*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ágúst, 2009

 

Skilanefnd Landsbankans fer með meirihluta í félaginu


 

Tengist fækkun félaga í Kauphöllinni


 

Það er mat forsvarsmanna Eyrir að tvíhliða skráning hlutabréfa á erlenda hlutabréfamarkaði til viðbótar við íslensku kauphöllina muni þegar fram líða stundir endurspegla betur raunvirði Marels og Össurar. 


 

Hagnaðurinn margfaldast á milli ára, mestu munar um gengismun, vaxtatekjur aukast


 

Kauphöllin hefur ákveðið að færa skuldabréf útgefin af Sparisjóðinum í Keflavík, Sparisjóðinum í Bolungarvík og Byr á Athugunarlista vegna óvissu um fjárhagslega stöðu útgefanda og mögulega ójafnræði meðal fjárfesta.


 

Verslunarrými jókst um 13,9% á árinu 2008 frá árinu áður og var alls 1.086.199 fermetrar í lok ársins, eða sem nam 3.401 fermetrum á hverja 1.000 íbúa landsins.  Þinglýstum kaupsamningum verslunarhúsnæðis fækkaði um 81,1% á árinu 2008 frá árinu áður. Gerðir voru 38 kaupsamningar verslunarhúsnæðis 2008 en 210 árið áður. Þetta kemur fram í nýrri árbók verslunarinnar.


 

ALM Fjármálaráðgjöf hf. er nýtt fyrirtæki á fjármálamarkaði sem sérhæfir sig i eigna- og skuldastýringu og greiningu á helstu fjármálamörkuðum. Meðal þeirrar þjónustu sem ALM Fjármálaráðgjöf veitir er ráðgjöf um skuldastýringu þar sem sérstök áhersla er lögð á myntsamsetningu skulda í ljósi þróunar og horfa á gjaldeyris-og vaxtamörkuðum að því er segir í tilkynningu.


 

Fjöldi samninga og velta jókst töluvert milli vikna í síðustu viku, þó er enn mikill samdráttur mill


 

Hugbúnaðarfyrirtækið Mentis Cura hefur gengið frá samningi við bandaríska heilsurisann Cardinal Health um notkun á búnaði félagsins næstu 15 árin. Cardinal Health er 19. stærsta fyrirtæki Bandaríkjanna samkvæmt Fortune 500 listanum. Fyrr á árinu kom fram í samtali við Kristinn Johnsen, framkvæmdastjóra Mentis Cura, í Viðskiptablaðinu að viðræðurnar væru á lokastigi. Mentis Cura mun útvega hugbúnað fyrir Cardinal Health.


 

viðhorf til ferjuflutninganna er mun jákvæðara en áður segir framkvæmdastjóri


 

Minna tap og meiri velta en í fyrra


 

Fjármálaeftirlitið hefur tekið ákvörðun um að framlengja fresti sem gefnir höfðu verið vegna fjármögnunar Nýja Kaupþings og Íslandsbanka. Fjármögnun beggja þessara banka átti, samkvæmt ákvörðun frá 14. þ.m., að vera lokið í gær, föstudaginn 28. þ.m., en frestur er gefinn fram í næstu viku.


 

„Þetta er fjórða sumarið okkar og það hefur aldrei gengið jafn vel," segir Ingibjörg Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Hótels Flateyjar. Heimamenn eru á því að það hafi sjaldan eða aldrei verið jafn gestkvæmt í eynni og í sumar.


 

Meðal síðustu verka Alþingis fyrir frí í september var að samþykkja áðan frumvarp forsætisráðherra um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan stjórnarráðs Íslands. Meðal helstu breytinga eru nafnbreytingar nokkurra ráðuneyta og í athugasemdum við frumvarpið er þetta liður í að gera einingar hagkvæmari og skilvirkari.


 

Mun minni fjármagnsgjöld greidd á fyrri helmingi ársins


 

Ekki er hægt að útiloka að tilkoma nýs manns til starfa í brú Seðlabankans eigi einhvern þátt í auknum umsvifum hans á gjaldeyrismarkaði nú.


 

Segja Heimsferðir hafa brotið lög um verðmerkingar


 

Eins og kunnugt er samþykkti stjórnarmeirihluti Samfylkingarinnar og Vinstri grænna ríkisábyrgð á Tryggingasjóð innistæðueigenda vegna Icesave málsins svokallaða fyrr í dag.


 

Iceasave-ríkisábyrgðin samþykkt á Alþingi


 

Allir þingmenn stjórnarmeirihlutans, þ.e. VG og Samfylkingarinnar samþykktu frumvarp ríkisstjórnarinnar um að veita ríkisábyrgð vegna Icesave samkomulagsins við Breta og Hollendinga en kosið var um málið að Alþingi fyrir stundu.


 

Lítil breyting á vátryggingastarfssemi og eigin iðgjöldum


 

Gengi krónunnar hefur styrkst um tæpt prósent það sem af er degi og kemur það í kjölfar 1,7% styrkingar í gær. Að því er sérfræðingar á markaði segja þá skiptir miklu að Seðlabankinn hefur hækka upphæðir þær sem hann selur af gjaldeyri auk þess sem mánaðamót eru framundan og margir þurfa að skipta yfir í krónur.


 

Kauphöllin hefur ákveðið að færa hlutabréf Føroya Banki P/F á Athugunarlista frá og með deginum í dag með tilvísun í tilkynningu frá Føroya Banki í gær varðandi áætlanir félagsins um að gera tilboð í hlut af Fionia Bank.


 

Leki og birting verður formlega kært á næstu dögum


 

Staða markaðsskuldabréfa í lok júlí 2009 nam 1.514,2 milljörðum króna og lækkaði um 28,8 milljarða í mánuðinum, samanborið við lækkun upp á 14,1 milljarð í mánuðinum á undan.


 

Að sögn Ólafs Þórs Haukssonar, sérstaks saksóknara, hefur verið ákveðið að falla frá ætlunum um þrír nýir saksóknarar embættisins einbeiti sér að sínum bankanum hver enda gæti slíkt takmarkað um of starfssvið saksóknaranna. Að sögn Ólafs var talið heppilegra að hafa möguleika á að flytja saksóknaranna þrjá á milli verka eftir umfangi og hugsanlega láta tvo saksóknara vinna saman í mjög umfangsmiklum málum.


 

Lýsa furðu sinni á því að ekki sé staðið með augljósum íslenskum hagsmunum


 

Þó svo að sjónarmið um opinber afskipti njóti aukins stuðnings við efnahagsaðstæður sem þessar standa veigamikil rök gegn slíkum afskiptum. Gildir þar einu hvort um sé að ræða bein opinber fjárframlög eða að hið opinbera og fyrirtæki í eigu þess hagi rekstri sínum á skjön við samkeppnissjónarmið og jafnvel löggjöf.


 

skólum er skylt að leggja til öll námsgögn og annað efni utan ritföng og pappír


 

Lokaatkvæðagreiðsla væntanlega í fyrramálið


 

Þráinn Bertelsson, þingmaður utan flokka, sagði á Alþingi rétt í þessu að hann væri á  móti frumvarpinu um Icesave-ríkisábyrgðina. „Ég vara við þessum samningum með eða án fyrirvara," sagði hann.


 

samningaviðræður við helstu lánveitendur um endurfjármögnun skulda komnar vel á veg


 

Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar, kvaddi sér hljóðs í upphafi þingfundar á Alþingi í morgun og baðst afsökunar á framkomu sinni á þingfundi á fimmtudagskvöld.


 

12 mánaða verðbólga mælist 10,9% í ágúst, nýir bílar lækka umtalsvert


 

Þriðja umræða um Icesave hafin á Alþingi


 

Össur óskar eftir skráningu í Kaupmannahöfn


 

Orkustofnun hefur undanfarið veitt bæði leyfi til efnistöku af hafsbotni og eins rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni.


