*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


mars, 2008

 

Össur hf. seldi í dag sáraumbúðavörulínu félagsins til BSN medical GmbH. Andvirði sölunnar nemur 11 milljónum Bandaríkjadala og getur hækkað um allt að 6 milljónir að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Hluti af söluandvirðinu verður notað til að mæta kostnaði við málaferli vegna einkaleyfa fyrir þessa vörulínu sem Össur hefur staðið í, en Össur mun áfram reka málin.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 20% á fyrsta ársfjórðungi


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra sagði á Alþingi í dag að ríkisstjórnin myndi vinna að fullu að því að koma í veg fyrir verðlagshækkanir. Í því skyni hefði hann boðað til sín í fyrramálið fulltrúa Alþýðusambandsins, Neytendasamtakanna og Neytendastofu.


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra sagði á Alþingi í dag að vísbendingar um kerfisbundna dreifingu á röngum upplýsingum um stöðuna í íslensku fjármálalífi væru grafalvarlegar og að þær yrði að leiða til lykta sem fyrst. Hann sagði enn fremur að Ísland væri ekki fyrsta landið sem lenti í klóm spákaupmanna.


 

SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu hafa sent samgönguráðherra áskorun um að hlutast til um að skimun farangurs og öryggisgæsla vegna farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar verði boðin út á almennum markaði.


 

Landic Property var rekið með  2,5 milljarða króna hagnaði eftir skatta í fyrra á móti 11,4 milljarða hagnaði árið 2006 en tekið skal sérstaklega fram að rekstraruppgjör síðasta árs telur tólf mánaða rekstur Stoða og rekstur Keops frá 3. september 2007 og allur samanburður á rekstrartekjum og -gjöldum milli ára því hæpinn. 


 

Exista keypti í dag 7.738.375 hluti í Kaupþing banka á genginu 798,6243 kr. á hlut (að meðaltali).


 

Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna, sagði á Alþingi í dag að að það gæti verið raunhæft efnahagsúrræði að setja talbann á ráðherra Samfylkingarinnar.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði á Alþingi rétt í þessu að það væri ánægjulegt að úrvalsvísitalan hefði hækkað í dag, á fyrsta degi, eftir aðalfund Seðlabankans og krónan styrkst. Það benti til þess að botninum í þessum efnum væri náð.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 2,47% í dag og voru viðskipti með hlutabréf óvenjulega mikil eða um 42 milljarðar.


 

Nú undir lok dags fóru aftur fram mikil viðskipti með bréf í Landsbankanum [LAIS] en eins og vb.isgreindi frá fyrr í morgunfóru fram utanþingsviðskipti fyrir um 3,8 milljarða í morgun.


 

FL Group hefur selt 12,69% eignarhlut í finnska flugfélaginu Finnair og er því ekki lengur meðal hluthafa í Finnair.  Andvirði sölunnar er um 13,6 milljarðar ísl. króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá FL Group.  


 

Breytingarnar endurspegla gengissveiflur íslensku krónunnar


 

segir forstjóri Fjármálaeftirlitsins


 

Bloomberg fréttaveitan greinir frá því í dag að Davíð Oddsson, formaður bankaráðs Seðlabankans hafi kallað eftir alþjóðlegri rannsókn og vísar til þess að Davíð hafi sagt í ræðu sinni á ársfundi bankans s.l. föstudag að óprúttnir miðlarar hafi ætlað að brjóta niður íslenska fjármálakerfið.


 

Nú rétt eftir hádegi fóru fram tvenn viðskipti með bréf í FL Group [FL] fyrir 524 milljónir og 554 milljónir.


 

Nú rétt eftir hádegi fóru fram mikil viðskipti með bréf í Glitni [GLB] fyrir um 18,8 milljarða.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,5% og er 5.000 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 2,6% og er 153,6 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 
Innlent
31. mars 2008

Krónan styrkist

Gengisvísitalan er nú 153,5 stig samkvæmt vef Landsbankans og hefur krónan því styrkst um 2,7% í dag. Opinbert gengi Seðlabankans var í morgun 155,5 stig.


 

Það er ekki bara á norðurhveli jarðar þar sem menn velta vöngum um efnahagsvandann á Íslandi.


 

Ætlunin er að byggja 5500 fermetra verslunar- og þjónustuhúsnæði austan við Selfoss, meðfram þjóðvegi númer 1. Að því er kemur fram í frétt Sunnlenska fréttablaðsins er um að ræða lóðina Austurveg 69 sem er vestan við verslun Europris.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði við opnun markaða um 0,1% og stendur vísitalan nú í 4.934 stigum.


 

Í morgun fóru fram utanþingsviðskipti með bréf í Landsbankanum [LAIS] fyrir 3,8 milljarða.


 

Í febrúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 19,5 milljarða króna og inn fyrir tæpa 32 milljarða króna. Vöruskiptin í febrúar, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 12,5 milljarða króna. Í febrúar 2007 voru vöruskiptin óhagstæð um 5,5 milljarða króna á sama gengi. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Vísitala framleiðsluverðs í febrúar 2008 var 125,7 stig og hækkaði um 3,1% frá janúar 2008. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Breytt verður yfir í sumarviðskiptatíma í OMX Kauphöllinni frá og með deginum í dag, 31. mars.


 

Kaupþing vísar á bug orðrómi um að bankinn hafi vísvitandi reynt að stuðla að veikingu krónunnar í viðskiptum sínum á gjaldeyrismarkaði. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Kaupþing sendi frá sér í dag.


 

Stóriðjuframkvæmdir á suðvesturhorninu líklegar til að ýta undir verðbólgu


 

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að hann hefði enga trú á því að matarverð hækki um 30% á næstu vikum. Umsamdar kjarabætur í nýumsömdum samningum munu skila sér í hækkun upp á 2-3%.


 

Ingibjörg Sólrún á flokkstjórnarfundi Samfylkingarinnar


 

Björgvin G. Sigurðsson segir það mikla einföldun að halda að bankarnir hafi fellt krónuna með aðgerðum sínum síðustu misseri.


 

Neytendasamtökunum hefur borist fjöldi ábendinga um verðhækkanir á síðustu dögum, að því er kemur fram áheimasíðu samtakanna. Þar segir jafnframt að í einhverjum tilfellum sé um að ræða vörur sem legið hafa í verslunum frá því fyrir páska, og hafa því að öllum líkindum verið keyptar inn fyrir þá lækkun á gengi krónunnar sem hefur átt sér stað að undanförnu.


 

Hagnaður Smáralindar árið 2007 nam 156 milljónum króna, en árið 2006 var hann 238 milljónir. Hagnaður fyrir  matsbreytingar, afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 797 mkr. sem er um 7,5% aukning frá árinu 2006. Handbært fé frá rekstri nam  455 mkr. samanborið við 342 mkr. árið 2006. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Inngrip á hlutabréfamarkaði?


 

Stefnt að uppbbyggingu 186 nýrra hjúkrunarrýma


 

Kaupsamningum fækkar um 82% milli ára


 

Alþýðusamband Íslands, Öryrkjabandalag Íslands og Landssamband eldri borgara hafa sent frá sér ályktun þar sem samtökin gagnrýna harðlega ákvörðun ríkisstjórnarinnar um hækkun elli- og örorkulífeyris í kjölfar nýgerðra kjarasamninga og telja hana of litla.


 

Egla Invest B.V. hagnaðist um 4,3 milljarða króna á rekstarárinu 2007, en hagnaður félagsins dróst saman um tæplega 13 milljarða króna frá því árinu áður. Egla er þriðji stærsti hluthafi Kaupþings [KAUP] og ræður yfir 9,88% eignarhlut í bankanum.


 

Halla Tómasdóttir, starfandi stjórnarformaður Auðar Capital, og Guðrún Björk Bjarnadóttir, lögmaður Samtaka atvinnulífsins, telja lagasetningu ekki réttu leiðina til að jafna hlut kynjanna í viðskiptalífinu. Þetta kom fram á námstefnunni Virkjum fjármagn kvenna, sem haldin var í gær. Sagt er frá þessu ífréttá vef Samtaka atvinnulífsins.


 

Ef verið væri að hanna skjaldarmerki Íslands í dag er áhugavert að velta fyrir sér hvort kjúklingar og svín séu ekki búin að vinna sér þegnrétt meðal landvættanna. Svo sterk tilfinning virðist vera fyrir stöðu þeirra í íslensku hagkerfi. Jafnvel að íslenska kýrin eigi erindi þangað líka. Þegar stefna stjórnvalda gagnvart vörugjöldum og tollum er skoðuð sést að neyslustýring er enn sterkur þáttur í opinberri skattlagningu og litlar horfur á að það breytist í bráð.  


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra telur ástæðu til að kanna hvort Seðlabanki Íslands geti tekið upp samstarf við erlenda seðlabanka í þeim ríkjum þar sem íslensku bankarnir eru umsvifamiklir. Þetta er nú til skoðunar í Seðlabankanum, að því er fram kom í ræðu Geirs á ársfundi Seðlabankans í gær.


 

Vilhjálmur Bjarnason lagði fram spurningar á aðalfundi FL Group - sem var svarað skriflega


 

Viðskiptaráð Íslands fagnar ákvörðun Geirs H. Haarde, forsætisráðherra, um að leita álits hjá óháðum, erlendum fræðimanni á fyrirkomulagi og framkvæmd peningastefnu Seðlabanka Íslands, að því er segir í frétt sem Viðskiptaráð hefur sent frá sér. Þar segir ennfremur að undanfarið hafi íslenska krónan reynst fyrirtækjum og einstaklingum fjötur um fót, enda hafi verðbólga verið viðvarandi, gengissveiflur miklar og vaxtastig hátt.


 

„Í ræðu minni hér á þessum stað fyrir réttu ári varaði ég við því að verið væri að halda erlendum lánum að fólki sem ekki væri með tekjur af því tagi. Sama gerði ég við mörg önnur tækifæri. Félagar mínir í bankastjórninni hafa einnig hamrað þetta járnið. En það sem helst hann varast vann, varð þó að koma yfir hann. Lítt mark var tekið á þessum varúðarorðum og nú á margur um sárt að binda vegna þeirrar þróunar sem orðin er,“ sagði Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans í ræðu sinni á ársfundi Seðlabankans.


 

Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans gerði það sem hann kallaði atlaga að íslenskum bönkum að umræðuefni í ræðu sinni á ársfundi Seðlabankans.


 

Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans sagði í ræðu sinni á ársfundi Seðlabankans margfalda reynslu fyrir því, bæði hér á landi og nánast hvarvetna, að verðbólga er til óþæginda ef hún hverfur úr hóflegu fari.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði að mikill hagvöxtur ásamt velheppnaðri einkavæðingu hefði skilað sér í góðri afkomu ríkissjóðs sem meðal annars hefur verið nýtt til að greiða niður skuldir.


 

„Það var viðbúið og löngu fyrirséð að gengi íslensku krónunnar myndi lækka þegar um hægðist í þjóðarbúskapnum, ekki síst í ljósi þess að gengi hennar hefur almennt verið talið of hátt um nokkurt skeið miðað við efnahagsaðstæður. Lækkun á gengi krónunnar að undanförnu er þó úr takti við væntingar og á sér aðrar skýringar. Þótt hún leiði óhjákvæmilega tímabundið til meiri verðbólgu, tel ég að gengið muni finna nýtt jafnvægi þegar um hægist á alþjóðlegum fjármálamörkuðuðm og mesta óvissan verður að baki,“ sagði Geir H. Haarde, forsætisráðherra í ávarpi sínu á ársfundi Seðlabanka Ísland rétt í þessu. Hann sagði að aðgerðir Seðlabankans síðastliðinn þriðjudag flýta fyrir því að krónan leiti nýs jafnvægis.


 

„Vantraust hefur myndast innbyrðis milli banka, þeir hafa haldið að sér höndum og aukið lausafé sitt í stað þess að lána það viðskiptavinum eða öðrum bönkum. Þegar smurolían hverfur stöðvast vélin að lokum. Því hafa seðlabankar í helstu iðnríkjum ítrekað þurft að gera ráðstafanir til að forða lausafjárkreppu og stuðla að auknu framboði banka á lánsfé. Sama hefur Seðlabanki Íslands gert að undanförnu,“ sagði Geir H. Haarde, forsætisráðherra í ávarpi sínu á ársfundi Seðlabanka Ísland rétt í þessu og gerði að umfjöllunarefni sínu þá lausafjárkrísu sem myndast hefur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum undanfarið.


 

Stjórn SPRON hefur sent frá sér tilkynningu í tilefni af í Fréttablaðinu í gær. Tilkynningin er svohljóðandi:


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði í dag um 1,9% og stendur við lok markaða í 4.931 stigum.


 

Í dag var haldin námstefnan Virkjum fjármagn kvenna.  Að námstefnunni stóðu Samtök iðnaðarins (SA), Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA), Iðnaðarráðuneytið og Viðskiptaráðuneytið.  Uppselt var á námstefnuna samkvæmt vef SA og mættu nálægt 400 manns á Hilton Reykjavík Nordica.


 

Bónus var oftast með lægsta verðið þegar verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð í matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu í gær, fimmtudag.


 

Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi hefur með bréfi til forseta Alþingis óskað eftir því að láta af störfum frá og með 1. júlí nk. Þetta kemur fram í tilkynningu frá skrifstofu Alþingis.


 

Ekki er lengur tilgreint hvaða frumvörp eru rædd á fundum ríkisstjórnarinnar en um langa hríð hefur forsætisráðuneytið sent fjölmiðlum símbréf eftir ríkisstjórnarfundi með upplýsingum um það hvaða frumvörp voru á dagskrá.


 

RARIK ohf., Rafmagnsveitur ríkisins, tapaði 381 milljón frá stofnun 1. ágúst til ársloka 2006, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Rekstartekjur félagsins á árinu 2007 námu 7.436 milljónum króna.


 

Skuldatryggingaálag Kaupþings og Glitnis fór yfir 1.000 punkta í dag og segir Reuters fréttastofan orsökina vera vaxandi áhyggjur af íslensku efnahagslífi og mörkuðum hér.


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra flutti ræðu á námstefnu um stöðu kvenna í viðskiptalífinu


 

Greining Glitnis spáir 10% verðbólgu í apríl


 

Framsóknarmenn óska eftir sameiginlegum fundi


 

Rétt fyrir hádegi fóru fram ein stök viðskipti með bréf í Straumi Burðarási [STRB] fyrir 987 milljónir.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 2,5% síðan í morgun og stendur nú í 4.901 stigi.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody´s hefur veitt þriðju og fjórðu útgáfu Kaupþings á sérvörðum skuldabréfum lánshæfiseinkunnina Aaa.


 

Opinber skráning gengisvísitölunnar hefur ekki verið hærri á þessu ári. Opinber skráning var í morgun 157,78 stig samkvæmt vef Seðlabanka Íslands.


 

Hans Aasnæs, framkvæmdastjóri Storebrand, kynnti sér íslenskt efnahagslíf


 

Halla Tómasdóttir, starfandi stjórnarformaður Auðar Capital, hvatti konur til að fara fyrir fjármagni sínu á námstefnunni Virkjum fjármagn kvenna sem nú stendur yfir á Hótel Nordica.


 

Ekkert fyrirtæki hefur hækkað í Kauphöllinni en Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 2,02% frá opnun í morgun.


 

Gengisvísitalan er nú 158,1 stig og hefur krónan því veikst um 4,3% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Síðastliðna tólf mánuði (miðað við verðlag í upphafi mánaðar í fyrra en um miðjan mánuð nú) hefur vísitala neysluverðs hækkað um 8,7% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 6,4%.


 

Sérfræðingur á skuldabréfamarkaði hjá Royal Bank of Canada telur að vaxtahækkun Seðlabanka Íslands í vikunni styðji þann grun spákaupmanna maðkur kunni að leynast í mysu íslenska hagkerfisins. Hank Calenti, sérfræðingur hjá Royal Bank of Canada í London, segir að slíkar aðgerðir staðfesti svartsýnustu spár. Bloomberg hefur eftir Calenti að ef að seðlabankinn sé að grípa til slíkra aðgerða geti það ekki verið að ástæðulausu. 


 

Gagnaveitan svari fyrir 7. apríl


 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings, sagði í samtali við Viðskiptablaðið á miðvikudag að vaxtahækkunin myndi í sjálfu sér gera lítið fyrir krónuna, sem hefur fallið hratt á undanförnum dögum. Lárus Welding, forstjóri Glitnis, sagði hins vegar að augljóst væri að Seðlabankanum væri alvara með því að halda krónunni sterkri til að slá á verðbólgu.


 

Moody's Investors Service tilkynnti á fimmtudag að það hefði veitt tveimur fyrstu útgáfum Glitnis á sérvörðum íslenskum skuldabréfum lánshæfismatið Aaa.


 

Háskólinn í Reykjavík stofnar til samstarfs með MIT háskólanum í Boston um verkfræðinám


 

Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að fela umhverfis- og samgöngusviði að kanna hagkvæmni þess og fýsileika að koma á lestarsamgöngum milli Keflavíkurflugvallar og miðborgar Reykajvíkur annars vegar og léttlestarkerfis í Reykjavík hins vegar.


 

Þriggja manna héraðsdómur taldi málið verulega vanreifað


 

Samkeppniseftirlitið mun fylgjast náið með opinberri umfjöllun fyrirtækja og samtaka fyrirtækja um hækkun á vöruverði á næstunni. Á vef stofnunarinnar kemur fram að mikil umfjöllun hafi verið um hækkanir á verði á ýmsum tegundum af vöru og þjónustu.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,07% og er 5.026 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Síðustu tvo daga hækkaði vísitalan mikið. Veltan nam 16,9 milljörðum króna.


