*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


febrúar, 2007

 

?Óásættanleg niðurstaða? segir forstjórinn


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,17% og er 7.383 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 8.884 milljónum króna. Atorka Group hækkaði um 4,91%, Landsbankinn hækkaði um 2,19%, Alfecsa hækkaði um 1,89%, Flaga Group hækkaði um 1,66% og Mosaic Fashions hækkaði um 1,27%. Atlantic Petroleum lækkaði um 3,39%, Kaupþing lækkaði um 0,9%, Marel lækkaði um 0,67%, Teymi lækkaði um 0,62% og Eimskip lækkaði um 0,54%. Gengi krónu veiktist um 1,11% og er 121,3 stig.


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. hefur undirritað sambankalán að fjárhæð 400 milljónir evra og er lánið með breytilegum vöxtum til eins og þriggja ára segir í frétt í kauphöllina.


 

Gengið var frá sölu á Kaffibarnum í gærkveldi, en það voru Þorsteinn Stephenssen, framkvæmdarstjóri Hr. Örlygs og Svanur Kristbergsson, sem keyptu. Kaupverðið er trúnaðarmál.


 

Auglýsingaframleiðslufyrirtækið Þeir tveir og hugbúnaðar- og markmiðlunarfyrirtækið Prax hafa sameinast í nýtt fyrirtæki sem heitir Kapital, að því er fram kemur í frétt frá fyrirtækinu. ?Markmiðið með sameiningunni er að taka það besta úr báðum fyrirtækjum og bjóða upp á breiðari og betri þjónustu. Kapital er enn betur í stakk búið til að aðstoða þig við að koma þér og þínum á framfæri og nýta til þess alla þá fjölbreyttu flóru miðla sem í boði er, hvort sem það er sjónvarp, útvarp, internetið, eða DVD. Með þessari sameiningu öðlast Kapital líka sjaldgæfa sérhæfingu í að sameina þessa miðla og gera sem mest úr þeim, hvort sem að það er með margmiðlunarsamsetningum eða fjölþættri vinnslu,? segir í fréttinni.


 

Landsbanki Íslands hf. hefur samið við Fasteignafélagið Stoðir hf. um sölu á öllum hlutum Landsbankans í Landsafli hf. eða sem samsvarar 80% af útgefnum hlutum í Landsafli hf, segir í tilkynningu. Heildarvirði alls félagsins í viðskiptunum nemur tæpum 19 milljörðum króna og hefur salan jákvæð áhrif á eigið fé Landsbankans sem nemur u.þ.b. 3.500 milljónum króna. Landsbankinn var einn af stofnaðilum Landsafls með 20% hlut árið 1998. Landsbankinn eignaðist 100% hlut í félaginu í október 2003 og seldi 20% hlut til Burðaráss hf. árið 2005. Landsafl er fasteignafélag sem fyrst og fremst sérhæfir sig í eignarhaldi, umsýslu, rekstri og útleigu fasteigna. Markmið félagsins er að eiga og reka fasteignir í langtíma- og/eða skammtímaútleigu. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hafði umsjón með sölunni.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,43% og er 7.402 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 6.174 milljónum króna. Atorka Group hefur hækkað um 4,91%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,88%, FL Group hefur hækkað um 1,33%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 1,27% og 365 hefur hækkað um 1,08%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 3,39%, Teymi hefur lækkað um 0,62%, Eimskip hefur hækkað um 0,54% og Kaupþing hefur hækkað um 0,4%. Gengi krónu hefur veikst um 0,53% og er 120,6 stig.


 

Nokkuð hefur borið á því að erlendir aðilar hafi samband við einstaklinga hér á landi og bjóðist til að hafa milligöngu um hlutabréfaviðskipti í erlendum fyrirtækjum. Fjármálaeftirlitið varar við tilboðum af þessu tagi og og vekur athygli á lista yfir aðvaranir sem birtur er á heimasíðu FME og innheldur aðvaranir frá systurstofnunum FME í Evrópu að því er kemur fram í frétt á heimasíðunni.


 

FlyMe óskaði eftir gjaldþrotaskiptum í nótt


 

Vörusala Icelandic Group á síðasta ári nam 138,8 milljörðum króna (1.471,3 milljónir evra). Vöxtur í tekjum nam 22,6% sem er nánast allur tilkominn vegna ytri vaxtar. EBITDA ársins er 3,5 milljarðar króna (36,9 milljónir evra) og tvöfaldast milli ára rekstrarhagnaður fyrir vexti og skatta (EBIT) 516 milljónir króna (5,5 milljón evra). Tap félagsins nam 1.078 milljónum króna (11,4 milljónir evra).Handbært fé til rekstrar fyrir skatta og vexti nam 1,6 milljarði króna (17,4 milljónum evra). Heildareignir 85,6 milljarðar króna (906,8 milljónir evra) ? eiginfjárhlutfall 19,4%. Arðsemi eigin fjár var neikvæð um 5,7%.  Kostnaður við endurskipulagningu hjá Coldwater Seafood UK var 150 milljónir króna (1,6 milljónir evra). Kostnaður við endurskipulagningu hjá Icelandic France var 264 milljónir króna (2,8 milljónir evra). Gjaldfærður umbreytingakostnaður á árinu um 1.885 milljónir króna (20 milljónir evra).


 

Sjálfkjörið er í stjórn Atorku Group hf. á fyrirhuguðum aðalfundi félagsins þann 6. mars næstkomandi. Ljóst er því að sama stjórn situr áfram.


 

Greiningardeild Kaupþings hefur uppfært verðmat sitt á Bakkavör í kjölfar birtingar ársuppgjörs ásamt því að gera afkomuspá fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2007. Metur hún gengi félagsins á 68,5 og hækkar úr 65,8. Markgengið er hækkað í 76 úr 73 krónum á hlut. ?Þar sem markaðsgengi er nú rúmlega 21% undir tólf mánaða markgengi okkar á bréfum Bakkavarar, þá ráðleggjum við að fjárfestar kaupi (Buy) bréf félagsins,? segir greiningardeildin. ?Það sem einkenndi rekstur Bakkavarar á árinu 2006 var mjög sterkt sjóðstreymi í félaginu og var það notað til að vinna á langtímaskuldum félagsins. Þetta hafði þau jákvæðu áhrif fyrir Bakkavör að lánastofnanir félagsins lækkuðu lánaálag félagsins,? segir greiningardeildin. Þegar litið er til baka á allt árið 2006 kemur í ljós að EBITDA framlegð Bakkavarar var 12,1%. ?Þessi niðurstaða er áhugaverð í ljósi þess að þegar kaupin á Geest voru kynnt í maí 2005 var það ætlun félagsins að ná 12 ? 14% EBITDA framlegð á fjórum til sex árum. Nú, rúmu ári seinna hafa þeir þegar náð neðri mörkum þessarar áætlunar og það þrátt fyrir breytta framtalsaðferð vegna sölu á fersku og skornu grænmeti til eins viðskiptavinar. Þessi breyting eykur veltu og lækkar EBITDA framlegð félagsins. Með þetta til hliðsjónar höfum við endurskoðað framlegðarspá okkar til framtíðar og hækkað spá okkar úr 12% í 13% frá og með árinu 2008,? segir hún.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hætta útgáfu tímarits bankans, Fjármálatíðinda. Síðasta hefti þeirra verður gefið út í ár og lýkur þá meira en fimmtíu ára sögu Fjármálatíðinda.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,91% og er 7.370 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 14.1993 milljónum. Mosaic Fashions hækkaði um 3,97% en greiningardeild Landsbankans birti í dag nýtt verðmat, Alfesca hækkaði um 1,49%, Kaupþing hækkaði um 1,42%, Marel hækkaði um 1,35% og Actavis hækkaði um 1,04% en félagið birti í dag uppgjör sem var í takt við væntingar. Teymi lækkaði um 1,62%, Eimskip lækkaði um 1,34%, Atorka Group og 365 lækkuðu um 0,54% og Straumur-Burðarás lækkaði um 0,5%. Gengi krónu veiktist um 0,37% og er 119,9 stig.


 

Actavis í Þýskalandi hefur gert samstarfssamning við þýska sjúkrasamlagið Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK), segir í fréttatilkynningu frá félaginu.  Í samningnum felst að AOK mælir með að þarlendir læknar ávísi tilteknum lyfjum frá Actavis, í þeim tilgangi að lækka kostnað í þýska heilbrigðiskerfinu.


 

áunnin réttindi hækkuð um 10%.


 

segja hækkun á lánshlutfalli ÍLS í 90% afleik


 

Stjórn Símans hefur tekið ákvörðun um að skipta fyrirtækinu upp í tvær sjálfstæðar einingar þannig að fjarskiptanetið, eða svokallað grunnet, verði sett í sérstakt fyrirtæki. Verður þessi ákvörðun lögð fyrir hluthafa á ársfundi 15. mars. Ekki er búist við öðru en að hluthafafundur samþykki formlega þessa tillögu sem mun þá strax taka gildi.Eftir þessar breytingar stendur Síminn með sín dótturfélög, Anza hf., Sirius (upplýsingatæknifyrirtæki Anza á Norðurlöndum), Upplýsingaveitur ehf. (m.a. þjónustufyrirtækið JÁ), Skjárinn miðlar ehf., Tæknivörur ehf., On-waves S.ä.r.l. og Radiomiðlun sem áður hét Fjarskip ehf.Verður í eigu Skipta ehf.Nýtt ónefnt þjónustufyrirtæki sem stofnað verður um fjarskiptanetið verður í 100 % eigu Skipta ehf., móðurfélags Símans og verður því systurfélag en ekki dótturfélag Símans. Heimildir Viðskiptablaðsins herma að ekki séu uppi nein áform á þessari stundu um að selja nýja fjarskiptanetsfélagið frá móðurfélaginu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,87% og er 7.441 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.235 milljónum króna. Í gær lækkaði Úrvalsvísitalan um 1,47% og daginn þar áður um 2,53% en hlutabréf í Evrópu lækkuðu í kjölfar mikilla lækkana í Kína. ?Ró virðist vera að færast yfir hlutabréfamarkaði heimsins eftir nokkra róstusama daga,? segir greiningardeild Glitnis. ?Sá hrollur sem fór um markaði heimsins síðustu tvo viðskiptadaga virðist því fyrir bí enda var ekki um grundvallarbreytingu í efnahags- eða rekstrarumhverfi heimsálfanna að ræða. Við reiknum með áframhaldandi sterkum innlendum hlutabréfamarkaði í ár enda sjáum við enn rými til hækkunar á verði félaga auk væntinga um arðbæran ytri vöxt á árinu,? segir greiningardeildin. Mosaic Fashions hefur hækkað um 5,3%, FL Group hefur hækkað um 2,99%, Atorka Group hefur hækkað um 2,3%, Actavis Group hefur hækkað um 2,22% og Kaupþing um 2,13%. Marel hefur lækkað um 0,95%, Teymi hefur lækkað um 0,61%, 365 hefur lækkað um 0,54% og Icelandair Group hefur lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur veikst um 0,42% og er 119,9 stig.


 

Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings banka hf. hefur verið falið að selja allt hlutafé í Eik fasteignafélagi hf. að því er kemur fram í tilkynningu til kauphallarinnar.  Verður hlutaféð boðið takmörkuðum hópi fjárfesta á næstu vikum.


 

hagnaður síðasta ár 800,6 milljónir króna


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,13% og er 7.459 stig, samkvæmt upplýsingum frá M5, en markaðurinn hefur verið opinn í 50 mínútur. Veltan nemur 3.850 milljónir. Í gær lækkaði Úrvalsvísitalan um 1,47% og daginn þar áður um 2,53% en hlutabréf í Evrópu lækkuðu í kjölfar mikilla lækkana í Kína. Mosaic Fashions hefur hækkað um 4,64%, FL Group hefur hækkað um 3,99%, Landsbankinn hefur hækkað um 2,51%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 2,48% og Kaupþing hefur hækkað um 2,13%. Marel hefur lækkað um 0,95%, Teymi hefur lækkað um 0,61% og Icelandair Group hefur lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,08% og er 119,3 stig.


 

Fyrir nokkru var framleiðslugeta á holplötum hjá Loftorku tvöfölduð með því að setja upp nýtt borð í verksmiðjunni í Borgarnesi. Í frétt á vef félagsins kemur fram að aukin framleiðslugeta kemur til með að stytta afgreiðslutíma verulega og auka þannig þjónustu við byggingaraðila.


 

Kaupþing hefur ákveðið að selja 25% hlut sinn í Intrum á Íslandi til annara eigenda fyrirtækisins, sem eru Intrum Justitia, Landsbanki Íslands og Sparisjóðirnir, segir í fréttatilkynningu.


 

Actavis hefur fengið samþykki bandarísku matvæla- og lyfjastofnunarinnar til að markaðssetja meltingarfæralyfið Ranitidine mixtúru þar í landi. Þar sem Actavis er fyrst til að sækja um markaðsleyfi á lyfinu, hefur fyrirtækið fengið 180 daga einkarétt á sölu þess. Lyfið mun fara í dreifingu á næstu vikum. Ranitidine mixtúra er samheitalyf frumlyfsins Zantac® Syrup frá GlaxoSmithKline og verður fáanlegt í styrkleikanum 15 mg/ml. Lyfið er þriðja lyfið sem Actavis markaðssetur í Bandaríkjunum á árinu, á þessum stærsta markaði samstæðunnar. Fyrir árið í heild sinni er búist við að markaðssett verði 18-20 ný samheitalyf og að lagðar verði inn 40-45 lyfjaumsóknir til lyfjayfirvalda. Árleg sala lyfsins í Bandaríkjunum nam um 121 milljónum dala (8 milljörðum króna) á árinu 2006, samkvæmt tölum frá IMS Health data. ?Það er ánægjulegt að ná einkarétti á sölu Ranitidine, en það er í fyrsta sinn í sögu félagsins sem sá áfangi næst. Árangurinn má þakka okkar öfluga þróunarstarfi og við eigum von á að lyfið verði á meðal þeirra söluhæstu í Bandaríkjunum á árinu," segir Róbert Wessman, forstjóri Actavis.


 

Tekjur Actavis Group rúmlega tvöfölduðust á árinu 2006 og námu 1.379 milljónum evra (121 milljarði króna) og EBITDA framlegðarstig nam 20,8%. Undirliggjandi hagnaður samstæðunnar nam 148,8 milljónum evra (13 milljörðum króna) á árinu 2006 og 38,8 milljónum (3,4 milljörðum króna) á fjórða ársfjórðungi sem er um 70% aukning frá fyrra ári að því er kemur fram í tilkynningu félagsins.


 

Undanfarið hefur verið unnið að uppstokkun á eignarhaldi rekstrarfélaga Dominos á Íslandi og í Danmörku. Að sögn Tryggva Jónssonar, stjórnarformanns Futura ehf., eignarhaldsfélags Dominos á Íslandi, var vilji til þess í eigendahópnum að aðskilja þarna á milli.


 

Meirihluti eigenda Lyfjaþróunar hf. hefur ákveðið að stefna að sölu á rekstri og tækni fyrirtækisins og draga sig í kjölfarið út úr félaginu segir í tilkynningu.  Lyfjaþróun hf. er 16 ára gamalt fyrirtæki, með aðsetur í Reykjavík, sem þróað hefur tækni til inntöku lyfja með nefúða. Félagið hefur verið skilgreint sem sprotafyrirtæki á lyfja- og líftæknimarkaði, en þar ríkir hörð samkeppni og leiðin löng frá rannsóknum til söluvöru. Margar áhugaverðar rannsóknir eru í gangi hjá Lyfjaþróun hf. og meðal annars er unnið eftir samningum við tvö stór fyrirtæki í lyfjageiranum sem gefið hafa félaginu tekjur. Aukið fjármagn þarf hinsvegar til áframhaldandi rannsókna og því hefur verið tekin sú ákvörðun að leita að nýjum eigendum eða rekstraraðilum. Núverandi meirihlutaeigendur eru að mestum hluta í óskyldum fjárfestingum og rekstri og því hefur þessi leið verið ákveðin af hluthöfum. Starfsmenn félagsins eru 13 talsins, nær allir sérfræðingar á sviði rannsókna í lyf- og líftækni. Í frétt félagsins kemur fram að stjórn félagsins taldi því miður nauðsynlegt að segja upp öllum starfssamningum frá og með næstu mánaðamótum. Uppsagnirnar taka gildi eftir þrjá mánuði en stjórn félagsins og eigendur vona að ekki þurfi til þess að koma og munu vinna áfram að sölu félagsins segir í tilkynningu.


 

Atorka hefur ákveðið að vinna að sölu á þremur félögum í sinni eigu sem starfa á heilbrigðismarkaði á Íslandi og í Eystrasaltslöndunum. Um er að ræða Parlogis hf, Icepharma hf og UAB Ilsanta. Atorka hefur ráðið fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands hf. til að annast söluferlið á næstu vikum að því er kemur fram í tilkynningu.  Þessi ákvörðun tengist breyttri stefnumörkun Atorku sem nú leggur áherslu á stærri fjárfestingaverkefni í félögum sem hafa möguleika á verulegum innri og ytri vexti á alþjóðlegum mörkuðum. Stærstu verkefni Atorku í dag eru Promens, Jarðboranir og Interbulk. Atorka hefur undanfarin ár unnið að verulegum umbreytingum í Parlogis, Icepharma og Ilsanta með góðum árangri. Rekstur þessara félaga hefur gengið vel síðustu misseri og framtíðarhorfur eru góðar. Parlogis er sérhæft vörustjórnunarfyrirtæki (e. Logistics Service Provider) sem sérhæfir sig í víðtækri vörustjórnun fyrir heilbrigðisgeirann fyrir alls um 30 markaðsfyrirtæki og framleiðendur. Icepharma hf er leiðandi markaðsfyrirtæki á íslenskum lyfja- og heilbrigðismarkaði. Í lok árs 2005 sameinuðust Austurbakki og Ísmed inn í Icepharma. Félagið hefur sterka stöðu á öllum sviðum starfsemi sinnar en þau eru; lyfjasvið, heilbrigðissvið neytendasvið og íþróttasvið. Ilsanta er leiðandi sölu- og dreifingaraðili á lækningatækjum og hjúkrunarvörum fyrir heilbrigðisstofnanir í Eystrasaltslöndunum. Félagið er með starfsstöðvar í Vilnius, Riga og Tallin að því er kemur fram í tilkynningunni.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,47% og er 7.304 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 16.419 milljónum króna. Í gær lækkaði Úrvalsvísitalan um 2,53% en hlutbréf í Evrópu lækkuðu í kjölfar mikilla lækkana í Kína. Mosaic Fashions hækkaði um 2,7%, Marel hækkaði um 0,96%, Atlantic Petroleum hækkaði um 0,86%, Atorka Group hækkaði um 0,82% og 365 hækkaði um 0,54%. Eimskip lækkaði um 8,78%, Kaupþing lækkaði um 2,08%, Landsbankinn lækkaði um 1,87%, Icelandair Group lækkaði um 1,81% og Exista lækkaði um 1,71%. Gengi krónu styrktist um 0,5% og er 119,4 stig.


 

andvirði 7,3 milljarðar


 

Terry Brown, fyrrverandi stjórnarformaður West Ham, hefur ákveðið að hætta alfarið í stjórn félagsins. Talmaður breska knattspyrnufélagsins staðfesti þetta í breskum fjölmiðlum í dag.


 

Stjórn Straums-Burðarás Fjárfestingabanka mun leggja fyrir aðalfund félagsins að heimilt verði að ákveða hlutafé félagsins í evrum í stað íslenskra króna.


 

Glitnir segir útlit fyrir áframhaldandi bata á vöruskiptum


 

Eggert Magnússon hefur keypt 1.827.675 hluti í Hf. Eimskipafélagi Íslands á genginu 41 króna, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Kaupverðið nemur því tæpum 75 milljónum króna.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,69% og er 7.287 .stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8.707 milljónum króna. Í gær lækkaði Úrvalsvísitalan um 2,53% en hlutbréf í Evrópu lækkuðu í kjölfar mikilla lækkana í Kína. Mosaic hefur hækkað um 0,68%, Flaga Group hefur hækkað um 0,42% og Marel hefur hækkað um 0,27%. Eimskip hefur lækkað um 8,05% en síðustu sjö daga hefur félagið hækkað um 13,55%, FL Group hefur lækkað um 3,29%, Glitnir hefur lækkað um 2,55%, Icelandair Group hefur lækkað um 2,17% og Kaupþing hefur lækkað um 1,68%. Gengi krónu hefur veikst um 0,56% og er 120,7 stig við hádegi.


 

Fjárfestingarbankinn Askar Capital og ráðgjafar- og hugbúnaðarfyrirtækið AppliCon hafa gert með sér samkomulag um innleiðingu á SAP hugbúnaði fyrir alþjóðlega starfssemi Askar Capital, segir í tilkynningu.Um er að ræða grunnuppbyggingu á kjarnabankastarfssemi Askar Capital en AppliCon mun annast alla uppbyggingu og ráðgjöf. AppliCon hefur sérhæft sig í fjármálatengdum hugbúnaði.?Miðað við okkar markmið og þær lausnir sem SAP býður upp á þá teljum við okkur hafa tekið skref í átt að stefnumarkandi framtíðarsýn fyrir upplýsingakerfi Askar Capital. SAP verður kjarnakerfi í okkar starfsemi og AppliCon okkar samstarfsaðili við innleiðingu á þessum lausnum,? segir Úlfar Helgason forstöðumaður upplýsingatæknimála hjá Askar Capital.?Þetta er mikilvæg staðfesting fyrir AppliCon og við teljum okkur vera traustsins verð,? segir Heimir Fannar Gunnlaugsson viðskiptastjóri AppliCon.Askar Capital er nýtt fyrirtæki á sviði fjármálastarfssemi með rekstur í nokkrum löndum auk höfuðstöðva á Íslandi.AppliCon er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsemi á Íslandi, í Danmörku, Svíþjóð og Bretlandi.


 

Olíufyrirtækið Geysir Petroleum hf. sem skrásett er í íslenskri firmaskrá var skráð á hlutabréfamarkaði (OTC) í Noregi 23. febrúar. Fjöldi hluta í félaginu er 172,5 milljónir og eru þeir metnir á 553,7 milljónir norskra króna, eða sem svarar um 5,9 milljarða íslenskra króna. Stærsti hluthafinn í fyrirtækinu í dag er Fjárfestingarfélagið Norvest ehf., en það félag er dótturfélag Straumborgar ehf. og er í eigu Jóns Helga Guðmundssonar sem gjarnan er kenndur við Byko. Áður voru Sagex Petrolium AS og Riekeles Finans AS í Noregi stærstu hluthafarnir í félaginu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,05% og er 7.261 stig en markaðurinn hefur verið opinn í 40 mínútur, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.341 milljónum króna. Í gær lækkaði Úrvalsvísitalan um 2,53% en hlutbréf í Evrópu lækkuðu í kjölfar mikilla lækkana í Kína. Eimskip hefur lækkað um 7,32% en í gær hækkaði félagið um 1,83%. FL Group hefur lækkað um 3,29%, Glitnir hefur lækkað um 2,55%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 2,44% og Landsbankinn hefur lækkað um 2,18%. Gengi krónu hefur veikst um 1,08% og er 121,3 stig. Ekkert félag hefur hækkað.


 

Stjórn Exista hf. gerir að tillögu sinni fyrir aðalfund félagsins 14. mars næstkomandi að greiddur verði 100% arður af nafnvirði hlutafjár, sem samsvarar 10.838.746.119 króna. Arðgreiðslan nemur 29% af hagnaði félagsins eftir skatta 2006.


 

Í janúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 19,2 milljarða króna og inn fyrir 26,2 milljarða króna fob (28,4 milljarða króna cif), vöruskiptin í janúar, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 6,9 milljarða króna, segir í tilkynningu Hagstofunnar.


