*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


apríl, 2009

 

Slitastjórn Landsbankans hefur skorað á alla kröfuhafa bankans að lýsa kröfum fyrir 30. október næstkomandi. Slitastjórnin hefur ennfremur boðað kröfuhafafund þann 23. nóvember 2009.


 

Fasteignasali segir markaðinn sofa á meðan skuldir halda áfram að hlaðast upp


 

Eigið fé samstæðunnar Teymis var neikvætt um 25 milljarða króna um síðustu áramót og heildarskuldir nema um 43 milljörðum króna en verðmæti eigna er að hámarki 19 milljarðar króna.


 

Fyrirtækið Sagamedica - Heilsujurtir ehf. mun í næsta mánuði opna alþjóðlega vefverslun og hyggst félagið með því efla mjög sölu á heilsuvörum sínum.


 

Hluthafafundi Stoða - áður FL Group - var að ljúka fyrir skömmu. Fundurinn var fámennur en hann var lokaður fyrir fjölmiðlum. Á fundinum kom fram að eignir félagsins nema 74 milljörðum króna en skuldir eru 278 milljarðar króna. Eigið fé Stoða er því neikvætt um 214 milljarða króna.


 

Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins innan úr Seðlabankanum er unnið að því að finna leið til að gera erlendum eigendum krónubréfa kleyft að komast úr stöðu sinni til að létta þrýstingi á krónuna. Er þá rætt um að fundinn verði aðferð til þess að þeir geti skipt þeim yfir í skuldabréf innlendra aðila. Eftir því sem komist verður næst er tíðinda að vænta fljótlega hvernig það myndi ganga fyrir sig, jafnvel í næstu viku. 


 

VMF (Verðbréfamarkðurinn í Færeyjum) hefur gert samning við IFS Ráðgjöf um greiningu á hlutabréfum þeirra færeysku hlutafélaga sem skráð eru í Kauphöllinni á Íslandi.


 

Samkvæmt upplýsingum frá bílaumboðunum hefur gengið verulega á notaða bíla og fyrirsjánlegt að það verði skortur á nýlegum bílum í ódýrari verðflokkum. Að sögn Jóns Trausta Ólafssonar, markaðsstjóra Heklu, hefur gengið verulega á notaða bíla hjá þeim.


 

Skrifa bönkunum bréf og hvetja þá til að eyða tortryggni


 

Frumtak hefur lokið annarri fjárfestingu sinni og fest kaup á hlut í AGR - Aðgerðargreiningu ehf.  Fjárfestingin er upp á 100 milljónir króna og er árangurstengd sem mun ráða hve stór eignarhlutur fæst fyrir upphæðina. AGR var stofnað árið 1998 í framhaldi af rannsóknarverkefnum við verkfræðideild Háskóla Íslands.


 

Naust Marine hf., Saga Medica ehf. og Gogogic ehf. hlutu einnig viðurkenningar fyrir mikinn vöxt


 

Ólafur Arnarson er fyrstur Íslendinga til að koma út með bók um bankahrunið en bók hansSofandi að feigðarósivar kynnt í síðustu viku.


 

Nýbygging Háskólans í Reykjavík verður kynnt formlega fyrir starfsfólki og aðstandendum Háskólans í Reykjavík í dag. Gert er ráð fyrir að fyrsti áfangi byggingarinnar verði tekin í notkun í árslok 2009, en alls verður byggingin um 30.000 fermetrar að stærð og leysir af hólmi um 24.000 fermetra byggingar háskólans á fjórum stöðum í borginni.


 

Notkunin breyttist í kjölfar bankahruns


 

Skoða skuldabréfaútgáfur til að létta á krónustöðum


 

Hröð hjöðnun verðbólgu að mati sérfræðinga


 

Grænlendingar eru nú að undirbúa byggingu fjórða vatnsorkuversins í landinu við bæinn Ilulissat.


 

Hagnaður VÍS fyrir skatta nam 368 milljónum króna í fyrra og dróst saman um 95% frá fyrra ári eins og sjá má í meðfylgjandi töflu. Eignir í árslok 2008 námu 32 milljörðum króna og eigið fé var um 10 milljarðar. Af eignasafninu námu ríkistryggðar eignir og bankainnistæður um 20 milljörðum króna. Eiginfjárhlutfall VÍS var 30% um áramótin síðustu og gjaldþol var 4,4 sinnum hærra en lágmarksgjaldþol. Þetta er nokkur lækkun frá árinu 2007 þegar margfeldið var 5,5, eins og sjá má í ársreikningi.


 

Að sögn Þorvaldar Gylfasonar prófessors í hagfræði hefur önnur greiðsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum aðallega tafist af tæknilegum ástæðum, en einnig vegna þróunar í stjórnmálum. ,,Mér er ekki kunnugt um neinn ágreining milli stjórnvalda og sjóðsins um hagstjórnina. Mér hefur heyrzt vera góður samhljómur í málflutningi ríkisstjórnarflokkanna um efnahagsmál og einhugur um að vinna áfram að framgangi áætlunarinnar frá í nóvember."


 

Neytendastofa hefur lagt 200.000 kr. stjórnvaldssekt á Og fjarskipti ehf., rekstraraðila Vodafone, þar sem fyrirtækið braut gegn ákvörðun stofnunarinnar um banni við notkun á orðinu fríkeypis.


 

Ný könnun SA ámóta afleit og sambærileg könnun í desember


 

Uppgjör 365 hf. (Íslenskrar afþreyingar hf.) fyrir árið 2008 verður ekki birt vegna heimildar til undanþágu birtingar skv. lögum um verðbréfaviðskipti.


 

einkasala sænska ríkisins á lyfjum væntanlega afnumin með lögum í dag


 

Vörumerkið, viðskiptavild og rekstur Egils Árnasonar hefur verið keyptur


 

Krónan tók lítil flug í morgun og styrktist um tæp 2%. Lítillega hefur þó dregið úr styrkingunni og þegar þetta er skrifað, kl. 11:20 hefur krónan styrkst um 0,9%.


 

félagið telur rekstrarhorfur árið 2009 vera áfram erfiðar vegna óstöðugleika í efnahagsmálum


 

frávik í húsnæðislið valda mestu


 

Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í apríl 2009 er 336,0 stig og hækkaði um 0,45% frá fyrra mánuði. Þetta þýðir að 12 mánaða verðbólga mælist nú 11,9% en var í mars 15,2%.


 

Rekstur norræna upplýsingatæknifyrirtækisins Sirius IT, dótturfélags Skipta, gekk vel á síðasta ári. Rekstrartekjur samstæðunnar á árinu 2008 námu samtals sem samsvarar 10,4 milljörðum íslenskra króna. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og vexti (EBITDA) nam 1.360 milljónum króna og jókst um 56% frá árinu á undan. Hagnaður fyrir skatta nam 862 milljónum króna, en að teknu tilliti til skatta nam hagnaður ársins 612 milljónum króna segir í tilkynningu.


