*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júní, 2007

 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 11% á öðrum ársfjórðungi og slegið met daglega frá 19. júní, að sögn greiningardeildar Landsbankans. Frá áramótum hefur vísitalan hækkað um 30% og síðustu 12 mánuði um 53,3%. ?Það sem af er ári hefur Úrvalsvísitalan verið á stöðugri uppleið og hafa sveiflur á henni ekkert verið í líkindum við sveiflur síðasta árs. Hækkunin á öðrum ársfjórðungi var lægri en á þeim fyrsta en þá nam hækkunin, án tillits til minni arðgreiðslna, 17%. Hækkunin nú er þó mun hærri en á öðrum ársfjórðungi síðasta árs en þá lækkaði vísitalan um 7%. Frá því að vísitalan náði sínu lægsta gildi 27. júlí árið 2006 hefur hún hækkað um 41%,? segir greiningardeildin.


 

kaupverðið nemur 15 milljörðum króna


 

Gengi krónunnar styrktist um 4,5% á öðrum ársfjórðungi og fór gengisvísitalan úr 119,15 í lok mars í 114 stig í dag, að sögn greiningardeildar Landsbankans. ?Það sem af er ári hefur krónan styrkst um 13%. Krónan veiktist um rúm 4% á aðeins 6 dögum eftir að hafa náð sínu lægsta gildi á árinu eða 112,4 og síðan þá hefur gengið verið sveiflukennt. Á sama tíma fyrir ári hafði krónan veikst um 21% frá áramótum,? segir greiningardeildin.


 

Nýr styrktarsjóður hefur verið stofnaður við Háskóla Íslands, Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur. Stofnskrá sjóðsins var undirrituð í dag af Kristínu Ingólfsdóttur rektor og Ingibjörgu R. Magnúsdóttur, stofnanda sjóðsins. Þetta kemur fram í tilkynningu.Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur er fyrsti sjóðurinn á Íslandi sem veitir styrki til rannsókna í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum. Markmið sjóðsins er að efla rannsóknir í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum og verða veittir styrkir til hjúkrunarfræðinga og ljómæðra í doktorsnámi, sem falla að markmiði sjóðsins.


 

Fasteignafélagið Stoðir hefur gert yfirtökutilboð í Keops A/S, stærsta fasteignafélag Danmerkur fyrir 49,3 milljarða króna eða 4,4 milljarða danskra króna. Það er 24 danskar krónur á hlut. ?Tilboðið er 9% hærra en verð á bréfum í Keops við lokun markaða í gær,? segir greiningardeild Glitnis. ?Stærstu hluthafar í Keops, Fons eignarhaldsfélag og Baugur, sem samanlagt eiga 62% hlut í félaginu, hafa samþykkt tilboðið samkvæmt tilkynningu frá Stoðum. Stoðir þurfa hins vegar samþykki 90% hluthafa til að tilboðið nái fram að ganga og eftirlitsnefnd Keops ætlar ekki að mæla með tilboðinu fyrr en Stoðir hafa gert nánari grein fyrir því.? Stærsti eigandi Stoða er Baugur með 48,2% eignarhlut samkvæmt síðustu ársskýrslu félagsins.? Ef tilboðinu verður tekið verður Keops afskráð og Stoðir skráð á OMX Nordic Exchange á Íslandi innan 12 mánaða,? segir greiningardeildin.


 

FL Group hefur fært 632.698.239 hluti í Glitni til FL Group Holding Netherlands B.V. semer í 100% eigu FL Group hf. Þetta kemur fram í tilkynningu. Sameiginlegur eignarhlutur FL Group og dótturfélaga í bankanum er óbreyttur, þ.e. 31,97%.


 

Mosaic Fashions tapaði 4,8 milljónum punda (600 milljónir króna) fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi ársins, en félagið er með skakkt uppgjörsár, samanborið við 1,2 milljónir punda (150 milljónir króna) hagnað á sama tíma fyrir ári.Sala félagsins jókst um 95% á fyrsta fjórðungi í kjölfar yfirtöku á Rubicon Retail á þriðja fjórðungi síðasta árs en pro forma aukning nam 4%. Salan nam 98,4 milljónum punda (12,3 milljarðar króna)."Miklu munar um afskriftir af óefnislegum eignum félagsins eða um 1,4 milljón pund og virðast kaupin á Rubicon Retail hafa verið kostnaðarsamari en við áður áætluðum. Fjármagnsliðir voru í takti við væntingar okkar," segir greiningardeild Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,07% og er 8.317 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 12,9 milljónum króna. Atorka Group hefur hækkað um 2,42%, Icelandair Group hefur hækkað um 0,9%, 365 hefur hækkað um 0,57%, Century Aluminium hefur hækkað um 0,54% og Eimskip hefur hækkað um 0,5%. Föreya banki hefur lækkað um 0,84%, Flaga Group hefur lækkað um 0,52%, Össur hefur lækkað um 0,47%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,43% og Teymi hefur lækkað um 0,2%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,35% og er 114,3 stig.


 

ræða fjármögnun á hlutabréfaeign FL Group í Glitni banka


 

segir Jón Hjaltalín Magnússon hjá Arctus


 

Í maímánuði voru fluttar út vörur fyrir 20,5 milljarða króna og inn fyrir 31,2 milljarða króna (fob), að því er kemur fram hjá Hagstofu Íslands. Vöruskiptin í maí, voru því óhagstæð um 10,7 milljarða króna (reiknað á fob-verðmæti). Í maí 2006 voru vöruskiptin óhagstæð um 12,6 milljarða króna reiknað á föstu gengi. Fyrstu fimm mánuðina 2007 voru fluttar út vörur fyrir 119,9 milljarða króna en inn fyrir 150,5 milljarða króna (fob). Nokkur halli var á vöruskiptunum við útlönd (reiknað á fob verðmæti) sem nam 30,6 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 59,3 milljarða á sama gengi¹. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 28,7 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma árið áður, en vöruskiptahalli ennþá umtalsverður.


 

Brynhildur Ólafsdóttir  fyrrum fréttamaður hefur verið ráðin forstöðumaður Samskiptasviðs hjá Saga Capital Fjárfestingarbanka. Hún mun hafa yfirumsjón með markaðsmálum bankans, almannatengslum hans og samskiptum við innlenda og erlenda samstarfsaðila. Þetta kemur fram í tilkynningu."Brynhildur hefur undanfarin 19 ár aðallega starfað við fjölmiðla, síðustu árin sem yfirmaður erlendra frétta á fréttastofu Stöðvar 2. Hún hefur jafnframt gegnt starfi forstöðumanns Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og sinnt stundakennslu í stjórnmálafræði. Brynhildur hefur víðtæka reynslu af alþjóðamálum og alþjóðasamskiptum og hefur meðal annars starfað sem fréttamaður fyrir íslenska, breska og bandaríska fjölmiðla í Mexíkó, á Kúbu og í Bosníu og sem sendifulltrúi Alþjóða Rauða krossins í Hondúras, Pakistan og Afganistan. Hún er útskrifaður stjórnmálafræðingur frá HÍ og er með mastersgráðu í alþjóðastjórnmálum og alþjóðasamskiptum frá Columbia háskóla í New York í Bandaríkjunum," segir í tilkynnngu.Saga Capital er alþjóðlegur fjárfestingarbanki sem stofnaður var á síðasta ári og starfar á afmörkuðum sviðum fjármála og veitir þjónustu á sviði fyrirtækjaráðgjafar, útlána og verðbréfamiðlunar til fyrirtækja og fagfjárfesta.Bankinn tók formlega til starfa í maí á þessu ári.  Eigið fé bankans er nú tæplega 11 milljarðar sem þýðir að Saga Capital er af svipaðri stærðargráðu og BYR og Icebank.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Jón Gerald Söllenberger í þriggja mánaða skilorðbundið fangelsi og Tryggva Jónsson, fyrrverandi aðstoðarforstjóra Baugs, í 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Tryggvi hafði áður fengið níu mánaða dóm í Baugsmálinu þannig að þrír mánuðir bætast við hans refsingu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,78% og er 8.343 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 6,4 milljarða króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 2,83%, Century Aluminium hefur hækkað um 1,99%, Kaupþing, Föreya banki og Alfesca hafa hækkað um hækkað um 1,7%. 365 hefur lækkað um 1,65%, Össur hefur lækkað um 0,46%, Actavis Group hefur lækkað um 0,33% og Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,23%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,38% og er 114,2 stig.


 

Stjórnir BYRS sparisjóðs og Sparisjóðs Kópavogs hafa skrifað undir áætlun um samruna sjóðanna og miðast samruninn við 1. janúar 2007. Gert er ráð fyrir að hlutur stofnfjáreigenda í BYR verði 87% í sameinuðum sjóði og hlutur stofnfjáreigenda í Sparisjóði Kópavogs verður 13%. Til að framangreint hlutfall náist verður stofnfé í BYR aukið um kr. 2.758.264 þús. áður en til samrunans kemur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sparisjóðunum tveimur.Með samrunanum verður til stærri og öflugri eining sem er vel í stakk búin til að takast á við ný og krefjandi framtíðarverkefni í síharðnandi samkeppnisumhverfi. Með sameiningunni aukast möguleikar til framþróunar og vaxtar og hefur sameinaður sparisjóður mun sterkari stöðu til sóknar en hvor sjóður fyrir sig hafði áður. Heildareignir sameinaðs sjóðs verða um 130 milljarðar króna.


 

Baugur Group hefur ákveðið að selja hlut sinn í raftækjakeðjunni Merlin til Árdegis hf. sem fjárfestahópur, undir forystu Árdegis hf. keypti í september 2005. Hópurinn samanstóð af Árdegi, Fjárfestingafélaginu Milestone og Baugi Group. Eftir kaupin var farið af stað með aðgerðaráætlun til að snúa við rekstri Merlin sem hafði um nokkurra ára skeið skilað umtalsverðu tapi. Nú þegar tvö ár eru liðin af þeim tíma sem ætlaður var til viðsnúnings, hefur Árdegi hf. keypt hlut Baugs Group. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu.


 

Vísitala framleiðsluverðs í maí 2007 er 118,3 stig (4. fjórðungur 2005 = 100) og lækkaði um 2,4% frá fyrri mánuði. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir er 121,0 stig og lækkaði um 4,2% (vísitöluáhrif -1,6%) og vísitala fyrir stóriðju er 145,2 stig, lækkaði um 1,2% (-0,2%). Vísitalan fyrir matvæli var óbreytt milli mánaða en vísitala fyrir annan iðnað lækkaði um 2,4% frá apríl (-0,6%). Á sama tíma lækkaði verð á erlendum gjaldmiðlum um 3,4%. Vísitala framleiðsluverðs fyrir vörur sem framleiddar voru og seldar innanlands lækkaði um 0,5% (-0,2%) milli mánaða en fyrir útfluttar afurðir lækkaði hún um 3,5% (-2,2%). Frá maí 2006 hefur vísitala framleiðsluverðs lækkað um 2,1%; sjávarafurðir hafa lækkað í verði um 5,2%, afurðir stóriðju hafa hækkað um 3,7% og matvæli um 2,4%.


 

Greiningardeild Landsbankans metur gengi Bakkavarar Group á 67,5 og tólf mánaða markgengið á 74,8 krónur á hlut. Markaðsgengið er 69,9 krónur á hlut við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Mælir hún með að fjárfestar minnki við sig í félaginu en markaðsvogi bréfin.?Við reiknum með áframhaldandi velgengni hjá Bakkavör og gerum ráð fyrir nokkuð sterkum öðrum fjórðungi.Páskarnir féllu á annan ársfjórðung að þessu sinni en að jafnaði er talsverð söluaukning í kringum páskana, auk þess sem vörur með háa framlegð seljast vel þá. Jafnframt var veður gott í Bretlandi á öðrum fjórðungi og því fylgir aukin sala á salötum og léttari réttum,? segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með því að fjárfestar minnki við sig í Icelandic Group en markaðvogi bréfin. Metur hún gengi félagins á 6,22 og markgengið á 7,18 krónur á hlut. Markaðsgengið er 6,4 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá M5. "Endurskipulagning hefur staðið yfir á rekstri Icelandic Group á síðustu tveim árum og vonir standa til að árangur af henni skili sér fljótlega og hafi jákvæð áhrif á rekstrarafkomu á næstu árum. Við gerum ráð fyrir því að félagið dragi á næstu árum úr skuldsetningu sinni og minnki birgðir sem hefur jákvæð áhrif á sjóðstreymi og afkomu IG," segir hún.


 

Glitnir hefur aukið hlut sinn í Alfesa í 9,15% úr 3,26%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.


 

Greiningardeild Kaupþings spáir 0,1% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV) í júlí. Gangi spáin eftir mun tólf mánaða verðbólga mælast 3,6% samanborið við 4% í maí. ?Hækkunin í mánuðinum helgast fyrst og fremst af áframhaldandi hækkun fasteignaverðs,? segir hún. ?Útsöluáhrif vinna hins vegar á móti hækkandi fasteignaverði.? Að mati greiningardeildar er undirliggjandi verðbólga enn mikil og nægir að skoða fastskattsvísitölu Hagstofunnar, en samkvæmt henni hefði tólf mánaða hækkun VNV í júní mælst 5,8% ef ekki hefði komið til matarskattslækkana í mars. Hún gerir ráð fyrir að VNV hækki um 0,9% á næstu þremur mánuðum og um 3% á næstu tólf mánuðum. Að mati Greiningardeildar nær Seðlabankinn ekki markmiði fyrr en í fyrsta lagi á 3. ársfjórðungi 2008.


 

fjárfestar losa sig við verðbréf á nýmörkuðum


 

Það sem af er degi hafa hlutabréf í OMX Kauphölinni á Íslandi hækkað um 0,05%. Úrvalsvísitalan stendur nú í 8.283 stigum samkvæmt  upplýsingum úr Markaðsvakt Mentis.


 
Innlent
27. júní 2007

Hexa kaupir Fasa-Föt

Hexa hefur keypt rekstur Fasa-Föt ehf. Hexa  yfirtekur með  kaupunum alla gildandi þjónustusamning Fasa, m.a. við Icelandair og Cargolux svo sem og lager og tæki. Frá þessu er greint í fréttatilkynningu.


 

krónan niður um 0,86% í kjölfar umsagnar Hagfræðistofnunar um aflareglu


 

innlán erlendra aðila hafa aukist um 465% á tólf mánuðum


 

Það er óskynsamlegt að haga þorskveiðum eftir núgildandi aflareglu ef marka má útreikninga Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um þjóðhagsleg áhrif aflareglu, en stofnunin kynnti niðurstöður sínar fyrir fjölmiðlum í gær. Samkvæmt niðurstöðum Hagfræðisstofnunar er hagkvæmasta aflareglan, þ.e. er sú aflaregla sem fer nærri því að hámarka núvirði þjóðhagslegs arðs af þorskveiðum, ekki fasti eins og nú er, heldur breytileg. Hagkvæm aflaregla kveður á um að engar þorskveiðar verði leyfðar á næsta fiskveiðiári.


 

Kaupþing hefur ekki setið auðum höndum við fjármögnun að undanförnu og hefur það sem af er árinu safnað 320 milljörðum íslenskra króna með skuldabréfaútgáfu víða um heim. Þar af hafa 100 milljarðar verið tryggðir á undanförnum mánuði og 50 milljarðar í þessari viku einni saman.


 

Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 hafa aukið hlut sinn í Bakkavör Group í 5,09% úr 3,8%, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Markaðvirði viðskiptanna er 1,9 milljarðar króna og var kaupgengið 69 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Um er að ræða 28.000.000 hluti en gengi viðskiptanna kemur ekki fram í tilkynningunni. Gengi Bakkavarar stóð í stað í dag og er 69,7 krónur á hlut.


 

Greiningardeild Landsbankans hefur lækkað verðmat sitt á Eimskipum í 39,6 krónur á hlut úr 40,5, sem stafar meðal annars af hækkandi vöxtum á markaði. Markaðsgengið 39,45, samkvæmt upplýsingum frá M5. Markgengið setur hún á 44,9. Mælir greiningardeildin áfram með yfirvogun á bréfum félagsins en hefur fært ráðgjöfina í ?halda? úr ?kaupa?. Er það meðal annars vegna þess að bréfin hafa hækkað um 21,4% það sem af er ári og 17% á fjórðungunum. Í verðmatinu kemur fram að sex mánaða uppgjörið hafi að mestu verið í samræmi við væntingar. ?Afkoman hafi verið ásættanleg en endurskipulagning hafi þó tekið lengri tíma en vænst var, sem þýði að fjármagnskostnaður félagsins hafi haldist hár lengur en ella. Þá segir að Eimskipafélagið sé orðið leiðandi á markaði og hafi yfirtekið hvert félagið á fætur öðru, þar með talið Atlas Cold Storage, auk þess sem yfirtaka á Versacold sé í burðarliðnum,? segir greiningardeildin.


 

Actavis hefur sett á markað í Bandaríkjunum forðalyfið Nifedipine XR og er dreifing þess þegar hafin. Þetta er fyrsta markaðssetning Abrika síðan Actavis keypti fyrirtækið í apríl síðastliðnum. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Actavis. "Nifedipine XR er samheitalyf Adalat® CC frá frumlyfjafyrirtækinu Bayer og er framleitt í 30mg og 60mg töflum. Lyfið er notað við háþrýstingi, ýmist eitt sér eða með öðrum blóðþrýstingslyfjum," segir í tilkynningu. Árleg sala lyfsins á Bandaríkjamarkað nam 143 milljónum Bandaríkjadala (9 milljörðum ISK) á 12 mánaða tímabili sem lauk í mars 2007, skv. tölum frá IMS health data. Actavis hefur nú markaðssett 6 ný samheitalyf í Bandaríkjunum frá áramótum, en alls er áætlað að þau verði á bilinu 18-20 á árinu 2007.


 

Úrvalsvísitalan stóð nánast í stað í dag en hún hækkaði um 0,01% og er 8.280 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 10,3 milljörðum króna. Straumur-Burðarás hækkaði um 1,62%, Atlantic Petroleum hækkaði um 1,42%, Flaga Group hækkaði um 1,06%, Mosaic Fashions hækkaði um 0,59% og Actavis Group hækkaði um 0,56%. Föreya banki lækkaði um 5,1%, Össur lækkaði um 1,36%, FL Group og 365 lækkuðu um 1,34% og Icelandair Group lækkaði um 1,26%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,32% og er 114,4 stig.


 

Greining Glitnis telur að vísitala neysluverðs í júlímánuði muni dragast saman um 0,2%. Tólf mánaða verðbólga verði í kjölfarið 3,3% en er núna 4%. Samkvæmt spá Glitnis verður verðbólga þessa árs að meðaltali 3,5% og 4,8% á næsta ári. Mikil hækkun milli ára skýrist af gengislækkun sem greining Glitnis býst við á næsta ári. Glitnir býst við að verðbólga haldi áfram að dragast saman eftir sumri og lækki um 0,1% í ágústmánuði. Tólf mánaða verðbólga stendur þá í 3% en fer svo hækkandi eftir haustinu. Glitnir segir sumarútsölurnar muna mestu um minnkandi verðbólgu í sumar en spáin gerir ráð fyrir að fatnaður og skór lækki um 9% vegna útsöluáhrifa. Á móti vegur hinsvegar hækkandi húsnæðisverð og verðhækkanir á hótelum, veitingastöðum og almennum matvælum út úr búð.


 

Í tengslum við könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna árið 2006 var gerð úttekt úr launavinnslukerfi ríkisins á fjölda ríkisstarfsmanna. Fjöldi starfsmanna 1. október 2006 var um 21.600 í 19.600 stöðugildum.


 

Rannsóknarteymi deCODE hefur komist skrefi lengra í að koma hjartalyfinu DG041 á markað en jákvæðar niðurstöður hafa fengist í þróun lyfsins. Kári Stefánsson forstjóri deCODE tilkynnti þessar niðurstöður á fundi með fjárfestum og markaðsaðilum í gær.


 

Seðlabanki Íslands mun halda stýrivöxtum óbreyttum á næsta vaxtaákvörðunardegi þann 5. júlí næstkomandi og strangt aðhald verður áfram í peningastefnu, að því er kemur fram í nýrri gengis- og stýrivaxtaspá Glitnis.


 

Miklar hækkanir á íbúðaverði það sem af er ári gefa til kynna að enn ríki mikil eftirspurn á fasteignamarkaði, þrátt fyrir að greinendur séu almennt sammála um að þensluskeið undanfarinna ára sé nú á síðustu metrunum.


 

Gengi krónunnar er hátt um þessar mundir, bæði þegar litið er til langtímameðaltals raungengis og þess sem við teljum að tryggi ytra og innra jafnvægi þjóðarbúsins, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Mikill vaxtamunur ræður miklu um þessa sterku stöðu krónunnar. Munurinn endurspeglar hins vegar stöðu íslenska hagkerfisins í samanburði við önnur hagkerfi. Með áhrifum sínum á væntingar um vaxtamuninn hafa lækkandi verðbólga, lágar hagvaxtartölur og ráðleggingar Hafrannsóknastofnunar dregið einhvern þrótt úr því styrkingarferli sem einkenndi gengisþróunina í apríl og maí,? segir greiningardeildin. Hún gerir ráð fyrir að gengi krónu haldist hátt svo lengi sem vaxtamunur minnki ekki að neinu marki. ?Það verður því ekki fyrr en bratt vaxtalækkunarferli Seðlabankans færist nær í tíma að gengi krónunnar fer að lækka. Stór hluti stöðutöku með krónunni er til fremur skamms tíma, og má þar nefna bæði krónubréf og skammtímastöður þær sem endurspeglast í framvirkri gjaldeyrisstöðu bankanna.? Meðal þeirra landa sem eru með þróaðan gjaldeyrismarkað, segir greiningardeildin, eru skammtímavextir hér á landi nú þeir næsthæstu. ?Gangi stýrivaxtaspá okkar eftir eru hins vegar allar líkur á að hið mikla aðdráttarafl íslenskra skammtímavaxta hjaðni hratt, sér í lagi ef vextir í öðrum hávaxtalöndum haldast tiltölulega háir,? segir hún. Óvissan í spánni snýr að verulegu leyti að því samspili vaxta, gengis og verðlags sem getið er að ofan. ?Seðlabankinn lýsti í Peningamálum í mars hvernig brugðist yrði við snarpri gengislækkun með hærri stýrivöxtum. Þótt við teljum ólíklegt að bankinn muni beinlínis hækka vexti ef krónan gefur eftir á næstunni mun slík hreyfing líklega hægja á, eða jafnvel stöðva, lækkunarferli stýrivaxta, að minnsta kosti tímabundið,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,10% og er 8.287 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur rúmum þremur milljörðum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 4,72%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,39%, Flaga Group hefur hækkað um 1,06%, Mosaic Fashions hefur hækkað um 0,59% og Exista hefur hækkað um 0,3%. Föreya banki hefur lækkað um 1,57%, Össur hefur lækkað um 1,36% FL Group hefur lækkað um 1,01%, Atorka Group hefur lækkað um 0,98% og Alfesca hefur lækkað um 0,77%. Gengi krónu hefur veikst um 0,07% og er 114,9 stig.