 

Gengi krónu veiktist um 1,8% í dag og er 153,3 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Dagana tvo á undan styrktist krónan talsvert.


 

Það er ekki ofsögum sagt að augu eða að minnsta kosti annað auga fjármálheimsins stari þessa dagana á Ísland, ekki vegna þess hversu gífurlega mikla vigt landið hefur á alþjóðavísu heldur vegna hins að Ísland virðist öðrum þræði vera að öðlast sess í hugum manna sem holdgervingur svokallaðra nýmarkaðslanda með miklar erlendar skuldir, mikinn viðskiptahalla, mikla verðbólgu og himinháa stýrivexti - lands í útjaðri Evrópu sem í efnahags- og fjármálalegum skilningi er hugsanlega komið með tærnar alveg fram á ystu nöf; steypist það fram af muni fleiri nýmarkaðslönd líklega fylgja í kjölfarið.


 

Miklar umferðatafir eru nú í Ártúnsbrekku en mörgum flutningabílum með tengivagna hefur verið lagt á götuna skammt frá N1 bensínstöðinni.


 

Félags- og tryggingamálaráðherra hefur undirritað reglugerð sem kveður á um hækkun lífeyris almannatrygginga hjá öryrkjum og ellilífeyrisþegum um 4% frá og með 1. febrúar síðastliðnum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félags- og trygginamálaráðuneytinu.


 

Af þeim 84 mánuðum sem liðnir eru frá því að verðbólgumarkmiðið var tekið upp hefur verðbólgan verið í 18 mánuði á eða innan við 2,5% en í 66 mánuði hefur verðbólgan verið ofan við 2,5% markmiðið.


 

„Sagan vinnur ekki með Seðlabankanum og trúverðugleiki peningastefnunnar er lítill. [...] Alls er óvíst er hvort að peningamálastefna Seðlabankans nái að klára annan sjö ára áfanga en umræða um aðrar lausnir er hávær um þessar mundir. Umræðan um aðild að Evrópusambandinu og upptöku evrunnar byggir m.a. á lélegum árangri peningastefnunnar hér á landi. Ljóst er að saga peningastefnunnar síðustu sjö árin kann að hafa mikil áhrif á framtíð og hlutverk bankans,“ segir í Morgunkorni Glitnis.


 

Icelandic Group [IG] hefur lækkað um 7,5 í Kauphöllinni í morgun og er gengi félagsins nú 2,59. Lítil velta hefur verið með bréf í félaginu eða aðeins 9,4 milljónir hafa skipt um hendur í sjö viðskiptafærslum.


 

Gengisvísitalan er nú 151,4 stig og hefur hækkað um 0,58% í morgun. Opinber skráning var í morgun 151,3 stig samkvæmt vef Seðlabanka Íslands.


 

Eyrir Invest hefur keypt í Marel [MARL] fyrir 449 milljónir króna á genginu 90,5, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Verðlagsnefnd búvara hefur tekið ákvörðun um að heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum, sem nefndin verðleggur, hækki 1. apríl n.k. um 14,6%.


 

Utanþingsviðskipti með bréf Straums [STRB] fyrir 1,7 milljarða króna áttu sér stað eina mínútu eftir opnun markaðar.


 

Utanþingsviðskipti með bréf Landsbankans fyrir 1,7 milljarða króna áttu sér stað eina mínútu eftir opnun markaðar.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði við opnun markaða í Kauphöllinni. Þegar þetta er skrifað, kl. 10:10 hefur Úrvalsvísitalan hækkað um 2,2% og stendur í 5.134 stigum.


 

Áfengissala hér á landi var um 24,8 millj. lítra árið 2007 á móti 23,2 millj. lítra árið 2006 og jókst salan því um 7%.


 

Helga Björk Eiríksdóttir, forstjóri Innova sem er móðurfélag byggingafélaganna JB byggingafélags og Ris, hefur áhuga á að bæta ímynd verktakageirans, sem að einhverju leyti hefur beðið hnekki í þeim mikla byggingarhraða sem hefur einkennt síðustu misseri, með faglegum samskiptum við hagsmunaaðila; íbúa, sveitafélög og verktaka, þegar reisa skal byggingar og vera samfélagslega ábyrg að því leytinu til.


 

Ný vísitala 100 stærstu félaga á skrá í sameinuðum kauphöllum NASDAQ OMX


 

BG Capital, sem er í eigu Baugs, seldi utanþings í morgun hlutabréf í FL Group fyrir 5,3 milljarða króna.


 

Breska viðskiptablaðið Financial Times birti í gær viðamikla umfjöllun um Ísland og íslenskt efnahagslíf, með forsíðufyrirsögninni „Áhyggjur vegna Íslands aukast eftir skyndilega vaxtahækkun“. Þar er vitnað í Finn Oddsson, framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs, sem segir að hættan á því að íslenskt hagkerfi sporðreisist sé stórlega ofmetin, þótt órói á alþjóðamörkuðum skaði vissulega fjármálageirann.


 

Dr. Helgi Tómasson hélt í gær fyrirlestur um tölfræðilegar aðferðir til að spá fyrir um verðbréfaverð og komst að þeirri niðurstöðu að erfitt væri að gera betur en markaðurinn. Tilraunir hagrannsóknanna til að spá fyrir um verðbréfaverð með tölfræðilegum aðferðum hafa skilað litlum árangri og valdið vonbrigðum, að því er fram kom í fyrirlestri dr. Helga Tómassonar, dósents við hagfræðiskor Háskóla Íslands, í háskólanum í gær. Helgi sagði að mikil gróska hefði verið í líkindalegri tölfræði við hagrannsóknir síðustu 80 ár og að trú manna á gagnsemi hennar hefði verið mismikil á þessu tímabili.


 

Sérfræðingar ABG Sundal Collier telja núverandi hlutabréfaverð íslensku fjármálafyrirtækjanna endurspegla vel áhættu þeirra. „Þegar á heildina er litið drógu stjórnendur íslensku félaganna, sem við hittum, upp bjartari mynd en sögusagnir á markaðnum gefa til kynna. Jú, það gæti vissulega komið til niðursveiflu í efnahagslífinu, vöxtur útlána mun verða afar hóflegur, það er mjög erfitt að verða sér úti um fjármagn og útlánatap mun vaxa. En þrátt fyrir það er lausafjárstaðan það sterk að hún tryggir að enginn umræddra aðila þarf að afla sér fjár á lánsfjármörkuðunum fyrr en kemur fram á árið 2009 og menn beina sjónum nú fremur að því að byggja upp innlán og skera niður rekstrarkostnaðinn.“


 

Fata- og textílvöruframleiðandinn Laura Ashley hefur aukið hlut sinn í Moss Bros, breskri verslanakeðju sem Baugur reynir um þessar mundir að taka yfir. Í frétt Daily Telegraph er því haldið fram að hlutaraukning Lauru Ashley sé til marks um að yfirtökutilboð sé á döfinni, jafnvel í samstarfi við fjárfestinn John Hanson sem vitað er að sækist eftir yfirtöku á félaginu.


 

Landssamband kartöflubænda afhenti Einari K. Guðfinnssyni, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, fyrsta eintakið af uppskriftabæklingi sem sambandið gefur út í tilefni af „ári kartöflunnar". Bæklingurinn, sem inniheldur fjölda kartöfluuppskrifta, mun liggja frammi í matvöruverslunum án endurgjalds fyrir þá sem vilja kynnast nýjum hliðum á kartöflunni, að því er kemur fram í tilkynningu frá landsambandinu.


 

Financial Times birtir í dag frétt um Baug undir fyrirsögninni „Ekki bara „daglegt brauð“ hjá Baugi Group“ („Not all is 'business as usual' at Baugur Group). Þar segir að hækkandi vextir og léleg afkoma fyrirtækja sem Baugur hafi fjárfest í hafi komið niður á félaginu.


 

Beinn útlagður kostnaður FL Group á síðasta ári vegna athugunar á kaupum á Inspired Gaming Group nam tæpum 800 milljónum íslenskra króna. Þetta er meðal þess sem fram kemur í skriflegu svari Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, stjórnarformanns FL Group, við fyrirspurn Vilhjálms Bjarnasonar, hluthafa í FL Group.


 

bregst við aukinni samkeppni


 

45 starfsmenn meðal nýrra hluthafa


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 3,7% og er 5.022 stig við lok markaðar. Í gær hækkaði vísitalan um 6,2% stig. Veltan nam 9,2 milljöðrum króna í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Einar Gunnarsson, starfsmannastjóri í utanríkisráðuneytinu, segir veikingu íslensku krónunnar að undanförnu ekki gefa tilefni til breytinga á launum þeirra starfsmanna utanríkisþjónustunnar sem starfa erlendis.


 

Miðstjórn ASÍ gagnrýnir harðlega það sem samtökin kalla sjálfvirkt ferli verðhækkana sem fyrirtæki í verslun og þjónustu hafa boðað og þegar er hafið að sögn ASÍ.


 

Úrvalsvísitalan styrktist um 0,8% í dag og er 150,5 stig við lok gjaldeyrismarkaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Nafni NordVest Verðbréfa, sem er með kauphallaraðilaauðkennið: NOV, hefur verið breytt. Félagið heitir nú Reykjavík Capital hf. Nafnabreytingin verður virk í viðskiptakerfi OMX Nordic Exchange frá og með 31. mars nk. Á sama tíma verður kauphallaraðilaauðkenni Reykjavik Capital breytt. Nýja auðkennið verður RCA, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan er slétt fimm þúsund stig þegar þetta er ritað og hefur hækkað um 3,2% það sem af er degi. Í gær hækkaði Úrvalsvísitalan um 6,2%, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Sparisjóðirnir eru fyrsti kostur þeirra sem hyggjast skipta um banka, skv. nýrri könnun. Sparisjóðirnir voru með hæstu einkunn í flestum þáttum mælinganna. Styrkja stöðu sína á flestum sviðum frá síðasta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sambandi íslenskra sparisjóða.


 

Frestur helstu eigenda Hitaveitu Suðurnesja til að svara Samkeppniseftirlitinu vegna forúrskurðar þess um möguleg kaup Orkuveitu Reykjavíkur á hlut Hafnarfjarðar í HS rennur út í dag. Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri OR, segir ekki eðlilegt að greina frá innihald svars OR áður en það hafi borist eftirlitinu.


 

Náttúruverndarsamtök Íslands (NSÍ) hafa kært útgáfu byggingaleyfis fyrir álver í Helguvík til Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála og krefjast þess að framkvæmdaleyfin sem gefin voru út af sveitarstjórnum Reykjanesbæjar og Garðs þann 12. mars. s.l. verði felld úr gildi


 

Hækkun stýrivaxta í 15% var ekki nauðsynleg að mati Vilhjálms Egilssonar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Rætt var við Vilhjálm í morgunfréttum RÚV og á Morgunvaktinni á Rás 1 í morgun um hækkun stýrivaxta og stöðu efnahagsmála almennt.


 

„Allir eru að tala um Ísland eins og stendur og það er, tel ég, að hluta til vegna þess að allir eru að skortselja Ísland. Maður heyrir af miðlurum sem er leynt og ljóst að reyna að ná niður bæði íslensku verðbréfum og íslensku krónunni.”


 

Vodafone hefur sent frá sér tilkynningu vegna notkunar vefsíðunnarwww.thevikingbay.orgá vörumerki Vodafone.


 

Rétt fyrir hádegi fóru fram viðskipti með hlutabréf í Landsbankanum [LAIS] fyrir um einn milljarð króna. Um er að ræða 35 milljón hluta á genginu 28,8 en meðalgengi hlutabréfa Landsbankans er í dag 29,1.


 

Danska þróunar- og fasteignafélagið Sjælsø Gruppen var rekið með 856 millljóna danskra króna hagnaði eftir skatta í fyrra, jafngildi um 13,3 milljarða íslenskra króna, á móti 315 milljóna danskra króna hagnaði árið 2006 og hagnaðurinn hartnær þrefaldaðist því á milli ára.


 

Í kjölfar tilkynningar Kaupþings 19. mars síðastliðinn um að bankinn hefði ákveðið að innheimta ekki þær áskriftir sem fengust í hlutafjárútboði Skipta og að fella niður þær áskriftir sem ekki hafa verið greiddar fyrir klukkan fjögur síðdegis 26. mars, tilkynntu 70 áskrifendur Kaupþingi 25. mars að þeir hyggist ekki greiða áskriftir sínar og eru þær því felldar niður, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 1% í dag og er heildarvelta með hlutabréf um 5 milljarðar.


 

Gengisvísitalan stendur nú í 154,7 stigum og hefur hækkað um 2% í morgun. Opinber skráning var í morgun 154,7 stig samkvæmt vef Seðlabanka Íslands.


 

„Jú, það gæti komið til niðursveiflu í efnahagslífinu, vöxtur útlána mun verða afar hóflegur, það er afar erfitt að verða sér úti um fjármagn og útlánatap mun vaxa. Þrátt fyrir það er lausafjárstaðan það sterk að hún tryggir að enginn umræddra aðila þarf  að afla sér fjár á lánsfjármörkuðunum fyrr en þegar komið er fram á árið 2009 og menn beina sjónum sínum nú fremur að því að byggja upp innlán og skera niður rekstrarkostnaðinn.”


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði við opnum Kauphallarinnar í morgun og hefur nú hækkað um 0,7%.


 

Glitnir hefur skuldbundið sig til að annast viðskiptavakt með útgefnum sérvörðum skuldabréfum (e. Covered Bonds) bankans.


 

Gengi krónunnar lækkaði á fyrstu mínútum viðskipta í morgun og þegar þetta er skrifað, kl. 9.27, hefur það lækkað um 1,3%.


 

Tilvik sem varða mögulega markaðsmisnotkun hafa komið til skoðunar hjá Fjármálaeftirlitinu en þau hafa hingað til ekki leitt til neinna aðgerða af hálfu eftirlitsins, að sögn Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra FME. Í 55. grein laga um verðbréfaviðskipti er kveðið á um það að markaðsmisnotkun sé óheimil. Sannist markaðsmisnotkun getur það varðað sektum og allt að sex ára fangelsi.


 

Skuldatryggingaálag á banka og fjármálafyrirtæki í Evrópu lækkaði umtalsvert í gærdag og þannig lækkaði álagið á íslensku bankana um eina 50 punkta miðað við opnunargildi frá Royal Bank of Scotland. Samkvæmt frétt Reuters var lækkunin einkum rakin til uppsveiflunnar á hlutabréfamörkuðum vestanhafs á fimmtudaginn og mánudaginn, jákvæðra frétta af húsnæðismarkaðinum í Bandaríkjunum og hækkunar á verðinu sem JP Morgan greiðir fyrir Bear Stearns.


 

Seðlabanki Íslands tilkynnti í gær að hann hefði ákveðið að hækka stýrivexti um 125 punkta, upp í 15%. Um leið breytti hann reglum í því augnamiði að liðka fyrir viðskiptum á fjármálamörkuðum; rýmkaði reglur um tæk veð í viðskiptum við bankann, lækkaði bindiskyldu fyrir banka með útibú erlendis og tilkynnti að hann hygðist gefa út ný trygg verðbréf til skamms tíma.


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra segist hafa skilning á ákvörðun Exista að bjóða í allt hlutafé Skipta, móðurfélags Símans, til að taka félagið af markaði, því það ári illa á hlutabréfamarkaði. „Þeir eru að verja hagsmuni félagsins,“ segir hann í samtali Viðskiptablaðið. Hann bendir á að Exista, sem er stærsti hluthafi Skipta, hafi í hyggju að fleyta félaginu aftur á markað þegar aðstæður verði betri. Skipti voru skráð á hlutabréfamarkað síðasta fimmtudag.


 

Samkvæmt væntingavísitölu Gallup í mars hefur svartsýni íslenskra neytenda aukist talsvert frá síðustu mælingu. Í febrúar var vísitalan rétt yfir hundrað stigum sem gefur til kynna um það bil jafn marga jákvæða og neikvæða svarendur.


 

Utanríkisráðherra, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, átti í dag samtal við sendiherra Kína á Íslandi, Zhang Keyuan, þar sem hún lýsti þungum áhyggjum vegna ástandsins í Tíbet.


 

Aðgerðir Seðlabankans tryggja ekki aðgengi íslenskra banka að lausafé í erlendum gjaldeyri og leysa þar með ekki þann vanda sem skapast hefur á gjaldeyrisskiptamarkaði og rekja má til hækkandi áhættuálags á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.


 

Ekkert er hæft í orðrómi um samruna stórra fjármálafyrirtækja eins og banka að sögn þeirra viðmælenda Viðskiptablaðsins sem gerst þekkja til þessara mála. Einn viðmælandi blaðsins, sem er hátt settur innan viðskiptalífsins, segir að það kunni á einhverjum tímapunkti að vera hagstætt fyrir fjármálafyrirtæki að sameinast. Sá tími sé þó ekki til staðar nú.


 

Hækkun Úrvalsvísitölunnar í dag er sú mesta frá upphafi og nam 6,16% samkvæmt Markaðsvakt Mentis.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 6,16% í dag.


 

Ari Bergmann Einarsson, stjórnarmaður í Spron [SPRON], seldi í dag tæplega helming bréfa sinna í félaginu fyrir 103 milljónir króna. Um var að ræða 25 milljónir hluta og var sölugengið 4,125 krónur á hlut, samkvæmt tilkynningu í Kauphöllinni.


 

Skuldatryggingaálag á fjármálafyrirtæki í Evrópu hefur almennt lækkað verulega í dag og þannig má nefna að Itraxx-vísitalan, sem mælir álagið á evrópska banka og fjármálafyrirtæki hefur lækkað 25 punkta í um 107 punkta.


