*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


maí, 2007

 

Pertti Ijäs ráðinn útibússtjóri


 

íslenskir bankar nefndir til sögunnar


 

Framkvæmdum við 2. áfanga 101 Skuggahverfis miðar vel en fimm byggingar verða reistar í þessum áfanga, samtals 97 íbúðir. Í frétt félagsins kemur fram að í byrjun júní hefst sala 13 íbúða sem flestar eru á efstu hæðum en afhending miðast við að þær verði tilbúnar undir innréttingar. Í september er áætlað að hefja sölu 84 íbúða sem afhentar verða fullbúnar.


 

Skuldatryggingarálag (CDS) íslensku viðskiptabankanna hefur lækkað umtalsvert að undanförnu og liggur nú á lægra bili en áður en neikvæð umræða spannst um fjármögnun bankanna á síðasta ári, segir greiningardeild Glitnis. Skuldatryggingarálag Landsbankans til fimm ára er 19 punktar, hjá Kaupþingi er það 29 punktar og 24 punktar hjá Glitni. Tryggingarálag Landsbankans hefur lækkað um 21 punktar frá því í ársbyrjun 2006, Kaupþings um 13 punktar og Glitnis um 8 punktar, að sögn greiningardeildarinnar. ?Skuldatryggingaálög banka hafa almennt farið lækkandi í heiminum enda virðist mikið magn af peningum í umferð. Tryggingarálag bankanna, sérstaklega Landsbankans og Kaupþings, hefur verið umfram lækkun álags á markaðnum í heild,? segir greiningardeildin. Hún segir margir áhrifaþættir hafa áhrif á tryggingarálag banka, suma geta bankarnir haft áhrif á en aðra ekki. ?Meðal áhrifaþátta sem bankarnir geta ekki haft áhrif á eru áhættufælni á mörkuðum og peningamagn í umferð. Viðbrögð bankanna við gagnrýni erlendra aðila hefur þó haft mest um það að segja að tryggingarálag þeirra hefur farið lækkandi. Þar á meðal má nefna bætta upplýsingagjöf, minni markaðsáhættu og afnám krosseignarhalds. Í tilfelli Landsbankans hefur efling innlána og þ.a.l. hærra hlutfall innlána af heildarfjármögnun að líkindum stuðlað að lækkun tryggingarálags bankans umfram hina íslensku bankana,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,54% og er 8.202 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur fjórum milljörðum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 4,48%, Alfesca hefur hækkað um 2,36%, Glitnir hefur hækkað um 1,8%, Kaupþing hefur hækkað um 0,64% og FL Group hefur hækkað um 0,51%. Teymi hefur lækkað um 2,08%, Flaga Group hefur lækkað um 0,48%, Actavis Group hefur lækkað um 0,47%, Icelandiar Group hefur lækkað um 0,35% og Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,26%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,4% og er 112,4 stig.


 

villja halda félaginu í Kauphöllinni


 

Launavísitalan hækkaði um 4,1% á fyrsta ársfjórðungi frá fyrri fjórðungi, að því er segir í tilkynningu frá Hagstofunni. Launavísitala á almennum vinnumarkaði hækkaði um 4,2%, en mismunandi er milli starfstétta hversu mikil hækkunin var. Laun hækkuðu mest hjá þeim er starfa við fjármálaþjónustu, lífeyrissjóði og vátryggingar, um 6,5%, en hækkunin í iðnaði var minnst, um 3,4%. Launavísitala opinberra starfsmanna hækkaði um 3,7% á tímabilinu. Launavísitala hefur hækkað um 11% frá fyrsta ársfjórðungi, og hækkaði launavísitala á almennum vinnumarkaði um 11,7% og launavísitala opinberra starfsmanna um 9,5%. Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði kveða á um 2,9%-3,65% hækkun launataxta frá 1. janúar 2007. Í hækkun vísitölunnar gætir einnig áhrifa sérstaks samkomulags Sambands íslenskra bankamanna og Samtaka atvinnulífsins frá 28. ágúst sl. sem kvað á um sérstakar taxtahækkanir frá 1. janúar 2007 til samræmis við hliðstætt samkomulag Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins frá 22. júní 2006. Samkvæmt almennum kjarasamningum opinberra starfsmanna hækkuðu launataxtar þeirra um 2,9-3,0% um áramót.


 

Í aprílmánuði voru fluttar út vörur fyrir 19 milljarða króna og inn fyrir 30,3 milljarða króna. Vöruskiptin í apríl voru því óhagstæð um 11,3 milljarða króna samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar. Í apríl 2006 voru vöruskiptin óhagstæð um 10,2 milljarða króna. Fyrstu fjóra mánuðina 2007 voru fluttar út vörur fyrir 99,4 milljarða króna en inn fyrir 119,3 milljarða króna. Halli var á vöruskiptunum við útlönd sem nam 20 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 46,6 milljarða.  Vöruskiptajöfnuðurinn var því 26,6 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma árið áður. Fyrstu fjóra mánuðina ársins 2007 var verðmæti vöruútflutnings 22,9 milljörðum eða 30% meira  en á sama tíma árið áður. Sjávarafurðir voru 46% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 10% meira en á sama tíma árið áður. Útfluttar iðnaðarvörur voru 40% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 43% meira en árið áður. Aukningu útflutnings má einna helst rekja til aukins álútflutnings og sölu flugvéla til útlanda. Fyrstu fjóra mánuði ársins 2007 var verðmæti vöruinnflutnings 3,7 milljörðum eða 3% minna en árið áður. Mestur varð samdráttur í innflutningi á fólksbílum og flugvélum en á móti kom aukning í innflutningi á hrá- og rekstrarvöru.


 

Landsbankinn hefur ráðið til sín níu starfsmenn frá finnska bankanum FIM Group Corporation sem er í eigu Glitnis. Meðal þeirra sem fara yfir eru fjórir starfsmenn greiningardeildar FIM og fimm miðlarar hjá finnska bankanum. Í samtali við Pétur Óskarsson, talsmann Glitnis, í Viðskiptablaðinu í dag hættu starfsmennirnir allir á einu bretti í upphafi vikunnar.


 

Sala lóða fyrir allt að 377 íbúðir í nýju íbúðarhverfi í Urriðaholti í Garðabæ hófst þann 25. maí síðastliðinn. Tilboð höfðu borist í allar lóðirnar, en aðeins um helmingur tilboða mætti útgefnu viðmiðunarverði og heldur því söluferlið áfram. Söluna annast fasteignasölurnar Eignamiðlun og Miðborg. Þetta kemur fram í frétt Viðskiptablaðsins í dag.


 

Aðalfundur danska verslunarrisans Intersport Danmark A/S samþykkti á fundi sínum í gær að ganga til viðræðna við íslenskan fjárfestahóp sem samanstandur af fjárfestingarsjóðnum Kcaj og Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka. Kcaj er fjárfestingarsjóður í umsjón fjárfestingarfélagsins Arev sem er að stærstum hluta í eigu Jóns Schevings Thorsteinssonar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,2% og er 8.159 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 17,8 milljörðum króna, þar voru viðskiptin með Glitni fyrir um 13 milljarða króna. Eimskip hækkaði um 1,54%, Glitnir hækkaði um 1,27%, Icelandic Group hækkaði um 1,05%, Flaga Group hækkaði um 0,48% og Straumur-Burðarás hækkaði um 0,47%. Atlantic Petroleum lækkaði um 11,55%, 365 lækkaði um 2,05%, Alfesca lækkaði um 1,17%, Teymi lækkaði um 1,12% og Icelandair Group lækkaði um 0,7%. Gengi krónu styrktist um 0,2% og er 112,8 stig.


 

Hreinn Jakobsson stýrir útrás félagsins frá Danmörku


 

Sameiginleg velta Sólar og Emmessís verður ríflega einn milljarður króna en Sól keypti Emessís í síðustu viku. Í viðtali Viðskiptablaðsins við Snorra Sigurðssonar, framkvæmdastjóra Sólar ehf., kemur fram að velta Sólar fyrir kaupin nam um 200 milljónum króna. Eins og komið hefur fram þá keypti Sól Emmessís hf. og er stefnt að sameiningu fyrirtækjanna í lok árs.


 

Glitnir hækkaði í gær verðmatsgengi Alfesca frá fyrra mati úr 5,2 í 5,3 krónur á hlut. Markaðsgengið var 5,17 við lok markaða í gær og var því verðmatsgengið 2,5% hærra þegar spá Glitnis kom út. Markgengi, vænt gengi eftir 6 mánuði,  er 5,5 krónur á hlut. Glitnir ráðleggur hluthöfum að halda bréfum sínum til langs tíma. Alfesca birti gott uppgjör fyrir stuttu,sem er ein helsta ástæða hækkaðs verðmats. Einnig hefur heimsmarkaðsverð á laxi lækkað og horfur eru fyrir stöðugt verð á næstunni. Endurfjármögnun félagsins mun lækka vaxtakostnað sem er jákvætt til langs tíma litið. Glitnir uppfærði rekstrarspá sína fyrir Alfesca, og spáir því að meðal EBIDTA-framlegð hækki úr 9,0% í 9,2%, en það skýrist að mestu vegna kaupa Alfesca á franska smurréttafyrirtækinu LTG. Góð sala hefur verið á slíkum réttum að undanförnu og lítið útlit er fyrir breytingu á því. Framtíðarvaxtarspá er óbreytt, 4,0%.


 

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman tölur um vanskil útlána hjá innlánsstofnunum miðað við lok mars 2007 og samanburð við næstu ársfjórðunga á undan. Yfirlitið sýnir að hlutfall vanskila af útlánum í lok 1. ársfjórðungs 2007 er 0,8% samanborið við rúmlega 0,5% í árslok 2006. Í lok 1. ársfjórðungs 2006 var hlutfallið 0,6%.


 

Útboð á ríkisvíxlum í flokki RIKV 07 0903 með tilboðsfyrirkomulagi fór fram hjá Lánasýslu ríkisins í dag eftir því sem kemur fram í tilkynningu Lánasýslunnar. Áætlað var að selja fyrir 2,5 til 5 milljarða að nafnverði. Alls bárust 26 gild tilboð fyrir allt að helmingi hærri upphæð eða 10,6 milljörðum króna. Tilboðum var tekið fyrir 4,8 milljarð á meðalávöxtun 13,548%. Hæsta ávöxtun tekinna tilboða var 13,623% og lægsta ávöxtun tekinna tilboða var 13,480%.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,12% og er 8.165 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 15,4 milljörðum króna. Össur hefur hækkað um 1,36%, Glitnir hefur hækkað um 1,27%, Eimskip hefur hækkað um 1,07%, Icelandic Group hefur hækkað um 1,05% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,7%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 16,17%, Alfesca hefur lækkað um 0,78%, 365 hefur lækkað um 0,77%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,56% og Icelandair Group hefur lækkað um 0,53%. Gengi krónu hefur veikst um 0,02% og er 112,9 stig.


 

Að sögn Kristjáns Kristjánssonar, talsmanns FL Group, er danska viðskiptablaðið Børsen með rangar tölur í viðmiði sínu varðandi stöðu félagsins í B&O. Að sögn Kristjáns er tap FL Group af stöðunni um það bil 10 milljónir danskara króna eða 110 milljónir króna.


 

Samkvæmt frétt danska viðskiptadagblaðsins Børsen er gengi bréfa B&O nú 7% lægra en þegar FL Group keypti megnið af sínum bréfum í febrúar á síðasta ári. Því leiðir blaðið líkur að því að tap FL Group af þessari stöðu sinni, sem félagið hefur nú selt, sé um 60 milljónir danskra króna eða tæplega 700 milljónir króna.


 

Vísitala framleiðsluverðs í apríl 2007 er 121,3 stig og lækkaði um 0,5% frá fyrri mánuði samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir hækkaði um 0,4% og vísitala fyrir stóriðju lækkaði um 3,6%. Vísitalan fyrir matvæli hækkaði um 0,1% en vísitala fyrir annan iðnað var óbreytt frá mars. Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands hækkaði um 0,1% milli mánaða en fyrir útfluttar afurðir lækkaði hún um 0,9%. Í tilkynningu Hagstofunnar kemur fram að frá apríl 2006 hefur vísitala framleiðsluverðs hækkað um 3,9%; sjávarafurðir hafa hækkað í verði um 6,7%, afurðir stóriðju um 1,2% og matvæli um 4,9%.


 

Press Trust of India greindi frá því um helgina að Hamleys-leikfangaverslunarkeðjan muni opna verslun á Indlandi á næsta ári. Að sögn talsmanns Hamleys eru viðræður á byrjunarstigi en staðsetning hefur verið valin í Delhi, höfuðborg Indlands. Stjórnendur Hamleys sjá mikla vaxtarmöguleika á Asíumarkaði og mun fyrirtækið opna fyrstu sjálfstæðu verslun sína á erlendri grund í Dubai seinna á þessu ári. Fyrirtækið kannar einnig möguleika á opnun verslana í Kúvæt, Sádi-Arabíu og Kína.


 

Í gær var undirritaður í Dusseldorf samningur milli Icelandair Hotels, dótturfyrirtækis Icelandair Group, og Hilton Hotels Corporation þess efnis að Nordica hótelið í Reykjavík verði hluti af Hilton hótelkeðjunni og heiti framvegis "Hilton Reykjavik Nordica". Á næstu vikum verður merkingum og ýmsu varðandi starfsemi hótelsins breytt í samræmi við staðla Hilton fyrirtækisins að því er segir í frétt Icelandair.


 

FL Group hefur selt allan hlut sinn í danska fyrirtækinu Bang & Olufsen A/S (B&O), eða sem svarar 10,76% af hlutafé fyrirtækisins. Kaupendur eru hópur danskra og alþjóðlegra stofnanafjárfesta. Söluandvirðið nemur um 10,2 milljörðum króna. FL Group hefur verið hluthafi í B&O frá því í ársbyrjun 2006 segir í tilkynningu félagsins. Ekki kemur fram hvort söluhagnaður er af eigninni. Salan á hlut FL Group í B&O er í fullu samræmi við stefnu FL Group og með henni aukast möguleikar félagsins til að takast á við ný verkefni. Að undanförnu hefur FL Group meðal annars fjárfest í evrópska fjármálageiranum, t.a.m. með kaupum á 2,99% hlut í Commerzbank í Þýskalandi og í afþreyingariðnaði í Bretlandi auk þess að styðja við uppbyggingu Refresco sem keypt hefur fjögur fyrirtæki á undanförnum vikum. Ennfremur hefur FL Group nýverið greint frá umtalsverðri fjárfestingu á fasteignamarkaði í Bandaríkjunum í samstarfi við Bayrock Group LLC, þarlent fasteignafélag. Félögin hafa þegar hafið undirbúning nokkurra stórra þróunarverkefna austan hafs og vestan. Hannes Smárason forstjóri FL Group segir: ,,Fjárfestingastefna FL Group einkennist af miklum sveigjanleika og stöðugri leit að fjárfestingakostum sem bæta eiga hag fyrirtækisins. Sem hluthafi í B&O, leiðandi fyrirtæki á sínu sviði í heiminum, hefur FL Group öðlast mikilsverða reynslu og við óskum B&O velfarnaðar í framtíðinni. Við teljum hinsvegar rétt nú, í þágu okkar hluthafa að kanna nýjar slóðir.? Um FL Group FL Group er alþjóðlegt fjárfestingarfélag sem sérhæfir sig annars vegar í áhrifafjárfestingum og umbreytingar¬verkefnum þar sem áhersla er lögð á langtíma fjárfestingar í skráðum og óskráðum félögum og hins vegar í markaðsviðskiptum sem lúta að skammtíma fjárfestingum sem og framkvæmd afleiðu- og verðbréfaviðskipta tengdum eignasafni félagsins. Höfuðstöðvar FL Group eru í Reykjavík en félagið er einnig með skrifstofur í Kaupmannahöfn og London. Það fjárfestir einkum í Norður-Evrópu, aðallega á Norðurlöndum og Bretlandi, en vinnur þó einnig á öðrum mörkuðum. FL Group er skráð á OMX Nordic Exchange í Reykjavík (OMX: FL). Í lok mars 2007 námu heildareignir félagsins 303 milljörðum króna og markaðsvirði þess var 236 milljarðar. Stærstu hluthafar FL Group eru: Oddaflug B.V (19,8%), í eigu Hannesar Smárasonar, forstjóra félagsins; Gnúpur fjárfestingafélag (19,1%); Baugur Group (18,2%) og Icon og Materia Invest (10,7%). Í sumum tilvikum eru hlutir skráðir á nafn íslenskra fjármálafyrirtækja vegna framvirkra samninga. Frekari upplýsingar má finna á www.flgroup.is


 

Væntingavísitala Gallup mælist nú 154,3 stig og hefur ekki verið hærri síðan mælingar hófust árið 2001, segir greiningardeild Landsbankans."Vísitalan hefur hækkað mikið á síðastliðnum mánuðum en samkvæmt Capacent átti svipuð þróun sér stað í aðdraganda kosninganna 2003," segir greiningardeildi.Væntingavísitalan getur tekið gildi á bilinu 0 til 200. "Hún fær gildið 100 ef að jafnmargir eru bjartsýnir og svartsýnir. Vísitalan er byggð á mati á núverandi efnahagsaðstæðum og ástandi atvinnumála og væntingum til þessara þátta eftir 6 mánuðui, auk væntinga um heildartekjur heimilsins eftir 6 mánuði," segir greiningardeildin.Hún segir hækkun vísitölunnar nú skýrist að mestu af væntingum til ástands í efnahags- og atvinnumálum eftir sex mánuði, en þær aukast gífurlega frá fyrri mánuði.


 

Samkvæmt tilkynningu til Kauphallar íslands hefur William Fall, nýr forstjóri Straums-Burðarás Fjárfestingabanka, fengið kauprétt að 103.591.450 hlutum í bankanum á genginu 20.43. Kaupverðið nemur 2,1 milljarði króna.


 

verður langstærsta kæliog frystigeymslufyrirtæki heims


 

Eimskip Holdings Inc, dótturfélag Hf. Eimskipafélag Íslands, hyggst gera formlegt yfirtökutilboð í allt hlutafé Versacold Income Fund á genginu 12,25 Kanadadollara á hlut. Stjórn Versacold Income Fund hefur samþykkt samhljóða að mæla með yfirtökutilboðinu. Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips: ?Tækifærið til að yfirtaka Versacold samræmist mjög vel framtíðarstefnu félagsins um að byggja upp öflugt net kæli- og frystigeymslna um allan heim. Kæli- og frystigeymslur Versacold styðja vel við alþjóðlegt flutninganet Eimskips og mun sameinað fyrirtæki bjóða upp á öfluga þjónustu í fimm heimsálfum. Við höfum mikla trú á stjórnendum Versacold og starfsemi félagsins sem þeir hafa byggt upp á svo árangursríkan hátt. Tilboðið hefur fengið mjög jákvæðar viðtökur og eykur það vonir okkar um að þessi yfirtaka verði að veruleika.? Stjórn Versacold Income Fund telur, eftir að niðurstöður óháðrar nefndar liggja fyrir, að tilboð Eimskips sé sanngjarnt og hagkvæmast sé fyrir hluthafa að taka tilboðinu. Fjárhagslegir ráðgjafar Versacold Income Fund, UBS Investment Bank, hafa einnig komist að þeirri niðurstöðu að hagkvæmast sé fyrir hluthafa að samþykkja tilboðið. Í tengslum við tilboðið hefur Clarke Inc., stærsti hluthafi Versacold, skuldbundið sig til þess að selja Eimskip 8.259.284 hluti í félaginu eða sem nemur 19,% af útistandandi hlutum. Að auki hefur KingSett Real Estate Growth LP No.2 skuldbundið sig til þess að selja Eimskip 2.697.720 hluti í félaginu eða sem nemur 6,2% af útistandandi hlutum. Gert er ráð fyrir að hluthöfum félagsins verði sent formlegt yfirtökutilboð fyrir 13. júní 2007. Tilboðið verður í gildi í a.m.k. 35 daga og er meðal annars háð því að eigendur að 66,67% heildarhlutafjár samþykki tilboðið. Að auki er tilboðið háð almennum skilyrðum og leyfum frá opinberum eftirlitsstofnunum. Ef yfirtakan gengur ekki eftir hefur Versacold skuldbundið sig til þess greiða Eimskip 20 milljónir Kanadadollara eða sem nemur rúmlega einum milljarði króna. Tilboðið er að fullu fjármagnað að hálfu Eimskips, Royal Bank of Canada Capital Markets og KingSett. Royal Bank of Canada hefur veitt Eimskip ráðgjöf vegna tilboðsins. Versacold er leiðandi félag í kæli- og frystigeymslum í Bandaríkjunum og jafnframt á heimsvísu. Félagið á og rekur 72 kæli- og frystigeymslur í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Nýja Sjálandi og Argentínu. Versacold er skráð í Kauphöllina í Toronto.


 

Í dag var Exiqon skráð í Kauphöllinni í Kaupmannahöfn. Exiqon er tíunda félagið sem er skráð á aðalmarkað Nordic Exchange á þessu ári. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu Kauphallarinnar. Exiqon er flokkað í heilbrigðisgeira og er líftæknifyrirtæki sem þróar, framleiðir og markaðssetur vörur og búnað á sviði erfðagreininga. Fyrirtækið þjónar vísindamönnum sem starfa í lyfjaiðnaðinum og á rannsóknarstofnunum um allan heim. Sala á framleiðsluvörum Exiqon hefur tvöfaldast á undanförnum árum. Hið sama gildir um vöruúrvalið sem býður upp á helstu nýjungar á sviði efnafræðirannsókna sem samþættar eru nethugbúnaði sem stuðlar að skjótum og áreiðanlegum niðurstöðum vísindamanna. Framleiðslan byggist á tækni sem er vernduð með einkaleyfi og er Exiqon með 75 vörur byggðar á þeirri tækni. Framleiðsluvörur Exiqon eru fyrst og fremst markaðssettar á heimasíðu félagsins, www.exiqon.com, en einnig af dreifingaraðilum þess, samstarfsaðilum og viðurkenndum fyrirtækjum. Aðalskrifstofur Exiqon eru á stað sem kallast Medicon Valley, skammt frá Kaupmannahöfn. ?Okkur er ánægja að bjóða Exiqon velkomið til Nordic Exchange. Exiqon er afar áhugavert félag, sem hefur þróast á undraverðan hátt. Exiqon er jafnframt eitt af mörgum líftæknifyrirtækjum sem fara á skrá í kauphöll. Við erum með 52 félög skráð í heilbrigðisgeiranum á aðalmarkaðnum og 10 á First North,? segir Jan Ovesen, forstjóri OMX Nordic Exchange í Kaupmannahöfn. Viðskiptalota hlutabréfa í Exiqon, sem hefur auðkennið EXQ, er 200. Exiqon flokkast með smærri félögum í heilbrigðisgeiranum.


