*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


janúar, 2010

 

Ný stjórn Íslandsbanka var kjörin á aðalfundi bankans síðastliðinn mánudag


 

Segir aðstæður á innlendum markaði óeðlilegar


 

Tekjur minnka um 4%, viðskiptavild færð niður um 322 milljónir króna


 

Engar fréttir af slysum vegna galla í eldsneytisgjöf


 

Ný könnun Capacent Gallup sem unnin er fyrir ASÍ sýnir að flestir eða 20,5% hafa orðið fyrir því að laun hafa verið skert án breytinga á starfshlutfalli.  Hjá 13,6% hefur starfshlutfall verið skert og ríflega 10% hafa orðið fyrir annarskonar skerðingu á launakjörum. 


 

Félögin Capacent Glacier og systurfyrirtæki þess Glacier Partners í Bandaríkjunum hafa aldrei stundað gjaldeyrisviðskipti og eru á engan hátt tengd fyrirtækinu Glacier Capital Partners. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félögunum sem send er út vegna fréttar Viðskiptablaðsins fyrr í dag um að Glacier Capital Partners sé eitt þeirra félaga sem eru til rannsóknar vegna gjaldeyrisbrasks. Svo virðist sem félögunum hafi verið ruglað saman.


 

Sparisjóðirnir á Íslandi hafa ákveðið að lækka vexti á inn- og útlánum frá og með 1. febrúar n.k. samkvæmt tilkynningu sem send hefur verið út. Lækkunin nemur allt að 0,5%, mismunandi eftir reikningum og tegundum lána.


 

Félag í eigu fyrrum starfsmanna Straums til rannsóknar. Viðurlög allt að tveggja ára fangelsi.


 

Skilum á ítarlegri skýrslu sem endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young hefur unnið að fyrir þrotabú Milestone hefur verið frestað til 15. mars.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar fyrir árið 2009 var heildarverðmæti vöruútflutnings 20,6% minna á síðasta ári en á sama tíma árið áður á föstu gengi. Iðnaðarvörur voru 48,2% alls útflutnings og er þetta annað árið í röð, frá því að skráning á árlegum útflutningi hófst með reglubundnum hætti árið 1862, sem hlutdeild iðnaðarvara er hærri en sjávarafurða.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar voru fyrir allt árið 2009 fluttar út vörur fyrir 497,1 milljarð króna en inn fyrir 409,9 milljarða króna fob (445,4 milljarð króna cif). Afgangur var á vöruskiptunum við útlönd samkvæmt bráðabirgðatölum, reiknað á fob verðmæti, sem nam 87,2 milljörðum en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 8,9 milljarða á sama gengi. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 96,1 milljarði króna hagstæðari en á sama tíma árið áður.


 

Í desember 2009 voru 80 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 75 fyrirtæki í desember 2008, sem jafngildir tæplega 7% fjölgun milli ára. Eftir bálkum atvinnugreina voru flest gjaldþrot eða 26 í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og 15 gjaldþrot í Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum að því er kemur fram í frétt Hagstofunnar.


 

Rekstur Íslenskra verðbréfa skilaði 166 milljóna króna hagnaði eftir skatta á nýliðnu ári. Eignir í stýringu jukust um ríflega 25 milljarða á árinu og stýrir félagið nú 95 milljörðum króna fyrir einstaklinga, félagasamtök og fagfjárfesta. Viðskiptavinum félagsins fjölgaði töluvert á árinu segir í tilkynningu.


 

Í nýlegri ferð viðskiptasendinefndar til Indlands í tilefni af opinberri heimsókn forseta þangað ferðinni hafa fjögur íslensk fyrirtæki skrifað undir samstarfssamning við indversk fyrirtæki, þessi fyrirtæki eru LSRetail sem skrifaði undir samstarfssamning við DVS, Marorka sem skrifaði undir samstarfssamning við Unique Maritime Group, Reykjavik Geothermal sem skrifaði undir samstarfssamning við Thermax og Össur sem skrifaði undir samstarfssamning við Velocity Healthcare.


 

Í viðtali Viðskiptablaðsins við Jón Helga Guðmundsson eiganda Byko kemur fram að tap varð af rekstri Byko í fyrra í fyrsta sinn í sögu félagsins. Að sögn Jóns Helga hefur verslun með byggingavörur dregist saman um 40-50% á Íslandi og stjórnendur Byko hafa orðið að bregðast við því með því að segja upp 35% starfsmanna sem Jón Helgi segir að hafi verið afar sársaukafullt ferli. Hann segist þó vonast til þess að botninum sé náð og ekki þurfi að koma til frekari uppsagna þar.


 

Metfjöldi sótti ráðstefnuna „Best of TechEd & Convergence 2010“ sem haldin var í Reykjavík dagana 26. og 27. janúar.


 

Í ítarlegu viðtali í Viðskiptablaðinu í dag við Jón Helga Guðmundsson, stjórnarformann Norvik Banka í Lettlandi, kemur fram að festar undirliggjandi eignir fjárfestingafélagsins Straumborgar séu í ásættanlegu standi í dag. Miklu munar að Norvik Banka í Lettlandi hefur náð að komast í gegnum verstu kreppuna og var rekinn með hagnaði á síðasta ári. "Við reiknum með að árið 2010 verði erfitt en svo má búast við að fari að birta til aftur. Við teljum okkur vera komin vel í gegnum skaflinn þar og aðrar undirliggjandi eignir eru bara nokkuð góðar."


 

háir stýrivextir hafa mjög neikvæð áhrif á fyrirtækin í landinu


 

þar fyrir utan er nú áætlað að húsið kosti 17,5 milljarða


 

Breski tryggingasjóðurinn áætlar að 50 til 70 prósent fáist upp í kröfur á KSF


 

 Skiptastjóri Fons, Óskar Sigurðsson hdl., hyggst höfða þrettán riftunarmál vegna arðgreiðslna út úr Fons á síðustu tveimur árunum fyrir hrun. Í ellefum málum hefur stefnan verið birt en tvö málanna eru í undirbúningi.


 

Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands sagði í samtali við CNBC sjónvarpsstöðina í gærkvöldi að Íslendingar munu minnast Gordons Brown forsætisráðherra Bretland næstu aldirnar vegna framkomu hans í Icesave-deilunni. Ólafur sagði gremju Íslendinga beinast að því hvernig Bretar beittu hryðjuverkalögum gegn íslenskum stjórnvöldum og Seðlabankanum og settu þar með vinaþjóð og stofnaðila NATO í flokk með talibönum. Í framhaldinu hefði Brown sagt við alþjóðlegar sjónvarpsstöðvar að Íslnd væri gjaldþrota. Það væri algjör vitleysa og ábyrgðarlaust af honum að halda því fram. Í kjölfarið hefðu fyrirtæki um allan heim, sem áttu í viðskiptum við íslensk fyrirtæki, lokað á viðskipti sín og aukið frekar á vandann.


