*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


október, 2007

 

Flugvallaryfirvöld á Keflavíkurflugvelli eru hætt að dreifa plastpokum undir vökvaílát í handfarangri og er farþegum er bent á að nálgast þá í matvöruverslunumAlþjóðlegar flugöryggisreglur um magn vökva í handfarangri, sem settar voru á síðasta ári, kveða á um notkun eins lítra plastpoka með rennilás undir vökvaílát í handfarangri. Á aðlögunartíma þessara nýju reglna hafa slíkir pokar staðið flugfarþegum á leið úr landi til boða að kostnaðarlausu í flugstöðinni.Flugvallaryfirvöld munu nú hætta að hafa slíka poka á boðstólum og er flugfarþegum bent á að nálgast þá í matvöruverslunum áður en ferð hefst, t.d. versluninni 10/11 í komusal á jarðhæð flugstöðvarinnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur nánast staðið í stað í dag en drattaðist þó upp um 0.07%, og er 8.118 stig. FTSE í London lækkaði um 0.7% of er 6.659 stig. Nasdaq stóð svo gott sem í stað og lækkaði um 0.03% og er 2.816 stig. S&P 500 lækkaði um 0.6 stig og er 1.531 stig. 


 

Ný met voru slegin í sumar í fjölda ferðamanna hingað til lands. Í fyrsta skipti fór fjöldi erlendra ferðamanna yfir 80 þúsund í einum mánuði en það gerðist bæði í júlí og ágúst síðastliðnum. Fyrstu 9 mánuði ársins voru erlendir ferðamenn sem fóru um Leifsstöð 379 þúsund talsins og fjölgaði um 16,5% miðað við sama tímabil í fyrra.


 

Stjórnmálamenn hafa enn ekki komið sér saman um framtíð innanlandsflugsins í Vatnsmýrinni. Ólíkar skoðanir eru innan nýs meirihluta í borginni um flugvöllinn. Meirihlutinn hefur enn ekki upplýst hvernig málið verður leyst. Á meðan er viðhald flugstöðvarbyggingarinnar í lágmarki. Sömuleiðis er skortur á flugskýlum.  


 

Samkvæmt því sem segir í Morgunkorni Glitnis hefur ávöxtun á norrænum hlutabréfamörkuðum verið nokkuð misjöfn í októbermánuði. Markaðirnir í Reykjavík og Osló hafa hækkað mest, eða um 1,7%.


 

Í septembermánuði voru fluttar út vörur fyrir 18,1 milljarð króna og inn fyrir 28,0 milljarða króna fob (30,5 milljarða króna cif). Vöruskiptin í september, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 9,9 milljarða króna. Í september 2006 voru vöruskiptin óhagstæð um 7,2 milljarða króna á sama gengi.Fyrstu níu mánuðina 2007 voru fluttar út vörur fyrir 194,6 milljarða króna en inn fyrir 272,2 milljarða króna fob (295,8 milljarð króna cif). Halli var á vöruskiptunum við útlönd, reiknað á fob verðmæti, sem nam 77,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um tæpa 111 milljarða á sama gengi. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 33,4 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma árið áður. 


 

Gengið hefur verið frá kaupum Norvík hf. á öllu hlutafé Jarl Timber, sem rekur sögunarmyllu í suður Svíþjóð.  Norvík mun yfirtaka reksturinn 1. nóvember 2007. 


 

Tap Teymis á þriðja ársfjórðungi nam  1.187 milljónir króna en meðaltalsspá hafði gert ráð fyrir 745 milljóna króna tapi. EBITDA Teymis á þriðja ársfjórðungi nam 1.135 milljónum króna. Tekjur félagsins jukust um 18% frá fyrra ári og námu alls 5,3 milljörðum króna.  Gjaldfærsla vegna niðurfærlsu á eignarhlut í hlutdeildarfélaginu Hands Holding nam 1,1 milljarði króna og tap á 3. ársfjórðungi nam 1.187 milljónir króna.


 

Breska félagið Vyke Communications plc., sem er skráð á AIM-markaðinn í London, lauk á mánudaginn hlutafjárútboði sínu, sem aflaði félaginu 12 milljónum punda eða 1,5 milljarði króna. Hlutaféð var boðið til stofnanafjárfesta og varð veruleg umframáskrift til þess að útboðið var stækkað. Hver hlutur var seldur á 170 pens. Móðurfélag félagsins er nú skráð í Ósló þaðan sem sölu félagsins er stýrt. Upphaf starfseminnar má rekja til íslenska félagsins Maskina ehf. sem var stofnað var af þeim Guðjóni Má Guðjónssyni og Hjálmari Gíslasyni. 


 

Úrvalsvístalan hefur mjakast upp um 0.1% í morgun og er 8.121 stig. FTSE í London lækkaði um 0.7% er 6.659 stig, hreyfing Nasdaq er vart mælanleg eða niður um 0.03% og er 2.817 stig. S&P 500 hefur einnig lækkað lítillega eða um 0.6% og er 1.531 stig.  


 

Þær ákvarðanir sem teknar voru á eigendafundi Orkuveitu Reykjavíkur hinn 3. október sl. munu ekki skerða efnahag Orkuveitunnar. Þetta er meðal þess sem fram kemur í svari Reykjavíkurborgar til umboðsmanns Alþingis um samruna Reykjavík Energy Invest og Geysis Green Energy. Svar Reykjavíkurborgar var sent umboðsmanni í gær. “Nauðsynlegt er að fram komi að ekki var verið að selja eigur OR. Allir þeir hlutir sem seldir hafa verið eru nýtt hlutafé og verðmæti eignarhluta í félögum er allt enn til staðar. Þær ákvarðanir sem teknar voru á eigendafundi OR munu ekki skerða efnahag OR,” segir í svarinu. 


 

Flokkahópur miðjumanna í Norðurlandaráði vill að norrænir neytendur njóti öflugrar neytendaverndar og setur fram kröfur um að erfðabreytt matvara verði betur merkt. Með því verði neytendum gert hægar að stjórna neyslu og kaupum á erfðabreyttum matvælum því á merkingum komi fram skýr lýsing á innihaldi og samsetningu vörunnar.  


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur féllst í dag á málaleitan Farice og ríkisstjórnar Íslands um að taka þátt í fjármögnun nýs sæstrengs sem efli fjarskiptaöryggi landsins. Hagsmunir Orkuveitunnar og annarra orkufyrirtækja sem að málinu koma felast í því að nýr sæstrengur mun auðvelda netþjónabúum, sem falast hafa eftir orkukaupum hér á landi, að hasla sér völl. Nýi strengurinn mun tengja Ísland við meginland Evrópu um Jótland í Danmörku. 


 

Endurskoðendur Orkuveitu Reykjavíkur treystu sér ekki til að verðmeta 20 ára þjónustusamning OR og Reykjavík Energy Invest, að því er fram kemur í svari Reykjavíkurborgar til umboðsmanns Alþingis. “Endurskoðendur OR treystu sér ekki til að verðmeta þjónustusamninginn eða láta í té álit á því hversu mikils virði hann væri. Viðurkennt er að erfitt er að verðmeta óefnisleg gæði, s.s. “good will” fyrirtækja, mannauð, þekkingu og viðskiptasambönd. Halda má því fram að slík gæði séu þess virði sem gagnaðilinn er reiðubúinn að greiða.” Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum var samningurinn metinn á tíu milljarða króna. 


 

HF Eimskipafélag Íslands og Handknattleikssamband Íslands hafa undirritað styrktarsamning til þriggja ára. Samningurinn felur í sér að Eimskip verður aðalstyrktaraðili Bikarkeppni HSÍ í þrjú ár. Samningurinn tekur þegar gildi og stendur út  leiktíðina 2009/2010. Bikarkeppni HSÍ mun á samningstímanum heita Eimskips Bikarinn. Samnigurinn hljóðar upp á rúmar 10 milljónir króna til þriggja ára.


 

Hagnaður verslunarrisans Haga síðustu sex mánuði, tímabilið 1. mars til 31. ágúst 2007, nam 715 milljónum króna en tap fyrir sama tímabil árið áður nam 44 milljónum króna. Rekstrartekjur sama tíma námu 25.474 milljónum króna en námu 22.241 milljónum króna  fyrir sama tímabil árið áður segir í tilkynningu.


 

Mánudaginn 29. október s.l opnaði Árni Mathiesen, fjármálaráðherra, nýjan fræðsluvef Landssamtaka lífeyrissjóða um lífeyrismál. Vefslóðin er ,,gottadvita.is.” Á heimsíðum flestra lífeyrissjóða er hnappur sem hægt er að smella á til að færast á fræðsluvefinn. 


 

Greiningardeild Kaupþings spáir 0,2% hækkun vísitölu neysluverðs í nóvember. Gangi spáin eftir mun tólf mánaða verbólga mælast 4,7% samanborið við 4,5% í október. Hækkunin í mánuðinum helgast af hækkandi fasteigna- og eldsneytisverði, þau áhrif eru þó minni en verið hafa á síðustu mánuðum.  


 

Fjármálaráðherrar Norðurlandanna vilja stöðva skattaflótta. Ráðherrarnir skrifuðu á fréttamannafundi í Ósló undir tvíhliða samninga við Isle of Man. Samningurinn felur í sér miðlun upplýsinga sem veitir skattayfirvöldum aðgang að upplýsingum um innistæður og tekjur skattskyldra þegna. 


 

Úrvalsvísitalan lækkaði í dag um tæp 0.6% og er 8.116 stig. Erlendu vístölurnar hækkuðu aftur á móti. FTSE í London um 0.7% og er 6.706 stig. Nasdaq um tæp 0.5 og er 2.817 stig og S&P 500 um tæp 0.4% og er 1.540 stig.   


 

Lars Christensen, starfsmaður frá greiningardeild Danske bank telur enn vera teikn um yfirvofandi fjármálakreppu í íslenska hagkerfinu. "Horfurnar eru álíka slæmar nú og fyrir ári síðan," sagði hann og vísaði í skýrslu sem bankinn sendi frá sér á síðasta ári með yfirskriftinni Geyser crisis, þar sem dregin var upp mjög dökk mynd af íslensku efnahagslífi.


 

Í Vegvísi Landsbankans er lesið í væntingavísitölu Gallup fyrir október og þar segir að fleiri Íslendingar telja að ástandið verði betra eftir hálft ár en þeir sem eru svartsýnir.


 

Viðskiptatímaritið Forbes fjallar ítarlega um Össur hf. [OSSR] í nýjasta hefti sínu í grein sem heitir Brace Yourself. 


 

? Verkin verða notuð sem altaristöflur og skipt út ársfjórðungslega


 

Innkoma Colgate-Palmolive á þriðja ársfjórðungi var 420 milljón Bandaríkjadalir miðað við 344 milljón dali fyrir sama tímabil á síðasta ári.


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að kínverska júanið hafi ekki styrkst eins mikið og í gær undan farin tvö ár. Seðlabankinn í Kína, sem stýrir genginu, gaf í skyn að gjaldmiðlinum yrði leyft að styrkjast hraðar til að minnka metafgang á vöruskiptum og hægja á verðbólgu.  


 

Hreyfing úrvalsvísitölunnar í morgun er svo lítil að hún er einungis mælanleg ef notaðir eru tveir aukastafir en hún stendur í 8.158 stigum og hefur lækkað óverulega . FTSE í London hefur hækkað um 0.7% og er 6.706 stig. Nasdaq hefur hækkað um 0.5% og er 2817 stig. S&P 500 hefur einnig hækkað en um 0.4% og er 1541 stig.   


 

Samkvæmt uppgjöri var hagnaður Glitnis eftir skatta 25.2 milljarða fyrstu níu mánuði ársins. Hreinar tekjur jukust um 56% á milli ára og eru þær mestu í sögu bankans. Arðsemi eigin fjár var 24.1%. 


 

Vanskil Landspítalans við birgja nema nú nálægt einum milljarði króna og eru margir birgjar uggandi vegna sinnar stöðu. Félag íslenskra stórkaupmanna hefur átt fund með Guðlaugi Þór Þórðarsyni, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og að sögn Andrésar Magnússonar framkvæmdastjóra FÍS, var fátt um svör á þeim fundi.


 

Vísitala framleiðsluverðs í september 2007 var 118,8 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og lækkaði um 1,8% frá fyrri mánuði.  


 

Landsbanki Kepler varð í öðru sæti í vali rannsóknarfyrirtækisins StarMine á bestu greiningaraðilum í Frakklandi 2006/2007. Starfsmenn greiningardeildar LandsbankiKepler fengu alls 13 verðlaun. 


 

Skipti, móðurfélag Símans, er eitt af sjö fyrirtækjum sem fær að komast í bækur slóvenska fjarskiptafyrirtækisins Telekom Slovenije, en íslenska félagið hefur hug á að kaupa 49,13% hlut af slóvenska ríkinu; sem á 74,13% hlut. 15 fyrirtæki sóttu um að fá gögn varðandi einkavæðingu félagsins í september, tólf lögðu fram óskuldbindandi tilboð í nóvember en eftir standa sjö félög.


 

Skipti hefur skrifað undir samning um kaup á öllu hlutafé í danska fjarskiptafyrirtækinu Ventelo A/S sem var hluti af Ventelo Group sem auk þess er með starfsemi í Noregi og Svíþjóð. Kaupverðið er trúnaðarmál á milli kaupanda og seljanda. Höfuðstöðvar Ventelo A/S eru í Kaupmannahöfn og mun Rasmus Helmich, forstjóri Ventelo Denmark áfram stýra fyrirtækinu en hann hefur verið hjá félaginu frá upphafi.


 

Hagnaður Össurar hf.  [OSSR] á þriðja ársfjórðungi var 2,2 milljónir Bandaríkjadala eða 133 milljónir króna samanborið við 5,4 milljónir Bandaríkjadala á þriðja fjórðungi 2006. Þetta er heldur betra en meðaltalsspá greiningardeildanna sem spáðu tapi upp á 99 milljónir króna. Munaði þar mestu um að Landsbankinn spáði tapi upp á 445 milljónir króna. Sala Össurar var 82,3 milljónir Bandaríkjadala á þriðja ársfjórðungi og jókst um 31% frá þriðja ársfjórðungi 2006.


 

Hlutafjárútboð Össurar [OSSR] hefst í dag en útboðið er til takmarkaðs hóps fagfjárfesta. Össur hyggst gefa út allt að 38.059.553 nýja hluti, sem nema tæplega 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur útboðsins er að styrkja eiginfjárgrunn félagsins og breikka hlutahafahópinn. Kaupþing banki hf. (Kaupþing) hefur umsjón með útboðinu.  Stjórn Össurar hf. samþykkti á stjórnarfundi 29. október 2007 að hækka hlutafé félagsins með útboði á nýjum hlutum, sem nema allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, til takmarkaðs hóps fagfjárfesta. Í kjölfarið mun Össur óska eftir því að nýju hlutirnir verði teknir til viðskipta í OMX Norrænu kauphöllinni Íslandi (OMXI).  Hlutabréfamiðlun Kaupþings mun taka við áskriftum í dag, 30. október 2007, og til kl. 6 síðdegis á morgun, 31. október 2007. Kaupþing og Össur áskilja sér hins vegar rétt til að loka útboðinu fyrr ef um umframáskrift verður að ræða. Össur mun, í samráði við Kaupþing, úthluta nýjum hlutum og áskilur sér rétt til þess að hafna einstökum áskriftum, að hluta til eða öllu leyti.


 

Seltjarnarnes verður allt gert að einum risastórum heitum reit (e. HotSpot), samkvæmt samkomulagi sem Vodafone og bæjaryfirvöld á Seltjarnarnesi kynna á fréttamannafundinum í Ljóskastarahúsinu í dag.  Seltjarnarnesbær telur um 5000 íbúa og  innheimtir eitt lægsta útsvar á landsvísu. Þrátt fyrir smæð hefur bærinn sinnt forystuhlutverki sveitarfélaga í nútíma gagnaflutningi. Nú verður íbúum boðið upp á enn betri fjarskiptaþjónustu til viðbótar við ljósleiðaratengingar sem komnar eru í öll hús á Seltjarnarnesi.


 

Í Hálf fimm fréttum Kaupþings er greint frá því að Ari Edwald, forstjóri 365 hf., og Viðar Þorkelsson, fjármálastjóri 365, hafi sett eignarhluti sína í 365 inn í eignarhaldsfélagið Hugskot sem er að meirihluta í eigu Ara. Viðar heldur utan um 17% í Hugskoti og Selsund ehf. um 30%.


 

Úrvalsvístalan lækkaði um tæp 0.5% í dag og var 8.163 stig við lokun markaða. Nasdaq hækkaði um 1.9% og er 2.804 stig, S&P 500 hækkaði um 1.4% og er 1.535 stig.  


 

Nýverið skrifuðu Jóhann Gunnar Stefánsson framkvæmdastjóri Háfells og Stefan Bohn verkefnisstjóri framkvæmdadeildar Bauhaus AG undir samstarfssamning um jarðvinnu vegna væntanlegrar stórbyggingar Bauhaus á lóð þeirra við Lambahagaveg 2-4 undir Úlfarsfelli í Reykjavík.  


 

BMI publications, sem gefa m.a. út blöðin Selling Short Breaks & holidays og Selling Long haul fyrir sölufólk, veita árlega verðlaun í nokkrum flokkum til aðila í ferðaþjónustu.


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að afkoma Icelandair verði undir áætlunum á þriðja fjórðungi. Fram kemur að tekjur í farþegaflugi Icelandair hafi verið lægri en áætlað var, m.a. vegna sterkrar stöðu íslensku krónunnar og lægri meðalfargjalda. Viðhaldskostnaður var einnig hærri í samstæðunni en reiknað var með. Þá hafði sterk staða krónunnar áhrif á útflutning frá landinu og þar með á afkomu Icelandair Cargo.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað lítillega í morgun eða um 0.29% og er 8.225 stig. Nasdaq hefur hækkað um 1.94% og er 2.804 stig, FTSE hefur hækkað um 1,29& og er 6.661 stig.   


 

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins segir að nýjar reglur á verðbréfa- og fjármálamarkaði kveða á um að aðilar sem veita fjárfestingaráðgjöf munu eftir 1. nóvember n.k. þurfa sérstakt starfsleyfi til að sinna þeirri starfsemi, sbr.  6. tl. 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 eins og þeim var breytt með lögum nr. 111/2007. Fjármálaeftirlitið veitir starfsleyfin. Reglur þessar tengjast innleiðingu tilskipunar um markaði með fjármálagerninga, svokallaðrar MiFID tilskipunar.


 

Orkuveita Reykjavíkur fór fram á það í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun að máli Svandísar Svavarsdóttur borgarfulltrúa um lögmæti eigendafundur OR yrði vísað frá. Málflutningur um þá kröfu fer fram eftir viku.


 

Það getur tekið verulega á þolinmæðina að aka bílum í London enda er umferðarhraðinn þar sá lægsti sem þekkist í Evrópu. Þrátt fyrir aðgerðir yfirvalda til að takmarka umferð í miðju borgarinnar er meðalhraðinn ekki nema 19 km á klst.


 

Menn hafa tekið því sem nokk sjálfsögðum, og í raun sem afskaplega jákvæðum hlut, að enskan hefur aukið vægi sitt á Íslandi verulega undanfarin 20 ár. Á frekar skömmum tíma hefur enskukunnátta orðið svo mikilvæg að varla er hægt að fá vinnu í banka eða hjá fjármálafyrirtæki án þess að hafa mjög góða kunnáttu í ensku. En krafan um enskukunnáttuna er farin að breiða úr sér, út fyrir fjármálafyrirtækin.


 

Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands stendur fyrir opnum fyrirlestri á þriðjudag, 30. október, kl 12:00 -13:00 í Norræna húsinu. Aðgangur er ókeypis og öllum opinn. 


 

Í dag fyrsta vetrardag úthluta Vildarbörn Icelandair [ICEAIR] styrkjum til 40 barna til þess að komast í draumaferðina ásamt fjölskyldum sínum og aðstoðarfólki. Athöfnin fer fram í Víkingasal Hótel Loftleiða þar sem flugfreyjukór Icelandair mun flytja lög í tilefni dagsins. Jafnframt mum söngkonan Kenya koma fram og flytja lagið “Réttum hjálparhönd” sem hún hefur gefið Vildarbörnum. Með þessari úthlutun hafa Vildarbörn Icelandair styrkt 70 íslensk börn á árinu, en í ár er einmitt 70 ára afmæli Icelandair, til að komast í draumaferðina, auk þess sem 10 erlend börn voru styrkt til að komast í draumaferðina á árinu.


 

Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðisráðherra, hefur skipað fjórar nýjar nefndir sem falið hefur verið að sinna stefnumótun og eftirliti með heilbrigðisstofnunum og veita ráðherra ráðgjöf um málefni þeirra, auk þess sem ein nefndin mun fjalla um nýbyggingar og aðstöðu heilbrigðisstofnana.                                                                                              Ráðgjafanefnd um LandspítalaSamkvæmt nýjum lögum um heilbrigðisþjónustu hefur ráðherra skipað níu manna ráðgjafanefnd Landspítala. Í nefndinni situr fólk frá mörgum sviðum samfélagsins, sem endurspeglar meðal annars sjónarmið neytenda, atvinnulífs og háskólasamfélags. Tilgangurinn er að efla tengsl Landspítala við þjóðfélagið og möguleika notenda þjónustunnar til að hafa áhrif á starfsemi og þjónustu spítalans.Nefndinni er samkvæmt lögunum ætlað að vera forstjóra spítalans og framkvæmdastjórn hans til ráðgjafar og álits um þjónustu, starfsemi og rekstur spítalans. Ráðgjafarhlutverk nefndarinnar snýr fyrst og fremst að stjórnendum Landspítala og er verksvið hennar afmarkað í samræmi við það. Nefndina skipa:Ingibjörg Pálmadóttir, formaður, fyrrverandi heilbrigðisráðherraAnna Þrúður Þorkelsdóttir, fyrrverandi forstöðumaðurFriðrik Pálsson, framkvæmdastjóriGuðjón Sigurðsson, formaður MND félagsinsÓskar Örn Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Félags krabbameinssjúkra barnaValgerður Gunnarsdóttir, forstöðumaður heilbrigðisupplýsinga, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  Vigfús Bjarnason, sjúkrahúsprestur LandspítalaÞórólfur Þórlindsson, forstjóri LýðheilsustöðvarSigurrós Kristinsdóttir, 1. varaformaður Eflingar  Nefnd um málefni LandspítalaHeilbrigðisráðherra hefur skipað sjö manna nefnd sem mun vera ráðherra til ráðgjafar um framtíðarstefnumótun spítalans auk þess að efla og styrkja eftirlit ráðherra með rekstri og þjónustu spítalans. Meðal þess sem nefndinni er ætlað er að skilgreina hlutverk Landspítala og gera tillögur um hvernig greina megi að kjarnastarfsemi hans og önnur verkefni, framkvæma athugun á stjórnskipulagi Landspítala og gera úttekt á rekstri hans. Nefndina skipa:Vilhjálmur Egilsson, formaður, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsinsGrímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins,Guðjón Magnússon, framkvæmdastjóri hjá WHO,Hanna Katrín Friðriksson, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherraInga Dóra Sigfúsdóttir, deildarforseti kennslufræði og lýðheilsudeildar HRLinda Bentsdóttir,   lögfræðingur hjá InvestMargrét S. Björnsdóttir, forstöðumaður stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála hjá HÍ   Nefnd um málefni Sjúkrahússins á AkureyriHeilbrigðisráðherra hefur skipað fimm manna nefnd er mun sinna sambærilegu hlutverki um stefnumótun, eftirlit og ráðgjöf til ráðherra, fyrir Sjúkrahúsið á Akureyri. Formaður þeirrar nefndar er Andri Teitsson, verkfræðingur.   Nefnd um fasteignir, nýbyggingar og aðstöðu heilbrigðisstofnana.Heilbrigðisráðherra hefur skipað sjö manna nefnd sem mun sinna því hlutverki að efla og styrkja eftirlit með uppbyggingu fasteigna heilbrigðisstofnana og aðstöðu þeirra og rekstri fasteigna Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri.   Nefndin skal vinna tillögur að framtíðarskipulagi fasteigna og annarrar aðstöðu innan heilbrigðiskerfisins í kjölfar þarfagreiningar og leggja fyrir ráðherra eins fljótt og unnt er. Nefndin mun hafa yfirumsjón með undirbúningi, hönnun og byggingu nýrrar sjúkrahúsbyggingar fyrir Landspítala og skal í því sambandi leitast við að tryggja góða samvinnu m.a. við samtök sjúklinga og aðstandenda og Háskóla Íslands. Nefndin skal þegar í stað gera úttekt á núverandi stöðu verkefnisins og vinna áætlun um áfangaskiptingu og fjármögnun framkvæmda. Nefndarmenn:Inga Jóna Þórðardóttir, formaðurÁrni Þór Sigurðsson, alþingismaður,Bolli Héðinsson, hagfræðingurBolli Kristinsson, fjárfestirHanna Katrín Friðriksson, aðstoðarmaður heilbrigðisráðherraMargrét Sanders, framkvæmdastjóri Deloitte á ÍslandiÞórir Kjartansson, framkvæmdastjóri


 

Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur ákveðið að skipa dr. Sigurgeir Þorgeirsson í embætti ráðuneytisstjóra í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu frá og með 1. janúar 2008. 


