*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júní, 2010

 

Afkoma Íslandsbanka var jákvæð um 3,6 milljarða króna eftir skatta á fyrsta ársfjórðungi samkvæmt óendurskoðuðum árshlutareikningi. Tekjuskattur er áætlaður 807 milljónir króna. Heildarstærð efnahagsreiknings í lok mars var 699,9 milljarðar króna og heildarútlán námu um 465 milljörðum króna. Eigið fé nam 95,7 milljörðum króna og eiginfjárhlutfall bankans var 20,8%. Þá kemur fram að arðsemi eigin fjár fyrir tímabilið hafi verið 15,3% á ársgrundvelli.


 

Um helmings samdráttur er á innflutningi dagblaðapappírs fyrstu fimm mánuði ársins miðað við sama tíma í fyrra sem þó var slakt ár í dagblaðapappírsinnlfutningi. Hefur innflutningur á dagblaðapappír ekki verið minni í annan áratug miðað við tölur Hagstofu Íslands. 


 

Sjóvá hefur boðið undirverð í tryggingar sveitafélaga


 

Reikna má með því að í haust ráðist örlög SPRON-sjóðsins, sjálfseignarstofnunar sem átti 15% hlut í SPRON.


 

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur haldið áfram að lækka í dag eftir verðlækkanir undanfarna daga. Er verðið hjá Brent í London nú skráð á 73,84 dollara tunnan. Hjá WTI í New York er verðið 74,75 dollarar á tunnu.


 

Í nýbirtum ársreikningi Askar Capital 2009, sem lagður var fram í gær, kemur fram að greiðslur til Tryggva Þórs herbertssonar, Alþingismanns, hafi verið um 5,6 milljónir á árinu 2009.


 

Samstæða Askar Capital tapaði nær 4,5 milljörðum í fyrra en langstærsta hluta tapsins má rekja til Avant sem tapaði tæpum 4 milljörðum. Vegna dóms Hæstaréttar er allt í óvissu um framtíð fjármögunarfyrirtækjanna, þ.m.t. Avant, sem er sjálfstætt dótturfélag og í 100% eigu Aska. Um leið má segja að líf Aska Capital hangi á bláþræði og ekki hægt að fullyrða að félagið uppfylli lágmarksskilyrði um eigið fé fjármálafyrirtækja.


 

Hætti sem forstjóri í júlí 2008


 

Stjórnarkjöri á aðalfundi MP Banka, sem fram fór í gær, var frestað um nokkrar vikur. Fram kom í hádegisfréttum útvarpsins gær að Jóhanna Waagfjörð, fyrrverandi fjármálastjóri Haga, og Sveinn Margeirsson verkfræðingur hefðu tilkynnt um framboð sín. Þau sátu í stjórn Byrs sparisjóðs á sínum tíma en hafa hvorugt setið í stjórn MP Banka. Hingað til hafa kosningar til stjórnar bankans verið rússneskar.


 

Meðallaun bankamanna hafa almennt séð lækkað verulega eftir hrunið og hefur lækkunin orðið mest hjá starfsmönnum stóru fjármálafyrirtækjanna eða nærri 30-50%.


 

SFF segja að FME og SÍ hafi með tilmælum sínum skorið úr um mikilvægt atriði sem óvissa ríkti um.


 

Áætlun Icelandair í vetur verður um 14% umfangsmeiri en hún var síðasta vetur. Icelandair mun nú fljúga til alls 15 áfangastaða austan hafs og vestan.


 

Evrópusambandið hefur ákveðið að styrkja tvö ný og umfangsmikil fjölþjóðaverkefni til tveggja ára.


 

Bæjarstjórn Álftaness hefur samþykkt að fara þess á leit við Garðabæ að hefja formlegar samningaviðræður um mögulega sameiningu sveitarfélaganna. Aðdragandi málsins er sá að með samningi bæjarstjórnar Álftaness við Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga samþykkti bæjarstjórnin að hefja þegar viðræður við önnur sveitarfélög um mögulega sameiningu. Í mars var gerð skoðanakönnun meðal íbúa á Álftanesi þar sem niðurstaðan var að flestir vildu sameinast Garðabæ eða 44% og næstflestir vildu sameinast Reykjavík eða 34%. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem bæjarstjórn Álftaness hefur sent frá sér.


 

Væntingarvísitala Gallup stendur í 61,2 stigum og hefur ekki verið hærri síðan fyrir hrun. Allar undirvísitölur hækkuðu á milli maí og júni og bendir til að væntingar neytenda til efnahags- og atvinnumála eru bjartari nú en fyrir mánuði síðan. Greining Íslandsbanka fjallar um væntingarvísitöluna í dag.


 

Tilmælum FME og Seðlabankans er ætlað að skapa festu í viðskiptum á fjármálamarkaði og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. Þetta sagði Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, í morgun þegar stofnanirnar tvær beindu tilmælum til fjármálafyrirtækja þess efnis að gera á upp gengistryggð lán á lægstu vöxtum sem nú eru á lánamarkaði.


 

talið að bankarnir hafi borð fyrir báru til að mæta töluverðum áföllum


 

Mikil fækkun varð á nýskráningum einkahlutafélaga á fyrstu fimm mánuðum ársins samanborið við sama tímabil í fyrra, samkvæmt tölum Hagstofunnar. Á fyrstu fimm mánuðum ársins voru 749 ný einkahlutafélög skráð sem er 31% samdráttur frá árinu 2009 þegar 1.085 félög voru stofnuð. Fækkunin er öllu meiri þegar horft er til ársins 2008, eða um 37%.


 

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands senda fjármálafyrirtækjum tilmæli vegna óskuldbindandi gengistryggingarákvæða og kynna þau í kjölfarið á sameiginlegum blaðamannafundi. Tilmælin eru svohljóðandi:


 

á meðan við náum ekki að snúa hjólum atvinnulífsins af stað aftur


 

hefur áhuga á að kaupa útibú Byrs á Akureyri


 

Zhang Yaocang, varaforseta kínverska olíurisans SINOPEC Group, greindi Katrínu Júlíusdóttur iðnaðarráðherra frá því á fundi í Kína að hann hefði beðið olíurannsóknarmiðstöð fyrirtækisins að gera forkönnun á fyrirliggjandi gögnum um Drekasvæðið. Katrín hafði þá sagt honum frá djúpborunarverkefni og rannsóknum tengdum mögulegri olíuvinnslu á svæðinu. Í því samhengi vísaði Zhang Yaocang til langrar reynslu SINOPEC af jarðfræðirannsóknum og borunum á miklu dýpi í tengslum við olíuiðnað og samkvæmt fréttatilkynningu frá Iðnaðarráðuneytinu taldi hann áhugavert að fylgjast með djúpborunarverkefninu.


 

Iceland Express hefur ákveðið að fjölga ferðum til og frá New York frá tveimur í viku uppí fjórar ferðir á viku í september.  Um er að ræða um 4000 viðbótarsæti. 


 

Heildarmat fasteigna á landinu öllu lækkar um 8,6% og verður rúmlega 4.000 milljarðar króna samkvæmt nýju mati Fasteignaskrár Íslands. Mat íbúðarhúsnæðis á landinu öllu lækkar um 10% og verður rúmlega 2.600 milljarðar króna. Fasteignaeigendur um allt land fá í dag og á morgun tilkynningar um niðurstöður fasteignamats fyrir árið 2011.


 

Um 49.000 íslensk minkaskinn voru seld á skinnauppboði sem haldið var dagana 16. til 22. júní síðastliðinn í Kaupmannahöfn. Meðalverð var 357 danskar krónur á skinn,jafngildi  tæplega 7.600 íslenskra króna. Útflutningstekjur af skinnunum eru því um 370 milljónir króna. Þetta kemur fram á heimasíðu Bændablaðsins, bbl.is.


 

Verðbólgan á ársgrundvelli hefur ekki farið undir 6% síðan í janúar 2008 samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands. Í þeim mánuði mældist tólf mánaða breyting á vísitölu neysluverðs um 5,8% sem er svipuð breyting og átti sér stað á neysluverðsvísitölunni milli júní 2010 og 2009 eins og kom fram hjá Hagstofunni í morgun. Í mars 2008 féll gengi krónunnar með þeim afleiðingum að verðbólgan fór af stað; innfluttar vörur hækkuðu mikið og almennt verðlag hækkaði mikið út það ár.


 

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 5,7% en vísitala neysluverðs án húsnæðis um 7,5%. Undanfarna þrjá mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 0,3% sem jafngildir 1,3% verðbólgu á ári samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.


 

Byr hf. hefur lagt fram skaðabótakröfu á hendur þeim sem hafa verið ákærðir vegna lánveitinga í Exeter holding málinu.  Í fréttatilkynningu segir að stjórnendur Byr hf. vilji taka eftirfarandi sérstaklega fram: „Enginn þeirra sem  ákærðir eru í málinu starfa hjá Byr hf.  Auk þess hafa þegar verið gerðar verulegar breytingar á innra skipulagi félagsins til að tryggja að viðlíka mál geti ekki komið upp innan félagsins."


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA stóða nánast í stað í dag og velta með skuldabréf var lítil. Aðeins voru viðskipti fyrir rúma fimm milljarða króna með skuldabréf í Kauphöllinni  GAMMAi: Verðtryggt hækkaði lítillega í 2,5 ma. viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði lítillega í 2,5 ma. viðskiptum. Í öllum tilvikum hækkaði vísitalan um 0,01%.


 

Áhugi útlendinga á Íslandi hefur alls ekki rýrnað í réttum takti við rýrnun eigna útrásarvíkinganna. Þannig hefur Dagens Næringsliv, eitt af stærri dagblöðum og langstærsta viðskiptablað Noregs, ekki sparað blaðsíðurnar undir umfjöllun um ris og fall viðskiptaveldis Jóns Ásgeirs Jóhannesssonar undir fyrirsögninni: Bankaræningjarnir. Blaðið leggur tíu heilsíður með fjölda mynda frá velmektardögum þegar kamapvínið flóði og ferðast var í einkaþotum landa í milli. 


