*

sunnudagur, 13. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júlí, 2008

 

Á þessu ári hafa verið meiri sveiflur á heimsmarkaðsverði á olíu en þekkst hafa um árabil og líklega hafa þær aldrei verið jafn miklar á skömmum tíma. Að sögn Magnúsar Ásgeirssonar, innkaupastjóra eldsneytis hjá N1, er ástæðan út af fyrir sig ekki flókin; óróleiki á fjármála- og hrávörumörkuðum þar sem upplýsingar um markaði fara leiftursnöggt um heiminn og eldsnöggar ákvarðanir eru teknar um víða veröld.


 

Það ráku margir upp stór augu þegar Teymi upplýsti að hlutabréf í Alfesca myndu leika stórt hlutverk í afskráningu fyrirtækisins úr Kauphöllinni. Þegar betur er að gáð koma í ljós sterk eignatengsl.


 

Háir vextir mega ekki stuðla að því að hér lamist allt


 

Tap Skipta hf. á öðrum ársfjórðungi nam 383 milljónum króna. Tap á fyrri hluta árs nam 4,0 milljörðum króna sem skýrist einkum af gengisþróun krónunnar, samkvæmt því sem segir í tilkynningu félagsins.


 

Skipti hf. hafa tekið yfir eignir Existu í fjarskipta- og upplýsingatækni. Þar með hafa öll félög í eigu Existu á nefndu sviði verið sameinuð. Þær eignir sem Skipti hafa nú yfirtekið frá Existu eru hlutir í rótgrónum símafélögum í Tékklandi. Um er að ræða 8,25% hlut í eignarhaldsfélagi sem á 39% hlut í T-Mobile Czech Republic (TMCZ) og 100% í Ceske Radiokommunikace (CRa).


 

Gengisvísitalan er nú 158,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,3% frá opnun í morgun, en styrkst um 2,0% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Hóp frá Siglingastofnun hefur verið falið að vinna að hönnun og uppbyggingu stórskipahafnar á vesturströnd Ástralíu og hefur stofnunin fengið jarðfræðistofnunina Stapa í lið með sér til að sjá um rannsóknir á grjótnámum. Skip þau sem nýtt eiga að geta höfnina mega vera allt að 300 metra að löng og rista 20 metra við viðlegukant. Til samanburðar má geta þess að eitt stærsta flutningaskip í heimi, Emma Maersk (sjá mynd), er 397 metra langt, og Colombo Express, er 330 metrar að lengd. Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina nemur um 1,5 milljörðum bandaríkjadala, eða sem nemur um 119 milljörðum íslenskra króna.


 

Tap Existu á 2. fjórðungi þessa árs eftir skatta nam 38,4 milljónum evra, um 4,2 milljörðum íslenskra króna. Heildartekjur félagsins námu 89,6 milljónum evra, þ.e. 9,8 milljörðum króna.


 

Kostnaður við byggingu fangelsis á Akureyri fór um 14% fram úr áætlun samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu, en framkvæmdum við fangelsið er nýlokið. Auk endurbóta og nýrrar viðbyggingar við núverandi fangelsi voru gerðar endurbætur á aðstöðu lögreglunnar í millibyggingu.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0.55% og er 4.117 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaður fer senn að ljúka en krónan hefur styrkst um 1,5% og er 158,4 stig.


 

Stoðir eignarhaldsfélag (áður FL Group) hefur selt Teymi bréf í Alfesca. Auk þess fjármagna Stoðir kaupin á bréfunum, að því er Árni Pétur Jónsson, forstjóri Teymis sagði á afkomufundi í dag.


 

1.125 manns sem fá vaxtabætur eru í vanskilum hjá Íbúðalánasjóði og verður vaxtabótunum skuldajafnað á móti vanskilum samtals að upphæð 94,7 milljónir króna.


 

GSM-væðingu hringvegarins lauk í dag þegar Síminn hf. kveikti á nýjum sendi í Norðurárdal. Síminn og Fjarskiptasjóður skrifuðu undir samkomulag á síðasta ári um að ljúka við GSM-væðingu hringvegarins þar sem nokkrir kaflar hafa verið án farsímasambands, sá lengsti um 80 km á Möðrudalsöræfum.


 

Tryggvi Þór Herbertsson mun taka formlega til starfa á morgun sem efnahagsráðgjafi forsætisráðherra.


 

Samkeppniseftirlitið hefur gert Miðbæjarhótelum ehf. að greiða 150 þúsund króna sekt á dag þangað til félagið hefur skilað umbeðnum gögnum í tengslum við rannsókn stofnunarinnar á meintum brotum á samkeppnislögum í ferðaiðnaði. Miðbæjarhótel ehf. rekur m.a. Hótel Klöpp, Hótel Skjaldbreið, Hótel Plaza, Hótel Arnarhvoll og Hótel Þingholt.  


 

Þeir tíu einstaklingar sem mest greiddu í skatta á gjaldárinu 2008 á Íslandi voru:


 

Ranglega var sagt frá því í frétt á Vb.is að EBITDA hagnaður Teymis hafi verið yfir væntingum greiningardeildanna. Í þeirri frétt var vísað í töflu þar sem niðurstaða uppgjörsins var borin saman við meðalspá. Taflan var, þrátt fyrir rangan texta, rétt. Líklegt og fram kemur í töflunni, var EBITDA undir meðalspá.


 

Greiningardeild Glitnis gerir ráð fyrir 6% lækkun íbúðaverðs á þessu ári í stað 7% eins og í fyrri spá.


 

Lesendur vb.is geta nú séð viðtal við Hreiðar Má Sigurðsson, forstjóra Kaupþings. Blaðamaður Viðskiptablaðsins ræddi við Hreiðar að loknum afkomufundi Kaupþings.


 

Úrvalsvísitalan  hefur lækkað svo til staðið í stað í dag og er 4.095 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Krónan hefur styrkst um 1,5% og er gengisvísitalan 158,5 stig.


 

Tap á öðrum fjórðungi nemur 23 milljónum punda


 

Gengisvísitalan er nú 158,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá opnun í morgun og um 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Undir lok annars ársfjórðungs  ákvað Teymi [TEYMI] að nýta sér myntbreytingarheimild í lánasamningi og myntbreyta 5 milljörðum króna yfir í erlendar myntir til þess að lækka vaxtabyrði félagsins. Af vaxtaberandi skuldum í lok júní 2008 voru 37% í erlendum myntum, 19% verðtryggðar íslenskar krónur og 44% óverðtryggðar íslenskar krónur, samkvæmt upplýsingum úr uppgjörsgögnum.


 

Tekjur Teymis voru yfir meðalspá greiningardeildanna á örðum fjórðungi en hagnaður og EBITDA var undir meðalspá, líkt og sjá má á meðfylgjandi töflu.


 

Tap hluthafa Bakkavarar [BAKK] á öðrum ársfjórðungi var 23,7 milljónir punda (3,8 milljarðar króna), samanborið við 15,5 milljón punda hagnað á sama tíma fyrir ári.


 

[TEYMI] Tap Teymis á öðrum ársfjórðungi var 610 milljónir kórna, samanborið við 4,9 milljarða króna tap á fyrsta ársfjórðungi.


 

Stjórn Teymis hf. [TEYMI] hefur ákveðið að mæla með því við hluthafa, að félagið verði skráð úr kauphöllinni OMX Nordic Exhange á Íslandi. Tillaga þess efnis verður borin undir atkvæði á hluthafafundi, sem haldinn verður innan skamms, segir í fréttatilkynningu.


 

Í júní síðastliðnum voru fluttar út vörur fyrir 41.423 milljónir króna á meðan fluttar voru inn vörur fyrir 39.091 milljón króna.


 

Aðstæður í efnahagslífinu eru farnar að hafa áhrif á starfsemi auglýsingastofa


 

Atlantic Petroleum væntir tekna á þessum fjórðungi


 

Hagnaður yfir meðalspám


 

Keimlíkar nafngiftir fyrirtækja


 

Á þessu ári verða greiddir út rúmir 8,4 milljarðar króna í barnabætur samanborið við 7,4 milljarða króna í fyrra sem er 12,7% aukning. Barnabætur voru hækkaðar um 3,2% frá fyrra ári og tekjuskerðingarmörk hækkuð um 29% frá fyrra ári. Þeim sem bótanna njóta fjölgar um 4,5% frá síðasta ári. Skerðingarhlutfall vegna tekna umfram skerðingarmörk hjá foreldrum með 1 barn voru lækkuð úr 3% í 2% í úthlutun bótanna í ár. Meðalbætur á hverja fjölskyldu hækka um 7,9%.


 

Framtaldar eignir heimilanna námu 3.380 milljörðum króna í lok síðasta árs og höfðu þær aukist um 20% frá fyrra ári. Fasteignir heimilanna töldust 2.377 milljarðar að verðmæti eða um 70% af eignum og verðmæti þeirra hafði aukist um 15,8% milli ára en eigendum fasteigna fjölgaði um 2,4%. Framtaldar skuldir heimilanna námu alls 1.348 milljörðum króna í árslok 2007 og höfðu þær vaxið um liðlega 21% frá árinu 2006. Framtaldar skuldir vegna íbúðarkaupa jukust um 19,2%, og námu 840,5 milljörðum króna. Skuldir vegna íbúðarkaupa námu 35,4% af verðmæti þeirra og hafði það hlutfall hækkað um eina prósentu frá fyrra ári.


 

Samanlögð álagning tekjuskatts og útsvars fyrir árið 2007 hækkaði um rúm 15% frá árinu og undan og nemur alls 213,6 milljörðum króna. Árið 2006 var þessi tala 185,5 milljarðar króna, sem var hækkun um 13,4% frá árinu á undan. Alls er því álagningin rúmlega 28 milljörðum hærri fyrir árið 2007 en árið 2006. Álagðir tekjuskattar til ríkissjóðs skiptast í tekjuskatt annars vegar og fjármagnstekjuskatt hins vegar en útsvarið er tekjustofn sveitarfélaga. Útsvar til sveitarfélaga nemur alls 101,9 milljörðum króna og hækkar um 16,8% frá fyrra ári.  


 

Þrátt fyrir mikið tap er eiginfjárhlutfallið sterkt


 

eÁ næstu vikum verða greiddar í fyrsta skipi uppbætur til aldraðra í samræmi við ákvæði nýlegra laga um uppbót á eftirlaun. Er þetta í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem ákveðið er að allir sem uppfylla tiltekin skilyrði skuli fá úr ríkissjóði það sem vantar upp á 25.000 króna eftirlaun úr lífeyrissjóði á mánuði. Samtals nema uppbætur 591 milljón króna til um 3.500 einstaklinga.


 

Ákvarðaðar vaxtabætur vegna vaxtagjalda af íbúðarlánum, sem einstaklingar greiddu af á árinu 2007, nema 6,6 milljörðum króna í ár.  Vaxtabætur fá rúmlega 58  þúsund aðilar og hefur þeim fjölgað um 17,3% frá fyrra ári. Meðalvaxtabætur eru nú 114 þúsund að meðaltali á hvern vaxtabótaþega og hafa hækkað um 7,3% milli ára en þeim er skipt á milli hjóna og sambýlisfólks. Vaxtabætur hækkuðu um 6% frá fyrra ári og viðmiðunarmörk þar sem bætur byrja að skerðast vegna nettóeignar hækkuðu um 47%.


 

Tap SPRON á öðrum ársfjórðungi nam 5 milljörðum króna eftir skatta. Tap á fyrri helmingi ársins nemur 13,5 milljörðum króna eftir skatta.


 

Gengisvísitalan er nú 160,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,4% frá opnun í morgun, en styrkst um 0,6% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Vísindamenn Íslenskrar erfðagreiningar hafa í samstarfi við Landspítalann, Evrópusambandsstyrkta rannsóknarhópinn SGENE og aðra samstarfsaðila greint í vísindatímaritinu Naturei frá úrfellingum sem fundist hafa í erfðamengi mannsins sem auka áhættu þeirra sem þær bera á að fá geðklofa.


 

Farþegum um Ísafjarðarflugvöll fjölgaði um 8% á fyrri helmingi þessa árs, borið saman við sama tímabil árið 2007. Þetta kemur fram á vef Bæjarins Besta á Ísafirði.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,1% og er 4.094 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaður fer senn að ljúka en krónan hefur veikst um 0,2% og er 160,6 stig.


 

Hf. Eimskipafélag Íslands [HFEIM] hefur gert samkomulag við tvo af fyrrum eigendum Innovate í Bretlandi, þá Stephen Savage og Stephen Dargavel.


 

Lesendur vb.is geta nú séð viðtal við William Fall, forstjóra Straums, sem var tekið í kjölfar afkomufundar fjárfestingabankans.


 

Úrvalsvísitalan  hefur lækkað um 0,2% og er 4.132 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Krónan hefur styrkst um 0,3% og er 159,9 stig.


 

Eftirspurn eftir innanlandsflugi um verslunarmannahelgina er mjög mikil, en frá því á morgun og fram til þriðjudagsins 5. ágúst eru um 8.000 farþegar bókaðir í flug með Flugfélagi Íslands. Þar af eru 2.200 farþegar bókaðir á mánudeginum 4. ágúst.


 

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, hefur boðað fulltrúa olíufélaganna á Íslandi á sinn fund til að ræða verðmyndun gagnvart neytendum á bensíni og díselolíu.


 

Gengisvísitalan er nú 160,0 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá opnun í morgun og um 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Vísitala framleiðsluverðs í júní var 153,0 stig og hækkaði um 3,7% frá því í maí.


 

Evrópumótið í mýrarbolta 1.-3. ágúst


 

Fyrsti lágvöruverðskjarninn opnaður í Kópavogi fyrir tveimur mánuðum


 

Rekstrartekjur dragast stórlega saman


 

Samtökum iðnaðarins meinað að búa til ?svartan lista? yfir kennitöluflakkara


 

Gengisvísitalan er nú 160,4 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 3,6% frá opnun í morgun og um 3,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

SPRON hefur lokið verðbréfun íbúðalánasafns síns (e. securization) fyrir um 21 milljarð króna. SPRON er þar með fyrsta fjármálastofnunin hér á landi til þess, en skuldabréfin eru gefin út í evrum.


 

Heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða voru 694,5 milljarðar krón í lok júní og drógust saman um rúma 3,5 milljarða króna í mánuðinum.


