*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


janúar, 2011

Fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group að mestu lokið


Bandarísk stjórnvöld eru sögð vilja svör við því hvers vegna bandarískum fjárfestum er ekki leyft að bjóða í Icelandic Group.


Búast má við að samkeppnisstaða Íslands verði áfram góð, nema komi til verulegrar styrkingar krónunnar.


Ný alþjóðleg skýrsla spáir aukningu í viðskiptum með fisk á næstu fjórum árum


Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI lækkaði um 0,1% í dag.


Yfirlýsing peningastefnunefndar verður framvegis birt klukkan 9:00 á kynningardegi í stað 11:00.


Stefán Héðinn Stefánsson, aðstoðarforstjóri Sögu fjárfestingarbanka, hefur sagt upp störfum hjá bankanum.


Úttekt um fjármál stjórnmálaflokka í Viðskiptablaðinu


Exxon, stærsta olíufélag heims, hagnaðist um 9,25 milljarða dala á fjórða ársfjórðungi.


Flokkurinn tapaði 27 m.kr. og skuldaði um 107 m.kr. í árslok 2009


Fulltrúar stjórnarflokkanna í fjárlaganefnd leggja til að frumvarp um Icesave-samninginn verði samþykkt.


Greiningardeild MP banka telur hugsanlegt að gefið verði til kynna á næsta stýrivaxtafundi að vaxtalækkunarferli sé lokið.


Lánshæfiseinkunnir Íslands gætu hækkað í kjölfar ummæla Ólafs Ragnars Grímssonar um samþykkt Icesave-samningsins.


Bankasýslan og Seðlabanki Íslands telja fjármálakerfið of stórt og hagræðingar sé þörf. Samt stækkar kerfið fyrir tilstuðlan ríkisins.


Eigið fé Vinstri grænna var neikvætt um 52,6 milljónir króna í árslok 2009.


Markaðsverð á olíu nálgast 100 dollara á tunnu vegna ástands í Egyptalandi og ótta við að þau breiðist út.


Guðjón Guðmundsson vill láta rannsaka hvers vegna stærstu spairsjóðir fjarlægðust upprunalegt hlutverk sitt.


Með reiknikúnstum má ætla að aukadagur skili þjóðarbúinu ríflega 6 milljörðum króna.


Íslandsbanki segir að flest myntkörfulán til húsnæðiskaupa muni lækka um 25-40% við breytingu í íslenskar krónur.


Ríkið vill fá greitt 7,6% af ársveltu þess félags sem sér um skráningu og rekstur .is léna.


Landsbankinn keypti 51% hlutafjár í Rose Invest. Sjóðir Landsvaka verða færðir inn í félagið.


Ekki hefur enn verið tilkynnt um nýja hluthafa í MP banka.


Um 80% af 206 milljóna króna veltu ISNIC eru tilkomin vegna viðskipta í kringum skráningu og rekstur .is-léna.


Hætta er á því að vaxandi fyrirtæki í hugverkaiðnaði muni frekar vaxa utan landsteinanna.


Með áliti FME voru viðskipti með stofnfé í sparisjóðum á yfirverði heimiluð.


Veltan á fasteignamarkaði margfaldaðist á milli vikna


Ákvörðun Hæstaréttar um ógildingu kosningar til stjórnlagaþings ástæða þess að landskjörstjórn segir af sér.


Tilboð SF1 fjárfestingasjóðs í 53% hlut í Sjóvá er viljayfirlýsingu. Guðlaugur Þór segir ekki farið eftir verklagsreglum.


Stjórnarformaður Marorku segir að það „þoli enga bið“ að endurskoða peningastefnu landsins.


Stöðugildum fækkar – aðgerðir eiga að spara á milli 90 – 100 m.kr.


Greining Arion banka segir að fátt hafi breyst frá síðustu stýrivaxtaákvörðun. Allt stefnir í að SÍ lækki hagvaxtarspá sína enn á ný.


Eftirstöðvar lánanna hafa lækkað að meðaltali um 49%. SP-Fjármögnun hefur greitt út um 1,3 milljarða eftir endurútreikninga.


IFS Greining spáir 75 punkta lækkun stýrivaxta næstkomandi miðvikudag. Gjaldeyrishöft eru forsenda lækkana að mati IFS.


Fyrirtækið mun nú heita Greiðsluveitan hf.


Arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja hefur aukist eftir hrun en skuldir sömuleiðis hækkað við gengisfall.


Samfylkingin sækir mesta fylgið á höfuðborgarsvæðinu


Bæði VG og Framsókn stærri í kjördæminu – Mesta fylgið í Suðurkjördæmi


Sparisjóðurinn í Keflavík fékk að starfa áfram þrátt fyrir að uppfylla ekki eiginfjárskilyrði. Milljarðar voru lánaðir án veða.


Rekstrarafkoma MP banka var neikvæð um 1,6 milljarða á árinu 2010.


Meðalfylgi flokksins á höfuðborgarsvæðinu um 8%


Fylgi VG hvergi meira en í NA-kjördæmi – lægst í Suðurkjördæmi


Guðlaugur Þór Þórðarson segir mörgum spurningum ósvarað um söluferli Sjóvár.


Um 7,6 milljarða króna viðskipti voru á markaði skuldabréfa í dag.


Eignarhaldsfélagið Fengur,sem er í eigu Pálma Haraldssonar, hagnaðist um 588 milljónir króna á árinu 2009.


Ögmundur Jónasson segir að fyrir hans leyti sé mál um að ECA hefji starfsemi hér útaf borðinu.


Framkvæmdastjóri Marorku segir að hagvöxtur til framtíðar verði ekki drifinn áfram af stóriðju eða sjávarútvegi.


Þróunin gæti haft nokkur áhrif á verðlagsþróun hérlendis.


Samkvæmt frumvarpi fjármálaráðherra greiða farþegar eftir lengd ferðar og 100 krónur fyrir gistinótt á hóteli.


Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, fullyrðir að ekki sé rétt að hann hafi sagt að íslenskir aðilar standi að baki Triton.


Nokkrir starfsmenn Seðlabanka Íslands hafa mætt til skýrslutöku hjá sérstökum saksóknara


Í desember voru skráð 144 ný einkahlutafélög. 101 fyrirtæki varð gjaldþrota.


Ekki er búist við því að mikið fáist upp í kröfurnar. Kröfuhafafundur var haldinn í desember.


AGS býst við því að ný lög um innstæðutryggingar muni verða samþykkt á Alþingi fyrir lok þessa mánaðar.


Þorsteinn M. Jónsson, fyrrum eigandi Vífilfells, sá sjálfur um að finna kaupendur að Vífilfelli og gekk frá samkomulagi við þá.


Finnbogi Jónsson segist ekki sjá neitt óeðlilegt við að fyrrum stjórnarformaður Icelandic starfi fyrir Triton.


Viðskipti með bréf félagsins nema 127 milljónum króna síðastliðna viku


Skuldbindingar ríkisins sem flokkast sem ríkisábyrgðir nema rúmlega 1.300 milljörðum króna.


Steingrímur J. búinn að svara fyrirspurn um á hvaða lagaheimild framlag ríkisins til Sjóvá byggði.


Vilja greiða úr réttaróvissu. Þrír dómar gerðu ráð fyrir að stofnfé væri aðeins að veði. Einn dómur féll á annan veg.


Frumtak samlagssjóður hefur keypt hlut í félaginu Controlant fyrir 90 milljónir króna.


7,6 milljarða króna viðskipti voru á skuldabréfamarkaði í dag.


Spár greiningaraðila gerðu ráð fyrir 0,6 til 0,8% lækkun. Verðbólga hefur ekki verið lægri í sjö ár.


Félag fasteignasala og Íbúðalánasjóður hafa undirritað samning sem gerir félagsmönnum kleift að selja eignir Íls.


Toyota á Íslandi þarf að kalla inn nærri 350 bíla vegna galla í eldsneytisleiðslum.


Flestir fjárfestar spá því að minnsta kosti eitt evruríki verði gjaldþrota á næstu fimm árum, samkvæmt könnun Bloomberg.


Heildareignir innlánsstofnana námu 2.783 milljörðum í lok nóvember og heildarskuldir voru 2.340 milljarðar króna.