 

Skráning Össurar í kauphöllina í Kaupmannahöfn verður fyrsta skráningin þar á þessu ári, að því er segir í frétt Børsen. Haft er eftir Søren Møller Sørensen, yfirmanni hlutabréfaviðskipta í Amagerbanken, að skráningin sýni að stofnanafjárfestar hafi trú á þeim hækkunum sem orðið hafi að undanförnu. Søren telur að þetta verði líklega ekki síðasta skráningin í ár og að á næsta ári bætist fleiri við.


 

Svo virðist sem einstaklingar kjósi að staðgreiða fyrir vörur sem áður voru skrifaðar í reikning. Þetta segir Steinn Logi Björnsson, forstjóri Húsasmiðjunnar, í samtali við Viðskiptablaðið aðspurður um breytt neyslumynstur einstaklinga síðustu mánuði.


 

Nauðasamningar staðfestir af héraðsdómi


 

Össur hf. hefur ákveðið að óska eftir skráningu hlutabréfanna í kauphöll Nasdaq OMX í Kaupmannahöfn. Hlutabréfin verða þó áfram skráð í kauphöll Nasdaq OMX hér á landi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu, þar sem segir að skráningin í Kaupmannahöfn sé rökrétt skref fyrir félagið og veiti aðgang að alþjóðlegum fjárfestum. Félagið gerir ráð fyrir að skráningin verði samþykkt í næstu viku.


 

„Ég hef miklar efasemdir um að ríkið eigi að blanda sér inn í þennan gjörning með því að kaupa hlut í HS orku í ljósi erfiðrar stöðu ríkissjóðs," segir Skúli Helgason, formaður iðnaðarnefndar Alþingis. „Hins vegar er eðlilegt að ríkisvaldið skoði nú hvort í þessu tilviki sé staðinn nægilegur vörður um hagsmuni almennings.”


 

Útlán og leigusamningar hækkuðu um 9,9 milljarða


 

vaxandi afgangur þjónustuviðskipta og hærra álverð gefur vonir um að afgangur fari vaxandi


 

Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Existu, gagnrýndi stjórnvöld, fjölmiðla og nafnleysingja í bloggheimum harðlega í ræðu sem hann flutti á aðalfundi félagsins í morgun.


 

Boðar til mótmæla vegna Icesave málsins


 

mestur afgangur af samgöngum, en tveggja milljarða halli á ferðaþjónustu


 

Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Existu, segir það valda vonbrigðum að engar ákvarðanir virðist hafa verið teknar, hvorki af skilanefnd Kaupþings né íslenskum stjórnvöldum, um að höfða mál gegn breskum stjórnvöldum vegna þeirrar ákvörðunar að ráðast inn í Kaupþing Singer&Friedlander í London og neyða bankann í greiðslustöðvun.


 

Krónan hefur veikst um 2,7% síðustu 10 daga


 

Lýður Guðmundsson stjórnarformaður Existu flytur ræður á aðalfundi félagsins


 

Nýjustu tölur um bankakerfið frá því í maí


 

Unnið með öðrum kröfuhöfum að endurskipulagningu


 

Tölur um innlán og peningamagn í umferð eru frá því í maí


 

„Við höfum áhyggjur af því að ákveðnir stjórnmálamenn séu að ganga erinda Sementsverksmiðjunnar [á Akranesi] sem er vel að merkja að stærstum hluta í eigu BM Vallár," segir Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu (SVÞ).


 

Höskuldur Þórhallsson, þingmaður Framsóknarflokks, segir að sú tillaga sé til bóta að Bretar og Hollendingar þurfi að staðfesta fyrirvara Alþingis við Icesave-ríkisábyrgðina áður en fjármálaráðherra fær endanlega heimild til að veita hana.


 

heimilt að framleiða allt að 190.000 tonnum af kísil og kísiljárni og allt að 45.000 tonnum af kísil


 

Lögmannsstofan ehf. á Akureyri skilaði fjögurra milljarða króna kröfu Stapa lífeyrissjóðs í Straum fjórum dögum of seint en frestur til að lýsa kröfum í Straum rann út 18. júlí. 


 

Skuldatryggingaálag ríkissjóðs er nú 468 punktar, ef marka má Bloomberg fréttaveituna. Samkvæmt upplýsingum frá Jóni Bjarka Bentssyni, hagfræðingi hjá Íslandsbanka, hefur álagið lækkað undanfarið þótt sveiflur séu á milli daga.


 

Samþykkt var á ríkisstjórnarfundi í morgun að fela starfshópi ráðuneyta ásamt sjálfstætt starfandi lögmönnum að undirbúa hugsanleg skaðabótamál  á hendur þeim lögaðilum og einstaklingum, sem sýna má fram á að hafi valdið ríkinu og almenningi í landinu fjárhagslegt tjón með athöfnum sínum í aðdraganda bankahrunsins og í því.


 

Væntingavísitala Capacent Gallup hækkar lítið milli mánaða, er enn skuggalega lág


 

Heildarviðskipti á skuldabréfamarkaði námu í gær 33 milljörðum króna, sem er nokkuð yfir meðaltali síðustu vikna.


 

Sömu flokkarnir fjórir standa að meirihlutaáliti nefndarinnar


 

Exista hyggst kæra til Héraðsdóms Reykjavíkur ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík um að veita fjárnám fyrir kröfu á hendur félaginu að fjárhæð 3,9 milljónir króna.


 

Fréttatilkynning verður send þegar stjórnir hafa verið skipaðar


 

Lýstar kröfur í þrotabú Baugs eru ríflega 316 milljarðar króna, þar af veðkröfur ríflega 123 milljarðar króna. Forgangskröfur eru 78 milljarðar króna og almennar kröfur 170 milljarðar króna.


 

Fyrsta greiðsla innt af hendi við aðra endurskoðun áætlunar AGS


 

Vinnslustöðin segir að rekstrarhorfur fyrirtækisins séu óvissar á síðari hluta ársins. Litlar líkur séu á að síldveiðar úr íslenska síldarstofninum verði leyfðar og það sé annað áfall félagsins á árinu því loðnuveiðar hafi nánast engar verið á síðustu vertíð. Vegna þessa þyki ljóst að tekjur og framlegð félagsins muni dragast talsvert saman frá fyrra ári. Þetta kemur fram í uppgjörstilkynningu vegna fyrri helmings rekstrarársins, en þar segir einnig að staða Vinnslustöðvarinnar sé þrátt fyrir þetta sterk og að félagið hafi burði til að mæta tímabundnum áföllum sem þessum.


 

Viðtal við Svein Harald Øygard, fyrrverandi seðlabankastjóra


 

Fyrsta vélasamstæða aflþynnuverksmiðju Becromal á Akureyri hefur verið gangsett á Akureyri en tvö ár eru liðin síðan raforkusamningur um verksmiðjuna  var undirritaður. Til að byrja með er álið sem notað er í verksmiðjuna innflutt en verið er að skoða möguleika á að nýta ál framleitt hér á landi. Það sem stendur í vegi þess í dag er að álið er ekki nógu hreint.


 

Það er líklega til marks um ástandiðá íslenska hlutabréfamarkaðinum að Íslensk verðbréf hafa gripið til þess ráðs að slíta tveimur hlutabréfasjóðum, Stýrða hlutabréfasjóðnum og Hlutabréfasjóði ÍV.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson og eiginkona hans Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir hafa gert með sér kaupmála.


 

Geysir Green Energy ásamt samstarfsaðilum félagsins í Norður Ameríku hafi selt hlutafé fyrir 21 milljarða króna í nýafstöðnu hlutafjárútboði kanadíska félagsins GTO Resources Inc.


