*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


maí, 2010

 

Þingnefnd sem fjallar um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sendir ábendingu til saksóknara


 

Forstjórinn segir vanskil almennt vera að aukast í þjóðfélaginu


 

Greiningardeild Íslandsbanka reiknast að gengi krónunnar fyrir evru sé um 220 krónur í sölu Seðlabankans á erlendum íbúðabréfum til 26 lífeyrissjóða.


 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir að hann hafi haldið í alvöru að hægt væri að selja skuldabréfin frá Seðlabankanum í Lúxemborg í opnu og gegnsæju ferli. „Mér fannst lang eðlilegast að reyna að fara með þetta í opið útboð. Það reyndist ekki þegar farið var að skoða það af sérfræðingum mögulegt;" sagði Már á blaðamannafundi í morgun.


 

Kaupum lífeyrissjóðanna á skuldabréfum í vörslu Seðlabanka Íslands, sem tilkynnt var um í morgun, hefur verið vel tekið sé miðað við þróun á skuldabréfamarkaði í morgun. Verðtryggð skuldabréfavísitala Gamma hefur hækkað um tæp 0,7% það sem af er degi.


 

Á árinu hefur stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) lagt stjórnvaldssektir á sjö aðila vegna brota, sem áttu sér stað í fyrra, á lögum um verðbréfaviðskipti og lögum um verðbréfa- og fjárfestingarsjóði. Nema sektarfjárhæðirnar alls tæpum 22 milljónum króna en námu 41 milljarði í fyrra. Hæstu sektina fékk Teymi sem var sektað um 7,5 milljónir króna í byrjun febrúar fyrir að greina ekki tafarlaust frá innherjaupplýsingum sem mynduðust hjá félaginu þegar niðurstöður virðisrýrnunarprófs lágu fyrir í mars 2009. 


 

Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, segir að ekki hefði verið hægt að hafna tilboði Seðlabankans um að kaupa íbúðabréf sem bankinn keypti af Seðlabankann í Lúxemborg. „Vegna þessa eru minni líkur á að sjóðirnir þurfi að skerða réttindi sjóðsfélaga," sagði Hrafn á blaðamannafundi í morgun.


 

Greiða sem nemur um 88 milljörðum króna og borga fyrir í evrum


 

Pétur Blöndal segir Íslendingar þurfa að spara meira eigi vaxtastig að lækka


 

Teris og Auðkenni semja um rekstur þjónustuvers fyrir rafræn skilríki


 

orkubússtjóri OV telur að vegagerð og virkjun geti verið álitlegur kostur


 

- Setja markgengi á 225 krónur á hlut


 

Gagnrýna fyrrverandi hvatakerfi ? mun ekki hafa áhrif á störf þeirra sem enn starfa hjá bankanum


 

Meiður keypti í Kaupþingi, Kaupþing keypti í Meiði, Meiði var breytt í Exista og hringekja magnaðist


 

Selur fyrir rúman 2,1 milljarð króna


 

Kaupþingsmenn frjálsir ferða sinna frá og með deginum í dag


 

Hægt að nálgast upplýsingar um fjárhag allra sveitarfélaga á Íslandi


 

Auglýsingar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins um tollkvóta vekja furðu SVÞ


 

Fjöldi heimila sem ná ekki endum saman hefur þrefaldast frá árinu 2007


 

Pétur H. Blöndal segir kröfuhafa bankanna hafa grætt á neyðarlögunum


 

Orange Business Services meðal væntanlegra viðskiptavina


 

Fjallað er um uppgjör nýju bankanna í Viðskiptablaðinu i dag


 

PricewaterhouseCoopers á Íslandi var stefnt af slitastjórn Glitnis


 

Lögin sem heimiluðu lán fyrirtækja vegna kaupa starfsmanna á hlutbréfum samþykkt 1997


 

Lækkun verðbólgunnar nú var í takt við spár Seðlabankans


 

Stefnt í Bandaríkjunum og Bretlandi til að auðvelda kyrrsetningu eigna


 

Reginn ehf., dótturfélag Landsbankans, vill fá a.m.k. 12,5 milljarða króna fyrir Eignarhaldsfélag Smáralindar sem er í opnu söluferli.


 

Fjallað er um framboð Besta flokksins á vef breska blaðsins Telegraph í dag og er flokkurinn sagður stefna að því að setja komandi kosningar í Reykjavík í uppnám.


 

Stjórnendur Kaupþings notuðu tvö félög sem afskriftarsjóð utan efnahagsreiknings bankans


 

Ítarlegt viðtal við Sigurð G. Guðjónsson í Viðskiptablaðinu


 

Stjórnendur Kaupþings notuðu tvö félög sem afskriftarsjóð utan efnahagsreiknings bankans


 

SP-fjármögnun, sem er í eigu Landsbankans, býður upp á lækkun gengisbundinna bílalána


 

heimsmarkaðsverðið orðið það lægsta síðan í september


 

Gísli Marteinn Baldursson skilaði inn upplýsingum um styrki til Ríkisendurskoðunar í dag


 

Hlutabréfaverð víðs vegar um heiminn fellur í dag og hefur vísitala hlutabréfa í Asíu ekki verið lægri í tíu mánuði. Þetta er talið að muni draga kjarkinn úr bandarískum fjárfestum þegar markaðir opna í dag samkvæmt frétt Financial Times. Hlutabréf, hrávörur og evran hafa fallið í verið á meðan ásókn í áhættuminni fjárfestingar eins og Bandaríkjadal og ríkisskuldabréf hefur aukist.