 

Niðurstaða Hæstaréttar varðandi gengistryggð lán tefur væntanlega vinnu við þriðju endurskoðun AGS gagnvart Íslandi. Að minnsta kosti mun AGS gefa sér meiri tíma til þess að fara yfir þá þæti sem dómurinn gæti haft áhrif og því má ætla að endurskoðuninni verði ekki lokið fyrr en seinna í sumar eða haust. Þetta kom fram í máli Mark Flanagans, yfirmanns endinefndar AGS, á kynningarfundi með fjölmiðlamönnum á Kjarvalsstöðum.


 

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum síðastliðinn föstudag að veita 791,7 milljónir króna til endurreisnar og vegna neyðaraðgerða í kjölfar eldgosanna í Eyjafjallajökli og á Fimmvörðuhálsi. Í fréttatilkynningu frá forsætisráðuneytinu kemur fram að styðja eigi við uppbyggingarstarf á eldgosasvæðinu og treysta enn frekar störf þeirra sem komið hafa að neyðaraðgerðum, öryggismálum og endurreisn í kjölfar hamfaranna.


 

Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands segir að það verði að hafa í huga að á sama tíma og skatttekjur geta verið að aukast getur ástand þeirra skattstofna sem liggja að baki verið að veikjast. Í þessu sambandi megi nefna tekjur af vörugjaldi af bensíni og olíu, áfengi og tóbaki. Þessir skattar skili fleiri krónum í kassann til skemmri tíma en um leið dragast undirliggjandi skattstofnar verulega saman sökum samdráttar í sölu. Raunar sé samdrátturinn töluvert meiri en spár gerðu ráð fyrir.


 

Blaða- og fréttamenn eru boðaðir til kynningarfundar vegna komu sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til Íslands á Kjarvalsstöðum klukkan 13 í dag. Í tilkynningu segir að á fundinum kynna Mark Flanagan, sem er yfirmaður sendinefndarinnar, og Franek Rozwadowski, sendifulltrúi sjóðsins á Íslandi, vinnu sendinefndarinnar og árangur viðræðna.


 

Aldrei hafa fleiri Bandaríkjamenn horft á fótboltaleik karla í sjónvarpi eins og þegar landslið þeirra tapaði 2-0 fyrir Ghana í heimsmeistarakeppninni í Suður-Afríku í sextán liða úrslitum á laugardaginn. Samkvæmt frétt Bloomberg horfðu rétt tæpar fimmtán milljónir manna á leikinn sem er nýtt met hvað karlafótboltann varðar. Kvennabolti hefur verið mun vinsælli í Bandaríkjunum enda hafa þær náð góðum árangri í þeirri íþróttagrein.  Þegar bandaríska kvennalandsliðið keppti við það kínverska í úrslitum heimsmeistarakeppninnar árið 1999 voru áhorfendur tæplega 18 milljónir manna.


 

„Við í Samfylkingunni höfum mengast um of af þessari hugmyndafræði – svokölluðum Blair-isma - og við höfum gengið allt of langt í þá átt að tala samfélagsþjónustuna niður. Ég tek Íbúðalánasjóð sem dæmi í þessum efnum – hvar værum við stödd í dag, ef Íbúðalánasjóðs hefði ekki notið við og einkaaðilar hefðu tekið allan markaðinn yfir eins og íhaldið hefur ítrekað reynt," sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra á flokksráðsfundi Samfylkingarinnar um helgina.


 

Á flokksráðfundi Vinstri grænna sem haldið var nú um helgina var samþykkt ályktun þar sem fram kemur að efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda eigi að miða að því að leysa þjóðina undan samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eins fljótt og auðið er.


 

Afkoma FIH batnaði um nær 15 milljarða króna


 

Tveir lífeyrissjóðir í hópi 20 stærstu náðu langtímakröfunni


 

Stærstu eigendur Auðar Capital eru stofnendurnir Halla Tómasdóttir og Kristín Pétursdóttir. Félög þeirra, HT Capital og KP Capital, á hvort um sig tæplega 17% hlut en til samans ráða félög þeirra yfir liðlega 48% af atkvæðamagni. Guðbjörg Edda Eggertsdóttir er þriðji stærsti hluthafinn með 10% hlut en það sem eftir stendur, eða liðlega 56% af hlutafé Auðar Capital, deilist á 25 aðra smærri hluthafa.


 

Auður Capital rekið með 88 milljóna tapi í fyrra


 

„Við teljum æskilegt að uppgjör séu birt,“ segir Elín Jónsdóttir, forstjóri Bankasýslu ríkisins, vegna þeirrar ákvörðunar Arion banka að birta ekki opinberlega ársfjórðungsuppgjör bankans fyrir tímabilið janúar til mars, eins og greint var frá í Viðskiptablaðinu í síðustu viku.


Eyverjar harma að Vestmannaeyjabær hafi lagt fram 100 milljónir króna til stofnfjárkaupa í Sparisjóði Vestmannaeyjum


 

Í liðinni viku birtist þjóðhagsspá Hagstofu Íslands í Hagtíðindum og þá birti ASÍ endurskoðaða þjóðhagsspá sína en áður hafði Seðlabanki Íslands birt þjóðhagsspá sína í Peningamálum sem komu út í maí. Flestir óska þess væntanlega að sérfræðingunum skjöplist og helst hrapallega í spám sínum um vinnumarkaðinn enda reikna þeir með langvarandi og miklu atvinnuleysi og mun meira en hér hefur áður þekkst. Þannig má nefna að ASÍ gerir ráð fyrir að atvinnuleysi verði enn um 8% 2012 og um 7% 2013. Það er þó kannski huggun harmi gegn að Samtök atvinnulífsins telja vinnumarkaðinn vera kröftugri en reiknað var með sem aftur sé vísbending um að meiri skriður sé í hagkerfinu en sérfræðingar Seðlabanka, Hagstofu og ASÍ geri sér grein fyrir.


 

það á að vera afar ?rismikill bjór? sem framleiddur verður að frumkvæði SagaMedica


 

„Frá því að Hafrannsóknastofnunin lagði til að 20% aflareglu yrði fylgt hafa komið fram sterkar vísbendingar um að ástand þorskstofnsins sé mun betra en reiknað var með.  Með nokkurri einföldun má segja að við séum nú nálægt því að vera á þeim stað sem stofnunin taldi í fyrra líklegt að við yrðum á árið 2013.”


 

Íslenska lánshæfismatsfyrirtækið Reitun hefur gefið Landsvirkjun lánshæfiseinkunina A sem er sama einkunn og íslenska ríkið hefur. Horfur eru sagðar stöðugar. Í röksemdum Reitunar segir að Landsvirkjun búi yfir góðu sjóðstreymi, miklum möguleikum á framtíðarvexti, góðu eignasafni og ríkisábyrgð á skuldum félagsins. Þá er bent á að nýlegar aðgerðir fyrirtækisins hafi dregið úr áhættu.


 

Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur þann 26. maí var farið fram á að Háuklettar ehf., félag sem er í eigu Erlends Hjaltasonar, fyrrverandi forstjóra Existu, yrði tekið til gjaldþrotaskipta. Háuklettar, sem voru stofnaðir utan um hlutabréfakaup í Existu þegar félagið var skráð í Kauphöll Íslands árið 20006, tapaði um 540 milljónum króna árið 2008.


 

Dómar Hæstaréttar hafa leitt til óvissu um stöðu bankanna en ljóst er að þeir þola ekki óbreytta útl


 

Framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands er ekki bjartsýnn á endurreisn hlutabréfamarkaðsins á komandi


 

Vilja að landsfundur Sjálfstæðisflokksins taki málið upp um helgina


 

Félagið Pillar Securisation telur Lýð bera persónulega ábyrgð á meira en 2,4 milljarða fasteignláni


 

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti að kanna kosti sameiningar Reykjavíkur og Álftaness.


 

Sama dag og dómar féllu í Hæstarétti um gengistryggðu bílalánin var dæmt í máli Landsbankans gegn Þráni ehf. Margir töldu að sá dómur væri þriðji dómur Hæstaréttar þann daginn, þar sem niðurstaðan var rökstudd með ólögmæti gengistryggingar. Þegar betur er að gáð þá tekur Hæstiréttur ekki afstöðu til gengistryggðra lána í málinu heldur byggir niðurstöðu sína á réttarfarslegum sjónarmiðum.


 

Fjármálastjóri Reykjavíkurborgar lagði fram tillögur um viðbrögð vegna áhættu borgarsjóðs vegna skuldastöðu Orkuveitu Reykjavíkur á fundi í borgarráði í dag. Þar eru dregin fram nokkur af þeim verkefnum sem bíða nýrrar stjórnar Orkuveitunnar og Reykjavíkurborgar sem eigandi í málefnum fyrirtækisins.


 

Brimborg mun í dag og á næstu vikum afhenda bílaleigunum Dollar, Thrifty og Saga Car Rental 165 nýja bíla, marga af nýjum gerðum sem ekki hafa fengist áður á Íslandi.


 

Heildareignir innlánsstofnana námu þrjú þúsund milljörðum í lok mars og heildarskuldir 2.692 milljörðum að því er fram kemur í nýbirtum Hagtölum Seðlabanka Íslands. Innlán í mars námu 61% af heildarskuldum innlánsstofnana eða 1.639 milljörðum króna.  Af hálfu Seðlabankans er tekið fram að nú liggi fyrir bráðabirgðagögn fyrir fyrsta ársfjórðung 2010 í fullri sundurliðun og þar sem töluverð óvissa ríki um mat á eignum í kjölfar bankahrunsins kunni gögnin að breytast eftir því sem áreiðanlegra verðmat verði til.


