*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


mars, 2011

Stjórn Arion banka er með nauðasamning Giftar fjárfestingarfélags á borðinu


Kristinn Már Gunnarsson hefur aukið hlut sinn í Cintamani, sölu- og dreifingaraðila útivistarfatnaðarins.


Fjölskipaður Hæstiréttur snéri dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli íslenska ríkisins gegn Bjarka H. Diego.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 13,4 milljarða króna viðskiptum.


Stjórnarmenn mega einungis tengjast einu fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki sem taka gildi 1. apríl.


Tapið má rekja til mikils fjármagnskostnaðar og of lágrar húsaleigu, segir stjórn félagsins í tilkynningu.


Alþjóðaviðskiptastofnunin segir að niðurgreiðslur bandaríska ríkisins á rekstri Boeing séu ólöglegar.


Eignarhaldsfélagið Flóinn ehf. hefur keypt Ölvisholt Brugghús af þrotabúi.


Dómsuppsaga er á morgun í málum um heildsöluinnlán. Forgangskröfur Landsbankans geta lækkað um 150 milljarða.


Greining Íslandsbanka segir nokkrar líkur á hóflegri vaxtalækkun við næstu vaxtaákvörðun peningastefnunefndar.


Lee Buchheit, formaður íslensku samninganefndarinnar um Icesave-samningana, verður með opinn fyrirlestur í dag.


Björn Valur Gíslason sagði að hann hafi aldrei fundið jafn mikið til með íslenskri þjóð og þegar hann horfði á Kastljós í gær.


Vitað var um rannsókn Samkeppniseftirlitsins á Vífilfelli þegar Arion banki gerði samkomulag við Þorstein M. Jónsson.


Arion banki hefur sett til sölu allt hlutafé í B.M. Vallá. Félagið er í 100% eigu Eignabjargs, dótturfélags Arion banka.


Nýskráðum einkahlutafélögum fækkaði í febrúar um 15,5% og gjaldþrotum fjölgaði um 55% samanborið við febrúar 2010.


Tollstjóri flokkar Ipod Touch sem tónlistarspilara en Apple-umboðið telur það vera lófatölvu. Ríkistollanefnd flokkar sem lófatölvu.


Erlend verðbréfeign lífeyrissjóðanna um 500 milljarðar króna og eru erlendar eignir almennt taldar þær verðmætustu í safninu.


Embætti sérstaks saksóknara er að rannsaka ný mál tengd Kaupþingi. Aðgerðir þess í Lúxemborg tengjast meðal annars þeim málum.


Dótturfyrirtæki Íslandsbanka í New York, Glacier Securities, hefur fengið fullgilt starfsleyfi í Bandaríkjunum.


Undirbúningur málshöfðanna á Íslandi sem byggja á New York-stefnu slitastjórnar Glitnis er á lokastigi.


Einn nefndarmanna í peningastefnunefnd Seðlabankans greiddi atkvæði gegn tillögu selabankastjóra.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 6,9 milljarða króan viðskiptum.


Kostnaður Framtakssjóðs Íslands á síðasta ári nam tæpum 300 milljónum króna. Þar af var stjórnunarkostnaður um 80 milljónir.


Hagnaður Framtakssjóðs Íslands nam 700 milljónum króna á síðasta ári. Heildareignir í árslok námu 5,6 milljörðum.


Íslenskur hugbúnaður frá TM Software er nú seldur til um 50 landa. Meðal nýrra kaupenda eru Kodak og Intel.


Landssamtök lífeyrissjóða hafa komið áhuga sínum á aðkomu að Hverahlíðarvirkjun á framfæri við stjórn OR og Norðurál.


Útflutningur á skosku viskíi dróst saman á síðasta ári.


Færri Íslendingar ætla að kaupa utanlandsferðir á næstu tólf mánuðum en þeir ætluðu í desember.


Vífilfell hf. þarf að greiða 260 milljóna króna stjórnvaldssekt vegna brota á samkeppnislögum.


Áætlaður niðurskurður í fjárfestingum hjá OR á næsta ári hefur bein áhrif á hagvöxt um 0,4 prósentustig til lækkunar.


Álagspróf írsku bankanna verða birt á morgun. Óttast er að bankarnir tveir sem ekki hafa þurft ríkisaðstoð óski eftir henni í kjölfarið.


Alls starfa 168 einstaklingar innan Innovit-hagkerfisins. Fjárfestar hafa lagt 972 milljónir til rekstursins.


