*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


september, 2010

 

Töluverður vaxtamunur á óverðtryggðum skuldabréfum á milli landa


 

Starfsfólk SP-Fjármögnunar hefur að undanförnu unnið við endurútreikning erlendra bílalána og kaupleigusamninga samkvæmt niðurstöðu Hæstaréttar sem kvað á um að lánin skyldu endurreiknuð miðað við almenna vexti Seðlabanka Íslands á hverjum tíma samkvæmt tilkynningu.


 

Beinn niðurskurður um 28 milljarða – skattahækkanir upp á 8 milljarða


 

Stjórn Sláturfélags Suðurlands (SS) hefur gert sátt við Samkeppniseftirlitið í framhaldi af rannsókn á samskiptum kjötbirgja við verslanir Bónus í eigu Haga hf.


 

Kristinn Már Gunnarsson kaupsýslumaður í Þýskalandi hefur keypt þriðjungshlut í Sportís ehf., framleiðanda Cintamani útivistarfatnaðarins. Kaup Kristins felast í hlutafjáraukningu sem ætlað er að styðja sókn Cintamani á markaði í Þýskalandi.


 

Eignarhaldsfélagið Farice ehf. og dótturfélag þess, Farice hf., vinna enn aðfjárhagslegri endurskipulagningu félaganna í samvinnu stærstu kröfuhafa þeirraog hluthafa. Allir aðilar að kyrrstöðusamningi í Eignarhaldsfélaginu Fariceehf. hafa samþykkt framlengingu þess samnings til 29. október n.k. að því er fram kemur í tilkynningu til Kauphallarinnar. Áður var frestur gefinn til 1. október.


 

Samtök atvinnulífsins leggja til að lög um skattlangingu smáfyrirtækja verði endurskoðuð. Ákvæðið sé ekki nægilega ígrundað og valdi fyrirtækjum réttaróvissu.


 

Nokkur munur er á vísitölum Fasteignaskrár og Hagstofunnar yfir verðbreytingar á húsnæði. Síðarnefnda stofnunin notast við grunngögn Fasteignaskrár. Tölur Fasteignaskrár benda til nokkuð meiri lækkunar húsnæðis en undirvísitala vísitölu neysluverðs Hagstofunnar sýnir.


 

Ríkisstjórnin kynnti í morgun helstu efnisatriði fjárlagafrumvarpsins, sem lagt verður fyrir Alþingi seinna í dag, fyrir fulltrúum fjárlaganefndar. Þar kemur fram stefna ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum næsta árs.


 

Fjárfestir fyrir 16 milljarða til að framleiða verðmætari vöru í álverinu


 

Vaxtagjöld ríkissjóðs jukust um 17,8 milljarða króna fyrstu sjö mánuði ársins samanborið við sama tíma í fyrra. Þetta er mesta breyting á einstökum fjárlagalið ríkissjóðs. Hins vegar kemur fram í greiðsluafkomu ríkissjóðs að greiðslurnar voru lægri en áætlanir gerður ráð fyrir.


 

Landsvirkjun brýtur ísinn


 

Pálmi Haraldsson aldrei átt samskipti við lykilvitni slitastjórnar


 

Pálmi Haraldsson telur ósannað að hann hafi brotið gegn lagareglum í viðskiptum sínum við Glitni. Þetta kemur fram í greinargerð Pálma vegna stefnu slitastjórnar Glitnis gegn honum og fleirum fyrir dómstóli í New York. „Aðalatriði þessa máls er að það er ósannað að Pálmi hafi brotið gegn lagareglum. Þar af leiðandi er útilokað að hann beri persónulega skaðabótaábyrgð á því að Glitnir hafi ekki fengið að fullu greitt lán bankans til FS38, stuttu fyrir bankahrunið sem hér varð."


 

Hagnaður Landsbankans á fyrri helming ársins 2010 nam 9,4 milljörðum króna samanborið við 14,3 milljarða króna allt árið í fyrra. Þar af nam hagnaður annars ársfjórðungs tæpum 1,1 milljarði króna.  Rekstrarárangur bankans var í raun enn betri, ef undan er skilin afkomutengd gjaldfærsla til gamla Landsbankans (LBI). Afkoma eftir skatta var þannig 15,4 milljarðar eða sem samsvarar 19,6% arðsemi eigin fjár.


 

Félag Jóns Ásgeirs vann að opnun lágvöruverslana í London


 

200 manns sækja ráðstefnu IGI


 

Skilanefnd Glitnis áætlar að selja 95% hlut sinn í Íslandsbanka á næstu fimm árum. Árni Tómasson, formaður skilanefndarinnar, segir að áætlunin miðist við að minnihluti eignarinnar verði seldur á árunum 2012-2013 og afgangurinn síðan á árinu 2015.


 

Kynntu upplýsingar um endurskipulagningu á fjárhag félagsins fyrir völdum fjárfestum


 

Yfirmenn í föllnu viðskiptabönkunum þremur, Glitni, Kaupþingi og Landsbankanum, hafa margir hverjir stefnt þrotabúum gömlu bankanna vegna ágreinings um laun. Málin eru mörg hver komin til kasta dómstóla.


 

Lögmenn sakborninga lögðu fram greinagerðir í Héraðsdómi Reykjavíkur


 

Bankastjóri Landsbankans í ítarlegu viðtali í Viðskiptablaðinu í dag


 

Hagvöxtur í Danmörku var 1,7% á öðrum ársfjórðungri.  Er það mun meiri vöxtur en sérfræðingar spáðu.  Þetta kemur fram á vef Börsen.


 

 Iceland Express (IE) fór úr því að tapa rúmum milljarði króna á árinu 2008 í það að græða um 590 milljónir króna á árinu 2009.


 

Í dag verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur mál sérstaks saksóknara gegn Jóni Þorsteini Jónssyni, fyrrverandi stjórnarformanns Byrs, Ragnari Z. Guðjónssyni, forstjóra Byrs, og Styrmi Þór Bragasyni, fyrrverandi forstjóra MP banka.


 

Fjölbreytt efni í Viðskiptablaðinu á morgun


 

Það er misskilningur að afnám gjaldeyrishafta hefjist á næstu vikum. Líklegast er að ekki verði hægt að kveða upp úr um heilsufar bankanna gagnvart afnámi hafta fyrr en undir lok nóvember.


 

Þriðja endurskoðun efnahagsáætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og íslenskra stjórnvalda hefur verið samþykkt. Framkvæmdarstjórn AGS tók málefni Íslands fyrir á fundi sínum í dag sem hófst kl 14.00 að íslenskum tíma.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,4% í dag í 15,1 milljarða króna viðskiptum.


 

Á árinu 2009 nam hagnaður Iceland Express 586,6 milljónum króna eftir skattar. Er það viðsnúningur frá fyrra ári en tap af rekstri félagsins á árinu 2008 var um einn milljarður króna. Segir í tilkynningu að olíuverð hafi ráðið þar mestu.


 

Þriðja endurskoðun efnahagsáætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og íslenskra stjórnvalda verður tekin fyrir á fundi framkvæmdarstjórnar AGS klukkan 14:00 í dag.


 

Landsvirkjun hefur náð samkomulagi við Orkuveitu Húsavíkur um kaup á 28,771% hlut Orkuveitu Húsavíkur í hlutafélaginu Þeistareykir ehf. Kaupverð er tæpar 14 milljónir bandaríkjadollara.


 

Eignir ýmissa lánafyrirtækja námu 1.128 milljörðum króna í lok ágúst og hækkuðu um 4,1 milljarð í mánuðinum.


 

Hömlur ehf., dótturfélag Landsbankans (NBI hf.) hefur falið Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans að annast sölu á öllu hlutafé í iðnfyrirtækinu Límtré Vírnet ehf.


 

Vísitala framleiðsluverð, sem mælir verð sem framleiðandi fær fyrir fullunna vöru sína, í ágúst 2010 var 184,9 stig og lækkaði um 0,9% frá júlí 2010. Vísitala framleiðsluverðs fyrir sjávarafurðir var 213,9 stig, sem er lækkun um 3,1% frá fyrri mánuði og vísitala fyrir stóriðju var 213,4 stig, lækkaði um 0,5%. Vísitalan fyrir matvæli lækkaði um 0,2% og vísitala fyrir annan iðnað hækkaði um 3,1% (0,4%). Þetta kemur fram í mælingu Hagstofu Íslands.