 

Samkvæmt uppgjöri A-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fyrir árið 2009 eru heildarskuldbindingar umfram eignir um 51 milljarður króna um síðustu áramót. Það þýðir að tryggingafræðilegur halli á sjóðnum um 13,2%. Á síðasta ári nam raunávöxtun A-deildar LSR 2,5% sem er nokkuð betri árangur en annarra lífeyrissjóða sem hafa verið að skila uppgjöri undanfarið. Sé tekið mið af fimm ára meðaltali hefur raunávöxtunin verið neikvæð um 0,6%.


 

Slitastjórnir og skilanefndir gömlu bankanna hafa ráðið til sín fjölda fólks til að vinna þau störf sem þarf að vinna. Kostnaður við þessa vinnu er greiddur af kröfuhöfum bankanna, nema í tilvikum Landsbankans þar sem minna fæst upp í forgangskröfur eftir því sem kostnaður við uppgjör bankans eykst. Mismuninn bera íslenskir skattgreiðendur svo lengi sem eignir duga ekki fyrir Icesave-skuldinni.


 

Norðurál, sem á álver á Grundartanga og er að byggja annað í Helguvík, sýndi 52,3% hlut Geysis Green Energy (GGE) í HS Orku mikinn áhuga áður en hann var seldur til Magma Energy.


 

Skattayfirvöld í Bandaríkjunum einnig tilbún að borga þeim sem veita upplýsingar um undanskot


 

 Meira en helmings samdráttur var í innflutningi á dagblaðapappír í mars 2010 miðað við sama mánuð 2009. Þá er dagblaðapappírsinnflutningurinn á fyrstu þrem mánuðum þessa árs aðeins um þriðjungur þess sem var á sama tímabili 2007 samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.


 

á Vestfjörðum fækkaði leigusamningum um 50% á milli ára


 

„Mér sýnist, eftir að hafa flett blöðum daginn eftir að þeir Magnús [Guðmundsson] og Hreiðar Már [Sigurðsson] voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald, að þá sé þorra þjóðarinnar slétt sama um það hvaða málsmeðferð þessir menn fá yfir höfuð,“ segir Sigurður G. Guðjónsson hrl. í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið. Hann tekur fram að hann sé hvorki lögmaður Magnúsar né Hreiðars Más.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst lítillega saman á milli vikna í vikunni sem leið. Þannig nam veltan í vikunni 1.360 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.435 milljónir króna veltu í vikunni á undan og dróst því saman um 5% á milli vikna.


 

Neytendastofa hefur bannað Sparnaði að auglýsa 100% örugga ávöxtun á viðbótarlífeyrissparnaði.


 

 Á fyrstu þrem mánuðum þessa árs voru flutt inn 4.683 sjónvarpstæki á móti 2.482 tækjum sömu mánuðina 2009. Þótt innflutningurinn sé greinilega að aukast er hann samt enn mun minni en árin á undan. Fyrstu þrjá mánuðina 2008 voru t.d. flutt inn 7.405 sjónvarpstæki og 5.722 tæki á metárinu 2007, samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands.


 

„Ég veit ekki hvort það er mögulegt að fá kviðdóm í New York til þess að skera úr um það hvort brotið hafi verið gegn lögum um starfsemi fjármálafyrirtækja á Íslandi. Mér finnst þetta vægast sagt langsótt og raunar með nokkrum ólíkindum,“ segir Ragnar H. Hall sem er lögmaður Lárusar Welding fyrrverandi forstjóra Glitnis.


 

Gríðarlegur titringur er innan stjórnarráðsins vegna þess að Magma Energy hefur nú eignast HS Orku nánast að öllu leyti. Það stríðir enda gegn stefnu annars stjórnarflokksins, Vinstri grænna, að orkufyrirtæki sem leigir auðlindir til lengri tíma sé í eigu erlends einkaaðila.


 

Á fyrstu þrem mánuðum þessa árs voru flutt inn 32.802 tonn af bensíni á bíla sem er minnsti bensíninnflutningur á fyrstu þrem mánuðum ársins síðan 2002. Það ár voru flutt inn 30.311 tonn á sama tímabili. Aftur á móti jókst innflutningur á bensíni á bíla í heild á síðasta ári miðað við árið 2008.


 

Heildareignir innlánsstofnana á Íslandi námu tæplega þrjú þúsund milljörðum króna í lok árs 2009 samanborið við tæplega fimmtán þúsund milljarða króna í lok september 2008. Eignirnar hafa því rýrnað um tólf þúsund milljarða króna frá bankahruninu. Þetta kemur fram í nýjum tölum Seðlabanka Íslands um bankakerfið. Af heildareignum bankanna nema útlán og kröfur um 70% í árslok 2009.


 

Á grundvelli gagna sem Samkeppniseftirlitið lagði hald á í húsleit hjá Símanum og tengdum félögum hafa stjórnendur eftirlitsins komist að þeirri bráðabirganiðurstöðu  að sennilegt sé að Síminn hafi gripið til umfangsmikilla ólögmætra aðgerða í því skyni að ná mikilvægum viðskiptavinum frá Nova með sértækum verðlækkunum og óeðlilegri notkun á trúnaðarupplýsingum um símnotkun viðskiptavina Nova.


