*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júní, 2009

 

Franek Rozwadowski, fastafulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir ekki hægt að svara því nákvæmlega hver yrðu áhrif þess að Icesave-samningurinn yrði ekki samþykktur á Alþingi.


 

Fjármálaeftirlitið er að meta hvort skipa eigi annan í skilanefnd Landsbankans í stað Lárusar Finnbogasonar sem tilkynnti í vikunni að hann væri hættur. Hann hefur þegar látið af störfum.


 

Mesta veltan með bréf í Marel en Össur hækkar mest félaga


 

Ekkert bendir til þess að lánshæfismat Orkuveitu Reykjavíkur lækki í bráð og matsfyrirtæki hafa ekki gert athugasemdir við þau gögn sem þau hafa þegar fengið frá Orkuveitunni.


 

Lánin frá Norðurlöndunum, sem undirrituð voru í Stokkhólmi fyrr í dag, munu bera breytilega vexti sem taka mið af þriggja mánaða EURIBOR vöxtum að viðbættu 2,75 prósentu álagi. Lánin bera því nú 3,849% vexti, samkvæmt gögnum frá íslensku samninganefndinni.


 

Hvergi er getið um Icesave í lánasamningum milli Íslands og hinna Norðurlandanna en skilyrðið fyrir því að lánsféð verði borgað út er að endurskoðuð efnahagsáætlun Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) hafi verið samþykkt hjá stjórn sjóðsins.


 

Krónan veiktist um 6,3% á fyrri helmingi þessa árs samkvæmt opinberu gengi Seðlabankans.


 

Í morgun komu fulltrúar Samkeppniseftirlitsins í starfsstöðvar VALITOR í Reykjavík og framkvæmdu húsleit vegna kvörtunar sem eftirlitinu hafði borist frá keppinautnum Borgun  um meinta misnotkun á markaðsráðandi stöðu.


 

Eimskipafélag Íslands lagði í morgun fram beiðni um heimild til nauðasamningsumleitana hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.


 

Ástandið á Íslandi verður ekki „eðlilegt“ fyrr en árið 2010 eða 2011 en áhrifanna af efnahagshruninu s.l. haust gætir enn í landinu.


 

Össur hf. hefur skrifað undir samning við kínversku góðgerðarsamtökin Stand Tall og mun sjá fórnarlömbum Sichuan-jarðskjálftans, sem skók Kína fyrir rúmu ári, fyrir stoðtækjum.


 

Rekstrarhagnaður, EBIT, Eimskips nam rúmum 13 milljónum evra á 2. fjórðungi reikningsársins og batnaði um 83% á milli ára. Tekjur drógust saman um 6,5% en gjöld um 8,6%, sem skýrir batann.


 

segir lækkandi lánshæfismat ekki hafa skammtímaáhrif á Landsvirkjun


 

Vonar að lánardrottnar verði á sama máli


 

Beiðni um nauðasamninga lögð fram, nýtt félag verður að fullu í eigu lánardrottna Eimskips


 

fyrsta sinn sem Landsvirkjun fær einkunn sem er lægri en sambærileg einkunn ríkissjóðs


 

strangari reglur um tryggingar sem eru hæfar í viðskiptum við Seðlabankann


 

Lárus Finnbogason hefur látið af störfum sem formaður skilanefndar Landsbankans. Að sögn Páls Benediktssonar fjölmiðlafulltrúa skilanefndarinnar hafði Lárus íhugað í einhverjar vikur að láta af störfum en ákvörðun hafi hann ekki tekið fyrr en sl. föstudag. Páll segir að ástæður ákvörðunar Lárusar hafi verið þær að miklar annir hafi fylgt starfi formanns skilanefndar.


 

Skrifað verður undir lánasamninga við Noreg, Svíþjóð, Danmörku og Finnland í Stokkhólmi á morgun. Heildarlánið til Íslendinga hljóðar upp á um 2,5 milljarða Bandaríkjadollara.


 

Hlutafé Exista fært niður, Exista ósammála fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra


 

Íbúðalánasjóður hefur ákveðið að ekki verði farið í frekari útboð íbúðabréfa á öðrum ársfjórðungi þessa árs en útlán sjóðsins hafa verið minni á öðrum ársfjórðungi en áður var gert ráð fyrir og hefur lausafjárstaða sjóðsins verið góð á tímabilinu.


 

Vöruskiptin í maí voru hagstæð um 7,4 milljarða króna


 

Talsmenn þingflokka VG og Samfylkingarinnar gera ráð fyrir því að frumvarpi um ríkisábyrgð vegna Icesave verði dreift á Alþingi á morgun, þriðjudag. Þingflokkur VG afgreiddi málið til þinglegrar meðferðar í dag en þingflokkur Samfylkingarinnara vildi meiri tíma til að fara yfir málið.


 

Atorku Group fékk í dag áframhaldandi heimild til greiðslustöðvunar næstu þrjá mánuðina.


 

Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra kveðst aðspurður ekki ætla að vera með neinar getgátur um pólitískar afleiðingar þess verði Icesave-samningnum hafnað á Alþingi.


 

Vörugjaldið sem lagt var af þann 1. mars 2007 lagt á aftur og tvöfaldað


 

Alls bárust tilboð að nafnvirði ISK 850 milljónir króna í skuldabréfaútboði Lánasjóðs sveitafélaga (í flokki LSS150224) fyrir helgi.


 

Landsbankinn mun fella niður uppgreiðslugjald allra íbúðalána um óákveðinn tíma.


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.263,7 milljörðum króna í lok maí og lækkuðu um 2,5 milljarða í mánuðinum.


 

gera ráð fyrir að íslensk fyrirtæki muni í reynd bera skattinn


 

Exista hefur afturkallað tilkynningu sína um hlutafjáraukningu fá 8. desember í fyrra. Í frétt frá félaginu segir að það hafi átt í viðræðum undanfarið við fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra vegna tilkynningarinnar. Ábendingar hefðu borist frá fyrirtækjaskrá um að í tilkynningunni væru atriði sem kynnu að orka tvímælis.


 

Félag í eigu Nýherja, Applicon í Svíþjóð, hefur gert samning við tvö af stærstu fjármálafyrirtækjum Norðurlanda, Swedbank og Nordea, um innleiðingu Calypso, sem er hugbúnaður fyrir viðskipti á verðbréfamörkuðum. Í fréttatilkynningu frá Nýherja segir að samningurinn feli í sér víðtæka innleiðingu á ákveðnum fjármálaafurðum fyrirtækjanna og meðal annars sé gert ráð fyrir að Nordea taki búnaðinn í notkun í nokkrum löndum þar sem fyrirtækið sé með starfsemi.


