*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


febrúar, 2010

 

Bankinn gat ekki staðið við skuldbindingar sínar


 

Samfylkingin sá ekki ástæðu til að senda fulltrúa sína til fundar við Evrópunefnd Búnaðarþings sem hefur starfað síðustu tvo daga. Nefndin boðaði á sinn fund fjölda gesta og óskaði meðal annars eftir því við alla stjórnmálaflokkana sem sæti eiga á Alþingi að þeir sendu sína fulltrúa til að fjalla um Evrópusambandsumsóknina.


 

Heildverslunin Fastus ehf. hefur keypt lager og aðrar eignir þrotabús A. Karlssonar ehf. Samhliða kaupunum hefur verið samið við flesta birgja um áframhaldandi þjónustu við viðskiptavini A. Karlssonar, undir merkjum Fastus. segir í tilkynningu.  


 

Heildarviðskipti með hlutabréf í febrúarmánuði námu rúmum 1.777 milljónum eða 89 milljónum á dag.  Þessu til samanburðar var veltan með hlutabréf í janúarmánuði rúmar 3.493 milljónir, eða 184 milljónir á dag. 


 

Vegagerðin vinnur að því að fjölga vefmyndavélum á vegakerfinu. Nú er búið að taka í notkun þrjár nýjar vélar sem allar eru á Vestfjörðum. Þær sýna hvernig færðin er á Mikladal milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar; á Hálfdáni á milli Tálknafjarðar og Bíldudals og á Fossahlíð í Skötufirði. Ný mynd kemur frá þessum vélum á fimm mínútna fresti og þær sýna þrjú sjónarhorn.


 

Félagsbústaðir, hlutafélag í eigu Reykjavíkurborgar, töpuðu 3,1 milljarði króna í fyrra. Tapið árið 2008 var 3,7 milljarðar króna og skýrist af verðlagshækkunum langtímalána , gengistapi, og lækkun á gangvirði fjárfestingareigna í útleigu.


 

Eignir Nýja Landsbankans í árslok 2008 voru meira virði en samanlagðar eignir Landsbankans og Búnaðarbankans fyrir einkavæðingu þeirra í byrjun árs 2003. Því er íslenska ríkið að fá virðismeiri eignir í sinn hlut með eignaraðild sinni að Nýja Landsbankanum en það seldi frá sér fyrir rúmum sjö árum. Eignir nýja Landsbankans, sem er í 81 prósents eigu íslenska ríkisins, nema 1.037 milljörðum króna samkvæmt stofnefnahagsreikningi hans sem skilað var til ársreikningaskráar í lok janúar síðastliðins. Samanlagðar eignir Búnaðarbankans og gamla Landsbankans í árslok 2002 námu hins vegar 835 milljörðum króna þegar búið er að uppreikna virði þeirra miðað við vísitöluhækkanir.


 

Embætti sérstaks saksóknara hefur Stefán Héðin Stefánsson, fyrrum stjórnarformann Landsvaka, til rannsóknar vegna grunsemda um alvarleg brot á bankaleynd. Landsvaki er rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Landsbankans.


 

Stærstan hluta af tapi Íbúðalánasjóðs í síðasta ársuppgjöri má rekja til viðskipta sjóðsins með skuldatryggingar Kaupþings seint á árinu 2007. Á þeim viðskiptum einum tapaði sjóðurinn sex milljörðum króna en í stefndi að hann myndi tapa 9,2 milljörðum.


 

„Það er ekki útséð með það ennþá. Það var ekki talin ástæða til þess eftir uppgjörið fyrir árið 2008 og við skulum sjá hvernig uppgjör síðasta árs lítur út,“ segir Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, aðspurður hvort ríkið þurfi að leggja sjóðnum til aukið eigið fé vegna bágrar fjárhagsstöðu.


 

Heildarviðskipti með skuldabréf í Kauphöllinni (Nasdaq Omx Iceland) námu rúmum 198 milljörðum í síðasta mánuði sem samsvarar 9,9 milljarða veltu á dag.  Í janúarmánuði nam veltan 9,7 milljörðum á dag.  Mest voru viðskipti með lengri flokka ríkisbréfa, RIKB 25,  41,5 milljarðar  og þá með RIKB 19   34 milljarðar.  Alls námu viðskipti með ríkisbréf 130,6 milljörðum en viðskipti með íbúðarbréf námu 56,6 milljörðum. 


 

Skuldabréf innlánsstofnana í eigu lífeyrissjóðanna hafa verið færð niður um rúm 60 prósent frá bankahruni, samkvæmt tölum frá Seðlabanka Íslands. Þorri þeirra bréfa var gefinn út af bönkum sem eru fallnir.


 

Segir lögmenn skjólstæðinga hafa aðgang að gögnunum samkvæmt lögum


 

Allt hlutafé Bílaleigu Flugleiða ehf. hefur verið selt til félags í jafnri eigu Sigfúsar R. Sigfússonar, Sigfúsar B. Sigfússonar, Hendriks Berndsen og Sigurðar Berndsen. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans annaðist söluna að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði við upphaf þingfundar í dag að ríkið myndi verða af hundruða eða jafnvel milljarða króna skatttekjum vegna skattahækkana. Dæmin væru farin að sýna fram á sannleiksgildi viðvarana sjálfstæðismanna við skattahækkunum og það gæti jafnvel haft þau áhrif að skatttekjur ríkissjóðs drægist saman.


 

- eiginfjárstaðan áfram neikvæð


 

Lífeyrissjóðir landsins hafa fært niður virði fyrirtækjaskuldabréfa í sinni eigu um tæpan þriðjung frá bankahruninu í október 2008. Á þriðja tug fyrirtækja sem gáfu út skuldabréf í Kauphöll Íslands fyrir bankahrun eru gjaldþrota, í endurskipulagningarferli eða hafa gengið í gegnum nauðasamninga. Því eru væntar endurheimtur vegna skuldabréfa útgefinna af þeim mjög litlar, ef einhverjar.


 

Seðlabanki Íslands hefur ekki enn gengið að veði í danska FIH-bankanum sem lagt var fram þegar bankinn lánaði Kaupþingi 500 milljónir evra 6. október 2008. Þar sem Kaupþing er nú í slitameðferð er það ekki mögulegt samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins.


 

var gengistrygging ólögmæt?


 

?Ég reyndi allar eðlilegar leiðir til þess að fá umfjöllun,? segir Gísli Tryggvason, talsmaður neyte


 

Geysir Green Energy (Geysir), hefur selt hlut sinn í bandaríska jarðhitafélaginu Ram Power Corp. Salan er hluti af áætlun til að stuðla að lækkun skulda félagsins segir í tilkynningu. Með viðskiptunum losar Geysir allan hlut sinn í jarðhitafélaginu Ram Power sem er á hlutabréfamarkaði í Toronto, Kanada en félagið er með höfuðstöðvar í Reno í Nevada fylki í Bandaríkjunum. Söluverðmæti bréfanna er um 11 milljónir kanadískra dollara.


 

Eyrir Invest hefur selt 16.9 milljónir hluti að nafnverði í Össuri hf. á genginu 170 krónur (7.25 DKK).  Fyrir viðskiptin átti Eyrir 85.440 þúsund hluti að nafnverði sem jafngildir 18.9% eignarhlut. Eftir viðskiptin á Eyrir að nafnverði  68.540 þús. hluti sem jafngildir 15.1% eignarhlut í Össuri.


 

Atli Gíslason formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar segir í samtali við Bænadablaðið að sameiginlegur fundur  nefndarinnar og efnahags- og skattanefndar með fulltrúum Bændasamtakanna hafa verið mjög gagnlegur. „Það var mikill skilningur hjá þingmönnum og samstaða um að bregðast við þessum mikla vanda bænda. Ráðneytin voru hvött til að leggja til lagabreytingar sé þeirra þörf, bæði varðandi breytingar á virðisaukaskatti, áframhaldandi frystingu lána og möguleg þvingunarúrræði gagnvart fjármögnunarfyrirtækjum. Þingnefndirnar lýstu því yfir að þær væru tilbúnar að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að flýta slíkum málum í gegnum þingið,“ sagði Atli við Bændablaðið.


 

Iðnaðarráðherra hefur ákveðið að 2. útboð sérleyfa til rannsókna og vinnslu kolvetnis á Drekasvæðinu muni fara fram árið 2011 á tímabilinu 1. ágúst til 1. desember.


 

Gefur færi á lægri fjármögnunarkostnaði sveitafélaga segir Greining Íslandsbanka.


 

Hagnaður varð af rekstri Íslandspósts hf. á árinu 2009 að fjárhæð 92 milljónir króna og var  EBITDA um 540 milljónir króna. Heildartekjur félagsins á síðasta ári námu 6,4 milljörðum króna og drógust saman um  3,7% frá fyrra ári. Heildareignir voru 5,1 milljarðar króna í árslok 2009 og eigið fé nam 2,6 milljörðum króna. Félagið greiddi 80 milljónir króna í arð til ríkissjóðs á árinu segir í tilkynningu.


 

Um 70% landsmanna telja að það hafi verið röng ákvörðun að hækka skatta á einstaklinga um síðustu áramót. Þá telja um 60% að hækkun skatta á fyrirtæki hafi einnig verið röng ákvörðun. Þetta er niðurstaða könnunar sem MMR vann fyrir Viðskiptablaðið.


 

Um miðjan desember síðastliðinn vottaði BSI (British Standards Institute) að gæðakerfi LÝSIS uppfylli kröfur BRC staðalsins að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Hlutabréf hafa lækkað um 2 þúsund milljarða á 2 árum


 

Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað mikið undanfarinn áratug þrátt fyrir gott atvinnuástand og voru 15.677 um síðustu áramót, eða sem nemur 8,7% af vinnuafli að því er kemur fram í nýrri samantekt Samtaka atvinnulífsins. 1.474 nýir öryrkjar bættust við á síðasta ári og hafa ekki áður verið fleiri. Sá hópur skiptist þannig að konur voru 803 og karlar 671 og var hlutfall karla heldur hærra en það hefur verið undanfarin ár.


 

Í síðustu viku voru rúmlega 320 manns við störf í Tónlistarhúsinu Hörpu við Reykjavíkurhöfn. Sigurður R. Ragnarsson, framkvæmdastjóri Austurhafnarverkefnis ÍAV, segir að þeir hafi stöðugt verið að fjölga starfsmönnum. Þannig hafi tíu bæst við mánudaginn 21. febrúar.„Við munum væntanlega halda áfram að fjölga þeim í mars, líklega um 20 til viðbótar, og í apríl um 40. Ég á svo ekki von á að þeim fjölgi mikið meira eftir það. Það mun síðan fækka aftur með haustinu þegar vinnu við glerhjúpinn lýkur.“


 

Tekjur Faxaflóahafna sf. lækka á milli ára um 12.5% en rekstrargjöld lækka einnig.  Heildar tekjur Faxaflóahafna sf. voru 2,3 milljarðar kr. en rekstrargjöld 2 milljarðar.   Ársreikningur Faxaflóahafna sf. vegna ársins 2009 liggur nú fyrir.  Hagnaður af rekstri nam 103.9 milljónum króna sem er umfrám áætlanir. Ársreikningurinn ber hins vegar augljós merki samdráttar og erfiðrar stöðu atvinnulífsins segir í frétt á vef Faxaflóahafna. 