 

Framkvæmdir eru að hefjast við fyrirhugaða vatnspökkunarverksmiðju Icelandic Glacier Product. Fyrsta sending af vatnsrörum, tæpir tveir kílómetrar, kom í Rif í þessari viku og von er á seinni sendingunni á næstu dögum. Alls verða lagnirnar um 5 kílómetrar á lengd.


 

Komið er á vefinn viðtal Viðskiptablaðsins við Jón Sigurðsson, forstjóra Össurar, undir liðnum Vefvarp sem sjá má hér hægra megin á síðunni. Sigríður Mogensen, blaðamaður Viðskiptablaðsins, tók viðtalið við Jón.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,4% og er 4.139 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Veltan nam 865 milljónum króna.


 

Tap Vinnslustöðvarinnar á fyrri helmings ársins var 950 milljónir króna. Er það mikil breyting frá sama tíma í fyrra þegar hagnaður var fyrstu sex mánuði ársins að upphæð 1.116 milljónir króna, að því er segir í afkomutilkynningu.                                                            


 

Bónusvídeó opnar nýtt vefsvæði með vefverslun


 

Frá og með 1. ágúst breytast vextir verðtryggðra lána úr 6,3% í 6,05%. Þetta kemur fram á vef Seðlabanka Íslands.


 

Uppgjörsfundur Össurar vegna annars fjórðungs var haldinn í dag


 

Útlán og eignarleigusamningar ýmissa lánafyrirtækja námu rúmum 895 milljörðum króna í lok júní 2008 og höfðu aukist um rúma 10 milljarða króna í mánuðinum, samanborið við aukningu upp á rúma 35 milljarða króna mánuðinn á undan. Þetta kemur fram í upplýsingum frá Seðlabanka.


 

Væntingavísitala Gallup var birt í morgun og mælist nú 61,4 stig, sem er lægsta gildi hennar frá því að Gallup hóf að mæla væntingar íslenskra neytenda í mars 2001.


 

Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra hefur sett reglugerð um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum. Reglugerðin er sett til að innleiða nýja efnavörulöggjöf Evrópusambandsins og leysir af hólmi, í áföngum, um 20 gildandi reglugerðir sem varða framleiðslu, markaðssetning, notkun og efnablöndum.


 

Úrvalsvísitalan  hefur hækkað um 0,2% og er 4.128 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Krónan hefur styrkst um 3,1% og er 161,2 stig.


 

Verðbólguáhrif í uppgjöri Landsbankans fyrir annan ársfjórðung nemur um 6-7 milljörðum, að því er kom fram í máli Sigurjóns Þ. Árnasonar, bankastjóra á afkomufundi nú í morgun.


 

Gengisvísitalan er nú 162,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 2,5% frá opnun í morgun og um 2,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Talsmaður neytenda brást nýlega við staðhæfingum um að þjóðerni, litarháttur eða kynþáttur hefði leitt til þess að manni hefði verið synjað um inngöngu á opinberan skemmtistað. Þetta er í annað sinn sem talsmaður neytenda bregst við slíkum staðhæfingum með óformlegum hætti, en hann hafði samband við fulltrúa veitingastaðarins og benti honum á að refsivert er að mismuna fólki eftir kynþætti samkvæmt almennum hegningarlögum.


 

Ein stærsta raftækjakeðja Spánar er komin í greiðsluþrot og eru skuldir hennar sagðar nema 18-21 milljarði íslenskra króna. Landsbankinn lánaði fé til kaupa á keðjunni á sínum tíma.


 

Hagnaður Össurar á öðrum fjórðungi ársins var undir spám og nam 3,9 milljónum dollara, um 322 milljónum íslenskra króna, en meðalspá hljóðaði upp á 5,8 milljónir dollara. Sala var einnig rétt undir spám - en hún var 92,9 milljón dollarar á fjórðungnum en meðalspá gerði ráð fyrir 95,5 milljónum í sölutekjur.


 

Framtíð þess hluta Mest ehf. sem Glitnir tók ekki yfir er enn óráðinn. Kári Lúthersson, framkvæmdastjóri sölusviðs Mest, segir ekkert nýtt hafa komið fram síðan fyrir helgi.


 

Creditinfo Ísland spáir því að á næstu tólf mánuðum muni rúmlega þúsund íslensk fyrirtæki lenda í verulegum greiðsluerfi ðleikum, árangurslausu fjárnámi eða gjaldþroti. Þetta er byggt á greiningu á gögnum félagsins, sem heldur m.a. um vanskilaskrá. Nú eru rúmlega sex þúsund lögaðilar á vanskilaskrá. Hluti þeirra hefur þegar beðið gjaldþrot, að sögn Rakelar Sveinsdóttur, framkvæmdastjóra Creditinfo Ísland, en ekki horfi r gæfulega fyrir fjölmörgum öðrum.


 

Hagnaður Landsbankans á öðrum fjórðungi ársins var yfir spám og nam 12,0 milljörðum króna, en meðalspá hljóðaði upp á 10,8 milljarða króna. Hreinar rekstrartekjur voru einnig yfir spám, námu 37,0 milljörðum króna en meðalspáin var 36,2 milljarðar króna.


 

Tap útgáfufélags Nyhedsavisen, Dagsbrun Media K/S, nam 632 milljónum danskra króna á síðasta ári, að því er fram kemur í dönskum fjölmiðlum. Eigið fé félagsins er neikvætt upp á 227 milljónir.


 

Gengisvísitalan er nú 166,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,2% frá opnun í morgun og um 1,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.121 stig við lok markaðar. Veltan nemur 923 milljónum króna, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Þórdís Sigurðardóttir, forstjóri Stoða Invest, staðfestir í samtali við Viðskiptablaðið að félagið hyggist minnka sinn hlut í útgáfu Nyhedsavisen úr 49% í 15%. Miðað er við að breytingar á eigendahópnum verði tilkynntar innan tíðar.


 

Hlutabréf Century Aluminum hafa hækkað um 8% í Kauphöllinni í dag.


 

Nyhedsavisen stefnir á markað


 

Litís ehf. hefur selt 44 apótek í Litháen sem hafa verið rekin undir merkjum Farma í gegnum 2 litháísk félög, UAB Farma og UAB Herbarijos. Kaupandi apótekanna er Tamro Group, stærsti lyfjaheildsali í Norður-Evrópu. Tamro hefur á síðastliðnum árum sótt í auknum mæli inn á smásölumarkað lyfja.


 

Stofnfjárfundur 27. ágúst nk.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,1% og er 4.107 stig við hádegi. Krónan hefur veikst um 1,1% og er 165,9 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 
Innlent
28. júlí 2008

Enn veikist krónan

Gengisvísitalan er nú 165,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,0% frá opnun í morgun og um 1,4% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Formaður Verkalýðsfélags Akraness (VLFA), Vilhjálmur Birgisson, telur starfsmenn álfyrirtækja eiga að njóta góðs af háu heimsmarkaðsverði á áli. Á heimasíðu félagsins er bent á að álverð hefur hækkað um rúm 80% frá því gengið var frá síðasta kjarasamningi við Norðurál en á sama tímabili hafa laun hjá fyrirtækinu hækkað um 43,9%.


 

Heildarafli íslenskra fiskiskipa var 60.788 tonn í júní en var í sama mánuði árið 2007 112.141 tonn, samkvæmt aflatölum Fiskistofu.


 

Ætlað að gera landið vænlegri kost fyrir gagnageymslur


 

Tap 365 hf. á fyrri helmingi þessa árs nam 2.117 milljónum króna. Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var 331 milljón króna sem er nokkru minna en árið áður, en á sama tímabili 2007 nam EBITDA 413 milljónum króna.


 

BM Vallá vinnur nú að uppsetningu steypustöðvar í Bolungarvík. Steypustöðin rís á sama stað og önnur slík stöð var á áður, en sú var reist í tengslum við byggingu ratsjárstöðvar á Bolafjalli á níunda áratugnum.


 

Velta á fasteignamarkaði í vikunni minnkaði talsvert milli vikan eða um 34%, þrátt fyrir að fjöldi þinglýstra kaupsamninga hafi ekki breyst mikið, en þeir voru 72 í vikunni 18.-27. júlí en voru 79 í vikunni á undan. Þetta kemur fram á vef Fasteignamats ríkisins (FMR).


 

Pálmi Haraldsson, eigandi Fons sem er stór hluthafi í Northern Travel Holding, segir aðspurður að ekki sé von á frekari niðurskurði hjá danska flugfélaginu Sterling. Sérfræðingar Danske Bank héldu því fram í vikunni að nánast óumflýjanlegt væri fyrir Sterling að fara í gegnum frekari niðurskurð sökum hás olíuverðs á heimsmarkaði.


 

Mikill samdráttur varð í nýskráningu ökutækja eftir 17. mars sl. en þann dag féll krónan um 8,12%. Umferðarstofa bendir á þetta á vef sínum.


 

Ríkissjóður gæti þurft að endurgreiða hundruðir milljóna


 

Kaupþing hefur leigt Apple 18.000 ferfeta skrifstofuhúsnæði við útibú sitt í London, við One Hanover Street.


 

Krónan veiktist um 3% í vikunni, þar af um 0,9% í dag, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Gengisvísitalan er 164,3 stig.  Litið mánuð um öxl hefur krónan veikst um 2%.


 

Gengisvísitalan er nú 164,3 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,9% frá opnun í morgun og um 1,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,2% í vikunni og er 4.152 stig við lok vikunnar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Færeyska olíuleitarfélagið Atlantic Petroleum [FO-ATLA] hefur aukið við brúarlán sitt um 100 milljón danskra króna (1,6 milljarðar íslenskra króna). Brúarlánið nemur orðið 270 milljónum danskra króna,  að því er fram kemur í  tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, og Ellert B. Schram þingmaður Samfylkingar lýstu á fundi Samfylkingar með íbúum við neðri Þjórsá yfir andstöðu sinni við virkjanaframkvæmdir á svæðinu. Íbúarnir nýttu tækifærið á fundinum og spurðu viðskiptaráðherra af hverju hann hafi tekið skóflustungu að nýju álveri í Helguvík. Ráðherrann ítrekaði þá andstöðu sína við virkjun í neðri Þjórsá en sagðist ekki hafa tekið sérstaka afstöðu til álversins í Helguvík.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,4% og er 4.152 stig við lok markaðar. En við hádegi í dag nam lækkunin 1,2%, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu hefur veikst um 0,7% og er 163,9 stig en gjaldeyrismarkaður er enn opinn.


 

Landsvirkjun sendi í gær Skipulagsstofnun tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðrar Kröfluvirkjunar II í Suður-Þingeyjarsýslu og gerir sér vonir um ákvörðun stofnunarinnar muni liggja fyrir ekki síðar en 22. ágúst nk. Landsvirkjun hyggst reisa við Kröflu allt að 150 MWe jarðhitavirkjun, til viðbótar við núverandi Kröflustöð sem er 60 MWe. Framkvæmdir eru matsskyldar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.


 

Fjárfestingarfélagið Sund ehf. hefur tilkynnt hlutafélagaskrá að það hyggist yfirtaka dótturfélag sitt, IceCapital ehf. og tekur Sund við öllum eignum og skuldum, réttindum og skyldum IceCapital ehf. Sömu eigendur eru að félögunum. Félagið mun bera nafn Sund ehf. eftir samrunann.


 

Glitnir Securities hefur milligöngu um sölu nýrra hlutabréfa að andvirði 24,2 milljóna Bandaríkjadala í fyrirtækinu CanArgo Energy. Fyrst var tilkynnt um útgáfuna 23. apríl síðastliðinn.


 

Blaðaútgefendur í Danmörku hafa tapað á bilinu 1,5 til 1,7 milljörðum danskra króna á fríblaðastríðinu undanfarin ár. Þetta kemur fram í danska viðskiptablaðinu Børsen í dag. Þeir sjái nú fram á enn meira tap í ljósi þess að Nyhedsavisen sé ekkert að leggja upp laupana.


 

Greiningardeildir viðskiptabankanna þriggja spá því allar að Seðlabankinn hefji stýrivaxtalækkunarferli sitt í haust. Greining Landsbankans og Glitnis spá því að vextirnir lækki í nóvember. Í spá Seðlabankans er hins vegar gert ráð fyrir vaxtalækkun á 1. fjórðungi næsta árs.


 

Framtíð þess hluta fyrirtækisins Mest ehf., sem Glitnir tók ekki yfir, er enn óráðin. Vonir standa til þess að málin skýrist eftir helgi, að sögn Kára Lútherssonar, framkvæmdastjóra sölusviðs Mest. „Staðan er óljóst en það er verið að vinna að lausn málsins,“ segir hann.


 

Matthew Williamson hyggst opna verslun í New York, en Baugur á 26% hlut í Matthe Williamson. Verslunin verður 760 fermetrar að stærð og verður fyrsta búð Matthew í Bandaríkjunum. Stefnt er að því að hún opni snemma á næsta ári.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,2% og er 4.119 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Gengi krónu hefur veikst um 0,5% og er 163,6 stig.


 

Landsbanki Securities í Englandi hefur verið ráðinn af stjórn Andor til að hafa milligöngu um mögulega yfirtöku á félaginu.


 

Greiningardeild Glitnis telur að íslenska krónan muni eiga undir högg að sækja út þetta ár. Í Morgunkorni segir að takmarkað aðgengi íslenskra fjármálastofnana að erlendu lánsfé hafi gert það að verkum að vaxtamunur á gjaldmiðlaskiptamarkaði hefr verið skertur og hefur það torveldað fjárfestum að nýta sér hátt vaxtastig hér á landi. Auk þess hafi skuldatryggingarálag íslensku viðskiptabankanna hækkað og áhættulyst fjárfesta er lítil.


 

Gengisvísitalan er nú 163,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,5% frá opnun í morgun og um 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Þrátt fyrir að verðbólga hafi ekki verið meiri hér á landi í 18 ár telur sérfræðingur stærsta banka Norðurlanda hana ekki muni hafa áhrif krónuna þar sem að vaxtahækkunarferli íslenska seðlabankans sé lokið.


 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur opnað vef þar sem upplýsingar um Ólympíuþátttakendur ÍSÍ eru aðgengilegar. Í tengslum við vefinn afhenti Nýherji ÍSÍ fartölvur og myndavél til notkunar á leikunum. Andvirði styrksins er tæplega ein milljón króna.


