*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


febrúar, 2009

 

Pétur H. Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokks, vill að viðskiptanefnd þingsins verði falið að semja lagafrumvarp um nýja tegund hlutafélaga sem væri með gagnsætt eignarhald. Slíkum félögum yrði jafnframt bannað að lána til eða eiga í hlutafélögum sem eiga þau beint eða óbeint.


 

Bæði danskar og sænskar heilbrigðisstofnanir auglýsa eftir íslenskum læknum á vef Læknablaðsins. Þessum auglýsingum fer fjölgandi og eru til marks um aukinn áhuga á íslenskum læknum erlendis frá.


 

Landsbanki Íslands (gamli Landsbankinn) og Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hf. (Straumur) hafa gengið frá samkomulagi um uppgjör krafna í milli bankanna þ.m.t. kröfum vegna peningamarkaðslína, lána, afleiðustaða, skuldabréfa og ábyrgða.


 

Stjórn Marel Food Systems hf. leggur til við aðalfund Marel Food Systems hf. að greiða ekki út arð vegna reikningsársins 2008. Einnig er lagt til að stjórnarlaun vegna ársins 2009 lækki að meðaltali um 20%.


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,5% í dag og stóð við lok markaða í 820 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Forstjóri Eimskipafélagsins segir félagið ekki hafa þurft á aðstoð bankanna að halda frá bankahrunin


 

Ragna Árnadóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra hefur ákveðið að skipa þriggja manna nefnd er vinni að því að móta tillögur um setningu nýrra reglna um skipan dómara, í samræmi við verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar.


 

Ríkisstjórn Íslands afréð á fundi sínum í dag, að tillögu forsætisráðherra, að ganga til samninga við ráðgjafafyrirtækið Hawkpoint um að vinna að samningagerð milli gömlu og nýju bankanna undir stjórn fulltrúa íslenskra stjórnvalda.


 

„Þetta hefði vel mátt bíða næstu ríkisstjórnar," segir Kolbrún Halldórsdóttir umhverfisráðherra um frumvarp iðnaðarráðherra, Össurar Skarphéðinssonar, um heimild til samninga um álver í Helguvík.


 

Gera má ráð fyrir að tugir milljarða króna tapist í kjölfar þess að erlendar eignir Milestone eru seldar núna. Undanfarið hefur verið unnið að því að endurskipuleggja reksturinn en ljóst er að þær tilraunir voru andvana fæddar, meðal annars vegna vantrausts á íslenskum fjárfestum erlendis.


 

hrein staða við útlönd neikvæð um 3.675 milljarða króna í lok ársfjórðungsins


 

Búið að ná samningum við alla lánadrottna nema einn


 

Sú niðurstaða sem nú er fengin með erlendar eignir Milestone eru mikil vonbrigði að sögn Guðmundar Ólafssonar framkvæmdastjóra hjá Milestone.


 

Heildareignir Moderna, móðurfélags Milestone, námu 444 milljörðum miðað við sex mánaða uppgjör á síðasta ári.


 

Rúmlega 83 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í nýliðnum febrúarmánuði, samkvæmt tölum frá flugvellinum.


 

Moderna Finance AB, dótturfélag Milestone ehf. í Svíþjóð, hefur undirritað samninga um sölu á skaðatryggingafélaginu Moderna Forsäkringar og sjóðstýringarfyrirtækinu Aktie-Ansvar.


 

Tilboð í eignir félagsins í Norður-Ameríku metin, enn óljóst hver áhrifin á sölunni verða


 

Formenn fjögurra þingflokka, Samfylkingar, Vinstri grænna, Framsóknar og Frjálslyndra hafa lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um persónukjör í kosningum til Alþingis. 


 

Formaður Framsóknarflokksins harðorður í garð ríkisstjórnarinnar, vill sjá fleiri aðgerðir


 

Aðalfundur Icelandair Group haldinn í dag


 

Úrvalvísitalan lækkar, aðeins eitt félag hækkar


 

Nauðsynlegt að keyra niður stýrivexti sem fyrsta, segir forseti ASÍ


 

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri segir með ólíkindum hve umsvif félaga skráðra í skattaskjólum hafi vaxið hér á landi.


 

Einnig unnið að því að leysa upp Fyrirtækjabréf Landsbankans


 

Írskur hagfræðingur segir Írlands stefna í sömu átt og Ísland


 

Um ein milljón vinnustunda á hverju ári unnar í álverinu í Straumsvík


 

Afkoman þolanleg að sögn framkvæmdastjóra sjóðsins


 

Vinnumálastofnun greiðir út atvinnuleysistryggingar í dag, tæpa 2 milljarða króna, til um 14 þúsund einstaklinga.


 

Skuldabréf útgefin af Exista hf. (EXISTA 04 1, EXISTA 05 1, EXISTA 05 2, EXISTA 06 1A, EXISTA 06 3, EXISTA 07 1 og EXISTA 07 2) hafa verið færð á Athugunarlista vegna óvissu um fjárhagslega stöðu útgefanda með vísan tiltilkynningar frá félaginuí gær um greiðsluerfiðleika félagsins.


 

Polar bjór frá Ölgerðinni er kominn aftur á markað.


 

Seðlabank Íslands hefur metið hvort nauðsynleg skilyrði þess að hægt sé að afnema gjaldeyrishöft séu til staðar og komist að þeirri niðurstöðu að svo sé ekki.


 

Á í viðræðum um endurskoðun lánasamninga og uppgjör gagnkvæmra krafna


 

Verndaraðgerðir kínverskra stjórnvalda og birgðasöfnun á áli er meðal þess sem nefnt er til skýringar á lágu álverði í nýrri skýrslu IFS Greiningar um hrávörumarkaðinn. Álverð hefur lækkað um 13% frá áramótum og um 54% á síðastliðnum 12 mánuðum.


 

framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir lykilatriði að lækka vexti


 

grjótið er selflutt í tveim áföngum til sjávar


 

búið að flyja 250 þúsund rúmmetar úr námunni á Seljalandsheiði


 

Hagnaður Íslandspósts í fyrra nam 79 milljónum króna. Þetta er minna en áætlað hafði verið og mun minna en árið 2007 þegar hagnaður félagsins nam 230 milljónum króna.


 

Fasteignaverð hér á landi hefur lækkað um 5,5% að nafnvirði og tæplega 21% að raunvirði síðastliðna 12 mánuði. Þetta kemur fram í mánaðaryfirliti IFS Greiningar um fasteignamarkaðinn, en þar segir einnig að raunverðið hafi einu sinni lækkað meira. Það hafi verið árið 1985 og þá hafi lækkunin numið 21%.


 

Halli á rekstri Orkuveitu Reykjavíkur á síðasta ári nam 73 milljörðum króna samanborið við 6,5 milljarða hagnað árið á undan. Í tilkynningu kemur fram að aðalástæðan fyrir tapinu er reiknað gengistap vegna veikingar íslensku krónunnar, sem nemur 88,1 milljarði króna.


 

Vikuvelta á fasteignamarkaði tvöfaldaðist á milli vikna


 

Í framhaldi af þeim viðræðum sem hafa átt sér stað á milli Sparisjóðabanka Íslands hf. (áður Icebank) og stærstu lánveitenda bankans um fjárhagslega endurskipulagningu hans hefur verið skipaður vinnuhópur með fulltrúum Seðlabanka Íslands, erlendra lánveitenda og bankans sjálfs.


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.289 milljörðum króna í lok janúar og lækkuðu um 47 milljarða í mánuðinum.


 

Töluverð viðskipti þó með skuldabréf


 

Stjórnir SPRON og Frjálsa fjárfestingarbankans, dótturfélags SPRON, hafa ákveðið að vinna að sameiningu félaganna. 


 

Birgir Ármannsson segir þingmál ríkisstjórnarinnar föst milli Stjórnarráðsins og Alþingis


 

tóku formlega við fjórum nýjum Komatsu námutrukkum við Markarfljót í gær


 

Segist ekki muna hvenær hann var beðinn um að taka að sér starf seðlabankastjóra


 

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun að frumvarp til laga um heimild til samninga um álver í Helguvík, sem mun heimila að gengið verði til samninga við Century Aluminum Company og Norðurál Helguvík ehf vegna byggingar og reksturs álvers í Helguvík.


 

Helsta verkefni Seðlabanka Íslands á næstu misserum verður að styrkja krónuna.


 

Nýr seðlabankastjóri skipaður í morgun


 

Norsku viðskiptavefirnir slá því upp á forsíðum sínum í dag að Norðmaðurinn, Svein Harald Øygard, eigi tímabundið að gegna stöðu Seðlabankastjóra á Íslandi.


 

Sparnaðurinn verður greiddur út með jöfnum mánaðarlegum greiðslum


 

Í janúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 33,6 milljarða króna og inn fyrir 33,2 milljarða króna.


 

Forsætisráðherra hefur ákveðið að setja Svein Harald Øygard tímabundið í embætti seðlabankastjóra og Arnór Sighvatsson aðalhagfræðing Seðlabankans tímabundið í embætti aðstoðarseðlabankastjóra. Settur seðlabankastjóri og settur aðstoðarseðlabankastjóri skulu gegna embætti þar til forsætisráðherra hefur skipað í stöðurnar á grundvelli auglýsinga samkvæmt ákvæðum laganna.


 

Norðmaðurinn Jarle Bergo verður bankastjóri Seðlabanka Íslands eftir að núverandi bankastjórar láta af störfum. Þetta er fullyrt í frétt Aftenposten í dag, sem birt er á vefnum e24.no.


 

Segir framkvæmdastjóri LÍÚ um uppsagnir þyrluflugmanna sem dregið getur úr björgunarmöguleikum


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 6,3% í dag og stóð við lok markaða í 851 stigi samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Áttu að birtast í dag samkvæmt áætlun


 

Sparisjóðsbankinn, sem leysti verslunarrekstur Habitats til sín fyrir skömmu, leitar nú nýrra eigenda að rekstrinum.


 

Samkvæmt fréttum hafa Hermann Jónasson og Jóhann Óli Guðmundsson ráðist í lögleysu inn í fjarskiptafyrirtækið Tal og borið þaðan út forstjóra félagsins. Aðgerðirnar hafa þeir reynt að réttlæta með vísan í úrskurð Fjármálaráðuneytis.


 

Fyrrverandi forstjóri fær greiddar um hundrað milljónir króna á ári til æviloka


 

Krónan hefur styrkst um 17% frá því að millibankamarkaður með gjaldeyri var settur á fót að nýju


 

eftir kaup á 33% hlut Matthíasar Matthíassonar framkvæmdastjóra systurfélagsins í Danmörku


 

segir nefndarmenn ekki hafa allar upplýsingar og forsendur til að meta hættumerki í kerfinu


 

Veiking krónunnar hefur orsakað um 500 milljóna króna beina kostnaðaraukningu


 

Endurskoðendur telja enga þörf á því að breyta reglum og lögum sem þeir starfa eftir


 

Vísitala framleiðsluverðs í janúar 2009 var 169,7 stig og lækkaði um 7,3% frá desember 2008.


 

Bankarnir halda áfram að stokka upp bílamarkaðinn


 

Yfirtaka banka á félögum hefur áhrif á samkeppnisstöðu


 

Suðurverk kaupir fjóra Komatsu risatrukka vegna Landeyjahafnar


 

Þær upplýsingar sem koma fram hjá Umferðastofu um nýskráningar bifreiða segir ekki alveg alla söguna um selda bíla. Samkvæmt upplýsingum frá bílaumboðunum var mikið af þessum bílum flutt aftur úr landi eftir skráningu.


 

Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins hefur gatið sem þarf að loka vegna Icesave-reikningana minnkað úr 144 milljörðum króna niður í um 120 milljarða króna, meðal annars vegna styrkingar krónunnar.


 

Sigríður Andersen lögfræðingur og frambjóðandi í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hefur á vef sínum birt sundurliðaðar upplýsingar um eignir sínar og skuldir.


 

Að sögn Matthíasar Imsland, forstjóra Iceland Express, gerir hann ráð fyrir að um 50% samdráttur verði á framboði íslenskra ferðaskrifstofa á þessu ári.


 

Flugfélagið Primera hefur gengið frá leigu á tveimur vélum til viðbótar við flota sinn og er félagið þá komið með sex vélar í rekstur.


 

Unnið er að því að skerpa skil á milli innlendrar og erlendrar starfsemi Arctic Trucks jeppabreytingafyrirtækisins. Að sögn Emils Grímssonar, stjórnarformanns félagsins, hefur erlend starfsemi verið að greiða með þeirri innlendu sem nú verður að standa undir sér.


 

?fullkomið klúður og lýsir taugaveiklun ríkisstjórnarinnar,? segir þingmaður Sjálfstæðisflokksins


 

Munurinn á hæsta og næsthæsta tilboðinu 200 milljónir króna


 

Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir það ekki rétt sem kom fram í máli Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra í gær að nýja stjórnin hefði afgreitt 24 til 25 lagafrumvörp á Alþingi, sem nú væru í höndum þingsins.


 

Gott fólk bíður ekki í röðum eftir því að komast í verkið


 

Samkomulag náðist síðdegis milli SA og ASÍ um frestun fyrirhugaðra launahækkana 1. mars en ákveðið var að fresta ákvörðun um endurskoðun kjarasamninga um allt að fjóra mánuði. Í tilkynningu kemur fram að samningsaðilar telja að þessi frestun sé mikilvægt framlag til stöðugleika í efnahagslífinu.