Vísitala neysluverðs lækkaði um 0,9% frá fyrri mánuði í janúar. Vísitalan hefur hækkað um 1,8% síðastliðna tólf mánuði.


Í huga forsætisráðherra kemur ekki til greina að hætta við stjórnlagaþing.


GAMMA:GBI lækkaði um 0,3% í dag í 9,3 milljarða viðskiptum.


Kosning til stjórnlagaþings sem fram fór í nóvember síðastliðnum hefur verið ógild af Hæstarétti.


Viðtal við forstjóra Actavis Group í Viðskiptablaðinu


Starfshópur um lánastarfsemi Byggðastofnunar telur að 3,5 milljarða ríkisframlag þurfi til að eiginfjárhlutfall verði 14%.


Svo virðist sem svartsýniskastið sem landinn tók síðastliðið haust sé liðið hjá.


Fjárfestingasjóðurinn Triton sendi frá sér tilkynningu þar sem lýst er yfir áhuga á erlenda hluta Icelandic.


Skuldatryggingarálag á skuldir ríkissjóðs hefur lækkað hratt og stendur í tæplega 260 punktum.


2.134 fleiri fluttu frá Íslandi en til þess á síðasta ári. Íslenskir ríkisborgarar voru fleiri en erlendir í hópi brottfluttra.


Skiptastjóri þrotabús Milestone segir að frá árinu 2007 hafi félagið nánast eingöngu verið rekið með lánum frá Glitni.


Tölfræðigögn frá Sameinuðu þjóðunum, Alþjóðabankanum og Eurostat eru nú aðgengileg á vef íslenska fyrirtækisins DataMarket.


Skuldabréfavísitalan lækkaði um 0,1% í dag. Vísitala óverðtryggðra bréfa lækkaði um 0,3%.


Kortatímabil VISA kreditkorta stendur frá 22. degi hvers mánaðar til 21. dags næsta mánaðar.


Veiking krónunnar skýrist meðal annars af fjármagnsflutningum erlendra aðila úr landi.


Davíð Oddsson segir í viðtali í Áramót, tímariti Viðskiptablaðsins, að samtal við Mervyn King um Icesave sé til á bandi.


Árið 2010 besta rekstrarárið í sögu fyrirtækisins


Markaðshlutdeild Atlantolíu, Orkunnar og ÓB jókst úr 61% í 78% þegar 14 krónu afsláttur var veittur vegna gengi landsliðsins.


Evran hefur ekki kostað meira frá því í lok maí á síðasta ári.


Þrotabú Milestone hefur höfðað tíu riftunarmál vegna gjörninga sem gerðir voru eftir að félagið varð ógjaldfært.


Eva B. Helgadóttir, formaður slitastjórnar Byrs, kannast ekki við að viðræður séu í gangi.


Samtök ferðaþjónustunnar reyna að koma tölum um gistirými á hreint.


Athugasemdir Fjármálaeftirlitsins vegna ummæla forstjóra Tryggingamiðstöðvarinnar í viðtali við Viðskiptablaðið.


Innlent
23. janúar 2011

Fimm ára ferli lýkur

Undirbúningur að álveri við Bakka hefur staðið í rúm fimm ár – því ferli lýkur brátt með engu álveri


Fjárlaganefnd hefur nýtt Icesave-frumvarp enn til umfjöllunar. Útlit er fyrir að íslenska ríkið þurfi að greiða 26 milljarða króna á árinu.


Viðtal við forstjóra Actavis Group í Viðskiptablaðinu – segir fyrirtækið ekki til sölu


Núverandi hluthafar MP banka munu þynnast út að mestu en fá kauprétt sem gæti tryggt þeim 30% hlut í bankanum.


Fjögurra vikna meðalvelta ekki verið lægri síðan í apríl sl.


Innlent
22. janúar 2011

KNH lægstir

Verktakafyrirtækið KNH átti lægsta boð í gerð nýs vegar um Skálanes.


Fresta þurfti málflutningi vegna þess að Sigurjón Þ. Árnason er í gæsluvarðhaldi.


Mikil eftirspurn var eftir flokki óverðtryggðra skuldabréfa í útboði í dag. Ekki hefur verið gefið út svo langt óverðtryggt ríkisbréf áður.


Skuldabréfavísitalan hækkaði um 0,2% í dag og alls um 0,5% í vikunni.


Segja undarlegt að ríkisstjórnin taki undir vögguvísur yfir atvinnulífinu


Já í símann – nýtt alíslenskt smáforrit fyrir snjallsíma


Í tilkynningu stjórn Sjóvár segir að stjórnvöld hafi fært mjög sannfærandi rök fyrir ákvörðun sinni um að leggja félaginu til fjármagn.


Lántaki þarf ekki að endurgreiða lán vegna stofnfjárkaupa í Byr. Lögmaður telur málið hafa klárt fordæmisgildi.


Stærsti banki Bandaríkjanna, Bank of America, tapaði 1,24 milljörðum dala á fjórða ársfjórðungi.


Þorsteinn M. Jónsson gerði samkomulag við Arion banka um uppgjör á skuldum vegna Materia Invest.


Magnúsi Ármann og Kevin Gerald Stanford er gert að greiða 240 milljónir hvor vegna lánasamnings við Kaupþing.


Starfsmaður Spron taldi félagið meira en 100 milljarða króna virði. Viðskiptablaðið hefur útprent af samskiptum undir höndum.


Innlent
21. janúar 2011

Laun hækka um 0,2%

Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 4,5%.


Rannsókn sérstaks saksóknara snýr meðal annars að 7,4 og 7,2 milljarða millifærslum til Straums og MP banka


Félagið leitaði nauðasamninga árið 2009 og var tekið yfir af kröfuhöfum í fyrra.


Hringdu er í eigu Játvarðs Jökuls Ingvarssonar, Davíðs Fannars Gunnarssonar og foreldra þeirra.


Borgarráð auglýsir Laugaveg 4-6 til leigu. Verklok eru áætluð í mars.


Skuldabréfavísitalan hækkaði um 0,2% í dag


Fimm lykilstarfsmenn Milestone losnuðu undan persónulegum ábyrgðum með því að skuldskeyta lán.


Stofnfundur Samtaka heilbrigðisiðnaðarins fór fram í gær. SHI mun starfa sem starfsgreinahópur innan Samtaka iðnaðarins.


Verið að rannsaka kaup á bréfum Landsbanka og Straums úr peningamarkaðssjóði Landsbankans þann 6. október 2008.


Fimm húsleitir og fjórir handteknir. Verið að rannsaka millifærslur til MP og Straums af Seðlabankareikningi þann 6. október 2008.


Húsleit hjá Seðlabanka snýst um millifærslur af reikningi Landsbankans hjá honum þann 6. október 2008, þegar neyðarlögin voru sett.


Samhliða innspýtingu eigin fjár má búast við umfangsmiklum breytingum á regluverkinu sem Íbúðalánasjóður starfar undir.


Var lykilmaður í ástarbréfaviðskiptum Landsbankans fyrir hrun.


Sérstakur saksóknari leitar hjá MP banka, í Seðlabankanum og gamla Straumi.


Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Sigurjóns Þ. Árnasonar, segir undarlegt að spjótin beinist ekki að bankaráði Landsbankans.


Tekjuafgangur Landspítalans á síðasta ári nam 52 milljónum króna. Launakostnaður lækkaði um 1,2 milljarða.


EVE Online er frumlegasti leikur ársins samkvæmt lesendum vefsíðunnar MMORPG.com.


Arion banki hefur gert samkomulag við Þorstein M. Jónsson og félög hans um uppgjör skulda.


Innlent
20. janúar 2011

Ekkert álver á Bakka

Þolinmæði Alcoa er á þrotum eftir að ráðherrar og Landsvirkjun útilokuðu frekari rannsóknir í Gjástykkjum.


Jóhanna Sigurðardóttir situr fund með forsætisráðherrum Norðurlandanna, Eystrasaltsríkjanna og Bretlands í London.


Rannsókn sem byggði á kæru Vilhjálms Bjarnason hefur verið hætt. Ítarlega er fjallað um málið í Viðskiptablaðinu á morgun.


Markmið að skilyrðum kaupanna verði uppfyllt innan fárra mánaða.


Seðlabankinn selur um 2/3 hluta síns í Sjóvá. Fyrirvari um fjármögnun kaupanna.