 
Innlent
25. júlí 2008

13,6% ársverðbólga

Vísitala neysluverðs (VNV) í júlí er 310 stig og hækkaði um 0,94% frá fyrri mánuði. VNV án húsnæðis er 278,3 stig og hækkaði um 0,87% frá því í júní. Reiknuð 12 mánaða verðbólga er því 13,6%. Vísitalan án húsnæðis hefur hækkað um 13,2% síðastliðna 12 mánuði.


 

Stórfjárfestirinn Robert Tchenguiz kveðst ánægður með samstarf sitt við íslensk fyrirtæki


 

Fréttir af verktakageiranum hafa ekki verið upp á marga fiska undanfarið enda blasir svo gott sem stöðnun við þegar núverandi framkvæmdum lýkur á hinum almenna byggingarmarkaði.


 

16 milljarðar króna gjaldfærðar vegna framvirkra samninga


 

Jón Helgi Guðmundsson forstjóri Norvik


 

Endurskoðun peningastefnunnar og aukinn gjaldeyrisforði nauðsynlegur


 

Í dag fór fram útboð á ríkisbréfum í flokkum RIKB 09 og RIKB 19.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,2% og er 4.168 stig við lok markaðar. Gengi krónu veiktist um 1,3% og er 162,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Lokaniðurstöður kauptilboðs 365 hf. til hluthafa félagsins, eftir að það var opnað að nýju þann 21. júlí síðastliðinn, er á þá leið að alls hafa eigendur 7,2% hlutafjár í 365 hf., eða 185 aðilar samþykkt kauptilboðið, samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar í dag.


 

Á milli áranna 2007 og 2008 stefnir í þreföldun kvörtunarmála sem berast Neytendasamtökunum hérlendis að því er fram kemur í upplýsingum frá samtökunum. Til samanburðar má geta þess að aukning fyrirspurna til Evrópsku neytendaaðstoðarinnar (EEC) nemur 10% á sama tíma.


 

Siglingastofnun Íslands hefur hrundið af stað rannsóknarverkefni um umhverfisvæna orkugjafa og er það í samræmi við samgönguáætlun. Ætlunin er að skoða möguleika á að knýja skipavélar fiskiskipaflota landsins með umhverfisvænum orkugjöfum. Íslenski flotinn brennir árlega um 275.000 tonnum af olíu.


 

Norðurflug hefur fengið heimild til farþega- og vöruflugs og gildir hún frá og með liðnum mánuði. Norðurflug hefur fram til þessa verið með leyfi til verkflugs og rekur þrjár þyrlur af gerðinni Eurocopter AS-350, SA-365N og Bell 206.  


 

Forsvarsmenn Becromal Iceland ehf. hér á landi hafa samið við Húsbygg ehf. um uppbyggingu aflþynnuverksmiðju á Krossanesi. Framkvæmdir á svæðinu hafa legið niðri um hríð, þar sem ekki hefur verið fullt samkomulag á milli fyrri verktaka og Becromal um framgang verkefnisins.


 

Nú er lokið átján daga leiðangri Hafrannsóknarstofnunar á norðurhluta Drekasvæðisins svo kallaða, en þar gera menn sér vonir um hægt verði að finna nýtanlegar olíu- og gaslindir. Alls voru kortlagðir um 10.500 ferkílómetrar af hafsbotninum, eða sem svarar tíunda hluta af heildarflatarmáli Íslandi. Sigldu vísindamennirnir undir forystu Guðrúnar Helgadóttur, jarðfræðings, á rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni og kortlögðu svæðið með fjölgeisladýptarmælingum, gerðu straummælingar og þjónustuðu straummælinga- og veðurdufl. Sérstaklega var lögð áhersla á að kortleggja myndanir þar á hafsbotni sem þykja áhugaverðar með tilliti til leitar á olíu og gasi, en myndanir þessar eru ílangir hryggir sem rísa frá liðlega 2,1 km djúpum sjávarbotni upp í um 800 metra sjávardýpi.


 

Samþykktar hafa verið nýjar reglur um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga og taka þær gildi 1. nóvember nk. Var þetta samþykkt á stjórnarfundi Persónuverndar fyrir skömmu.


 

Íbúðalánasjóður auglýsti í dag eftir umsóknum frá fjármálafyrirtækjum um lán til tímabundinnar endurfjármögnunar á íbúðalánum sem veitt hafa verið gegn veði í íbúðarhúsnæði. Er það í samræmi við reglugerð þá sem félags- og tryggingaráðherra undirritaði í liðinni viku og miðar að því að tryggja öryggi og framboð lána á íbúðarlánamarkaði og eðlilega verðmyndun á íbúðamarkaði.  


 

Eignarhaldsfélagið Fasteign á í viðræðum við Deutsche Bank um stóra lántöku. Bergur Hauksson, framkvæmdastjóri fasteignafélagsins, staðfestir það í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Úrvalsvísitalan stendur í stað við hádegi og er 4.159 stig. Krónan hefur veikst um 1% og er 162 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Greiningardeild Glitnis segir flest benda til þess að verulegu kólnun hafi átt sér stað á fasteignamarkaði hér á landi og að hann muni að öllum líkindum kólna enn frekar með haustinu. Árshækkun húsnæðisverðs á höfuðborgarsvæðinu nemur nú 3,2% á en var í upphafi þessa árs 14%. Þetta kemur fram í Morgunkorni Glitnis.


 

Gengisvísitalan er nú 161,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,9% frá opnun í morgun og um 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

JJB Sports íþróttavöruverslunin varar við því að seinni helmingur ársins verði erfiður og segir að sala hafi minnkað á 2. ársfjórðungi. Fyrirtækið er næststærsti íþróttavörusmásali Bretlands og er í 29% eigu Exista.


 

Undanfarna mánuði hefur Neytendastofa staðið fyrir skoðun á raflögnum og rafbúnaði til að tengja húsbíla og hjólhýsi við rafmagn. Rúmlega 30 tjaldsvæði víðs vegar um landið voru að þessu sinni tekin til skoðunar.


 

Eik Banki skilaði 16 milljóna danskra króna tapi á fyrri helmingi ársins, eða sem nemur tæplega 270 milljónum íslenskra króna. Á sama tímabili í fyrra hagnaðist bankinn um 206 milljónir danskra króna, eða sem nemur 3,46 milljörðum íslenskra króna.


 

?Búið að vera mikil þrautaganga?


 

Forstjóri Stoða Invest segir þrekvirki hafa verið unnið með fjármögnun blaðsins


 

Neytendastofa gerði athugun á ástandi verðmerkinga í 19 húsgagnaverslunum á höfuðborgarsvæðinu sem selja rúm.


 

Rio Tinto, næststærsti álframleiðandi heims, mun sennilega loka álveri sem það rekur í Wales ásamt Kaiser Aluminium náist ekki samningar um áframhaldandi orkuafhendingu. Rætist þessi atburðarás yrði það enn eitt skrefið í þeirri þróun að evrópskum álverum sé lokað og eigendur þeirra byggi ný í ríkjum þar sem orkukostnaður er hlutfallslega minni. Í umfjöllun Bloomberg-fréttaveitunnar um málið er Ísland eitt nefnt á nafn í þessu samhengi.


 

Neytendastofa gerði verðkönnun og athugun á ástandi verðmerkinga í ísbúðum dagana 18-22. júlí. Athugaðar voru allar ísbúðir á höfuðborgar- og Árborgarsvæðinu auk valinna verslana sem selja ís úr vél á sama svæði. Úrtak könnunarinnar var 24 verslanir.


 

Þann 8. júlí sl. var undirritaður kjarasamningur milli Starfsgreinasambands Íslands og Landssambands smábátaeigenda, fyrir starfsfólk í ákvæðisvinnu við beitningu.  


 

Greiningardeild Kaupþings gerir ráð fyrir 0,6% hækkun vísitölu neysluverðs í júlí. Gangi sú spá eftir verður 12 mánaða verðbólga í mánuðinum 13,2%.


 

Skrifað verður undir samning um samstarf um þróun á sviði jarðhitanýtingar milli Íslands, Bandaríkjanna og Ástralíu í lok ágústmánaðar. Þessar þrjár þjóðir standa einna fremst í nýtingu jarðhita meðal þjóða heims. Að sögn Guðna A. Jóhannessonar orkumálastjóra felst í samstarfinu rannsóknar- og þróunaráætlun, einkum með tilliti til djúpborana sem hafnar eru hér á landi. Framlag Íslendinga til samstarfsins er verulegt á því sviði.


 

Iceland Express mun í september taka í notkun tvær Boeing 737-700 flugvélar. Samningur þess efnis var undirritaður í dag í Húsi verslunarinnar. Vélarnar eru mun sparneytnari og umhverfisvænni en þær flugvélar sem félagið hefur fram að þessu notað í millilandaflugi og eyða allt að 40% minna eldsneyti á hvern flugtíma en þær vélar sem félagið er nú með í notkun.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,1% í dag og er 4.159 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Gjaldeyrismarkaður er enn opinn en krónan hefur styrkst um 0,6% það sem af er degi.


 

Guðmundur A. Birgisson hefur selt 2,75 milljónir hluta í HB Granda á genginu 10,5. Fyrir hlutina fær Guðmundur því tæpar 29 milljónir króna. Hlutabréf HB Granda hafa hækkað um 5% í dag samkvæmt Markaðsvakt Mentís.


 

Skuldatryggingaálag á Kaupþing og Glitni stendur nú í rétt undir 1.000 punktum


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,8% og er 4.149 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,7% og er 159,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Skuldir heimilanna við bankakerfið hafa vaxið um 13% á þessu ári þrátt fyrir að ný lán hafi verið tiltölulega lítil.


 

Gengisvísitalan er nú 160,1 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,4% frá opnun í morgun og um 0,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Í nýrri stýrivaxtaspá Landsbankans gerir greingardeild bankans áfram ráð fyrir því að vaxtalækkunarferli Seðlabankans hefjist í nóvember. Seðlabankinn reiknar með að stýrivextir haldist óbreyttir fram á 1. ársfjórðung ársins 2009.


 

Danskir fjölmiðlar hafa fylgst grannt með framvindu mála hjá Nyhedsavisen að undanförnu og í Jótlandspóstinum í dag er haft eftir fjölmiðlasérfræðingi hjá Deloitte að Morten Lund geti varla haft mikla trú á framtíð blaðsins.


 

Launavísitala í júní var 346,2 stiig og hækkaði um 1,2% frá fyrri mánuði.


 

Útrás Enex í miðri ?forræðisdeilu? Geysis Green og Orkuveitu Reykjavíkur


 

Stjórnendur í verslun spá frekari uppsögnum seinni hluta árs


 

Verðbólga hífir upp arðsemi banka


 

Greining Glitnis telur aðild Íslands að samstarfi ESB-ríkja auka líkur á aðstoð þaðan


 

Finnur Sveinbjörnsson, fyrrverandi bankastjóri Icebank og ráðgjafi stjórnvalda í efnahagsmálum, segir að öfgakennd og móðursýkisleg umfjöllun um íslenskt efnahagslíf í erlendum fjölmiðlum sé á undanhaldi. Þar hafi samstillt átak skipt máli. Ágætlega hafi tekist að fræða og upplýsa áhrifaríka viðskiptafjölmiðla um íslenskan fjármálamarkað og efnahagslíf.


 

Breska fjármálaritið The Banker hefur sent frá sér árlegan lista yfir þúsund stærstu banka heims. Athygli vekur að bæði Kaupþing og Landsbankinn hafa færst ofar á listann frá því í fyrra. Kaupþing situr nú í 124. sæti listans og hækkar sig um átján sæti frá því í fyrra. Landsbankinn er í 177. sæti en sat í 203. sæti í fyrra og hefur því hækkað um heil 26 sæti.


 

Félag í helmingseigu Straums fjárfestingarbanka [STRB] var sérlegur fjárhagslegur ráðgjafi við kaup á einum stærsta  framleiðanda frystra matvæla í Evrópu sem greint var frá í dag. Um er að ræða kaup Lion Capital á Foodvest, en það félag er í eigu Capvest.  Ráðgjafi Lion Capital varðandi kaupin var Stamford Partners í Englandi, en Straumur á rétt rúmlega 50% hlut í fyrirtækinu.


 

Gengisvísitalan er nú 160,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,8% frá opnun í morgun og um 1,2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Útlán bankastofnana til innlendra aðila lækkuðu um tæpa 13,7 milljarða króna í júní. Útlán til innlendra fyrirtækja í formi gengisbundinna skuldabréfa jukust þó um 146,5 milljarða króna í mánuðinum, en yfirdráttarlán innlendra aðila minnkuðu um tæpa 49 milljarða.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,4%  í dag og er 4.114 stig við lok markaða.  Gjaldeyrismarkaður er enn opinn en krónan hefur veikst um 0,6% það sem af er degi  og er 160,2 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Hluthafafundur í SPRON  [SPRON] verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík, miðvikudaginn 6. ágúst 2008, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Hagnaður af rekstri Eignarhaldsfélagsins Fasteign hf. á fyrri helmingi þessa árs var rúmlega 1,5 milljónir evra (197 milljónir króna) eftir skatta. Hagnaður alls ársins 2007 var tæplega 3,5 milljónir evra (435 milljónir króna).


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,2% og er 4.125 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 1,5% og er 161,7 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Stök viðskipti með bréf Glitnis [GLB] fyrir um 1,8 milljarða króna  fóru fram fyrir skömmu, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Verðmerkingar bakaría og brauðdeilda verslana eru almennt í samræmi við ákvæði laga og reglna. Þetta kemur fram á vef Neytendastofu.


 

Gengisvísitalan er nú 160,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,0% frá opnun í morgun og um 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Laun hans hjá ráðuneytinu miðast við laun aðstoðarmanns ráðherra


 

Íslenskir aðalverktakar (ÍAV) hafa tekið í notkun innri upplýsingavef í Microsoft Office SharePoint fyrir 600 starfsmenn fyrirtækisins sem eru á yfir 30 vinnustöðum vítt og breitt um landið. Með SharePoint er hægt að miðla upplýsingum og gögnum, sem liggja á mörgum stöðum, til starfsmanna. Markmiðið er að tryggja að starfsfólk geti notað upplýsingar og gögn á einfaldan og öruggan hátt án tillits til staðsetningar í gegnum vafra, segir í frétt frá Applicon. En Applicon sá um innleiðingu tölvukerfisins.


 

Krónan mun haldast veik enn um sinn vegna dýpri og langvinnari vandræða á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, að mati greiningardeildar Landsbankans.


