*

sunnudagur, 13. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


mars, 2010

 

Ekki stendur til að gera ársreikning fjárfestingarbankans Auðar Capital opinberan. Tap félagsins nam tæpum 90 milljónum króna á síðasta ári samkvæmt tilkynningu frá bankanum.


 

Viðtal við forstjóra Icelandair Group í Viðskiptablaðinu í dag


 

Arion banki undirbýr sölu á Högum og vill selja kjölfestuhluta fyrir skráningu


 

 Húsasmiðjan tapaði 815 milljónum króna á árinu 2009 þrátt fyrir að rúmlega tíu milljörðum króna af skuldum félagsins við Landsbankann væri breytt í hlutafé.


 

Öllum starfsmönnum VBS sagt upp í gær


 

Segir séríslenskt að kenna einum flokk um hrunið, nær væri að horfa til þess sem gert var eftir hrun


 

Ein öflugasta prentsmiðja landsins, Prentmet, er komin í greiðslustöðvun. Gildir hún í næstu þrjár vikur með möguleika á framlengingu.


 

Lánshæfismatsfyrirtækið Standard og Poor's (S&P) staðfesti í dag einkunnir fyrir erlendar skuldbindingar í fjárfestingarflokki. Lánshæfiseinkunnir í innlendum gjaldmiðli voru lækkaðar um eitt þrep.


 

Ljóst er að íslenskir neytendur eru enn langt í frá því að teljast vera bjartsýnir á horfur í efnahags- og atvinnumálum ef marka má Væntingavísitölu Gallup sem birt var nú í morgun. Hún sýnir að væntingar neytenda stóðu nánast í stað á milli febrúar og mars. Þannig var vísitalan 43,2 stig núna í mars og lækkar um 3 stig á milli mánaða.


 

Bráðabirgðastjórn VBS fjárfestingarbanka hf. hefur ákveðið að segja upp öllum starfsmönnum bankans.


 

Líkir Davíð og Ingibjörgu við Kassöndru og Pandóru


 

Þriðja fyrirtækið á þessu ári sem er samþykkt sem viðurkenndur ráðgjafi


 

Í febrúar 2010 voru 82 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta samanborið við 88 fyrirtæki í febrúar 2009, sem jafngildir rúmlega 7% fækkun milli ára samkvæmt samantekt Hagstofu Íslands. Eftir bálkum atvinnugreina voru flest gjaldþrot í heild- og smásöluverslun og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum. Fyrstu tvo mánuði ársins 2010 er fjöldi gjaldþrota 185 sem er tæplega 13% aukning frá sama tímabili árið 2009 þegar 161 fyrirtæki voru tekin til gjaldþrotaskipta.


 

Óhætt er að segja að mikið hafi gengið á þá 10 mánuði sem Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra, hefur setið í ríkisstjórn.


 

Frumtak hefur fest kaup á hlut í Gogogic ehf fyrir 150 milljónir króna. 


 

Miklar undirtektir voru við útboð Lánasjóðs sveitarfélaga (LSS) á skuldabréfaflokknum LSS150224 sem haldið var síðastliðinn föstudag.


 

Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, fékk greiddar sextán milljónir króna í greiðslur frá Seðlabankanum í fyrra. Eiríkur Guðnason, sem einnig var bankastjóri Seðlabankans, fékk 23,5 milljónir króna. Báðir létu þeir af störfum 26. febrúar 2009 eftir að störf þeirra voru lögð niður með nýjum lögum um Seðlabankann frá Alþingi.


 

Fyrirtæki og félög eru sem óðast að innleiða rafræna skráningu hlutabréfa í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. Um leið ógildast hin áþreifanlegu hlutabréf í félögunum í samræmi við heimild í lögum. Meðal félaga sem kynnt hafa slíka aðgerð er Hagar hf. sem eru nú undir stjórn Arion banka.  Þar tekur rafræn skráning gildi miðvikudaginn 23. júní n.k. kl. 9.00 árdegis. Um leið falla útgefin prentuð hlutabréf úr gildi. Hefur innköllun athugasemda þegar verið auglýst í Lögbirtingarblaði til að taka af allan vafa um að eignarhald sé réttilega fært í hlutaskrá Haga hf.


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur veitt Arctica Finance hf. í Kópavogi starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki, samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.


 

Seðlabankinn virðist draga takmarkaðan lærdóm af framkvæmd peningastefnunnar á þenslutímanum samkvæmt grein í rafrænu fréttabréfi GAM Management. Tilefni skrifanna er nýafstaðinn ársfundur Seðlabankans þar sem Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, fór yfir stöðu efnahagsmála.


 

Kaupverðið trúnaðarmál - Nýr eigandi stærsti einstaki hluthafi í vefriti VG


 

Hermann Guðmundsson, forstjóri N1 hf., var með 25,4 milljónir króna í árslaun á árinu 2009, eða rúmlega tvær milljónir króna að jafnaði í mánaðarlaun.


 

Samkeppniseftirlitið er enn með kaup Landsvirkjunar á hlut Norðurorku í Þeistareykjum til meðferðar


 

Verður valinn úr hópi þeirra 40 sem sóttu um starfið í lok síðasta árs


 

Iðnaðarráðherra segir mikil tækifæri vera á Norðausturlandi í orkufrekum iðnaði


 

Hafnarfjarðarbær vinnur að endurfjármögnun láns í samvinnu við Aska Capital


 

Ríkið skapi skilyrðin fyriröflugu atvinnulífi, segir Svandís í viðtali við Viðskiptablaðið


 

Mikill áhugi er meðal fjárfesta á jarðhitasvæðum á Norðausturlandi


 

Skuldir sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum eru miklar


 

42 prósent af heildarefnahag Seðlabankans um áramót voru eignir ESÍ


 

Meðalupphæð á hvern samning um 30,5 milljónir króna það sem af er ári


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.296 milljörðum króna í febrúar og lækkuðu um 6,3 milljarða króna á milli mánaða.


 

Hagnaður Icelandic fyrir skatta af reglulegri starfsemi er 3 milljarðar króna, en eftir skatta skilar fyrirtækið 1,1 milljarði til eigenda sinna. Þetta er veruleg breyting frá því á árinu 2008, þegar rekstur fyrirtækisins var afar erfiður og skilaði töluverðu tapi.


 

Í ársreikningi Stoða fyrir árið 2009 er bókfærð tekjufærsla vegna eftirgefinna skulda í tengslum við nauðasamninga, og nemur bókfærður hagnaður á árinu 2009 því 212 milljörðum króna. Starfsemi Stoða var með reglubundnum hætti á seinni hluta ársins og nam hagnaður þess tímabils 1.209 milljónum króna.


 

Viðtal við Svandísi Svavarsdóttur, umhverfisráðherra, í Viðskiptablaðinu


 

Yfirlýsing frá Ingunni Wernersdóttur vegna greiðslna til hennar frá Milestone


 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur fyrirskipað fjármálaráðuneytinu með formlegum hætti að veita sér upplýsingar um aðkomu íslenska ríkisins að fjárhagslegri endurskipulagningu tryggingafélagsins Sjóvár. ESA hefur til skoðunar hvort fjárframlag ríkisins til Sjóvár stangist á við reglur um ríkisstyrki innan Evrópska efnahagssvæðisins (ESS).


 

Hagvagnar og Kynnisferðir voru lægstbjóðendur í útboði á akstri strætisvagna fyrir Strætó bs. Aksturinn var boðinn út  til fjögurra ára og hefst akstur í lok ágúst 2010. Alls er um að ræða akstur 35 strætisvagna og 119 þúsund aksturstíma á ári hverju. Andvirði samningsins er 987 milljónir kr. á ári eða tæpir fjórir milljarðar.


 

Nokkur viðskipti hafa átt sér stað að undanförnu með skuldabréf útgefin af N1 fyrir á annað hundrað milljónir króna, þar sem gert er ráð fyrir allt að 20% afföllum. Þá hafa lífeyrissjóðir, sem eiga skuldabréf útgefin af N1, fengið tilboð þar sem boðið er í þau umtalsvert fyrir neðan nafnvirði.


 

Engar skuldir afskrifaðar en hluti samstæðunnar tekinn út fyrir


 

Úr ræðu Márs Guðmundssonar seðlabankastjóra á ársfundi Seðlabanka Íslands


 

 Fjármálafyrirtæki eiga ekki að geta aflað fjár í trausti þess að þau séu svo stór og mikilvæg að hið opinbera hljóti að koma þeim til bjargar lendi þau í vandræðum. Það er ekki og má ekki vera hlutverk hins opinbera að taka á sig tjón til að bjarga lánveitendum eða eigendum fjármálafyrirtækja sem lenda í vandræðum.


 

Bevís ehf. hefur falið Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. að annast formlegt ferli sem lýtur að mögulegri sölu á 100% hlut í Alp ehf., sem rekur eina af stærstu bílaleigum Íslands undir vörumerkjum Avis og Budget.


 

Björgvin Guðmundsson ritstjóri


 

Stjórnendur N1 hf. gleymdu að færa sjálfsskuldaábyrgð vegna láns upp á 1,4 milljarða króna til móðurfélags síns í ársreikning sinn fyrir árið 2008. Sá reikningur gefur því ekki rétta mynd af ábyrgðum félagsins á þeim tíma.


 

Segja frumvarpið vera aðför að tjáningarfrelsinu og vara við fjölmiðlalögreglu ríkisins


 

Mikil óvissa um möguleg skattsvik


 

Jón Ásgeir spurður um hlutafjáraukningu 365 miðla


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og Gylfi Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, munu funda með æðstu stjórnendum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) á morgun, föstudag, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 

Núverandi hluthafar halda kjölfestuhlut sínum og styðja vaxtarstefnu Refresco


 

Stjórnendur Byrs hafa falið Arion banka að selja hlut sparisjóðsins í MP banka. Nú á Byr sparisjóður rúmlega 13% hlut í MP og verða hugsanlegir kaupendur að uppfylla skilyrði að teljast til fagfjárfesta. Byr er næst stærsti hluthafi bankans á eftir Margeiri Péturssyni stjórnarformanni bankans.


 

Að áliti talsmanns neytenda er hæpið að halda því fram að niðurfærsla skulda neytenda sé skattskyld samkvæmt gildandi lögum. Skattlagning færi því í bága við stjórnarskrá þar sem ekki sé um að ræða ívilnun eða „eignaauka“ - heldur staðfestingu á rétti neytenda. Talsmaðurinn telur líklegt „að ekki sé lagastoð fyrir því að skattleggja niðurfærslu eða „afskriftir“ skulda neytenda sem stjórnvöld og fjármálastofnanir hafa ýmist þegar ákveðið eða áforma.“


 

Hækkun á eldsneytisverði og útsölulok valda að mestum hluta hækkun tólf mánaða verðbólgu nú í mars.


 

Athygli ehf. hefur fest kaup á ferðatímaritinu Útiveru en það var síðast gefið út af Fjölvaútgáfunni síðla árs 2008. Nú er ætlunin að blása nýju lífi í þetta vinsæla tímarit og verða fjögur tölublöð gefin út á þessu ári og þeim fjölgað á næsta ári ef vel gengur segir í tilkynningu.