 

Skeljungur gengur í dag frá kaupum á P/F Føroya Shell sem verið hefur í eigu Shell International Petroleum Company Limited. Starfsemin verður áfram rekin undir vörumerki Shell með sama hætti og hér á landi. Kaupverð er trúnaðarmál segir í frétt félagsins.  Stjórnarformaður Føroya Shell, Petra Koselka, segir: ?Skeljungur hefur í mörg ár starfað undir vörumerki Shell á Íslandi þannig að það er okkur ánægjuefni að Skeljungur taki við sem nýr eigandi félagsins.? Gunnar Karl Guðmundsson, forstjóri Skeljungs, segir: ?Við erum þess meðvituð að við erum að taka við traustu félagi með djúpar rætur í færeysku samfélagi. Við hlökkum til að halda áfram frábæru starfi sem unnið hefur verið af starfsfólki og stjórnendum í þeim tilgangi að viðhalda góðum árangri undanfarinna ára.? Í síðustu viku sagði Hakun Djurhuus starfi sínu lausu sem forstjóri P/F Føroya Shell. Skeljungur leitar nú nýs eftirmanns í Færeyjum. Skeljungur mun taka yfir alla starfsemi P/F Føroya Shell, sem samanstendur af 10 þjónustustöðvum, tveimur birgðastöðvum, 13 olíuflutningabifreiðum og olíuflutningaskipinu Magn. Sala til fyrirtækja felst einkum í sölu til sjávarútvegs, gasolíusölu til iðnaðar og innlendra viðskiptavina sem og sölu á bensíni, díselolíu, svartolíu og smurolíum. Hjá félaginu, sem fagnaði 80 ára starfsafmæli árið 2005, starfa um 100 manns. Skeljungur hf. rekur hér á landi rúmlega 60 útsölustaði og 15 birgðastöðvar um allt land. Hjá Skeljungi starfa í dag um 300 manns. Þann 14. janúar nk. fagnar Skeljungur 80 ára starfsafmæli sínu undir vörumerki Shell.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,08% og er 8.140 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur tveimur milljörðum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 15,2% í 37 viðskiptum, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,7%, 365 hefur hækkað um 0,51%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,27% og Tryggingamiðstöðin hefur hækkað um 0,27%. Flaga Group hefur lækkað um 2,34%, Actavis Group hefur lækkað um 0,7%, FL Group hefur lækkað um 0,34%, Teymi hefur lækkað um 0,19% og Atorka Group hefur lækkað um 0,13%. Gengi krónu hefur veikst um 0,13% og er 113 stig við hádegi.


 

fyrsta bandaríska fyrirtækið sem sækir um skráningu hér á landi


 

heildareignir Klasa námu tæpum 8 milljörðum króna í árslok 2006


 

Landsbankinn hefur selt í Teymi fyrir um 50 milljónir króna, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 9.444.734 hluti en gengi viðskiptanna er ekki gefið upp. Við lok markaðar á föstudag var gengið 5,37. Miðað við það gengi er nemur andvirði sölunnar 51 milljón króna. Eignarhlutur Landsbankans í Teymi hefur lækkað í 9,84% úr 10,10%. Af eignarhlut bankans eftir viðskiptin er 6,85% eignarhlutur, vegna framvirkra samninga.


 

William Fall, fyrrum forstjóri Alþjóðasviðs Bank of America, tekur við starfi forstjóra Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf. Friðrik Jóhannsson, sem hefur verið forstjóri bankans frá því í júní 2006, mun starfa náið með William á næstu mánuðum til að tryggja að forstjóraskiptin gangi greiðlega. Þetta kemur fram í tilkynningWilliam Fall var forstjóri Alþjóðasviðs Bank of America frá árinu 2001, þar sem hann hafði yfirumsjón með og bar ábyrgð á allri starfsemi bankans utan Bandaríkjanna; hann mótaði og byggði upp ólík svið bankans, allt frá viðskipta- og fjárfestingabankastarfsemi til fyrirtækja- og millibankastarfsemi, í 18 löndum. Þessi starfsemi gat af sér verulegar rekstrartekjur og yfir 20% arðsemi eigin fjár fyrir bankann, sem er annar stærsti banki heims.William gekk til liðs við Bank of America árið 1995 og bar ábyrgð á fjölda tekjusviða áður en hann var skipaður forstjóri Alþjóðasviðs bankans. William starfaði áður fyrir Westpac Banking Corporation og Kleinwort Benson. Hann er með meistarapróf í náttúruvísindum frá Cambridge-háskóla.Björgólfur Thor Björgólfsson, formaður stjórnar Straums-Burðaráss segir í tilkynningu:?Það er mér mikið gleðiefni að William skuli hafa ákveðið að ganga til liðs við Straum-Burðarás. Hann hefur til að bera víðtæka reynslu úr starfi sínu hjá Bank of America, þar sem hann leiddi alþjóðlega uppbyggingu á einum stærsta banka veraldar. Ráðning Williams sem forstjóra Straums-Burðaráss markar mikilvæg tímamót í umbreytingu bankans í fjárfestingabanka sem er samkeppnishæfur á alþjóðamörkuðum og með sterka stöðu á Norðurlöndum. Ég er sannfærður um að William er rétti maðurinn til að leiða bankann til enn frekari vaxtar.Stjórn Straums-Burðaráss vill þakka Friðriki Jóhannssyni fyrir mikilvægt framlag hans til vaxtar bankans. Friðrik hefur byggt upp traustan grunn fyrir áframhaldandi vöxt Straums-Burðaráss á alþjóðlegum vettvangi og leitt bankann í átt að því marki að gera hann að alþjóðlegum fjárfestingabanka. Framþróun Straums-Burðaráss hefur verið hröð undanfarið ár og einsýnt er að nærri öllum þeim markmiðum sem sett voru í Ársskýrslu 2006 fyrir næstu þrjú ár verður náð á árinu 2007. Það er okkur ánægjuefni að Friðrik mun vera áfram og tryggja þarmeð skilvirka yfirfærslu.??Ég er mjög ánægður með að ganga til liðs við þennan kraftmikla fjárfestingabanka," segir William Fall í tilkynningu. "Straumur-Burðarás hefur gríðarleg sóknarfæri: fáir fjárfestingabankar á Norðurlöndum geta byggt framtíðarvöxt sinn á jafn sterkum efnahagsreikningi. Ég mun halda áfram að vinna að, og í samræmi við, stefnu bankans og ég hlakka til að verða hluti af framtíð Straums-Burðaráss.?


 

Viðskipti stöðvuð með hluti Hf. Eimskipafélags Íslands. Frétt væntanleg. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Tómas Kristjánsson ér hættur sem framkvæmdastjóri Fjármálasviðs Glitnis og Finnur Reyr Stefánsson hættir sem framkvæmdastjóri Rekstrarsviðs, en þeir hyggja á stofnun fjárfestinga- og fasteignafélags að því er kemur fram í tilkynningu bankans. Tómas og Finnur Reyr hafa undirbúið þessa breytingu í nokkurn tíma og er ákvörðun þeirra tekin í samráði við bankann.


 

Baugur Group hefur bætt við sig í Keops fasteignafélaginu og er nú komið með 32% af hlutafénu að því er kemur fram á netsíðu danska viðskiptatímaritinu Börsen. Félagið keypti í dag 2,5 milljón hluta fyrir 608 milljónir króna.


 

Sigrún Guðjónsdóttir frá hugbúnaðar- og ráðgjafafyrirtækinu Innn hf. og Elías Guðmundsson frá ferðaþjónustufyrirtækinu Hvíldarkletti ehf. voru verðlaunuð í dag fyrir bestu markaðsáætlanirnar við útskrift í verkefninu Útflutningsaukning og hagvöxtur (ÚH) sem Útflutningsráð Íslands stendur að í samvinnu við Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, Landsbanka Íslands, Bakkavör Group, Byggðastofnun, Samtök iðnaðarins og Félag kvenna í atvinnurekstri.  Þetta kemur fram í tilkynningu.Þetta er í 17. skiptið sem ÚH námskeið er haldið á vegum Útflutningsráðs en um er að ræða þróunarverkefni fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem hafa áhuga á að hefja útflutning eða festa í sessi útflutning sem þegar er hafinn. Að þessu sinni tóku fulltrúar 12 fyrirtækja þátt í námskeiðinu en þau eru Hótel Reynihlíð á Mývatni, Jarðböðin við Mývatn, Afurðarstöð KS á Sauðárkróki, Infotec í Reykjavík, Hótel Laki í Efri-Vík við Kirkjubæjarklaustur, Fiskiðjan Bylgja í Ólafsvík, MKM Footwear í Reykjavík, Batteríið Arkitektar í Reykjavík, Innn í Reykjavík, Hvíldarklettur á Suðureyri, Hvalaskoðun Reykjavíkur og Navia í Reykjavík.


 

Í samræmi við 18. grein, 2. málsgrein finnskra fyrirtækjalaga (Finnish Companies Act) hefur Glitnir í dag sent tilkynningu til FIM Group Corporation í Finnlandi þar sem fram kemur að Glitnir á meira en níu tíunduhluta (9/10) hlutafjár og atkvæðaréttar í FIM. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.Glitnir á nú 42.176.109 hluti í FIM sem samsvarar um 89,81% hlutafjár og atkvæðaréttar í FIM.Í samræmi við 1. mgr. 18. gr. finnskra hlutafélagalaga, hefur Glitnir rétt til að leysa til sín hluti annarra hluthafa í FIM. Sá innlausnrréttur sem Glitnir hefur ákveðið að nýta getur tekið til allra hluta sem gefnir hafa verið út af FIM og eru í eigu annarra hluthafa.


 

Gengi króna mun halda áfram að hækka og muni haldast sterk fram á haust en gefi þá eftir nokkuð snögglega, að mati greiningardeildar Glitnis, en krónan hefur hækkað um tæp 13% það sem af er ári.?Kauptækifæri myndast á gjaldeyrismarkaði þegar gengisvísitala íslensku krónunnar nær lágmarki í 110, evran fer í 81 krónur og dollarinn í 60 krónur. Reikna má með því að þetta gerist á allra næstu vikum. Nokkrar líkur eru á að vísitalan fari enn neðar og að erlendur gjaldeyrir verði þar með enn ódýrari. Við teljum að ef af því verður muni það verða skammvinnt en í leiðinni gott tækifæri,? segir greiningardeildin.Hún segir mikil bjartsýni um efnahagsframvindu styðji gengi krónu. ?Seðlabankinn boðar áframhaldandi strangt peningalegt aðhald til að bregðast við þenslueinkennum í þjóðarbúskapnum og væntingar eru um að munur innlendra og erlendra skammtímavaxta haldist áfram hár,? segir greiningardeildin.Hröð lækkun gengis krónunnar er ekki óalgeng eftir styrkingartímabil líku, að sögn greiningardeildarinnar, sem rifjar upp að á vormánuðum síðasta árs lækkaði gengið um ríflega 16% á tveimur mánuðum, eftir styrkingarferli.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,04% og er 8.126 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,6 milljarði króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 9,28%, Eimskip hefur hækkað um 2,22% en félagið hefur hækkað um 23,95% á fjórum vikum, Icelandair Group hefur hækkað um 1,07%, 365 hefur hækkað um 0,77% og Exista hefur hækkað um 0,75%. Actavis Group hefur lækkað um 0,83%, Teymi hefur lækkað um 0,57%, Flaga Group hefur lækkað um 0,46%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,46% og Landsbankinn hefur lækkað um 0,13%. Gengi krónu styrktist um 0,24% og er 113,2 stig.


 

Bresku matvörukeðjurnar Tesco, Sainsburys, Waitrose, Iceland, M&S og Co-op hafa lofað að sniðganga íslensk fyrirtæki vegna nýhafinna hvalveiða. Í þessu felst að engar íslenskar sjávarafurðir verða keyptar af fyrirtækjum sem eru tengd hvalveiðum á einhvern hátt, enda jafngildir slíkt stuðningsyfirlýsingu við hvalveiðar, að sögn ýmissa samtaka, en ákvörðun bresku keðjanna kemur í kjölfarið af miklum þrýstingi frá umhverfisverndarsamtökum þar í landi, til að mynda Whale and Dolphin Conservation Society (WDSC) og World Society for Protection of animals (WSPA). Hvalveiðar Íslendinga byggjast á lygum, segir Chris Stroud formaður WDCS, en sú fullyrðing að hvalir éti burt verðmæta fiskstofna er uppspuni frá rótum að sögn Stroud. Eftir tvær vikur mun Alþjóðahvalveiðiráðið hittast, en þá má búast við harðvítugum deilum milli ríkja, en skiptar skoðanir eru um lögmæti og réttmæti hvalveiða innan ráðsins.


 

Íslenska hagkerfið mun halda áfram að kólna og jafnvægi komast á, en ennþá er hætta á harðri lendingu. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá OECD. "Verulega hefur hægst á hagvexti, en verðbólguþrýstingur og viðskiptahalli eru ennþá til staðar", segir í skýrslunni. Eftir hinn mikla hagvöxt sem var á árunum 2005 (7,6%) og 2006 (7,2%) sem hleypti verðbólgunni af stað er loksins að hægjast um. Búist var við að erlend fjárfesting myndi dragast saman eftir að uppbyggingu álversins lyki, en nú er útlit fyrir að sá samdráttur verði meiri en ætlað var. OECD væntir nú 0,8% hagvaxtar á Íslandi á árunum 2007 og 2008. Einnig spáir OECD lægri verðbólgu en fyrr, lækkar spá sína úr 3,7% í 3,3%. Ísland er með mesta viðskiptahallann af öllum OECD-löndunum árið 2006, um 26,7% (hlutfall af vergri landsframleiðslu). Hallinn mun dragast stórlega saman þegar fullur kraftur kemst í álútflutninginn sem mun aukast mikið hér á næstu misserum. Stofnunin væntir þess að viðskiptahallinn á Íslandi muni dragast stórlega saman á þessu ári og því næsta,  hallinn verði 13,9% 2007 og 7,8% árið 2008, sem er þó nokkuð hátt. OECD bendir Seðlabanka Íslands á að halda vöxtum háum þar til verðbólgumarkmiðið er í augnsýn. Heildareftirspurn verði að dragast saman og verðbólguvæntingar í takt við markmið.


 

og tekur sæti í stjórn félagsins


 

Valgerður Sverrisdóttir hefur ákveðið að gefa kost á sér í embætti varaformanns Framsóknarflokksins, en ákvörðun um það verður tekin á miðstjórnarfundi flokksins sem haldinn verður í næsta mánuði. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem haldinn var á skrifstofu flokksins. Hún  hefur verið alþingismaður frá árinu 1987, iðnaðar- og viðskiptaráðherra frá 1999-2006 og utanríkisráðherra frá 2006-2007, en hún var fyrsta konan til að gegna ofantöldum ráðherraembættum og hefur verið lengst kvenna ráðherra í ríkisstjórn.Valgerður sagði Framsóknarflokkinn hvorki vera til hægri né vinstri, heldur stefndi beint áfram í að vinna að lausn mála sem frjálsyndur umbótaflokkur. Hún segir ánægjulegt að ný ríkisstjórn skuli sækja stefnumál sín í smiðju Framsóknarflokksins, en megintilgangur Samfylkingar hafi átt að vera mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn, en annað hafi komið á daginn. Erum við því á fullri ferð inn í fjögurra flokka kerfið á ný og það mun verða Framsóknarflokknum hagstætt.Valgerður telur að hún og Guðni myndu verða gott teymi með sterka breidd í forystu flokksins. Það sé mikilvægt nú að veita nýjum og stórum meirihluta á Alþingi aðhald, næg væru tækifærin og sagðist hlakka til að takast á við ný verkefni. Valgerður er sú eina sem lýst hefur yfir framboði í embættið en það losnaði þegar Jón Sigurðsson sagði af sér sem formaður flokksins á miðvikudag og Guðni Ágústsson tók við af honum.


 

Sameining Nasdaq og OMX nýtur stuðnings stjórna beggja kauphallanna og hluthafa að 16,6% hlutafjár. Þar á meðal eru fjárfestar eins og Investor AB, Nordea Bank AB og Magnus Böcker.


 

Tilboð Nasdaq kauphallarinnar í OMX jafngildir því að OMX er metið á 3,7 milljarða bandaríkjadala eða  233 milljarða króna. Þetta er 19% yfir lokagildi gærdagsins. Það er hins vegar 25% yfir meðalgengi síðustu 20 viðskiptadaga. Hlutföll við sameininguna eða yfirtökuna, hvernig sem menn kjósa að kalla það, er þannig að Nasdaq er metið 58% og OMX 42%.


 

Niðurstöður Hagstofinnar sýna að tölvur eru á 89% heimila á Íslandi og 84% heimila geta tengst interneti. Nærri níu af hverjum tíu nettengdum heimilum nota ADSL, SDSL eða annars konar xDSL tengingu og einungis 7% nettengdra heimila nota hefðbundna upphringi-tengingu eða ISDN. Níu af hverjum tíu Íslendingum á aldrinum 16?74 ára nota tölvu og internet. Flestir nota internetið því sem næst daglega. Tilgangur einstaklinga með notkun internets breytist lítið milli ára og líkt og fyrri ár var miðillinn helst notaður til samskipta og upplýsingaleitar. Árið 2007 hafði um þriðji hver Íslendingur pantað og keypt vörur eða þjónustu um internet á því þriggja mánaða tímabili sem spurt var um. Enn er algengast að fólk kaupi farmiða, gistingu eða annað tengt ferðalögum um internet.


 

Stjórn Hf. Eimskipafélags Íslands hefur ákveðið að fela ABN Amro Bank og Hannesi Hilmarssyni, forstjóra Air Atlanta hf., að sjá um sölu á flugrekstrartengdum eignum félagsins sem meðal annars felur í sér að finna kaupendur að 100% hlut félagsins í Air Atlanta hf. Á yfirstandandi ári er gert ráð fyrir að um 20% af veltu Hf. Eimskipafélags Íslands komi frá Air Atlanta hf. Stefnt er að því að ljúka sölu á Air Atlanta á næstu mánuðum að því er segir í frétt félagsins. Að auki hyggst Hf. Eimskipafélag Íslands selja 49% hlut sinn í Avion Aircraft Trading (AAT). Unnið er að því í samráði við eigendur 51% hlutar í AAT sem er í eigu Artic Partners. Artic Parners er í eigu Hafþórs Hafsteinssonar, stjórnarformanns AAT, Arngríms Jóhannssonar, stjórnarmanns í AAT og annarra stjórnenda AAT. Gert er ráð fyrir því að söluferlið klárist á næstu vikum. Hf. Eimskipafélag Íslands hefur stefnt að frekari uppbyggingu á sviði flutningastarfsemi, í skiparekstri og kæli- og frystigeymslulausna á alþjóðavísu undanfarin ár og vill einbeita sér enn frekar að þeim möguleikum sem þar felast. Söluandvirði flugrekstrartengdra eigna sem Eimskip hyggst selja verður notað til frekari vaxtar og til að greiða niður skuldir félagsins. Áhrif sölunnar, fyrir utan söluhagnað, á fjárhagslega afkomu félagins er óveruleg. Áætluð heildaráhrif á efnahag félagsins nemur í kringum 300 milljónum Evra eða um 25 milljörðum króna. Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips um stefnubreytinguna: ?Ég sé mjög mikil tækifæri í frekari uppbyggingu í flutningastarfsemi, skiparekstri og kæli- og frystiflutningum um allan heim. Við teljum þá starfsemi vera mjög arðsama og stöðuga fyrir hluthafa félagsins til lengri tíma litið. Eftirspurn eftir flutningum og geymslu á kæli- og frystivörum eykst sífellt í heiminum og ætlum við að vera lykilaðili í þeim vexti sem framundan er.? Hannes Hilmarsson, forstjóri Air Atlanta: ?Við lítum á stöðuna sem einstakt tækifæri fyrir Air Atlanta. Félagið hefur markað sér stöðu sem leiðandi flugfélag á sviði blautleigu flugvéla og okkur hefur tekist að byggja upp sterka stöðu á markaði fyrir fraktvélar í kjölfar endurskipulagningar á árinu 2006. Air Atlanta er vel í stakk búið til að stækka flota sinn og er þess vegna vel staðsett á ört vaxandi markaði fyrir fraktflutninga á alþjóðavísu.? Justin Symonds, yfirmaður ráðgjafar á alþjóðaflutningasviði hjá ABN AMRO Bank: ?Okkur hlakkar til að starfa náið með Eimskip og Hannesi Hilmarssyni við að móta framtíð Air Atlanta. Við sjáum mikla vaxtarmöguleika á markaði fyrir breiðar fraktflugvélar þar sem Air Atlanta hefur skapað sér góðan sess.?


 

Tilkynning hefur verið send út um að stjórnir Nasdaq og OMX hafi hafið viðræður um sameiningu kauphallanna tveggja. Við sameiningu kauphallanna verður til stærsti markaður á sviði tæknifyrirtækja í heiminum.


 

Nýverið keypti Miðbæjarfélagið ehf. í Reykjavík eignina Byggðarhorn í Árborg á 450 milljónir króna. Hins vegar höfðu feðgarnir Sigurður Fannar Guðmundsson og Guðmundur Sigurðsson keypt jörðina af Gísla Geirssyni fyrir sex mánuðum síðan á 105 milljónir. Í millitíðinni hafa þeir feðgar látið leggja vegi og verið með aðrar framkvæmdir á svæðinu fyrir um 70 milljónir króna. Þeir hafa því hagnast um 275 milljónir króna við sölu á jörðinni.


 

Velta á fasteignamarkaði hefur aukist jafnt og þétt frá áramótum og síðustu vikur hefur í kringum 200 kaupsamningum verið þinglýst á viku, segir greiningardeild Kaupþings. ?Stórkaupavísitala Gallup er góð vísbending um framtíðareftirspurn á fasteignamarkaði en hún hefur haft mjög góða fylgni við veltu fyrir utan skot í mars sem líklega má rekja til mæliskekkju,? segir greiningardeildin. Hún segir stórkaupavísitalan innihaldi upplýsingar frá einstaklingum á aldrinum 16-75 ára um fyrirhuguð húsnæðis- og bifreiðakaup auk ferða til útlanda. Ef húsnæðiskaup eru skoðuð sérstaklega sést að vísitalan hækkar um 32% frá birtingu síðustu mælingar stórkaupavísitölunnar. ?Ljóst er að vísitalan er mun hærri nú heldur en hún var mánuðina á eftir innkomu bankanna á íbúðalánamarkaðinn þegar velta tók verulega við sér í kjölfarið. Ef vísitalan hefur það forspárgildi sem verið hefur ætti velta á fasteignamarkaði að fylgja í kjölfarið. Bjartsýni íslenskra neytenda hefur verið mikil undanfarna mánuði en einnig gæti þessi aukna eftirspurn helgast af því að lánshlutfall Íbúðalánasjóðs var hækkað í mars sem hefur liðkað fyrir íbúðakaupum. Fasteignaverð frá áramótum hefur hækkað um 6%. Þessi vísbending um aukna eftirspurn á fasteignamarkaði gæti haft áhrif til enn frekari hækkunar fasteignaverðs á komandi mánuðum,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,09% og er 8.123 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Eimskip hækkaði um 2,79%, Atlantic Petroleum hækkaði um 0,83%, 365 lækkaði um 0,77%, Alfesca lækkaði um 0,59% og Össur lækkaði um 0,45%. Flaga lækkaði um 3,56%, Teymi lækkaði um 2,03%, Icelandic Group lækkaði um 1,48%, Exista lækkaði um 1,03% og Bakkavör Group lækkaði um 0,69%. Gengi krónu veiktist um 0,46% og er 113,6 stig.