Heildarlaun þeirra launamanna sem teljast fullvinnandi voru að meðaltali 438 þúsund krónur á mánuði.


Forstjórar kauphallar og Icelandair Group lýstu vonbrigðum sínum með áætlun um afnám gjaldeyrishafta á fundi í gær.


Aðilar vinnuamarkaðarins funda með ríkisstjórninni.


Iceland Express stofnar þjónustufyrirtæki til að annast flugafgreiðslu eftir að samningar náðust ekki við Airport Associates.


Iceland Express mun þurfa að leita til nýrra þjónustuaðila á Keflavíkurflugvelli í sumar.


Velta í Kauphöll Íslands í dag nam um 100 milljónum króna. Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI lækkaði um 0,1%.


Vaxtaberandi skuldir OR nema alls um 225 milljörðum króna og 16 milljarðar eru á gjalddaga í ár.


Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, sagði að bankastofnanir hlaupi ekki eftir ummælum eins eða neins.


Ráðstafanir sem stjórn Orkuveitunnar hafa samþykkt er í fimm þáttum. Fjárþörf er áætluð 50 milljarðar króna út árið 2016.


Reykjavíkurborg mun lána Orkuveitunni 11,3 milljarða króna til þess að rétta af fjárhag fyrirtækisins.


Í fréttatilkynningu frá embætti sérstaks saksóknara segir að sjö starfsmenn embættisins taki þátt í húsleitunum.


Stjórnarfundur hófst klukkan 13 í dag og stendur yfir. Stefnt er að birtingu ársreiknings og aðgerða síðar í dag.


Húsleitir voru gerðar í Lúxemborg í dag vegna rannsóknar bresku efnahagsbrotadeildarinnar á falli Kaupþings.


Væntingavísitala Gallups lækkaði í mars frá fyrri mánuði. Enn er langt í að landinn teljist bjartsýnn.


Reykjavíkurborg mun mögulega veita Orkuveitu Reykjavíkur eiginfjárframlag til að bregðast við fjárhagsvanda.


Launamál Höskuldar H. Ólafssonar hafa verið mikið í umræðunni. Hann hefur lítið um þá umræðu að segja.


Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins telur rétt að mæta verðhækkunum á eldsneyti með tímabundnum opinberum aðgerðum.


Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,95% frá fyrri mánuði.


Rætt hefur verið um að leggja OR til 8-12 milljarða úr sjóðum þess og hækka gjaldskrá til þess að reisa fjárhag fyrirtækisins við.


Formaður sjávarútvegsnefndar bindur vonir við að endurskoðuð lög um fiskveiðistjórnun taki gildi við upphaf nýs fiskveiðiárs.


Samtök atvinnulífsins telja of mikla óvissu um of mörg stór mál til þess að hægt sé að ljúka kjaraviðræðum.


Mikið af kunnuglegum nöfnum eru meðal þeirra sem hafa eignast hlut í Sjóvá í gegnum SF1 sem hefur keypt 52% hlut í Sjóvá.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,6% í dag í 23,5 milljarða króna viðskiptum.


Málefni Orkuveitu Reykjavíkur voru rædd á aukafundi borgarráðs Reykjavíkurborgar í dag. Annar fundur verður haldinn á morgun.


Greiningardeild MP Banka segir að áætlun Seðlabankans um afnám hafta einkennist af hræðslu við að leyfa genginu að fljóta.


Tveir af hverjum þremur hagfræðingur í könnun BBC telja að Grikkland verði gjaldþrota vegna skulda hins opinbera.


Talsverð viðbrögð hafa verið á skuldabréfamarkaði nú í morgun við áætluninni um afnám hafta.


Orkuveitan hefur frestað birtingu ársreiknings þrisvar sinnum. Félagið ætlar að kynna áætlun um fjármögnun í vikunni.


Miðað við sama margfaldara innra virðis og var notaður árið 2006 er verðmæti Landsvirkjunar nú 192 milljarðar króna.


Porsche bílaframleiðandi hyggur á 5 milljarða evra hlutafjárútboð til að lækka skuldir.


Björgólfur Thor segir breska fjármálaeftirlitið hafa fylgst náið með Landsbankanum sumarið 2008.


Í áætlun um afnám gjaldeyrishafta kemur fram að gagnlegt sé að skipta aflandskrónueigendum í þrjá hópa til þess að greina vanda.