 

Arion banki hyggst óska eftir því við skiptastjóra að áframhaldandi rekstur Sigurplasts verði tryggður. Í fréttatilkynningu segir að þannig hefur bankinn fullan hug á að taka þátt í endurreisn fyrirtækisins,  tryggja  störf þeirra starfsmanna sem að framleiðslunni koma og áframhaldandi viðskipti viðskiptavina félagsins. „Ef skiptastjóri fellst á aðkomu Arion banka um endurreisn félagsins, hyggst Arion banki selja félagið í opnu söluferli síðar. Bankinn mun kynna nýja tilhögun á rekstri Sigurplasts nánar ef samkomulag næst við skiptastjóra félagsins," segir í tilkynningunni.


 

Stjórnendur VBS leituðu ekki eftir samþykki hjá fjármálaráðuneytinu um form- eða skilmálabreytingar á veittum lánum félagsins. Hvorki á lánum veittum til starfsmanna né til annara viðskiptamanna félagsins. Þetta kemur fram í svari fjármálaráðherra til Eyglóar Harðardóttur, þingmanns Framsóknarflokksins, sem lagt var fram á Alþingi í dag.


 

Mun ríkari ástæða að kæra Steingrím en Geir H. Haarde, segir formaður Heimdallar


 

Fyrrverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, hefur þegar fengið sér lögmann


 

Verðmæti eignasafns Kaupþings banka jókst um 119 milljarða króna að raunvirði á fyrri helmingi árs 2010. Er það hækkun um 15% frá áramótum. Þetta kemur fram í nýjum fjárhagsupplýsingum skilanefndar Kaupþings.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 1,2% í dag í 24,4 milljarða króna viðskiptum.


 

Lánshæfismatsfyrirtækið Moody‘s hefur hækkað lánshæfiseinkunn danska bankans FIH Erhvervsbank. Einkunnin er nú D en var áður D-. Í nýju mati Moody‘s segir að Baa3 langtímaskuldaeinkunn og P-3 skammtímaskuldaeinkunn FIH séu áfram til endurskoðunar með mögulega lækkun í huga.


 

Fjögurra vikna meðalvelta ekki verið hærri frá því í byrjun árs


 

Hagnaður Virðingar hf. nam rúmlega 48,1 milljón króna á fyrri helmingi árs. Á sama tímabili í fyrra nam tap félagsins tæplega 21 milljón króna.


 

Eignir verðbréfa- og fjárfestingarsjóða námu 284,8 milljörðum króna í lok ágúst og hækkuðu um 11 milljarða á  milli mánaða eða um 4%.


 

Íslensk knattspyrnufélög berjast ekki eingöngu um að sigra bikar- og íslandsmeistaratitla því fjögur efstu liðin fá þátttökurétt í evrópukeppnum. Nokkuð háar fjárhæðir fást fyrir árangurinn en sömu sögu er ekki að segja af íslenskum félagsliðum í handbolta og körfubolta.


 
Innlent
28. september 2010

Verðbólgan mælist 3,7%

Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 3,7% á síðastliðnum tólf mánuðum. Án húsnæðis mælist vísitalan um 4,9%.


 

Heildargreiðsla frá mars 2009 fram á mitt ár 2012 verður rúmir 40 milljarðar


 

Ein níumenninganna kjörin formaður Vinstri grænna í Reykjavík


 

Spákaupmenn á skuldabréfamarkaði hafa haft mikil áhrif til hækkunar á verði skuldabréfa undanfarin misseri. Í Markaðsfréttum Íslenskra verðbréfa segir að há verðlagning ásamt skuldsettri fjármögnun skýri eflaust stærstan hluta af þeim öfgakenndu viðbrögðum sem áttu sér stað, en miklar verðsveifur hafa verið á skuldabréfamarkaði í kjölfar stýrivaxtalækkunar sl. miðvikudag.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 1,2% í dag í 20,3 milljarða króna viðskiptum.


 

Þann 22. september voru opnuð tilboð í hlutafé Eignarhaldsfélagsins Smáralindar ehf. sem verið hefur í opnu söluferli frá því í apríl sl. 


 

Í fréttatilkynningu frá Högum vegna sáttar sem félagið hefur gert við Samkeppniseftirlitið segir að fyrirkomulagið sem Samkeppniseftirlitið setti út á, og varðar lög, hafi tíðkast í langan tíma, a.m.k. frá sjöunda áratug síðustu aldar. Það sé niðurstaða stjórnar Haga að ganga til sátta við eftirlitið og gera breytingar á fyrirkomulaginu.


 

Samkeppniseftirlitið hefur gert sátt við Haga en samkeppniseftirlitið hefur haft til rannsóknar hvort verslanir Bónus, sem er í eigu Haga, og átta önnur kjötvinnslufyrirtæki hafi brotið gegn 10. grein samkeppnislaga. Meint brot snýr að tvíhliða samningum eða samstillum aðgerðum í tengslum við smásöluverðlagningu á kjöti og unnum kjötvörum sem kjötvinnslurnar hafa verðmerkt fyrir Haga. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Samkeppniseftirlitinu.


 

Viðtal við Þórð Friðjónsson, forstjóra Kauphallarinnar, í Viðskiptablaðinu


Ekki neinar uppsagnir vera fyrirhugaðar í tengslum við fundinn


Deutsche Bank heldur áfram að aðstoða við fjármögnun fyrirtækisins.


 

Næstkomandi laugardag verður haldinn starfsmannafundur í Arion banka þar sem starfsmönnum verða kynntar fyrirhugaðar breytingar á uppbyggingu og stefnu bankans.


 

Landsvirkjun hefur samið um stækkun á fyrri skuldabréfaútgáfu úr 100 í 150 milljónir Bandaríkjadollara.


 

Viðtal við Þórð Friðjónsson, forstjóra Kauphallarinnar, í Viðskiptablaðinu


 

Spá 0,3% verðbólgu í september


Einhver misnotkun á viðskiptum með aflandskrónur segir Már Guðmundsson seðlabankastjóri


 

Marner Jacobsen og Bjarni Olsen hafa látið af störfum bankastjóra Eik banka. Bogi Bendtsen hefur tekið við starfinu tímabundið.  Þá hefur Frithleif Olsen sagt sig frá stjórnarformennsku. Nýr stjórnarformaður er Tórmund A. Joensen og Odd Bjellvag hefur tekið sæti í stjórninni. Eik banki á nú í viðræðum við danska fjármálaeftirlitið um lausn mála en nauðsynlegt þykir að bankinn auki greiðsluþol.


 

SAS hins vegar með flest flugsæti í boði


 

Um 20% Íslendinga eru offeitir (e. obese) samkvæmt nýrri skýrslu OECD. Það er yfir meðaltali 33 ríkustu OECD ríkjanna en einn af hverjum sex íbúum þjóðanna glíma við offitu.


 

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Arion banka, segir augljóst hvers vegna fjárfestar hafi stundað hér vaxtamunaviðskipti fyrir hrun. „Þessi tegund fjárfesta leitar í hagkerfi þar sem vaxtamun er að finna,“ segir hann.


 

Draga þarf úr réttindum ef raunávöxtun næst ekki


 

Umræður um landsdóm og ráðherraábyrgð hafa tekið allan tíma þingheims síðastliðna viku


 
Innlent
26. september 2010

Kaupmáttur dregst saman

Laun á vinnumarkaði stóðu í stað á milli mánaða í ágúst samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar. Vísitalan stendur nú í 379,5 stigum.


 

Stjórn FME sagði Ingólf Guðmundsson ekki hæfan til þess að gegna stöðu framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs Verkfræðinga. Aukaaðalfundur verður haldinn 27. september.


 
Innlent
25. september 2010

Salan nam 32 milljörðum

Heildarsala skuldabréfa í verðbréfaútboðum í ágúst nam 31,827 milljörðum króna á söluverði. Í júlí nam heildarsala 18,051 milljarði króna.


 

Viðræður milli ríkis og slitastjórnar um að klára slit á Byr á næstu vikum


 

Framleiðsluvörur Myllunnar munu hækka um 8,1% þann 1. október næstkomandi. Fyrirtækið segir ástæðuna vera þá að heimsmarkaðsverð á hráefni hafi hækkað mikið að undanförnu auk þess sem hækkun á gjaldskrá Orkuveitu Reykjavíkur, sem tekur gildi um komandi mánaðamót, hefur áhrif á rekstrarkostnað Myllunnar.