 

Reginn ehf. og dótturfélag hafa fest kaup á fasteignum af þrotabúi Heiðarsólar ehf., sem áður kallaðist Saxhóll. Um er að ræða verslunarhúsnæði sem er m.a. leigt til matvöruverslanakeðjanna 11-11, Krónunnar og Nóatúns, þar á meðal Nóatúnsverslanirnar við Hringbraut og Rofabæ. Reginn, sem er eignaumsýslufélag í eigu Landsbankans (NBI), hefur nú Smáralind í sölumeðferð en Landsbankinn er meðal stærstu kröfuhafa Heiðarsólar. Saxhóll átti á sínum tíma hlut í Saxbyggi sem átti svo helmingshlut í Smáralind.


 

Samtök iðnaðarins hafa sent Lýsingu, SP-fjármögnun, Avant og öðrum fjármálafyrirtækjum opið bréf. Í bréfinu kemur fram að dómur Hæstaréttar í gengistryggðu bílalánunum varði fjölmarga félagsmenn samtakanna, ekki síst þá sem eru í mannvirkjagerð.


 

Lánasjóður sveitarfélaga hefur farið yfir dóm Hæstaréttar þar sem gengistryggð bílalán voru dæmd ólögmæt. Tekið er fram í dóminum að erlendar lántökur og lánveitingar eru heimilar. Það er því mat lánasjóðsins eð ekkert bendi til þess að erlend lán sem lánasjóðurinn hefur endurlánað til sveitarfélaga séu í andstöðu við ákvæði laga. Þetta kemur fram á heimasíðu lánasjóðs sveitarfélaga.


 
Innlent
24. júní 2010

Uppnám í Latabæ

Framhaldsaðalfundur Latabæjar komst í uppnám á mánudaginn vegna deilu Magnúsar Scheving við Arion


 

Arion banki hefur metið dómsniðurstöðu Hæstaréttar og möguleg áhrif á eigið fé bankans


 

Gylfi Magnússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, segir að ef fari allt á versta veg vegna dóma Hæstaréttar í málum gengistryggðra bílalána geti ríkið tapað 100 milljörðum króna. Tap kröfuhafa getur orðið mun hærra, að sögn Gylfa. Upphæðin sem Gylfi nefnir sem mögulegt tap ríkisins nemur eign þess í bönkunum en í upphæðinni er ekki tekið tillit til fjármagns sem mögulega þyrfti að leggja bankakerfinu til.


 

Átti að fá 160 milljóna króna þóknun ef Byr hefði verið skráður í Kauphöll


 

Heimdallur, félag ungra sjálfstæðismana í Reykjavík, hefur sent frá sér ályktun þar sem hann hvetur stjórnvöld til að sitja á sér með afskipti af myntörkfulánum og samningum þess efnis í kjölfar Hæstaréttar. Heimdallur segir í ályktuninni að samningarnir séu áfram í gildi þó eitt ákvæði þeirra hafi verið metið ólögmætt. Þá vill tekur Heimdallur fram að það sé brýnt að það sé haft í huga að fyrirtækin starfi á eigin ábyrgð en ekki ábyrð skattgreiðenda.


 

Íslandsbanki tekur sig vera í stakk búinn til að taka afleiðingum í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar


 

Vísitala byggingarkostnaðar hefur hækkað um 7,0% á síðustu 12 mánuðum samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Vísitala byggingarkostnaðar sem gildir fyrir júlímánuð er 102,1 stig (desember 2009=100) en hún var reiknuð um miðjan júní sl. Er það hækkun um 0,3% frá fyrri mánuði.


 

ríkið endurfjármagnar fimm sparisjóði


 

Því víðar sem dómur Hæstaréttar verður túlkaður og til dæmis gengisbundin íbúðalán og ýmis fyrirtækjalán verði einnig úrskurðuð ólögmæt því neikvæðari verða afleiðingarnar að mati Más Guðmundssonar seðlabankastjóra. Hann tók samt fram að það væri ekki þeirra að túlka dóm Hæstaréttar. Hins vegar ef vextir verði lægri, og jafnvel verði miðað við samningsvexti, þá hefur það neikvæð áhrif á bankakerfið.


 

Næsta skref í að aflétta gjaldeyrishöftum verður í fyrsta lagi tekið í október eftir að þriðja endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissins. Beðið verði með það skref þangað til endurskoðuninni er lokið. Hann var bjartsýnn á að endurskoðunin gengi eftir fyrir þann tíma en var samt með ýmsa fyrirvara sem gæru komið upp. „Ef þetta tefst þá tefst það og þá tefst líka afnám haftanna," sagði Már.


 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri sagði á fundi í Seðlabankanum að það þurfi að finna ásættanlega lausn hvernig gengisbundin lán verði greidd til baka og uppreiknuð. Hann segir mjög mikilvægt að allir átti sig á því að ef niðurstaðan verði sú, sem hann vonar ekki, að þessi lán verði greidd til baka á samningsvöxtum en ekki óverðtryggðum vöxtum Seðlabankans eða Reibor vöxtum muni það hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir bankakerfið.


 

Í framtíðinni mun Seðlabankinn þurfa að auka eigin gjaldeyrisforða í stað forða sem aflað hefur verið með lántöku samkvæmt yfirlýsingu peningastefnunefndar. „Gengishækkun krónu og lækkun áhættuálags á íslenskar fjárskuldbindingar gætu gefið svigrúm til hóflegra gjaldeyriskaupa. Tímasetning og magn slíkra kaupa verða ákveðin með tilliti til þess að áhrif á krónuna verði sem minnst. Engar ákvarðanir um slík kaup verða þó teknar fyrir fund peningastefnunefndar í ágúst"


 

Hæstaréttardómur um gengisbundnu lánin gæti grafið undan trausti verði ekki brugðist við í tíma að mati Más Guðmundssonar seðlabankastjóra. Hann tilgreindi ekki á fundi í Seðlabankanum hver viðbrögðin ætti að vera. Már sagði að dómurinn hefði ekki komið þeim í Seðlabankanum á óvart. Vandinn, sem ógni stöðugleikanum og þar með framkvæmd peningastefnunnar, liggi í þeirri óvissu hvað taki við eftir dóminn.


 

Kortaþjónustan undirbýr málsókn á hendur Valitor, Borgun og Fjölgreiðslumiðlun vegna samkeppnislagabrota. Hefur kortaþjónustan fengið afhent afrit af málsgögnum Samkeppniseftirlitsins þar sem þessi fyrirtæki viðurkenndu að hafa brotið gegn Kortaþjónustinni með ólögmætum aðgerðum.


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innláns­stofnana lækka í 6,5% og hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í 7,75%. Vextir á lánum gegn veði til sjö daga lækka í 8,0% og daglánavextir í 9,5%.


 

Seðlabankinn hefur ákveðið að draga á tvíhliða lán sem samið var um við Danmörku, Finnland, Noreg, Pólland og Svíþjóð í tengslum við efnahagsáætlun stjórnvalda. Heildarfjárhæðin nemur jafnvirði 639 milljóna evra og bætist sú fjárhæð við gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands. Sú upphæð jafngildir rúmlega 100 milljörðum íslenskra króna sé miðað við að gengi evrunnar sé 157 krónur.


 

Reykjavíkurborg hefur ákveðið að efna til útboðs til stækkunar áskuldabréfaflokki og stefnir að því aðtaka tilboðum að fjárhæð 2,5 milljarðar króna að nafnvirði. Ávöxtunarkrafa íútboðinu verður 3,90%. Reykjavíkurborg stækkaði umræddan skuldabréfaflokk um 2,5 milljarða króna að nafnvirði fyrr á árinu og er heildarstærð flokksins fyrir þetta útboð alls 7,7 milljarða króna. Heimilt er að stækka skuldabréfaflokkinn um allt að 5,8 milljarða króna á árinu. Umsjón með sölu skuldabréfanna hefur MP banki.


 

Ríkissjóður hefur leyst til sín skuldabréf, sem útgefinn voru í evrum, að andvirði um 190 milljóna evra. Kaupin fóru fram í útboði sem hófst 16. júní síðastliðinn og lauk í dag. Skuldabréfaflokkarnir sem um ræðir eru tveir og falla á gjalddaga árin 2011 og 2012. Í flokki bréfanna sem falla á gjalddaga 2011 var kaupverð 97 cent fyrir evru nafnverðs og 96,75 cent fyrir evru nafnverðs í flokki bréfanna sem falla á gjalddaga 2012.


 

Viðskipti með skuldabréf í Kauphöllinn í dag námu 9,6 milljörðum króna. Lítil breyting var á skuldabréfavísitölu GAMMA sem lækkaði um 0,05%. Verðtryggð skuldabréfavísitala GAMMA breyttist lítið, um 0,01%, og óverðtryggð vísitala lækkaði um 0,1%. Velta með verðtryggð bréf nam 2,6 milljörðum en velta með óverðtryggð bréf var 7 milljarðar króna.


 
Innlent
22. júní 2010

Auður kaupir Tal

Auður I fagfjárfestasjóður hefur keypt allt hlutafé IP-fjarskipta ehf sem á símafyrirtækið Tal. Seljendur félagsins eru Teymi, NBI, Hermann Jónasson og Fjallaskarð ehf. Virðing hf hafði milligöngu um viðskiptin fyrir hönd Auðar I fagfjárfestasjóðs. Félagið var boðið til sölu með auglýsingu sem birtist í fjölmiðlum þann 17. maí síðastliðinn og var öllum fagfjárfestum sem uppfylltu tiltekin hæfisskilyrði gefinn kostur á að taka þátt í söluferlinu.