Velta í hlutabréfaviðskiptum hefur verið afar lítil frá hruni.


Mikill meirihluti í könnun MMR, eða 86,5%, vill draga Breta fyrir dóm vegna beitingar hryðjuverkalaga. Nei sögðu 13,5% svarenda.


Þorsteinn Guðmundsson skemmtikraftur stofnaði félagið Ramóna.


Endurheimtur Seðlabankans vegna FIH eru bundnar við virði Pandoru.


Landsvirkjun hefur aldrei áður haft aðgengi að meira lausafé. Framkvæmdir eru þó sem fyrr alfarið fjármagnaðar með lánsfé.


Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka, segir rekstur bankans ganga nokkuð vel, þó það megi alltaf ganga betur


Ein helsta hættan sem fjármálakerfinu stafar af losun gjaldeyrishafta felst í því að töluverður hluti krónustöðu er í eigu erlendra aðila.


Mjög skarpur samdráttur hefur átt sér stað í heildarumfangi innlána á síðustu tíu mánuðum.


Gert er ráð fyrir að um 1.655 fyrirtæki fari Beinu brautina sem er lausn við skuldavanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja.


Fyrirtækið Hópkaup tók nýlega til starfa og hefur farið nokkuð fyrir á undanförnum vikum.


Höskuldur H. Ólafsson segir bankafólk vera mjög barið en vill halda í baráttuanda þess og kjark.


Neðanmáls Halldórs Baldurssonar í vikunni.


Tæplega 26% heimila eru áskrifendur að Skjá Einum, samkvæmt könnun MMR og sjónvarpsstöðin greinir frá.


Verð á bílaleigubílum á Íslandi er fleiri hundruð prósentum hærra en gengur og gerist á meginlandi Evrópu


Árangurslaus fjárnám jukust um 62% milli áranna 2009 og 2010 samkvæmt upplýsingum frá Creditinfo.


Gefinn verður út verðtryggður flokkur ríkisskuldabréfa með lokagjalddaga árið 2030 í tengslum við áætlun um afnám hafta.


Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í dag áætlun um losun gjaldeyrishafta í áföngum.


Um 42,6% sögðust örugglega eða líklegast kjósa með Icesave og 33,5% örugglega eða líklegast á móti.


Synjun Icesave-samninganna gæti haft áhrif á framvindu afnáms gjaldeyrishafta, að því leyti sem það tefur fjármögnun ríkissjóðs.


 

Fyrsta skrefið í afléttingu hafta miðast að því að losa erlenda aðila við aflandskrónur og færa í hendur langtíma fjárfesta.


Efnahags- og viðskiptaráðherra mun í næstu viku leggja fram fruvmarp þar sem farið er fram á framlengingu gjaldeyrishafta til ársins 2015.


Á aðalfundi Arion banka í gær var samþykkt að greiða íslenska ríkinu 6,5 milljarða króna í arð í formi víkjandi láns eða víkjandi skuldabréfs.


Verð á bensíni og díselolíu hækkaði um 4 krónur á afgreiðslustöðvum Shell í dag. Lítri af bensíni kostar nú 232,9 krónur.


Ráðgjafanefnd FME hefið metið 47 stjórnarmenn fjármála- og vátryggingafélaga. Tólf þurftu að endurtaka matið og einn stóðst það ekki.


Haldinn verður blaðamannafundur klukkan 16:00 í dag vegna áætlunar um afnáms gjaldeyrishafta.


Yngra fólk líklegra til að kjósa Besta flokkinn, samkvæmt könnun MMR sem gerð var fyrir Viðskiptablaðið.


Til stendur að birta skýrslu um afnám gjaldeyrishafta í dag, eftir að henni var frestað fyrir tveimur vikum síðan.


Aðalfundur Arion banka var haldinn í gær. Sex voru kjörin í stjórn bankans.


Eiginfjárhlutfall Skipta var í árslok 2010 21%. Sala nam 33,6 milljörðum króna samanborið við 39,7 milljarða árið áður.


Angela Merkel hefur samþykkt stofnun nýs björgunarsjóðs evruríkja.


Laun í fjármálaþjónustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum hækkuðu um 5,3% milli áranna 2009 og 2010.


Innlent
24. mars 2011

Almar stefnir Fons

Almar Örn Hilmarsson, fyrrverandi forstjóri danska flugfélagsins Sterling, hefur stefnt fjárfestingarfélaginu Fons hf


Heildarstærð sjóða í rekstri Landsvaka, sem er í eigu Landsbankans, var 53,4 milljarðar í árslok samanborið við 44 milljarða árið áður.


