*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


september, 2006

 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,78% og er 6.286 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum Kauphöllinni. Veltan nam 19.720 milljónum króna.


 

Fjárfestingafélagið Grettir hf. hefur aukið eignarhlut sinn í Avion Group úr 1,04% í 7,13%, segir í tilkynningu Kauphallarinnar.


 

Straumur-Burðarás seldi 100 milljónir hluta í Avion Group í dag, eignarhlutur Straums-Burðaráss lækkaði því úr 7,51% í 1,93%, segir í tilkynningu Kauphallarinnar.


 

Breski fjárfestirinn John Robert Porter, aðaleigandi Global Supply System, ásamt norska fjárfestinum Christen Ager-Hanssen, stefnir að því að ná meirihluta í sænska lággjaldaflugfélaginu FlyMe Europe, segir í frétt Dow Jones.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,66% og er 6.294 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Greiningardeild Glitnis telur líklegast að seðlabankinn ljúki hækkunarferli stýrivaxta með 0,25 prósentustiga hækkun 2. nóvember. Þó eru nokkrar líkur á að vextir verði ekki hækkaðir frekar, en önnur niðurstaða er ólíkleg að mati okkar, segir greiningardeildin


 

málaferli deCODE gegn Barnaspítala Phíladelpíuborgar


 
Innlent
29. september 2006

Ágreiningur um stefnu

Fons selur hlut sinn í Flyme


 

Yfirtaka Mosaic Fashions á tískuvöruversluninni Rubicon Retail Limited var samþykkt einróma á sérstökum hluthafafundi Mosaic í gær, segir í tilkynningu Kauphallarinnar.


 

haustgjalddagar krónubréfana hafa lítil áhrif


 
Innlent
29. september 2006

Krosseignarhald og óvissa

ný skýrsla Merill Lynch


 

Hagnaður bresku tískuvöruverslunarkeðjunnar Mosaic Fashions, sem er skráð í Kauphöll Íslands, nam 4,8 milljónum punda (630 milljónum króna) á öðrum ársfjórðungi, samanborið við 2,1 milljón punda (275,5 milljón krónu) hagnað á sama tímabili árinu áður, segir í tilkynningu fyrirtækisins.


 

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér leiðbeiningar er varðar breytingu ríkisaðila í hlutfélag. Með leiðbeiningunum sem nefnast "Breyting ríkisaðila í hlutafélag. Lagaákvæði og reikningsskilareglur við gerð sérfræðiskýrslu skv. 6. gr. hlutafélagalaga" vill Ríkisendurskoðun leggja sitt af mörkum við að tryggja að mat á eignum og skuldum ríkisaðila, sem breytt er í hlutafélög og Ríkisendurskoðun er falið að gera sérfræðiskýrslu um, sé unnið með skipulegum og samræmdum hætti.


 

Verktakafyrirtækið Ístak hefur hafið framkvæmdir og bíður til sölu lóðir og byggingar á Tungumelum í Mosfellsbæ að því er kemur fram í frétt félagsins. Samningur er milli Ístaks og Mosfellsbæjar um að Ístak sjái um allar framkvæmdir á Tungumelum, en Mosfellsbær eignast allar götur og veitukerfi.


 

Fyrr í þessari viku luku samninganefndir Íslands og Bandaríkjanna við gerð nýs tvísköttunarsamnings milli þjóðanna sem koma mun í staðinn fyrir eldri samning þeirra, en sá samningur er frá árinu 1975. Nýi samnningurinnendurspeglar þær breytingar sem átt hafa sér stað í stefnu og áherslum beggja þjóða á sviði tvísköttunarmála sl. þrjá ára- tugi, eða frá því að eldri samningur var gerður. Frá þessu er sagt í vefriti fjármálaráðuneytisins.


 

Berglind Ásgeirsdóttir sendiherra hefur tekið við stöðu skrifstofustjóra viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins að því er kemur fram í vefriti skrifstofunnar.


 

Fríverslunarsamningur EFTAríkjanna og S-Kóreu öðlast formlegt gildi gagnvart Íslandi hinn 1. október næstkomandi að því er kemur fram í vefriti viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,08% og er 6.310 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 9.218 milljónum króna.


 

sparisjóðirnir kaupa hlut Jafets


 

vöruskiptaójöfnuðurinn 31,2 milljörðum lakari en á sama tíma 2005


 

Stjórn Eglu hf., hefur nú ákveðið að 10,82% hlutur félagsins í Kaupþingi banka hf. færist beint undir hollenskt eignarhaldsfélag, Kjalar Invest BV frá og með 27. september 2006 eins og kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Eimskip, dótturfélag Avion Group, hefur gengið frá kaupum á 65 % hlut í finnska skipafélaginu Containerships, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar


 

stærsta lántaka Kaupþings banka frá upphafi


 

Deutsche bank gaf í dag út krónubréf fyrir um tvo milljarða króna til eins árs, segir greiningardeild Kaupþings banka.


 

Promens hf., dótturfélag Atorku Group, hefur ákveðið að reisa nýja hverfisteypuverksmiðju í Póllandi til framleiðslu á vörum úr plasti. Bygging verksmiðjunnar hefst innan fárra vikna og tekur hún til starfa á miðju næsta ári segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Krónubréfaútgáfan heldur áfram, en það sem er af vikunni hafa tvær nýjar útgáfur litið dagsins ljós. Á mánudaginn bætti stærsti útgefandi krónubréfa, þýski Landbúnaðarsjóðurinn KfW tveimur milljörðum við útgáfu sína en heildarútgáfa KfW nemur nú 78 milljörðum króna sem er litlu minna en stærð ríkisbréfaflokka Lánasýslu Íslands. Í gær tilkynnti Depfa Bank einnig um nýja útgáfu sem er til rúmlega árs. Alls var gefið út fyrir að andvirði þrjá milljarða króna en þetta er í annað sinn sem Depfa Bank gefur út krónubréf


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,63% og er 6.315 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 12.220 milljónum króna.


 

Mosaic Fashions birtir afkomutölur sínar fyrir fyrri helming reikningsársins á hluthafafundi eftir lokun markaða á morgun. Gengið var frá kaupum á bresku tískuvörukeðjunni Rubicon í lok júlí síðastliðnum. Rubicon kemur því ekki inn í uppgjör félagsins á öðrum ársfjórðungi sem nær frá maí - júlí.


 

félag í eigu Sunds og félaga tengd Björgólfsfeðga


 
Innlent
27. september 2006

Nýtt verðmat á Alfesca

Greining Glitnis hefur hækkað verðmatsgengi Alfesca úr 4,4 krónum á hlut í 5,0 kr. Nýtt verðmatsgengið er lítillega undir gengi á markaði (5,09). Ráðleggur Glitnir fjárfestum að halda bréfum í félaginu til lengri tíma litið. Verðmat Glitnis á Alfesca er nú 29,2 milljarðar króna. Markgengi (e. target price) greingar Glitnis á félaginu en markgengi segir til um hvar líklegt er að félagið standi að sex mánuðum liðnum. Greining Glitnis nefnir að helstu ástæður fyrir hækkuðu verðmatsgengi nú eru lækkandi laxaverð, sala á frystiverksmiðju félagsins í Frakklandi og loks lægri ávöxtunarkrafa.