 

Breska verðbréfafyrirtækið Casanove hefur nú sent frá sér greiningu á Actavis og er fyrirtækið fjórði erlendi aðilinn sem sendir frá sér greiningu á félaginu. Hin fyrirtækin eru Merrill Lynch, ABN Amro og Credit Suisse. Halldór Kristmannsson, talsmaður Actavis, segir það mjög jákvætt að sjá svona öflugan greiningaraðila gefa út verðmat á félaginu.


 

Fyrir opnun markaða í dag nýtti Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis, rétt sinn samkvæmt kaupréttarsamningi frá 1. mars 2002 við bankann að því er varðar 15.000.000 hluti á verðinu 2,81 og seldi bankanum aftur á verðinu 28,2 að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Bjarni hagnaðist um 380 milljónir króna á viðskiptunum.


 

Tap ársins nam 726 milljónum króna að teknu tilliti til neikvæðrar matsbreytingar fjárfestingaeigna að fjárhæð 843 milljóna króna og reiknaðs tekjuskatts. Hagnaður síðasta árs nam 1.668 milljónum króna og ræðst breytingin á milli ára af fjármagnsliðum.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,53% og er 7.413 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 14.363 milljónum króna. ?Hlutabréf í Evrópu lækkuðu talsvert í dag í kjölfar stórfelldra lækkana í Kína. Sjanghæ hlutabréfavísistalan lækkaði um 9,2% og er það mesta dagslækkun í áratug,? segir greiningardeild Landsbankans. Atorka Group hækkaði um 2,67%, Flaga Group hækkaði um 2,13%, Tryggingamiðstöðin hækkaði um 2,12% og Eimskip hækkaði um 1,83%. FL Group lækkaði um 4,69%, Atlantic Petroleum lækkaði um 4,57%, Straumur-Burðarás lækkaði um 3,74%, Bakkavör Group lækkaði um 3,37% og Mosaic Fashions lækkaði um 3,27%. Gengi krónu veiktist um 1,37% og er 120 stig.


 

Vísitala framleiðsluverðs fyrir stóriðju hækkar um 4,1% á milli mánaða. Frá janúar 2006 hefur vísitala framleiðsluverðs hækkað um 22,4%, þar af 42,0% fyrir stóriðju.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,92% og er 7.530 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 7.670 milljónum króna. Flaga Group hefur hækkað um 1,7% og Atorka Group hefur hækkað um 0,98%. Eimskip hefur lækkað um 2,62%, Mosaic Fashion hefur lækkað um 1,96%, FL Group hefur lækkað um 1,88%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 1,87% og Bakkavör Group hefur lækkað um 1,84%. Gengi krónu hefur veikst um 0,38% og er 118,9 stig.


 

FL Group keypti hlutabréf í Glitni fyrir um 10,5 milljarða króna síðastliðinn föstudag og nemur samalagður eignarhlutur félagsins í bankanum nú 33%. FL Group er komið upp að efstu mörkum áður en yfirtökuskylda myndast."Við fylgjumst með þessu og öllum breytingum á markaðnum sem koma nálægt yfirtökumörkum, hvort sem þau eru lögbundin eða bundin í samþykktum, þar með töldu þessu," segir Viðar Már Matthíasson, formaður Yfirtökunefndar.Í 6. grein samþykkta Glitnis segir: "Ef hluthafi á meira en 1/3 hlutafjár og ræður yfir samsvarandi atkvæðamagni, geta aðrir hluthafar, hver um sig, krafist innlausnar hjá hluthafanum. Þá kröfu verða þeir að gera innan átta vikna frá því að þeir vita af þessum rétti sínum. Nái aðilar ekki samkomulagi um verð vísast til 22. greinar og 24. greinar laga númer 2/1995 um hlutafélög."Fyrir viðskiptin átti FL Group 2.150.610.175 hluti og eftir viðskiptin eiga FL Group og tengdir aðilar 2.549.389.825 hluti. Viðar Már segir að almennt sé ekki lægri þröskuldur í hlutabréfaeign til þess að hægt sé að krefjast innlausnar hjá fjármálafyrirtækjum en öðrum fyrirtækjum. "Í öllum skráðum fyrirtækjum er miðað við 40%, sama hvers konar fyrirtæki það eru. En svo kann vel að vera að það sé í samþykktum einstakra félaga að það sé lægra," segir Viðar Már.FL Group á sem fyrr segir 33% í Glitni eftir síðustu viðskipti og samkvæmt hluthafalista frá Glitni á Baugur Group um 1%. Aðspurður um hvort FL Group og Baugur teljist tengdir aðilar, og hlutafjáreign þeirra fari samanlagt yfir yfirtökumörk, segir Viðar Már að ákvörðun Fjármálaeftirlitsins liggi fyrir um að Oddaflug og Baugur Group hafi ekki verið í samstarfi á sínum tíma þegar þeir juku hlut sinn í FL Group.Annar stærsti eigandinn er Milestone ehf., sem er í eigu systkinanna Karls Wernerssonar, Ingunnar Wernersdóttur og Steingríms Wernerssonar, með 20,75%. Samkvæmt flöggun í Kauphöll Íslands á Baugur Group 1% hlutafjár og mun Yfirtökunefnd ætla að skoða sérstaklega hvort FL Group og Baugur teljist tengdir aðilar. Geta má að Skarphéðinn Berg Steinarsson, stjórnarformaður FL Group, er jafnframt starfsmaður Baugs."Hvort FL Group og Baugur eru (tengdir aðilar) núna er bara sérstakt athugunarefni. Yfirtökunefndin hefur ekki haldið fund um þetta mál en við höfum auðvitað tekið eftir þessu og munum skoða þetta," segir Viðar Már.Matsfyrirtækið Moodys Investors Service ákvað nýlega að lækka mat sitt á fjárhagslegum styrkleika Glitnis í C í kjölfar þess að fyrirtækið telur áhættu bankans hafa aukist. "Aukin áhætta tengist meðal annars atriðum tengdum stjórnarskipan bankans, lánveitingum til tengdra aðila, og áhættu tengdri því að Glitnir hefur staðið í mörgum stórum yfirtökum á tiltölulega stuttum tíma," segir Moodys.


 

Stjórn Hf. Eimskipafélags Íslands samþykkti á stjórnarfundi í gær að sameina félagið og dótturfélag þess Eimskipafélags Íslands ehf. sem er að fullu í eigu þess. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Novator Finance, félag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, hefur aukið hlut sinn í búlgarska bankanum Economic and Investment Bank (EIBank) um 14,63% í 48,63%.


 

Vísitala framleiðsluverðs í janúar 2007 er 125,8 stig og hækkar um 0,9% frá fyrri mánuði, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands.


 

Laun stjórnarformanns FL Group verða allt að 1.200.000 krónur á mánuði á næsta ári að því er kemur fram í samþykktum aðalfundar. Það er ríflega þreföldun á launum stjórnarformanns á milli ára. Laun  varaformanns stjórnar og annarra stjórnarmanna ríflega tvöfaldast á milli ára.


 

Gengi hlutabréfa breska tískufyrirtækisins Mosaic Fashions, sem skráð er í Kauphöll Íslands, hækkaði um 6,6% í viðskiptum dagsins,  samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi. Greiningaraðilar benda á að jákvæð afkomuviðvörnum félagsins hafi stuðlað að hækkuninni.


 

Hagnaður Sorpu b.s. á árinu 2006 nam 10 milljónum króna en var 54,7 milljónir króna árið 2005. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir nam 178,2 milljónum króna á árinu 2006 en var 166,2 milljónir króna á árinu 2005.


 

Hagnaður varð af rekstri Íslandspósts hf. á árinu 2006 nam 240 milljónum króna og var EBITDA um 507 milljónir króna. Heildartekjur félagsins á síðasta ári námu 5,7 milljörðum króna og höfðu aukist um 14% frá fyrra ári.


 

Noregsdeild SiriusIT sem er í eigu upplýsingatæknifyritækisins ANZA hf. skrifaði nýverið undir mikilvægan samning við NAV um þróun á svokölluðu ?Fellesregisterne? sem er hluti af nýju almennu lífeyriskerfi í Noregi. Í frétt frá Anza kemur fram að verðmæti samningsins er áætlað um NOK 30-50 milljónir eða allt að 500 milljónir íslenskra króna, en endanleg útfærsla á einstöku kerfishlutum liggur ekki fyrir.


 

Greiningardeild Glitnis spáir að vísitala neysluverðs lækki um 0,9% milli febrúar og mars. Gangi spáin eftir minnkar ársverðbólgan á milli mánaða úr 7,4% í 5,3%.


 

Danska ráðgjafarfyrirtækið Bjarne Jensen hefur greint frá því í fréttariti sínu að íslensku bankarnir Kaupþing, Glitnir og Landsbankinn séu arðbærastir af þeim 34 bönkum sem fyrirtækið gerði úttekt á og eru með starfsemi á Norðurlöndunum. Børsen greindi frá þessu fyrir helgi.


 

Úrvalsvísitala kauphallarinnar hefur hækkað um ríflega 2% það sem af er morgni. Stendur hún nú í rúmlega 7.600 stigum. Það eru bankarnir sem hafa leitt hækkunina ásamt Mosaic Fashions og telja markaðsaðilar að þetta séu viðbrögð við jákvæðum breytingum á lánshæfismati bankanna.


 

Hagnaður Sjóvá samstæðunnar nam 11,9 milljörðum króna á árinu 2006 í samanburði við 3,76 milljarða árið á undan. Eigið fé nam rúmum 9,3 milljörðum í árslok 2006. Eigin iðgjöld félagsins jukust um 10% á árinu.


 

Íslenska krónan hefur styrkst nokkuð í morgun og rekja greiningaraðilar styrkinguna til ákvörðunar Moodys um að hækka lánshæfismat viðskiptabankanna þriggja í Aaa.


 

Fjarskiptafyrirtækið Teymi hefur selt allan eignarhlut sinn í Securitas á 3.8 milljarða króna, segir í fréttatilkynningu. Kaupandi er óstofnað félag í eigu eignarhaldsfélagsins Fons.


 

Álag á skuldatryggingar íslensku bankanna hafa hríðlækka í kjölfar ákvörðunar matsfyrirtækisins Moodys Investors Service um að hækka lánshæfismat í íslensku bankanna í Aaa, sem er hæsta einkunn fyrirtækisins.


 

Úrskurðir í gjaldþrotamálum voru samtals 681 á síðasta ári, þar af voru úrskurðir vegna einstaklinga aðeins 115 talsins og hafa aldrei verið færri, en gjaldþrotaúrskurðir um lögaðila voru 566. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Hagstofunnar um starfsemi héraðsdómsstóla landsins.


 

Íslenska útrásin og landvinningar íslensks athafnafólks á Norðurlöndum og á Bretlandseyjum eru greinarhöfundum hugleikin í nýju tölublaði DI Business en það er mat þeirra að títtnefnd útrás íbúa eldfjallaeyjarinnar og þróun íslenskra efnahagsmála undanfarið geti valdið titringi utan landsteinana. Frá þessu er greint á vef Samtaka atvinnulífsins.


 

Matsfyrirtækið Moodys Investors Service hefur ákveðið hækka lánshæfismat íslensku bankanna í Aaa, sem endurspeglar lánshæfismat íslenska ríkisins og er hæsta einkunn fyrirtækisins.


 

Hagnaður Milestone á árinu 2006 nam 21,4 milljörðum króna eftir skatta á árinu 2006, samkvæmt rekstrarreikningi. Félagið birti uppjör sitt í dag Eigið fé sjóðsins í árslok nam ríflega 43,7 milljörðum króna sem er aukning um 69% frá ársbyrjun. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar var í árslok 26% en eiginfjárhlutfall móðurfélagsins var 43%. Arðsemi eign fjár var 92% í árslok.. Heildareignir í árslok námu ríflega 170 milljörðum króna og jukust um 102% á árinu. Helstu fjárfestingar ársins voru þær að í byrjun maí keypti Milestone 33% hlut Glitnis í Sjóvá. Í lok ársins var tilkynnt um stofnun nýs íslensks fjárfestingabanka, Askar Capital, með sameiningu Sjóvá fjármögnunar, Ráðgjafar og efnahagsspár og Aquila Venture Partners.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,25% og er 7.446 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentís. Veltan nemur 42.985 milljónum króna. HF Eimskipafélagið hækkaði um 8,19%, Kaupþing hækkaði um 2,14%, Exista hækkaði um 2,13%, Landsbankinn hækkaði um 1,92% og Tryggingamiðstöðin 1,85% FL Group lækkaði um 2,71%, 365 lækkaði um 1,56%, Marel lækkaði um 0,66%, Teymi lækkaði 0,6% og Össur um 0,41%.


 

Byggðastofnun skilaði hagnaði upp á 10.103 milljónir króna á síðast ári, samkvæmt ársuppgjöri stofnunarinnar. Hreinar vaxtatekjur námu 38.018 þúsund krónur miðað við 140.458 þúsund krónur árið 2005. Rekstrartekjur námu 704.935 þúsund krónur og rekstrargjöld að meðtölum framlögum í afskriftarreikning útlána og niðurfærsla hlutafjár nam 732.850 þúsund krónur Framlög í afskriftarreikning útlána og niðurfært hlutafé nam 311.524 þúsund krónur Hagnaður ársins nam því 10.103 þúsund krónur miðað við 272.193 þúsund krónur tap árið 2005. Eigið fé Byggðastofnunar nam 1.051.892 þúsund krónur eða 8,62% af niðurstöðu efnahagsreiknings. Varanlegir rekstrarfjármunir Byggðastofnunar voru 5,45% af eigin fé. Eignir Byggðastofnunar í lok árs 2006 námu 12.204.998 þúsund krónur, þar af námu útlán 9.476.108 þúsund krónur og hafa hækkað um 456.346 þúsund krónur frá lok árs 2005. Skuldir Byggðastofnunar námu 11.153.106 þús. kr. og hafa hækkað um 456.239 þús. kr. frá árinu 2005. Veittar ábyrgðir utan efnahagsreiknings voru um áramótin 426.300 þúsund krónur.


 

Stjórn Alfesca samþykkti í dag að taka upp árangurstengda kaupréttaráætlun fyrir framkvæmdastjóra og lykilstarfsmenn félagsins, segir í tilkynningu frá félaginu. Stjórn Alfesca leggur til að árangurstengd kaupréttaráætlun nái til hlutafjár að nafnvirði samtals 300 milljónir íslenskra króna eða sem samsvarar 4,75% af heildarhlutafé félagsins. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að hlutabréf verði veitt framkvæmdastjórum og lykilstarfsmönnum að uppfylltum skilyrðum um árangur þar sem bæði verður miðað við gengi hlutabréfa Alfesca og EBITDA á þriggja ára tímabili frá 1. júlí 2006 til 30. júní 2009. Áætlunin er háð samþykki hluthafa en henni er ætlað að taka gildi frá deginum í dag. Kaupréttur fyrir fjárhagsárið sem endar 30. júní 2007 verður á grundvelli gengis hlutabréfa í Alfesca við lok viðskipta í dag. Að fengnu samþykki hluthafa verða gefnar nánari upplýsingar um áætlunina. Skilmálar þessarar kaupréttaráætlunar verða lagðir fyrir hluthafa á hluthafafundi sem haldinn verður 22. maí 2007, segir í tilkynningunni.


 

FL Group hefur áhuga á að fá Hannes Smárason í stjórn Finnair, en félagið á 22,4% hlut í finnska flugfélaginu. Finnair greindi frá þessu í dag en sendi síðan frá sér aðra tilkynningu þess efnis að hlutahafar sem samtals fara með 60% eignarhlut vilja endurkjósa núverandi stjórn.


 

Actavis hefur gert breytingar á stjórnendateymi samstæðunnar og hjá dótturfélagi sínu í Bandaríkjunum, segir í fréttatilkynningu.


 

Finnair greindi frá því í dag að FL Group hefur áhuga á Hannes Smárason, forstjóri íslenska fjárfestingafélagins, taki sæti í stjórn flugfélagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,12% og er 7.437 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nemur 33.582 milljónum króna.


 

Stjórn Össurar lagði til á aðalfundi í morgun að auka hlutafé félagsins um 9,6 milljarða króna að nafnverði, sem áætlað er að selja með forgangsrétti til hluthafa.


 

Það sem af er þessu ári hefur Glitnir verið duglegur að sækja sér fjármagn en útgáfan nú er þriðja opinbera útgáfa bankans á árinu. Í byrjun janúar seldi Glitnir skuldabréf til bandarískra og evrópskra fjárfesta fyrir 1,25 milljarða Bandaríkjadala sem samsvarar 88,5 milljörðum króna. Í lok janúar lauk bankinn svo við sölu skuldabréfa fyrir 500 milljónir evra sem samsvarar til 44,6 milljarða íslenskra króna. Það sem af er ári hefur Glitnir því tryggt sér fjármögnun fyrir alls rúmlega 172 milljarða króna. Að sögn Ingvars Ragnarssonar, forstöðumanns alþjóðlegrar fjármögnunar Glitnis, er útgáfan nú talsvert ólík fyrri útgáfum bankans. Fyrir það fyrsta er hún í pundum og einnig er um að ræða fastvaxtaútgáfu, en venjulega hafa útgáfur Glitnis verið með breytilegum vöxtum. Þá er fjárfestahópurinn annar en venjulega, en þessari útgáfu var beint að breskum eignastýringarfyrirtækjum, tryggingarfélögum og lífeyrissjóðum. "Viðtökurnar voru mjög góðar og mikill áhugi var á meðal fjárfesta, upprunalega ætluðum við að selja skuldabréf fyrir 250 milljónir punda, en enduðum á að gefa út 300 milljónir punda til að koma til móts við mikla eftirspurn, en heildareftirspurnin nam 450 milljónum punda," segir Ingvar. Að hans sögn var útgáfan gerð með þessa fjárfesta sérstaklega í huga og því sé ánægjulegt að áhuginn hafi verið eins mikill og raun bar vitni. Að sögn Ingvars voru kjörin góð og í samræmi við þau kjör sem bankinn hefur notið á þessu ári. "Verðið er 40 punktar yfir LIBOR vöxtum og 10 punktar yfir fimm ára álagi á skuldatryggingar bankans," segir Ingvar. "Kjörin hafa batnað mikið á þessu ári og í kjölfar útgáfunnar nú, hefur álagið á skuldatryggingum Glitnis farið niður fyrir 30 punkta í fyrsta sinn í meira en eitt ár." Ingvar segir að markaðurinn sé mjög heitur um þessar mundir og eftirspurnin mikil og bankinn hafi verið duglegur að nýta sér þessar markaðsaðstæður. Að hans sögn tryggja útgáfur undanfarinna vikna nánast alla endurfjármögnun bankans fyrir næsta ár. "Við höfum gefið út fyrir tvo milljarða evra á árinu en endurfjármögnun næsta árs er í heildina litið rúmlega 2,5 milljarðar evra. Af þessu má sjá að Glitnir á eingöngu eftir að tryggja sér 20% endurfjármögnunar ársins. Staða okkar er mjög sterk um þessar mundir, lausafjárstaðan er góð, endurfjármögnun þess árs er tryggð," segir Ingvar. Að hans sögn mun Glitnir þó halda áfram að tryggja sér alþjóðlega fjármögnun út árið. "Sterk lausafjárstaða og áframhaldandi góður aðgangur að mörkuðum tryggir það að við getum farið að undirbúa frekari vöxt bankans," segir Ingvar.


 

gengi hlutabréfa bankans hefur hækkað um 4,07%


 

Markaðsfræðiprófessorinn Mark Ritson, sem harðlega hefur gagnrýnt Simon Anholt, sérfræðing í ímyndarmálum þjóða, hefur þekkst boð Samtaka auglýsenda um að koma til Íslands og halda fyrirlestur á námstefnu um stjórnun vörumerkja.  Í fyrirlestri sínum mun Mark Ritson meðal annars fjalla um aðferðafræði Simon Anholt sem hefur verið nokkuð til umræðu eftir fyrirlestur hans á Viðskiptaþingi.Það er Friðrik Eysteinsson rekstrarhagfræðingur og fyrrverandi formaður SAU sem á veg og vanda af komu Ritson hingað til lands. Friðrik segist hafa miklar efasemdir um Anholt. "Erfiðlega hefur gengið að fá upplýsingar um menntun og reynslu Simon Anholt.  Einhver taldi sig þó hafa komist að því að hann hefði verið poppsöngvari áður en hann fór út í að láta mæla ímynd þjóða og selja þeim ráðgjöf í framhaldinu.  Meðal gullkorna sem frá honum hafa komið eru að Ísraelar geti bætt neikvæða ímynd sína með því að hætta að deila við Palestínumenn. Um leið sé ráð fyrir Bandaríkjamenn að bæta sína með því að fá leyfi áður en þeir ráðast inn í  lönd," sagði Friðrik. Stoppa vitleysuna


 

Straumur-Burðarás á 24,5% hlut í félaginu


 

Hagnaður Íbúðalánasjóðs á árinu 2006  nam hann 2,48 milljörðum króna, samkvæmt rekstrarreikningi, samanborið við 1,154 milljarða á sama tímabili í fyrra. Sjóðurinn birti uppgjör sitt í dag.


 

FL Group hefur aukið við hlut sinn í AMR Corporation, móðurfélagi American Airlines, stærsta flugfélags í heimi, og á í dag 8,63% hlut í félaginu. FL Group er því stærsti hluthafi félagsins samkvæmt því sem tilkynnt hefur verið.FL Group tilkynnti þann 26. desember að félagið hefði keypt 5,98% hlut í AMR Corporation. Frá því hefur FL Group haldið áfram að byggja upp stöðu í félaginu.Í frétt félagsins kemur fram að FL Group býr yfir mikilli reynslu og þekkingu sem fjárfestir í flugfélögum eftir að hafa átt Icelandair Group og Sterling Airlines, ásamt 16,9% hlut í breska lágfargjaldafélaginu easyJet. Til viðbótar við hlut félagins í AMR Corporation á FL Group einnig 22,4% hlut í Finnair.Hannes Smárason, forstjóri FL Group, upplýsti hluthafa félagsins um þetta á á aðalfundi félagsins sem nú stendur yfir. Þar sagði hann: " Við berum áfram miklar væntingar til þessarar fjárfestingar. Við höfum fylgst mjög grannt með rekstri flugfélaga í Bandaríkjunum og teljum horfur AMR Corporation fyrir árið 2007 séu afar góðar.?


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,52% og er 7.354 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 7.376 milljónum króna. Tryggingamiðstöðin hækkaði um 12,84% í veltu sem nemur 231 milljón króna, Eimskip hækkaði um 3,01%, Kaupþing hækkaði um 0,92%, Glitnir hækkaði um 0,75% og Exista hækkaði um 0,71%. Alfesca lækkaði um 1,63%, 365 lækkaði um 0,78%, Marel lækkaði um 0,66%, Actavis og Flaga Group lækkuðu um 0,43%. Gengi krónu styrktist um 0,42% og er 119,2 stig.


 

viðskiptum lokað klukkan 15:30 á sumrin


 

Í framhaldi af kaupum Promens á Polimoon í desember 2006 hefur fjármögnun vegna kaupanna og endurfjármögnun Polimoon nú verið lokið. Fjármögnunin tryggir einnig að Polimoon getur haldið áfram að vaxa með frekari kaupum á fyrirtækjum segir í tilkynningu fyrirtækisins.Í tilkynningunni kemur fram að í tengslum við kaup Promens hf. á Polimoon í desember síðastliðinn hefur fyrirtækið gengið frá endurfjármögnun á lánum Polimoon. Um er að ræða sambankalán undir forystu norska bankans DnB NOR. Aðrir bankar sem koma að fjármögnuinni eru sænski bankinn Nordea og þýski bankinn LBNord. Um er að ræða langtíma fjármögnun á skuldum Polimoon, rekstrarlán og sérstakt lán til að standa straum af frekari fyrirtækjakaupum Polimoon auk lánsfjármögnunar vegna kaupanna sjálfra. Heildarupphæð samningsins nemur 275 miljónum evra, eða 24 milljörðum íslenskra króna.<b>30 milljónir evra til frekari kaupa</b>


 

Ákveðið hefur verið að loka starfsstöð Marel á Ísafirði frá 1. september næstkomndi, segir í fréttatilkynningu, og mun Marel ræða við starfsfólkið þar um mögulegan áhuga þess á starfi í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Garðabæ.