 

Segir tímasetningu aðildarumsóknar vitlausa fyrir ríkið


 

Meðalvelta á viku s.l. 12 mánuði hefur dregist saman um 63%


 

Innlausnarverðið er 4,5 á hvern hlut sem er sama verð og Lur Berri bauð í yfirtökutilboði sínu


 

Hljóti að koma til álita að siðanefnd lögmannafélagsins fjalli um lögmanninn


 

hugsanlega gæti dæmið breyst ef félagið yfir flutt undan yfirráðum Stoða og Glitnis og gert að ríkis


 

félög sem tilheyra beint gömlu bönkunum falla ekki undir kjararáð og ekki erlend félög


 

Í ræðu sem fjármálaráðherra Hollands, Wouter Bos, hélt hinn 3. mars sl. sagði hann að evrópska innstæðukerfið væri ekki hannað til að takast á við kerfishrun. Þetta vekur athygli í ljósi þeirra átaka sem nú standa yfir um hvort íslenska ríkinu beri að tryggja útborganir innstæðna Icesave í Bretlandi og Hollandi og það kerfishrun sem varð hér á landi sl. haust.


 

meginreglan er þó að yfirtekin félög og dótturfélög þeirra falli undir launaúrskurðarvald kjararáðs


 

Hefur lækkað um 2,9% á einni viku


 

Eyrir Invest ehf. hefur samið við alla eigendur skuldabréfaflokksins EYRI 07 2 um framlengingu og skilmálabreytingu.


 

bæði ætlað skólafólki og fólki sem þegar starfar í skipulagsmálum


 

Lítill munur á verðtryggðum og óverðtryggðum skuldabréfum milli ára.


 

Ríkisendurskoðun telur að stíf sjónarmið um bankaleynd eigi ekki að fullu við þegar aðstæður eru jafn afbrigðilegar og raunin er í Icesave málinu.


 

Eiginfjárhlutfall eykst, tekjur dragast saman 42%


 

Laun hafa almennt lækkað um 5% samkvæmt tölum fjármálaráðuneytisins


 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á Alþingi fyrir stundu að það væri afar mikilvægt að breið samstaða hefði náðst um afgreiðslu Icesave-frumvarpsins.


 

Svæðið vinsælt meðal ríka og fræga fólksins


 

Hinn norski Svein Harald Øygard, fráfarandi seðlabankastjóri, telur að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi verið Íslendingum á margan hátt gagnlegur fram að þessu. Sjóðurinn hafi til að mynda stutt stjórnvöld í að setja saman víðtæka efnahagsáætlun og halda henni gangandi.


 

Að sögn Sveins Arasonar ríkisendurskoðanda er ekkert í löggjöfinni sem bendir til þess að ríkissjóður sé í ábyrgð fyrir Tryggingasjóð innstæðueigenda eða þeim halla sem kunni að verða á honum. Þetta hefur Ríkisendurskoðun bent ítrekað á í skýrslum sínum til Alþingis og nú síðast í álitsgerð sinni til fjárlaganefndar vegna Icesave frumvarpsins.


 

Segir að um milliríkjadeilur sé að ræða og engin vopnuð átök hefðu átt sér stað


 

Óhöpp sem erlendir ferðamenn valda á bílaleigubílum eru kostnaðarsöm fyrir bílaleigur hér á landi. Tjón koma að miklu leyti til vegna hraðaksturs á malarvegum og eins er algengt að erlendir ferðamenn leigi sér litla bíla og keyri inn á erfið svæði, s.s. Sprengisand og Landmannalaugar.


 

Mosfellsbær efndi á dögunum til skuldabréfaútboðs til lífeyrissjóða á verðtryggðum skuldabréfum og sá Saga Capital Fjárfestingarbanki um útboðið.


 

Eigið fé Teymis sem nú er í nauðasamningaferli í umsjón Landsbankans hrundi með ótrúlegum hraða á árinu 2008. Þann 31. mars var bókfært eigið fé félagsins samkvæmt efnahagsreikningi 7.780 milljónir króna og eiginfjárhlutfall 19%.


 

Viðtal við fráfarandi seðlabankastjóra


 

Evróputilskipunin um innstæðutryggingakerfi felur ekki í sér ríkisábyrgð viðkomandi ríkja, þótt í skýringum með frumvarpinu sé tekið fram að ekki þyki rétt að banna hana alfarið heldur. Það eigi þó að vera alger undantekning og háð ströngum skilyrðum, enda fælist í því verulegur samkeppnishalli.


 

Páll Bragi Kristjónsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri fjármálasviðs Hafskips, segir í aðsendri grein í Viðskiptablaðinu í dag að enginn fótur sé fyrir fullyrðingum Gunnars Þ. Andersen, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, um rekstur Hafskips á sínum tíma. Páll Bragi gagnrýnir Gunnar harðlega í greininni.


 

Kaupþing hefði átt að flytja stærsta hluti starfsemi sinnar úr landi árið 2006.


 

Tvö stærri greiðslutryggingafélög ekki enn tilbúin til að gera það sama


 

Meirihluti fjárlaganefndar leggur til að ríkisstjórninni verði falið að gera ráðstafanir til að þeir sem kunna að bera ábyrgð á tilurð Icesave-reikninganna, og því hvernig farið var með fjármuni sem söfnuðust, axli fjárhagslega ábyrgð á því tjóni sem af hefur hlotist fyrir ríkið. Meiri hlutinn telur rétt að ríkisstjórnin hafi í því sambandi samráð við ríkislögmann sem fer með bótakröfur fyrir hönd ríkisins.


 

Einn nýr flokkur boðinn út, tveir eldri flokkar í boði


 

Færeyska olíufélagið Atlantic Petroleum kemur nýtt inn í Úrvalsvísitöluna við opnun markaða á morgun, 20. ágúst 2009. Alfesca hf. verður tekið úr OMXI6 Úrvalsvísitölunni eftir lokun markaða í dag, 19. ágúst vegna yfirtökutilboðs í félagið frá 26. júní 2009.


 

Skemmdarverk voru unnin í nótt eða í morgun í tilraunaræktun ORF Líftækni í Gunnarsholti. Allt bygg í reitnum hefur verið eyðilagt. Ekki er ljóst hverjir standa að skemmdarverkunum segir í tilkynningu frá ORF Líftækni.


 

Mál blaðamannsins Bjarkar Eiðsdóttur hefur, með stuðningi Blaðamannafélags Íslands og Birtings útgáfufélags ehf. verið kært til Mannréttindadómstóls Evrópu. Kærð er niðurstaða Hæstaréttar í máli Ásgeirs Þórs Davíðssonar á veitingahúsinu Goldfinger gegn blaðamanni og ritstjóra Vikunnar.


 

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs fer fram á Hótel Hvolsvelli á föstudag. Allir félagar í VG hafa seturétt á fundinum. Katrín Jakobsdóttir, varaformaður VG, setur fundinn.


 

Fasteignaskrá Íslands hefur gefið út skýrslu um fasteignamat 2010.  Matið miðast við verðlag í febrúar 2009 og stöðu fasteignaskrár 31. maí s.l.  Matið var kynnt fasteignaeigendum í júní.


 

Krónan veikist fjórða daginn í röð


 

Reiknað er með að boðað verði til stofnfjáreigendafundar hjá Sparisjóði Bolungarvíkur á næstunni en það kemur fram í bréfi sjóðsins til stofnfjáreigenda.


 

Viðskiptaráð vinnur að því að greiða úr þeim vanda


 

Reykvíkingum hefur fækkað um 879


 

Fjármálakreppan hefur valdið því að mörkin milli þess að vera í starfi og að vera atvinnulaus eru orðin óskýr. Sumir geta setið auðum höndum á fullum launum á meðan aðrir „eru atvinnulausir“ í félagslegri þjónustu.


