*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


mars, 2009

 

Sjónvarpið greindi frá því í fréttatíma sínum klukkan tíu í kvöld að búið væri að tryggja fjármögnun áframhaldandi byggingarframkvæmda Tónlistarhússins upp á rúma 14 milljarða króna. Aðeins eigi eftir að samþykkja gjörninginn hjá ríki og borg. Munu ríkisbankarnir þrír koma að verkefninu undir forystu Landsbankans.


 

unnið markvisst að hagræðingu í rekstri félagsins


 

Tap Eimskipafélagsins á fyrsta ársfjórðungi þessa árs (nóv. `08 – jan. `09) nam 40,2 milljónum evra samanborið við tap upp á 38,9 milljóna evra tap á sama tíma á síðasta ári.


 

Þriðja afbrigðið af tölvuóværunni Conficker C, eða Downadup, vaknar til lífsins að hluta til á morgun, 1. apríl en hún lamar vírusvarnir og uppfærslur á vélum eftir sýkingu.


 

segir fjármögnunarsamninga sýna tiltrú og stuðning lánveitenda við starfsemi Bakkavarar


 

EBITDA hagnaður fyrir kostnað vegna endurskipulagningar nam 108,5 milljónum punda


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi um styrkingu gjaldeyrishaftanna á Alþingi rétt í þessu og sagði hann mikilvægt að breytingarnar gengju fyrir sig hratt og fumlaust.


 

Í frumvarpi fjármálaráðherra um styrkingu gjaldeyrishafta er lagt til að við lög um gjaldeyrismál bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem kveði á um að útflutningsviðskipti með vöru og þjónustu skuli fara fram í erlendum gjaldmiðli.


 

Markaðsstjórar 400 stærstu auglýsenda landsins nefndu Símann oftast sem það fyrirtæki sem stóð sig vel í markaðsmálum á síðasta ári samkvæmt könnun Capacent Gallup en könnunin var gerð í febrúar.


 

Greint hefur verið frá stofnun nýs fyrirtækis á sviði fjármálaráðgjafar sem mun helga sig ráðgjöf til alþjóðlegra fyrirtækja í sjávarútvegi og jarðvarma. Félagið heitir Capacent Glacier og er að helmingi í eigu Capacent og að helmingi í eigu stjórnenda.


 

Reglur um gjaldeyrishöft verða hertar með lögum á Alþingi sem samþykkja á í kvöld. Verið er að kynna málið í þingflokkunum. Með lögunum á að tryggja betur að gjaldeyrinn komi inn til landsins.


 

Utanríkisráðherrar Bretlands og Íslands áttu fund í dag


 

vildu ganga frá skuldabréfa vegna innistæðna áður en eignir SPRON voru seldar


 

Í umsögn sinni um stjórnarskrárfrumvarpið, sem nú liggur fyrir Alþingi, leggst Samorka gegn því að ákvæðið verði samþykkt nú, og leggur til að umfjöllun um þau atriði verði frestað.


 

Tæplega ellefu hundruð manns greiddu þátttökugjald á landsfundi Samfylkingarinnar um  helgina en um tvö þúsund manns hjá landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Áður hafði verið gefið út að um sautján hundruð manns tækju þátt á Samfylkingarfundinum.


 

Laganefnd félagsins leggst gegn samþykkt stjórnarskrárfrumvarpsins eins og það er lagt fyrir


 

Telur að Ísland þurfi að ganga í ESB sem fyrst


 

Vegna tæknilegra mistaka hefur verið lokað fyrir viðskipti á First North Iceland það sem eftir lifir dags.


 

Segir Ísland vera í raun gjaldmiðlalaust, réttast væri að taka upp einhliða evru


 

Eigendur Samsons ehf., þeir Björgólfur Thor Björgólflfsson og Björgólfur Guðmundsson, hafa sent frá sér athugasemd vegna skýrslu skiptastjóra sem gerð hefur verið opinber hér í fjölmiðlum. Þar hafna þeir því að fjármunir hafi verið fluttir milli félaga vegna nýrra fjárfestinga eða að fé hafi runnið í skjól og felur.  


 

Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er verið að skoða útfærslu á því að herða á þeim gjaldeyrishöftum sem hér hafa ríkt síðan í nóvember. Ný útfærsla mun þannig hafa verið lögð fyrir fund ríkisstjórnar í morgun og verður hugsanlega kynnt aðilum vinnumarkaðarins í dag.


 

Þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi nýlega lækkaði stýrivexti sína um 100 punkta, úr 18% í 17% eru Íslendingar enn með hæstu stýrivexti í heimi.


 

Íbúðalánasjóður hefur ákveðið að ekki verði farið í frekari útboð íbúðabréfa á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og mun hluti áætlaðrar útgáfu íbúðabréfa verða færður til annars ársfjórðungs.


 

Samkvæmt lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta hefur stofnast til greiðsluskyldu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta gagnvart viðskiptavinum Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf. sem ekki hafa fengið greiddar innstæður sínar, í samræmi við ákvæði laganna.


 

Í febrúarmánuði voru fluttar út vörur fyrir 32,3 milljarða króna og inn fyrir 26,4 milljarða króna fob (28,6 milljarða króna cif) samkvæmt samantekt Hagstofunnar. 


 

Vill sameina SÍ og FME og telur að Ísland þurfi að ganga í ESB til að taka upp evru


 

Skiptastjóri í þrotabúi Samsons eignarhaldsfélags ehf. hefur án árangurs óskað eftir upplýsingum um greiðslur til Opal Global Invest sem staðsett er á Tortola-eyju í Karabíska hafinu. Í skýrslu skiptastjóra kemur fram að til félagsins runnu 580 milljónir króna.


 

Starfsmannafjöldi MP nær tvöfaldast, viðskiptabankinn verður rekinn undir merkjum SPRON


 

Verðmæti tilboðs MP Banka tæpar 800 milljónir króna


 

kröfuhafar, bæði innlendir og erlendir, eru um þessar mundir að mynda fulltrúanefnd


 

Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokks, sagði á Alþingi í dag að vinstri stjórn þyrfti jarðtengingu og að sú jarðtenging væri Framsóknarflokkurinn.


 

Sameina ber SÍ og FME eða færa stofnanirnar undir sömu yfirstjórn (eins og í Finnland og Írlandi). Auka ber valdheimildir FME og hvetja ber stofnunina til að beita sér af meiri krafti.


 

Hrávöruverð tekur við sér, segir IFS Greining


 

Segja frumvarpið skaða samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja


 

Krónan hefur veikst frá því um miðjan mánuðinn


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.245 milljörðum króna í lok febrúar og lækkuðu um 25 milljarða króna í mánuðinum.


 

Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar, telur skynsamlegt að ríkið eigi ráðandi hlut í einum banka til lengri tíma  „en marki stefnu um dreifða eignaraðild með skýrum og einföldum reglum."


 

Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar, sagði í lokaræðu sinni á landsfundi flokksins í dag að Samfylkingin ætti að leggja áherslu á áframhaldandi stjórn jafnaðarmanna og félagshyggjufólks. 


 

Segir Sjálfstæðisflokkinn ákvörðunarfælinn


 

„Þetta er algjört bull," sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, þegar borin voru undir hana þau ummæli Davíðs Oddssonar frá því í gær að formaður Samfylkingarinnar hefði komið í veg fyrir lækkun stýrivaxta í byrjun árs.


 

Bjarni Benediktsson er formaður Sjálfstæðisflokksins. Frá þessu var greint rétt í þessu. Hann hlaut 58,1% atkvæða. Kristján Þór Júlíusson hlaut 40,4% atkvæða.


 

Samfylkingin segir í drögum að stjórnmálaályktun landsfundar flokksins að fyrsta verkefni nýrrar ríkisstjórnar sé að skapa þjóðarsátt um ábyrga efnahagsstjórn. Liður í því sé að hefja sem fyrst aðildarviðræður við Evrópusambandið og leggja að þeim loknum samningsniðurstöðu fyrir þjóðaratkvæði.


 

Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, kvaddi sér hljóðs á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í morgun og lýsti því yfir að sér hefði fundist ummæli Davíðs Oddssonar í garð Vilhjálms Egilssonar ómakleg og óverðskuldug.


 

hann segir stórhækkun neysluvísitölu beina afleiðingu af spákaupmennsku bankanna með krónur


 

yfir 17.600 komnir á skrá Vinnumálastofnunar


 

Fjármálaeftirlitið hefur skipað skilanefnd yfir Sparisjóðabankann. Ákvörðun um þetta var tekin á föstudag, en tæpri viku fyrr, þann 21. mars, tók FME ákvörðun um ráðstöfun eigna og skulda bankans til Nýja Kaupþings og Seðlabankans.


 

Lághitavirkjun sem hönnuð og reist var af íslenska jarðhitafyrirtækinu Enex í verktöku fyrir LaGeo í El Salvador er komin í fullan rekstur. Virkjunin sem er 9.3 MW að stærð, er fyrsta jarðvarmavirkjunin til raforkuframleiðslu sem íslenskt fyrirtæki sér um að hanna og reisa erlendis segir í frétt félagsins.


 

Nokkrir fundarmenn gengu út undir ræðunni


 

Innganga í Evrópusambandið er gylliboð en ekki töfralausn, sagði Kristján Þór Júlíusson meðal annars í framboðsræðu sinni á landsfundi Sjálfstæðisflokksins rétt í þessu.


 

Sátt í samfélaginu næst ekki nema tryggt sé að þeir sem hafi brotið af sér verði dregnir til ábyrgðar og látnir svara fyrir gjörðir sínar, sagði Bjarni Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, í framboðsræðu sinni á landsfundi Sjálfstæðisflokksins.


 

„Steingrímur Joð verður hinn nýi skattmann og hefur skikkjan þegar verið send með hraðpósti frá Bessastöðu," sagði Þorgerður K. Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, í ræðu sem hún flutti á landsfundi rétt í þessu.


 

Þorgerður K. Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, segir að hún hafi ekki tekið þátt í neinum ákvörðunum á ríkisstjórnarfundum er vörðuðu einstaka banka í kringum bankahrunið.


 

Sjálfstæðismenn vilja ekki að einkaaðilar geti skuldbundið ríkið eða skattgreiðendur gagnvart erlendum aðilum án þeirra samþykkis, að því er segir í drögum að stjórnmálaályktun landsfundar Sjálfstæðisflokksins.


 

Enn rólegt á fasteignamarkaði, veltan sveiflast lítillega milli vikna


 

Af fasteignaveðlánunum í gagnagruni starfshóps Seðlabankans um stöðu heimilanna eru 198 milljarðar króna í erlendri mynt, þar af 78 milljarðar króna í svissneskum frönkum og 87 milljarðar króna í japönskum jenum.


 

Fyrrverandi stjórn og forstjóri SPRON segja ummæli seðlabankastjóra og fjármálaráðherra um stöðu félagsins ranga.


 

1.504 milljóna króna hagnaður varð af rekstri Eyris Invest árið 2008 sem jafngildir 7,5% ávöxtun eigin fjár.  Eigið fé í árslok nemur 31.392 milljónum króna en var 18.133 milljónir króna í upphafi árs. Tap fyrir skatta nam 240 milljónum króna í samanburði við ríflega 900 milljóna kr. hagnað á síðasta ári.  


 

Tæplega 5 þúsund heimili eru í afar viðkvæmri stöðu og í mikilli hættu á að fara í þrot ef þau verða fyrir tekjumissi og ráða ekki við greiðslubyrði húsnæðislána. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps Seðlabankans sem birt var dag.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fráfarandi formaður Samfylkingarinnar, segist skynja ríkan áhuga hjá utanríkisráðherrum helstu ríkja Evrópusambandsins um aðild Íslendinga að ESB.


 

Átti að krefjast breytinga á stjórnkerfinu


 

Róleg vika í Kauphöllinni, Úrvalsvísitalan stendur í stað í vikulok, minnkandi velta með skuldabréf


 

Upp úr kl. 18 dag verður ljóst hverjir fá að senda inn lokuð tilboð í eignir Spron en í forvalsferlinu hefur Færeyjarbanki (Føroya banka) lýst yfir áhuga sínum að einhverju af útibúum Spron. Menn telja það vísbendingu um að þeir hafi fullan hug á að koma inn á íslenska markaðinn og komast í viðskipti við einstaklinga.


 

ekki metið með öðrum háspennulínum eða virkjunum


 

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins samþykkti rétt í þessu ályktun um endurreisn atvinnulífsins þar sem beðist er afsökunar á því sem miður fór í landsstjórninni undir forystu flokksins. Ályktunin var samþykkt mótatkvæðalaust.