 

Nox Medical hlaut Nýsköpunarverðlaun Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar og Útflutningsráðs árið 2010 sem afhent voru á Nýsköpunarþingi í morgun. Nox Medical var stofnað í júní 2006 með það að markmiði að hanna svefngreiningarbúnað sem hentaði jafnt börnum sem fullorðnum, en á þeim tíma var ekki til búnaður sem sérstaklega hafði verið hannaður með börn í huga.


 

Nýliðið rekstrarár hjá Auði Capital einkenndist af uppbyggingu og fjárfestingu í innviðum og mannauði segir í tilkynningu félagsins sem send var út vegna aðalfundar. Tap félagsins nam 88 milljónum króna á árinu. Umsvif fyrirtækisins jukust til muna en á árinu hóf Auður vörslu séreignarsparnaðar og starfsemi fyrirtækjaráðgjafar var efld til muna. Starfsmannafjöldi tvöfaldaðist á árinu 2009, starfsmenn voru 16 í byrjun árs en 32 við árslok.  


 

Íslandsbanki hefur tekið ákvörðun um að fresta vaxtaendurskoðun verðtryggðra og erlendra húsnæðislána bankans sem eru á vaxtaendurskoðun á þessu ári, til ársins 2013. Íbúðalán sem Glitnir bauð uppá árið 2005 voru með endurskoðunarákvæði eftir fimm ár. Sú endurskoðun átti að koma til framkvæmda í ár og vaxtaumhverfi gjörbreytt frá því sem var fyrir fimm árum.


 

Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í mars  hækkaði um 0,55% frá fyrra mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 346,0 stig og hækkaði hún um 1,05% frá febrúar. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 8,5% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 12,0% samkvæmt Hagstofu Íslands.


 

Í yfirlýsingu frá Unni Kristjánsdóttir, formanni nefndar um erlenda fjárfestingu, segir að nefndin sé eingöngu úrskurðarnefnd um hvort farið sé að lögum um erlenda fjárfestingu nr. 34/1991. Hún líti því aðeins til lagalegra atriða en hvorki pólitískra álitamála né siðferðislegra spurninga í sínum úrskurði.


 

Hagnaður eftir skatt og eigið fé eykst


 

Veltan með skuldabréf nam aðeins 2,5 milljörðum króna í dag. Það er nokkuð minni velta en undanfarna daga. Í gær var veltan með skuldabréf 9,3 milljarðar króna, 16,8 milljarðar á föstudaginn og í kringum 20 milljarðar miðvikudag og fimmtudag í síðustu viku. Á miðvikudaginn var stýrivaxtaákvörðun auk þess sem um 70 milljarðar króna skuldabréfaflokkur ríkissjóðs var á gjalddaga. Að hluta var svo mikil velta skýrð með því að fjárfestar væru að kaupa ný skuldabréf fyrir þau sem voru á gjalddaga.


 

Á fundi stjórnar Samtaka atvinnulífsins í gær var samþykkt samhljóða að ríkisstjórnin hafi bæði með aðgerðum sínum og aðgerðaleysi á þeim níu mánuðum sem liðnir eru frá undirritun stöðugleikasáttmálans vísað SA  frá sáttmálanum eins og segir í yfirlýsingu SA. Þar segir að verulegur brestur hafi orðið af hálfu ríkisstjórnarinnar við efndir fyrirheita sáttmálans. Skattar hafi verið hækkaðir umfram það sem gert var ráð fyrir og ýmsar aðgerðir til að stuðla að aukinni atvinnu hafi ekki gengið eftir.


 

Ríkisstjórnin lýsir vonbrigðum sínum og undrun með yfirlýsingar Samtaka atvinnulífsins varðandi stöðugleikasáttmálann. „Ríkisstjórnin vísar því alfarið á bug að stöðugleikasáttmálanum hafi verið slitið af hálfu ríkisstjórnarinnar með samþykkt Alþingis á skötuselsfrumvarpinu svo kallaða. Ekkert er fjallað um skötusel í stöðugleikasáttmálnum og þar gefur ríkisstjórnin engin fyrirheit um þau mál," segir í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem send hefur verið fjölmiðlum.


 

Ríkisstjórnin hefur samþykkt tillögu heilbrigðisráðherra, Álfheiðar Ingadóttur


 

Múrbúðin opnaði í morgun nýja sérverslun undir heitinu Flísa- og baðmarkaðurinn að Bæjarlind 6. Í tilkynningu segir að flísa- og baðmarkaðurinn sé með 700 fermetra sýningarrými og bjóði upp á vörur og lausnir fyrir baðherbergið – allt frá handklæðum og hreinsivörum upp í sturtuklefa, salerni og flísar.


 

Ekkert bendir til þess að flugfélögum sé skylt að greiða fyrir hótelgistingu farþega sem komast ekki ferða sinna vegna verkfalls starfsmanna flugfélagsins.


 

Samtök atvinnulífsins boða til blaðamannafundar í dag þar sem farið verður yfir afstöðu stjórnar SA til stöðugleikasáttmálans og fjölda vanefnda á honum af hálfu ríkisstjórnarinnar. Eins og komið hefur fram í fréttum telja SA að með ákvörðun um aukin skötuselskvóta séu forsendur stöðugleikasáttmálans að bresta.


 

Skipti hf. greiddi æðstu stjórnendum og stjórnarmönnum samtals 434 milljónir króna í laun á síðasta ári. Sé miðað við samþykkt aðalfundar í fyrra fá stjórnarmenn 14,4 milljónir í laun fyrir stjórnarsetuna.


 

Samanlagður fjöldi sýninga í atvinnuleikhúsum á síðasta leikári var 1.158. Fjöldi leikhúsgesta stóð nánast í stað frá leikárinu á undan, eða hátt í 276 þúsund. Að meðaltali eru því um 238 gestir á hverri sýningu atvinnuleikhúsanna. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands.


 

„Nýju bankarnir eru hlutafélög sem teljast til einkaréttarlegra aðila og njóta lögbundinnar verndar um viðskiptalegar upplýsingar. Um bankana gilda sömu reglur og um önnur hlutafélög og réttur til að krefja ráðherra upplýsinga um slík félög er bundinn við hvort þær upplýsingar eigi að vera opinberar samkvæmt lögum. Þær upplýsingar sem óskað er eftir í fyrirspurninni teljast ekki opinberar í fyrrgreindum skilningi að mati fjármálaráðuneytisins," segir í svari Steingríms J. Sigfússonar, fjármálaráðherra, við skriflegri fyrirspurn Ólínar Þorvarðardóttur um skuldameðferð og skuldastöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja.


 

Fjármálaeftirlitið veitti Arev verðbréfafyrirtæki hf.  auknar starfsheimildir nú í mars sem verðbréfafyrirtæki og var starfsleyfi félagsins endurútgefið með tilliti til þess. Nær heimildin meðal annars til þess að Arev getur veitt ráðgjöf og þjónustu varðandi samruna fyrirtækja og kaupa á þeim. Til dæmis sér Arev um söluferli DV. Starfsleyfi til Arev verðbréfafyrirtækis hf. var fyrst gefið út þann 28. mars 2006. Það náði þá til móttöku og miðlunar fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga (í tengslum við eignastýringu) og eignastýringu. Félagið hefur ekki starfsheimildir til að stunda viðskipti fyrir eigin reikning eða sinna sölutryggingu fjármálagerninga. Til viðbótar við ofangreinda þjónustuþætti tekur endurútgefið starfsleyfi Arev verðbréfafyrirtækis hf. til ráðgjafar til fyrirtækja um uppbyggingu eigin fjár, stefnumótunar og skyldra mála og ráðgjafar og þjónustu varðandi samruna fyrirtækja og kaupa á þeim, eins og áður sagði.


 

Bókfært tap Skipta í fyrra nam 10,2 milljörðum króna sem skýrist einkum af virðisrýrnun óefnislegra eigna, sem nam 7,3 milljörðum króna, og gengisþróun íslensku krónunnar. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 8,7 milljörðum króna samanborið við 9,0 milljarða árið áður.


 

Viðskipti með skuldabréf í Kauphöllinni námu 9,3 milljörðum króna í dag. Skuldabréfavísitala GAMMA lækkaði um 0,3%.


 

Félag íslenskra flugumferðarstjóra fordæmir í yfirlýsingu inngrip ríkisstjórnar og Alþingis í kjaradeilu flugvirkja. „Ríkisstjórnin sýnir einbeittan og ítrekaðan brotavilja þegar kemur að stjórnarskrárbundnum réttindum launþega í kjarabaráttu og alþingismenn koma hlaupandi eins og rakkar þegar kallið kemur til að stimpla gjörninginn," segir í yfirlýsingunni sem send hefur verið fjölmiðlum.


 

„Rannsóknarnefnd Alþingis vinnur nú að lokafrágangi á skýrslu nefndarinnar um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða. Fyrir liggur að ekki næst að ganga frá öllum bindum skýrslunnar fyrir páska. Skýrslan mun því verða afhent og birt á fyrsta starfsdegi Alþingis eftir páska, 12. apríl næstkomandi," segir í tilkynningu frá rannsóknarnefndinni.


 

Frumvarp samgöngumálaráðherra um lög á verkfall flugvirkja verður lagt fram á Alþingi í dag.


 

Stefnt er að því að Vinnueftirlit ríkisins og Vinnumálastofnun sameinist um næstu áramót í nýja og öfluga vinnumarkaðsstofnun. Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra, kynnti áformaða sameiningu á fundi með starfsfólki stofnananna tveggja í morgun að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Launavísitala í febrúar hækkaði um 0,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 3,6%. Vísitala kaupmáttar launa í febrúar 2010 er 104,8 stig og lækkaði um 0,7% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa lækkað um 3,4%. Aðeins hefur dregið úr tólf mánaðar kaupmáttarlækkun frá því í nóvember. Níu mánuðina þar á undir lækkaði vísitala kaupmáttar um 6-8% milli ára.


 

Verkfall flugvirkja Icelandair mun hefjast klukkann 01.00 eftir miðnætti í kvöld.


 

Miklar seinkanir á flugi Icelandair ? leyfilegt að fljúga yfir 5 þúsund fetum á svæðinu


 

Viðtal við Guðrúnu Lárusdóttur í Viðskiptablaðinu


 

tvíhliða skráning dugar vel


 

Landsvirkjun mun ekki ráðast í nýjar stórframkvæmdir nema að fjármögnun sé tryggð en stöðugt er unnið að endurfjármögnun eldri lána og fjármögnun nýrra orkuverkefna. 


 

Fangelsi landsins eru allt of þétt setin og ekki í stakk búin til að takast á við afleiðingar efnaha


 

flugvélum Icelandair á leið til Íslands frá Bandaríkjunum snúið við


 

Fólk forðar sér af mögulegum hættusvæðum í kringum Eyjafjallajökul


 

Gos er hafið í Eyjafjallajökli og verið  er að rýma svæði í Fljótshlíð og undir Eyjafjöllum.


 

Handbært fé Landsvirkjunar í árslok 2009 nam 194,2 milljónum Bandaríkjadala en að auki hefur fyrirtækið aðgang að samningsbundnu veltiláni og er óádreginn hluti þess 281,6 milljónir dala.  Laust fé er því alls 475,8 milljónir dala eða sem nemur um 60 milljörðum króna sem ásamt fé frá rekstri dugar til að mæta öllum skuldbindingum fyrirtækisins inn á árið 2012.