 

„Ég sá að þetta var miklu, miklu meiri vinna en ég hafði gert mér í hugarlund en auk þess er ég sjálfur í verkefnum sem eru að mestu leyti erlendis," segir Gunnar Örn Kristjánsson endurskoðandi sem óskaði í morgun eftir því að láta af störfum sem formaður bankaráðs Kaupþings. Hann var skipaður í ráðið á mánudag.


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,2% í dag og stóð við lok markaða í 797 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Gunnar Örn Kristjánsson viðskiptafræðingur sem nýlega var skipaður í bankaráð Kaupþings, hefur óskað eftir því við fjármálaráðherra að láta af störfum að því er segir í frétt á heimasíðu fjármálaráðuneytisins.


 

Björgvin G. Sigurðsson, formaður efnahags - og skattanefndar Alþingis, sagði á Alþingi í dag að ríkisstjórnarflokkarnir væru bjartsýnir á að vaxtalækkunarferli gæti hafist jafnvel innan fárra daga. Spálíkön sem unnið væri eftir gerðu ráð fyrir því að stýrivextir yrðu komnir niður í fimm til sex prósent við árslok.


 

Ekki útilokað að grundvöllur fyrir málshöfðun verði kannaður síðar


 

Segir breska fjármálaráðuneytið fagna ummælum viðskiptaráðherra


 

Viðskiptanefnd fundaði í morgun og annar fundur hefur verið boðaður undir kvöldmat


 

Fjarskiptasjóður og Síminn undirrituðu í dag samning um uppbyggingu háhraðanets um allt land.


 

Fjárfesting fyrir um hálfan milljarð


 

LHG gert skylt að spara ? segir upp þyrluflugmönnum ? skerðir björgunar- og þjónustmöguleika


 

Vegna viðtals við Davíð Oddsson í Kastljósi í gær og ummæla hans þar um eignaflutninga frá Bretlandi til Íslands hefur Ármann Þorvaldsson, bankastjóri Singer & Friedlander, sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann segir meðal annars að engir óeðlilegir fjármagnsflutningar hafi átt sér stað.


 

Ályktun Frjálshyggjufélagsins ? gagnrýna fyrrv. heilbrigðisráðherra


 

Segja frekari lækkun húsnæðisverðs á næstu misserum


 

eQ, dótturfyrirtæki Straums í Finnlandi, hefur tilkynnt um sölu á fyrirtækinu Xenetic Ltd til fyrirtækisins Elisa Oj Corporation (Elisa) í Finnlandi. Xenetic Ltd er þjónustufyrirtæki sem stofnað var af eQ og rekur fyrirtækið tvær gagnamiðstöðvar í Helsinki.


 

Grein Airline Business um markaðsherferðir flugfélaga í efnahagssamdrætti


 

Bormenn í Óshlíðargöngum fóru yfir 2.000 metra mörkin í fyrri viku og gekk þá vel að sprengja frá báðum endum. Í síðustu viku gekk gröftur Óshlíðarganga frá Bolungarvík gekk mjög vel. Sprengdir voru 63 metrar og er heildarlengd þeim megin frá 1.096 metrar.


 

CCP stefnir að því að hefja dreifingu á tölvuleik sínum Eve-Online í verslanir út um allan heim í mars næstkomandi. Um leið er félagið að kynna stærstu uppfærslu sem gerð hefur verið á leiknum.


 

Heflun átti lægsta tilboðið sem var upp á 58,8% af kostnaðaráætlun


 

Ríkisstjórnin hefur hætt við að leita til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna ákvörðunar Breta um að beita hryðjuverkalögunum til að frysta eignir Landsbankans í haust.


 

Verðbólgan fer niður um 1 prósentustig frá fyrri mánuði


 

Lítil breyting varð á gjaldeyrismarkaði í dag og krónan hreyfðist lítið. Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins virðist sem svo að allir séu að bíða eftir endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og niðurstöðum úr henni.


 

Segir svartsýnar yfirlýsingar ekki hafa staðist


 

Norski seðlabankinn hefur boðið Ingimundi Friðrikssyni, fyrrverandi Seðlabankastjóra, stöðu við bankann. Hann hefur lýst yfir áhuga en hefur ekki  tekið ákvörðun.


 

Straumur hefur nú lækkað um rúm 70% s.l. fjórar vikur


 

Að sögn Özurar Lárussonar, framkvæmdastjóra Bílgreinasambandsins, er nauðsynlegt fyrir ríkisvaldið að endurskoða skilagjald bifreiða. Í dag eru greiddar 15.000 krónur þegar gömlum bíl er lagt en Özur telur að það þurfi að hækka verulega.


 

Segir yfirlýsingar Jóhönnu Sigurðardóttur furðulegar þar yfirvöld hafi tafið Seðlabankann


 

Skilanefnd Landsbankans hyggst leggja beiðni fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur um áframhaldandi greiðslustöðvun. Að sögn Lárusar Finnbogasonar, formanns skilanefndar, verður beiðnin lögð fyrir á fimmtudag. 26. febrúar.


 

segir Örn Bergsson formaður landssamtaka landeigenda


 

neytendur telja að ástandið hafi lítið sem ekkert skánað á tímabilinu


 

Sem fyrr flestir atvinnulausir á höfuðborgarsvæðinu, fæstir á Vestfjörðum


 

verðlagseftirlit ASÍ tekur saman upplýsingar um breytingar á útsvari og álagningu fasteignagjalda


 

Neytendastofa hefur tekið þá ákvörðun að banna Eggerti Kristjánssyni hf. sem rekur Íslenskt Meðlæti hf. notkun umbúða utan um grænmeti.


 

TM Software og Icelandair hafa endurnýjað samstarfssamning sinn um þróun og þjónustu  á upplýsingatæknikerfum hjá Icelandair Group.


 

Í janúar 2009 voru 70 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 41 fyrirtæki í janúar 2008, sem jafngildir tæplega 71% aukningu á milli ára.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur gefið út túlkun á tilkynningar- og birtingarskyldu laga um verðbréfaviðskipti, vegna veðkalla í fjármálagerningum.


 

Frumkvöðlar kynna viðskiptahugmyndir sínar við opnun Kvosarinnar


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,1% í dag og stóð við lok markaða í 840 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Hagnaður fyrir fjármagnsliði dregst saman um 18,5% milli ára


 

fjórfalt ódýrara en í Danmörku


 

Reikna má með því að tæplega fjórðungur af ráðstöfunartekjum heimilanna hafi á síðasta ári farið í afborganir og vextir af lánum.


 

Samgönguráðherra hefur sent bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavík bréf þar sem þau eru hvött til að kanna ávinning af því að sveitarfélögin verði sameinuð.


 

Íslandsbanki hefur ákveðið að fresta endurskoðun á vaxtaálagi erlendra húsnæðislána um eitt ár, fram til 1. mars 2010.


 

Laun hækkuðu um 0,6% í janúar


 

270 bílar hafa selst á árinu samkvæmt upplýsingum frá Umferðastofu. Í febrúar hafa selst 100 bíla þar af 30 frá Honda eða 30%. Toyota er næst í röðinni með 19 selda bíla í febrúar. Mánaðarsamdrátturinn milli ára er um 90%.


 

Erfiðleikar Baugs UK, dótturfyrirtækis Baugs Group í Bretlandi, ná aftur til ársins 2007 þó að Baugur UK hafi fyrst í þessum mánuði verið settur í greiðslustöðvun eftir að samnningaviðræður við lánardrottna skiluðu ekki árangri. Þetta kemur fram í frétt Telegraph.


 

,,Það er mjög sorglegt hvernig fór með bankana vegna þess að þeir gerðu marga hluti vel. Þeir fóru fram af glannaskap og það gekk vel af því að það var uppsveifla en þeir bara hættu ekki. Þannig að lendingin var hörð,” segir Margeir Pétursson stjórnarformaður MP banka í samtali við Morgunblaðið í dag.


 

,,Af hverju kallar forsetinn ekki vini sína, útrásarvíkingana, til sín og skipar þeim að skila góssinu, því hagfræðingar segja að það sé ekki fræðilegur möguleiki að búið sé að eyða þeim skuldum sem stofnað var til. Þetta er eina leið forsetans til þess að ávinna sér traust þjóðarinnar.”


 

MP Banki fékk viðskiptabankaleyfi í lok árs 2008 og í árslok námu innlán þriðjungi af fjármögnun bankans en það hlutfall er í dag rúmlega 40%.


 

Alls verða 96 störf verða lögð niður á Landspítalanum á árinu vegna sparnaðar en á Landsspítalanum starfa um 5.100 manns sem gerir stofnunina að stærsta vinnustað landsins. Nú þarf að spara 2,6 milljarða króna.


 

Vikuveltan dregst saman um 37% milli vikna, hefur minnkað um 81% á milli ára


 

Samstæðan tapaði 1,5 milljarði á síðasta ári, eiginfjárhlutfall 16% um áramót


 

Heildarsala skuldabréfa í janúar nam um 27,6 milljörðum króna samanborið við 12,2 milljarða í sama mánuði í fyrra.


 

Gert ráð fyrir að skatttekjur sveitarfélagsins verði 317 milljónir króna á árinu


 

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, segir í afkomutilkynningu frá félaginu að á fyrstu níu mánuðum ársins í fyrra hafi starfsemin gengið vel og útlit hafi verið fyrir gott rekstrarár þó að áætlanir hafi gert ráð fyrir tapi á fjórða fjórðungi. Atburðirnir á Íslandi í október og afleiðingar þeirra hafi hins vegar gjörbreytt rekstrarforsendum fjórðungsins. Meðal annars vegna þess líti hann á niðurstöðu af rekstri ársins sem ákveðinn varnarsigur.


 

Tapið fyrir árið í heild var 7,5 milljarðar króna


 

Ekki mikil bjartsýni fyrir árið í ár


 

Hefur mætt allri afskriftaþörf vegna bankahrunsins


 

Vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu vill Landsbankinn veita viðskiptavinum betra svigrúm til að greiða upp skuldir og hefur ákveðið að veita tímabundið afslátt af uppgreiðslugjaldi vegna íbúðalána bankans og innborgunar á höfuðstól. 


 

Lækkaði um 19,3% í dag og hefur lækkað um tæp 26% í vikunni


 

Tilboð ástralska fjárfestisins Steve Cosser annars vegar og Óskars Magnússonar hins vegar í Árvakur, útgáfufélag Morgunblaðsins, voru hærri en tilboð almenningshlutafélags Vilhjálms Bjarnasonar og fleiri og mun því Íslandsbanki hefja viðræður við tvo fyrstefndu aðilana.


 

Var 12% í sambærilegri könnun árið 2006


 

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hefur borist þrjú skuldbindandi tilboð í nýtt hlutafé Árvakurs hf., útgáfufélag Morgunblaðsins.


 

Sparisjóðirnir munu flestir lækka inn- og útlánsvexti frá og með 21. febrúar. Einng verður breyting á innlendum gjaldeyrisreikningum. Samkæmt upplýsingum frá sjóðunum er allt að 4,15% lækkun á kortalánum. Yfirdráttarlán lækka um 3,45% til 3,85% og eru þá frá 19,75 til 25,10%.   Að sögn Gísla Jafetssonar hjá sparisjóðunum eru þeir með þessu að leggja sitt lóð á vogaskálina svo fyrirtæki og einstaklingar geti lifað í landinu.


 

Samkvæmt upplýsingum frá Flugþjónustunni á Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) liggur verkefnastaða fyrirtækisins sumarið 2009 ekki endanlega fyrir en flugáætlanir flugfélaganna koma þó til með að taka á sig lokamynd næstu vikurnar.


 

- rekstur á Grundartanga traustur -


 

Þann 18. febrúar sl. barst Samkeppniseftirlitinu tilkynning vegna samruna Nýja kaupþings banka hf. (hér eftir Nýja kaupþing) og Hafrahlíðar ehf. (hér eftir Hafrahlíð) í samræmi við ákvæði samkeppnislaga.


 

Ekki er hægt að halda fram að hugsanleg full aðild Íslands að ESB myndi hafa veruleg áhrif á stöðu okkar og möguleika varðandi yfirráðarétt og nýtingu jarðrænna auðlinda. Þetta er niðurstaða Guðna A. Jóhannessonar orkumálastjóra, sem flutti erindi á aðalfundi Samorku um íslenskar orkulindir og ESB.


 

„Við höfum kappkostað að þessi breyting verði eins ódýr og mögulegt er. Við endurnýtum allt það markaðsefni sem hægt er og hér er engu hent," segir Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, sem var kynntyr til leiks fyrr í dag.


 

skuldir sem hlutfall af ráðstöfunartekjum stóðu þá í 272%


 

Viðskiptaráðuneytið hefur beint þeim tilmælum til fjármálafyrirtækja að þau framlengi frystingu myntkörfulána, sérstaklega vegna húsnæðislána, þar til varanleg lausn verði fundin á þeim vanda sem hækkun myntkörfulána á húsnæði veldur heimilum í landinu.


 

Íslansbanki hefur verið kynntur til leiks en nafnbreyting bankans tekur gildi í dag. Kynningafundur þar um verður haldinn innan skamms en Glitnisnafnið er um leið lagt á hliðina enda var rökstuðningur fyrir því tengdur útrás bankans á sínum tíma.


 

Jóhann Sigurður Þórarinsson frá Vestmanneyjum, sem er við það að ljúka námi sínu í master í tölvunarfræði í Svíþjóð, stefnir að því að opna svokallað skrifstofuhótel eða skrifstofuver í Vestmannaeyjum.


 

Bónus oftast með ódýrustu vörurnar, 10-11 oftast með dýrustu


 

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan febrúar 2009, er 492,5 stig. Það er hækkun um 0,5% frá fyrri mánuði.