 

Skuldatryggingarálag Ríkissjóðs Íslands hefur lækkað nokkuð á síðustu dögum. Í lok dagsins í gær var álagið til 5 ára 317 punktar, 3,17%, sem eru 20 punktum lægra en það var um miðja síðustu viku. Að meðaltali hefur álagið verið um 440 punktar á þessu ári. Þetta kemur fram í morgunkorni Íslandsbanka. Þar segir að ekki er um að ræða almenna lækkun á skuldatryggingarálagi á mörkuðum og hefur í raun hækkað í mörgum öðrum ríkjum.


 

Ávöxtunakrafa flestra skuldabréfaflokka hefur aldrei verið lægri en nú ef frá eru taldar fyrstu vikurnar eftir fall bankanna i þeim flokkum sem þá voru. Greining Íslandsbanka fjallar um skuldabréfamarkaðinn í dag. Ávöxtunarkrafa á styttri ríkisbréfaflokkana er á bilinu 3,7%-4,26% en var um 7,5% í byrjun árs. Krafa tveggja lengstu ríkisbréfaflokkanna, RIKB19 og RIKB25, hefur sömuleiðis lækkað frá áramótum og er nú 6,06% en var um 8% í upphafi árs. Til samanburðar eru innlánsvextir Seðlabankans nú 7%.


 

Í gær ákvað eftirlitsstofnun EFTA (ESA) að heimila ríkisaðstoð til minni sparisjóða á Íslandi. Heimildin gildir í sex mánuði. Í fréttatilkynningu frá Sambandi íslenskra sparisjóða kemur fram að Sparisjóður Norðfjarðar, Sparisjóður Vestmannaeyja, Sparisjóður Svarfdæla, Sparisjóður Bolungarvíkur og Sparisjóður Þórshafnar munu njóta góðs af þessari aðstoð. Íslensk stjórnvöld eru skuldbundin til að leggja fyrir ESA áætlun um endurskipulagningu sérhvers þessara sparisjóða eigi síðar en 21. desember 2010. ESA hefur nú samþykkt endurfjármögnun sem miðar að því að gera sparisjóðunum kleift að halda áfram starfsemi á fjármálamarkaði. Þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið fela í sér uppgjör á opinberum kröfum á hendur sparisjóðanna, en Seðlabanki Íslends eignaðist þessar kröfur vegna þrots Sparisjóðabanka Íslands hf. Kröfurnar nema 8.293 milljónum íslenskum króna eða um 50 milljónum evra og verður þeim að hluta breytt í eigið fé og/eða víkjandi lán. Þá eru kröfurnar að hluta færðar niður. Hluta af kröfunum er breytt í almenn lán til fimm ára með vöxtum sem taka mið af aðstæðum. Fallist er á að um sé að ræða ófrávíkjanlegan þátt í heildarráðstöfunum til þess að mæta kröfum um eiginfjárhlutfall í samræmi við lágmarkskröfur Fjármálaeftirlitsins.


 

Áætluð lántaka RARIK á þessu ári er 5 milljarðar króna, sem gert er ráð fyrir að náist í innlendu skuldabréfaútboði á fyrri hluta ársins. Hefur fyrirtækið ákveðið að efna til skuldabréfaútboðs þar sem fjárfestum mun bjóðast að kaupa allt að þrjá milljarða króna að nafnvirði. Landsbankinn (NBI hf.) er umsjónaraðili útboðsins og hefur sölutryggt útboðið.


 

Skarphéðinn Berg Steinarsson mótmælti hjá sýslumanninum í Reykjavík að fimm milljónir króna á bankareikningi hans yrðu kyrrsettar þar sem fjárhagsstaða hans væri mjög slæm, meðal annars með vísan til þess að hann væri án atvinnu og með miklar veðskuldir.


 

Hæstiréttur staðfesti í gær dóm Héraðsdóms Reykjavíkur að ekki var heimilt að kyrrsetja eignir Skarphéðins Bergs Steinarssonar fyrrverandi stjórnarformanns FL Group að beiðni skattrannsóknarstjórans ríkisins. Fór embætti skattrannsóknarstjóra fram á kyrrsetingu eigna „til tryggingar greiðslu væntanlegrar fésektar vegna rökstudds gruns um að sóknaraðili hefði gerst sekur um refsiverða háttsem".


 

Í nýjustu markaðsfréttum Íslenskra verðbréfa hf. er spekúlerað í stöðuna á skuldabréfamarkaðnum sem hefur verið líflegur síðustu dægrin. 


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 11 ma. viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt lækkaði um 0,2% í 5,4 ma. viðskiptum og GAMMAxi: Óverðtryggt hækkaði lítillega í 5,5 ma. viðskiptum.


 

Sum íslensk fjármálafyrirtæki munu ekki uppfylla kröfur um eiginfjárhlutfall í kjölfar dóms Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggðra lána að mati Gunnars Andersen forstjóra Fjármálaeftirlitsins (FME). Í viðtali við Bloomberg fréttaveituna í dag er haft eftir Gunnari að dómurinn muni lækka eigið fé fjármálafyrirtækja og það þurfi að setja af stað ný álagspróf til að meta áhættuna í fjármálakerfinu.


 

Offjárfesting í verslunarhúsnæði


 

Saga Capital Fjárfestingarbanki og Íslensk verðbréf hafa lokið við að selja skuldabréf fyrir Akureyrarbæ upp á 2 milljarða króna. Skuldabréfin voru seld í lokuðu skuldabréfaútboði til lífeyrissjóða. Um er að ræða 34 ára jafngreiðslubréf sem bera 4,35% vexti að því er fram kemur í tilkynningu frá Saga Capital. 


 

Fjármálaeftirlitið (FME) vinnur nú að hæfismati á forstjórum og stjórnum fjölda fjármálafyrirtækja. Þótt hert hæfismat FME sé tilkomið eftir að skipað var í skilanefndir gömlu bankanna er að sjálfsögðu ekkert sem bannar að FME framkvæmi slíkt mat á skilanefndarmönnum nú, og því spurði Viðskiptablaðið eftirlitið hvort til stæði að gera það og eins hvort FME hefði kannað skuldastöðu skilanefndarmanna eða skuldastöðu félaga í þeirra eigu gagnvart föllnu bönkunum.


 

Fram kemur í nýbirtum tölum frá Hagstofunni að launavísitalan í maí hafi hækkað um 0,2% frá fyrri mánuði og hefur hækkað um 4% síðastliðna 12 mánuði.


 

Verðbætur og vextir vegna greiðslu fyrir ónýt og ótrygg veðlán Seðlabanka námu 35 milljörðum


 
Innlent
20. júní 2010

Fordæmislaus mál

Steinunn Guðbjartsdóttir hrl., formaður slitastjórnar Glitnis, í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaði


 

Endurnýjun á stjórnarmönnum lífeyrissjóða frá bankahruni einungis 30%.


 

Stjórn Samtaka stofnfjáreigenda í Byr sparisjóði hitti Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, að máli í síðustu viku. Þetta kemur fram á heimasíðu samtakanna, www.stofnfe.is.


 

29,6 milljónir í styrki til flokkanna í ár í samræmi við gengi í þarsíðustu kosningum


 

Saga Capital endurskipulagt frá grunni vegna breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki


 

Ríflega 183 milljóna króna tap varð af rekstri samstæðu Hvals hf. og dótturfélaganna Vogunar og Væntingar á síðasta rekstrarári sem lauk í september sl. Hvalur stundar ekki einungis hvalveiðar heldur er einnig eitt öflugasta fjárfestingarfélag landsins í gegnum 98% hlut sinn í Vogun, stærsta hluthafanum í HB Granda og Hampiðjunni. Þá er Hvalur stærsti hluthafinn Nýherja í gegnum Væntingu.


 

Steinunn Guðbjartsdóttir hrl., formaður slitastjórnar Glitnis, í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaði


 

Samtök atvinnulífsins og fjármálaráðherra velja 30% af stjórnarmönnum


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI hækkaði um 1,2% í dag í 16,5 milljarða króna viðskiptum. Er það mesta dagshækkun vísitölunnar það sem af er ári. GAMMAi: verðtryggt hækkaði um 1,5% í 9,1 milljarða króna viðskiptum og GAMMAxi:Óverðtryggt hækkaði um 0,6% í 7,4 milljarða króna viðskiptum.


 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur um að hafna kröfu Landsbankans um að bú Þráins ehf verði tekið til gjaldþrotaskipta. Fréttastofa Rúv greindi frá í hádegisfréttum í dag en málið er eitt af þremur málum sem tengjast gengistryggðum lánum og Hæstiréttur dæmdi í síðasta miðvikudag.


 

Skuldabréfamarkaður hefur verið líflegur í dag. Líklega er hægt að rekja það til þeirra dóma sem féllu í Hæstarétti síðastliðinn miðvikudag. Kaupkrafa á HFF skuldabréf, íbúðabréf, er um 3,3% og hefur ekki verið lægri í mörg ár. Lækkun í dag er um 15 til 19 punktar. Framboð á bréfunum er lítið og svo virðist sem eftirspurn eftir  íbúðabréfum sé mikil. Undanfarið hefur krafan verið að lækka og svo virðist sem fjárfestar séu að færa sig frá innlánum yfir í skuldabréf.


 

Ganga þarf lengra en frumvarp viðskiptaráðherra gerir


 

Greiningardeild Íslandsbanka spáir að lækkun verðbólgu verði 1,5% og verði hún 6% í júní. Þeir þættir sem helst munu hafa áhrif eru styrking krónunnar um tæp 8% frá áramótum og vísbendingar um að íbúðaverð hafi hækkað nokkuð undanfarið. Ríflega helmingur styrkingar krónunnar átti sér stað í maí en möguleg hækkun á húsnæðisverði vegur upp á móti styrkingu gengisins. Húsnæðisliður vísitölunnar átti drjúgan þátt í hækkun hennar í maímánuði, að því er fram kemur í greiningu bankans.


 

Þrír lykilstarfsmenn Glitnis, sem fengu í gegnum eignarhaldsfélög lánaðar samtals 1.770 milljónir króna til hlutabréfakaupa í bankanum um miðjan maí 2008, voru fruminnherjar í bankanum þegar viðskiptin áttu sér stað.


