*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


apríl, 2007

 

Jarðboranir hf. undirrituðu í dag, að viðstöddum iðnaðar- og viðskiptaráðherra, samning við þýska fyrirtækið Herrenknecht Vertical GmbH um kaup og kauprétt á hátæknivæddum stórborum sem eru sérstaklega hannaðir til að afla jarðhita á miklu dýpi. Þetta verða stærstu og öflugustu borar í tækjaflota Jarðborana en þeir eru tvöfalt öflugri en núverandi borar félagsins. Heildarvirði samningsins er um 6 milljarðar króna segir í frétt félagsins.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir því að verðlag hækki um 0,6% í maí og að tólf mánaða verðbólga lækki úr 5,3% í 4,4%. ?Skammtímaspár Greiningardeildar um þróun verðlags hafa ekki gengið eftir á síðustu mánuðum fyrst og fremst vegna hækkandi fasteignaverðs, en töluvert líf hefur færst í fasteignamarkaðinn upp á síðkastið Spá um verðbólguþróun á næstu mánuðum gerir ráð fyrir því að í lok árs verði verðbólgan komin niður að verðbólgu-markmiði Seðlabankans. Milli ára spáum við um 4% verðbólgu og innan ársins hækkar VNV um tæplega 3%,? segir hún.


 

Gunnlaugur Árnason, ritstjóri Viðskiptablaðsins, hefur ákveðið að hætta störfum hjá blaðinu og hverfur til annarra starfa. Jónas Haraldsson hefur verið ráðinn ritstjóri blaðsins. "Þetta hefur verið skemmtilegt verkefni. Viðskiptablaðið kemur nú út fjórum sinnum í viku og hefur sterka stöðu á sínum markaði," segir Gunnlaugur. Jónas Haraldsson hefur áratugareynslu í blaðamennsku, frétta- og ritstjórn. Hann hefur gegnt aðstoðarritstjóra Viðskiptablaðsins en við þeirri stöðu tekur Sigurður Már Jónsson fréttastjóri sem sömuleiðis býr að langri og víðtækri reynslu. ?Með fjölgun útgáfudaga hafa efnistök Viðskiptablaðsins verið víkkuð, m.a. með aukinni þjóðmálaumfjöllun og sérstakri helgarútgáfu á föstudögum. Það er því spennandi viðfangsefni að þróa blaðið áfram til frekari vaxtar," segir Jónas.


 

Lárus Welding hefur verið ráðinn forstjóri Glitnis. Hann tekur við starfinu af Bjarna Ármannssyni sem hefur gegnt starfi forstjóra í 10 ár. Í tilkynningu kemur fram framkvæmdastjóri Landsbanka Íslands í Lundúnum frá 2003 en hann hóf starfsferil sinn innan bankakerfisins á fyrirtækjasviði Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (síðar Glitnis) árið 1999 að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Baldvin Valtýsson hefur tekið við sem yfirmaður útibús Landsbankans í London. Hann fer einnig með stjórn á öllum sjóðsstreymislánum (e. structured lending) hjá samstæðunni innan fyrirtækjasviðs að því er kemur fram í tilkynningu bankans. Baldvin tekur við af Lárus Welding sem er að taka við forstjórastóli hjá Glitni.


 

Það er niðurstaða Fjármálaeftirlitsins að þau tengsl séu milli Jötuns Holding ehf., Elliðatinda ehf., Sunds Holding ehf. og FL Group hf. að félögin teljist í samstarfi um meðferð virks eignarhlutar í Glitni banka hf. á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki. Þar sem framangreindir aðilar hafa ekki hlotið samþykki Fjármálaeftirlitsins til meðferðar á hinum virka eignarhlut hefur Fjármálaeftirlitið tekið ákvörðun um að takmarka atkvæðisrétt þeirra í Glitni við að hámarki 32,99% segir í tilkynningu eftirlitsins.


 

rætt við Lárus Welding um að taka við


 

Atorka Group hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna tilboðs í 15,2% hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja hf. þar sem kemur fram að félagið hyggst sitja hjá. Jafnframt lýsir félagið því yfir að það sé reiðubúið að ganga til viðræðna um kaup á meirihluta hlutafjár í Hitaveitu Suðurnesja.


 

FL Group keypti eigin bréf fyrir 585 milljónir króna á föstudaginn, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Ástæða viðskiptanna er uppgjör á hluta kaupréttarsamninga sem nú hafa verið nýttir. Heildarnafnvirði nýttra kauprétta er 23.333.334 hlutir. Um er að ræða 19.666.667 hluti, keypta á genginu 29,75.


 

Kaupþing banki hefur ákveðið að hækka vexti verðtryggðra inn - og útlána frá 1. maí 2007 að því er segir í frétt bankans. Vextir á verðtryggðum innlánum hækka um allt að 0,50 prósentustig. Þannig hækka vextir á verðtryggðum Bústólpareikningi úr 6,0% í 6,50%. Vextir á Framtíðarreikningi og Lífeyrisbók hækka úr 6,25% í 6,60%.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,13% og er 7.771 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan 3,9 milljörðum króna. Actavis Group hefur hækkað um 0,38%, Exista hefur hækkað um 0,32%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,25% og Landsbankinn hefur hækkað um 0,15%. Vinnslustöðin hefur lækkað um 4,11%, Össur hefur lækkað um 1,61%, FL Group hefur lækkað um 1,02%, Bakkavör Group hefur lækkað um 1,02% og Marel hefur lækkað um 0,66%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,25% og er 118,1 stig.


 

Hagnaður Glitnir eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi var 7,0 milljarðar samanborið við 9,1 milljarð á fyrsta ársfjórðungi 2006. Hagnaður eftir skatta á fjórða ársfjórðungi 2006 var 9,3 milljarðar. Hagnaður fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi nam 8,4 milljörðum samanborið við 11,2 milljarða á fyrsta ársfjórðungi síðasta árs. Hagnaður fyrir skatta á fjórða ársfjórðungi 2006 var 11,6 milljarðar. Á fyrstu þremur mánuðum ársins myndaðist 42% af hagnaði bankans fyrir skatta af starfsemi utan Íslands eða 4,8 milljarðar. Hreinar vaxtatekjur á fyrsta ársfjórðungi voru 7,9 milljarðar samanborið við 7,8 milljarða á fyrsta ársfjórðungi 2006. Hreinar vaxtatekjur voru 8,4 milljarðar á fjórða ársfjórðungi árið 2006. Þóknanatekjur á fyrsta ársfjórðungi ársins námu 7,3 milljörðum og jukust úr 5,6 milljörðum frá fyrsta ársfjórðungi árið 2006. Þóknanatekjur voru 10,3 milljarðar á fjórða ársfjórðungi 2006. Arðsemi eigin fjár eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi var 20,5% en var 42% á fyrsta ársfjórðungi 2006. Arðsemi eiginfjár eftir skatta án gengishagnaðar á ársfjórðungnum var 18,5%. Heildareignir jukust um 9,6 milljarða króna á ársfjórðungnum í 2.256 milljarða. Þar af námu lán til annarra en lánastofnana 1.521 milljörðum króna og lækkuðu um 85 milljarða eða 5,6%, útlán á gangvirði hjá BNbank eru meðtalin. Lækkunin endurspeglar gengislækkun íslensku krónunnar. Endurfjármögnun ársins um 2,7 milljarða er nú lokið. Innlán sem bankinn hóf að taka við í Bretlandi í október 2006 námu 1 milljarði evra í lok apríl 2007. Eignir í stýringu jukust um 10% á fyrsta ársfjórðungi og eru 541 milljarðar króna. Glitnir keypti 68,1% í fjárfestingarfélaginu FIM Group í febrúar 2007 og mun félagið verða hluti af samstæðureikningi Glitnis frá og með 1. apríl 2007. Eigið fé nam 153 milljörðum króna í lok mars, sem er aukning um 5% frá byrjun ársins. Eiginfjárhlutfall á CAD-grunni var 14,2%, þar af A-hluti 11,6%.  "Árið byrjar vel hjá Glitni," segir Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis "Afkoman er traust og góður gangur á bankanum. Kaupin á FIM í Finnlandi og uppbygging alþjóðlegs Eignastýringasviðs endurspegla þá stefnu bankans að auka þjónustutekjur enn frekar og vera virkir þátttakendur á norrænum fjármálamarkaði. Aukinn kostnaður á fyrsta ársfjórðungi stafar af auknum umsvifum og þeirri skýru stefnu að styrkja innviði bankans, en einnig af fjárfestingum sem er ætlað að styðja við frekari vöxt. Við upphaf annars ársfjórðungs erum við því bjartsýn og horfum til áframhaldandi uppbyggingar," segir hann.


 

sótt um heimild fyrir auknum


 

Frá og með 14. maí verður uppgjörstími hlutabréfaviðskipta í OMX Nordic Exchange á Íslandi (Kauphöllinni) þrír dagar (T+3) en í dag er uppgjörstíminn einn dagur (T+1), segir í tilkynningu. Þetta þýðir að frá og með 14. maí fer afhending hlutabréfa og greiðsla fyrir þau fram fyrir opnun markaða á þriðja viðskiptadegi eftir að viðskipti eiga sér stað. Lenging uppgjörstíma hefur það meginmarkmið að auðvelda aðkomu erlendra fjárfesta að íslenska markaðnum. Á helstu hlutabréfamörkuðum er þriggja daga uppgjörstími hefðbundinn og uppgjörstíminn verður nú hinn sami og á öðrum hlutabréfamörkuðum OMX Nordic Exchange. Kauphöllin telur að breytingin sé til hagsbóta fyrir íslenskan hlutabréfamarkað enda er aukin þátttaka erlendra fjárfesta til þess fallin að auka seljanleika og styrkja verðmyndun.


 

Saga Capital verður aðili að Nordic Exchange á Íslandi frá og með 30. apríl, og þar með fyrsti aðilinn sem hefur viðskipti á hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði Nordic Exchange á Íslandi eftir sameininguna við OMX þann 2. apríl samkvæmt tilkynningu. ?Okkur er mikil ánægja að bjóða Saga Capital velkomið í hóp aðila að Nordic Exchange á Íslandi. Með aðild sinni að íslenska verðbréfamarkaðnum gefst Saga Capital kostur á að byggja stefnu sína á þeim fjölbreyttu fjárfestingarkostum sem Nordic Exchange býður upp á og fer stöðugt fjölgandi. Saga Capital er alveg nýr þátttakandi á norrænum fjármálamarkaði og við væntum þess að innan tíðar muni bankinn útvíkka aðild sína þannig að hún nái einnig til allra hinna OMX markaðanna,? segir Þórður Friðjónsson, forstjóri OMX Nordic Exchange á Íslandi í tilkynningunni. Saga Capital er alþjóðlegur fjárfestingarbanki sem starfar á afmörkuðum sviðum fjármála og veitir þjónustu á sviði fyrirtækjaráðgjafar, útlána og verðbréfamiðlunar. Bankinn tekur jafnframt virkan þátt á innlendum og erlendum verðbréfamörkuðum með fjárfestingum fyrir eigin reikning. Saga Capital er hlutafélag og var stofnað árið 2006 af nokkrum fyrrverandi starfsmönnum íslensku viðskiptabankanna og völdum fagfjárfestum. Félagið hefur það að markmiði að verða viðurkennt afl á íslenskum fjármálamarkaði innan þriggja ára og taka þátt í frekari framþróun íslensks viðskiptalífs. Saga Capital stefnir að skráningu hlutabréfa félagsins á verðbréfamarkaði innan fimm ára. Að Nordic Exchange standa 160 kauphallaraðilar í 13 löndum. Auðkenni Saga captial í viðskiptakerfinu er SGA. Aðild bankans að viðskiptakerfinu verður virk frá deginum í dag.


 

Félagið Eyfirðingur ehf. sem er í eigu Baldurs Guðnasonar, forstjóra Hf. Eimskipafélagi Íslands, hefur gengið frá kaupum á 67.567.568 hlutum í félaginu á genginu 37,76 krónur á hlut. Kaupverðið nemur því ríflega 2,5 milljarði króna. Ennfremur á Baldur kauprétt að 9.000.000 hlutum.   Kaupin eru sölutryggð af Hf. Eimskipafélagi Íslands til þriggja ára frá viðskiptum, eða til 24.4.2010 á genginu 37,76 og má innleysa þann rétt allt tímabilið. Einnig hefur Hf. Eimskipafélag Íslands gengið frá samningi við Baldur um að hann starfi hjá félaginu næstu þrjú árin. Með þessu er verið að samtvinna enn frekar hagsmuni Baldurs og hluthafa félagsins segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Actavis í Þýskalandi hefur undirritað samning við samband sjúkrasamlaga í Þýskalandi, VdAK / AEV, en skjólstæðingar sambandsins eru um 8.7 milljónir Þjóðverja að því er kemur fram í frétt félagsins. Í samningnum mæla aðilar að sambandinu með því að þarlendir læknar ávísi þeim 42 lyfjum sem samkomulagið nær til, í þeim tilgangi að lækka kostnað í þýska heilbrigðiskerfinu. Samningurinn, sem er til eins árs, nær til sjúkrasamlaganna, DAK, HEK, HMK, Hkk, GEK, HZK og KEH. Hann kemur í kjölfar samnings sem félagið gerði nýlega við stærsta sjúkrasamlag í Þýskalandi, Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK). Sigurður Óli Ólafsson, aðstoðarforstjóri segir um samninginn í tilkynningu félagsins: "Samkomulagið er góð viðurkenning fyrir starfsemi Actavis í Þýskalandi og ánægjulegt að sjá að við erum eina félagið sem sambandið ákveður að semja við vegna þessara lyfja. Við höfum hingað til ekki selt mikið til þessara aðila og væntum þess að sala lyfjanna geti verið ágæt viðbót við sölu okkar á markaðnum."


 

Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins er ekki búið að selja 65% hlut Novators, fjárfestingafélags Björgólf Thors Björgólfssonar, í búlgarska símafyrirtækinu BTC. Björgólfur Thor staðfesti það í samtali við búlgarska fréttamiðla um helgina.


 

Landsbankinn mun í fyrstu kynna einkabankaþjónustu sína á nýrri skrifstofu bankans í Winnipeg sem opnuð var um helgina. Þar ætlar bankinn að ávaxta eignir viðskiptavina meðal annars með aðgangi að verðbréfamörkuðum á Íslandi og 13 öðrum Evrópumörkuðum að því er kemur fram í frétt bankans. 


 

Novator Equities Ltd. sem er fjárfestingafélag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, fær 3,85 milljarða króna fyrir 10,8% hlut sinn í gríska breiðbands- og netfyrirtækinu Forthnet. Bréfin verða afhent nýjum eiganda á 3. maí næstkomandi að því er kemur fram í frétt á heimasíðu Forthnet.


 

rætt um að selja eignir út úr bankanum


 

verðmætið fjórfaldast á 18 mánuðum


 

Íbúðalánasjóður lækkaði útlánsvexti sína úr 5,0% í 4,9% í dag, í kjölfarið á útboði á íbúðabréfum sem fram fór í gær. ?Líklegt er að vaxtalækkunin ýti frekar undir þá endurlífgun húsnæðismarkaðarins sem birst hefur í líflegum viðskiptum og verðhækkunum á fasteignum að undanförnu. Þróun húsnæðismarkaðarins skiptir miklu máli fyrir þróun verðbólgu vegna þungs vægis húsnæðis í neysluverðsvísitölunni og gegnum auðsáhrif á neytendur,? segir greiningardeild Kaupþings. ?Vaxtalækkun á íbúðalánum við núverandi aðstæður í efnahagslífinu er afar óæskileg okkar mati,? segir greiningardeild Landsbankans. ?Svo virðist sem fasteignamarkaðurinn sé að taka við sé á nýjan leik en fasteignaverð hefur farið hækkandi á síðustu mánuðum eftir að hafa farið lækkandi eða staðið í stað um nokkurt skeið. Þessi þróun á fasteignamarkaði hægir á nauðsynlegri aðlögun og er að okkar mati ein helsta ógnunin við að viðunandi jafnvægi nái að myndast í íslensku efnahagslífi,? segir hún. Greiningardeild Landsbankans segir að með því að lækka vexti við núverandi aðstæður eru stjórnendur ÍLS að senda þau skilaboð inn á markaðinn að tilburðir Seðlabankans til að hækka vaxtastigið í landinu séu ekki líklegir til árangurs. ?Eðlileg viðbrögð Seðlabankans við þessar aðstæður væru því að hækka stýrivexti enda hefur hann gefið mjög skýrt til kynna að þörf sé að ströngu aðhaldi í peningamálum við núverandi aðstæður í hagkerfinu. Í ljósi þróunar á fasteignamarkaði og vaxtalækkunar ÍLS er slíkt aðhald væntanlega enn brýnna,? segir hún.


 

Ný stjórn og nýr stjórnarformaður kosinn á aðalfundi í gær


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,83% og er 7.781 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6,8 milljörðum króna. Eimskip hækkaði um 2,99%, FL Group hækkaði um 1,9%, Kaupþing hækkaði um 1,78%, Landsbankinn hækkaði um 0,73% og Exista hækkaði um 0,64%. Teymi lækkaði um 2,5%, Mosaic Fashions lækkaði um 2,35%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,5%, Marel ækkaði um 0,26% og Actavis Group lækkaði um 0,13%. Gengi krónu veiktist um 0,08% og er 118,3 stig.


 

Penninn hefur keypt allt hlutafé í rekstrarvörukeðjunni Daily Service sem starfar í Eistlandi, Lettlandi og Litháen. Með kaupunum er Penninn orðinn umsvifamesta rekstrarvörufyrirtækið í Eystrasaltslöndunum. Kristinn Vilbergsson, forstjóri Pennans, segir kaupin mikilvægan áfanga í sókn Pennans inn á markaði kringum Eystrasalt. Daily Services er vel skipulagt og hefur náð góðum árangri. Fyrirtækið er með 320 starfsmenn og ársveltu sem nemur tveimur milljörðum króna. ?Okkar markmið er að vaxa áfram á þessu svæði en hér leynast gríðarleg tækifæri?, segir Kristinn, en í vikunni var einnig tilkynnt um kaup Pennans á kaffiframleiðandanum Melna Kafija, í samstarfi við Te&kaffi. Penninn hefur að fullu tekið við stjórn fyrirtækisins af fyrrum eigendum, upplýsingatæknifyrirtækinu Alna.


 

Linda B. Bentsdóttir framkvæmdastjóri er formaður nýrrar stjórnar FLE sem kjörin var á aðalfundi félagsins í gær. Fráfarandi formaður, Gísli Guðmundsson sem og Haraldur Johannessen stjórnarmaður gáfu ekki kost á sér til endurkjörs eftir að hafa setið í stjórn félagsins frá upphafi.


 

Heildartekjur Flugstöðvar Leifs Eiríksson hf. (FLE) fyrir árið 2006 voru 6.783 milljónir króna sem er 570 milljónir króna meira en árið 2005. Veltufé frá rekstri var rúmlega 2,3 milljarðar og jókst um tæpar 300 milljónir milli ára. Starfsemi FLE skilaði 22 milljónum króna rekstrarhagnaði eftir skatta árið 2006 segir í frétt félagsins.


 

Uppgjör FL Group fyrir fyrsta fjórðung var yfir væntingum greiningardeildar Glitnis en hann nam 15,1 milljarði króna, samanborið við spá greiningardeildarinnar um 11,9 milljarða króna hagnað. ?Flækjustig fjárfestinga og rekstrarreiknings torveldar spár og samanburð á einstökum liðum rekstrarreiknings og spáliða,? segir greiningardeildin. Hún segir afkomu af fjárfestingastarfsemi vel ásættanlega, hún var 15,6 milljarðar króna en spá greiningardeildar var 13 milljarðar króna. Rekstrarkostnaður var 884 milljónir króna en greiningardeildin spáði 700 milljónum. Hagnaður fyrir skatta nam 14,7 milljörðum króna en 400 milljón króna jákvæð skattfærsla eykur hagnaði en greiningardeildin spáði að skattaliðurinn væri neikvæður um 300 milljónir króna. ?Miðað við stöðu eigin fjár FL Group í lok fyrsta fjórðungs er V/I hlutfall félagsins nú 1,63 sem verður að teljast nokkuð hátt fyrir félag eins og FL Group. Eignasafn, rekstrarsagan og sterk eiginfjárstaða félagsins réttlætir álag á innra virði félagsins. Á hinn bóginn má nefna að veruleg markaðsáhætta er tengd félaginu þar sem verðbréfaeign (brúttó) er 2,5-falt meiri en eigið fé félagsins. Þar að auki má áætla að árlegur fjármagnskostnaður félagsins liggi á bilinu 20-25 milljarða króna. Þannig má gróflega reikna að ef verðbréfaeign félagsins (brúttó) myndi tapa 10% af verðgildi sínu á einu ári og að félagið greiddi 20 milljarða króna í fjármagnskostnað þá myndi félagið tapa um 40% af eigin fé sínu (annað óbreytt). Það er því mikilvægt að fjárfestar séu meðvitaðir um áhættuna sem fylgir fjárfestingu í FL Group,? segir greiningardeildin. Hún telur að að eignasafn FL Group sé mjög sterkt. ?Eignarhlutir FL Group í Glitni og Commerzbank slá hátt í 200 milljarða króna að markaðsvirði. Eignarhlutir í AMR Corporation og Finnair gefa spennandi möguleika en meiri markaðsáhætta fylgir þeim hlutum. Heilt yfir teljum við eignasafn FL Group sterkt og að það gefi möguleika á ásættanlegri ávöxtun í ár,? segir greiningardeildin.


 

Actavis hefur fengið samþykki bandarísku Matvæla og lyfjastofnunarinnar (FDA) fyrir skráningu á svefnlyfinu Zolpidem Tartrate á Bandaríkjamarkað. Lyfið verður markaðssett í Bandaríkjunum í samvinnu við Carlsbad Technology, Inc., og hefst dreifing lyfsins nú þegar segir í frétt félagsins. Zolpidem Tartrate töflur, frumlyf samheitalyfsins Ambien® (Stilnoct®) frá lyfjafyrirtækinu Sanofi Aventis, verður selt í 5 mg og 10 mg töflum. Sala Zolpidem Tartrate taflna í Bandaríkjunum nam um 2,2 milljörðum bandaríkjadala (142 milljörðum króna) á árinu 2006, samkvæmt tölum IMS Health data. Búist er við að lyfið verði ágæt viðbót við lyfjaúrval félagsins í Bandaríkjunum en Actavis er í hópi fjölmargra félaga sem fengið hafa markaðleyfi fyrir lyfið. Actavis gerir ráð fyrir að heildartekjur samstæðunnar á árinu 2007 nemi um 1,6 milljörðum evra, og að um þriðjungur þeirra komi frá Bandaríkjunum. Actavis í Bandaríkjunum lagði inn 38 skráningar (ANDA filings) til þarlendra yfirvalda á síðasta ári og gerir ráð fyrir að leggja inn 40-45 slíkar skráningar á árinu 2007. Zolpidem er fimmta samheitalyfið sem Actavis setur á markað á árinu í Bandaríkjunum en alls er áætlað að sett verði á markað 18-20 ný lyf á árinu 2007. Starfsemi fyrirtækisins í Bandaríkjunum er í New Jersey, Maryland, North Carolina, og Florida.