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst saman á milli vikna í síðustu viku, líkt og í vikunni áður, en rétt er að geta þess að í vikunni þar á undan var veltan óvenju mikil þar sem meðalupphæð á hvern samning var nokkuð yfir meðallagi.


 

Samþykkt að auka hlutafé Nýherja um allt að 120 millj. kr. með sölu nýrra hluta á aðalfundi félagsins síðustu helgi. Núverandi hluthafar falla frá forkaupsrétti sínum til kaupa á hlutum þessum.


 

Allt hlutafé Latabæjar verður fært niður samkvæmt samkomulagi sem kröfuhafar félagsins hafa nú undir höndum. Á þessu samkomulagi mun sóknarfæri fyrirtækisins byggjast samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins. Landsbankinn er stærsti kröfuhafinn og breytir skuldum í hlutafé samkvæmt sömu heimildum. Um nokkuð stóran hóp er að ræða og langflestir eru búnir að sættast á þá lausn sem lögð hefur verið á borð þeirra. Eru kröfuhafar búnir að fara yfir samninginn og verið er að klára undirritun. Talið er fullvíst að það muni ganga mjög fljótt eftir og stutt sé í að hægt verði að kynna niðurstöðuna opinberlega. Áður þarf allt að vera frágengið og því vildu forsvarsmenn Latabæjar ekki gefa upplýsingar um stöðu mála að svo stöddu.


 

Heildarkostnaðurinn við rekstur Landsbankans á síðasta ári nam um 12 milljörðum króna að því er fram kom á kröfuhafafundi í vikunni. Langstærstu kostnaðarliðirnir eru laun og launaliðir, tæplega 3,5 milljarðar króna, og lögfræðikostnaður og annar sérfræðikostnaður, rúmlega 5,1 milljarður kr.


 

Mörg möguleg brot á skattalöggjöf hafa komið fram í umfangsmikilli greiningarvinnu sérstaks starfshóps skattrannsóknarstjóra á starfsemi bankanna fyrir hrun.    


 

Nýtt opinbert félag með háar erlendar skuldir


 

Hörð átök um Vörumerkingu og forsvarsmenn neyddir til samninga


 

Gera má ráð fyrir að 100-120 kúabú (um 20% heildarframleiðslunnar) á landsvísu eigi í verulegum greiðsluvanda. Þessir aðilar munu eiga í vandræðum með að fjármagna kaup á rekstrarvörum svo sem  áburði og sáðvörum, en sá kostnaður gæti verið 400-500 milljónir kr. á næstunni. Þetta kom fram á fundi sem landbúnaðarráðherar hélt með hagsmunaaðilum.


 

Segja nýtt tilboð hagstæðara ? óraunhæft að íslenskir skattgreiðendur sleppi við kostnað


 

Arion banki lítur svo á að bankinn hefði tapað um fimm milljörðum króna hefði hann ekki gengið að hugmynd alþjóðlega bankarisans Fortis um endurskipulagningu Samskipa.


 

Töluverð velta var með skuldabréf í dag eða um 15,5 milljarða króna.


 

„Við teljum því fráleitt að aðgerðir okkar hafi á einhvern hátt leitt til óeðlilegra samkeppnisaðstæðna.  Lyf og heilsa telur einsýnt að meint markaðsráðandi staða getur ekki hafa verið til staðar þar sem fyrirtækið tapaði helming af markaðshlutdeild á stuttum tíma," segir í tilkynningu frá Lyf og heilsu sem Guðni B. guðnason framkvæmdastjóri er skrifaður fyrir.


 

Hlutaskrár bæði hlutafélaga og einkahlutafélaga verða öllum opnar og aðgengilegar, nái frumvarp sem þingmenn þriggja flokka hafa lagt fram á Alþingi. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, þingflokksformaðurVinstri grænna er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins, sem gerir ráð fyrir því að Fjármálaeftirlitinu verði skylt að birta skrá yfir hluthafa í bönkum og öðrum fyrirtækjum, sem varðveita eignarhluti sína á safnreikningum fyrirtækja í verðbréfaþjónustu. Þetta kemur fram í tilkynningu sem send er frá Alþingi fyrir hönd þingmanna.


 

Minnispunktum samningamanns af fundinum í gær lekið. Viðskiptablaðið birtir innihald þeirra.


 

Apótek Vesturlands varð fyrir markaðsmisnotkun að hálfu Lyfja og heilsu


 

„Nýverið tengdist Síminn beint  við Google, sem er einn alstærsti efnisveitandinn á netinu sem rekur meðal annars einnig YouTube," segir í fréttatilkynningu frá Símanum.   „Beintengingin eykur gæði á nettengingum viðskiptavina Símans við Google og YouTube.   Síminn tengist beint inn í net Google án þess að fara gegnum net annarra aðila. Þetta bætir bæði svartíma og bandbreidd og minnkar þar með líkur á töfum, teppum og öðrum vandamálum sem annars kynnu að verða við flutning þegar hann fer í  gegnum aðra aðila," kemur fram í tilkynningunni.  


 

„Mér finnst hæpið að hann hafi úthald lengi miðað við þessar forsendur en helst myndi ég vilja sjá lyfseðlafjölda hjá honum fara niður fyrir 30% þá er þetta örugglega búið. Hann tekur líklega á sig að vera launalaus eða launalítill einhverntíma en það gengur ekki til lengdar,“ sagði Framkvæmdastjóri Lyf og heilsu í tölvupósti til eigenda, sem eru Karl og Steingrímur Wernerssynir, þegar hann var að reyna að bola út samkeppnisaðila í lyfsölu á Akranesi.


 

- gert að greiða 130 milljónir króna


 

Aukinn útflutningur á iðnaðarvörum gerir það að verkum að vöruskiptajöfnuður helst jákvæður í janúar miðað við janúar 2009. Fluttar voru út iðnaðarvörur fyrir 23,5 milljarða króna í síðasta mánuði og jókst um 6 milljarða milli ára. Á föstu gengi er það rúmlega 21% aukning. Verðmæti útfluttra sjávarafurða dregst saman um 10%.


 

Útflutningur á þjónustu á fjórða ársfjórðungi 2009 var samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands 71,1 milljarður en innflutningur á þjónustu 63,1 milljarður króna. Þjónustujöfnuður við útlönd á fjórða ársfjórðungi var því jákvæður um 8,0 milljarða króna.


 

Þrátt fyrir skjóta aðlögun heimilanna í neyslu eftir hrun virðist fjórðungur heimila í landinu eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum samkvæmt nýrri úttekt IFS greiningar. Líklegt er að 50 til 80% þeirra sem eiga í greiðsluvandræðum hafi keypt fasteign á árunum 2004 til 2008.  Yngra fólk kemur verr út en eldri kynslóðir. Varfærið mat IFS greiningar á afskriftum eða útlánatöpum fjármálastofnanna vegna heimila er 5% til 10%.


 

Georg Lúðvíksson, framkvæmdastjóri sprotafyrirtækisins Meniga, í ítarlegu viðtali


 

Fons bókfærði sex milljarða seljendalán sem eign og greiddi sér út 4,4 milljarða króna arð árið 2007


 

Af umfjöllun erlendra fjölmiðla um niðurstöðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, að Ísland sé tækt til viðræðna um ESB-aðild, má lesa að áhugi ESB á Íslandi sé vegna þess að í Brussel líta menn á Ísland sem hlið að norðurskautinu.


 

Impregilo hafði krafið íslenska ríkið um endurgreiðslu skatta


 

Líklegt er að tvö fyrirtæki verði skráð á markað á næstu mánuðum, áður en fyrirtækið Hagar verður skráð í samræmi við áætlun Arion banka, sem yfirtekið hefur fyrirtækið, þar um.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 6,9 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt hækkaði um 0,2% í 0,9 milljarða viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði um 0,2% í 6 milljarða viðskiptum.


 

Frá og með deginum í dag verður hið gamla og rótgróna Loftorku nafn tekið aftur upp í Borgarnesi.  LOB ehf sem verið hefur formlegt heiti félagsins síðan í sumar, verður nú lagt til hliðar og upp tekið nafnið Loftorka í Borgarnesi ehf.


 

N1 er nú að hefja umtalsverðar endurbætur á veitingaskálanum Hlíðarenda á Hvolsvelli.


 

Pálmi mótmælir skoðun skiptastjóra Fons um að ársreikningur félagsins hafi verið markleysa


 

Lánið var veitt í gær og er á fjögurra prósenta föstum vöxtum


 

Í dag verður þingfest stefna þrotabús Fons á hendur Pálma Haraldssyni, Jóhannesi Kristinssyni og eignarhaldsfélagi þeirra, Matthews Holding S.A. í Lúxemborg, vegna arðgreiðslunnar sem þeir greiddu sér árið 2007. Alls ætlar skiptastjórinn, Óskar Sigurðsson, að höfða ellefu riftunarmál vegna lána og arðgreiðslna sem áttu sér stað hjá Fons síðustu tvö árin fyrir þrot félagsins.


 

Mál er tengjast Logos vekja óánægju lögmanna stofunnar


 

Að sögn Sigurðar Viðarsson, forstjóra Tryggingamiðstöðvarinnar, hyggst félagið eiga áfram 5,1% hlut í MP Banka en TM eignaðist hlutinn fyrir skömmu í skuldauppgjöri við VBS Fjárfestingabanka.


 

Radisson SAS hótelin heita nú Radisson Blu. Á Íslandi á nafnabreytingin við um Hótel Sögu við Hagatorg og 1919 Hótel við Pósthússtræti sem heita eftir breytingu Radisson Blu Hótel Saga og Radisson Blu 1919 Hótel.


 

Skilanefnd Landsbanka Íslands hf. hefur uppfært til áramóta mat á eignum bankans frá því í september s.l. Samkvæmt því uppfærða mati, sem unnið er af sérfræðingum bankans, er gert ráð fyrir að um 1.172 milljarðar kr. fáist fyrir eignir upp í kröfur á hendur bankanum. Bókfærðar innlánskröfur á hendur bankanum nema um 1.319 milljörðum kr. og eru að langstærstum hluta vegna innlánsreikninga í Bretlandi og Hollandi. Miðað við framangreindar forsendur er áætlað að unnt verði að úthluta um 89% upp í forgangskröfur eða um það bil einu prósentustigi meira en áætlað var við síðasta eignamat.


 

„Hækkun á vísitöluneysluverðs umfram væntingar mun líklegast leiða til umtalsverðra hækkana á verðtryggðum bréfum á skuldabréfamarkaði í dag," segir í frétt IFS greiningu í tilefni þess að nýjar verðbólgutölur voru birtar í morgun. Kom mælingin þeim sem spá fyrir um þróun verðbólgunnar á óvart. Hafa óverðtryggð ríkisbréf í kjölfarið verið seld á markaðnum í morgun og verðtryggð keypt. Það hefur þýtt að krafan á stysta íbúðaflokknum hefur lækkað en ekki hefur verið mikil breyting á ávöxtunarkröfu óverðtryggðra bréfa það sem af er degi.