 

Vegagerðin og Mosfellsbær skrifuðu undir samning við ÍAV hf. í dag


 

Skiptastjóri þrotabús BM Vallár hefur tekið tilboði Landsbankans um kaup bankans á rekstrareiningunum Vírneti í Borgarbyggð, Límtré á Flúðum og Yleininga í Reykholti. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbankans. Þessar rekstrareiningar voru sá hluti af rekstri BM Vallár hf. sem fjármagnaður var af Landsbankanum.


 

Enn lækkar heimsmarkaðsverð á olíu. Á hrávörumarkaði í London er verðið komið niður í 71.65 dollara á tunnu og 70,46 dollara í New York. Við lokun markaðar í gær var verðið í London skráð á 71,84 dollara og 70,80 dollara hjá WTI í New York. Lægst hefur verðið farið í 69 dollara í viðskiptum í morgun á hrávörumarkaði í New York.


 

Slitastjórnir bankanna þriggja hafa verið í vandræðum með að höfða riftunarmál gegn þeim hluthöfum, stjórnendum og starfsmönnum bankanna sem eiga lögheimili erlendis eftir að dómari í Lúxemborg sagði eitt slíkt mál vera höfðað í röngu varnarþingi síðastliðið haust.


 

Stjórnendur Kaupþings notuðu tvö félög sem stofnuð voru til að halda utan um hlutabréf til varnar kaupréttarsamningum starfsmanna Búnaðarbankans sem afskriftarsjóð utan efnahagsreiknings bankans. Síðar létu þeir annað þeirra, Otris S.A. frá Tortóla-eyju, vera skráðan eiganda að félagi sem var látið kaupa skuldabréf af starfsmönnum Kaupþings í Lúxemborg og Skúla Þorvaldssyni, helsta „bréfbera“ þeirra Kaupþingsmanna, fyrir á þriðja tug milljarða króna.


 

Lýsa yfir miklum vonbrigðum með viðbrögð ríkisstjórnarinnar vegna kaupa Magma á hlut í HS Orku


 

Næstum fjórðungur allra lána til heimila í mars 2008 voru gengisbundin lán


 

Víglundur Þorsteinsson stóð á bak við það félag samkvæmt lánbók Kaupþings


 

Kaup Seðlabankans á krónueignum Seðlabankans í Lúxemborg er sagt minnka skammtímaútflæði á krónum ef létt verður á gjaldeyrishöftunum í bráð. Hins vegar verður að hafa í huga að ríkið mun þurfa að greiða reglulega af skuldabréf í evrum og því mun fylgja útflæði gjaldeyris. Greiningardeild Arion banka metur að afborganirnar geti numið að meðaltali 6-7 milljörðum króna á ári með vöxtum næstu fimmtán árin.


 

Þríhliða lausn á þrotabúi Landsbankans í Lúxemborg er í augsýn samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Kaup Seðlabanka Íslands, fyrir hönd ríkissjóðs, á íslenskum skuldabréfum í eigu Seðlabankans í Lúxemborg er hluti af því. Annar hluti snýr að útgreiðslu innstæðna að fullu eftir skuldajöfnun. Í þriðja hlutanum felst að Glitnir í Lúxemborg tekur um 70% af öllum lánum Landsbankans í stýringu.


 

Arion banki stöðvaði áform um 4,7 milljarða króna afskriftir og 2,6 milljarða skuldabréfaútgáfu


 

Ingólfur Ingólfsson ráðlagði fólki eindregið að taka gengisbundin húsnæðislán


 

Í yfirlýsingu frá SpKef Sparisjóði segir að frétt á vb.is um að Sparisjóðurinn í Keflavík geti ekki greitt innstæður samkvæmt Fjármálaeftirlitinu sé afar villandi og gæti leitt til misskilnings meðal viðskiptavina sparisjóðsins. 


 

Erlendar skuldir ríkisins munu aukast sem nemur útgáfu skuldabréfs í evrum í skiptum fyrir íslensk skuldabréf með ábyrgð ríkisins sem seðlabankinn í Lúxemborg sat uppi með eftir fall Landsbankans þar í landi. Upphæð skuldabréfsins nemur 402 milljónum evra sem samsvarar um 65 milljörðum króna miðað við gengi krónunnar gagnvart evru í dag. Líftími bréfsins er til fimmtán ára og ber breytilega vexti miðað við millibankavexti í Evrópu að viðbættu álagi. Í dag má segja að vextirnir séu 3,4%.


 

Thor Data Center verður tekið í notkun við Steinhellu í Hafnarfirði í hádeginu á föstudag. Þá munu Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands og Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra klippa á sveran gagnakapal með sérstökum vírklippum. Einnig verður við þetta tilefni skrifað undir samning við heimsþekkt fyrirtæki í tölvugeiranum um flutning á öllum gögnum þeirra hingað til lands.


 

Hæstiréttur hefur einnig staðfest farbann yfir Magnúsi Guðmundssyni


 

Það skiptir máli fyrir þá sem halda á og eiga viðskipti með skuldabréf, verðtryggð íbúðabréf og óverðtryggð ríkisbréf, hvað Seðlabankinn gerir við skuldabréfastabbann sem hann fær upp í hendurnar frá Seðlabankanum í Lúxemborg eins og greint var frá í morgun. Már Guðmundsson seðlabankastjóri sagði á blaðamannafundi að ekkert hefði verið ákveðið með það. Skuldabréfin færu inn í eignarhaldsfélag Seðlabankans (ESÍ ehf.) þar sem bankinn geymdi fleiri skuldabréf.


