*

sunnudagur, 13. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


apríl, 2008

 

Baugur hefur selt tískuvörukeðjuna MK One til breska félagsins Hilco en kaupverðið er ekki gefið upp.


 

Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, flutti 1. maí ræðu sína á Sauðárkróki


 

Icelandair hefur áætlunarflug til Torontoborgar í Kanada á morgun. Í fréttatilkynningu segir að helsta forsenda flugsins sé gagnkvæmur samningur um flugréttindi sem stjórnvöld Íslands og Kanada undirrituðu á síðasta ári.


 

William Fall, forstjóri Straums, sagði í viðtali á CNBC í gær að áherslur Straums yrði ennþá varfærnar. Tilsvör Fall í viðtalinu voru að mestu í takt við það sem hann sagði á afkomufundi bankans í gær. Fall sagði að áhættustýring bankans snerist ekki um að draga úr áhættu yfir höfuð. Frekar yrði að huga að því að taka áhættusamar stöður í eignum sem eru seljanlegar. „Breytingin á Straumi úr fjárfestingasjóði í fjárfestingabanka er einnig í takt við þessa stefnu okkar."


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 3,4% í aprílmánuði, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum. Hinsvegar hefur vísitalan lækkað um 15,2% það sem af er ári.


 

„Aðdragandinn var skammur. Stjórn Kaupþings sendi stjórn Spron bréf í dag þar sem lýst var yfir áhuga á sameiningu félaganna,“ segir Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings á Íslandi í samtali við Viðskiptablaðið.


 

„Afkoma SPRON á fyrsta ársfjórðungi markast af því erfiða ástandi sem verið hefur á fjármálamörkuðum fyrstu þrjá mánuði ársins en tap félagsins er fyrst og fremst tilkomið vegna gengistaps á hlutabréfaeign félagsins,“ segir Guðmundur Hauksson, forstjóri Spron [SPRON] ítilkynningu vegna uppgjörs félagsins.


 

Hreinar rekstrartekjur Spron voru neikvæðar um 8,8 milljarða króna.


 

segir Vilhjálmur Bjarnason


 

Markaðsvirði undirliggjandi eigna FL Group [FL], skráðra og óskráðra, er miklum mun hærra en markaðsvirði félagsins sjálfs, samkvæmt lauslegum útreikningum Viðskiptablaðsins.


 

Tilkynningar er að vænta frá FL Group [FL], að því er Júlíus Þorfinnsson, forstöðumaður samskiptasviðs fjárfestingafélagsins, segir við Viðskiptablaðið.


 

GlaxoSmithKline á Íslandi hefur lækkað verð á fjórum tegundum frumlyfja í kjölfar lækkunar á verði samheitalyfja að því er kemur fram í frétt félagsins. 


 

Greencore Group Plc., sem Bakkavör [BAKK] á 11% hlut í, hefur keypt bandaríska fyrirtækið Home Made Brand Foods Inc (HMBF) . fyrir 44 milljónir Bandaríkjadala eða ríflega fimm milljarða króna.


 

Greiningadeild Landsbankans segir frá því í Vegvísi að viðskipti tengd yfirtöku Exista á Skiptum, móðurfélagi Símans, þýddu að Kaupþing eignast 9,56% hlut í Exista sem er jafnframt stærsti hluthafi Kaupþings.


 

Gengisvísitalan var 150,1 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,6% frá lok markaða í gær en 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Kaupþing og SPRON hafa ákveðið að taka upp viðræður um mögulega sameiningu félaganna.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,9% og er 5.212 stig við lok markaðar. Veltan nam 8,2 milljörðum króna, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

„Þetta er vel viðunandi uppgjör í ljósi erfiðra aðstæðna á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, segir Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings í tilkynningu frá félaginu í tilefniuppgjörs fyrsta ársfjórðungs.


 

Hagnaður Kaupþingsá fyrsta ársfjórðungi þessa árs var undir væntingum en greiningaraðilar höfðu að meðaltali gert ráð fyrir hagnaði upp á 20,9 milljarða króna.


 

Hagnaður Kaupþings á fyrsta ársfjórðungi var 18,7 milljarðar króna samanborið við 20,3 milljarða króna hagnað á sama tíma í fyrra.


 

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur sett upp vefinnwww.safetravel.isen hann er hugsaður fyrir erlenda ferðamenn. ´


 

Stofnar nýja ferðaskrifstofu fyrir íslenska markaðinn


 

segjast ætla að skera upp herör gegn verðbólgunni.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] dansar við núllið og hefur nú hækkað um 0,6%. Vísitalan hafði í morgun hækkað um 1,1% en lækkað aftur um hádegi.


 

Bréf í Greencore Group hækkuðu um 1,1% í kauphöllinni í Dublin í gær í kjölfar þess að greint var frá kaupum Bakkavarar á tæplega 11% hlut í félaginu. Bréfin enduðu í 3,79 evrum á hlut.


 

Landssamtök lífeyrissjóða telja eðlilegt að gildistöku ákvæða vegna heimilda lífeyrissjóða til innlendra verðbréfalána  verði frestað að því er kemur fram í frétt á heimasíðu samtakanna. Í ljósi aðstæðna á verðbréfamörkuðum og undirbúnings af hálfu sjóðanna, m.a. vegna breytinga á fjárfestingastefnum þeirra telja Landssamtök lífeyrissjóða  eðlilegt að sjóðunum gefist nægur tími til að mæta þessum auknu heimildum sem gera lífeyrissjóðunum kleift að taka þátt í viðskiptum á skipulögðum lánamarkaði með innlend verðbréf.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur nú lækkað um 0,42% eftir að hafa hækkað um 1,1% fyrr í morgun og stendur nú í 5.194 stigum.


 

Mars var fyrsti mánuðurinn þar sem útflutningur áls skilaði meiri tekjum en útflutningur sjávarafurða, þótt útflutningur síðarnefndu varanna hefði raunar verið með myndarlegra móti í mánuðinum.


 

Gengisvísitalan er nú 149,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og stendur krónan því í stað frá lokun markaða í gær en hún hefur þó veikst um 0,5% frá opinberu gengi gærdagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,1% og er 5.271 stig um hálftíma eftir opnun markaðar. Gengi krónu hefur styrkst um 0,2% og er 149 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Existu [EXISTA], segir að félagið hafi alls ekki í hyggju að selja neina af lykileignum sínum í félögum á borð við Sampo, Kaupþing, Storebrand og Bakkavör. Til marks um það hafi hann sest í stjórnir nokkurra þessara félaga.


 

Í marsmánuði voru fluttar út vörur fyrir 34,3 milljarða króna og inn fyrir 37,1 milljarð króna. Vöruskiptin í mars, reiknuð á fob verðmæti, voru því óhagstæð um 2,8 milljarða króna.


 

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði á morgunfundi Viðskiptablaðsins í morgun að nauðsynlegt væri að Seðlabankinn breytti uppgjörsreglum sínum varðandi viðskiptajöfnuð við útlönd en tölur hingað til hefðu gefið ranga mynd af þróun mála.


 

Greiningardeild Kaupþings veltir upp þeirri spurningu í Hálffimm fréttum í gær hvort Bakkavör hefði átt að gefa út afkomuviðvörun áður en uppgjör fyrsta fjórðungs var birt.


 

Straumur hagnaðist um 22,3 milljónir evra eftir skatta á fyrsta fjórðungi þessa árs, en meðalspá greiningardeilda gerði ráð fyrir að niðurstaða rekstrarreiknings væri á núlli.


 

Fyrirtæki þurfa að vera tilbúin að taka til hjá sér og hagræða eftir þörfum, sagði Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans á morgunfundi Viðskiptablaðsins sem nú stendur yfir. Hann sagði engar skyndilausnir til í efnahagsstjórn þjóðarinnar.


 

Haraldur Johannessen, ritstjóri sagði á morgunfundi Viðskiptablaðsins að fjármagnskostnaður fyrirtækja, sem nú væri dýr myndi að lokum hafa áhrif á verðlagningu þeirra en erindi Haraldar sneri að stöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja.


 

Thomas Möller hagverkfræðingur hefur mikla reynslu sem ráðgjafi í rekstrarstjórnun og stefnumótun og hann starfar nú við rekstrarstjórnun hjá Innnes ehf. sem er hluti af Haugen Gruppen. Thomas kennir einnig innkaupa- og vörustjórnun við Háskólann á Bifröst.


 

Milljarðar fara í súginn vegna framúrkeyrslu við opinberar framkvæmdir


 

Félög í eigu Bjarna Ármannssonar og Arnar Gunnarssonar hafa til jafns keypt helmingshlut í tölvufyrirtækinu SecurStore á Akranesi. Þetta kemur fram í sameiginlegri tilkynningu.


 

Gogogic er íslenskt leikjafyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu netleikja (e. casual games).  Slíkir leikir eru yfirleitt einmenningsleikir en Gogogic hyggur á þróun fjölspilunarleikja, þar sem margir þátttakendur spila saman, jafnvel út um allan heim. 


 

Framtíðarsýn danska fyrirtækisins MyC4 er metnaðarfull í meira lagi en fyrirtækið ætlar sé að binda endi á fátækt í heiminum.  Það verður ekki gert gegnum þróunaraðstoð og styrki heldur einfaldlega með ábatasömum viðskiptum. 


 

Talsmaður neytenda, Gísli Tryggvason, gagnrýnir Íslandspóst og segir ekki ásættanlegt að neytendur þurfi að sækja mismunandi miða, á fleiri en einn stað og endurnýja reglulega, til þess að þeir geti nýtt sér rétt sinn til þess að afþakka fjölpóst og fríblöð. Þetta kemur fram í frétt á síðu talsmanns neytenda, í kjölfar þess aðkynntur var nýr miðisem fólk getur fengið á bréfalúgu sína hjá Íslandspósti.


 

Stjórnvöld í Sádi-Arabíu eru að leggja lokahönd á að koma á fót sínum fyrsta ríkisfjárfestingasjóði, að því er Financial Times greinir frá.


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 149,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og veiktist krónan því veikst um 1,4% frá lokun markaða í gær en 1,3% frá opinberu gengi gærdagsins.


 

„Ekkert fyrirtæki getur búið við gengissveiflur krónunnar og himinháa vexti til lengri tíma," segir Kristín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital í samtali við Viðskiptablaðið.


 

„Við erum sátt viðútkomu Exista úr ársfjórðungisem reynst hefur fyrirtækjum í fjármálaþjónustu sérlega erfiður,“ segir Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður.


 

Skipti tapaði 3,6 milljörðum króna á fyrsta fjórðungi, sem skýrist einkum af gengisþróun íslensku krónunnar, samanborið 1,4 milljarð króna hagnað á sama tíma fyrir ári.


 

Félagið tapar 4,4 milljörðum á fyrsta ársfjórðungi


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,6% og er 5.216 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Verð á þjónustu Vodafone, að frátöldu verði á Vodafone Frelsi, hækkar um 4,4% þann 1. júní næstkomandi samvæmt ákvörðun framkvæmdarstjórnar félagsins.


 

30 starfsmönnum hjá byggingarvörufyrirtækinu Mest hefur verið sagt upp störfum. Þetta kemur fram á fréttavef Ríkisútvarpsins.


 

Glitnir Securities AS og Pareto Securities  AS höfðu umsjón með lokuðu hlutabréfaútboði norska orkufyrirtækisins Noreco sem lauk síðastliðinn föstudag. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,3% við hádegi og er 5.233 stig. Gengi krónu hefur veikst um 0,7% og er 148,1 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Skrifað verður undir samning í dag á milli Flugstoða og Ístaks um lengingu flugbrautar á Akureyrarflugvelli.


 

Væntingavísitala Gallup mældist 96,7 stig í apríl og segir Greining Glitnis í Morgunkorni sínu að neikvæð umræða á undanförnum mánuðum og svartsýnar spár um horfur í íslensku hagkerfi og fjármálalífi hafa haft áhrif á væntingar neytenda.


 
Innlent
29. apríl 2008

Krónan veikist

eftir að hafa styrkst fimm daga í röð


 

Hagnaður Össurar á fyrsta fjórðungiársins var verulega umfram spár greiningadeilda bankanna en meðaltalsspá þeirra hljóðaði upp á tveggja milljóna dala hagnað en hagnaður reyndist vera 6,7 milljónir dala.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,9% það sem af er degi og stendur nú í 5.251 stigi.


 

Utanþingsviðskipti voru með bréf í Kaupþingi [KAUP] fyrir 1,1 milljarð króna fyrir opnun markaðar í morgun.


 

Rekstur Bakkavarar verður kominn aftur á beinu brautina á fjórða fjórðungi þessa árs, sagði Ágúst Guðmundsson forstjóri fyrirtækisins á kynningarfundi vegna uppgjörs fyrsta fjórðungs í morgun.


 

Vísitala framleiðsluverðs í mars 2008 var 137,2 stig og hækkaði um 9,2% frá febrúar 2008.


 

Íslensk fyrirtæki ætla sér stóra hluti í Þýskalandi á næstu árum en fyrsta stóra verkefnið við bæinn Mauerstetten er komið vel af stað og lofar góðu um framhaldið.    


 

Hagnaður Össurar hf. á fyrsta ársfjórðungi þessa árs var 6,7 milljónir Bandaríkjadala eða um 490 milljónir íslenskra króna, samanborið við 2,7 milljóna tap (um 198 millj. Ísl.króna) á sama tímabili árið 2007.


 

Á aðalfundi Búnaðarsamtaka Vesturlands nýverið kom fram tillaga um að samtökin hlutuðust til um að skoða hugsanlega leigu á bruggtæki til afnota fyrir bændur til ölframleiðslu.


 

Aðsókn fyrirtækja í lán Evrópubankans (EBRD), sem og þátttaka í hlutafé fyrirtækja og verkefna, hefur aukist í yfirstandandi þrengingum á fjármálamörkuðum.


 

Talið að Cadbury og Hershey gætu sameinast


 

Bakkavör Group [BAKK] tilkynnti í dag um þrjá samninga sem fyrirtækið hefur gert.


 

Í frétt á síðu Viðskiptaráðuneytisins er sagt frá því að ríkisstjórnin hefur samþykkt að leggja til 4 milljónir króna til að bregðast við hækkun verðlags.


 

segir Ágúst Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar.


 

mestu munaði um kostnað vegna kaupa á hlutafé í Greencore


 

Frá því er greint á vef fréttablaðsins Bæjarins Besta (BB) á Ísafirði að ísfirska fyrirtækið 3X-Technology landaði þremur samningum á sjávarútvegssýningu í Brussel á dögunum, að andvirði samtals tæplega 200 milljónum króna. Blaðið hefur eftir Karli Ásgeirssyni, rekstrarstjóra fyrirtækisins, að þetta hafi verið stærsti dagur í sögu fyrirtækisins.


 

Alfesca hefur gengið frá kaupum á ítalska matvælabirgjanum D&F S.r.l (D&F) af stofnendum fyrirtækisins.


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 146,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 0,6% frá lokun markaða á föstudag en 0,7% frá opinberu gengi á föstudaginn.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,6% og 5.299, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

segir Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Glitnis.


 

segir Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings.


 

segir Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður Greiningadeildar Landsbankans


 

segir Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SA


 

Nýjar verðbólgutölur eru beinlínis skelflilegar og ljóst er að ekkert mun koma í veg fyrir að reyna muni á á endurskoðunarákvæði kjarasamninganna í byrjun næsta árs, allar forsendur samninganna séu augljóslega algerlega brostnar.


 

Teymi umbreytti 17,5 milljarða króna erlendu láni í íslenska óverðtryggða mynt í kjölfar þess að krónan veiktist mikið á fyrsta fjórðungi ársins. Meiri hluti skuldanna er því komið í íslenska mynt, þvert á stefnu félagsins. Þetta var gert þegar gengisvísitalan krónu var 144 -145 stig.


 

Greining Glitnis segir ekki alslæmt að gengislækkun krónunnar sé kominn fram í verðlagi


 

Greiningadeild Glitnis gerir ráð fyrir að íbúðaverð muni lækka um 3% yfir þetta ár.


 

Teymi [TEYMI] uppfærði farsímakerfi Vodafone um fimm milljarða króna í bókum sínum á fyrsta fjórðungi ársins. Verðmæti farsímakerfisins í bókunum fer í sjö milljarða króna úr tveimur milljörðum króna.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,5% og er 5.290 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,4% og er 147,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt MEntis.


 

Meðalspá greiningardeildanna var ansi nálægt  rekstrarniðurstöðu Teymis [TEYMI] á fyrsta ársfjórðungi, ef horft er fram hjá spá um  tap félagsins, sem skýrist af veikingu krónu.


 

Auður Capital hefur fengið leyfi Fjármálaeftirlitsins sem verðbréfafyrirtæki. Starfsleyfi Auðar Capital tekur til viðskipta og þjónustu með fjármálagerninga samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti sem felst í eignastýringu og fjárfestingarráðgjöf eftir því sem segir í tilkynningu frá félaginu.