 

Árið 2008 voru 748 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta sem er 18% meira en árið 2007 þegar 633 fyrirtæki voru úrskurðuð gjaldþrota.


 

Ríkið mun skoða fýsileika þess að á svæðinu við Tónlistarhúsið rísi opinberar byggingar sem styrkt geta stöðu svæðisins og falli að markmiðum skipulagsyfirvalda. Reykjavíkurborg stefnir auk þess að uppbyggingu hafnaraðstöðu fyrir skemmtiferðarskip sem tengjast mun svæðinu. 


 

Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri Icepharma, var kjörin formaður Félags Íslenskra Stórkaupmanna á aðalfundi félagsins í dag. Margrét hefur að undanförnu tekið þátt í stefnumótun félagsins sem hún leggur áherslu á að verði fylgt eftir í daglegu starfi FÍS segir í tilkynningu.


 

Orkustofnun veitti Björgun ehf. í Reykjavík leyfi til efnistöku af hafsbotni á tveimur svæðum í Kollafirði, Faxaflóa þann 12. febrúar 2009.


 

Álver á Bakka við Húsavík er ekki í myndinni segir Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og formaður Vinstri grænna. Engar ákvarðanir verði teknar um framvindu mála þar í tíð núverandi ríkisstjórnar.


 

Höfðu um tíma miklar áhyggjur af málinu


 

NBI á að útvega sambankalán með veði í framlögum ríkis og borgar


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 1,1% í dag og stóð við lok markaða í 882 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Greiðsluuppgjör ríkissjóðs ársins 2008 liggur nú fyrir


 

eitt af meginverkefnum skilanefndar að vernda eignir og verja hagsmuni lánardrottna


 

kostar 13 milljarða að klára húsið en heildardæmið er metið á rúma 28 milljarða


 

mikið fjármagn bundið í ónýttu dreifikerfi í nýjum óbyggðum hverfum


 

Margir á skuldabréfamarkaði virðast líta svo á að líkur á vaxtalækkun á næstu mánuðum hafi minnkað vegna óvissu um yfirstjórn Seðlabanka næsta kastið og yfirvofandi kosningar til alþings í apríllok.


 

Ekki verður kjörinn nýr bankaráðsmaður Seðlabankans í stað Valgerðar Bjarnadóttur, varaþingmanns Samfylkingarinnar, sem sagði í gær af sér setu í bankaráðinu. Varamaður hennar, Guðmundur Örn Jónsson, mun taka sæti hennar sem aðalmaður.


 

mikil óvissa ríkjandi varðandi fyrirhuguð verkefni vegna fjármögnunarerfiðleika


 

Skipa á aðstoðarbankastjóra


 

stolið úr verslunum fyrir um 5 til 6 milljarðar króna á ári


 

Japönsk ungmenni hafa engan áhuga á hvalkjöti og neysluhegðun er að breytast. Um leið eru japanskir hvalfangarar að verða gjaldþrota. Þetta kemur fram í frétt The Daly Telegraph.


 

umræða um kísilmálmverskmiðju á Bakka við Húsavík truflar ekki Alcoa


 

Þorgerður K .Gunnarsdóttir, fyrrverandi menntamálaráðherra, fagnaði því á Alþingi í dag að ný ríkisstjórn hefði tekið ákvörðun um að halda áfram með framkvæmdir við tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík.


 

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, segir að það hafi verið rætt óformlega að Samfylking og Vinstri græn fari í kosningabaráttuna með þá yfirlýstu stefnu að þeir starfi áfram saman, fái þeir til þess umboð, að kosningum loknum.


 

aðalskipulag vestan Þjórsár bíður staðfestingar umhverfisráðherra


 

Brimborg hefur ákveðið, í samráði við lögmann sinn, að fara með lóðamálið svokallaða, skil Brimborgar á Lækjarmel 1, til Umboðsmanns Alþingis.


 

?Þetta er enn iðnaður í vexti þrátt fyrir kreppuna,? segir Eyþór Arnalds


 

Skilanefnd Landsbankans hefur hafið innheimtuaðgerðir gagnvart lífeyrissjóðum landsins vegna gjaldmiðlaskiptasamninga þeirra sem sjóðirnir áttu inni í bankanum.


 

Nýi Glitnir hefur ákveðið að fella tímabundið niður uppgreiðslugjald verðtryggðra húsnæðislána.


 
Innlent
19. febrúar 2009

Sjöundi ríkisbankinn

Miklar efasemdir um stóra eignaumsýslufélagið sem endurreisnarnefndin vill setja á laggirnar


 

Að sögn Jóhannesar Jónssonar, stjórnarmanns í félaginu 1998 ehf., eru engin lán á gjalddaga hjá félaginu og eiginfjárstaða þess traust. Næsti gjalddagi lána er að sögn Jóhannesar í nóvember 2010.


 

Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er til skoðunar innan Eimskipafélagsins að afskrá félagið úr Kauphöll Íslands.


 

ESB endurskoðar heimildina


 

Barist við sænska eftirlitið um eignirnar


 

Íbúðalánasjóður hefur ákveðið að afskrifa 73 milljónir króna af skuldum Bolungarvíkur vegna félagslegra íbúða en 73 milljónir til viðbótar verða frystar til eins árs og þá skoðað hvort þær verða afskrifaðar.


 

Í samræmi við verkáætlun ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hefur verið mótuð skýrari stefna í upplýsingamiðlun, bæði hvað varðar framsetningu og innihald.


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 3,8% í dag og stóð við lok markaða í 892 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Magnús Erlingsson lögfræðingur segir að allt of lítið gagnsæi sé í viðræðum um uppgjör Icesave og svo virðist sem það hafi verið einhver leyndarhjúpur sem hefur umvafið það mál allt saman.


 

Að sögn Ólafs Þórs Haukssonar, sérstaks saksóknara, hefur embættið óskað eftir gögnum, aðallega frá Fjármálaeftirlitinu. Um leið hefur embættið tekið við nokkrum tugum ábendinga síðan það hóf starfsemi í byrjun mánaðarins.


 

Eftir því sem komist verður næst verður aðeins eitt íslenskt upplýsingatæknifyrirtæki á stærstu tölvusýningu í Evrópu, CeBit í Hannover í Þýskalandi, nú í byrjun mars. Fyrirtækið sem þar verður er Stiki sem selur meðal annars búnað á sviði upplýsingaöryggis.


 

Segir að Íslendingar muni borga reikninginn fyrr eða síðar, með einum hætti eða öðrum


 

Evran ekki ódýrari frá því í septemberlok


 

Sendir stjórnmálaflokkum bréf með þeim tilmælum að þeir tryggi jafnræði kynjanna


 

karlar í miklum meirihluta í hópi atvinnulausra


 

útgjöld á þessu ári eru áætluð um 4,5 milljarðar króna


 

Erfitt efnahagsástand í heiminum á síðasta ári hafði í för með sér meira tap hjá lífeyrissjóðum  en þekkst hefur um margra ára skeið og féll heildarverðmæti eigna lífeyrissjóða um 18% árið 2008 samkvæmt rannsóknum International Financial Services London (IFSL).


 

Fjallar um Stoltenberg skýrsluna og mikilvægi borgaralegrar varnarstarfssemi í ræðu í dag


 

Framleiðsla á kjöti var 9,3% minni en á sama tíma og í fyrra en mest munar um 22,5% samdrátt í alifuglakjöti og tilsvarandi 25% samdrátt í sölu þess.


 

Vinnumálastofnun bendir þeim sem hafa áhuga á hugsanlegum atvinnutækifærum í Manitoba í Kanada á heimasíðuna,www.immigratemanitoba.com, en þar er að finna gagnlegar upplýsingar.


 

á sama tíma er óhagkvæmari erlendum álverum lokað


 

Mikil velta með bréf í Straum líkt og í gær


 

Landsbankinn hefur staðfest vottun samkvæmt ISO 27001 sem tekur sérstaklega fyrir upplýsingaöryggi og meðhöndlun trúnaðarupplýsinga.


 

Á fundi forystu SA og ASÍ sem fram fór hjá Ríkissáttasemjara síðdegis í dag var ákveðið að hittast aftur næstkomandi mánudag til þess að fjalla um áframhald kjarasamninga og frestun fyrirhugaðra launahækkana 1. mars næstkomandi.


 

Til stendur að breyta frumvarpinu en ekki því ákvæði sem segir til um laun formanna stjórnmálaflokka


 

Hefur lækkað um 3,2% s.l. þrjá mánuði og 5,5% s.l. 12 mánuði


 

Að sögn Kristofers Oliverssonar, framkvæmdastjóra Miðbæjarhótela, er stefnt að opnun á stækkun Hótel Plaza nú í maímánuði.


 

Ný launagreining frá ParX


 

ráðgert að tvöfalda 12 kílómetra kafla með nýrri brú ofan við Selfoss


 

Bandaríska dagblaðið The New York Times (NYT) minnist í dag Sigurðar Helgasonar, fyrrverandi forstjóra Flugleiða sem lést þann 8. febrúar síðastliðinn, 87 ára að aldri.


 

Styrkja leiðangur sem farinn er til styrktar góðu málefni auk krefjandi leiðangurs á nýjar slóðir


 

Ný skoðun Viðskiptaráðs


 

Tryggvi Þór Herbertsson prófessor segist vera bjartsýni en spár fjármálaráðuneytisins ganga út frá varðandi endurheimtur á bankabréfum smærri fjármálafyrirtækja. Þar munar 100 milljörðum króna á spá Tryggva og ráðuneytisins.


 

Forsætisráðuneytið neitar að birta upprunalegar athugasemdir IMF við seðlabankafrumvarpið


 

Sigurður Einarsson arkitekt velti fyrir sér ólíkum nýtingarmöguleikum grunnsins stóra sem grafinn hefur verið við hlið tónlistarhússins á ráðstefnu um Reykjavíkurhöfn um helgina. Þar sá hann fyrir sér tjarnir á sumrum sem gengdu hlutverki skautasvells á vetrum eða jafnvel að fylla upp með jarðvegi og mynda landslag með sauðfé á beit!


 

Segja frumvarpið ekki taka á meginþáttum um hlutverk og skyldur bankans


 

Gera ekki ráð fyrir miklum hækkunum eftir útsölulok


 

Flestir höfðu áður pólskt ríkisfang


 

Karl-Gustav Jensen, fyrrverandi þróunarstjóri hafnarinnar í Kaupmannahöfn, sagðist vara Reykvíkinga við rómantískum hugmyndum um að tiltekin íbúðabyggð og hafnarstarfsemi hljóti að fara vel saman.


 

Verslanakeðjan Mosaic, sem er að 49% í eigu Baugs og 20% í eigu Kaupþings, segist velta því fyrir sér að selja kvenfatakeðjuna Principles. Mosaic rekur fleiri keðjur, svo sem Karen Millen, Oasis og Coast. Að sögn The Independent er Philip Green einn af þeim sem sýnt hafa áhuga á Principles en Mosaic segist ekki vilja selja frá sér fleiri merki.


 

Forsætisráðuneytið birtir tölvupóstsamskipti sín við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn


 

Velta í dagvöruverslun dróst saman um 6,8% á föstu verðlagi í janúar miðað við sama mánuð árið áður. Velta í dagvöruverslun hefur því ekki verið minni frá því í byrjun árs 2007 að raunvirði þó neytendur verji mun fleiri krónum til innkaupanna en áður.


 

Í tilefni af orðum Geirs H. Haarde (GHH) á Alþingi í dag, um að forsætisráðherra hefði sagt ósatt um áskilinn trúnað Alþjóða gjaldeyrissjóðsins (AGS) á athugasemdum sem AGS sendi stjórnvöldum fyrr í þessum mánuði hefur forsætisráðuneytið ákveðið að birta tölvupóstsamskipti milli ráðuneytisins og AGS vegna umræddra athugasemda.


 

Mikil viðskipti með bréf í Straum


 

Mosaic hefur greint frá því að Kaupþing hyggist tryggja hagsmuni sína gagnvart félaginu samkvæmt ákvæðum lánasamninga fram að næstu greiðsludögum.


 

Fimm stofur með enga sýnilega verðskrá


 

Hlutafjárframlag Nýsis til tónlistar- og ráðastefnuhússins við Austurhöfn nam um tveimur milljörðum króna að sögn Sigfúsar Jónssonar annars aðaleiganda félagsins. Hann sagðst halda að það væru verðmæti í samningnum ef ríki og borg geta staðið við sinn hluta.


 

Aðilar í framkvæmdastjórn fá tæplega 300 milljóna króna kauprétt


 

matsáætlun í kynningu og verður síðan send Skipulagsstofnun


 

Flestir bera mikið traust til Jóhönnu Sigurðardóttur


 

segir Óskar Bergsson um frestun borgarráðs um áframhaldandi byggingu Tónlistarhússins


 

verulegur niðurskurður framkvæmda hjá menntamála- og heilbrigðisráðuneytum


 

Nýskráningar ökutækja á fyrstu 44 dögum ársins eru samtals 444 en á sama tímabili í fyrra voru 3415 ökutæki nýskráð hér á landi.


 

Vísar í upplýsingalög og segir undanþáguákvæði þeirra ekki eiga við


 

Telja að verðbólgan hjaðni hratt á vormánuðum


 

borgin áætlar að verja rúmum 7 milljörðum króna til nýframkvæmda í ár


 

Vonir standa til að niðurstaða um framtíðareignarhald félagsins skýrist á næstu 2-3 mánuðum


 

Segir félagið hafa brotið reglur um útsölur og aðrar sölur


 

Beitir þó ekki sektarákvæðum


 

Alls bárust tilboð fyrir rétt rúma 3,3 milljarða króna í  skuldabréfaútboð Lánasjóðs sveitafélaga í flokki LSS150224 sem fram fór fyrir helgi.