 

Gengisvísitalan stendur nú í 152,5 stigum og hefur lækkað um 2,9% í morgun. Opinber gengisvísitala hennar í morgun var 150,3 stig samkvæmt vef Seðlabanka Íslands.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 5,12% þegar þetta er skrifað, kl. 13:55


 

Rétt fyrir klukkan hálf tvö fóru fram viðskipti í Glitni fyrir 1,6 milljarð og er um að ræða ein stök viðskipti á genginu 16,5.


 

Gengi bréfa Kaupþings [KAUP] hafði hækkað um 8,4% um kl. eitt í dag og á sama tíma hafði gengi bréfa finnska tryggingafélagsins Sampo hækkað um 4,4% og gengi bréfa norska tryggingafélagsins Storebrand um 4,6%.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 4,07% það sem af er degi.


 

Greiningadeild Glitnis segir í Morgunkorni sínu að ákvörðun bankastjórnar Seðlabankans að hækka vexti nú komi ekki á óvart þegar fráviksspá sem bankinn birti í nóvemberhefti Peningamála er skoðuð. Vaxtatilkynningin í dag var utan hinna skipulögðu vaxtaákvörðunardaga og var þannig nokkuð óvænt.


 

Þrír áskrifendur að hlutafjárútboði Skipta hafa tilkynnt Kaupþing að þeir hyggist ekki greiða fyrir áskriftir sínar og hafa þær því verið felldar niður.


 

Ragnar Zophonías Guðjónsson, sparisjóðsstjóri Byrs, segir ekkert hæft í þeim orðrómi að verið sé að sameina Byr og Glitni. Hann bendir aukinheldur á að samkvæmt lögum sé ekki hægt að sameina sparisjóð og banka.


 

Samanlögð áætluð aðsókn að sýningum leikhúsa, atvinnuleikhópa og áhugaleikfélaga innanlands á leikárinu 2006–2007 nam laust innan við 440.000. Þessi fjöldi samsvarar því að hver landsmaður sæki leikhús 1,4 sinnum á ári. Leikuppfærslur voru samtals 247 talsins og heildarfjöldi sýninga rétt um 2.800. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Utanþingsviðskipti fyrir 3,6 milljarða króna áttu sér stað með bréf Kaupþings [KAUP] fyrir opnun markaðar í morgun. Gengi viðskiptanna var 715, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Utanþingsviðskipti fyrir 805 milljónir króna áttu sér stað með bréf Glitnis [GLB] fyrir opnun markaðar. Gengi viðskiptanna var 16,1, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 3,54% í upphafi dags.


 

Seðlabankinn hefur ákveðið að gera nokkrar breytingar á reglum sínum sem hafa það að markmiði að auka framboð lausafjár.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 1,25 prósentur í 15%.


 

Eiríkur Guðnason, bankastjóri Seðlabanka Íslands, segir að bankinn geri ekki ráð fyrir að reglubreytingar hans feli í sér miklar breytingar fyrir fjármálafyrirtæki, en þær komi til með að liðka fyrir viðskiptum. „Þarna léttum við t.a.m. bindiskyldu hjá þeim bönkum sem hafa útibú erlendis og það ætti til dæmis að auðvelda þeim að veita millibankalán hérna heima,“ segir Eiríkur. Þá er með breytingunni opnað meira fyrir veðlán í Seðlabankanum með sértryggðum bréfum.


 

Borgarfulltrúi segir að hið opinbera þurfi að fara varlega í framkvæmdum á kostnað húseigenda


 

Talsmaður Kaupþings segir fréttina uppfulla af rangfærslum


 

Í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins í gær var talað við Vilhjálm Bjarnason viðskiptafræðikennara við Háskóla Íslands. Vilhjálmur segir ekkert stórslys hafa orðið á fjárhag þeirra heimila sem tekið hafa langtímalán í erlendum gjaldmiðli þó að gengi krónunnar hafi fallið.


 

Dow Jones greindu frá því að tyrkneska flugvallafyrirtækið TAV Havalimanlari Holding AS hafi tilkynnt á föstudag að Friedlander Bank og Kaupthing Singer & Friedlander hafi stofnað til samstarfsverkefnis til að kaupa Debrecen flugvöllinn í Ungverjalandi.


 

Í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins í gær var rætt við Garðar Stefánsson, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra námsmanna erlendis (SÍNE).


 

Bloomberg fréttaveitan greinir frá því í dag að Hamleys Plc, breskt leikfangafyrirtæki í eigu Baugs hf., eigi í viðræðum við Reliance Retail í Indlandi um leyfissamning milli fyrirtækjanna.


 

Í fimmtudagsfréttum Ríkisútvarpsins var fjallað um stöðu lífeyrissjóða í þeirri niðursveiflu sem nú stendur yfir í íslensku efnahagslífi. Í viðtali sjónvarpsins sagði Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, stöðu sjóðanna mjög góða.


 

Styrkur íslenska fjármálakerfisins er vanmetinn og Ísland er ekki jafn viðkvæmt eins og oft er látið í veðri vaka. Þetta kemur fram í úttekt Breakingviews.com um íslenska fjármálageirann en Breakingviews.com er sérhæfð fréttaveita og álitsgjafi á sviði fjármála.


 

Bloomberg fréttaveitan greindi frá því í gær að skuldatryggingaálag Kaupþings, Landsbankans og Glitnis hafi hækkað í vikunni og hafi aldrei verið jafn hátt.


 

Viðskiptaráðherra ætlar að láta kanna hvort heimilt sé af Exista að greiða fyrir bréf í Skiptum, móðurfélagi Símans, með nýjum hlutabréfum í sjálfu sér - og þannig gera að engu kaup almennings á hlutabréfum í Skiptum. Þetta kom fram í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins.


 

Glitnir banki hf. tilkynnti í dag að alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor´s hefur tekið lánshæfismat Glitnis til skoðunar með möguleika á lækkun. Glitnir er eini bankinn á Íslandi sem metinn er af Standard & Poor´s.


 

Uppfærður kostnaður við snjóflóðavarnir sem hafa verið reistar og á eftir að reisa hérlendis næstu þrjú ár nemur á milli 16-20 milljörðum króna, að því er fram kom í erindi Magnúsar Jóhannessonar, ráðuneytisstjóra og formanns Ofanflóðanefndar, á alþjóðlegri ráðstefnu um snjóflóðavarnir sem lauk á föstudag. Ríkisstjórnin ákvað í kjölfar snjóflóðanna á Vestfjörðum að ráðast í viðamiklar úrbætur á snjóflóðavörnum hérlendis og samkvæmt áætlunum frá árinu 1996 var kostnaður við mannvirkjagerðina áætlaður 7-14 milljarðar króna. 


 

Í tíufréttum Ríkisútvarpsins í gær var fjallað um nýja samantekt Creditinfo á Íslandi. Meðal þess sem þar kom fram er að rúmlega 15.000 Íslendingar eru á vanskilaskrá, eða 5,5% fullorðinna Íslendinga.


 

Í fréttatilkynningu frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu segir að skipulagsbreytingar verði gerðar á embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum. Eftir breytingarnar verður yfirstjórn tollgæsluverkefna alfarið á forræði fjármálaráðherra og yfirstjórn öryggisverkefna vegna flugverndar á Keflavíkurflugvelli á forræði samgönguráðherra. Löggæsla og landamæragæsla verður áfram á forræði dóms- og kirkjumálaráðherra.


 

Vísitala launa hækkaði um 0,8% í febrúar og hefur nú hækkað um 6,8% síðastliðna 12 mánuði. Þetta kemur fram hjá Hagstofu Íslands.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 2% í dag en fyrr í dag hafði hún lækkað um rúmlega 6%.


 

Verðskrá Vodafone vegna símtala erlendis, svokölluð reikiverðskrá, verður frá 1. apríl birt í evrum.  Kostnaður viðskiptavina Vodafone vegna símnotkunar erlendis mun frá þeim tíma taka mið af gengi íslensku krónunnar gagnvart evru. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vodafone.


 

Velta á fasteignamarkaði lækkaði um 30% á milli vikna en í þessari viku nam veltan um 2 milljörðum en í fyrri viku nam veltan um 2,9 milljörðum króna. Hafa skal þó í huga að samantekt Fasteignamati ríkisins (FMR) birtist venjulega á föstudögum en birtist nú á miðvikudegi vegna páskahátíðarinnar.


 

Eftir að hafa lækkað um 6% fyrr í dag tók Úrvalsvísitalan [OMXI15] viðsnúning um kl. 15 í dag. Lækkun Úrvalsvísitölunnar nemur nú 2,41% þegar þetta er skrifað, kl. 15:40.


 

Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt samruna Byrs sparisjóðs og Sparisjóðs Norðlendinga og tekur samruninn gildi frá og með 1. júlí 2007.


 

Nú þegar tæplega tvær klukkustundir eru í lokun Kauphallarinnar hefur Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkað um 6,03% og stendur í 4.377 stigum.


 

FL Group [FL] hefur lækkað um 10,02% í viðskiptum í Kauphöllinni í dag. Þá hefur velta með bréf í félaginu aðeins verið 92,7 milljónir á meðalgenginu 6,2.


 

Tekjur af vsk 2,7 milljörðum meiri


 

Hefur hækkað um 3,26% í morgun.


 

Skipti var skráð á markað í morgun.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 2,8% og er 4.528 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 2% og er  158,7. samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Prentsmiðjan Galdur á Höfn í Hornafirði hefur gengið til samstarfs við Prentun.com og munu viðskiptavinir Galdurs nú geta nýtt sér þá þjónustu og framleiðslu sem Prentun.com hefur á boðstólum.


 

Utanþingsviðskipti með bréf Kaupþings[KAUP] fyrir 977 milljónir króna fóru fram í morgun á genginu 977, sem er um 40% yfir markaðsverði, sem er 698 krónur á hlut, þegar þetta er skrifað.  Kaupþing hefur lækkað um 2,2% þegar þetta er skrifað, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Stjórn Exista hf. [EXISTA] ákvað á fundi sínum í morgun, 19. Mars 2008, að leggja fram valfrjálst yfirtökutilboð í allt hlutafé Skipta hf. Tilboð Exista hljóðar upp á 6,64 krónur á hlut sem er sama verð og í nýafstöðnu hlutafjárútboði Skipta. Greitt verður með nýjum hlutum í Exista sem verða verðlagðir í samræmi við lokagengi á OMX ICE í gær, 18. mars, sem var 10,1 króna á hlut. Fyrirhugað er að tilboðið standi í átta vikur. Verði gengið að tilboðinu mun Exista leggja til við stjórn Skipta að óskað verði eftir afskráningu félagsins eins fljótt og auðið er, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Mikil viðskipti hafa verið með bréf í Landsbankanum [LAIS] í upphafi dags.


 

Greiningardeild hefur endurskoðað verðbólguspá sína í ljósi þróunar síðustu vikna. Horfurnar hafa versnað verulega til skamms tíma samfara gengislækkun krónunnar og er allt útlit fyrir að verðbólga haldist há út árið 2008.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði strax í upphafi dags um 0,7%.


 

Skipti hf., móðurfélag Símans, verður skráð í Kauphöll Íslands í dag.


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan mars 2008, er 403,1 stig og hækkaði um 4,43% frá fyrra mánuði.


 

Ekkert bendir til annars en að það sé hagkvæmt fyrir heilbrigðisyfirvöld að semja við einkaaðila um að veita heilsugæsluþjónustu þegar horft er til kostnaðar og gæða. Þetta kom meðal annars fram í máli Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, heilbrigðisráðherra, þegar hann svaraði fyrirspurn frá Ástu Möller, Sjálfstæðisflokki, um rekstrarkostnað og gæði heilbrigðisþjónustu sem einkaaðilar sinna borið saman við opinbera aðila, að því er fram kemur á heimasíðu heilbrigðisráðuneytisins.


 

Halldór Jóhannsson, stjórnarformaður Saga Capital, ræddi um stöðu Fjármálaeftirlitsins (FME) á aðalfundi Saga Capital og sagði að engum dyldist að mikill tími færi í að fá úrskurði um einföld mál enda augljóst að stofnunin væri undirmönnuð.


 

Verðbólguhorfur til skamms tíma hafa versnað, meðal annars vegna þess að gengislækkun krónunnar er fyrr á ferðinni en greiningardeildir bankanna höfðu gert ráð fyrir. Þá hefur hráefnisverð á erlendum mörkuðum farið hækkandi, auk þess sem óvissa ríkir um áhrif kjarasamninga á launakostnað fyrirtækja.


 

Nú er hægt að horfa á upptöku af morgunfundi Viðskiptablaðsins sem fram fór í morgun. Fundurinn var haldinn undir yfirskriftinniEr allt að fara til fjandans - eða er bjart framundan í íslenskum efnahagsmálum?


 

Fram kemur á vef Ferðamálastofu að dagana 13. og 14. mars hafi verið haldin í Reykjavík hvalaskoðunarráðstefna á vegum Hvalaskoðunarsamtaka Íslands í samstarfi við IFAW (International Fund for Animal welfare).


 

Trausti Hafsteinsson og Sigurjón Egilsson voru í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag sýknaður af kröfu Franklíns Kristins Stiner um ómerkingu ummæla. Jafnframt voru þeir sýknaðir af miskabótakröfu Franklíns, en hann krafðist 1.000.000 króna miskabóta frá hvorum þeirra.


 

Þær miklu breytingar sem hafa orðið á íslensku þjóðfélagi og efnahagslífi, ekki síst með aðild Íslands að samningnum um Evrópska efnhagssvæðið og einkavæðingu bankanna, hafa haft mjög jákvæð áhrif og breytt verulega skipan atvinnulífs á Íslandi.


 

Vegvísir Landsbankans greindi frá því í dag að finnska tryggingafélagið Sampo hafi eignast rúmlega 5% hlut í danska tryggingarfélaginu Topdanmark, en það er næststærsta tryggingarfélag í Danmörku.


 

Velta á gjaldeyrismarkaði í dag var tæpir 126 milljarðar króna og sló met sem sett var síðasta föstudag. Gengisvísitala krónunnar endaði í 155,4 stigum og hefur að sögn greiningardeildar Landsbankans aldrei verið hærri.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði skyndilega um 0,14% á síðustu mínútunum í Kauphöll Íslands í dag.


 

Þann 1. mars, síðast liðinn, tóku nýir eigendur við rekstri Spænsk / Íslensku fasteignasölunnar Perla Investments á Costa Blanca ströndinni á Spáni.


 

Orkufyrirtækið Carbon Recycling International (CRI) hélt kynningarfund fyrir fjárfesta og samstarfsaðila í höfuðstöðvum sínum í dag.  Tilefnið var 2 ára afmæli fyrirtækisins auk þess sem kynnt voru fyrirhuguð kaup og uppsetning á verksmiðju þeirra hérlendis. CRI endurvinnur koltvísýring úr gufu jarðhitavirkjana og útblæstri stóriðjuvera til framleiðslu á metanóli. 


 

Góð eftirspurn var eftir breytanlegum skuldabréfum Glitnis í skuldabréfaútboði bankans sem lauk í gær.  Heildarfjárhæð útgáfunnar var 15 milljarðar króna en bréfin voru seld í lokuðu útboði til innlendra fagfjárfesta sem hófst í síðustu viku. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Glitni.


 

Allir viðskiptabankarnir hafa nú skilað verðbólguspá fyrir mars.


 

Mikil velta var á skuldabréfamarkaði í gær og var dagurinn sá fjórði veltumesti með ríkisbréf og íbúðabréf frá upphafi samkvæmt Morgunkorni Glitnis. Velta með fyrrgreinda skuldabréfaflokka var tæplega 52 milljarðar króna í gær.


 

[Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,5% og er 4.628 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 1,75% stig og er 155,4 stig. Í gær veiktist króna um 7%.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði að loknum ríkisstjórnarfundi rétt fyrir hádegi að staðan í efnahagsmálum hérlendis væri ekki komin á það stig að það kallaði á sérstakar aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Lækkun á öllum mörkuðum mætti rekja til þess að fimmti stærsti fjárfestingabanki Bandaríkjanna, Bear Stearns, hefði riðað til falls.


 

Fyrir opnun markaða áttu sér stað nokkuð stór utanþingsviðskipti með bréf Exista og Landsbankann, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gengisvísitalan stendur nú í 157,84 stigum en opinbert lokagildi hennar í gær var 152,3 stig. Gengisvísitalan hefur því hækkað um 2,5% í morgun.


 

Samdrátturinn síðustu misseri var fyrirsjáanlegur og hefði ekki átt að koma neinum á óvart. Þetta sagði Dr. Gunnar Haraldsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á morgunfundi Viðskiptablaðsins sem nú stendur yfir. Hann sagði ástandið þó betra en búast hefði mátt við.


 

Sigurjón Árnason, bankastjóri Landsbankans segir það mikið áhyggjuefni ef aðilar vilja ekki nýta sér þær auðlindir sem kostur er á hér á landi. Þetta sagði Sigurjón á morgunfundi Viðskiptablaðsins sem nú stendur yfir. Hann sagði auðlindirnar vera verðmætar og betra væri að fyrirtæki greiddu arð hér á landi en ekki erlendis og tók Norðurál á Grundartanga sem dæmi.


 

Það eru bjartir tímar framundan í orkumálum enda mikil eftirspurn eftir orku, sagði Stefán Pétursson, forstjóri HydroKraft Invest á morgunfundi Viðskiptablaðsins sem nú stendur yfir.


 

Samþjöppun framundan í sjávarútvegi


 

„Alþjóðlegi fjármálamarkaðurinn er engir smáþjóðaleikar,“ sagði Haraldur Johannessen ritstjóri Viðskiptablaðsins meðal annars í erindi sem var að ljúka á morgunfundi Viðskiptablaðsins sem  nú stendur yfir.