Rætt var um söluna á Vestia á Alþingi í dag. Vigdís Hauksdóttir segir Tríton, sem á í viðræðum um kaup á Icelandic, skúffufyrirtæki.


Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs verslunarmanna segir að áhyggjur af lífeyrissjóðum séu tilhæfulausar.


GAMMA:GBI lækkaði um 0,2% í dag.


Atvinnuleysi eykst enn, atvinnuþátttaka minnkar, fjöldi starfandi dregst saman og vinnustundum fækkar.


Forsvarsmenn Bláu stjörnunnar, sem eiga nú Járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga, sjá mikla möguleika í sólarorkutækni.


Viðskiptaráð birtir í dag skoðun sína á starfsemi ráðsins fyrir hrun. Segir að gagnrýni á störf þess hafi að mörgu leyti verið rétt.


Að meðaltali voru 13.200 manns atvinnulausir á 4. ársfjórðungi 2010. Mest var atvinnuleysið meðal ungs fólks.


Vísitala íbúðaverðs lækkaði um 0,2% á síðasta ári – öll hækkun sumarsins gekk til baka


Tveir dómarar staðfestu gæsluvarðhaldsúrskurð yfir Sigurjóni Árnasyni í Hæstarétti. Jón Steinar Gunnlaugsson lagðist gegn því.


Hæstiréttur hefur staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir Sigurjóni Þ. Árnasyni.


Heildarvelta á innlendum hlutabréfamarkaði í dag nam rúmlega 150 miljónum króna, mest með bréf Icelandair.


Á fimmta tug nemenda stundar nám við skólann. Rekstur hefur staðið mjög illa undanfarið.


Viðskipti á skuldabréfamarkaði í dag námu 5,3 milljörðum króna.


Greining Íslandsbanka segir að AGS virðist hafa áhyggjur af því að krónan gefi eftir verði farið of hratt í afnám gjaldeyrishafta.


Þingmenn Framsóknar og Hreyfingarinnar vilja uppboðsmarkað fyrir eignir banka. Segir að mikil tortryggni ríki um meðferð eigna.


Mánaðarleg verðmæling IFS greiningar bendir til 1,4% hækkunar á verði matarkörfunnar í janúar.


Fyrsti gasknúni Mercedes Benz Sprinter sendibíllinn kom til landsins í nóvember og er hann kominn í þjónustu hjá Vífilfelli.


Kostnaður ríkissjóðs vegna Icesave verður á bilinu 26 til 233 milljarðar króna að nafnvirði samkvæmt fjórum sviðsmyndum GAMMA.


Verð á bensínlítra er 203,6 krónur eftir breytingar. Atlantsolía hefur einnig lækkað verð.


Ekki tókst að útvega nægilegt fjármagn til að halda rekstri áfram


Rannsókn á starfsemi Landsbankans í fullum gangi. Bankastjórar enn í gæsluvarðhaldi og farbanni.


Magnús Orri Schram og Guðlaugur Þór Þórðarson segja söluferli Icelandic Group ekki skapa traust á viðskiptalífinu.


Innlent
17. janúar 2011

Spá 2,2% verðbólgu

Greiningardeild MP banka spáir 0,6% lækkun á vísitölu neysluverðs í janúar. Útsölur og lækkun bílaverðs hefur áhrif.


Icelandair Group hækkaði í viðskiptum í dag um 7% og Marel um 2,7%.


Um 7,2 milljarða króna viðskipti voru á skuldabréfamarkaði í dag.


Kanadíska félagið High Liner Foods býður nærri tvöfald hærra verð fyrir Icelandic Group en FSÍ greiddi fyrir félagið.


Samkvæmt samningi Framtakssjóðsins og Landsbankans er verðmæti alls hlutafjár Icelandic Group metið á 13,9 milljarða króna.


Embætti sérstaks saksóknara hefur rætt við á bilinu þrjátíu til fjörutíu manns í tengslum við rannsókn á Landsbankanum.


Kyrrsetning eigna þeirra, að kröfu þrotabús Glitnis, var ekki felld úr gildi.


Greiningardeild Arion banka spáir því að verðlag lækki í janúar og að tólf mánaða verðbólga verði 2%.


Ekki er við öðru að búast en að atvinnuleysi aukist a næstunni. Horfur eru á minna atvinnuleysi en í fyrra.


Samkvæmt samkomulagi frá árinu 1998 ber lánveitendum að meta greiðsluhæfi. Samkomulagið gæti breytt stöðu ábyrgðarmanns.


Ólafur Ragnar Grímsson ræðir Icesave og Evrópusambandið í viðtali við Wall Street Journal í dag.


Verið er að ráða erlenda ráðgjafa til að annast söluferlið á Iceland Foods. Í kjölfarið verður farið í formlegt söluferli.


440 einstaklingar fluttu frá landinum umfram aðflutta á 4. ársfjórðungi 2010.


Hlutabréf Icelandair Group hafa hækkað um rúm 20% á einni viku


Farbannið er í gildi til 25. janúar. Halldór mótmælti ekki.


Magnús Orri Schram segir Framtakssjóðinn setja Icelandic í söluferli áður en endurskipulagningu félagsins sé lokið.


Sérstakur saksóknari tiltekur lán Landsbankans til fjögurra félaga í gæsluvarðhaldsköruf yfir Sigurjóni Þ. Árnasyni.


Breskir bankamenn eru ekki af baki dottnir þrátt fyrir íþyngjandi vandamál fyrir ríkið


Um 41% gerenda í misferlismálum eru millistjórnendur, samkvæmt rannsókn ACFE.


Í Icesave-umsögn IFS greiningar segir að líklegt sé að TIF sækist eftir auknum forgangi.


FME og Samkeppniseftirlitið hafa samþykkt færslu á hlutafé Byrs


Segir fyritækið hafa fylgt réttri stefnu í gegnum efnahagshrunið.


GGE fór mikinn á árunum fyrir hrun. Íslandsbanki heldur nú á nánast öllum eignarhlutum í félaginu.


Forsvarsmenn SA og ASÍ eru sammála um að miða skuli við samræmda launastefnu.


Kaupverð gengur að mestu leyti upp í tíu milljarða skuldir félaga Þorsteins M. Jónssonar við Arion banka.


Stytta ehf. er með neikvætt eigið fé upp á 16,4 milljarða króna


Nýtt ár fer rólega af stað á fasteignamarkaði


Unnt er að sækja um niðurfellingu skulda fram til 1. júlí 2011. Skrifað var undir samkomulag í dag.


Meðalnýting á gistirými hótela komið undir 60%.


Kostnaður við að gera Empire State að grænni byggingu er um 13 milljónir dala


Sjö framherjar hafa verið keyptir á tveimur og hálfu ári. Fá allir svimandi há laun. Félagið reynir nú að losa sig við suma þeirra.


Framkvæmdastjórinn segir stefnt að því að skrá einhver félög á almennan hlutabréfamarkað áður en langt um líður.


Forstjóri TM segir inngrip ríkisins í Sjóvá hafa verið fullkomlega óþörf. „Undarlegt“ að Seðlabankinn sé í samkeppnisrekstri.


Hands Holding skilaði 661 milljón króna hagnaði á árinu 2009


Gripurinn leit fyrst dagsins ljós sem létt spaug þann 1. apríl á heimasíðunni ThinkGeek.


Sigðurður segir að hvorki hann né félög á hans vegum hafi stöðu sakbornings


Forstjóri Fjármálaeftirlitsins hafnar því að hann sé höfundum kaupréttarkerfisins sem er til rannsóknar


Skuldabréfavísitalan hækkaði um 0,1% í dag


Samkeppniseftirlitið setur kaupum Framtakssjóðsins á Vestia ítarleg skilyrði


Norskir sérfræðingar telja að eigin bréf Landsbankans í eigu aflandsfélaga hafi átt að dragast frá eigin fé bankans.


Már Guðmundsson seðlabankastjóri sagði í erindi í dag að gjaldeyrishöftin gætu í vaxandi mæli virkað sem dragbítur á hagvöxt


Tæplega 495 þúsund erlendir gestir heimsóttu Ísland í fyrra


Framtakssjóðurinn og Íslandsbanki eiga saman rúman helming í Icelandair Group


Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn hefur verið kærður til Hæstaréttar.


Sigurjón Þ. Árnason hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 25. janúar næstkomandi. Ímon málið líka til rannsóknar.