 

Alls 31 verslun sem selur íslenska hönnun hefur verið opnuð frá Snorrabraut að Garðastræti undanfarin tíu ár. Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður bendir á þetta í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Krónan hefur veikst um 6,4% frá áramótum eftir miklar sveiflur. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd tók hún að styrkjast í lok janúar en veiktist svo skyndilega um miðjan mars. Þegar hún var sterkust hafði hún styrkst um tæp 17% frá áramótum þann 12. mars sl., en veikust var krónan 10. þessa mánaðar og hafði þá veikst um rúm 7% frá áramótum.


 

Evrópudómstóllinn hnekkti fyrr í þessum mánuði ákvörðun breskra stjórnvalda um að frysta eignir Abu Qatada, múslimsks harðlínuklerks sem lýst hefur verið sem andlegum sendiherra Osama bin Laden í Evrópu, að því er segir í frétt The Times. Eignir Landsbankans í Bretlandi voru frystar sl. haust með vísan til hryðjuverkalaganna svokölluðu. Frystingu eigna Landsbankans var aflétt nýlega við undirritun á samkomulagi á milli Íslands annars vegar og Bretlands og Hollands hins vegar.


 

12 vikna meðalvelta heldur þó áfram að lækka


 

Veltan á skuldabréfamarkaði í þessari viku var sú mesta á árinu, eða tæpir 79 milljarðar króna, 15,8 milljarðar króna á dag að meðaltali. Frá áramótum hefur meðalveltan verið tæpir 10 milljarðar króna á dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kauphöllinni.


 

Lánardrottnum fjárfestingarfélagsins Milestone verður boðin 6% greiðsla af kröfum sínum á hendur félaginu þannig að þeir fái hlutafé í Milestone í réttu hlutfalli við það. Þetta kemur fram í frumvarpi að nauðasamningi félagsins. Nái þessi fyrirætlun fram að ganga gætu lánardrottnar eignast allt hlutafé í Milestone.


 

Tap Sjóvár vegna riftunar á samningum fasteignaverkefnis í Macau, við Hong Kong, nemur um 1,460 milljónum í krónum talið, að sögn Guðmundar Arasonar, forstjóra SJ Fasteigna.


 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands hefur orðið verulegur samdráttur í byggingarvörum fyrstu fjóra mánuði þessa árs miðað við metárið í fyrra. Þannig voru aðeins flutt inn 8.497 tonn af timbri á fyrsta ársþriðjungi þessa árs á móti 20.329 tonnum á sama tímabili í fyrra.


 

greiða 13 milljarða fyrir hlutinn með peningum hlut í HS Veitum og skuldabréfi


 

Hinn mjög svo fullyrðingasami sjónvarpsstjóri Ingvi Hrafn Jónsson sagði fyrr í vikunni að honum liði illa inn í sér vegna skuldbindinga Icesave-samningsins um leið og hann þrýsti á hjartastað og horfði framan í áhorfendur sína.


 

Eik Banki Danmark, netbanki Eik Banka í Danmörku, hefur fengið heimild yfirvalda til að gefa út víkjandi og breytanleg skuldabréf til að styrkja eiginfjárstöðuna. Með þessu verður eiginfjárhlutfall dótturfélagsins í Danmörku styrkt úr 12,3% í 16,4%. Eiginfjárhlutfall móðurfélagsins styrkist um 1,8 prósentur í 11,8%.


 

Leturprent, sem hefur sérhæft sig í stafrænni prentun og verið með aðsetur að Síðumúla 22 í Reykjavík, er nú að færa sig um set.


 

Framboðsfrestur til setu í stjórn Hf. Eimskipafélags Íslands rann út kl. 17:00 í dag.  Ljóst er að núverandi stjórn er nánast sjálfkjörin að því breyttu að Gunnar M. Björgvinsson flugvélakaupandi frá Lictenstein gengur úr stjórninni. Inn í stjórnina fyrir hann kemur Pétur Guðmundarson lögfræðingur sem er þekktur af því að stýra aðalfundum félaga.


 

Atvinnuleysi eykst hlutfallslega á höfuðborgarsvæðinu


 

miðað við skráð gengi Seðlabankans hefur krónan veikst látlaust gagnvart evru síðan í byrjun mars


 

Atvinnuleysið minna en á evrusvæðinu


 

Hibernia Atlantic sæstrengsfyrirtækið hefur klárað lagningu á sæstreng til Norður Írlands sem að sögn Bjarna K. Þorvarðarsona, forstjóra félagsins, er mikilvægur áfangi í sæstrengsuppbyggingu félagsins. Sæstrengurinn var tekin í landi á ströndinni Co Antrim við bæinn Portrush á Norður Írlandi og er fyrsta tenging þeirra við Bandaríkin með þessum hætti.


 

Stöðugleikasáttmáli undirritaður í dag


 

Keilir á Keflavíkurflugvelli opnar markaðsskrifstofu í Kína


 

Stoðtækjafyrirtækið Össur hefur keypt krónur erlendis og flutt heim til að greiða kostnað hér. Fyrirtækið er á sérstökum undanþágulista Seðlabankans vegna gjaldeyrishaftanna.


 

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs ákvað 9. júní sl. að lækka breytilega vexti af sjóðfélagalánum úr 4,65% í 4,4%.  Í maí voru fastir vextir lækkaðir úr 5,6% í 5,2% að því er segir í frétt á heimasíðu sjóðsins.


 

Gjaldeyrisójöfnuður nýju bankanna verður ekki að fullu leystur fyrir endanlegt uppgjör bankanna 17. júlí, að sögn Indriða H. Þorlákssonar, aðstoðarmanns fjármálaráðherra.


 

Útilokar þó ekki að peningastefnunefndin ákveði að lækka vexti hóflega þ.e. um 0,5 prósentur


 

ekki óeðlilegt að það komi afsökun eða viðurkenning frá breskum stjórnvöldum


 

Skiptastjórar Grettis fjárfestingarfélags og Grettis eignarhaldsfélags hafa brugðið á það ráð að senda fyrirspurn til Verðbréfaskráningar Íslands, sem er með rafrænt skráð hlutabréf og skuldabréf, til að fá sem réttastar upplýsingar um eignir félagsins.


 

Gríðarlegur samdráttur var á innflutningi á dagblaðapappír fyrstu fjóra mánuði ársins miðað við fyrri ár.


 

Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður fór í viðtal við CNN í New York nýverið þar sem sérfræðingar veittu ráð um rekstur fatahönnunarfyrirtækis hennar STEiNUNN. Hún segir að þátturinn sé eins konar „business makover" þáttur. Hann verður sýndur í ágúst.


 

segir sérfræðingur í lögum


 

Umhverfisstofnun hefur auglýst tillögu að starfsleyfi til Verne Holdings ehf. vegna reksturs varaaflstöðvar með tilheyrandi búnaði á Valhallarbraut 868, Vallarheiði í Reykjanesbæ. Eru framkvæmdir við grunn stöðvarinnar þegar hafnar.


