ræða mígrenilyfið Sumatriptan, geðrofslyfið Risperidone og ógleðilyfið Granisetron sem markaðssett verða af Actavis og viðskiptavinum Medis víða í Evrópu, að því fram kemur í segir í tilkynningu.


 

Dótturfélag Glitnis í Noregi, BNBank, hefur tryggt sér 225 milljón evra (21 milljarður íslenskra króna) sambankalán. Bankinn greindi frá þessu í dag.


 

Friðrik Ingi Friðriksson, eigandi Aflvéla og Burstagerðarinnar, hefur ásamt fjölskyldu sinni og með liðsinni íslenska félagsins Behrens Corporate Finance keypt efnaverksmiðjuna Spodriba í Lettlandi. Um er að ræða stærstu heimilsefnaversmiðju Balkanlanda að sögn Friðriks.


 

Kaupþing banki hefur sölutryggt 326 milljón punda (44,4 milljarðar íslenskra króna) fasteignafjármögnun, ásamt Royal Bank of Scotland, fyrir bresku pöbbakeðjuna Laurel Pubs Company, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Gunnar Karl Guðmundsson hefur ákveðið að taka ekki við starfi framkvæmdastjóra Árvakurs, útgáfufélags Morgunblaðsins, en Viðskiptablaðið greindi frá því á föstudaginn í síðustu viku að hann ætti í viðræðum um að taka við starfinu af Hallgrími Geirssyni.


 

Frank Sands, framkvæmdastjóri Flugþjónustunnar ehf. á Reykjavíkurflugvelli, segir að mjög hafi færst í vöxt að íslensk fyrirtæki og forstjórar þeirra sinni sínum erindum til útlanda á einkaþotum. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins eru íslensk fyrirtæki og auðmenn að greiða hundruð milljóna eða milljarða króna fyrir slíka þjónustu á hverju ári.


 

Norrænir hlutbréfamarkaðir tóku kröftuglega við sér í dag, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka en síðustu tvær vikur hafa markaðir lækkað. Fram að því, frá ársbyrjun, höfðu norrænir hlutabréfamarkaðir einkennst af umtalsverðum hækkunum.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1.21% í viðskiptum dagsins og endaði í 5.502 stigum.


 

en útlán bankakerfisins einkennast enn af miklum vexti


 

Í kjölfar kaupa Hanza-hópsins ehf. á hluta í fasteignasölunni Húsakaupum ehf. hefur Jón Gretar Jónsson rekstrarfræðingur tekið við sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir í tilkynningu.


 

Eimskip hefur gengið frá kaupum á 50% hlut í Kursiu Linija, einu stærsta skipafélagi í Eystrasaltsríkjunum í einkaeigu. Eimskip greindi frá kaupnum á blaðamannafundi fyrr í dag og tók fram að kaupverðið er trúnaðarmál, en Eimskip fjármagnar kaupin með eigin fé.


 

Danska lággjaldaflugfélagið Sterling Airlines hefur ákveðið að hætta flugi til og frá Finnlandi, samkvæmt frétt finnsku fréttastofunnar STT.


 
Innlent
23. maí 2006

Laun hækka hratt

Laun hækka hratt um þessar mundir enda ríkir mikil spenna á vinnumarkaðinum, að sögn greiningardeildar Glitnis en launavísitala hækkaði um 0,4% á milli mars og apríl.


 

Kvartanir frá viðskiptavinum dönsku stórvöruverslunarinnar Magasin du Nord, sem er að mestu leyti í eigu íslenskra fjárfesta, hafa leitt til þess að umboðsmaður neytenda í Danmörku hefur kært fyrirtækið til lögreglu, segir í frétt danska viðskiptablaðsins Børsen.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,42% þar sem af er degi og er 5.458,98 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Helstu vísitölur hlutabréfaverðs á Norðurlöndunum lækkuðu hressilega í gær, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

segir Svenn Dam, forstjóri félagsins


 

mælir með að fjárfestir kaupi bréf í bankanum til skemmri tíma


 

Launavísitala í apríl 2006 er 286,4 stig og hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði, segir í tilkynningu Hagstofunnar. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 8,4%.


 

Aflaverðmætið hefur dregist saman um 2 milljarða milli ára eða 16%, segir í tilkynningu frá Hagstofunni. Á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2006 nam aflaverðmæti íslenskra skipa af öllum miðum 10,8 milljörðum króna samanborið við 12,8 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti botnfisks var svipað og í fyrra eða 7,9 milljarðar króna sem er 3% samdráttur.


 

þörf er á frekari stýrivaxtahækkunum Seðlabankans


 

NordicPhotos hefur fest kaup á sænska myndabankanum Greatshots og verður rekstur hans sameinaður starfsemi NordicPhotos í Svíþjóð, segir í fréttatilkynningu.


 

að mati greiningardeildar Kaupþings banka


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,49% í 5436 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands, og leiddu fjármálafyrirtæki lækkunina.


 

Stjórn bresku tískuvöruverslunarkeðjunnar Mosaic Fashions, sem skráð er í Kauphöll Íslands, hefur lagt til að ekki verði greiddur arður til hluthafa fyrir rekstrarárið 2005-2006, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Íslenska fyrirtækið Industria ehf. hefur opnað skrifstofu í Kína og verður landið þar með hið sjötta þar sem Industria hefur starfsemi, segir í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu.


 

Uppgjör Alfesca á fyrsta fjórðungi var yfir væntingum greiningardeildar Glitnis. ?Við gerðum ráð fyrir erfiðum rekstri vegna hás laxaverðs auk þess sem páskar voru í ár á öðrum fjórðungi en stærstur hluti framlegðar Alfesca verður til vegna jóla- og páskasölu," segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,97% það sem af er degi og er 5.465 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi banka.


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

spáskekkjuna má rekja til ofmats á tekjum og framlegð Sterling


 

níu mánaða uppgjör Alfesca


 

Umsvif í hagkerfinu voru mikil á fyrstu tveimur mánuðum ársins hvort sem litið er til verslunar og þjónustu eða fjárfestingar í iðnaði. Aftur á móti átti sjávarútvegur fremur undir högg að sækja, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Breskir fjölmiðlar bendla Baug enn við bresku matvöruverslunarkeðjuna Wm Morrison. The Sunday Times segir í frétt að getgátur séu um það að fyrirtækið hafi verið að kaupa hlut í félaginu, en að hluturinn sé ekki það stór að vera tilkynningarskyldur.


 

greiningarefni Kepler, Teather & Greenwood og Merrion fara undir merki Landsbankans


 

25 milljón evra kauptilboði í félagið hafnað


 

EBITDA hagnaður dregst saman


 

Lítil breyting varð á Úrvalsvísitölunni í viðskiptum dagsins og lækkaði vísitalan um 0,47%. Úrvalsvísitalan stóð í 5.574 stigum í lok dagsins.