Sjö nafngreindir einstaklingar hafa verið yfirheyrðir og eru með réttarstöðu grunaðra


Þriðji hluti fréttaskýringar um aflandsfélög Landsbankans sem nýtt voru í ætlaða markaðsmisnotkun


Greining Íslandsbanka spáir lækkun á VNV um 0,7% í janúar.


Jóhannes Rúnar Jóhannsson hrl., lögmaður Ívars Guðjónssonar, vill ekki tjá sig um efnisatriði málsins.


Atlantic Petroleum fer nú með 6,6% hlut í olíuleitarverkefni á Perth svæðinu í Norðursjó


 

Nú þegar hafa 20 nýir Lacetti bílar farið á götuna.


Annar hluti fréttaskýringar um aflandsfélög Landsbankans sem nýtt voru í ætlaða markaðsmisnotkun


Heildarkostnaður við stækkun verksmiðjunnar nemur um 1,2 milljörðum króna


Fyrirspurnir hafa borist til lögmanns hans um hvar hann sé staddur.


Eigið fé Vestia var jákvætt um 2,5 milljarða króna í árslok 2009.


Einn núverandi starfsmaður Landsbankans var færður til yfirheyrslu


Húsleitir og yfirheyrslur sérstaks saksóknara snúa meðal annars að aflandsfélögum skráðum í Panama og á Tortóla.


Farið fram á gæsluvarðhald yfir Sigurjóni Árnasyni og Ívari Guðjónssyni


 

Stærstu hluthafar Icelandair Group bundnir samkomulagi sem takmarkar hversu mikið þeir geta selt í félaginu. Íslandsbanki vill selja fyrr.


 

Yngvi, Ívar Guðjónsson og Steinþór Gunnarsson eru meðal þeirra sem hafa verið yfirheyrðir hjá Embætti sérstaks saksóknara.


 

Heildarútlán Íls á fjórða ársfjórðungi ársins 2010 námu tæpum 6,4 milljörðum króna


 

Breyting á eignarhaldi kemur í kjölfar fjárhagslegrar endurskipulagningar bankans á Jarðborunum.


 

Feðgarnir Björgólfur Thor og Björgólfur Guðmundsson eru ekki meðal þeirra sem eru yfirheyrðir.


 

Öll félögin lutu stjórn æðstu stjórnenda Landsbankans án vitundar annarra.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,6% í dag í 17,9 milljarða króna viðskiptum.


 

Sigurður Bollason keypti 1,37% í Landsbankanum í júlí og ágúst 2008. Bréfin keypti hann í gegnum félag sitt Sigurður Bollason ehf. sem nú heitir BSU ehf. Alls voru 3,5 milljarðar króna greiddir fyrir hlutabréfin og lánaði Landsbankinn fyrir kaupunum að öllu leyti. Samkvæmt ársreikningi Sigurðar Bollasonar ehf. fyrir árið 2008 námu skuldir félagsins rúmlega 4,5 milljörðum króna og voru bréfin í Landsbankanum niðurfærð.


 

Meðal þeirra mála sem tengjast húsleitum Embættis sérstaks saksóknara í dag eru kaup Landsbanka Íslands á lánasafni Landsbankans í Lúxemborg. 


 

Meint markaðsmisnotkun Landsbankans, lánveitingar bankans til þriggja félaga og Sigurðar Bollasonar til kaupa á hlutabréfum í bankanum, kaup Landsbankans á lánasafni Landsbankans í Lúxemborg og kaup bankans á hlutabréfum af félögum í eigu Landsbankans eru til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Húsleitir voru gerðar á þremur stöðum í dag vegna málanna.


 

Húsleitir embættis sérstaks saksóknara í dag eru vegna mála tengdum gamla Landsbankanum. Heimildir Viðskiptablaðsins herma að húsleitirnar tengist málum svipuðum þeim sem kölluðu á húsleitir sérstaks saksóknara í nóvember sl. og tengdust Glitni og hjá Kaupþingi í maí.


 

Embætti sérstaks saksóknara hefur framkvæmt þrjár húsleitir í dag sem eru tengdar rannsókn á málefnum gamla Landsbankans.


 

Sturla Pálsson, framkvæmdastjóri alþjóða- og markaðssviðs Seðlabankans, var 95% viss um að 4 milljarða evra lán frá Rússlandi gengi í gegn.


 

Ragnar Þórir Guðgeirsson, stjórnarformaður MP banka, segir fjóra hópa fjárfesta hafa sýnt áhuga á því að taka þátt í hlutafjáraukningunni.


 

Sætanýting Iceland Express á síðasta ári var 80,5%, samkvæmt tilkynningu frá félaginu. Segir að það sé með því besta sem gerist. „Þá hefur farmiðasala fyrir nýbyrjað ár farið afar vel af stað, en rúmlega 30 prósent fleiri farmiðar hafa selst í ferðir félagsins í ár, en á sama tíma í fyrra.“


 

Íslenska ríkið mun þurfa að leggja endurreistum Spkef til að minnsta kosti tíu milljarða króna til að sjóðurinn geti mætt skuldbindingum sínum vegna innlána og uppfyllt lágmarkseiginfjárhlutfall starfandi fjármálafyrirtækja.


 

Hluthafahópur Icelandair Group er nokkuð einsleitur og má búast við því að lítil viðskipti verði á bréfum félagsins til að byrja með. Lífeyrissjóðir eiga um 40-50% af útgefnu hlutafé eftir útboðið, Íslandsbanki og Landsbanki eiga um 30% og skilanefndir gömlu bankanna um 7%. Samtals eiga þessir aðilar því um 80-90% af útgefnu hlutafé. Ólíklegt er að viðskiptabankarnir muni eiga svo stóran hlut þegar fram í sækir og má búast við því að almennir fjárfestar muni eignast stærri hlut í félaginu.


 

Frá því að breytingar voru gerðar á lögum um gjaldeyrisviðskipti hefur Seðlabanki Íslands tilkynnt um 28 mál er varða meint brot á lögum um gjaldeyrisviðskipti til Fjármálaeftirlitsins, samkvæmt upplýsingum frá Seðlabankanum. Níu af þessum 28 málum voru kærð til lögreglu og 19 komu aftur til Seðlabankans til frekari meðferðar.


 

Á síðasta ári veitti FME Framtakssjóðnum undanþágu til að fara með eignarhlut í Icelandair umfram yfirtökuskyldu.


 

MP banka verður skipt í tvennt og núverandi hluthafar bankans fara að mestu út úr eigendahópi hans.


 

»Íslensk stjórnvöld íhuga nú útgáfu skuldabréfa á alþjóðlegum mörkuðum, að því er greint var frá á vefsíðum Bloomberg og Reuters í gær.


 

Fjölbreytt efni í Viðskiptablaðinu á morgun


 

Er nú í 44. sæti – var í níunda sæti árið 2006


 

GAMMA listar upp fjórar sviðsmyndir með mismunandi forsendum


 

Gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands nam 667 milljörðum króna í lok desember og hækkaði um 124,5 milljarða á milli mánaða. Hefur gjaldeyrisforðinn aldrei verið stærri.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,3% í dag í 13,7 milljarða króna viðskiptum.


 

Bílaleigan Procar skrifaði í dag undir samning við B&L og Ingvar Helgason um kaup á 100 bílum af gerðunum Hyundai og Nissan. Procar er með um 200 bíla í sínum flota, að því er kemur fram í tilkynningu.


 

Nafni MP sjóða hf. hefur verið breytt í Júpíter rekstrarfélag hf. Í tilkynningu segir að með því hafi verið stigin enn frekari skref til að tryggja sjálfstæði og óhæði félagsins. Það ferli hófst sumarið 2010 þegar nýir starfsmenn og meðeigendur komu að félaginu.


 

Safnstjóri vonar að viðskiptin aukist


 

banni aflétt eftir endurbætur að kröfu Siglingastofnunar


 

SpKef hefur ákveðið að bjóða upp á breytingar á skilmálum lána þeirra einstaklinga tóku lán til að kaupa stofnfjárbréf í sparisjóðum með láni frá SpKef. Höfuðstóll lána mun taka mið af stöðunni eins og hún var í upphafi lánstímans og verður lántakendum boðið að greiða skuldina með útgáfu skuldabréfs til 25 ára á 3,75% óverðtryggðum vöxtum. Staðgreiðsluafsláttur verður boðinn þeim sem kjósa að staðgreiða lánið eftir skilmálabreytingar.