 

Nýr vefur hefur verið opnaður um Icesav á slóðinnihttp://www.iceslave.is. Að sögn Einars Sigurbergssonar, eins af aðstandendum síðunnar er tilgangurinn með henni að gefa fólki grófa mynd af heildarskuldbindingum þeim sem íslenska ríkið tekur á sig eins og þær eru á hverjum tíma.


 

Stefnir að því að taka tilboðum að fjárhæð allt að 2 milljarðar króna að nafnvirði


 

Hlutur Icelandair Group minnkar úr 66% í 50,1%


 

Héraðsdómur Reykjavíkur veitti í dag Milestone ehf. heimild til að leita nauðasamninga við lánardrottna sína.


 

Áhrif gengisveikingar ekki að fullu komin fram og stýrivaxtalækkun ólíkleg


 

Icelandair gerir ráð fyrir svipaðri vetraráætlun og á síðasta vetri


 

- óttast hægari bata efnahagskerfisins en gert var ráð fyrir


 

Verðbólgan í júní hækkaði nokkuð umfram spár greiningaraðila en í nýjustu spám Íslandsbanka, Landsbanka og IFS er gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 0,9 - 1,2% í þessum mánuði.


 

skattahækkanir hafa mikil áhrif


 

Að sögn Svavars Gestssonar, sendiherra og formanns íslensku Icesave nefndarinnar, eru útreikningar Tryggva Þórs Herbertssonar alþingismanns á skuldbindingum vegna vaxtagreiðsla vegna Icesave-samningsins ekki réttir. Svavar segir að Tryggvi Þór taki ekki tillit til þess að á meðan íslenska ríkið þurfi ekki að greiða af lánunum næstu sjö árin geti eignasafn Landsbankans að sjálfsögðu lækkað höfuðstólinn.   Svavar sagði að það væri rangt hjá Tryggva Þór að reikna vexti allan tímann eins og ekkert gerðist við niðurgreiðslu og fá þannig út 300 milljarða skuldbindingu utan forgangskrafna. 


 

Að mati Jakobs Möllesrs hrl. eru eignir íslenska ríkisins erlendis ekki aðfararhæfar, nema því aðeins að um sé að ræða sambærilega eign og einkaaðili á, t.d. verslun sem rekin er í nafni íslenska ríkisins. Af þessu leiðir að sendiráð njóta t.d. fullkominnar verndar.


 

Hreinn Haraldsson vegamálastjóri vonast til að fá skýrari línur fyrir helgi


 

Uppgreiðslugjöld á íbúðalánum verða afnumin um óákveðinn tíma hjá Nýja Kaupþingi frá og með fyrsta júlí. Fram að þessu hefur uppgreiðslugjald verið 2% af fjárhæð innborgunar. Í tilkynningu segir að bankinn vill með þessu koma til móts við þá viðskiptavini sem vilja greiða hraðar niður húsnæðisskuldir sínar.


 

Rannsóknarheimildir Fjármálaeftirlitsins til að fylgjast með lögum um gjaldeyrismál verða styrktar í frumvarpi viðskiptaráðherra sem ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun.


 

Íslandssjóðir, rekstrarfélag verðbréfasjóða Íslandsbanka, hafa birt samantekt á verklagi félagsins á vef sínumislandssjodir.is.Í tilkynningu segir að þar komi fram þeir ferlar sem fylgt er við fjárfestingar hjá Íslandssjóðum, upplýsingagjöf, áhættustýring og siðareglur sjóðsins.


 

Indriði H. Þorláksson, aðstoðarmaður fjármálaráðherra og einn samningsmanna í íslensku Icesave-nefndinni, segist hafa rætt niðurstöðu samningsins við formann sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar hann var hér síðast. Að sögn Indriða fengust þau skilaboð frá sjóðnum að hann teldi niðurstöðuna vel viðunandi fyrir Íslendinga.


 

Stjórn Samtaka iðnaðarins hefur sent frá sér harðorða ályktun þar sem segir m.a. að niðurskurður í vegagerð sé reiðarslag. Verktakastarfsemi hvers konar hafi orðið fyrir einna mestum búsifjum í kreppunni.


 

Mats Josefsson, hinn sænski efnahagsráðgjafi stjórnvalda, hefur ekki sett nein skilyrði fyrir áframhaldandi starfi „en hann hefur komið þeirri skoðun sinni skýrt á framfæri við stjórnvöld að það fyrirkomulag sem upphaflega var sett upp varðandi enduruppbyggingarstarfið í bankamálum hafi ekki verið eins skilvirkt og stefnt var að."


 

Miða við evrur í fargjaldaútreikningum


 

Glitnir með stærsta hlutann, 53,3%


 

Að sögn Arnars Jónssonar, gjaldeyrissérfræðings hjá IFS ráðgjöf, er ljóst að gengi íslensku krónunnar mun ekki styrkjast fyrr en næsti skammtur af láni kemur frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. „Veikleikin í vöruskiptunum er svo mikill að það tekur lengri tíma en áður var talið að styrkja krónuna. Vöruskiptin ættu til lengri tíma að skila þessu til styrkingar, meiri útflutningur og minni innflutningur. Það tekur hins vegar lengri tíma en síðan ætti að taka við hægfara styrking.“


 

félögin munu færast til á milli flokka eftir markaðsvirði þann 1. Júlí 2009


 

Skilanefnd Landsbanka Íslands hf. hefur uppfært mat frá því í febrúar á þessu ári á eignum bankans til aprílloka s.l. Samkvæmt uppfærða sundurliðaða eignamatinu, sem unnið er sjálfstætt af sérfræðingum bankans, er gert ráð fyrir að um 1.100 milljarðar kr. fáist fyrir eignir upp í kröfur á hendur bankanum. Miðað við að innlánskröfur, sem eru alls um 1.330 milljarðar kr. og að langstærstum hluta vegna Icesave- innlánsreikninganna í Bretlandi og Hollandi, séu forgangskröfur, þýðir þetta að um 83% fást upp í forgangskröfur m.v. stöðuna 30. apríl sl.


 

- framkvæmdastjóri SI segir verktakafyrirtæki ekki lifa af margra mánaða útboðsstopp


 

Greining Íslandsbanka endurskoðar verðbólguspá sína


 

- Það verður svakaleg grisjun, einkum í jarðvinnugeiranum


 

Skilanefnd Kaupþings hefur hafið endurgreiðslur til innstæðueigenda bankans í Þýskalandi og hefur þegar sent fyrirmæli um endurgreiðslu innstæðna til um 20.000 viðskiptavina. Endurgreiðslur innstæðna munu halda áfram á næstu dögum og er vonast til að þær berist til ríflega 34.000 viðskiptavina Edge á næstu vikum segir í tilkynningu.