 

Hæstiréttur Íslands hefur snúið við dómi undirréttar og dæmt þýðanda Friends þáttanna vinsælu eina milljón króna í skaða- og miskabætur. Auk þess voru honum dæmdar 800.000 krónur í málskostnað. Jón Steinar Gunnlaugsson skilaði séráliti og vildi staðfesta hinn áfrýjaða dóm.


 

Það þarf ekki sérkunnáttu til að taka myndir í vegabréf. Það er niðurstaða Hæstaréttar í máli Ljósmyndarafélags Íslands á hendur ríkinu. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að útgáfa vegabréfa sé meðal verkefna sem stjórnvöldum eru falin með lögum og séu þannig hluti af stjórnsýslu ríkisins. Myndataka í vegabréf sé órjúfanlegur þáttur í útgáfuferlinu og að ekki séu gerðar faglegar kröfur þannig að jafnað verði við myndatöku í atvinnuskyni í skilningi iðnaðarlaga. Var íslenska ríkið því sýknað af kröfu Ljósmyndarafélagi Íslands.


 

Hagnaður Icelandic Group jókst í 2,3 milljónir evra á fyrsta ársfjórðungi úr einni milljón evra á sama tíma fyrir ári. Framlegð fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) var 14,2 milljónir evra, samanborið við 10,4 milljónir evra á sama tíma fyrir ári. Arðsemi eigin fjár nam var 5,3% en hún var neikvæð um 5,7% á sama tíma í fyrra. Hrein fjármagnsgjöld á fjórðungnum námu 5,9 milljónum evra samanborið við 5,6 milljónir evra á sama tímabili fyrir. Gengistap á fjórðungnum nam hundrað þúsund evra, samanborið við gengishagnað að fjárhæð 2,3 milljónir evra á sama tímabili síðasta árs.


 

Hagkaup vinnur að að opnun 7.600 fermetra verslunar í Holtagörðum fyrir næstu áramót og nýrrar 4.000 fermetra verslunar í Garðabæ, sem kemur í stað þeirrar eldri. Þetta kemur fram í upplýsingum fyrirtækisins vegna ársuppgjörs þess. Auk verslunarinnar í Holtagörðum munu skrifstofur fyrirtækisins flytjast þangað.


 

Dansk- íslenska viðskiptaráðið efnir til kvöldfundar á efri hæð veitingastaðarins Kaffi Sólon í Bankastræti og verður fundurinn í kvöld kl. 20.00. Yfirskrift fundarins er Sögur frá Köben og verða sögur forsvarsmanna smærri fyrirtækja sem hafa haslað sér völl í Kaupmannahöfn á eigin forsendum í öndvegi. Hver er reynsla þeirra af rekstri fyrirtækis í öðru landi, er mikill munur á Íslandi og Danmörku þegar að rekstri fyrirtækis kemur og í hverju felst hann helst.Þeir sem segja sögur sínar eru Lárus Jóhannesson framkvæmdastjóri 12 Tóna Reykjavík/Kaupmannahöfn og ber erindi hans yfirskriftina: ?Getur þú gert þetta á morgun? Nei en ætti að vera klárt eftir 5 vikur!?Sömuleiðis mun Friðrik Weishappel, eigandi Laundromat kaffihúsasamstæðunnar í Kaupmannahöfn halda erindi og verður yfirskriftin: ?Fékk sjokk þegar útibússtjórinn sagði mér að bankinn væri ekki þjónustustofnun!?


 

Eimskip-CTG í Noregi tók í dag við nýju frystiskipi, sem er þriðja nýja frystiskipið sem félagið fær afhent á einu og hálfu ári. Að auki eru þrjú önnur frystiskip í smíðum fyrir félagið. Afkastageta Eimskip-CTG meira en tvöfaldast með tilkomu nýju skipanna. Fjárfestingin í sex nýjum frystiskipum er í samræmi við stefnu félagsins að verða leiðandi flutningsaðili á Norður Atlantshafi en nýr skipafloti tryggir hagkvæmari flutninga á vegum félagins. Heildarfjárfestingin í sex nýjum skipum fyrir Eimskip-CTG nemur um 8 milljörðum króna en samið var um smíði þessara skipa á árunum 2004 til 2006. Nýja frystiskipið er blanda af frysti- og gámaskipi og er 82 metra langt og 16 metra breitt og er það sérstaklega styrkt til siglinga í ís. Hámarksganghraði þess er 16 sjómílur á klukkustund og burðargeta þess er 2.500 tonn. Skipið getur borið 2.000 bretti og 28 gámaeiningar á þilfari. Á skipunum er síðuport af fullkomnustu gerð sem styttir löndunar- og lestunartíma um allt að helming. Eimskip-CTG sérhæfir sig í flutningum og geymslu á frosnum og kældum sjávarafurðum á Norður Atlantshafi. Með öflugu flutningskerfi býður Eimskip-CTG sjávarútvegsfyrirtækjum alhliða þjónustu, allt frá löndun og geymslu sjávarafurða til flutninga til kaupenda ásamt tengdri þjónustu. Flutningsnet Eimskip-CTG samanstendur nú af 15 frystiskipum og fimm frystigeymslum í Norður og Vestur ? Noregi. Fyrirtækið er með starfsstöðvar á lykilstöðum í Noregi og Murmansk. Frystiskipið var byggt af Myklebust Verft AS í Noregi. Skipið á eftir að fá nafn en það verður nefnt eftir fossi í samræmi við hefð Eimskips að nefna öll skip sín eftir fossum. Ráðgert er að skipið fá nafn í Reykjavík í byrjun júní. Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, segir í tilkynningu. ?Við erum mjög ánægð með að bæta enn einu frystiskipi við skipaflotann. Eimskip hefur þegar bætt við þremur nýsmíðuðum skipum á einu og hálfu ári. Þegar við fengum fyrsta skipið afhent var það fyrsta nýsmíði á frystiskipi af þessari stærð í heiminum í hátt í tvo áratugi. Nýja skipið er þriðja skipið af sex sem tekið er í notkun eftir að við kynntum að við ætluðum að ráðast í smíði nýrra frystiskipa árið 2004. Nýju skipin spila lykilhlutverk í að útvíkka og bæta ?door to door? þjónustu milli Noregs, Bretlands, Belgíu og Hollands og styrkja stöðu Eimskips sem leiðandi flutningsaðili á Norður Atlantshafi.?


 

Greiningardeild Kaupþings spáir áframhaldandi hækkun á vísitölu neysluverðs í næsta mánuði eða sem nemur 0,6% hækkun milli mánaða. Hækkunina má að mestu rekja til hækkun á fasteignaverði og á eldsneyti. Nái spáin fram að ganga verður tólf mánaða verðbólga í júní 4,1%, samanborið við 4,7% hækkun í maí. ?Hratt hefur dregið úr tólf mánaða verðbólgu á síðustu mánuðum en á sama tíma í fyrra gekk yfir mikið verðbólguskot í kjölfar gengisveikingar krónunnar. Að mati Greiningardeildar er enn talsverður verðbólguþrýstingur í hagkerfinu. Bjartsýni neytenda er í hæstu hæðum um þessar mundir og á sama tíma hefur líf færst yfir fasteignamarkaðinn. Þá er enn mikil þensla á vinnumarkaði og engin kólnun þar sjáanleg, atvinnuleysi í sögulegu lágmarki og launahækkanir milli ára að mælast í kringum 10%,? segir hún.


 

Evrópski fjárfestingarbankinn (EIB) gaf í gær út nýjan flokk krónubréfa fyrir fjórum milljörðum króna með gjalddaga í janúar 2010. Bréfin bera 10,25% vexti, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Alls hefur EIB nú gefið út krónubréf að fjárhæð 70,5 milljarða króna sem ekki eru komin á gjalddaga en EIB er þriðji stærsti útgefandi krónubréfa á eftir KFW (þýska ríkinu) og hollenska bankanum Rapobank. Samanlagt standa þessir þrír útgefendur að baki 57% heildarútgáfu krónubréfa fram til þessa,? segir greiningardeildin. Hún segir að það sem af er ári hafa verið gefin út krónubréf að fjárhæð 155 milljarða króna en útistandandi krónubréf nema nú 370 milljörðum króna alls að nafnvirði. ?Útgáfa krónubréfa styður við gengi krónunnar að öðru óbreyttu. Að sama skapi veldur uppgreiðsla krónubréfa lækkun gengis krónunnar ef fjárfestar kjósa að framlengja ekki krónubréfaeign sinni. Á meðan vaxtamunur við útlönd er hár er hins vegar líklegt að krónubréfaútgáfan haldi áfram enn um sinn,? segir greiningardeildin. Krónan Gengi krónunnar hefur hækkað um 13% frá áramótum og síðustu þrjá viðskiptadaga styrktist krónan um ríflega 2% sem verður að teljast mikil styrking á svo skömmum tíma, samkvæmt greiningardeildinni. ?Útgáfa krónubréfa í gær ásamt stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hefur stutt við gengi krónunnar og aukið bjartsýni fjárfesta, en ríkisstjórnin boðar frekari lækkanir skatta á fyrirtæki og einstaklinga. Við lokun markaða í gær stóð gengisvísitalan í 112,85 og hefur vísitalan ekki verið lægri frá því í mars á síðasta ári. Það sem af er degi hefur gengi krónunnar hins vegar lækkað og gera má ráð fyrir að einhverjir kjósi að taka hagnað eftir hækkun undanfarinna daga. Líklegra er þó að gengislækkunin sé tímabundin,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,53% og er 8.087 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,7 milljörðum króna. Eimskip hefur hækkað um 0,64% og Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,3%. Teymi hefur lækkað um 2,03%, Icelandic Group hefur lækkað um 1,48%, FL Group hefur lækkað um 1,19%, Bakkavör Group hefur lækkað um 1,11% og 365 hefur lækkað um 1,03%. Gengi krónu hefur veikst um 0,34% og er 113,5 stig.


 

Avion Aircraft Trading hefur gengið frá kaupum á tveimur nýjum Airbus A330-200 fraktvélum, vélarnar koma í fyrsta skipti á markað í ársbyrjun 2010. Listaverð hverrar vélar er um 8 milljarðar íslenskra króna en raun kaupverð er umtalsvert lægra og er ekki gefið upp segir í frétt Avion. Kaupin á vélunum tveimur er til viðbótar við kaup á sex slíkum vélum í síðastliðnum febrúar . Samtals er því um að ræða átta vélar og hafa tvær af þeim verið seldar til Icelease og tvær leigðar til Icelandair Cargo dótturfélaga Icelandair Group. Vélarnar verða afhentar 2010 til 2012 og er þetta í fyrsta skipti sem íslensk fyrirtæki kaupa og reka nýjar vélar frá Airbus. Í tilkynningu kemur fram að ákvörðun Avion Aircraft Trading um kaup á þessum vélum byggist á hagstæðu kaupverði, spám um mikinn vöxt á fraktmarkaði og áætlaðri þörf fyrir meira en 400 fraktvélar af þessari burðargetu næstu 20 árin. Airbus A330-200 fraktvélin er eina vélin í sínum stærðarflokki sem getur borið 64 tonn með 7.400 km hámarks flugdrægi og hámarks burðargetu upp á 69 tonn með 6,000 km flugdrægi. Yfir 60 flugfélög reka í dag farþegaútgáfuna sem auðveldar viðkomandi flugfélögum að taka fraktútgáfuna í notkun. Avion Aircraft Trading er í 51% meirihlutaeigu Hafþórs Hafsteinssonar og Arngríms Jóhannssonar, stjórnenda og annara fjárfesta og 49% í eigu HF Eimskip. Félagið var stofnað í apríl 2005 og hefur fyrir þessi kaup keypt 30 flugvélar, aðallega Airbus A300-600, Boeing 747-400 og nýjar Boeing 777 fraktvélar sem síðan eru seldar aftur á markaði.


 

Fitch Ratings staðfesti í dag lánshæfiseinkunnir Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf.: langtímaeinkunn BBB-, skammtímaeinkunn F3, óháð einkunn C/D og stuðningseinkunn 3. Horfur lánshæfiseinkunnanna eru stöðugar. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Staðfestingin kemur í kjölfar tilkynningar Straums-Burðaráss um kaup á 62% hlut í finnska bankanum eQ. Gert verður yfirtökutilboð í allt hlutafé og kauprétti í eQ. Að sögn Fitch eru kaupin í takt við það markmið Straums-Burðaráss að verða leiðandi Norrænn fjárfestingabanki. eQ starfar í Finnlandi en kaupin passa vel við starfsemi Straums-Burðaráss á sviði fyrirtækjaráðgjafar og miðlunar á Norðurlöndum, sem að sögn Fitch er nú þegar með starfsemi á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð, auk Bretlandseyja og Hollands. Kaupin bæta eignastýringu við þjónustuframboð Straums-Burðaráss en eQ er leiðandi í eignastýringu, verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf. Þar sem þjónusta eQ skapar fyrst og fremst þóknunartekjur munu kaupin tryggja enn frekar vöxt stöðugra tekjustofna hjá Straumi-Burðarási.


 

Fjármögnun á áltæknigarði í Þorlákshöfn er í höfn eftir að fyrirtækinu Artus ehf. var tryggt bolmagn frá erlendum fjárfestum. Samið hefur verið við Línuhönnun um framkvæmd á umhverfismati. Þetta kemur fram á fréttavefnum sudurland.is. ?Nú á aðeins eftir að tryggja samninga við orkufyrirtæki,? segir Jón Hjaltalín Magnússon, forsvarsmaður Artus, í samtali við fréttavefinn en hann segir sérstaklega horft til Hellisheiðarvirkjunar. Reiknað er með að framkvæmdir hefjist næsta sumar segir á sudurland.is.


 

greiða einn milljarð króna í arð til hluthafa


 

Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins hefur ákveðið að taka upp reglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (Principles for Responsible Investment). Reglurnar sem eru leiðbeinandi fyrir stofnanafjárfesta um allan heim fela í sér að þátttakendur skuldbinda sig til að taka tillit til umhverfislegra og félagslegra þátta við fjárfestingar sínar, auk þess sem lögð er áhersla á góða stjórnarhætti fyrirtækja sem fjárfest er í segir í tilkynningu.


 

Kaupþing banki hefur á ný minnkað hlut sinn í finnska kæli- og frystiþjónustufyrirtækinu Huurre Group. Að sögn Helga Bergs, framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Kaupþings, minnkaði bankinn hlut sinn niður í 50% aftur í kjölfar þess að nýtt stjórnendateymi kom inn í Huurre. Nýir stjórnendur félagsins keyptu 25% hlutafjár af Kaupþing sem hafði aukið eignarhlut sinn upp í 75% á síðasta ári. Að sögn Helga reyndist nauðsynlegt að skipta út stjórnendateymi félagsins og var meðal annars nýr forstjóri ráðinn að félaginu í ágúst í fyrra. Kaupþing keypti allt hlutafé í Huurre með stjórnendum félagsins í maí 2003. Félagið var þá leiðandi fyrirtæki í Evrópu í kæli- og frystiþjónustu. Félagið velti þá um 150 milljónum evra en velta félagsins hefur verið tvöfölduð síðan þá. Árið 2004 var fyrirtæki keypt í Bretlandi en helstu markaðssvæði félagsins eru á Norðurlöndunum, Norður-Evrópu, Bretlandi og einnig er nokkur sala til Rússlands. Helgi vildi ekkert tjá sig um hve lengi Kaupþing hygðist eiga hlut sinn í Huurre en ljóst er að félagið verður þar inni heldur lengur en ætlað var í upphafi. Bridgepoint Capital keypti Huurre Group árið 1998 og vann við að efla Huurre-samstæðuna bæði með innri og ytri vexti, til dæmis með kaupum á Prepan A/S í Noregi árið 1999 og Svensk Butiksservice árið 2000, sem er viðhalds- og kæliþjónustudeild sænsku verslunarkeðjunnar ICA. Þegar Kaupþing kom að félaginu var ætlunin að leggja áherslu á að auka þátt Huurre Group í samþættingu evrópsks kæli- og frystiiðnaðar og auka innri vöxt félagsins með því að efla þjónustuþátt Huurre Group.


 

Í dag kl 10.30 fer sneisafull Boeing 757 þota Icelandair í loftið á Keflavíkurflugvelli í áætlunarflugi til New York í Bandaríkjunum. Flugið í dag markar upphaf morgunflugs frá Íslandi vestur um haf, sem er söguleg nýbreytni í millilandaflugi til og frá Íslandi, segir í frétt frá flugfélaginu.


 

Í dag undirrituðu Icelandair Cargo og Icelease, dótturfyrirtæki Icelandair Group, samning við Avion Aircraft Trading um leigu og kaup á samtals fjórum nýjum Airbus A330-200 fraktflugvélum. Icelandair Cargo leigir tvær vélanna beint frá AAT en Icelease kaupir tvær og leigir áfram til Icelandair Cargo. Tvær flugvélar verða afhentar vorið 2010 og hinar tvær ári seinna. Áætlaðar árlegar tekjur af rekstri þessara fjögurra þota eru um 15-18 milljarðar króna segir í frétt Icelandair.. Með þessum fjórum Airbus þotum er Icelandair Cargo að hrinda í framkvæmd langtímastefnu um rekstur hagkvæmra flugvélategunda, áætlunarflug til fjarlægra markaða í Asíu og Ameríku, margföldun á stærð félagsins og stóraukin umsvif á Keflavíkurflugvelli. A330-200 fraktvélin fer í framleiðslu síðla árs 2009 og verður Icelandair Cargo einn fyrsti notandinn í heiminum. Hún hefur 50% meira rými en Boeing 757-200 vélarnar sem fyrirtækið notar nú, ber 69 tonn, eða tvöfalt meira en B757, og hefur mun meiri flugdrægni. Hreyflar eru hljóðlátari og menga minna en hreyflar almennt auk þess sem eldsneytiseyðsla er minni. Skráð listaverð þessara flugvéla hjá Airbus er um 130 milljónir bandaríkjadala að því er kemur fram í fréttinni.  Í dag koma um 80% af veltu Icelandair Cargo frá starfsemi sem tengist Íslandi en um 20% af öðrum mörkuðum. Stefnt er að því að þessi hlutföll snúist við á næstu árum. ?Við horfum einkum til Kína, Indlands og Persaflóasvæðisins og tengingu um safnflugvöll í Evrópu við Ísland og Norður Ameríku?, segir Pétur J. Eiríksson, framkvæmdastjóri Icelandair Cargo í tilkynningu. ?Keflavíkurflugvöllur verður einnig safnvöllur og tengjast gegnum hann borgir í Bandaríkjunum og Kanada við lykilmarkaði í Evrópu. Við reiknum með að þrefalda vöruflæði um flugvöllinn, þrefalda tekjur frá því sem er í dag sem og að þrefalda afkomu með þessum samningum.? ?Aðeins heilbrigð og arðbær fyrirtæki geta fjárfest nýjustu og hagkvæmustu flugvélunum og þessi viðskipti sýna þann slagkraft og skýru framtíðarsýn sem býr í fyrirtækjum Icelandair Group?, segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair Group. ?Icelandair Cargo hefur vaxið hratt með arðbærum hætti undanfarin ár og stefnir nú á enn meiri vöxt á nýjum mörkuðum. Icelease er með leigusamninga við flugfélög um allan heim og er sívaxandi í flugvélaviðskiptum. Icelandair Cargo rekur nú fimm Boeing 757-200 fraktvélar og stefnir að því að fjölga þeim um eina til tvær fram að afhendingu A330. Eftir það verða þessar tvær tegundir reknar samhliða um óákveðin tíma. Félagið hefur vaxið um 20% á ári undanfarin ár og stefnir á svipaðan vöxt næstu árin. Flugfrakt er vaxtargrein, sem reiknað er með að vaxi næstu 20 ár um 6% árlega. Vaxtaráform byggjast á því að örva innri vöxt með auknu flugframboði inn á nýja markaði, og samstarfi við önnur flugfélög. Auk þess að selja frakt í 22 áfangastaði Icelandair þjónar félagið átta áfangastöðum með fraktþotum, sem eru Liege, Brussel, Jönköping, Humberside, East Midlands, New York, Charlotte og Halifax.


 

Mikill umsnúningur varð á rekstri og afkomu útgerðarfélagsins Granda á fyrsta ársfjórðungi að því er kemur fram í frétt á heimasíðu félagsins. Rekstrartekjur ársfjórðungsins voru 4.670 milljónir króna en voru 3.675 milljónir króna árið áður. EBITDA, án söluhagnaðar af Engey, var 1.478 milljónir króna eða 31,6% af veltu, en var 760 milljónir króna (20,7%) á sama tíma árið áður. Við bætast 662 milljónir króna vegna hagnaðar af sölu Engeyjar.


 

Bandaríski álrisinn Alcoa hefur undirritað viljayfirlýsingu við heimastjórnina í Grænlandi um byggingu nýs álvers á Grænlandi. Ef af verður yrð þetta fyrsta álverið á Grænlandi en gert er ráð fyrir að það verði 340.000 tonn að stærð og fái orku sína frá vatnsorkuveri.


 

álag á skuldir Landsbankans í sögulegu lágmarki


 

Optima ehf. í Reykjavík hefur keypt Bedco & Mathiesen ehf. sem er innflutningsfyrirtæki á sviði skrifstofubúnaðar. Í tilkynningu kemur fram að Bedco & Mathiesen ehf. samanstendur af fyrirtækjunum E.Th.Mathiesen hf sem var stofnað 1960 og Bedco hf. sem var keypt 1991. Framkvæmdastjóri Optima ehf. er Þorsteinn A.Guðnason.


 

Stjórnir BYRS sparisjóðs og Sparisjóðs Kópavogs, SPK hafa samþykkt að veita stjórnarformönnum þeirra umboð til að ganga til viðræðna um sameiningu sjóðanna. Í tilkynningu til Kauphallarinnar kemur fram að það er mat stjórna fyrirtækjanna að með sameiningu yrði til betra og öflugra fjármálafyrirtæki sem komi viðskiptavinum, starfsfólki og stofnfjáreigendum til góða. Í tilkynningunni kemur fram að umhverfi sparisjóða sem og annarra fjármálastofnana tekur sífelldum breytingum. Það krefst aukinnar stærðar og arðsemi til að þeir standi sterkir gagnvart síharðnandi samkeppni. Sameiginlegur sjóður BYR og SPK yrði með 130 milljarða króna efnahag og því vel í stakk búinn til að takast á við krefjandi verkefni framtíðarinnar. BYR rekur nú 6 útibú í Reykjavík, Garðabæ og Hafnarfirði og SPK er með 3 útibú í Kópavogi. Með sameiningu fjölgar möguleikum til framþróunar og sóknar og til yrði fyrirtæki með mjög sterka markaðsstöðu í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði. Í tilkynningunni kemur fram að engin sérstök tímamörk eru sett í þessum viðræðum en ætlunin er að hraða vinnunni eins og kostur er og að niðurstaða fáist sem allra fyrst.