 

Uppgjör Stoða (FL Group hf.) fyrir árið 2008 mun ekki verða birt 30. apríl eins og áður hefur verið tilkynnt um.


 

Vodafone og Icelandair Group hafa samið um, að Vodafone annist alla fjarskiptaþjónustu fyrir Icelandair næstu þrjú árin.


 
Innlent
28. apríl 2009

SAP heiðrar Applicon

Applicon, sem er í eigu Nýherja hf., hefur verið valið besti samstarfsaðili SAP í Danmörku fyrir árið 2008. Viðurkenningin er fyrir sölu- og markaðsstarf og þekkingu á SAP lausnum.


 

Janúar síðastliðinn var versti mánuður Össurar frá upphafi, að sögn Jóns Sigurðssonar forstjóra félagsins, sem kynnti afkomu þess nú í hádeginu. Hann sagði ennfremur að mars hefði verið mjög góður, en að í apríl væri salan aftur orðin slök. Þetta kom fram þegar Jón var að fjalla um framtíðarhorfur og útskýra hvers vegna erfitt væri að spá fyrir um framhaldið.


 

Segir mikilvægt að reikna eignir á móti skuldum þegar talað væri um erlendar skuldir


 

Segir erlendar skuldir vera meiri en margir gera sér grein fyrir


 

hádegisverðarfundur FVH á Grand hótel Reykjavík


 

kyrrsetningu eigna Glitnis í Noregi aflétt


 

Hagnaður jókst um 13% á milli ára


 

Umsókn um greiðslustöðvun Sparisjóðs Mýrasýslu var fyrir skömmu lögð fram hjá Héraðsdómi Vesturlands og hefur verið samþykkt.


 

Segir Íslendinga hafa verið reiða og leitað að sökudólgi


 

Óttar Guðjónsson, framkv.stjóri LS ánægður með skuldabréfaútgáfu sjóðsins


 

Þorvaldur Gylfason hagfræðiprófessor segist telja að gengi krónunnar sé nú að nálægt réttu lagi, svo sem ráða má af verðsamanburði á ýmsum varningi innan lands og utan.


 

Samkeppniseftirlitið hefur veitt viðskiptabönkum, sparisjóðum, lífeyrissjóðum og Íbúðalánasjóði heimild til að samræma greiðsluerfiðleikaúrræði vegna einstaklinga með fasteignaveðlán. ÍákvörðunSamkeppniseftirlitsins kemur fram að forsendur séu til þess að veita heimild til samstarfs þessara aðila þar sem samningarnir séu til verulegs hagræðis fyrir skuldara og jafnvel kröfuhafa eins og á stendur. Í þessu sambandi hafi haft þýðingu að samningarnir séu uppsegjanlegir og tímabundnir og hindri ekki keppinauta í að beita frekari úrræðum viðskiptavinum til hagsbóta


 

Í mars 2009 voru 98 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 78 fyrirtæki í mars 2008, sem jafngildir tæplega 26% aukningu á milli ára.


 

Sjálfstæðisflokkurinn tapar 9 þingmönnum, VG vinnur 5


 

Fincancial Tims fjallar um kosningarnar á Íslandi


 

Fjögurra vikna meðalvelta hefur lækkað tvær vikur í röð


 

Segja útgáfufélagið hafa birt mynd af formanni VG í leyfisleysi


 

Uppgjör Atorku Group hf. fyrir árið 2008 mun ekki verða birt í lok apríl eins og áður hefur verið tilkynnt um.


 

Sala á vörum og þjónustu eykst lítillega milli ára en rekstrarkostnaður sömuleiðis


 

engin tímasetning nefnd, en S.J.S. segir að skýrslan sé á ábyrgð Fjármálaeftirlitsins


 

Rekstur Icelandair Group samstæðunnar gekk betur á fyrsta ársfjórðungi 2009 en áætlanir félagsins sögðu til um. Þetta kemur frem í tilkynningu sem félagið hefur sent í kauphöllina.  Munar þar mestu um að afkoma stærstu félaganna í samstæðunni, Icelandair og Travel Service, var talsvert umfram væntingar og hefur Icelandair ekki skilað jafn góðri rekstrarniðurstöðu á fyrsta ársfjórðungi fyrir skatta, fjármagnsliði og afskriftir (EBITDA) frá stofnun félagsins í núverandi mynd eða frá árinu 2002. 


 

Icelandair vill ekki tjá sig um ummæli fjármálaráðherra


 

jafnvel þótt fullyrt sé að hún feli í sér upplýsingar um algjört hrun efnahagslífsins


 

Samkvæmt skoðanakönnun Capacent Gallup fengi Sjálfstæðisflokkurinn nú 15 þingmenn, Framsóknarflokkurinn sjö og Borgarahreyfingin fjóra á meðan stjórnarflokkarnir, sem nú sitja í minnihlutastjórn, fengju samanlagt 37 þingmenn, Samfylkingin 19 þingmenn og Vinstri grænir 18.


 

Ekki búið að ganga frá lánakjörum milli Íslands og Bretlands


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrv. utanríkisráðherra lét undirbúa aðildarumsókn að ESB


 

Vaki fiskeldiskerfi, sem fékk Útflutningsverðlaun forseta Íslands þetta árið, er með 96% af velu sinni erlendis. Um 85% framleiðslunnar tengist fiskeldi en um 15% tengjast vöktun villtra fiska. Heildarvelta þessa árs er áætluð 700 milljónir króna og hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár.


 

Neitar því að hafa gefið það í skyn að ríkið myndi taka yfir flugfélagið


 

Að sögn Þorvaldar Gylfasonar hagfræðiprófessors telur hann áætlun ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans með stuðningi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vera í réttum farvegi. Hann bendir á máli sínu til stuðnings að þegar sendinefnd sjóðsins var á Íslandi í reglubundinni eftirlitsferð fyrir nokkru, hafi hún ekki séð ástæðu til að endurskoða stöðumat sitt frá í nóvember 2008.


 

Fjármálaráðuneytið hafnar orðrómi um yfirtöku á Icelandair í tilkynningu sem ráðuneytið hefur sent frá sér. 


 

- útrás félagsins reyndist dýrkeypt


 

Hugmynd að olíubirgðastöð á Reyðarfirði kviknaði fyrir tveimur árum og hefur verkfræðistofan Mannvit unnið markvisst að undirbúningi þess frá því í september 2008. Mannvit kynnti verkefnið fyrir Atlantik Tank Storage í janúar síðast liðnum og hafa fyrirtækin skrifað undir samstarfsamning um verkefnið.