 

Orkuveitan tapar allt að fjórum milljörðum á aðkomu sinni að HS


 

Tryggingasjóður innstæðueigenda í Bretlandi  (FSCS) hefur þurft að greiða út 508 milljónir punda, um 104 milljarða króna, til þeirra sem áttu innstæður í Heritable bankanum þar í landi.


 

Nýskráð hluta- og einkahlutafélög voru 2.642 á síðasta ári og fjölgaði um tæp 3% frá árinu 2008 þegar 2.571 ný félög voru skráð samkvæmt samantekt Hagstofunnar. Skipting nýskráninga eftir landsvæðum er nokkuð svipuð á milli ára en sem fyrr eru flestar nýskráningar á höfuðborgarsvæðinu eða 72%.


 

Lárus Welding skrifaði sjálfur undir samninga við Pálma Haraldsson


 

Sveitarfélagið Álftanes getur ekki staðið við skuldbindingar sínar, þrátt fyrir hagræðingu í rekstri og skuldbreytingu lána og niðurfellingu skuldbindingar við Búmenn og Ris.


 

Ólafur og stjórnendur Samskipa, í gegnum SMT Partners, eignast Samskip eftir endurskipulagningu


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.294,8 milljörðum króna í lok desember og lækkuðu um 8,1 milljarð króna milli mánaða.


 

Lánasjóður sveitarfélaga hefur ákveðið að efna til útboðs á skuldabréfaflokknum LSS150224.


 

Vegagerðin vinnur nú að því að undirbúa útboð vegna breikkunar Suðurlandsvegar og Vesturlandsvegar. Ríkisstjórnin hefur heimilað útboðin og framkvæmdir munu dreifast á tvö ár þ.e.a.s. árin 2010 og 2011.


 

Segja makaskipti hafa búið til gervi stöðugleika á fasteignamarkaði


 

Viðbrögð á skuldabréfamarkaði við stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans eru í grófum dráttum í takti við það sem vænta mátti. Í rauninni má segja að skuldabréfafjárfestar hafi tekið forskot á sæluna í gær í kjölfar frétta af óvæntri lækkun vísitölu neysluverðs.


 

Af þeim meginverkefnum sem framundan eru í hagstjórninni eru ríkisfjármálin mest krefjandi. Þetta kom fram í máli Björns Rúnars Guðmundssonar, skrifstofustjóri í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu, á morgunverðarfundi Samtaka atvinnulífsins í morgun. Björn Rúnar taldi að miðað við stöðuna í dag sé erfiðasti hjallinn eftir í efnahagsmálum þjóðarinnar.


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækka í 8,0%. Hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum verða 9,25%. Vextir á lánum gegn veði til sjö daga verða 9,5% og daglánavextir 11,0%.


 

Stjórn Landic Property hf. hefur óskað eftir því að bú félagsins verði tekið til gjaldþrotaskipta við Héraðsdóm Reykjavíkur.


 

IFS Greining spáir því að Seðlabankinn lækki stýrivexti um 100 punkta en innlánsvexti um 50 punkta en Seðlabankinn kynnir vaxtaákvörðun sína á morgun.


 

Velta með skuldabréf nam í dag 19,9 milljörðum króna sem er mesta dagsvelta það sem af er þessu ári.


 

Áhrif skattahækkana á vöruverð minni en IFS Greining gerði ráð fyrir en mesta óvissan í verðbólguspám hefur þó verið fasteignaliðurinn.


 

Seðlabanki Íslands hefur nú gott tækifæri til þess að lækka vexti í framhaldi af nýjustu verðbólgumælingu Hagstofu Íslands fyrr í dag segir í ályktun Samtaka atvinnulífsins. Þar segir að reynsla undanfarinna ára hafi sýnt að geta Seðlabankans til að ráða niðurlögum verðbólgu með vaxtahækkunum er afar lítil.


 

Ölögleg hlutafjáraukning, tilfærsla á eignarhlut í Bakkavör og niðurfellingar til rannsóknar


 

Lækkun vísitölu neysluverðs nú eykur líkur á því að stýrivextir Seðlabankans verði lækkaðir á morgun segir Greining Íslandsbanka. Peningastefnunefnd bankans fundar nú í dag og mun tilkynna á morgun um ákvörðun sína.


 

Mikið fjör hefur verið á skuldabréfamarkaði það sem af er degi í kjölfar birtingar á vísitölu neysluverðs fyrir janúar.


 

40% svarenda í nýlegri könnun Miðlunar telja að tryggð þeirra við vörumerki hafi minnkað eftir hrun. Könnun Miðlunar var gerð í desember síðastliðnum. 7,4% svarenda sögðu að tryggð við fyrirtæki hefði aukist. 51,9% sögðu að tryggðin hefði staðið í stað og 40,7% sögðu að hún hefði minnkað.


 

Serious Fraud Office leitar hjá íslenskum aðilum í Bretlandi


 

Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í janúar 2010 lækkaði um 0,3% frá fyrra mánuði.


 

Opinberir starfsmenn, embættis- og stjórnmálamenn, þar á meðal fá að svara fyrir sig


 

ISB Holding er stjórnað af skilanefnd Glitnis


 

Frá og með 27. janúar geta fyrirtæki og einstaklingar í rekstri sem eru í viðskiptum við Íslandsbanka Fjármögnun fengið lækkun á höfuðstól eignaleigusamninga í erlendri mynt. 


 

Boðað hefur verið til aðalfundar Íslandsbanka í höfuðstöðvum bankans við Kirkjusand klukkan tvö í dag. Boðunin ber nokkuð brátt að og á að kjósa nýja stjórn yfir bankann.


 

Áhugi íslenskra fjárfesta á löngum óverðtryggðum ríkisskuldabréfum hefur síst dvínað þrátt fyrir aukna óvissu um þróun skammtímavaxta og efnahagsmála næsta kastið.


 

Frestast vegna umfangs en verður vonandi birt snemma í febrúar


 

Kauphöllin hefur samþykkt beiðni Landsvaka hf. um töku skuldabréfa í flokki LPE1 C og LPE1 D úr viðskiptum. Skuldabréfin voru gefin út af Landsbankanum Private Equity.