 

Ingólfur H. Bender, forstöðumaður Greiningar Glitnis, fjallar um stjórnarsáttmála nýrar ríkisstjórnar í Morgunkorni greiningardeildarinnar. Þar segir hann: "Heilt á litið virðist hér vera á ferðinni áframhaldandi frjálslynd umbóta- og velferðarstjórn sem leggur áherslu á góð rekstrarskilyrði fyrirtækja ásamt jöfnuði og bættum hag heimilanna. Um er að ræða sterka stjórn með mikinn þingmeirihluta sem líkleg er til að halda áfram með svipaða stefnu og drifið hefur hagvöxt hér á síðustu árum."


 

Þórdís J. Sigurðardóttir, stjórnarformaður Teymis, hefur keypt bréf í félaginu fyrir tæpar 160 milljónir króna. Þórdís hefur stöðu fruminherja hjá félaginu. Kaupin voru tilkynnt til Kauphallar og þar kemur fram að Þórdís festi kaup á 29.462.885 hlutum á genginu 5,39. Heildarkaupverðið er því nálægt 160 milljónum króna.


 

Í nýrri skýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) kemur fram að ríkisaðstoð við atvinnulíf er með minnsta móti á Íslandi. Stofnunin kannaði ríkisaðstoð í EFTA löndunum á árunum 2004 og 2005 og bar saman við ESB-ríkin. Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins.


 

Hagnaður Alfesca nam 1,3 milljónum evra á þriðja ársfjórðungi, sem er 50% hækkun, og 18,9 milljónir evrum fyrstu 9 mánuði ársins, sem er 51% aukning milli ára. EBITDA nam 7,2 milljónum evra sem er 28,6% aukning milli ára, og 45,5 milljónum evra fyrir fyrstu 9 mánuði ársins sem er 21.7% hækkun milli ára að því er kemur fram í frétt fyrirtækisins.


 

Guðni Ágústsson tekur við stöðu formanns


 

Baugur Group hf. flaggaði í dag í 365 hf. en félagið hefur bætt við sig 81.238.912 hlutum og á nú 1.089.389.143 hluti í félaginu. Bréf 365 hækkuðu um 1,07% í dag og endaði gengi þeirra í 3,77. Sé tekið mið af því verði þá hefur Baugur fjárfest fyrir 306 milljónir króna í félaginu í dag.Baugur hefur þannig farið úr 29,40% hlutdeild upp í 31,76%. Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, er stjórnarformaður Baugs Group hf.


 

Konur skipa 8% stjórnarsæta meðal 100 stærstu fyrirtækja landsins. Konur eru í 32 af 408 stjórnarsætum. Árið 2005 var hlutfall þeirra 12% þannig að heldur virðist halla á hlut kvenna síðan þá. Þetta kemur fram í skýrslu sem Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála við Háskólann á Bifröst hefur birt.


 

Áformað er, að Geir H. Haarde formaður Sjálfstæðisflokksins gangi á fund forseta Íslands Ólafs Ragnars Grímssonar á Bessastöðum á morgun, miðvikudaginn 23. maí, kl. 9:30. Þetta kemur fram í frétt frá skrifstofu forseta Íslands. Fundurinn verður endanlega staðfestur á heimasíðu embættis forseta Íslands (forseti.is) í kvöld.


 

Lánshæfismatsfyrirtækið Moody?s hefur í dag staðfest allar lánshæfismatseinkunnir Landsbankans sem óbreyttar að því er kemur fram í tilkynningu bankans. Tilkynning Moody?s fylgir í kjölfar kaupa bankans á verðbréfafyrirtækinu Bridgewell.


 

Verkefnisstjórn Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma hefur gert framvinduskýrslu til iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Í skýrslunni kemur fram að verkefnisstjórnin telur að það þurfi að gera endurbætur á matsaðferðum sem beitt yrði við mat á virkjunarkostum í 2. áfanga, einkum aðferðum til að meta landslag og sjónræn áhrif framkvæmda.


 

Hlutabréf hækkuðu í Kauphöllinni í dag um 0,57% og stendur Úrvalsvísitalan nú í 8,102 stigum. Viðskipti með hlutabréf námu tæpum ellefu milljörðum króna.


 

Gengið hefur verið frá samkomulagi um íslensk-rússneskan skóla um orkumál með áherslu á endurnýjanlega orkugjafa. Í gær var undirritað í Moskvu samkomulag þessa efnis milli Alþjóðaskólans um orkumál í Moskvu, sem Alþjóðasamskiptaháskóli rússneska utanríkisráðuneytisins (MGMIO) rekur, og Orkuháskólans á Akureyri, RES. Þetta kemur fram í frétt utanríkisráðuneytisins. Skólinn mun annast þjálfun og endurmenntun sérfræðinga á sviði alþjóðlegra orkuvísinda með séráherslu á endurnýjanlega orkugjafa. Skólinn mun m.a. standa fyrir nemenda- og kennaraskiptum og samstarfi á sviði rannsókna. Stofnun skólans er mikilsvert framlag til Norðlægu víddarinnar í samskiptum Evrópuríkja og Rússlands þar sem orku- og loftslagsmál eru forgangsmál segir í fréttinni. Samningurinn um skólastofnunina var undirritaður í Moskvu í gær í viðurvist sendiherra Íslands í Moskvu og háttsettra embættismanna rússneska utanríkisráðuneytisins.


 

Alfesca hefur samið um kaup á Le Traiteur Grec (LTG) sem er stærsta fyrirtæki í Frakklandi á sviði smurrétta úr grænmeti. Kaupverðið nemur 19,7 milljónum evra miðað við skuldlaust félag.Kaupunum, sem háð eru vissum skilyrðum, verður lokið með greiðslu reiðufjár en áætlað er að þeim verði lokið eftir endurfjármögnun samstæðunnar um miðjan júní. Fé til kaupanna fæst við endurfjármögnunina.


 

Alfesca hefur samið um kaup á Le Traiteur Grec (LTG) sem er stærsta fyrirtæki í Frakklandi á sviði smurrétta úr grænmeti. Kaupverðið nemur 19,7 milljónum evra miðað við skuldlaust félag að því er kemur fram í frétt félagsins.


 

Hlutabréf hafa hækkað um 0,8% í dag og stendur Úrvalsvísitalan nú í 8.119 stigum. Viðskipti með hlutabréf nema nú á hádegi 6,8 milljörðum.


 

Yfirtökutilboð Straums-Burðarás upp á 7,6 evrur á hlut er 49% yfir dagslokagengi eQ frá því í gær. Miðað við stöðu eigin fjár eQ í lok 1F 2007 er V/I hlutfallið 4,1 sem er mjög hátt í alþjóðlegum samanburði segir Greining Glitnis í Morgunkorni sínu. þeir benda á að til samanburðar keypti Danske Bank bankastarfsemi Sampo á 3,5-földu innra virði.


 

Samningar hafa tekist um kaup Vodafone á símaþjónustu fyrirtækisins Fjölnets á Sauðárkróki. Um er að ræða allan tækjabúnað sem tengist símrekstri Fjölnets auk þess sem Vodafone mun yfirtaka fyrirliggjandi viðskiptasamninga um símþjónustu. Vodafone mun þ.a.l. þjónusta m.a. Kaupfélag Skagfirðinga og dótturfyrirtæki þess, Sparisjóð Skagafjarðar, Sveitarfélagið Skagafjörð, Byggðastofnun, og ýmsa fleiri aðila að því er kemur fram í frétt þeirra.  Snorri Styrkársson, framkvæmdastjóri Fjölnets, segir að salan skapi ýmis tækifæri fyrir Fjölnet sem nú muni einbeita sér að rekstri kerfisveitu; internetþjónustu ásamt tengdum verkefnum. Á síðasta ári tók Gagnaveita Skagafjarðar ehf.  við rekstri ljósleiðaranets Fjölnets í Skagafirði. Gestur G. Gestsson, framkvæmdastjóri hjá Vodafone, segir samninginn vera eðlilegt framhald af auknum umsvifum Vodafone í Skagafirði á þessu ári. ?Við fengum öflugan umboðsaðila á Sauðárkróki til liðs við okkur í vetur, þegar raftækjaverslunin Rafsjá tók það hlutverk að sér, auk þess sem starfsmenn Vodafone hafa heimsótt flest heimili í Skagafirði með nýjan stafrænan myndlykil. Þeir hafa fengið frábærar viðtökur hjá Skagfirðingum, sem hafa fagnað uppbyggingu á Digital Ísland dreifikerfinu okkar, sem meðal annars er notað við dreifingu á dagskrá Stöðvar 2.? Vodafone hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem öflugur alhliða þjónustuaðili fyrir fyrirtæki og stofnanir. Sú staðreynd að mörg af öflugustu fyrirtækjum og sveitarfélögum landsins skuli ítrekað velja Vodafone til samstarfs segi sína sögu um áreiðanleika fyrirtækisins og gæði þjónustunnar. Meðal þeirra sem valið hafa Vodafone eru Actavis, Icelandair, Landsbanki Íslands, Reykjavíkurborg og Landspítali ? háskólasjúkrahús. Ótal mörg lítil og meðalstór fyrirtæki hafa einnig sé hag sínum best borgið með því að skipta við Vodafone.


 

FL Group hefur fjárfest í fjórum fasteignaverkefnum í Bandaríkjunum fyrir 50 milljónir bandaríkjadala að því er kemur fram í frétt félagsins. Verkefnin verða unnin í samstarfi við Bayrock Group sem er alþjóðlegt fasteignafélag staðsett í Bandaríkjunum. Þessi verkefni eru: ? Trump Soho ? Fimm stjörnu hótel í Soho hverfinu á Manhattan í New York í samstarfi við Donald Trump og Sapir Organization. ? Trump Lauderdale ? Fimm stjörnu hótel á strönd Fort Lauderdale í samstarfi við Donald Trump. ? Whitestone New York ? Þróun 13 ekru landsvæðis í Whitestone, Queens. Bayrock mun í framhaldinu byggja fjölda lúxus íbúða á svæðinu. ? Camelback ? Fimm stjörnu hótel í Phoenix. Áætlað er að verkefnunum verði lokið innan þriggja ára. Fjárfestingin verður fjármögnuð með eigin fé og lánsfé. Alfa Investment Consulting hafði milligöngu um viðskiptin og veitti Bayrock Group ráðgjöf. FL Group hefur einnig gert samkomulag við Bayrock Group um jafna hlutdeild fyrirtækjanna í sameiginlegu félagi sem ætlað er að fjárfesta í alþjóðlegum verkefnum á sviði fasteignaþróunar. Hannes Smárason, forstjóri FL Group segir í tilkynningu: ?Þetta er mjög spennandi verkefni, sem fellur vel að stefnu FL Group um að leita eftir nýjum ögrandi og álitlegum verkefnum. Fasteignamarkaðurinn er spennandi vettvangur, þar sem mikil samkeppni ríkir en hann býður jafnframt upp á mörg og margvísleg tækifæri. Við hlökkum til samstarfsins við þetta virta fyrirtæki, bæði á bandaríkjamarkaði og alþjóðlegum mörkuðum.? Tevfik Arif, stjórnarformaður Bayrock Group, segir í sömu tilkynningu: ?Við erum mjög ánægð með hafa náð samkomulagi við FL Group um þróun þessara verkefna og hlökkum til að starfa með þeim góða hópi sem þar vinnur í framtíðinni.?


 

Líftæknifyrirtækið Nimblegen Systems Inc. hefur lagt inn umsókn um skráningu á markað í Bandaríkjunum. Hyggst félagið þannig afla sér um 75 milljóna Bandaríkjadala eða tæpa fimm milljarða króna með frumskráningu (IPO). Fyrirtækið hefur verið með sína aðalstarfsstöð á Íslandi og hér vinna um það bil 40 manns á vegum félagsins að því er kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Launavísitala í apríl 2007 er 314,6 stig og hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði samvkæmt upplýsingum frá Hagstofunni.  Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 9,8%.


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. hefur keypt meirihluta í eQ Corporation, finnskum banka sem sérhæfir sig í eignastýringu, verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf. Gert verður yfirtökutilboð í allt hlutafé og kauprétti í eQ. Tilboðsverðið verður 7,60 evrur á hlut og 5,40 evrur fyrir hvern kauprétt. Samanlagt virði kaupanna og tilboðsins er 260 milljónir evra eða 22 milljarða króna.


 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar OMX á Íslandi hoppaði aftur yfir átta þúsund stiga múrinn í dag og endaði í 8.055 stigum eftir að hafa hækkað um 0,77% í viðskiptum dagsins. Viðskipti með hlutabréf í Kauphöllinni námu 8,5 milljörðum króna samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Actavis hefur fengið samþykki bandarísku matvæla- og lyfjastofnunar til að markaðssetja þvagfæralyfið Finasteride í Bandaríkjunum og er sala lyfsins nú þegar hafin. Actavis hefur þar með markaðssett fimm ný samheitalyf í Bandaríkjunum í ár, af þeim 18-20 sem áætlað er að markasett verði á árinu 2007 segir í frétt félagsins. Finasteride, sem er í styrkleikanum 5 mg í töfluformi, er samheitalyf frumlyfsins Proscar® frá frumlyfjafyrirtækinu Merck, en lyfið er notað við góðkynja stækkun í blöðruhálskirtli. Actavis er í hópi fimm samheitalyfjafyrirtækja sem hafa markaðssett lyfið, en einkaleyfið rann út í júní 2006. Árleg sala lyfsins í Bandaríkjunum nam um 364 milljónum Bandaríkjadala (23 milljörðum króna), miðað við mars 2007, skv. upplýsingum frá IMS Health data. Sigurður Óli Ólafsson, aðstoðarforstjóri Actavis, segir í frétt: "Markaðssetning Finasteride er góð viðbót við lyfjaúrval okkar í Bandaríkjunum. Mikilvægt er að geta boðið öll stærstu lyfin sem falla af einkaleyfi og að hafa sem breiðast úrval lyfja. Þar hefur okkur tekist vel til og á seinni hluta ársins munum við sjá aukinn fjölda markaðssetninga lyfja í Bandaríkjunum."


 

Undirritað hefur verið samkomulag milli Auðhumlu svf., móðurfélags Mjólkursamsölunnar, og Sólar ehf. um kaup þess síðarnefnda á Emmessís hf. Samkomulagið er undirritað með fyrirvara um áreiðanleikakönnun að því er segir í tilkynningu.  Emmessís er eitt þekktasta vörumerki landsins. Mjólkursamsalan hóf framleiðslu á ísblöndu fyrir ísvélar árið 1954. Sex árum síðar var stofnað sérstakt fyrirtæki um ísframleiðsluna. Framleiðsluvörur Emmessís eru nú nálægt 120 talsins. Snorri Sigurðsson, framkvæmdastjóri Sólar, fagnar kaupunum á einu þekktasta vörumerki landsins. ?Vörurnar eru framleiddar úr hreinum, íslenskum landbúnaðarafurðum sem eiga góða samleið með þeirri vöru sem Sól framleiðir í dag,? segir Snorri. Hann segir að rekstur ísgerðarinnar verði áfram á Bitruhálsi 1 en stefnt er að sameiningu félaganna í lok ársins. Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri Auðhumlu, segir söluna á Emmessís eðlilegt framhald af þeim breytingum sem átt hafa sér stað hjá Auðhumlu og dótturfélögum þess. ?Við höfum mikla trú á þessum nýja eigendahópi og teljum að hann muni koma með ferska vinda inn í þá rótgrónu og farsælu starfsemi sem Emmessís hefur staðið fyrir í hartnær hálfa öld. Þá er okkur einnig umhugað um að eiga áfram gott samstarf við Emmessís um sölu þess mjólkurhráefnis sem félagið notar.? Fyrirtækjaráðgjöf SPRON sá um sölu félagsins og Arev aðstoðaði kaupanda. Kaupverðið er trúnaðarmál.


 

Alfesca kemur með uppgjör sitt fyrir fyrsta fjórðung (3. fjórðung skv. þeirra fjárhagsári) á morgun. Greiningardeuild Glitnis reiknar með ágætri afkomu á fjórðungnum, spá nokkrum framlegðarbata frá fyrra ári. Taka ber fram að árstíðarsveiflur eru í rekstri Alfesca.


 

Stofnaður hefur verið nýr einkafjármagnssjóður, Arev N1, sem mun hafa allt að þrjá milljarða króna til fjárfestinga í íslenskum neytendavörufyrirtækjum, aðallega á sviði heildsölu, smásölu og þjónustu. Sjóðurinn er í eigu Eignarhaldsfélagsins Arev og Icebank.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 15,2 milljörðum króna á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2007 samanborið við 11,3 milljarða á sama tímabili 2006. Í frétt Hagstofunnar kemur fram að aflaverðmæti hefur aukist um 3,9 milljarða eða 34,7% milli ára.


 

Sjólaskip hf. og Samherji hf. hafa gert samkomulag um að Samherji hf. kaupi erlenda starfsemi Sjólaskipa hf. og tengdra félaga. Þessi félög hafa gert út 6 verksmiðjuskip og tvö þjónustuskip í lögsögu Máritaníu og Marokkó. Sjólaskip hf. eru með höfuðstöðvar á Íslandi, en með bækistöðvar á Kanaríeyjum að því er segir í fréttatilkynningu Samherja. Sjólaskip hf. hafa gert út fiskiskip við Máritaníu og Marokkó síðastliðin 10 ár. Starfsemin hefur vaxið stöðugt og reksturinn hefur gengið vel. Við reksturinn starfa ríflega eitt þúsund starfsmenn af ýmsum þjóðernum, þ.á.m. um 80 Íslendingar. Fiskiskipin eru áþekk að stærð og búnaði og Engey RE sem Samherji hf. keypti nýlega. Skipin veiða einkum makríl, hestamakríl og sardínellu. Aflinn er unninn um borð en skipin eru búin öflugum vinnslubúnaði og fiskimjölsverksmiðjum. Á hverju skipi eru um eitthundrað sjómenn segir í frétt Samherja.  "Starfsemi Samherja hf. erlendis hefur vaxið stöðugt frá því að hún hófst árið 1994 og verður nú um 70% af okkar veltu", sagði Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri Samherja hf.  í frétt á heimasíðu félagsins. "Þessi kaup eru stærsta fjárfestingarverkefni sem Samherji hf. hefur tekist á hendur. Við þetta verða ákveðin kaflaskil í rekstri okkar, því við höfum hingað til starfað í Norður- Atlantshafi. Við höfum skoðað möguleikana þarna vel og teljum að reynsla okkar og þekking muni nýtast vel í þessu verkefni. Það er jafnframt ljóst að þessi fjárfesting kallar á skipulagsbreytingar í Samherja hf. Við erum að taka við góðum rekstri sem hefur gengið vel, vaxið og dafnað og gerum ekki ráð fyrir að miklar breytingar verði á starfseminni" sagði Þorsteinn Már. Sjólaskip hf. hófu útgerðarrekstur í landhelgi Marokkó árið 1997. Reksturinn fór rólega af stað en hefur vaxið hratt ár frá ári. "Framsýnir, samheldnir og öflugir starfsmenn bæði á landi og sjó eiga stóran þátt í hversu vel hefur tekist að byggja upp þessa öflugu útgerð. Rekstur okkar hefur verið afar farsæll í þessu framandi og krefjandi rekstrarumhverfi", sagði Haraldur Jónsson framkvæmdastjóri Sjólaskipa hf. Eftir þessi viðskipti eiga Sjólaskip hf. eitt skip, Delta, sem stundar veiðar í landhelgi Marokkó og landar ferskum fiski til vinnslu þar í landi.


 

Breytingar hafa átt sér stað á eignarhaldi fréttavefsins austurlandid.isen Einar Ben Þorsteinsson ritstjóri vefsins og annar af eigendum hans seldi hlut sinn í einkahlutafélaginu Íslensk fréttablöð í dag sem rekur Austurlandið.is.


 

Baugur er orðin stærsti hluthafi danska félagsins TK Development að því er kemur fram í danska viðskiptablaðinu Børsen. Þar kemur fram á Baugur á nú 6% hlut eða 1.684.000 hluti í TK Development.


 

Breytingar hafa orðið á eignarhaldi í rekstrarfélagi Domino´s á Íslandi, Futura ehf, en nýverið keypti Smáey ehf., í eigu Magnúsar Kristinssonar fjárfestis, alla hluti Baugs ehf. í félaginu. Domino´s er stærsta pizzafyrirtæki landsins með yfir 350 starfsmenn á landsvísu og 13 verslanir. Í stjórn félagsins voru þau Tryggvi Jónsson, Þórdís J. Sigurðardóttir og Ólöf Guðmundsdóttir. Allir stjórnarmeðlimir ganga úr stjórninni við kaupin að undanskilinni Ólöfu Guðmundsdóttur, meðstjórnanda, sem ásamt Kristni G. Bjarnasyni, meðstjórnanda og Magnúsi Kristinssyni stjórnarformanni skipa nýja stjórn Futura ehf. Nýr framkvæmdastjóri var ráðinn 1. maí, Ásdís Þrá Höskuldsdóttir en hún tók við starfi af Baldri Baldurssyni. Að sögn Ásdísar eru spennandi tímar framundan hjá fyrirtækinu. Fyrirhuguð er í ágúst opnun nýrrar verslunar á Akranesi og þá eru einnig í athugun möguleikar á uppsetningu verslanna í öðrum landshlutum. ?Það er óhætt að segja að mikið fjör verði á næstu misserum hjá Domino´s. Í lok maí munum við auka enn á þjónustuna við viðskiptavini okkar, en þá opnum við nýja heimasíðu þar sem m.a. verður hægt að panta beint af matseðli Domino´s. Einnig eru fyrirséðar breytingar á útliti vörumerkisins sem munu endurspeglast í útliti verslanna og alls kynningarefnis sem fyrirtækið lætur frá sér fara. Margar þessara breytinga má þegar sjá hjá verslunum Domino´s í Bandaríkjunum og Frakklandi,? segir Ásdís Þrá. ?Þá munu þessum breytingum einnig fylgja spennandi nýjir kostir á matseðli okkar ? eitthvað sem ekki er tímabært að uppljóstra á þessari stundu, en mun án efa falla vel í kramið hjá viðskiptavinum okkar,? segir Ásdís Þrá.


 

Hreinsitækni hefur eignast allt hlutafé í Holræsahreinsun. Félögin verða sameinuð undir nafni Hreinsitækni. Fram til þessa hefur Hreinsitækni verið í eigu einstaklinga, en nýlega gekk Hildingur, dótturfélag KEA frá kaupum á fjórðungshlut í félaginu. Með innkomu Hildings í félagið er lagður grunnur að frekari umsvifum Hreinsitækni segir í frétt félagsins.  


 

Héraðsfréttablaðið Eyjafréttir greina frá átökum um Vinnslustöðina í Vestmannaeyjum í opnuumfjöllun sinni í dag. Þar kemur fram að Landsbankinn, viðskiptabanki Vinnslustöðvarinnar, hafi fimmtudaginn 12. apríl síðastliðinn látið hringja í fjölda hluthafa í Vinnslustöðinni hf. og gert tilboð í hlutabréfin í fyrirtækin á genginu 8,0.