 

Byggðastofnun, sem er rekin með ábyrgð ríkisins, er langt í frá að vera ókeypis fyrir skattgreiðendur. Þannig nam samanlagt tap Byggðastofnunar síðustu fimm árin, 2004-2009, um 4,3 milljörðum króna. Tekið skal fram að taptölurnar eru á verðlagi hvers árs þannig að núvirði væri upphæðin allmiklu hærri eins og gefur að skilja. Byggðastofnun fær að auki fast framlag á fjárlögum til rekstrarins og nam það 385 milljónum króna í fyrra en samtals losuðu þessi framlög tvo milljarða króna á þessu fimm ára tímabili.Þegar horft er til þess má með rökum halda því fram að rekstur Byggðastofnunar hafi kostað ríkissjóð og þar með skattgreiðendur um sex milljarða króna á umræddu fimm ára tímabili og umtalsvert meira ef fært væri til núvirðis.


 

Árið 2008 fengu starfsmenn í fullu starfi hjá Seðlabankanum að meðaltali greiddar um 788 þúsund krónur á mánuði. Í fyrra lækkaði þessi upphæð nokkuð en þá fengu starfsmenn Seðlabanka Íslands í fullu starfi að meðaltali tæpar 690 þúsund krónur á mánuði. Þetta má ráða úr ársreikningi Seðlabanka Íslands og tekið skal fram í þessu sambandi að inni í tölunum eru ekki launtengd gjöld sem bankinn þarf að standa skil á. Heildarlaunakostnaður Seðlabankans jókst um nær 13% milli áranna 2008 og 2009 en starfsmönnum fjölgaði á milli ára. 


 

Sex prósent færri gestir lögðu leið sína í Kringluna á fyrstu fimm mánuðum ársins borið saman við sama tímabil í fyrra, samkvæmt tölum frá Kringlunni.


 

Áframhaldandi greiðslustöðvun hefur verið kærð


 

Arion banki verður eini stóri viðskiptabankinn sem mun ekki birta ársfjórðungsuppgjör fyrir tímabilið janúar til mars. Samkvæmt upplýsingum frá Arion Banka stefnir bankinn að því að birta sex mánaða uppgjör í haust en hann sendi seint frá sér uppgjör fyrir árið 2009. Innan raða Íslandsbanka gera menn fastlega ráð fyrir því að uppgjör fyrsta ársfjórðungs verði birt í júlíbyrjun.


 

náði samt yfirráðum með sáralitlum tilkostnaði


 

Stjórnvöld hafa fylgst náið með ferli dómsmála er varða gengistryggðu bílalánin og munu ákvarðanir um aðgerðir af hálfu stjórnvalda í kjölfar dóma Hæstarétts verða teknar á grundvelli greiningar sem efnahags- og viðskiptaráðuneytið hefur gert. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá ráðuneytinu. 


 

Í dómi hæstaréttar um gengistryggð bílán Lýsingar segir að lán í erlendri mynt falli ekki undir reglur um heimildir til verðtryggingar lánsfjár í íslenskum krónum. Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að í samningi Lýsingar og lántakenda var um að ræða skuldbindingu í íslenskum krónum. Afborganir voru í íslenskum krónum, þó fjárhæðin væri bundin við gengi annarra mynta. Að auki var kaupverð bifreiðarinnar, sem samningurinn snérist um, tilgreindur í íslenskum krónum.


 

Hæstiréttur hefur dæmt gengistryggð lán SP fjármögnunar og Lýsingar ólögleg. Þetta kemur fram á fjölmiðlum í dag en dómsuppkvaðning var klukkan 4.


 

560 einstaklingar munu hagnast á þessari breytingu að óbreyttu.


 

Rio Tinto Alcan og Landsvirkjun hafa samið um orkukaup til ársins 2036. Fyrri samningur hefði gilt til 2024. Í nýja samningnum er einnig kveðið á um kaup á 75MW af viðbótarorku, sem er ein forsenda þess að unnt sé að ráðast í fyrirhugaða straumhækkun í álverinu í Straumsvík. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Rio Tinto Alcan og Landsvirkjun.


 

Lög um framkvæmda þjóðaratkvæðagreiðslna hafa nú verið sett í fyrsta sinn


 

Aðgangur að netútgáfu vinsælustu forritanna án endurgjalds


 

Reikna má með að atvinnuleysi fari vaxandi á næstu mánuðum.


 

Alþýðusamband Íslands hefur sent frá sér tilkynningu þar sem segir að engar forsendur séu lengur fyrir aðild ASÍ að stöðugleikasáttmála á milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Yfirlýsingin kemur nú þegar ljóst er að frumvarp um lögbindingu á greiðsluskyldu atvinnurekenda og lífeyrissjóða til starfsendurhæfingar verður ekki afgreitt á yfirstandandi þingi. „Þar með hafa stjórnvöld enn á ný svikið þau loforð sem gefin hafa verið.  Með þessari framgöngu eru stjórnvöld og Alþingi beinlínis að koma í veg fyrir að stórir hópar fólks á almennum vinnumarkaði og öryrkjar hjá lífeyrissjóðunum njóti réttar til starfsendurhæfingar.


 

Aðeins 1% stjórnenda, meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins, telja aðstæður góðar


 

útleiga að færast í eðlilegt horf eftir gosið í Eyjafjallajökli


 

Greining Íslandsbanka segir kauptilboð ríkissjóðs í tvo skuldabréfaflokka í evrum jákvæða aðgerð. Með aðgerðinni sendi yfirvöld út skilaboð á markaðinn þess efnis að nægilegt borð sé fyrir báru í gjaldeyrisforða landsins til að greiða upp ofangreinda flokka. Skuldabréfin eru meginhluti erlendra skuldbindinga ríkissjóðs sem falla á gjalddaga næstu tvö árin.


 

Farið hefur verið fram á að BGE eignarhaldsfélag verði tekið til gjaldþrotaskipta en félagið hélt utan um 1,64% hlut í Baugi Group. Stærstu hluthafar félagsins eru þeir Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður Baugs, Gunnar Sigurðsson, forstjóri Baugs, og fjármálastjórinn Stefán H. Hilmarsson, sem hver fór með 24% hlut. Sex aðrir starfsmenn Baugs voru á meðal eigenda.


 

Nauðsynlegt er að reyna að stöðva fjölgun öryrkja og það getur ekki talist eðlilegt að yfir 15 þúsund manns séu á örorkuskrá. Þetta sagði Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins á morgunverðarfundi SA.


 

Boð Ríkissjóðs til að leysa til sín skuldabréf sem gefin voru út í evrum skýrist af nokkrum ástæðum. Skuldabréfin sem um ræðir eru í tveimur flokkum og þeir með gjalddaga árin 2011 og 2012 og er ríkissjóður tilbúinn að kaupa bréf fyrir allt að 300 milljónir evra, jafnvirði rúmlega 47 milljarða króna.


 

Í tilkynningu frá Seðlabankanum kemur fram að Ríkissjóður Íslands býðst til að leysa til sín skuldabréf sem gefin voru út í evrum og eru með gjalddaga árin 2011 og 2012.


 

Spár Hagstofu Íslands og Seðlabanka Íslands um ca. 2,5% samdrátt í landsframleiðslu munu ekki ganga eftir heldur verður niðurstaðan mun betri eða að ekki verði samdráttur og hugsanlega jafnvel örlítil aukning á landsframleiðslu milli áranna 2009 og 2010.Þetta kom fram í máli Vilhjálms Egilssonar framkvæmdastjóra SA,, á morgunverðarfundi Samtaka Atvinnulífsins.


 

Ný stjórn kosin í Latabæ á aðalfundi í gær


 

Stjórnir lífeyrissjóðanna hafa tekið litlum breytingum frá árinu 2008 þrátt fyrir háværa kröfu um endurnýjun í stjórnum fjármálastofnana. Einungis tveir af þeim lífeyrissjóðum sem fara með 96% allra lífeyriseigna landsmanna hafa endurnýjað stjórnir sínar um meira en helming.


 

hefur hækkað um 1,8% frá upphafi árs eftir að hafa lítið breyst fyrstu mánuði ársins


 

Icelandair Group hefur nú aflað samtals 4 milljarða af reiðufé með sölu á nýju hlutafé á tveimur dög


 

Að sögn greiningar Íslandsbanka er augljóst að ferðamannastraumur er hafinn


 

Matsfyrirtækið Standard & Poor's hefur lækkað lánshæfiseinkunn Íbúðalánasjóðs vegna lækkandi eiginfjárstöðu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kauphöllinni og er lánshæfiseinkunn sjóðsins nú í svokölluðum ruslflokki. Lánshæfiseinkunn vegna langtímaskuldbindinga í íslenskum krónum lækkar í 'BB+' úr 'BBB'.


 

Hagstofan spáir því að samdráttur landsframleiðslu verði um 2,9% á þessu ári. Í nýútkominni þjóðhagsspá Hagstofunnar fyrir árin 2010-2015 er því spáð að hagvöxtur verði jákvæður strax á næsta ári og verði svo út spátímann. Hagvöxtur miðast við að stóriðjuframkvæmdir hefjist árið 2011 og að heimilin verði ekki fyrir frekari skakkaföllum.


 

Chevrolet Spark, sem reynsluekið var í síðasta bílaþætti Viðskiptablaðsins, er ódýrasti nýi bíllinn á Íslandi. Spark, sem frumsýndur var um þarsíðustu helgi, kostar 1.990.000 krónur og slær þar með út Fiat Panda sem kostar 2.180.000 kr.


 

Fulltrúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru komnir til Reykjavíkur til að ræða við stjórnvöld um þriðju endurskoðun á efnahagsáætlun Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Fulltrúar sjóðsins verða hér á landi til 28. júní næstkomandi.