 

Stjórn Icelandic óskar eftir auknu hlutafé


 

Horfur fyrir lánsfjárhæfi (e. „credit“) íslenska bankakerfisins eru neikvæðar, en horfur fyrir lánshæfismat (e.„rating“) Landsbanka, Glitnis og Kaupþings stöðugar. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Moody’s lánshæfismatsfyrirtækisins, Banking System Outlook for Iceland.


 

Hávaxtamyndir eiga undir högg að sækja en krónan tekur þyngsta höggið


 

Mjög líklega loðna úr vestangöngu


 

Aðalfundi Straums, sem átti að halda 3. apríl næstkomandi, hefur verið frestað til 15. apríl.


 

Laganemar aðstoða innflytjendur við gerð skattframtala


 

Samvinna við Grunnskóla Seltjarnarness verður efld


 

Skipa ber sérstakt þróunarsamvinnusvið innan utanríkisráðuneytisins og skilgreina betur innan ráðuneytisins tengslin á milli pólitískrar stefnumótunar og faglegar stefnumótunar, að því er fram kemur í greinargerð Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur, stjórnsýslufræðings, sem hún hefur skilað ráðuneytinu.


 

Gengisvísitala íslensku krónunnar var 153,4 stig við lokun markaða í dag. Þannig hefur krónan veikst um 6,7% í dag. Opinber viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands var, kl. 11 í morgun 152,3 stig.


 

Engar umræður hafa farið fram innan stjórnar FL Group um hugsanlega afskráningu þess, að því er fram kemur í tilkynningu frá Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, stjórnarformanni félagsins og fulltrúa stærsta hluthafans, Baugs.


 

Um mitt seinasta ár var markaðsvirði FL Group rúmar 234 milljarðar króna en er nú 101 milljarður króna og hefur því lækkað um 56,8% frá júnílokum. Frá útboðsgenginu í desember, 14,7, hefur gengið lækkað um helming.


 

Aðeins sex félög í Kauphöll Íslands; Glitnir, Kaupþing, Landsbanki, Straumur, SPRON og Exista, eru með nægjanlegan seljanleika, samkvæmt ákvæðum 22. gr. reglugerðar um ákvörðun seljanlegra hlutabréfa, að því er segir í frétt frá Fjármálaeftirlitinu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 3,45% og er 4.652 stig við lok markaðar og krónan veiktist um 4,5% og 153,4 stig. Veltan á hlutabréfamarkaði var 6,3 milljarðar króna, hinsvegar var velta á skuldabréfamarkaði með besta móti eða 52 milljarðar króna.


 

Ofát truflar heilt kerfi erfðaefnis (DNA) í líkamanum, sem veldur ekki aðeins offitu heldur einnig sykursýki og hjartasjúkdómum, en þó þannig að hugsanlega má spá fyrir um sjúkdómana, að því er rannsóknarhópur á vegum Merck-rannsóknarstofunnar í Bandaríkjunum segir í grein í vísindaritinu Nature.


 

Nú þegar innan við klukkustund er í að lokað verði fyrir viðskipti Í Kauphöll Íslands hefur Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkað um 4,06%.


 

Heimsmarkaðsverð á hráolíu hefur lækkað um 3 Bandaríkjadali í viðskiptum í dag.


 

FL Group hefur lækkað um 12,61% í Kauphöll Íslands í dag og er gengi félagsins nú 7,28. Fyrir stundu hafði félagið lækkað um rúmlega 13% og var gengi þess komið í 7,24.


 

„Það væri eina vitið að taka FL Group af markaði,” sagði einn stjórnarmanna í FL Group sem Viðskiptablaðið ræddi við fyrr í dag, en enginn þeirra vildi tjá sig um sannleiksgildi orðróms þess efnis að til standi að taka félagið af markaði á næstu vikum.


 

Verktakafyrirtækið Arnarfell á Akureyri hefur verið úrskurðað gjaldþrota.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 3,4% og er 4.655 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 3,3% og er 151,7 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Lítil aukning kortaveltu í febrúar


 

Tekjuafkoma hins opinbera var jákvæð um tæplega 67 milljarða króna árið 2007, eða 5,2% af landsframleiðslu og 10,8% af tekjum. Til samanburðar var tekjuafkoman jákvæð um 6,3% af landsframleiðslu 2006 og 4,9% árið 2005. Þetta kemur fram í bráðabirgðaútreikningi Hagstofu Íslands.


 

Í nýrri spá um þróun íbúðaverðs segir Greiningadeild Glitnis að íbúðaverð muni lækka um 3% yfir þetta ár.


 

Einnig lækkun í Evrópu og Asíu


 

Gengisvísitalan hefur hækkað í morgun og fór um tíma í 150,68 stig. Gengisvísitalan hefur ekki verið jafn há frá því í nóvember 2001.


 

Lokið er viðgerð á ljósleiðara sem m.a. flytur umferð FARICE-1 sæstrengsins í Skotlandi, að því er kemur fram í tilkynningu frá FARICE:


 

Enn stendur yfir viðgerð á ljósleiðara fyrir sambönd FARICE í Skotlandi, að því er kemur fram í tilkynningu frá FARICE á Íslandi.


 

„Það er engin ástæða til að bera blak af kommúnismastjórninni í Kína,“ sagði Sigurður Kári Kristjánsson, alþingismaður í umræðu í Silfri Egils rétt í þessu.


 

segir Björn Bjarnason á heimasíðu sinni


 

Velta á fasteignamarkaði  lækkaði um 28% á milli vikna en í vikunni sem leið nam veltan um 2,9 milljörðum en í fyrri viku nam veltan um 4,1 milljörðum króna. Þetta er minnsta velta frá því í lok janúar samkvæmt tölur frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Rætt hefur verið um að Orkuveita Reykjavíkur eigi minni hlut í samkeppnisþætti Hitaveitu Suðurnesja en stærri hlut í sérleyfisþætti þess, komi til þess að HS verði skipt upp eins og gert er ráð fyrir í orkufrumvarpi iðnaðarráðherra. Að sama skapi hefur komið til tals að Geysir Green Energy eigi stærri hlut í samkeppnisþætti HS en minni hlut í sérleyfisþættinum. Allt er þetta þó á umræðustigi enda orkufrumvarpið enn til meðferðar á Alþingi og óvíst hvenær það verður að lögum.


 

Þingflokkur Vinstri-grænna hefur sent frá sér ályktun um heilbrigðiskerfið, þar sem þungum áhyggjum er lýst vegna meints upplausnarástands sem þar er ríkjandi. Að sama skapi segir þingflokkurinn handahófskennda einkavæðingu ákveðinna hluta heilbrigðiskerfisins vera hafna, á sama tíma og mikilvægustu heilbrigðisstofnunumlandsins sé haldið í fjárhagslegri spennitreyju.


 

Á aðalfundi Nýherja hf. þann 25. janúar 2008 var samþykkt að breyta samþykktum félagsins þar sem stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé félagsins um allt að 65 milljónir króna.


 

Horfur um lánsfjárhæfi íslenska bankageirans eru neikvæðar, samkvæmt nýju áliti sem Moody's gaf út í dag. Þetta endurspeglar að sögn lánshæfismatsfyrirtækisins veikari lánsfjáraðstæður innan bankageirans en einnig krefjandi viðfangsefni í tengslum við hraðan vöxt, mikla samþjöppun lánasafns, hátt hlutfall lána til tengdra aðila og áhyggjur af getu bankanna til að viðhalda tekjum sínum við núverandi markaðsaðstæður. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Moody's, Banking System Outlook for Iceland.


 

Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndir Alþingis leggur til að frumvarp um skattlagningu söluhagnaðar verði samþykkt á Alþingi með fáeinum breytingum. Í frumvarpinu er lagt til að sambærileg regla verði tekin upp varðandi skattlagningu söluhagnaðar af hlutabréfum og skattlagningu arðs þegar hluthafinn uppfyllir viss skilyrði félagsforms. Frumvarpið gerir jafnframt ráð fyrir að sérstök frestunarheimild vegna þessa verði afnumin.


 

Greiningardeild Kaupþings telur að fyrirhuguð 30 milljón evra (3,3 milljarðar króna) hlutafjáraukning Icelandic Group sé skamm góður vermir, komi ekki til verulegs viðsnúnings í rekstri félagsins. Hún telur að vænt vaxtagjöld nemi hátt í 40 milljónum evra á næsta ári.


 

Það vekur athygli greiningardeildar Kaupþings að virðisrýrnun viðskiptavildar Icelandic Group [IG] hafi ekki orðið meiri en raun ber vitni.


 

Hagnaður Byrs nam 7.929 milljónum króna árið 2007 en 2.676 milljónum króna árið áður. Hagnaður eftir skatta jókst um 196,3% milli ára.


 

Fjárfestingafélagið Sund, sem er meðal annars með stærri hluthöfum í FL Group, og Arion safnreikningur eru þeir einu sem koma nýir inn í hóp tíu stærstu hluthafa Skipta, en hlutafjárútboði félagsins lauk í dag. Sund er með 2% hlut í Skiptum og Arion 2,4%. Kaupverð Sunds var um milljarður króna miðað við útboðsgengið 6,64 krónur á hlut.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki um 1,3% í mars. Gangi spáin eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 8,5% í mars samanborið við 6,8% í febrúar, segir í spá Landsbankans.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,5% og er 4.818 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5,7 milljörðum króna. Á skuldabréfamarkaði nam veltan 22,2 milljörðum króna.


 

Ríkisskattstjóra er gert að endurgreiða Baugi Group hf. 75 m. kr. vegna oftekinna opinberra gjalda. Ofan á þá endurgreiðslu bætist oftekið álag sem ríkisskattstjóra er gert að endurreikna og endurgreiða félaginu


 

Fjárfestingabankinn Merrill Lynch er orðinn mun jákvæðari í garð evrópskra banka en hann hefur verið um nokkurt skeið, að því er fram kemur í nýrri skýrslu bankans um evrópska bankageirann.


 

Eignarhlutur Eimskipafélagsins[HFEIM] í Icelandic Group [IG]lækkaði um 5,1 milljón evra eða 560 milljónir króna á fyrsta fjórðungi 2008, að því er fram kemur í uppgjörsgögnum.


 

Í dag lauk lögformlegu sameiningaferli Opinna kerfa og Titan þegar hluthafafundir fyrirtækjanna samþykktu sameiningu. Hjá sameinuðu fyrirtæki eru 140 starfsmenn og er áætluð velta 4,5 milljarðar króna.


 

Stefán Ágúst Magnússon, forstjóri Eimskipafélagsins[HFEIM], segist ekki sjá nein merki um það á uppgjöri fyrsta ársfjórðungs félagsins 2008, að Íslendingar séu að slá slöku við í innflutningi.


 

Heildarmagn haldlagðra fíkniefna hérlendis náði methæðum í fyrra, alls 24 kíló af kókaíni, 32 kíló af amfetamíni, tæplega 8 kíló af hassi, 1,8 lítrar af fljótandi kókaíni, 26 þúsund e-töflur, 1118 hassplöntur og 220 þúsund efedrín töflur, en þó voru haldlagningar og fíkniefnabrot færri í fyrra en árið á undan.


 

Utanþingsviðskipti með bréf Kaupþings [KAUP], að markaðsverði 535 milljónir króna, fóru fram á genginu 1.070 krónum á hlut í morgun. Markaðsgengi bankans er 718 krónur á hlut, þegar þetta er skrifað, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu var 354,1 stig í febrúar 2008 og lækkar um 0,9% frá fyrra mánuði samkvæmt vísitölu Fasteignamats Ríkisins (FMR).


 

Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa sveiflaðist mikið í metviðskiptum dagsins í gær þegar ríflega 29 ma.kr. ríkisbréfa skiptu um hendur. Mest breyting var á kröfu styttri bréfanna, beggja RIKB 08 flokkanna og RIKB 09 flokksins, en krafa þeirra lækkaði um 43-104 punkta.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,5% og er 4.869 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,6 milljörðum króna.


 

Merrion Capital, írskt verðbréfafyrirtæki í eigu Landsbankans hefur fest kaup á fjárfestingabankann Oppenheim Investment Managers samkvæmt frétt Irish Independent.


 

Stjórn Icelandic Group [IG] mun leggja fyrir aðalfund félagsins tillögu um 30 milljóna evra (3,3 milljarðar króna) hlutafjáraukningu, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Finnbogi Baldvinsson, forstjóri Icelandic Group [IG], sér fram á að jafnvægi náist í rekstri félagsins á þriðja ársfjórðungi 2008 og að félagið verði rekið með hagnaði á árinu 2009, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Uppgjör Icelandic Group [IG] fyrir fjórða ársfjórðung 2007 var langt undir spám greiningadeildanna.


 

Lítill áhugi var á almennu hlutafjárútboði Skipta hf. en því lauk í dag.  Aðeins seldust um 7,49% af heildarhlutafé félagsins.


 

Bakkavör Group hefur keypt 48% hlut í matvæla- og drykkjarvöruframleiðandanum Gastro Primo í Hong Kong, og á kauprétt að eftirstandandi 52% hlut árið 2010. Kaupverðið er trúnaðarmál. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Bakkavör Group.


 

Tap Eimskipafélagsins eftir skatta var 38,9 milljónir evra (4,3 milljarðar króna) á fyrsta ársfjórðungi 2008, samanborið við 5,6 milljóna evra tap á sama tíma fyrir ári (615 milljónir króna). Tap á tímabilinu skýrist af háum fjármagnsliðum en stefnt er að sölu eigna á öðrum ársfjórðungi, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Lögfræðistofunni Fulltingi ehf. hefur verið skipt upp í tvö sjálfstæð fyrirtæki: Fulltingi slysa- og skaðabótamál ehf. og Fulltingi lögfræðiþjónustu ehf.


 

Á fjórða ársfjórðungi árið 2007 nam tekjuafgangur hins opinbera 17,8 milljörðum króna samanborið við 23,7 milljarða króna á sama tíma 2006. Sem hlutfall af landsframleiðslu var tekjuafgangurinn 1,4% og sem hlutfall af tekjum hins opinbera 11,2%.


 

Undirbúningsframkvæmdir fyrir álver Norðuráls í Helguvík hófust í dag. Í fyrstu verður lagður vegur að lóðinni, öryggisgirðing reist og sett upp verkefnisskrifstofa á staðnum.  Áformað er að taka fyrstu skóflustungu að kerskála innan tíðar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Norðurál.


 

Framlög velgjörðarmanna Barnaspítala Hringsins eru á fimmta hundrað milljónir seinustu þrjú ár. Er svo komið að þorri tækjakosts spítalans er keyptur fyrir gjafafé. Ríkið ætlar spítalanum lítið fé til tækjakaupa fyrir vikið.


 

CIP áhættumat Creditinfo Ísland er tölfræðilegt reiknilíkan sem metur líkurnar á alvaregum vanskilum fyrirtækja. Paul Randall segir áhættumatið auðvelda fyrirtækjum að forðast áhættumikla viðskiptavini. Undir lok þessa mánaðar mun Creditinfo Ísland fara af stað með nýtt CIP áhættumat en það er tölfræðilegt reiknilíkan sem metur líkur á alvarlegum vanskilum íslenskra fyritækja.


 

Sviptingar voru á gjaldeyrismarkaði í gær og fór evran í 111 krónur þegar verst var. Krónan rétti sig af þegar leið á daginn en veiktist eigi að síður um 2,23% í gær. Mikil velta var á gjaldeyrismarkaði og nam hún 81,3 milljörðum kr. Greiningaraðilar töldu að meginskýring á þessu væri sú að í kjölfar frétta af vanda vogunarsjóða jókst áhættufælni fjárfesta mjög og áhugi á vaxtamunaviðskiptum minnkaði. Krónan hefur veikst um u.þ.b. 17% frá upphafi ársins.


 

Forsætisráðherra og íslenskir viðskiptamenn upplýstu um íslenskt viðskiptalíf og stöðu íslensku bankanna á ársfundi Íslenskameríska viðskiptaráðsins í New York í gær.


 

Þrjú dótturfyrirtæki TM Software hf. í Evrópu hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta og einu til viðbótar verður lokað á næstu vikum, að því er fram í ákvörðun Samkeppniseftirlits í dag, þar sem samruni Nýherja og TM Software er heimilaður.


 

Undir lok síðasta árs tók Jón Steindór Valdimarsson við stöðu framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins. Samtökin hafa verið áberandi í umfjöllun um Evrópumálin og kalla eftir aukinni umræðu um þau. Árlegt Iðnþing var haldið nýlega og var helgað Evrópumálum. Þróun efnahagsmála og aðild að Evrópusambandinu er ofarlega í huga samtakanna þótt aðild sé að þeirra mati engin töfralausn.


 

Tvöföldun Suðurlandsvegar frá Litlu kaffistofu að Hveragerði og jarðgöng undir Vaðlaheiði eru meðal þeirra framkvæmda sem felast í viðauka við samgönguáætlun 2007-2010, sem kynntur var í dag.


 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála kvað upp í dag þann úrskurð að ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá því í desember síðast liðnum um að Eimskip hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á sjóflutningamarkaði og brotið þannig gegn bannákvæðum samkeppnislaga, skuli standa. Nefndin lækkaði hins vegar sekt þá sem lögð var á félagið úr 310 milljónum króna í 230 milljónir. Er þetta hæsta sekt sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur lagt á vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu.


 

Orkuveita Reykjavíkur hagnaðist um 6.516 milljóna króna árið 2007 samanborið við 579 milljóna króna tap árið áður.  Langtímaskuldir þess eru að stærstum hluta í erlendri mynt. Gengishagnaður Orkuveitu Reykjavikur af langtímaskuldum og framvirkum gjaldmiðlasamningum nam 2.580 milljónum króna á árinu, samkvæmt upplýsingum úr fréttatilkynningu. Gengisvísitala í árslok 2007 var 120,0 en var 127,9 í árslok 2006.