 

Ferðaþjónustan er meðal höfuðatvinnuvega landsins, sagði Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra í ræðu sinni á aðalfundi Samtaka ferðaþjónustunnar í dag.  „Í fyrra komu í fyrsta sinn yfir 500 þúsund ferðamenn til landsins," sagði hann.  


 

Leið til að sætta ólík sjónarmið innan flokksins


 

Flugáhafnir Landhelgisgæslurnar hafa sent forsjóra gæslunnar Georgi Lárussyni bréf þar því er lýst yfir að af öryggisástæðum treysti þeir sér ekki til þess að halda uppi núverandi þjónustustigi. Í bréfinu gefa þeir upp lista yfir þær fjarlægðir sem þeir gefa upp sem hámarksfjarlægðir á haf út.


 

Bjarni Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og formannsframbjóðandi flokksins, sagði í ræðu á landsfundi flokksins í morgun að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins en innan þess.


 

Björn Bjarnason, þingmaður Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi ráðherra, tekur undir þau ályktunardrög sem nú liggja fyrir á landsfundi Sjálfstæðisflokksins um að farið verði í atkvæðagreiðslu um hvort Ísland eigi að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið.


 

92% fyrirtækja byggja ekki framtíðarhugsjónum heldur miða rekstur sinn frá degi til dags og byggja áætlanir sínar á upplýsingum úr bókhaldskerfum.


 

Mjóeyrarhöfn í Reyðarfirði er nú önnur stærsta höfn landsins og um hana fara 1,3 milljónir tonna af áli og aðföngum á ári að því er kemur fram í upplýsingum frá Alcoa Fjarðarál.


 

Stjórnendur móta oft stefnu fyrirtækja á upplýsingum ?gærdagsins? en ekki raunhæfum lykiltölum


 

Í drögum að ályktun Sjálfstæðisflokksins um endurreisn atvinnulífsins er lagt til að Sjálfstæðisflokkurinn biðjist afsökunar á þeim mistökum sem gerð voru í landsstjórninni undir hans forystu.


 

Hugað verði að stjórnarskrárbreytingu


 

Stærstu mistök sjálfstæðismanna sem tengjast bankakerfinu og hruni þess voru gerð við einkavæðingu bankanna fyrir rúmlega sex árum. Þetta sagði  Geir H. Haarde, fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins, í ræðu sinni við upphaf landsfundar Sjálfstæðisflokksins í dag.


 

Tálsýnin um ESB-aðild sem töfralausn hefur verið kveðin niður


 

Hyggilegast hefði verið strax í haust að freista þess að mynda þjóðstjórn allra flokka. Þetta sagði Geir H. Haarde, fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins, í ræðu sinni á landsfundi flokksins sem hófst í dag.


 

kemur til vegna yfirtekinna tryggingabréfa ríkissjóðs, 7 ára verðtryggt lán með 2% vöxtum


 

Félagið Ólafsfell ehf. hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta að ósk stjórnar félagsins. Samkvæmt frumvarpi sem lagt var fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur eru skuldir Ólafsfells tæpir tveir milljarðar króna en félagið átti meðal annars hlut í Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins.


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) hækkaði um 0,1% í dag og stóð við lok markaða í 635 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

aðeins einn ráðherra þiggur laun fyrir önnur störf


 

Chris Gregoire, ríkisstjóri Washington fylkis í Bandaríkjunum fagnar ákvörðun Icelandair um að hefja beint áætlunarflug frá Keflavík til Seattle og segir ákvörðun félagsins fela í sér mörg tækifæri fyrir fylkið.


 

Evrópunefnd Sjálfstæðisflokksins leggur til að fram fari tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópusambandinu, þ.e.a.s. fyrst um það hvort sækja eigi um aðild og svo um sjálfan samninginn.


 

Tölvunotkun tekur breytingum eins og annað í samfélaginu. Nú horfa tölvuframleiðendur í auknum mæli á framleiðslu á smátölvum, eins og Lenovo sem hefur kynnt til sögunnar Ideapad S10e.


 

Dágóður tími hefur farið í að vinda ofan af vaxtakjörunum


 

samþætting eininga Marels og Stork er nú í fullum gangi


 

Sparisjóðir landsins hamast nú við að sækja um framlag úr ríkissjóði


 

Þrátt fyrir krefjandi markaðsaðstæður skilaði Auður Capital 56 milljónir króna hagnaði á árinu 2008 sem var fyrsta rekstrarár félagsins.


 

Það hefur oft verið myndarlegri salan á vörubílum og trukkum en raunin er það sem af er þessu ári.


 

Gert er ráð fyrir yfirfærslu á innlánum Straums-Burðarás Fjárfestingabanka til Íslandsbanka verði lokið 3. apríl næstkomandi. Í framhaldi þess er samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins gert ráð fyrir að erlendir kröfuhafar bankans taki yfir starfsemi hans. Um leið er hugsanlegt að hann verði endurreistur í einhverri mynd síðar.


 

Í febrúar 2009 voru 76 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 56 fyrirtæki í febrúar 2008, sem jafngildir tæplega 36% aukningu á milli ára.


 

Á árinu 2008 var tap af rekstri samstæðu Landsvirkjunar 344,5 milljónir Bandaríkjadala en rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) var 246 milljónir Bandaríkjadala.


 

Íslandsbanki hefur, í samstarfi við Opna háskólann í Háskólanum í Reykjavík, ákveðið að bjóða öllum fermingarbörnum á fjármálanámskeið en markmið þeirra er að bæta fjármálafærni ungmenna í raunhæfum og einföldum skrefum.


 

Loftur Árnason, framkvæmdastjóri Ístaks, segir að eftir opnun tilboða í útboði Vegagerðarinnar vegna lagningar Norðausturvegar í Vopnafirði á þriðjudag, reyni á hvort menn hafi þor til að meta tilboðin með tilliti til hversu raunhæf þau séu.


 

Straumur-Burðarás Fjárfestingarbanki og fjárfestingarfélagið Thule Investments hafa haft náið samstarf allt síðan síðarnefnda félagið var stofnað utan um fjárfestingar Brúar ehf.


 

Erlend fjármálafyrirtæki hafa óskað eftir upplýsingum varðandi sölu eigna Spron. Hlynur Jónsson hdl., formaður skilanefndar Spron, staðfesti það í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Alþingi samþykkti nú undir kvöld frumvarp dómsmálaráðherra um skýrari heimildir til handa embætti sérstaks saksóknara til að kalla eftir upplýsingum og gögnum. Tilgangur breytinganna er að efla og styrkja embættið.


 

Kristján Þór Júlíusson, alþingismaður og formannsframbjóðandi Sjálfstæðisflokksins, segir að Íslendingar eigi ekkert erindi inn í Evrópusambandið að öllu óbreyttu. 


 

Þegar Spron var tekið yfir af Fjármálaeftirlitinu voru öll innlán viðskiptavina Netbankans, dótturfélags Spron, færð til Nýja Kaupþings en nú er unnið að sölu á starfsemi bankans. Margir hafa undrast þess ákvörðun þar sem mun hærra verð hefði að öllum líkindum fengist fyrir Netbankann ef viðskiptavinir hefðu flust með en þeir skipta þúsundum.


 

á kauprétt á 2 milljónum hluta til viðbótar


 

Krónan veiktist um 2,2% í dag en samkvæmt Markaðsvaktinni er gengisvísitalan nú 205,2 stig.


 

heildarkostnaður talinn verða tæpir 16 milljarðar króna


 

Mun minni velta með skuldabréf en verið hefur síðustu vikur


 

Undirbúningurinn hófst af alvöru fyrir fimm vikum, allt annað verkefni en San Francisco


 

Hægt að senda ábendingar til Fjármálaeftirlitsins


 

Skuldatryggingaálag íslenska ríkisins hefur verið að lækka allnokkuð núna í marsmánuði. Álagið til fimm ára sem stóð í um 1.080 punktum í byrjun mánaðarins er komið niður í 892 punkta nú.


 

fljúga fjórum sinnum í viku til Seattle, gert ráð fyrir að 93% farþega verði útlendingar


 

Er meðal annars í eigu MP Banka


 

Icelandair hefur gengið frá samstarfssamningi við Alaska Airlines og mun í dag tilkynna um áform um beint flug til Seattle á vesturströnd Bandaríkjanna. Samningurinn við Alaska Airlines mun færa farþegum Icelandair tengiflug til annarra borga á vesturströndinni.


 

Ný greining frá IFS ráðgjöf ráðleggur fjárfestum að halda sínum bréfum í Marel um leið og þeir telja tækifæri til að kaupa bréf í Marel núna horft til langs tíma. Þeir telja hins vegar að horfur til skemmri tíma vera blendnar.


 

Segir evruna þó ekki gallalausa


 

Segir að evra hefði kallað á aga í ríkisfjármálum sem ekki er til staðar


 

Marel Food Systems hefur átt í óformlegum viðræðum við erlenda aðila; banka, fjárfestingarsjóði og stærri iðnfyrirtæki um hugsanlega aðkomu þeirra að hluthafahópi Marels. Viðræður hafa verið að frumkvæði erlendu aðilanna og hafa ekki farið á formlegt stig segir í tilkynningu til Kauphallarinnar.


 

Stjórn Festu lífeyrissjóðs hefur samþykkt ársreikning sjóðsins fyrir árið 2008. Samkvæmt niðurstöðu ársreiknings var nafnávöxtun tryggingadeildar sjóðsins neikvæð um 5,6%. Verðbólga á árinu 2008 var 16,4% og því er hrein raunávöxtun deildarinnar neikvæð um 18,8%.


 

Evruríkin eru vissulega að ganga í gegnum erfiða tíma en ástandi væri mun verra ef ekki væri fyrir evruna.


 

við fall Straums dróg úr viðskiptum erlendis


 

Forstjóri Össurar hf. og framkvæmdastjórar hafa selt stærstan hluta hlutabréfa sinna í félaginu, alls 23.441.801 hlut eða 5,6% af heildarhlutafé félagsins. Stærstur hluti bréfanna var upphaflega keyptur á hlutabréfamarkaði og fjármagnaður að nokkru leyti með lánsfé segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. 


 

Segir aðrar þjóðir með sterkari gjaldmiðla einnig vera í vandræðum


 

Á stjórnarfundi RÚV ohf. í gær var samþykkt að hætta birtingum auglýsinga í kringum barnaefni í Sjónvarpinu.


 

Fjármálaráðherra og seðlabankastjóri Bandaríkjanna valda óróa á meðal fjárfesta


 

Velta með skuldabréf heldur þó alltaf dampi


 

Landsvirkjun og RES Orkuskóli hafa undirritað samstarfssamning á sviði orkurannsókna og kennslu til tveggja ára.


 

Á óbeinan þátt í tilboði í félagið í gegnum dótturfélag sitt, Travel Service


 

Stjórnmálaflokkarnir gera samkomulag um takmörkun á auglýsingakostnaði


 

Segja reynsluna af ábyrgðum þriðja aðila ekki vera góða


 

Með minnkandi raunvöxtum bera bankainnistæður ekki jafn háa vexti, segir hagfræðingur IFS


 

Vilja að stýrivextir verði endurskoðaðir fyrr en áformað var


 

verðbólga á niðurleið


 

segir Jafet Ólafsson


 

Sparisjóður Norðfjarðar var fyrstur sparisjóðanna til að óska eftir sérstöku framlagi úr ríkissjóði til styrktar eiginfjárstöðu sjóðsins en sjóðurinn skilaði inn umsókn 19. janúar síðastliðins. Miðað við eiginfjárstöðu sjóðsins um áramótin 2007/2008 ætti hann rétt á ríflega 200 milljóna króna framlagi mið að við fullt framlag.


 

Í gær var undirritaður í Þórshöfn í Færeyjum lánssamningur milli Landsstjórnar Færeyja og íslenska ríkisins. Samkvæmt samningnum lánar Landsstjórn Færeyja íslenska ríkinu 300 milljónir danskra króna.


 

segir Jón Þórisson forstjóri VBS Fjárfestingabanka


 

Verðbólgan hefur minnkað s.l. tvo mánuði


 

Innlán viðskiptavina Spron hafa verið flutt yfir til Nýja Kaupþings í dag en ekki liggur fyrir hvað gert verður við útlánin en segja má að þau séu í höndum skilanefndar bankans sem samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er nú að meta hvað verður gert við þau.