 

Samkvæmt ársfjórðungsuppgjöri Færeyska olíufélagið Atlantic Petroleum, sem er skráð í Kauphöll Íslands nam tap tímabilsins 28 milljónum íslenskra króna. Á sama tímabili fyrir ári síðar nam tapið hinsvegar 473 milljónir íslenskra króna.


 

Greiningardeild Kaupþings banka spáir 0,8% hækkun á vísitölu neysluverðs í júní og mun 12 mánaða verðbólga því hækka í 7,8%. Þetta kemur fram í nýrri verðbólguspá deildarinnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,22% það sem af er degi og er 5.589,65 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Ársskýrsla MP Fjárfestingarbanka hefur verið gefin út, en hagnaður bankans á liðnu ári nam alls 613,4 milljónum króna.


 

Mikill viðsnúningur varð til hins verra á rekstri Orkuveitu Reykjavíkur á fyrstu þremur mánuðum ársins. Tap var upp á 2.987 milljónir króna samanborið við 1.978 milljóna króna hagnað á sama tímabili árið áður.Í frétt frá Orkuveitunni kemur fram að rekstrartekjur fyrirtækisins á fyrsta ársfjórðungi hafi numið um 4.393 milljónum króna en voru um 3.965 milljónir á fyrsta ársfjórðungi 2005.


 

Halla Tómasdóttir framkvæmdarstjóri Viðskiptaráðs


 

Í dag fór fram uppgjör á kaupum Milestone ehf. á 33,4% hlut í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. af Glitni banka hf. Sjóvá-Almennar tryggingar er nú 100% dótturfélag Milestone ehf.


 

-nýir samningar við Excel Airways undir smásjánni


 

Heildarútgáfa erlendra aðila á skuldabréfum í íslenskum krónum nemur nú um 220 milljörðum króna og telja sérfræðingar að hækkun stýrivaxta um 75 punkta í 12,25% muni ýta undir áframhaldandi útgáfu.


 

Glitnir hefur ákveðið að hækka vexti húsnæðislána í framhaldi af vaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands um 0,75 prósentustiga hækkun stýrivaxta sem kynnt var fyrr í dag, segir í fréttatilkynningu.


 

Hagnaður Icelandic Group á fyrsta ársfjórðungi ársins 2006 nam einni milljón evra (86,7 milljónum króna) samanborið við 2,36 milljónir evra (204,6 milljónir króna) á sama tímabili fyrir ári, sem er 57% minni hagnaður.


 

Hagnaður FL Group samstæðunnar fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi 2006 var 6,644 milljarðar króna samanborið við 28 milljóna króna hagnað árið áður, segir í tilkynningu frá félaginu.


 

Gengi krónunnar veiktist um 1,3% í dag og stóð vísitalan í 127 stigum við lokun markaða, að sögn greiningardeildar Kaupþings banka sem segir það furðulegt í ljósi 75 punkta stýrivaxtahækkunar Seðlabankans, ?þar sem hærri vextir leiða að öðru óbreytt til styrkingar gjaldmiðils."


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,37% í dag og er gildi hennar 5.601,71 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Tilkynnt var í dag að Atorka hafi keypt 300.000 hluti í Amiad Filtration Systems en fyrir átti Atorka rúmlega 2 milljón hluti. Frá þessu er greint í Vegvísi Landsbankas.


 

Í vikunni var undirrituð sameiginleg viljayfirlýsing ríkisstjórnarinnar, Húsavíkurbæjar og Alcoa um undirbúning að byggingu álvers við Húsavík en rannsóknum vegna þess á að vera lokið um mitt ár 2008. Orkuþörf álversins verður um 3500 gígavattstundir á ári eða um 400 megavött.


 

Seðlabankinn hækkaði stýrivexti sína um 75 punkta í morgun og standa vextir bankans í 12,25%, að sögn greiningardeildar Gitnis.


 

Mikil viðbrögð voru á skuldabréfamarkaði í morgun við vaxtahækkun Seðlabankans, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Veitusvið RARIK hefur gefið út nýja verðskrá fyrir raforkudreifingu. Helstu breytingar eru þær að almenn hækkun gjaldskrárliða er 5%. Þar sem verð fyrir dreifingu er aðeins um helmingur af kostnaði viðskiptavina, eru almenn áhrif til hækkunar raforkuverðs 2-3% segir í frétt á heimasíðu RARIK


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,70% það sem af er degi og er 5.640,54 stig, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

Undirbúningur að hönnun tvöföldunar jarðganga undir Hvalfjörð er nú í gangi hjá Vegagerðinni. Meðal þess sem taka þarf afstöðu til við tvöföldun ganganna er hvar þau eiga að liggja segir í frétt Skessuhornsins.


 

framvinda efnahagsmála bendir til frekari stýrivaxtahækkunar


 

Voyle hættir sem forstjóri breska félagsins Geest


 

Samræmd vísitala neysluverðs í EES-ríkjum var 102,1 stig í apríl síðastliðinn og hækkaði um 0,7% frá mars, segir í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Á sama tíma var vísitalan fyrir Ísland 102,7 stig, hækkaði um 0,8% frá fyrra mánuði.


 

Seðlabankinn hefur í dag tilkynnt um að stýrivextir verða hækkaðir um 75 punkta en hækkunin er sú fjórtánda í röð síðan í maí 2004 en stýrivextir bankans eru nú komir upp í 12,25%. Greiningaraðilar höfðu spáð hækkun á bilinu 50 til 75 punktum.


 

Fyrsti sjúklingurinn hefur hafið þátttöku í þriðja og síðasta fasa prófana deCODE á nýju lyfi sem ætlað er til forvarna við hjartaáföllum, segir í fréttatilkynningu. Prófanirnar fara fram í Bandaríkjunum og reiknað er með að 3400 hjartasjúklingar muni taka þátt í þeim.


 

Alcoa, ríkisstjórnin og Húsavíkurbær undirrita viljayfirlýsingu


 

kaupunum á hollenska drykkjarframleiðandanum lokið


 

Vaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands verður kynnt kl. 9:00 í fyrramálið. Mjög skiptar skoðanir virðast vera meðal greiningaraðila ? innlendra sem erlendra - um það hve hækkunin verði mikil en væntingar virðast vera á bilinu 25-75 punktar. Greiningardeild KB banka metur það svo að vænta megi 50 punkta á morgun.


 

Lítil breyting varð á Úrvalsvísitölunni í viðskiptum dagsins og lækkaði vísitalan um 0,14%.


 

Þó svo að Símanum og Exista hafi ekki tekist að ná yfirráðum yfir Kögun högnuðust félögin ágætlega á tilraun sinni. Kaupverð félaganna á hlutunum í Kögun var ekki gefið upp en samkvæmt útreikningum greiningardeildar Landsbankans hagnaður félaganna tveggja líklegast um 680 milljónir króna samtals af þessum hlutum.