 

Úrvalsvístalan hækkaði um 0.81% í dag og var tæp 8.202 stig við lokun í dag. FTSE í London hækkaði um 1.45% og er 6.576 stig. Nasdaq lækkaði um 0.86% og er rétt tæp 2.751 stig. S&P 500 stóð nánast í stað en lækkaði þó um 0.10% og er 1514 stig.  


 

Óskráð hlutabréf í eigu Kaupþings [KAUP] námu 85,3 milljörðum króna eða um 1,7% af heildareignum bankans þann 30. september samanborið við 0,9% í byrjun ársins eins og kemur fram í níu mánaða uppgjöri félagsins. Fimm stærstu stöður bankans í óskráðum hlutabréfum námu um 45% af verðmæti óskráðra hlutabréfa. Kaupþing hefur stofnað sérstakan sjóð, Kaupthing Capital Partners II, sem mun halda utan um fjárfestingar bankans í óskráðum hlutabréfum.


 

Björgólfur Jóhannsson, formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna, sagði á aðalfundi LÍÚ í gær að vaxtastefna Seðlabanka Íslands hefði ekki náð þeim verðbólgumarkmiðum sem stefnt væri að. Það sýndi í raun hve vanmáttugt tæki hún væri. Hann sagði enn fremur að biðin væri orðin ansi löng eftir margboðuðu vaxtalækkunarferli Seðlabanka Íslands. "Biðlund okkar er á þrotum," sagði hann.  


 

Viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson, segir stefnt að því að ryðja úr vegi stimpilgjöldum og vörugjöldum á fyrri hluta kjörtímabilsins. Hann vonast til þess að hægt verði að leggja til afnám stimpilgjalda í fjárlögum þarnæsta árs. "Vörugjöldin eru úrelt og ósanngjörn skattheimta og samkeppnishindrandi á mörgum sviðum. Ég mun beita mér fyrir því að þau verði grisjuð all verulega," segir Björgvin ennfremur í samtali við Viðskiptablaðið.


 

 Í Morgunkorni Glitnis [GLB] kom fram að Greiningardeild bankans spái því að vísitala neysluverðs (VNV) hækki um 0,4% milli október og nóvember. Gangi spáin eftir mun ársverðbólga hækka úr 4,5% í 4,9%. Reiknað er með að verðbólgan aukist og fari upp fyrir 5% í desember og haldist áfram nokkuð mikil fram eftir næsta ári. Helstu verðbólguvaldar í nóvemberEin helsta ástæða hækkunar VNV á milli október og nóvember er áframhaldandi hækkun húsnæðisverðs. Verðhækkun íbúðarhúsnæðis hefur verið mikil undanfarið. Hækkunin yfir síðustu þrjá mánuði nemur tæplega 3,0% á höfuðborgarsvæðinu svo dæmi sé tekið. Sú hækkun mun hafa áhrif á VNV nú. Talsverð hækkun á matvöru á heimsmarkaði t.d. kornvöru mun að öllum líkindum hafa áhrif á verðbólgumælinguna í byrjun nóvember. Einnig er reiknað með því að innlend matvara t.d. kjöt muni hækka lítillega í verði. Eldsneytisverð hefur hækkað mikið á erlendum mörkuðum í þessum mánuði. Í því ljósi reiknum við með lítils háttar hækkun eldsneytisverðs í næsta mánuði. Verðið hefur hins vegar lækkað á allra síðustu dögum sem skapar aukna óvissu um þessa spá. Töluverð verðbólga áfram Fram undir mitt ár 2009 gerum við ráð fyrir að verðbólga verði á bilinu 4,5%-5,5%. Verðbólgunni verður haldið uppi á þessum tíma af gengislækkun krónunnar, hækkandi launakostnaði og verðhækkunum húsnæðis. Við reiknum með því að Seðlabankinn nái 2,5% verðbólgumarkmiði sínu undir lok árs 2009.


 

Forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson mun á morgun, laugardaginn 27. október, sæma hóp skáta víða að af landinu Forsetamerki fyrir árangur þeirra í skátastarfi og þjálfun. Athöfnin fer fram í Bessastaðakirkju og hefst kl. 13:00. Að henni lokinni munu forsetahjónin taka á móti skátunum og fjölskyldum þeirra ásamt forystusveit skátahreyfingarinnar í Bessastaðastofu.


 

Úrvalsvístalan hefur nánast staðið í stað það sem af er degi. Hún lækkaði að vísu um 0.04% en slíkt telst vart til tíðinda, úrvalsvísitalan var 8.123.5 stig á hádegi. FTSE í London hefur hækkað um 1,45% í morgun og er 6.576 stig. Nasdaq lækkaði um 0.86% og er tæp 2.751 stig, S&P lækkaði um 0.10% og er 1.514 stig.  


 

Róbert Wessman stofnaði á dögunum félag utan um fjárfestingar sínar, Salt Investments. Eigið fé þess er hátt í 30 milljarðar króna. Róbert fjárfestir einkum í fasteignum, meðal annars lúxusíbúðum sem stendur til að byggja í Brasilíu, og í lyfjafyrirtækjum. Hann verður áfram forstjóri Actavis og segir mjög spennandi tíma fram undan hjá félaginu.  Lesið ítarlegt viðtal við Róbert Wessman í helgarblaði Viðskiptablaðsins


 

Orkufélögin REI og Geysir Green Energy halda sínu striki í orkuútrásinni, þrátt fyrir öldugang varðandi sameiningu og öldugang hérna heima. Asía virðist vera heitasti staðurinn í jarðvarmageiranum um þessar mundir en í pípunum er 200 milljarða fjárfesting sameinaðs félags REI og Geysis á Filippseyjum og í Indónesíu.


 

Saga Capital Fjárfestingarbanki hefur ákveðið að gerast bakhjarl Menningarsmiðjunnar Populus tremula til þriggja ára og stuðla þannig að eflingu menningar og lista í umhverfi sínu. Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital og Arnar Tryggvason, félagi í Populus tremula skrifuðu undir samning þess efnis í gær. Populus tremula starfar í kjallara Listasafns Akureyrar í Listagilinu. Þar er félagsmönnum meðal annars boðið upp á vinnustofur og aðstöðu til listsköpunar á sviði myndlistar, tónlistar og bókmennta. Populus tremula stendur einnig fyrir ýmis konar menningarsamkomum og listviðburðum sem allir eru opnir almenningi án endurgjalds. Markmið Populus tremula er að glæða menningarlíf í Listagili og laða nýjar kynslóðir til menningarstarfs þar.  Saga Capital er alþjóðlegur fjárfestingarbanki sem veitir þjónustu á sviði fyrirtækjaráðgjafar, útlána og verðbréfamiðlunar til fyrirtækja og fagfjárfesta. Bankinn tók formlega til starfa í maí á þessu ári og er aðili að öllum norrænu OMX kauphöllunum. Höfuðstöðvar Saga Capital eru á Akureyri en bankinn er einnig með skrifstofur í Reykjavík.  Alls voru 42 menningarviðburðir haldnir á vegum Populus tremula á síðasta starfsári. Næsta uppákoma verður þann 10. nóvember, en þá opnar Gunnar Kr. Jóhansson myndlistasýningu og sýnir tréskúlptúra. Nóvembermánuður verður að öðru leyti að mestu helgaður bókmenntum  með ljóðadagskrá og bókmenntakvöldum.


 

Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja, og Mosfellsbær auglýsa í sameiningu eftir þátttakendum í forvali fyrir lokaða samkeppni um gerð útilistaverks sem rísa á í maí 2008 á nýju torgi við Þverholt í Mosfellsbæ. Tilefnið er 100 ára afmæli hitaveitu á Íslandi árið 2008, þar sem miðað er við frumkvöðulsstarf Stefáns B. Jónssonar á Suður-Reykjum í Mosfellssveit árið 1908. Ennfremur fagnaði Mosfellsbær 20 ára afmæli árið 2007 og ákvað bæjarstjórn af því tilefni standa að gerð útilistaverks í bænum. Ákveðið hefur verið að auglýsa eftir þátttakendum í forvali en að í kjölfarið fari fram lokuð samkeppni þriggja listamanna sem forvalsdómnefnd velur úr þátttakendum í forvali.  Samorka vill á þessum tímamótum einkum beina sjónum fólks að því mikilvæga hlutverki sem heita vatnið hefur gegnt í því skyni að bæta heilsufar og almenn lífsgæði Íslendinga og munu samtökin minnast 100 ára afmælisins með ýmsu móti á næsta ári. Tenging útilistaverksins við sögu Mosfellssveitar væri jafnframt ákaflega vel við hæfi. Forvalið er opin samkeppni þar sem öllum myndlistarmönnum er heimilt að senda inn tillögur. Í lokaðri samkeppni taka þátt þeir þrír listamenn sem forvalsdómnefnd velur. Í störfum forvalsdómnefndar og dómnefndar lokaðrar samkeppni verður gætt nafnleyndar listamanna. Haldin verður sýning á öllum tillögum úr lokaðri samkeppni í Bókasafni Mosfellsbæjar. Tillögur í forval skal afhenda þann 21. nóvember og eigi síðar en kl. 16.00 umræddan dag á skrifstofu Samorku, Suðurlandsbraut 48, en trúnaðarmaður tekur þá við tillögunum. Fyrirspurnir vegna forvals berist eigi síðar en 1. nóvember. Greidd verður þóknun, kr. 200.000, hverjum þeirra þriggja listamanna sem þátt munu taka í lokaðri samkeppni. Sá listamaður (tillaga) sem fyrir valinu verður fær auk þess kr. 800.000 í þóknun fyrir að fullvinna módel eða vinnuteikningar þannig að verkið verði tilbúið til fullvinnslu og við þá greiðslu hafa Samorka og Mosfellsbær tryggt sér rétt til að nýta vinningstillöguna til að gera eftir því útilistaverk. Loks verða listamanninum tryggð 2ja mánaða laun, sem samsvarar launum bæjarlistamanns Mosfellsbæjar, á meðan á vinnslu verksins stendur, til að fylgja eftir fullvinnslu verksins. Greitt verður að aflokinni uppsetningu verksins. Hér er samtals um að ræða kr. 316.000. Heildargreiðsla til listamanns, þegar útilistaverkið er smíðað og uppsett verða því kr. 1.316.000. Nánari upplýsingar um samkeppnisreglur má finna á vefsíðum Samorku (www.samorka.is) og Mosfellsbæjar (www.mosfellsbaer.is). 


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra, átti í dag fund í Róm með Romano Prodi, forsætisráðherra Ítalíu. Þar var fjallað um tvíhliða samskipti Íslands og Ítalíu, málefni Sameinuðu þjóðanna og svæðisbundin mál.


 

Í september síðastliðnum var greint frá því að skipaður hafi verið starfshópur ráðherra til að móta samningsmarkmið Íslands í væntanlegum viðræðum um samkomulag um loftslagsmál eftir 2012. Á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins segir að samtökin vilja af þessu tilefni árétta að það er mjög mikilvægt að við stefnumörkun þessa og mótun samningsmarkmiða sé þess gætt að rekstrarskilyrði íslenskra fyrirtækja verði ekki skert og gerðar til þeirra ríkari kröfur en gilda munu í nálægum löndum. Sérstaklega á þetta við um útflutnings- og samkeppnisgreinar. Taka verður mið af því að fiskveiðar hér við land eru reknar með arðsemi að leiðarljósi og njóta ekki ríkisstyrkja eins og algengt er annars staðar. Samtökunum er ekki heldur kunnugt um að í nokkru landi séu lagðar takmarkanir á útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá áliðnaði umfram það að beita bestu fáanlegu tækni við framleiðslu sína á  svipaðan hátt og gert er hér á landi.


 

-Verðmæti hlutafjár Air Atlanta 44 milljónir evra


 

Mikill meirihluti Norðurlandabúa vill að norrænu ríkin taki höndum saman í umhverfis- og loftslagsmálum og vinni í sameiningu að því að gerður verði nýr alþjóðasamningur um losun gróðurhúsalofttegunda. Áhugi Íslendinga á samstarfi á þessu sviði er þó minni en annarra Norðurlandabúa, og Íslendingar eru ásamt Finnum neikvæðastir þjóðanna gagnvart því að greiða hærra verð fyrir rafmagn og bensín í því skyni að draga úr losun. 


 

Hagnaður Kaupþings [KAUP] eftir skatta á þriðja ársfjórðungi nam 14,4 milljörðum króna og jókst um 3,0% frá þriðja ársfjórðungi 2006 – hagnaður dróst hins vegar saman um 59,3% milli tímabila ef tekinn er með 21,4 milljarða króna einsskiptis hagnaður eftir skatta vegna Exista á þriðja ársfjórðungi 2006. Líklega má bankinn vel við una þó afkoman sé lítillega undir meðalspá greiningardeildanna sem var upp á 15,8 milljarða.


 

Hagnaður Kaupþings á þriðja ársfjórðungi nam 14,4 mö.kr. og dróst saman um 59,3% frá sama fjórðungi í fyrra. Ástæðan fyrir samdrættinum er aðallega mikill einskiptishagnaður eftir skatta vegna eignar í Exista á þriðja fjórðungi í fyrra. Sé horft framhjá þessum einskiptishagnaði, sem nam 21,4 mö.kr. eftir skatta, jókst hagnaður um 3% á milli ára. Hagnaðurinn nú er undir spám greiningardeilda hinna íslensku bankanna, en meðalspáin hljóðaði upp á 15,8 ma.kr.


 

Hagnaður Exista [EXISTA] eftir á 3. ársfjórðungi kom greiningaraðilum á óvart en hann var 7,4 milljónir evra sem er mun betri afkoma en vænst var. Greiningardeild Landsbankans spáði tapi upp á um 120 milljónir evra. Mestu munar um uppfærslu á óskráðum eignum upp á 65 milljónir evra sem ekki hafði verið gert ráð fyrir.


 

Rekstrarhagnaður Bakkavarar  nam 10,9 milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Veltan var 138,1 milljarður króna sem er 23% aukning, og 47,2 milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi sem er 13% aukning.


 

Skipti hf., móðurfélag Símans skilar 3,3 milljarða króna hagnaði fyrstu 9 mánuði ársins 2007 en það er  viðsnúningur upp á 6,4 milljarða króna frá sama tímabili 2006.  Salan jókst um 6 milljarða króna á milli ára eða um  33%.


 

Hagnaður Exista [EXISTA] á þriðja ársfjórðungi var 7,4 milljónir evra (646 milljónir króna) en miklar sveiflur voru á fjármálamörkuðum á tímabilinu. Eignir félagsins hafa aukist um 93% frá áramótum og voru 8,5 milljarðar evra (746 milljarðar króna) í lok september og nam eigið fé 2,7 milljörðum evra (237 milljörðum króna) sem er aukning um 43% frá áramótum. Exista skilaði hagnaði á fyrstu níu mánuðum ársins, eða 870 milljónum evra, jafngilidi 76 milljarða króna að því er kemur fram í tilkynningu.  Nánar verður fjallað um uppgjörið í Viðskiptablaðinu á morgun.


 

Hagnaður Straums Burðarás var 163.5 milljónir evra og arðsemi eigin fjár 15.5%. Rekstrartekjur á fyrstu níu mánuði ársins voru 273.5 milljónir sem er 15% lækkun frá því á sama tímabili í fyrra.   


 

Nemendur viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík og hönnunarnemendur frá Listaháskóla Íslands kynna fjárfestum nýjar og ferskar viðskiptahugmyndir sínar á morgun,  föstudaginn 26. október, í Norræna húsinu. 


 

Myntsláttuhagnaður ríkisins hefur komið til tals í umræðu um einhliða upptöku evru hér á landi. Þó er vert að spyrja að því hversu miklu máli sú stærð skiptir í víðara samhengi hlutanna.  Hvað er myntsláttuhagnaður?


 

Tryggingamiðstöðin hefur fengið vottun um forgang III, frá fyrirtækinu Sjá ehf. og Öryrkjabandalagi Íslands, fyrir vef sinnwww.tm.is. Ekkert annað íslenskt fyrirtæki, opinbert eða í einkarekstri, hefur fengið þessa vottun og er hún jafnframt sjaldgæf á heimsvísu. Með þessu er vefurinn því orðinn aðgengilegasti þjónustuvefur landsins. Fyrir tæpum tveimur árum hlaut TM vottun um forgang I og II fyrir nýjan og gjörbreyttan vef sinn og varð þá fyrsta einkafyrirtæki á Íslandi til þess að hlotnast slík vottun.


 

 Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0.73% í morgun og er 8.094 stig á hádegi. Erlendar vísitölur hafa lækkað í morgun. FTSE um 0.49% og er 6.483 stig, Nasdaq um 0.88% og er 2775 stig. S&P 500 um 0.24% og er 1516 stig.  


 

Arðsemi eigin fjár hjá Eik bank [FO-EIK] nam 31,1 %  eftir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins miðað við 22,6% arðsemi á síðasta ári. Hagnaður á hlut nam 36,9 danskar krónur en var 22,3 kr. ári fyrr. Hagnaður fyrir skatta jókst um 72,7% og nam 332,1 milljónum danskra króna eða 3,3 milljörðum íslenskra en var 1,4 milljarðar króna árið á undan. 


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody's Investor Service staðfesti í dag lánshæfismat Glitnis [GLB] að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Einkunn fyrir skuldbindingar til langs tíma er Aa3, fyrir skammtímaskuldbindingar P-1, fjárhagslegan styrkleik C og horfur eru stöðugar


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. („Straumur”) hefur ráðið Stephen Jack sem framkvæmdastjóra Fjármálasviðs. Hann mun starfa undir stjórn Williams Falls, forstjóra Straums, og verður í hópi yfirstjórnenda bankans. Starfsstöð hans verður í London. 


 

Auglýsingastofan Himinn og haf verður hluti af TBWA, alþjóðlegu neti auglýsinga­stofa með höfuðstöðvar í New York. Nafn stofunnar breytist í TBWA\Reykjavík föstudaginn 26. október. 


 

101 norrænt leikjaverkefni sótti um styrk á árinu 2007


 

- segir Valgerður Sverrisdóttir, fyrrverandi iðnaðarráðherra


 

Mikil óvissa hefur ríkt um tónlistariðnaðinn að undanförnu og hafa margir áhyggjur af neikvæðum áhrifum ólöglegs niðurhals. Leiða má líkur að því að hlutverki plötufyrirtækjanna sé að breytast, en það breytir því þó ekki að fyrir þessi jólin reyna þau sem áður að koma vörum sínum inn á sem flest heimili, enda eftir talsverðu að seilast.     


 

Hagnaður Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka hf. eftir skatta var alls 163,5 milljónir evra á fyrstu níu mánuðum ársins. Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli á níu mánaða tímabilinu var 15,5% og hagnaður á hlut 17 evrur, samanborið við 23 evrur á sama tímabili 2006. Efnahagur Straums er sterkur segir í tilkynningu. Heildareignir námu 6.886,5 milljónum evra 30. september 2007, sem er aukning um 58% frá 31. desember 2006. CAD-hlutfall bankans er 28,7% segir í tilkynningu bankans.


 

Á morgun verður starfsfólki og stúdentum Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands kynnt nýtt skipulag og stjórnkerfi skólans sem ætlað er að taki gildi 1. júlí 2008. Stækkun og efling grunneininga, dreifing valds, styrkari forysta á öllum stjórnstigum og stórefld stoðþjónusta er kjarninn í endurskoðun stjórnskipulags Háskóla Íslands. Stjórnsýsla verði einfaldari og skilvirkari, Háskólanum skipt í fimm fræðasvið og þjónusta við nemendur aukin og efld. Með öflugri fræðasviðum og bættu starfsumhverfi nemenda, kennara og vísindamanna styrkir Háskóli Íslands enn stöðu sína sem framsækin alþjóðleg mennta- og vísindastofnun. Umfangsmestu breytingar í sögu Háskólans eru að hefjast.


 

Úrvalsvísitalan lækkað um 2.11% í dag. FTSE í London hækkaði um 0.85% og er 6.514 stig, Nasdaq hækkaði um 1,65% er 2.799 stig og S&P fór upp um 0.88% og stóð í 1.519 stigum við lokun markaða á Íslandi í dag.   


 

Hjúkrunarheimilið Sóltún er rekið af hlutafélaginu Öldungi hf. undir stjórn Önnu Birnu Jensdóttur, framkvæmdastjóra og hjúkrunarforstjóra Öldungs. Sóltún er fyrsta og jafnframt eina hjúkrunarheimilið á Íslandi sem rekið er með þessum hætti. 


 

Fyrirtæki Úrvalsvísitölunnar skila tapi upp á tæplega 1,7 milljarða króna á þriðja fjórðungi þessa árs, ef marka má spár greiningardeilda bankanna. Þar skiptir sköpum tap fjárfestingafélaganna FL Group [FL] og Exista [EXISTA], en deildirnar spá þeim samtals um 38 milljarða króna tapi á tímabilinu -- 10,5 milljarða tapi Exista og 27,5 milljarða tapi FL Group.


 

Talsverðar breytingar hafa verið gerðar á stjórnendateymi lettneska leiguflugfélagsins LatCharter en Garðar Forberg hefur tekið við sem framkvæmdastjóri félagsins. Garðar hefur talsverða reynslu af flugrekstri og flugumsjón en hann var meðal annars flugstöðvarstjóri á Pristina flugvelli í Kosovo. Um leið hefur Hrafn Þorgeirsson tekið við sem stjórnandi flugrekstrar og A. Jakovels sem fjármálastjóri.


 

Undirritaður í Washington nýr samningur milli Íslands og Bandaríkja Norður- Ameríku til að koma í veg fyrir tvísköttun. Nýi samningur felur í sér aðlögun að gildandi stefnu ríkjanna í tvísköttunarmálum og breyttu efnahagsumhverfi í alþjóðlegu tilliti.  


 

Johanna mun jafnframt greina frá niðurstöðum nýrrar rannsóknar um norræna markaðinn "Scandinavian Travel Trends" þar sem lögð verður áhersla á markaðshlut og möguleika Íslands á hinum 4 Norðurlöndunum. Birkir Hólm Guðnason, svæðisstjóri Icelandair í Skandínavíu mun fjalla um hvar tækifærin liggja í að selja Ísland á hinum Norðurlöndunum og að lokum mun Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SAF fara yfir hagtölur um ferðir Norðurlandabúa á Íslandi.


 

Global Finance, alþjóðlegt tímarit um fjármál, valdi Glitni [GLB]sem besta banka á Íslandi  árið 2007. Verðlaunin voru afhent í tengslum við ársfundi Alþjóðabankans og Alþjóða gjaldeyrissjóðsins í National Press Club í Washington síðast liðinn mánudag.   