 

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, sagði á fundi með blaðamönnum í morgun að samkomulag við seðlabankann Í Lúx, sem tilkynnt var um í morgun, myndi greiða fyrir heildarsamkomulagi um uppgjör á þrotabúi Landsbankans í Lúxemborg. Málið hefur staðið fast í langan tíma á meðan búið er að greiða fyrir uppgjöri Glitnis og Kaupþings þar í landi. Ástæðan hefur meðal annars verið deilur um uppgjör þrotabúsins við evrópska Seðlabankans vegna umfangsmikilla veðlána sem Landsbankinn stundaði fyrir hrun með það að markmiði að fá aukna lausafjárfyrirgreiðslu.


 

Íslensku skuldabréfin, sem Seðlabankinn og ríkið kaupa af seðlabankanum í Lúxemborg, eru að stærstum hluta greidd með skuldabréfi í evrum útgefnu af ríkissjóði uppá 402 milljónir evra. Það endurgreiðist á fimmtán árum.


 

Seðlabanki Íslands hefur fyrir sína hönd og Ríkissjóðs Íslands gert samkomulag við Seðlabankann í Lúxemborg (BCL) og skiptastjóra Landsbankans í Lúxemborg  um kaup á 98% útistandandi skuldabréfa Avens B.V. Skuldabréfin voru í eigu Landsbankans í Lúxemborg en veðsett BCL í tengslum við lausafjárfyrirgreiðslu á árinu 2008. Landsbankinn í Lúxemborg (Landsbanki Luxembourg S.A.) er dótturfélag Landsbanka Íslands hf.


 

Íbúðaverð hefur þó lækkað um rúm 15% frá janúar 2008


 

Tveir framkvæmdastjórar Arion banka hafa verið sendir í leyfi þar sem þeir hafa réttarstöðu sakbornings í rannsókn sérstaks saksóknara á málefnum Kaupþings banka. Komið hefur fram í fréttum að um 20 einstaklingar hafi sömu stöðu í rannsókninni þó ekki sé vitað hvort það leiði til ákæru og hver verði þá ákærður.


 

veitir aðgengi að gögnum sem spanna nærri 450 ára tímabil


 

Greiningardeild Arion banka spáir því að vísitala neysluverðs hækki um 0,1% í maí. Miðað við það er tólf mánaða verbólga 7,2% samanborið við 8,3% í apríl. Án skattaáhrifa mun verðbólgan mælast 5,8%. Forsendur spárinnar eru sagðar meðal annars þær að litlar breytingar verði á húsnæðis- og eldsneytisverði og að almennar verðhækkanir verði hóflegar líkt og í apríl. Starfsmenn greiningardeildar Arion telja að heilt yfir megi gera ráð fyrir mjög takmörkuðum verðhækkunum á næstu mánuðum og að verðbólga verði í kringum 2,5% markmið Seðlabankans í árslok. Ástæðurnar séu annarsvegar jákvæð þróun krónunnar og hinsvegar það að kreppan setji hækkunargetu kaupmanna ákveðnar skorður.


 

Trausti Haraldsson, markaðsstjóri Byrs hf., segir frétt á vb.is um að Byr sparisjóður geti ekki greitt innstæður mjög villandi gagnvart viðskiptavinum fyrirtækisins. Það sé mjög mikilvægt að hafa í huga að fréttin eigi við Byr sparisjóð en ekki Byr hf. þar sem öll innlán voru m.a. flutt yfir. 


 

var einungis 16% af innflutningi sama mánaðar 2007


 

Fjármálaeftirlitið telur að Sparisjóðurinn í Keflavík, Byr sparisjóður og VBS fjárfestingarbanki hafi ekki getað greitt andvirði innstæðna, verðbréfa eða reiðufé þeirra viðskiptavina sem þess kröfðust eftir að Fjármálaeftirlitið (FME) tók fjármálafyrirtækin yfir. Það er mat FME að þess vegna hafi stofnast til greiðsluskyldu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta gagnvart viðskiptavinum fyrirtækjanna sem ekki hafi fengið innstæður sínar greiddar.


 

Finnur Sveinbjörnsson segir að mörgum starfsmönnum hafi verið meinað að selja bréf sín.


 

Ólafur Garðarsson, formaður slitastjórnar, segir að tilfærslu lána í félög verði rift ef lög leyfa


 

Fasteignafélag Íslands ehf., eigandi verslunarmiðstöðvarinnar Smáralindar, hefur ákveðið að gefa fjárfestum sem áhuga hafa á að kaupa verslunarmiðstöðina, kost á því að kaupa einnig nærliggjandi lóðir í eigu félagsins.


 

raunávöxtun talsvert undir tryggingafræðilegum viðmiðunum


 

„Rétt er að rifja upp að þegar Magma Energy festi fyrst hlut í HS Orku fyrir nokkrum misserum tók hluti ríkisstjórnar og alþingismanna því afar illa og fann flest til foráttu. Enn eru þeir sömu við sitt heygarðshorn. Sem betur fer ráða þeir ekki för í þessu máli,“ er haft eftir Jóni Steindóri Valdimarssyni, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins, í tilkynningu frá samtökunum.


 

Munu reyna að rifta tilfærslu lána til eignarhaldsfélaga


 

Samtök atvinnulífsins fagna í tilkynningu samkomulagi um kaup Magma Energy á stórum hlut í HS Orku. „Með samkomulaginu hefur sterkt erlent fyrirtæki eignast ráðandi hlut í HS Orku og jafnframt lýst yfir áformum um að standa að öflugri uppbyggingu jarðvarmavirkjana hér á landi. Sérstaklega mun þetta gefa HS Orku tækifæri til að halda áfram á fullum krafti  uppbyggingu Reykjanesvirkjunar ásamt frekari rannsóknum á svæðinu."