 

Himinhátt skuldatryggingaálag íslensku viðskiptabankanna er enn á ný í kastljósi erlendra fjölmiðla. Eftir að það náði hæstu hæðum í mars tók það að lækka en að undanförnu hefur það farið upp í svimandi hæðir.


 

Tap Nýherja töluvert minna en á síðasta fjórðungi


 

Reglugerð um tvo nýja lánaflokka hefur verið samþykkt


 

Íslendingar gerast aðilar að samstarfi ESB-ríkja um viðbrögð gegn fjármálakrísum


 

Heildarsala skuldabréfa í júní nam tæpum 44 milljörðum króna, en var á sama tíma í fyrra rúmir 29 milljarðar króna.


 

Vodafone hefur innkallað reiðhjól sem fyrirtækið hafði áður dreift til sveitarfélaga á landsbyggðinni. Hjólin voru lánuð endurgjaldslaust tili bæjarbúa, en þegar á reyndi stóðust hjólin ekki gæðakröfur og ákváðið var að taka þau úr umferð.


 

Velta í smásöluverslun samkvæmt virðisaukaskattskýrslum dróst saman um 1,7% að raunvirði frá tímabilinu mars-apríl árið 2007 til tímabilsins mars-apríl 2008. Þetta kemur fram í Vegvísi Landsbankans.


 

Gengisvísitalan er nú 159,4 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,1% frá opnun í morgun, en styrkst um 0,6% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Fyrsti samningurinn um framhaldsnám í bráðalækningum og bráðahjúkrun við erlenda háskólastofnun hefur litið dagsins ljós. Í honum er gert ráð fyrir að sérfræðingur í bráðalækningum frá HFMP skipuleggi ásamt sérfræðingum slysa- og bráðasviðs Landspítalans kennslu og starfsþjálfun unglækna. HFMP er hópur kennara við Harvard háskólann í Bandaríkjunum sem starfa á Beth Israel Deaconess Medical Center (BIMDC) í Boston, sem er samstarfssjúkahús Harvard háskólans.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,2% og er 4.173 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaður er enn opinn hefur krónan styrkst um 159,5 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Jóhanna Sigurðardóttir, félags- og tryggingamálaráðherra, hefur staðfest tillögur stjórnar Framkvæmdasjóðs fatlaðra um úthlutun úr sjóðnum fyrir árið 2008. Til úthlutunar var rúmur milljarður íslenskra króna.


 

Morten Lund, stærsti hluthafinn í Nyhedavisen, hefur boðað að síðdegis verði birt tilkynning varðandi áform blaðsins, en fjárhagserfiðleikar þess hafa þrengt verulega að rekstrinum undanfarna mánuði. Danski fréttavefurinn epn.dk fullyrðir að íslensku eigendur blaðsins, sem stofnað var af Baugi á sínum tíma og sótti fyrirmynd til Fréttablaðsins, hafi tapað ríflega 700 milljónum danskra króna á rekstrinum frá upphafi, en miðað við núverandi gengi myndi það nema hátt í 12 milljörðum íslenskra króna.


 

Segja tal um upptöku evru sem lausn á efnahagsvanda flótta frá veruleikanum


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,2% og er 4.173 stig við hádegi.  Gengi krónu hefur styrkst um 0,5% og er 158,8 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Greiningardeild Glitnis hefur lækkað verðbólguspá sína fyrir júlímánuð. Áður spáði greining Glitnis 1,6% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV) í mánuðinum en birtir í dag endurskoðaða spá upp á 1,1% fyrir mánuðinn.


 

Gengisvísitalan er nú 158,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,4% frá opnun í morgun og um 0,9% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Jöklabréf að nafnvirði þriggja milljarða króna falla á gjalddaga á fimmtudag að viðbættum vöxtum, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Verðbólga nær hámarki í rúmum 14% í ágúst, að mati greiningardeildar Landsbankans. Hratt dregur úr verðhækkunum í haust þegar gengi krónunnar verður orðið stöðugra. Verðbólga næstu 12 mánuði verður ríflega 5% að því gefnu að forsendur greiningardeildar um launaþróun gangi eftir.   „Við teljum að það taki ívið lengri tíma en við höfum áður reiknað með að koma böndum á verðbólguna. Krónan er mun veikari en við áttum von á og framvinda alþjóðlegu fjármálakreppunnar gefur litla von um að sú þróun gangi til baka í bráð. Við eigum von á því að verðbólga mælist um 12% frá upphafi til loka þessa árs en stærstur hluti þeirrar hækkunar er þegar kominn fram. Samkvæmt spá okkar verður verðbólga í námunda við verðbólgumarkmiðið í lok árs 2009,“ segir greiningardeildin.


 

Að undanförnu hafa eigendur, stjórnendur og lánadrottnar unnið að endurskipulagningu rekstrar MEST ehf. með það að markmiði að tryggja áframhaldandi starfsemi sem og að tryggja hag starfsmanna fyrirtækisins. Niðurstaða þessarar vinnu er að nýtt félag, Steypustöðin Mest ehf., hefur tekið yfir rekstur steypustöðva og helluframleiðslu MEST ehf. í Hafnafirði, Reykjavík og á Selfossi. Þá mun hið nýstofnaða félag einnig taka yfir verslun með múrvörur MEST ehf., að því segir í fréttatilkynningu.


 

Útibú Landsbankans [LAIS] við Háaleitisbraut og Hamraborg hafa verið sameinuð, eins og áður hefur komið fram í Viðskiptablaðinu.  Fyrsti starfsdagur í sameinuðu útibúi, sem er til húsa í Hamraborg 8, er í dag, að því er fram kemur í frétt frá bankanum.


 
Innlent
20. júlí 2008

Hagvísar í vikunni

Hagstofan mun í þessari viku senda frá sér mælingar á launavísitölu fyrir júní og neysluverðsvísitölu fyrir júlí. Verðbólga hefur hækkað mikið á undanförnum mánuðum, og reikna má með að kaupmáttur launa muni rýrna enn frekar sökum þessa.


 

„15,5% stýrivextir eru merki frá Seðlabankanum um það að hann telji að beita þurfi markaðinn ofbeldi til að ná honum niður,“ segir Þorsteinn Víglundsson, forstjóri BM Vallár í samtali við helgarblað Viðskiptablaðsins.


 

Ísland er það land í heiminum þar sem besta blanda efnahagslegra tækifæra og lífsgæða fyrirfinnst. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn frá háskólanum í Long Island  í Bandaríkjunum. Þetta kemur fram hjá IceNews fréttaveitunni. Zimbabwe situr í botnsætinu, en alls voru 120 lönd tekin til skoðunar í rannsókninni.


 

Helgi Magnússon, formaður Samtaka iðnaðarins, telur að atvinnustigið í landinu sé á hraðri niðurleið, hraðar en mælingar nái enn að sýna. Þetta segir hann í samtali við helgarblað Viðskiptablaðsins. Hann segir að draga kunni til tíðinda í haust. Nú sé háannatími hjá mörgum fyrirtækjum, s.s. í byggingariðnaði og ferðaþjónustu en í september eða október megi búast við minni umsvifum. Samkvæmt Hagstofu Íslands var atvinnuleysi 3,1% á öðrum ársfjórðungi þessa árs.


 
Innlent
19. júlí 2008

HIG hefur keypt Ræsi

Ræsir hf. hefur nú verið seldur. Kaupandinn er HIG ehf. sem er móðurfélag innflutnings- og þjónustufyrirtækisins Íshluta ehf. HIG ehf. keypti einnig Ræsi fasteignir hf. en það á og rekur nýjar höfuðstöðvar Ræsis sem standa við Klettháls í Reykjavík. HIG er í eigu Hjálmars Kristins Helgasonar og fjölskyldu hans. Auk þess að eiga Íshluti þá á HIG einnig Vélval ehf. sem sérhæfir sig í leigu á stórum vinnuvélum. Fyrirtækið á líka Vélafl ehf. sem er umboðsaðili fyrir Hyundai vinnuvélar hér á landi.


 

Verðmæti sjávarafla janúar-apríl


 

Nýherji [NYHR] tapaði 91 milljón króna á öðrum fjórðungi samanborið við 104 milljón króna hagnað á sama tíma í fyrra, líkt og sjá má á meðfylgjandi töflu. 


 

„Ég hef meiri áhuga á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir íslenskt efnahagslíf. Það er það sem við erum að horfa á,“ segir Guðmundur Ólason, forstjóri Milestone, aðspurður um hvaða þýðingu það hafi fyrir Askar Capital að forstjóri félagsins, Tryggvi Þór Herbertsson, fari í hálfs árs leyfi til þess að sinna starfi sem efnahagsráðgjafi hjá forsætisráðuneytinu.


 

Tap Nýherja [NYHR] á fyrri hluta árs nam 432  milljónum króna samanborið við 209 milljón króna hagnað á fyrri árshelmingi 2007. Gengistap nam 455 milljónum króna.


 

Útboð verður haldið á tveimur flokkum ríkisbréfa fimmtudaginn 24. júlí klukkan 14:00 með tilboðsfyrirkomulagi hjá Seðlabanka Íslands.


 

Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra, og Ólafur F. Magnússon, borgarstjóri, eru sammála um mikilvægi öflugrar löggæslu.


 

Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu 11. júlí til og með 17. júlí 2008 var 79 að því er fram kemur í Markaðsfréttum Fasteignamats ríkisins. 


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,3% í vikunni og er 159,6 stig við vikulok, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

„Það er augljóst að þetta háa vaxtastig er mjög alvarlegt fyrir öll fyrirtæki," segir Bjarni Benediktsson, alþingismaður og stjórnarformaður N1, í samtali við Viðskiptablaðið í dag.  „Á hinn bóginn held ég að það sé ekki raunhæft að vera með væntingar um miklar vaxtalækkanir Seðlabankans skammt fram í tímann, þó að vonir standi til að þeir geti byrjað vaxtalækkunarferli sem fyrst."


 

Eitt ár, upp á dag, er liðið frá því að Úrvalsvísitalan náði hápunkti sínum. Hún reis hátt, var 9.016 stig sem er hæsta lokagildi hennar  frá upphafi. Frá þeim tíma hefur hún lækkað um 54% og var vísitalan 4.163 stig við lok markaðar í dag.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,1% í dag og er 4.163 stig við lok markaðar. Gengi krónu hefur veikst um 1,3% og er 160,7 stig en gjaldeyrismarkaðurinn er enn opinn, samkvæmt upplýsingum frá Markaðskvakt Mentis.


 

Viðskiptablaðið verðmetur útgerðarfyrirtækið Samherja á um það bil 30 til 40 milljarða króna, í ítarlegri úttekt um umsvif fyrirtækisins sem birtist í blaðinu í dag.


 

Fimm efstu uppsjávarveiðiskipin veiddu fyrir samtals 5 milljarða króna (fob) á síðasta ári. Skipin eru Vilhelm Þorsteinsson EA (1.370 millj.kr.), Hákon EA (1.113 m.kr.), Huginn VE (845 m.kr.), Aðalsteinn Jónsson SU (841 m.kr.) og Guðmundur VE (821 m.kr.).


 

Alcoa kynnir nú endurskoðuð drög að tillögu að matsáætlun vegna álvers á Bakka við Húsavík með framleiðslugetu upp á 250.000 til 346.000 tonn á ári. Frestur til að gera athugasemdir er til og með 6. ágúst næstkomandi, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Eitt ár, upp á dag, er liði frá því að Úrvalsvísitalan náði hápunkti sínum. Hún reis hátt, var 9.016 stig sem er hæsta lokagildi hennar  frá upphafi. Frá þeim tíma hefur hún lækkað um 54%, samkvæmt upplýsingum frá greiningardeild Glitnis.


 

Róður fyrirtækja þyngist vegna hás vaxtastigs


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,3% og er 4.147 stig við hádegi. Gengi krónu hefur veikst um 0,9% og er 160 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 
Innlent
18. júlí 2008

Krónan veikist um 3%

Gengi krónu hefur veikst um 3% milli daga sé litið til opinbersgengis Seðlabanka Íslands sem læsist klukkan ellefu á hverjum virkum degi. Vísitalan stendur í 160,4 stigum. 


 

Framleiðsla á kjöti í júní var minni en á sama tíma í fyrra. Munurinn er 2,3 prósentustig.


 

Stoðir Invest, sem eiga tæplega helmingshlut í fríblaðinu Nyhedsavisen á móti fjárfestinum Morten Lund, munu fella niður hluta fjögurra milljarða skuldar blaðsins við félagið. Þetta hermir heimildarmaður Viðskiptablaðsins sem er vel kunnugur málefnum danska blaðsins.


 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um lánaflokka Íbúðalánasjóðs.


 

Töluverðar breytingar hafa verið gerðar á afkomuspám greiningardeildanna á örfáum mánuðum


 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands eru farnir að bíta meira en nokkru sinni fyrr


 

B-hlutabréf koma mikið við sögu í endurskipulagningu Baugsveldisins


 

Nýir tímar og krefjandi verkefni framundan fyrir bílaumboð


 

Eigendur Nyhedsavisen tjá sig ekki um fjármögnun útgáfunnar


 

Greinarflokkur viðskiptablaðsins um auð og völd í íslensku samfélagi


 

Tillaga +Arkitekta sigraði í samkeppni um hönnun nýbyggingar Listaháskóla Íslands sem reist verður á horni Laugavegar og Frakkastígs.


 

Færeyski bankinn Eik Banki hefur lækkað um 61% frá áramótum í Kauphöll Íslands. Í Hálffimm fréttum Kaupþings er fjallað um gengi þeirra færeysku félaga sem skráð eru í Kauphöll Íslands.


 

Aukning í birtingu á innköllunum og gjaldþrotum


 

Borgarráð samþykkti í dag tillögu um breytingu á deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir að reist veði hótel og bankaútibú í nýbyggingu á sameinaðri lóð Lækjargötu 12 og Vonarstrætis 4 og 4B. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg.


 

Dagana 2.-6. júní síðastliðna tók Neytendastofa átta íslenskar vefsíður sem bjóða þjónustu tengda farsímum til athugunar. Kannað var hvort vefsíðurnar eru í samræmi við ákvæði laga um óréttmæta viðskiptahætti,laga um rafræn viðskipti og laga um húsgöngu- og fjarsölusamninga.


 

Samfylkingin í S-Þingeyjarsýslu og Norðurþingi fagnar ákvörðun Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra og ríkisstjórnarinnar um að framlengja viljayfirlýsingu um hagkvæmnisathugun álvers við Bakka.