 

Í yfirlýsingu sem stjórn Spron hefur sent frá sér kemur fram hörð gagnrýni á Seðlabanka Íslands. Stjórnin segir að viðræður við erlenda lánveitendur hafi gengið vel og legið fyrir drög að samningi þegar Seðlabanki Íslands tilkynnti Fjármálaeftirlitinu að þeir myndu ekki veita Spron frekari fyrirgreiðslu. Það hafi orðið til þess að bankinn hafi orðið að fara undir skilanefnd.


 

Að sögn Árna Tómassonar, formanns Skilanefndar Glitnis, er ætlun nefndarinnar að selja allar eignir Milestone í Svíþjóð og stefnt að því að því verði lokið innan nokkurra mánaða. Þar eru nú óseld tvö félög og nokkrar smærri eignir.


 

VBS fjárfestingarbanki hefur gengið frá samkomulagi við ríkissjóð um lán til 7 ára vegna skuldbindinga bankans við Seðlabanka Íslands að því er segir í tilkynningu. Með samningnum er tryggt að ríkissjóður og þar með skattgreiðendur, fái að fullu greitt skuldbindingar þær sem VBS fjárfestingarbanki tókst á hendur vegna endurhverfra viðskipta við Seðlabankann. 


 

Sparisjóður Höfðhverfinga á Grenivík hefur óskað eftir framlagi úr ríkissjóði. Miðað við eiginfjárstöðu þeirra um síðustu áramót yrði fullt framlag til þeirra um 40 milljónir króna. Höfðhverfingar áttu hlut í Sparisjóðsbankanum sem að sögn Ingva Þórs Björnssonar sparisjóðsstjóra var afskrifaður um síðustu áramót.


 

Starfsfólki Brims var tilkynnt á fundi fyrr í dag að fyrirtækið muni standa við gerða samninga og því munu taxtar hækka hjá starfsfólki þess um kr. 13.500 frá 1. mars sl.


 

Sparisjóður Vestmannaeyja er einn þeirra sjóða sem hafa óskað eftir sérstöku framlagi úr ríkissjóði til styrktar eiginfjárstöðu sjóðsins. Sparisjóðurinn átti 5,3% hlut í Sparisjóðsbankanum og því má gera ráð fyrir að sjóðurinn verði að afskrifa á milli 800 og 900 milljónir króna vegna falls Sparisjóðsbankans.


 

Skilanefnd Spron hefur sent út tilkynningu þar sem bent er á að þeir sem vilja hafa áhuga á verðmætum í eigu Spron geta haft samband við skilanefndina og óskað eftir frekari upplýsingum. Þar sem Spron á engar fasteignir er hér fyrst og fremst um að ræða rekstrareiningar bankans, svo sem Netbankann, Frjálsa fjárfestingabankann og Spron Factoring.


 

Sparisjóður Bolungarvíkur hefur sótt um 20% framlag úr ríkissjóði til styrkingar á eigin fé sjóðsins samkvæmt heimild neyðarlaga. Miðað við eiginfjárstöðu sjóðsins í árslok 2007 jafngildir þetta 400 milljónum króna. Sú tala miðast við að sjóðurinn fái fullt framlag.


 

Stjórn Sparisjóðs Svarfdælinga á Dalvík hefur sótt um 20% framlag úr ríkissjóði til styrkingar á eigin fé sjóðsins samkvæmt heimild neyðarlaga. Miðað við eiginfjárstöðu sjóðsins í árslok 2007 jafngildir þetta 467 milljónum króna. Sú tala miðast við að sjóðurinn fái fullt framlag.


 

Engin gögn eru til í utanríkisráðuneytinu sem benda til þess að mögulegt hefði verið að flýta því að Bretar tækju Icesave-ábyrgðirnar í breska lögsögu. Þetta kemur fram í svari utanríkisráðherra við fyrirspurn Sivjar Friðleifsdóttur, þingmanns Framsóknarflokks.


 

Skilanefnd Spron hefur sent út tilkynningu þar sem bent er á að þeir sem vilja hafa áhuga á verðmætum í eigu Spron geta haft samband við skilanefndina og óskað eftir frekari upplýsingum. Er bent á að tölvupóstfangið skilanefnd@spron.is.


 

Í nýrri greiningu frá IFS greiningu kemur fram að félagið metur verðmæti Össurar um tvöfalt hærra en gengi þess er á markaði nú. Þeir benda á að félagið er á lægri verðkennitölum en þau félög sem við berum það jafnan saman við.


 

Samkvæmt tilmælum frá stjórnvöldum hafa allar innstæður viðskiptavina Spron færst yfir til Nýja Kaupþings. Innlánsreikningar Spron hafa færst yfir til Nýja Kaupþings. Allar innstæður eru tryggðar samkvæmt yfirlýsingu ríkistjórnarinnar. Debet-og kreditkort viðskiptavina Spron virka segir í tilkynningu frá Nýja Kaupþing.


 

Stjórnendur bandaríska lyfjarisans Pfizer Inc. hafa greint frá því að félagið hafi áhuga á að kaupa félög og leyfi á samheitalyfjamarkaðinum og útvíkka þannig starfsemi sína. Talið er að félagið geti bæst í hóp þeirra sem hafa áhuga á Actavis.


 

Moderna Finance í Svíþjóð, sem var í eigu Milestone en er nú undir stjórn skilanefndar Glitnis, hefur selt bankann Banque Invik í Lúxemborg ásamt dótturfélögum til Scribona Nordic.


 

12 vikna meðalvelta enn undir milljarði en hækkar lítillega fimmtu vikuna í röð


 

Hörður Arnarson hefur ákveðið að stíga til hliðar sem forstjóri Marel en í stað hans hefur stjórn félagsins komist að samkomulagi við Theo Hoen um að hann leiði sameinuð fyrirtæki Marel Food Systems og Stork Food Systems sem forstjóri. Höfuðstöðvar Marel Food Systems verða áfram á Íslandi.


 

Hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins hefur beðið skipbrot og mikilvægt er að halda honum frá völdum. Þetta er meðal þess sem fram kemur í landsfundarályktun Vinstri grænna sem samþykkt var í dag.


 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð telur að hagsmunum Íslands sé best borgið utan Evrópusambandsins. Í ályktun sem samþykkt var á landsfundi flokksins í dag segist flokkurinn hins vegar leggja áherslu á að aðild Íslands að ESB eigi að leiða til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu.


 

Í samræmi við reglur sem gefnar voru út 17. desember s.l. um framlag ríkissjóðs til sparisjóða hefur fjármálaráðuneytið þegar móttekið umsóknir frá Sparisjóði Norðfjarðar, Sparisjóði Keflavíkur, Sparisjóði Vestmannaeyja,  Sparisjóði Svarfdæla, Sparisjóði Bolungarvíkur og Byr sparisjóði. 


 

Fjöldi óseldra og tómra nýrra íbúða í Hafnarfirði er 444, þar af eru 228 fokheldar eða rúmlega það, en 216 fullbúnar. Margar fullbúnu íbúðanna eru í leigu, en teljast með þar sem þær eru á söluskrá. Þetta eru niðurstöður óformlegrar talningar formanns Meistarafélags iðnaðarmanna í Hafnarfirði (MIH), en einbýlishús, parhús og raðhús voru undanskilin.


 

Newcastle United fótboltafélagið í Bretlandi á kröfu í þrotabú Baugs að fjárhæð 225.000 punda eða jafnvirði 37 milljóna íslenskra króna fyrir leigu á fyrirtækjastúku á St. James’ Park knattspyrnuvellinum fyrir tvö leiktímabil. Þetta er eitt af mörgu sem fram kemur í lista yfir lánadrottna Baugs sem lagður hefur verið fram í Bretlandi og greint er frá í breska blaðinu Telegraph.


 

Aðstoðarforstjóri norska neytendaráðsins segir að verstu dæmin um slæma útreið almennra sparifjáreigenda í Noregi í viðskiptum við ráðgjafarfyrirtæki á fjármálasviðinu séu að finna hjá Glitnir Privatökonomi, dótturfyrirtæki Glitni Bank í Noregi.


 

Gunnar Haraldsson, stjórnarformaður FME, segir að mikil vandamál hafi verið með eiginfjárstöðu og ekki síst lausafjárstöðu Spron og Sparisjóðabankans. Áhætta í kerfinu hafi verið of mikil af þessum sökum. Viðræður hafi átt sér stað við fyrirtækin tvö og kröfuhafa. Sú niðurstaða að FME tæki reksturinn yfir sé neyðarráðstöfun þar sem aðrar leiðir hafi ekki verið færar. Þetta kom fram á blaðamannafundi rétt í þessu vegna yfirtöku FME á Spron og Sparisjóðabankanum.


 

Fjármálaeftirlitið hefur í dag gripið inn í rekstur Spron og Sparisjóðabankans. Fyrirtækin hafa starfað á undanþágu frá Fjármálaeftirlitinu og með lausafjárfyrirgreiðslu frá Seðlabankanum. Fyrirtækin hafa átt í viðræðum við lánardrottna um endurgreiðslu skulda. Lausafjárstaða fyrirtækjanna hefur haldið áfram að versna og því var gripið inn í reksturinn. Þetta kom fram í máli Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra á blaðamannafundi rétt í þessu. Í máli hans kom einnig fram að viðskiptavinir Spron fái framvegis þjónustu í Nýja Kaupþingi.


 

Réttindi Lífeyrissjóðs bænda ekki skert að svo stöddu segir í tilkynningu sjóðsins þrátt fyrir að ávxtun sjóðsins gefi tilefni til þess. Nafnávöxtun síðasta árs var neikvæð um 4,3% og hrein raunávöxtun neikvæð um 17,9%.


 

Nú stefnir í að starfsemi Spron og Sparisjóðabankans flytjist til annarra fjármálastofnana. Með því má gera ráð fyrir að erfiðleikum á íslenskum fjármálamarkaði sé að ljúka.


 

Ljóst er að niðurstaða í gjaldmiðlaskiptasamningu lífeyrissjóðanna getur haft áhrif á lífeyrisgreiðslur þeirra. Um hver áramót eru reiknaðar áfallnar skuldbindingar sjóðanna og framtíðarskuldbindingar þeirra. Nafnávöxtun sjóðsins má ekki vera neikvæð um meira en sem svarar 10% samkvæmt reglum sjóðanna áður en til skerðingar kemur.


 

Undirritaður verður samningur milli Norðurlanda og Bermúda í apríl um upplýsingaskipti vegna skattsvika og auk þess gerðir röð af viðskiptasamningum. Samningarnir um upplýsingaskipti eru liður í herferð aðilanna um að stöðva skattsvik segir í frétt Norðurlandaráðs.


 

Verulegur og aukinn áhugi er á innlendum leðurvörum eins og kemur fram í viðtali við Gunnstein Björnsson, framkvæmdastjóra Sjávarleðurs á Sauðárkróki, í síðasta Viðskiptablaði. Þar kemur fram að sala innanlands hefur aukist verulega.


 

Á aðalfundi Kaupþings líftrygginga hf. sem haldinn var í gær, 20. mars, var samþykkt að breyta nafni félagsins í Okkar líftryggingar hf. Félagið er eftir sem áður í eigu Nýja Kaupþings banka hf. og verður rekið með óbreyttu sniði.


 

„Samskipti aðila bera þess einnig vitni að eigendur Insolidum ehf. höfðu bæði mikla þekkingu á viðskiptum á verðbréfamarkaði og reynslu af viðskiptum með stofnfjárbréf sparisjóða." Þetta má lesa í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í máli Insolidum gegn Saga Capital vegna viðskipta með stofnfjárhlutabréf í Spron en dómur féll í gær.


 

Mælir með rauðgrænni ríkisstjórn að kosningum loknum


 

HB Grandi hefur ákveðið að greiða starfsfólki fyrirtækisins þær launahækkanir sem samið hafði verið um að tækju gildi 1. mars áður en aðilar vinnumarkaðarins komu sér saman um að fresta þeim.  Ákvörðunin hefur þegar verið kynnt starfsfólki fyrirtækisins. segir í tilkynningu félagsins.


 

Undanfarna mánuði hefur Nýi Kaupþing banki átt í viðræðum við eigendur Pennans ehf. um endurskipulag á fyrirtækinu. Í tilkynningu segir að markmiðið hafi verið að treysta undirstöður rekstrarins. Viðræðunum er nú lokið og varð niðurstaðan sú að Nýi Kaupþing banki mun taka yfir rekstur Pennans ehf.   Í tilkynningunni kemur fram að Nýi Kaupþingi gerir ráð fyrir að rekstur Pennans á Íslandi verði að mestu leyti með óbreyttu sniði.