 

FL Group hefur eignast 2,99% hlut í Commerzbank. Markaðsvirði hlutarins er um 63,5 milljarðar króna (723 milljónir evra). Kaup á bréfum hafa farið fram á undanförnum vikum, segir í tilkynningu. FL Group álítur Commerzbank mjög spennandi fjárfestingakost en ákvörðun um kaupin var tekin eftir ítarlega greiningu. FL Group telur bankann hóflega verðlagðan og að væntingar um sameiningar á evrópskum bankamarkaði verði að veruleika. Commerzbank er annar stærsti banki Þýskalands og einn af leiðandi bönkum Evrópu. Þýskaland er langmikilvægasti markaður bankans enda er hann með 800 útibú vítt og breitt um landið. Bankinn er einnig með starfsemi í 40 löndum utan Þýskalands. Bankinn skilaði metafkomu árið 2006 sem nam 1.597 milljónum evra (um 140 milljarðar króna). Markaðsvirði Commerzbank er 24,2 milljarðar evra (um 2.100 milljarðar króna): ?Fjárfestingin í Commerzbank fellur vel að fjárfestingarstefnu okkar," segir Hannes Smárason, forstjóri FL Group. "Við teljum að markaðsvirði bankans endurspegli ekki bata sem orðið hefur á starfseminni jafnt innan og utan Þýskalands. FL Group telur mikil tækifæri í banka- og fjármálaþjónustu og eru fleiri fjárfestingar til skoðunar," segir hann.


 

Tilboð í  í 15,203% eignarhlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja hf., verða opnuð næstkomandi mánudag að viðstöddum tilboðsgjöfum. Mun framkvæmdanefnd um einkavæðingu opna tilboðin í viðurvist allra bjóðenda og að viðstöddum fréttamönnum. Fyrirkomulag sölu gerir ráð fyrir að hæsta gilda tilboði verði tekið ef það telst ásættanlegt. Aðeins verður tekið við tilboðum sem eru í samræmi við söluskilmála og frá aðilum sem samþykkt hafa endanleg drög að kaupsamningi. Í þeim samningi er gerður fyrirvari um að félagið sjálft og núverandi hluthafar eigi forkaupsrétt að eignarhlutnum, í samræmi við samþykktir Hitaveitu Suðurnesja hf. Verði tilboði hæstbjóðanda tekið, er gert ráð fyrir að fjármálaráðherra og nýir eigendur eignarhlutarins í Hitaveitunni skrifi undir kaupsamning í byrjun maí. Þann 2. apríl sl. rann út frestur til að lýsa yfir áhuga á kaupum á eignarhlutnum. Tíu aðilar tilkynntu framkvæmdanefnd um einkavæðingu um áhuga og uppfylltu þeir allir skilyrði sem sett voru í auglýsingu fyrir því að mega bjóða í eignarhlut ríkisins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,12% og er 7.804 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 4,4 milljörðum króna. FL Group hefur hækkað um 2,76% en félagi birti uppgjör sitt í morgun, Kaupþing hefur hækkað um 2,25%, Exista hefur hækkað um 0,64%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,44% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,29%. Mosiac Fashions hefur lækkað um 0,59%, Icelandair Group hefur lækkað um 0,37% og Marel hefur lækkað um 0,26%. Gengi krónu hefur veikst um 0,19% og er 118,5 stig.


 

Hagnaður FL Group á fyrsta ársfjórðungi eftir skatt eykst um 158% í 15,1 milljarð króna.  Heildareignir aukast um 40 milljarða króna í 302,8 milljarða króna. Lítil breyting á eigið fé, þar sem arðsgreiðsla nam 15 milljörðum króna.  Arðsemi eiginfjár á tímabilinu nam 42,4% á ársgrundvelli og í tilkynningu félagsins kemur fram að fjárhagsstaða félagsins er sterk með 47% eiginfjárhlutfall.Helstu viðburðir


 

Vísitala framleiðsluverðs í mars 2007 er 121,9 stig og er óbreytt frá fyrri mánuði, segir í tilkynningu Hagstofu Íslands. 


 

Starfsemi Icelandair í sumar verður sú mesta í 70 ára sögu félagsins og alls munu rúmlega 600 flugfreyjur og flugþjónar starfa hjá félaginu í sumar. Icelandair hefur einnig ráðið og þjálfað í vor 22 flugmenn til starfa þannig að alls munu 322 flugmenn munu starfa hjá félaginu í sumar og hafa þeir aldrei verið fleiri. Það verða því nálægt eitt þúsund manns í flugáhöfnum Icelandair í sumar segir í frétt félagsins


 

Mikil fjölmiðlaumfjöllun hefur verið í Rúmeníu undanfarið í kjölfar þess að Birgir Jónsson, framkvæmdastjóri erlendrar starfsemi Kvosar, bauð Traian Basescu, fráfarandi forseta Rúmeníu starf í beinni útsendingu í rúmenska sjónvarpinu. Kvos á sem kunnugt er rúmensku prentsmiðjuna Infopress.


 

Hagnaður breska tískufyrirtækisins Mosaic Fashions nam 10,7 milljónum punda (1,37 milljörðum króna) á fjárhagsárinu 2007, samanborið við 12,6 milljóna punda (1,6 milljarða krónu) hagnað árinu áður, sem samsvarar 15% samdrætti, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Baugur Group á 37,34% hlut í Mosaic Fashions samkvæmt upplýsingum í hlutahafaskrá. Mosaic Fashions eignaðist alla hluti í tískufyrirtækinu Rubicon Retail Limited þann 12. október síðastliðinn fyrir 182.3 milljónir punda (23,38 milljarða króna) og er ágóði af þeim rekstri innifalin í uppgjörinu frá og með 13. oktober til 27. janúar, að því er kemur fram í tilkynningunni. Rekstarhagnaður (EBITDA) hækkaði 22% á milli ára í 72,2 milljónir punda, samanborið við 59,2 milljónir punda árinu áður. Viðskiptablaðið greindi frá því á mánudaginn að Derek Lovelock, forstjóri Mosaic Fashions, teldi að stjórnendur fyrirtækisins hafi ef til vill ekki einbeitt sér nægilega vel að rekstri kjarnaverslananna vegna þess hve niðursokknir þeir voru í yfirtökuna á Rubicon, en þar var þar vitnað í frétt The Daily Telegraph, sem ennfremur greindi frá því að spáð hafi verið að hagnaður fyrirtækisins drægist saman um 14% milli ára. Í kjölfar yfirtökunnar á Rubicon jókst heildarsala fyrirtækisins um 43% eða í 585,8 milljónir punda, samanborið við 410 milljónir punda árinu áður. Sala jókst í Coast, Karen Millen, Principles, Warehous og Whistles, en dróst saman í Oasis og Shoe Studio Group. Sala utan Bretlands jókst um 28% og er nú 15% af heildarveltu fyrirtækisins. Gengi Mosaic hækkaði um 0,08% á markaði í dag, en félagið birti ekki uppgjör fyrr en við lokun markaðar.


 

Eignarhaldsfélagið Stofn ehf., sem er í rekstri og umsjón Boga Óskars Pálssonar, stjórnarmanns í Exista, hefur keypt  32.000.000 hluti í félaginu á genginu 31,006. kaupverðið nemur því tæplega milljarði króna.  Fjöldi hluta í eigu fjárhagslega tengdra aðila eftir viðskipti eru 217.656.147 að því er kemur fram í tilkynningu  til Kauphallarinnar. Bogi Óskar Pálsson fer með ráðandi eignarhlut í Eignarhaldsfélaginu Stofni ehf.


 

Exista hefur selt hlut sinn í breska tryggingafélaginu IGI Group Ltd, eða 54,4%, til alþjóðlega tryggingafélagsins AmTrust Insurance. Salan mun hafa óveruleg áhrif á rekstur og efnahag samstæðunnar en samkvæmt samningi er söluverðið trúnaðarmál.


 

Hagnaður Bakkavarar Group fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi nam 1,7 milljörðum króna. Velta var 45,1 milljarður króna (£349,4 milljónir punda). Vöxtur í undirliggjandi rekstri var 13,8% og hagnaður eftir skatta 1,2 milljarðar króna (9,6 milljónir punda) sem jafngildir 66% aukningu að því er kemur fram í frétt félagsins.


 

? mikil umframeftirspurn meðal fjárfesta


 

Í kjölfar óska, frá stjórnmálaflokkum um fjárframlög, hefur Brimborg ákveðið að styrkja alla flokka sem þess óska og bjóða fram í öllum kjördæmum við komandi alþingiskosningar um 300.000 krónur hvern að því er kemur fram í tilkynningu félagsins. Pólitísk afstaða Brimborgar á sinn uppruna í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins um að bæta Ísland. Sem eitt af 40 stærstu fyrirtækjum landsins er Brimborg mikilvægur og virkur þátttakandi í íslensku þjóðfélagi og vill deila velgengni sinni með því samfélagi sem fyrirtækið er sprottið úr. Pólitísk afstaða Brimborgar er sú að fyrirtækið vill leggja sitt að mörkun til að örva heilbrigð og frjáls skoðanaskipti í þjóðfélaginu og það megi styrkja og efla lýðræðið í landinu. Brimborg fylgir viðskiptastefnu, sem í víðasta skilningi þess orðs, hefur það að ófrávíkjanlegu markmiði að vera hvort tveggja í senn öruggur vinnustaður og öruggur kaupstaður. Tilgangurinn er að eiga virkan þátt í því að auka lífsgæði Íslendinga. Betri samskipti og sjálfstæði til framkvæmda er þess vegna hluti af því öryggi sem Brimborg vill byggja upp. Þessu markmiði fylgir gegnsæi; krafan um að allar athafnir séu uppi á borðinu. Við trúum því að í samstarfi við aðra finnum við réttu leiðina að því marki sem gildi okkar vísa á. Í takt við nývottað gæðastjórnunarkerfi Brimborgar eru öll mál sem upp koma afgreidd á faglegum grundvelli. Þessvegna tilkynnum við opinberlega um fjárútlát fyrirtækisins til stjórnmálaflokka sem bjóða fram í öllum kjördæmum.


 

eingöngu nýtt fólk í stjórninni


 

Leonard hefur skrifað undir samning við fulltrúa Kastrupflugvallar í Kaupmannahöfn og mun opna verslun með úr, skartgripi og fylgihluti á flugvellinum í júní. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,24% og er 7.707 við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.Veltan nemur um 6,69 milljörðum króna. HB Grandi hækkaði um 4,35%, Flaga Group hækkaði um 1,35%, Mosaic Fashions hækkaði um 0,3%, Actavis Group hækkaði um 0,26% og Atorka hækkaði um 0,14% Nýherji lækkaði um 3,41%, Straumur-Burðarás lækkaði um 2,94%, Bakkavör Group lækkaði um 1,88%, Kaupþing lækkaði um 1,66% og Landsbankinn lækkaði um 1,16% Gengi krónunar veiktist um 0,40% og er 118,5 stig.


 

Guðmundur Hauksson, stjórnarmaður í Exista, hefur keypt í félaginu fyrir um 108,5 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 3.500.000 hluti á genginu 31,015. Fyrir viðskiptin átti hann 4.193 hluti eða um 130 þúsund krónur.


 

Ingvar Helgason ehf. hefur keypt fyrirtækið ALP ehf. sem rekur bílaleigurnar AVIS og Budget á Íslandi. Stofnað verður sérstakt eignarhaldsfélag um þessa fjárfestingu. Kaupverð er trúnaðarmál segir í fréttatilkynningu. Ráðgjafi seljanda var fyrirtækjaráðgjöf Glitnis. Kaupin eru gerð með fyrirvara um áreiðanleikakönnun og samþykki AVIS/Budget, eiganda vörumerkja AVIS og Budget, sem ALP ehf. er umboðsaðili fyrir. ALP ehf. hefur verið í eigu fjárfesta undir forystu Hjálmars Péturssonar undanfarin þrjú ár en hann er jafnframt framkvæmdastjóri þess. Á þessum tíma hefur mikill vöxtur verið í starfsemi bílaleiganna en samanlagður bílafloti er nú tæplega 1.200 bílar. Avis og Budget eru meðal þekktustu bílaleiga heims og reka um 6.300 leigustöðvar í 160 löndum.


 

samrunaferli við rúmenska lyfjafyrirtækið lokið


 

heildareignir jukust um 54%


 

Kaupþing hefur ekki í hyggju að kaupa 20% hlut sænska ríkisins í Nordea, stærsta banka Norðurlandanna, segir í frétt á vefsíðu danska viðskiptablaðsins Børsen. Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, sagði í viðtali við Bloomberg News að Kaupþing hyggðist ekki bjóða í hlut sænska ríkisins í Nordea en tók það fram að Kaupþing hefði samt í hyggju að vera með jafn mikil umsvif í Svíþjóð eins og í Danmörku. Sænska ríkið er lang stærsti hluthafi í Nordea í dag með 19,9% hlut. Hægri stjórnin í Svíþjóð hefur tilkynnt að hluturinn verði seldur. Nordea er stærsta fjármálafyrirtæki Norðurlandanna og ljóst að bankinn mun gegna lykilhlutverki í þeirri samþjöppun sem spáð er að eigi sér stað á norrænum fjármálamarkaði á næstunni. Nordea er í 37. sæti á lista yfir stærstu banka heimsins en en markaðsvirðið er nálægt 2.900 milljörðum króna.


 

Hagnaður Straums-Burðarás Fjárfestingabanka eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi árið 2007 er 69,16 milljónir evra eða ríflega 6 milljörðum króna en var 217,51 milljónir evra (19 milljarðar króna) á fyrsta ársfjórðungi árið 2006 en þá seldi bankinn um 21,05% hlut sinn í Glitni, þá Íslandsbanka.Hreinar rekstrartekjur á fyrsta ársfjórðungi námu 92,52 milljónum evra, en voru 276,02 milljónir evra á sama tímabili árið 2006.Arðsemi eigin fjár var 4,6% á fyrstu þremur mánuðum ársins sem jafngildir 19,9% arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli. Þessi niðurstaða er í samræmi við áætlanir bankans.Hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum nam 13,2% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2007 en var 8,0% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2006. Bankinn mun áfram fjárfesta í uppbyggingu á helstu mörkuðum sínum.Hreinar þóknunartekjur námu 30,29 milljónum evra á fyrstu þremur mánuðum ársins 2007 samanborið við 26,98 milljónir evra á sama tímabili 2006, sem er um 12% hækkun frá fyrra ári.Hreinar vaxtatekjur bankans voru 11,16 milljónir evra á fyrstu þremur mánuðum ársins 2007, en voru 5,53 milljónir evra á sama tímabili 2006.Heildareignir bankans námu 5.191,56 milljónum evra í lok fyrsta ársfjórðungs 2007 en voru 4.357,76 milljónir evra í lok árs 2006 og hafa því vaxið um 19% frá áramótum. Eiginfjárhlutfall á CAD-grunni var 32,8%, þar af A-hluti 30,3%. Til samanburðar var CAD-hlutfall um áramót 37,59%, þar af var A-hluti 35,2%. Þetta sýnir aukna nýtingu á efnahagsreikningi bankans til frekari vaxtar.Eigið fé nam 102,18 milljónum evra í lok fyrsta ársfjórðungs, að frádregnum eigin bréfum. Lánasafnið óx úr 1.352,07 milljónum evra í upphafi árs 2007 í 1.706,90 milljónir evra í lok fyrsta ársfjórðungs, sem er 26% hækkun á milli ára.Hlutfall vaxtaberandi eigna í efnahagsreikningi hækkar um fjögur prósentustigfrá árinu 2006, úr 59% í 63%.


 

Hagnaður Kaupþings banka eftir skatta nam 20,3 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi. Hagnaður hluthafa eftir skatta jókst um 7,9% miðað við sama tímabili í fyrra. Arðsemi eigin fjár á fyrsta ársfjórðungi var 27,6% á ársgrundvelli. Hagnaður á hlut var 27,4 krónur ? samanborið við 28,3 krónur á sama tímabili í fyrra.


 

hefur þegar tryggt sér ráðandi hlut


 

Úrvalsvísitalan stóð í stað í dag og er 7.804 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 8,7 milljörðum króna. Nýherji hækkaði um 8,64% í viðskiptum sem nema 1,5 milljón króna, Vinnslustöðin hækkaði um 2,86% í viðskiptum sem námu um 40 miljónum króna, Alfesca hækkaði um 0,57%, Landsbankinn hækkaði um 0,44% og Kaupþing hækkaði um 0,28%. Straumur-Burðarás lækkaði um 1,69%, Icelandic Group lækkaði um 1,45%, Össur lækkaði um 1,19%, Flaga Group lækkaði um 0,89% og Actavis Group lækkaði um 0,63%. Gengi krónu styrktist um 0,4% og er 118,1 stig.


 

Sjálfkjörið verður í stjórn Glitni en framboðsfrestur rann út í dag. Framboð í aðalstjórn. Björn Ingi Sveinsson, Haukur Guðjónsson, Jón Sigurðsson, Katrín Pétursdóttir, Pétur Guðmundarson, Skarphéðinn Berg Steinarsson og Þorsteinn M. Jónsson. Varamenn: Eiríkur S. Jóhannsson, Gunnar Karl Guðmundsson, Jón Björnsson, Kristinn Bjarnason, Kristinn Þór Geirsson, Paul Richmond Davidson og Smári S. Sigurðsson. Þar sem fjöldi þeirra sem gefa kost á sér í stjórn og varastjórn bankans er jafn fjölda stjórnasæta er sjálfkjörið.


 

Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir að uppgjör Exista verði mjög gott á fyrsta ársfjórðungi og leiða að því líkur í Vegvísi sínum í dag að hagnaður Exista geti orðið allt að 60 milljarðar króna.


 

Penninn og Te&kaffi hafa gengið frá kaupum á Melna Kafija Ltd., leiðandi fyrirtæki á sviði kaffiframleiðslu í Lettlandi. Markmiðið með kaupunum er að auka sóknarþungann á þeim mörkuðum sem Penninn hefur fjárfest í á undanförnum misserum og nýta þá þekkingu sem hefur skapast hjá Te&kaffi í vöruþróun og markaðssókn hér heima.


 

Rekstur Bang & Olufsen er með ágætum en hlutabréf félagsins eru of hátt verðlögð og því ekki áhugaverð fjárfesting. Þetta er skoðun greinandans Jacob Pedersen hjá Sydbank og er greint frá þessu í netútgáfu danska viðskiptablaðsins Børsens.


 

Nokkur stór uppgjör munu birtast í Kauphöllinni á morgun en líklega er mest eftirvænting eftir uppgjöri Exista enda líklegt að Íslendsmet falli þegar kemur að hagnaði á einum ársfjórðungi. Exista skilar samkvæmt  spá Greiningar Glitnis 54,6 milljarða króna hagnaði eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi.


 

Rúmenska prentsmiðjan Infopress, dótturfélag Kvosar hf., tók um helgina í notkun nýjan prentbúnað sem eykur afkastagetu prentsmiðjunnar til muna. Þessi fjárfesting félagsins í nýjum búnaði mun færa Infopress aukið samkeppnisforskot heima fyrir og í nágrannalöndunum. Alls nemur kostnaður við tækjakaupin um 15 milljónum evra, jafngildi um 1,3 milljörðum króna, að því er fram kemur í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,02% um og er 7.803 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur um fjórum milljörðum króna. Alfesca hefur hækkað um 0,63%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,44% og Kaupþing hefur hækkað um 0,19%. Icelandic Group hefur lækkað um 1,45%, Össur hefur lækkað um 1,19%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,96%, Actavis Group hefur lækkað um 0,76% og Marel hefur lækkað um 0,26%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,58% og er 117,9 stig.


 

Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitu Suðurnesja, segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að þeir muni útvega á milli 100 til 150 MW til þessa nýja álvers og í yfirlýsingu frá því í haust hafi komi vilji frá Orkuveitunni til að útvega afganginn, en 150.000 tonna álver þarf að öllum líkindum 200 til 250 MW.


 

"Þrátt fyrir að skattar hafi að undanförnu verið lækkaðir þýðir það ekki að rekstrarskilyrði atvinnulífsins séu með besta móti. Sé til dæmis litið til útflutnings- og samkeppnisfyrirtækja kemur í ljós að aðstæður þeirra eru ekki samkeppnishæfar. Það dregur allan mátt úr fyrirtækjunum að búa við þau skilyrði sem hin óhagstæða sambúð við stóriðjuhagkerfið skapar," segir Steingrímur J. Sigfússon formaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í viðtali í Viðskiptablaðinu í dag.


 

"Ekki er tilefni til að skilja athugasemdir fjármálaeftirlitsins á þann veg að hér sé verið að mismuna fyrirtækjum eftir því hvaðan þau eru," segir Kristin Halvorsen, fjármálaráðherra Noregs, í svari sínu til Peter S. Gitmark, þingmanns norska hægriflokksins. Peter hafði krafið fjármálaráðherrann svara við því sem hann vill nefna óþarfa tortryggni í garð Íslendinga.