 

Gjaldþrotabeiðni BM Vallár verður tekin fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Samþykki dómurinn beiðnina verður í skipaður skiptastjóri yfir búinu. Hann mun svo taka ákvörðun um framhaldið í samráði við stærstu kröfuhafana, sem eru Arion banki og Landsbankinn. Stefán Logi Haraldsson, aðstoðarforstjóri BM Vallár, segist ekki geta sagt til um hvað framtíðin beri í skauti sér. Það sé skiptastjóra að ákveða það.


 

Kaupverðið á hlut Geysis Green Energy sagt um sextán milljarðar


 

Hlutfall makaskiptasamninga af heildarfjölda viðskipta hvergi hærra en hér


 

Nýi stjórnarformaður Arion banka, hin sænska Monica Caneman, sat í framkvæmdastjórn SEB (Skandinaviska Enskilda) þegar bankakreppa herjaði á svíþjóð snemma á tíunda áratug síðustu aldar. Hún segist hafa tekið virkan þátt í því að takmarka áhrif kreppunnar á bankann og sömuleiðis að byggja SEB og sænskan bankamarkað upp í kjölfar kreppunnar.


 

Í skoðanakönnun sem MMR gerði fyrir Viðskiptablaðið meðal 300 stærstu fyrirtækja landsins um afstöðu stjórnenda til frekari virkjunarframkvæmda er niðurstaðan ótvíræð með því að farið verði í nýjar framkvæmdir. Í heildina eru 91,1% hlynntir framkvæmdum en 8,9% á móti.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst lítillega saman á milli vikna í vikunni sem leið. Þannig nam veltan í vikunni 1.435 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.503 milljónir króna veltu í vikunni á undan og dróst því saman um 5% á milli vikna.


 

„Þeir sem komu óorði á bankann eru ekki lengur hluti af honum og bankinn er ekki lengur byggður upp á sama hátt og hann var áður. Arion banki er ekki sami banki og Kaupþing, stjórn bankans og framkvæmdastjórn er ekki sú sama og eignarhald hans er annað," segir Monica Caneman nýr stjórnarformaður Arion banka í viðtali við Viðskiptablaðið.


 

Eva Joly, sem er ráðgjafi sérstaks saksóknara við rannsókn á efnahagshruninu, lítur svo á að málefni Sigurðar Einarssonar fyrrverandi stjórnarformanns Kaupþings sé ekki stórt vandamál. „Við vitum hvernig við tökum á því," sagði hún í viðtali við Egil Helgason í Silfri Egils í dag. Hún útskýrði það samt ekki frekar hvernig á málinu yrði tekið.


 

Rannsóknarnefnd Alþingis telur bankanna hafa átt of mikil viðskipti með bréf í sjálfum sér


 

Kaupþing í Lúxemborg lánaði starfsmönnum Kaupþings til að kaupa í KCPII.


 

nóg að gera segir Axel Óli Ægisson framkvæmdastjóri


 

Kaupþing í Lúxemborg lánaði starfsmönnum Kaupþings til að kaupa í KCPII


 

aðall sérhvers fyrirtækis að hafa góða starfsmenn segir forstjóri


 

Magnús Guðmundsson, fyrrum bankastjóri Banque Havilland, sem losnaði fyrr í dag úr gæsluvarðhaldi hefur sent frá sér yfirlýsingu. Hún er svohljóðandi:


 

Gæsluvarðhald yfir honum rennur út klukkan 16:00 í dag.


 

Sjálfstæðismenn bera enn minnst traust til Ólafs Ragnars þó VG-liðar nálgist óðfluga


 

 Í þinglýstum gögnum frá Sýslumanninum í Reykjavík, vegna beiðni um kyrrsetningu á eignum Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, kemur fram að embætti sýslumanns hafi haft samband símleiðis við lögmannsstofuna Mörkina, þar sem Gestur Jónsson hrl., sem starfað hefur sem lögmaður Jóns Ásgeirs, starfar og er meðal eigenda.


 

Tilkynningum um slys fjölgar á meðan árekstrum fækkar


 

Rekstrarhagnaður Orkuveitu Reykjavíkur (OR) fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir, EBITDA, fyrstu þrjá mánuði ársins 2010 var 4,2 milljarðar króna.


 

Útþensla hlutabréfamarkaðarins á Íslandi frá 2004 fram til 2008 á sér ekki fordæmi


 

Jóhanna Sigurðardóttir beitti sér fyrir því að ÍLS gæti lánað meira til fasteignakaupa


 

Greiðslustöðvun BM Vallár rennur út 24. maí


 

Bjarni Maríus Jónsson vill nýta vegagerð yfir fjarðarmynnið fyrir sjávarfallavirkjun


 

Jón Ásgeir Jóhannesson hefur 48 klukkustundir til að leggja fram tæmandi lista yfir eignir sínar alls staðar í heiminum samkvæmt úrskurði dómstóla í Bretlandi. Listinn yfir eignir Jóns Ásgeirs kemur tryggingar á kröfu skilanefndar Glitnis upp á sex milljarða króna á hendur honum og fleirum er tengjast bankanum.


 

Jón Ásgeir sendi Lárusi nákvæmar leiðbeiningar um hvað hann ætti að gera.