 

Guðmundur Bjarnason, stjórnarformaður Eignarhaldsfélagsins Bruna-bótafélags Íslands (EBÍ), afhenti í dag Magnúsi Péturssyni, forstjóra Landspítala, 5 milljónir króna til kaupa á tækjum sem tengjast meðferð alvarlegra brunaáverka á börnum.  Stjórn EBÍ gefur spítalanum þessa fjármuni í tilefni af því að í ár eru 90 ár liðin frá stofnun Brunabótafélags Íslands. Þegar hefur verið ákveðið að kaupa tiltekin tæki fyrir peningana til að nota á svæfingar-, gjörgæslu- og skurðdeildum Landspítala. Slík tæki eru ekki til þar nú en eru að sjálfsögðu afar vel þegin svo meðferð brunaáverka geti verið sem best.   Magnús Pétursson tók við gjöfinni á Landspítala í Fossvogi og færði gefendunum innilegar þakkir fyrir velvild í garð sjúkrahússins og þeirrar þjónustu sem þar væri veitt.  Guðmundur Bjarnason sagði að líta bæri á gjöfina sem viðurkenningu og þakklætisvott fyrir allt það góða starf sem unnið væri á Landspítala í þágu landsmanna allra. Stuðningurinn væri auk þess í anda þeirrar stefnu EBÍ að sinna forvarnarverkefnum tengdum upphaflegri starfsemi Brunabótafélagsins. Þannig hefði EBÍ beitt sér fyrir eldvörnum og fræðslu þar að lútandi á leikskólum um allt land og styrkt Landssamband slökkviliðsmanna til að standa straum af árlegri eldvarnaviku í skólum landsins, svo dæmi væru tekin. 


 

 Greiningardeild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki töluvert í nóvember eða um 0,3%. Gangi spáin eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 4,8% samanborið við 4,5% í október. Hækkun í mánuðinum má að mestu leyti rekja til áframhaldandi hækkunar húsnæðisverðs. Í spá okkar reiknum við ekki með miklum breytingum á öðrum liðum.


 

Jafnframt munu Breiðuvíkursamtökin hljóta óvenjulegan styrk en fyrsta mánuðinn mun hluti af hverjum seldum bensínlítra renna til samtakanna. Breiðuvíkursamtökin voru stofnuð í apríl síðastliðnum í framhaldi af umræðum um málefni Breiðuvíkur í fjölmiðlum.  Markmið samtakana er að vera málsvari og hagsmunasamtök fólks sem á um sárt að binda eftir að hafa verið vistað á heimilum af þessu tagi.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1.12% frá því í morgun og er tæp 8.118 stig á hádegi. FTSE í London hefur aftur á móti hækkað um 0.85% og er 6.514 stig.  Mesta hækkun einstakra félaga er hjá Teymi [TEYMI] 1.58% og hjá Alfesca [ATOR] 0.78%.  Mest lækkun er hjá Spron  9.28%, Exista [EXISTA] 2.72%, FL Group [FL]2.58%, Glitni 1.25% [GLB]og Kaupþingi 1.25%.


 

Afkoma Stork NV fyrir þriðja ársfjórðung versnaði frá sama fjórðungi í fyrra. Fyrirsjáanlegt var að útkoma Aerospace yrði léleg vegna tafa sem hafa orðið á mikilvægum verkefnum innan þessa hluta fyrirtækisins og er þetta megin ástæða slakrar útkomu samstæðunnar í heild. EBIT á 3. ársfjórðungi er þannig aðeins 20 milljónir. evra samanborið við 27 milljónir. evra á sama ársfjórðungi í fyrra. Greint var frá þessi í Morgunkorni Glitnis."Food and Dairy" dregur afkomuna niðurStork Food Systems, sem Marel hefur hug á að kaupa, bætti afkomu sína á heildina litið og reyndist EBIT þessa hluta samstæðunnar 4,6 m. evra á 3. ársfjórðungi, samanborið við 3,5 milljónir evra á sama fjórðungi í fyrra. Þessar tölur segja þó ekki alla söguna því stærstur hluti Stork Food Systems, sem snýr að framleiðslu á tækjum til vinnslu fuglakjöts, skilaði góðri afkomu á meðan minni hluti fyrirtækisins (Food and Dairy) skilaði tapi. Telja má líklegt að Marel muni selja þann hluta ef félaginu tekst að kaupa Stork Food Systems. Formlegar viðræður standa enn yfir um framtíð Stork á milli LME, Stork og Candover.


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að gengisbundnar skuldir heimilanna haldi áfram að vaxa og nema þær nú ríflega 14% af heildarskuldum þeirra við innlánsstofnanir. Heildarútlán innlánsstofnana til heimila námu tæplega 804 milljörðum króna í septemberlok samkvæmt nýbirtum tölum frá Seðlabankanum. Þar af voru 579 milljarðar í formi verðtryggðra skuldabréfa, gengisbundin útlán námu 113 milljörðum og 112 milljarðar voru í öðrum útlánaformum á borð við yfirdrátt, óverðtryggð skuldabréf og eignarleigusamninga.Heimilin nýta hagstætt gengiSkuldir heimila við innlánsstofnanir hafa aukist um 20% frá sama tíma í fyrra að nafnvirði. Aukningin er þó mun hraðari í gengisbundnum lánum, sem hafa tvöfaldast milli ára. Í síðasta mánuði jukust gengisbundnar skuldir heimilanna t.a.m. um tæpa 5 milljarðar, en það jafngildir tæplega þriðjungi af heildaraukningu skulda heimila við innlánsstofnanir í síðasta mánuði. Gengi krónunnar var lítillega veikara í lok september en við mánaðarmótin á undan, en stærstur hluti aukningar gengisbundinna skulda heimila er þó tilkominn vegna aukinnar lántöku. Virðist sem heimilin hafi notað tækifærið meðan gengi krónu var tiltölulega hagstætt í september til að auka við lántökur sínar í erlendri mynt.Fyrirtækin flýja einnig krónu Af skuldum innlendra fyrirtækja við innlánsstofnanir eru ríflega 61% í formi gengisbundinna skuldabréfa og yfirdráttarlána í erlendri mynt. Hæst er hlutfallið í útflutningsgreinum og öðrum þeim atvinnugreinum sem hafa verulegan hluta tekjuflæðis í erlendri mynt, en þó eru aðrar greinar á borð við verslun (59% af heildarskuldum) og þjónustu (58% af heildarskuldum) með töluverðan hluta skulda sinna tengdan erlendum gjaldmiðlum. Háir vextir í íslenskum krónum, hvort heldur sem eru til skamms eða langs tíma, virðast því hvetja bæði heimili og fyrirtæki til að færa skuldir sínar í auknum mæli yfir í aðra gjaldmiðla.


 

Ráðgjafarnefnd EFTA hefur sent frá sér yfirlýsingu um mikilvægi jafnrar samkeppnisstöðu í viðskiptum með losunarheimildir vegna gróðurhúsalofttegunda á Evrópska efnahagssvæðinu. Reglur um viðskipti með losunarkvóta hafa verið í gildi innan ESB samkvæmt tilskipun frá árinu 2003. Í yfirlýsingu ráðgjafarnefndarinnar er hvatt til þess að upptöku hliðstæðra reglna í EES samninginn verði hraðað, en þær hafa verið í undirbúningi um hríð. Greint var frá þessu á heimasíða Samtaka atvinnulífsins.


 

Haft var eftir Þórði Friðjónssyni , forstjóra Kauphallar Íslands, í morgunfréttum Ríkisútvarpsins að hann teldi íslenska hagkerfið vera orðið fjármála- eða bankahagkerfi með svipuðum einkennum og hagkerfi Bretlands, Sviss, Luxemburg o.fl. Fram kom í viðtali við Þórð að hann réði þetta af þeirri staðreynd að nú mynduðu bankar og fjármálafyrirtæki upp undir 90% af úrvalsvísitölunni.  


 

Greiningardeild Kaupþings  telur einhliða upptöku evru á Íslandi raunhæfan og einfaldan kost, sem liggi beint við.  Helsti þröskuldurinn fyrir einhliða upptöku er, að sögn Ásgeirs Jónsson, forstöðumaður greiningardeildarinnar Kaupþings, að ríkið þyrfti að tryggja lausafjárstöðu sína í evrum, en fyrirsjáanleg andstaða Evrópusambandsins við upptökuna kynni þar að setja strik í reikninginn.  Sjá forsíðuumfjöllun Viðskiptablaðsins


 

Samkvæmt Hálf fimm fréttum Kaupþings [KAUP] mun gengi krónunnar áfram einkennast af sveiflum næstu misseri en samt sem áður haldast nokkuð sterkt. Greiningardeild gerir þó ráð fyrir því að krónan taki dýfu um miðbik 2008 við upphaf vaxtalækkunarferils Seðlabankans. Krónan mun þó rétta sig við aftur vegna hás vaxtamunar við útlönd enda verður svigrúm til vaxtalækkana takmarkað. Greiningardeild gerir ráð fyrir að gengi krónunnar verði fremur sterkt út árið og að gengisvísitalan sveiflist í kringum 116 stig. Mesta óvissan lýtur að framgangi alþjóðlegra vaxtamunarviðskipta og má gera ráð fyrir áframhaldandi sveiflum.Vaxtamunur við útlönd áfram hárVaxtamunur við útlönd mun áfram verða umtalsverður en dragast eilítið saman samkvæmt spá Greiningardeildar, eða úr 9% í 6% árið 2009 (m.v. tveggja ára vaxtamun). Um mitt ár 2008 mun gengi krónunnar taka að veikjast en þá verða merki um kólnun hagkerfisins farin að koma fram og vaxtalækkunarferli Seðlabankans hefst.


 

Á fundi Viðskiptaráðs í gær talaði Aðalsteinn Leifsson, forstöðumaður MBA náms við Háskólann í Reykjavík, um þá spurningu hvort vera Íslands utan ESB setti landið í stöðu sem líkja mætti við stöðu verslunar sem væri staðsett miðja vegu milli Smáralindar og Kringlunnar - sumir segi að Ísland geti valið það besta frá ESB, Bandaríkjunum og Asíu meðan aðrir segi að lífið utan viðskiptabandalaga sé svipað því að reka verslun í Fossvogsdal, mitt á milli verslunarkjarnanna tveggja.  Niðurstaða hans var sú að mun fremur megi líkja núverandi stöðu Íslands við stöðu gömul Borgarkringlunnar áður en opnað var fyrir beina umferð frá Kringlunni – Ísland sé svo gott sem aðili að ESB þar sem við fylgjum reglum sambandsins en njótum ekki allra réttinda. Mátti skilja á Aðalsteini að hann teldi mega líkja inngöngu Íslands i ESB við áhrif þess að þessir tveir verslanakjarnar voru gerðir að einum, viðskipti blómguðust.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði lítillega í dag og var 8.209 stig við lokun markaða í dag og hafði hækkað um tæplega hálft prósent. Nasdaq er tæp 2.754 stig og hækkaði um 1.06%, FTSE lækkaði aftur á móti um 1.05% og var 6.459 stig þegar markaðir lokuð í dag.  Mesta hækkun félaga í dag var hjá Eik banka 1.90% [FO-EIK], Landsbanka Íslands 1.14% [LAIS], Össuri 0.96% [OSSR], Atorku 0.90% [ATOR] og Century Aluminum 0.88% [CENX].   Mest lækkun var hjá 365 hf. 1.56% [365], Flögu Group 1.40% [FLAGA], Marel 0.50% [MARL], Eimskip 0.47% [HFEIM] og Bakkavör 0.46% [BAKK].


 

 MPM-nám (Master of Project Management) er nýtt tveggja ára nám í verkefnastjórnun samhliða starfi sem verkfræðideild Háskóla Íslands hefur boðið upp á síðan haustið 2005.


 

Velta í dagvöruverslun jókst um 5% í september síðastliðnum, miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi, en minnkaði á milli mánaðanna ágúst og september um 9,4%, segir í tilkynningu Rannsóknaseturs verslunarinnar. Með breytilegu verðlagi er miðað við þá krónutölu sem er í gangi hverju sinni sem mælt er, óháð öllum öðrum áhrifum.


 

Björgvin G. Sigurðsson sagði á morgunverðarfundi Samtaka verslunar og þjónustu að verslun og þjónusta hafi ekki verið tekin enis alvarlega sem starfsgreinar og hefðbundnar iðngreinar og ræddi mögulegar leiðir til eflingar rannsókna og nýsköpunar í verslun og þjónustu. Aðspurður um í hvaða farvegi stuðningur ríkisins við þjónustugreinar væri, sagði Björgvin að ráðuneytið muni koma að málinum með formlegum hætti, bæði fjárhagslegum og pólitískum.


 

Nokkrar tafir urðu á flugi til útlandaí hvassviðrinu í gær þegar vindhraði fór yfir öryggismörk vegna afgreiðslu við flugstöðina á Keflavíkurflugvelli. Hvassviðri eins og það sem gekk yfir í gær hefur jafnan ekki áhrif á flugtök og lendingar á flugvellinum. Afgreiðsla við flugstöð takmarkast hins vegar við hámarksvindhraða sem öruggt er að leggja landgöngubrúm í við flugvélar.Vindhraði í gær náði 27 m á sekúndu í verstu hviðum á Keflavíkurflugvelli. Flugvélar sem lenda við slík skilyrði verða að bíða afgreiðslu þangað til vindstyrkur fer niður í þau mörk sem leyfa notkun landgöngubrúa. Ef flugvélar eru við landgöngubrýr þegar vindur nær slíkum styrk verður að færa brú frá og bíða þess að dragi úr vindi.Búist er við hvassviðri aftur yfir í kvöld þótt ekki sé spáð álíka vindhraða og varð gær.  


 

Launavísitala í september 2007 er 323,1 stig og hækkaði um 0,6% frá fyrri mánuði samkvæmt upplýsingum á vef Hagstofunnar. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 8,1%.


 

Stjórnendur Icelandair [ICEAIR] benda á að félagið verði fremur að skoða sem fjárfestingafélag í flugrekstri en flugfélag og telja tímabært að kynna ný tækifæri í rekstri félagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur aðeins styrkt frá því í morgun og hækkað um 0.65% og er 8.221 stig. FTSE vísitalan hefur aftur á móti lækkað um rúmt 1% og er 6.459 stig.  


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

Markaðsvirði Spron er 86 milljarðar króna en þetta er fyrsti dagur félagsins á hlutabréfamarkaði. Gengið er 17 krónur á hlut þegar þetta er skrifað en hefur sveiflast á bilinu 17 til 18,9, samkvæmt upplýsingum frá markaðsvakt Mentis.  Veltan það sem af er degi nemur um 805 milljónum króna. Næst á eftir kemur Kaupþing með 767 milljón króna veltu. Langflest viðskipti á markaði hafa verið með bréf félagsins og nema þau 175 af 410. Næst á eftir kemur Kaupþing með 57 viðskiptum.


 

Viðskiptaráð Íslands stóð í gær fyrir morgunverðarfundi um viðskiptastefnu Evrópusambandsins. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, sagði í ávarpsorðum sínum að umræðan um Evrópusambandsaðild hefði tekið stakkaskiptum innan Sjálfstæðisflokksins, og að aðilar vinnumarkaðarins leiddu nú umræðuna.


 

Actavis hefur sett verkjalyfið Fentanyl forðaplástur á markað í þremur Evrópulöndum - Finnlandi, Svíþjóð og Póllandi. Sala á Fentanyl frá Actavis hófst fyrr á árinu í 6 öðrum löndum, þar á meðal í Þýskalandi og Bandaríkjunum, og verður lyfið markaðssett víðar á næstunni segir í frétt félagsins.Fentanyl forðaplástur er samheitalyf frumlyfsins Duragesic® frá lyfjafyrirtækinu Alza Janssen og er lyfið frá Actavis framleitt í 12, 25, 50, 75 og 100 mcg/klst styrkleika.  Fentanyl forðaplástur er notaður til að lina sársauka sem krefst stöðugrar notkunar deyfilyfja í lengri tíma, þegar ekki er hægt að nota aðrar aðferðir eins og kvalastillandi lyf án hormóna, samsett deyfilyf eða verkjalyf í skömmtum sem fara strax út í blóðrásina. Áhrif forðaplástursins vara í 72 klst.Árleg sala Fentanyl plástra á evrópska efnahagssvæðinu nam um 657 milljónum evra (57,6 milljörðum íslenskra króna), miðað við mars 2007, samkvæmt. tölum frá IMS Health data.


 

Byr hefur gert hluthöfum Verðbréfaþjónustu sparisjóðanna hf. (VSP) tilboð um kaup á rekstri félagsins og samþykkti hluthafafundur VSP að taka tilboðinu að því er kemur fram í tilkynningu til kauphallarinnar. Kaupverðið er trúnaðarmál. Kaupin eru gerð með fyrirvara um samþykki Samkeppnis- og Fjármálaeftirlits.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,97% og er 8.170 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Þetta er í takt við það sem gerðist á Norrænum hlutabréfamörkuðum. Veltan nam 9,1 milljarði króna.


 

- segir Guðfinna Bjarnadóttir um ESB


 

Hlutabréf Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis (Spron) verða tekin til viðskipta í kauphöllinni á Íslandi á morgun og er félagið þar með það þrítugasta sem er skráð í Nordic Exchange á þessu ári. Sproner alhliða fjármálafyrirtæki sem veitir viðskipta- og fjárfestingarbankaþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og fagfjárfesta á höfuðborgarsvæðinu segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,24% og er 8.147, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, í kjölfar mikilla lækkana á bandarískum hlutabréfamörkuðum sem og að Asíu markaður heldur áfram að lækka.


 

Aldrei hafa fleiri nemendur útskrifast af háskólastigi á einu skólaári eins og á skólaárinu 2005 til 2006.


 

Mikil uppbygging á sér nú stað í landi Mosfellsbæjar og þar er meðal annars að rísa stórt sérbýlishúsahverfi í Leirvogstungu. Vegna mikillar eftirspurnar var vinnu við hverfið flýtt og í stað þess að selja lóðirnar á næstu fimm til sex árum stefnir í að þær verði allar seldar um áramót.


 
Innlent
21. október 2007

Bleikur Penni

Bókaverslanir Eymundsson og önnur fyrirtæki Pennans munu verða með bleikum blæ á morgun mánudag. Tilgangurinn er leggja árveknisátaki um brjóstakrabbamein lið og hvetja konur til að nýta sér boð Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins um röntgenmyndatöku.


 

Íslensku byggingarlistarverðlaunin 2007 komu í dag í hlut VA arkitekta fyrir Lækningalind, Bláa lóninu. Geir H. Haarde forsætisráðherra afhenti verðlaunin við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum í dag. Samhliða afhendingunni var opnuð sýning á þeim tíu verkefnum sem þóttu koma til greina og útgáfa bókar um þessi sömu verkefni. Arkitektafélag Íslands stendur að verðlaununum en Þyrping hf., þróunarfélag á sviði skipulagsmála og mannvirkjagerðar, er bakhjarl þeirra. 


 

Guðjón Guðmundsson fór í reynsluakstur og segir frá Volvo XC70 í helgarblaði Viðskiptablaðsins,


 

Miklar hreyfingar hafa verið á bréfum íþróttaverslanakeðjunnar Sports Direct undanfarna daga og félagið hefur hækkað um 10% í þessari viku einni, og um 30% frá því í upphafi októbermánaðar. Mikið hefur verið að gerast hjá Sports Direct nú á haustmánuðum.  Sports Direct eignaðist 15% í íþróttaframleiðandanum Umbro um miðjan október en á sama tíma kom Baugur inn í hluthafahópinn og keypti 1% í félaginu. Þá hefur stjórnarformaður Sports Direct, Mike Ashley, sem jafnframt er einn stærsti hluthafinn með 65% verið að bæta við sig í félaginu. Þessar hræringar hafa komið af stað ýmsum kvittum og vangaveltum um framtíð Sports Direct. Breskir fjölmiðlar fjalla meðal annars um orðróm þess efnis að Baugur vilji bæta við sig í íþróttaverslanakeðjunni. Einnig er fjallað um hvort Mike Ashley hafi í hyggju að afskrá félagið. Nánari umfjöllun í Viðskiptablaðinu.


 

Starfsemi Glitnis í Kína hefur gengið mjög vel síðan bankinn fór þangað árið 2005, að sögn Magnúsar Bjarnasonar, framkvæmdastjóra Glitnis fyrir Ameríku og Asíu. "Frá því að Glitnir fór fyrst inn í Kína árið 2005 höfum við spurt okkur: Er vöxturinn í Kína varanlegur?" segir Magnús. "Í dag trúum við að svo sé. Ég er alveg sannfærður um það að Kína mun verða gríðarlega mikilvægur þáttur í rekstri Glitnis þó ég geti kannski ekki tímasett það hvenær Kína verður einn af burðarmörkuðunum í okkar starfsemi." Fríða H. Elmarsdóttir ræðir við Magnús Bjarnason framkvæmdastjóra Glitnis í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Stjórn SPRON-sjóðsins ses. hefur samþykkt að selja að hámarki 4,8% hlut í SPRON hf. á fyrsta viðskiptadegi SPRON hf. 23. október næstkomandi. Markmiðið með sölunni er að stuðla að virkri verðmyndun á markaði.


 

Skrifstofuumhverfið getur virkað þrúgandi og hafa menn reynt margt til að létta á þeim þrýstingi sem þar getur skapast, en samkvæmt nýrri rannsókn getur það verið hollt fyrir skrifstofustarfsmenn að blóta, bæði starfsmenn og yfirmenn. Samkvæmt könnuninni eru kostir ófagurs tungutaks að efla liðsanda, veita útrás fyrir pirring og bæta samstarf. Í könnuninni er þó ekki mælt með blótsyrðum sem notuð eru á niðrandi hátt. Þá mun hafa komið fram að konur blóta oftar en áður var talið, sérstaklega sín á milli. Könnunin var gerð við University of East Anglia. Í könnuninni kemur fram að bann við notkun blótsyrða á vinnustað dragi úr starfsanda og letji starfsmenn í flestum fyrirtækjum. Ekki fylgdi þó fréttinni hvort stöðugt blót starfsmannanna gæti haft neikvæð áhrif á öðrum sviðum, varðandi málefni á borð við ásýnd fyrirtækisins og trúverðugleika.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,27% í morgun og er 8.362,6 stig um hádegi. FTSE lækkað um 1,02% og er 6.609 stig. Mesta hækkun einstakra félaga er hjá Atlantic Petroleum 4,59%, Eik Banka 4,06%, Eimskipum 1,30%, Atorku 0,54% og Straumi Burðarás 0,50%. Mesta lækkun hefur verið hjá Føroya Banka 1,13%, Kaupþingi 0,69%, Exista 0,87%, 365 0,77% og Bakkavör 0,60%.


 

Nýjir hlutir í FL GROUP að nafnverði kr. 326.069.513 hafa verið skráðir á Aðallista OMX Nordic Exchange Iceland í samræmi við tilkynningu frá félaginu 15.október sl. Skráð hlutafé félagsins eftir hækkunina er kr. 9.244.728.573 að nafnverði.