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingarbanki hefur boðið starfsmönnum sínum að tengja laun sín við evru. Að sögn Jóhönnu Vigdísar Guðmundsdóttur, forstöðumanns samskiptasviðs bankans, var starfsmönnum greint frá þessu fyrir stuttu. Er gert ráð fyrir að þeir sem það kjósa geti tengt laun sín, eða hluta launa sinna, við evru frá og með næstu mánaðamótum. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra Íslands gagnvart Evrópusambandinu, hefur undirritað viljayfirlýsingu um svæðabundið samstarf á sviði orkumála. Markmiðið með samstarfinu, sem hlaut nafnið RENREN (Renewable Energy Regional Network), er að koma á virku samstarfi milli svæða í Evrópu þar sem til staðar er sérþekking á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Þetta kemur fram í vefriti utanríkisráðuneytisins. Þar er haft eftir Stefáni Hauk að vonir standi til að samstarfið verði til þess að stuðla að enn frekari notkun slíkra orkugjafa. Í yfirlýsingunni kemur fram vilji til að styðja við samstarf fyrirtækja og stofnana á þessum svæðum og skapa vettvang fyrir pólitísk skoðanaskipti um þessi mál. Þá er stefnt að því að efla vitund almennings um mikilvægi sjálfbærrar þróunar á sviði orkumála. Samstarfsyfirlýsingin var undirrituð fyrir hönd eftirtalinna svæða: Kýpur, Íslands, Norður-Svíþjóðar, Slésvíkur og Holsetalands, Efra-Austurríkis og Wales. Öll þessi svæði hafa náð langt, hvert á sínu sviði, í hagnýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Stefnt er að því að fá fleiri svæði til þátttöku í samstarfinu þegar fram líða stundir. Auk sendiherrans sátu þeir Þorkell Helgason, orkumálastjóri, og Stefán Baldursson, vísindafulltrúi í sendiráðinu í Brussel, fundinn fyrir Íslands hönd. Flutti Þorkell ávarp á fundinum, fyrir hönd iðnaðarráðherra, þar sem hann gerði m.a. grein fyrir einstakri stöðu Íslands í hagnýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Þá ávarpaði ráðherra orkumála hjá Evrópusambandinu, hr. Andris Piebalgs, fundinn. Iðnaðarráðuneytið mun hafa veg og vanda af þátttöku Íslands í RENREN.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,36% og er 7.804 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Veltan nemur 6,3 milljörðum króna. Vinnslustöðin hækkaði um 7,69% og í viðskiptum sem nema 140 þúsund krónum, Atlantic Petroleum hækkaði um 1,73%, Icelandic Group hækkaði um 0,73%, Bakkavör Group hækkaði um 0,43% og Glitnir hækkaði um 0,19%. FL Group lækkaði um 1,02%, Mosaic Fashions lækkaði um 0,88%, Össur lækkaði um 0,78%, Landsbankinn lækkaði um 0,73% og Straumur-Burðarás lækkaði um 0,72%. Gengi krónu styrktist um 0,38% og er 118,6 stig.


 

Hagnaður OMX Kauphallarinnar hækkaði í 257 milljónir sænskra króna (2,5 milljarðar króna) á fyrsta fjórðungi úr 244 milljónum sænskra króna (2,3 milljarðar króna ) á sama tíma í fyrra. Þetta kemur fram fram í tilkynningu.Tekjurnar hækkuðu í 1.062 milljónir sænskra króna (10,1 milljarðar króna) á fjórðungnum, samanborið við 903 milljónum sænskra króna (8,6 milljarðar króna) á sama tímabili í fyrra.Aukinn hagnað má að mestu rekju til met viðskiptafjölda á OMX í Norðurlöndum, að sögn Magnus Böcker, forstjóra OMX.OMX rekur kauphallir á Íslandi, Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Eistlandi, Lettlandi og Litháen.


 

Tekjur Nýherja í fyrsta ársfjórðungi námu 2.389,5 milljónum króna og jukust um 25% frá sama ársfjórðungi árið áður og er að mestu um að ræða innri vöxt. Rekstrarhagnaður af starfsemi Nýherja var 122,1 milljónir króna en hagnaður eftir skatta og afskriftir nam 105 milljónum króna að því er kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins.


 

Samskip hafa styrkt stöðu sína enn frekar í frystivöru- og flutningsmiðlun í Suður-Ameríku með samstarfssamningum við argentínska flutningafélagið Transaltic SA annars vegar og brasilíska flutningafélagið Unitrader International hins vegar að því er kemur fram í tilkynningu. Viðræður við forsvarsmenn argentínska félagsins höfðu staðið yfir í um ár áður en formlegur samstarfssamningur var undirritaður í þessum mánuði. Transaltic var stofnað árið 1999 og annast bæði frystivöru- og gámaflutninga til og frá Argentínu, auk annarrar skyldrar starfsemi, s.s. vöruhúsaþjónustu, rekstur frystigeymslna og landflutninga. Forstjórar Transaltic eru Guillermo Japas og Rodolfo Garcia Pineiro og eru starfsmenn nú 12 talsins. Að sögn Peder Winther, framkvæmdastjóra frystivöruflutningasviðs Samskipa, vænta bæði félögin mikils af samstarfinu og þeim samlegðaráhrifum sem fylgja því að tengja saman þjónustunet Samskipa og Transaltic. Samhliða því að Samskip hasla sér völl í Argentínu hefur félagið einnig fært út kvíarnar í Brasilíu með samstarfssamningi við flutningafélagið Unitrader International sem er með höfuðstöðvar í Sao Paulo. Félagið, sem var stofnað árið 1994 af Alfonso Castellucci, rekur einnig skrifstofur í borgunum Petrolina, Recife og Itajai og hefur það sérhæft sig í flutningum á ávöxtum og grænmeti, pappír, plastvarningi og baðmull. Samskip opnuðu tvær skrifstofur í Brasilíu í fyrra, í Salvador og Petrolina, og segir Peder Winther að með tilkomu samkomulagsins við Unitrader geti félagið nú boðið viðskipavinum sínum upp á enn betri og víðtækari þjónustu. Á Salvadorskrifstofu Samskipa verður aðaláherslan lögð á þróun og uppbyggingu hinna ört stækkandi kæli- og frystiflutninga með ávexti og grænmeti. Þar opnast nýir markaðir með samstarfinu við Unitrader auk samlegðaráhrifa í hefðbundnum gámaflutningum félaganna beggja.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,61% og er 7.785 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Metnis. Veltan nemur 3,6 milljöðrum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 0,29% og er eina félagið sem hefur hækkað. Mosaic Fashions hefur lækkað um 1,47%, Bakkavör Group hefur lækkað um 1,01%, Kaupþing hefur lækkað um 0,92%, Össur hefur lækkað um 0,78% og Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,72%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,39% og er 118,5 stig við hádegi.  


 

Benedikt Gíslason, framkvæmdastjóri eigin viðskipta, hefur sagt upp ráðningarsamningi sínum og er ráðgert að hann láti af störfum í október, segir í tilkynningu. Flemming Bendsen hefur verið ráðinn á svið eigin viðskipta. Flemming á að baki yfir 20 ára feril í stöðutöku í London og á Norðurlöndum, nú síðast sem yfirmaður norænna viðskipta í eigin viðskiptum JP Morgan í London. Fredrik Sjöstrand hefur verið ráðinn á svið eigin viðskipta. Fredrik á að baki yfir 20 ára feril í stöðutöku í Svíþjóð, Lúxemborg og London, síðast sem yfirmaður eigin viðskipta hjá Svenska Handelsbanken, Stokkhólmi, og yfirmaður áhættustýringar. Lars Bo hefur verið ráðinn á svið eigin viðskipta. Lars hefur yfir 20 ára reynslu í stöðutöku með skuldabréf. Hann var áður yfirmaður eigin viðskipta hjá Nykredit, Kaupmannahöfn.


 

Sætaframboð norræna lággjaldaflugfélagsins Sterling dróst saman á fyrsta ársfjórðungi og félagið flutti 9,4% færri farþega, samanborið við sama fjórðung í fyrra. Að sögn Almars Arnar Hilmarssonar, forstjóra Sterling, má rekja samdráttinn fyrst og fremst til þess að félagið hefur dregið verulega úr sætaframboði. Á sama tíma í fyrra var félagið með 29 vélar í rekstri en aðeins 23 núna.Þannig er sætanýting 77,5% núna en var 73,5% á fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Þá skiptir miklu máli að nýliðinn mars er með 81,2% nýtingu en var með 74,5% nýtingu í fyrra.Almar benti á að mikill samdráttur hefði verið í rekstri félagsins. Þannig hefði starfsmönnum verið fækkað um helming og vélum um 15%. "Sömuleiðis hefur verið minna framboð af leiguflugi hjá okkur og það er þar sem minnkunin er mest. Leiguflugið hefur dregist töluvert saman á milli ára á meðan áætlunarflugið er að aukast. Leiguflugið verður stöðugt minni og minni hluti," sagði Almar.Hann tók fram að ekkert óvænt hefði komið upp og fyrsti ársfjórðungur væri í takt við þeirra væntingar. Sterling er hluti af Northern Travel Group.Aðspurður sagði Almar að vangaveltur um að félagið færi að fljúga til Færeyja ættu ekki við rök að styðjast.Sterling birtir ekki niðurstöðutölur ársreiknings fyrir síðasta ár. Í uppgjöri FL Group kemur hins vegar fram að tap Sterling á síðasta ári eftir skatta nam 200 milljónum danskra króna eða 2,3 milljörðum króna.Tap félagsins árið 2005 nam 850 milljónum danskra króna. Innifalið í þessum tölum Sterling fyrir síðasta ár er allur kostnaður tengdur samruna Sterling og Maersk Air og tap á sölu á flugvél.


 

Að sögn Þórðar Friðjónssonar, forstjóra Kauphallar Íslands, lítur vel út með nýskráningar í Kauphöllina á þessu ári. Þórður sagðist gera ráð fyrir fimm til sex nýskráningum á árinu en nú þegar hafa nokkur félög opinberað vilja sinn. Það er meira en verið hefur á undanförnum árum.Ljóst er að Færeyingar halda áfram að horfa til íslensku Kauphallarinnar og hafa tvö félög, Føroya banki og Sparikassinn, lýst yfir skráningaráformum sínum. Sömuleiðis er þess vænst að Atlantic Airways ljúki þeirri skráningavinnu sem félagið var með í gangi á síðasta ári en frestaði í kjölfar flugslyss hjá einni vél félagsins. Bæði Føroya banki og Atlantic Airways eru í eigu færeyska ríkisins.Þá er þess vænst að Síminn verði skráður síðar á árinu en samkvæmt þeim skilmálum sem settir voru við sölu hans var kveðið á um skráningu Símans á almennan hlutabréfamarkað fyrir árslok. Þá hafa stjórnendur Atorku Group gefið í skyn að Promens verði skráð í kauphöllina á þessu ári en það yrði þá líklega eitt stærsta ef ekki stærsta iðnaðarfyrirtækið í Kauphöllinni.Á síðasta ári munaði mest um nýskráningu Exista, en einnig var Icelandair þá skráð í kauphöllina. Sömuleiðis er hægt að líta á uppskiptingu Dagsbrúnar, í Teymi og 365, sem nýskráningar.


 

Breska flugfélagið Astraeus, sem Northen Travel Holding á 51% hlut í, hefur leigt sína fjórðu Boeing 757 og ræður nú yfir ellefu flugvélum. Félagið stefnir á mikinn vöxt á næsta ári eða tveimur og að flotinn telji þá tæpar 20 flugvélar, að sögn Matthíasar Imsland, stjórnarformanns Northen Travel Holding. Fyrsta verkefni nýju flugvélarinnar er að flytja farþega til og frá Íslandi yfir sumartímann. Töluverð tiltekt hefur átt sér stað innan félagsins, að sögn Matthíasar; lélegum samningum var sagt upp og eldri flugvélum skilað. Það hafði þau áhrif að flugvélum í eigu félagsins fækkaði en nú hefur aftur verið blásið til sóknar. "Þetta er orðið virkilega spennandi félag," segir Matthías. "Það eru fleiri spennandi verkefni [framundan]," segir hann í samtali við Viðskiptablaðið. Aðspurður um hvernig verði staðið að stækkun félagsins segir hann að stjórnendateymið sé mjög hæft og það sé að finna ný verkefni. Ennfremur hefur Northen Travel Holding mikil tengsl í þessum geira. "Menn treysta félaginu mjög vel og vilja vera í samstarfi við Northen Travel Holding og Astraeus," segir Matthías. Flugfélagið flýgur með um 830 þúsund farþega á ári og hjá því starfa um 300 manns. Northen Travel Holding á 51% í Astraeus, Aberdeen Asset Management á 24,5% og stjórnendur 24,5%. Northen Travel Holding er í eigu Fons, FL Group og Sunds.


 

Fjárfestingarfélagið Aurora Holding hf., sem er í eigu íslenskra fjárfesta og var stofnað að MP fjárfestingabanka í janúar, hefur keypt 1,6% hlut í áfengisframleiðandanum Stumbras í Litháen. Fyrir hlutinn greiðir Aurora 1,45 milljón evra, eða um 126 milljónir króna.


 

Mikil umframeftirspurn var eftir 100 milljón evra (8,7 milljarða króna) sambankaláni Icebank og segja markaðsaðilar í London að bankinn íhugi nú að stækka lánið í 217,5 milljónir evra, eða sem samsvarar rétt rúmlega 19 milljörðum króna. Lánið er stærsta sambankalán í sögu Icebank. Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Icebank, segir bankann njóta velvildar og álits erlendis og að það hafi stuðlað að umframáskriftinni. Markaðsaðilar hafa þó einnig bent á að kjörin hafi laðað að fjárfesta en bankinn þar nú að greiða töluvert meira fyrir fjármagnið en fyrir umrót á íslenskum fjármálamarkaði í kjölfar ákvörðunar Fitch Ratings að breyta lánhæfishorfum íslenska ríkisins. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins eru kjörin 46 punktar yfir EURIBOR, sem eru millibankavextir í Evrópu, en síðast þegar bankinn sótti fjármagn á sambankalánamarkað voru kjörin 35 punktar. "Kjörin eru lakari en áður en havaríið byrjaði í febrúar 2006. Við erum sátt við kjörin miðað við aðstæður, en þau eru ekki eins góð og í gömlu góðu dagana," segir Finnur. Finnur segir að fjármagnið verði nýtt til þess að endurgreiða eldra sambankalán og styðja við framtíðarvöxt bankans. "Bankinn er að stækka en við höfum ekki eyrnamerkt fjármagnið," segir Finnur. Hann segir mögulegt að nýta lánið til kaupa en segir of snemmt sé að segja til um slíkt. Hagnaður Icebank eftir skatta rúmlega tvöfaldaðist árið 2006 í 5,66 milljarða króna og var árið það besta í sögu Icebank. Finnur segir bankann nú mun sterkari fjárhaglega en áður og betur í stakk búinn til að sækja fram og auka umsvifin veulega, hér á landi og sérstaklega erlendis. Hann segir að búast megi við góðu uppgjöri fyrir fyrsta ársfjórðung á þessu ári. Stefnt er að skrá Icebank, áður Sparisjóðabanka Íslands, í Kauphöllina og verður aukin áhersla lögð á fjárfestingabankastarfsemi. Finnur sagði það raunhæft að skrá bankann á næsta ári en tók fram að formleg undirbúningsvinna væri ekki hafin. Þýski bankinn BayernLB, belgíski bankinn Fortis Bank, HSH Nordbank og austurríski bankinn RZB höfðu umsjón með sölu sambankalánsins til annarra fjárfsesta.


 

segir í yfirlýsingu FME


 

Gert er ráð fyrir að álver það sem nú hefur verið ákveðið að reisa í Helguvík verði 250.000 tonn fyrir árið 2015. Að sögn Ragnars Guðmundssonar, fjármálastjóra Norðuráls, er miðað við að opna með 150.000 tonna framleiðslugetu seinni hluta árs 2010 og ráðast í stækkun í framhaldi þess.


 

Það eru spennandi tímar framundan í Kauphöllinni en uppgjörshrinan er í þann mund að hefjast. Nýherji ríður á vaðið og birtir uppgjör sitt á morgun.


 

Raungengi krónu er um 14% yfir jafnvægisgengi. "Með öðrum orðum þá er krónan ofmetin nú um stundir," segir greiningardeild Kaupþings, en ástæðuna er helst að finna í rýrnun erlendrar eignastöðu þjóðarinnar, sem hefur áhrif á raunvægisraungengi krónunnar.


 

Norðurál og Hitaveita Suðurnesja undirrituðu í dag samning um orkusölu til fyrirhugaðs álvers Norðuráls í Helguvík. Samkvæmt samningnum mun HS útvega Norðuráli raforku fyrir álverið í Helguvík, þar á meðal allt að 150 MW fyrir fyrsta áfanga álversins sem miðast við 150.000 tonna ársframleiðslu segir í fréttatilkynningu.  Reykjanesbær, Hitaveita Suðurnesja og Norðurál undirrituðu á vormánuðum 2005 samstarfssamning um könnun á möguleikum þess að álver yrði reist. Strax í kjölfarið var farið af stað með frekari könnun á orkuöflun, umhverfisskilyrðum, hafnaraðstæðum, staðsetningu og öðrum þáttum. Í júní sl. undirrituðu Norðurál, Hitaveita Suðurnesja og Orkuveita Reykjavíkur viljayfirlýsingu um raforkusölu til fyrirhugaðs álvers í Helguvík. Unnið hefur verið markvisst að undirbúningi og gangi allt samkvæmt áætlun er áformað að jarðvegsframkvæmdir hefjist í lok árs 2007 og að fyrsta afhending orku til álvinnslu verði árið 2010. Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitu Suðurnesja, segir að hlutverk Hitaveitunnar sé að tryggja fyrir sitt leyti næga orkuöflun fyrir fyrirhugað álver í Helguvík. ?Það er ánægjuefni að þessi samningur skuli vera í höfn. Við höfum mjög góða reynslu af samstarfi við Norðurál og lítum á þetta verkefni sem tækifæri til arðbærrar virkjunar sem mun efla atvinnulífið hér syðra og stækka markaðssvæði okkar,? segir ´Júlíus í tilkynningu. Ragnar Guðmundsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og fjármálasviðs Norðuráls, segir undirritun orkusamningsins afar mikilvægan áfanga á leiðinni að fyrirhuguðu álveri í Helguvík. ?Við stefnum að því að kynna mat á umhverfisáhrifum nú í maí. Starfsemi Norðuráls hefur frá upphafi verið byggð upp í hóflegum áföngum miðað við íslenskar aðstæður og íslenskt hagkerfi. Mikið hefur verið lagt upp úr að nýta íslenskt hugvit og íslenska þjónustuaðila svo sem verkfræðistofur, verktaka, flutningafyrirtæki og banka. Með þessu móti hefur starfsemi Norðuráls vaxið í sátt við samfélagið og markmiðið er að halda þeirri stefnu.? ?Við fögnum þessu samkomulagi,? segja þau Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Oddný Harðardóttir bæjarstjóri Sveitarfélagsins Garðs. ?Verkefnið er afar metnaðarfullt og þessi metnaður kemur fram hjá öllum sem að því standa. Aðilar hafa verið samstiga í því að sýna ýtrustu fagmennsku og vandvirkni í umhverfismálum. Það er líka ljóst að byggðarlögunum hér syðra yrði gríðarlegur akkur í verkefninu enda yrði hér mikil fjölgun í framboði á fjölþættum og vel launuðum störfum sem munu þá koma í stað þeirra 700 starfa sem glötuðust með brottför varnarliðsins á síðasta ári.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,22% og er 7.833 stig við lok markaðar samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6,5 milljörðum króna. Vinnslustöðin hækkaði um 8,3% í viðskiptum sem nema 122 þúsund krónum, Alfesca hækkaði um 0,85%, Marel hækkaði um 0,85%, Glitnir hækkaði um 0,19% og Atorka Group hækkaði um 0,14%. Mosaic Fashions lækkaði um 2,3%, Flaga Group lækkaði um 0,88%, Hampiðjan lækkaði um 0,69%, FL Group lækkaði um 0,68% og Kaupþing lækkaði um 0,46%. Gengi krónu veiktist um 0,26% og er 119 stig.


 

Gengi hlutabréfa tæknifyrirtækisins XG Technology Inc. hefur lækkað skarpt í kauphöllinni í London eftir töluverða hækkun í byrjun mánaðarins. Nú standa bréfin í 14,50 og hafa lækkað um 1,75% það sem af er degi. Munur á kaup- og sölutilboði er talsverður. Viðskipti eru sem fyrr stopul.


 

Ný þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins verður kynnt á morgun. Þá verður ný þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins fyrir árin 2007-2012 gefin út í skýrslunni Þjóðarbúskapurinn - Vorskýrsla 2007. 


 

Úrvalsvísitalan lækkar um 0,28% og er 7.828 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 4,6 milljörðum króna. Vinnslustöðin hefur hækkað um 8,3% í viðskiptum sem nema 122 þúsund krónum, Alfesca hefur hækkað um 0,85%, Marel hefur hækkað um 0,79%, Össur hefur hækkað um 0,78% og Atorka Group hefur hækkað um 0,14%. Mosaic Fashions hefur lækkað um 2%, Flaga Group hefur lækkað um 0,88%, Kaupþing hefur lækkað um 0,73%, FL Group hefur lækkað um 0,51% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,43%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,22% og er 118,4 stig.


 

segir forstjórinn Derek Lovelock


 

áætluð velta sameinaðs félags um tveir milljarðar króna


 

Icelandic Group hf. hefur selt öll hlutabréf sín í VGI ehf. Samningurinn tók gildi þann 20. apríl og tóku nýir eigendur við rekstri félagsins frá þeim tíma segir í tilkynningu félagsins til kauphallarinnar. Söluverð hlutabréfanna er trúnaðarmál.


 

Stjórnir Lífeyrissjóðs Hf. Eimskipafélags Íslands, Lífeyrissjóðs Flugvirkjafélags Íslands, Lífeyrissjóðs Mjólkursamsölunnar, Eftirlaunasjóðs starfsmanna Olíuverzlunar Íslands hf. og Lífeyrissjóðs starfsmanna Áburðarverksmiðju ríkisins hafa undirritað viljayfirlýsingu um að leggja til við sjóðfélaga sameiningu sjóðanna á næsta ársfundi þeirra.


 

Umframeftirspurn var eftir 400 milljón punda (51,5 milljarða króna) sambankaláni House of Fraser, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, og viðskipti eru nú hafin með pappírinn á eftirmarkaði.


 

Viðskiptaráð Íslands telur það hagkvæmt fyrir ríki og sveitarfélög að selja fasteignafélögum fasteignir sína og leigja þær svo aftur. Þetta kemur fram í skýrslu Viðskiptaráðs, sem verður verður kynnt nánar í dag.


 

segir framkvæmdastjórinn Paul Utting


 

Íranski auðkýfingurinn Robert Tchenguiz og Kaupþing hafa tryggt sér rúmlega 47% hlut í bresku veitingahúsakeðjunni La Tasca, samkvæmt tilkynningu til kauphallarinnar í London. Kaupþing og Tchenguiz buðu 104 milljónir punda, eða 13,5 milljarða króna, í keðjuna. Öðrum hluthöfum verður sent yfirtökutilboð fyrir þann 26. apríl.