 

Heildareignir tryggingarfélaganna námu 149,5 milljörðum króna í lok desember og minnkuðu um 2 milljarða milli mánaða.


 

Dregst engu að síður saman um 15% milli ára


 

Veltan hefur þó dregist saman um 68% milli ára


 

Heimasíða Baugs virðist vera úr leik en félagið hefur haldið úti öflugri upplýsingagjöf í gegnum léninwww.baugur.isogwww.baugur.com. Nú eru síðurnar sagðar vera í vinnslu.


 

Aurora velgerðarsjóður, sem hjónin Ingibjörg Kristjánsdóttir landslagsarkitekt og Ólafur Ólafsson stjórnarformaður Samskipa og Alfesca stofnuðu, hefur úthlutað samtals 111,5 milljónum króna í styrki til sex verkefna, að því er segir í fréttatilkynningu. Styrkirnir eru á sviði mannúðar, mennta og menningar hérlendis og í Afríkuríkjunum Síerra Leóne og Mósambík.


 

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga valdi í gær, á þekkingardeginum, þekkingarfyrirtæki ársins og viðskiptafræðing ársins. CCP var valið þekkingarfyrirtæki ársins, en Marel og Össur voru einnig tilnefnd. Vilhjálmur Bjarnason var valinn viðskiptafræðingur ársins. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá FVH.


 

Það ræðst á mánudag hvort Alþýðusamband Íslands muni óska eftir því að endurskoðun kjarasamninga á vinnumarkaði verði frestað fram í júní. Forysta ASÍ lýsti því yfir í lok janúar að hún vildi fara þessa leið en jafnframt var því beint til formanna aðildarfélaga að þeir könnuðu hug félagsmanna sinna til málsins.


 

segir Óskar Bergsson formaður borgarráðs Reykjavíkurborgar og leitar eftir lánsfé hjá lífeyrissjóðum


 

Um tólf til fjórtán verslunarrými standa auð á Laugaveginum þessa dagana en Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, framkvæmdastjóri Miðborgar Reykjavíkur, segir það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt.


 

Það er næsta þings að ákveða hvernig sumarþingi verður háttað, segir Guðbjartur Hannesson, forseti Alþingis, þegar hann er spurður út í þinghaldið eftir kosningar.


 

Það ætti að koma í ljós í þessum mánuði hvort Kaupþing í Lúxemborg verður selt sjóði í eigu líbýskra yfirvalda. Nú fara fram viðræður milli kröfuhafa og tilsjónarmanna greiðslustöðvunar bankans og fallist þeir fyrrnefndu á söluna ætti að vera hægt að ganga frá málinu.


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra vonast til að hægt verði að boða til eigendafunda Nýja Kaupþings og Nýja Glitnis sem allra fyrst - helst strax í næstu viku - til að hægt verði að fullskipa bankaráðin í ljósi þess að formenn þeirra hafa óskað eftir því að verða leystir frá störfum sínum.


 

Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, lýsti þeirri skoðun sinni á fundi kjördæmisráðs flokksins í Suðvesturkjördæmi í vikunni að skynsamlegt gæti verið að stilla upp á framboðslistann.


 

Álfheiður Ingadóttir, formaður viðskiptanefndar þingsins, segir að þær breytingar sem lagðar eru fram í Seðlabankafrumvarpi forsætisráðherra séu tiltölulega smávægilegar og að þær eigi ekki að þurfa að bera út um allan heim.


 

viðleitni til að ráðstafa fjármunum eins mikið í mannaflsfrek verkefni og kostur er


 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í viðskiptanefnd þingsins telja sjálfsagt að fá umsögn frá Evrópska seðlabankanum um frumvarp forsætisráðherra um Seðlabanka Íslands. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Birgis Ármannssonar, þingmanns Sjálfstæðisflokks, sem send hefur verið fjölmiðlum.


 

Meirihluti landsmanna, 56,1%, styður nú ríkisstjórnina, samkvæmt nýrri könnun MMR. Þetta er í fyrsta sinn frá hruni bankanna sem ríkisstjórn landsins hefur meirihlutastuðning, samkvæmt könnun MMR. Í könnun í janúar náði stuðningurinn lágmarki, en þá sögðust 24,2% styðja stjórnina. 86% tóku afstöðu til spurningarinnar að þessu sinni.


 

Stuðningur við Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu hefur aukist samkvæmt könnun MMR. Fylgi Samfylkingarinnar hefur aukist úr 16,7% í 24,1% á milli kannana og fylgi Sjálfstæðisflokks úr 24,3% í 29,0%. Fyrri könnunin var gerð dagana 20.-21. janúar, þegar mótmælin við Alþingi stóðu sem hæst og tveimur dögum áður en tilkynnt var um slit fyrri ríkisstjórnar.


 

Bílaumboðin telja að lítil breyting hafi orðið á bílaútflutningi síðan lög um það voru sett í desember. Að sögn Jóns Trausta Ólafssonar, markaðsstjóra Heklu, hefur margt í framkvæmd laganna reynst óþjált og þar að auki komu lögin of seint.


 

Sérfræðingar á markaði velta því fyrir sér hvort krónan sé að ná einhvers konar skammtímajafnvægi í kring um gengisvísitöluna 195 eða EUR/ISK 146. Veltan er lítil og spurning hversu þáttur Seðlabankans er stór í að halda við gengið segja sérfræðingar.


 

Margir innan bankakerfsins óttast skriðu málsókna gegn íslensku bönkunum frá erlendum kröfuhöfum. Þetta kemur í kjölfar vaxandi óþolinmæði með framgang mála og hafa íslenskir lögmenn fengið fjölda fyrirspurna undanfarið samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Skýrsla nefndar um endurreisn fjármálakerfisins, sem kynnt var á blaðamannafundi á miðvikudag, felur í sér stóra U-beygju gagnvart atvinnulífinu, að mati Vilhjálms Egilssonar framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, sem fjallar um málið í pistli á vef samtakanna.


 

Velta í dagvöruverslun dróst saman um 6,8% á föstu verðlagi í janúar miðað við sama mánuð árið áður að því kemur fram hjá Rannsóknarsetri verslunarinnar. Velta í dagvöruverslun hefur ekki verið minni frá því í byrjun árs 2007 að raunvirði þó neytendur verji mun fleiri krónum til innkaupanna en áður. Þannig jókst velta dagvöru á breytilegu verðlagi um 23,1% á einu ári. 


 

Ragnhildur Ágústsdóttir, forstjóri tals, hefur sent frá sér tilkynningu þar sem hún tekur fram starfsfólk félagsins stendur utan við deilur hluthafa Tals.


 

Í dag klukkan hálf þrjúmunu nokkrir erlendir sendiherrar afhenda Steingrími J. Sigfússyni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, mótmælaskjal vegna hvalveiða Íslendinga að því er kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu. Afhendingin fer fram í  sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, Skúlagötu 4, 6. hæð.


 

Íslenskt rannsóknarverkefni á sviði jarðhita hefur hlotið 70 milljóna króna styrk nýrri markáætlun Vísinda- og tækniráðs. Verkefnisstjóri er Sigurður M. Garðarsson.


 

Landsbankinn (NBI hf.) verður ekki bakhjarl efstu deilda karla og kvenna á Íslandsmótinu í knattspyrnu sumarið 2009 og hefur afsalað sér markaðs- og nafnarétti á Landsbankadeildinni að því er kemur fram í tilkynningu frá bankanum.


 

segir í mati Vísbendingar á árangri sveitarfélaga á árinu 2007


 

„Það er alveg ljóst að í umsögn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru athugasemdir við öll meginatriði frumvarpsins.“


 

Í nýrri skoðun Viðskiptaráðs kemur fram að traust til stjórnsýslu, stjórnvalda og Alþingis hefur beðið talsverða hnekki í því umróti sem fylgt hefur falli bankanna. Ein birtingarmynd þessarar stöðu voru háværar kröfur um gagngerar breytingar innan ríkisstjórnar og ákveðinna stofnana hins opinbera.


 

Athugasemdir IMF um frumvarp um breytingar á Seðlabankanum birtar


 

Landsbankinn, eða NBI hf., hefur stofnað fjárfestingarfélagið Horn Fjárfestingarfélag ehf. utan um hlutabréfaeign bankans. Í tilkynningu bankans segir að markmiðið sé að aðgreina utanumhald vegna fjárfestinga í hlutabréfum frá meginstarfsemi bankans. Horn hafi yfirtekið nær allar hlutabréfaeignir í skráðum og óskráðum félögum sem flust hafi frá Landsbanka Íslands hf. til NBI hf.


 

Hugbúnaðarfyrirtækið Stiki hefur gengið frá tveimur samningum við þýska fyrirtækið Defense AG. Annars vegar samstarfssamning um  þjónustu og endursölu á RM Studio búnaði Stika sem tekur til áhættumats. Hins vegar samning um eigin notkun Defense AG á RM Studio.


 

Glitnir Fjármögnun hefur ákveðið að bjóða þeim viðskiptavinum sem eru með bílasamninga í erlendri mynt skilmálabreytingu sem felur í sér tímabundna lækkun á leigugreiðslu í 8 mánuði og lengingu á samningi um fjóra mánuði. 


 

Að sögn Páls Þorsteinssonar, upplýsingafulltrúa Toyota, hafa áhrif af frumvarpi því sem sett var í desember, til að liðka fyrir útflutningi bíla, verið nánast engin. ,,Eins og við bentum á þegar verið var að breyta lögunum hefði verið eðlilegra að virðisaukaskattur fengist til baka af söluveðinu óháð aldri bílsins," sagði Páll.


 

N1 hefur tekið tekið yfir starfsemi Hexa í Kópavogi, sem er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði vinnufatnaðar. Hexa átti dótturfélag sem heitir Þjarkur og kaupir N1 einnig starfsemi þess. Með þessum félögum koma níu starfsmenn.


 

Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kemur fram að gögn fyrir lok september gefa til kynna að erlend skuld bankageirans hafi numið um 95 milljörðum dollara fyrir hrunið - borið saman við fyrri áætlun um 84,7 milljarða dollara. Þetta jafngildir 11.000 milljörðum króna.


 

Valur Valsson og Magnús Gunnarsson höfðu samband við Steingrím J. Sigfússon, formann Vinstri grænna, áður en ríkisstjórnarskiptin urðu og lýstu yfir áhuga á því að hætta sem formenn bankaráða Glitnis og Kaupþings. „Ég bað þá um að bíða með allt slíkt og ræða við mig eftir að stjórnarskiptin hefðu orðið," sagði Steingrímur í umræðum á Alþingi í dag.


 

Í stöðuskýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS) sem hefur verið gerð opinber kemur fram það mat að áætlunin sjóðsins og stjórnvalda gangi almennt vel. ,,Brýnasta verkefnið til skamms tíma var að koma ró á gengi krónunnar og það hefur að mestu gengið eftir. Samt eru meiriháttar verkefni fram undan, ekki hvað síst í endurskipulagningu bankanna," segir í skýrslunni.


 

Hagar hafa sent frá sér fréttatilkynningu í tilefni af umræðu um greiðslustöðvun Baugs, sem meðal annars var fjallað um í Viðskiptablaðinu í dag. Þar er áréttað að greiðslustöðvunin hefur ekki áhrif á rekstur Haga. 


 

heildartekjur af hvalaskoðunarferðamönnum á Húsavík 2008 eru áætlaðar 650 milljónir


 

- segir magnús Ingi Erlingsson héraðsdómslögmaður


 

Eins og áður hefur komið fram í Viðskiptablaðinu hefur Landsbankinn í Lúxemborg haft aðgang að lánum hjá Seðlabanka Evrópu í gegnum Seðlabankann í Lúxemborg (BCL).


 

Yfir tvö hundruð erlendir kröfuhafar hafa komið hingað til lands í kjölfar bankahrunsins, segir Steinar Þór Guðgeirsson, formaður skilanefndar Kaupþings. Margir þessara kröfuhafa hafi komið oft og fulltrúar sumra hafi verið hér allan tímann til að fylgja málum eftir.


 

,,Þetta vekur mann til umhugsunar um það hvað við sem erum hjá hagsmunasamtökum megum segja. Að mínu mati bindur þetta hendur okkar umtalsvert ef við megum ekki lýsa ástandinu eins og það blasir við gagnvart þeim sem við eigum að gæta hagsmuna fyrir og draga ályktanir af því," sagði Andrés Magnússon, fyrrverandi formaður Félags íslenskra stórkaupmanna (FÍS) í samtali við vb.is.


 

Leituðu sátta við Samkeppniseftirlitið


 

Matsfyrirtækið Moody's Investor Services tilkynnti í gær að það hefði lækkað lánshæfiseinkunn sína á langtímaskuldbindingum Glitnis úr Caa1 í C, einkunn fyrir skammtímaskuldbindingar og fjárhaglegan styrkleika staðfestar.


 

Könnun SA um atvinnuhorfur meðal fyrirtækja


 

Stjórn Íbúðalánasjóðs samþykkti á fundi sínum 5. febrúar sl. að hafin yrði könnun á stofnun nýs flokks íbúðabréfa með lengri líftíma en núverandi útgáfa býður upp á.