 

Níu milljarða sjóður til að fjármagna fullbúið atvinnuhúsnæði


 

Gengisvísitalan er nú 147,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 0,4% frá lokun markaða á föstudag en 0,5% frá opinberu gengi á föstudaginn.


 

Í tilkynningu frá Opnum Kerfum kemur fram að Opin kerfi hafa um langan tíma selt og þjónustað Cisco búnað en Cisco Systems er stærsti framleiðandi í heiminum á netbúnaði og netlausnum.


 

Glitnir hefur verið tilnefndur til Sjálfbærniverðlauna Financial Times (e. Sustainable Awards) 2008 í flokknum Sjálfbæri samningur ársins (e. Sustainable Deal of the Year) fyrir þátttöku bankans í verkefni sem tengist þróun og rannsókna á jarðvarmasvæðinu Salton Sea í Kaliforníu.


 

Eins og frá var greint í morgunvar vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í apríl  300,3 stig og hækkaði um 3,4% í fyrra mánuði. Þannig hefur vísitala neysluverðs hefur hækkað um 11,8% síðustu 12 mánuði.


 

Eins og frá var greint í morgun var vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í apríl, 300,3 stig og hækkaði um 3,4% í fyrra mánuði.


 

Mesta mánaðarbreyting í 20 ár


 

Vikan sem nú er nýhafin og sú næsta eru þær stærstu í yfirstandandi uppgjörsvertíð Kauphallarinnar vegna fyrsta ársfjórðungs.


 

DeCODE genetics, móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar, hefur tilkynnt um nýja uppgötvun á tengslum tiltekinna erfðaþátta og líkinda á brjóstakrabbameini, að því er fram kemur ítilkynningufélagsins.


 

Pro-forma tekjuaukning 9%


 

Vodafone hefur nú komið upp fjórðungi þeirra senda senda sem fyrirtækið hyggst setja upp á þessu ári. Alls hafa 35 nýjir sendar verið settir upp á þessu ári um allt land. Fram kemur í fréttatilkynningu frá Vodafone að nú sé GSM samband tryggt á mörgum svæðum sem ekki höfðu notið þjónustunnar áður.


 

Gunnar Gunnarsson aðstoðarvegamálastjóri hefur ákveðið að kæra Árna Johnsen. Ástæðan er ummæli Árna um Gunnar í Morgunblaðinu í dag.


 

Stjórnendur eru almennt jákvæðir í garð innflytjenda á Íslandi


 

Hagnaður Seltjarnarness 400 milljónir


 

Breskir bankar töpuðu í gær máli fyrir dómstólum þar í landi varðandi réttmæti yfirdráttargjalda. Á síðu talsmanns neytenda segir að málið kunni að hafa þýðingu fyrir íslenska neytendur.


 

Velta á fasteignamarkaði jókst um 10% milli vikna en hafði í vikunni á undan dregist saman um 8% á milli vikna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Novator fagnar því að meirihluti borgaráðs hafi samþykkt fyrir sína hönd kauptilboð félagsins í húseignina að Fríkirkjuvegi 11, en Reykjavíkurborg auglýsti eftir tilboðum í húsið fyrir rúmu ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.


 
Innlent
25. apríl 2008

Krónan styrkist

Gengisvísitalan var í lok dags 148 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og styrktist krónan því um 1,2% frá lokun markaða á miðvikudag (lokað var fyrir markaði í gær) en 1,4% frá opinberu gengi á miðvikudag.


 

Vegagerðin hafnaði tilboði lægstbjóðenda, Adakris frá Litháen og Topp verktaka


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,2% og er 5.266 stig við lok markaðar. Veltan nam 5,6 milljörðum króna, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Um kl. 15 í dag fóru fram viðskipti með bréf í Glitni [GLB] fyrir um 1,1 milljarð. Um er að ræða 66 milljón hluti á genginu 16,7. Ekki er vita hver er að baki viðskiptunum.


 

Í dag rennur út frestur til að bjóða í herratískuverslunina Moss Bros og greinir Financial Times (FT) frá því að Baugur muni að öllum líkindum ekki staðfesta yfirtökutilboð sitt í keðjuna en áður hafði Baugur boðið um 40 milljón pund í keðjuna eða 42 pens á hvern hlut.


 

Árásir vogunarsjóða á Ísland sýna nauðsyn þess að þeir upplýsi um skortstöður sínar


 

Glitnir Securities í Noregi hefur tekið fyrsta skrefið inn í olíugeirann


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,6% og er 5.284 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,2% og er 147,8 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Greining Glitnis gerir ráð fyrir að hækkun vísitölu neysluverðs milli mánaða verði 2% í apríl sem er þá mesta hækkun milli mánaða frá árinu 1989. Hagstofan mun á mánudaginn birta vísitölu neysluverðs (VNV) fyrir apríl.


 

Meiri hollusta og aukið úrval matar um borð í flugvélum Iceland Express


 

Tímaritið The Economist metur stöðu íslenska hagkerfisins


 

Gengisvísitalan er nú 148,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá lokun markaða í gær en 1,3% frá opinberu gengi á miðvikudag.


 

verður blandað bensíni og mun stuðla að hreinni brennslu


 

Bakkavör Group hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna vöruinnköllunar í Bretlandi. Hún er svohljóðandi:


 

[OMXI15]Úrvalsvísitalan  hefur hækkað um 1,5% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni.


 

Líf frumkvöðulsins er ekki alltaf dans á rósum. Vinnutíminn er langur, þeir vinna oft einir og á mjög þröngt afmörkuðu sviði sem fáir skilja. Stjórnmálamenn hafa lengi keppst við að ítreka mikilvægi þeirra fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélag.


 

Fyrsta vetnisvélin um borð í hvalskoðunarbátnum Eldingu


 

Bankaráð Landsbanka má gefa út breytanleg skuldabréf fyrir 60 milljarða króna.


 

Century Aluminum [CENX], sem er skráð á First North, skilaði inn uppgjöri fyrir fyrsta ársfjórðung eftir lokum markaða í Bandaríkjunum í dag. Félagið skilaði tæplega 233 milljóna dollara tapi, sem skýrist af 448 milljóna dollara tapi fyrir skatta af framvirkum samningum en á sama fjórðungi í fyrra var 390 þúsund dollara hagnaður af slíkum samningum. Eftir skatta gerir þetta 286 milljóna dollara tap. Frekari tölur úr reikningum er að finna í meðfylgjandi töflu.


 

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, segir að í ljósi óróans á fjármálamörkuðum þurfi að skoða ýmislegt í umhverfi fjármálamarkaðarins.


 

Icelandair og Finnair sömdu í gær um samstarf félaganna tveggja á flugleiðunum milli Íslands og Helsinki og á milli Helsinki og Varsjár. Icelandair mun samkvæmt samkomulaginu annarst flugið milli Íslands og Helsinki, en það verður kennt við bæði flufélögin. Hið sama gildir um flugið til Varsjár, en Finnair mun annarst það.


 

Í Vegvísi Landsbankans er greint frá því að hagnaður Tele2, stærsta símafyrirtæki Svíþjóðar, nam 738 milljónir sænskra króna fyrir skatta á fyrsta ársfjórðungi. Það er nokkuð hærra en búist var við, en meðalspá greinenda sem Bloomberg fréttaveitan tók saman hljóðaði upp á 523 milljónir sænskra króna. Gengi hlutabréfa Tele2 hækkaði um 5,2% í gær.


 

Hagnaður færeyska bankans Eik banka [FO-EIK] eftir skatta nam 8 milljónum danskra króna á fyrsta fjórðungi þessa árs, samanborið við 118 milljóna króna hagnað á sama tíma 2007. Greiningardeild Glitnis hafði spáð bankanum 27 milljóna króna tapi á fjórðungnum.


 

Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt samruna Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson ehf. og Sól ehf., en Ölgerðin hefur keypt allt hlutafé Sólar ehf. Einnig samþykkti Samkeppniseftirlitið kaup Ölgerðarinnar á rekstri Samsöluvara ehf.


 

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, veitti í gær fyrirtækinu Baugur Group Útflutningsverðlaun forseta Íslands við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Jón Ásgeir Jóhannesson veitti verðlaununum viðtöku fyrir hönd fyrirtækisins.


 

Opinberir starfsmenn eiga í kjaraviðræðum við ríkið nú en samningar þeirra eru að renna út. Gert er ráð fyrir að ákveðið verði í byrjun mars á næsta ári hvort núverandi samningur verði framlengdur. Forsenda þess að samningurinn haldi samkvæmt tilboði samninganefndar ríkisins er að kaupmáttur launa hafi staðið í stað eða aukist á samningstímanum.


 

Bjarni Ármannsson, fyrrum forstjóri Glitnis, segir í viðtali við Dagens Næringsliv að raunhæfara sé að búa í Noregi en Reykjavík, sé ætlunin að leita að fjárfestingarmöguleikum á Norðurlöndum og Norður-Evrópu. Bjarni segir að óróleikinn í fjármálalífi Íslendinga muni halda áfram. Vandamálið á Íslandi sé hraður vöxtur íslenska bankakerfisins, en gjaldeyrisvarasjóður Seðlabankans hafi ekki fylgt þeim vexti. „Fjármálageirinn þarf að endurskipuleggja sig en Íslendingar koma sterkari en áður út úr þeirri endurskipulagningu,“ segir Bjarni við blaðið.


 

Samkeppniseftirlitið birti í dag ákvörðun sína um að Fiskmarkaður Íslands hf. (FÍ) hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína með þeirri háttsemi sinni að tvinna saman kaup á fiski og slægingu á fiski og þannig raskað samkeppni á uppboðsmarkaði fyrir fiskafurðir. Þar með hafi fyrirtækið brotið gegn 11. grein samkeppnislaga nr. 44/2005.


 

forstjóri segir kjarnastarfssemi félagsins öfluga og arðbæra


 

Bjarni Ármannsson, fyrrverandi forstjóri Glitnis sagði í samtali við Viðskiptablaðið vera spenntur fyrir nýju verkefni en eins oggreint var frá í morgungekk Bjarni til liðs við bandaríska fjárfestingafyrirtækið Paine & Partners.


 

Lítil velta var á hlutabréfamarkaði í vikunni. "Þessa kólnun má að mestu rekja til varkárni fjárfesta," segir greiningardeild Landsbankans, "eftir mikla lækkun úrvalsvísitölunnar frá áramótum og í ljósi þess að flest fyrirtæki eiga eftir að birta uppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung á næstu vikum. Þannig ýtir óvissa um afkomu einstakra fyrirtækja og um efnahagsþróunina almennt undir lítinn áhuga á hlutabréfum."


 

vill stjofna sjóð til að tryggja stöðugleika í efnahagslífinu


 

Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans, segir að væntanlega hafi Íslendingar farið of geyst í efnahagsmálum á síðustu árum.


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 149,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og styrktist krónan um 1,1% frá lokun markaða í gær en 1% frá opinberu gengi í gærdag.


 

Íslenska hagkerfið er viðkvæmara en nokkuð annað nýmarkaðshagkerfi fyrir frekari þrengingum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, samkvæmt svokallaðri viðkvæmnisvog (e. Liquidity Vulnerability Index) alþjóðlega matsfyrirtækisins Standard & Poor´s.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,6% og er 5.203 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kreditkort hf og American Express tilkynntu í dag um útgáfu fyrstu American Express kreditkortanna sem gefin eru út á Íslandi. Þetta kemur þetta kemur fram í sameiginlegri tilkynningu.


 

Íslendingar kaupa vörur og þjónustu í auknum mæli við erlendar netverslanir á sama tíma og velta í íslenskri netverslun hefur dregist saman.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,1% og er 5.168 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1% og er 149,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gengisvísitalan er nú 149,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 1% frá lokun markaða í gær en 0,9% frá opinberu gengi í gærdag. Síðast var gengisvísitalan undir 150 stigum þann 11. apríl síðastliðinn.


 

Í marsmánuði jukust erlendar skuldir heimila úr 164 milljörðum króna í 203 milljarða króna. Þetta kemur fram í Morgunkorni Glitnis og er þar vitnað í tölur frá Seðlabankanum.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,5% frá opnun markaða í Kauphöllinni kl. 10 og stendur nú í 5.197 stigum.


 

Össur hf. hefur samið við Saga Capital Fjárfestingarbanka um að Saga Capital annist viðskiptavakt með hlutabréf Össurar fyrir eigin reikning Saga Capital.


 

Hinn 1. janúar 2008 voru landsmenn 313.376 og fjölgaði þeim því um 1,9% á árinu 2007. Fólksfjölgun var þó minni en árin tvö þar á undan en árið 2006 var hún 2,6%, sem er með því mesta sem mælst hefur. Fólksfjölgun undanfarinna ára má öðru fremur rekja til fólksflutninga til landsins. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Skuldatryggingaálagið hrapar


 

Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, segir að mikilvægt sé að allir ábyrgir aðilar sem taki þátt í umfjöllun um íslenskt efnahags- og viðskiptalíf þessa dagana vandi sig.


 

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital, segist telja að óheppilegt sé að talsmenn Seðlabankans tjái sig á óskipulegan hátt hver í sínu horni, á milli vaxtaákvörðunarfunda.


 

Meðalverð á gasolíu hefur á undanförnum tíu árum hækkað úr 117 dollurum tonnið í tæpa 900 dollara og verðið fór í fyrsta sinn í sögunni yfir 1000 dollara tonnið í byrjun þessa mánaðar.


 

Háskólinn í Reykjavík hlaut í dag viðurkenningu á fræðasviði félagsvísinda í dag Um er að ræða lögfræði, viðskiptafræði, kennslufræði og lýðheilsufræði. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá skólanum.


 

Samheitalyfjaframleiðandinn Actavis, sem er í eigu Novator, hefur sett vinsæla línu húðvara á markað í Rúmeníu. Decubal-línan samanstendur af 17 mismunandi tegunda krema og sápa sem er einkum ætlað að vinna gegn þurri húð. Webwire greinir frá þessu í dag.


 

Í frétt sænska fréttavefsins DN Economi kom fram að Straumur fjárfestingabanki [STRB] hafi á fyrsta fjórðungi ársins selt allan hlut sinn í sænska rafmerkingarfélaginu Pricer eða 4,4% hlut, samkvæmt upplýsingum frá SIS Ägarservice.


 

Viking bjór í hálfs lítra dós vinsælastur


 

Ríflega 506 milljóna króna hagnaður varð á rekstri ÁTVR á síðasta ári samkvæmt ársreikningi félagsins. Þrátt fyrir að hagnaður þess hafi dregist saman um 16% á milli ára var reksturinn umfram áætlanir. Þetta kemur fram í Hálffimm fréttum Kaupþings.


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 151,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá lokun markaða í gær en 0,9% frá opinberu gengi í gærdag.


 

ný skýrsla frá Fitch Ratings


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,3% og er 5.170 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra, átti í dag fund með David Cameron, leiðtoga breska Íhaldsflokksins, og William Hague, talsmanns flokksins í utanríkismálum.


 

Skuldatryggingaálag íslensku bankanna hefur lækkað verulega í dag; Glitnis og Kaupþings um 100 punkta og Landsbanka um 75 punkta, samkvæmt upplýsingum frá Royal Bank of Scotland.


 

Straumur fjárfestingabanki [STRB] hefur selt allan hlut sinn í sænska rafmerkingarfélaginu Pricer eða 4,4% hlut á fyrsta fjórðungi ársins, samkvæmt upplýsingum frá SIS Ägarservice .Þetta kemur fram í frétt sænska fréttamiðilsins DN Economi.


 

REC, norskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu sólarrafhlaðna, hefur hug á að reisa nýja kísilverksmiðju (e. polysilicon) á árinu 2009 og eru nú tveir staðir sem koma til greina fyrir verksmiðjuna. Þeir eru Ísland og N-Ameríka. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans.


 

Nefnd SA og ASÍ um samningsforsendur hefur tekið til starfa en hlutverk hennar er að meta forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði sem skrifað var undir í febrúar síðastliðnum.


 

Um 18.000 gestir heimsóttu sýninguna Verk og vit 2008, sem haldin var 17.-20. apríl í Laugardalshöll. Þetta eru ívið fleiri gestir en komu á Verk og vit 2006, en þá heimsóttu tæplega 17.000 gestir sýninguna, segir í fréttatilkynningu.


 

Grafíska hönnunarstofan THANK YOU, sem er að hluta til er í eigu Íslendinga  hlaut á dögunum silfurverðlaun fyrir bestu sjónvarpsgrafíkina á árlegri verðlaunahátíð Promax/BDA. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,8% og er 5.196 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,1% og er 151,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Eiríkur Guðnason, seðlabankastjóri, segist hafa verið að tala almennt um stöðu bankanna, þegar hann ræddi við blaðamann danska viðskiptablaðsins Børsen, sem birti umfjöllun með fyrirsögninni „Litlir bankar á Íslandi berjast fyrir lífi sínu“.