 

1,4 milljónir hluta skipta um hendur í gegnum Teather & Greenwood


 

Actavis hefur hafið sölu á snyrtivörulínu sínni Decubal í Búlgaríu að því er kemur fram í frétt búlgörsku fréttaþjónustunnar SeeNews.


 

Peter S. Gitmark þingmaður á norska Stórþinginu gagnrýnir norska fjármálaeftirlitið harðlega fyrir það sem hann kallar óþarfa tortryggni í garð Íslendinga. Hann hefur sent fjármálaráðherra bréf um málið og krefst útskýringa. Eins og kunnugt er gerði fjármálaeftirlitið athugasemdir við vilja Kaupþings um að eignast aukinn hluta í Storbrand.


 

Velta Kaffitárs ehf., sem leggur áherslu á að framleiða gæðakaffi, fór yfir 500 milljónir króna á síðasta ári og jókst um 36% á milli ára. Að sögn Aðalheiðar Héðinsdóttur, framkvæmdastjóra Kaffitárs, var afkoman viðunandi þó hún hafi ekki verið eins góð og árið á undan vegna hás fjármagnskostnaðar. Samkvæmt áætlun félagsins er gert ráð fyrir 20% veltuaukningu á þessu ári.


 

Hrannar Pétursson hefur verið ráðinn forstöðumaður almannatengsla hjá Vodafone á Íslandi og hefur hann þegar tekið til starfa segir í frétt. Hrannar hefur undanfarin átta ár verið upplýsingafulltrúi Alcan í Straumsvík en áður starfaði hann sem fréttamaður á fréttastofu Ríkissjónvarpsins. Gengið var frá ráðningunni snemma árs en samkomulag varð um að Hrannar lyki ákveðnum verkefnum hjá fyrri vinnuveitanda áður en hann kæmi til starfa hjá Vodafone. Hrannar mun m.a. annast upplýsingagjöf til fjölmiðla og samskipti við hagsmunaaðila auk þess að taka þátt í stefnumótun Vodafone segir í tilkynningu.  Vodafone á Íslandi er fjarskiptafyrirtæki í eigu Teymis hf. sem skráð er í Kauphöll Íslands. Starfsmenn Vodafone eru um 350 talsins og þjónusta viðskiptavini á heimilum og hjá fyrirtækjum um land allt með farsíma, síma, nettengingar og sjónvarp. GSM dreifikerfi Vodafone nær til 98% landsmanna og með samstarfi við Vodafone Group, eitt öflugasta fjarskiptafyrirtæki í heimi, er viðskiptavinum Vodafone tryggð örugg farsímaþjónusta um allan heim.


 

segir Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans


 

afkomuspá fyrir 2007 veldur greiningaraðilum vonbrigðum


 

Stjórnendur breska verðbréfafyrirtækisins Bridgewell hyggjast velja tvo til þrjá hugsanlega kaupendur að félaginu fyrir lok vikunnar, segja heimildarmenn Viðskiptablaðsins, og Landsbanki Íslands er líklegur til að vera á meðal þeirra.


 

Íslenska orkufyrirtækið Enex er á meðal hugsanlegra fjárfesta sem hafa áhuga á að byggja og þróa jarðvarmaorkuver í bænum Bjelovar í Króatíu. Lilja Tryggvadóttir, framvæmdastjóri tæknisviðs Enex, staðfesti þetta í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Tekist hefur samkomulag milli Íslands og Indlands um gerð tvísköttunarsamnings. Samningsdrögin voru árituð af formönnum samninganefndanna á fundi sem haldinn var í Reykjavík í lok mars. Í vefriti utanríkisráðuneytisins kemur fram að stefnt er að því að samningurinn verði undirritaður eins fljótt og auðið er. Þar kemur fram að samningurinn nær einungis til tekjuskatta og helstu efnisatriði hans varða 10% afdráttarskatt af arði, vöxtum og þóknunum. Að frumkvæði Indlands var tekið upp sérstakt takmarkandi ákvæði (LOB) sem ætlað er að tryggja að einungis þeir skattaðilar sem uppfylla skilyrði njóti ívilnana samningsins. Jafnframt var samið um upplýsingaskipti á milli landanna varðandi þá skatta sem samningurinn nær til svo og um aðstoð við innheimtu skatta. Samkvæmt samningsdrögunum verður frádráttaraðferð (credit method) beitt í því skyni að koma í veg fyrir tvísköttun tekna. Talið er að gerð samningsins geti skipt miklu fyrir útrás íslenskra fyrirtækja og komi til með að styrkja samkeppnisstöðu þeirra.


 

Norræna lággjaldaflugfélagið Sterling flutti 9,4% færri farþega á fyrsta ársfjórðungi árið 2007, samanborið við sama fjórðung í fyrra. Þetta kemur fram í danska viðskiptablaðinu Børsen.


 

Það sem af er ári hefur undirliggjandi velta á innlendum hlutabréfamarkaði verið sambærileg við veltuna 2006, segir greiningardeild Glitnis.? Veltan var lítið minni í janúar og mars á þessu ári heldur en á síðasta ári en mun meiri í febrúar. Ástæðan fyrir veltuaukningu í febrúar má rekja til tilfærslu eignarhluta í ár og að markaðurinn snéri við í fremur lítilli veltu eftir hraða hækkun um miðjan febrúar á síðasta ári," segir greinignardeildin. 


 

Norski alþingismaðurinn Peter S. Gitmark hefur krafið fjármálaráðherrann Kirstin Halvorsen útskýringa á því hvers vegna ráðuneytið hafi ákveðið að fara eftir tilmælum norska fjármálaeftirlitsins um fjárfestingu Kaupþings í Storebrand. Þetta kemur fram í norska viðskiptablaðinu Dagens Næringsliv.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,25% og er 7.831 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur sex milljörðum króna. Atlantic Petroleum hækkaði um 3,73%, Landsbankinn hækkaði um 1,46%, Mosaic Fashions hækkaði um 1,19%, Marel hækkaði um 0,96% og Icelandic Group hækkaði um 0,74%. Össur lækkaði um 1,59%, Eimskip lækkaði um 1,16% og Icelandair Group lækkaði um 0,37%. Gengi krónu styrktist um 0,02% og er 119,6 stig.


 

AMR, móðurfélag American Airlines, birti fyrst amerískra flugfélag uppgjör sitt fyrir fyrsta ársfjórðung í dag. Hagnaður félagsins nam 81 milljónum Bandaríkjadala eða 5,2 milljörðum króna. það jafngildir 30 centum á hlut sem er í takt við væntingar markaðsaðila sem spáð höfðu að meðaltali 31 centa hagnaði á hlut. Tap félagsins á sama tímabili í fyrra nam 89 milljónum dala eða 49 cent á hlut að því er kemur fram í Vegvísi Landsbankans. Þetta er í fyrsta skipti frá árinu 2000 sem félagið skilar hagnaði á fyrsta ársfjórðungi. Velta félagsins nam 5,4 milljörðum dala sem er 1,6% aukning frá sama tímabili í fyrra. Fjárfestar tóku vel í afkomu AMR og hafa bréf félagsins hækkað um rúmlega 3% það sem af er degi, en gengi félagsins hefur sveiflast mikið það sem af er ári. Hækkun frá áramótum nemur nú rúmlega 5% segir í Vegvísi Landsbankans..


 

Í tilkynningu Tryggingamiðstöðvarinnar til Kauphallarinnar kemur fram að Ágúst Helgi Leósson hefur látið af starfi framkvæmdastjóra fjármálasviðs og hverfur til nýrra starfa. Sigríður Hrólfsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri fjárfestinga- og fjárstýringarsviðs TM. Sigríður mun jafnframt gegna starfi framkvæmdastjóra fjármálasviðs félagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,48% og er 7.849 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur þremur milljörðum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 3,73%, Landsbankinn hefur hækkað um 2,05%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 1,19%, Atorka Group hefur hækkað um 0,73% og Actavis Group hefur hækkað um 0,64%. Össur hefur lækkað um 0,79%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,73%, Marel hefur lækkað um 0,55% en Glitnir og Icelandair Group hafa lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,01% og er 119,6 stig.


 

Í næstu viku byrjar uppgjörstímabilið í Kauphöllinni af fullum þunga. Næstkomandi fimmtudag munu Kaupþing, Exista og Straumur-Burðarás birta uppgjör fyrsta fjórðungs 2007.


 

Bandarísk samkeppnisyfirvöld (e. The Federal Trade Commission) samþykktu kaup Actavis á lyfjafyrirtækinu Abrika í gær með þeim fyrirvara að íslenska félagið selji hluta starfseminnar til að koma í veg fyrir einokunaraðstöðu.


 

Í nýrri samantekt Hagstofunnar um mannfjöldaþróun hér á landi kemur fram að á síðasta ári var fólksfjölgun á Íslandi með því mesta sem mælst hefur. Hinn 31. desember 2006 voru landsmenn 307.672 samanborið við 299.891 ári áður. Þetta jafngildir því að íbúum hafi fjölgað um 2,6% á einu ári. Þetta er mjög mikil fjölgun hvort sem litið er til annarra Evrópulanda eða þróunar á Íslandi undanfarna áratugi. Undanfarinn áratug hefur fólksfjölgun í álfunni í heild verið um 0,2% og í einungis örfáum löndum fjölgar íbúum um meira en 1% á ári. Mikil fólksfjölgun nú er öðru fremur rakin til mikils aðstreymis fólks frá útlöndum. Landsmönnum með erlent ríkisfang hefur fjölgað úr tæpum 2% árið 1996 í 6% um síðustu áramót. Erlendum ríkisborgurum hefur fjölgað hlutfallslega í öllum landshlutum. Mest er fjölgunin á Austurlandi en rúmlega fjórðungur íbúa þar er nú með erlent ríkisfang. Athygli vekur að karlar eru nú umtalsvert fleiri meðal innflytjenda en konur. Fram til ársins 2004 voru konur mun fleiri en karlar meðal þeirra erlendu ríkisborgara sem komu til landsins. Þetta er mest áberandi á Austurlandi og á Reyðarfirði búa nú fjórum sinnum fleiri karlar en konur. Flestir þeirra erlendu ríkisborgara sem hér búa eru á þrítugs og fertugsaldri og hverfandi fáir aldraðir einstaklingar með erlent ríkisfang eru búsettir á landi. Það vekur líka athygli að börn með erlent ríkisfang eru fá; um það bil 2% allra barna á Íslandi eru með erlent ríkisfang. Mikill straumur útlendinga hefur leitt til þess að hlutfall einstaklinga á vinnufærum aldri hefur hækkað hér á landi og er þetta hlutfall hærra en í flestum löndum Evrópu.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 5,7 milljörðum króna í janúar 2007 samanborið við 3,6 milljarða í janúar 2006 samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar.Aflaverðmæti hefur aukist um 2,1 milljarða eða 58,8% milli ára. Aflaverðmæti botnfisks var 4,6 milljarðar en var 3 milljarðar í janúar 2006 og er aukningin því 50,9%. Verðmæti þorskafla var 2,4 milljarðar og jókst um 34,1%. Aflaverðmæti ýsu nam tæpum 1 milljarði, sem er 57,4% aukning, og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 66,3%, var 221 milljón. Verðmæti flatfiskafla dróst saman um 25,4%, nam 245 milljónum. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 299,4% og nam 866 milljónum. Munar þar mestu um verðmæti loðnu sem nam 773 milljónum. Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu, var 2,3 milljarðar króna. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands nam 1,3 milljarði. Aflaverðmæti sjófrystingar var 1,2 milljarðar og verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 693 milljónum.


 

Gunnar Smári Egilssona, forstjóri Dagsbrúnar Media, segri að  markmiðið með útgáfu fríblaðsins Boston NOW sé að ná jafn mikilli útbreiðslu og stærsta blaðið í Boston á næstu þremur til fjórum árum. Hið fornfræga blað Boston Globe er með um eina milljón lesenda en fríblaðið Boston Metro er með um 300 þúsund lesendur sem það nær til með 150 til 200 þúsund eintökum.


 

Á fyrsta ársfjórðungi 2007 voru að meðaltali 3.500 manns án vinnu og í atvinnuleit sem samsvarar til 2% vinnuaflsins samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni.  Þetta er minna atvinnuleysi en fyrir árið síðan þegar það mældist 2,4% á fyrsta ársfjórðungi. Atvinnuleysi mældist 2% bæði hjá körlum og konum. Þegar litið er til aldurs var atvinnuleysið mest meðal fólks á aldrinum 16-24 ára, eða 6,9%. Af þeim sem voru atvinnulausir á fyrsta ársfjórðungi 2007 voru 500 búnir að finna vinnu sem hefst síðar, eða 15,1%, 1.400 manns eða 39,6% voru búnir að leita skemur en einn mánuð að vinnu og 600 manns, eða 17,8% voru búnir að leita lengur en 6 mánuði. Fjöldi starfandi á fyrsta ársfjórðungi 2007 var 172.800 manns og fjölgaði um 9.300 frá sama tíma ári áður. Á vinnumarkaði voru alls 176.300 manns sem jafngildir 82,2% atvinnuþátttöku.Atvinnuþátttaka karla var 86,2% en kvenna 77,9%. Til þeirra sem eru á vinnumarkaði teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu. Á fyrsta ársfjórðungi 2007 var meðalfjöldi vinnustunda 41,5 klst. hjá þeim sem voru við vinnu í viðmiðunarvikunni, 47,1 klst. hjá körlum en 34,7 klst. hjá konum. Meðalfjöldi vinnustunda hjá þeim sem voru í fullu starfi var 47,3 klst., 50,2 klst. hjá körlum en 42 klst. hjá konum. Meðalfjöldi vinnustunda hjá þeim sem voru í hlutastarfi voru 23,5 klst., 21,5 klst. hjá körlum en 24,1 klst. hjá konum.


 

Stjórnir útgáfufélaganna Bjarts og Veraldar hafa samþykkt að sameina rekstur forlaganna í nýju félagi sem nefnist Bjartur-Veröld. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og formaður Framsóknarflokksins, segir ríkisstjórnina ekki eiga sök á verðbólgu síðustu ára, heldur hafi viðskiptabankarnir hafið þensluna með innrás sinni á fasteignalánamarkaðinn síðsumars 2004.Aðspurður hvort að rætur verðbólgunnar liggi ekki í "90% húsnæðislánum" sem Framsóknarflokkurinn bauð upp á segir Jón það ekki vera rétta söguskýringu. "Það sem gerðist var að Kaupþing fór beint inn á markaðinn með þeirri sérstöku markaðsyfirlýsingu að bankinn ætlaði að brjóta Íbúðalánasjóð á bak aftur. Hins vegar hefur komið fram aftur og aftur í könnunum að almenningur Íbúðalánastjóð gegna mikilvægu hlutverki. Sjóðurinn veitir öllum lán á sömu kjörum og hvar sem er á landinu, en velur ekki úr umsækjendum eins og viðskiptabönkunum er frjálst að gera," segir hann.Jón segir nýja verðbólgumælingu Hagstofunnar vera ánægjulega, en hún sýnir að verðbólga er farin að nálgast markmið Seðlabankans og er nú 5,3% miðað við tólf mánaða tímabil. Hann segir ríkisstjórnina hafa lagt áherslu á að vinna að hjöðnun jafnt og þétt en ekki í rykkjum - og að hún sé að ná árangri í sínum aðgerðum.Hann segir Framsóknarmenn vera vígreifa og bjartsýna um þessar mundir. "Við komum ánægð frá flokksþingi okkar í mars, sem tókst einkar vel, og mikil samstaða er innan flokksins. Almenn ánægja ríkir um kosningastefnuskrána og góður hugur er í fólki," segir Jón.


 

Baugur greindi frá því í gær að félagið hefði keypt hluti Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar í Högum. Samtals kaupir Baugur 26,3% hlut og nemur nú hlutur félagins í Högum 95%. Talsmaður Baugs vildi ekki tjá sig um kaupverð né gefa upp ástæðu kaupanna.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,2% og er 7.812 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 15,8 milljörðum króna. Eimskip hækkaði um 0,88%, Actavis hækkaði um 0,65%, Mosaic Fashions hækkaði um 0,6% og Landsbankinn hækkaði um 0,59%. Flaga Group lækkaði um 4,22%, Atlantic Petroleum lækkaði um 2,9%, Teymi lækkaði um 1,03%, FL Group lækkaði um 0,99% og Alfesca lækkaði um 0,84%. Gengi krónu styrktist 0,2% og er 119,5 stig.


 

segir forsætisráðherra á aðalfundi SA


 

Forsenda þess að Ísland verði áfram í fremstu röð er undir því komin að stjórnvöld hafi metnað til þess að halda umgjörð efnahagslífsins áfram í fremstu röð, að tryggja íslenskum fyrirtækjum bestu starfsskilyrði, að draga úr reglubyrði og að viðhalda þeim trúverðugleika, sem byggður hefur verið upp undanfarin ár. Þetta er meðal þess sem kom fram í máli Ingimundar Sigurpálssonar, formanns SA í ræðu á aðalfundi SA í dag.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,11% og er 7.836 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur fimm milljörðum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 0,88%, Actavis Group hefur hækkað um 0,65%, Össur hefur hækkað um 0,39% og Eimskip hefur hækkað um 0,29%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 1,45%, Alfesca hefur lækkað um 0,84%, Icelandic Group hefur lækkað um 0,73%, Marel hefur lækkað um 0,69% og FL Group hefur lækkað um 0,66%. Gengi krónu hefur veikst um 0,19% og er 119,8 stig.


 

Glitnir banki hefur verið tilnefndur til Sjálfbærniverðlauna Financial Times (e. Sustainable Awards) 2007 í flokknum Sjálfbæri samningur ársins (e. Sustainable Deal of the Year) fyrir þátttöku bankans í jarðhitaveituverkefni í borginni Xian Yang í Kína. Verðlaunin eru veitt í fimm flokkum: Sjálfbæri banki ársins, Sjálfbæri banki ársins á nýmarkaði, Sjálfbæru bankastarfsmenn ársins, Sjálfbæri samningur ársins og Árangur í kolefnisfjármálum. Þetta kemur fram í tilkynningu. Framlag Glitnis, hitaveita til upphitunar í borginni Xian Yang í Kína, var eitt af 30 framlögum í flokki Sjálfbærs samnings ársins. Fimm framlög komust á úrtakslista fyrir þennan flokk verðlaunanna og munu verðlaunahafarnir ásamt öðrum í úrtakinu verða kynntir við hátíðlega athöfn í Lundúnum í júní þar sem sérfræðingar úr bankageiranum og af sviði sjálfbærrar þróunar verða viðstaddir. Á árinu 2006 lék Glitnir lykilhlutverk í þróun hitaveitukerfis fyrir borgina Xian Yang í Kína. Verkefnið var hið fyrsta á vegum hins nýstofnaða Shaanxi Green Energy sem er sameiginlegt fyrirtæki Enex-China (Enex, Orkuveitu Reykjavíkur og Glitnis banka) og Shaanxi CGCOC Energy Development Construction LTD. Yfir 100 fjármálastofnanir frá 51 landi sendu tillögu til FT verðlaunanna 2007 sem rekin eru í samvinnu við Alþjóðalánastofnunina (IFC). Fjöldi framlaga undirstrikar forystu verðlaunanna meðal alþjóðlegra verðlauna fyrir bestu starfsvenjur í bankastarfsemi sem hefur sjálfbærni samkvæmt staðli Sameinuðu þjóðanna (e. Triple Bottom Line Banking) að leiðarljósi. Alls var 151 tillögu skilað í ár og er það yfir 50 prósenta aukning frá þeim 98 tillögum sem skilað var til upphafsverðlaunanna árið 2006. Fjöldi banka sem sótti um jókst um meira en 100 prósent og var framlögum skilað frá 104 bankastofnunum samanborið við 48 banka og 28 lönd í fyrra. Financial Times og IFC, einkageiraarmur Alþjóðabankastofnananna, stofnuðu til verðlaunanna til að veita viðurkenningu bönkum sem hafa sýnt frumkvæði og nýbreytni við að fella félags- og umhverfismarkmið saman við starfsemi sína. Consultancy Sustainable Finance Ltd er tæknilegur ráðgjafi verðlaunanna.


 

SJ1 hefur fært bréf í Mosaic Fashions yfir til móðurfélagsins Milestone fyrir 276 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 16.508.584 hluti og er gengi viðskiptanna 16,7 krónur á hlut, sem er markaðsgengi.Eftir viðskiptin á SJ1 581.395 hluti í Mosaic Fashions, sem er um 9,7 milljónir krónur að markaðsvirði.Eftir viðskiptin eiga fjárhagslega tengdir aðilar 33.017.168 hluti í félaginu, sem er um 551 milljón króna að markaðsvirði.SJ1 er dótturfélag Sjóvá-Almennra trygginga en það er í eigu Milestone. Milestone er í eigu Karls Wernerssonar og fjölskyldu.


 

Greiningardeild Kaupþings spáir því að efnahagslífið þokist nær jafnvægi með samdrætti þjóðarútgjalda á þessu ári en hagvöxtur verður samt jákvæður, meðal annars vegna aukins álútflutnings. Gengi krónunnar mun áfram sveiflast á tiltölulega þröngu bili með sterkri kauphlið með krónunni sökum mikils vaxtamunar við  útlönd.


 

kaupir sænska félagið Leimdörfer


 

Greiningardeild Kaupþings spáir því að hagnaður þeirra félaga sem afkomuspár ná til muni nema 99,5 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi og aukist um tæplega 75% frá sama tímabili í fyrra. Þá spáir greiningardeildin að hagnaður fjármálafyrirtækja muni aukast um 65% frá sama tíma í fyrra og að afkoma rekstrarfélaga snúist úr tapi í um fimm milljarða króna hagnað.


 

Nýtt blað, Boston NOW, hefur göngu sína í Boston í Bandaríkjunum í dag. Blaðið er í eigu Dagsbrun Media og er útgáfufélag þess 365 USA. Að sögn Gunnars Smára Egilssonar, forstjóra Dagsbrun Media, mun blaðið koma út í 200 þúsund eintökum í upphafi og verða dreift á lestarstöðvum og götuhornum.


 

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum marsmánuði, metinn á föstu verði, var 8,7% minni en í mars 2006. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 3,5% miðað við sama tímabil 2006, sé hann metinn á föstu verði, segir í tilkynningu Hagstofunnar. Aflinn nam alls 161.078 tonnum í mars 2007 samanborið við 133.714 tonn í mars 2006. Botnfiskafli dróst saman um tæplega 7.600 tonn frá marsmánuði 2006 og nam tæpum 53.000 tonnum. Þorskafli dróst saman um rúm 800 tonn, ýsuaflinn dróst saman um rúm 3.300 tonn og ufsaaflinn dróst saman um tæplega 600 tonn. Flatfiskaflinn dróst saman og var 1.630 tonn. Afli uppsjávartegunda nam rúmum 106.300 tonnum og var allur loðna og kolmunni. Aukning uppsjávarafla nemur tæpum 36.500 tonnum. Skel- og krabbadýraafli var 148 tonn samanborið við 530 tonna afla í mars 2006. Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2004. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar, segir í tilkynningunni.