 

Á heimasíðu fjármögnunarleigufyrirtækisins Avants er að finna tilkynningu þar sem vakin er athygli á að óheimilt er að fara úr landi með ökutæki sem Avant hf. er skráð eigandi að án skriflegs samþykkis félagsins.


 

Allnokkur orðaskipti urðu á milli Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra og stjórnenda Borgarafundar Sjónvarpsins í kvöld um afstöðu til frekari álversuppbyggingar hér á landi, sérstaklega á Bakka við Húsavík.


 

Vill að fyrirtæki í ríkiseigu komist sem fyrst í eigu einkaaðila, villa þjóðarsátt um breytingar


 

Segir stjórnvöld þurfa að skapa svigrúm til athafna, ekki leggja til hömlur og afskipti


 

allt að 150 ársverk á byggingartímanum


 

Vill nýta tækifærið og sækja um aðild á meðan Svíar gegna formennsku


 

er sú stefna Seðlabankans að standa ekki gegn veikingu að reynast dýrkeypt?


 

Segir mikilvægt að gagnrýna græðgi og óhóf þar sem slíkt hefur ráðið ferðinni


 

Niðurstaða Evrópu-umræðunnar er þrátefli innan samtakanna


 

Vara einnig við hugmyndum um eignarhaldsfélag ríkisins, vill frekar nýta bankana


 

Nafnávöxtun Gildis-lífeyrissjóðs árið 2008 var neikvæð um 14,8%, raunávöxtun var neikvæð um 26,7% að því er kemur fram í frétt sjóðsins en ársfundur hans var í gær. Hrein eign til greiðslu lífeyris var 208,9 milljarðar króna í árslok og lækkaði um 29,3 milljarða króna eða um 12,3% frá árslokum 2007. Fjárfestingartekjur voru neikvæðar um 34,2 milljarða króna.


 

Í dag miðvikudaginn 22. apríl, veitti forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirtækinu Vaka fiskeldiskerfi hf. Útflutningsverðlaun forseta Íslands við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Það var Hermann Kristjánsson framkvæmdastjóri sem veitti verðlaununum viðtöku fyrir hönd fyrirtækisins.


 

Með gjaldeyrishöftunum var sköpuð meiri vantrú en ella á að gengi krónunnar gæti styrkst


 

stór íslensk útflutningsfyrirtæki þegar í miklum gjaldeyrisviðskiptum við bankann


 

Viðtal: Þór Sigfússon, formaður SA


 

segir Gunvör Balle ræðismaður Færeyinga á Íslandi


 

Eiginfjárhlutfall Skipta hf. var 28% um síðustu áramót en var 30,4% eftir 1. ársfjórðung síðasta árs og hafði þá farið úr 34,4% frá sama tíma í upphafi árs 2007.


 

Rekstrartap Saga Capital í fyrra nam 3,7 milljörðum króna


 

Stærsti hópurinn fyrrv. kjósendur Sjálfstæðisflokksins


 

Á síðasta ári voru fluttar út vörur fyrir 466,9 milljarða króna en inn fyrir 473,5 milljarða króna fob, 514,7 milljarða króna cif. Halli var því á vöruskiptunum við útlönd sem nam 6,7 milljörðum króna. Útflutningur jókst um 53,0% frá fyrra ári á verðlagi hvors árs en innflutningur jókst um 19,9%.


 

rekstrartap upp á 6,4 milljarða króna


 

Að sögn Hlyns Jónssonar, formanns skilanefndar Spron, eru erlendar eignir Spron talsverðar en þær felast einkum í fasteignum í Berlín í Þýskalandi og Tyrklandi.


 

Fyrrverandi starfsmenn Kaupþings og Landsbankans í Lúxemborg stofna nýtt félag


 

Kínverskir undirverktakar ÍAV eru byrjaðir að setja upp stálvirki vegna glerhjúps Tónlistarhússins.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur efasemdir um uppgjörsaðferðir fjárfestingarbankanna VBS banka og Saga Capital með tilliti til eiginfjárútreikninga.


 

Heildarsala skuldabréfa í mars 2009 nam tæpum 22 milljörðum króna samanborið við 33,1 milljarð í sama mánuði árið áður.


 

Talsverðar líkur eru á að hlutur verðtryggðra skuldabréfa á íslenskum skuldabréfamarkaði geti minnkað verulega á næstu árum og vegur óverðtryggðra langtímabréfa aukist að sama skapi.


 

Umræða um lægra raforkuverð til garðyrkjubænda snýst um niðurgreiðslur úr ríkissjóði


 

Ríkisstjórnin með öruggan meirihluta


 

Heildartekjur Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði á árinu 2008 voru kr. 3,9 milljarðar og hækkuðu um 44% miðað við fyrra ár. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði var kr. 1,1 milljarður.


 

Dragast saman um 86,6% milli ára


 

Hagfræðideild Landsbankans spáir 0,3% lækkun vísitölu neysluverðs í apríl. Gangi spáin eftir felur það í sér að tólf mánaða verðbólga lækki þriðja mánuðinn í röð og verði 11,1%, en hún var 15,2% í mars.


 

Einnig fallist á að leita nauðasamnings við kröfuhafa félagsins


 

Er afnám verðtryggingar varhugaverð fyrir lántakendur og lífeyrissjóði?


 

Reglur um bankaleynd eru í aðalatriðum sambærilegar hér á landi og í Danmörku, Noregi, Þýskalandi og Bretlandi. Þetta eru niðurstöður skýrslunnarBankaleynd: lagaumhverfi og framkvæmd á Íslandi og í öðrum Evrópuríkjum, sem Dóra Guðmundsdóttir lögfræðingur vann fyrir viðskiptaráðuneytið.


 

Á ársgrundvelli hefur velta á fasteignamarkaði dregist saman um 62%


 

Forsætisráðherra telur ekki rétt að leggja mat á þýðingu fyrirliggjandi gagna um samskipti íslenskra og breskra stjórnvalda, þar með talið ráðherra, dagana 3.-6. október síðast liðinn, eða endursegja efni þeirra.


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir að með hliðsjón af stöðunni í viðræðunum vegna Icesave-málsins þyki ekki rétt að upplýsa um einstök atriði í umræðum á milli aðila.