 

Mikil reiði er meðal þingmanna á Íslandi vegna skilmála í bresku láni til Íslands vegna Icesave upp á 3,3 milljarða punda á „háum vöxtum upp á 5%“.


 

Boðaðar hækkanir á virðisaukaskatti, tekjuskatti og launatengdum gjöldum eiga að skila 10,4 milljörðum króna á þessu ári og 28 milljörðum á því næsta. Skattahækkanirnar á þessu ári verða því um 130.000 krónur að meðaltali á hverja fjölskyldu, að því er segir í Hagsjá hagfræðideildar Landsbankans, og 270.000 krónur á næsta ári. Skattarnir leggjast þó ekki jafnt á alla því að gert er ráð fyrir að 20% af skatttekjunum leggist aðeins á þá sem hafa hærri laun.


 

Stefna sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er að setja ríkisjarðir sem losna fremur í ábúð og leigu en að selja þær. Ráðherra hyggst almennt ekki selja eyðijarðir í eigu ríkisins. Þetta kemur fram í skriflegu svari Jóns Bjarnasonar við fyrirspurn Birkis Jóns Jónssonar, alþingismanns, um fjölda jarða í eigu ríkisins sem eru nýtanlegar til ábúðar.


 

Unnur Brá Konráðsdóttir og Tryggvi Þór Herbertsson, þingmenn Sjálfstæðisflokksins, hafa lagt fram þingsályktunartillögu um aðgerðir til að hvetja til fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi. Í tillögunni segir að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir þrenns konar aðgerðum til að auðvelda fjárfestingu erlendra aðila. Í fyrsta lagi verði sett rammalöggjöf um fjárfestingar erlendra aðila, í annan stað verði gerð áætlun um orkuafhendingu til að minnsta kosti fimm ára, og í þriðja lagi verði lagaákvæði um ferli mats á umhverfisáhrifum endurskoðað. Lagt er til að vegna mikilvægis þessara aðgerði skuli þær hafa komið til framkvæmda eigi síðar en 1. ágúst næstkomandi.


 

Áætlun um það hvernig leysa eigi mikinn gjaldeyrisójöfnuð nýju bankanna þarf að liggja fyrir áður gengið verður endanlega frá uppgjöri milli gömlu og nýju bankanna, að sögn Finns Sveinbjörnssonar, bankastjóra Nýja Kaupþings.


 

Fjárfestar horfa í auknum mæli til ríkisskuldabréfa


 

Fjallað um fjárfestingakosti í sérblaði um fjármál einstaklinga


 

Alls 1.539 kandídatar brautskrást frá Háskóla Íslands í dag. Er það mesti fjöldi frá upphafi, að því er fram kemur á vef HÍ. Vegna fjöldans er brautskráningin í tvennu lagi. 


 

Seðlabankinn ekki lengur í óvissu


 

Rekstrarkostnaður í ár rúmur milljarður


 

Fjögurra vikna meðalvelta hefur dregist saman um 36% milli ára


 

Fjöldi aðila hefur sent utanríkismálanefnd Alþingis umsögn um tillögu utanríkisráðherra til þingsályktunar um aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Samtök iðnaðarins, Bændasamtök Íslands, Fjármálaeftirlitið og Samtök fjárfesta eru meðal þeirra aðila sem sent hafa inn umsagnir.


 

Er ætlað að halda utan um eignarhlut ríkisins í bönkunum, stefnt að sölu þeirra


 

Segir mikilli óvissu eytt með Icesave samkomulaginu


 

Uppfylla ekki lengur skilyrði laga fyrir áframhaldandi rekstri


 

Stærstur hluti skuldabréfa eru óverðtryggð ríkisbréf


 

Seðlabankinn lánar Landsvirkjun gjaldeyri ef á þarf að halda


 

Vekur vonbrigði hversu einhliða aðgerðir í ríkisfjármálum eru, segir í fréttabréfi Viðskiptaráðs


 

Aukið skattaeftirlit á að færa 500 milljónir til viðbótar á þessu ári


 

Umtalsverðar breytingar voru samþykktar á frumvarpi ríkisstjórnarinnar um eignaumsýslufélag í atkvæðagreiðslu á Alþingi í morgun en þá var frumvarpinu jafnframt vísað til þriðju og síðustu umræðu. 


 

Landsbankinn hefur gert samninga við alþjóðlega banka um greiðslumiðlun í erlendri mynt en frá því í haust hefur erlend greiðslumiðlun að mestu farið fram í gegnum Seðlabanka Íslands.


 

Ávöxtuðu laust fé sjóðsins hjá Kópavogsbæ, þótt það væri ekki í fullu samræmi við heimildir


 

Vaxtagreiðslur til erlendra aðila, eða þeirra aðila sem ekki hafa heimilisfesti hér á landi, verða skattlagðar, samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar um ráðstafanir í ríkisfjármálum. 


 

Starfsfólki vestanhafs fækkar um 40, verja störf hér á Íslandi


 

Grunur leikur á að fjárfestingar Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar hafi ekki verið í samræmi við ákvæði laga og því hefur fjármálaráðherra skipað sjóðnum umsjónaraðila að tillögu Fjármálaeftirlitsins.


 

Rúmlega ein árleg landsframleiðsla


 

Frá því í október hefur hugbúnaðarfyrirtækinu TM Software tekist að auka erlendar tekjur sínar verulega en þá voru þær um 2% af tekjum félagsins.


 

Þrír nefndarmenn vildu lækka stýrivexti um 1 prósentustig, tveir vildu óbreytta vexti


 

Fleiri og ítarlegri ákvæði og ríkari kröfur til stjórnenda fyrirtækja en var í fyrri leiðbeiningum er að finna í endurskoðuðum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem kynntar voru í dag. Leiðbeiningarnar eru gefnar út í samvinnu Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Kauphallarinnar. Þetta er þriðja útgáfa leiðbeininganna og í henni er sérstaklega horft til sambærilegra leiðbeininga frá öðrum löndum og forskriftar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu.


 

Í ákvæðum Icesave-samningsins er tekið tillit til skuldabyrði Íslands „og reynist afborganir of erfiðar er sest aftur að samningum," segir á upplýsingavef stjórnvalda,Island.is.


 

Borgarahreyfingin mun ekki samþykkja samningana


 

Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra og varaformaður VG, segist ekki búin að fá staðfest hvað það merkir að Hollendingar megi ganga að eigum íslenska ríkisins verði ekki staðið við lánasamning vegna Icesave.


 

skapar á engan hátt grundvöll fyrir aðför að eigum íslenska ríkisins hér á landi


 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segir í samtali við Viðskiptablaðið að hann hafi heyrt nokkur ákvæði úr Icesave-samningum í gær og þau séu með stökustu ólíkindum.


