*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ágúst, 2007

 

LME fjárfestingafélag í eigu Marel, Landsbankans og Eyris Invest hefur aukið eignarhlut sinn upp í 43,3% af heildarhlutafé Stork samstæðunnar. Áður átti félagið 32% í Stork.


 

Finnur Ingólfsson hefur selt 15% hlut sinn í Icelandair Group fyrir um 4,9 milljarða króna, að því er fram kemur í tilkynningum til Kauphallarinar. Í kjölfarið mun Finnur láta af störfum sem stjórnarmaður hjá Icelandair. Á sama tíma eykur Fjárfestingafélagið Máttur ehf. við hluts inn í Icelandair í 23,11% úr 11,11%. "Þetta hefur verið afar ánægjulegur tími hjá Icelandair Group og mjög lærdómsríkur. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka samstarfsfólki mínu kærlega fyrir bæði vel unnin störf og þann mikla árangur sem náðst hefur upp á síðkastið. Framtíðin hjá Icelandair er mjög björt,? segir Finnur í fréttatilkynningu. ?Ég fékk mjög hagstætt verð fyrir hlutinn og ákvað ég því að selja og snúa mér að öðrum verkefnum. Hið góða verð sem boðið var endurspeglar betur en nokkuð annað hversu eftirsóknarverður fjárfestingakostur Icelandair Group er orðið. Framundan hjá mér eru fjölmörg verkefni á sviði fjárfestinga og sum þeirra eru afar spennandi. Ég kveð félagið með þakklæti í huga og horfi spenntur til nýrra verkefna,? segir hann.


 

Hagnaður af rekstri SPRON samstæðunnar eftir skatta var 10.129 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins og jókst um 286% frá sama tímabili árið 2006.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,18% og er 8.294 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Icelandair Group hækkaði um 1,68%, Kaupþing hækkaði um 1,66%, Century Aluminium hækkaði um 1,45%, Landsbankinn hækkaði um 1,22% og Exista hækkaði um 1,2%. 365 lækkaði um 3,61%, Föroya banki lækkaði um 1,09%, Eik banki lækkaði um 1,09%, Eimskip lækkaði um 0,48% og Atorka Group lækkaði um 0,43%. Gengi krónu veiktist um 0,39% og er 117,5 stig.


 

Rarik ohf., hlutafélag um Rafmagnsveitur ríkisins, hagnast um 107 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Þetta hlutafélag var 1. ágúst 2006 um Rafmagnsveitur ríkisins. Hálfsársuppgjör RARIK ohf. er fyrsta samstæðuuppgjör fyrirtækisins, en samstæðan samanstendur af RARIK ohf og Orkusölunni ehf., en hlutur RARIK í henni er 99,7%. Rekstrartekjur RARIK ohf. samstæðu frá 1. janúar til júníloka 2007 námu 3.479 milljónum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi 30. júní 2007 námu heildareignir 25.848 milljónum króna. Heildarskuldir voru 11.560 milljónir og eigið fé 14.289 milljónir. Eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins er 55%. Horfur í rekstri samstæðunnar á seinni hluta ársins eru jákvæðar, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Gert er ráð fyrir að rekstrarafkoman batni á seinni hluta ársins.


 

Hagnaður Eignarhaldsfélagsins Bolar ehf. var 0,3 milljónir  króna á fyrri árshelmingi 2007 en á sama tímabili í fyrra var 3,4 milljón króna tap af starfseminni.Rekstur samstæðu Eignarhaldsfélagsins Bolar ehf. samanstendur af tveim rekstrarfélögum Provinor AS, áður Sæplast Norge AS, og Sæplast Canada Inc. auk móðurfélagsins en eins og fram kom í tilkynningu félagsins 30. mars s.l. þá var Sæplast Ålesund AS selt Promens hf. í upphafi árs.


 

kaupverðið er 1,3 milljarðar króna


 

Stjórnir Máls og menningar ? Heimskringlu og JPV útgáfu hafa undirritað viljayfirlýsingu um að vinna að því markmiði að bókadeild Eddu útgáfu, sem MM-H hefur ákveðið að kaupa, og JPV útgáfa verði sameinuð í einu útgáfufyrirtæki, segir í fréttatilkynningu.


 

Greiningardeild Kaupings segist eiga von á fleiri slæmum fréttum ytra vegna undirmálslána (e. sub prime loans). Hins vegar bendi allt til þess að sjálf lausafjárkrísan hafi gengið yfir þótt áfram megi búast við einhverjum óstöðugleika og háu áhættuálagi. "Markaðir með hlutabréf og gjaldeyri urðu fyrir mestum áhrifum af krísunni hérlendis og svo virðist sem fylgni á milli þeirra hafi farið vaxandi. Þrátt fyrir undanfarna ókyrrð telur Greiningardeild að gengi krónunnar haldist tiltölulega sterkt og er spá deildarinnar um gengi hlutabréfa frá því í júlí óbreytt," segir Greiningardeildin. "Þegar svo snögg og áberandi gengislækkun á sér stað leiðir það iðulega til verðhækkunarskriðu hérlendis, þegar bæði birgjar og verslanir velta ýmsum kostnaðarhækkunum út í verðlagið. Á móti kemur að horfur á fasteignamarkaði hafa versnað. Af þeim sökum telur Greiningardeildar að verðbólguhorfur hafi versnað til skamms tíma en eilítið batnað þegar litið er lengra fram á veginn," segir Greiningardeildin. Það er mat Greiningardeildar að Seðlabanki Íslands þurfi að uppfæra spár sínar fyrir bæði hagvöxt og verðbólgu til hækkunar. Greiningardeild býst ekki við vaxtahækkun af þeim sökum en þess í stað mun vaxtalækkunarferlinu verða skotið enn lengur á frest eða fram í maí á næsta ári.


 

Benedikt Árnason hefur verið ráðinn sem aðstoðarforstjóri Askar Capital, segir í tilkynningu.Benedikt kemur til bankans frá Norræna fjárfestingarbankanum í Helsinki þar sem hann hefur starfað sem einn af aðstoðarframkvæmdastjórum bankans og svæðisstjóri fyrir Ísland. Frá 1996 til 2005 starfaði Benedikt sem skrifstofustjóri fjármálamarkaðar í iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti þar sem hann vann að þeim umfangsmiklu breytingum sem fjármálamarkaðurinn gekk í gegnum á þessum árum.Benedikt er hagfræðingur að mennt. Hann lauk hagfræðiprófi frá Háskóla Íslands árið 1990 og M.A. prófi í hagfræði og M.B.A. prófi frá Háskólanum í Toronto árin 1991 og 1993. Þá hefur Benedikt lokið prófi í verðbréfaviðskiptum frá Prófnefnd verðbréfaviðskipta.Benedikt hefur stýrt fjölda opinberra nefnda um fjármála- og orkumarkaði. Hann hefur einnig setið í stjórnum Fjárfestingarskrifstofu Íslands, Markaðsskrifstofu iðnaðarráðuneytisins og Landsvirkjunar, Tryggingasjóðs viðskiptabankanna, Fjármálaeftirlitsins, Útflutningsráðs Íslands og verið varamaður í stjórn Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu.


 

Hagnaður Glitnis sjóða hf. eftir skatta fyrstu sex mánuðina 2007 nam 6,1 milljón króna, samanborið við 16,1 milljón króna fyrstu sex mánuðina 2006. Glitnir sjóðir hf. sér um stýringu og rekstur á sex sjóðsdeildum í Verðbréfasjóðum Glitnis, tveimur deildum í Fjárfestingarsjóðum Glitnis og einni deild í Fagfjárfestasjóði Glitnis. Einnig sér félagið um stýringu á tveimur deildum verðbréfasjóða fyrir Glitnir Asset Management S.A. í Lúxemborg og einum vogunarsjóði. Hrein eign í stýringu Glitnis sjóða hf. í Lúxemborg eru 9.225 milljónir króna í lok júní 2007. Hreinar rekstrartekjur námu 716 milljónum króna samanborið við 555 milljónir króna árið áður eð aukning um 28,9%. Rekstrargjöld námu 708 milljónir króna samanborið við 535 milljónir króna fyrstu sex mánuði ársins 2006. Heildareignir félagsins námu 264 milljónum króna en voru 215 milljónir í ársbyrjun. Eigið fé í lok júní nam 88,9 milljónum króna en var 82,8 milljónir króna í ársbyrjun. Eiginfjárhlutfall félagsins, sem er reiknað samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 43,8% í lok júní en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%. Fjármunir sjóða í stýringu Glitnis sjóða hf. námu 183.558 milljónum króna í lok júní 2007 samanborið við 145.765 milljónir króna í árslok 2006 eða aukning um 26%.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,78% og er 8.262 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,3 milljörðum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 1,47%, Kaupþing hefur hækkað um 0,96%, Össur hefur hækkað um 0,95%, Glitnir hefur hækkað um 0,89% og Exista hefur hækkað um 0,6%. 365 hefur lækkað um 2,89%, Bakkavör Group hefur lækkað um 0,75%, Atorka Group hefur lækkað um 0,53%, Straumur hefur lækkað um 0,49% og Eimskip hefur lækkað um 0,24%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,41% og er 116,6 stig.


 

Hagnaður Sparisjóður Kópavogs fyrstu sex mánuði ársins 2007 er 983 milljónir króna fyrir skatta en var 106 milljónir króna á sama tímabili árið 2006, aukningin nemur 831,6%.Að teknu tilliti til skatta er hagnaður tímabilsins 811 milljónir króna. í samanburði við 96 milljónir króna fyrri hluta árs 2006. Hagnaður eftir skatta eykst um 745,7% milli tímabila.Arðsemi eiginfjár var 121,5% á ársgrundvelli.Vaxtatekjur fyrri hluta árs 2007 eru 1.148 milljónir króna og dragast saman um 3,8% frá sama tímabili fyrra árs. Vaxtagjöld aukast um 4,8% og eru alls 1.035 milljónir króna. Hreinar vaxtatekjur sparisjóðsins eru 113 milljónir króna en voru 206 milljónir króna á sama tíma árið 2006.Vaxtamunur, þ.e. vaxtatekjur að frádregnum vaxtagjöldum í hlutfalli af meðalstöðu heildarfjármagns, er nú 1,0% en var 2,2% á sama tímabili árið 2006.Aðrar rekstrartekjur á fyrri hluta ársins 2007 eru 1.202 milljónum króna samanborið við 132 milljónum króna á sama tíma í fyrra. Hreinar rekstrartekjur eru 1.363 milljónir króna samanborið við 389 milljónir króna á sama tímabili 2006.Laun og launatengd gjöld eru 167 milljónir króna en voru 102 milljónir króna á sama tímabili í fyrra, eða 63,2% hækkun milli tímabila.Rekstrargjöld sem hlutfall af meðalstöðu efnahags eru 2,5% á ársgrundvelli og lækkar úr 3,0% fyrir árið 2006. Kostnaðarhlutfall er 24,1% en var 58,7% á sama tíma í fyrra.Virðisrýrnun útlána er 52 milljónir króna samanborið við 55,0 milljónir króna fyrstu sex mánuði ársins 2006. Afskriftareikningur útlána er 0,9% af heildarútlánum og veittum ábyrgðum, var 1,1% í árslok 2006.Útlán til viðskiptavina eru 17.169 milljónir króna aukast um 1.351 milljónir króna frá áramótum eða um 8,6%. Helsta útlánsform er sem fyrr verðtryggð lán.Almenn innlán ásamt lántöku eru 18.561 milljónir króna samanborið við 16.591 milljónir króna í árslok 2006. Almenn innlán eru 11.993 milljónir króna aukast um 7,4% frá áramótum, sem er einkar ánægjuleg þróun. Lántaka er 6.568 milljónir króna samanborið við 5.419 milljónir króna í árslok 2006. Hlutfall almennra innlána af útlánum er hátt og þar af leiðandi er fjármögnun sparisjóðsins sterk.Heildarfjármagn í lok júní er 25.102 milljónir króna, hækkar um 4.052 milljónir króna frá árslokum 2006 eða 19,3%.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) og Kredittilsynet i Noregi hafa undirritað samstarfssamning vegna starfsemi útibús Kaupþings í Noregi, en bankinn hefur sótt um aðild að innistæðutryggingasjóði norskra banka (Bankenes sikringsfond). Í frétt á heimasíðu FME kemur fram að það er gert til að tryggja að viðskiptavinir bankans í Noregi njóti sömu innistæðutryggingar og viðskiptavinir norskra innlánsstofnana. Samningurinn kemur til vegna þess að vernd innistæðueigenda er töluvert hærri í Noregi en á Íslandi. Með aðild Kaupþings að norska innistæðutryggingasjóðnum felst að sjóðurinn myndi þá greiða mismunin á milli norsku og íslensku innistæðutryggingarinnar ef til þess kæmi. Samstarfssamningur FME og Kredittilsynet snýr að samstarfi eftirlitsaðilanna varðandi þessa aðild Kaupþings að sjóðnum, en forstjórar þeirra, þeir Jónas Fr. Jónsson og Björn Skogstad Aamo, undirrituðu samninginn í Osló í gær, en þar stendur nú yfir árlegur forstjórafundur norrænna fjármálaeftirlita.


 

Aðfararnótt sunnudagsins 2. september er áætlað að samband rofni um FARICE-1 sæstrenginn í u.þ.b. tvo klukkutíma, á tímabilinu kl. 04:00-07:00, að því er fram kemur í tilkynningu.


 

Tanni auglýsingavörur á 15 ára afmæli í dag og að því tilefni mun fyrirtækið gerast styrktaraðili Barnaspítala Hringsins næstu ár, að því er fram kemur í tilkynningu. Tanni sérhæfir sig í því að hafa heildarlausnir á fyrirtækjasviði í merktum auglýsingavörum og léttum vinnufatnaði eins og fatnaði fyrir verslanir, sjúkrastofnanir og mötuneyti.


 

Tekjur Sláturfélags Suðurlands á fyrri árshelmingi 2.545,1 milljónum króna. Hagnaður á fyrri árshelmingi nam 121,6 milljónum króna en 47,1 milljóna króna tap árið áður. Í tilkynningu til Kauphallarinnar kemur fram að afkoma batnar milli ára, einkum vegna lækkunar fjármagnsgjalda. EBITDA afkoma var 211 milljónir króna sem er hækkun um 22 milljónum króna frá fyrra ári.Hagnaður samstæðu Sláturfélags Suðurlands á tímabilinu janúar til júní 2007 var 121,6 milljónir króna. Á sama tímabili árið áður var 47,1 milljóna króna tap. Eigið fé Sláturfélagsins er tæpar 1.667 milljóna króna og eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 42%.Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 2.545 milljónir króna á fyrri árshelmingi ársins 2007, en 2.259 milljónir króna á sama tíma árið áður og hækka því um tæp 13%. Aðrar tekjur voru 21 milljónir króna en 17 milljónir króna árið áður.Veltufé frá rekstri var 145 milljónir króna á fyrri árshelmingi ársins 2007, samanborið  við 206 milljónir króna. fyrir sama tímabil árið 2006.Heildareignir Sláturfélagsins 30. júní voru 3.957 mkr. og eiginfjárhlutfall 42%. Veltufjárhlutfall var 2,6 á fyrri hluta ársins 2007, en 1,6 árið áður.Samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins í mars 2007 var í aprílmánuði greiddur 7,0% arður af B-deild stofnsjóðs alls 13 milljónir króna og reiknaðir 7,0% vextir á A-deild stofnsjóðs alls 16 milljónir króna.Sláturfélagið birtir upplýsingar um afkomu á sex mánaða fresti í samræmi við heimildir í reglum félaga á Tilboðsmarkaði Kauphallar Íslands. Ráðgert er að birta afkomu ársins 2007 þann 22. febrúar 2008.Í tilkynningu félagsins segir að gera megi ráð fyrir að innflutningur á landbúnaðarvörum aukist á næstu árumsamfara lækkun tolla. Sláturfélagið eins og önnur afurðafyrirtæki þurfa að ná fram frekari hagræðingu í rekstri til að geta mætt þessum breytingum. Á undanförnum árum hafa verið gerðar breytingar á rekstri félagsins til að takastá við aukna erlenda samkeppni.Stór hluti af matarneyslu landsmanna fer nú fram utan heimilis, á veitingahúsum og í mötuneytum vinnustaða og skóla. Breyttu neyslumunstri hefur verið fylgt eftir með aukinni áherslu á sölu í mötuneyti og veitingahús. Þetta hefur jafnframt kallað á breytt innkaup heimila sem mætt hefur verið með vöruþróun.Matvöruhluti innflutningsdeildar hefur aukið hlutdeild sína á markaði enda mörg vörumerki deildarinnar vel þekkt á heimsvísu. Sala á tilbúnum áburði til bænda í samstarfi við Yara í Noregi hefur aukist umtalsvert enda vörugæðin þekkt meðal bænda. Innflutningur á kjarnfóðri er að hefjast í samstarfi við DLG í Danmörku en fóðurverð hér á landi hefur verið mun hærra en í nágrannalöndum okkur. Með innkomu SS á fóðurmarkað aukast valkostir bænda auk þess sem mikilvægt er að bændur hér á landi eigi aðgang að úrvalsfóðri á hagstæðu verði til að þeir séu betur í stakk búnir til að lækka framleiðslukostnað.


 

Í júlímánuði voru fluttar út vörur fyrir 17,9 milljarða króna og inn fyrir 32,7 milljarða króna fob. Í samantekt Hagstofunnar kemur fram að vöruskiptin í júlí, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 14,8 milljarða króna. Í júlí 2006 voru vöruskiptin óhagstæð um 16,2 milljarða króna á sama gengi. Fyrstu sjö mánuðina 2007 voru fluttar út vörur fyrir 157,9 milljarða króna en inn fyrir 213,2 milljarða króna fob.


 

Exista hefur undirritaði sambankalán að fjárhæð 500 milljónir evra að því er kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Engin veðsetning liggur að baki láninu og er það í tveimur hlutum: Þriggja ára lán að fjárhæð 407.5 milljónir evra með 130 punkta álag á Euribor vexti og eins árs lán að fjárhæð 92,5 milljónir evra með 62,5 punkta álag á Euribor vexti, framlengjanlegt til allt að þriggja ára með samþykki lánveitenda. Vegna verulegrar umframeftirspurnar bankastofnana var fjárhæð lánsins hækkuð úr 200 milljónum evra í 500 milljónir evra. Alls taka 27 bankar frá 12 löndum þátt í sambankaláninu. Umsjónarbankar eru Bayerische Landesbank, Fortis Bank, HSH Nordbank og Raiffeisen Zentralbank Österreich. Lánsfjárhæðinni verður varið til endurfjármögnunar eldri lána segir í tilkynningu.


 

Hagnaður Byrs jókst um 521,7% fyrstu sex mánuði ársins, miðað við sama tíma fyrir ári en hann nam 4,3 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Er hér um að ræða mesta hagnað sparisjóðsins á einum árshelmingi og er hagnaðurinn rúmlega fimmfaldur miðað við sama tímabil árið áður. Arðsemi eigin fjár var 62,4% á ársgrundvelli. Vaxtatekjur sparisjóðsins námu 5 milljörðum króna og jukust um 42,6% frá sama tímabili árið 2006. Vaxtagjöld námu 4,2 milljörðum króna og jukust um 49,4% miðað við sama tímabil síðasta árs. Hreinar vaxtatekjur námu 852,5 milljónir króna samanborið við 731,9 milljónir króna fyrri hluta árs 2006 og hafa því aukist um 16,5%. Hreinar rekstrartekjur námu 6,7 milljörðum króna samanborið við 1,6 milljarða króna fyrri hluta árs 2006 og hafa því aukist um 306,8%. Rekstrargjöld námu 1,3 milljörðum króna fyrstu sex mánuði ársins og jukust um 89,4% frá sama tímabili árið 2006. Launakostnaður hækkaði um 56,0% en almennur rekstrarkostnaður hefur aukist um 127,2%. Kostnaðarhlutfall sparisjóðsins fyrri helming ársins 2007 var 19,7% á móti 42,7% fyrir sama tímabil árið 2006. Virðisrýrnun útlána nam 155,4 milljónum króna. samanborið við 183,1 milljónum króna fyrstu sex mánuði ársins 2006. Afskriftarreikningur lána og krafna nam í lok júní 2007 1,2% af útlánum og veittum ábyrgðum en var 1,0% í árslok 2006 og 1,70% á sama tíma fyrir ári. Útlán til viðskiptavina námu 77,2 milljörðum króna og jukust um 5,8% frá árslokum 2006. Innlán viðskiptamanna námu 52,6 milljörðum króna og jukust um 12,2% frá árslokum 2006. Eigið fé í lok júní 2007 nam 18,2 milljörðum króna og hefur vaxið um 4,3 milljarða króna frá áramótum eða um 30,9%. Eiginfjárhlutfall samkvæmt CAD-reglum var 14,6%. Vaxtamunur tímabilsins var 1,6% samanborið við 2,1% árið 2006 og 2,2% fyrir sama tímabil árið 2006. Heildarfjármagn í lok júní 2006 nam 112,4 milljörðum króna og hefur aukist um 7,9% frá áramótum.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,3% og er 8.198 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam um sjö milljörðum króna. Century Aluminium hefur hækkað um 2,05%, Föroya banki hefur hækkað um 1,99%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,11%, Teymi hefur hækkað um 0,82% og Exista hefur hækkað um 0,82%. 365 hefur lækkað um 0,72%, Flaga Group hefur lækkað um 0,65%, Eimskip hefur lækkað um 0,48%, Össur hefur lækkað um 0,47% og Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,46%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,76% og er 117 stig.


 

Hagnaður N1 hf. nam 839 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 266 milljón króna tap fyrir sama tímabil á fyrra ári. Veltufé frá rekstri nam 152 milljónum króna en var 567 milljónir fyrir sama tímabil á fyrra ári. Í lok júní 2007 var eiginfjárhlutfall félagsins 28,4%. Í ársbyrjun sameinuðust Olíufélagið ehf. og Bílanaust hf. og tengd félög undir merkjum N1 hf. Rekstrartekjur félagsins nema 14.082 milljónum króna samanborið við 10.974 milljónir króna á sama tímabili árið 2006. Fjármagnsliðir eru jákvæðir um 837 milljónir króna á tímabilinu en voru neikvæðir um 742 milljónir á sama tímabili á fyrra ári. Bókfært verð eigna félagsins í lok tímabilsins nam 27.641 milljónum króna samanborið við 22.114 milljónir króna í árslok 2006. Fastafjármunir hækka um 1.555 milljónir króna á tímabilinu og nema 14.116 milljónum króna í lok þess. Veltufjármunir aukast um 3.972 milljónir króna á tímabilinu og nema 13.525 milljónum króna í lok þess. Eigið fé þann 30. júní nam 7.853 milljónir króna samanborið við 6.698 milljónum króna þann 31. desember 2006. Í lok tímabilsins námu heildarskuldir og skuldbindingar 9.356 milljónum króna og þar af námu langtímaskuldir 9.103 milljónum króna.


 

Rekstur Orkuveitu Reykjavíkur skilaði 8.198 milljón króna hagnaði á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 4.769 milljón króna tap á sama tímabili árið áður. Rekstrartekjur fyrstu sex mánuði ársins námu 10.450 milljónum króna en voru 8.524 milljónir króna á sama tímabili árið áður. Hagnaður fyrirtækisins fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta, EBITDA, var 2.535 milljónir króna samanborið við 1.749 milljónir króna á sama tímabili árið áður. Fjármagnsliðir voru jákvæðir um 7.500 milljónir króna á tímabilinu, en voru neikvæðir um 9.158 milljónir króna á sama tímabili árið 2006. Heildareignir þann 30. júní 2007 voru 148.940 milljónir króna en voru 139.977 milljónir króna í árslok 2006. Eigið fé þann 30. júní 2007 var 76.795 milljónir króna en var 69.359 milljónir króna í árslok árið 2006. Heildarskuldir félagsins þann 30. júní 2007 voru 72.145 milljónir króna samanborið við 70.618 milljónir króna í árslok 2006. Eiginfjárhlutfall var 51,6% þann 30. júní 2007 en var 49,6% í árslok 2006. Með nýjum lögum um skattskyldu orkufyrirtækja varð fyrirtækið skattskylt um tekjuskatt. Lögin koma til framkvæmdar við álagningu tekjuskatts á árinu 2007 vegna tekna á árinu 2006. Sá hluti starfsemi OR er lýtur að rekstri vatnsveitu og fráveitu er þó áfram undanskilinn tekjuskatti. Langtímaskuldir OR eru að stærstum hluta í erlendri mynt. Gengishagnaður Orkuveitu Reykjavikur af langtímaskuldum nam 7.682 milljónum króna á  tímabilinu. Gengisvísitala í lok júní var 114,0 en var 129,2 í árslok 2006. Horfur: Horfur eru góðar um rekstur Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2007. Umsvif fara vaxandi og fjárfestingar eru miklar. Stærsta einstaka verkefnið er bygging nýrrar virkjunar á Hellisheiði sem mun stórauka eigin orkuvinnslugetu fyrirtækisins, og hefur 1. áfangi hennar þegar verið tekinn í notkun.


 

sameignarfélagsform leggur óþarflega miklar ábyrgðir á eigendur


 

Mikið fjör er nú hlaupið í krónubréfaútgáfu, segir greiningardeild Glitnis, enda stórir gjalddagar krónubréfa framundan og því von á mikilli spurn eftir nýjum bréfum ef fjárfestar hyggjast viðhalda fjárfestingu sinni í íslenskum vöxtum.Tilkynnt var um tvær útgáfur í dag. Þýski KfW er að gefa út bréf að nafnvirði fimm milljörðum króna, með gjalddaga í mars 2009, og Eurofima, fjármögnunarsjóður evrópskra járnbrautafélaga, gefur út bréf að nafnvirði fjögurra milljarða króna með gjalddaga í nóvember 2008.?TD Securities eru umsjónaraðilar beggja útgáfa dagsins, en þeir hafa verið atkvæðamiklir í útgáfu slíkra skuldabréfa, bæði í íslenskri krónu og öðrum hávaxtamyntum,? segir greiningardeildin.Í gær tilkynnti Alþjóðabankinn um þriggja milljarða króna útgáfu með gjalddaga í maí 2009.Næstu dagar munu skera úr um fjárfestingu útlendinga í krónubréfum


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,17% og er 8.159 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur fjórum milljörðum króna. Teymi hefur hækkað um 0,82%, Atorka Group hefur hækkað um 0,54%, Icelandair Group hefur hækkað um 0,37% sem og Landsbankinn og Exista hefur hækkað um 0,15%. 365 hefur lækkað um 1,43%, Glitnir hefur lækkað um 0,54%, Kaupþing hefur lækkað um 0,53%, Straumur hefur lækkað um 0,49% og Össur hefur lækkað um 0,47%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,24% og er 117,6 stig.


 

Ólafur Þór Jóhannesson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Teymis, hefur keypt fyrir 184,5 milljónir króna í félaginu, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Eru viðskiptin gerð í gegnum eignarhaldsfélagið Ólaf Þór Jóhannesson ehf., sem hann á. Hlutunum fylgir söluréttur sem verður virkur árið 29. ágúst árið 2010. Kaupin fóru fram á núverandi markaðsgengi eða 6,15 krónur á hlut, og eru þetta 30 milljónir hluta.


 

söluréttur árið 2010


 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fjallar um íslenskan fjármálamarkað og starfsemi FME í nýrri umfjöllun sinni um íslenskt efnahagslíf. Jónas Fr. Jónsson, forstjóri FME, segir í frétt á heimasíðu FME að sjónarmið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins séu almennt í takt markmið FME. ,,FME fylgist vel með þeim áhættum sem eru fyrir hendi í kerfinu og kemur sjónarmiðum sínum á framfæri við stjórnendur fjármálafyritækjanna telji það ástæða til."


