*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


maí, 2008

 

Mikil viðskipti hafa verið á skuldabréfamarkaði það sem af er þessu ári. Heildarvelta viðskipta með markflokka skuldabréfa fór á einum degi í tæplega 108 milljarða króna þegar hún var mest, en hún nam 132 milljörðum króna í öllum maímánuði í fyrra.


 

Velta á fasteignamarkaði jókst töluvert milli vikna en hafði í vikunni á undan aukist lítillega eða um 6% milli vikna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Innflutningur bíla dróst saman um 20% í apríl, borið saman við sama mánuð í fyrra, en áður hafði hann dregist saman um 11% í mars. Innflutningur bíla var hins vegar meiri á fyrstu 2 mánuðum ársins í ár en í fyrra.


 

Velta á gjaldeyrismarkaði var um 113 milljarðar króna í vikunni. Rólegt var á mánudeginum, sé litið til veltu, eða um 12 milljarðar króna og var svo 24-26,5 milljarðar króna hina daganna, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum.


 

Ræðumenn á ráðstefnunni Konur og réttlæti velta því fyrir sér hvort allt sé heilagt


 

Gengisvísitalan var 149 við lok gjaldeyrismarkaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst 0,3% frá opnun markaða í morgun en aftur á móti veikst um 0,5% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 7,9% í maí mánuði og er 4.747 stig við lok markaðar í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,7% í vikunni og er 4.747 stig við lok markaðar í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,1% og er 4.747 stig við lok markaðar. Gengi krónu hefur styrkst um 0,2% og er 149,2 stig en gjaldeyrismarkaður er enn opinn, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Margrét S. Björnsdóttir kallar eftir því að foreldrar eyði meiri tíma með börnum sínum


 

Samþykkt hefur verið viljayfirlýsing um samruna Verkfræðistofunnar Línuhönnunar auk Verkfræðistofu Suðurlands, RTS Verkfræðistofu og Verkfræðistofunnar Afls.


 

Fjárfestingafélagið Sund og tengdir aðilar hafa aukið hlut sinn í Glitni [GLB] í 6,1% úr 5% í skiptum fyrir bréf í FL Group í kjölfar afskráningar þess síðar nefnda, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Heildstæð lausn á sviði mannauðsmála, segir í tilkynningu


 

Miðað við síðasta gengi stofnfjárbréfa í Byr sem var um 1,35 og uppreiknað verð stofnfjár er virði Byrs rétt tæplega 44 milljarðar króna sem er mjög svipað og eigið fé Byrs að teknu tilliti til arðgreiðslu til stofnfjáreigenda sem ákveðin var í apríl. 


 

Þann 13. Mars s.l. var Samkeppniseftirlitinu tilkynnt um samruna Sundagarða hf. og Borgarnes Kjötvara ehf.


 

Forstöðumaður greiningar Glitnis væntir tíðinda á næstunni


 

Kristín Pétursdóttir segir mikilvægt að virkja mannauð og fjárauð kvenna


 

Íslandspóstur og Já hafa samið um dreifingu og afhendingu símaskrárinnar á landsbyggðinni.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,5% og er 4.775 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,3% og er 149 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Nú hafa tveir fyrstu ræðumenn ráðstefnunnar „Konur og réttlæti“ lokið máli sínu. Fyrst tók til máls Maud de Boer Buquicchio, annar framkvæmdastjóri Evrópuráðsins. 


 

Engir Íslendingar reyndust vera á listanum fræga sem þýsk skattayfirvöld keyptu af fyrrverandi starfsmanni LGT bankans í Liechtenstein.


 

William Demant Invest, stærsti hluthafi Össurar[OSSR], hefur bætt við hlut sinn í Össuri fyrir um 29 milljónir króna, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar. Gengi viðskiptanna var 98,1.


 

Gengisvísitalan er nú 149,2 samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst 0,2% frá opnun markaða í morgun en 0,6% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Lyfjaverð á Íslandi er lægra en í Danmörku og Svíþjóð, þegar litið er til 20 kostnaðarsömustu lyfseðilsskyldu lyfjanna.


 

Enn er of snemmt að meta tjón vegna jarðskjálftans á Suðurlandi í gær, fimmtudag, en Suðurlandsskjálftarnir í júní árið 2000 kostuðu Viðlagatryggingar Íslands að minnsta kosti 2,4 milljarða.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,4% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.780 stigum.


 

Kaupþing og SPRON hafa ákveðið að framlengja samningaviðræður um sameiningu félaganna. Samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar ganga viðræður vel og verður greint frá niðurstöðu þeirra eins skjótt og kostur er.


 

Kaupþing [KAUP] hefur selt Bakkabræðrum Holding réttinn á nærri öllum nýjum hlutum í Existu [EXISTA], sem bankinn átti að fá fyrir hluti sína í Skiptum samkvæmt yfirtökutilboði Existu. Kaupin fara fram á lokagengi Existu í gær, 10,12.


 

Í aprílmánuði voru fluttar út vörur fyrir 33,4 milljarða króna og inn fyrir 40,7 milljarða króna.


 

Ráðstefnan Tengslanet IV – Völd til kvenna hófst í gær í Háskólanum á Bifröst. Þetta er í fjórða sinn sem ráðstefnan er haldin en yfirskrift hennar í ár er „Konur og réttlæti“.


 

Ragnar Zophonías Guðjónsson, sparisjóðsstjóri Byrs, á von á því að stofnfjáreigendur verði kallaðir saman í sumar til að taka afstöðu til þess hvort breyta eigi sjóðnum í hlutafélag.


 

Skuld bókabúð er fyrsta verslunin á Íslandi sem sérhæfir sig í sölu viðskiptabóka og bóka tengdra hinum ýmsu hliðum viðskiptalífsins.


 

Alþingi var rétt í þessu að samþykkja frumvarp um heimild ríkissjóðs til að taka lán fyrir allt  að 500 milljörðum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Frumvarpið var samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þingmenn allra flokka greiddu því atkvæði.


 

Ótrúlega góðar viðtökur við netreikningum Landsbankans í Hollandi


 

Marel Food Systems hefur nú tryggt sér, með kaupum á Stork Food Systems og nokkrum öðrum öflugum félögum, óskastöðu í framleiðslu á tækjabúnaði fyrir matvælaiðnað.


 

„Við höfum ekki gert samkomulag um eitt né neitt," segir Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, og vísar til fyrirhugaðrar yfirferðar stjórnarflokkanna á eftirlaunalögunum svonefndu í sumar.


 

Tryggingamiðstöðin (TM) vill benda fólki sem orðið hefur fyrir tjóni af völdum jarðskjálfta á að taka ljósmyndir af skemmdunum og tilkynna tryggingafélagi sínu þær sem fyrst. Þegar málið hefur verið skoðað af tryggingafélagi ákvarða Viðlagasjóður og tryggingafélag næstu skref.


 

Lagadeild Háskólans í Reykjavík og Fjármálaeftirlitið skrifuðu í dag undir starfsnámssamning fyrir nemendur lagadeildar. Þetta er 16. samningur lagadeildar við stofnanir og fyrirtæki um starfsnám fyrir nemendur sem þeir fá metið til eininga.


 

Fréttavefur Bloomberg fylgist greinilega vel með Íslandi því rétt fyrir klukkan fimm var búið að greina frá jarðskjálfta upp á 6,1 á Richter á Suðurlandi Íslands.


 

Mest sótta ráðstefnan í íslensku viðskiptalífi.


 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir velgengi Icesave reikninganna í Hollandi á fyrsta degi fara fram úr björtustu vonum.


 

Gengisvísitalan er nú 149,5 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst 1% frá opnun markaða í morgun en 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Sparisjóður Mýrasýslu hefur sagt upp aðild sinni að hlutabréfa- og skuldabréfamörkuðum Kauphallarinnar.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,1% og er 4.800 stig við lok markaðar. Gengi krónu hefur veikst um 0,9% og er 149,4 stig en gjaldeyrismarkaður er enn opinn.


 

Framkvæmdir eru hafnar að nýrri viðbyggingu við Fjölbrautaskólann í Ármúla en Reykjavíkurborg og ríkið standa sameiginlega að framkvæmdunum.


 

Markaðsverðbréf námu í lok apríl 7.472 milljarða króna og hækkuðu um 104 milljarða króna á mánaða. Markaðsskuldabréf námu 4.287 milljörðum króna og lækkuðu um 117 milljarða króna frá fyrra mánuði, að því er fram kemur í upplýsingum frá Seðlabanka.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,3% og er 4.790 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 0,1% og er 148,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða voru 701,5 milljarðar króna í apríllok og höfðu aukist um tæpa 17 milljarða króna í mánuðinum.


 

Færeyska fjarskiptafyrirtækið Kall, sem er í eigu Íslendinga, hefur tekið upp nýtt nafn og starfar frá og með deginum í dag undir nafni Vodafone. Samhliða nafnabreytingunni verður Vodafone í Færeyjum gert að dótturfélagi Vodafone á Íslandi, en bæði fyrirtækin eru í eigu eignarhaldsfélagsins Teymis hf.


 

Í gær var undirritaður nýr kjarasamningur Starfsgreinasambands Íslands (SGS) við Bændasamtök Íslands um kaup og kjör starfsmanna á bændabýlum.


 

Þingflokkur Samfylkingarinnar fagnar samkomulagi formanna stjórnmálaflokkanna um endurskoðun eftirlaunalaga, að því er fram kemur í ályktun þingflokksins, frá því í morgun.


 

Verðlagseftirlit ASÍ birtir á vefsíðu ASÍ breytingar á verði innkaupakörfu heimilisins í stærstu matvöruverslunarkeðjunum 7. vikuna í röð.


 

Gengisvísitalan er nú 148,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst örlítið eða um 0,2% frá opnun markaða í morgun en 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Búast má við samþykkt frumvarpsins í dag


 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir viðtökur Hollendinga viðIcesave reikningiLandsbankans á fyrsta degi hafa komið skemmtilega á óvart.


 

Samtök heilsuræktarstöðva – SHS voru stofnuð í lok janúar sl. og starfa sem starfsgreinahópur innan Samtaka iðnaðarins.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,1% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.808 stigum.


 

Sigurður Sigurbjörnsson, frá Bandalagi íslenskra námsmanna, hefur sagt sig úr stjórn Byggingafélags námsmanna (BN) vegna óánægju með störf stjórnarinnar.


 

Vísitala framleiðsluverðs í apríl 2008 var 145,9 stig og hækkaði um 6,3% frá mars 2008.


 

Kauphöllin hefur formlega samþykkt framkomna beiðni Skipta um töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum.


 

Eimskipafélagið hefur siglt í gegnum mikið breytingaskeið frá aldamótum til dagsins í dag. Það kemur berlega í ljós að eigendur hafa ekki verið á einu máli um hvernig félagið myndi skapa hluthöfum sínum sem mestan arð.


 

Matvælafyrirtækið Alfesca á nú í viðræðum við þar til bær yfirvöld um að fá að skrá hlutafé sitt í evrum, að sögn Antonys Hovanessians, framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar félagsins. Fyrirtækið tilkynnti í fyrradag að stór alþjóðlegur erlendur fjárfestir hefði skrifað undir viljayfirlýsingu um að kaupa 12,6% hlut í félaginu, fyrir 5,5 milljarða íslenskra króna.


 

Landsbanki Íslands [LAIS] ætlar að bjóða Icesave innlánsreikning sinn í Hollandi, en netreikningurinn hefur hingað til verið í boði í Bretlandi þar sem hann var fyrst boðinn 2006. Vefsíða hefur verið opnuð fyrir Icesave í Hollandi,www.icesave.nl, og þar segir að í boði séu 5% vextir.


 

Alþingi samþykkti í kvöld frumvarp sem fjallar um  uppgjör viðskipta með verðbréf sem skráð eru í erlendum gjaldmiðlum. Í frumvarpinu, sem nú er orðið að lögum, er kveðið á um farveg fyrir fullnaðaruppgjör viðskipta með slík verðbréf. Kveðið er á um að  verðbréfamiðstöð hafi milligöngu um uppgjör slíkra bréfa.


 

Hagdeild ASÍ spáir harðri lendingu


 

„Það er ógaman að fljúga með Sterling þessar vikurnar.”


 
Innlent
28. maí 2008

Krónan veikist

Gengisvísitalan var 148,2 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og veiktist krónan því um 0,2 frá opnun markaða í morgun en 1,4% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Ritstjóri Símaskrárinnar er Guðrún María Guðmundsdóttir.


 

Icelandair hefur ákveðið að gera breytingar á vetraráætlun næsta vetrar og draga úr framboði til þess að mæta auknum kostnaði vegna eldsneytisverðhækkana. Helstu breytingar eru þær að vetrarhlé verður lengt í flugi til og frá Minneapolis og heilsársflugi til Toronto og Berlín er frestað.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,1% og er 4.804 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Velta með bréf í Kaupþing um 10,3 milljarðar


 

Verður ekki með á morgun


 

Rétt fyrir kl. 14 í dag fóru fram viðskipti með bréf í Straum-Burðarás fyrir um 4,6 milljarða.


 

Gífurleg viðskipti voru með hlutabréf í Kaupþing [KAUP] fyrir stundu þegar seld voru bréf í félaginu að andvirði um 5,9 milljarða.


 

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra, tilkynnti í upphafi ársfundar Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins í morgun að náðst hafi samkomulag um stofnun 4,6 milljarða áhættusjóðs, til fjárfestinga í nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum sem þykja vænleg til vaxtar og útrásar. Sjóðurinn ber nafnið Frumtak og að honum standa stóru bankarnir þrír, stærstu lífeyrissjóðir landsins og Nýsköpunarsjóður.


 

Tímabil þar sem hagkerfið nær jafnvægi eftir hraðan hagvöxt og þenslu síðustu ára


 

Eldhætta möguleg


 

Á fyrsta ársfjórðungi ársins í ár fluttust hingað til lands 2.816 erlendir ríkisborgarar á meðan 671 þeirra fluttust á brott.


 

Útlán og eignaleigusamningar ýmissa lánafyrirtækja námu 849,4 milljörðum króna. í lok apríl sl., samanborið við um 764,8 milljarða króna á sama tíma ári áður, þ.e. hafa aukist um tæpa 85 milljarða króna á tímabilinu.


 

Úrvalsvísitalan stendur í stað og er 4.810 stig við hádegi. Gengi  krónu hefur styrkst um 0,1% og er 148 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Byggðastofnun hefur úthlutað 200 milljónum króna í styrki og hlutafjárframlög í tengslum við mótvægisaðgerðir ríkistjórnarinnar til eflingar atvinnuþróunar og nýsköpunar fyrir þetta ár og hið næsta, hundrað milljónum fyrir hvert ár.


 

Í dag eru liðnar fjórar vikur frá því aðviðræður hófust á milli Kaupþing og SPRONum mögulega sameiningu en gert var ráð fyrir því að viðræðum myndi ljúka á fjórum vikum.


 

Veiktist um 1% undir lok dags í gær.


 

Hlutfall vanskila af útlánum í lok 1. ársfjórðungs 2008 er 0,5% samanborið við 0,4% í árslok 2007. Í lok 1. ársfjórðungs 2007 var hlutfallið 0,6%.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,3% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.822 stigum.