 

Landsbanki Íslands er á meðal þeirra fyrirtækja sem eru að skoða kaup á breska verðbréfafyrirtækinu Bridgewell, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Bridgewell, sem er skráð á AIM-markaðinn í London, hefur verið sett í sölumeðferð og einnig er talið að seljendur hafi sett sig í samband við Kaupþing. Hins vegar segja heimildarmenn blaðsins að Kaupþing hafi ekki áhuga á að kaupa Bridgewell. Markaðsvirði Bridgewell er um 53 milljónir punda, sem samsvarar tæplega sjö milljörðum króna, og hafa að minnsta kosti þrír hugsanlegir kaupendur skoðað fyrirtækið. Belgíski bankinn Fortis Banque er á meðal þeirra, ásamt hollenska bankanum Rabobank og kanadíska verðbréfafyrirtækinu Canaccord. Landsbanki Íslands hefur áður fjárfest í verðbréfafyrirtækjum, sem sérhæfa sig í viðskiptum við minni og millistór fyrirtæki. Bankinn eignaðist breska verðbréfafyrirtækið Teather & Greenwood árið 2005 og hefur einnig keypt ráðandi hluti í evrópska félaginu Kepler Equities og írska fyrirtækinu Merrion Capital.


 

Verðtryggða krafan féll um 1-28 punkta á skuldabréfamarkaði í síðustu viku, segir greiningardeild Kaupþings en bætir við að HFF44 hafi hækkað örlítið á tímabilinu. ?Þennan kaupþrýsting á verðtryggðum bréfum má ef til vill rekja til lægri vaxtavæntinga ásamt hærri verðbólguvæntinga til skamms tíma þar sem stækkun álversins í Straumsvík var hafnað. Gengi krónunnar styrktist í síðustu viku um 1% og stóð hún í 119,8 stigum við lokun markaða á föstudaginn,? segir greiningardeildin. Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,6% milli mánaða en Hagstofan birti upplýsingarnar í dag. ?Krónan breyttist lítið í viðskiptum dagsins og virðast verðbólgutölurnar ekki haft mikil áhrif á gjaldmiðilinn enda var hækkun vísitölunnar í grófum dráttum í takt við væntingar markaðsaðila. Einnig má nefna að krónubréf fyrir 4,5 milljarðar króna. voru gefin út í dag og nemur heildarútgáfa aprílmánaðar því 8,5 milljörðum króna,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Kaupþings hefur uppfært verðmat sitt á Actavis í tengslum við útgáfu afkomuspár fyrir fyrsta ársfjórðung. Verðmatsgengið er 75,2 krónur á hlut og tólf mánaða markgengið er 83 krónur á hlut. Markaðsgengið er 77,5, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Ráðgjöf greiningardeildar er hlutlaus.?Actavis virðist við fyrstu sýn vera hærra verðlagt en meðaltal þeirra félaga sem við berum Actavis jafnan saman við. Að teknu tilliti til vaxtar í hagnaði á hlut er félagið þó í hópi þeirra ódýrustu á markaði. Einnig eru verðkennitölur Actavis nokkuð undir þeim verðkennitölum sem sést hafa í yfirtökum á samheitalyfjafyrirtækjum undanfarið," segir greiningardeildin.


 
Innlent
16. apríl 2007

Síminn kaupir Sensa

Síminn hefur gengið frá kaupum á öllum hlutabréfum í þjónustufyrirtækinu Sensa ehf. Kaupin eru gerð með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Markmið með kaupunum er að styrkja enn frekar þjónustu og ráðgjöf Símans til fyrirtækja bæði innanlands og erlendis, segir í tilkynningu.  Kaupverðið er ekki uppgefið.


 

Baugur og aðrir eigendur Dagsbrúnar Media, sem gefur út danska fríblaðið Nyhedsavisen, hafa ákveðið að auka eigið fé félagsins um 186 milljónir danskra króna, eða um 2,2 milljarða króna. Þetta kemur fram í frétt danska viðskiptablaðsins Børsen.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,14% og er 7.827 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 20 milljörðum króna. Kaupþing hækkaði um 2,25%, Exista hækkaði um 1,68%, FL Group hækkaði um 1,34%, Össur hækkaði um 1,2% og Landsbankinn hækkaði um 1,19%. Actavis Group lækkaði um 1,27%, Atorka Group lækkaði um 0,72%, Eimskip lækkaði um 0,58%, Alfesca lækkaði um 0,42% og Icelandair Group lækkaði um 0,37%. Gengi krónu styrktist um 0,2% og er 119,6 stig.


 

deCODE genetics, móðurfélags Íslenskrar erfðagreiningar, hefur hafið framleiðslu á deCODE T2? greiningartækinu sem ætlað er að greina sykursýki 2 hjá fullorðnum. Í tilkynningu félagsins kemur fram að það telur að greiningartækið geti orðið mikilvægt hjálpartæki til að greina sykursýki 2 sem stundum er kölluð áunnin sykursýki.Greiningartækið byggir á erfðafræðirannsóknum sem deCODE birti í febrúar í fyrra en þá var greint frá uppgötvunum á erfðavísi sem eykur til muna hættuna á því að fá áunna sykursýki.Þeir sem eru með þennan breytileika á erfðavísi eru þó ekki dæmdir til þess að fá áunna sykursýki og þeir sem ekki hafa breytileikann eru ekki sloppnir með skrekkinn. Erfðavísirinn er til staðar í 21% þeirra tilvika þegar fólk fær áunna sykursýki. Meira en þriðjungur Bandaríkjamanna hefur erft eitt slíkt gen frá öðru hvoru foreldra sinna, en menn hafa tvö eintök af hverju geni í líkamsfrumum sínum og geta því haft tvö ólík eintök af sama geninu. Hættan á því að fá áunna sykursýki eykst um 1,4% hjá þeim sem hafa erft eitt slíkt gen en hættan tvöfaldast ef viðkomandi hefur erft tvö gen, eitt frá hvoru foreldri. 7 til 10% Bandaríkjamanna hafa bæði genin en þættir eins og offita geta einnig haft áhrif á það hvort fólk fær sjúkdóminn eða ekki."Þessi sjúkdómur virðist vera orðinn að faraldri, að minnsta kosti í Bandaríkjunum. Á síðasta ári voru líklega fimm til tíu fermetrar af greinum á forsíðu New York Times um sykursýki fullorðinna, sem er einn af þessum sjúkdómum sem virðist fylgja velmegun. Áhættan af því að hafa þennan tiltekna breytileika er meiri en af offitu, þannig að þetta er mjög mikill áhættuþáttur og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir fólk að geta fengið hann metinn þannig að það geti brugðist við. Rannsóknir benda til þess að þeir sem eru með áhættuna á grundvelli þessa breytileika eigi auðveldara með að hafa áhrif á líkurnar á því að fá sjúkdóminn heldur en fólk sem er með áhættu af öðrum þáttum. Þannig að þetta á að geta leitt til þess að menn geti ekki bara metið áhættu heldur brugðist við henni líka,? sagði Kári Stefánsson í viðtali við Viðskiptablaðið síðastliðin föstudag þegar fjallað var um greiningartækið.Í viðtalinu kom fram að þjónusta af þessu tagi styttir leið fyrirtækisins að tekjum og hefur orðið öðrum líftæknifyrirtækjum drjúg tekjulind. "Þótt við leggjum megináherslu á að koma lyfjum á markað er þetta svo sannarlega þjónusta sem er eðlilegt að við bjóðum, ekki síst vegna þess að hún byggir að mestu á aðstöðu sem við höfum nú þegar fjárfest í," segir Kári.


 

Aðalfundur Samtaka atvinnulífsins verður haldinn á Hótel Nordica á morgun, þriðjudaginn 17. apríl. Á fundinum munu þeir Geir H. Haarde, forsætisráðherra og Ingimundur Sigurpálsson, formaður SA, flytja ávörp. Á fundinum verður kynnt ný könnun Capacent Gallup á viðhorfum Íslendinga og áhrifavalda í íslensku samfélagi til framtíðarinnar. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, stýrir umræðum um framtíðarhorfur lands og þjóðar. Þátt taka Guðfinna S. Bjarnadóttir fv. rektor HR, Karl Wernersson Milestone, Þór Sigfússon forstjóri Sjóvá, Þóra Helgadóttir hagfræðingur í greiningardeild Kaupþings og Þórður Friðjónsson, forstjóri Nordic Exchange á Íslandi. Á fundinum verður lagt fram nýtt rit SA, Ísland 2050, þar sem fjallað er um þau viðfangsefni sem Íslendingar þurfa að kljást við vegna breytinga á aldurssamsetningu þjóðarinnar.


 

Það verður gert yfirtöku tilboð í Vinnslustöðina af hluthöfum sem ráða yfir meirihlutafjár í félaginu eða um 50,04%. Er það gert í kjölfar þess að þessir hluthafar hafa gert með sér samkomulag um rekstur félagsins og eru þar með yfirtökuskyldir. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Þetta eru félög tengd Sigurgeiri B. Kristgeirssyni framkvæmdastjóra útgerðarinnar, Haraldi Gíslasyni sem sér um mjölsölu Vinnslustöðvarinnar auk þess sem ýmsir aðrir hluthafar frá aðrir hluthafar frá Vestmannaeyjum standa að samkomulaginu, að sögn greiningardeildar Glitnis. Yfirtökutilboðið verður gert á genginu 4,6 sem er sama gengi og var í síðustu viðskiptum í OMX/Kauphöll Íslands fyrir undirskrift þessa samkomulags. Fyrir liggur tillaga stjórnar til aðalfundar um greiðslu á 30% arði. Tilboðið verður gert eftir aðalfund félagsins þann 4. maí 2007 og að því gefnu að tillagan verði samþykkt þá samsvarar tilboð þetta genginu 4,9 miðað við núverandi gengi. Í kjölfarið munu ofangreindir aðilar óska eftir því við stjórn Vinnslustöðvarinnar hf. að hlutabréf hennar verði afskráð úr OMX/Kauphöll Íslands hf., segir í tilkynningu. ?Vinnslustöðin hefur verið í góðum rekstri undanfarin ár og hefur jafnan verðið með háa framlegð í samanburði við sambærileg félög. Strjál viðskipti hafa hins vegar verið með bréf í félaginu og því kemur þessi ákvörðun helstu hluthafa ekki á óvart,? segir greiningardeild Glitnis. Hún bendir á að árið 2000 voru 18 sjávarútvegsfyrirtæki skráð í Kauphöllina en ef afskráningin gengur eftir verður ekkert eftir, þar sem HB Grandi er skráður á First North.


 

RE/MAX, umsvifamesti fasteignasali landsins, skrifaði nýlega undir samning við Vodafone á Íslandi um heildarfjarskiptaþjónustu fyrirtækisins, segir í fréttatilkynningu. Virði samningsins var ekki gefið upp.


 

Úrvalsvísitalan stendur í stað við hádegi og er 7.739 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5,3 milljörðum króna. Flaga Group hefur hækkað um 0,42%, Teymi hefur hækkað um 0,41%, Glitnir hefur hækkað um 0,37%, Exista hefur hækkað um 0,34% og Landsbankinn hefur hækkað um 0,3%. Actavis Group hefur lækkað um 1,27%, Eimskip hefur lækkað um 0,58%, Össur hefur lækkað um 0,4%, Atorka Group hefur lækkað um 0,29% og Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,26%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,04% og er 119,8 stig.


 

Baugur Group hf. er í 51. sæti yfir 250 stærstu smásölufyrirtæki í heiminum samkvæmt samantekt Deloitte Touche og Stores, tímariti bandarísku samtaka smásölufyrirtækjanna NRF undir heitinu 2007 Global Powers of Retailing. Fyrsta sætið skipar að venju bandaríski smásölurisinn Wal-Mart Stores Inc. og franska fyrirtækið Carrefour S.A. er í öðru sæti þó að velta þess árið 2005 hafi verið meira en þrisvar sinni minni en sigurvegarans. Þetta kemur fram í fréttabréfi Samtaka verslunar og þjónustu.Í fréttabréfinu er bent á að Baugur Group hf. er algjör hástökkvari þegar kemur að þeim fyrirtækjum sem hafa vaxið hraðast á tímabilinu 2000-2005 og er í 1.sæti af þeim 50 hraðvöxnustu smásölufyrirtækjum sem nefnd eru til sögunnar með eins og áður sagði 106,2% árlegan vöxt á umræddu tímabili. Árlegur vöxtur þessara 50 fyrirtækja var 24,3% að meðaltali, sem er næstum þrisvar sinnum meiri en 8,4% vöxtur 250 stærstu smásölufyrirtækjanna að meðaltali. Ef aðeins er litið á 10 hraðvöxnustu fyrirtækin á umræddu 5 ára tímabili þá var meðaltalsársvöxtur þeirra 45,7%. Sala 10 stærstu smásölufyrirtækjanna jókst hinsvegar svipað og meðaltalsvöxtur 250 stærstu fyrirtækjanna.


 

Á fundi í morgun ákvað stjórn Glitnis að boða til hluthafafundar þann 30. apríl næstkomandi og á dagskrá er kjör stjórnar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

segir Malcolm Walker, framkvæmdarstjóri Iceland verslunarkeðjunnar


 

Verðbólga í apríl jókst um 0,6% í apríl og hækkaði vísitala neysluverðs í 268,7 stig, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkaði um 0,21%.


 

Á nýja hafnarbakkanum í Sundahöfn í Reykjavík, Skarfabakka, er verið að byggja þjónustumiðstöð, sem er aðstaða fyrir farþega og þá sem koma að móttöku skemmtiferðaskipa. Húsið verður 360 fermetrar að stærð og verður byggingu þess lokið í byrjun júlí á þessu ári.


 

Glitnir hefur verðlagt skuldabréfaflokk að virði 500 milljónir Bandaríkjadala, samkvæmt upplýsingum frá umsjónaraðlium, eða sem samsvarar 32,7 milljörðum króna.


 

Hópur fjárfesta og stjórnenda hefur samþykkt að kaupa Icepharma af Atorku, segir í fréttatilkynningu. Kristján Jóhannsson, lektor og stjórnarmaður hjá Icepharma, leiðir hóp fjárfestaog Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri Icepharma, fer fyrir hópi lykilstjórnenda félagsins.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir að Vísitala neysluverðs (VNV) hækki um 0,4% í apríl en vísitalan birtist á mánudaginn. ?Tólf mánaða verðbólga lækkar niður í 5,1% í apríl og mun þá VNV standa í 268,1 stigi. Það sem vegur þyngst í hækkun verðlags í apríl er hækkandi fasteignaverð og hækkun á verði fatnaðar en á móti vegur vænt lækkun á verðskrám hótela og veitingastaða ásamt vægri lækkun matarverðs,? segir greiningardeildin. Hún gerir ráð fyrir 4% verðhækkun á fatnaði vegna útsöluloka og einnig hefur eldsneytisverð hækkað það sem af er mánuði, eða um rúmlega 1%. ?Við spáum því að 12 mánaða verðbólga muni halda áfram að lækka næstu mánuði og verði komin í námunda við verðbólgumarkmið Seðlabankans í haust,? segir greiningardeildin.


 

Það var 65% samdráttur í íbúðalánum hjá bönkum og sparisjóðum á fyrstu mánuðum ársins, miðað við sama tíma í fyrra en nú voru veitt 1.200 nýlán fyrir samtals 10,7 milljarða króna, að sögn greiningardeildar Landsbankans. Það er talsvert annað upp á teningnum hjá Íbúðalánasjóði. ?Fyrstu þrjá mánuði ársins veitti sjóðurinn lán fyrir samtals 13,6 ma.kr. Um er að ræða 35% aukningu nýrra lána á milli ára. Af framansögðu er ljóst að ríkið stendur sig vel í útlánasamkeppninni við banka og sparisjóði,? segir greiningardeildin.


 

Skuldatryggingarálag íslensku bankanna hefur sveiflast mikið undanfarið, segir greiningardeild Landsbankans. ?Álagið er langt undir meðaltali síðustu 18 mánaða en þó enn talsvert yfir því sem það var lægst fyrir október 2005 þegar álagið var um 20 punktar,? segir hún. Skuldatryggingaálag Landsbankans er 25,7 stig, Glitnis 27,4 stig og Kaupþings 37,6 stig.?Athygli vekur að skuldatryggingarálag Glitnis hefur færst talsvert nær Kaupþingi á sama tíma og Landsbankinn fjarlægist. Þannig var Glitnir með 14 punkta lægra álag en Kaupþing um síðustu áramót á sama tíma og munurinn á Landsbankanum og Kaupþing voru rúmir 8 punktar. Í dag eru rúmir 10 punktar á milli Glitnis og Kaupþings en tæpir 12 punktar á milli Landsbankans og Kaupþings,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,92% og er 7.739 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 19,7 milljörðum króna. Mosaic Fashions hækkaði um 2,47%, Landsbankinn hækkaði um 1,82%, Kaupþing hækkaði um 1,62%, Exista hækkaði um 1,37% og Straumur-Burðarás hækkaði um 0,97%. Marel lækkaði um 1,23%, FL Group lækkaði um 1%, Alfesca lækkaði um 1%, Össur lækkaði um 0,4% og Glitnir lækkaði um 0,37%. Gengi krónu styrktist um 0,48% og er 119,8 stig.


 

Hlutabréf í dönsku ölgerðinni Royal Unibrew, sem er annar stærsti drykkjarvöruframleiðandinn á Norðurlöndunum og FL Group á 24,4% hlut í, hafa hækkað um 4,3% í dag og er fyrirtækið hástökkvari dagsins í kauphöllinni í Kaupmannahöfn, segir í frétt á vefsíðu danska viðskiptablaðsins Børsen. Ástæður þess eru taldar orðrómur um hugsanlega yfirtöku Heineken á fyrirtækinu. Í morgun sagði Viðskiptablaðið frá því að Royal Unibrew hefði ákveðið að brugga Heinekenbjórinn í Danmörku en fyrirtækið hefur haft umboð fyrir Heineken í Danmörku frá árinu 2003. Paul Møller, forstjóri Royal Unibrew, þvertekur í samtali við Børsen fyrir að eitthvað sé til í þeim orðrómi að Heineken hafi í hyggju að yfirtaka fyrirtækið.


 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur skilað 20,3% nafnávöxtun frá áramótum og ber höfuð og herðar yfir aðra innlenda fjárfestingakosti, segir greiningardeild Glitnis. Bendir hún á að peningamarkaður hefur skilað 3,8% nafnávöxtun á sama tíma en skuldabréf lægri ávöxtun. Greiningardeildin yfirvogar peningamarkað og hlutabréf auk þess sem lítil yfirvigt er á stutt verðtryggð skuldabréf. ?Það sem af er ári hefur verðbólga verið um 0,4% og er raunávöxtun fjárfestinga því lægri sem því nemur. Gengi krónunnar hefur styrkst um 6% á sama tíma og helstu erlendu hlutabréfavísitölur hafa hækkað mun minna en innlend hlutabréf. Fjárfesting í erlendum hluta- og skuldabréfum hefur því skilað lágri ávöxtun mælt í ISK og í raun neikvæðri ávöxtun í mörgum tilvikum. Fyrstu uppgjör félaganna í Úrvalsvísitölunni verða birt eftir um það bil tvær vikur og gerum við í flestum tilvikum ráð fyrir ágætum uppgjörum,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,89% og er 7.373 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 9,9 milljarðar króna. Straumur-Burðarás hefur hækkað um 2,42%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,52%, Kaupþing hefur hækkað um 1,43%, Exista hefur hækkað um 1,37% og Actavis Group hefur hækkað um 0,64%. FL Group hefur lækkað um 1%, Marel hefur lækkað um 0,68%, Alfesca hefur lækkað um 0,63%, Össur hefur lækkað um 0,4% og Glitnir hefur lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,22% og er 120,1 stig.


 

Baugur, sem er stærsti hluthafinn í bresku herrafataverslunarkeðjunni Moss Bros, fær að tilnefna tvo stjórnarmenn í félaginu, segir í frétt Financial Times.


 

Danska ölgerðin Royal Unibrew, sem er annar stærsti drykkjarvöruframleiðandi Skandinavíu og Fl Group á 24,4% í, hefur ákveðið að hefja bruggun á Heineken bjór í Danmörku, segir í frétt á vefsíðu danska viðskiptablaðsins Børsen.Þetta er gert til að auka samkeppnina við Carlsberg um bjórsölu í Danmörku. Royal Unibrew hefur haft umboð fyrir Heineken í Danmörku frá árinu 2003 en hefur hingað til einungis séð um innflutning en ekki bruggun á bjórnum.?Með því að brugga bjórinn sjálfir munum við auka veltuna hjá okkur. Þar með verður það líka kappsatriði fyrir okkur að auka söluna á Heineken í Danmörku,? segir Paul Møller.


 

Reykjanesbær hyggst nýta forkaupsrétt sinn


 

Björgólfur Thor Björgólfsson fagnaði nýverið 40 ára afmæli sínu á eyjunni Jamaíka, ásamt vinum og vandamönnum. Thor, eins og hann er kallaður, hefur ærna ástæðu til að vera kátur. Hann er fyrsti milljarðamæringur Íslands, en auðæfi hans, sem hann hefur byggt upp í gegnum fjárfestingar í fjármálafyrirtækjum, lyfjafyrirtækjum og fjarskiptafyrirtækjum, hafa skilað honum í 249. sæti á lista Forbes tímaritsins yfir ríkasta fólk í heimi, en eigur hans eru þar metnar á 3,5 milljarða Bandaríkjadala.