 

segir Hafþór Hafsteinsson forstjóri Avion Service,


 

Greiningardeild Glitnis birtir útreikninga í Morgunkorni sínu sem leiða líkur að því að söluhagnaður FL Group vegna sölu á Icelandair geti numið um 21-25 milljörðum króna.


 

ný rannsókn um mannauðsstjórnun hér á landi


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,57% og er nú 6.311, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar


 

segir í yfirlýsingu stjórnar Icelandic Group


 

Breska verslunarkeðjan House of Fraser tilkynnti í gær að hreinn rekstarhagnaður hafi aukist um 9,3% á fyrri helmingi árs, afkomutölurnar eru þær síðustu sem fyrirtækið birtir áður en Baugur tekur yfir fyrirtækið, segir í frétt Dow Jones.


 

Morgunblaðið greindi frá því í morgun að Leifur Sveinsson lögfræðingur hefði selt hlut sinn í Árvakri hf., útgáfufélagi Morgunblaðsins, til félags í jafnri eigu Straums-Burðaráss hf., Útgáfufélagsins Valtýs hf. og Forsíðu ehf. Endanlega var gengið frá þessum kaupum í fyrradag.


 

Nú fara hljómplötuútgefendur bráðlega að setja sig í startholurnar fyrir jólaplötuflóðið. Útgáfa á íslensku efni er sífellt að aukast og er ljóst að keppnin verður hörð og að útgefendur verða að halda rétt á spilunum. Um helmingur af plötusölu fer fram á síðustu þremur mánuðum ársins og mun því afkoma plötuútgefenda ráðast að miklu leyti af hvernig þeim reiðir af á næstu mánuðum. Ólöglegt niðurhal á netinu hefur einnig valdið plötuútgefendum áhyggjum undanfarin ár og virðist það vera að aukast enn frekar og eru því margir plötuútgefendur farnir að huga að nýjum dreifingarleiðum.


 

Iceland Water Holdings, vatnsátöppunarfyrirtæki í Þorlákshöfn sem framleiðir undir nafninu Icelandic Glacial , vinnur nú að því að fá nýtt hlutafé í félagið en það hyggst afla 30 milljóna evra í núverandi hlutafjárútboði eða um 2,7 milljarða króna. Ragnar Birgisson, forstjóri Iceland Water Holdings, sagði í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag að loforð væru komin fyrir hluta þess, meðal annars frá fjárfestum á Spáni og í Austurríki.


 

"Okkur hefur verið boðið að skoða þetta mál sem fjárfestingatækifæri og ætlum að gera það eins og með önnur stór fjárfestingatækifæri," sagði Hjörleifur Jakobsson, forstjóri fjárfestingafélagsins Kjalars, þegar hann var spurður um áhuga félagsins á kaupum á Icelandair Group.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,60% og er 6.275 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nam 7.026 milljónum króna.


 

vegna stuldar á vísindaniðurstöðum og viðskiptaleyndarmálum


 

Rekstur Promens, dótturfélags Atorku, fyrstu 6 mánuði ársins einkenndist af samþættingu rekstrarins og kaupum félagsins á EPI. Rekstur félaganna gekk vel og í samræmi við áætlanir. Reksturinn í Frakklandi hefur hins vegar verið erfiður og eru hafnar verulegar skipulagsbreytingar sem miða að því að snúa rekstrinum við segir í tilkynningu Atorku til Kauphallarinnar.


 

Mikill áhugi er hjá íslenskum fyrirtækjum fyrir sjávarútvegssýningunni í Brussel sem fer fram 24.-26. apríl á næsta ári að því er kemur fram í fréttabréfi Útflutningsráðs.


 

Orkuveita Reykjavíkur seldi 50.000.000 hluti í Atorku Group þann 20. september og minnkað eignarhlut sinn í 3,95% úr 5,44%, samkvæmt flöggun til Kauphallarinnar sem birtist í dag. Ekki er greint frá gengi viðskiptanna.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,94% og er 6.296 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 2.828 milljónum króna.


 

Verð á sjávarafurðum hækkaði mikið í ágústmánuði, eða um 2,6% mælt í erlendri mynt (SDR). Afurðaverðið hefur ekki áður mælst jafn hátt og nú og hefur það hækkað um 7,9% á síðustu þremur mánuðum og um 10,7% síðustu tólf mánuði. Í íslenskum krónum lækkaði afurðaverð í ágúst hins vegar um 2,4% frá mánuðinum á undan vegna hækkun gengis krónunnar. Afurðaverð í íslenskum krónum hefur hækkað um 24% síðastliðið ár og hefur ekki verið hærra frá því í lok árs 2001. Þetta kemur fram í tölum Hagstofunnar sem birtar voru í morgun.


 

Miklar vangaveltur hafa verið um sölu á Icelandair Group að undanförnu og mögulegum söluhagnaði FL Group af félaginu. Greiningardeild Glitnis telur því mikilvægt að stjórnendur FL Group stundi virka upplýsingagjöf til markaðarins enda er það forsenda fyrir sanngjarnri verðmyndum með hlutabréf félagsins eins og kemur fram í Morgunkorni greiningardeildar.


 

Tiltrú neytenda á horfum í efnahagsmálum hefur vaxið á ný samkvæmt Væntingavísitölu Gallup sem birt var í morgun og snarhækkaði frá fyrri mánuði, segir greiningardeild Glitnis. Væntingavísitalan er 119,6, lægst var hún 88,1 stig í júlímánuði.


 

Rekstur Jarðborana gekk mjög vel á fyrri helmingi ársins og er umfram áætlanir segir í frétt Atorku til Kauphallarinnar. Á fyrstu 6 mánuðum ársins jókst velta Jarðboranna um rúmlega 23% og EBITDA nam 746 milljónum króna eða 26% af veltu samanborið við 555 milljónir króna eða 24% á sama tíma í fyrra.


 

hagnaður fyrir skatta 4,9 milljarðar króna


 

miklar vangaveltur á markaði um hvert félagið stefnir


 

segir í yfirlýsingu FL Group


 

Ef FL Group selur Icelandair í heilu lagi er það mat markaðsaðila að FL Group gæti fengið meira fyrir félagið en ef það skráir það í Kauphöllina og heldur eftir kjölfestuhlut eins og áður var ætlunin að gera.


 

Í frétt Morgunblaðsins í dag er því haldið fram að tveir hópar kjölfestufjárfesta séu að skoða kaup á Icelandair úr eigu FL Group. Er því haldið fram að íslenskir bankar séu að vinna með þeim en ekki tilgreint hvaða bankar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,23% og er 6.238 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 3.212 milljónum króna.