 

Bakkavör borgar skuldabréfaeigendum sínum um 100 milljarða til að halda bræðrunum inni


 

Tæknifyrirtækið Stjörnu-Oddi hefur nú auglýst eftir nýjum starfskröftum sem koma til viðbótar nýráðningum á síðasta ári. Að sögn Sigmars Guðbjörnssonar, stofnanda og framkvæmdastjóra félagsins, hefur það ávallt lagt mikla áherslu á að skila hagnaði á sama tíma og stefnt er að innri vexti. Sigmar sagði að  undanfarin fimm ár hefði reksturinn skilað hagnaði og sagðist hann reikna með að árið 2009 verði einnig hagnaður sem verður þá sjötta árið í röð ein sog kom fram í síðasta Viðskiptablaði.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu nam í liðinni viku 1.178 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands en í vikunni á undan nam veltan 727 milljónum króna og eykst veltan því um 62% á milli vikna.


 

Íslenskir fjárfestar hafa gengið frá sölu á norska félaginu Viking Redningstjeneste sem er leiðandi fyrirtæki í Noregi á sviði vegaþjónustu. Það var  systurfélag Frumherja hf. sem seldi.


 

Afkoma bankans síðustu 3 mánuði liggur fyrir


 

Slitastjórn SPRON selur lausafjármuni úr þrotabúi sparisjóðsins í geymsluhúsnæði að Kistumel 14 á Kjalarnesi á laugardag og sunnudag milli kl. 11:00 og 17:00. Á boðstólum eru ýmsar skrifstofuvörur, tölvur og raftæki og einnig húsbúnaður, eins og nánar greinir á heimasíðu SPRON,www.spron.is. Sem dæmi má nefna borð, skápa, stóla, sófa, ísskápa, örbylgjuofna, borðbúnað o.fl. Vörurnar hafa verið notaðar í útibúum SPRON á höfuðborgarsvæðinu, sumar eru nýjar, aðrar eldri. Almennt er um mjög vandaðar vörur að ræða.


 

10% hagræðingarkrafa rennur í ríkissjóð


 

Tortólafélag sem gerir 317 milljarða kröfu í eigu eins helsta viðskiptafélaga Kaupþings


 

Kvos hf. hefur selt Infopress Group (IPG) sem rekið hefur prentsmiðjur í Ungverjalandi og Rúmeníu. Í tilkynningu kemur fram að ákveðið hafi verið að selja þessa starfsemi nú þó upphaflega hafi ekki verið fyrirhugað að selja á þessum tímapunkti. Birgir Jónsson, sem stýrt hefur Infopress Group hverfur frá störfum fyrir Kvos hf. um næstu mánaðamót.


 

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hefur verið falið að annast sölu á öllu hlutafé í Bílaleigu Flugleiða ehf. en félagið hefur einkarétt á að nota og markaðssetja vörumerkið Hertz samkvæmt samningi við Hertz International.


 

kaupmáttur launa ekki rýrnað jafn mikið á einu ári og 2009 í a.m.k. tvo áratugi


 

Kvikmyndaverið Atlantic Studios opna á Ásbrú í Reykjanesbæ á morgun. Kvikmyndaverið er mjög glæsilegt og með mikla þjónustu í námunda og getur boðið upp á aðstöðu jafnt á við það besta í Evrópu.


 

Stjórn Ríkisútvarpsins (RÚV) harmar ályktun flokksráðs VG um síðustu helgi og hafnar þeim aðdróttunum sem þar er beint að starfsfólki og starfsemi RÚV.


 

Leitað er leiða til þess að vinna úr erfiðri skuldastöðu einstaklinga og heimila


 

starfar áfram undir nafni deCODE genetics


 

Aðalfundur Barra hf. samþykkti að auka hlutafé félagsins en skuldir félagsins hækkuðu mjög verulega á síðasta rekstrarári. Var gripið til fjárhagslegrar endurskipulagningar, skuldir afskrifaðar og breytt í hlutafé. Kaupþing banki og Byggðastofnun komu að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins.


 

Raunkostnaður leikskólanna í Reykjavík um 8 milljarðar


 

Sala Karls Steingrímssonar á Skúlagötu 51 til kínverska sendiráðsins hefur verið talsvert í umræðunni og er orðið að lögreglumáli. Eftir því sem komist verður næst hyggjast Kínverjar halda húsinu þótt augljóst sé að það hefði verið hægt að fá það 300 milljónum krónum ódýrara en raun ber vitni.


 

Langvarandi atvinnuleysi meðal lög- og verkfræðinga aldrei verið meira


 

Viðtal við Viðar Þorkelsson í Viðskiptablaðinu í dag


 

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjanesbæjar er áætlað að byggja 4.800 íbúðir á næstu árum, þó er rúm fyrir fleiri ef eftirspurn skapast.


 

Erlendir markaðir hafa tekið Össuri opnum örmum


 

Vonir bundnar við að eitthvað fáist fyrir prentsmiðju í Rússlandi


 

Meina þingnefnd að koma vegna Icesave


 

mun nú einbeita mér að Vélum & þjónustu


 

Mikill samdráttur í fjárfestingum atvinnuveganna á síðasta ári og takmörkuð áform um fjárfestingar á árinu 2010 valda því að ástæða er til þess að hafa áhyggjur af þróuninni í atvinnumálum segir í nýrri samantekt hjá Samtökum atvinnulífsins. Óvissa um framtíðina, háir vextir, gjaldeyrishöft, skattahækkanir og minnkandi kaupgeta stuðla almennt að slæmu andrúmslofti fyrir fjárfestingar.


 

Fjárfestar á skuldabréfamarkaði hafa sýnt íbúðabréfum meiri áhuga en ríkisbréfum það sem af er árinu. Frá áramótum hefur krafa fyrrnefndu bréfanna lækkað um 11-34 punkta á meðan krafa þeirra síðarnefndu hefur hækkað um 5-18 punkta.


 
Innlent
20. janúar 2010

Kraftvélar gjaldþrota

Kúnnarnir mínir eru allflestir dauðir og tekjurnar farnar segir eigandinn


 

Velta samkvæmt VSK skýrslum staðfestir að mikill samdráttur er í mörgum greinum atvinnulífsins. Nýjar tölur um veltuna í sept.-okt. 2009 sem Hagstofan birti í morgun sýna að mikill samdráttur er í greinum sem tengjast fjárfestingu og einkaneyslu. Velta í útflutningstengdum greinum er hins vegar ágæt.


 

Samkomulag hefur tekist á milli Orkuveitu Reykjavíkur og fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkisins, um kaup OR á 20% hlut ríkisins í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar (HAB).