 

Unnið að uppbyggingu vörumerkis Alvogen á alþjóðlegum mörkuðum


 

Nú nýta 27 fyrirtæki og verkefni sér aðstöðu Kvosinni og sérfræðiráðgjöf sem þar er í boði og eru starfsmenn þeirra 47 talsins. að því er fram kemur í fréttatilkynningu „Í Kvosinni eru mjög fjölbreytt verkefni, að baki sumra þeirra eru einstaklingar en einnig er um stærri hópa að ræða. Fyrirtækin þurfa mismikla þjónustu en allir hafa aðgang að ráðgjöfum Impru á Nýsköpunarmiðstöð auk þess sem boðið er uppá fræðsludagskrá þar sem m.a. er fjallað um einkaleyfi, styrki, kynningarmál, markaðssetningu á netinu og fleira," segir í tilkynningunni.


 

Samtök fjárfesta eiga um 700 milljónir króna inn á reikningi í banka. Þetta er haft eftir Vilhjálmi Bjarnasyni framkvæmdastjóra samtakanna í Fréttablaðinu í dag. Ástæðan fyrir þessari háu peningaupphæð er sú að samtökin höfðu átt hlut í Kauphöll Íslands frá árinu 1995. Þegar sænska kauphallarsamstæðan OMX tók þá íslensku yfir árið 2007 var borgað fyrir með sænskum krónum.


 

Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í febrúar 2010  hækkaði um 1,15% frá fyrra mánuði. Þetta er þó nokkur breyting frá mælingum í janúar þegar vísitalan lækkaði um 0,3%. Þá mældist tólf mánaða verðbólga 6,6% en núna mælist hún 7,3%. Þetta kemur nokkuð á óvart þar sem búist við að áhrif útsala myndi vara lengur. Vetrarútsölum er að ljúka og hækkaði verð á húsgögnum, heimilistækjum o.fl. um 4,8% (áhrif á vísitöluna 0,37%). Verð á fötum og skóm hækkaði um 3,9% (vísitöluáhrif 0,22%).


 

Tólf einstaklingar sem fengu sendan kafla úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem tengdist þeim hafa frest til klukkan 17 í dag til að koma athugasemdum sínum á framfæri. Um er að ræða ráðherra, ráðuneytisstjóra og stjórnendur Fjármálaeftirlits og Seðlabanka. Upphaflegi fresturinn var til 17. febrúar.


 

Kröfuhafar Landsbankans mæta til fundar í dag þar sem slitastjórn mun gera grein fyrir afstöðu sinni til allra forgangskrafna í bankann. 17. febrúar síðastliðinn var uppfærður listi yfir lýstar kröfur á hendur bankanum birtur kröfuhöfum. Auk þess mun skilanefnd Landsbankans leggja fyrir fundinn endurskoðað mat á virði eigna bankans.


 

Jóhannes Jónsson, sem er kenndur við Bónus og er starfandi stjórnarformaður Haga, segir það almennan misskilning að hann eignist 10% Í Högum þegar félagið fer á markað í Kauphöll Íslands. „Það rétta er, að mér býðst að kaupa 10% hlut á sama verði og öðrum fjárfestum," segir hann í yfirlýsingu sem hann hefur sent fjölmiðlum.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 6,2 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt hækkaði um 0,3% í 2,7 milljarða viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt lækkaði lítillega í 3,6 milljarða króna viðskiptum. Mesta veltan var með ríksibréf í lengstu flokkunum á gjalddaga 2019 (RB19) og 2025 (RB25). Veltan í RB19 var 1,1 milljarður og hækkaði verð bréfanna um 0,15% á meðan ávöxtunarkrafan lækkaði lítillega. RB25 lækkuðu hins vegar um 0,35% og hækkaði ávöxtunarkrafan um rúma fjóra punkta. Allir flokkar íbúðabréfa hækkuðu í verði sem endurspeglar hækkun á verðtryggðu vísitölu Gamma.


 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem Viðskiptablaðið hefur aflað sér eru líkur á því að það skýrist um miðjan mars hvaða fyrirtæki hreppir þýska samheitalyfjaframleiðandann Ratiopharm GmbH. Eins og komið hefur fram í fréttum eru það Teva Pharmaceutical Industries Ltd. og Actavis Group hf. sem bítast um félagið. Líklegt kaupverð er talið vera á milli 2,5  og 3 milljarða evra.


 

Íslenska samninganefndin í Icesave viðræðunum er farin aftur til London í þeirri von að halda áfram samningaviðræðum við bresk og hollensk stjórnvöld, samkvæmt frétt Bloomberg. Þar er vitnað í Bjarna Benediktsson formann Sjálfstæðisflokksins sem segir að nefndin verði í viðbragðsstöðu þangað til viðræður hefjist.


 

Fjármálaeftirlitið gerði athugasemdi við framsetningu á auglýsingu Elísabetar, sem er skrásett vörumerki í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar (TM). „Laut athugasemdin að framsetningu auglýsinga og að ekki hafi komi fram með nógu skýrum hætti að vörumerkið Elísabet væri í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar. Brugðist var við athugasemdum FME innan tilskilinna tímamarka. Hvorki voru gerðar athugasemdir við verðlagningu Tryggingamiðstöðvarinnar í ökutækjatryggingum né aðra þætti hjá félaginu," segir í tilkynningu frá TM.


 

80,1% eru frekar eða mjög andvíg því að Jóhannes Jónsson (betur þekktur sem Jóhannes í Bónus), starfandi stjórnarformaður Haga, fái að kaupa allt að 10% hlut í Högum af Arion Banka.


 

Útgjöld til almennrar heilsugæslu jukust úr því að vera 6,1 milljarður árið 1998 í 13,2 milljarða árið 2008 á verðlagi þess árs. Útgjöld á hvern íbúa, einnig á föstu verðlagi, fór úr því að vera 20 þúsund krónur í rúmar 30 þúsund krónur 2008. Þetta er aukning um 52,8%. Þetta kemur fram í Hagtíðindum sem Hagstofa Íslands gefur út.


 

Útgjöld hins opinbera til menningarmála jukust um 33,6% milli áranna 1998 og 2008. Sé litið til ársins 1998 voru útgjöld til menningarmála 10,3 milljarðar króna á verðlagi ársins 2008. Tíu árum seinna voru útgjöldin 19,3 milljarðar. Nú þarf hver Íslendingur að greiða 45 þúsund á ári í menningarmál í gegnum ríki og sveitarfélög. Fyrir þá upphæð gæti hver einstaklingur farið til dæmis í kvikmyndahús 45 sinnum yfir árið. Upphæðin nam rúmum 33 þúsundum árið 1998.


 

Um 15 þúsund einstaklingar og fyrirtæki hafa nýtt sér þau ýmsu úrræði sem í boði eru fyrir viðskiptavini Íslandsbanka í greiðsluerfiðleikum samkvæmt tilkynningu frá bankanum. Þar af hafa rúmlega fimm þúsund aðilar nýtt sér úrræði vegna bílalána.


 

Í dag voru kynntar niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar en þetta er ellefta árið sem ánægja viðskipta­vina íslenskra fyrirtækja er mæld með þessum hætti. Að þessu sinni voru 25 fyrirtæki í 5 atvinnugreinum mæld. Niðurstöður byggja á svörum rúmlega 6000 manns eða um 250 viðskiptavina hvers fyrirtækis.


 

Útgjöld hins opinbera á mann hafa nánast tvöfaldast frá árinu 1980 til 2008. Leiðrétt fyrir breytingu á verðlagi voru útgjöld á mann rúm ein milljón króna árið 1980 en voru rúmar tvær milljónir króna árið 2008. Er þá ekki tekið tillit til yfirtöku ríkissjóðs á töpuðum kröfum Seðlabankans uppá 192 milljarða króna á árinu 2008. Þetta kemur fram í nýjustu Hagtíðindum Hagstofu Íslands.


 

Stjórn Íbúðalánasjóðs hefur lagt það til við félags- og tryggingamálaráðherra að hækka vaxtaálag sjóðsins um 0,20% og hefur ráðherra fallist á þá tillögu. Það álag leggst á alla þá sem taka lán hjá Íbúðalánasjóði. Við breytingarnar verður vaxtaálag vegna rekstrar 0,30%, vegna útlánaáhættu 0,35% og vegna uppgreiðsluáhættu 0,50%. Samtals er álag, sem Íbúðalánasjóður leggur á lántakendur, 1,15% en var áður 0,95%.


 

Íbúðalánasjóður tók tilboðum að andvirði tæpra fimm milljarða króna í útboði íbúðabréfa sem fram fór í gær. Alls bárust gild tilboð að nafnvirði 16,1 milljarðar króna.


 

Færeyski Eik banki gerir ráð fyrir að tapið á síðasta ári hafi verið 310-320 milljónir danskar krónur en ekki 160-170 milljónir danskar krónur eins og áætlanir bankans gáfu til kynna 30. október á síðasta ári. Hefur Eik banki sent afkomuviðvörun til Kauphallarinnar vegna þessa. 320 milljónir danskar jafngildir um 7,3 milljörðum íslenskra króna miðað við gengið í dag.


 

British Seafood, sem er alþjóðlegt fyrirtæki í sölu og markaðssetningu sjávarafurða, fór í greiðslustöðvun í gær. Á vefnum Intrafish segir að bankar hafi tekið fyrirtækið yfir. British Seafood er í eigu Mark Holyoake, sem á meirihluta í Iceland Seafood International, forvera SÍF á Íslandi og stórs dreifingar- og söluaðila íslenskra sjávarafurða.


 

„Helstu niðurstöður Fjármálaeftirlitsins varðandi iðgjöld voru að í umhverfi harðnandi samkeppni og versnandi fjárhagsstöðu hafi vátryggingafélögin með auknum hætti leitað leiða til að tengja iðgjöld mati á áhættu hvers viðskiptavinar. Þetta þýðir að skilvísir, varkárir og tjónlausir viðskiptavinir geta notið betri kjara en aðrir. Fjármálaeftirlitið fagnar þessari þróun," segir á vef Fjármálaeftirlitsins þar sem fjallað er um athugun á vátryggingarfélögum síðla hluta ársins 2009.


 

Stefán H. Stefánsson fyrrverandi stjórnarformaður rekstrarfélags verðbréfasjóða Landsbankans, Landsvaka, sendi trúnaðarupplýsingar um viðskiptavini félagsins til stjórnanda bankans. Fjármálaeftirlitið telur að uppi sé rökstuddur grunur um að Stefán hafi brotið gegn 58. grein laga um fjármálafyrirtækið og meint brot flokkist sem meiriháttar. Hefur Fjármálaeftirlitið því vísað málinu til embættis sérstaks saksóknara.


 

Dótturfélag British Seafood, sem er í eigu Bretans Marks Holyoake sem á 73% í Iceland seafood, óskaði eftir greiðslustöðvun í dag. Um er að ræða félagið Bloomsbury International sem flytur inn og selur sjávarafurðir til Bretlands og annarra landa Evrópu.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 8,7 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt lækkaði um 0,2% í 1,4 milljarða viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt lækkaði um 0,1% í 7,3 milljarða króna viðskiptum.