 

Greining Glitnis segir í Morgunkorni sínu að þrátt fyrir mikla hækkun launa á undanförnum misserum hafa laun ekki haldið í við verðlag á undanförnum mánuðum og hefur dregið verulega úr kaupmáttaraukningu launa á ársgrundvelli.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,5% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað (kl. 10:20) í 5.212 stigum.


 

Seðlabanki Íslands hefur áhyggjur af stórum fjárfestum í íslenskum bönkum og mögulegu tapi í íslenska bankakerfinu, að því er haft er eftir Eiríki Guðnasyni seðlabankastjóra í Børsen í dag.


 

Utanþingsviðskipti með bréf Glitnis[GLB]  námu 3,7 milljörðum króna í morgun, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Erfiðleikar á lánamarkaði munu væntanlega kosta einhverja smærri íslensku bankanna sjálfstæði sitt, að mati Eiríks Guðnasonar seðlabankastjóra, samkvæmt því sem fram kemur í Børsen í dag.


 

Hækkar um 7,8% milli ára


 

Sparisjóður Norðlendinga, SPNOR, varð frá og með gærdeginum Byr sparisjóður. Hann er fjórði sparisjóðurinn til að taka upp merki Byrs.


 

Sú var tíðin að fréttir af kaupum íslenskra fjárfesta voru nær daglegt brauð en nú er orðið æ algengara að íslensku félögin losi um eignir, í sumum tilvikum meira eða minna tilneydd. Fyrstu merkin virðast vissulega vera komin fram þótt þau séu kannski hvorki mörg né mikil enn sem komið er.


 

Þrír af hverjum fjórum stjórnendum í íslenskum fyrirtækjum eru mjög eða frekar sammála því að taka ætti upp erlendan gjaldmiðil á Íslandi, í stað íslensku krónunnar. Þetta kemur fram í nýrri könnun Miðlunar og Viðskiptablaðsins.


 

„Auðvitað höfum við áhyggjur af því að kjarasamningur sem við gerðum 17. febrúar rýrnar dag frá degi," segir Grétar Þorsteinsson, forseti Alþýðusambands Íslands. Hann bætir því við að nánast engar líkur séu orðnar á því að forsendur samningsins standist.


 

Þór Sigfússon, nýkjörinn formaður Samtaka atvinnulífsins (SA) sagði í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna eina verðætustu auðlind landsins vera ungt fólk.


 

seljendur byggingavara óttast afleiðingar útlánastopps bankanna


 

Lánshæfismatsfyrirtækið Standard og Poor’s tilkynnti í dag að það hafi breytt langtíma lánshæfismatseinkunn Glitnis [GLB]úr A- í BBB+, með neikvæðum horfum. Á sama tíma staðfesti S&P skammtímaeinkunn bankans A-2. Glitnir er eini bankinn á Íslandi sem er metin af S&P.


 

Gengisvísitalan var 151,5 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 0,5% frá lokun markaða á föstudag en 1,4% frá opinberu gengi s.l. föstudag.


 

Skuldatryggingaálag Glitnis [GLB] og Kaupþings [KAUP] hækkaði álagið um 25 punkta innan dagsins, að því er fram kemur í Hálffimm fréttum Kaupþings. Ekki er getið um hreyfingar á skuldatryggingaálagi Landsbankans.


 

Evrópsk samkeppnisyfirvöld hafa samþykkt án athugasemda kaup Marel Food Systems hf. [MARL] á Stork Food Systems. Yfirtökutilboð London Acquisition N.V. um kaup á öllum hlutum í Stork N.V. var lýst skilyrðislaust þann 17. janúar 2008. Einnig hafa kaupin fengið jákvæða umsögn Stork Works Council, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Aðeins eitt félag hækkar


 

Forsetar ASÍ og framkvæmdastjóri gengu í morgun á fund oddvita ríkisstjórnarinnar.


 

Í Morgunkorni Glitnis í morgun kemur fram nokkur viðsnúningur hefur orðið á hlutabréfamarkaðinum hér á landi í apríl. Hlutabréf hafa hækkað í verði um tæp 5% frá því í upphafi mánaðar eftir nánast samfellda lækkun frá upphafi árs.


 

Forstjóri OR segir ákvörðun eftirlitsins ganga of langt


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,6% og er 5.266 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Samþykkt var á aðalfundi Icelandic Group [IG] á föstudag að afskrá félagið úr Kauphöllinni. Icelandic Group fetar þar með í fótspor Vinnslustöðvarinnar [VNST] sem síðastliðið haust óskaði eftir afskráningu. Bæði félögin munu kveðja Kauphöllina á þessu ári en í kjölfarið verða HB Grandi og Alfesca [A] einu félögin sem eftir eru í Kauphöllinni sem hafa tengingu við sjávarútveg.


 
Innlent
21. apríl 2008

Krónan styrkist

Gengisvísitalan er nú 152,5 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 0,1% frá lokun markaða á föstudag en 0,8% frá opinberu gengi s.l. föstudag.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,3% síðan opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni í morgun og stendur nú í 5.283 stigum.


 

Vextir íbúðalána með uppgreiðsluákvæði verða 5,20%


 

Hagstofa Íslands sendi í morgun frá sér tölur um bókaútgáfu áranna 1999–2006 í tilefni af alþjóðlegum degi bókarinnar, 23. apríl.


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan apríl 2008, er 416,5 stig samkvæmt vef Hagstofu Íslands.


 

Enn ein umfjöllunin um íslensk efnahagslíf í erlendum fjölmiðlum


 

Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman tölur um vanskil útlána hjá innlánsstofnunum frá árinu 2000 og til ársloka 2007. Heildarskuldir hafa á tímabilinu aukist úr 625 milljörðum króna í tæplega 4.700 milljarða.


 

Guardian hefur bæst í hóp þeirra erlendu miðla sem fjalla um íslenskt efnahagslíf, en á vef Guardian er að finna viðtal Reuters fréttastofunnar við Árna Mathiesen fjármálaráðherra.


 

Ólöf Nordal, alþingismaður sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins sem fram fór í gær að ástæðuna fyrir því að hér á landi væri mikil þekking á bankarekstri og viðskiptalífi vera sú að hér væri gott að reka fyrirtæki, góð viðskiptamenntun og þá væri umhverfið fyrir viðskipti gott.


 

Ólöf Nordal, alþingismaður sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins í gær að það væri óraunhæft að fjalla um framtíð Íslands án þess að viðurkenna að grundvallarumræða um stjórnskipun landsins hefur ekki farið fram.


 

Í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins í gær var greint frá því að sveitarfélagið Ölfus og fyrirtæki Greenstone undirrituðu í gær viljayfirlýsingu um undirbúning byggingar netþjónabús í Þorlákshöfn.


 

New York Times birti í gær úttekt á ástandi íslensks efnahagslífs undir fyrirsögninni „Ísland, lítill orkubolti, missir dampinn“.


 

Breski blaðamaðurinn David Ibison, sem fjallar um Ísland hjá Financial Times, greinir frá því í samtali við Viðskiptablaðið að haft hafi verið samband við hann af fulltrúa erlends vogunarsjóðs vegna umfjöllunar hans um Ísland.


 

Velta á fasteignamarkaði dróst saman um 8% milli vikna en hafði í vikunni á undan dregist saman um 22% á milli vikna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Ólafur F. Magnússon borgarstjóri segir að sú tillaga sem lögð hafi verið fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í gær hafi verið gerð í fullu samráði við alla borgarfulltrúa meirihlutans. Hann segir enn fremur að tillagan sé í fullu samræmi við skoðanir sínar á málinu og niðurstöðu þverpólitísks stýrihóps um málefni Reykjavík Energy Invest.


 

Ísland er ennþá mikilvægasti markaður íslensku viðskiptabankanna þrátt fyrir að vægi þess í viðskiptamódeli þeirra hafi minnkað talsvert á undanförnum árum. Þetta kemur fram í Hálf fimm fréttum greiningardeildar Kaupþings frá því í gær.


 

Vegvísir Landsbankans greinir frá því í dag að skuldatryggingarálag íslenskra banka hefur verið á hraðri niðurleið í þessari viku. Um leið hefur Iltraxx fjármálavísitalan sem mælir skuldatryggingarálag fjármálafyrirtækja almennt lækkað. Þróun álags íslensku bankanna fylgir því almennri þróun í bankageiranum. Í fréttinni kemur fram að Financial Times hafi greint frá því að stórir fjárfestingabankar vinni að því að stofna uppgjörsaðila (e. clearing house) sem hefði það hlutverk að samþykkja eða synja viðskiptum með skuldatryggingar. Undanfarin ár hafa þátttakendur á skuldatryggingamarkaði verið á móti formlegu regluverki, en í ljósi atburða á markaði, svo sem falli fjárfestingabankans Bear Stearns, hefur komið nýtt hljóð í strokkinn. Með þeim reglubreytingum sem fjárfestingabankarnir leggja til er ætlunin að takmarka áhættu þeirra sem taka þátt í skuldatrygginga- og skuldabréfamarkaði. Við núverandi aðstæður er hætta á að markaður skuldatryggingaálags geti magnað upp áhrif greiðslufalls stórra aðila, þar sem óvíst er um greiðsluhæfi þeirra sem selt hafa tryggingar og skyndileg aukin áhættufælni gæti haft keðjuverkandi áhrif á þá sem halda á skuldatryggingum eða skuldabréfum, segir í frétt Vegvísis.


 

Segir matsfyrirtæki fylgja fréttaumfjöllun frekar en einhverju öðru við mat á stöðu Íslands


 

segir fráfarandi stjórnarformaður


 

Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður Greiningadeildar Landsbankans sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins fyrir stundu að tillögur um einhliða upptöku evru væri að hennar mati afturhvarf til þess tíma þegar Íslendingar töldu best að verja sjálfstæði landsins með höftum og einangrun.


 

Finnbogi A. Baldvinsson, forstjóri Icelandic Group[IG], telur að hráefnisverð matvæla muni halda áfram að hækka á næstunni. „En hugsanlega eigum við eitthvað auðveldara með að koma hráefnishækkunum og afurðaverðshækkunum í gegn núna, þar sem önnur matvara og önnur matvæli eru að hækka mikið,“ sagði Finnbogi á aðalfundi félagsins.


 

Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður Greiningadeildar Landsbankans sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins Íslendingar væru nú staddir í miðju óveðri alþjóðlegrar fjármálakreppu.


 

Aðalfundur Icelandic Group [IG] samþykkti að félagið tæki víkjandi lán með breytirétti í hlutafé. Láninu verður varið til að styrkja innviði félagsins og að lækka hlutfall skammtímalána.


 

Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður Greiningadeildar Landsbankans sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins að aðgerðir stjórnvalda og bankanna muni á næstu vikum og mánuðum breyta miklu um framtíðina og sagðist þá eiga við krónuna, verðbólgu, land og þjóð.


 

segir Kristín Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Gaums


 

Aðalfundur Icelandic Group [IG] veitti stjórn félagsins umboð til þess að óska eftir afskráningu af hlutabréfamarkaði.


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins að í þeirri miklu umræðu sem verið hefði um stöðu íslensku bankanna hefur farið minna fyrir umræðu um aðrar atvinnugreinar sem Geir sagði ekki síður mikilvægar í íslensku efnahagslífi.


 

Geir H. Haarde sagði í ávarpi sínu á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins ljóst að íslenska þjóðarbúið hefur orðið fyrir nokkrum búsifjum að undanförnu vegna þeirra hremminga sem orðið hafa á alþjóðafjármálamörkuðum.


 

Geir H. Haarde sagði í ávarpi sínu á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins að honum fyndist stundum eins og fjallað væri um efnahagsmál af nokkurri léttúð og jafnvel skilningsleysi hér heima.


 

Í ræðu sinni á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins (SA) sagði Ingimundur Sigurpálsson, formaður samtakanna það mikilvægt að halda áfram að nýta orkulindir landsins á þann hátt, sem á hverjum tíma er talið samræmast markmiðum í efnahagsmálum og náttúruvernd.


 

Ingimundur Sigurpálsson, formaður Samtaka atvinnulífsins (SA) minnti á í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna sem nú stendur yfir að meginmarkmið Seðlabanka Íslands sé, samkvæmt lögum, að stuðla að stöðugu verðlagi.


 

Ingimundur Sigurpálsson, formaður Samtaka atvinnulífsins (SA) sagði mikilvægt að nýgerðum kjarasamningunum verði fylgt nákvæmlega eftir og að fyrirtæki takmarki svo sem frekast er kostur launaskrið umfram ákvæði þeirra, í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna sem nú stendur yfir.


 

Ingimundur Sigurpálsson, formaður Samtaka atvinnulífsins (SA) sagði í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna sem nú stendur yfir að í atvinnulífinu mætti nú merkja vaxandi stuðning við upptöku evru sem gjaldmiðils, „þótt vitað sé að margra ára samningaferli við ESB og aðlögun að skilyrðum um þátttöku í myntbandalagi Evrópu breyti ekki stöðunni gagnvart vaxtastefnu Seðlabankans á næstu mánuðum,“ sagði Ingimundur.


 

Ingimundur Sigurpálsson, formaður Samtaka atvinnulífsins (SA) sagði í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna sem nú stendur yfir að meginástæða þess að vaxtastefna Seðlabankans hefur ekki virkað er vafalaust sú, hve auðvelt hefur verið að sækja fjármagn á alþjóðlega markaði.


 

Ingimundur Sigurpálsson, formaður Samtaka atvinnulífsins (SA) sagði í ræðu sinni á aðalfundi samtakanna sem nú stendur yfir að vöxtur og framþróun íslensks athafnalífs væri undir því komin að eiga greiðan aðgang að erlendu lánsfé, svo standa megi fyrir eðlilegri nýsköpun, aukinni framleiðni og nýjum arðbærum fjárfestingum.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,5% og er 5.300 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

segir forstjóri Ríkiskaupa


 

Ráðgjafafyrirtæki telur hagnaðartækifæri í lækkun skuldatryggingaálags íslensku bankanna


 

Gagnrýna stefnuleysi sjálfstæðismanna


 

„Það er örugglega ekki nýtt að vogunarsjóðir gangi markvisst fram í því að beita sér gegn tiltekinni mynt. Þeir stunda það og það leikur enginn vafi á því að þeir hafa um hríð beint sjónum sínum að Íslandi,” segir Poul Nyrup Rasmussen, fyrrverandi forsætisráðherra Danmerkur við danska blaðið Information.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,5% og er 5.247 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 1,7 milljarði króna.


 

Samtök atvinnulífsins (SA) kynntu á fundi í morgun nýtt rit sem nefnist Baráttan um fólkið. Ritið fjallar um alþjóðavæðingu vinnumarkaðarins og er ein niðurstaða þess að Ísland standi Norðurlöndunum í heild að baki við að takast á áskoranir hnattvæðingarinnar.


 
Innlent
18. apríl 2008

Krónan veikist

Gengisvísitalan er nú 153,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því veikst um 0,8% í dag og um 2% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings, segir að vandamálið fyrir gjaldeyrismarkaðinn á Íslandi hafi verið hversu nafnvaxtamarkaðurinn hér á landi hafi verið lítill. Hér hafi flestar skuldbindingar verið verðtryggðar til langs tíma.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,5% og er 5.250 stig hálftíma eftir opnun markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Í gær tók Samkeppniseftirlitið þá ákvörðun að ekki væri tilefni til að hafast frekar að varðandi kaup Exista hf. á öllu hlutafé í Skiptum hf.


 

Úttekt í helgarblaði Viðskiptablaðsins í dag


 

Meðalvelta á dag á gjaldeyrismarkaði hefur numið rúmum 33 milljörðum króna það sem af er þessari viku og hefur lækkað mikið á milli vikna.


 

Berlingske Tidende í Danmörku hefur lengi verið legið á hálsi fyrir að vera neikvætt í garð Íslands og íslenskra fjárfesta.


 

Kristján Möller, samgönguráðherr opnaði formlega sýninguna Verk og vit í Laugardalshöllinni síðdegis í gær. Það er AP almannatengsl ehf. sem standa fyrir sýningunni, en þar kynnir mikill fjöldi iðnfyrirtækja og söluaðila vörur sínar sem stílaðar eru á verktaka og raunar alla þá sem í framkvæmdum standa


 

Útboð Seðlabankans á sex mánaða innstæðubréfum fyrir 25 milljarða króna í fyrradag var „jákvætt skref í þá átt að laga brestinn í gjaldeyrisskiptamarkaðnum,“ hefur Dow Jones eftir RBC Capital Markets.


 

Í ákvörðun sinni í dag komst Samkeppniseftirlitið (SE)  að þeirri niðurstöðu að eignarhald Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á stórum hlut í Hitaveitu Suðurnesja (HS), öflugum keppinauti sínum, myndi hafa skaðleg áhrif á samkeppni.