Hæstiréttur Íslands dæmdi Stefni Agnarsson og Daníel Þórðarson, fyrrum starfsmenn Kaupþings, í sex mánaða óskilorðsbundið fangelsi.


Rúmlega þúsund samfélagsþegnar EVE Online tölvuleiksins eru mættir til Íslands til að kynna sér lagabreytingar á EVE.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 6,6 milljarða króna viðskiptum.


Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, leggur til að hlutur Orkuveitunnar í Gagnaveitu Reykjavíkur verði seldur ef viðundandi tilboð fæst.


Hagnaður Eimskipafélagsins eftir skatta var 2 milljarðar króna á síðasta ári.


Vanskil hjá Íbúðalánasjóði eru fjórir milljarðar en ekki 75 milljarðar, að mati Guðmundar Bjarnasonar.


ESA sendi í gær rökstutt álit til Íslands vegna þess að landið hefur ekki gert viðhlítandi ráðstafanir til að innleiða þjónustutilskipun.


Allt bendir til þess að viðsnúningur sé að verða í íslensku efnahagslífi og hægur bati sé framundan, segir í hagspá ASÍ.


Atvinnuþróunarsvæðið við Reykjaneshöfn verður fært undan Reykjanesbæ og sett inn í sérstakt félag.


Slitastjórn Kaupþings hefur látið sérfræðinga frá PWC rannsaka lánveitingar Kaupþings til Giftar.


Skúli Mogensen segir verið að ganga frá lausum endum vegna tilboðs fjárfestahóps í starfsemi MP banka á Íslandi og í Litháen.


Byr hefur tilkynnt um opnun útibús og nú skoðar MP banki möguleikana. Óánægja með yfirtöku Landsbanka á SpKef.


Ólafur Garðarsson, stjórnarmaður í slitastjórn Kaupþings, mun hætta í stjórninni eftir næsta kröfuhafafund bankans.


Hver landsmaður sá að meðaltali eina leiksýningu á síðasta ári


Íslandsbanki hefur formlega lagt fram kæru til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra á hendur stjórnendum Capacent ehf.


Fjórir af fyrrum starfsmönnum Spkef koma til með að vinna í útibúinu undir stjórn Ásdísar Ýrar Jakobsdóttur.


Velta í hlutabréfaviðskiptum í Kauphöll Íslands í dag nam 177 milljónum. Skuldabréfavísitalan hækkaði um 0,2% í dag.


Olíuverð hélt áfram að hækka á heimsmarkaði í dag og hefur verð á hráolíu ekki verið hærra síðan í september 2008.


Landsvirkjun gerir ekki ráð fyrir að dregið verði á lánið áður en niðurstaða um Icesave liggur fyrir, enda þurfi þess ekki.


Eiginfjárhlutfall Íslenskra verðbréfa í lok árs 2010 var 26,7%. Alls stýrði félagið 116 milljörðum í árslok.


Hlutabréf í Össuri verða tekin úr viðskiptum í Kauphöll næsta föstudag og koma aftur strax næsta viðskiptadag undir nýju auðkenni.


Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir að með lánveitingunni sé fjármögnun Búðarhálsvirkjunar langt komin.


Jón Steindór Valdimarsson hefur tekið sæti í stjórn Framtakssjóðs Íslands sem fulltrúi Lífeyrissjóðs Verslunarmanna.


Starfsmönnum Arion banka fjölgaði um 164 á síðasta ári og um 112 hjá Íslandsbanka.


Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland og Barclays Capital hafa öll ráðið til sín fleiri starfsmenn í London.


Skuldatryggingarálag á skuldir ríkissjóðs hefur lækkað lítillega undanfarið og haldist nokkuð stöðugt.


Hagvaxtarskeið hófst í ESB á fyrsta ársfjórðungi ársins 2010 en hagvöxtur mældist fyrst á Íslandi á þriðja fjórðuni ársins.


Aflaverðmæti íslenskra skipa nam rúmum 131 milljarði króna á árinu 2010 samanborið við rúma 115 milljarða á árinu 2009.


Hæstiréttur felldi úr gildi úrskurð Héraðsdóms í máli Vilhjálms Bjarnasonar gegn Glitni.


Forstjóri og tveir stjórnarmenn Glitnis krefjast þess fyrir Héraðsdómi að stjórnendatrygging Glitnis verndi þá gegn málskostnaði.