 

Tók aðeins tilboðum í rúma 3,5 milljarða króna í nýlegu útboði


 

Kjartan Magnússon, formaður þjóðhátíðarnefndar og borgarfulltrúi, varaði í þjóðhátíðarræðu sinni í gær við yfirvofandi skuldaánauð þjóðarinnar. Hann vék að þeim þungu áföllum sem þjóðin hefði orðið fyrir frá síðustu þjóðhátíð og sagði svo:


 

áfram unnið við styrkingar, lagnavinnu og vegagerð og ekki opnað almenningi


 

Erlendir aðilar ræddu við fjármálaráðherra


 

Segir Íslensk stjórnvöld hafa mikið um það að segja hversu hratt viðræður ganga


 

Standi Íslendingar ekki við skuldbindingar í lánasamningi við Hollendinga vegna Icesave geta Hollendingar gengið að eigum íslenska ríkisins, en þó að því marki sem stjórnarskrá Íslands leyfir. Engir aðrir fyrirvarar virðast á því hvaða eigna Hollendingar geta krafist. Frá þessu var greint í fréttum Ríkisútvarpsins í kvöld en hingað til hefur ekki verið upplýst um efni samninganna við Hollendinga og Breta vegna Icesave þrátt fyrir háværar kröfur þar um, m.a. frá alþingismönnum.


 

Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, sagði í þjóðhátíðarávarpi sínu í dag að það væri samdóma álit allra ríkja ESB að íslenska ríkið bæri ábyrgð á Icesave-skuldbindingunum. Um þetta atriði sagði Jóhanna orðrétt:


 

Segir íslensk stjórnvöld hafa skrifað undir Icesave skuldbindingar vegna reynsluleysis


 

hefur beðið eftir ákvörðun ríkisstjórnarinnar um niðurskurð


 

íbúðaverð hefur nú lækkað stanslaust frá því í júlí í fyrra


 

Greining Íslandsbanka segir verðbólguna hjaðna á seinni hluta ársins


 

Flestir greinendur telja að framboð af áli muni minnka um 5-6% í ár. Það er mesti samdráttur frá árinu 1983 þegar framleiðsla dróst saman um 15%.


 

Tilraunin til að halda úti sjálfstæðum gjaldmiðli hefur mistekist


 

Hér á landi þarf að eiga sér stað hugarfarsbreyting


 

Seðlabankinn þarf að byggja upp gjaldeyrisforða áður en höftin verða afnumin


 

Nú liggur fyrir samningur um IceSave og tillögur í ríkisfjármálum eru væntanlegar. Þá vakna upp spurningar eins og hvernig höldum við áfram frá þeirri stöðu sem við erum nú í, hvernig byggjum við upp að nýju og sköpum hagvöxt?  Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (FVH) hefur fengið til liðs við sig öfluga sérfræðinga og reynslubolta úr atvinnulífinu til að svara þessum spurningum á hádegisverðarfundi í dag kl. 12:00-13:30, á Grand hótel Reykjavík.    Framsögumenn verða Franek Rozwadowski, sendifulltrúi AGS á Íslandi, Kristín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital og Vilhjálmur Þorsteinsson, stjórnarformaður CCP. Fundarstjóri verður Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ.   Franek Rozwadowski mun í erindi sínu fjalla um framgang efnahagsáætlunarinnar. Þá mun Kristín Pétursdóttir fjalla um mikilvægi fjölbreytni og sjálfbærni í atvinnuuppbyggingu og Vilhjálmur Þorsteinsson mun ræða um “íslensku leiðina” og þá kosti sem í henni kunna að felast.


 

Lánin nema í heild 47,3 milljörðum króna til 130 starfsmanna


 

Íslenska jarðhitafélagið Envent sem starfar í Filippseyjum undirritaði á dögunum fyrsta orkusölusamning félagsins við þarlenda orkuveitu. Samningurinn hljóðar uppá 6 milljarða króna. Guðmundur F. Sigurjónsson, framkvæmdarstjóri Envent, segir samninginn þann fyrsta af fimm orkusölusamningum á starfssvæði félagsins sem til standi að undirrita á næstu mánuðum. Heildarverðmæti þeirra er áætlað 515 milljónir Bandaríkjadala eða 66 milljarðar króna.


 

Gunnar Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, segir að sá frestur sem Fjármálaeftirlitið hafi í dag gefið til að ljúka uppgjöri á milli nýju og gömlu bankanna sé endanlegur og að enginn frekari frestur verði gefinn. Fresturinn miðast við 17. júlí og Gunnar segir að þann dag verði skilmálar fjármálagjörningsins á milli nýju og gömlu bankanna að liggja fyrir.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur veitt skilanefndum gömlu bankanna og stjórnum nýju bankanna frest til 17. júlí n.k. til að ráðstafa eignum og skuldum milli nýju og gömlu bankanna.


 

Samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins er sátt um það innan ríkisstjórnarinnar að hækka Tryggingagjald um allt að 1,6% en það leggst á öll laun í landinu. Talið er að slík hækkun muni færa ríkissjóði um 7 milljarða króna í auknar tekjur á þessu ári.


 

Óbreytt starfsemi þeirra félaga sem eiga og reka fasteignasöfn á Íslandi, Svíþjóð og í Danmörku


 

Nú nýverið festi Bílabúð Benna kaup á bílaleigunni Sixt á Íslandi en Bílaleigan Berg sem hefur verið starfrækt í mörg ár er einnig í eigu Bílabúðar Benna og mun sameinast Sixt. Höfuðstöðvar Sixt á íslandi munu verða í fyrstu að Tangarhöfða 8-12, en einnig verður starfrækt útibú við Flugstöð Leifs Eríkssonar á mjög áberandi stað.


 

Veðskuldabréf keypt af viðskiptavini einkalífeyrissparnaðar, útgefið af sama viðskiptavini


 

Landbúnaðarháskóli Íslands trónir á toppnum yfir framúrkeyrslu fjárheimildar í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og stofnana ríkisins. Uppsafnaður halli Landbúnaðarháskólans var 54,4% af fjárheimild í árslok 2008 og nam hallinn 265 milljónum króna. Sú stofnun sem komst næst hlutfallslega var Heilsugæslustöðin á Ólafsfirði með 22,5% halla sem nam 14 milljónum króna. Í þriðja sæti hlutfallslega var Þjóðgarðurinn á Þingvöllum með 18,5% og jafnar og næstar voru Námsmatsstofnun og Heilsugæslustöðin Borgarnesi með 18,2%.


 

Um helmingur stofnana ríkisins skilar ekki rekstraráætlunum en Ríkisendurskoðun telur að stærstur hluti þeirra ætti að gera það. Þetta er meðal niðurstaða í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og stofnana.