 

Air Atlanta Icelandic hefur gengið frá samningi um leigu þriggja fraktflugvéla til Etihad Airways. Um er að ræða framlengingu á leigu á tveimur vélum sem hafa verið í þjónustu hjá Etihad Airways og leigu á einni vél til viðbótar.


 

Í dag opnar Icelandair nýjar sjálfsafgreiðslustöðvar við innritun í Leifsstöð. Stöðvarnar eru sex talsins og eru staðsettar í innritunarsalnum. Með þeim gefst farþegum félagsins kostur á að innrita sig og farangur sinn sjálfir og velja sér sæti segir í tilkynningu félagsins.


 

uppgjör fyrsta ársfjórðungs


 

Gengi bréfa bresku matvöruverslunarkeðjunnar Wm Morrison hækkaði um 1,7% í morgun en Baugur hefur verið orðaður við félagið eftir sölu á eignarhlut sínum í Marks & Spencer.


 

Úrvalsvísitalan hafði hækkað um 0,89% rétt fyrir klukkan eitt í dag og leiddi FL Group hækkunina, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

Geir Sæmundsson, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, hefur sagt upp störfum hjá fyrirtækinu og mun hann hafa tilkynnt þetta á fundi með starfsmönnum í gær. Geir staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið í gær og sagði að honum hefði boðist starf á öðrum vettvangi. Hann færi frá Atlantsolíu sáttur við rekstur og þróun félagsins enda hefðu það náð þeim markmiðum sem það hefði sett sér.


 

sem sérhæfir sig í leitartækni á Netinu


 

FL Group hefur hafið starfsemi í London. Í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar kemur fram að það hefur á síðustu misserum fjárfest í breskum félögum auk þess sem að í London, einni helstu fjármálamiðstöð heims, eru bankar sem komið hafa að einstökum fjárfestingaverkefnum félagsins.


 

Síminn og fjárfestingafélagið Exista hafa selt eignarhluti sína í Kögun, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Vísitala framleiðsluverðs fyrir fyrsta ársfjórðung 2006 er 106,6 stig og hækkar um 6,6% frá fjórða ársfjórðungi, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands.


 

Fjöldi einstaklinga og fyrirtækja á Íslandi tengjast málinu


 

Næsti vaxtaákvörðunarfundur Seðlabankans er á fimmtudaginn 18. maí og mun ákvörðunin birtast kl. 9:00 þann morgunn. Greiningardeild KB banka gerir ráð fyrir 50-75 punkta hækkun stýrivaxta og að vextir nái hámarki í 12,5% á 3.- 4. ársfjórðungi þessa árs.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,94% og er 5.745,58 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Alfreð Þorsteinsson, formaður stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur, Guðmundur Þóroddsson, forstjóri og Ragnheiður Ríkharðsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, undirrituðu í dag viljayfirlýsingu um að Mosfellsbær verði inni í áætlunum Orkuveitu Reykjavíkur um ljósleiðaravæðingu alls veitusvæðisins.


 

Samtök atvinnulífsins lýsa yfir áhyggjum sínum af hugsanlegri vaxtahækkun Seðlabankans nú næstu daga í því skyni að vinna gegn hækkunum á verðlagi í landinu.


 

Íslensku bankarnir hafa brugðist ákveðið við þeim áhyggjum sem uppi hafa verið um að þeir hafi safnað of miklum skuldum með því að opinbera áætlanir sínar um endurfjármögnun og hefur það hjálpað til við að endurvekja traust á 14 milljarð dollara hagkerfinu, segir Paul Rawkins, yfirmaður hjá Fitch Ratings, að því er fram kemur í frétt Bloomberg.


 

FL Group hefur keypt fyrir um 1,36 milljarða í Glitni, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 80.000.000 hluti á genginu 17,1.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,34% það sem af er degi og er 5.655,18 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Air Atlanta Icelandic hefur gengið frá samningi um leigu fraktflugvélar til Yangtze River Express í Kína til 12 mánaða. Þetta er fyrsta skipti sem Air Atlanta Icelandic leigir flugvél til meginlands Kína.


 

Samanlögð velta debet- og kreditkorta innanlands dróst saman í apríl um rúmlega 8% miðað við sama tíma í fyrra, reiknað á föstu verðlagi.


 

5% meira en áður var rætt um


 

Rannís er um þessar mundir að afla gagna um rannsókna- og þróunarstarf hjá fyrirtækjum á Íslandi. Þetta er liður í þeirri starfsemi stofnunarinnar að greina stöðu, umfang og þróun rannsókna, þróunar og nýsköpunar á Íslandi.


 

Mestu skiptir að dagvöruverslanir hafi í boði allt sem viðskiptavinirnir þurfa á að halda og gæði vörunnar skipta meira máli en lágt verð. Þetta eru niðurstöður í viðamikilli könnum sem ráðgjafafyrirtækið A.C.Nilsen framkvæmdi nýlega í nokkrum Evrópulöndum og ergreint frá þessu í fréttabréfi Samtaka verslunar og þjónustu.


 

Jarðboranir, sem eru hluti Atorka Group, hafa ásamt dótturfélaginu Iceland Drilling (UK) Ltd. undirritað samning við orkufyrirtækið GeoTerceira. Samningurinn er sá stærsti sem Jarðboranir hafa gert vegna verkefna á erlendri grund en upphæð samningsins nemur um 500-700 milljónum króna.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,13% og er 5.636,29 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Í fréttabréfi MP Fjárfestingabanka í dag eru vangaveltur um breytingu á félagasamsetningu Aðallista Kauphallarinnar. Þar er bent á að Kögun og Flaga muni líklega falla út og Avion, HB Grandi eða Icelandic Group koma inn


 

Viðskiptaráð Íslands kynnti skýrslu um fjármálastöðugleika á Íslandi í Lundúnum í dag. Fundurinn var annar í röðinni en VÍ stóð fyrir fundi í New York fyrir röskum hálfum mánuði síðan. Fundargestir í Lundúnum voru flestir starfsmenn erlendra fjármálastofnana og greiningaraðilar lánshæfismatsfyrirtækja.


 

Vefurinn sex.is, sem var forvarnarvefur gegn grófu klámi og barnaklámi eins og það er nefnt, er nú hættur. Skráðir eigendur lénsins hafa leigt eða selt það bandarísku netsjónvarpsstöðinni AEBN (Adult entertainment brodcast network) eins og sjá má ef léninu er slegið upp. Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu vefmælingafyrirtækisins Modernus.


 

Á stjórnarfundi Samtaka Banka og Verðbréfafyrirtækja í dag var Bjarni Ármannsson kjörinn formaður stjórnar SBV til næstu tveggja ára, Halldór J. Kristjánsson var kjörinn varaformaður samtakanna.