 

Viðræður í gangi um fjármögnun nýrrar virkjunar á Ströndum


 

Baldur Þórhallsson fyrsti Jean Monnet prófessorinn á Íslandi


 

hafist handa með framkvæmdir þegar líður á árið ef aðstæður leyfa


 

Íslenskir sparifjáreigendur hjá Landsbankanum í Lúxemborg telja að hagsmunir þeirra hafi verið hundsaðir við meðhöndlun þrotabúsins í Lúxemborg.


 

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (FVH) efnir til ráðstefnunnar og verðlauna-afhendingarinnar Íslenska þekkingardagsinsföstudaginn 13. febrúar 2009, kl. 13:30-16:30, í Salnum, Kópavogi.


 

Fjárbakki ehf., er nýr eigandi Eddu útgáfu hf. og var samkomulag um kaupin gert í lok desember síðastliðinn.  Fjárbakki ehf., er fjölskyldufyrirtæki og í eigu bræðranna Jóns Axel Ólafssonar og Jóhanns Garðars Ólafssonar,


 

Forsætisráðuneytið leitaði eftir athugasemdum sjóðsins ? IMF fór fram á trúnað


 

Aðeins einn sparisjóður hefur sótt um framlag frá ríkissjóði samkvæmt lögum sem samþykkt voru fyrir áramót.


 

Hagar þurfa að ráðast í níu milljarða endurfjármögnun í haust


 

Að sögn Ásgeirs Friðgeirssonar, talsmanns Björgólfsfeðga, hafa á milli 5 og 10 aðilar sýnt því áhuga að kaupa enska úrvalsdeildarfélagið West Ham.


 

Auknir orkumöguleikar á Hellisheiðarsvæðinu


 

Heildarfjárhæð lýstra krafna í GMV ehf. (áður Malarvinnsluna) nema tæplega tveimur milljörðum króna. Þar af eru forgangskröfur 177 milljónir króna.


 

Orkuveita Reykjavíkur (OR) vann mál gegn ríkinu fyrir Héraðsdómi Suðurlands 27. janúar sl. er varðaði eignarrétt á jarðarpörtum sem OR hafði keypt m.a. af ríkinu.


 
Innlent
12. febrúar 2009

140 milljónir í Expo

Ekki verður horfið frá því að taka þátt í heimssýningunni í Kína (Expo 2010 í Shanghai) sem haldin verður á næsta ári enda munu Kínverjar hafa sett verulegan þrýsting á málið.


 

Frumvarp ríkisstjórnarinnar um breytingar á lögum um Seðlabanka Íslands verður í fyrsta lagi afgreitt í lok þessa mánaðar.


 

Samfélagið þarf á hverjum og einum að halda - ekki síst nú á þessum erfiðu tímum. Þeir sem hafa misst vinnuna mega því ekki missa móðinn.


 

Fjórir þingmenn Norðausturkjördæmis vilja að rannsóknarboranir fari fram á Þeistareykjum sumarið 2009 vegna orkuöflunar og undirbúnings virkjunarframkvæmda fyrir álver á Bakka við Húsavík.


 

,,Sjálfstæðisflokkurinn hefur slegið skjaldborg um Davíð Oddsson á meðan aðrir eru að reyna að slá skjaldborg um heimilin í landinu," segir Álfheiður Ingadóttir, þingmaður VG og formaður viðskiptanefndar Alþingis.


 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins, FME, hefur auglýst starf forstjóra laust til umsóknar. Í auglýsingunni, sem birtist á vef Lögbirtingarblaðsins, segir að samkvæmt ákvæðum laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi skuli forstjóri FME hafa menntun á háskólastigi og búa yfir víðtækri þekkingu og starfsreynslu á fjármálamarkaði. Þá sé æskilegt að forstjóri hafi reynslu af alþjóðlegu samstarfi, búi yfir mjög góðri kunnáttu í ensku og hafi reynslu af stjórnun.


 

Umskipti verða á árinu 2011 þegar landsframleiðslan tekur að aukast að nýju, segir ASÍ


 

Mikil viðskipti með bréf í Straum


 

meiri umferð á Hringveginum í janúar 2009 en á sama tíma 2007 og 2008


 

Að sögn Árna Tómassonar, formanns Skilanefndar Glitnis, hefur nefndin ekki tekið afstöðu til þess hvort rétt sé að skipta eignum bankanna upp í erfiðar og auðveldar eignir eins og nefnd Mats Josefssons hefur lagt til.   Árni sagði að bankinn nyti ráðgjafar UBS bankans í þessu máli. ,,Ég lít á að þetta sé bara til skoðunar á öllum vígstöðvum," sagði Árni. Hann sagði að ótvírætt væri að það þyrfti samþykki skilanefnda bankanan ef til þess kæmi.


 

Sögðu af sér formennsku bankaráða Kaupþings og Glitnis í gær ? fjármálaráðherra bað þá um að sitja


 

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur samþykkt beiðni Baugs Group um greiðslustöðvun.


 

Swyx, markaðsleiðandi framleiðandi á IP símkerfalausnum, hlaut á dögunum „Good Value“ viðurkenningu fagtímaritsins What To Buy For Business fyrir árið 2009.


 

Engin niðurstaða er fengin í frjálsum nauðasamningum Sparisjóðsbankans en undanfarið hafa forráðamenn bankans fundað með kröfuhöfum hans. Sparisjóðsbankinn hefur frest til 28. febrúar til að greiða úr sínum málum. Fundur verður með erlendum kröfuhöfum bankans í næstu viku.


 

húsið mun því kosta nærri 28,3 milljarða á 35 árum


 

Þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Frjálslynda flokksins hyggjast leggja fram á Alþingi þingmál um að hvalveiðar í atvinnuskyni verði leyfðar í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar.


 

Svo virðist sem kjötafurðastöðvar hafi misst í nokkrum mæli sérhæfða starfsmenn úr sínum röðum, samhliða þeirri efnahagskreppu sem nú ríður yfir þjóðfélagið. Mest virðist muna um brotthvarf erlendra kjötskurðarmanna sem hurfu af landi brott við fall krónunnar í haust.


 

Skráð atvinnuleysi í janúar 2009 var 6,6% eða að meðaltali 10.456 manns og eykst atvinnuleysi um 32% að meðaltali frá desember eða um 2.554 manns.


 

Mats Josefsson ráðunautur ríkisstjórnarinnar staðfesti ágreining við suma viðskiptabanknanna út af tillögum þeirra varðandi viðskiptalífið. Nefndin hefur sem kunnugt er lagt til að stofnað verði eignarumsýslufyrirtæki utan um stór fyrirtæki.


 

Eiríkur Guðnason seðlabankastjóri ætlar að láta af störfum sem seðlabankastjóri þann 1. júní n.k. en Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra hvatt alla seðlabankastjórana þrjá til að láta af störfum.


 

hæsti rannsóknarstyrkur sem veittur hefur verið vísindamönnum við HR


 

Omeprazol hylki frá Actavis, magalyf sem ætlað er við tilfallandi brjóstsviða og súru bakflæði er nú fáanlegt án lyfseðils, þ.e.a.s. 28 stk af 20mg en aðrar pakkningastærðir eru lyfseðilsskyldar.


 

húsið stærra en upphaflega var gert ráð fyrir og byggingarkostnaður endurmetinn


 

Að sögn Mats Josefsson er heppilegt að ríkisstjórnin íhugi að koma á fót sjálfstæðu eignarhaldsfyrirtæki er fari með eignarhald ríkisins í bönkunum, m.a. til þess að tryggja faglega og gagnsæja meðferð hlutabréfa ríkisins í fjármálafyrirtækjum.


 

Að sögn sænska sérfræðingsins Mats Josefsson skortir nokkuð á að ríkisvaldið hafi tekið við sér sem núverandi eigandi bankanna.


 

Alls námu heildarútlán Íbúðalánasjóðs tæplega 3,6 milljörðum króna í janúar.


 

Forstjórar Fjármálaeftirlitsins og Kauphallar Íslands hafa endurnýjað yfirlýsingu um eftirlitsverkefni sem Kauphöllin annast fyrir Fjármálaeftirlitið.


 

Skuldabréf útgefin af Atorku Group hf. (ATOR 04 1, ATOR 05 1, ATOR 06 1, ATOR 07 3, ATOR 07 4, ATOR 07 6, ATOR 07 8, JRDB 04 1 og JRDB 05 1) hafa verið færð á Athugunarlista vegna óvissu um fjárhagslega stöðu útgefanda með vísan til tilkynningar frá félaginu í gær um greiðsluerfiðleika félagsins.


 

fer úr 18 í 22,8 milljarða auk tveggja milljarða til byggingaraðila


 

Lífeyrissjóðirnir eiga inni í reiðufé í bönkunum alls um 154 milljarða króna, sem er um 9,3% af heildareignunum. etta kemur til af því að lífeyrissjóðirnir hafa kosið að ávaxta stærstan hluta nýrra iðgjalda í innlánum, enda óvissa mikil á markaði og ávöxtun á innlánsreikningum afar góð.


 

N1 hefur keypt Kynnisferðir en fyrir átti félagið rúman þriðjung í félaginu. Hópbílar í Hafnarfirði og Guðmundur Arnaldsson áttu félagið áður á móti N1.


 

Forstjóri Alfesca segir neytendur leita leiða til að kaupa ódýrari vöru vegna efnahagsástandsins


 

forstjóri Marel segir erfiðar aðstæður á mörkuðum hafa haft áhrif á fjárfestingar viðskiptavina


 

Sala Alfesca á síðasta ársfjórðungi var 249 milljónir evra og dróst lítillega saman á milli ára, eins og sjá má í meðfylgjandi töflu. Í tilkynningu segir að þrátt fyrir góða jólasölu hafi efnahagssamdrátturinn haft veruleg áhrif á afkomu fjórðungsins. Þar segir einnig að afkoma fjórðungsins litist af veikingu pundsins gagnvart evru og áhrif óhagstæðs gengis hafi orðið til þess að EBITDA, hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta, hafi dregist saman um 1,1 milljón evra.


 

Hrein eign lífeyrissjóða var 1.658 milljarðar króna í lok desember sl. og lækkaði um 48,2 milljarða króna frá fyrri mánuði.


 

Marel fann fyrir fjármálakreppunni í heiminum í rekstri sínum á fjórða ársfjórðungi. Eins og sjá má í meðfylgjandi töflu jókst velta félagsins á fjórðungnum umtalsvert á milli ára vegna yfirtöku á Stork Food Systems. Þegar horft er á proforma tölur, má hins vegar sjá að salan á fjórða fjórðungi dróst saman um 13% á milli ára og nam 138 milljónum evra. Proforma tölur sýna kjarnastarfsemi Marel og Stork Food Systems, að undanskildum Food and Dairy hluta Stork Food Systems og einskiptiskostnaði vegna Stork.


 

Björn Bjarnason, fyrrverandi menntamálaráðherra, telur óhjákvæmilegt að forsætisráðherra og/eða utanríkisráðherra birti opinbera yfirlýsingu til að árétta inn á við og út á við, að forseti Íslands beri enga ábyrgð á stjórnarathöfnum.


 

Námskeið fyrir almenning um áhrif þess að Ísland sæki um inngöngu í ESB verður haldið á vegum Endurmenntun Háskóla Íslands um miðjan mánuðinn.


 

Erlendar eignir Seðlabanka Íslands námu 451 milljarði króna í lok janúar samanborið við 520,3 milljarða í lok desember 2008.


 

Formenn bankaráðs Nýja Kaupþings og Nýja Glitnis sögðu af sér fyrr í dag


 

Þjótandi ehf. á Hellu bauð lægst en alls voru 23 verktakar undir kostnaðaráætlun


 

Unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins


 

„Staða Seðlabankastjóra er ekki á lausu og þetta er eitthvað sem ég mun vega og meta þegar liggur fyrir hvort af þessu verður," segir Már Guðmundsson hagfræðingur, þegar hann er spurður hvort til greina komi að sækja um stöðu Seðlabankastjóra, verði hún auglýst laus til umsóknar.


 

Formenn bankaráða Nýja Glitnis og Nýja Kaupþings segja af sér


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,5% í dag og stóð við lok markaða í 947 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

reiknað með að húsið verði fullbúið á fyrri hluta árs 2011


 

Magnús Gunnarsson, formaður bankaráðs Nýja Kaupþings og Valur Valsson, formaður bankaráðs Glitnis hafa sent fjármálaráðherra bréf þar sem þeir segja upp störfum í bankaráðum bankanna.


 

Í ljósi erfiðra aðstæðna á fasteignamarkaði hefur Kaupþing ákveðið að veita lántakendum íbúðalána tímabundið 50% afslátt af uppgreiðslugjaldi þegar þeir greiða upp lán sín eða greiða inn á þau yfir 1 milljón króna. Í frétt á heimasíðu félagsins kemur fram að einnig hefur verið ákveðið að tímabundið verði einstaklingum heimilt að yfirtaka íbúðalán Kaupþings við fasteignakaup á gildandi vöxtum lánsins. Til þess að viðskiptavinur bankans njóti vaxtafsláttar, þarf hann að vera félagi í Vexti, vildarþjónustu Kaupþings. Lánið verður að vera innan settra veðsetningarmarka og nýr greiðandi þarf að standast greiðslumat bankans. Vextir nýrra íbúðalána Kaupþings eru nú 6,65% en 5,90% til þeirra sem njóta vaxtaafsláttar. Mörg af lánum bankans bera 4,90% vexti en 4,15% til þeirra sem njóta vaxtaafsláttar. Fram til þessa hefur ekki verið heimilt að yfirtaka íbúðalán hjá Kaupþingi á upphaflegum kjörum heldur hafa yfirtekin lán verið færð á gildandi vaxtakjör við undirritun kaupsamnings. Í fréttinni segir að breytingarnar muni liðka fyrir fasteignaviðskiptum og nýtast bæði kaupendum og seljendum.