 

Engar skuldbindingar vegna Kaupthing Edge lenda á íslenskum skattgreiðendum


 

segir Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson forstjóri


 

Actavis hefur sett verkjalyfið Oxycodone á markað í Bandaríkjunum á ný. Oxycodone er fyrsta lyfið sem framleitt er í endurbættri verksmiðju félagsins í Little Falls í New Jersey í kjölfar skoðunar bandarísku Matvæla- og lyfjastofnunarinnar (FDA) að því er segir í tilkynningu félagsins. Eins og fram kom í fréttum fyrir áramót samdi Actavis í Bandaríkjunum við FDA í árslok 2008 um framhald á lyfjaframleiðslu í einni af verksmiðjum félagsins í New Jersey. Þetta var í kjölfar þess að Actavis í Bandaríkjunum innkallaði öll lyf frá verksmiðjunni í ágúst 2008, að eigin frumkvæði og í fullu samstarfi við FDA.   Með samkomulaginu í desember féllst Actavis í Bandaríkjunum á að lyf frá verksmiðjunni færu ekki í dreifingu fyrr en félagið hefði sýnt fram á að ákveðnum umbótum væri lokið, verksmiðjan uppfyllti skilyrði FDA um góða framleiðsluhætti í lyfjagerð (cGMP) og hefði staðist nýja úttekt FDA á verksmiðjunni. Þessum skrefum er nú lokið og fyrsta lyfið er komið á markað, Oxycodone 15mg og 30 mg töflur.   "Verksmiðjan í Little Falls hefur öll verið endurnýjuð, farið hefur verið yfir alla ferla og skipt um alla stjórnendur í verksmiðjunni. Oxycodone er lyf sem við höfum langa og góða reynslu af því að framleiða svo það var eðlilegt að það væri fyrst í röðinni eftir breytingar. Það hefur líka verið skortur á þessu lyfi á Bandaríkjamarkaði að undanförnu svo salan fer afar vel af stað. Nú verður næstu skrefum fylgt, í samstarfi við FDA, eins og fram kemur í samkomulaginu. Við gerum ráð fyrir að önnur lyf frá Little Falls verksmiðjunni komi á markað á næstu mánuðum," er haft eftir Guðbjörgu Eddu Eggertsdóttur, aðstoðarforstjóri Actavis í tilkynningu.   Lyf frá Actavis í Bandaríkjunum eru ekki flutt til Íslands og hefur þetta því engin áhrif á Íslandi.


 

Heildareignir tryggingarfélaganna námu 152,4 milljörðum króna í lok febrúar og minnkuðu um 2,75 milljarða milli mánaða.


 

Verðbólguspá IFS greiningar fyrir aprílmánuð hljóðar upp á 0,1% hækkun vísitölu neysluverðs. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 11,5% og hefur ekki mælst lægri síðan í mars 2008. Í mars mældist mesta verðhjöðnun í einstökum mánuði í yfir 20 ár.


 

Heildartekjur Kaupfélags Skagfirðinga á árinu 2008 voru tæplega 19 milljarðar króna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði var rúmlega 3,1 milljarður króna. Hagnaður fyrir gengisbreytingu erlendra lána var tæpir 2 milljarðar króna en tap eftir reiknaða gengisbreytingu erlendra lána og skatta var 2,9 milljarðar króna.


 

Herþjálfun að hætti bandarískra sérsveitarmanna í Bootcamp


 

Samkvæmt frétt á fréttaveitunni Bloomberg hefur Actavis hætt við áform sín um sölu á fyrirtækinu. Samkvæmt frétt Bloomberg verður þess freistað að reyna að hefja sölu aftur næsta haust. Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er áfram ætlunin að selja einstakar einingar félagsins.


 

Í gær afhenti Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair, starfsfólki stjórnstöðvar Icelandair á Keflavíkurflugvelli viðurkenningu fyrir nýtt met í stundvísi félagsins.


 

íbúðaverð hefur lækkað um 8,5% s.l. 12 mánuði


 

Birgðir af áli eru enn að aukast. Birgðir hjá London Metal Exchange hafa aukist um nærri 50% bara á þessu ári. Það skýrist af mjög dræmri eftirspurn. Ekki er útlit fyrir að spurn eftir áli aukist fyrr en í fyrsta lagi undir lok þessa árs segir í nýrri skýrslu frá IFS greiningu.


 

Að sögn Jóns Þórissonar, forstjóra VBS fjárfestingabanka, ríkir ekki ágreiningur milli þeirra og Fjármálaeftirlitsins (FME) vegna tekjufærslu bankans upp á 9,4 milljarða króna vegna lánveitingar frá fjármálaráðuneytinu. Í Viðskiptablaðinu í dag er bent á að þar sem tekjufærslan forðar félaginu frá því að vera gert upp með tapi þá helst eigið fé bankans einnig mun hærra fyrir vikið.


 

Meðalhæð samninga hækkar milli vikna og heldur veltunni uppi


 

Á síðustu 45 árum, frá 1963-2008, jókst landsframleiðsla að jafnaði um 3,9% á ári og störfum fjölgaði um 2,0%.


 

Raunlaun hafa lækkað um tæp 10% í febrúar 2009 frá sama mánuði á fyrra ári, sem er meiri lækkun en sést hefur í a.m.k. tvo áratugi. Þetta kemur fram í vefriti fjármálaráðuneytisins.


 

Í viðtali Viðskiptablaðsins í dag við Stefán Pétursson, framkvæmdastjóra fjármálasviðs Landsvirkjunar, kemur fram að Landsvirkjun er fjármögnuð til loka árs 2010. Sú fjármögnun byggist á fjármunum sem nú þegar eru á reikningum félagsins að viðbættu því fjármagni sem reksturinn skilar auk erlends veltiláns sem Landsvirkjun hefur tryggt sér aðgang að.


 

Stjórn Landic Property hf. hefur óskað eftir því við Héraðsdóm Reykjavíkur að félaginu verði veitt heimild til greiðslustöðvunar. Jafnframt sóttu í dag nokkur dótturfélög Landic Property í Danmörku um greiðslustöðvun fyrir dómstólum í Kaupmannahöfn.


 

selur úr finnska fasteignasafni sínu og semur um sölu á dönskum og sænskum dótturfélögum


 

Ríkissafn Íslandssjóða hefur hlotið góðar viðtökur fjárfesta frá stofnun sjóðsins í byrjun desember, en sjóðurinn fjárfestir eingöngu í ríkistryggðum skuldabréfum með stuttan líftíma og innlánum fjármálastofnana.


 

Þrátt fyrir efasemdir greiningar Kaupþings heldur VBS áfram undirbúningi að viðskiptabankastarfsemi


 

Að sögn Sigurmars K. Albertssonar hrl., skiptastjóra Pennans ehf., hefur innköllun vegna búsins ekki verið birt ennþá en stærsti kröfuhafinn, Nýi Kaupþing banki hf., leysti til sín stóran hluta af rekstri Pennans en bankinn hafði allsherjarveð í eignum félagsins.


 

deCODE genetics, móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar, hefur ákveðið að nýta sér heimildarákvæði og taka sér 30 daga greiðslufrest á afborgunum vegna skuldabréfaflokks útgefnum af félaginu.


 

Lyf & heilsa selt út úr samstæðu Milestone fyrir rúmu ári


 

Heildarvelta kreditkorta í marsmánuði var 20,7 milljarðar króna, samanborið við 24,7 milljarða á sama tíma í fyrra og er þetta 16,3% samdráttur milli ára.