 

Ragna Árnadóttir dómsmála- og mannréttindaráðherra hefur ákveðið að sameina starfsemi Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands eigi síðar en um næstu áramót að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Aðalfundur tekur ákvörðun um framhaldið seinna í vor


 

Segja fyrirhugaðar aðgerðir fjármálaráðherra brjóta í bága við stjórnarskrá


 

Reykjavík Geothermal gerir samning við Ambata Capital Partners


 

Hefur lækkað um 12% á 12 mánuðum


 

Nýr eigandi West Ham ómyrkur í máli í útvarpsviðtali við BBC


 

Verne Holdings ehf., sem hefur nú fengið heimild til að reisa nýtt gagnaver á Suðurnesjum, er skráð á Íslandi með stofnfé frá General Catalyst Partners og Novator. Félagið hefur verið að bæta við fjárfestum og hyggst fjölga þeim enn frekar. Verne Holdings ehf. er einkahlutafélag, skráð á Íslandi.


 

Bakkavör Group hf. hefur verið veitt heimild til að leita nauðasamnings við kröfuhafa sína í samræmi við fyrri tilkynningu félagsins í dag en en kröfuhafar sem hafa yfir um 80% af skuldum félagsins að ráða hafa mælt með nauðasamningi.


 

Í skýrslu KPMG endurskoðunar sem kynnt var fyrir iðnaðarnefnd Alþingis í morgun er bent á að verkefni Verne Holding geti lækkað núverandi atvinnuleysi á Suðurnesjum allt að 35% sé gengið út frá þeirri forsendu að allt starfsfólk verði af Suðurnesjum.


 

Fyrirtækið Hostelbookers hefur valið Nordic eMarketing til að markaðssetja vefi þeirra í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Hollandi og Póllandi.


 

Áætlanir Verne Global gera ráð fyrir því að skatttekjur fyrirtækisins til ríkis og sveitarfélaga á svæðinu muni nema um 14 milljörðum króna á þessum áratug í formi tekjuskatts fyrirtækisins og starfsfólks þess, fasteignagjalda og annarra gjalda. 


 

Friðrik Skúlason ehf. hefur ákveðið að stórlækka upphafsverð á fyrirtækjaútgáfu vírusvarnarinnar Lykla-Pétur eða um 60% til að koma til móts við fyrirtæki í síharðnandi rekstrarumhverfi segir í tilkynningu. 


 

Aðspurður um það hvort bankakerfið sé of stórt, eins og margir hafa haft á orði, segir Jón Finnbogason, sparisjóðsstjóri Byrs að Byr hafi lagt sitt af mörkum til hagræðingar í samrunaferli frá árinu 2006 þegar Sparisjóður Hafnarfjarðar og Sparisjóður vélstjóra sameinuðust í Byr og í framhaldinu runnu Sparisjóður Kópavogs og Sparisjóður Norðlendinga inn í sjóðinn.


 

NASDAQ OMX Group tilkynnti í dag um nýjar viðbætur við NASDAQ OMX Portfolio Manager hugbúnaðinn (QFolio), eða NASDAQ OMX Sjóðsstjórann, sem hleypt var af stokkunum í október 2009.


 

Bæjaryfirvöld í Vogum íhuga nú að greiða upp skuldir sveitarfélagsins og nýta til þess allt að 700 milljónir úr Framtíðarsjóði sveitarfélagsins. Það er um helmingur þess fjármuna sem í sjóðnum eru.


 

Bakkavör Group hf. mun í dag óska eftir heimild til að leita nauðasamnings hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.


 

Um áramótin stofnaði Klasi ehf. nýtt dótturfélag, Klasi Investment Services ehf., sem mun veita ráðgjöf til fasteignafjárfesta og annast stjórnun fasteignaverkefna erlendis. Hið nýja félag er í eigu Klasa, Hilmars S. Sigurðssonar og Axels Ómarssonar, sem verða starfsmenn hins nýja félags. Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa, segir að með hinu nýja dótturfyrirtæki efli Klasi starfsemi sína með fjölgun starfsmanna.


 

Veggjald í Hvalfjarðargöngum hækkar um tæplega 13% að jafnaði frá og með 1. febrúar 2010. Gjald fyrir staka ferð í I. gjaldflokki fer úr 800 í 900 krónur.  Í tilkynningu segir að verðlagsþróun og afkoma Spalar undanfarin tvö ár kalla á gjaldskrárbreytinguna, enda er ljóst að tekjur af veggjaldi hafa rýrnað verulega undanfarin misseri á sama tíma og verðbætur á lán félagsins og flestir rekstrarliðir hafa hækkað.


 

Stefán Hilmarsson og Guðmundur Jónsson úr Sálinni hans Jóns míns fengu hvor um sig yfir tvær milljónir í tekjur vegna höfundargreiðslna árið 2008, sem runnu inn í Hugverkasjóðinn. Eyþór Gunnarsson, meðlimur Mezzoforte og afkastamikill lagahöfundur, er næstur á eftir Bubba þegar kemur að tekjum árið 2008. Félag hans, Al-Coda, fékk tæpar þrjár milljónir, sem fór upp í 11 milljón króna láni sem hann fékk.


 

Bæjarráð Blönduósbæjar samþykkti á fundi sínum í vikunni að sveitarfélagið tæki lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 50 milljónir króna til 14 ára. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins. Lánið er tekið til að fjármagna byggingu sundlaugarinnar og var Arnari Þór Sævarssyni, bæjarstjóra, veitt umboð til þess að ganga frá lántökunni að því er kemur fram í frétt Húnahornsins, fréttavefs Húnvetninga.


 

Íslenski vogunarsjóðurinn Boreas Capital auglýsir í atvinnublaði Morgunblaðsins í dag eftir konu til að sitja í stjórn norska fjarskiptafyrirtækisins Telio fyrir sína hönd undir fyrirsögninni "Leitum að þeirri bestu". Í auglýsingunni kemur fram að fjórir til fimm stjórnarfundir séu haldnir á ári og launin fyrir stjórnarsetuna á ársgrunni séu 2,2 milljónir íslenskra króna auk þess sem greitt sé fyrir ferðakostnað. 


 

Sænska olíubirgðafyrirtækið Scandinavian Tank Storage er eitt þriggja fyrirtækja sem hefur lagt fram skuldbindandi tilboð í 49% hlut í Skeljungi. Þetta staðfestir Gunnar Jardelow stjórnarformaður fyrirtækisins.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu var ekki mikil í liðinni viku og nam 727 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands en í vikunni á undan nam veltan 1.198 milljónum króna.


