*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


apríl, 2010

 

„Astreus á nú hug minn allan og þess vegna hef ég ákveðið að búa hér úti,“ segir Pálmi Haraldsson aðspurður um flutning á lögheimili sínu til Bretlands í lok síðasta árs.


 

Lán til framkvæmdastjóra Íslandsbanka birt á afsláttarverði í ársreikningi.


 

Jóhanna Sigurðardóttir segir öll merki um ríkisstjórnin sé á réttri leið í atvinnulífinu


 

Ný stjórn var kjörin á framhaldshluthafafundi Exista hf. sem fram fór í dag. Stjórnina skipa H. Ágúst Jóhannesson, Halldór Bjarkar Lúðvígsson, Magnús Magnússon, Sesselja Árnadóttir, Þórarinn V. Þórarinsson. Stjórn hefur skipt með sér verkum og var Magnús Magnússon skipaður formaður að því er fram kemur í tilkynningu.


 

Icelandair Group tapaði 10,7 mö.kr. á síðasta ári ? hætt verður að skilgreina það sem fjárfestingafé


 

Tap Icelandair Group árið 2009 má fyrst og fremst rekja til vandamála vegna of mikillar skuldsetningar fyrirtækisins í góðærinu.


 

Hagnaður Icelandair Group fyrir árið 2009 nam 8,1 milljarði króna fyrir skatta og fjármagnliði (EBITDA), samanborið við 3,1 milljarð árið áður.


 

 Það hefur vakið talsverða athygli í verktakageiranum að ekkert þeirra 15 tilboða sem bárust í breikkun Suðurlandsvegar að Draugahlíðarbrekku ofan við Litlu kaffistofuna var undir 80% af kostnaðaráætlun.


 

Vegna umfjöllunnar um starfslok undirritaðs í Viðskiptablaðinu í gær skal eftirfarandi tekið fram. Á síðasta aðalfundi Sparisjóðsins í Keflavík var starfslokasamningur minn skýrður. En hann hljóðar þannig að undirritaður lætur af störfum sem sparisjóðsstjóri á miðju ári en starfar áfram við hlið nýs sparisjóðsstjóra til áramóta. Þá skal hann fá greiddan sex mánaða uppsagnarfrest eða rúmlega 13 milljónir króna. Engin önnur ákvæði eru varðandi mín starfslok.


 

Formaður SA í viðtali í Viðskiptablaðinu


 

Seðlabanki Íslands hefur gefið út nýjar reglur um gjaldeyrismál sem meðal annars mæla fyrir um lækkun á hámarksfjárhæð heimildar til kaupa á erlendum gjaldeyri í reiðufé vegna ferðalaga, sem breytist nánar tiltekið úr 500.000 krónum í hverjum almanaksmánuði í 350.000 krónur.


 

Hæstiréttur staðfesti í dag dóm Héraðsdóms Reykjavíkur að Insolidum,  sem er þrotabú í eigu Daggar Pálsdóttur lögmanns og Páls Ágústs Ólafssonar, sonar hennar, skuli greiða Saga Capital Fjárfestingarbanka tæpar 300 milljónir króna auk dráttarvaxta. Þá eiga mæðginin að greiða 2,8 milljónir króna í málskostnað


 

Dómstolar munu skera úr um hvar víkjandi skuldabréf Glitnis verða í kröfuröð.


 

Ljóst má vera að óbreytt lífeyriskerfi opinberra starfsmanna er ósjálfbært, þrátt fyrir mun hærra mótframlag atvinnurekenda en gengur og gerist á almennum vinnumarkaði. Frá árinu 2000 hafa að meðaltali verið gjaldfærðir um 20 milljarðar króna á ári í rekstri ríkissjóðs en samt sem áður hafa skuldbindingar vaxið verulega. Þetta er ávísun á miklar skattahækkanir í framtíðinni.


 

Tekjur jukust úr 41,6 milljónum dollara í 51,7 milljónir dollara


 

Forstjóri FL Group var sniðgenginn þegar ákveðið var að kaupa Sterling frá Fons


 

mat í rammaáætlun um orkugetu á Reykjanesi ekki talið trufla útgáfu nýs virkjanaleyfis


 

 Eignir skilanefndar Glitnis hafa rýrnað um 200 milljarða króna frá árslokum 2008.


 

Verðbólgan lækkar um 0,2% milli mánaða


 

Seðlabankinn sendir fjármálafyrirtækjum tillögu um breytingar á gjaldeyrisreglum


 

Sparisjóðsstjóri SpKef fékk greitt í eitt ár eftir að hann lét af störfum


 

Íslandsbanki lánað hefur lánað um 50 milljarða af nýjum útlánum


 

Eignarhaldi banka er best komið í höndum einkaaðila sem bera ábyrgð á þeim. Auðvitað þurfa  eigendur bankanna að gang vel um eign sína og efla traust á starfsemi þeirra fremur en að líta á þá sem einhverskonar einkasjóði.


 

Sú gagnrýni sem beinst hefur að bönkunum og umsvifum þeirra á fyrirtækjamarkaði er skiljanleg.  Sú umræða grundvallast á tortryggni og ljóst er að við þurfum að draga úr henni með öllum ráðum. Leiðin til þess er aukið gagnsæi.


 

Íslandsbanki hefur hert verulega reglur til tengdra aðila. Þá hafa svokallaðar millifundasamþykktir á milli funda áhættunefnda hafa verið afnumdar auk þess sem bankinn veitir í dag engin lán gegn eigin bréfum.