 

Markaðsverðmæti Inspired Gaming Group (IGG) var um 22 milljarðar þegar FL Group hætti við yfirtöku á félaginu hinn 19. desember 2007, að því er fram kemur í athugasemd FL Group vegna fréttarum markaðsvirði félagsins.


 

Eftirspurn eftir lífeyrissjóðslánum hefur aukist undanfarið og hefur sú þróun átt sér stað frá 2007. Hjá Almenna lífeyrissjóðnum hefur eftirspurnin aukist það mikið að afgreiðsla lána tekur nú allt upp í 10 daga, en almennt hefur verið reynt að afgreiða lán á 3 - 5 dögum.


 

Síminn hefur lokið við uppsetningu á 3G sendum í stærstu þéttbýliskjörnum Suðurlands. Þeir staðir sem nú ná 3G þjónustu Símans á þessu landsvæði eru Vestmannaeyjar, Hveragerði, Selfoss, Eyrarbakki, Stokkseyri, Hvolsvöllur og Þorlákshöfn.


 

segir verkefnasstjóri nýs háskólasjúkrahúss


 

Háskólasjúkrahús: Kostnaður við margháttaðar tengdar framkvæmdir ekki inni í kostnaðarmati


 

Aðgengi að tölvukerfum gegnum Símann


 

Erlendir fjárfestar þurfa að taka gjaldeyrisáhættu inn í myndina


 

Guðni Ágústsson formaður Framsóknarflokksins gerði bankakerfið meðal annars að umtalsefni sagði í eldhúsdagsumræðum á Alþingi í kvöld og sagði það eiga að biðjast afsökunar á offari sínu.


 

FL Group varði 790 milljónum króna til að kanna yfirtöku á enska fyrirtækinu Inspired Gaming Group og taldi það 62 milljarða virði í desember, að því er segir í frétt RÚV. Nú er markaðsvirði fyrirtækisins hins vegar tæpir 7 milljarðar, en FL Group hætti við yfirtökuna og sagði markaðstæður ekki hafa þótt hagstæðar. FL Group er í dag stærsti hluthafi Inspired.


 

Fjögur tilboð bárust í borun vinnsluholu í Tungudal í Skutulsfirði, en tilboð voru opnuð í dag. Boðnar voru út tvær mismunandi boraðferðir og mismunandi dýptir og buðu tvö fyrirtæki í báðar aðferðirnar. Þannig bauð Ræktunarsamband Flóa og Skeiða á Selfossi 87 milljónir króna í skáborun með 350 metra fóðringu á meðan Jarðboranir í Kópavogi buðu 124 milljónir í sama verk. Ræktunarsambandið bauð 133 milljónir króna í skáborun og 850 metra fóðringu, en Jarðboranir buðu 155 milljónir í sama verk, að því er segir á vef Bæjarins besta á Ísafirði.


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í eldhúsdagsumræðum á Alþingi í kvöld að mikilvægt væri að allir áttuðu sig á því að lántaka sú, sem mælt var fyrir á Alþingi fyrr í dag, væri ekki hugsuð til þess að fjármagna rekstur ríkisins eða framkvæmdir á þess vegum heldur til að treysta gjaldeyrisforða þjóðarinnar, varasjóð landsmanna.


 

Erlendur fjárfestir undirritar yfirlýsingu þess efnis að hann vilji eignast 12,6% hlutafjár Alfesca


 

Eftirspurn mun meiri en framboð í útboði Seðlabankans í dag


 

Vilhjálmur Bjarnason krefst 2 milljóna króna í skaðabætur


 

Icelandair hefur nú tekið í notkun þriðju Boeing 757 þotu sína eftir gagngerar breytingar á innréttingum hennar og tæknibúnaði fyrir farþega, en stefnt er að því að öllum flugvélunum sem félagið notar í áætlunarflugi til og frá landinu verði breytt fyrir lok ársins.


 

Gengisvísitalan var 147,8 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1% frá opnun markaða í morgun en 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 0,6% í dag og stendur í lok dags í 4.809 stigum.


 

Straumur-Burðarás hefur nýverið gengið frá fjármögnun samtals að fjárhæð 395 milljónir evra.


 

Eins og greint var frá í gærkvöldihefur Glitnir hætt að greiða starfsmönnum dagpeninga á ferðum erlendis.


 

Evrópska tímaritið IR Magazine hefur tilnefnt Bakkavör, Kaupþing og Landsbankann sem þau íslensku fyrirtæki sem hafa staðið sig best í fjárfestatengslum en veitt eru verðlaun fyrir hvert land fyrir sig.


 

Væntingavísitalan mælist nú 82,7 stig og lækkar um 14,5% frá fyrri mánuði. Þetta er þriðji mánuðurinn í röð þar sem vísitalan mælist undir 100 stigum sem þýðir að fleiri neytendur séu svartsýnir en bjartsýnir.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur nú lækkað um 0,2% eftir að hafa hækkað um 0,2% í morgun en þá leiddu viðskiptabankarnir þrír hækkunina.


 

Undirritaður hefur verið samningur milli Íslands og Suður-Kóreu til að komast hjá tvísköttun og nær samningurinn til tekju- og eignaskatta.


 

Stýrivaxtaspá Greiningadeildar Landsbankans


 

Gengisvísitalan er nú 146,4 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og stendur krónan því nánast í stað frá opnun markaða í morgun en veikist aftur á móti um 0,3% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær. Þetta er nánast sama þróun og í gær.


 

Umræður á Alþingi um lántökufrumvarp ríkisstjórnarinnar


 

Viðskiptabankarnir þrír eru einu félögin sem hafa hækkað í Kauphöllinni síðan opnað var fyrir viðskipti kl. 10 í morgun og leiða því 0,2% hækkun Úrvalsvísitölunnar [OMXI15].


 

Exista hefur nú tryggt sér 99,22% hlutafjár í Skiptum og mun fara með samsvarandi atkvæðisrétt í félaginu þegar uppgjör á yfirtökutilboðinu hefur farið fram.


 

Kína kom í veg fyrir yfirtöku á Kelun


 

Síminn byggir upp langdrægt 3G kerfi


 

Baugur hefur dregið til baka tilboð sitt í bresku tískuvörukeðjuna Moss Bros.


 

Íslensku bankarnir leita nú sífellt fleiri leiða við að afla sér fjár


 

Íslensku bankarnir rifa seglin og reyna að losa um fé


 

Háskólasjúkrahús: Kostnaðartölur lítt ræddar


 

Glitnir hefur hætt að greiða starfsmönnum dagpeninga þegar þeir fara til útlanda á vegum bankans, segir í frétt á vef Rúv. Helgi Rúnar Óskarsson, framkvæmdastjóri mannauðssviðs, segir í fréttinni að óeðlilegt sé að bankinn greiði gistingu og fæði -auk dagpeninga. Hinir tveir viðskiptabankarnir hafa ekki hætt dagpeningagreiðslum, segir í fréttinni, en leita stöðugt leiða til að hagræða.


 

Efnahags- og skattanefnd Alþingis telur ekki tímabært að stíga það skref til fulls að afnema stimpilgjald af fasteignaviðskiptum. Hún mælir því með samþykkt frumvarps um að gjaldið verði afnumið við kaup á fyrstu fasteign. Miðað er við að lögin, verði þau samþykkt, taki gildi 1. júlí.


 

Ríkissjóði verður heimilt að taka allt að 500 milljarða króna lán, annað hvort í erlendum gjaldmiðlum eða í krónum, samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar.


 

Niðurstaða nýrrar rannsóknar Einars Svanssonar, ráðgjafa hjá ParX sem er dótturfélag Nýherja, er að ekki sé marktæk fylgni milli aukinnar starfsemi erlendis og aukins árangurs hjá íslenskum fyrirtækjum. Rannsóknin náði til 192 stærstu fyrirtækja landsins og tók mið af tveimur mælikvörðum í alþjóðavæðingu, annars vegar fjölda starfsstöðva erlendis og hins vegar aukinnar sölu erlendis.


 

Gengisvísitalan var 146,3 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og stendur krónan nánast í stað frá opnun markaða í morgun en veikist aftur á móti um 0,3% frá opinberu gengi Seðlabankans fyrir helgi.


 

Seppo Sairanen, stofnandi og fyrrverandi stjórnarformaður FIM Group sem Glitnir yfirtók síðastliðið vor hefur í hyggju að stofna nýjan fjárfestingabanka í Helsinki. Nýi bankinn hefur hlotið nafnið Sofia Capital.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,9% og er 4.783 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Á dögunum skilaði Skipulagsstofnun áliti á mati á umhverfisáhrifum vegna Bitruvirkjunar, þar sem stofnunin staðfestir að matið hafi verið unnið með lögbundnum hætti en kemst jafnframt að þeirri niðurstöðu að bygging Bitruvirkjunar sé „ekki ásættanleg vegna verulegra neikvæðra og óafturkræfra áhrifa á landslag, útivist og ferðaþjónustu.“


 

Þingmenn ræða í dag orkufrumvarp iðnaðarráðherra


 

endurnýjanleg orka knýr starfssemina


 

Hlutafjárútboð fyrirhugað 5. og 6. júní og miðast hluthafaskrá við lok viðskipta 28. maí 2008


 

vilja að löggjafinn ígrundi nánar hvernig framtíðarskipan orkumála skuli vera háttað hérlendis


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,9% og er 4.784 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,1% og er 146,1 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Úrvalsvísitalan hefur lækkað hægt og rólega frá opnun markaðar.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur veitt Tryggingamiðstöðinni hf. heimild til þess að kaupa Íslenska endurtryggingu hf.


 

Tækniskólinn sem tekur formlega til starfa 1. júlí vinnur nú að því að gera samning um kaupleigu á flughermi og mun sjá um þjálfun allra flugstjórnaráhafna fyrir Icelandair. Þá er fyrirhugað að festa kaup á skipi fyrir skipstjórnarnámið sem fram fer í skólanum.


 

Gengisvísitalan er nú 145,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá opnun markaða í morgun en stendur í stað frá opinberu gengi Seðlabankans fyrir helgi.


 

Neytendastofa hefur samið drög að reglum um verðmerkingar og aðrar verðupplýsingar sem stofnunin hefur í hyggju að setja samkvæmt lögum um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,1% það sem af er degi en velta með hlutabréf er aðeins um 106 milljónir.


 

Eins og greint var frá í morgun mælist12 mánaða verðbólga á Íslandi í dag 12,3%en vísitala neysluverðs (VNV) miðað við verðlag í maí hækkaði um 1,4% frá fyrri mánuði.


 

Persónuvernd gaf í liðnum mánuði út 18 leyfi til vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við rannsóknir og verkefni.


 

Stjórn Samtök fjármálafyrirtækja hefur staðfest aðild Auðar Capital hf. að SFF.


 

Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í maí 2008 er 304,4 stig og hækkaði um 1,37% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 273,6 stig og hækkaði um 1,48% frá apríl.


 

gengið frá samningum til 11 mánaða við ríkið


 

samningar ná til 11 mánaða


 

Samninganefndir BSRB og ríkisins fundað í Karphúsinu í allan dag og gera enn. Þetta kemur fram á vef Ríkisútvarpsins.


 

Landsbankinn mun hafa umsjón með sölu á nýjum hlutum í olíuleitarfyrirtækinu Rockhopper Exploration. Útboðið verður aðeins opið fagfjárfestum og er ætlunin að ná inn 3,8 milljónum punda að frátöldum kostnaði. 3,780,000 nýjir hlutir verða seldir á genginu 101 pens á hlut.


 

Geir H. Haarde sagði rétt í þessu í Silfri Egils Ríkissjónvarpsins að ríkisstjórnin muni mögulega leggja fram frumvarp annað kvöld til að fá lánsheimildir fyrir erlendu láni.


 

Mike Ashley þykir með skrautlegri viðskiptamönnum Bretlands


 

Fjölskyldan sem stofnaði fataframleiðandann og smásölukeðjuna Moss Bros hafa selt stóran hluta eignar sinnar í félaginu. Fjölskyldan neitaði fyrir stuttu yfirtökutilboði frá Baugi, en tilboð íslenska félagsins var sagt of lágt. Telegraph segir frá þessu í dag.


 

Sex af 18 nefndarmönnum í Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna skila samtals fjórum sérálitum. Ruth Wedgwood, fulltrúi Bandaríkjanna, skilar einu þeirra, þar sem hún segir að Mannréttindanefndin hafi takmarkað vald til að fjalla um efnahagsleg löggjafarmálefni sem lúti að 26. grein Alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórmálaleg réttindi.


 
Innlent
24. maí 2008

Álitið bindandi

Magnús Thoroddsen hæstaréttarlögmaður, sem varði kærendur í héraði og Hæstarétti, telur að álit Mannréttindanefndarinnar sé bindandi fyrir íslenska ríkið. Í grein í Morgunblaðinu 31. janúar sl. færir hann fyrir því þau rök að íslenska ríkið sé aðili að Alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, og hafi einnig fullgilt valfrjálsa bókun við samninginn, þar sem það viðurkenni lögsögu Mannréttindanefndarinnar til að fjalla um kærur frá einstaklingum vegna meintra brota á samningnum. Magnús segir að tilgangur íslenska ríkisins með því að gerast aðili að samningnum og fyrrnefndri valfrjálsri bókun verði ekki túlkaður á annan veg en þann að ríkið skuldbindi sig til að fara eftir álitum Mannréttindanefndarinnar og fullnægja þeim.


 

Greiningardeild Lehman Brothers hefur gefið út samantekt um efnahagsástand á Íslandi. Lehman Brothers spá því að hagvöxtur á Íslandi verði 1,5% á þessu ári og 2,5% á næsta ári, en samdráttur verði á fyrstu tveimur ársfjórðungum þessa árs.


 

Á ársgrundvelli hefur velta á fasteignamarkaði dregist saman um 82%


 

Innlánastofnanir veittu alls 140 íbúðalán fyrir í nýliðnum apríl. Það er fimm lánum minna en mánuðinum á undan, og hafa nú lán dregist saman um 80% á einu ári. Í Vegvísi Landsbankans segir að ný íbúðalán hjá innlánastofnunum í apríl hafi numið milljarði króna, en Íbúðalánasjóður hafi hins vegar lánað út alls 4,2 milljarða.


 

Stjórn Bakkavör Group hf. hefur samþykkt valkvæða kaupréttaráætlun Bakkavör Group 2008 (e. the Bakkavör 2008 Share Option Plan) sem tekur gildi í dag, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Gengi krónu styrktist um 1,1% síðustu sjö daga og er 146,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Sé hins vegar litið tvær vikur aftur í timann hefur krónan styrkst um 7,8%.


 

Atorka Group [ATOR] hefur selt allan hlut sinn í Shanghai Century Acquisition (SHA) sem er skráð á AMEX í New York.