 

Segist ekki hafa verið stjórnarmaður í Glitni. Ekkert slíkt kemur fram í stefnu slitastjórnar


 

Fjórir af helstu stjórnendum Kaupþings banka fyrir hrun hafa verið handteknir.


 

Bifreiðar, hús og laust fé hefur verið kyrrsett


 

Helstu stjórnendur Kaupþings eru grunaðir um að hafa framið fjöldamörg brot


 

Sigurður formlega eftirlýstur af alþjóðalögreglunni Interpol


 

Íslandsbanki hefur óskað eftir 6 mánaða framlengingu á undanþágu frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf. í samræmi við ákvæði laga um verðbréfaviðskipti.


 

Skattrannsókn á Jóni Sigurðssyni, forstjóra Stoða (áður FL Group), mun ekki hafa áhrif á stöðu hans sem forstjóra, samkvæmt upplýsingum frá stjórnarformanni félagsins.


 

Icelandair flutti rúmlega 73 þúsund farþega í apríl sl., sem er 17% fækkun á milli ára. Þá nemur farþegafjöldi félagsins fyrstu fjóra mánuði ársins rúmlega 300 þúsund sem er um 8% aukning á milli ára.


 

Segir saksóknara ekki hafa fært fyrir því rök að Hreiðar Már kynni að torvelda rannsókninni


 

Ætluð brot Hreiðars framin á árunum 2005 og til loka árs 2008.


 

Viðskiptablaðið hefur dóm Hæstaréttar í máli Hreiðars Más Sigurðssonar undir höndum


 

Leigusamningum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu, hefur fækkað um 4,6% á milli ára


 

hækkun á erlendum mörkuðum útskýrir hækkun í mars


 

Landsbankinn hefur ákveðið að bjóða fyrirtækjum og einstaklingum 25% höfuðstólslækkun lána í erlendri mynt gegn því að láni sé breytt í verðtryggð eða óverðtryggð lán í íslenskum krónum.


 

Hæstiréttur klofnaði í afstöðu sinni, 2 -1, en staðfesti gæsluvarðhald yfir Hreiðari Má og Magnúsi


 

Mega kaupa á genginu 0,525 evrur í fimm ár


 

útilokar ekki frekari styrki frá atvinnulífinu


 

Rannsóknarhagsmunir koma í veg fyrir birtingu dóms Hæstaréttar.


 

Álfheiður Ingadóttir, Kristján Möller og Jón Bjarnason hætta en Ögmundur Jónasson kemur inn


 

Vestia, eignaumsýslufélag Landsbankans, og Atorka hafa ákveðið að selja allt hlutafé í dreifingarfyrirtækinu Parlogis ehf. Atorka er að fullu í eigu fyrrum kröfuhafa sinna eftir að nauðasamningar félagsins voru samþykktir í desember. Stærstu hluthafar félagsins eru Landsbankinn, Íslandsbanki og íslenskir líferyrissjóðir. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hefur verið falið að sjá um söluna á Parlogis.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst lítillega saman á milli vikna í síðustu viku. Þannig nam veltan í vikunni 1.503 milljónum króna samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands, samanborið við 1.692 milljónir króna veltu í vikunni á undan og dróst því saman um 11% á milli vikna.


 

Jón Steinar Gunnlaugsson, Ólafur Börkur Þorvaldsson og Hjördís Hákonardóttir dæma í málinu


 

Aðeins enn ein reykbomban í kringum ríkisstjórnina, segir fyrrv. dómsmálaráðherra


 

umferðin hrapaði í apríl og minnkaði niður í allt að -15,4% á Austurlandi


 

Þriðji hluti umfjöllunar um aflandsfélög sem héldu á bréfum í Landsbankanum


 

Annar hluti umfjöllunar um aflandsfélög sem héldu á bréfum í Landsbankanum


 

Virtir fræðimenn við Harvard-háskóla telja möguleika Íslendinga á sviði orkumála mikla


 

Það sem af er árinu 2010 hefur sala á áfengi dregist saman í lítrum talið um 7,8% miðað við sama tímabil árið 2009. Hefur salan minnkað í nær öllum flokkum áfengis en mismikið. Samdrátturinn hefur verið mest áberandi í sterkum og blönduðum drykkjum og dróst salan saman um 24% á milli ára og sala á blönduðum drykkjum hefur minnkað um tæp 36%. Sala á hvítvíni og rauðvíni hefur minnkað um 3,5 - 3,9% á milli ára þar sem af er ári. Þá hefur sala á bjór minnkað um tæp 8%.


 

Fyrstii hluti umfjöllunar um aflandsfélög sem héldu á bréfum í Landsbankanum


 

Hefur þegar keypt 32% hlut Norðurorku og á í viðræðum um kaup Orkuveitu Húsavíkur


 

Fasteignaverð íbúða hefur lækkað um 35% frá því árið 2007


 

Arion banki færði á síðasta ári lán til viðskiptavina niður um 12 milljarða króna samkvæmt ársreikningi sem birtur var í dag. Þar af voru lán til fyrirtækja færð niður um 10,2 milljarða króna og lán til einstaklinga um 1,8 milljarða króna. Árið 2008 nam niðurfærslan 15 milljörðum á lánum til fyrirtækja og 3,4 milljarða á lánum til einstaklinga.


 

Sem kunnugt er voru þeir Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrv. forstjóri Kaupþings, og Magnús Guðmundsson, fyrrv. forstjóri Kaupþings í Lúxemborg úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrr í dag.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur úrskurðað að þeir Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús Guðmundsson skuli sæta gæsluvarðhaldi en sem kunnugt er voru þeir báðir handteknir í gær.