 

Stjórn HS Veitna hefur samþykkt ársreikning félagsins vegna fyrsta heila fjárhagsárs þess. Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði 95 milljóna króna arður til hluthafa á árinu 2010. Samkvæmt yfirliti um heildarafkomu námu rekstrartekjur félagsins 3.975 millj. kr. og nam tap ársins 255 milljónum króna.


 

„Sé gengið út frá því að hverri prósentu í hagvexti fylgi 0,4% fjölgun starfa á næstu árum, og spár um 3% samdrátt landsframleiðslu á þessu ári gangi eftir, þá þarf hagvöxtur að vera 5% hvert áranna 2011-2015 til þess að störfum fjölgi um 16.000. Verði hagvöxtur minni, t.d. 3,5% að jafnaði, eins og hann hefur verið síðustu hálfa öld, þá verður atvinnuleysi 5,5% árið 2015 samkvæmt sömu forsendum og ef hagvöxtur verður 2% þá verður atvinnuleysi rúm 8% árið 2015," segir á vef Samtaka atvinnulífsins.


 

Mestu viðskiptin á skuldabréfamarkaðnum í morgun hafa verið með lengri óverðtryggð ríkisbréf, sem eru á gjalddaga 2019 og 2025 (RB19 og RB25). Alls hefur veltan með þessa tvo flokka numið 4,3 milljörðum króna það sem af er degi. Ávöxtunarkrafan hefur samt hreyfst lítið. Alls nemur velta með óverðtryggð bréf  tæpir sex milljörðum króna það sem af er degi.


 

„Sé það rétt, sem fram kemur í Morgunblaðinu í dag að Bretar og Hollendingar vilji 2,75% álag á breytilegu vextina eru þeir í raun að bjóða verri kjör en felst í að greiða 5,5% fasta vexti. Fimmtán ára vextir eru núna 4,35% á vaxtaskiptamarkaði í Bretlandi sem þýðir að Bretar og Hollendingar eru jafnvel settir hvort við greiðum þá vexti auk 1,25% álag eða fasta 5,5% vexti. Hærra álag en 1,25% þýðir í raun verri kjör," segir Agnar Tómas Möller sérfræðingur hjá GAM Management.  


 
Innlent
22. febrúar 2010

TULIP velur Plastprent

Elsta vörumerki Danmerkur og eitt af stærri vörumerkjum í Evrópu á neytenda- og veitingamarkaði velur Plastprent sem birgja.


 

ADVEL er nýtt nafn á Fulltingi lögfræðiþjónustu Fulltingi lögfræðiþjónusta hefur hlotið nýtt nafn og nefnist nú ADVEL lögfræðiþjónusta að því er segir í tilkynningu. Lögfræðistofan Fulltingi ehf. var stofnuð árið 2001. Fyrirtækið óx hratt og fyrir röskum tveimur árum var starfseminni skipt milli eigenda í tvö sjálfstæð fyrirtæki: Fulltingi lögfræðiþjónustu og Fulltingi slysa- og skaðabótamál.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst nokkuð saman á milli vikna í síðustu viku en rétt er að geta þess að í vikunni á undan var veltan óvenju mikil þar sem meðalupphæð á hvern samning var nokkuð yfir meðallagi.


 

Launavísitala hækkaði um 0,1% milli desember og janúar samkvæmt mælingum Hagstofunnar. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 3,1%. Vísitala kaupmáttar launa í janúar hækkaði um 0,4% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa lækkað um 3,2%.


 

Hvorki Landsbankinn né forsvarsmenn Slippfélagsins höfðu reynt að framlengja samning við Hempel-umboðið, sem var laus um síðustu áramót, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Samstarf við Hempel var grunnurinn að rekstri Slippfélagsins, Fór svo að Flügger náði samning við Hempel, sem hafði um 60% markaðshlutdeild í sölu á skipamálningu. Annað í rekstri Slippfélagsins var selt til Málningar.


 

„Ný öld í íslensku atvinnulífi hlýtur að byggjast á sjálfbærni, heilbrigðri fyrirtækjamenningu og sterkum gildum," segir Vilhjálmur Þorsteinsson í aðsendri grein í nýjasta tölublaði Viðskiptablaðsins.


 

Tap HS veitna hf. nam 255 milljónum króna í fyrra. Í nýbirtum reikningum segir að tapið skýrist að mestu leyti af verðlagsþróun ársins 2009. Allar skuldir félagsins séu verðtryggðar. Einnig hafi tekjuskattsskuldbindingar hækkað vegna hærra skatthlutfalls.


 

Nýtt sameinað félag Flugstofa og Keflavíkurflugvallar auglýsir í helgarblöðum Morgunblaðsins og Fréttablaðsins í dag eftir umsóknum í starf forstjóra. Í auglýsingunni segir að forstjóri muni hafa með höndum yfirstjórn sameinaðs félags og fara með daglega stjórn fyrirtækisins í umboði stjórnar og í samræmi við samþykkta stefnu. Forstjóri fari með yfirstjórn flugleiðasöguþjónustu, flugvallarekstur, tæknimála og stoðstarfsemi og beri ábyrgð á frekari viðskiptaþróun félagsins í samvinnu við framkvæmdastjóra sviða.


 

Ármann Kr. Ólafsson sem sigraði í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi hefur ekki enn heyrt í keppinauti sínum, Gunnari Birgissyni. Þetta kom fram í viðtali við Ármann í þættinum Sprengisandur á Bylgjunni í morgun. Báðir sóttust eftir því að leiða lista sjálfstæðismannaí Kópavogi í sveitastjórnarkosningunum í vor. Ármann vann en Gunnar féll í þriðja sætið.


 

„Ég óttast það því miður að staða efnahagsmála geti versnað skarplega á næstunni ef hjólin fara ekki að snúast,“ segir Tryggvi Þór Herbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann segir stjórnvöld hafa fengið að heyra þau sjónarmið fyrir meira en hálfu ári, m.a. frá sér, að það væri lífsnauðsynlegt að taka ákvarðanir um stórframkvæmdir og fleira til þess að efla atvinnulíf.


 

Heildarsala skuldabréfa í janúar nam 8,8 milljörðum króna, samanborið við 28,7 milljarða í desember og 27,6 milljarða á sama tíma í fyrra.


 

„Það er alveg deginum ljósara að menn eru að ræða þessi leigumál. Flest öll veiðifélög eru búin að ljúka þeim málum við leigutaka. Það sem menn hafa fyrst og fremst verið að ræða sín á milli er neysluverðsvísitalan. Þessir leigusamningar voru bundnir neysluverðsvísitölu og hún hefur farið úr böndunum eins og menn vita. Á móti hefur markaðurinn þyngst í kjölfar hrunsins,“ segir Óðinn Sigþórsson, formaður Landssambands veiðifélaga og Veiðifélags Hvítár.


 

„Ég held að samruninn [REI og Geysis Green Energy] hefði orðið gríðarlega skemmtilegt tækifæri og það var svolítið súrt að þetta skyldi ekki ganga upp. Það má kannski skrifa það á að málið hafi ekki verið lagt rétt upp eða á einhvern hátt ekki verið farið rétt að því. En í mínum huga var þetta tækifæri sem hefði verið gaman að sjá þroskast,“ segir Ásgeir Margeirsson nýr forstjóri Magma Energy á Íslandi í viðtali við Viðskiptablaðið. Á haustmánuðum 2007 varð mikið upphlaup þegar tilkynnt var um sameiningu GGE og Reykjavík Energy Invest (REI), útrásararms Orkuveitu Reykjavíkur. Málið orsakaði stjórnarslit í borgarstjórn Reykjavíkur og samruninn var á endanum dreginn til baka. Ásgeir telur sjálfur að í samrunanum hafi falist frábært tækifæri sem hafi farið forgörðum.


 
Innlent
19. febrúar 2010

Upplýst um orkuverð

Landsvirkjun hyggst frá og með apríl nk., á aðalfundi fyrirtækisins, gefa upp ítarlegri upplýsingar um orkuverð til viðskiptavina sinna. Þetta kom fram í máli Harðar Arnarsonar, forstjóra Landsvirkjunar, á fundi með viðskiptanefnd fyrr í vikunni. Landsvirkjun hefur til þessa ekki gefið upp söluverð á raforku til stærstu viðskiptavina sinna, sem eru álframleiðendur í landinu.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur telur að stjórnendur Haga hafi skaðað hagsmuni neytenda og samkeppni á matvörumarkaði til lengri tíma litið til dæmis með því að selja vörur undir innkaupsverði. Er vitnað til þess þegar fyrirtækið seldi vöru á 1 krónu eða gaf hana jafnvel.


 

Töluverð hækkun var á skuldabréfamarkaði í dag. Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,5% í dag í 12,1 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt hækkaði um 0,5% í 3,8 milljarða viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði um 0,3% í 8,4 ma. viðskiptum.


 

Ætla má að um 800 þúsund tonn af olíu þyrfti til að kynda hýbýli Íslendinga. Þess í stað höfum við jarðhitann og spörum á því 50 milljarða króna á ári í olíuinnflutningi. Þetta sparar okkur jafnframt brennslu 2,5 milljón tonna af CO2 á ári, en ætla má að innan skamms gæti losunarkvóti þess magns kostað um 9 milljarða króna á heimsmarkaði. Jarðhitinn sparar Íslendingum því 50 til 60 milljarða króna á ári, sem ella færu í innflutning á oliu og – innan skamms - í kaup á losunarkvóta. Þetta kom fram í erindi Sigurðar Inga Friðleifssonar, framkvæmdastjóra Orkuseturs, á aðalfundi Samorku.


 

Lán stórra eignarhaldsfélaga voru færð yfir í nýju bankanna á 0 krónur


 

Páll Hreinsson, formaður rannsóknarnefndar Alþingis, segir nýfallinn dóm í Hæstarétti, þar sem dómari þurfti að víkja sæti vegna ummæla sem hann hafði látið falla um mál sem hann síðan dæmdi í, eigi ekki við hæfi Sigríðar Benediktsdóttur, nefndarmanns í rannsóknarnefndinni.


 

Útgerðarmennirnir Árni Vilhjálmsson og Kristján Loftsson munu áfram fara með meirihlutavald í HB Granda þrátt fyrir að Arion banki leysi til sín þriðjungshlut Kjalars í útgerðarfélaginu. Árni er stjórnarformaður félagsins í dag. Líklegt er að það verði gert, eins og greint var frá í Viðskiptablaðinu í síðustu viku. Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins er ekki útilokað að þeir félagar kaupi a.m.k. hluta af hlut Kjalars í félaginu þegar hann verður seldur.


 

Viðskiptanefnd Alþingis ræddi á fundi sínum á föstudag um nauðsyn þess að breyta lögum til að lengja fyrningarfrest riftanlegra gjörninga, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Í núgildandi lögum er gert ráð fyrir tveggja ára fyrningarfresti sem er í mörgum tilvikum að renna út.