 

Árið 2005 mældust um 10,7% þjóðarinnar á aldrinum 18?64 ára stunda frumkvöðlastarfsemi, eða um það bil 20 þúsund manns og umfang frumkvöðlastarfsemi á Íslandi árið 2005 var meira en í flestum öðrum löndum í heiminum.


 

Greining hefur uppfært verðmat sitt á Marel. Verðmatsgengi á Marel hefur verið hækkað úr 66,3 í 70,8 kr. á hlut. Í ljósi verðmatsins mælum þeir með að fjárfestar haldi bréfum sínum í Marel.


 

Íslensk erfðagreining og Illumina, Inc. greindu í dag frá því að fyrirtækin hafi tekið upp samstarf um að þróa og markaðssetja DNA-greiningarpróf fyrir algenga sjúkdóma.


 

Í vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar fyrir fyrsta ársfjórðung í ár kemur fram að atvinnuþátttaka er sú mesta sem mælst hefur frá því stöðugar vinnumarkaðskannanir fyrir alla ársfjórðunga voru teknar upp árið 2003.


 

Bakkavör Group hf. lauk í dag kaupum á einum stærsta framleiðanda kældra eftirrétta í Bretlandi, Laurens Patisseries, fyrir 17,6 milljarða króna (130 milljónir punda). Barclays fjármagnar kaupin en auk þess er hluti kaupverðsins greiddur með hlutabréfum í Bakkavör Group.Kaupin eru fjármögnuð með 20,9 milljarða króna (155 milljóna punda) láni frá Barclays og verða 5,8 milljarðar króna (43 milljónir punda) þar af nýttir til endurfjármögnunar á brúarláni frá KB banka vegna kaupa Bakkavör Group á Hitchen Foods í október 2005.


 

Stjórn Bakkavör Group hf. hefur í dag ákveðið að auka hlutafé félagsins um 80.269.613 hluti í samræmi við 3. gr. samþykkta félagsins, en eins og fram kom í tilkynningu þann 30. apríl s.l. verður hluti kaupverðs Laurens Patisseries sem Bakkavör Group keypti á dögunum greiddur með hlutabréfum í Bakkavör Group.


 

Kaupþing banki hf. hefur ákveðið að nýta rétt sinn samkvæmt breytanlegum skuldabréfum sem Bakkavör Group hf. er útgefandi að.Kaupþing banki mun breyta skuldabréfum í 437.046.648 hluti í Bakkavör Group sem mun nema um 20,48% af heildarhlutafé félagsins að teknu tilliti til hlutafjáraukningar í tengslum við kaup félagsins á Laurens Patisseries sem tilkynnt var um þann 30. apríl sl. Kaupþing banki mun ekki eiga nein breytanleg skuldabréf í Bakkavör Group eftir breytinguna. Áður hafði bankinn breytt 19,2% af upphaflegri fjárhæð skuldabréfanna í hlutafé. Eftir þessa breytingu munu breytanleg skuldabréf sem svara til 1,1% af heildarhlutafé félagsins standa eftir. Skráð hlutafé félagsins eftir breytinguna og hlutafjáraukninguna verður 2.133.909.016.Bakkavör Group gaf út þau breytanlegu skuldabréf sem um ræðir í tengslum við fjármögnun kaupanna á Katsouris Fresh Foods í desember 2001.Stjórn Bakkavör Group mun nýta fyrirliggjandi heimild í samþykktum félagsins og auka hlutafé þess sem breytingunni nemur, innan 10 daga.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,99% í dag og mest hækkaði gengi bréfa Landsbanka Íslands, eða um 4,23%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

Kaupþing banki hefur gengið frá fjármögnun með útgáfu víkjandi skuldabréfa að upphæð 1,25 milljarðar Bandaríkjadala, eða sem samsvarar 88,5 milljörðum króna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Fulltrúar Alcan og Orkuveitu Reykjavíkur skrifuðu í gær undir samning sem tryggir Alcan um 200 MW af raforku vegna fyrirhugaðrar stækkunar álversins í Straumsvík.


 

eyðir óvissu um fyrirætlanir bankans og eignarhaldið dreifist


 

fjármagnið nýtt til að greiða fyrir Laurens Patisseries að hluta


 

Í frétt í Viðskiptablaðinu í dag var sagt að rekstrarhagnaður Actavis væri 341 milljón evra, sem samsvarar 30,6 milljörðum króna. Þarna er átt við veltu eða heildarsölutekjur samstæðunnar (e. group revenues) en ekki hagnað.


 

Hlutabréf Kaupþings hafa hækkað um 3% það sem af er dags og var síðasta viðskiptagengi nú um hádegi 774 krónur á hlut. Útvalsvísitalan hefur hækkað um 1,3% eða liðlega 67 punkta.


 

Kaupþing banki hefur ráðið fjóra bankamenn frá þýska fjárfestingabankanum Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) til starfa hjá nýrri verðbréfamiðlunareiningu bankans í London, segir í frétt Financial Times.


 

Morgan Stanley segir í nýrri skýrslu að engar líkur séu á efnahagskreppu á Íslandi. Skýrsluhöfundar segjast hafa lesið skýrslu Frederics Mishkins og Tryggva Þórs Herbertssonar um íslenskt efnahagslíf og mæla með því að fjárfestar lesi hana líka.


 

Alþjóðlegi fjárfestingabankinn Morgan Stanley segir kauptækifæri í fyrsta flokks skuldabréfum (e. tier 1) bankanna.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 42 punkta frá opnun og hafa bréf allra bankanna hækkað. Kaupþing banki hefur hækkað um 1,2%, Landsbanki um 1,4%, Straumur Burðarás um tæp 1,2% og Glitnir banki um 0,5%. Actavis, sem kynnti metafkomu á fyrsta ársfjórðungi í gær, er hins vegar hástökkvarinn það sem af er og hafa bréfin hækkað um 2,2%.


 

-endurfjármögnunarþörfi bankans 242 milljarðar á næsta ári


 

Sænska lággjaldaflugfélagið FlyMe hefur átt í samrunaviðræðum við norræna keppnautinn Sterling Airlines, segja heimildarmenn Viðskiptablaðsins. En það mun skipta megin máli um framtíðaráætlanir fyrirtækisins hvort að lággjaldafélagið Fly Nordic, sem er í eigu Finnair, muni samþykkja að taka þátt í samstafinu, segja heimildarmenn blaðsins. FL Group á 10% hlut í Finnair.