 

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings, var fyrir stundu leiddur fyrir dómara í Héraðsdóm Reykjavíkur.


 

Allt hlutafé í fjarskiptafyrirtækinu Tali (IP fjarskiptum ehf.) verður selt í opnu útboðsferli sem hefst með birtingu auglýsingar um miðjan maí. Öllum fjárfestum sem uppfylla lagaskilyrði um fagfjárfesta stendur til boða að bjóða í hlutaféð,  öðrum en þeim sem hafa markaðsráðandi stöðu á fjarskiptamarkaði. Samkvæmt fréttatilkynningu verðu áhersla lögð á að söluferlið verði opið, gagnsætt og auðskilið. Verðbréfafyrirtækið Tindar verðbréf mun annast söluna.


 

14,6% fjölgun fyrstu mánuði ársins samanborið við 2009


 

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings sem nú er í haldi lögreglu vegna rannsóknar embættis sérstaks saksóknara, flutti lögheimili sitt til Lúxemborgar 13. ágúst 2009. Þar býr fjölskylda hans nú.


 

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings, kom til landsins með flugvél Icelandair frá London seint í gærkvöldi.


 

Olíufélögin hafa verið dæmd til þess greiða Vestmannaeyjabæ bætur


 

Fjallað um handtöku hans á mörgum af stærstu viðskiptafréttamiðlunum


 

Hver, sem notar falsað skjal til þess að blekkja með því í lögskiptum, skal sæta fangelsi allt að 8 árum. Skal það einkum metið refsingu til þyngingar, ef skjalið er notað sem opinbert skjal, viðskiptabréf eða erfðaskrá.


 

Sérstakur saksóknari fer fram á gæsluvarðhald yfir Hreiðari Má.


 

Alcoa og Bosai Mineral Group eru taldir álitlegustu kostir fyrir orkufrekan iðnað á Norðausturlandi


 

Viðtal við Kristínu Ingólfsdóttur, rektor HÍ, í Viðskiptablaðinu í dag.


 

Björn Valur Gíslason þingmaður Vinstri grænna og varaformaður  endurskoðunarnefndarinnar um fiskveiðistjórnun segir nýja skýrslu um skuldastöðu sjávarútvegsins sýna að ekki séu forsendur fyrir því að innkalla veiðiheimildir og leigja aftur. Þetta kemur fram í Fiskifréttum í dag.


 

LSR, Lífeyrissjóður verslunarmanna og Gildi fara fært bréfin niður um 50 til .66%


 

VBS er í slitameðferð og raunveruleg eignarstaða könnuð


 

Mikil velta var með skuldabréf í Kauphöllinni í dag og nam hún um 18,1 milljarði króna.


 

Handbært fé eykst um rúma 2 milljarða á milli ára


 

Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, sagði á vaxtafundi í dag að 28 þúsund ársverk hefðu tapast frá júní 2008 til síðustu áramóta.


 

Það sem af er árinu hefur sala á áfengi dregist saman í lítrum talið um 7,8% miðað við sama tímabil árið 2009. 


 

Þótt ótvírætt virðist að gengi krónunnar hefði lækkað enn frekar hefðu fjármagnshöftin ekki verið sett á, er afar erfitt að meta hversu mikið gengi krónunnar hefði getað lækkað.


 

Það sem liðið er af árinu hefur verðbólga reynst heldur meiri en Seðlabankinn spáði í janúar og mældist hún 7,4% á fyrsta ársfjórðungi ársins í stað 7,1% í janúarspánni.


 

félögin séu að þjófkenna viðskiptavini sína til að réttlæta hækkanir á iðgjöldum


 

Samdráttur síðasta árs var minni en áður hafði verið reiknað með og vísbendingar eru um að einkaneysla verði sterkari næstu misseri.


 

Aðspurður hvort Vilmundur Jósefsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, telji að orðspor og trúverðugleik SA hafi skerst eftir bankahrunið segist Vilmundur ekki telja að svo sé.


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækka í 7,0% og hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í 8,25%. Vextir á lánum gegn veði til sjö daga lækka í 8,5% og daglánavextir í 10,0%.


 

Það verður ekki komist hjá því að spyrja Vilmund Jósefsson, formann Samtaka atvinnulífsins, um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu (ESB) en mikið hefur verið um það deilt innan SA hvort Ísland eigi að gerast aðili að ESB eða ekki.


 

Góð tíðindi fyrir Reykvíkinga, segir borgarstjóri


 

Náði lágmarki í mars í fyrra en hefur hækkað síðan þá


 

Óvissa er enn fyrir hendi um hvernig stoðkerfi sparisjóðanna verður


 

Átti að innleiða reglugerð um um alþjóðlega reikningsskilastaðla fyrir 30. maí 2009


 

Stjórnendur Marel eru ósammála forsendum sem Fjármálaeftirlitið (FME) gefur sér í úrskurði sínum um að sekta Marel fyrir brot á ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti. Ákvörðun FME var birt í morgun. Í fréttatilkynningu taka stjórnendur Marel fram að „málið varðar fyrst og fremst formsatriði og mismunandi túlkun aðila á ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti er lúta að meðferð innherjaupplýsinga."