 

„Á tímum mikils samdráttar, eins og var á árinu 2009, hafa fjölmörg fyrirtæki komist í þrot. Í eðlilegu markaðsumhverfi leggst af starfsemi slíkra fyrirtækja eða hún dregst verulega saman. Við þær aðstæður sem hér eru hafa lögmál markaðarins um samdrátt á markaði í framboði á þjónustu hins vegar ekki fengið að ganga eftir vegna inngripa ríkisbanka, sem hafa innleyst til sín gjaldþrota fyrirtæki í mörgum atvinnugreinum, meðal annars nokkra keppinauta Nýherjasamstæðunnar. Á sviði upplýsingatækni hafa endurreist fyrirtæki þannig fengið að halda uppi harðri samkeppni á markaðnum í skjóli fjármagns banka," segja Benedikt Jóhannesson, stjórnarformaður Nýherja, og Þórður Sverrisson, forstjóri, í ávarpi í nýrri ársskýrslu Nýherja.


 

Miklar skuldir hvíla á Skúla Þorvaldssyni, sem var stærsti skuldari Kaupþings í Lúxemborg


 

Tilboð hafa verið opnuð í verkið Egilshöll-kvikmyndahús, en í grundvelli forvals voru valdir fjórir aðilar til að vinna tilboð í verkið. Um er að ræða lokað útboð á hönnun og framkvæmd allra ólokinna verkþátta við kvikmyndahúsið. Það er Reginn, fasteignafélag Landsbankans, sem stendur fyrir útboðinu.


 

Keflavíkurflugvöllur hækkar gjaldskrá


 

Þrátt fyrir umtalsverðar hækkanir á skattlagningu sykurs hefur innflutningur á honum haldið áfram að aukast í kreppunni. Athygli vekur að á sama tíma hafa verulegar hækkanir á skattlagningu áfengis leitt til stöðugt aukins samdráttar í sölu áfengis hjá ÁTVR, einkum á sterkum vínum.


 

Flutningur Íslendinga úr landi, umfram spár stjórnvalda, muni leiða til þess að ríkið fái minni skatttekjur en reiknað var með. Tölur um það liggja þó ekki fyrir enn, samkvæmt upplýsingum frá Þórhalli Arasyni í fjármálaráðuneytinu. Á næstunni munu koma fram tölur um skatttekjur í janúar á þessu ári sem sýna munu áhrifin af skattahækkunum sem tóku gildi um áramótin.


 

Íslensk verðbréf munu taka yfir skuldabréfasjóð Byrs sparisjóðs samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Er það liður í endurskipulagningu sparisjóðsins sem miðar að því að hagræða í rekstri og leggja niður eða selja starfsemi sem ekki snýr beint að hefðbundinni bankaþjónustu.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI, sem mælir breytingu á verðmæti hlutabréfa hækkaði lítillega í dag í tæplega tíu milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt lækkaði lítillega í 1,7 milljarða viðskiptum en GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði um 0,2% í 8,3 ma. viðskiptum.


 

Fjármálaeftirlitið hefur sett á stofn þriggja manna ráðgjafarnefnd um mat á hæfi stjórnarmanna. Tilgangurinn með ráðgjafarnefndinni er samkvæmt frétt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins að stuðla að „bættu og hertu eftirliti með því að hæfisskilyrði um stjórnarmenn eftirlitsskyldra aðila séu uppfyllt og ekki síður til að tryggja að stjórnarmenn séu vel meðvitaðir um hvaða þekkingar er krafist og hvað felst í ábyrgð sem fylgir stjórnarstörfum."


 

Velta með skuldabréf hefur verið mikil það sem af er degi eða um 10,5 milljarðar króna. Mestu viðskiptin hafa verið með óverðtryggð ríkibréf eða fyrir 9 milljarða. Hefur ávöxtunarkrafa þeirra bréfa lækkað það sem af er degi, nema á stystu bréfunum sem eru á gjalddaga í mars 2010.


 

Seðlabanki Íslands stofnaði einkahlutafélagið Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. í lok síðasta árs og færði þangað inn „ýmsar kröfur og tryggingar sem bankinn fékk frá viðskiptaaðilum sínum vegna dag- og veðlánaviðskipta.“ Þetta kemur fram í svari bankans við fyrirspurn Viðskiptablaðsins um málið.


 

Láni var breytt í styrk eftir sigur KR í bikarúrslitaleik


 

Virkjanasvæði Reykjanesvirkjunar ber ekki nema 81 megavatta raforkuvinnslu að hámarki miðað við 50 ára vinnslutíma samkvæmt mati í nýrri skýrslu Orkustofnunar. Það er 19 megavöttum minna en núgildandi vinnsluleyfi segir til um. Iðnaðarráðherra vill ekki tjá sig um hvort þetta hafi áhrif á veitingu virkjanaleyfis vegna nýrrar 50 megavatta aflvélar sem væntanleg er til landsins með vorinu.


 

Mest af tapi Nýja Landsbankans vegna uppkaupa úr peningamarkaðssjóði hans var vegna skuldabréfa útgefinna af Baugi Group, Eimskipi og Kaupþingi. Alls afskrifaði bankinn 43,2 milljarða króna vegna uppkaupa á verðlitlum, eða verðlausum, skuldabréfum og skuldajöfnunar vegna peningamarkaðssjóðs á árinu 2008. Þetta kemur fram í stofnefnahagsreikningi bankans sem skilað var inn til ársreikningaskrár fyrir nokkrum vikum.  


 

Stefnur vegna riftunarmála Baugs verða að fara út í þessari viku


 

Kröfuhafar freista þess að fá sem mest upp í skuldir


 

Tekjur af erlendum ferðamönnum eru áætlaðar í kringum 155 milljarðar árið 2009 samkvæmt tölum sem Ferðamálastofnun hefur gefið út. Er það 21% raunaukningu frá árinu áður. Hlutdeild ferðaþjónustunnar í heildarútflugningstekjum hefur að jafnaði verið tæp 18% síðustu árin. Segir Ferðamálastofnun að ferðaþjónusta sé því ein af stærstu gjaldeyrisskapandi greinum þjóðarinnar.


 

Þegar Kaupþing féll námu lánveitingar bankans til 130 starfsmanna hans vegna hlutabréfakaupa 47,3 milljörðum króna. Þau lán voru færð yfir til Arion.


 

Reynslumiklir stjórnendur verða ráðnir til Iceland Healthcare sem hyggst setja upp sjúkrahús í Ásbrú. Í tilkynningu kemur fram að þeir hafa unnið með virtum alþjóðlegum aðilum og má þar nefna; Otto Nordhus, Leif Ryd og Bjarne Semb. Otto er einn reynslumesti sérfræðingur Norðurlanda í veitingu heilbrigðisþjónustu milli landa og hefur átt gott samstarf við yfirvöld á Norðurlöndum og Bretlandi um árabil.


 

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar (Kadeco) hefur í samstarfi við Iceland Healthcare ákveðið að ráðast í umfangsmiklar endurbætur á sjúkrahúsinu að Ásbrú, í Reykjanesbæ. Á sjúkrahúsinu verða þrjár skurðstofur og 35 legurými, þar sem boðið  verður upp á sérhæfðar meðferðir fyrir útlendinga. Allt að 300 störf munu skapast í tengslum við starfsemina segir í tilkynningu.


 

Rannsóknarnefnd Alþingis hefur ákveðið að framlengja skilafrest á athugasemdum tólfmenninganna sem fengu bréf frá nefndinni til 24. febrúar næstkomandi. Nefndin hefur jafnframt ákveðið að þessi framlengdi frestur nái til allra þeirra tólf einstaklinga sem veittur var kostur á að senda nefndinni athugasemdir. Er það vegna þess að umræddir einstaklingar hafa óskað eftir lengri frest.


 

segir Tómas Már Sigurðsson formaður Viðskiptaráðs Íslands


 

fjárhagslegri endurskipulagningu að ljúka


 

Skúli Helgason þingmaður Samfylkingarinnar lagði fram ákveðnar hugmyndir um útfærslu á sértækri skuldaaðlögun fyrirtækja við upphaf þingfundar í dag. Þar á meðal að öll fyrirtæki yfir tiltekinni stærð, sem bankarnir hefðu tekið yfir, færu í opið útboð þar sem fyrri eigendur nytu ekki forgang. Árni Þór Sigurðsson þingmaður Vinstri grænna fagnaði þeim spurningum sem Skúli velti upp og sagði brýnt að Alþingi og aðrir tæki á þeim og ræddi.


 

Segja sölu á íbúðum sem fjármálafyrirtæki hafa tekið yfir eiga eftir að þrýsta verðinu niður


 

Héraðsdómur hefur dæmt gengistryggingu láns bæði löglega og ólöglega


 

Seðlabanki Íslands hefur stofnað Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. samkvæmt frétt Morgunblaðsins í morgun þar sem meðal annars eru veð sem bankinn heldur á í FIH. Seðlabankinn tók veð í danska bankanum sem tryggingu fyrir 500 milljóna evra láni sem Kaupþingi var veitt 6. október 2008.


 

Innstæður viðskiptabankanna í Seðlabanka Íslands minnkuðu um 36,5 milljarða króna í janúar. Á sama tíma jókst kaup bankanna á innstæðubréfum um tæpta 29 milljarða króna. Munurinn þarna á milli nemur um 7,5 milljörðm króna sem er útflæði á krónum sem viðskiptabankarnir ávöxtuðu í Seðlabankanum í janúar.


 

- ESB andstæðingar innan VG hafa miklar áhyggjur


 

Stjórnendur Seðlabanka Íslands telja ekki ástæðu til að bregðast við vegna ummæla fulltrúa í peningastefnunefnd, Anne Sibert, um að Íslendingar geti fyllilega staðið undir Icesave-skuldbindingum. Nefndarmönnum sé frjálst að tjá skoðanir sínar innan ákveðinna marka.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands dróst saman um 10 milljarða króna í janúar. Stóð hann í 475 milljörðum króna í lok mánaðarins en var 485 milljarðar í lok desember.  Í sundurliðuðum reikningum sést að staðan á seðlum og innstæðum hefur minnkað um rúma 10 milljarða. Gengisvísitala krónunnar er nánast sú sama í byrjun og enda mánaðarins og skýrir því ekki breytingu á erlendri eignastöðu í mánuðinum.


 

PricewaterhouseCoopers hf. (PwC) hefur fest kaup á starfsemi ráðgjafarfyrirtækisins ParX og hefur stór hluti starfsmanna þegar hafið störf á ráðgjafasviði PwC. ParX hefur verið rekið undir samstæðu Nýherja. Í tilkynningu kemur fram að með þessu móti er viðskiptavinum ParX tryggð áframhaldandi sérfræðiþjónusta auk þess sem þjónustuframboð PwC eykst umtalsvert og félagið treystir sig í sessi sem eitt öflugasta ráðgjafarfyrirtæki landsins.


 

Hefur þó lækkað um 3,3% sl. 3 mánuði og 10,2% sl. 12 mánuði


 

Skuldabréfavísitala hækkaði um 0,1% í dag og nam heildarvelta skuldabréfa 10,8 milljörðum króna.  GAMMAi: Verðtryggt lækkaði um 0,1% í 3,5 milljarða króna viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði um 0,4% í 7,3 milljarða viðskiptum. Veltan á skuldabréfamarkaðnum var lítil fyrir hádegi en svo voru nokkrar stórar færslur eftir hádegi. Mest viðskipti voru með styttri íbúðabréf og lengri ríkisbréf. Vegna eftirspurnar í óverðtryggð bréf hækkuðu RB19 og RB25 (ríkisbréf á gjalddaga 2019 go 2015) um 0,62-0,76%.