 

Síminn hefur keypt hlut í Nordisk Mobiltelefon, en fyrirtækið hyggst byggja upp þriðju kynslóðar farsímakerfi í Skandinavíu, hefur hefur fengið farsímaleyfi til þess í nokkrum löndum, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

viðskiptin nema 17,3 milljörðum króna


 

Bresku blöðin Daily Telegraph og Daily Mail greina frá því í dag að Baugur hafi selt hlutabréfaeign sína í bresku verslunarkeðjunni Marks & Spencer fyrir 250 milljónir punda (33 milljarðar króna).


 

Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri Icepharma, sem flytur inn lyf og aðrar heilbrigðisvörur, segir að mikil samkeppni sé innan fyrirtækisins. Icepharma hefur ýmsa erlenda umbjóðendur sem eru í samkeppni þegar kemur að útboðum Ríkiskaupa. Traustir eldveggir eru innanhúss og þess vel gætt að hagsmunaárekstrar myndist ekki, enda er það nauðsynlegt svo hinir erlendu birgjar geti treyst fyrirtækinu.


 

Rekstrarhagnaður Actavis samstæðunnar á fyrsta ársfjórðungi jókst um 236% og nam 341 milljón evra (30,6 milljarðar króna), segir í tilkynningu. Þetta er metárangur hjá samheitalyfjafyrirtækinu en að baki liggur að rekstur gekk vel í öllum einingum samstæðunnar.


 

fimmti stærsti lífeyrissjóður landsins


 

Gengi hlutabréfa í Kauphöllinni hækkuði um 0,75% í dag og endaði úrvalsvísitalan í 5.092 stigum.


 

hagnaður af vátryggingarekstri eykst


 

Einar Eyland hefur tekið við starfi svæðisstjóra Eimskips á Norðurlandi með aðstöðu á Akureyri, segir í fréttatilkynningu.


 

hagfræðingur Danske Banks telur að einkaneysla dragist verulega saman


 

Starfandi mönnum hefur fjölgað um 7.700 frá fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Þetta er aukning um 4,9%. Á sama tíma og íbúum fjölgar og atvinnuþátttaka vex hefur vinnutími aukist sömuleiðis. Hann einn gefur til kynna 1,2% aukningu milli ára. Þetta kemur fram í vefriti Fjármálaráðuneytisins.


 

segir greiningardeild Kaupþings banka


 

segir Þórólfur Árnason, nýr forstjóri félagsins


 

Hagnaður Tryggingarmiðstöðvarinnar (TM) eftir skatta dróst saman um meira um helming á fyrsta ársfjórðungi ársins 2006, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

efst Evrópuþjóða


 

Icelandic Asía, dótturfélag Icelandic Group, hefur skrifað undir viljayfirlýsingu um kaup á 51% eignarhlut í fyrirtæki í eldi og vinnslu í Kína, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Greining Glitnis hefur gefið út nýtt verðmat á Landsbankann. Niðurstaða verðmatsins er 293 milljarðar kr. sem jafngildir genginu 29,0 krónur á hlut.


 

Mjög líflegt hefur verið á skuldabréfamarkaði það sem af er degi en alls nemur veltan rúmum 5 milljörðum króna það sem af er degi.


 

Sérfræðingur hjá fjármálafyrirtækinu TD Securites segir það ekki skipta máli þó að Seðlabankinn hækki stýrivexti um 100 punkta í næstu viku.


 

norskir fjölmiðlar segja FlyMe í yfirtökuviðræðum við Sterling


 

Jakob Sigurðsson, forstjóri Alfesca, opnaði afleiðumarkað með laxaafurðir, Fish Pool, á sjávarútvegsýningunni í Brussel í gær en Alfesca er einn stærsti kaupandi á laxi í Evrópu. Helga Pedersen, sjávarútvegsráðherra Noregs, flutti ávarp áður en Jakob opnaði markaðinn formlega.


 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 1,45% í maí í 258,9 stig og er verðbólga síðustu tólf mánaða því 7,6%, samkvæmt Hagstofu Íslands, sem birti tölurnar í morgun.


 

er í fjórða sæti í heiminum


 

Gengi hlutabréfa í Kauphöll Íslands hækkaði í dag og stöðvaðist Úrvalsvísitalan í 5472 stigum, sem samsvarar 0,48%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

Greiningardeild Kaupþings banka telur ekki að eignabóla hafi myndast á fasteignamarkaði og segir fasteignaverð í Reykjavík hátt en ekki ofmetið.


 

segir ekki um fjármögnun að ræða


 

Á árunum 1990-2005 luku um 900 Íslendingar doktorsnámi og var meðalaldur þeirra við útskrift tæp 37 ár. Sá sem var yngstur við doktorsvörn sína á þessu tímabili var 25 ára og sá elsti 69 ára. Þetta kemur fram í nýju fréttabréfi Rannís.


 

félagið leitar eftir hugsanlegum yfirtökutækifærum


 

Sérfræðingar á breskum fjármálamarkaði reikna með því að Baugur þurfi að greiða 353 milljónir punda, eða rúmlega 46 milljarða króna ef félagið ætlar sér að taka yfir bresku stórvöruverslunarkeðjuna House of Fraser. Það samsvarar 150 pensum á hlut. Gengi hlutabréfa House of Fraser var 128,75 pens á hlut snemma í gærmorgun.


 

segja breskir fjölmiðlar


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,19% það sem af er degi og er 5.457,31 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Í vetur hefur verið samstarf milli Háskólans á Bifröst, Viðskiptablaðsins og Glitnis, sem styrkir verkefnið en það felur í sér að allir útskriftarnemar háskólans fá blaðið sent heim til sín. Auk þess hefur sambærilegt samstarf verið á milli Glitnis, Viðskiptablaðsins og Háskólans í Reykjavík en útskriftarnemar HR hafa einnig fengið blaðið heim til sín þetta skólaár.


 

Tilkynnt var um aukna útgáfu krónubréfa í morgun, en þýski ríkisbankinn KFW jók við útgáfu sína um 3 milljarða króna. Í Morgunkorni Glitnis er bent á að krónubréfakaup eru núna margfalt betri kostur en áður þar sem væntingar um gengislækkun krónunnar hafa gengið eftir.


 

Viðskiptaráð hefur boðað til Morgunverðarfundar á morgun um skýrslu eftir Frederic S. Mishkin og Tryggva Þór Herbertsson um efnahagslegan stöðugleika á Íslandi.


 

hækkar úr fjögur þúsund í 206 þúsund á 24 árum


 

Stefnt er að skráningu Promens innan 18 mánaða. Að sögn Magnúsar Jónssonar, forstjóra Atorku Group, móðurfélags Promens, er það stefna félagsins að skrá Promens og leita þannig útgöngu fyrir fjárfestingu Atorku. Á þessum tíma er gert ráð fyrir að tvö- til þrefalda veltu félagsins með uppkaupum á erlendum mörkuðum. "Stefnan er tekin á skráningu en auðvitað getur það breyst á tímabilinu ef aðstæður breytast," sagði Magnús. Hann sagði að við skráningu væri ekki eingöngu horft til Íslands, aðrir markaðir kæmu fyllilega til greina. Magnús benti á að aðrir valkostir gætu falist í öfugri yfirtöku til að fá skráningu en einnig gæti komið til greina að selja félagið til samkeppnisaðila ef það væri talið henta.