 

Framtakssjóður Íslands, sem er í eigu stærstu lífeyrissjóða landsins, gerði í dag bindandi samning við Icelandair Group hf. þess efnis að Framtakssjóður Íslands muni fjárfesta í fyrirtækinu fyrir þrjá milljarða króna. Samningurinn er með hefðbundnum fyrirvara um niðurstöðu áreiðanleikakönnunar en gert er ráð fyrir að við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækisins verði skuldir þess lækkaðar um ríflega 10 milljarða króna. Það verður gert m.a. með yfirfærslu og sölu á tilteknum eignum sem eru ekki hluti af kjarnastarfsemi félagsins, eins og fram kom í tilkynningu til Kauphallarinnar þann 25. mars sl. Engar skuldir samstæðunnar verða afskrifaðar.


 

Helsta ástæða brottflutninga íslenskra ríkisborgara hefur verið nám erlendis. Frá árinu 1998 hafa oftast fleiri Íslendingar flust af landi brott en hingað komið. Hins vegar virðist nokkuð sterk fylgni á milli þess hvernig árar í efnahagsmálum og búferlaflutninga. Þegar hagvöxtur glæðist dregst fjöldi brottfluttra Íslendinga umfram aðflutta saman. Miklir brottflutningar síðasta árs benda til að fleiri fari nú til útlanda í öðrum tilgangi en til þess að sefa námsþorsta.


 

Að mati Viðskiptaráðs Íslands er ekkert að vanbúnaði að birta Fjárlagafrumvarp ársins 2011. Útgjaldarammar allra ráðuneyta og undirstofnana ættu að vera orðnir nokkuð skýrir og því hægt að birta og gefa almenningi, atvinnulífi og öðrum ráðrúm til að yfirfara þær tillögur sem komnar eru fram.


 

Viðskiptaráð Íslands telur að of mikil áhersla sé lögð á tekjuöflun í aðlögun ríkisfjármála. Tvær skýrslur hafa verið gefnar út af Viðskiptaráði á síðustu misserum þar sem bent er á aðrar tillögur um hvernig taka má á fjárlagahalla ríkissjóðs.


 

Fjárfestar reyndust áhugasamir um ríkisvíxlaútboð sem haldið var hjá Lánamálum ríkisins síðastliðinn föstudag. Þetta kemur fram í morgunkorni Íslandsbanka í dag. Alls 50 gild tilboð bárust í ríkisvíxlana sem boðnir voru út og nærri tveimur þriðju hlutum tilboðanna var tekið. Nafnvirði þeirra er um 20 milljarðar króna á 5,95% flötum vöxtum.


 

Heiða Kristín Helgadóttir, kosningastjóri Besta flokksins og verðandi aðstoðarmaður Jóns Gnarr borgarstjóra segir að upphaflega hafi menn verið með hugmyndir um að fara í samstarf við ákveðin fyrirtæki til að fjármagna kosningabaráttuna þar sem meðvitað væri keyrt yfir markið.


 

Þingmenn úr öllum stjórnmálaflokkum á Alþing óska þess að efnahags- og viðskiptaráðherra, Gylfi Magnússon, setji á laggirnar þriggja manna nefnd sem skrifi skýrslu um stöðu gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá hruninu í október 2008. Á formaður nefndarinnar að vera skipaður af norrænum seðlabanka en hinir tveir nefndarmennirnir tilnefndir af Seðlabanka Íslands.


 

Fimmtungur tekur ekki afstöðu ? 70% telja að fjármunum í umsóknarferlinu sé illa varið


 

Ellefu félög í eigu lykilstjórnenda í Glitni banka, sem fengu lán til hlutabréfakaupa í bankanum í maí 2008, töpuðu samtals 8,6 milljörðum króna árið 2008 samkvæmt ársreikningum félaganna. Hlutabréf í bankanum urðu verðlaus þegar Glitnir féll en eftir stóðu lánin sem höfðu hækkað verulega vegna gengislækkunar. Upphæðin er enn þá hærri ef horft er til allra félaga lykilstjórnenda, er fengu lánað, því nokkur þeirra hafa ekki enn þá skilað reikningum sínum inn til Ársreikningaskrár vegna ársins 2008.


 

Maritech selur hugbúnað til Tassal Ltd. í Ástralíu


 

Krafa um þriggja ára samfelldan hagnað


 

Spáð er að á næstu árum fari fleiri af landi brott en flytji til þess


 

Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir að samkeppni eigi að vera ástæða hagræðingar


 

Sveitarfélög reikna með að útgreiðslur séreignarsparnaðar skili þeim rúmlega 4 milljörðum króna til


 

Samband Garðyrkjubænda hefur sent tollstjóra bréf þar sem spurt er skýringa á innflutningi Blómavals. Garðyrkjubændur telja að fyrirtækið flytji inn blóm undir röngum tollflokki og fari þannig á svig við tollalögin. Tollaflokkurinn sem um ræðir er jafnan kallaður „túnþökuflokkur“ og ber ekki með sér gjald. Tollaflokkar blóma bera hins vegar með sér bæði prósentuálagningu og einingagjald. Bréfi til Tollstjóra hefur ekki verið svarað. Kristinn Einarsson, framkvæmdarstjóri Blómavals, segir að ekkert sé hæft í að fyrirtækið fari ekki eftir tollalögum og að innflutningur fyrirtækisins sé í samstarfi við tollayfirvöld. Hann segir skiljanlegt að samkeppnisaðilar Blómavals fari með slíkar sögur en Blómaval brjóti ekki lög og hafi aldrei gert.


 

Hallinn á rekstri hins opinbera nam 24 milljörðum króna á fyrsta fjórðungi ársins sem er óveruleg breyting frá sama tímabili í fyrra. Sem hlutfall af vergri landsframleiðslu minnkaði hallinn lítillega, úr 6,8% í 6,45%, að því er fram kemur í Hagtíðindum Hagstofu Íslands. Heildartekjur hins opinbera jukust um 9% á milli ára og fóru úr 154,6 milljörðum í 163,8 milljarða á verðlagi hvers árs en heildarútgjöld jukust minna eða um 5,4%. Rétt er að hafa í huga að vísitala neysluverðs hækkaði um liðlega 11% milli mars 2009 og mars 2010. Tekjuhalli sveitarfélaganna nam um einum milljarði króna á móti um 3,5 milljarða halla í fyrra sem skýrist af því að tekjur þeirra jukust um 4,6% á meðan útgjöldin stóðu því sem næst í stað.


 

Ætla má að Seðlabanki Íslands hafi selt lífeyrissjóðum íbúðabréf fyrir liðlega 30 milljarða að nafnv


 

Nítján af tuttugu stærstu lífeyrissjóðum landsins hafa haldið ársfund og sá tuttugasti mun halda ársfund fyrir lok mánaðarins. Jafnframt hafa þeir lagt fram ársreikning fyrir árið 2009. Þeir hafa því framfylgt ákvæðum laga um starfsemi lífeyrissjóða þar sem kveðið er á um að boða skuli til ársfundar fyrr lok júní ár hvert.  Í íslenska lífeyrissjóðskerfinu eiga allir sjóðfélagar rétt til fundarsetu á ársfundi. Þeir hafa þar umræðu og tillögurétt en atkvæðaréttur á ársfundi er í samræmi við samþykktir sérhvers lífeyrissjóðs. Á ársfundi er meðal annars gerð grein fyrir skýrslu stjórnar, ársreikningum, tryggingafræðilegum úttektum og fjárfestingarstefnu sjóðsins.


 

Vörður, sem er fjórða stærsta tryggingafélagið, hagnaðist um 181 milljón króna á síðasta ári samanborið við 883 milljóna króna tap árið áður. Eigin iðgjöld námu 3.225 milljónum króna sem var 29% vöxtur á milli ára og fjárfestingatekjur voru 485 milljónir króna. Tjónahlutfallið var um 88%. Miklar breytingar urðu á eignarhaldi og fjárhagslegum styrk Varðar á síðasta ári þegar Bank Nordic (Færeyjabanki) eignaðist ríflega helmingshlut í félaginu með 900 milljóna króna hlutafjárframlagi. Eiginfjárhlutfall félagsins fór úr því að vera sjö prósent í árslok 2008 upp í það að vera 22% um síðustu áramót. Svokallað gjaldþolshlutfall nam 1,72 í árslok samanborið við aðeins 0,14 árið áður.


 

Fjárhagsstaða Skeljungs eftir hrun bankakerfisins var afleit, neikvætt eigið fé upp á 1,8 milljarð


 

Á fundi Samtaka stofnfjáreigenda í Byr sparisjóði (SSB) í gær tók ný stjórn við taumunum. Hana skipa þau Guðjón Jónsson, Halldór Jónsson, Jóna Gróa Sigurðardóttir, Sveinn Margeirsson, Vilhjálmur Bjarnason og Þórður Magnússon.


 

Erlendar skuldir innlánastofnana í slitameðferð hafa töluverð áhrif á viðskiptajöfnuð sem var óhagstæður um 27 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2010 samanborið við 1 milljarðs króna afgang árið áður. Ef áhrif innlánastofnana í slitameðferð eru tekin frá þá væri jöfnuðurinn neikvæður 5 milljarða króna. Mismuninn má rekja til áætlaðra áfallinna vaxta af erlendum skuldum þeirra. Þetta kemur fram í bráðabirgðayfirliti sem Seðlabanki Íslands hefur tekið saman um greiðslujöfnuð við útlönd á fyrsta ársfjórðungi 2010 og um stöðu þjóðarbúsins í lok fjórðungsins. Í bráðabirgðayfirlitinu kemur auk þess fram að rúmlega 31 milljarðs króna afgangur var á vöruskiptum við útlönd og tæplega 4 milljarða halli á þjónustuviðskiptum.