 

Á undanförnum árum hefur velta á gjaldeyrismarkaði á Íslandi aukist til muna. Árið 2004 var veltan tæpir 950 milljarðar króna en árið 2006 hafði veltan ríflega fjórfaldast og var 4.400 milljarðar króna. Í vefriti fjármálaráðuneytisins kemur fram að þessi þróun endurspegli aukin tengsl íslensks fjármálamarkaðar við alþjóðlega markaði.


 

Útlán innlánsstofnana og markaðsverðbréf drógust saman um 56 milljarða í janúar eða um tæplega 2% eftir töluverða aukningu síðustu tvo mánuði síðasta árs, samkvæmt upplýsingum frá greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,38% og er 7.344 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2.535 milljónum króna. Tryggingamiðstöðin hefur hækkað um 1,49%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,46%, Kaupþing hefur hækkað um 1,03%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,64% og Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,35%. Alfesca hefur lækkað um 2,25%, Össur hefur lækkað um 1,23%, FL Group hefur lækkað um 0,91%, 365 hefur lækkað um 0,78% og Marel hefur lækkað um 0,78%. Gengi krónu hefur styrkst 0,55% um 119,1 stig.


 

Framleiðsla er hafin á álpönnum í verksmiðju LOOK Cookware Ísland ehf. í Rúmeníu. Að sögn Ingimundar Helgasonar, stjórnarformanns félagsins, horfir ágætlega með reksturinn eftir nokkra byrjunarerfiðleika við að koma framleiðslunni af stað. Verksmiðjan hefur náð sölusamningi sem tryggir ákveðna grunnstarfsemi hjá fyrirtækinu næstu fimm ár og sagði Ingimundur að viðbrögð á nýlegri sýningu hefðu aukið mönnum bjartsýni. Verksmiðjan í Rúmeníu er í grunninn sú starfsemi sem var á vegum Alpan hf. á Eyrarbakka um árabil. Eftir langvarandi erfiðleika í rekstri hér á Íslandi var ákveðið í lok árs 2005 að færa verksmiðjuna til Rúmeníu en samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins er framleiðslukostnaðurinn um það bil helmingi lægri þar en á Íslandi og í Danmörku, en þar í landi er helsti samkeppnisaðili verksmiðjunnar. Einnig skipti miklu máli varðandi flutninginn út að ekki fékkst starfsfólk til starfa á Eyrarbakka. Þá er verksmiðjan í Rúmeníu nær mörkuðum og hráefni. Ingimundur sagði að það hefði verið kostnaðarfrekt að fara með verksmiðjuna út en nú horfði ágætlega með rekstur hennar. Verksmiðjan er í 4.800 fermetra húsnæði í borginni Targoviste og sagði Ingimundur að hún væri miklu betur búin en verksmiðjan á Eyrarbakka. Þannig væri skipulag og tækjakostur mun betra sem yki mönnum bjartsýni á reksturinn. "Við erum að þjálfa starfsfólk og því fylgja ákveðnir byrjunarörðugleikar. Öll aðstaða starfsfólks er miklu betri en hún var nokkurn tímann hér heima. Við erum í húsnæði sem er búið að endurnýja frá grunni og við erum vonandi búnir að búa þessu þann farveg að þetta geti gengið," sagði Ingimundur en hann benti á að næstu mánuðir væru mikilvægir fyrir framhaldið.


 

Límtré hf. hefur ákveðið að draga sig út úr erlendum verkefnum sínum, en félagið hefur undanfarin ár fjárfest í og byggt upp límtrésverksmiðjur í Rúmeníu og Portúgal.


 

Greiningardeild Morgan Stanley hefur uppfært vogunarráðgjöf sína á Kaupþingi í yfirvigt úr markaðsvogun og um leið hækkað markgengið í 113 sænskar krónur (1.064 íslenskar krónur) úr 94 sænskum krónum (885 íslenskar krónur), frá fyrra verðmati. Markaðsgengi Kaupþings var 972 íslenskar krónur við lok markar í gær, samkvæmt upplýsingum frá M5.


 

Straumur hefur fjárfest fyrir 3,8 milljarða í norræna bankanum


 

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs hefur ákveðið að leggja til við ársfund sjóðsins að áunnin lífeyrisréttindi sjóðfélaga verði hækkuð um 10% og nemur hækkunin 18 milljörðum króna að því er kemur fram í tilkynningu. Þetta er annað árið í röð sem Gildi hækkar réttindin, en árið 2006 hækkaði sjóðurinn áunnin réttindi um 7%.


 

Sigurður Bragi mun hætta sem forstjóri félagsins um mánaðarmótin


 

Samkvæmt ársreikningi Frjálsa fjárfestingarbankans fyrir árið 2006 nam hagnaður bankans 694 milljónum króna eftir skatta samanborið við 574 milljónir króna árið 2005 sem er aukning á hagnaði um 21%. Arðsemi eigin fjár var 18%.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,46% og er 7.316 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 9.842 milljónum króna. Hækkunin frá áramótum nemur um 14%. Alfesca hækkaði um 1,24%, FL Group hækkaði um 0,91%, Atorka Group hækkaði um 0,85%, Actavis Group hækkaði um 0,72% og Icelandair Group hækkaði um 0,36%. Teymi lækkaði um 6,17%, Glitnir lækkaði um 1,84%, Eimsip lækkaði um 0,9%, Kaupþing lækkaði um 0,82% og Mosaic Fashions lækkaði um 0,7%. Gengi krónu hefur veikst um 0,11% og er 119,6 stig.


 

Glitnir hefur verðlagt 300 milljón punda (39 milljarða króna) skuldabréfaútgáfu til fimm ára, segja talsmenn UBS og Barclays sem hafa umsjón með útgáfunni, að því er kemur fram í frétt Dow Jones fréttastofunnar.Skuldabréfaútgáfan er til fimm ára og ber 6% vexti.


 

Glitnir og Bank of Scotland hafa nú hafið sölu á 400 milljón punda (52 milljarðar íslenskra króna) fjármögnunarpakka fyrir bresku stórverslunarkeðjuna House of Fraser á ný, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, en treglega gekk í fyrra að fá fjárfesta á sambankalánmarkaði til að kaupa pappírinn. Bankarnir sölutryggðu sambankalánið í tengslum við kaup Baugs og fleiri fjárfesta á House of Fraser-keðjunni á síðasta ári fyrir 351 milljón punda. Sala á láninu hófst í september síðastliðnum en fjárfestar héldu að sér höndum, meðal annars vegna þess að ekki var búið formlega að ráða nýjan forstjóra og upplýsingar um jólaverslun félagsins og afkomu á fjórða ársfjórðungi voru ekki fáanlegar. Glitnir og Bank of Scotland kynntu fyrirtækið og fjármögnunina fyrir fjárfestum á kynningu í London í gær. Heimildarmenn Viðskiptablaðsins segja að meirihluti lánsins hafi þegar verið seldur til annarra banka og góðar afkomutölur á fjórða ársfjórðungi og jólaverslun hafi gert bönkunum kleift að minnka þóknunargreiðslur til þeirra banka sem hafa ekki þegar skráð sig fyrir hlutum af láninu. Baugur og fleiri fjárfestar, þar á meðal fjárfestingafélagið Fons, keyptu Iceland-verslunarkeðjuna í Bretlandi fyrir nokkrum árum. Yfirtakan var skuldsett og sölutryggði Landsbanki Íslands sambankalán til að fjármagna yfirtökuna. Félagið hefur verið endurfjármagnað einu sinni og greiddu hluthafarnir sér rúmlega sjö milljarða króna í arð í kjölfarið. Landsbanki Íslands hefur nú samþykkt að endurfjármagna félagið öðru sinni. Viðskiptablaðið greindi frá því í fyrra að seinni arðgreiðslan myndi nema um 19 milljörðum króna, en nú er búist við að upphæðin verði jafnvel enn hærri. Sérfræðingar á sambankalánamarkaði benda á að Baugur og meðfjárfestar geti einnig náð að greiða sér veglegar arðgreiðslur með því að endurfjármagna House of Fraser, jafnvel á næsta ári, ef rekstur félagsins verður í takt við væntingar nýju eigendanna. Það mun hins vegar fara eftir því hve hratt félagið greiðir niður lánin sem hvíla á því vegna yfirtökunnar. Auk Baugs, inniheldur House of Fraser-fjárfestahópurinn FL Group, skoska auðkýfinginn Sir Tom Hunter, Kevin Stanford, Bank of Scotland, Don McCarthy og Stefan Cassar.


 

Úrvalsvístalan hefur lækkað um 0,14% og er 7.340 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.993 milljónir króna. FL Group hefur hækkað um 3,02%, Alfesca hefur hækkað um 1,24%, Icelandair Group hefur hækkað um 0,72%, Marel hefur hækkað um 0,66%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,61% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,61%. Teymi hefur lækkað um 3,93% og nemur sjö daga lækkunin 11,23%, Glitnir hefur lækkað um 1,84%, Kaupþing hefur lækkað um 0,41%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,32% og Eimskip hefur lækkað um 0,3%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,45% og er 118,9 stig.


 

Það mun fyrst reyna á íslensku bankana þegar hægist á íslenska hagkerfinu og framboði á lánsfé á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, segir í nýrri skýrslu matsfyrirtækisins Standard & Poors.


 

Tyrkneska símafyrirtækið Turk Telekom og fimm alþjóðlegir fjárfestingasjóðir hafa verið valdir sem hugsanlegir kaupendur að búlgarska símafyrirtækinu BTC af bandaríska fjárfestingabankanum Lehman Brothers, segja heimildarmenn Viðskiptablaðsins í Búlgaríu og London. Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, á kaupréttinn að 65% hlut í BTC. Viðskiptablaðið greindi frá því í síðasta mánuði að Novator hefði ráðið bandaríska bankann til að finna kaupendur að hlut félagsins í BTC í kjölfar áhuga fjárfestingsjóða á fyrirtækinu. Fjárfestingasjóðirnir fimm sem um ræðir eru Bain Capital, Mid Europa Partners, Providence Equity Partners, sem gerði tilboð í Símann árið 2005, Texas Pacific og Warburg Pincus. Mögulegt er að fleiri sjóðir eigi eftir að koma inn í ferlið síðar. Sérfræðingar benda á að hugsanlegur kaupendahópur hafi myndast mun fyrr en áætlað var og telja nú líklegt að gengið verði frá kaupum á BTC á öðrum ársfjórðungi. Markaðsvirði BTC hefur aukist gífurlega frá því að bandaríski fjárfestingasjóðurinn Advent International leiddi skuldsetta yfirtöku á félaginu árið 2004 fyrir 230 milljónir evra, sem samsvarar rúmlega 20 milljörðum íslenskra króna. Markaðsvirði félagsins um miðjan dag í gær var rúmlega 147 milljarðar íslenskra króna og hafði gengi bréfanna hækkað um 19,83% um klukkan eitt í gær. Verðmæti hlutar Novators hefur því aukist um tæplega 75 milljarða króna. Novator tryggði sér kaupréttinn að eignarhlutnum í desember árið 2005. Samkvæmt reglum einkavæðingarnefndar Búlgaríu má Novator ekki eignast hlutinn fyrr en síðar á þessu ári og er hluturinn því skráður á Advent í gegnum eignarhaldsfélagið Viva Ventures. Ef af sölunni verður mun hún verða önnur útganga Novators á skömmum tíma en fjárfestingafélagið seldi hlut sinn í tékkneska fjarskiptafélaginu Ceske Radiokomunikace í nóvember síðastliðnum og talið er að söluhagnðurinn hafi numið um 56 milljörðum króna. Advent og meðfjárfestar samþykktu að eyða um einum milljarði evra í uppbyggingu innviða BTC, sem hefur að mestu verið fjármagnað með fjárstreymi félagsins. Hagnaður BTC jókst um 15% á árinu 2006 í 130 milljónir búlgarskra leva, þrátt fyrir mikið tap af rekstri farsímaarmsins Vivatel. Tapreksturinn má að miklu leyti rekja til stofnkostnaðar. Sérfræðingar útiloka ekki að mögulegt sé að brjóta upp BTC og kljúfa Vivatel út úr samstæðunni. Flestir eru þó sammála að landlínureksturinn og farsímafélagið saman séu áhugaverðari kostur fyrir fjárfesta.


 

Launavísitala í janúar 2007 er 311,5 stig og hækkaði um 3,5% frá fyrri mánuði, segir í tilkynningu Hagstofunnar.


 

mest aukning á innflutningi á fjárfestingavöru


 

Titan Invest er nýstofnað fyrirtæki í eigu Símans og F. Bergsonar Holding. Markmið Titan Invest er að leita uppi fjárfestingartækifæri erlendis á sviði upplýsingatækninnar, þar sem veitt er sambærileg þjónusta og Titan ehf. veitir á Íslandi.Agnar Már Jónsson, fyrrverandi forstjóri Opinna kerfa, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Titan Invest. Samhliða því mun Agnar Már taka sæti í stjórn Titan ehf.Að sögn Agnars er ætlunin að skoða kaup á fyrirtækjum sem eru í sambærilegum rekstri og Titan á íslenska markaðinum. Það væru þá fyrirtæki sem sérhæfa sig í Cisco-HP lausnum fyrir stærri fyrirtæki. "Við munum klárlega horfa til Norðurlandanna en einnig til Bretlands og meginlandsins og þá líklega í þessari röð," sagði Agnar. Aðspurður sagði hann að þegar væru þeir með lista yfir fyrirtæki til skoðunar.Að sögn Agnars eru klárlega kauptækifæri á breska markaðinum. "Þar teljum við okkur einnig hafa ýmislegt til brunns að bera. Við teljum okkur geta aukið þjónustustigið og aðgengi viðskiptavina að þjónustu." Agnar benti á að breski markaðurinn einkenndist af því að þar væri mikið af minni fyrirtækjum sem spennandi væri að skoða með samþættingu í huga.Gera verður greinarmun á Titan Invest og Titan ehf. en síðarnefnda fyrirtækið er upplýsingatæknifyrirtæki, sem einbeitir sér að lausnum fyrir stærri fyriræki hvort sem um er að ræða net- og símalausnir frá Cisco, miðlægar lausnir frá HP, Open Source- eða Microsoft kerfislausnir. Titan ehf., sem er í eigu Símans, F. Bergsonar Holding og starfsmanna, býður einnig þjónustu, meðal annars í samstarfi við Símann, þeim erlendu fyrirtækjum á Íslandi sem leita til Orange Business Solutions en flest stærstu fyrirtæki heimsins nýta sér þjónustu þess.


 

Í dómi Héraðsdóms frá því á föstudag kemur meðal annars fram það álit að samkvæmt 1. málsgrein 77. greinar íslensku stjórnarskrárinnar, og öðrum greinum hennar, megi ekki fela stjórnvöldum ákvörðun um skattlagningu. Í dómnum segir meðal annars: "Af þessu leiðir að þótt það samræmist vel stjórnarskránni að veita ríkisstjórn heimild til að skuldbinda íslenska ríkið að þjóðarétti með gerð þjóðréttarsamninga, verður löggjafinn sjálfur að ákveða hvort og hvernig þessa samninga skuli leiða í íslensk lög." Þrátt fyrir að þetta álit dómsins hafi ekki skipt sköpum fyrir niðurstöðu málsins bendir sérfræðingur í skattarétti á að þetta álit staðfesti þá réttaróvissu sem ríkt hefur um gildi tvísköttunarsamninga. Réttaróvissan felst í því að áhöld eru um að beiting slíkra samninga við skattlagningu standist stjórnarskrá. "Það hefur verið bent á þessa óvissu og ljóst er að þeir mikilvægu hagsmunir sem tvísköttunarsamningar kveða á um eru í uppnámi," segir Jón Elvar Guðmundsson, skattasérfræðingur hjá Logos. Hann bendir á að tvísköttunarsamningar séu Íslendingum mikilvægir, sérstaklega þeim fyrirtækjum og einstaklingum hér á landi sem afla tekna í öðrum ríkjum og jafnframt þeim útlendu aðilum sem hafa áhuga á að fjárfesta á Íslandi. "Á þessa óvissu hefur verið bent og það er óþolandi fyrir viðskiptalífið að um réttaróvissu á þessa sé fyrir hendi," segir Jón sem færði rök fyrir þessari skoðun í fræðiritgerð sem skrifaði ásamt Gunnari Gunnarssyni, skattasérfræðingi og birtist í lögfræðitímaritinu Lögréttu á haustmánuðum. Ragnheiður Snorradóttir, skrifstofustjóri tekju- og lagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins, tekur ekki undir þá skoðun að niðurstaða dómsins um að þeir tvísköttunarsamningar sem hann tekur til hafi ekki verið leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti hafi áhrif á framkvæmd tvísköttunarsamninga: "Um er að ræða almenna hugleiðingu dómarans sem hafi hvorki áhrif á niðurstöðu málsins né á gildandi tvísköttunarsamninga sem íslenska ríkið hefur gert."


 

Hagnaður matvælafyrirtækisins Alfesca jókst um 47% í 17,7 milljónir evra (1,55 milljarða króna) eftir skatta á fyrstu sex mánuðum fjárhagsársins, sem hófst þann 1. júlí á síðasta ári. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá félaginu.Sala á öðrum ársfjórðungi nam 235 milljónum evra, sem er 6,1% aukning frá síðasta ári, og sala fyrstu sex mánuði ársins var 346,9 milljónir evra, sem jafngildir 6,3% innri vexti milli ára. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) á öðrum ársfjórðungi nam 34,7 milljónum evra og 38,3 milljónum evra fyrstu sex mánuði ársins. EBITDA-aukning er 20% milli ára.


 

Framboðsfrestur til setu í stjórn Hf. Eimskipafélags Íslands rann út í dag og er sjálfkjörið í stjórn félagsins. Eftirtaldir aðilar gefa kost á sér til setu í stjórninni: Magnús Þorsteinsson, núverandi stjórnarformaður, Gunnar M. Björgvinsson fjárfestir, Eggert Magnússon,  Sindri Sindrason og Þór Kristjánsson.


 

laun annarra stjórnarmanna ríflega tvöfaldast


 

Viðsnúningur varð hjá fyrirtækjum Icelandair Group á sviði ferðaþjónustu. Innan þessa sviðs starfa fyrirtækin Flugfélag Íslands, Icelandair Hotels og Iceland Travel. Heildarvelta þessara fyrirtækja var 8,7 milljarðar og EBITDA var 1,086 milljarður króna.


 

Hagnaður Icelandair Group eftir skatta árið 2006 nam 2,615 milljörðum króna, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir (EBITDA) var 6,058 milljarðar króna og EBIT nam 3,326 milljörðum og eykst um 28% frá síðasta ári.Heildartekjur fyrirtækisins voru 56,1 milljarðar króna, sem er 23% aukning frá árinu 2005. Eiginfjárhlutfall er 34%, handbært fé frá rekstri 6,4 milljarðar króna og voru eignir 76,6 milljarðar króna í árslok 2006.Afkoma Icelandair Group á fjórða ársfjórðungi 2006 var neikvæð um 555 milljónir króna.Í upphafi árs 2006 tilkynnti FL Group áform sín um að selja frá sér rekstur Icelandair Group. Söluferlið stóð með hléum allt árið og lauk með skráningu félagsins í Kauphöll Íslands þann 14. desember. Icelandair stærsta fyrirtæki samstæðunnar með um 52% af tekjum félagsins."Rekstur samstæðunnar gekk mjög vel á árinu 2006 og afkoma var nokkuð betri en áætlanir okkar gerðu ráð fyrir, og sú besta í sögu félagsins. Það er sérstaklega ánægjulegt nú þegar félagið hefur verið skráð í Kauphöll Íslands og er orðið almenningshlutafélag að geta kynnt nýjum hluthöfum góðan hagnað af starfseminni," segir Jón Karl Ólafsson forstjóri Icelandair Group.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,02% og er 7.350 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5.867 milljónum króna. FL Group hækkaði um 1,23%, Icelandair Group hækkaði um 1,09%, Alfesca hækkaði um 1,04%, Össur hækkaði um 0,41% og Atorka Group hækkaði um 0,29%. Teymi lækkaði um 3,95% og hefur lækkað um 7,6% á síðustu sjö dögum, Atlantic Petroleum lækkaði um 3,2%, Eimskip lækkaði um 1,18%, Tryggingamiðstöðin lækkaði um 0,59% og Bakkavör Group lækkaði um 0,45%. Gengi krónu hefur veikst um 0,27% og er 119,5 stig.


 

Lars Christensen segir kaupin gífurlega áhættusöm


 

dr. Friðrik Már Baldursson prófessor með fulltingi bankans


 

Af þeim 161,5 tonnum rafhlaðna sem flutt voru inn til landsins á árinu 2005 var aðeins rúmlega 37 tonnum skilað. Þetta eru ekki nema 21% af öllum seldum rafhlöðum hér á landi. Þetta þýðir að hvorki meira né minna en rúm 124 tonn af rafhlöðum hafa farið beint í ruslið og því verið urðuð með öðru sorpi.


 

fjárfestingafélag Björgólfs Thors á 33,8% hlut í bankanum


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,03% og er 7.353 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3.471 milljón króna. Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,7%, Marel hefur hækkað um 0,66%, Atorka Group hefur hækkað um 0,43% og Icelandair Group hefur hækkað um 0,36%. Eimskip hefur lækkað um 1,48% , Teymi hefur lækkað um 0,72%, Exista hefur lækkað um 0,71%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,59% og Össur hefur lækkað um 0,41%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,08% og er 119,1 stig.


 

Verðmatsgengi á Marel er 75,0 krónur á hlut, samkvæmt nýju verðmati frá greiningardeild Glitnis, og helst óbreytt frá verðmati greiningardeildar sem birtist í nóvember. ?Við metum virði Marel á 27,4 milljarða króna. Verðmatsgengið er 1,3% undir gengi á markaði (76,0) og 1,4% yfir útboðsgengi í hlutafjárútboði félagsins í september. Ráðlegging okkar til fjárfesta er að halda bréfum í Marel horft til lengri tíma,? segir greiningardeildin. Markgengi til sex mánaða er 76 krónur á hlut, samkvæmt verðmatinu. ?Markgengið í verðmatinu í nóvember var 80,0 til samanburðar. Helstu ástæður fyrir lægra markgengi eru meðal annars fólgnar í því að fyrir liggur að afkoma félagsins á næstu tveimur fjórðungum (1F og 2F 2007) verður lituð af samþættingarkostnaði í tengslum við yfirtökur síðasta árs (AEW Delford og Scanvægt). Af þeim ástæðum búumst við ekki við mikilli hreyfingu á verði á bréfum í félaginu á næstu mánuðum. Aðrar mikilvægustu forsendur í verðmatinu eru lítið breyttar frá síðasta verðmati,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með kaupum í Straumi-Burðarási og að fjárfesta yfirvogi bréfin, í vel dreifðu safni. Metur hún markgengið á 23,6. Markaðsgengið er 20,5, samkvæmt upplýsingum frá M5. "Kennitölur Straums virðast nokkuð hagstæðar. Ekki er hægt að bera kennitölur Straums við innlendu viðskiptabankana. Mikill munur er á starfsemi bankanna og eðli eiginfjárbindingar og teljum við að V/I hlutfall Straums eigi að vera talsvert lægra en hjá viðskiptabönkunum. Áætlað V/I hlutfall Straums er nú um 1,3, en 1,2 miðað við áætlun okkar um eigið fé í árslok 2007. V/H miðað við hagnaðarspá okkar fyrir 2007 er 9,4 og fyrir 2008 8,8 sem verður að teljast nokkuð hagstætt," segir greiningardeildin. Hún segir Straumur-Burðarás ætli sér stóra hluti á næstu árum og hafa arðsemismarkmið verið hækkuð samhliða nýjum markmiðum. "Stjórnendur komu á óvart á síðasta ári með því að ná öllum framsettum markmiðum og höfum við trú á að flest ný markmið bankans náist einnig á næstu árum," segir greiningardeildin.