 

Landsbankinn hefur gert yfirtökutilboð í öll hlutabréf breska verðbréfa- og fjárfestingabankans Bridgewell. Tilboðið hljóðar upp á 125 pens á hlut sem þýðir að heildarvirði bankans er metið á 60,3 milljónir punda eða sem svarar til 7,5 milljarða íslenskra króna, segir í frétt á vefsíðu Electronic News Publishing í Bretlandi. Breski bankinn Teather & Greenwood, sem Landsbankinn keypti árið 2005 og Bridgewell verða sameinaðir undir nafninu Landsbanki Securities UK.


 

fjórða útgáfan á árinu


 

Hlutabréf lækkuðu í Kauphöllinni í dag um 0,57% og Gengisvísitalan er nú 7.981 stig samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

OMX Nordic Exchange  mun í dag og á morgun vera með kynningu á skráðum félögum í New York .Alls verða 33 félög sem skráð eru í kauphöllum OMX kynnt  þar af íslensku félögin Exista, Glitnir og Össur og  að auki mun  Þórður Friðjónsson, forstjóri OMX Nordic Exchange á Íslandi halda erindi um íslenskt efnahagslíf og íslenska markaðinn. Þá mun hann varpa ljósi á gríðarlegan vöxt íslenska markaðarins og fjalla um þær breytingar sem orðið hafa á síðustu árum og þátttökuna íslensku kauphallarinnar í OMX.


 

Nýherji hf. undirritaði í dag samning um kaup á fyrirtækinu Dansupport A/S í Óðinsvéum í Danmörku. Dansupport er þjónustufyrirtæki sérhæft í uppsetningu á tölvu-, samskipta- og símakerfum fyrir meðalstór fyrirtæki. Helstu samstarfsaðilar Dansupport eru IBM, Avaya, Cisco og Microsoft í Danmörku. Kaupverðið er 190 milljónir króna segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.Nýherji hefur á undanförnum misserum annast fjölmörg verkefni erlendis við uppsetningu á síma- og tölvukerfum og hafa íslenskir starfsmenn annast þau verkefni. Þá hefur Nýherji haft tvo fasta starfsmenn í Danmörku á liðnu ári og munu þeir nú hefja störf hjá Dansupport A/S.Tekjur Dansupport á liðnu ári voru um 340 milljó króna og var EBITDA um 9 %. Kaupverðið er 190 milljónir króna og verður það fjármagnað að hluta með lánsfé, en annars með eigin fjármögnun. Gert ráð fyrir að kaupin á Dansupport hafi óveruleg áhrif á afkomu Nýherja á yfirstandandi ári, því áhersla verður lögð á áframhaldandi vöxt þess í Danmörku.Dansupport hóf upphaflega starfsemi í Óðinsvéum árið 1987 og eru starfsmenn þess nú um 30 reyndir ráðgjafar og tæknimenn. Dansupport veitir þjónustu á sviði tækni- og rekstrarþjónustu upplýsingatæknikerfa, uppsetningu og rekstur símkerfa auk hýsingarþjónustu. Nýlega opnaði félagið skrifstofu í Kolding til að þjóna viðskiptavinum á Jótlandi. Á næstunni verður einnig opnuð skrifstofa í Kaupmannahöfn, þar sem áhersla verður lögð á að þjóna viðskiptavinum í Kaupmannahöfn og annars staðar á Sjálandi.Framkvæmdastjóri Dansupport er Kenneth Rossau og mun hann verða tæknilegur framkvæmdastjóri á öllum starfsstöðum félagsins frá 1. júlí. Við stöðu framkvæmdastjóra tekur Claus Falk, en hann hefur á liðnum sjö árum gegnt stöðu framkvæmdastjóra Eltel Networks Telecom A/S í Kaupmannahöfn. Claus Falk er með háskólagráðu í verkfræði- og viðskiptafræði frá Háskólanum í Álaborg og hefur starfað á sviði upplýsingatækni frá árinu 1990. Þá hefur Rasmus Maahr verið ráðinn sem fjármálastjóri Dansupport, en hann var áður fjármálastjóri hjá Eltel Networks Telecom A/S og endurskoðandi hjá KPMG í Danmörku.Kaupin á Dansupport eru í samræmi við þá stefnu Nýherja að auka starfsemi samstæðunnar erlendis. Í október 2005 keypti Nýherji öll hlutabréf í fyrirtækinu AppliCon A/S, sem er sérhæft í ráðgjöf og þjónustu við SAP hugbúnaðog hafa síðan verið stofnuð AppliCon fyrirtæki í London og Stokkhólmi.


 

Útlit er fyrir að ekkert verði af fyrirhuguðu verkfalli flugmanna danska lággjaldaflugfélagsins Sterling, sem er í eigu Norhern Travel Holding, en flugmenn félagsins og forráðamenn þess hafa fundað síðan í gærdag, segir í frétt á vefsíðu danska viðskiptablaðsins Børsen. Um 15 þúsund Danir sem áttu pantað flug með Sterling á næstu dögum geta því andað léttar en útlit var fyrir að þeir gætu ekki haldið í sumarfrí með félaginu. ?Við erum við það að lesa samningana í gegn og ganga frá þeim. Gengið hefur verið frá stærstu ágreiningsmálum en það gæti tekið nokkra tíma í viðbót að ganga frá smáatriðum,? segir Stefan Vilner, upplýsingafulltrúi Sterling, í samtali við Børsen. ?Það sem skiptir höfuðmáli í þessum samningum eru laun og vinnutími flugmanna,? segir Vilner.


 

Hlutabréf í Kauphöllinni hafa lækkað um 0,58% í dag það sem af er degi samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Í kjölfarið er Úrvalsvísitalan kominn niður fyrir átta þúsund stig á ný og er nú 7.980 stig.


 

-segir Davíð Oddsson Seðlabankastjóri


 

Seðlabankinn hefur greint frá tvennskonar breytingum á starfsaðferðum sínum. Annars vegar breytist framsetning stýrivaxta. Hingað til hafa stýrivextir sem Seðlabankinn hefur tilkynnt og birt í vaxtatilkynningum sínum í reynd verið ávöxtun á ári en ekki nafnvextir. Nú hefur verið ákveðið að framvegis verði allir vextir Seðlabankans settir fram og tilkynntir sem nafnvextir.


 

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum aprílmánuði, metinn á föstu verði, var 10,1% meiri en í apríl 2006. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 0,5% miðað við sama tímabil 2006, sé hann metinn á föstu verði. Þetta kemur fram í frétt Hagstofu Íslands. Aflinn nam alls 120.663 tonnum í apríl 2007 samanborið við 84.383 tonn í apríl 2006. Botnfiskafli jókst um rúm 4.100 tonn frá aprílmánuði 2006 og nam tæpum 49.500 tonnum. Þorskafli dróst saman um rúm 400 tonn, ýsuaflinn jókst um tæp 2.100 tonn og ufsaaflinn jókst um tæplega 400 tonn. Flatfiskaflinn dróst saman og var rúm 1.660 tonn. Afli uppsjávartegunda nam tæpum 68.300 tonnum og var allur kolmunni. Aukning uppsjávarafla nemur rúmum 32.300 tonnum. Skel- og krabbadýraafli var rúmlega 1.200 tonn samanborið við tæplega 1.050 tonna afla í apríl 2006. Munur á afla á föstu verði og í tonnum. Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2004. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að breyta ekki stýrivöxtum bankans nú. Þeir verða áfram 14,25%. Í frétt sem bankinn birtir á heimasíðu sinni eftir kl. 11 í dag verða rökin að baki ákvörðunar bankastjórnar kynnt. Næsta ákvörðun bankastjórnar Seðlabanka Íslands um vexti verður birt fimmtudaginn 5. júlí næstkomandi. þessi ákvörðun nú er í samræmi við spá markaðsaðila. 


 

Í dag var Nederman, smærra félag í iðnaðargeiranum, skráð í Kauphöllinni í Stokkhólmi. Nederman er 22.1 félagið sem er skráð í Nordic Exchange á þessu ári að því er kemur fram í tilkynningu. 


 

Úrvalsvísitalan hækkaði í dag um 1,2% en markaðurinn er í mikilli sveiflu og lokaði í sínu sögulega hæsta gildi í dag í 8.027 stigum samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Góður ársfjórðungur hjá Icebank


 

Úrvalsvísitala OMS Kauphallarinnar á Íslandi hefur hækkað um 0,21% það sem af er degi samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Úrvalsvísitalan braut átta  þúsund stiga múrinn í morgun og er nú 8.026. Mikil sveifla hefur verið á hlutabréfamarkaðinum að undanförnu sem nú heldur áfram.


 

Saga Capital Fjárfestingarbanki hf. og Marel hf. hafa gert samning sín á milli um að Saga Capital gerist viðskiptavaki með hlutabréf í Marel, fyrir eigin reikning Saga Capital. Samhliða samningi um markaðsvakt hefur verið gerður samningur milli Marel og Saga Capital um kaup hins síðarnefnda á 3.700.000 nýjum hlutum í Marel.


 

84% kemur erlendis frá


 

Gengið hefur verið frá sölu á öllu hlutafé í verktakafyrirtækinu Háfelli ehf. Eiður H. Haraldsson og fjölskylda, sem rekið hafa félagið frá 1986, hafa selt allt sitt hlutafé til félags í eigu Skarphéðins Ómarssonar og Jóhanns Gunnars Stefánssonar. Eiður mun starfa áfram hjá félaginu í ráðgefandi hlutverki. Hinir nýju eigendur þekkja vel til í verktakastarfsemi auk þess sem Skarphéðinn hefur unnið með eigendum Háfells undanfarinn ár segir í frétt félagsins. Háfell hefur starfað við fjölmörg vandasöm verkefni á undanförnum árum, þeirra langstærst er nú gerð Héðinsfjarðarganga í samvinnu við tékkneska fyrirtækið Metrostav sem lýkur árið 2009. Meðal verkefna Háfells á undanförnum árum má nefna tvöföldun Reykjanesbrautar, færslu Hringbrautarinnar 2005, endurgerð Sæbrautar 2007 auk fjölmargra stærri og smærri verka á svið vega- og gatnagerðar. Hjá Háfelli starfa um 60 manns með langa reynslu af flókinni mannvirkjagerð. Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á sviði samgöngumála á næstu árum og felast í því mikil tækifæri að mati nýrra eigenda segir í frétt. Nýr forstjóri félagsins, Skarphéðinn Ómarsson, "...er mjög ánægður með ná þessum áfanga, við ætlum að renna styrkari stoðum undir rekstur félagsins til að það haldi áfram að vaxa og dafna, eigendum og starfsmönnum til hagsbóta". Fyrirtækjasvið KPMG hafi umjón með sölu félagsins.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,96% og er 7.932 stig við lok dags en það er hennar hæsta lokagildi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5,6 milljörðum króna.  "Áður hafði hún farið hæst föstudaginn 4.maí síðastliðinn en stóð hún þá í 7.859. Úrvalsvísitalan hefur ekki áður farið yfir 7.900 stiga múrinn en með þessu áframhaldi er ekki langt í að 8.000 stigin náist," segir greiningardeild Landsbankans. Atorka Group hækkaði um 8,38%, Teymi hækkaði um 5,32% í kjölfar verðmats frá Landsbankanum, Eimskip hækkaði um 4,4%, Marel hækkaði um 2,4% og 365 hækkaði um 2%. Straumur-Burðarás lækkaði um 0,25%, FL GRoup lækkaði um 0,17% og Actavis Group lækkaði um 0,12%. Gengi krónu styrktist um 0,53% og er 7.932 stig.


 

Hagnaður samstæðureiknings Milestone á fyrsta ársfjórðungi ársins 2007 nam 22,8 milljörðum króna fyrir skatta en 19,0 milljörðum króna að teknu tilliti til tekjuskatts. Kjarnafjárfestingar félagsins skiluðu hárri arðsemi og þróun á gjaldeyrismarkaði á tímabilinu var félaginu hagstæð, bæði hvað varðar rekstur og efnahag Milestone segir í frétt félagsins.


 

Mun bankarisinn Citigroup kaupa Nordea, stærsta banka norðurlandanna? Vangaveltur voru um það á netsíðu  sænska viðskiptablaðsins Affärsvärlden í morgun og hafa bréf Nordea hækkað nokkuð í kjölfar þess. Sem kunnugt eru nokkrir íslenskir fjárfestar meðal hluthafa Nordea.


 

Seðlabankinn mun kynna vaxtaákvörðun sína á miðvikudaginn. Greiningardeild Landsbankans telur að Seðlabankinn muni standa við þann lækkunarferil sem hann birti í Peningamálum í lok mars. Stýrivextir muni því ekki lækka  fyrr en í nóvember og verða 13,75% um áramótin.


 

Eignarhlutur Kaupþings banka hf. í norska trygginga- og fjármálafyrirtækinu Storebrand ASA svarar nú til 20,00% af hlutafé félagsins eða sem nemur 49.963.821 hlutum. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.Kaupþing hefur ákveðið að Storebrand verði fært sem hlutdeildarfélag í reikningum bankans, frá og með 14. maí 2007. Afkoma Storebrand mun því hér eftir verða bókuð hlutfallslega í gengum rekstrarreikning Kaupþings. Til þessa hefur eignarhlutur bankans í Storebrand verið færður á gangvirði og dregur þessi breyting því úr markaðsáhættu bankans.


 

Atlantsskip hafa opnað skrifstofu í Rotterdam í Hollandi. Opnun skrifstofunnar er stærsta skref sem Atlantsskip hafa stigið til þessa í útrás félagsins. Fyrst í stað munu fjórir starfsmenn starfa á skrifstofunni en Jaap Zevenbergen veitir henni forstöðu. Skrifstofan í Rotterdam mun starfa undir nafninu Atlantsskip Benelux að því er kemur fram í tilkynningu félagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,38% og er 7.887 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,9 milljarðar króna. Atorka Group hefur hækkað um 3,51%, Teymi hefur hækkað um 3,4% í kjölfarið á nýju verðmati frá Landsbankanum, Eimskip hefur hækkað um 3,3%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 1,74% og Össur hefur hækkað um 1,37%. Icelandair Group hefur lækkað um 0,37% og Actavis Group hefur lækkað um 0,35%.


 

segir forstjóri félagsins í bréfi til starfsmanna


 

Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjárfestinga Baugs í Bretlandi, er einn af hástökkvurum lista Retail Week. Gunnar, sem tók við umsjón með öllum smásölufjárfestingum Baugs fyrr á árinu, er nú í 22. sæti listans en hann kemur nýr inn. Hann er næst á eftir Pierre Omudyar, stofnanda eBay.


 

Jan Forsbom (42), framkvæmdastjóri eignastýringar FIM í Helsinki, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri eignastýringasviðs (e. Investment Management) Glitnis. Eitt af markmiðum sviðsins er að samþætta vöruframboð og þjónustu FIM þvert á starfssvæði bankans auk þess að efla þjónustu á sviði sjóðastýringar, eignastýringar, einkabankaþjónustu og dreifingar. Í tilkyningu kemur fram að Glitnir stefnir á umtalsverða aukningu á sviði eignastýringar á Norðurlöndum á næstu árum þar sem meðal annars verður byggt á góðum árangri FIM í Finnlandi. Jan Forsbom hefur gegnt lykilhlutverki við að gera FIM að leiðandi fjármálafyritæki á sviði eignastýringar, miðlunar og fyrirtækjaráðgjafar í Finnlandi, Svíþjóð og Rússlandi. Hann verður áfram staðsettur í Helsinki, þar sem meginstarfsemi alþjóðlegrar eignastýringar Glitnis fer fram. ?FIM hefur sýnt frábæran árangur á sviði eignastýringar og af 12 skráðum hlutabréfa- og verðbréfasjóðum eru fimm með 5-stjörnu einkunn frá Morningstar. Forsbom gengur til liðs við mjög öfluga liðsheild eignarstýringar og einkabankaþjónustu. Forsbom mun gegna lykilhlutverki við að styrkja sviðið sem eitt af kjarnatekjueiningum bankans,? segir Lárus Welding, forstjóri Glitnis. ? Forsbom er leiðtogi með umfangsmikla þekkingu á þessu sviði auk þess að hafa afar fjölbreytta reynslu af fjármála- og bankastarfsemi síðustu tvo áratugi. Það er tilhlökkunarefni fyrir bankann að hann taki við starfi framkvæmdastjóra eignasýringar,? segir Lárus. Glitnir keypti 68,1% hlutafjár í FIM í byrjun febrúar s.l. en yfirtökutilboði í félagið lýkur 16. maí. Samanlagt munu FIM og Glitnir reka alls 40 alþjóðlega verðbréfasjóði og eignasöfn samtals að verðmæti 9,3 milljarðar evra. Að teknu tilliti til veltu á 1. ársfjórðungi 2007 voru félögin samanlögð annar stærsti miðlarinn á norrænum verðbréfamarkaði. Félögin ráða sameignlega yfir 45 sérfræðingum á sviði markaðsgreiningar sem reglulega greina yfir 200 skráð félög á Íslandi, í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Glitnir leggur áherslu á að styrkja yfirstjórn bankans með ráðningu leiðtoga sem státa af góðum árangri á fjármálamarkaði. Ráðning Jan Forsbom kemur í kjölfar þess að Morten Bjørnsen var ráðinn framkvæmdastjóri yfir viðskiptabankastarfsemi Glitnis á Norðurlöndum og Sveinung Hartvedt framkvæmdastjóri markaðsviðskipta bankans. Frank O. Reite verður framkvæmdastjóri yfir vexti Glitnis utan Íslands og viðskiptaþróun. Hann mun einbeita sér að stefnumótun og samþættingu þeirra norrænu fyrirtækja sem Glitnir hefur keypt að undanförnu. Jan Forsbom mun taka við nýju starfi 1. júní n.k. Morten Bjørnsen hefur störf 1. ágúst og Sveinung Hartvedt 1. september. ?Í mínum augum fellur starfsemi FIM mjög vel að Glitni. Það er nánast engin skörun á starfseminni og starfsmennirnir, með sína sérþekkingu, bæta hverjir aðra upp. Það er árangursmiðað andrúmsloft í báðum félögum og við höfum þegar komið auga á fjölda tækifæra til vaxtar. Saman munum við geta boðið viðskiptavinum fjölbreyttari vörur og þjónustu og aukið gæði þjónustunnar. Ég er sannfærður um að þessi þróun er til hagsbóta fyrir viðskiptavini bankans og ég hlakka til að geta lagt mitt af mörkum til vaxtar bankans,? segir Jan Forsbom. Glitnir er leiðandi aðili á norrænum verðbréfamarkaði. FIM eignastýring hefur á að skipa öflugri þekkingu á stýringu hlutabréfa, ekki hvað síst á nýmörkuðum -þar sem hvað mestur vöxtur á sér stað á heimsvísu. Samkvæmt tölulegum upplýsingum frá OMX-kauphöllunum og kauphöllinni í Ósló er Glitnir annar stærsti miðlarinn á Norðurlöndum á fyrsta ársfjórðungi 2007, að teknu tilliti til veltu, og með starfsemi í fimm löndum; á Íslandi, í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi (tvö síðastnefndu löndin bættust við markaðssvæði Glitnis við kaupin á FIM). Markaðshlutdeild Glitnis á norrænum verðbréfamarkaði hefur vaxið umtalsvert á einu ári, úr 0,8% á 1. ársfjórðungi 2006 í 6,05% á 1. ársfjórðungi þessa árs. Þennan mikla vöxt má rekja til öflugs innri vaxtar og kaupa á fyrirtækjunum Norse Securities (nú Glitnir Securities), Fischer Partners (nú Glitnir AB) og FIM Group (yfirtökutilboði í FIM Group lýkur 16. maí n.k.). Samanlögð markaðshlutdeild Glitnis og FIM á 1. ársfjórðungi þessa árs var 26% á Íslandi, 6,66% í Finnlandi, 6,28% í Svíþjóð, 5,63% í Noregi og 3,24% í Danmörku. Markaðshlutdeild í norrænum hlutabréfaviðskiptum - 1. ársfjórðungur 2007* Skandinaviska Enskilda Banken AB 7,53 % Glitnir/FIM 6,05 % Morgan Stanley & Co. International LTD 5,99 % Carnegie Investment Bank AB 5,83 % Svenska Handelsbanken AB 4,44 % Jan Forsbom hóf störf hjá FIM árið 2000, þá sem framkvæmdastjóri FIM Securities Ltd. Hann varð framkvæmdastjóri hjá FIM Group Ltd 2005 og hefur leitt starfsemi FIM Asset Management Ltd frá sumri 2006. Jan Forsbom hefur verið framkvæmdastjóri HEX Exchange og aðstoðarframkvæmdastjóri OM Group, OM Energy Solution í Svíþjóð og framkvæmdastjóri SOM Ltd og EL-EX Electricity Exchange Ltd. Hann hefur unnið á sviði fjármála, miðlunar og eignastýringar frá 1987. Jan Forsbom stundaði nám við háskólann í Helsinki (lögfræði) og Henley Management (MBA) í Bretlandi. Hann er giftur og á fjögur.


 

Kaupverðið er 6,7 milljarðar bandaríkjadala (427 milljarða króna)


 

Kaupþing banki hf. hefur selt 31,25% eignarhlut sinn í Danól ehf og Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf. Kaupendur eru fjórir stjórnendur fyrirtækjanna, þeir Friðjón Hólmbertsson, Pétur Kr. Þorgrímsson, Ólafur Kr. Guðmundsson og Kristján Elvar Guðlaugsson. Icebank fjármagnar kaupin og var ráðgjöf í höndum Guðmundar B. Ólafssonar hrl. Friðjón starfar sem framkvæmdastjóri veitingasviðs og Kristján Elvar er framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Ölgerðinni ehf. Ólafur Kr. er sölustjóri og Pétur Kr. er markaðstjóri hjá Danól ehf. "Velta fyrirtækjanna tveggja hefur aukist mjög á undanförnum árum og nam tæpum 10 milljörðum króna í fyrra," segir í tilkynningu.  


 

Innovate Logistics, dótturfélag Eimskips, hefur skrifað undir 10 ára samning við Nestlé UK Ltd, stærsta matvæla- og drykkjarvöruframleiðanda heims, um rekstur á 75.000 bretta kæligeymslu í Bardon, Leicestershire. Heildarvirði samningsins nemur milljörðum króna en hann felur í sér að Innovate byggir vörugeymslu sérstaklega sniðna að þörfum Nestlé og hefur Innovate umsjón með verkinu sem og rekstri geymslunnar næstu 10 árin að því er kemur fram í tilkynningu.  Samningurinn undirstrikar gott samstarf félaganna Innovate og Nestlé og eru báðir aðilar mjög ánægðir með þennan áfanga og fagna ákvörðun um að vinna saman til lengri tíma og að stærri verkefnum en áður. Samningurinn kemur til með að útvíkka samstarf fyrirtækjanna til muna en Nestlé hefur verið einn af stærstu viðskiptavinum Innovate í nokkurn tíma. Samningurinn er hrein viðbót við núverandi samninga um rekstur Innovate á sérhæfðri vörugeymslu í Scunthorpe og birgðastýringakerfi fyrir vörur frá Nestlé. Nýi samningurinn gildir frá 1. júlí 2007 og er undirbúningsvinna þegar hafin. Baldur Guðnason, forstjóri Eimskip, segir í frétt félagsins: ?Samningurinn við Nestlé sýnir hversu umfangsmikill rekstur okkar er orðinn og hvaða möguleika við ráðum yfir.. Ein af leiðunum sem við getum boðið viðskiptavinum okkar er að byggja kæligeymslur eftir þeirra hentugleika og stýra geymslu birgða til langs tíma eins og samningurinn við Nestlé felur í sér.?