 

allur hlutur félagsins til sölu


 

Stefnt að sölu eins og fljótt og auðið er, segir upplýsingafulltrúi Landsbankans


 

Straumur fjárfestingarbanki mun taka yfir Hugverkasjóð Íslands sem ræður yfir höfundarétti á hugverkum tíu þekktra íslenskra tónlistarmanna samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Unnið er að samkomulagi þess efnis milli Straums og þrotabús Baugs, sem eru stærstu kröfuhafar félags sem heldur á þessum réttindum í dag.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum, sem ekki hafa verið endurskoðaðar, úthlutaði STEF alls 268,4 milljónum króna í höfundaréttargreiðslur til íslenskra höfunda og annarra innlendra rétthafa á árinu 2009, samkvæmt upplýsingum frá Eiríki Tómassyni, framkvæmdastjóra STEFs.


 

sjóðurinn verður hluthafi en hann er annar stærsti bakhjarl rannsókna í líf- og læknisfræði í heimi


 

Forsvarsmenn Byr, Lífeyrissjóðanna, Íbúðalánasjóðs og Byr kallaðir á fund


 

Viðtal við Jón Finnbogason, sparisjóðsstjóra Byrs


 

Landsbanki Íslands greiddi samtals 510.600 pund, um 102 milljónir króna, fyrir aðgang að „leikdagsaðstöðu“ á Upton Park, heimavelli West Ham, tímabilið 2007 til 2008.


 

Í gær var undirritaður í Nýju Delí loftferðasamningur milli Íslands og  Indlands að viðstöddum Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, og Manmohan Singh, forsætisráðherra Indlands.


 

Lánsveitingar til Íslands munu tefjast um sinn eftir að ekki náðist að semja um endurgreiðslur upp á 2,3 milljarða Sterlingspunda til Breta og Hollendinga vegna Icesave reikninganna.


 

-Björgólfsfeðgar hafna ályktunum í fjölmiðlum vegna málefna Samson


 

Gagnrýna að ekki skuli vera haft samráð við hagsmunaðila


 

Eftirspurn eftir skuldabréfum verður meiri en framboð


 

Gríðarlegur samdráttur hefur orðið á innflutningi dagblaðapappírs á undanförnum tveim árum eins og fram kemur í Viðskiptablaðinu í dag. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands jókst innflutningur dagblaðapappírs hröðum skrefum frá 2002, úr 7.890 tonnum í 18.097 tonn árið 2006. Árið 2007 voru síðan flutt inn 14.006 tonn og hrapaði innflutningurinn niður í 8.109 tonn á árinu 2008. Lokatölur liggja ekki fyrir vegna ársins 2009, en á fyrstu ellefu mánuðum ársins voru flutt inn 6.695 tonn af dagblaðapappír. Í desember 2008 voru einungis flutt inn 24 tonn, en 1.151 tonn í sama mánuði 2007. Það horfir í minnsta innflutning á dagblaðapappír í meira en áratug.


 

Innflutningur á eldsneyti og smurolíu hefur dregist verulega saman frá metárinu 2007 og hefur ekki verið minni síðan 2003 skv. tölum Hagstofu Íslands. Ekki liggja þó fyrir endanlegar innflutningstölur olíuvara í desember síðastliðnum, en að þeim mánuði frátöldum hefur olíuinnflutningur frá 1999 einungis verið lægri árin 2001, 2002 og 2003.


 

Sjá nánar í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Landsbankinn gamli höfðar sex mál á hendur Imon vegna skulda


 

Flótti frá einkahlutafélagsforminu vegna skattabreytinga


 

Forsvarsmenn Samsonar eignarhaldsfélags geta ekki gert grein fyrir lánum eða fyrirgreiðslum fyrir meira en tvo milljarða króna til að minnsta kosti sex félaga í eigu Björgólfsfeðga á Tortóla, Kýpur og Lúxemborg sem skráð eru í bókhaldi félagsins.


 

Arion banki mun taka ákvörðun um framtíð verslunarveldisins Haga á allra næstu dögum. Bankinn gaf sér frest til að taka afstöðu til tilboðs Gaums, erlendra fjárfesta og stjórnenda Haga um fjárhagslega endurskipulagningu félagsins fram til um miðjan janúar 2010.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 490,1 milljarði króna í lok desember og hækkaði um 87,3 milljarða milli mánaða.


 

Heildarvelta kreditkorta í desembermánuði var 23,4 milljarðar króna samanborið við 20,4 milljarða í sama mánuði árið 2008 sem er um 14,5% aukning.


 

66°Norður og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn sameina krafta sína á ný á þessu ári og bjóða upp á hina vinsælu æfingaráætlun „Toppaðu með 66°Norður og Íslenskum Fjallaleiðsögumönnum“. Þetta er þriðja árið sem verkefnið er í gangi og gefur fólki tækifæri til að ganga á Hvannadalshnúk, hæsta tind Íslands (2210 m), á suðurhluta Vatnajökuls, stærsta jökuls í Evrópu.


 

Heildareignir tryggingarfélaganna námu 136,1 milljarða króna í lok október og lækkuðu um 0,3 milljarða milli mánaða.


 

Raforkuskattur fylgdi lögum um umhverfis- og auðlindaskatt um áramótin


 

Nýr Land Cruiser 150 var frumsýndur hjá Toyota um s.l. helgi og komu nokkur þúsund manns til söluaðila Toyota víða um land til að skoða nýja bílinn.  Bílsins hefur verið beðið með nokkurri eftirvæntingu, og eru 17 bílar seldir eftir frumsýningarhelgina segir í tilkynningu.


 

Greining Íslandsbanka spáir því að vísitala neysluverðs (VNV) muni hækka um 0,9% í janúar. Gangi spáin eftir hækkar verðbólga úr 7,5% í 7,9%.


 

Verðbólguspá IFS Greiningar fyrir janúar hljóðar upp á 1,3% hækkun vísitölu neysluverðs. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 8,3%.


 

Atvinnuleysi 6,7% og langtímaatvinnuleysi eykst Á fjórða ársfjórðungi 2009 voru að meðaltali 12.000 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 6,7% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 7,9% hjá körlum og 5,4% hjá konum.


 

Leigusamningum á höfuðborgarsvæðinu hefur fækkað nokkuð frá því í haust en hefur þó fjölgað um 9,8% á milli ára.


 

Vísbendingar eru um að meira jafnvægi sé að komast á einkaneyslu eftir samdráttarskeið


 

sjálfsprottin samtök að taka sig saman um að hindra útburð


 

Það kemur á óvart hve stjórnarliðar mæta allri gagnrýni á Icesavsamninginn sinn af mikilli forherðingu, óöryggi og ósvífni. Það bendir ótvírætt til að þeir séu ekki alltof öruggir með sig; hvorki með stöðu sína í Icesavemálinu né heldur með málið yfirleitt.


 

Reykjanesbær, sem meirihlutaeigandi í HS veitum hf., vill kanna áhuga á stækkun fyrirtækisins og endurkomu fleiri sveitarfélaga í það. Hefur sveitarfélögum sem nota þjónustu HS veitna hf. verið sent bréf þar sem þeim er boðið að kaupa hlut í fyrirtækinu í hlutfalli við þjónustuumfang þeirra.