 

Hlutabréf í Icelandair Group hafa hækkað um rúmlega 11% það sem af er degi í Kauphöll Íslands. Gengi bréfanna stendur í 3,61 krónum á hlut (kl 13.10). Velta með bréf félagsins í dag er rúmlega 130 milljónir.


 

Sala á raftækjum í desember jókst um 18,5% á föstu verðlagi frá sama mánuði í fyrra og um 6,1% á breytilegu verðlagi. Verð á raftækjum lækkaði um 10,5% frá desember 2009.


 

Skuldatryggingarálag á evruskuldir Ríkissjóðs Íslands hefur hækkað nokkuð á undanförnum dögum. Í lok dags í gær stóð álagið til fimm ára í 308 punktum (3,08%) samkvæmt gögnum úr Bloomberg-gagnaveitunni en viku áður var álagið komið niður í 257 punkta sem er með því lægsta sem það hefur farið niður í frá bankahruninu um haustið 2008.


 

Að mati Seðlabanka Íslands eru sterk rök fyrir því að leysa Icesave-deiluna þrátt fyrir að töluverð óvissa sé um efnahagslegar forsendur til svo langs tíma sem nýr samningur Íslands við Breta og Hollendinga nær.


 

Eignarhaldsfélagið Maríutása, sem er í eigu Þorvaldar Lúðvíks Sigurjónssonar forstjóra Saga fjárfestingarbanka, skuldar Sparisjóðabankanum rúman milljarð króna. Skuldin er upphaflega tilkomin vegna þess að eignarhaldsfélagið keypti hlutabréf í Sögu Capital árið 2007 fyrir 370 milljónir króna.


 

Viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson í Viðskiptablaðinu


 

íAV, verktakahluti Íslenskra aðalverktaka, segir upp um 170 starfsmönnum um næstu mánaðarmót. Nær uppsögnin til tæplega helmings af öllum starfsmönnum félagsins.


 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) ákvað á fundi sínum í gær að rifta samningi fyrirtækisins og Sveitarfélagsins Álftaness frá árinu 2007 um kaup, uppbyggingu og rekstur fráveitu Álftaness. Ástæðan er verulegar vanefndir sveitarfélagsins á greiðslum til OR samkvæmt samningnum. Krafa OR á hendur sveitarfélaginu nemur tæpum 90 milljónum króna.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 13,7 milljarða króna viðskiptum.


 

Tæplega 650 milljóna króna viðskipti voru með hlutabréf í Icelandair Group í dag.


 

Aðeins 70 leigusamningum þinglýst á vestfjörðum


 

Aðhaldsaðgerðum stjórnvalda í kjölfar bankahruns svipar nokkuð til þeirra sem farið hefur verið í á Norðurlöndunum þegar harnað hefur á dalnum.


 

British Standards Institution (BSI) hefur staðfest vottun Skyggnis um upplýsinga-, öryggis- og stjórnkerfi til næstu þriggja ára samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO/IEC 27001:2005. Skyggnir hlaut fyrst staðfesta vottun á þessu sviði árið 2004.


 

Um 60 einstaklingar sóttu um stöðu forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur en umsóknarfrestur rann út 4. janúar síðastliðinn. Búist er við að ráðið verði í starfið um mánaðarmótin en tímabundin ráðning Helga Þórs Ingasonar, núverandi forstjóra, rennur út í lok febrúar.


 

Lögmaður Hannesar Smárasonar segir að persónulegar ábyrgðir séu ekki gjaldfallnar


 

Í kjölfar fjórðu endurskoðunar efnahagsáætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og íslenskra stjórnvalda stækkar gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands, að frátöldum skammtímaskuldbindingum, í ríflega 4 milljarða evra. Það jafngildir á sjöunda hundrað milljarða króna og hefur gjaldeyrisforðinn aldrei verið stærri.


 

Bensín og dísilolíuverð hefur verið að hækka á Íslandi í kjölfar hækkana á heimsmarkaði en því til viðbótar bætast skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Algengasta sjálfsafgreiðsluverð á dísilolíu hjá Skeljungi í morgun er 213,40 krónur lítrinn. Þar er verðið á Shell V Power bensíninu komið í 213,60 krónur lítrinn. Hjá Olís er sjálfsafgreiðsluverðið á 95 oktana bensíni nú 213 krónur lítrinn og 213,40 á dísilolíunni.


 

Vala Valtýsdóttir, sviðstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte, segir að íslensk stjórnvöld hafi verið duglega að finna matarholur þegar kemur að skattlagningu. Um áramótin hefðu verið gerðar yfir hundrað efnisbreytingar á skattalögunum, sem sé umfangsmikil breyting frá fyrri lögum. Fór hún yfir þróunina á skattadegi Deloitte, sem haldinn var á GrandHótel í morgun.


 

Virði skuldabréfa í eigu íslenskra lífeyrissjóða, útgefnum af íslenskum fyrirtækjum og bönkum, var 185,5 milljarðar króna í lok nóvember síðastliðins. Þetta kemur fram í nýbirtum hagtölum Seðlabanka Íslands um eignarstöðu lífeyrissjóðanna. Virði slíkra bréfa í eigu sjóðanna hefur rýrnað um tæpa 152 milljarða króna frá því sem það var fyrir bankahrun.


 

Stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) samþykkti fjórðu endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands og sjóðsins á fundi sínum í Washington í dag, 10. janúar. Þar með stendur íslenskum stjórnvöldum til boða lánafyrirgreiðsla sjóðsins að fjárhæð um 19 milljarðar króna. Íslenskum stjórnvöldum stendur nú einnig til boða öll sú lánafyrirgreiðsla sem Norðurlöndin höfðu boðað í tengslum við áætlunina, en dregið verður á þau lán eftir því sem nauðsyn krefur.


 

Innanlandsflug og fraktflug dregst saman


 

Hrein eign lífeyrissjóðanna í lok nóvember sl. var 1.839,5 milljarðar króna samkvæmt hagtölum Seðlabanka Íslands. Nam hækkun frá fyrri mánuði 41,2 milljörðum króna eða um 2,2%.


 

Erlendar eignir Seðlabanka íslands jukust um 124,5 milljarða króna í desmber og erlendar skuldir hans jukust um 52 milljarða króna á sama tíma. Bankinn birtir í dag hagtölur um erlenda stöðu í lok desember.


 

Hlutabréf í Icelandic Group lækkuðu um 2,52% í Kauphöll Íslands í dag. Gengið er nú 3,09 en nýir hlutir í félaginu verða teknir til viðskipta á morgun. Útboðsgengi þeirra var 2,5 og er skráð gengi því um 20% hærra.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,5% í dag í 11,8 milljarða króna viðskiptum.


 

Framtakssjóður Íslands hefur ákveðið að halda viðræðum áfram við evrópska fjárfestingarsjóðinn Triton um aðkomu Triton að eignarhaldi og rekstri Icelandic Group. Aðilar gera ráð fyrir að niðurstöður viðræðna liggi fyrir í lok janúar.


 

Áætluð raforkunotkun til lengri tíma litið er heldur meiri í nýrri spá raforkuhóps orkuspárnefndar en í síðustu spá. Spáin nær fram á miðja þessa öld en síðast gaf nefndin út slíka spá árið 2005.


 

Það má búast við einhverri sölupressu með bréf Icelandair Group á næstu dögum, þar sem hluti þeirra sem tóku þátt í útboðinu munu selja strax og innleysa þar með ágætan hagnað.Gengi félagsins á markaði er nú um 20% hærra en gengið í hlutafjárútboði félagsins sem lauk nýlega.


 

Ítarlegt viðtal við Sigmund Davíð í Viðskiptablaðinu - Segir ríkisstjórnina skaðlega atvinnulífinu


 

Síðdegis í dag mun framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) taka fyrir fjórðu endurskoðun á efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda og sjóðsins. Óvíst er hvort að lánafyrirgreiðsla Norðurlandanna muni standa íslenskum stjórnvöldum til boða að lokinni fjórðu endurskoðun þar sem enn bólar ekkert á útgreiðslunni sem átti að standa til boða að lokinni síðustu endurskoðun.