 

ný verðbólguspá greiningardeildar Landsbankans


 

Glitnir Mosfellsbæ og Hestamannafélagið Hörður hafa endurnýjað styrktarsamning sín á milli fyrir árið 2007. Hjá félaginu er rekið öflugt æskulýðs- og unglingastarf og er styrkurinn hugsaður til að styrkja starfið enn frekar. Þetta kemur fram í frétt frá bankan Í fyrra var gerður samskonar samningur á milli Glitnis og Hestamannafélagsins og eru báðir aðilar afskaplega ánægðir yfir því hversu vel samstarfið hefur gengið. "Glitni er sönn ánægja að styrkja það kraftmikla starf sem rekið er hjá Hestamannafélaginu Herði og það er ánægjulegt að sjá hversu mikinn áhuga unga fólkið hefur á hestamennskunni,? sagði Arnheiður Edda Rafnsdóttir viðskiptastjóri Glitnis í Mosfellsbæ. Síðustu ár hefur æskulýðsstarf á vegum Harðar verið eflt stórlega og er nú rekið með myndarlegum hætti. Hið sama má segja um fræðslustarf sem alla tíð hefur verið fastur liður í starfseminni. Þungamiðja félagsstarfsins er í hesthúsahverfinu á Varmárbökkum og er þar að finna hina ágætustu aðstöðu til hestamennsku.


 

Kaupþing banki hf. hefur gefið út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 250 milljóna evra eða rúmlega 21 milljarður króna. Skuldabréfin teljast með eiginfjárþætti A (e. Tier 1) í samræmi við reglur nr. 156/2005 um viðbótareiginfjárliði fjármálafyrirtækja.


 

Glitnir hf. vinnur nú að því að því að móta framtíðarskipulag bankans í Noregi. Liður í því ferli er að sækja um leyfi til að samræma starfsemi á vegum Glitnis á norskum markaði, þar með talið að sameina Bolig- og Næringsbanken ASA og Glitnir Bank ASA. Engar formlegar ákvarðanir hafa samt verið teknar þar að lútandi. Þetta kemur fram í fréttatilkynnningu. Bolig- og Næringsbanken ASA mun halda norskum skuldabréfamarkaði og öðrum lánardrottnum sínum upplýstum um gang mála með reglubundnum hætti. Bolig- og Næringskreditt ASA verður áfram rekið sem sjálfstætt félag og engar breytingar verða gerðar á samþykktum þess.


 

Kaupþing hefur gefið út skuldabréf í ungverskum forintum að upphæð 6,2 milljörðum forrenta sem samsvarar til rúmlega 21 milljarði króna. Útgáfan er til þriggja ára samkvæmt frásögn fréttaveitunnar Reuters.


 

Óskýrður munur á föstum mánaðarlaunum karla og kvenna mælist 10-12% hér á landi árið 2006, samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsókn ar sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann í samvinnu við ParX viðskiptaráðgjöf, IBM og Samtök atvinnulífsins. Föst mánaðarlaun kvenna voru að meðaltali 18% lægri en karla, en þar af voru 6-8% skýrð með mun á menntun kynjanna, starfi, aldri eða starfsaldri.


 

Baugur hefur boðið í kvenfataverslanakeðjuna Viyella, að því er kemur fram í Mail on Sunday. Eigandi fyrirtækisins, Harris Watson, setti Viyella á sölu í maí eftir að hafa keypt merkið á 2,5 milljónir punda árið 2003.


 

Úrvalsvísitalan stóð í 8,278 stigum við lok markaða í gær og hækkaði um 0,5% yfir daginn. Hefur hækkun vísitölunnar það sem ef er ári verið 29,1%, að því er kemur fram hjá greiningu Landsbankans. Eftir nokkuð bakslag við aflatillögur Hafrannsóknastofnunar er vísitalan komin aftur á beinu brautina.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,51% og er 8.279 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Fjöldi viðskipta á íslenska markaðinum í dag  nam 604  í veltu sem nam 8,6 milljörðum íslenskra króna .


 

Bréf Straums-Burðaráss hafa hækkað mest í dag, eða um 1,17% og standa nú í 21.55, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Bréf Actavis fylgja í kjölfarið með 1,13% hækkun og standa nú í 89.5, sem er ívið lægra en núgildandi yfirtökutilboð Novators hljóðar upp á. Össur hefur hækkað um 0,92%, Exista um 0.45%, Landsbankinn um 0,39%, Atorka Group um 0,25%. Glitnir og Kaupþing hafa bæði hækkað um 0,18%. Bréf Atlantic Petroleum hafa lækkað um 0,44%, Eimskipafélagið hefur farið niður um 0,5% og mestu lækkun í morgun á FL Group, eða 0,68%.


 

Mikill slagur stendur nú yfir um tannlækningastofukeðjuna Oasis Healthcare í Bretlandi. Fram kemur í breskum fjölmiðlum að tveir aðilar, ADP sem er þriðja stærsta tannlækningasamstæða Bretlands og Duke Street Capital einkahlutafélag, berjist um hnossið. Kaupþing í Lundúnum er fjárhagslegur bakhjarl ADP, og hljóðar tilboð félagsins upp á 91 pens á hlut, sem er alls 86,9 milljónir punda og 11% hærra en tilboð Duke Street.


 

Færður hefur verið 9,71% hlutur Kjalar Invest B.V. í Kaupþingi sem og 0,17% hlutir Eglu í bankum yfir í nýstofnað eignarhaldsfélag, Egla Invest B.V. Þetta kemur fram í tilkynningu.Egla  Invest B.V. er hollenskt systurfélag Kjalar Invest B.V.Ólafur Ólafsson fjárfestir á Kjalar Invest að mestum hluta.


 

Mjög hefur hægt á útlánavextinum undanfarna tólf mánuði eftir afar hraðan vöxt tímabilið þar á undan, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Sé leiðrétt fyrir gengis- og verðlagshreyfingum jukust heildarútlán bankanna nokkuð í maí, en þó nokkuð minna en verið hefur,? segir greiningardeildin. Hún segir heildarútlán og markaðsverðbréf bankakerfis vera tæplega 4.188 milljarða króna í maílok, sem jafngildir 26% aukningu frá sama tíma í fyrra. Útlán til innlendra aðila voru alls 2.779 milljarða króna og jukust um 20% á milli ára. ?Dregið hefur úr útlánavexti bæði til fyrirtækja og heimila, og reyndist vöxtur útlána til fyrirtækja 28% á milli ára en útlán til heimila jukust um 16%. Geysihraður vöxtur útlána bankakerfis til heimilanna á seinni hluta 2004 og fyrri hluta 2005 skýrist raunar að mestu leyti af skuldbreytingum húsnæðislána eftir að bankarnir komu af fullum krafti inn á húsnæðislánamarkað,? segir greiningardeildin. Erlend lántaka heimila er að aukast. ?Ef leiðrétt er fyrir gengishreyfingum má sjá að erlendar skuldir heimilanna hafa aukist allhratt frá upphafi árs 2006 og nokkur aukning virðist hafa orðið í þeim útlánum í maí þrátt fyrir hækkandi gengi krónu, en í lok mánaðarins námu gengisbundnar skuldir heimilanna við bankakerfið 86 milljörðum króna sem jafngildir tæplega 12% af heildarskuldum þeirra við banka og sparisjóði,? segir hún. ?Erfitt er hins vegar að átta sig á hlutfalli erlendra skulda af heildarskuldum heimilanna við íslenska lánardrottna, bæði vegna þess að um helmingur húsnæðislána heimila er við aðra aðila en banka, sér í lagi Íbúðalánasjóð og lífeyrissjóðina, sem ekki lána í erlendir mynt. Á hinn bóginn hafa fjármálafyrirtæki önnur en viðskiptabankarnir verið að bjóða upp á erlend lán í síauknum mæli, auk þess sem bílafloti landsmanna er að töluverðu leyti fjármagnaður með slíkum lánum,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,41% og er 8.225 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,2 milljörðum króna. Actavis Group hefur hækkað um 2,07%, Glitnir hefur hækkað um 1,24%, Teymi hefur hækkað um 1,19%, Össur hefur hækkað um 0,93% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,86%. Fl Group hefur lækkað um 1,01%, Eimskip hefur lækkað um 0,38%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,24% og Kaupþing hefur lækkað um 0,18%. Gengi krónu hefur veikst um 0,15% og er 113,8 stig.


 

Kaupþing mun líklega bjóða skuldabréf í jenum í Japan í næstu viku eða svo kölluð samúræjabréf. Guðni Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri fjárstýringu Kaupþings, staðfestir það í samtali við Viðskiptablaðið í dag.Fyrr í vikunni sagði hann við Viðskiptablaðinu að Kaupþingi væri að hitta fjárfesta í Japan vegna þessa. Og eykur það landfræðilega dreifingu í skuldabréfaútgáfu bankans.DowJones telur að japanska skuldabréfa útgáfan muni nema 50 milljónum milljóna jena (e. Billion) til þriggja ára en Guðni segir að upphæðin verði ekki svo há.


 

Formlegt yfirtökutilboð hefur borist í Mosaic Fashions upp á 17,5 krónur á hlut, en það er 11,1% hærra verð en verið hefur síðustu sex mánuði, fram til 3. maí, að því er framk kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.  Gengið á markaði er 16,85 þegar þetta er skrifað, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Þeir sem leggja tilboðið eru F-Capital ehf. (í eigu Baugs Group), Kaupthing Bank, Gnúpur fjárfestingafélag, Kevin Stanford, Karen Millen, The Millen Life Interest Settlement, Don M Limited, Tessera Holding auk stjórnenda Mosaic Fashions; Derek John Lovelock, Richard Spencer Glanville, Margaret Eve Lustman, John Egan, Sharon OConnor og Hannah Russell Þessi hópur á 64,4% af hlutafé Mosaic Fashions. Í tilkynningu segir Gunnar Sigurðsson, forstjóri Baugs Group, að hann telji tilboðið gott fyrir hluthafa Mosaic Fashions og nefnir að tilboðið er 28,7% hærra en þegar félagið fór í útboð fyrir tveimur árum.


 

Bakkavör Group hefur keypt eftirstandandi hlutafé í kínverska salatfyrirtækinu Creative Foods í samstarfi við Glitni. Í tengslum við kaup á 40% hlut í félaginu í mars 2006 stofnuðu Bakkavör Group og Glitnir nýtt félag, Bakkavör China, sem einbeitir sér að fjárfestingum í Kína. Eftir kaupin á Bakkavör 80% hlut í Creative Foods og Glitnir 20%. Glitnir veitti ráðgjöf og fjármagnaði kaupin, en kaupverðið er trúnaðarmál. Kaupin munu hafa óveruleg áhrif á afkomu félagsins. Þetta kemur fram í tilkynninguCreative Foods ræktar og framleiðir ýmiss konar salöt, eða um 250 vörutegundir í fimm verksmiðjum fyrir stórmarkaði og veitingahúsakeðjur í Kína. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 750 talsins. Á meðal helstu viðskiptavina fyrirtækisins er Yum! Brands, sem er ein stærsta veitingahúsakeðja í heimi og rekur meðal annarsKentucky Fried Chicken og Pizza Hut. Aðrir viðskiptavinir eru meðal annars Wal*Mart, Carrefour, Starbucks og Burger King.Einar Gústafsson, framkvæmdastjóri Bakkavör Asía sagði í tilkynningu: "Afkoma Creative Foods hefur verið yfir væntingum á undanförnum misserum og jókst proforma sala um 23% á árinu 2006 og um 15% á fyrsta ársfjórðungi 2007.


 

Viðskipti voru stöðvuð með Mosaic Fashions í Kauphöllinni í morgun, samkvæmt tilkynningu, og er þar segir að frétt er væntanleg. Stjórn Mosaic Fashions tók á móti óbindandi kauptilboði í alla útgefna hluti í félaginu frá Baugi Group í byrjun maí. ?Við teljum líklegt að nú sé um formlegt kauptilboð að ræða,? segir greiningardeild Glitnis. ?Baugur bauð hluthöfum 17,5 krónur á hlut í maí en verð félagsins stendur nú í 16,85 krónur á hlut. Ávöxtun á bréfum félagsins hefur verið undir væntingum fjárfesta og áhugi farið minnkandi eftir sveiflukennd uppgjör í kjölfar hraðs ytri vaxtar og meðfylgjandi skuldaaukningar,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,05% og er 8.191 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Føreyja Banki hækkaði um 29% á sínum fyrsta degi í íslensku kauphöllinni frá útboðsgengi. Danska kauphöllin var ekki alveg samstíga en þar endaði gengið í 230, samkvæmt upplýsingum frá viðskiptablaðinu Börsen. Fjöldi viðskipta á íslenska markaðinum nam 241 í veltu sem nam 46,8 milljónum króna danskra, eða 526 milljónum íslenskra króna. Í Danmörk nam veltan 229 milljónum danskra króna eða 2,6 milljörðum króna. Össur hækkaði um 4,88% í veltu sem nemur 946 milljónum króna, Nýherji hækkaði um 3,78%, Alfesca hækkaði um 0,98%, Eimskip hækkaði um 0,76% og Kaupþing 0,73%. 365 lækkaði um 2,12%, Actavis Group lækkaði um 1,7%, Century Aluminum lækkaði um 1,23%, Landsbankinn lækkaði um 0,52% og Bakkavör Group lækkaði um 0,43%. Gengi krónu hefur veikst um 0,42% og er 113,6 stig.


 

Olíudreifing hefur samið við Vodafone um fjarskiptaþjónustu til næstu þriggja ára að því er segir í tilkynningu.


 

Nýherji hefur selt eigin bréf fyrir 384 þúsund krónur, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll. Um er að ræða 200.000 hluti, selda á genginu 19,2. Eftir viðskiptin á Nýherji 11.575.080 hluti af eigin bréfum.


 

Glitnir hefur keypt eigin bréf fyrir 4,8 milljarða króna, ef miðað er við lokagengið í dag en bankinn hefur keypt 171 milljón hluti af eigin bréfum, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöll. Er það gert til að mæta kaupréttum sem bankinn hefur gert.


 

42 milljarðar króna að markaðsvirði


 

Bréf Føreyja Banka munu hækka á komandi dögum vegna mikillar eftirspurnar, að mati greiningardeildar Glitnis. Viðskipti hófust í dag með bréf félagsins og eru flest viðskiptin í Kauphöllinni með bréf Føreyja Banka.Eftirspurn í útboði eftir bréfum var 26 sinnum meiri en framboðið. ?Hluthöfum félagsins fjölgaði um 15.000 í kjölfar útboðsins þar af um 9.000 í Færeyjum. Yfir 50% þeirra hluta sem í boði voru enduðu hjá Færeyskum fagfjárfestum og einstaklingum,? segir greiningardeildin.Hún segir að í kjölfar mikillar eftirspurnar var ákveðið að verðið á hlut yrði 189 DKK. ?Vænt V/H hlutfall fyrir árið 2007 er 16,2 og V/I hlutfall 1,5. Í lok 1F 2007 námu heildareignir félagsins 82 mö.kr. og eigið fé nam 15 mö.kr. Staða eigin fjár er mjög sterk en eiginfjárhlutfall (e. CAD) bankans er 23% til samanburðar við markmið bankans um 12% eiginfjárhlutfall.Kennitölusamanburður við íslensku bankanna sýnir að V/I hlutfall Føroya Banka er mun lægra en íslensku bankanna en meginhluti tekna bankans kemur af útlánastarfsemi. Stefnt er að eflingu þóknanatengdrar starfsemi. V/H hlutfall Føroya Banka er hinsvegar nokkru hærra en þeirra íslensku,? segir greiningardeildin.


 

Evrópska fjárfestingarfélagið (e. privat equity) Candover hefur átt í viðræðum við Stork NV um mögulegt yfirtökutilboð í öll hlutabréf í Stork, segir greiningardeild Glitnis. Ef verður yfirtökutilboði Candover, verður boðið 47 evrur á hlut. "Gengi á bréfum Stork hækkaði um 9% við tíðindin á þriðjudag og er nú 46 evrur á hlut. LME eignarhaldsfélag (í eigu Landsbanka, Eyris og Marel Food Systems) á nú 11% í Stork en stærstu hluthafarnir eru bandarísku fjárfestingarsjóðirnir Paulson og Centaurus með tæplega þriðjung hlutafjár. Talsmenn LME, Paulson og Certaurus hafa ekki tjáð sig opinberlega um mögulegt yfirtökutilboð Candover. Alls hafa bréf í Stork hækkað um u.þ.b. 20% á öðrum fjórðungi. Gengishagnaður Marel, í gegnum LME, á fjórðungnum er rúmlega fjórar milljónir evra en gengishagnaður Eyris og Landsbanka tvöfalt hærri,? segir greiningardeildin. Í tilkynningu frá Stork NV kemur fram að Candover vilji halda áfram núverandi starfsemi samstæðunnar með innri og ytri vexti. ?Sú stefna er samhljóma skoðun æðstu stjórnenda Stork sem hafa ekki viljað skipta félaginu upp og selja stakar einingar. Paulson og Centaurus, stærstu hluthafarnir, vilja hins vegar skipta félaginu upp og selja ólíkar einingar. Marel hefur áhuga á að kaupa dótturfélag Stork NV, Stork Food Systems, en félögin hafa um skeið átt í samstarfi. Ekki er ljóst hvort Candover tekst að taka Stork samstæðuna yfir enda liggur ekki fyrir formlegt yfirtökutilboð og heldur ekki skoðun stærstu hluthafa. Með sameiningu Marel og Stork Food Systems gætu náðst fram samlegðaráhrif að okkar mati. Enn er þó óvissa um lyktir mála,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,14% og er 8.177 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 15,7 milljöðrum króna en þar af eru 11,4 milljarðar með bréf Exista. Þetta er fyrsti dagur Föreya banka í Kauphöllinni og það hafa verið 113 viðskipti með bréf félagsins. Gengi félagsins í dag hefur verið frá 225 krónum á hlut í 240. Við hádegi er gengið 230. Þetta er mesti viðskiptafjöldinn í dag, til samanburðar kemur Glitnir næstur í röðinni með 30 viðskipti. Teymi hefur hækkað um 0,4%, Exista hefur hækkað um 0,3%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 0,27% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,24%. Mosaic Fashions hefur lækkað um 3,55%, 365 hefur lækkað um 1,32%, Eimskip hefur lækkað um 0,63%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,43% og FL Group hefur lækkað um 0,34%. Gengi krónu hefur veikst um 0,95% og er 114,2 stig.


 

Kista fjárfestingarfélag hefur keypt í Exista fyrir 11,4 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 338.615.637 hluti, keypta á genginu 33,55. Guðmundur Hauksson er stjórnarformaður í Kista-fjárfestingarfélagi ehf en hann er jafnframt stjórnarmaður í Exista. Eftirfarandi aðilar standa að Kistu - fjárfestingarfélagi ehf.: Sparisjóður Reykjavíkur og nágr. (eignarhlutur 41,56%), Sparisjóðurinn í Keflavík (eignarhlutur 27,85%), Sparisjóður Mýrasýslu (eignarhlutur 11,65%), Eyraeldi ehf., dótturfélag Sparisjóðs Vestfirðinga (eignarhlutur 6,14%), Þrælsfell ehf., dótturfélag Sparisjóðs Húnaþings og Stranda (eignarhlutur 4,83%) og Sparisjóður Svarfdæla (eignarhlutur 7,97%).


 

Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hefur selt í Exista fyrir 5,8 milljarðar krónam, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Um er að ræða 173.105.649 hluti, selda á genginu 33,55. Eftir viðskiptin á sparisjóðurinn 3.504.198 hluti í bankanum. Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis, er stjórnarmaður í Exista.


 

Breska blaðið The Times greindi frá því á miðvikudaginn að hlutabréfaverð íþróttavöruverslunarkeðjunnar Sports Direct hafi hækkað lítillega í kjölfar orðróms um að Baugur væri að íhuga kaup á hlut í fyrirtækinu, en tekið var fram að fréttin væri byggð á getgátum.


 

Kaupþing byrjar í dag að safna áskriftum fyrir væntanlega skuldabréfaútgáfu á Evrópumarkað. Að sögn Guðna Aðalsteinssonar, framkvæmdastjóra fjárstýringar bankans, verður stærð útgáfunnar í kringum 200 milljónir evra sem samsvarar til 16,6 milljarða íslenskra króna. Útboðinu mun að öllum líkindum ljúka á innan við viku en Citi Group, Credit Suisse, Deutsche Bank og HSBC hafa verið fengin til að sjá um útgáfuna og söfnun áskrifta. Um er að ræða víkjandi skuldabréfaútgáfu og getur Kaupþing kallað bréfin til baka eftir fimm ár. Að sögn Guðna er útgáfan aðallega ætluð minni fjárfestum (e. retail investors).