 

arðgreiðslur til hluthafa BTC nema 16,7 milljörðum


 

Erlendir aðilar eiga 50% allra ríkisskuldabréfa og hafa aukið eign sína frá fyrri mánuði þegar hlutdeild þeirra nam 46,9%, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Dagsbrún hefur unnið að undirbúningi að útgáfu nýs dagblaðs í Danmörku að fyrirmynd Fréttablaðsins, Nyhedsavisen, sem dreift verður án endurgjalds til um 500 til 700 þúsund heimila í Danmörku. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalvísitalan lækkaði um 0,32% og er 5.446,81 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Ekkert félag hækkaði í dag.


 

50 milljón króna tap vegna reksturs DV


 

Dönsku samtök iðnaðarins, hafa gefið út samanburðarskýrslu þar sem 29 aðildarlönd OECD eru borin saman og spurt: hversu reiðubúin eru þessi lönd fyrir hnattvæðinguna, þ.e. vaxandi alþjóðlega samkeppni? Ísland er í fyrsta sæti í heildarsamanburði, næst á undan Sviss og Finnlandi.


 

Verð á laxi hefur hækkað á erlendum mörkuðum síðustu vikur vegna mikillar eftirspurnar og takmarkaðs framboðs, segir greiningardeild Glitnis.


 

tekur 10 milljónir króna fyrir


 

Icelandair Cargo flýgur nú fjórum sinnum í viku á milli Keflavíkur og Brussel. Brussel er fimmti og nýjasti áfangastaðurinn í fraktvélaneti félagsins. Jafnfram hefur félagið fjölgað flugum til Liege og Humberside og er sumaráætlunin sú stærsta í sögu þess segir í tilkynningu fyrirtækisins.


 

Glitnir með kynningarfund í London í dag


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,81% það sem af er degi og er 5.420,35 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Gjaldeyrisstaða bankanna, það er eignir að frádregnum skuldum í erlendum gjaldeyri, veiktist um tæpa 19 milljarða í apríl og nam hún tæplega 80 milljörðum króna um síðustu mánaðamót, segir greiningardeild Glitnis.


 

Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, SPRON hefur eignast meirihluta í fyrirtækinu Midt Factoring. Kaupverð er ekki gefið upp en nýtt nafn félagsins verður SPRON Factoring hf.


 

Vörur voru fluttar inn fyrir rúmlega 27 milljarða króna í apríl, samkvæmt bráðabirgðatölum um innheimtu virðisaukaskatts. Í mars var flutt inn fyrir um 33 milljarða. Þennan samdrátt á milli mánaða má að stórum hluta rekja til minni eldsneytiskaupa.


 

Rekstrarhagnaður Norðlenska matborðsins ehf. fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) á árinu 2005 nam röskum 228 milljónum króna, sem er tæplega 87 milljóna króna afkomubati frá árinu 2004. Þetta kom fram á aðalfundi Norðlenska á Akureyri þann 4. maí síðastliðinn.


 

Íslenska fyrirtækið Industria hlaut í dag Red Herring Europe 100-verðlaunin, sem ár hvert er útdeilt af samnefndu viðskiptatímariti, segir í fréttatilkynningu. Þar segir að heimsþekkt fyrirtæki á borð við Google, eBay og Skype eru meðal þeirra sem hafa hampað síkum titli í gegnum tíðina.


 

Pieter Jan Hilbers hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri TM Software í Hollandi og hóf hann störf 18. apríl síðastliðinn.


 

allir félagsmenn fá arðgreiðslu


 

Dagsbrún birtir ársfjórðungsuppgjör sitt í Kauphöllinni í dag. Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að uppgjör Dagsbrúnar verði litað af miklu gengistapi af erlendum skuldum sem og kostnaði vegna yfirtökutilboða.


 

VBS fjárfestingabanki hefur lokið að verðmeta tæknifyrirtækið Kögun og telur bankinn að heildarvirði félagsins sé 20,2 milljarðar króna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,72% í dag og er 5.464,56 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

LME ehf., sem er í eigu Marel hf., Eyris Invest ehf. og Landsbanka Íslands hf., hefur í gegnum dótturfélag sitt Ioliet Beheer B.V. aukið hlut sinn í hollenska félaginu Stork NV.


 

stuðlar að styrkingu krónunnar í dag


 

ræður Hugh McAlister frá Dresdner Kleinwort Wasserstein


 

krónan styrkist um 0,15%


 

segir sérfræðingur hjá Evrópusambandinu


 

bankarnir lækka lítillega


 

tryggingafræðileg staða lífeyrissjóðsins batnar verulega


 

segir Eiríkur Guðnason um hækkun stýrivaxta


 

samkvæmt upplýsingum fréttaveitunnar Market News International


 

grein um fundinn í vísindatímaritinu Nature Genetics


 

Ársreikningur Hveragerðisbæjar fyrir rekstrarárið 2005 hefur nú verið lagður fram til fyrri umræðu og kynntur í bæjarstjórn. Ársreikningurinn sýnir að í samanburði við árið 2004 hefur átt sér stað mikill viðsnúningur á rekstri bæjarfélagsins. Rekstrartapi hefur verið snúið í rekstrarhagnað, skuldir hafa lækkað mikið og fjárstreymi er orðið gott.


 

Verslunin NEXT mun opna nýtt 1400 fermetra verslunarrými í nýrri viðbygginu við verðslunarmiðstöðina Kringluna þann 11.maí, segir í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,79% og er 5.503,98 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Bandaríkin er mjög mikilvægt markaðssvæði fyrir margar tegundir sjávarafurða, segir greiningardeild Glitnis en hún hefur gefið út skýrslu um bandarískan sjávarútveg.


 

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi tilkynnti greindi frá því í dag að íslenskir aðilar hafa gefið rúmlega 20,5 milljón króna styrk til bólusetningarverkefnis UNICEC gegn mænusótt í Nígeríu.


 

Hagnaður Marels á fyrsta ársfjórðungi nam 0,6 milljónum evra (43 milljónir króna) samanborið við 1.8 milljónir (143 milljónir króna) í fyrra, segir í tilkynningu.


 

íslensku eigendurnir höfnuðu nýlega 657 milljón króna kauptilboði


 

eigið fé neikvætt um 186 milljónir króna og EBITDA dregst saman


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,61% það sem af er degi og er 5.494,36 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Rekstrarhagnaður Kögunar á fyrsta ársfjórðungi fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) nemur samtals 439 milljónum króna sem er 30% aukning frá sama tímabili í fyrra og er það í samræmi við áætlanir félagsins, segir í tilkynningu. Hafa þarf í huga að fleiri fyrirtæki mynda nú samstæðu Kögunar en áður.