 

kynskiptur munur á hegðun þjófa


 

viðaukasamningur Orkuveitunnar og Jarðborana


 

Aflað hefur verið samþykkis Fjármálaeftirlitsins og Guernsey Financial Services Commission fyrir kaupunum Landsbankans á Cheshire Guernsey Limited og öðrum skilyrðum hefur jafnframt verið fullnægt. Seljandi og kaupandi hafa nú lýst kaupunum lokið. Kaupin voru fjármögnuð með eigin fé Landsbankans segir í frétt bankans.


 

Verkefni tengt Smáralind og lögreglunni í Kópavogi til þess að bregðast við tíðni búðaþjófnaða hefur skilað frábærum árangri segir í fréttabréfi SVÞ. Svo mjög að þjófnuðum hefur fækkað um 40%.


 

segir í nýrri skýrslu Fitch Ratings


 

fyrsti samningur sem TM og Nemi koma að saman


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,52% og er 6.219 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.686 milljónum króna.


 

Greiningardeild Glitnis birtir útreikninga í Morgunkorni sínu á virði Icelandair í ljósi þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir. Miðað við að söluandvirði félagsins samsvari EV/EBITDA 8,0 megi reikna að heildarvirði (EV) félagsins nemi u.þ.b. 44-48 milljörðum króna segir greiningardeild Glitnis.


 

Hagstofa Íslands hefur tekið saman yfirlit yfir fjölda nemenda í grunn- og framhaldsskólum sem læra erlend tungumál skólaárið 2005-2006 í tilefni af degi tungumála í Evrópu 26. september. Í samantekt Hagstofunnar kemur fram að enska sé það mál sem flestir grunnskólanemendur læra.


 

kaupverð nýja borsins er um 1,4 milljarðar íslenskra króna


 

Ljósmyndarafélag Íslands hefur höfðað mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur gegn íslenska ríkinu vegna meintrar ólögmætrar framkvæmdar þess síðarnefnda við myndatökur í vegabréf en þær fara nú nær eingöngu fram hjá sýslumönnum og lögreglustjórum um land allt.


 

senda reikninga án þess að neitt standi að baki


 

Tap Avion Group nam 69 milljónum Bandaríkjadala (4,86 milljörðum króna) eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins, samanborið við 32,4 milljón dala (2,28 milljarða krónu) hagnað á sama tímabili í fyrra, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Skífan (nú Dagur Group) þarf að greiða 65 milljónir króna í stjórnvaldssekt því Áfrýjunarnefnd staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að Skífan sé sek um að hafa misnotað markaðsráðandi stöðu sína.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,15% og er 6.252 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nam 5.394 milljónum króna.


 

Nýsköpunarsjóður tilkynnti í dag að sjóðurinn hefur ákveðið að fjárfesta í Marorku ehf sem er hátæknifyrirtæki á sviði orkustjórnunar og orkusparnaðar í sjávarútvegi og flutningum.


 

aukin áhersla á netmiðlun í fréttaflutningi NFS


 

Róbert Marshall, forstöðumanni NFS, hefur verið sagt upp störfum hjá sjónvarpstöðinni NFS en uppsagnir höfðu verið boðaðar hjá fyrirtækinu vegna rekstrarerfiðleika. Ekki er vitað til að öðrum starfsmönnum stöðvarinnar hafi veri sagt upp störfum að svo stöddu.


 

Það sem af er degi hefur Úrvalsvísitalan lækkað um 1,27% og stendur nú í 6.181,29 stigum samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll Íslands.


 

Á mánudag mun Avion Group birta afkomu sína fyrir þriðja ársfjórðung en greiningardeild Glitnis gerir ráð fyrir að fjórðungurinn sé sá besti í rekstri félagsins.


 

-hefur skrifað undir viljayfirlýsingu við fyrirtæki í Austur-Evrópu


 

Stjórn Atlantic Petroleum hefur samþykkt að auka hlutafé um allt að 165 þúsund hluti í lokuðu útboði á genginu 550 danskar krónur á hlut, markaðsvirði hlutarins er því 90,75 milljónir danskra króna (1,1 milljarður króna), segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Greiningardeild Kaupþings banka spáir 0,6% hækkun á vísitölu neysluverðs í október og að 12 mánaða verðbólga standa í stað í 7,6%.


 

á 8% hlut í gegnum sameiginlegt félag með Landsbankann og Eyri


 

Flugfélag Íslands var rekið með tapi frá stofnun félagsins 1997 en náði loks flugi sínu árið 2001. Síðan hefur félagið gengið vel, að sögn Árna Gunnarssonar framkvæmdastjóra sem hefur stýrt félaginu síðan 2005. Hann segir að frá 1999 hafi veltan tvöfaldast og farið úr 2 milljörðum í 4 milljarða króna og útlitið sé bjart. Hann er þó svartsýnn á framhaldið ef ráðist verður í að flytja innanlandsflugið til Keflavíkur.


 

Margvíslegar breytingar eru fram undan á íslenska hlutabréfamarkaðnum í kjölfar sameiningar Kauphallarinnar við OMX, að sögn Þórðar Friðjónssonar, forstjóra Kauphallarinnar. Eins og kunnugt er komust Kauphallirnar að niðurstöðu um fyrirhugaða sameiningu fyrr í vikunni. Áætlað er að formlega verði gengið frá samningum í lok október og að Kauphöllin gangi inn í OMX samstæðuna strax um áramót. Íslensku félögin sem skráð eru í Kauphöllina munu þá komast á samnorrænan lista OMX.


 

CCP safnar saman aðdáendum Eve Online hingað til lands


 

gæti leitt til yfirtökutilboðs, segja greiningaraðilar


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,60% og er 6.261 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 2.474 og stærstu einstöku hlutabréfakaupin fóru lítillega yfir hundrað milljónir króna.


 

Avion Group HF, tilkynnti í dag að tilboð félagsins í allt hlutafé Atlas Cold Storage Income Trust yrði framlengt.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,11% og er 6.306 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.192 milljónum króna.


 

Fjárfest var í íbúðarhúsnæði fyrir ríflega 32 milljarða króna á fyrri helmingi þessa árs og er það aukning um 4,8 milljarða króna frá sama tímabili í fyrra, segir greiningardeild Glitnis.


 

Bæjarstjórn Stykkishólms hefur samþykkt að segja upp samningi bæjarins við Tryggingamiðstöðina um tryggingar sveitarfélagsins. Jafnframt var samþykkt að leita eftir tilboðum í tryggingar sveitarfélagsins segir í fréttt á vef Skessuhornsins.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 40 milljörðum króna á fyrri helmingi ársins 2006 samanborið við 37,3 milljarða á sama tímabili 2005.


 

greiningaraðilar hafa útilokað Actavis sem mögulegan kaupanda


 
Innlent
20. september 2006

Mögnuð milljónasaga

Peningarnir í Rockstar Supernova


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,06% og er 6.299 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6.129 milljónum króna.