 

Stórir markaðsaðilar seldu eftir hádegi í dag verðtryggð skuldabréf og keyptu lengri óverðtryggð skuldabréf í talsverðu magni. Það felur í sér væntingar markaðsaðila um að verðbólgan verði ekki eins mikil og þeir höfðu gert ráð fyrir, horft fram á veginn.


 

- ágreiningur kristallast í viðhorfum fólks til krónunnar


 

Heildareignir tryggingarfélaganna námu 136,5 milljörðum króna í lok síðasta árs og hækkuðu um 0,7 milljarða á milli mánaða.


 

„Við munum nú taka okkur eðlilegan tíma til að skilja vel þetta þjóðhagslega mikilvæga fyrirtæki og þau verðmæti sem í rekstri þess felast. Ákvörðun um tímasetningu sölu Icelandic Group og fyrirkomulag slíkrar sölu verður því ekki tekin fyrr en við lok þriðja ársfjórðungs 2010," segir Steinþór Baldursson framkvæmdastjóri Vestia í skriflegu svari til Viðskiptablaðsins aðspurður hvenær til standi að selja Icelandic Group, sem dótturfélag Landsbankans hefur tekið yfir.


 

Seðlabanki Íslands gerir ráð fyrir meiri samdrætti á þessu ári


 

Höfuðborgarsvæðið tapaði flestum einstaklingum vegna brottflutninga umfram aðflutninga eða 2.546 manns samkvæmt samantekt Hagstofu Íslands. Það tap helgast aðallega af miklum flutningum frá höfuðborgarsvæðinu til útlanda en til útlanda fluttu þaðan 3.212 umfram aðflutta.


 

Árið 2009 fluttu 4.835 fleiri frá landinu en til þess. Aldrei áður hafa jafn margir flutt frá landinu á einu ári samkvæmt samantekt Hagstofu Íslands.  Næstflestir brottfluttir umfram aðflutta voru árið 1887 en þá fluttu 2.229 fleiri frá landinu en til þess. Árið 1887 var mannfækkun vegna búferlaflutninga þó helmingi meiri ef miðað er við miðársmannfjölda, eða 3,1% á móti 1,5%.


 

Samantekt á kostnaði vegna skilanefndar Landsbankans, þar á meðal kaup á sérfræðiþjónustu, mun liggja frammi á fundi kröfuhafa 24. febrúar næstkomandi. Páll Benediktsson, upplýsingafulltrúi Landsbankans, segir verið að taka þessar upplýsingar saman eins og aðrar fyrir fundinn og koma þeim á birtingarhæft form. Meðal annars verði lagt fram endurskoðað mat á virði eigna bankans og kynnt afstöðu slitastjórnar til allra forgangskrafna í Landsbankann.


 

„Það verður sáralítill innflutningur á stærri hýsum eins og hjólhýsum og húsbýlum. Það er nánast sjálfdautt. Það verður einhver örlítill innflutningur í ódýrstu týpunum og eins í tjaldvögnum og fellihýsum miðað við það sem verið hefur," segir Björgvin Barðdal framkvæmdastjóri Seglagerðarinnar Ægir.


 

Eignarhaldsfélagið Vestia ehf., dótturfyrirtæki Landsbankans, hefur eignast 65% hlut í danska fiskvinnslufyrirtækinu Cimbric Fiskekonserves A/S. Þetta gerist eftir yfirtöku á eignarhlut ADB Holding Vogn A/S. Eigandi 35 % eignarhlutsins er Larsen Danish SeafoodA/S sem er í eigu íslensku fjárfestanna Eiríks Sigurðssonar og Sindra Sindrasonar.


 

Viðskipta- og hagfræðingum sem eru á atvinnuleysisskrá fjölgaði um 15 í síðasta mánuði en nú eru samtals 441 viðskipta- og hagfræðingar án atvinnu. Þá fjölgaði atvinnulausum lögfræðingum um fimm en þeir eru nú 43. Fólki með próf í félagsvísindum fjölgaði um 20, úr 171 í 191, milli mánaða.


 

Verðbólguspá IFS fyrir febrúar hljóðar upp á 0,7% hækkun vísitölu neysluverðs. Ef spáin gengur eftir mun 12 mánaða verðbólga mælast 6,8%.


 

sala á 85 megavöttum til 20 ára


 

Skuldabréfavísitala GAMMA hækkaði um 0,2% í dag í 6,3 milljarða króna viðskiptum. Verðtryggð skuldabréfavísitala Gamma hækkaði  um 0,3% í 2,8 milljarða viðskiptum og vísitala óverðtryggðra skuldabréfa  lækkaði um 0,2% í 3,6 milljarða króna viðskiptum.


 

stefnt að því að ljúka samningsdrögum um miðjan apríl


 

Atvinnulausum fjölgaði um 929 milli mánaða


 

Dregið hefur úr sölu áfengis í takt við hækkandi verðlag að því er kemur fram í samantekt rannsóknarseturs verslunarinnar. Verð á áfengi er nú 17,8% hærra en fyrir ári síðan og salan dróst saman á sama tímabili um 15% að magni til. Um áramótin hækkaði áfengisgjald um 10% og virðisaukaskattur á áfengi um eitt prósentustig. Þessi gjöld hafa vafalítið haft áhrif á sölu áfengis í janúar. Langt er síðan svo lítil áfengissala hefur verið í einum mánuði.


 

Helgi Anton Eiríksson, sem nýlega var ráðinn forstjóri Iceland Seafood, segir að það verði áhugavert að fylgjast með því hversu lengi Landsbankinn hyggist halda eignarhluti sínum í Icelandic Group. Vestia, eignaumsýslufélag Landsbankans, tilkynnti fyrir helgi að félagið hefði tekið yfir Icelandic Group. Meðal aðgerða sem gripið hefur verið til er að breyta 29 milljarða króna skuld Icelandic við Landsbankans í hlutafé.


 

Fjöldi samninga í meðallagi, fjögurra vikna meðalvelta hækkar töluvert


 

"Þegar aðgengi að fjármagni verður meira og betra er eins og sum íslensku fyrirtækin missi sjónar á kjarnastarfsemi sinni, og í raun sinni stefnu, og verða eins og kálfar sem hleypt er út að vori. Ekkert verður íslenskum fjárfestum óviðkomandi og við í raun glötuðum þeirri sérhæfingu sem upphaflega var lagt af stað með," segir Ásta Dís Óladóttir forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst.  Hún lauk nýlega doktorsnámi við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn.


 

Hagnaður Landsnets hf. samkvæmt rekstrarreikningi nam 1,5 milljarðar króna í fyrra samanborið við tap að fjárhæð 12,8 milljarðar á árinu 2008. Betri afkoma stafar aðallega af mun minna gengistapi en á fyrra ári auk þess sem tekjur af raforkuflutningi hafa aukist samkvæmt heimasíðu félagsins. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og afskriftir (EBITDA) nam 9.331 mkr. samanborið 7.066 mkr. á fyrra ári. Eiginfjárhlutfall í árslok var 11,3% samanborið við 10,5% í lok fyrra árs. Eigið fé í árslok nam 8.321 mkr. samanborið við 7.274 í lok árs 2008. Heildareignir félagsins í árslok námu 73.675 mkr. samanborið við 69.384 mkr. í lok fyrra árs. Heildarskuldir námu 65.354 mkr. samanborið við 62.109 mkr. í lok fyrra árs. Rekstrarhæfi félagsins er mjög gott. Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 mun handbært fé frá rekstri standa undir fjárfestingum og afborgunum, auk þess sem gert er ráð fyrir að skuldir muni lækka. Í árslok nam handbært fé 5.864 mkr. Handbært fé frá rekstri nam 7.519 mkr. árið 2009 samanborið við 5.760 mkr. árið 2008.


 

Heimildir Viðskiptablaðsins herma að Baugsfjölskyldan líti svo á að hún hafi gert Arion betra tilboð í Haga en fáist fyrir félagið með skráningu á markað. Því hafi bankinn í raun hafnað auknum endurheimtum með því að taka ekki tilboði þeirra. Það hefur þó aldrei verið gert opinbert hvernig það tilboð var upp byggt. Því munu fyrrum eigendur 1998 taka til varna ef Arion reynir að ganga á eignir þeirra til að fá það sem vantar upp í skuld sína.


 

Meðalvinnutími karla er rúmir 46 tímar á viku en konur vinna tæpa 36 tíma. Þetta kom fram á ráðstefnunni Virkjum karla og konur sem fram fór 10. febrúar á Hilton Reykjavík Nordica. Einnig kom fram að karlar eru tveir þriðju hlutar starfsmanna á almennum vinnumarkaði en konur einn þriðji.  Karlar vinna líka lengur en þeir skila 71% vinnustunda á almennum vinnumarkaði en konur 29%. Hjá hinu opinbera eru konur þrír fjórðu hlutar starfsmanna en karlar fjórðungur. Þar skila konur skila tveimur þriðju hluta vinnustunda en karlar þriðjungi.


 

„Að sjálfsögðu myndi Magma vilja eiga stærri hlut í HS Orku,“ segir Ross Beaty, forstjóri og stjórnarformaður Magma Energy Corp. Fyrirtækið á sem stendur um 41 prósent hlut í HS Orku og á rétt á kaupum á um tveimur prósentum til viðbótar.  


 

Ekki liggur enn fyrir hvernig aðkoma íslensku lífeyrissjóðina verður háttað til að leysa evrópska seðlabankann í Lúxemborg (ECB) við íslensk skuldabréf sem hann tók sem veð frá viðskiptabönkunum. Viðræður við ECB eru á forræði Seðlabanka Íslands. Rætt hefur verið um þá hugmynd að lífeyrissjóðirnir kaupi skuldabréfin með nokkrum afslætti og láti í staðinn erlendar eignir á hagstæðu gengi. Tölur hafa verið nefndar í þessu sambandi sem Viðskiptablaðið hefur ekki fengið staðfest.


 

Fasteignaverð hefur lækkað um 35% að raunvirði


 

Mæla þó með því að fjárfestar haldi í verðtryggð bréf fram að birtingu vísitölu neysluverðs í febrúa


 

Viðskiptablaðið fylgdi Torfa Frans Ólafssyni eftir í vinnu sinni hjá CCP


 

þingmenn Sjálfstæðisflokks með þingsályktunartillögu um að olíuleit á landgrunninu


 

ráðgert að hefja framleiðslu 2013 segir Eyþór Arnalds framkvæmdastjóri Strokks Energy


 

fá 30 hektara lóð segir sveitarstjóri


 

áfram verður rætt við Norðurál um orku til Helguvíkurálvers


 

Kauphöllin vísaði 20 málum til Fjármálaeftirlitsins (FME) til frekari skoðunar í fyrra.