 

Starfsmenn og viðskiptavinir Askar Capital fagna í dag stofnun bankans með hátíð í húsakynnum bankans. Starfsmenn bankans eru nú um 80 í fjórum löndum en markmið eigenda er að hann verði sterkur fjárfestingabanki á alþjóðavísu. Aðaleigandi Askar Capital er fjármálasamstæðan Milestone, en stjórnendur bankans eiga einnig hluti í honum. Í fréttatilkynnigu frá Askar Capital segir Dr. Tryggvi Þór Herbertsson, forstjóri, að bankinn leggja áherslu á tækifæri á erlendum vettvangi. Auk höfuðstöðvanna hér í Reykjavík rekur bankinn nú starfsstöðvar í Lúxemborg og Búkarest þar sem fasteignafjárfestingum er sinnt, auk þess sem í burðarliðnum eru starfsstöðvar í Hong Kong og Mumbai. Eftir að tilskilin leyfi hafa fengist er fyrirhugað að opna útibú í London sem mun að miklu leyti einbeita sér að eignastýringu. ?Við einbeitum okkur að því að finna óhefðbundna fjárfestingakosti og leitum sífellt leiða til að færa fjárfestum ný tækifæri á slóðum þar sem Íslendingar hafa ekki endilega fjárfest áður. Við horfum mikið til Asíu í þessum efnum. Sem dæmi um þetta má nefna að við erum nú þegar þátttakendur í mjög spennandi uppbyggingarverkefni á Indlandi.? Verkefnið sem Tryggvi vísar til er unnið í samvinnu við einn þekktasta athafnamann Indverja, Nikhil Gandhi, sem hefur mikla reynslu af uppbyggingarverkefnum þar í landi. ?Við vorum að fjárfesta í fyrstu eigninni þar, Orange Lifestyle City, sem verður í Navi Mumbai; nýjasta hluta borgarinnar Mumbai. Þar mun rísa nýr borgarhluti sem er skipulagður og hannaður frá grunni með tilheyrandi afþreyingu og öryggisgæslu. Borgaryfirvöld eru að byggja brú frá miðborg Mumbai til þessa svæðis og í nágrenninu mun rísa alþjóðaflugvöllur. Þetta er bæði gríðarlega stórt og spennandi verkefni.? Sérstaða Askar Capital felst í öflugum samstarfsaðilum á alþjóðavísu og í þeim fjórum meginstoðum sem starfsemin er byggð á: Fjármögnunar- og áhætturáðgjöf, eignastýringu, eignafjármögnun auk fasteignaráðgjöf sem bankinn hefur byggt upp. Sérstaklega er horft til þjónustu við fagfjárfesta. Eignastýring bankans mun einkum byggja á óhefðbundnum (e. alternative) fjármálavörum og fjárfestingum á nýmörkuðum. Sérstök áherslu er lögð á sjóði sem byggja t.a.m. á fasteignum í víðustu merkingu þess hugtaks, framtaksfjármagni, og samsettum fjármálagjörningum. Hvað eignastýringu varðar mun Askar Capital ekki vera í mikilli samkeppni við íslensku bankana. Stefna bankans er fyrst og fremst að fjárfesta í sjóðum sem byggja á fasteignum, framtaksfjármagni og öðrum óskráðum fjárfestingum. Sem dæmi um verkefni á sviði eignastýringar eru stofnun 150 milljóna dollara framtaksfjármögnunarsjóðs. ?Þessi sjóður er samvinnuverkefni okkar og tveggja öflugra alþjóðlegra fjármálafyrirtækja og hefur þá sérstöðu að byggja verkefnaval sitt á upplýsingum frá einni þekktustu greiningarstofu heims á sviði framtaksfjármögnunar. Þá eru fleiri sjóðir í farvatninu og verða kynntir jafn óðum og þeir verða tilbúnir.? segir Tryggvi. Dótturfélag Askar Capital, Avant, var minnsta bílalánafyrirtækið á Íslandi í byrjun ársins en hefur vaxið mikið á síðastliðnum mánuðum.


 

Sú mynd hefur verið dregin upp að Íslendingar búi yfir sérþekkingu á sviði jarðhita sem sé einstök í heiminum. Sérfræðingar segja að þetta sé ekki rétt og sumir ganga svo langt að segja að samkeppnisforskot Íslendinga á þessu sviði sé nákvæmlega ekki neitt. Margar þjóðir framleiða miklu meiri raforku með jarðhita en við. Forstjóri Geysis Green Energy segir að forskot Íslendinga felist meðal annars í viðskipta- og fjármálaþekkingu.


 

Mikill fjöldi gesta mætti í 15 ára afmæli Kraftvéla fyrir skömmu. Meðal dyggustu viðskiptavinum Kraftvéla og góður vinur Ævars Þorsteinssonar forstjóra er Eiður Haraldsson, fyrrverandi eigandi og forstjóri verktakafyrirtækisins Háfells.


 

Anna Skúladóttir og Páll Erland, starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur, eru komin inn í stjórn Reykjavík Energy Invest, að sögn Hafliða Helgasonar, framkvæmdastjóra samskipta hjá REI. Úr stjórninni víkja þar með Björn Ingi Hrafnsson og Haukur Leósson. Stjórnarfundur var haldinn í REI í gær, fimmtudag, að sögn Hafliða, en engar ákvarðanir voru teknar á fundinum. Hólmsteinn Sigurðsson sat stjórnarfundinn í gær, sem varamaður Páls. REI hefur formlega ekki verið sameinað Geysi Green Energy, en samrunaferlið er í gangi.


 

Verði niðurstaða dómstóla sú að eigendafundur Orkuveitu Reykjavíkur verði dæmdur ólögmætur, fara eigur OR ekki inn í sameinað fyrirtæki REI (Reykjavík Energy Invest) og GGE (Geysi Green Energy), nema nýr eigendafundur ákveði það. Þetta segir Ragnar H. Hall hæstaréttarlögmaður í samtali við Viðskiptablaðið. Samrunaferli REI og GGE gæti þó haldið áfram. Ragnar vísar þarna meðal annars til hlutar Orkuveitunnar í Hitaveitu Suðurnesja og til 20 ára samningsins. Eins og kunnugt er tók Ragnar að sér mál Svandísar Svavarsdóttur, borgarfulltrúa VG, vegna eigendafundar OR 3. október. Málið var þingfest í vikunni og gerir Ragnar ráð fyrir því að það verði tekið fyrir annan mánudag, héðan í frá. Málaferlin hafa engin áhrif á stjórnarfund OR sem haldinn var á sama tíma og eigendafundurinn


 

Hagnaður Nýherja eftir skatta á þriðja ársfjórðung 2007 var 93 milljónir en var 154 milljónir á sama tíma í fyrra. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir, EBITDA, var 184 mkr eða 6,7% samanborið við 197 milljónir eða 10,5% á sama tímabili í fyrra.


 

Samtök atvinnulífsins hafa tekið saman greinargerð um horfur í efnahagsmálum. Þar kemur m.a. fram að líkur séu á að hagvöxtur á árinu 2007 mælist yfir 5% en ekki innan við 1% eins og fjármálaráðuneytið heldur fram.


 

Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, sagði á fundi með Samtökum verslunar og þjónustu að hann lýsti yfir eindregnum stuðningi við að mjólkuriðnaðurinn yrði felldur undir samkeppnislög. Hann sagði jafnframt að nú væru ákveðin tímamót í landbúnaði og gæta þyrfti að því að breytingar sem gerðar verði þar á, verði sanngjarnar og kollvarpi ekki iðnaðnum. Hann tók undir ályktanir SVÞ um að draga verði úr samkeppnishamlandi gjöldum sem séu ósanngjörn og nefndi hann í því samhengi vörugjöld á raftækjum.


 

Móðurfélag Símans, Skipti, er eitt tólf fyrirtækja sem buðu í 49,13% hlut í slóvenska fjarskiptafyrirtækinu Telekom Slovenije, sem er að 74% hluta í eigu slóvenska ríkisins. Þetta kemur fram í frétt Telegeograph CommsUpdate.


 

Arna Schram hefur verið ráðin fréttastjóri Viðskiptablaðsins. Hún byrjaði í blaðamennsku árið 1993 og hóf störf á Morgunblaðinu vorið 1995. Þar starfaði Arna samfleytt, sem blaðamaður á innlendri fréttadeild, frá árinu 1996 til loka árs 2006. Lengst af var hún þingfréttamaður. Auk þess skrifaði hún viðhorfs- og þingpistla í Morgunblaðið.


 

Landsbankinn hefur fengið leyfi kanadískra yfirvalda til að reka útibú í Kanada, en bankinn hefur um hríð starfrækt umboðsskrifstofu bæði í Halifax og Winnipeg. Útibú Landsbankans í Kanada hefur nú heimild til þess að stunda bankastarfsemi, þar á meðal útlán og taka innlán frá fyrirtækjum, að því er fram kemur í tilkynningu bankans.


 
Innlent
19. október 2007

Byggjum borg á Indlandi

Askar Capital er nýr banki á markaði sem er í örri útrás. Allar fjárfestingar bankans eru erlendis og hefur hann einbeitt sér að fasteignasjóðum á nýmörkuðum eins og Indlandi og Kína. Macau, Sjanghæ og Hong Kong eru svæði í Kína þar sem Askar eru að festa sig í sessi.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,01% og er 8.385 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 7,2 milljörðum króna. Icelandair hækkaði um 2,47%, Century Aluminum hækkaði um 1,94%, Grandi hækkaði um 1,82%, Marel hækkaði um 1% og Össur hækkaði um 0,47%. Hampiðjan féll um 7,69% í viðskiptum sem nam 337,5 þúsund krónum, Atlantic Petroleum lækkaði um 3,44%, Exista lækkaði um 1,71, Landsbankinn lækkaði um 1,46% og FL Group lækkaði um 1,31%. Gengi krónunnar veiktist um 0,06% og er 114,6 stig.


 

Nanna Herborg Tómasdóttir hefur tekið við nýrri stöðu forstöðumanns viðskiptaþróunar og heyrir beint undir Guðmund P. Davíðsson, forstjóra Eimskips á Íslands. Nanna mun hafa yfirumsjón með vinnuferlum, vinnureglum, gæðum, þjónustuframboði, vöru- og þjónustuþróun og verðlagningu. Markmið með ráðningu Nönnu í þessa stöðu er að auka þjónustugæði, jafnt innan fyrirtækis sem og gagnvart viðskiptamönnum. Nanna Herborg hóf störf hjá Eimskip sem sölustjóri í sölu millilandaflutninga í janúar 1998. Við skipulagsbreytingar apríl 2001 tók Nanna við starfi ráðgjafa í verslunarþjónustu og varð síðar sama ár forstöðumaður bíla- og tækjaþjónustu. Í janúar 2003 varð hún verkefnastjóri ferlaverkefnis á flutningasviði, ferlatjóri á upplýsingatæknisviði í september 2004 og í október 2005 forstöðumaður ferlastýringar. Nanna Herborg lauk B.A. í sálarfræði frá Háskóla Íslands árið 1991 og MBA í rekstrarhagfræði frá Rockford College USA árið 1994


 

Bank of America Corp., sem er annar stærsti banki í Bandaríkjunum, hefur sent frá sér yfirlýsing þar sem segir hagnaður bankans hafi minnkað um 32% á þriðja ársfjórðungi ársins. Samdrátturinn er meiri en gert var ráð fyrir.


 

Eitt ár er liðið frá því að Flugmálastjórnin á Keflavíkurflugvelli tók við öllum rekstri flugvallarins við brottför varnarliðsins. Stjórnvöld hafa á þeim tíma endurskilgreint varnar- og flugvallarsvæðið, staðið fyrir umfangsmikilli varnaræfingu á flugvellinum og lagt grunn að reglubundnum heimsóknum herflugvéla til varnarstarfa.


 

Hver man ekki eftir "lifnapillunum" sem krakkar gáfu hver öðrum á leikskólunum í gamla daga? Þeir sem þóttust hafa orðið fyrir vel lukkuðu tilræði fengu lifnapillu og röknuðu úr rotinu samstundis. Nú ætlar heilbrigðisráðherra að lífga við samkeppni á lyfjamarkaði og gefa henni lifnapillu, enda er lyfjakostnaður meiri hér en í flestum öðrum Evrópulöndum.


 

Í dag var undirritað samkomulag milli lyfjafyrirtækisins GlaxoSmithKline (GSK) og sóttvarnalæknis sem kveður á um kaup heilbrigðisyfirvalda á bóluefni gegn inflúensuveiru H5N1, fuglainflúensu sem GSK hefur nýverið hafið framleiðslu á.


 

?Kjósi fólk að nota nagladekk eykst óhjákvæmilega hættan á loftmengun í borginni,? segir Þorleifur Gunnlaugsson nýr formaður umhverfisráðs Reykjavíkurborgar. ?Öllum ætti nú að vera ljóst að í logni og þurrviðri á vetrardögum eru verulegar líkur á því að svifryksmengun fari yfir heilsuverndarmörk og því mega ökumenn gjarnan huga að öðrum kostum en nagladekkjum,? segir hann í tilefni af nýjum auglýsingum borgarinnar til að draga úr svifryksmengun í borginni. Þorleifur bendir á að nagladekkin séu á hröðu undanhaldi í Evrópu og að í vetrardekkjakönnunum bílatímarita og systurfélaga FÍB komi skýrt fram að dekk með mjúku gúmmí reynist best í flestum aðstæðum. Slík dekk hafa gott grip og eru jafnframt slitsterk. (www.testworld.fi). Í reglugerð um gerð og búnað ökutækja segir að nota megi neglda hjólbarða frá 1. nóvember til 15. apríl. ?Ég er hættur að setja nagladekk undir bílinn, kýs heldur góð vetrardekk og þvæ þau vel áður en ég fer yfir Hellisheiðina. Mikilvægast er að gæta alltaf fyllstu varúðar í hverjum aðstæðum,? segir Þorleifur. Markmið Reykjavíkurborgar er að veita skilvirka og hagkvæma vetrarþjónustu á götum borgarinnar og stuðla með því að öryggi vegfaranda og íbúa borgarinnar. Snjór er mokaður og hálka eydd. Einnig felst forvarnarstarf gegn svifryksmengun m.a. í því að nýta betur almenningssamgöngur og göngu- og hjólreiðastíga. Helstu aðgerðir gegn svifryki felast í því að rykbinda götur borgarinnar með magnesíumklóríðblöndu áður en umferð hefst á líklegum mengunardögum. Malbiksslit er veigamikill þáttur í svifryksmengun í borginni en svifryk eru örfínar agnir sem geta verið skaðlegar ef þær komast í lungu. Þessi mengun er ekki æskileg fyrir börn og fólk með viðkvæm öndunarfæri. Borgin vill af þessum sökum með auglýsingum, umræðu og fræðslu hvetja ökumenn til að kanna aðra kosti en nagladekk undir bíla sína. Slagorð auglýsinganna er ?Ryklaus Reykjavík ? og vekja athygli á áhrifum svifryksmengunar á heilsu. Þorleifur segir að það sé brýnt heilsuverndarmál að bæði borg og borgarbúar leggi sitt af mörkum til að draga úr rykmengun. Svifryksmengun hefur á þessu ári farið 12 sinnum yfir heilsuverndarmörkin en samkvæmt reglugerð mega evrópskar borgir fara 23 sinnum yfir. Þessum skiptum fækkar ár frá ári og árið 2010 verða þau aðeins sjö. Íbúar geta fylgst með símælingum á svifryki á heimasíðum Reykjavíkurborgar, Umhverfissviðs, Menntasviðs og Leikskólasviðs.


 

OMX Nordic Exhcange Iceland hf. hefur samþykkt beiðni um afskráninguhlutabréfa Mosaic Fashions hf. af Aðallista Kauphallarinnar.


 
Innlent
18. október 2007

Hægar breytingar

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0.95% frá því að markaðir opnuðu í morgun og stóð í 8.420 stigum rétt fyrir hádegi. FTSE hefur aftur á móti hækkað um tæpt 1% og stóð í 6.677 stigum. Mesta hækkun hjá einstökum félögum er hjá Marel 2.49%, Eimskip 2.41%, Atlantic Petroleum 0.86%, Teymi 0.77% og Eik banka 0.30%. Mesta lækkun í morgun hjá einstökum félögum hefur verið hjá FL Group 0.93%, Atorku 0.89%, Glitni 0.87%, Kaupþingi 0.77% og Bakkavör 0.45%


 

Fjármáladeildir og markaðsdeildir virðast á tíðum ekki tala sama tungumálið. Ennfremur er þankagangurinn annar: Betri er einn fugl í hendi, hugsar kannski fjármálastjórinn, á meðan markaðsdeildin ætlar sér að lokka til sín tvo fugla í skógi. Breska fagtímaritið The Marketer bað fjármálastjóra kauphallarsamstæðunnar FTSE Group, Tim Ward, um ráð hvernig markaðsmenn geta komið sér í mjúkinn hjá fjármálamönnum.


 

Forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson tók í gærkvöldi, miðvikudaginn 17. október, viðviðurkenningu fyrir forystu um samstarf og sjálfbæra þróun á Norðurslóðum. Þessi umhverfisverðlaun Norðurslóða voru veitt við hátíðlega athöfn í Anchorage í Alaska að viðstöddum fjölmörgum þátttakendum á alþjóðlegri ráðstefnu um orkumál á Norðurslóðum og forystumönnum Alaskaríkis.


 

Taktu til á skrifborðinu, fleygðu öllu rusli, flokkaðu gögnin, gakktu frá gögnum í möppur eða blaðahólf, fleygðu gömlu kaffikrúsinni ef það er brotið upp úr henni, taktu til í öllum hirslum á skrifstofunni, raðaðu bókum þannig í bókahillur að þær "kyssi" brúnina, og ekki láta mikilvæg gögn liggja á gólfinu.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 51,9 milljarði króna á fyrstu sjö mánuðum ársins 2007 samanborið við 46,4 milljarða á sama tímabili 2006. Aukningin nemur 5,5 milljörðum króna eða 11,8% milli ára. Aflaverðmæti júlímánaðar nam 5,4 milljörðum en í júlí í fyrra var verðmæti afla 6 milljarðar. Aflaverðmæti botnfisks var í lok júlí orðið 38,2 milljarður miðað við 34,8 milljarða á sama tíma árið 2006 og er um 9,9% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 19,7 milljarðar og jókst um 20,6%. Aflaverðmæti ýsu nam 7,6 milljörðum, sem er 16,7% aukning, og ufsaaflinn dróst saman að verðmæti um 7,6%, var 2,4 milljarðar króna. Verðmæti flatfiskafla dróst saman um 19,4%, nam 2,9 milljörðum króna. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 38,1% og nam 10 milljörðum. Munar þar mestu um verðmæti loðnu sem nam 4,2 milljörðum samanborið við 2,2 milljarða í fyrra og kolmunna að verðmæti 2,9 milljarðar samanborið við 3,3 milljarða 2006. Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands var 23,3 milljarðar króna, sem er auking um 5,4 milljarða eða 29,8%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 18,4%, var 8,7 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 13,8 milljarðar og dróst saman um 8,2% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 5,1 milljörðum sem er 3,7% aukning.


 

Færeyingar vilja losna undan oki dýrrar og mengandi olíunotkunar til raforkuvinnslu og húshitunar og horfa til þess að flytja rafmagn með sæstreng frá Íslandi. Strengurinn yrði sá lengsti sinnar tegundar í heiminum en kostnaðurinn við lagningu hans yrði gríðarlegur. Niðurstöður frumathugunar eru jákvæðar


 

Nýtt rannsóknarhús Actavis í Hafnarfirði hlýtur viðurkenningar Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk fyrir árið 2006. Heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, afhendir viðurkenningar af því tilefni í dag, fimmtudaginn 18. október 2007 kl 17:00, við hátíðlega athöfn í höfuðstöðvum Actavis að Dalshrauni 1 Hafnarfirði. Í áliti viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands vegna verðlaunanna nú segir m.a.: "Öll gerð og frágangur lagna- og loftræstikerfa í nýju rannsóknarhúsi Actavis er til mikillar fyrirmyndar. Sérstaka athygli vekur fyrirkomulag tæknirýma þar sem séð er fyrir góðu aðgengi að tækjum og búnaði á öllum hæðum hússins, handverk iðnaðarmanna er allt til fyrirmyndar og má þar sérstaklega nefna pípulagnir." "Lagnakerfi rannsóknarhússins eru allflókin enda um krefjandi starfsemi að ræða. Loftræstikerfið er með umfangsmiklum svæðaskiptum álagsstýringum og einnig má nefna að það nýtir varma frá kælikerfi hússins til upphitunar fersklofts. Auk hefðbundinna húskerfa eru í byggingunni nokkur lagnakerfi er þjóna sérhæfðum tækjabúnaði á rannsóknarstofum." Rannsóknarhús Actavis var tekið í notkun haustið 2006 og hafði undirbúningur og bygging þess staðið í á þriðja ár. Húsið er um 3.200 m2 og þar starfa rúmlega hundrað manns. Húsið stendur við hlið eldra rannsóknarhúss og mynda byggingarnar eina heild fyrir rannsóknarstarfssemina. Actavis verðlaunað öðru sinni Þetta er í annað sinn sem húsbyggingar Actavis eru verðlaunaðar af slíku tilefni, því lyfjaverksmiðja Actavis í Hafnarfirði hlaut verðlaun Lagnafélagsins fyrir lofsvert lagnaverk árið 1998. Eftirtaldir aðilar hljóta viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk í rannsóknarhúsi Actavis fyrir árið 2006: Lagnatækni ehf, fyrir hönnun lagna- og loftræstikerfa, faglegt eftirlit, gangsetningu og stillingar. Blikksmiðja Einars ehf, fyrir smíði loftræstikerfis Björn Ólafsson ehf, fyrir smíði pípulagna Vélsmiðja Þorgeirs, fyrir smíði gaslagna Rafteikning, fyrir hönnun stjórnkerfis Rafloft ehf, fyrir smíði stjórnkerfis Úti og inni sf Arkitektar, fyrir samvinnu við gerð lagna- og loftræstikerfa Actavis, fyrir vönduð lagna- og loftræstikerfi í rannsóknarhúsi að Reykjavíkurvegi 80 Lagnafélags Íslands veitir einnig sérstaka viðurkenningu fyrir gott handverk í Landsbankanum Vínlandsleið 1, Ólafi Vilhjálmssyni rafvirkja. Sérstök viðurkenning Lagnafélags Íslands veitt tveimur heiðursmönnum: Gunnlaugi Pálssyni, verkfræðingi og Helga Jasonarsyni, pípulagningameistara.


 

Storebrand-samstæðan skilaði 357 milljónum norskra króna í hagnað fyrir skatta á þriðja ársfjórðungi, jafnvirði fjögurra milljarða króna, sem var um 11,2% aukning á milli ára. Hálf fimm fréttir Kaupþings greindu frá þessu.


 

Vegna umræðu um fyrstu sjónvarpsútsendingarnar í háskerpugæðum (HD) á Íslandi vill Síminn árétta að fyrirtækið er og hefur verið tilbúið fyrir útsendingu á háskerpuefni í Sjónvarpi Símans um ADSL undanfarnar vikur.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,32% og er 8.548 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 3,4 milljöðrum króna. Nýherji hækkaði um 4,09% í veltu sem nemur um 700 þúsund, Eimskip hækkaði um 2,05%, Alfesca hækkaði um 0,8%, Kaupþing hækkaði um 0,77% og Eik banki hækkaði um 0,61%. Teymi lækkaði um 2,18%, Atlantic Petroleum lækkaði um 1,86%, Föroya banki lækkaði um 1,79%, Atorka Group lækkaði um 0,7% og Icelandair Group lækkaði um 0,56%. Gengi krónu styrktist um 0,55% og er 113,8 stig. 


 

Í nýliðnum september annaðist Glitnir sölu á 6,6% allra hlutabréfa sem seld voru í OMX Nordic Exchange og er þetta í fyrsta skipti sem Glitnir er söluhæsti aðilinn á norræna hlutabréfamarkaðinum. Ef litið er til hlutabréfaveltu OMX Nordic Exchange það sem af er árinu 2007 er Glitnir með næst mesta markaðshlutdeild allra félaga eða 6,25% af heildarveltu seldra bréfa að því er segir í tilkynningu þeirra.


 

Samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í borgarstjórn er spungið og innan skamms verður tilkynnt á blaðamannafundi nýtt meirihlutasamstarf þar sem Dagur Eggertsson verður að öllum líkindun nýr borgarstjóri.