 

Rifjar upp fréttir sínar af Íslandi frá því í október s.l.


 

Rifjaði fyrr í dag upp íslensku útrásina


 

Talsvert aukin sókn hefur verið í leiguhúsnæði undanfarið. Sést það á því að aukning hefur verið í fjölda þinglýstra leigusamninga um íbúðarhúsnæði.


 

Hefur þó lækkað um tæp 13% s.l. 18 mánuði, aðeins hækkað þrisvar á þeim tíma


 

Gert er ráð fyrir að Icesave málið komi til annarar umræðu á Alþingi á morgun. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins hafa verið vangaveltur meðal þingmanna um það hvort óskað verði eftir lengingu ræðutíma en samkvæmt þingsköpum geta þingflokkar farið fram á slíkt.


 

Slitastjórn Kaupþings hefur ráðið endurskoðunarfyrirtækið PricewaterhouseCoopers (PwC) til að sinna rannsókn á ráðstöfunum bankans áður en hann fór í greiðslustöðvun með sérstakri áherslu á mögulega riftun ráðstafana þrotamanns á grundvelli gjaldþrotaskiptalaga að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Aðeins tveir starfsmenn starfa fyrir félagið hér á landi


 

Eykur líkurnar á stýrivaxtahækkun, segir Greining Íslandsbanka


 

Breska blaðið Telegraph rifjar í dag upp nokkrar af sínum helstu fréttum um útrásarstarfssemi íslenskra fyrirtækja í Bretlandi.


 

Stjórn Northern Travel Holding (NTH) hefur óskað eftir gjaldþrotaskiptum hjá  Héraðsdómi Reykjavíkur. Einar Þór Sverrisson hrl. staðfesti það við Viðskiptablaðið en hann er stjórnarformaður félagsins. Ekki fengust nákvæmar upplýsingar um skuldastöðu félagsins en það er í hárri skuld við fjárfestingafélagið Fons sem var í eigu sömu aðila. Ekki er búið að úrskurða um gjaldþrotið enda verið réttarhlé.


 

Vilja innleysa hlut annarra hluthafa og skrá félagið úr Kauphöllinni


 

Mesti samdrátturinn á húsgögnum og rafmangstækjum


 

Capacent Glacier hf. var í gær veitt starfsleyfi af Fjármálaeftirlitinu og er nú löggilt verðbréfafyrirtæki.


 

telja að stjórnvöld hafi komið fram með ósanngörnum hætti við fall stóru bankanna


 

Segja Breta og Hollendinga hafa greitt innistæðueigendum í þeirri trú að Íslendingar stæðu við sitt


 

Telur Icesave samkomulagið ekki gott en verra hefði verið að verða settir út í kuldann


 

Gott orðspor Íslands á sviði flotfræði og steinsteyputækni dregur að þátttakendur víðs vegar úr Evrópu, Asíu og Afríku auk Nýja-Sjálands og Bandaríkjanna á námskeið ICI Rheocenter, öndvegisseturs Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í steinsteypufræðum sem haldið verður dagana 17. og 18 ágúst.


 

Benedikt Jónsson, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins, og Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair, undirrituðu í dag samstarfssamning í tengslum við þátttöku Íslands á heimssýningunni EXPO 2010,  sem haldin verður í Shanghæ í Kína á næsta ári. 


 

Skiptar skoðanir um peningaprentun vestrænna ríkja


 

Að meðaltali fóru 8.019 bílar í gegnum Hvalfjarðargöngin á sólarhring í júlímánuði og er það met frá því göngin voru opnuð fyrir 11 árum.


 

Fjármálaeftirlitið hefur fallist á erindi fjármálaráðuneytisins frá því á föstudag um að veita frekari tímafrest til að ljúka samningum og útgáfu fjármálagernings um uppgjör vegna ráðstöfunar eigna og skulda Landsbanka Íslands hf. til nýja Landsbankans, eða NBI hf. Í nýjustu ákvörðun FME, sem er níunda breyting á ákvörðun frá því 9. október í fyrra, segir að útgáfu fjármálagernings og fjármögnun nýja Landsbankans skuli lokið eigi síðar en þann 18. september nk. og lokauppgjöri vegna ráðstöfunar eigna og skulda gamla bankans til þess nýja eigi síðar en 30. september. Áður hafði FME veitt frest til 14. ágúst til að gefa út fjármálagerninginn.


 

Heildarvelta kreditkorta í júlímánuði var 24 milljarðar króna samanborið við 27,2 milljarða á sama tíma í fyrra og er þetta 11,8% samdráttur milli ára.


 

Yfir 90% stórra evrópskra fjármálafyrirtækja telja „ólíklegt“ eða „mjög ólíklegt“ að þau fjárfesti aftur á Íslandi. Þetta kemur fram í könnun fyrirtækisins Norton Rose sem FT segir frá. Könnunin náði til 60 stórra evrópskra fyrirtækja.


 

Dregið hefur saman í atvinnuleysi með kynjunum á síðustu mánuðum en atvinnuleysi var meira meðal karla síðastliðið haust en kvenna. Alls 8.592 karlar voru að meðaltali atvinnulausir í júlí og 6.652 konur.


 

Stóru bankarnir þrír, Íslandsbanki, Nýja Kaupþing og Landsbankinn auglýsa allir eftir starfsfólki í stjórnunarstöður eða sérfræðistörf um þessar mundir.


 

Það kemur í ljós á morgun hvort minni hluthafar í matvælafyrirtækinu Alfesca samþykkja yfirtökutilboð franska fyrirtækisins Lur Berri í félagið á 4,5 krónur á hlut. Litlu hluthafarnir í félaginu, en í þeim hópi eru lífeyrissjóðir, hafa verið ósáttir við tilboðið.


 

Fyrri helming ágúst seldust aðeins 67 nýir fólksbílar sé miðað við nýskráningar. Þar að auki voru 7 notaðir bílar nýskráðir. Samtals eru þetta 74 bílar, sem samsvarar um 150 bílum á mánaðargrundvelli. Til samanburðar seldust 422 fólksbílar í júlí og á fyrstu sjö mánuðum ársins seldust að meðaltali um 270 fólksbílar, þegar miðað er við tölur um nýskráningar frá Umferðastofu.


 

Ólafur Grétar Kristjánsson, formaður FHSS, Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins, segir að starfsfólkið sé að sjálfsögðu ekki ánægt með þær launalækkanir sem boðaðar voru fyrir helgi.


 

„Já, ég var einn af mörgum heimildarmönnum. Þar var þó ekki verið að brjóta þagnarskylduákvæði og þeir [Hafskipsmenn - innsk. blm] brutu lög og fengu dóm," segir Gunnar Þ. Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, í viðtali við Viðskiptablaðið.


 

búist er við að virðisaukaskattur á gosdrykkjum fari í 24,5% eða jafnvel 25%


 

Hefur ekki farið undir milljarða í hálft ár, 12 vikna meðalvelta heldur áfram að lækka


 

Arngrímur Jóhannsson flugmaður klippti á borða með flugvél sinni


 

Að sögn Árna Tómassonar, formanns skilanefndar Glitnis, var talið rétt að gjaldfella lán á hendur Exista og fá úrskurð dómsstóla um þau ágreiningsefni sem eru á milli nefndarinnar og forráðamenna Exista.