 

áhersla á að kynna óskráðar eignir


 

Útlit er fyrir að munur skammtímavaxta milli Íslands og viðskiptalanda okkar muni minnka verulega þegar líður á næsta ár, og mun minnkandi vaxtamunur líklega skapa þrýsting til lækkunar gengis krónunnar, segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalvalsvísitalan hefur hækkað um 0,81% og er 6.346 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2.772 milljónum króna.


 

Ný stjórn var sjálfkjörin á aðalfundi Alfesca sem fram fór í gær, segir í tilkynningu.


 

Viðskipti voru stöðvuð í bréfum ástralska samheitalyfjafyrirtækisins Mayne Pharma á þriðjudag, en talið er að fyrirtækið eigi von á yfirtökuboði, sem muni hljóða upp á að minnsta kosti 105 milljarða króna, segir í frétt Dow Jones.


 

stjórnendur Alfesca bjartsýnir á framtíðina


 
Innlent
20. september 2006

Magni og milljónirnar

hverjir hagnast á Rockstar Supernova?


 

Að sögn Hannesar Smárasonar, stjórnarformanns FL Group, er verið að ljúka undirbúningsvinnu félagsins vegna skráningar Icelandair í kauphöll. Þar nefndi hann áreiðanleikakannanir og skráningarlýsingar sérstaklega. "Við eigum eftir að taka endanlega ákvörðun en það er stjórn félagsins sem gerir það. Það er mjög ánægjulegt að fylgjast með því hvað hefur gengið vel með þau útboð sem hafa verið í gangi undanfarið," sagði Hannes.


 
Innlent
20. september 2006

Magasin opnar í Fields

Síðastliðin föstudag opnaði Magasin nýja stórverslun í Field's í Ørestad í Kaupmannahöfn. Magasin verður til húsa í fyrri húsakynnum Debenhams. Magasin tók við stórversluninni Debenhams í Field's árið 2005 og fylgdi því leiga á 8.000 fermetra verslunarhúsnæði á tveimur hæðum í stærstu verslunarmiðstöð Norðurlanda. Nú rúmu ári síðar opnar þar sjötta verslun Magasin, segir í frétt á heimasíðu Baugs sem er stærsti hluthafinn í Magasin.


 

Breytingar þær sem gerðar voru á Dagsbrún í síðustu viku hljóta að verða að teljast tíðindi undanfarinna vikna í Kauphöllinni, jafnvel þó við séum búin að sjá stærstu nýskráningu kauphallarinnar (Exista) og velheppnað hlutafjárútboð Marels.


 

Eignarhaldsfélagið Stofn hefur keypt í Exista fyrir 70,5 milljónir króna , samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 3.000.000 hluti á genginu 23,5.


 

segir greiningaraðili fjárfestingarfyrirtækisins Nomura Code


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,78% og er 6.295 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 9.669 milljónum króna.


 

veitingastaðirnir Subway og Serrano verða þar til húsa


 

Stórbreytt erlend eigna- og skuldastaða hins íslenska hagkerfis er til merkis um þá stórtæku breytingar í átt til alþjóðavæðingar sem átt hafa sér stað hér á landi á undanförnum árum, segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,65% og er 6.288 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 5.926 milljónum króna.


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

Verð á laxi stóð í stað á erlendum mörkuðum í síðustu viku, að því er kemur fram í tölum Norsku Hagstofunnar frá því í morgun.


 

Í kjölfar fyrirhugaðrar sameiningar Kauphallar Íslands og OMX mun OMX verða móðurfélag samstæðunnar. OMX er þegar skráð félag í kauphöllunum í Stokkhólmi, Helsinki og Kaupmannahöfn. OMX hyggst sækja um skráningu í Kauphöll Íslands þegar gengið hefur verið frá kaupunum segir í tilkynningu vegna kaupanna.


 

OMX og Eignarhaldsfélagið Verðbréfaþing hf. (EV), eigandi Kauphallar Íslands og Verðbréfaskráningar Íslands, hafa undirritað viljayfirlýsingu um kaup á Eignarhaldsfélaginu Verðbréfaþingi hf., að því er fram kemur í frétt. Viðskiptablaðið greindi frá því í síðustu viku að viðræður væru á milli Kauphallarinnar og OMX. Kaupin eru næsta skref í þeirri viðleitni að samþætta verðbréfamarkaði Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna og gera OMX kauphallirnar að leiðandi evrópskum markaði.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,06% og er 6.247 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 5.634 milljónum króna.


 

Í frétt The Mail í gær segir að Mosaic Fashions hyggi á skráningu á hlutabréfamarkað í London á næsta ári í kjölfar 353 milljón punda yfirtöku á Rubicon Retail og að skráningin muni hljóða upp á 800 milljónir punda.


 

Velta í hagkerfinu jókst mikið í maí- og júnímánuði síðastliðnum eða um 22,4% að nafnvirði miðað við sama tímabil í fyrra, segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,87% og er 6.235 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 3.527 milljónum króna. Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,8% það sem af er september og hækkaði um 14,1% í ágúst, samkvæmt upplýsingum frá greiningardeild Glitnis.


 

Í kjölfar tilkynningar Barr Pharmaceuticals um að hækka tilboð sitt til hluthafa PLIVA, hefur stjórn Actavis ákveðið að hækka ekki tilboð sitt í félagið að svo stöddu, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Á stjórnarfundum í Eglu hf. og Fjárfestingafélagsins Vendingu ehf. sem haldnir voru hinn 15. september 2006, var undirrituð samrunaáætlun félaganna, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Íbúðalánasjóður hefur í kjölfarið útboðs á íbúðabréfum ákveðið að útlánsvextir Íbúðalánasjóðsins verði óbreyttir, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

kaupverðið um 700 milljónir króna


 

niðurstöðu má vænta á næstu vikum, segir Þórður Friðjónsson, forstjóri ICEX


 

hluti er uppgjör á framvirkum samningum


 

markaðsvirði 245 milljarðar í lok dags


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,69% og er 6.181 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 6.657 milljónum króna.


 

-segir Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis í viðtali við Viðskiptablaðið í dag


 

Eimskip hefur gengið frá kaupum á 30% hlut í litháska skipafélaginu Kursiu Linija, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

segir Friðrik Jóhannsson, forstjóri bankans, í viðtali við Dow Jones


 

Glitnir banki hf. hefur ákveðið að efna til tveggja þrepa samkeppni um deiliskipulag á lóðunum Borgartúni 41 og Kirkjusandi 2, Reykjavík og um tillögu að nýjum höfuðstöðvum Glitnis á reitnum sem fengið hefur heitið Kirkjusandsreiturinn eins og kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,40% og er 6.164 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 1.852 milljónum króna.