 

-ekki yfirtökuskylda, segir Yfirtökunefnd


 

Til stendur að skrá Icelandair Group innan tíðar í Kauphöll Íslands. Félagið verður eitt af stærstu félögunum í Kauphöllinni með tilliti til veltu og starfsmannafjölda. Í samtali við Viðskiptablaðið segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair, frá undirbúningi skráningar og framtíðarsýn félagsins.


 

Bláa Lónið hf. hefur samið við ATAFL, áður Keflavíkurverktaka, um stækkun Heilsulindarinnar Bláa Lónsins.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur uppfært verðmat sitt á Glitni og metur bankann á 18 krónur á hlut. ?Í ljósi þess mælum við með kaupum á bréfum félagsins og markaðsvogun í vel dreifðu eignasafni sem tekur mið af íslenska markaðnum," segir greiningardeildin.


 

segir í skýrslu Seðlabankans um fjármálastöðugleika


 

Bráðabirgðatölur um innheimtu virðisaukaskatts benda til að innflutningur á vörum í apríl hafi numið alls 27 milljörðum króna, segir greiningardeild Landsbankans. Til samanburðar var vöruinnflutningur 33,3 milljarðar króna í mars.


 

Lánasýslan verður með kynningarfund á morgun, föstudag kl. 8.30 um nýtt markflokkakerfi ríkisbréfa þar sem boðið verður upp á léttan morgunverð og fjölmiðlum gefst kostur á að spyrja spurninga.


 

Gengi krónunnar styrktist um 2,5% í dag, en vísitala opnaði í 127,9 stigum og stóð í 124,6 stigum við lokun markaða.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæp 30% í apríl miðað við sama tíma í fyrra, úr tæpum 119 þúsund farþegum árið 2005 í tæplega 154 þúsund farþega nú.


 

Samkvæmt samanburðarathugun á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (European Innovation Scoreboard) var Ísland í 11. sæti af 29 Evrópuþjóðum í fyrra. Ísland var í þriðja sæti á eftir Svíþjóð og Finnlandi í nýsköpun árið 2002.


 

Í frétt, sem birtist á vefsíðu Viðskiptblaðsins fyrr í morgun, var upphæð yfirtökunnar í krónum röng. Kauptilboðið hljóðar upp á 2,7 milljarða punda, sem samsvarar 354 milljörðum króna, en ekki fimm milljörðum króna eins og áður sagði.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 2,31% og er 5.460,78 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Hlutafé í Slippnum Akureyri hefur verið aukið umtalsvert og er heildarvirði þess eftir aukningu 90 milljónir króna.  Með hlutafjáraukningunni kemur Hildingur inn sem nýr eignaraðili og verður næststærsti hluthafinn en hildingur er fjárfestingafélag í eigu KEA.


 

Fjármálaráðherra hefur falið Lánasýslu ríkisins að taka upp reglubundna útgáfu ríkisbréfa til tveggja ára og ríkisvíxla til þriggja mánaða. Þessari útgáfu er ætlað að styðja við hagstjórn með því að tryggja að til staðar sé samfelldur óverðtryggður vaxtaferill allt að sjö árum sem gefur mikilvægar upplýsingar um væntingar í hagkerfinu sem nýtast m.a. við stjórn peningamála segir í fréttatilkynningu Lánasýslu ríkisins.


 

Íslenskur Jarðefnaiðnaður, sem er fyrirtæki í vikurútflutningi og vikurvinnslu, sendi 5.780 rúmmetrum af vikri til Danmerkur um síðustu helgi. Frá þessu er greint á fréttavefnum sudurland.net.


 

Dótturfélag Dagsbrúnar, Daybreak Acquisitions Limited gerði í dag samning um kaup á 4.000.000 hluta í Wyndeham Press Group PLC ("Wyndeham") sem svarar til 7,69% af útistandandi hlutafé félagsins að því er kemur fram í tilboði til Kauphallarinnar.


 

Gengi krónunnar hefur styrkst um 2,28% það sem af er degi og er gengisvísitala hennar 124,84 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi banka.


 

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti í dag samning við þýsku byggingavöruverslunina Bauhaus um að hún fái lóð í svokölluðum Höllum við rætur Úlfarsfells austan Vesturlandsvegar, segir í tilkynningu frá aðstoðarmanni borgarstjóra Reykjavíkur.


 

Íslenska krónan er nú í harðri samkeppni við veðrið sem umræðuefni á Íslandi, segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, í leiðara á heimasíðu Samtakanna. Þar fjallar hann um kosti og galla krónu gagnvart evru og bendir m.a. á að með evru myndi vinnumarkaðurinn bregðast við sveiflum í hagkerfinu með atvinnustigs- í stað kaupmáttarbreytinga.


 

Hagnaður Össurar á fyrsta ársfjórðungi nam 0,6 milljónum dollara en greiningardeild Landsbankans reiknaði með 1,3 milljón dollara tapi.


 

Glitnir hefur lokið við kaup á 50,1% hlutafjár í UNION Group ASA í Noregi. UNION Group verður hluti af samstæðureikningi Glitnis frá 1. janúar 2006, segir í tilkynningu. Glitnir skrifaði undir samninginn um kaupin þann 3. mars en þá hét bankinn Íslandsbanki.


 

Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings banka á Íslandi, keypti 500.000 hluti í bankanum í dag á genginu 750 krónur á hlut, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Kaupverðið er því um 375 milljónir króna.


 

og krónan styrkist


 

Hlutabréfamarkaðurinn byrjar daginn með látum. Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,90% það sem af er degi og er 5.492,23 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

FL Group bætir enn við sig í Glitni, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Fjárfestingarfélagið hefur keypt 380.000.000 hluti á genginu 16,7 og er verðmæti kaupanna því 6,3 milljarðar króna.


 

Gengi krónunnar hefur styrkst um 1,51% það sem af er degi og gengisvísitala hennar er 125,82 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi banka.


 

Íslensk erfðagreining greindi frá því í dag að fyrirtækið hafi náð sérstöku samkomulagi (e. Special Protocol Assessment, SPA) við Bandaríska lyfjaeftirlitið (FDA) um fyrirkomulag þriðja og síðasta fasa lyfjaprófana á tilraunalyfinu DG031 sem beint er gegn hjartaáföllum.


 

Kaupþing banki er á meðal fjárfesta sem hafa gert 2,75 milljarða punda, eða um 354 milljarða króna, óformlegt kauptilboð í bresku pöbbakeðjuna Mitchells & Butlers (M&B). Greint er frá tilboðinu á vefsíðu M&B.