 

Orðspor tilvonandi tónlistarveitunnar og íslenska frumkvöðlafyrirtækisins gogoyoko ferðast víða þessa dagana. Nýlega heimsótti sænska sjónvarpsstöðin TV8 Ísland og fjallaði m.a. um gogoyoko. Nýlega var send út sérstakt innslag í fréttatengdum þætti á stöðinni þar sem fjallað sérstaklega um gogoyoko í tengslum við niðurhal, dreifingu og sölu á stafrænni tónlist - og málaferlin gegn vefsíðunni Piratebay.


 

Hækkun hámarkslána Íbúðalánasjóðs myndi virka sem blóðgjöf fyrir bygginga- og mannvirkjagerð í landinu og stuðla að því að koma hjólum atvinnulífsins af stað á ný.


 

Á árinu 2008 var tap af rekstri samstæðu Landsvirkjunar sem nam tæplega 40 milljörðum króna eða 344,5 milljónum Bandaríkjadala en rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) var 246 milljónir Bandaríkjadala.  Handbært fé frá rekstri nam 184,4 milljónum Bandaríkjadala. 


 

Þrotabú Insolidum ehf., hefur verið dæmt til að greiða Saga Capital Fjárfestingarbanka hf., tæplega 300 milljónir króna auk dráttarvaxta. Insolidum hóf málið til að fá riftun á kaupsamningi við Saga um 47.500.000 stofnfjárbréf í Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis. Áður höfðu fallið úrskurðir um formhlið málsins en þetta er fyrsti efnisdómur þess.


 

segir Ragnar Guðmundsson forstjóri Norðuráls


 

Átti 16,6 milljarða króna kröfu á viðskiptabankana vegna skuldabréfa og afleiðusamninga


 

Íslenska fyrirtækið Reykjavik Eyes vann nýlega til verðlauna á alþjóðlegu hönnunarverðlaununum Universal Design Awards 09 sem afhent voru á CeBit sýningunni í Þýskalandi fyrr í þessum mánuði.


 
Innlent
19. mars 2009

Afsökunarbeiðni

Í fjölmiðlapistli undirritaðs í Viðskiptablaðinu í dag var vikið að bankaviðskiptum Vilhjálms Bjarnasonar og sagt að þeim hafi lokið „með verulegum afskriftum og töpuðum lánveitingum til hans“.


 

Rúmlega tíu prósent kjósenda hyggjast skila auðu í alþingiskosningunum í apríl ef marka má skoðanakönnum sem Capacent Gallup hefur gert fyrir Ríkisútvarpið og Morgunblaðið. Óákveðnir eru 8,2%.


 

segir viðræður við erlenda fjárfesta ekki að þeirra frumkvæði


 

Er ein áhugaverðasta eign Íslendinga að hverfa úr Kauphöllinni? Þannig spyrja menn sig á markaði í dag í ljósi frétta um yfirtökutilboð í Össur sem stýrt er af breska einkafjárfestingasjóðnum Montagu LLP.


 

Landsbankinn spáir því að stýrivextir Seðlabankans verði lækkaðir um 1-1,5 prósentur á viðbótar vaxtaákvörðunardegi sem haldinn verður þann 8. apríl nk.


 

Nokkuð meiri hlutabréfavelta en síðustu daga


 

Á kynningarfundi Seðlabankans í dag kom fram að bankinn hefur bætt inn í nýjum vaxtaákvörðunarfundi þann 8. apríl. Að sögn Snorra Jakobssonar, sérfræðings hjá IFS ráðgjöf, virðist sem svo að Seðlabankinn ætli að taka fleiri en smærri skref við vaxtalækkanir.


 

Í tilefni fréttar um mögulegt yfirtökutilboð í Össur hf.  hefur félagið sent frá sér yfirlýsingu þar sem staðfest er að félagið og tilteknir hluthafar þess hafa átt  í viðræðum við mögulega kaupendur um kaup á hlut í félaginu. Í tilkynningunni segir að slík viðskipti hafa ekki verið ákveðin og engar ásættanlegar tillögur hafa borist.


 

Að sögn Haraldar Yngva Péturssonar, sérfræðings hjá IFS ráðgjöf virkar tilboð það sem komið hefur fram í ráðandi hlut í Össuri hf. ekki mjög spennandi. "Þetta endurspeglar ekki sjóðsstreymismælingu félagsins að okkar mati," sagði Haraldur Yngvi.


 

Straumur-Burðarás sagði í dag upp 38 starfsmönnum á Íslandi ásamt því að segja upp 41 starfsmanni fyrirtækisins í Bretlandi og Danmörku.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur veitt Straumi-Burðarási fjárfestingabanka hf. heimild til greiðslustöðvunar. Heimildin gildir til 11. júní 2009.


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segist fagna því að vaxtalækkunarferli sé loksins hafið „en auðvitað hefði maður gjarnan þegið að menn treystu sér til þess að taka stærri skref," segir hann. „Þetta er þó í rétta átt."


 

Enn er óleyst hvernig verður tekið á gjaldmiðlaskiptasamningum


 

Einstaklingum býðst nú að láta Auði Capital sjá um umsýslu og ávöxtun séreignasparnaðar eða viðbótarlífeyrissparnaðar eins og hann er stundum nefndur.


 

Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins hafa fjórir sparisjóðir lagt inn umsóknir til fjármálaráðuneytisins um sérstakt stofnfjárframlag frá ríkinu. Sjóðirnir sem hér um ræðir eru Sparisjóður Norðfjarðar, Sparisjóður Keflavíkur, Sparisjóður Vestmannaeyja og Sparisjóður Bolungarvíkur.


 

Hagvísar benda til þess að skilyrði séu til þess að draga úr peningalegu aðhaldi. Verðbólguþrýstingur hefur verið á undanhaldi um leið og eftirspurn hefur dregist saman, atvinna minnkað og gengi krónunnar orðið stöðugra.


 

„Okkur finnst þessi lækkun afar rýr, það er ekki hægt að vinna eftir þessu,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins (SA) í samtali við Viðskiptablaðið og á þar við 100 punkta lækkun stýrivaxta í morgun.


 

Vegna gjörbreyttra efnahagsaðstæðna hér á landi hafa 7.000 erlendir ríkisborgarar þegar yfirgefið landið frá miðju síðustu ári samkvæmt upplýsingum Vinnumálastofnunar.  


 

1% stýrivaxtalækkun er blaut tuska framan í heimili og fyrirtæki þessa lands,“ skrifar Sigurður Kári Kristjánsson alþingismaður á vef sinn í dag en peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað í morgun að lækka stýrivexti um 100 punkta úr 18% í 17%.


 

Óvissa ríkir um framlag það sem búið var að leggja inn á reikninga endurreisnarsjóðsins Fönix hjá Straumi-Burðarás Fjárfestingarbanka.


 

„Ákvörðun Seðlabankans kemur ekki á óvart í ljósi þess hvernig fulltrúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa talað upp á síðkastið. En því miður mun hún ekki hafa mikil áhrif enda öllum ljóst að það skiptir litlu máli hvort vextir eru 17% eða 18%,“ segir Bjarni Már Gylfason hagfræðingur Samtaka iðnaðarins um ákvörðun Seðlabankans að lækka vexti. „Auðvitað vonum við að bankinn ætli sér að trappa vextina niður hratt og örugglega.“   Bjarni segir að þörf sé á miklu meiri lækkun vaxta enda er enginn eftirspurnarþrýstingur í hagkerfinu, verðbólgan á hröðu undanhaldi og alvarlegur samdráttur sé þegar hafinn. „Þörfin fyrir vaxtalækkun er gífurleg enda ljóst að engin fjárfesting eða nýsköpun mun eiga sér stað á meðan vextir eru enn svona háir. Mig grunar að Seðlabankinn sé að prufa sig áfram til að reyna sjá hvort og þá hvaða áhrif þessi lækkun hafi á gjaldeyrismarkað. Ég veit reyndar ekki hvaða áhrif þetta ætti að hafa á gengið enda eru miklar takmarkanir á gjaldeyrisflutningum. Rök Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir því að viðhalda gjaldeyrishöftum eru m.a. þau að ólgan á alþjóðlegum fjármálamörkuðum sé einfaldlega of mikil til að hægt sé að afnema höftin.


 

Sérfræðingar hjá IFS greiningu telja að hlutabréf Össurar séu á hagstæðu verði miðað við samanburðarfélög.


 

„Þetta er hænuskref á langri leið en ef þetta er forsmekkurinn að frekari lækkunum þá er það ljómandi," sagði Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital, þegar hann var spurður álits á vaxtalækkun Seðlabankans í morgun. 


 

Ríkisbankarnir minnka um 25%


 

Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hf. (Straumur) hefur farið þess á leit við Héraðsdóm Reykjavíkur að bankanum verði veitt heimild til greiðslustöðvunar.


 

Peningastefnunefnd hefur ákveðið að lækka stýrivexti Seðlabanka Íslands um 100 punkta, úr 18% í 17%.


 

Lúxemborg: Kröfur meðhöndlaðar sem opinber gögn


 

Guðbjartur Hannesson, forseti Alþingis, segir að það hafi ekki verið mikið rætt innan forsætisnefndar þingsins að þingmenn gerðu einnig grein fyrir skuldum sínum og fjárhagslegri stöðu maka.


 

Nýja Kaupþing notast enn að hluta til við greiðslumiðlun þá sem sett var upp fyrir bankana eftir hrunið. Þá var gerður einkaréttarsamningur við bandaríska bankann JP Morgan þar sem bankarnir voru skuldbundnir til að notast við kerfi þeirra í eitt ár.


 

Ísafoldarprentsmiðja og 365 miðlar hafa endurnýjað samning sín á milli um prentun Fréttablaðsins og gildir sá samningur til næstu tíu ára.


 

Fyrirtækið Hugsmiðjan hefur gert samning við evrópsku samtökin European Healthcare Fraud & Corruption Network, en höfuðstöðvar þeirra eru í Brussel.


 

Áhættugreining Fjármálaeftirlitsins á öllum lífeyrissjóðum landsins, í kjölfar bankahrunsins, leiddi til rannsóknar á lífeyrissjóðunum fimm sem nú eru í rannsókn hjá embætti sérstaks saksóknara.


 

Veltan með hlutabréfa aðeins um 60 milljónir króna, gífurlegar sveiflur stórfyrirtækja


 

Í tölvupósti viðskiptaráðuneytisins til breska fjármálaráðuneytisins hinn 14. ágúst 2008 segir að það sé alveg skýrt samkvæmt lögum að innstæðutryggingasjóði beri að greiða út kröfur allt að 20.887 evrum og „því mundi stjórnin ávallt leita eftir láni til þess að tryggja að sjóðurinn greiði út það lágmark."


 

Stjórn Íslenska lífeyrissjóðsins hefur sent frá sér yfirlýsingu í tilefni af frétt þess efnis að fjármálaráðuneytið hafi skipað umsjónaraðila yfir stjórn sjóðsins.


 

Forstjóri Kauphallarinnar varar við langvarandi ríkisrekstri


 

Forstjóri Kauphallarinnar segir bjartsýnn á bata ? segir kauptækifæri myndast fljótlega


 

Samningur hefur verið undirritaður milli Landic Property og Tekk Company og Natuzzi um leigu á 2700 fermetrum af verslunarhúsnæði í Holtagörðum. Um er að ræða stóran hluta af annarri hæð hússins.


 

Skuldir íslenska ríkisins munu aukast mikið nú í bankakreppunni. Reikna má með því að heildarskuldir munu aukast um 420 milljarða króna í ár af þessum sökum og verða 1.083 milljarðar í lok árs.


 

Fjármálaeftirlitið hefur lokið skoðun á Frjálsa lífeyrissjóðnum fyrir árið 2008 en skoðunin leiddi ekkert aðfinnsluvert í ljós í fjárfestingum sjóðsins.


 

IFS Greining telur að stýrivextir verði komnir í 5 í lok ársins


 

Fjármálaeftirlitið hefur farið yfir eignir og fjárfestingar Almenna lífeyrissjóðsins á árinu 2008.


 

Ísafjarðarbær hyggur á 200 milljóna króna lántöku frá Lánasjóði sveitarfélaga til fimmtán ára sem tryggt yrði með veði í tekjum sveitarfélagsins.