 

Glitnir tilkynnti í morgun um viðbótarútgáfu sérvarinna skuldabréfa við stærri útgáfu, sem átti sér stað í mars á þessu ári.


 

Eiginfjárframlag Kaupþings í Somerfield tvöfaldaðist frá því að Kaupþing keypti keðjuna í félagi við aðra fjárfesta árið 2005 þar til Co-operative Group keypti Somerfield í gær. Frá þessu er greint í umfjöllun Financial Times um sölu Kaupþings og Tchenguiz á Somerfield verslunarkeðjunni til Co-operative Group fyrir 1,57 milljarða punda.


 

Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands hefur úthlutað styrkjum til atvinnuþróunar á Suðurlandi. 23 umsóknir sem uppfylltu skilyrði fyrir styrk bárust, en alls voru 5 milljónir króna til úthlutunar.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa á fyrstu fjórum mánuðum ársins nam 30,6 milljörðum króna en var 32,7 milljarðar á sama tímabili árið 2007. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

Bein fjárfesting Íslendinga erlendis eykst einnig


 

Úrvalsvísitalan  hefur hækkað um 1,5% og er 4.160 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,6% og er 156,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Gengisvísitalan er nú 156 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,8% frá opnun í morgun og um 1,8% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Evrópunefnd stjórnmálaflokkanna er á leið til Brussels í byrjun ágústmánaðar. Illugi Gunnarsson, sem ásamt Ágústi Ólafi Ágústssyni fer með formennsku í nefndinni, segir ferðina hafa verið ákveðna í vor og ekki tengjast beint þeirri umræðu sem nú er uppi um tvíhliða upptöku evru í gegnum EES samninginn.


 

Misbrestur var á greiðslu af víxli hjá fjárfestingarfélaginu Styrk Invest, áður BG Capital, um síðustu mánaðamót, en greiðslan var afgreidd þegar tæpar tvær vikur voru liðnar frá gjalddaga.


 

Teymi hefur lækkað geysilega mikið frá áramótum


 

Austurhöfn: Tónlistarhús á áætlun en aðrar byggingar frestast


 

Skuldatryggingarálag íslensku bankanna hækkar á ný


 

Nyhedsavisen sem Stoðir Invest eiga tæpan helming í berst fyrir lífi sínu


 

HIG ehf., móðurfélag innflutnings- og þjónustufyrirtækisins Íshluta ehf., hefur keypt allt hlutafé Ræsis hf. og Ræsis fasteigna hf., sem á og rekur nýjar höfuðstöðvar Ræsis við Klettháls 11 í Reykjavík.


 

Segja fjölmiðla ofmeta tengsl lánasafnsins við fasteignamarkað


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.099 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nemur 2,9 milljörðum króna.


 

Ný skýrsla Byggðastofnunar


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,3% við hádegi og er 4.072 stig. Krónan hefur veikst um 0,7% og er 158,6 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt.


 

Íbúðalán innlánsstofnana, þ.e. banka og sparisjóða, voru 46 talsins í júní. Í maí voru þau 76 og í júní árið 2007 voru þau 660. Þeim hefur því fækkað um 93% milli ára.


 

Gengisvísitalan er nú 158,9 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,89% frá opnun í morgun og um 0,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Atvinnuleysi á öðrum ársfjórðungi 2008 var 3,1%, sem þýðir að 5.700 manns voru án vinnu og í atvinnuleit. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands. Í Morgunkorni Glitnis segir að þetta sé svipað atvinnuleysi og á 2. fjórðungi 2007, en þá var það 3,2%, og er þetta lága atvinnuleysi talið til marks um að enn hafi ekki slaknað á vinnumarkaðnum.


 

Greiningardeild Glitnis telur að mögulega muni Teymi og Eimskip íhuga afskráningu á næstunni. Þetta kemur fram í afkomuspá greiningardeildarinnar fyrir annan ársfjórðung.


 

Co-operative Group hefur gengið frá yfirtöku á verslunarkeðjunni Somerfield fyrir 1,57 milljarða punda (243 milljarða íslenskra króna), að því er segir í frétt Dow Jones fréttaveitunnar. 


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,2% og er 4.120 stig skömmu eftir opnun markaðar. Gengi krónu hefur veikst m 0,4% og er 158,2 stig þegar gjaldeyrismarkaður hefur verið opnun í næstum einn og hálfan tíma, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Staða verktaka er æði misjöfn um þessar mundir vegna erfiðrar lausafjárstöðu, en verkefnastaða jarðvinnuverktaka er með besta móti. Þar reyna menn samt að halda aftur af tækjakaupum vegna óvissu m.a. um gengi krónunnar. Vekur athygli að útflutningur notaðra vinnuvéla hefur verið að aukast, eins og fram kemur í samtali við framkvæmdastjóra Íshluta í sérblaði um Vertaka í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi þann 20. júní sl. úrskurð í máli Vegmerkingar ehf. gegn Ríkissjóði Íslands sem vakið hefur talsverða athygli meðal verktaka innan Samtaka iðnaðarins. Þar var ríkið fyrir hönd Vegagerðarinnar dæmt skaðabótaskylt gagnvart Vegmerkingu sem átti næst lægsta tilboðið í útboði um vegmerkingar á suðvestursvæði og hringvegi að Selfossi til þriggja ára. Taldi dómurinn að Vegagerðin hafi með samningum við lægstbjóðanda brotið eigin útboðsreglur þar sem lægstbjóðandi hafi ekki staðist útboðsreglur þegar tilboð voru opnuð, heldur bætt stöðu sína eftirá með samstarfi við erlent verktakafyrirtæki.


 

Helstu hlutabréfavísitölur í Asíu lækkuðu í dag. Kínverska hlutabréfavísitalan CSI 300 lækkaði um 3,8% og er núna sú vísitala sem hefur lækkað hvað mest í Asíu það sem af er ári eða um 49%. Hún lækkaði   í kjölfar áhyggja um minni hagvöxt og hækkandi hráefnisverð muni þurrka burtu hagnað, að því er fram kemur í frétt Bloomberg.


 

Undanfarið hafa íslensk fyrirtæki litið með auknum áhuga til Asíu en mikill uppgangur hefur verið þar síðustu ár. Hafliði Sævarsson starfar hjá Glitni í Shanghai.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir telur ákjósanlegt að láta á myntsamstarf við Evrópusambandið á grundvelli EES-samningsins reyna. Slík leið gæti reynst Íslandi hagfelld, að því gefnu að pólitískur vilji ESB sé fyrir hendi.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi þann 20. júní sl. úrskurð í máli Vegmerkingar ehf. gegn Ríkissjóði Íslands sem vakið hefur talsverða athygli meðal verktaka innan Samtaka iðnaðarins. Þar var ríkið fyrir hönd Vegagerðarinnar dæmt skaðabótaskylt gagnvart Vegmerkingu sem átti næst lægsta tilboðið í útboði um vegmerkingar á suðvestursvæði og hringvegi að Selfossi til þriggja ára.


 

Skuldatryggingarálag íslensku bankanna er á uppleið. Kaupþing er nú með hæsta álagið í 924 punktum, en Glitnir er með ögn lægra álag. Skuldatryggingaálag Landsbankans er 592 punktar. Í lok mars fór álag Glitnis hæst í 1.027 punkta.


 

Í nýrri verðbólguspá greiningardeildar Kaupþings er gert ráð fyrir 0,6% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV). Verði það raunin mun 12 mánaða verðbólga standa í 13,2%.


 

Gengisvísitalan var 157,6 stig við lokun markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,7% frá opnun í morgun.


 

Tvíhliða upptaka evru hér á landi er ólíkleg, að mati Björgvins G. Sigurðssonar viðskiptaráðherra. Hann segir á vef sínum, björgvin.is, að umrædd leið sé tæknilega fær, en pólitískt ólíkleg. Viðskiptaráðherra segir það vel til fundið hjá Geir H. Haarde forsætisráðherra að vísa málinu til Evrópunefndar stjórnarflokkanna.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,5% í dag og er 4.126 stig við lok markaðar. Gjaldeyrismarkaðir verða enn opnir í hálftíma þegar þetta er skrifað og hefur krónan veikst um 0,6% og er 157,4 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kaupþing hefur verið valinn besti bankinn á Íslandi af alþjóðlega viðskiptatímaritinu Euromoney. Viðurkenningin var afhent fulltrúum bankans nýverið við hátíðlega athöfn í Lundúnum.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,7% og er 4.160 stig við hádegi en hlutabréfavísitölur í Evrópu hafa margar hverjar lækkað meira. Gengi krónu hefur veikst um 1,2% og er 158,3 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Verð rekstrarfélaga í Kauphöllinni hefur lækkað töluvert síðastliðna mánuði. Í Morgunkorni Greiningardeildar Glitnis segir að tvær ástæður skýri það að stórum hluta. Í fyrsta lagi er þar um að ræða hækkun hrávöruverðs, t.d. hjá Bakkavör og hækkun olíuverðs hjá Icelandair. Í öðru lagi má að hluta kenna mikilli skuldsetningu einstakra félaga um, þar sem þau mega síður við miklum sveiflum í ytra umhverfi.


 

Ný könnun Samtaka atvinnulífsins á rekstrarhorfum fyrirtækja


 

Gengisvísitalan er nú 158,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,5% frá opnun í morgun og um 2,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Ísland er í efsta sæti á lista ING fjárfestingabankans yfir þau lönd sem eiga mest á hættu að verða illa úti vegna skorts á fjármagni.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,9% og er 4.15 stig þegar markaðurinn hefur verið opinn í um 40 mínútur. Gengi krónu hefur veikst um 1,5% og er 158,8 stig en gjaldeyrismarkaður hefur verið opinn um klukkustund lengur.


 

72% aðildarfyrirtækjum Samtaka Atvinnulífsins (SA) segjast hafa ráðist í hagræðingaraðgerðir á þessu ári eða hyggjast gera það. Þetta kemur fram á vef SA, þar sem greint er frá niðurstöðum nýrrar könnunar á rekstrarhorfum fyrirtækja.


 

Robert Wade, prófessor við London School of Economics, hefur svarað gagnrýni Friðriks Más Baldurssonar og Richard Portes á grein hans um íslenska hagkerfið sem birtist í Financial Times 2.júlí síðastliðinn.


 

„Hvað neikvæðar hliðarverkanir varðar þá verða menn að skoða sérstaklega hvernig hægt sé að bregðast við þeim. Í því sambandi væri helst vert að athuga hvort hægt sé að fjölga flokkum sem eru gjaldgengir til endurhverfra viðskipta við Seðlabankann,“ segir Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra.


 

S&P-vísitalan fyrir 89 stærstu fjármálafyrirtækin á markaði þar í landi féll um 6,1% í viðskiptum dagsins í dag. Um er að ræða eitt mesta fall vístitölunnar síðan á vormánuðum árið 2000. Auknar áhyggjur fjárfesta af auknum greiðsluföllum hjá bönkum eru sagðir helsta ástæða fallsins. Ástand húsnæðislánveitendanna Fannie Mae og Freddie Mac eru fjárfestum einnig þyrnir í augum.


 

Félag flugmálastarfsmanna ríkisins gekk frá kjarasamningi við Samtök atvinnulífsins og Flugstoðir ohf. í dag. Þetta kemur fram á vef BSRB.


 

Olíuverslun Íslands hækkaði verð á eldsneyti í dag, bensín um 6 krónur hvern lítra og dísilolíu um 7,50 krónur.


 

Heildarvelta kreditkorta jókst um 5,6% í júní á þessu ári miðað við maí og var 27,7 milljarðar króna. Miðað við júní 2007 hefur veltan aukist um 16,6%.


 

Segir jafnframt nauðsynlegt að lækka stýrivexti


 

,,Samkvæmt Bloomberg fréttaveitunni í dag er verð á olíutunnunni í 145 dollurum í framvirkum viðskiptum. Það segir okkur - miðað við gengi á dollara í dag og að í hverri tunnu séu 159 lítrar af olíu - að verð á hráolíu sé nú um 70,00 íkr/lítra til olíuhreinsunarstöðva,” segir á vef Landssambands íslenskra útvegsmanna.


 

Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, segir að ef komist verði að þeirri niðurstöðu að Íslendingar geti ekki búið við eigin peningamálastjórn og eigin mynt þá sé tvíhliða upptaka evru vel rökstudd leið sem megi skoða. Hann nefndi reyndar þann möguleika í ræðu sem hann flutti á Iðnþingi í mars.


 

Umsjónarmenn hlutafjárútboðs Century Aluminium [CENX], móðurfélags Norðuráls, hafa keypt öll bréfin sem í boði voru, samtals 6,5 milljón hluti. Í kjölfarið mun félagið selja til viðbótar 975 þúsund hluti á genginu 62,25 dollara á hlut. Álrisinn mun að líkindum hala inn 442 milljónum dollara vegna þessa, að því er segir í frétt Dow Jones.


 

Íslenskir fjárfestar, þeir Ólafur Örn Karlsson og Gunnar Björn Hinz, hafa fest kaup á Toraco Finmekanik. Um er að ræða danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu málmhluta fyrir ýmis konar iðnað. Að mestu eru framleiddir flóknir og fíngerðir málmhlutir fyrir viðskiptavini sem framleiða til að mynda tannlæknastóla, öndunarvélar, gasloka og ýmis konar vökvakerfi, að því er segir í fréttatilkynningu frá VBS fjárfestingarbanka.


 

Fullyrt er að verslunarkeðjan Co-operative Group sé í þann mund að kaupa Somerfield á næstu dögum.


 

Gengisvísitalan var 156,5 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,1% frá opnun í morgun en aftur á móti veikst um 2,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,7% og er 4.188 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kauphöll Íslands felldi út tvö utanþingsviðskipti með bréf Landsbankans [LAIS] í dag, sem námu saman tæplega níu milljörðum króna á genginu 22,8, sem rímar við markaðsgengið.  Umfang viðskiptanna telur um 4% af hlutafé Landsbankans.


 

Geir Haarde, forsætisráðherra, segir hugmyndir um upptöku evru á grundvelli EES-samningsins ekki nýjar af nálinni.


 

Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins, segir þau rök þeirra sem vilja halda í íslensku krónuna að hagsveiflur á Íslandi séu ekki í takti við hagsveiflur annarra landa ekki eiga við í dag.