 

Yfir 400 milljarða skuldir og skuldbindingar hvíla á sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu


 

Yfirmenn ákæruvalda sem rannsaka meint efnahagsbrot á Íslandi


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst saman á milli vikna í liðinni viku. Þannig nam velta í vikunni 1.353 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.596 milljóna króna veltu í vikunni á undan og dróst því saman um 15% á milli vikna.


 

- ekkert fæst upp í 47 milljarða króna kröfur í bú félagsins


 

Reiknað tap Eyris Invest ehf. er 24 milljónir evra á árinu 2009, sem stafar fyrst of fremst af niðurfærslu á bókfærðu verði hlutabréfa Eyris í Marel og Össuri vegna hlutafjárútboða félaganna á lægra gengi en raunvirði.  Árið 2008 nam tap félagsins tæplega 1,5 milljón evra. Í tilkynningu félagsins til Kauphallarinnar kemur fram að það er mat Eyris að hlutafjárútboð félaganna styrki þau til framtíðar og auki einnig flot og viðskipti með bréf þeirra.


 

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hefur verið falið að annast formlegt söluferli á fasteignafélaginu Hafnarslóð ehf. sem á lóð og leikskóla við Vesturbrú 7 í Garðabæ. Hafnarslóð er í dag í eigu Miðengis ehf., dótturfélags Íslandsbanka.


 

Rekstrarhagnaður Orkuveitu Reykjavíkur fyrir fjármagnsliði, skatta ogafskriftir (EBITDA) árið 2009 var 13,0 milljarðar króna. Að teknu tilliti tilþeirra þátta nemur halli af rekstrinum 2,5 milljörðum króna og ræðst það aðmestu af 7,6% veikingu íslensku krónunnar frá upphafi til loka árs samkvæmt tilkynningu frá fyrirtækinu. Á árinu2008 varð halli að fjárhæð 73,0 milljarðar króna af rekstrinum. „Vaxandi tekjur fyrirtækisins í erlendri mynt gera því kleift að standa undirgreiðslum af erlendum lántökum þrátt fyrir miklar gengissveiflur," segir í tilkynningu. Rekstur Orkuveitu Reykjavíkur var með 2.516 milljóna króna halla árið 2009 samanborið við 73.037 milljóna króna halla árið áður. Rekstrartekjur ársins námu 26.013 milljónum króna en voru 24.168 milljónir króna árið áður. Hagnaður fyrirtækisins fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir, EBITDA, var 12.970 milljónir króna samanborið við 11.652 milljónir króna árið áður. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 8.843 milljónir króna á árinu, en voru neikvæðir um 92.523 milljónir króna árið 2008. Heildareignir þann 31. desember 2009 voru 281.526 milljónir króna en voru 259.373 milljónir króna 31. desember 2008. Eigið fé þann 31. desember 2009 var 40.657 milljónir króna en var 48.359 milljónir króna 31. desember 2008. Heildarskuldir fyrirtækisins þann 31. desember 2009 voru 240.868 milljónir króna samanborið við 211.015 milljónir króna í árslok 2008. Eiginfjárhlutfall var 14,4% þann 31. desember 2009 en var 18,6% í árslok 2008.   Verulegur viðsnúningur varð í afkomu Orkuveitu Reykjavíkur á síðasta fjórðungiársins 2009, eins og fram kemur í ársreikningi fyrirtækisins, sem samþykkturvar í dag. Hagnaður af rekstrinum síðustu þrjá mánuði ársins nam um 8,8milljörðum króna. Hagstæð þróun álverðs veldur þar miklu.


 

Hagnaður Landsvirkjunar eftir skatta og fjármagnsliði nam 193 milljónum Bandaríkjadala (24,4 ma.kr. á núverandi gengi) fyrir árið 2009, samanborið við 344,5 milljóna dala tap á árinu áður.


 

Guðrún Lárusdóttir framkvæmdastjóri Stálskipa í Hafnarfirði segir að flest sjávarútvegsfyrirtæki hafi burði til að standa undir skuldum sínum, svo fremi sem þau fái frið frá stjórnvöldum til að vinna sín verk.


 

Samkaup tvöfaldaði hagnað sinn á milli ára en félagið var rekið með 314 milljóna króna hagnaði á síðasta ári. Velta félagsins jókst um ríflega 18% og nam ríflega17,4 milljörðum króna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 750 milljónum króna og jókst um tæplega 7% á milli ára. Eigið fé félagsins er um 1500 milljónir króna og skammtímaskuldir 2300 milljónir króna.


 

Segir Best Price ætlar að líkja eftir lágvöruverslunarkeðjunni Kwik Save


 

Fasteignir og lóðir í eigu lánastofnana nálgast það nú að vera í kringum 1.700 talsins. Til viðbótar þeim 1.500, sem Viðskiptablaðið greindi frá í liðinni viku að væru komin í eigu lánastofnana, hafa bæst við 120 íbúðir á Austurlandi sem Íbúðalánasjóður (ÍLS) hefur nú formlega tekið yfir auk nærri hundrað íbúða sem aðrar fjármálastofnanir hafa eignast á undanfarinni viku.


 

„Erlendir kröfuhafar munu á allra næstu dögum bregðast við tilboði um hvernig Byr og Sparisjóðurinn í Keflavík (SpKef) verða endurskipulagðir. Ef þeir samþykkja tilboðið þá verða stofnfjáreigendur kallaðir til fundar og síðan endurskipulagning kláruð í kjölfarið. Það ætti að geta gerst tiltölulega fljótt,“ segir Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra.


 

Ný stjórn Arion banka var kosin á hluthafafundi bankans í dag Á stjórnarfundi Arion banka sem var haldinn í kjölfarið var Monica Caneman kjörin stjórnarformaður en aðrir stjórnarmenn eru Guðrún Johnsen, varaformaður, Kristján Jóhannsson, Steen Hemmingsen og Theodór S. Sigurbergsson. Varamenn stjórnar eru: Agnar Kofoed-Hansen, Jóhannes R. Jóhannesson, Ólafur Helgi Ólafsson, María Grétarsdóttir og Guðrún Björnsdóttir. „Við val á stjórnarmönnum var áhersla lögð á að þeir hefðu fjölþætta menntun og reynslu á sviði banka- og fyrirtækjarekstrar. Sérstaklega var litið til þess hversu krefjandi aðstæður eru í íslensku efnahagslífi og þeirrar uppbyggingar sem framundan er. Jafnframt þótti mikilvægt að innan stjórnar væru erlendir aðilar með umfangsmikla fagþekkingu. Tveir stjórnarmanna eru erlendir með fjölþætta reynslu af alþjóðlegri fjármálastarfsemi og hvor með sérfræðiþekkingu á sínu sviði. Stjórnarformaðurinn, Monica Caneman, er fyrrverandi aðstoðarforstjóri Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) þar sem hún starfaði um 25 ára skeið. Frá árinu 2001 hefur hún helgað sig setu í stjórnum fyrirtækja," segir í tilkynningu frá Arion banka. Hin nýja stjórn er sú fyrsta sem skipuð er eftir að skilanefnd Kaupþings fyrir hönd kröfuhafa og íslenska ríkið gengu frá samkomulagi um eignarhald Arion banka. Samkvæmt því fara Kaupskil ehf., eignarhaldsfélag Kaupþings, með 87% eignarhlut Kaupþings í Arion banka og skipa fjóra stjórnarmenn, en Bankasýsla ríkisins fer með 13% hlut ríkisins og skipar fimmta stjórnarmanninn. „Skipan stjórnar er samkvæmt skilyrðum Fjármálaeftirlitsins um eignarhald Kaupskila á Arion banka, en þau kveða m.a. á um að meirihluti stjórnarmanna, þar á meðal stjórnarformaður, skuli vera óháður Kaupþingi og einstökum kröfuhöfum. Auk þess er heimilt að einn stjórnarmaður komi úr röðum skilanefndar. Bankasýsla ríkisins skipar einn stjórnarmann samkvæmt tillögum valnefndar. Í kjölfar skipunar stjórnarinnar mun FME meta stjórnarmenn Arion banka með tilliti til þess hvort þeir uppfylli kröfur, m.a. um þekkingu og reynslu af fjármálastarfsemi," segir í fréttatilkynningu.


 

Útlendingar fengu í gær 5,5 milljarða króna í hendurnar sem eru vaxtagreiðslur af ríkisskuldabréfum sem voru á gjalddaga. Samtals voru um 70 milljarðar króna á gjalddaga sem útlendingarnir hafa þurft að endurfjárfesta fyrir; annað hvort með því að kaupa verðtryggð eða óverðtryggð ríkistryggð skuldabréf eða leggja inn á innlánsreikning í bönkum.


 

Sendinefnd á vegum utanríkismálanefndar Alþingis heldur til Lundúna nk. mánudag til viðræðna við breska þingmenn. Samkvæmt tilkynningu mun nefndin eiga fundi með formanni og fulltrúum úr utanríkismálanefnd neðri deildar breska þingsins og einnig með formanni og fulltrúum úr fjárlaganefnd. Jafnframt munu íslensku þingmennirnir funda með vináttuhópi Íslands og Bretlands sem starfar í breska þinginu.


 

Velta með skuldabréf nam tæplega 20 milljörðum króna í dag, annan daginn í röð. Í gær voru skuldabréf ríkissjóðs að upphæð 70 milljarðar króna í eigu erlendra aðila á gjalddaga og skýrir að minnsta kosti hluta af þessari miklu veltu. Hafa eigendur þeirra skuldabréfa endurfjárfest í ríkistryggðum verðbréfum undanfarna daga, mest í óverðtryggðum ríkisbréfum.


 

Undirritaður hefur verið samningur milli HEKLU og Bílaleigunnar Hertz um kaup á 50 nýjum Skoda Octavia og Skoda Yeti bifreiðum sem verða afhentar á vormánuðum en bílaleigan stefnir að því að vera búin að endurnýja allan bílaflota sinn haustið 2011.


 

Stjórn Uglu – ungra jafnaðarmanna á Suðurnesjum fagnar tilkomu hollenska fyrirtækisins ECA á Íslandi og þeim fjöldamörgu hátæknistörfum sem munu koma til með að skapast í kjölfarið.


 

Alls eru 76,3% landsmanna frekar eða mjög fylgjandi því að ríkið greiði styrki til íslensks landbúnaðar.


 

Gert er ráð fyrir því að um tvö hundruð erlendir gestir frá yfir þrjátíu löndum sæki alþjóðlega frumkvöðlaráðstefnu í Reykjavík dagana 24. til 26. mars. Ráðstefnan er haldin í samstarfi MIT-háskólans í Boston, Háskólans í Reykjavík (HR) og Innovit, nýsköpunar- og frumkvöðlaseturs.


 

Eitt af hverjum sex lánum sem íslenskir aðilar hafa fengið hjá Norræna fjárfestingarbankanum (NIB) eru flokkuð í vanskilaflokk hjá bankanum. Virði þeirra lána sem eru í vanskilum er um sautján milljarðar króna.