 

Lánamál ríkisins hafa tilkynnt að ekki verður af útgáfu flokks tveggja ára ríkisbréfa á fyrri hluta ársins eins og gert var ráð fyrir í útgáfuáætlun ársins. Til stóð að gefa út og selja ríkisbréf fyrir 50 milljarða króna að nafnverði á þessu ári en sú upphæð hefur verið lækkuð í 30 milljarða króna. Áfram er þó gert ráð fyrir útgáfunni á þessu ári samkvæmt tilkynningu á vef Kauphallarinnar.


 

Nýútkomin skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis varpar upp ófagurri mynd af því fjármálakerfi sem hrundi haustið 2008. Það var greinilega víða pottur brotinn í starfsemi bankanna og í stjórnkerfinu öllu. Mikilvægt er að við drögum réttan lærdóm af skýrslunni.


 

„Við erum mjög ánægð með afkomu fyrsta ársfjórðungs. Árið byrjaði vel hjá Marel," er haft eftir Theo Hoen forstjóra Marel í tilkynningu um afkomu félagsins á fyrsta ársfjórðungi 2010. Hagnaður Marel eftir skatta var 5,6 milljónir evra samanborið við 7 milljón evra tap á sama tímabili í fyrra.


 

ekki samdist um leigu við Kalla í Pelsinum í gamla skrifstofuhúsnæðinu


 

Nýr kjarasamningurinn starfsmanna Norðuráls var samþykktur með 85,4% greiddra atkvæða, eða 364 starfsmanna hjá Verkalýðsfélags Akraness (VLFA).


 

Stefna skilanefndar Glitnis var þingfest í Héraðsdómi í gær


 

Íslandsbanki hefur ákveðið að bjóða fyrirtækjum, sem uppfylla ákveðin skilyrði, að sækja um lækkun á höfuðstól erlendra lána og breyta þeim um leið í lán í íslenskum krónum.


 

Reginn ehf., dótturfélag Landsbankans, hefur falið Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans að annast sölu á öllu hlutafé í Eignarhaldsfélaginu Smáralind ehf. sem á og rekur verslunarmiðstöðina Smáralind í Kópavogi.


 

Íbúðalánasjóður hefur í kjölfar útboðs á íbúðabréfum ákveðið að útlánavextir sjóðsins verði óbreyttir. 


 

Eignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða námu 235,7 milljörðum króna í lok mars og hækkuðu um 11,6 milljarða á milli mánaða.


 

„Eins og fram er komið opinberlega framkvæmdi Samkeppniseftirlitið húsleit hjá Símanum og öðrum fyrirtækjum í sömu samstæðu, þann 21. apríl sl. Húsleitin var viðamikil enda þurfti eftirlitið að afrita og leita gagna á nokkrum stöðum í húsnæði fyrirtækjanna. Samkeppniseftirlitið þurfti því að fá til liðs við sig nokkra einstaklinga með upplýsingatækniþekkingu til að aðstoða við aðgerðina og leitaði til Þekkingar í því skyni. Umræddir einstaklingar voru starfsmenn Samkeppnis-eftirlitsins á vettvangi og störfuðu samkvæmt fyrirmælum og á ábyrgð þess," segir í tilkynningu frá Samkeppniseftirlitinu.


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.296 milljörðum króna í lok febrúar og lækkuðu um 6,3 milljarða króna á milli mánaða.


 

Hafði þá aukist um 27% á milli ára ? hækkaði verulega haustið 2008


 

Væntingavísitala Capacent Gallup hækkaði um ríflega fjórðung frá fyrri mánuði í apríl og stendur nú í 54,7 stigum. Þetta er í fyrsta sinn frá bankahruni sem vísitalan mælist yfir 50 stigum. 


 

Icelandair stefnir að því færa tengibanka sinn frá Glasgow til Íslands á morgun og fljúga samkvæmt áætlun frá og með fimmtudagsmorgni.


 

Samtökin fá 300 milljónir króna á ári úr vasa iðnrekenda skv. lögum


 

Í núverandi efnahagsástandi, þegar skorið er niður í fjármálum ríkis og sveitarfélaga, almannaþjónusta dregst saman og skattar hækka, takast orkuveitur á við umtalsverðar áskoranir við að útvega það fjármagn sem þarf til þróunar jarðhitaverkefna. Þetta kemur fram í skýrslu um íslenska jarðhitamarkaðinn sem orkuteymi Íslandsbanka vann og birti í síðustu viku. Fjármagnið sem veiturnar þarfnist til að þekja grunnkostnað þurfi vegna mikillar skuldsetningar að koma frá eigin fé eða almennum markaði.


 

Til að koma eiginfjárhlutfalli Íbúðalánasjóðs í 4% þarf að leggja honum til þrjá milljarða króna og rúmlega þrjá milljarða króna í viðbót til að sama hlutfall verði 5%. Samtals þarf því að bæta eiginfjárstöðu Íbúðalánasjóðs um 6 til 6,5 milljarða króna til að ná langtímamarkmiði sjóðsins um 5% eiginfjárhlutfall.


 

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga efnir til morgunverðarfundar í fyrramálið um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja.


 

Skapar störf fyrir íslenska hugbúnaðarráðgjafa, segir í tilkynningu frá Nýherja


 

Samninganefnd Félags íslenskra flugumferðarstjóra (FÍF) undirritaði á föstudag  kjarasamning við Samtök atvinnulífsins, fyrir hönd Flugstoða og Keflavíkurflugvallar.


 

Hlutabréf í Hval hf. voru auglýst til sölu í Morgunblaðinu á laugardaginn. Seljandi bréfanna gefur ekki upp nafn sitt eða aðrar persónuupplýsingar. Ekki er heldur gefið upp um hve stóran hlut í félaginu er að ræða. Aðeins er sagt að hlutabréfin séu til sölu að hluta eða öllu leyti.