 

Á aðalfundi Almenna Lífeyrissjóðsins kom fram að breyting sem gerð var á fyrirkomulagi samtryggingasjóðs Almenna lífeyrissjóðsins árið 2006 hefur reynst vel í því mikla umróti sem verið hefur á fjármálamörkuðum undanfarna mánuði.


 

Sjóðsfélagar geta séð stöðu sína á heimasíðu sjóðsins


 

Flaga Group [FLAGA] tilkynnti á aðalfundi félagsins í dag að bráðabirgðatölur gæfu til kynna að fyrsti ársfjórðungur ársins 2008 yrði sá tekjuhæsti í sögu félagsins, að sögn Greiningardeildar Landsbankans.


 

Á aðalfundi Flögu Group [FLAGA] var samþykkt tillaga fráfarandi stjórnar um að nýkjörn stjórn félagsins taki ákvörðun um að afskrá félagið úr Kauphöll Íslands.


 

Alls 20 þúsund sæti sem frátekin voru í vélum Icelandair fyrir tilboð til félaga í Vildarklúbbnum seldust upp í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Icelandair.


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor’s greindi frá því í dag að það hefði lækkað lánshæfismat Íbúðalánasjóðs vegna langtímaskuldbindinga í íslenskum krónum í A+ úr AA- með neikvæðum horfum.


 

Starfsfólk Íslandspósts, Reykjavíkurborgar og ÁTVR sögðu frá reynslu sinni af vefumsjónarkerfinu ContentXXL  á ráðstefnu á vegum TM Software, umboðsaðila ContentXXL, á dögunum.


 

Krónan veiktist hratt undir lok dags og var Gengisvísitalan 152,5 stig við lok gjaldeyrismarkaða samkvæmt Markaðsvakt Mentís. Krónan veikist þannig um 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans í morgun.


 

Í dag var skrifað undir nýjan kjarasamning milli VR/ LÍV og FÍS (Félags íslenskra stórkaupmanna) með fyrirvara um samþykki beggja samningsaðila. Þetta kemur fram á vef VR.


 

Kaupfélag Skagfirðinga, Gasfélagið og Sveitarfélagið Skagafjörður hafa gert með sér samkomulag um stofnun undirbúningsfélags um að reisa koltrefjaverksmiðju á Sauðarkróki. Þetta kemur fram í sameiginlegri tilkynningu.


 

Fyrirtækið KÞG Holding ehf. sem er í eigu Kristins Þórs Geirsson, nýráðins framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs Glitnis, keypti í vikunni hlut í Glitni fyrir um 994 milljónir króna með láni frá bankanum.


 

Alfesca hefur selt norska fiskölufyrirtækið Christiansen Partner AS til til CP Holding AS, fyrirtækis sem er undir stjórn John Synnes, framkvæmdastjóra Christiansen Parter. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,4% í dag og stendur nú í 5.224 stigum.


 

Varaforseti Evrópuþingsins flutti fyrirlestur um tengsl Íslands og ESB


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor's greindi frá því í dag að það hefði lækkað lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs á erlendum langtímaskuldbindingum í A úr A+ og á langtímaskuldbindingum í íslenskum krónum í AA- frá AA.


 

Breska dagblaðið The Guardian fylgir í kjölfar svo margra annarra erlendra fjölmiðla og birtir ýtarlega umfjöllun um íslenska hagkerfið í blaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan stendur í stað við hádegi og er 5.245 stig. Gengi krónu hefur styrkst um 0,4% og er 150,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Skuldatryggingaálag á skuldbindingar íslenska ríkisins til fimm ára hefur einnig lækkað mikið frá því í upphafi mánaðar. Álagið stendur nú í 260 punktum en var 410 punktar í byrjun apríl.


 

Viðsnúningur hefur orðið á þróun skuldatryggingaálags bankanna en álagið fjarlægist nú óðfluga þann sögulega hátind sem álagið náði undir lok síðasta mánaðar.


 

Utanþings viðskipti með bréf Glitnis [GLB] fyrir 1,5 milljarð króna áttu sér stað í morgun, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Tvö utanþingsviðskipti með bréf Landsbankann [LAIS] nema samanlagt 2,8 milljörðum króna áttu sér stað í morgun, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 
Innlent
17. apríl 2008

Krónan styrkist

Gengisvísitalan er nú 150,6 stig samkvæmt vef Markaðsvakt Mentís og hefur krónan því styrkst um 0,2% í morgun frá opinberu gengi í gær.


 

Hlutfall vanskila af útlánum er tæplega 0,4% sem er lítillega lægra en það var í lok næsta ársfjórðungs á undan þegar hlutfallið var 0,5%. Í árslok 2006 var hlutfallið rúmlega 0,5%. Vanskilahlutfallið nú hefur ekki verið lægra frá árslokum 2000.


 

Fréttavefur Reuters greinir frá því í dag að Glitnir hafi í febrúar selt norska bankanum DnB Nor fasteignalán sem ekki falla að kjarnastarfssemi bankans.


 

Biðlaun nema 178 milljónum


 

26% tekna Kauphallarfyrirtækjanna koma frá Íslandi


 

Það var rúmlega þreföld eftirspurn eftir 25 milljarða króna innistæðubréfum sem Seðlabankinn bauð til sölu til sex mánaða. „Það er því ljóst að töluverð eftirspurn er eftir íslenskum vöxtum,“ segir greiningardeild Landsbankans í Vegvísi.


 

Íslenskir viðskiptamenn telja að reglur um vegabréfsáritanir til Bandaríkjanna séu veruleg hindrun í vegi þess að þeir geti sent stjórnendur og fjárfesta til tímabundinna starfa í Bandaríkjunum, að sögn Martins Eyjólfssonar, sviðsstjóra viðskiptasviðs utanríkisráðuneytisins.


 

Bolli Héðinsson, hagfræðingur hjá Háskólanum í Reykjavík, segist hafa mikla samúð með Seðlabanka Íslands, þegar hann er inntur álits á framkvæmd peningamálastefnu Seðlabankans. Þau tæki sem bankinn hafi til að stýra því sem honum hefur verið falið að stýra séu býsna fá.


 

Seðlabankinn spáir því að verð á áli og sjávarafurðum, tveimur helstu útflutningsvörum Íslendinga, fari hækkandi á næstu árum. Þetta kemur fram í þjóðhagsspá bankans, sem birtist í Peningamálum í síðustu viku.


 

Þorskverð hefur hækkað um 16% hjá þeim skipum sem landa á fiskmörkuðum, samkvæmt athugun Fiskifrétta, sérblaðs Viðskiptablaðsins.


 

Samkeppniseftirlitið hefur ákveðið að veita stóru viðskiptabönkunum þremur, Kaupþingi, Landsbanka og Glitni tímabundna undanþágu frá samkeppnislögum. Það er gert til að bankarnir geti veitt 500 milljónum krónum hver í Frumtak, samlagssjóð Nýsköpunarsjóðs, sem stæði að áhættufjárfestingum í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum. Þetta kemur fram í frétt á síðu Samkeppniseftirlitsins.


 

 Atlantic Airways hefur keypt til sín þyrlu, og hefur nú fjórar slíkar á sínum snærum. Þyrlan er af gerðinni AW-139 og kemur frá AugustaWestland-verksmiðjum úti fyrir Mílanóborg.


 

Kaupþing mun ljúka fjármögnun endurgreiðslna á langtímaskuldum ársins 2009 fyrir ágústlok, að því er fram kom í norskum fjölmiðlum í gær.


 

Ný vefverslun, Vörusjá, var opnuð formlega á fundi sem Ríkiskaup stóð fyrir á Grand Hóteli í morgun. Vörusjáin mun fyrst um sinn þjóna opinberum innkaupaðilum við kaup á ýmsum aðföngum en síðar almennum fyrirtækjum og neytendum.


 

120.000 króna launauppbót fyrir fullt starf og öðrum greitt skv. starfshlutfalli


 

Gengisvísitalan var nú í lok dags 151 stig samkvæmt vef Markaðsvakt Mentís og styrktist krónan því um 0,2% í dag frá opinberu gengi í gær.


 

Steingrímur J. Sigfússon leggur fram skriflega fyrirspurn á Alþingi


 

Sveitafélagið Ölfus hefur svaraðyfirlýsingu Lýsis frá því í fyrradag. Segir í tilkynningu sveitafélagsins að í yfirlýsingu Lýsis sé að finna rangfærslur sem sveitafélagið telur sig knúið til að svara.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,2% og er 5.245 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Hópur íslenskra fjárfesta hefur fest kaup á meirihluta hlutafjár pólska sjávarréttaframleiðandans, Proryb.


 

Baugur leitar að kaupanda fyrir bresku lágvöru tískuverslunina MK One, sem er það fyrirtæki í eigu Baugs sem skilar einna mestu tapi, að því er segir í frétt Financial Times. Yfirmaður samskiptasvið Baugs, Sophy Buckley,  staðfestir í samtali við Viðskiptablaðið að til standi að selja félagið en gaf ekki færi á samtali við Gunnar Sigurðsson, forstjóra Baugs Group.


 

Alfesca hefur gjaldfært allan kostnað vegna athugana á yfirtöku OM


 

DHL mun breyta verðskrám sínum frá og með 15. maí næstkomandi. Er bæði um að ræða lækkanir og hækkanir vegna mismunandi aðstæðna á markaðssvæðum félagsins. Einnig verður frá sama tíma innleitt sérstakt gengisaðlögunargjald vegna mikilla breytinga á gengi krónunnar undanfarið. Þetta kemur fram í tilkynningu frá DHL.


 

Bæði Seðlabanki Íslands og fjármálaráðuneytið spá því að íbúðafjárfesting muni dragast saman og að fasteignaverð muni lækka á næstu misserum.


 

Í meginspá fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir nýju álveri Norðuráls við Helguvík, aflþynnuverksmiðju á Krossanesi, netþjóna- og gagnabúi á Reykjanesi og tilheyrandi orkuöflunarframkvæmdum.


 

„Ég sá ekki ástæðu til að hækka vexti,“ segir Friðrik Már Baldursson, prófessor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, aðspurður um stýrivaxtahækkun Seðlabankans í síðustu viku. Þá hækkaði bankinn vextina um 0,5 prósent í 15,5%.


 

Íslenska fjárfestingarfélagið Redsquare Invest og Glitnir Total Capital í Danmörku hafa selt Rahbekfisk í Danmörku til fjárfestingarfélagsins Greystone Capital.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,3% og er 5.195 stig við hádegi. Gengi krónu stendur í stað í 150,4 stigum, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. 


 

Gert ráð fyrir um 10% verðbólgu í apríl


 
Innlent
16. apríl 2008

40,8 klst. vinnuvika

Á fyrsta ársfjórðungi 2008 var meðalfjöldi vinnustunda 40,8 klst. hjá þeim sem voru við vinnu í viðmiðunarvikunni, 45,5 klst. hjá körlum en 35,1 klst. hjá konum.


 
Innlent
16. apríl 2008

81% atvinnuþátttaka

Fjöldi starfandi á fyrsta ársfjórðungi 2008 var 174.000 manns og fjölgaði um 1.200 frá sama tíma ári áður.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,7% og er 5.218 við opnun markaðar.


 

Regluleg laun á almennum vinnumarkaði voru að meðaltali 303 þúsund krónur á mánuði árið 2007.


 

Á fyrsta ársfjórðungi 2008 voru að meðaltali 4.200 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 2,3% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 2,5% hjá körlum og 2,2% hjá konum. Þegar litið er til aldurs var atvinnuleysið mest meðal fólks á aldrinum 16-24 ára, eða 6,5%. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 4,7 milljörðum króna í janúar 2008 samanborið við 5,8 milljarða í janúar 2007. Aflaverðmæti hefur dregist saman um 1,1 milljarð eða 18,3% milli ára.


 

Tór Einarsson, prófessor við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, telur að ekki séu sterk rök fyrir frekari hækkun stýrivaxta þrátt fyrir yfirvofandi verðbólguskot sem muni færa verðbólgu í tveggja stafa tölu.


 

Enn er ekki ljóst hvort og þá hvenær gjaldeyrisforði Seðlabankans verður aukinn


 

Bandaríska tollgæslan lagði í febrúar síðastliðnum hald á 10-11 bíla sem biðu útskipunar í höfn í Richmond í Bandaríkjunum og eru bílarnir enn í vörslu yfirvalda.


 

Í hálffimm fréttum Kaupþings er greint frá því að heildararðgreiðslur þeirra fyrirtækja sem nú mynda Úrvalsvísitöluna dragast saman um rúman helming milli ára.


 

Um fimmtungs veiking krónunnar í liðnum mánuði þurfti ekki að koma á óvart og við ættum að búast við frekari lækkun hennar.


 

Niðurstöður áhættumats fyrir fyrirhugaðar virkjanir verða kynntar íbúum Ásahrepps og Rangárþings ytra miðvikudaginn 16. apríl kl. 20:30. Fundurinn verður haldinn á Laugalandi í Holtum. Á fundinum mun Dóra Hjálmarsdóttir verkfræðingur hjá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf. fara yfir forsendur og niðurstöður áhættumatsins.


 

Gengisvísitalan var 150,8 stig við lokun markaða samkvæmt vef Landsbankans og veiktist krónan því um 0,2% í dag frá opinberu gengi í gær.


 

Fjármálaráðuneytið kynnti nýja þjóðhagsspá í dag.


 

Ingibjörg Sólrún svarar fyrirspurn á Alþingi


 

Sérkennilegur vandi blasir við í verktakabransanum á Íslandi um þessar mundir. Um leið og ríki, sveitarfélög og einkafyrirtæki hyggjast framkvæma sem aldrei fyrr, eða fyrir um 130 þúsund milljónir króna, þá eru bankar meira og minna lokaðir fyrir lánveitingum til verktaka. Það virðist því vera að koma upp pattstaða þar sem starfsemi verktaka geti stöðvast þó verkefnaframboð sé yfirdrifið.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,2% og er 5.182 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Iceland Express hefur kynnt vetraráætlun sína fyrir næsta vetur. Félagið mun fjölga ferðum til London og Varsjá verður nýr vetraráfangastaður félagsins. Aðrir vetraráfangastaðir verða Kaupmannahöfn, Alicante, Berlín og Friedrichshafen. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Iceland Express.


 

Það var ekkert sérlega þungt yfir svip Þorsteins Þorgeirssonar, skrifstofustjóra efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins, þegar hann kynnti þjóðhagsspá ráðuneytisins fyrir árin 2008 til 2010 í morgun, enda má segja að meiri bjartsýni - eða kannski öllu heldur minni svartsýni - gæti  í henni en spá Seðlabanka Íslands sem kynnt var fyrir tæpri viku og hristi óneitanlega upp í mörgum.


 

Hlutabréf hækkuðu um stund í Kauphöllinni og hafði Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkað um 0,3% eftir að hafa lækkað um 1,1% um hádegi.


 

Kristinn Þór Geirsson,nýráðinn framkvæmdastjóri Fjármála og- rekstrarsviðsGlitnis [GLB] keypti í morgun hlut í félaginu fyrir um 994 milljónir.


 

Gert ráð fyrir 1,9% atvinnuleysi á þessu ári


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,1% og er 5.137 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,34% og er 150,6 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. 


 

Stjórnendur danska lággjaldafélagsins Sterling eru opnir fyrir samstarfi eða samruna við annað flugfélag og telja líkur á að draga muni til tíðinda í þeim efnum á næstu tólf mánuðum.


 

Gengisvísitalan er nú 151,1 stig samkvæmt vef Landsbankans og hefur krónan því styrkst um 0,4% í morgun frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1,1% það sem af er degi í Kauphöll Íslands.


 

Bloomberg fjallar um nýbirta þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins, sem gerir ráð fyrir því að landsframleiðsla hér dragist saman um 0,7% á næsta ári. Fréttaveitan ræðir við Lúðvík Elíasson, sérfræðing á greiningardeild Landsbanka, sem segir að deildin spái kólnun, en ekki nærri því jafn mikilli.


 

Samkvæmt tölum Seðlabankans nam greiðslukortavelta í marsmánuði rúmum 55 milljörðum króna. Af því var velta vegna kreditkortanotkunar 24,7 milljarðar króna en velta með debetkort nam 20,6 milljörðum króna í mánuðinum.


 

Kjartan Magnússon, stjórnarformaður Reykjavík Energy Invest, segir að töluverð stefnubreyting hafi orðið hjá félaginu frá því í haust því að ný stjórn lágmarki fjárfestingar og vinni einungis með það fé sem búið var að setja inn í félagið á sínum tíma.