 

segir Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Exista


 

Svo virðist vera sem góður gangur sé á fasteignamarkaði um þessar mundir og harla útlit fyrir annað í bráð, segir greiningardeild Kaupþings. Þinglýstum kaupsamningum fjölgaði um 200 milli mánuði og voru 913 í mars. ?Almennt aukast umsvif á fasteignamarkaði á fyrstu tveimur mánuðum ársins en veltan í mars var svipuð og hún var í mars 2006. Töluverð aukning var á veltu með sérbýli sem jókst um 20% milli ára, velta með fjölbýli hélst hins vegar nánast óbreytt milli ára,? segir greiningardeildin. Útlán til íbúðakaupa aukast Hún bendir á að samhliða aukinni veltu á fasteignamarkaði þá jukust einnig útlán til íbúðakaupa hjá Íbúðalánasjóði (ÍLS) í mars eða um 500 milljónir króna milli mánaða. ?Í byrjun mars hækkaði Íbúðalánasjóður lánshlutfall og hámarkslán almennra útlána sem hlýtur að einhverju leyti að skýra aukin útlán sjóðsins. Að mati Greiningardeildar má gera ráð fyrir að umsvif á fasteignamarkaði aukist enn frekar á næstu misserum í ljósi auðveldara aðgengi að lánsfé hjá ÍLS og innlánastofnunum. Þá gæti aukin aðsókn íslenskra heimila í erlenda fjármögnun jafnframt hliðrað eftirspurn á markaði. Allt útlit er því fyrir að líf sé að færast í markaðinn sem að öðru óbreytti ætti að setja þrýsting til áframhaldandi hækkunar fasteignaverðs á næstu mánuðum,? segir hún.


 
Innlent
12. apríl 2007

Yfirvogar Teymi

Greiningardeild Landsbankans mælir með að fjárfestar yfirvogi bréf Teymis í vel dreifðu eignasafni og metur markgengið á 6,97 krónur á hlut. Markaðsgengið við lok markaðar í dag var 4,83 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. ?Fyrsti fjórðungur var viðburðaríkur hjá Teymi. Félagið seldi Securitas og losaði um kröfu á Hands Holding. Aðgerðirnar gerðu Teymi kleift að niðurgreiða skuldir um 5,4 milljarðar króna. Hlutafjárútboð setti einnig mark sitt á fjórðunginn, en tilgangur þess ver að mæta aukinni samkeppni og styðja við vöxt,? segir greiningardeildin. Hún áætlar að tekjur Teymis á fyrsta ársfjórðungi nemi 5.546 milljónum króna. Að frátöldum söluhagnaði vegna Securitas samsvarar það 6,9% tekjuvexti milli ára ef miðað er við þær starfseiningar Dagsbrúnar sem nú heyra undir Teymi. Þar sem yfir 80% lánasafns Teymis er í erlendum myntum er félagið mjög næmt fyrir gengissveiflum íslensku krónunnar. Gengisvísitalan lækkaði um 7,2% á fyrsta ársfjórðungi og áætlum við að óinnleystur gengishagnaður á fjórðungnum nemi tæpum 1,3 milljörðum króna,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,2% og er 7.669 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nam 6,4 milljörðum króna. Straumur-Burðarás hækkaði um 2,22%, Landsbankinn hækkaði um 0,61%, Exista hækkaði um 0,34% og Kaupþing hækkaði um 0,29%. Atlantic Petroleum lækkaði um 2,82%, Vinnslustöðin lækkaði um 1,14%, Teymi lækkaði um 1,03%, Eimskip lækkaði um 0,87% og Actavis ækkaði um 0,64%. Gengi krónu veiktist um 0,24% oig er 120,5 stig.


 

Vodafone hefur fengið úthlutað leyfi til þess að reka þriðju kynslóð farsímakerfa hérlendis, frá Póst- og fjarskiptastofnun, segir í tilkynningu.


 

segir Sigurður Óli Ólafsson, aðstoðarforstjóri félagsins


 

hæsta tilboðið hljóðar upp á 173 milljarða fyrir allt félagið


 

Actavis hefur hætt við að gera formlegt kauptilboð í samheitalyfja einingu þýska fyrirtækisins Merck, samkvæmt heimildum Dow Jones-fréttastofunnar.


 

Mikill vaxtamunur við útlönd hefur stutt við gengi krónu undanfarið og eykst stöðutaka fjárfesta með krónunni nú jafnt og þétt, segir greiningardeild Glitnis. Hún bendir á að í tölum um gjaldeyrisjöfnuð viðskiptabanka kemur fram að gjaldeyriseignir þeirra umfram skuldir í marslok námu 241 milljarðar króna og er það nánast óbreytt staða frá fyrri mánuði. ?Áhugavert er hins vegar að líta á þróun framvirkrar gjaldeyrisstöðu bankanna. Sú staða er jafnan jákvæð, sem þýðir að gjaldeyriseignir í framvirkum samningum eru hærri en skuldbindingar. Þetta endurspeglar stöðu viðskiptavina bankanna sem hafa þá tekið samsvarandi stöðu með íslensku krónunni í gegnum framvirka samninga og skiptasamninga,? segir greiningardeildin. Jákvæð gjaldeyrisstaða bankanna hefur aukist hratt að undanförnu. Í ársbyrjun 2005 var hún ríflega 111 milljarðar króna. ári seinna vex hún í 361 milljarð króna. og var í síðasta mánuði að meðaltali 629 milljarðar króna, sem fer nærri því að vera sexföldun á rúmum tveimur árum, að sögn greiningardeildarinnar. ?Nokkurt bakslag kom í þessa stöðu fyrir ári síðan þegar órói var sem mestur á íslenskum fjármálamörkuðum og krónan lækkaði hratt. Það sem eftir lifði síðasta árs óx staðan síðan hægt og bítandi. Mun hraðari vöxtur hefur hins vegar verið á framvirkri gjaldeyrisstöðu bankanna, og þar með stöðutöku viðskiptavina í krónunni, frá síðustu áramótum,? segir greiningardeildin. Þrátt fyrir að slík stöðutaka með krónu styðji við verðgildi hennar er sá hængur á að tilgangur stöðutökunnar er sókn í íslenska vexti. Hún segir að þannig megi færa fyrir því rök að gengi krónu sé hærra vegna hárra vaxta en ytri staða hagkerfisins gefur annars tilefni til, þar sem viðskiptahalli er mjög hár og raungengi yfir meðaltali undanfarinna ára. ?Gjaldið fyrir hátt gengi krónu er svo háar vaxtagreiðslur til þeirra fjárfesta sem fyrir stöðutökunni standa en þeir fjármagna oft og tíðum stöður sínar með lántöku í lágvaxtamyntum á borð við japanska jenið og svissneska frankann. Hluti þessarar stöðu er svo töluvert kvikur og gæti skapað snarpt útflæði úr krónunni ef breyting verður á áhættusækni alþjóðlegra fjárfesta eða vaxtamunur skreppur verulega saman,? segir greiningardeildin


 

segir talsmaður Kaupþings um viðvörum um kaup í félaginu


 

Greiningardeild Glitnis mælir með yfirvigt á peningamarkað líkt og síðustu ársfjórðunga en það er sá eignaflokkur sem er mest yfirvigtaður í eignasafninu. Þá er áframhaldandi yfirvigt á hlutabréf og er vægi þeirra aðeins aukið. ?Áfram er undirvigt á löng verðtryggð skuldabréf en lítilsháttar yfirvigt á stutt verðtryggð skuldabréf. Öfugt við síðast er nú undirvigt á óverðtryggð skuldabréf. Ef spár okkar ganga eftir mun nafnávöxtun vogaða safnsins verða 1,98% á fjórðungnum en ávöxtun viðmiðunarsafns 1,75%. Vogað safn mun samkvæmt því skila 0,23% nafnávöxtun umfram viðmiðunarsafn eða um 1,13% á ársgrundvelli,? segir greiningardeildin. Hún segir binditími skuldabréfa í voguðu safni er töluvert styttri en binditími viðmiðunarsafns sem kemur til vegna undirvigtar á löng verðtryggð skuldabréf og mikillar yfirvigtar á peningamarkað. ?Áhætta vogaða safnsins mæld með staðalfráviki er meiri en viðmiðs og kemur það til vegna yfirvigtar á hlutabréfamarkað. Hins vegar eru minni líkur á því að ávöxtun vogaða safnsins skili minni ávöxtun en áhættulaus fjárfesting (peningamarkaður) mælt með svokölluðum skammfallslíkum (e. shortfall probabilities),? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,34% og er 7.680 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,8 milljörðum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 0,92%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,74%, Actavis Group hefur hækkað um 0,64%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,58% og Kaupþing hefur hækkað um 0,57%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 2,82%, Vinnslustöðin hefur lækkað um 1,06%, Glitnir hefur lækkað um 0,74%, FL Group hefur lækkað um 0,66% og Teymi hefur lækkað um 0,21%. Gengi krónu hefur veikst um 0,08% og er 120,3 stig.


 

Glitnir tilkynnti í dag að Morten Bjørnsen (47), hefði verið ráðinn framkvæmdastjóri Glitnis í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Hann gegnir nú stöðu framkvæmdastjóra hjá Fokus Bank í Noregi. Hann mun bera ábyrgð á starfsemi Glitnis í Noregi, þar með talið BNbank og BNkreditt, Norsk Privatøkonomi, Glitnir Bank og Glitnir Factoring auk þess að hafa með höndum samhæfingu á starfsemi bankans í Svíþjóð og Finnlandi, segir í fréttatilkynningu. ?Við erum mjög ánægð með að Morten Bjørnsen hafi ákveðið að ganga til liðs við Glitni. Hann hefur mikla reynslu, hefur starfað í yfir 20 ár í fjármálageiranum, hjá Fokus Bank og DnB, bæði innan og utan Noregs. Þá hefur hann mikla reynslu af bankaþjónustu á sviði orkugeirans og þjónustu við olíuiðnaðinn en hvort tveggja eru greinar sem Glitnir leggur mikla áherslu á í útrás bankans á alþjóðamörkuðum?, segir Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis. Morten Bjørnsen hefur verið meðal helstu stjórnenda Fokus Bank síðan hann gekk til liðs við bankann árið 1999. Hann hefur meðal annars verið framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs bankans og einnig leitt starfsemi bankans í Austur-Noregi og Osló. Þá hefur hann leitt sérhæfða þjónustu bankans við tilteknar atvinnugreinar, meðal annars þjónustu bankans við skipaiðnaðinn og fjármálastofnanir. Áður en hann gekk til liðs við Fokus Bank starfaði Bjørnsen hjá DnB frá 1986 til 1999, í Osló og Houston í Bandaríkjunum, þar sem hann sinnti einkum verkefnum á sviði orkuiðnaðar. ?Á þeim tveimur áratugum sem ég hefi starfað í fjármálageiranum hefi ég verið svo lánsamur að starfa hjá tveimur af öflugustu fjármálafyrirtækjum í Noregi og á Norðurlöndunum. Ég hefi fylgst með Glitni og innkomu þeirra inn á norska markaðinn frá 2004 og verið mjög hrifinn af þeirri skýru stefnu sem bankinn hefur markað sér og hversu vel hefur gengið að fylgja þeirri stefnu eftir. Það er afar spennandi að ganga til liðs við Glitni á þessum tímapunkti og fá tækifæri til að taka þátt í frekari vexti bankans á norrænum bankamarkaði?, segir Morten Bjørnsen sem mun hefja störf hjá Glitni snemma í haust. Frá því Glitnir keypti fyrsta félagið í Noregi árið 2004 hefur bankinn vaxið mikið á norræna fjármálamarkaðnum. Til styðja við þennan vöxt og gera bankanum kleift að vaxa enn frekar, voru skipulagsbreytingar kynntar í febrúar. Til þessa hefur Frank O. Reite verið framkvæmdastjóri Glitnis á Norðurlöndunum auk þess að vera framkvæmdastjóri Markaðsviðskipta bankans og leiða viðskiptaþróunarteymi sem vinnur að frekari vexti Glitnis og samþættingu innan samstæðunnar. Reite mun nú einbeita sér að Markaðsviðskiptum bankans á Íslandi, í Noregi og Finnlandi þar sem Glitnir keypti nýlega eignastýringarfyrirtækið FIM Group, auk þess að starfa áfram að verkefnum sem lúta að frekari vexti félagsins, að því er kemur fram í tilkynningunni.


 

TM Software hefur gengið frá samningi um sölu á öllum hlutabréfum í Maritech International til AKVA Group ASA í Noregi, segir í fréttatilkynningu.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með því að fjárfestar markaðsvogi bréf Kaupþings í vel dreifðu eignasafni. Hún metur markgengið á 1170 krónur á hlut en markaðsvirðið var 1.047 krónur á hlut við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. ?Árið byrjar vel hjá Kaupþingi banka. Við gerum ráð fyrir myndarlegum hagnaði á fyrsta ársfjórðungi sem myndast að miklu leyti af gengishagnaði og vexti í þóknanatekjum,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með yfirvogun á bréfum Straums-Burðarásar. Hún metur markgengið á 23,2 krónur á hlut en markaðsgengið var 20,25 krónur á hlut við lok markaðar í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Við eigum von á jákvæðri þróun í grunntekjum bankans á fyrsta ársfjórðungi. Við eigum þó ekki von á því að grunntekjur verði stórt hlutfall heildartekna á fjórðungnum þar sem gengishagnaður veður að okkar mati stærstur hluti tekna bankans,? segir greiningardeildin.


 

Velta á gjaldeyrismarkaði jókst um 18% milli mánaða og var 413 milljarðar króna í mars, að sögn greiningardeildar Kaupþings.?Veltan dregst þó saman frá því í mars í fyrra sem var veltumesti mánuðurinn frá upphafi (656 milljarðar króna), en á þeim tíma féll gengið um 20% í kjölfar neikvæðrar umfjöllunar um íslenskt efnahagslíf. Gengisvísitala krónunnar stóð nánast í stað nú í mars miðað við mánuðinn á undan, en lokagildi gengisvísitölunnar var 119,15 stig.


 

Greiningardeild Kaupþings hefur sent frá sér nýtt verðmat á Icelandic Group. Hún verðmetur félagið á 6,3 krónur á hlut og tólfmánaða markgengi á 7,1 krónur á hlut. Markaðsverð félagsins við útgáfu verðmats var 6,8 krónur á hvern hlut og er ráðgjöfin því ?hlutlaust? (Neutral). ?Icelandic Group hefur gengið í gegnum miklar umbreytingar síðastliðin tvö ár með það að markmiði að skerpa á áherslum í rekstrinum. Þessar aðgerðir hafa verið mjög kostnaðarsamar sem og tekið lengri tíma en áætlað var í upphafi. Samkvæmt stjórnendum félagsins eru stærstu breytingarnar á félaginu nú yfirstaðnar. Við skoðun á Icelandic Group kemur í ljós að félagið er mjög skuldsett og er það ljóst að félagið þarf að halda áfram aðgerðum til að lækka skuldabyrði sína,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Kaupþings hefur gefið út verðmat á FL Group. Tólf mánaða markgengi setur hún í 31,7 krónur á hlut og er ráðgjöfin til fjárfesta hlutlaust (Neutral). Við lok markaðar í dag var gengið 30,2 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. ?Það er okkar mat að núverandi markaðsverð FL Group endurspegli ekki verðmæti undirliggjandi eigna félagsins. Hins vegar er þetta ekkert nýtt þar sem viðskipti með bréf í félaginu hafa alltaf verið með álagi, eða allt frá þeim tíma er félaginu var breytt í fjárfestingarfélag. Við gerum ráð fyrir að fjárfestar muni áfram vera tilbúnir að kaupa bréf í félaginu með álagi, meðal annars vegna hæfni FL Group til að breyta eignasafni sínu og koma markaðinum á óvart með því að ráðast í eða fara út úr fjárfestingum,? segir greiningardeildin. Hún segir eignasafn FL Group samanstandi að mestu af skráðum hlutabréfum og eru bréf félagsins í Glitni stærsta einstaka eign félagsins, en þar á eftir koma eignarhlutar í AMR Corp., Finnair og Royal Unibrew. ?Veltufjáreignir eru umtalsverður hluti af eignarsafi FL Group en af þeim eru erlend og innlend hlutabréf fyrirferðamest. Óskráðar eignir FL Group voru um áramótin á bókfærðu verði 15 milljarðar króna. Við gerum ráð fyrir nokkrum duldum verðmætum í óskráðum eignum FL Group, aðallega í eign félagsins í hollenska drykkjavöruframleiðandanum Refresco en félagið hefur aukið umsvif sín verulega að undanförnu,? segir greiningardeildin. Hún segir að árið 2006 hafi verið mjög gott hjá FL Group og hagnaðist félagið um 44 milljarða á árinu en salan á Icelandair hafði mikil áhrif á afkomu ársins. ?Við gerum ekki ráð fyrir að FL Group muni hagnast verulega á óskráðum eignum sínum í ár og að afkoma FL Group muni því að mestu ráðast af þróun hlutabréfamarkaða á árinu bæði hér heima og erlendis,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,99% og er 7.654 stig, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi. Bakkavör Group hækkaði um 2,54%, Landsbankinn hækkaði um 2,18%, Exista hækkaði um 2,1%, Mosaic Fashions hækkaði um 1,89% og Straumur-Burðarás hækkaði um 1,76%. Teymi lækkaði um 0,41% og Glitnir lækkaði um 0,37%. Gengi krónu styrktist um 1,29% og er 120,29 stig.


 

Beinar fjárfestingar Íslendinga erlendis voru skráðar að heildarverðmæti 927,9 milljarðar króna í árslok 2006. Raunverulegt virði þessara eigna gæti verið á bilinu 1300 ? 1400 milljarðar og árlegar tekjur af þeim á bilinu 100 til 180 milljarðar. Þetta kemur fram í leiðara Vilhjálms Egilssonar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, í nýjasta fréttabréfi samtakanna.


 

Pétur Pétursson, framkvæmdastjóri vátrygginga- og fjármálaþjónustu Tryggingamiðstöðvarinnar (TM), hefur ákveðið að láta af störfum hjá félaginu, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Formleg starfslok Péturs verða á næstu vikum. "Pétur hefur verið öflugur liðsmaður og unnið gott starf fyrir TM á miklum umbrotatímum. Ég vil fyrir hönd samstarfsmanna þakka honum hans drjúga framlag og óska honum velfarnar í leik og starfi," segir Óskar Magnússon, forstjóri TM.


 

álag á skuldatryggingar dregs saman um einn punkt


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,02% og er 7.656 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur um fimm milljörðum króna. Actavis Group hefur hækkað um 2,58%, Landsbankinn hefur hækkað um 2,49%, Bakkavör Group hefur hækkað um 2,4%, Exista hefur hækkað um 2,1% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 2,01%. Teymi hefur lækkað um 0,82% og Glitnir hefur lækkað um 0,74%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,73% og er 121,1 stig.


 

Pólska símafyrirtækið Netia er talið líklegt til þess að leita eftir nýjum kjölfestufjárfesti, en Novator á um 30% hlut í félaginu. Heimildarmenn Viðskiptablaðsins útiloka ekki að Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors, hafi áhuga á að selja hlut sinn.


 

Aðalfundur Actavis, sem haldinn var miðvikudaginn fyrir páska, samþykkti að veita stjórn félagsins heimild til þess að leita tilboða frá þremur endurskoðunarfélögum, KPMG hf., Deloitte hf. og PricewaterhouseCoopers hf., um endurskoðun á samstæðu félagsins og taka því tilboði sem hagstæðast er að mati stjórnar. Það er KPMG sem hefur séð um endurskoðunina til þessa.Eftir því sem næst verður komist er fátítt að félög í Kauphöllinni ákveði að bjóða út endurskoðun sína með þessum hætti. Á síðasta ári námu greiðslur til endurskoðenda 3,5 milljónum evra, eða um 315 milljónum króna, og höfðu greiðslurnar hækkað úr 1,3 milljón evra árið 2005.


 

Framleiðslufyrirtækið Loftorka Borgarnesi ehf., sem sérhæfir sig í mannvirkjagerð, hefur ákveðið að flytja öll bankaviðskipti sín til Glitnis og tekur samningurinn til allra bankaviðskipta. Glitnir mun meðal annars hafa umsjón með fjármögnun félagsins, innheimtuþjónustu, greiðsluþjónustu og annarri almennri bankaþjónustu segir í frétt á heimasíðu Loftorku.?Loftorka er með öflugustu fyrirtækjum á Vesturlandi og hefur verið í örum vexti. Fyrirtækið er með afar hæfa stjórnendur og starfsfólk og myndar sterka kjölfestu í atvinnumálum í Borgarbyggð. Það er okkur sönn ánægja að fá Loftorku í viðskipti við bankann,? segir Jón Diðrik Jónsson, forstjóri Glitnis á Íslandi í frétt Loftorku.?Glitnir hefur á að skipa mjög hæfu starfsfólki sem leggur sig fram um að skilja þarfir viðskiptavina og veita þeim bestu mögulega ráðgjöf á sviði fyrirtækjarekstrar og fjármála. Með því að færa öll okkar viðskipti til Glitnis höfum við tekið mikilvægt skref í þróun fyrirtækisins til framtíðar,? segir Óli Jón Gunnarsson, framkvæmdastjóri Loftorku.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, gagnrýnir stjórnendur Woolworths í samtali við breska blaðið Financial Times.


 

Matsfyrirtækið Moodys Investors Service hefur ákveðið að lækka lánshæfismat íslensku bankanna í Aa3, segir í tilkynningu, en fyrirtækið hækkaði matið í Aaa í kjölfar breyttrar aðferðarfræði í febrúar.


 

Sænska arkitektastofan Arkitekthuset Monarken í Stokkhólmi hlaut 1. verðlaun í samkeppni um mótun tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðirnar Kirkjusand 2 og Borgartún 41, sem eru að stærstum hluta í eigu Glitnis, og gera tillögu að nýjum höfuðstöðvum fyrir Glitni. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá bankanum. Tillagan hefur yfir sér létt og áhugavert yfirbragð. Byggingunum er raðað óreglulega á reitinn nánast eins og um sjálfbyggt umhverfi sé að ræða. Allar byggingarnar hafa sama grunnformið í mismunandi hæðum og stærðum. Stærðir bygginganna falla því vel að sínu nánasta umhverfi og stærðum bygginga í Reykjavík,? segir í umsögn dómnefndar. Alls bárust 42 tillögur á fyrra þrepi samkeppninnar frá keppendum í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu. Samkeppnin var í samræmi við samkeppnisreglur Arkitektafélags Íslands og unnin í góðu samstarfi við félagið. Á fundi dómnefndar 16. nóvember síðastliðinn var ákveðið að taka 39 tillögur til dóms. Dómnefnd valdi svo sex tillögur til áframhaldandi þátttöku á síðara þrepi og var þeim skilað inn að nýju 16. febrúar. Ákveðið var að veita öllum sex tillöguhöfundum á síðara þrepi viðurkenningu að fjárhæð 30.000 evrur eða um 2,7 milljónir króna. Þær sex tillögur sem fengu viðurkenningar voru frá Arkþing ehf. og Arkitema á Íslandi, Cityförster, Netzwerk für Architektur í Þýskalandi, Arkís ehf. á Íslandi, Arkitekthuset Monarken i Stockholm AB í Svíþjóð, ASK arkitektum á Íslandi og Architecture sp. zo.o. í Póllandi. Í ávarpi sínu við afhendingu verðlaunanna sagði Bjarni Ármannsson meðal annars að þrátt fyrir að sex tillögum væri veitt sérstök viðurkenning væru allir þátttakendur keppninnar sigurvegarar, tillögurnar væru unnar af miklum metnaði og endurspegluðu hugmyndaauðgi höfunda sem vildu leggja sitt af mörkum við að móta umhverfi sitt og samtíð.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,06% og er 7.578 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Atlantic Petroleum hækkaði um 2,9%, FL Group hækkaði um 1,02%, Össur hækkaði um 0,81%, Exista hækkaði um 0,7% og Mosaic Fashions hækkaði um 0,63%. Actavis Group lækkaði um 1,27%, Landsbankinn lækkaði um 1,23%, 365 lækkaði um 0,56% og Eimskip lækkaði um 0,29%. Gengi krónu veiktist um 0,41% og er 122 stig við lok markaðar.