 

Tap Flögu Group fyrir skatta nam 176 þúsund dollurum eða um ellefu milljónum króna á öðrum fjórðungi 2007 í samanburði við tap er nam 532 þúsund dollurum eða 34 milljónum króna á öðrum fjórðungi 2006. EBITDA framlegð nam 303 þúsund dollurum á öðrum ársfjórðungi samanborðið við USD 196 þúsund á öðrum fjórðungi 2006. Tekjur námu 8,9 milljónum dollara eða 574 milljónum króna á öðrum ársfjórðungi sem er 11,6% aukning miðað við sama tímabil fyrra árs. Rekstrarkostnaður nam 5,5 milljónum dollara eða 355 milljónum króna á öðrum ársfjórðungi í samanburði við USD 4,9 milljónir á sama tímabili fyrra árs. Framtíðarhorfur Hörð samkeppni og sveiflur einkenna sem fyrr markaðinn fyrir svefngreiningarvörur, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Félagið býst við að bæta samkepnnisstöðu sína á Bandaríkjamarkaði í kjölfar væntanlegrar nýrrar reglugerðar er heimilar greiðslur fyrir heimamælingar. Fyrirtækið mun einnig halda áfram að byggja upp samband sitt við dreifiaðila Emblu um allan heim til að auka sölu félagsins og tryggja stöðu sína sem "viðmiðunarstaðall? fyrir svefngreiningartæki. Félagið mun styðja við vöxt SleepTech utan Tri-State svæðisins með árangursríkri innleiðingu agaðra staðla fyrirtækisins ásamt því að hverfa frá þeirri stefnu að þjónusta einungis sjúkrahús að uppbyggingu beins samstarfs við sérfræðinga með eigin stofur. Sveiflur eru áfram fyrirsjáanlegar í náinni framtíð félagsins en það er staðföst trú yfirstjórnar Flögu Group að langtímahorfur félagsins séu traustar. Þess er jafnframt vænst að markmiðum þessa árs verði náð og að langtíma rekstrarárangur félagsins verði jákvæður. Reksturinn Eftirspurn eftir þjónustu SleepTech hélt áfram að vera sterk í Norðaustur Bandaríkjunum, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Nokkrir samningar SleepTech við sjúkrahús hafa verið endurnýjaðir á tímabilinu og fyrirtækið heldur áfram að vera einn stærsti veitandi þjónustu á sviði svefnmælinga á Tri-State svæðinu. Nýtt markaðsstarf sem tilkynnt var um á fyrsta fjórðungi hefur borið góðan árangur og fyrirtækið hefur þegar hafið samstarf við sérfræðinga á markaðnum til að útvega samninga við svefnmælingastofur utan Tri-State svæðisins og árangurs af þessu starfi er vænst á þriðja ársfjórðungi. Embla vinnur nú að því að tryggja samband sitt við viðskiptavini og dreifiaðila um allan heim með því að innleiða samhæfða vörustjórnun og áframhaldandi aukningu í hagkvæmni og skilvirkni. Í Bandaríkjunum er þess vænst að ný reglugerð líti dagsins ljós í september 2007 og gerir félagið ráð fyrir að það muni opna ný tækifæri. Félagið trúir því að ný reglugerð ásamt því að Embletta var valin af yfirvöldum ?American Academy of Sleep Medicine? til að vera staðall fyrir rannsóknir þeirra á gagnsemi heimamælinga við svefnrannsóknir muni opna nýjan markað fyrir Embletta í Bandaríkjunum. Til að nýta þetta tækifæri leitar félagið nú að dreifingaraðila fyrir vörueininguna og þess er vænst að samningur við þriðja aðila verði staðfestur í náinni framtíð. Embletta er nú talin vera ,,viðmiðunarstaðall? tækja til heimamælinga á Evrópumarkaðnum og hentar einstaklega vel að væntanlegu endurgreiðslukerfi í Bandaríkjunum. Embla heldur áfram að leita að vaxtartækifærum á öllum mörkuðum sínum í heiminum.


 

Hagnaður varð af rekstri ICEQ verðbréfasjóðs á fyrstu sex mánuðum ársins að fjárhæð 1.622 milljónir króna rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum ICEQ verðbréfasjóðs. Í tilkynningu til Kauphallarinnar fylgir ekki samanburðartölur eða ársreikningurinn sem slíkur. Eigið fé sjóðsins nam í lok júní 6.533 milljónum króna. Eiginfjárhlutfall var 56,5% en samkvæmt lögunum má hlutfallið ekki vera lægra en 8,0%. Rekstrarfélag ICEQ er Rekstrarfélag Kaupþings banka hf. sem er dótturfélag Kaupþings banka hf. og hluti af samstæðureikningi bankans og dótturfélaga hans.


 

Tap Samson á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2007 nam 3,2 milljörðum króna samanborið við 12,2 milljarða króna hagnað á sama tíma í fyrra, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Félagið er eigandi tveggja dótturfélaga og er því birtur samstæðureikningur félagsins og dótturfélaga þess. Auk móðurfélagsins eru í samstæðunni félögin Samson Properties ehf. sem er fasteignafélag sem sérhæfir sig í rekstri, þróun og fjárfestingum í fasteignum og fasteignatengdum verkefnum í Evrópu. Einnig er fjárfestingafélagið Ópera fjárfestingar ehf. hluti af samstæðunni en það félag er eigandi að um 26% eignarhluta í Fjárfestingarfélaginu Gretti hf. Eignarhluti móðurfélagsins í Landsbanka Íslands hf. var 4,6 milljarðar króna að nafnverði í lok tímabilsins og nam hann 41,37% af heildarhlutafé bankans. Markaðsverð eignarhlutans nam 173,7 milljarðar króna í lok tímabilsins en bókfært virði hans er 73 milljarðar króna en beitt er hlutdeildaraðferð við bókun eignarhlutans. Gengi hlutafjár í Landsbanka Íslands hf. hækkaði um 43,8% á fyrri hluta ársins 2007. Þar sem beitt er hlutdeildaraðferð við að gera grein fyrir eignarhluta félagsins í Landsbanka Íslands hf. færast einungis 10,9 milljarða króna til tekna þó markaðsvirði eignarhluta Samson ehf. hafi aukist um 52,9 milljarða króna á tímabilinu. Félagið færir afleiðusaminga á markaðsvirði og því kemur fram gjaldfærsla að fjárhæð 14,7 milljarða króna sem að stórum hluta er vegna styrkingar íslensku krónunnar á tímabilinu. Sem alþjóðlegt fjárfestingafélag beitir félagið gengisvörnum til að styðja við eign félagsins í Landsbanka Íslands hf. og draga úr gengisáhrifum á eignir félagsins í evrum talið. Þar sem félagið beitir hlutdeildaraðferð á eign sína í bankanum er hækkun á markaðsverði eignarinnar ekki færð að fullu á móti þessutapi. Bókfært eigið fé í lok tímabilsins nam 24,6 milljarðar króna samkvæmt efnahagsreikningi og lækkaði það um 16,2% frá árslokum 2006. Ef eignarhlutur félagsins í Landsbanka Íslands hf. væri færður til eignar á markaðsverði væri eigið fé félagsins 107 milljarðar króna að teknu tilliti til tekjuskattsáhrifa og eiginfjárhlutfall þá 42%. Í árslok 2006 var eigið fé félagsins skv. sömu aðferð 73 milljarðar króna og hefur því aukist um 47% á tímabilinu.


 

Tilkynnt var um útgáfu Alþjóðabankans á jöklabréfum fyrir 3 milljarða króna að nafnverði í dag. Bréfin bera 12,25% vexti og falla á gjalddaga í maí 2009, að sögn greiningardeildar Landsbankans.


 

Icelandair flutti rúmlega 218 þúsund farþega í áætlunarflugi sínu í júlí og er það mesti fjöldi farþega sem Icelandair hefur flutt í einum mánuði frá upphafi, en félagið fagnar í ár 70 ára afmæli sínu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,12% og er 8.161 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam ríflega sjö milljörðum króna. TM hækkaði um 1,66%, Landsbankinn hækkaði um 1%, Century Aluminium hækkaði um 0,78%, Alfesca hækkaði um 0,51% og Atorka Group hækkaði um 0,43%. Föroya banki lækkaði um 2,17%, Eimskip lækkaði um 2,02%, Bakkavör Group lækkaði um 0,74%, 365 lækkaði um 0,71% og Marel lækkaði um 0,53%. Gengi krónu styrktist um 1,39% og er 117,6 stig við lok markaðar.


 

Búlgarska fjármálaeftirlitið (Financial Supervision Commission (FSC)) hefur hafið rannsókn á sölunni á 90% hlut búlgarska símarisans BTC til bandaríska fjárfestingarfélagsins AIG Global Investment Group. Rannsókn FSC beinist að því hvort yfirtökuskylda hafi myndast þegar fjárfestingarfélagið Viva Ventures seldi kauprétt sinn til bandarísks fjárfestingarsjóðs að nafni Advent. Tómas Ottó Hansen hjá Novator segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að þessi fyrirspurn eftirlitsins sé eðlileg í ljósi stærðar viðskiptanna og sagðist Tómas ekki hafa áhyggjur af niðurstöðu rannsóknarinnar vegna viðskiptanna en Novator er búið að afhenda bréf þau sem félagið átti í BTC. Novator, fjárfestingarfélag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, samþykkti fyrr á árinu að selja AIG kauprétt sinn að 65% hlut í BTC en kauprétturinn var í höndum Advent. Advent keypti hann af Viva Ventures fyrir 280 milljónir evra árið 2004. Novator tók yfir þessa skuldbindingu þegar hluturinn var keyptur af Advent. Að sögn Tómasar var fyrirkomulag sölunnar með þeim hætti að ekki hefði átt að koma til yfirtökuskyldu hjá Viva Ventures en Novator átti rétt á því að eignast allt hlutafé félagsins. Í upphafi árs 2006 öðlaðist Novator rétt til að eignast allt hlutafé Viva Ventures, sem staðsett er í Vín, en félagið átti þá 65% hlut í BTC. Viva Ventures greiddi 230 milljónir evra fyrir hlutinn sumarið 2004. Síðar keypti Novator 25% hlut til viðbótar og tryggði sér þannig 90% í félaginu. Samkvæmt upplýsingum frá Novator var um að ræða stærstu skuldsettu yfirtöku í Mið- og Austur Evrópu fram til þessa.


 

Fjármálaeftirlitið hefur veitt Straumi-Burðarási Fjárfestingabanka hf. (?Straumur?) viðskiptabankaleyfi. Það gerir bankanum kleift að sækja innlán á þeim mörkuðum sem hann starfar á og hefst vinna við það nú þegar á Íslandi og í Danmörku segir í tilkynningu bankans. Sem fyrr segir gerir leyfið Straumi kleift að sækja innlán á þeim mörkuðum sem bankinn starfar á og hefst vinna við það nú þegar á Íslandi og í Danmörku. Viðskiptabankaleyfið breytir verulega fjármögnunarmöguleikum Straums segir í tilkynningu. Fyrir hefur dótturfélag bankans í Finnlandi, eQ, viðskiptabankaleyfi og þar með heimild til þess að taka við innlánum og er starfsemi bankans þar að langmestu leyti fjármögnuð með innlánum. Ekki er ráðgert að bankinn hefji að veita hefðbundna viðskiptabankaþjónustu við einstaklinga og fyrirtæki, svo sem með starfrækslu útibúa. Leyfið gildir frá 29. ágúst 2007. Árið 2004 fékk Straumur fjárfestingabankaleyfi og er í dag stærsti fjárfestingabanki á Íslandi. Bankinn, sem samstæða, býður upp á heildstæða og samþætta fjárfestingabankaþjónustu, þ.m.t. markaðsviðskipti, fyrirtækjaráðgjöf, fjármögnun og eignastýringu og eru starfsmenn samstæðunnar ríflega 440 talsins.


 

Hagnaður Stoða fyrstu sex mánuði ársins 2007 nam 4.336 milljónum króna en nam 4.186 milljónum króna fyrir sama tímabil árið áður.Rekstrartekjur fyrstu sex mánuði ársins 2007 námu 4.162 milljónum króna en námu 2.778 milljónum króna fyrir sama tímabil árið áður.Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilsins námu 170, 3 milljarða króna en námu 156,6 milljarða króna í árslok 2006.Eigið fé félagsins í lok tímabilsins nam 34 milljörðum króna en þar af nam hlutafé 2,7 milljörðum króna. Eigið fé í árslok 2006 nam 22,7 milljörðum króna.Eiginfjárhlutfall félagsins var 20%.Helstu atburðir janúar - júní 2007:Í febrúar gerði félagið samning um kaup á fasteignafélaginu Landsafli ehf. af Landsbankanum. Helstu eignir félagsins eru: Höfðabakki 9 og Suðurlandsbraut 34 í Reykjavík. Rekstur félagsins er hluti af samstæðureikningi félagsins frá yfirtökudegi sem var 1. mars 2007.Í febrúar jók félagið hlutafé sitt um 522 millj. kr. og seldi til þriggja nýrra fjárfesta: Landsbanka Íslands, Fjárfestingafélagsins Máttar ehf. og SJ1 ehf.Í mars seldi félagið allt hlutafé sitt í S fasteignum ehf. til Eignarhaldsfélagsins Fons hf. Helstu eignir félagsins eru bensínstöðvar Skeljungs hf. Rekstur S fasteigna var hluti af samstæðureikningi félagsins til 28. febrúar 2007.Í júní tilkynnti félagið um fyrirætlan sína að leggja fram valfrjálst yfirtökutilboð til allra hluthafa danska félagsins Keops A/S. Yfirtökutilboð félagsins hljóðaði upp á DKK 24,0 á hlut eða samtals 4.337 milljónir danskra  eða 51 milljarð króna fyrir allt hlutafé Keops. Stjórn Keops hefur mælt með tilboðinu og er það stutt með áliti frá bæði Glitni banka og Carnegie bank.Tilboðsfresturinn rennur út 31. ágúst 2007. Niðurstaða tilboðsins verður tilkynnt 3. september 2007.Félagið er fasteignafélag sem sérhæfir sig í útleigu og rekstri atvinnuhúsnæðis. Fasteignir félagsins eru verslunarhúsnæði, skrifstofur, hótel og vörugeymslur og er fermetrafjöldinn yfir 648 þúsund. Fjöldi leigutaka errúmlega 1.000. Meðal stærstu leigutaka má nefna Haga hf., Magasin Du Nord, ILLUM, Flugleiðahótel, Fasteignir Ríkissjóðs, Gudme Raaschou Bank og Danke Bank. Nýtingarhlutfall fasteigna er um 97%. Horfur í rekstri félagsins eru góðar.


 

Það sem af er ári hefur lítillega hægt á útlánavexti ýmissa lánafyrirtækja þrátt fyrir að útlánavöxturinn hafi aukist nokkuð í júní og júlí, segir greiningardeild Glitnis. ?Tólf mánaða vöxtur útlána þessara lánafyrirtækja var 26,4% í júlí. Var það um 1,5% hægari vöxtur en í júní og tæplega 7% hægari en í upphafi árs,? segir hún. ?Með ýmsum lánafyrirtækjum flokkast þau lánafyrirtæki sem ekki eru innlánastofnanir svo sem Íbúðalánasjóður, fjárfestingabankar og eignaleigufyrirtæki,? segir greiningardeildin. Samtals námu útlán ýmissa lánafyrirtækja 941 milljarða króna í júlílok. Þar af vega lán til heimila þyngst eða rúmlega 452 milljarða króna en stærsti hluti þeirra lána eru lán Íbúðalánasjóðs. Lán til almennra fyrirtækja námu 218 milljarða króna og 153 milljarða króna lán til fjármálafyrirtækja. ?Útlánavöxtur til heimila hefur verið nokkuð stöðugur undanfarið ár mældur sem tólf mánaða breyting, eða á bilinu 9%-15%. Lán til fyrirtækja eru hins vegar aðeins tæplega 2% meiri en þau voru fyrir ári. Þær tegundir útlána sem skýra vöxt útlána þessara lánafyrirtækja eru ríflega 104 milljarða króna útlánaaukning til fjármálastofnana, einnig vega útlán til heimila nokkuð þungt og lán til erlendra aðila hafa aukist um 74% á tímabilinu eða um sem nemur 26 milljarða króna,? segir greiningardeildin. Hún segir að undanfarið hefur þróun á fjármálamörkuðum verið í þá átt að fjármagn er dýrara og líklegt að aðgengi að því versni. ?Verðtryggðir innlendir langtímavextir hafa hækkað nokkuð undanfarið og umrót á erlendum fjármálamörkuðum tengt húsnæðislánamarkaði í Bandaríkjunum hefur gert það að verkum að aðgengi að erlendu lánsfé hefur versnað og áhættuálag á vexti hefur hækkað töluvert. Líklegt er að ofangreindar ástæður valdi því að áfram muni draga úr útlánavexti,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,26% og er 8.150 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 4,5 milljörðum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 0,75%, Atorka Group hefur hækkað um 0,43%, Teymi hefur hækkað um 0,33% og Glitnir hefur hækkkað um 0,18%. Eimskip hefur lækkað um 2,02%, Föroya banki hefur lækkað um 1,3%, Straumur hefur lækkað um 0,74%, 365 hefur lækkað um 0,71% og Kaupþing hefur lækkað um 0,7%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,5% og er 118,7 stig.


 

Átta nýir aðilar gengið til liðs við Nordic Exchange og þrettán hafa útvíkkað aðild sína til fleiri markaða til að njóta þeirra kosta sem OMX Nordic Exchange kauphallaraðild býður upp á. Þetta kemur fram í frétt frá Kauphöllinni.


 

Hagnaður Sparisjóðs Vestfirðinga nam 822 milljónum króna á fyrri árshelmingi, samanborið við 217 milljón króna hagnað á sama tímabili á árinu 2006. Árshlutauppgjör er nú í fyrsta sinn byggt á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS). Við innleiðingu staðlanna hækkaði eigið fé sjóðsins um 512 milljónir króna. Samanburðarfjárhæðum vegna ársins 2006 hefur verið breytt til samræmis við nýjar reikningsskilareglur. Arðsemi eigin fjár var 84,0% samanborið við 37,7% arðsemi á sama tímabili á árinu 2006. Hreinar vaxtatekjur lækka um 2 milljónir króna frá fyrra ári og nema nú 104 milljónir króna. Hreinar rekstrartekjur námu 1.323 milljónum króna og hækka um 786 milljónir króna frá fyrra ári. Rekstrarkostnaður á tímabilinu nemur 232 milljónum króna og hækkar um 32 milljónir króna frá fyrra ári. Virðisrýrnun útlána nam 101 milljón króna og hækkar um 19 milljónir króna frá fyrra ári. Heildareignir námu 11.546 milljónir króna og hafa aukist um 13% frá árslokum 2006. Útlán til viðskiptamanna námu 7.035 milljónum krópna og hafa aukist um 4% á árinu. Innlán námu 5.333 milljónir króna og jukust um 6% á tímabilinu. Eigið fé nam 3.115 milljónum króna í lok tímabilsins og eykst um 34% á tímabilinu. Eiginfjárhlutfall sjóðsins í lok júní var 14,0% en það var 12,0% í árslok 2006.


 

Fjárfestingarfélagið TSM Capital hefur eignast stóran hlut í bresku verslunarkeðjunni Matthew Williamson Holdings, Ltd. Baugur Group eignaðist hlut í Matthew Williamson á síðasta ári og mun eiga áfram í félaginu ásamt nýrri og eldri fjárfestum. TSM Capital eignast 22% hlut í félaginu en Baugur á 26%. Stofnendur Matthew Williamson Holdings Ltd., þeir Matthew Williamson og Joseph Velosa, munu áfram eiga meirihluta í félaginu. Með kaupunum kemur nýtt fjármagn inn í reksturinn sem ætlað er að fjárfesta í frekari vexti vörumerkisins. Eigendur TSM Capital eru Áslaug Magnúsdóttir og þeir Marvin Traub og Mortimer Singer. Þau hafa öll unnið mikið að ráðgjafarstörfum í verslunarrekstri en að sögn Áslaugar er þetta fyrsta fjárfestingarverkefni þeirra síðan TSM Capital var stofnað fyrr í sumar. Ætlunin er að færa út sölusvæði félagsins til fleiri landa, bæta innri uppbyggingu félagsins, þróa nýjar vörur og koma upp nýjum verslunum á lykilstöðum. Fyrsta skrefið í þessa átt verður að opna söluskrifstofu í New York. Að sögn Áslaugar er hér um að ræða mjög sterkt merki sem hún taldi að ætti mikla möguleika á dýrari enda markaðarins með föt, fylgihluti, skartgripi og skó.


 

Fyrir skömmu opnaði verslunarkeðjan JYSK sína þriðju verslun í Rúmeníu og nú 6. september verður fjórða verslun félagsins opnuð þar í landi. Stefnt er að opnun fleiri verslana þannig að þær verði jafnvel orðnar 10 í Rúmeníu innan skamms, að sögn Nils B. Stórá, framkvæmdastjóra JYSK í Austur Evrópu í Viðskiptablaðinu í dag. Fjórða verslunin í Rúmeníu er í bænum Targu Mures í Transilvaníu, sem er um 150.000 manna bær, en ekki eru nema fjórir mánuðir síðan fyrsta verslunin var opnuð í Rúmeníu. Að sögn Nils er félagið þegar með fimm nýja samninga í vinnslu í Rúmeníu, en auk þess hefur félagið opnað verslun í Búlgaríu og stefnir að opnun fleiri verslana þar. Að sögn Nils er félagið einkum að horfa til þessara tveggja landa í Austur Evrópu sem stendur, en ekki er ólíklegt að það beini sjónum sínum til fleiri landa þegar fram líða stundir, enda hafa viðtökur verið góðar. Eru nú ríflega 700 starfsmenn á þeirra vegum í Austur Evrópu og gert er ráð fyrir að veltan í verslunum félagsins verði um 80 milljónir evra á þessu ári, eða ríflega sjö milljarðar króna. "Markaðurinn þarna er ekki auðveldur en við teljum að það séu miklir möguleikar þarna. Þetta getur bara farið eina leið og það er upp á við," sagði Nils, en gert er ráð fyrir að opna skrifstofu í Rúmeníu innan skamms, sem myndi halda utan um uppbygginguna í framangreindum löndum. Sömu aðilar og eiga Rúmfatalagerinn reka verslanir undir nafni JYSK víða um heim, auk þess sem þeir eiga fasteignafélagið SIM. Þessir aðilar reka nú 21 verslun í Eystrasaltslöndunum og 31 verslun í Kanada. Að sögn Nils er það í raun helsta vandamálið við útbreiðslu verslana þeirra í Austur-Evrópu hve erfitt er að fá gott húsnæði á heppilegum stöðum. Samstarfinu við SIM er ætlað að leysa þann vanda, en SIM hefur verið að auka verulega við sig húsnæði í þessum löndum. Á fálagið nú þrjár stórar lóðir í Rúmeníu sem ætlunin er að byggja á innan skamms. Fyrir skömmu var greint frá því að Rúmfatalagerinn hefði keypt ráðandi hlut í dönsku húsgagnakeðjunni Ilva af Kaupþingi, jafnframt því að eiga kauprétt að þeim hlutum sem enn eru í Kaupþingi. Fyrir á Rúmfatalagerinn bresku húsgagnakeðjuna Pier.


 

Samkvæmt árshlutauppgjöri jókst velta dönsku ölgerðarinnar Royal Unibrew um 13% á milli ára og nam 1,8 milljörðum danskra króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Hagnaður fyrir skatt dróst hins vegar saman og nam um 37,5 millljónum danskra króna, samanborið við 45,9 milljónir á sama tímabili árið á undan. Framlegðin minnkaði úr 3,7% niður í 3,1%. Eins og kunnugt er fer FL Group með fjórðungshlut í félaginu, eða 24,4%. Royal Unibrew er annar stærsti drykkjarvörframleiðandi Skandinavíu. Heildarsala Royal Unibrew á fyrri helmingi þessa árs jókst um 9,5% í lítrum talið, miðað við sama tímabil árið áður. Sölutekjurnar jukust um tæplega 13% og námu samtals 1,8 milljörðum danskra króna á tímabilinu. Verri afkoma ölgerðarinnar á tímabilinu skýrist fyrst og fremst af auknum kostnaði, erfiðum rekstri í Póllandi og aukinni samkeppni í Danmörku. Félagið gerir ráð fyrir að hagnaður það sem eftir er árs verði í kringum 270 milljónir danskra króna, sem er talsverð lækkun frá fyrri spám.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,61% og er 8.171 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam átta milljörðum króna. Marel hækkaði um 0,86% og Atorka Group lækkaði um 0,11%. Flaga Group lækkaði um 4,32%, Century Aluminium lækkaði um 3,71%, Exista lækkaði um 2,64%, FL Group lækkaði um 1,9%, Össur lækkaði um 1,85% og Kaupþing lækkaði um 1,8%. Gengi krónu styrktist um 0,76% og er 119,3 stig.


 

66°Norður hefur stofnað dótturfélagið 66°North USA til að sinna málum fyrir Norður Ameríkumarkað. Síðustu fimm ár hefur félagið haft þarlendan dreifingaraðila sem sá um sölu- og dreifingarmál fyrir Bandaríkin og Kanada. Ákvörðun var tekin um að halda því fyrirkomulagi ekki áfram og opna í staðinn sérstakt dótturfyrirtæki með skrifstofu í New York. "Með þessu móti höfum við fullt vald á vörumerkinu, verðlagningu og stöðu á markaðinum," segir Halldór G. Eyjólfsson, forstjóri 66°Norður, í tilkynningu. "Þetta er næsta skref í að ná enn meiri útbreiðslu og árangri á þessum gríðarlega stóra og samkeppnisharða markaði." Í tilkynningu er bent á að útrás fyrirtækisins hefur verið hröð undanfarið og hefur fyrirtækið aukið útflutning stórlega. Í dag flytur 66°Norður út vörur til 15 landa. "Þessi hraða uppbygging er afrakstur þeirrar markaðs- og hönnunarvinnu sem við höfum verið að vinna í undanfarin ár. Í dag fer mest af framleiðslu fyrirtækisins fram í tveimur verksmiðjum sem við eigum í Lettlandi og vinna rúmlega 200 manns hjá 66°Norður þar. Miðað við aukningu í sölu, bæði hér heima og erlendis, þurfum við að finna lausn á framleiðslumálum fyrirtækisins í náinni framtíð, því í dag erum við að fullnýta þessar tvær verksmiðjur okkar." Aðspurður segist Halldór lítið vilja segja um opnun búðar í New York, en margir muna eftir þegar 66°Norður opnaði tímabundið verslun á Manhattan fyrir tæpum tveimur árum. Hann segir þó að fyrirtækið stefni að opnun nokkurra búða í Evrópu á næstunni og að útrás Íslendinga í Danmörku sé síður en svo búin, en félagið hefur nú opnað verslun þar eins og kom fram í Viðskiptablaðinu í síðustu viku. "Það eru spennandi tímar framundan hjá 66°Norður, bæði hér heima og erlendis," segir Halldór. Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er áætluð velta félagsins á þessu ári um tveir milljarðar króna.