 

Norska fjölmiðlasamstæðan Schibsted hefur tryggt sér kaupréttinn að 19,7% hlut Kaupþings í norska dagblaðinu Stavanger Aftenbladet og mun greiða íslenska bankanum 333 milljónir norskra króna, sem samsvarar um 3,6 milljörðum íslenskra króna, fyrir hlutinn. Trond Berger, fjármálastjóri Schibsted, staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið í gær. Ekki er vitað hvort að Kaupþing hýsi hlutinn í Stavanger Aftenbladet fyrir þriðja aðila. Í kjölfar kaupanna á hlut Kaupþings í Stavanger Aftenbladet mun hlutur Schibsted aukast í 52% úr 32,3%. Samkvæmt reglum um yfirtökur í Noregi verður Schibsted að gera öðrum hluthöfum norska dagblaðsins yfirtökutilboð ef félagið hyggst nýta kaupréttinn. Schibsted áætlar að sameina norsku dagblöðin Aftenposten, Bergens Tidende, Fæderlandsvennen og Stavanger Aftenbladet í eignarhaldsfélaginu Media Norge. Schibsted greindi frá því í síðustu viku að áætlað er að skrá Media Norge í norsku kauphöllina í lok ársins 2007, en félagið mun eiga 50,1% hlut í eignarhaldsfélaginu. Dagblöð í eigu Schibsted eru nú með 34,1% markaðshlutdeild á norska dagblaðamarkaðnum, samkvæmt upplýsingum frá norska upplagseftirlitinu, en markaðshlutdeild eins aðila má ekki fara yfir 33,3%. Sérfræðingar á norskum dagblaðamarkaði benda á að sterk staða Schibsted á markaðnum muni hafa áhrif á stofnun Media Norge. Berger segir að Schibsted muni gera ráðstafanir og líklega selja eignir til að draga úr markaðshlutdeildinni og þar með gera félaginu kleift að stofna og skrá Media Norge. Einn möguleiki er að selja 34,4% hlut félagsins í blaðinu Adresseavisen. Berger segir þó að ákvörðun hafi ekki verið tekin að svo stöddu. Hagnaður Schibsted jókst gífurlega á fjórða ársfjórðungi á síðsta ári og nam 1,72 milljörðum norskra króna (18,7 milljörðum íslenskra króna), samanborið við 160 milljónir norskra króna á sama tíma árið 2005. Ástæðan er sala félagsins á eignarhlutum í norsku sjónvarpstöðinni TV2 og sænsku sjónvarpsstöðinni TV4. Söluverðmæti hlutanna nam 1,5 milljörðum norskra króna.


 

Verðbréfagreining Danske Bank reiknar með því að danski bjórframleiðandinn Royal Unibrew, sem er að hluta til í eigu FL Group, kaupi fleiri fyrirtæki í Póllandi á næstunni, en Viðskiptablaðið greindi frá því á föstudaginn að félagið hefur samþykkt að kaupa pólska brugghúsið Browar Lomza fyrir 240 milljónir danskra króna (2,8 milljarða íslenskra króna). "Þar sem Royal Unibrew hafði áður gefið til kynna yfirtökur á árinu 2007 og félagið þarf að auka tekjur sínar með yfirtökum til að standast markmið sín, kom þessi yfirtaka (kaupin á Browar Lomza) okkur ekki á óvart," segir í stuttri greiningarnótu frá Danske Bank. "Kaupin eru í takt við áætlanir Royal Unibrew um að tekjur félagins verði 4,5 milljarðar danskra króna (53 milljarðar íslenskra króna) á árinu 2007. Eitthvað af þessum tekjum verður að koma með yfirtökum," segir Danske Bank. Verðbréfagreining Danske Bank segir einnig að kaupverðið sé í takt við margfaldara Royal Unibrew. Samvæmt upplýsingum frá danska bankanum var heildarakaupverð 270 milljónir danskra króna, en skuldir Browar Lomza nema 30 milljónum danskra króna. Bankinn reiknar því út að heildarkaupverðið sé 8,7 sinnum hagnaður Royal Unibrew fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA). Ef horft er einungis til hagnaðar fyrir fjármagsnliði og skatta (EBIT) er heildarkaupverðsmargfaldarinn 15,9 sinnum EBIT. "Ef við reiknum með sjö milljónum danskra króna vegna samlegðaráhrifa á árinu 2009 og 5% EBIT-vexti á sama ári, verður heildarkaupverðsmargfaldarinn tíu sinnum EBIT. Í fyrstu virðist fyrirtækið því ekki dýrt, en kaupverðið er ekki frábært heldur," segir Danske Bank. FL Group á 24,4% hlut í Royal Unibrew, en atvæðisréttur félagsins er þó einungis 10%. Fyrirtækið hefur komið á framfæri þeirri ósk sinni að samþykktum félagsins verði breytt svo FL Group geti notið atkvæðavægis í samræmi við eignarhlut sinn. Stjórnarformaður Royal Unibrew er tilbúinn að skoða breytingar á reglum félagins um atkvæðisrétt en ákvörðun um breytingar liggur þó ekki fyrir enn.


 

Alfesca og Icelandair birta bæði uppgjör sín eftir lokun markaða á morgun.


 

Eignir heimilanna jukust um 2,3% að raunvirði í janúar miðað við eignaverðsvísitölu Greiningardeildar Kaupþings. ?Tólf mánaða raunbreyting vísitölunnar nemur nú 1,7% en í síðasta mánuði var 12 mánaða vöxturinn 1,4% sem er sá minnsti til þessa í yfirstandandi hagsveiflu. Eignaverðsvísitalan samanstendur af fasteigna-, hlutabréfa- og skuldabréfaverði og munaði mest um 2,3% hækkun íbúðaverðs að þessu sinni. Auk þess hækkuðu hlutabréf um tæp 10% í mánuðinum en hlutabréfaverð er sá hluti vísitölunnar sem hefur minnst vægi. Á móti hækkun hlutabréfaverðs kom nokkur verðlækkun á skuldabréfum en ávöxtunarkrafa verðtryggðra skuldabréfa er í hæstu hæðum um þessar mundir,? segir greiningardeildin. Hún segir í síðustu niðursveiflu, árið 2001, fór 12 mánaða breyting eignaverðsvísitölunnar niður í tæplega 10% samdrátt. ?Var þar um að kenna lækkun á flestum eignamörkuðum á sama tíma og verðbólguskot reið yfir. Í núverandi hagsveiflu hefur eignaverðsvísitalan lægst farið í 1,4% eins og fyrr sagði. Ef það versta er yfirstaðið á eignamörkuðum í þessari niðursveiflu hlyti það að teljast ákaflega mjúk lending á þennan mælikvarða,? segir greiningardeildin. Hún segir að hlutabréfamarkaðurinn sem lækkaði um fjórðung á þennan mælikvarða síðastliðið sumar hefur hækkað um 32% að raunvirði síðastliðna sex mánuði. ?Sex mánaða raunbreyting fasteignaverðs hafði farið lækkandi síðastliðna sex mánuði en er nú farin að rísa eftir umtalsverða hækkun janúarmánaðar,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,56% og er 7.351 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6.560 milljónum króna. Össur hækkaði um 4,26%, Glitnir hækkaði um 2,65%, FL Group hækkaði um 2,19%, Marel hækkaði um 2,01% og Straumur-Burðarás hækkaði um 1,99%. Teymi lækkaði um 1,42%, Icelandic Group lækkaði um 1,37%, 365 lækkaði um 0,77%, Alfesca lækkaði um 0,63% og Kaupþing lækkaði um 0,51%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,52% og er 119,3 stig.


 

Alfesca gekk í dag frá kaupum á franska fyrirtækinu Adrimex SAS, sem er leiðandi í framleiðslu og sölu úrvalsskelfisks, fyrir 21,2 milljónir evra sem samsvarar um 1,9 milljörðum íslenskra króna að því er kemur fram í frétt fyrirtækisins. Adrimex er í fremstu röð franskra skelfisksfyrirtækja og leiðandi á ört vaxandi markaði fyrir unnar skelfiskafurðir. Á síðsta reikningsári sem lauk 30. september síðastliðin nam árssala Adrimex 56,4 milljónum evra sem er ríflega 14% aukning frá árinu á undan. EBITDA félagsins á síðasta ári var 3,35 milljónir evra sem nemur tæpum 300 milljónum íslenskra króna. Í kaupverði er EV/EBITDA margfaldari 6,3. Adrimex rekur tvær verksmiðjur í borginni Nantes en um 120 manns vinna hjá félaginu í fullu starfi. Á síðustu þremur árum hefur innri vöxtur Adrimex að jafnaði numið 9% en áherslan hefur verið á vinnslu stórrar heitsjávarrækju og þróun virðisaukandi afurða. Meðal helstu afurða Adrimex eru heitsjávarrækjur tilbúnar til neyslu, grillrækjur á teini og í grillbökkum, rækjuhringir og frystar rækjur en afurðirnar eru seldar í þægilegum neytendapakkningum. Afurðir úr heitsjávarrækju nema um 90% af sölu Adrimex en þær eru aðallega seldar frönskum stórmörkuðum. Áhersla Adrimex á vöruþróun hefur gefið fyrirtækinu afgerandi markaðshlutdeild í frönskum stórmörkuðum, ekki síst í sjálfsafgreiðslufiskborðum sem njóta sífellt meiri vinsælda. Adrimex nýtur þess að framleiðsla fyrirtækisins er í takt við neyslumynstur þar sem heitsjávarrækjur verða sífellt vinsælli og hagstæðari í innkaupum. Við bætist að neytendur leita almennt eftir hollri matvöru sem fljótlegt er að matreiða en hvort tveggja á ágætlega við um skelfiskafurðir. Með kaupunum á Adrimex bætist leiðandi framleiðandi með mikil vaxtartækifæri í raðir dótturfélaga Alfesca og mun mynda sterka heild ásamt Labeyrie og Delpierre, leiðandi fyrirtækjum Alfesca í Frakklandi, og auka vöruframboð samstæðunnar. Adrimex mun framvegis hagnast á fjárfestingagetu Alfesca auk þess sem fyrirtækið fær aðgang að þekkingu á sviði framleiðslu og markaðssetningar og öflugum dreifileiðum. Stjórnendateymi Adrimex mun halda áfram við stjórn fyrirtækisins en framkvæmdastjóri þess er Eric Pinoncely. Í tilkynningu kemur fram að Alfesca hyggst reka Adrimex sem sjálfstætt félag í nánum tengslum við markaðinn og í samræmi við viðskiptalíkan samstæðunnar. Töluverð samlegðaráhrif verða vegna kaupanna, ekki síst hvað varðar hráefniskaup, vöruþróun, vörumerkjastefnu og þekkingu á markaðnum auk samlegðar á sviði stjórnunar. Xavier Govare, forstjóri Alfesca: ?Þetta er mjög góð fjárfesting fyrir Alfesca. Staða Adrimex á markaði fyrir skelfiskafurðir er mjög sterk og félagið fellur mjög vel að núverandi rekstri Alfesca. Hvort tveggja gerir okkur kleift að styrkja rekstur Adrimex á afar áhugaverðum og ört vaxandi markaði. Adrimex styrkir rekstur okkar í Frakklandi og Bretlandi og fellur vel að þeirri þekkingu sem er til staðar innan samstæðunnar. Mikilvægi þessarar fjárfestingar verður einnig að skoða í ljósi þess að þetta eru fyrstu fyrirtækjakaup félagsins frá 2004. Adrimex uppfyllir öll skilyrði sem við gerum um kaup á fyrirtækjum og tilkoma þess mun vonandi auka arð hluthafanna. Adrimex eflir eina af meginstoðum samstæðunnar á lykilmarkaði, rennir styrkari stoðum undir fjárhag samstæðunnar og eykur fjölbreytni framleiðslunnar. Tilkoma Adrimex gerir okkur betur í stakk búin að svara aukinni eftirspurn eftir skelfiskafurðum auk þess sem tengslin við Alfesca munu flýta fyrir vexti fyrirtækisins.?


 

félögin samþykkja að greiða samtals 80 milljónir í stjórnvaldssekt


 

Baugur hefur tekið stöðu í bresku matvöruverslunarkeðjunni


 

Framboðsfrestur til setu í stjórn FL Group er runnin út og eftirtaldir aðilar gefa kost á sér sem aðalmenn:


 

Promens hefur gert samning um víðtæka eignatryggingavernd við Sjóvá og breska tryggingafélagið Royal & SunAlliance vegna starfsemi fyrirtækisins bæði innanlands og erlendis, segir í fréttatilkynningu. Virði samningsins var ekki gefið upp. Promens segir starfsemi sína dreifða um allan heim og sér fyrirtækið því mikin hag í að geta skipt við einn aðila án tillits til staðsetningar. Þetta felur því í sér mikla einföldun á samskiptum sem og samræmingu á því tryggingaumhverfi sem einingar samstæðunnar búa við. Með samstarfinu við Royal & SunAlliance er Sjóvá unnt, fyrst allra tryggingafélaga á Íslandi, að veita íslenskum alþjóðafyrirtækjum heildstæða eignatryggingavernd. Þjónustunet Sjóvá og Royal & SunAlliance nær til 133 landa og veitir þannig Promens aðgang að þjónustu samstarfsaðila félagsins í því landi sem starfsemin fer fram. Promens er leiðandi fyrirtæki í plastframleiðslu í heiminum með yfir 60 verksmiðjur í Evrópu, Norður Ameríku og Asíu. Promens veltir um 710 milljónum Evra á ári og heildar fjöldi starfsmanna er um 5500. Helstu eigendur Promens eru fjárfestingafélagið Atorka Group hf. og Landsbankinn hf.


 

Glitnir er nú eini íslenski bankinn sem á í yfirtökuviðræðum við breska húsnæðislánafyrirtækið Portman Building Society um kaup á innlánaeiningunni Portman Channel Islands (PCI), samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,14% og er 7.321 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 1.603 milljón króna. Össur hefur hækkað um 2,13%, Marel hefur hækkað um 1,34%, Atorka Group hefur hækkað um 1,15%, Eimskip hefur hækkað um 0,89% og Glitnir hefur hækkað um 0,76%. Actavis hefur lækkað um 0,72%, Teymi hefur lækkað um 0,35%, Kaupþing hefur lækkað um 0,3% og Bakavör Group hefur lækkað um 0,15%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,41% og er 119,5 stig.


 

bankar og fjármálafyrirtæki draga vagninn


 

Í dag verður upplýsingaþjónusta OMX á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum, ?Company News Service?, tekin í notkun. Þessi nýja þjónustu er sérsniðin fyrir félög í OMX Nordic Exchange og eykur til muna möguleika þeirra í samskiptum við fjárfesta og fjölmiðla um allan heim að því er segir í tilkynningu OMX Nordic Exchange á Íslandi.  Þjónustan er miðlæg upplýsingagátt um félög í Nordic Exchange. Hér verða upplýsingar frá verðbréfamörkuðum Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna aðgengilegar og samhæfðar til mikilla hagsbóta fyrir fjölmiðla, fjárfesta og fyrirtæki. ?Company News Service? byggist á yfirgripsmikilli sérfræðiþekkingu OMX á meðferð upplýsinga og dreifingu þeirra til fjármálamarkaðarins. Upplýsingum verður dreift til yfir 60.000 útstöðva hjá fagfjárfestum, þ.e. allt að 3000 miðlara um allan heim, og stefnt er að dreifingu til fjölmargra einkafjárfesta sem og helstu fjölmiðla, jafnt innlendra sem erlendra. Öll félög, burtséð frá stærð þeirra, þörf fyrir upplýsingar og stefnu í samskiptum, geta nýtt sér nýja kerfið til að ná til markhópa á innlendum vettvangi sem og um allan heim. Í fréttinni kemur fram að með ?Company News Service? er komið til móts við tilskipun ESB um gagnsæi og jafnframt er þörfinni fyrir skilvirka miðlun fjárhagsupplýsinga svarað. ESB-tilskipunin kveður á um nýjar reglur um dreifingu á verðmyndandi upplýsingum. Síðustu ákvæði tilskipunarinnar verða innleidd í öllum löndunum í lok þessa árs.


 

Hagnaður Fasteignafélagsins Stoða hf. á síðasta ári nemur 11.395 milljónum króna en nam 2.085 milljónum króna fyrir sama tímabil árið áður samkvæmt tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar. Fasteignafélagið Stoðir hf. er fasteignafélag sem sérhæfir sig í rekstri og útleigu atvinnuhúsnæðis.Rekstrartekjur ársins 2006 námu 6.191 milljónum króna en námu 3.468 milljónum króna  fyrir sama tímabil árið. Heildareignir samstæðunnar í árslok námu 156.634 milljónum króna en námu 72.538 milljónum króna í árslok 2005.  Eigið fé félagsins í lok árs nam 22.717 milljónum en þar af nam hlutafé 2.200 milljónum Eigið fé í árslok 2005 nam 10.832 milljónum og eiginfjárhlutfall var 14,5%.Í árslok 2005 gerði Fasteignafélagið  Stoðir hf. samning um kaup á öllu hlutafé í danska fasteignafélaginu Atlas Ejendomme A/S og er rekstur þess hluti af samstæðureikningi síðasta árs.  Í maí 2006 keypti félagið allt hlutafé í Löngustétt ehf. og er rekstur þess hluti af samstæðureikningi félagsins frá 1. maí 2006. Helstu fasteignir þess eru Dalshraun 1, Laugavegur 182, Austurstræti 8 og Póshússtræti 3 og 5. Þá seldi félagið á síðasta ári eignarhluti sína í Högum ehf. og DBH Holding ehf til Baugs. Í desember 2006 keypti félagið í gegnum dótturfélag sitt Atlas Ejendomme II A/S verslunarhúsnæði ILLUM á Strikinu í Kaupmannahöfn og verslunarhúsnæði Magasin du Nord í Lyngby, Óðinsvé og Árósum.


 

Prestbury-fasteignafjárfestingarfélagið er talið vera að undirbúa kauptiboð í Caledonian-hótelið í Edinborg og er hugsanlegt kaupverð talið vera 50 milljónir punda, sem samsvarar 6,5 milljörðum íslenskra króna.


 

Formannsskipti urðu í Félagi íslenskra stórkaupmanna á aðalfundi félagsins sem haldinn var fyrr í dag. Pétur Björnsson lét af formennsku eftir fjögurra ára setu í embætti og átta ár alls í stjórn FÍS og við tók Skúli J. Björnsson, framkvæmdastjóri Sportís ehf. Skúli hefur verið í stjórn FÍS frá árinu 2002, fyrst sem varamaður og síðar sem aðalmaður. Hann hefur, auk starfa sem framkvæmdastjóri, verið virkur í æskulýðs-, unglinga- og íþróttastarfi. Hann var til að mynda formaður bakvarðasveitarinnar þegar Haraldur Örn Ólafsson gekk á Norðurpólinn. Skúli J. Björnsson: ?Hlutverk FÍS er meðal annars að gæta hagsmuna félagsmanna með því að stuðla að heilbrigðum verslunarháttum. Nú sem áður er það mikið hagsmunamál fyrir FÍS og ekki síður allan almenning að við rækjum þetta hlutverk vel. Það er mér heiður að taka við embætti formanns í Félagi íslenskra stórkaupmanna.?


 
Innlent
16. febrúar 2007

Úr hagnaði í tap

Rekstrartekjur Kögunar hf. jukust um 3.632 milljónir króna á síðasta ári eða 99% frá árinu 2005. Tap eftir skatta er 983 milljónir króna.  EBITDA af áframhaldandi starfsemi er 1.542 milljónir króna og liðlega tvöfaldaðist á milli ára. Framlegð jókst um 691 milljónir króna eða 57% frá árinu 2005 og var í samræmi við áætlun ársins segir í kauphallartilkynningu félagsins. Gengistap varð vegna vaxtaskiptasamnings sem gerður var 2005 að upphæð 344 milljónir króna.  Hagnaður nýrrar samstæðu fyrir skatta er 9 milljónir króna.Tap af aflagðri starfsemi nemur 944 milljónum króna. Tap eftir skatta er 983 milljónir króna. Í ofangreindum samanburði hefur orðið veruleg breyting á þeim fyrirtækjum sem mynda Kögunarsamstæðuna miðað við árið 2005.


 

HydroKraft Invest er heiti á nýju alþjóðlegu fjárfestingafélagi í sameiginlegri eigu Landsbankans og Landsvirkjunar sem stofnað var í dag. HydroKraft Invest er ætlað að fjárfesta í verkefnum á erlendri grundu sem tengjast endurnýjanlegri orkuvinnslu, með áherslu á vatnsafl að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Landsbankinn og Landsvirkjun hafa sameinast um stofnun alþjóðlegs fjárfestingafélags sem leggja mun áherslu á fjárfestingar í verkefnum erlendis á sviði endurnýjanlegrar orkuvinnslu, einkum vatnsafls. Samningur um stofnun hins nýja félags var undirritaður áðan. Undirritunin fer fram í Landsbankanum Austurstræti kl.13.30, í fundarsal bankaráðs. Viðstaddir verða Björgólfur Guðmundsson formaður bankaráðs Landsbankans, Sigurjón Þ. Árnason bankastjóri Landsbankans, Jóhannes Geir Sigurgeirsson formaður stjórnar Landsvirkjunar og Friðrik Sophusson forstjóri Landsvirkjunar.


 

Lausbeisluð samtök vefklámiðnaðar í Bandaríkjunum halda ráðstefnu sína, SnowGathering, öðru sinni og verður hún á Hótel Sögu dagana 7.-11. mars næstkomandi. Í frétt um ráðstefnuna á vefritinu PR Adult News segir að SnowGathering sé "vettvangurinn til þess að mynda viðskiptatengsl, kynnast nýju fólki og ræða viðskiptahugmyndir á sviði vefklámiðnaðar ásamt því að njóta ævintýralegra daga í vetrarsólinni."


 

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 2,3% í janúar frá fyrri mánuði, segir greiningardeild Glitnis. ?Þar af hækkaði verð á sérbýli um 2,2% og verð á fjölbýli um 2,4%. Þetta kemur fram í tölum sem Fasteignamat ríkisins birti í gær. Undanfarna mánuði hefur íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu sveiflast nokkuð og ýmist hækkað eða lækkað. Undanfarna þrjá mánuði hefur fasteignaverð hækkað um 2,4% og undanfarna sex mánuði um 3,2%. Á síðustu tólf mánuðum hefur íbúðaverð hækkað um 6,9%, þar af hefur verð á fjölbýli hækkað um 4,8% en verð á sérbýli töluvert meira eða um 13,7%,? segir hún. Auk þess hefur byggingarkostnaður hækkað. ?Vísitala byggingarkostnaðar hækkaði um 1,0% á milli janúar og febrúar,? segir greiningardeildin. ?Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 13,2%. Við samanburð á þróun íbúðaverðs og byggingavísitölunnar þarf að hafa í huga að lóðaverð er ekki talið með í byggingarvísitölu en það er hluti af fasteignaverði,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,24% og er 7.329 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur um þremur milljörðum króna. FL Group hefur hækkað um 5,1%. ?Ástæður hækkunarinnar eru vangaveltur fjárfesta um mögulega yfirtöku á AMR Corporation sem FL Group á 6% eignarhlut í,? segir greiningardeild Glitnis. ?Samkvæmt Bloomberg fréttaveitunni varð frétt á vef BusinessWeek um hugsanlega yfirtöku á AMR til þess að AMR hækkaði um 10% á eftir markaði í gær, úr 38,05 í 41,99 USD á hlut. Í fréttinni kemur fram að hugsanlegt yfirtökuverð sé á bilinu 46-52 USD á hlut. Ekki er vitað hvert meðalkaupverð hluta FL Group í AMR var en við áætlum að það hafi verið á bilinu 28-29 USD á hlut. Við lokun markaða í gær hafði AMR hækkað um 25,9% á árinu. Með hækkuninni á eftirmarkaði gær hefur AMR hækkað um 38,9% á árinu. Eignarhlutur FL Group var metinn á 27,6 ma.kr. í árslok og má því áætla að hann hafi hækkað um 10,7 ma.kr. það sem af er ári. Markaðsvirði FL Group hefur aukist um 12,7 milljarða króna  í viðskiptum dagsins. Fari viðskipti með AMR af stað í dag á því verði sem myndaðist á eftirmarkaði í gær þá er enn rými fyrir um 9,5% hækkun á verði bréfanna þar til það nær í neðra bil hugsanlegs yfirtökuverðs,? segir hún. Atorka Group hefur hækkað um 2,96%, Eimskip hefur hækkað um 2,38% en félagið hækkaði um 8,39% í kjölfar verðmats frá Landsbankanum og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,5%. Teymi hefur lækkað um 1,55% en birti uppgjör í gær, 365 hefur lækkað um 1,52%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,9%, Össur hefur lækkað um 0,84% og Icelandair Group hefur lækkað um 0,84%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,47% og er 120,4 stig.