 

Greiningardeild Kaupþings hefur hækkað verð sitt á Landsbankanum í 33,3 krónur á hlut úr 29 og tólf mánaða vænt verð í 37 krónur á hlut úr 32,3. Markaðsgengi bankans er 32,1 samkvæmt upplýsingum frá M5. Mælt er með kaupum á bankanum, því vænt verð er 16% hærra en gengi félagsins á útgáfudegi verðmatsins. ?Þessa hækkun má meðal annars rekja til þess að við breytum skiptingu mynta í módelinu sem áhættulausu vextirnir byggja á. Við aukum vægi evrunnar og minnkum vægi íslensku krónunnar vegna aukinna tekna Landsbankans erlendis frá,? segir greiningardeildin.


 
Innlent
10. apríl 2007

Undirvogar 365

Greiningardeild Landsbankans undirvogar afþreyingar- og fjölmiðlafyrirtækið 365 í afkomuspá sinni. Hún birtir ekki verðmat á félagið en segir verðmatsmatskennitölur háar. Þá er starfsumhverfið krefjandi, og nefnir greiningardeildin einnig kostnaðarhækkanir og minni hagvöxt. EV/EBITDA 2007 er 14.?Á fyrsta ársfjórðungi 2007 gerum við ráð fyrir að tekjur 365 nemi 2.785 m.kr. Er það 5,6% vöxtur milli ára ef miðað er við þá starfsþætti Dagsbrúnar sem nú heyra undir 365. Við gerum hins vegar ráð fyrir að EBITDA framlegð ríflega tvöfaldist milli ára og nemi 10% af tekjum. Skýrist það af hagræðingaraðgerðum og endurskipulagningu.


 
Innlent
10. apríl 2007

Markaðsvogar Össur

Greiningardeild Landsbankans verðmetur gengi Össurar á 126 krónur á hlut og vænt verð eftir tólf mánuði 140,9 krónur á hlut. Gengi Össurar var 125 krónur á hlut við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5.


 

Yfirvoga bréf Marels í vel dreifðu eignasafni sem og kaupa, er ráðgjöf greiningardeildar Landsbankans. Hún verðmetur gengi félagsins á 85,7 krónur á hlut og vænt verð eftir tólf mánuði 96,1 krónur á hlut. Gengi Marels er 74 krónur á hlut við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5.Yfirtaka er að vænta hjá Marel, að mati greiningardeildar, sem kveður að fjárhagsstaða félagsins sé sterk.?Eftir viðburðarríkt ár í fyrra hefur fyrsti fjórðungur 2007 verið tiltölulega rólegur hjá Marel. Samþætting nýrra félaga í samsteypunni virðist ganga samkvæmt áætlun en einskiptiskostnaður veldur lægra EBIT hlutfalli á fjórðungnum heldur en fyrir árið í heild,? segir greiningardeildin.


 

Dr. Edmund S. Phelps, nóbelsverðlaunahafi og prófessor við Columbia háskóla í Bandaríkjunum, og dr. Pentti Kouri, alþjóðlegur fjárfestir, hafa tekið sæti í nýstofnuðu ráðgjafaráði Askar Capital hf. til næstu þriggja ára segir í frétt félagsins.  Ráðgjafaráð Askar Capital verður skipað alþjóðlegum sérfræðingum og leiðtogum á sviði akademíu, viðskipta og fjármálastarfsemi og verður undir stjórn Karls Wernersonar, stjórnarformanns Milestone. Markmið ráðsins er að leggja grunn að sýn, stækkun og stefnumörkun Askar Capital. Ráðgjafaráðið mun hitta stjórnendur Askar reglulega og taka þátt í stefnumótun. Í kviku og síbreytilegu fjármálaumhverfi mun ráðið styðja við starfshæfni fyrirtækisins. Þá mun ráðið vinna náið með stjórn Askar í að móta sýn og framtíð fyrirtækisins og mun hafa hlutverki að gegna sem fulltrúar gagnvart leiðtogum í fjármálageiranum um allan heim. Meðlimir ráðsins sitja til þriggja ára í senn segir í tilkynningu.  Prófessor Edmund Phelps hlaut nóbelsverðlaun í hagfræði árið 2006 fyrir yfirgripsmikið framlag sitt til hagfræðinnar. Hann lauk doktorsprófi frá Yale háskóla árið 1959 og hefur hann verið McVickar prófessor í hagfræði við Columbia háskóla síðan 1982. Hann hefur m.a. verið fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna, fjármálanefnd öldungadeildarinnar og Seðlabanka Bandaríkjanna til ráðgjafar. Phelps var kjörinn í Vísindaakademíu Bandaríkjanna árið 1981 og er heiðursfélagi og varaforseti American Economic Association. Hann er aukinheldur félagi í American Econometric Society, American Academy of Arts and Science, New York Academy of Science og minningarstofnun John Simon Guggenheim. Hann hefur hlotið heiðursgráður frá fjölda háskóla, svo sem Amherst College (1985), University of Mannheim (2001), Tor Vergata University (2001), Universidade Nova de Lisboa (2003), University of Paris Dauphine (2004), Háskóla Íslands (2004) og Renmin University í Peking (2004). Dr. Pentti Kouri var fyrsti Finninn sem hlaut styrk til að sækja hinn virta Atlantic College. Eftir útskrift þaðan lauk hann mastersprófi í hagfræði frá Háskólanum í Helsinki árið 1970. Sama ár var hann ráðinn til Alþjóðgjaldeyrissjóðsins, aðeins 21 árs gamall. Þar stundaði hann rannsóknir með Micheal Porter og byggði síðar til með honum Kouri-Porter líkanið. Kouri lauk doktorsprófi frá MIT árið 1974. Hann hefur verið prófessor í hagfræði við Stanford, Yale, Háskólann í Helsinki og New York háskóla. Hann varð síðar þekktur sem alþjóðlegur fjárfestir, einkum á sviði hátækni. Hann hefur setið í stjórn fjölmargra alþjóðlegra stórfyrirtækja, m.a. Nokia. Hann situr nú í stjórn Dia listasjóðsins og Hakia Inc.


 

Hagnaður lettneska bankans Norvik Banka dróst saman um 42,7% á síðasta ári í tæplega fimm milljónir evra, sem samsvarar um 450 milljónum króna. Þetta kemur fram ársskýrslu bankans.


 

Vöruskiptahalli fer nú minnkandi eftir tímabil mikils halla undanfarin tvö ár, fyrst og fremst vegna vaxandi útflutnings en lát hefur einnig orðið á vexti vöruinnflutnings, segir greiningardeild Glitnis. Verðmæti vöruútflutnings í mars nam 27,3 milljörðum króna en innflutningur nam 34,1 milljarði króna og því var hallinn 6,8 milljarðar króna í síðasta mánuði. ?Það er raunar mesti vöruskiptahalli í einum mánuði það sem af er ári, en hallinn í sama mánuði í fyrra var hins vegar ríflega tvöfalt meiri. Á fyrsta fjórðungi ársins var halli vöruskipta helmingur þess halla sem var á sama tímabili í fyrra miðað við fast gengi,? segir greiningardeildin. Hún segir mikil aukning á verðmæti vöruútflutnings á stærstan þátt í bata á vöruskiptum undanfarið. ?Líklegt er að töluverður hluti af þeirri aukningu sem var á vöruinnflutningi í mars skýrist af innflutningi eldsneytis, en sá liður sveiflast mikið milli mánaða. Samt sem áður virðist sem innflutningur neysluvara sé öllu lífseigari en við höfðum áður talið,? segir greiningardeildin. Greiningardeildin telur að allar líkur eru á að bati á vöruskiptajöfnuði haldi áfram það sem eftir lifir árs. ?Útflutningur mun vaxa verulega með aukinni framleiðslugetu á áli, og innflutningur fjárfestingarvara mun að sama skapi minnka mikið á næstu mánuðum er núverandi framkvæmdum tengdum stóriðju lýkur. Meiri óvissa ríkir um þróun innflutnings á neysluvörum, en þó teljum við að hann muni nokkurn veginn standa í stað eða jafnvel dragast lítillega saman frá fyrra ári,? segir greiningardeildin.


 

Gistinætur á hótelum í febrúar síðastliðnum voru 63.500 en voru 55.900 í sama mánuði árið 2006, sem er fjölgun um 7.600 nætur eða tæplega 14%, segir í frétt frá Hagstofunni. Gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 6% og útlendinga um 17%, en gistinætur þeirra voru um 70% af heildarfjölda gistinátta á hótelum í febrúar. Gistinætur á hótelum á höfuðborgarsvæðinu voru 46.400 í febrúar síðastliðnum en voru 41.700 í sama mánuði árið 2006 og fjölgaði þar með um tæplega 4.700 nætur, eða 11%. Þá fjölgaði gistinóttum í öllum landshlutum nema á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða þar sem þeim fækkaði um 9%, úr 5.600 í 5.100. Aukningin var hlutfallslega mest á Austurlandi þar sem gistinætur ríflega tvöfölduðust, fóru úr 900 í 1.900 milli ára. Á Suðurlandi fjölgaði gistinóttum um 2.000, úr 4.700 í 6.700 (42%). Á Norðurlandi nam fjölgunin 14% í febrúar, en fjöldi gistinátta fór úr 2.900 í 3.300 milli ára, segir í fréttinni.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,18% og er 7.569 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 86,3 milljörðum króna en þar af er um 84 milljarðar með bréf Glitnis í 45 viðskiptum.


 

Búist er við að Baugur muni gera tilraun til þess að fá mann í stjórn bresku jakkafataverslunarkeðjunnar Moss Bros, en félagið á um 30% hlut í fyrirtækinu í gegnum fjárfestingafélagið Unity Investments, ásamt FL Group og breska fjárfestinum Kevin Stanford. Þetta kemur fram í frétt The Daily Mail. 


 

Finnska tryggingaeftirlitið (ISA) hefur tilkynnt Exista hf. (Exista) í bréfi  dagsettu 5. apríl 2007 að eftirlitið geri ekki athugasemd við að Exista fari með 15,58% heildarhlutafjár í finnska fjármálaþjónustufyrirtækinu Sampo Oyj Sampo). Felur það í sér að Exista er heimilt samkvæmt finnskum lögum að eignast allt að 20% hlut í Sampo án frekara samþykkis frá ISA segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Í kjölfar sameiningar á rekstri Olíufélagsins, Bílanausts og fleiri fyrirtækja í eigu eignarhaldsfélagsins BNT hefur verið ákveðið að leggja af notkun vörumerkisins Esso á Íslandi segir í tilkynningu félagsins.


 

Landsbanki Íslands og Deutsche Bank hafa sölutryggt 300 milljón punda endurfjármögnun á Iceland-verslunarkeðjunni, sem er að mestu í eigu Baugs og eignarhaldsfélagsins Fons, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Stoðtækjafyrirtækið Stoð hefur fest kaup á danska fyrirtækinu Vestegnens Bandageri sem sérhæfir sig í gerð stoðtækja af ýmsu tagi. Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri hjá Stoð, sagði í samtali við Viðskiptablaðið að um sé að ræða lítið og rótgróið fyrirtæki í Glostrup í Danmörku.


 

Fjárfestingafélögin Saxbygg Invest ehf., Saxsteinn efh. og Jötunn Holding eru á meðal kaupenda að 110 milljarða hlut í Glitni, en Kauþing hefur samþykkt að sölutryggja hlutaféð og mun kaupa það ef ekki hefur tekist að selja hlutina fyrir 16. apríl. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

meira en öll innlán Landsbankans á Íslandi


 

Stjórnendur bresku veitingahúsakeðjunnar La Tasca hefur nú mælt með kauptilboði Kaupþings og Robert Tchenguiz, sem er stjórnarmaður í Exista og hluthafi í bankanum, eftir að bankinn og íranski auðkýfingurinn hækkuðu kauptilboð sitt í keðjuna í 200 pens á hlut, sem samsvarar 104,2 milljónum punda. Þetta kemur fram í tilkynningu til kauphallarinnar í London.


 

Fjárfestar tengdir Baugi og FL Group hafa gert samning um að kaupa hlut í Glitni fyrir um 110 milljarða króna, samkvæmt heimildum Ríkisútvarpsins, en FL Group er stærsti einstaki hluthafinn í bankanum með 33% hlut. FL Group er því komið upp að efstu mörkum áður en yfirtökuskylda myndast.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,44% og er 7.583 stig, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 7,1 milljarði króna. Eimskip hækkaði um 3,29%, Actavis Group hækkaði um 2,61%, Glitnir hækkaði um 1,49%, Atorka Group hækkaði um 1,17% og Landsbankinn hækkaði um 0,62%. Atlantic Petroleum lækkaði um 1,85%, FL Group lækkaði um 1,01%, Marel lækkaði um 0,67%, Teymi lækkaði um 0,61% og Straumur-Burðarás lækkaði um 0,5%. Gengi krónu veiktist um 1,05% og er 121,5 stig.


 

Kaupþing hefur selt eigin hlutabréf á genginu 303, samkvæmt tilkynningu sem birtist í Kauphöllinni í dag. Gengi bankans var 1.039 krónur á hlut við lok markaðar. Um er að ræða 1.624.000 hluti, sem er um 1,7 milljarðar að markaðsvirði en 492 milljónir króna að kaupvirði. Hlutirnir voru seldir til Hreiðars Más Sigurðssonar, forstjóra og Sigurðar Einarssonar, stjórnarformanns í tengslum við nýtingu þeirra á kauprétti, en tilkynning barst um það 22. mars 2007.


 

Millilandaflug um Keflavíkurflugvöll jókst um 10% á fyrsta ársfjórðungi þessa árs miðað við sama tíma í fyrra. Farþegafjöldi jókst á sama tíma um tæp 11% eða úr 121 í 135 þúsund og vöruflutningar um 1,4%.


 

Fenster Investment Company Ltd, félag í eigu Sindra Sindrasonar stjórnarmanns í Actavis Group, hefur keypt fyrir um 233 milljónir króna í félaginu, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.Um er að ræða 3.028.230 hluti, keypta á genginu 77 krónur á hlut. Gengi félagsins var 78,5 krónur á hlut við lok markaðar.Eftir viðskiptin á hann 15.009.829 hluti sem er um 1,2 milljarða króna að markaðsvirði.


 

Iðnaðarráðherra hefur falið framkvæmdanefnd um einkavæðingu að annast sölu á 16% hlut ríkisins í Baðfélagi Mývatnssveitar hf. sem á og rekur jarðböðin við Mývatn. Nafnvirði hlutarins er 20 milljónir króna segir í tilkynningu frá framkvæmdanefnd um einkavæðingu.


 

Miklar vangaveltur hafa verið í íslenskum fjölmiðlum um hugsanlega uppstokkun í hluthafahópi Glitnis og í hádegisfréttum RÚV var fullyrt að tilkynnt yrði um breytingarnar í dag og bar fréttastofan fyrir sig heimildir sínar. Áður hafði Morgunblaðið og Fréttablaðið greint frá svipuðum vangaveltum. Engar fréttir hafa borist frá félaginu og opið er fyrir viðskipti með bréf þess í Kauphöllinni.


 

segir Björgólfur Thor stjórnarformaður Actavis


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,37% og er 7.578 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,9 milljörðum króna. Actavis hefur hækkað um 2,61%, Atorka Group hefur hækkað um 1,02%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 1%, Glitnir hefur hækkað um 0,75%, Straumur Burðarás hefur hækkað um 0,5% og Exista hefur hækkað um 0,35%. Eimskip hefur lækkað um 2,7%, Marel hefur lækkað um 0,67%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,63% og Kaupþing hefur lækkað um 0,1%. Gengi krónu hefur veikst um 0,36% og er 120,6 stig.


 

Tíu aðilar hafa falast eftir hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja nú þegar umsóknarfrestur er útrunnin. Hinn 7. mars síðastliðin var 15,203% hlutur ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja hf. auglýstur til sölu. Frestur til þess að lýsa yfir áhuga á að bjóða í hlutinn rann út 2. apríl síðastliðin að því er segir í tilkynningu.


 

Aðalfundur Actavis er haldinn í dag og þar mun verða sú breyting á stjórn félagsins að forstjóri þess, Róbert Wessman, mun setjast í stjórn Actavis. Hann sest þar í krafti eignarhlutar síns, en hann á 4,1% eignarhlut í félaginu. Samkvæmt upplýsingum frá félaginu er ekki um það að ræða að hann sé að taka við sem starfandi stjórnarformaður né að hætta sem forstjóri.


 

Samskip hafa eignast helmingshlut í fyrirtækinu Bayside Food Terminal í Bayside í Kanada sem ræður yfir 12.000 tonna frysti- og kæligeymslu. Í tilkynningu félagsins kemur fram að með þessari aðstöðu getur félagið nú boðið viðskiptavinum sínum upp á enn víðtækari þjónustu á heimsvísu í frystivöru- og flutningsmiðlun. Bayside Food Terminal er í New Brunswick á austurströnd Kanada, rétt við bandarísku landamærin. Fyrirtækið annast einnig skipaafgreiðslu og löndunarþjónustu á svæðinu og uppfyllir allar reglugerðir kanadíska matvælaeftirlitsins. Samskip hafa starfrækt söluskrifstofur í Norður - Ameríku um nokkurt skeið en frysti- og kæligeymslan í Bayside er sú fyrsta á vegum félagsins í þessum heimshluta. Fyrir eru Samskip með frysti- og kæligeymslur í Rotterdam og IJmuiden í Hollandi, í Álasundi í Noregi, Kollafirði í Færeyjum ásamt frystigeymslu félagsins í Reykjavík. "Ég er mjög ánægður með að við skulum nú hafa fengið Bayside Food Terminal í okkar raðir því margir viðskiptavina okkar hafa sett fram óskir um að við kæmum upp kæli- og frystigeymslu á austurströnd Kanada," segir Johan Kloosterboer, framkvæmdastjóri yfir frystigeymslustarfsemi Samskipa í tilkynningu. "Ég hlakka til að geta boðið þessum viðskiptavinum upp á þjónustu okkar á þessu markaðssvæði og vinna að því að auka og bæta hana enn frekar."


 

Moody?s hefur ákveðið að endurskoða lánshæfiseinkunnir allra íslensku viðskiptabankanna, Glitnis, Landsbankans og Kaupþings og hefur sett lánshæfi þeirra fyrir langtímaskuldbindingar á neikvæðar horfur. Þetta mun líklega hafa í för með sér að lánshæfismat bankanna mun lækka um eitt til þrjú stig í kjölfarið. Endurskoðun Moody?s nú kemur í kjölfar þess að ný aðferðafræði matsfyrirtækisins sem tekin var upp í febrúar hefur verið harðlega gagnrýnd af markaðsaðilum. Nýja aðferðafræðin sem nefnist stuðningsgreining (e. Joint default analyses) hafði í för með sér að lánshæfismat fjölda fjármálafyrirtækja hækkaði upp í hæsta flokk Aaa. Kaupþing, Glitnir og Landsbankinn voru þar á meðal en eins og skemmst er að minnast hækkaði Moody´s lánshæfismat bankana upp í Aaa flokk í lok febrúar. Þessar einkannir hafa nú verið teknar til endurskoðunar og er niðurstöðu að vænta í byrjun maí.


 

Hagnaður Eglu hf. nam 17.094 milljónum króna á síðasta ári. Þar af eru 15.987 milljónir króna. vegna breytinga á óinnleystum tekjum segir í tilkynningu til kauphallarinnar. Innleystur gengishagnaður nam 1.106 milljóum króna. Hagnaður ársins 2005 nam 17.660 milljónum króna og dregst því hagnaður saman á milli ára.Heildareignir Eglu í árslok eru bókfærðar á 75.143 milljónir króna og eigið fé félagsins 52.531 milljónir króna.Eiginfjárhlutfall var 69,9% þann 31.desember 2006 en var 63% í upphafi árs. Langtímaskuldir í árslok námu 18.463.991 milljónum króna.


 

Bjartsýni greiningardeildar Glitnis á þróun Úrvalsvísitölunnar hefur aukist frá áramótum og spáir greiningardeildin nú 37% hækkun á árinu og að það sé svigrúm til að Úrvalavísitalan hækki um 17% til áramóta, miðað við síðasta dag fjórðungsins. Í afkomuspá frá því í byrjun árs spáði greiningardeildin 21% hækkun. Þetta kom fram á kynningarfundi sem haldinn var vegna afkomuspárinnar í dag. "Góð arðsemi og stöðugur rekstur mun stuðla að hækkun á verði hlutabréfa á árinu. Greitt aðgengi að fjármagni mun einnig stuðla að góðri ávöxtun í ár. Á móti kemur að háir innlendir skammtímavextir draga úr áhuga fjárfesta," segir greiningardeildin. Mælt er með kaupum á tveimur félögum: Actavis, sem er eina félagið sem er yfirvogað, og Kaupþingi, sem er markaðsvogað. Vogunarráðgjöfin segir til um hvaða bréf muni hækka mest á næstu þremur til sex mánuðum. Fjármálafyrirtæki munu draga vagninn og keyra áfram hækkun Úrvalsvísitölunnar, enda skipa þau að langstærstum hluta vísitöluna. Greiningardeildin bendir á að fjármálafyrirtækin hafi verið gróflega vanmetin á undanförnum árum, sérstaklega vöxturinn, en einnig undirliggjandi arðsemi. "Verðmatslíkön sem ekki taka tillit til hugsanlegs ytri vaxtar henta ekki vel við þær aðstæður sem hér hafa verið uppi. Þá hefur innri vöxtur verið langt yfir væntu langtímameðaltali ár eftir ár. Vöxtur undangenginna ára segir nokkuð til um stefnu þessara félaga og þá í leiðinni hvers má vænta af þeim í framtíðinni," segir greiningardeildin


 

Greiningardeild Kaupþings hefur hækkað verðmat sitt á Vinnslustöðinni í 4,6 krónur á hlut úr 4,4 krónum á hlut í síðasta verðmati og hækkar tólf mánaða markgengi í 5,1 krónu á hlut úr 4,8 krónur á hlut. Ráðgjöfin til fjárfesta er óbreytt, hlutlaus. Gengi félagsins á markaði er 4,7, samkvæmt upplýsingum frá M5. ?Verð á sjávarafurðum er hátt á erlendum mörkuðum um þessar mundir auk þess sem gengi krónunnar ætti að teljast ásættanlegt fyrir sjávarútveginn. Þetta mun skila sér í uppgjöri Vinnslustöðvarinnar á fyrsta fjórðungi ársins, að mati Greiningardeildar, sem verður mjög góður rekstrarlega séð. Þá mun gengisþróun fjórðungsins leiða til þess að verulegur gengishagnaður verður af lánum félagsins sem mun hafa áhrif á hagnað fjórðungsins,? segir greiningardeildin.