 

Føroya Banki var skráður í kauphöllina á Íslandi og kauphöllina í Kaupmannahöfn í dag og er 45. félagið sem er skráð í Nordic Exchange á þessu ári.  Þetta kom fram í fréttatilkynningu. Føroya Banki ? elsti bankinn á Færeyjum ? var stofnaður árið 1906. Árið 1994 sameinaðist P/F Sjóvinnubankin honum, en Føroya Banki starfaði áfram undir sama heiti. Bankinn þjónar bæði einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum. ?Við bjóðum Føroya Banki innilega velkominn í OMX Nordic Exchange á Íslandi. Það er afar ánægjulegt að öflugt fjármálafyrirtæki frá Færeyjum hafi slegist í hópinn hjá okkur. Einkavæðing bankans markar tímamót á Færeyjum og það eru spennandi tímar í vændum,? segir Þórður Friðjónsson, forstjóri OMX Nordic Exchange á Íslandi, í tilkynningunni. ?Þetta er stór dagur hjá okkur. Í júní urðum við aðilar að kauphöllinni á Íslandi og verðbréfamarkaður Færeyja tengist þeirri kauphöll. Í kjölfarið urðum við síðan aðilar að kauphöllinni í Kaupmannahöfn. Ég er sannfærður um að bæði skráningin og einkavæðingin mun stuðla að auknum vexti bankans jafnt innanlands sem á heimsvísu og við hlökkum til að starfa með hluthöfum okkar og skapa þeim verðmæti,? segir Janus Petersen, forstjóri Føroya Banki. Viðskiptalota hlutabréfa í Føroya Banki, sem hefur auðkennið FO-BANK, er 20 á Íslandi og 50 í Kaupmannahöfn. Félagið flokkast með meðalstórum félögum í fjármálageiranum


 

Launavísitala í maí 2007 er 316,9 stig, en var 314,6 í apríl, hækkunin er því 0,7% á milli mánuða, segir í tilkynningu Hagstofunnar.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,09% og er 8.188 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6,4 milljörðum króna. Alfesca hækkaði um 2,63% í 1,9 milljarða króna veltu, Century Aluminum hækkaði um 1,99%, Hampiðjan hækkaði um 1,45%, Marel hækkaði um 1,19% og Straumur-Burðarás hækkaði um 1,19%. Flaga Group lækkaði um 4,04%, Eimskip lækkaði um 2,7% en það birti uppgjör í dag, Atlantic Petroleum lækkaði um 2,47%, Icelandic Group lækkaði um 1,53% og Atorka Group lækkaði um 0,86%. Gengi krónu veiktist um 0,18% og er 113,4 stig.


 

Í kjölfar fyrirtækjakaupa og samþættingar hjá félögum í eigu Promens hf. hefur stjórn félagsins ákveðið nýtt skipurit fyrir samstæðuna sem tekur gildi 1. júlí. Markmiðið með nýja skipuritinu er að gera félagið skilvirkari og betur í stakk búið að stækka enn frekar á alþjóðavettvangi. Þetta kemur frám í tilkynningu til Kauphallarinnar. Stærsta breytingin á skipulagi félagsins felst í því að Polimoon Group AS, sem rekið hefur verið sem sjálfstæð eining innan Promens frá því félagið var keypt í desember 2006, verður nú rekið sem hluti af Promens samstæðunni. Stjórn Promens og Arne Vraalsen sem verið hefur forstjóri Polimoon hafa komist að samkomulagi um að hann láti af starfi forstjóra Polimoon 30. júní næstkomandi en haldi áfram sem ráðgjafi hjá félaginu til ársloka 2007. Í nýju skipulagi eru megin afkomusvið Promens þrjú: Umbúðir (Packaging), Hverfisteypa (Rotational molding) og Íhlutir (Components). Aukin áhersla verður lögð á innkaup, framleiðni og gæðamál og munu þau heyra undir sérstakt svið. Aðalskrifstofa Promens mun vera áfram á Íslandi en stoðdeild með fjármálastjórnun, upplýsingatækni, innkaupum, framleiðni og gæðastýringu verður komið á fót í Osló í Noregi. Eftirfarandi aðilar skipa nýja framkvæmdastjórn Promens: Ragnhildur Geirsdóttir sem tók við starfi forstjóra Promens í janúar 2006 mun áfram leiða samstæðuna. Fjármálastjóri samstæðunnar og yfirmaður upplýsingatækni verður Adrian Platt sem verið hefur fjármálastjóri Polimoon frá árinu 2000. Framkvæmdastjóri innkaupasviðs (Sourcing) verður Jón Sigurðsson sem verið hefur fjármálastjóri Promens frá stofnun 2005 og áður hjá Sæplast hf. frá 2004. Framkvæmdastjóri framleiðsluumbóta og gæðamála (Production Development and Quality) verður Thor Audun Saga sem gengt hefur svipuðu starfi hjá Polimoon frá árinu 2006. Framkvæmdastjóri hverfisteypusviðs (Rotational Moluding) verður Aart Fortanier sem stýrt hefur hverfisteypuframleiðslu Promens í Evrópu síðan félagið keypti Bonar Plastics árið 2005. Framkvæmdastjóri íhlutasviðs (Components) verður Erik Feijen sem gengt hefur því starfi hjá Polimoon frá árinu 2002. Framkvæmdastjóri umbúðasviðs (Packaging) verður Jeroen Hooft sem hefur verið framkvæmdastjóri umbúðasviðs Polimoon á meginlandi Evrópu frá 2002. ?Promens hefur vaxið hratt á síðustu misserum, sennilega hraðar en nokkuð annað fyrirtæki í plastiðnaði. En við hyggjumst ekki láta staðar numið hér. Promens hefur rétt hafið sína vegferð og í kjölfar þessara breytinga erum við komin með stjórnskipulag og stjórnunarteymi sem mun leiða fyrirtækið á komandi misserum og takast á við enn frekar vöxt og samþættingu.? segir Ragnhildur Geirsdóttir forstjóri Promens.


 

fjárfestar skráðu sig fyrir 26 sinnum fleiri hlutum en seldir voru í útboði


 

The Times greindi frá því í gær að talið sé að Mosaic Fashions sé nú í viðræðum við Mike Shearwood, sem er forstjóri Inditex í Bretlandi, um að fá hann til liðs við fyrirtækið.


 

Century Aluminum Company, móðurfélag Norðuráls sem nýverið var skráð í Kauphöll Íslands, hefur undirritað viljayfirlýsingu við fjárfestingarfyrirtækið Guangxi Investment Group (GIG) um að framkvæma hagkvæmnirannsókn vegna álframleiðslu og tengdrar súráls- og báxítvinnslu í Kína, segir í frétt Market Wire. Verkefnið er staðsett í Laibin í sjálfsstjórnarhéraðinu Guangxi Zhuang, sem er það svæði í Kína sem er hvað ríkast af báxíti. Í verkefninu er innifalinn 500 þúsund tonna bræðsluofn sem yrði byggður í tveimur áföngum. Bræðsluofninn myndi leggja til ál í framleiðslueiningu sem GIG er nú að þróa sem framleiðir málmblöndur og íhluti fyrir flugiðnað. Logan W. Kruger, forstjóri Century, segist vera ánægður með samvinnuna með Guangxi Group. "Við sjáum mikla möguleika á þessu svæði í Kína og hlökkum til að skoða þetta verkefni sem myndi hagnast báðum aðilum," segir Kruger. Aðalframleiðsla Century er í Bandaríkjunum og á Íslandi, en fyrirtækið hefur einnig lýst yfir áhuga á súráls- og báxítfjárfestingum í Bandaríkjunum og á Jamaíka. Century Aluminum er skráð á bandaríska Nasdaq markaðinn og er fyrsta skráða fyrirtækið í Bandaríkjunum, sem skráð er á Íslandi. Áætlað er að nota meginhluta af afrakstri útboðsins til að fjármagna fyrirhugaða byggingu álvers í Helguvík. Reiknað er með að framkvæmdir geti hafist þar í byrjun næsta árs. Áður en fyrirhugaðar framkvæmdir hefjast í Helguvík verður andvirðið notað í áhættulitlar fjárfestingar og til að greiða niður skuldir, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,05% og er 8.184 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,4 milljörðum króna. Alfesca hefur hækkað um 2,83% í 1,9 milljarða króna veltu, Hampiðjan hefur hækkað um 1,45%, Marel hefur hækkað um 1,19, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,71% og Century Aluminium hefur hækkað um 0,7%. Flaga Group hefur lækkað um 3,54%, Eimskip hefur lækkað um 2,58% en félagið birti sex mánaða uppgjör sitt í morgun, Atorka Group hefur lækkað um 1,1%, Icelandic Group hefur lækkað um 0,76% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,29%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,04% og er 113,1 stig.


 

Hagnaður Eimskips eftir skatta á öðrum ársfjórðungi 2007 nam 0,2 milljónum evra eða 17 milljónum króna samanborið við tap upp á 34,6 milljónir evra eða tæpa þrjá milljarða á sama tímabili árið 2006, segir í tilkynningu. Rekstrartekjur félagsins á öðrum ársfjórðungi 2007 námu 397 milljónum evra eða 33 milljörðum króna samanborið við 173 milljónir evra eða 14,4 milljarða á sama tíma árið 2006 og jukust því um 130% milli ára, segir í tilkynningu. Rekstrargjöld námu 378 milljónum evra eða 31 milljarði króna samanborið við 170 milljónir evra eða 13 milljarða árið áður. Fjármagnsgjöld voru 14 milljónir evra. Mikill fjármagnskostnaður skýrist af skammtímaláni vegna yfirtöku félagsins á Atlas Cold Storage í upphafi ársins, eða um 50% af heildarfjármagnsgjöldum. Stefnt er að sölu fasteigna Atlas í lok rekstrarársins 2007 og andvirði sölunnar nýtt til að greiða niður skuldir, segir í tilkynningunni. ?Afkoma á öðrum ársfjórðungi var í takt við áætlanir og það sama má segja um fyrri árshelming í heild sinni. Velta á fyrri árshelmingi er tæpar 800 milljónir evra sem er meira en helmingur af áætlaðri veltu 2007 upp á 1.450 milljónir evra. EBITDA var 65 milljónir evra sem er um helmingur af settu marki fyrir allt árið. Þar af skilar flutningastarfsemi 60 milljónum evra og flugreksturinn fimm milljónum evra. Rekstur Eimskips einkenndist af miklum vexti í tekjum og betri afkomu,? segir Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips.


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hefur keypt 50% hlut í Wood & Company, leiðandi, fjárfestingarbanka í Mið- og Austur-Evrópu, og hefur kauprétt að eftirstandandi hlutum eigi síðar en fyrri hluta árs 2011, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Eik Banka P/F, sem áður hét Føroyja Sparikassi P/F, stefnir nú á skráningu í Kauphöll Íslands og Kauphöll Kaupmannahafnar. Föroya Banki er nú í skráningarferli. Megintilgangur útboðsins er að afla fjármuna sem notaðir verða til að kaupa danska hlut SkandiaBanken AB, að sögn greiningardeildar Kaupþings.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,2% og er 8.180 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,5 milljörðum króna. Atlantic Petroleum hækkaði um 2,25%, Aflesca hækkaði um 1,02%, Atorka Group hækkaði um 0,74%, Marel hækkaði um 0,48% og Kaupþing hækkaði um 0,46%. Flaga Group lækkaði um 2,46%, Icelandic Group lækkaði um 0,76%, Eimskip lækkaði um 0,73%, Teymi lækkaði um 0,6% og Össur lækkaði um 0,48%. Gengi krónu styrktist um 0,2% og er 113,4 stig.


 

Björn Þórir nýr sjónvarpsstjóri Skjásins


 

Dótturfélag Marel hf. hefur keypt dreifingar-og þjónustuhluta Maritech í Noregi af AKVA Group ASA. Framvegis mun Marel Food Systems sjálft dreifa vörum samstæðunnar í Noregi. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu.


 

Kaupþing hefur verið í kastljósinu í þremur umtöluðustu viðskiptum í fjármálalífi London á síðasta hálfa mánuðinum, segir í frétt Financial Times. "Aðeins fjórum árum eftir að Kaupþing hóf starfsemi í Bretlandi, hefur stefna þeirra að starfa með auðugum athafnamönnum tekið að borga sig," segir í fréttinni. Fyrir skemmstu veitti Kaupþing stofnanda Sports Direct, Mike Ashley, ráðgjöf við yfirtökuboð hans í knattspyrnuliðið Newcastle United. Kaupþing veitti einnig fyrirtækinu Enic ráðgjöf og fjármögnun á kaupum á hlut Sir Alan Sugar í knattspyrnuliðinu Tottenham hotspur, en kaupin hljóðuðu upp á þrjá milljarða króna. Í síðustu viku veitti Kaupþing svo Exista og Chris Ronnie ráðgjöf í kaupum á 29% hlut í íþróttavöruverslunarkeðjunni JJB, en kaupin hljóðuðu upp á 24 milljarða króna. Og nú hefur Kaupþing aðstoðað Sir Tom Hunter í að stöðva yfirtökuboð Tesco í garðvöruverslunina Dobbies Garden Centres með því að veita honum aðstoð í að ná 20,6% hlut í félaginu. "Þetta verði að teljast tilkomumikil afrekaskrá, sem jafnvel keppinautar Kaupþings geti ekki annað en viðurkennt," segir í fréttinni. Kaupþing hóf starfsemi í London árið 2003. Árið 2005 keypti Kaupþing breska fjárfestingabankann Singer & Friedlander og voru starfsmenn bankans þá 60 talsins. Árið 2005 réði bankinn til sín Tim Cockroft, fyrrum framkvæmdarstjóra KBC Peel Hunt, til að fara fyrir hlutabréfamarkaðsstarfsemi Kaupþings og hafa yfir 50 manns verið ráðnir síðan þá, segir í fréttinni. "Við höfum fest okkur í sessi hér og skapað okkur sérstöðu með því að starfa með auðugum athafnamönnum," segir Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kaupþings Singer & Friedlander. Hann segir að útibúið hafi þegar náð mörgum af sínum helstu markmiðum, en eigi enn eftir að byggja upp fjárfestingastarfsemi sína. Fyrir yfirtöku Kaupþings var arðsemi eigin fjár Singer & Friedlander 6-7% og við yfirtökuna var því lýst yfir að það yrði aukið upp í 15% og segir Ármann að því markmiði hafi verið náð á fyrstu fimm mánuðum ársins. Ármann segir að rekstrarhagnaður fyrsta ársfjórðungs hafi aukist um 35% á milli ára, að því er kemur fram í fréttinni.


 

Glitnir greiddi hinum norska Sveinung Hartvedt um 200 milljónir íslenskra króna í ráðningarbónus þegar hann var ráðinn til starfa sem framkvæmdastjóri markaðsviðskipta Glitnis, eftir því sem segir í frétt norska vefmiðilsins E24. Hartvedt var áður framkvæmdastjóri hlutabréfaviðskipta hjá DnB NOR Markets í Noregi og tók við starfinu hjá Glitni í maí síðastliðnum.


 

Góður tími er fyrir íslenska fjárfesta til kaupa á eignum í sænskum krónum þar sem meiri líkur en minni eru á að sænska krónan hækki gagnvart þeirri íslensku til lengri tíma litið, segir greiningardeild Glitnis. En gengi sænsku krónunnar hefur lækkað nokkuð ört gagnvart þeirri íslensku undanfarnar vikur. "Orsakast það bæði af gengishækkun íslensku krónunnar, og eins hinu að sænska krónan hefur gefið nokkuð eftir gagnvart ýmsum helstu gjaldmiðlum," segir greiningardeildin. Hún segir vexti í Svíþjóð nú þeir næst lægstu í Evrópu, eða 3,25%, og hafa svonefnd vaxtamunarviðskipti veikt krónuna þar töluvert að undanförnu í kjölfar þess að vaxtaferill seðlabanka Svíþjóðar hefur verið undir væntingum markaðsaðila.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,19% og er 8.180 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,2 milljörðum króna. Alfesca hefur hækkað um 0,82%, 365 hefur hækkað um 0,79%, Kaupþing hefur hækkað um 0,55%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,26% og Marel hefur hækkað um 0,24%. Flaga Group hefur lækkað um 1,48%, Mosaic Fashions hefur lækkað um 1,18%, Teymi hefur lækkað um 0,8%, Eimskip hefur lækkað um 0,73% og Össur hefur lækkað um 0,48%. Gengi krónu hefur veikst um 0,04% og er 113,3 stig.


 

Í tilefni Kvenréttindadags Íslands hefur heimasíða Glitnis, www.glitnir.is, breytt um útlit, segir í frétt frá bankanum.


 

Jörð í Reykjanesbæ sem kölluð hefur verið "Nikel" jörðin hjá Miðnesheiði hefur verið sett í sölumeðferð hjá fjármálafyrirtækinu Virðingu. Það er Miðland ehf. sem er eigandi jarðarinnar, sem áður var notuð undir olíubirgðastöð hersins.


 

Rekstrarhagnaður dönsku stórverslunarinnar Magasin Du Nord í Danmörku nam 12,1 milljón danskra króna eftir skatta, eða sem svarar 141,6 milljónum íslenskra króna, að því er danska viðskiptablaðið Börsen greindi frá í gær. Stærsti eigandi Magasin Du Nord er Baugur Group.


 

Ágreiningur Egils Helgasonar og fjölmiðlafyrirtækisins 365 vegna fyrirhugaðra starfa Egils hjá RÚV hefur verið leystur með samkomulagi aðila og er hann nú laus undan samningsskuldbindingum sínum við 365, að því er fram kemur í tilkynningu. "Ég er sáttur við þau málalok sem hafa orðið í þessari deilu," segir Egill í tilkynningu.


 

Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, hefur tekið aflaregluna til endurskoðunar og gæti því niðurskurður í þorskaflaheimildum orðið meiri en undanfarin ár þegar farið var eftir 25% veiðihlutfalli reglunnar. Hafrannsóknastofnun hefur í nokkur ár ráðlagt að veiðihlutfallið yrði lækkað niður í 20% af viðmiðunarstofni þorsks en samkvæmt þeirri reglu yrði þorskkvóti næsta fiskveiðiárs 130 þúsund tonn, samanborið við 178 þúsund tonn með núgildandi aflareglu.


 

Birtar hafa verið á vefsíðu Seðlabanka Íslands nýjar reglur um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabankann, reglur um viðskiptareikninga við Seðlabanka Íslands svo og auglýsing um vexti við Seðlabanka Íslands, að því er fram kemur í tilkynningu Seðlabankans.


 

Fasteignaviðskipti hafa verið með líflegasta móti undanfarnar vikur, að sögn greiningardeildar Landsbankans. ?Velta á fasteignamarkaði hefur aldrei verið meiri og gildir þá einu hvort litið er til 12 vikna eða hálfs árs meðaltals,? segir greiningardeildin. Hún segir að velta á fasteignamarkaði hafi aukist jafnt og þétt á árinu. ?Tólf vikna meðalvelta á fasteignamarkaði er nú 6.361 milljónir króna en til samanburðar var veltan um 4.220 milljónir króna fyrir ári síðan,? segir greiningardeildin. Aukningin nær einnig til fjölda þinglýstra samninga. ?Tólf vikna meðaltal fjölda samninga er 258 og hefur ekki verið meira síðan snemma árs 2005 og hefur meðalfjöldi samninga aðeins verið meiri en nú í lok árs 2004 og byrjun 2005,? segir greiningardeildin.


 

Ísland er mesta ferðaþjónustulandið á Norðurlöndunum. Þetta sést þegar bornar eru saman hagtölur. Þegar skoðað er hversu hátt hlutfall ferðaþjónusta er af þjóðarframleiðslunni, þá er Ísland langhæst með 4.5%, Noregur með 3.1%, Svíþjóð með 2.8% og Finnland og Danmörk með 2.4%. Þegar skoðað er hlutfall ferðaþjónustunnar í gjaldeyrissköpun þá er það hlutfall 12.6% á Íslandi en í hinum löndunum er hlutfallið alls staðar undir 5% samkvæmt upplýsingum frá Samtökum ferðaþjónustunnar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,15% og er 8.164 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 2,8 milljörðum króna. 365 hækkaði um 1,33%, Icelandair Group hækkaði um 1,27%, Straumur-Burðarás hækkaði um 1,2%, FL Group hækkaði um 1,2% og Alfesca hækkaði um 1,02%. Össur lækkaði um 0,96%, Actavis Group lækkaði um 0,56%, Glitnir lækkaði um 0,53%, Eimskip lækkaði um 0,49% og Marel lækkaði um 0,48%. Gengi krónu hefur veikst um 0,11% stig er 113,2 stig.


 

Glitnir fjármögnun hefur undirritað samning við Skýrr um prentun á öllu útsendu efni sviðsins á sviði breytilegrar prentunar, til dæmis reikninga og fylgiseðla. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu Skýrr. "Skýrr bauð Glitni fjármögnun hagkvæma heildarlausn fyrir þessa prentþjónustu og snérsníður hana fyrir þarfir sviðsins. Skýrr hefur langt skeið boðið atvinnulífinu breytilega prentun og pökkun á einum stað og öll starfsemin er gæða- og öryggisvottuð samkvæmt ISO 9001," segir Þórólfur Árnason, forstjóri Skýrr. Viðskiptavinir Skýrr á sviði prentunar og pökkunar reikninga og breytilegrar prentunar eru mörg stærstu fyrirtæki landsins í fjármálageiranum, verslun, viðskiptum og þjónustu, ásamt íslenska ríkinu, ýmsum sveitarfélögum og opinberum stofnunum. Boðið er upp á margs konar gagna- og upplýsingaöflun og tengda prentun fyrir viðskiptavini. Þjónustan er öll á einum stað og fyllsta öryggis er gætt í dulkóðun gagna og aðgangsstýringu. Einnig er boðið upp á PDF-dreifingu, XML-þjónustu, uppflettikerfi og birtingu reikninga í netbönkum með beintengingu við RB. Þjónustan felur meðal annars í sér úrvinnslu gagna, það er að koma gögnum úr upplýsingakerfum á fyrirfram prentuð form, svo eru prentgögnin sett í umslög og skilað til póstsendingar segir í tilkynningu Skýrr.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,13% og er 8.165 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,6 milljarði króna. 365 hefur hækkað um 1,86%, Alfesca hefur hækkað um 1,65%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 1,2%, FL Group hefur hækkað um 1,02% og Teymi hefur hækkað um 0,2%. Össur hefur lækkað um 0,96%, Actavis Group hefur lækkað um 0,56%, Eimskip hefur lækkað um 0,49%, Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,45% og Landsbankinn hefur lækkað um 0,39%. Gengi krónu hefur veikst um 0,04% og er 113,1 stig.