 

Þjóðskjalasafn Íslands hefur gert samkomulag um kaup á kerfum frá One Systems. Kerfin byggja á Microsoft stýrikerfum og vef-viðmóti og uppfylla ýtrustu kröfur um skjalaöryggi. Þjóðskjalasafn Íslands varðveitir frumgögn, sem fyrrum voru nefnd handrit, sem orðið hafa til við opinbera stjórnsýslu í landinu hverju nafni sem þau nefnast. Það er ríkisskjalasafn og er öllum stofnunum ríkisins, fyrirtækjum, félögum sem njóta opinberra styrkja og öllum embættum skylt að skila til safnsins skjölum sínum sem orðin eru 30 ára gömul. Þessir aðilar eru nú um 1000 talsins.


 

Alls námu heildarútlán Íbúðalánasjóðs tæpum 2,1 milljarði króna í desember. Þar af voru tæpir 1,5 milljarðar vegna almennra lána og rúmar 600 milljónir vegna annarra lána.


 

Frá og með 1. janúar lækkar Síminn verð á gagnaflutningi og SMS sendingum til viðskiptavina Símans þegar þeir ferðast innan ESB og EES landa. 


 

Deilt um kyrrsetningu á eignum Baldurs Guðlaugssonar


 

Á fyrsta ársfjórðungi 2010 eykur Icelandair framboð sitt um 20% frá sama tíma árið 2009.


 

mögulega fyrsta skrefið til þess að ríkissjóður fari að gefa út verðtryggt í auknari mæli


 

töluverður samdráttur í fraktflugi


 

Hrein eign lífeyrissjóða var 1.763 milljarðar króna í lok nóvember sl. og hækkaði um 18,8 milljarða í mánuðinum.


 

Gera greinarmun á ábyrgð og kvörtunarfrest


 

Lausafé Landsvirkjunar í árslok 2009 nam alls um 415 milljónum Bandaríkjadala (það samsvarar um 50 milljörðum króna).  Þar af voru í sjóði um 135 milljónir USD og 280 milljónir í óádregnu erlendu veltiláni.  Lausafé ásamt veltiláni og sjóðstreymi tryggir að fyrirtækið getur staðið við allar núverandi skuldbindingar til 2012.  Landsvirkjun stefnir að því að birta ársreikninga vegna ársins 2009 upp úr miðjum mars nk. segir í tilkynningu félagsins


 

Sextán erlendir bankar, sem stóðu að tveimur sambankalánum til Samsonar eignarhaldsfélags á samtals 28 milljarða króna, krefjast þess að fá afhentar innstæður á tveimur reikningum félagsins að upphæð um 380 milljónir króna. Skiptastjóri Samsonar hefur neitað kröfu þeirra þar sem hún barst eftir að kröfulýsingarfrestur var liðinn og málið verðu því afgreitt fyrir héraðsdómi Reykjavíkur þar sem það var þingfest síðastliðinn föstudag.


 

Lífeyrissjóðurinn Stapi hefur ekki enn fengið samþykki frá nægilegum fjölda kröfuhafa Straums til þess að krafa þeirra í bú bankans fáist skráð. Samþykki þarf frá 75% kröfuhafa til þess að krafa Stapa í búið, upp á liðlega fjóra milljarða, fáist skráð.Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins hefur þegar tekist að fá samþykki um 60% kröfuhafa.


 

Segja að kvörtunarfrestur sé hvort eð er fimm ára óháð yfirlýsingum seljenda


 

Að sögn Egils Jóhannssonar, framkvæmdastjóra Brimborgar, gera þeir ráð fyrir góðu ári 2010 í samanburði við síðustu tvö ár og reika með um 4500 bíla sölu á bílamarkaðnum í heild. ,,Þar vegur þungt sala til bílaleiga en fyrirtæki og almenningur munu koma aftur inn á markaðinn þegar fer að nálgast vorið og reiknar Brimborg með að afhenda viðskiptavinum sínum ekki færri en 300-400 bíla og jafnvel allt að 600 bíla á árinu."


 

Háskólinn í Reykjavík flytur í nýja byggingu í Nauthólsvík á morgun. Nemendur og kennarar skólans ætla að safnast saman við aðalbyggingu skólans í Ofanleiti 2, kl. 9:15 og ganga fylktu liði niður Kringlumýrarbraut, yfir göngubrúna og áfram neðan við kirkjugarðinn í Fossvogi og þaðan að nýrri byggingu HR í Nauthólsvík.


 

Rannsóknarnefnd Alþingis hefur yfirheyrt 141 einstakling í vinnu sinni


 

Að sögn Ingrid Kulman, framkvæmdastjóra Þekkingamiðlunar, hefur ótrúleg breyting orðið á umræðunni varðandi stöðu Íslands í hollensku pressunni. Ingrid, sem er hollenska að uppruna fylgist náið með umræðunni í Hollandi. Hún segir að dálkahöfundar stórblaðanna séu ekki að skafa utan af því og tala um einelti gagnvart landinu, yfirgang og kraftakeppni Hollands og Bretlands gagnvart Íslandi.


 

Danska stórblaðið Berlingske Tidende birtir heldur kaldhæðnislega grein um afskráningu deCODE, móðurfélags Íslenskrar erfðagreiningar, úr Nasdaq kauphöllinni. Fyrirsögnin segir allt sem segja þarf: Meira að segja DNA Íslendinga er orðið verðlaust. Í greininni kemur fram að Íslendingar berjist nú á mörgum vígstöðvum og það sé ekki til að auðvelda þeim leikinn að hið mjög svo dáða félag deCODE eigi í efiðleikum.


 

Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra, ræddi í morgun við Miguel Ángel Moratinos, utanríkisráðherra Spánar, sem er í forsæti ráðherraráðs Evrópusambandsins. Í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu kemur fram að í samtalinu við Moratinosskýrði utanríkisráðherra stöðuna á Íslandi eftir synjun forseta á Icesave-lögunum, gerði grein fyrir hagsmunum Íslands og að Ísland myndi standa við skuldbindingar sínar.


 

,,Hvað varðar stöðuna á bílamarkaðnum þá erum við á því að botninum hafi verið náð í nóvember 2009 og við munum skríða á botninum fram í maí á þessu ári. Þá förum við að sjá til sólar. Efnahagur heimsins verður þá farinn að rétta enn betur úr kútnum sem mun hjálpa okkar útflutningsatvinnuvegum, endurskipulagning íslenskra fyrirtækja verður mjög langt komin og ferðamenn munu koma til landsins í enn meira mæli," sagði Egill Jóhannsson, framkvæmdastjóri Brimborgar í samtali við Viðskiptablaðið.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu jókst í fyrstu viku þessa árs á milli vikna. Þannig nam veltan í vikunni 1.198 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands en í vikunni á undan nam veltan 756 milljónum króna.