 
Innlent
25. september 2010

Enn óvissa um vexti

Enn er óvissa um hvernig farið verður með vexti á gengistryggðum bíla- og húsnæðislánum þrátt fyrir dóm Hæstaréttar. Þótt miða skuli við lægstu óverðtryggðu vexti seðlabankans, samkvæmt dómi Hæstaréttar, hefur ekki verið leyst úr öllum álitamálum hvað þetta varðar.


 

Tryggingafélagið VÍS hefur tapað meira en 200 milljónum á fjár festingu sinni í færeyska sjávarútvegsfyrirtækinu Faroe Seafood, að því er Guðmundur Örn Gunnarsson, for-stjóri VÍS, segir. Félagið á nú í rekstrarvandræðum og hefur átt í samningum við kröfuhafa sína undanfarin misseri.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 1% í dag í 23,4 milljarða króna viðskiptum.


 
Innlent
24. september 2010

Rannsaka markaðsmisnotkun

Rannsókn á meintri markaðsmisnotkun á skuldabréfamarkaði á föstudag í síðustu viku er enn til skoðunar hjá Kauphöllinni.


 

Verð á únsú  af gulli fór yfir 1.300 dali í fyrsta sinn í London.  Ástæðuna má rekja til veikjingar bandaríkjadals og áhættufælni almennt í hagkerfum heimsins.


 
Innlent
24. september 2010

Dráttarvextir lækka

Seðlabanki Íslands birtir mánaðarlega tilkynningu um dráttarvexti og vexti af peningakröfum. Frá og með 1. október 2010 verða vextir sem hér segir:   


 

Seðlabanki Íslands hefði tapað veði sínu í hinum danska FIH ef ekki hefði verið gengið frá sölu hans um síðustu helgi. Dönsk yfirvöld höfðu tilkynnt að hlutafé yrði fært niður að öllu leyti og FIH yfirtekinn ef það gerðist ekki.


 

Segja ekkert sýna fram á annað en að menn hafi sinnt málum eftir bestu vitund


 

Segir rétt að draga Gylfa, Jóhönnu og Steingrím líka fyrir Landsdóm


 

Sendinefnd frá Kúrdistan er stödd hér á landi og hefur á síðustu dögum átt í viðræðum og kynnt sér starfsemi ýmissa íslenskra fyrirtækja. Má þar nefna Sláturfélag Suðurlands, lyfjafyrirtæki, auk þess að heimsækja verkfræðistofur. Kúrdísku fjárfestarnir eru á landinu fyrir tilstuðlan Arann T. Karim, tæknifræðings hjá ISOR.


 

Einar Ólafsson, fyrrverandi stjórnarmaður í FL Group, segir að hann hafi ekki verið á stjórnarfundi þann 21. október 2005 líkt og hann hélt fram í Viðskiptablaðinu sl. fimmtudag. Sú frásögn hafi verið byggð á misminni og áttu þeir atburðir sér stað deginum áður, á stjórnarfundi FL Group þann 20. október.


 
Innlent
24. september 2010

Jón Ásgeir sagði ósatt

Varnargrein Jóns Ásgeirs í NY sýnir að hann sagði fréttastofu Vísis ósatt í mars sl.


 

fjármálaráðherra boðar verulegan samdrátt í ríkisútgjöldum í nýjum fjárlögum


 

Hæstiréttur vísaði í gær skattamáli á hendur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, Kristínu Jóhannesdóttur og Tryggva Jónssyni og Fjárfestingarfélaginu Gaumi til héraðsdóms að nýju til efnismeðferðar.  Héraðsdómur hafði áður vísað frá hluta málsins en saksóknari kærði frávísunina til Hæstaréttar.


 

segir grunnjöfnun ríkisútgjalda að stærstum hluta náð með útgjaldalækkun


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA, GBI, hækkaði um 0,3% í dag en velta með skuldabréf nam rúmum 30 milljörðum króna.


 

segir reglur um arðgreiðslum úr einkahlutafélögum valda miklum vandræðum


 

hörð gagnrýni á skattastefnu ríkisstjórnarinnar á fundi SA og VÍ í morgun


 

Gunnar Sturluson, framkvæmdarstjóri Logos lögmannsstofu, segir að frétt sem birtist í Viðskiptablaðinu í dag sé byggð á misminni stjórnarmannsins Einars Ólafssonar og eigi því ekki við nein rök að styðjast.


 

Einar Ólafsson, fyrrum stjórnarmaður í FL Group, segir að hann hafi verið skráður forfallaður á stjórnarfundi félagsins þann 21. október [föstudagur] án þess að hann hafi boðað fjarvist. Hann hafi ekki verið boðaður á fundinn.


 

Félag í eigu Heimis V. Haraldssonar, skilanefndarmanns í Glitni, fékk afskrifaðan tæpan hálfan milljarð frá Landsbankanum í upphafi þessa árs.


 

Rekstrarhagnaður Reykjavíkurborgar fyrir fjármagnsliði (EBITDA) nam 2.327 milljónum króna á fyrri helmingi árs. Fjármagnsliðir voru jákvæðir um 2.149 milljónir króna en gert var ráð fyrir að þeir yrðu neikvæðir um 2.367 milljónir króna. Heildarniðurstaða var því jákvæð um 3.070 milljónir króna.


 

Ávöxtun yfir mánaðartímabil á skuldabréfamarkaði þurrkaðist nánast öll út í miklum lækkunum í gær. Nam lækkunin 5,4%.


 

Forsvarsmenn Nýherja eru þessa dagana að leita fyrir sér með nýtt hlutafé.


 

Eitt stærsta rekstrarráðgjafarfyrirtæki landsins komið í þrot


 

Fjölbreytt efni í Viðskiptablaðinu á morgun


 

Rökstuðningur peningastefnunefndar fyrir 75 punkta lækkun stýrivaxta var töluvert frábrugðin því sem almennt var búist við. Gríðarlegur söluþrýstingur skapaðist á skuldabréfamarkaði eftir kynningarfund bankans klukkan 11 í morgun.


 

dómurinn gengur þvert gegn markmið laga um greiðsluaðlögun


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 5,4% í dag í 36,5 milljarða króna viðskiptum. Er það enn eitt veltumetið í mánuðinum.


 

Ávöxtunarkrafa skuldabréfa á innlendum markaði hefur hækkað mikið í dag og velta að sama skapi verið mikil.


 

Stofnunin hóf í dag formlega rannsókn á því hvort um ríkisstyrk hafi verið að ræða


 

Landsbankinn hefur eignast allt hlutafé í verktakafyrirtækinu Björgun ehf. sem var í eigu Renewable Energy Resources ehf. (RER) dótturfyrirtækis Atorku Group hf.. Í fréttatilkynningu kemur fram að  í tengslum við skuldauppgjör RER hefur bankinn leyst til sín þau veð sem bankinn átti í eigum félagsins.


 

Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, segist hafa spáð sterkari atvinnufjárfestingu en efni stóðu til í síðustu þjóðhagsspá Seðlabankans. Sú spá hefði byggst á tölum um innflutning á fjárfestingavörum, sem síðan birtist sem fjárfesting í hagkerfinu. „Síðan kemur í ljós að það var fyrirtæki sem misskráði þessar upplýsingar til Hagstofunnar. Þetta er ekki eins og við héldum," sagði Þórarinn á vaxtaákvörðunarfundi Seðlabankans í dag.


 

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, segir að skýrsla um framkvæmd peningastefnunnar að loknu samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn komi út í næsta mánuði. Þar verður farið yfir þá kosti sem Ísland stendur frammi fyrir. BODY { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } P { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } DIV { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } TD { FONT-FAMILY:Tahoma; FONT-SIZE:10pt } „Við erum smá að færast af þessu gengismarkmiði," sagði Már. Spurningin væri hvað tæki við. Verður farið aftur á einhvers konar verðbólgumarkmið og hvað verður þá öðruvísi en áður og hvað annað þarf líka að koma til.


 

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, sagði á vaxtaákvörðunarfundi í morgun að Seðlabankinn teldi hættu á að 400 milljarðar króna leiti út verði gjaldeyrishöftunum aflétt. "Það er ekki þar með sagt að þetta fari út í einni bunu þegar höftum er lyft," sagði Már. Þetta væri spurning hvernig þessi skref yrðu stigin.


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands telur að eitthvert svigrúm sé enn til staðar til áframhaldandi slökunar peningalegs aðhalds haldist gengi krónunnar stöðugt eða styrkist og hjaðni verðbólga eins og spáð er. „Áætlanir um afnám hafta á fjármagnshreyfingar skapa hins vegar óvissu um hversu mikið svigrúmið er til skemmri tíma," sagði Már Guðmundsson á fundi Seðlabanka Íslands klukkan 11 þegar hann las upp úr yfirlýsingu peningastefnunefndar á vaxtaákvörðunarfundi.