 

Hugmyndum sjálfstæðismanna um breytingar á lífeyriskerfinu mótmælt


 

Heildarvelta kreditkorta í maímánuði var 22,3 milljarðar króna samanborið við 26,2 milljarða á sama tíma í fyrra og er þetta 15% samdráttur milli ára.


 

Fjögurra vikna meðalvelta lækkar þriðju vikuna í röð


 

Hagfræðideild Landsbankans gerir ráð fyrir 12% verðbólgu í júní


 

hætt við að höftin muni halda áfram að leka og að krónan muni veikjast


 

Breytingar á fasteignamati hjá Fasteignaskrá Íslands


 

Sektir á lögaðila geta numið allt að 75 milljónum króna


 

Lítil áhugi á ríkisvíxlum


 

Rekstarfélag verðbréfasjóða ÍV hf. hefur að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins opnað fyrir viðskipti með fimm verðbréfa- og fjárfestingarsjóði sem áður voru starfræktir af Rekstrarfélagi Spron hf. segir í tilkynningu.


 

Fyrstu húðvörurnar með vaxtarþætti sem framleiddur er í Grænni smiðju ORF Líftækni í Grindavík verða brátt settar á markað í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum samningi ORF Líftækni og bandaríska húðvörufyrirtækisins Ronald L. Moy, MD. Inc. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu.


 

Markaðshlutdeild N1 á innlenda eldsneytismarkaðinum hefur aukist og nam 43,09% á síðasta ári, samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins. Árið á undan var hlutdeild N1 41,50%.  Þetta nær yfir allar tegundir af jarðefnaeldsneyti og inniheldur líka sölu til erlendra skipa og flugvéla.


 

Stjórnendur svartsýnni á framtíðina


 

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti á fundi sínum í dag bókun vegna umferðarmála við Kjalarnes. Ítrekar borgarráð mikilvægi þess að Vegagerð ríkisins hraði framkvæmdum við Vesturlandsveg til að auka umferðaröryggi á veginum.


 

Staðlar seljast vel um þessar mundir en í maí sló salan líkast til met. Í lok ársins 2008 voru tæplega 21 þúsund staðlar í gildi á Íslandi en þegar kreppir að opnast augu fólks fyrir gildi þess að nýta sér stöðluð viðmið, fyrirmyndir og samræmdar aðferðir eins og kemur fram í fréttabréfi Samtakaka atvinnulífsins.


 

ekkert farið að gera enn til að laga stöðuna


 
Innlent
11. júní 2009

Reykjanesbær 15 ára

varð til 1994 við sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna


 

Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram sameiginlega þingsályktunartillögu um nauðsynlegar aðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála. Tillögurnar, sem eiga að vera komnar til framkvæmda um miðjan júlí, snúa að stöðu heimila, fyrirtækja, fjármálum hins opinbera, atvinnumálum, peningamálastjórn og fjármálakerfinu. 


 

Gert ráð fyrir 7,9% - 8,4% atvinnuleysi í júní


 

Ragnar Þórisson, sjóðsstjóri hjá vogunarsjóðnum Boreas Capital, segir ömurlegt til þess að hugsa að Íslendingar skuli þurfa að taka á sig skuldbindingar vegna Icesave reikninganna. Hann segist þó telja að það sé nauðsynlegt til að halda efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar. Hann telur að eignir dugi fyrir skuldum.


 

Engin takmörk eru á stjórnarsetu starfsmanna Íslandsbanka og Landsbankans (NBI hf.), þ.e.a.s. fjölda stjórna sem þeir mega gegna stjórnarsetu í samkvæmt upplýsingum sem fengust hjá bönkunum..


 

Á föstudaginn næsta fer fram lokagjalddagi á ríkisskuldabréfaflokknum RIKB090612, en markaðsvirði þess flokks er rúmir 70 milljarðar króna. Bréfið ber 8,5% vexti og því má áætla að rúmlega 6 ma.kr. vaxtagreiðsla verði greidd út í lok vikunnar að því er kemur fram í Hagsjá hagfræðideildar Landsbankans.


 

SVÞ - Samtök verslunar og  þjónustu skora á  stjórnvöld að samþykkja á yfirstandandi þingi trúverðuga umsókn um aðild að Evrópusambandinu – þar sem hugur fylgir máli.  Með þannig umsókn fæst stefna á stöðugleika til framtíðar og gjaldmiðil sem íslensk fyrirtæki geta notað í samskiptum sínum við alþjóða samfélagið.


 

Hætt við sölu Actavis í vor, skv. Bloomberg


 

Föstudaginn 5. júní s.l. komu saman á Háskólatorgi Háskóla Íslands (HÍ) kennarar úr viðskipta-og hagfræðideildum Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík ásamt starfsfólki hagfræðisviðs Seðlabanka Íslands til undirritunar á samstarfssamningi þessara stofnana um útgáfu nýs tímarits um hagfræði og viðskiptafræði. 


 

Hrein eign lífeyrissjóðanna var 1.694 milljarðar króna í lok apríl sl. og hafði hækkað um 42,3 milljarða í mánuðinum.


 

Erlendar eignir Seðlabanka Íslands námu 505 milljörðum króna í lok maí samanborið við 491 milljarð í lok apríl 2009.


 

Baldur Pétursson aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu (EBRD) telur að gjaldeyriskreppan á Íslandi sé af þeirri stærðargráðu að við hana verður ekki ráðið  nema til komi aukin alþjóðleg aðstoð. ,,Tækin og aðferðir sem fyrir hendi eru á Íslandi, eru einfaldlega ekki nægjanlega öflug til að ráða við þessa slæmu stöðu," segir Baldur.


 

Álverð tók kipp fyrir helgi og hækkaði um 80 dali á tonn á fimmtudag þegar nýjar tölur um birgðastöðu voru birtar í málmkauphöllinni í Lundúnum, LME. Birgðir  höfðu minnkað lítillega sem varð til að verðið hækkaði og er nú um 1600 dalir á tonn. Talið er að meðal framleiðslukostnaður sé um 1450 dalir á tonn. Þetta kemur fram í nýrri samantekt IFS-Greiningar.


 

Nýi Kaupþing banki hefur lýst því yfir að þeir viðskiptavinir bankans sem undirrita skilmálabreytingar húsnæðislána, t.d. vegna greiðslujöfnunar og frystingar, fyrirgeri ekki réttindum sínum til að óska eftir öðrum úrræðum síðar, þ.e. úrræðum sem þegar eru til staðar eða úrræðum sem bjóðast í framtíðinni, enda uppfylli þeir skilyrði fyrir nýtingu úrræðanna.


 

Hefur veikst um 3,9% á einni viku


 

Ríkisvíxlaútboð á fimmtudag


 

heildarútlán sjóðsins námu rúmlega 2,5 milljörðum króna í maí


 

Lánardrottnar Eglu hf. samþykktu með 99,6% atkvæða, miðað við kröfumagn, nauðasamningsfrumvarp félagsins á fundi með atkvæðamönnum í dag. Af 54 lánardrottnum sem lýstu kröfum við nauðasamnmingsumleitanirnar samþykktu 52 þeirra frumvarpið, en tveir lánardrottna mættu ekki til fundarins.