 

Gengi krónu styrktist um 0,1% og er 143,3 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis, og var til þess að stöðug yfir daginn. Um klukkan ellefu styrktist hún en hálftíma síðar fór hún eftir á sama ról.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,6% á síðustu sjö dögum og er 4.828 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

OMX Nordic Exchange Iceland hf. hefur samþykkt framkomna beiðni FL Group [FL], dags. 9. maí 2008 um töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum. Hlutabréfin verða tekin úr viðskiptum eftir lokun viðskipta föstudaginn 6. júní 2008, segir í tilkynningu.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,9% og er 4.828 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Útlán banka og sparisjóða til innlendra aðila lækkuðu um tæplega 58 milljarða króna í apríl, að því er fram kemur í upplýsingum frá Seðlabanka.


 

Persónuvernd hefur ákveðið að leyfa lyfjaverslunum að varðveita í tvö ár rafrænar upplýsingar um lyfseðla, en þegar slíkar upplýsingar hafa náð 24 mánaða aldri skal þeim eytt.


 

Persónuvernd hefur úrskurðað að Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri hafi verið óheimilt að miðla upplýsingum um sjúkling sem þar hafði notið þjónustu til markaðsfyrirtækisins Capacent Gallup.


 

Dómsmálaráðuneytið hefur fellt úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Kópavogi frá seinasta hausti um að banna nektardans í atvinnuskyni á veitingastaðnum Goldfinger þar í bæ.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody‘s lækkaði í dag lánshæfismat Landsvirkjunar úr einkunninni Aaa í Aa1.


 

Í apríllok námu heildareignir (brúttó) banka og sparisjóða 11,7 þúsund milljörðum króna, þar af voru innlendar eignir rúmlega 6 þúsund milljarðar og erlendar tæplega 5,7 þúsund milljarðar, að því er fram kemur í upplýsingum frá Seðlabanka.


 

Þungar áhyggjur vegna fasteignakreppu


 

Vildu aukna fjölbreytni í stjórn félagsins


 

Samtök atvinnulífsins leita að ungu fólki í námi sem vill leggja sitt af mörkum við að auka samkeppnishæfni lands og þjóðar.


 

Greining Glitnis reiknar með því að íbúðaverð muni lækka um 7% yfir þetta ár í nýrri spá um þróun íbúðaverðs.


 

Ríkin á vesturhluta Balkanskagans eru að taka við af Eystrasaltslöndunum sem álitlegasti valkostur fjárfesta, sagði Urmas Paet, utanríkisráðherra Eistlands, í tengslum við opinbera heimsókn Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, utanríkisráðherra, til Eistlands.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,6% og er 4.841 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.   Gengi krónu hefur styrkst um 0,2% og er 146 stig.


 

Viðtal við Krístinu Pétursdóttur, forstjóra Auðar Capital í Viðskiptablaðinu í dag


 

Gengisvísitalan er nú 145,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,4% frá opnun markaða í morgun en aftur á móti styrkst um 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær. Undir lok dags í gær styrktist krónan um 0,7%.


 

?Ætlum ekki að mála allt bleikt og rósótt?


 

Á meðal þeirra fyrirtækja sem danski fjármálaskribentinn og greinandinn Claus Forrai, skrifaði „fallega“ um er færeyska olíuleitarfélagið Atlantic Petroleum [FO-ATLA] sem skráð er í kauphöll OMX á Íslandi.


 

Hvað gerir ríkið?


 

Aukinnar bjartsýni farið að gæta varðandi fjármögnunarskilyrðin


 

Kostnaðarmat byggt á ítarlegum samanburði við íslenskar og erlendar aðstæður


 

Þrjátíu og níu manns sem starfa á skrifstofu bresku tískuvöruverslunarinnar MK One var í gær sagt upp störfum hjá fyrirtækinu. Samkvæmt frétt Daily Telegraph er það um helmingur starfsmanna á skrifstofu fyrirtækisins.


 

Financial Times hefur, í samstarfi við StarMine, birt niðurstöður árlegrar könnunar StarMine á frammistöðu greiningardeilda banka í Evrópu á árinu 2007. StarMine mælir frammistöðu bankanna með því að bera saman þau hlutabréf sem greiningardeildirnar mæla með og afkomuspár þeirra og útkomu þessara þátta á árinu.


 

Auður Capital hefur að markmiði að fara inn í hinn gríðarlega karllæga fjárfestingarheim hérlendis og gæða hann aðeins ögn kvenlægari gildum, segir Kristín Pétursdóttir, forstjóri fyrirtækisins í viðtali við Viðskiptablaðið sem birtist á morgun. Hún kveðst sannfærð um að þegar litið er til lengri tíma muni fjárfestingarhluti fjármálageirans átta sig á þeim ört vaxandi markhóp sem er konur í viðskiptum og reyna að nálgast hann. Það muni hins vegar taka tíma.


 

Stofnandi tískuvörukeðjunnar ZÖRU, Rosalia Mera, hélt hádegisfyrirlestur í Háskólanum í Reykjavík í dag. Fyrirlesturinn bar yfirskriftina „Konur, völd og samfélagsábyrgð.“


 

Frá og með árinu 1956, þegar íslensk stjórnvöld tóku á móti 52 Ungverjum, hefur alls 481 flóttamanni verið veitt hæli á Íslandi.


 

Upplýsinga að vænta á næstunni


 

Gengisvísitalan var 146,1 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og styrktist krónan því um 0,7% frá opnun markaða í morgun en 1,6% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Það var rólegt í Kauphöllinni í dag. Úrvalsvísitalan talan hækkaði lítillega við opnun markaðar en seig fljótlega í rautt. Úrvalsvísitalan veiktist um 0,3% við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gunnar Þ. Gíslason stjórnarformaður Sundagarða hf. segist undrandi á því að enginn hafi sýnt því áhuga að reka sláturhúsið sem stendur í Brákarey.


 

Um 50 vestnorrænir þingmenn, ráðherrar, yfirmenn björgunarmála ásamt þingmönnum annarra Norðurlanda, fagfólk og sérfræðingar munu taka þátt í þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins sem fer fram í Þórshöfn í Færeyjum dagana 5.-8. júní.


 

segir hagfræðingur Samtaka iðnaðarins


 

Bandaríski fjárfestirinn Hilco sem keypti tískukeðjuna MK One af Baugi fyrir tæpum þremur vikum hefur sett fyrirtækið í gjaldþrotameðferð að því er Financial Times greinir frá í dag.


 

Mennirnir tveir ekki í háum stjórnunarstöðum


 

Sérfræðingur staðfestir áætlun norska verkfræðifyrirtækisins


 

Í byrjun maí náði Almenni lífeyrissjóðurinn þeim áfanga að eignir sjóðsins fóru yfir 100 milljarða. Heildareignir sjóðsins voru 92,7 milljarðar í ársbyrjun og hefur sjóðurinn því vaxið um 8% á árinu.


 

Það er allt með kyrrum kjörum á hlutabréfamarkaði. Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,1% og er 4.897 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan  nemur 1,6 milljarði króna.


 

Varðar mögulega brot á ákvæðum laga um markaðsmisnotkun


 

- tilkynning frá Sambandi garðyrkjubænda


 

Verð á vörukörfu ASÍ hækkaði mest í klukkubúðunum milli 2. og 3. vikunnar í maí.


 

Ekki verður unnt að slaka á peningalegu aðhaldi fyrr en sýnt verður að verðbólga sé á undanhaldi enda fátt mikilvægara fyrir efnahag heimila og fyrirtækja en að sú þróun hefjist og verði hnökralítil. Vaxtaákvarðanir bankastjórnar Seðlabankans taka mið af því.


 

Gengisvísitalan er nú 147,9 samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,3% frá opnun markaða í morgun en aftur á móti styrkst um 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,4% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.919 stigum.


 

Tap Atorku [ATOR] á fyrsta fjórðungi þessa árs nam 1.870 milljónum króna, samanborið við meðalspá greiningardeilda upp á 1.272 milljóna króna tap. Heildareignir í lok mars voru 64,7 milljarðar króna og eigið fé var 19,9 milljarðar króna. Eiginfjárhlutfall var um 31% í lok fjórðungsins.


 

Siminn og CCP hafa gert með sér samning sem felur það í sér að Síminn mun sjá um að  tengja saman allar skrifstofur CCP á lokað gagnaflutningsnet í gegnum samstarf Símans og Orange Business Services sem er, samkvæmt tilkynningu frá Símanum einn af stærstu þjónustuaðilum á sviði víðnetstenginga í heiminum.


 

Færeyska flugfélagið Atlantic Airways [FO-ATLA] tapaði 6,5 milljónum danskra króna (101 milljón íslenskar króna) á fyrsta ársfjórðungi 2008 samanborið við 4,8 milljónir danskra á sama tíma fyrir ári.  Árstíðasveifla í rekstri flugvélaga veldur því að fyrsta ársfjórðungur er öllu jafna slakur.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður FL Group segir í tilkynningu frá félaginu að sú staðreynd að yfir tvö þúsund hluthafar FL Groupsamþykktu kauptilboð í hluti sína í félaginu staðfestir það mat stjórnar að margir af smærri hluthöfum félagsins gætu séð hagsmunum sínum betur borgið með því að eiga hlutabréf í Glitni sem skráðu félagi, fremur en FL Group sem óskráðu félagi.


 

Eigendur um 84% hlutafjár verða áfram hluthafar í FL Group eftir afskráningu


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að breyta ekki stýrivöxtum bankans nú.


 

Neytendasamtökin birta á vef sínum í dag ábendingu sem samtökin fengu og telja vert er að koma á framfæri.


 

Aðeins einn fimmti eignasafns fasteignafélagsins Novator Properties er á Íslandi og þess vegna mun þróun á fasteignamarkaði, sem spáð hefur verið hér á landi, hafa lítil áhrif á félagið.


 

Glitnir mun væntanlega taka upp nýjar forsendur


 

Hagnaður Alfesca jókst á milli ára og var yfir spám greiningardeilda


 

Viðskiptanefnd Alþingis mælir með því að samþykkt verði óbreytt frumvarp þess efnis að peningalegt uppgjör verðbréfa, sem skráð eru í erlendum gjaldmiðlum í íslenskri verðbréfamiðstöð, verði mögulegt. Líklegt er að frumvarpið verði afgreitt áður en þingið fer í sumarfrí í lok mánaðarins.


 

Kauphöllin sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem hún áminnti FL Group opinberlega, eins og greint var frjáhér. FL Group sendi í kjölfarið frá séryfirlýsinguþar sem félagið segir meðal annars að Kauphöllin hafi enga heimild til að taka ákvörðun um beitingu opinberrar áminningar. Hvergi í reglum Kauphallarinnar, samningum hennar við útgefendur fjármálagerninga, lögum eða reglum sé kveðið á um heimild til handa Kauphöllinni til að áminna útgefendur.


 

Eftir því sem vefir fyrirtækja og einstaklinga verða þróaðri eykst notkun á gagnagrunnum. Þeir gera vefina hraðvirkari en um leið opnast ný tækifæri fyrir tölvuþrjóta til að útvíkka starfsemi sína.


 

Það er alger óþarfi að leita langt yfir skammt að samanburðinum, líklega væri maður ekki nema um klukkutíma eða kannski tæplega það að skjótast með Fokker-vél frá Egilsstöðum til Voga í Færeyjum. 


 

-að mestu notast við lestarflutninga á nýju leiðinni.


 

Átta stjórnarmenn af níu í peningamálanefnd Englandsbanka greiddu atkvæði með því að stýrivöxtum bankans yrði haldið óbreyttum í 5% fyrr í þessum mánuði.


 

Formaður og fjármálastjóri Byggingafélags námsmanna kærðir til lögreglu


 

Gengisvísitalan var 147,3 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,1% frá opnun markaða í morgun en 0,9% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Frumvarp til breytingar á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda


 

Úrvalsvísitalan talan lækkaði um 0,1% í dag og er 4.900 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Baugur Group hefur selt mikið af eignum frá sér á síðustu mánuðum og efnahagsreikningur félagsins hefur minnkað um einn þriðja frá áramótum í um 200 milljarða íslenskra króna. Baugur Group hagnaðist um meira en hálfan milljarð danskra króna í fyrra.


 

Sökum ófullnægjandi seljanleika í FL Group verður félagið fjarlægt úr Úrvalsvísitölunni og tekur breytingin gildi á morgun, 22. maí 2008.


 

segja Kauphöllina ekki hafa heimild til að veita ?opinbera áminningu"


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði aðspurður á Alþingi rétt í þessu að auðvitað væri það óvenjulegt að annar stjórnarfokkurinn skuli lýsa sig andvígan hrefnuveiðum. Það væri þó að mörgu leyti hreinlegra heldur en að fara í felur með slíka afstöðu. Ekki hefði verið tekið á þessu máli í stjórnarsáttmálanum.


 

Matsfyrirtækið Moody´s lækkaði í gær lánshæfiseinkunn ríkissjóðs Íslands um eitt þrep, eins oggreint hefur verið frá.


 

Guðmundur Guðbjarnason, forstöðumaður Ársreikningaskrár, segir að árið 2007 hafi verið algert metár í umsóknum um að fá að halda bókhald sitt og semja ársreikninga í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum.


 

Ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru ekki á einu máli um hrefnuveiðar


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1% og er 4.856 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Gengi krónu styrkst um 0,2% og er 148,6 stig.


 

Gengisvísitalan er nú 148,5 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá opnun markaða í morgun en 0,1% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Telja FL Group hafa brotið ákvæði um tilkynningaskyldu


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,8% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.864 stigum.


 

Launavísitala í apríl 2008 er 340,5 stig og hækkaði um 0,9% frá fyrri mánuði.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody's hefur staðfest lánshæfismatseinkunn langtímaskuldbindinga Kaupþings banka sem A1, einkunnir vegna innlendra og erlendra skammtímaskuldbindinga bankans sem P-1 og einkunn fyrir fjárhagslegan styrk sem C-.


 

Ekki fleiri ráðningasamningar á borð við samning Lárusar Welding


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody's hefur staðfest lánshæfismatseinkunn langtímaskuldbindinga Landsbankans sem A2, einkunnir vegna innlendra og erlendra skammtímaskuldbindinga bankans sem P-1 og einkunn fyrir fjárhagslegan styrk sem C-.


 

Icelandic Group hf. hefur tekið víkjandi lán frá hluthöfum félagsins með breytirétti, í samræmi við samþykkt aðalfundar félagsins þann 18. apríl 2008, sem tekin var upp í grein 15.1 í samþykktum þess.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær Icelandic Group hf. af kröfum Steinagerðis ehf., sem krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að Icelandic Group væri skaðabótaskylt vegna þess að eignahlutur Steingerðis ehf. var ranglega afmáð úr hlutaskrá Sjóvíkur ehf., síðar Icelandic Group, einhvern tímann á tímabilinu nóvember 2004-apríl 2005.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Moody's staðfesti í gær lánshæfismat Glitnis á sama tíma og það lækkaði lánshæfismatseinkunn ríkissjóðs.


 

Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, er ósammála þeirri skoðun Þorvaldar Gylfasonar að innganga Íslands í Evrópusambandið krefjist ekki breytinga á stjórnarskránni.


 

Ráðstafanir Seðlabankans í gjaldeyrismálum fyrir helgi hafa vakið vonir um að hjól iðnaðarins taki við sér. Fjármálaráðherra segir þó lækkun verðbólgu og vaxta skilyrði fyrir sértækum aðgerðum.