 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri sagði á fundi í Seðlabankanum í gær að erfitt væri að segja hvort krónan hefði styrkst undanfarið vegna þess að Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands synjaði Icesave-lögunum staðfestingar. Gagnvart evrunni hefur krónan styrkst um 4,7% síðastliðnar sjö vikur. Styrking krónunnar voru helst rök peningastefnunefndar fyrir lækkun vaxta Seðlabankans um 0.5 prósentur í gær.


 

fréttaskýring um málefni Milestone í Viðskiptablaðinu í dag


 

Leitað er að húsnæði undir þrjár lággjaldaverslanir í London


 

Eignir þrotabús Spron eru um 150 milljarðar króna að teknu tilliti til niðurfærslna. Lýstar kröfur í búið eru 250 milljarðar króna og hefur slitastjórn þegar tekið afstöðu til um 95% þeirra. Samþykktar kröfur erlendra kröfuhafa eru rúmlega 86 milljarðar króna eða 70% af heildarfjárhæð samþykktra krafna.


 

Tekjuafgangur Lánasjóðs sveitafélaga (LSS) á síðasta ári nam 1.656 milljónum króna, samanborið við tekjuafgang upp á 1.225 milljónir króna árið áður.


 

Töluverð viðskipti voru með skuldabréf í dag og nam veltan um 20,2 milljörðum króna.


 

Ríkisstjórnin kynnti í dag nýjar tillögur sem snúa að því að bæta stöðu lántakenda í landinu.


 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir Seðlabankann ekki í bráðri þörf fyrir gjaldeyri og ekki hafi komið til álita að bankinn kaupi gjaldeyri á markaði. Spurningin sé að eiga gjaldeyrisvarasjóð til að stíga skref í afnám gjaldeyrishafta og eiga fyrir greiðslu lána ríkissjóðs á næsta tveimur árum.


 

"Það hefur verið stórelft eftirlit með tilkomu gjaldeyriseftirlits með sérstakri einingu innan Seðlabankans. Það sem skiptir líka sköpum er að reglugerðin var hert verulega um mánaðarmótin október og nóvember á síðasta ári. Sú breyting sem gerð var á reglugerðinni þá hefur lokað úti allar aflandskrónur. Stöðugur straumur þeirra heim var í rauninni megin farvegur sniðgöngu reglnanna. Eftir að þessi reglugerðarbreyting var gerð hefur gengið styrkts og engin inngrip verið á gjaldeyrismarkaði frá því í byrjun nóvember. Það virðist vera orsakasamhengi þar á milli," sagði Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, í morgun aðspurður hver væri megin ástæða þess að gjaldeyrishöftin virtust halda betur.


 

„Hækkun viðskiptavegins meðalgengis krónunnar án nokkurra inngripa Seðlabanka á gjaldeyrismarkaði frá síðasta peningastefnufundi eru rök fyrir vaxtalækkun núm," segir í yfirlýsingu peningastefnunefndar.


 

segir Bjarni Már Gylfason hagfræðingur Samtaka iðnaðarins


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækka í 7,5%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í 8,75%, vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 9,0% og daglánavextir í 10,5%.


 

Umræða um innleiðingu kaupaukakerfis í Landsbankanum er algerlega ótímabær segir í yfirlýsingu frá bankanum. Þar segir að ekkert slíkt kerfi hafi verið tekið upp. Bankaráð Landsbankans hefur ekki fjallað um slíkt kerfi og engin útfærsla verið samþykkt. ,,Alrangt er hjá formanni viðskiptanefndar Alþingis að búið sé að semja um kaupaukakerfi fyrir æðstu stjórnendur," segir í yfirlýsingunni.


 

Hagnaður af rekstri félagsins í fyrra nam 2,2 milljörðum króna


 

Hækkunin frá því í janúar gengin að fullu til baka


 

Höldur-Bílaleiga Akureyrar og Suzuki bílaumboðið á Íslandi hafa skrifað undir kaup bílaleigunnar á að minnsta kosti 175 nýjum bílum af tegundunum Suzuki Swift og Suzuki Grand Vitara og hugsanlega verður bílunum fjölgað eitthvað þegar nær dregur sumri.  Bílaleiga Akureyrar  er stærsta bílaleiga landsins og mun verða með uppundir 2.300  bíla í rekstri  í sumar. 


 

Mjólkurframleiðsla í landinu dróst saman um 0,38 prósent á síðasta ári samanborið við árið á undan og nam tæpum 126 milljónum lítra. Sala mjólkurvara var þó góð á árinu og í raun meiri en vænta mátti miðað við erfitt efnahagsástand. Þegar skoðaðar eru sölutölur kemur í ljós að salan hefur færst milli tegunda, úr dýrari afurðum yfir í ódýrari. Þetta er meðal þess sem fram kom á aðalfundi Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM) sem haldinn var þann 4. mars síðastliðinn.


 

Róbert Marshall og Helgi Hjörvar, þingmenn Samfylkingarinnar, og Lilja Mósesdóttir, þingmaður Vinstri grænna, vöruðu við bónuskerfi sem verið væri að setja upp í bönkunum og tengdust meðal annars endurheimtum á skuldum heimilanna í landinu. Helgi Hjörvar sagði koma til greina að ræða á Alþingi hvernig þessum málum yrði háttað hér á landi, ekki bara í þeim fjármálafyrirtækjum sem ríkið ætti hlut í.


 

Segist ekki hafa skipt um skoðun á einkavæðingunni


 

CSA Czech Airlines, bættist nýverið í hóp viðskiptavina íslenska hugbúnaðarfyrirtækisins Calidris. Calidris sérhæfir sig í hugbúnaðarlausnum fyrir flugfélög, sem hjálpa þeim að bæta sætanýtingu m.a. með því að koma í veg fyrir falskar og gallaðar sætabókanir.


 

Íslandssjóðir hf., sem er í eigu Íslandsbanka, hafa ákveðið að slíta tveimur sjóðum sem til stóð að opna aftur.


 

IFS Greining telur að Seðlabankinn muni lækka stýrivexti um 0,5 prósentustig eða niður í 9% en að þeirra mati er svigrúm til stýrivaxtalækkunar. Seðlabankinn byrtir ákvörðun sína á morgun. IFS bendir á að frá síðasta stýrivaxtafundi í janúar hefur gengi krónu styrkst lítilsháttar eða um 3%. Framangreind styrking hefur átt sér stað án nokkurra inngripa Seðlabankans. Um leið sé verðbólga á undanhaldi.


 

Íbúðalánasjóður hefur í kjölfar útboðs á íbúðabréfum ákveðið að útlánavextir sjóðsins verði óbreyttir. Útlánavextir íbúðalána með uppgreiðsluákvæði verða áfram 4,5% en 5,0% á íbúðalán án uppgreiðsluákvæðis.


 

ESA, eftirlitsstofnun EFTA, ætlar að rannsaka hvort yfirtaka Íbúðalánasjóðs á íbúðalánum smærri fjármálafyrirtækja feli í sér ríkisaðstoð sem fer í bága við reglur Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Tilkynning þess efnis barst íslenskum stjórnvöldum fyrir helgina.


 

Bílaleiga Akureyrar -Höldur ehf. hefur samið við Heklu um kaup á 200 nýjum Volkswagen og Skoda bifreiðum sem afhentir verða á vormánuðum. Steingrímur Birgisson forstjóri Hölds segir fyrirtækið leggja áherslu á að bjóða nýja og örugga gæðabíla sem eru hagkvæmir í rekstri. Þess vegna eru Volkswagen Golf og Skoda Octavía stór hluti þess flota sem Bílaleiga Akureyrar hefur á boðstólum segir í tilkynningu.


 

Heildarlaunakostnaður á greidda vinnustund jókst um 13% í samgöngum og flutningum, 10,8% í verslun og ýmissi viðgerðarþjónustu, 8,5% í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og 7,3% í iðnaði sé síðasti ársfjórðungur 2009 borinn samann við sama tíma árið áður. Þetta kemur fram í reiknaðir vísitölu launakostnaðar sem Hagstofa Íslands gefur út.


 

Lausafjárstaða ríkissjóðs er góð og voru innstæður ríkissjóðs í Seðlabankanum 164 milljarðar króna um síðustu áramót segir í tilkynningu fjármálaráðuneytisins um stöðu ríkissjóðs. Ráðuneytið telur því að ríkissjóður geti endurfjármagnað lán að andvirði 130 milljarðar króna sem eru á gjalddaga á árinu. Fjárþörf ríkissjóðs vegna hallareksturs hefur verið fjármögnuð að fullu á innlendum skuldabréfamarkaði.


 

Fyrsta skóflustungan að hótelbyggingu við Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin um helgina að því er kemur fram á vef Víkurfrétta. Byggingin verður 3.200 fermetrar og er áætlaður byggingatími 14 mánuðir. Gert er ráð fyrir að hótelið verði með 60-70 herbergi og verði þriggja stjörnu.


 

Fasteignafélagið Saxbygg, sem er móðurfélag Ikarus Invest sem áður hét Saxbygg Invest ehf. og hefur nú verið tekið til gjaldþrotaskipta, seldi allar erlendar eigur sínar fyrir ári síðan. Um leið freistuðu forráðamenn félagsins þess að vinna ná utan um fjárhagslega endurskipulagningu félagsins sem tókst ekki.   


 

Aðspurður um hver sé besta leiðin til að auka tekjur ríkissjóðs segir Friðrik Sophusson, fyrrv. fjármálaráðherra og forstjóri Landsvirkjunar að fyrst og fremst þurfi að efla atvinnulífið og nýta þær auðlindir sem hér eru.


 

Greining Íslandsbanka spáir því að peningastefnunefnd Seðlabankans ákveði að lækka vexti bankans um 0,25-0,50 prósentustig á miðvikudaginn sem þeir kalla hóflega lækkun. Í síðustu fundargerð peningastefnunefndarinnar og yfirlýsingu nefndarinnar eftir fundinn segir að haldist gengi krónunnar stöðugt eða styrkist, og verðbólga hjaðni eins og spáð er, ættu forsendur fyrir frekari slökun peningalegs aðhalds að vera áfram til staðar.


 

Strætó bs. verður gestgjafi  stórrar ráðstefnu norrænna almenningssamgöngufyrirtækja sem haldin verður  dagana 9.-11. júní nk. á Hilton Reykjavík Nordica. Von er á hundruðum gesta hingað til lands í tengslum við ráðstefnuna. Rætt verður um strauma og stefnur í almenningssamgöngum frá pólitískum sjónarhóli. Þá verða rekstrarleg viðfangsefni eins og markaðsmál, útboðsmál, þjónustuviðmót og upplýsingagjöf til viðskiptavina ofarlega á baugi segir í tilkynningu.


 

eignastaðan hrundi á árinu 2008 og eigið fé var neikvætt um nærri 37 þúsund milljónir króna


 

Innflutningur á dagblaðapappír hrapaði niður um tæp ellefu þúsund tonn milli áranna 2006 og 2009. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru flutt inn 18.097 tonn af dagblaðapappír árið 2006. Árið 2007 voru flutt inn 14.006 tonn, en innflutningurinn hrapaði niður í 8.109 tonn á árinu 2008. Þá var innflutningurinn 2009 kominn niður í 7.422 tonn.