 

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi í morgun að stofnuð verði velferðarvakt í samvinnu ríkis, sveitarfélaga, aðila vinnumarkaðarins og fleiri aðila til að fylgjast með félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum bankahrunsins á einstaklinga og fjölskyldur og gera tillögur um viðbrögð.


 

Eigendahópur sé sem stóð að rekstri Heklu mun reka Öskju og Árfell-Kia áfram og sagði Hjörleifur Jakobsson, stjórnarformaður Heklu, að staða þeirra félaga væri viðunandi.


 

Viðskiptaráðherra ítrekar að ríkisstjórnin standi við samninga um innstæður í Bretlandi, Hollandi og í Þýskalandi. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á vef ráðuneytisins.


 

Starfsemi Heklu hefur verið skipt í tvennt og Kaupþing hefur tekið yfir rekstur félagsins. Allt hlutafé eignarhaldsfélags Heklu og Öskju, Hafrahlíðar ehf., er komið í eigu Kaupþings. Fyrri eigendur eigendur Hafrahlíðar munu halda áfram rekstri Öskju og Kia. Knútur Hauksson verður áfram forstjóri Heklu.


 

Ríkisstjórnin ákvað í morgun að ráða erlendan ráðgjafa sem aðstoða á ríkið í samningaviðræðum við skilanefndir gömlu bankanna.


 

Nær öllum starfsmönnum Baugs í Lundúnum verður sagt upp störfum í dag.


 

,,Stærsta vandamálið sem við stöndum frammi fyrir núna er vaxtastigið. Þetta gengur ekki og það verður að ná því niður með öllum tiltækum ráðum, það er forgangsverkefni. Hjól atvinnulífsins snúast ekki á þessu vaxtastigi," sagði Jón Steindór Valdimarsson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins í samtali við vb.is.


 

Greiningardeild Glitnis segir í Morgunkorni sínu að erfitt sé að sjá fyrir þróun krónunnar um þessar mundir. Markaðsöflin hafa að stórum hluta verið tekin úr sambandi með gjaldeyrishöftunum.


 

talið að 13 milljarða vanti til að klára húsið og að Austurhöfn-TR yfirtaki verkefnið


 

„Það er alveg ljóst að við munum standa við allar þær skuldbindingar sem við höfum gert á alþjóðlegum vettvangi," sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra á blaðamannafundi í Þjóðmenningarhúsinu í dag, þegar hún var spurð út í ummæli forseta Íslands  í Financial Times Deutschland.


 

þar er það komið í nærri 14,4% á meðan það er tæplega 8,7% á höfuðborgarsvæðinu


 

Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í morgun að stofnað yrði svokallað eignasýslufélag sem hefði það hlutverk að yfirtaka eignir fyrirtækja í bönkunum sem í raun væru komin í þrot. Markmiðið er, sagði forsætisráðherra, að tryggja atvinnustarfsemi í landinu.


 

Þeim fjölgar sem vilja skoða mögulega stofnun nýs banka á Íslandi. Már Mixa hagfræðingur segist telja að stíga eigi skrefið til fulls og aðskilja lán til stórra fyrirtækja frá almennum bankarekstri. 


 

það er um 8,4% af áætluðu meðaltali vinnuafls á landinu öllu á þessu ári


 

Nýherji, Applicon, Skyggnir og TM Software hafa tekið höndum saman í Microsoft lausnum um að aðstoða viðskiptavini við að ná heildaryfirsýn yfir rekstur tölvukerfa, hámarka afköst þeirra og tryggja lækkun kostnaðar. 


 

Fyrstu tölur um tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóðanna munu almennt ekki birtast fyrr en um næstu mánaðarmót, en vinna við tryggingafræðilegt uppgjör hefur verið flýtt að beiðni Fjármálaeftirlitsins.


 

Samtök atvinnulífsins vilja víðtæka sátt um niðurskurð í ríkisrekstri


 

Jón Ólafsson fjárfestir segist sá talsverð tækifæri í því að koma inn á íslenskan afþreyðingarmarkað á þessari stundu en hann er einn þeirra sem hafa lagt inn tilboð í Senu. Hann segist sjá tækifæri til að stækka fyrirtækið.


 

Heildarstaða á ríkisábyrgðum í lok fjórða ársfjórðungs 2008 var rúmlega 1.246 milljarðar króna og hafði hækkað um rúmlega 354 milljarða króna á síðasta ári samkvæmt yfirliti Seðlabankans.


 

Forsætisráðherra segir í yfirlýsingu að forsætisráðuneytið hafi fengið nokkrar tæknilegar ábendingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum vegna Seðlabankafrumvarpsins. Hún segir í yfirlýsingunni að ábendingarnar séu bundnar trúnaði.


 

mikil ásókn gæðanemenda víðs vegar að úr heiminum


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 364,2 milljörðum króna í lok janúar og lækkaði um 65,2 milljarða eða 15,2% í mánuðinum.


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) hækkaði um 2,6% í dag og stóð við lok markaða í 952 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Samkvæmt markaðsyfirliti Seðlabankans bíða nú jöklabréf fyrir 190 milljarða króna innlausnar. Þar af eru bréf fyrir tæpa 110 milljarða króna á innlausn nú í febrúar og mars.


 

Financial Times fjallar um baráttu ríkisstjórnarinnar við Seðlabankann


 

Forráðamenn Björgunarmiðstöðvarinnar á Selfossi hafa boðið ríkinu að kaupa hlut í miðstöðinni að því er kemur fram í frétt í Sunnlenska fréttablaðinu.


 

?Þetta er gríðarlega spennandi verkefni ef af verður,? segir Gísli Gíslason, hafnarstjóri


 

Þetta kemur fram í bréf sem Eiríkur sendi forsætisráðherra.


 

Afþakkaði boð um að ganga við viðræðna um starfslok


 

Viðræður hafa verið í gangi við banka um endurskipulagningu skulda Nýherja að því er kom fram í ræðu stjórnarformanns félagsins á aðalfundi þess um helgina.


 

Fjallað um norrænt samstarf í utanríkis- og öryggismálum


 

Staðgengill forstjóra Fjármálaeftirlitsins tók við daglegri stjórn eftirlitsins eftir að gengið hafði verið frá starfslokum við fyrrverandi forstjóra þess.


 

Bankaráð nýja Landsbankans (NBI) mun auglýsa eftir nýjum bankastjóra, eins fljótt og aðstæður leyfa og með hliðsjón af því hvenær efnahagsreikningur bankans liggur fyrir.


 

Bloomberg fjallar um átök seðlabankastjóra og forsætisráðherra


 

Eimskip mun hætta rekstri á frystigeymslufyrirtækinu Daalimpex í Hollandi. Samningar um sölu á fyrirtækinu voru á lokastigi en snuðra hljóp á þráðinn á síðustu metrunum og gekk því salan ekki eftir segir í tilkynningu félagsins.


 

Alls fóru 20 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð í janúarmánuði síðastliðnum, 300 færri en í janúarmánuði  árinu áður.


 

Breska ríkisstjórnin hirti 40% fjármagnstekjuskatt af Icesave reikningunum í Bretlandi en hundsaði eigi að síður nokkra ábyrgð á reikningunum. Á þetta bendir Ársæll Valfells, lektor við HÍ, í grein sem hann birtir í Forbes viðskiptatímaritinu.


 

forsætisráðherra lýsir yfir vonbrigðum með svar seðlabankastjóra


 

Ársæl Valfells, lektor við Háskóla Íslands, segir í grein sem hann skrifar nýjasta hefti Forbes að Ísland sé land án efnahags (e. economy). Í grein sinni rekur hann atburði liðinna mánaða og þá sérstaklega aðgerðir Gordons Browns gegn Íslendingum.


 

Davíð Oddsson, formaður stjórnar Seðlabankans, segist aldrei hafa hlaupist frá neinu verki sem hann hafi tekið að sér og muni ekki heldur gera það nú. Þetta kemur fram í svarbréfi Davíðs til Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra, sem fór þess bréflega á leit við bankastjóra Seðlabankans í liðinni viku að þeir segðu af sér. Ingimundur Friðriksson hefur fallist á að segja af sér, en Eiríkur Guðnason og nú Davíð Oddsson fallast ekki á afsögn.


 

Iðnarráðherra vill selja eða leigja virkjanir til einkaaðila


 

Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, hefur sett á fót ráðgjafarhóp ríkisstjórnarinnar til að vinna tillögur um breytingar á stjórnarskránni.


 

Ólafur Teitur Guðnason, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Alcan á Íslandi, segir fyrirtækið hafa greitt 1,4 milljarða króna í tekjuskatt árið 2007 og 230 milljónir í fasteignagjöld. Fyrirtækið hafi einnig átt viðskipti við 800 innlend fyrirtæki fyrir 5,4 milljarða króna.


 

Tveir æðstu stjórnendur Baugs, Jón Ásgeir Jóhannesson stjórnarformaður og Gunnar Sigurðsson forstjóri, hafa gert samkomulag um að halda stjórnarsætum sínum við fjórar af verslanakeðjum félagsins, House of Fraser, Iceland, Aurum og Hamleys.


 

Samkvæmt frétt breska blaðsins The Daily Telegreph eiga stjórnendur Mosaic í viðræðum við skilanefnd Kaupþings þar sem reynt er að endurskipuleggja reksturinn.


 

Slæmt ástand sérverslana í Bretlandi þýðir að brunaútsala á eignum Baugs mundi ekki skila kröfuhöfum mikið meiru en 10%, að því er Guardian hefur eftir sérfræðingum.


 

Breska blaðið The Daily Telegraph birtir ítarlega fréttaskýringu á falli Baugs í sunnudagsútgáfu sinni.


 

Segir Vinstri græna hafa leynt og ljóst staðið fyrir árásum á Alþingishúsið


 

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík verður haldið dagana 13. og 14. mars næstkomandi.


 

Nýtt farfuglaheimili fyrir 70 gesti á fjórum hæðum við Vesturgötu 17 verður opnað í Reykjavík á næstu vikum. Rekstraraðilar eru þeir sömu og Farfuglaheimilisins í Laugardal að því er kemur fram í fréttabréfi Ferðamálastofu.


 

Vikuveltan aftur komin undir milljarð ? hefur dregist saman um 73% á ársgrundvelli


 

Ef fólki verður heimilað að leysa út séreignarsparnað sinn er líklegt að lífeyrissjóðirnir verði að leysa út eignir erlendis að andvirði 75 til 100 milljarðar króna.


 

384 fasteignir hafa skipt um eigendur innan fjölskyldu frá því í október


 
Innlent
7. febrúar 2009

Enex skipt upp

Geysir Green Energy eykur hluta sinn í Enex Kína og yfirtekur verkefni Enex í Þýskalandi


 

Seðlabanki Íslands taldi að ráða mætti af viðræðum við forsvarsmenn Landsbankans sl. vor að þegar væri hafið ferli við að færa innlánastarfsemi Landsbankans í dótturfélag í Lundúnum. Í júlí hafi svo komið á daginn að svo hafi ekki verið.


 

Breskur blaðamaður fjallar um ástandið á Íslandi með opinskáum hætti


 

77% þeirra sem farið hafa í gegnum hæfismat hjá Fjármáleftirlitinu (FME) hafa staðist.


 

Kristin Halvorsen, fjármálaráðherra Noregs, segir að ósk um tengingu íslensku krónunnar við þá norsku verði að koma frá íslenskum stjórnvöldum - til að hægt sé að taka það til athugunar. 


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) hækkaði um 3% í dag og stóð við lok markaða í 927 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Segir að hér hafi ríkt markaðshyggja en ekki frjálshyggja ? segir alþjóðlegar reglur gallaðar


 

Sjálfstæðismenn hafa ekki tekið afstöðu til einstakra efnisatriða Seðlabankafrumvarpsins, sagði Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, í umræðum á Alþingi í dag. Þeir vilja hins vegar, sagði hann, að vandað verði vel til verka verði gerðar breytingar á Seðlabankanum.


 

unnið á vöktum alla daga vikunnar


 

Mögulegt að Samkaup taki yfir reksturinn


 

Hröð lækkun vaxta er lang mikilvægasta aðgerðin í atvinnumálum sem hægt er að grípa til á Íslandi segir í áliti Samtaka atvinnulífsins. 


 

Breskur dómstóll samþykkti í dag beiðni Skilanefndar Landsbanka Íslands hf. um greiðslustöðvun BG Holding ehf.   Ráðgjafar frá PricewaterhouseCoopers voru tilnefndir tilsjónarmenn að beiðni Skilanefndar Landsbanka Íslands hf.  


 

Fyrirtækið greiddi 1,4 ma.kr. í tekjuskatt árið 2007 og keypti vörur og þjónustu fyrir 5,4 milljarða


 

Birkir J. Jónsson, þingmaður Framsóknarflokks, sagði á Alþingi í dag að framsóknarmenn hefðu ítrekað, bæði í miðstjórn og á flokksþingi, ályktað um nauðsyn þess að gera breytingar á yfirstjórn Seðlabanka Íslands. Frá þeirri stefnu myndu þeir ekki hvika. Alþingi þyrfti þó að fara vel yfir frumvarpið um breytingar á lögum um Seðlabankann.


 

Eftir skammvinnt bakslag í upphafi vikunnar hefur krónan haldið áfram að styrkjast jafnt og þétt. Það sem af er morgni nemur styrkingin hálfu prósentustigi samkvæmt upplýsingum frá Glitni.