 

Framtakssjóðurinn gerir ráð fyrir að bjóða öðrum langtíma fjárfestum að kaupa allt að 35% hlut í Icelandic Group á næstu mánuðum. Að mati Framtakssjóðsins mun samstarf við langtíma fagfjárfesta með áhuga og áherslu á sjávarafurðir auðvelda kauphallarskráningu félagsins og skapa því tryggari framtíð.


 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,75 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækka í 4,75% og hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í 6,0%. Vextir á lánum gegn veði til sjö daga lækka í 6,25% og daglánavextir í 7,75%.


 

Þingflokkur Vinstri grænna samþykkti á fundi sínum í dag yfirlýsingu þar sem minnt er á að þverpólitísk samstaða hefði verið um störf rannsóknarnefndar Alþingis og þingmannanefndar sem tæki við niðurstöðum úr skýrslu RNA.


 

ákveðið að arðgreiðslur frá fyrirtækinu falli tímabundið niður


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,8% í dag í 24,9 milljarða króna viðskiptum.


 

var einungis hugsað fyrir erlendan markað segir forstjóri


 

Orri Hauksson, nýráðinn framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins starfaði fyrir um áratug sem aðstoðarmaður Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra.


 

Væntanlega lækkar Seðlabankinn stýrivexti um 100 punkta á morgun. Ólíklegt er að Peningastefnunefnd breyti takti stýrivaxtalækkana á hverjum stýrivaxtafundi og lækki um 150 punkta.


 

Landsvirkjun og Alcan á Íslandi hf. hafa uppfyllt eða fallið frá fyrirvörum við samning um raforkusölu til álversins í Straumsvík.


 
Innlent
21. september 2010

Árskortin rjúka út

Árskort á leiksýningar og tónleika hafa aldrei selst betur


 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur veitt ALM Fjármálaráðgjöf hf. starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.


 

Eftir að Árni Þór Sigurðsson, þingmaður Vinstri grænna, hafði farið í andsvör við ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra á Alþingi í gær sagðist hann ekki nenna þessu og ætla heim. Þá hafði Jóhanna sett fram efasemdir um málsmeðferð þingmannanefndarinnar sem leggur til að fjórir fyrrum ráðherrar verði ákærðir fyrir landsdómi.


 

,,Þetta er bein erlend fjárfesting eins og hún gerist best og gott dæmi um það hvernig íslensk sprotafyrirtæki geta vaxið og dafnað frá því að vera lítil hugmynd og upp í að vera arðbær félög og vænlegur fjárfestingarkostur fyrir alþjóðleg fyrirtæki,“ er haft eftir Helgu Valfells , framkvæmdastjóra Nýsköpunarsjóðs Atvinnulífsins, í fréttatilkynningu þar sem sagt er frá kaupum banadaríska fyrirtækisins Teledyne Technologies á nýsköpunarfyrirtækinu Hafmynd.


 

Segir Samtök iðnaðarins sinna minni iðnfyrirtækjum vel


 

Helstu hlutabréfavísitölur hækkuðu á Wall Street og í Evrópu. 


 

Markaðsvelta á skuldabréfamarkaði nam 31,4 milljörðum króna í dag sem er veltumesti dagur ársins. Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI lækkaði um 1,8%.


 

Ólafur Kristinsson, héraðsdómslögmaður og fyrrverandi hluthafi í Landsbanka Íslands (LÍ) skrifar grein í nýjasta tölublaði Viðskiptablaðsins þar sem hann spyr hvort Björgólfur Thor hafi blekkt hluthafa og kröfuhafa LÍ. Í greininni segir Ólafur að margt bendi til að svo hafi verið.


 

Orri Hauksson, nýráðinn framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, starfaði fyrir um áratug sem aðstoðarmaður Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra, og síðar meir starfaði hann með Björgólfi Thor Björgólfssyni athafnamanni.


 

Ásgeir Daníelsson segir að háir vextir hérlendis hafi ekki valdið sterku gengi


 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru fluttir inn 2.444 bílar til júlíloka 2010 á móti 2.002 bílum á sama tímabili 2009. Hefur innflutningur á fólksbílum því aukist um 442 bíla á fyrstu sjö mánuðum þessa árs miðað við sama tímabil 2009. Er þetta samt miklu minni innflutningur en 2008 þegar fluttir voru inn 8.899 fólksbílar á þessu tímabili og 11.227 árið 2007. Nýskráningar á nýjum og notuðum bílum hjá Umferðastofu haldast nokkuð í hendur við innflutninginn. Þannig voru 2.410 fólksbílar settir á skrá á fyrstu sjö mánuðum þess árs en 2.455 í fyrra og 10.433 á sama tíma árið 2007.


 

Ungir sjálfstæðismenn telja að rekstur Orkuveitunnar sl. rúman áratug sanni það sem ungir sjálfstæðismenn hafa áður sagt; samkeppnis- og áhætturekstur er betur kominn í höndum einkaaðila en stjórnmálamanna, sem horfa í besta falli 4 ár fram í tímann.


 

Afstaða Samtaka iðnaðarins (SI) til Evrópumála hefur verið öllum ljós og samtökin hafa um árabil beitt sér af miklum krafti fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið.


 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir að niðurstaðan á sölu danska bankans FIH sé ágæt miðað við aðstæður. Í gær náðist samkomulag við hóp fjárfesta sem samanstendur af dönsku lífeyrissjóðunum ATP og PFA, sænska tryggingafyrirtækinu Folksam og fyrirtækinu CPDyvig. Þeir kaupa nú hlut Seðlabankans í FIH.


 

Fjöldi fyrrverandi starfsmanna Glitnis hefur samþykkt að bera vitni í málaferlunum í New Y


 

heimildarmaður segir kristna menn ekki geta liðið slátrun undir bænalestri múslima


 

Stærsti íþróttaviðburður heims verður næst haldinn í London 2012


 

Rannsókn Fjármálaeftirlitsins (FME) á umfangsmiklu máli sem varðar peningamarkaðssjóði er á lokastigi, samkvæmt upplyìsingum frá stofnuninni.


 

Að sögn Sigrúnar Rögnu Ólafsdóttur, fjármálastjóra Íslandsbanka, skýrist 5,7% vaxtamunur bankans á fyrri árshelmingi meðal annars af háu eigin fjár. Eiginfjárhlutfall bankans var 21,5% í lok júní.


 

Innflutningur á dagblaðapappír heldur enn áfram að dragast saman samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Fyrstu sjö mánuði ársins 2010 var hann 2.966 tonn á móti 4.957 tonnum á sama tímabili 2009. Nærri helmingi minni innflutningur var í júlí en í sama mánuði í fyrra eða 515 tonn á móti 959 tonnum. Til samanburðar voru flutt inn 9,937 tonn af dagblaðapappír fyrstu sjö mánuðina á metárinu 2007. Endurspeglar þetta m.a. samdrátt á auglýsingamarkaði og tölur um samdrátt í verslun og vekur ekki beint vonir um að viðsnúningur sé hafinn í efnahagslífinu.


 

Sund átti að auka trúverðugleika og fá þóknun fyrir að halda á hlutEignarhaldsfélagið Sund ehf., sem er í eigu ekkju og stjúpbarna Óla Kr. Sigurðssonar sem oftast var kenndur við Olís, kom inn í NTH-viðskiptafléttuna í lok árs 2006. Félaginu hefur á undanförnum árum aðallega verið stýrt af Jóni Kristjánssyni, stjúpsyni Óla, og Páli Þór Magnússyni sem er giftur Gabríellu, systur Jóns.


 

FL Group, sem þá hafði tekið upp nafnið Stoðir,  óskaði eftir greiðslustöðvun sama dag og íslenska ríkið þjóðnýtti Glitni, þann 29. september 2008, en stór eignarhluti í Glitni var stærsta eign félagsins. Stoðir/FL Group tapaði samtals um 351 milljarði króna á árinu 2008.


 

Samkvæmt greiningu IFS gæti verðmæti eiginfjár Haga verið rúmir 14 milljarðar króna samkvæmt ársreikningi rekstrarárs 2009/10.


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu dróst lítillega saman á milli vikna í vikunni, en þar síðasta vika var sú veltumesta á þessu ári.