 

Horft er til þess að fjármagna virkjanir á vegum Landsvirkjunar á næstu árum í auknum mæli með eigin fé fremur en lánsfé eins og gert hefur verið til þessa. Það þýðir að fjárfestar koma að virkjanaframkvæmdum á upphafsstigum sem samstarfsaðilar Landsvirkjunar og leggja til eigið fé í virkjanir sem síðan ávaxtast á löngum tíma.


 

Í febrúar síðastliðnum var raunsamdráttur í verslun hér á landi í samanburði við sama mánuð í fyrra samkvæmt upplýsingum frá rannsóknarsetri verslunarinnar. Það var aðeins í raftækjaverslun sem salan jókst um 2% frá fyrra ári, en var samt 52% minni en fyrir tveimur árum. Húsgagnaverslun hefur minnkað um 62% á síðustu tveimur árum, fataverslun um 27,7%, dagvöruverslun um 14,7% og áfengisverslun um 27,3%. Í öllum tilvikum er um raunveltu að ræða. 


 

Auglýsingamarkaðurinn á Íslandi hefur verið að velta nálægt 10 milljörðum á ári undanfarin ár, en fór þó í 10.357 milljónir króna árið 2007, samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Á milli áranna 2007 til 2008 dróst veltan aftur á móti saman um 5% og fór í 9.847 milljónir króna. Samkvæmt upplýsingum úr auglýsingageiranum má gera ráð fyrir að samdrátturinn hafi verið ríflega 30% milli áranna 2008 og 2009. Það þýðir að veltan á auglýsingamarkaðnum hefur hrapað niður í tæpa 7 milljarða króna á síðasta ári, sem er ekki fjarri því sem veltan var á árinu 2004.


 

Hrein eign íslenskra lífeyrissjóða til greiðslu lífeyris var 1.797 milljarðar króna í lok janúar og jukust um ellefu milljarða króna á milli mánaða. Þetta kemur fram í hagtölum Seðlabanka Íslands um eignir lífeyrissjóða sem birtar voru í síðustu viki.


 

Alls eiga 6.171 starfandi félög á Íslandi eftir að skila ársreikningi vegna ársins 2008. Samkvæmt lögum um skil á ársreikningum, sem samþykkt voru fyrir tveimur árum, ber félögum að skila reikningum eigi síðar en átta mánuðum eftir lok reikningsárs. Sá frestur rann út í ágústlok í fyrra.


 

Hrein peningaleg eign hins opinbera, það er peningaleg eign umfram skuldir, var neikvæð um 615 milljarða króna í árslok 2009, eða sem svarar 41% af landsframleiðslu. Hún hafði versnað um 322 milljarða króna milli ára eða um ríflega 22% af landsframleiðslu.


 

þar af er helmingur vegna framkvæmda á næsta ári


 

kolefnisgjaldið sagt brjóta gegn alþjóðasamningum


 

Auka þarf hlutafé hjá 365 um einn milljarð króna fyrir 1. apríl


 

ef samningar takast við orkukaupanda er þó hægt að fara hratt af stað með Hverahlíðarvirkjun


 

- Fasteignafélagið Reitir eru að standsetja 25 þúsund fermetra skrifstofugarða að Höfðabakka


 

Stjórnarformaður Össurar, Daninn Niels Jacobsen, gagnrýndi ný lög um yfirtökuskyldu á aðalfundi Össurar sem fram fór fyrr í vikunni. Jacobsen, sem stýrir stjórninni í umboði stærsta hluthafans, William Demant Holding þar sem hann er forstóri, sagði ný lög geta skapað vandamál þar sem hlutur félagsins er yfir 30 prósenta hámarkinu sem nú hefur verið lögfest en það var 40% áður.


 

Samkvæmt upplýsingum úr vinnugögnum í iðnaðarráðuneytinu, sem Viðskiptablaðið óskaði eftir frá Skúla Helgasyni þingmanni eftir greinaskrif hans um atvinnumál á vefsíðunni Pressan.is, hafa 2.392 störf þegar orðið til vegna sértækra aðgerða stjórnvalda í atvinnumálum. Þegar yfir lýkur er gert ráð fyrir að 4.148 störf skapist vegna sértækra aðgerða í atvinnumálum.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu stóð svo að segja í stað á milli vikna í liðinni viku. Þannig nam velta í vikunni 1.596 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.559 milljóna króna veltu í vikunni á undan og jókst því um 2% á milli vikna.


 

Gengið hefur verið frá samningi milli Heklu og bílaleigunnar ALP, umboðsaðila Avis og Budget á Íslandi, um kaup bílaleigunnar á 160 nýjum Volkswagen Golf og Volkswagen Polo.  Hekla mun afhenda bílana á vormánuðum. „Við erum mjög ánægð með þennan samning enda eru Volkswagen bílarnir þekktir fyrir áreiðanleika og gæði,“ segir Björn Ragnarsson framkvæmdastjóri ALP í tilkynningu.


 

stjórnsýsluþátturinn aðskilinn í nýja stofnun ásamt Flugmálastjórn og Umferðastofu


 

Það er niðurstaða Bjarna Kristjánssonar, sem starfaði sem gjaldeyrissérfræðingur hjá Landsbankanum, að skortstaða bankanna gegn krónunni var stærsta einstaka einhliða flæðið sem fór í gegnum gjaldeyrismarkaðinn síðustu þrjú ár fyrir hrun.  Þannig var skortstaða bankanna kominn í tæpa 900 milljarða í september 2008 og nokkrum dögum seinna eða þann 6. október var þessi staða komin vel yfir 1.000 milljarða eða sem nam rúmlega 80% af landsframleiðslu, sem er gríðalega mikið miðað við stærð landsins segir Bjarni.


 

Krónan er í styrkingarham og hefur styrkst um það bil hálft prósent það sem af er degi. Samkvæmt upplýsingum frá gjaldeyrissérfræðingum virðist sem líf sé aftur komið í millibankamarkað eftir margra vikna ládeyðu. Þar urðu viðskipti bæði í gær og aftur í morgun. "Þótt ekki sé gott að segja hver markaðsaðila er að selja gjaldeyri, eða hvers vegna, gæti maður látið sér detta í hug að áhyggjur af yfirvofandi gjalddaga ríkisbréfa í eigu útlendinga í næstu viku, og gjaldeyrisútflæði honum tengt, hafi minnkað," sagði sérfræðingur á markaði.


 

Segja ríkisstjórnina skapa óvissu með fyrningarleið


 

Microsoft í Bandaríkjunum hefur veitt íslenska hugbúnaðarfélaginu TM Software viðurkenningu sem mikilvægasti samstarfsaðili þess í tæknilausnum í almannaöryggi. Magnús Ingi Stefánsson hjá TM Software tók við viðurkenningunni á ráðstefnu um almannaöryggi sem haldin var í höfuðstöðvum Microsoft í Redmond í Bandaríkjunum segir í tilkynningu félagsins.


 

ömurlegt til þess að vita að mikið fjármagn liggur og sefur inni á bankareikningum


 

Ásta Dís Óladóttir, forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst, flutti erindi á aðalfundi Samtaka verslunar og þjónustu í gær þar sem hún ræddi um mikilvægi verslunar og þjónustu fyrir hagkerfið. Ásta Dís fjallaði um augljóst mikilvægi verslunar og þjónustu fyrir hagkerfið sem sjá mætti best á því að 73% vinnuafls á Íslandi starfar innan vébanda verslunar og þjónustu.  En sökum mikilvægi þessarar atvinnugreinar fyrir hagkerfið þyrfti að efla enn frekar rannsóknir sem skiptu máli fyrir atvinnugreinina.


 

þriðjungsaukning á tjaldstæðum


 

Seðlabankinn gerir ráð fyrir meiri brottflutningi frá landinu á þessu ári en því síðasta


 

Starfsmenn norræna bankans SEB og Banque Havilland í Lúxemborg hringja í hluthafa


 

segir Bjarni Kristjánsson gjaldeyrissérfræðingur


 

Viðtal við Friðrik Sophusson í Viðskiptablaðinu í dag


 

Heimildir Viðskiptablaðsins herma að stjórn Kaupskila ehf, dótturfélags skilanefndar Kaupþings, geti verið skipuð öðru hvorum megin við komandi helgi, en það er fyrsta skrefið í átt að vali á nýjum bankastjóra Arion banka.


 

Tilboð í upphafsverk Búðarhálsvirkjunar opnuð fyrir skömmu og bárust sjö tilboð, þar af voru sex undir kostnaðaráætlun sem var upp á 806.936.229 krónur. Landsvirkjun hefur ákveðið að óska eftir tilboðum í nokkra verkhluta vegna upphafsframkvæmda við 80 megavatta Búðarhálsvirkjun. Um er að ræða vinnu við gröft jarðganga, skurða og vatnsþróar og tilheyrandi styrkingu með sprautusteypu.


 

Lánastofnanir eiga nú nálægt 1.500 fasteignir og lóðir um allt land. Þar af á Íbúðalánasjóður 384 fasteignir sem að stórum hluta hafa verið yfirteknar frá því bankarnir hrundu í október 2008. Landsbankinn á samtals 345 fasteignir og lóðir, þar af eru 125 sumarhúsalóðir. Íslandsbanki hefur yfirtekið 118 íbúðir auk þess sem dótturfélag bankans, Miðengi, hefur yfirtekið fasteignafélagið Laugakur sem á 121 íbúð á Arnarneshæðinni í Garðabæ. Arion banki á 122 fasteignir, þar af 90 íbúðir. Auk þess heldur dótturfélag bankans, Landfestar, á 10 stórum fasteignum þar sem er atvinnustarfsemi.


 

Tvöþúsund manna Evrópuþing tannréttingarsérfræðinga verður haldið í Hörpu árið 2013 og er undirbúningur þegar hafinn. Í dag verður blásið til samkomu þar sem Harpa verður kynnt sem ráðstefnuhús á alþjóðlegum ráðstefnumarkaði en miðað í maí á næsta ári.


 

Waste Energy Management ehf. í Reykjavík og Njarðtak lögðu fram tilboð


 

Ellefu af tólf félögum samstæðunnar með neikvætt eigið fé upp á samtals 19,6 milljarða.


 

Samið um framtíð Skipta


 

Blaðaútgáfa Hreini dýrkeypt


 

Nauðasamningar Bakkavarar Group verða sendir til héraðsdóms Reykjavíkur til staðfestingar á allra næstu dögum. Búast má við að það muni taka dóminn tvær til þrjár vikur að komast að niðurstöðu.


 

Samtök ferðaþjónustunnar segja að það hafi verið mikil vonbrigði að til verkfalls flugumferðastjóra hafi komið í morgun.  Það sé mjög alvarlegt að fámennir hópar geti truflað flug til og frá landinu og valdið skaða fyrir flugfélögin og ferðaþjónustuna í heild. 


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 10,2 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt lækkaði um 0,1% í 2,3 milljarða viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt lækkaði lítillega í 7,9 milljarða króna viðskiptum.


 

Flugfélag Íslands stendur í stað ? fraktflugi heldur áfram að dragast saman


 

Segja Íslendinga nýta sér í auknum mæli innlendar netverslanir


 

Undirbúningshópur sem vinna mun að sameiningu Landlæknisembættis og Lýðheilsustöðvar fundaði í fyrsta sinn í heilbrigðisráðuneytinu í gær. Margrét Björnsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar, hefur með höndum verkstjórn í sameiningarferlinu og mun hún leiða þá vinnu sem framundan er í samráði við Geir Gunnlaugsson landlækni og starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins segir í tilkynningu ráðuneytisins..