 

Stjórn Baugs segir í yfirlýsingu að félagið hafi dregið til baka ósk sína um að Héraðsdómur Reykjavíkur veiti BG Holding ehf. greiðslustöðvun á Íslandi. Í yfirlýsingunni segir að það sé gert til að verja verslanir félagsins og til að lágmarka skaðann. Til stóð að taka beiðnina fyrir hjá héraðsdómi eftir hádegi í dag.


 

Nýlega kynnti bifreiðaumboðið Ingvar Helgason nýjung sem þeir kalla Léttskoðun. Um er að ræða skjótvirka ástandsskoðun sem viðskiptavinir geta nýtt sér hafi þeir grun um að eitthverju sé ábótavant sem þeir vilja fá skoðað nánar af sérþjálfuðum fagmanni eða fá álit á ástandi slitflata segir í tilkynningu.


 

Þrír sjálfstæðir bankastjórar eru þegar í Seðlabankanum sem taka ákvarðanir á eigin forsendum, sagði Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, í umræðum á Alþingi í dag um frumvarp forsætisráðherra um breytingar á lögum um Seðlabankann.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur veitt Fjárvakri – fjármálaþjónustu innheimtuleyfi samkvæmt innheimtulögum.


 

Ingimundur Friðriksson, seðlabanki birtir erindi um aðdraganda bankahrunsins í haust


 

Ingimundur Friðriksson, bankastjóri Seðlabankans, segir að eftir á að hyggja hefði öruggasta leiðin til þess að koma í veg fyrir hrun bankanna e.t.v. verið sú að setja í upphafi þrengri skorður við starfsemi þeirra en fjármálafyrirtækja í öðrum löndum Evrópska efnahagssvæðisins.


 

Ingimundur Friðriksson, bankastjóri Seðlabankans, segir að bankastjórn Seðlabanka Íslands hafði orðið þess áskynja í samtölum við bankastjóra og aðra yfirmenn seðlabanka annarra landa að mjög vaxandi andstöðu gætti við innlánasöfnun íslensku bankanna.


 

Gistinætur á hótelum í desember fjölgar um 10% milli ára


 

Í viðtali við nýjasta Viðskiptablaðið segir Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Nýja Kaupþings, að gríðarleg hagræðing bíði í bankakerfinu. Hann segir óraunsætt að ætla að ríkið muni reka þrjá viðskiptabanka sem eru með útibúanet um allt land.


 

Landsbanki Íslands hf. lítur svo á að með því að ganga að veðum í BG Holding ehf., sem er gert í beinu framhaldi af beiðni um greiðslustöðvun sem send var enskum dómstóli í gær, sé bankinn að sýna í verki stuðning sinn við stjórnunarteymin í Iceland Foods, House of Fraser, Aurum og Hamleys.


 

Frumtak hefur lokið fyrstu fjárfestingu sinni og fest kaup á hlut í Trackwell hf.


 

Bifreiðaumboðið B&L ehf., umboðsaðili fyrir Hyundai, BMW, Land Rover, Renault og Arctic Cat, mun flytja starfsemi sína að Sævarhöfða 2 þar sem bifreiðaumboðið Ingvar Helgason ehf. er til húsa þann 30. mars næstkomandi. 


 

Eimskipafélagið hækkaði um 54,5% í sáralitlum viðskiptum - ekkert félag lækkaði í dag


 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra segir brýnt að flýta tiltekt í öllu kerfinu.


 

Greiðslur af skuldabréfaflokkum gefnum út af Landic Property verða ekki verða greiddar í febrúar og mars 2009.


 

Óttast að tjarnarhestar veikist


 

Snörp orðasenna milli fyrrverandi og núverandi ráðherra


 

Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er ósk Baugs Group um greiðslustöðvun á Íslandi hugsuð sem mótleikur við þeirri kröfu skilanefndar Landsbankans að fara fram á greiðslustöðvun BG Holding í Bretlandi.


 

Ný ríkisstjórn vill heimila fyrirframgreiðslu úr sjóðunum


 

Raungengi íslensku krónunnar er nú afar lágt, hvort sem miðað er við verðlag eða launakostnað eins og Greingardeild Glitnis bendir á í Morgunkorni sínu. Hefur hlutfallslegur launakostnaður fallið enn hraðar en verðlag undanfarið og má segja að íslenskt vinnuafl sé orðið með því ódýrasta í Vestur-Evrópu í kjölfar gengishruns krónu á síðasta ári.


 

10 stærstu útlán Kaupþings til viðskiptavina voru samtals að verðmæti 513 milljarðar króna. Öll þessi lán voru til viðskiptavina í Bretlandi utan eins láns til aðila í Lúxemborg. Þetta kemur fram í skýrslu skilanefndar Gamla Kaupþings til kröfuhafa en fundað er með þeim í dag.


 

Nýlega voru undirritaðir tveir samstarfssamningar til þriggja ára milli Íbúðalánasjóðs og Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.


 

Héraðsdómur Reykjanes hefur staðfest lögbann og viðurkenningu á bótaskyldu sem Samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar fengu 19. nóvember 2007 gegn Istorrent ehf. og Svavari Lútherssyni.


 

Vandræði Baugs valda óróa í smásölugeiranum en ekki er búist við miklum breytingum


 

Saga Capital Fjárfestingarbanki hefur lokið við að selja skuldabréf Byggðastofnunar. Skuldabréfin voru seld í lokuðu skuldabréfaútboði og nam útgáfufjárhæðin einum milljarði króna.


 

Samanlagt bókfært virði eigna sem seldar hafa verið af skilanefnd Kaupþings í frjálsri sölu af bankanum og útibúum hans nemur minna en 65 milljónum evra eða um 10 milljörðum króna. Að auki hafa ákveðnar eignir verið seldar án vilja skilanefndar til þess að standa straum af endurgreiðslu innlána en þau eru forgangskröfur.


 

Blaðið nefnir stjórnmálamenn, embættismenn og forstjóra


 

Skilanefnd Kaupþings hefur átt í viðræðum við Ålandsbanken Abp, sem enn eru í gangi, um að hann yfirtaki alla starfssemi Kaupthing Sverige fyrir utan fyrirtækjalánasafn, sem verður fært til Íslands. Lánasafnið er stærstur hluti sænskra eigna Gamla Kaupþings en eignir sem snúa að einkabankaþjónustu og eignastýringu færast til Ålandsbanken.


 

Kauphöllin hefur samþykkt að NBI hf. (áður Nýi Landsbankinn) verði viðurkenndur ráðgjafi (þ.e. Certified Adviser, CA) á First North Iceland.


 

Velta Bakkavarar árið 2008 er í samræmi við væntingar stjórnenda segir í tilkynningu félagsins en sala félagsins jókst um u.þ.b. 10% frá fyrra ári; sala í undirliggjandi rekstri er óbreytt á milli ára.


 

Bakkavör hefur nú innleyst 104 milljónir punda af reikningi félagsins hjá Nýja Kaupþingi banka en upphafleg fjárhæð nam 150 milljónum punda. Þessir fjármunir nýtast einkum til greiðslu af 700 milljóna punda sambankaláni félagsins segir í tilkynningu félagsins. Samkvæmt samkomulagi við Nýja Kauþþing banka mun innstæðan fást leyst út að fullu um miðjan apríl. Í tilkynningu kemur fram að viðræður við skuldabréfaeigendur, aðila að 700 milljón punda sambankaláni félagsins og aðra skammtímalánveitendur halda áfram og er stjórnin þess fullviss að félagið njóti áfram stuðnings þeirra. Nánari skil verða gerð á stöðu ofangreindra mála við birtingu ársuppgjörs félagsins í mars.


 

Orkuveita Reykjavíkur hefur fengið afgreitt lán sem dregist hafði að borga út síðan í haust. Um er að ræða hluta af láni úr lánalínu frá Þróunarbanka Evrópu en þeir tóku þátt í að fjármagna byggingu Hellisheiðarvirkjunar.


 

Actavis hefur unnið að því síðan í fyrra að færa framleiðslu sína í Dupniza í Búlgaríu yfir í nýja og miklu fullkomnari verksmiðju.


 

Fullkomin óvissa um endurheimt innlána


 

„Árið einkenndist af áherslum á innviði fyrirtækisins,“ er haft eftir Jóni Sigurðssyni forstjóra Össurar í afkomutilkynningu vegna uppgjörs fjórða ársfjórðungs.


 

Sala Össurar á fjórða ársfjórðungi í fyrra dróst saman um 6% frá sama fjórðungi 2007. Þó var söluaukning í staðbundinni mynt upp á 1%, en gengisáhrif voru neikvæð. Sala í Bandaríkjunum var slök í fyrra, að því er segir í afkomutilkynningu, og vöxtur sölu á fjórða fjórðungi var 2%. Aukning sölu í Asíu nam 38% á fjórða fjórðungi í staðbundinni mynt.


 

Eigendur veitingastaðarins Serrano láta engan bilbug á sér finna


 

Tekur yfir þá eignarhluti í Baugi sem gamli Glitnir hefur haft að veði


 

Skilanefnd Landsbanka Íslands hefur engin áform um að krefjast sölu eigna BG Holding ehf.


 

Efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gengur samkvæmt áætlun, sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra í stefnuræðu sinni á Alþingi í kvöld. Hún sagði að stjórnvöld myndu sjá til þess að samstarfið við sjóðinn yrði skilvirkt og traust.


 

Seðlabankastjóri skal hafa lokið meistaraprófi í hagfræði og búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á peningamálum, samkvæmt frumvarpi til breytinga á lögum um Seðlabanka Íslands.


 

Fjórum fjárfestum hefur verið boðið að halda áfram í næsta hluta söluferlisins á hlutafé í Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Nýja Glitni.


 

Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, segir að tvö bréf þáverandi viðskiptaráðherra, Björgvins G. Sigurðssonar, til breska fjármálaráðuneytisins haustið 2008 sýni fram á hringlandahátt íslenskra stjórnvalda og óskýr skilaboð þeirra til breskra stjórnvalda.


 

8,1 % verðmunur reyndist á matvörukörfunni þegar verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð í lágvöruverðsverslunum í gær, þriðjudag.


 

Samanburður á fjórum mismunandi vísitölum frá janúar 2001 til janúar 2009 leiðir í ljós að þróun OMX 15 hlutabréfavísitölunnar hefur leikið lykilhlutverk í þeirri þenslu sem einkenndi íslenskt efnahagslíf frá síðustu aldamótum fram að bankahruninu í haust.


 

Að sögn Árna Tómassonar, formanns skilanefndar Glitnis, hyggst nefndin hafna ósk Baugs um greiðslustöðvun.


 

Hlutabréf tóku dýfu í morgun en náðu sér lítillega á strik seinni part dags


 

Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra hefur vikið stjórn Lánasjóðs Íslenskra námsmanna frá störfum og hyggst skipa nýja stjórn í lok vikunnar.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) auglýsti nýlega 5 lausar stöður hjá stofnuninni en umsóknarfrestur rann út í vikunni.


 

Formaður starfsmannafélags Seðlabankans segir að pólitísk sátt hafi verið um peningamálastefnuna


 

telja hættu á að dýrmætur tími fari til spillis í orðaskaki sem ekki tengjast bráðavanda þjóðarinnar


 

Talið að margir vilji eignast félög sem nú eru í eigu Baugs


 

Minna á að Baugur sé ekki meirihlutaeigandi og reksturinn haldi áfram


 

Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, sagði við upphaf þingfundar á Alþingi í dag, að hann harmaði þá atburði sem átt hefðu sér stað fyrir framan alþingishúsið að undanförnu.


 

þrálátur orðrómur um að félagið sé í söluferli


 

„Þetta eru örlög sem ég hef ekki kosið mér," segir Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, þegar hann er spurður hvort hann sé enn formaður Evrópunefndar forsætisráðuneytisins.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson, aðaleigandi Baugs, kveðst hafa upplýsingar um að Davíð Oddsson hafi sett það skilyrði fyrir starfslokum í Seðlabankanum að Baugur færi fyrst í þrot.


 

Samkeppniseftirlitið beitir dagssektum á Teymi fyrir að skipta ekki um stjórnarmeðlimi


 

Aðeins 300 milljóna króna afgangur af vöruskiptum í janúar


 

Kaupfélag Héraðsbúa (KHB) berst nú fyrir tilveru sinni og er fjárhagsstaða fyrirtækisins mjög erfið að því er kemur fram á vef Austurgluggans í dag.


 

Nýskráningar bíla í janúar voru 235 sem er 88,8% fækkun frá janúar í fyrra.


 

Skilanefnd Landsbanka Íslands hf. lagði í gær fram beiðni um greiðslustöðvun BG Holding ehf. fyrir enskan dómstól.


 

Baugur hefur sótt um greiðslustöðvun hjá Héraðsdómi Reykjavíkur vegna þess að Landsbankinn hefur ákveðið að hætta við samninga um mögulega uppbyggingu.


 

Verslunin í Korputorgi fylgir ekki með í kaupunum


 

Leiðari breska viðskiptablaðsins Financial Times í dag fjallar um stöðuna á Íslandi. Blaðið segir að þrátt fyrir að þjóðin horfist í augu við gríðarlega erfiðleika í kjölfar bankahrunsins sé hún að mörgu leyti í öfundsverðri stöðu vegna stöðu sjávarútvegsins, útflutningsgreina og ódýrrar raforku.