 

Hreinn hagnaður MP fjárfestingabanka á fyrstu sex mánuðunum nam 1,1 milljarði króna en það er 94%aukning frá sama tíma fyrir ári.Hreinar vaxtatekjur námu 159 milljónum króna á fyrstu sex mánuðunum samanborið við 269 milljónir króna neikvæðar vaxtatekjur fyrstu sex mánuði árið 2006.Arðsemi eigin fjár jafngildir 41,7% ávöxtun á ársgrundvelli fyrstu sex mánuðiársins 2007.Vaxtatekjur jukust um 126% fyrstu sex mánuði ársins samanborið við fyrstu sex mánuði árið 2006 og námu 2.191 milljónum króna.Rekstrartekjur námu 1.788 milljónum króna eftir fyrstu sex mánuðina sem er 69% aukning frá sama tímabili árið áður.Þóknanatekjur jukust um 50% samanborið við fyrstu 6 mánuði árið 2006, úr 548 milljónum króna í 821 milljón.Gengishagnaður nam 808 milljónum króna eftir fyrstu 6 mánuði ársins 2007 samanborið við 779 milljónir króna eftir sama tímabil á síðasta ári.Heildareignir bankans voru 42.435 milljónir króna í lok júní 2007, samanborið við 42.837 milljónir króna í lok síðasta árs.Eigið fé var 5.804 milljónir króna þann 30. júní 2007 sem er 18% aukning frá 31. desember 2006.Eiginfjárhlutfall (CAD) samstæðunnar var 24,70% í lok júní 2007 samanborið við 19,2% í byrjun árs.Fjöldi starfsmanna var 26 þann 31. desember 2006 en var orðinn 41 þann 30. júní 2007.Fyrri hluti ársins 2007 var mjög hagfelldur í rekstri MP Fjárfestingarbanka. Bankinn skilaði methagnaði og jukust þóknanatekjur verulega á milli ára. Hreinn vaxtamunur jókst einnig mikið frá fyrra ári.Efnahagur bankans stóð nánast í stað frá byrjun árs og skýrist fyrst og fremst af minnkandi stöðutöku úr hlutabréfum sem og skuldabréfum. Gengishagnaður bankans var góður á fyrri hluta ársins og er að langmestu leyti innleystur hagnaður. Starfsemi bankans hélt áfram að vaxa í Mið- og Austur Evrópu þar sem megin vaxtabroddur bankans er til framtíðar.Í tilkynningu segir að framtíðarhorfur bankans séu nokkuð góðar þrátt fyrir sveiflur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Stefnt er að því að auka hreinan vaxtamun áfram í starfsemi bankans. Einnig hefur bankinn aukið tekjur sínar erlendis til mikilla muna með opnun útibúsins í Vilnius ásamt beinni aðild að öllum norrænu kauphöllunum og  stofnun austur-evrópsks viðskiptaborðs.


 

Greiningardeild Landsbankans segir í nýrri greiningu um þróun á skuldabréfamarkaði að miklar sveiflur hafi að undanförnu verið í kröfum flestra markflokka vegna mikils óróa á mörkuðum í  kjölfar vandræða tengdum ótryggum íbúðarlánum í Bandaríkjunum. Þá hefur mikil velta verið á skuldabréfamarkaði frá því að umrót á erlendum mörkuðum hófst upp úr miðjum júlímánuði.


 

Í fyrra var tæplega helmingi alls sláturfjár á landinu lógað í þremur sláturhúsum á Norðurlandi vestra og hefur hlutur þeirra vaxið um 17% frá 2003. Nær annar hver dilkur sem bíður örlaga sinna í sláturhúsum á haustin fer um sláturhúsin á Norðvesturlandi. Þetta er athyglisvert og sýnir eftirtektarverða þróun, sagði Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, á 15. ársfundi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um síðustu helgi.Í ræðu ráðherra kom fram að frá því að sláturhúsin á Norðurlandi vestra urðu aðeins þrjú hafa þau öll aukið hlut sinn á landsvísu í sauðfjárslátrun, mismikið þó. Sláturhúsin eru öll staðsett innan tiltölulega lítils radíuss á Norðvesturlandi. Sölufélag Austur-Húnvetninga eða SAH Afurðir ehf. hafa aukið sýnu mest við sig. Árið 2003 var slátrað þar tæplega 66 þúsund fjár eða sem nam 11,8% á landsvísu. Í fyrra voru það liðlega 87 þúsund fjár og 16,3% landsframleiðslunnar. Á sama tíma jókst hlutur Kaupfélags Skagfirðinga um ríflega tvö prósentustig og nam í fyrra 19,7%. Hjá Kaupfélagi Vestur-Húnvetninga er breytingin lítil á þessum fjórum árum. Þar hefur verið lógað um og yfir 12% sláturfjár á ári, eða sextíu og eitt til sextíu og sjö þúsund kindum.


 

Greiningardeild Glitnis telur að íslenskir fjárfestar séu að verða ónæmari fyrir fasteignavandanum í Bandaríkjunum því, að minnsta kosti til skemmri tíma litið, er fyrirsjáanlegt að áhrifin á afkomu bankanna hér á landi eru hverfandi. Hún gaf út afkomuspá í byrjun júlí og er sú spá óbreytt en hún hljóðaði upp á 45% hækkun á OMXI15 hlutabréfavísitölunni á árinu. ?Þrátt fyrir mikla lækkun undanfarið sem rekja má til annars flokks fasteignalána í Bandaríkjunum gerum við enn ráð fyrir hækkun á verði hlutabréfa á síðari hluta ársins,? segir greiningardeildin. Úrvalsvísitalan hækkaði um rúm 6% í síðustu viku. Greiningardeildin gerir ráð fyrir að verð á hlutabréfum fylgi þróun á erlendum mörkuðum og lækki þannig lítillega. Greiningardeildin segir að svo virðist sem hlutfall smærri fjárfesta hafi minkað undanfarið á íslenska markaðnum og þannig hlutfall stærri fjárfesta aukist. ?Eðlilegt má teljast að hlutfall smærri fjárfesta á markaðinum hafi dregist saman því alla jafna eru þeir áhættufælnastir. Gera má ráð fyrir að áframhald verði á sveiflum á verði hlutabréfa og því má gera ráð fyrir að samsetning fjárfesta verði óbreytt næstu mánuðina.?


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,02% og er 8.220 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,6 milljörðum króna. Teymi hefur hækkað um 2,3% en síðustu sjö daga hefur félagið hækkað um 18,2%, Marel hefur hækkað um 0,86% og Atorka Group hefur hækkað um 0,54%. Flaga Group hefur lækkað um 4,32%, Straumur hefur lækkað um 1,94%, FL Group hefur lækkað um 1,52%, Exista hefur lækkað um 1,47% og Glitnir hefur lækkað um 1,23%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,3% og er 118,1 stig.


 

Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, hefur sett á fót  nefnd sem fara á heildstætt yfir ákvæði laga um fjármálafyrirtæki með það að markmiði að lagaumhverfi sparisjóða verði þeim ekki hamlandi í ört vaxandi samkeppni á fjármálamarkaði. Þetta kemur  fram í tilkynningu í frá Viðskiptaráðuneytinu. "Mikil gerjun hefur verið hin síðari ár á íslenskum fjármálamarkaði. Hafa sparisjóðirnir ekki farið varhluta af þessum hræringum. Árið 2002 var ráðist í miklar breytingar á lagaumhverfi sparisjóðanna þegar samþykktar voru breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki sem gerðu sparisjóðum kleift að breyta félagaformi sínu í hlutafélög. Til dagsins í dag hefur enginn sparisjóður valið þessa leið fyrir utan Sparisjóð Reykjavíkur og nágrennis, SPRON, sem hefur samþykkt á stofnfjáreigendafundi stofnun hlutafélags um starfsemi sjóðsins," segir í tilkynningu. Þá segir í tilkynningunni að nokkur umræða hafi átt sér stað um að ákvæði gildandi laga um starfsemi sparisjóðanna hafi ekki virkað sem skyldi, meðal annars þau sem heimila breytingu sparisjóðs í hlutafélag, viðskipti með stofnfjárhluti og útgáfu nýs stofnfjár. Viðskiptaráðherra hefur óskað eftir að Fjármálaeftirlitið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samband íslenskra sparisjóða og Samtök fjármálafyrirtækja taki þátt í nefndarstarfinu með sérfræðingum viðskiptaráðuneytisins. Formaður nefndarinnar verður Kjartan Gunnarsson, skrifstofustjóri í viðskiptaráðuneytinu. Aðrir nefndarmenn skipaðir án tilnefningar verða Tanya Zharov, lögfræðingur hjá Íslenskri Erfðagreiningu, og Jóhann Antonsson, stjórnarformaður Sparisjóðs Svarfdæla. Er við það miðað að nefndin ljúki störfum fyrir 1. júní á næsta ári.


 

er með um 370 starfsmenn


 

Vísitala launa er 120,2 stig á öðrum ársfjórðungi 2007 og hækkaði um 1,4% frá fyrri ársfjórðungi að því er kemur fram í frétt Hagstofunnar. Vísitala launa á almennum vinnumarkaði hækkaði um 1,5% á sama tímabili og vísitala launa fyrir opinbera starfsmenn um 1,1%. Árshækkun vísitölu launa var 10,6% á öðrum ársfjórðungi 2007, 11,7% á almennum vinnumarkaði og 8,1% hjá opinberum starfsmönnum. Ársfjórðungshækkun reglulegra launa var mest hjá sérfræðingum, 2,5% en minnst hjá iðnaðarmönnum, 0,7%. Regluleg laun skrifstofufólks hækkuðu mest frá öðrum ársfjórðungi 2006 eða um 13,2% en regluleg laun iðnaðamanna hækkuðu minnst, 9,8%. Ársfjórðungshækkun reglulegra launa var mest í fjármálaþjónustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum (J) eða 3,0% en minnst var hækkunin í iðnaði (D), 0,6%. Frá öðrum ársfjórðungi 2006 hækkuðu regluleg laun í fjármálaþjónustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum (J) mest eða um 15,0% en minnst var hækkunin í verslun og ýmissi viðgerðarþjónustu (G), 10,4%.


 

Hagnaður Smáralindar ehf. nam 735 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins, samanborið við tap sem nam 316 milljónum króna á sama tíma fyrir ári. Bætta afkomu má meðal annars rekja til hagnaðar af sölu fasteigna og lóða sem nam 913 milljónum króna en sama tímabili fyrir ári naut þess ekki við. Ennfremur námu hreinar fjármunatekjur 17 milljónum króna á tímabilinu en voru fjármagnskostnaður sem nam einum milljarði króna fyrir á sama tíma fyrir ári. Tekjur félagsins jukust á tímabilinu í 721 milljón króna úr 654 milljónum króna og rekstrarhagnaður jókst í 356 milljónir króna úr 338 milljónum. Matsbreyting fjárfestingaeignar var neikvæð á tímabilinu upp á 390 milljónir króna en á sama tíma fyrir ári var þessi liður jákvæður upp á 362 milljónir króna. Langtímaskuldir lækkuðu um 1,1 milljarð króna og námu átta milljörðum króna við lok tímabilsins. Skammtímaskuldir lækkuðu um 81 milljón króna og voru 460 milljónir króna. Eignir félagsins lækkuðu í 14,8 milljarða króna úr 15,2 á sama tíma fyrir ári. Eigið fé félagsins í lok tímabilsins var 6,3 milljarðar króna og eiginfjárhlutfall félagsins 55 % að teknu tilliti til víkjandi láns frá móðurfélaginu.


 

Hagnaður Sorpu b.s. fyrstu sex mánuði ársins var 64,8 milljónir króna en var 11,3 milljónir króna fyrir sama tímabil og árið áður. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir nam 103,5 milljónir króna en var 98,5 milljónir króna fyrir sama tímabil á árinu 2006. Heildareignir samlagsins 30. júní 2007 námu 1.771 milljónir króna og heildarskuldir 771 milljónir króna, Eigið fé í lok tímabilsins var 1.000 milljónir króna og hafði aukist um rúmar 66,6 milljónir króna frá því í upphafi árs. Handbært fé frá rekstri var á 100,8 milljónir króna tímabilinu, samanborið við 51,2 milljónir króna á sama tíma fyrir ári.


 

Tap færeyska olíu og gasfyrirtækisins Atlantic Petroleum jókst í 39,3 milljónir danskra króna eftir skatta á fyrstu sex mánuðum ársins, úr tapi sem nemur 6,4 milljónum danskra króna.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,26% og er 8.305 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5,44 milljörðum króna. Teymi hækkaði um 6,02%, Eimskip hækkaði um 4,32%, Landsbankinn hækkaði um 0,99%, Össur hækkaði um 0,94 og Marel hækkaði um 0,87%. Atorka Group lækkaði um 1,6%, Atlantic Petroleum lækkaði um 0,45%, Kaupþing lækkaði um 0,26% og Bakkavör Group lækkaði um 0,15%. Gengi krónu styrktist um 0,74% og er 118,5 stig.


 

Stjórn Sindra-Stál hf. hefur samþykkt kauptilboð Guðmundar Arasonar ehf. í efnisdeild Sindra-Stáls að því er kemur fram í fréttatilkynningu. Með kaupunum mun Guðmundur Arason ehf., sem til þessa hefur verið leiðandi í sölu smíðajárns á Íslandi, nú stórauka og efla þjónustustig sitt og vöruúrval á málm- og efnissviði að sögn Önnu Jóhönnu Guðmundsdóttur og Kára Geirlaugssonar eigenda fyrirtækisins. Bogi Þór Siguroddsson stjórnarformaður Sindra-Stáls hf. segir að salan sé liður í vilja félagsins að skerpa áherslurnar í framtíðinni, en efnisdeildin var aðeins um þriðjungur af veltu félagsins. Sindra-Stál mun eftirleiðis einbeita sér að sölu verkfæra og festingavöru, auk byggingavöru og tæknilausna. Félögin eru bæði rótgróin þjónustufyrirtæki í sölu stáls og málma. Guðmundur Arason ehf. var stofnað árið 1970 en Sindra-Stál hf. árið 1949. Ráðgjafi Guðmundar Arasonar ehf. við kaupin er MP Fjárfestingarbanki en ráðgjafi Sindra-Stáls hf. er Deloitte.


 
Innlent
27. ágúst 2007

M5 opnar í Færeyjum

Íslenski verðbréfavefurinn M5 hefur nú einnig opnað í Færeyjum á vefslóðinni M5.fo. Í frétt frá félginu segir að vefurinn er sá fyrsti sinnar tegundar í Færeyjum sem fjallar eingöngu um færeyska verðbréfamarkaðinn. Á M5.fo er hægt að skoða öll gögn um skráð færeysk hlutafélög, bera saman gengisþróun þeirra, fylgjast með færeysku vísitölunni, skoða gjaldeyrisupplýsingar auk þess að fylgjast með nákvæmu yfirliti yfir allar viðskiptafréttir sem birtast í Færeyjum. Undanfarið ár hafa tveir Færeyskir bankar verið skráðir á almennan hlutabréfamarkað en ásamt þeim eru færeysk olíufélög skráð á markaði í Reykjavík og London. Færeyskt viðskiptalíf hefur samfara þessu tekið nokkrum breytingum og hefur fjármálastarfsemi vaxið mjög fiskur um hrygg. Aðstandendur M5 segja það eðlilegt skref í vexti vefsins að fara út fyrir landssteinana og vísa þar til þess að Færeyjar séu mjög svipaðar Íslandi hvað varðar menningu, viðskipti og tungumál.


 

Jan Kristian Forsbom, framkvæmdastjóri hjá Glitni, hefur selt fyrir 14,2 milljónir króna í bankanum, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er arð ræða 497.812 hluti, selda á genginu 28,45. Eftir viðskiptin á hann 5.475.938 hluti. Miðað við sölugengið er verðmæti þessa hlutar 155,8 milljónir króna.


 

Greiningardeild Landsbankain spáir því að vísitala neysluverðs hækki töluvert í september eða um 1,4%. Gangi spáin eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 4,3% í stað 3,4% nú. Greiningardeild Glitnis spáir hinsvegar 1,2% hækkun milli ágúst og september. "Verðbólga var 6,9% í upphafi árs og lækkaði jafnt og þétt og náði lágmarki í 3,4% í ágúst. Margt kemur til sem veldur mikilli hækkun í september. Mest vegur verðhækkun á fatnaði vegna loka á sumarútsölum. Húsnæðisverð heldur áfram að hækka og búast má við verðhækkun á matvöru sem og ýmsum árstíðabundnum verðhækkunum," segir greiningardeild Glitnis. Hagstofan mun birta niðurstöður verðmælinga sinna 12. september, að sögn greinignardeildar Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,69% og er 8.340 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,8 milljörðum króna. Teymi hefur hækkað um 3,27%, Eimskip hefur hækkað um 1,73%, Exista hefur hækkað um 1,18%, FL Group hefur hækkað um 1,15% og Glitnir hefur hækkað um 1,06%. Föroya banki hefur lækkað um 1,29%, Atorka Group hefur lækkað um 0,53% og Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,45%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,83% og er 118,4 stig.


 

Næstkomandi föstudag verður haldin ráðstefna undir yfirskriftinni, Hagvöxtur, verðbólga og hagstjórn og er hún til heiðurs Edmund Phelps nóbelsverðlaunahafa í hagfræði.  Ráðstefnan verður í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins kl. 14:00-17:00 föstudaginn 31. ágúst.Prófessor Edmund Phelps hefur á undanförnum árum átt í margvíslegu samstarfi við kennara Háskóla Íslands. Hann var gerður að heiðursdoktor við skólann árið 2004. Í tilefni þess að árið 2006 hlaut hann nóbelsverðlaunin í hagfræði býður viðskipta- og hagfræðideild til þessarar ráðstefnu honum til heiðurs.14:00-14:15 Setning. Forseti Ísland, herra Ólafur Ragnar Grímsson.14:15-14:30 Gylfi Zoega, Háskóli Íslands. Stutt yfirlit yfir framlag Edmund Phelps tilhagfræði.14:30-15:00 Philippe Aghion, Harvard University ?Education and Growth after Nelson andPhelps?.15:00-15:30 Luis Cunha, Universidade Nova de Lisboa, ?Real Appreciation and the CurrentAccount : A New Rationale for Euro Countries?.15:30-16:00 Amar Bhide, Columbia Business School, ?Why They Stay at Home: TheGlobalisation of Venture Capital Businesses?.16:00-16:30 Edmund Phelps, Columbia University.16:30-17:00 Spurningar og umræða.17:00 Léttar veitingar.Fundarstjóri er Már Guðmundsson hjá Alþjóðagreiðslubankanum í Basel.Aðgangur er ókeypis. Fundurinn verður haldinn á ensku.Ráðstefna þessi er fjármögnuð með styrk frá Landsbanka Íslands.


 

Tölur um sölu nýrra heimila í Bandaríkjunum sýndu aukningu en búist hafði verði við samdrætti, er þær voru birtar síðasta föstudag. Greiningardeild Glitnis nefnir að bandaríski hlutabréfamarkaðurinn hækkaði í kjölfarið en mikið er horft til þess hvaða áhrif staða húsnæðislánamarkaðarins þar í landi er að hafa á íbúðamarkaðinn og hagkerfið í heild. Þannig hækkaði Dow Jones vístalan til dæmis um 1,08% og Nasdaq um 1,38% á föstudaginn ?Hlutabréfamarkaðir í Asíu hækkuðu í nótt í kjölfar þess bandaríska. Velta, bæði í magni og virði, var þó sú lægsta á árinu í Japan og greinilegt er að sumir fjárfestar þar bíða enn eftir að ástandið batni. Markaðir í Evrópu opnuðu sterkir í morgun í takt við markaði í Bandaríkjunum og Asíu og hafa evrópsk hlutabréf nú hækkað í verði sex viðskiptadaga í röð. Markaðir í Bretlandi eru lokaðir í dag,? segir greiningardeildin. Hún segir áhrifa þessara hækkana í Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu gæta hér einnig en íslenskur hlutabréfamarkaður hækkaði við opnun markaða í morgun. Hefur Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,29% það sem af er degi.


 

Samkeppniseftirlitið hefur sektað Brunavarnir Suðurnesja um 600 þúsund krónur fyrir það að raska samkeppni á markaði útkalls- og vaktþjónustu, að því er fram kemur í frétt frá Samkeppniseftirlitinu. Árið 1994 tók samkeppnisráð ákvörðun um fjárhagslegan aðskilnað í rekstri Brunavarna Suðurnesja milli þess hluta rekstrarins sem nyti einkaleyfis eða verndar og samkeppnisreksturs. Á árinu 2004 breyttu Brunavarnir Suðurnesja rekstri sínum og sömdu við tvö fyrirtæki, Öryggismiðstöð Íslands og Securitas, um að sinna útkallsþjónustu fyrir þau. Samhliða þessu aflögðu Brunavarnir Suðurnesja hinn fjárhagslega aðskilnað sem kveðið var á um í ofangreindri ákvörðun. Með þessu brutu Brunavarnir Suðurnesja gegn áðurnefndri ákvörðun samkeppnisráðs. Brot Brunavarna telst einnig vera til þess fallið að raska samkeppni á markaði fyrir útkalls- og vaktþjónustu. Samkvæmt samkeppnislögum leggur Samkeppniseftirlitið sektir á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvörðunum samkeppnisyfirvalda.


 

söluverðið er 1,8 milljarðar íslenskra króna


 

Hagnaður fasteignafélagsins Eik jókst í 1,96 milljarða króna á fyrstu sex mánuðum ársins úr 200 milljónum króna á sama tíma fyrir ári að því kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar. Hagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) nam 509 milljónum á tímabilinu, samanborið við 426 milljónir á sama tíma fyrir ári. Arðsemi eiginfjár nam 362% á tímabilinu samanborið við 24,3% á sama tíma fyrir ári. Heildareignir jukust í 17,2 milljarða króna á fyrstu sex mánuðum ársins úr 14,7 milljarða króna. Eigið fé var þrír milljarðar á fyrstu sex mánuðum ársins, samanborið við 1,8 milljarða króna fyrir ári. Handbært fé frá rekstri var 81,1 milljón króna tímabilinu, samanborið við 241,6 milljónir á sama tíma fyrir ári. Fyrstu sex mánuðir ársins voru þeir hagsælustu í sögu fyrirtækisins, segir í tilkynningu. Leigutekjur jukust hlutfallslega meira en kostnaður, sem er afleiðing mikillar eftirspurnar eftir leigueiningum félagsins. Endurspeglar það sterka stöðu félagsins á fasteignamarkaðinum. Hækkun leigutekna leiddi til hækkunar á virði fasteigna félagsins, en hækkun á virði fasteigna er færð í rekstrarreikning. Virðisútleiguhlutfallið er nú rétt tæp 100% og framtíðarhorfur því bjartar. Í apríl mánuði seldi Kaupþing banki hf. félagið til Eikarhalds ehf., sem er í eigu FL Group hf., Baugs Group hf., Saxbyggs ehf. og Fjárfestingafélagsins Primusar ehf.


 

Kaupþing veitti 28 starfsmönnum, sem flestir eru nýir starfsmenn, kauprétt að samtals 1,155 milljónum hluta, að nafnverði 11.550.000 krónur,síðasta miðvikudag til starfsmanna bankans með heimild til að nýta þriðjung kaupréttarins frá 20. janúar til 25. febrúar ár hvert, í fyrsta skipti 2010. Þetta kemur fram í tilkynningu, þó er ekki greint nánar frá því hverja um ræðir.Rétturinn er á samningsgenginu 1.110 krónur á hlut á fyrsta innlausnartímabili, 1.166 krónur á hlut á innlausnartímabili 2011 og 1.224 krónur á hlut á innlausnartímabili 2012.


 

Samkvæt áætlunum Hitaveitu Suðurnesja hf er gert ráð fyrirborun 10 ? 15 rannsóknarhola á árunum 2007 -- 2008 og borun á allt að 40 ? 50 holum á 8 ? 10 stöðum komi til virkjana á svæðinu.


 

Hafin er sala á nýjum lóðum í Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Um er að ræða 29 lóðir fyrir einbýlishús á einni hæð, þrjár raðhúsalóðir og eina parhúsalóð. Einbýlishúsalóðirnar eru á því svæði hverfisins sem liggur næst Leirvogsá og eru með þeim síðustu sem boðnar verða til sölu í hverfinu segir í fréttatilkynningu.


 

Kögun, dótturfélag Teymis, hefur keypt ráðgjafar- og hugbúnaðarhúsið Innn af afþreyingar- og fjölmiðlafyrirtækinu 365, sem keypti fyrirtækið í mars á þessu ári og hyggst sameina það Eskli, hugbúnaðarfyrirtæki sem Kögun hefur átt í um ár. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,72% og er 8.289 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Kaupþingi. Krónan hefur styrkst um 0,4% og er 119,7 stig. Föroya banki hefur hækkað um 2,17%, Teymi hefur hækkað um 1,97%, Össur hefur hækkað um 0,95%, Atorka Group hefur hækkað um 0,75% og Marel hefur hækkað um 0,33%. Kaupþing hefur lækkað um 1,52%, Landsbankinn hefur lækkað um 1,35%, Straumur hefur lækkað um 1,2%, Tryggingamiðstöðin hefur lækkað um 1,14% og Glitnir hefur lækkað um 1,05%.


 

Marel og íslenska fjárfestingarfélagið LME er nú komið í lykilstöðu gagnvart stjórn hollensku iðnaðarsamsteypunnar Stork að því er kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag. LME hefur stöðugt verið að auka hlut sinn á undanförnum misserum og er nú komið með 32,16% hlut í Stork. Er LME þar með orðið langstærsti einstaki hluthafinn. Í krafti þess getur LME með stuðningi fjárfestingarfélagsins Delta Lloyd nú komið í veg fyrir yfirtökuáform breska einkahlutafélagsins Candover Investment sem stjórn Stork er umhugað um að verði að veruleika.


 

Hagnaður varð af rekstri Íbúðalánasjóðs á fyrstu sex mánuðum ársins að fjárhæð 2,8 milljarðar króna, samanborið við 2,7 milljarðar króna á sama tíma í fyrra.Eigið fé hans í lok júní nam 20,5 milljarðar króna, samanborið við 17,7 milljarða á sama tíma fyrir ári.Eiginfjárhlutfall sjóðsins sem reiknað er samkvæmt ákvæðum í reglugerð nr. 544/2004 um Íbúðalánasjóð er 7,5%.


 

Hátæknifyrirtækið Marorka og svissneska fyrirtækið Aquametro hafa ákveðið að gera með sér samstarfssamning um markaðssetningu á eldsneytisstjórnunarkerfi fyrir skip að því er kemur fram í tilkynningu. Kerfið byggir á mælitækni þróaðri og framleiddri af Aquametro og orkustjórnunarkerfi framleiddu af Marorku.