 

Fjármögnun Íslandsbanka og Nýja Kaupþings var samþykkt á hluthafafundum bankanna í dag. Eigið fé Íslandsbanka verður 65 milljarðar króna og Nýja Kaupþings 72 milljarðar króna, sem lagt er fram í formi ríkiskuldabréfa. Þetta tryggir báðum bönkum 12% eiginfjárhlutfall, að því er segir í fréttatilkynningu frá fjármálaráðuneytinu. Þar segir að þetta sé í samræmi við fyrirætlanir sem greint hafi verið frá 20. júlí sl. og uppgjörssamninga ríkisstjórnarinnar við skilanefndir Glitnis og Kaupþings sem nú sé lögð lokahönd á. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu er gert ráð fyrir að skrifað verði undir þá í næstu viku.


 

Sala Skipta, móðurfélags Símans, jókst um einn milljarð króna á milli ára eða um 5%. Sala nam 19,8 milljörðum króna samanborið við 18,8 milljarða á sama tímabili árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 4,2 milljörðum króna samanborið við 4,1 milljarð fyrir sama tímabil 2008. EBITDA hlutfall var 21,1%.


 

Lögfræðistofa Reykjavíkur hefur skilað Landsbanka Íslands umboði til að annast hagsmunagæslu fyrir nefndina vegna málefna Exista. Í tilkynningu segir að með þessu vilji Lögfræðistofa Reykjavíkur stuðla að frið um störf skilanefndarinnar.


 

Fjármálaeftirlitið hefur vísað fimm málum til ríkissaksóknara vegna meintra brota á þagnarskyldu 58. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Hér er allt um að ræða mál er varðar bankaleynd. Þau mál sem nú eru til skoðunar tengjast birtingu trúnaðarupplýsinga í dagblöðum.


 

Á kröfuhafafundi Hf. Eimskipafélags Íslands í dag voru greidd atkvæði um nauðasamningsfrumvarp félagsins.Atkvæði féllu þannig að 100% kröfuhafa greiddu atkvæði með frumvarpinu og var það því samþykkt samhljóða.


 

Afkoma Icelandair Group fyrstu 6 mánuði ársins sýnir betri niðurstöðu en áætlanir gerðu ráð fyrir, þrátt fyrir krefjandi  rekstrarumhverfi segir í frétt félagsins. 


 

styrking krónunnar og lækkun vaxta er lykilatriði en öllu púðri eytt í Icesave málið


 

árstíðaleiðrétt atvinnuleysi eykst þó atvinnulausum fækki um sinn á skrá Vinnumálastofnunar


 

Meðal þeirra atriða sem eru til skoðunar varðandi hagræðingu í rekstri eignarhaldsfélagsins Exista er að færa starfsemi sem nú er hjá móðurfélaginu út til dótturfélaganna. Þannig telja menn unnt að minnka rekstrarkostnað Exista enn frekar eins og kröfuhafar hafa óskað.


 

Skrifað hefur verið undir samning á milli LOB ehf. í Borgarnesi og skiptastjóra að þrotabúi Loftorku Borgarnesi um kaup á rekstri, tækjum, búnaði og birgðum félagsins.


 

byrjað verður að steypa nýja brú yfir Langá í Hnífsdal í næstu viku


 

Þegar útlit var fyrir í nótt að þverpólitísk sátt væri að nást í fjárlaganefnd Alþingis um fyrirvara við frumvarpið um Icesave-ríkisábyrgðina hætti Samfylkingin við.


 

Verðbólguspá IFS greiningar fyrir júlí hljóðar upp á 0,7% hækkun vísitölu neysluverðs. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 11,1%. Verðbólgan síðastliðna 3 mánuði mun mælast 9,4% á ársgrundvelli ef spá þeirra gengur eftir.


 

Landsbankinn sækir um nokkurra vikna frest


 

Að sögn Lofts Ágústssonar, markaðsstjóra hjá Ingvari Helgasyni hf., er fyrirtækið enn að bjóða bíla á lækkuðu verði en félagið hefur selt nýja eftirársbíla á tilboðskjörum síðan í maímánuði. Að sögn Lofts hafa viðbrögðin verið góð og ríflega 600 bílar selst.


 

KPMG í Bretlandi og á Íslandi vinnur nú að beiðni erlendra kröfuhafa að endurskoðuðu mati á virði eigna Exista við gjaldþrot. Þetta kemur fram í bréfi Lýðs Guðmundssonar, stjórnarformanns Exista, til skilanefndar Landsbankans. Þar segir hann að bráðabirgðaniðurstaða bendi til þess að endurheimtur kröfuhafa verði á bilinu 1-7%.


 

aukning í þorski, ýsu og síld, en minni veiði á makríl, ufsa og karfa


 

ákveðið að heita umsækjendum trúnaði segir stjórnarformaður


 

mikilvægustu hagsmunir heimila og fyrirtækja eru krónan haldist stöðug


 

Nout Wellink, seðlabankastjóri Hollands, mun verða yfirheyrður af hollenska þinginu í september, þar sem hann verður látinn útskýra hlut seðlabankans í falli íslenska Icesave-bankans.


 

verðbólga hjaðnar hægar og viðskiptahallinn verður 7% á árinu


 

Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins, segir að veikt gengi krónunnar endurspegli veika stöðu efnahagslífsins.


 

Vegagerðin hefur samið við verktakafyrirtækið Vélaleigu AÞ ehf. í Reykjanesbæ um að klára lagningu vegar um Gjábakkaveg á Lyngdalsheiði sem Klæðning hafði haft með höndum.


 

Plastiðjan festi nýlega kaup á nýrri vél sem framleiðir meðal annars jógúrt- og skyrdollur, drykkjarmál og fleiri álíka ílát. Þá keypti fyrirtækið einnig nýlega 6 lita vél til að prenta á dollur og drykkjarmál.


 

„Að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum í 12% er alveg út í hött enda blæðir fyrirtækjum og heimilum áfram á meðan að sparifjáreigendur og erlendir jöklabréfaeigendur græða á tá og fingri. Þess má geta að Ungverjar, sem eru í meiri klípu en við, lækkuðu um 100 punkta þann 27. júlí niður í 8.5% en þess má geta að IMF er með Ungverja Í gíslingu eins og okkur," sagði Ragnar Þórisson, vogunarsjóðsstjóri hjá Boreas Capital í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Þetta var ein stór bóla, segir forstjóri FME


 

Hola í höggi, nýtt sérblað sem fylgir Viðskiptablaðinu, hefur göngu sína í dag. Hola í höggi mun koma út mánaðarlega og eins og sjá má á því blaði sem lesendur hafa nú fengið í hendur er lagður metnaður bæði í innihald og útlit. Hola í höggi kappkostar að bjóða kylfingum og öðrum áhugasömum upp á áreiðanlega en líflega umfjöllun um golfleikinn, fólkið, sveifluna, vellina, afrekin, söguna, ferðalögin og kylfurnar. Í Holu í höggi verða faglegar úttektir, viðtöl og margt fleira.


 

Ólíkt hafast þjóðirnar að - á meðan stýrivextir eru óbreyttir á Íslandi hafa Ungverjar og Tyrkir verið að lækka vexti sína en Ungverjar eru rétt eins og Íslendingar undir aðgerðaáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ragnar Þórisson, sjóðsstjóri hjá Boreas Capital, segir að þróun mála þar sýni að Íslendingar séu á rangri leið.


 

aukin varahlutasala hefur unnið upp samdrátt í þjónustu við verktaka og iðnað


 

meira selt af nýrri vinnuvélum og trukkum en áður


 

Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 12%. Þetta kemur ekki á óvart og er í samræmi við spár um vaxtaákvörðunina.


 

Gjaldfellingar lána dynja nú yfir eignarhaldsfélagið Exista en félagið gat ekki greitt vaxtaafborgun af lánum sínum hjá Landsbankanum í apríl síðastliðnum. Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Exista, hefur ritað skilanefnd Landsbanka Íslands bréf þar sem óskað er eftir því að nefndin falli frá gjaldfellingu lána á félagið frá 20. júlí síðastliðnum. Vísar Lýður til þess að stefnt sé að fundi með öllum kröfuhöfum Exista fyrir lok þessa mánaðar. Eftir því sem komist verður næst verður þessi ósk ekki tekin til greina og líklegt að bankinn hefji innheimtuaðgerð með því að stefna til greiðslu eða jafnvel óska eftir kyrrsetningu eigna.