 

fasteignamarkaður Frosinn og í fjötrum segir fasteignasali


 

M21 ehf. fékk 2,9 milljarða króna kúlulán


 

GBI hefur hækkað um 8% á einum mánuði


 

Búið að leysa verulegan hluta af endurfjármögnunarþörf fyrirtækisins fyrir árin 2012 og 2013


 

Stærsti hlutur landsmanna vill málshöfðun á hendur fjórum fyrrv. ráðherrum


 

var dótturfélag BM Vallár sem var úrskurðað gjaldþrota í maí


 

um helmingur forgangskrafna fengust greiddar eða um 3 milljónir króna


 

Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir því að peningastefnunefnd Seðlabankans ákveði að lækka stýrivexti bankans um 1 prósentustig á næsta vaxtaákvörðunardegi, þann 22. september næstkomandi.


 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu mældist 302,8 stig í ágúst sl. og stóð þannig í stað á milli mánaða samkvæmt tölum frá Fasteignaskrá Íslands


 

Danskir fjölmiðlar greina frá því að FIH verði seldur á um 500 milljónir evra


 

Raunhækkun á skatttekjum áætluð tæpir sex milljarðar króna á árinu 2010


 

Innflutningur á bensíni hefur dregist saman um 10 þúsund tonn á fyrstu 7 mánuðum ársins samkvæmt tölum Hagstofu Íslands og um rúm 62 þúsund tonn á gasolíu.


 

Dómar Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggðra bílalána og vaxtakjör þeirra hafara áhrif á stöðu SP-Fjármögnunar, dótturfélag Landsbankans. Í tilkynningu frá bankanum segir að hann muni styðja SP-Fjármögnun þannig að staða viðskiptavina verði trygg.


 

Árni Páll Árnason efnahags- og viðskiptaráðherra mun leggja fram frumvarp sem felur í sér að öll gengistryggð bílalán verði ólögmæt, óháð efni samninga. Lánin verða færð yfir í íslenskar krónur og endurreiknast á vöxtum Seðlabankans. „Það fordæmi sem skapað var í dag gildir þá um alla bílalánasamninga með gengisviðmiðun óháð því hvernig orðalag þeirra nákvæmlega er," sagði Árni Páll á blaðamannafundi í dag.


 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms í gengislánamálinu


 

samtakanna að sanna tilvistargrundvöll sinn, segir Orri Hauksson nýráðinn framkvæmdastjóri


 

Borgarráð samþykkti í morgun tillögu meirihlutaflokkanna um að Reykjavíkurborg falli frá kröfu um að Orkuveitan greiði út arð. Segir í tilkynningu að svo verði þar til unnið hafi verið úr bráðavanda fyrirtækisins.


 

Frestur fjármálafyrirtækja til að skila árshlutareikningum fyrri hluta árs hefur verið framlengdur um einn mánuð. Samkvæmt lögum hafa fjármálafyrirtæki tvo mánuði til að skila árshlutareikningum eftir að tímabili lýkur.


 

Var aldrei talin örugg fyrir Herjólf yfir vetrartímann


 

 Skilanefnd Glitnis hefur haft til skoðunar síðustu vikur að nýta forkaupsrétt, sem er í samþykktum félagsins, á hlut í Sjóvá sem hefur verið til sölumeðferðar undanfarin misseri, samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins.


 
Innlent
16. september 2010

Hekla boðin til sölu

Ákveðið hefur verið að bjóða til sölu allt hlutafé í bifreiðaumboðinu Heklu, en fyrirtækið er í eigu Arion banka. Verður fjárfestum, sem uppfylla skilyrði þátttöku, gefinn kostur á að fá upplýsingar um félagið og gera tilboð í kjölfarið.


 

Bretar og Hollendingar hafa boðið íslenskum stjórnvöldum að leggja fram nýjan samning


 

Hagnaður Arion banka samkvæmt árshlutareikningi fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2010 nam 7,9 milljörðum króna eftir skatta. Arðsemi eiginfjár á tímabilinu var 17,7% á ársgrundvelli.


 

Heildareignir tryggingarfélaganna námu 135 milljörðum króna í lok júlí og lækkuðu um 1,9 milljarða á milli mánaða.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI lækkaði um 0,2% í dag í 10,4 milljarða króna viðskiptum.


 

Þriðja endurskoður efnahagsáætlunar Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) verður tekin fyrir í framkvæmdarstjórn AGS þann 29. september næstkomandi.


 

Samkvæmt upplýsingum sem Fjármálaeftirlitið hafði aflað frá viðskiptabönkunum voru brúttó kröfur þeirra á Lehman Brothers og tengda aðila samtals 182,6 milljónir evra eða sem samsvarar 1,8% af heildareiginfjárgrunni bankanna.


 

Reykjaneshöfn er í vanskilum með gjalddaga 1. maí sl. vegna greiðslu afborgana og vaxta af skuldabréfaflokki nr. RNH08.


 

Segir ekkert annað standa til að en að endurgreiða lánið


 

Hrein raunávöxtun lífeyrissjóðanna, það er ávöxtun umfram verðbólgu, var 0,34% á síðasta ári samanborið við -21,96% raunávöxtun á árinu 2008. Fjármálaeftirlitið hefur gefið út skýrslu um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2009.


 

Segist hafa hætt í vinsemd hjá Kaupþingi – varð ekki vör við neitt ólöglegt í starfi bankans


 

Ásgeir Daníelsson, forstöðumaður rannsóknar- og spádeildar á hagfræðisviði Seðlabankans, sagði á málstofu um peningastefnu Seðlabankans í aðdraganda hrunsins að áróðursherferð sem farið var í á árinu 2006 hafi haft lítið að segja um styrkingu krónunnar í kjölfarið.


 

Segir kvennavinkillinn um Auði Capital misskilinn – vildu slá annan tón


 

einkaneysla nemur 900 þús.kr. á viku – segir stefnu Glitnis reynast stressvaldandi og dýra


 

hlutdeild 10-11 í matvöruveltu Haga er tæp 7% - ekki bankans að reka verslun segir bankastjóri Arion


 

vildi tryggja sig ef til andláts eiginkonu sinnar kæmi – annarri íbúðinni verður skilað til Landsban


 

Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra, hefur snúið út úr neikvæðum upplýsingum Hagstofunnar á fyrri helmingi þessa árs með því að segja að allt bendi til þess að hagtölur á þriðja og fjórða ársfjórðungi verði mun hagstæðari – víst væri landið að rísa. Við þeirri staðhæfingu er ekkert annað að gera en bíða og sjá.


 

Jón Ásgeir Jóhannesson segir að einu verðmætu eignir sínar á Íslandi séu fyrrverandi heimili hans, bújörð og sumarhús. Hann sé hins vegar mjög hikandi við að selja þessar eignir.


 

Vilhjálmur Bjarnason, fjárfestir, sem nýlega flutti tillögu um vantraust á endurskoðanda Icelandair Group og tillögu um að nýr endurskoðandi verði kjörinn hefur dregið hana til baka.


 

Alls var 766 leigusamningum þinglýst á höfuðborgarsvæðinu í ágúst sl., sem er rúmlega 25% fjölgun samninga frá því í júlí þegar um 611 samningum var þinglýst.


 

Atvinnuleysi í ágúst mældist 7,3%. Það er um 0,2% minna en í júlí. Vinnumálastofnun birti tölur um atvinnuleysi í gær.


 

Fékk leyfir til hámarks þriggja ára


 

Oliver Stone gerir aðra mynd um Gordon Gekko


 

„Ég er ekki sammála því að spákaupmenn ráði öllu á markaðnum," segir Gísli Hauksson framkvæmdastjóri GAM Management, sem rekur skuldabréfasjóði og gefur út GAMMA skuldabréfavísitöluna.


 

Ef marka má gjaldeyriskaup Seðlabanki Íslands upp á 1,5 milljónir evra síðustu tvo þriðjudaga þá munu regluleg gjaldeyrisviðskipti bankans eiga sér stað hvern þriðjudag. Á síðasta stýrivaxtafundi Seðlabankans þann 18. ágúst síðastliðinn var tilkynnt um að hafin yrðu regluleg kaup á gjaldeyrismarkaði. Er það gert til að styrkja þann hluta gjaldeyrisforðans sem ekki er tekinn að láni.


 

Velta á skuldabréfamarkaði í dag var 25,6 milljarðar króna. Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI hækkaði um 0,8%.


 

Ríkissjóður getur vel unað við niðurstöðu nýlegs ríkisbréfaútboðs enda fjármagnaði hann sig þar á bestu kjörum sem sjóðurinn hefur notið til meðallangs tíma.