 

Lítil velta með hlutabréf í Kauphöllinni


 

Nýjar reglur um tilkynningu og málsmeðfer samrunamála hjá Samkeppniseftirlitinu hafa tekið gildi. Meginmarkmið nýju reglnanna er að upplýsingar sem veita þarf við tilkynningu séu fullnægjandi miðað við nýtt efnislegt mat sem samkeppnislög gera ráð fyrir, en þeim var breytt fyrr á þessu ári.


 

Heildaraflinn í nýliðnum júní var nær helmingi minni en í sama mánuði í fyrra. Alls var landað 61.000 tonnum samanborið við 112.000 tonn áður.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,6% og er 4.190 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,9% og er 155,1 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Aðeins voru seld 6.034 tonn á íslensku fiskmörkuðunum í júní síðastliðnum sem er það minnsta sem selt hefur verið í þeim mánuði frá upphafi.


 

Gengisvísitalan er nú 155,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,9% frá opnun í morgun en aftur á móti veikst um 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,3% frá því opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:35 í 4.205 stigum.


 

Á Íslandi eru tölvur á 90% heimila og 88% heimila geta tengst internetinu.


 

Samtals námu heildarútlán Íbúðalánasjóðs tæplega 5,0 milljörðum króna í júní, en þar af voru rúmlega 4,1 milljarður vegna almennra útlána og tæplega 0,9 milljarðar vegna leiguíbúðalána.


 

Mikil utanþingsviðskipti fóru fram með bréf í Landsbankanum [LAIS] í morgun þegar um tæplega 8,9 milljarðar skiptu um hendur.


 

TM styrkir Eyjamenn til uppbyggingar mannvirkja Þjóðhátíðarinnar.


 

Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, mun í dag afhenda Íslensku safnaverðlaunin á Bessastöðum.


 

Segir evrópusambandssinna í afneitun gagvart vandræðagangi ESB


 

Gestum í Bláa Lóninu hefur fækkað fyrstu sex mánuði ársins, borið saman við síðasta ár. Heildargestafjöldi Bláa lónsins fyrri hluta þessa árs er 169.000 gestir, en árið 2007 var fjöldi gesta fyrstu sex mánuði ársins 174.000. Það er tæplega 3% fækkun gesta milli ára. RÚV greindi frá þessu.


 

Neytendastofu hefur á síðustu 10 dögum borist 50-60 kvartanir frá fólki sem keypt hefur pakkaferðir. Ferðaskrifstofur hafa sent bakreikninga til kaupendanna vegna gengishækkunar erlendra gjaldmiðla og hærra eldsneytisverðs. Frá þessu er sagt í fréttum RÚV.


 

NTH hefur í um hálft ár átt 22% hlut af eigin bréfum


 

Samdráttur kemur alltaf fyrst niður á afþreyingu


 

Kauptilboði 365 hf. til hluthafa félagsins um kaup á bréfum þeirra á genginu 1,20 kr. lauk kl. 16:00 í gær.


 

Í nýrri verðbólguspá Landsbankans er gert ráð fyrir 0,5% hækkun verðlags í júlí. Gangi spáin eftir eykst 12 mánaða verðbólga í 13,1%, en hún var 12,7% í júní. Greiningardeild Landsbankans telur að verðbólgan nái hámarki í haust í rúmum 14%.


 

Landsteinar Strengur komust á dögunum í Microsoft Dynamics Inner Circle Club 2008. Þangað komast þeir samstarfsaðilar Microsoft sem uppfylla ýmis skilyrði, t.d. um aukna og mikla sölu, góða þjónustu, hátt menntunarstig starfsmanna og fleira.


 

Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, segir að ríkisstjórnin eigi að gera kröfu til þess að Seðlabankinn hefji vaxtalækkunarferli svo fari að sjá til sólar í efnahagsmálum. Hann segir að hvorki atvinnulífið né heimilin í landinu geti borið það vaxtastig sem nú ríki til lengdar.


 

Hefur veikst um 0,8% á einni viku


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 1,8% í vikunni og er 4.217 stig í viku lok. Það sem af er ári nemur lækkunin 31%, þar af hefur vísitalan lækkað um 5% sé litið einn mánuð um öxl.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,8% og er 4.217 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nam 2,2 milljörðum króna.


 

Fleiri kaupsamningum þinglýst en meðalvelta minnkar


 

Árni Hauksson, stjórnarmaður í 365 [365], hefur selt öll bréf sín í afþreyingar- og fjölmiðlafyrirtækinu fyrir  um 13 milljónir króna.  Salan kemur í kjölfar yfirstandi kauptilboðs 365 til hluthafa á genginu 1,2 á hlut, að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

samkvæmt nýrri skýrslu sem samgönguráðherra verður afhent í dag


 

Seðlabankinn hefur gefið út áætlun yfir útgáfu ríkisbréfa á síðari helmingi ársins. Samtals mun útgáfan nema 68 milljörðum króna; 46 milljarðar á þriðja ársfjórðungi og 22 milljarðar á þeim fjórða. 


 

Atvinnuleysi eykst á höfuðborgarsvæðinu


 

skýrsla um ný göng afhent samgönguráðherra


 

Krónan heldur áfram að veikjast nokkuð


 

Ný afkomuspá Greiningar Glitnis birt í morgun


 

Gengisvísitalan er nú 153,6 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,6% frá opnun í morgun 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,1% frá því opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:50 í 4.257 stigum.


 

Century Aluminium [CENX], móðurfélag Norðuráls, hefur tilkynnt um að útboðsgengi í væntu hlutafjárútboði fyrirtækisins verði 62,25 dollarar á hlut (4.712 krónur á hlut miðað við núverandi gengi), það er í takt við markaðsgengið. Century Auminium er skráð á íslenskan hlutabréfamarkað.


 

í samdrætti verða menn að hugsa um hverja krónu, segir Friðbjörn Orri Ketilsson


 

 Ekki liggur fyrir hvað Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri OR og REI, tekur sér næst fyrir hendur, en hann segist hafa áhuga á að koma að stofnun nýs orkufyrirtækis hér á landi.


 

Heimilin skulda nú 275 milljarða íslenskra króna í gengisbundnum lánum


 

Dótturfyrirtæki Nýherja í Danmörku hyggur á enn frekari vöxt næstu árin


 

Björgólfur ávarpaði gesti við opnun gestastofu Tónlistar- og ráðstefnuhúss


 

Evrópuþingið hefur nú samþykkt að matvæli sem innihalda umdeild litarefni verði merkt með varúðarorðum.


 

Viðtal við Þórunni Sveinbjarnardóttur, umhverfisráðherra í helgarblaði Viðskiptablaðsins.


 

Seðlabanki Íslands gaf út í dag áætlun um útboð ríkisbréfa á innlendum markaði á seinni helmingi ársins. Þann 19. júní síðastliðinn var tilkynnt um viðbótarútboð ríkisbréfa fyrir samtals 75 milljarða króna í flokkum RIKB 08 1212, RIKB 09 0612 og RIKB 10 0317.


 

Alls fóru tæplega 190 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð fyrstu sex mánuði ársins 2008 samkvæmt talningum Ferðamálastofu, en sömu mánuði í fyrra voru þeir 178 þúsund.


 

Örlítil lækkun milli maí og júní


 

Gengisvísitalan var 152,7 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og veiktist krónan því um 0,4% frá opnun í morgun 0,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,7% á annars tíðindalitlum degi í Kauphöllinni í dag og stóð við lok markaða í 4.251 stigi.


 

spá því að enginn vöxtur verði í dagvöruverslun það sem eftir er árs


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur tók þá ákvörðun að fela lögfræðingi að ganga á eftir því að fá gögn frá Guðmundi Þóroddssyni, fyrrverandi forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur.


 

Wood & Company veitir bestu greiningarþjónustu í Tékklandi samkvæmt könnuninni Thomson Reuters Extel Pan European Survey.


 

Lánshæfisfyrirtækið Moody‘s tilkynnti í dag um að það hefði tekið lánshæfiseinkunn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) til athugunar með hugsanlega lækkun í huga en einkunn OR er Aaa2.


 

Hjörleifur Kvaran, forstjóri REI, segir að félagið muni skoða málin komi ásættanlegt tilboð frá GGE í hlut REI í Enex.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 0,7% og er 4.252 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst  um 0,5% og er 151,3 stig.


 

Actavis hefur sett krabbameinslyfið Bicalutamid á markaði í Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi. Bicalutamid frá Actavis er fyrsta samheitalyf lyfsins sem fáanlegt er á þessum þremur mörkuðum.


 

Gengisvísitalan er nú 151,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,2% frá opnun í morgun en 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði örlítið þegar opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun en hefur aftur á móti lækkað síðan þá og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:45 í 4.249 stigum.


 

Miklir hagræðingarmöguleikar blasa við með yfirtöku Kaupþings á SPRON


 
Innlent
10. júlí 2008

Þurrka upp krónur

Greiningardeilda Kaupþings segir stórfellda útgáfu innistæðubréfa og frekari útgáfu ríkisbréfa hafa þau áhrif að krónur fari úr fjármálakerfinu og inn í Seðlabankann.


 

Fjárfestingarfélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, Novator, var í hópi þeirra sem hlutskarpastir urðu í útboði á þriðju-kynslóðar farsímaleyfum (3G) í Kanada.


 

Afli íslenskra skipa á árinu 2007 var tæp 1.396 þúsund tonn, 73 þúsund tonnum meiri en árið 2006.


 

Dregið hefur úr sölu á sumarhúsum undanfarið. Verð hefur haldist hátt og erfitt reynist að fá lán. Viðskipti fara nú aðallega fram í formi eignaskipta.


 

Sitt sýnist hverjum um aukna útgáfu stuttra ríkisbréfa og innistæðubréfa


 

Ný könnun frá Creditinfo Íslandi sýnir að frá árinu 2005 hefur magn innlendra frétta í helstu fjölmiðlum aukist um tæplega þriðjung og vegar þar mest aukin útgáfa dagblaðaefnis.


 

Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri Orkuveitunnar sem lét af störfum í lok maí, mun hafa tekið með sér mikið af trúnaðarupplýsingum úr skjalasafni Orkuveitunnar rétt áður hann hætti.


 

Áfrýjunarnefnd neytendamála staðfestir ákvörðun Neytendastofu að hluta


 

Hrein eign lífeyrissjóða var 1.764 milljarðar króna í lok maí og hafði hækkað í mánuðinum um 25 milljarða eða 1,4%.


 

Gengisvísitalan var 152,1 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá opnun í morgun en 1,9% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 0,8% og er 4.281 stig við lok markaðar.


 

Nú hefur tekið gildi samningur Samtaka atvinnulífsins (SA) og Alþýðusambands Íslands (ASÍ) um greiðslur í Endurhæfingarsjóð.


 

Nú hafa hátt í 200 konur lokið námskeiði í samningatækni fyrir konur á vegum Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands.


 

Gengisvísitalan er nú 152 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,2% frá opnun í morgun en 2% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær. Krónan hafði rétt eftir hádegi styrkst um 1,3% en hefur nú gefið örlítið eftir.


 

Nesvellir og Öryggismiðstöðin hafa undirritað samstarfssamningu til þriggja ára um öryggisþjónustu á Nesvöllum í Reykjanesbæ. Samningurinn felur í sér náið samstarf um uppbyggingu öruggrar búsetu á Nesvöllum.


 

Keypti eigin bréf fyrir sex milljónir


 

„Enn er verið er að vinna að því að taka erlent »» lán til þess að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans,“ sagði Geir H. Haarde eftir ríkisstjórnarfund í gær. Geir vildi, sem fyrr, lítið segja um hvenær lánið yrði tekið. Verið sé að vinna að því og hann sagðist treysta þeim sem það gerðu fullkomlega. Hann væri þessum málum vel kunnur.


 

Ingimundur Friðriksson í The Guardian


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,8% og er 4.275 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,5% og er 151,6 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Landssamtök landeigenda ósátt við framgang ríkisins í þjóðlendumálum


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 1,3% og er 4.295 skömmu eftir opnun markaðar. Veltan á fyrstu tíu mínútunum nemur 400 milljónum króna.  Krónan hefur styrkst um 0,9% og er 1542,6 stig, en gjaldeyrismarkaður opnaði fyrir meira en klukkustund, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Í lok maí voru sparifjáreigendur á netinnlánsreikningi Kaupþings, Kaupthing Edge, orðnir 150 þúsund og innlánin námu þá um 2,4 milljörðum evra eða tæplega 290 milljörðum íslenskra króna. Þetta eru síðustu „opinberu“ tölurnar frá Kaupþingi um innlán á Kaupthing Edge.


 

Kræklingarækt fellur vel að vinnslu og markaðssetningu sjávarfangs


 

Össur er eina félagið þar sem greinendur vænta hagnaðaraukningar milli ára


 

Eftir stöðugan vöxt í dagvöruverslun stefnir í breytingar í ár


 

Í Hálffimm fréttum Kaupþings er greint frá því að dráttarvextir eru nú hærri en þeir hafa verið síðan 1991. Í byrjun þessa mánaðar fóru dráttarvextir í 26,5% en þeir voru 27% í nóvember 1991.


 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur staðfest niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins um að Fiskmarkaður Íslands hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína með því að tvinna saman kaup á fiski og slægingu á fiski og þannig raskað samkeppni á uppboðsmarkaði fiskafurða. Þetta kemur fram í frétt á vef Samkeppniseftirlitsins.


 

Samkeppnisúrskurður felldur úr gildi


 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra og skipulagsnefnd Rangárþings veittu í dag framkvæmdarleyfi til hafnargerðar við Bakkafjöru. Var leyfið samþykkt án allra athugasemda.


 

segir Icesave reikninga ganga vel í Hollandi


 

„Enn er verið er að vinna að því að taka erlent lán til þess að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans," sagði Geir H. Haarde eftir ríkisstjórnarfund í dag.


 

Nokkuð dró úr veikingu krónunnar þegar líða fór á daginn


 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur úrskurðað að Orkuveitu Reykjavíkur sé óheimilt að eiga sem nemur 10% hlut eða meira í Hitaveitu Suðurnesja.


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2%, krónan veikist um 0,7%.


 

Century Aluminum [CENX] tilkynnti í dag um aukið hlutafjárútboð en samkvæmt tilkynningu frá félaginu stendur til að bjóða 6,5 milljón hluti til sölu.