 

hugsanlegt að nýta vatn frá fiskimjölsverksmiðju HB Granda


 

Skuldabréfavísitala GAMMA hækkaði í dag um 0,3% í 10 milljarða króna viðskiptum en töluverð viðskipti hafa verið með skuldabréf frá því að forseti Íslands synjaði lögum um ríkisábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda vegna Icesave.


 

Í desember voru nýskráðir 134 bílar hér á landi sem er aukning upp á 74% frá sama mánuði 2008.


 

þegar hafa 60 hönnuðir sótt forvalsgögn, flestir þeirra eru íslenskir


 

Framkvæmdir OR vegna uppbyggingu nýrra hverfa á höfuðborgarsvæðinu skila litlum tekjum


 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF) lánaði fyrst um 850 milljónir dollara, um 112 milljarða, hingað til lands snemma árs 2009. Það var fyrsti hluti um 2,1 milljarðs dollara láns frá sjóðnum hingað til lands.


 

Eignarhlutur Jóns S. von Tetzchner, sem tilkynnt var um í gær að væri að hætta sem forstjóri Opera Software ASA, er nú rúmlega sjö milljarða króna virði.


 

Undirritaður hefur verið samningur milli Toyota á Íslandi og Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) um viðbótarábyrgð sem eigendur Toyota og Lexusbifreiða sem Toyota á Íslandi hefur flutt inn geta keypt og framlengt þannig ábyrgð á bíla sína í allt að 5 ár eða að 160.000 km akstri eins og segir í tilkynningu.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar fyrir desember 2009 var útflutningur 42,0 milljarðar króna og innflutningur tæpir 35,1 milljarður króna. Vöruskiptin í nóvember, reiknuð á fob verðmæti, voru því hagstæð um tæpa 7,0 milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum.


 

Samkvæmt hinu nýja mati Orkustofnunar eru líkur á að hægt sé að vinna um 4.300 MW af rafafli úr þekktum háhitasvæðum á Íslandi í 50 ár. Það samsvarar um það bil 35 TWh á ári.


 

Samkvæmt ákvörðun Neytendastofu er Vodafone bannað að kynna þjónustupakka sína sem tilboð ef pakkarnir eru í boði lengur en í sex vikur.


 

Greining Íslandsbanka segir athyglisvert að krónan hafi haldið sjó í desembermánuði


 

Auðunn Atlason, deildarstjóri skrifstofu upplýsingamála hjá utanríkisráðuneytinu, lét senda út tilkynningu í dag um að ráðherrar ríkistjórnarinnar ræddu einnig við erlenda ráðamenn. Ekki er óeðlilegt að ætla að þetta séu viðbrögð við skyndilegum fjölmiðlaframa forseta Íslands sem talsvert hefur verið fjallað um í dag. 


 

Að sögn Egils Jóhannssonar, forstjóra Brimborgar, ríkir bjartsýni hjá þeim fyrir nýjafið ár.


 

Stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur loks með skýra heildarstefnu í höndunum


 

nýr matreiðsluþáttur í umsjón Magnúsar Inga Magnússonar


 

Guðlaugur Sverrisson vill meiri fjarlægð milli OR og Reykjavíkurborgar


 

Sextán erlendir bankar vilja fá afhentar mörg hundruð milljóna króna innstæður Samson. Gangi það eft


 

Segir Breta hafa valdið Íslandi miklum skaða, furðar sig jafnframt á vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar


 

Fólk heldur að sér höndum vegna umræðu um skattahækkanir, segir forstjóri Iceland Express


 

Nauðasamningar Existu lagðir fram í febrúar


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra ræddi í gær við Alistair Darling, fjármálaráðherra Bretlands, um stöðuna sem komin er upp í samskiptum þjóðanna eftir að Ólafur Ragnar Grímsson synjaði lögum um Icesaveskuldirnar staðfestingar.


 

Ríkisskattstjóri hefur kortlagt eignarhald á yfir 100 aflandsfélögum sem embættið er að skoða


 

viðbúin viðbrögð að óverðtryggð skuldabréf lækkuðu í verði, segir hagfræðingur GAMMA


 

forgangsverkefni að auka fjölbreytni í rekstrinum segir forstjórinn


 

Mætir harðsnúnum spyrli og ræðir um Icesave-synjunina


 

Jón S. von Tetzchner hefur greint frá því að hann sé að hætta sem forstjóri Opera Software ASA fyrirtækisins sem framleiðir samnefndan netvafra. Hann er stofnandi fyrirtækisins og hefur starfað þar í 18 ár. Brottför hans hefur vakið mikla athygli í Noregi enda verið áberandi í viðskiptalífinu þar. Lars Boilesen tekur við af honum en Jón mun starfa áfram hjá félaginu.


 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra óskaði eftir því bréflega við forseta Íslands síðdegis sl. mánudag að eiga fund til að ræða við hann um væntanlega ákvörðun hans um afdrif Icesave-laganna.


 

Á árinu 2009 voru seldir rúmlega 20 milljón lítrar af áfengi í verslunum Vínbúðanna en í lítrum var salan 1,4% minni en árið 2008.


 

samt ekki hætt við framkvæmdir segir upplýsingafulltrúi


 

Toyota var söluhæsta umboðið síðasta árs samkvæmt tölum frá Umferðastofu. Toyota var með 18,8% markaðshlutdeild og 379 selda bíla. Þar á eftir kemur Suzuki með 16,8% og 339 selda bíla. Mest seldi bíll síðasta árs var Suzuki Swift.


 

Toyota var með flesta selda bíla á síðasta ári en þar á eftir kom Suzuki. Tölur frá Bílgreinasambandinu sýna nokkuð breytta mynd frá innflutningi liðinna ára enda er hann ekki nema 16,7% af meðaltali síðustu 10 ára og 10,7% af innflutningnum 2005 en athygli vekur að Suzuki er í öðru sæti og er með lang minnstan samdrátt milli ára.


 

Niðurstaðan kærð til Hæstaréttar


 

56% segjast styðja ákvörðun forseta Íslands um að staðfesta ekki nýju Icesave lögin


 

Segir Steingrím J. Sigfússon ekki hafa komist yfir það að hafa ekki myndað ríkisstjórn árið 2007


 

Forstjóri Landsvirkjunar segir mikilvægt fyrir stjórnmálamenn að halda haus og tala varlega


 

Afgangur af vöruskiptum tæpir 66 milljarðar fyrstu 11 mánuði ársins 2009


 

Loftorka í Borgarnesi hefur nýlokið við forsteypt undirgöng við Hlíðarfót í nágrenni Öskjuhlíðar í Reykjavík.