 

Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir 0,3% hækkun vísitölu neysluverðs í apríl og að verðbólgan fari þá úr 8,5% í 8,3%.


 

Segir stjórnmálamenn eiga langt í land með að öðlast traust kjósenda


 

Skarphéðinn Berg Steinarsson telur rannsókn snúa að FL Group


 

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir mál, sem koma m.a. við sögu í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, ekki gefa tilefni til þess að hann endurskoði stöðu sína.


 

Viðskiptablaðið og fleiri fjölmiðlar greindu frá því í liðinni viku að til hafi staðið að kyrrsetja eignir tveggja fyrrum stjórnarformanna og forstjóra FL Group, sem nú heitir Stoðir, í tengslum við rannsókn skattayfirvalda á málum þeim tengdum.


 

Flugstoðir hafa heimild til að gefa út blindflugsheimildir til flugrekenda með ákveðnum skilyrðum


 

Innleystar afleiður námu 42,5 milljónum dollara á síðasta ári


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu jókst lítillega á milli vikna í nýliðinni viku. Þannig nam veltan í vikunni 1.168 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.054 milljóna króna veltu í vikunni á undan og jókst því um 11% á milli vikna.


 

Sparnaðurinn þurrkaðist út hjá fjölmörgum þegar Byr féll


 

Farið í gegnum ástæður þess að skattrannsókn hófst á FL Group.


 

Tillaga architecture.cells, hlaut fyrstu verðlaun í hönnunarsamkeppni um Framhaldsskólann í Mosfellsbæ á dögunum. Var verðlaunaupphæðin 4 milljónir króna. Höfundar tillögunnar eru Aðalheiður Atladóttir, Falk Krüger og Filip Nosek. Ráðgjafi var Árni Þórólfsson, arkitekt FAÍ (Félagi í Arkitektafélagi Íslands).


 

af 32 fyrirhuguðum útboðsverkum lúta 19 að vetrarþjónustu


 

gera ráð fyrir lokun Keflavíkurflugvallar næstu þrjá sólarhringa og fljúga til Akureyrar


 

Samkvæmt kortlagningu Met Office í Bretlandi eða London VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) verður öll Evrópa utan hættusvæðis vegna gosösku úr Eyjafjallajökli á morgun, nema Ísland. Samkvæmt því mun Keflavíkurflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur vera innan hættusvæðis, en Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðarflugvöllur utan þess.


 

Útlán sem Glitnir veitti fyrir stofnfjáraukningu eru nú í höndum Íslandsbanka


 

Matsfyrirtækið Moody‘s breytti í dag horfum á lánshæfismati Ríkissjóðs Íslands, Baa3 á erlendum og innlendum langtímaskuldbindingum, í stöðugar úr neikvæðum.


 

Kauphöllin hefur tekið ákvörðun um að loka tímabundið fyrir aðgang Byr sparisjóðs, Byr verðbréfa og Sparisjóðsins í Keflavík (SpKef) að viðskiptakerfi Kauphallarinnar, með vísan til yfirtöku Fjármálaeftirlitsins á rekstri Byrs og SpKef.


 

Gjaldþrot Ræsis hf., sem stofnað var 1942 og þekktast var fyrir að vera áratugum saman umboðsaðili Mercedes-Benz á Íslandi, nam tæpum 442 milljónum króna.


 

Fjármálaráðuneyti flytur innlán og eignir þeirra inn í ný fjármálafyrirtæki


 

Bráðabirgðastjórn hefur verið skipuð yfir SpKef og ríkið tekur hann yfir. Starfsemin verður óbreytt.


 

Hluti kröfuhafa Byrs vill hafna tilboði ríkisins


 

Þrotabúin láta frysta eignir síns gamla eiganda


 

Annað hvort taka þeir tilboði ríkis eða innstæðueigendur verða verndaðir


 

Í bókun minnihlutans segir að tæpur þriðjungur af útsvari fari í húsaleigu


 

Stjórn Lífeyrissjóðs verkfræðinga var harðlega gagnrýnd á aðalfundi


 

Framkvæmdagleði sveitarfélaga á undanförnum árum hefur leitt til mikilla skulda


 

Alþingi samþykkti í gær breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti sem lengja riftunarfrest skiptastjóra í málum sem höfðuð eru fyrir árslok 2012 úr tveimur árum í fjögur ár.


 

Kröfuhafar Existu hafa ekkert fundað síðan hluti þeirra gekk út af fundi fyrir um tveimur vikum þegar skilanefnd Kaupþings lagði skyndilega fram nýja kröfu upp á 580 milljónir evra, um 100 milljarða króna.


 

Starfshópur skattrannsóknarstjóra búinn að skila greiningarskýrslu


 

Bjarni Benediktsson segir nauðsynlegt að laga peningamálastjórn í landinu


 

Segir félagið engu að síður tapa allt að 65 milljónum króna þá daga sem flug liggur niðri


 

klappað um borð í vélum sem fóru í loftið frá París og Amsterdam


 

Var mótfallin því að FL Group keypti félagið ? var síðar boðið að gerast forstjóri Icelandair Group


 

Segir peningana líklega hafa verið millifærða á einhverjum tímapunkti á Fons


 

Tjáir sig nú í fyrsta sinn um starfslok sín hjá FL Group


 

Alcan á Íslandi (Álverið í Straumsvík) hefur samið við Íslenska aðalverktaka um tilteknar verklegar framkvæmdir við fyrri áfanga straumhækkunarverkefnisins í Straumsvík.


 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem um helgina sagði af sér sem varaformaður Sjálfstæðisflokksins, sendi Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, tölvupóst að kvöld 1. október 2008 þar sem hún lýsti því yfir að reka þyrfti Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóra.


 

Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi fyrir Norðurskel ehf. til að rækta krækling og til lirfusöfnunar í Eyjafirði.