 

Exista keypti eigin bréf fyrir um 28,9 milljónir króna á föstudaginn, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 1.162.791 hluti, keypta á genginu 24. Markaðsgengi félagsins þegar þetta er skrifað er 33,45, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Ástæða viðskiptanna er sögð uppgjör á starfssamningi.


 

Ákveðið hefur verið að færa 9,71% hlut hollenska eignarhaldsfélagsins Kjalar Invest B.V. í Kaupþingi banka hf. (71.883.352 hlutir), undir nýtt óstofnað félag í eigu sömu aðila. Hið nýja óstofnaða félag verður hollenskt eignarhaldsfélag, sem verður systurfélag Kjalar Invest B.V. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Jafnframt hefur verið ákveðið að færa 0,17% hlut Eglu hf. í Kaupþingi banka hf. (1.270.000 hlutir) yfir í sama óstofnaða félag. Gert er ráð fyrir að stofnun félagsins og yfirfærslan á hlutunum, samtals 9,88%, muni eiga sér stað á næstu dögum. Hið nýja félag og Kjalar Invest B.V. verða bæði í 100% eigu Kjalar Holding B.V. Kjalar Holding B.V. er 99,99% í eigu Eglu hf. og 0,01% í eigu Kjalars hf., en Egla hf. er 100% í eigu Kjalars hf. Kjalar hf. er að meirihluta í eigu Ólafs Ólafssonar. Áður en yfirfærslan á sér stað mun Egla hf. hins vegar verða 100% eigandi að Kjalar Holding B.V. með kaupum á 0,01% hlut Kjalars hf. Eftir yfirfærsluna verður hið nýja félag skráður eigandi bréfanna í hlutaskrá  Kaupþings banka hf. í stað Kjalar Invest B.V. og Eglu hf. Raunverulegt eignarhald á bréfunum mun hins vegar ekki hafa breyst þar sem hið nýja félag er í eigu sömu aðila. Kjalar Invest B.V. og Egla hf. eru fjárhagslega tengd Hjörleifi Þór Jakobssyni, stjórnarmanni og fruminnherja í Kaupþingi banka hf., en hann er jafnframt framkvæmdastjóri Eglu hf. Hið nýja félag verður einnig fjárhagslega tengt Hjörleifi. Eftir yfirfærsluna munu aðilar fjárhagslega tengdir Hjörleifi, eftir sem áður, eiga 73.162.179 hluti í Kaupþingi banka hf., eða 9,88%. Hjörleifur á 12.788 hluti í bankanum.


 

Ávöxtun á norrænum hlutabréfamörkuðum er nokkuð jöfn nú þegar líður að lokum annars ársfjórðungs, að Íslandi undanskildu, að sögn greiningardeildar Glitnis. "Úrvalsvísitalan í Kauphöllinni á Íslandi hefur hækkað langmest eða um rúmlega 27% en bréf í Kaupþingi, Landsbankanum og Glitni vega um tvo þriðjuhluta af virði vísitölunnar. Norski markaðurinn hefur hækkað skarpt undanfarið og nemur ávöxtunin frá áramótum ríflega 14%. Hlutabréf skráð í Helsinki hafa einnig hækkað um 14%. Hlutabréf í Stokkhólmi hafa hækkað um 11% og um 10,5% í Kaupmannahöfn," segir greiningardeildin. Hún segir ávöxtun stærstu félaganna í Noregi misjöfn á árinu af ýmsum ástæðum. DnBNOR, sem lækkað hefur um 6,09%, hefur skilað lakari ávöxtun í ár en ýmis önnur félög, t.d. Hydro sem hækkað hefur um 16,25%, það sem af er ári. "Í Finnlandi hafa bréf í Nokia (+36%) hækkað myndarlega í ár og haft mest af segja um hækkun vísitölunnar þar í landi. Í Svíþjóð hafa bréf í Volvo hækkað mikið (+56%) en sænska úrvalsvísitalan hefur meðal annars liðið fyrir slaka ávöxtun bréfa í Ericson (-7%) og Nordea (+1,4%)," segir greiningardeildin.


 

Kaupþing banki hefur undirritað samning um kaup á 20% hlut í indverska fjármálafyrirtækinu FiNoble Advisors Private Ltd (FiNoble) að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Auk þess hefur bankinn rétt til að kaupa eftirstandandi 80% hlut í félaginu eftir 5 ár. Með þessari fjárfestingu hefur Kaupþing tryggt sér aðgang að hinum ört vaxtandi indverska fjármálamarkaði. Skrifstofur FiNoble, sem stofnað var árið 2004, eru í Nýju Delhi á Indlandi. Hjá félaginu starfa 25 manns og leggur það megináherslu á hefðbundna ráðgjöf í tenglum við yfirtökur og samruna fyrirtækja. Félagið sérhæfir sig í ráðgjöf til indverskra fyrirtækja í tengslum við yfirtökur þeirra á evrópskum og bandarískum fyrirtækjum sem og ráðgjöf til erlendra fyrirtækja við yfirtökur á Indlandi. Kaupþing greiðir inn fé í félagið með kaupum á hlut í eignarhaldsfélagi FiNoble sem mun verða hlutdeildarfélag í reikningum Kaupþings. Kaupin munu hafa óveruleg áhrif á afkomu bankans á árinu.


 

Actavis hlaut IR Nordic Awards 2007 fyrir bestu fjárfestatengsl stórra fyrirtækja á Íslandi. Það er fagtímaritið IR Magazine sem veitir verðlaunin, en verðlaunaathöfnin var haldin í Osló að þessu sinni. Actavis vann einnig til þessara sömu verðlauna árið 2004. IR Magazine hefur á undanförnum árum veitt félögum á Norðurlöndum verðlaun fyrir bestu fjárfestatengslin. Verðlaunin byggjast á meðal annars á viðtölum við yfir 200 fjárfesta, greiningardeildir og aðra markaðsaðila um hverjir skara fram úr í upplýsingagjöf og samskiptum við markaðinn. ?Síðastliðið ár hefur verið sérstaklega viðburðarríkt hjá Actavis. Við höfum tekið þátt í tveimur af stærstu yfirtökuferlum í okkar iðnaði og lukum við fjögur fyrirtækjakaup á síðasta ári. Þá vorum við fyrsta íslenska fyrirtækið til að fá erlendar greiningar frá stóru alþjóðlegu bönkunum og í dag eru fjórir erlendir aðilar sem greina félagið. Á tímum mikilla breytinga er mikilvægt að fjárfestar hafi góðan skilning á hvert félagið stefnir og hvernig mæla má árangur þess. Verðlaunin eru góð viðurkenning á þeirri vinnu," segir Halldór Kristmannsson, framkvæmdastjóri Innri og ytri samskipta um verðlaunin í tilkynningu félagsins.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa á fyrsta ársfjórðungi nam 24,8 milljörðum króna, á á sama tímabili í fyrra nam aflaverðmæti 19,2 milljörðum. Aukning aflaverðmætis nemur því 5,6 milljörðum, eða um 29% milli ára, að því er kemur fram hjá Hagstofu Íslands. Aflaverðmæti botnfisks var í lok mars orðið 17,9 milljarðar miðað við 14,7 milljarða á sama tíma árið 2006 og er því um 21,6% aukningu að ræða. Aflaverðmæti ýsu nam 3,5 milljörðum, sem er 26,5% aukning, og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 21,5%, var 896 milljónir. Verðmæti þorskafla var 10,6 milljarðar og jókst um 24,2%. Verðmæti afla, sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands, var 11,8 milljarðar króna, sem er auking um 3,7 milljarða eða 45,8%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 43,8%, var 4,5 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 6 milljarðar og jókst um 1,8% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 2,1 milljarði sem er 20,2% aukning, segir í tilkynningu hagstofunnar.


 

LME eignarhaldsfélag ehf. hefur flaggað í hollenska fyrirtækinu Stork NV og er nú komið með 10,91% hlut í félaginu.  Þetta er í fyrsta sinn sem félagið fer yfir 10%.


 

Fulltrúaráðsfundur Eignarhaldsfélagsins Samvinnutryggingar ákvað í gær að ráðast í formbreytingu á félaginu. Breytingin felur í sér að nýtt hlutafélag tekur við öllum eignum og skuldum félagsins.  Hluthafar verða á fimmta tug þúsunda og eigið fé félagsins losar rúma 30 milljarða króna. Eignarhlutirnir í hinu nýja félagi verða ekki afhentir fyrrum tryggingatökum fyrr en í fyrsta lagi í október næstkomandi að því er segir í tilkynningu.


 

markaðsvirðið um 4,4 milljarðar


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,14% og er 8.176 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Og er það nýtt met, að sögn greiningardeildar Landsbankans. Frá áramótum nemur hækkunin 27,6%. "Lægsta lokagildi ársins var fyrsta viðskiptadaginn en vísitalan hefur hækkað jafnt og þétt frá byrjun ársins. Þennan dag í fyrra stóð vísitalan í 5.413 stigum og hefur því hækkað um 51% á einu ári," segir greiningardeildin. Mosaic Fashions hækkaði um 4,3%, 365 hækkaði um 2,17%, Atlantic Petroleum hækkaði um 1,83%, Atorka Group hækkaði um 1% og Actavis Group hækkaði um 0,79%. Teymi lækkaði um 0,79%, Icelandair Group lækkaði um 0,54%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,48%, Marel lækkaði um 0,47% og Alfesca lækkaði um 0,21%. Gengi krónu styrktist um 1,02% og er 113,1 stig.


 

yfir 40% fjölgun á fjórum árum


 

Samkvæmt upplýsingum danskra fjölmiðla er talið að kaupverð verslunarrisans Intersport Danmark A/S geti verið nálægt einum milljarði danskra króna, eða um 11 milljörðum króna. Engin staðfest tala hefur komið frá keupendum eða seljendum. Samkvæmt vefmiðlinum Business.dk hefur Intersportkeðjan verið að skila á milli 4% og 10% EBITDA framlegð síðustu fimm árin. EBIT í fyrra mun hafa numið 100 milljónum danskra króna. Á sama tíma hefur keðjan opnað margar nýjar verslanir og aukið veltu sína um 50% og nam velta félagsins um það bil einum milljarði danskra króna á síðasta ári. Hluthafar Intersport Danmark A/S hafa nú samþykkt tilboð íslensks fjárfestahóps í félagið. Tilboðið er tvískipt, annars vegar er boðið í Intersport-fyrirtækið og hins vegar í verslanir félagsins. 100% hluthafa í fyrirtækinu samþykktu tilboðið og 89% hluthafa í verslunarrekstrinum. Allt síðan 1992 hefur félagið verið rekið sem verslunarsamlag í eigu verslunareigenda. Intersport Danmark A/S er í eigu 44 verslunarmanna sem eiga samtals 84 verslanir undir nafni Intersport. Hjá þeim vinna um það bil 650 starfsmenn. Áætlanir eru um að opna fjórar nýjar verslanir á þessu ári. Á heimsvísu eru reknar um það bil 4.500 verslanir undir nafni Intersports. Fjárfestahópurinn samanstendur af fjárfestingarsjóðnum Kcaj og Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka. Kcaj er fjárfestingarsjóður í umsjón fjárfestingarfélagsins Arev sem er að stærstum hluta í eigu Jóns Schevings Thorsteinssonar. Kcaj hefur fjárfest töluvert í smásöluverslun í Bretlandi og meðal eigenda eru Máttur og JST Holding ehf.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,24% og er 8.185 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan 3,7 milljarðar króna. 365 hefur hækkað um 1,63%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,92%, Actavis hefur hækkað um 0,79%, Teymi hefur hækkað um 0,59% og Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,48%. Eimskip hefur lækkað um 0,49%, Glitnir hefur lækkað um 0,35% og Marel hefur lækkað um 0,24%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,54% og er 113,6 stig.


 

Gunnar Sigurðsson, forstjóri Baugs, vildi ekki útloka yfirtöku félagsins á bresku verslanakeðjunni Debenhams. Þetta kemur fram í dag í breskum fjölmiðlum í dag. Baugur hefur á síðustu dögum byggt upp sífellt stærri hlut í Debenhams, og nú er svo komið að félagið ræður yfir 5% hluta í bresku keðjunni. Gunnar hermdi að framtíðaráætlanir fyrirtækisins með Debenhams væru "opnar og sveigjanlegar."Unity Investments, sem er sameiginlegt fjárfestingafélag Baugs, FL Group og Keven Stanford stendur að kaupunum í Debenhams. Gunnar sagði að Unity væri að ná bréfunum á góðu verði, og langtímaáætlanir væru óákveðin.


 

Að sögn Karls Wernerssonar, stjórnarformanns Milestone ehf., er yfirtaka þeirra á sænska fjármálafyrirtækinu Invik samkvæmt áætlun. Félagið ákvað að framlengja tilboð sitt til hluthafa Invik að beiðni sænska fjármálaeftirlitsins en að öðru leyti sagði Karl að hlutirnir væru að ganga eins og áætlanir gerðu ráð fyrir. Tilboð Milestone er gert í nafni Racon Holdings og hefur það verið framlengt til 29. júní næstkomandi en fyrra tilboðið rennur út í dag. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag. Í sænskum fjölmiðlum hafa verið vangaveltur um það hvort tilboð Milestone nái að ganga fram þar sem það stríði gegn reglum Kauphallarinnar þar sem tilboð til eigenda A og B hlutdeildar bréfa er ólíkt en boðið er 10% hærra verð fyrir A-bréfin. Aðspurður sagði Karl að þetta væri ekki mikið mál í þeirra huga. Þeir færu með 63% atkvæðaréttar og væru þannig komnir með alla stjórn á félaginu. Yfirtökutilboð þeirra til annara hluthafa væri þar að auki langt yfir síðasta markaðsvirði segir í frétt Viðskiptablaðsins. Í sænska viðskiptablaðinu Dagens Industri kom fram í gær að hópur fjárfesta teldi að það ekki góða siði að gera ólík tilboð í A og B hluta. Þar fara fyrir stofnannafjárfestarnir Alecta, Fjärde AP-sjóðurinn, Nordea sjóðurinn og Swedbank Robur sjóðurinn og hafa þeir skrifað sænska fjármálaeftirlitinu bréf og lýst yfir áhyggjum sínum. Til samans fara þeir með um 20% hlut í Invik. Sumir þeirra áttu hlut að máli þegar sala TraudeDoubler til AOL var stöðvuð í mars síðastliðnum. Stærsti eigandi Invik, Stenbecksfären, hefur tekið tilboði Milestone. Að sögn Guðmundar Ólasonar hjá Milestone kemur ekki til greina af þeirra hálfu að hækka tilboðið. Milestone ehf. keypti í lok apríl ráðandi hlut í sænska fjármálafyrirtækinu Invik & Co. AB og gerði öðrum hluthöfum um leið yfirtökutilboð. Heildarvirði viðskiptanna er um 70 milljarðar íslenskra króna. Invik & Co. er fjármálafyrirtæki með víðtæka starfsemi á sænskum trygginga- og fjármálamarkaði, auk þess sem félagið rekur sérhæfða bankastarfsemi í Lúxemborg.


 

Tekjuafgangur hins opinbera nam 22,2 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi 2007, samanborið við 16,6 milljarða króna á sama tímabili í fyrra, að því er kemur fram í Hagtíðindum Hagstofunnar.Sem hlutfall af landsframleiðslu mældist tekjuafkoman 1,7% og sem hlutfall af tekjum hins opinbera 15,1%. Þessi hagstæða afkoma skýrist fyrst og fremst af góðri tekjuafkomu ríkissjóðs en tekjuafkoma sveitarfélaganna var einnig viðunandi og mældist 9,4% af tekjum sveitarfélaganna á þessum ársfjórðungi samkvæmt áætlun, segir Hagstofan. 


 

Í dag var Aerocrine, smærra félag í heilbrigðisgeiranum, skráð í kauphöllinni í Stokkhólmi. Aerocrine er fertugasta* félagið sem er skráð í Nordic Exchange á þessu ári að því wer kemur fram í frétt Kauphallarinnar. 


 

Margir velta því nú fyrir sér hvað Baugur ætli sér með 4,87% eignarhlut sínum í Debenhams. Í grein Andrew Hill í Financial Times, veltir hann því fyrir sér hvort um áhrifafjárfestingu, spákaupmennsku eða fyrsta skref í átt að yfirtöku sé að ræða og telur alla möguleikana jafn líklega. Hann nefnir að Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður Baugs, eigi nú mikinn fjölda minnihlutaeigna í smásölufyrirtækjum. "Stundum selur Baugur og stundum kaupir fyrirtækið allt félagið, eins og varð tilfellið með House of Fraser," segir Hill. Hann segir yfirtökuna á House of Fraser vega á móti líkindum þess að Baugur geri tilraun til yfirtöku á Debenhams, þar sem HoF þurfi alla einbeitingu fyrirtækisins. En Jón Ásgeir hefur raunar sjálfur lýst því yfir í Financial Times. Hill segir hins vegar að yfirtakan á HoF gefi Baugi ákveðinn stökkpall inn í verslunarumhverfi Bretlands og þannig hafi fyrirtækið ef til vill öðlast betri skilning um hvað mætti betur fara í rekstri Debenhams. Einnig eigi Baugur þegar reynsluríkt starfsteymi sem hafi aukna getu til að takast á við stærri áskoranir í smásöluumhverfinu. "Það sem meira er, eiga gömlu eigendur Debenhams næstum 30% hlut í fyrirtækinu og væri sala á þeim hlut hreinn hagnaður, hvað svo sem söluverðið væri. Eigendurnir höfðu þegar hagnast á fjárfestingunni, sem umdeilt er, með skuldsettri endurfjármögnun skömmu áður en fyrirtækið var skráð á markað. Með öðrum orðum ætti yfirtaka ekki að standa á þessu," segir Hill. Yfirtökuboð í House of Fraser barst innan við mánuði eftir að Baugur festi kaup á hlut í fyrirtækinu. En Hill segir að þar sem hlutabréf í Debenhams hafi lækkað svo mikið frá því að fyrirtækið var skráð hafi Jón Ásgeir nú nægan tíma til þess að ákveða næsta leik, þó svo að hluthafar Debenhams bíði átekta með mikilli eftirvæntingu. Við skráningu voru bréf Debenhams á verðinu 195 pens á hlut. Í nóvember fóru bréfin yfir 200 pens á hlut, en eftir það tók að halla undan fæti. Eftir kaup Baugs tóku bréfin að hækka á ný og stóðu í 139,25 um miðjan dag í gær.


 

Baugur Group hefur keypt í Teymi fyrir 763 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 120.953.520 hluti og fóru viðskiptin fram á genginu 6,31. Fyrir viðskiptin átti 24,47% hlut í Teymi, samkvæmt upplýsingum frá hluthafaskrá. Um leið og Baugur Group keypti 3,37% í Teymi seldi Baugur Group hluti áfram til Landsbanka Íslands. Samhliða sölu hlutabréfanna gerir Baugur Group afleiðusamning við Landsbanka Íslands samkvæmt afleiðusamningnum ber Baugur Group hf. fjárhagslega áhættu og nýtur fjárhagslegs ávinnings af gengi umræddra hlutabréfa í Teymi. Þórdís J. Sigurðardóttir er stjórnarformaður Teymis en hún er framkvæmdastjóri hjá Baugi Groupi.


 

Ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisskuldabréfa hefur hækkað (gengið lækkað) umtalsvert síðastliðnar vikur. Lars Christensen, hagfræðingur hjá Danske Bank, segir mikla fylgni hafa verið milli gengi bréfanna og íslensku krónunnar síðastliðið ár, þannig að  þegar ávöxtunarkrafan hækki hafi gengi krónan lækkað.


 

Diskurinn ehf., sem er Sverrir Berg Steinarsson er stjórnarformaður fyrir, hefur selt 6,64% hlut sinn í 365 til Baugs Group fyrir 980 milljónir króna, samkvæmt frétt til Kauphallarinnar. Um er að ræða 227.848.591 hluti og gengi viðskiptanna er 4,3.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,65% og er 8.165 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 7,6 milljörðum króna. Þetta var fyrsti dagur Century Aluminum Company á First North markaði íslensku Kauphallarinnar en auðkenni félagsins er Cenx. Nam veltan með bréf þess 40,5 milljónum króna í sex viðskiptum. Atlantic Petroleum hækkaði um 3,77%, Landsbankinn hækkaði um 1,47%, Kaupþing hefur hækkaði um 1,11%, FL Group hækkaði um 0,86% og Atorka Group hækkaði um 0,75%. Mosaic Fashions lækkaði um 4,12% í veltu sem nemur 81,5 þúsund krónum, Össur lækkaðu um 0,95%, Eimskip lækkaði um 0,61%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,48% og Teymi lækkaði um 0,4%. Gengi krónu styrktist um 0,46% og er 114,2 stig.


 

Á morgun opnar Flügger sína áttundu verslun hér á landi undir nafninu Flügger litir. Nýja verslunin er staðsett í  nýbyggingu að Ögurhvarfi 2 í austurhluta Kópavogs og er um 250 fermetrar að flatarmáli að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Aukin samkeppni er á innlánavörumarkaði á netinu í Bretlandi og segir á fjármálavefsíðunni Moneyexpert.com að verðstríð sé í uppsiglingu, sem muni verða til þess að innlánavextir á netinu muni fara yfir sex prósentu markið. Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, segist í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í dag ekki sjá ástæðu til að taka þátt í slíku verðstríði og að Icesave muni halda sig við þá hugmyndafræði sem lagt var upp með í byrjun.Sigurjón segist ekki hafa sérstakar áhyggjur af þessari þróun á markaðinum og bætir við því til stuðnings að talið sé að Icesave fái nú nærri 40% af öllu því sem myndast á innlánaviðskiptum í Bretlandi á internetinu fyrir utan ávöxtun. "Okkar hugmynd er mjög einföld, við bjuggum til mjög góða vöru í upphafi sem selst og við munum bara halda okkur við hana, við erum ekki að fara í verðstríð við einn né neinn. Okkar hugmyndafræði er að hafa þetta einfalt og þægilegt, vera ekkert að hringla mikið í þessu heldur fylgja eftir vel skilgreindum reglum sem við gáfum út í upphafi," segir Sigurjón.Stýrivextir Seðlabanka Englands voru síðast hækkaðir í byrjun maí og eru nú 5,5%, en þeir hafa ekki verið hærri í sex ár. Framkvæmdarstjóri Moneyexpert.com, Sean Gardner, segir að svo virðist sem langt sé síðan 6% innlánavextir voru við lýði í Bretlandi, en þeir muni snúa aftur af miklum krafti á næstu vikum. "Það hafa verið að koma nýjir aðilar inn á innlánamarkaðinn sem hafa boðið upp á betri vexti en aðrir, síðan hafa stýrivextir hafa verið hækkaðir í þokkabót og hefur þetta orðið til þess að nú eru nokkrir innlánareikningar farnir að bjóða upp á 6% vexti," segir Gardner.