 

til styrktar eiginfjárgrunni bankans


 

Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, segir í nýlegu viðtali við arabíska dagblaðið Al Hayat að bankinn hyggist aðstoða evrópsk fyrirtæki við að fóta sig í arabalöndunum. . ?Við ætlum okkur að aðstoða evrópsk fyrirtæki að fóta sig á arabíska markaðinum og um leið að aðstoða arabísk fyrirtæki sem hafa áhuga á að skoða hvaða fjárfestingarmöguleikar standa þeim til boða í Evrópu,? segir Hreiðar Már í viðtalinu. Kaupþing banki var nýlega skráður hjá Alþjóða fjármálamiðstöðinni í Dubai og hefur sótt um leyfi til skráningar hjá fjármálamiðstöðinni í Qatar. Í greininn segir að Kaupþing sé fyrsti Norræni bankinn til að opna útibúi á þessu svæði og að bankinn ætli að bjóða upp á alhliða þjónustu á sviði fjármálastýringar og ráðgjafar. Haft er eftir Hreiðari að veltan á arabíska fjármálamarkaðinum sé ríflega 800 billjón dollarar á ári að svipuð og öll velta í Asíu og Indlandi samanlagt Í viðtalinu við Hreiðar Má segir hann að arabíska markaðssvæðið hafi vakið athygli norrænna fjármálastofnanna eftir kaup Bourse Dubai á OMX og kaup Doha á 20% hlut í London Exchange. Al Hayat er gefið út í 350.000 eintökum daglega og í umfjöllun blaðsins er rakin aukin áhugi og starfsemi norrænna banka í Arabaríkjunum.


 

Teymi hf. hefur keypt allt hlutafé í Landsteinum Streng ehf. og Hugi Ax ehf. af Hands Holding hf. Samhliða kaupunum hefur Teymi selt ríflega 80% af eignarhlut sínum í hlutdeildarfélaginu Hands Holding hf. þar sem Teymi átti 48,7% eignarhlut fyrir. Teymi á 14,5% eignarhlut eftir viðskiptin og nemur bókfært verð hans 101 milljón króna. Ábyrgð Teymis á skuldbindingum Hands Holding lækkar úr 7,5 milljörðum króna og nemur nú um 2,7 milljörðum króna segir í tilkynningu til Kauphallarinnar Kaupverðið fyrir félögin tvö er greitt með eignarhlut í Hands Holding, lánsfé og yfirteknum skuldum að fjárhæð 2.160 milljónum króna og handbæru fé að fjárhæð 1.298 milljónum króna. Nánari grein verður gerð fyrir kaupunum á fundi sem haldinn verður 31. október næstkomandi um leið og afkoma Teymis á 3. ársfjórðungi verður kynnt. Samhliða þessum viðskiptum selur Hands Holding einnig aðrar rekstrareiningar en eftir þau viðskipti nema vaxtaberandi skuldir félagsins að frádregnu handbæru fé um 3,0 milljörðum króna. Í Hands Holding standa þá eftir Kerfi í Danmörku og Svíþjóð, Hands í Noregi, SCS í Bandaríkjunum og Aston Baltic í Lettlandi. Unnið er að endurfjármögnun Hands Holding. Hlutdeildartap vegna rekstrar Hands Holding á 3. ársfjórðungi, sölutap og niðurfærsla af eignarhlut Teymis nemur samtals um 1,1 milljarði króna sem gjaldfærðar verða á 3. ársfjórðungi. Áhrif framangreinda ráðstafana á efnahagsreikning Teymis miðað við 30. júní 2007 eru þau, að vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé hækka úr 16,1 milljarði í 19,5 milljarða. Eiginfjárhlutfall verður 26% í stað 30% áður og veltufjárhlutfall verður 1,44 í stað 1,68 áður. Starfsfólk Landsteina Strengs og Hugar Ax býr að mikilli reynslu og þekkingu í sölu og ráðgjöf á viðskiptalausnum t.d. Microsoft Dynamics NAV og - AX (Navision og Axapta), stjórnendalausnum, veflausnum, þjónustulausnum o.fl. Áætluð velta Landsteina Strengs og Hugar Ax nemur samtals um 2,3 milljörðum króna og áætlaður hagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) nemur um 350 milljónum króna á árinu 2007. Hjá félögunum starfa um 200 manns. Landsteinar Strengur og Hugur Ax verða hluti af samstæðureikningi Teymis hf. frá 1. október 2007 en þá er yfirtökudagur samkvæmt kaupsamningi. ?Allt frá hlutafjárútboði í mars sl. höfum við lýst áhuga okkar á að vaxa með kaupum á góðum rekstrareiningum. Landsteinar Strengur og Hugur Ax eru að okkar mati góð félög, með sterkan hóp starfsmanna og sýna góða afkomu. Við bindum miklar vonir við framtíðarrekstur þessara félaga og teljum að þau haldi áfram að vaxa og sýna enn betri afkomu. Félögin eru því kærkomin viðbót inn í mjög sterkan upplýsingatæknihluta Teymis og styrkja hann til enn frekari sóknar. Þá teljum við hagsmunum Teymis betur þjónað með því að minnka eignarhlut okkar í Hands Holding, enda hefur umfjöllunin um það félag oft skyggt á árangur Teymis," segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri Teymis í tilkynningu.


 

Samtök atvinnulífsins á Norðurlöndum hafa tekið saman uppskrift að farsælli nýsköpun og gefið út í ritinu The Nordic Recipe for Successful Innovation. Uppskriftin var birt í morgun í höfuðstöðvum Marel Food Systems í Garðabæ. Vilhjálmur Egilsson kynnti uppskriftina og Hörður Arnarson, forstjóri Marel, ræddi um mikilvægi nýsköpunar í rekstri starfandi fyrirtækja og undirstrikaði framlag hennar til verðmætasköpunar. Oftar en ekki væri horft um of á ytri vöxt fyrirtækja með yfirtökum í stað þess að horfa á innri vöxt, en öflugt nýsköpunarstarf geri fyrirtækjum kleift að vaxa og dafna.


 
Innlent
11. október 2007

Er Ísland í Evrópu?

Við samanburð á hagtölum svipar Íslandi meira til Vesturheims en Evrópu


 

Bjartsýni um horfur í efnahagslífinu á næstu sex mánuðum virðist hafa minnkað, en vísitala efnahagslífsins sex mánuði fram í tímann hefur lækkað úr 106,5 stigum í 80. Þeim hefur því fjölgað sem telja að ástandiðmuni versna á næstu sex mánuðum frá því í maí síðastliðnum en telja þó flestir að ástandið muni verða óbreytt, eða um 62,4% svarenda nýrrar könnunar Capacent Gallup um stöðu og framtíðarhorfur 400 stærstu fyrirtækja á Íslandi


 

Magnús Árni Skúlason, framkvæmdastjóri Reykjavík Economics, hélt nýverið fyrirlestur um íslenska íbúðamarkaðinn, þar sem meðal annars kom fram að Íbúðalánasjóður sinni ekki hlutverki sínu á höfuðborgarsvæðinu og að Íslendingar séu "ónæmir fyrir vöxtum."


 
Innlent
11. október 2007

Markaðurinn á hádegi

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,42% í morgun og stóð í 8.554,7 stigum rétt fyrir hádegi. FTSE hefur hækkað um 0,27 stig í morgun. Mestu hækkanir einstakra félaga eru hjá Nýherja 6,51%, Kaupþing um 0,77%, %, Eimskip 0,64, Landsbankinn 0,46% og Atlantic Petroleum 0,41% Mestu lækkum í morgun er aftur á móti hjá Føroya Banka 1,34%, Teymi 0,87%, Alfresca 0,80%, Icelandair Group 0,37& og Marel 0,20%


 
Innlent
11. október 2007

Teymi kaupir og selur

Samkvæmt Morgunkorni Glitnis hefur Teymi keypt allt hlutafé í Landsteinum Streng ehf. og Hugi Ax ehf. fyrir um 3.4 ma.kr. Kaupverðið var reitt fram með um 34% hlut í Hands Holding, yfirtöku á skuldum og með handbæru fé úr sjóðum Teymis. Fyrir kaupin á félögunum átti Teymi um 48,7% hlut í Hands Holding en heldur eftir um 14,5% hlut í félaginu og er bókfært verð um 101 mkr. Skuldbindingar Teymis vegna Hands Holding lækka úr 7,5 mö.kr. í 2,7 ma.kr. Í fréttatilkynningu sem send var frá félaginu í morgun kom fram að gjaldfærsla Teymis vegna Hands Holding væri um 1,1 ma.kr. og færist hún í bókum félagsins á þriðja fjórðungi. Landsteinar Strengur og Hugur Ax verða sameinuð við rekstur Teymis þann 1. október 2007. Áætluð velta hjá Landsteinum Streng og Hugi Ax á ári nemur um 2,3 mö.kr. og er áætluð EBITDA um 350 m.kr. (15,2%). Miðað við kaupvirðið 3,4 ma.kr. og EBITDA hagnað um 350 m.kr. má gera ráð fyrir að EV/EBITDA margfaldarinn sé um 10,3 sem er í hærra lagi. Því má gera ráð fyrir að stjórnendur Teymis sjái talsverða möguleika í endurskipulagningu á rekstri félaganna. Teljum við að kaupin á Landsteinum Streng og Hugi Ax falli nokkuð vel að rekstri Teymis. Starfsemi félaganna markast af sölu á hugbúnaði og þjónustu. Viðskiptamannagrunnur Landseina Strengs og Hugar AX samanstendur af stórum sem smáum fyrirtækjum hérlendis og teljum við að með kaupunum hafi Teymi aukið við viðskiptamannagrunn sinn. Þannig má gera ráð fyrir aukinni krosssölu á milli eininga á komandi misserum hjá Teymi og jákvæðum áhrifum á tekjur félagsins.


 

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga hefur lokað fyrir skráningu á fyrirlesturinn Warren Buffett: Sjálfstæði í hugsun og athöfnum. Það er Már Wolfgang Mixa, sérfræðingur hjá Icebank, sem heldur fyrirlesturinn en hann hefur meðal annars skrifað greinar í Viðskiptablaðið um Buffett, þekktasta fjárfesti heims.


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að lífeyrissjóðirnir hafi ekki farið varhluta af umróti á fjármálamörkuðum í ágúst og verulega hægði á eignaaukningu þeirra í mánuðinum. Á fyrstu sjö mánuðum ársins var hrein eignaaukning 1,3% að meðaltali í mánuði en einungis 0,4% í ágúst. Í lok ágústmánaðar nam hrein eign lífeyrissjóða 1.644 ma.kr. og jókst um 6,4 ma.kr. í mánuðinum. Mestu munar um innlenda eign í hlutabréfum sem lækkaði um 7,8% frá júlílokum til ágústloka. Það má að hluta skýra með lækkun hlutabréfaverðs en Úrvalsvísitala Aðallista lækkaði um 4% á tímabilinu en einnig hefur verið um sölu á hlutabréfum að ræða. Ársvöxtur hreinnar eignar til greiðslu lífeyris hefur verið á bilinu 16%-21% á fyrstu mánuðum ársins sem er nokkru minni vöxtur en var á árinu 2006 eða 22%-29%. Þetta kemur fram í tölum um efnahag lífeyrissjóða sem Seðlabankinn birti í gær. Eignaaukning í skuldabréfum Eignaaukning lífeyrissjóðanna í ágúst má alfarið rekja til 1,1% eignaaukningar í skuldabréfum og reyndar gott betur. Bak við þá eignaaukningu eru nokkuð jöfn skipti milli bréfa útgefnum af ríkissjóði, íbúðabréfa og sjóðfélagalána en allir þessir flokkar jukust um nálægt 2 ma.kr. í mánuðinum. Eign í verðbréfum með breytilegum tekjum dróst hins vegar saman um 0,7% í mánuðinum sem má alfarið rekja til samdráttar í eign á innlendum hlutabréfum. Líklegt er að þessi þróun verði einnig uppi á teningnum í september en Úrvalsvísitala Aðallista lækkaði um tæplega 3% í septembermánuði.


 

Þórður Sverrisson forstjóri Nýherja hf. sagði í samtali við vb.is að TM Software yrði rekið sem dótturfyrirtæki Nýherja hf. ?Við höfur átt mikið og gott samstarf við TM Software og teljum að kaupin á fyrirtækinu komi til með að efla starfsemi okkar. Langstærstur hluti tekna Nýherja verður til vegna þjónustu sem tengist ráðgjöf við rekstur og hugbúnað en ekki vegna sölu á vöru. Kaupin á TM Software koma til með að styrkja möguleika okkar enn frekar til að bætta þjónustuna til dæmis í tengslum við hýsingaþjónustu.?Í máli Þórðar kom einnig fram að til stæði að bjóða öllum sem enn ættu hlut í TM Software að kaupa þeirra þrátt fyrir að ekki væri um yfirtökuskildu að ræða.


 

"Þessi skuldabréfaútgáfa fyrir mexikóska markaðinn er í samræmi við stefnu okkar að dreifa fjármögnun bankans yfir fleiri markaðssvæði. Við erum mjög ánægð með viðtökurnar og sátt við kjörin," segir Guðni Aðalsteinsson, Framkvæmdastjóri Fjárstýringar í tilkyninningu.


 

Samgönguráðherra hefur fengið heimild ríkisstjórnar til að leggja fram lagafrumvarp sem færir nánast alla starfsemi á Keflavíkurflugvelli undir einn hatt. Er gert ráð fyrir að sú starfsemi sem nú fellur undir utanríkisráðuneytið verði færð undir yfirstjórn Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf. og flestir starfsmenn verði starfsmenn þess. Frumvarp um þetta var í meðförum fyrri ríkisstjórnar en aldrei lagt fram. Eftir því sem komist verður næst er stefnt að því að leggja frumvarpið fram fljótlega en endanlegri útfærslu þess er ekki lokið.


 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., dótturfélag Kaupþings banka hf., hefurundirritað samning um kaup á belgíska bankanum Robeco Bank Belgium.Robeco Bank Belgium, sem stofnaður var árið 2002, er lítill belgískur banki semeinkum sérhæfir sig í einkabankaþjónustu og í eignastýringu. Starfsmenn bankanseru 32 en starfsemin fer fram í Brussel og Antwerpen. Robeco Bank Belgium hefurum 6,800 viðskiptavini. Í ágústlok 2007 námu innlán í bankanum um 300 milljónumEvra, eða sem nemur 25 milljörðum króna. Yfirtakan mun hafa óveruleg áhrif árekstur Kaupthing Bank Luxembourg.


 

Greining Glitnis hefur gefið út nýja spá fyrir stýrivexti og gengi krónu. Helstu atriði: Kauptækifæri í krónu til skamms tíma Sterkari króna í bráð Dollarinn í 69 kr. og evran í 96 kr. í árslok 2008 Stýrivextir lækkaðir á 2. ársfjórðungi 2008


 

Árið 2006 voru 70 börn ættleidd á Íslandi og fækkaði þeim um fimm frá fyrra ári. Alls voru 37 börn stjúpættleidd en 33 börn voru frumættleidd.


 

samanlögð árleg velta félaganna verður um 13 milljarðar


 

Kaupþing hefur tilkynnt um skuldabréfaútgáfu í Mexíkó, þá fyrstu sem bankinn hefur ráðist í þar. Um er að ræða útgáfu að andvirði 200 milljónir Bandaríkjadala eða um 12 milljarðar króna.


 

Kaupþing vinnur að skuldabréfaútgáfu þessa dagana sem vænst er að ljúki fyrir helgi. Útgáfan tengist að hluta til kaupum bankans á hollenska bankanum NIBC en ætlunin er að styrkja eiginfjárgrunn bankans með útgáfunni. Þegar kaupin lágu fyrir var ætlun bankans að ráðast í slíka útgáfu. "Við erum að gefa út víkjandi lán, svokallaðan eiginfjárþátt A . Hér er því ekki um að ræða fjármögnun bankans heldur erum við að styrkja eiginfjárgrunn bankans," sagði Guðni Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Fjárstýringar Kaupþings í samtali við Viðskiptablaðið. Endanlegt útboðsgengi ákvarðast af áhuga fagfjárfesta á svokölluðum bóksöfnunartíma (e. book-building). Að sögn Guðna er fjármagnið að mestu leyti sótt til Asíu og sagði hann aðspurður að markaðsaðstæður virtust ágætar. Endanlegt vaxtastig bréfanna á eftir að koma í ljós en það gæti verið öðru hvoru megin við 9%. Sömuleiðis mun endanleg stærð útgáfunnar ráðast af áhuga fjárfesta. Útgáfan miðast fyrst og fremst að þeim sem starfa á einkabankamarkaði og sækja þjónustu þangað. Stofnanafjárfestar sækja síður í bréfin, enda hefur verið erfiðara að sækja fjármagn inn á þann markað í kjölfar lausafjárvandræðanna sem hafa dunið yfir markaðinn að undanförnu. Vextir í Bandaríkjunum hafa verið að hækka og má því gera ráð fyrir að bankinn þurfi að þola nokkurt vaxtaálag á útgáfuna. Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank og Merrill Lynch hafa tekið að sér að sjá um útboðið. Kaupþing hefur lánshæfiseinkunina Aa3 by Moodys Investors Service Inc. og A hjá Fitch Ratings. 


 

Í Hálf fimm fréttum Kaupþings segir að ástralski dalurinn hafi ekki verið sterkari gagnvart Bandaríkjadal í tæpan aldarfjórðung. ?Andfætlingurinn? fór í fyrradag upp fyrir 90 sent í fyrsta skipti í 23 ár eftir að hafa farið lægst niður í 77 sent í ágúst þegar undirmálskrísan náði hámarki sínu og verulega dró úr vaxtamunarviðskiptum. Sumir sérfræðingar ganga svo langt að spá því að ástralski dollarinn pari Bandaríkjadal á næstu misserum.


 

Samkvæmt Hálf fimm fréttum Kaupþings mun Bakkavör birta uppgjör sitt fyrir þriðja ársfjórðung þann 25. október næst komandi. Aðstæður í Bretlandi hafa verið erfiðar á breskum neysluvörumarkaði það sem af er ári vegna votviðris og vaxtahækkana og verð á hráefnum s.s. kartöflum, hrísgrjónum og hveiti hefur hækkað umtalsvert frá síðasta ári.


 

Frá áramótum hefur lögregla höfuðborgarsvæðisins verið kölluð til í u.þ.b. 7 þúsund tilfella vegna umferðaróhappa sem hefði mátt ganga frá í hendur tryggingarfélaga án afskipta lögreglu. Ökumenn hefðu aðeins þurft að útfylla tjónatilkynningu sem á að vera í öllum bílum. Lögregla höfuðborgarsvæðisins í samstarfi við tryggingarfélögin hafa sett af stað sérstakt átak til að hvetja ökumenn til að nota tjónatilkynningarnar. Ef ökumenn tileinka sér þetta má spara lögreglu óþarfa fyrirhöfn og tíma sem hún getur þá notað frekar til aukins eftirlits og með því stuðlað að fækkun umferðarslysa. Ef ekki verður slys á fólki við árekstur eða óhappið hefur ekki alvarleg áhrif á flæði umferðar þarf ekki að kalla lögreglu til. Það borgar sig að vera með tjónatilkynningar í bílnum ef óhapp á sér stað. Þeir sem eru ekki með eyðublöð tjónatilkynninga í bílum sínum geta nálgast þau t.d. á bensínstöðvum, hjá bílaumboðum og skoðunarstöðvum. Ef óhapp á sér stað við Verslunarmiðstöðvar líkt og Kringluna eða Smáralind er hægt að leita til öryggisvarða miðstöðvarinnar en þeir eiga að vera með eintök af tjónatilkynningum. Umferðarstofa hvetur ökumenn til að nota tjónatilkynningarnar í þeim tilfellum sem við á í stað þess að kallað sé á lögreglu.


 

Á Vegvísi Landsbankans er greint frá því að Atlantic Petroleum hafi hækkað mest allra félaga í Kauphöllinni í dag. Félagið var skráð í Kauphöll Íslands í júní árið 2005 á genginu 526, félagið hefur því hækkað um 212% frá skráningu. Lítil velta hefur verið með bréf félagsins hingað til og ákváðu stjórnendur þess því einnig að skrá það í Kauphöllina í Kaupmannahöfn, félagið var skráð þar í október í fyrra. Lokagengi félagsins í dagslok var 1.723.


 

Stjórn Hands Holding hefur gengið að tilboði frá Frosta Bergssyni í Opin kerfi á Íslandi. Opin kerfi hafa hingað til verið hluti af Opin Kerfi Group, móðurfélagi Kerfa í Danmörku og Svíþjóð, sem er í eigu Hands Holding. Teymi, stærsti hluthafi Hands Holding með 48,7% hlut, hefur áður lýst áhuga á að selja eign sína í Hands Holding ef ásættanlegt tilboð bærist. Greint er frá þessu á Vegvísi Landsbankans.


 

Í Vegvísi Landsbankans er greint frá því að vísitölur á Bandaríkjamarkaði lækkuðu í dag í kjölfar þess að Alcoa birti afkomu þriðja ársfjórðungs. Alcoa var fyrsta félagið í Dow Jones til að birta afkomu fjórðungsins og fréttir um samdrátt í sölu á tímabilinu drógu markaðinn niður. Frekari fregnir urðu til þess að S&P 500 höfðu fallið um 0,3% og Dow Jones um 0,4% um hádegi að bandarískum tíma. Skv. Bloomberg er almennt talið að uppgjör fjórðungsins verði undir meðaltali. Til að mynda sé búist við 0,7% aukningu hagnaðar fyrirtækja í S&P 500 vísitölunni á þessum fjórðungi samanborið við a.m.k. 10% hækkun undanfarna 20 fjórðunga. Hækkaði framan af viku Lækkunin í dag er eftir hækkun á mörkuðum í gær. Fundargerð frá stýrivaxtafundi Seðlabanka Bandaríkjanna síðan 18. september sl. hleypti fjöri í helstu markaði þegar hún var gerð opinber í gær. Markaðir í Evrópu hækkuðu í kjölfar hækkana í Bandaríkjunum og Asíu þar sem fundargerðin slær á áhyggjur af varanlegum samdrætti í Bandaríkjunum vegna ótryggra húsnæðislána. Samt sem áður er orðalag varfærnislegt og mat sérfræðinga að lítið megi út af bregða til að jafnvægið raskist. Ekki líkur á vaxtalækkun Skýrendur Bloomberg telja ekki líkur á að stýrivextir í Bandaríkjunum lækki á næsta vaxtaákvörðunardegi sem verður í lok mánaðarins. Samt sem áður sé ekki hægt að útiloka frekari vaxtalækkun. Ákvarðanir velti á horfum í hagkerfinu og hvernig það bregðist við þróun næstu vikna. Í því tilliti sé sérstaklega horft til verðbólgu, matar- og orkukostnaðar heimila og húsnæðismarkaðar. Umsóknum um húsnæðislán vestanhafs fjölgaði í síðustu viku. Það er í fyrsta skipti sem slíkt gerist í þrjár vikur. Samkvæmt Bloomberg er líklegt að í tölum um fjölgunina sé vilji Bandaríkjamanna til húsnæðiskaupa ofmetinn, m.a. þar sem ekki sé öruggt að allar umsóknir verði samþykktar.


 

Stjórnir Byrs sparisjóðs og Sparisjóðs Norðlendinga hafa skrifað undir áætlun um samruna sparisjóðanna og miðast hann við 1. júlí 2007. Gert er ráð fyrir að hlutur stofnfjáreigenda í Byr sparisjóði verði 90,5% í sameinuðum sjóði og hlutur stofnfjáreigenda í Sparisjóði Norðlendinga verður 9,5%. Til að framangreint hlutfall náist verður stofnfé í Sparisjóði Norðlendinga aukið um krónur 234.860.000 áður en til samrunans kemur. Markmiðið með samrunanum er að styrkja stöðu sparisjóðanna í harðnandi samkeppni á fjármálamarkaði til hagsbóta fyrir viðskiptavini, starfsfólk og stofnfjáreigendur. Íslenskur fjármálamarkaður hefur undanfarin ár einkennst af mikilli grósku og vexti. Fjármálafyrirtæki hafa vaxið og dafnað og samkeppni hefur aukist mikið. Sameining sparisjóðanna eru viðbrögð við þessari þróun. Með samrunanum verður til stærri og öflugri eining sem er vel í stakk búin til að takast á við ný og krefjandi verkefni. Með sameiningunni aukast möguleikar til framþróunar og vaxtar og hefur sameinaður sparisjóður sterkari stöðu til sóknar.