 

Hagnaður Tryggingarmiðstöðvarinnar ársins 2006 nam 696 milljónum króna, en hagnaður árið 2005 var 7,2 milljaðrar króna, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan febrúar, er 368,2 stig og hækkar um 1,02% frá fyrra mánuði, en vísitalan gildir fyrir mars, segir í tilkynningu til Hagstofu Íslands. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 13,2%.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 70,5 milljörðum króna á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2006, samanborið við 63,2 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur því aukist um 7,3 milljarða eða 11,6%, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands. 


 

Greiningardeild Kaupþings spáir 0,7% lækkun vísitölu neysluverðs í mars, gangi það eftir mun tólf mánaða verðbólga mælast 5,5% miðað við 7,4% í febrúar.


 

getur nú flutt eina milljón farþega


 

Íslenska tryggingarfélagið VÍS, sem er í eigu Exista, mun að öllum líkindum selja hlut sinn í breska tryggingarfélaginu ICI á næstunni. Stjórnandi innan IGI telur jafnvel að félagið verði selt á næstu tveimur vikum. Orðrómur er um að IGI-samstæðan leiti nú leiða til að fjármagna frekari vöxt VÍS keypti 54,4% hlut í IGI Group á janúar á síðasta ári og voru æðstu stjórnendur vongóðir um að fyrirtækið gæti vaxið hraðar en áður með nýjum meirihlutaeiganda. Í janúar tryggði VÍS sér einnig forkaupsrétt og þar með tækifæri til að auka hlutinn í 75%. Nokkrir minnihlutaeigendur í IGI hafa verið selja hluti sína í IGI, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, en ekki er vitað hverjir kaupa. Markaðsaðilar velta fyrir sér hvort að möguleg sé að Exista kaupi IGI af VÍS, en útiloka ekki að þriðji aðili kaupi félagið.


 

veðjað er á að Glitnir hafi stungið sér inn í söluferlið


 

var glaður að sjá kauptilboðið frá Íslendingunum


 

Samgönguráðherra og formaður stjórnar Flugstoða ohf. hafa skrifað undir viljayfirlýsingu þar sem Flugstoðum er falinn undirbúningur að byggingu og rekstri samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri í Reykjavík samkvæmt gildandi skipulagi.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,08% og er 7.312 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 13.004 milljónum króna. Eimskip hækkaði um 8,39% í kjölfar verðmats frá Landsbankanum, Össur hækkaði um 3,49%, Straumur-Burðarás hækkaði um 3,49%, Straumur-Burðarás hækkaði 2,56% og FL Group hækkaði um 2,28%. Atlantic Petroleum lækkaði um 1,59%, Kaupþing lækkaði um 1,1%, 365 lækkaði um 0,75%, Landsbankinn lækkaði um 0,63% og Actavis Group lækkaði um 0,3%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,14% og er 120,9 stig.


 

Hreinar fjármunatekjur Atorku Group á fjórða ársfjórðungi námu 1.720 milljónum króna sem er langt yfir væntingum Greiningardeildar Landsbankans en spá þeirra gerði ráð fyrir 827 milljóna króna tekjum á fjórðungnum.


 

Teymi hf. skilaði 1.253 milljóna króna tapi á tímabilinu október til desember 2006. Sala á tímabilinu nam 5.401 milljónum króna. EBITDA hagnaður var 1.542 milljónir króna.


 

Móðurfélag Atorku Group hagnaðist um 6,74 milljarða króna árið 2006 og jókst hagnaðurinn um 352% á milli ára, en samkvæmt samstæðureikningi tapaði félagið 486 milljónum, samanborið við hagnað upp á 1.489 milljónir króna árið 2005. Á árinu hefur verið fjárfest í endurskipulagningu sem hafði í för með sér einskiptiskostnað í samstæðunni sem nemur samtals 499 milljónum króna. Móðurfélagið Hagnaður móðurfélagsins á fjórða ársfjórðungi var 1,31 milljarður króna og jókst um 54,4% frá fyrra ári Heildareignir móðurfélagsins voru 43 milljarðar króna í lok árs og jukust um 115% á milli ára og eigið fé jókst um 76,8% í 17,2 milljarða króna. Arðsemi eigin fjár nam 69,2% og eiginfjárhlutfall var 40%. Samstæðureikningur Afkoma samstæðureiknings miðast við 31.12.2006 og því koma fyrirtækjakaup á árinu að fullu inn í efnahaginn. Þau koma hins vegar ekki inn í rekstur nema frá kaupdegi. Á árinu keypti Promens, dótturfélag Atorku, fyrirtækin EPI og Polimoon og kemur rekstur þessara fyrirtækja ekki inn í samstæðu Atorku fyrr en 30. apríl 2006, vegna EPI, og 27. desember 2006 vegna Polimoon. Á árinu hefur verið fjárfest í endurskipulagningu sem hafði í för með sér einskiptiskostnað í samstæðunni sem nemur samtals 499 milljónum króna. Á árinu féll til einskiptiskostnaður 376 milljónir króna vegna kaupa á Polimoon sem er gjaldfærður. Veruleg veiking krónunnar hafði umtalsverð áhrif á fjármagnskostnað samstæðunnar. Tap ársins í samstæðureikningum Atorku Group hf., var 486 milljónir króna, sem skýrist m.a. af framangreindum útgjöldum. Tekjur ársins voru 31,6 milljarðar króna, eigið fé var 12,3 milljarðar í lok árs, en 9,9 milljarðar í upphafi árs. Heildareignir samstæðunnar í árslok voru 99,3 milljarðar. EBITDA Jarðborana var 1.426 milljónir króna sem er aukning um 21% frá fyrra ári Reikningsskil Atorka Group birtir bæði móðurfélagsuppgjör og samstæðuuppgjör sem hvoru tveggja eru gerð í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla IFRS. Vegna munar sem gildir samkvæmt IFRS um gerð móðurfélags- og samstæðuuppgjöra er munur á afkomu móðurfélags og samstæðu. Atorka Group hf telur að fjárfestar verði að kynna sér bæði uppgjörin til að fá rétta mynd af stöðu félagsins. Í móðurfélagsreikningi eru allar fjárfestingar, þar með taldar fjárfestingar í dótturfélögum metnar á gangvirði (e. fair value). Breytingar á gangvirði á tímabilinu eru færðar í rekstrarreikning, þar með taldar gangvirðisbreytingar og arðstekjur frá dótturfélögum. Hins vegar er ekki tekið tillit til afkomu rekstrar hvers og eins dótturfélags á tímabilinu. Í samstæðureikningi er beitt hlutdeildaraðferð og samstæðureikningsskilum þar sem rekstrarleg afkoma hvers og eins dótturfélags ásamt afkomu móðurfélags, án gangvirðismats á dótturfélögum, er lögð saman og myndar afkomu tímabilsins. Greiningu á mismunandi afkomu móðurfélagsins annars vegar og samstæðunnar hins vegar er að finna í skýringu 2.1 í báðum ársreikningunum.


 

Sérfræðingar á breskum fjármálamarkaði búast fastlega við því að skoski auðkýfingurinn Sir Tom Hunter, hugsanlega í samstarfi við Baug, hafi áhuga á að bæta Dobbies-garðvöruverslunarkeðjunni í eignasafn sitt.Hópur fjárfesta, sem meðal annars inniheldur Baug, Hunter og Bank of Scotland, hefur gert formlegt kauptilboð bresku garðvöruverslunarkeðjuna Blooms of Bressingham að virði 30 milljónir punda, sem samsvarar tæpum fjórum milljörðum króna.


 

Ríkisstjórnin hefur samþykkt nýja stefnumörkun í loftslagsmálum. Stefnumörkunin er hugsuð sem rammi utan um aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum, sem verður í reglulegri endurskoðun í ljósi nýrrar vísindalegrar þekkingar, þróun alþjóðlegrar samvinnu gegn loftslagsbreytingum og áherslu stjórnvalda hverju sinni.


 

Bréf Hf. Eimskipafélags Íslands hafa hækkað um 7,42% það sem af er morgni en engar fréttir hafa borist frá félaginu. Ástæðan fyrir hækkuninni er án efa nýtt verðmat frá greiningardeild Landsbankans sem metur félagið á 1.207 milljónir dollara. Um leið hefur greiningardeildin gefið út verðmatsgengi næstu 12 mánaða upp á 45,2 sem er um það bil 50% hærra en gengi félagsins í gær.


 

Lagt verður til á aðlafundi FL Group að stjórnarformaður félagsins fái 700 þúsund krónur í stjórnarlaun. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Matsfyrirtækið Moodys Investors Service hefur staðfest lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands í reglubundnu mati sínu (e. credit opinion), segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,11% og er 7.309 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 4.528 milljónum króna. Össur hefur hækkað um 2,18%, Atorka Group hefur hækkað um 1,81%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,54%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,7% og FL Group hefur hækkað um 0,33%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 1,59%, Actavis Group hefur lækkað um 0,86%, Marel hefur lækkað um 0,67%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,45% og Kaupþing hefur lækkað um 0,4%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,19% og er 120,8 stig


 

Greiningardeild Landsbankans metur virði Össurar 668 milljón dollara (44,8 milljarða króna) eða um 118,3 krónur á hlut. ?Við mælum enn með kaupum á bréfum félagsins og að fjárfestar yfirvogi þau í vel dreifðu eignasafni sem tekur mið af íslenska hlutabréfamarkaðnum.? Hún segir rekstur Össurar á fjórða ársfjórðungi var í takt við væntingar. ?Með kaupum á tveimur fyrirtækjum á skömmum tíma hefur dreifikerfið í Evrópu verið styrkt til muna. Við eigum von á fleiri fyrirtækjakaupum í Evrópu til enn frekari eflingar á dreifikerfinu. Rekstraráætlun stjórnenda fyrir árið 2007, sem birt var samfara uppgjörinu, er að mestu í takt við fyrri spár okkar og því eru litlar breytingar á verðmati. Frá síðasta verðmati okkar, þann 15. janúar síðastliðinn, hefur íslenska krónan hins vegar styrkst ásamt því sem vextir á flestum starfssvæðum Össurar hafa hækkað sem leiðir til hærri ávöxtunarkröfu,? segir greiningardeildin.


 

Í dag mun Atorka birta uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung og gerir Greining Glitnis ráð fyrir um 716 milljóna króna hagnaði á fjórðungnum.


 

Landsbanki Íslands í London hefur lokið fjármögnun á kaupum fjárfestingasjóðanna Advent International og Change Capital á fyrirtækjum á Spáni og Ítalíu, en þegar bankinn hóf starfsemi í Bretlandi hafði starfsstöðin takmarkað leyfi til útlána í Suður- og Austur-Evrópu. Það má segja að til að byrja með hafi bankinn hafi ekki viljað lána suður fyrir bresku borgina Dover, að Þýskalandi undanskildu. Sigurjón Árnason, annar bankastjóra Landsbankans, sagði í samtali við Viðskiptablaðið í gær, að bankinn líti nú á Vestur-Evrópu sem eitt markaðssvæði. "Starfsmenn bankans í London koma víða að og hafa tengsl inn í fjárfestingasjóðina og heimalönd sín," segir Sigurjón. Hann bætir við að alþjóðlegt starfsumhverfi London-starfseminnar gefi bankanum aukna breidd og möguleika á viðskiptum í flestum Vestur-Evrópulöndum. Annars vegar fjármagnar bankinn kaup breska fjárfestingasjóðsins Change Capital á fjórum raftækjaverslunarkeðjum, sem sjóðurinn mun sameina í eitt félag. Fyrirtækin fjögur eru Radio Castilla, Condigesa, UCASA og Grupo Noain. Kaupverðið hefur ekki verið gefið upp né upphæð fjármögnunarinnar, en samalagðar tekjur fyrirtækjanna nema einum milljarði evra, eða rúmlega 88 milljörðum króna. Hins vegar fjármagnar Landsbankinn kaup bandaríska fjárfestingasjóðsins Advent International á ítalska netfyrirtækinu Venere, sem sérhæfir sig í hótelbókunum á netinu og er stærsta fyrirtæki sinnar tegundar í Evrópu. Nánari upplýsingar voru ekki fáanlegar þegar Viðskiptablaðið fór í prentun. "Það var töluverð áskorun að ljúka tveimur viðskiptum á einungis tveimur mánuðum. Sveigjanleiki og hröð ákvörðunartaka innan Landsbankans gerði okkur kleift að klára viðskiptin á skömmum tíma," segir Rachel Jones, framkvæmdastjóri hjá Landsbankanum í London. Fjármögnun kaupanna á Spáni eru stærstu viðskipti Landsbankans á Spáni til þessa, segir Rachel. "Og viðskiptin á Ítalíu gefa okkur tækifæri á því að ná tengslum við fleiri fjárfestingasjóði [...] og eru mikilvægt skref til að styrkja stöðu bankans á hratt vaxandi markaði á Ítalíu."


 

Danski bjórframleiðandinn Royal Unibrew, sem FL Group á 24,4% hlut í, hefur keypt pólska bjórverksmiðju að verðmæti 240 milljónir danskra króna eða tæplega 2,9 milljarða íslenskra króna, segir í frétt á vefsíðu danska blaðsins Berlingske Tidende.


 

Kaupþing, Glitnir og Landsbanki Íslands eru á meðal 14 félaga sem koma ný inn í Dow Jones Stoxx 600 vísitöluna þann 19. mars næstkomandi, samkvæmt upplýsingum greiningardeildar Kaupþings


 

Eyrir Invest hefur aukið hlut sinn upp í 30,77% í Marel en félagið var fyrir stærsti hluthafinn í félaginu. Á Eyrir nú 184.938.133 hluti í Marel.


 

Hlutafé Virðingar hf. hefur verið aukið í kjölfar nýlegs hluthafafundar og féllu eldri hluthafar frá forkaupsrétti sínum. Afkoma félagsins fyrir liðið rekstarár var góð og  arðsemi eiginfjár 17% segir í tilkynningu félagsins. Heildareignir eftir hlutafjáraukningu eru 460 miljónir króna og eignir í stýringu um 25 milljarðar króna. Eftir hlutafjáraukninguna er eiginfjárhlutfall félagsins 95%.


 

Actavis hefur fengið samþykki bandarísku matvæla- og lyfjastofnunarinnar (FDA) til að markaðssetja taugalyfið Alprazolam ER í Bandaríkjunum. Dreifing lyfsins hefst á næstu vikum segir í frétt félagsins. Actavis er í hópi nokkurra fyrirtækja sem fengið hafa markaðsleyfi fyrir lyfið á síðustu mánuðum, sem er eitt af þeim fjölmörgu sem félagið mun markaðssetja á árinu. Alprazolam er annað lyfið sem Actavis setur á Bandaríkjamarkað á árinu, á þessum stærsta markaði samstæðunnar. Fyrir árið í heild sinni er búist við að markaðssett verði 18-20 ný samheitalyf og að lagðar verði inn 40-45 lyfjaumsóknir til lyfjayfirvalda. Alprazolam ER töflur eru samheitalyf Xanax® XR frá lyfjafyrirtækinu Pfizer. Töflurnar frá Actavis verða fáanlegar í 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, og 3 mg styrkleika. Árleg sala á Alprazolam ER töflum í Bandaríkjunum nam um 53,9 milljónum dala (3,8 milljörðum króna) miðað við desember 2006, skv. tölum frá IMS Health data.


 

Hugbúnaðurinn Vista Data Vision (VDV), sem framleiddur er af Verkfræðistofunni Vista, gegnir mikilvægu hlutverki í umhverfismælingum hjá svæðisskrifstofu DOE (Department of Energy) í bænum Grand Junction í Coloradofylki að því er kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,33% og er 7.320 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur um tólf milljörðum króna. Glitnir hefur hækkað um 1,52%, FL Group hefur hækkað um 1,31%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,05%, Össur hefur hækkað um 0,88% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,52%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 2,36%, Actavis hefur lækkað um 1%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,45%, Alfesca hefur lækkað um 0,42% og Atorka Group hefur lækkað um 0,15%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,01% og er 120,9 stig.


 

Björgólfur Thor Björgólfsson, stærsti hluthafinn í finnska símafyrirtækinu Elisa, segist ekki vera á leiðinni að selja hlut sinn í félaginu. ,,Við erum ekki á leiðinni að selja hlut okkar í félaginu. Við erum mjög ánægðir með fyrirtækið,? sagði Björgólfur Thor í viðtali við finnska dagblaðið Helsingin Sanomat á miðvikudaginn síðastliðinn. Þetta var haft eftir Björgólfi eftir vangaveltur á markaði um að félag Björgólfs Thors, Novator, hefði í hyggju að selja hlut sinn í Elisa, en hlutabréf Elisa hafa hækkað í vikunni. Bréfin í Elisa hækkuðu um 1,7% en félagið er metið á 330 milljarða íslenskra króna. Hlutur Novators í félaginu er 10,3% og er félagið stærsti hluthafinn. Novator eignaðist hlut sinn í Elisa þegar símafélagið Saunalahti, sem er í eigu Novators, sameinaðist Elisa árið 2005. Þá var hið sameinaða félag metið á 165 milljarða íslenskra króna og því er ljóst að verðmæti þess hefur tvöfaldast frá þeim tíma.


 

Breska fjarskiptafyrirtækið BT hefur gert sjö ára þjónustusamning við bresku matvælakeðjuna Iceland, sem er í eigu Baugs og annarra íslenskra fjárfesta, en samningurinn hljóðar upp á rúma 2,4 milljarða króna, segir í frétt Telecomworldwide.


 
Innlent
14. febrúar 2007

Sterling skilar tapi

Sterling skilaði tapi upp á 145 milljónir danskra króna eftir skatta, sem er í kringum 1,7 milljarðar íslenskra króna. Þetta segist danska dagblaðið Berlingske Tidende hafa lesið úr ársuppgjöri FL Group. Almar Örn Hilmarsson, forstjóri Sterling, segir í samtali við Berlingske vera mjög hissa á slæmu uppgjöri en lofar því að félagið skili hagnaði á árinu 2007. "Já, ég er hneykslaður á ársuppgjörinu, því mitt markmið var að Sterling skilaði hagnaði í fyrsta skipti í mörg ár,? sagði Almar. Í ársuppgjöri FL Group kemur fram að Sterling hafi skilað tapi upp á 200 milljónir danskra króna. Samkvæmt uppjörinu var velta Sterling 4,079 milljarðar danskra króna, eða 48,5 milljarða íslenskra króna. Þegar Berlingske Tidende kynnti Almari Erni ársuppgjör FL Group tók hann það fram að Sterling sé enn ekki búið að skila endanlegu ársuppgjöri. Sterling var selt í desember síðastliðnum í þriðja skiptið á tveimur árum. FL Group seldi þá Sterling til Northern Travel Group fyrir 20 milljarða íslenskra króna. Hluthafar Nothern Travel Holding eru Fons (44%), FL Group (34%) og Sund (22%). Berlingske segir frá því að Hannes Smárason hafi greint frá því fyrir ári síðan að Sterling myndi skila hagnaði upp á 345 milljónir danskra króna árið 2006, sem samsvarar 4,1 milljarði íslenskra króna. Það þýðir að félagið skilaði uppgjöri upp á nálægt sex milljörðum undir þeim væntingum sem FL Group hafði gert til Sterling í byrjun árs 2006. Berlingske greinir frá því að Sterling hafi skilað samanlögðu tapi frá árinu 2001 upp á 10,3 milljarða íslenskra króna.


 

Stjórn Glitnis greindi frá því í gær að lagt sé til að greiða hluthöfum í bankanum samtals 9,4 milljarða króna í arð, sem samsvarar 24,63% af hagnaði bankans eftir skatta á árinu 2006.


 

Breska eignarhaldsfélagið Floris, sem meðal annars er í eigu Baugs og skoska auðkýfingsins Tom Hunter, hefur gert formlegt kauptilboð í bresku garðvöruverslunarkeðjuna Blooms of Bressingham, segir í tilkynningu til kauphallarinnar í London. Kauptilboðið hljóðar upp á 86,5 pens á hlut, sem samsvarar rúmlega 30 milljónum punda eða 3,9 milljörðum íslenskra króna. Floris var stofnað til að kaupa Blooms-keðjuna, en aðrir hluthafar í félaginu eru Bank of Scotland, fasteignafélögin Prestbury og LxB Co, sem eru í eigu Baugs, og valinna stjórnenda Wyevale-garðvöruverslunarkeðjunnar. Eigendur Floris keyptu breska blómarisann Wyevale Garden Centres í fyrra fyrir 311 milljónir punda. Hunter hefur einnig fjárfest í bresku garðvöruverslunarkeðjunni Dobbies. Stjórnendur og stjórn Blooms munu mæla með kauptilboðinu, samkvæmt tilkynningunni til London-kauphallarinnar. "Garðvörugeirinn er að fara í gegnum umbreytingarskeið og það eru augljósir kostir við að sameina krafta okkar," segir Charles Good, stjórnarformaður Blooms. Paul Davidson, framkvæmdastjóri Floris-eignarhaldsfélagsins, segir að samlegðaráhrif verði töluverð og að kauptilboðið sé sanngjarnt. Ráðgjafi fjárfestahópsins var breska verðbréfafyrirtækið Teather & Greenwood, sem er í eigu Landsbanka Íslands. Hunter hefur tekið þátt í ýmsum fjárfestingum með Baugi, svo sem í Big Food Group, House of Fraser og fasteignafélaginu LxB. Sérfræðingar búast nú við að fjárfestahópurinn muni gera kauptilboð í Dobbies-keðjuna, en fjárfestingafélag Hunters, West Coast Capital, hefur verið að kaupa í félaginu. Almennt er búist við samþjöppun á garðvörumarkaði í Bretlandi og markaðsaðlar benda á að Dobbies falli vel að rekstri Wyevale og Blooms. Dobbies rekur 17 verslanir í Bretlandi og fyrirtækið, sem er skráð á AIM-markaðinn í London, er verðmetið á 81 milljón punda, eða rúmlega 11 milljarða króna.


 

nær helmingsaukning á erlendri verðbréfaeign


 

Þrjú tilboð bárust í hönnun virkjana í Þjórsá samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Landsvirkjunar. Hönnunarvinnunni er skipt í tvo áfanga. Í fyrri áfanga, sem hefst í lok mars 2007 og lýkur í mars 2008, felst hönnun allra virkjananna fyrir útboð, gerð útboðsgagna og aðstoð við verkkaupa á útboðstíma, auk nokkurra minni verkefna. Í seinni áfanga, sem er áætlaður frá október 2007 og fram á árið 2011, felst lokahönnun allra virkjananna, gerð vinnuteikninga, rýni á hönnun verktaka og aðstoð á byggingartíma. Útboð á hönnuninni felur ekki í sér neinar eiginlegar framkvæmdir á virkjunarstað. Tilboð bárust frá þremur aðilum. 1. Línuhönnun, Mott Mc Donald Ltd., Norconsult AS, Suðurlandsbraut 4a 2. Lower Þjórsá Engineering Joint Venture, Fellsmúla 26 3. VST, VGK-Hönnun og RT, Ármúla 4 Tilboðin eru tvískipt, annars vegar tæknilegt og hins vegar fjárhagslegt tilboð. Á næstu vikum mun matsnefnd Landsvirkjunar fara yfir tæknilegu tilboðin. Í framhaldi af því verða fjárhagsleg tilboð opnuð.