 

Kostar um 97 milljarða án vsk


 

Byggingafélag námsmanna (BN) vinnur nú að því að ógilda samninga um byggingu á húsnæði við Einholt-Þverholt sem gerðir voru í tíð fyrrum stjórnenda, en eins og kunnugt er var formanni og fjármálastjóra BN vikið frá störfum fyrr í vetur og meint fjármálamisferli þeirra kært til efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra.


 

Viðskipti með markflokka skuldabréfa í dag, það er að segja ríkisbréf og íbúðabréf, námu alls 107,9 milljörðum króna. Þetta er metvelta á skuldabréfamarkaði og er um 50 milljörðum yfir fyrra veltumeti.


 

GuSt er eitt fjölmargra íslenskra fyrirtækja í fatahönnun sem hefur vakið athygli hérlendis og erlendis undanfarin ár.  Stofnandi fyrirtækisins er Guðrún Kristín Sveinbjörnsdóttir. Hún kom heim úr námi frá Þýskalandi árið 1997 og hóf fljótlega að selja eigin hönnun undir nafninu GuSt. Fyrirtækið sjálft var þó ekki stofnað fyrir en árið 2003. Nú undirbýr Guðrún sölu til Danmerkur og Þýskalands.


 

"Icebank hefur nýlokið endurfjármögnun erlendra langtímalána ársins 2008 á góðum kjörum. Lausafjárstaða bankans er góð og hefur bankinn nægt laust fé til næstu 12 mánaða," segir Agnar Hansson, forstjóri Icebank, í afkomutilkynningu.


 

„Rekstur Icelandair Group [ICEAIR] á fyrsta ársfjórðungi er nokkru betri en við gerðum ráð fyrir, í mun erfiðara árferði en á síðasta ári," segir Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group í fréttatilkynningu. 


 

Alfesca [A] hagnaðist um 1,8 milljón evrur á þriðja ársfjórðungi, samanborið við 1,3 milljónir evra á sama tímabili í fyrra.


 

Tap Icelandair [ICEAIR] var 1,7 milljarðar króna á fyrsta ársfjórðungi en félagið tapaði 1,2 milljörðum króna á sama  tíma  í fyrra.


 

Alfesca [A] hagnaðist um 1,8 milljón evrur á þriðja ársfjórðungi, samanborið við 1,3 milljónir evra á sama tímabili í fyrra.


 

Greiningardeild Kaupþings spáir því að stýrivöxtum Seðlabankans verði haldið óbreyttum á vaxtaákvörðunarfundi Seðlabankans á fimmtudaginn kemur.


 

Matsfyrirtækið Moody‘s lækkaði í dag lánshæfiseinkunn íslenskra ríkisskuldabréfa úr einkunninni Aaa í Aa1. Þá lækkar Moody‘s einnig landsmati (e. country ceiling) á bankainnstæðum í erlendri mynt úr úr einkunninni Aaa í Aa1.


 

Agnar Hansson, bankastjóri Icebank segir bankann nýlega hafa lokið endurfjármögnun erlendra langtímalána ársins 2008 á góðum kjörum. Hann segir í tilkynningu að lausafjárstöðu bankans vera góða og bankinn hafi nægt laust fé til næstu 12 mánaða.


 

Icebank tapaði 3.360 milljónum króna á fyrsta ársfjóðung, en bankinn tapaði 2.747 milljónum króna á síðasta ársfjórðungi 2007.


 

Gengisvísitalan var í lok dags 148,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,7% frá opnun markaða í morgun en 1,7% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Samkeppniseftirlitið birti í dag skýrslu um viðskiptasamninga birgja og matvöruverslana og annað samstarf fyrirtækja á matvörumarkaði.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,8% og er 4.902 stig við lok markaðar. Veltan nam 4,8 milljörðum króna, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Breski vefurinn Money Week birtir grein í dag þar sem segir að bankar alls staðar í heiminum hafi farið á eyðslufyllerí með ódýru fjármagni, en þeir íslensku hafi gengið lengra í því en aðrir.


 

Indverskt olíufélag á í yfirtökuviðræðum við kanadískt olíufélag sem er að hluta til í eigu Íslendinga, ef marka má erlenda fréttamiðla.


 

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) mótmæla harðlega fyrirhuguðum hrefnuveiðum sem sjávarútvegsráðherra hefur nú heimilað. 


 

óhagstæð gengisþróun skýri niðurstöðuna alfarið, segir í tilkynningu frá OR


 

Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að Iceland Express hafi brotið gegn laga og reglna við framsetningu á verðupplýsingum á bókunarvef fyrirtækisins.


 

Kaupþing hefur kært norska viðskiptablaðið Dagens Næringsliv til siðanefndar norska blaðamannafélagsins.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,6% og er 4.913 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 0,4% og er 148,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Skuldatryggingaálag á íslensku bankana og ríkissjóð hefur lækkað talsvert í kjölfar þeirra fregna að Seðlabankinn hefur með gjaldeyrisskiptasamningum við seðlabanka Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur tryggt sér aðgengi að 1,5 milljörðum evra.


 

Gengisvísitalan er nú 148,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,6% frá opnun markaða í morgun en 1,6% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Skrifað undir samning í nótt


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,9% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun. Þegar þetta er skrifað, kl. 10:30 stendur Úrvalsvísitalan í 4.895 stigum.


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan maí 2008, er 424,7 stig samkvæmt því sem kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Efasemdir um hvort breyta þurfi stjórnarskránni til að gera inngöngu Íslands inn í Evrópusambandið mögulega voru viðraðar í rökræðum sem Hagfræðideild Háskóla Íslands stóð fyrir í gær


 

Á málþingi um fjárfestingar, sem Landsbankinn og Alliance Bernstein stóðu fyrir í síðustu viku, ræddi John O´Brien, yfirmaður í stýringu vaxtarbréfasafna Alliance Bernstein, um ávöxtun af kaupum á virðisbréfum (e. value stock) og vaxtarbréfum (e. growth stock), og þær breytingar sem orðið hafa á kaupmynstri fjárfesta.


 

Kaupthing Singer & Friedlander hafði fyrir helgi umsjón með hlutafjárútboði og skráningu þýska fyrirtækisins TGE Marine AG á AIM-markaðinn í London, og aflaði útboðið 67 milljóna punda, eða sem nemur tæplega 9,6 milljörðum íslenskra króna.


 

Aðgerðir Seðlabankans halda áfram að blása nýju lífi í markaði: Gengi krónu styrkist, hlutabréf hækka og skuldatryggingaálag viðskiptabankanna lækkar annan daginn í röð. Fjárfestar virðast sömuleiðis vera að sækja í sig veðrið og áhættufælni er að hjaðna.


 

Nú liggur fyrir styrkúthlutun AVS rannsóknasjóðsins í sjávarútvegi fyrir árið 2008. Umsóknir voru 130 talsins, en ákveðið var að styrkja 64 verkefni að þessu sinni með samtals 320 milljónum króna.


 

Samkeppniseftirlitið hefur ákveðið að ekki þurfi að grípa til aðgerða vegna rekstrarsamninga milli tiltekinna lífeyrissjóða og rekstraraðila þeirra.


 

Talsmaður neytenda mun ekki aðhafast frekar vegna of seinnar tilkynningar Símans um verðbreytingar til viðskiptavina sinna.


 

Bygging Bitruvirkjunar er ekki ásættanleg vegna verulegra neikvæðra og óafturkræfra áhrifa á landslag, útivist og ferðaþjónustu, að því er fram kemur í áliti Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum allt að 135 MW jarðvarmavirkjunar á Bitru í sveitarfélaginu Ölfusi og Grímsnes- og Grafningshreppi.


 

Greiningardeild Kaupþings gerir ráð fyrir að viðskiptahallinn nemi um 12,6% af vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2008 sem er umtalsverður bati frá síðasta ári þegar hallinn nam tæpum 16% af VLF.


 

Kjaraviðræður BSRB og ríkisins ganga vel


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 147,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,8% frá opnun markaða í morgun en 0,1% frá opinberu gengi Seðlabankans á föstudag.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Þórsberg ehf. til að greiða Skarfakletti ehf. um 73,5 milljónir króna auk dráttarvaxta og málskostnaðar, gegn afhendingu stefnanda á 25% aflahlutdeild í Skagafjarðarrækju.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,6% og er 4.941 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,8% og er 4.902 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,8% og er 146,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Pastaframleiðslu Bakkavarar í Scunthorpe í Bretlandi verður lokað í lok mánaðarins. Þetta kemur fram á fréttavefnum Flexnews.


 

Íslendingar vita hvernig þekkja má það besta og vefa það inn í eigið samfélag, fullyrðir greinarhöfundur breska dagblaðsins The Observer í viðamikilli og einstaklega jákvæðri úttekt á íslensku þjóðfélagi sem birtist í gær.


 

„Svimandi háir vextir, fallandi króna, hlutabréfamarkaður sem fallið hefur um helming. Það er eitthvað rotið í lýðveldinu Íslandi. Það harðnar á dalnum á Íslandi, svimandi há verðbólga  og Evrópumet í vöxtum, verðmæti félaganna í kauphöllinni hefur lækkað um helming á fáum mánuðum, mikill halli er á viðskiptum við útlönd og íslenska króna hefur snarfallið gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum."


 

Alls voru 9,6% Íslendinga undir lágtekjumörkum árið 2005 samkvæmt skilgreiningu ESB en miðað er við 60% af viðmiðunartekjum.


 

Gengisvísitalan er nú 146,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,6% frá opnun markaða í morgun en 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans á föstudag.


 

Greining Glitnis telur að hækkunin nú muni marka endalok vaxtahækkunarferils Seðlabankans


 

Samkeppniseftirlitið hefur gert Sundagörðum hf. að greiða 750 þúsund krónur sekt fyrir að hafa brotið gegn skyldu um að tilkynna um samruna innan lögbundins frests.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,7% frá því að opnað var fyrir viðskipti kl. 10 í morgun og stendur nú, kl. 10:30 í 4.895 stigum.


 

samkvæmt óháðu mati MP Fjárfestingarbanka


 

TGE Marine AG, þýskt félag sem framleiðir tækjabúnað til gas- og olíuvinnslu á sjó, hefur verið skráð á AIM markaðinn í London. AIM er markaður hugsaður sérstaklega fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og í frétt FT segir að TGE sé átjánda þýska fyrirtækið sem skráð er á þann markað.


 

DeCode rannsakaði erfðabreytileika sem valda ljósum húðlit og tengsl þeirra við húðkrabbamein


 

Segjast aldrei hefðu látið skuldir MK One safnast upp ef Baugur hefði ekki verið bakhjarl


 

Kjarasamningur flugmanna við Icelandair hefur verið samþykktur með miklum meirihluta atkvæða, að því er fram kemur á vef Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Alls 167 flugmenn greiddu atkvæði um samninginn. Þar af greiddu 140 atkvæði með honum en 27 höfnuðu honum.


 

Finnur Oddsson segir ástæðurnar tæknilegar, samkeppnishæfi landsins hafi ekki verið endurmetið


 

Einn af bestu viðskiptaháskólum Evrópu, IMD skólinn í Sviss, hefur gefið út World Competetiveness Yearbook í tuttugasta sinn. Bandaríkin eru á toppi lista yfir samkeppnishæfustu lönd í heimi fimmtánda árið í röð, en Ísland sem var í sjöunda sæti í fyrra dettur út af listanum.


 

Nýtt ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi


 

Aðgerðirnar hafa ekki bein áhrif á aðgengi bankanna að gjaldeyri


 

Samningur Seðlabanka Íslands við norrænu Seðlabankana hefur vakið nokkra athygli erlendra fjölmiðla, en bæði Financial Times og International Herald Tribune slógu frétt um efnið upp á forsíðu vefmiðla sinna í dag.


 

VR og SFR stóðu fyrir stærstu vinnumarkaðskönnunar sem gerð hefur verið á Íslandi, en út frá henni völdu félögin fyrirtæki ársins 2008 og einnig stofnun ársins.


 

Velta á fasteignamarkaði dróst saman um 20% milli vikna en hafði í vikunni á undan aukist um 9% á milli vikna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Suður-afríski hlauparinn Oscar Pistorius, sem hleypur á gervifótum frá Össuri hf, á möguleika á að keppa á Ólympíuleikunum í Peking, nái hann tilskyldum lágmörkum. Áfrýjunardómstóll alþjóða-frjálsíþróttasambandsins felldi í dag úr gildi fyrri ákvörðun sambandsins um að Pistorius mætti ekki keppa á mótum Alþjóða frjálsíþróttasambandsins þar sem gervifætur hans voru taldir veita honum óeðlilegt forskot á aðra keppendur. Í fréttatilkynningu frá Össuri segir að Pistorius hafi lengi barist fyrir því að fá að keppa við ófatlaða einstaklinga, enda hafi hann náð afbragðsgóðum árangri á hlaupabrautunum undanfarin misseri.


 

Gengisvísitalan var 149,1 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 3,21% frá opnun markaða í morgun en 3,8% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,4% og er 4.863 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Í vefriti fjármálaráðuneytisins sem kom út í gær kemur fram að áætlað sé að fjármagnstekjuskattur skili ríflega 30 milljörðum króna í ríkissjóð í ár.


 

„Okkar skoðun er að þetta séu afdráttarlaust góð tíðindi, enda hafa markaðir tekið þessum fréttum mjög jákvætt og erlendir greiningaraðilar sömuleiðis“ sagði Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur hjá Greiningu Glitnis, um gjaldeyrisskiptasamning Seðlabankans við norræna seðlabanka, í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, segir stefnt að því að skilja að almennu lán Íbúðalánasjóðs og félagslegan þátt hans í haust.  Það sé liður í því að bæta peningamálastefnuna.


 

Verð á vörukörfu ASÍ breyttist lítið í flestum verslunum milli 17. og 19. viku, þ.e. síðustu viku aprílmánaðar og 2. viku í maí samkvæmt frétt á heimasíðu samtakanna. Mest hækkaði verð vörukörfunnar í Nóatúni, um 1,9%. Í 11-11 hækkaði verð um 1,5% og í Samkaupum-Úrval um tæpt 1%. Mest lækkaði verð körfunnar í Nettó, um 2,7%. Litlar breytingar urðu á verði vörukörfunnar í öðrum verslanarkeðjum, en þar reyndist breytingin innan við 0,5% á tímabilinu. Þetta er meðal niðurstaðna úr verðlagseftirliti sem ASÍ hefur staðið fyrir á síðustu vikum til að fylgjast með verðbreytingum í matvöruverslunum.  


 

„Þetta eru svona þrautavaralán og frekar ólíklegt að á þau verði dregið. En hinsvegar er mikilvægt að hafa möguleikann á því,“ sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra á fréttamannafundi fyrir skömmu um gjaldeyrisskiptasamninginn sem Seðlabanki Íslands gerði við Seðlabanka Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 2,1% og er 4.897 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 3,4% og er 148,8 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Valgerður Sverrisdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, segir um aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans að þær séu viðleitni í þá átt að bæta efnahagsástandið og styrkja krónuna. Hún líti þó á þær sem fyrsta skrefið af fleirum.