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,28% og er 7.836 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,5 milljörðum króna. Icelandair Group hefur hækkað um 0,56% en í mogun var tilkynnt að félagið hefur undirritað viljayfirlýsing um kaup á tékkneska flugfélaginu, Tavel Service. FL Group hefur lækkað um 2,07%, 365 hefur lækkað um 1,41%, Actavis Group hefur lækkað um 1,14%, Flaga Group hefur lækkað um 0,89% og Bakkavör Group hefur lækkað 0,58%. Gengi krónu hefur veikst um 0,25% og er 116,8 stig.


 

12 mánaða verðbólga nú 4,7%


 

"mikil samlegðaráhrif," segir Jón Karl forstjóri Icelandair


 

velta fyrirtækisins mun aukast um 30% með kaupunum


 

Arnar Sigurmundsson stjórnarformaður Landsamtaka lífeyrissjóða gagnrýndi meðhöndlun Yfirtökunefndar á Glitnismálinu í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna fyrr í dag. Þar sagði Arnar: "Það urðu því okkur sem vinnum á vettvangi lífeyrissjóðanna nokkur vonbrigði að lesa yfirlýsingu formanns nefndarinnar, sem gefin var í tengslum við viðskipti með hlutabréf í Glitni, að tveir ótilgreindir aðilar hafi hafnað að veita nefndinni upplýsingar sem tengdust fyrrgreindum viðskiptum."


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,68% og er 7.859 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6,7 milljörðum króna. Actavis Group hækkaði um 11,89% í kjölfar yfirtökutilboðs Novators, Marel hækkaði um 4,58%, Eimskip hækkaði um 2,91%, Landsbankinn hækkaði um 1,57%, Straumur-Burðarás hækkaði um 1,5%. Icelandic Group lækkaði um 0,6% og 365 lækkaði um 0,28%. Gengi krónu styrktist um 0,64% og er 116,4 stig.


 

Tap 365 hf. á fyrsta fjórðungi árins nam 35 milljónum króna en var 441 milljón fyrir sama tímabil í fyrra. Er því um verulegan rekstrarbata að ræða og er rekstur félagsins á áætlun, segir í tilkynningu. Helstu rekstrareiningar 365 hf. eru 365 miðlar ehf., Sena ehf., Sagafilm ehf., D3 ehf. og Innn hf. Sala tímabilsins nam 2.681 milljónum króna og jókst um 83 milljónir króna eða 3,2% frá sama tímabili í fyrra. Pro forma söluaukning var 8,9% frá fyrra ári. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 139 milljónir króa en var neikvæð um 76 milljónir króna á fyrsta ársfjórðungi 2006 af áframhaldandi starfssemi. EBITDA hlutfall fjölmiðla og afþreyingar nam 4,8% en var 4,4% í fyrra. Nettó fjármagnsgjöld námu sjö milljörðum króna en þar á meðal var gengishagnaður 151 milljóni króna. Handbært fé og markaðsverðbréf námu 207 milljónum króna í lok tímabilsins. Eigið fé var 6.604 milljónir króna og eiginfjárhlutfall var 36,6%. ?Undanfarin misseri hafa verið tími mikilla umbreytinga hjá 365 hf," segir Ari Edwald forstjóri 356. "Vinna við þessar breytingar hefur verið tímafrek, kostnaðarsöm og reynt mikið á starfsfólk félagsins. Það er því ánægjulegt að sjá rekstrarbata koma fram á fyrsta ársfjórðungi og að rekstur félagsins sé samkvæmt áætlun. Mikilvægum áfanga hefur verið náð varðandi lækkun skulda sem hefur verið eitt aðal markmið félagsins. Með sölu á eignarhlut í Hands Holding nú í maí munu  skuldir lækka um 1.500 m.kr. Heildar skuldir félagsins höfðu auk þess lækkað á fyrstu 3 mánuðum ársins um 1.190 m.kr. Samfara sölunni á eignarhlutnum er félagið á lokastigi með endurfjármögnun hjá Landsbanka Íslands sem, ásamt sölunni á Hands Holding eignarhlutnum, leiðir af sér töluverða lækkun vaxtakostnaðar eða um 220 m.kr. á ári. Endurfjármögnunin tryggir fjármögnun félagsins til næstu ára. Vaxtaberandi skuldir miðað við skuldastöðuna í lok mars hafa þá lækkað um 1.700 m.kr. frá áramótum og koma til með að nema um 7.000 milljónir króna.? Rekstrarhorfur 2007 Í tilkynningu segir að stjórnendur staðfesta áður útgefnar áætlanir um veltu á bilinu 12-13 milljarða króna og EBITDA á bilinu 1.200 til 1.400 milljónir króna. Í ljósi sveiflna á auglýsingamarkaði og vaxandi kostnaðar við dreifingu Fréttablaðsins er gert ráð fyrir að félagið verði nær lægri mörkum áætlana. Við mat á framtíðarhorfum félagsins þarf að hafa í huga að árstíðasveiflna gætir í rekstri félagins þannig er fyrsti ársfjórðungur gjarnan sá lakasti en fjórði ársfjórðungur sá besti. Undanfarið hefur megin verkefni félagsins verið að ná fram aukinni hagræðingu og í því skyni hefur kostnaður verið lækkaður í stoðdeildum og yfirbygging félagsins minnkuð og er það gert í framhaldi af sölu og niðurlagningu ákveðinna rekstrareininga í fjölmiðlahlutanum. Áfram verður unnið að því að viðhalda og tryggja forystuhlutverk félagsins á sviði prent-, og ljósvakamiðlunar með Fréttablaðinu, Stöð 2, Bylgjuna og Visir.is í fararbroddi. Með tilkomu enska boltans á Sýn og formúlunnar munu opnast ný sóknarfæri fyrir félagið.


 

segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins


 

Nýverið var gengið frá kaupum HugarAx á veflausnadeild Betri lausna ehf. Veflausnadeild Betri lausna hefur um árabil unnið að gerð veflausna fyrir fyrirtæki og stofnanir og þróað öflugt íslenskt vefumsjónarkerfi. HugurAx mun sjá um alla þjónustu við þá vefi sem áður voru í þjónustu Betri lausna ehf. og hafa starfsmenn Betri lausna, sem sinnt hafa veflausnum, nú þegar hafið störf hjá HugAx segir í tilkynningu.  "Við teljum að með því að sameina starfsemi veflausnadeildar Betri lausna starfsemi HugarAx þá séum við að tryggja notendum enn betri og fjölbreyttari þjónustu hjá stærra og öflugra fyrirtæki,? segir Ingimar Þór Friðriksson, framkvæmdastjóri Betri lausna í fréttinni.. Að sögn Páls Freysteinssonar, framkvæmdastjóra HugarAx, er þessi fjárfesting liður í að efla starfsemi fyrirtækisins á sviði veflausna. ,,Veflausnadeild Betri lausna fellur mjög vel að starfsemi HugarAx. Innan HugarAx er mikil reynsla og þekking á veflausnum og höfum við um árabil verið samstarfsaðili fyrirtækja og stofnana, sem hafa nýtt vefi sína til að auka hagkvæmni og hækka þjónustustig. Sífellt fleiri aðilar vilja gera afgreiðslu mála hraðvirkari og sjálvirkari og þá gegnir vefurinn lykilhlutverki. Við hlökkum til að vinna með þeim notendum, sem hafa verið í þjónustu Betri lausna, að áframhaldandi þróun á þeirra vefjum.? Markmið HugarAx er að vera öflugur samstarfsaðili fyrirtækja sem vilja ná árangri. Því markmiði er náð með samvinnu, frumkvæði, áreiðanleika, faglegum vinnubrögðum og framúrskarandi þjónustu. Viðskiptavinir HugarAx eru um 4.000 talsins, þar á meðal mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Hjá HugAx starfar um 135 manna hópur metnaðarfullra starfsmanna, sem hefur víðtæka þekkingu og reynslu á sviði upplýsingatækni segir í tilkynningu. Þar kemur fram að HugurAx býður kröfuhörðum viðskiptavinum fjölbreyttar lausnir og þjónustu m.a. á sviði viðskiptalausna, stjórnendalausna, starfsmannalausna, lausna fyrir orkugeirann og sérlausna.


 

Útflutningsráð skipuleggur nú viðskiptasendinefnd til Moskvu dagana 4.-6. júlí 2007. Borgarstjóri Reykjavíkur, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, leiðir viðskiptasendinefndina í heimsókn sinni til Moskvuborgar. Í ferðinni verður sérstök áhersla lögð á orkumál og hefur verið boðað til viðskiptaþings um nýtingu endurnýjanlegrar orku og viðskipti því tengd fimmtudaginn 5. júlí. Nú þegar hafa leiðandi fyrirtæki staðfest þátttöku sína í sendinefndinni, s.s. Orkuveita Reykjavíkur, Enex, Geysir Green Energy og HydroKraft Invest. Fyrirtækjum í tengdum greinum hefur verið boðin þátttaka í þinginu og einnig aðstoð við skipulagningu funda með rússneskum fyrirtækjum á meðan á heimsókninni stendur.


 

Markaðsverð Actavis orðið hærra en yfirtökutilboðið


 

Hlutabréf Actavis Group hafa verið færð á athugunarlista með vísan til tilkynningar til Kauphallarinnar þann 10. maí 2007 vegna yfirtökutilboðs. Þetta kemur fram í tilkynningu til kauphallarinnar.


 

Róbert Wessmann forstjóri Actavis mun ekki tjá sig um yfirtökutilboð Novators í félagið fyrr en eftir að stjórnin kemur saman. Stjórnin kemur saman eins fljótt og hægt er og verður tilkynning send út strax í kjölfarið. Það verður á allra næstu dögum. Líklegt er að Novator komi með bindandi tilboð í Actavis mjög fljótlega eða á næstu sjö til tíu dögum. Tilboðið sem nú liggur fyrir er ekki bindandi.


 

Merill Lynch telur tilboðið vera alltof lágt


 

ekki miklar líkur á öðrum tilboðum


 

lágt tilboð Novators gæti lokkað aðra fjárfesta af stað


 

"Þetta tilboðsverð er í lægri kantinum að okkar mati," segir greiningardeild Glitnis um yfirtökutilboð Novator á Actavis. "Mikil samþjöppun á sér stað í samheitalyfjageiranum á heimsvísu og verðmargfaldarar í undaförnum yfirtökum eru háir."  Hún segir að yfirtökuverðið eiga að liggja á bilinu 95-100 krónur á hlut. Novator, félag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, leggur fram tilboðið en félög tengd Novator eiga samanlagt um 38,5% í félaginu. Tilboðið hljóðar upp á 0,98 EUR á hlut eða 85,23 krónur á hlut. Lokaverð á bréfum félagsins í gær var 78,2 krónur á hlut. Til samanburðar metur greiningardeild Glitnis félagið á 87,7 krónur á hlut "og er tilboðsverðið því nálægt því sem að við teljum að endurspegli rekstrarvirði félagsins," segir greiningardeildin. Hún segir að skemmst er að minnast þess að Actavis hætti við að reyna við yfirtöku á Merck í síðustu viku vegna þess að stjórnendur töldu ekki stætt á því að borga of hátt verð. "Það sama átti sér stað seint á síðasta ári þegar að Actavis hætti við að reyna yfirtöku á króatíska félaginu Pliva. Við höfum áður sagt að við teljum að verði Actavis yfirtekið þá muni yfirtökuverðið líklega liggja á bilinu 95-100 krónur á hlut. Það verðbil endurspeglar líka virði rekstrarins m.v. þær forsendur sem að stjórnendur Actavis gefa sér um reksturinn á næstu árum. Við reiknum með að aðrir fjárfestar eða lyfjafyrirtæki komi fjótlega inn í tilboðsferlið og bjóði hærra verð. Við mælum því að svo stöddu ekki með að fjárfestar taki tilboði Novator," segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,44% og er 7.839 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Marksaðvakt Mentis. Veltan nemur ríflega fjörum milljörðum króna. Actavis hefur kækkað um 8,7% í kjölfar yfirtöku tilboðs frá Novator og rímar nú markaðsgengi og tilboðsgengið, Landsbankinn hefur hækkað um 2,13%, Eimskip hefur hækkað um 2,04%, Marel hefur hækkað um 1,96% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,75%. Icelandic Group hefur lækkað um 0,6% og 365 hefur lækkað um 0,28%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,6% og er 116,5 stig.


 

Miðað við yfirtökutilboð Novator í Actavis sem samsvarar genginu 85,23 er verið að meta Actavis á 286 milljarða króna. Það er 23 milljörðum króna hærra verð en síðasta lokaverð gaf til kynna. Yfirtaka og afskráning Actavis er sú stærsta sem sést hefur í kauphöllinni til þessa.


 

365 hf. hefur selt allan hlut sinn, eða 30,7%, í Hands Holding hf. til Arena Holding óstofnaðs félags Baugs Group hf., Fons Eignarhaldsfélags hf. og Icon ehf. Salan er á bókfærðu verði eða kr. 1.620 milljónir sem að megin hluta verður greitt 28. júní næstkomandi eða kr. 1.500 milljónir að því er kemur fram í tilkynningu.  Sala þessi er liður í endurskipulagningu félagsins sem tilkynnt var 1. desember síðastliðin en þar kom fram að 365 hf. stefndi að því að selja þennan hlut innan 12  til 24 mánaða. Andvirði sölunnar verður varið til lækkunar á skuldum. Með þessari sölu munu vaxtaberandi skuldir lækka um kr. 1.500 milljónir eða í um kr. 7.000 milljónir. Að sögn Ara Edwald forstjóra 365 hf. er þessi sala stórt skref á þeirri leið að selja eignir sem ekki eru hluti af kjarnastarfsemi 365 hf. og laga skuldastöðu félagsins að þeim rekstri sem það er í á sviði fjölmiðlunar og afþreyingar á Íslandi.


 

Actavis staðfestir móttöku yfirtökutilboðs Actavis staðfestir að félaginu hefur borist tilkynning frá Novator, félags í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, stjórnarformanns Actavis þess efnis að félagið hyggist gera hluthöfum Actavis frjálst yfirtökutilboð í allt hlutafé í A flokki. Félög tengd Novator eiga nú þegar sem nemur um 38,5% af hlutafé félagsins í A-flokki. Markmið Novator er að eignast allt hlutafé félagsins. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Tilboðið verður lagt fram í evrum og hljóðar upp á 0,98 evrur á hlut (sem jafngildir 85,23 krónum á hlut, miðað við opinbert viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands þann 9. maí). Stjórn Actavis mun fjalla um málið eins fljótt og auðið er og senda frá sér tilkynningu.


 

tilboðið er 9% hærra en lokagengið í gær


 

stærð útgáfunnar 500 milljónir evra


 

Samkvæmt niðurstöðum IMD-viðskiptaháskólans í Sviss um samkeppnishæfni hagkerfa er Ísland nú sjöunda samkeppnishæfasta hagkerfi heims og fellur niður um þrjú sæti á milli ára. Samkvæmt niðurstöðum IMD eru Bandaríkin samkeppnishæfasta hagkerfið, Singapúr fylgir fast á eftir og loks er Hong Kong í þriðja sæti. Könnun IMD um samkeppnishæfni þjóða er mjög virt enda er hún víðtæk og ítarleg og tekur til meira en 300 mismunandi þátta í hagkerfum þjóða. Ísland hefur verið ofarlega á listanum undanfarin ár og skipað sér meðal efstu þjóða allt frá árinu 2003.


 

Að sögn Tryggva Þórs Haraldssona, forstjóri Rarik hf., undirbýr félagið nú aukin umsvif á erlendri grundu. Rarik hefur þegar tekið þátt í verkefnum erlendis meðal annars í Afríku þar sem Rarik kom að uppbyggingu dreifikerfis.


 

Fjárfestingar Íslendinga í Finnlandi hafa vakið mikla athygli undanfarið og í nýjasta tölublaði finnska viðskiptatímaritsins Talouselämä er mikil úttekt á fjárfestingum Íslendinga með ítarlegu viðtali og umfjöllun um þá bræður Ágúst og Lýð Guðmundssyni. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Hagnaður af rekstri SPRON samstæðunnar eftir skatta var 4.690 milljónum króna á fyrstu þremur mánuðum ársins og jókst um 318% frá sama tímabili síðasta árs. Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 54,0% á ársgrundvelli segir í frétt félagsins.


 

Á Íslandi er heildarlaunakostnaður á almennum vinnumarkaði mestur í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, 29 evrur á vinnustund en minnstur í verslun og ýmissi viðgerðarþjónustu, 22,5 evrur samkvæmt evrópskri rannsókn á launakostnaði. Hagstofa Íslands greinir frá þessari niðurstöðu á vef sínum.


 

Glitnir banki hf. hefur í dag selt alla hluti sína í Fjárfestingafélaginu Máttur hf., hvers stofnun var tilkynnt í fréttakerfi Kauphallarinnar 27. janúar 2006. Þetta kemur fram í tilkynningu til kauphallarinnar.


 

Greiningardeild Glitnis hefur hækkað verðmatsgengið á Bakkavarar Group í 75,0 krónur á hlut úr 68,4. Verðmatsgengið er talsvert yfir gengi á markaði eða 68,2. ?Ráðlegging okkar til fjárfesta er að kaupa bréf í félaginu. Markgengi (e. target price) er 75,0 en það er spá okkar um hvar gengi bréfa í félaginu standi að sex mánuðum liðnum. Helstu ástæður fyrir hækkuðu verðmatsgengi eru hækkun tekna á spátímabilinu og lækkuð fjármagnsgjöld,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,49% og er 7.752 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,9 milljörðum króna. Marel hefur hækkað um 2% og er eina félagið sem hefur farið upp í dag. Mosaic Fashions hefur lækkað um 2,02%, Kaupþing hefur lækkað um 0,84%, Exista hefur lækkað um 0,63%, FL Group hefur lækkað um 0,52% og Actavis Group hefur lækkað um 0,51%. Gengi krónu hefur veikst um 0,02% og er 117,4 stig.


 

Í kjölfar stóraukinna tengsla Íslands við Finnland og mikillar útrásar íslenskra fyrirtækja þar í landi hefur verið ákveðið að setja á laggirnar finnskt- íslenskt viðskiptaráð.Viðskiptaráðið verður stofnað formlega þann 20. júní í Helsinki og líklega verður Pia Michelsson aðstoðarforstjóri Kaupþings í Finnlandi fyrsti formaður þess. Meginhlutverk ráðsins verður að sinna upplýsingagjöf um Ísland og íslensk fyrirtæki í Finnlandi og vera tengiliður á milli landanna tveggja. Tilgangurinn er að greiða fyrir auknum viðskiptum og auka tengslin. Hannes Heimisson sendiherra Íslands í Finnlandi á frumkvæðið af stofnunni.


 

fjórða yfirtakan á þremur mánuðum


 

Kaup á lyfjasöfnum (e. portfolio) getur verið áhugaverður kostur fyrir Actavis Group en lyfjafyrirtæki eru farin að hafa samband við félagið að fyrra bragði um slíkt. Sigurður Óli Ólafsson, aðstoðarforstjóri félagsins, segir að þar geti góð tækifæri legið. Ekki er alltaf nauðsynlegt að kaupa fyrirtæki. Þetta kom fram á afkomufundi félagsins í morgun.


 

?Við ætlum að halda áfram að byggja upp félagið. Það er alveg klárt,? svarar Róbert Wessman, forstjóri Actavis Group, á afkomufundi félagins í morgun, spurður af fundarfesti hvort félagið sé ekki orðið að vænlegu yfirtökuskotmarki. ?Það hefur ekki verið á borðinu [yfirtaka á Actavis],? segir hann og telur ástæðuna vera hve ötult félagið hefur í yfirtökum.Fyrirtæki á lyfjamarkaði hafa verið að sameinast. ?Actavis hefur verið að leiða þá vinnu, í raun og veru. Mörg hinna félaganna vöknuðu upp nokkuð seint og eru að elta okkur og það sem við erum að gera. Það er í raun og veru eina skýringin fyrir því að enginn hefur nálgast okkur eins og staðan er í dag. Það er alveg ljóst af allri umfjöllun að Actavis er eitt áhugaverðasta félagið á markaðnum dag. Þú getur bara skoðað erlendar greiningar og erlenda umfjöllun,? segir Róbert.Hann játar að félagið á tiltölulega hagstæðum kennitölum og því vænlegt til yfirtöku. ?En að mörgu leyti þurfum við líka að taka tilliti til þess að sum þessara félaga sem eru ekki að eignfæra neinn þróunarkostnað. Bara til að bera saman epli og epli,? segir hann.


 

Kvos hf. er nú alvarlega að skoða frekari kaup á prentsmiðjurekstri í Austur-Evrópu en félagið rekur nú stærstu prentsmiðjur Búlgaríu og Rúmeníu. Að sögn Birgis Jónssonar, framkvæmdastjóra erlendrar starfsemi Kvosar, er félagið nú að skoða möguleg kaup í Ungverjalandi og Serbíu fyrir utan ný viðskiptatækifæri í Búlgaríu og Rúmeníu. Þetta kemur fram í frétt Viðskiptablaðsins í dag.


 

Hagnaður Actavis Group dróst saman um 15,3% í 27 milljónir evra á fyrsta fjórðungi ársins samanborið við sama tímabil á síðasta ári, og undirliggjandi hagnaður (að frátöldu afskriftum á yfirverði vegna fyrirtækjakaupa) dróst saman um 7,8% og var 32,4 milljónir evra. Lækkun hagnaðar skýrist að mestu leiti af hærri afskriftum og auknum vaxtakostnaði samstæðunnar vegna ýmissa fjárfestingarverkefna.Fyrsti ársfjórðungur er sá tekjuhæsti í sögu félagins og jukust tekjur um 11,9% í 382,7 milljónir evra, samanborið við 341,9 milljónir evra á sama tíma í fyrra.Undirliggjandi vöxtur (án tillits til fyrirtækjakaupa eða gengisáhrifa) nam 8,3%, sem skýrist einkum af góðum árangri í Bretlandi, Þýskalandi og Rússlandi, segir í tilkynningu.Eftir tekjusviðum:Pro forma sala í Mið- og Austur-Evrópu og Asíu jókst í 157,2 milljónir evra (1F 2006 pro forma: 138,3 milljónir evra). Undirliggjandi vöxtur nam 13,6%.Pro-forma tekjur í Norður-Ameríku námu 108,9 milljónum evra (1F 2006 pro-forma: 103,7 milljónir evra), og undirliggjandi vöxtur nam 5,0%Pro-forma sala í Vestur-Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku jókst um 9,9% í 79,7 milljón evra (1F 2006 pro forma: 72,6 milljónir evra).Sala til þriðja aðila dróst saman um 5,4% í 35,9 milljónir evra (1F 2006 pro forma 37,9 milljónir evra) .EBITDA hlutfall nam 20,7% í fjórðungnum, án tillits til dreifingar lyfja í Mið og Austur Evrópu var EBITDA framlegðin 23,1%.Þynntur undirliggjandi hagnaður á hlut dróst saman um 3,6% og var 0,00660 evrur á hlutAlls voru markaðssett 80 samheitalyf (48 einstök lyf), þar á meðal fékkst 180 daga einkasöluréttur á Ranitidine í BandaríkjunumGerðir voru samningar við stór þýsk sjúkrasamlög, sem styðja við vöxt á þeim markaði.Róbert Wessman, forstjóri Actavis um uppgjörið:?Árið fer vel af stað hjá okkur og ánægjulegt að sjá góðan viðsnúning á mörkuðum okkar í Þýskalandi og Bretlandi. Þá var árangur okkar áfram góður í Rússlandi og Bandaríkjunum og vöxtur samstæðunnar og framlegð í samræmi við útgefin markmið. Á síðari hluta ársins munum við sjá aukinn fjölda markaðssetninga nýrra lyfja og framlegð og vöxtur mun styrkjast eftir því sem líður á árið. Samhliða góðum undirliggjandi vexti munum við halda áfram að skoða áhugaverð tækifæri til vaxtar og framfylgja stefnu okkar um að koma Actavis í enn sterkari stöðu á heimsmarkaði?