 

Ekki er lengur hægt að kaupa bíómiða í Sambíóin á vefnum midi.is en þar hefur verið hægt að kaupa miða í öll kvikmyndahús landsins.


 

Endanlegt samkomulag hefur náðst milli Orkuveitu Húsavíkur (OH) og breska orkufyrirtækisins Global Geothermal Limited um samvinnu vegna viðgerðar og enduruppbyggingar Orkustöðvar OH á Hrísmóum við Húsavík. A vef Bloomberg í dag segir frá kaupum ástralska félagsins Wasabi Energy á orkustöðinni, en Wasabi Energy er stærsti eigandi Global Geothermal Limited.


 

Heildarvelta á skuldabréfamarkaði í kauphöllinni á síðasta ári nam  5678 milljörðum króna en til samanburðar var 50 milljarða króna velta á hlutabréfamarkaði. Veltan deilist á 18 kauphallaraðila og var MP banki með stærsta hlutdeild á skuldabréfamarkaði annað árið í röð, eða rúm 28%.


 

Greiningarfyrirtækið CMA Datavision telur að Ísland sé betri skuldari en mörg Evrópuríki, þar á meðal Ítalía og Spánn.


 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar fyrir desember 2010 var flutt út vörur fyrir 35,8 milljarða króna á fob-virði. Vöruskiptin í desember, reiknuð á fob verðmæti, voru því hagstæð um 11,5 milljarða króna samkvæmt bráðabirgðatölum.


 
Innlent
9. janúar 2011

Baugsmenn fyrir dómi

Mál ríkislögreglustjóra gegn Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, Tryggva Jónssyni, Kristínu Jóhannesdóttur og fjárfestingarfélaginu Gaumi verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur 12. janúar nk.


 

Exista-samstæðan tapaði 241,9 milljörðum króna á árinu 2009. Það tap kemur til viðbótar við þá 206,3 milljarða króna sem hún tapaði á árinu 2008 og því nemur samanlagt tap Existu á þessum tveimur árum 448,2 milljörðum króna frá bankahruni.


 

Seðlabankinn taldi hagsmunum sínum betur borgið með björgun


 

Vinna greiningarskýrslu um tóbaksiðnaðinn


 

Velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu í fyrstu viku þessa árs var nokkuð í meðallagi eftir litla veltu milli jóla og nýárs.


 

Landfestar ehf., dótturfélag Arion banka hf., hefur lokið fyrsta áfanga fjármögnunar félagsins en skuldabréfaflokkurinn LFEST1 10 1 hefur verið tekinn til viðskipta í Kauphöll (Nasdaq OMX Iceland hf.).


 

Davíð Oddsson segir í lok Reykjavíkurbréfs Sunnudagsmoggans að hann hafi um áraraðir setið undir miklum árásum vegna frumvarps um eftirlaun þingmanna sem Alþingi samþykkti í lok árs 2003.


 

„Framtakssjóðurinn stendur við samkomulag sitt við Triton um að ljúka viðræðum við hann áður en rætt verði við aðra," segir Ragnar Önundarson varaformaður stjórnar Framtakssjóðsins í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag um hugsanlega sölu á erlendri starfsemi Icelandic Group.


 

Landsvirkjun í viðræðum við áhugasama orkukaupendur


 

Björgólfur Thor Björgólfsson hefur birtgreiná heimasíðu sinni btb.is þar sem hann svararfréttaflutningi RÚVfrá því í gær. Þar var sagt frá síðustu fundargerð lánanefndar Landsbankans þann 9. október 2008, degi eftir að Fjármálaeftirlitið tók bankann yfir. Í frétt Rúv kom fram að samkvæmt fundargerðinni voru alls 117 milljarðar lánaðir, þar af var ráðstafað um 70 milljörðum í félög tengd stærstu eigendum bankans, þeim Björgólfi Guðmundssyni og Björgólfi Thor Björgólfssyni.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 12 milljarða króna viðskiptum.


 

Icelandair Group hf (ICEAIR) hefur gert samning við Saga Fjárfestingarbanka og Landsbankann (NBI) um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins sem skráð eru í Kauphöllinni.


 

Framkvæmdir við nýja kísilverksmiðju hefjast á næstu mánuðum en orkusamningar eru á lokastigi. Nýtt bandarískt fyrirtæki er í samvinnu við Íslenska kísilfélagið sem hefur gengið frá öllum leyfum til að hefja rekstur. Því geta framkvæmdir hafist á næstu vikum eftir undirskrift orkusamnings og fjárfestingasamnings.


 

Frávísunarkröfu Baldurs Guðlaugssonar vísað frá í Héraðsdómi Reykjavíkur


 
Innlent
7. janúar 2011

Allir vinna áfram

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun að framlengja hvatningarátakinu „Allir vinna“, sem stjórnvöld hafa staðið að í samvinnu við Alþýðusamband Íslands, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samiðn, Samtök verslunar og þjónustu, Samtök aðila í ferðaþjónustu og Nýsköpunarmiðstöð Íslands.


 

Engar eignir fundust í búi GKS eigna ehf. sem tekið var til gjaldþrotaskipta með úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur uppkveðnum 4. október 2010. 


 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mun taka fyrir fjórðu endurskoðun efnahagssamnings íslenskra stjórnvalda og sjóðsins næstkomandi mánudag, 10. janúar. Þetta segir Franek Rozwadowski, sendifulltrúi AGS á Íslandi í símaviðtali við Bloomberg.


 

Rekstraraðilum verslana í Kringlunni er óheimilt að halda útsölur utan ákveðins tímaramma sem stjórn Kringlunnar ákveður. Í bréfi sem Sigurjón Örn Þórsson, framkvæmdastjóri Kringlunnar, sendi verslunareigendum segir að brjóti rekstraraðilar gildandi reglur muni það leiða til dagsekta sem nemi 1.160 krónum á hvern fermetra.


 

Framundan eru margir stórir áfangar í efnahagslífinu. Ef allt gengur eftir áætlun lýkur samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, lögð verður fram áætlun um afnám gjaldeyrishafta, Icesave verður til lykta leitt, ESB umsókn kemst á skrið og fyrirtæki og heimili fara á beinu brautina. Þá eru kjarasamningar framundan.


 

Elín Jónsdóttir forstjóri Bankasýslunnar segir ljóst að endurskipuleggja þarf rekstur


 

Nýtt fasteignamat tók gildi 31. desember sl. Mun það hafa áhrif á niðurfærslumörk á skuldum húsnæðislána hjá bönkunum sem enn eru ekki frágengin samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum.


 

Bankasýslan óskar eftir tilnefningum í stjórnir Sparisjóðs Bolungavíkur, Sparisjóðs Svarfdæla, Sparisjóðs Vestmannaeyja, Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis auk SpKef þegar fjárhagslegri endurskipulagningu hans lýkur.


 

Landflutningar-Samskip, hafa tekið í notkun tvær nýjar vöruflutningabifreiðar af gerðinni Mercedes-Benz Actros, sem fluttar voru til landsins af bílaumboðinu Öskju. Um er að ræða fyrstu endurnýjun í 40 bíla flutningaflota félagsins um nokkurt skeið en bílarnir verða notaðir í flutningum á milli Reykjavík og Egilsstaða.


 

Gistinætur á hótelum í nóvember síðastliðnum voru 70.300 en voru 71.500 í sama mánuði árið 2009, samkvæmt gögnum Hagstofunnar.


 

Forstjóri Icelandair Group hvatti hvorki né latti starfsmenn til aða taka þátt í hlutafjárútboði


 

VBS var með baksamning vegna FL Group-bréfa


 

Gamli Landsbankinn (GLI) hefur samþykkt tilboð félags í eigu Remmen´s Stiftung von 1986 um kaup á Hótel D´Angleterre í Kaupmannahöfn. Nýju eigendurnir munu taka við rekstri hótelsins þann 1. febrúar næstkomandi.


 

Sigurjón Þ. Árnason, Halldór K. Lárusson og Elín Sigfúsdóttur stjórnendur Landsbankans ráðstöfuðu lánum upp á 117 milljarða króna þann 8. október 2008, daginn eftir að bankinn var tekinn yfir af Fjármálaeftirlitinu. Síðasta fundargerð lánanefndar bankans er frá 8. október 2008.