 

„Við teljum að þetta sé mjög myndarlegar fjárhæðir sem bætast við annað sem gert hefur verið. Síðan munum við auðvitað bæta ofan á þetta með láni og frekari aðgerðum,“ sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra á fréttamannafundi fyrir skömmu.


 

kostnaður fellur á ríkið og almenning


 

„Við erum með aðrar aðgerðir í undirbúningi sömuleiðis, sem hafa sama tilgang,“ sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra á blaðamannafundi fyrir skömmu. 


 

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, segir um aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans sem kynntar voru í morgun, að þær séu jákvætt skref svo langt sem það nái. „[Það er] tvímælalaust til bóta að eiga þetta upp á að hlaupa. Vonandi hjálpar þetta til,“ segir hann í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Viðskiptaráð segir að aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans séu ekki einungis mikilvægar til að efla traust á íslenskum fjármálafyrirtækjum heldur hagkerfinu öllu. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Viðskiptaráðs á vef þess í dag. Það fagnar aðgerðunum.


 

Hlutabréfamarkaðurinn fer vel af stað það. Veltan er töluvert meiri en verið hefur á sama tíma undanfarna mánuði og nokkuð um falleg græn félögum.


 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings, telur fréttir af gjaldeyrisskiptasamningum Seðlabanka Íslands við norrænu Seðlabankana vera jákvæðar og skref í rétta átt.


 

Allir helstu norrænu fjölmiðlarnir  fjalla um gjaldeyrisskiptasamninga Seðlabanka Íslands við  seðlabanka Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur og um leið um styrkingu krónunnar það sem af er deginum. Af sumum fyrsögnunum að ráða virðast frændur okkar í Skandinavíu líta á samningana sem eins konar neyðaraðstoð við Íslendinga.


 

Finnbogi Baldvinsson, forstjóri Icelandic Group, sagði á afkomukynningu í morgun að unnið hefði verið að því á fyrsta fjórðungi ársins að minnka efnahagsreikning félagsins verulega; lækka birgðir og skuldir. Hann sagði að félagið teldi sig hafa staðið sig þokkalega í þessari vinnu á fjórðungnum, en það hefur sótt um afskráningu til Kauphallar Íslands. Hann sagði að Icelandic uppfyllti öll skilyrði til afskráningar og að nú stæði á Kauphöllinni að framkvæma hana.


 

Utanþingsviðskipti með bréf Glitnis [GLB] fyrir 2,1 milljarð króna fóru fram klukkan hálf tíu í morgun, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Sampo Oyj sendi í dag flöggunartilkynningu til kauphallarinnar í Helsinki þess efnis að Exista [EXISTA] fari áfram með A-hluti í Sampo sem nemur 19,98% af heildarhlutafé í félaginu að teknu tilliti til samþykktrar niðurfellingar á hlutum í Sampo, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Gengi krónunnar hefur hækkað mikið í morgun, í kjölfar fréttar um að Seðlabanki Íslands hafi gert gjaldeyrisskiptasamning við norrænu seðlabankana upp á allt að 500 milljónir evra.


 

Geir H. Haarde, forsætisráðherra segir í yfirlýsingu að ríkisstjórnin og Seðlabanki Íslands hafi að undanförnu undirbúið margvíslegar aðgerðir til að styrkja aðgang Seðlabankans að erlendu lausafé og efla traust á íslenskt fjármálakerfi og efnahagslíf.


 

Seðlabankar Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur hafa gert tvíhliða gjaldeyrisskiptasamninga við Seðlabanka Íslands.


 

Þingflokkur sjálfstæðismanna hefur ákveðið að fara í fundaherferð um Evrópumál í haust. Varaformaður flokksins, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, segir að sjálfstæðismenn vilji stuðla að upplýstri umræðu um Evrópusambandið.


 

Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings á Íslandi, segir að bankinn muni ekki grípa til sambærilegra aðgerða og Glitnir í vikunni.


 

Breska blaðið Financial Times hefur í gær eftir ónefndum heimildarmönnum að forráðamenn Glitnis hafi átt í frumviðræðum við erlenda fjárfesta um hugsanleg kaup á hlut í bankanum.


 

Verjendur sakborninga í Baugsmálinu áttu sinn dag fyrir rétti í gær og lögðu einkum áherslu á að gagnrýna málsmeðferð saksóknara.


 

Írska ferjan Oileain Arann var mjög illa farin sökum lélegs viðhalds árum saman en samt töldu menn raunhæft að kaupa hana til Grímseyjarsiglinga.


 

Talsverð viðskipti voru á skuldabréfamarkaði í dag, en veltan nam um 27 milljörðum króna.


 

SFR vill sömu áherslur í kjarasamningum sínum og á almenna vinnumarkaðnum og ná niður verðbólgu. Þetta segir Ögmundur Jónasson, formaður BSRB á vefsíðu stéttafélagins. Fulltrúar BSRB og ríkisstjórnarinnar áttu sinn annan fund í dag vegna lausra samninga við ríkið. Forsætis-, utanríkis-, fjármála- og félagsmálaráðherra voru mættir á fundinn.


 

Ný auglýsing frá Símanum sem sýna átti í kvöld er þegar komin inn á YouTube.


 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu var 346,7 stig í apríl og lækkaði um 1,7% frá fyrra mánuði.


 

Fyrsti ársfundur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (NMÍ) var haldinn í dag á Hilton Reykjavík Nordica Hótel. Fundurinn bar yfirskriftina „Sköpun – kraftur – fjölbreytni”.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, sagði á Alþingi í dag að það væri mikilvægt að samstaða næðist meðal þingmanna allra flokka um breytingar á eftirlaunalögunum svonefndu. Það væri þó ekki forsenda þess að breytingar yrðu gerðar á lögunum í „réttlætisátt“ eins og hún orðaði það.


 

Sænska fjármálafyrirtækið Invik birti fjórðungsuppgjör sitt í lok apríl. Fyrirtækið skilaði hagnaði upp á 1,1 milljarð sænskra króna, eða um 14 milljörðum íslenskra króna.


 

Gengisvísitalan var 155,3 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,55% frá opnun markaða í morgun en 2,2% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær. Krónan styrktist verulega undir lok dags í gær eða rúmlega 1%.


 

Uppfært: Fyrst birt kl. 14:30


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.798 stig við lok markaðar,samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Alþingi samþykkt í dag stjórnarfrumvarp sem varðar skattlagningu á söluhagnaði lögaðila af hlutabréfum. Samkvæmt frumvarpinu, sem nú er orðið að lögum, er söluhagnaðurinn skattfrjáls.


 

Tap Icelandic Group [IG] á fyrsta ársfjórðungs nam 7,3 milljónum evra samanborið við 2,3 milljón evra hagnað á sama tímabili síðasta árs.


 

Greiningardeild Kaupþings spáir 2% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV) í maí frá fyrri mánuði. Gangi spáin eftir mun tólf mánaða verðbólga mælast 13% samanborið við 11,8% verðbólgu í apríl.


 

Úrvalsvísitalan lækkað um 1% og er 4.780 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,2% og er 154,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Telja að Marel geti verið leiðandi fyrirtæki á markaði


 

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra sagði á Alþingi í dag að ef Sjálfstæðisflokkurinn væri í forystu fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um inngöngu í Evrópusambandið þyrfti hann að hafa mótað sér nýja stefnu og aðra stefnu en hann hefði í dag. Það hefði hann ekki gert.


 

Gengisvísitalan er nú 154,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,9% frá opnun markaða í morgun en 2,6% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær. Krónan styrktist verulega undir lok dags í gær eða rúmlega 1%.


 

Samninganefndir Flugfreyjufélags Íslands og Icelandair funda nú hjá ríkissáttasemjara. Samninganefndirnar funduðu einnig frá morgni til kvölds í gær.


 

Velta með hlutabréf er það sem af er degi tæplega 1,4 milljarður.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,3% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.816 stigum.


 

Velta í dagvöruverslun minnkaði um 2,3% í apríl síðastliðnum miðað við sama mánuð árið áður á föstu verðlagi. Á breytilegu verðlagi varð hins vegar hækkun á veltu í dagvöruverslun um 11,1%.


 

Íslandspóstur opnar á morgun nýtt pósthús að Smiðjuvöllum 30, Akranesi


 

Úttekt í Viðskiptablaðsins á morgun


 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, býst ekki við því að bankinn fari út í fjöldauppsagnir af því tagi sem Glitnir hefur gripið til.


 

Baugsmálið var tekið fyrir í Hæstarétti í gær, en í liðlega sjö klukkustunda langri maraþonræðu fór Sigurður Tómas Magnússon, settur ríkissaksóknari, í gegnum þá liði málsins, sem enn eru til umfjöllunar í réttarkerfinu og lagði fram „ágrip“ af málsskjölum í 11 skjalamöppum máli sínu til stuðnings.


 

Skuldatryggingaálag íslensku bankanna mun verða að lágmarki 100 til 150 punktum hærra en álagið á íslenska ríkinu, svo lengi sem efasemdir eru um að Seðlabankinn geti sinnt hlutverki sínu sem lánveitandi til þrautavara, segir í greiningu RBS á íslenska bankakerfinu.


 

Óveðrið á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur nú sótt Ísland heim með áþreifanlegum hætti: Glitnir hefur sagt upp 88 starfsmönnum bankans í apríl og maí í flestum deildum og sviðum bankans hér á Íslandi en þar með er samræmdum uppsagnaraðgerðum Glitnis á Íslandi lokið.


 

Tækifæri á samdráttartímum var yfirskrift morgunverðarfundar sem félag viðskipta- og hagfræðinga stóð fyrir í gærmorgun.


 

Forráðamenn Glitnis [GLB] hafa átt í frumviðræðum við erlenda fjárfesta um hugsanleg kaup á hlut í bankanum. Þetta er fullyrt í frétt á vef Financial Times í dag.


 

Beinn sparnaður vegna fjölbreyttra aðgerða heilbrigðisyfirvalda í lyfjamálum nemur á tæpu ári rúmlega einum milljarði króna. í frétt frá heilbrigðisráðuneytinu segir að um mitt liðið ár leit út fyrir að lyfjakostnaður ársins yrði um 16,2% hærri en hann var árið áður. Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu var allt útlit fyrir að útgjaldahækkun myndi nema 1,1 milljarði króna.


 

Friðbert Traustason, formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, segir að störfum hjá bönkum og sparisjóðum hér á landi hafi fækkað á bilinu 250 til 300 á þessu ári.


 

Þorsteinn Már Baldvinsson, stjórnarformaður Glitnis


 

Gengisvísitalan var 156,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,3% frá opnun markaða í morgun en 1,5% frá opinberu gengi Seðlabankans í morgun.


 

Lárus Welding, forstjóri Glitnis segir rekstrarumhverfi fjármálafyrirtækja í heiminum hefur breyst á skömmum tíma og mikilvægt er að fyrirtæki tryggi stöðu sína í breyttu umhverfi með því að sýna sveigjanleika og getu til að lækka kostnað.


 

Starfsemi Glitnis í Evrópu hefur frá ársbyrjun verið í endurskoðun með það fyrir augum að skerpa áherslur og ná fram hagræðingu og lækkun kostnaðar.


 

Samræmdum uppsagnaraðgerðum lokið, segir í tilkynningu frá félaginu


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,6% og er 4.830 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) stendur fyrir námskeiði fyrir lífeyrissjóði þar sem farið verður yfir útfyllingu skýrslu um sundurliðun fjárfestinga lífeyrissjóða.


 

Hagnaður Reykjanesbæjar árið 2007 nemur tæplega 2,5 milljörðum króna, þar af er söluhagnaður af bréfum í HS hf tæpir 1,9 milljarðar króna.


 

Dómur féll í máli Flugstoða ohf. gegn Hilmari Friðriki Foss í Héraðsdómi Reykjavíkur hinn 9. maí síðastliðinn.


 

Formenn stjórnarflokkanna ítreka að ríkisstjórn og Seðlabanki séu að vinna heimavinnuna sína


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,3% og er 4.846 stig við hádegi.  Vísitalan hefur þó verið græn með naumindum, stærsta hluta morguns. Krónan hefur veikst um  0,1% og er 158,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er í hópi 50 bestu viðskiptaháskóla/deilda í V-Evrópu.


 

Gengisvísitalan er nú 158,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,15% frá opnun markaða í morgun en 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Greiðslukortavelta í aprílmánuði nam 60,5 milljörðum króna samkvæmt tölum frá Seðlabankanum en Greining Glitnir segir frá þessu í Morgunkorni sínu.


 

Samningurinn gildir til marsloka á næsta ári


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,2% það sem af er degi og stendur nú, kl. 10:35í 4.870 stigum.


 

Flugfreyjur funda nú hjá ríkissáttasemjara


 

Glitnir Bank ASA gefur út sérvarin skuldabréf að upphæð 109 milljarða íslenskra króna í Noregi


 

Ásgeir Jónsson segir Seðlabankann þurfa að tryggja markaðshæfi íslenskra eigna erlendis


 

Formenn stjórnarflokkanna segja unnið að því að breyta eftirlaunalögunum


 

„Ég er undrandi á þessum dómi,“ segir Geir H. Haarde forsætisráðherra um þá niðurstöðu Hæstaréttar að framkvæmd sölu á 39,86% hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum (ÍAV), sem samið var um í maí árið 2003, hafi verið ólögmæt.


 

Gengisvísitalan mun ná hámarki á þessum fjórðungi, styrkjast þegar líður á árið 2008 og verða í kringum 142 stig í lok árs, að er fram kemur í skýrslu greiningardeildar Kaupþings um krónuna, sem ber heitiðKrónan brothætt – viðsnúningur tekur tíma.


 

Gengisvísitalan var 158,1 stig við lokun markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og styrktist krónan því styrkst um 0,5% frá opnun markaða í morgun en veiktist um 0,1 frá opinberu gengi Seðlabankans á föstudag.


 

Talsmaður neytenda hefur boðað fulltrúa Símans og Vodafone á fundi í vikunni til þess að fara yfir hvort og þá hvernig og hvenær nýleg tilmæli um tilkynningar til neytenda um verðhækkanir hafi verið eða verði uppfyllt.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,8% og er 4.860 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

umferð verður hleypt á báðar brautir 16. október


 

Fyrstu 130 daga ársins 2008 hafa 8.513 ökutæki verið nýskráð miðað við 8.563 ökutæki eftir jafn marga skráningardaga á síðasta ári og fækkar því nýskráðum ökutækjum um 0,6% milli ára.


 

Tryggingamiðstöðin (TM) og Fákur undirrituðu í dag samstarfssamning er snýr að Gæðingamóti Fáks.


 

nýjar höfuðstöðvar við Íshellu í Hafnarfirði


 

Skráð atvinnuleysi í apríl 2008 var 1% eða að meðaltali 1.717 manns, sem eru 43 fleiri en í mars sl. eða rúmlega 2% aukning. Atvinnuleysi er um 8% minna en á sama tíma fyrir ári þegar það var 1,1%.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,4% og er 4.883 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,3% og er 158,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Formenn stjórnarflokkanna hafa rætt breytingar á eftirlaunalögunum


 

Gengisvísitalan er nú 157,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,7% frá opnun markaða í morgun en 0,2% frá opinberu gengi Seðlabankans á föstudag.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,15% það sem af er dags eftir að hafa hækkað örlítið við opnun markaða kl. 10 í morgun og stendur nú, kl. 10.45 í 4.894 stigum.