 

Svo virðist sem frjálsu falli krónunnar sé lokið í bili ef miðað er við þróun síðustu daga, að sögn greiningardeildar Kaupþings. Íslenska krónan hefur styrkst sem nemur 6,6% síðan á föstudag en hafði þar á undan veikst um rúmlega 11% eftir að ókyrrð gerði vart við sig á erlendum hlutabréfamörkuðum í byrjun júlí.?Gengisvísitalan fór lægst í 118 stig í dag og styrktist króna sem því nam um tæp 2% en heldur dró úr styrkingunni eftir því sem leið á daginn. Við lokun markaða hafði krónan hinsvegar veikst örlítið og stóð þá gengisvísitalan í rúmlega 120 stigum,? segir greiningardeildin.Tilkynnt var um krónubréfaútgáfu upp á fimm milljarða króna í morgun og nemur heildarupphæð krónubréfaútgáfu í ágúst um 56 milljörðum króna.?Mikill vöxtur hefur verið í krónubréfaútgáfu að undanförnu og hefur útgáfan ekki verið meiri síðan í janúar á þessu ári. Veiking íslensku krónunnar og þróunin á alþjóða gjaldeyrismörkuðum hafa skapað hagstæðari skilyrði til stöðutöku í vaxtamunaviðskiptum á Íslandi og því þarf aukning í krónubréfaútgáfu ekki að koma á óvart. Íslenskir hlutabréfamarkaðir hækkuðu einnig í dag en OMI15 vísitalan hækkaði um 0,15% í dag. OMXI15 hefur hækkað um 10,5% síðan á fimmtudaginn síðastliðnum,? segir greiningardeildin.Segja má, segir greiningardeildin, að ró hafi verið að færast yfir erlenda hlutabréfamarkaði undanfarna daga.?Ókyrrð sem skapaðist í kjölfar vandamála tengdum undirmálslánum í Bandaríkjunum virðist vera í rénun. Umfang vandans er þó ekki ljóst eins og sakir standa og því má vænta frekari frétta af niðurfellingum veða í undirmálslánum sem notuð hafa verið til fjárfestinga. Flækjustig vandans er mikið þar sem hröð þróun afleiðuviðskipta síðustu ár hafa byrgt mönnum sýn um hvar áhættan af fjárfestingunum liggur,? segir greiningardeildin.Hún segir að lækkun seðlabanka Bandaríkjanna á daglánvöxtum um 50 punkta virðist hafa fært ró yfir markaði. ?Í kjölfarið hefur krónan og aðrir hávaxtagjaldmiðlar styrkst og jenið veikst. Undanfarna 4 daga hefur jenið veikst um 10% gagnvart íslensku krónunni. Ennfremur ákvað seðlabanki Japan í dag að halda stýrivöxtum óbreyttum í 0,5%. Það virðist því vera að vaxtamunaviðskiptin eigi níu líf og gjaldeyriskaupmenn geti tekið gleði sína á ný,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,48% og er 8.349 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Teymi hækkaði um 3,15%, Atorka Group hækkaði um 2,19% en félagið birti uppgjör sitt í dag, FL Group hækkaði um 1,93%, Foroya banki hækkaði um 1,77% og Eimskip hækkaði um 1,5%. Össur lækkaði um 1,87%, Flaga Group lækkaði um 0,61%, Bakkavör Group lækkaði um 0,44%, Landsbankinn lækkaði um 0,37% og Exista lækkaði um 0,15%. Gengi krónu veiktist 0,48% og er 120,4 stig.


 

Gildi-lífeyrissjóður hefur gengið frá milliuppgjöri fyrir tímabilið 1. janúar - 30. júní 2007. Hrein raunávöxtun sjóðsins á ársgrundvelli fyrstu sex mánuði ársins var 17,6% og nafnávöxtun 23,9% segir í frétt sjóðsins.  Fjárfestingartekjur á tímabilinu námu 23,5 milljörðum króna og voru 7,7 milljörðum hærri en á sama tímabili í fyrra. Þessa góðu afkomu má einkum rekja til góðrar ávöxtunar á innlendum hlutabréfum sjóðsins, en þau skiluðu 69% raunávöxtun á ársgrundvelli. Innlend skuldabréf gáfu 4,2% raunávöxtun og erlend verðbréf 1,2% raunávöxtun í krónum talið. Gjaldmiðlastýring sjóðsins skilaði mjög góðri afkomu á tímabilinu. Iðgjöld til sjóðsins voru 4,8 milljarðar króna fyrstu 6 mánuði ársins og hækkuðu um um 26% frá fyrra ári. Greiddur lífeyrir nam 2,9 milljörðum og hækkaði um 21% á milli ára, en réttindi lífeyrisþega hjá Gildi voru hækkuð um 10% 1. janúar 2007 og hafa því samtals verið hækkuð um 17,7% á sl. 2 árum. Hrein eign Gildis til greiðslu lífeyris nam 240,7 milljörðum króna í lok júní 2007 og hefur hækkað um 25,3 milljarða frá ársbyrjun. Eignir sjóðsins skiptast þannig að 44% eru í innlendum skuldabréfum, 29% í innlendum hlutabréfum og 27% í erlendum verðbréfum. Fjármagnstekjur sjóðsins hafa lítið breyst frá milliuppgjöri þrátt fyrir óróleika á fjármálamörkuðum og tilheyrandi leiðréttingu í ágúst, þar sem eignir sjóðsins höfðu hækkað verulega í júlímánuði. Staða sjóðsins er mjög sterk, sjóðurinn er langtímafjárfestir og uppbygging fjárfestingarstefnu gerir ráð fyrir sveiflum á fjármálamörkuðum núna eins og hingað til.


 

Rekstrarhagnaður HB-Granda fyrir afskriftir, án söluhagnaðar skipa, var 1.930 milljónir króna eða 23,6% af rekstrartekjum, samanborið við 1.647 milljónir króna eða 21,5% árið áður, segir í tilkynningu frá félaginu. Rekstrarhagnaður félagsins af eigin starfsemi var 1.956 milljónir, sem er ríflega 900 milljóna aukning frá því árinu áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru jákvæð um 1.684 mkr, en neikvæð um 4.123 mkr á sama tímabili í fyrrra. Munar þar miklu um gengismun og verðbætur lána, sem voru jákvæð um 1.965 mkr á fyrri árshelmingi 2007, en voru neikvæð um 3.762 mkr árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 662 mkr á móti 1.486 mkr tapi sama tímabil á fyrra ári. Hagnaður HB Granda hf. á öðrum ársfjórðungi ársins 2007 nam 527 mkr eftir að tekið hefur verið tilliti til áhrifa tekjuskatts, en á sama tímabili síðasta árs varð tap að upphæð 1.221 mkr.


 

Hagnaður Atorku eftir skatt á fyrstu sex mánuðum ársins var rúmlega 6 milljarðar króna þegar félagið er gert upp á móðurfélagsgrunni. Hagnaður eftir skatt á öðrum ársfjórðungi var rúmlega 3 milljarðar króna.  Heildareignir í lok júní voru 54,8 milljarðar króna og eigið fé var 21,5 milljarðar króna í lok júní. Arðsemi eigin fjár nam 70% á ársgrundvelli. 


 

Þýski þróunar- og fjárfestingarbankinn KfW, sem er í eigu opinberra aðila þar í landi, gaf út krónubréf að nafnverði 5 milljarða króna með þriggja ára líftíma í morgun. KfW er stærsti útgefandi krónubréfa og hefur gefið út tæplega 120 milljarða króna frá upphafi, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Útgáfur á nýjum krónubréfum tínast inn þessar vikurnar og í ágúst hafa verið gefin út krónubréf að nafnvirði 43 milljarðar króna,? segir greiningadeildin. Hún segir að það sem af er ári hafa verið gefin út krónubréf að nafnvirði 233 milljarða króna og ríflega 69 milljarða króna hafa verið á gjalddaga á fyrstu átta mánuðum ársins. ?Í heild eru krónubréf með gjalddaga á þessu ári að nafnverði rúmlega 167 milljarða króna og er því krónubréfaútgáfa á árinu þegar orðin meiri en sem nemur upphæð á gjalddaga. Það sem eftir lifir árs eru krónubréf að nafnvirði 97,9 milljarða króna á gjalddaga. Langstærstur hluti þess eða 82,5 milljarða króna er með gjalddaga í september. Ætla má að allt að 18 milljarða króna. af nýjum útgáfum í ágúst séu framlenging á útgáfum með gjalddaga í september og fastlega má búast við áframhaldandi krónubréfaútgáfu á næstu vikum,? segir greiningardeildin. Allsterkt samband er á milli krónubréfaútgáfu og gengis krónu og hefur útgáfa krónubréfa stutt við gengi krónunnar undanfarin misseri, að sögn greiningardeildarinnar.


 

Samkvæmt upplýsingum í vefriti fjármálaráðuneytisins er ýmislegt á döfinni á sviði samningagerðar um tvísköttunarmál um þessar mundir. Fyrr í þessari viku var haldinn fundur í vinnuhópi á vegum norræna ráðherraráðsins, en hópurinn hefur það hlutverk að gera upplýsingaskiptasamninga á sviði skatta við ýmsar þekktar skattavinjar, þ.á.m. Ermasundseyjarnar Guernsey, Jersey og Mön.


 

Lánshæfismatsfyrirtækið Fitch Ratings hefur í dag staðfest eftirtaldar lánshæfiseinkunnir Glitnis: Langtímaeinkunn A, skammtímaeinkunn F1, óháð einkunn B/C og stuðningseinkunn 2. Horfur lánshæfiseinkunnar Glitnis eru stöðugar. Þetta kemur fram í frétt frá bankanum.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,65% og er 8.364 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 7,6 milljörðum króna. Föroya banki hefur hækkað um 3,1%, Atorka Group hefur hækkað um 2,62%, FL Group hefur hækkað um 2,12%, Eimskip hefur hækkað um 1,63% og Kaupþing hefur hækkað um 1,28%. Bakkavör Group hefur lækkað um 1,32%, Össur hefur lækkað um 0,94% og Landsbankinn hefur lækkað um 0,25%. Gengi krónu hefur styrkst um 1,34% og er 118,3 stig.


 

Actavis setur í dag nýtt lyf á Bandaríkjamarkað í kjölfar þess að félagið fékk í gær öll tilskilin leyfi frá lyfja- og heilbrigðiseftirliti Bandaríkjanna fyrir sölu lyfsins. Í samtali við Viðskiptablaðið í dag segir Halldór Kristmannsson talsmannður Actavis að dreifing og markaðssetning lyfsins hefjast tafarlaust nú þegar tilskilin leyfi liggja fyrir.


 
Innlent
23. ágúst 2007

Atorka birtir í dag

Í dag mun Atorka birta uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung og samkvæmt spá Greiningar Glitnis var gert ráð fyrir  666 milljóna króna hagnaði á fjórðungnum. Nýverið hefur félagið á hinn bóginn tilkynnt um sölu á Jarðborunum til Geysir Green Energy og innleysti móðurfélagið ríflega 3 milljarða króna vegna þeirrar sölu.


 

Ný verslun undir merki íslenska fataframleiðandans 66° Norður verður opnuð í Kaupmannahöfn um næstu mánaðamót. Um líkt leyti verður þriðja verslunin undir merkjum félagsins opnuð í Vilníus í Lettlandi. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag. 


 

Síminn hefur keypt öll hlutabréf í danska fjarskiptafyrirtækinu BusinessPhone A/S af Kærhøj ApS (100% í eigu Nils Palmqvist og Henrik Søndbjerg). Kaupin miðast við 1. september 2007 segir í frétt félagsins.


 

Finnska fjármálaeftirlitið hefur gefið FIM Securities Ltd., sem er hluti af FIM Group Corporation, heimild til almennrar viðskiptabankabankastarfsemi frá og með 1. október nk. Frá og með sama tíma mun fyrirtækið starfa undir merkjum Glitnir Bank Ltd. í Finnlandi. Þetta kemur fram í frétt frá bankanum. FIM Group Corporation hefur verið hluti af Glitni síðan í marsmánuði sl. og býður eignastýringu, verðbréfamiðlun og fjárfestingabankaþjónstu fyrir fagfjárfesta og einstaklinga. Með þessu starfsleyfi mun almenn viðskiptabankabankastarfsemi bætast við. Þá verður hægt að opna reikning í Glitnir Bank, annað hvort á netinu eða í einu af útibúum bankans. ?Í framtíðinni munum við leggja áherslu á áhugaverða fjárfestingamöguleika, svo sem sparnaðar- og fjármögnunarleiðir sem mun bæta hag viðskiptavina okkar. Við rekum hagkvæman netbanka sem gerir það að verkum að við getum boðið mjög samkeppnishæfa þjónustu. Enn sem komið er munum við ekki bjóða upp á íbúðalán, en þekking Glitnir Group og víðtækt framboð á vöru og þjónustu mun gera okkur kleift að auka þjónustuframboðið í framtíðinni,? segir Teri Heilala, framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs í Finnlandi. Stjórnarformaður Glitnis Bank Ltd. er Timo T. Laitinen en auk hans eru í stjórn bankans Pekka Väisänen og Vesa Honkanen. Pekka Väisänen er framkvæmdastjóri FIM Group og Glitnir Bank í Finnlandi.


 

standa fyrir 24,6% allrar skattfrjálsrar verslunar


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 2,17% og er 8.309 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 13,6 milljörðum króna.  Í gær hækkaði Úrvalsvísitalan um 2,17%. Exista hækkaði um 4,46%, Century Aluminium hækkaði um 4,16%. FL Group hækkaði um 2,98%, Straumur hækkaði um 2,72% og Atlantic Petroleum hækkaði um 2,29%. Föroya banki lækkaði um 0,88%, Icelandic Group lækkaði um 0,5%, Alfesca lækkaði um 0,34% og Eik banki lækkaði um 0,14%. Gengi krónu styrktist um 1,73% og er 120,1 stig.


 

Næstkomandi föstudag mun Jón Ólafsson, stjórnarformaður Icelandic Water Holdings ehf., taka fyrstu skóflustungu að nýrri átöppunarverksmiðju félagsins í Þorlákshöfn. Verksmiðjan verður um 6.600 fermetrar að stærð og tekur hún vatn sitt úr Ölfusbrunni sem talinn er vera tæplega fimm þúsund ára gamall segir í frétt félagsins.


 

segir Björn Ingi Hrafnsson formaður borgarráðs


 

segir í frétt Samtaka atvinnulífsins


 

Gengi krónunnar hefur styrkst um 1,74%  við hádegi og er 120,1 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Ef fram fer sem horfir verður það fjórði hækkunardagurinn í röð. Í gær styrktist krónan um 1,4%. ?Svarsýnin sem knúði lækkanir síðustu viku virðast því hafa minkað þó að enn sé töluverð varkárni til staðar á mörkuðum,? segir greiningardeild Glitnis. ?Þessi þróun á rætur sínar á bandaríkjamarkaði þar sem menn fögnuði í gær fyrsta eðlilega deginum eftir mikið umrót síðustu vikna. Á einum mánuði hefur evran farið úr því að vera um á 82 krónur upp í að vera 93 krónur og síðan aftur niður í ríflega 88 krónur. Nokkur sveifla það,? segir greiningardeildin. Hún segi hækkun krónunnar síðustu daga hafi verið nokkuð kröftug og kröftugri en sést hefur í flestum hinna hávaxtamyntanna. ?Í þeim samanburði þarf að taka tillit til þessa ð lækkun krónunnar frá því að umrótið á fjármálamarkaðinum byrjaði í lok júlí hafði einnig verið öllu kröftugri en sást í flestum hinna hávaxtamyntanna,? segir greiningardeildin. ?Japanska jenið hefur verið að gefa eftir í morgun og er það framhald af þróun síðustu daga. Gengi jensins gagnvart helstu myntum er þó enn mun hærra en það var áður en sviptingar hófust á fjármálamörkuðum í seinni hluta júlímánaðar. Viðsnúningur á fjármálamörkuðum síðustu daga hefur aukið sjálfstraust fjárfesta og hleypt nokkru lífi í vaxtamunarviðskipti á ný. Fréttir frá Bandaríkjunum í gær um að seðlabankastjóri bandaríska Seðlabankans myndi gera allt til að róa markaðinn á sinn þátt í lækkun jensins í morgun og hækkun krónunnar í gær og í dag.?


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,4% og er 8.328 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur um tíu milljörðum króna. Exista hefur hækkað um 4,46%, FL Group hefur hækkað um 3,78%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 2,75%, Straumur hefur hækkað um 2,72% og Landsbankinn hefur hækkað um 2,63%. Össur hefur hækkað um 0,94% og Foroya banki hefur hækkað um 0,88%. Gengi krónu hefur styrkst um 1,74% og er 120,1 stig.


 

Hannes Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri Helgafellsbygginga, gagnrýnir harðlega í Viðskiptablaðinu í dag tafir og seinagang sem félagið hefur orðið að þola vegna framkvæmda við nýtt íbúðahverfi undir hlíðum Helgafells. Að sögn Hannesar er unnt að tefja framgang verkefna með endalausum kærum.


 

Baugur hefur aukið við hlut sinn í Debenham verslunarkeðjunni að því er kemur fram í Daily Telegraph. Er Baugur og tengd félög nú með 11% hlut í keðjunni. Bréf Debenhams hafa falli skarpt það sem af er árinu síðan félaginu var fleytt á 195 pencum á hlut.


 

Eyjamenn ehf. og samstarfsaðilar eiga nú rétt rúmlega 50% hlutafjár í Vinnslustöðinni en yfirtökutilboð þeirra rann út síðasta mánudag. Á tilboðstímabilinu keyptu þeir sem nemur 0,01% hlutafjár í félaginu, að því er fram kemur í tilkynningu. Þeir hafa hug á því að afskrá félagið.


 

Bakkavör Group keypti eigin bréf fyrir 65,9 milljónir króna í gær, að því er fram kemur í tilkynningu. Um er að ræða milljón hluti, keypta á genginu 65,9. Fyrir tveimur dögum keypti félagið eigin bréf fyrir um 212 milljónir króna, á genginu 66,2 og síðasta fimmtudag var tilkynnt um að Bakkavör hefði keypt eigin bréf fyrir 290 milljónir króna á genginu 64,72.


 

Íslensku viðskiptabankarnir og fjárfestingabankinn Straumur-Burðarás standast allir álagspróf Fjármálaeftirlitsins sem eftirlitið framkvæmir með reglubundnum hætti. Í frétt frá FME er haft eftir Jónasi Fr. Jónssyni, forstjóra FME, að niðurstaða álagsprófsins sýni að að undirstöður íslensku bankanna séu traustar og að eiginfjárstaða þeirra sé sterk.


 

Hluta- og sameignarfélögum í meirihluta eigu ríkissjóðs (E-hluta) hefur fjölgað um þrjú frá árinu 1998. Í árslok 1998 var langumfangsmesti ríkisreksturinn hjá Landsvirkjun, Landssímanum og viðskiptabönkunum. Eigið fé allra félaganna nam 74,1 milljarði króna í árslok 1998. Félögin sem eru í eigu ríksins í árslok 2006 eru með eigið fé samtals að fjárhæð 86,6 milljarða króna og jafngildir það meira en 20 milljarða raunlækkun á tímabilinu.


 

Enn eru að koma fram upplýsingar um umfang á vandamálum tengdum svokölluðum annars flokks húsnæðislánum í Bandaríkjunum, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Á meðan ekki er ljóst hversu stórt þetta vandamál er virðast fjárfestar vera varkárari og áhættufælnari en áður var. Ástandið á erlendum hlutabréfamörkuðum er enn viðkvæmt en markaðir virðast þó hafa hrist af sér eitthvað af svartsýninni sem einkenndi þróunina í síðustu viku. Við spáum því að ástandið á hlutabréfamörkuðum, þar með talið íslenska markaðinum, verði áfram viðkvæmt á næstu vikum,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,69% og er 8.174 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5,7 milljörðum króna. Kaupþing hefur hækkað um 2,57%, Exista hefur hækkað um 2,47%, Straumur hefur hækkað um 2,26%, Icelandair Group hefur hækkað um 1,73% og Glitnir hefur hækkað um 1,08%. Alfesca hefur lækkað um 1,68%, Föroya banki hefur lækkað um 0,87%, Flaga Group hefur lækkað um 0,61%, Marel hefur lækkað um 0,54% og FL Group hefur lækkað um 0,2%. Gengi krónu hefur styrkst um 1,3% og er 122,5 stig.


 

Icebank hagnaðist um 4.198 milljónir króna eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2007 borið saman við 1.759 milljónir króna á sama tímabili í fyrra sem samsvarar 138,6% aukningu. Er þetta mesti hagnaður á hálfsárstímabili í sögu bankans segir í frétt hans. Arðsemi eigin fjár var 59,5%, langt yfir yfirlýstum markmiðum um 18% eiginfjárarðsemi á ári. Hagnaður á 2. ársfjórðungi nam 2.399 milljónum króna eftir skatta samanborið við 1.798 milljónir króna á 1. ársfjórðungi. Hagnaður á hlut dróst saman milli fjórðunga ársins, úr 2,40 í 2,10 kr. Þar sem uppgjör 2006 voru birt hálfsárslega verða ársfjórðungar 2006 og 2007 ekki bornir saman. Hagnaður á hvern hlut fyrstu sex mánuði ársins var 4,44 kr. samanborið við 2,75 kr. í fyrra. Kostnaðarhlutfall var 10,0% miðað við 15,8% í fyrra og er kostnaðarhlutfall bankans með því lægsta sem gerist. Vaxtatekjur nær tvöfölduðust milli ára, voru 1.156 milljónir króna. Vaxtamunur jókst úr 1,8% á fyrri helmingi síðasta árs í 2,2% nú. Leitað var til erlendra banka um fjármögnun í byrjun árs og fékkst meira lánsfé en óskað var eftir sem sýnir glöggt sterka stöðu bankans á erlendum lánsfjármörkuðum. Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Icebank, segir í tilkynningu að ánægjulegt sé að sjá góða afkomu bankans. ?Hagnaður á einum árshelmingi hefur aldrei verið meiri og arðsemi eigin fjár heldur áfram að vera á bilinu 50-60% sem er afar góður árangur. Samhliða fjölþættu innra uppbyggingarstarfi hefur markvisst verið unnið að því að festa nýja ímynd og áherslur bankans í sessi út á við og auka viðskiptin. Þessa gætir einkum í lánastarfsemi og gjaldeyris- og afleiðuviðskiptum. Góð afkoma og sterk fjárhagsstaða leggja traustan grunn að áframhaldandi góðum árangri og uppbyggingu bankans, fyrst og fremst erlendis.? Í frétt bankans kemur fram að starfsfólki hefur fjölgað um 40,4% á síðustu 12 mánuðum, mest í tekjuskapandi störfum. Laun, launatengd gjöld og annar rekstrarkostnaður Icebank nam 566 milljónir króna á fyrri helmingi ársins en var 394 milljónir króna í fyrra. Hækkunin er í samræmi við áætlanir. Afskriftareikningur útlána er 406 milljónir kr. sem er 1,2% af veittum útlánum og kröfum í júnílok 2007 og endurspeglar það gæði útlánasafns bankans. Heildareignir hafa vaxið um 40,6% frá því í árslok 2006 eða úr 86,9 milljónum króna í 122,2 milljarða kr. Munar þar mestu um aukningu á afleiðusamningum úr 2,8 ma.kr. í 24,4 ma.kr. Eiginfjárgrunnur bankans nam 16,2 ma.kr. 30. júní 2007. Eiginfjárhlutfall skv. CAD reglum var 17,4% 30. júní en markmiðið er 10-12%. Hátt eiginfjárhlutfall gefur bankanum töluvert svigrúm til vaxtar. Lánastarfsemi Icebank og önnur hefðbundin starfsemi hefur verið að eflast. Markvisst er unnið að því að styrkja þessa þætti þannig að bankinn verði síður háður sveiflum á verðbréfa- og gjaldeyrismörkuðum. Áætlað heildartap frá júnílokum og fram í miðjan ágúst vegna hræringa á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum síðustu vikur er tæplega 400 milljónir króna að teknu tilliti til skatta. Þrátt fyrir það er afkoman það sem af er árinu mjög góð. Bankinn býr við trausta eiginfjár- og lausafjárstöðu og er ágætlega í stakk búinn til að nýta hræringar á mörkuðum til fjárfestinga sem ætla má að hækki í verði þegar um hægist á ný. Icebank hefur ekki keypt verð, bréf, verðbréfasöfn eða afleiður tengdar annars flokks fasteignaveðlánum í Bandaríkjunum (e. subprime).


 

Höskuldur Ari Hauksson, framkvæmdastjóri markaðsviðskipta hjá Straumi, hefur keypt kauprétt að þremur milljónum hluta á genginu 19,85 en hefur ekki enn nýtt sér líkt og kom fram í fyrri frétt á vef Viðskiptablaðsins.


 

Matsfyrirtækið Moodys Investors Service staðfesti lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands í ársfjórðungslegu mati. (e. credit opinion) í gær. Staðfestar voru einkunnirnar Aaa fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt og íslenskum krónum og P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt og íslenskum krónum.


 

Róbert Marshall, aðstoðarmaður samgönguráðherra, segir í samtali við Viðskiptablaðið að ákveðið hafi verið að skipa starfshóp í samgönguráðuneytinu til þess að fara yfir stöðu mála á leigubifreiðamarkaðnum.


 

Höskuldur Ari Hauksson, framkvæmdastjóri markaðsviðskipta hjá Straumi, hefur keypt fyrir 59,9 milljónir króna í fjárfestingabankanum. Er hann að nýta sér sér kauprétt, að því er fram kemur í tilkynningu. Um er að ræða þrjár milljónir hluta, keypta á genginu 19,85. Gengi á markaði er nú 19,9, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Bakkavör Group keypti í gær eigin bréf fyrir um 212 milljónir króna, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.Um er að ræða 3.206.000 hluti, keypta á genginu 66,2,


 

Launavísitala í júlí 2007 er 319,8 stig og hækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði að því er segir í frétt Hagstofunnar. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 8,3%. Launavísitala sem gildir við útreikning greiðslumarks fasteignaveðlána í september 2007 er 6.996 stig.


 

Eignarhaldsfélagið Sjávarsýn ehf., sem er félag í eigu Bjarna Ármannssonar, fyrrverandi forstjóra Glitnis, hefur að því er kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag keypt Gasfélagið ehf. sem er helsti innflytjandi á fljótandi gasi og gashylkjum til landsins. Seljandi var félagið Krossá ehf. sem er í eigu Hjálmars Blöndals, fyrrverandi framkvæmdastjóra DV.


 

Glitnir hefur ákveðið að hækka vexti á nýjum íbúðalánum frá og með 21. ágúst, að því er fram kemur í tilkynnnigu.  Vextir húsnæðislána án vaxtaendurskoðunar hækka úr 5,20 % í 5,80 %. Vextir húsnæðislána með vaxtaendurskoðun hækka úr 6,20 % í 6,50 %. Þetta gildir um ný lán sem verða stofnuð frá og með deginum í dag, 21. ágúst en hefur ekki áhrif á eldri lán. Ástæðu hækkunarinnar nú má rekja til vaxtahækkana á mörkuðum undanfarið og aðstæðna á fjármálamarkaði.


 

Greiningardeild Kaupþings lækkar tólf mánaða markgengi sitt á FL Group í 27 krónur á hlut úr 32 og er ráðgjöfin til fjárfesta ?hlutlaus?. Gengið var 25,5 við lok markaðar í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Það er okkar mat að núverandi markaðsverð FL Group endurspegli ekki verðmæti undirliggjandi eigna félagsins (NAV = 17 krónur). Hins vegar er þetta ekkert nýtt þar sem viðskipti með bréf í félaginu hafa alltaf verið með álagi. Við gerum ráð fyrir að fjárfestar muni áfram vera tilbúnir að kaupa bréf í félaginu með álagi, en þó lægra álagi en áður vegna breytinga á markaðsaðstæður,? segir greiningardeildin. Hún brýnir fyrir fjárfestum að það er talsverð áhætta sem fylgir því að fjárfesta í bréfum FL Group.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 3,13% og er 8.039 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Á föstudaginn hækkaði Úrvalsvísitalan um 2,94% eftir nokkrar lækkanir að undanförnu. Exista hækkaði um 5,71%, Atlantic Petroleum hækkaði um 3,79%, Glitnir hækkaði um 3,55%, Kaupþing hækkaði um 3,4% og Eik banki hækkaði um 3,28%. Flaga Group lækkaði um 4,68%. Gengi krónu styrktist um 0,88% og er 124 stig.


 

Samorka býður út, fyrir hönd flestra rafveitna í landinu, innkaup á ljósaperum. Um er að ræða ýmsar gerðir af perum, þó mest perur fyrir götulýsingu. Útboðið fer fram á evrópska efnahagssvæðinu og er útboðslýsingin á ensku.