 

Litlar breytingar voru á Skuldabréfavísitölum GAMMA í dag í samtals 7,1 milljarðs króna viðskiptum.


 

Rúv hefur gert 365 tilboð í sýningarrétt 365 á HM í handbolta á sama verði og 365 greiddu var fyrir réttinn. Að auki býðst RÚV til að greiða 20% álag á kaupverðið til að bæta 365 undirbúningskostnað af ýmsu tagi.


 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa farið fram á fund í viðskiptanefnd vegna sölu Landsbankans á Vestia. Óskað er eftir upplýsingum sem beðið var um í fyrirspurn frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni til fjármálaráðherra þann 18. nóvember síðastliðinn. Fyrirspurninni hefur ekki verið svarað, en hún var:


 

Fjölnisvegur 3, fasteign sem áður var í eigu Björgólfs Thor Björgólfssonar, hefur verið auglýst til sölu. Fasteignin er 321 fermetri að stærð og er metin á tæplega 79 milljónir króna.


 

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands hafa gert með sér nýjan samstarfssamning, sem kveður á um markvissara samstarf en eldri samningur.  Markmið samningsins er að stuðla að heilbrigðu, virku og öruggu fjármálakerfi í landinu, þar með talið greiðslu- og uppgjörskerfum.


 

Jón Þórisson, fyrrum forstjóri VBS fjárfestingarbanka, gerði 35 milljóna króna launakröfu í þrotabú bankans. Þetta sést á lista yfir kröfuhafa bankans sem dreift var á kröfuhafafundi í desember. Viðskiptablaðið hefur listann undir höndum. Slitastjórn VBS hefur ekki tekið afstöðu til launakröfu Jóns.


 

Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í morgun að Landsvaka, sem rekur verðbréfasjóði Landsbankans, sé ekki skylt að greiða viðskiptavini skaðabætur vegna rýrnunar í fjárfestingasjóðinum Peningabréf Landsbanka ISK. Stefnandi, sem var starfsmaður í Landsbankanum, krafði Landsvaka um 7,5 milljónir króna í skaðabætur vegna rýrnunar.


 

Alls voru 101 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta í nóvember síðastliðnum samanborið við 80 fyrirtæki á sama tíma í fyrra. Gjaldþrot jukust því um 26% í nóvember frá fyrra ári. Fyrstu 11 mánuði síðasta árs voru 877 fyrirtæki úrskurðuð gjaldþrota. Á sama tímabili árið 2009 höfðu 829 fyrirtæki hlotið þau örlög. Þetta jafngildir aukningu um 5,8% milli ára. Hagstofa Íslands birti þessar tölur um gjaldþrot og nýskráningar nú í morgun.


 

Handbært fé frá rekstri ríkissjóðs var neikvætt um 72,7 milljarða króna á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2010 en var neikvætt um 122,8 milljarða króna á sama tímabili 2009. Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu ellefu mánuði ársins 2010 liggur nú fyrir.


 

Áhugi er hjá mörgum fjárfestum á félaginu Icelandic Group


 

Í nóvember 2010 voru skráð 117 ný einkahlutafélög (ehf) samanborið við 208 einkahlutafélög í október 2009, sem jafngildir tæplega 44% fækkun milli ára. Eftir bálkum atvinnugreina voru flest einkahlutafélög skráð í Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum. Heildarfjöldi nýskráðra einkahlutafélaga er 1483 fyrstu 11 mánuði ársins og hefur nýskráningum fækkað um rúmlega 37% frá sama tímabili árið 2009 þegar 2359 ný einkahlutafélög voru skráð.


 

Áreiðanleikakönnun á MP Banka er lokið og er nú í höndum þeirra þriggja fagfjárfesta sem íhuga kaup á nýju hlutafé í bankanum, að sögn Gunnars Karls Guðmundssonar, forstjóra bankans. Lokið var við gerð áreiðanleikakönnunar rétt fyrir áramót.


 

Lýsing með verulega neikvætt eigið fé samkvæmt upplýsingum úr ársreikningi móðurfélagsin


 

Fjölbreytt efni í Viðskiptablaðinu á morgun


 

Bryndís Hlöðversdóttir tók í dag formlega við stöðu rektors Háskólans á Bifröst.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 13,6 milljarða króna viðskiptum.


 

Hagvöxtur á Íslandi á árinu 2011 verður um 0,5% ef spá tímaritsins The Economist gengur eftir. Það kemur Íslandi í hóp þeirra tíu ríkja sem The Economist telja að muni búa við minnstan hagvöxt á árinu.


 

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, keypti milljón hluti í félaginu í hlutafjárútboði Icelandair Group sem lauk 23. desember.


 

Aflandsgengi evrunnar hefur hækkað töluvert á síðustu misserum, samkvæmt upplýsingaveitunni Keldan.is. Kaupgengi evru á aflandsmörkuðum er nú 247 krónur og sölugengi er 270 krónur.


 

Skuldatryggingarálag á skuldir Ríkissjóðs Íslands hefur ekki verið lægra frá því fyrir fall bankanna. Áhættuálagið er nú 259 punktar, samkvæmt upplýsingaveitu Bloomberg.


 

Velta á millibankamarkaði í desember 2010 nam 27,4 milljörðum króna sem er 24,7 milljörðum króna meiri velta en í nóvember. Þessa miklu aukningu má rekja til gjaldeyriskaupa Seðlabankans af fjármálastofnunum sem gerð voru í þeim tilgangi að draga úr gjaldeyrismisvægi þeirra og sagt var fráfyrr í vikunni. Af heildarveltu námu kaup Seðlabankans 25,5 milljörðum króna.


 

Motus er nýtt nafn á starfsemi Intrum á Íslandi. Fyrirtækið verður nú alfarið í eigu íslenskra aðila og verður áfram leiðandi á íslenskum markaði á sviði kröfustjórnunar. Félagið mun starfa áfram á sömu kennitölu en undir eigin vörumerki og notkun á alþjóðlega vörumerkinu „Intrum Justitia“ verður lögð af.


 

Forsvarsmenn kanadíska fisksölufyrirtækisins High Liner Foods hafa sýnt áhuga á að kaupa eignir Icelandic Group sem eru utan Íslands. Kanadíska fyrirtækið er afar ósátt með að fá ekki að bjóða í Icelandic Group sem er í eigu Framtakssjóðs Íslands.


 

Fluttar voru út vörur fyrir tæpa 48,4 milljarða króna og inn fyrir 37,9 milljarða króna í nóvember á fob-virði. Vöruskipti voru því hagstæð um 10,4 milljarða króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Í nóvember 2009 voru vöruskiptin hagstæð um 1,8 milljarða króna á sama gengi.


 

Gögnin voru afhent Viðskiptablaðinu og voru grunnurinn að NTH-greinaflokknum.


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 15,2 milljarða króna viðskiptum.


 

Áfrýjunarnefnd neytendamála hefur staðfest ákvörðun Neytendastofu um að fjármögnunarfyrirtækinu Lýsingu hafi verið óheimilt að innheimta verðbætur á óverðtryggðum lánum.


 

Áætluð útgjáfa skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga árið 2011, til fjármögnunar á nýjum útlánum, er 7-9 milljarðar króna. Lánasjóðurinn lánar eingöngu það fé sem hann hefur fengið að láni. Því veltur áætlun um útlán alfarið á því hvernig gengur að afla lánsfjár á árinu, að því er segir í tilkynningu til Kauphallar.


 

Íslandsbanki hefur gert gjaldmiðlasamning við Seðlabanka Íslands sem miðar að því að leiðrétta gjaldeyrismisvægi vegna eigna í bókum Íslandsbanka sem eru í erlendum gjaldmiðlum og skila tekjum í erlendri mynt. Samningurinn felur í sér að á næstu fimm árum mun Íslandsbanki greiða Seðlabanka Íslands jafnvirði 48 milljarða íslenskra króna í erlendri mynt. Seðlabanki Íslands mun á sama tíma greiða Íslandsbanka sömu fjárhæð í íslenskum krónum.


 

Hans-Ole Jochumsen, forstjóri Nasdaq OMX Nordic móðurfélags kauphallanna á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum Eistlandi, Lettlandi og Litháen, segir að þrátt fyrir gjaldeyrishöft hér á landi sé hægt að byggja upp hlutabréfamarkaðinn. Í viðtali í Áramót, áramótariti Viðskiptablaðsins, segir hann það beinlínis nauðsynlegt að tíminn sé nýttur til uppbyggingar. Jochumsen er jafnframt stjórnarformaður íslensku NASDAQ OMX kauphallarinnar.