 

Frá 1998 til 2007 hafa árleg útgjöld til heilbrigðismála aukist um 34 milljarða króna á föstu verði að því er kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins. Það jafngildir 57% raunaukningu.


 

Skuldabréfamarkaðurinn var líflegur í gær í kjölfar birtingar Hagstofunnar á tölum um landsframleiðslu á fyrsta ársfjórðungi, segir greiningardeild Glitnis. Landsframleiðsla var nánast óbreytt á fyrsta ársfjórðungi samanborið við sama ársfjórðung árið áður. ?Af viðbrögðum á skuldabréfamarkaði má ráða að markaðurinn geri ráð fyrir lægri stýrivöxtum en áður var reiknað með. Ávöxtunarkrafa bæði verðtryggðra og óverðtryggðra skuldabréfa lækkaði í töluverðum viðskiptum. Krafa ríkisbréfa lækkaði um 2-10 punkta, mest á stysta flokknum RIKB 08 0613. Krafa íbúðabréfa lækkaði um 1-12 punkta, mest á stysta flokknum HFF 14 eða um 12 punkta. Fjárfestar brugðust tiltölulega sterkt við fréttinni því krafa á markaði lækkaði töluvert við opnun en hluti lækkunarinnar gekk til baka þegar líða tók á daginn,? segir greiningardeildin. Hún segir að nýjar landsframleiðslutölur höfðu einnig áhrif á gengi krónunnar. ?Strax við opnun markaða í gær veiktist hún um 1,3%. Sú veiking gekk fljótt til baka og við lokun gjaldeyrismarkaðar í gær nam veikingin aðeins 0,2%. Það sem af er degi hefur krónan styrkst um 0,3% og er gengi krónu nú nánast það sama og var fyrir birtingu landsframleiðslutalnanna. Hins vegar draga hinar nýju tölur úr líkum á að krónan styrkist verulega á ný. Einhver hluti fjárfesta hefur undanfarið gert ráð fyrir að vextir Seðlabanka yrðu óbreyttir fram á næsta ár en það má nú telja mun ólíklegra en áður,? segir greiningardeildin. Stýrivaxtaspá greiningardeildar er óbreytt þrátt fyrir að tölur um landsframleiðslu hafi verið lítillega undir væntingum. ?Ýmsar vísbendingar eru um að hagvöxtur muni heldur taka við sér á örðum ársfjórðungi. Í því sambandi má nefna að greiðslukortavelta hefur aukist, auk þess sem talsverð spenna er enn á vinnumarkaði og fátt sem bendir til að það breytist á næstu mánuðum. Einnig er líklegt að samdráttur í bílainnflutningi verði ekki eins mikill það sem eftir lifir árs eins og var fyrstu mánuði ársins. Síðast en ekki síst er íbúðamarkaður enn líflegri en flestir gerðu ráð fyrir. Allt þetta bendir til að enn sé töluverður eftirspurnarþrýstingur til staðar í hagkerfinu. Við það bætist að undirliggjandi verðbólguþrýstingur er heldur meiri en Seðlabankinn gerði ráð fyrir í síðustu þjóðhags- og verðbólguspá sinni,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,58% og er 8.160 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5,4 milljónum króna. Í dag er fyrsti dagur Century Aluminum á First North Iceland, sem er hliðarmarkaður fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Tvö viðskipti hafa verið með félagið og nemur veltan 10,6 milljónum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 4,72%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,33%, Atorka Group hefur hækkað um 0,75%, Kaupþing hefur hækkað um 0,74% og FL Group hefur hækkað um 0,68%. Össur hefur lækkað um 0,48%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,29%, Teymi hefur lækkað um 0,2%, Icelandair Group sem og Icelandair Group hafa lækkað um 0,18%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,34% og er 114,3 stig.


 

Í viðtali við Viðskiptablaðið í dag segist Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra stefna að endurskoðun allrar neytendalöggjafar í landinu.  "Eins og ég nefndi áðan þá eru neytendamálin einn þeirra þátta sem ég ætla mér að efla mjög verulega í þessu ráðuneyti. Ég ætla í fyrsta lagi að endurskoða alla neytendalöggjöf í landinu með það að markmiði að þeir verði mun upplýstari um lagaleg réttindi sín," segir Björgvin í Viðskiptablaðinu.


 

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum maímánuði var 11% minni en í maí 2006 og það sem af er árinu hefur hann dregist saman um 3% miðað við sama tímabil 2006, sé hann metinn á föstu verði. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofunni. Aflinn nam alls 142.064 tonnum í maí 2007 samanborið við 180.631 tonn í maí 2006. Þorskafli dróst saman um tæplega 300 tonn, ýsuaflinn dróst saman um 1.700 tonn og ufsaaflinn jókst um rúmlega 1.000 tonn, og heildarafli botnfiska dróst saman um tæp 5.900 tonn frá maímánuði 2006 og nam tæpum 48.300 tonnum.


 

Hluthafar danska verslunarrisans Intersport Danmark A/S hafa samþykkt tilboð íslensks fjárfestahóps í félagið. Tilboðið er tvískipt, annars vegar er boðið íIntersport-fyrirtækið og hins vegar í verslanir félagsins. 100% hluthafa í fyrirtækinu samþykktu tilboðið og 89% hluthafa í verslunarrekstrinum. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag. Fjárfestahópurinn samanstendur af fjárfestingarsjóðnum Kcaj og Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka. Kcaj er fjárfestingarsjóður í umsjón fjárfestingarfélagsins Arev sem er að stærstum hluta í eigu Jóns Schevings Thorsteinssonar. Elín Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Arev verðbréfa hf., staðfest niðurstöðuna í samtali við Viðskiptablaðið í gær en að sögn hennar er framundan áreiðanleikakönnun sem getur tekið nokkurn tíma þar sem hún nær til hverar og einnar verslunar. Að tilboðinu koma 45 eigendur sem eiga 87 verslanir Intersport í Danmörku. Intersport hefur verið í söluferli undanfarið og eftir að nokkrir aðilar lýstu yfir áhuga sínum var ákveðið að ganga til viðræðna við íslensku fjárfestana. Kcaj hefur fjárfest töluvert í smásöluverslun í Bretlandi og meðal eigenda eru Máttur og JST Holding ehf., sem er í eigu Jóns Schevings Thorsteinssonar.


 

Íslenska farsímafélagið 09 MOBILE hyggst hefja farsímaþjónustu hér á landi og boðar umtalsverða lækkun farsímagjalda. Í tilkynningu kemur fram að 09 sérhæfir sig í að bjóða ódýr farsímagjöld milli landa. 09 hefur nú þegar gengið frá reikisamningum sem tryggja viðskiptavinum 09 farsímagjöld frá 190 löndum sem eru allt að 80% lægri en almennt gerist auk þess sem notendur 09 þurfa ekki að greiða fyrir móttöku símtala í 140 löndum.


 

Í maí nam kreditkortavelta alls 23,8 milljörðum króna, sem jafngildir 7% raunaukningu frá sama mánuði í fyrra. Innlend kreditkortavelta jókst um 5,5% að raungildi en raunaukning erlendrar veltu var öllu meiri, eða ríflega 13%, segir Greiningardeild Glitnis.  Debetkortavelta í innlendum verslunum var rúmlega 17,8 milljarðar króna í maí og dróst saman um tæplega 7% að raunvirði frá sama mánuði í fyrra. Þetta segir Greiningardeildin góða vísbendingu um hvert einkaneysla stefnir. "Töluverðar sveiflur hafa verið milli mánaða í kortaveltu undanfarið, en sé miðað við þriggja mánaða hlaupandi meðaltal kemur í ljós að jafnt og þétt dró úr raunvexti kortaveltu á meginhluta síðasta árs og fyrstu mánuðum þessa árs, en hins vegar hefur orðið lítilsháttar raunaukning á veltunni nú á vordögum. Er það sterk vísbending um að einkaneyslan aukist nú að nýju," segir hún.


 

Vegna mikillar eftirspurnar eftir hlutabréfum í Føroya Banka hefur verið ákveðið að í dag, kl.15 að íslenskum tíma, verði lokað fyrir áskriftir að andvirði 2 milljónir danskra króna og minna.  Þetta kemur fram í tilkynningu.Lokun þessa hluta hlutafjárútboðsins í Føroya Banka er í samræmi við skilmála sem lýst er í útboðslýsingu og í fréttatilkynningu nr.1 frá 4.júní 2007. Þar kemur fram að loka megi fyrir áskriftir að andvirði 2 milljónir danskra króna og minna í almennum hluta útboðsins, óháð öðrum hluta þess, í fyrsta lagi 13.júní 2007.Gert er ráð fyrir að útboðstímabil fyrir stærri hluti í bankanum standi yfir til 19.júní 2007. Fyrirhugað er að upplýsingar um lokaverð í útboði og úthlutun bréfa verði veittar eigi síðar en 20.júní 2007. Gert er ráð fyrir að viðskipti með hlutabréfin í Kauphöll Íslands (ICEX) og hjá Copenhagen Stock Exchange (CSE) geti hafist í kringum 21.júní 2007.


 

segir Gunnar Smári Egilsson


 

Hótel Hvolsvöllur er nú í mikilli uppbyggingu og verið er að stækka hótelið um 26 herbergi á tveim hæðum á mettíma. Óli Jón Ólafsson hótelstjóri segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að mikill hraði sé á þessum framkvæmdum, en vinna hófst við að reisa stækkunina 7. maí og verður stækkunin tekin í notkun 25. júní.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,28% og er 8.112 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Teymi hefur hækkað um 0,4%, Actavis hefur hækkað um 0,23% og Glitnir hefur hækkað um 0,18%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 7,08%, Alfesca hefur lækkað um 0,82%, 365 hefur lækkað um 0,81%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,71% og Bakkavör Group hefur lækkað um 0,57%. Gengi krónu hefur veikst um 0,57% og er 115,1 stig.


 

Hf. Eimskipafélag Íslands sendi í dag út formlegt yfirtökutilboð til allra hluthafa Versacold Income Fund að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Eins og áður hefur verið tilkynnt hyggst  félagið bjóða í allt útistandandi hlutafé Versacold fyrir 12,25 Kanadadollara á hlut í reiðufé.


 

Búið er að velja í Úrvalsvísitöluna (OMXI15) fyrir tímabilið 1. júlí 2007 til 31. desember 2007 eins og vakin er athygli á í Morgunkorni Glitnis. Þrjú ný félög koma inn í vísitöluna að þessu sinni; Exista hf., Icelandair Group hf. og Teymi hf. Út falla fjögur félög; 365 hf., Alfesca hf., Atlantic Petroleum P/F og Marel hf.


 

Landsframleiðsla er áætluð sem næst óbreytt að raungildi á 1. fjórðungi þessa árs frá sama tíma árið áður segir í samantekt Hagstofunnar.  Þjóðarútgjöld drógust saman um tæp 10% en útflutningur óx um 17% og innflutningur dróst saman um 12%.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,02% og er 8.135 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 9,6 milljörðum króna. Eimskip hækkaði um 1,47%, FL Group hækkaði um 0,51%, Bakkavör Group hækkaði um 0,43%, Landsbankinn hækkaði um 0,27% og Teymi hækkaði um 0,2%. Atlantic Petroleum lækkaði um 1,83%, Össur lækkaði um 1,41%, Icelandair Group lækkaði um 0,36%, Straumur-Burðarás lækkaði um 0,24% sem og Marel gerði. Gengi krónu styrktist um 0,98% og er 114,4 stig.


 

SPRON hefur gengið frá samningi um stærsta sambankalán í sögu bankans fyrir samtals 200 milljónir evra til þriggja ára að því er kom fram í frétt félagsins.


 

Ljósmyndir og auglýsingar um ferðamannalandið Ísland munu síðar í mánuðinum þekja tveggja hæða almenningsvagn í Peking. Sendiráð Íslands í Peking komst nýverið að samkomulagi við fjölmiðlafyrirtækið Viavom Outdoor Ltd. um að fyrirtækið færði vagninn í íslenskan búning í tengslum við ferðakaupstefnuna Beijing International Tourism Expo (BITE), sem haldin verður dagana 21. til 23. júní næstkomandi.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum byggðum á innheimtu virðisaukaskatts frá Hagstofu Íslands var vöruskiptahallinn í maí 10,9 milljarðar króna sem er svipaður halli og í apríl en tæpum þremur milljörðum minna en á sama tíma í fyrra. Þetta kemur fram í Vefriti fjármálaráðuneytisins. Vöruútflutningur var um 20,3 milljarða króna virði og batnar lítillega sem má að mestu rekja til að álútflutningur virðist aukast á ný eftir að hafa verið í minna lagi í apríl. Þó nær álútflutningur ekki sama flugi og í febrúar og mars. Útflutningur nýrrar verksmiðju Alcoa á Reyðarfirði er hafinn og búist við að hann aukist hratt á árinu. Flutt var inn fyrir 31,2 milljarða króna, sem er aukning um tæpan milljarð frá síðasta mánuði. Bílainnflutningur jókst í maí ásamt eldsneytisinnflutningi en sá liður er mjög sveiflukenndur milli mánaða en einnig jókst matvælainnflutningur nokkuð. Innflutningur á hrá- og rekstrarvörum minnkar á milli mánaða en það má rekja til minni innflutnings á hráefnum til álframleiðslu, en sá liður er einnig sveiflukenndur milli mánaða. Innflutningur á fjárfestingarvörum er svipaður og í apríl, það sama á við um varanlegar og hálf-varanlegar neysluvörur (skór, fatnaður ofl.). Hins vegar eykst innflutningur á óvaranlegum neysluvörum (lyf, tóbak t.d.) lítillega. Innflutningur á skipum og flugvélum var enginn í maí en þeir liðir hafa verið óáreiðanlegir síðustu mánuði sem hefur kallað á leiðréttingar nokkra mánuði aftur í tímann, einkum út af síðbúinni upplýsingagjöf frá fyrirtækjum segir í vefritinu.


 

Polimoon, sem er að fullu í eigu Promens hf, hefur yfirtekið fyrirtækið Dekoplast í Frakklandi. Dekoplast, sem framleiðir umbúðir fyrir snyrtivöru- og lyfjaframleiðendur, er með árlega sölu yfir 17 milljón evrur eða um 1.450 milljónir króna. Yfirtakan er fjármögnuð með lánalínu hjá DnBNOR segir í frétt félagsins.  Rekstur Dekoplast hefur á síðustu misserum verið óviðunandi og fór félagið í greiðslustöðvun í árslok 2006. Dekoplast hefur verið með starfsemi í tveimur verksmiðjum í Frakklandi og hyggst Polimoon sameina starfsemi þeirra í eina. Samhliða þessu verður unnið að framleiðni aukningu í verksmiðjunni og vöruframboð hennar styrkt. Polimoon mun sameina rekstur Dekoplast annarri starfsemi félagsins í Frakklandi og sér mikil framtíðartækifæri í rekstri verksmiðjunnar innan núverandi rekstrar. Yfirtaka þessi styrkir stöðu Polimoon á meginlandi Evrópu enn frekar í framleiðslu plastumbúða segir í fréttinni. ?Ég er sannfærð um að yfirtakan á Dekoplast gefur okkur ýmis tækifæri til að efla starfsemi þess og auka framleiðni. Við munum sameina starfsemi fyrirtækjanna tveggja og styrkja hana með þeirri miklu þekkingu sem er til staðar hjá Promens og Polimoon. Það er því ánægjulegt að okkur tókst að ná samkomulagi um yfirtöku á Dekoplast og mun það efla Polimoon og Promens til lengri tíma litið?. segir Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri Promens í tilkynningu.  Yfirtakan tekur gildi 11. júní 2007. Promens er leiðandi fyrirtæki í plastframleiðslu í heiminum með yfir 60 verksmiðjur í Evrópu, Norður Ameríku, Asíu og Afríku. Fyrirtækið framleiðir mikið úrval umbúða þ.m.t. neytenda-, efna-, lyfja- og matvælaumbúðir auk þess að framleiða plastíhluti fyrir bíla-, þungavinnuvéla- og rafeindaiðnaðinn. Verksmiðjur Promens nýta flestar framleiðsluaðferðir sem þekkjast innan plastiðnaðarins í dag, s.s. sprautusteypu (injection molding), blástursmótun (blowmolding) og vakúmmótun (thermoforming) auk þess að vera stærsti framleiðandi herfisteyptra (rotomolded) plasteininga í heiminum í dag. Promens veltir um 710 milljónum Evra á ári og heildar fjöldi starfsmanna er um 5800. Helstu eigendur Promens eru fjárfestingafélagið Atorka Group hf. og Landsbankinn.


 

DeCODE genetics, móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar, hefur selt og endurleigt húsnæði félagsins í Woodridge í Illinois í Bandaríkjunum. Þessi viðskipti færa félaginu um 18,4 milljónir Bandaríkjadala eða um 1200 milljónir króna.


 

Landsbankinn er talinn hafa haft samband við forsvarsmenn Irish Nationwide Building Society (INBS) með það að augnamiði að bjóða í írska bankann, að því er kemur fram í dagblaðinu Irish Independent. Landsbankinn, sem keypti írska verðbréfafyrirtækið Merrion Capital árið 2005, hefur fengið breska bankarisann HSBC til ráðgjafar við hugsanleg kaup.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,13% og er 8.147 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5,4 milljörðum króna. FL Group hefur hækkað um 0,51%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,4%, Glitnir hefur hækkað um 0,35%, Exista hefur hækkað um 0,3% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,29%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,96%, Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,47% og Össur hefur lækkað um 0,47%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,33% og er 115,1 stig.


 

Fjárfestingarsjóðurinn Arctic Ventures, sem að mestu í eigu Íslendinga og er stjórnað af Ragnari Þórissyni, hefur selt allan sinn hlut í sænska netauglýsingarfyrirtækið TradeDoubler. Félagið selur fyrir 215 krónur sænskar á hlut og fær 5 krónu arðgreiðslu til sín.


 

Sala er hafin á íbúðum í 2. áfanga í Skuggahverfi og þar er boðin til sölu 312 fermetra íbúð sem hefur viðmiðunarverðið 230 milljónir króna. Eftir því sem komist verður næst er þetta dýrasta íbúð Íslandssögunnar. Í þessum áfanga er um að ræða 13 íbúðir á efstu hæðum húsanna sem afhentar verða tilbúnar til innréttingar. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

afhent við konunglega athöfn í gær


 

Vísitala neysluverðs í júní 2007 er 272,4 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,52% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 246,2 stig, hækkaði um 0,20% frá maí, að því er kemur fram á vef Hagstofunnar.. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 4,0% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 1,7%. Fastskattavísitala neysluverðs hefur hækkað um 5,8% síðastliðna 12 mánuði. 12 mánaða verðbólga hefur ekki verið lægri síðan í ágúst 2005. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,0% sem jafngildir 8,2% verðbólgu á ári, og 5,0% verðbólgu fyrir vísitöluna án húsnæðisliðar.


 

Forstjóraskipti hafa átt sér stað hjá hugbúnaðarfyrirtækinu HugiAX en Páll Freysteinsson, sem hefur gengt starfi forstjóra um skeið, hefur látið af störfum. Gunnar Ingmundarson hefur tekið við starfi hans. Gunnar hefur starfað sem forstöðumaður hjá félaginu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,18% og er 8.136 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá M5. Veltan nemur 6,7 milljörðum króna. Atlantic Petroleum hækkaði um 6,87%, Actavis Group hækkaði um 3,9%, FL Group hækkaði um 3,18%, Straumur-Burðarás hækkaði um 1,19% og Landsbankinn hækkaði um 0,94%. Bakkavör Group lækkaði um 0,43%, Alfesca lækkaði um 0,41% og 365 lækkaði um 0,27%. Gengi krónu styrktist um 0,7% og er 115,6 stig.


 

Actavis hefur markaðssett þvagfæralyfið Finasteride í 14 Evrópulöndum og er sala lyfsins nú þegar hafin. Actavis setti lyfið á markað í Þýskalandi, Bretlandi, Hollandi og Danmörku, um leið og einkaleyfið rann út. Actavis hefur markaðssett vel á annað hundrað samheitalyf á hina ýmsu markaði félagsins það sem af er ári, og að því er kemur fram í tilkynningu Actavis er stefnt að því að markaðssetja yfir 500 lyf á árinu öllu. Actavis selur Finasteride undir eigin merkjum í 12 löndum beggja vegna Atlandshafs, en lyfið er einnig selt til þriðja aðila í átta löndum, þar sem það er markaðssett í umbúðum annarra lyfjafyrirtækja. Finasteride, sem er í styrkleikanum 5 mg í töfluformi, er samheitalyf frumlyfsins Proscar® frá frumlyfjafyrirtækinu MSD, en lyfið er notað við góðkynja stækkun í blöðruhálskirtli. Lyfið var þróað á Íslandi, frásogsprófanir voru gerðar í Suður-Afríku og töflurnar eru framleiddar á Indlandi.


 

Fjármálaeftirlitið undirritaði í dag samstarfssamning við bankaeftirlitið í Kína (China Banking Regulatory Commission). Samningurinn tekur til samstarfs um eftirlit og upplýsingaskipti og er annar samningurinn sem Fjármálaeftirlitið gerir við eftirlitsaðila utan EES. Samningurinn er til komin vegna starfsemi Glitnis banka hf. í Kína, en tekur til almenns samstarfs milli eftirlitanna tveggja.