 

Atli Gíslason vildi ekki kljúfa þingamannanefndina


 

Mikið hefur verið fjallað um starfslok Róberts Wessman hjá Actavis sumarið 2008 eftir að Björgólfur Thor Björgólfsson, stærsti eigandi Actavis, lýsti því yfir nýlega að Róbert hefði verið látinn fara frá félaginu.


 

Í gærkvöldi var forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, viðstaddur undirritun samnings um nýtingu jarðhita í Innri-Mongólíu samkvæmt tilkynningu frá embættinu. Þar segir að fylkisstjóri Innri-Mongólíu, framkvæmdastjóri Sinopec, eins stærsta orkufyrirtækis Kína, og Alexander K.Guðmundsson frá Enex China, hafi undirritað samninginn við sérstaka athöfn í sendiráði Íslands í Beijing.


 

Stjórn Farmanna- og fiskimannasambands Íslands (FFSÍ) telur að með kaupum Framtakssjóðs á Vestia, af Landsbankanum, hafi stjórn sjóðsins farið  langt út fyrir þann ramma sem lagður var til grundvallar þegar hlutverk sjóðsins var kynnt fyrir  stjórnum þeirra Lífeyrissjóða sem gert er ráð fyrir að standa muni að fjármögnun Framtakssjóðsins.  


 

Arion banki samdi nýverið um að Jóhannes myndi láta af störfum sem stjórnarformaður Haga og að hann afsalaði sér forkaupsrétti sínum.


 

Geir H. Haarde segir í yfirlýsingu að meirihluti þingmannanefndarinnar hafi komist að rangri niðurstöðu um að ákæra beri fyrrverandi ráðherra í ríkisstjórn hans. Það valdi honum vonbrigðum. Geir segist aldrei getað ímyndað sér að nafn hans yrði nokkurn tíma nefnt í sömu andrá og landsdómur eða að hann kynni að verða sakaður um að vanrækja störf sín þannig að varðaði við lög um ráðherraábyrgð. „Það eitt er mikið áfall," segir Geir.


 

Björgvin G. Sigurðsson segir að hann tjái sig ekki um niðurstöður þingmannanefndarinnar fyrr en Alþingi hefur lokið afgreiðslu málsins. Í því felst að taka ákvörðun um hvort Björgvin verði einn af þeim sem dreginn verður til ábyrgðar ásamt Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Geir H. Haarde og Árna M. Mathiesen. Fullrúar Samfylkingarinnar í þingmannanefndinni vilja ekki að Björgvin G. Sigurðsson verði ákrærur með samþykkt Alþingis.


 

Styrmir Guðmundsson, sjóðsstjóri MP sjóða, og Gísli Hauksson, framkvæmdarstjóri GAMMA, búast við að skuldabréfamarkaður verði sterkur áfram. Ávöxtunarkrafa skuldabréfa, sérstaklega verðtryggðra, hefur lækkað mikið á síðustu vikum. „Miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir geri ég ráð fyrir að markaður verði sterkur á næstu mánuðum. Það er gífurlega mikið af fé á innlánsmörkuðum sem bera nokkuð slæma vexti. Fjármunir eru hægt og bítandi að leka af innlánsreikningum og út á skuldabréfamarkaðinn,“ segir Gísli. Hann segir að eins og staðan er nú er eftirspurn meiri en framboð og raunar meiri en vænt framboð skuldabréfa. Þannig sé útgáfa íbúðabréfa neikvæð á árinu og ríkissjóður ekki gefið út mikið af bréfum á árinu.


 

Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis hf., er sannfærð um að lýsi sé flestra meina bót og er ekki frá því að lýsisneysla Íslendinga eigi sinn þátt í hvað landsmenn eru kátir og ánægðir með lífið þrátt fyrir allt sem yfir hefur dunuð. Ítrekaðar skoðanakannanir um hamingjustig þjóðarinnar styðji það.


 

„Ég hef varið mörgum árum í störf á vettvangi stjórnmála og kynnst þar mörgu fólki. En ég hef ekki átt því að venjast að mér sé vísvitandi sagt ósatt um mikilvæg mál hvað þá að málsmetandi ábyrgðarmenn stórra fyrirtækja geri sig seka um slíkt gagnvart forsætisráðherra. Slíku hafði ég ekki kynnst fyrr en í aðdraganda bankahrunsins og gerði mér ekki grein fyrir því fyrr en eftir á. Erfitt er að þurfa að sætta sig við slíka framkomu," segir Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra í bréfi til þingmannanefndarinnar.


 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, segir í skriflegu svari sínu til þingmannanefndarinnar að eftir því sem mál séu krufin betur komi æ betur í ljós að fjármálakerfið var ekki aðeins ósjálfbært. Komið hafi fram sterkar vísbendingar um að eigendur og stjórnendur bankanni hafi með framferði sínu gerst sekir um alvarleg brot sem virðast hafa farið framhjá öllum þeim sem áttu að hafa eftirlit með starfseminni.


 

Fulltrúar allra flokka í þingmannanefndinni um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis eru sammála um að stjórnendur og helstu eigendur fjármálafyrirtækja á Íslandi beri mesta ábyrgð á bankahruninu. Standa þeir saman að tillögu til þingsályktunar þar sem þetta kemur fram.


 

Þingmannanefnd sem fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hefur skilað niðurstöðum sínum


 

Magnús Orri Schram og Oddný G. Harðardóttir, sem voru fulltrúar Samfylkingarinnar í þingmannanefnd um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, telja ekki grundvöll til að ákæra Björgvin G. Sigurðsson fyrrverandi viðskiptaráðherra. Telja þau að ráðherrann hafi verið útilokaður frá ýmsum fundum og ákvörðunum sem teknar voru í aðdraganda hrunsins.


 

Vilhjálmur Bjarnason vill að Icelandair Group kjósi sér nýja endurskoðendur


 

Helstu lífeyrissjóðir landsins neituðu að fjárfesta í Högum á meðan Jóhannes Jónsson var stjórnarformaður fyrirtækisins og honum var tryggður forkaupsréttur á hlutum í félaginu. Samkvæmtheimildum Viðskiptablaðsins kom þessi skoðun stjórnenda sjóðanna mjög skýrt fram á kynningarfundum sem fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hélt fyrir lífeyrissjóðina fyrr á þessu ári.


 

Fyrirtæki eru með um 80% af erlendum- og gengisbundnum lánum


 

90 samningum þinglýst í vikunni, síðustu vikur nokkuð veltumiklar


 

Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis hf., er bjartsýn á framtíðarrekstur fyrirtækisins enda sé eftirspurn eftir framleiðsluvörum þess mun meiri en hægt er að sinna. Um 90% af vörunum sem Lýsi hf. framleiðir fer til útflutnings og skilar því verðmætum gjaldeyri til þjóðarbúsins.


 

Tölvupóstsamskipti Hannesar Smárasonar, lögmanna FL Group og Fons og lykilstjórnenda FL Group sem áttu sér stað í lok árs 2006 sýna að Hannes vildi alls ekki að áreiðanleikakönnun færi fram á þeim eignum sem Fons hugðist leggja inn í Northern Travel Holding (NTH).


 

Velta á skuldabréfamarkaði hefur stóraukist


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 26,8 milljarða króna viðskiptum. Það er annar veltumesti dagur ársins en sá veltumesti var síðastliðinn miðvikudag.


 

Segir einangrunarstefnu fólgna í því að vilja ekki ganga í Evrópusambandið


 

Mikilvægt þótti að koma Fons undan milljarðagreiðslu og að koma Sterling út af efnahagsreikningi FL


 

Markaðsvirði Haga var 22,6 milljarðar króna í október 2009 ef miðað er við það verð sem þrír lykilstjórnendur fyrirtækisins fengu fyrir bréf sín í því. Eftir því sem Viðskiptablaðið kemst næst voru það síðustu viðskipti sem áttu sér stað með bréf í fyrirtækinu.


 

Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 149 milljarða króna á síðasta ári. Það nemur 9,9% af landsframleiðslu og 24,3% af tekjum.


 

Hrein eign lífeyrissjóða nam 1.835 milljörðum króna í lok júlí og hækkaði um 10,6 milljarða króna í mánuðinum. Ef miðað er við júlí 2009 hefur hrein eign lífeyrissjóða hækkað um 141,4 milljarða króna. Þ


 

Lánakjör sem ríkissjóði bjóðast á innlendum skuldabréfamarkaði í dag eru það hagstæðustu sem þekkjast frá því að skipulegur fjármagnsmarkaður hóf starfsemi hér á landi. Ávöxtunarkrafa  skuldabréfa hefur verið afar lág undanfarna mánuði og farið lækkandi.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI hækkaði um 1% í dag í 24,7 milljarða króna viðskiptum. GAMMAi: Verðtryggt hækkaði um 1,3% og GAMMAxi:Óverðtryggt hækkaði um 0,1%.