 
Innlent
12. febrúar 2010

Marel selur Carnitech

Marel hefur komist að samkomulagi við fyrirtækið American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) um sölu á rekstri Carnitech A/S í Stövring, Danmörku, einingu sem starfar utan kjarnastarfsemi Marel. AIAC er óskráð iðnaðarsamsteypa sem hefur það að langtímamarkmiði að byggja upp sterk fyrirtæki. Dótturfélag AIAC sem er kaupandi eignanna sem og skuldanna mun taka upp nafnið Carnitech.


 

Ístex áætlar að tekjur fyrir árið 2010 verði svipaðar og árið áður eða 560 milljónir króna. Fyrirtækið framleiðir handprjónaband úr íslenskri ull og kaupir ullina beint frá bændum og vindur úr henni band. Gert er ráð fyrir að framleiðslukostnaður  aukist um 55  milljónir vegna hækkunar á ullarverði  og aukins tilkostnaðar  í framleiðslu. Miðað við ofangreint  mun afkoma af reglulegri  starfsemi verða jákvæð um nálægt  30 milljónir króna.


 

Reynt að endurheimta lán stórra skuldara eftir fremsta megni


 

Arion banki auglýsti í Fréttablaðinu í síðustu viku verðbréfasjóði sem fólk getur fjárfest í, þar á meðal erlenda  hlutabréfasjóði. Vegna gjaldeyrishafta er hins vegar  óheimilt að fjárfesta í erlendum verðbréfum.


 

Samtök atvinnulífsins eru fullviss um að opinberar spár, um að hagur íslensku þjóðarinnar muni halda áfram að versna á þessu ári og atvinnuleysi að aukast, þurfi ekki að ganga eftir. Hér á landi geti orðið viðsnúningur og grundvöllur skapast fyrir nýja framfarasókn.


 

Fjórir fyrrverandi starfsmenn Straums fjárfestingarbanka sinna nú gjaldeyriseftirliti hjá Seðlabanka Íslands. Ingibjörg Guðjartsdóttir gegnir starfi forstöðumanns eftirlitsins, en hún var áður lögfræðingur hjá Straumi.


 

„Við höfum fengið mjög margar umsóknir, og almennt  góð viðbrögð við starfsauglýsingum okkar,“ segir Hjördís  Árnadóttir, sviðsstjóri ytri samskipta hjá Actavis, en félagið  tilkynnti á dögunum  að verksmiðja félagsins í  Hafnarfirði yrði stækkuð  og ráðið í 50 ný störf á  árinu.


 

Mikill þrýstingur á að nefndin skili ?réttri? niðurstöðu - erfitt fyrir nefndina að brotna ekki


 

verður sett í opið söluferli þegar aðstæður skapast


 

Segja Seðlabankann í mótsögn við sjálfan sig


 

Sena átti hagstæðasta tilboðið í Egilshallarbíó en niðurstaða tilboða hefur nú verið gerð opinber á heimasíðu Regins. Reginn ehf. er dótturfyrirtæki Landsbankans og hefur undanfarið haft í undirbúningi að hefja framkvæmdir við að ljúka við byggingu kvikmyndahúss í viðbyggingu við Egilshöll. Tilboð í framkvæmdina verða opnuð mánudaginn 15. febrúar nk.


 

Iceland Express hefur gert samstarfssamning við sölu- og markaðsskrifstofu í Bandaríkjunum og Póllandi.  Í tilkynningu kemur fram að þetta sé gert til að efla markaðsstarf á þessum svæðum, því eins og kunnugt er mun Iceland Express hefja flug til New York og Winnipeg í Kanada í júníbyrjun. Þá mun félagið fljúga til þriggja staða í Póllandi í sumar til Varsjár, Kraká og Gdansk.


 

NASDAQ OMX Iceland hf. hefur samþykkt að H.F. Verðbréf verði viðurkenndur ráðgjafi (e. Certified Adviser, CA) á First North Iceland. Hlutverk viðurkennds ráðgjafa felst í því að vera til ráðgjafar og aðstoðar fyrirtækjum við skráningu á First North og á meðan bréf þeirra eru í viðskiptum á markaðnum að því er segir í tilkynningu.


 

Stjórn OR ræðir orkusölu til kísilverksmiðju í Þorlákshöfn


 

Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra rannsakar markað með stofnfjárbréf


 

Áður óbirtar upplýsingar um skiptingu veðlána Seðlabankans í Viðskiptablaðinu í dag


 

Viðskipti með stofnfjárbréf í Spron á árinu 2007 draga dilk á eftir sér


 

Eigið fé HB Granda í lok árs 2008 var tæplega þrefalt markaðsvirði


 

Meira en 60% bréfa komu frá innherjum


 

Þriðjungshlutur í Granda er tæplega 3 milljarða virði


 

Í nýbirtum ársreikningi Húsasmiðjunnar fyrir árið 2008 nam tap af rekstri félagsins 12.717 milljónum króna en árið 2007 var 968.829 milljóna króna hagnaður af félaginu.


 

Rannsóknarnefnd Alþingis hefur sent  tólf einstaklingum bréf þar sem þeim er veitt færi á að koma að sjónarmiðum sínum að því er kemur fram í  frétt á heimasíðu embættisins. Þau atriði sem nefndin hefur þannig veitt mönnum færi á að tjá sig um lúta að fáum en mikilsverðum meginatriðum í aðdragandanum að falli bankanna. Allir hafa þessir einstaklingar, sem veitt er færi á að koma þannig að viðhorfum sínum, áður komið í skýrslutöku og þar hafa þeir áður verið spurðir út í flest þessara atriða og lýst þar viðhorfum sínum segir í fréttinni.


 

45% forsvarsmanna íslenskra fyrirtækja áætla að skattabreytingar stjórnvalda muni leiða til fækkunar starfsfólks í fyrirtækjum þeirra. Þá telja um 50% fyrirtækja í verslun að breytingarnar muni leiða til fækkunar starfsfólks og í iðnaði er talan um 47%.


 

Skráð atvinnuleysi í janúar 2010 var 9% eða að meðaltali 14.705 manns og eykst atvinnuleysi um 6,7% að meðaltali frá desember eða um 929 manns. 


 

Áætlaður kostnaður um 26,5 milljarðar króna


 

Dótturfélög Icelandair Group fluttu 95 þúsund farþega í janúar, sem er 13% aukning á milli ára. Þá fluttu félögin alls um 1.660 þúsund farþega á árinu 2009 sem er um 10% fækkun á milli ára.


 

Actavis hefur ákveðið að styrkja hjálparstarfið í kjölfar jarðskjálftans á Haítí um meira en 270 milljónir króna, í formi fjárstyrkja og lyfja að því er segir í tilkynningu frá félaginu.   Lyfin eru send frá ýmsum löndum þar sem Actavis starfar, meðal annars Íslandi, Búlgaríu, Tyrklandi, Bretlandi og Bandaríkjunum. Hluti framlagsins er þegar kominn til viðtakenda. Þar á meðal er 10.000 dollara fjárstyrkur til bandaríska Rauða krossins og lyf frá Actavis í Bandaríkjunum, og meira en 600-þúsund töflur af samheitalyfjum sem Actavis á Íslandi sendi SOS barnaþorpunum. Lyfin voru send til Dóminíska lýðveldisins og þaðan landleiðina til Haítí, sem er á sömu eyju. Unnið er að flutningi lyfja frá fleiri löndum. Meðal lyfjanna sem fyrst voru send eru þau sem mest þörf er fyrir á hamfarasvæðunum, svo sem bólgueyðandi lyf og verkjalyf.   "Náttúruhamfarir sem þessar láta engan ósnortinn og Actavis ákvað þegar í kjölfar jarðskjálftans að leggja sitt af mörkum til að lina þjáningar bágstaddra á Haítí. Fyrstu viðbrögð okkar voru í formi fjárstyrkja. Það skortir lyf á hamfarasvæðunum, en aðgengi að nauðsynlegum lyfjum getur skipt sköpum í bata særðra og sjúkra. Það tekur tíma að flytja mikið magn af lyfjum milli heimsálfa, því um flutning þeirra gilda oft strangar reglur og staðan á Haítí erfið. Við erum að vinna að því að koma næstu sendingum á áfangastað," segir Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, aðstoðarforstjóri Actavis í tilkynningu.


 

Leigusamningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði nokkuð í janúar á þessu ári eða um tæp 40% á milli mánaða sem er mesta hækkun á milli mánaða frá því í janúar í fyrra.


 

Toyota í Evrópu hefur tilkynnt um innköllun á nýjustu útgáfu af Prius. Alls verða 52.903 bílar kallaðir inn vegna uppfærslu sem gera þarf á hugbúnaði í ABS-bremsukerfi bílsins. Þegar hefur verið haft samband við eigendur þeirra bíla sem kalla þarf inn hér á landi og þeir boðaðir með bíla sína til uppfærslu að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Útflutningur Alcoa Fjarðaáls á síðasta ári nam tæplega 600 milljónum bandaríkjadala, sem jafngildir um 74 milljörðum íslenskra króna, miðað við núverandi gengi.


 

ástæðan rakin til hækkunar á gengi dollars og aukinnar skattheimtu hérlendis


 

Mun senda forsætis- og fjármálaráðherra bréf vegna málsins


 

Theo Hoen, forstjóri Marel Food Systems, keypti í morgun hluti í félaginu fyrir um 30 milljónir króna.


 

Ásgeir Margeirsson ráðinn forstjóri


 

40% forsvarsmanna fyrirtækja í íslensku atvinnulífi telja opinberar stofnanir eða fyrirtæki í opinberum rekstri vera í samkeppni við sitt fyrirtæki.


 

Mikill áhugi á löngum ríkisbréfum verður að teljast afar jákvæður fyrir ríkissjóð og eins fyrir skuldabréfamarkaðinn.


 

Tölvumiðlun fagnar í dag 25 ára afmæli en fyrirtækið var stofnað árið 1985 og er eitt elsta hugbúnaðarfyrirtæki landsins.


 

Fjármálaeftirlitið hefur sektað eignarhaldsfélagið Teymi um 7,5 milljónir króna fyrir að gera ekki opinberar verðmyndandi upplýsingar í apríl á síðasta ári, er vörðuðu niðurfærslu á verðmæti farsímakerfis í eigu félagsins.


 

Fyrirtækjaskrá hefur skráð nýtt nafn Landsafls ehf. en félagið hefur fengið nafnið Reitir II ehf.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu nam í síðustu viku 1.232 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands en í vikunni á undan nam veltan 927 milljónum króna og því eykst veltan um 33% á milli vikna.


 

Um 50 ný störf verð til við stækkunar lyfjaverksmiðju Actavis í Hafnarfirði


 

stíga skref inn í framtíðina


 

tvöfaldar veltu SAGA system


 

Starfsfólk Glitnis fékk samtals tæpar 700 milljónir króna greitt í laun og tengd gjöld fyrstu ellefu mánuði ársins 2009 samkvæmt uppgjöri sem birt hefur verið kröfuhöfum.


 

Fyrirtækið Fisherman á Suðureyri vill mæta aukinni eftirspurn ferðamanna með fjölgun hótelherbergja í þorpinu. Forsvarsmaður fyrirtækisins hefur óskað eftir áliti umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar á tillögu um lóðir fyrir átta 45m2 hótelhús og eitt 20m2 geymsluhús við Stefnisgötu á Suðureyri að því er kemur fram á vef Bæjarins besta á Ísafirði.