 

ef menn ætla að bjarga krónunni þá fórna menn heimilunum og fyrirtækjunum


 

Gunnar Þ. Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, segir í samtali við Viðskiptablaðið að eftirlitið hafi fengið rafræn gögn um kynningu á lánamálum Kaupþings frá 25. september sl. til sín um áramót. Hann segir að gögnin hafi verið send eftirlitinu aftur eftir það en vísar því algjörlega á bug að eftirlitið hafi lekið þeim.


 

Embætti sérstaks saksóknara flytur í nýtt húsnæði um miðjan mánuðinn. Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, segir að verið sé að stækka embættið og bæta aðstöðuna.


 

Hagfræðideild Landsbankans spáir óbreyttum stýrivöxtum á morgun, en þá er vaxtaákvörðunardagur Seðlabankans. Í Hagsjá Landsbankans segir að miðað við rökstuðning fyrir síðustu vaxtaákvörðun peningastefnunefndar og þróun mála frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi spái Hagfræðideild Landsbankans óbreyttum stýrivöxtum í 12%.


 

Stjórnarfrumvarp um heimild til að kyrrsetja eignir aðila sem eru til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur verið lagt fram á Alþingi. 


 

Steinar Þór Guðgeirsson, formaður skilanefndar Kaupþings, staðfestir að Guðni Níels Aðalsteinsson, sem vikið var úr skilanefnd, verði ekki ráðinn áfram til starfa fyrir nefndina.


 

Gert er ráð fyrir því að Guðni Níels Aðalsteinsson, fyrrverandi yfirmaður fjárstýringar hjá Kaupþingi, verði áfram í stjórn hins danska FIH banka, samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins.


 

talsverð aukning frá fyrra ári segir framkvæmdastjóri Rúmfatalagersins


 

Gengið hefur verið frá því að Ársæll Hafsteinsson og Sigurjón Geirsson starfi áfram sem ráðgjafar skilanefndar Landsbankans eftir að þeir víkja sæti úr sjálfri nefndinni. Páll Benediktsson, upplýsingafulltrúi skilanefndarinnar, segir að þetta sé gert að ósk kröfuhafa bankans. Þar með hafi kröfuhafarnir fengist aftur að samningaborðinu.


 

það er enginn rekstur sem stendur undir svona vöxtum


 

Bjartsýnustu spár liðins vetrar gerðu ráð fyrir að kreppan yrði djúp en stutt og að byrjað yrði að birta til á komandi vetri. Þær spár gerðu ráð fyrir hraðari endurskipulagningu hagkerfisins en raun hefur orðið á og botninum verður líklega ekki náð fyrr en um mitt næsta ár. Þetta kemur fram í nýrri ársfjórðungsskýrslu IFS Greiningar um efnahagsmál.


 

Endurfjármögnun Landsbankans mun varla nást fyrir 14. ágúst, segir Þorsteinn Þorsteinsson, sem leiðir samninganefnd stjórnvalda gagnvart skilanefndum föllnu bankanna þriggja.


 

Icesave-samningarnir geta ekki veitt breska eða hollenska tryggingarsjóðnum aukinn forgang eða rétt umfram aðra kröfuhafa til úthlutunar úr þrotabúi Landsbankans. Samningarnir binda því ekki hendur skiptastjóra eða annarra kröfuhafa við meðferð og úthlutun fjármuna úr þrotabúinu.


 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á Alþingi rétt í þessu að menn gerðu sér ekki nægilega mikla grein fyrir efnahagslegri stöðu Íslendinga samþykkti Alþingi ekki Icesave-ríkisábyrgðina.


 

Gunnar Þ. Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, segir að FME sé að skoða hvort kæra eiga formlega birtingu og leka lánabókar Kaupþings til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra. Tekin verði ákvörðun um það í vikunni.


 

Formaður Sjálfstæðisflokksins vill nýjar viðræður


 

Ungt íslenskt hátæknifyrirtæki er í þann munn að kynnir nýja uppfinningu í fiskflokkun. Um er að ræða fyrsti flokkara sinnar tegundar í heiminum. Er honum ætlað að auka mjög sjálfvirkni og hagkvæmni í pökkun. Það er Vikenco, leiðandi fyrirtæki í norsku laxeldi, sem er fyrsti kaupandinn segir í tilkynningu.


 

„Við höfum verið að skoða nokkur mál þar sem við erum sannfærð um að um markaðsmisnotkun var að ræða og það eru fleiri á leiðinni,“ segir Gunnar Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, í viðtali við Financial Times. Blaðið hefur eftir Gunnari að stofnunin sé sannfærð um að „alvarleg“ markaðsmisnotkun hafi átt sér stað og að hann hafi heitið því að hafa uppi á hinum brotlegu.


 

Bretar og Hollendingar gáfu leyfi fyrir því að netreikningar sem báru ofurvexti voru boðnir út í löndunum. Það voru einnig Bretar og Hollendingar sem áttu að hafa eftirlit með lausafé í útibúunum, en eins og kunnugt er knésetti lausafjárskortur Landsbankann.


 

Teleghrap fjallar um væntanlega bók Ármanns Þorvaldssonar


 

Ekki verður ráðið af efni Icesave-samninganna að tekið hafi verið  „tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem Ísland er í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera Íslandi kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfi sitt“, eins og fram hafi komið í hinum sameiginlegu viðmiðum sem samþykkt hafi verið hinn 14. nóvember 2008 fyrir milligöngu Frakklands að lögð skyldu til grundvallar lausnar deilunnar.


 

er aðeins fimmtungur af veltunni árið 2007


 

Það sem af er ári hefur Seðlabankinn selt gjaldeyri fyrir rúma 10 milljarða króna, um 60 milljónir evra. Á fjórða fjórðungi í fyrra seldi Seðlabankinn margfalt meira, eða 330 milljónir evra af gjaldeyrisvaraforðanum. Töluvert minna af forðanum hefur því farið í inngrip síðustu mánuði en fyrstu mánuðina eftir hrun, að því er segir í Hagsjá hagfræðideildar Landsbankans.


 

Fjármálaeftirlitið hefur falið efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra að fylgja eftir málinu í kringum leka og birtingu lánabóka Kaupþings. Þetta upplýsir Gunnar Þ. Andersen, forstjóri FME, í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið hefur auglýst laus til umsóknar embætti þriggja sjálfstæðra saksóknara við embætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr. 80/2009, er tóku gildi í dag.


 

Skattrannsóknarstjóra verður heimilt samkvæmt frumvarpi sem fjármálaráðherra hyggst leggja fram á Alþingi að krefjast kyrrsetningnar á eignum til tryggingar greiðslu væntanlegrar skattkröfu, fésektar og sakarkostnaðar í málum sem hann rannsakar ef hætta þykir á að eignum verði ella skotið undan eða þær glatist eða rýrni að mun.


 

Iðnaðarráðherra, Katrín Júlíusdóttir og forstjóri Norðuráls, Ragnar Guðmundsson munu í dag undirrita fjárfestingarsamning vegna álvers í Helguvík.


 

Róið er að  því öllum árum að ná þverpólitískri sátt um Icesave-málið á Alþingi. Fundur stendur nú yfir með fulltrúum stjórnar og stjórnarandstöðu. Mikil óvissa ríkir þó enn um niðurstöðuna.