 

Úrvalvístalan stóð í 8.502.4 stigum þegar mörkuðum var lokað í dag og hefur lækkað um 0,35% frá því í morgun. FTSE hækkaði um 1,14% og Nasdag um 0,59% Mestu hækkanir einstakra félaga eru hjá Atlantic Petroleum 13,4%, Teymi 4,4%, Tryggingamiðstöðinni 2,1%, Föroya Banki 1,5% og Bakkvör 0,6%. Mestu lækkanir eru aftur á móti hjá 365 2,2%. Eimskip 1,8%, Straumur Burðarás 1,6%, Exista 0,5% og Alfesca 0.5%


 

Í frétt frá Greiningardeild Landsbankans segir að verðbólga hefi tekið að hækka á ný eftir að hafa verið undir efri vikmörkum Seðlabankans í júlí og ágúst. Greiningardeildin spáir því að verðlag hækki á næstu mánuðum þar til grunnáhrif vegna lækkunar VSK eru dottin út. Þá telur deildin að draga muni úr verðbólgu og verðbólgumarkmið Seðlabankans náist í lok árs 2008. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,5%. Nokkuð hefur dregið úr verðbólgu á árinu og stefnir í að hækkun verðlags yfir árið verði um 4,5%. Greiningardeildin á von á því að undir lok næsta árs mælist verðbólgan eilítið undir 2,5% verðbólgumarkmiðinu. Þá er reiknað með að lækkandi húsnæðisverð og háir vextir haldi aftur af hækkun neysluverðsvísitölunnar og ekki er talin von á því að verðbólgan víki verulega frá markmiði á næstu árum. Mest allt árið 2009 verður verðbólgan flöktandi í kringum verðbólgumarkmiðið.


 

Í frétt frá Greiningardeild Glitnis segir að það sem af er fjórða ársfjórðungs hafi Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hækkað verulega eða um 7%. Í nýútgefinni afkomuspá gerðum við ráð fyrir að íslenski hlutabréfamarkaðurinn myndi sýna batamerki á fjórða fjórðungi. Sögðum við að framundan væri tímabil þar sem lækkandi vextir ásamt aukinni áhættusækni og tiltölulega hagfelldu efnahagsástandi innanlands sem utan munu vegast á við áhrifin af nokkuð lakari afkomu félaganna á markaðinum. Um er að ræða áhugaverðan tíma þar sem hræðsla fjárfesta hefur dregið virði einstakra félaga nokkuð langt niður á þriðja fjórðungi og nægjanlega lágt til að skapa kauptækifæri fyrir fjárfesta sem eru til í að taka nokkra áhættu til skemmri tíma.Ástæða örrar hækkunar í upphafi þessa ársfjórðungs kann að vera sú að fjárfestar hafi séð að umrótið á fjármálamarkaðinum undanfarið hefur alið góð tækifæri á markaðinum. Þeir horfa fram til næsta árs þegar uppgjör félaganna eru ekki eins lituð af erfiðu ástandi á fjármálamörkuðum og uppgjör fyrir nýliðinn fjórðung. Við spáum 30% hækkun Úrvalsvísitölunnar yfir næsta ár.Um þessar mundir berst lítið af fréttum frá skráðu félögunum. Skammt er þess að bíða að félögin birti afkomu þriðja fjórðungs. Greining hefur dregið úr væntingum til arðsemi á síðari hluta ársins á heildina litið vegna lægri gengis- og söluhagnaðar hjá fjárfestingarfélögunum. Viðsnúningur á hlutabréfamörkuðum hefur þó glætt væntingar okkar um afkomu félaganna því hækkun á verði hlutabréfa hefur afgerandi áhrif á afkomu fjárfestingarfélaganna. (AFÓ)


 

Danska fyrirtækið Sirius IT, eitt dótturfyrirtækja Skipta hf., hefur þróað raddgreinibúnað sem danska þingið tók í notkun nú í haust. Með búnaðinum er hægt að birta allar þingræður á vef þingsins í textaformi nokkrum klukkustundum eftir að ræðurnar eru fluttar, að því er fram kemur í fréttatilkynningu. Raddgreinibúnaðurinn, sem kallast Edixi, hefur verið í þróun um nokkurt skeið og þekkir hann nú um 100.000 dönsk orð. Samkvæmt mælingum er nákvæmni hans 94% til að byrja með en mun svo aukast í 97-100% eftir því sem meiri reynsla fæst af búnaðinum í þinginu. Ferlið fer þannig fram að allar ræður í þinginu eru teknar upp stafrænt. Ræðurnar eru síðan endurfluttar fyrir búnaðinn, sem setur þær í textaform og birtir á vef danska þingsins. Þessi nýja þjónusta danska þingsins hefur vakið talsverða athygli þar í landi, enda gerir hún að verkum að almenningur getur nú nálgast þingræður mun fyrr en áður. Danskir fjölmiðlar hafa fjallað umtalsvert um þjónustuna og Edixi-búnaðinn frá Sirius IT. Hjá Sirius IT starfa um 400 manns en fyrirtækið er með starfsemi í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Sirius IT er eitt dótturfyrirtækja Skipta hf. erlendis en önnur dótturfyrirtæki Skipta erlendis eru fjarskiptafyrirtækin Aerofone í UK og Business Phone í DK.


 

Alcoa Fjarðaál hefur samið við Samskip um að annast flutninga á framleiðslu fyrirtækisins til Evrópu næstu fimm árin. Meginhluti framleiðslu Alcoa Fjarðaáls fer á Evrópumarkað. Flutningarnir munu stórauka umsvif Samskipa á Íslandi. Það voru Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, og Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa, sem undirrituðu samninginn í dag í upplýsingamiðstöð Alcoa Fjarðaáls og Fjarðabyggðar við Sómastaði í Reyðarfirði. Árleg framleiðslugeta Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði er áætluð um 346 þúsund tonn og verður meginhluti framleiðslunnar sendur á Evrópumarkað. Umsvif Samskipa á Íslandi munu því stóraukast með samningnum. Heildarvöruútflutningur frá Íslandi eykst um tæpan fjórðung í tonnum talið með tilkomu Fjarðaáls, ef miðað er við vöruútflutning í fyrra. ?Þetta er mikilvægur og hagstæður samningur fyrir Alcoa Fjarðaál. Með honum verða Samskip tengiliður við viðskiptavini okkar í Evrópu. Ég reikna með því að þessir flutningar muni einnig koma öllu Norðausturlandi til góða og að þeir muni breyta flutningamynstri á landinu öllu,? sagði Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls við undirritun samningsins. ?Við hjá Samskipum væntum mikils af þessu samstarfi við Alcoa Fjarðaál. Við höfum annast gríðarlega mikla flutninga fyrir stóriðjuframkvæmdirnar hér eystra og höfum í tengslum við þá flutninga eflt siglingakerfi okkar til muna. Við erum núna með vikulegar siglingar til Reyðarfjarðar en það er ljóst að þessi samningur við Alcoa Fjarðaál mun leiða til stækkunar á skipaflota okkar og jafnframt aukinnar almennrar flutningsgetu þegar flutningarnir verða komnir á fullan skrið,? sagði Ásbjörn Gíslason, forstjóri Samskipa. Alcoa Fjarðaál mun jöfnum höndum framleiða hreint ál, ýmiskonar álblöndur fyrir margvíslega iðnaðarframleiðslu og álvíra sem notaðir eru í háspennustrengi. Reikna má með að útflutningsverðmæti framleiðslu Fjarðaáls muni nema um 50-60 milljörðum króna á ári, miðað við álverð og gengi gjaldmiðla eins og það er nú. Stefnt er að enn frekari uppbyggingu Samskipa eystra í kjölfar samningsins en félagið hefur þegar fengið úthlutað lóð á athafnasvæði Mjóeyrarhafnar. Ekki verður greint frá einstökum efnisatriðum samningsins.


 

Úrvalvístalan stóð í 8.512.93 stigum skömmu fyrir hádegi og hafði lækka um 0,31% frá því í morgun. FTSE hefur hækkað um 1,14% og Nasdag um 0,59% Mestu hækkanir einstakra félaga eru hjá Atlantic Petroleum 14,01%, Teymi 4,70%, FL Group 0,37%, Marel 0,20% og hjá Atorku 0,18%. Mestu lækkanir eru aftur á móti hjá 365 1,86%. Eimskip 1,25%, Straumur Burðarás 1,16%, Landsbankinn 0,81% og hjá Exista 0,56%.


 

Kaupmáttur launa hefur vaxið nær samfleytt frá árinu 1995. Samtals nemur hækkunin á þessu tímabili ríflega 30% og er óhætt að segja að aldrei hefur jafnlangt tímabil í íslenskri hagsögu verið með samfelldri aukningu á kaupmætti launa. Einkaneysla á mann hefur á sama tíma aukist um 55% á föstu verði sem kemur ekki á óvart í ljósi kaupmáttarþróunar á tímabilinu þar sem laun kaupa hátt nær þriðjungi meira en þau gerðu fyrir rúmum áratug síðan. Greint var frá þessu í Morgunkorni Glitnis. Í þjóðhagsspá þeirri sem við birtum í september og nær til ársins 2011 spáum við því að kaupmáttur launa muni halda áfram að vaxa á næstu árum. Spáum við 3,6% kaupmáttaraukningu í ár og að á árinu 2011 muni kaupmáttur launa vera ríflega 50% meiri en hann var á árinu 1995. (RJ)


 

Í Morgunkorni Glitnis segir að vextir á útlánum Íbúðalánasjóðs ákvarðast af fjármögnunarkostnaði í reglulegum útboðum sjóðsins, fjármagnskostnaði vegna uppgreiddra lána og vaxtaálagi. Sjóðurinn hefur þegar hækkað vexti á árinu vegna kröfuhækkunar á íbúðabréfum um 0,15 prósentur og eru vextir sjóðsins með uppgreiðsluálagi nú orðnir þeir sömu og sjóðurinn bauð þegar samkeppni hófst á húsnæðislánamarkaði í ágúst 2004 með innkomu viðskiptabankanna á húsnæðislánamarkað. Við reiknum með því að sjóðurinn þurfi að hækka vexti sína enn frekar á næstu vikum.  Krafa íbúðabréfa hefur hækkað hratt undanfarnar vikur og við teljum litlar líkur á að hún muni lækka aftur svo einhverju nemi á næstu vikum. Fari Íbúðalánasjóður í útboð við þær aðstæður sem nú eru á markaði má reikna með að hann þurfi að hækka vexti um 0,35-0,45 prósentur. Verði það raunin munu vextir sjóðsins á útlánum með uppgreiðsluákvæði verða 5,2%-5,3% í stað 4,85% og 5,45%-5,55% í stað 5,1% án uppgreiðsluákvæðis. (HDV)


 

Gert er ráð fyrir því að FL Group leggi 6,7 milljarða í hið sameinaða félag Reykjavík Energy Invest (REI) og Geysis Green Energy (GGE) á genginu 2,77. Atorka leggi til fimm milljarða á sama gengi, það er 2,77 og Bjarni Ármannsson, stjórnarformaður REI, einn milljarð á þessu gengi - til viðbótar við þær fimm hundruð milljónir sem hann lagði inn í REI fyrr í haust á genginu 1,3. Þetta kemur fram í samrunaáætlun sem kynnt var á fundi eigenda og stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur í síðustu viku. Í henni er enn fremur gert ráð fyrir því að OR leggi inn í hið sameinaða félag um 16,5% hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja og er sá hlutur í áætluninni metinn á um 8,6 milljarða og er á genginu 2,77.


 

Stjórnvöld í Kína hafa tekið upp strangara gæðaeftirlit með vörum sem fluttar eru til landsins frá Bandaríkjunum í kjölfar gagnrýni á gæðum þeirra vöru sem flutt er frá Kína til Bandaríkjanna.


 

66° Norður lokuðu fyrir stuttu tveimur af fjórum verslunum sínum í Lettlandi. Forstjóri fyrirtækisins, Halldór Gunnar Eyjólfsson, sagði rekstur þess þó ganga vel og þetta einungis eðlilegar tilfærslur. "Hér er aðeins um hagræðingu að ræða eins og á sér reglulega stað í öllum fyrirtækjarekstri."


 

Íslenska líftæknifyrirtækið ORF Líftækni og kínverska lyfjasamsteypan Sinopharm hafa samið um samstarf við þróun, framleiðslu og markaðssetningu á prótínlyfjum. Skrifað var undir samkomulagið í Qingdao í Kína á sunnudaginn var, að viðstöddum Ólafi Ragnari Grímssyni forseta Íslands. Sinopharm er stærsta lyfjasamsteypa Kína og seldi árið 2004 lyf og lækningatæki fyrir 147 milljarða króna.


 
Innlent
10. október 2007

"Ég fékk vink"

Frosti Bergsson fjárfestir hefur lagt inn tilboð í allt hlutafé Opinna kerfa ehf. ,eða nánar tiltekið þá starfsemi sem fer fram undir nafni fyrirtækisins hér á landi. Frosti staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið en hann rekur fjárfestingafélagið F. Bergsson ehf. Tilboðið er gert í nafni óstofnaðs félags í hans nafni og sagðist Frosti aðspurður standa einn að tilboðinu. "Ég fékk vink og gerði í framhaldi af því tilboð sem var tekið og nú er í gangi áreiðanleikakönnun sem ætti að liggja fyrir á föstudaginn, sagði Frosti.


 

Færeyska olíu- og gasfyrirtækið Atlantic Petroleum, sem er bæði skráð í kauphöllina í Danmörku og hér á landi, hefur staðfest að hafa fundið olíu við Hook Head olíustöðina, að því er kemur fram í fréttatilkynningu. Forstjóri Atlantic Petroleum, Wilhelm Petersen, segir fyrirtækið sérlega ánægt með niðurstöðurnar og þær framfarir sem færi Hook Head í áttina að því að verða raunhæft olíuframleiðslusvæði. Fyrirtækið hefur hækkað um 11,5% í Kauphöllinni í Kaupmannahöfn það sem af er degi.


 

Vísitala neysluverðs í október 2007 er 278,1 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,51% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 248,7 stig, hækkaði um 0,36% frá september. Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 0,8%, vísitöluáhrif 0,16%, en þar af voru 0,1% áhrif vegna hækkunar á markaðsverði húsnæðis og 0,06% vegna hækkunar vaxta. Sumarútsölum er nú víðast lokið og hækkaði verð á fötum og skóm um 3,5% (0,15%). Þá hækkaði verð matar og drykkjarvöru um 1,0% (0,12%). Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,5% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 1,3%. Fastskattavísitala neysluverðs hefur hækkað um 6,3% síðastliðna tólf mánuði. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,9% sem jafngildir 7,7% verðbólgu á ári (4,6% fyrir vísitöluna án húsnæðis). Vísitala neysluverðs í október 2007, sem er 278,1 stig, gildir til verðtryggingar í nóvember 2007. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 5.491 stig fyrir nóvember 2007.


 

7,7% verðbólga síðustu þrjá mánuði


 

Að sögn Einars Arnar Ólafssonar, framkvæmdastjóra Fyrirtækjaráðgjafar Glitnis, gerir bankinn sér vonir um að hafa lokið sölu á Skeljungi fyrir næstu áramót. Nú þegar hafa nokkrir aðilar spurst fyrir um fyrirtækið en ekki er gert ráð fyrir að áreiðanleikakönnun ljúki fyrr en eftir nokkrar vikur.


 

Sigurður Viðarsson, nýr forstjóri Tryggingamiðstöðvarinnar, sagði í samtali við vb.is að ráðningu hans hefði borði brátt að og hann væri enn að kynna sér aðstæður á nýja vinnustaðnum. ?Ég er mjög spenntur fyrir nýja starfinu og ekki síst að skoða möguleika TM á að færa út kvíarnar hjá dótturfyrirtæki þess í Noregi sem heitir Nemi.?


 

Úrvalsvístalan hækkaði um 0,11% í dag og var 8,537,96 stig við lokun markaða. Teymi hefur hækkað um 4,44%, Eimskipafélagið um 1,14, Landsbakinn um 0,93%, Straumur Burðarás um 0,23% og Marel um 0,20%. Mesta lækkun varð aftur á móti hjá Atlantic Petroleum 3,00%, Össur hf. 2,29%, Century Aluminum 1,58%, 365 hf. 1,10% og Icelandair Group 0,93%.


 

Umfangsmiklar skipulagsbreytingar standa fyrir dyrum hjá fjárfestingafélaginu FL Group, með það fyrir augum að gera reksturinn gegnsærri, straumlínulagaðri og ábyrgð hvers og eins skýrari. Enn fremur er stefnt að því að byggja upp stöðuga tekjupósta."Viðskiptamódel FL Group hefur þjónað okkur vel, en nú er kominn tími til að gera breytingar á því til að takast á við verkefnin framundan," sagði Hannes Smárason, forstjóri FL Group, á fjárfestadegi í London á fimmtudaginn.


 

Í nýjasta tölublaði Newsweek er fjallað ítarlega um þá hröðu þróun sem á sér staðar á sviði erfðafræði í dag. Fjallað er um árangur deCODE og hann settur í samhengi við það sem er að gerast á þessu sviði í heiminum. 


 

Glitnir og kínverska olíu- og orkufyrirtækið Sinopec hafa tilkynnt um aukna samvinnu við jarðhitaverkefni í Kína. Að samstarfinu koma einnig Geysir Green Energy og Reykjavík Energy Invest en markmið samstarfsins er að auka notkun á jarðhita til orkuframleiðslu í Kína. Glitnir og Sinopeg munu stofna sérstakt félag sem mun vinna að því að auka fjárfestingar í jarðhitaverkefnum í Kína. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. Sinopec, sem er skráð á kínverska og alþjóðlega fjármálamarkaði er stærsti framleiðandi og seljandi unninna olíuvara í Kína og annar stærsti hráolíuframleiðandi landsins. Fyrirtækið stundar olíuleit og boranir, rekur olíuhreinsistöðvar og fjölbreytta efnavöruframleiðslu, auk þess að eiga og reka birgðastöðvar og olíuleiðslur sem flytja gas og hráolíu. Samstarfsaðilar hyggjast auka fjárfestingar í jarðhitaverkefnum í Kína með því að þróa áfram tækni í einstökum verkefnum um leið og könnuð verða tækifæri til nýrra hitaveitu- og orkuframleiðsluverkefna. Samningurinn er hrein viðbót við Xianayang jarðhitaverkefnið sem fyrirtækin hafa unnið að með samstarfsaðilum sínum síðan 2006. Nýting jarðhita er umhverfisvænn og hagkvæmur valkostur við hefðbundna orkuframleiðslu í Kína þar sem um 70% orkunnar eru framleidd með kolum. Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku hefur aukist mjög í Kína og frá árinu 2005 hafa Glitnir og Sinopec verið frumkvöðlar í að þróa nýtingu jarðhitaorku í Kína. Með þessari ákvörðun staðfesta fyrirtækin vilja sinn til að vera áfram leiðandi í að þróa umhverfisvæna jarðhitaorku í Kína.


 

Heildarútgjöld til félagsverndar jukust úr 210,4 milljörðum króna árið 2004 í 222,3 milljarða árið 2005 eða um 5,7% milli ára í krónum talið. Vöxtur félagsverndar var hlutfallslega mestur til málefna öryrkja eða 9% milli áranna 2004 og 2005, sem svarar til 2,7 milljarða króna. Útgjöld vegna aldraðra jukust um 7,8% eða 4,5 milljarða kr. og til heilbrigðismála jukust útgjöld um 5,6% eða 4,0 milljarða kr. Vöxtur á öðrum verksviðum var minni.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,41% og er 8.493 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum. Veltan nemur 1,8 milljarði króna. Helstu hlutabréfavísitölur eru grænar það sem af er degi en Asíumarkaður var tíðindalítill í gærnótt. Teymi hefur hækkað um 2,85%, Marel hefur hækkað um 0,2%, FL Group hefur hækkað um 0,19% og Century Aluminium hefur hækkað um 0,14%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 6,19%, 365 hefur lækkað um 1,1%, Össur hefur lækkað um 0,58%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,58% og Glitnir hefur lækkað um 0,51%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,13% og er 114,6 stig.


 

Kaupþing hyggst ráða í skuldabréfaútgáfu í Bandaríkjunum innan skamms að því er kemur fram í fréttaskeyti Reuters. Fréttastofan hefur þetta eftir stjórnendum bankans. Endanleg stærð útgáfunnar hefur ekki verið ákveðin en sérfræðingar telja að bankinn verði að greiða 9% vexti.


 

Raungengi krónu hefur hækkað nokkuð það sem af er ári, segir í Morgunkorni Glitnis, og er nú talsvert hærra en svo að samræmist ytra jafnvægi þjóðarbúsins, en raungengi er mælikvarði á samkeppnishæfni þjóðarbúsins í alþjóðlegu tilliti. Mælt á kvarða hlutfallslegs verðlags var raungengi í september 108 stig samkvæmt nýlega birtum tölum frá Seðlabanka, en það er u.þ.b. 10% yfir meðalraungengi undanfarinna þriggja áratuga. Hækkunin það sem af er ári skýrist bæði af hækkun nafngengis krónu frá áramótum og eins því að verðbólga hér á landi hefur verið meiri en í viðskiptalöndum okkar. Síðast ytra jafnvægi fyrir fimm árum Síðast voru utanríkisviðskipti í grófum dráttum í jafnvægi á tímabilinu frá seinni hluta 2001 fram á vorið 2003, og var þá raungengi krónu einnig nærri langtímameðaltali, þótt erfitt sé að slá því föstu að það jafngildi jafnvægisraungengi. Á hinn bóginn virðist nokkuð skýrt að þensluskeið undanfarinna ára hefur bæði endurspeglast í raungengi yfir jafnvægi og miklum viðskiptahalla. Þannig hefur aukið aðhald í peningastefnu Seðlabanka haft þau áhrif að raungengi hefur hækkað vegna styrkingar nafngengis krónu fremur en vegna aukinnar verðbólgu. Ísland verður þannig ¿dýrt¿ í alþjóðlegu tilliti, hvort sem orsökin er hraðari hækkun verðlags (eða framleiðslukostnaðar ef miðað er við laun) eða gengisstyrking krónu gagnvart öðrum myntum. Mun haldast hátt enn um sinn Líklegt er að ytra ójafnvægi þjóðarbúsins verði talsvert enn um sinn og að raungengið muni að sama skapi haldast talsvert hátt, bæði vegna þess að mikill vaxtamunur við útlönd styður við nafngengi krónu, og eins þar sem verðbólga hér á landi mun að líkum verða öllu meiri en í viðskiptalöndum.


 

Í Morgunkorni Glitnis er reiknað með að vísitala neysluverðs (VNV) hækki um 0,5% milli september og október en Hagstofa Íslands birtir VNV í fyrramálið. Í verðbólguspá sem birt var 24. september var gert ráð fyrir 0,5% hækkun í október og teljum ekki ástæðu til að endurskoða þá spá. Gangi spáin eftir mun tólf mánaða verðbólga hækka úr 4,2% í 4,5%. Við gerum jafnframt ráð fyrir að ársverðbólga muni hækka lítillega milli mánaða það sem eftir er árs og vera nálægt 5% í upphafi næsta árs. Hækkun húsnæðisverðs og verðhækkun á fötum og skóm mun leiða hækkun vísitölunnar að þessu sinni. Húsnæðisverð hefur hækkað töluvert það sem af er ári og gerum við ráð fyrir að það muni hækka hægar á næstu mánuðum en það hefur gert á fyrri hluta ársins. Útsölum á sumarfatnaði lauk í ágúst og olli koma vetrarfatnaðar í verslanir 13,5% verðhækkun á fötum og skóm í september. Við gerum ráð fyrir að sá liður hækki einnig í október en að hækkunin verði mun minni en í september. Aðrir undirliðir munu einnig hækka samkvæmt spá okkar en ekki verulega. Í því sambandi má nefna matvörur og eldsneyti. (HDV)


 

Fasteignafélagið MÆ Denmark sem er í eigu M.Æ eigna á Íslandi hefur keypt höfuðstöðvar KFD A/S í Vejen á Jótlandi, en félagið er dótturfélag Kraftvéla í Kópavogi.