 

Á annað þúsund einstaklingar og fjölskyldur hafa nýtt sér sérstakar lausnir Arion banka þær 9 vikur sem þær hafa staðið til boða. Að meðaltali hefur starfsfólk Arion banka afgreitt um 150 lánabreytingar á viku. Ungt fólk með sína fyrstu íbúð er þar í miklum meirihluta. Þá hefur bankinn ákveðið að krefjast ekki uppboða vegna vangoldinna húsnæðislána út árið 2010.


 

Skráð atvinnuleysi í febrúar 2010 var 9,3% eða að meðaltali 15.026 manns og eykst atvinnuleysi um 2,2% að meðaltali frá janúar eða um 321 manns. 


 

Samningur milli Norðurlanda og Bahamaeyja veitir norrænum skattayfirvöldum aðgang að upplýsingum um skattskyldar innstæður og tekjur og mögulegan aðgang að tekjum og fjármagni sem ekki hefur verið gefið upp til skatts í heimalandinu. Kallast þetta upplýsingaskiptasamningur sem undirritaður var á miðvikudaginn sl. að því er fram kemur í tilkynningu.


 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 480 milljarðar  í lok febrúar og hækkaði um tæpa 5 milljarða króna milli mánaða. Erlend verðbréf lækkuðu um 5,5 milljarða króna. og seðlar og innstæður hækkuðu um 10,3 milljarða og námu 224 milljarðar króna í lok mánaðar.


 

Bæði Sláturfélag Suðurlands og Fóðurblandan hafa fengið felldar niður skuldir í viðræðum sínum við Arion banka. Í nýjasta ársreikningi Sláturfélagsins (SS) kemur fram að verðbætur og gengistap lána að andvirði 565 milljónir króna hafa verið felldar niður.  Þetta kemur fram í skýringum með reikningnum en er ekki dregið sérstaklega fram í skýrslu stjórnar.


 

Samkvæmt efnahagsyfirliti Seðlabankans í janúar er neikvæð staða lífeyrissjóðanna vegna afleiðusamninga, mest vegna gjaldeyrisskiptasamninga, 68,7 milljarðar króna. Hrein eign lífeyrisjóðanna jókst um tæpa 11 milljarða í janúar og er í heild 1.797 milljarðar króna. Það jafngildir 0,6% hækkun milli mánaða. Hafa verður í huga að iðgjaldagreiðslur eru mun hærri en lífeyrisgreiðslur og endurspeglar aukningin milli mánaða ekki raunávöxtun sjóðanna.


 

Björgólfur Guðmundsson og Björgólfur Thor Björgólfsson segja að engin sjálfskuldarábyrgð hafi verið veitt þegar tekið var lán í Búnaðarbankanum fyrir hluta af kaupverði Landsbankans. Í yfirlýsingu sem þeir hafa sent fjölmiðlum kemur fram að sjálfskuldarábyrgðin, sem Sólon Sigurðsson fyrrum bankastjóri Búnaðarbankans sagðist hafa farið fram á áður en Samson var lánað í tengslum við einkavæðingu Landsbankans, sé vegna annars láns sem fengið var í Kaupþingi. Fyrra lánið hafi verið greitt upp í lok apríl 2005.


 

Kristján Möller, ráðherra samgöngu- og sveitastjórnamála, hefur lagt fram frumvarp á Alþingi sem á að tryggja nauðsynlegar heimildir til  að afla ársfjórðungslega fjármálaupplýsinga frá sveitarfélögum. Einnig á með frumvarpinu að tryggja betra og markvissara aðgengi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að upplýsingum úr bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga.


 

„Sjálfstæðisflokkurinn mun veita þessu frumvarpi brautargengi," sagði Illugi Gunnarsson þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins í upphafi þingfundar í dag. Verið var að greiða atkvæði um heimild til að flýta í gegn frumvarpi fjármálaráðherra um greiðsluaðlögun fyrirtækja vegna greiðslu aðflutningsgjalda og vörugjalds. Áætlað er að keyra frumvarpið í gegn á Alþingi í dag og það verði að lögum í lok dags.


 

Í heild er gert ráð fyrir að starfsmönnum fjölgi um rúmlega 200 á fjórum starfsstöðvum


 

Fyrir utan höfuðborgarsvæðið voru flestir samningar á Suðurnesjum


 

Í mars eru ríkisvíxlar að fjárhæð 20 milljarðar króna á gjalddaga og þar af höfðu erlendir aðilar upphaflega keypt 16,7 milljarða af þeim víxlum samkvæmt morgunkorni Íslandsbanka. Jafnframt er ríkisbréfaflokkurinn RIKB 10  á gjalddaga 17. mars -  eftir rétt rúma viku. Sá flokkur er að langmestu leyti í eigu erlendra aðila samkvæmt greiningu Íslandsbanka. „Þannig áttu erlendir fjárfestar um síðustu áramót ríflega 72 milljarða króna af þeim 84 milljörðum sem útistandandi eru í flokknum."


 

Nasdaq OMX Iceland hf. hefur samþykkt að Auður Capital verði viðurkenndur ráðgjafi (e. Certified Adviser, CA) á First North Iceland. Hlutverk viðurkennds ráðgjafa felst í því að vera til ráðgjafar og aðstoðar fyrirtækjum við skráningu á First North og á meðan bréf þeirra eru í viðskiptum á markaðnum segir í tilkynningu.


 

Undirritaður hefur verið samningur milli Toyota í Kópavogi og Bílaleigunnar Hertz um kaup á 365 nýjum Toyota bifreiðum. Þar af eru 283 Yaris, Verso, Auris og Avensis fólksbílar, 50 Rav4 jepplingar og 32 Land Cruiser jeppar. Bílarnir verða afhentir í vor, og þá verður Hertz sú bílaleiga á landinu sem flesta nýja bíla hefur í flota sínum segi í tilkynningu.  


 

Samtök atvinnulífsins telja að örlög íslensks atvinnu- og efnahagslífs séu fyrst og fremst í höndum Íslendinga sjálfra. Aðgerðir eða aðgerðaleysi ráði því hvernig til takist að komast út úr kreppunni í kjölfar bankahrunsins í október 2008.


 

Greinendur sjónvarpsstöðvarinnar gagnrýndu Breta harðlega og sögðu Ísland aldrei geta borgað


 

Hlutfall útlána Kaupþings, sem hafa verið á athugunarlista skilanefndar bankans, hefur lækkað mikið á einu ári. Í mars 2009 var 41% af norræna lánasafni bankans á athugunarlistanum og 76% af evrópska lánasafninu. Þetta voru lán þar sem ekki var staðið við afborganir og lánaskilmálar höfðu verið brotnir.


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra tala fyrir stjórnarfrumvarpi í dag sem er ætlað að bregðast tímabundið við greiðsluerfiðleikum fyrirtækja vegna þess samdráttar sem nú ríkir í íslensku efnahagslífi. Um er að ræða nokkurs konar greiðsluaðlögun fyrir atvinnulífið þar sem fyrirtækjum verður gert kleift að dreifa gjalddögum aðflutningsgjalda og vörugjalds samkvæmt greinargerð frumvarpsins.     


 

„Svisslendingur hefur verið með ána á leigu í fimmtán ár,“ segir Höskuldur Þorsteinsson á Höfða á austanverðri Melrakkasléttu, sem er í forsvari fyrir veiðiréttarhafa í Ormarsá á Sléttu. Veiðifélagið auglýsti ána til leigu fyrir stuttu þegar samningar náðust ekki við Svisslendinginn. Verður hún leigð frá og með sumrinu 2011.


 

Miðstjórn Samiðnar lýsti eftir fund í gær miklum vonbrigðum með þróun efnahagsmála, aðgerðarleysi stjórnvalda og þá stöðnun sem við blasi hvarvetna í íslensku samfélagi.  „Miðstjórnin lýsir fullri ábyrgð á hendur Alþingi sem hefur ekki valdið sínu hlutverki hvorki stjórn né stjórnarandstaða. Miðstjórnin skorar á alþingismenn að láta hagsmuni fólksins í landinu ganga fyrir og lýsi rvantrausti á þá alþingismenn sem spila á efnahagserfiðleika þjóðarinnar sér til framdráttar. Ef ekki næst samstaða á Alþingi á næstu dögum um markvissar aðgerðir til að bregðast við vaxandi erfiðleikum fjölskyldna og fyrirtækja þá verður að stokka upp á nýtt," segir í ályktun miðstjórnar.


 

„Höfnun íslenskra kjósenda á lögum um endurgreiðslu Icesave skuldar í þjóðaratkvæðagreiðslu hefur engin tafarlaus áhrif á lánshæfismat Ríkissjóðs Íslands,“ segir í nýrri skýrslu matsfyrirtækisins Standard & Poor's. Fyrirtækið sér tilefni til að uppfæra matskýrslu um Ísland eftir atkvæðagreiðsluna og stöðu Icesave viðræðanna. Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs verður óbreytt í erlendri og innlendri mynt. Þá verður ríkissjóður áfram á athugunarlista með neikvæðum horfum.


 

Ísfell hefur gengið frá kaupum á þeim hluta af rekstri RB veiðibúðar, sem lítur að handfæravörum. Hinir þekktu RB handfærakrókar, sem Birgir heitinn í RB hafði framleitt í áraraðir verða nú unnir af Ísfelli að því er segir í tilkynningu.


 

Actavis staðfestir í fyrsta sinn aðkomu að Ratiopharm í dag. Að sögn Hjördísar Árnadóttur talsmanns félagsins kynntu forráðamenn Actavis aðkomu sína að málinu fyrir æðstu stjórnendum Ratiopharm í höfuðstöðvum félagsins í Ulm í Þýskalandi í morgun. Reyndar var um að ræða nokkuð stóran fund þar sem ríflega 50 manns hlustu á kynningu þeirra Actavismanna.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í tæplega 8 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt hækkaði um 0,2% í 0,3 milljarða króna viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði um 0,3% í 7,6 milljarða viðskiptum.


 

aðalfundur félagsins á morgun


 

Tekjur sveitarfélaga eru svipaðar í krónum talið á fjórða ársfjórðungi 2009 og 2008. Útgjöldin hafa hins vegar hækkað um 3,6%. Dregið hefur verulega úr fjárfestingu sveitarfélaga en önnur gjöld aukist um 9% milli ára. Þetta er gjörólíkt því sem gerst hefur í fjármálum ríkisins. Þar hafa heildarútgjöld lækkað um tæp 50% milli síðasta ársfjórðungs 2008 og 2009. Þetta kemur fram í Hagtíðindum Hagstofu Íslands.


 

Laun á almennum vinnumarkaði hækkuðu um 1,9% að meðaltali milli þriðja og fjórða ársfjórðungs 2009 en laun opinberra starfsmanna hækkuðu um 0,8% á sama tíma.  Frá fyrra ári hækkuðu laun um 3,4% á almennum vinnumarkaði og um 3,0% hjá opinberum starfsmönnum. Sér horft á vinnumarkaðinn í heild hækkuðu regluleg laun að meðaltali 1,6% milli fjórðunga og 3,2% milli ára samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands.