 

Stjórn Marel hefur hefur í dag gert tvo kaupréttarsamninga við forstjóra félagsins, Hörð Arnarson, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Hlutafjárútboði Marel hf. lauk í gær, en í boði voru 75 milljónir nýrra hluta á genginu 74 krónur fyrir hvern hlut og var heildarsöluvirði útboðsins því 5,5 milljarðar króna, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

segja forstjórar Exista í viðtali við Dow Jones fréttastofuna


 

Landsframleiðsla er talin hafa vaxið um 2¾% að raungildi á 2. fjórðungi þessaárs frá sama tíma árið áður, að því er fram kemur í frétt frá Hagstofunni. Þjóðarútgjöld jukust hins vegar talsvert meira, eða um 7% og leiddi það til áframhaldandi halla í viðskiptum við útlönd.


 

Samheitalyfjafyrirtækið Actavis hefur keypt erlend fyrirtæki fyrir 110 milljarða króna á síðustu tveimur árum og ef félaginu tekst að taka yfir króatíska keppinautinn Pliva mun upphæðin nema 285 milljörðum króna. Miðað er við að verðmæti Pliva samsvari kauptilboði bandaríska fyrirtækisins Barr Pharmaceuticals í fyrirtækið.


 

skuldum Dagsbrúnar vegna Securitas og Senu breytt í hlutafé í K2


 

Íbúðalánasjóður hefur ákveðið að efna til útboðs á íbúðabréfum í flokkunum HFF150914, HFF150224, HFF150434 og HFF150644, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Í framhaldi af ákvörðun Seðlabanka um 0,50 prósentustiga hækkun stýrivaxta nú í morgun hefur Landsbankinn ákveðið að hækka vexti á óverðtryggðum innlánum og útlánum um allt að 0,50 prósentustig, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hækkar um 0,88% og er 6.139 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 11.252 milljónum króna.


 

Glitnir hefur ákveðið að hækka óverðtryggða vexti bankans á innlánum og útlánum um 25-50 punkta í kjölfar stýrivaxtahækkunar Seðlabanka Íslands um 50 punkta í 14%, segir í tilkynningu.


 

stærsta nýskráning til þessa


 

Talningar Ferðamálastofu á Keflavíkurflugvelli sýna að ferðamönnum til landsins heldur áfram að fjölga og hafa aldrei verið fleiri í einum mánuði en í júlí síðastliðnum. Þá fóru tæplega 67 þúsund erlendir ferðamenn um Leifsstöð og fjölgar um tæplega 1.700 manns á milli ára eða 2,6% að því er kemur fram í fréttabréfi SAF.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,16% og er 6.156 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.720 milljónum króna.


 

Lyfja- og matvælaeftirlit Bandaríkjanna (FDA) hefur sent íslenska samheitalyfjafyrirtækinu Actavis viðvörun í kjölfar skoðunar í lyfjaverksmiðju fyrirtækisins í New Jersey, segir í frétt Dow Jones.


 

hættir ekki að hækka vexti fyrr en vísbendingarnar eru ótvíræðar


 

Breska fjármálaþjónustu fyrirtækið Scottish Widows mun hefja sýningu á sjónvarpsauglýsingum fyrir félagið, sem teknar voru á Íslandi fyrr á þessu ári, segir í frétt á vefmiðlinum easier Financial News.


 

Hagnaður af sölu Kaupþings banka á hlutum í fjármálaþjónustufyrirtækinu Exista, sé miðað við útboðsgengið 21,5 krónur á hlut, og gengishagnður af bókfærðum eignarhlut á gangvirði nemur 23,8 milljörðum króna á þriðja ársfjórðungi, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

samkvæmt könnun á vegum Samtaka iðnaðarins


 

Forstjóri pólska símafyrirtækisins Netia, Wojciech Madalski, hefur ákveðið að hætta störfum hjá fyrirtækinu, sem er að hluta til í eigu fjárfestingafélagsins Novators.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti um 0,5 prósentur í 14%. Aðrir vextir bankans hækka einnig um 0,5 prósentur. Hækkunin er í takt við spár greiningaraðila.


 

mikil umframeftirspurn í almennu útboði félagsins


 

Frosti Bergsson, fyrrum stjórnarformaður Opinna kerfa, og Síminn, hafa gengið til liðs við upplýsingafyrirtækið Titan, sem tekur til starfa á næstu vikum, og fjárfest í félaginu, segir í fréttatilkynningu


 

segir Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis, í viðtali við Dow Jones


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,18% í dag og var 6.085,29 stig við lok dags samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Alls voru gefin út krónubréf fyrir 9,5 milljarða króna í dag og voru þar að verki þýski landbúnaðarsjóðurinn, KFW, og Deutsche bank. Helmingur útgáfunnar var til eins árs og hinn til tveggja ára.


 

Stjórn Keops samþykkti í gær fjárhagsáætlun Keops A/S en þar er gert ráð fyrir að hagnaður án breytinga á verðmæti verði alls um 600 milljónir danskra króna á næsta reikningsári eða um 7,2 milljarðar króna að því er segir í frétt á heimasíðu Baugs.


 

Landsframleiðslan á árinu 2005 varð rúmlega 1.012 milljarðar króna og jókst að raungildi um 7,5% frá fyrra ári. Þetta byggir á bráðabirgðatölum Hagstofunnar um landsframleiðslu fyrir allt árið 2005.


 

Stjórn Kauphallar Íslands hefur samþykkt aðild H.F. Verðbréfa að Kauphöllinni. Auðkenni H.F. Verðbréfa í viðskiptakerfi Kauphallarinnar er HFV og verður aðildin virk 15. september næstkomandi segir í tilkynningu frá Kauphöllinni.


 

deCODE hefur tilkynnt um nýjan meðlim í stjórn félagsins, doktor Peter Goodfellow, sem mun taka sæti í stjórninni frá og með deginum í dag.


 

Þýski bankinn Deutsche Bank hefur bætt við tveimur milljörðum við krónubréfaútgáfu sína og nemur heildarútgáfa bankans nú 4,5 milljörðum króna í skuldabréfaflokknum.


 

segir Bjarni Ármannsson, forstjóri bankans


 

Greiningardeild Glitnis spáir því að Seðlabankinn muni á morgun tilkynna um 0,5 prósentustiga vaxtahækkun. Þetta kemur fram í Morgunkorni greiningardeildarinnar.


 

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hefur ákveðið að auka hlutafé félagsins um 16,9% í þeim tilgangi að fá matseinkun Nemi hækkuð eins og kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar


 

Svokallað fríblaðastríð stendur nú sem hæst í Danmörku og talið er að það ná hápunkti þegar fríblað Dagsbrúnar, Nyhedsavisen, kemur út í október næstkomandi.


 

Brú II Venture Capital Fund hefur keypt hlut í VoIP símafyrirtækinu SunRocket, að því er fram kemur í tilkynningu. Þar segir að SunRocket sé ört vaxandi fyrirtæki á sviði VoIP símaþjónustu fyrir almenning.


 

segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands


 

Hollenski bankinn ING Bank spáir því að Seðlabanki Íslands hækki vexti um 50 punkta í 14% á fimmtudaginn, líkt og innlendir greingingaraðilar.