 

Hagnaður Marel Food Systems nam milljón evra á fyrsta fjórðungi (87 milljónir króna), samanborið við 551 þúsund evrur á sama tíma fyrir ári (48 milljónir króna). Salan á fyrsta ársfjórðungi 2007 nam 72,2 milljónum evra (6,3 milljarðar króna) samanborið við 32,5 milljónir (2,8 milljarðar króna) sem er rúmlega tvöföldun (123%) miðað við sama tímabil árið áður. Frá fyrsta ársfjórðungi 2006 hafa félögin AEW Delford Systems og Scanvægt bæst við annars vegar 7. apríl og hins vegar 4. ágúst. ?Proforma? söluaukning frá fyrsta ársfjórðungi 2006 er 9,6%. Rekstrarhagnaður EBIT á fyrsta ársfjórðungi 2007 var 3,2 milljónir evra (279 milljónir króna) sem er 4,5% af tekjum samanborið við 0,5 milljónir evra (43,6 milljónir króna) í fyrra. Gjaldfærður einskiptiskostnaður vegna samþættingar nam um 3,2 milljónum evra (279 milljónir króna) á fyrsta ársfjórðungi. Rekstrarhagnaður EBIT, fyrir einskiptiskostnað var 6,4 milljónir, en það er 8,9% af sölu. Handbært fé frá rekstri nam 5,2 milljónum evra (454 milljónir króna), samanborið við 8,2 milljónir (715 milljónir króna ) sem fóru til rekstrar á fyrsta ársfjórðungi árið 2006. Handbært fé í lok tímabilsins nam 58,2 milljónum evra (5 milljarðar króna) Eigið fé nam 146 milljónum evra og eiginfjárhlutfall var 39,2% í lok mars 2007. Félagið er vel fjármagnað til þess að takast á við áframhaldandi ytri vöxt, segir í tilkynningu. ?Árið 2007 hefur farið vel af stað hjá Marel Food Systems,? segir Hörður Arnarson, forstjóri félagsins. ?Samþætting á rekstri Marel, Carnitech, Scanvægt og AEW/Delford gengur samkvæmt áætlun og mikilvægir áfangar hafa náðst í endurskipulagningu sölu og markaðskerfa fyrirtækjanna. Nú er unnið að samræmingu á vöruúrvali og vöruþróun fyrirtækjanna. Þótt umtalsverður árangur hafi náðst í samþættingu fyrirtækjanna er enn mikið verk óunnið í að nýta þau samlegðaráhrif sem stefnt er að. Afkoma og sjóðstreymi fyrirtækisins hefur batnað umtalsvert frá síðasta ári. Ánægjulegt er að sjá áframhaldandi sterkan innri vöxt fyrirtækisins um leið og starfsmenn hafa tekist á við flókið samþættingarferli.?


 

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar á fyrstu fjórðungi ársfjórðungsins nam 886 milljónum en hagnaður á sama tíma í fyrra var 626 milljónir króna.Bókfærð iðgjöld af vátryggingastarfsemi á Íslandi jukust um 18%.Bókfærð iðgjöld ríflega tvöfölduðust og voru þau 8.675 milljónir króna samanborið við 4.082 milljónir króna á sama tíma í fyrra.Rekstrartap af vátryggingastarfsemi var fimm milljónir króna, samanborið við 215 milljónir króna tap áfyrsta ársfjórðungi 2006. Tap af innlendri vátryggingarstarfsemi var 113 milljónir á tímabilinu.Fjárfestingatekjur félagsins námu 1.894 milljónum króna á tímabilinu en voru 1.711 milljónum króna árið áður.Heildareignir Tryggingamiðstöðvarinnar voru 73.812 milljónir króna þann 31. mars 2007 og hafa því aukist um 6% frá áramótum.Norska vátryggingarfélagið Nemi er hluti af samstæðu TM frá 1. september 2006 og hefur áhrif á samanburð rekstrar og efnahags TM á milli ára.Um uppgjöriðÓskar Magnússon, forstjóri TM, segir áframhaldandi vöxt vátryggingastarfsemi einkenna starfsemi félagsins á Íslandi. Vöxtur bókfærðra iðgjalda á Íslandi nam 18% á tímabilinu og eigin iðgjöld jukust um 22%. Í Noregi stóðu bókfærð iðgjöld í stað en tæplega 10% vöxtur var í eigin iðgjöldum. Hagnaður Nemi nam 153 milljónir króna á ársfjórðungnum.Tjónaþróun tveggja vátryggingagreina á Íslandi er enn áhyggjuefni. Tap er enn af slysatryggingum sjómanna og hafa þær ráðstafanir sem gripið var til á árinu2006 ekki skilað sér að öllu leyti. Tjónaþróun í greininni er sérstakt áhyggjuefni. Frjálsar ökutækjatryggingar eru reknar með tapi en gripið var tilráðstafana til að snúa þeirri þróun við undir lok ársins 2006. Vátryggingarekstur í Noregi var rekinn með 108 m.kr. hagnaði.Markaðsaðstæður voru hagstæðar á ársfjórðungnum og voru fjárfestingartekjur samstæðunnar 1.894 m.kr. Áfram var unnið að því að dreifa eignasafni félagsinsog var fjárfest í nokkrum félögum í Skandinavíu á tímabilinu. Hinn 2. maí síðastliðinn fékk TM styrkleikamat BBB frá S&P sem voru mjög ánægjuleg tíðindi.


 

1.602 milljóna króna hagnaður varð hjá Teymi eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi 2007. EBITDA hagnaður var 785 milljónir króna að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.  Söluhagnaður af eignarhlut í Securitas nam 439 milljónum króna eftir skatt.Hagnaður af áframhaldandi starfsemi nam 1.313 milljónum króna fyrir skatta. Gengishagnaður vegna erlendra langtímaskulda nam 1.282 milljónum króna.  Veltufjárhlutfall var 1,51 þann 31. mars 2007 og eiginfjárhlutfall 27%.


 

Hægt verður að eiga viðskipti með afleiður í Kauphöllinni næsta mánudag, 14. maí. Til að byrja með verður það staðlaðir framtíðarsamningar og valréttir með hlutabréf Glitnis, Kaupþings og Landsbanka, framtíðarsamninga á OMXI15 úrvalsvísitöluna og framvirka samninga á vísitölu neysluverðs. Þá verður hægt að eiga viðskipti með sérsniðnar afleiður á íslensk hlutabréf og úrvalsvísitöluna. Ennfremur verður settur á stofn lánamarkaður með hlutabréf félaga í OMXI15 en það auðveldar skortsölu á slíkum bréfum, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Breytingar þessar eru jákvætt skref í þróun íslenskra fjármálamarkaða. Afleiðuviðskipti hafa aukist geysihratt á alþjóðlegum fjármálamörkuðum undanfarin ár. Hér á landi hefur um nokkurt skeið verið unnt að eiga viðskipti með sérsniðnar afleiður af ýmsu tagi, og hefur það aukið dýpt og skilvirkni markaða, en ekki hefur verið markaður fyrir staðlaðar afleiður til þessa. Verður fróðlegt að fylgjast með verðmyndun á hinum nýju stöðluðu afurðum, ekki síst verðbólguafleiðunum, en þróun verðlags hefur óvenju mikið vægi á íslenskum fjármálamörkuðum vegna útbreiddrar verðtryggingar skuldabréfa og því líklegt að margir vilji ýmist nota slíkar afleiður til varna eða spákaupmennsku,? segir greiningardeildin.


 

Búlgarska ríkið á rétt á að fá hluta söluhagnaðar þess sem myndast við sölu á BTC til bandaríska fjárfestingarfélagsins AIG Global Investment Group. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins gæti sú upphæð numið 10% af þeim nettósöluhagnaði sem myndaðist umfram 300 milljóna evra söluverð. Þessi greiðsla verður innt af hendi af þeim sem tóku þátt í einkavæðingu félagsins fyrir þremur árum. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,42% og er 7.782 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur ríflega þremur milljörðum króna. Mosaic Fashions hefur hækkað um 4,07% í veltu sem nemur 700 þúsund, Atorka Group hefur hækkað um 1,55%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,74% og Actavis Group hefur hækkað um 0,25% en félagið mun birta uppgjör sitt eftir lok markaðar í dag. Hampiðjan hefur lækkað um 2,78%, FL Group hefur lækkað um 1,7%, Össur hefur lækkað um 1,31%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 1,22% og Marel hefur lækkað um 1,19%. Gengi krónu hefur veikst um 0,61% og er 117,5 stig.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur endurskoðað verðmat sitt á Össuri í kjölfar þriggja mánaða uppgjörs. Metur hún gengið á 118,5 krónur á hlut en lokagengi var 114,5 krónur á hlut í gær og mælir með markaðsvogun. ?Frá síðasta verðmati okkar hefur íslenska krónan haldið áfram að styrkjast ásamt því sem vextir hafa verið að hækka á markaðssvæðum Össurar. Báðir þessir þættir hafa neikvæð áhrif á verðmat á Össur,? segir greiningardeildin. Hún segir afkomu Össurar á fyrsta ársfjórðungi hafi verið undir væntingum. Tekjur félagsins voru í takt við væntingar en samt í lægri mörkum þess sem við gerðum ráð fyrir. Endurskipulagning á sölu- og dreifingarkerfi félagsins í Bandaríkjunum leiddi til samdráttar í sölu á tímabilinu en gert er ráð fyrir að áhrifanna muni gæti í nokkra mánuði til viðbótar. Endurskipulagningunni fylgdi einnig meiri kostnaður en við gerðum ráð fyrir. Bati er í sölu á spelkum og stuðningsvörum í Evrópu eftir nokkra erfiðleika á síðasta ári. ?Samfara nýjum upplýsingum höfum við endurskoðað verðmat okkar og lækkað spá okkar fyrir árið í ár. Við sjáum þó ekki ástæðu, að svo stöddu, til að breyta nema lítillega spá okkar fyrir næsta ár og árin þar á eftir,? segir hún.


 

Urriðaholt ehf. hefur samið við fasteignasölurnar Eignamiðlun og Miðborg um að annast sölu á lóðum í fyrsta áfanga íbúðabyggðar í Urriðaholti í Garðabæ. Um er að ræða lóðir fyrir allt að 377 íbúðir, þar á meðal í fjölbýli, einbýli, raðhúsum og parhúsum. Sala lóðanna hefst 15. maí næstkomandi og tilboðsfrestur er til 24. maí að því er kemur fram í tilkynningu. Í samningnum er áhersla lögð á skýrar verklagsreglur í þeim tilgangi að gæta jafnræðis gagnvart væntanlegum kaupendum. Urriðaholt er nýtt hverfi í Garðabæ, ofan við Urriðavatn og í næsta nágrenni Heiðmerkur. Við skipulagningu Urriðaholts hefur áhersla verið lögð á sjálfbæra, mannvæna og umhverfisvæna byggð í tengslum við náttúruna, sem nýtur um leið greiðra samgönguleiða í næsta nágrenni. Þegar Urriðaholt verður fullbyggt er gert ráð fyrir að þar búi um 4.400 manns.


 

Eignarhaldsfélagið F-Capital ehf., sem er í eigu Baugs Group, heldur nú um 36,8% í Mosaic Fashions. Áður hélt BG Holding ehf. um hlutina fyrir hönd Baugs Group en bæði félögin eru að fullu í eigu fjárfestingarfélagsins, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. 20 stærstu hluthafar Mosaic Fashions eru: F-Capital ehf 36,7814% Arion safnreikningur 13,6886% Kaupþing banki hf 6,9292% Derek John Lovelook 6,5769% Straumur-Burðarás Fjárfest hf 4,0839% Landsbanki Luxembourg S.A. 3,8237% Citibank 3,4477% FL GROUP hf 3,0340% Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 2,5568% Jane Karen Woolf 2,3927% Abacus Corporate Trustee Ltd. 1,1333% Margaret Eve Lustman 1,1019% Sharon Mary O´Connor 1,1019% Hannah Russell 0,8814% Landsbanki Íslands hf,aðalstöðv 0,7607% Eignarhaldsfélagið ISP ehf 0,7431% Gnúpur fjárfestingafélag hf 0,6906% Landssjóður hf,úrvalsbréfadeild 0,5950% Milestone ehf 0,5698% SJ1 ehf 0,5692%


 

meðal stjórnenda í viðhorfskönnun Viðskiptablaðsins


 

Nýtt verðmat Greiningardeildar Landsbankans á Mosaic gefur verðmatsgengið 17,9 og 12 mánaða vænt verð 20,2. Lokagengi bréfa félagsins í gær var 17,2, en bréf félagsins hækkuðu um 5.5% á föstudag í kjölfar frétta af tilboðinu. Eins og fram hefur komið er ekki ljóst hvort af formlegu tilboði verði eða á hvaða gengi. Þeir telja þó að tilboðsgengið 17,5 (7% álag á lokagengi bréfanna þann 3. maí) endurspegli ekki að fullu virði félagsins.


 

Hreyfing er að komast aftur á hugmyndir um að byggja hótel í Laugardal, nánar tiltekið þar sem stúkubygging Laugardalslaugarinnar stendur núna. Björn Leifsson í World Class hefur áður varpað fram slíkum hugmyndum og hefur átt fund með skipulagsstjóra Reykjavíkur um málið auk þess sem hann hefur kynnt hugmyndir sínar fyrir borgarstjóra og formanni íþrótta og tómstundaráðs Reykjavíkur. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag. Í samtali við Viðskiptablaðið sagðist Björn vera bjartsýnn á að af málinu verði og staðfesti hann að viðræður væru í gangi. Hefur verið farið fram á að World Class skili ítarlegri greinargerð til skipulagsyfirvalda en fyrirtækið hefur nú unnið að útfærslu hugmyndarinnar í tvö ár. World Class rekur nú íþrótta- og heilsurækt við laugina. Eftir því sem komist verður næst er rætt um það að ræða að byggja 220 herbergja hótel ef leyfi fæst til að rífa núverandi stúkubyggingu. Er rætt um að hótelið verði einni hæð hærra en núverandi stúkubygging. Um leið er rætt um áframhaldandi byggingar í kringum Laugardalslaugina og framkvæmdir við laugagarðinn. Heildarkostnaður við framkvæmdirnar gæti numið sjö milljörðum króna en formleg kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir. Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins kæmi bygging við hliðina þar sem væri sundaðstaða fyrir börn. Í kjallara yrði sundaðstaða fyrir eldra fólk. Þá er gert ráð fyrir rannsóknarsetri fyrir Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni og aðstaða fyrir lækna. Hringnum yrði síðan lokað með fundarsölum og gert er ráð fyrir að endurbyggja laugargarðinn. Laugardalslaugin var byggð 1968 og var Einar Sveinsson, húsameistari Reykjavíkur, hönnuður laugarinnar.


 

Skuldatryggingarálag (CDS) íslensku bankanna hefur lækkað nokkuð undanfarnar vikur, segir greiningardeild Landsbankans.?Álagið er langt undir meðaltali síðustu 18 mánaða og er farið að nálgast sömu gildi og þegar það var lægst í október 2005, um 20 punktar,? segir greiningardeildin.Skuldatryggingarálag Landsbankans er 22,0 stig, Glitnis er 26,3 stig og Kaupþings er 30,8 stig.?Frá áramótum hefur álagið lækkað um 8-18 punkta. Breyting lánshæfismats Moody?s á bönkunum í lok febrúar olli nokkurri lækkun á álaginu og fór það lægst í um 19,5 punkta hjá Landsbankanum og Glitni og í um 25,5 hjá Kaupþingi.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,56% og er 7.815 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 4,5 milljörðum króna. Altantic Petroleum hækkaði um 7,74% en félagið hefur hækkað um 51,54% frá áramótum, Bakkavör Group hækkaði um 0,89%, Exista hækkaði um 0,63%, Eimskip hækkaði um 0,58% og Marel hækkaði um 0,4%. Icelandic Group lækkaði um 1,48%, 365 og Kaupþing lækkuðu 1,11%, Össur lækkaði um 0,87% og Actavis Group lækkaði um 0,76% en félagið birti uppgjör sitt á morgun. Gengi krónu hefur veikst um 0,22% og er 116,9 stig.


 

Uppgjör Teymis hf., móðurfélags Vodafone, SKÝRR, EJS, Kögunar og fleiri vegna fyrsta ársfjórðungs 2007 verður kynnt á morgun í húsakynnum félagsins í Skútuvogi 2. Uppgjörið sjálft mun liggja fyrir í Kauphöllinni upp úr hádegi.


 

Aðeins eitt fyrirtæki lagði fram tilboð í tíðniheimild til starfrækslu farsímanets á núverandi NMT tíðnisviði. Fyrirtækið Nordisk Mobil Ísland ehf. virðist því líklegast til að hreppa hnossið. Tilboðið var opnað að viðstöddum fulltrúum bjóðenda og fulltrúum fjölmiðla. Útboðið var auglýst 7. mars 2007.Tíðniheimildin gildir fyrir allt landið og felur í sér eftirfarandi tíðnisvið: 452,9875 - 457,4875 MHz / 462,9875 ? 467,4875 MHz (2 x 4,5 MHz)


 

Skrifað var undir samning um kaup á nýrri eftirlitsflugvél fyrir Landhelgisgæslu Íslands í Þjóðmenningarhúsinu í morgun. Samið var við kanadíska fyrirtækið Field Aviation um kaup á vél af gerðinni Dash 8-Q300 sem er sérstaklega hönnuð fyrir löggæslu, leit og björgun og hentar vel við íslenskar veðurfarsaðstæður að því er kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Bandaríski álrisinn Alcoa hefur gert yfirtökutilboð í kanadíska álrisann Alcan að því er kemur fram í erlendum fréttaskeytum. Gert er ráð fyrir að Alcan þurfi að greiða 33 milljarða Bandaríkjadala fyrir Alcoa en samlegðaráhrif eru talin vera einn milljarður dala. Bæði þessi félög eru með álver á Íslandi.


 

Í dag hefur Björn Borg AB, meðalstórt félag í neysluvörugeiranum, verið skráð í OMX Nordic Exchange í Stokkhólmi. Björn Borg kemur af lista First North á aðalmarkað Nordic Exchange að því er kemur fram í tilkynningu Kauphallarinnar. Björn Borg (áður Worldwide Brand Management AB) framleiðir nú fimm vöruflokka, þ.e. föt, skó, töskur, gleraugu og ilmvötn.. Björn Borg vörurnar eru seldar á 10 mörkuðum í Evrópu og þeirra stærstir eru Svíþjóð og Holland. Vörumerkið Björn Borg varð til í lok níunda áratugarins. Félagið hefur verið á First North í Stokkhólmi síðan í desember 2004. ?Björn Borg sýnir vel hvernig það fyrirkomulag okkar virkar að hafa aðalmarkað og annan markað, First North, fyrir félög í vexti. Félögin geta einbeitt sér að vexti og þróun á First North og þegar þau eru tilbúin og uppfylla skilyrðin á aðalmarkaðnum, geta þau flutt sig yfir?, segir Jenny Rosberg, framkvæmdastjóri Company Services hjá OMX.


 

Með tilliti til góðrar ávöxtunar og tryggrar stöðu Lífeyrissjóðs Vestfirðinga hefur stjórn hans ákveðið að leggja til að áunnin lífeyrisréttindi og greiðslur til lífeyrisþega verði hækkuð um 10% frá 1. janúar 2007.


 

Í kjölfar þess hve vel hefur tekist til með hliðarmarkaðinn First North á Norðurlöndunum mun OMX útvíkka þjónustu First North þannig að hún nái einnig til Eystrasaltsríkjanna á árinu 2007. Þetta kemur fram í frétt Kauphallarinnar.


 

Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum greiði tekjuskatt á ný en slíkt hefur ekki gerst í hálfan annan áratug eða síðan árið 1992. Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri VSV, sagði á aðalfundi félagsins um helgina að uppsafnað skattalegt tap Vinnslustöðvarinnar hefði hæst numið 2,3 milljörðum króna á þessu árabili og stjórnendur félagsins hafi á þeim tíma ekki séð fram á að tapið yrði nokkurn tíma nýtanlegt.


 

Í yfirlýsingu sem send var af út af Novator í Búlgaríu í kjölfar ummæla Grozdan Karadzhov, fyrrverandi stjórnarformanns símafyrirtækisins BTC, kemur fram að félagið hyggst standa við öll gefin fyrirheit vegna einkavæðingar BTC.


 

segir fyrrum stjórnarmaður félagsins


 

Finnair, sem FL Group á 22,4% hlut í, skilaði 9,3 milljóna evru hagnaði á fyrsta fjórðungi ársins (rúmar 800 milljónir króna), samanborið við fjögurra milljóna evru (347 milljónir króna) tap á sama tíma fyrir ári. Þetta kemur fram í Vegvísi greiningardeildar Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,54% og er 7.859 stig við lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Þetta er hæsta dagslokagildi hennar til þessa. Mosaic Fashions hækkaði um 5,52% í kjölfar yfirtökutilboðs frá Baugi, Eimskip hækkaði um 1,46%, Exista hækkaði um 1,44%, FL Group hækkaði um 1,03% og Marel hækkaði um 0,93%. Össur og Teymi lækkuðu um 0,43%. Gengi krónu styrktist um 0,17% og er 116,61 stig.


 

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar á fyrsta ársfjórðungi var 765 milljónir króna, sem er mikil breyting frá sama tímabili í fyrra þegar tap nam 213 milljónum króna.  Heildartekjur félagsins voru 1.750 milljónir króna en 1.769 milljónir króna á sama tímabili í fyrra.


 

Hlutabréf Mosaic Fashions hafa verið færð á athugunarlista með vísan til tilkynningar til Kauphallarinnar þann 4. maí 2007 vegna yfirtökuskyldu sem myndast hefur í félaginu.