 

Hagnaður af hefðbundinni starfsemi ekki minni


 

BG Partners, félag í eigu B2B (eignarhaldsfélag Birgirs Þórs Bieltvedt) og Guðmundar Þórðarsonar, hefur gengið frá kaupum á 50% hlutafjár í Metropol, sem er verðlaunað fyrirtæki í hönnun, framleiðslu, heildsölu og smásölu á tískufatnaði. Hin 50% eru í eigu Tommy Hyldahl, stofnaanda og framkvæmdastjóra félagsins, að því er segir í fréttatilkynningu.


 

Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, segir að Seðlabanki Íslands sé skák og mát. Bankinn hafi misst trúverðugleika sinn vegna þess að honum hafi mistekist árum saman að ná markmiði sínu og vegna þess að yfirstjórnin sé ekki að uppistöðu til skipuð fagfólki. Gylfi segir, þegar hann er beðinn að útskýra þetta nánar, að allt frá árinu 2001, þegar bankinn hafi hrakist frá gengisviðmiðinu, hafi hann reynt að ná verðbólgumarkmiðinu. Það hafi ekki tekist – fyrir utan nokkra mánuði þegar gengi krónunnar hafi styrkst eftir mikið fall.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra og Danny Williams, forsætisráðherra Nýfundnalands og Labrador, undirrituðu í dag samkomulag um tvíhliða samstarf Íslands og þessa nágrannafylkis okkar í Kanada.


 

Í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins var sagt frá því að dæmi eru um að erlendir vogunarsjóðir hafi haft í hótunum við íslenska fjölmiðla sem fjallað hafa um ásakanir á hendur þeim um markaðsmisnotkun.


 

Kannanir bentu til þess að flokkur Silvio Berlusconi fari með sigur af hólmi í báðum deildum þingsins þar í landi í kosningum sem fóru fram í gær og í dag. Helsti andstæðingur Berlusconi, Walter Veltroni, hafði þegar viðurkennt ósigur sinn í kosningunum áður en úrslitin voru tilkynnt. Þetta verður þriðja kjörtímabil Berlusconi sem forsætisráðherra, en hann sagði af sér sem slíkur síðast í maí 2006.


 

Gengisvísitalan var 151,1 stig í lok dags og veiktist krónan því um 2% frá opinberu gengi Seðlabankans (148,1 stig) á föstudag. Velta á gjaldeyrismarkaði var um 41 milljarður samkvæmt Vegvísi Landsbankans.


 

Alfesca [A] tilkynnir að viðræðum um fyrirhuguð kaup á breska fyrirtækinu Oscar Mayer, sem framleiðir tilbúna rétti fyrir verslanakeðjur, hefur verið slitið, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,6% og er 5.193 stig við lok markaðar. Gengi krónu veiktist um 1,7% og er 151,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 2,7 milljörðum króna.


 

Borist hefur yfirlýsing frá Lýsi vegna umfjöllunar um fiskþurrkun félagsins í Þorlákshöfn.


 

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins (FME) kemur fram að stofnunin hefur á undanförnum dögum staðið fyrir fræðslufundum um markaðsmisnotkun fyrir starfsfólk stærstu fjármálafyrirtækjanna.


 

Velta í dagvöruverslun jókst um 7,2% í mars síðastliðnum miðað við sama mánuð árið áður á föstu verðlagi. Á breytilegu verðlagi nam hækkunin 14%. Á milli mánaðanna febrúar og mars jókst velta dagvöruverslana um 13,1% á föstu verðlagi og um 13,8% á breytilegu verðlagi. Þetta kemur fram á vef Rannsóknarseturs verslunarinnar á Bifröst.


 

Fjárfestar halda áfram að borga meira fyrir bréf í herrafatakeðjunni Moss Bros en sem nemur óformlegu yfirtökutilboði Baugs Group. Það er undarlegt, í ljósi þess að ekkert mótframboð hefur litið dagsins ljós, að því er fram kemur í frétt Dow Jones fréttaveitunnar.


 

Steve Sadove, forstjóri bandaríska lúxus smásölufyrirtækisins Saks, segir að fyrirtækið sé ekki til sölu, að því er fram kemur í frétt Dow Jones fréttaveitunnar.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,7% og er 5.186 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 1,6% og er 151,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

nýtt nám á háskólastigi


 

Krónan hefur veikst um 2,9% á einni viku


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1,1% síðan markaðir opnuðu kl. 10 í Kauphöllinni.


 

Heildarafli íslenskra skipa í mars, metinn á föstu verði, var 7,6% meiri en í mars 2007. Það sem af er árinu hefur aflinn dregist saman um 10,7% miðað við sama tímabil 2007, sé hann metinn á föstu verði.  Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, sagði í Silfri Egils í Ríkissjónvarpsins að bankastjórn Seðlabankans ætti að sýna þá smekkvísi að segja af sér vegna undangenginna atburða. Þá myndu þeir spara ríkisstjórninni það ómak að breyta lögum svo hægt sé að setja þá af.


 

Edda Rós Karlsdóttir hefur ekki trú á því að fasteignaverð lækki um 30% að nafnvirði eins og kemur fram í nýrri spá Seðlabankans. Hún sagði í Silfri Egils Ríkissjónvarpsins að innviði íslensks efnahagslíf væru ennþá sterk, og að málið snerist einfaldlega um hvort fólk hefði efni á því að borga af eignum sínum.


 

Dómur Héraðsdóms staðfestur


 

Stjórn Rarik ohf. hefur samþykkt stofnun sérstaks dótturfélags til að halda utan um útrásarverkefni sín. Rarik orkuþróun ehf. er ætlað að halda utan um starfsemi félagsins erlendis og einnig þróunarverkefni á Íslandi. Rarik hefur lagt félaginu til 100 milljónir króna í hlutafé og hefur heimild til að auka það upp í 300 milljónir króna. Sú eign sem félagið á nú í ýmsum þróunarverkefnum verður lögð inn í hið nýstofnaða félag.


 

Um fjórðungur þeirra opinberu stofnana, fyrirtækja og hlutafélaga sem svöruðu könnun viðskiptaráðuneytis um seðilgjöld segjast leggja seðilgjald eða annan aukakostnað við aukakröfu. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá ráðuneytinu.


 

Um 10% undir lágtekjumörkum


 

Hinn 4. apríl 2008 var undirrituð í Helsinki bókun við norræna tvísköttunarsamninginn frá árinu 1996. Í þeirri bókun er að finna ýmsar breytingar á einstökum ákvæðum samningsins sem fyrst og fremst taka mið af þeirri þróun sem orðið hefur á reglum er varða tvísköttun á gildistíma hans. Jafnframt hefur skattalöggjöf landanna breyst nokkuð frá því að samningurinn var undirritaður.


 

Landsbankinn [LAIS] mun minnka hlutafé sitt um 300 milljónir að nafnvirði muni aðalfundartillögur stjórnar ná fram að ganga. Aðalfundur bankans verður haldinn 23.apríl næstkomandi.


 

Greiningardeild Landsbankans spáir því að vísitala neysluverðs hækki um 1,9% í apríl. Gangi spáin eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 10,1% í apríl samanborið við 8,7% í mars. Miklar verðhækkanir á innfluttum vörum leiða verðbólguna að þessu sinni, segir í skýrslu greiningadeildarinnar.  


 

Velta á fasteignamarkaði dróst saman um 22% milli vikna en hafði í vikunni á undan aukist um 92% á milli vikna.


 

Úrvalsvísitalan lækkað um 1,4% og er 5.275 stig við lok markaðar. Gengi krónu veiktist um 0,9% og er 149,0 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

„Glitnir Privatøkonomi er dótturfélag Glitnir Banka í Noregi og er óverulegur hluti af starfsemi bankans þar í landi.  Úrskurður norska fjármálaeftirlitsins snýr að innri ferlum Glitnir Privatøkonomi og eftirlitið hefur því afturkallað hluta starfsleyfis fyrirtækisins, “ segir Már Másson forstöðumaður kynningarmála hjá Glitni. 


 

Greiningardeildir bankanna gera ráð fyrir 7,5 milljarða króna samanlögðu tapi rekstrarfélaganna í Kauphöllinni, samvkæmt meðalspá. Er það talsverð breyting frá sama tímabili í fyrra, þegar afkoma fyrirtækjanna var nærri núllinu.


 

BG Partners, félag í eigu B2B (eignarhaldsfélag Birgirs Þórs Bieltvedt) og Guðmundar Þórðarsonar, hefur gengið frá kaupum á 50% hlutafjár í Metropol.


 

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra sagði á Alþingi í gær að afstaða hans til lagaákvæða um fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi hefði ekki breyst. Samkvæmt þeim er bann lagt við beinum fjárfestingum erlendra aðila í sjávarútvegi.


 

Fjárfestingafélögin, FL Group, Atorka og Exista, tapa samanlagt tæplega 49 milljörðum íslenskra króna á fyrsta fjórðungi þessa árs, samkvæmt meðalspá greiningardeilda bankanna.


 

Greiningardeildir Glitnis, Kaupþings og Landsbanka spá íslensku bönkunum að meðaltali rúmlega 40 milljarða króna hagnaði samanlagt á fyrsta fjórðungi þessa árs.


 

Morgunkorn Glitnis segir frá því í morgun að í nýútkomnum Peningamálum Seðlabankans er athyglisverð grein eftir Daníel Svavarsson, hagfræðing hjá bankanum, þar sem leitast er við að endurmeta erlenda stöðu þjóðarbúsins. Endurmatið felst í því að reikna beina fjárfestingu á markaðsvirði frekar en bókfærðu virði, eins og gert er í opinberum tölum Seðlabanka.


 

Norska fjármálaeftirlitið hefur svipt Glitnir Privatøkonomi leyfi til þess að reka fjárfestingaþjónustu þar sem eftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið hafi brotið gegn nýjum lögum um verðbréfaviðskipti.


 

Gert ráð fyrir 1%-1,2% atvinnuleysi í apríl


 

„Egill Jóhannsson situr á skrifstofu sinni í Reykjavík, horfir á snæviþakta Esjuna og athugar stöðuna á gengi íslensku krónunnar á fimmtán mínútna fresti. Hann er ekki gjaldeyrismiðlari; hann er bílasali”.


 

Seðlabanki Íslands hefur gefið út tölur um eignir lífeyrissjóðanna í lok febrúar á þessu ári. Hrein eign lífeyrissjóðanna var 1.614 milljarða króna í lok febrúar síðastliðnum og hafði lækkað um 8,2 milljarða króna í mánuðinum.


 

Skuldatryggingaálagið á íslensku bankana lækkaði örlítið í dag eða í 775-825 á bréf Kaupþings bæði og Glitnis en álagið á bréf Landsbankans lækkaði í 550-580 punkta.


 

Erlendar greiningardeildir segja að íslenska krónan sé enn viðkvæm fyrir frekari veikingu í ljósi þess að Seðlabanki Íslands hafi ekki, samhliða stýrivaxtahækkun sinni í gær, tilkynnt um neinar nýjar aðgerðir til að auka aðgengi íslensku bankanna að lausafé í erlendri mynt eða um aukningu á gjaldeyrisforðanum.


 

Icelandair er um þessar mundir að setja ný sæti og ný afþreyingarkerfi í allar Boeing 757 flugvélar sínar. Uppsetningunni lýkur vorið/sumarið 2008. Nýju sætin eru leðurklædd, þau eru léttari, sterkari og fyrirferðarminni en núverandi sæti og veita því farþegum meira svigrúm og aukin þægindi.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,9% og er 5.301 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 1% og er 149,1 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

UBS-bankinn birtir nýja skýrslu um bankana


 

Gengisvísitalan er nú 148,1 stig og hefur krónan því veikst um 0,7% í morgun og 1,5% frá því á mánudag. Opinbert gengi Seðlabankans var r í gær 147 stig.


 

Í könnun um stöðu og framtíðarhorfur hjá 400 stærstu fyrirtækjum landsins telja stjórnendur hjá um 48% fyrirtækjanna núverandi aðstæður í efnahagslífinu vera slæmar eða mjög slæmar, um 36% telja þær hvorki góðar né slæmar, en einungis um 16% telja þær vera góðar.


 

Um 50% starfsmanna íslensku bankanna starfa nú erlendis. Þetta kom fram í ræðu Jónasar Friðriks Jónssonar, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, á fundi Samtaka fjármálafyrirtækja í gær.


 

stærsta verkfræðistofa landsins með um 360 starfsmenn


 

Seðlabankinn spáir í þjóðhagsspá Peningamála, sem kom út í gær, að raunverð íbúðahúsnæðis muni lækka um u.þ.b. 30% á spátímabilinu, sem nær til ársins 2010.


 

Þrátt fyrir lausafjárkreppuna og erfitt aðgengi að lánsfé fer því þó fjarri að íslensku bankarnir hafi haldið að sér höndum í fjármögnun og raunar hafa þeir sótt sér umtalsvert fé bæði m.a. með einkaútgáfum (e. private placement) og útgáfum sérvarinna skuldabréfa.


 

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til laga um breytingar á samkeppnislögum. Meðal helstu breytinga er hækkun á viðmiðunarveltu tilkynningarskyldra samruna og aukin heimild Samkeppniseftirlits til að ógilda samruna sem ekki leiðir til markaðsráðandi stöðu eða styrkir hana.  


 

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins lagði fram nokkrar ábendingar á fundi Samtaka fjármálafyrirtækja í gær þar sem hann meðal annars hvatti stjórnendur bankanna til að nýta aðstæður á markaði nú til að huga að hagræðingu og sameiningu á innlendum fjármálamarkaði.


 

Magnús Geir Þórðarson umbylti rekstri og sýningarhaldi Leikfélags Akureyrar á árunum 2004-2008 með u


 

Viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson, telur tímabært að taka til skoðunar hvort afnema eigi skylduvátryggingu vegna bruna húseigna. Fyrr í þessari viku óskaði viðskiptaráðuneytið eftir tilnefningu Samtaka fjármálafyrirtækja, Fjármálaeftirlitsins og Húseigendafélagsins í nefnd sem fara á yfir lagaumhverfi brunatrygginga og vinna að afnámi þeirrar skyldutryggingar sem húseigendur búa við í dag.


 

Landsteinar Strengur hefur gert samning við Sjónarrönd ehf. um sölu og dreifingu ValuePlan áætlanakerfisins. ValuePlan áætlanakerfið heldur utan um alla áætlanagerð, allt frá sölu-, verkefna- og launaáætlunum yfir í rekstraráætlanir og sjóðstreymisspár og er í notkun hjá fjölda íslenskra fyrirtækja.


 

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, rakti í ræðu sinni á fundi Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF) í dag þróun skuldatryggingaálags á íslenska banka, sem hann sagði hafa verið mjög ýkta undanfarna mánuði.


 

Aðalfundur Byrs 2008 var haldinn á Hilton Nordica í gær. Fundurinn var vel sóttur, en hátt í 500 af 1.510 stofnfjáreigendum í Byr sátu hann.


 

Greiningardeild Landsbankans telur að Seðlabankinn muni fylgja eigin stýrivaxtaspá eftir næstu misserin. Þetta kemur fram í Fókus greiningardeildarinnar, sem hægt er að nálgast á pdf-skjalihér.


 

Rarik ohf. kynnti á dögunum afkomutölur sínar, en rekstrartekjur félagsins voru 7.436 milljónir króna á árinu 2007. Tap félagsins á árinu var 191 milljón króna en tap Rarik ohf. Samkvæmt efnahagsreikningi í lok árs 2007 námu heildareignir félagsins 26.442 milljónum króna. Heildarskuldir voru 11.706 milljónir og eigið fé 14.737 milljónir, en eiginfjárhlutfall er 55,7% í árslok 2007.


 

Um 73% fyrirtækja telja að framboð á vinnuafli sé nægjanlegt en aðeins um 27% telja sig skorta starfsfólk. Þetta kemur fram í könnun um stöðu og framtíðarhorfur hjá 400 stærstu fyrirtækjum landsins sem Samtök atvinnulífsins létu gera og finna má upplýsingar um á vef samtakanna.


 

Í ræðu sinni á fundi Samtaka fjármálafyrirtækja fyrr í dag benti Lárus Welding, bankastjóri Glitnis og formaður samtakanna, á að flestir íslensku bankanna hafa gætt þess að halda sig frá skuldabréfavefningum þeim sem hafa valdið hvað mestum vandræðum í íslenskum fjármálaheimi, ólíkt ýmsum evrópskum og bandarískum bönkum.


 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu var 352,7 stig í mars og lækkaði um 0,4% frá fyrra mánuði.


 

Formaður Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF), Lárus Welding, sagði í ræðu á árlegum SFF-degi sem fram fór í Borgarleikhúsinu í morgun jákvætt að ríkisstjórnin stefni að því að tryggja að fjármálastarfsemi geti áfram vaxið hér á landi og sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði - eins og lýst er í stefnuyfirlýsingu hennar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,9% og er 5.348 stig við lok markaðar. Gengi krónu veiktist um  1% og er 146,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Davíð Oddsson, formaður bankaráðs Seðlabankans sagði á fundi bankans í morgun að Seðlabankinn hefði talið að líklegt væri að gengi íslensku krónunnar myndi fyrr eða síðar lækka, þegar það var hvað sterkast.