 

segir forstjóri Eyris Invest


 

Landbanki Íslands hefur lokið söfnun hlutafjár í fjárfestingarfélaginu Blåfall Energi AS, sem hefur það hlutverk að fjárfesta í vatnaflsvirkjunum í Noregi, segir í fréttatilkynningu.


 

Eyrir fjárfestingafélag hefur flaggað kaupum í Össuri hf. og er nú komið með 21,41% hlut í félaginu en var fyrir með 15,63% hlut.


 

sala félagsins jókst um 62%


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,69% og er 7.290 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 7.290 milljónum króna. Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 13,72% frá áramótum. Össur hækkaði um 7,55% í heildarveltu sem nam 3,2 milljörðum króna, Atlantic Petroleum hækkaði um 3,76%, FL Group hækkaði um 2,35%, Atorka Group hækkaði um 1,52% og Alfesca hækkaði um 1,49%. Icelandic Group lækkaði um 1,36% og Mosaic Fashions lækkaði um 0,35%. Gengi krónu styrktist um 0,41% og er 121 stig.


 

Stjórn Glitnis hefur samþykkt að leggja fram tillögu á aðalfundi félagsins þann 20. febrúar næstkomandi um að greiða skuli af hagnaði rekstrarársins 2006, sem nam 38,2 milljörðum króna eftir skatta, 9,4 milljarða króna í arð til hluthafa.


 

Skráð atvinnuleysi í febrúar var 1,3% og jókst um 0,1% frá fyrri mánuði. Atvinnuleysi hefur aukist lítillega undanfarna mánuði en það náði lágmarki í september og október þegar það mældist 1%, segir greiningardeild Glitnis. ?Sé atvinnuleysi leiðrétt fyrir árstíðarsveiflu mælist það 1,1% sem er lítilsháttar minnkun frá fyrri mánuði. Undanfarna þrjá mánuði hefur árstíðaleiðrétt verið um 1,1%-1,2% sem er það minnsta í þessari uppsveiflu. Vinnumálastofnun telur að atvinnuleysi í febrúar verði á bilinu 1,2%-1,4%. Lítið atvinnuleysi er aðeins ein birtingarmynd mikillar spennu á vinnumarkaði um þessar mundir. Mikil atvinnuþátttaka, löng vinnuvika, mikil þátttaka útlendinga á íslenskum vinnumarkaði auk launahækkana umfram umsamin laun eru allt vísbendingar um mikla þenslu á vinnumarkaði. Gera má ráð fyrir að það dragi úr spennunni á vinnumarkaði þegar líður á árið og hægjast fer um í stóriðjuframkvæmdum. Að sama skapi gerum við ráð fyrir að einnig hægist um í annarri fjárfestingu og einkaneyslu,? segir greiningardeildin. Hún segir hingað til hafa vísbendingar um stöðu á vinnumarkaði sýnt mikla spennu. ?Nú í janúar kemur þó fram í tölum frá Vinnumálastofnun lítilsháttar samdráttur í komu útlendinga til starfa í landinu og skráðum störfum í boði hjá vinnumiðlunum fjölgar lítillega. Enn sem komið er eru þetta aðeins veikar vísbendingar um viðsnúning á vinnumarkaði. Í janúar var fjöldi nýrra útgefinna atvinnuleyfa 28 og 349 útlendingar sem ekki þurfa atvinnulyfi hófu störf á íslenskum vinnumarkaði í janúar. Það er lítilsháttar samdráttur frá því í fyrra,? segir hún.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,29% og er 7.261 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 6.788 milljónum króna. FL Group hefur hækkað um 2,01%, Össur hefur hækkað um 0,94%, Atorka Group hefur hækkað um 0,91%, Actavis Group hefur hækkað um 0,57% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,52%. Icelandic Group hefur lækkað um 0,68% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,3%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,13% og er 121,4 stig.


 

Exista er stærsti hluthafinn í finnska fjármálafyrirtækinu


 

Stjórnir VBS fjárfestingarbanka hf. og fjárfestingafélagsins FSP hf. hafa ákveðið að hefja viðræður um samruna félaganna að því er kemur fram í fréttatilkynningu.


 

styrkir sig í þróun og framleiðslu á virkum lyfjaefnum


 

Það er orðrómur um að Actavis muni kaupa verksmiðju á Indlandi fyrir um 1,8 milljarða króna, að sögn greiningardeild Landsbankans, sem hefur það eftir Hindustian Times. ?Verksmiðjan sem um ræðir er í eigu fyrirtækisins Sanmar Pharma sem er með höfuðstöðvar í Chennai og er hluti af Sanmar Group en sú samstæða starfar á sviði verkfræði- og efnaframleiðslu. [...] Að sögn Hindustian Times yrði sala Sanmar Pharma á verksmiðjunni hluti af yfirlýstum breytingum félagsins í átt til líftæknirannsókna,? segir greiningardeildin. Hún segir að verksmiðjan framleiðir virk lyfjaefni (API) en á síðasta ári opnaði Actavis einmitt nýja þróunareiningu á Indlandi sem ætlað er að þróa virk lyfjaefni. ?Kaupin á verksmiðjunni væru því rökrétt framhald af opnun nýju þróunareiningarinnar. Það að Actavis sé að fjárfesta í einingum til þess að tryggja að þróun og framleiðsla á virkum lyfjaefnum eigi sér stað innan samstæðunnar er liður í að lágmarka hráefnakostnað félagsins en fram til þessa hefur Actavis keypt virk lyfjaefni af utanaðkomandi aðilum. Almennt er það talið mikill styrkur ef samheitalyfjafyrirtæki er sjálft með öfluga þróun og framleiðslu á virkum lyfjaefnum þar sem verðsamkeppnin er sífellt að aukast á markaðinum,? segir greiningardeildin.


 

Stjórn Straums-Burðarás Fjárfestingabanka hf. hefur sent frá sér tilkynningu vegna umfjöllunar í fjölmiðlum að undanförnu þar sem hefur verið dregið í efa að farið hafi verið að lögum er Straumi-Burðarási Fjárfestingabanka hf. (Straumi) var veitt leyfi til að færa bókhald og semja ársreikning í evrum. Því mótmælir stjórnin. 


 

og endurleigir svo aftur


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,08% og er 7.240 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5.082 milljónum króna. Glitnir hækkaði um 1,16%, Bakkavör Group hækkaði um 1,06% og FL Group hækkaði um 0,67%. Alfesca lækkaði um 1,26%, Atorka Group lækkaði um 0,75%, Icelandic Group lækkaði um 0,68%, Marel lækkaði um 0,68% og Tryggingamiðstöðin lækkaði um 0,58%. Gengi krónu hefur veikst um 0,4% er 121,3 stig.


 

Samtök atvinnulífsins og Samtök fjármálafyrirtækja efna til morgunverðarfundar um viðurlög við efnahagsbrotum, í fyrramáli, 13. febrúar kl. 8:30-10:00. Á fundinum verður rætt um frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum og frumvarp til laga um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði. Fulltrúar viðskiptaráðuneytis munu kynna fyrirhugaðar lagabreytingar og fulltrúar atvinnulífsins munu lýsa viðhorfum sínum til þeirra. Í frétt SA er bent á að Alþingi hefur nú til meðferðar frumvörp til laga um breytingu á samkeppnislögum annars vegar og um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði hins vegar. Í frumvörpunum er gengið lengra en í nágrannalöndum Íslands og lagðar til strangari refsiheimildir en þar tíðkast gagnvart einstaklingum, fyrirtækjum og samtökum fyrirtækja segir í frétt SA. Frumvörpin hafa verið gagnrýnd harðlega og í nýjasta fréttabréfi SA fjallar Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, um frumvarp um breytingar á samkeppnislögum. Þar segir hann að alvarlegir meinbugir séu á fyrirhuguðum breytingum og þær myndu hafa verulega skaðleg áhrif á atvinnulífið yrðu þær að lögum: ?Greinilegt er að við samningu frumvarpsins hafa mjög einlit sjónarmið fengið að ráða þar sem einblínt hefur verið á meint vandamál sem tengjast einstökum málum sem komið hafa til kasta samkeppnisyfirvalda. Það er mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið þegar eftirlitsaðilar og önnur stjórnvöld vilja að löggjöfin og atvinnulífið séu sniðin fyrir þá sjálfa í stað þess að atvinnulífið og þarfir þess séu útgangspunkturinn. Þess vegna er hætt við að slík löggjöf sé annað hvort marklaus eða framfylgt af geðþótta og handahófi og brjóti gegn eðlilegum jafnræðissjónarmiðum.?


 

síðasta stækkun var nýtt til að kaupa hlut í breska félaginu Operon


 

hækkar einnig hlutafé


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,43% og er 7.203 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1.870 milljónum króna. Atlantic Petrleum hefur hækkað um 0,82%, Eimskip hefur hækkað um 0,66%, Össur hefur hækkað um 0,47%, Glitnir hefur hækkað um 0,39% og Exista hefur hækkað um 0,37%. Landsbankinn hefur lækkað um 1,26%, Atorka Group hefur lækkað um 0,75%, 365 hefur lækkað um 0,74%, Actavis Group og Kaupþing hafa lækkað um 0,74% og Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,58%. Gengi krónu hefur veikst um 0,4% og er 121,3 stig.


 

Íslenska lyfjafyrirtækið Invent Farma ehf. og indverski lyfjaframleiðandinn Strides Arcolab Ltd. hafa stofnað tvö ný samstarfsfyrirtæki sem eru í jafnri eigu félaganna tveggja. Annars vegar er um að ræða Domac Laboratories sem fyrst um sinn mun leggja áherslu á að þróa og selja lyf til sjúkrastofnana á Spáni og í Portúgal. Hins vegar er um að ræða eignarhaldsfélagið Plus Farma á Íslandi sem nýlega festi kaup á lyfjafyrirtækinu Farma Plus með aðsetur í Osló í Noregi.


 

Vísitala neysluverðs í febrúar 2007 er 268 stig og hækkaði um 0,41% frá fyrra mánuði, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 245,3 stig, óbreytt frá janúar. Í kjölfarið hækkar tólf mánaða verðbólga hækkar því úr því að vera 6,9% í að vera 7,4% nú.


 

Indverska lyfja fyrirtækið Ranbaxy, sem ætlar sér að gera kauptilboð í samheitalyfjaeiningu þýska lyfjafyrirtækisins Merck, hefur ráðið fjárfestingabankann Citigroup til að veita ráðgjöf við kaupin.


 

Samstarfsaðili Baugs í Bretlandi, Sir Tom Hunter, er talinn vera að undirbúa 30 milljón punda (3,9 milljarðar króna) kauptilboð í bresku garvöruverslunarkeðjuna Blooms og Bressingham, en Viðskiptablaðið greindi frá því að orðómi þess efnis í síðasta mánuði.


 

Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans tilkynnti á fundi bankans í dag að bankinn hyggðist  færa sérhverjum starfsmanni í fullu starfi sem ekki nýtur annarra árangurstengdra greiðslna 300 þúsund krónur í kaupauka.


 

Máli gegn forstjórum olíufélaganna var vísað frá dómi í dag, en þeir Einar Benediktsson, forstjóri Olís, Kristinn Björnsson, fyrrverandi forstjóri Skeljungs og Geir Magnússon, fyrrverandi forstjóri Kers, voru ákærðir fyrir að hafa átt ólöglegt samráð sem forsvarsmenn fyrirtækjanna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykavíkur segir meðal annars:


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,83% og er 7.232 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam um 18 milljörðum króna. Stærstu einstöku viðskiptin voru með bréf Exista á genginu 27, annarsvegar fyrir fimm milljarða og hinsvegar fyrir þrjá milljarða. Atlantic Petroleum hækkaði um 3,9%, Landsbankinn hækkaði um 1,93%, Atorka Group hækkaði um 1,59%, Kaupþing hækkaði um 1,34% og Icelandair Group hækkaði um 1,1%. Alfesca lækkaði um 1,86%, Össur lækkaði um 1,39%, Flaga Group lækkaði um 0,83%, Glitnir lækkaði um 0,77% og 365 lækkaði um 0,74%. Gengi krónu styrktist um 0,35% og er 121 stig.


 

Tími ódýrs jarðefnaeldsneytis er liðinn og loftslagið þolir ekki meiri útblástur, sagði Þorkell Helgason orkumálastjóri í erindi á fundi Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja fyrr í dag. Þorkell sagði vonandi nást samstaða þjóða á meðal um kröftuga stjórn á loftslagsmálum og að æskilegast væri að það yrði með almennum framseljanlegum losunarkvótum.


 

Nú í febrúar munu Atlantsskip flytja inn rúmlega 3.400 tonn af stálrörum vegna byggingu  Hellisheiðarvirkjunar. Atlantsskip höfðu þar betur en samkeppnisaðilar fyrirtækisins í útboði á  vegum Orkuveitu Reykjavíkur. Er þetta í fyrsta sinn sem Atlantsskip taka að sér sérverkefni af  þessari stærðargráðu segir í fréttatilkynningu fyrirtækisins. 


 

spá greiningaraðilar


 

,,Íslenska krónan er of lítil og óstöðug og þar af leiðandi mun hún verða lögð niður,? sagði Sigurður Einarsson, forstjóri Kaupþings, á málþingi hjá Dansk Industri í Kaupmannahöfn, samkvæmt frétt á vefsíðu danska viðskiptablaðsins Børsen. ,,Ísland er með lítið og opið hagkerfi og við getum ekki lifað við það til lengdar að gjaldmiðillinn sveiflist jafn mikið og íslenska krónan hefur gert. Ég tel því að hún muni verða lögð niður. Það væri eðlilegast að tekinn yrði upp evra á Íslandi,? sagði Sigurður. Børsen greinir frá því að Kaupþing treysti það lítið á gengi og stöðugleika íslensku krónunnar að félagið hafi flutt eigið fé bankans yfir í aðra gjaldmiðla.


 

Fyrirtækið Geysir Green Energy hefur sett sér það markmið að verða alþjóðlega leiðandi fyrirtæki á sviði jarðvarma. Fyrirtækið leitar markaðstækifæra í virkjun jarðvarma, fjárfestir í þróun og smíði jarðvarmavirkjana, yfirtekur jarðvarmavirkjanir í eigu orkufyrirtækja og tekur þátt í einkavæðingu orkufyrirtækja víðs vegar um heiminn.


 

Kaupþing hefur ákveðið að opna útibú við Persaflóann á næstu sex mánuðum. Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, staðfesti í samtali við Viðskiptablaðið að bankinn hefði verið að skoða opnun útibús á þessu svæði um nokkurn tíma og hefði nýverið ráðið nokkra starfsmenn með það í huga. "Í gegnum starfsemi okkar í Bretlandi höfum við kynnst mikið af viðskiptavinum frá þessum heimshluta og það er ljóst að þetta er mikið vaxtasvæði. Við höfum verið lengi verið með fólk sem er vel tengt þarna niður eftir." Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins hefur Kaupþing gengið frá ráðningu forstöðumanns til að sinna útibúinu við Persaflóa og mun hann vera vel þekktur í bankaheiminum í Bretlandi. Sigurður vildi ekki tjá sig um það. Persaflóasvæðið hefur verið að auka mikilvægi sitt í fjármálaheiminum og þá sérstaklega Dubai. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins verður útibú Kaupþings ekki opnað þar heldur í einhverju nágranalandanna.


 

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu samtals tæpum 4,3 milljörðum króna í janúar. Þar af voru tæplega 800 milljónir króna vegna leiguíbúðalána á meðan almenn útlán námu um 3,5 milljörðum króna, segir í tilkynningu Íbúðalánasjóðs. Í tilkynningunni segir að þann 24. janúar hélt Íbúðalánasjóður fyrsta útboð íbúðabréfa á árinu 2007. Alls bárust tilboð fyrir 10,7 milljarða og var ákveðið að taka tilboðum að nafnverði 2,9 milljarða króna í HFF44 á meðalávöxtunarkröfunni 4,31% án þóknunar. Útlánsvextir sjóðsins héldust óbreyttir í kjölfarið.


 

Bogi Óskar Pálsson, einn aðaleiganda eignarhaldsfélagsins Stofn ehf, fyrrverandi forstjóri Toyota og stjórnamaður í Exista, keypti í dag hlut í Exixta að verðmæti 4,8 milljarða króna. Bogi keypti 178.000 hluti á genginu 27. Eftir kaupin eiga Stofn og tengdir aðilar 185.656.147 hluti í Exista.


 

Röð Stórra fjárfestinga í þekktum fyrirtækjum í Danmörku eru á leiðinni, upplýsir Hannes Smárason, forstjóri FL Group, í samtali við danska viðskiptablaðið Børsen í dag. Þess er þó getið að það geti breyst ef fyrirhugaðar skattabretingar dönsku ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Í greininni er sagt frá því að FL Group sé búið að fara úr því að vera flugfélag yfir í að vera fjárfestingafélag og hafi skilað methagnaði á síðasta ári, eða 44,6 milljarða króna eftir söluna á Sterling og Icelandair. Hannes segir að 2007 verði árið sem FL Group geti fyrir alvöru orðið fjárfestingafélag. Árið 2006 fór að mestu í að hreinsa til í eignasafni okkar, við seldum meðal annars Icelandair og Sterling og breyttum FL Group í fjárfestingafélag í staðinn fyrir að einblína á rekstrarsviðið. Þannig að árið 2007 verður mjög áhugavert ár, þar sem við getum farið í stærri fjárfestingar en áður, segir Hannes í viðtalinu. Að lokum er Hannes spurður um hvort hugsanlegar skattabreytingar í Danmörku geti komið í veg fyrir fjárfestingar Fl Group og segir Hannes að það sé möguleiki. ,,En maður verður að sjá heildarmyndina áður en maður dregur ályktanir. En mitt ókeypis ráð til danskra stjórnvalda er að fara mjög varlega í löggjöf sem getur virkað óvinveitt fjárfestum, segir Hannes að lokum.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,43% og er 7.203 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 7.830 milljónir króna. Stærstu viðskipti dagsins nema 4.995 milljónum króna, með bréf Exista á genginu 27. Þau voru verðmyndandi. Alantic Petroleum hefur hækkað um 1,7%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,29%, Atorka Group hefur hækkað um 0,73%, Exista hefur hækkað um 0,74% en í gær hækkaði félagið um 5,49% og Icelandair Group hefur hækkað um 0,43%. Flaga Group hefur lækkað um 0,83%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,16% og er 121,1 stig.


 

Rússneska farsímafyrirtækið Mobile TeleSystems á í viðræðum um að fjárfesta í pólska símafyrirtækinu Netia, sem er að hluta til í eigu fjárfestingafélagsins Novators, segir í frétt pólska dagblaðsins Parkiet.


 

"Verðbólga hefur hjaðnað og verðbólguhorfur eru nú mun betri en gert var ráð fyrir í síðustu spá Seðlabankans," sagði Davíð Oddsson seðlabankastjóri þegar hann rökstuddi þá ákvörðun Seðlabankans að halda stýrivöxtum óbreyttum í 14,25%. "Á hinn bóginn er enn mikið ójafnvægi í þjóðarbúskapnum og verðbólga er enn langt yfir markmiði bankans,"sagði Davíð. Tólf mánaða verðbólga stendur nú í 6,9% en verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5%. Davíð telur að Seðlabankinn muni ná verðbólgumarkmiði sínu á næstu 18 til 24 mánuðum. Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningadeildar Landsbankans, segist búast við að Seðlabankinn haldi vöxtum sínum óbreyttum í 14,25% þangað til í sumar. "Þar til þá mun Seðlabankinn fylgjast grannt með ýmsum hagvísum í leit að afgerandi vísbendingum um að jafnvægi hafi náðst í hagkerfinu og að þenslan sé á undanhaldi," segir Edda Rós. Að hennar mati munu nýjar hagtölur um hagvöxt og viðskiptahalla fyrir fyrsta ársfjórðung þessa árs vega þungt þegar Seðlabankinn stígur næstu skref. "Ég á von á að þessar tölur leiði í ljós að talsverður viðsnúningur hafi orðið í hagkerfinu sem kalli á lækkun vaxta og réttlæti hraðan vaxtalækkunarferill," segir Edda Rós. Almennt búast greiningaraðilar við að vaxtalækkunarferill Seðlabankans hefjist um miðbik þessar árs og gangi svo hratt fyrir sig. Þá búast greiningaraðilar við að vextir Seðlabankans verði í kringum 10% til 11,25% undir lok þessa árs. Lars Christensen, sérfræðingur greiningadeildar Danske Bank, segir að óbreyttir stýrivextir Seðlabankans nú komi sér ekki á óvart, en segir of snemmt að segja til um hvort að vaxtahækkunarferli bankans sé lokið. "Það er ennþá möguleiki á frekari hækkunum, sérstaklega ef krónan tekur dýfu og tekur að veikjast," segir Lars. Í rökstuðningi Davíðs Oddsonar kom fram að verðbólguhorfur framundan ættu mikið undir því að krónan haldi jafnvægi. "Stöðugleiki krónunnar er háður vilja alþjóðlegra fjárfesta og reynslan sýnir að jafnvel hóflegar breytingar á alþjóðlegum fjármálaskilyrðum geta valdið verulegum sveiflum ," sagði Davíð, og vísar til þeirrar staðreyndar að um þessar mundir eru útistandandi krónubréf að andvirði 260 milljörðum króna. "Ef kæmi til lækkunar á gengi krónunnar myndu verðbólguhorfur versna, og versni verðbólguhorfur mun bankinn bregðast við," sagði Davíð. Edda Rós telur að af orðum Davíðs megi ráða að hraði vaxtalækkunarferilsins sem framundan er ráðist af þróun á gengi krónunnar. "Við teljum hinsvegar ekki líklegt að krónan muni veikjast nema þá tímabundið þar sem að hinn gríðarlegi vaxtamunur sem til staðar er mun viðhalda áhuga erlendra fjárfesta á krónunni og styðja við gengið," segir Edda Rós. Að hennar mati verður vaxtamunurinn að meðaltali 10% á þessu ári sem mun koma til með að viðhalda áhuga fjárfesta á vaxtamunarviðskipta á borð við útgáfu krónubréfa.


 

Frá byrjun þessa mánaðar hefur gengi bréfa Romag Holdings hækkað um tæp 54% og um tæp 66% frá síðustu áramótum, segir greiningardeild Landsbankans og er hagnaður Atorku Group, sem á 13% hlut í félaginu, um 600 milljónir króna, það sem af er þessum mánuði, samkvæmt greiningardeildinni. "Stærstur hluti eignar Atorku var keyptur undir árslok 2005 og á fyrstu mánuðum ársins 2006, en þá var gengi Romag á bilinu 1,00-1,40 GBP á hlut," segir greiningardeildin en gengi félagsins var 2,32 við lok dags í gær. "Romag Holdings Plc, breskur framleiðandi á sérsniðnum glerlausnum, tilkynnti í lok síðustu viku að félagið hafi náð tíu ára samningi við Q-Cell um notkun á sólarrafhlöðum sem Q-Cell framleiðir. Samningurinn gerir Romag kleift að nota sólarrafhlöðurnar í framleiðslu á gleri sem til dæmis má nota sem þakplötur til framleiðslu á rafmagni," segir greiningardeildin.


 

Baugur Group keypti í Glitni fyrir rúma 3,6 milljarða króna á genginu 26,04 krónur á hlut, samkvæmt greiningardeild Landsbankans. Um er að ræða 140 milljónir hluta. "Baugur er einn af stærstu eigendum FL Group sem er stærsti eigandi Glitnis. Heildareign FL Group og tengdra aðila í Glitni nemur nú tæpum 4,5 milljörðum hluta eða 31,34% hlutafjár. Fjármálaeftirlitið veitti FL Group og tengdum aðilum nýlega heimild að eiga að hámarki 33% eignarhlut í bankanum, það vantar því ekki nema 1,66% til að það náist," segir greiningardeildin. Glitnir hækkaði um 2,76% í dag.