 

Ef litið er til fjölda viðskipta eru þrír viðskiptadagar í yfirstandandi ágústmánuði mestu viðskiptadagarnir í Nordic Exchange segir í frétt félagsins. Þá gera heildarviðskipti þann 17. ágúst daginn að þriðja veltumesta degi frá upphafi. Í kjölfarið á góðum júlímánuði hjá Nordic Exchange hafa ný met verið sett í fjölda viðskipta í ágúst. Viðskipti voru sérstaklega mörg dagana 9., 10. og 17. ágúst. Þá var heildarvelta viðskipta þann 17. ágúst sú þriðja mesta á einum degi frá upphafi. ,,Það er ekki aðeins flöktið heldur einnig sjálfvirku verðbréfaviðskiptin sem hafa stuðlað að hinum mikla fjölda viðskipta í Nordic Exchange?, segir Jukka Ruuska, forstjóri OMX Nordic Exhange í tilkynningunni. . ,,Almennir fjárfestar hafa einnig aukið viðskipti sín við þessar aðstæður á markaði.? Það sem af er ágúst 2007 hafa meðalviðskipti á hverjum viðskiptadegi aukist um 144% samanborið við ágústmánuð 2006. Viðskipti þann 17. ágúst hjá Nordic Exchange í Stokkhólmi voru þau mestu í sögunni hvað varðar fjölda einstakra viðskipta en þau voru samtals 183.139.


 

Lykilstjórnendur Marels eru að selja hluta af bréfum sínum í fyrirtækinu. Tilkynnt var um sölu á 2.385.720 hlutum en félagið sjálft kaupir 2.701.692 hluti, fyrir um 250 milljónir króna, á sama gengi og stjórnendur selja á eða 92,5 krónur á hlut, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Hörður Arnarson, forstjóri Marel Food Systems, selur fyrir 89,9 milljónir króna. Pétur Guðjónsson, framkvæmdastjóri Sölu og markaðsferlis, selur fyrir 46,25 milljónir króna. Lárus Ásgeirsson, forstjóri Scanvaegt, selur fyrir 44,2 milljónir króna. Kristján Þorsteinsson, fjármálastjóri Marel Food Systems, selur fyrir 20,48 milljónir króna. Jón Þór Ólafsson, framkvæmdastjóri vöruþróunarferlis, selur fyrir 19,16 milljónir króna.


 

VBS fjárfestingarbanki hf. hefur milligöngu um viðskiptin


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,69% og er 8.004 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Er þetta í línu við það sem er að eiga sér stað á erlendum mörkuðum í kjölfar hækkana í Asíu og í New York í Bandaríkjunum, eftir að Seðlabanki Bandaríkjanna tilkynnti um vaxtalækkun á skammtímalánum til fjármálastofnana.  Á föstudaginn hækkaði Úrvalsvísitalan um 2,94% eftir nokkrar lækkanir. Exista hefur hækkað um 5,38%, Atlantic Petroleum hefur hækkað um 4,09%, Eik banki hefur hækkað um 3,73%, Kaupþing banki hefur hækkað um 3,49% og Landsbankinn hefur hækkað um 2,84%. Össur hefur lækkað um 0,48%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,89% og er 124 stig.


 

Forsvarsmenn Landsbankans hafa ákveðið að hækka vexti á húsnæðislánum í 5,4% og endurskoðunarákvæði í 5,9%. Hækkunin kemur í kjölfar vaxtahækkana hjá öðrum innlánastofnunum, til að mynda hafa SPRON, Kaupþing og Íbúðalánasjóður hækkað vexti á húsnæðislánum að undanförnu.


 

Hlutafé Marel Food Systems var hækkað í dag. Með hlutafjárhækkuninni er verið að efna kaupréttarsamninga, sem gerðir voru við starfsmenn árið 2001 á genginu 42, að því er fram kemur í tilkynnigu til Kauphallarinnar. Þar með hækkar hlutafé Marel Food Systems úr 370.780.732 krónur á hlut í 373.985.697 krónur á hlut. 


 

Krónan styrktist hratt í kjölfar frétta um lækkun á útlánavöxtum Seðlabanka Bandaríkjanna á föstudag en sú styrking gekk að hluta til baka innan dags, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Þrátt fyrir það hækkaði gengi krónu um ríflega prósentustig yfir daginn eftir mikla lækkun dagana á undan,? segir greiningardeildin. Fréttir og andrúmsloft á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum hefur mikil áhrif á íslensku krónuna líkt og aðrar hávaxtamyntir þessa dagana. Það sem af er degi hefur krónan styrkst um 0,89% þegar þetta er ritað, og stendur gengisvísitalan nú í 124 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Svipaða hreyfingu má sjá í öðrum hávaxtamyntum en þó gætir enn talsverðrar varkárni á alþjóðamörkuðum og eins hefur aðgengi að lánsfé til vaxtamunarviðskipta versnað, sem hvort tveggja dregur úr líkum á hraðri styrkingu hávaxtamynta. Gengi krónu er nú ríflega 2% lægra en það var í upphafi síðustu viku og um það bil 10% lægra en þegar krónan stóð hvað sterkust í seinni hluta júlímánaðar,? segir greiningardeildin. Hún segir að framhaldið næstu daga muni að líkum ráðast af alþjóðlegum mörkuðum að verulegu leyti. ?Komi ekki frekari fréttir af vandræðum vegna áhættusamra húsnæðislána er líklegt að krónan haldi áfram að styrkjast eftir því sem markaðir róast,? segir greiningardeildin.


 

Verðmatsgengi greiningardeildar Glitnis á Marel er hækkað í 87,3 krónur á hlut úr 79,3 frá fyrra verðmati sem birt var í maí. Metur hún því félagið á 32,3 milljarða króna. Fyrir opnun markaðar í dag var markaðsgengið 92,5 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Sex mánaða markgengið hækkar í 95 krónur á hlut úr 88 frá afkomuspá sem birtist í júlí. ?Verðmatsgengið er 5,6% undir gengi á markaði og 17,9% yfir útboðsgengi í hlutafjárútboði félagsins í september á síðasta ári,? segir greiningardeildin. ?Ráðlegging okkar til fjárfesta er að halda bréfum í Marel horft til lengri tíma.? Helstu ástæður fyrir hærra verðmats- og markgengi eru meðal annars vegna þess að gengiskross evru og krónu hefur hækkað auk þess sem félagið hefur hagnast á eign sinni í eignarhaldsfélaginu LME þar sem gengi á Stork NV hefur hækkað. Að öðru leyti eru rekstrarforsendur lítið breyttar. ?Rekstrarhorfur fyrir næstu misseri eru góðar og Marel mun að okkar mati njóta góðs af jákvæðum samlegðaráhrifum vegna ytri vaxtar undanfarið. Við teljum að næstu vikur verði spennandi hjá Marel þar sem líklegt er að fljótlega skýrist um afdrif Stork NV. Eignarhaldsfélagið LME (í eigu Landsbanka, Eyris og Marel) hefur aukið hlut sinn í Stork NV í 32,2% og því aukast líkur á því að stærstu eigendur Marel nái yfirtökum í félaginu og sameini að lokum starfsemi Marel og Stork Food Systems,? segir greiningardeildin.


 

Lars Christiansen, sérfræðingur á greiningardeild Danske Bank, telur þá stöðu sem íslensku bankarnir eru í með tilliti til skuldsetningar minna á þá stöðu sem norsku bankarnir upplifðu í upphafi tíunda áratugarins. Þetta kemur fram á norsku fréttaveitunni E24. Christiansen vill ekki segja til um hvort íslensku bankarnir eiga eftir að lenda í fjármögnunarerfiðleikum, en telur óneitanlega samsvörun milli landslagsins á Íslandi í dag og hjá Norðmönnum fyrir rúmum áratugi síðan. Christiansen telur jafnframt að heftari aðgangur að lánsfjármagni á heimsvísu muni tæpast koma íslensku bönkunum til góða: "Það er ljóst að bankarnir hafa vaxið hratt að undanförnu með tilheyrandi skuldsetningu, vanskil geta orðið talsverð við þær aðstæður," segir Christiansen.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,47% og er 7.988 stig skömmu eftir opnun, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Þetta er í línu við það sem er að eiga sér stað á erlendum mörkuðum.  Á föstudaginn hækkaði Úrvalsvísitalan um 2,94%.


 

Jón Rúnar Halldórsson framkvæmdastjóri og aðaleigandi Saltkaupa hefur selt hlut sinn í félaginu til hóps fjárfesta undir forystu Ólafs Steinarssonar og Péturs Björnssonar að því er kemur fram í tilkynningu.  Í tilkynningu kemur fram að Saltkaup er fremsti söluaðili landsins bæði á salti til saltfiskverkunar og götusalti. Þá rekur félagið umfangsmikla umbúðadeild sem flytur inn og endurselur umbúðir fyrir sjávarútveg, umtalsvert magn af kryddum og öðrum íbætiefnum fyrir matvælavinnslu sem og efni til rykbindingu gatna. Nýir eigendur hyggjast fylgja eftir uppbyggingu félagsins með sambærilegum hætti og hingað til, en leita um leið leiða til að efla félagið enn frekar. Jón Rúnar mun starfa áfram hjá félaginu sem framkvæmdastjóri. Guðmundur Ásgeirsson sem verið hefur hluthafi í félaginu með Jóni Rúnari verður áfram aðili að félaginu. Fyrirtækjaráðgjöf SPRON hafði umsjón með söluferlinu.


 

Landsbankinn hefur aukið stöðu sína í eigin bréfum í 5,08% úr 4,97%, að því er fram kemur í flöggun hjá Kauphöllinni. Kaupgengið kemur þar ekki fram. Af eignarhlut Landsbankans eftir viðskiptin er 3,46% eignarhlutur, vegna framvirkra samninga. Það sem af er degi hefur bankinn hækkað um 2,45%, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Síðustu fjórar vikur hefur gengið lækkað um 2,21%.


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan ágúst, er 375,2 stig (júní 1987=100), hækkar um 0,86% frá fyrra mánuði að því er kemur fram í frétt Hagstofunnar. Vísitalan gildir fyrir september. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 6,8%.


 

Hagnaður Byggðastofnunar fyrstu sex mánuði ársins nam fjórum milljónum króna en var 194 milljónir króna á sama tíma fyrir ári. Hreinar vaxtatekjur námu 86 milljónum króna, miðað við neikvæðar vaxtatekjur upp á 49 milljónir króna á sama tímabili 2006. Rekstrartekjur námu 166 milljónum króna og rekstrargjöld að meðtölum framlögum í afskriftarreikning útlána og niðurfærsla hlutafjár nam 162 milljónum króna. Eigið fé Byggðastofnunar nam milljarði eða 9,26% af niðurstöðu efnahagsreiknings. Eiginfjárhlutfall stofnunarinnar samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 9,03%. Samkvæmt ákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki skal eigið fé lánastofnunar á hverjum tíma eigi nema lægri fjárhæð en sem svara 8% af áhættugrunni. Varanlegir rekstrarfjármunir Byggðastofnunar voru 5,36% af eigin fé. Eignir Byggðastofnunar í lok júní 2007 námu 11,4 milljörðum króna, þar af námu útlán 8,9 milljörðum króna og hafa lækkað um 537,6 milljónir króna frá lok árs 2006. Skuldir Byggðastofnunar námu 10,3 milljörðum króna og hafa hækkað um 813.282 þúsund króna frá lok árs 2006. Hlutverk Byggðastofnunar er að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni. Stofnunin undirbýr, skipuleggur og fjármagnar verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Byggðastofnun fylgist einnig með þróun byggðar í landinu og vinnur að byggðaáætlun í samvinnu við Iðnaðarráðherra.


 

Bakkavör Group hefur keypt eigin bréf fyrir um 289,7 milljónir króna, að því er fram kemur í tilkynningu.Um er að ræða 4.476.000 hluti, keypta á genginu 64,72.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 2,94% og er 7.795 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Exista hækkaði um 4,97%, Bakkavör Group hækkaði um 3,98%, Landsbankinn hækkaði um 3,33%, FL Group hefur hækkað um 3,31% og Kaupþing hækkaði um 3,22%. Ekkert félag lækkaði. Danska vísitalan OMC hækkaði um 1,62% í dag, Enska vísitalan FTSE100 hækkaði um 3,5%, norska vísitalan OBX hækkaði um 2,72% og sænska vísitalan OMXS hækkaði um 1,52%. Gengi krónu veiktist um 0,78% og er 125 stig.


 

Fjármálaeftirlit Finnlands (The Finnish Financial Supervision Authority) hefur heimilað Glitni banka hf. að eignast FIM Group Corporation(FIM) og hefur Glitnir banki eignast 100% hlutafjár í FIM, að því er fram kemur í tilkynningu.


 

Kaupþing banki er orðinn nokkuð stór aðili á sínum mörkuðum. Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans, segir að nú séu orðnar nokkuð góðar líkur að fjárfestingasjóðir og aðrir fjárfestar ræði við þá áður en haldið er í stór viðskipti og gefa þar með Kaupþingi færi á að bjóða í viðskiptin. Hann segir þó að vitaskuld geti Kaupþing ekki alltaf hreppt viðskiptin en fái tækifæri til að bjóða. Þetta kom fram á kynningarfundi í dag vegna kaupanna á hollenska fyrirtækjabankanum NIBC. Kaupþing skilgreinir sig sem leiðandi aðili á Norður-Evrópu. Til Norður-Evrópu teljast Norðurlöndin, Ísland, Eystrasaltslöndin og Beneluxlöndin; Belgía, Holland og Lúxemborg. Þar er bankinn er með starfsemi, nema í Eystrasaltslöndunum. ?Við teljum okkur vera aðeins of seinir til að fara inn á þann markað en Svíarnir eru búnir að koma sér þar mjög vel fyrir i,? segir Hreiðar Már.


 

Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, fékk í dag greitt fyrir söluna á eignarhlut sínum í búlgarska símafélaginu BTC. Kaupandinn er bandaríska fjármálafyrirtækið AIG Global Investment Group. Áður hefur verið sagt frá því að innleystur hagnaður nemi 60 milljörðum króna. Heildarverðmæti BTC eru 1,7 milljónir evra eða milljarða krón og er hér um að ræða stærstu skuldsettu yfirtöku í Mið- og Austur Evrópu fram til þessa. Björgólfur hóf fyrst að fjárfesta í BTC árið 2003 sem þá var verið að einkavæða.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 4,16% það sem af er degi, en klukkan tólf á hádegi nam hækkunin 1,5%. Krónan hefur nú styrkst um 1,64% en við hádegi nam veikingin 0,15%. Þetta er í línu við það sem er á sér stað á erlendum mörkuðum en á sama tíma tóku erlendir markaðir einnig kipp. Exista hefur hækkað um 6,16%, Straumur fjárfestingabanki hefur hækkað um 4,78%, Century Aluminium hefur hækkað um 4,49%, Teymi hefur hækkað um 4,46% og Landsbankinn hefur hækkað um 4,27%. Eik banki situr eftir og hefur lækkað um 0,6% í 14 viðskiptum.


 

Föroya banki mun opna skrifstofu í Danmörku, að því er fram kemur í tilkynningu. Þar segir að Danmörku henti Föroya banka afskaplega vel, með tilliti til þess að dreifa áhættunni landfræðilega, auk vöruframboðs og í menningarlegu tilliti. Danska skrifstofan mun einbeita sér að einkabankaþjónustu og að fjármagana ýmis verkefni. Stofnað verður nýtt félag, Föroya Bank A/S, með 300 milljónir danskra króna (3,8 milljarðar króna) í hlutafé, svo hægt verði að ráðast í verkefni með stærri viðskiptavinum, að því er fram kemur í tilkynningunni. Kostnaður Föroya bank mun aukast um 20-25 milljónir danskra króna (251 ? 314 milljónir króna) við þetta og gert er ráð fyrir því að hagnaður bankans fyrir skatta muni dragast saman í 125-140 milljónum danskra króna (1,6 ? 1,8 milljarðar króna) úr 145-165 milljónir danskra fyrir árið 2007. Föroya banki mun eiga 92% í bankanum, Föroya bank A/S, og stjórnendur hans 8%. Staðsetningin dönsku starfsstöðvarinnar verður á Kaupmannahafnarsvæðið og  með um 20 starfsmenn.


 

Gengi krónu lækkaði um 3% í gær og hefur krónan nú veikst um um það bil 12% síðan hún stóð hvað sterkust 24. júlí síðastliðinn, að sögn greiningardeildar Glitnis. ?Mikil lækkun einkenndi einnig aðrar hávaxtamyntir í gær.? ?Gengisfall krónu undanfarnar vikur er ekkert einsdæmi á heimsvísu, heldur hefur gengi hávaxtamynta um heim allan fallið á svipaðan hátt í því umróti sem verið hefur undanfarið á fjármálamörkuðum,? segir greiningardeildin. Hún segir að gjaldmiðlar Eyjaálfu, nýsjálenski og ástralski dollarinn, hafi lækkuð hvað mest en mikið hefur verið um vaxtamunarviðskipti þar sem fjármagn frá Japan er ávaxtað í þessum löndum. ?Eftir því sem áhættufælni hefur gripið um sig á mörkuðum hafa fjárfestar leitast við að loka þessum stöðum sínum, sem hefur bæði átt þátt í mikilli styrkingu japanska jensins og orsakað verulegt gengisfall Eyjaálfumynta. Það sem af er degi hefur þróunin verið nokkuð mismunandi meðal hávaxtamynta, gengi sumra lækkað (þar á meðal krónu) en gengi annarra hækkað lítillega,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,5% og er 7.685 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 16,7 milljörðum króna.  Þar af tólf milljarða með bréf Straums en hann seldi eigin bréf fyrir 10,2 milljarða króna. Icelandair Group hefur hækkað um 2,99%, Kaupþing hefur hækkað um 2,18%, Straumur hefur hækkað um 2,12%, Century Aluminium hefur hækkað um 2,12% og Exista hefur hækkað um 1,88%. Atlantic Petroleum hefur lækkað um 1,28% og Eik banki hefur lækkað um 0,6%. Gengi krónu hefur veikst um 0,15% og er 126,2 stig.


 

Áframhaldandi órói er fyrirséður á fjármálamörkuðum en jákvæð skilaboð frá Evrópu í morgun og Bandaríkjunum í gær er líkleg til að styðja við íslenskan fjármálamarkað í dag, að sögn greiningardeildar Glitnis. Það sem af er degi hefur gengi krónunnar veikst um 0,35% og er 126,4 stig og Úrvalsvísitalan hækkað um 1,57% og er 7.691 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Bandaríkjamarkaðir opnuðu lóðrétt niður í gær og á tímabili hafði Dow Jones lækkað um 3,43% frá opnunargildi. Þegar líða tók á daginn snerust markaðir þó við og hækkuðu talsvert undir lokin á metveltu. Í dagslok hafði S&P hækkað um 0,32%, Nasdaq lækkað um 0,32% eftir að hafa komið hressilega til baka líkt og Dow Jones sem endaði niður um 0,12%,? segir greiningardeildin. Hún segi að í Evrópu hafi markaðir lækkað í morgun en hafa svo rétt sig töluvert af og hafa verið að sveiflast um núllið það sem af er degi. ?Bankar og fyrirtæki í fjármálageiranum hafa mörg hver hækkað í viðskiptum dagsins en fjármálageirinn í Evrópu hefur líkt og annarsstaðar lækkað mikið í þeim óróa sem ríkt hefur á mörkuðum,? segir greiningardeildin. Asía hélt hinsvegar áfram að lækka í nótt, segir greiningardeildin, og stefndi í mestu vikulækkun á mörkuðum í álfunni síðan 1990. ?Jenið hélt áfram að styrkjast og hefur ekki styrkst meira á einni viku í níu ár. Áhyggjur af minnkandi hagvexti í heiminum og minni kaupmætti almennings í Bandaríkjunum hefur komið illa niður á framleiðslufyrirtækjum í álfunni og lækkaði t.a.m. Toyota um 7,2% í nótt og Canon Inc. um 8,6%,? segir greiningardeildin. Seðlabankar Evrópu og Bandaríkjanna hafa lýst því yfir að þeir hyggist ekki hverfa frá núverandi vaxtastefnu sinni en nokkur þrýstingur hefur verið á Seðlabanka Bandaríkjanna að lækka vexti til að draga úr áhættu á samdrætti í Bandarísku efnahagslífi. ?Að sama skapi hefur Seðlabanki Evrópu legið undir gagnrýni fyrir að ætla halda áfram að hækka vexti sem er talið geta aukið áhættu á gjaldþrotum fyrirtækja í álfunni því aðgangur að fjármagni hefur minnkað mikið. Bankastjórar beggja Seðlabankanna hafa þó líst því yfir að þeir hyggist ekki hverfa frá núverandi vaxtastefnu og telja ástandið ekki það alvarlegt að þörf sé á vaxtalækkun,? segir greiningardeildin.


 

Straumur hefur minnkað stöðu sína í eigin bréfum í 1,78% úr 7,09%, að því er fram kemur í tilkynningu til kauphallarinnar. Ekki kemur fram hver kaupandinn er. Þetta eru viðskipti upp á 10,2 milljarða króna. Um er að ræða 550 milljón hluti, selda á genginu 18,6.


 
Innlent
17. ágúst 2007

Kaupþing upp um 3,13%

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,58% og er 7.696 stig þegar hlutabréfamarkaðurinn hefur verið opinn í um 50 mínútur, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Velta nemur 1,7 milljarði króna.Kaupþing hefur hækkað um 3,13%, Icelandair Group hefur hækkað um 1,24%, Föroya banki hefur hækkað um 2,19%, Exista hefur hækkað um 2,06% og FL Group hefur hækkað um 2,06%.Atlantic Petroleum er eina félagið sem hefur lækkað eða um um 1,88%.


 

Eimskip opnar fyrstu skrifstofu sína í Japan í dag. Opnun skrifstofunnar er liður í markvissri uppbyggingu Eimskips í Asíu, en skrifstofan er sú fimmta í heimasálfunni og sú fyrsta utan Kína að því er segir í tilkynningu.  Umsvif Eimskips í Asíu og á Kyrrahafssvæðinu eru ört vaxandi og mun hin nýja starfsstöð gegna lykilhlutverki í að efla enn frekar þjónustu á þessum slóðum. Skrifstofan er staðsett í Tókýó og mun bjóða upp á alhliða flutningaþjónustu til fyrirtækja á japönskum markaði. Meðal þjónustuþátta í boði má nefna umboðsþjónustu í skipaflutningum, innflutnings og útflutningsþjónustu, ásamt frysti- og kælugeymslumöguleika. Þar að auki hefur Eimskip Japan nú þegar hafið rekstur á einu stórflutningaskipi. Einar Þór Guðjónsson, Framkvæmdastjóri Eimskips í Asíu segir í tilkynningunni: "Með auknum viðskiptum í Asíu hafa skapast miklir vaxtarmöguleikar á flutningastarfsemi í álfunni og með opnun nýrrar starfsstöðvar í Tókýó erum við betur í stakk búin til að veita viðskiptavinum okkar hágæða flutningsþjónustu á heimsvísu.? Framkvæmdarstjóri Eimskip Japan er Yoshito Oyanagi, en hann hefur mikla reynslu af flutningastarfsemi í Japan.


 

segir Þórður Friðjónsson forstjóri Kauphallarinnar


 

Afkoma Icelandic Group á öðrum fjórðungi var undir væntingum stjórnenda. Félagið tapaði hundrað þúsund evrum (9,3 milljónir króna) á fjórðungum samanborið við hundrað þúsund evru hagnað á sama tíma fyrir ári. Vörusalan var 344 milljónir evra (32 milljarðar króna) á öðrum ársfjórðungi eða samdráttur um 2% milli ára. Heildar eignir minnkuðu frá áramótum í 892,7 milljónir evra úr 906,8. Eigin fjárhlutfallið fer lækkandi, nemur nú 19,8% en var 19,8%. Arðsemi eigin fjár var 2,5% á tímabilinu en var neikvæð um 5,7% við áramót. ?Helstu ástæður fyrir lakari rekstrarniðurstöðu en gert var ráð fyrir,? segir Björgólfur Jóhannesson í frétt frá félaginu, ?má rekja til tafa á flutningi á framleiðslueiningum milli fyrirtækja í Evrópu. Hagræðing sem átti að skila sér á öðrum ársfjórðungi mun því ekki skila sér fyrr en á síðari árshelmingi.?


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 3,88% og er 7.569 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 12,4 milljörðum króna. Gengi krónu veiktist um 3,08% og er 126,4 stig. Ekkert félag hækkað. Exista lækkaði um 8,32%, Teymi lækkaði um 7,69%, 365 lækkaði um 5,96%, Icelandair Group lækkaði um 5,83% og Atlantic Petroleum lækkaði um 5,5%.


 

Það sem af er degi hafa bréf bandaríska flugfélagsins AMR hækkað um 2,97% eftir að hafa lækkað talsvert í viðskiptum gærdagsins. Gengið núna er 21,84 dalir á hlut. Á sama tíma hafa bréf deCODE á Nasdaq lækkað um 2,44% og er gengi félagsins nú 3,60.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 3,64% og er 7.590 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur sex milljörðum króna. Þetta er í samræmi við það ástand sem er á öðrum mörkuðum sem hafa einkennst af miklum lækkunum undanfarið. Tryggingamiðstöðin hefur hækkað um 0,5% í veltu sem nemur 1.4 milljónum króna. Teymi hefur lækkað um 8,05%, Atlantic Petroleum hefur lækkað um 7,65%, Exista hefur lækkað um 6,28%, Eik banki hefur lækkað um 4,17% og Icelandair Group hefur lækkað um 4,14%. Gengi krónu hefur veikst um 3,27% og er 126,6 stig.


 

Samtök atvinnulífsins telja nauðsynlegt að endurskoða verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands eins og það var upphaflega sett fram með samkomulagi bankans og ríkisstjórnarinnar 27. mars 2001. Við þessa endurskoðun þarf að taka tillit til þess að stjórntæki bankans, stýrivextirnir, hafa takmörkuð samdráttaráhrif á eftirspurn og verðbólgu, en leiða til verulegra sveiflna á gengi íslensku krónunnar að því er segir í frétt á vef  SA.