 

Bloomberg fjallar um stýrivaxtahækkun og viðbrögð við henni


 

Í kjölfar vaxtahækkunar Seðlabankans um 0,5 prósentustig í 15,5% eru vextir nú hvergi hærri í heiminum meðal ríkja með þróaðan fjármálamarkað.


 

Bifreiðar og landbúnaðarvélar (B&L), Ingvar Helgason og ALP bílaleiga skrifuðu nýverið undir samning við Tryggingamiðstöðina um vátryggingaviðskipti og náið samstarf á sviði forvarna og fræðslumála.


 

segir Ársæll Valfells hagfræðingur


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 2,6% og er 5.308 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 1,6%  og er 147,8 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nemur 3,3 milljörðum króna.


 

Það eru ekki bara danskir fjölmiðlar sem herja á Íslendinga því nú hafa danskar rottur einnig beitt sér gegn fjárfestingum Íslendinga í Danmörku.


 

segir Bjarni Már Gylfason hagfræðingur Samtaka iðnaðarins


 
Innlent
10. apríl 2008

Krónan veikist um 2%

Gengisvísitalan er nú 148,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og stendur krónan því veikst um 2,1% frá opinberri skráningu krónunnar í gær.


 

Háir skattar á vinnandi fólk draga úr styrk Dana í alþjóðahagkerfinu.


 

„Við stefnum að því að selja þau bréf sem við fáum í Exista strax og gerum ráð fyrir því að ljúka því innan nokkra vikna," segir Jónas Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Kaupþings [KAUP], í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði strax við opnum markaða í Kauphöllinni í morgun og hefur nú lækkað um 1,8%.


 

Endurgreiðslur á langtímalánum Landsbanka á árinu fjármagnaðar


 

Gengi krónunnar hefur lækkað um 1,4% í morgun, samkvæmt Markaðsvakt Mentis. Gengisvísitalan er nú 147,5. Seðlabankinn tilkynnti sem kunnugt er við opnun markaða um 50 punkta stýrivaxtahækkun, þannig að stýrivextir eru nú 15,5%.


 

Seðlabankinn tilkynnti nú kl. 9 um 0,5% hækkun stýrivaxta. Stýrivextir hækka því úr 15% í 15,5%.


 

FIH Erhversbank kynnir nýjan innlánsbanka á netinu, Netbank Privat


 

Árásir spákaupmanna á sterlingspundið og Hong Kong á tíunda áratugnum


 

Stjórnarformaður Baugs segir að ástandið á gjaldeyrisskiptamarkaði hér á landi sé stórhættulegt og nauðsynlegt sé að tryggja eðlilegt gjadeyrisflæði á Íslandi. 


 

Samkeppniseftirlitið hefur beint þeim tilmælum til samgönguráðherra að beita sér fyrir því að gæta jafnræðis milli flugfélaga við veitingu ríkisstyrkja til flugsamgangna, í þeim tilgangi að greiða fyrir mögulegri samkeppni á viðkomandi mörkuðum.


 

Í dag var síðasta rafgreiningarkerið gangsett hjá Alcoa Fjarðaáli í Reyðarfirði. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri fyrirtækisins, sagði á fundi með starfsmönnum í dag að ætlunin sé að fjölga starfsmönnum fyrirtækisins. Þetta sagði hann gert til að mæta auknum verkefnum, auk þess sem markmiðið er að skapa aukið svigrúm fyrir þjálfun, fræðslu og starfsþróun sem Alcoa leggur mikla áherslu á.


 

Beðið er eftir úrskurði Samkeppniseftirlitsins um það hvort Orkuveitu Reykjavíkur sé heimilt samkvæmt samkeppnislögum að kaupa hlut Hafnarfjarðar í Hitaveitu Suðurnesja. Framhaldið ræðst af því.


 

Að sögn Sigurðar Einarssonar, stjórnarformanns Kaupþings, er stemning á fjármálamörkuðum enn mjög erfið og það er ekkert endilega eitthvað sem beinist að Íslendingum einum.


 

„Svo virðist sem ýmsir hafi viljað slá Íbúðalánasjóð til riddara og telja mikilvægi hans hafa sannað sig á síðustu mánuðum. Þar er um mikinn misskilning að ræða enda eru breytingar á fyrirkomulagi Íbúðalánasjóðs helsta orsök þeirrar stöðu sem nú er komin upp á húsnæðislánamarkaði.“


 

segir Baug verða aðlaðandi fyrir fjárfesta


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,4% og er 5.451 stig við lok markaðar. Gengi krónu veiktist um 0,5% og er 145,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Tafir á afhendingu 787 Dreamliner mun við fyrstu sýn engin áhrif hafa á Icelandair en félagið á fimm vélar pantaðar og valrétt á þremur til viðbótar.


 

segir bæði ríkissjóð og bankana standa á traustum grunni


 

Rétt fyrir hádegi fóru fram viðskipti í Kauphöllinni með bréf í Kaupþing [KAUP] fyrir um 1,3 milljarð. Um er að ræða 1,5 milljón hluti á genginu 868.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,8% og er 5.470 stig við hádegi. Gengi krónu stendur í stað og er 144,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gengisvísitalan er nú 145,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og stendur krónan því styrkst um 1% frá opinberri skráningu krónunnar í gær.


 

Síminn og Vodafone hafa fallist á tilmæli talsmanns neytenda þess efnis að tilkynna framvegis öllum neytendum fyrirfram um verðhækkanir og aðrar breytingar á skilmálum, neytendum í óhag.


 

„Á nöturlegu janúarkvöldi kom hópur alþjóðlegra vogunarsjóðsstjóra saman barnum á 101 Hótel í miðborg Reykjavíkur til að fá sér drykk fyrir kvöldmatinn. Þeir voru fluttir þangað af Bear Stearns bankanum sem bjargað var frá gjaldþroti tveimur mánuðum síðar. Bankinn hafði skipulagt ferðina til að ræða um furðulegt ástand íslensks efnahagslífs.“


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 1,6% við opnun í Kauphöllinni kl. 10.


 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, lofaði mjög frammistöðu Al Gore í baráttunni gegn gróðurhúsaáhrifunum og sagði hann einn fremsta leiðtoga og áhrifamesta einstakling okkar tíma, þrátt fyrir að hann gegndi engu formlegu embætti.


 

Actavis hefur keypt Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Company í Kína sem sérhæfir sig í þróun og framleiðslu virkra lyfjaefna. Actavis kaupir 90% hlut í fyrirtækinu eftir því sem kemur fram í tilkynningu félagsins.


 
Innlent
9. apríl 2008

Góð kaup?

Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja vildi ekki tjá sig um verðið í viðskiptunum með kaup Styrks á eignarhlut Baugs og tengdra aðila í FL Group og þá hvort hann teldi það vera mjög hagstætt.


 

Í dag gaf alþjóðalega matsfyrirtækið Moody’s út tilkynningu um lánshæfi íslenska ríkisins.


 

Baráttan gegn loftslagsbreytingum er að mati Als Gore ekki lengur spurning um pólitík, heldur siðferði. Gore rakti ýmsar hörmungar í samtímanum beint til þeirra í fyrirlestri sínum og sagði mannkynið nú vera statt á „tímabili afleiðinga“ þar sem ekki mætti vanmeta ógnina líkt og Chamberlain gerði í Þýskalandsheimsókn sinni forðum.


 

Fjármálaráðuneytið mun taka Helguvíkurframkvæmdina með inn í næstu hagvaxtarspá sína en hagfræðingar virðast sammála um að þensluáhrif framkvæmdanna séu hverfandi á þessum tíma.


 

Baugur jók hlut sinn í FL Group í 37% í byrjun desember, samfara uppstokkun í eigendahópi og fjárhagslegri endurskipulagningu FL Group. Nú selur Baugur hlutinn í FL Group með miklu tapi.


 

Hluthafar í Baugi, tengdir aðilar og Kaldbakur fara með liðlega 80% hlut í Styrk en verið er að ráðstafa þeim 19% af hlutafé Styrks sem eftir standa.


 
Innlent
9. apríl 2008

Skammur aðdragandi

Kaldbakur, fjárfestingarfélag Samherja, fer með 33,6% hlut í Styrk Invest og þar með má segja að óbeinn eignarhlutur Kaldabaks í FL Group sé tæplega 13% en stærsta einstaka eign FL Group er um 32% hluta í Glitni þar sem Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, er stjórnarformaður.


 

Samkvæmt nýjum tölum frá Seðlabankanum stækkaði gjaldeyrisforði bankans um 8%, sé leiðrétt með tilliti til gengisbreytinga. Hækkun forðans má hins vegar fyrst og fremst rekja til verðhækkana á góðmálmum, til að mynda gulli. Gjaldeyrisforðinn nemur nú 220 milljörðum króna og hefur aukist um 19% milli ára.


 

Sigurður Einarsson, starfandi stjórnarformaður Kaupþings[KAUP], segir í samtali við sænska blaðið Dagens Industri að augljóst sé að skuldatryggingamarkaðurinn sé verulega skekktur af ákveðnum aðilum.


 

Of snemmt að spá fyrir um viðsnúning


 

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs jukust talsvert milli mánaða og námu rúmlega 3,6 milljörðum króna í mars. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu sjóðsins.  Tæplega 900 milljónir voru vegna leiguíbúðalána, en almenn útlán námu 2,7 milljörðum króna. Meðallán almennra lána hljóðaði upp á tæpar 9,7 milljónir króna, og hækkaði sú upphæð um 12% milli mánaða.


 

Fjármálaeftirlitið fær nýtt hlutverk í aðgerðum gegn peningaþvætti samkvæmt frumvarpi sem viðskiptaráðherra hefur lagt fram á Alþingi.


 

Forsætisráðherra, Geir H. Haarde, ritaði í gær bréf til formanna stjórnmálaflokkanna á Alþingi og tilkynnti um nýtt reglubundið samráð um þjóðaröryggismál. Þetta kom fram í máli Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra á Alþingi í dag.


 

Í kynningu Bílastæðasjóðs Reykjavíkurborgar fyrir umhverfis- og samgönguráði Reykjavíkur í dag kemur fram að hæsta gjald fyrir bílastæði í Reykjavík er 150 krónur á klukkustund en í Kaupmannahöfn eru teknar 426 krónur fyrir sambærilegt stæði.


 

Adakris frá Litháen og Toppverktakar buðu lægst


 

Gengisvísitalan er nú 144,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og stendur krónan því styrkst um 0,9% frá opinberri skráningu krónunnar í gær.


 

Vegagerðin gerði á dögunum athugasemdir við mótmæla aðgerðir trukkabílstjóra og taldi þá halla réttu máli. Nú hefur Veggerðin aftur séð ástæðu til gagnrýni og segir sumar fullyrðingar bílstjóranna beinlínis vera rangar.


 

Samtök fjárfesta hafa óskað eftir því að efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra taki til skoðunar sölu þriggja stjórnarmanna Spron [SPRON] á stofnfé í sparisjóðnum síðastliðið sumar.  Þetta kemur fram á vef Ríkisútvarpsins.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði nú undir lok dags og hafði hækkað um 0,7% við lokun Kauphallarinnar. Úrvalsvísitalan stendur nú í 5.429 stigum.


 

Stjórn Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf. leggur til að greiddar verði 48,9 milljón evrur í arð til hluthafa.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson er formaður stjórnar Stoða Invest, fjárfestingafélagsins sem kaupir fjölmiðla- og fjarskiptafélög Baugs. Aðrir í stjórn Stoða eru Kristín Jóhannesdóttir og Hreinn Loftsson.


 

Bláa Lónið mun hefja sölu á Blue Lagoon húðvörum sínum í Bandaríkjunum í næstu viku. Vörurnar verða seldar í sjö Saks Fifth Avenue verslunum sem eru staðsettar víðsvegar um Bandaríkin.


 

Ísland hefur nú þegar fengið skrifleg vilyrði um stuðning við framboð sitt til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna frá fleiri en hundrað af 192 aðildarríkjum SÞ. Þetta kom fram í ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra á Alþingi í dag. Alls 2/3 hluta atkvæða þarf til að ná kjöri.


 

Í framhaldi af stofnfjáraðilafundi Sparisjóðs Höfðhverfinga (SH) hefur KEA gert samning um kaup á öllu stofnfé í sjóðnum með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins.


 

Á fimmtudag kemur hingað til lands sjávarútvegsráðherra Indónesíu, Freddy Numberi, ásamt fylgdarliði. Með í för er m.a. sendiherra Indónesíu gagnvart Íslandi, Retno L.P. Marsudi, en hún hefur aðsetur í Osló.


 

„Það þýddi þá ekki annað en erlenda skattlagningu á íslenskan atvinnurekstur,“ segir Ólafur Egilsson, stjórnarformaður íslensks hátækniiðnaðar, um þær hugmyndir Þórunnar Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra að Ísland afsali sér mögulegum útblásturskvótum í alþjóðlegu samningaviðræðum sem framundan eru. Þetta kemur fram í24 stundumí dag.


 

Hagnaður Sparisjóðs Vestmannaeyja fyrir skatta nam 414,0 milljónum króna en 342,8 milljónum króna að teknu tilliti til reiknaðra skatta.  Hreinar vaxtatekjur námu 318,7 milljónum, hreinar þjónustutekjur 94,8 milljónum og tekjur af fjáreignum o.fl. 445,6 milljónum.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,8% og er 5.294 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,3% og er 146,9 stig.


 

Greiningadeild Glitnis spáir því að neysluverðs (VNV) hækki um 1,8% milli mars og apríl.


 

Gengisvísitalan er nú 146,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og stendur krónan því veikst um 0,7% frá opinberri skráningu krónunnar í gær.


 

Farið er að þrengja mjög að iðnfyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu, einkum hvað stórar lóðir varðar. Til að mæta þessari þörf hafa Faxaflóahafnir farið í mikla skipulagsvinnu við framtíðariðnaðarsvæði á Grundartanga.


 

Þórdís Sigurðardóttir, sem hingað til hefur starfað sem framkvæmdastjóri fjölmiðla- og tæknisviðs Baugs verður nú forstjóri Stoða Invest í kjölfar sölu Baugs á fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtækjum sínum.


 

Í frumvarpi fjármálaráðherra, Árna M. Mathiesen, er meðal annars lagt til að lífeyrissjóðum verði heimilt að taka þátt í skipulegum lánamarkaði með verðbréf.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði við opnun Kauphallarinnar í morgun og hefur nú lækkað um 1,6%.


 

Í gær kom út skýrsla nefndar forsætisráðherra um ímynd Íslands, en henni var ætlað að gera úttekt á „skipan ímyndarmála Íslands í dag“ og koma með tillögur um stefnu og aðgerðir.


 

Frá áramótum hafa stóru viðskiptabankarnir þrír, Landsbankinn, Kaupþing og Glitnir, aukið gjaldeyrisstöðu sína um 208 milljarða íslenskra króna en samkvæmt nýjum tölum Seðlabanka Íslands var gjaldeyrisjöfnuður þeirra jákvæður (erlendir gjaldmiðlar umfram krónur) um 742 milljarða íslenskra króna.


 

Forsvarsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélags þess, Reykjavík Energy Invest, eru þessa dagana að kynna sér jarðhitamál í Jemen, Djíbútí og Eþíópíu með mögulegt samstarf í huga.


 

Erlendir aðilar hafa undanfarna daga keypt stystu flokka óverðtryggðra ríkisskuldabréfa, en gengi krónunnar styrktist um 3% í gær miðað við opinberar tölur Seðlabankans.


 

Baugur Group hefur selt hluti sína í fjárfestingar- og fjármálafyrirtækjum annars vegar og fjölmiðla- og fjarskiptafélögum  hins vegar og mun nú einbeita sér alfarið að fjárfestingum í smásölu.


 

Stjórnendur Avion Aircraft Trading (AAT) eru að kanna réttarstöðu sína eftir að Icelandair Group ákvað að rifta viljayfirlýsingu um leigu á tveimur og kaup á tveimur nýjum Airbus A330-200 fraktvélum. Að sögn Hafþórs Hafsteinssonar, stjórnarformanns AAT, eru þeir að skoða sína réttarstöðu í málinu en hann tók fram að þeir hefðu ekki fengið neina skriflega tilkynningu vegna málsins. Icelandair greiddi inn á væntanlegt kaupverð vélanna við undirritun viljayfirlýsingarinnar og að sögn Hafþórs er ekki sjálfgefið, að þeirra mati, að það verði greitt til baka. Ekki liggur fyrir um hve háa upphæð er að ræða en við undirritun samnings er venjulega miðað við að 10% af kaupverði sé greitt. Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair, sagði aðspurður að þeir gerðu ráð fyrir að fá staðfestingargjald vegna viljayfirlýsingar endurgreitt.