Óráðstafað eigið fé 2 milljónum króna lægra en áður var talið samkvæmt mati er Deloitte vann fyrir stjórn félagsins.


Lagastofnun HÍ hyggst opna kynningarvef um þjóðaratkvæðagreiðsluna vegna Icesave þann 28. mars.


MP banki þarf að greiða Byr hf. 400 milljónir króna samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms. Málið snýst um aðildarsamning.


Um 80% stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins telja aðstæður í atvinnulífinu vera slæmar, samkvæmt könnun Capacent.


Capacent Fjárfestingaráðgjöf hefur skipt um nafn og heitir núna Centra Fyrirtækjaráðgjöf.


Horn, dótturfélag Landsbankans, krefst lögbanns á umfjöllun DV um málefni fjárfestingafélagsins.


Hagnaður HB Granda nam 1,3 milljörðum króna á síðasta ári. Rekstrartekjur voru 23,4 milljarðar.


Árni Páll Árnason segir það grundvallaratriði að ríkið þurfi ekki að leggja sparisjóðum til meira fé.


Landsbankinn kaupir nýtt hlutafé Arion verðbréfavörslu, samkvæmt viljayfirlýsingu. Arion banki er í dag eini eigandinn.


Greining Íslandsbanka segir að ekki sé loku fyrir það skotið að kaupmáttur komið til með að rýrna enn frekar á næstu mánuðum.


Pálmi Haraldsson segir að niðurstaða í máli gegn fréttamönnum RÚV komi á óvart. Dómi verður áfrýjað.


Svavar Halldórsson, María Sigrún Hilmarsdóttir og Páll Magnússon voru sýknuð af kröfu Pálma Haraldssonar.


Vanskil í 90 daga eða lengur jukust um 25 milljarða króna árið 2010. Afskriftaþörf jókst að sama skapi um 8-13 milljarða.


Kaupmáttur launa lækkaði um 1% í febrúar frá fyrri mánuði.


Fékk 7,8 milljarða króna að láni árið 2008 til kaupa á bréfum Glitnis. Eigendur Sunds neita að lýsa félagið gjaldþrota.


Verkföll gætu orðið Becromal dýr að sögn Eyþórs Arnalds. Hann segir fyrirtækið hafa aðgang að landi og orkusamninga fyrir hendi.


Þrír þekktir kastkennarar ætla að kenna veiðimönnum undirstöðuatriði flugukasta, bæði með einhendu og tvíhendu, í maí.


Hagkerfið mun aldrei standa í lappirnar, sama hver myntin er, nema lífeyriskerfið verði tekið í gegn að mati Ólafs Margeirssonar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði lítillega í dag í 8,8 milljarða króna viðskiptum.


Von þingmanna Vinstri grænna er að Lilja og Atli styðji áfram ríkisstjórnina þrátt fyrir ákvörðun um að yfirgefa þingflokkinn.


Dómsmál um kröfur félaga Tchenguiz-bræðra á hendur Kaupþingi heldur áfram í efnismeðferð fyrir héraðsdómi.


Lilja Mósesdóttir lýsti yfir áhyggjum af orðum seðlabankastjóra um að samstarfssamningur við AGS verði mögulega framlengdur.


Atli Gíslason og Lilja Mósesdóttir segjast ekki geta stutt ríkisstjórnina skilyrðislaust og taki ákvörðun um stuðning í hverju máli fyrir sig.


Atli Gíslason og Lilja Mósesdóttir hafa boðað til blaðamannafundar vegna úrsagnar úr þingflokki Vinstri Grænna.


Kristján Jóhannsson braut ekki gegn eigendastefnu Bankasýslunnar með samþykki á kjörum forstjóra Arion banka.


Samstarf á milli Nasdaq OMX Nordic og Citigroup gerir kauphallaraðilum kleift að stunda viðskipti með bandarísk hlutabréf.


Ragnhildur Geirsdóttir hættir sem forstjóri og Jakob Sigurðsson gæti tekið við. Greitt fyrir með bréfum Atorku.


Fjármálaeftirlitið hefur úrskurðað í deilu milli Arion banka og Dróma.


Hrafn Magnússon segir ávöxtunarkröfu sjóðanna ekki óraunhæfa.


Kevin Stanford segist hafa verið í hópi ríkra viðskiptavina bankans sem hafi verið plataðir til að kaupa hlutabréf í honum.