 

segir Óskar Magnússon, fráfarandi forstjóri TM


 

Raf- og heimilistækjaverslunin Heimilistæki er komin í nýtt og stærra húsnæði við Suðurlandsbraut 26 (gamla Sigtún) eftir að hafa verið við Sætún 8 í tugi ára. Fyrirtækið er búið að taka húsnæðið í gegn segir í tilkynningu.


 

Hagspár greiningardeilda bankanna, fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands eru ekki samhljóða frekar en búast mátti við, enda er efnahagslífið gríðarlega flókið og breyturnar nánast óteljandi sem taka þarf tillit til. Að meðaltali gera spámenn ráð fyrir 3,4% hagvexti á næsta ári og 2,9% á árinu 2009 og 2% verðbólgu bæði árin. Áberandi er hve spámenn hins opinbera eru svartsýnari á hagvöxt en spámenn bankanna.


 

Borgarstjórnarhópur sjálfstæðismanna tilkynnti á blaðamannafundi í Ráðhúsi Reykjavíkur í gær að hann hygðist stefna að því að selja hlut Orkuveitu Reykjavíkur (OR) í Reykjavík Energy Invest (REI). "Við teljum nokkuð ljóst að með því munum við innleysa um það bil tíu milljarða króna hagnað. Þessir peningar verða nýttir til að greiða niður skuldur borgarinnar," sagði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri.


 

Eimskip stefnir á að velta 150 til 200 milljónum evra í Kína árið 2011. Á laugardaginn var opnaði fyrirtækið formlega, stærstu frystigeymslu í Asíu í hafnarborginni Qingdao í Kína, en höfnin þar er ein af tíu stærstu höfnum heims.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,35% og er 8.528 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 8,8 milljörðum króna. Icelandair hækkaði um 3,25%, Exista hækkaði um 1,99%, Atorka Group hækkaði um 1,97%, Icelandic Group hækkaði um 1,38% og Kaupþing hækkaði um 0,6%. Marel lækkaði um 2,55%, Atlantic Petroleum lækkaði um 1,76%, Föroya banki lækkaði um 0,9%, Alfesca lækkaði um 0,79% og 365 lækkaði um 0,73%. Gengi krónu styrktist um 0,6% og er 114,8 stig.


 

Hugsanlegt að olíuverð endi við 70$ á tunnu í árslok


 

Kauphöllin hefur kynnt nýja aðferð við útreikning Úrvalsvísitölunnar OMXI15 og hvetur hagsmunaaðila til að koma athugasemdum á framfæri fyrir lokun 15. október 2007. Gert er ráð fyrir að nýjar reglur taki gildi samhliða næsta vali í Úrvalsvísitöluna þann 2. janúar 2008. Markmiðið er að auka gegnsæi og laga útreikning OMXI15 betur að því sem tíðkast innan OMX Nordic Exchange.


 

Á fundi Borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins í dag var samþykkt að Orkuveita Reykjavíkur selji 35,5% hlut sinn í Reykjavík Energy Invest.


 

Glitnir banki hf. og Uppspretta eignarhaldsfélag ehf., félag í eigu Fons hf., hafa gert með sér samkomulag um að Glitnir annist sölu og sölustryggi Skeljung að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Björgólfur Guðmundsson, formaður stjórnar Landsbankans, hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna þess að DV greinir í dag frá orðrómi um að Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans, hafi þrýst á Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóra, um að flýta samningum um sameiningu Reykjavík Energy Invest og Geysir Green Energy til þess að laga "... fjárhagsstöðu Hannesar gagnvart bankanum" eins og segir í blaðinu en Hannes Smárason er forstjóri FL Group sem er einn af stærstu hluthöfum í Geysir Green Energy. "Af þessu tilefni vill Björgólfur Guðmundsson taka fram að aðdróttanir DV um afskipti hans að máli þessu eru algjörlega útí hött. Björgólfur hafði enga vitneskju um sameiningu Reykavík Energy Invest og Geysir Green Energy fyrr en tilkynnt var um hana í fjölmiðlum," segir í yfirlýsingunni. Þar segir ennfremur: "Vinnubrögð DV í máli þessu eru vítaverð þar sem blaðið leitaði hvorki til Landsbankans né skrifstofu Björgólfs Guðmundssonar áður en blaðið birti ósannindi sem geta skaðað orðspor og hagsmuni Landsbankans og Björgólfs Guðmundssonar bæði hér heima og erlendis en bankinn er undir ströngu eftirliti fjármálayfirvalda í hverju því landi sem hann starfar auk alþjóðlegra matsfyrirtækja. "


 

Farsímafyrirtækið Nokia hefur keypt allt hlutafé Enpocket, alþjóðlegs farsímamiðlunarfyrirtækis sem leggur áherslu á markaðssetningu og auglýsingar í gegnum farsíma. Kaupverðið er ekki gefið upp en í tilkynningu segir að fjárfestingarsjóðurinn Brú Venture Capital, sem var einn af fjórum stærstu hluthöfunum í Enpocket, innleysir umtalsverðan söluhagnað ásamt um 50 öðrum íslenskum hluthöfum. Gísli Hjálmtýsson, framkvæmdastjóri hjá Brú, segir í tilkynningu að salan sé gott dæmi um að nýsköpun borgi sig. ?Árangur Enpocket er afrakstur af kröftugu frumkvöðlastarfi hér á landi og það er fagnaðarefni að sjá menn fá afrakstur af vinnu sinni í formi umtalsverðs söluhagnaðar. Ég vona að þeir aðilar sem komu þessu verkefni af stað komi að fleiri nýsköpunarverkefnum með okkur.? Brú eignaðist upphaflega hlut í Enpocket í gegnum Landmat. Landmat var sameinað Enpocket í október 2004 en fyrirtækið var stofnað 1999 og hafði náð góðum árangri í þróun margmiðlunarefnis fyrir farsíma. Margir stjórnarmenn og starfsmenn sem áttu hlut í Landmati eignuðust hlut í Enpocket við sameininguna. Hugbúnaður Enpocket gerir viðskiptavinum kleift að senda kynningarefni til farsímaeigenda í skilgreindum markhópum. Meðal viðskiptavina Enpocket eru Vodafone, Cingular, Sprint, Verizon, Orange, Telefonica, Singtel, Nokia, Sony, BBC, Fox, Time Warner, Universal Pictures, Time Out, Match.com, Snapple, Levi?s, Hallmark og Nike. Í tilkynningu frá Nokia segir að með kaupunum ætli félagið að ná forystu á sviði markaðssetningar og auglýsinga í gegnum farsíma.


 

Eimskip hefur skrifað undir viljayfirlýsingu um kaup á 60% hlut í kínverska gámageymslufyrirtækinu Luyi Depot. Lyi Depot var stofnað árið 2000 og ræður yfir fimmta stærsta gámageymslusvæðinu í Qingdao. Geymslusvæði Luyi Depot er samtals um 110.000 fermetrar og er staðsett í Qingdao höfn. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. Kaupverð eða veltutölur koma þar ekki fram.Eimskip hefur samið um kaup á 60% hlut í gámageymslusvæðinu og um kauprétt á 20% til viðbótar. Fyrri eigendur halda 40% hlut og verður frekari rekstur gámageymslusvæðisins byggður upp í samstarfi við þá.Luyi Depot hefur sterk og góð tengsl við viðskiptavini sína en helstu viðskiptavinir þess eru skipafélögin Maersk, CMA CGM og Yang Ming. Luyi Depot hefur mikla möguleika á að auka við starfsemi sína og Eimskip hefur fullan áhuga á að taka þátt í uppbyggingu fyrirtækisins.?Við höfum góða reynslu af uppbyggingu rekstrar í Kína í samstarfi við heimamenn og þá sérstaklega í Qingdao," segir Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips í tilkynningu. "Við ætlum að byggja upp frekari rekstur í samstarfi við núverandi eigendur sem njóta mikils trausts. Þeim hefur tekist að byggja upp gott og ört vaxandi félag. Rekstur gámageymslufyrirtækisins og kæli- og frystigeymslu Eimskips hér í Qingdao styðja vel við hvorn annan.?Viljayfirlýsingin var undirrituð í Qingdao að viðstöddum forseta Íslands, Hr. Ólafi Ragnari Grímssyni og háttsettustu ráðamönnum Qingdao.


 

Úrvalsvístialan hefur hækkað um 0,68% það sem af er degi og er 8.557 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,4 milljörðum króna.Atorka Group hefur hækkað um 2,15% en sjö daga hækkun þess nemur 12%, Icelandic Group hefur hækkað um 1,38%, Kaupþing hefur hækkað um 1,37%, Össur hefur hækkað um 0,92% og Exista hefur hækkað um 0,86%.Marel hefur lækkað um 2,45%, Föroya banki hefur lækkað um 1,35%, Alfesca hefur lækkað um 0,79%, 365 hefur lækkað um 0,73% og Eimskip hefur lækkað um 0,51%.


 

nafni Blaðsins verður breytt frá og með morgundeginum


 

Gistinætur á hótelum í ágúst síðastliðnum voru 181.500 en voru 163.800 í sama mánuði árið 2006, sem er fjölgun um 17.700 nætur eða tæplega 11%. samkvæmy upplýsingum Hagstofunnar fjölgaði gistinóttum í öllum landshlutum nema á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða þar sem fækkun gistinátta nam 1% og á Austurlandi þar sem fjöldi gistinátta stóð í stað milli ára. Aukningin var hlutfallslega mest á höfuðborgarsvæðinu þar sem gistinóttum fjölgaði um tæp 15%, úr 95.100 í 109.300 milli ára. Á Norðurlandi nam aukningin rúmum 13%, en gistinætur þar fóru úr 17.600 í 20.000 milli ára. Á Suðurlandi fjölgaði gistinóttum um 6%, úr 23.200 í 24.600.


 

Exista hefur aukið hlut sinn í norska tryggingafélaginu Storebrand og er nú komið með 6,18% stöðu í félaginu samkvæmt staðfestum upplýsingum Viðskiptablaðsins. Ekki reynir á flöggunarskyldu fyrr en farið er 10% stöðu í félaginu.


 

Verslunin Duchamp Store við Regent Street í London var útnefnd ?besta litla verslunin í London? á verðlaunahátíðinni Retail Interior Awards sem var haldin 1. október á Hilton-hóteli í London. Kcaj-sjóðurinn sem er rekinn af Arev í Bretlandi, systurfélagi Arev verðbréfa, keypti 70% hlut í Duchamp í ágúst 2006 en stjórnendur eiga 30% hluta, að er fram kemur í fréttatilkynningu. Duchamp Store var opnuð í nóvember 2006. Verslunin býður upp á herraskyrtur og fylgihluti og hefur vakið athygli fyrir gæði og fjölbreytt úrval lita. Það telst mikill heiður fyrir eigendur og stjórnendur Duchamp að hljóta þessa útnefningu nú, því sjaldgæft er að verslanir í London nái þessum árangri eftir svo skamman tíma í rekstri. Verðlaunin eru veitt á hverju ári á vegum Retail Interior Awards og er þetta í 10. sinn sem hátíðin er haldin. Verðlaun eru veitt í nokkrum flokkum og meðal annarra verslana sem hlutu verðlaun þetta árið voru m.a. Selfridges, Marks&Spencer, Habitat og fleiri þekktar verslanir.


 

AB Sagax verður skráð í OMX Nordic Exchange í Stokkhólmi í dag. Sagax er tuttugasta og sjöunda félagið sem er skráð á aðalmarkað Nordic Exchange á þessu ári. Sagax er félag í fasteignaviðskiptum sem fjárfestir í atvinnuhúsnæði, einkum fyrir vörugeymslur og léttan iðnað. Félagið var upphaflega stofnað árið 2000 af aðilum sem nú stýra rekstri þess og sitja í stjórn. Sagax mun fyrst og fremst fjárfesta í eignum á Stokkhólmssvæðinu og um 50% af fjárfestingum félagsins eru á því svæði. Frá 30. júní 2007 hefur félagið átt 717.000 fermetra leiguhæfs svæðis sem skiptist í 92 fasteignir.


 

Í Vegvísi Landsbanka Íslands segir að velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu í september hafi verið í hæstu hæðum eða rúmlega 19 ma.kr. Þar segir einnig að veltan hafi aðeins einu sinni verið jafn há sem var í júní á þessu ári en þá var veltan einnig rúmir 19 ma.kr. Kaupsamningar hafa aftur á móti verið fleiri en nú en það var í nóvember 2004 og voru þeir þá 1.165 talsins. Var það skömmu eftir að samkeppni ÍLS og bankanna hófst en nú í september voru þeir alls 924. Mikil veltuaukning milli ára Í september fjölgaði þinglýstum kaupsamningum á höfuðborgarsvæðinu um 6,9% frá fyrra mánuði og veltan jókst um 22,3%. Samanborið við september 2006 er fjölgun samninga 90,1% og veltuaukningin 128% samkvæmt upplýsingum frá Fasteignamati ríkisins. En í ágúst og september á síðasta ári var velta og fjöldi kaupsamninga í lágmarki. Sé aftur á móti miðað við árið 2005, þegar meira líf var á fasteignamarkaði, kemur í ljós að í september í ár er veltan 48% meiri á sama tíma árið 2005. Fjöldi kaupsamninga hefur hins vegar aðeins aukist um tæp 3%. Á síðustu tveimur árum hefur fasteignaverð hækkað um 20% og skýrir hækkun fasteignaverðs því aðeins hluta veltuaukningarinnar. Vísbending um verðhækkanir til skamms tíma Fjölgun kaupsamninga og aukning veltu gefur góða vísbendingu um markaðsaðstæður á fasteignamarkaði til skamms tíma. Bendir þessi mikla velta til þess að búast megi við áframhaldandi þrýstingi til verðhækkana á næstunni. Sé aftur á móti litið lengra fram á veginn eru aðrir þættir sem gefa betri vísbendingar um verðþróun en það eru til að mynda lánskjör, framboð nýbygginga, fólksfjölgun og kaupmáttarbreytingar. Spáum lækkun til lengri tíma litið Í Hagspá Greiningardeildar kom fram að við gerum ráð fyrir að aukið framboð nýrra fasteigna og skert kaupgeta fasteignakaupenda valdi viðsnúningi í verðþróun fasteigna um mitt næsta ár. Þá sé líklegast að fasteignaverð taki að síga þannig að hækkun ársins í ár gangi að mestu til baka. Við þessa leiðréttingu ætti að nást meira jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar á fasteignamarkaði.


 

Rekstrarhagnaður eignarhaldsfélagsins Aurum Holdings, sem Baugur er leiðandi hluthafi í, jókst um 313% á síðasta ári, úr 287 milljónum króna í 1,2 milljarða króna. EBITDA hækkaði um 136%, eða úr 736 milljónum í 1,7 milljarða króna. Undirliggjandi sala jókst um 5,1% á árinu. Í árslok 2006 lauk samstæðan við kaupin á Mappin & Webb og Watches of Scotland og endurfjármögnun skulda. M&P var keypt á 10,5 milljónir punda, hluthafar fjárfestu 28 milljón pund í samstæðunni, og lánum til hluthafa, að upphæð 40,9 milljónum punda var breytt í hlutafé. Í frétt Daily Telegraph segir að rekstrarreikningarnir hafi verið gerðir opinberir aðeins örfáum dögum eftir að Jurek Piasecki, stjórnarformanni Goldsmiths, var sagt upp störfum. Hann á 15% hlut í fyrirtækinu og hefur starfað fyrir það í 25 ár. Í fréttinni eru leiddar líkur að því að honum hafi verið sagt upp í kjölfar ágreinings við Baug á stjórnarfundi.


 

Seðlabanki Tékklands hefur samþykkt kaup Straums á 50% hlut í tékkneska fjárfestingabankanum Wood & Company. Stefnt er að því að ljúka kaupunum á næstu dögum, enda teljast öll skilyrði nú uppfyllt. Straumur keypti 50% hlut í Wood & Company í júní síðastliðnum með kauprétt að eftirstandandi hlutum eigi síðar en 2011. Wood & Company er leiðandi sjálfstæður fjárfestingarbanki í Mið- og Austur-Evrópu sem býður upp á allar gerðir verðbréfaviðskipta,fjárfestingarbankaþjónustu og fyrirtækjaráðgjöf. Hann býður meðal annars þjónustu við einkavæðingu stórra stofnana, hlutafjárútboð, markaðsviðskipti, samruna og yfirtökur, fjárfestingarbankaþjónustu og fyrirtækjaráðgjöf til innlendra og erlendra fyrirtækja sem og til innlendra útgefenda og stofnana. Wood & Company er með höfuðstöðvar í Prag og starfsemi í Slóvakíu og Póllandi. Starfsmenn eru 70. Fyrirtækið er meðal annars aðili að kauphöllunum í Prag, Vín, Frankfurt, Varsjá, Búkarest, Ljúblíana og Búdapest. Árið 2006 sá fyrirtækið um viðskipti fyrir 24 milljarða Bandaríkjadala, var með leiðandi hlut (u.þ.b. 30%) af veltu kauphallarinnar í Prag, og markaðshlutdeild þess í Mið- og Austur-Evrópu var 6,6%.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um rúmlega 1% í 6,7 ma.kr. viðskiptum í dag. Össur hækkaði mest, um tæp 5%, og næst komu Exista og Marel með um 2% hækkun.


 

Samkvæmt könnun IMD viðskiptaháskólans eru jafnrétti mest á Íslandi og stendur öðrum þjóðum reyndar nokkuð framar hvað það varðar. Mælikvarðinn byggir á samræmdri spurningakönnun meðal stjórnenda fyrirtækja og stofnana í um 55 löndum úr öllum heimsálfum. Mælikvarðinn um jafnrétti er í víðtækum skilningi þar sem niðurstöður eru byggðar á svörum við spurningunni um það hvort misrétti á grundvelli kyns, kynþáttar, aldurs o.fl. sé þrándur í götu efnahagsþróunar. Niðurstaðan er sýnd í vísitölu á skalanum 0-10 þar sem jafnrétti eykst eftir því sem vísitalan er hærri. Ísland lendir í fyrsta sæti með vísitöluna 8,72 , sem er talsvert hagstæðari útkoma en hjá þeim löndum  sem fylgja næst á eftir, sem eru Austurríki með 8,14, Portúgal með 8,13, Danmörk með 7,93, Singapúr með 7,92 og Eistland með 7,82. Suður-Afríka var neðst á listanum með einkunina 3,49, Venesúela var með 4,21, Kína með 4,33, Pólland með 4,54 og Kórea með 4,78. Eftirtektarvert er að Bandaríkin eru í 26. sæti með 6,85 og Bretland í 30. sæti með 6,67, fyrir neðan þjóðir á borð við Kólumbíu og Chile.


 

Loksins, loksins, myndi einhver segja; kemur Volkswagen fram með jeppling sem er sú gerð bíla sem allt snýst um í Evrópu í dag. VW-menn eru kannski seinir til en þeir ætla sér væna sneið af markaðinum og telja sig ná henni með því að bjóða fram valkost sem er stútfullur af tækni en um leið á samkeppnisfæru verði við helstu keppinauta, ekki síst Toyota RAV4. Þetta er sannarlega mikilvægur bíll fyrir VW. Hann er framleiddur í nýrri verksmiðju í Wolfsburg sem heitir Auto 5.000 sem mönnuð er sérþjálfuðu starfsfólki í skilvirkri og háþróaðri framleiðsluaðstöðu.


 

Árið 1970 hóf Listahátíð í Reykjavík göngu sína og rúmaði innan vébanda sinna alla listaflóruna. Með tímanum hafa ýmsar listgreinar klofið sig útúr hátíðinni og halda hátíð sinnar greinar, þar á meðal eru greinar einsog bókmenntir og kvikmyndir. Listahátíð í Reykjavik var ekki hugsuð til að skila hagnaði, heldur var henni ætlað að færa Íslendingum heim það besta sem var að gerast í listaheiminum erlendis. Búa til samræðu milli íslenskra listamanna og erlendra, gefa almenningi sem hafði lítil efni á ferðalögum tækifæri til að berja það besta augum, gæða borgina lífi og dýnamík.


 

Nýir eigendur Pennans, með Kristin Vilbergsson forstjóra í fararbroddi, hafa margfalda umsvif félagsins á tveimur árum. Veltan slagar nú hátt í 20 milljarða króna og dótturfyrirtæki Pennans hafa langstærsta markaðshlutdeild í ritföngum í Eystrasaltsríkjunum og Finnlandi.


 

Í dag er vika liðin síðan nefnd umhverfisráðuneytisins tilkynnti um úthlutun heimilda til koltvísýringslosunar. Slík úthlutun hefur ekki áður farið fram hérlendis, en kveðið er á um hana í Lögum um losun gróðurhúsalofttegunda sem samþykkt voru síðastliðið vor. Þau eru liður í skuldbindingum Íslendinga gagnvart Kyoto-bókuninni. Engum heimildum var úthlutað til stækkunar núverandi stóriðjuvera eða til nýrra vera.Viðskiptablaðið leitaði viðbragða hjá forsvarsmönnum stóriðjufyrirtækjanna sem nú eru í fyrsta sinn bundin af losunarkvótum, og Samtaka iðnaðarins, en fulltrúi þeirra segir nefndina ekki hafa farið að lögum.


 

Landbrot af völdum ágangs sjávar ógnar nú mikilvægum fornleifum við strendur Bretlandseyja, og sumar minjar hafa nú þegar sokkið í haf, segir í frétt Independent. Hinn forna byggð Skara Brae á Orkneyjum var tæpa tvo kílómetra frá sjávarsíðunni þegar fyrstu íbúarnir völdu henni stað fyrir nokkur þúsund árum, en síðan þá hafa greipar Ægis krafsað svo um munar í strandlínuna. Nú er svo komið að brimið úðast yfir minjarnar, sem eru á heimsminjaskrá UNESCO, þrátt fyrir að varnarveggur hafi verið byggður árið 1926. Skoskar rannsóknir benda til að við strönd landsins séu 10 þúsund forn eða söguleg minjasvæði í hættu vegna landbrots, þar á meðal haugar víkinga, hús frá járnöld og ruslahaugar frá bronsöld. Fornleifafræðingar á Bretlandseyjum lýsa miklum áhyggjum vegna þessarar þróunar, því það getur reynst þrautin þyngri að komast yfir fornleifarnar þegar þær hafa einu sinni ratað í vota gröf.


 

Sérfræðingar hafa látið að því liggja að friðarverðlaun Nóbels, sem afhent verða 12. október næstkomandi, kunni að fara til baráttumanneskju á sviði umhverfisverndar, með þeim rökum að hlýnun jarðar sé hnattrænt öryggismál. Þetta kemur fram í frétt Reuters. Í því sambandi hefur Al Gore, fyrrum varaforseti Bandaríkjanna, verið nefndur, auk Inúíta-baráttukonunnar Sheila Watt-Cloutier, og Rajendra Pachauri, formanns Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem sótti Ísland heim í sumar.


 

Það kann að hljóma eins og í vísindaskáldsögu, en framleiðslu á eldsneyti úr koltvísýringi, sem íslensk stóriðiðja losar, kann brátt að verða hleypt af stokkunum.


 

Bakkavör Group hefur styrkt starfsemi sína í Bretlandi enn frekar með kaupum á breska matvælafyrirtækinu Welcome Food Ingredients Ltd. sem framleiðir bragðefni og sósur til matvælaframleiðslu. Kaupin voru fjármögnuð úr sjóðum félagsins en kaupverðið er trúnaðarmál. Welcome Food Ingredients var stofnað árið 1994 og sérhæfir sig í notkun ferskra og þurrkaðra hráefna við framleiðslu bragðefna og blandna á borð  við sósur, deig og þykkni fyrir matvælaiðnaðinn. Fyrirtækið er staðsett í Nottinghamshire í Bretlandi og eru starfsmenn 115 talsins. Welcome Food Ingredients verður hluti af Bakkavör Group frá kaupdegi en kaupin munu hafa óveruleg áhrif á afkomu félagsins á þessu ári.