 

Samkvæmt upplýsingum sem fengust hjá Jóni Þórissyni, forstjóra VBS fjárfestingabanka, hefur verið brugðist við athugasemdum FME á starfsemi bankans sem komu í kjölfar reglubundins eftirlits í ágúst síðastliðnum


 

Bráðbirgðatölur Hagstofunnar birtar í dag


 

Fullyrt er í Retail Week að Baugur sé á leið í greiðslustöðvun og að Landsbankinn sé hættur að fjármagna fyrirtækið. Forstjóri félagsins hafi verið upplýstur um það í gærkvöld.


 

William Fall, forstjóri Straums, segir að sterk áhættustýring og heilindi hafi tryggt að engar færslur séu á efnahagsreikningi bankans sem séu skaðlegar fyrir orðspor hans. Þetta er meðal þess sem fram kemur í afkomutilkynningu sem Straumur birti í morgun.


 

Straumur var rekinn með 575 milljóna evra tapi á fjórða ársfjórðungi í fyrra. Fjórðunginn á undan nam tap bankans 146 milljónum evra. Árið í heild var tapið 699 milljónir evra en árið 2007 var Straumur rekinn með 163 milljóna evra hagnaði. Virðisrýrnun lána, viðskiptakrafna og óefnislegra eigna setur mjög mark sitt á uppgjör bankans að þessu sinni.


 

DeCODE, móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar, hefur verið fært niður um lista í Nasdaq-kauphöllinni. Í kauphöllinni eru þrír listar, sá efsti er Global Select Market, annar er Global Market og sá þriðji er Capital Market. DeCODE hefur verið skráð á Global Market listann en hefur nú verið fært niður á Capital Market listann.


 

Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmálaráðherra, segist ekki muna eftir því á þeim tíma, sem hann sat í ríkisstjórn með Samfylkingunni að hún hafi lýst nokkrum efnislegum ágreiningi vegna ákvarðana bankastjórnar seðlabankans á fundum ríkisstjórnarinnar.


 

Vilhjálmur Bjarnason fjárfestir segir að hópurinn sem hann fari fyrir og vilji gera tilboð í Morgunblaðið telji að hann geti rekið blaðið með örlitlum hagnaði.


 

?Tilboðið verður gert á viðskiptalegum forsendum,? segir í tilkynningu frá hópnum


 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra segir að launagreiðslur Seðlabankastjóra vegi ekki þungt í heildarmyndinni en hann kveðst aðspurður ekki geta verið annað en sáttur við fyrirhugaðar  breytingar ríkisstjórnarinnar á lögum um Seðlabankann.


 

 „Ef Noregur er þarna með útrétta hönd er ábyrgðarleysi að skoða það ekki," segir Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra um þær umræður sem skapast hafa um mögulegt myntsamstarf milli Íslands og Noregs.


 

Bankastjórarnir beðnir um að segja upp störfum ? bréfið birt í heild sinni


 

Um 800 manns til viðbótar missa vinnuna næstu fram á sumar


 

Ennþá mikil velta með skuldabréf


 

„Ég gef lítið fyrir þau ummæli sem Tony Presley Shearer hefur viðhaft fyrir þingnefnd í Bretlandi og tel að verði að skoða í því ljósi að fljótlega eftir yfirtöku Kaupþings á Singer & Friedlander tjáðum við honum að hann væri ekki í framtíðaráformum okkar," segir í yfirlýsingu frá Sigurði Einarssyni, fv. stjórnarformanni Kaupþing banka.


 

ekkert hefur breyst í stöðunni og viljayfirlýsingin stendur segir fulltrúi Alcoa


 

Afleiðingar hruns íslensku viðskiptabankanna í október 2008 koma nú æ betur í ljós. Fjöldi fyrirtækja hefur þegar lent í verulegum rekstrarvandræðum. Ríflega helmingur þátttakenda í könnun Viðskiptaráðs, sem nú hefur verið gerð opinber, telur að rekstrarstaða sinna fyrirtækja eigi enn eftir að versna á næsta hálfa árinu, með tilheyrandi fækkun starfsfólks.


 

Ný ríkisstjórn áréttar í sérstakri yfirlýsingu að innstæður í innlendum viðskiptabönkum og sparisjóðum og útibúum þeirra hér á landi séu tryggðar að fullu. 


 

Fyrrum stjórnarformaður Singer and Friedlander ber vitni fyrir rannsóknarefnd breka þingsins


 

Ljóst er að traust manna á fjármálakerfi Íslendinga hefur beðið gífurlegan hnekki og er Seðlabanki Íslands þar ekki undanskilinn, segir m.a. í bréfi Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra til Davíðs Oddssonar, formanns bankastjórnar Seðlabanka Íslands.


 

Orkuveita Reykjavíkur hefur fengið afgreitt lán sem dregist hafði að borga út síðan í haust. Um er að ræða hluta af láni úr lánalínu frá Þróunarbanka Evrópu sem en þeir tóku þátt í að fjármagna byggingu Hellisheiðarvirkjunar. Samkvæmt samningnum átti að greiða af láninu eftir því sem framkvæmdum miðaði áfram.


 

Mikill verðmunur er nú á íbúðum eftir því hvar þær eru staðsettar á landinu og hefur þessi verðmunur aukist mikið á undanförnum 18 árum. Árið 1990 var húsnæðisverð hæst á höfuðborgarsvæðinu og var meðalfermetraverð þá 65 þúsund krónur. Ódýrastur var hinsvegar fermetrinn á Vesturlandi sem kostaði 35 þúsund krónur að því er segir í Morgunkorni Glitnis.


 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og Davíð Oddsson Seðlabankastjóri ræddu saman í síma í morgun um þá fyrirætlan ríkisstjórnarinnar að endurskipuleggja Seðlabankann og ráða þar einn faglegan bankastjóra í stað þeirra þriggja sem þar nú sitja.


 

Nú nýlega tóku þau Helga Hrund Bjarnadóttir og Pétur Þórðarson við rekstri Hótel Búða á Snæfellsnesi.


 

Hannes Hólmsteinn skrifar fjallar um bankahrunið og eftirmála þess í Wall Street Journal


 

Leiðarahöfundur norska viðskiptablaðsins Dagens Næringsliv veltir upp möguleikum þess að taka Ísland inn í myntsamstarf við Noreg eins og norskir andstæðingar Evrópusambandsaðildar tala nú fyrir. Í leiðaranum er tekið undir ýmis þeirra sjónarmiða sem myndu styðja slíka aðild.


 

ÁTVR hyggst opna Vínbúð á Flúðum í Hrunamannahrepp næsta sumar að því er kemur fram í Sunnlenska fréttablaðinu. Húsnæðið sem fer undir Vínbúiðna var áður útibú Kaupþings á Flúðum.


 

Stofnunin segist haga gefið erlendum aðilum góðar upplýsingar


 

Hagfræðiprófessorinn Øystein Nordeng telur að Norðmenn geti hagnast á myntsamstarfi við Ísland. ,,Það eru okkar hagsmunir í Noregi að stöðugleiki komist á á Íslandi. Myntsamstarf er það besta sem við getum boðið til að það geti orðið," sagði Nordeng í samtali við Klassekampen.


 

Iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra ósammála um frekari stóriðju


 

Ljóst er að það sverfur til stáls gagnvart bankastjórum Seðlabankans á morgun.


 

Sérfræðingar á markaði eru ekki sammála um hveð gæti skýrt veikingu krónunnar nú, nema þá helst að mönnum hafi þótt styrking síðustu vikna ansi hröð og mikil á ekki lengri tíma og haft efasemdir um að þróunin héldi áfram eins og einn sérfræðingur benti á.


 

Útflutningsráð Íslands og Ferðamálastofa hafa fengið ParX Viðskiptaráðgjöf IBM til að rannsaka viðhorf meðal almennings til Íslands í þremur löndum: Bretlandi, Þýskalandi og Danmörku en löndin eru meðal stærstu viðskiptamarkaða Íslands.


 

Úrvalsvísitalan undir 900 stig á ný


 

Aðalsteinn Leifsson segir að stjórnmálaflokkarnir verði að móta sér skýra stefnu í Evrópumálum


 

Lífeyrissjóðirnir benda á það í frétt á heimasíðu sinni að innlausn verulegs hlutfalls lífeyrissparnaðar á skömmum tíma geti orsakað verðlækkun á þeim verðbréfum sem sparnaðurinn er bundinn í.


 

lokað eftir að öll lán höfðu verið greidd til baka ? engar innistæður eftir í bankanum


 

Hraðvirkari leit og breyting í framsetningu korta


 

Ökumenn aka hraðast í Hvalfjarðargöngum á fimmtudögum, föstudögum og sunnudögum en halda bensínfætinum betur í skefjum aðra daga vikunnar. Sá sem ók hraðast í göngunum á síðasta ári fór á 113 km hraða og sá á yfir höfði sér 60.000 króna sekt og þrjá punkta í ökuferilsskrá.


 

„Þetta var það lengsta sem við komumst,“ segir Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingar, þegar hann er spurður hvers vegna Evrópukaflinn í verkefnaskrá nýrrar ríkisstjórnar hafi ekki verið meira afgerandi en raun ber vitni.


 

Það eru ekki aðeins Norðmenn sem sækjast eftir íslenskum starfskröftum því Færeyingar eru einnig farnir að auglýsa eftir starfskröftum hér. Á starfsmannamiðluninni Job.is er nú verið að auglýsa laus störf hjá verktakafyrirtækinu Landsverki.


 

Að sögn Hermanns Guðmundssonar forstjóra N1 gera þeir ráð fyrir 8% samdrætti á einstaklingsmarkaði fyrir eldsneyti á þessu ári. Að sögn Hermanns hafa tölur um 12 til 14% minni akstur bein áhrif á eldsneytisnotkun sem hefur þannig dregist verulega saman.


 

Samningur um viðskiptavakt milli Nýja-Landsbankans og Hf. Eimskipafélags Íslands hefur verið sagt upp frá og með deginum í dag.


 

Segja fyrirtækin gera munnlegan samning við ólögráða einstaklinga


 

Óvæntasta nafnið í ríkisstjórninni er án efa Ragna Árnadóttir sem tekur sæti dómsmálaráðherra. Lengi vel var gert ráð fyrir að Björg Thorarensen prófessor tæki við embættinu en samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins sættu Vinstri grænir sig ekki við það. Því var Ragna kölluð inn á lokametrunum.


 

Vegna góðrar verkefnastöðu á verkstæðum Toyota í Kópavogi hefur verið ákveðið að í febrúar verði starfshlutfall starfsmanna þeirra 100% í stað 90% segir í frétt félagsins. Starfshlutfall allra starfsmanna Toyota í Kópavogi var um áramótin lækkað í 90%,  en vegna meiri umsvifa á verkstæðum en búist var við hefur starfshlutfall þar verið fært til fyrra horfs.


 

Nýi Glitnir hefur birt á heimasíðu sinni verklagsreglur sem skýrir hvernig bankinn meðhöndlar fullnustu krafna gagnvart fyrirtækjum í rekstrarerfiðleikum.


 

Sprotafyrirtækið Eff2 Technologies hlaut verðlaun fyrir Videntifier Forensic í hinni árlegu nýsköpunarkeppninni Genius í Austurríki. Að þessu sinni tóku þátt nærri hundrað sprotafyrirtæki og frumkvöðlar, og var Videntifier Forensic í þriðja sæti.


 

Hugbúnaðarfyrirtækið Mentis Cura á í samningaviðræðum við framleiðanda heilamælingatækja í Bandaríkjunum sem vill fá að nota búnað frá félaginu í sinn tækjabúnað. Að sögn Kristins Johnsen, framkvæmdastjóra félagsins, eru þessar viðræður á lokastigi.


 

Í málefnasamningi nýrrar ríkisstjórnar er boðað að stjórnin mun endurskoða framkvæmdaáform opinberra aðila með það fyrir augum að beina framkvæmdum í verkefni sem eru þjóðhagslega arðbær og krefjast mikillar vinnuaflsþátttöku. Kynnt verður tímasett áætlun um opinberar framkvæmdir og útboð á árinu. Engin ný áform um álver verða á dagskrá ríkisstjórnarinnar.


 

Stjórnarflokkar nýrrar ríkisstjórnar eru sammála um að aðild að Evrópusambandinu verði aldrei ákveðin nema í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir hyggjast fela Evrópunefnd að meta stöðu og horfur Íslands gagnvart ESB.


 

Kannað verður hvernig kyrrsetja megi eignir


 

Steingrímur verður staðgengill Jóhönnu sem forsætisráðherra


 

fjölda aðila var komið á bragðið með ?svindlimennsku,? segir Gunnar Tómasson hagfræðingur


 

kenningarnar að baki hagkerfi heimsins gátu aldrei staðist segir Gunnar Tómasson hagfræðingur


 

Ríkissáttasemjari hefur boðað fulltrúa Elkem Ísland og Klafa til fundar á mánudag þar sem reynt verður að ná samkomulagi milli aðila. Hafnarverkamenn hjá Klafa á Grundartanga hafa samþykkt boðun verkfallsaðgerða, eftir að Elkem hafði fellt sáttatilboð.


 

fráfarandi stjórn Geirs H. Haarde heldur sinn síðasta ríkisráðsfund klukkan fimm


 

án hennar hafi ekki verið hægt að taka mikilvægar ákvarðanir segir fráfarandi fjármálaráðherra


 

Mikill samdráttur í flugumferð og farþegafjölda hefur leitt til verulegs tekjutaps Keflavíkurflugvallar ohf. og stefnir í 25% samdrátt á þessu ári. Í tilkynningu félagsins kemur fram að 33 starfsmönnum hefur verð sagt upp en 25 þeirra boðin 50% vinna. 


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.