 

Laun opinberra starfsmanna hækkuðu um 9% á sama tímabili


 

Fjármálaeftirlitið ákvað í gær að flytja innlán Straums yfir í Íslandsbanka og tekur yfirfærslan gildi nú á föstudag. Hluti innlánanna er hins vegar undanþeginn þessari ákvörðun og verður meðhöndlaður sérstaklega.Þar er um að ræða innlán sem áður voru í formi skuldabréfa eða sambærilegra skuldaviðurkenninga, en var breytt í innlán með þeim hætti að skuldabréfin voru greidd upp og innlán stofnuð í staðinn.


 

Fjármálaráðuneytið og ÁTVR breyta reglum til hagsbóta fyrir framleiðendur á landsbyggðinni


 

Straumur gekk í dag að 33,4% hlut í tryggingafélaginu Sjóvá sem veðsettur var í félaginu. Í tilkynningu frá Straumi segir að daglegur rekstur félagsins muni ekki verða fyrir áhrifum vegna þessa.


 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu var 335,5 stig í febrúar og lækkaði um 0,6% frá fyrra mánuði samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands (áður Fasteignamati ríkisins).


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,8% í dag og stóð við lok markaða í 567 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Fjármálaeftirlitið hefur vísað rannsókn á starfsemi fimm lífeyrissjóða til sérstaks saksóknara sem í dag hefur hafið rannsókn á meintum brotum sjóðanna á árinu 2008.


 

Fjögur frumvörp hafa verið samþykkt sem lög frá Alþingi í dag. Íeinuþeirra er gerð breyting á yfirtökuskyldu í félagi og skal hún framvegis miðast við 33% í stað 40% eins og verið hefur. Lögin öðlast þegar gildi.


 

Segir Alþingi hafa eytt tímanum í hefðbundið þras og mál sem skipti litlu máli nú


 

Að sögn Finns Sveinbjörnssonar, bankastjóra Nýja Kaupþings, er nafnbreyting eitt þeirra atriða sem stjórnendur bankans hafa verið að velta fyrir sér en málið var tekið til umræðu á stefnumótunarfundi bankans um síðustu helgi..


 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið að skipa verkefnisstjórn um stefnumótun og undirbúning að kynjaðri hagstjórn (gender budgeting).


 

Íslandsbanki hefur frá áramótum, án milligöngu Seðlabanka Íslands,  notað reikninga sína í öllum helstu myntum hjá JP Morgan, Danske Bank, Svenska Handelsbanken og SEB til erlendrar greiðslumiðlunar fyrir sína viðskiptavini.   Viðskiptavinir bankans hafa á þeim tíma getað nýtt greiðslumiðlun bankans til vöru- og þjónustuviðskipta við erlenda aðila.


 

Greiningardeild Íslandsbanka telur að veikingahrina krónunnar gangi til baka að verulegu leyti á næstunni og þegar áhrif vaxtagjaldagans fjari út muni krónan halda áfram í hægfara styrkingarfasa á næstu mánuðum. Næsti stóri vaxtagjalddagi af þessu tagi er síðan ekki fyrr en í júní, en þá er lokagjalddagi stysta ríkisbréfaflokksins, RIKB09 0612. Sá skuldabréfaflokkur er svipaður að stærð og sá sem greitt er af í dag, og útlendingar eiga einnig verulegan hluta hans.


 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn hefur samið við Skýrr um gagnastýringarlausn á sviði hýsingar. Samningurinn felur meðal annars í sér hýsingu fyrir þá starfsemi safnsins er lýtur að afritun þess á íslenskum vefsvæðum eins og segir í tilkynningu.


 

Póst- og símakostnaður hækkar talsvert í kjölfar verðskrárhækkunar Símans


 

Talsmenn sparisjóðanna telja að ef endurreisn bankakerfisins er byggð á sparissjóðskerfinu kosti það ríkið mikið minna en ef eingöngu  er byggt á gömlu viðskiptabönkunum. Þetta kom fram á blaðamannafundi talsmanna sparisjóðanna í morgun.


 

Alþjóðlega tæknifyrirtækið IBM hyggst kynna framtíðarsýn sína í samskiptalausnum á Lotusphere, ráðstefnu sem haldin verður hér á landi næsta fimmtudag.


 

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) hefur óskað eftir viðbótarframlegi frá aðildarfélögum sínum vegna Icesave reikninganna og er viðbótarkostnaður sparisjóðanna einn milljarður króna.


 

Fer hlutfallslega minnkandi á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum en vex á norðausturlandi


 

Tekur yfir Sjóvá, Askar Capital og Avant


 

Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS) harmar þær „öfgabreytingar“ sem nú er í fullri alvöru rætt um að keyra í gegnum Alþingi örskömmu fyrir kosningar en þar er átt við breytingar á kosningalögum og ritun nýrrar stjórnarskrár.


 

Kom fram á fundi fulltrúa Ríkisendurskoðunar, fjármálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis og Austurhafn


 

Forsætisnefnd Alþingis samþykkir reglur um hagsmunaskráningu alþingismanna


 

Hlutabréfaveltan undir 100 m.kr. og skuldabréfaveltan aðeins um 5,8 ma.kr.


 

Sérstakur saksóknari og settur forstjóri Fjármálaeftirlitsins (FME) undirrituðu fyrir helgi verklagsreglur til grundvallar samstarfi sínu.


 

allt sagt vera samkvæmt áætlun en Fljótsdalsstöð framleiðir nú raforku á fullum afköstum


 

Fastanefnd EFTA ríkjanna hefur samþykkt undanþágubeiðni Íslands frá reglum Evrópusambandsins um akstur og hvíld atvinnubílstjóra.


 

Áframhaldandi samningar nást í kjölfar góðrar reynslu síðustu mánaða, segir í tilkynningu


 

Stjórn Sparisjóðsins í Keflavik hefur óskað eftir því við fjármálaráðherra að nýtt verði heimild laga og sparisjóðnum lagt til nýtt eigið fé sem nemur 20% af bókfærðu eigin fé eins og það var í árslok 2007.


 

Kemur til vegna ofgreiddra og fyrirframgreiddra skatta árin 2006 og 2007


 

Alls fóru um 18 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð í febrúarmánuði síðastliðnum en í febrúarmánuði árið 2008 voru þeir tvö þúsund fleiri eða um 20 þúsund. 


 

Kostnaður við fyrirhugað stjórnlagaþing gæti numið á bilinu 1.700 til 2.100 milljónum króna samkvæmt mati fjármálaráðuneytisins.


 

Fátt sem heldur verðbólgunni uppi, segir Greining Íslandsbanka


 

Kaupverðið gæti farið upp í 25 milljónir evra á næstu þremur árum


 

Áfrýjunarnefnd neytendamála hefur staðfest ákvörðun Neytendastofu vegna kvartana Toyota á Íslandi hf. og Brimborgar ehf. á fullyrðingum Heklu í tengslum við varanlegar verðlækkanir hjá félaginu.


 

tryggingafræðileg staða sjóðsins var neikvæð um 4,8% í lok árs 2008


 

Þess er beðið að sparisjóðirnir ljúki uppgjörum sínum svo að halda megi áfram sameiningaviðræðum þeirra að því er kemur fram í ársreikningi Byrs. Þann 4. desember sl. undirrituðu stjórnir Byrs, Sparisjóðsins í Keflavík og SPRON viljayfirlýsingu þess efnis, að hefja undirbúning og vinnu sem miðar að því að sameina sjóðina.


 

Nýi-Kaupþing banki ehf. hélt stefnumótunarfund meðal starfsmanna sina um helgina. Eftir því sem komist verður næst mætu 800 starfsmenn bankans víðs vegar af landinu.


 

Ákveðið hefur verið að auka dreifingu Bændablaðiðsins með því að dreifa blaðinu á 11 nýjum stöðum. Þar er um að ræða verslanir Krónunnar sem eru átta talsins á höfuðborgarsvæðinu en auk þess á Akranesi, Reyðarfirði og í Vestmannaeyjum.


 

Stjórn Byrs sparisjóðs hefur ákveðið í ljósi breyttra rekstraraðstæðna að leita eftir framlagi úr ríkissjóði. Í lögum nr. 125/2008 vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði var ákvæði sem heimilar eiginfjárframlag til sparisjóða.


 

Innlán Byrs jukust a síðasta ári um 106% samfara fjölgun viðskiptavina. Heildareignir Byrs jukust einnig og námu þær í lok ársins 253.309 m.kr., sem jafngildir 37% hækkun frá árinu áður. Rekstraráætlun Byrs 2009 gerir ráð fyrir jákvæðri afkomu á þessu ári.


 

Kjörsókn í prófkjörum Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og í Suðvesturkjördæmi er þó nokkuð minni nú en árið 2006. Alls kaus 7.871 í prófkjöri sjálfstæðismanna í Reykjavík, sem fram fór í dag og í gær. Á kjörskrá  voru hins vegar um 19.500 manns.


 

Lánaði 8,3 milljarða síðustu fjóra mánuði ársins 2008


 

Ef  borin er saman sú upphæð sem íslenskir ferðamenn greiddu erlendis með greiðslukortum síðustu þrjá mánuði ársins 2007 og 2008 kemur í ljós að upphæðin lækkaði um 39,6% á milli ára.


 

Aðilar innan ferðaþjónustunnar eru almennt þokkalega bjartsýnir fram á haust, segir Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. „Einstaklingsbókanir eru góðar en við vitum ekki um hópbókanir,“ segir hún í samtali við Viðskiptablaðið. 


 

Fjögurra vikna meðalvelta hefur dregist saman um 69% milli vikna


 

Kjörsókn vegna prófkjörs sjálfstæðismanna í Reykjavík fer rólega af stað segir formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík, Sigurbjörn Magnússon, í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segir að fullrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi á fundi með sér og fleirum fyrir skömmu upplýst að hann væri sammála framsóknarmönnum um nauðsyn þess að fara í flatar lánaafskriftir.


 

Til að geta haldið áfram málaferlum í Bretlandi um réttmæti ákvörðunar breskra stjórnvalda í aðdraganda falls Kaupþings verður íslenska ríkið að leggja fram fjármuni. Að sögn Jóhannesar Rúnars Jóhannssonar, hæstaréttarlögmanns og fulltrúa skilanefndar Kaupþings í málinu, gæti kostnaðurinn hlaupið á tugum milljóna króna.


 

Stefán Hermannsson, framkvæmdastjóri Austurhafnar, sagði í samtali við Viðskiptablaðið í vikunni, að verið væri að ganga frá samningum um kaup á Portusi og systurfélagi þess, Situsi, og byggingarrétti sem tilheyrði þeim félögum af fyrri eigendum, þ.e. af NBI, gamla Landsbankanum sem og Nýsi.


 

Segir hægri höndina ekki vita hvað sú vinstri sé að gera innan stjórnkerfisins


 

Erfiðasta rekstrarár Byrs að baki


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) hækkaði um 1,4% í dag og stóð við lok markaða í 571 stigi samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Hitaveita Suðurnesja tapaði 4,6 milljarði króna vegna afleiðusamninga á síðasta ári. Tap félagsins nam 11,7 milljörðum króna og þar af var tap vegna áframhaldandi starfsemi 11,8 milljarðar króna.


 

Framkvæmdastjóri SA gagnrýnir hugmyndir um sérstakt eignarhaldsfélag á vegum ríkisins


 

Þingflokkur framsóknarmanna hefur lagt fram á Alþingi þingsályktunartillögu um aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs. Fyrsti flutningsmaður er Birkir J. Jónsson.


 

Dómstóll í Bretlandi (High Court of England) hefur heimilað Kaupþingi banka hf. að fylgja eftir kröfu sinni um að fram fari lögfræðileg endurskoðun (e. Judicial Review) á réttmæti ákvörðunar breskra stjórnvalda um að framselja til þriðja aðila, án bóta, innstæður á Kaupthing Edge reikningum hjá dótturfélagi bankans í Bretlandi, Kaupthing Singer & Friedlander, þann 8. október 2008.


 

Í lok síðasta árs jukust verulega tekjur af erlendum ferðamönnum hér á landi og að sama skapi dró mikið úr útgjöldum íslenskra ferðamanna erlendis. Í nýrri skýrslu er áætlað að samdráttur í útgjöldum Íslendinga erlendis og útgjöld erlendra ferðamanna  sem hingað koma geti leitt til aukinnar veltu í íslenskri verslun og þjónustu sem nemur 32 milljörðum króna á þessu ári.