 

staðfestir langtímahorfur bankans


 

telja að kaupin á Kögun hafi verið of stór biti


 

rólegur dagur í Kauphöllinni


 

Hjörleifur Jakobsson ráðinn forstjóri


 

Glitnir tilkynnti í dag um skipulagsbreytingar í kjölfar mikils vaxtar bankans síðustu ár eins og það heitir í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar. Breytingarnar nú koma í framhaldi af sameiningu markaðsviðskipta og stofnun rekstrarsviðs sem komu til framkvæmda 24. ágúst síðastliðinn.


 

búist við svari frá Actavis á næstunni, jafnvel í dag


 

segir greiningardeild Glitnis


 

stefnt að sölu fasteigna til að draga úr skuldsetningu félagsins


 

viðskiptin koma í kjölfarið á kaupum Oddaflugs í félaginu.


 

styrkir enn frekar eiginfjárstöðu bankans


 

búist við að uppskipting félagsins verði tilkynnt


 

Vísitala neysluverðs í september 2006 er 265,6 stig og hækkaði um 0,61% frá fyrra mánuði, segir í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 245,2 stig og hækkaði um 0,62% frá því í ágúst.


 

Nýir eigendur taka við veitingahúsinu Greifanum á Akureyri þann 1. okbtóber, en fyrrverandi eigendur ætla að snúa sér alfarið að hótelrekstri, segir í fréttatilkynningu.


 

Hagstofa Íslands mun birta verðbólgutölur fyrir september á morgun fyrir opnun markaðar og spáir greiningardeild Kaupþings banka 0,8% hækkun vísitölu neysluverðs.


 

Baugur hefur ákveðið að fjárfesta í breska tískufyrirtækinu Matthew Williamson og hefja samstarf til að styðja við vöxt félagsins, samkvæmt upplýsingum frá Baugi.


 

Í dag hækkaði Úrvalsvísitalan um 0,9% og endaði í 6.101,490 stigum í lok dags samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 
Innlent
11. september 2006

Mixa og Pipar sameinast

auglýsingastofan Pipar verður meðal þeirra fimm stærstu


 

Oddaflug, eignarhaldsfélag Hannesar Smárasonar, keypti hlutabréf að virði 2,3 milljarðar í FL Group á föstudaginn síðastliðinn, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands í morgun.


 

nýtt kauptilboð nemur 179 milljörðum króna


 

Excel Airways, dótturfélag Avion Group, er fimmta stærsta ferðasamsteypa Bretlands samkvæmt opinberum tölum breskra flugmálayfirvalda. Miðað er við seldar ferðir á árinu 2005/2006, segir í frétt félagsins.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,30% og er nú 6.077,30, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

Gengi hlutabréfa FL Group hækkuði um 11,4% á föstudaginn síðastliðinn á námu viðskipti alls 2,6 milljörðum króna, samkvæmt upplýsingum greiningardeildar Glitnis.


 

fullyrðir breska helgarblaðið The Observer


 

Sláturfélag Suðurlands hefur sótt um lóð á hafnarsvæðinu í Þorlákshöfn undir fóðurskemmu í tengslum við innflutning og sölu fyrirtækisins á dýrafóðri að því er segir í frétt á vef Sunnlenska fréttablaðsins.


 

Undanfarin misseri hefur flutningsstraumur fólks frá útlöndum til Íslands verið meiri en nokkru sinni fyrr. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru landsmenn 304.334 talsins hinn 1. júlí síðastliðinn.


 

Mosaic Fashions, sem er að mestu í eigu Baugs, tilkynnti á föstudag að skrifað hafi verið undir yfirtökusamning á tískuvöruversluninni Rubicon Retail, segir í fréttatilkynningu.


 

Kauphöll Íslands mun sameinast öðrum kauphöllum í Evrópu með tveggja mínútna þögn í viðskiptakerfinu í dag, mánudaginn 11. september til að minnast þess að fimm ár eru liðin frá hryðjuverkaárásunum í Bandaríkjunum, segir í tilkynningu Kauphallarinnar.


 

Bandaríski flotinn hefur, að undangengnu útboði, tekið tilboði Kögunar hf. í rekstur fjarskiptastöðvar flotans í Grindavík segir í fréttatilkynningu fyrirtækisins.


 

Baugur, FL Group og Stanford eiga samtals um 20% í félaginu


 

lækkun á lánshæfismati NEMI getur haft áhrif á virði samstæðunnar


 

FL Group hækkar um 11,4%


 

tilboðið bíður nú samþykkis fjármálaeftirlits Króatíu


 

Útgáfa jöklabréfa nemur 110 milljörðum króna það sem af er árinu, samkvæmt upplýsingum frá Lánasýslu ríkisins en á þessu ári koma alls um 67 milljarðar króna til innlausnar. Útgáfa umfram innlausn á þessu ári myndi því verða jákvæð sem nemur 43 milljarðar króna þó að engin ný útgáfa liti dagsins ljós.


 

afkoma Pliva í takt við væntingar greiningaraðila


 

Króatíska samheitalyfjafyrirtækið Pliva greindi frá því í dag að ráðgjafar fyrirtækisins og ráðgjafar Deutcsche Bank telji að yfirtökuboð Actavis í fyrirtækið sé sanngjarnt, segir í frétt Dow Jones. Tilboð Actavis hljóðar upp á 795 kúnur á hlut.


 

flestir erlendir starfandi ríkisborgarar eru frá Póllandi


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,58% og er nú 6068 stig, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

Baugur á 29% hlut í félaginu


 

Í nýrri mánaðarskýrslu Íbúðalánasjóðs kemur fram að heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu alls 3,2 milljörðum króna í ágúst.


 

Kaupþing banki innleysir 10,6 milljarðs króna hagnað með sölu hlutabréfa í Exista á þriðja ársfjórðungi ársins. Þetta kemur fram í Morgunkorni greiningardeildar Glitnis.


 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. og Dagur Group hafa gert með sér samning um rekstur verslunar með tónlist, kvikmyndir, tölvuleiki sem og afþreyingarefni því tengt, en hingað til hafa þessir vöruflokkar verið seldir í Fríhöfninni ehf. Þetta kemur fram í frétt frá fyrirtækjunum.


 

Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, hefur óskað eftir upplýsingum frá einkavæðingarnefnd Serbíu um sölu á 65% hlut ríkisins í næststærsta símafyrirtæki landsins, Telekom Srpske, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Fyrirtækið er staðsett í Bosníu í héraðinu Srpske, sem stjórnað er af Serbíu


 

Í september eru liðin 100 ár frá stofnun Ó. Johnson & Kaaber, fyrstu íslensku heildsölunnar. Fram að þeim tíma mátti þjóðin una við takmarkað verslunarfrelsi. Það var í raun ekki fyrr en með tilkomu ritsímans 1906 sem ?glugginn út í heim? opnaðist upp á gátt og Íslendingar gátu fyrir alvöru farið að stunda viðskipti við aðrar þjóðir.