 

Þegar horft er til framtíðar ættu bankar og eftirlitsstofnanir að beina sjónum sínum einkum að útlánaáhættu. Útlán vaxa enn mjög hratt og þótt hlutfall vanskila sé enn lágt getur hraður útlánavöxtur verið vísbending um framtíðarútlanatap. Þetta kom fram á fundi sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á fundum með fulltrúum stjórnvalda og atvinnulífsins en sendinefndin hefur verið hér síðustu daga. Almennt er umsögn nefndarinnar um íslenskt viðskiptalíf nokkuð jákvæð.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,95% og er 8.118 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,7 milljörðum króna. Atlantic Petroleum hefur hækkað um 5,85%, Actavis hefur hækkað um 2,72%, FL Group hefur hækkað um 2,65%, Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,96% og Landsbankinn hefur hækkað um 0,94%. Bakkavör Group hefur lækkað um 0,43%, Alfesca hefur lækkað um 0,41% og 365 hefur lækkað um 0,27%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,57% og er 115,8 stig.


 

365 hefur selt eigin bréf fyrir 120 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni, til Disksins ehf. en fyrir viðskiptin skipaði Diskurinn ehf. sjötta sætið yfir stærstu hluthafa félagsins.Er þetta í tengslum við það að stjórn 365 ákvað 26. janúar 2007 að auka hlutafé vegna kaupa á Senu ehf. í febrúar 2006.Um er að ræða 24.650.657 hluti, selda á genginu 4,87. Eftir viðskiptin á 365, 104.664.569. hluti.


 

Gnúpur Fjárfestingafélag hefur aukið hlut sinn í FL Group í 20,05% úr 19,69%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni.Um er að ræða 28.440.000 hluti en kaupgengið kemur ekki fram. Lokagengið á föstudaginn var 28,3 og má ætla að verðmæti viðskiptana sé um 805 milljónir króna.Við þetta verður Gnúpur Fjárfestingarfélag stærst í FL Group en Oddaflug, félag í eigu Hannes Smárasonar, forstjóra, ræður yfir 19,8% hlut.BG Capital, félag í eigu Baugs Group, ræður yfir 18,4% hlut. Jón Ásgeir mun setjast í stjórnarformannssæti FL Group en tilkynnt var um það á föstudag. Samhliða því verður hann jafnframt starfandi stjórnarformaður Baugs Group.Hluthafar Gnúps eru eftirtaldir:- Fjárfestingafélagið Brekka í eigu Þórðar Más Jóhannessonar 7,1%


 

Fons Eignarhaldsfélag hefur aukið hlut sinn í Teymi fyrir um 381 milljón króna að markaðsvirði, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 76.525.210 hluti, keypta á genginu 4,98 krónur á hlut. Fons og fjárhagslega tengdir aðila eiga 353.952.426 hluti í Teymi. Pétur Már Halldórsson, starfsmaður Fons, situr í stjórn Teymis.


 

Landsbankinn hefur aukið hlut sinn í Teymi í 10,74% úr 9,89%, samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni. Um er að ræða 30.097.847 hluti en kaupgengið kemur ekki fram. Ef miðið er við lokagengið á föstudag, 5,02, er kaupverðið um 151 milljón króna. Af eignarhlut Landsbankans eftir viðskiptin er um 7,59% eignarhlutur, vegna framvirkra samninga, eða 271.068.727 hlutir.


 

kaupverðið nemur 24 milljörðum króna


 

Vísitala heildarlaunakostnaðar á fyrsta ársfjórðungi þessa árs hækkaði um 2,1% í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð samanborið við sama tímabil árið áður. Vísitalan  lækkaði hinsvegar í verslun og ýmissi viðgerðarþjónustu um 1,7%, í samgöngum og flutningum  um 0,9% og í iðnaði um 0,4%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands.Á sama tímabili hækkaði vísitala heildarlaunakostnaðar án óreglulegra greiðslna um 3,8 % til 5,4%, mest í samgöngum og flutningum en minnst í verslun og ýmissi viðgerðarþjónustu.


 

Stjórn Actavis telur að tilboð Novators, fjárfestingarfélags Björgólfs Thors Björgólfssona, endurspegli ekki raunverulegt virði félagsins og framtíðarmöguleika þess. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,03% og er 8.041 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 11 milljörðum króna. Össur hækkaði um 0,95%, Teymi hækkaði um 0,8%, Atlantic Petroleum hækkaði um 0,65%, Atorka Group hækkaði um 0,25% og Glitnir hækkaði um 0,18%. Alfesca lækkaði um 1,6%, Icelandair Group lækkaði um 1,08%, Eimskip lækkaði um 0,61%, 365 lækkaði um 0,54% og Straumur-Burðarás lækkaði um 0,48%. Gengi krónu veiktist um 0,56% og er 116,5 stig.


 

Persónuvernd hefur veitt Icelandair ehf. leyfi til að miðla ýmsum persónuupplýsingum farþega sinna til heimavarnarráðuneytis Bandaríkjanna. Heimildin er veitt tímabundið og gildir til 31. júlí 2007 að því er kemur fram í frét á heimasíðu Persónuverndar.


 

Fjármálaeftirlitið stendur fyrir morgunverðarfundi næstkomandi mánudag, 11. júní, á Hotel Nordica um útrás íslenskra fjármálafyrirtækja. Í tilefni heimsóknar kínverska bankaeftirlitsins verður sérsaklega fjallað um möguleika og umgjörð kínverska bankamarkaðarins. Formaður kínverska eftirlitsins mun ávarpa fundinn og fjalla um bankastarfsemi í Kína. Lárus Welding, forstjóri Glitnis, mun fjalla um starfsemi Glitnis í Kína og þá möguleika sem bankinn sér á þeim markaði. Jónas Fr. Jónsson, forstjóri FME, mun fjalla um þau áhrif sem útrás fjármálafyrirtækja hefur haft á starfsemi FME og kynna stefnu FME um erlenda starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja. "FME starfar orðið í mjög alþjóðlegu umhverfi. Íslensk fjármálafyrirtæki starfa víða og það gerir auknar kröfur til FME?, segir Jónas Fr. Jónsson ítilkynningu eftirlitsins. "Það er engin spurning að samræmd löggjöf á EES svæðinu auðveldar eftirlitsþáttinn vegna fjármálastarfsemi í Evrópu, hinsvegar eykst flækjustigið þegar fjármálafyrirtækin færa sig inn á aðra markaði þar sem regluumhverfið er ólíkt því sem gerist í Evrópu, td. eins og í tilfelli Kína. Í slíkum tilfellum gera eftirlitsaðilar landanna með sér samstarfssamninga um eftirlit og upplýsingaskipti og er stefnt að því að undirrita einn slíkan með fulltrúum kínverska bankaeftirlitsins nú eftir helgi."


 

Ákveðið hefur verið að auka eigið fé Stoðir Group um 40 milljarða króna frá því sem nú er og stefnt er að skráningu félagsins á OMX Nordic Stock Exchange á næstu tólf mánuðum. Þetta kemur fram í tilkynningu Baugs vegna skipulagsbreytinga.


 

Exorka hefur gengið frá kaupum á þremur leyfum fyrir jarðvarmavirkjanir í Bæjaralandi í Þýskaland. Exorka er dótturfélag Geysir Green Energy en fyrirtækið Exorka var á sínum tíma stofnað af VGK (nú VGK-Hönnun), Útrás og Tækniþingi. Með hin nýju leyfi að vopni getur Exorka byggt orkuver í Þýskalandi með framleiðslugetu upp á allt að 25 megavött á ári. Heildarfjárfesting gæti numið allt að 20 milljörðum króna. Sérstök lög til að stuðla að nýtingu jarðvarma til raforkuframleiðslu voru sett í Þýskalandi árið 2004 fyrir tilstuðlan ríkisstjórnarinnar þar í landi. Samkvæmt lögunum er framleidd raforka með jarðvarma seld frá virkjun á 2,5-földu markaðsverði auk þess að vera niðurgreidd af hinu opinbera.


 

Gunnar S. Sigurðsson tekur við starfi forstjóra


 

Jón Ásgeir Jóhannesson hefur sest í stjórnarformannssæti FL Group, að því fram kemur í tilkynningu. Vegna breytinga á skipulagi Baugs Group hf. hefur Skarphéðinn Berg Steinarsson ákveðið að láta af störfum sem formaður stjórnar FL Group hf. Skarphéðinn mun áfram sitja í stjórn FL Group hf.FL Group er alþjóðlegt fjárfestingarfélag sem sérhæfir sig annars vegar í áhrifafjárfestingum og umbreytingarverkefnum þar sem áhersla er lögð á langtíma fjárfestingar í skráðum og óskráðum félögum og hins vegar í markaðsviðskiptum sem lúta að skammtíma fjárfestingum sem og framkvæmd afleiðu- og verðbréfaviðskipta tengdum eignasafni félagsins.Höfuðstöðvar FL Group eru í Reykjavík en félagið er einnig með skrifstofur í Kaupmannahöfn og London. Það fjárfestir einkum í Norður-Evrópu, aðallega á Norðurlöndum og Bretlandi, en vinnur þó einnig á öðrum mörkuðum. FL Group er skráð á OMX Nordic Exchange í Reykjavík (OMX: FL). Í lok mars 2007 námu heildareignir félagsins 303 milljörðum króna og markaðsvirði þess var 236 milljarðar.Stærstu hluthafar FL Group eru: Oddaflug B.V (19,8%), í eigu Hannesar Smárasonar, forstjóra félagsins; Gnúpur fjárfestingafélag (19,1%); Baugur Group (18,2%) og Icon og Materia Invest (10,7%). Í sumum tilvikum eru hlutir skráðir á nafn íslenskra fjármálafyrirtækja vegna framvirkra samninga.


 

Hlutabréfamarkaðir á Norðurlöndunum hafa lækkað það sem af er degi, samkvæmt upplýsingum frá Euroland. Danska kauphallarvísitalan OMXC hefur lækkað um 1,90% og er 457,3 stig, norska vísitalan OBX hefur lækkað um 1,43% og er 398,24 stig og sænska vísitalan OMXS hefur lækkað um 1,06% og er 400 stig. Viðskiptablaðið ritaði frétt um þetta klukkan hálf tíu í morgun og þá var staðan þannig að danska kauphallarvísitalan OMXC hafði lækkað um 1,61% og er 458,6 stig, norska vísitalan OBX hafði lækkað um 1,48% og er 398 stig og sænska vísitalan OMXS hafði lækkað um 0,64% og er 401,8 stig. Í gær lækkaði hlutabréfaverð í Norðurlöndunum í kjölfarið á ótta við verðbólgu og vaxtahækkanir, samkvæmt upplýsingum frá fréttastofu DowJones. Einnig var orðrómur á markaði um ansi svarta skýrslu frá Morgan Stanley. Íslenskir fjárfestar eiga töluvert undir sér á norrænum hlutabréfamörkuðum og hefur þetta mest áhrif á FL Group sem lækkaði um 2% í gær, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, Straum Burðarás sem lækkaði um 0,5% og íslensku viðskiptabankana. Í gær lækkaði sænska kauphallarvísitalan lækkaði um 3,8% í gær, norska vístalan OBX lækkaði um 1,3% og stóð í 405 stigum og íslenska Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,6% og lauk dagsverki sínu í 8.039 stigum, samkvæmt upplýsingum frá M5.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,93% og er 7.964 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, en erlendir markaðir hafa einnig farið lækkandi. Í gær lækkaði hlutabréfaverð í Norðurlöndunum í kjölfarið á ótta við verðbólgu og vaxtahækkanir, samkvæmt upplýsingum frá fréttastofu DowJones. Einnig var orðrómur á markaði um ansi svarta skýrslu frá Morgan Stanley. Össur er eina félagið sem er grænt og nemur hækkunin 0,95%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 1,87%, Landsabankinn hefur lækkað um 1,62%, Alfesca hefur lækkað um 1,6%, Straumur-Burðarás hefur lækkað 1,43% og Kaupþing hefur lækkað um 1,02%. Gengi krónu hefur veikst um 0,98% um 117 stig.


 

Þegar álverið í Helguvík  verður komið í fulla stærð árið 2015 munu þar starfa 400 starfsmenn og má varlega áætla að auk þeirra myndist a.m.k. tvö afleidd störf utan álversins á móti hverjum starfsmanni í álverinu. Þetta er niðurstaða úttektar sem Samtök atvinnulífsins hafa gert og birt er á heimasíðu þeirra.


 

Í samræmi við starfskjarastefnu Glitnis banka hf., hefur stjórn félagsins samþykkt kaupréttarstefnu vegna þess sem eftir lifir ársins 2007 og ársins 2008. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Framvirk staða viðskiptavina bankanna með krónunni jókst nokkuð í síðasta mánuði samfara 5% styrkingu krónunnar, segir greiningardeild Glitnis. ?Velta á gjaldeyrismarkaði var með minna móti í maí og hefur því aukin stöðutaka ef til vill haft meiri áhrif en ella. Seðlabankinn birti í gær tölur um gjaldeyrisjöfnuð bankastofnana og kemur þar fram að framvirk gjaldeyrisstaða bankanna var rúmir 669 milljarða króna í lok maí. Það jafngildir rúmlega 5% aukningu innan mánaðarins á föstu gengi. Krónan naut meðbyrs í mánuðinum enda skammtímavextir óvíða hærri og vaxtamunarviðskipti enn afar vinsæl meðal alþjóðlegra fjárfesta,? segir greiningardeildin. Þessar tölur ná einnig yfir nettóstöðu bankanna sjálfra, enda er tilgangur þeirra meðal annars að fylgjast með frávikum frá jöfnuði hjá bankastofnunum. ?Samkvæmt reglum Seðlabankans mega þessi frávik ekki nema meira en 30% af eigin fé bankanna, en þeir geta þó fengið undanþágu frá þeim mörkum, meðal annars til að verja eiginfjárstöðu sína. Nettóstaða bankanna í erlendum gjaldeyri óx hratt á síðasta ári en litlar breytingar hafa hins vegar orðið á henni það sem af er ári. Staðan nam 229 milljörðum króna í lok síðasta mánaðar, en það jafngildir um það bil fjórðungi af samanlögðu eigin fé viðskiptabankanna þriggja,? segir greiningardeildin.


 

Fer yfir Berlingske, B.T., og Extra Bladet


 

EFTA-löndin hafa gert fríverslunarsamning við KanadaÞetta er fyrsti fríverslunarsamningurinn sem Kanadabúar gera í sex ár, en til samanburðar hafa nágrannar þeirra í Bandaríkjunum gert tólf slíka á tímabilinu. Benedikt Jónsson sendiherra var aðalsamningarmaður Íslands, að því er segir í vefriti viðskiptasviðs utanríkisráðuneytisins. Samningurinn felur í sér niðurfellingu ýmissa tolla á iðnaðarvörur og ýmsum öðrum útflutningsvörum Íslands, til að mynda hrossum, mjólkurvörum og sjávarafurðir. Kanada mun njóta sömu undanþágu og ESB-ríki í útflutningi til Íslands á ýmsum landbúnaðarvörum. Athygli vekur að einnig er í samningnum ákvæði að frumkvæði Íslands, en það snertir tímabundinn aðgang og dvöl lykilstarfsmanna fyrirtækjum og starfsmönnum sem vinna við þjónustu í tengslum við vöruviðskipti. Samningurinn bíður nú undirritunar og fullgildingar á Íslandi sem og í hinum EFTA-ríkjunum.


 

Verðmat greiningardeildar Glitnis á Landsbankanum hækkar í 36 krónur á hlut úr 33 krónum á hlut, samkvæmt verðmati frá lok janúar. Sex mánaða markgengið er 39 krónur á hlut. ?Verðmatsgengið er 1,5% undir gengi á markaði (36,5). Ráðlegging okkar til fjárfesta er að halda bréfum í félaginu horft til langs tíma,? segir greiningardeildin. Hún segir helstu forsendur til hækkunar verðmatsgengis eru að gert er ráð fyrir að yfirtaka Bridgewell gangi eftir og gert er ráð fyrir lækkun eiginfjárbindingar frá og með árinu 2012.


 

OMX Nordic Exchange á Íslandi hefur samþykkt að Landsbanki Íslands verði viðurkenndur ráðgjafi (e. Certified Adviser, CA) á First North Iceland. Þetta kemur fram í frétt frá Kauphöllinni.


 

Velta í dagvöruverslun jókst um 8,8% í maí síðastliðnum miðað við sama mánuð í fyrra, á föstu verðlagi. Á breytilegu verðlagi nam hækkunin 13,2%. Þá nam veltuauking í dagvöruverslun á milli mánaðanna apríl og maí 3,4% á breytilegu verðlagi. Þessi hækkun í maí er athyglisverð því hún á sér stað þó svo að apríl hafi verið páskamánuður sem er alltaf söluhár mánuður í dagvöruverslun segir í frétt  Rannsóknaseturs verslunarinnar.


 

leitar heimildar Persónuverndar


 

Hlutabréfamarkaðir á Norðurlöndunum hafa lækkað það sem af er degi, samkvæmt upplýsingum frá Euroland. Danska kauphallarvísitalan OMXC hefur lækkað um 1,61% og er 458,6 stig, norska vísitalan OBX hefur lækkað um 1,48% og er 398 stig og sænska vísitalan OMXS hefur lækkað um 0,64% og er 401,8 stig.Í gær lækkaði hlutabréfaverð í Norðurlöndunum í kjölfarið á ótta við verðbólgu og vaxtahækkanir, samkvæmt upplýsingum frá fréttastofu DowJones. Einnig var orðrómur á markaði um ansi svarta skýrslu frá Morgan Stanley.Íslenskir fjárfestar eiga töluvert undir sér á norrænum hlutabréfamörkuðum og hefur þetta mest áhrif á FL Group sem lækkaði um 2% í gær, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, Straum Burðarás sem lækkaði um 0,5% og íslensku viðskiptabankana.Í gær lækkaði sænska kauphallarvísitalan lækkaði um 3,8% í gær, norska vístalan OBX lækkaði um 1,3% og stóð í 405 stigum og íslenska Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,6% og lauk dagsverki sínu í 8.039 stigum, samkvæmt upplýsingum frá M5.


 

Umsókn um heimild til losunar á koldíoxíði barst í gær til Umhverfisstofnunar frá Járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga, viku of seint, en eins og skýrt var frá í Viðskiptablaðinu síðastliðinn þriðjudag skilaði verksmiðjan ekki inn umsókn um heimild til losunar innan tilskilins tíma. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

miðlun upplýsinga og viðskipta með óskráða fjármálagerninga


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,59% og er 8.039 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5,5 milljörðum króna. Marel hækkaði um 0,47% og er eina félagið sem er grænt í dag. Atlantic Petroleum lækkaði um 2,37%, Teymi lækkaði um 1,97%, Icelandic Group lækkaði um 1,49%, Eimskip lækkaði um 0,97% og Össur lækkaði um 0,94%. Gengi krónu hefur veikst um 0,84% og er 115,7 stig.


 

Samkomulag hefur verið áritað milli EFTA ríkjanna og Kanada um fríverslunarsamning milli ríkjanna. Í vefriti utanríkisráðuneytisins kemur fram að samningurinn er hagstæður fyrir Ísland. Samkomulag varð um niðurfellingu tolla á öllum iðnaðarvörum og ýmsum öðrum vörum sem Ísland framleiðir og flytur út. Sem dæmi má nefna sjávarafurðir, hross, lambakjöt, skyr, útivistarfatnað, fiskikör og aðrar vörur úr plasti, vogir, sem og vélar og tæki.


 

Lækkunin í norrænum kauphöllum hefur talsverð áhrif á hlutabréfastokka íslenskra fjárfesta sem gefur að skilja en þeir hafa verið mjög iðnir við að fjárfesta þar. Líklegt er að fyrsta kastið geti þetta haft mest áhrif á FL Group, Straum Burðarás og hina íslensku bankanna.


 

sömuleiðis miklar lækkanir


 

Tryggvi Jónsson hefur fest kaup á ríflega 28% hlutabréfa í Humac ehf., sem á og rekur Apple á Íslandi og á Norðurlöndunum. Þetta kemur fram í tilkynningu. Kaupverðið er ekki gefið upp en Sanderson ehf., sem er félag í eigu Tryggva, kaupir út hluthafana F. Bergsson, Holding ehf. og Hlunn ehf.


 

Landsbankinn hefur aukið hlut sinn í búlgarska símafyrirtækinu BTC og á nú 18,5% hlut í félaginu. Það er Landsbankinn Luxemburg sem er skráð fyrir hlutnum en félagið átti 13,4% samkvæmt hluthafaskrá 28. maí síðastliðin að því er kemur fram í Bulgarian News Digest.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,5% og 8.043 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,7 milljörðum króna. Straumur-Burðarás hefur hækkað um 0,47%, Icelandair Group hefur hækkað um 0,36% og Exista hefur hækkað um 0,3%. FL Group hefur lækkað um 1,38%, Össur hefur lækkað um 0,94%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,8%, Kaupþing hefur lækkað um 0,64% og Teymi hefur lækkað um 0,59%. Gengi krónu stendur í stað og er 114,7 stig.


 

Rekstrarniðurstaða Sandgerðisbæjar samkvæmt samanteknum ársreikningi A og B hluta, var neikvæð um 91,7 milljón krónur en rekstrarniðurstaða A hluta var neikvæð um 19,7 milljónir króna samkvæmt ársreikningi. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 2006 nam 400,7 milljónir króna samkvæmt efnahagsreikningi, en eigið fé A hluta 749,8 milljónir króna. Þetta kemur fram í tilkynningu. Starfsemi Sandgerðisbæjar er skipt í tvo hluta. Annars vegar A hluta sem er starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum og hins vegar B hluta sem eru fyrirtæki að hálfu eða meirihluta í eigu sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2005 námu 773,4 milljónir króna en á árinu 2006 urðu þær 879,9 milljónir króna samkvæmt ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 753,0 milljónir króna. Álagningarhlutfall útsvars var 12,7% en lögbundið hámark þess er 13,03%. Fjölgun íbúa var í Sandgerðisbæ á síðasta ári en á árinu 2005 var hún 9.8% en er nú 8,3%. Í tilkynningu segir að mikil uppbygging er í sveitarfélaginu hjá einstaklingum og fyrirtækjum og munar þar mestu uppbygging við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um 120 íbúðir eru í byggingu og eru miklar framkvæmdir við vegagerð samfara uppbyggingunni. Fyrirhuguð er viðbygging við íþróttahús og nýbygging 25m útisundlaugar á árunum 2007 og 2008.