 

FL Group hefur lækkað mest eða um 7,45


 

Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum júlímánuði var 21,1% meiri en í júlí 2006, sé hann metinn á föstu verði. Það sem af er árinu hefur fiskaflinn aukist um 1,1% á föstu verði miðað við sama tímabil 2006 að því er kemur fram í frétt Hagstofunnar. Aflinn nam alls 116.879 tonnum í júlí 2007 samanborið við 88.640 tonn í júlí 2006. Botnfiskafli dróst saman um rúm 5.000 tonn frá júlímánuði 2006 og nam tæpum 33.300 tonnum. Þorskafli dróst saman um 1.900 tonn, ýsuaflinn jókst um rúm 1.200 tonn og ufsaaflinn dróst saman um rúmlega 5.900 tonn. Flatfiskaflinn var nánast óbreyttur milli ára. Afli uppsjávartegunda nam tæpum 79.500 tonnum og var að stærstum hluta síld, kolmunni og makríll. Aukning í uppsjávarafla nemur rúmlega 31.600 tonnum. Munar þar miklu um rúmlega 21.700 tonn af makríl á móti tæplega 2.700 tonnum í júlí 2006. Skel- og krabbadýraafli var tæplega 2.200 tonn samanborið við tæplega 500 tonna afla í júlí 2006. Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2004. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moodys Investors Service hefur tekið til athugunar lánshæfiseinkunn Kaupþings Aa3/C með mögulega lækkun í huga í kjölfar fyrirhugaðrar yfirtöku Kaupþings á hollenska bankanum NIBC. Á sama tíma tekur Moodys lánshæfiseinkunn NIBC til athugunar með mögulega hækkun í huga segir í tilkynningu til kauphallarinnar.  Hins vegar hefur einkunn vegna innlendra og erlendra skammtímaskuldbindinga bankans, P-1, verið staðfest, en það er jafnframt hæsta einkunn sem gefin er af Moodys. Þá hefur einkunn vegna fjárhagslegs styrkleika bankans, C sem og P-2 skammtímaeinkunn NIBC einnig verið staðfest og eru horfur stöðugar. Ákvörðun Moodys að taka lánshæfiseinkunn Kaupþings til skoðunar með hugsanlega lækkun í huga endurspeglar veikari fjárhagsstoðir (e. financial fundamentals) hjá NIBC sem og þá áhættu sem felst í því að koma yfirtökunni í kring. Moodys bendir á mikilvægi þess að Kaupþing yfirtekur ekki safn þriðja flokks veðskuldabréfa (e. sub-prime) sem var í eigu NIBC, heldur verður það safn áfram í eigu JC Flowers. Jafnframt telur Moodys að rekstur bankanna falli vel saman þar sem samlegðaráhrif skapist í þjónustuframboði auk þess sem yfirtakan víkki á landfræðilega dreifingu í starfssemi Kaupþings og minnki vægi íslenska markaðarins í rekstri bankans.


 

og krónan veikist


 

Í dag var undirritaður raforkusamningur milli fyrirtækisins Becromal á Íslandi og Landsvirkjunar. Samningurinn tryggir Becromal kaup á 75 MW afli frá Landsvirkjun og fyrirtækið á kost á að auka kaupin í 100 MW síðar. Orkuþörf verksmiðjunnar verður um 640 GWh á ári í upphafi sem er um fimm sinnum meira rafmagn en Eyjafjarðarsvæðið notar árlega og samsvarar nálægt 10% aukingu í eigin raforkuframleiðslu Landsvirkjunar frá síðasta ári að því er kemur fram í tilkynningu. Ekki reynist nauðsynlegt fyrir Landsvirkjun að virkja vegna þessarar orkusölu að sinni en með vaxandi notkun í landinu flýtir þetta fyrir þörfinni á framkvæmdum á því sviði. Í þessu sambandi verður flutningskerfi Landsnets á Norðurlandi styrkt til frambúðar á næstu árum vegna aukinnar raforkunotkunar þar.


 

Eftir kaupin á NIBC mun starfsemi Kaupþings dreifast mun betur á milli landa en til þessa. Minna en 40% af eignum Kaupþings verður á Norðurlöndum, samanborið við 66% í lok árs 2006 að því er kemur fram í frétt bankans. Þá verða einungis um 15% af eignum hans á Íslandi. Í frétt Kaupþings kemur fram að bankinn verður síður háður tekjum frá Íslandi. Árið 2006 voru tekjur frá Íslandi um 33% af heildartekjum Kaupþings banka. Eftir samrunann mun þessi tala lækka í um 25% (pro-forma). Vægi tekna frá Norðurlöndum minnkar í 48% (pro-forma) úr 64% miðað við 2006.


 

fréttamannafundur boðaður í hádeginu


 

Iceland Express hefur flug til Barcelona í vetur og hefst sala á hádegi þann 16. ágúst. Barcelona verður fimmtándi áfangastaðurinn sem Iceland Express flýgur til. Flogið verður tvisvar í viku, á mánudögum og föstudögum, á tímabilinu frá 9. nóvember til loka maí að undanskildu hléi frá miðjum desember fram til 1. febrúar að því er kemur fram í frétt félagsins. Barcelona hefur verið einn af vinsælustu áfangastöðum Íslendinga síðustu ár og með beinu flugi Iceland Express er nú hafin samkeppni á þessari flugleið. Borgin hefur löngum þótt ein af áhugaverðustu borgum Evrópu, með einstaka byggingarlist, fjölbreytt söfn, spennandi næturlíf og að sjálfsögðu knattspyrnuliðið Barcelona. Sérstakt kynningartilboð verður á fyrstu sætunum sem bókuð eru til Barcelona. Þeir fyrstu sem bóka ferð til og frá Barcelona á tímabilinu frá 9. nóvember og fram í byrjun desember munu fá flugmiðann á 900 krónur auk skatta og annarra greiðslna, eða alls 3.895 kr. hvora leið. ?Barcelona er skemmtileg viðbót við okkar áfangastaði og er ánægjulegt að geta boðið Íslendingum upp á samkeppni í flugi til þessarar einstöku borgar. Eins og íslenskir neytendur hafa kynnst er Iceland Express stöðugt að leita leiða til að auka framboð á áætlunarflugi á sanngjörnu verði og er Barcelona enn eitt dæmið um það,? segir Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express í frétt félagsins. Flogið verður frá Keflavík kl. 16:25 föstudaga og mánudaga, en lagt af stað frá Barcelona til Keflavíkur kl. 23:10 að staðartíma föstudaga og mánudaga. Flugtíminn milli Keflavíkur og Barcelona er um 4 klukkutímar og 20 mínútur.


 

Hollenski bankinn NIBC, sem Kaupþing tók yfir í morgun í viðskiptum upp á þrjá milljarða evra, hefur hingað til tapað 137 milljónum evra á áhættusömu húsnæðislánasafni sínu sem samanstendur af áhættusömum (e. sub-prime) lánum. Forsvarsmenn NIBC telja að frekara tap muni ekki hljótast af fjárfestingunni, en engu að síður sömdu Kaupþing um að fyrri eigendur NIBC, JC Flowers, muni halda eftir lánasafninu.


 

LME eignarhaldsfélag ehf. hefur aukið hlut sinn í félaginu upp í 32,16% en áður átti félagið 25,37%. Þetta kemur fram í tilkynningu Stork til hollensku kauphallarinnar.


 

Kaupþing greiðir 2.985 milljónir evra fyrir NIBC, sem svarar til 12,7 x hagnaðar NIBC síðustu tólf mánuði (að 30. júní 2007) og 1,5 x eigin fjár NIBC þann 30. júní 2007. Kaupþing gerir ráð fyrir að yfirtakan muni auka hagnað á hlut á árinu 2008.Í frétt frá Kaupþing kemur fram að félagið hyggst greiðir seljanda hluta af kaupverðinu með útgáfu 110 milljóna nýrra hluta á genginu 115,375 sænskar krónur á hlut, samtals að verðmæti 1.360 milljónir evra. Seljandi verður næst stærsti hluthafinn í Kaupþingi. Í samræmi við almenna viðskiptavenju verður seljanda óheimilt að selja alla hlutina í 12 mánuði (e. lock-up period) frá lokafrágangi kaupanna auk þess sem seljanda verður óheimilt að selja um það bil 48 milljónir hluta í 24 mánuði.


 

Kaupþing banki hf. (?Kaupþing?) hefur undirritað samning um kaup á öllu hlutafé í hollenska bankanum, NIBC Holding BV (?NIBC?) fyrir um það bil 2.985 milljónir evra. Í tilkynningu kemur fram að starfsemi NIBC fellur einkar vel að starfsemi Kaupþings hvort heldur sem litið er til landfræðilegrar dreifingar, vöruframboðs eða fyrirtækjamenningar. NIBC er fyrirtækjabanki, sem var stofnaður 1945. Hann leggur áherslu á þjónustu við meðalstór fyrirtæki í Vestur-Evrópu. Hjá bankanum starfa 718 manns og er hann með starfstöðvar í Haag, Lundúnum, Brussel, Frankfurt, New York og Singapúr. NIBC býður framsæknar lausnir á sviði fjármögnunar, ráðgjafar og eignastýringar til fyrirtækja, fjármálastofnana, stofnanafjárfesta og fjársterkra einstaklinga. Seljandi er fjárfestahópur undir forystu J.C. Flowers & Co. LLC (?JCF & Co.? eða ?seljandi?). Í frétt Kaupþings kemur fram að væntanleg yfirtaka á NIBC muni efla starfsemi Kaupþings og dreifa áhættu í rekstrinum. Hún mun tryggja stöðu hans sem leiðandi fyrirtækja? og fjárfestingarbanka í þjónustu við lítil og meðalstór fyrirtæki í Evrópu. Áþekk fyrirtækjamenning mun auðvelda sameinuðum banka að nýta sér fjölbreytt vöruframboð beggja banka og mismunandi aðgang að mörkuðum.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,59% og er 7.970 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam sjö milljörðum króna. Í gær hækkaði um Úrvalsvísitalan um 1,23%. 365 hækkaði um 0,67% og Eimskip hækkaði um 0,5%. Föroya banki lækkaði um 6% í þremur viðskiptum, Century Aluminum lækkaði um 3,6%, Exista lækkaði um 2,52%, Kaupþing lækkaði um 1,96% og Glitnir lækkaði um 1,59%. Gengi krónu veiktist um 0,52% og er 121,4 stig.


 

Hagnaður Icelandair Group eftir skatta á öðrum ársfjórðungi 2007 var 205 milljónir króna sambanborið við 1.2 milljarða króna hagnað á sama tíma í fyrra.


 

Norska fjármálaeftirlitið hefur sent spurningalista til forsvarsmanna Kaupþings og Exista vegna stöðutöku þeirra í norska tryggingafélaginu Storebrand. Að því er kemur fram í norskum fjölmiðlum vill fjármálaeftirlitið fá upplýsingar um það hverskonar samstarf er á milli fyrirtækjanna.


 

Útflutningsráð áætlar að fara til Ho Chi Minh og Hanoi, tveggja helstu viðskiptaborga Víetnam, en ferðaáætlun verður sem mest sniðin að þeim fyrirtækjum sem taka þátt í ferðinni. Megináhersla verður lögð á að afla upplýsinga um land, þjóð og þau markaðsstækifæri sem fyrir hendi eru segir í frétt Útflutningsráðs.  Yfir 84 miljónir manna búa í Víetnam. Hagvöxtur í landinu síðustu 5 ár hefur verið tæplega 8% og er því spáð að hann verði ríflega 8% næstu ár. Ríkisstjórn Víetnam hefur unnið mjög markvisst að því að minnka fátækt í landinu og er nú talið að17% íbúa lifi undir fátæktarmörkum samanborið við 58% árið 1993. Aukin markaðsvæðing og afnám hafta í landbúnaði sem og aukin áhersla á einkageirann almennt eru helstu ástæður þessa góða árangurs. Viðskipta- og fjárfestingarumhverfi í Víetnam fyrir erlend fyrirtæki og fjárfesta hefur batnað mikið síðustu ár og er gert ráð fyrir að það batni enn frekar eftir að Víetnam gerðist aðili að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) í byrjun þessa árs. Fyrirtæki á Norðurlöndunum og vestræn fyrirtæki almennt horfa í sívaxandi mæli til Víetnam, sem dæmi má nefna að yfir 70 dönsk fyrirtæki eru í dag með skrifstofur eða dótturfyrirtæki í landinu. Þann 27. og 28. september verður haldin í Ho Chi Minh borg ráðstefnan Asian Forum on Corporate Social Responsibility, en íslenskum fyrirtækjum stendur til boða að taka þátt í henni.


 

Á stjórnarfundi Marel Food Systems hf , sem haldinn var þann 10. ágúst 2007 var samþykkt að nýta heimild í grein 15.1. í samþykktum félagsins til að hækka hlutafé um 3.204.965 krónur að nafnvirði. Með hlutafjárhækkuninni er verið að efna kaupréttarsamninga, sem gerðir voru við starfsmenn árið 2001 á genginu 42. Þar með hækkar hlutafé Marel Food Systems úr 370.780.732 krónum á hlut í 373.985.697. Þetta kemur fram í tilkynningu. Hækkunin tekur gildi þann 21. ágúst 2007.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,64% og er 8.047 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur fjórum milljörðum króna. Í gær hækkaði Úrvalsvísitalan um 1,31% en hún hefur lækkað nokkuð að undanförnu vegna áhættufælni fjárfesta á alþjóðlegum mörkuðum. Össur hefur hækkað um 0,48% og Landsbankinn hefur hækkað um 0,38%. Föroya banki hefur lækkaðum 6% í einun viðskiptum, Bakkavör Group hefur lækkað um 1,64%, Exista hefur lækkað um 1,48%, FL group hefur lækkað um 1,15% og Glitnir hefur lækkað um 1,06%. Gengi krónu hefur veikst um 0,11% og er 120,9 stig.


 

Hagnaður Eyris Invest á fyrri hluta ársins 2007 nam 2.219 milljónum króna eftir skatt, en það jafngildir 39% ávöxtun eigin fjár á ársgrundvelli.Frá stofnun Eyris Invest á miðju ári 2000 og fram til júníloka 2007 hefur árleg meðalávöxtun eigin fjár numið 59% til samanburðar við 2,6% árlega meðalávöxtun heimsvísitölu MSCI fyrir sama tímabil. Hagnaður það sem af er síðari hluta ársins er lítillega jákvæður þrátt fyrir óróleika á fjármálamörkuðum.Eyrir Invest hefur á árinu gefið út nýja hluti fyrir samtals 5.627 milljónir króna og fjárhagslega sterkir fjárfestar hafa komið til liðs við félagið, að því er fram kemur í frétt frá félaginu.


 

Í tilefni af Menningarnótt í Reykjavík laugardaginn 18. ágúst verður Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns opið frá kl. 14:00 til 17:00. Boðið verður upp á leiðsögn um safnið og léttar veitingar segir í frétt á heimasíðu Seðlabankans. 


 

Norska fjármálaeftirlitið hefur sent langan spurningalista til forsvarsmanna Kaupþings og Exista vegna stöðutöku þeirra í norska tryggingafélaginu Storebrand. Í frétt netmiðilsins 24.no kemur fram að svörin geta ráðið úrslitum um það hvort Íslendingar fái að halda hlut sínum.


 

Velta í dagvöruverslun jókst um 10,1% í júlí síðastliðnum miðað við sama mánuð í fyrra, á breytilegu verðlagi. Á föstu verðlagi og árstíðarleiðrétt nam hækkunin 12,7%. Á sama tímabili lækkaði verðlag á dagvöru um 3% samkvæmt dagvöruhluta neysluverðsvísitölu Hagstofu Íslands.


 

Föroya banki hagnaðist um 84,2 milljónir danskra króna (milljarður króna) á fyrsta helmingi ársins, samanborið við 37,7 milljónir danskra króna á sama tíma fyrir ári. Vaxtatekjur námu 220,6 milljónum danskra króna (2,7 milljarðar króna) á tímabilinu, samanborið við 149,8 á sama tíma fyrir ári. Vaxtakostnaður nam 87,9 milljónum danskra króna á tímabilinu, samanborið við 37,2 milljónir danskra króna á Þóknanatekjur jukust í 20,8 milljónum danskra króna á tímabilinu úr 15,5 milljón danskra króna. Þá færðu bankinn 22 milljón danskra króna í afskriftarreikning vegna lána á tímabilinu, samanborið við 1,4 á sama tímabili fyrir ári.


 

Úrvalsvísitalan hækkað um 1,23% við lok markaðar og er 8.100 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur um tíu milljarði króna. Um hádegi hafði Century Aluminium hækkað um 2,97% en tók svo á sprett og lauk deginum með því að hafa farið upp um 10,98% í 14 viðskiptum, Landsbankinn hækkaði um 2,74%, Bakkavör Group hefur hækkað um 2,6%, Glitnir hækkað um 1,79% og Straumur hækkaði um 1,77%. Eimskip lækkaðiu m 1,12%, Icelandic Group lækkað um 0,83%, Marel lækkaði um 0,42% og Atlantic Petroleum lækkaði um 0,18%. Gengi krónu styrktist um 0,54% og er 120,8 stig.


 

Skráð atvinnuleysi í júlí 2007 var 0,9% og lækkaði úr 1% í júní og 1,1% í maí að því er kemur í frétt á vef Vinnumálastofnunar. Er þetta minnsta atvinnuleysi í einstökum mánuði síðan í október árið 2000. Að jafnaði voru 1.578 manns á skrá og hefur því atvinnulausum fækkað sem svarar um nálægt 50 manns milli mánaða. Minnkandi atvinnuleysi skýrist einkum af því að atvinnulausum konum á landsbyggðinni hefur fækkað töluvert, en atvinnuleysi annarra stendur að mestu í stað.


 

Hagnaður Sparisjóðsins í Keflavík á fyrstu sex mánuðum ársins nam um 5.644 milljónum króna fyrir skatta. Hagnaður eftir skatta var 4.637 milljónum króna sem er aukning upp á 338,7% frá sama tímabili árið áður þegar hann nam 1.244,6 milljónum króna. Arðsemi eiginfjár var 63,8% sem er ein sú mesta frá stofnun sjóðsins segir í frétt til Kauphallarinnar.  Vaxtatekjur Sparisjóðsins námu á tímabilinu 2.216,9 milljónum króna. en það er 8,27% hækkun frá sama tímabili árið áður.  Vaxtagjöld hækkuðu um 326,1 milljónum króna á tímabilinu og námu 1.866,1 milljónum króna. Hreinar vaxtatekjur námu því 350,7 milljónum kr. samanborið við 507,5 milljónir kr. á sama tímabili árið áður.  Kostnaðarhlutfall á tímabilinu var 10,1% á móti 27,8% á sama tíma árið áður.  Í lok tímabilsins var niðurstöðutala efnahagsreiknings 55.898,5 milljónir kr. og  hafði hún hækkað um 10.888,4 mkr. eða 24,2% á tímabilinu. Eigið fé Sparisjóðsins í lok júní nam 14.167,7 m.kr. og hefur eigið fé aukist um 5.449,9 m.kr. eða 62,52%. Inni í því er stofnfjáraukning upp á 700 m. kr. að nafnvirði. Eiginfjárhlutfall Sparisjóðsins samkvæmt CAD-reglum er 17,3% en var 10,45% á sama tíma árið áður.  Áætlanir benda til að afkoman verði góð á árinu 2007.  Í lok tímabilsins var stofnfé 1.800 milljónir að nafnvirði og voru  stofnfjáraðilar 724 talsins. Árshlutareikningur samstæðu Sparisjóðsins í Keflavík er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og í samræmi við IAS 34 "Interim Financial Reporting". Þetta er fyrsti árshlutareikningur sjóðsins sem gerður er samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og hefur alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IFRS 1, Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla, verið beitt við gerð hans. Að sögn Geirmundar Kristinssonar þá hefur rekstur Sparisjóðsins í Keflavík gengið vonum framar. Þetta er langmesti hagnaður Sparisjóðsins í Keflavík á einum árshelmingi og er hagnaður tímabilsins rúmlega fjórfaldur miðað við sama tímabil árið áður. Arðsemi eiginfjár var 63,8% sem er ein sú mesta frá stofnun sjóðsins. Hagnaður síðastliðinna ára hefur verið notaður til uppbygginar á ýmsum tekjusviðum sjóðsins sem mun koma sparisjóðnum til góða í framtíðinni. Í apríl var farið í útboð á nýju stofnfé að upphæð 700 m. kr. að nafnvirði og tókst það mjög vel þar sem umframeftirspurn var eftir hinu nýja stofnfé. Þá hefur stjórn Sparisjóðsins í Keflavík ákveðið að bjóða út nýtt stofnfé að nafnvirði 1.000 m. kr. og fer útboðið fram í september n.k. Stofnfjármarkaður hefur verið með stofnfjárbréf hjá Viðskiptastofu SPKEF frá því í byrjun ársins og hefur hann gengið framar vonum og hafa stofnfjáraðilar aldrei verið fleiri en nú. Höfuðstöðvar Sparisjóðsins og Viðskiptastofu Spkef eru í Keflavík en einnig rekur sparisjóðurinn útibú og afgreiðslur á eftirtöldum stöðum: Njarðvík, Garði, Sandgerði, Grindavík, Vogum og Ólafsvík. Sparisjóðurinn opnar afgreiðslu í Reykjavík á síðari hluta ársins. Starfsmenn Sparisjóðsins eru 98 talsins..


 

Fyrirhugað er að reisa viðbyggingu við Hótel Hamar í Borgarnesi en hótelið hefur verið starfandi við golfvöllinn að Hamri síðan um mitt sumar 2005. Í frétt á vef héraðsfréttablaðsins Skessuhorns kemur fram að ætlunin er að  auka fjölda gistirýma um ríflega helming, úr 30 herbergjum í 65. Að auki á að bæta við fundarsal og veitingasal sem staðsettur verður í glerhúsi á efstu hæð hinnar nýju þriggja hæða byggingar. Nýbyggingin mun rísa við austurenda hótelsins og verður tengd núverandi húsnæði með glerbyggingu. Í Skessuhorninu kemur fram að byggingin verður þannig uppbyggð að séð frá bílastæðum mun hún einungis líta út fyrir að vera tveggja hæða en vegna nokkurs halla á lóðinni mun neðsta hæðin á suðurhliðinni í raun bæta við einni hæð neðan við hinar. Byggt verður í þrepum upp á við frá suðri. Í nýbyggingunni munu herbergin verða sunnan megin en þjónusta og þvottahús norðan megin. Byggingin verður boðin út á haustdögum og er áætlað að verkið verði í höndum alverktaka.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,34% við hádegi og er 8.100 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8,1 milljarði króna. Century Aluminium hefur hækkað um 2,97%, Bakkavör Group hefur hækkað um 2,6%, Landsbankinn hefur hækkað um 2,09%, Glitnir hefur hækkað um 1,79% og Straumur hefur hækkað um 1,77%. Icelandic Group hefur lækkað um 0,83%, Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,27%, og FL Group hefur lækkað um 0,19%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,32% og er 121,1 stig.


 

greiningaraðilar erlendis mæla með kaupum á hlutabréfum


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,28% það sem af er degi og er 8.096 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Vegna væntinga á markaði hafði Úrvalsvísitalan hækkað vel á örðum fjórðungi en óróleiki á fjármálamörkuðum þurrkaði hækkunina út. Miklar lækkanir hafa verið á undanförnum dögum á hlutabréfamörkuðum um allan heim. Century Aluminium hefur hækkað um 2,98%, Bakkavör Group hefur hækkað um 2,45%, Glitnir hefur hækkað um 1,97%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,57% og Eik banki hefur hækkað um 1,56%. Icelandic Group hefur lækkað um 0,83%, Föroya banki hefur lækkað um 0,81%, Atlantic Petroleum hefur lækkað um 0,27% og FL Group hefur lækkað um 0,19%. Gengi krónu hefur styrkst um 0,01% og er 121,5 stig.


 

Vísitala neysluverðs í ágúst 2007 er 273,1 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,04% frá fyrra mánuði að því er kemur fram í frétt Hagstofunnar. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 245,0 stig, lækkaði um 0,37% frá júlí. Þar sem sumarútsölur eru enn í gangi hefur það talsverð áhrif og og lækkaði verð á fötum og skóm um 6,8% (vísitöluáhrif -0,29%). Kostnaður vegna eigin húsnæðis jókst um 1,5% (0,28%), þar af voru 0,24% áhrif vegna hækkunar á markaðsverði húsnæðis en 0,04% vegna hækkunar vaxta. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 3,4% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 0,5%. Fastskattavísitala neysluverðs hefur hækkað um 5,3% síðastliðna tólf mánuði. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,8% sem jafngildir 3,1% verðbólgu á ári (1,1% verðhjöðnun fyrir vísitöluna án húsnæðis). Vísitala neysluverðs í ágúst 2007, sem er 273,1 stig, gildir til verðtryggingar í september 2007. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 5.392 stig fyrir september 2007.


 

Fjölgun þeirra sem greiddu útsvar á tímabilinu frá 2001 til 2006 nam 12,6% en þeir voru nær 245 þúsund á síðasta ári. Útsvar á hvern gjaldanda hafði þannig vaxið um 40,7% á þessum fimm árum segir í frétt á heimasíðu Fjármálaráðuneytisins.


 

Hagnaður Föroya Banka mun dragast saman um tæp 28% frá fyrsta til annars fjórðungs ársins, það er mat greiningardeildar Landsbankans sem spáir því að hagnaður fjórðungsins muni nema 32 milljónum danskra króna. Þrátt fyrir það mikil aukning frá sama tíma og fyrir ári er hagnaðurinn nam 13,2 milljónum danskra króna.


 

Sala Marels á öðrum ársfjórðungi 2007 nam 72,6 milljónum evra samanborið við 46,6 milljónir á sama tíma árið áður. Salan jókst því um 56% á milli ára. Hagnaður á öðrum ársfjórðungi nam 7,4 milljónum evra samanborið við 0.8 milljónir evra árið áður. Í tilkynningu til Kauphallarinnar kemur fram að rekstrarhagnaður EBIT á öðrum ársfjórðungi 2007 var 3,4 milljónir evra sem er 4,7% af tekjum samanborið við 4,3 milljónir í fyrra. Gjaldfærður einskiptiskostnaður var á ársfjórðungnum um 1.7 milljón evra. Ekki er gert ráð fyrir frekari einskiptiskostnaði vegna sameiningar félaganna. Hlutabréf í hollenska fyrirtækinu Stork NV eru færð á markaðsvirði og koma fram í 6,6 milljóna hagnaði í hlutdeildarfélagi. Sala fyrstu sex mánuði ársins 2007 nam 144,9 milljónum evra samanborið við 79,1 milljón sem er um 83% aukning frá fyrra ári. Proforma vöxtur sölu á tímabilinu var um 3,4%. Rekstrarhagnaður EBIT á fyrri hluta árins 2007 var 6,7 milljónir samanborið við 4,8 milljónir árið áður. Gjaldfærður einskiptiskostnaður vegna samþættingar nam um 5 milljónum evra á fyrri hluta ársins. Rekstrarhagnaður EBIT, fyrir einskiptiskostnað var 11,6 milljónir (8% af sölu) samanborið við 6% árið áður. Hagnaður á tímabilinu frá janúar til júní 2007 var 8,5 milljónir evra samanborið við 1,3 milljónir árið 2006. Handbært fé frá rekstri nam 14,4 milljónum evra, en var neikvætt um 6,7 milljónir á fyrri hluta ársins 2006. Handbært fé í lok tímabilsins nam 49,6 milljónum evra. Eigið fé nam 158,3 milljónum evra og eiginfjárhlutfall var 40,8% í lok júní 2007. Félagið er vel fjármagnað til þess að takast á við áframhaldandi ytri vöxt. Hörður Arnarson, forstjóri segir í tilkynningu: ?Afkoma fyrirtækisins er ásættanleg í ljósi umfangsmikillar samþættingarvinnu sem veldur bæði beinum einskiptiskostnaði og minni framleiðni vegna innri vinnu. Að teknu tilliti til einskiptiskostnaði er 8% EBIT á fyrri árshelmingi í samræmi við markmið félagsins um að 10% EBIT náist á næsta ári. Ánægjulegt er að sjóðstreymi fyrirtækisins er sterkt. Samþætting á rekstri Marel, Carnitech, Scanvægt og AEW/Delford undir merkjum Marel Food Systems gengur samkvæmt áætlun. Vel heppnaðri samþættingu á sölu- og markaðskerfum fyrirtækjanna lauk að mestu á síðasta ársfjórðungi. Nýtt skipulag mun slípast og festa sig í sessi á næstu mánuðum. Þótt umtalsverður árangur hafi náðst í samþættingu fyrirtækjanna er enn mikið verk óunnið í að nýta þau samlegðaráhrif sem sameining félaganna bíður upp á. Marel Food Systems er vel fjármagnað til þess að takast á við þau tækifæri sem bjóðast á næstu misserum og með öflugan stuðning stærstu hluthafa. Órói á fjármálamörkuðum getur falið í sér tækifæri í ytri vexti fyrir vel fjármögnuð skráð félög.?