 

Hugmyndir um 20% niðurfellingu skulda er með öllu óraunhæf. Slíkt yrði ómarkvisst fyrir utan það að vera allt of dýrt.


 

Segja hagkerfið fara rólega af stað en horfurnar séu góðar


 

Þróun gengis krónu gagnvart evru á erlendum mörkuðum hefur verið talsvert önnur en á innlendum markaði síðustu daga. Þannig fengust 200 kr. fyrir hverja evru í miðlunarkerfi Reuters fyrir viku síðan en nú hljóða tilboð í miðlunarkerfinu upp á 220-225 kr. á evruna, sem er lægsta gengi krónu gagnvart evru frá janúarlokum segir í Morgunkorni Íslandsbanka.


 

Nokkrir af fyrrum stjórnendum Baugs eru komnir á fullt í Bretlandi við stofnun nýrra félaga.


 

Sveitarfélögin Garður, Sandgerði, Reykjanesbær og Vogar auk Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Bláa Lónsins og Keilis – Miðstöðvar vísinda, fræða og atvinnulífs hafa stofnað Heilsufélag Reykjaness um uppbyggingu á heilsutengdum tækifærum á Reykjanesi. Meginmarkmið félagsins er að skapa 300 störf á heilbrigðissviði á Reykjanesi á næstu þremur árum.


 

Erlendir fjárfestar hafa óskað eftir því að fá að skoða gögn er varðar sölu á hlut Orkuveitu Reykjavíkur í Hitaveitu Suðurnesja. Anna Skúladóttir, fjármálastjóri OR, staðfesti að fundir hefðu átt sér stað með áhugasömum fjárfestum en hluturinn hefur verið til sölu síðan stjórn félagsins ákvað að setja hann í sölumeðferð um síðustu áramót. Ráðgjafafyrirtækið Arctica Finance hefur verið falið að vinna sölugögn vegna sölunnar.


 

Nova kærir Tal fyrir meiðandi ummæli


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 3,2% í dag og stóð við lok markaða í 563 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Það er af illri nauðsyn sem bankarnir eru nú í eigu ríkisins en nauðsynlegt er að einkavæða þá sem fyrst aftur.


 

Velta í raftækjaverslun dróst saman um 52,9% á föstu verðlagi í febrúar miðað við sama mánuð í fyrra og um 28,9% á breytilegu verðlagi. Á síðasta ári minnkaði  velta raftækjaverslana töluvert að raunvirði. Veltan í janúar síðastliðnum var þannig 45,2% minni en í janúar í fyrra að því er kemur fram hjá Rannsóknarsetri verslunar.


 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, vill að landsfundur Sjálfstæðisflokksins, sem haldinn verður í lok þessara mánaðar, veiti nýjum formanni flokksins umboð til að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið.


 

Samfylkingin ætti að setja inngöngu Íslands í Evrópusambandið sem skilyrði fyrir aðild að næst ríkisstjórn.


 

Segir að evra hefði komið í veg fyrir bankahrunið


 

Staða Íslands er, þrátt fyrir það sem fram kemur í fjölmiðlum, ekki verri en margra annarra ríkja sem lent hafa í efnahagskrísum á síðustu árum.


 

Segir atvinnulífið að mesta eiga að vera í höndum einkaaðila


 

Segir græðgina hafa orðið skynseminni yfirsterkari


 

Formaður Viðskiptaráðs segir aukna skattbyrði lítt heppilega í núvarandi árferði


 

segir rökin fyrir því að grunnforsendur markaðsbúskapar séu brostnar geta reynst skaðleg


 

Formaður Viðskiptaráðs: Meira fer fyrir umræðu um vandamál en um uppbyggilegar lausnir


 

Opinberum stofnunum og eftirlitsaðilum á að láta eftir að gera upp fortíðina


 

Upphafsræða Erlends Hjaltasonar, formanns Viðskiptaráðs á viðskiptaþingi


 

Á þeim tæpu þremur mánuðum sem sérstök lög um útflutning bíla hafa verið í gildi hefur verið sótt um endurgreiðslu vörugjalds og virðisaukaskatts af 190 ökutækjum. Af þessum 190 umsóknum hefur 19 verið hafnað, 73 umsóknir hafa verið afgreiddar og 98 bíða afgreiðslu. Í heildina hafa verið endurgreiddar tæplega 91.000.000 kr. eða að meðaltali 1.250.000 kr. á hvert ökutæki.


 

Stjórnarflokkarnir hafa afgreitt frumvarp um stofnun opinbers hlutafélags, eignaumsýslufélags, sem hefur það að markmiði að eiga, endurskipuleggja og selja þjóðhagslega mikilvæg atvinnufyrirtæki. Frumvarpinu hefur verið dreift á Alþingi.


 

Fjórum stjórnendum Landsbankans hefur verið stefnt fyrir dóm í Lúxemborg vegna meðhöndlunar dótturfélags bankans í Lúxemborg á fjármunum viðskiptavina Lex life eins og kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Gylfi Magnússon telur ólíklegt að stjórnvöld þurfi á öllu AGS láninu að halda


 

spenna vegna væntanlegrar Vestfjarðaskýrslu Landsnets um orkuvanda fjórðungsins


 

Mentis Cura ehf. hlaut Nýsköpunarverðlaun Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar og Útflutningsráðs árið 2009 sem afhent voru á Nýsköpunarþingi í morgun. Mentis Cura hefur þróað aðferðir til að greina heilabilanir með heilaritum og nútímamyndgreiningartækni.


 

Um það bil fjórðungur bankamanna hefur hætt störfum síðasta árið


 

ekkert í hendi varðandi samninga við Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing


 

Getur leitt til hærra vaxtastigs


 

Straumur-Burðaráss fjárfestingabanki hf. (Straumur) hefur sent frá sér tilkynningu vegna frétta um veðlán félagsins. Þar kemur fram að í desember s.l. fékk Straumur að láni 133 milljónir evra frá erlendum lánastofnunum til að endurgreiða hluta af láni sem var þá á gjalddaga. Mismunur á upphæð lánsins sem var á gjalddaga, og nýja lánsins, var greiddur meðal annars með veðláni (repo) frá Seðlabanka Íslands að upphæð 50 millijónir evra.


 

Equinox ekki í sölumeðferð


 

Íslensk kröfuhafasendinefnd fór til Lúxemborgar


 

Hefur selt allar erlendar eigur


 

Tap af rekstri Byggðastofnunar nam 528 milljónum króna í fyrra samkvæmt nýbirtum ársreikningi.


 

Starfsmönnum Kauphallarinnar hefur fækkað um 15% frá því á miðju síðasta ári.


 

Stjórn Baugs hefur óskað eftir því að félag verði tekið til gjaldþrotaskipta. Í tilkynningu frá Baugi er haft eftir Kristínu Jóhannesdóttur, stjórnarformanni Baugs, að úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur, frá því í dag sé Baugi mikil vonbrigði.


 

Hrein eign lífeyrissjóðanna var 1.615 milljarðar króna í lok janúar sl. og hafði lækkað um 29 milljarða króna í mánuðinum. Sé miðað við janúar mánuð 2008 hefur hrein eign lækkað um 42 milljarða króna eða 2,5%.


 

framlag til umferðaröryggisáætlunar í ár verða alls 367 milljónir króna


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,5% í dag og stóð við lok markaða í 581 stigi samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Í lok síðustu viku var búið að sprengja 2.303 metra í Óshlíðargöngum, eða 44,7% af 5,1 kílómetra heildarlengd ganganna.


 

75% af heimilum landsins með greiðslubyrði undir 100.000 krónum vegna húsnæðislána


 

Actavis hóf starfsemi á Írlandi í vikunni og er gert fyrir að markaðssetja meira en 120 lyf þar í landi á næstu fimm árum. Starfsmenn Actavis á Írlandi verða um 25, auk þeirra 11 sem þar eru fyrir á vegum móðurfélagsins, Actavis Group segir í tilkynningu.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í dag kröfu Baugs um áframhaldandi greiðslustöðvun. Þetta þýðir að Baugur verður að öllum líkindum tekinn til gjaldþrotaskipta.


 

Starfshópur Seðlabankans kynnir niðurstöður um áhrif fjármálakreppu á efnahag heimilanna


 

Eykst um 27% milli mánaða


 

Segir Össur Skarphéðinsson leggja meira upp úr skemmtigildi en sannleiksgildi í skrifum sínum


 

Heildarútlán sjóðsins drógust saman um 6% milli mánaða


 

Erlendar eignir Seðlabanka Íslands námu 407 milljörðum króna í lok febrúar samanborið við 435 milljarða króna í lok janúar 2009.


 

Segja greiðslubyrðina minnka á erlendum lánum


 

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra boðaði breytingar á skattaumhverfi sprotafyrirtækja í ræðu sinni á aðalfundi Marels í gær. Er þannig ætlunin að heimila frádrátt á skattstofni rannsóknar- og þróunarkostnað.


 

Yfirtaka Fjármálaeftirlitsins á Straumi í gær hefur ekki áhrif á fjárhagslega stöðu Íbúðalánasjóðs.


 

Íslandsbanki hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna yfirlýsinga forsvarsmanna Baugs Group í tengslum við beiðni félagsins um framlengingu greiðslustöðvunar.


 

hagnaðst um 16 milljónir evra eftir skatt, gengistap vegna erlendra skulda veldur skattafrádrætti


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 2,6% í dag og stóð við lok markaða í 585stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Árni Tómasson, formaður skilanefndar Glitnis, staðfesti í samtali við Viðskiptablaðið að skilanefndin hefði átt fund með fulltrúum Tryggingarfelags Føroyar sem greindi frá því fyrr í dag að það stefndi að því að hefja starfsemi á Íslandi fyrir árslok 2009.


 

Starf forstjóra Fjármálaeftirlitsins (FME) er laust til umsóknar en umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til morgundagsins, 11. mars.


 

Telur að hægt sé að fá á bilinu 4 ? 8 milljarða fyrir verkin


 

Verslanakeðjan 10-11 hefur lokað tveimur verslunum. Um er að ræða verslanir 10-11 í Leifstöð og í Kringlunni en þær voru smærri í sniðum en aðrar verslanir 10-11 og gengu undir nafninu 10-11 míní.


 

Í tilefni af fréttatilkynningu Baugs Group til fjölmiðla fyrr í dag vill skilanefnd Glitnis banka hf. taka fram að hún stendur í einu og öllu við málatilbúnað sinn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær og hafnar alfarið athugasemdum sem fram komu í fréttatilkynningu Baugs Group hf. í dag.


 

Gera ráð fyrir 2% verðbólgu í lok ársins


 

Í ljósi þess að Straumur Burðarás verður fjarlægður úr OMXI6 vísitölunni við lok markaða í dag, hefur Föroya Banki verið valinn í vísitöluna, í samræmi við reglur um samsetningu og viðhald vísitölunnar.


 

Fjölmennur félagsfundur Meistarafélags húsasmiða, sem haldinn var nýlega, krefst þess að umhverfisráðuneytið sýni þá ábyrgð og festu sem til þarf þegar verið er að taka upp og samþykkja lög og reglur sem tengjast aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu.


 

Ríkisstjórn Íslands samþykkti á fundi sínum í morgun frumvarp fjármálaráðherra um stofnun hlutafélags í eigu ríkisins til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslegra mikilvægra atvinnufyrirtækja.


 

Morgunkorn Íslandsbanka fjallar um gjaldeyrismarkaði


 

Straumur-Burðarás var með mestu hlutdeild kauphallaraðila á skuldabréfamarkaði í febrúar, eða 23,8%. Næstir komu MP Banki, 22% og Íslandsbanki 19,5%.


 

Edvard Heen, framkvæmdastjóri Tryggingarfelagsins Føroyar , tilkynnti þetta á fréttamannafundi í Reykjavík sem hófst rétt í þessu. Hann sagði jafnframt að ráðamenn TF hefðu frá því snemma árs 2007 kannað möguleika á að koma inn á íslenska markaðinn. Veruleg hreyfing hafi komist á málið í ágúst 2008 og formleg ákvörðun um starfsemi á Íslandi síðan verið tekin á stjórnarfundi fyrirtækisins fyrir réttum tveimur vikum, 24. febrúar 2009.


 

Kauphöllin hefur ákveðið að taka hlutabréf Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf. (Straumur) úr viðskiptum í ljósi yfirtöku Fjármálaeftirlitsins á bankanum í gær.