 

Ekki verður boðið upp á óverðtryggð ríkisbréf í ríkisbréfaútboði Lánamála ríkisins á föstudaginn en í boði verður verðtryggði ríkisbréfaflokkurinn RIKS 21 0414 og líkt og í undanfarið ræður lægsta samþykkta verð (og þar með hæsta ávöxtunarkrafa) söluverðinu.


 

,,Miðað við áætlanir um ný orkufrek verkefni þá er ljóst að það þarf að eiga sér stað mikil fjárfesting í byggingu virkjanna á næstu misserum og árum. Við erum að áætla að sú fjárfesting geti numið allt að 300 milljörðum króna í jarðhitanum.  Stærstu eigendur íslenskra orkufyrirtækja eru opinberir aðilar og við núverandi aðstæður í íslensku efnahagslífi ályktum við sem svo að hluti þess fjármagns þurfi að koma frá utanaðkomandi fjárfestum,“ segir Árni Magnússon, forstöðumaður Orkuteymis Íslandsbanka, í skriflegu svari til Viðskiptablaðsins.


 

Icelandair Group opnaði í dag nýja upplýsingasíðu um eldgosið í Eyjafjallajökli á slóðinniwww.icelandairgroup.is/volcano.


 

Nafn færeyska bankans Føroya Banki mun í dag breytast í BankNordik en bankinn tilkynnti um þessa breytingu í lok mars.


 

Emil Grímsson í Arctic Trucks segir þó meiri baráttu anda í Íslendingum en áður


 

Fjármálaráðherra hefur skipað starfshóp til að móta og setja fram heildstæðar tillögur um breytingar og umbætur á skattkerfinu.


 

Björgólfur Thor Björgólfsson hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann telur upp og fjallar um þau lán sem að honum snúa en í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er á nokkrum stöðum fjallað um lán hans og tengdra aðila.


 

Emil Grímsson, stjórnarformaður í viðtali við Viðskiptablaðið


 

Skilanefnd Kaupþings lagði óvænt fram 100 milljarða kröfu á Existu


 

Gert er ráð fyrir að tap Icelandair Group vegna eldgossins í Eyjafjallajökli vegna takmarkaðar flugumferðar til Evrópu nemi samtals um 100 milljónum króna á dag undanfarna daga.


 

Slitastjórn VBS hefur, í samráði við FME, samið við verðbréfafyrirtækið Auði Capital hf. um að taka yfir rekstur eignastýringardeildar VBS, þar sem VBS er nú í slitameðferð. Samkvæmt fréttatilkynningu frá slitastjórninni mun Auður Capital hafa umsjón með eignum og þjónustu viðskiptavina eignastýringar og fjárvörslu VBS fjárfestingabanka. „Markmiðið er að tryggja hagsmuni og öryggi eigna viðskiptavina eignastýringar VBS," segir í tilkynningunni.


 

stærsti framleiðandi mjaltavéla sem fluttar eru til Íslands


 

Yfir 1.500 stofnfjáreigendur munu tapa sparnaði sínum í Byr á einu bretti


 

Innflutningur á dagblaðapappír heldur áfram að dragast saman og var innflutningurinn í febrúar sá minnsti sem sést hefur í þeim mánuði í meira en áratug samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Voru einungis flutt inn 343 tonn af dagblaðapappír í febrúar á móti 589 tonnum í sama mánuði 2009, 846 tonnum 2008, 1.108 tonnum 2007 og 1.707 tonnum í febrúar 2006. Er dagblaðapappírsinnflutningurinn nú í febrúar því aðeins um 20% af því þegar best lét í góðærinu svokallaða. Innflutningurinn í janúar var líka með minnsta móti, 596 tonn á móti 750 tonnum í janúar 2009.


 

Þrátt fyrir hrun í byggingariðnaði jókst innflutningur á timbri á fyrstu tveim mánuðum þessa árs um 14% samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Í janúar sl. voru flutt inn 1.118 tonn og 3.572 tonn í febrúar, eða samtals 4.690 tonn. Í janúar 2009 voru aftur á móti flutt inn 343 tonn og 3.171 tonn í febrúar í fyrra. Þó að innflutningurinn aukist nú aftur er hann samt ekki svipur hjá sjón miðað við árin þar á undan. Fyrstu tvo mánuðina 2008 voru flutt inn 7.005 tonn af timbri og 6.414 tonn í sömu mánuðum 2007.


 

Ekkert fékkst upp í 216 milljóna skuldir Iceland spa & fitness ehf.


 

hefur þegar keypt lagera Vélavers og Kraftvéla og fleiri eru í sigtinu


 

Fjármálaeftirlitið talið hafa sýnt alvarlega vanrækslu í eftirliti með sjóðum


 

Fjögurra vikna meðalvelta hefur lækkað um 3% á milli ára


 

Verð frá stóriðju til Landsvirkjunar hefur hækkað á undanförnum árum


 

Eva Joly, ráðgjafi sérstaks saksóknara, sagði á fundi með Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra í dag að hún væri mjög ánægð með þróun mála á Íslandi, ekki síst hve rannsóknarskýrslan væri sterkur og góður grundvöllur fyrir framhaldið. Í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu segir að Eva telji að útkoma skýrslunna markaði tímamót og hún væri einsdæmi í heiminum.


 

Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins, segist ekki hafa komið að ákvörðun um kaup nýju bankanna á skuldabréfum í peningamarkaðssjóðum. Tilefni yfirlýsingar Jónasar er frétt sem birtist í Viðskiptablaðinu í gær og á Vb.is í dag þar sem sagði í fyrirsögn að Björgvin G. Sigurðsson fyrrverandi viðskiptaráðherra og Jónas hefðu tekið þessa ákvörðun. Var þá vitnað í tölvupóst sem Jón Þór Sturluson, fyrrverandi aðstoðarmaður viðskiptaráðherra, sendi starfsmanni Fjármálaeftirlitið. Jón Þór kannaðist ekki við þessi samskipti í skýrslutöku hjá rannsóknarnefnd Alþingis.