 

Á síðustu vikum hefur eigið fé Geysis Green Energy verið aukið um rúma fimm milljarða íslenskra króna, en þar af eru um tveir milljarðar frá Ólafi Jóhanni Ólafssyni, nýjum stjórnarformanni og Adam Wolfensohn, framkvæmdastjóri Wolfensohn & Company.


 

Tekin verður ákvörðun um það í þessari viku hvaða starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur flytjist yfir til Reykjavík Energy Invest í stað þeirra fjögurra sem sögðu upp störfum fyrir mánaðamót.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,6% og er 4.257 stig. Gengi krónu hefur veikst um 1,4% og er 155 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Kauphöllin hefur stöðvað pörun viðskipta með bréf Century Aluminum Company[CENX], að því er fram kemur í frétt frá Kauphöllinni.


 

Greining Glitnis gerir ráð fyrir að mánaðarleg verðbólga taki við sér á nýjan leik eftir gengislækkun á undanförnum vikum.


 

Gengisvísitalan er nú 155 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,4% frá opnun í morgun en 0,4% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Alcoa og Landsvirkjun munu á næstunni taka upp formlegar viðræður um orkukaup vegna álvers á Bakka. Stefnt er að því að viðræðunum ljúki fyrir árslok 2009.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur tók dýfu niður á við strax þegar opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:20 í 4.254 stigum. Þannig hefur hún lækkað um 1,7% í dag.


 

Á hluthafafundi í Geysir Green Energy sem haldinn verður í dag verður gengið frá aðkomu tveggja nýrra hluthafa í félagið og í kjölfarið verður kosin ný stjórn fyrir Geysi Green Energy.


 

Skuldatryggingaálagið á íslensku bankana og íslenska ríkið hefur hækkað jafnt og þétt undanfarinn mánuð og hlutfallslega mun meira en sem nemur hækkun iTraxx Financials-vísitölunnar.


 

Stofnfjáreigendur Byrs sparisjóðs verða boðaðir til fundar í ágúst eða september til að taka ákvörðun um það hvort breyta eigi rekstrarformi sjóðsins yfir í hlutafélag.


 

Glerárdalshringurinn farinn í fjórða sinn þann 12. júlí


 

Spáir lakari afkomu í ár nema hjá Alfesca og Össuri


 

Eignarhald á félögum Baugs fært milli félaga


 

Formaður bankaráðs eins af stærstu bönkum Hollands kvað fast að orði þegar hann ræddi um Landsbankan


 

Orkustofnun og Landmælingar Íslands hafa endurnýjað samstarfssamning. Nýi samningurinn tekur við af samstarfssamningi frá árinu 2000, en markmið hans er að tryggja upplýsingamiðlun og samnýta landfræðileg gögn, samkvæmt frétt á vef Orkustofnunar. Með upplýsingamiðluninni og samnýtingu er komið í veg fyrir tvíverknað.


 

Greiningardeild Kaupþings telur líkur á því að einhver rekstrarfélaganna – til viðbótar við 365 – muni óska eftir afskráningu úr Kauphöll Íslands til þess að geta unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu fjarri opinberri umfjöllun bæði fjölmiðla og greiningardeilda.  Í Hálffimm fréttum greiningardeildarinnar nefnir hún þó ekki fyrirtæki, sem eru líkleg til þess að sækja um afskráningu.


 

Sterk fylgni er á milli hve skuldsett rekstrarfélögin eru og gengisþróunar hlutabréfa þeirra, að því er greiningardeild Kaupþings segir.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 203,0 milljörðum króna í lok júní og hækkaði um 12,9 milljarða í mánuðinum.


 

Evran komin undir 120 krónur


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hækkaði um 0,7% og er 4.362 stig við lok markaðar, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis. Til samanburðar þá stóð vísitalan í stað við hádegi.


 

Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu fimm mánuði ársins 2008 liggur nú fyrir.


 

Samningur Sjúkraliðafélags Íslands við Samtök fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu (SFH) var samþykktur með meirihluta atkvæða í rafrænni atkvæðagreiðslu.


 

Velta á millibankamarkaði með gjaldeyri nam 714 milljörðum króna í júní en var 368 milljarðar króna á sama tíma í fyrra.


 

Jákvæður gjaldeyrisjöfnuður bankanna jókst um 54,5 milljarða króna í júní síðastliðnum en hann var 837,8 milljarðar króna yfir mánuðinn.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 0,2% og er 4.289 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,6% og er  154,4 stig á sama tíma, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Undanfarinn hálfan mánuð hefur gengi krónu hækkað um 9% eftir að hafa náð sögulegum lægðum upp úr miðjum júnímánuði. „Ekki sér enn fyrir endann á þessu styrkingarferli,“ segir greiningardeild Glitnis og bendir á að krónan hefur styrkst um 0,6% frá opnun markaða.


 

Kostnaður Tryggingastofnunar vegna lyfja jókst um 14% miðað við sama tíma í fyrra, eða um 308 milljónir króna. Helstu ástæður eru aukin lyfjanotkun og lágt gengi íslensku krónunnar.


 

Gengisvísitalan er nú 154 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,9% frá opnun í morgun en 1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því á föstudag.


 

Marel Food Systems hefur opnað nýtt 9,500 fermetra framleiðsluhúsnæði í Nitra, Slóvakíu, sem styrkir verulega framleiðslugetu fyrirtækisins. Nú þegar starfa um það bil 120 manns á vegum Marel Food Systems í Nitra en gert er ráð fyrir að starfsmönnum fjölgi í 300 þegar framleiðslan nær hámarki.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] stendur nánast í stað frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:30 í 4.297 stigum.


 

Kínverska olíuleitarfyrirtækið China National Offshore Oil eygir nú möguleika á því að kaupa norska olíuleitarverktakann, Awilco Offshore ASA en kaupverðið mun að sögn Wall Street Journal vera um 2,5 milljarðar Bandaríkjadala.


 

Gistinætur á hótelum í maí síðastliðnum voru 117.300 sem er sambærilegt við maí 2007.


 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Iðnaðarráðuneytið hafa gert með sér samkomulag, sem undirritað var um helgina, um framkvæmd verkefna byggðaáætlunar 2008-2009 sem unnin verða á starfsstöðvum Nýsköpunarmiðstöðvar í Reykjavík, Vestmannaeyjum, Ísafirði og Höfn í Hornafirði.


 

 B&L hefur fengið í salinn til sín fyrsta X6 bílinn, sem er nýjasta afurð bæverska framleiðandans.


 

Gestir á milli 13 og 14 þúsund


 

Laugavegurinn hefur fengið nýjan ábúanda


 

Nýr staður á vegum Serrano veitingakeðjunnar var opnaður í vikunni á nýrri N1 bensínstöð á Bíldshöfða.


 

Nýskráningum fækkar þó milli ára


 

Rólegt var á hlutabréfamörkuðum í gær, föstudag. Velta með hlutabréf á Aðallista Kauphallar Íslands og hliðarmarkaðnum First North nam aðeins 1.099 milljónir króna. Það er minnsta dagsvelta síðan 9. ágúst 2006.


 

Gera viðskiptavinum sínum kleift að greiða laun í öðru en krónum


 

Að leigja eða kaupa, þarna er efinn


 
Innlent
4. júlí 2008

Engin áhætta tekin

Fyrirtæki fylgjast betur með útistandandi kröfum


 

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) hefur ákveðið að flytja höfuðstöðvar félagsins að Síðumúla 24 í Reykjavík.


 

Í nýrri skýrslu sem sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sendi frá sér í dag kemur fram að nefndin telur íslenska hagkerfið gott og sveigjanlegt þó á því megi finna ýmsa galla.


 

Ríkislögreglustjóri hefur gefið út ákæru á hendur Jóni Ólafssyni, athafnamanni, fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum.


 

Hefur veikst um 21,9% frá áramótum


 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 2,7% í vikunni og er 4.295 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Ekki mikil breyting á fjölda samninga en meðalvelta eykst nokkuð


 

Seðlabankinn lítur mun dekkri augum á framtíðina en sérfræðingar á fjármálamarkaði, sérstaklega þegar horft er til hagvaxtar næstu þrjú árin.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] stóð í stað við lok markaða og var í lok dags 4.295 stig.


 

Á blaðamannafundi Seðlabankans í gær var Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans spurður út í viðhorf almennings til Seðlabankans sem mælst hefur fremur neikvætt síðustu misseri.


 

Telur ekki að bankarnir hafi átt þátt í gengisfalli


 

Robert Wade er sagður hafa mjög rangt fyrir sér um íslenskt efnahagslíf í grein Friðiks Más Baldurssonar, prófessors við Háskólann í Reykjavík og Richard Porter, prófessors við London Business School, í grein sem birtist í Financial Times í dag.


 

Nyhedsavisen, sem er í eigu  danska fjárfestisins Morten Lunds (51%)  og Stoða Invest (49%) - sem er í eigu helstu eigenda Baugs - vantar nauðsynlega fjármagn á bilinu 1,6 til tveggja milljarða íslenskra króna til þess að haldi úti rekstri blaðsins út þetta ár.


 

Breskur prófessor sagði í vikunni sterkan orðróm um stjórnarslit hér á landi


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,4% og er 4.314 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 0,5% og er 155,7 stig, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Danska lánatryggingarfyrirtækið Euler Hermes veitir þeim birgjum sem selja dönsku raftækjakeðjunni Merlin ekki lengur tryggingu fyrir að þeir fái greiðslu vegna vantrúar á fjárhagslega burði Merlin, að því er fram kemur í frétt Børsen sem fjallar um það í opnugrein hvernig lausafjárkreppan geti sett dönsk fyrirtæki í íslenskri eigu í erfiðar aðstæður.


 

Umsvifum Baugs á Íslandi lokið


 

Lægstbjóðanda var óheimilt að lagfæra hæfi og fjárhagsstöðu eftir opnun tilboða


 

Gengisvísitalan er nú 156 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,3% frá opnun í morgun en 2,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Davíð segir bankann ekki vera að tala niður fasteignaverð


 

Lítil velta með hlutabréf


 

Demóklesarsverð hangir yfir hagkerfinu


 

EJS hefur tekið til sölu GSM síma. Samkvæmt fréttatilkynningu frá félaginu eru símarnir með Windows Mobile stýrikerfi. Notendur símanna geta þannig t.d. sent og sótt tölvupóst og haldið utan um netfanga- og símanúmeralista sem er samræmdur milli síma og tölvu. Auk þess veitir Windows Mobile stýrikerfið aðgang að skoðun og vinnslu á skjölum úr öllum Microsoft Office forritum.


 

Segir Jón Sigurðsson, forstjóri Stoða


 

Seljandi hlutarins er Styrkur Invest sem er í meirihlutaeigu Gaums.


 
Innlent
4. júlí 2008

Einfaldara Ísland?

?Áætlanir ráðuneytanna eru flestar ekki mjög metnaðarfullar,? segir SA.


 

Ráðherrar frá aðildarríkjum EFTA funduðu í Lugano í Sviss


 

Baugur Group mun í dag tilkynnna um flutning fyrirtækisins til Bretlands, að því er fram kemur í Daily Telegraph í dag.


 

„Staðan er einfaldlega þessi: Evrópska lyfjaverslunin, sú stefna sem ESB hefur markað sér, er haftaverslun, í raun væg útgáfa að einokunarversluninni sem Íslendingar bjuggu hér við í eina tíð. Við erum með fákeppni og alltof hátt verð. Það væri í sjálfu sér ekki flókið mál að opna lyfjamarkaðinn ef við værum ekki hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, en vegna þess að við þurfum að fara eftir þessum evrópureglum þá er það mjög flókið mál,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðisráðherra, í helgarviðtali Viðskiptablaðsins.


 

Lægri stýrivextir myndu ekki lækka gengi krónunnar og því ætti Seðlabankinn að nýta tækifærið og byrja að lækka vexti sem fyrst, að sögn Kristínar Pétursdóttur, forstjóra Auðar Capital. Þetta kemur fram í frétt Rúv. Seðlabanki Íslands ákvað í dag að halda stýrivöxtum óbreyttum í 15,5%, líkt og margir áttu von á. Hún segir í samtali við Rúv að lausafjárkreppan dugi til að hægja á efnahagslífinu. Þeir sem á annað borð fái lán fái þau á gríðarháum vöxtum. Kristín segir í frétt Rúv að hér ríki sérstakt ástand, þar sem markaður með vaxtamunarviðskipti sé nánast óvirkur. Það þýði að þó Seðlabankinn myndi lækka vexti, þá myndi það líklega engin áhrif hafa á gengi krónunnar til lækkunar eins og það myndi gera, ef markaðir væru eðlilegir.


 

Geysir Green Energy (GGE) hefur ekki lokið greiðslu á hlutafjáraukningu í Enex. Hlutafjáraukningin á að greiðast í þremur hlutum og síðasti hluti greiðslu Reykjavík Energy Invest, um 200 milljónir samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, hefur verið greiddur.


 

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar leggur til við bæjarstjórn Reykjanesbæjar að Norðuráli verði veitt leyfi fyrir byggingu álvers og tengdra mannvirkja í Helguvík.


 

Segja íslenska hagkerfið hafa kólnað hratt


 

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir í leiðara fréttabréfs samtakanna að kjarasamningarnir sem undirritaðir voru í febrúar síðastliðinn hafi verið gerðir á þeim forsendum að kaupmáttur launa héldist og verðbólga færi lækkandi.


 

Úr leiðara fréttabréfs Samtaka atvinnulífsins


 

Gengisvísitalan var við lok markaða 156,7 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 1,7% frá opnun í morgun en 1,3% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Í skýrslu SA um fjölmyntavæðingu atvinnulífsinssegir að Lífeyrissjóðirnir íhugi nú að veita lán í erlendri mynt


 

Kauphöll Íslands hefur lokið rannsókn sinni á hvort Landsbankinn hafi búið yfir meiri upplýsingum en aðrir fjárfestar 19. júní,  daginn sem tilkynnt var um umfangsmiklar breytingar á Íbúðalánasjóði.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] lækkaði um 0,3% í dag og stendur við lok markaða í 4.296 stigum samkvæmt markaðsvakt Mentis.


 

Einhugur var í nefnd Samtaka Atvinnulífsins um að græða ætti götu þess að viðskipti og notkun eða tenging við gjaldmiðla gæti þróast óhindrað á þann hátt sem markaðsaðilar telja hagkvæmast hverju sinni. Fjölmyntavæðingin verði knúin áfram af eftirspurn eða þörfum atvinnulífsins og heimilanna.