 

„Ég tel að iðnaðurinn, í víðustu merkingu þess orðs, eigi eftir að gegna lykilhlutverki í uppbyggingu landsins eins og hann hefur gert nú í áratugi og skapa þau 30.000 störf sem við þurfum að skapa til ársins 2020. Að halda að framtíðarstörf skapist í sjávarútvegi og landbúnaði er hættulegt og einungis til að draga úr framförum," segir Sigurður Bragi Guðmundsson, fyrrverandi forstjóri Plastprents sem nú stjórnar iðnframleiðslufyrirtæki í Kína.


 

„Hlutverk stjórna er að sjá til þess að stjórnendur fyrirtækisins axli ábyrgð. Verkefni stjórna eiga því að snúast um að bæta gæði stjórnunar með því að spyrja gagnrýninna spurninga," segir í grein Þórönnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra hjá Auði Capital, í nýjasta tölublaði Viðskiptablaðsins.


 

„Það eru klárlega tækifæri fyrir fyrirtækin í þessari kreppu. Þrátt fyrir að auglýsingamarkaðurinn hafi minnkað um kannski 30% þá eru þar tækifæri fyrir þá sem huga að markvissu markaðsstarfi og eru tilbúnir að fjárfesta til framtíðar. Þeir sem ekki hafa stundað markvisst markaðsstarf og ekki verið sjáanlegir á markaðnum tapa meiru en hinir,“ segir Hugi Sævarsson, framkvæmdastjóri Birtingahússins ehf.


 

Arion banki þarf að afskrifa marga milljarða vegna ÍAV


 

Íslandsbanki á mikilla hagsmuna að gæta vegna endurskipulagningar Byr


 

„Það er alveg skýrt að „nei“ þýðir ekki að við séum að neita því að greiða. Við ætlum að standa við skuldbindingar okkar. Að halda öðru fram er mjög svo hættulegt fyrir efnahagslífið í þess landi.“


 

Siðareglur lögmanna eru ekki alltaf í hávegum hafðar í störfum þeirra


 

Íslensk fasteignaveðlán Spron og Frjálsa fjárfestingabankans seld fyrir 16 milljarða


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu jókst nokkuð á milli vikna í liðinni. Þannig nam velta í vikunni 1.559 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.117 milljóna króna veltu í vikunni á undan og jókst því saman um 40% á milli vikna.


 

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, segir að sprenging hafi orðið í kröfum um bætur vegna yfirsjóna til dæmis lögmanna sem hafa haft starfsábyrgðatryggingu hjá TM. Trygging lögmanna og endurskoðenda er lögbundin og verði þeim á mistök bætir tryggingarfélag þeirra tjónið samkvæmt ákveðnum skilmálum. Sigurður segir holskeflu af alls konar málum hafa komið upp þessu tengt og orðið til þess að TM hafi  þurft að borga út starfsábyrgðartryggingar.  


 

Vinnumálastofnun greiddi út um 2,1 milljarð í atvinnuleysistryggingabætur fyrir tímabilið 20. janúar til 19. febrúar. Samtals fengu rúmlega 15.500 manns greiddar bætur.


 

segir félag atvinnurekenda


 

„Vöruskiptaafgangur í febrúar var mjög góður. Líkur eru á góðum vöruskiptaafgangi í mars þegar tekjur af loðnuvertíðinni skila sér. Ef verð sjávarafurða og áls helst stöðugt og betri niðurstaða fæst í Icesave deiluna, eru horfur í efnahagslífinu bjartari en síðastliðið haust" segir í umfjöllun IFS greiningar um viðskiptajöfnuðinn, en Hagstofan birti tölur fyrir febrúar í morgun.


 

Fjárhagslegur stuðningsaðili Knattspyrnuliðsins Vals ætlaði að byggja mikið.


 

Sunnlenska fréttaveitan ehf., sem er í eigu Sigmundar Sigurgeirssonar og fjölskyldu, hefur keypt Sunnlenska fréttablaðið af Guðmundi Karli Sigurdórssyni og Jóhönnu S. Hannesdóttur að því er kemur fram í nýjasta eintaki blaðsins. Sunnlenska fréttablaðið er útbreiddasta og stærsta fréttablað Suðurlands. Blaðið er selt í áskrift og lausasölu.


 

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, var með 28 milljónir í laun á síðasta ári og hækkuðu árslaunin um 1.200 þúsund krónur milli ára. Eru mánaðarlaunin því um 2,3 milljónir. Fimm helstu stjórnendur félagsins eru samanlagt með tæpar 88 milljónir í árslaun árið 2009. Það eru að meðaltali rúmlega 1,4 milljónir á mánuði. Heildarlaun stjórnendanna hafa hins vegar lækkað milli ára því árið 2008 fengu þeir rúmlega 99 milljónir samtals í laun. Séu laun þeirra og forstjórans lögð saman eru meðal mánaðarlaun sex æðstu stjórnenda TM um 1,6 milljónir á mánuði.


 

Stjórn Íbúðalánasjóðs (ÍLS) samþykkti á fundi sínum 4. mars 2010, kaup ÍLS á íbúðalánasafni Dróma hf. (áður SPRON) og Frjálsa fjárfestingarbankans hf.  að fjárhæð 16 milljarðar króna. Kaupin eru gerð með fyrirvara um nýtingu forkaupsréttar þriðja aðila.


 

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hefur beðið alla þá aðilar sem komu að söluferlinu á Bílaleigu Flugleiða (Hertz) um að afhenda til baka öll gögn sem þeim voru afhent í söluferlinu.


 

Hagnaður TM af reglulegri starfsemi á árinu 2009 var 237 milljónir króna samanborið við 5.529 milljóna króna tap 2008 að því er fram kemur í uppgjöri félagsins. Hagnaður af vátryggingastarfsemi var 342 milljónir  fyrir skatta samanborið við 166 milljónir árið áður.


 

Sérfræðingar IFS greiningar segja varfærið mat á afskriftum eða útlánatapi fjármálastofnana vegna heimila vera 5 til 10 prósent. Í nýlegri skýrslu IFS segir að afskriftirnar séu e.t.v. lægri en ætla mætti en margir þeirra sem hafa neikvæða eiginfjárstöðu standa í skilum og sumir þeirra sem ráða ekki við greiðslubyrði lána eiga eignir umfram skuldir. Afskriftir fjármálastofnana vegna heimila eru því ekki eins miklar og ætla mætti, sagði Snorri Jakobsson, annar skýrsluhöfunda. Hann sagði þó aðspurður að skýrslan gæfi ekki tilefni til mikillar bjartsýni.


 

Málsóknir gegn Actavis í Bandaríkjunum vegna hjartalyfsins Digitek eru að taka smám saman á sig mynd en málunum er nú tekið að þoka í gegnum bandarískt réttarkerfi. Rétt er að minna á að málsóknir eru mun algengari í Bandaríkjunum en hér tíðkast.


 

Þau fimm riftunarmál sem þrotabú Baugs hefur höfðað vegna tilfærslu Haga yfir í 1998 ehf. verða þingfest í héraðsdómi 23. mars næstkomandi. Þeim sem stefnt var eru Fjárfestingarfélagið Gaumur, Gaumur Holding (bæði í eigu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fjölskyldu), ISP (í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns Ásgeirs) og Bague S.A. (í þriðjungseigu Hreins Loftssonar).


 

„Við þurfum að gera okkur mat úr þeirri gnægð sem Ísland býr yfir af endurnýjanlegri orku og koma okkur í þá aðstöðu að við getum boðið fyrirtækjum af ýmsum stærðum og gerðum sem eru háð orkunýtingu og menga lítið, tækifæri til þess að skapa nýjar útflutningsgreinar á Íslandi. Það er mikilvægt að hafa til reiðu orku þannig að við getum valið inn þá tegund iðnaðar sem við teljum að falli inn í græna orkuímynd landsins. Samhliða þessu er nú unnið að mótun orkustefnu sem ætlað er að ná utanum þau stóru verkefni sem framundan eru á orkusviðinu" sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra á iðnþingi í dag.


 

„Samtök iðnaðarins hafa eindregið hvatt til þess að leið verðmætasköpunar sé rétta leiðin út úr efnahagsvanda Íslendinga. Við erum mótfallin skattahækkunarleiðinni. Við teljum að umtalsverðar skattahækkanir, eins og nú hefur verið gripið til, geri ekki annað en að dýpka kreppuna. Það er verið að skattleggja samfélagið niður. Okkur er fjárhagsvandi ríkissjóðs og sveitarfélaga að sjálfsögðu ljós. En við teljum að leysa eigi fjárhagsvanda þeirra með því að breikka skattstofnana með aukinni atvinnu og með öflugri hvatningu til fjárfestinga í atvinnulífinu," sagði Helgi Magnússon, endurkjörinn formaður Samtaka iðnaðarins, á iðnþingi í dag.


 

Kvikmyndahöllin ehf., dótturfélag Regins eignarhaldsfélags Landsbankans, hefur á grundvelli ráðgjafar frá Almennu Verkfræðistofunni ákveðið að taka frávikstilboði frá Sveinbirni Sigurðssyni hf. að upphæð kr. 498.855.000,-  enda hefur það verið metið hagstæðasta tilboðið sem barst í verkið segir í frétt á heimasíðu þeirra.


 

Launastefna Landsbankans, sem íslenska ríkið á 80% hlut í, er nú til skoðunar hjá Bankasýslu ríkisins og þá sérstaklega hvernig ríkið geti haft áhrif á launastefnu þannig að hún samræmist sem best almennri stefnu ríkisins. Elín Jónsdóttir, forstjóri Bankasýslunnar, segir að ríkið sem eigandi banka hafi markað sér stefnu í launamálum.


 

Sérfræðingar HS Orku hf. telja næga orku á háhitasvæði Reykjanesvirkjunar til að standa undir raforkuframleiðslu nýs 50 megavatta háþrýstihverfils til viðbótar tveim hverflum sem þar eru þegar í notkun. Telja þeir jafnframt að Reykjanessvæðið sé vinnsluhæft í að minnsta kosti 30 ár, en Orkustofnun fjallar nú um leyfisveitingu vegna 50 megavatta stækkunar Reykjanesvirkjunar.


 

Árni Páll Árnason tók til þess að auka við stofnfjáreign sína í Byr


 

Svissneska verktakafyrirtækið Marti Contractors mun yfirtaka að fullu rekstur verktakahluta Íslenskra aðalverktaka (ÍAV). Samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins verður tilkynnt um þetta í dag. Marti var einn af stærstu kröfuhöfum ÍAV. Arion banki mun taka yfir öll þau fasteignaþróunarverkefni sem ÍAV hefur unnið að á eigin reikning.


 

Kosið verður um nauðasamning. Sex af tíu þurfa að samþykkja hann.


 

segir stjórnarformaður Marels


 

Bankinn gat ekki staðið við skuldbindingar sínar


 

Samfylkingin sá ekki ástæðu til að senda fulltrúa sína til fundar við Evrópunefnd Búnaðarþings sem hefur starfað síðustu tvo daga. Nefndin boðaði á sinn fund fjölda gesta og óskaði meðal annars eftir því við alla stjórnmálaflokkana sem sæti eiga á Alþingi að þeir sendu sína fulltrúa til að fjalla um Evrópusambandsumsóknina.