 

segir í skýrslu Mishkin og Tryggva Þórs um íslenskt efnahagslíf


 

veldur hækkun á spá


 

Úrvalvísitalan lækkaði um 1,76% og er 5.337,52 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Hagnaður Össurar á fyrsta ársfjórðungi fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA), að undanskildum einskiptiskostnaði, var 11,6 milljónir dala (757 milljónir íslenskra króna*) og jókst um 110% frá sama tímabili fyrir ári, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Flugfélagið Star Europe, dótturfélag Avion Group, hefur hafið starfsemi í Þýskalandi. Félagið fékk nýlega útgefið flugrekstrarleyfi frá þýskum flugmálayfirvöldum og tók ferlið aðeins þrjá mánuði en venjan er að slíkt ferli taki 12 ? 18 mánuði segir í tilkynningu félagsins.


 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 5,5% frá apríl 2005 til jafnlengdar í ár, segir Hagstofa Íslands. Verðbólgan hefur aukist síðustu mánuði og er helsta ástæða þess hækkanir á íbúðarhúsnæði og á eldsneytisverði. Á sama tíma hækkaði vísitala neysluverðs án húsnæðis um 3,4%.


 

Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings banka, og Sigurður Einarsson, starfandi stjórnarformaður sama banka, nýttu í dag kauprétt sinn, eins og fram hefur komið hér í frétt.


 

Hlutabréfaverð í Kauphöllinni í Osló hefur hækkað mest af hlutabréfavísitölum kauphalla Norðurlandanna nú þegar ríflega þriðjungur ársins er liðinn, segir greiningardeild Glitnis sem bendir á að aðalvísitölur kauphallanna hafa allar hækkað utan Íslands.


 

BNbank tryggir sér 21 milljarða króna sambankalán


 

Erlend verðbréf voru seld fyrir um 44,36 milljarða króna nettó í mars, samkvæmt greiningardeild Glitnis.


 

Hreiðar Már Sigurðsson forstjóri Kaupþings banka og Sigurður Einarsson, starfandi stjórnarformaður bankans, hafa hvor um sig nýtt kauprétt að 1.624.000 hlutum í bankanum á genginu 303 kr. á hlut í samræmi við kaupréttaráætlun sem samþykkt var á aðalfundi bankans 27. mars 2004, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

og Úrvalsvísitalan lækkar enn


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,78% það sem af er degi og er 5.391,18 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

"Þeir taka þessu svo persónulega," segir Carsten Valgreen


 

Dótturfélag Dagsbrúnar, Daybreak Acquisitions Limited, hefur fengið skuldbindandi samþykki frá hluthöfum Wyndeham Press Group PLC, keypt á markaði eða gert samning um kaup á 45.131.335 hlutum í Wyndeham. Eignahlutur Daybreak er því um 86,77% af útgefnu hlutafé í Wyndeham, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

þau þriðju mestu í Evrópu


 

segir Financial Times


 

Námsframboð hér á landi hefur margfaldast á nokkrum árum og þeim fer fjölgandi sem átta sig á mikilvægi menntunar á samkeppnishæfni og framtíðarmöguleika þjóðarinnar. Menntaumhverfið hefur gengið í gegnum gríðarlegar breytingar á undanförnum árum og samkeppni á milli menntastofnanna aukist.


 

Það verða birt uppgjör fimm félaga sem skráð eru í úrvalsvísitöluna í þessari viku, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum.


 

Samhliða kaupum Glitnis banka á hlut Milestone í Sjóvá kaupir Glitnir hlut Milestone í fjárfestingarfélaginu Mætti hf. Eftir viðskiptin eiga Sjóvá og Glitnir Mátt til helminga og hafa lýst yfir áhuga á að fá fleiri inn í það samstarf.


 

greiða 90 punkta ofan LIBOR vexti vegna kaupanna á Laurens


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,54% og er 5.433,40 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Mikinn vöruskiptahalla það sem af er ári má að verulegu leyti útskýra með auknum innflutningi fjárfestingar- og rekstrarvara, og nokkrum samdrætti í öllum helstu flokkum útflutningsvara sem líklegt er að sé tímabundinn, segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,55% það sem af er degi og er 5.488,54 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,57% það sem af er degi og er 5.487,36 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Markaðurinn byrjaði morguninn á því að hækka og úrvalsvísitalan fór hæst í 5.679,80 stig. Þá voru viðskiptabankarnir þrír, Straumur-Burðarás og Actavis Group þau félög sem hækkað höfðu hvað mest.


 
Innlent
2. maí 2006

Bankarnir hækka

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,53% það sem af er degi og er 5.660,34 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Á ársfundi Lífeyrissjóðs Bolungarvíkur, sem haldinn var síðastliðin föstudag, var samþykkt að sameinast Frjálsa lífeyrissjóðnum. Á fundinum undirritaði stjórn Lífeyrissjóðs Bolungarvíkur og Arnaldur Loftsson, framkvæmdastjóri Frjálsa lífeyrissjóðsins samning um sameininguna.


 

Að sögn Bjarna Ármanssonar, forstjóra Glitnis, er sala bankans á hlut sínum í Sjóvá-Almennum, að hluta til viðbrögð við umræðu um krosseignarhald á Íslandi. Hagnaður bankans af kaupunum á Sjóvá, að teknu tilliti til gengishagnaðar og arðgreiðsla er 11,5 milljarður króna.


 

Dr. Norbert Engberg hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hjá Pickenpack og hefur störf í dag, segir í tilkynningu frá Kauphöllinni.


 

Jóhanna á Bergi hefur verið ráðin forstjóri Faroe Ship frá og með 22. maí næstkomandi, segir í tilkynningu. Jóhanna tekur við af Árna Joensen sem fer á eftirlaun eftir tæplega 30 ára starf sem forstjóri fyrirtækisins.


 

Hagnaður Landsbankans fyrir skatta nam 17,3 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi 2006 samanborið við 7,4 milljarða króna á sama tímabili fyrir ári. Hagnaður eftir skatta var 14,3 milljarðar.


 

er einn virtasti hagfræðingur Bandaríkjanna


 

söluverðið 9,5 milljarðar og nemur söluhagnaður bankans 2,4 milljörðum


 

9,1 milljarður króna eftir skatta


 

Tap íslenska líftæknifyrirtækisins deCODE, sem skráð er á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum, jókst í 20,3 milljónir Bandaríkjadala (1,5 milljarðar króna) á fyrsta ársfjórðungi úr 16,9 milljónum dala á sama tímabili árið 2005, segir í fréttatilkynningu.


 

segir Hannes Smárason, en FL Group leiddi nýlega yfirtöku á félaginu


 

annað fyrirtækið sem Baugur er orðaður við á skömmum tíma


 

segja heimildarmenn Viðskiptablaðsins


 

félagið keypti 9,5% hlut í breska félaginu í apríl


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.