 

Skráð atvinnuleysi í mars 2009 var 8,9% eða að meðaltali 14.546 manns og eykst atvinnuleysi um 9,6% að meðaltali frá febrúar eða um 1.270 manns.


 

Viðskiptanefnd Alþingis hefur fallið frá þeim breytingartillögum að skilanefndir bankanna verði lagðar niður eftir hálft ár og slitanefndir taki við störfum þeirra. Þetta kemur fram í nefndaráliti sem dreift hefur verið á Alþingi.


 

fer í tengslum við sjávarútvegssýninguna Fish Expo Faroe 2009 í lok maí


 

Ekki marktækur munur milli Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og VG


 

Skuldabréf færð á Athugunarlista Kauphallarinnar


 

Sigrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, segir að ekki liggi fyrir upplýsingar um það hvenær styrkir til flokksins árið 2006 komu í hús. Ekki hafi verið tekið ákvörðun um það hvort þær upplýsingar verði teknar saman og hvort þær verði þá birtar.


 

Marel hefur greint frá því að félagið hafi selt eignir utan kjarnastarfsemi fyrir 37,5 milljónir evra. Þær eignir sem hér um ræðir eru annars vegar fasteignir og lóðaréttindi í Amsterdam, sem áður tilheyrðu Food & Dairy hluta Stork Food Systems, og hins vegar Scanvaegt Nordic A/S sem starfar utan matvælageirans.


 

Ekki er til neitt einfalt úrræði gegn veikingu krónunar að því er fram kom í máli Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra á Alþingi í dag nema ef vera skyldi „að taka áhættu af því að ráðstafa dýrmætum gjaldeyrisforða í tímabundnar aðgerðir til að lyfta upp gengi krónunnar," sagði hann. Þeirri leið mælti hann ekki með.


 

Óljóst með innistæður stærstu innlánseigenda


 

Sparisjóður Mýrasýslu (SPM) er útgefandi af nokkrum skuldabréfaflokkum sem skráðir eru í Kauphöllinni.


 

Gengi krónunnar hefur gefið nokkuð eftir í morgun og hafði krónan veikst um 1,8% nú í hádeginu.


 

Eiginfjárhlutfall Askar Capital er nú undir lögbundnu 8% lágmarki og hefur félagið frest frá Fjármálaeftirlitinu til að koma eiginfjárhlutfallinu í lögbundið horf. 


 

Greenstone ehf. hefur undirritað samning við bandarískt stórfyrirtæki um uppbyggingu gagnavera á Íslandi, að því er segir í tilkynningu frá Greenstone. Þar kemur fram að Greenstone sé í eigu Íslendinga, Hollendinga og Bandaríkjamanna og að áform séu uppi um að framkvæmdir geti hafist á þessu ári og að fyrsta gagnaverið verði komið í notkun í janúar 2011.


 

Ekki verður séð að markaðurinn sé að taka við sér


 

Segja það á ábyrgð flokksins að hafa tekið við styrkjunum, fyrirtæki ákváðu sjálf upphæðirnar


 

Eins og kunnugt er tók Fjármálaeftirlitið (FME) ákvörðun þann 21. mars s.l. um að taka yfir vald hluthafafundar Sparisjóðabanka Íslands hf. (áður Icebank) og ráðstafa tilteknum eignum og skuldum bankans til annarra aðila.


 

Nokkur óvissa ríkir um endanlegt mat á eignum lífeyrissjóðanna


 

Ósáttur við stuðning stjórnar SUS við fyrrverandi formann og framkvæmdastjóra flokksins


 

Hæsti einstaki styrkur sem veittur var til Framsóknarflokksins á árinu 2006 nam 5 milljónum króna. Samtals námu framlög lögaðila til flokksins á því ári 30,3 milljónum króna. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Framsóknarflokknum. Ekki er þó upplýst hver veitti fimm milljóna króna styrkinn.


 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokknum, segist ekki hafa nokkrar áhyggur af því að hann komist ekki inn á þing fyrir Framsóknarflokkinn en ef marka má kannanir þarf flokkurinn að bæta við sig þó nokkru fylgi til að það náist.


 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk að minnsta kosti 30 milljónir í styrki frá Landsbankanum á árinu 2006. Flokkurinn birtir ávefsínum í dag alla styrki til flokksins á því ári sem fóru yfir eina milljón króna.


 

Erlendar skuldir lækka um tæpa 35 milljarða


 

Viðskiptaráðherra fjallar um ástandið hér á landi í bandarískum fjölmiðlum


 

Margeir Pétursson, stjórnarformaður MP Banka, mótmælir því að reynt sé að draga bankann inn í deilumál sem virðist komið upp vegna lánveitingar stjórnar Byrs vegna eigin stofnfjárbréfa. Að hluta til er Margeir þar að svara yfirlýsingum nýrra samtaka stofnfjáreigenda en einnig tilkynningu sem þrír stjórnarmenn Byrs sendu frá sér fyrr í dag.


 

Á vef Samtaka ferðaþjónustunnar er greint frá því að samtökin hafi rætt við stjórnvöld um nýju lögin um gjaldeyrishöft og hvernig þau snerta ferðaþjónustuna. Nú hefur viðskiptaráðuneytið staðfest þessi nýju lög snerti ekki ferðaþjónustuna þar sem þjónustan er innt af hendi hér á landi. 


 

31 starfsmanni var sagt upp hjá bifreiðaumboðunum B&L ehf. og Ingvari Helgasyni ehf. Félögin hafa nú verið sameinuð á einum stað að Sævarhöfða 2. Að sögn Lofts Ágústssonar, sölu- og markaðsstjóra félaganna, hefur orðið helmingsfækkun hjá starfsliði þeirra. 


 

Í desember síðstliðnum samþykkti stjórn Byrs sparisjóðs að framlengja yfirdráttarlán til félagsins Tæknisetur Arkea sem virðist hafa verið í sameignilegri eigu MP fjárfestingarbanka hf. og Exiter Holdings. Í yfirlýsingu þriggja stjórnarmanna Byrs  segir að hafi lánið verið notað til kaupa á stofnfjárbréfum í Byr hafi það verið í andstöðu við afgreiðslu lánsins.


 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins á skuldabréf á um 40 fyrirtæki  en við uppgjör ársreiknings lagði sjóðurinn til hliðar 20 milljarða króna varúðarniðurfærslu vegna skuldabréfa. Í viðtali við Viðskiptablaðið, sem kom út í gær, segist framkvæmdastjóri sjóðsins hafa áhyggjur af því hvernig forsendur að baki skuldabréfaútgáfu félaga hafa breyst.


 

Siv Friðleifsdóttir, oddviti framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi, sagði á opnum borgarafundi Ríkisútvarpsins í kvöld að hún teldi koma til greina að fjárframlög  til Framsóknarflokksins á árinu 2006, sem færu yfir ákveðna upphæð, verði gerði opinber.