 

Theo Hoen, forstjóri Marels, sagði á uppgjörsfundi félagsins í morgun að það hefði fengið góðan stuðning hjá íslensku bönkunum við endurfjármögnun og lengingu lána á öðrum fjórðungi. Markaðsaðstæður hefðu verið erfiðar en bankarnir hefðu staðið með félaginu og stuðningur þeirra hefði skipt miklu.


 

Nærri tvö hundruð manns vinna hjá gömlu bönkunum þremur, þ.e.a.s. Landsbankanum, Glitni og Kaupþingi, auk skilanefndarmanna og slitastjórna.


 

Ástand á lykilmörkuðum Marels hefur þokast til betri vegar og staða pantana hefur batnað um 17% á milli ársfjórðunga. Pantanastaðan er þó enn undir viðmiðum frá árinu 2008. Þetta kemur fram í uppgjörstilkynningu Marels fyrir annan ársfjórðung. Þar segir að pantanir skili sér í tekjum á 2-6 mánuðum og að aukningin endurspegli sterka stöðu Marels sem leiðandi fyrirtækis á markaði, sem og hagstæðar breytingar á neysluvenjum og bætt rekstrarumhverfi viðskiptavina.


 

Á hluthafafundi Icelandair Group sem hófst klukkan 16 í dag og lauk fyrir skömmu náðu minni hluthafar fram breytingum á tillögu sem lá fyrir fundinum og hefði getað þýtt mikla þynningu hlutafjáreignar þeirra.


 

Stefnt er að því að ná samstöðu allra flokka á þingi um afgreiðslu frumvarpsins um Icesave-ríkisábyrgðina, segir Björgvin G. Sigurðsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar.


 

Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, segist ekki líta svo á að Júlíus Pálsson, fyrrverandi eigandi Heklu Travel - ferðaskrifstofunnar, eigi inni árangurstengdar greiðslur hjá Fons.


 

Frjálshyggjufélagið telur að hlutdrægari fjölmiðill en Ríkisútvarpið sé vandfundinn. Þar með sannist að ríkisrekstur fjölmiðils sé óþarfur.


 

Vöruskiptin í júlí voru jákvæð um 6,4 milljarða króna, samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Vísbendingar eru um minna verðmæti útfluttra sjávarafurða, meira verðmæti útfluttra iðnaðarvara og meira verðmæti innflutts eldsneytis í júlí en júní í ár, að því er segir í frétt Hagstofunnar. Þar kemur fram að útflutningur í júlí hafi numið 41,3 milljörðum en innflutningur 34,9 milljörðum.


 

Hætt er við að frekari tafir en orðnar eru við stóriðjuuppbyggingu hérlendis geti skaðað grundvöll samkomulags um stöðugleika á vinnumarkaði.


 

Ísland hefur skipað sér í flokk fimm annarra ríkja sem hafa nú drepið á dyr Evrópusambandsins með formlegum hætti. Í gegnum tíðina hafa mörg ríki þurft að bíða lengi eftir svari. Stundum hefur skipan mála á heimilinu breyst umtalsvert meðan beðið er svars.


 

Guðbjartur Hannesson, formaður fjárlaganefndar Alþingis, kveðst ekki líta svo á að þeir fyrirvarar sem sé í skoðun að setja við Icesave-ríkisábyrgðina séu til þess fallnir að fella Icesave-samningana sem undirritaðir voru við Hollendinga og Breta í byrjun júní.


 

Icelandair boðar til hluthafafundar í dag og minni hluthafar óttast að verða þurrkaðir út. Þetta kemur fram í fréttaskýringu í Viðskiptablaðinu í dag, fimmtudag, þar sem segir frá átökum á milli minni hluthafa og ríkisbanka sem nú fer með meirihluta atkvæða.


 

Fyrsti áfangi áætlunar um afnám gjaldeyrishaftanna - afnám hafta á innstreymi fjármagns - verður í fyrsta lagi 1. nóvember 2009, að mati Seðlabanka Íslands. Ákveðin skilyrði þurfa þó að vera uppfyllt fyrir þann tíma.


 

Að sögn Gunnars Þ. Andersen, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, er það skylda eftirlitsins að rannsaka öll brot á þagnarskyldu. ,,Þegar slíkar upplýsingar eru birtar úr lánabókum bankanna, hvaða banki sem það er, þá rannsökum við það því þetta er lagabrot,“ sagði Gunnar.


 

Í tilkynningu frá Exista kemur fram að félagið dró úr lánum sínum hjá Kaupþingi yfir árið 2008 og greiddi niður lán sem nemur um 20 milljörðum króna á síðasta ársfjórðungi fyrir fall bankans. Í lok september 2008 námu lánveitingar frá Kaupþingi banka hf. um 16% af heildarlánsfjármögnun Exista hf. segir í tilkynningu félagsins.


 

Það hefur legið fyrir frá fyrsta degi að lán Norðurlandanna fjögurra til Íslendinga færu í að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans, að sögn Jóns Sigurðssonar, aðalsamningamanns Íslendinga gagnvart Norðurlöndunum.


 

Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra segist helst vilja sjá þverpólitíska niðurstöðu um Icesave-ríkisábyrgðina á Alþingi. „Við eigum að láta einskis ófreistað til að sú gæti orðið niðurstaðan," segir hann í samtali við Viðskiptablaðið.


 

„Þetta á eftir að versna áður en það verður betra," er haft eftir Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra í danska vefmiðlinum borsen.dk í dag.


 

Heildarviðskipti með skuldabréf námu tæpum 328 milljörðum í júlí sem svarar til 14,2 milljarða veltu á dag. 


 

Heildarviðskipti með hlutabréf í Kauphöll Íslands námu tæpum 5.316 milljónum í júlí eða tæpum 150 milljónum á dag. 


 

Fellihýsi, hjólhýsi og húsbílar eru nánast uppseld hjá Seglagerðinni Ægi. Þrjú fellihýsi, fimm hjólhýsi og einn húsbíll eru enn til, en um 150 einingar af nýjum fellihýsum, hjólhýsum og húsbílum hafa selst í ár. Þetta er svipuð sala og í fyrra, segir Björgvin Barðdal, framkvæmdastjóri í samtali við Viðskiptablaðið, en hann bætir því við að þá hafi salan reyndar verið léleg.


 

Danskir fjölmiðlar fjalla mikið um þær upplýsingar sem finna má í lánabókum Kaupþings. Þar má finna upplýsingar um 61 viðskiptavin danska dótturfyrirtækisins FIH. Þar á meðal eru fyrirtæki eins og Carlsberg, Dong, TDC, Arla og A.P. Möller Mærsk. Lán til þessara dönsku fyrirtækja námu 45 milljörðum danskra króna.


 

20% landsmanna er hlynntur Icesave-frumvarpi ríkisstjórnarinnar um ríkisábyrgð en 68% landsmanna er andvígur. Þetta er niðurstaða skoðanakönnunar sem Capacent-Gallup gerði fyrir Andríki, að því er segir í tilkynningu.


 

Sigurður Einarsson, fv. stjórnarformaður Kaupþings, segir að skýrslan um stærstu lántakendur sem lekið hefur verið, sýni að Kaupþing hafi staðið ágætlega  í lok september í fyrra, raunar betur en margir evrópskir bankar. Þetta kemur fram í grein í Fréttablaðinu í dag. „Veð bankans og tryggingar voru enn vel rúm sem er athyglisvert í ljósi þess að markaðir höfðu verið í nær frjálsu falli mánuðina á undan. Enda er bókað í fundargerð stjórnar að eftir yfirferð skýrslunnar væri staða bankans betri en menn höfðu þorað að vona miðað við aðstæður.“


 

Raungengi íslensku krónunnar lækkaði um 0,7% í júlí, samkvæmt nýjum tölum frá Seðlabankanum, og hefur nú lækkað í fimm mánuði í röð. Það sem af er ári hefur raungengið veikst um 4%, en yfir árið í fyrra lækkaði það um 35,3%. Árið 2007 styrktist það hins vegar um 6,3%.