 

Skuldabréfaverð allra gömlu bankanna hækkaði á síðasta ári og var hækkunin veruleg hjá sumum þeirra. Skuldabréfaverð Landsbankans (LBI) og Icebank hækkaði um 120%, um 46% hjá Straumi, 43% hjá Glitni og um 13% hjá Kaupþingi samkvæmt upplýsingum frá Keldan.is.


 

Viðskipti á mörkuðum NASDAQ OMX NORDIC jukust töluvert árið 2010 frá árinu áður og nam dagleg velta hlutabréfa að meðaltali um 2,5 milljörðum evra samanborið við 2,2 milljarða evra veltu árið 2009. Fjöldi viðskipta á dag var 285 þúsund talsins, sem er 33% aukning frá árinu 2009. Þá jukust samningar um afleiður um 43% á milli ára og voru 546 þúsund.


 

Skilanefnd Glitnis tók þátt í hlutafjárútboði Icelandair Group og keypti um 3,3% af nýju hlutafé í félaginu, eða fyrir um 90 milljónir króna. Fjallað er um málið í Morgunblaðinu í dag og staðfestir Árni Tómasson, formaður skilanefndar Glitnis, að keypt hafi verið í félaginu.


 

Seðlabanki Íslands hefur keypt erlendan gjaldeyri af fjármálafyrirtækjum í þeim tilgangi stuðla að auknum stöðugleika fjármálakerfisins, auka gjaldeyrisforða Seðlabankans og þann hluta hans sem ekki er fenginn að láni erlendis frá. Bankinn keypti gjaldeyri fyrir um 24,6 milljarða króna (jafnvirði um 160 milljóna evra) auk þess að samið var um framvirk viðskipti sem námu um 47,9 milljörðum króna (jafnvirði 312 milljóna evra).


 

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI  stóð í stað í dag í 5,4 milljarða króna viðskiptum.


 

Gefin verða út ríkistryggð skuldabréf fyrir 120 milljarða króna á þessu ári, samkvæmt útgáfuáætlun Lánamála ríkisins fyrir árið 2011. Fjallað er um málið í vikulegum markaðsfréttum Íslenskra verðbréfa og segir að helst veki athygli að bæta á við tveimur óverðtryggðum flokkum, annars vegar til 10 ára og hinsvegar til 20 ára.


 

Rarik, Orkubú Vestfjarða (OV) og HS Veitur hækkuðu nú um áramótin gjaldskrá fyrir dreifingu og flutning á raforku. Orkuveita Reykjavíkur og Norðurorka hækkaðu gjaldskrá sínar þann 1. nóvember síðastliðinn. Rafveita Reyðafjarðar hefur tilkynnt um hækkun frá 1. febrúar næstkomandi og hafa þá allar dreifiveitur á landinu hækkað gjaldskrár sínar.


 

Símtöl í kerfum Símans á jóladag voru tæplega 12.000 talsins en voru rúmlega 5000 á sama tíma árið 2009. Fólk talaði einnig mun lengur en heildarlengd símtala rúmlega þrefaldaðist á milli ára og voru vel yfir 140 þúsund mínútur. Síminn bauð viðskiptavinum sínum að hringja til útlanda án endurgjalds úr heimasíma á jóladag.


 

Þrátt fyrir áföll í efnahagslífinu var tekin ákvörðun á árinu um að auka afköst álversins í Straumsvík um 20% með því að hækka rafstrauminn í kerskálunum. Kostnaðurinn vegna þessa er um 40 milljarðar króna. Að auki var tekin ákvörðun um að breyta steypuskálanum sem felur í sér 16 milljarða króna fjárfestingu.


 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins ákvað þann 20. desember síðastliðinn að sekta Existu um 15 milljónir króna vegna innherjaviðskipta sem ekki voru tilkynnt til Kauphallar. Segir í tilkynningu FME að málið var tekið til athugunar meðal annars eftir ábendingu frá Kauphöllinni.


 

Rólegt á markaði síðustu viku ársins


 

Árið 2010 var mun betra fyrir Ísland heldur en flestir bjuggust við. Þetta sagði Ólafur Ragnar Grímsson forseti í viðtali við BBC World Service. Hann sagði að vissulega hafi Ísland átt betri ár og benti á eldgosið í Eyjafjallajökli og þá staðreynd að íslenskt fjármálakerfi reyni nú að komast á skrið eftir fall þess.


 

Skuldaréfavísitala GAMMA hækkaði um 14,16% á síðasta ári. Hækkuðu óverðtryggð bréf töluvert meira en verðtryggð eða um 18,7% skv. GAMMAxi á móti 12,3% hækkun verðtryggðra bréfa skv. GAMMAi. Var hækkun ársins nokkuð jöfn fyrir utan sveiflur á haustmánuðum, segir í tilkynningu frá félaginu um verðþróun síðasta árs.


 

Fjórði hluti af fjórum um úttekt Deloitte á fjármálum knattspyrnuheimsins.


 

Þriðji hluti af fjórum um úttekt Deloitte á fjármálum knattspyrnuheimsins.


 

Segir ríkisstjórnina hafa farið offari þegar lögum um Seðlabankann var breytt


 

Annar hluti af fjórum um úttekt Deloitte á fjármálum knattspyrnuheimsins.


 

Rowland fjölskyldan, eigendur Banque Havilland í Lúxemborg, vill ekki að sérstakur saksóknari fái afhent gögn sem embætti hans fundu við húsleit í bankanum í febrúar á síðasta ári. Banque Havilland varð til þegar Kaupþing í Lúxemborg var skipt upp í tvennt og rekstarhlutinn seldur til Rowland fjölskyldunnar. Breska blaðið Daily Telegraph greinir frá andstöðunni í frétt í dag. Þar segir að þeir sem vinni að rannsókn málsins telji að gögnin sem fundust við húsleitina geti veitt afar mikilvægar upplýsingar um fall Kaupþings.


 

Fyrsti hluti af fjórum um úttekt Deloitte á fjármálum knattspyrnuheimsins.


 

Stjórnarformaður íslensku NASDAQ OMX kauphallarinnar, Daninn Hans-Ole Jochumsen, segir grunnhugmyndina á bakvið hlutabréfamarkaði ekkert hafa breyst þrátt fyrir bankahrunið. Íslenski hlutabréfamarkaðurinn hrundi nær alveg til grunna eftir bankahrunið og hefur ekki rétt úr kútnum,ólíkt flestum öðrum löndum.


 

Ólafur Ragnar Grímsson sagði í nýársávarpi sínu að akrar þjóðlífsins þyrftu að verða grænir á ný og vísaði hann þar til samtakamáttar fólks eftir eldgosið undir Eyjafjöllum síðastliðið sumar. „[N]ú eru rösk tvö ár frá hruni bankanna, tímabært að við hættum að láta illmælgi og hatursfulla orðræðu hamla för. Bölmóður getur gert að engu áform um umbætur," sagði forsetinn.


 

„Á þessu ári þurfa að verða þáttaskil. Við skulum taka höndum saman, hefja nýja för, reynslunni ríkari, gagnrýnni í hugsun, vitrari vegna mistakanna og með hin góðu gildi í veganesti," sagði Ólafur Ragnar Grímsson í nýársávarpi sínu í dag. Honum var tíðrætt um aðstæður fólks; sagði biðraðir eftir mat smánarblett sem þyrfti að afmá. Um leið lagði hann áherslu á styrkleika þjóðarinnar og forsendur til uppbyggingar.


 

„Við Íslendingar erum ekkert mjög spenntir fyrir að fá erlenda fjárfestingu þegar á hólminn er komið," segir Rannveig Rist forstjóri Rio Tinto Alcan og handhafi viðskiptaverðlauna Viðskiptablaðsins 2010 í viðtali við áramótablað Viðskiptablaðsins. Hún telur því að töf á erlendum fjárfestingum hér á landi, sem margir segja mikilvægar fyrir aukinn hagvöxt, stafi af því sem hún hafi alltaf stafað af. Hér sé erlend fjárfesting ekki mjög velkomin.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.