 

Samfylkingin er stærsti stjórnmálaflokkur landsins ef marka má könnun Stöðvar 2 og Fréttablaðsins. Fylgið við flokkinn er 33,4% samkvæmt könnuninni.


 

Flokkurinn ætlar að skila styrkjunum


 

Mælti fyrir frumvarpi um hámarksstyrk í sama mánuði


 

Stofnuðu félag og stunduðu gjaldeyrisviðskipti framhjá bankanum


 

Atorka hefur ásamt stærstu kröfuhöfunum unnið að áframhaldandi framlengingu á kyrrstöðusamningnum, auk þess að ræða við aðra lánardrottna um aðild að samningnum. 


 

Þingmenn hafa lagt umræður um frumvarp til stjórnarskipunarlaga til hliðar í bili og er nú hafin umræða um greiðsluaðlögunarfrumvarp ríkisstjórnarinnar. Enn liggur þó ekki fyrir hvenær þingi lýkur fyrir kosningar.


 

23. grein eftirlaunafrumvarpsins varð eftir þegar lögin voru afnumin fyrr á árinu


 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra sagði í samtali við Bloomberg fréttastofuna að vegna þess að íslenska ríkið var ekki fært um að bjarga bankakerfinu þá sé Ísland betur statt en mörg ríki sem enn eru að reyna að bjarga bankakerfi sínu.


 

„Nei, um slíkt er ekki að ræða," segir Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Vinstri grænna, innt eftir því hvort flokkurinn hafi fengið viðlíka styrk frá FL Group og fréttastofa Stöðvar 2 greindi frá í gær að Sjálfstæðisflokkurinn hefði þegið í desember 2006.


 

Sigrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, segir aðspurð að flokkurinn hafi ekki þegið viðlíka styrk frá FL Group og greint var frá í gær að Sjálfstæðisflokkurinn hefði þegið.


 

MP Banki og Íslensk verðbréf hafa enn ekki greitt út allar eignir í peningamarkaðssjóðum sínum. Það hafa hins vegar aðrir bankar gert. Peningamarkaðssjóður Byrs var með hæsta útgreiðsluhlutfallið eða 94,9% en Peningabréf Landsbankans voru með lægsta útgreiðsluhlutfallið eða 68,8%.


 

Veiking krónunnar veldur áhyggjum, tveir mánuðir í næstu vaxtagjalddaga


 

Teymi hefur greint frá því að félagið hafi undanfarna mánuði í samstarfi við stærstu kröfuhafa unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins. Í kjölfar þess hefur stjórn Teymis ákveðið að boða til hluthafafundar þar sem óskað verður  eftir heimild til að hefja formlega viðræður um nauðasamninga.


 

Byr sparisjóður og erlendir lánveitendur sjóðsins hafa gert með sér samkomulag vegna lánasamninga sem kveða á um lágmarks eiginfjárhlutfall umfram það sem fram kemur í lögum um fjármálafyrirtæki að því er kemur fram í tilkynningu frá sjóðnum.  Samkomulagið kveður á um að tímabundið sé fallið frá eiginfjárkröfum umfram lögbundið hlutfall.  Allir lánveitendur samþykktu samkomulagið samhljóða.


 

Telja að stýrivaxtalækkun í mars hafi ekki haft áhrif á veikingu krónunnar


 

Hlutur Kaupþings í Sainsbury hefur verið seldur fyrir 84,3 milljónir punda. Um er að ræða 27,2 milljónir hluta í fyrirtækinu.


 

Almannatengslafyrirtæki Ferðamálastofu í Bretlandi, The Saltmarsh Partnership, var á dögunum verðlaunað fyrir að halda merki Íslands á lofti í kjölfar hruns banakanna í haust. Um var að ræða auglýsingaherferð með slagorðinu “Still Banking on Tourism”. Í tilkynningu frá Ferðamálastofu kemur fram að verðlaunin voru veitt af samtökunum “Chartered Institute of Marketing Travel Industry Group” í flokknum “Best Tactical PR Campaign” og fékk herferðin silfurverðlaun.


 

Stjórnendur 101 Skuggahverfis hafa gripið til þess ráðs að bjóða kaupendum við Lindargötubyggingu að færa sig yfir í aðrar byggingar.


 

Peningastefnunefnd hefur ákveðið að lækka stýrivexti Seðlabanka Íslands um 1,5 prósentur í 15,5%. Aðrir vextir Seðlabankans verða einnig lækkaðir í sama mæli. Miðað við spár greiningaraðila er þetta ívið meira en gert var ráð fyrir.


 

Fjárfestingabankinn Askar Capital hefur sent tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins um meint brot þriggja fyrrverandi starfsmanna á lögum og verklagsreglum bankans.


 

Friðrik Einarsson og Christian Uttrup hjá MP Banka hafa verið ráðnir skiptastjórar Samsons eignarhalds til aðstoðar við mat og greiningu á framkomnum tilboðum í Novator Properties Ltd.


 

Eignarhaldsfélögin kosta sjóðina milljarðatugi


 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segist geta fallist á þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Hann horfir hýru auga til samstarfs við Samfylkingu og VG eftir kosningar en segir að fyrsta skref í stjórnarmyndunarviðræðum flokkanna sé að þeir nái lendingu í Evrópumálum.


 

Detox ehf., Heilsufélag Reykjanes og Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar hafa gert með sér samstarfssamning um uppbyggingu á detoxmeðferðarstöð á Reykjanesi. Í tilkynningu segir að Detox meðferðarstöðin verði opin allan ársins hring, allan sólarhringinn og er gert ráð fyrir því að starfsemin hefjist af fullum krafti í maí.


 

starfsmönnum fjölgaði um 92 á síðasta ári


 

Hrun krónunnar undanfarna daga gæti að sögn markaðsaðila haft áhrif á vaxtaákvörðun Seðlabankans sem verður birt á morgun en gengisvísitalan stendur nú í 220 stigum. Greiningaraðilar hafa flestir spáð eins prósents lækkun með hugsanlegri tilkynningu um annan vaxtadag fljótlega. Ljóst er þó að lækkun krónunnar gengur þvert á áætlun bankans.


 

Envent Holding ehf. auglýsir um þessar mundir eftir tilboðum í gerð hagnýtingarskýrslu og frumhönnun fyrsta áfanga jarðvarmaorkuvers félagsins á Filippseyjum. Jarðvarmaþróunarfélagið Envent er í meirhlutaeigu Geysis Green Energy. Dótturfélagi Envent var í júlí 2008 úthlutað rannsóknar- og nytjaleyfi fyrir jarhitasvæði á Filippseyjum.