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra fundaði í dag með fulltrúum BSRB, ASÍ og Samtökum Atvinnulífsins til að ræða horfur í verðlagsmálum, en þetta kemur fram í tilkynningu frá viðskiptaráðuneytinu.


 

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fjallaði um sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og mikilvægi verðmætasköpunar á grundvelli hennar á alþjóðlegri ráðstefnu í Færeyjum um áhrif loftslagsbreytinga á lífríki sjávar í Norður-Atlantshafi og þann vanda sem þær skapa fyrir lönd á svæðinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytinu.


 

Fjárfestar hafa sýnt félaginu lítinn áhuga


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,7% og er 5.393 stig við lok markaðar. Gengi krónu hefur styrkst um 2,2 og er 145,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra vildi á Alþingi í dag ekki upplýsa frekar um aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Seðlabanka Íslands í efnahagsmálum. Hann ítrekaði að þessi mál væru til skoðunar en sagði að hvorki þingmenn né aðrir gætu vænst þess að fá svör við því hvað væri í farvatninu. Það væri ekki þeim málum til framdráttar að knýja á um svör.


 

Eagle Investments Holdings S.A., félag í eigu Arnar Andréssonar, stjórnarmanns í Atorku Group [ATOR], hefur fjármagnað 50.000.000 hluti í Atorku Group, markaðsvirði hlutarins er um 373 milljónir króna, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Félags- og tryggingamálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, undirritaði í dag reglugerð sem kveður á um hækkun húsaleigubóta frá og með 1. apríl 2008.


 

Losa um allt að 100 milljarða króna í lausafé


 

Stefna að því að opna í Danmörku síðar á árinu


 

Viljayfirlýsing um orkumál undirrituð í Jemen


 

Stjórn Skipta hf. ákvað á fundi sínum í dag, 7. apríl 2008, að óska eftir því við OMX Nordic Exchange Iceland hf. (OMX ICE), að hlutabréf félagsins verði tekin úr viðskiptum af aðalmarkaði OMX ICE. Þetta kemur fram í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Metvelta var á gjaldeyrismarkaði í marsmánuði en samkvæmt tölum sem Seðlabankinn birti fyrir helgi nam velta á millibankamarkaði um 1.212 milljörðum króna í mars og hefur aldrei verið meiri í einum mánuði.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,2% og er 5.367 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,8% og er 145,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gengisvísitalan er nú 146,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og stendur krónan því styrkst um 2,9% frá opinberri skráningu krónunnar á föstudag. Opinbert gengi Seðlabankans var kl. 11 í morgun 145,93 stig en var 150,43 stig á föstudag sem þýðir styrking krónunnar um 3,1%.


 

Eimskipafélagið [HFEIM] hefur tapað 882 milljónum króna vegna sölutryggingar á hlutum fyrrverandi forstjóra félagsins, Baldurs Guðnasonar, samkvæmt upplýsingum í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Nordea Bank spáir því í dag að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti um 50 punkta á fimmtudag, en þá er tilkynnt um vaxtaákvörðun Seðlabankans. Fari svo verða stýrivextir hér á landi 15,5%. Frá þessu er greint á fréttaveitu Dow Jones.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 2,3% strax við opnum viðskipta í Kauphöllinni og stendur nú í 5.427 stigum.


 

Neytendastofa sendi s.l. föstudag til birtingar reglur um útsölu og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði.


 

Gengið hefur verið frá styrkveitingum vegna mótvægisaðgerða ríkistjórnarinnar á sviði ferðaþjónustu 2008-2009. Styrkirnir voru auglýstir í janúar s.l. og voru 160 milljónir króna til úthlutunar. Umsóknarfrestur rann út 5. febrúar og bárust alls 303 umsóknir. Alls hlutu 77 verkefni styrk. Þetta kemur fram á vef Iðnaðarráðuneytisins.


 

Sunday Timeshefur leiðrétt frétt sína frá því fyrir viku um að Kaupthing Edge, innlánsreikningur Kaupthings [KAUP], hefði mátt þola „milljóna punda“ úttektir eftir að vextir Seðlabanka Íslands voru hækkaðir 25. mars sl.Vb.issagði í fyrri viku frá fréttSunday Timesog viðbrögðum Kaupþings og Landsbankans [LAIS].


 

Í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins var sagt frá því að fleiri vinnuslys urðu í álveri Norðuráls á Grundartanga ár árinu 2007 en í nokkru öðru álveri á Norðurlöndum.


 

Í Silfri Egils í dag sagði Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, að það væri alveg ljóst að ríkisstjórninni hefði ekki tekist vel upp með að samþætta ríkisfjármálastefnu annars vegar og peningamálastefnu hins vegar.


 

Telegraph birtir í dag grein þar sem segir að lánsfjárkrísan sem nú stendur yfir geti endurreist hlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem veitanda neyðarlána.


 

Bæjarráð Kópavogs samþykkti á fundi sínum fyrir helgi að heimila Gunnari I. Birgissyni bæjarstjóra að taka lán fyrir hönd bæjarins í erlendri mynt til að endurfjármagna óhagstæðari lán bæjarins í íslenskum krónum og erlendri mynt.


 

Reuters fréttastofan fjallar í frétt sinni um áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi undir yfirskriftinni „Iceland: life on global warming´s front line“.  Í greininni segir að landið verði fyrir miklum áhrifum vegna gróðurhúsaáhrifa, jöklar séu að bráðna og veðurmynstur að breytast verulega.


 

Þórólfur Matthíasson prófessor við viðskipta- og hagfræðideild HÍ vill að ríkisstjórnir Noregs og Íslands skipi sem fyrst nefndir til að kanna kosti þess og galla að taka upp myntsamstarf. Þetta kemur fram í grein eftir Þórólf sem birtist í norska viðskiptaritinu Dagens Næringsliv, að því er fram kemur í Fréttablaðinu í dag.


 

Í Búkarestyfirlýsingunni eru lögð drög að eldflaugavörnum allra aðildarríkja NATO


 

Bankarnir sammála um að lækkunarferli Seðlabankans frestist


 

Velta á fasteignamarkaði jókst um 92% á milli vikna en í vikunni sem leið nam veltan um 2,8 milljörðum en í fyrri viku nam veltan um 1,4 milljörðum króna.


 

Íslandspóstu var einn af styrktaraðilum átaksins Karlar og krabbamein, sem Krabbameinsfélag Íslands stóð fyrir. Átakið stóð yfir frá 7. mars til 21. mars. Opnaður varvefur átaksinsog bæklingi var dreift á öll heimili í landinu þar sem fyrstu einkennum krabbameins er lýst.


 

Gert ráð fyrir minni útlánum en í fyrri áætlun


 

Mögulegt verður að flytja inn ósoðið kjöt og vöruúrval og samkeppni munu aukast, verði frumvarp sem Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að lögum. Þetta kom fram í ræðu ráðherra á opnum fundi í Valhöll í morgun, að því er segir í fréttumRíkisútvarpsins.


 

Í Vegvísi Landsbankans var í gær sagt frá því að verðbólguálag á skuldabréfamarkaði samsvarar því að verðbólga verði að jafnaði 6% á ári næstu sjö árin. Það jafngildir því að verðlag á ÍSlandi hækki um helming til ársins 2015.


 

Svo virðist sem myntsamstarf með Norðmönnum sé einn þeirra kosta sem nú séu í skoðun í íslenska stjórnkerfinu ef marka má frétt á vefNæringslivsavisení Noregi. Þar kemur fram að norski þingmaðurinn Gjermund Hagesæter hafi  sent Kristin Halvorsen, fjármálaráðherra Noregs, bréf þar sem hann fer fram á að ráðherrann geri grein fyrir því hvaða afleiðingar það myndi hafa ef íslenska krónan yrði tengd við norsku krónuna.


 

Eins og greint var frá í morgun ákvað Icelandair Cargo, dótturfélag Icelandair Group aðfalla frá samningi um kaup og leiguá fjórum A330-200  fraktvélum frá Avion Aircraft Trading.


 

Síminn hefur hafið uppbyggingu á langdrægu 3G farsímakerfi sem mun þjóna landsbyggðinni og miðunum í kringum strandlengjuna. Ætlunin er að það komi í staðinn fyrir núverandi langdrægt farsímakerfi fyrirtækisins, hið svokallaða NMT kerfi. Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, segir að að kerfið sé frábrugðið því 3G kerfi sem nú sé fyrir hendi að því leyti að það byggi á nýrri tækni sem auki langdrægni sendanna margfalt.


 

Svo virðist sem dregið hafi úr erfiðleikunum sem íslensku bankarnir hafa staðið frammi fyrir, þó að of snemmt sé fyrir fjárfesta í Landsbankanum [LAIS], Glitni [GLB] og Kaupþingi [KAUP] að anda léttar.


 

orðið akfært í gegnum fjallið frá Siglufirði


 

Gengisvísitalan er nú 148,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentís og stendur krónan því styrkst um 0,9% frá opinberri skráningu krónunnar í gær og 4,4% frá upphafi vikunnar sé miðað við opinbert gengi Seðlabankans.


 

Icelandair Group hættir við 4 nýjar Airbus frakt breiðþotur


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,89% og er 5.302 stig við lok markaðar. Krónan styrktist um 1% og er 149,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Svo virðist sem nokkurs misskilnings hafi gætt í erlendri fölmiðlaumfjöllun um samkomulagið sem er í gildi á milli norrænu seðlabankanna.


 

Niels Christian Beier, skrifstofustjóri danska seðlabankans, sagði í samtali við Viðskiptablaðið í dag að rétt hafi verið haft eftir sér í frétt Børsen í gær um að ekki séu í gangi lánalínur á milli norrænu seðlabankana og að ekki standi til að danski seðlabankinn veiti þeim íslenska aðgang að lánalínum.


 

Greiningadeild Landsbankans gerir ráð fyrir að verðbólga frá upphafi til loka þessa árs verði 8,4% og gerir ráð fyrir að verðbólgumarkmið Seðlabankans náist um mitt ár 2009. Þó spáir greiningadeildin að verðbólga muni hækka áður en hún lækki á ný.


 

er í fjárhagslegri endurskipulagningu


 

Einar Kristinn Guðfinnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra greindi frá því á aðalfundi Landssambands kúabænda í dag að kjarnfóðurtollar verði felldir niður á öllum fóðurblöndum frá ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins frá og með 1. maí nk. en áfram verði innheimt óbreytt gjald af fóðurblöndum frá öðrum löndum. Tollurinn er 3,90 kr/kg af blönduðu fóðri. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu.


 

Meðal tillagna stjórnar Icelandic Group hf. [IG] fyrir aðalfund félagsins er að leggja það til að hluthafar veiti stjórn félagsins heimild til að óska eftir afskráningu hlutabréfa félagsins úr kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.


 

Skuldatryggingaálag viðskiptabankanna þriggja hélt áfram að lækka í gær, eftir skarpa lækkun daginn áður. En skuldatryggingaálagið hefur verið í hæstu hæðum að undanförnu. 


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,5% og er 5.281 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,6%  og er 149,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Sjónvarpið sýnir 22 vinsælustu sjónvarpsþætti landsins ef litið er til aldurshópsins 12-80 ára.


 

Gengisvísitalan er nú 150,4 stig samkvæmt vef Landsbankans og stendur krónan því styrkst um 0,1% frá opinberri skráningu krónunnar í gær. Opinbert gengi Seðlabankans var kl. 11 í morgun 150,4 stig en var í gær 150,3 stig.


 

Greiningadeild Glitnis spáir 0,5% stýrivaxtahækkun í apríl en næsti vaxtaákvörðunardagur bankans er 10. apríl næstkomandi.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 1,1% frá opnun Kauphallarinnar.


 

Gistinætur á hótelum í febrúar síðastliðnum voru 77.000 en voru 65.600 í sama mánuði árið 2007. Gistinóttum fjölgaði því um 17% milli ára og er fjölgunin mest á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Breska dagblaðið Daily Mail leiðréttir í dag frétt sem blaðið birti fyrir tveimur dögum um að breskir sparifjáreigendur hafi í stórum stíl tekið út sparifé sitt af reikningum Kaupþings í Bretlandi, Kaupthing Edge.


 

Dótturfyrirtæki Icelandair Group, Icelandair Cargo og Icelease, hafa fallið frá samningaviðræðum við Avion Aircraft Trading um leigu og kaup á fjórum Airbus A330-200 fraktflugvélum. Viljayfirlýsing um málið var gerð í maí á síðasta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.


 

Háskólinn í Reykjavík og Útflutningsráð Íslands héldu morgunverðarfund á Grand Hóteli síðasta miðvikudag um markaðslegan ávinning fyrirtækja af samfélagslegri ábyrgð.


 

Finnur Oddsson segir að stöðugleiki í gengismálum sé brýnn fyrir ferðaþjónustuna


 

Vísindamenn DeCode Genetics, ásamt öðrum, hafa fundið tensl á milli breytileika í erfðavísi í mönnum og því hvernig líkaminn bregst við nikótíni, hversu miklar líkur eru á lungnakrabba og útæðasjúkdómum. Frá þessu er greint á vef Bloomberg fréttaveitunnar.Rannsóknirnar þrjár, þ.e. rannsókn DeCode, rannsókn krabbameinsmiðstöðvar háskólans í Texas og rannsókn Alþjóðakrabbameinsrannsókna-stofnunarinnar í Lyon, skoðuðu genamengi 37.000 Evrópubúa. Vísindamennirnir leituðu að mismun á genum þátttakenda með og án lungnakrabba. Mesti munurinn sást á genum sem framleiða viðtökuprótín (e. receptor protein) sem láta frumur bregðast við nikótíni og acetylcholine, taugaboðefni. Áður hafa rannsóknir bent til tengsla milli þessara gena og fíknar og lungnakrabba.


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra segir að ríkið eigi ekki að borga eitt né neitt fyrir bankana. Komi til lánveitinga til þeirra muni þeir að sjálfögðu borga lánið með vöxtum. Björgvin talar í viðtalinu um stöðuna í fjármálaheiminum, Evrópusambandsmálum og ferð sína til Gíneu-Bissá.  


 

Á fyrstu tveimur mánuðum ársins nam handbært fé frá rekstri ríkissjóðs 34,1 milljarði króna. Það er um 4 milljörðum hagstæðari útkoma en í fyrra. Þetta kemur fram íhálffimm fréttum Kaupþings.


 

Í nýrri könnun sem Gallup framkvæmdi frá nóvember 2007 og fram í janúar 2008 á kjörum starfsfólks sem er í Bandalagi háskólamanna (BHM) kom í ljós að félagsmenn BHM telja að meðaltali laun sín þurfa að hækka um rúmlega fjórðung til að vera sanngjörn.


 

Samkomulag norrænu seðlabankana frá árinu 2003 um viðbrögð við fjármálaáföllum er enn í fullu gildi segir Tryggvi Pálsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Seðlabanka Íslands en sumir erlendir fjölmiðlar drógu það í efa í fréttum sínum í dag.


 

Fasteignaverð á landinu öllu breyttist lítið á milli febrúar og marsmánaða, eða um 0,32% samkvæmt tölum Hagstofunnar.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,4% og er 5.256 stig við lok markaðar. Gengi krónu styrktist um 0,11%, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Samkomulag norrænu seðlabankanna frá árinu 2003 um viðbrögð við fjármálaáföllum er enn í fullu gildi en svo virðist að menn kjósi að túlka það með misjöfnum hætti.


 

Mótmælaaðgerðum atvinnubílstjóra í miðbæ Reykjavíkur lauk rétt eftir klukkan tvö en þeir höfðu safnast saman við fjármálaráðuneytið í hádeginu.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,3% og er 5.254 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,3% og er 150,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Seðlabankar á Norðurlöndunum hafa ekkert samkomulag gert sem felur það í sér að bjarga hvor öðrum. Þetta er haft eftir Matthias Persson, yfirmanni efnahagsdeildar sænska Seðlabankans, Rikisbank áfréttavef Bloomberg.


 

Actavis hefur sett samheitalyfið Olanzapin á markað á Íslandi. Þetta er fyrsta samheitalyf geðlyfsins Zyprexa sem fáanlegt er á Norðurlöndunum.  


 

mæla áhorf alla daga í stað tvær til sex vikur ári


 

Gengisvísitalan er nú 151,2 stig samkvæmt vef Landsbankans og stendur krónan því í stað frá opinberri skráningu krónunnar í gær. Opinbert gengi Seðlabankans var kl. 11 í morgun 150,3 stig en var í gær 151,2 stig.


 

Áætlað er að heildar kostnaður við fyrsta áfanga  álvers Norðuráls í Helguvík verði  60-70 milljarðar íslenskra króna.  Þar af er ríflega helmingur beinn erlendur kostnaður vegna kaupa á framleiðslubúnaði og tækni.