 

Hagnaður Samson eignarhaldsfélags ehf. nam 13.221 milljónum króna á árinu 2006 samkvæmt rekstrarreikningi sem birtur hefur verið í Kauphöllinni og eykst um 62% frá fyrra ári. Þar sem tilkynnt hafði verið um að hagnaður félagsins á fyrri hluta ársins 2006 hefði numið alls 12.184 milljónum króna þá sést að hagnaðurinn hefur nánast allur fallið til á fyrri hluta ársins.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir því að svigrúm til vaxtalækkunar muni koma í ljós fyrr en Seðlabankinn hyggur. Eftir því sem slíkar vísbendingar verða sterkari mun bankinn að þeirra mati mati skipta um skoðun og flýta vaxtalækkunarferlinu. Í Vegvísi Landsbankans í dag er bent á að kosningarnar í Hafnarfirði um síðustu helgi þar sem ákveðinni hugmynd að deiliskipulagi í Straumsvík var hafnað styrkir fyrri spá þeirra um að stýrivextir Seðlabankans verði lækkaðir um mitt þetta ár. Þrátt fyrir að stækkun í Straumsvík hafi verið slegin af í bili eru enn yfirgnæfandi líkur á því að áframhald verði á stóriðjuframkvæmdum hér á landi á næstu árum. Áform um álver í Helguvík, hugsanlega önnur útfærsla á stækkun Alcan verksmiðjunnar og síðan hugsanlegt álver við Húsavík eru allt dæmi um líklegar stóriðjuframkvæmdir. Óvissan um tímasetningu er hins vegar meiri en nokkru sinni. Að okkar mati eru hverfandi líkur á því að í slíkar framkvæmdir verið ráðist fyrr en í fyrsta lagi á næsta ári. Jafnframt ætti það efnahagslega ójafnvægi sem Seðlabankinn hefur hvað mestar áhyggjur af að hjaðna á næstu mánuðum.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,34% og er 7541 stig, samkvæmt upplýsingum frá M5. Actavis hækkaði um 2%, Landsbankinn hækkaði um 1,89%, Kaupþing hækkaði um 0,78%, Bakkavör Group hækkaði um 0,76%, Exista hækkaði um 0,79% og Exista hækkaði um 0,71%. Atlantic Petroleum lækkaði um 0,67%, Atorka Group lækkaði um 0,60%, Eimskip lækkaði um 0,58%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,5% og Glitnir lækkaði um 0,37%. Gengisvísitlan hefur veikst um 0,41% og er 120,3 stig.


 

Að sögn Jóhans Óla Guðmundssonar fjárfestis hefur stefnan verið sett á að reka fullbúið fjarskiptafyrirtæki hér á landi undir nafni Hive. Hann benti á að þau félög sem nú væru að sameinast undir félaginu væru nú þegar með mikið þjónustuframboð á landsvísi og það yrði eflt enn frekar. ?WBS hefur verið rannsóknar- og þróunarfyrirtæki í nokkur ár og hefur verið að búa sig undir að finna lausnir fyrir fjórðu kynslóðina þar sem nokkuð augljóst þykir að þriðja kynslóðin nær engri fótfestu sem máli skiptir í heiminum. Menn eru búnir að bíða eftir henni í nokkur ár en hún er dýr og þá fyrst og fremst vegna leyfisgjalda sem eru mjög há víða um heim. Svo held ég að menn sjái það að GSM kerfið sem burðarkerfi annar ekki þeirri þörf sem markaðurinn gerir kröfu til. Það leggur auðvitað grundvöllinn að fjórðu kynslóðinni sem fer fram á allt öðrum tíðnum og er miklu burðarmeira dreifikerfi.? Jóhann Óli tók fram að þeim væri ekkert að vanbúnaði að setja upp kerfi fyrir þriðju kynslóð en þeir hefðu metið það svo að það myndi ekki svar akostnaði miðað við þá möguleika sem ný kerfi gefa. Jóhann Óli benti ennfremur á að stóru fyrirtækin, sem framleiða notendabúnaðinn fyrir fjarskiptaheiminn, séu á fullu við að framleiða nýja burðarmeiri síma fyrir þessa dreifitækni. Sagðist hann gera ráð fyrir að menn framleiði síma sem verði jafnvígir á fleiri en eitt kerfi. Það skapi aðlögunarhæfni á meðan verið er að flytja neytendur á milli kerfa. - En þarf miklar fjárfestingar í Hive? ?Allnokkrar og hafa verið í gegnum árin í þessu þróunarferli. Við skulum ekki horfa framhjá því, sem er það merkilega, að þetta skref inn í fjórðu kynslóðina að þetta er íslenskt hugvit.? Jóhann Óli benti á að rannsóknar og þróunardeild WBS hefði verið stýrt af Dr. Sigfúsi Björnssyni og með honum hafi starfað hópur innlendra og erlendra sérfræðinga. ?Við munum sjá veltu á þessu sameinaða félagi fara nánast lóðrétt upp vegna þess að við munum bæta það sem er nú þegar í gangi hjá félögunum, bæði tæknilega og þjónustuna. Um leið og fjórða kynslóðin tekur yfir munu verða verulegar lækkanir á gjöldum vegna þess að þar fer saman miklu meiri burðargeta og hraði og minni fjárfestingakostnaður í samanburði við þær kynslóðir sem hafa verið á undan.? Jóhann Óli hefur ekki haft mikinn rekstur með höndum hér heima á Íslandi undanfarin ár eftir að hann seldi Securitas. Hann hefur þó átt öldrunarheimili Sóltún í gegnum félagið Öldung og sagði hann að sá rekstur hefði gengið mjög vel. Þar fyrir utan hafur hann verið með talsvert mikinn rekstur út um alla Evrópu, mest á svið fasteignaverkefna.


 

segir forstjóri FME


 

Stjórn Kjarrhólma hefur sent frá sér fréttatilkynningu vegna umfjöllunar fjölmiðla í gær um kaup Kjarrhólma ehf. á 37,57% hlut í Tryggingamiðstöðinni hf. Tekur stjórn félagsins fram í tilkynningunni að sótt hefur verið um heimild til Fjármálaeftirlitsins til að fara með virkan eignarhlut í Tryggingamiðstöðinni.


 

Fjögur fyrirtæki lögðu fram tilboð í tíðniheimildir fyrir starfrækslu tveggja nýrra GSM 1800 farsímakerfa , tvö erlend og tvö íslensk. Fyrirtækin eru; Amitelo AG (Sviss), BebbiCell AG (Sviss), Núll-Níu ehf og IP fjarskipti ehf.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,34% og er 7541 stig, samkvæmt upplýsingum frá M5. Actavis hefur hækkað um 2%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,26%, Kaupþing hefur hækkað um 0,97%, Tryggingamiðstöðin hefur hækkað um 0,79% og Exista hefur hækkað um 0,71%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 1,43%, Atorka Group hefur lækkað um 0,87%, Eimskip hefur lækkað um 0,6%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,5% og Glitnir hefur lækkað um 0,37%. Gengisvísitalan hefur veikst um 0,41% og er 120,3 stig.


 

og sameinar fjögur félög undir nafni Hive


 

Atlantsskip hafa hafið losun og lestun skipa sinna á nýju athafnasvæði félagsins við Hafnarfjarðarhöfn. Fyrsta losun í Hafnarfirði fór fram síðastliðinn laugardag en þá var skipað upp úr Kársnesi segir í frétt félagsins. Með þessari breytingu er lokið fyrri áfanga af tveimur í flutningum Atlantsskipa til Hafnarfjarðar. Annar áfangi verður flutningur vöruhúsastarfsemi skipafélagsins og skrifstofu til bæjarins. Áætlað er að honum verði lokið í árslok 2007. Þá verður öll starfsemi fyrirtækisins kominn á einn stað í Hafnarfirði. Atlantsskip og Hafnarfjarðarbær skrifuðu undir samning um kaup á svæðinu í janúar 2006. Svæðið er um 40.000 fermetrar að stærð og flutningurinn gerir Atlantsskipum kleift að þrefalda gámavöll fyrirtækisins. Gert er ráð fyrir að tekjur hafnarinnar aukist um nálægt 50 milljónum króna árlega vegna þessa.


 

Finnska tryggingafélagið Sampo hefur ekki áhuga á að eignast allan hlut sænska ríkisins í Nordea, stærsta banka Norðurlanda. Þetta kom fram á fundi Björns Wahlroos, forstjóra Sampo, með fjárfestum í gær að því er Reuters fréttaþjónustan greinir frá. Nokkrar vangaveltur hafa verið um hugsanlega aðkomu Sampo að því þegar sænska ríkið selur 19,9% hlut sinn í Nordea eins og boðað hefur verið.


 

Tragus Group, sem er í eigu Blackstone fjárfestingasjóðsins, hefur hækkað kauptilboð sitt í bresku veitingahúsakeðjuna La Tasca í tæplega 100 milljónir punda úr 96 milljónum punda, segir í tilkynningu.


 

Hagnaður Sparisjóðs Vestmannaeyja fyrir skatta nam 391 milljónum króna en 320 milljónum króna að teknu tilliti til reiknaðra skatta. Heildarrekstrartekjur námu 1.323 milljónum króna og heildarrekstrargjöld námu 878,9 milljónum króna að meðtöldum afskriftum segir í fréttt félagsins.


 

Marel seldi eiginbréf fyrir um 24,9 milljónir í dag og er það árangurstengd greiðsla samkvæmt samningi um kaup félagsins á öllu hlutafé í Póls 10. mars 2004. Þetta kemur fram í tilkynnningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 331.004 hluti og fóru viðskiptin fram á genginu 75,09 krónur á hlut, sem er markaðsgengi. Eftir viðskiptin á Marel 918.335 hluti af eiginbréfum. Í lok febrúar ákvað Marel að loka starfsstöð sinni á Ísafirði en framleiðslueiningin þar var upphaflega Póls, samkvæmt tilkynningu.


 

Norrænir hlutabréfamarkaðir hafa farið vel af stað árið 2007 og horfur eru áfram góðar, segir greiningardeild Landsbankans.


 

Gengi krónunnar styrktist um 8,4% á fyrsta ársfjórðungi og fór gengisvísitalan í 119,15 stig á föstudaginn, síðasta dag fjórðungsins, úr 129,18 stigum í árslok 2006, að sögn greiningardeildar Landsbankans.


 

Viðbrögð á skuldabréfa- og gjaldeyrismarkaði við höfnun Hafnfirðinga á stækkun álversins í Straumsvík voru fremur hófleg, segir greiningardeild Kaupþings.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,05% og er 7.497 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentnis. Atlantic Petroleum hækkaði um 5,26% í 899 þúsund króna veltu, Exista hækkaði um 1,08%, Flaga Group hækkaði um 0,42%, Kaupþing hækkaði um 0,29% og Bakkavör Group hækkaði um 0,15%. Tryggingamiðstöðin lækkaði um 1,3%, Teymi lækkaði um 0,8%, Icelandic Group lækkaði um 0,73%, Glitnir og Icelandair Group lækkaði um 0,37%. Gengi krónu veiktist um 0,37% og er 120 stig.


 

Miði.is hefur opnað miðasölufyrirtækið Bilet.ro í Rúmeníu. Miði.is hefur unnið að þessu verkefni frá því snemma árs 2006 og bindur miklar vonir við þau tækifæri sem eru að skapast í Rúmeníu segir í frétt félagsins.


 

Eimskip opnar aðra skrifstofu sína á Ítalíu í dag, þann 2. apríl, nánartiltekið í Genoa á Ítalíu. Opnun skrifstofu í Genoa er liður í markvissri uppbyggingu Eimskips í Evrópu og miðast að því að styrkja enn frekar stöðu félagsins á ítalska markaðnum segir í frétt félagsins.


 

Sú niðurstaða kosninga í Hafnarfirði að hafna stækkun álvers Alcan í Straumsvík hefur í för með sér að meiri líkur en ella eru á tiltölulega mjúkri lendingu hagkerfisins, vextir taki að lækka fyrir árslok og verðbólga verði í námunda við markmið Seðlabanka á komandi misserum, segir greiningardeild Glitnis. ?Mikilvægt er að hagkerfið fái ráðrúm til að jafna sig eftir mikið þensluskeið og er hætt við að stækkun í Straumsvík, sem hefði að líkum hafist af fullum krafti í kring um næstu áramót, hefði slegið aðlögun hagkerfisins að jafnvægi á frest og aukið hættu á harðari skelli seinna meir,? segir hún. Greiningardeildin telur að niðurstaðan auki líkur á álveri í Helguvík á næstu misserum. ?Hins vegar hafa þær framkvæmdir mun minni áhrif á efnahagsþróun næsta kastið en Straumsvíkurstækkun hefði haft. Kemur það til af því að þær eru lengra undan í tíma, fyrirhuguð stærð álversins í Helguvík er heldur minni en áætluð stækkun í Straumsvík auk þess sem Helguvíkurálverið verður væntanlega byggt í tveimur áföngum,? segir hún. Viðbrögð markaða við fréttum helgarinnar hafa verið tiltölulega mild, að hennar mati. ?Gengi krónu hefur lækkað nokkuð það sem af er degi, en að mestu leyti virðast markaðsaðilar taka tíðindunum með ró,? segir greiningardeildin.


 

Óhætt er að segja að rífandi gangur hafi verið í OMX Nordic Exchange á 1. ársfjórðungi. Meðalvelta hlutabréfa á dag var 474,7 milljarðar króna samanborið við 400,6 milljarða meðalveltu síðustu tólf mánaða samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 16,9% á fyrsta fjórðungi en sé leiðrétt fyrir arðgreiðslum hækkaði vísitalan um 19,1%, segir greiningardeild Glitnis. ?Það eru mikil umskipti frá fjórða fjórðungi 2006 en Úrvalsvísitalan hækkaði þá um 2,0% eftir 14,8% lækkun á þriðja fjórðungi 2006. Fjórðungurinn einkenndist af nær stöðugri hækkun þar sem fjármála- og fjárfestingafélögin drógu vagninn,? segir hún. Exista hækkaði mest á fjórðungnum eða um 28,1% og Kaupþing hækkaði næst mest eða um 24,1%. ?Talsverð tengsl eru á milli þessara félaga því hlutabréf Kaupþings eru stærsta einstaka eign Exista og er verðþróun þeirra því nátengd. Sem fyrr segir, þá drógu fjármála- og fjárfestingarfélög vagninn og skiluðu rekstrarfélögin mun minni hækkun á fjórðungnum að undanskyldu Actavis. Allmörg rekstrarfélaganna eru að endurskipuleggja rekstur sinn um þessar mundir vegna ytri vaxtar og hefur sú endurskipulagning komið niður á afkomu félaganna,? segir greiningardeildin. Gengi sjö félaga lækkaði á fjórðungnum. ?Bréf 365 lækkuðu mest, eða um 25,9% og næst komu bréf Flögu og Icelandic sem lækkuðu um 9,9%,? segir hún.


 

Kjarrhólmi ehf. ræður yfir 37,57% hlut í Tryggingamiðstöðinni og á sama tíma hefur Fjárfestingarfélagið Grettir selt 35,37% hlut sinn í félaginu, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Samhliða þessu selur Sund ehf. 49,05% hlut sinn í Fjárfestingarfélaginu Gretti. Auk þess sem Landsbankinn selur 8,47% hlut sinn í tryggingafélaginu og á eftir viðskiptin ekkert í félaginu, samkvæmt flöggunum sem birtust í Kauphöllinni.Eigendur Kjarrhólma ehf. eru Sund ehf. 45%, FL Group hf. 45%, Imon ehf. 5% og Sólstafir ehf. 5%. Sund ehf. er í eigu Gunnþórunnar Jónsdóttur, Jóns Kristjánssonar og Gabríelu Kristjánsdóttur. Imon ehf. er í eigu Magnúsar Ármann og Sólstafir ehf. er í eigu Þorsteins M. Jónssonar.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,2% og er 7.492 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 3,01%, Actavis Group hefur hækkað um 0,67%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,61%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,5% og Flaga Group hefur hækkað um 0,42%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 1,59%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 1,04%, Össur hefur lækkað um 0,8%, FL Group hefur lækkað um 0,67% og Glitnir hefur lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur veikst um 0,38% og er 120 stig við hádegi.


 

Nýsir tapaði 451 milljónum króna árið 2006 en skilaði 1,6 milljarða króna hagnaði árið áður, samkvæmt uppgjöri sem birtist í Kauphöllinni. "Orsök þess eru gengisbreytingar og mikill vaxtakostnaður af framtíðarfjárfestingum á Íslandi og erlendis sem ekki eru farnar að skila fullri arðsemi," segir í tilkynningu. Rekstrartekjur félagsins jukust í 3,4 milljarða króna árið 2006 úr 1,4 milljarði árið 2005. Eignir námu samtals 44,9 milljörðum króna árið 2006, samanborið við 16,3 milljarða króna árið 2005. Eigið fé félagsins jókst í 6,3 milljarða árið 2006 úr 3,9 milljarða árið áður.


 

Hans Petersen, sem hefur verið leiðandi í framköllun og sölu á ljósmyndavörum sl. 100 ár og Strax Holdings, sem sérhæfir sig í sölu og dreifingu á farsímabúnaði og rekur m.a. Farsímalagerinn.is, hafa tilkynnt sameiginlegar breytingar á rekstri félaganna.


 

FL Group og Reynimelur ehf hafa nú í kjölfar kauptilboðs dagsettu 2. mars, skrifað undir endanlegan kaupsamning um eigandaskipti á hlutum í Kynnisferðum ehf og er kaupandi nú eigandi alls hlutafjár Kynnisferða ehf. segir í tilkynningu. Reynimelur ehf er eignarhaldsfélag í eigu fjárfesta undir forystu SBA-Norðurleiðar hf. og Hópbíla hf. Kynnisferðir voru stofnaðar árið 1968 og hafa alla tíð verið í fremstu röð á sínu sviði. Félagið heldur uppi ferðum milli Reykjavíkur og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og býður upp á dagsferðir frá Reykjavík til allra helstu ferðamannastaða í nágrenni borgarinnar, auk þess að sinna margháttaðri annarri þjónustu. Rekstur Kynnisferða hefur verið með ágætum undanfarin ár, markaðsstaða fyrirtækisins er sterk og velta þess nam á síðasta ári um 1,5 milljörðum króna. Með þessu hefur FL Group lokið sölu á öllum dótturfyrirtækjum sínum sem tengdust gamla ferðaþjónustuhluta Flugleiða eins og hann var, áður en fyrirtækið fékk nafnið FL Group segir í tilkynningu.


 

Samskip hafa styrkt stöðu sína enn frekar í frystivöru- og flutningsmiðlun á Asíumarkaði að því er segir í fréttatilkynningu félagsins með samkomulagi við japanska umboðs- og flutningafélagið Interocean Shipping Corporation sem tekur að sér að vera umboðsaðili Samskipa í Japan, einhverjum umsvifamesta og mikilvægasta kæli-og frystivöruflutningsmarkaði í heiminum. Í tilkynningunni kemur fram að samningurinn er enn eitt skrefið í þá átt að styrkja og efla þjónustu Samskipa í þessum heimshluta. Fyrir er félagið með skrifstofur í Pusan og Seoul í Suður-Kóreu, Qingdao og Dalian í Kína, sem og Ho Chi Minh borg í Víetnam. Interocean Shipping Corporation er virt flutninga- og umboðsfyrirtæki í Japan, stofnað árið 1948 af Kitamura fjölskyldunni og fagnar því 60 ára starfsafmæli á næsta ári. Allt frá stofnun þess hefur fyrirtækið sinnt fiskflutningum og þjónustu við sjávarútveginn þó reksturinn hafi síðar þróast inn á fleiri svið. ?Það er okkur mikið ánægjuefni að verða hluti af flutninganeti Samskipa,? segir Kenta Kitamura, forstjóri Interocean Shipping Corporation. ?Japan hefur lengi átt viðskipti með frosnar fiskafurðir við Ísland, Noreg, Færeyjar og Holland og sterk staða Samskipa í þeim flutningum er okkur mikilvæg. Okkar styrkur liggur í traustum viðskiptum við öfluga inn- og útflytjendur í Japan, bæði með sjávarafurðir og aðrar frysti- og kælivörur, svo sem kjötvörur, ávexti og grænmeti.? Auk þess að styrkja stöðu Samskipa í frystivöru- og flutningsmiðlun milli Evrópu og Asíu, skapar samstarfssamningurinn við Interocean Shipping Corporation einnig möguleika á auknum flutningum innan Asíu með hráefni og framleiðsluvörur. ?Samstarfið við Interocean er mikilvæg viðbót við sölustarfsemi okkar á þessum markaði og hagsmunir félaganna fara vel saman því bæði vilja efla þekkingu sína í greininni og auka markaðshlutdeildina á heimsvísu,? segir Kristján Már Atlason, sem nýverið tók við starfi framkvæmdastjóra hjá frystivöru- og flutningsmiðlun Samskipa, með aðsetur í Rotterdam í tilkynningunni.  Eftir kaupin á frystigeymsluhluta hollenska fyrirtækisins Kloosterboer árið 2005 geta Samskip boðið upp á geymslurými í tveimur frystivörugeymslum í Hollandi, í Rotterdam og IJmuiden, ásamt geymslurými í frystigeymslum félagsins í Reykjavík, Kollafirði í Færeyjum, Álasundi í Noregi og Bayside í Kanada.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.