 

Fyrstu þrjá mánuði ársins var MP Banki með mesta markaðshlutdeild í viðskiptum með skuldabréf í Kauphöll Íslands (NasdaqOMX) og var markaðshlutdeild MP Banka 24,4% á þessu tímabili að því er kemur fram í frétt félagsins.


 

Krónan veiktist um tæp 3% í dag og hefur vísitala hennar ekki verið lægri á árinu. Ljóst er að lítil velta er á markaði en Seðlabankinn heldur sig til hlés. Tölur frá bankanum sýna að inngrip hans námu aðeins 200 milljónum króna í mars en voru 1500 milljónir króna í febrúar. Þá hefur verið orðrómur um að innflutningur hafi verið að aukast það sem af er apríl.


 

Ríkisstjórnin vill klára málið og snúa sér að öðru en mun ekki breyta dagsskrá Alþingis til þess


 

Raungengi krónunnar er nú talsvert lægra en verið hefur síðustu þrjá áratugi segir Greining Íslandsbanka. Lætur nærri að hlutfallslegt verð á neysluvörum og þjónustu hér á landi miðað við önnur lönd hafi verið 30% lægra á fyrsta ársfjórðungi þessa árs en raunin var að meðaltali undanfarin 30 ár og staðan er svipuð þegar launakostnaður á Íslandi er borinn saman við viðskiptalönd okkar.


 

Gjaldeyrishöftin ekki að virka, gjaldeyrir að fara úr landi og lítið kemur inn á móti


 

Svo virðist sem krónan sé að hraðri niðurleið en samkvæmt vef m5.is er gengisvísitalan nú 218 stig og hefur krónan því veikst um 1,9% í morgun.


 

Umræður um stjórnarskrármálið stóðu fram eftir nóttu og lauk ekki fyrr en klukkan rúmlega hálf þrjú. Í dag hefst þingfundur á ný klukkan hálf ellefu með umræðum um störf þingsins en svo er gert ráð fyrir að umræður um stjórnarskrármálið haldi áfram.


 

Unnið að framlengingu kyrrstöðusamninga


 

Landsbankinn hefur ákveðið að bjóða nú upp á óverðtryggð íbúðalán með breytilegum vöxtum sem taka mið af stýrivöxtum.


 

Flestir umsagnaraðilar telja málið of hratt unnið og hugtök óljós


 

Þingmenn Sjálfstæðisflokks hafa beint því til forseta Alþingis í umræðum í dag að þingfundi verði frestað í kvöld á meðan borgarafundur Ríkisútvarpsins á Ísafirði fer fram.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur veitti í dag Stoðum (áður FL Group) heimild til að leita nauðasamninga við kröfuhafa sína.


 

Talið er að íslensk stjórnvöl leiti til sérstakrar efnahagsbrotadeildar breskra yfirvalda (e.Serious Fraud Office) og Europol vegna rannsóknar sinnar á aðdraganda bankahrunsins hér á landi s.l. haust.


 

Aukavaxtaákvörðunardagur Seðlabankans í vikunni


 

Aðst.framkvæmdastjóri SA segir rétt að erlendir kröfuhafar bankanna fái þá afhenta


 

Vaxtaákvörðun á miðvikudag


 

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að veita frest til 25. maí næstkomandi til þess að stofna dótturfélag og ljúka yfirfærslu eigna og útgáfu skulda- og tryggingaskjala vegna Spron. Fyrri frestur eftirlitsins miðað við að þessu væri lokið í dag, 6. apríl.


 

Ísraelsk stjórnvöld gripu inn í atvinnulífið í kreppu árið 1983 en seldu eignir um leið og tækifæri


 

Nær atvinnuleysið hámarki í 12% í september?


 

Unnið að hækkun eiginfjárhlutfalls og lækkun kostnaðar


 

Hækkun úr 12% í 14% árið 2006 skilaði ekki árangri


 

Birgir Ármannsson alþingismaður segir að forseti Alþingis og ríkisstjórn hafi tafið afgreiðslu Helguvíkurmálsins síðustu daga, en málið var afgreitt úr nefnd í vikunni eins ogvb.isgreindi frá.


 

Frumvarp iðnaðarráðherra um  fjárfestingarsamning við Norðurál – Century Aluminum Corporation vegna byggingar álvers í Helguvík hefur verið afgreitt úr nefnd. Vinstri grænir leggjast gegn frumvarpinu en þingmenn Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í iðnaðarnefnd styðja það með fáeinum breytingum.


 

Meðalvelta á hvern samning nokkuð há, minni munur á veltu milli ára en áður


 

Framsóknarmenn styðja ekki frumvarp fjármálaráðherra um stofnun eignaumsýslufélags og fram komnar breytingartillögur stjórnarflokkanna. Þar með er ekki meirihluti fyrir málinu á Alþingi.


 

Búist er við að gengið verði frá öðrum hluta láns Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til Íslendinga eftir kosningar. Þetta kom fram í máli Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra á Alþingi í morgun.


 

Í breytingartillögum þingmanna Samfylkingar og Vinstri grænna í efnahags- og skattanefnd Alþingis við frumvarp fjármálaráðherra um stofnun eignaumsýslufélags er lagt til að hnykkt verði á því að þegar eignarhlutir í atvinnufyrirtækjum sem félagið hafi eignast verði seldir skuli sérstaklega horft til þess að koma fyrirtækjunum í almenningseign.


 

Viðskiptanefnd Alþingis leggur til að Alþingi álykti að að fela ríkisstjórninni að hlutast til um að fram fari listfræðilegt mat á listaverkasöfnum Íslandsbanka hf., Nýja Kaupþings banka hf. og NBI hf. í því skyni að undirbúa kaup á þeim listaverkum sem teljast þjóðargersemar og öðrum verkum er þýðingu kunna að hafa fyrir íslenska listasögu.


 

Segja FSA hafa hunsað viðvörunarorð, bresk sveitafélög eiga ekki skilið að fá endurgreiðslu


 

Samkeppniseftirlitið hefur þegar veitt MP Banka undanþágu


 

L-listi Fullveldissinna ætlar ekki að bjóða fram í komandi þingkosningum. Þetta tilkynntu forsvarsmenn listans í dag. Ekki hefur þeim þó gefist tækifæri til að afturkalla auglýsingar sínar.


 

?Penninn var of skuldsettur til að geta haldið áfram rekstri að óbreyttu,? segir í tilkynningu


 

SPM semur við stærstu lánardrottna og selur Nýja Kaupþingi allar eignir, þ.m.t. dótturfélög


 

Íslandsbanki hf. hefur yfirtekið skuldbindingar Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf. (Straumur) vegna innlána í höfuðstöðvum bankans á Íslandi.


 

Krónan veiktist í dag um ríflega 1% samkvæmt upplýsingum frá gjaldeyrisborði Landsbankans. Þannig virðast lagabreytingarnar fyrr í vikunni ekki hafa ýkja mikil áhrif enn sem komið er og lítið náð að bæta andrúmsloft á markaðinum að því er sérfræðingar segja.