 

rauða línan dregin yfir Suður-Frakkland og í austur yfir Norður-Ítalíu


 

Landsvirkjun greinir í fyrsta sinn frá söluverði á raforku til stóriðju


 

Sendi tölvupóst þar sem hann minnti á að hann væri aðaleigandi Stoða, sem ættu bankann


 

Veltubókarviðskipti bankanna eru komin til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara


 

Starfsmönnum FME þóttu afskipti viðskiptaráðuneytis af sjóðunum ?mjög óeðlileg?.


 

Hefur lækkað um tæp 6% á einu ári og rúmlega 15% frá hámarki í janúar 2008


 

aska í háloftunum heldur áfram að trufla flug í Evrópu


 

Nýtt stórflóð æðir nú niður Markarfljótsfarveginn og hefur íbúum á hættusvæði við Fljótshlíð og víðar verið skipað að hörfa á öruggara svæði. Búist er við að flóðið nái að nýju Markarfljótsbrúnni eftir um hálftíma.


 

Almannavarnir hafa sent út nýja viðvörun um stórgos og stórflóð á Eyjafjallasvæðinu. Er nú alsherjarsýming í gangi á skilgreindum hættusvæðum. Hefur íbúum verið sent rýmingarskeyti með SMS.


 

Núverandi virði um 3,3 ma.kr. ? DVB metur félagið á allt að 25 milljarða eftir endurskipulagningu


 

Icelandair hefur fellt niður flug til og frá Osló og Stokkhólmi og tvö flug til og frá Kaupmannahöfn í dag.


 

Kristján Arason, fyrrum framkvæmdastjóri hjá Kaupþingi, þáði 413 milljónir króna í laun  og bónusa árin 2006 og 2007. Síðara árið var hann annar launahæsti starfsmaður bankans á eftir Hreiðari Má Sigurðssyni, þáverandi forstjóra.


 

Hannes Smárason fékk lán til að gera upp skuldir félags Gunnars Sturlusonar


 

mikil truflun er á ferðum 2.000 farþega félagsins í dag vegna eldgossins


 

Búið er að skipa slitastjórn yfir VBS Fjárfestingarbanka


 

Ef gengið er út frá því að Hreiðar Már hafi unnið allan sólarhringinn fékk hann 31 krónu á sekúndu


 

Greiða um 4,7 milljarða í skatta ? eiginfjárhlutfall bankans tæp 20%


Geir H. Haarde viðurkenndi að ef hann hefði sagt nei þá hefðu kaupin mögulega ekki orðið.


 

Tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki


 

bylting í öryggismálum og reynist nú vel við vöktun og athugun eldgosa


 

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu rúmum 3 milljörðum króna í mars en þar af voru tæplega 1,8 milljarðar króna vegna almennra lána.


 

Skrifar opið bréf og biðst afsökunar á sínum þætti ? Vildi lækna Straum af ?íslensku veikinni?


 

Enn er óvíst hvort eldgos sé hafið í Eyjafjallajökli, flugvélar hafa þó tilkynnt um gufubólstra upp úr skýjum yfir jöklinum. Einnig er staðfest að vöxtur sé í ám við jökulinn. Þá sagðist íbúi á Hvolsvelli í samtali við Viðskiptablaðið rétt í þessu telja sig sjá eitthvað sem líktist gufubólstri vestantil á jöklinum, en vildi ekki fullyrða að þar gæti verið eldgos undir.


 

Enn hefur fólk ekki orðið vart við eldgos í Eyjafjallajökli, þrátt fyrir sterkar vísbendingar á mælum Veðurstofu frá því fyrir miðnætti um að gos væri í aðsigi í suðvesturhluta jökulsins. Um 700 manns var gert að yfirgefa heimili sín og leita til skilgreindra neyðarstöðva. Fjöldi fólks er samankomið á Hvolsvelli og þar á meðal urmull fréttamanna sem mæna í átt að Eyjafjallajökli en skyggni er ekki sérlega gott.


 

Verið er að rýma öll skilgreind hættusvæði við Eyjafjallajökul og eru um 700 manns nú sem óðast að yfirgefa heimili vegna goss sem talið er að sé um það bil að hefjast í jöklinum. Mælingar benda til þess að eldgos sé yfirvofandi í suðvesturhluta Eyjafjallajökuls.


 

Fjöldi samninga stendur í stað á höfuðborgarsvæðinu


 

Töluverð velta var með skuldabréf í Kauphöllinni í dag og nam hún rúmum 21 milljarði króna.


 

Athygli vekur að rússneski auðkýfingurinn Alisher Usmanov, sem jafnframt er stærsti eigandi enska knattspyrnuliðsins Arsenal, skuli hafa skotið upp kollinum á lista yfir 20 stærstu skuldara íslensku bankanna rétt fyrir hrun þeirra.


 

„[É]g held að það sé þannig t.d. að Samfylkingin hafi fengið miklu meira heldur en þeir hafa sagt frá. Ég held bara að þeir vísi í einhverja eina kennitölu sem er Samfylkingin, svo er til Samfylkingin í Reykjavík og ég veit ekki hvað þetta allt heitir [...]“ er haft eftir Sigurjóni Árnasyni fyrrverandi bankastjóra Landsbankans í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.