 

Greiningadeild Glitnis segir frá því í Morgunkorni sínu að skuldatryggingaálag bankanna hefur haldist nokkuð stöðugt undanfarna daga en það hefur sveiflast töluvert frá áramótum.


 

Út er komið ritið Útflutningur og útflutningsframleiðsla sjávarafurða 2007.


 

Standard & Poor´s matsfyrirtækið tilkynnti í dag að það hefur breytt áhættumati íslenska fjármálakerfisins og fært Ísland úr flokki 4 í flokk 5.


 

Financial Times fjallar í dag um stöðu íslenskra banka, og kveður við nýjan og jákvæðari tón í umfjöllun blaðsins en áður.


 

Hæstiréttur vísaði nýlega máli á hendur torrent.is frá dómi, en í dómi Hæstaréttar er frávísun héraðsdóms staðfest að hluta en málinu að hluta vísað frá á öðrum forsendum.


 

Eftirlaunalög Alþingis verða felld úr gildi, samkvæmt áformum stjórnarflokkanna. Þá er til alvarlegrar athugunar að afnema áunninn réttindi þeirra sem hafa fengið þau, segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar.


 

Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, og Lars Toft, forstjóri Ericsson í Danmörku, sem heyrir beint undir Carl-Henric Svanberg, forstjóra Ericsson, skrifuðu í gær undir samning um kaup Símans og uppsetningu á langdrægum sendum fyrir þriðjukynslóðar farsímakerfi sem Síminn hyggst leggja mikla áherslu á í uppbyggingu sinni á komandi árum. Sævar Freyr segir að kerfið sé með svokölluðu UMGS-bandi sem er samhæft kerfi fyrir bæði 3G-farsímakerfi og farsímakerfi af annarri kynslóð sem nú er við lýði. Þetta er einn stærsti samningur sem Síminn hefur gert á síðustu árum.


 

Þrátt fyrir að verð á íbúðarhúsnæði í Danmörku hafi lækkað mikið eða á bilinu 10-25% að undanförnu hefur verð á skrifstofu- og atvinnuhúsnæði þar í landi staðið í stað eða hækkað og sama gildir einnig um Svíþjóð og í þessum löndum gengur þokkalega að fá langtímafjármagn í fasteignaverkefni. Verð á skrifstofu- og atvinnuhúsnæði hefur heldur ekki lækkað á Íslandi en þar er ástandið þó alveg gerólíkt því í sem er í Skandinavíu; eignir seljast hreinlega ekki og búið er að skrúfa að miklu eða mestu leyti fyrir alla fjármögnun og vextir þess fyrir utan það háir að slík fjármögnun getur vart borgað sig.


 

Velta á fasteignamarkaði jókst um 9% milli vikna en hafði í vikunni á undan dregist saman um 28% á milli vikna samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR).


 

Kjarnabúð á Bolungarvík hefur gert samning upp á 400 milljónir við þýsku ferðaskrifstofuna Kingfischer Reisen um ferðir fyrir sjóstangveiðimenn. Uppbygging verkefnisins mun kosta um 300 milljónir króna á næstu þremur árum, en fyrirætlað er að reisa um 20 hús og panta annan eins fjölda af bátum fyrir ferðamenn á vegum Kingfischer Reisen. Heildarvelta verkefnisins verður um 700 milljónir króna. Fréttavefurinn BB.is greinir frá þessu í vikunni.


 

Í kjölfar náttúrhamfara sem gengu yfir Búrma 2. maí síðastliðinn þá ráðleggur utanríkisráðuneytið Íslendingum frá öllum ferðalögum til landins nema brýna nauðsyn beri til. Þetta kemur fram á síðu ráðuneytisins.


 

Samþjöppun sparisjóða heldur áfram


 

Nýherji hefur kynnt til sögunnar ThinkPad X300, sem er þynnsta fartölva sem Lenovo hefur framleitt. Tölvan er einungis 18,6 mm að þykkt, auk þess sem 90% umbúða vélarinnar eru úr endurnýtanlegum efnum.


 

Ný áhorfendastúka var vígð við Kópavogsvöll í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Gunnar Birgisson bæjarstjóri Kópavogs opnuðu stúkuna formlega.


 

Guardian gerir viðtal Frankfurter Allgemeine Zeitung að umtalsefni í dag, en Arnór sagði að Ísland væri þessa dagana á hættulegu svæði. VB.is greindi frá þessufyrr í dag.


 

Seðlabanki Íslands þarf að halda áfram að hækka stýrivexti sína til að vinna gegn gengisfalli krónunnar. Þetta kemur fram í samtali Bloomberg við Eileen Zhang, sérfræðing Standard & Poor's. Zhang segir peningastefnu Seðlabankans ekki hafa verið sérstaklega áhrifaríka, en Seðlabankanum séu fáir vegir aðrir færir en að hækka vexti frekar.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch hefur staðfest lánshæfiseinkunn langtímaskuldbindinga Landsbankans [LAIS] sem A. Einkunnir vegna innlendra og erlendra skammtímaskuldbindinga bankans voru einnig staðfestar sem F1. Einkunn fyrir fjárhagslegan styrk var að sama skapi staðfest B/C.


 

Lánshæfismatseinkunn Glitnis [GLB] til langs tíma hefur verið breytt úr A í A- með neikvæðum horfum. Þá lækkar skammtímaeinkunn bankans til skamms tíma úr F1 í F2 með stöðugum horfum. Sjálfstæð einkunn bankans, B/C, var staðfest.


 

Mikil eftirspurn hefur verið eftir stuttum ríkisskuldabréfum í þessari viku, en ávöxtunarkrafa féll um 60 punkta í þessari viku og endaði í 371 punkti. Mesta eftirspurnin var eftir bréfum í flokknum RIKB08 12. Mikil velta hefur verið á skuldabréfamarkaði í þessari viku, en þetta kemur fram í vikulegri útgáfu Landsbankans, Week in Review.


 

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch hefur lækkað lánshæfiseinkunnir Kaupþings [KAUP] og horfur fyrir langtímaeinkunn eru neikvæðar, að því er fram kemur í tilkynningu bankans. Langtíma einkunn var lækkuð um eitt þrep úr A í A- og skammtímaeinkunn úr F1 í F2. Óháð einkunn B/C, stuðningseinkunn 2 og stuðningeinkunnargólf BBB eru óbreyttar.


 

Bæjarráð Kópavogs samþykkti á fundi sínum í gær að endurskoða kjör skuldabréfa og staðgreiðsluafslátt vegna úthlutunar á byggingarétti í Vatnsendahlíð síðastliðið haust. Tilgangurinn er að bregðast við breyttu efnahagsástandi segir í tilkynningu frá bænum. Heimildir Viðskiptablaðsins segja að talsvert hafi verið um það að einstaklingar og verktakar hafi skilað inn lóðum að undanförnu og er bærinn að bregðast við því. Þannig hafi hátt í 100 lóðum verið skilað undanfarið.


 

Flugfélag Íslands og Friðrik Adolfsson hafa fyrir milligöngu Saga Capital Fjárfestingarbanka skrifað undir viljayfirlýsingu um sölu á Twin Otter rekstri Flugfélags Íslands. Friðrik Adolfsson skrifar undir yfirlýsinguna fyrir hönd nokkurra fjárfesta, þar á meðal Norðanflugs.


 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings, segir að verðtryggingin sé helsta trygging gegn óstöðugleika í hagkerfinu.


 

Vandamál Seðlabankans felst ekki í skorti á trúverðugleika, heldur kerfisgalla í leiðni peningamálastefnunnar, segir Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings. Kaupþing birti hagspá sína, „Efnahagshorfur að vori“, á kynningarfundi í morgun. Hann sagði að  krónan hefði höfuðáhrif á þróun verðlags og einkaneyslu hérlendis og jafnframt að Seðlabankinn  gæti ekki haft stjórn á genginu og hefði því ekki fullt vald á verðbólgunni. Krónan væri á floti - gengi kaupum og sölum.


 

Greiningardeild Kaupþings spáir því að kólnunin í hagkerfinu muni vara fram á mitt næsta ár.


 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings, segir að  útrás bankanna hafi gert þá vel í stakk búna mæta niðursveiflu í hagkerfinu. Hann segir að eigið fé þeirra, sem er að miklum hluta í útlöndum og hefur vaxið um hundruð milljarða króna undanfarin misseri, sýni að rekstur þeirra sé afar vel áhættuvarinn. „Staðan sýnir að það er núna mjög erfitt fyrir fjármálastofnanir að vera bara með rekstur á Íslandi.  Það er tvímælalaust styrkur núna að hafa mikið eigið fé og starfsemi erlendis, til áhættudreifingar,“ sagði hann á kynningarfundi fyrir hagspá greiningardeildar Kaupþings í morgun.


 

Gengisvísitalan dansar við 160 stiga múrinn


 

segir fjármálakerfið þurfa að glíma við marga áhættuþætti


 

Gengi krónu hefur veikst um 1,99% og er 159,8 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,9% og er 4.4831 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu hefur veikst um 1,99% og er 159,8 stig.


 

Þýska blaðið Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) birtir ýtarlegt viðtal við Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðing Seðlabankans, undir fyrirsögninni: „Der Euro würde unsere Wirtschaft stabilisieren” eða „Evran myndi koma á meiri stöðugleika í hagkerfi okkar “


 

Hluthafafundur FL Group [FL] samþykkti að félagið kaupi hluti þeirra hluthafa sem þess óska í kjölfar afskráningar félagsins með hlutum í Glitni [GLB], að því er fram kemur í upplýsingum frá Kauphöll.


 

Hluthafafundur FL Group [FL] samþykkti í morgun að óska eftir afskráningu úr Kauphöll.


 

Gengisvísitalan nálgast 160 stig


 

Í ritinu Utanríkisverslun með vörur 2007, sem Hagstofa Íslands hefur nú gefið út kemur m.a. fram að fluttar voru út vörur fyrir 305,1 milljarð króna en inn fyrir 395,2 milljarða króna á árinu 2007.


 

Þýska blaðið Frankfurter Allgemeine Zeitung hefur í dag eftir Arnóri Sighvatssyni, aðalhagfræðingi Seðlabankans, að efnahagsumhverfið í heimunm sé „mjög hættulegt “ fyrir Ísland og standi frammi fyrir miklum vanda við að gera gjaldmiðilinn stöðugan.


 

Davíð Oddsson, seðlabankastjóri var inntur eftir því á fundi Seðlabankans í gær hvaða augum bankinn liti það að Kaupþing banki hefði væntanlega selt krónur fyrir erlenda mynt sem næmi 60-80 milljörðum umfram vörn á eigin fé sem skilað hafi bankanum um 18 milljörðum í óinnleystan gengishagnað af íslensku krónunni einni.


 

Evrópusambandið (ESB) hefur undanfarin þrjú ár unnið með markvissum hætti að því að bæta rekstrarumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja innan sambandsins. Miðast sú vinna m.a. við einföldun á lagaumhverfi þeirra og hvernig lækka megi ýmis opinber gjöld. Má þar t.d. nefna kostnað við stofnun fyrirtækja og vernd hugverkaréttinda.


 

Kjarasamningur var undirritaður í kvöld á milli Icelandair og Icelandair Group [ICEAIR] annars vegar og félags íslenskra atvinnuflugmanna hins vegar. 


 

Þór Sigfússon, nýr stjórnarformaður Árvakurs, útgáfufélags Morgunblaðsins, 24 stunda og mbl.is, segir að hann komi inn í stjórnina fyrst og fremst sem rekstrarmaður. Megin verkefnið sé að ná almennilegum tökum á rekstrinum.


 

Hrein gjaldeyrisstaða bankanna óx um 22 milljarða króna í apríl þrátt fyrir að krónan styrktist um ríflega 4% í mánuðinum. Nam staðan 764,5 milljörðum króna í lok apríl.


 

Á morgun föstudag munu Háskólinn í Reykjavík og Utanríkisráðuneytið, ásamt sex íslenskum fyrirtækjum, setja á fót nýja fræðslu- og rannsóknarmiðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja. 


 

FL Group [FL] er með hlut sinn í Eikarhaldi í sölumeðferð, að því er fram kemur í uppgjörsgögnum fyrir fyrsta ársfjórðung.


 

FL Group seldi eignir á fyrsta ársfjórðungi fyrir meira en 70 milljarða króna. Heildareignir félagsins hafa lækkað minna, eða um 20,9 milljarða, frá 422 milljörðum króna í byrjun árs 2008, að því er fram kemur í uppgjörsgögnum.


 

Rekstrarkostnaður FL Group vegna fjárfestingastarfsemi hefur lækkað um 33,5% milli ára, segir í uppgjörsgögnum fyrir fyrsta ársfjórðung.


 

Tryggingamiðstöðin tapaði 3,3 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi. Tryggingafélagið er í eigu FL Group [FL] sem tapaði 47,8 milljónum króna tímabilinu.


 

Fyrsta uppskeran af erfðabreyttu byggi var tekin í Grænu smiðjunni í Grindavík í dag. Um er að ræða nýtt 2000 fermetra hátæknigróðurhúsi í eigu ORF Líftækni. Með hjálp erfðatækni sem þróuð hefur verið af ORF framleiðir byggið sérvirk og verðmæt prótein sem eru meðal annars notuð við læknisfræðilegar rannsóknir, lyfjaþróun og sem lyf, segir í fréttatilkynningu.


 

Í frumvarpi sem þingflokkur Vinstri grænna hefur lagt fram á Alþingi er lagt til að sparisjóði, sem breytt er í hlutafélag, verði óheimilt að nota orðið „sparisjóður“ í heiti sínu. Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins er Jón Bjarnason.


 

Tap FL Group [FL] á fyrsta fjórðungi þessa árs nam 47,8 milljörðum króna. Afkoman er vel undir meðalspá greiningardeilda, sem hljóðaði upp á 37 milljarða tap.


 

Rekstrarhagnaður Flögu Group [FLAGA] nam 204 þúsund dollurum (16 milljónir króna) í samanburði við rekstrartap að fjárhæð 514 þúsund dollara á sama tímabili fyrra árs.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,4% og er 4.923 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði í hádegisviðtali Stöðvar 2 í dag að ríkisstjórnin og Seðlabankinn, fyrir hennar hönd, ynnu að því hörðum höndum að fá lán til að auka gjaldeyrisforða bankans. „Við erum að vinna í þessu á fleiri en einum vettvangi úti á alþjóðamörkuðum og í samstarfi við aðrar stofnanir,“ sagði hann.


 

Kaup Marel Food Systems á Stork Food Systems taka gildi í dag, 8. maí, segir í tilkynningu.


 

Jón Daníelsson, dósent í fjármálum við London School of Economics, segir að hugmyndin um stórt erlent lán ríkisins til að styrkja gjaldeyrisforðann sé slæm.