 

Gjaldmiðlaskiptasamningur á milli Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Kína og viljayfirlýsing á milli Landsvirkjunar og tveggja kínverskra fyrirtækja eru ekki tengdir í huga Más Guðmundssonar seðlabankastjóra. Samningurinn á milli seðlabankanna, sem undirritaður var í gær, hefur verið í undirbúningi lengi, allt frá því fyrir hrun. Utanríkisviðskipti við Kína auk annarra viðskipta, t.d. vegna orkumála, hafa aukist á síðustu árum og getur nýundirritaður samningur mögulega greitt enn frekar fyrir viðskiptum. Á síðasta ári var andvirði innflutnings frá Kína um 22 milljarðar króna og útflutnings um 11 milljarðar króna. Már segir að samningurinn hafi ekki mikil áhrif á afnám gjaldeyrishafta en sé jákvætt innlegg.


 

Dómsmál sem varða gengistryggð bílalán hjá SP og Lýsingu  voru tekin fyrir í Hæstarétti 2. júní sl. Dóma er að vænta síðar í mánuðinum.


 

VBS fékk að starfa lengur en bankinn hafði geti til samkvæmt lögum


 

Ekki hefur farið fram sérstakt hæfismat á þeim sem skipaðir voru í skilanefndir bankanna haustið 2008 en þeir uppfylltu hins vegar ákvæði laga um fjármálafyrirtæki um hæfi stjórnar og  framkvæmdastjórna fjármálafyrirtækja.


 

Í hverjum einasta mánuði frá áramótum hefur verið slegið met í fjölda flugtíma hjá flugklúbbnum Geirfugli.


 

Lífeyrissjóðirnir hafa mikla möguleika að stórauka fjárfestingar í innlendum hlutabréfum, að sögn Sigþórs Jónssonar, forstöðumanns hjá sjóðastýringarfyrirtækinu Stefni.


 

Kaupfélag Suðurnesja tapaði 1,5 milljarði á SpKef


 

Jón Ásgeir Jóhannesson hefur skilað lista yfir eignir sínar til breskra dómstóla samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Tvisvar hefur verið leitað til dómstólsins til að fá listann afhentan en þau svör hafa fengist að eignalistinn er ekki opinbert skjal.


 

Kvótaeigendum, þeim aðilum sem eiga aflahludeild í kvótakerfinu, hefur fækkað um 85% frá árinu 1992. Þá réðu nálega 1.100 útgerðir yfir þorskkvóta í aflamarkskerfinu. Við upphaf núverandi fiskveiðiárs hafði handhöfum aflahlutdeilda í þorski hins vegar fækkað niður í 166.


 

Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja hafa aukist síðustu ár að mestu í takti við aðrar atvinnugreinar (að fjármálastarfsemi undanskilinni).  Stærsti hluti skulda er tilkominn vegna fjárfestinga fyrirtækja í aflaheimildum; við bein kaup þeirra eða vegna samruna fyrirtækja. Veiking krónunnar hefur einnig haft mikil áhrif. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri skýrslu Íslandsbanka um sjávarútveg á Íslandi.


 

Ólafur Ólafsson, fjárfestir og stærsti eigandi Samskipa, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann vill meðal annars koma á framfæri að hans hlutverk í kaupum Skeik Al-Thani í Kaupþingi var að vera milliliður í lánveitingum. Hann segist ekki hafa átt hlut að hlutabréfakaupunum sjálfum og aldrei hafi staðið til að hafa fjárhagslegan ávinning af viðskiptunum. Hann kveðst ekki hafa haft neina ástæðu til að leyna eignarhaldi sínu ef svo hefði verið.


 

Skuldabréfavísitala GAMMA:GBI lækkaði í dag 0,2% í 19,3 milljarða króna viðskiptum. Vísitalan GAMMAi:Verðtryggt lækkaði um 0,2% og GAMMAxi:Óverðtryggt lækkaði um 0,3%. Heildarvelta verðtryggðra bréfa var 4,15 milljarðar króna en óverðtryggðra 15,2 milljarðar.


 

Tryggingagjald er greitt vegna færri einstaklinga nú en á síðasta ársfjórðungi


 

Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar, telur 9-10% eiginfjárhlutfall of lágt


 

Landsvirkjun hefur undirrtað viljayfirlýsingu um samstarf á milli China International Water & Electric Corporation, CWE, annars vegar og Export-Import Bank of China, Exim Bank, hinsvegar.  Engar skuldbindingar af hálfu fyrirtækjanna þriggja felast í undirritun yfirlýsingarinnar en í henni kemur fram áhugi fyrrnefnda fyrirtækisins á að bjóða í framkvæmdir við Búðarhálsavirkjun sem og áhugi Landsvirkjunar á að fá tilboð frá fyrirtækinu. Viljayfirlýsing síðarnefnda fyrirtækisins felur í sér áhuga á að fjármagna hluta verksamninga sem CWE kann að vinna fyrir Landsvirkjun.


 

- hagnaður fjárfestingarinnar um 5,5 milljarðar


 

Samningaviðræður milli Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Kína um gjaldmiðlaskiptasamning hófust vorið 2008 þegar Davíð Oddsson var einn þriggja seðlabankastjóra og formaður bankastjórnar. Már Guðmundsson núverandi seðlabankastjóri sagði á fundi með blaðamönnum að samningurinn, sem kynntur var í morgun, ætti sér því langan aðdraganda.


 

„Það er mitt mat að þetta er mjög mikilvægt skref og ákveðin traustyfirlýsing," sagði Már á fundi með blaðamönnum í morgun þegar hann kynnti gjaldmiðlaskiptasamning milli seðlabanka Íslands og Kína. Hann lagði áherslu á að þetta hefði verið í þó nokkurn tíma í undirbúningi á vettvangi embættis forseta Íslands og forsætisráðherra.


 

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, tilkynnti í utanríkisráðuneytinu í morgun að gerður hefði verið gjaldeyrisskiptasamningur við Seðlabanka Kína að upphæð sem jafgildir 66 milljörðum íslenskra króna eða 3,5 milljörðum kínverskra júan. Samningurinn er til þriggja ára og hægt er að endurnýja hann. Már sagði að þessi samningur væri fyrst og fremst hugsaður til að greiða fyrir utanríkisviðskiptum milli landanna. Þannig munu Íslendingar geta átt viðskipti við Kína með krónur og Kínverjar við Íslendinga í júan. Þannig munu þau viðskipti ekki hafa áhrif á gjaldeyrisforða Seðlabankans.


 

Hallinn minni sem hlutfall af VLF


 

Alls var 487 leigusamningum þinglýst á höfuðborgarsvæðinu í maí á þessu ári,  sem er 12% fjölgun samninga frá því í apríl. Þá fjölgaði leigusamningum jafnframt á landinu öllu um 7,8% á milli mánaða í maí samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands.


 

Farþegafjöldi Flugfélags Íslands dregst þó verulega saman, hið sama gildir um fraktflug


 

Félag Jóns Ásgeirs fékk rúmlega 155 milljóna króna afslátt á 365 miðlum


 

Samkvæmt fréttatilkynningu frá Seðlabanka Íslands verður undirritaður samningur milli bankans og Seðlabanka Kína á morgun klukkan tíu mínútur yfir níu. Mun aðstoðarseðlabankastjóri Kína undirrita samninginn fyrir hönd síns banka en Már Guðmundsson fyrir hönd Seðlabanka Íslands.


 

Miðengi ehf., eignarhaldsfélag Íslandsbanka, hefur lokið sölu á tveimur eignahlutum í fyrirtækjum úr eignasafni sínu. Eignarhlutur Miðengis í Hafnarslóð ehf. var auglýstur til sölu þann 19. mars sl.


 

Eignarhlutur Miðengis ehf. í Steypustöðinni hefur verið tekinn úr opnu söluferli. Eignarhluturinn var auglýstur til sölu þann 24. nóvember sl.


 

Greining Íslandsbanka spáir því að peningastefnunefnd Seðlabankans muni lækka stýrivexti um 0,5 eða 0,75 próstentur á næsta vaxtaákvörðunardegi sem er þann 23. júní næstkomandi. Líklegra þykir að vaxtalækkunin verði 0,5%. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækka í 6,5% við slíka stýrivaxtabreytingu og vextir á lánum gegn veði til sjö daga verða 8%. Á síðasta fundi peningastefnunefndarinnar þann 5. maí síðast liðinn var ákveðið að lækka vexti um 0,5%. Þá vildu tveir af fimm nefndarmönnum taka stærra skref en gert var.


 

Stjórn Íbúðalánasjóðs hefur lagt það til við félags- og tryggingamálaráðherra að hækka vaxtaálag sjóðsins um 0,15 prósentur og hefur ráðherra fallist á þá tillögu. Álagið leggst á útlánavexti nýrra lána. Við breytingarnar verður vaxtaálag vegna rekstrar 0,40%, vegna útlánaáhættu 0,40% og vegna uppgreiðsluáhættu 0,50%.


 

Í Hagtíðindum Hagstofu Íslands segir að landsframleiðsla hafi aukist um 0,6% að raungildi á milli 4. ársfjórðungs 2009 og 1. ársfjórðungs 2010. Á sama tíma jukust þjóðarútgjöld um 1,3%, einkaneysla drógst saman um 0,6%, samneysla um 0,5% og fjárfesting drógst saman um 15,6%. Samdráttur í fjárfestingu skýrist að mestu leyti af kaupum á skipum og flugvélum á 4. ársfjórðungi síðasta árs.


 

Finnur Sveinbjörnsson lauk störfum fyrir Arion banka síðastliðinn þriðjudag. Þegar hann er spurður um hvað sé framundan hjá honum er svarið einfalt: Langþráð frí.