 

Hagnaður Exista hf. nam 37,4 milljörðum króna á síðasta ári samanborið við 50 milljarða króna hagnað árið á undan. Hagnaður fjórða ársfjórðungs nam 13,1 milljarði króna en var 28,9 milljarðar á fjórða ársfjórðungi 2005. Ársreikningur Exista fyrir síðasta ár er fyrsti ársreikningur félagsins sem birtist eftir að félagið var skráð í OMX Kauphöllina á Íslandi í september á síðasta ári. Félagið hefur tekið talsverðum breytingum á árinu en hinn fyrsta júní síðastliðinn bættust tryggingaféflagið VÍS og eignaleigufyrirtækið Lýsing inn í reikninga samstæðunnar. Við þessar breytingar breyttist Exista úr fjárfestingafyrirtæki í fjármálaþjónustufyrirtæki sem gerir allan samanburð milli ára og ársfjórðunga skakkan. Heildartekjur samstæðunnar námu 61 milljarði króna á árinu samanborið við 50,7 milljarða árið áður. Heildartekjur fjórða ársfjórðungs voru 21,1 milljarður króna. Rekstrarhagnaður síðasta árs var 51,4 milljarðar króna og hagnaður samstæðunnar fyrir fjármagnsgjöld nam 17,6 milljörðum króna. Fjáreignir á gangvirði skiluðu 31,3 milljarða króna gengishagnaði á síðasta ári samanborið við 48,9 milljarða króna gengishagnað árið áður.Gengishagnaður ársins af veltufjáreignum nam 11,3 milljörðum króna samanborið við 960 árið áður. Arðstekjur námu 6,9 milljörðum en voru 687 árið áður. Þessi mikla aukning í arðstekjum á milli ára á rætur sínar að rekja til arðgreiðslu Kaupþings í október síðastliðnum. Vaxtatekjur vegna eignaleigustarfsemi námu 4,4 milljörðum króna en eignaleigufyrirtækið Lýsing kom inn í reikninga samstæðunnar um mitt síðasta ár.Iðgjaldatekjur sem komu inn á sama tímapunkti námu 6,4 milljörðum. Heildarútgjöld samstæðunnar á síðasta ári voru 9,6 milljarðar króna. Heildareignir Exista voru í lok tímabilsins 416 milljarðar króna sem er aukning um 254 milljarða frá upphafi ársins.Eigið fé er 179 milljarðar króna sem er aukning um 87% á árinu og eiginfjárhlutfall var 43,2% í árslok síðasta árs. Lýður Guðmundsson sagði um uppgjörið: Við erum sátt við árangur ársins 2006. Rekstur félagsins var traustur og mikilvæg skref voru stigin í útvíkkun á starfseminni og útvíkkun hlutahafahópsins. Á þessu ári hyggjumst við byggja enn frekar á þeim grunni sem lagður hefur verið og auka dreifingu í tekjum enn frekar.


 

hagnaður árið 2005 nam fjórum milljörðum króna


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,02% og er 7.172 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 13.462 milljónum króna. Exista hækkaði um 5,49%, Glitnir hækkaði um 2,76%, Kaupþing hækkaði um 1,05%, FL Group hækkaði um 1,01% og Landsbankinn hækkaði um 0,97%. Teymi lækkaði um 1,66%, Eimskip lækkaði um 0,97%, Flaga Group lækkaði um 0,83%, Atorka Group lækkaði um 0,76% og 365 lækkaði um 0,73%. Gengi krónu styrktist um 0,15% og er 121,3 stig.


 

Björgólfur Thor Björgólfsson er ekki að kaupa skoska knattspyrnufélagið Hearts, eins og skoska dagblaðið The Scotsman hélt fram í frétt fyrr í vikunni.


 

Post Danmark hefur sagt upp dreifinarsamningi við móðurfélag danska fríblaðsins Nyhedsavisen og ákveðið að selja 49% sinn í drefingarfyrirtæki þess og Dagsbrúnar Media til 365-miðla.


 

Orðrómur er um að íranski kaupsýslumaðurinn Robert Tchenguiz hafi áhuga á að gera aðra tilraun til að kaupa bresku pöbbakeðjuna Mitchells & Butlers. Tchenguiz, sem seldi Exista 9,5% hlut í finnska fjármálafyrirtækinu Sampo, er einn helsti samstarfsaðili Kaupþings í Bretlandi og mun hann væntanlega taka sæti í stjórn Exista.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Hagstofu Íslands var vöruskiptahallinn í janúar neikvæður um 6,5 milljarða króna. Hallinn lækkar um 2,5 milljarða króna milli mánaða.


 

Novator á kaupréttinn af 65% hlut í fyrirtækinu


 

Fjárfestingafélagið Milestone ehf. hefur gengið frá lánasamningi við alþjóðlega fjárfestingabankann Morgan Stanley. Um er að ræða ríflega 16,5 milljarða lán til þriggja ára, segir í tilkynningu. Lánið er veitt í tengslum við endurfjármögnun félagsins. Lántaka þessi kemur í kjölfar erlendrar fjámögnunar Milestone á síðastliðnu ári þegar annar alþjóðlegur fjárfestingabanki tók þátt í fjármögnun Milestone vegna kaupa á 100% hlut félagsins í Sjóvá. Í tilkynningunni segir að samstarfið við Morgan Stanley er mjög þýðingarmikið skref og markar þáttaskil í fjármögnun á Milestone. Rekstur og efnahagur Milestone hefur vaxið hröðum skrefum á undanförnum árum samhliða því sem unnið hefur verið að breytingum á skipulagi félagsins og mótun skýrrar fjárfestingastefnu. Helstu eignir félagsins eru ríflega 20% hlutur í Glitni hf, tryggingafélagið Sjóvá hf. og 85% hlutur í fjárfestingabankanum Askar Capital.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,35% og er 7.196 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 10.989 milljónum króna. Exista hefur hækkað um 5,49%, Glitnir hefur hækkað um 3,54%, Össur hefur hækkað um 1,85%, Kaupþing hefur hækkað um 1,57% og Bakkavör Group hefur hækkað um 1,22%. Flaga Group hefur lækkað um 0,83%, Icelandair Group hefur lækkað um 0,73%, Icelandic Group hefur lækkað um 0,68%, Teymi hefur lækkað um 0,33% og Marel hefur lækkað 0,14%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,2% og er 121,2 stig.


 

segir Davíð Oddsson Seðlabankastjóri


 

Straumur-Burðarás hefur ráðið fjóra banka til að sækja 175 milljónir evra, sem samsvarar rúmlega 15 milljörðum króna, á sambankalánamarkað í Evrópu, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðins. Heimildarmenn blaðsins á fjármálamarkaði í London segja að bankinn greiði nú mun meira fyrir fjármagnið en á sama tíma fyrir tveimur árum, en gátu ekki gefið nákvæmar skýringar á því hvers vegna fjármögnunarkostnaður bankans er hærri nú. Lánið skiptist í tvo hluta og tengjast vaxtakjörin BBB-mínus lánshæfismati bankans frá matsfyrirtækinu Fitch Ratings. Vaxtakjörin breytast í takt við breytingar á lánshæfismati fyrirtækisins, sem er einu þrepi lægra en lánshæfismat Landsbanka Íslands og tveimur þrepum lægra en lánshæfismat Kaupþings og Glitnis, sé miðað við lánshæfiseinkunnir viðskiptabanakanna þriggja frá Moodys Investors Service. Nýja lánið skiptist í tvo hluta. Annar hlutinn er til tólf mánaða og þarf Straumur að borga 35 punkta yfir EURIBOR-vexti, sem eru millibankavextir í Evrópu, en hinn hlutinn er til þriggja ára og eru vaxtakjörin 67,5 punktar yfir EURIBOR. Til samanburðar voru vaxtakjör bankans fyrir tveimur árum 45 punktar yfir EURIBOR, en bankinn tók 200 milljón evra lán til þriggja ára í desmember árið 2005. Kaupþing sótti fjármagn á sambankalánamarkað í desember í fyrra. Hins vegar tók bankinn veltilán (e. revolver) til þriggja ára, með möguleika á að framlengja til fimm ára. Fyrir heimildina borgar Kaupþing 12 punkta yfir EURIBOR, en 29,5 punkta ef heimildin er nýtt. Fjármögnunarkostnaður bankanna hækkaði verulega í kjölfar umróts á íslenskum fjármálamarkaði í byrjun árs 2006, sem rekja má til neikvæðarar umfjöllunar erlendra greiningaraðila um íslensku bankana. Sérfræðingar benda þó á að aðgengi bankanna að erlendu fjármagni sé gott. "Bætt upplýsingagjöf stjórnenda til erlendra aðila og arðsamur rekstur, sem endurspeglaðist í ársfjórðungsuppgjörum bankanna, átti mestan þátt í að tryggja áframhaldandi gott aðgengi bankanna að erlendu fjármagni," segir greiningardeild Glitnis. Þýsku bankarnir BayernLB og Commerzbank, belgíski bankinn Fortis Bank og austurríski bankinn RZB hafa umsjón með sölu á sambankaláni Straums til annarra banka á sambankalánamarkaði.


 

fyrirtækið staðfestir kaup á 9,5% hlut af Robert Tchenguiz


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að breyta ekki stýrivöxtum bankans nú , segir í tilkynningu frá bankanum.


 

Íslenska fjármálafyrirtækið Exista hefur keypt 9,5% hlut í finnska fjármálafyrirtækinu Sampo fyrir 1,23 milljarða evra, sem samsvarar tæplega 109 milljörðum króna, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Gjaldeyrisstaða bankanna hækkaði um 45 milljarða króna í janúar og er nú 233,6 milljarðar króna, segir greiningardeild Landsbankans. "Þessi staða hefur verið byggð upp af miklum krafti á undanförnum mánuðum, meðal annars í tengslum við áhættuvarnir Kaupþings vegna erlendrar starfsemi. Samkvæmt reglum Seðlabankans má gjaldeyrisstaða bankanna vera skökk um allt að 30% af eigin fé, en hægt er að sækja um undanþágur þar frá," segir greiningardeildin.


 

Hagnaður Össurar árið 2006 nam 4,36 milljónum Bandaríkjadala (296 milljónum króna), samanborið við 11,69 milljónir Bandaríkjadala (794 milljónir króna) árið áður, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA), án einskiptiskostnaðar, nam 47,9 milljónum Bandaríkjadala, sem samsvarar 3,3 milljörðum króna, en það er 47% aukning frá árinu áður, segir í tilkynningunni. Hagnaður tímabilsins án einskiptiskostnaðar vegna endurskipulagningar var 9,7 milljónir dala (677 milljónir íslenskra króna), samanborið við 15,6 milljónir árið 2005.  Að undanskildum einskiptiskostnaði vegna endurskipulagningar og afskriftum óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa á síðustu misserum, var hagnaður tímabilsins 17,0 milljónir dala, samanborið við 17,9 milljónir árið 2005 sem jafngildir lækkun um 5%. Sala fyrirtækisins jókst um 57% á árinu og nam 17,6 milljörðum króna, en söluaukning vegna innri vaxtar var 9%. Á fjórða ársfjórðungi 2006 var 3,7 milljóna Bandaríkjadala tap á rekstri Össurar, samanborið við 3,1 milljón dala hagnað árinu áður. Sala fjórðungsins nam 4,4 milljörðum króna, sem er 29% aukning frá sama tímabili 2005, segir í tilkynningunni. Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) á ársfjórðungnum, án einskiptiskostnaðar, var 766 milljónir króna og jókst um 25% samanborið við fjórða fjórðung 2005. "Síðasta ár einkenndist af umbreytingum og metvexti. Við höfum séð Össur breytast úr stoðtækjafyrirtæki í forystufyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Á undanförnum 18 mánuðum höfum við keypt fjögur stór fyrirtæki ásamt nokkrum smærri og á sama tíma viðhaldið mjög góðum innri vexti í stoðtækjum," segir Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar. "Í desember keyptum við Gibaud Group í Frakklandi og erum nú meðal stærstu fyrirtækja á sviði spelkna og stuðningstækja í Evrópu. Sala á spelkum og stuðningsvörum er nú rúmlega helmingur af sölu Össurar. Með kaupunum á Gibaud bætist við ný vörulína sem eru vörur til notkunar við blóðrásarmeðferðir. Þó svo að endurskipulagning hafi verið fyrirferðarmikil á árinu þá kynntum við einnig nýjar og framúrskarandi hátæknivörur sem hafa hlotið verðskuldaða athygli og viðurkenningar meðal fagmanna sem og notenda. Það hefur verið áskorun að viðhalda arðsemi á þessum tíma umbreytinga og eru niðurstöður ársins viðunandi. Við erum þess fullviss að við höfum skapað góðan grundvöll til að ná metnaðarfullum markmiðum Össurar um framtíðarvöxt og arðsemi," segir Jón.   


 

Exista birtir uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung og árið í heild á morgun. Greiningardeild Landsbankans spáir því að tekjur nemi tæplega 15,7 milljörðum króna á fjórða fjórðungi og hagnaður eftir skatta verði um 6 milljarðar króna.


 

Danska lággjaldaflugfélagið Sterling mun hefja bent flug til borgarinnar Biarritz á suður Frakklandi þann 14. maí, samkvæmt upplýsingum frá flugyfirvöldum í Kaupmannahöfn.


 

segir Simon Anholt sérfræðingur í ímyndarmálum þjóða


 

segir Erlendur Hjaltason forstjóri Exista og formaður Viðskiptaráðs


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor?s hefur staðfesta A-mínus lánshæfismat Glitnis í kjölfar kaupa félagsins á finnska fjármálafyrirtækinu FIM, segir í tilkynningu til Kauphallar Íslands.


 

Actavis hefur fengið leyfi bandarísku lyfjastofnunarinnar (FDA) til að markaðssetja þunglyndislyfið Sertraline Hydrochloride í Bandaríkjunum og mun dreifing á markaði hefjast nú þegar, segir í fréttatilkynningu.


 

Magnús Kristinsson, fjárfestir og stjórnarformaður Toyota á Íslandi, hefur fest kaup á Árna Gíslasyni ehf. sem sérhæfir sig í bílaréttingum og sprautun, en það mun verða Toyota í Kópavogi ehf. sem mun reka ÁG, sem hluta af sinni starfsemi. "Ástæðan fyrir kaupunum á Bifreiðaverkstæði Árna Gíslasonar er einföld: Við stefnum að því að veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu í öllum þáttum þjónustuferlisins," segir Magnús Kristinsson aðspurður. "Bifreiðaverkstæði Árna Gíslasonar hefur verið starfrækt sem fjölskyldufyrirtæki með myndarbrag í yfir 50 ár og með kaupum okkar á því skapast gríðarlega spennandi sóknarfæri í átt að því takmarki okkar að framfylgja þjónustustigi gagnvart Toyotaeigendum sem uppfyllir og fer jafnvel fram úr þeim væntingum sem þegar eru til okkar gerðar. Kaupin eru jafnframt rökrétt framhald af þeirri ákvörðun sem við tókum á síðasta ári þegar við keyptum bifreiðaverkstæði Kópavogs, en þá voru formerki kaupanna þau sömu -- að auka þá þjónustu sem við veitum nú þegar í dag. Með auknum fjölda Toyota bifreiða í umferð er aukin þörf fyrir þjónustu og við leggjum mikið upp úr því að tryggja Toyotaeigendum sem besta þjónustu."


 

Vinnslustöðin hf. hagnaðist um 335 milljónir króna á síðasta ári og dróst hagnaður saman um 107 milljónir milli ára en hagnaður ársins 2005 var 442 milljónir króna samkvæmt tilkynningu Vinnslustöðvarinnar til Kauphallarinnar.  Heildartekjur Vinnslustöðvarinnar  á síðasta ári voru 5,8 milljarðar króna og jukust um tæplega 1,4 milljarð milli ára. Tekjur fiskvinnslu jukust um 47,1% en tekjur útgerðar jukust um 25,5%. Rekstrargjöld jukust um 13,7%.


 

Viðskiptablaðið verður dagblað frá og með morgundeginum. Blaðið mun koma út fimm sinnum í viku, frá þriðjudegi til laugardags. Að sögn Gunnlaugs Árnasonar, ritstjóra blaðsins, mun áhersla áfram verða lögð á umfjöllun um viðskipti og efnhagsmál en samhliða fjölgun útgáfudaga hefur verið ákveðið að breikka efnistök blaðsins. "Annars vegar erum við að svara aukinni eftirspurn eftir viðskiptafréttum, en á síðustu árum hefur vægi viðskiptafrétta aukist mikið í íslenskum fjölmiðlum. Hins vegar erum við að færast nær erlendum fyrirmyndum," segir Gunnlaugur. "Samhliða auknum umsvifum íslenskra fyrirtækja og banka og aukinni fjölbreytni íslensks viðskiptalífs hefur skapast tækifæri til vaxtar. Viðskiptablaðið hefur ákveðið að nýta sér það tækifæri og nýlegar niðurstöður könnunar Félagsvísindastofnunar gefa til kynna að veganestið sé gott," segir hann. Samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar líkar flestum íslenskum stjórnendum 300 stærstu fyrirtækja landsins best við Viðskiptablaðið og 70% þeirra lesa blaðið reglulega.


 

stefnt að fjárfestingarverkefnum erlendis


 

Á morgun mun hátæknifyrirtækið Össur birta uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung, sem og fyrir árið 2006 í heild. Greiningardeildir bankanna spá tapi hjá félaginu.


 

Ein helsta ástæða fyrir breytingu lánshæfismatsfyrirtækisins Moodys á mati sínu á fjárhagslegum styrkleika Glitnis byggist á þeirri skoðun Moodys að áhætta í rekstri bankans hafi aukist undanfarið. Er þar sérstaklega bent á breytingar á eignarhaldi bankans og aukningu útlána til aðila tengda bankanum, en Moodys segir lán til tengdra aðila hafi aukist um 60% á liðnu ári.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,11% og er 7.104 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 7.624 milljónum króna. Atlantic Petroleum hækkaði um 2,26% í veltu sem nam um 83 þúsund krónum, Icelandic Group hækkaði um 1,37%, Landsbankinn hækkaði um 1,37%, Alfesca lækkaði um 0,63% og Marel lækkaði um 0,14%. Eimskip lækkaði um 1,58%, Mosaic Fashions lækkaði um 1,04%, Glitnir lækkaði um 0,78%, Bakkavör Group lækkaði um 0,75% og Atorka Group lækkaði um 0,6% Gengi krónu styrktist um 0,18% og er 121,5 stig.


 

LatCharter Airlines dótturfélag Loftleiða Icelandic hefur gert samning við maltneska ríkisflugfélagið Air Malta um leigu á einni Airbus A320 þotu til tveggja ára. Í tilkynningu Iclandair kemur fram að Airbus þotan, sem áður var í rekstri hjá Air Canada, verður sú þriðja sem bætist við flota LatCharter á þessu ári. Fimm þotur verða þar með í rekstri hjá LatCharter Airlines. LatCharter tekur þoturnar á leigu frá bandaríska flugvélaleigufyrirtækinu KJ Aviation. Loftleiðir, sem er eitt dótturfélaga Icelandair Group, eignuðust LatCharter Airlines á miðju síðasta ári. Félagið hafði þá tvær Airbus þotur í rekstri, en sá floti hefur vaxið um 150 prósent með þessum samningi. Gert er ráð fyrir að floti félagsins vaxi enn frekar á næstunni. Valery Litanski rekstrarstjóri LatCharter segir það ánægjulegt hversu vel hefur tekist til við innleiðinguna á nýju þotunum. Sigþór Einarsson stjórnarformaður LatCharter og Loftleiða-Icelandic segir um samninginn í tilkynningunni: "Hér er að nást góður áfangi í þeirri markaðssókn okkar sem lagt var upp í með kaupunum á LatCharter Airlines. Meginmarkmið með þeim kaupum var að breikka vöru- og þjónustuframboð Loftleiða-Icelandic á sviði alþjóðlegra flugvélaviðskipta. Það er ánægjulegt að sjá að þessi stefna okkar er að skila árangri hraðar en björtustu vonir stóðu til.? Air Malta ríkisflugfélag Möltu var stofnað árið 1973 og hefur nú 13 flugvélar í rekstri. Leiðakerfi þeirra spannar vestur-, og mið- Evrópu og norðurströnd Afríku.


 

Samskip hafa fest kaup á skoska flutningsmiðlunarfyrirtækinu Saltire Integrated Shipping Limited í Glasgow, samkvæmt upplýsingum frá félaginu. Rekstur fyrirtækisins verður áfram undir eigin nafni en aðlagaður að starfsemi Samskipa á Bretlandseyjum. Kaupverðið er trúnaðarmál."Við opnuðum skrifstofu í Skotlandi árið 2004 og höfum einkum sinnt frystiflutningum og starfsemi tengdri Íslands- og Færeyjasiglingum félagsins," segir Simon Dwyer, svæðisstjóri Samskipa á Bretlandseyjum, í tilkynningu."Með kaupunum á Seawheel árið 2005 bættust gámaflutningar milli Grangemouth og meginlands Evrópu við þjónustu Samskipa í Skotlandi og eftir kaupin á Saltire getum við boðið viðskiptavinum okkar þar upp á heildarþjónustu á sviði flutninga, vörustýringar og vörumeðhöndlunar," bætir Dwyer


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moodys Investors Service hefur ákveðið að lækka mat sitt á fjárhagslegum styrkleika Glitnis í C, en staðfestir A1/P-1 lánshæfiseinkunnir og segir horfur stöðugar, segir í tilkynningu.Fjárhagslegur styrkleiki bankans var tekinn til athugunar til hugsanlegrar lækkunar í apríl 2006 og kemur lækkunin í kjölfar kaupa Glitnis á 68% hlut í finnska fjármálafyrirtækinu FIM.


 

Icebank hf. hagnaðist um 5.662 milljónir króna eftir skatta á árinu 2006 samanborið við 2.381 milljónir króna 2005. Þetta er rúmlega tvöföldun hagnaðar milli ára. Heildarhagnaður bankans 2006 samsvarar hagnaði á hlut að fjárhæð 8,5 kr. samanborið við 3,9 kr. árið 2005. Arðsemi eigin fjár 2006 nam 63,8% samanborið við 54,3% 2005 og 28,5% 2004 segir í tilkynningu til kauphallarinnar.?Árið 2006 var hið besta í sögu Icebank. Við erum stolt af þeirri staðreynd að afkoma bankans hefur verið sérstaklega góð síðustu þrjú ár. Hagnaður og arðsemi af starfsemi bankans í heild hafa stóraukist. Sérhæfð lánastarfsemi bankans og gjaldeyris- og afleiðuviðskipti hafa vaxið umtalsvert í samræmi við breyttar áherslur í starfseminni. Bankinn er nú mun sterkari fjárhagslega en áður og betur í stakk búinn til að sækja fram og auka umsvifin verulega, hér á landi og sérstaklega erlendis, og hrinda þannig í framkvæmd spennandi framtíðarsýn hluthafanna,"  segir Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri.Hagnaður eftir skatta hækkaði um 138% milli 2005 og 2006.  Hreinar vaxtatekjur jukust um 52% milli 2005 og 2006. Hreinar rekstrartekjur uxu um 107% milli ára. Kostnaðarhlutfall er aðeins 12,8% samanborið við 18,8% 2005 og 35,1 árið 2004.Virðisrýrnun útlána leiðir til tekjufærslu vegna gæða útlánasafnsins samanborið við þær fjárhæðir sem áður höfðu verið lagðar til hliðar til að mæta útlánatöpum.Heildareignir námu 86,9 milljörðum króna í árslok 2006 samanborið við 65,7 milljarða í árslok 2005. Þetta er 32% hækkun.