 

Og fjarskiptum hefur verið bannað að nota orðið fríkeypis fyrir keypta þjónustu


 

Hið opinbera ráðstafaði 359 milljörðum króna til þessara málaflokka eða 58,9% af hreinum útgjöldum


 

tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um ríflega 17 milljarða króna árið 2008


 

Um áttatíu fagfjárfestar og þar af ellefu einstaklingar eiga innstæður í Straumi.


 

Segja ummæli stjórnarformanns félagsins í sjónvarpsviðtali teljast verðmótandi


 

félagið átti að senda frá sér tilkynningu um drátt á greiðslu vegna víxils


 

Hefur lækkað um 40% frá áramótum


 

Jöklabréf að andvirði tæplega 30 milljarðar króna eru á gjalddaga í mars og apríl samkvæmt því sem kemur fram í markaðsupplýsingum Seðlabanka Íslands.


 

Íslenski lífeyrissjóðurinn á engin skuldabréf á Straumi, eingöngu innlán sem eru tryggð skv. yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Þessi innlán eru einungis um 0,5% af eignum sjóðsins.


 

Sjálfstæðismenn segja brýnni mál en stjórnarskrárfrumvarpið liggja fyrir


 

stefnt að því að tryggja að starfsemi ÍAV haldi áfram með óbreyttum hætti


 

Hefur lækkað um 40% frá áramótum


 

40 GSM sendar settir upp á nýjum svæðum


 

náði hámarki eins og flest önnur félög í júlí 2007, tók dýfu eftir bankahrunið í október


 

Straumur óskaði eftir 20 milljóna evra fyrirgreiðslu frá Seðlabankanum um helgina til að mæta mögulegu áhlaupi innstæðueigenda. Þegar Seðlabankinn varð ekki við því vildi Straumur fara í greiðslustöðvun.


 

Rekstrartekjur hækkuðu um 5,3% frá fyrra ári


 

Háir vextir og verðbólga hjálpuðu mikið til, sjóðurinn hefur aldrei tapað á útláni


 

Í frumvarpi sem Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingar, hyggst leggja fram á Alþingi í dag er lagt til að öllum fyrirtækjum, félögum og stofnunum sem eru að minnsta kosti að helmingi í eigu íslenska ríkisins verði gert skylt að upplýsa um allar afskriftir skulda lántakenda sinna.


 

þá er ótaldar 192 milljarða króna tapaðar veðlánakröfur sem ríkissjóður hefur yfirtekið


 

Enn sem komið er virðist fall Straums hafa lítil áhrif á gjaldeyrismarkaðinn, þótt í fljótu bragði hefði ef til vill mátt búast við smá veikingarkipp enda engan veginn góð tíðindi sem slík. Þegar frá líður telja sérfræðingar að ekki ólíklegt að þetta geti styrki krónuna frekar en hitt.


 

Íslenskir aðalverktakar hf. (ÍAV) hafa átt í viðræðum við Kaupþing um endurskipulagningu á efnahag ÍAV.  Í þeim viðræðum hafa ýmsar leiðir verið ræddar en niðurstaða liggur ekki fyrir segir í tilkynningu félagsins.


 

Fimm fiskbúðir undir merkjum Fiskisögu munu í dag lækka fiskverð um allt að 50%. Misjafnt er hversu mikið vörur lækka en yfir heildina er um að ræða lækkun upp á rúm 30%. Fiskbúðirnar eru á sama tíma að breyta um áherslur segir í tilkynningu.


 

Fjármálagerningar útgefnir af Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka hf. (Straumur) hafa verið færðir á  Athugunarlista vegna óvissu um framtíð útgefanda, með vísan til tilkynningar félagsins frá því í morgun þar sem fram kemur að Fjármálaeftirlitið hafi tekið yfir stjórn félagsins.


 

Íbúðalánasjóður hefur í kjölfar útboðs á íbúðabréfum ákveðið að útlánavextir sjóðsins verði óbreyttir.


 

Ekki er útlit fyrir að skuldir ríkissjóðs aukist að ráði þótt Fjármálaeftirlitið hafi tekið yfir Straum, að sögn Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra. Hann segir að það hafi verið  ljóst undir lok síðustu viku hvert stefndi. „Bankinn fékk frest eins lengi og hægt var til að bjarga sínum málum," segir Gylfi í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Kauphöllin hefur lokað fyrir aðgang Straums að viðskiptakerfi Kauphallarinnar en í morgun barst tilkynning frá bankanum til Kauphallarinnar þar sem fram kemur að fjárhagsstaða félagsins hafi versnað svo mjög að óvíst sé að bankinn geti sinnt skyldum sínum í samræmi við ákvæði aðildarreglna NOREX kauphallanna.


 

Ástæða þess að FME tók Straum yfir í dag er sú að bankann vantaði 18 milljónir evra til að geta staðið skil á skuldbindingum í dag. Þetta er jafnvirði um 2,5 milljarða króna. Skuldbindingarnar nema 33 milljónum evra en bankinn hefur aðeins handbært fé upp á 15,3 milljónir evra. Þetta kemur fram í bréfi sem FME ritar vegna ákvörðunar um yfirtöku Straums.


 

Fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir Straum-Burðarás fjárfestingarbanka. Stjórn bankans hefur verið vikið frá störfum og skilanefnd skipuð. Bankinn er lokaður vegna þessa og William Fall forstjóri hefur sagt af sér. Með þessu er Straumur farinn sömu leið og Glitnir, Landsbanki og Kaupþing í byrjun október sl.


 

Skattahækkanir og aukin opinber gjaldheimta eru lítt heppilegar aðgerðir í núverandi árferði. Til að auka skatttekjur þarf annað hvort að auka hlutfallslega skattheimtu eða breikka þá skattstofna sem mynda tekjurnar.


 

Ný könnun Capacent Gallup um viðhorf landsmanna til Evrópumála


 

Fall gjaldmiðla í Austur-Evrópu og versnandi efnahagur mun hafa áhrif á afkomu Actavis en um það bil 40% af sölu félagsins er í Austur- og Mið-Evrópu. Þetta kemur fram á Bloomberg-fréttaveitunni.


 

Toyota á Íslandi hefur sett fyrirtækið Motormax í sölumeðferð. Toyota bjó til félagið árið 2006 með því að sameina margvíslega starfsemi undir merki Motormax.


 

Fjárfestingafélagið Novator, sem er í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, seldi í gær 31% hluti sinn í pólska fjarskiptafélaginu Netia.


 

68,2% kjósenda Samfylkingarinnar segist vilja að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir gegni formannsembætti í flokknum en 12,7% segjast styðja Jón Baldvin Hannibalsson. 19,1% segjast vilja hvorugt.


 

Meðalupphæð á hvern samning nær meðaltali, 12 vikna meðalvelta á viku enn undir milljarði


 

Fjárfestingafélagið Kvos, móðurfélag prentsmiðjunnar Odda, hefur selt 51% hlut í búlgörsku prentsmiðjunni Delta. Kvos fjárfesti í Delta fyrir tveimur árum síðan.


 

Responsible Surfing ehf. er sprotafyrirtæki sem þróar lausnir sem gera foreldrum mögulegt að stýra og fylgjast með heilbrigðri tölvu- og farsímanotkun barna sinna. Fyrirtækið er nú að kynna sig fyrir fjárfestum ein sog kom fram í síðasta Viðskiptablaði.


 

Icelandair Group og Saga Capital hafa frá og með deginum gær slitið samningi um viðskiptavakt með bréf í Icelandair Group.


 

Gagnrýnir ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki gert kostnaðaráætlun fyrir þingið


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 340,9 milljörðum króna í lok febrúar og lækkaði um 23,3 milljarða í mánuðinum.


 

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur enn efasemdir


 

sérfræðingar óttast vaxandi verðlækkanir á þessu ári


 

Þingmenn úr öllum flokkum hafa lagt fram á Alþingi frumvarp um heimild til hópmálsóknar. Lagt er til að lögin, verði þau samþykkt, öðlist gildi 1. júlí 2009. Fyrsti flutningsmaður er Álfheiður Ingadóttir, þingmaður Vinstri grænna.


 

forsvarsmenn Orkustofnunar og ÍSOR telja ástæðu til að stefna á frekari öflun verkefna


 

Fylgi Samfylkingarinnar er 30,5% og fylgi Vinstri grænna 22,7% ef marka má skoðanakönnun MMR (Markaðs- og miðlunarrannsókna) á fylgi stjórnmálaflokkanna.


 

Ríkisstjórnin fjallaði í morgun um tillögur Stýrihóps ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í atvinnumálum til þess að sporna gegn atvinnuleysi. Samþykkt var að vinna að framgangi ellefu tillagna sem gætu skapað ríflega 4000 ársverka á næstu misserum.


 

Velta Stork samstæðunnar jókst á síðasta ári um 9% í evrum talið og er 1.8 milljarður evra eða um 250 milljarðar króna. Rekstrarhagnaður vex mikið og reiknast 175 milljónir evra eða um 25 milljarðar króna.


 

Skilanefnd Glitnis og Seðlabanki Lúxemborgar hafa undirritað samning um hvernig staðið skuli að uppgjöri skulda vegna dótturfélags Glitnis í Lúxemborg.


 

Lágmarkskrafa að breytingar á stjórnarskránni þurfi að hljóta samþykki a.m.k. meirihluta þjóðarinnar


 

Umferðin á þjóðvegum landsins er heldur meiri í janúar og febrúar 2009 en hún var í sömu mánuðum árið 2008. Umferðin er eigi að síður minni en hún var 2007.


 

Að sögn Lárusar Finnbogasonar, formanns skilanefndar Landsbankans, er stefnt að fjölga starfsmönnum skilanefndar innan skamms. Á vegum skilanefndar starfa 20 manns í Reykjavík auk nefndarmanna sem eru fimm. Lárus sagði að fljótlega þyrfti að fjölga starfsmönnum og væri stefnt að því að þeir yrðu komnir upp í 30 innan skamms.


 

Hagvöxtur árið 2008 var 0,3%, samkvæmt nýjum tölum Hagstofunnar um landsframleiðslu. Hagvöxtur árið 2007 var 5,5% Landsframleiðslan var 1.465 milljarðar króna í fyrra.


 

segir Jón Ásgeir og eiginkona hans hafa keypt húsgögnin og selji það sem þau hafa ekki not fyrir


 

Straumur gjaldfærði óefnislegar eignir, þar á meðal viðskiptavild, fyrir um 327 milljónir evra vegna síðasta árs. Eftir standa óefnislegar eignir fyrir um 168 milljónir evra.


 

Mikil velta með skuldabréf í dag


 

Marel og Össur eiga árangur sinn m.a. að þakka skynsamlegri og markvissri „útrás” og eru leiðandi fyrirtæki á heimsvísu á sínu sviði.


 

Háskólarektor segir vísindarannsóknir vera mikilvæg forsenda nýsköpunar og verðmætasköpunar


 

Segir rekstur álvera skipta miklu máli fyrir Íslendinga


 

Ólafur Ísleifsson segir lækkun stýrivaxta vera forgangsatriði


 

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra segist hafa fulla trú á því að olíu og gas væri að finna á íslenskum landgrunni.


 

Iðnaðarráðherra leggur áherslu á að auðlindir landsins séu nýttar


 

Formaður SI leggur áherslu á inngöngu í Evrópusambandið í upphafsræðu sinni á iðnþingi


 

“Það er ekkert í þessu sem hefur komið okkur eða okkar viðsemjendum á óvart. Þessi krafa hefur aldrei verið inni í Senu og mun ekki fara þangað. Við skiljum því ekki hvaðan þessi frétt er komin,” sagði Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður Garðarshólma, sem átti hæsta tilboð í afþreyingarfélaginu Senu í gær.


 

Formaður SI segir fjölmiðla og fræðimenn oft draga upp svartari mynd af ástandinu en í raun er


 

Formaður SI gagnrýnir rangfærslur um skuldarstöðu landsins


 

„Við vinnum ekki til baka töpuð lífskjör, fyrra atvinnustig og laskað atvinnulíf nema með því að nýta öll þau tækifæri sem völ er á í íslensku atvinnulífi.“


 

Tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum Schengen svæðisins


 

ekki borg og ríki telja ekki verjandi að stoppa, en sumir vilja þó fara hægar í sakirnar


 

Gistinætur á hótelum í janúar síðastliðnum voru 54.800 en voru 58.500 í sama mánuði árið 2008.


 

Stjórn Mosaic Fashion ákvað í gær að fara fram á gjaldþrotaskipti félagsins þar sem ekki er séð fram á að félagið geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart kröfuhöfum.