 

SFR og RARIK hafa skrifað undir nýjan kjarasamning.


 

Maritech hlaut í gær verðlaun og viðurkenningu Microsoft á Íslandi fyrir bestan árangur í sölu og dreifingu á Microsoft Dynamics NAV, áður Navision.


 

Í könnun sem Capacent Gallup vann fyrir Samtök atvinnulífsins (SA) kemur fram að um 76% stjórnenda 400 í stærstu fyrirtækjum landsins telji aðstæður í efnahagslífinu vera frekar eða mjög slæmar. 22% telja aðstæður hvorki góðar né slæmar en einungis 2% svarenda telja þær góðar.


 

Kreditkortavelta heimila var 13,0% meiri í janúar – maí 2008 en á sama tíma í fyrra. Debetkortavelta jókst um 0,9% á sama tíma.


 

Eftir algera ládeyðu í jöklabréfaútgáfu frá febrúarlokum hefur ný útgáfa loks litið dagsins ljós, að sögn greiningardeildar Glitnis.


 

Úrvalsvísitalan hefur lækkað um 1,6% og er  4.258 stig við hádegi, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.  Veltan nemur 1,2 milljarði króna.


 

Kauphöllin á Ísland hefur ákveðið að fella niður viðskipti með skuldabréfaflokk RIKB 08 1212 sem urðu á verðinu 96,31 kl. 13:34:37 CEST.


 

90 störf verða til með kísilverksmiðjunni


 

Nordea, stærsti banki Norðurlandanna, telur að Seðlabanki Íslands muni ekki hækka stýrivexti frekar, þrátt fyrir mikla verðbólgu.  Og telur líkur á stýrivaxtalækkun í lok árs, að því er fram kemur í frétt Dow Jones.


 

Gengisvísitalan er nú 159,8 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 0,2% frá opnun í morgun en 0,7% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Gengi króna hefur verið stöðugt það sem af er stýrivaxtaákvörðunardags. Seðlabankinn ákvað í dag að halda stýrivöxtum óbreyttum í 15,5%, líkt og greiningardeildir bjuggust við.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur lækkað um 1,2% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:30 í 4.258 stigum.


 

kynnt fljótlega fyrir fjárfestum


 

Forsvarsmenn Geysis Green Energy (GGE) og Reykjavík Energy Invest (REI), dóttufélags Orkuveitu Reykjavíkur, eiga nú í viðræðum um framtíð Enex. GGE á 73,1% í Enex og REI á 26,5%. Aðrir eiga minna.


 

umfjöllun á vef Samtaka atvinnulífins


 

Fyrirhugað er að setja nýjan íslenskan bjór á markað í lok þessa mánaðar. Bjórinn heitir Gullfoss og er framleiddur af nýlega stofnuðu brugghúsi sem heitir Ölgerð Reykjavíkur.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir júní 2008 nam útflutningur 38,3 milljörðum króna og innflutningur 39,2 milljörðum króna.


 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að breyta ekki stýrivöxtum og verða þeir áfram 15,5%.


 

Framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur þögull sem gröfin


 

90 störf verða til með byggingu nýrrar verksmiðju í Helguvík


 

Landic Property vinnur í að ganga frá lausum endum vegna sölu á Keops Development


 

Eimskip CTG, norski armur Eimskips, hóf í fyrra tilraunasiglingar frá Nýfundnalandi í Kanada til Rússlands og Evrópu með frysta rækju og loðni. Eftirspurn eftir slíkum flutningum er sérstaklega mikil frá maí og fram í október, að því er segir í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Verðþróun SPRON, Existu og Kaupþings frá því tilkynnt var um yfirtöku


 

Heildarvelta allra félaga í Kauphöllinni á öðrum ársfjórðungi nam 350 milljörðum króna. Af þeirri upphæð nam velta með bréf í Kaupþingi, Glitni og Landsbankanum tæpum 240 milljörðum, eða um 67% af heildarveltunni.


 

Eimskipafélagið [HFEIM] hefur selt flestar eignir Innovate, kæli- og frystigeymslufyrirtækið sem það ákvað nýverið að afskrifa að fullu fyrir 74,1 milljón evra, til breskra fyrirtækja. Stobart Group keypti kælisvið þess að mestum hluta og Yearsley Group keypti frystisviðið.


 

Samtök atvinnulífsins (SA) segja Skipulagsstofnun í fjölmörgum dæmum hafa að því er virðist farið út fyrir lögbundið hlutverk sitt á undanförnum misserum. Þetta kemur fram í frétt á vef SA.


 

Gengisvísitalan var 159,4 stig við lok markaða samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,6% frá opnun í morgun en 1 % frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

„Það er ekki flugufótur fyrir þessu,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, þegar hún er spurð út í þau ummæli Roberts Wade, prófessors við London School of Economics, að sterkur orðrómur sé um það á Íslandi að Samfylkingin muni slíta samstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og knýja fram kosningar.


 

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,3% og er 4.307 stig í lok dags, samkvæmt upplýsingum frá Markaðsvakt Mentis.


 

Tvær tilkynningar um hópuppsagnir bárust Vinnumálastofnun í júnímánuði og snúa bæði tilvikin að flugi og flugþjónustu.


 

Farþegar sem fóru um Keflavíkurflugvöll í júní voru 2,8% færri en á sama tíma í fyrra. Fjöldi farþega í júní var 250.000. Samkvæmt frétt Ferðamálastofu um málið munar mestu um fækkun áfram- og skiptifarþega (e. transit).


 

Breska vöruflutningafyrirtækið Stobart Group hefur keypt hluta af starfsemi Innovate, sem er kæli- og frystigeymslufyrirtækiðsem Eimskip [HFEIM] afskrifaði nýverið að fullu fyrir 74,1 milljón evra, að því er erlendir fjölmiðlar segja frá.


 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað um 0,4% og er 4.310 stig við hádegi. Gengi krónu hefur styrkst um 1,4% og er 158,2 stig.


 

Gengið hefur verið frá samkomulagi um að Þór Sigþórsson, forstjóri Encode - Íslenskra lyfjarannsókna, kaupi fyrirtækið af Íslenskri erfðagreiningu og tók hann við rekstrinum í gær.


 

„Þetta er fullkomlega úr lausu lofti gripið,“ segir Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra um þau ummæli Roberts Wade, prófessors við London School of Economics, að sterkur orðrómur sé um það á Íslandi Samfylkingin muni slíta samstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og knýja fram kosningar.


 

Gengisvísitalan er nú 159,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því styrkst um 0,8% frá opnun í morgun en 1,1% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

Úrvalsvísitalan [OMXI15] hefur hækkað um 0,9% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:45 í 4.330 stigum.


 

Indverska lyfjafyrirtækið Glenmark Pharmaceuticals tilkynnti í morgun að félagið hefði gert samning við Actavis og pólska fyrirtækið Biovena um að yfirtaka sjö samheitalyf til dreifingar í Póllandi.


 

Eigendur Bráðar, rekstrarfélags Veiðimannsins í Hafnarstræti hafa ákveðið að loka versluninni á haustmánuðum. 


 

Mikill samdráttur varð í sölu á svonefndum lúxusbílum í júnímánuði miðað við sama mánuð í fyrra.


 

Erlendir fjárfestar hafa sýnt á því áhuga að kaupa hlut í ENEX, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins, og er einkum rætt um hluti Geysir Green Energy í því sambandi, en GGE á 73,1% í félaginu á móti REI, sem á 26,5%. Ekkert tilboð hefur hins vegar verið lagt fram og mun einkum vera um óformlegar þreifingar að ræða.


 

 „Í ljósi mikillar óvissu væri ekki óskynsamlegt að halda vöxtum óbreyttum, efnahagslífið er farið að sýna skýr merki um samdrátt,“ segir Gunnar Haraldsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar. Seðlabankinn mun tilkynna og rökstyðja stýrivaxtaákvörðun sína í fyrramálið.


 

Robert Wade hefur komið til Íslands oftar en einu sinni


 

Norska viðskiptablaðið stendur fyrir keppni milli fjögurra stærstu fjármálafyrirtækja landsins um hvert þeirra nær að velja besta eignasafn verðbréfa yfir ákveðið tímabil. Verðbréfasvið Glitnis í Noregi sigraði að þessu sinni, undir forystu Bengt Jonassen.


 

„Við erum mjög ánægðir með að stjórnir félaganna séu búnar að komast að þessari niðurstöðu. Það eru nokkrir fyrirvarar, og ekkert breyst hvað það varðar,“ segir Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings á Íslandi í samtalið við Viðskiptablaðið í tilefnisameiningar Kaupþings og Spron sem tilkynnt var um fyrr í dag.


 

Segir Guðmundur Hauksson, forstjóri Spron


 

Ekki verður greitt fyrir eigin hluti Spron


 

Í tilkynningu til Kauphallarinnar vegnasameiningar Kaupþings og Spron kemur fram að samruninn er háður samþykki hluthafafundar Spron og Fjármálaeftirlitsins.


 

Kaupþing yfirtekur eignir og skuldir Spron


 

Hefur styrkst um rúm 5% á viku


 

Á hluthafafundi 365 [365] sem haldinn var í dag voru hluthafar sem fara með 88,5 % atkvæða mættir til fundarins.


 

Century Aluminium lækkaði um 7,9% - líkt og sjá má í töflunni hér til hliðar - og sjö daga lækkun nemur 12,5% og Exista lækkaði um 7,5%, sjö daga lækkun félagsins nemur 15,5%.


 

66°Norður opnar nýja 300 fermetra sérverslun í Nørreport í haust auk þess sem fyrirtækið mun opna verslun í Magasin du Nord í Árósum.


 

Nú þegar helmingur ársins er liðinn er veltan á árinu orðin 4.290 milljarðar og er það 31% meiri velta en á síðari hluta síðasta árs, að því er fram kemur í frétt frá Kauphöllinni.


 
Innlent
1. júlí 2008

Exista fellur um 8%

Félagið leiðir lækkanir dagsins


 

Markaðsverðbréf námu í lok maí 7.328 milljörðum króna og lækkuðu um 147 milljarða milli mánaða.


 

Heildareignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða voru 698 milljarðar í lok maí og höfðu dregist saman um tæpa 7 milljarða króna í mánuðinum.


 

Ný skýrsla Vinnumálastofnunar gerir ráð fyrir að meðalatvinnuleysi ársins 2008 verði um 1,3%.


 

Helstu hlutabréfavísitölur í Evrópu eru rauðar það sem af er degi. Danska vísistalan OMXC hefur lækkað um 1,9%, norska vísitalan OBX hefur lækkað um 1,5% og sænska vísitalan OMXS hefur lækkað um 2,5%, samkvæmt upplýsingum Euroland.


 

Íslenskir fjárfestar undir forystu Jónasar Tryggvasonar hafa fest kaup á apótekarakeðjunni Salve í Úkraínu. Samkvæmt tilkynningu frá MP Fjárfestingabanka, sem hafði milligöngu um viðskiptin, er um að ræða keðju 20 apóteka í Vestur-Úkraínu.


 

Samningar um kaup fasteignafélagsins Landic Property á eignum TM í gömlu Morgunblaðshöllinni og í TM húsinu þar við hliðina á í Aðalstræti voru undirritaðir um helgina. Með kaupunum á Landic Property stærstan hluta húsanna tveggja.


 

Gengisvísitalan er nú 161,2 stig samkvæmt Markaðsvakt Mentis og hefur krónan því veikst um 1,2% frá opnun í morgun en 0,5% frá opinberu gengi Seðlabankans frá því í gær.


 

[OMXI15]Úrvalsvísitalan  hefur lækkað um 1,9% frá því að opnað var fyrir viðskipti í Kauphöllinni klukkan 10 í morgun og stendur nú þegar þetta er skrifað, kl. 10:40 í 4.294 stigum.


 

Í apríl barst Samkeppniseftirlitinu erindi frá Tax Free á Íslandi um meinta misnotkun Global Refund á Íslandi á markaðsráðandi stöðu samkvæmt samkeppnislögum.


 

Tvö jafnstór viðskipti voru með Kaupþing [KAUP] og Landsbankann [LAIS] í morgun eða 2,3 milljarða króna, samkvæmt upplýsingum Markaðsvaktar Mentis.


 

Stimpilgjöld vegna lána til fasteignakaupa á fyrstu eign verða afnumin í dag, 1.júlí.


 

Stjórnendur Sterling hafa ákveðið að grípa til mikilla niðurskurðaraðgerða, bæði með lokun flugstarfsstöðva, niðurskurðar í sætaframboði og verulegri fækkun starfsfólks, sem til samans eiga að lækka árlegan rekstrarkostnað félagsins um meira en 100 milljónir danskra króna, eða 1,7 milljarða íslenskra króna.


 

Embætti talsmanns neytenda er þriggja ára í dag en embættið var sett á laggirnar þann 1. júlí árið 2005.


 

Heildarverðmæti seldra framleiðsluvara árið 2007 var 396 milljarðar króna sem er aukning um tæpa 40 milljarða króna frá árinu 2006 og 9,3% aukning að raungildi.


 

Viðskiptaráðherra mun skipa nefnd sem mun hafa það hlutverk að kanna stöðu fjármálalæsis hér á landi, meta þörf á aðgerðum til að bæta þekkingu almennings á vörum og þjónustu fjármálafyrirtækja, og gera tillögur í framhaldi af því.


 

Þeir sem ferðast til útlanda geta frá og með deginum í dag haft meðferðis þegar þeir koma aftur til landsins varning að verðmæti allt að 65 þúsund krónur í stað 46 þúsund áður.


 

Öðrum ársfjórðungi lauk í gær, en á tímabilinu lækkaði Úrvalsvísitalan um 13% og stóð í 4.377 stigum við lokun markaða í gær. Lækkunin er í meiri takt við það sem hefur átt sér stað á öðrum norrænum hlutabréfamörkuðum á fjórðungnum.


 

Útflutningur á áli ríflega tvöfaldaðist í milli ára í maímánuði og fór úr tæpum 35 þúsund tonnum í tæp 75 þúsund tonn, en þessi aukning átti stóran þátt í því að vöruskiptajöfnuður batnaði verulega í mánuðinum.


 

Fjárfestingar í hrávörum eru engin nýlunda, þær eru elsta verslunarvara heims. Hrávörur hafa, af mörgum ástæðum, hækkað gríðarlega í verði að undanförnu og þá má helst nefna mikla umframeftirspurn og skort.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.