 

Fyrirtæki í eigu Hannesar Smárasonar, stjórnarformanns FL Group,  hafa flaggað kaupum í FL Group og eru nú komin með yfir 20% í félaginu.


 

Betware og STL (Sistemas Tecnicos de Loterias del Estado) sem er fyrirtæki í 100% eigu Spænska ríkislottósins hafa undirritað samning þess efnis að Betware verði þjónustuaðili STL á sviði gagnvirkra leikja. Spænska ríkislottóið vill þróa leikjaframboð sitt þannig að viðskiptavinir geti tekið þátt í leikjum á Internetinu, farsímum og gagnvirku sjónvarpi að því er segir í tilkynningu. 


 

Mosaic Fashions hf. verður fjarlægt úr Úrvalsvísitölunni mánudag, 13. ágúst, 2007 og verður því síðasti dagur félagsins í vísitölunni í dag. Þetta er gert með vísan til tilkynningar félagsins fyrr í dag um að Tessera Holding ehf. og tengdir aðilar eigi 99,8% hlutafjár félagins, að því er fram kemur í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 3,19% og er 8.016 stig við hádegi.Veltan nemur 8,6 milljörðum króna. Gengi krónu hefur veikst um 1,91% og er 119,6 stig. Exista hefur lækkað um 4,92%, Föreya banki hefur lækkað um 4,62%, Atorka Group hefur lækkað um 3,98%, Straumur hefur lækkað um 3,65% og Kaupþing hefur lækkað um 3,37%. Þetta er í takt við það sem er á sér stað á erlendum mörkuðum. Bandaríska vísitalan SP500 lækkaði um 1,60% í gær. DowJones vísitalan lækkaði um 1,73% og NASDAQ um 0,20%. Breska vísitalan FTSE100 hefur lækkað um 3,13% það sem af er degi, norska vísitalan OBX hefur lækkað um 3,54%, sænska vísitalan OMXS hefur lækkað um 3,28% og danska vísitalan OMXC hefur lækkað um 2,58%, samkvæmt upplýsingum frá Euroland. Japanska vísitalan Nikkei lækkaði um 1,56% í nótt.


 

Yfirtökutilboð Tessera Holding ehf. fyrir hönd hóps fjárfesta til hluthafa Mosaic Fashions hf. rann út þriðjudaginn 7. ágúst 2007. Niðurstaða tilboðsins er sú að Tessera Holding ehf. hefur eignast 1.055.434.890 hluti í Mosaic Fashions hf. eða 36,4% af hlutafé félagsins. Tessera Holding ehf. átti enga hluti í Mosaic Fashions hf. fyrir viðskiptin. Tessera Holding ehf. og aðilar tengdir félaginu eiga nú 2.894.291.555 hluti í Mosaic Fashions hf. eða sem nemur 99,8% hlutafjár félagins, að því er fram kemur í tilkynningu. 648 hluthafar tóku yfirtökutilboðinu og eftir kaupin eru hluthafar í Mosaic Fashions hf. 208 talsins. Greiðsla í samræmi við yfirtökutilboðið mun fara fram eigi síðar en 14. ágúst 2007 í samræmi við skilmála tilboðsins. Þeir aðilar sem stóðu að baki yfirtökutilboðinu hafa ákveðið að óska eftir innlausn á útistandandi hlutum í Mosaic Fashions hf. með heimild í 47. gr. laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti. Eftir yfirtökuna og innlausn hluta mun F-Capital ehf. eiga 49,0% hlutafjár í Mosaic Fashions hf., Kaupþing banki hf. mun eiga 20,0%, Gnúpur fjárfestingar¬félag hf. mun eiga 11,19% og Karen Millen og The Millen Life Interest Settlement munu saman eiga 6,75%. Aðrir munu hver um sig eiga minna en 5% hlutafjár í Mosaic Fashions hf. Kaupþing banki hf. var ráðgjafi Tessera Holding ehf. í tengslum við yfirtökutilboðið.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 3,2% og er 8.011 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, en hlutabréfamarkaðurinn hefur verið opinn í um klukkustund, þegar þetta er skrifað. Veltan nemur 5,8 milljörðum króna. Gengi krónu hefuyr veikst um 1,91% og er 119,6 stig. Exista hefur lækkað um 6,47%, Föreya banki hefur lækkað um 4,62%, Atorka Group hefur lækkað um 4,2%, Straumur hefur lækkað um 3,65% og Kaupþing hefur lækkað um 3,37%. Þetta er í takt við það sem er á sér stað á erlendum mörkuðum. Bandaríska vísitalan SP500 lækkaði um 1,60% í gæ. DowJones vísitalan lækkaði um 1,73% og NASDAQ um 0,20%. Breska vísitalan FTSE100 hefur lækkað um 0,2% það sem af er degi, norska vísitalan hefur lækkað um 0,23%, sænska vísitalan OMX hefur lækkað um 0,55%, danska vísitalan KFX hefur lækkað um 1,07% og þýska vísitalan DAX hefur lækkað um 0,8%. Japanska vísitalan Nikkei lækkaði um 1,56% í nótt.


 

öll landvinnsla færð þangað


 

Bókaklúbbar Eddu verða sjálfstætt félag


 

Milestone hagnaðist um 27.164 milljónir króna á fyrrihluta ársins og er það 15-földun á hagnaði félagsins frá fyrra ári. Þá var hagnaður félagsins eftir skatta 1.919 milljónir króna. Hagnaður fyrir skatta núna var 32,8 milljarðar króna. Heildareignir félagsins nema 386.7 milljörðum króna.


 

Sampo Oyj sendi í dag flöggunartilkynningu til kauphallarinnar í Helsinki þess efnis að Exista hf. fari nú með A-hluti í Sampo sem nemur 20,0% af heildarhlutafé í félaginu.Eins og fram kemur í tilkynningunni hefur Exista og samstæðufélög gert afleiðusamninga sem hækka hlut félagsins í 20,0% af útgefnu hlutafé í Sampo. Þe


 

Hagnaður Actavis Group á öðrum ársfjórðungi eftir skatta var 29,3 milljónir evra á öðrum ársfjórðungi og lækkaði um 2,6% frá fyrra ári, en hagnaður nam 56,3 milljónum evra á fyrri helming ársins. Tekjur Actavis Group á öðrum ársfjórðungi hækkuðu um 4,1% í 378,9 milljónir evra, einkum vegna góðrar afkomu í Austur og Vestur Evrópu. EBITDA framlegð fjórðungsins var 22,2%. Róbert Wessman, forstjóri Actavis, um uppgjörið: ?Það er ánægjulegt að sjá að metnaðarfull markmið okkar um framlegð eru að nást og uppgjörið í samræmi við okkar væntingar. Enn erum við að sjá góðan árangur í Vestur Evrópu og staða okkar í Austur Evrópu heldur áfram að styrkjast. Í Bandaríkjunum hefur þróunarstarf gengið sérlega vel og skráningar á nýjum lyfjum hafa aldrei verið fleiri, sem mun styðja við góðan vöxt þar á næsta ári. ?Lykilstjórnendur félagsins munu áfram kappkosta að fylgja eftir framtíðarsýn félagsins þannig að Actavis verði í leiðandi stöðu á sviði samheitalyfja. Með eitt öflugasta lyfjasafn samheitalyfjafyrirtækja í heiminum í dag og dreift sölunet, erum við vel í stakk búinn til að auka okkar markaðshlutdeild á næstu árum.? Fjárfestingarfélagið Novator gerði yfirtökutilboð til hluthafa Actavis og tryggði sér 99,66% hlutafjár. Stjórn Actavis óskaði í kjölfarið eftir afskráningu úr OMX kauphöllinni á Íslandi.


 

Tap fjölmiðla- og afþreyingarfyrirtækisins 365 lækkaði í 80 milljónir króna á fyrri hluta árs, frá 1,3 milljörðum á sama tíma í fyrra.Sölutekjur námu 5.495 milljónum króna á fyrrihelming ársins. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 413 milljónum króna. Tap tímabilsins nam 80 milljónum króna en 1.327 milljónum króna á sama tímabil í fyrra af áframhaldandi starfsemi.EBITDA hlutfall nam 7,5% en var 2,2% í fyrra. Veltufjárhlutfallið var 1,08% en var um síðustu áramót 0,62%.?Rekstrarárangur á fyrri helmingi ársins er vel viðunandi,? segir Ari Edwald forstjóri 365 í fréttatilkynningu, ?og staðfestir viðsnúning á rekstri félagsins. Sérstaklega er ánægjulegt hve rekstur fjölmiðlahlutans gekk vel á öðrum ársfjórðungi en hann skilaði félaginu 229 milljónum króna í EBITDA sem er með því besta sem gerst hefur og sambærilegur 2F 2005.


 

Fjármálaeftirlitið hefur í dag birt túlkun um atkvæðisrétt í sparisjóðum varðandi til hvaða sjónarmiða skuli líta til við mat á tengslum aðila. Þannig getur eigandi 5% hlutar ekki farið með meiri atkvæðarétt í krafti þess að hann stýri öðru fyrirtæki. Þetta er í fyrsta sinn sem FME sendir túlkun frá sér um þetta mál.


 

Ef miðað er við vísitölu neysluverðs hefur áfengisgjald af léttvíni og bjór því rýrnað að raunvirði sem nemur 33% frá 1998 að því er kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins. Breyting á áfengisgjaldi af sterku áfengi átti sér síðast stað í nóvember 2004 og ef aftur er miðað við vísitölu neysluverðs hefur áfengisgjald af sterku áfengi rýrnað að raunvirði sem nemur 13% frá síðustu breytingu segir í vefritinu.


 

Við lokun markaða í dag stóð vísitalan í 8.280 stigum og er komin undir lokagildi annars ársfjórðungs, 8.299 stig, segir greiningardeild Landsbankans. ?Úrvalsvísitalan hækkaði nær stöðugt framan af ári og þann 18. júlí lokaði hún í 9.016 stigum, hæsta gildi sínu hingað til. Þá hafði vísitalan hækkað um 41% frá áramótum. Eftir lækkun síðustu vikna mælist hækkun vísitölunnar frá áramótum 29%,? segir greiningardeildin. Landsbankinn hefur spáð því að hækkun vísitölunnar, frá upphafi til loka ársins verði 37%.


 

Norrænu hagkerfin munu vaxa hratt í ár, að Íslandi frátöldu og eru horfur ?allgóðar? í löndunum, er mat greiningardeildar Glitnis í nýrri skýrslu. ?Á þessu ári teljum við að norska hagkerfið muni vaxa um 4,5%, finnska hagkerfið um 4,1%, sænska hagkerfið um 3,8% og íslenska hagkerfið um 1,5%. Á næsta ári mun hægja á hagvexti í þessum hagkerfum að íslenska hagkerfinu undanskildu þar sem við spáum því að hagvöxturinn verði 3,5%. Horfur virðast þó allgóðar í öllum löndunum sem skýrslan tekur til,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitaln lækkaði um 1,61% og er 8.280 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu veiktist um 1,64% og er 119,2 stig. Föreya banki hækkaði um 4,42%, Nýherji hækkaði um 4,29%, Teymi hækkaði um 1,04%, Flaga Group hækkaði um 0,59% og Icelandic Group hækkaði um 0,17%. FL Group lækkaði um 2,21%, Century Aluminium lækkaði um 2,09%, Kaupþing lækkaði um 2,03%, Exista lækkaði um 1,66% og Glitnir lækkaði um 1,54%.


 

Fjarskiptafélagið Hibernia Atlantic, í eigu CVC Iceland Holding ehf., hefur ákveðið að ráðast í lagningu sæstrengs sem tengir Ísland við ljósleiðarakerfi félagsins í Norður-Atlantshafinu en félagið rekur ljósleiðara bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Þetta var samþykkt í stjórn félagsins síðdegis í gær og er gert ráð fyrir að sæstrengurinn verði komin í fulla notkun haustið 2008. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,04% og er 8.244 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,6 milljörðum króna. Gengi krónu hefur veikst um 2% og er 119,7 stig. Föreya banki hefur hækkað um 2,41%, Teymi hefur hækkað um 1,04%, Flaga Group hefur hækkað um 0,59% og Icelandic Group hefur hækkað um 0,17%. Straumur hefur lækkað um 2,4%, Kaupþing hefur lækkað um 2,37%, Glitnir hefur lækkað um 2,22%, Exista hefur lækkað um 2,08% og FL Group hefur lækkað um 2,02%.


 

Commerzbank, sem FL Group á 3,24% hlut í, birti uppgjör sitt fyrir annan ársfjórðung í morgun. Hagnaður hluthafa nam 768 mmilljónum evra (67,5 milljarðar króna) á fjórðungnum sem var yfir meðalspá greiningaraðila um 725 milljóna evra hagnað.


 

Umsvif Evrópuflutninga Samskipa aukast enn frekar 17. ágúst næstkomandi þegar félagið byrjar siglingar milli Zeebrugge i Belgíu og hafna í Skandinavíu og Eystrasaltslöndunum, með viðkomu í Rotterdam og á Bretlandseyjum að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Teymi hefur aukið hlutfall eiginbréfa í 6,06% úr 3,27%, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Straumur fjárfestingabanki hefur selt 5,6% hlut sinn í Teymi, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Um er að ræða 199.865.270 hluti en gengi viðskiptanna kemur þar ekki fram. Við lok markaðar í gær var gengið 5,78. Ef miðað er við það, er verðmæti sölunnar um 1,15 milljarður króna.


 

Félagið Sia, sem er dótturfélag íslenska fasteignafélagsins SMI, hefur gengið frá kaupum á Valdeka verslanamiðstöðinni í Jelgava, fjórðu stærstu borg Lettlands. Verslanamiðstöðin er um það bil 14.000 fermetrar að stærð og þekur um fimm hektara lands. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Greiningardeild Landsbankans metur Glitni á 27,2 krónur á hlut en markaðsgengið er 29,2 við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Hún mælir með því að fjárfestar minnki hlut sinn í Glitni þrátt fyrir góðan árangur undanfarið og jákvæðar langtímahorfur. Áætlað V/H hlutfall Glitnir fyrir 2007 er 13,3 en 12,1 fyrir 2008. ?Hlutfallið er hærra en hlutföll sambærilegra norrænna banka og sama gildir um P/B (markaðsvirði/bókfært virði) sem er eins og stendur 2,8. Að frádreginni viðskipavild er hlutfallið þó heldur hærra eða 4,1 sem gerir samanburð við norrænna banka enn óhagstæðari. Við teljum verð félagsins heldur hátt ,? segir greiningardeildin. Uppgjör Glitnis fyrir annan ársfjórðung var á heildina litið heldur undir væntingum greiningardeildar Landsbankans en vegna meiri gengishagnaðar en hún spáðum var hagnaður yfir væntingum.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,27% og er 8.387 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 2,1 milljarði króna. FL Group hækkaði um 1,11%, Föreya banki hækkaði um 0,4%, Atlantic Petroleum hækkaði um 0,27% og Icelandair Group hækkaði um 0,17%. Bakkavör Group lækkaði um 0,74%, Atorka Group lækkaði um 0,53%, Landsbankinn lækkaði um 0,5%, Straumur lækkaði um 0,48% og Eik banki lækkaði um 0,42%. Gengi krónu styrktist um 1,12% og er 117,7 stig.


 

Afkoma Sampo, sem Exista á tæplega 20% hlut í, var mun betri á öðrum ársfjórðungi en á sama tíma í fyrra en félagið birti uppgjör sitt í dag. Hagnaður fyrir skatta á öðrum fjórðungi var 289 milljónir evra en fyrir sama tímabil í fyrra nam hagnaðurinn 219 milljónum evra.


 

 Flugstöð Leifs Eiríkssonar er í 4. sæti í flokki evrópskra flughafna þegar skoðuð er heildaránægja farþega. Þetta er niðurstaða á öðrum ársfjórðungi þessa árs í svokallaðri ASQ könnun sem framkvæmd er á vegum Airports Council International (ACI), en allar helstu flughafnir heims taka þátt í þessari könnun. Þetta kemur fram í frétt FLE. ?Við erum mjög ánægð með þessar niðurstöður. Þetta segir okkur að við séum á réttri leið með það sem við erum að stefna að, vera í fremstu röð flughafna, bjóða einstaka upplifun og eftirsóknarverða þjónustu sem stenst samanburð við bestu flughafnir í heimi. Flugstöðin hefur stækkað mjög á undanförnum misserum. Verslunar- og þjónusturýmið er nú orðið tvöfalt stærra en áður og á annan tug fyrirtækja bjóða þar vörur og þjónustu. Þessar niðurstöður eru þær fyrstu sem við fáum í hendurnar eftir að framkvæmdum lauk, en þær staðfesta það sem við höfum fundið fyrir. Farþegar eru mjög ánægðir með þær breytingar sem gerðar hafa verið á flugstöðinni. Þeir eru að mæta fyrr og gefa sér góðan tíma til að versla og njóta veitinga fyrir flugtak?, segir Hrönn Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptaþróunarsviðs FLE, í tilkynningu. Könnun þessi er framkvæmd í um 90 flughöfnum um allan heim. Farþegar eru fengnir til að svara spurningum á vettvangi um hina ýmsu þjónustuþætti í byggingunni. Alls eru þetta 33 þjónustuþættir sem farþegar eru spurðir um m.a. aðgengi, leiðbeiningar, þjónustu, aðstöðu, öryggi og umhverfi. Gagna í þessari könnun er aflað allt árið, en niðurstöður birtar ársfjórðungslega. Árið 2004 varð Flugstöð Leifs Eiríkssonar í þriðja sæti í flokki flughafna undir 5 milljónum farþega og hlaut verðlaun fyrir frammistöðuna það árið.


 

Bankaráð Landsbanka Íslands hf. hefur ákveðið að nýta heimild í samþykktum félagsins frá 9. febrúar 2007 til að hækka hlutafé í Landsbanka Íslands hf. Hinir nýju hlutir verða notaðir til að greiða fyrir 90% af kaupverði vegna kaupa Landsbankans á breska verðbréfafyrirtækinu og fjárfestingarbankanum Bridgewell Group plc. sem tilkynnt var um 18. maí 2007.


 

Í dag hófust framkvæmdir við fyrstu jarðvarmvirkjun Enex í Þýskalandi. Áætlað er að virkjunin verði sú fyrsta af sex í S-Þýskalandi. Heildarfjárfesting í virkjanaframkvæmdunum verður um 25 milljarðar króna. Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra hélt ávarp og tók fyrstu skóflustungu verkefna Enex í Þýskalandi. Jafnframt var skrifstofa Enex í Þýskalandi opnuð við hátíðlega athöfn segir í tilkynningu. Í dag hófust formlega framkvæmdir við fyrstu jarðvarmavirkjun Enex í Geretsried, Þýskalandi. Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra var viðstaddur athöfnina og tók fyrstu skóflustungu verkefna Enex í Þýskalandi. Bæjarstjórinn í Geretsried tók einnig fyrstu skóflustunguna fyrir virkjunina, sem fengið hefur nafnið Geretsried Nord. Auk bæjarstjórans í Geretsried var bæjarstjóri Wolfratshausen viðstaddur athöfnina ásamt aðilum tengdum þýska jarðvarmamarkaðinum. Virkjunin verður staðsett í grennd við bæinn Geretsried, um 30 km suður af München í Bæjaralandi. Framleiðslugetan verður á bilinu 10-15 megavött (MW) af raforku og allt að 30 MW fyrir hitaveitu. Við sama tilefni var ný skrifstofa orkufyrirtækisins Enex opnuð við hátíðlega athöfn í Wolfratshausen í Bæjaralandi. Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra sagði í tilefni opnunarinnar í Þýskalandi þetta vera mikilvægan dag fyrir útrás íslenska orkugeirans. ?Þetta er eitt af fyrstu skrefunum í mikilli framrás íslenska orkugeirans sem mun ekki aðeins hafa þýðingu í Þýskalandi heldur einnig í mörgum öðrum Evrópulöndum?. ?Raunar er það svo að heimurinn er að uppgötva Ísland sem bestu tilraunastofuna í grænni orkuvinnslu og Íslendinga sem upplagða samstarfaðila við nýtingu hreinnar orku á heimsvísu?, sagði Össur við opnun skrifstofunnar. Samhliða opnun nýrrar skrifstofu hefur Enex stofnað dótturfélag undir nafninu Enex Power Germany GmbH. Enex Power Germany GmbH mun hafa umsjón með virkjanaframkvæmdum félagsins í Þýskalandi ásamt öðrum verkefnum Enex þar í landi. Jarðfræðirannsóknum á svæðinu í kringum Geretsried og Wolfratshausen er lokið og undirbúningur fyrir borun niður á 4000 til 5000 metra er hafinn. Áætlað er að ljúka undirbúningsframkvæmdum og hefja borun fyrir áramót. Gert er ráð fyrir að orkuframleiðsla muni hefjast í lok árs 2009. Lárus Elíasson, framkvæmdastjóri Enex hf. sagði framkvæmdina afar mikilvæga fyrir félagið Enex. ?Þetta er mikilvægur áfangi í þróun félagsins og jarðvarma í Þýskalandi. Við ætlum okkur stóra hluti á þýskum markaði og höfum með þessu skapað okkur sérstöðu sem virkur frumkvöðull á sviði jarðvarma sem m.a. kemur fram í því að leyfiseigendur og sveitarfélög leita í æ ríkara mæli til okkar,? sagði Lárus. Jarðvarmavirkjanirnar Enex verða svokallaðar tvívökvastöðvar sem nýta lághita til framleiðslu raforku og varma fyrir hitaveitu. Virkjunin mun framleiða umhverfisvæna raforku fyrir bæjarfélag á stærð við Hafnarfjörð eða Kópavog ásamt varma til hitaveitunýtingar. Heildarkostnaður þessa fyrsta verkefnis er metinn á um 5-6 milljarða króna. Félagið hefur einnig tryggt sér fjögur önnur virkjanaréttindi í Bæjaralandi sem áætlað er að virkja í kjölfarið. Reisi félagið orkuver á þeim svæðum verður framleiðslugetan allt að 60 MW af raforku og heildarfjárfesting í virkjanaframkvæmdunum er áætluð um 25 milljarðar króna.


 

Líklegt er að lykilstjórnendur og framkvæmdastjórar Actavis endurfjárfesti í félaginu til lengri tíma litið að því er haft er eftir Halldóri Kristmannssyni, talsmanni Actavis í Viðskiptablaðinu í dag. Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, hefur nú lokið yfirtöku sinni á samheitalyfjaframleiðandanum og hafa allir stjórnendur selt sína hluti.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,07% og er 8.404 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,8 milljarði króna. FL Group hefur hækkað um 1,11%, Atlantic Petroleum hefur hækkað 0,89%, Straumur hefur hækkað um 0,48% og Bakkavör Group hefur hækkað um 0,45%. Atorka Group hefur lækkað um 0,53%, Landsbankinn hefur lækkað um 0,37% en greiningardeild Glitnis opinberaði verðmat á banknaum í dag, Exista hefur lækkað um 0,28% og Kaupþing hefur lækkað um 0,25% en Morgan Stanley mælti í dag með því fjárfestir undirvigti Kaupþing. Gengi krónu hefur styrkst um 1,06% og er 117,7 stig.


 

Jóhanna Sigurðardóttir, félagsmálaráðherra, hefur skipað níu manna stjórn Vinnueftirlits ríkisins til fjögurra ára. Formaður stjórnar er Margrét S. Björnsdóttir, forstöðumaður stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands.


 

Greiningardeild Glitnis hefur hækkað verðmatsgengið sitt á Landsbankanum í 39 krónur á hlut, úr 36 krónum á hlut. Markgengið er óbreytt eða 42 krónur á hlut. Þegar þetta er skrifað er markaðsgengið 40,25 krónur á hlut, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Ráðleggur greiningardeildin fjárfestur að halda bréfum í Landsbankanum. ?Við gerum ekki ráð fyrir því að yfirstandandi umrót á fjármagnsmörkuðum heimsins hafi teljandi áhrif á vöxt og afkomu Landsbankans,? segir greiningardeildin. ?Við byggjum þá skoðun okkar á því að bankinn er vel fjármagnaður og þarf ekki að leita sér fjármagns á skuldabréfamörkuðum. Við teljum að þær markaðssyllur sem bankinn starfar á skapi honum sérstöðu auk þess sem fjárfestingabankastarfsemi fyrir smá og millistór fyrirtæki verði fyrir minni neikvæðum áhrifum en markaðurinn fyrir stórfyrirtæki. Þessari forsendu fylgir þó ákveðin óvissa sem mun væntanlega skýrast á næstu vikum.? Greiningardeildin segist sjá vísbendingar í uppgjöri Landsbankans fyrir annan fjórðung 2007 um að vöxtur bankans verði meiri en hún vænti áður. ?Þess sjást greinileg merki í vexti útlána og þóknunartekna sem og í uppbyggingu starfstöðva. Yfirtaka á Bridgewell og samþætting eininga í Bretlandi virðist enn fremur ganga vel. Kostnaður bankans fer hratt hækkandi eins og búast mátti við og hækkum við forsendu okkar um kostnaðarhlutfall til samræmis við aukna vænta hlutdeild þóknunartekna í tekjumyndun bankans. ?


 

Greiningardeild Morgan Stanley undirvogar bréf Kaupþings banka í nýrri greiningu á bankanum. Þá lækkar greiningardeildin markgengi bankans niður í 116 sænskar krónur á hlut úr 122 krónum áður. Morgan Stanley er ekki eini bankinn sem er að endurskoða mat sitt á Kaupþing þessa daganna en í gær lækkaði Citigroup markgengi sitt á bankanum í 1250 íslenskar krónur á hlut úr 1500.


 

Tvö félög birta uppgjör í vikunni, 365 á fimmtudag og Marel á föstudag. Greiningardeild Landsbankans gerir ráð fyrir nokkrum viðsnúningi í rekstri 365 á öðrum ársfjórðungi, eins og fjallað var um í afkomuspá þeirra, en mæla þó með undirvogun sökum erfiðs rekstrarumhverfis og hárra margfaldara.


 

Að sögn Jóns Helga Guðmundssonar, stjórnarformanns Norvik Bank, eru frekari kaup á fjármálafyrirtækjum í Austur-Evrópu til skoðunar hjá eigendum bankans. Nú þegar rekur bankinn systurfyrirtæki í Armeníu auk útibús í Moskvu og sagði Jón Helgi í samtali við Viðskiptablaðið í dag að aðrir möguleikar væru vissulega í skoðun.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,09% og er 8.410 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 6,8 milljörðum króna. Teymi hækkaði um 1,6%, Landsbankinn hækkaði um 1,26%, TM hækkaði um 1,01%, Alfesca hækkaði um 0,69% og Eimskip hækkaði um 0,61%. Century aluminum lækkaði um 5,32%, Föreya banki lækkaði um 3,86%, Eik banki lækkaði um 2,45%, Össur lækkaði um 1,38% og Icelandic Group lækkaði um 0,83%. Gengi krónu stóð í stað við lok dags og var 118,7 stig.