 

ungt fólk áberandi meira veikt


 

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu tæpum 4,2 milljörðum króna í apríl. Þar af voru rúmlega 0,8 milljarðar króna vegna leiguíbúðalána á meðan almenn útlán námu tæplega 3,4 milljörðum króna, en meðallán almennra útlána nam ríflega 10,4 milljónum króna.


 

Samkeppniseftirlitinu (SE) var tilkynnt um kaup Geysis Green Energy (GGE) á öllu hlutafé í Jarðborunumí ágúst 2007.


 

Samkeppniseftirlitinu var tilkynnt um kaup FL Group á öllu hlutafé í Tryggingamiðstöðinni í september 2007 og taldi að samrunaskráin væri ófullnægjandi, fyrst og fremst þar sem ekki væri með fullnægjandi hætti gerð grein fyrir yfirráðum yfir félaginu, og tilkynnti aðilum þar um.


 

segir Greining Glitnis í Morgunkorni


 

Lánsfjárjöfnuður ríkissjóðs er jákvæður um 33,6 milljarða kr. eftir fyrsta ársfjórðung, en lánsfjárþörfin var 34,6 milljarðar kr. fyrir sama tímabil í fyrra að því er kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins.


 

Dagur upplýsingatækninnar var haldinn í gær 7. maí. Af því tilefni stóðu Skýrslutæknifélagið og forsætisráðuneytið fyrir ráðstefnu á Hilton Nordica undir yfirskriftinni „Netríkið Ísland".


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,3% og er 4.925 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 0,2% og er 153,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Það hefur gengið á ýmsu í lífi evrunnar frá því hún var tekin upp. Í Morgunkorni Glitnis kemur fram að þegar hún fór formlega á markað árið 1999 stóð hún í 1,17 gangvart Bandaríkjadal og féll svo niður í 0,84, en hefur í kjölfar vaxandi fjárlagahalla í Bandaríkjunum og lánakrísunnar  verið nálægt 1,60 gagnvart dalnum undanfarnar vikur.


 

Gengisvísitalan er nú 153,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,3% frá opnun markaða í morgun en stendur í stað frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Í nýrri könnun Capacent Gallup mældist traust til fjölmiðla 69%, til stjórnvalda 67% og til viðskiptalífsins 60%. Í sambærilegri könnun Capacent Gallup í fyrra reyndust flestir treysta ríkisstjórninni/stjórnvöldum betur en viðskiptalífinu og fjölmiðlum.


 

ungt fólk treystir viðskiptalífinu betur


 

segir Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs


 

Vilja skýr svör frá FL Group


 

Sérfræðingur hjá Fitch Ratings segir að erlend lántaka hefði líklega neikvæð áhrif á lánshæfismat rí


 

Viðamikil og árleg starfsemi fólks í görðum og við sumarbústaði er að hefjast


 

Ragnar Árnason hagfræðiprófessor svarar í Viðskiptablaði morgundagsins gagnrýni Arnórs Sighvatsson


 

Sjónvarpið, Stöð 2 og Skjár 1 hafa lagt Umferðarstofu lið í baráttunni fyrir bættri umferðarmenningu og fækkun umferðarslysa á Íslandi. Sjónvarpsstöðvarnar munu sýna í dagskrá sinni 24 fræðslumyndir sem Umferðarstofa hefur látið gera. Framleiðsla fræðslumyndanna er liður í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda.


 

Hagnaður aðalsjóðs Seltjarnarnesbæjar fyrir árið 2007 nam rúmum 400 milljónum króna sem er um 50% betri afkoma en fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir.


 

Gengisvísitalan var 152,8 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,6% frá opnun markaða í morgun en 0,8% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Samráð meira en oft áður, segir forsætisráðherra


 

Nú er hægt að sjá sjónvarpsviðtal sem Viðskiptablaðið tók í morgun við Lárus Welding, forstjóra Glitnis þegar Glitnir kynnti afkomu fyrsta ársfjórðungs.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,2% og er 4.941 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Fjárfestingasjóður Auðar Capital, AuÐur I, hefur gengið til samstarfs við ELM og eigendur þess með kaupum á þriðjungs hlut í félaginu.


 

Hugbúnaðar- og ráðgjafafyrirtækið Applicon er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði á Norðurlöndum. Fyrirtækið var upphaflega stofnaði í Danmörku árið 1998 en Nýherji keypti fyrirtækið árið 2005.   Í dag er starfsemi Applicon í þremur löndum utan Íslands, Danmörku, Svíþjóð og Englandi.


 

Hagnaður Reykjanesbæjar árið 2007 nemur tæplega 2,5 milljörðum króna, þar af er söluhagnaður af bréfum í HS hf tæpir 1,9 milljarðar króna, að því er segir í fréttatilkynningu.


 

Jysk hefur opnað sína áttundu verslun í Rúmeníu og er áformað að opna 30 búðir til viðbótar þar í landi. Lagerinn rekur Jysk verslanirnar samkvæmt sérleyfissamningi og eru þær verslanir velþekktar hér á landi undir nafni Rúmfatalagersins.


 

Skrifað hefur verið undir samning um kaup á búnaði til að auka lausfrystingu í fiskiðjuveri HB Granda á Akranesi.


 

Vilhjálmur Egilsson telur að gjaldeyrissjóðurinn eigi að fjárfesta til að lágmarka kostnað


 

Upplýsingatækniiðnaðurinn (UT-iðnaðurinn) hefur lengi stefnt að því að vera þriðja stoðin í efnahagslífi Íslendinga, á eftir sjávarútvegi og fjármálaþjónustu.


 

Eimskip ábyrgist enn 280 milljón dollara lán XL Leisure Group


 

Frostmark er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins í hönnun, smíði og þjónustu kæli- og frystilausna. Meginhluti sölunnar fer fram hérlendis en hluti hennar á erlendum mörkuðum.


 

Könnun Capacent Gallup á trausti til fyrirtækja, stjórnvalda, fjölmiðla og félagasamtaka


 

Árni Oddur Þórðarson, stjórnarformaður Marels [MARL], endurtók orð sín frá afkomufundinum fyrir fjórða fjórðung á  afkomufundi félagsins í morgun fyrir fyrsta fjórðung: Það er metnaður fyrir því að Marel verði áfram skráð á hlutabréfamarkað.


 

Jóhanna Sigurðardóttir, félags- og tryggingamálaráðherra hefur ákveðið að kanna kosti þess að setja á fót nýja stofnun velferðar- og vinnumála með því að samþætta starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins og Vinnumálastofnunar.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,1% og er 4.937 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Í gær lækkaði vísitalan um 2,4%.


 

Fjármögnun Marels [MARL] á yfirtöku Stork Food Systems er tryggð, að sögn Árna Odds Þórðarsonar stjórnarformanns félagsins, á afkomufundi í morgun.


 

Gengisvísitalan er nú 153,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,3% frá opnun markaða í morgun en 0,5% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Sameinast undir nafninu Vöruflutningastöðin


 

Stjórn Marel Food Systems hf. ákvað á fundi sínum þann 6. maí 2008 að nýta heimild í samþykktum félagsins og hækka hlutafé Marel Food Systems hf. með sölu nýrra hluta að söluandvirði 117 milljónir evra.


 

[GLB]Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 1,28% síðan opnað var fyrir viðskipti kl. 10 í morgun og stendur nú í 4.947 stigum.


 

Til að koma Íslandi úr því efnahagsumróti sem nú ríkir er brýnt að stjórnvöld fari út á lánsfjármarkaðinn og klári lántöku sem miðar að því að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands, bæta stöðu bankanna og koma þar með Íslandsvélinni af stað aftur.


 

Hagnaður allra viðskiptabankanna nema Landsbanka [LAIS] dróst saman á milli ára á fyrsta fjórðungi þessa árs. Hagnaður Glitnis [GLB] um 16%, Kaupþings [KAUP] um 9% og Straums [STRB] um 68%. Hagnaður Landsbanka jókst um 29%.


 

Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, vísar gagnrýni hagfræðiprófessors á bug


 

Kaupandinn lifir á vanda annarra


 

Glitnir [GLB] skilaði 5,9 milljarða króna hagnaði á fyrsta ársfjórðungi.


 

Fyrirtækið þarf að selja hlutinn á allra næstu vikum


 

Borgarstjórn staðfestir sölu á Fríkirkjuvegi 11 til Novator


 

Fasteignaverð um land allt stóð svo gott sem í stað milli mánaða í apríl, en þetta kemur fram í tölum frá Hagstofu Íslands. Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu lækkaði um 0,04%, en lækkunin á landsbyggðinni var ívið meiri eða 0,18%. Tólf mánaða hækkun er nú 11,3%.


 

Fyrirtækið Mentor fékk afhentan Vaxtarsprotann 2008 við athöfn í Grasagarðinum í Laugardal í síðustu viku en viðurkenning er veitt af Rannsóknarmiðstöð Íslands (Rannís), Samtökum iðnaðarins og Háskólanum í Reykjavík og er ætlað að vekja athygli á góðum árangri sprotafyrirtækja í örum vexti.


 

Rekstur afþreyinga- og fjölmiðlafyrirtækisins 365 [365] líður fyrir gengisfall krónu, sem nam 28% á fyrsta ársfjórðung, eins og svo mörg íslensk fyrirtæki. Nettó fjármagnsliðir námu 1.180 milljónir króna en þar á meðal var gengistap upp á 940 milljónir króna. En tap fyrirtækisins nam 970 milljónum á fyrsta ársfjórðungi, samanborið við tap upp á 35 milljónir króna á sama tíma í fyrra.


 

Afþreyinga- og fjölmiðlafyrirtækið 365 [365] tapaði 970 milljónum króna á fyrsta ársfjórðungi, samanborið við tap upp á 35 millljónir króna á sama tíma í fyrra. Í tilkynningu segir að þetta tap sé leitt af gengisfalli íslensku krónunnar.


 

Hlutabréf lækkuðu í Evrópu í dag og voru það bankar og fjármálafyrirtæki sem leiddu lækkanir dagsins.


 

Afkoma Marels [MARL]  á fyrsta ársfjórðungi mótast af umfangsmikilli samþættingu, að því er Hörður Arnarson, forstjóri félagsins, segir í tilkynningu.


 

Mikil óvissa ríkir í kjaraviðræðum atvinnuflugmanna við Icelandair en fundur samningsaðila með ríkissáttasemjara gær skilaði litlum árangri, að því er fram kemur í viðtali við Örnólf Jónsson, formann samninganefndar flugmanna, í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Hagnaður Marels [MARL] á fyrsta ársfjórðungi nam 0,7 milljónum evra , sem er í takt við meðalspá greiningardeildanna, samanborið við 1,0 milljón evra hagnað á sama tíma fyrir ári, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans, segir að sterk fjárhagsstaða og lágar endurgreiðslur langtímalána á þessu ári geri Landsbankanum fært að standa af sér óhagstæðar aðstæður á fjármálamörkuðum nú.


 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir aðafkoma bankans á fyrsta ársfjórðungi2008 sé mjög góð, ekki síst í ljósi erfiðra aðstæðna á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.


 

Hagnaður Landsbankans eftir skatta á fyrsta fjórðungi þessa árs var 17,4 milljarðar króna, miðað við meðalspá greiningardeilda Kaupþings og Glitnis upp á tæpa 22 milljarða króna.


 

Gengisvísitalan var 154 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,7% frá opnun markaða í morgun en 0,8% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Teris og EJS hafa skrifað undir stærsta Microsoft samning sem gerður hefur verið á Íslandi að því er fram kemur í tilkynningu frá félögunum.


 

Samninganefndir atvinnuflugmanna og viðsemjenda þeirra hjá Icelandair og Atlanta funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,4% og er 4.885 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Til tíðinda gæti dregið í kjaradeilu flugfreyja og þjóna við Icelandair á morgun, miðvikudag, en samninganefndir Flugfreyjufélagsins (FFÍ) og viðsemjenda þeirra hittast þá hjá ríkissáttasemjara fyrir hádegi.


 

Íslenskir námsmenn sóttu kynningu hjá Capacent Ráðningum í höfuðstöðvum Capacent í Danmörku


 

Fjárfestingafélagið Insolidum ehf., sem er í eigu Daggar Pálsdóttur, lögmanns og varaþingmanns Sjálfstæðisflokksins, og Ágústar Páls Ólafssonar, verður tekið til gjaldþrotaskipta samkvæmt úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur í dag.


 

Ríkisstjórnin fundar síðdegis í dag með fulltrúum launþega, vinnuveitenda og sveitarfélaga um aðgerðir í efnahagsmálum. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisráðherra, segir ríkisstjórnina ekki leggja neinar tillögur um aðgerðir fyrir fundinn.


 

Raungengi, mælt sem hlutfallsleg þróun verðlags hér á landi samanborið við helstu viðskiptalönd, lækkaði um 2,7% í apríl frá fyrri mánuði samkvæmt mælingu Seðlabanka Íslands.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 3% og er 4.857 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1% og er 154,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Greining Glitnis spáir því að vísitala neysluverðs (VNV) hækki um 0,9% milli apríl og maí. Gangi spáin eftir mun ársverðbólga vera óbreytt milli mánaða, 11,8%.


 

Gengisvísitalan er nú 153,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,5% frá opnun markaða í morgun en 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans í gær.


 

Í kjölfar beiðni stjórnar Icelandic Group hf. um að hlutir félagsins verði teknir úr viðskiptum af aðalmarkaði NASDAQ OMX ICE hafa Landsbanki Íslands hf. og Glitnir hf. annars vegar og Icelandic Group hf.  hins vegar komist að samkomulagi um að bankarnir hætti með viðskiptavakt á hlutum Icelandic Group hf.


 

Dow Jones fréttaveitan greinir frá því í dag að fjárfestahópurinn Newco, sem Baugur fer fyrir íhugi enn yfirtökutilboð á bresku tískuvöruversluninni Moss Bros.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur tekið dýfu frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni fyrir um tíu mínútum og hefur lækkað um 2,7% og stendur þegar þetta er skrifað, kl. 10:12 í 4.868 stigum.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir apríl 2008 nam útflutningur 33,5 milljörðum króna og innflutningur tæpum 40,8 milljörðum króna.


 

Coldwater Seafood hefur ákveðið að loka fiskréttaverksmiðju sinni í Redditch í Bretlandi og gengið frá uppsögn 180 starfsmanna að undangengnum viðræðum við verkalýðssamtökin.


 

Hið fornfræga knattspyrnufélag komst loks í ensku úrvalsdeildina


 

Ragnar Árnason, hagfræðiprófessor við Háskóla Íslands, segir að Seðlabankinn hafi gert „stórkostleg ný mistök“ með viðbrögðum sínum við hefðbundnum mistökum í fjármálastjórn hins opinbera.


 

Erlendur hagfræðiprófessor dregur upp afar dökka mynd af stöðu mála á Íslandi


 

Útgerðarfyrirtækið HB Grandi sagði upp öllum starfsmönnum fiskimjölsverksmiðju sinnar á Akranesi í dag. Starfsmennirnir eru alls fjórir talsins. Forstjóri HB Granda, Eggert Guðmundsson, segir gripið til þess ráðstafa sökum þess að ekki hafi náðst sá árangur í rekstri verksmiðjunnar sem vonast var eftir. Vefsíða Skessuhorns greinir frá þessu í dag.