 

Áfrýjunarnefnd neytendamála hefur með úrskurði staðfest ákvörðun Neytendastofu um að bílumboðinu Heklu sé óheimilt að auglýsa Volkswagen bifreiðar sem „grænar" þó greitt sé fyrir kolefnisjöfnun.


 

Hæstiréttur hefur dæmt Hannes Hólmstein Gíslason, prófessor, til að greiða Auði Laxness, ekkju Halldórs Laxness, 1,5 milljón króna fyrir brot á höfundarétti, auk þess sem hann var dæmdur til að greiða henni 1,6 milljónir í málskostnað. Hannes hafði verið sýknaður í Héraðsdómi vegna málsins.


 

Lítil þekking erlendis á íslensku efnahagslífi gerir það að verkum að umfjöllunin er oft neikvæð. Þetta sagði Gregory Miller, prófessor við Harvard Business School, í ræðu sinni á fundi Íslensk-ameríska verslunarráðsins í New York fyrr í dag.


 

Stjórnendur Baugs í Kína telja markað fyrir 1500 verslanir í Kína en nú þegar starfrækir Baugur 50 verslanir þar. Þetta kom fram í ræðu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, stjórnarformanns Baugs, á fundi Íslensk-ameríska verslunarráðsins í New York í dag.


 

Velta í Kauphöll Íslands var tæplega 3,5 milljarðar í dag.


 

Ísland verður bráðlega orðinn hluti af Evrópusambandinu, sagði Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður Baugs í ræðu sinni á fundi Íslensk-Ameríska verslunarráðsins í New York fyrir stundu.


 

Sigurjón Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir helstu einkenni bankans vera þau að hann væri bæði gamaldags og íhaldssamur í meðferð lausafjár. Sigurjón segir bankann ekki hafa tekið óþarfa áhættur og til að mynda hefði bankinn ekkert fé sett í skuldabréfavafninga á undirlánamörkuðum sem nú skekja fjármálamarkaði.


 

Með útrásinni hefur Kaupþing dreift áhættu sinni þar sem bankinn starfar nú á stærra markaðssvæði en áður. Markaðssvæði Kaupþings nær nú til 160 milljóna manna en verður í lok árs 380 milljónir manna.


 

Alls töldust 8.700 manns starfandi í fjármálaþjónustu árið 2007 og fjölgaði þeim um 20% milli ára. Þetta kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins. Það vekur athygli að frá árinu 2005 hefur körlum fjölgað um 71% meðan konum hefur fjölgað um 11%.


 

50% af þóknun Glitnis koma frá markaðssyllunum tveimur: orkugeiranum og sjávarútvegi, sagði Lárus Welding, forstjóri Glitnis Í ræðu á fundi Íslensk-Ameríska verslunarráðsins í New York fyrir stundu.


 

Eftir að Geir H. Haarde, forsætisráðherra hafði lokið ræðu sinni á fundi Íslensk-Ameríska verslunarráðsins svaraði hann fyrirspurnum úr sal.


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra skaut nokkuð föstum skotum á þá aðila sem efast hafa um sjóhæfni íslensku bankanna í yfirstandandi öldudal og sagði meðal annars: „Þess ber líka að geta að þó svo að íslensku bankarnir finni fyrir áhrifum þess gáleysis sem einkenndu undirmálslánveitingar bandarískra banka, hafa þeir haft lítið að gera með hina flóknu skuldagjörninga sem dregnir hafa verið í dagsljósið undanfarna mánuði. Íslensku bankarnir hafa sýnt meiri aðgætni og varfæri en margir á sama markaði,” sagði Geir.


 

Íslenska ríkið er algjörlega staðfast í þeirri ákvörðun sinni að tryggja íslensku bönkunum áfram heppilegt starfsumhverfi til að sigurganga þeirra geti haldið áfram, að því er fram kom í ræðu Geirs H. Haarde, forsætisráðherra á fundi Íslensk-Ameríska verslunarráðsins sem lauk fyrir nokkrum mínútum í New York. Hann sagði einnig undirstoðir íslensku bankanna styrkar og að þær efasemdir sem fram hafa komið í þeirra garð erlendis séu á engan hátt réttlætanlegar.


 

Landsbankinn mælir ekki með kaupum í Skiptum, móðurfélagi Símans, en útboði þeirra lýkur í dag.


 

Fjölmenni var við opnun á nýrri Karen Millen-verslun á Prince Street í SoH í New York á þriðjudagskvöld, en opnunin á að marka frekari landvinninga fyrir búðir keðjunnar í Bandaríkjunum, en þær eru nú alls átta talsins. Meðal annars í Boston, San Francisco, Dallas og Los Angeles.


 

Evrópsk samkeppnisyfirvöld hafa framlengt frest vegna skoðunar á samkeppnislegum áhrifum kaupa Marel Food Systems [MARL] á Stork Food Systems til 21. apríl næstkomandi. Framlengingin er tilkomin vegna þess að uppfæra þurfti tæknilegar upplýsingar en ekki vegna samkeppnisréttarlegra sjónarmiða, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti á aukafundi í gær byggingarleyfi fyrir álver Norðuráls í Helguvík. Byggingarnefndir Reykjanesbæjar og sveitarfélagsins Garðs höfðu fjallað um málið og mælt með því að bygginarleyfið yrði veitt, segir í fréttatilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,5% og er 4.863 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan á hlutabréfamarkaði nemur 750 milljónum króna. Á skuldabréfamarkaði er hinsvegar líf og fjör: Veltan nemur 23 milljörðum króna.


 

Saga Capital Fjárfestingarbanka var í dag veittur formlegur aðgangur að kauphöllinni í Kaupmannahöfn en fyrir er bankinn aðili að kauphöllunum á Íslandi, í Helsinki og í Stokkhólmi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Saga Capital.


 

Icelandic Group [IG] birtir uppgjör sitt fyrir fjórða fjórðung í dag, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Meðalspá greiningardeildanna gerir ráð fyrir tapi upp á  3 milljónir evra (317 milljónir króna), EBITDA hagnaður verði 10 milljónir evra  (milljarður króna) og tekjur 352 milljónir evra (37 milljarðar króna).


 

Gengisvísitala krónu er nú komin í 141,6 stig og hefur hækkað um 3,6% frá upphafi vikunnar.


 

Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt samruna Nýherja [NYHR] og TM Software. Gengið var endanlega frá samningi um kaup Nýherja á öllu hlutafé í TM Software 25. janúar sl. og voru þau háð samþykki Samkeppniseftirlitsins. Markmiðið með kaupunum er að styrkja stöðu Nýherja samstæðunnar í rekstrarþjónustu og hýsingu og þróun sérhæfðra hugbúnaðarlausna fyrir fyrirtæki. TM Software er móðurfélag Skyggnis, Origo, Vigor, eMR og IPT, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Greiningadeild Glitnis spáir óbreyttum stýrivöxtum upp á 13,75% á næsta vaxtaákvörðunarfundi, þann 10. apríl næstkomandi.


 

Landsframleiðsla er talin hafa vaxið um 4,6% að raungildi á 4. fjórðungi ársins 2007 frá sama fjórðungi árið áður.


 

Vilhjálmur Bjarnason gagnrýnir þátttökuleysi og þögn hluthafa


 

Hnignun stjórnmála og stigvaxandi kraftur vörumerkja


 

Hefur þegar sparað um 40 milljarða króna


 

Aukin þjónustugæði eru óplægður akur


 

Félagið Reynimelur ehf. hefur að undirlagi Samkeppniseftirlitsins gengist undir sátt á grundvelli samkeppnislaga og reglna um málsmeðferð samkeppnisyfirvalda og fallist á að eignarhaldi félagsins verði breytt þannig að Hagvagnar ehf./Hópbílar ehf. munu ekki lengur hafa yfirráð yfir Reynimel og þar með ekki yfir keppinauti sínum Kynnisferðum. Þá mun fullur rekstrar- og stjórnunarlegur aðskilnaður vera á milli Hagvagna/Hópbíla annars vegar og Reynimels /Kynnisferða hins vegar. Er Hagavögnum/Hópbílum annars vegar og Reynimel/Kynnisferðum hins vegar óheimilt að hafa með sér hvers kyns samvinnu eða hafa samráð um verð og viðskiptakjör, þjónustu, markaðsmál o.s.frv.


 

„Sigurdur Einarsson er ekki fúll, Sigurður er virkilega reiður,” skrifar Jens. Chr. Hansen, blaðamaður á viðskiptablaði Berlingske Tidende á vef blaðsins í dag og vísar þar með til Sigurðar Einarssonar, stjórnarformanns Kaupþings og kynningarfundar sem Viðskiptaráðs Íslands og sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn héldu fyrir Dani í gær. Fyrirsögn greinarinnar er „Reiður bankamaður frá Íslandi”.


 

Sótt að vogunarsjóðum í eigu Drake Management


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,5% og er 4.937 stig við lok markaðar. Veltan nemur 11,9 milljörðum króna.


 

Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra segir nýja skýrslu OECD um skattbyrði staðfesta að hér á landi hafi verið unnið markvisst að því að lækka skatta.


 

Í dag var undirritaður þriggja ára vátryggingarsamningur á milli Auðhumlu svf. og VÍS.  Samningar tókust með fyrirtækjunum í kjölfar útboðs á vátryggingarvernd Auðhumlu svf. og dótturfélaga, í febrúar síðastliðnum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá VÍS.


 

Skráð atvinnuleysi í febrúar 2008 var 1% eða að meðaltali 1.631 manns, sem eru 86 fleiri en í janúar sl. eða um 5% aukning. 


 

Komið hefur í ljós að samtals eiga um 32 þúsund sjúkratryggðir einstaklingar eiga rétt á endurgreiðslu frá Tryggingastofnun, samtals um 72 milljónir króna, og er stofnunin byrjuð að endurgreiða viðkomandi aðilum.


 

Undirritaður hefur verið samningur milli RES orkuháskólans (School for Renewable Energy Science) á Akureyri og Toyota á Íslandi um samstarf er lýtur að nýtingu tvinntækninar í bifreiðum. 


 

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur samið við Vodafone um kaup á fjarskiptaþjónustu næstu þrjú árin.  Landsbjörg mun færa öll sín viðskipti á sviði fjarskipta til Vodafone. 


 

Hópur stofnfjáreigenda í Sparisjóði Skagafjarðar hafa sent frá sér yfirlýsingu.


 

Forsætisráðuneytið hefur markað stefnu um notkun hugbúnaðar sem leggur áherslu á að um sé að ræða svokallaðan „opin og frjálsan” hugbúnað, þ.e. hugbúnað sem byggist á forritunarkóða sem höfundar hafa valið að gera opinberan og aðgengilegan fyrir alla.


 

Skattbyrði barnafólks hefur aukist síðustu ár á Íslandi sökum hærri launa. Þetta sýnir ný skýrsla OECD um skattbyrði sem birt er á vef samtakanna.


 

BG Capital ehf., dótturfélag Baugs Group hf., hefur í dag fært 5,6% hlut í FL Group hf. til Landsbanka Íslands vegna fjármögnunar með framvirkum samningum.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,7% og er 4.943 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 10,4 milljörðum króna.


 

Um 5,6% af heildarhlutafé FL Group [FL] skipti um hendur í utanþingsviðskiptum í morgun.


 

Aðalfundur Atorku Group hf., sem haldinn var í gær, samþykkti að greiða arð uppá  2.111 milljónir króna, eða 65% af nafnverði hlutafjár, eða 0,65 krónur á hlut. Arðgreiðslunni verður þannig háttað að 35% verður greitt út með, bréfum í  félaginu  og 30% í reiðufé.


 

Menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir undirritaði fyrir Íslands hönd þrjá samninga milli Mexíkó og Íslands, en Þorgerður er með í fylgd forseta Íslands í opinberri heimsókn hans til Mexíkó.


 

Ráðherrar ríkisstjórnarinnar mældust mjög mismunandi virkir sem viðmælendur í umfjöllun um þá eða þeirra ráðuneyti. Creditinfo Ísland gerir úttekt á þessari virkni reglulega og skoða þá hve oft ráðherrar birtast sem viðmælendur í ljósvakafréttum. Er þetta gert til að skoða hve sýnilegir ráðherrar eru almenningi. Mælingin kallast Ráðherrapúlsinn og eru niðurstöður birtast tvisvar á ári.


 

Í viðræðum forseta Íslands Ólafs Ragnars Grímssonar við forseta Mexíkó Felipe Calderón á fyrsta degi opinberrar heimsóknar forseta Íslands kom fram ríkur áhugi á að hrinda í framkvæmd fjölmörgum samvinnuverkefnum milli landanna.Þar bar hæst virkjun jarðhita og annarra hreinna orkugjafa en Mexíkó hefur fjölþætta möguleika til að nýta sér reynslu Íslendinga á því sviði, nýjungar á sviði sjávarútvegs og fiskiðnaðar en þörf er á endur¬skipulagningu þeirrar atvinnugreinar í landinu, rannsóknir og samstarf háskóla og ýmis verkefni á sviði menningar, uppeldis og heilbrigðismála. Þetta kemur fram í tilkynningu frá forsetaskrifstofu.


 

Á fjórða ársfjórðungi 2007 jókst heildarlaunakostnaður um 9,6% í verslun og ýmissi viðgerðarþjónustu frá fyrri ársfjórðungi.


 

Birgir Rafn Þráinsson framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur kveðst hafna fullyrðingum þess efnis að GR hafi brotið lög með því að birta ekki ársreikninga félagsins. Síminn hefur sent erindi til Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) þar sem þess er krafist að stofnunin hlutist til um að Gagnaveita Reykjavíkur birti á vefsvæði sínu ársreikninga sína, samstæðureikninga og sex mánaða árshlutareiknings.


 

Á fundi Viðskiptaráðs Íslands og sendiráðs Íslands í Kaupmannahöfn, sem haldinn var í Kaupmannahöfn í gær, fóru fram umræður um íslenskt viðskiptalíf og stöðu íslensku bankanna. Fundurinn var vel sóttur.


 

Fundur um íslenskt efnahagslíf var vel sóttur í Kaupmannahöfn í gær. Þar voru meðal annars danskir bankamenn og þarlendir fjölmiðlamenn.


 

Eftir útrás bankanna verður erfiðara að lesa skýra stöðu þjóðarbúsins út úr þjóðhagsreikningum. Þannig getur velgengni nýrra innlánareikninga leitt til þess að skuldastaða þjóðarbúsins eykst.


 

Laun stjórnarmanna í FL Group lækka um helming milli ára, samkvæmt samþykkt á aðalfundi félagsins í dag.


 

Vilhjálmur Bjarnason, aðjúnkt við viðskiptaskor Háskóla Íslands og hluthafi í FL Group, bar fram átta spurningar á aðalfundi FL Group í dag. Að svo búnu, sagðist hann gera sér grein fyrir því að það sé erfitt svara þeim öllum á fundinum. Fundarstjóri benti á að hlutafélagalög kveða á um að stjórnir fái allt að tvær vikur til svara skriflega spurningum á aðalfundi.


 

Stjórn Glitnis [GLB] hefur tekið ákvörðun um skuldabréfaútboð og mun leita samþykkis hluthafa á væntanlegum aðalfundi.


 

Reykjavík Energy Invest er í hópi 21 fyrirtækis sem hafa sýnt áhuga á að taka þátt í útboði vegna byggingu vatnsorkuvers í Nepal, eftir því sem fram kemur á vef nepölsku fréttaveitunnar Kantipur. Um er að ræða orkuver á stærð við Kárahnjúkavirkjun, eða 600 MW, og var útboðið auglýst af hálfu orkumálayfirvalda í Nepal fyrr á árinu.


 

Afstaða forsvarsmanna Reykjavík Energy Invest til samruna Enex og Geysis Green Energy skýrist í vikunni. Samþykki þeir samrunann skýrist væntanlega um leið hvernig þeir vilja fá greitt fyrir hlutinn í Enex.


 

Gunnlaugur M. Sigmundsson, stjórnarformaður Icelandair greindi frá því á aðalfundi félagsins fyrr í dag að Icelandair hyggst breyta ýmsu í rekstri sínum, og mátti á honum skilja að til greina kæmi að auka ráðningar á erlendu starfsfólki til að lækka kostnað.


 

Heildartekjur Icelandair Group árið 2007 voru 63.5 milljarðar króna en voru 56.1 milljarður árið á undan. EBITDAR árið 2007 var 11.1 milljarður króna en 10.0 milljarður króna árið 2006. Heildartekjur á fjórða ársfjórðungi voru 15.3 milljarðar króna á fjórða ársfjórðungi 2007 en voru 12.6 milljarðar á sama tíma í fyrra og aukast um 22% á milli ára.


 

Í ræðu Gunnlaugs M. Sigmundssonar, stjórnarformanns Icelandair, á aðalfundi félagsins í dag kom fram að samfara því að félagið þarf að meta hvað búast megi við mikilli aukningu í fjölda farþega til landsins á komandi árum, blasir við það stóra verkefni að endurnýja þarf flugflotann eftir sex til sjö ár.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 1,5% og er 4.912 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 5,4 milljörðum króna.


 

Stjórnarformaður Icelandair segist undrast það ef samgönguyfirvöld ætli nú að hygla útvöldum aðilum til að reyna sig í samkeppni við Flugfélag Íslands. Hann benti á nýlegar fréttir um að hið opinbera hyggist reisa bráðabirgða flugstöð á Reykjavíkurflugvelli til afnota fyrir Iceland Express og verja til þess hundruðum milljóna af skattpeningum almennings. ,,Margir hafa um árin reynt fyrir sér í innanlandsflugi og flestir stoppað stutt við ef frá er talið Flugfélag Íslands sem hefur þjónað landsmönnum frábærlega vel í áratugi," sagði Gunnlaugur.