 

Í dag gaf hollenski bankinn Rabobank út jöklabréf fyrir 25 milljarða króna. Bréfin eru til 18 mánaða og bera 12,5% vexti. Landsbankinn er umsjónaraðili útgáfunnar. Aðeins ein útgáfa jöklabréfa hefur verið stærri. Hún var upp á 40 milljarða króna og var einnig á vegum Rabobank. Í Vegvísi Landsbankans kemur fram að Rabobank hefur verið nokkuð fyrirferðarmikill á sviði útgáfu jöklabréfa en í lok júlí var tilkynnt um 5 milljarða kr. jöklabréfa útgáfu bankans. Heildarupphæð útistandandi jöklabréfa er nú um 400 milljarðar króna. Það jafngildir um þriðjungi áætlaðrar landsframleiðslu þessa árs. Greiningardeild hefur talið miklar líkur á að stærstur hluti þeirra 86,5 milljarðar króna jöklabréfa sem falla á gjalddaga í september verði framlengdur. Veiking krónunnar að undanförnu eykur aðeins líkur á að svo verði. Fram til 15:30 í dag hafði velta á gjaldeyrismarkaði numið 27 milljörðum króna, gengisvísitalan stóð í 118,9 og hafði krónan styrkst um 0,46% frá opnun markaða. Á föstudaginn nam veltan alls 62,4 milljarða króna og veiktist krónan um 2,35% yfir daginn og stóð vísitalan í 118,85 við lokun markaða.


 

Útflutningsráð hefur fengið boð frá stjórnvöldum í Aserbaídsjan um að senda þangað sendinefnd frá Íslandi. Þetta kemur fram í Útherja, fréttabréfi Útflutningsráðs Íslands. Svo virðist sem Aserar vilji einkum fá fulltrúa fyrirtækja sem hafa reynslu af hönnun og rekstri vatnsaflsvirkjana.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með að fjárfestar kaupi bréf í Össuri og yfirvogi í vel dreifðu safni. Hún metur gengi félagsins á 114,7 en það er 106,5 krónur á hlut, þegar þetta er skrifað, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. "Þrátt fyrir hökt framan af ári teljum við að þær aðgerir sem félagið hefur farið í muni skila árangri á næstu misserum. Félagið er með mjög öfluga þróunarstarfsemi sem sífellt kemur með mjög frambærilegar vörur á markað," segir greiningardeildin. Tekjur Össurar á öðrum ársfjórðungi voru lítillega yfir væntingum greiningardeildarinnar en framlegðin var vel umfram væntingar. "Innri vöxtur Össurar á tímabilinu nam 6% í staðbundinni mynt en 8% í bandaríkjadal. Góður vöxtur var í stoðtækjum en sala á spelkum og stuðningsvörum leið fyrir endurskipulagninguna í Bandaríkjunum," segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Landsbankans mælir með því að fjárfesta minnki við sig í FL Group og undirvogi bréf félagsins. Hún gaf út verðmat á FL Group í maí lok og skoðun greiningardeildar hefur ekki breyst frá þeim tíma. Metur hún félagið á 1,4x á um 1,4x bókfært virði félagsins eða 24,40 krónur á hlut og tólf mánaða markgengi 27,70 krónur á hlut. Gengi félagsins er markaði er 27,4 krónur á hlut þegar þetta er skrifað, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. ?Arðsemi FL Group var góð á öðrum ársfjórðungi en aðstæður á hlutabréfamarkaði hafa hins vegar verið erfiðar það sem af er þriðja ársfjórðungi og hefur eignasafn FL Group ekki farið varhluta af því. Skynja má aukna áherslu FL Group á óskráð félög (e. private equity) sem nú vega mjög lítið,? segir greiningardeildin.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,62% og er 8.455 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,3 milljörðum króna. FL Group hefur hækkað um 1,66%, Landsbankinn hefur hækkað um 1,01%, Glitnir hefur hækkað um 0,51%, Straumur hefur hækkað um 0,48% og Icelandair hefur hækkað um 0,35%. Föreya banki hefur hækkað um 3,09%, Eik banki hefur hækkað um 2,85%, 365 hefur lækkað um 0,64%, Össur hefur lækkað um 0,46% og Marel hefur lækkað um 0,31%. Gengi krónu hefur veikst um 0,92% og er 117,6 stig.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) undirritaði á sunnudag samstarfssamning við fjármálaeftirlitið í Dubai (DFSA). Samningurinn tekur almennt til samstarfs um eftirlit og upplýsingaskipti á milli eftirlitsstofnananna segir í frétt FME.  Forstjóri FME, Jónas Fr. Jónsson segir samning FME við fjármálaeftirlitið í Dubai endurspegla vel alþjóðavæðingu íslenska fjármálageirans. ,,FME undirritaði nýlega samstarfssamninga við systurstofnanir sínar í Kína og á Mön. Sú staðreynd að íslensk fjármálafyrirtæki horfa í vaxandi mæli til markaða utan EES-svæðisins gerir auknar kröfur til FME varðandi alþjóðlegt samstarf og samvinnu við erlendar eftirlitsstofnanir. Þessi þróun hefur verið felld inní stefnumótun FME og hennar gætir sífellt meira í daglegum störfum stofnunarinnar. Sem stendur erum við að vinna að fimm sambærilegum samningum við eftirlitsstofnanir utan EES svæðisins," segir Jónas í frétt FME. 


 

Forseti Íslands fer í opinbera heimsókn til Rúmeníu dagana 19. til 21. september næstkomandi. Af því tilefni hefur verið skipulögð viðskiptasendinefnd til að koma á og efla tengsl við fyrirtæki í landinu.


 

Greiningardeild bandaríska fjárfestingabankans Citigroup hefur breytt ráðgjöf sinni gagnvart Kaupþing og telur að áhætta bankans hafi aukist. Citigroup setur nú verðmiðið á 1.250 kr. á hlut en hafði áður mælt með kaupum á 1.500 krónur á hlut. Greiningardeildin telur að Kaupþing hafi hærri áhættuþætti en aðrir norrænir bankar.


 

Gengi krónunnar hefur hækkað um 1,15% það sem af er degi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, eftir mikla lækkun síðustu viku - en á föstudaginn var nam lækkunin 2,4% í miklum viðskiptum, að sögn greiningardeildar Glitnis."Lækkunin á föstudaginn var fyrst og fremst drifin af mikilli sölu innlendra aðila á krónum. Var gengishreyfingin nokkuð úr takti við það sem aðrar hávaxtamyntir voru að gera á föstudaginn og má sjá hreyfinguna í dag sem leiðréttingu," segir greiningardeildin.


 

Greiningardeild Glitnis hefur hækkað markgengi sitt á Teymi í 5,9 úr 5,6 krónur á hlut.


 

Væntingar fjárfesta og síðar áhættufælni þeirra, sem rekja má til vanskila af bandarískum áhættusömum húsnæðislánum, hafa valdið miklum  sveiflum á gengi félaga í Kauphöllinni það sem af er þriðja fjórðungs.Bendir greiningardeildar Glitnis á að gengi Úrvalsvísitölunnar sló hvert metið á fætur öðru í byrjun júlímánaðar og hélt áfram að hækka þar til hún náði sínu hæsta gildi fyrr og síðar 18 júlí. Þá stóð hún í 9016,48 stigum og hafði hækkað um 8,65% á fjórðungnum.?Næstu daga stóð hún nánast í stað en frá 23 júlí hefur staðið yfir nánast samfelld lækkunarhrina og við lokun markaða á föstudaginn var gengi Úrvalsvísitölunnar komið niður í 8402,4 stig. Hún hafði þá lækkað um 6,81% frá sínu hæsta gildi þann 18.júlí. Hækkunin á fjórðungnum er því fyrir opnun markaða í dag 1,25%,? segir greiningardeildin.Væntingar og síðar áhættufælni


 

útlendingum fjölgar hraðar en Íslendingum


 

Uppgjör Temis fyrir annan ársfjórðung styður við áður útgefið verðmat greiningardeildar Landsbankans. Eftir minniháttar uppfærslur er verðmatsgengið 6,80 og 12 mánaða vænt verð 7,98. Lokagengi félagsins þann 2. ágúst var hins vegar 5,67. "Við mælum með að fjárfestar kaupi bréf félagsins og yfirvogi þau í vel dreifðu eignasafni sem tekur mið af íslenska hlutabréfamarkaðnum," segir greiningardeildin. Hún segir að rekstur Teymis er á áætlun og horfurnar góðar. "Fjarskiptahlutinn og UT-hlutinn sýna góðan vöxt og talsverður gengishagnaður setur mark sitt á fjórðunginn. Eftir hlutafjárútboð á fyrsta ársfjórðungi er sjóðsstaðan sterk og væntum við fyrirtækjakaupa í UT-hlutanum," segir greiningardeildin.


 

Laugardalsvöllurinn verður eins og Wembley


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,70% og er 8.492 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,6 milljörðum króna. Föreya banki hefur hækkað um 0,96%, Icelandair Group hefur hækkað um 0,35%, Atorka Group hefur hækkað um 0,32% og Marel hefur hækkað um 0,1%. Eik banki hefur lækkað um 2,04%, FL Group hefur lækkað um 1,43%, Teymi hefur lækkað um 1,24%, Kaupþing hefur lækkað um 1,16% og Glitnir hefur lækkað um 1,02%. Gengi krónu hefur veikst um 0,12% og er 116,2 stig.


 

ný greining Danske Bank um þróun krónunnar


 

Nýtt verðmat MP Fjárfestingarbanka á Mosaic  verðleggur félagið á 18,4 krónur á hlut en það er um 4,9% hærra en sem nemur yfirtökutilboði Tessera Holding. Fram kemur í umsögn MP að fjárhagsleg skipan fyrirtækinsins sé hentugri fyrir félag sem er ekki á hlutabréfamarkaði. Frá þessu er sagt í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,65% og er 8.552 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 13,3 milljörðum króna. Eik banki hækkaði um 2,8%, Eimskip hækkaði um 2,24%, Atlantic Petroleum hækkaði um 2,18%, Föreya banki hækkaði um 1,96% og Landsbankinn hækkaði um 1,89%. Century Aluminium lækkaði um 1,7% og 365 lækkaði um 1,24%. Gengi krónu styrktist um 0,31% og er 116,2 við lok markaðar.


 

deCode, móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar, tapaði 16,2 milljónum dollara (milljarði króna) á öðrum ársfjórðungi 2007, samanborið við 18,3 milljónir dollara (1,2 milljarða króna) á sama tíma fyrir ári. Tekjur fjórðungsins námu 7,6 milljónum dollara (478 milljónum króna), samanborið við 10,4 milljónir dollara (654,6 milljónir króna) á sama tíma fyrir ári. Heildaeignir námu 202,9 milljónum dollara (12,8 milljörðum króna) á fjórðungnum, samanborið við 215,6 milljónir dollara (13,6 milljarða króna).


 

Erlendum ferðamönnum fjölgaði um rúm 19% fyrstu 6 mánuði ársins, miðað við sama tíma í fyrra, samkvæmt talningum Ferðamálastofu í Leifsstöð. Mikil aukning var í júní síðastliðnum en þá fjölgaði ferðamönnum um fjórðung á milli ára. Í júní er aukning frá öllum markaðsvæðum. Frá áramótum til júníloka voru erlendir ferðamenn sem fóru um Leifsstöð 177.831 talsins, samborið við 149.132 í fyrra. Lítilháttar fækkun er frá Bandaríkjunum en fjölgun frá öllum öðrum mörkuðum. Á fyrstu sex mánuðunum eru Bretar fjölmennastir en Bandaríkjamenn og Danir í öðru og þriðja sæti eins og í fyrra. Að sögn Ársæls Harðarsonar forstöðumanns markaðssviðs Ferðamálastofu kemur vöxturinn ekki á óvart en því hefur verið spáð að í lok árs hafi hingað komið yfir 500.000 erlendir ferðamenn í fyrsta sinn. ?Jafnt og þétt hefur orðið mikil aukning á sætaframboði í flugi, einkum til og frá Evrópu, Norðurlöndum og Bretlandi. Aukið gistirými hefur fylgt með og stöðug markaðssetning hefur farið fram á öllum mörkuðum,? segir Ársæll í fréttabréfi Ferðamálastofu.


 

Eimskip hefur lokið yfirtöku á Versacold Income Fund. Þann 1. ágúst greiddi Eimskip fyrir og eignaðist þar með þá hluti í Versacold Income Fund sem yfirtökutilboð félagsins náði til en eigendur um 93% hlutafjár í Versacold höfðu tekið yfirtökutilboði Eimskips segir í tilkynningu. Að auki á Eimskip rétt á að eignast alla hluti í Versacold samkvæmt yfirtökutilboðinu eða samtals 58.950.024 hluti. Versacold hefur nú þegar óskað eftir að afskrá alla hluti félagsins í Kauphöllinni í Toronto og mun óska eftir því við Fjármálaeftirlit Kanada að losna undan skyldum sem skráð félag. Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, segir í tilkynningu: ?Versacold er mjög gott fyrirtæki með sterkt stjórnendateymi, sem hefur byggt upp öflugt fyrirtæki sem við ætlum að nýta sem sterkan grunn til frekari vaxtar. Öflugt flutninganet Eimskips styður vel við núverandi áætlanir Versacold um að efla til muna starfsemi sína í kæli- og frystigeymslum og flutningum. Með yfirtöku á Versacold er Eimskip leiðandi aðili í hitastýrðum flutningum á alþjóðavísu og vel í stakk búið til að tryggja að framtíðarsýn samstæðunnar verði að veruleika.? Brent Sugden, forstjóri Versacold, segir í tilkynningu: ?Framundan eru spennandi tímar fyrir Versacold þar sem fyrirtækið verður hluti af ört vaxandi alþjóðlegu flutninga og kæli- og frystigeymslufyrirtæki. Það gleður mig sérstaklega að stjórnendur Eimskips hafi komið auga á þau tækifæri sem felast í rekstri Versacold og ætli sér að styðja okkar markmið um áframhaldandi vöxt. Það hefur verið aðdáunarvert að fylgjast með dugnaði og orku Baldurs og stjórnendateymisins Eimskips að undanförnu og ég tel að Eimskip og Versacold séu vel í stakk búin til að bæta enn frekar þjónustuframboð sitt.? Eimskip er nú orðið stærsta frysti- og kæligeymslufyrirtæki í heimi með um 180 kæli- og frystigeymslur í fimm heimsálfum. Eimskip hefur að undanförnu byggt upp öflugt net frysti- og kæligeymslna og ræður fyrirtækið einnig yfir öflugu flutninganeti sem styður við geymslugetu félagsins. Versacold rekur 72 frysti- og kæligeymslur í Norður Ameríku, Suður Ameríku og Eyjaálfu. Versacold er þriðja stærsta kæligeymslu fyrirtæki Kanada og Norður Ameríku. Að auki er félagið annað stærsta kæli- og frystigeymslufyrirtæki Ástralíu og Argentínu og það þriðja stærsta á Nýja Sjálandi. Staðsetning frysti- og kæligeymslna Versacold styður við og þéttir öflugt net geymslna í eigu Eimskips um allan heim. Í tilkynningu segir að starfsemi Eimskips mun verða á öllum helstu markaðssvæðum heimsins og er félagið vel staðsett til að taka þátt í þeim vexti sem spáð er í geymslu matvæla á næstu árum. Velta Versacold á síðasta ári var 693 milljónir Kanadadollara eða um 40 milljarðar króna. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var um 100 milljónir Kanadadollara eða um 6 milljarðar króna. Félagið hefur vaxið mikið á síðustu árum bæði með yfirtökum og innri vexti. Stjórnendateymi Versacold er öflugt og reynslumikið og kemur til með að vinna náið með nýjum eigendum að frekari vexti félagsins. Versacold var stofnað fyrir um 60 árum og starfsfólk félagsins er um 4.500. Velta Eimskips eykst um 40 milljarða króna vegna kaupanna og verður um 150 milljarðar króna á ársgrundvelli á næsta ári. Velta Eimskips á yfirstandandi ári er áætluð um 100 milljarðar króna. Á síðasta ári keypti Eimskip Atlas, annað stærsta kæli- og frystigeymslufyrirtæki Norður Ameríku en starfsemi þess félags svipar mjög til starfsemi Versacold. Mikil tækifæri felast í því að reka þessi tvö fyrirtæki samhliða bæði hvað varðar landfræðilega staðsetningu sem og viðskiptamódel félaganna. Um Eimskip Eimskip býður viðskiptavinum heildarlausnir í flutningum, þ.m.t. skipaflutninga, flugflutninga og landflutninga, með sérstakri áherslu á hitastýrða flutninga og geymslu, Eimskip rekur um 280 starfsstöðvar í yfir 30 löndum. Fyrirtækið er með 50 skip í rekstri, 25 flugvélar, 2.000 flutningabíla og tengivagna og um 180 frystigeymslur. Starfsmenn eru um 14.500.


 

og 2000 tonna tollkvóta fyrir lambakjöt


 

Í samtali við Viðskiptablaðið í dag segir Jón Diðrik Jónsson, fráfarandi forstjóri Glitnis, að ástæða þess að hann hættir hjá bankanum tengist ekki breyttu eignarhaldi hans.


 

Félagsmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, hefur skipað Kristínu Ástgeirsdóttur í embætti framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu. Skipun þessi er til fimm ára frá og með 1. september næstkomandi að því er segir í frétt ráðuneytisins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,06% og er 8.586 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur ellefu milljörðum króna. Landsbankinn hefur hækkað um 2,65%, Föreya banki hefur hækkað um 1,57%, FL Group hefur hækkað um 1,45%, Straumur hefur hækkað um 1,2% og Össur hefur hækkað um 0,93%. 365 hefur lækkað um 1,54% og Eik banki hefur lækkað um 0,42%. Krónan hefur styrkst um 0,28% og er 116,3 stig.


 

LME eignarhaldsfélag (í eigu Landsbanka, Eyris og Marel) hefur undanfarið aukið við hlut sinn í Stork NV og á nú 25,4% hlut í félaginu. Fyrir tæpum mánuði átti LME 19,5% í Stork. Í Morgunkorni Glitnis er bent á að þetta sýnir áhuga stærstu eigenda Marel á að eignast dótturfélag Stork NV, Stork Food Systems.


 

Norskir fjölmiðlar fjalla nokkuð um kaup Exista á hlut í Storebrand og þykir ljóst að athyglin beinist að ný að áformum Íslendinga sem eiga núna ríflega 25% hlut í félaginu. Þá var greint frá því að Morgan Stanley-bankinn hefði keypt 10 milljónir hluta í Storebrand á sama tíma og Exista.


 

Exista hf. sendi, eftir lokun markaðar þann 1. ágúst 2007, flöggunartilkynningu til kauphallarinnar í Osló (Oslo Børs) þess efnis að Exista, ásamt dótturfélögum, ráði nú yfir 13.901.120 hlutum í Storebrand ASA(Storebrand), eða samtals 5,56% af heildarhlutafé félagsins.


 

Jákup Jacobsen og Jákup Napoleon Purkhús, eigendur Rúmfatalagersins hafa keypt ráðandi hlut í dönsku húsgagnaversluninni Ilva af Kaupþingi banka. Jafnframt munu þeir eignast kauprétt að þeim hlutum sem eftir standa segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,56% og er 8.496 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur um 13 milljörðum króna. Atorka Group hækkaði um 2,17% - og er eina félagið sem var grænt í dag. Centuruy Aluminium lækkaði um 5,4% í fjórum viðskiptum, Eik banki lækkaði um 3,25%, Exista lækkaði um 3,01%, Teymi lækkaði um 1,92% og Straumur lækkaði um 1,88%, Gengi krónu veiktist um 2,87% og er 116,65 stig, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum.


 

Icesave innlánsformið, sem Landsbankinn hóf að reka í Bretlandi fyrir ári síðan, er nú með um 100.000 viðskiptavini og 4 milljarða breskra punda í innstæðum eða ríflega 500 milljarða króna. Hlutfall innlána Landsbankans af útlánum til viðskiptavina nemur nú 76% samanborið við 47% í byrjun ársins og 34% í upphafi síðasta árs.


 

Þær breytingar hafa verið gerðar á framkvæmdastjórn Glitnis banka hf. (Glitnis) að Birna Einarsdóttir, sem gegnt hefur starfi framkvæmdastjóra Þróunarsviðs, mun taka við starfi framkvæmdastjóra Viðskiptabankasviðs Glitnis á Íslandi. Jón Diðrik Jónsson, sem hefur verið forstjóri bankans á Íslandi, mun láta af störfum að eigin ósk segir í tilkynningu.  Breytingarnar fela í sér að öll þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki sem eru í viðskiptum við útibúanet Glitnis um land allt, mun heyra undir Viðskiptabankasvið á Íslandi. Birna mun áfram hafa yfirumsjón með markaðsmálum bankans hérlendis sem og erlendis. Fyrirtækjaviðskipti sem áður voru hluti af fyrirtækjasviði á Íslandi munu nú færast undir Fyrirtækjasvið (e. corporate banking) undir stjórn Guðmundar Hjaltasonar, framkvæmdastjóra. Lárus Welding forstjóri Glitnis segir breytingarnar nú lið í því breytingaferli sem staðið hafi undanfarin misseri: ?Á undanförnum árum hefur bankinn breyst úr íslenskum banka í alþjóðlegt fjármálafyrirtæki og Jón Diðrik hefur verið lykilmaður í að móta þá stefnu sem bankinn hefur fylgt í þeim efnum. Þessi verkefni hefur hann leyst frábærlega af hendi og ég vil nota tækifærið og þakka honum fyrir vel unnin störf á undanförnum árum. Það er mér mikið ánægjuefni að Birna Einarsdóttir skuli taka við sem framkvæmdastjóri Viðskiptabankasviðs bankans á Íslandi. Birna hefur yfirburðaþekkingu á þeim rekstri og við bindum miklar vonir við hennar störf,? segir Lárus í tilkynningu.  Birna Einarsdóttir hefur verið starfandi í fjármálageiranum um árabil. Hún hefur undanfarið stýrt Þróunarsviði Glitnis. Frá 2004-2006 hafði hún yfirumsjón með markaðsmálum hjá Glitni og stýrði  nafnabreytingu bankans í fyrra. Áður starfaði hún hjá Royal Bank of Scotland í Edinborg í 6 ár. Þar á undan var hún markaðsstjóri bankans og stýrði meðal annars innleiðingu gæðastýringar hjá bankanum. Birna er viðskiptafræðingur frá HÍ og lauk MBA frá Edinborgarháskóla 1996.


 

Vel kann að fara svo að sænska fjármálafyrirtækið Invik & Co, sem er í eigu Milestone, verði skráð að nýju innan tveggja til þriggja ára. Í samtali netútgáfu sænska viðskiptadagblaðsins Dagens Industri við Anders Fällman, forstjóra Invik, segir hann að vel geti svo farið að félagið komi inn á markað aftur en til að svo verði þurfi það að þrefaldast að stærð frá því sem nú er.Invik kom inn í efnahag Milestone 30. júlí síðastliðin en afskráningu þess verður að fullu lokið 17. ágúst næstkomandi. Í viðtalinu útilokar Fällman ekki að fleiri geti komið inn í hluthafahóp Invik.Invik & Co. AB skilaði 1,4 milljarða íslenskra króna hagnaði á fyrri hluta ársins. Hagnaðaraukning frá fyrra ári nemur 42%. Karl Wernersson er stjórnarformaður félagsins. Guðmundur Ólason, forstjóri Milestone og Jóhannes Sigurðsson eru einnig í stjórn, auk þriggja Svía.


 

Óhagstætt veður og hækkandi hráefnisverð settu mark sitt á annan ársfjórðung hjá Bakkavör en Greiningardeild Landsbankans segist vera áfram bjartsýn á rekstur Bakkavarar til lengri tíma. Þeir mæla með kaupum og yfirvogun á bréfum Bakkavarar.


 

Veltan í sumar á Nordic Exchange hefur verið mjög lífleg segir í frétt Kauphallarinnar. Meðal dagsvelta á hlutabréfamarkaði í júlí var 67% meiri en á síðasta ári (393,2 billjónir samanborið við 267,7 billjónir í júlí 2006) og fjöldi viðskipti á dag jókst um 85% (173.250 viðskipti samanborið við 93.470 viðskipti í júlí 2006).


 

Á fjórða tug erlendra verðbréfasjóða með samtals um 240 sjóðsdeildir hafa tilkynnt Fjármálaeftirlitinu (FME) um fyrirhugaða markaðssetningu á Íslandi. Í frétt FME kemur fram að um er að ræða sjóði sem skráðir eru í Luxemborg, Írlandi, Þýskalandi og Austurríki. FME hefur í fyrsta sinn birt lista yfir þá erlendu verðbréfasjóði sem hafa tilkynnt um fyrirhugaða markaðssetningu hér á landi og er birting listans liður í aukinni upplýsingagjöf stofnunarinnar. Samkvæmt lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingasjóði (30/2003) getur erlendur verðbréfasjóður (UCITS) með staðfestingu í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins markaðssett skírteini sín hér á landi, enda hafi Fjármálaeftirlitið fengið tilkynningu um fyrirhugaða starfsemi frá verðbréfasjóðnum.


 

vaxtagreiðslur félagsins lækka um 220 milljónir króna á ári


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,52% og er 8.500 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 8,1 milljarði króna. Atorka Group hefur hækkað um 2,83% og Föreya banki hefur hækkað um 1,18%. Straumur hefur lækkað um 2,59%, FL Group hefur lækkað um 2,14%, Exista hefur lækkað um 2,09%, Bakkavör Group hefur lækkað um 2,06% og Glitnir hefur lækkað um 2%. Gengi krónu hefur veikst um 1,63% og er 116 stig.


 

Atorka hefur gengið frá sölu á öllum eignarhlut sínum í Jarðborunum, ásamt 16% hlut í Enex til Geysir Green Energy í gegnum félag sitt Renewable Energy Resources. Samhliða sölunni kaupir Atorka 32% hlut í Geysi og verður með því kjölfestufjárfestir í félaginu. Heildarvirði (Enterprice Value) sölunnar eru 17,7 milljarðar króna og innleystur hagnaður Atorku frá upphafi fjárfestingarinnar er yfir 11 milljarðar króna fyrir reiknaða skatta.


 

Hagnaður FL Group eftir skatta 23,1 milljarður króna á fyrstu sex mánuðum ársins, hagnaður á öðrum ársfjórðungi rúmir 8 milljarðar. Hagnaður eykst um 304% miðað við fyrstu sex mánuði ársins 2006 segir í frétt félagsins.


 

Krónan veiktist um 2.57% á milli 9 og 10 í morgun, en hefur nú styrkst lítillega á ný. Mikill skjálfti er á mörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum vegna tilkynningar fasteignafjárfestingasjóðsins American Home Mortgage Investment Corp. um að hann íhugaði að selja eigur sínar til að geta staðið undir skuldum.


 

2.428 milljóna kr. hagnaður á fyrstu sex mánuðum ársins


 

Hagnaður Landsbanka Íslands á fyrri árshelmingi 2007 nam 26,3 milljörðum króna (EUR 300m) eftir skatta í samanburði við 20,4 milljarða króna á sama tímabili 2006. Hagnaður fyrir skatta var 29,5 milljarðar króna (EUR 337m).  Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 39%. Í frétt bankans kemur fram að grunntekjur samstæðunnar (vaxtamunur og þjónustutekjur) námu 43,9 milljörðum króna (EUR 502m) á fyrri árshelmingi 2007 og jukust um 21% miðað við fyrri árshelming 2006.Þóknunartekjur námu 19,5 milljörðum króna (EUR 223m), þar af koma 12,8 milljarðar króna (EUR 146m) frá erlendri starfsemi eða 65% í samanburði við 7,6 milljarða króna eða 55% fyrir sama tímabil á fyrra ári.Gengismunur og fjárfestingatekjur námu 14,8 milljörðum króna (EUR 169m) í samanburði við 9,7 milljarða króna á fyrri árshelmingi 2006. Kostnaðarhlutfall tímabilsins var 44%.Heildareignir bankans námu 2.597 milljörðum króna (EUR 30,8bn) króna í lok júní 2007 í samanburði við 2.173 milljarða króna í upphafi ársins.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.