 

mikil velta með skuldabréf í kjölfar synjunar forsetans á Icesave lögum


 

Segir að utanríkisráðherra hefði strax í dag átt að leggja í ferð til að kynna stöðuna um Icave


 

Ákvörðun forsetans um synjun á undirskrift Icesave laganna sögð ástæðan


 

Viðbrögð við synjum forseta Ísland á lögum um ríkisábyrgð á Tryggingasjóð innistæðueigenda vegna Icesave hafa verið nokkuð blendin í dag.


 

Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna og fyrrverandi heilbrigðisráðherra segir að erfitt hefði verið að sjá hvernig forseti Íslands hefði getað komist að annarri niðurstöðu en hann gerði.


 

Samkvæmt tölum frá Keflavíkurflugvelli fóru tæplega 1,7 milljónir farþega um völlinn á nýliðnu ári sem er um 16,7% fækkun á milli ára.


 

Nokkur viðbrögð voru á skuldabréfamarkaði við tilkynningu forseta Íslands um að synja nýsettum lögum um ríkisábyrgð vegna Icesave-skuldbindinga staðfestingu en fjárfestar hafa verið að selja óvertryggð ríkisskuldabréf og kaupa verðtryggð.


 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á blaðamannafundi í stjórnarráðinu nú í hádeginu að farið yrði í að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave frumvarpið. Hún sagði að nú yrði fundað í þingflokkum ríkisstjórnarinnar um fyrirkomulag atkvæðagreiðslunnar.


 

Vegna neikvæðrar rekstrarafkomu Spalar, sem rekur Hvalfjarðargöngin, á síðasta ári verður óhjákvæmilegt að hækka veggjald í Hvalfjarðargöngum á næstunni.


 

Hollenski fjármálaráðherrann krefst þess að ríkisstjórn Íslands skýri tafarlaust ákvörðun forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, að neita að skrifa undir Icesave-frumvarpið.


 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands hefur ákveðið að synja lögum um ríkisábyrgð vegna Tryggingasjóðs innistæðueigenda, hinum svokölluðu Icesave lögum.


 

Áfram sérstakt evrugengi í viðskiptum Microsoft hér á landi


 

Eimskip og Toyota á Íslandi hafa undirritað framlengingu á gildandi samningi sínum til eins árs. Toyota hefur flutt bifreiðar, vara- og aukahluti með Eimskip undanfarin ár. Megnið af bílunum ásamt varahlutunum koma frá Rotterdam í Hollandi en einnig eru flutningar  frá Immingham í Bretlandi, en Toyota Avensis og Toyota Auris eru framleiddir þar í landi að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Ítarleg umfjöllun um íbúðamarkaðinn í lok árs, fáir huga að íbúðakaupum á næstunni


 

Skrautlegar vikur þegar litið er til veltu á síðustu vikum ársins


 

2009 er annað stærsta árið hjá VR


 

Með úrskurði uppkveðnum þann 15. desember 2009, staðfesti héraðsdómur Vesturlands nauðasamninga Sparisjóðs Mýrasýslu (SPM), er samþykktir voru af kröfuhöfum á fundi þann 20. nóvember 2009.


 

Gert ráð fyrir að afborganir sveitarfélaga nemi 8 milljörðum á árinu


 

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins hefur keypt 35% hlut í lækningavörufyrirtækinu Kerecis og mun jafnframt veita fyrirtækinu lán með breytirétti.


 

Verðskrá RARIK fyrir dreifingu á raforku hækkaði um 10% að jafnaði hinn 1. janúar 2010. Þá hækkar virðisaukaskattur á almenna raforkunotkun úr 24,5% í 25,5%.


 

Líkamsræktarþjálfarinn Sigríður Halldóra Matthíasdóttir, betur þekkt sem Sigga Dóra, hefur opnað nýja heilsumiðstöð að Stórhöfða 17 í Reykjavík. Í dag, sunnudaginn 3. janúar á milli kl. 13 og 18 verður haldið opið hús hjá Heilsumiðstöðinni og eru allir velkomnir.


 

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði fer fram 30. janúar næstkomandi. Kjörnefnd bárust13 lögmæt framboð. Eftirtaldir hafa gefið kost á sér: Elín Sigríður Óladóttir Geir Jónsson Helga Ingólfsdóttir Helga Ragnheiður Stefánsdóttir Jóhanna Fríða Dalkvist Kristinn Andersen María Kristín Gylfadóttir Ólafur Ingi Tómasson Rósa Guðbjartsdóttir Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir Skarphéðinn Orri Björnsson Valdimar Svavarsson Þóroddur Steinn Skaptason


 

Fullyrt í breskum fjölmiðlum að tvö tilboð verði lögð fram í West Ham í vikunni


 

Viðskiptablaðið hefur valið Óðinn sem pistlahöfund ársins hjá blaðinu. Óðinn hefur skrifað með reglulegum hætti í Viðskiptablaðið nánast frá byrjun en blaðið hóf göngu sína árið 1994. Pistlar Óðins hafa vakið athygli í gegnum tíðina enda segir í umsögn dómnefndar að Óðinn sé ötull könnuður og rannsakandi og horfi dýpra í ársreikninga fyrirtækja en aðrir fréttaskýrendur.


 

Skráð markaðsskuldabréf standa nánast í stað á milli mánaða, ríkisbréf og hlutabréf hækka


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu um 1.303 milljörðum króna í lok nóvember og hækkuðu um 9,4 milljarða króna milli mánaða.


 

Tölvuleikjafyrirtækið Gogogic ehf. þróar leiki fyrir iPhone og Facebock


 

Stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum lýsir yfir stuðningi við fyrirhugaða lagasetningu um rekstur gagnavers Verne-holding á Suðurnesjum. Neikvæð umfjöllun síðustu daga um eignarhald félagsins hefur leitt umræðuna frá kjarna málsins, sem er uppbygging nýrra atvinnutækifæra á Suðurnesjum og fyrir landið í heild, segir í tilkynningu sem birt er á vefsvæði Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.


 

Kostnaður vegna fjármálakreppunnar eru smámunir í samanburði við þann kostnað sem lendir á ríkissjóðum þróaðra ríkja vegna fjölgunar aldraðra á komandi áratugum. Þetta er niðurstaða skýrslu Alþjóða gjaldeyrissjóðsins (AGS) sem birtist fyrr á þessu ári og gert er grein fyrir á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.