 

Samningar hafa tekist um að nýir eigendur eignist bílaleiguna ALP ehf. með yfirtöku skulda og kaupum á nýju hlutafé. Í tilkynningu frá Íslandsbanka segir að viðskiptin marki lokin á endurskipulagningu félagsins. Samningar eru gerðir með fyrirvara um endanlegt samþykki alþjóðlegu bílaleigufyrirtækjanna AVIS og Budget um tilfærslu á leyfi til nýrra eigenda.


 

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, segir að tryggingafélög standi frammi fyrir ýmsum áskorunum um þessar mundir. Fólk og fyrirtæki eru farin draga saman seglin vegna efnahagssamdráttarins og því eru minni iðgjöld í boði.


 

 Núverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Lúðvík Geirsson, mun gegna því embætti fram til júní 2012 samkvæmt samkomulagi milli Samfylkingarinnar og Vinstri grænna um stjórn bæjarins. Í júní 2012 mun oddviti Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, taka við embætti bæjarstjóra út kjörtímabilið. Lúðvík náði ekki kjöri sem bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í sveitastjórnarkosningunum í lok maí.


 

Greiðslur nýju bankanna til endurskoðunarfyrirtækja í fyrra eru aðeins þriðjungur þess sem skrifstofurnar þáðu alls frá bönkunum árið 2008. Samkvæmt síðustu ársreikningum bankanna námu þóknanir til endurskoðunarfyrirtækja tæpum 400 milljónum króna fyrir endurskoðun ársreikninga, yfirferð árshlutareikninga og aðra þjónustu árið 2009. Árið 2008 nam endurskoðunarkostnaður bankanna rúmum 1,2 milljörðum króna og 1.164 milljónum árið áður, samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.


 

Þess er enn beðið að mál Íslandsbanka gegn nokkrum stofnfjáreigendum í Byr sparisjóði, sem tóku lán hjá Glitni til þess að kaupa stofnfé í Byr, verði til lykta leitt.


 

Í Morgunkorni Íslandsbanka kemur fram að á mælikvarða hlutfallslegs verðlags hefur raungengi íslensku krónunnar hækkað sjö mánuði í röð. Frá fyrri mánuði nam hækkunin nú 3,8% og hefur raungengið ekki verið hærra síðan í mars 2009.


 

Sjóvá-Almennar líftryggingar hagnaðist um 634 milljónir


 

Stefnt er að því að leggja fram í haust frumvarp sem takmarkar eignarhald einkaaðila á íslenskum orkufyrirtækjum. Heimildir Viðskiptablaðsins herma að lögfræðingar vinni nú að því innan stjórnarráðsins að útfæra slíkt frumvarp. Tilgangur þess er að koma í veg fyrir að kanadíska orkufyrirtækið Magma Energy geti átt þann 98,5% hlut í HS Orku sem fyrirtækið hefur þegar keypt og að tryggja að opinberir aðilar eigi meirihlutann í öllum íslenskum orkufyrirtækjum.


 

Máli saksóknara efnahagsbrota gegn meintum brotum eigenda fyrirtækisins Aserta á gjaldeyrislögum vindur áfram. Mikið fór fyrir málinu þegar ákæra á hendur einstaklingunum var birt í lok janúar en lítið hefur spurst af því nýlega.


 

Efnahagsbrotadeild bresku lögreglunnar (SFO) er sögð rannsaka sérstaklega þátt Deutsche Bank í viðskiptafléttu Kaupþings og stórra viðskiptamanna bankans á skuldatryggingaafleiðum á árinu 2008. Þetta kemur fram á vefsíðu breska blaðsins The Guardian í kvöld. Auk Deutsche Bank eiga Kevin Stanford, Karen Millen og fyrrverandi forstjóri Katsouris Fresh Foods, Tony Yerolemou, aðild að málinu þótt minna sé gert úr þætti þeirra í umfjöllun Guardian. Bakkavör yfirtók Katsouris og því hefur forstjórinn fyrrverandi tengsl við Bakkavararbræður í gegnum þau viðskipti.


 

Tap Spalar ehf., sem rekur Hvalfjarðargöngin eftir skatta fyrir frá 1. október 2009 til 31. mars 2010 nam kr. 40,6 milljónir króna. Á sama tímabili í fyrra var tapið 233 milljónir króna. Viðsnúningurinn er því nokkur enda var gjaldskráin í Hvalfjarðargöngin hækkuð um 12,5% í byrjun febrúar síðastliðinn. Reikningsár Spalar er 1. október til 30. september ár hvert.


 

Á aðalfundum Stoða og TM fyrr á árinu nefndi Jón Sigurðsson, fráfarandi framkvæmdastjóri Stoða, það sem valkost að skrásetja TM í Kauphöll Íslands á nýjan leik. Stoðir, sem áður kallaðist FL Group, heldur utan um ríflega 99% hlut í TM sem er ein stærsta eign félagsins. Gæti undirbúningur fyrir skráningu TM hafist í lok ársins eða byrjun þess næsta þannig að félagið yrði skrásett á næsta ári.


 

klínísk rannsókn á náttúruvörunni SagaPro sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi


 

Finnur Sveinbjörnsson í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið


 

Vegagerðin segir að fjárveitingar séu aðeins 60-65% af áætlaðri þörf


 

Fyrirtækin sem slitastjórn Glitnis kallar "klíku Jóns Ásgeirs" styrktu Guðlaug Þór


 

Tilkynnt var um nýjan meirihluta við Æsufell 4 þar sem bróðir Jóns býr


 

Iceland Express flaug sína fyrstu áætlunarferð til New York á þriðjudaginn í þessari viku. Í tilkynningu segir að þar með sé í „fyrsta skipti komin samkeppni á flugleiðinni milli Íslands og New York.


 

heildarkröfur námu tæpum 1,2 milljörðum króna, en 145 milljónir greiddust upp í kröfur


 

Finnur Sveinbjörnsson, fráfarandi bankastjóri Arion banka, í ítarlegu viðtali við Viðskiptablaðið


 

Umferðin á 16 völdum talningarstöðum á hringveginum er 3,5 prósentum minni í maí 2010 en hún var í sama mánuði í fyrra. Umferðin fyrstu fimm mánuði ársins hefur dregist saman um svipað eða 3,3 prósent samkvæmt tölum Vegagerðarinnar.


 

Hluthafar sem áttu fyrir 51% í Skeljungi félagið að fullu


 

á að höfða til almennra ferðamanna segir framkvæmdastjóri Icelandair


 

- 35% markaðshlutdeild í iðgjöldum


 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 8.471 milljörðum króna í lok fyrsta ársfjórðungs 2010 og voru skuldir 14.365 milljarðar króna. Erlendar eignir í lok síðasta árs námu 8.300 milljörðum króna og voru skuldir þá 14.595 milljarðar. Hrein staða þjóðarbúsins var því neikvæð um 5.895 milljarða í lok fyrsta ársfjórðungs samanborið við 6.295 milljarða í lok síðasta árs. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Seðlabankanum um erlenda stöðu þjóðarbúsins.


 

Líftryggingafélög landsins standa mörg hver vel


 

Í frumvarpi til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög er lagt til að endurskoðunarfyrirtæki megi ekki endurskoða sama fjármálafyrirtæki og tryggingafélag  lengur en fimm ár. Í dag er sama endurskoðanda heimilt að starfa í sjö ár fyrir einingu tengda almannahagsmunum, þ.e. fjármálafyrirtæki sem er skilgreint sem lánastofnun, fyrirtæki sem eru skráð á verðbréfamarkað, lífeyrissjóðir og tryggingafélög. Skal hann þá taka sér frí a.m.k. í tvö ár samfellt. Það vekur því athygli að löggjafinn virðist einungis vilja herða á kröfum um starfshætti endurskoðenda gagnvart fjármálafyrirtækjum og tryggingafélögum.


 

Eigur Mark Holyoake áfram kyrrsettar


 

Rúmlega 28 þúsund erlendir ferðamenn fóru frá Keflavíkurflugvelli í maímánuði í ár en voru um 35 þúsund í fyrra. Ef með eru taldar brottfarir um 1300 erlendra gesta um Akureyrarflugvöll er fækkun gesta um 14,8% á milli ára. Rekja má fækkun ferðamanna til þeirrar röskvunar sem varð á flugsamgöngum vegna eldgossins í Eyjafjallajökli.


 

Verkfræðistofan Verkís semur um hönnun og ráðgjöf við vantsaflsvirkjun


 

Bankinn stóð afar illa löngu áður en hann var tekinn yfir og tekinn til slitameðferðar


 

umboðsaðilar geta ekki lengur einokað þjónustuna


 

Íslandsbanki er að ganga frá sölu á 49% hlut í Skeljungi til meirihlutaeigenda


 

Fjallað er um eiginfjárstöðu Íbúðalánasjóðs í Fjármálastöðugleika sem kom út í dag


 

Segir réttlætanlegt að fyrirtæki styrki þá sem hlynntir séu frjálsu atvinnulífi


 

Árni Páll Árnason lagði í kvöld fram frumvarp um lækkun höfuðstóls bílalána


 

Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur ætla að ganga frá málefnasamningi fyrripart næstu viku


 

borgarlegar vígslur hafa hins vegar aðeins einu sinni verið fleiri


 

skuldamálin víða í ólestri að því er fram kemur í könnun MMR


 

Landsbankinn, stærsta fjármálafyrirtæki landsins, uppfyllir nú kröfur FME um 16% lágmarkseiginfjárhlutfall (CAD) en í lok fyrsta ársfjórðungs nam hlutfallið 16,3%. Um áramótin var eiginfjárhlutfall bankans hins vegar 15,1% og höfðu stjórnendur bankans átt í viðræðum við Bankasýslu ríkisins um lausn mála. Um sama leyti var eiginfjárhlutfall Íslandsbanka 19,8% og Arion Banka 13,5%. Snemma í janúar lagði Kaupskil, stærsti hluthafinn í Arion, bankanum til víkjandi skuldabréf sem gerði það að verkum að Arion uppfyllti eiginfjárkröfur FME.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.