 

Icelandair hyggst ráðast í endurnýjun á sætum í öllum Boeing 757 þotum félagsins, en um er að ræða fjárfestingu upp á rúma tvo milljarða króna að því er kom fram í ræðu stjórnarformanns félagsins, Gunnlaugs M. Sigmundssonar, á aðalfundi félagsins sem hófst fyrir stundu.


 

Engum Íslendingi hlotnast sá heiður að vera á lista Heimsviðskiptaþingsins (World Economic Forum) yfir unga forystumenn á heimsvísu (Young Global Leaders) fyrir árið 2008, en listinn var kynntur í dag. Björgólfur Thor Björgólfsson, fjárfestir, komst á listann 2005 og Ólafur Elíasson, myndlistarmaður, árið 2006.


 

Velta í dagvöruverslun jókst um 18% í febrúar síðastliðnum miðað við sama mánuð árið áður á breytilegu verðlagi. Á milli mánaðanna janúar og febrúar jókst velta dagvöruverslana um 3,4% á breytilegu verðlagi og um 2,5% á föstu verðlagi.  


 

Kjarasamningur VR og Samtaka atvinnulífsins var samþykktur með miklum meirihluta atkvæða en atkvæðagreiðslu lauk á hádegi í dag.


 

Boðað hefur verið til funda í bæjarstjórnum Reykjanesbæjar og Garðs á morgun til að afgreiða framkvæmda- og byggingaleyfi fyrir álver í Helguvík. Byggingafulltrúar sveitarfélaganna hafa samþykkt umsókn Norðuráls. Þetta kemur fram á vef RÚV.


 

Byggingafélagið Mótás hefur gripið til þess ráðs að lána allt að 8 miljónir króna í íbúðum við Hvaleyrarholt í Hafnarfirði.


 

Stjórnarformaður OR segir sérstaka ákvörðun þurfa til að taka upp sölu Gagnaveitunnar


 

Ólafur Laufdal, árshátíðakóngur Íslands


 

Alls falla krónubréf að nafnvirði 27 milljarða króna auk vaxta á gjalddaga í þessum mánuði og er fyrsti gjalddaginn nú á föstudaginn þegar 2 milljarðar falla á gjalddaga. Þann 19. mars er stór gjalddagi, er 25 milljarða útgáfa austuríska ríkisins til eins árs kemur á gjalddaga. Enn sem komið er hefur ekkert örlað á nýjum útgáfum í mánuðinum. Vaxtamunur við útlönd hefur farið minnkandi að undanförnu sem hefur vafalítið sitt að segja.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,93% og er 4.882 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,4 milljörðum króna.


 

Hrein eign lífeyrissjóðanna dróst saman um 25 milljarða í janúar eða um 1,5% og var 1.622 milljarðar í lok mánaðarins. Til samanburðar má nefna að eignir lífeyrissjóðanna jukust um 0,8% í janúar á síðasta ári og um 3,3% í janúar árið 2006. Aukning hreinnar eignar síðustu 12 mánuði var 116,9 milljarðar eða 7,8% samanborið við 19,5% aukningu ári áður.


 

Baugur Group er 47. stærsti smásali í heimi, samkvæmt úttekt sem Deloitte Touche Thomatsi gerði í samstarfi við Store magazine og ber heitið 2008 Heimsveldin í smásölu. Eftir sem áður er Wal Mart stærsti smásali í heimi.


 

Þó minni fjölgun en árin þar á undan


 

Ingibjörg Sólrún utanríkisráðherra talar um efnahagsmál


 

Verið að leggja lokahönd á sameiningu Geysis Green og Enex


 

Óvissa ríkir um kaup Orkuveitu Reykjavíkur á hlut Hafnarfjarðar í Hitaveitu Suðurnesja vegna forúrskurðar Samkeppniseftirlitsins, en í honum er ekki fallist á kaupin. Kjartan Magnússon, stjórnarformaður OR, segir að verði endanlegur úrskurður sá hinn sami virðist forsendur vera brostnar fyrir kaupunum. „Við viljum ekki gera eitthvað sem fer í bága við vilja Samkeppniseftirlitsins.“ Hann segir að fulltrúar stærstu eigenda HS hafi fundað í gær vegna málsins, þ.e.a.s. fulltrúar OR, Hafnarfjarðarbæjar, Geysis Green Energy og Reykjanesbæjar. „Við fórum yfir stöðuna og urðum sammála um það að við myndum skoða málið betur og leita lausna í því sem allir gætu sætt sig við,“ sagði hann í samtali við Viðskiptablaðið í gær.


 

Ekki er á borðinu að hefja orkuvinnslu á vegum Suðurlinda ohf. en það hefur ekki verið útilokað af sveitarfélögunum sem að því standa. Að sögn Lúðvíks Geirssonar, bæjarstjóra Hafnarfjarðar, er ekki ætlunin með stofnun Suðurlinda ohf. að hefja orkuvinnslu í nafni félagsins. „Um það hefur ekki verið tekin nein ákvörðun enda ekki stofnað til félagsins á þeim nótum,“ sagði Lúðvík. Aðspurður sagðist Lúðvík ekki geta aftekið að félagið hafi eitthvað með nýtingu orkulinda að gera í framtíðinni en um það hefði ekki verið tekin nein ákvörðun á þessu stigi. Hann benti á að þegar félagið hefði verið stofnað hefði ekki verið búið að leggja fram orkulagafrumvarp iðnaðarráðherra sem er nú til afgreiðslu á Alþingi.


 

Efnahagsspár geta haft talsverð áhrif á hlutabréfamarkaðinn en vafasamt er að fjárfesta í hlutabréfum með efnahagsspár að leiðarljósi. Það kennir reynsla fyrri tíma okkur.


 

Þýskur útflutningur jókst í janúar með mesta hraða í sextán mánuði þrátt fyrir að gengi evrunnar sé í hæstu hæðum gagnvart helstu gjaldmiðlum heims. Samkvæmt þýskum yfirvöldum jókst útflutningur um 3,8% milli mánaða og er það mesta mánaðaraukning síðan í september árið 2006. Aukningin var níu prósent á ársgrundvelli og jókst útflutningur til ríkja utan Evrópu um 11,5%.


 

Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt samruna Sparisjóðs Skagafjarðar við Sparisjóð Siglufjarðar á grundvelli 106. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.


 

Á vef Samkeppniseftirlitsins kemur fram að Samkeppniseftirlitið sér ekki ástæðu til að aðhafast vegna kaupa Teymis hf. á öllu hlutafé í Kerfislausnum ehf.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15]  lækkaði um 1,2% og er 4.837 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 1,8 milljarði króna.


 

Fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækið Skipti er skráningarhæft í Kauphöllina líkt og staðan er nú, því félagið er með yfir þúsund hluthafa. Þennan fjölda hlutahafa má að miklu leyti rekja til þess þegar Ríkissjóður seldi lítinn hluta í Landssímanum árið 2001. Tíu stærstu hluthafar Skipta ráða yfir 97,9% hlut.


 

Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur að beiðni Hundaræktarfélags Íslands bannað Hundaræktunarfélaginu Íshundar að nota bæði skammstöfunina HRFÍ og H.R.F.Í.


 

Auður Capital hf. hefur lokið fjármögnun á sínum fyrsta fagfjárfestasjóði (Private Equity Fund) - AuÐi I.  


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1% og er 4.845 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 430 milljónum króna.


 

Í uppgjörstilkynningu Landsvirkjunar kemur fram að samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum er fyrirtækinu skylt að ákvarða starfrækslugjaldmiðil sinn og er niðurstaðan sú að Bandaríkjadalur verður ráðandi mynt fyrirtækisins frá og með árinu 2008.


 

Útboð á 30% hlutafjár Skipta, móðurfélags Símans, hefst nú í dag og stendur yfir þar til kl. 16:00 á fimmtudaginn 13. mars. Fyrirhugað er að hefja viðskipti með bréf félagsins í Kauphöllinni þann 19. mars næstkomandi.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1,06% í upphafi dags í Kauphöllinni.


 

Rafræn atkvæðagreiðsla um nýja kjarasamninga sem SA undirrituðu við meginþorra stéttarfélaga innan ASÍ þann 17. febrúar síðastliðinn fór fram í vikunni 3.-7 mars meðal aðildarfyrirtækja SA.


 

Stjórn Flögu Group tilkynnti í gær að félagið hefur ákveðið að færa virðisrýrnun á viðskiptavild sem mun hafa verulaga neikvæð áhrif á afkomu fjórða ársfjórðungs og ársreikning ársins 2007.


 

Hagnaður Landsvirkjunar var 28,5 milljarðar fyrir árið 2007. Í árslok námu heildareignir fyrirtækisins 318,8 milljörðum króna en eigið fé nam 99,2 milljörðum króna og jókst á árinu um 28,4 milljarða króna. Eiginfjárhlutfall er 31,1% í árslok 2007.


 

Guðfinna Bjarnadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist tilheyra þeim hópi Sjálfstæðismanna sem hafa áhuga á að skoða Evrópusambandsaðild: „Nauðsynlegt er að vega og meta kostina og meta blákalt hvort þetta sé þess virði." Þessi ummæli féllu í þættinum Silfur Egils á Ríkissjónvarpinu.


 

Coldwater Seafood Ltd., dótturfélag Icelandic Group, hefur hafið lögbundinn 90 daga samningaferil varðandi endurskipulagningu á rekstri Coldwater í Redditch. Ferillinn hefst á því að verkalýðsfélög á svæðinu, ásamt fulltrúum starfsmanna félagsins í Redditch, eru upplýstir um fyrirhugaða endurskipulagningu, segir í tilkynnningu til Kauphallarinnar.


 

Icelandair mun frá og með deginum í dag bjóða viðskiptavinum sínum að innrita sig á netinu í öll flug. Farþegar geta innritað sig í flug sitt með um það bil sólarhringsfyrirfara á icelandair.is, að því er kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu.


 

Velta á fasteignamarkaði tók aðeins við sér í liðinni viku en veltan nam um 4,1 milljörðum króna og hækkaði  um 24% milli vikna. Þá hefur ekki verið jafn mikil velta á markaði á einni viku á þessu ári.  Í fyrri viku nam veltan rúmlega 3,3 milljörðum króna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Stjórn Eimskips ætlar að leggja til við hluthafa sína á aðalfundi félagsins að heimilt verði að gefa út hlutafé í erlendum gjaldmiðli. Aðalfundur félagsins verður haldinn 18.mars næstkomandi, en breytingartillaga stjórnarinnar er svohljóðandi:


 

Aðild Íslands að Evrópusambandinu var meginþema Iðnþings sem haldið var í gær á vegum Samtaka iðnaðarins. Í upphafsræðu sinni sagði Helgi Magnússon, formaður Samtaka iðnaðarins, óviðunandi að umræðum um ESB væri sífellt slegið á frest af stjórnmálamönnum. Einnig kom fram í ræðu Helga að sífellt fleiri forystumenn fyrirtækja hefðu lýst áhuga á að sækja um aðild, íslenska myntkerfið væri of smátt og Seðlabankinn hefði ekki nægt afl til að vera nauðsynlegur bakhjarl.


 

Metviðskipti voru á gjaldeyrismarkaði í gær og nam veltan 88,2 milljörðum króna, að því er segir í Vegvísi Landsbankans [LAIS]. Krónan veiktist um 1,2% og endaði vísitala krónunnar í 135,1 stigi. Töluverðar sveiflur voru innan dagsins. Um hádegi var gengisvísitalan komin í 137,4 stig, en veikingin gekk til baka eftir því sem líða tók á daginn. Í vikunni veiktist krónan um 3,3%. Þar af um 2,9% á fimmtudag og föstudag. Frá ársbyrjun hefur krónan veikst um 12,6%.


 

Sigurður Einarsson stjórnarformaður Kaupþings [KAUP] sagði í ræðu sinni á aðalfundi bankans að erfitt væri að skilja hvers vegna skuldatryggingaálag hans væri jafn hátt og raun ber vitni og sagði erfitt að átta sig á markaðnum með skuldatryggingar. Markaðurinn væri óskipulagður, engin leið væri að finna út hvert verðið væri, hver veltan væri eða hverjir ættu viðskipti á markaðnum. Hann sagðist þó telja að með tímanum mundi skuldatryggingaálagið lækka enda væri það úr takti við raunverulega stöðu bankans. Hann nefndi að ein af skýringunum á háu álagi nú kunni að vera að skuldabréf íslensku bankanna hafi verið mikið notuð í skuldabréfavafninga (CDO). Nú, þegar verið sé að vinda ofan af þeim vafningum, verði offramboð sem geti skýrt ástandið tímabundið.


 

Aðalfundur Kaupþings [KAUP], sem lauk á sjöunda tímanum í kvöld, samþykkti heimild til stjórnar um útgáfu breytanlegs skuldabréfs að fjárhæð 1,5 milljarða evra. Stjórninni var jafnframt heimilað að hækka hlutafé félagsins um allt að 1,75 milljarða króna að nafnverði til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt breytanlega skuldabréfinu vilji eigendur þess nýta breytiréttinn. Heildarhlutafé Kaupþings er 7,4 milljarðar króna og verði heimildin fullnýtt þýðir það um 24% aukningu hlutafjár.


 

Kaupþing banki hefur tilkynnt að fyrirhugað sé að fresta upptöku evru sem uppgjörsmyntar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. Stjórn bankans ákvað á síðasta ári að breyta um uppgjörsmynt, en mætti nokkrum hindrunum í þeim áætlunum.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 1,8% og er 4.896 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Við hádegi hafði vísitalan lækkað um 0,7%. Spron[SPRON] leiddi lækkunina  um hádegið með 4,8% lækkun. Við lok dags hafði sú lækkun gengið að miklu leyti til baka: Dagslækkun Spron var 1,5% og var gengi bankans yfir 5,5 krónur á hlut við lokun.


 

Viðskiptasendinefnd á vegum Útflutningsráðs heimsækir Mexíkó dagana 11.-14. mars. Ferðin er farin í tengslum við opinbera heimsókn forseta Íslands til landsins. 


 

Iceland Express mun frá og með næsta mánudegi, 10. mars, bjóða farþegum upp á að innrita sig í flug í gegnum vef félagsins og er það í fyrsta sinn sem íslenskt flugfélag býður upp á þann möguleika.


 

Nýleg lokun Nokia-verksmiðju í Þýskalandi er ein helsta ástæða þess að Íslendingar urðu fyrir valinu sem heiðursgestir Bókakaupstefnunnar í Frankfurt 2011 en ekki helstu keppinautar þeirra um heiðurinn, Finnar, að því fullyrt er í breska dagblaðinu The Guardian í dag. Ísland verður fyrst Norðurlanda til að skipa þennan sess í Frankfurt.


 

Heildarverðmæti (EV) Skipta, móðurfélags Símans, hefur aukist úr 74,6 milljörðum króna þegar Síminn var keyptur af ríkinu árið 2005 í 96,5-107,2 milljarða króna nú.


 

Stjórn FÍS klofin í afstöðu sinni


 

Flugfélag Íslands hefur gengið frá samningi við Saga Capital Fjárfestingarbanka um að bankinn annist sölu á Twin Otter flugvélum félagsins og tengdum rekstri á Akureyri. Forsvarsmenn Saga Capital segja greinilegt að mikill áhugi sé á sölunni meðal flugrekstraraðila og fjárfesta um allt land, sér í lagi á Norðurlandi enda reksturinn að miklu leyti bundinn við Akureyri.


 

Kaup MP-fjárfestingarbanka í Austur-Evrópsku spilavítakeðjunni Olympic Entertainment Group (OEG) í gær hækkuðu hlutabréf í félaginu um tæp 3% og kynnti undir áhuga fjárfesta, að því er fram kemur á fréttavef BBS.


 

Vinstri Hreyfiningin - Grænt framboð leggur til að Seðlabanki Íslands verði styrktur með því að auka gjaldeyrisvaraforðann um allt að 80 milljarða og styrkja eigið fé hans til viðbótar um allt að 40 milljarða með innlendu skuldafjárútboði.


 

Neyðarlínan hefur samið við Vodafone um að fyrirtækið veiti Neyðarlínunni heildarfjarskiptaþjónustu næstu þrjú árin. Samningur þess efnis var handsalaður á hálendi Íslands, samhliða því að samgönguráðherra opnaði fyrir  GSM þjónustu Vodafone á Kili. 


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,7% og er 4.773 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur rúmlega tveimur milljörðum króna. Velta á skuldabréfamarkaði er öllu líflegri eða 19 milljarðar króna.


 

Landssamband bakarameistara og ABC barnahjálp taka höndum saman um að styrkja börn í Pakistan.


 

Alls námu heildarútlán Íbúðalánasjóðs rúmum 2,8 milljörðum króna í febrúar. Þar af voru ríflega 452 milljónir króna vegna leiguíbúðalána á meðan almenn útlán námu tæplega 2,4 milljörðum króna, en meðallán almennra útlána nam rúmlega 8,6 milljónum króna. 


 

Úrvalsvístalan hefur lækkað um 0,8% í morgun og stendur í 4.770 stigum og þarf að fara allar götur aftur til miðs nóvember 2005 til þess að finna jafnlágt gildi úrvalsvísitölunnar. 


 

Ofurmódelið gamalreynda, Yasmin Le Bon, stóð sig með glans þegar hún opnaði nýja stórvrslun House of Fraser við Victoria Square í Belfast á þriðjudag.