 

Mest hætta er á fjármálakreppu á Íslandi af öllum nýmörkuðunum sem greiningardeild fjárfestingarbankans Lehman Brothers fylgist með Þetta kemur fram í nýlegri skýrslu deildarinnar þar sem áhætta á nýmörkuðum er metin á svokölluðum Demóklesarskala (e. Democles index). Ísland hlýtur einkunnina 89 á skalanum, en einkunnin 75 þýðir að þriðjungslíkur séu á fjármálakreppu og 100 helmingslíkur. Næst á eftir Íslandi er Rúmenía sem hlýtur einkunnina 67, en meðaltalseinkunnin er 16. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Saga Capital Fjárfestingarbanki hf. og Icelandair Group hf. hafa gert samning sín á milli um að Saga Capital gerist viðskiptavaki með hlutabréf í Icelandair Group hf., fyrir eigin reikning Saga Capital. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Þar kemur fram að tilgangurinn með viðskiptavakt Saga Capital er að efla viðskipti með hlutabréf í Icelandair Group og stuðla að skilvirkri og gegnsærri verðmyndun hlutabréfa í félaginu. Hlutabréf Icelandair Group eru skráð á OMX Nordic Exchange á Íslandi. Samningurinn tekur gildi í dag og er ótímabundinn en uppsegjanlegur með eins mánaðar fyrirvara. Skilmálar viðskiptavaktarinnar eru eftirfarandi: - Saga Capital mun setja daglega fram kaup- og sölutilboð í hlutabréf Icelandair Group (ICEAIR) að lágmarki 1.000.000 að nafnverði á verði sem Saga Capital ákveður í hvert skipti. - Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum skal ekki vera meiri en 1,0%; - Frávik frá síðasta viðskiptaverði ekki meira en 3%; - Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern skal vera kr. 100.000.000,- að markaðsvirði.


 

Sprotafyrirtækið Saga Medica ehf. hefur nú bæst í hóp fyrirtækja á Frumkvöðlasetri Impru að því er kemur fram í frétt Viðskiptablaðsins í dag. Fyrirtækið framleiðir vörur sem byggðar eru á rannsóknum á íslenskum lækningajurtum, sem fengar eru úr íslenskri náttúru. Í upphafi hefur verið notast við hvönn (Angelica archangelica), en ætlunin er að safna, rækta og notast einnig við aðrar íslenskar jurtir. Fyrsta varan kom á markað árið 2002 og er stöðug vöruþróun í gangi.


 

bankTrelleborg A/S verður í dag skráður í Kauphöllina í Kaupmannahöfn og er þetta 11. félagið sem skráir bréf sín í Nordic Exchange á þessu ári. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. 152 ára saga bankTrelleborg hófst í Slagelse. Í gegnum tíðina hafa 16 útibú verið opnuð ? í Hellerup, Hillerød og Óðinsvéum svo nokkur séu nefnd. Á árinu 2007 verða fleiri útibú opnuð, til dæmis í Árósum og Køge, og metnaður bankans stendur til þess að verða fjármálastofnun á landsvísu. Starfsmenn bankTrelleborg eru um 200, og veita þeir ráðgjöf á breiðu sviði fjármála. Í mars 2007 var bankTrelleborg breytt í hlutafélag og hlaut þá nafnið bankTrelleborg A/S. Undanfarin 10 ár hefur bankinn gengið í gegnum mikla endurnýjun og þróast umtalsvert. Undir hinu nýja nafni er bankinn nú skráður í Kauphöllina í Kaupmannahöfn til að styðja við og styrkja frekari þróun hans. Bankinn mun áfram gefa upprunastað sínum gaum og styðja menningar- og íþróttastarfsemi þar. ?Það er okkur sönn ánægja að bjóða bankTrelleborg velkominn í Nordic Exchange. Félagið hjálpar til við að styrkja kauphöllina enn frekar, sem 151. félagið í fjármálageiranum,? segir Jan Ovesen, forstjóri OMX Nordic Exchange í Kaupmannahöfn. Viðskiptalota hlutabréfa í bankTrelleborg, sem hefur auðkennið BANKTR, er 50. bankTrelleborg er meðalstórt félag (Mid Cap) sem tilheyrir fjármálageiranum.


 

Að sögn Kristins Vilbergssonar, forstjóra Pennans, er unnið að því að einfalda rekstur dótturfélaga fyrirtækisins í Eystrasaltinu. Eftir kaup á lettneska rekstrarvörufyrirtækinu AN Office og rekstrarvörukeðjunni Daily Service, sem starfar í Eistlandi, Lettlandi og Litháen, er félagið orðið umsvifamesta rekstrarvörufyrirtækið í Eystrasaltslöndunum. Lætur nú nærri að heildarvelta félaga á þeirra vegum sé um 45 milljónir evra eða rúmlega 3,7 milljarðar króna. Velta Daily Service jókst um 11,9% á síðasta ári. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag. Penninn keypt allt hlutafé í rekstrarvörukeðjunni Daily Service í apríl síðastliðnum. Fyrirtækið er með 320 starfsmenn og ársveltu sem nemur tveimur milljörðum króna. Á síðasta ári keypti félagið 73% hlut í lettneska rekstrarvörufyrirtækinu AN Office í gengum AN Holding sem stofnað var sérstaklega í kringum kaupin. Að sögn Kristins er líklegt að af sameiningu fyrirtækjanna verði í framtíðinni. Fyrstu skrefin eru hins vegar þau að taka starfsemi Daily Service í Lettlandi og leggja hana inn í AN og öfugt. "Þetta snérist alltaf um það að sameina þessar minni einingar og gera eina stóra. Við horfum í dag á þetta allt sem sjálfstæðar einingar. Í dag fer hins vegar mesta vinnan í að sameina þetta í hverju landi fyrir sig." Hérlendis rekur Penninn fjölda verslana um land allt undir eigin nafni auk Griffils, Eymundssonar og bókabúðar Máls og menningar við Laugaveg. Fyrir skömmu var tilkynnt um kaup Pennans á kaffiframleiðandanum Melna Kafija, í samstarfi við Te & kaffi.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,17% og er 8.087 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 8,8 milljörðum króna. Mosaic Fashions hækkaði um 1,19%, Exista hækkaði um 0,75%, Bakkavör Group hækkaði um 0,57% og Tryggingamiðstöðin hækkaði um 0,13%. Altantic Petroleum lækkaði um 6,72%, Eimskip lækkaði um 1,55%, Össur lækkaði um 1,39%, 365 lækkaði um 0,8% og Alfecsa lækkaði um 0,79%. Gengi krónu styrktist um 0,38% og er 114,7 stig.


 

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra hefur ákveðið að ráða dr. Þorstein Inga Sigfússon prófessor sem forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Hún verður til við sameiningu Iðntæknistofnunar og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins 1. ágúst næstkomandi að því er kemur fram í tilkynningu ráðuneytisins.Þorsteinn Ingi Sigfússon er 53 ára; fæddur í Vestmannaeyjum 4. júní 1954. Hann lauk doktorsprófi í eðlisfræði frá Cambridge háskóla árið 1983 og hefur áratuga reynslu af tæknirannsóknum og nýsköpunarstörfum. Hann hefur unnið með nemendum sínum að hagnýtingu háskólarannsókna, sem m.a. hefur leitt til stofnunar 7 sprotafyrirtækja og Nýsköpunarverðlauna forseta Íslands.Þekking Þorsteins á tæknirannsóknum og nýsköpun hefur nýst vel á innlendum og alþjóðlegum vettvangi, m.a. í störfum fyrir iðnaðarráðuneyti en fyrir þess hönd hefur hann verið framkvæmdastjóri alþjóðlegrar nefndar um málefni vetnissamfélagsins. Þorsteinn Ingi hefur verið formaður stjórnar Rannsóknaráðs Íslands, stjórnarformaður Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands og setið í stjórnum nýsköpunarfyrirtækja.Fyrir fjölbreytt störf sín hefur Þorsteinn Ingi hlotið fjölda viðurkenninga: Hann hlaut m.a. viðurkenningu Vísinda- og Nýsköpunarráðuneytis Rússlands í janúar 2006 og tekur laugardaginn 9. júní næstkomandi á móti alþjóðlegum orkuverðlaunum ? Global Energy International Prize ? í St. Pétursborg.Þorsteinn mun koma til starfa í næstu viku og vinna að undirbúningi og stefnumótun fyrir hina nýju stofnun ásamt starfsmönnum Iðntæknistofnunar og Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins o.fl.Alls bárust 36 umsóknir um starfið.


 

Actavis hefur opnað skrifstofu í Tirana, höfuðborg Albaníu. Samkvæmt frétt frá Factiva fréttaþjónustunni eru áform um að skrifstofan þar sinni nálægu landssvæði. Þar er einnig haft eftir Vladimir Afenliev, þróunarstjóra Actavis í Mið- og Austur-Evrópu, að félagið sé að undirbúa skráningu og sölu ríflega 250 nýrra lyfja á þessu svæði.


 

Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða var bókfærður hagnaður Sorpu 10 milljónir króna á síðasta ári. Framlag fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 178,3 milljónir króna sem er 15,15% af veltu án endurvinnslustöðva.


 

horfur stöðugar


 

greiðir með nýju hlutafé í Hf. Eimskipafélag Íslands


 

Oddatá ehf. og Fiskvinnslan Kambur ehf. hafa gert með sér kaupsamning þar sem Oddatá ehf. kaupir allar fasteignir og tæki Kambs á Flateyri. Tilkynning um það hefur verið send út til fjölmiðla. Þar kemur fram að Oddatá ehf. er félag að stærstum hluta í eigu og undir stjórn Kristjáns Erlingssonar.


 

Stilla eignarhaldsfélag ehf., í eigu bræðranna Guðmundar Kristjánssonar og Hjálmars Þórs, hefur lagt fram formlegt samkeppnistilboð í Vinnslustöðinni hf. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Áður hefur verið greint frá því að félagið hyggist gera samkeppnistilboð. Eyjamenn ehf., sem Sigurgeir B. Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, er í forsvari fyrir, lagði fram yfirtökutilboð í félagið í kjölfar þess að stjórnendur og hluthafar sem eiga 50,4% hlut í Vinnslustöðinni bundust böndum. Þeir meta félagið á um sjö milljarða króna en bræðurnir bjóða þrettán milljarða. Stilla og tengd félög ráða samtals yfir samtals 31,72% hlutafjár í Vinnslustöðinni hf.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,32% og er 8.074 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,4 milljörðum króna. Atorka Group hefur hækkað um 1%, Exista hefur hækkað um 0,6%, Bakkavör Group hefur hækkað um 0,29%, Marel hefur hækkað um 0,24% og Glitnir hefur hækkað um 0,18%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 9,28%, Össur hefur lækkað um 1,39%, Actavis Group hefur lækkað um 1,18%, Eimskip hefur lækkað um 0,95% og FL Group hefur lækkað um 0,86%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,57% og er 114,5 stig.


 

Umsóknarfrestur um losunarheimildir á koldíoxíði rann út um síðustu mánaðamót án þess að Járnblendiverksmiðjan á Grundartangi sækti um heimild til losunar eins og kemur fram í fréttt Viðskiptablaðsins í dag. Orku- og iðnfyrirtæki sem losa meira en 30 þúsund tonn af koldíoxíði árlega þurfa að sækja um sérstakar losunarheimildir til Umhverfisstofnunar. Fjögur fyrirtæki sóttu um heimildir vegna áætlaðrar losunar koldíoxíðs á tímabilinu 1. janúar 2008 til 31. desember 2012.


 

Aðalsteinn Helgason hefur látið af störfum sem framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar hf. og í stað hans hefur Gunnþór Ingvason verið ráðinn framkvæmdastjóri. Jóhannes Pálsson hefur einnig verið ráðinn framkvæmdastjórierlendrar starfsemi ásamt því að hafa umsjón með markaðs, sölumálum og vinnslu.


 

Velta á hlutabréfamarkaði í maí nam 165,3 milljörðum króna, samkvæmt upplýsingum frá greininardeild Glitnis. "Veltan á markaðnum var því nánast óbreytt frá sama mánuði í fyrra. Frá áramótum nemur uppsöfnuð velta á markaðnum 1.239 milljörðum króna og hefur vaxið um 28% frá sama tímabili í fyrra," segir greiningardeildin. Hún segir haldi áfram sem horfir stefnir því í ágæta veltuaukningu á markaðnum í ár. "Undirliggjandi veltuaukning er þó undir meðaltali síðustu ára sem nam 63% á tímabilinu 2002-2006. Fyrirsjáanleg afskráning Actavis af markaði mun þó skekkja myndina nokkuð og leiða til þess að mæld velta verður hærri en ella," segir greiningardeildin.


 

KG. fiskverkun, sem er fjárhagslega tengd Hjálmari Þ. Kristjánssyni stjórnarmanni í Vinnslustöðinni, hefur keypt í útgerðinni fyrir 127,7 milljónir króna, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar í dag. Um er að ræða tvo kaup, annarsvegar 14.944.929 hluti og hinsvegar 82.075 hluti, keypt á genginu 8,5. Í gær var tilkynnt um að KG. fiskverkun hafi keypt í Vinnslunnistöðinni fyrir 1,4 milljónir króna. Bræðurnir Guðmundur Kristjánsson og Hjálmar Þór berjast um yfirráð í félaginu við Eyjamenn ehf., sem Sigurgeir B. Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, er í forsvari fyrir. Eyjamenn ehf. lögðu fram yfirtökutilboð í félagið í kjölfar þess að stjórnendur og hluthafar sem eiga 50,4% hlut í félaginu bundust böndum. Þeir meta félagið á um sjö milljarða króna en bræðurnir bjóða þrettán milljarða.


 

Byggðastofnun hefur selt eignarhlut sinn í nýsköpunarfyrirtækinu Rennex á Ísafirði. Rennex hefur sérhæft sig í framleiðslu á renndum og fræstum íhlutum bæði úr plasti og málmi, fyrir tækjabúnað í matvælaframleiðslu. Í frétt á heimasíðu Buyggðastofnunar kemur fram að rekstur félagsins hefur gengið vel, en meðal stærstu viðskiptavina má nefna fyrirtækin 3xStál, Marel og Sæplast. Þekktasta framleiðsluvara fyrirtækisins er þó án efa fyrsta íslenska fluguveiðihjólið, sem náð hefur miklum vinsældum meðal stangveiðmanna. Kaupandi að hlut Byggðastofnunar er 3xStál.


 

Japanska matsfyrirtækið Rating and Investment Information (R&I) tilkynnti í dag að það hefði gefið Kaupþingi banka hf. lánshæfiseinkunnina A+. Að mati R&I eru horfur fyrir lánshæfiseinkunn bankans stöðugar. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Í tilkynningu R&I segir að einkunnin endurspegli sterka stöðu Kaupþings banka á innanlandsmarkaði sem og dreifðari tekjumyndun og útlánaáhættu í kjölfar útrásar til Bretlands og Norðurlanda. Að auki er litið til góðrar arðsemi og trausts eignasafns. Einkunnin tekur ennfremur mið af hinu litla og sveiflugjarna íslenska hagkerfi og fjármálamarkaði, áhættu af rekstri bankans í Bretlandi og mögulegrar áhættu samhliða hröðum vexti bankans.R&I nefnir einnig að þrátt fyrir lítinn innlánagrunn og mikilvægi heildsölumarkaða í fjármögnun bankans, hafi stjórnendur hans lækkað verulega endurfjármögnunaráhættuna í fyrra með aukinni fjölbreytni í fjármögnun, lengri meðallíftíma skulda og varfærinni lausafjárstýringu.R&I er þriðja matsfyrirtækið sem metur Kaupþing banka. Bankinn er með langtímaeinkunn frá Moodys Investor Service, Aa3, og Fitch Ratings, A.


 

Í dag verður DK Trends Invest A/S skráð í Kauphöllina í Kaupmannahöfn. DK Trends Invest er smærra fyrirtæki (Small Cap) sem tilheyrir fjármálageira Nordic Exchange. DK Trends Invest er nýtt danskt fjárfestingarfélag sem fjárfestir í hlutabréfum og öðrum völdum fjárfestingarkostum að því er kemur fram í tilkynningu kauphallarinnar. 


 

Á fimmta tug fyrirtækja mun kynna starfsemi sína á sýningunni Árborg 2007 sem fram fer um helgina í íþróttahúsinu við Vallaskóla á Selfossi. Á fréttavefnum sudurland.is kemur fram að skipuleggjendur hátíðarinnar segja að aðsókn fyrirtækja sé samkvæmt væntingum. Líklegt sé að sambærileg hátíð verði haldin annað hvert ár á Selfossi. Hátíðin opnar formlega á laugardag klukkan 11 og stendur til klukkan 18. Á sunnudag er opið frá klukkan 12 ? 18.


 

Íbúðalánasjóður hefur í kjölfar útboðs á íbúðabréfum ákveðið að útlánsvextir íbúðalána sjóðsins hækki. Útlánsvextir íbúðalána sjóðsins verða 4,70%, á lán með uppgreiðsluálagi, en 4,95% á lán án uppgreiðsluálags.


 

nýr fjárfestingasjóður að fæðast hjá Nýsköpunarsjóði


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur samþykkt orkusölusamning við Norðurál vegna fyrirhugaðs álvers fyrirtækisins í Helguvík. Samningurinn er gerður í kjölfar viljayfirlýsingar sem Orkuveitan og Hitaveita Suðurnesja skrifuðu sameiginlega undir ásamt Norðuráli 1. júní 2006. Í apríl sl. luku Norðurál og Hitaveita Suðurnesja gerð formlegs samnings um sín raforkuviðskipti í samræmi við viljayfirlýsinguna. Í frétt OR kemur fram að umhverfismat vegna fyrirhugaðra framkvæmda Norðuráls og Orkuveitunnar stendur yfir en áformað er að afla raforku til rekstursins af Hengilssvæðinu, þar sem Orkuveitan rekur Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun. Samkvæmt samningnum mun Orkuveitan sjá Norðuráli fyrir 100 MW afli frá því um áramótin 2010/2011. Orkuveitan selur Norðuráli nú þegar raforku til reksturs álversins á Grundartanga.Fyrstu vélar hennar voru teknar í notkun í október síðastliðnum. Í næsta áfanga verður tekin í notkun 33 MW lágþrýstivél. Orka frá henni mun fara á almennan markað og mun þá um 30% raforkunnar frá Hellisheiði fara á almennan markað. Aflvélar númer fjögur og fimm verða teknar í notkun á næsta ári og framleiðsla á heitu vatni hefst síðan árið 2009. Virkjunin mun geta sinnt væntanlegri eftirspurn eftir heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2025, en fullgerð mun Hellisheiðarvirkjun framleiða 270-300 MW af rafmagni og varmastöð sem afkastar allt að 400 MW. Guðmundur Þóroddsson, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, segir í frétt OR að með samningnum sé orkusala frá fyrirhuguðum virkjunum tryggð. ?Það skiptir talsverðu máli fyrir hagkvæmni hitaveitunnar okkar að framleiða rafmagn samhliða heitavatnsframleiðslunni. Með þessari sölu tryggjum við að ný varmastöð á Hellisheiði með tilheyrandi u.þ.b. 30 kílómetra hitaveitulögn til borgarinnar mun ekki kalla á hækkun á heita vatninu.?


 

Sveiflur voru á skuldabréfamarkaði í síðustu viku og endurspegla skiptar skoðanir á skuldabréfamarkaði um þessar mundir, að sögn greiningardeildar Glitnis, sem telur að það verði nokkur óvissa um gengi krónunar næstu daga í kjölfar ráðgjafar Hafrannsóknarstofnunar um hámarksafla á komandi fiskveiðiári. Einnig birtar opinberar tölur um viðskiptahallan sem reyndist "töluverður".


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,13% og er 8.101 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 7,7 milljörðum króna. Actavis Group hækkaði um 1,19%, FL Group hækkaði um 0,69%, Landsbankinn hækkaði um 0,68% og Alfesca hækkaði um 0,6%. Atlantic Petrloeum lækkaði um 6,58%, Eimskip lækkaði um 1,06%, Össur lækkaði um 0,92%, Exista lækkaði um 0,6% og Atorka Group lækkaði um 0,5%. Gengi krónu veiktist um 0,6% og er 115,3 stig.


 

Núverandi rekstur Marel á Íslandi verður skilinn frá móðurfélaginu og um hann stofnað nýtt dótturfélag, Marel ehf. sem mun verða sjálfstæð viðskiptaeining innan samstæðunnar við hlið AEW Delford, Carnitech, framleiðslufyrirtækis í Slóvakíu og Scanvaegt. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar þar sem greint er frá skipulagsbreytingum hjá félaginu. 


 

Viðskiptajöfnuður var óhagstæður um 28 milljarða króna á fyrsta fjórðungi ársins sem er aðeins um helmingur þess sem var á sama tíma í fyrra en þá var hann um 57,3 milljarðar króna. Halli var á öllum liðum viðskiptajafnaðar, vöru, þjónustu, þáttatekna og rekstrarframlaga segir í frétt Seðlabankans.


 

mikið fjallað um málið í sænskum fjölmiðlum


 

Stjórn OMX hefur ákveðið að mæla með tilboði Nasdaq í kauphöllina að því er kemur fram í tilkynningu. 25. maí síðastliðin sendi Nasdaq inn tilboð í OMX sem miðast við 19% álag á síðasta lokaverð áður en tilboðið var gert.


 

Gistinætur á hótelum í apríl síðastliðnum voru 89.900 en voru 80.100 í sama mánuði árið 2006, sem er fjölgun um 9.800 nætur eða rúm 12% að því er kemur fram í tölum Hagstofunnar. Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum. Aukningin var hlutfallslega mest á Norðurlandi þar sem gistinóttum fjölgaði um rúmlega helming, fóru úr 4.600 í 6.900 milli ára (51% aukning).