 

Greiningardeild Glitnis spáir því að úrvalsvísitalan sýni batamerki og hækki um 6% á síðasta fjórðungi þessa árs, eftir erfiðan þriðja fjórðung; og að hækkunin verði alls 32% á árinu. Þetta kemur fram í nýrri afkomuspá sem deildin sendi frá sér á dögunum. Áður hafði bankinn spáð 45% hækkun vísitölunnar á árinu, en erfitt ástand á fjármálamörkuðum og lausafjárskortur á heimsmarkaði að undanförnu varð til þess að hann lækkaði spá sína. Úrvalsvísitalan hækkaði um 15,8% á árinu 2006, þannig að ef spá Glitnis rætist verður vöxturinn í ár tvöfaldur miðað við fyrra ár.


 

Sjö starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og allir fjórir starfsmenn Reykjavík Energy Invest fá að kaupa hlut í nýju sameinuðu félagi REI og Geysir Green Energy, að sögn Guðmundar Þóroddssonar, sem verður forstóri hins nýja félags, ásamt Ásgeiri Margeirssyni. Bjarni Ármannsson, sem áfram verður stjórnarformaður, hyggst, samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins, leggja til einn milljarð til viðbótar í hið nýja, sameinaða félag. Áður hafði hann lagt fram hálfan milljarð í REI, eða um það leyti sem hann réðst þangað til starfa í síðasta mánuði.


 

Starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og Reykjavík Energy Invest (REI) mátu verð REI fyrir samruna þess við Geysi Green Energy (GGE). Þetta segir Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur. Hann segir aðspurður að engir utanaðkomandi óháðir aðilar hafi verið fengnir til að verðmeta REI fyrir samrunann. Verðmatið var sextán milljarðar. GGE var metið, af eigendum þess, á um 25 til 30 milljarða, að sögn Ásgeirs Margeirssonar, forstjóra Geysis Green. Hjörleifur segir að fyrrgreindir starfsmenn REI og OR hafi einnig lagt mat á GGE og að enginn ágreiningur hafi verið milli aðila um endanlega tölu, sem var rúmlega 27 milljarðar. "Við vissum hvaða eignir voru inni í Geysi Green og hversu verðmætar þær voru," segir hann.


 

Fjárfestingafélagið Straumborg, sem er í eigu fjölskyldu Jóns Helga Guðmundssonar í Byko, og fjárfestingafélagið Red Square, í eigu Jóns Snorrasonar sem áður átti Húsasmiðjuna, tóku höndum saman og keyptu í sameiningu eina stærstu og elstu bílaleigu Danmerkur. Bílaleigan hefur verið starfandi síðan 1953 og er með umboð fyrir Europcar í Danmörku. Bílafloti leigunnar er að meðaltali um sex þúsund bílar og fyrirtækið velti alls rúmlega 50 milljónum evra á síðasta ári, eða 4,3 milljörðum íslenskra króna. Hagnaður Europcar í Danmörku á síðasta ári fyrir skatta nam tæplega 435 milljónum króna. Hjalti Baldursson forstjóri Straumborgar og stjórnarformaður Europcar í Danmörku staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Glitnir og kínverska matvælafyrirtækið Fu Ji skrifuðu undir samning í gær þess eðlis að Glitnir verði ráðgjafi Fu Ji við vöxt fyrirtækisins á kínverska markaðnum, segir í fréttatilkynningu Glitnis. Samningurinn var undirritaður í móttöku í Sjanghæ, en meðal viðstaddra var forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson. Í tilkynningunni kemur fram að Fu Ji sérhæfir sig í alhliða þjónustu með tilbúin hágæðamatvæli og er umsvifamesta fyrirtækið á sínu sviði í Sjanghæ. Fyrirtækið er skráð í Kauphöllina í Hong Kong og markaðsvirði félagsins er um 150 milljarðar íslenskra króna. Fyrirtækið hefur vaxið hratt á undanförnum árum og samningurinn er liður í áætlun um vaxa enn frekar á kínverskum markaði. Skrifstofa Glitnis í Sjanghæ mun leiða verkefnið.


 

Landssöfnun Kiwanishreyfingarinnar til styrktar geðsjúkum og aðstandendum þeirra, Lykill að lífi, hófst nú í morgun með því að Guðlaugi Þór Þórðarsyni heilbrigðisráðherra var afhentur fyrsti K-lykillinn.


 

Samkvæmt heimildum írska dagblaðsins Irish Independent er Landsbankinn nú um það bil að leggja fram yfirtökutilboð í írska bankann Irish Nationwide Builder Society (INBS) og mun tilboðið hljóða upp á einn milljarð evra, sem samsvarar tæplega 87 milljörðum íslenskra króna samkvæmt heimildum blaðsins. Þetta kom fram í írska dagblaðinu Irish Independent í gær.


 

Einn virtasti háskóli Kína á sviði málmfræða, Jiangxi University of Science and Technology (JUST), hefur staðfest samkomulag við íslenska ráðgjafafyrirtækið Arctus um gerð alþjóðlegs kennsluefnis á sviði málmfræða. JUST hefur einnig staðfest áhuga sinn á þátttöku í stofnun og rekstri alþjóðlegrar háskóladeildar í málmfræðum í fyrirhuguðum áltæknigarði við Þorlákshöfn.


 

Samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að tekjuafgangur ríkissjóðs nemi 66 milljörðum króna á þessu ári sem samsvarar til 5,4% af vergri landsframleiðslu og að á næsta ári verði afgangurinn rúmlega 30 milljarðar kóna eða 2,4% af landsframleiðslu.


 

Framkvæmdir við lagningu Sundabrautar áttu ekki að hefjast á næsta ári. Áform ríkisstjórnarinnar um að draga til baka fjárheimildir til verkefnisins, upp á 1,5 milljarða króna á árinu 2008, breyta því engu. Þetta kemur fram í samtölum Viðskiptablaðsins við Gísla Martein Baldursson, formann umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar, og Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, þingmann Samfylkingarinnar í Reykjavík og fyrrverandi borgarstjóra. Í lögum um ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., frá árinu 2005, er samtals gert ráð fyrir að átta milljörðum verði varið til fyrsta áfanga Sundabrautar. Fénu er, samkvæmt lögunum, dreift á árin 2007 til 2010.


 

Hlutabréfaverð og virði félaga þarf ekki að fara hönd í hönd, að sögn Einars Guðbjartssonar, dósents í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Verðið er háð stað, stund og markaðsaðstæðum en virði er núvirði ásamt framtíðarhagnaði (e. Present worth and future benefit). Virði er því framreiknað inn í framtíðina.Einar hélt hádegisfyrirlestur í gær og flutti hugleiðingu um virði og verð félaga. "Hæsta verð á markaðnum getur vel verið langt frá virðinu," sagði hann. Ákveðin andstaða er í verði og virði, þegar það er borið saman, því eiginleikinn við útreikningana er mjög mismunandi. "Annars vegar er það reiknað inn í framtíðina og hitt pósitíft, akkúrat það sem er að gerast í dag," sagði Einar.


 

Ímynd Íslands og Japans er um margt lík í tæknigeiranum. "Ímynd beggja er: svöl, skapandi og nýtískuleg. Þetta er magnað, því löndin eru svo ólík," segir dr. Keith Dinnie, markaðsráðgjafi og prófessor í Skotlandi, í samtali við Viðskiptablaðið. Eftir fimm vikur kemur út bókin Nation Branding eftir Dinnie. Þetta fyrsta bókin um málefnið, að búa til vörumerki fyrir lönd, en áður hefur Simon Anholt gefið út bókina Competitive Identity, sem fjallar einnig um ímyndir borga og svæða. "Þess vegna skrifaði ég bókina, ég vildi vera fyrstur að skrifa um "mörkun" (e. Branding) á löndum."


 

Jarðvarmafyrirtækin Reykjavík Energy Invest (REI) og Geysir Green Energy (GGE) hafa verið sameinuð undir merkjum þess fyrrnefnda. Heildareignir sameinaðs félags eru metnar á um 60 milljarða króna. Stærstu hluthafar eru Orkuveita Reykjavíkur með 35,5% hlut, FL Group með 27% og Atorka Group með 20,1%. Stefnt er að því að félagið verði skráð á almennum markaði. Eigendafundur og stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) staðfestu samkomulag um sameininguna, fyrir sitt leyti, á sameiginlegum fundi sínum síðdegis í gær. Fulltrúi Vinstri grænna og fulltrúi Borgarbyggðar sátu hjá. Á fundinum var jafnframt samþykkt að OR myndi auka hlutafé sitt í sameinuðu félagi um 2,6 milljarða.


 

Íslendingum gefst nú kostur á að fjárfesta í íbúðum í einni stærstu íbúðabyggingu í heimi sem verið er að byggja í Panama City, höfuðborg Panama. Um er að ræða íbúða- og byggingasamsteypu sem ber heitið Los Faros de Panamá, eða vitarnir í Panama. Nafnið vísar til þriggja risastórra íbúðaturna sem verða einkennandi fyrir bygginguna. Fram kemur í fréttatilkynningu að í byggingunni verða um 1.750 glæsilegar íbúðir, fimm stjörnu hótel, spilavíti, 30.000 fermetra verslunarmiðstöð, sundlaugar, líkamsræktar- og baðaðstaða. Byggingin er staðsett á góðum stað í borginni, við Panamaflóa og rétt hjá fjármálahverfinu. Spænska byggingafyrirtækið Grupo Mall stendur fyrir byggingunni en einkaumboðsaðilar á Íslandi eru Guðrún Hulda Ólafsdóttir lögfræðingur og Ásdís Ósk Valsdóttir löggiltur fasteignasali.


 

Gengi bréfa American Airlines (AMR) hefur hækkað um 20 % undanfarna viku, eða frá því að Hannes Smáraso,n forstjóri FL Group, sendi stjórn AMR bréf með tillögum um hvernig mætti auka virði félagsins.


 

Norska fjármálaeftirlitið komst í gær að þeirri niðurstöðu, að Kaupþing og Exista teldust ekki eiga í samstarfi um eignarhald á hlut í norska tryggingafélaginu Storebrand. Kaupþing keypti 20% hlut í félaginu 14. maí síðastliðinn, en hafði áður sótt um fá að kaupa fjórðung, eða 25% og verið synjað um það af norska fjármálaeftirlitinu. Exista keypti 5,56% í Storebrand í byrjun ágúst og í kjölfarið tók eftirlitið til skoðunar hvort um væri að ræða samstarf um samanlagðan eignarhlut, en Exista er stærsti eigandi Kaupþings með 23% hlutafjár.


 

Brú II Venture Capital Fund hefur fjárfest fyrir sjö milljónir bandaríkjadala eða sem nemur 449 milljónum króna í sprotafyrirtækinu FS-10 ehf. sem er útgerðarfyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík. FS-10 var stofnað í þeim tilgangi að nýta íslenska sérfræðiþekkingu við útgerð stórra fiskiskipa á hafinu undan Máritaníu en stofnendur fyrirtækisins hafa víðtæka reynslu af sjávarútvegi. Framkvæmdastjóri FS-10 ehf. er Sigurbjörn Svavarsson. Brú er eini aðilinn sem fjárfest hefur í FS-10 en þetta var fyrsta hlutafjárútboð fyrirtækisins. Þetta er jafnframt fyrsta fjárfesting Brúar á sviði sjávarútvegs. Sigurður I. Björnsson og Herdís Fjeldsted önnuðust samninga vegna fjárfestingarinnar fyrir hönd Brúar. Brú II Venture Capital Fund er fjárfestingasjóður sem fjárfestir í óskráðum og ört vaxandi fyrirtækjum. Fjárfestar sjóðsins eru: Lífeyrissjóður verslunarmanna, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Gildi lífeyrissjóður, Stafir lífeyrissjóður, Sameinaði lífeyrissjóðurinn, Stapi lífeyrissjóður, Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf., Tryggingamiðstöðin hf., Saxhóll ehf. og Nýsköpunarsjóður.


 

Næstkomandi laugardag, 6. október 2007, verður nýr áfangi Lagarfossvirkjunar vígður. Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra mun þá leggja hornstein að virkjuninni og móttaka verður í Valskjálf á Egilsstöðum að vígslu lokinni. Lagarfossvirkjun stækkar úr 8 MW í rúm 28 MW og orkuframleiðsla RARIK samstæðunnar tvöfaldast.


 

Segja sýnilega löggæslu hafa bætt ástandið í miðborginni mikið


 

Mikill afgangur varð á rekstri ríkissjóðs árið 2006 og styrktist staða höfuðstóls hans verulega. Veginn launakostnaður ríkisins jókst einnig heldur minna en gert var ráð fyrir. Þá er umhirða ríkisstofnana um bókhaldsgögn almennt í góðu lagi. Mikilvægt er hins vegar að stofnanir fylgi þeim áætlunum sem felast í fjárlögum hvers árs. Þá er eðlilegt að fyrirtæki sem ekki eru í rekstri en fá áætlanir í virðisaukaskatti verði tekin af fyrirtækjaskrá.


 

Stjórnir Reykjavík Energy Invest og Geysis Green Energy hafa ákveðið að snúa bökum saman og undirritað samkomulag um sameiningu félaganna undir merkjum hins fyrrnefnda.


 

Fundur stofnfjáreigenda Byrs sparisjóðs, sem haldinn var í dag, samþykkti einróma, með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins, samruna Byrs sparisjóðs við Sparisjóð Kópavogs samkvæmt samrunaáætlun, sem stjórnir sparisjóðanna undirrituðu 27. júní sl.


 

Promens yfirtók framleiðslueiningu spánska fyrirtækisins STE Packaging Development á snyrtivöruumbúðum í gær. Fyrirtækið er staðsett í  Esparraguera, nálægt Barcelona á Spáni. Fyrirtækið, sem er með árlega sölu upp á 3.8 milljónir evra (332 milljónir króna) og 33 starfsmenn, sérhæfir sig í  þróun, framleiðslu og dreifingu á sérhæfðum snyrtivöruumbúðum og íhlutum fyrir þær. Vörur fyrirtækisins falla vel að núverandi vöruflóru hjá Promens.  Kaupverðið er trúnaðarmál og eru kaupin fjármögnuð með handbæru fé. Hið nýja fyrirtæki mun verða hluti af Suður-Evrópudeild Umbúðasviðs Promens, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar."Yfirtaka STE fellur vel að stefnumótun okkar um vöxt innan mikilvægra geira í neytendaumbúðum, í þessu tilfelli snyrtivara, jafnframt því að skapa frekari  fótfestu á Spáni til að auka viðskipti okkar við núverandi og nýja viðskiptavini, en meðal þeirra eru mörg heimsþekkt vörumerki innan snyrtivörugeirans," segir Ragnhildur Geirsdóttir forstjóri Promens í tilkynningu.


 

segir Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital


 

Í dag á OMX Nordic Exchange árs afmæli. Á þessu fyrsta ári hefur miklum árangri verið náð, skráð félög í Nordic Exchange hafa öðlast aukinn sýnileika, kauphallaraðilar fengið skilvirkara aðgengi og fjárfestar úr meiru að velja, jafnframt því sem auðveldara hefur verið að bera saman hlutabréf þótt um mun fleiri bréf sé að ræða. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. ?Markmið okkar var að skapa stærri og betri markað. Við sýndum svo ekki var um villst að við gátum vaxið og höfum útvegað þann búnað sem gerir okkur auðveldara um vik að starfa á einum markaði. Nordic Exchange er nú fimmta stærsta kauphöllin í Evrópu og 75,000 tenglar sem birta markaðsupplýsingar í rauntíma gera hana eins sýnilega og kostur er á meðal fjárfesta,? segir Jukka Ruuska, forstjóri OMX Nordic Marketplaces. Í fréttatilkynningu kemur að sá árangur sem Nordic Exchange hefur náð á fyrsta starfsárinu er: ? Meiri heildarvöxtur markaðsvirðis en hjá nokkurri af hinum sex stærstu kauphöllum í Evrópu, úr 797 milljörðum evrum í 1.083 milljarða evra ? Skráðum félögum hefur fjölgað úr 739 í 838 ? Daglega velta hefur aukist úr 4 milljörðum í 5,3 milljarða evra ? Fjöldi daglegra viðskipta hefur aukist úr 120.00 í 183.000 ? Heildarvirði norrænna sjóða hefur aukist um 52% ? Kauphallaraðilum hefur fjölgað úr 153 í 161 ? Markaðshlutdeild fjaraðila hefur aukist um meira en 40% ? Upplýsingaveitum hefur fjölgað úr 88 í 107 Þetta tókst með því að samþætta fjármálamarkaði Norðurlandanna og stofna Nordic Exchange sem nú er með: ? Sameiginlegt viðskiptakerfi ? Sameiginlegar reglur um viðskipti í kauphöllunum okkar ? Sameiginlegar reglur um skráningarskilyrði ? Sameiginlegan aðalmarkað með sömu skiptingu í stór, meðalstór og smærri félög og einnig sömu atvinnugreinaflokkun ? Sameiginlegar norrænar vísitölur ? Sameiginlega hliðarmarkað - First North ?Við erum auðvitað bara rétt að fara af stað. Ýmsar nýjungar eru í þróun hjá Nordic Exchange, einkum er þó lögð áhersla á að beina sjónum fjárfesta að Norðurlöndunum. Samkvæmt athugunum sjáum við að hinn almenni norræni fjárfestir er nú tilbúinn til að huga betur að þessum markaði. En til að það megi takast verður að eiga sér stað náin samvinna á meðal allra hagsmunaaðila á norræna fjármálamarkaðnum. Og hér eftir sem hingað til er það hinn einbeitti vilji okkar til að vera fremstir í flokki sem stýrir ferðinni,? segir Jukka Ruuska. Í dag er Nordic Exchange: ? Stærsta kauphöll Evrópu í upplýsingatækni. ? Næststærsta kauphöll Evrópu í iðnaðargeira. ? Stærsta kauphöll í heimi í pappírsiðnaði. ? Næststærsta kauphöll í heimi í tískugeira. ? Þriðja stærsta kauphöll í heimi í iðnaðarframleiðslu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,14% og er 8.268 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8,3 milljörðum króna. Wall street hækkaði í gær sem hefur jákvæð áhrif á helstu markaði í dag sem og ágætt gengi á Asíumörkuðum. Helstu vísitölur eru grænar, nema í Noregi. Það sem talið er keyra hækkunina áfram er meðal annars jákvæð ummæli frá Citigroup og Alan Greenspan, fyrrverandi seðlabankastjóra Bandaríkjanna. Exista hefur hækkað um 3,49%, Straumur hefur hækkað um 3,45%, FL Group hefur hækkað um 3,06%, Landsbankinn hefur hækkað um 2,57% og Kaupþing hefur hækkað um 1,98%. Icelandair Group hefur lækkað um 0,76%, Alfesca hefur lækkað um 0,48% og Teymi hefur lækkað um 0,33%. Gengi krónu hefur veikst um 0,1% og er 117,5 stig.


 

Straumur hefur ráðið Andrew Bernhardt til starfa sem yfirmann Lánasviðs í London. Hann mun starfa undir stjórn Margit Robertet, framkvæmdastjóra Lánasviðs í Reykjavík, og vinna að þróun og eflingu bankans á sviði skuldsettrar fjármögnunar í Evrópu, að því er fram kemur í frétt frá fjárfestingabankanum.


 

Norska fjármálafyrirtækið Aktiv Kapital, sem FL Group á 13,3% hlut í, hefur keypt lánasafn í Bretlandi sem samanstendur af 50.000 viðskiptamannareikningum og nemur virði þess 135 milljónum sterlingspunda eða 16,9 milljörðum króna, að því er fram kemur hjá greiningardeild Kaupþings. Þar kemur fram að fleiri viðskipti sem þessi séu í burðarliðnum.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,46% og er 8.094 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 7,9 milljörðum króna. 365 hækkaði um 7,97% en á föstudaginn keypti forstjóri félagsins og fjármálastjóri bréf í 365, Straumur hækkaði um 3,31%, Kaupþing hækkaði um 2,21%, Exista hækkaði um 1,85% og Bakkavör Group hækkaði um 1,21%. Föroya banki lækkaði um 2,17%, Nýherji lækkaði um 1,83%, Icelandair Group lækkaði um 1,47%, Alfesca lækkaði um 1,11% og Flaga Group lækkaði um 0,7%. Gengi krónu styrktist um 0,21% og er 117,4 stig.


 

Kaupþing  hefur fengið leyfi til að opna útibú í alþjóðlegu fjármálamiðstöðinni Katar (e. Qatar) (QFC). Kaupþing er fyrsti norræni bankinn til að fá starfsleyfi í þessu umdæmi.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,41% og er 8.010 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 4,7 milljörðum króna. Bandarískir hlutabréfamarkaðir lækkuðu síðasta föstudag og því bjuggust sumir sérfræðingar við að Norrænir markaðir myndu lækka í dag. En danska vísitalan OMXC hefur hækkað um 0,26%, norska vísitalan OBX hefur hækkað um 0,12% en sænska vísitalan OMXS hefur lækkað um 0,17%, samkvæmt upplýsingum frá verðbréfavefnum Euroland. 365 hefur hækkað um 5,6% í 15 viðskiptum sem nema um 40 milljónum króna, Straumur hefur hækkað um 1,8%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 0,9%, Bakkavör Group hefur lækkað hækkað um 0,76% og Kaupþing hefur hækkað um 0,74%. Alfesca hefur lækkað um 1,11%, Föroya banki hefur lækkað um 1,09%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,74% og Eimskip hefur lækkað um 0,38%. Gengi krónu hefur veikst um 0,22% og er 117,9 stig.


 

Stoðir hf., sem nýlega keypti danska fasteignafélagið Keops, hefur í kjölfarið á þeim viðskiptum ákveðið að veita Sjóðnum fyrir danskt-íslenskt samstarf gjöf að upphæð ein milljón danskar krónur eða um tólf milljónir íslenskra króna. Gjöfin var afhent, Bent A. Koch formanni sjóðsins, við hátíðlegt tækifæri í íslenska sendiráðinu síðasta föstudag. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. Af þessu tilefni segir Kristín Jóhannesdóttir stjórnarformaður Stoða hf.: "Ísland og Danmörk hafa um aldir verið bundin þéttum menningarlegum böndum og þessi bönd viljum við hjá Stoðum styrkja enn frekar. Við lítum á þetta sem skyldu okkar, þar sem við komum frá landi þar sem menning hefur ávallt skipað stóran sess og þar sem við teljum að menning og viðskipti eigi að fara hönd í hönd". Bent A. Koch segir: "Það er með mikilli gleði sem Sjóðurinn fyrir danskt-íslenskt samstarf tekur á móti gjöf Stoða. Á hverju ári verðum við að vísa frá fjölda umsókna vegna smæðar sjóðsins. T.d. frá skólum, sem vilja senda nemendur í námsferðir. Með gjöfinni verðum við einnig betur í stakk búin til að koma við móts við þann fjölda íslenskra og danskra listamanna sem biðja um stuðning okkar við verk sín." Sjóðurinn fyrir danskt-íslenskt samstarf hefur það að leiðarljósi að auka skilning og samstarf milli Íslands og Danmerkur á menningarlega sviðinu sem og öðrum. Sjóðnum er stýrt af stjórn sem samstarfsráðherra Norðurlanda skipar. Eigið fé sjóðsins er u.þ.b. 5,5 milljónir danskra króna. Stoðir hf. er eftir kaupin á Keops eitt stærsta fasteignafélag Norðurlanda með fasteignir í Danmörku, Íslandi, Svíþjóð og Finnland að virði u.þ.b. 33 milljarða danskra króna. Félagið leigir út hátt í 2,8 milljónir fermetra í þessum fjórum löndum og er fjöldi leigjanda rúmlega 3,800. Hundrað þrjátíu og þrír starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu.


 

andvirði sölunnar nýtt til að greiða allar skuldir vegna yfirtöku Atlas


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.