 

Hagnaður HB Granda nam 1.867 milljónum króna árið , en árið 2006 varð tap að upphæð 1.980 millj. kr.


 

Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins fyrir árið 2008 samþykki að greiddur verði 55% arður af nafnvirði hlutafjár sem jafngildir 0,55 krónum á hlut, eða sem samsvarar 1.187 milljónum króna.


 

Handbært fé til eigin rekstrar ríkissjóðs í janúarlok var jákvætt um 25,4 milljarða króna, sem er tæplega tveimur milljörðum betri útkoma en á sama tíma í fyrra.


 

Ákveðið hefur verið að fresta framkvæmd sýninganna Matur 2008 og Ferða og Golfsýningarinnar 2008. Þessi ákvörðun er tekin í samráði við skipuleggjendur og samstarfsaðila í ljósi núverandi markaðsaðstæðna hér á landi og væntinga þeirra fyrirtækja sem tekið hafa þátt í sýningunum á undanförnum árum, segir í fréttatilkynningu á vef Ferðamálastofu.


 

Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri nam 549,5 milljörðum króna í febrúar sem er 95,8 milljarða króna minni velta en í janúar.


 

Fjöldi Íslendinga á aldrinum 67 ára og eldri mun ríflega 2,5 faldast á næstu fjörtíu árin og verði kominn upp í 82 þúsund árið 2050 en í dag eru um 32 þúsund manns á þessum aldri.


 

Bókasöfn hafa verið til í einhverri mynd frá upphafi ritlistar fyrir fimm þúsund árum síðan en bækur urðu ekki almenningseign fyrr en eftir að Gutenberg fann upp aðferð til prentunar með lausaletri í lok miðalda.


 

Danska fasteignafélagið Property Group hefur keypt ellefu fasteignir í bakhúsum og við Strikið niðri við Ráðhústorgið fyrir liðlega 33 milljarða íslenskra króna af Oskar Jensen Gruppen.


 

Síminn krefst þess að Gagnaveita Reykjavíkur birti ársreikninga lögum samkvæmt


 

Að sögn Júlíusar Jónssonar, forstjóra Hitaveitu Suðurnesja, gerir félagið ráð fyrir að nýta að mestu orku frá Reykjanesvirkjun til að uppfylla sinn hluta af orkuöflunarsamningum vegna álvers Norðuráls í Helguvík. HS tók að sér að útvega 100 til 150 MW vegna álversins í Helguvík og Orkuveita Reykjavíkur hyggst útvega 100 MW.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra, kallaði eftir bættu samráði alþjóðastofnana í Afganistan undir forystu SÞ fyrr í dag, á reglubundnum utanríkisráðherrafundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel.


 

Fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir að innflutningur svokallaðra hálf-varanlegra neysluvara muni dragast saman á næstunni samfara minni innflutningi fjárfestingarvara, auk þess sem lægra gengi krónunnar muni draga úr innflutningi fólksbifreiða og ýmissa neysluvara. Þetta kemur fram í vefriti ráðuneytisins.


 

Seðlabankinn hefur undanfarið veitt nokkrum stofnunum heimildir til að taka sérstakan jákvæðan gjaldeyrisjöfnuð utan við heildargjaldeyrisjöfnuð til varnar gengisáhrifum á eiginfjárhlutfall.


 

Hagnaður MP Fjárfestingabanka jókst um 39% milli ára og nam 1,8 milljörðum króna eftir skatta árið 2007, sem jafngildir 35% ávöxtun eigin fjár á ársgrundvelli. Eigið fé jókst um 26% á árinu, í 6.187 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall bankans (CAD) var 28,1% við árslok.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,9% og er 4.808 stig við hádegi, samvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 3,7 milljörðum króna.


 

Hörður Arnarson, forstjóri Marel sagði ótrúlegt að íslensk stjórnvöld væru að flýta ríkisframkvæmdum undir nafni mótvægisaðgerða á meðan stýrivextir væru eins háir og raun ber vitni.


 

Rekstrartap Saga Capital Fjárfestingarbanka árið 2007 nam 825 milljónum króna, sem endurspeglar annars vegar stofnkostnað, sem var að stærstum hluta gjaldfærður á árinu, og hins vegar erfið skilyrði á innlendum og erlendum mörkuðum, segir í fréttatilkynningu.


 

Olli Rehn, stækkunarstjóri ESB segir að Ísland hafi þegar tekið upp rúmlega 75% reglugerða ESB í gegnum EES samninginn.


 

segist þó efast um að krónan verði til eftir tíu ár


 

Þórður Friðjónsson, forstjóri NASDAQ OMX kauphallarinnar á Íslandi, segir í samtali við Viðskiptablaðið að það sé ekki alveg gefið að það sé slæmt að skrá félög á markaði í dag, í því umróti sem nú ríkir á fjármálamarkaði; lækkandi gengi í kjölfar lausafjárþurrðar.


 

Þórður Friðjónsson, forstjóri NASDAQ OMX kauphallarinnar á Íslandi, segir að NASDAQ leggi mikla áherslu á hraða og sveigjanleika, líkt og íslenska kauphöllin hefur alltaf gert. Hann segir að í bandarísku kauphöllinni sé mun meiri áhersla á hraða en hjá OMX.


 

Valgerður Sverrisdóttir, alþingismaður gerði íslensku krónuna að umræðuefni í ræðu sinni á Iðnþingi. Hún sagði margt benda til þess að hagkerfið væri of lítið til að bera eigin gjaldeyri.


 

Illugi Gunnarsson, alþingismaður sagði í ræðu sinni á Iðnþingi að þegar vel áraði á Íslandi væri minni áhugi á Evrópusambandinu en þegar illa að steðjaði yrði áhugi manna á inngöngu meiri. Hann sagði að ekki væri trúverðugt að haga umræðunni með þeim hætti heldur þyrfti að móta heildarstefnu varðandi samskiptin við ESB.


 

Viðskiptaráð Íslands telur mikilvægt að íslenskum fyrirtækjum verði gert kleift að færa uppgjör sitt í erlendum gjaldmiðli án afskipta opinberra aðila, að því er fram kemur í yfirlýsingu.


 

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra sagði í ræðu sinni sem flutt var á sjónvarpsskjá á Iðnþingi að innganga Íslands í ESB væri ekki á dagsskrá ríkisstjórnarinnar.


 

Stóra verkefnið fyrir Þórð Friðjónsson, forstjóra NASDAQ OMX kauphallarinnar á Íslandi, er að laða að erlenda fjárfesta að íslenska markaðnum.


 

,,Enn á ný leggjum við til að fram fari vandaður undirbúningur að umsókn og inngöngu í Evrópusambandið þar sem heildarhagsmunir Íslands verði hafðir í fyrirrúmi. Við gerum okkur ljóst að hér er um nokkurra ára verkefni að ræða. Við gerum okkur einnig ljóst að ákvörðun um Evrópustefnu Íslendinga leysir ekki núverandi vanda í efnahagslífi þjóðarinnar,“ sagði Helgi Magnússon í upphafsræðu sinni.


 

OMX og Nasdaq sameinast


 

Helgi Magnússon, formaður Samtaka iðnaðarins, gagnrýnir ofurlaun forstjóra í upphafsræðu sinni á Iðnþingi.


 

Greiningardeild Kaupþings segir ekki óvarlegt að áætla að FL Group [FL] hafi minnkað markaðsáhættu sína á undanförnum þremur mánuðum um 100 milljarða króna með sölu á eignarhlutum í AMR Corporation, Aktiv Kapital, Commerzbank og Finnair.


 

segir formaður Samtaka iðnaðarins í upphafsræðu sinni


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15]hefur lækkað um 0,1% og er 4.847 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,7 milljarði króna.


 

Samanlagðar eignir hundrað ríkustu manna heims á lista Forbes-tímaritsins nema um 1751,8 milljörðum bandaríkjadala, eða sem nemur rúmlega 116 þúsund milljörðum króna.


 

EKKERT NETHAPPDRÆTTI Á VEGUM VODAFONE


 

Vísitala framleiðsluverðs var 3,1% lægri í janúar 2008 en í janúar 2007.


 

Coldwater Seafood Ltd., dótturfélag Icelandic Group[IG], hefur hafið lögbundinn 90 daga samningaferil varðandi endurskipulagningu á rekstri Coldwater í Redditch.  Ferillinn hefst á því að verkalýðsfélög á svæðinu, ásamt fulltrúum starfsmanna félagsins í Redditch, eru upplýstir um fyrirhugaða endurskipulagningu, segir í tilkynnnigu til Kauphallarinnar.


 

Björgólfur Thor Björgólfsson hefur færst niður um 58 sæti á milli ára á lista Forbes-tímaritsins yfir auðugustu menn heimsins og er hann nú í 307. sæti en var í fyrra í 249. sæti.


 

Þórðargleði í Danmörku - Úttekt í Viðskiptablaðinu í dag


 

Fundarhöld vegna á Bakka við Húsavík


 

Þótt það sé auðvitað aldrei ánægulegt þegar lánhæfiseinkunn íslensku viðskiptabankanna er lækkuð, líkt og matsfyrirtækið Moody’s gerði í síðustu viku, verða menn þó að horfa heildstætt á málin og þá líka á jákvæðu hliðarnar eins og þá að Moody’s metur horfurnar hjá íslensku bönkunum sem stöðugar. Það er hreint ekki svo lítils virði á tímum sem þessum sem einkennast af óvissu og óstöðugleika. Þetta segir Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins (FME) í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Að sögn Jóns Helga Guðmundssonar, stjórnarformanns fjárfestingarfélagsins Norvik, gera áætlanir félagsins ráð fyrir að ríflega helmingur af rekstrarhagnaði þessa árs komi erlendis frá.


 

Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningardeildar Glitnis segir að mat Moody‘s frá því fyrr í dag, þar sem lánshæfiseinkunn ríkissjóðs var breytt úr stöðugu í neikvæða, hafi jákvæða hlið þegar grannt er skoðað.


 

Landsbanki Ísland er í efsta sæti Reuters foreign exchange poll en þar er mæld spá banka um gengi bandaríkjadals einn mánuð fram í tímann.


 

lagt til að greiddar verði 53 milljónir í arð til stofnfjáreigenda


 

Novator, stærsti hluthafinn í finnska sportvörurisanum Amer Sports, fagnar áformum um stjórnarskipti hjá félaginu sem samþykkt voru á aðalfundi Amer Sports fyrr í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Novator. 


 

Century Aluminum [CENX] hækkaði mest allra fyrirtækja í dag eða um 4,5%. Þá hækkaði Landsbankinn [LAIS] um 1,3% og Bakkavör um 1,12%.


 

Landsvirkjun úthlutaði í dag rúmum 40 milljónum króna í styrki til rannsóknarverkefna á sviði orku- og umhverfismála úr Orkurannsóknasjóði fyrirtækisins.  Alls hlutu 10 meistara- og doktorsnemar námsstyrki, ýmist að upphæð 500 þúsund eða eina milljón hver.  Þá voru veittir styrkir að upphæð um 35 milljónir króna til rannsóknaverkefna á vegum rannsókna- og menntastofnana. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun.


 

Ísland, Eistland og Lettland eru þau ríki heimsins sem viðkvæmust eru fyrir kólnun í hagkerfi heimsins á meðal átján nýmarkaðsríkja Evrópu, þar eð hagkerfi þeirra er háð erlendu fjármagsnflæði, að mati matsfyrirtækisins Standard & Poor’s.


 

Century Aluminum [CENX] hefur hækkað um 4,55% í Kauphöllinni í dag.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir febrúar 2008 nam útflutningur 19,5 milljörðum króna og innflutningur tæpum 32 milljörðum króna. Vöruskiptin í febrúar, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 12,5 milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum.


 

Rétt í þessu voru seld bréf í Glitni [GLB] fyrir tæplega 2,7 milljarð króna í Kauphöll Íslands.


 

Ega ekki von á því að árið 2008 verði jafn gott


 

Byggingafyrirtækin Sólfell ehf og ANS ehf hafa verið sameinuð undir nafni og kennitölu ANS ehf. að því er kemur fram á vef Skessuhornsins. Á síðasta ári eignaðist ANS meirihluta hlutafjár í Sólfelli og var í kjölfarið ákveðið að sameina rekstur fyrirtækjanna undir nafni ANS. Hið sameinaða fyrirtæki er nú í eigu sjö lykilmanna í báðum félögum.


 

Segir ríkissjóð ekki geta tryggt fyrirtækin


 

Velta með bréf í Landabanka Íslands er komin yfir einn milljarð króna í dag. Um er að ræða viðskipti  upp á 1.049 milljónir þegar þetta er skrifað.


 

Glitnir sakar matsfyrirtækið Moody‘s um hringlagahátt vegna breytts viðhorfs gagnvart horfum á lánshæfismati ríkissjóðs.


 

Úrvalsvísitalan[OMXI15] hefur hækkað um 0,15% og er 4.823 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,5 milljörðum króna.


 

FL Group hefur selt 13,3% hlut sinn í norska innheimtufyrirtækinu Aktiv Kapital. Andvirði sölunnar er um 6,3 milljarðar ísl. króna.


 

Vísitala launa er 123,6 stig á fjórða ársfjórðungi 2007 og hækkaði um 1,5% frá fyrri ársfjórðungi.  Vísitala launa á almennum vinnumarkaði hækkaði um 1,8% á sama tímabili og vísitala launa fyrir opinbera starfsmenn um 0,8%. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Mood‘s sendi rétt í þessu frá sér tilkynningu þar sem horfum vegna lánshæfiseinkunnar ríkissjóðs er breytt úr stöðugum í neikvæðar.


 

Gistinætur á hótelum í janúar síðastliðnum voru 57.200 en voru 51.000 í sama mánuði árið 2007, sem svarar 12% aukningu á milli ára, mest á höfuðborgarsvæðinu, Norðurlandi og Suðurlandi.


 

Glitnir er nefnt sem eitt af tíu fyrirtækjum sem virðist eiga góða möguleika á að ná miklum árangri innan alþjóðlega orkugeirans. Þetta kemur fram á fjármálavefsíðunni Energy Tech Stocks sem hefur skoðað fyrirtæki sem hafa einstaka möguleika á að hagnast á sérþekkingu sinni í orkuiðnaðinum.


 

Skuldir heimila við lánakerfið voru 1.552 milljarðar króna í lok desember og höfðu aukist á fjórða ársfjórðungi um 70 milljarða króna eða 4,7%. Tólf mánaða aukning skulda þeirra var 229 milljarðar króna, eða sem svarar til 17,3% aukningar.


 

Tuttugu og átta síðna grein um Ísland er meðal efnis í nýjasta tölublaði hins víðlesna tímarits National Geographic Magazine. Tímaritið kemur út í um 5 milljónum eintaka og er dreift um allan heim.


 

Í liðnum mánuði var fjöldi þinglýstra kaupsamninga um fasteignir á Akureyri, Árborgarsvæðinu, Akranesi og Reykjanesi alls 122 talsins og heildarveltan 2.295 milljónir króna. Meðalupphæð samninga var lægst á Árborgarsvæðinu, eða 16,9 milljónir króna, en hæst á Akureyri, 21,5 milljónir króna. Þetta kemur fram hjá Fasteignamati Ríkisins.


 

Alls voru 15.777 einstaklingar á vanskilaskrá í lok febrúar og 6.330 lögaðilar, þ.e. fyrirtæki og félög. Hefur einstaklingum á vanskilaskrá heldur fækkað á milli ára, en þeir voru 281 fleiri í janúarlok í fyrra, eða alls 16.058 talsins, en lögaðilum hefur hins vegar heldur fjölgað á milli ára, eða um 159 frá janúarlokum 2007 til febrúarloka 2008.


 

Alls 460 settir á lokanaskrá í fyrra


 

Skuldatryggingaálag Kaupþings var á bilinu 650 til 700 punktar seinni partinn og hafði lækkað úr 720 punktum frá því á mánudag að sögn Dow Jones-fréttaveitunnar.


 

Flugumferð um íslenska flugstjórnarsvæðið jókst verulega fyrstu tvo mánuði ársins í samanburði við árið 2007.


 

Raforkuvinnsla á Íslandi nam tæplega 12 GWh á seinasta ári og jókst um 20,7% frá fyrra ári.


 

Tæplega 79 þúsund evrópsk sjúkratryggingakort voru í umferð hérlendis í árslok 2007, en Tryggingastofnun hóf útgáfu þeirra vorið 2005.


 

Tæplega 115 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í nýliðnum febrúarmánuði, samkvæmt tölum frá flugvellinum. Þetta er tæplega 12% fjölgun farþega á milli ára, það er miðað við febrúar í fyrra.


 

Ríkislögreglustjóri hefur sent frá sér viðvörun vegna netsíðna þar sem gefið er í skyn að sá sem þær skoðar hafi unnið stóran lottóvinning. Kemur fram að slíkar vefsíður eru nú í sumum tilvikum á íslensku. Er fólk hvatt til að gefa ekki upplýsingar um sig á netsíðum af þessu tagi.


 

Viðskiptahalli var 91 ma.kr. á síðasta fjórðungi ársins saman¬borið við 29 ma.kr. á þriðja ársfjórðungi. Meginskýring lakari viðskipta-jafnaðar er að jöfnuður þáttatekna versnaði um 68 ma.kr. Það skýrist af talsverðum samdrætti í ávöxtun hlutafjár, að mestu í formi neikvæðrar endurfjárfestingar, en á móti vega hærri vaxta-tekjur af skuldabréfum. Á gjaldahlið vega hærri vaxtagjöld nokkurn veginn upp minni ávöxtun erlendra aðila af hlutabréfum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Seðlabankanum.