 

Tékkneska lyfjaeftirlitið hefur sektað Actavis um jafnvirði rúmlega 5 milljóna króna fyrir að greiða kostnað af dvöl hóps tékkneskra lækna á strandhóteli í Egyptalandi í fyrra, að því er fram kemur í Prague Daily Monitor.


 

Íslendingum gæti fækkað um hálft prósent, eða um 1750, á því 15 ára tímabili sem ætlað er til að greiða lán sem tekin yrðu vegna Icesave-ábyrgðar. Þetta er ein af niðurstöðum greinargerðar sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann fyrir fjárlaganefnd Alþingis og kynnt var í dag. Hagfræðistofnun var fengin til að rýna gögn fjármálaráðuneytis og Seðlabanka vegna svonefndra Icesave-skuldbindinga.


 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra hefur sagt sig úr stjórn félagsins Norðurstígur ehf. og afsalað sér prókúruumboði hjá félaginu.


 

Þar sem lánin frá AGS og Norðurlöndunum tefjast tekur lengri tíma að byggju upp gjaldeyrisvaraforða


 

Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra lagði fram minnisblað á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Þar er farið yfir breytingar á lögum um bankaleynd en ráðuneytið hefur unnið að undirbúningi þess frá því síðla vetrar og verður afrakstur þeirrar vinnu lagður fyrir þingið í haust að sögn ráðherra. Að sögn Gylfa var þetta bara til kynningar og umræðu í ríkisstjórninni í morgun og engin ákvörðun tekin.


 

,,Mér finnst auðvitað mjög óheppilegt ef lánabækur bankanna eru bara komnar út um hvippinn og hvappinn og ég held að það geti ekki verið eðlileg framganga á svona málum," sagði Hermann Guðmundsson, forstjóri N1 en upplýsingar um félög tengd þeim má finna í lánabókum kaupþings sem nú hafa verið gerðar opinberar.


 

Samkvæmt skoðanakönnun Capacent-Gallup, sem gerð var fyrir Andríki, eru 58,3% þeirra sem afstöðu taka andvíg því að Ísland gerist aðili að Evrópusambandinu. 41,7% eru hlynnt aðild.


 

Karl Wernersson, stjórnarformaður Milestone og fv. stjórnarformaður Sjóvár, ritar grein í Morgunblaðið í dag þar sem hann gagnrýnir fjölmiðlaumfjöllun um málefni Milestone, sem hafi í mörgum atriðum verið röng. Hann tiltekur sérstaklega fréttaflutning Stöðvar 2 um að hann hafi flutt mikið fé í erlend skattaskjól á sama tíma og ríkið hafi tekið yfir Glitni sl. haust. Þetta sé uppspuni og lygi frá rótum.


 

Bæði gamla og Nýja Kaupþing hafa ákveðið að falla frá lögbanni sem sett var um helgina á umfjöllun Ríkisútvarpsins um trúnaðarupplýsingar sem láku út um viðskiptavini bankans. Einnig hefur verið ákveðið að höfða ekki staðfestingarmál vegna lögbannsins.


 

Um þriðjungur allra starfandi lækna á Íslandi nú eru konur. Í læknadeild stunda fleiri konur nám en karlar. Ef litið er á aldurshópinn 40 ára og yngri er konur ríflega helmingur en ef aldurshópurinn 60 ára og eldri er skoðaður er hlutfall karla nær 90%. Það er því deginum ljósara að kynjahlutföllin í læknastétt eru að breytast og það hratt segir í samantekt læknafélagsins.


 

Þegar Ólafur Jóhann Ólafssonar, rithöfundur og aðstoðarforstjóri Time Warner fjölmiðlasamsteypunnar, tók sæti sem stjórnarformaður Geysis Green á miðju síðasta ári var það í kjölfar kaupa hans á 2,6% hlut í félaginu. Öfugt við fjárfestanna í Wolfensohn & Co, sem ekki greiddu hlutaféð, gerði Ólafur Jóhann það. Nú hefur hann selt og farið úr stjórn.


 

Gjöld ríkissjóðs reyndust 688 milljarðar króna árið 2008 en árið 2007 námu þau 398 milljörðum króna samkvæmt ríkisreikningi. Hækkun milli ára nam 290 milljörðum króna, 73% eða um 54% að raungildi. Meginskýringin á þessum miklu viðbótarútgjöldum eru veruleg aukning í óreglulegum gjöldum sem áttfaldast milli ára. Þar af eru tapaðar kröfur 192 milljarðar króna.


 

Erfitt er að meta gæði eignasafns Sparisjóðsbankans og Erling Tómasson, löggiltur endurskoðandi, og formaður skilanefndar bankans sagðist lítið geta sagt til um það á þessari stundu þó nokkrir fundir hafi verið haldnir með kröfuhöfum. Komið hefur fram að bankinn hefur leyst til sín A4 ritfangasalan og rekur félagið um þessar mundir. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins námu lánveitingar til félagsins á milli 500 og 600 milljónum króna sem verður að teljast mjög vel í lagt miðað við stærð félagsins.


 

Eftir að hafa verið mest seldi nýi fólksbíllinn þrjá mánuði í röð er Suzuki ekki lengur á meðal tíu mest seldu bílategunda landsins. Subaru er nú á toppnum en hann var í þriðja sæti í júní á eftir Suzuki og Toyota. Toyota kemur fast á hæla Subaru að þessu sinni, með 94 bíla en Subaru seldi 96 bíla. Nissan, sem er frá Ingvari Helgasyni líkt og Subaru, var í þriðja sæti með 51 bíl og Hyundai frá sama umboði var í fjórða sæti með 36 bíla.


 

Innflutningur bíla, sem endurspeglast í tölum Umferðastofu um nýskráningar, heldur áfram að dragast hratt saman á milli ára. Samdrátturinn hefur þó farið minnkandi. Þannig var innflutningur fólksbíla í júlí 38% minni í ár en í fyrra, en í júní var samdrátturinn 64% og í maí 84%. Þessa þróun má sjá á meðfylgjandi línuriti.


 

Verð á hrávörum hefur almennt hækkað mikið frá áramótum, að því er fram kemur í nýrri skýrslu IFS Greiningar um hrávörumarkaði. Í skýrslunni segir að S&P Goldman vísitalan hafi hækkað um fjórðung á þessu ári.


 

„Þetta hefur farið mjög vel af stað," segir Lárus Gunnar Jónasson, annar eigandi veitingahússins Fiskfélagið við Vesturgötu í Reykjavík sem var opnað 13. júní. Flestir gestanna eru Íslendingar en einnig erlendir ferðamenn.


 

Fyrri gjaldþrot nema hundruðum milljóna króna


 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, AGS, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem segir að ríkisstjórn Íslands og starfsfólk AGS hafi náð samkomulagi um stefnumörkun til að styðja við fyrstu endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands og AGS. Samkomulagið sé nú til skoðunar hjá framkvæmdastjórn AGS og verði að því loknu kynnt stjórn sjóðsins til ákvörðunar. Þar sem óformlegt hlé sé gert á störfum stjórnar sjóðsins í byrjun ágúst gæti verið að fundur verði haldinn seint í ágúst eða í byrjun september.


 

Meðalvelta dregst nokkuð saman milli vikna, 12 vikna meðalvelta dregst saman um 43% milli ára


 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra ítrekaði á blaðamannafundi í stjórnarráðinu í gær að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði aldrei verið með „neinar kröfur eða hótanir í mín eyru um að þetta gangi saman Icesave-samningurinn og endurskoðunaráætlunin," sagði hún.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.