 

Fjölskylda Jóns grynnkaði þó á skuldum í evrum ? Björgólfsfeðgar bæta við skuldirnar


 

Sérstakur saksóknari segir skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis skipta sköpum


 

Kristján Þór kom á fundi með stjórnarformanni Glitnis með Bjarna og Illuga


 

Ingibjörg Sólrún stakk upp á því að Yngvi Örn Kristinsson yrði ráðinn til Seðlabankans


 

Davíð Oddsson var í ?sjokki? þegar hann áttaði sig á umfangi lána Glitnis til helsta eiganda bankans


 

Bjarni Benediktsson og Illugi Gunnarsson voru staddir hjá Stoðum aðfaranótt 29. september


 

Félagið keypti fjárfestingar af Baugsfélögum þegar þau þurftu á því að halda.


 

Taldi Vilhjálm Árnason vanhæfan eftir skýrslutöku ? rannsóknarnefndin ósammála


 

alþingismenn ýmist með lánastöðu í gegnum maka eða hjá eigin félögum


 

„Ég meina, ég stóð allsber í búningsklefanum í World Class, var að fara í gufubað á sunnudegi og var að halda mér sérstaklega til því að ég var í fyrsta skipti á ævinni að fara til klæðskera. Og leit á símann minn í fötunum áður en ég fór í gufuna og þá sá ég bara að þar voru ógeðslega mörg símtöl og sms frá Einari Karli sem var staddur í Glasgow og sagði að það væru allir að leita að mér, það væri einhver krísa og ég yrði að hringja í Ingibjörgu Sólrúnu þannig að ég klæddi mig og hringi í hana," er haft eftir Össur Skarphéðinssyni utanríkisráðherra í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þetta var sunnudaginn áður en fundur var haldinn í Seðlabanka Íslands þar sem tilkynnt var um yfirtöku bankans á Glitni.


 

Sigríður Benediktsdóttir segir að Landsbankinn hafi lánað Björgólfi Thor Björgólfssyni, öðrum aðaleiganda Samson sem var stærsti hluthafi bankans, háar fjárhæðir síðustu daga fyrir fall Landsbankans til að koma í veg fyrir að Deutsche Bank tæki Actavis yfir.


 

Lögðu ekki til að bankarnir minnkuðu efnahagsreikning sinn né hvött þá til að fara úr landi


 

Samkomulag hefur tekist við skiptastjóra útibús Landsbanka Íslands hf. (gamla Landsbankans) í Amsterdam um fullt forræði á stjórn og eignum bankans frá og með morgundeginum.


 

Bankarnir fjármögnuðu hlutabréfakaup í sjálfum bönkunum að upphæð 300 milljarða króna. Það er upphæðin sem notuð var til að kaupa hlutabréf í bönkunum sem bankarnir lánuðu sjálfir til. Sigríður Benediktsdóttir fulltrúi í rannsóknarnefnd Alþingis segir að eigið fé bankanna hafi meðal annars af þessum sökum verið veikt. Eiginfjárhlutföll hafi ekki gefið rétta mynd af fjárhagslegum stryk þeirra. Samþjöppun á áhættu hafi verið mikil.


 

Við skýrslutöku hjá Rannsóknarnefndar Alþingis var Sturla Pálsson, framkvæmdastjóri alþjóða- og markaðssviðs Seðlabankans, spurður að því hvort ekki hefði komið til tals að skipta veðum í óvörðum skuldabréfum út fyrir önnur veð. Sturla svaraði: „Jú, en þá hefði ég alveg eins getað farið að loka bönkunum.“


 

Megin niðurstaða Rannsóknarnefndar Alþingis er að stærstu eigendur bankanna hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá bönkunum í krafti eignarhalds.


 

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis er nú kominn á vef Alþingis þar sem hægt er að nálgast hana.


 

Hefur sparað íslensku efnahagslífi um 2 milljarða í gjaldeyri frá upphafi, segir Microsft á Íslandi


 

Sem kunnugt er mun Rannsóknarnefnd Alþingis birta og kynna langþráða skýrslu sína í dag. Nefndin var sett á fót af forsætisnefnd Alþingis etir hrun bankanna haustið 2008.


 

Skip og flugvél LHG fara í verkefni erlendis


 

Kópavogsbær hefur keypt íþróttamannvirki af Knattspyrnuakademíunni fyrir rúmlega 1,6 milljar


 

Icelandair flutti tæplega 88 þúsund farþega í mars, sem er 24% aukning á milli ára. Þá nemur farþegafjöldi félagsins fyrstu þrjá mánuði ársins rúmlega 227 þúsund sem er einnig 20% aukning á milli ára.


 

Þótt nýtt frumvarp um innstæðutryggingar verði að lögum mun yfirlýsing ríkisstjórnar standa


 

Skuldir sveitarfélaga á Vestfjörðum eru umtalsvert minni á höfuðborgarsvæðinu


 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri sendi í dag bréf til Piotr Wiesioleks starfandi seðlabankastjóra Póllands með samúðar­kveðjum vegna fráfalls Slawomirs Stanislaws Skrzypeks seðlabankastjóra Póllands í flugslysi í Rússlandi í dag.


 

Íslenska ríkið verður eigandi margra sparisjóða að endurskipulagningu lokinni


 

hefur hækkað frá byrjun nóvember ? fjöldi samninga það sem af er ári yfir meðallagi milli ára


 

SpKef og Byr færðu eign sína í VBS sem núll á svipuðum tíma og ríkið lánaði bankanum


 

Fór hörðum orðum um fyrirtækið fyrir að fljúga ekki á íslensku flugrekstrarleyfi


 

Vilhjálmur Bjarnason, formaður félags fjárfesta, neitaði í beinni útsendingu að taka við 50 þúsund gjafabréfi frá Iceland Express.