 

Útboðsgengi Skipta hefur verið ákveðið 6,64-8,10 krónur á hlut samkvæmt útboðslýsingu fyrir frumútboð í Skipti sem birt var fyrr í dag. Þá kemur fram að núverandi hluthafar bjóði út 30% af núverandi hlutafé félagins.


 

Hagnaður Sparisjóðsins í Keflavík fyrir árið 2007 nam 2,2 milljörðum króna fyrir skatta samanborið við 5,7 milljarða árið áður. Hagnaður eftir skatta nam 1,8 milljörðum samanborið við 4,7 milljaða árið áður. Arðsemi eigin fjár var 15,2%


 

Samkeppniseftirlitið hefur hafnað beiðni Neytendasamtakanna um að það rannsaki verðhækkanir á matvörumarkaði og ástæður þeirra, en samtökin báru fram slíka ósk í gær.


 

Eimskipafélag Íslands hefur framlengt lánsábyrgð til kaupenda XL Leisure Group í Bretlandi, sem var veitt í tengslum við sölu á félaginu í október 2006.


 

Tekur þátt í ráðstefnu Íslensk-ameríska verslunarráðsins


 

Búast má við breytingum á stjórn félagsins


 

Aðeins þrjú fyrirtæki hækkuðu í Kauphöllinni í dag. Eik Banki [FO-EIK] hækkaði mest eða 1,65%. Þá hækkaði Glitnir [GLB] um 0,6% og Kaupþing [KAUP] um 0,14%.


 

Fréttavefur Financial Times telur finnska tryggingafélagið Sampo, en Exista er kjölfestufjárfestir í því, vera líklegasti aðilinn til að kaupa tæplega 20% hlut sænska ríkisins í Nordea, stærsta banka Norðurlandanna, þegar hann verður seldur á næstu misserum.


 

39% fækkun milli ára


 

Í tillögum til aðalfundar FL Group er lagt til að stjórnarlaun verði lækkuð um helming á starfsárinu 2008.


 

Ný lög um útgáfu sértryggðra skuldabréfa voru samþykkt á Alþingi í dag. Tilgangur laganna er að skapa umgjörð til þess að viðskiptabankar, sparisjóðir eða lánafyrirtæki geti hlotið leyfi til þess að gefa út sértryggð skuldabréf sem hafi sérstakan tryggingar- og fullnusturétt í safni eigna sem tilheyra útgefanda hins sértryggða skuldabréfs. Lögin öðlast þegar gildi.


 

Evrópski þróunarbankinn (EBRD, European Bank of Reconstruction and Development) hefur keypt hlut í Pharma Investment B.V., að verðmæti 15 millíóna evra.


 

Fellur niður um sjö sæti frá árinu áður


 

Vikunni lýkur með fjáröflunarkvöldverði í Reykjavík


 

Landsbanki Íslands og Kaupþing gætu verið á meðal hugsanlegra kaupenda Swedbank, að mati sérfræðings Citigroup, Ronit Ghose, en hann nefnir einnig norska bankann DnBNOR og gríska bankann Marfin sem hugsanlega keppinauta um hnossið, að því er fram kemur á fréttavef Financial Times í dag.


 

?Mikilvægt skref," segir í Vegvísi


 

Nokkrir þingmenn með Valgerði Bjarnadóttur, Samfylkingu, í broddi fylkingar, kölluðu eftir afgreiðslu eftirlaunafrumvarpsins á Alþingi í dag. Í frumvarpinu er lagt til að alþingismenn, ráðherrar og hæstaréttardómarar njóti sömu lífeyriskjara og ríkisstarfsmenn, en búi ekki við sérstök forréttindi.


 

segir að í umræðunni veður uppi alls konar rugl og rangar fullyrðingar


 

Félagið Solvina, sem er í 90% eigu Straumborgar, félags Jóns Helga Guðmundssonar og fjölskyldu, hefur keypt ráðandi hlut í lettneska útgáfufyrirtækinu Karzu izdevnieciba Jana seta. Kaupverðið hefur ekki verið gefið út.


 

Ljóst er að mati Samkeppniseftirlitsins að mikil fákeppni ríkir á  markaði fyrir framleiðslu og sölu á fóðri á Íslandi og beinir stofnunin þeim tilmælum til landbúnaðarráðherra að hann beiti sér fyrir því að afnema tolla á fóðurblöndum. Gangi tollurinn gegn markmiðum samkeppnislaga.


 

Á síðasta stjórnarfundi Neytendasamtakanna komu fram áhyggjur af miklum verðhækkunum á matvörum, bæði hækkunum sem þegar hafa orðið en einnig hækkunum sem boðaðar hafa verið.


 

Skuldatryggingarálag Kaupþings [KAUP] til 5 ára hefur fallið um 70 punkta í morgun við þessi tíðindi en álagið stóð í 733 punkta í gær, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan[OMXI15] hefur hækkað um 0,64% og er 4.863 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,3 milljörðum króna.


 

Það virðist hreint ekki heiglum hent fyrir stóra hluthafa að koma mönnum að í stjórnum finnskra fyrirtækja og er skemmst að minnast átakanna hjá finnska fa rsímafélaginu Elisa.


 

Velta með skuldabréf hélt áfram að vera mikil og nam hún 372 milljörðum í mánuðinum og er mánuðurinn sá annar veltumesti frá upphafi.  Á fyrstu tveimur mánuðum ársins er heildarvelta með skuldabréf orðin 1.055 milljarðar sem er um 43% af heildarveltu ársins í fyrra, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Kauphöllinni. Á skuldabréfamarkaðinum er það einnig Kaupþing banki sem er með mestu veltuhlutdeildina eða um 34%, næst kom Glitnir banki með um 14,74% og Landsbankinn með 14,68%.


 

Keith Hamill, stjórnarformaður Moss Bros, hefur brugðist ókvæða við andspyrnu nokkurra meðlima fjölskyldnanna tveggja sem stofnuðu félagið við óformlegu tilboði félags á vegum Baugs og fleiri fjárfesta, og kallar viðbrögð þeirra „furðuleg“ og „skaðleg“, að því er fram kom hjá Daily Telegraph í gær.


 

Kaupþing hefur tryggt sér langtímafjármögnun upp á 1,3 milljarð evra eða um 111 milljarð ísl. króna.


 

Á aðeins liðlega hálfu ári hefur Síminn keypt fimm fjarskiptafyrirtæki í Danmörku og þau hafa nú öll verið sameinuð undir einum hatti, Síminn Danmark.


 

Íbúum landsins hefur fjölgað um 1,9% á síðasta ári en þann 1. Janúar voru Íslendingar 313.376 samanborið við 307.672 ári áður. Þetta er minni fjölgun er en árin tvö þar á undan en árið 2006 var fólksfjölgun hérlendis 2,6%, sem er með því mesta sem mælst hefur. Þetta kemur fram á vefsíðu Hagstofu Íslands.


 

Í dag verður milliþinghald fyrir aðalmeðferð í máli fjögurra rétthafasamtaka gegn eigenda Istorrent ehf. á þeim forsendum að hann hafi framið stórfelld brot á höfundarrétti með rekstri fyrirtækis síns, sem er íslenskt vefsamfélag með það að markmiði að nýta sér svokallaða BitTorrenttækni til að dreifa skrám á milli sín á netinu. Talið er að þriðja tug þúsund aðila sé aðili að vefsamfélagi þessa og hafi þúsundir notenda skipst á skrám með þessum hætti. Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness.


 

Sjávarútvegsráðherra jók loðnukvótann í gær um 50.000 tonn að fenginni tillögu Hafrannsóknastofnunar. Heildaraflamark í loðnu er því 207.000 tonn, þar af koma 152.000 tonn í hlut Íslendinga. Til samanburðar má nefna að á síðustu vertíð veiddust 307.000 tonn eða tvöfalt meira en nú hefur verið ákveðið. Fara þarf aftur til ársins 1968 til þess að finna minni loðnuafla á vertíð en nú hefur verið heimilaður, ef frá er talin vertíðin 1982/1983 þegar engar veiðar voru leyfðar vegna hruns stofnsins. Á vertíðinni 2005/2006 veiddist reyndar óvenjulítið eða um 200.000 tonn.


 

Nefnd sem yfirfór lög um uppgjör viðskipta með íslensk verðbréf sem skráð eru í erlendri mynt telur brýnt að eyða óvissu um hvaða reglur eiga að gilda um þau mál. Viðskiptaráðherra hefur kynnt ríkisstjórn drög að frumvarpi um breytingar á lögum, en nefndin vill heildarendurskoðun á öllum íslenskum laga- og reglugerðarákvæðum um slík uppgjör, óháð því hver viðskiptamyntin er.


 

Einkavæðingarnefnd slóvenska ríkisins hætti í gær við sölu á símafyrirtækinu Telekom Slovenije, sem Skipti vildu kaupa. Forstjóri Skipta segir um pólitíska niðurstöðu að ræða sem komi ekki alls kostar á óvart, en félagið muni áfram fylgjast með fyrirtækinu og hugsanlegri sölu þess.


 

Líkast til mun taka alls fjögur ár að semja um aðild að Evrópusambandinu og innleiða evru á Íslandi að því loknu, segja þeir Eiríkur Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson í nýrri bók sinni: Hvað með evruna? „Evran er því langtímamál og mun ekki duga sem lausn á skammtímavanda í íslensku efnahagslífi,“ segir í bókinni. Evrópufræðasetur Háskólans á Bifröst gefur út bókina.


 

Evran yfir 100 krónur Íslenska krónan veiktist í dag og samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Íslands var lokagengi hennar 100,72 krónur. Þetta er sögulegt hámark gagnvart íslensku krónunni frá því að evran var tekin upp í byrjun ársins 1999. Kaupgengi evrunnar er nú skráð 100,5 krónur og sölugengið 101,05. Fyrir skemmstu spáðu sérfræðingar Glitnis því að króna myndi veikjast á árinu og að gengi evru myndi standa í 100,1 krónu um næstu áramót.


 

Orkufrumvarp iðnaðarráðherra, Össurar Skarphéðinssonar, er nú til umfjöllunar í iðnaðarnefnd þingsins. Fyrstu umræðu um frumvarpið lauk á Alþingi í liðinni viku. Sjálfstæðisþingmennirnir Pétur H. Blöndal og Sigurður Kári Kristjánsson settu þar fyrirvara við ýmsa þætti þess.


 

Hátt verð aðfanga bitnar á bændum og neytendum Einar K. Guðfinnsson landbúnaðarráðherra  ýsti, í ræðu sinni á Búnaðarþingi í vikunni, yfir miklum áhyggjum af háu verði á áburði, fóðri, eldsneyti, öðrum aðföngum og fjármagni sem nú skelli með ofurþunga á landbúnaðinum. „Án þess að ég ætli að hafa uppi neina heimsendaspádóma, þá þarf ekki mikinn snilling til þess að sjá að þetta mun með einhverjum hætti bitna á bændum, afurðastöðvum og neytendum. Hækkun á verði aðfanga mun semsagt hafa neikvæð áhrif á lífskjör allra þeirra sem við þurfa að búa. Í þessu tilviki er víst enginn undanskilinn, svo mjög sem búvöruframleiðslan skiptir allan almenning máli, svo ekki sé talað um bændur og fyrirtæki þeirra. Þetta er þess vegna grafalvarlegt mál.“


 

Fyrirtækið Iceland Global Water ehf hefur sótt um 3.000 fermetra  lóð í Helguvík fyrir vatnstanka. Yrðu þeir staðsettir miðsvæðis í nánd við væntanlegan nýjan viðlegukant í vesturhluta hafnarinnar.


 

Hátt í fimm þúsund manns hafa nú ritað undir áskorun þess efnis að stjórnvöld heimili Atlantsolíu sölu á lituðu bensíni. Slíkt bensín væri undanþegið 32,95 krónu bensíngjaldi sem markað er til vegamála. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Atlantsolíu.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 1,1% og er 4.832 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 5,9 milljörðum króna.


 

Byggðstofnun tapaði rúmlega 179 milljónum króna í fyrra, samanborið við 10 milljóna hagnað árið á undan, en stofnunin skipuleggur og fjármagnar verkefni sem efla á byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni.


 

Norvik Banka í Lettlandi, sem Straumborg, félag Jóns Helga Guðmundssonar, á 51% í, hefur að sögn fréttavefjarins BBN aukið eigin fé dótturfyrirtækis síns, Norvik Lizings, um ríflega 700 þúsund evrur, eða sem nemur 70 milljónum króna.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sakfellt níu menn fyrir brot gegn höfundalögum með því að hafa gert ólögmæt eintök af höfundaréttarvernduðu efni sem þeir vistuðu á nettengdum tölvum sínum og birtu meðlimum Direct Connect jafningjanets, sem í voru kringum 100 einstaklingar.


 

Hagnaður varð af rekstri Íslandspósts hf. á árinu 2007 að fjárhæð 230 milljónir króna og var  EBITDA um 563 milljónir króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslandspóst hf.


 

Útflutningur liðins árs var mun meiri en gert var ráð fyrir í bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands, eða 302,8 milljarðar króna en ekki 297,6 milljarðar króna eins og stofnunin hafði áður gefið út.


 

Tuttugu manns eru ákærðir í einu í fjársvikamáli hjá Tryggingastofnun Ríkisins. Málið er talið eitt stærsta fjársvikamál sem upp hefur komið hér á landi.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1,4% og er 4.818 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,6 milljörðum króna. Vegna tæknilegra örðugleika opnaði markaðurinn klukkutíma of seint eða klukkan ellefu.


 

FL Group hefur lokið endurfjármögnun Refresco, leiðandi félagi í framleiðslu drykkjavara undir eigin vörumerkjum viðskiptavina (e. private label) í Evrópu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá FL Group.


 

Íslenska króna hefur veikst það sem af er degi og samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Ísland er miðgengi evrunnar 100,8 krónur og er þetta í fyrsta sinn sem gengi evrunnar fer yfir 100 íslenskar krónur frá því að evran var tekin upp í byrjun ársins 1999.


 

Einkavæðingarnefnd slóveníska ríkisins ákvað í morgun að slá á frest sölu á tæplega helmingshlut í símafyrirtækinu Telekom Slovenjia, en Skipti, móðurfélag Símans, var eina fyrirtækið sem eftir var af þeim tólf sem sýndu því áhuga í upphafi.


 

Samkvæmt nýrri spá um þróun ávöxtunarkröfu íbúðabréfa gerir greiningadeild Glitnis ráð fyrir því að krafan muni halda áfram að lækka í mars. Næsti vaxtaákvörðunardagur Seðlabankans er 10. apríl.


 

Öllu jafna opnar Kauphöllin klukkan tíu en vegna tæknilegra örðugleika hefur opnunin frestast. Samkvæmt upplýsingum frá Kauphöllinni verður hægt að hefja viðskiptin fljótlega.


 

segir Geir H. Haarde í viðtali við Financial Times


 

Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins, Sigurður Kári Kristjánsson og Pétur Blöndal  gagnrýna orkufrumvarp það er Iðnaðarráðherra hefur nýlega mælt fyrir á Alþingi.


 

Sagði Einar K. Guðfinnsson, landbúnaðarráðherra í ræðu sinni á Búnaðarþingi


 

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, sagði í ræðu á Búnaðarþingi í dag að óvissa um fæðuöflun yrði sífellt meiri og sérhver þjóð yrði að verja sig áföllum í þeim efnum. Hann sagði brýnt að hefja víðtækar umræður um hlutverk landbúnaðarins á komandi árum í fæðuöryggi Íslendinga og hefja þær yfir hefðbundna togstreitu um verðlag og skipulag framleiðslunnar. Í staðinn ætti að taka mið af heimsmyndinni, hættunum sem steðjuðu að vegna breytinga í veröldinni, meðal annars vegna fólksfjölgunar og breytinga á loftslagi.


 

Nokkrir hluthafar karlafatakeðjunnar Moss Bros eru ósáttir við óformlegt tilboð Baugs í keðjuna og íhuga að auka hlut sinn eða boða til hluthafafundar til að skipta út stjórnendum fyrirtæksins. Ástæðan er óánægja með að stjórnin skuli hafa neitað að hafna 40 milljóna punda tilboði Baugs í félagið, að því er segir í The Times.


 

Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að Kortaþjónustan ehf. hafi brotið gegn ákvæðum 5. og 6. gr. laga nr. 57/2005 með með notkun rangra og villandi upplýsinga við samanburð í fréttabréfi og á vefsíðu fyrirtækisins.


 

Fjölmörg íslensk fyrirtæki tóku þátt í fjórum alþjóðlegum sýningum í fyrri hluta febrúarmánaðar


 

Á fundi ríkisstjórnarinnar og bankastjóra fyrir rúmlega tveimur vikum var rætt um hugsanlega sameiningu einhverra af bönkunum en óformlegar viðræður hafa farið fram síðan þá milli forstjóra og bankastjóra íslensku bankanna.


 

Geir H. Haarde hitti fimm fulltrúa framkvæmdastjórnar ESB í Brussel


 

Úrvalsvísitalan lækkaði talsvert í febrúar eða um 10,9% frá lokagildi janúar og hefur  nú  lækkað fjóra mánuði í röð.


 

Velta á fasteignamarkaði lækkaði í fyrsta skipti í fjórar vikur en veltan nam um 3,3 milljörðum króna í síðustu viku og lækkaði um 11% milli vikna. Í fyrri viku nam veltan rúmlega 3,7 milljörðum króna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Stóri bókamarkaðurinn er að sigla inn í sína fyrstu helgi en markaðurinn opnaði í Perlunni á fimmtudag. Markaðurinn er árlegur viðburður Félags íslenskra bókaútgefenda og geysivinsæll meðal bókaorma.


 

Vill líka fá heimild til að kaupa í sjálfum sér


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.