 

Fasteignafélagið Nýsir hefur vegna erfiðrar stöðu á alþjóðlegum fjármálamörkuðum gert samning við Landsbanka Íslands [LAIS] um aðstoð við sölu á eignum, öflun nýs hlutafjár og fjárhagslega endurskipulagningu lána til að tryggja framgang þeirra verkefna sem félagið er með í þróun. 


 

Helsta ástæða þess hve vöruskiptahalli minnkar mikið milli mánaða er aukinn útflutningur en Hagstofan birti í morgun bráðabirgðatölur þar um.


 

Veltan hjá fyrirtækinu Hundaföt Theo hefur aukist jafnt og þétt síðustu þrjú árin og er stefnt að því að selja föt fyrir um 100 miljónir króna á þessu ári. Stærstu viðskiptalönd fyrirtækisins eru Norðurlöndin en önnur lönd Evrópu sækja fast á. Að sögn Theodóru Elísabetar Smáradóttur, annars stofnenda fyrirtækisins og aðalhönnuðar, hefur vöxtur fyrirtækisins verið verulegur undanfarin þrjú ár og hann hefði ekki mátt vera miklu meiri svo að þau gætu ráðið við umfang hans.


 

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir fjölda aðskiljanlegustu líkamsræktartækja til sölu í Morgunblaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 1,14% í morgun og stendur nú í 5.244 stigum


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir mars 2008 nam útflutningur tæpum 31,2 milljörðum króna og innflutningur 36,4 milljörðum króna.


 

Seðlabanki Danmerkur segir ekkert hæft í vangaveltum um að hann sé mögulega tilbúinn að veita íslenska seðlabankanum eða íslenska bankageiranum lánalínur.


 

Meirihluti efnahags- og skattanefndar Alþingis hefur tekið tillit til athugasemda sem komið hafa fram við frumvarp til laga um að söluhagnaður lögaðila af hlutabréfum verði gerður skattfrjáls. Frumvarpið er nú til annarrar umræðu í þinginu, en fyrir nefndina komu fulltrúar atvinnulífsins, hins opinbera, endurskoðunarfyrirtækja , Seðlabankans og verkalýðshreyfingarinnar.


 

Mikil veiking krónunnar á fyrsta ársfjórðungi mun ekki hafa nein teljandi áhrif á rekstrarniðurstöðu Kaupþings og Glitnis en Landsbankinn mun væntanlega reikna sér á fjórða tug milljarða til tekna.


 

Varaformaður efnahagsdeildar Bandaríkjaþings Carolyn B. Maloney, fulltrúardeildarþingmaður frá New York fylki spurði í dag Ben Bernanke, bankastjóra Seðlabankans út í meintar árásir spákaupmanna á bæði Bear Stearns bankann og eins íslenskt efnahagslíf en eins og greint hefur verið frá fyrr í dag bar Bernanke vitni frammi fyrir þingnefndinni í dag.


 

Faroe Ship, dótturfélag Eimskips í Færeyjum, hefur tekið í notkun nýjan hafnarkrana .


 

Tæplega 147 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í marsmánuði síðastliðnum, að því er kemur fram í frétt Ferðamálaráðs. Á fyrsta ársfjórðungi nam fjölgun farþega 10,33%, en fjölgunin á fyrsta ársfjórðungi síðasta árs var viðlíka frá árinu þar á undan.


 

Í gær kynntu forstjórar íslensku bankanna stöðu þeirra á alþjóðlegri bankaráðstefnu í London sem sótt er af evrópskum fjárfestum og greiningaraðilum.


 

Tilboð fyrir skuldatryggingarálag (CDS) íslensku bankanna, sem hefur verið í hæstu hæðum að undanförnu, lækkaði umtalsvert í dag og meira en áður eru dæmi um. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings gefur Straumi fjárfestingabanka [STRB] óbreytt lánshæfismat og metur horfur bankans stöðugar, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Verði frumvarp viðskiptaráðherra samþykkt munu stimpilgjöld af fyrstu íbúð falla niður frá og með 1.júlí næstkomandi eins ogvb.is greindi frá í gær.


 

Gengisvísitalan var 150,8 stig í lok dags samkvæmt vef Landsbankans og styrktist krónan því um 2,9% frá opinberri skráningu krónunnar í gær. Opinbert gengi Seðlabankans var kl. 11 í morgun 151,2 stig en var í gær 155,2 stig.


 

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra lýsti því yfir í umræðum um evrumálin í fyrirspurnartíma á Alþingi í dag að hann væri sammála skoðun dómsmálaráðherra um að fara þurfi í umræður um þjóðaratkvæðagreiðslu vegna aðildarumsóknar að Evrópusambandinu.


 

Eimskipafélag Íslands hefur sagt upp samningi við Kaupþing banka um viðskiptavakt á hlutabréfum félagsins.


 

Hannes Hólmsteinn Gissurarson útskýrir uppgang Íslands í Wall Street Journal


 

Glitnir var með næst stærstu markaðshlutdeildina í hlutabréfamiðlun í Noregi.  Markaðshlutdeild Glitnis var um 7,37% af hlutabréfaveltu í kauphöllinni í Osló (OSE) í mars. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Glitni.


 

Að sögn Jónasar Sigurgeirssonar, forstöðumanns fjárfestatengsla hjá Kaupþing, hafa lögfræðingar bankans verið í sambandi við ritstjórn breska blaðsins The Sunday Times vegna fréttar blaðsins um úttektir af innlánareikningi félagsins, Kaupþing Edge.


 

ÍAV hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna forsíðufréttar Morgunblaðsins í morgun þar sem sagt er að ÍAV muni ekki bjóða í fleiri verk á Austurlandi. Fyrirsögnin á frétt Morgunblaðsins er „Austurland óvænlegt.“


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 2,9% og er 5.185 stig við lok markaðar. Gengi krónu styrktist um 2,4% og er 150,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Eldsneytisverð hefur verið lækkað hjá öllum olíufyrirtækjunum nema Skeljungi í dag.


 

Norðurþing hefur boðað til borgarafundar um verkefnið Framsækið samfélag með álver á  Bakka, á morgun, fimmtudaginn 3. apríl, kl. 20:00-22:00 á Fosshóteli, Ketilsbraut 22 á Húsavík. Á fundunum munu fulltrúar Norðurþings, Alcoa, HRV, Landsvirkjunar og Landsnets kynna undirbúning og stöðu þessa mikilvæga verkefnis og svara fyrirspurnum.


 

segir hana ekki alltaf eiga við rök að styðjast


 

Nú rétt eftir hádegi fóru fram viðskipti með bréf í Glitni [GLB] fyrir 1.235 þúsund.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 3,66% í morgun og stendur nú í 5.226 stigum


 

Fréttavefur BBC greinir frá því í dag að íslensk stjórnvöld íhugi nú aðgerðir gegn vogunarsjóðum sem sagðir eru gera árásir á efnahagslífið.


 

Gengisvísitalan er nú 150,5 stig samkvæmt vef Landsbankans og hefur krónan því styrkst um 3,1% frá opinberri skráningu krónunnar í gær. Opinbert gengi Seðlabankans var kl. 11 í morgun 151,2 stig en var í gær 155,2 stig.


 

Sumir sérfræðingar telja að markaðir leggi of mikla álagningu á skuldatryggingar íslensku bankanna. Mikil umfjöllun hefur verið um álagið í erlendum fjölmiðlum að undanförnu og virðist sem svo margir telji álagið í litlu samhengi við stöðu bankanna.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra hótar beinum aðgerðum gegn alþjóðlegum vogunarsjóðum sem sagðir eru hafa ætlað sér það eitt að skaða íslenskt efnahagslíf. Þetta kemur fram í umfjöllun Financial Times.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 1,47% í byrjun dags og stendur nú í 5.115 stigum.


 

Viðskiptavild olíufélagsins N1 hefur verið færð niður um 7.000 milljónir króna og nær það aftur til ársreikningsins 2006. Eigið fé N1 nam þann 31. desember 2007 5.355 milljónum kr. samanborið við að vera neikvæð um 302 milljónir króna í árslok 2006.


 

Heildarútgjöld til heilbrigðismála hafa vaxið verulega síðasta aldarfjórðung eða úr ríflega 6,4% af landsframleiðslu í upphafi níunda áratugarins í um 9,2% af landsframleiðslu á síðasta ári. Það samsvarar 117,3 milljörðum króna á verðlagi þess árs. Eftir þessum mælikvarða reyndust útgjöldin hæst árið 2003 eða 10,4% af landsframleiðslu. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Sjóðsstjóri íslensks vogunarsjóðs gagnrýnir andvaraleysi íslenskra stjórnvalda


 

Aðalfundur Bílgreinasambandsins verður haldin í dag og sagði Egill Jóhannsson, forstjóri Brimborgar og formaður sambandsins, að fundurinn mótaðist að hluta til af þeim óvenjulegu aðstæðum sem nú ríktu í íslensku hagkerfi. Þema fundarins er enda, „Uppspretta sóknar í kreppu,“. Egill segir að breytingarnar sem áhjákvæmilegar eru nú í efnahagslífinu megi auðvitað líta á sem tækifæri. Þó bílasala dragist eitthvað saman, sem reyndar var fyrirséð, þá séu alltaf tækifæri í bættri eftirþjónustu, viðgerðum og varahlutasölu.


 

Árni Harðarson er forstjóri Salt Investments. Hann segir í samtali við Viðskiptablaðið í dag að félagið ætli ekki ætla að selja hlut sinn í Glitni, en leggi nú kapp á að loka stöðum í erlendum eignum.


 

Hannes Hólmsteinn Gissurarson skrifar grein í Wall Street Journal í dag, þar sem hann kemur íslensku efnahagslífi til varnar. Fyrirsögnin er „Ísland er ekki að bráðna“ og fjallar Hannes um stöðu þjóðarbúsins, sem hann segir vera betri en margir hafi áhyggjur af.


 

Ríkisstjórnin hefur tímasett loforð um afnám stimpilgjalda


 

ASÍ kannaði verð á algengum mat- og drykkjarvörum fimmtudaginn 27. mars. Verð á þeim vörum sem könnunin tók til hefur hækkað um allt að 10-30% frá því í maí í fyrra, samkvæmt frétt á heimasíðu samtakanna.


 

Stimpilgjöld vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign falla niður frá og með 1. júlí næstkomandi samkvæmt frumvarpi fjármálaráðherra til nýrra laga um stimpilgjöld.


 

segir íslenskur sjóðsstjóri vogunarsjóðs


 

Gengisvísitalan var 154,75 stig við lok gjaldeyrismarkaða samkvæmt vef Landsbankans og hefur krónan því styrkst um 0,5% frá opinberri skráningu krónunnar í gær. Opinbert gengi Seðlabankans var í morgun 155,2 stig en var í gær 155,5 stig.


 

Nafnávöxtun Festu lífeyrissjóðs var 8,8% á árinu 2007, sem jafngildir 2,9% raunávöxtun. Hrein raunávöxtun, þegar tillit er tekið til rekstarkostnaðar er 2,8%.


 

Fréttamaður Bloombergs fréttaveitunnar er nú staddur hér á landi og hefur undanfarið átt viðtöl við menn úr hinum ýmsu geirum atvinnulífsins, meðal annars fulltrúa bifreiðaumboðs og fasteignasala. Hefur fréttamaðurinn meðal annars verið að forvitnast um það hvernig sé hægt að reka fyrirtæki í því efnahagsumhverfi sem hér ríkir. Einnig er hann að setja sig inn í áhrif hárra vaxta og veikingu krónunnar á fyrirtækjarekstur.


 

Heildarvelta á skuldabréfamarkaði í mánuðinum var 564 milljarðar og er þetta næst mesta mánaðarvelta frá upphafi (683 milljarðar jan-08).  Það sem af er ári nemur heildarveltan 1.619 milljörðum og er það meiri velta en á þremur fyrstu ársfjórðungum síðasta árs en þá nam heildarveltan 1.592 milljarðar. 


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,2% í dag og var lokagildi hennar 5.041 stig.


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor’s hefur til athugunar lánshæfiseinkunnir fyrir langtímaskuldbindingar ríkissjóðs með neikvæðum vísbendingum (e. credit watch with negative implications). Þetta kemur fram í tilkynningu frá Seðlabankanum.


 

Rétt fyrir klukkan hálf þrjú í dag voru skráð viðskipti með bréf í FL Group [FL] fyrir 1.622 þúsund. Um er að ræða 261,7 milljón hluti á genginu 6,2.


 

Í nýrri skýrslu Merrill Lynch, undir fyrirsögninni „Lausnin á banka“kreppu“ Íslands“, er lagt til að íslenska ríkið kaupi skuldir bankanna, að minnsta kosti að hluta, til að vinna bug á lausafjárvanda.


 

Matsfyrirtækið Fitch Ratings greindi frá því í dag að horfum fyrir lánshæfismat Ríkissjóðs Íslands vegna langtímaskuldbindinga í erlendri og innlendri mynt hafi verið breytt í neikvæðar úr stöðugum.


 

Staða bankanna réttlætir ekki núverandi skuldatryggingaálag


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,3% og er 4.984 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 0,9% og er 155 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Evrópunefnd sem stjórnarflokkarnir boðuðu í stefnuyfirlýsingu sinni fyrir tæpu ári fundaði í fyrsta sinn í morgun. „Það er mikill þungi í nefndinni, þ.e.a.s. menn taka þetta mjög alvarlega enda eru samskipti þjóðarinnar til lengri tíma litið við Evrópusambandið eitt stærsta hagsmunamál þjóðarinnar," segir Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar.


 

Fitch hefur sett Kaupþing, Glitni og Landsbanka á athugunarlista, með möguleika á lækkaðri lánshæfiseinkunn.


 

Nokkrir gjalddagar krónubréfa eru framundan nú í apríl en alls gjaldfalla krónubréf að nafnvirði 16 milljarða króna innan mánaðarins. Þetta kemur fram í Morgunkorni Glitnis.


 

eitt öflugasta útivistarfyrirtæki landsins verður til


 

Fram kemur í frétt Bloomberg-fréttaveitunnar í dag að Gordon Scott, sviðsstjóri fjármálastofnanna hjá matsfyrirtækinu Fitch, telji að skuldatryggingaálag íslensku bankanna endurspegli ekki stöðu þeirra. Væri samhengi þarna á milli væri lánshæfiseinkunn Fitch mun lægri en hún er.


 

Spron [SPRON] hefur tekið víkjandi lán fyrir fimm milljarða króna frá Kaupþingi. Lántakan er til tíu ára. 


 

Stjórn Icelandic Group [IG] hefur samþykkti að falla frá áður samþykktri tillögu sinni um að leggja til við aðalfund aukningu á hlutafé um allt að jafnvirði 30 milljónum evra, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Umfjöllun um íslensku bankanna í dálkum Lex í Financial Times


 

Stjórn Icelandic Group hf. [IG] hefur samþykkt að leggja tillögu fyrir hluthafa á komandi aðalfundi félagsins þess efnis að hluthafar samþykki að félaginu verði heimilt að taka víkjandi skuldabréfalán til 4 ára samanlagt að höfuðstólsfjárhæð í íslenskum krónum er samsvarar  41 milljón evra á þeim tíma sem skuldabréfalánið er veitt, með 23% föstum ársvöxtum, er veiti kröfuhafa rétt til þess að breyta kröfu samkvæmt skuldabréfaláninu á hendur félaginu í hluti í því á genginu 1.


 

Hagnaður N1 nam 860,9 milljónum króna árið 2007 samanborið við tap upp á 6,8 milljarða króna árið 2006. Hagnaður fyrir afskriftir, leigugjöld og fjármagnsliði er 1.581 millj. kr. samkvæmt tilkynningu félagsins.


 

Fyrir opnun markaða í morgun fóru fram utanþingsviðskipti með bréf í Glitni [GLB] fyrir rétt rúmlega 1,7 milljarð.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði örlítið við opnum markaða kl. 10 en hefur nú, kl. 10:20 lækkað um 0,48%.


 
Innlent
1. apríl 2008

Ný ásýnd Sterling

Northern Travel Holding og Fíton stofna auglýsingastofu í Danmörku


 

Að sögn Jónasar Sigurgeirssonar, forstöðumanns fjárfestatengsla hjá Kaupþingi, er umfjöllun breska blaðsins Sunday Times um innlánareikninga íslensku bankanna erlendis ekki byggð á upplýsingum frá þeim. Hann sagði það alrangt að verið væri að taka út af reikningum Kaupþings, sem bera heitið Kaupþing Edge, eins og lesa mátti í grein sunnudagsútgáfu Sunday Times. Þvert á móti hefði síðasta vika verið metvika þegar kæmi að innlánum. Í Viðskiptablaðinu í dag er haft eftir Jónasi að haft hefur verið haft samband við blaðið en auk þess sagði hann að breska fjármálaeftirlitið fengi yfirlit yfir innlánin með jöfnum hætti.


 

Unnið að því að fá erlent lán


 

Ísland og Írland eru bæði talin vera undir árás frá skortsölumönnum


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.