 

Fjórir lífeyrissjóðir fjármagna kaup á 78 íbúðum fyrir aldraða að Suðurlandsbraut 58-62 sem Grund-Mörkin hefur ráðist í.  Það eru Gildi lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Sameinaði lífeyrissjóðurinn og Stafir lífeyrissjóður sem standa saman að fjármögnun íbúðanna.  Þetta er niðurstaða 1.300 milljón króna skuldabréfaútboðs sem Capacent Fjárfestingaráðgjöf hafði umsjón með samkvæmt tilkynningu.


 

Í stefnu Pálma Haraldssonar á hendur Svavari Halldórssyni, fréttamanni á Ríkisútvarpinu, gerir hann athugasemdir við að Svavar segi hann hafa fengið 2,5 milljarða að láni. Hið rétta væri að Fons hafi fengið peningana að láni og því eigi þessi orð sér „enga stoð í raunveruleikanum".


 

Samkomulag hefur náðst um að önnur endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (AGS) verði tekin fyrir í framkvæmdastjórn sjóðsins. „Stefnt er að því að endurskoðunin verði rædd í stjórninni 16. apríl næstkomandi. Að endurskoðuninni lokinni yrði til reiðu þriðji áfangi lánafyrirgreiðslu AGS að fjárhæð 20 milljarðar króna (105 milljónir SDR, jafnvirði 159 milljóna Bandaríkjadala)," segir í tilkynningu frá Seðlabanka Íslands.


 

Neytendastofa hefur sektað Senu hf., sem rekur Smárabíó og Háskólabíó, um 200 þúsund krónur fyrir slakar verðmerkingar í fyrrgreindum bíóhúsum.


 

Rúmlega 60% fyrirtækja hyggjast halda óbreyttum starfsmannafjölda, 14% hyggjast fjölga þeim en 24% fækka á næstu sex mánuðum. Er þetta meðal niðurstaðna ársfjórðungslegrar könnunar Capacent Gallup á stöðu og horfum meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins, en könnunin var gerð í febrúar og mars 2010.


 

Vesturbyggð er skuldugasta sveitarfélag á Vestfjörðum, á hvern íbúa


 

Segir frétt vera alranga frá upphafi til enda


 

Héraðsdómur Reykjavíkur fellst á skipun bráðabirgðastjórnar


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands fyrir mars 2010 var útflutningur fob 52,8 milljarðar króna og innflutningur fob 41,4 milljarðar króna. Vöruskiptin í mars voru því hagstæð um 11,4 milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum. Það er minni afgangur að vöruskiptun en í febrúar þegar þau voru tæplega 14 milljarðar króna. Helsta skýringin er sú að útflutningur þá var tæplega 44,4 milljarðar króna en innflutningur 30,4 milljarðar króna.


 

Eignarhald á sparisjóðunum verður að mestu hjá ríkinu eftir endurskipulagningu


 

Fons fór í þrot níu mánuðum eftir að lánið var veitt og ekkert fékkst upp í greiðslu þess


 

Tölvupóstur Einars Arnar sýnir að starfsmenn vissu að um "æfingu" var að ræða


 

Fons skuldaði Glitni þegar um 29 milljarða fyrir FS38-lánið og námu þær skuldir 10,25% af eigin fé b


 

Kröfur á Stím voru afskrifaðar í árslok 2007. Þær urðu til í nóvember 2007.


 

Einar Örn Ólafsson fullyrti að virði Goldsmiths væri 1,5 milljarðar. Var orðið sex milljarðar skömmu


 

Jón Ásgeir sendi tölvupóst með fyrirmælum um afgreiðslu mála tengdum sér og Pálma


 

Lárus Welding fékk fyrirmæli um að afgreiða tiltekin mál frá Jóni Ásgeiri Jóhannessyni


 

Glitnir átti að kaupa hlut Pálma í Aurum sem metinn var á 1,4 milljarða á sex milljarða


 

Þrotabúi Fons hafa borist fjögur bindandi tilboð í öryggisfyrirtækið Securitas.


 

Kópavogsbær kaupir íþróttamannvirki fyrir 1,6 milljarð króna þar sem það var talið hagkvæmast


 

 Aðalmeðferð í skuldamáli Arion banka á hendur BGE Eignarhaldsfélagi mun fara fram næstkomandi föstudag í Héraðsdómi Reykjavíkur.


 

Stjórn Vestia, dótturfélags Landsbankans, hefur ákveðið að setja eignarhluti félagsins í þremur atvinnufyrirtækjum í formleg og opin söluferli á næstunni.


 

Listi yfir nýja eigendur birtur í heild sinni


 

Vinnumálastofnun bárust 3 hópuppsagnir í marsmánuði þar sem sagt var upp 57 manns.


 

Það kom auðvitað á óvart þegar forsætisráðherra notaði tækifærið þegar hún flutti „kattaræðuna“ yfir flokksráði Samfylkingarinnar og sagði: Það verður forvitnilegt að sjá hvernig þessu verða gerð skil í rannsóknarskýrslunni, en ég hef þegar ákveðið að verði þau ekki ítarleg mun ég beita mér fyrir setningu laga um sérstaka rannsókn á einkavæðingunni.


 

Þrír starfsmenn Íslandsbanka sem hefur verið stefnt vegna falls bankans sendir í leyfi


 

Skilanefnd Glitnis og slitastjórn hefur höfðað mál gegn fyrrverandi stjórnendum Glitnis og aðilum tengdum Glitni fyrir að stýra bankanum í þrot.


 

Baugsmálið er enn til meðferðar í dómsölum


 

Bráðabirgðastjórn VBS fjárfestingarbanka hefur ákveðið að leita til héraðsdóms Reykjavíkur með beiðni um að bankinn verði tekinn til slitameðferðar.