 

Ríkissaksóknari hefur ákært fyrrverandi skólastjóra grunnsólkans á Tálknafirði fyrir fjárdrátt og brot í starfi. Vestfirski fréttavefurinn bb.is segir frá ákærunni í dag.


 

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdarstjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að þriðja hrunið sé raunhæfur möguleiki og gæti gert sjálft ríkið gjaldþrota.


 

Ísland hefur hrapað niður lista Alþjóðaefnahagsráðsins (World economic forum) um alþjóðalega samkeppnishæfni landa á undanförnum árum. Samkvæmt þessu eru nú 30 lönd samkeppnishæfari en Ísland en fyrir 5 árum voru aðeins 4 lönd framar Íslandi á þessu sviði.


 

Finnur Árnason, Jóhanna Waagfjörð og Guðmundur Marteinsson seldu Högum hlutabréf


 

Kröfuhafar Existu samþykktu í gær með 97,35% atkvæða frumvarp til nauðasamnings félagsins. Þeir fá nú full yfirráð yfir félaginu.


 

Verið er að kanna hvort Ögmundur Jónasson og Guðbjartur Hannesson, nýjustu ráðherrarnir í ríkisstjórn Íslands, fái að hafa tvo aðstoðarmenn hvor.


 

Enginn af dómurum Hæstaréttar er með gengisbundin lán. Viðskiptablaðið sendi fyrirspurn til dómara þar sem spurt var hvort dómarar væru með gengisbundin lán eða hefðu tekið þau á einhverjum tímapunkti.


 

Hannes Smárason vildi ekki að fram færi áreiðanleikakönnun á þeim eignum sem Pálmi Haraldsson í Fons ætlaði að setja inn í Northern Travel Holding á móti FL Group í desember 2006 þegar stofnun NTH var undirbúin. Þá hafði Gunnar Sturluson, lögmaður á Logos sem gætti hagsmuna FL, lagt til að fengnar yrðu rekstrarupplýsingar frá Fons til að leggja mat á virði eignanna. Sendi hann póst á Hannes, sem þá var forstjóri FL Group, Bernhard Bogason og Jón Sigurðsson framkvæmdastjóra hjá félaginu, um þetta efni.


 

Kröfuhafar Exista ehf. samþykktu í dag nauðasamninga félagsins. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá félaginu.


 

Farþegum Flugfélags Íslands heldur áfram að fækka


 

Samdráttur varð á sölu auglýsinga í bæði sjónvarpi og dagblöðum á fyrstu átta mánuðum ársins 2010 miðað við sama tímabil í fyrra. Þetta kemur fram í tölum sem Auglýsingamiðlun hefur unnið úr upplýsingum frá Capacent Gallup.


 

Velta á skuldabréfamarkaði í dag nam 25,4 milljörðum króna og er það annar veltumesti dagur ársins.


 

Framsóknarmenn og Vinstri grænir helst fylgjandi því að beita sektum


 

Kostnaður við vinnu skilanefnda og slitastjórna er lítill í samanburði við svipaða vinnu erlendis. Erfitt er þó að bera saman kostnað milli landa þar sem launaskuldbindingar hér á landi eru í krónum en erlendis í erlendum myntum.


 

Laun hækkuðu að meðaltali um 1,2% á öðrum ársfjórðungi frá þeim fyrsta. Á sama tímabili hækkuðu laun á almennum vinnumarkaði um 1,5% en laun opinberra starfsmanna hækkuðu um 0,4% að meðaltali.


 

Danska flugfélagið Sterling vakti fyrst athygli hérlendis þegar  Fons, eignarhaldsfélag í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar, keypti það á fjóra milljarða króna í mars 2005. Sterling var síðan rekið með um hálfs milljarða tapi á fyrri hluta þess árs, sameinað öðru óarðbæru flugfélagi. Maersk Air,  í júlí og selt í október, sjö mánuðum eftir að Fons hafði upphaflega keypt félagið.


 

Vondur dagur á Wall Street eftir hækkun í september


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI hækkaði um 0,1% í dag. Velta á markaði nam 16,1 milljarði króna.


 

Íslenska fyrirtækið Mannvit fann í síðustu viku heitt vatn í nágrenni borgarinnar Miskolc í Ungverjalandi, en Mannvit hefur síðustu ár starfað sem ráðgjafi ungverska orkufyrirtækisins Pannergy við jarðhitaverkefni þar í landi.


 

Eignir sem skilanefndirnar sýsla með hafa vaxið um hundruð milljarða frá hruni. Þrátt fyrir eitt mesta efnahagshrun sem dæmi eru um í sögunni eru skilanefndir hinna föllnu banka að ávaxta eignir sem eru virði yfir 3.500 milljarða króna. Mikil vinna er framundan við að ljúka afstöðutöku til krafna sem gerðar hafa verið í bú bankanna.


 

Sena, sem hingað til hefur einn stærsti útgefandi bóka, kvikmynda, tölvuleikja og tónlistar á Íslandi, hefur víkkað út starfsemi sína og tekið við sem dreifingaraðili leikfanga. Um er að ræða leikföng frá mörg af stærstu leikfangaframleiðendum heims. Má þar nefna Playmobile og Tomy.


 

Af samskiptum stjórnenda FL Group er ljóst að mikill vilji skapaðist hjá þeim þegar leið að haustinu 2005 að kaupa flugfélagið Sterling af Fons. Lítið fer þó fyrir rökstuddum viðskiptalegum ástæðum fyrir kaupunum í samskiptunum og virðast þau fremur snúast um að finna leiðir til að réttlæta kaupin út á við. Það stóð enda til að greiða um 11 milljörðum króna hærra verð fyrir Sterling en Fons hafði greitt rúmu hálfu ári fyrr. Það eina sem Sterling hafði gert í millitíðinni var að tapa hálfum milljarði króna og sameinast öðru verðlausu flugfélagi.


 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, segir rekstur bankans hafa gengið vel á fyrri helmingi ársins og verið nokkuð í takt við áætlanir. Þannig hafi eiginfjárstaða bankans verið afar sterk og bankinn hafi þannig allar forsendur til að koma í auknum mæli að fjármögnun atvinnulífsins.


 

Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar, telur að eftirlitsskylda gagnvart lífeyrissjóðunum hafi brugðist og að breyta þurfi verklagi sjóðanna. Þetta kom fram í máli hans um utandagskrárumræðu á Alþingi um lífeyrissjóðina.


 

Vaxtatekjur aukast verulega - eigið fé bankans um 100 milljarðar


 

Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, beindi fyrirspurn til fjármálaráðherra í utan dagskrárumræðu á Alþingi um þátttöku lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu og kaup Framtakssjóðsins á Vestia, eignarhaldsfélagi Landsbankans.


 

„Ég er sjálf í atvinnurekstri á byggingavörumarkaði. Einn af mínum helstu samkeppnisaðilum var „núllaður“ og tekin yfir af eignarhaldsfélagi Landsbankans. Skipt um kennitölu og rekið af almannafé. Einkafyrirtæki sem var gjaldþrota en skattpeningar almennings voru notaðir til að halda áfram," útskýrir Agnes Arnardóttir í aðsendri grein í Viðskiptablaðinu.


 

Alls nam heildarumfang erlenda fjármunaeigna Íslendinga 873.241 milljónum króna í lok árs 2009. Þar er tekið tillit til þess að eignir Íslendinga í Lúxemborg voru neikvæðar um 370 miljarða króna. Þetta kemur fram í tölum sem Seðlabanki Íslands hefur tekið saman um beina fjármunaeign Íslendinga erlendis.


 

Vöruskipti við útlönd voru hagstæð um 2,4 milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar fyrir ágúst. Útflutningur nam 41,8 milljörðum króna og innflutningur nam 39,4 milljörðum króna.


 

 Actavis Group hefur í huga að færa sig inn á svið líftækni og hyggst hefja áreiðanleikakönnun á svissneska líftæknifyrirtækinu Biopartners. Ef af kaupunum verður eignast Actavis 51% hlut í Biopartners.


 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í allsherjarnefnd Alþingis hafa sett fram harða gagnrýni á undirbúning og framsetningu frumvarps forsætisráðherra til breytinga á lögum um stjórnarráðið.