 

greiningaraðilar búast við góðum viðbrögðum á markaði


 

-greiningaraðilar búast við 25-50 punkta hækkun í næstu viku


 

5,5% af heildarfjölda vinnuaflsins


 

útboð til fagfjárfesta á hlutum í Exista


 

Í stað þess að semja lög og reglur fyrir atvinnulífið munu 350 háttsettir embættismenn framkvæmdastjórnar ESB verja einni viku á næstu misserum innan smárra og meðalstórra fyrirtækja og kynnast þar daglegum veruleika í rekstri.


 

segir ástæðuna skuldsett kaup TM á norska félaginu


 

Áætlanir gera ráð fyrir að velta Kvosar-samstæðunnar verði um átta milljarðar króna á þessu ári en velta samstæðunnar var um 4,7 milljarðar króna á síðasta ári. Félagið, sem til skamms tíma var þekkt undir nafninu Prentsmiðjan Oddi, hefur undanfarið aukið mjög erlenda starfsemi sína en í nýlegu sex mánaða uppgjöri samstæðunnar gerðist það í fyrsta skipti að 50% af tekjum félagsins koma frá starfsemi erlendis. Í viðtali við Þorgeir Baldursson, forstjóra Kvosar, kemur fram að arðsemismarkmið félagsins hafa náðst á nokkrum sviðum en öðrum ekki, sem hann segir viðbúið á umbreytingaári.


 

ann 21. september næstkomandi verður stjórnarformaður ársins kjörinn í fyrsta sinn á Íslandi á ráðstefnu í Nordica Hotel, en það er norska fyrirtækið Styreinfo sem stendur að afhendingunni.


 

-hugsanlegt kaupverð á fyrirtækinu allt að 197 milljarðar króna


 

Í dag lækkaði Úrvalsvísitalan þriðja viðskiptadaginn í röð og lækkaði um 0,65%. Endaði Úrvalsvísitalna í lok dags í 6.033,32 stigum. Veltan í Kauphöllinni nam rúmlega 1,8 milljarði króna í 249 viðskiptum.


 

fagfjárfestaútboði lauk í dag


 

Greiningardeild Landsbankans telur að útboðsgengi Exista sé hátt. "Verðlagning félagsins gerir hins vegar ráð fyrir hárri ávöxtun eigin fjár og teljum við útboðsgengið hátt," segir í sérriti greiningardeildar Landsbankans.


 

hörð gagnrýni framkvæmdastjóra SA á vaxtastefnu bankans


 

Nú eru 130 félög með heimild til að færa bókhald sitt í erlendum gjaldmiðli og hefur þeim fjölgað um 29 frá árinu 2004. 84 félög hafa valið bandaríkjadal, en hann er algengastur gjaldmiðla í alþjóðaviðskiptum. Þetta kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins.


 

Glitnir kynnti nýja skýrslu um sjávarafurðamarkað í Kanada á ráðstefnu í Halfifax í gær. Glitnir hefur einbeitt sér helst að mörkuðum í Noregi, Suður-Ameríku og Bandaríkjunum fram að þessu.


 

Úrvalsvísitala Aðallista Kauphallarinnar hefur lækkað um 0.5% það sem af er degi og stendur nú í 6.042 stigum samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Greiningardeild Glitnis telur útboðsgengið Exista sanngjarnt en fjallað er um útboðið í Morgunkorni þeirra í dag. Exista verður skráð í Kauphöll Íslands 15. september næstkomandi.


 

Í gær fjallaði BBC fréttastöðin um fyrirhugaðan útflutning Íslands á hrefnukjöti til Færeyja, í fréttinni kemur fram að náttúrverndarsinnar telji að viðskiptin séu ólögleg, en íslensk og færeysk stjórnvöld telji það ekki.


 

Verðbréfafyrirtækið Merrion Capital, sem er í eigu Landsbanka Íslands, mun opna nýja skrifstofu í írsku borginni Cork, segir í frétt Irish Independent.


 

Stjórn CCP hf., sem rekur fjöldaþátttakendaleikinn Eve, hefur boðað til hluthafafundar þar sem aðalmál á dagskrá er ósk um heimild til hlutafjáraukningar upp á allt að 400 milljónir króna að nafnvirði.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,13% í dag og var hún 6.072,05 stig þegar markaður lokaði, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar


 

Álag á skuldatryggingar (e. credit default swaps) bankanna hefur verið að minnka jafnt og þétt síðustu daga og er álagið á skuldtryggingar Glitnis nú undir 50 punktum í fyrsta sinn um nokkurt skeið.


 

Microsoft á Íslandi hefur styrkt Krabbameinsfélag Íslands með því að veita félaginu umtalsverðan afslátt á hugbúnaðarleyfum fyrir ýmsan hugbúnað sem nýtist félaginu í daglegum rekstri þess, segir í fréttatilkynningu,Þau hugbúnaðarleyfi sem um er að ræða eru leyfi fyrir uppfærslu yfir í Windows XP stýrikerfið, Microsoft Office Professional framleiðniforritapakka, Windows netþjónaleyfi, Exchange netþjónaleyfi, SMS netþjónaleyfi og SharePoint netþjónaleyfi. Ennfremur innleiðir Krabbameinsfélagið Microsoft Dynamics CRM viðskiptatengslahugbúnaðinn.


 

Woodward Foodservice, félag sem er að hluta í eigu Baugs, hefur samþykkt að kaupa keppinautinn DBC Foodservice, samkvæmt upplýsingum frá Baugi.


 

Farþegum um Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæp 10% í ágúst miðað við sama tíma í fyrra, úr tæpum 245 þúsund farþegum árið 2005 í rúmlega 269 þúsund farþega nú.


 

Peningamálasvið Seðlabanka Íslands, sem annaðist innlend viðskipti bankans, og alþjóðasvið, sem annaðist þau erlendu, hafa verið sameinuð, segir í tilkynningu frá Seðlabankanum.


 

Verðmatsgengi greiningardeildar Glitnis á Marel hefur verið hækkað úr 70,8 í 79,0 kr. á hlut. Verðmatsgengið er 3,3% yfir gengi á markaði (76,5) og 6,8% yfir útboðsgengi (74,0) í fyrirhuguðu hlutafjárútboði félagsins.


 

mikil áhrif gengis á uppgjör fyrri hluta árs


 

Mikið hefur að undanförnu borið á auglýsingum í blöðum eftir starfsfólki í verslanir. Forsvarsmenn stærstu verslana landsins segja atvinnuástandið samt vera svipað og undanfarin ár segir í nýjasta fréttablaði Samtaka verslunar og þjónustu.


 

segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri félagins


 

félagið er að hluta til í eigu Landsbanka Íslands


 

Baugur hefur áhuga á að brjóta upp bresku verslunarkeðjuna Woolworths, segir í frétt Financial Times, en félagið á um 10% hlut í breska fyrirtækinu.