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,11% og er 8.099 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur um fimm milljörðum króna. FL Group hefur hækkað um 1,04%, Össur hefur hækkað um 0,92%, Landsbankinn hefur hækkað um 0,41%, Teymi hefur hækkað um 0,2% og Kaupþing hefur hækkað um 0,18%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 3,01%, Eimskip hefur lækkað um 1,06%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,57%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 0,26% og Straumur-Burðarás hefur lækkað um 0,24%. Gengi krónu hefur veikst um 0,79% og er 115,6 stig.


 

?Okkar fyrstu viðbrögð eru því að mæla með kaupum í bankanum,? segir greiningardeild Glitnis um Föroyja banki en Landstjórn Færeyja hyggst selja allt að 66% hlut í bankanum og skrá í Kauphöllina á Íslandi og Kaupmannahöfn. ?Að teknu tilliti til helstu kennitalna rekstrar og efnahags bankans virkar Føroya Banki spennandi kostur fyrir fjárfesta. Bankinn er að vísu lítill m.v. markaðsvirði en að okkar mati mun hann fyrr en seinna verða hluti af mun stærri banka og er þá líklegt að íslensku viðskiptabankarnir muni sýna honum talsverðan áhuga,? segir greiningardeildin. Hún segir heildarhlutafé bankans samanstandi af 10 milljón hlutum og verðið í útboðinu muni liggja á bilinu 162-189 danskar krónur á hlut. Miðað við miðgildið 175,5 danskar krónur á hlut er því virði eigin fjár bankans 1.755 milljónir danskra króna eða um 20 milljarðar króna. Eigið fé í lok mars nam 1.290 milljónir danskra króna og er því V/I hlutfall (e. P/B) að gefnu 175,5 dönskum krónum á hlut um 1,36. ?Fjárhagsleg markmið bankans hljóða upp á 10% árlegan innri vöxt hreinna vaxta- og þóknanatekna til ársins 2010, kostnaðarhlutfall undir 50%, CAD eiginfjárhlutfall 12% og 12% arðsemi eigin fjár eftir skatta,? segir hún.


 

K.G. fiskverkun, félag í eigu Hjálmars Þórs Kristjánssonar stjórnarsmanns í Vinnslustöðinni, hefur keypt í Vinnslustöðinni fyrir 1,4 milljónir króna, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 170.399 hluti, keypta á genginu 8,5. Stilla ehf., félag í eigu Guðmundar Kristjánssonar og Hjálmars Kristjánssonar, hefur ákveðið að leggja fram samkeppnistilboð í allt hlutafé Vinnslustöðvarinnar hf. vegna fram komins skyldutilboðs Eyjamanna ehf. til yfirtöku á félaginu til hluthafa í Vinnslustöðinni hf. sem kom fram 9. maí og gildir frá 13.maí 2007 til 11. júní 2007.


 

Í gær gekk Lýsi hf. frá kaupum á 53% hlut í fyrirtækinu IFEX ehf., en fyrir átti Lýsi 47% eignarhlut. IFEX er fyrirtæki sem frá árinu 2001 hefur sérhæft sig í framleiðslu fóðurs fyrir hunda og ketti. Hjá fyrirtækinu starfa 10 manns. IFEX rekur verksmiðju í Þorlákshöfn sem liggur vel að helstu fiskimiðum okkar. Ennfremur hefur fyrirtækið framleitt Harðbita og Snakkbita til manneldis. Um 95% framleiðslunnar hafa verið flutt úr landi til Bandaríkjanna, Evrópu og Asíu segir í frétt Lýsis. Vörurnar hafa hlotið góðar móttökur erlendis enda ekki mörg fyrirtæki sem framleiða hunda- og kattamat úr hreinum íslenskum fiski án allra aukaefna. Það hefur lagt metnað sinn í að framleiða eingöngu hágæðavöru unna úr íslensku hráefni. Lýsi er þekkt fyrir framleiðslu sína á einstökum hollustuvörum svo sem þorskalýsi og Omega 3 vörum sem framleiddar eru í fullkomnustu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum. Var hún tekin í notkun árið 2005. En Lýsi framleiðir einnig fóðurmjöl og fóðurlýsi og sér aukin tækifæri með kaupunum. Katrín Pétursdóttir:? Við sjáum fyrir okkur margs konar samlegðaráhrif í þróun, framleiðslu og sölu vara beggja fyrirtækjanna. Unnt er auka verulega framleiðslu gæludýrafóðurs og Lýsi hefur þekkinguna á því hvernig nota má bætiefni til að ná fram enn meiri hollustu í fæði dýranna. Það fer vel á að Lýsi stuðli að því að hundar, kettir og önnur dýr eigi einnig greiðan aðgang að hollustufæði, ekki síður en mannfólkið. Bæði fyrirtækin eru með starfstöðvar í Þorlákshöfn sem auðveldar öll samskipti?.


 

Fjárfestingarfélagið Litís hefur fest kaup á öllu hlutafé Atorku Group í Ilsanta UAB í Litháen. Ilsanta er umboðs- og markaðsfyrirtæki fyrir lækningatæki, hjúkrunarvörur og lyf í Eystrasaltslöndunum og eru höfuðstöðvar þess í Vilnius í Litháen. Ilsanta rekur auk þess markaðsskrifstofur í Riga í Lettlandi og Tallinn í Eistlandi. Hjá félaginu starfa nú 45 starfsmenn.


 

Bréf sænska fjármálafyrirtækisins Carnegie hækkuðu um 7% í sænsku kauphöllinni í dag en þrálátur yfirtökuorðrómur hefur verið í gangi í kringum félagið og íslensk félög verið nefnd í því sambandi. Í dag greindu sænskir fjölmiðlar frá því að starfsmönnum Kaupþings hefði verið bannað að kaupa bréf í Carnegie og skipti þá engu þó það væri fyrir viðskiptavini. Sænskir miðlar henda þeirri hugmynd á loft að Kaupþing hyggist taka yfir Carnegie.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,6% og er 8.090 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 6,4 milljörðum króna. Actavis Group hækkaði um 1,82%, Össur hækkaði um 0,92% og Mosaic Fashions hækkaði um 0,6%. Atlantic Petroleum lækkaði um 10,16%, Flaga Group lækkaði um 1,46%, Alfesca lækkaði um 1,38%, Teymi hefur lækkað um 1,35%, Icelandair Group lækkaði um 1,24%. Gengi krónu veiktist um 2,15% og er 114,4 stig við lok markaðar. Sérfræðingar á markaði segja að ástæðuna megi rekja til nýrrar aflaráðgjafar Hafró. ?Ef farið verður að aflaráðgjöf Hafró fyrir næsta fiskveiðiár gæti útflutningsverðmæti sjávarafurða minnkað um allt að 25 milljarða króna,? segir greiningardeild Glitnis. Um þessa hröðu veikingu benda sérfræðingar á að krónan komi yfirleitt sterkari til baka.


 

Í morgun átti framkvæmdastjórn Samtaka atvinnulífsins fund með forsætisráðherra og utanríkisráðherra til að leggja áherslu á að ríkisstjórnin taki þegar á þeim vanda sem stjórn peningamála og hagstjórnin hefur ratað í. Í frétt SA kemur fram að þeir telja að aðgerðir Seðlabankans skaði atvinnulíf án þess að skila árangri á móti og að bankinn muni ekki að óbreyttu um fyrirsjáanlega framtíð eiga möguleika á því að lækka vexti.


 

Síðastliðinn föstudag, 1. júní, veitti Glitnir tíu framúrskarandi nemendum námsstyrki að heildarupphæð 3,4 milljónir króna en vel á fimmta hundrað umsóknir bárust að þessu sinni. Þetta kemur fram í frétt frá bankanumþ Veittir voru fjórir styrkir að upphæð 500 þúsund krónum hver til framhaldsnáms á háskólastigi, fjórir styrkir að upphæð 300 þúsund krónur hver til háskólanáms og loks tveir styrkir að upphæð 100 þúsund krónur hvor til framhaldsskólanáms. Dómnefnd skipuðu: Svafa Grönfeldt rektor Háskólans í Reykjavík, Ingjaldur Hannibalsson prófessor, formaður viðskiptaskorar og varadeildarforseti Viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla Íslands, og Hafsteinn Bragason mannauðsstjóri Glitnis en hann var jafnframt formaður dómnefndar. Styrkhafar í ár voru: Áslaug Ósk Hinriksdóttir nemi við Menntaskólann í Kópavogi Frank Arthur Blöndahl Cassata tölvunarfræðinemi við Háskólann í Reykjavík Guðný Jónasdóttir sem mun hefja nám við Musikhochschule Lübeck í haust Hallfríður Kristjánsdóttir sem mun hefja nám í Carrol School of Management í Boston College í haust Henning Arnór Úlfarsson doktorsnemi í hreinni stærðfræði við Brown University Hildur Æsa Oddsdóttir vélaverkfræðinemi við Háskóla Íslands Páll Rafnar Þorsteinsson doktorsnemi í stjórnmála- og réttarheimspeki við Cambridge University Steingrímur Páll Þórðarson nemi við Menntaskólann á Akureyri Steinn Steingrímsson læknisfræðinemi við Háskóla Íslands Tinna Jökulsdóttir doktorsnemi við jarðeðlisfræðideild Háskólans í Chicago Í umsögn dómnefndar segir: Við valið hafði dómnefnd til hliðsjónar þætti eins og dugnað í íþróttum og listum, þátttöku í félagsmálum, vel framsetta umsókn og andstreymi í persónulegu lífi. Námsstyrkshafar Glitnis í ár eru metnaðarfullir einstaklingar með skýra sýn á framtíðina, námsmenn sem svo sannarlega munu efla og auðga íslenska menningu, vísindi og samfélagið í heild. Lárus Welding forstjóri Glitnis sagði við afhendinguna: ?Við eigum mikið af framúrskarandi fólki sem leggur stund á nám hérlendis sem erlendis og það er nauðsynlegt fyrir íslenskt samfélag að styðja vel við bakið á þessum einstaklingum. Við hjá Glitni lítum ekki einungis á það sem samfélagslega skyldu okkar að styrkja þetta kraftmikla fólk heldur er þetta einnig tækifæri fyrir okkur að styðja fólk sem ef til vill mun verða starfsfólk okkar í framtíðinni.? Nánari upplýsingar um styrkhafa Glitnis 2007: Styrkir til framhaldsskólanáms kr. 100.000 hvor Steingrímur Páll Þórðarson Steingrímur er nemandi á málabraut við Menntaskólann á Akureyri. Hann hefur náð góðum árangri í sínu námi og er virkur í félagslífi skólans. Áslaug Ósk Hinriksdóttir, Áslaug Ósk er nemandi í tölvu- og skrifstofunámi við Menntaskólann í Kópavogi. Hún hefur lengi átt sér þann draum að mennta sig en vegna langvarandi veikinda barns hefur hún þurft að fresta námi um nokkur ár. Með þessum styrk vill Glitnir veita henni stuðning og hvatningu í vegferð hennar til frekari mennta. Styrkir til háskólanáms kr. 300.000 hver Guðný Jónasdóttir Guðný er að hefja nám við Musikhochschule Lübeck með sellóleik sem aðalfag. Hún hefur nú þegar vakið mikla athygli fyrir hæfileika sína og samkvæmt Gunnari Kvaran sellóleikara er Guðný einn efnilegasti hljóðfæraleikari landsins. Frank Arthur Blöndahl Cassata Frank Arthur lýkur námi í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík nú í sumar. Hann hefur ætíð haft mikinn áhuga á tungumálum og hefur m.a. unnið rannsóknarverkefni á því hvort hægt sé að beita vélrænum aðferðum til að búa til samheitaorðabækur fyrir íslensku á sjálfvirkan hátt. Frank mun hefja meistaranám við Háskólann í Reykjavík í tungutækni í haust. Steinn Steingrímsson Steinn stundar nám í læknisfræði við Háskóla Íslands og eru námslok áformuð 2009. Því næst stefnir Steinn á framhaldsnám í skurðlækningum. Hann vinnur nú að rannsókn á tíðni sýkinga í skurðsári eftir opnar hjartaskurðaðgerðir á Íslandi á árunum 1997-2004. Hildur Æsa Oddsdóttir Hildur Æsa klárar vélaverkfræði við Háskóla Íslands nú í vor og stefnir að því að klára BS í stærðfræði á næsta ári. Eftir það hyggur Hildur Æsa á meistara- og doktorsnám í hagnýtri stærðfræði. Styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi kr. 500.000 hver Hallfríður Kristjánsdóttir Hallfríður hefur fengið inngöngu í meistaranám í fjármálum við Carroll School of Management í Boston College í Bandaríkjunum. Hallfríður útskrifaðist úr Háskólanum í Reykjavík, viðskiptadeild með meðaleinkunnina 9,2. Henning Arnór Úlfarsson Henning Arnór stundar doktorsnámi í hreinni stærðfræði við Brown University í Bandaríkjunum sem hann áætlar að klára 2009. Henning hefur sýnt afburðaárangur í námi á öllum skólastigum. Tinna Jökulsdóttir Tinna útskrifaðist frá Eðlis og jarðeðlisfræðideild Háskólans Íslands 2003. Hún er nú doktorsnemi við jarðeðlisfræðideild Háskólans í Chicago. Hún er á þriðja ári og beinast rannsóknir hennar að áhrifum koltvísýrings í andrúmslofti á jarð- og lífefnaferla í sjónum og þeim veðurfarsbreytingum sem áhrifin valda. Páll Rafnar Þorsteinsson Páll Rafnar stundar doktorsnám við Háskólann í Cambridge, í stjórnmála- og réttarheimspeki. Páll Rafnar er að skoða hvort réttarheimspeki Aristótelesar geti reynst viðlíka frjór jarðvegur fyrir fræðilega nýsköpun í nútímanum og hugmyndir hans um siðfræði og stjórnmál hafa verið á síðustu árum.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,02% og er 8.056 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,4 milljörðum króna.Actavis er eina félagið sem hækkað hefur og nemur hækkunin 0,61%.Atlantic Petroleum hefur lækkað um 8,57% en félagið hefur hækkað um 132% frá áramótum, Mosaic Fashions hefur lækkað um 3,29%, FL Group hefur lækkað um 1,89%, Teymi hefur lækkað um 1,89% og Bakkavör Group hefur lækkað um 1,28%.Gengi krónu hefur veikst um 2,01% og er 114,3 stig við hádegi. Sérfræðingar á markaði segja að ástæðuna megi rekja til nýrrar aflaráðgjafar Hafró.?Ef farið verður að aflaráðgjöf Hafró fyrir næsta fiskveiðiár gæti útflutningsverðmæti sjávarafurða minnkað um allt að 25 milljarða króna,? segir greiningardeild Glitnis.Um þessa hröðu veikingu benda sérfræðingar á að krónan komi yfirleitt sterkari til baka.


 

Ef farið verður að aflaráðgjöf Hafró fyrir næsta fiskveiðiár gæti útflutningsverðmæti sjávarafurða minnkað um allt að 25 milljarða króna. Munar þar mestu um þorskinn en minna um samdrátt í aflamarki í ufsa. Aðrar tegundir eru í góðu standi, t.a.m. síld, ýsa og humar. Minni útflutningur myndi hafa talsverð neikvæð áhrif fyrir minni sjávarbyggðir sem og á hagvöxt fyrir næsta ár segir Greining Glitnis.


 

Eyjamenn ehf. hafa framlengt tilboðsfrest sinn og gefa viðkomandi hluthöfum færi á að endurmeta samþykki við tilboði félagsins að því er kemur fram í tilkynningu til kauphallarinnar. Eyjamenn ehf. gerðu hluthöfum í Vinnslustöðinni hf. opinbert yfirtökutilboð í félagið 9. maí sl. þar sem boðnar voru 4,60 kr. á hvern hlut. Síðan hefur Stilla ehf. boðið 8,5 krónur á hlut. Í fréttakerfi OMX/Kauphallar Íslands hf. 31. maí sl. var tilkynnt um að Stilla ehf., félag í eigu Guðmundar Kristjánssonar og Hjálmars Kristjánssonar, hefði ákveðið að leggja fram samkeppnistilboð í allt hlutafé Vinnslustöðvarinnar hf. á grundvelli 45. gr. laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti. Boðnar yrðu 8,50 kr. á hvern hlut. Verði tilboð Stillu ehf. gert opinbert á gildistíma yfirtökutilboðs Eyjamanna ehf., þ.e. fyrir kl. 16:00 mánudaginn 11. júní nk., verður gildistími yfirtökutilboðs Eyjamanna ehf. framlengdur til samræmis við gildistíma samkeppnistilboðsins, sbr. 2. mgr. 45. gr. laga nr. 33/2003. Eyjamenn ehf. gerðu hluthöfum í Vinnslustöðinni hf. opinbert yfirtökutilboð í félagið 9. maí sl., eins og lög mæla fyrir um, þar sem boðnar voru 4,60 kr. á hvern hlut. Í tilefni af framangreindri tilkynningu um samkeppnistilboð Stillu ehf. hafa Eyjamenn ehf. ákveðið að gefa þeim hluthöfum í Vinnslustöðinni hf., sem samþykkt hafa tilboð Eyjamanna ehf. með formlegum hætti, kost á að endurmeta samþykki sitt við tilboðinu. Bréf þar að lútandi var póstlagt til viðkomandi hluthafa núna um helgina. Eyjamenn ehf. vilja jafnframt vekja athygli hluthafa Vinnslustöðvarinnar hf. á því að eftirfarandi kostir standa þeim meðal annars til boða: 1. Að selja Stillu ehf. hlutabréfin fyrir 8,5 kr. á hlut. 2. Að samþykkja kauptilboð Eyjamanna ehf. upp á 4,6 kr. 3. Að eiga hlutabréfin sín í Vinnslustöðinni hf. áfram, enda er hluthöfum ekki skylt að selja hlutabréf sín í félaginu. Eyjamenn ehf. hafa þegar ákveðið að taka ekki væntanlegu tilboði frá Stillu ehf.


 

Føroya Banki hefur gefið út útboðslýsingu vegna útboðs á hlutabréfum í fyrirtækinu og skráningu þess á markað hjá Kauphöll Íslands (ICEX) og Copenhagen Stock Exchange (CSE) í Danmörku. Føroya Banki er nú í eigu Financing Fund of 1992, en sá sjóður er í eigu stjórnvalda. Færeyska landsstjórnin hefur ákveðið að einkavæða bankann og verða 66% hlutabréfa í bankanum seld ? eða sem nemur 6.600.000 hlutum á 20 danskar krónur hver að nafnvirði ? í opnu útboði.


 

Eignarhaldsfélag í eigu Finns Ingólfssonar og fleiri fjárfesta hefur keypt allt hlutafé í fyrirtækjunum Frumherja hf. og Frumorku ehf. en seljandi er Óskar Eyjólfsson. Þetta kemur fram í tilkynningu en kaupverðið kemur þar ekki fram.


 

Fjárfestingarfélagið Litís hefur fest kaup á öllu hlutafé Atorku Group í Ilsanta UAB í Litháen að því er kemur fram í frétt frá félaginu. Ilsanta er umboðs- og markaðsfyrirtæki fyrir lækningatæki, hjúkrunarvörur og lyf í Eystrasaltslöndunum og eru höfuðstöðvar þess í Vilnius í Litháen. Ilsanta rekur auk þess markaðsskrifstofur í Riga í Lettlandi og Tallinn í Eistlandi. Hjá félaginu starfa nú 45 starfsmenn. Í tilkynningunni kemur fram að forsvarsmenn Litís telja mikla uppbygging framundan í heilbrigðisgeiranum í Eystrasaltslöndunum. Ilsanta hefur verið leiðandi félag á þeim markaði síðustu árin og sjá forsvarsmenn Litís fyrir mikil tækifæri með kaupunum, auk þess sem samlegðaráhrif munu verða við þann rekstur sem Litís er með í Litháen, en Litís starfrækir nú keðju 50 apóteka í Litháen. Áætluð velta Ilsanta á þessu ári er um 1,7 milljarðar króna og heildarársvelta allra hlutdeildar- og dótturfélaga Litís er áætluð tæpir 4 milljarðar króna. Mikill hagvöxtur hefur verið í Eystrasaltsríkjunum seinustu ár og er allt útlit fyrir áframhaldandi uppsveiflu þar sem og víðar í A-Evrópu þar sem Litís hyggst hasla sér enn frekari völl á næstu misserum. Fyrirtækjaráðgjöf Kaupþings var ráðgjafi kaupanda og Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans var ráðgjafi seljanda. Kaupverðið er trúnaðarmál. Framkvæmdastjóri Litís er Sigurður Ívarsson og stjórnarformaður er Ingi Guðjónsson.


 

Á síðustu árum hafa ýmis konar eftirlíkingar af framleiðsluvörum, flestar upprunnar í Kína, flætt yfir Vesturlönd. Í grein á vef Samtaka atvinnulífsins kemur fram að Ísland er þar ekki undanskilið en bæði er um að ræða dreifingu á eftirlíkingum af þekktum húsgögnum og einnig öðrum vörum sem eru merktar með vörumerkjum annarra aðila.


 

Eimskip mun ekki reyna að taka yfir eða kaupa hluti í Smyril-Line, eins og fregnir síðustu daga hafa hermt. Þetta segir Baldur Guðnason í samtali við Viðskiptablaðið í dag. Færeyskir fjölmiðlar héldu því fram í vikunni að Eimskip hefði reynt að taka yfir félagið, en hvorki TF Holding né Framtaksgrunnurin, sem eiga til samans meirihluta í Smyril-Line, hafi viljað selja.


 

Novator hefur óskað eftir fundi með stjórn Actavis þar sem félagið mun gera stjórn grein fyrir einstaka þáttum tilboðsins. Er þess vænst að sá fundur geti farið fram á mánudagínn kemur, þann 4. júní 2007 að því er segir í tilkynningu félagsins.


 

býður sama verð og áður, 85,23 kr. á hlut


 

Íslendingar eru Norðurlandameistarar í vexti smásölufyrirtækja samkvæmt nýrri skýrslu sem ráðgjafafyrirtækið Deloitte gaf út í dag og kynnt var á fjölmennri ráðstefnu í Stokkhólmi. Baugur Group og Norvik eru efst á lista yfir þau smásölufyrirtæki á Norðurlöndunum sem hafa vaxið hraðast.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.