 

heildarvinnutími karla hefur dregist saman um 7,5 klukkustundir síðan 1991


 

Staða markaðsskuldabréfa í lok mars 2010 nam 1.413 milljörðum króna og lækkaði um 61,7 milljarða í mánuðinum. Í upphafi þessa árs, í janúar 2010, hafði staða markaðsverðbréfa hækkað um tæpa 12 milljarða á milli mánaða og nam þá um 1.497 milljörðum króna.


 

Af 36 einstaklingum sem telja má til helstu leikenda og gerenda í íslensku viðskiptalífi síðustu árin fyrir bankahrunið er 21 einstaklingur með lögheimili erlendis en þar af hafa 14 flutt lögheimili sitt eftir bankahrun.


 

Straumur fjárfestingabanki hefur selt hlut sinn í fasteignum sem tengjast verslunarrekstri Magasin Du Nord í Danmörku. Kaupandinn er pakistanski fjárfestirinn Alshair Fiyaz sem átti fyrir helming í félaginu sem hélt utan um fasteignirnar. Búið var að selja sjálfan reksturinn til Debenhams í nóvember í fyrra. Með sölunni er búið að rjúfa tengslin milli íslenskra fjárfesta og dönsku verslunarmiðstöðvarinnar. Þetta kemur fram í Berlinske Tidende í dag.


 

Alls voru 37 sveitarsjóðir (A hluti) reknir með halla á árinu 2008 og bárust eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga greinargerðir þar að lútandi. Þá lögðu 34 sveitarfélög fjárhagsáætlun ársins 2009 fram með halla. Sveitarfélögin hafa frest til 15. júní næst komandi til að skila ársreikningi til samgönguráðuneytisins. Alls eru 77 sveitarfélög á landinu samkvæmt vef sambands íslenskra sveitarfélaga. Þetta kemur fram í svari Kristjáns Möller samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn Þórs Saaris um erfiða fjárhagsstöðu sveitarfélaga sem lagt var fram á Alþingi á fimmtudaginn í síðustu viku. Þar kemur einnig fram að alls hafa tíu sveitarfélög verið til sérstakrar skoðunar af hálfu eftirlitsnefndar. Það eru sveitarfélögin Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Sveitarfélagið Álftanes, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Borgarbyggð, Grundarfjarðarbær, Bolungarvík, Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað. Bolungarvík og Álftanes hafa þurft á sérstakri eftirlitsmeðferð að halda og fjárhagslegum stuðningi. . Nefndin hefur sent Kópavogsbæ, Hafnarfjarðarbæ, Reykjanesbæ, Borgarbyggð, Grundarfjarðarbæ, Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði bréf og gert athugasemdir um skuldsetningu þeirra og óskað jafnframt eftir því að fá sendar ársfjórðungslegar upplýsingar úr bókhaldi þeirra.


 

Framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóðanna segir gjaldeyrishöftin hafa skaðað lífeyrissjóðina


 

Þýskar fjármálastofnanir lánuðu íslenskum bönkum og fjárfestingafélögum meira fé en nokkrar aðrar á uppgangsárum íslensks viðskiptalífs. Samkvæmt tölum frá Alþjóðagreiðslubankanum (BIS) náum skuldir íslenskra banka og fyrirtækja við þýska banka samtals 2.740 milljörðum króna um mitt ár 2008. Sú upphæð er um þriðjungur af öllum erlendum skuldum íslensku aðilanna á þeim tíma. Samkvæmt nýjustu tölum BIS um erlenda skuldastöðu íslenskra banka og fyrirtækja hafa skuldir þeirra við þýskar fjármálastofnanir dregist saman um 60% og eru nú um 1.100 milljarðar króna.


 

Innköllun vegna slita skilanefndar á þrem félögum í Atorku samsteypunni stendur nú yfir. Þetta eru félögin Atorka-Industrial ehf., kt. 630708-1170, Atorka Holding ehf., kt. 631006-3530 og Atorka Holding 2 ehf., kt. 630708-1090. Auk þess er innköllun vegna slita á  S-I ehf., kt. 640205-0750 en öll voru félögin skráð til heimilis að Hlíðarsmára 1 í Kópavogi.


 

ekkert fékkst upp í almennar kröfur í rúmlega 60 milljóna króna gjaldþroti


 

Skuldabréfavísitala Gam Management, GAMMA GBI, hækkaði um 2,07% í apríl samkvæmt yfirliti sem fyrirtækið hefur gefur út. Vísitala fyrir óverðtryggð skuldabréf, GAMMAxi, hækkaði um 2,25% en um 1,98% fyrir verðtryggð skuldabréf. Það sem af er ári hafa óverðtryggð bréf nú skilað 8,27% ávöxtun á móti 4,02% ávöxtun verðtryggðra bréfa.


 

Margir samningar og meðalverðið kíkir yfir 30 milljóna króna þakskeggið


 

CarVal gerði þýskum bönkum tilboð í kröfur þeirra sem þeir höfnuðu


 

Margir lífeyrissjóðir þurfa að skerða greiðslur vegna áhrifa bankahrunsins á eignir


 

miklum fjármunum sóað vegna endurtekninga á rannsóknum


 

„Astreus á nú hug minn allan og þess vegna hef ég ákveðið að búa hér úti,“ segir Pálmi Haraldsson aðspurður um flutning á lögheimili sínu til Bretlands í lok síðasta árs.


 

Lán til framkvæmdastjóra Íslandsbanka birt á afsláttarverði í ársreikningi.


 

Jóhanna Sigurðardóttir segir öll merki um ríkisstjórnin sé á réttri leið í atvinnulífinu


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.