 

Heildverslunin Fastus ehf. hefur keypt lager og aðrar eignir þrotabús A. Karlssonar ehf. Samhliða kaupunum hefur verið samið við flesta birgja um áframhaldandi þjónustu við viðskiptavini A. Karlssonar, undir merkjum Fastus. segir í tilkynningu.  


 

Heildarviðskipti með hlutabréf í febrúarmánuði námu rúmum 1.777 milljónum eða 89 milljónum á dag.  Þessu til samanburðar var veltan með hlutabréf í janúarmánuði rúmar 3.493 milljónir, eða 184 milljónir á dag. 


 

Vegagerðin vinnur að því að fjölga vefmyndavélum á vegakerfinu. Nú er búið að taka í notkun þrjár nýjar vélar sem allar eru á Vestfjörðum. Þær sýna hvernig færðin er á Mikladal milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar; á Hálfdáni á milli Tálknafjarðar og Bíldudals og á Fossahlíð í Skötufirði. Ný mynd kemur frá þessum vélum á fimm mínútna fresti og þær sýna þrjú sjónarhorn.


 

Félagsbústaðir, hlutafélag í eigu Reykjavíkurborgar, töpuðu 3,1 milljarði króna í fyrra. Tapið árið 2008 var 3,7 milljarðar króna og skýrist af verðlagshækkunum langtímalána , gengistapi, og lækkun á gangvirði fjárfestingareigna í útleigu.


 

Eignir Nýja Landsbankans í árslok 2008 voru meira virði en samanlagðar eignir Landsbankans og Búnaðarbankans fyrir einkavæðingu þeirra í byrjun árs 2003. Því er íslenska ríkið að fá virðismeiri eignir í sinn hlut með eignaraðild sinni að Nýja Landsbankanum en það seldi frá sér fyrir rúmum sjö árum. Eignir nýja Landsbankans, sem er í 81 prósents eigu íslenska ríkisins, nema 1.037 milljörðum króna samkvæmt stofnefnahagsreikningi hans sem skilað var til ársreikningaskráar í lok janúar síðastliðins. Samanlagðar eignir Búnaðarbankans og gamla Landsbankans í árslok 2002 námu hins vegar 835 milljörðum króna þegar búið er að uppreikna virði þeirra miðað við vísitöluhækkanir.


 

Embætti sérstaks saksóknara hefur Stefán Héðin Stefánsson, fyrrum stjórnarformann Landsvaka, til rannsóknar vegna grunsemda um alvarleg brot á bankaleynd. Landsvaki er rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Landsbankans.


 

Stærstan hluta af tapi Íbúðalánasjóðs í síðasta ársuppgjöri má rekja til viðskipta sjóðsins með skuldatryggingar Kaupþings seint á árinu 2007. Á þeim viðskiptum einum tapaði sjóðurinn sex milljörðum króna en í stefndi að hann myndi tapa 9,2 milljörðum.


 

„Það er ekki útséð með það ennþá. Það var ekki talin ástæða til þess eftir uppgjörið fyrir árið 2008 og við skulum sjá hvernig uppgjör síðasta árs lítur út,“ segir Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, aðspurður hvort ríkið þurfi að leggja sjóðnum til aukið eigið fé vegna bágrar fjárhagsstöðu.


 

Heildarviðskipti með skuldabréf í Kauphöllinni (Nasdaq Omx Iceland) námu rúmum 198 milljörðum í síðasta mánuði sem samsvarar 9,9 milljarða veltu á dag.  Í janúarmánuði nam veltan 9,7 milljörðum á dag.  Mest voru viðskipti með lengri flokka ríkisbréfa, RIKB 25,  41,5 milljarðar  og þá með RIKB 19   34 milljarðar.  Alls námu viðskipti með ríkisbréf 130,6 milljörðum en viðskipti með íbúðarbréf námu 56,6 milljörðum. 


 

Skuldabréf innlánsstofnana í eigu lífeyrissjóðanna hafa verið færð niður um rúm 60 prósent frá bankahruni, samkvæmt tölum frá Seðlabanka Íslands. Þorri þeirra bréfa var gefinn út af bönkum sem eru fallnir.


 

Segir lögmenn skjólstæðinga hafa aðgang að gögnunum samkvæmt lögum


 

Allt hlutafé Bílaleigu Flugleiða ehf. hefur verið selt til félags í jafnri eigu Sigfúsar R. Sigfússonar, Sigfúsar B. Sigfússonar, Hendriks Berndsen og Sigurðar Berndsen. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans annaðist söluna að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði við upphaf þingfundar í dag að ríkið myndi verða af hundruða eða jafnvel milljarða króna skatttekjum vegna skattahækkana. Dæmin væru farin að sýna fram á sannleiksgildi viðvarana sjálfstæðismanna við skattahækkunum og það gæti jafnvel haft þau áhrif að skatttekjur ríkissjóðs drægist saman.


 

- eiginfjárstaðan áfram neikvæð


 

Lífeyrissjóðir landsins hafa fært niður virði fyrirtækjaskuldabréfa í sinni eigu um tæpan þriðjung frá bankahruninu í október 2008. Á þriðja tug fyrirtækja sem gáfu út skuldabréf í Kauphöll Íslands fyrir bankahrun eru gjaldþrota, í endurskipulagningarferli eða hafa gengið í gegnum nauðasamninga. Því eru væntar endurheimtur vegna skuldabréfa útgefinna af þeim mjög litlar, ef einhverjar.


 

Seðlabanki Íslands hefur ekki enn gengið að veði í danska FIH-bankanum sem lagt var fram þegar bankinn lánaði Kaupþingi 500 milljónir evra 6. október 2008. Þar sem Kaupþing er nú í slitameðferð er það ekki mögulegt samkvæmt upplýsingum Viðskiptablaðsins.


 

var gengistrygging ólögmæt?


 

?Ég reyndi allar eðlilegar leiðir til þess að fá umfjöllun,? segir Gísli Tryggvason, talsmaður neyte


 

Geysir Green Energy (Geysir), hefur selt hlut sinn í bandaríska jarðhitafélaginu Ram Power Corp. Salan er hluti af áætlun til að stuðla að lækkun skulda félagsins segir í tilkynningu. Með viðskiptunum losar Geysir allan hlut sinn í jarðhitafélaginu Ram Power sem er á hlutabréfamarkaði í Toronto, Kanada en félagið er með höfuðstöðvar í Reno í Nevada fylki í Bandaríkjunum. Söluverðmæti bréfanna er um 11 milljónir kanadískra dollara.


 

Eyrir Invest hefur selt 16.9 milljónir hluti að nafnverði í Össuri hf. á genginu 170 krónur (7.25 DKK).  Fyrir viðskiptin átti Eyrir 85.440 þúsund hluti að nafnverði sem jafngildir 18.9% eignarhlut. Eftir viðskiptin á Eyrir að nafnverði  68.540 þús. hluti sem jafngildir 15.1% eignarhlut í Össuri.


 

Atli Gíslason formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar segir í samtali við Bænadablaðið að sameiginlegur fundur  nefndarinnar og efnahags- og skattanefndar með fulltrúum Bændasamtakanna hafa verið mjög gagnlegur. „Það var mikill skilningur hjá þingmönnum og samstaða um að bregðast við þessum mikla vanda bænda. Ráðneytin voru hvött til að leggja til lagabreytingar sé þeirra þörf, bæði varðandi breytingar á virðisaukaskatti, áframhaldandi frystingu lána og möguleg þvingunarúrræði gagnvart fjármögnunarfyrirtækjum. Þingnefndirnar lýstu því yfir að þær væru tilbúnar að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að flýta slíkum málum í gegnum þingið,“ sagði Atli við Bændablaðið.


 

Iðnaðarráðherra hefur ákveðið að 2. útboð sérleyfa til rannsókna og vinnslu kolvetnis á Drekasvæðinu muni fara fram árið 2011 á tímabilinu 1. ágúst til 1. desember.


 

Gefur færi á lægri fjármögnunarkostnaði sveitafélaga segir Greining Íslandsbanka.


 

Hagnaður varð af rekstri Íslandspósts hf. á árinu 2009 að fjárhæð 92 milljónir króna og var  EBITDA um 540 milljónir króna. Heildartekjur félagsins á síðasta ári námu 6,4 milljörðum króna og drógust saman um  3,7% frá fyrra ári. Heildareignir voru 5,1 milljarðar króna í árslok 2009 og eigið fé nam 2,6 milljörðum króna. Félagið greiddi 80 milljónir króna í arð til ríkissjóðs á árinu segir í tilkynningu.


 

Um 70% landsmanna telja að það hafi verið röng ákvörðun að hækka skatta á einstaklinga um síðustu áramót. Þá telja um 60% að hækkun skatta á fyrirtæki hafi einnig verið röng ákvörðun. Þetta er niðurstaða könnunar sem MMR vann fyrir Viðskiptablaðið.


 

Um miðjan desember síðastliðinn vottaði BSI (British Standards Institute) að gæðakerfi LÝSIS uppfylli kröfur BRC staðalsins að því er fram kemur í fréttatilkynningu.


 

Hlutabréf hafa lækkað um 2 þúsund milljarða á 2 árum


 

Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað mikið undanfarinn áratug þrátt fyrir gott atvinnuástand og voru 15.677 um síðustu áramót, eða sem nemur 8,7% af vinnuafli að því er kemur fram í nýrri samantekt Samtaka atvinnulífsins. 1.474 nýir öryrkjar bættust við á síðasta ári og hafa ekki áður verið fleiri. Sá hópur skiptist þannig að konur voru 803 og karlar 671 og var hlutfall karla heldur hærra en það hefur verið undanfarin ár.


 

Í síðustu viku voru rúmlega 320 manns við störf í Tónlistarhúsinu Hörpu við Reykjavíkurhöfn. Sigurður R. Ragnarsson, framkvæmdastjóri Austurhafnarverkefnis ÍAV, segir að þeir hafi stöðugt verið að fjölga starfsmönnum. Þannig hafi tíu bæst við mánudaginn 21. febrúar.„Við munum væntanlega halda áfram að fjölga þeim í mars, líklega um 20 til viðbótar, og í apríl um 40. Ég á svo ekki von á að þeim fjölgi mikið meira eftir það. Það mun síðan fækka aftur með haustinu þegar vinnu við glerhjúpinn lýkur.“


 

Tekjur Faxaflóahafna sf. lækka á milli ára um 12.5% en rekstrargjöld lækka einnig.  Heildar tekjur Faxaflóahafna sf. voru 2,3 milljarðar kr. en rekstrargjöld 2 milljarðar.   Ársreikningur Faxaflóahafna sf. vegna ársins 2009 liggur nú fyrir.  Hagnaður af rekstri nam 103.9 milljónum króna sem er umfrám áætlanir. Ársreikningurinn ber hins vegar augljós merki samdráttar og erfiðrar stöðu atvinnulífsins segir í frétt á vef Faxaflóahafna. 


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst saman á milli vikna í síðustu viku, líkt og í vikunni áður, en rétt er að geta þess að í vikunni þar á undan var veltan óvenju mikil þar sem meðalupphæð á hvern samning var nokkuð yfir meðallagi.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.