 

Íbúðalánasjóður fylgir í fótspor ríkissjóðs


 

Meðalverð hefur hækkað síðustu vikur


 

Heildarviðskipti með hlutabréf í marsmánuði námu tæpum 2.279 milljónum króna eða 99 milljónum á dag. Þessu til samanburðar var veltan með hlutabréf í febrúarmánuði tæpar 1.777 milljónir, eða 89 milljónir á dag.


 

Þrátt fyrir að stýrivextir á Íslandi hafi lækkað um 9 prósentustig á einu ári eru þeir enn afar háir í alþjóðlegum samanburði. Í samantekt Greiningar Íslandsbanka kemur fram að í raun sé að finna aðeins eitt annað ríki með þróaðan fjármálamarkað sem er með hærri stýrivexti en Ísland og það er Úkraína.


 

Björgólfur Jóhannsson í viðtali við Viðskiptablaðið


 

Rekstrarhagnaður norræna upplýsingatæknifyrirtækisins Sirius IT, sem er dótturfélag Skipta, fyrir afskriftir og vexti (EBITDA) nam 1.618 milljónum króna og jókst um 11% frá árinu á undan. Hagnaður fyrir skatta var 1.387 milljónir króna. Að teknu tilliti til skatta nam hagnaður ársins 1.025 milljónum króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Skiptum. Rekstrartekjur samstæðunnar námu samtals sem samsvarar 10,6 milljörðum íslenskra króna.


 

GBI hefur hækkað um rúm 3% frá áramótum


 

Segja að óvissan um Icesave skaði efnahagslífið til skamms tíma


 

Applicon A/S í Danmörku, sem er dótturfélag Nýherja, hefur gert samning við ríkisjárnbrautirnar þar í landi (DSB) um umfangsmikla SAP ráðgjafarþjónustu er tengist áformum fyrirtækisins um samræmingu og hagræðingu í rekstri.


 

Íslenska krónan er lítil örmynt en hún er ekki gagnslaus og ónytsamleg að mati Valdimars Ármanns, sérfræðings hjá GAM Management.


 

Samkvæmt stjórnarfrumvarpi sem lagt hefur verið fram á Alþingi er lagt til að söluaðilum olíu verði óheimilt að selja litaða olíu í sjálfsafgreiðsludælum nema viðskiptavinur greiði fyrir eldsneytið með viðskiptakorti söluaðilans.  Í greinargerð segir að aðgengi að gjaldfrjálsri litaðri olíu sé of mikið. Á eldsneytisstöðvum sé lituð olía nær undantekningarlaust seld í sjálfsafgreiðslu.


 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra vill að fólk þurfi ekki að greiða tekjuskatt af þeim hluta launa sem fer í að greiða vinnu við viðhald og endurbætur á húsnæði fólks. Var frumvarp þess efnis lagt fram á Alþingi fyrir páska. Sem dæmi má taka að sé reikningur fyrir vinnu við viðhald eða endurbætur að meðtöldum virðisaukaskatti 500.000 kr. endurgreiðast um 100.000 kr. sem virðisaukaskattur. Helmingur þess sem eftir er eða 200.000 kr. kæmi til frádráttar frá tekjuskattsstofni og getur leitt til lækkunar á tekjuskatti og útsvari um allt að 92.600 kr. Hámark þessarar ívilnunar hjá einhleypingi verður um 90.000 kr. og um 135.000 kr. hjá hjónum.


 

Þau fyrirtæki sem bankar eignast yfir 40% eignahlut í eiga að veita reglulegar upplýsingar um rekstur félagsins eins og það sé skráð á skipulegan verðbréfamarkað. Þetta kemur fram í þingmannafrumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi fyrir páska. Fyrsti flutningsmaður er Guðlaugur Þór Þórðarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins en meðflutningsmenn eru Eygló Harðardóttir, Kristján Þór Júlíusson, Margrét Tryggvadóttir, Ólöf Nordal, Unnur Brá Konráðsdóttir.


 

Björgólfur Jóhannsson í viðtali við Viðskiptablaðið


 

Jón Þórisson, forstjóri VBS fjárfestingarbanka, sagði í samtali við Viðskiptablaðið 5. nóvember 2009: „...við erum ekki að fara á hausinn og munum lifa þrengingarnar af. Þó er ómögulegt að segja hvað framtíðin ber í skauti sér.“


 

Skráð bréf atvinnufyrirtækja halda áfram að taka dýfu niður á við ? skráð hlutabréf hafa þó hækkað


 

Víkurfréttir rifja upp skondin atvik í tilefni 30 ára afmælis


 

hugmyndin var að láta stóriðju borga 65% af verði til almennra nota


 

fékk sjálfur í tvígang kanadísk flugfélög til að hafa hér viðkomu á árunum 1995 til 2002


 

Ný tækni í gerð jafnstraumskapla og hækkandi orkuverð stóreykur möguleika Íslendinga


 

Sveitarfélög á Vesturlandi standa misjafnlega


 

Eigið fé Hvalfjarðarsveitar nemur 2,5 milljónur á hvern íbúa


 

Ítarlega er fjallað um vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands í Viðskiptablaðinu


 

SA og SFF vilja að afskriftir verði ekki skattlagðar þar sem það sé ekki raunhæft


 

Stærð þeirra var 76 milljarðar í árslok 2008 en 44 milljarðar um síðustu áramót.


 

Stjórnendur bankans sögðust vera búnir að afskrifa vegna hrunsins. Afskrifuðu samt 1,4 milljarða til


 

Reiknað er með að 5 til 10 prósent fáist upp í kröfur á Existu


 

Dótturfélag Seðlabankans á handveð í öllum hlutum í Sjóvá


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.