 

Stofnað hefur verið félag um nýtt ökugerði við vegamót Reykjanesbrautar og Grindavíkurvegar. Nafn félagsins er Ökugerði ehf. og er stefnt að því að opna æfingabrautir með vorinu að því er kemur fram í frétt á vef Víkurfrétta. Forráðamenn félagsins kynntu ökugerðið nýverið fyrir fulltrúum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, Vegagerðinni, Umferðarstofu, Rannsóknarnefnd umferðarslysa og fleiri aðilum. Ólafur Kr. Guðmundsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri félagsins en aðaleigandi þess eru Páll Harðarson og Ágústína Haraldsdóttir, eigendur Nesbyggðar.


 

Virði bréfa Bakkavarar fært niður um helming


 

Íbúðalánasjóður sendi út mikið magn nauðungarsölubeiðna á síðasta ári en fullnustar fáar


 

MP Banki mun á mánudag flytja höfuðstöðvar sínar úr Skipholti yfir í Ármúla. Þá mun bankinn jafnframt opna nýtt útibú í nýjum höfuðstöðvum.


 

Ekki er að vænta niðurstöðu á næstunni í viðræðum íslenskra stjórnvalda og seðlabanka Evrópu vegna Landsbankans í Lúxemborg að sögn Indriða H. Þorlákssonar, aðstoðarmanns fjármálaráðherra.


 

Útflutningsverðmæti gæti numið allt að 10 milljörðum króna


 

Sala áfengis í janúar dróst saman um 9% í lítrum miðað við sama mánuð árið 2009.  Sala bjórs dróst saman um 8,5% og sala rauðvíns um tæplega 8%.


 

Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir lífsnauðsynlegt fyrir efnahagslífið að endurreisa hlutabréfam


 

Forstjóri Samkeppniseftirlitsins er í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið sem kom út í gær


 

Hagnaður Össurar fyrir skatta og fjármagnsliði (EBITDA) á fjórða ársfjórðungi síðasta árs nam 17,8 milljónum Bandaríkjadala, samanborið við 16,3 milljónir dala á sama tíma árið áður jókst því um 9%.


 

Fyrirtækin CCP, Fjarðarkaup, Icelandair Group og Össur eru tilnefnd til þekkingarverðlauna FVH en Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga afhendir verðlaunin í tíunda sinn 11. febrúar nk. á Hilton Reykjavík Nordica. Auk Þekkingarverðlaunanna verður kynnt val félagsins á viðskipta- eða hagfræðingi ársins, sem fellur í skaut aðila sem þykir hafa náð framúrskarandi árangri í starfi á liðnu ári.


 

Tekjur af kjarnastarfsemi Marels árið 2009 námu 434,8 milljónum evra en til samanbiurðar var það 548,1 milljónir evra árið 2008. Rekstrarhagnaður (EBIT) var 24,8 milljónir evra, sem er 5,7% af veltu (2008: 38,2 milljónir evra; 7,0% af veltu), og EBITDA var 47,4 milljónir evra, sem er 10,9% af veltu (2008: 60,0 milljónir evra; 11,0% af veltu).


 

Marel hefur náð samkomulagi við Arion banka, Íslandsbanka og NBI um að breyta myntsamsetningu sambankaláns sem bankarnir veittu félaginu í maí 2009. Samkomulagið felur í sér að þeim hluta lánsins sem var í íslenskri krónu hefur verið breytt í evru sem er megintekjumynt félagsins. Fjárhæðin sem um ræðir nemur 66 milljónum evra segir í tilkynningu.


 

Marel hefur komist að samkomulagi við hollenska fjárfestingafélagið Nimbus um sölu á Food & Dairy Systems deild Stork Food Systems, að undanskilinni starfsemi hennar á Spáni. Bókfært verð eignanna hefur verið fært niður sem veldur tapi upp á 16,4 milljónir evra, aðalega vegna afskrifta viðskiptavildar og endurmetinna eigna, og hefur verið tekið tillið til þess í ársreikningum fyrir 2009 segist í tilkynningu.


 

Hæstiréttur staðfesti dóm Héraðsdóms um að vísa kröfu Baldurs Guðlaugssonar frá


 

Þórður Ólafur Þórðarson kjörinn stjórnarformaður


 

Stjórn Arion banka hefur ákveðið að óska eftir skráningu verslunarfyrirtækisins Haga í Kauphöllina í samvinnu við Haga og selja hlut bankans í félaginu. Almenningi og fagfjárfestum mun standa til boða að kaupa hluti í félaginu.


 

Lestur Fréttablaðsins eykst um rúmlega prósentustig en minnkar um 5 hjá Morgunblaðinu


 

Lagastofnun Háskóla Íslands segir það ótvírætt að slíta hefði átt Samvinnutryggingum 1994


 

Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun tillögur atvinnumálahóps Reykjavíkur um úthlutun á 150 milljónum króna til sérstakra atvinnuátaksverkefna.


 

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hefur borist 12 óskuldbindandi tilboð í  hlutafé Sjóvár Almennra trygginga hf. Í flestum tilvikum er boðið í allt hlutafé félagsins.


 

Margir kaupendur stofnfjárhluta í SPRON, skömmu áður en sjóðurinn var skráður á markað, eru ósáttir


 

Tryggingamiðstöðin og VBS Fjárfestingarbanki hafa gert upp kröfu sem myndaðist þegar TM lagði 2,5 milljarða króna inn á reikning VBS í janúar 2008. Eins og kom fram í Viðskiptablaðinu á sínum tíma voru fjármunirnir notaðir til að kaupa hlutabréf í FL Group og Glitni, þvert á vilja stjórnar TM.


 

Heildarsala stoðtækjafyrirtækisins Össurar var 331 milljón Bandaríkjadala á síðasta ári en salan var vaxandi yfir árið.  Það er nokkuð hærra en áætlun félagsins sagði til um en hún var upp á 310-320 milljónir dala. EBITDA hlutfall félagsins var 20% sem er lítillega yfir spá.


 

100 milljarðar runnu út úr peningamarkaðssjóðum vikuna fyrir hrun


 

Sænskur banki millifærði milljarða króna inn á reikninga Aserta


 

Velta á skuldabréfamarkaði nam 6,78 milljörðum króna í dag. Þar af nam velta með verðtryggð bréf 0,83 milljörðum króna og með óverðtryggð bréf 5,95 milljörðum króna.


 

Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi fyrir Carbon Recycling International ehf. og fyrirtækinu þar með heimilað að reka verksmiðju þar sem tilraun er gerð til að framleiða metanól úr koldíoxíði.


 

BM Vallá hf. hefur verið veitt heimild til greiðslustöðvunar svo unnt verði að ljúka fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins að því er segir í tilkynningu. Frá miðju ári 2008 hefur orðið gríðarlegur samdráttur í verklegum framkvæmdum hér á landi sem endurspeglast í minnkandi umsvifum félagsins. Árið 2007 var samanlögð velta BM Vallá tæplega 10 milljarðar króna og starfsmenn liðlega 500. Í lok ársins 2009 var starfmannafjöldinn kominn niður í 232 og heildarvelta fyrirtækisins var tæplega 5 milljarðar


 

Ríkisbréfaútboð á föstudag


 

Spá slakari framlegð miðað við 3F2009 þegar framlegðin var óvenju góð að sögn IFS


 

verður 22,5 megavött og tekin í notkun haustið 2012


 

IFS greining reiknar með góðri afkomu hjá Össuri á síðasta ársfjórðungi síðasta árs en félagið birtir afkomu sína á fimmtudaginn. Spá þeirra er lítillega hærri en áætlun stjórnenda Össurar.


 

Héraðsdómur telur áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafa gengið of langt


 

Skuldatryggingarálag ríkissjóðs til fimm ára hefur hækkað um 260 punkt það sem af er ári og er nú álíka hátt og um mitt síðasta ár (673 punktar).


 

Á vef Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja, er í dag farið hörðum orðum um ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur, umhverfisráðherra, um að synja skiplagsbreytingum sem snúa að virkjunum í neðri hluta Þjórsár staðfestingar, að hennar sögn þar sem þátttaka Landsvirkjunar í kostnaði sveitarfélaga við skipulagsvinnu hafi stangast á við skipulags- og byggingarlög.


 

Heildarviðskipti með hlutabréf í janúar mánuði námu rúmum 3.493 milljónum eða 184 milljónum á dag að því er kemur fram í yfirliti frá Nasdaq OMX Iceland.  Þessu til samanburðar var veltan með hlutabréf í desembermánuði rúmar 3.163 milljónir, eða 150 milljónir á dag.  Mest voru viðskipti með bréf Føroya Banki 2.627 milljónir og með bréf Össurar 502 milljónir. 


 

Umhverfisráðherra hefur synjað staðfestingar skipulagsbreytingum sem snúa að virkjunum í neðri Þjórsá, þar sem þátttaka Landsvirkjunar í kostnaði sveitarfélaga við skipulagsvinnu hafi stangast á við skipulags- og byggingarlög að því er segir í tilkynningu. Annars vegar er um að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps, sem ráðuneytið telur sér ekki heimilt að staðfesta. Hins vegar er um að ræða aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018, sem ráðuneytið samþykkir að öðru leyti en því sem snýr að virkjunum í neðri Þjórsá.


 

Árlega þurfa um 9000 manns að leita aðstoðar vegna vinnuslysa hér á landi og rannsóknir sýna að enn fleiri verða fyrir heilsutjóni vegna atvinnusjúkdóma. Á árunum 2006 til 2008 létust að jafnaði 5 manns árlega í vinnuslysum hér á landi. Rannsóknir á Vesturlöndum benda til þess að 3-4% af landsframleiðslu glatist vegna heilsutjóns á vinnustöðum en það samsvarar 45-60 milljörðum króna á Íslandi.


 

Fyrir ári síðan fór 12 mánaða meðalvelta í fyrsta skipti undir 2 milljarða í tæp 5 ár


 

Actavis hefur selt Norgesplaster, verksmiðju í Vennesla í Noregi sem framleiðir plástra og íþróttateip. Kaupendurnir eru norskir fjárfestar og þar á meðal framkvæmdastjóri félagsins. Kaupverðið er ekki gefið upp segir í tilkynningu.


 

Í kjölfar lækkunar stýrivaxta Seðlabankans í síðustu viku hefur Íslandsbanki ákveðið að lækka vexti frá og með deginum í dag á óverðtryggðum húsnæðislánum og óverðtryggðum kjörvöxtum skuldabréfalána.


 

Stoðtækjaframleiðandi hyggst gefa gervilimi og aðrar vörur til fórnarlamba jarðskjálftans


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor's hefur lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs áfram á athugunarlista með neikvæðum horfum vegna áframhaldandi óvissu um erlent lánsfé. Óvissa ríkir áfram um aðgang að nægu erlendu lánsfé til að styðja við efnahagslega aðlögun Íslands og áætlun um afnám gjaldeyrishafta um leið og stefnt er að þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave]lögin 6. mars 2010.


 

Héraðsdómur hafði áður dæmt Impregilo í vil, Hæstiréttur tekur málið fyrir í lok vikunnar


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.