 

Kristín Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Gaums, segir að beinar skuldir félagsins séu um 6 milljarðar króna. Í yfirlýsingu sem hún sendi fjölmiðlum í kvöld spyr hún hvort sannleikurinn sé sagna verstur og ítrekað hafi verið farið með rangfærslur um skuldastöðu Gaums.


 

Verðtryggð skuldabréf hafa hækkað mikið á síðustu vikum. Lengri bréf hafa um 2,66% á einni viku og styttri bréf um 1,47%.


 

Töluverð velta var með skuldabréf í dag og hækkaði skuldabréfavísitalan GAMMA (GBI) um 0,4% í 21,1 milljarða króna viðskiptum.


 

Landsbankinn hefur ákveðið að sameina afgreiðslu bankans á Hellissandi útibúinu í Ólafsvík.


 

Mun minna selt af blönduðum drykkjum og brennivíni


 

Segir Ingibjörgu Sólrúnu þurfa að svara fyrir það að hafa haldið Björgvini fyrir utan


 

Tekjuhalli hins opinbera nam 30 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi samanborið við 42 milljarða króna tekjuhalla á sama tíma árið 2009.


 

Segir krónuna vera viðskiptatálma og að nauðsynlegt sá að taka upp gjaldgengan gjaldmiðil


 

Framhjáhald Tiger Woods hefur verið honum og hluthöfum styrktaraðila dýrt.


 

Stjórnendur Landsvirkjunar eru að klára skuldabréfaútboð að fjárhæð180 milljónir evra með milligöngu Deutsche Bank samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins. Það jafngildir um 28 milljörðum króna miðað við gengi krónunnar í dag.


 

Jón Trausti Ólafsson, framkvæmdastjóri Öskju sem er með umboð fyrir Kia og Mercedes-Benz, segir mikla endurnýjunarþörf hafa myndast á bílamarkaðnum og mikilvægt að það takist að losa þá stíflu sem óvissan um myntkörfulánin hefur skapað. Hann segist þó vona að það verði engin sprenging í sölu þegar  hnútarnir leysist. Betra sé fyrir efnahagslífið í heild að salan fari hægt og sígandi af stað.


 

Hagnaður Íslenskra verðbréfa hf. nam 64 milljónum króna á fyrri helmingi árs. Eignir í stýringu félagsins nema 110 milljörðum króna og hafa aukist um 27 milljarða á síðustu 12 mánuðum. Í tilkynningu frá félaginu segir að mikill vöxtur hafi verið á öllum sviðum eignastýringar, bæði hjá einstaklingum og fagfjárfestum. Viðskiptavinum félagsins fjölgaði umtalsvert á fyrri helmingi árs. Sævar Helgason, framkvæmdarstjóri Íslenskra verðbréfa, er ánægður með árangur á fyrri helmingi árs. „Íslensk verðbréf eru í dag elsta eignastýringarfyrirtæki landsins og byggja á yfir 20 ára reynslu af ávöxtun fjármuna á fjármálamarkaði“. Starfsmenn ÍV eru 23 talsins þar af starfa 3 á eignastýringarsviði í Reykjavík.


 

Viðskiptablaðið birtir hluta þeirra tölvupósta sem greinaflokkur byggir á


 

Innan við helmingur kjósenda Sjálfstæðisflokksins vill að hún snúi aftur


 

Landsframleiðsla dróst saman að raungildi um 6,8% samkvæmt endurskoðuðum tölum Hagstofunnar yfir þjóðhagsreikninga á árinu 2009. Í áætlun frá því í mars síðastliðnum var talið að samdrátturinn á árinu 2009 hafi numið 6,5%. Seðlabankinn spáir að hagkerfið muni ekki vaxa milli ára fyrr en á þriðja ársfjórðungi 2010.


 

Jón Sigurðsson sagði ofmat á Iceland Express þyrfti að vera jafnmikið og á Sterling


 

Könnuð var afstaða til einstakra þingmanna


 

Stærsti hluti landsmanna er sáttur við þá ákvörðun Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur, fyrrv. þingmanns Samfylkingarinnar, að segja af sér þingmennsku fyrr á þessu ári.


 

Hneyksli skekur Þjóðkirkjuna og krafan um aðskilnað vex


 

Miðað við núverandi ádrátt lána í tengslum við samtarf íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins nemur kostnaður um 51 milljón evra.


 

Landsbankinn mun setja fyrirtækið Límtré Vírnet ehf. í opið söluferli. Félagið verður auglýst í lok þessa mánaðar og vonast bankinn til að nýir eigendur taki við á þessu ári.


 

Cayman-eyjar hafa tekið við af Tortóla


 

Íslenskir kröfuhafar Björgólfs Thor Björgólfssonar felldu niður allar persónulegar ábyrgðir á hendur honum. Hjá Landsbankanum námu þær ábyrgðir um 27 milljörðum króna. Niðurfelling persónulegra ábyrgða var hluti samkomulags á milli Björgólfs og kröfuhafa um allsherjaruppgjör hans.


 

Eiginfjárhlutfall undir því sem lánasamningar heimila


 

Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri samtaka fjárfesta og hluthafi í Icelandair Group, hefur lagt fram tillögu um að Icelandair Group kjósi sér nýja endurskoðendur.


 

Viðskiptablaðið hefur undir höndum tölvupósta, kaupsamninga, viðskiptaáætlanir og fleiri gögn sem fj


 

Stærstur hluti landsmanna er sáttur við þá ákvörðun Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur, fyrrv. þingmanns Samfylkingarinnar, að segja af sér þingmennsku fyrr á þessu ári.


 
Innlent
1. september 2010

Ríkisráð kvatt saman

Ríkisráð hefur verið kvatt saman á Bessastöðum á morgun klukkan 11.30.


 

Skráð bréf atvinnufyrirtækja hafa lækkað um tæpa 110 milljarða


 

SecurStore í Bretlandi hefur gert þjónustusamning við undirfatakeðjuna La Senza í Bretlandi um öryggisafritun allra gagna keðjunnar. SecurStore UK er dótturfyrirtæki íslenska fyrirtækisins SecurStore sem er staðsett á Akranesi.


 

mesta umferðin mældist helgina 16. ? 18. júlí


 

Heildarviðskipti með hlutabréf í Kauphöllinni í ágústmánuði námu rúmri 935 milljón króna eða 44 milljónum á dag.  Þessu til samanburðar var veltan með hlutabréf í júlímánuði 661 milljón króna eða 30 milljónir á dag. 


 

SP-fjármögnun mun ekki senda út greiðsluseðla vegna gjalddaga á gengistryggðum lánum í september. Hæstiréttur mun taka fyrir mál sem snýr að vaxtaþætti gengistryggðra bílalána þann 6. september næstkomandi.


 

Segja það merki um fátæklega hugmyndafræði að horfa á skattkerfi ríkisins sem tekjujöfnunartæki


 

Auður Capital tapaði 26 milljónum á fyrri hluta ársins 2010 samanborið við rúmlega 55 milljóna króna tap á sama tímabili í fyrra. Tekjur félagsins á fyrri hluta árs námu rúmum 315 milljónum króna. Það er 77% aukning frá fyrri hluta árs 2009. Auður Capital birti hálfsársuppgjör sitt í dag.


 

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér ábendingar vegna opinberra ummæla Hjálmars Árnasonar, framkvæmdastjóra Keilis ehf., um skýrslu stofnunarinnarKeilir ehf. Ríkisframlög og árangur. Hnykkir Ríkisendurskoðun á því sem fram kom í fréttum  af skýrslunni í gær og segir:


 

Skuldabréf gefið út af Reykjanesbæ (RNB 08 1) hefur verið fært á Athugunarlista Kauphallarinnar með vísan til umfjöllunar um fjárhagsstöðu útgefanda í fjölmiðlum.


 

Skuldabréfavísitölur GAMMA hækkuðu mikið í ágúst. Hefur mánaðarhækkun ekki verið meiri síðan í maí 2009.


 

Breska blaðið Telegraph fjallar í dag stuttlega um brotthvarf Jóhannesar Jónsson, kenndan við Bónus, úr stjórn Haga og leggur upp með að Jóhannesi hafi verið bolað úr stjórn félagsins.


 

Síminn mun í dag loka NMT símkerfinu. Það hefur í áratugi þjónað öryggishlutverki til sjós og lands. Við tekur GSM, 3G og 3G landrægt kerfi. NMT-sendar Símans verða gefnir til byggðarsafnsins á Skógum.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.