 

Actavis hefur keypt markaðsleyfi sýklalyfsins Floxapen® af lyfjafyrirtækinu GlaxoSmithKline (GSK) í Evrópu. Actavis mun hefja dreifingu og sölu lyfsins á næstu vikum segir í frétt félagsins.  Floxapen® er sýklalyf með virka efninu flucloxacillin, sem er m.a. notað við sýkingum í húð, þvagfærasýkingum og heilahimnubólgu. Floxapen® hefur verið á markaði síðan á áttunda áratugnum og hefur sala lyfsins farið vaxandi æ síðan. Áætlaðar tekjur af sölu lyfsins á árinu 2007 eru um 12 milljónir evra (1,1 milljarður króna). Lyfið er þegar á markaði í Austurríki, Belgíu, Bretlandi, Hollandi, Írlandi, Lúxemborg, Möltu, Portúgal, Sviss og í Þýskalandi. GSK mun sjá um dreifingu á mörkuðum þar sem Actavis er ekki með starfsemi til næstu 12 mánaða og Actavis mun nýta sitt öfluga sölunet við markaðssetningu lyfsins á sínum markaðssvæðum. "Kaupin á Floxapen® eru góð viðbót við okkar lyfjaúrval, sem er í dag eitt það öflugasta á sviði samheitalyfja í heiminum. Við leitumst við að geta boðið okkar viðskiptavinum sem breiðast úrval lyfja og þau lyf sem við ekki þróum sjálf, kaupum við af þriðja aðila. Floxapen® fellur einmitt í þann flokk og hefur góða vaxtarmöguleika í sölu, segir Sigurður Óli Ólafsson, aðstoðarforstjóri Actavis um kaupin.


 

segir greiningardeild Glitnis


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,15% og er 7.828 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,7 milljörðum króna. 365 hefur hækkað um 7,25% í veltu sem nemur um 26 milljónum króna, Nýherji hefur hækkað um 1,15%, Exista hefur hækkað um 1,12%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,12% og Össur hefur hækkað um 0,43%. Hampiðjan hefur lækkað um 0,69%, FL Group hefur lækkað um 0,34%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,3% og Atorka Group hefur lækkað um 0,28%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,04% og er 116,9 stig.


 

boðnir verði 17,5 króna á hlut í nafni nýs félags


 

samkvæmt nýjum lista tímaritsins Time


 

segja sérfræðingar á markaði


 

Nokkurra mánaða tilhugalífi Actavis og þýska lyfjafyrirtækisins Merck lauk skyndilega á miðvikudagskvöldið þegar Actavis dró sig til baka úr yfirtökuviðræðum. Halldór Kristmannsson, talsmaður Actavis, segir að heildarkostnaður vegna yfirtökutilraunar á Merck sé óverulegur. Skemmst er að minnast kostnaðarsamrar tilraunar Actavis til að yfirtaka króatíska lyfjafyrirtækið Pliva á síðasta ári án árangurs. Neikvæð fjárhagsleg áhrif vegna Pliva námu alls rúmleg tveimur milljörðum króna.


 

Sérfræðingar á markaði velta því fyrir sér hvort Kauphöllin hafi haft frumkvæði að því að stöðva viðskipti með bréf Mosaic Fashions, til að krefja félagið um svör í kjölfar frétta í erlendum miðlum um að Baugur íhugar að afskrá Mosaic.


 

frétt væntanleg


 

að því er kemur fram í frétt The Times


 

Gistinætur á hótelum í mars síðastliðnum voru 87.600 en voru 73.700 í sama mánuði árið 2006, sem er fjölgun um 13.900 nætur eða tæplega 19% að því er kemur fram í tölum Hagstofunnar. Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum nema á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða þar sem þeim fækkaði um tæp 2%, úr 6.900 í 6.800.


 

segir greiningardeild Landsbankans


 

Hjálmur ehf. hefur keypt 28% hlut Sigurðar G. Guðjónssonar hæstaréttarlögmanns í útgáfufélaginu Birtingi. Um leið hefur Hreinn Loftsson, stjórnarformaður Hjálms, tekið við stjórnarformennsku Birtings og er afskiptum Sigurðar af félaginu lokið.Hjálmur ehf. er að öllu leyti í eigu Baugs Group hf. og átti 60% fyrir í Birtingi en er nú með um 90%, Elín Guðrún Ragnarsdóttir framkvæmdastjóri félagsins á 10% og þeir Reynir Traustason, Mikael Torfason og Jón Trausti Reynisson það sem eftir stendur.Að sögn Elínar eru engar breytingar áformaðar á rekstri félagsins á næstunni en það gefur út átta tímarit, en þau eru Nýtt Líf, Mannlíf, Vikan, Séð og Heyrt, Gestgjafinn, Hús og híbýli, Ísafold og Sagan öll.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,41% og er 7.817 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 8,4 milljörðum króna. Atlantic Petroleum hækkaði um 4,03%, Teymi hækkaði um 2,19%, Landsbankinn hækkaði um 1,58%, Straumur-Burðarás hækkaði um 1,24% og Atorka Group hækkaði um 1,14%. Össur lækkaði um 2,11%, Mosaic Fashions lækkaði um 1,2%, Flaga Group lækkaði um 0,44% og Marel lækkaði um 0,27%. Gengi krónu styrktist um 0,25% og er 117,1 stig,


 

segir í yfirlýsingu hans


 

segir greiningardeild Landsbankans


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með kaupum og yfirvogun á bréfum Bakkavarar. Verðmat hennar er 71,4 krónur á hlut og tólf mánaða vænt verð 78,8. Lokagengi Bakkavarar í gær var 67,3.?Afkoma á fyrsta ársfjórðungi var yfir væntingum og útlit fyrir mjög gott ár, ekki síst í ljósi þess að fyrsti ársfjórðungur er að jafnaði slakasti fjórðungur ársins. Bakkavör ætlar sér að vera leiðandi í samþjöppun á breska matvælamarkaðnum á næstunni og styður nýafstaðin endurfjármögnun og heimild til hlutafjáraukningar það,? segir greiningardeildin.Hún segir að uppfærsla rekstrarspár og lækkun fjármagnskostnaðar koma til hækkunar en á móti kemur styrking krónunnar gangvart pundi undanfarið og almennar vaxtahækkanir í Bretlandi.


 

Halli á vöruskiptum við útlönd var 11,3 milljarðar króna í apríl, samkvæmt bráðabirgðatölum. ?Þetta er meiri halli en samanlagður halli á fyrsta ársfjórðungi þessa árs sem var rétt rúmir níu milljarðar króna. Þessi mikli halli í aprílmánuði virðist aðallega mega rekja til minni útflutnings,? segir greiningardeild Glitnis sem bendir á að miklar sveiflur geta verið í utanríkisviðskiptum milli mánaða. ?Viðskipti með stærri hluti eins og skip og flugvélar hafa til dæmis töluverð áhrif á mánaðarlegar tölur um utanríkisviðskipti,? segir hún. Hún segir þrátt fyrir mikinn vöruskiptahalla í apríl má gera ráð fyrir að hallinn dvíni þegar líður á árið eins og þróunin hefur reyndar verið undanfarna mánuði. ?Útflutningur áls mun aukast jafnt og þétt þegar líður á árið samfara því sem ný álverksmiðja verður tekin í notkun á Reyðarfirði í áföngum. Að sama skapi má ætla að innflutningur dragist saman. Enn er töluverður innflutningur á fjárfestingarvöru sem gera má ráð fyrir að dragist hratt saman þegar framkvæmdum tengdum stóriðju á Austurlandi lýkur á árinu. Einnig má ætla að hægja muni á innflutningi neysluvöru þegar líður á árið. Á heildina litið má því gera ráð fyrir frekari bata á vöruskiptum við útlönd á þessu ári, og að vöruskiptahalli reynist tiltölulega lítill á næsta ári,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,2% og er 7.800 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 4,9 milljörðum króna. Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,73%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,44% - en bankinn birti uppgjör sitt í morgun, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 1,34%, Teymi hefur hækkað um 1,31% og Actavis Group hefur hækkað um 0,64% en félagið tilkynnti í morgun að það hefur hætt við að yfirtaka Merck. Össur hefur lækkað um 1,69%, FL Group hefur lækkað um 0,86%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 0,61%, Flaga Group hefur lækkað um 0,44% og Icelandic Group hefur lækkað um 0,37%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,31% og er 117,1 stig.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, var dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir aðild að Baugsmálinu í Héraðsdómi Reykjavíkur í hádeginu í dag. Tryggvi Jónsson, fyrrverandi forstjóri félagsins, hlaut níu mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir aðild að málinu. En ákærulið á hendur Jóni Gerald Sullenberger var vísað frá.


 

Actavis hefur dregið sig út úr viðræðum um kaup á Merck. Félagið hefur framkvæmt ítarlega áreiðanleikakönnun á Merck og skilgreint fjölmörg áhugaverð samlegðartækifæri með félögunum segir í frétt félagsins. "Hinsvegar telur stjórn Actavis að það verð sem talið er að samkeppnisaðilar hafi boðið í félagið, vera orðið mun hærra en svo að það þjóni hagsmunum hluthafa félagsins að halda áfram samningaviðræðum," segir í tilkynningunni.


 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 5,3% frá apríl 2006 til jafnlengdar í ár, segir í tilkynningu Hagstofunnar.


 

Hagnaður Landsbanka Íslands á tímabilinu var 13,8 milljarðar króna eftir skatta samanborið við 14,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2006. Hagnaður fjórða ársfjórðungs 2006 nam 14,1 milljarði króna. Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 45,2% samanborið við 36,3% á öllu árinu 2006 að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.  Grunntekjur samstæðunnar (vaxtamunur og þjónustutekjur) námu 20,6 milljörðum króna og jukust þær um 4,8 milljarða króna eða 31% samanborið við fyrsta ársfjórðung 2006 og 3,1 milljarð króna eða 17% samanborið við fjórða ársfjórðung 2006. Tekjur af erlendri starfsemi námu 12,3 milljörðum króna eða 42% af heildartekjum. Grunntekjur erlendrar starfsemi námu 10,7 milljörðum króna eða 52% af grunntekjum samstæðunnar á fyrsta ársfjórðungi 2007. Kostnaðarhlutfall tímabilsins reiknast 42,2%.  Gengismunur og fjárfestingatekjur námu 8,8 milljörðum króna samanborið við 1,2 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2006. Heildareignir bankans námu 2.317 milljörðum króna í lok mars 2007. Heildareignir bankans í evrum námu 26,3 milljörðum í lok mars 2007 samanborið við 23,2 milljarða evra í byrjun ársins. Innlán viðskiptavina jukust um 34% á fyrsta ársfjórðungi 2007 og námu 913 milljörðum króna í lok mars. Nema innlánin 62% af heildarútlánum til viðskiptavina samanborið við 48% í byrjun ársins.  Eiginfjárhlutfall (CAD) var 13,4% í lok mars 2007. Eiginfjárþáttur A var 11,7%.  ?Ég er mjög ánægður með afkomu Landsbankans á fyrsta ársfjórðungi 2007. Hagnaður eftir skatta nam tæpum 14 milljörðum króna og arðsemi eigin fjár var 45%. Tekjumyndun bankans er byggð á traustum og breiðum grunni, sem endurspeglast í góðum vexti grunntekna samstæðunnar, en þær jukust um 17% frá síðasta ársfjórðungi og 31% miðað við sama tímabil á fyrra ári. Samþætting erlendra dótturfélaga og starfsstöðva hefur gengið mjög vel og stefna bankans um sókn inn á alþjóðlegan markað meðalstórra fyrirtækja miðar vel. Velgengni bankans á innlánahlið hélt áfram á ársfjórðungnum, einkum í gegnum Icesave, og er 62% af heildarútlánum samstæðunnar nú fjármagnað með innlánum. Þessi þróun treystir efnahagsreikning bankans umtalsvert. Það er óhætt að segja að árið 2007 hafi farið vel af stað hjá Landsbankanum," segir Sigurjón Þ. Árnason bankastjóri í tilkynningu félagsins. ?Niðurstaða fyrsta ársfjórðungs 2007 endurspeglar sterka stöðu Landsbankans, þar sem afkoma og arðsemi er með besta móti. Það má segja að ákveðin ró sé komin á umræðuna um íslensk fjármálafyrirtæki, eftir umrótasöm misseri. Moody´s gaf út nýtt lánshæfismat fyrir Landsbankann samkvæmt nýrri aðferðafræði, JDA. Samkvæmt henni hækkaði bankinn um 2 þrep, úr A2 í Aa3 og horfur um fjárhagslegan styrk fóru úr ?neikvæðum? í ?stöðugar?. Álag á skuldabréf bankans á eftirmarkaði hefur farið lækkandi og undanfarið hefur það verið um 20-22 punktar á bréf með 5 ára líftíma. Hækkað lánshæfismat, mikill vöxtur erlendra innlána og sterk lausafjárstaða samhliða áframhaldandi vexti hreinna vaxtatekna og þóknunartekna er það sem stendur upp úr á fyrsta ársfjórðungi 2007," segir Halldór J. Kristjánsson bankastjóri í fréttinni.


 

ávöxtun íslenskra fjárfesta nærri fimmföld


 

Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, hefur keypt bæinn Kirkjuhvol í Þykkvabæ og flutt lögheimili sitt þangað frá Hafnafirðinum að því er segir í frétt sunnlenska fréttavefsins sudurland.is. Þar er haft eftir aðstoðarmanni Árna að fjármáðherra hyggist hafa annan fótinn í Þykkvabæ en búa áfram í Hafnafirði stærstan hluta árs.


 

Gengi krónu hefur ekki verið hærra frá því að hún var að veikjast í mars í fyrra og hefur styrkst um 9% frá áramótum, að sögn greiningardeildar Landsbankans. Lokagildi krónu var 117,4, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. "Meðal þess sem hefur haft áhrif til styrkingar er mikil jöklabréfaútgáfa á fyrstu mánuðum ársins. Í dag voru til að mynda gefin út jöklabréf fyrir fjóra milljarða króna en sama fjárhæð var á gjalddaga í dag," segir greiningardeildin. Greiningardeild Kaupþings telur að hár vaxtamunur við útlönd, ásamt loforði Seðlabankans um að hækka vexti ef krónan gefur eftir, muni viðhalda sterkri krónu á næstu mánuðum. "Hinsvegar gerum við ráð fyrir að krónan lækki nokkuð á næsta ári samhliða vaxtalækkunum Seðlabankans og að gengisvísitalan verði kringum 130 stig að meðaltali árið 2008," segir hún. Þá vekur hún athygli á að gengi krónunnar styrktist á mánudaginn síðastliðinn þrátt fyrir að aðrar hávaxtamyntir hafi margar hverjar lækkað í kjölfar umróts í stjórnmálum og á mörkuðum í Tyrklandi. "Áhyggjur fjárfesta af framgangi mála í Tyrklandi hafa hinsvegar farið dvínandi og hafa hávaxtagjaldmiðlar nú náð sér á strik á ný," segir greiningardeild Kaupþings.


 

Þrjú tilboð bárust í 16,667% eignarhlut ríkisins í Baðfélagi Mývatnssveitar hf. þegar tilboðin voru opnuð. Félag í eigu Blá lónsins átti hæsta boðið að fjárhæð 24 milljónir króna.


 

segir forstjóri TM


 

Handelsbanken verður aðili að OMX Nordic Exchange á Íslandi frá og með miðvikudeginum 2. maí. Bankinn getur þar með hafið viðskipti á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Þetta kemur fram í tilkynningu.Handelsbanken er nú þegar aðili að Nordic Exchange í Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og Helsinki. Handelsbanken er fyrsta alþjóðlega fjármálastofnunin sem verður aðili að íslenska verðbréfamarkaðnum eftir samruna Kauphallarinnar við OMX Nordic Exchange í árslok 2006. Handelsbanken verður þar með fullgildur aðili að Nordic Exchange á Norðurlöndunum.?OMX Nordic Exchange á Íslandi býður Handelsbanken innilega velkominn. Útvíkkun bankans á aðild sinni sýnir svo ekki verður um villst að samruninn við OMX hefur fært íslenska markaðnum aukinn sýnileika. Handelsbanken er fyrsti aðilinn sem bætir Íslandi við OMX-aðild sína á Norðurlöndunum og við erum þess fullviss að fleiri munu fylgja í kjölfarið á næstu mánuðum. Bankinn mun núna geta boðið viðskiptavinum sínum upp á ýmis ný tækifæri gegnum sömu tengingu við Nordic Exchange og áður,? segir Þórður Friðjónsson, forstjóri OMX Nordic Exchange á Íslandi.Handelsbanken er alþjóðlegur banki sem var stofnaður 1871. Hann er stærsti bankinn í Svíþjóð og þriðji stærsti bankinn á Norðurlöndunum í útlánum til einstaklinga. Bankinn rekur 600 útibú og er með starfsemi í 20 löndum. Heildareignir hans eru jafnvirði 1.790 milljarða sænskra króna og hann skilaði 17,2 milljarða hagnaði á árinu 2006. Hjá bankanum starfa 10.000 starfsmenn og lánshæfismat hans er: Moody?s Aa1, S&P AA-, Fitch AA-.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,09% og er 7.762 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 11,6 milljörðum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 4,2%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 1,85%, Glitnir hefur hækkað um 1,69%, Teymi hefur hækkað um 0,87% og Atorka Group hefur hækkað um 0,86%. Össur hefur lækkað um 2,47%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,58%, Kaupþing hefur lækkað um 0,37%, Exista hefur lækkað um 0,32% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,3%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,44% og er 117,5 stig.


 

Lárus Welding, nýráðinn forstjóri Glitnis, hefur keypt í bankanum fyrir 3,99 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 150 milljónir hluta á genginu 26,6 en við hádegi er markaðsgengið 27,05 krónur á hlut. Umræddur kaupréttarsamningur er til fimm ára og ávinnast 20% hans á hverju ári á því tímabili. Kaupréttarverðið leiðréttist fyrir arðgreiðslum.


 

Bjarni Ármannsson fráfarandi forstjóri Glitnis hefur selt alla hluti sína í bankanum fyrir 6,8 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Gengi viðskiptana er 29 krónur á hlut en markaðsgengi er 26,9 við hádegi. Um er að ræða 82.443.983 hluti sem voru í eigu Sjávarsýnar ehf. og 152.513.517 hluti í eigu Landsýnar ehf. Bæði félög eru í 100% eigu fruminnherjans.


 

Bakkavör Group hefur keypt franska salatframleiðandann 4G, sem sérhæfir sig í framleiðslu á ferskum tilbúnum salötum fyrir franskan markað. Stefnt er að því að samþætta rekstur 4G rekstri salatframleiðandans Cinguieme Saison, sem fyrir er í eigu félagsins. Kaupin koma til með auka framleiðslugetu og styrkja samband Bakkavör Group við viðskiptavini félagsins í Frakklandi auk þess sem þau skapa jafnframt tækifæri til frekari hagræðingar í rekstri. Þetta kemur fram í tilkynningu. 4G einbeitir sér að framleiðslu ferskra tilbúinna salatafurða undir vörumerkjum viðskiptavina sinna en hefur jafnframt náð umtalsverðum árangri í sölu á vörum undir eigin vörumerki, ?Vert Desire?. Velta fyrirtækisins er 2,3 milljarðar króna (26,3 milljónir evra) og skiptir félagið við alla helstu stórmarkaði Frakklands. 4G, sem var stofnað árið 2002, rekur eina verksmiðju í Macon, 70 km norður af Lyon í Frakklandi og er með 165 starfsmenn. Kaupin eru fjármögnuð úr sjóðum félagsins og er kaupverðið trúnaðarmál. 4G verður hluti af Bakkavör Group frá kaupdegi en kaupin munu hafa óveruleg áhrif á afkomu félagsins á þessu ári. ?4G fellur vel að þeim fyrirtækjum sem fyrir eru í eigu Bakkavör Group og teljum við að kaupin komi til með að styrkja stöðu félagsins á markaðinum fyrir tilbúin salöt í Frakklandi, í samræmi við langtímastefnu félagsins," segir Ágúst Gudmundsson forstjóri.


 

Sala hátæknifyrirtækisins Össurar var 80,4 milljónir Bandaríkjadala (5,5 milljarðar íslenskra króna) á fyrsta ársfjórðungi og jókst um 34% frá fyrsta fjórðungi 2006.  Söluaukning vegna innri vaxtar var 4% og Pro forma söluaukning var 7% að því er kemur fram í tilkynningu félagsins til kauphallarinnar. Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 10,2 milljónir dala (698 milljónir íslenskra króna), jókst um 19% frá fyrsta fjórðungi 2006. EBITDA hlutfall var 12,7%, lækkar úr 14,3% fyrir sama tímabil í fyrra Tap tímabilsins var 2,7 milljónir Bandaríkjadala (184 milljónir íslenskra króna) samanborið við 571 þúsund Bandaríkjadala hagnað á fyrsta fjórðungi 2006. ?Við hófum umfangsmikla endurskipulagningu á sölukerfi okkar í Ameríku í febrúar. Verkefnið er liður í lokaáfanga samþættingar á stuðningstækjafyrirtækjunum sem við höfum keypt í norður Ameríku. Þetta kemur niður á söluvexti og rekstrarniðurstöðum til skemmri tíma litið, en sé litið til lengri tíma munu breytingarnar hafa verulega jákvæð áhrif. Það eru krefjandi tímar framundan en við sjáum nú fyrir endan á þessu tímabili og hlökkum til þess að uppskera árangurinn. Í Evrópu sjáum við hægan viðsnúning; niðurstöður eru sérlega ánægjulegar í Bretlandi og í Þýskalandi," sagði Jón Sigurðsson, forstjóri í tilkynningu félagsins.  


 

Á aðalfundum VBS fjárfestingarbanka hf. og FSP hf. sem haldnir voru í gær var samþykkt að sameina félögin undir nafni VBS fjárfestingarbanka hf. í samræmi við samrunaáætlun frá 9. mars 2007. Samruninn er háður samþykkiFjármálaeftirlitsins.Fram kom að samkvæmt drögum að rekstrarniðurstöðu sameinaðs félags á fyrstu þremur mánuðum ársins væri hagnaður fyrir skatta um 550 milljónum króna og greinist hann þannig í milljjónum króna:Hreinar vaxtatekjur 156Tekjur af eignarhlutum 410Þóknanatekjur og aðrar rekstrartekjur 147Önnur rekstrargjöld -115Framlag í afskriftareiknig útlána - 48Hagnaður fyrir skatta 550 milljónirNý stjórn er skipuð þeim Gísla Kjartanssyni sem jafnframt er formaður stjórnar, Gunnari Árnasyni, Símoni Sigurpálssyni, Páli Magnússyni og Þresti Leóssyni. Varamenn í stjórn eru Ólafur Elísson, Guðmundur Ingi Jónsson, Birgir Ómar Haraldsson, Jón Kristjánsson og Kristinn Ágúst Ingólfsson.


 

Jarðboranir hf. undirrituðu í dag, að viðstöddum iðnaðar- og viðskiptaráðherra, samning við þýska fyrirtækið Herrenknecht Vertical GmbH um kaup og kauprétt á hátæknivæddum stórborum sem eru sérstaklega hannaðir til að afla jarðhita á miklu dýpi. Þetta verða stærstu og öflugustu borar í tækjaflota Jarðborana en þeir eru tvöfalt öflugri en núverandi borar félagsins. Heildarvirði samningsins er um 6 milljarðar króna segir í frétt félagsins.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.