 

Síminn og Öryggismiðstöðin hafa gert með sér heildarsamning um fjarskiptaþjónustu, innifalið í samningnum er meðal annars talsímaþjónusta, farsímaþjónusta og fjöldi sértækra samskiptalausna, segir í fréttatilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,46% í dag og var hún 6.081,05 í lok dags, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

nýtt dreifingarfyrirtæki sinnir dreifingu fyrir Vistor, Actavis og fleiri


 

Samkomulag hefur náðst milli Samskipa og norska skipafélagsins Tschudi Shipping Company AS um kaup norska félagsins á helmingshlut Samskipa í eistneska skipafélaginu Teco Lines AS. Kaupverðið er trúnaðarmál segir í tilkynningu félagsins.


 

en nýskráningar bíla dragast saman


 

Írskir fjölmiðlar greindu frá því á mánudag að Excel Airways, dótturfyrirtæki Avion Group, hefði ákveðið að fjárfesta 50 milljónir evra í írskri einingu Excel.


 

Greiningardeild Glitnis telur að útlit sé fyrir að innflutningur hafi dregist verulega saman og útflutningur aukist nokkuð frá fyrri mánuði í ágúst og vöruskiptahalli hafi því dregist töluvert saman milli mánaða.


 

ráðstefnu Eystrasaltsráðsins í Reykjavík lýkur í dag


 

Eins og áður hefur komið fram hefur Icelandic Group keypt frystisvið Delpierre í Wimille (áður SIF France). Í gær tók Pickenpack Gelmer S.A.S, dótturfélag Icelandic Group, yfir rekstur verksmiðjunnar og er öllum fyrirvörum vegna kaupanna aflétt. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

heildarhagnaður árið 2005 nam 8,1 milljón evra


 

Sala Alfesca á fjórða ársfjórðungi nam 116,9 milljónum evra sem er 16,0% aukning frá síðasta ári. Sala á fjárhagsárinu 05/06 (júlí 2005 til júní 2006) var 554,7 milljónir evra samanborið við 506,8 milljónir evra frá árinu á undan sem samsvarar 9,4% innri vexti milli ára.


 

Magnús Þorsteinsson, stjórnarformaður Avion, tekur við starfinu


 

aukningin mest á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða


 

Gengi hlutabréfa króatíska samheitalyfjafyrirtækisins Pliva náði enn og aftur methæðum í gær og endaði í 830 króatískum kúnum á hlut við lokun markaðar á mánudaginn, samkvæmt upplýsingum frá kauphöllinni í Zagreb.


 

en álagið hækkar á íslenska ríkið


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,74% og er nú 6.109,21, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

Ný Blue Lagoon verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur verið opnuð og var formleg opnun verslunarinnar fimmtudaginn 31. ágúst síðastliðinn.


 

Sparisjóður Vestfirðinga, Sparisjóður Strandamanna og Sparisjóður Húnaþings og Stranda hafa ákveðið að opna starfsstöð í Reykjavík.


 

segir í endurskoðaðri verðbólguspá greiningardeildar Glitnis


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,84% og er nú 6.115,19 samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

segir forstjóri gjaldeyrissviðs Pictet bankans í Genf


 

Hagnaður Keops Ejendoms Obligationer, dótturfélags fasteignafélagsins Keops, fyrir skatta og áður en tekið hefur verið tillit til gengisbreytinga, nam alls 14,2 milljónum danskra króna á fyrri helmingi ársins sem er betri niðurstaða en gert var ráð. Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu Baugs sem á 29% hlut í móðurfélaginu.


 

segir Hannes Smárason, forstjóri FL Group


 

Breska leiguflugfélagið Excel Airways, sem er í eigu íslensku flutningasamstæðunnar Avion Group, hefur ákveðið að fjárfesta 50 milljónir evra (4,43 milljarða króna) í írsku einingu Excel, segir í frétt írska dagblaðsins Irish Independent.


 

kaupa einnig Offsetfjölritun í Mjölnisholti


 

Eigendur Staðarskála í Hrútafirði hafa hafið hönnun á nýjum skála sem verður reistur á nýjum stað við þjóðbraut og taki við af þeim fyrri.


 

Alþjóðlegi fjárfestingabankinn HSBC af út krónubréf í gær fyrir þrjá milljarða, samkvæmt upplýsingum frá markaðsaðilum.


 

hækkunin stuðlaði að hæsta gildi Úrvalsvísitölunnar frá upphafi


 

Í dálknum Bæjarrómur í Viðskiptablaðinu í dag er gefið í skyn að Síminn, sem birti sex mánaða uppgjör sitt þann 25. ágúst, gæti átt í verulegum erfiðleikum með að þjónusta skuldir og vaxtagreiðslur.


 

Landbúnaðarstefna OECD-ríkjanna kostar samtals 360 milljarða dollara ár hvert, eða um 25 þúsund milljarða íslenskra króna. Fyrir þessa upphæð væri hægt að fljúga með hverja kú hringinn í kringum hnöttinn á fyrsta farrými og rúmlega það, á hverju ári.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,78% og er nú 6.064,38 við lokun markaðar, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

Í tengslum við opinbera heimsókn Valgerðar Sverrisdóttur, utanríkisráðherra til Úkraínu, er Útflutningsráð er að skipuleggja viðskiptasendinefnd til borganna Kiev og Lviv.


 

Hagnaður Landsafls hf á fyrstu sex mánuðum ársins nam 241 milljónum króna, samanborið við 1,38 milljarða hagnað á sama tímabili í fyrra, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Útflutningsráð leiðir hóp íslenskra fyrirtækja til Leeds og Hull 2.-5. október nk. Nýr ræðismaður Íslands í Leeds, Mark Warburton, hefur í samstarfi við fjölmarga aðila undirbúið viðamikla dagskrá og kynningu á viðskiptamöguleikum í Norður-Englandi segir í frétt Útflutningsráðs.


 

Tekjuhalli Landspítala - háskólasjúkrahúss á fyrri hluta ársins nam 477 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins, samanborið við 78 milljón krónu tekjuhalla á sama tíma í fyrra, segir í tilkynningu LSH.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,51% og er nú 6.047,65, samkvæmt upplýsingum Kauphallarinnar.


 

tapið nam 1,035 milljörðum króna á tímabilinu


 

Tryggingamiðstöðin hf. hefur keypt 67.000 hluti í norska tryggingafélaginu NEMI Forsikring ASA, segir í tilkynningu Kauphallarinnar.


 

Sænska lággjaldaflugfélagið FlyMe Europe AB hefur samþykkt kaup á 51% hlut í breska flugfélaginu Astraeus kaupverðið og hljóðar upp á sex milljónir punda (790 milljónir króna), segir í frétt Dow Jones.


 

framleiðsla gæti hafist á Rifi í lok næsta árs


 

fyrirtækið skoðar nú aðra möguleika


 

Fons er stærsti hluthafinn í sænska flugfélaginu


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.