 

Avion Aircraft Trading hefur gengið frá kaupum á sex nýjum Airbus A330-200 fraktvélum sem koma í fyrsta skipti á markað í ársbyrjun 2010. Listaverð vélanna er 6,7 milljarðar íslenskra króna en raun kaupverð er umtalsvert lægra og er trúnaðarmál milli kaupanda og seljanda segir í tilkynningu.


 

segir greiningardeild Glitnis


 

til marks um aukna áherslu bankans endurnýjanlega orku


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,54% og er 7.151 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Frá áramótum nemur hækkunin 11,44%. Veltan nemur um þremur milljörðum króna í dag. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 2,09% í viðskiptum sem nema 58.700 krónum, FL Group hefur hækkað um 1,35%, Glitnir hefur hækkað um 1,17% og Alfesca og Kaupþing hafa hækkað um 0,63%. Eimskip hefur lækkað um 0,95%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,69%, Atorka Group hefur lækkað um 0,6% og Icelandair Group hefur lækkað um 0,36%. Gengi krónu hefur veikst um 0,04% og er 121,7 stig.


 

Gámaþjónustan hf. hefur keypt rekstur Hafnarbakka af Eimskip. Hafnarbakki var stofnaður af Eimskip árið 1988. Frá upphafi hefur eitt af helstu verkefnum í rekstri verið sala og leiga á gámum og gámahúsum af ýmsum gerðum segir í fréttatilkynningu Eimskip.


 

stefnir í metþátttöku


 

núverandi eigandi ekki tilbúinn að selja skoska knattspyrnufélagið


 

Hagnaður Sparisjóðs Bolungarvíkur árið 2006 var 185 milljónir króna eftir skatta, samanborið við 110 milljóna króna hagnað á árinu 2005, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

2006 besta árið í sögu sjóðsins


 

Iðnaðarráðuneytið hefur samið við Vistorku um stuðning sem tryggja munu samfellu í vetnisverkefnum á Íslandi. Í frétt ráðuneytisins kemur fram að stefnt er að því að verja 225 milljónum króna á þremur árum í verkefnið.


 

Ríkissjóður hefur nú tilkynnt þá ákvörðun sína að selja eignarhlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja hf. Ákveðið hefur verið að auglýsa eftir ráðgjafa til að verðmeta fyrirtækið, gera sölulýsingu af fyrirtækinu og aðstoða síðan við söluferlið.


 

segja greiningardeildir Kaupþings og Landsbankans


 

Í vikunni verða birt uppgjör þriggja fyrirtækja í Kauphöllinni. Össur birtir uppgjör sitt á miðvikudag, Exista á fimmtudag og Vinnslustöðin á föstudag. Vegvísir greiningardeildar Landsbankans bendir á að uppgjörstímabil Kauphallarinnar hefur farið vel af stað. Allir bankarnir hafa skilað góðum uppgjörum auk þess sem FL Group náði methagnaði á fjórða fjórðungi og Bakkavör skilaði góðu uppgjöri í takt við væntingar greiningardeldar Landsbankans.  Frá því að fyrsta uppgjör tímabilsins leit dagsins ljós þann 26. janúar hefur Úrvalsvísitalan hækkað alla viðskiptadaga eða samtals um 3,5%. Í lok dagsins í dag var gildi hennar 7.112 sem er hæsta lokagildi sem hefur verið skráð.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,24% og er 7.112 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 12.935 milljónir króna. Landsbankinn hækkaði um 1,33%, Atlantic Petroleum hækkaði um 0,35%, Bakkavör Group hækkaði um 0,3%, 365 hækkaði um 0,24% og Kaupþing hækkaði um 0,21%. Flaga Group lækkaði um 1,23%, Icelandair Group lækkaði um 1,08%, Össur lækkaði um 0,91%, Eimskip lækkaði um 0,63% og Alfesca lækkaði um 0,62%. Gengi krónu styrktist um 0,44% og er 121,8 stig.


 

Gengi hlutabréfa finnska bankans eQ Bank hækkaði um 4,2% í kjölfar tilkynningar um kaup Glitnis á 68% hlut í finnska fjármálafyrirtækinu FIM.


 

Reykjanesbær hefur keypt 2,5% hlut í Geysi Green Energy. Ennfremur hefur orðið að samkomulagi að höfuðstöðvar fyrirtækisins verði í Reykjanesbæ. Í tilkynningu vegna kaupanna kemur fram að mjög er horft til samstarfs við Hitaveitu Suðurnesja.


 

Hollenski drykkjarframleiðandinn Refresco, sem er í eigu FL Group, Kaupþings og Vífilfells, greindi frá því í dag að félagið hefur samþykkt að kaupa pólska keppinautinn Kentpol.


 

Halli á vöruskiptum í janúar var 6,5 milljarða króna, segir greiningardeild Glitnis, en á sama tíma í fyrra mældist hann tæplega tíu milljarðar króna, ?þannig að um töluverðan samdrátt frá fyrra ári er að ræða,? segir hún. Hún segir samdrátt í halla á vöruskiptum má rekja bæði til minni innflutnings og meiri útflutnings. ?Ekki mældist jafn lítill halli í nokkrum mánuði í fyrra og núna í janúar. Þetta er upphaf þess sem koma skal en við reiknum með að verulega dragi úr hallanum á vöruskiptum við útlönd á þessu ári meðal annars vegna loka stóriðjuframkvæmda, aukins álútflutnings og lækkunar á gengi krónunnar. Nokkuð virðist vera að hægja á innflutningi. Ekki kemur fram sundurliðun talna en ástæðan kann að einhverju marki að felast í sveiflukenndum undirliðum eins og eldsneyti, skipum og flugvélum. Innflutningur í janúar var 26,8 ma.kr. samkvæmt bráðabirgðatölum. Í krónum talið jókst innflutningur í janúar um rúmlega 5% frá sama mánuði í fyrra en dróst saman um liðlega 12% á föstu gengi,? segir greiningardeildin. ?Útflutningur í janúar nam 20,3 ma.kr. sem er aukning um tæplega 30% frá í janúar í fyrra í krónum talið og tæplega 8% á föstu gengi. Undirliðir í útflutningstölum, eins og í innflutningstölum, geta sveiflast nokkuð. Þar er helst að nefna, skip, flugvélar og sjávarafurðir. Aukning útflutnings frá fyrra ári er eðlileg í ljóst þess að stækkun Grundartanga skilaði sér á árinu í auknu framleiðslumagni áls sem allt er flutt út, auk þess sem álverð hækkaði á tímabilinu,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,43% og er 7.126 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 7.126 milljónum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 2,66%, Teymi hefur hækkað um 0,66%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,6%, Actavis Group hefur hækkað um 0,57% og Kaupþing hefur hækkað um 0,42%. Össur hefur lækkað um 0,91%, FL Group hefur lækkað um 0,67%, Eimskip hefur lækkað um 0,63%, Alfesca hefur lækkað um 0,62% og 365 hefur lækkað um 0,48%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,38% og er 121,8 stig.


 

Glitnir hefur greitt árlegan kaupauka til starfsmanna í dag, markaðsvirði hlutanna eru um 174 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 6.811.379 hluti á genginu 25,5 krónur, sem er markaðsgengi. Bjarni Ármannsson forstjóri og framkvæmdastjórarnir Finnur Reyr Stefánsson, Haukur Oddsson, Jón Diðrik Jónsson og Tómas Kristjánsson fengu sjö þúsund hluti, sem er 178.500 krónur að markaðsvirði. Guðmundur Hjaltason fékk 1.406 hluti, sem er um 35.800 krónur að markaðsvirði. Þeir eru fruminnherjar og því tilkynningarskyldir til Kauphallarinnar.


 

Matsfyrirtækið Fitch Ratings hefur staðfest A lánshæfismat Glitnis, skammtímaeinkunin er F1, óháð einkun er B/C og stuðningseinkun er 2, en staðfestingin er gerð í kjölfar tilkynningar Glitnis um kaup á hlut í finnska eignastýringarfyrirtækinu FIM, segir í frétt Dow Jones. Í tilkynningu Fitch segir að FIM henti vel inn áætlanir Glitnis um uppbyggingu á Norðurlöndunum, það muni auka við núverandi starfsemi Glitnis á sviði eignastýringa og á fjármálamörkuðum.


 

Gistinætur á hótelum í desember síðastliðnum voru 53.800 en voru 42.300 í sama mánuði árið 2005, sem er fjölgun um 11.500 nætur eða 27%. að því er kemur fram í frétt hagstofunnar.


 

Kaupþing banki hefur gefið út skuldabréf í Kanada fyrir 500 milljón kanadadali, eða sem svarar til tæpra 30 milljarða íslenskra króna. Þetta er í fyrsta sinn sem Kaupþing gefur út skuldabréf í Kanada. Skuldabréfaútgáfan, sem er til þriggja ára, ber 4,7% fasta vexti. Gengið var frá útgáfunni fyrir helgi, segir í tilkynningu félagsins.


 

hluti kaupverðsins greiddur með hlutabréfum í Glitni


 

gengishagnaður Baugs töluverður ef fjárfestingasjóðir gera tilboð


 

Bloomberg fréttaveitan gaf í dag út vikulegt yfirlit sitt yfir Norrænu markaðina og kemur þar í ljós að væntingar eru um óbreytta stýrivexti hér á landi, að sögn greiningardeildar Landsbankans. ?Fréttaveitan hafði samband við sex sérfræðinga og meðal þeirra voru aðilar frá Calyon, HSH Nordbank og ING Financial Markets auk greiningardeilda íslensku bankanna.  Var það samhljóða álit að Seðlabankinn komi til með að halda stýrivöxtunum óbreyttum á fundinum á fimmtudaginn,? segir greninigardeildin,sem gerir ráð fyrir að stýrivextir haldist óbreyttir fram á mitt ár en þá hefjist vaxtalækkunarferli sem standi fram á næsta ár. Seðlabankinn tilkynnir næstkomandi fimmtudag um stýrivaxtaákvörðun sína. Stýrivextir standa nú í 14,25% en þeir voru hækkaðir nokkuð óvænt um 25 punkta í desember.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,02% og er 7.093 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 9,8 milljörðum króna. Kaupþing hækkaði um 0,63% og er eina félagið sem svo gerði. Tryggingamiðstöðin lækkaði um 1,43%, Bakkavör Group lækkaði um 1,34%, Actavis Group lækkaði um 1,28%, Eimskip lækkaði um 0,93% og Glitnir lækkaði um 0,39%. Gengi krónu veiktist um 0,02% og er 122,3 stig.


 

segir greiningarfyrirtækið Moodys


 

að mati greiningardeildar Glitnis


 

Kaupþing hefur ákveðið að stofna 400 milljón evra (36 milljarðar íslenskra króna) fjárfestingasjóð og verður hlutverk sjóðsins að halda utan um óskráðar fjárfestingar bankans. Að sögn Jónasar Sigurgeirssonar, talsmanns Kaupþings, verður sjóðurinn fjármagnaður að hluta til af bankanum, en einnig er reiknað er með fjármagni frá öðrum fjárfestum. Helgi Bergs, sem stýrir fjárfestingabankastarfsemi Kaupþings, mun hafa yfirumsjón með nýja sjóðnum, sem nefnist Kaupthing Captial Partners II. Jónas reiknar ekki með því að nýir starfsmenn verði ráðnir og mun fjárfestingadeildin í London (e. principal investment) umbreytast í fjárfestingasjóðinn (e. private equity fund). Samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi munu allar nýjar óskráðar fjárfestinga fara í gegnum sjóðinn frá og með byrjun árs 2007. Bankinn leiddi nýlega skuldsetta yfirtöku á bresku tískuvöruverslunarkeðjunni Phase Eight fyrir um sjö milljarða íslenskra króna. Bankinn mun taka 35% stöðu í Phase Eight og verður eignin sett inn í Kaupthing Capital Partners II. Stjórn Kaupþings samþykkti á þriðja ársfjórðungi í fyrra að draga úr skráðum og óskráðum eignum bankans og að hlutfallið skyldi vera innan við 35% af eiginfjárgrunni hans. Þann 31. desember nam hlutfallið 34,5%, og var hlutfall skráðra eigna 24,7% og óskráðra eigna 9,8%. Á uppgjörsfundi Kaupþings í byrjun vikunnar sagði Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans, að markmiðið með sjóðnum væri að draga úr áhættu bankans og með því að fá utanaðkomandi fjárfesta losa hluta óskráðra fjárfestinga af efnahagsreikningi bankans. Jónas benti einnig á að með því að fá inn nýja fjárfesta í sjóðinn myndaðist tækifæri til þess að ráðast í stærri verkefni en áður.


 

Glitnir tilkynnti í dag um breytingar á skipulagi bankans, segir í tilkynningu. Jafnframt var tilkynnt um opnun skrifstofu bankans í New York til að styðja við starfsemi bankans í Norður-Ameríku. Skipulagsbreytingunum er ætlað að efla starfsemi bankans enn frekar á Íslandi og aðlaga skipulagið að þeim breytingum sem hafa orðið á bankanum með hröðum vexti á erlendum mörkuðum. Nýtt skipulag Glitnis greinist í þrennt; þjónustusvið, landsvæði og stoðsvið. Þau þjónustusvið sem um ræðir eru Markaðsviðskipti, Fjárfestingabankasvið, Fyrirtækjasvið og Eignastýringasvið. Landfræðilega mun starfsemin greinast í fjögur landsvæði: Ísland, Norðurlönd, Evrópu og Alþjóðasvið. Stoðsviðin verða eftir sem áður þrjú: Fjármálasvið, Rekstrarsvið og Þróunarsvið. Þrír nýir framkvæmdastjórar koma inn í framkvæmdastjórn: Birna Einarsdóttir verður framkvæmdastjóri Þróunarsviðs bankans, Helgi Anton Eiríksson verður framkvæmdastjóri Fjárfestingabankasviðs og Magnús Bjarnason verður framkvæmdastjóri Alþjóðasviðs. Bjarni Ármannsson forstjóri Glitnis: "Glitnir hefur eflst mjög síðastliðin ár og vaxið mikið, hvort sem litið er til landfræðilegrar dreifingar, fjölbreytni í hópi viðskiptavina, vöruframboðs eða fjárhagslegrar afkomu. Breytingum á skipulagi bankans er ætlað að endurspegla starfsemi bankans eins og hún er í dag og búa hann undir frekari vöxt á alþjóðlegum mörkuðum. Við bætum nú við einu þjónustusviði sem er Eignastýringasvið (e. Investment Management). Jafnframt viljum við með breytingunum efla starfsemina á Íslandi enn frekar með því að skipa sérstakan forstjóra yfir Ísland og mun Jón Diðrik Jónsson verða forstjóri Glitnis á Íslandi. " Bjarni segir markmið skipulagsbreytinganna að tryggja markvissa og arðsama samþættingu allra rekstrareininga bankans og undirbúa jarðveginn fyrir frekari vöxt. "Frá árinu 2004 höfum við keypt sjö félög í Noregi og Svíþjóð auk þess að opna skrifstofur í Danmörku, Kanada og Kína en fyrir rákum við banka í Lúxemborg og skrifstofu í Bretlandi. Í dag tilkynntum við einnig um opnun skrifstofu Glitnis í New York en skrifstofunni þar er ætlað að efla starfsemi bankans í Norður-Ameríku, einkum á þeim sviðum þar sem bankinn hefur sérhæft sig, á sviði endurnýtanlegrar orku, einkum jarðvarma og í matvælaiðnaðnum, einkum sjávarútvegi." Haukur Oddsson, sem verið hefur framkvæmdastjóri Viðskiptabankasviðs á Íslandi mun koma til starfa á skrifstofu forstjóra þar sem hann mun starfa að vexti félagsins og samþættingu eininga.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,06% og er 7.096 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5.444 milljónum króna. Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,69%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,52%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,33%, Eimskip hefur hækkað um 0,31% og Kaupþing hefur hækkað um 0,21%. FL Group hefur lækkað um 0,68%, Atorka Group hefur lækkað um 0,61%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,45%, Glitnir hefur lækkað um 0,39% og Icelandair Group hefur lækkað um 0,36%. Gengi krónu hefur styrkst un 0,08% og er 122,2 stig við lok dags.


 

Þrír stjórnendur hjá Kaupþingi hafa nýtt sér kauprétt að bréfum í bankanum á genginu 600. Um er að ræða 20.000 hluti, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni, að reiða fram tólf milljónir króna fyrir. Miðað við gengi bankans við lok dags í gær, 952 krónur á hlut samkvæmt upplýsingum frá M5, er andvirði hlutarins 19 milljónir króna. Þessir stjórnendur eru Guðný Arna Sveinsdóttir, fjármálastjóri Kaupþings, Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings á Íslandi og Steingrímur Kárason, framkvæmdastjóri áhættustýringar. Kaupréttarsamningurinn var gerður árið 2005.


 

Exista hefur keypt í Bakkavör Group fyrir um 940 milljónir króna en Exista er kjölfestufjárfestir í fyrirtækinu, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 14.000.000 hluti, keypta á genginu 67,1 og á eftir viðskiptin 844.503.521 hluti. Fjárfestingarfélagið á 36,63% hlut í Bakkavör Group, samkvæmt upplýsingum frá hluthafaskrá. Vátryggingafélag Íslands á 32.625.824 hluti í Bakkavör Group og Líftryggingafélag Íslands á 3.094.176 hluti í Bakkavör Group. Exista á 100% hlutafjár í Vátryggingafélagi Íslands og 100% í Líftryggingafélag Íslands. Um er að ræða 35.720.000 hluti í Bakkavör Group. Hlutir í eigu fruminnherja og aðila sem eru fjárhagslega tengdir þeim, annarra en ofantaldra félaga, voru samtals 4.294.105, þar af 2.000.000 vegna framvirkra samninga.


 

heildareignir aukast um tæp 50% milli ára


 

skráningaráætlanir kæla orðróm um sölu á hlut Björgólfs Thors


 

skýrir að hluta til gífurlega hagnaðaraukningu bankans á síðasta ári


 

lagt til að greiddur verði 15 milljarða króna arður


 

Ávöxtun hlutabréfa í janúar var mjög góð, en Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hækkaði um 9,9% í mánuðinum, segir greiningardeild Landsbankans. ?Sé hækkunin reiknuð á ársgrundvelli nemur hún 209% ávöxtun. Síðustu þrjú ár hefur ávöxtunin í janúar sýnt meiri ávöxtun á ársgrundvelli heldur en ávöxtun ársins hefur orðið. Í ljósi reynslunnar er því varla hægt að búast við svo miklum hækkunum út árið að meðaltali,? segir hún. Greiningardeildin bendir á að síðast ár hlutabréfamarkaðurinn fór vel af stað eða, 13,3% hækkun í fyrsta mánuði. ?Hlutabréfamarkaðurinn hélt áfram að hækka fram til 15. febrúar en lækkaði hratt þegar neikvæðar skýrslur hófu að berast og krónan veiktist. Mest nam lækkunin 24% frá hæsta gildi, en þróunin snérist við og hækkun Úrvalsvísitölunnar varð 15,8% yfir allt árið í fyrra. Til samanburðar má taka árið 2003 þegar vísitalan var óbreytt eftir janúar en hækkaði um 56% á árinu í heild. Af þessu má sjá að spávissa um árið í heild er lítil sem engin sé aðeins litið til fyrsta mánaðar,? segir greiningardeildin. Greiningardeildin hefur spáð að Úrvalsvísitalan hækki um 20-25% á árinu og byggir spána á verðlagningu markaðarins og efnahagslegum aðstæðum í upphafi árs. ?Af því sem komið er þarf vísitalan að hækka um 9-13% á árinu til að spá okkar gangi eftir,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,68% og er 7.091 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 11.835 milljónum króna. Atlantic Petroleum hækkaði um 1,42%, Teymi hækkaði um 1,33%, Atorka Group hækkaði um 1,23%, Glitnir hækkaði um 1,19% og Kaupþing hækkaði um 1,17%. Eimskip lækkaði um 1,23%, Össur lækkaði um 0,9%, 365 lækkaði um 0,71%, Tryggingamiðstöðin lækkaði um 0,57% og Exista lækkaði um 0,39%. Gengi krónu veiktist um 0,26% og er 124,4 stig.


 

Indverski lyfjaframleiðandinn Orchid Chemicals & Pharmaceuticals hefur falið Actavis að markaðssetja lyf félagsins í Evrópu. Indverska fyrirtækið greindi frá þessu í dag.


 

Nýr forstjóri hefur tekið við bandarísku verslunarkeðjunni Pier 1, sem fjárfestingafélag Jákups Jacobsen á 10% hlut í. Ráðningin hefur hrint af stað orðrómi um að hætt hafi verið við að selja fyrirtækið, en stjórn Pier 1 fékk fjárfestingabankann JP Morgan til að finna hugsanlega kaupendur af fyrirtækinu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,33% og er 7.067 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Frá áramótum nemur hækkunin 10,3%. Veltan nemur 5.831 milljón króna. Kaupþing hefur hækkað um 1,06%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,52%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,35%, Eimskip hefur hækkað 0,31% og Actavis Group hefur hækkað um 0,29%. 365 hefur lækkað um 0,71%, FL Group hefur lækkað um 0,68%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,57%, Össur hefur lækkað um 0,45% og Glitnir hefur lækkað um 0,4%. Gengi krónu er 122,1 stig.


 

Greiningardeild Glitnis hefur hækkað verðmatsgengi sitt á Landsbanka í 33 krónur á hlut, úr 28 krónum á hlut. ?Verðmatsgengið er nokkuð yfir gengi á markaði (30,1). Verðbil okkar miðast við 10% frávik frá verðmatsgengi sem gefur verðbilið 29,7-36,3. Þar sem verð hlutabréfa Landsbankans fellur inni í verðbilið er ráðlegging okkar til fjárfesta að halda bréfum í félaginu horft til langs tíma. Verðmat okkar er hinsvegar 9,6% hærra en verð hlutabréfanna á markaði og því teljum við gott rými fyrir hækkun hlutabréfa bankans. Markgengi (e. target price) er sett 33,0 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum,? segir hún. Uppgjör banks á fjórða fjórðung 2006 var langt yfir væntingum greiningardeildar. ?Uppgjörið hefur áhrif til hækkunar á verðmati okkar á bankanum þar við teljum að vöxtur bankans verði hraðari en við áður ætluðum. Innlánaaukning hjá bankanum hefur farið fram úr björtustu vonum sem hefur jákvæð áhrif á aðra fjármögnun bankans þar sem tryggingarálag á bankann hefur farið lækkandi að undanförnu. Við gerum því ráð fyrir sterkum innri vexti sem fjármagnaður verði að miklu leyti með innlánaaukningu. Innlánaaukning er að mestu í formi skammtímalána en uppsetning Icesave miðast við að tryggja stöðugan innlánastafla til langs tíma. Við hækkum forsendu um ávöxtun hlutabréfasafns í 15% en í síðasta verðmati var forsendan færð niður í 12%. Að okkar mati bíður nálgun Landsbankans að fjárfestingum í hlutafélögum upp á umframávöxtun miðað við langtímameðaltalsávöxtun hlutabréfamarkaða. Við lækkum einnig forsendu um virðisrýrnun útlána úr 0,7% í 0,6% af útlánum en virðisrýrnunarhlutfall bankans var 0,4% á árinu 2006,? segir greiningardeildin.


 

Icetec sem er félag í eigu Inga Guðjónssonar fyrrverandi framkvæmdastjóra Lyfju, hefur keypt 61% hlut Lyfju í Litís ehf, en það félag rekur keðju apóteka í Litháen, undir merkjum Farma. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Handtölvur ehf. hafa samþykkt að kaupa Gagnatækni ehf, segir í fréttatilkynningu. Kaupverðið var ekki gefið upp.


 

Heildarskuldir Tæknivals hf., sem nú hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta, voru um 620 milljónir króna í lok júní á liðnu ári, samkvæmt tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar. Félagið tapaði um 27 milljónum króna á fyrri helmingi ársins og var eigið fé neikvætt um 107 milljónir samkvæmt efnahagsreikningi.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.