 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram tillögur um nauðsynlegar aðgerðir


 

Mótmæla með skýrslu fyrirhugaðri skattlagningu á gosdrykki, segja störf geta tapast


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans hækkaði um 12,5 milljarða í sama mánuði


 

Sala áfengis í maí jókst um 3,6% miðað við sama mánuð í fyrra en í kjölfar samþykktar Alþingis 28. maí um hækkun á áfengisgjaldi var mikil sala í Vínbúðunum 29.  og 30. maí  en hækkunin tók ekki gildi fyrr en 1. júní.  


 

Neytendastofa hefur fjallað um auglýsingar Símans hf., sem bera yfirskriftina „Aðgerðaáætlun Símans fyrir fólkið og fyrirtækin“, og komist að þeirri niðurstöðu að hluti auglýsinganna brjóti gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.


 

Fjöldi fokheldra skráðra íbúða á Íslandi í byrjun júní árið 2009 var 129.658 og hefur aðeins fjölgað um tæp tæpar 300 íbúðir frá síðustu áramótun en þá var fjöldi skráðra íbúða 129.366.


 

Hefur veikst um 1,6% í morgun, 6% frá áramótum


 

Þann 15. maí sl. var formlega gengið frá verklokum vegna innleiðingar á Microsoft Dynamics AX 3.0 (áður Axapta) hjá Landsvirkjun og Landsneti.


 

segja hækkunina 29. maí hafa verið mistök


 

Landsframleiðsla hér á landi er talin hafa dregist saman um 3,6% að raungildi frá 4. ársfjórðungi 2008 til 1. ársfjórðungs 2009.


 

CB Holding tekur yfir knattspyrnufélagið West Ham United


 

Fyrirtækið Fossadalur á Ísafirði hefur undanfarið unnið að hönnun og þróun íslenskt fluguveiðihjól. Það hefur orðið sú breyting á að fyrirtækið sem stendur að hönnun og framleiðslu Wish veiðihjólanna mun hér eftir markaðssetja hjólin undir vörumerkinu Einarsson í höfuðið á Steingrími Einarssyni stofnanda félagsins.


 

Hugmynd að vinnslu á lækningarvörum úr fiskipróteinum og fiskroði frá fyrirtækinu Kerecis vann til nýsköpunarverðlauna Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða sem veitt voru um helgina. Stefnt er að því að hefja framleiðslu á vörunni í lok árs 2010. Úr fiskafurðum eru búnar til vörurur sem græða opin sár og til meðhöndlunar á sköðuðum vef.


 

Í frétt á heimasíðu FÍB er gagnrýnt harðlega hvernig fjármálaráðuneytið stendur að útreikningum um áhrif nýjustu eldsneytishækkanna. ,,Ef fulltrúar stjórnvalda fara út í svona samanburðarfræði þá verður að gera þá kröfu að ekki sé aðeins haldið að almenningi þeim samanburði sem telst jákvæður út frá sjónarhóli pólitískra spunameistara," segir í fréttinni.


 

Hafa leyst til sínu íbúðir bæði fyrir og eftir bankahrunið


 

Gengið komið á svipaðar slóðir og þar var eftir hrunið s.l. haust


 

Fasteignamarkaðurinn var rólegur í fyrr en rólegri nú


 

Samkomulag í höfn um Icesave skuldbindingarnar


 

UPPFÆRÐ FRÉTT - Upplýsir að lán vegna greiðslunnar mun bera 5,5% vexti


 

Heildarsöluandvirði útboðsins var rúmir 1,4 milljarðar ? hlutafjárhækkun mun nema 4,6%


 

Beðið eftir mati á virði eignasafns Atorku og líklega þróun þess á næstu árum.


 

Hafa verið á atvinnuleysisbótum en samt að vinna


 

Á að verða eitt helsti uppflettirit um gerendur í efnahagshruninu


 

Gengið frá endurreisn bankans, verður opnaður undir nýju nafni


 

Víglundur Þorsteinsson, stjórnarformaður BM Vallár, segir í samtali við Viðskiptablaðið sem kom út í gær að ríkisútgjöld hafi þanist gríðarlega út á undanförnum árum og nauðsynlegt sé að ráðast í umtalsverðan niðurskurð. Hann segir að nauðsynlegt sé að fækka opinberum starfsmönnum.


 

Samkvæmt upplýsingum sem fengust hjá Íslandsbanka á hann í dag 55 íbúðir á ýmsum byggingastigum og 16 atvinnurými. Um sölu fullnustueigna bankans gilda strangar reglur og felur bankinn fasteignasölum að selja slíkar eignir fyrir sig.


 

Rúmlega 132 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í maímánuði síðastliðnum, samkvæmt tölum frá flugvellinum. Þetta eru um 23,5% færri farþegar en í maí 2008.


 

Sigurður Bragi Guðmundsson er tekinn við sem framkvæmdastjóri Green Diamond Traction Solution ehf. (GDTS), sem framleiðir harðkornasóla og er hann staðsettur í Kína. Sigurður Bragi var síðast forstjóri Plastprents og Sigurplasts.


 

Aðalfundur Vaka fiskeldiskerfa sem haldinn var fyrir stuttu ákvað að greiða 75% arð til hluthafa. Samkvæmt upplýsingum frá félaginu hefur það á síðustu mánuðum lagt áherslu á að leigja búnað sem mælir stærð og vöxt fiska neðansjávar. Áður var þessi búnaður seldur en samningar um leigu til margra ára styrkja tekjugrunn félagsins verulega.


 

Líf flestra íslensku bifreiðaumboðanna er nú meira og minna háð aðgerðum viðskiptabankanna og oft vegna hremminga sem eigendur rekstrarfélaganna hafa orðið fyrir í kjölfar bankahrunsins. Algjört hrun í sölu nýrra bíla hjálpar þar ekki til.


 

Jeff Taylor, stofnandi stærstu atvinnumiðlunar í heimi Monster.com er staddur á Íslandi. Jeff kom til landsins í morgun frá Boston í Bandaríkjunum, en hann er hingað kominn til að tala á nýsköpunarmessunni Start09, sem fram fer á morgun í Borgarleikhúsinu.


 

Lánasýsla ríkisins mun bjóða út nýjan ríkisbréfaflokk í júní, jákvætt fyrir markaðinn segir IFS


 

Farþegarþota Icelandair á leið frá París lenti á Gatwick flugvelli í London í dag


 

Kröfuhafar Teymis samþykktu á fundi sínum í dag, að breyta hluta af kröfum sínum í hlutafé í Teymi. Samkvæmt frumvarpi til nauðasamnings sem borið var undir atkvæði á fundinum munu kröfuhafar með þessu eignast félagið ásamt dótturfélögum þess að fullu. Fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins er því lokið og óvissunni um framtíð Teymis hefur því verið eytt segir í tilkynningu. 