 

klára átti þennan sama vegaspotta haustið 2008


 

Svo virðist sem viðskipti hafi verið að glæðast með skuldabréf íslensku viðskiptabankanna og hafa afföll bréfa í Kaupþingi og Glitni lækkað nokkuð síðan um áramót.


 

Laun lækkuðu um 0,5% á almennum markaði en hækkuðu um 2,7% hjá opinberum starfsmönnun


 

Viðtal við seðlabankastjóra í Viðskiptablaðinu í dag


 

Könnun Viðskiptablaðsins á hruni bankakerfisins


 

Sérhæfir sig í upplýsingatækni fjármálastofnana


 

Iceland Express hyggst auka verulega framboð á flugsætum til Lundúna næsta haust. Frá og með 1. september næstkomandi mun félagið fljúga tvisvar á dag til Lundúna.


 

Fyrirtækið Hafmynd ehf., sem framleiðir djúpfarið Gavia, hefur gengið frá sölusamningi á tveimur djúpförum til NAMSA, innkaupadeildar Nató.


 

William Morris Agency íhugar málsókn


 

Skyggnir hefur tekið að sér rekstrar- og viðhaldsþjónustu á IP símkerfi fyrir danska hugbúnaðarfélagið SimCorp í Ástralíu.


 

Velta á gjaldeyrismarkaði er lítil sem fyrr og þarf því ekki marga eða stóra seljendur gjaldeyris til að styrkja krónuna þessa daganna segja sérfræðingar á markaði. Það virðist engin ein sérstök skýring á styrkingu krónu síðustu daga en hún styrktist um eitt prósent í dag.


 

Hagar sakað um að hafa stundað undirverðlagningu, þ.e. selt vörur undir kostnaðarverði


 

Íslandsbanki ráðgjafi við sölu Netbokhald.is


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) hækkaði um 3,4% í dag og stóð við lok markaða í 849 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur og þáverandi efnahagsráðgjafi forsætisráðherra, segir að Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans hafi tjáð sér sunnudagskvöldið 5. október sl. að bankinn hefði gert samning við breska fjármálaeftirlitið um flýtimeðferð vegna Icesave-reikninganna gegn 200 milljóna punda greiðslu fyrir ákveðinn tíma.


 

Mörður Árnason varaþingmaður hefur lagt þá tillögu fyrir landsfund Samfylkingarinnar í mánaðarlok að framkvæmdastjóri flokksins verði kosinn á landsfundi.


 

Containerships í Finnlandi, sem að hluta til er í eigu Eimskip, hefur yfirtekið  rekstur á fyrirtækinu Contaz Line sem er lítið skipafélag með starfsemi í Miðjarðarhafinu.


 

Tíu manna sendinefnd hélt af stað til Lúxemborgar í gær til þess að fá niðurstöðu í stöðu kröfuhafa í dótturfélag Landsbankans í Lúxemborg. íslenskir innlánseigendur hjá bankanum hafa staðið í mikilli baráttu við að fá aðgang að reikningum sínum og telja sig hafa mætt neikvæðri afstöðu meðal skiptaráðanda í Lúxemborg. 


 

hluti af viðamiklum breytingum á starfseminni síðan í haust segir forstjórinn


 

Deilt um fyrirhugaðar stjórnarskrárbreytingar á Alþingi


 

Að sögn Jóns Diðriks Jónssonar hyggjast forráðamenn Garðarshólma, sem áttu hæsta tilboð í afþreyingarfélagið Senu, taka sér mánaðartíma í að framkvæma áreiðanleikakönnun á félaginu.


 

Bréf Novators í finnska íþróttavöruframleiðandanum Amer Sports hefur lækkað um nálega helming frá því þau voru keypt fyrir rúmu ári. Markaðsvirði félagsins er núna nálægt einum og hálfum milljarði evra.


 

Samkvæmt Bloomberg fréttaveitunni gæti allt eins komið til greina að selja bandaríska hluta Actavis sér en félagið er nú í sölumeðferð. Til að liðka fyrir sölunni er talið hugsanlegt að brjóta félagið upp hefur Bloomberg eftir heimildarmönnum sínum.


 

stjórn VR skorar á lífeyrissjóðina og óskar eftir samstarfi um útfærslu á úrræðum


 

Garðarshólmi kaupir Senu fyrir hálfan milljarð


 

Fjárfestingafélagið Novator hefur farið fram á breytingar á stjórn íþróttavöruframleiðandans Amer Sports en þar er Novator stærsti hluthafinn með 20% hlut. Hluthafafundur er hjá félaginu á morgun en Novator hefur farið fram á annan fund með nýrri dagskrá að því er segir í dagblaðinu Helsinki snomat.


 

Segir að nýta megi fjármagn frá Varnamálastofnun til að sinna öryggi á hafi úti


 

Þorlákur Runólfsson, yfirmaður einkabankaþjónustu Kaupþings, hefur sagt upp hjá bankanum. Hann er þá enn einn yfirmaðurinn sem hætt hefur hjá bankanum undanfarna daga.


 

Viðskiptavinir sparisjóðanna eru ánægðustu viðskiptavinir íslenskra fyrirtækja samkvæmt niðurstöðum mælinga Íslensku ánægjuvogarinnar sem kynnt var í morgun.


 

Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra skrifaði stjórn Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu (EBRD) bréf í janúar sl. og fór fram á að bankinn afgreiddi lánsloforð til Orkuveitu Reykjavíkur. Að sögn Hjörleifs Kvarans, forstjóra OR, er um að ræða 6,5 milljarð króna sem átti að afhenda OR í október síðastliðnum samkvæmt lánasamningi. Félagið hefur nú fengið lánið afhent.


 

aðeins á eftir að sprengja rúma 300 metra


 

Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf. ákvað á fundi sínum í dag að segja upp Ægi Páli Friðbertssyni framkvæmdastjóra félagsins og hefur hann þegar látið af störfum. Ástæða uppsagnarinnar er, að óbreyttu, tap félagsins af afleiðusamningum við íslenska banka. Telur stjórn félagsins að framkvæmdastjórinn hafi farið út fyrir heimildir sínar í störfum sínum.


 

Engar hópuppsagnir tilkynntar Vinnumálastofnun í febrúar


 

Á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í gær var lagður fram listi yfir þau þingmál sem ríkisstjórnin hefur afgreitt frá sér frá því hún tók við völdum í lok janúar. Þar er um að ræða 30 frumvörp og þingsályktunartillögur.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir febrúar 2009 nam útflutningur rúmum 32,3 milljörðum króna og innflutningur rúmum 26,4 milljörðum króna.


 

Pétur H. Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokks, vill að viðskiptanefnd þingsins verði falið að semja lagafrumvarp um nýja tegund hlutafélaga sem væri með gagnsætt eignarhald. Slíkum félögum yrði jafnframt bannað að lána til eða eiga í hlutafélögum sem eiga þau beint eða óbeint.


 

Bæði danskar og sænskar heilbrigðisstofnanir auglýsa eftir íslenskum læknum á vef Læknablaðsins. Þessum auglýsingum fer fjölgandi og eru til marks um aukinn áhuga á íslenskum læknum erlendis frá.


 

Landsbanki Íslands (gamli Landsbankinn) og Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hf. (Straumur) hafa gengið frá samkomulagi um uppgjör krafna í milli bankanna þ.m.t. kröfum vegna peningamarkaðslína, lána, afleiðustaða, skuldabréfa og ábyrgða.


 

Stjórn Marel Food Systems hf. leggur til við aðalfund Marel Food Systems hf. að greiða ekki út arð vegna reikningsársins 2008. Einnig er lagt til að stjórnarlaun vegna ársins 2009 lækki að meðaltali um 20%.


 

Úrvalsvísitalan (OMXI6) lækkaði um 0,5% í dag og stóð við lok markaða í 820 stigum samkvæmt Markaðsvaktinni.


 

Forstjóri Eimskipafélagsins segir félagið ekki hafa þurft á aðstoð bankanna að halda frá bankahrunin


 

Ragna Árnadóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra hefur ákveðið að skipa þriggja manna nefnd er vinni að því að móta tillögur um setningu nýrra reglna um skipan dómara, í samræmi við verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar.


 

Ríkisstjórn Íslands afréð á fundi sínum í dag, að tillögu forsætisráðherra, að ganga til samninga við ráðgjafafyrirtækið Hawkpoint um að vinna að samningagerð milli gömlu og nýju bankanna undir stjórn fulltrúa íslenskra stjórnvalda.


 

„Þetta hefði vel mátt bíða næstu ríkisstjórnar," segir Kolbrún Halldórsdóttir umhverfisráðherra um frumvarp iðnaðarráðherra, Össurar Skarphéðinssonar, um heimild til samninga um álver í Helguvík.


 

Gera má ráð fyrir að tugir milljarða króna tapist í kjölfar þess að erlendar eignir Milestone eru seldar núna. Undanfarið hefur verið unnið að því að endurskipuleggja reksturinn en ljóst er að þær tilraunir voru andvana fæddar, meðal annars vegna vantrausts á íslenskum fjárfestum erlendis.


 

hrein staða við útlönd neikvæð um 3.675 milljarða króna í lok ársfjórðungsins


 

Búið að ná samningum við alla lánadrottna nema einn


 

Sú niðurstaða sem nú er fengin með erlendar eignir Milestone eru mikil vonbrigði að sögn Guðmundar Ólafssonar framkvæmdastjóra hjá Milestone.


 

Heildareignir Moderna, móðurfélags Milestone, námu 444 milljörðum miðað við sex mánaða uppgjör á síðasta ári.


 

Rúmlega 83 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í nýliðnum febrúarmánuði, samkvæmt tölum frá flugvellinum.


 

Moderna Finance AB, dótturfélag Milestone ehf. í Svíþjóð, hefur undirritað samninga um sölu á skaðatryggingafélaginu Moderna Forsäkringar og sjóðstýringarfyrirtækinu Aktie-Ansvar.


 

Tilboð í eignir félagsins í Norður-Ameríku metin, enn óljóst hver áhrifin á sölunni verða


 

Formenn fjögurra þingflokka, Samfylkingar, Vinstri grænna, Framsóknar og Frjálslyndra hafa lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um persónukjör í kosningum til Alþingis. 


 

Formaður Framsóknarflokksins harðorður í garð ríkisstjórnarinnar, vill sjá fleiri aðgerðir


 

Aðalfundur Icelandair Group haldinn í dag


 

Úrvalvísitalan lækkar, aðeins eitt félag hækkar


 

Nauðsynlegt að keyra niður stýrivexti sem fyrsta, segir forseti ASÍ


 

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri segir með ólíkindum hve umsvif félaga skráðra í skattaskjólum hafi vaxið hér á landi.


 

Einnig unnið að því að leysa upp Fyrirtækjabréf Landsbankans


 

Írskur hagfræðingur segir Írlands stefna í sömu átt og Ísland


 

Um ein milljón vinnustunda á hverju ári unnar í álverinu í Straumsvík


 

Afkoman þolanleg að sögn framkvæmdastjóra sjóðsins


 

Vinnumálastofnun greiðir út atvinnuleysistryggingar í dag, tæpa 2 milljarða króna, til um 14 þúsund einstaklinga.


 

Skuldabréf útgefin af Exista hf. (EXISTA 04 1, EXISTA 05 1, EXISTA 05 2, EXISTA 06 1A, EXISTA 06 3, EXISTA 07 1 og EXISTA 07 2) hafa verið færð á Athugunarlista vegna óvissu um fjárhagslega stöðu útgefanda með vísan tiltilkynningar frá félaginuí gær um greiðsluerfiðleika félagsins.


 

Polar bjór frá Ölgerðinni er kominn aftur á markað.


 

Seðlabank Íslands hefur metið hvort nauðsynleg skilyrði þess að hægt sé að afnema gjaldeyrishöft séu til staðar og komist að þeirri niðurstöðu að svo sé ekki.


 

Á í viðræðum um endurskoðun lánasamninga og uppgjör gagnkvæmra krafna


 

Verndaraðgerðir kínverskra stjórnvalda og birgðasöfnun á áli er meðal þess sem nefnt er til skýringar á lágu álverði í nýrri skýrslu IFS Greiningar um hrávörumarkaðinn. Álverð hefur lækkað um 13% frá áramótum og um 54% á síðastliðnum 12 mánuðum.


 

framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir lykilatriði að lækka vexti


 

grjótið er selflutt í tveim áföngum til sjávar


 

búið að flyja 250 þúsund rúmmetar úr námunni á Seljalandsheiði


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.