 

Gengisvísitalan var í lok dags 153 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og veiktist krónan því um 0,35% frá opnun markaða í morgun.


 

Drake Management, sjóðastýringarfyrirtæki í New York sem stofnað var af stjórnendum þess og Kaupþingi árið 2001, hefur lokað stærsta vogunarsjóði sínum, Drake Global Opportunities.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 3,2% og er 5.005 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nam 5,9 milljörðum króna.


 

Verð á vörukörfu ASÍ hækkaði um 5-7% í lágvöruverðsverslununum milli 2. og 4. vikunnar í apríl. Þetta kemur fram á vef ASÍ.


 

Það sem af er árinu hefur velta dregist saman um 40% frá síðasta ár og nemur 644 milljarðar. Í síðasta mánuði nam veltan 143 milljónum króna, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Viðskipti með skuldabréf í nýliðnum mánuði námu 547 milljörðum sem er þriðja mesta velta í einum mánuði.  Það sem af er ári nemur velta með skuldabréf 2.167 milljörðum en heildarvelta síðasta árs nam 2.430 milljörðum króna.


 

Samkvæmt samningi milli Mílu efh. og raflagnafyrirtækisins Rafmanna efh. sem undirritaður var  í dag munu Rafmenn ehf. á Akureyri sjá um þjónustu við fjarskiptakerfi Mílu á Akureyri og nágrannasveitum. Samningurinn felur meðal annars í sér að starfsfólki Mílu á Akureyri verður boðið starf hjá Rafmönnum, enda ljóst að fyrirtækið mun þurfa á þeim að halda í nýjum verkefnum sem fylgja samstarfinu, segir í fréttatilkynningu.


 

Fjöldi farþega í flugi Flugfélags Íslands, sem er í eigu Icelandair [ICEAIR], til og frá Vestmannaeyjum jókst um 27% fyrstu fjóra mánuði ársins 2008 miðað við sama tímabil á fyrra ári, segir í fréttatilkynnnigu.


 

Samninganefnd  Starfsgreinasambands Íslands óskaði í dag, eftir því við forsætisráðherra að fá sérstakan fundi um kjaramál eða að fá að koma að fundi ríkisstjórnairnnar og BSRB ef af honum verður og það þykir henta betur, segir í frétt Starfsgreinasambandsins.


 

 Farþegum til og frá landinu sem fóru um Keflavíkurflugvöll fjölgaði um 4,5% á fyrsta ársþriðjungi 2008 miðað við sama tímabil í fyrra, samkvæmt tölum frá flugvellinum. Í aprílmánuði var hins vegar nokkur fækkun farþega.


 

Tryggingamiðstöðin og Ríkiskaup gengu nýlega frá samningi sem felur í sér að TM tryggir skráningarskyld ökutæki í eigu ríkisins lögboðinni ökutækjatryggingu. Samningurinn er gerður í kjölfar útboðs.


 

Verðbólga í apríl mældist 11,8% á ársgrundvelli og hefur ekki verið meiri í tvo áratugi. Greining Glitnis spáir í Morgunkorni sínu að Seðlabankinn hækki stýrivexti um 0,25 prósentustig til viðbótar, í 15,75%, á næsta vaxtaákvörðunardegi bankans þann 22. maí næstkomandi.


 

Pálmi Haraldsson, forstjóri og annar aðaleigandi Fons segir að engin áform séu uppi um að Fons og Sund, tveir af þremur aðaleigendum Northern Travel Holding, séu nú að reyna að selja sig út úr félaginu eins og danska viðskiptablaðið Børsenfullyrðir í fréttí blaðinu í dag.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,8% og er 5.080 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gengisvísitalan er nú 152,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan veikst um 0,2% frá opnun markaða í morgun.


 

Í kjölfar beiðni stjórnar Flögu Group hf. um að hlutir félagsins verði teknir úr viðskiptum af aðalmarkaði NASDAQ OMX ICE hefur Kaupþing ákveðið að hætta með viðskiptavakt á félagið tímabundið.


 

Sænska fjármálafyrirtækið Invik, sem er í eigu íslenska fjárfestingarfélagsins Milestone, var rekið með 1,1 milljarða sænskra króna hagnaða á fyrsta fjórðungi ársins sem samvarar um 14 milljörðum íslenskra króna og um 68% ávöxtun á ársgrundvelli.


 

TM Software efndi nýverið til ráðstefnu í tilefni af nýrri útgáfu Vigor-viðskiptahugbúnaðarins, Vigor 2008. Megininntak ráðstefnunnar var kynning á nýju útgáfunni og Vigor-verkbókhaldi, segir í fréttatilkynningu.


 

MuleSource er leiðandi í opnum samþættingar hugbúnaði


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,6% það sem af er degi og stendur nú í 5.139 stigum.


 

Geir H Haarde, forsætisráðherra hvatti fólk til að minnka við sig, ekki taka lán nema brýna nauðsyn beri til og spara við sig bensín ef það getur á morgunvaktinni á Rás 2 í morgun en frá þessu er greint á vef Ríkisútvarpsins.


 

Í framhaldi af nýlegum aðalfundi Icelandic Group hf. hefur stjórn félagsins nú farið þess á leit við Kauphöll Íslands að hlutir félagsins verði teknir úr viðskiptum af aðalmarkaði kauphallarinnar enfundurinn samþykkti að félagið yrði afskráð.


 

Gistinætur á hótelum í mars síðastliðnum voru 77.500 en voru 88.100 í sama mánuði árið 2007. Gistinóttum fækkaði því um rúm 12% milli ára. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Sjö uppgjör verða birt í þessari viku, þar með talin uppgjör Landsbankans [LAIS] og Glitnis [GLB], en þetta er önnur af stærstu uppgjörsvikum þessa fjórðungs. 


 

Fjórir nýir GSM sendar frá Vodafone voru gangsettir á Ströndum og nágrenni í gær. Sendarnir bæta verulega GSM samband á svæðinu.


 

Fons og Sund, tveir af þremur aðaleigendum Northern Travel Holding, eru nú að reyna að selja sig út úr félaginu. Þetta  fullyrða heimildamenn danska viðskiptablaðsins Børsen sem fjallar um málið í dag og setur stórt spurningamerki við hvort kaupendur finnist og ef þeir finnist á annað borð hvort nokkuð að ráði fengist fyrir eignarhlutina.


 

Ákvörðun hefur verið tekin um að starfsemi fjarskiptafélaganna Hive og Sko, sem nýlega voru sameinuð, verði framvegis rekin undir merkjum Tals. Í fréttatilkynningu frá Tal segir að fyrirtækið muni grundvalla starfsemi sína einvörðungu á þjónustu og umtalsverður sparnaður á sviði hvers kyns tækniþróunar geri félaginu kleift að bjóða heildarþjónustu, þ.e. farsíma, heimasíma og internet, að jafnaði á um 20-30% lægra verði en Síminn og Vodafone hafa gert til þessa.


 

Segir The Guardian í umfjöllun sinni um Kaupþing.


 

Búist við tilboði frá Baug í vikunni að sögn The Guardian


 

Í erindi sínu á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins í gær gagnrýndi Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði, Seðlabankann harðlega.


 

Íslenskur veitingastaður komst á lista Condé Nast Traveler Hot List Tables fyrir árið 2008 og eru það Hrefna Rósa Sætran og félagar á Fiskimarkaðinum sem komust á listann þetta árið.


 

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra sagði í viðtali við fréttir Ríkisútvarpsins í kvöld að nú væri lag til að stíga fyrsta skrefið í niðurfellingu stimpilgjalda og vonandi næsta skref á eftir fljótlega, en bíða yrði og sjá hvað fjármálaráðherra segði um það.


 

Með helgarblaði Viðskiptablaðsins fylgir tímaritið Fiskifréttir. Þar er að finna viðtal við Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra. Einar er meðal annars spurður að því hvort rétt fyrir Ísland að ganga í ESB, eða hvort það myndi skaða sjávarútvegsiðnað þjóðarinnar.


 

Talið er að frambærilegur leikmaður fái að minnsta kosti 300-400 þúsund kr. í laun á mánuði fyrir að spila fótbolta ofan á ýmsa aðra kaupauka og aðstöðu. Mikil leynd er yfir launum knattspyrnumanna og telja sumir að ennþá viðgangist greiðslur til þeirra undir borðið. Rekstur félags í efstu deild hleypur á tugum milljóna kr. yfir keppnistímabilið.  


 

Wall Street Journal fjallaði í gær um áhrif fjármálakreppunnar á jeppadellu Íslendinga.


 

Decode hafa kynnt afkomu félagsins á fyrsta ársfjórðungi. Tap félagsins á tímabilinu var 26,7 milljónir Bandaríkjadala, en var 22,6 milljónir á sama tíma í fyrra.


 

Tap Vinnslustöðvarinnar hf. á fyrsta ársfjórðungi þessa árs var 1.153 milljónir króna, samanborið við 765 milljóna króna hagnað félagsins á sama tíma í fyrra. Heildartekjur félagsins voru 1.623 milljónir króna á tímabilinu, en tekjur lækkuðu bæði í útgerð og fiskvinnslu frá fyrra ári.


 

Fundi aðildarfélaga BSRB við samninganefnd ríkisins er nú lokið án nokkurrar niðurstöðu, að því er kemur fram í frétt á vef SFR. Í fréttinni segir að samninganefnd ríkisins hafi ekki tekið á móti útréttri hönd BSRB og vilji að samið verði til svo langs tíma, að hann myndi ná yfir allt kjörtímabil núverandi ríkisstjórnar, án nokkurrar útfærslu á fyrirheitum hennar um bætt kjör hinna lægst launuðu. Slíkt komi ekki til greina að mati BSRB.


 

Vilja að breytingum á orkulögum verði flýtt sem kostur er


 

Er nú nær meðaltali eftir að hafa rokið upp í vikunni á undan


 

Stjórn Flögu Group hefur óskað eftir því við Nasdaq OMX kauphöllina í Reykjavík að hlutir félagsins verði teknir úr viðskiptum.


 

Gengisvísitalan er nú  152,6 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og veiktist krónan því nokkuð hratt undir lok dags eða um 1,4% frá opnun markaða í morgun.


 

hafa áhyggjur af því að fá ekki útistandandi skuldir greiddar


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,8% í dag eftir að hafa dansað yfir og undir núllinu í allan dag og stendur við lok dags í 5.171 stigi.


 

Það hriktir í ýmsum stoðum efnahagslífs Íslendinga um þessar mundir vegna lausafjárvanda bankanna. Þegar er farið að bera á rekstrarfjárskorti hjá ýmsum byggingaverktökum og einstaklingum, sem getur síðan haft keðjuverkandi áhrif á rekstur stórra þjónustufyrirtækja á borð við Húsasmiðjuna.


 

Í viðtali við Reuters fréttastofuna segir Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, að bankinn muni fækka störfum til þess að draga úr kostnaði.


 

Á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar Samtaka atvinnulífsins komu fram þungar áhyggjur af stöðu efnahagsmála.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað örlítið það sem af er degi eða um 0,03% og stendur nú í 5.213 stigum.


 

Kaupþing sem verið hefur viðskiptavaki með hlutabréf FL Group hf. hefur sagt upp samningi um viðskiptavakt vegna mögulegrar afskráningar FL Group hf. frá og með deginum í dag.


 

„Við teljum sameiningu félaganna jákvæða fyrir bæði fyrirtækin, ekki síst SPRON sem hefur orðið mjög illa úti í lækkun hlutabréfamarkaða að undanförnu,“ segir Greining Glitnis í Morgunkorni sínu í dag.


 

Gengisvísitalan er nú  149,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans á miðvikudag.


 

Tvö af helstu markmiðum stjórnenda Kaupþings eru að lækka rekstrarkostnað bankans og auka hlutfall innlána í fjármögnun hans.


 

Fjárfestar ættu að búa sig undir verulega styrkingu íslensku krónunnar gagnvart evrunni, að mati franska fjárfestingabankans BNP Paribas.


 

Úrvalsvísistalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,5% síðan opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni kl. 10 í morgun.


 

Actavis í Bandaríkjunum hefur innkallað hjartalyfið Digitek (digoxin) þar í landi. Þetta er gert í öryggisskyni segir í frétt félagsins. Lyfið er eingöngu selt undir merkjum Bertek, sem er félag í eigu Mylan Pharmaceuticals Inc., og undir merkjum UDL Laboratories. Ein af lyfjaverksmiðjum Actavis í Bandaríkjunum framleiðir lyfið fyrir þessi fyrirtæki.


 

„Skráning félagsins af markaðier rökrétt skref í áframhaldandi endurskipulagningu félagsins,“ segir Jón Sigurðsson, forstjóri FL Group í tilkynningu frá félaginu.


 

„Afskráning FL Groupmun veita stjórnendum félagsins tækifæri til að leggja meiri áherslu á langtímamarkmið og minnkar einnig áhrif vegna skammtímamarkmiða sem tengjast hlutabréfamarkaði,“ segir Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður FL Group í tilkynningu frá félaginu.


 

Stjórn FL Group hefur samþykkt að boða til hluthafafundar þann 9. maí næstkomandi og leggja fyrir hluthafa félagsins tillögu um skráningu félagsins úr kauphöll OMX Nordic Exchange á Íslandi.


 

Það var Kaupþing sem hafði frumkvæði að viðræðum við Spron og þær viðræður eru á algeru frumstigi og of snemmt að álykta til hvaða niðurstöðu þær kunna að leiða.


 

Straumur hagnaðist um 22,3 milljónir evra eftir skatta á fyrsta fjórðungi þessa árs, en meðalspá greiningardeilda gerði ráð fyrir að niðurstaða rekstrarreiknings væri á núlli.


 

Það er líklega rétt svona í upphafi að færa augun af hinum undirliggjandi tölum og skoða einfaldlega heildarniðurstöðuna af uppgjöri Kaupþings.


 

Baugur hefur selt tískuvörukeðjuna MK One til breska félagsins Hilco en kaupverðið er ekki gefið upp.


 

Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, flutti 1. maí ræðu sína á Sauðárkróki


 

Icelandair hefur áætlunarflug til Torontoborgar í Kanada á morgun. Í fréttatilkynningu segir að helsta forsenda flugsins sé gagnkvæmur samningur um flugréttindi sem stjórnvöld Íslands og Kanada undirrituðu á síðasta ári.


 

William Fall, forstjóri Straums, sagði í viðtali á CNBC í gær að áherslur Straums yrði ennþá varfærnar. Tilsvör Fall í viðtalinu voru að mestu í takt við það sem hann sagði á afkomufundi bankans í gær. Fall sagði að áhættustýring bankans snerist ekki um að draga úr áhættu yfir höfuð. Frekar yrði að huga að því að taka áhættusamar stöður í eignum sem eru seljanlegar. „Breytingin á Straumi úr fjárfestingasjóði í fjárfestingabanka er einnig í takt við þessa stefnu okkar."


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 3,4% í aprílmánuði, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum. Hinsvegar hefur vísitalan lækkað um 15,2% það sem af er ári.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.