 

?Starfsmenn á plani? fagna afmæli Skeljungsstöðvarinnar á Laugavegi 180


 

Alcan á Íslandi (Álverið í Straumsvík) hlaut í gær viðurkenningu frá Vátryggingafélagi Íslands fyrir góðan árangur í öryggismálum.


 

Framleiðsla hófst í dag á íslenskum kattamat í nýrri verksmiðju Murr ehf. á Súðavík og er varan væntanleg í verslanir eftir helgina að því er kemur fram í tilkynningu. Murr ehf. hefur síðustu tvö ár unnið að undirbúningi framleiðslu á íslenskum kattamat.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabanks eykst þrátt fyrir inngrip gjaldeyrismarkaði


 

selur OWAS vöruhúsakerfi til stórfyrirtækis í Kólumbíu


 

Utanríkismálanefnd Alþingis hefur ákveðið auglýsa sérstaklega eftir skriflegum athugasemdum við tvær þingsályktunartillögur er varða umsókn um aðild að Evrópusambandinu sem nefndin hefur nú til umfjöllunar.


 

Í dag gefur Deloitte út sína árlegu skýrslu um fjármál knattspyrnuheimsins.  Í henni kemur fram að heildartekjur evrópskra knattspyrnuliða hafa aukist um einn milljarð evra milli ára og námu alls 14,6 milljörðum evra á tímabilinu 2007/08.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir maí 2009 nam útflutningur hér á landi 38,7 milljörðum króna og innflutningur 31,4 milljörðum króna.


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka stýrivexti um 1 prósentustig, úr 13% í 12%.


 

Hlutdeild ferðaþjónustu í landsframleiðslu Íslendinga var 3-4% flest árin 1985 til ársins 2000 samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.


 

Júlíus Jónsson, forstjóri HS Orku sem áður var hluti af Hitaveitu Suðurnesja, segir lítið að gerast í frekari orkuframkvæmdum á Suðurnesjum um þessar mundir.


 

gæti aukið lausafjárstöðu um allt að 2 milljarða


 

bæjarráð styður tillögur stýrihóps, en gerir margháttaða fyrirvara


 

Forstjóri Kauphallarinnar vongóður um að færeysk félög skrái sig á markað


 

Hörður Felix, Harðarson, hrl. hefur, með vísan í lög um gjaldþrotaskipti boðað til fundar með lánardrottnum Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf. (Straumur) en Hörður Felix er aðstoðarmaður á greiðslustöðvunartíma.


 

húsleit á tveimur stöðum í dag


 

Hæstiréttur hefur staðfest úrskurð héraðsdóms þar sem tekin var til greina krafa Straums-Burðarás um að bú Magnúsar Þorsteinssonar verði teki tekið til gjaldþrotaskipta. Magnús skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 18. maí 2009 þar sem kærður var úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra 4. maí 2009, þar sem bú Magnúsar var tekið til gjaldþrotaskipta að kröfu Straums Burðarás.


 

Georg Lárusson, forstjóri LHG segir starfsmenn sýna mikinn vilja og dugnað


 

leitast viða að leggja áherslu á iðn- og tæknigreinar í formi starfssviða


 

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga hefur keypt tæplega 15% hlut í Íslenskum verðbréfum á Akureyri að því er kemur fram í tilkynningu. Þar með eiga þrír lífeyrissjóðir tæplega 45% hlutafjár í félaginu, en hinir sjóðirnir eru Stapi lífeyrissjóður og Lífeyrissjóður Vestfirðinga.


 

Viðskiptahugmyndin að nýta legu landsins á milli Norður-Evrópu og Norður-Ameríku


 

Umhverfisstofnun hefur auglýst tillögu að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir Elkem Ísland ehf. (áður Íslenska járnblendifélagið hf.).


 

Segir nýjan meirihluta hafa sett fjármálastjórn borgarinnar í öndvegi með samvinnu allra flokka


 

Rekstur A hluta borgarinnar þó jákvæður, annað árið í röð


 

Nú í vikunni munu fulltrúar fjármálaráðuneytisins ásamt fulltrúum nýju bankanna og ráðgjöfum þeirra eiga fundi með skilanefndum bankanna og ráðgjöfum þeirra til að hefja formlegar samningaviðræður í því augnamiði að ná samkomulagi um greiðslu til gömlu bankanna fyrir yfirteknar eignir og ljúka jafnframt eiginfjármögnun nýju bankanna að því er segir í tilkynningu fjármálaréðuneytisins.


 

Atlantic Airways, Atlantic Petroleum, Eik Bank og Føroyja Banki kynntu sig á fjárfestaþingi í morgun


 

Breytingar sem gerðar voru á fyrirkomulagi viðskiptavaktar á eftirmarkaði með ríkisbréf um nú um mánaðamótin endurspegla aukna dýpt innlends skuldabréfamarkaðar að því er kemur fram í Morgunkorni Íslandsbanka. Frá og með deginum í dag eru aðalmiðlarar með ríkisbréf og -víxla fjórir: Íslandsbanki, MP Banki, Kaupþing og Saga Capital.


 

„Eina sem vakir fyrir okkur er að hámarka það verð sem við fáum," segir Árni Tómasson, formaður skilanefndar Glitnis, spurður út í þá kröfu skilanefndarinnar og annarra stórra íslenskra kröfuhafa að stjórnendur Existu víki.


 

Kreppan breytir neyslumynstri fólks og það hefur aftur áhrif á fyrirtækin. Fólk heldur að sér höndum og reynir að sleppa öllum óþarfa. Fyrirtæki sem selja lúxus verða því frekar fyrir barðinu á kreppunni en önnur fyrirtæki.


 

Ráðgert er að halda aðalfund Askar Capital á morgun þriðjudag en þar verður Glitnir formlega ráðandi eigandi félagsins með 52% hlut. Saga Capital mun eignast 18 prósenta hlut og aðrir tíu aðilar afganginn.


 

„Það er mesta furða. Þetta hefur gengið þokkalega. Ég átti von á meiri samdrætti," segir Svava Eyjólfsdóttir, verslunarstjóri herrafataverslunar Guðsteins á Laugaveginum, þegar hún er spurð hvernig reksturinn gangi. Hún segir að gengi krónunnar hafi þó mikil áhrif.


 

Um sextíu til sjötíu prósenta samdráttur hefur orðið á sölu á steypu síðustu árin, að sögn Benedikts Guðmundssonar, sölustjóra hjá Steypustöðinni ehf. (áður Mest).


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.