 

Tap Eikar fasteignafélags hf. fyrir á síðasta ári nam 31,6 milljón króna. Velta var 1.798,5 milljónir króna, sem er 24% aukning frá fyrra ári. EBITDA var 1.292,3 milljónir króna, sem er 24% aukning. Arðsemi eigin fjár var neikvæð um 1,25%.


 

Stoðir (áður FL Group) hafa óskað eftir heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að leita nauðasamninga við kröfuhafa sína. Verðmæti eigna Stoða er nú talið nema um 25-30% af andvirði skulda sem nú eru áætlaðar um 287 milljarðar króna og hafa hækkað um 55 milljarða króna síðastliðið hálft ár, vegna gengisbreytinga og áfallinna vaxta.


 

Það er fyrirsjáanlegt mikið vandamál í sumar þegar unga fólkið kemur úr skólanum og lánakerfi LÍN byggir á því að nemendur skapi sér töluverðar tekjur yfir sumarið.


 

Hluti háskólanema verður ekki skráður hjá Vinnumálastofnun


 

Samkvæmt því sem lesa má úr frumvarpi til nauðarsamninga, sem eigendur Eglu hafa lagt fyrir kröfuhafa sína, þá var það mat ráðgjafa þeirra frá einum stærsta og virtasta banka Frakklands að kaupverð hlutanna í Búnaðarbanka Íslands á sínum tíma væri allt of hátt miðað við verðlag sambærilegra banka í Evrópu, einkum Norður Evrópu. 


 

Samkvæmt lánasamningi Kjalars við Kaupþing banka eru hlutir í Eglu hf. settir bankanum að handveði, og þ.m.t. allar arðgreiðslur af umræddum hlutabréfum og arði undirliggjandi hluta. Standa umræddar arðgreiðslur enn til tryggingar skuldbindingum Kjalars við bankann.


 

Segja Seðlabankann niðurgreiða krónuna á íslenskum markaði


 

Icelandic Water Holdings, sem framleiðir Icelandic Glacial vatnið, og Icelandair hafa gert með sér samning þess efnis að Icelandic Glacial vatnið verði á boðstólum í öllum vélum félagsins.


 

Gistinætur á hótelum í febrúar síðastliðnum voru 72.900 en voru 77.600 í sama mánuði árið 2008 samkvæmt samantekt Hagstofunnar. Gistinóttum fækkaði þó einungis á Höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi en fjölgaði í öðrum landshlutum.


 

Stuðningur við ríkisstjórnina mælist 60,6% í könnun sem Capacent Gallup hefur gert fyrir Morgunblaðið og Ríkisútvarpið. Það er aðeins minni stuðningur en mældist í könnun í síðustu viku en þá var hann 63,8%.


 

Tæplega 50 manns fá vinnu aftur hjá SPRON


 

Nýr bankastjóri ráðinn, 37 manns hefur verið sagt upp störfum


 

Kröfuhafar fjárfestingarfélagsins Milestone eiga í mesta lagi von um að fá um 5,8% upp í kröfur sínar ef miðað er við að virði eigna félagsins sé um 4,6 milljarðar króna.


 

Hinir ríkisbankarnir með restina


 

Stefnt að því að taka húsið í notkun í apríl 2011


 

Nemar við Háskóla Íslands geta frá og með 4. apríl fengið aðgang að öllum helstu þróunartólum Microsoft án endurgjalds.


 

Sparisjóður Mýrasýslu (SPM) hefur breytt hluta skulda hjá AFL - sparisjóði og Sparisjóði Ólafsfjarðar í stofnfé. 


 

Gengisvísitala krónunnar er nánast óbreytt það sem af er morgni þó hún hafi styrkst verulega gagnvart japanska jeninu samkvæmt gjaldmiðlaupplýsingum Íslandsbanka og Landsbankans. Krónan styrktist verulega í gær í kjöfar nýrra gjaldeyrislaga en það virðist hafa stöðvast í dag.


 

Seðlabankanum þótti ekki réttlætanlegt að halda áfram fyrirgreiðslu til Straums „einfaldlega vegna þess að bankinn hafði ekki fullnægjandi veð fyrir slíkri fyrirgreiðslu," sagði Arnór Sighvatsson, aðstoðarbankastjóri Seðlabanka Íslands, á opnum fundi með viðskiptanefnd Alþingis í morgun.


 

Í ræðu sinni á Landsfundi Sjálfstæðisflokksins ræddi Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, um aðgerðir sem bankastjórnin vildi grípa til.


 

Viðskiptaráðherra, Gylfi Magnússon, segist ekki hafa áhyggjur af því að ríkið hafi skapað sér skaðabótaábyrgð vegna Straums. Þá segir hann að ekki hefði verið hægt að bjarga Spron og Sparisjóðabankanum með sama hætti Saga Capital og VBS Banka.


 

Landsbankinn gerir ráð fyrir því að innan tíðar verði greiðslumiðlun bankans óháð Seðlabankanum. Frá því að bankinn var settur á hryðjuverkalista Breta hefur greiðslumiðlun hans í erlendum myntum að mestu farið fram í gegnum Seðlabankann.


 

Eignalítil eignarhaldsfélög í kringum útgáfu Morgunblaðsins


 

Áætluð útgáfa skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga árið 2009 til fjármögnunar nýrra útlána er 12 til 24 milljarðar króna að því er kemur fram á heimasíðu sjóðsins.


 

Hugsmiðjan hefur samið við ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, um veflausnir fyrir samtökin.


 

Skrifar grein um endurreisn íslensks efnahagslífs


 

Tæplega 93 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í marsmánuði, samkvæmt tölum frá flugvellinum.


 

Gera athugasemdir við stjórnaskrárfrumvarpið, segja ríkið þegar ráða yfir auðlindum


 

Gert ráð fyrir að krónan styrkist fram að helgi


 

Bréf SFF til formanna stjórnmálaflokka


 

Nýjar lagabreytingar, sem skylda útflytjendur til að selja vörur sínar í erlendri mynt, endurspegla  þau vandkvæði sem eru á því að ná tilgangi gjaldeyrishafta, og um leið þörfina á því að slík höft verði eins skammvinn og kostur er.


 

Hefur veikst um 8,1% frá mánaðarmótum


 

minna tap en árið áður


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir að góður framgangur sé í Icesave-viðræðunum. Hann segist hafa fengið bréf frá hollenska fjármálaráðherranum í gær þar sem kvað við jákvæðari tón en hingað til.


 

Atvinnuleysi mælist nú um 11%


 

Skilanefnd SPRON svara Nýja Kaupþingi


 

Erlendir fjárfestar hafa enn tak á krónunni


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.