Föstudaginn 25. mars nk. verður Össur afskráð úr kauphöllinni en viðskipti með bréf félagsins munu engu að síður halda áfram.


Þorkell Máni Pétursson, útvarpsmaður, umboðsmaður og útgefandi, stofnaði félagið Frosið Tungl um rekstur sinn.


Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og Icelandair hafa samið um að Icelandair taki að sér miðasölu á Íslandi fyrir Ólympíuleikana.


Sala Horns fjárfestingafélags á Marel-bréfum er liður í því að undirbúa félagið undir skráningu þess á markað.


Um 56% aðspurðra var andvígur aðild á meðan tæpur þriðjungur þjóðarinnar er hlynntur því að ganga í ESB.


Hrafn Magnússon segir lífeyrissjóðina ekkert slaka á ávöxtunarkröfu sinni.


Sveitarfélögin sem standa að Eignarhaldsfélaginu Fasteign vilja að Íslandsbanki og skilanefnd Glitnis taki á sig skuldbindingar.


Fjármögnunarfyrirtækið Lýsing er samkvæmt heimildum Viðskiptablaðsins enn rekið á undanþágu Fjármálaeftirlitsins.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Á kortinu má sjá hvar upptök jarðskjálftans voru og hvar kjarnorkuver og þær borgir sem urðu verst úti.


Engar persónulegar ábyrgðir lágu fyrir lánum til félaga sem ábyrgðust lán 1998 ehf.


Innlent
19. mars 2011

Surtur gjaldþrota

Félagið Surtur ehf. var úrskurðað gjaldþrota í nóvember sl. og skiptum lauk í febrúar. Engar eignir fundust í Surti.


FME vinnur að gerð nýrra reglna um kaupaukakerfi. Að mati varaformanns stjórnar Arion banka þurfa reglur að taka mið af ólíkum störfum.


Félagið sem stofnað var til að kaupa Sjóvá hefur náð saman hópi fjárfesta sem kaupa rúm 52% í félaginu af Seðlabankanum.


Skuldabréfavísitalan GAMMA:GBI hækkaði um 0,2% í dag og OMXI6 hækkaði um 1,21%.


Gunnar Þ. Andersen er með rúmlega milljón á mánuði samkvæmt upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu.


Hagnaður af rekstri BM Vallár ehf., sem stofnað var á grunni BM Vallár sem fór í slitameðferð í fyrra, nam um 45 milljónum í fyrra.


Forstjóri Landsvirkjunar segir stöðu Landsvirkjunar sterka. Fyrirtækið greiddi niður 149,9 milljónir dollara skuldir í fyrra.


Hagnaður Landsvirkjunar eftir skatta á síðasta ári nam 72,9 milljónum dala. Nettó vaxaberandi skuldir lækkuðu um 149,9 milljónir.


Landsbankinn hefur yfirtekið rekstur Pizza-Pizza ehf., umboðsaðila Domino‘s Pizza á Íslandi.


Landsbankinn hefur ákveðið að flytja tæplega 20 störf flutt til Reykjanesbæjar vegna samruna Landsbankans og Spkef.


Húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 1,8% á síðustu sex mánuðum og 2,0% ef litið er til síðustu tólf mánaða.


Meintir óeðlilegir fjármagnsflutningar Kaupþings frá Bretlandi snúast um lausafjárskiptasamning og veðköll sem KSF greiddi fyrir móðurbankann.


Jón Snorri Snorrason lektor við viðskiptafræðideild HÍ hefur ákveðið að stefna ritstjóra og fréttastjóra DV.


Reiknistofa bankanna hlaut upplýsingatækniverðlaun Skýrslutæknifélags Íslands (Ský) árið 2011.


FSCS hefur greitt út 830 milljarða króna vegna innstæðna banka sem voru í eigu Íslendinga, Reiknað með að 76% fáist til baka.


Hinn endurreisti Landsbanki keypti 8,26% hlut í Marel af dótturfélagi sínu, Horni fjárfestingarfélagi.


Keypti fjórar fiskvinnslustöðvar og sex togara úr þrotabúi Faroe Seafoods, stærsta fiskvinnslufyrirtækis Færeyja.


Vaxtakjör á láni Norræna fjárfestingarbankans til Landsvirkjunar eru hagstæðari en félagið fékk í skuldabréfaútboði í vetur.


Hefur hækkað tvo mánuði í röð og um 2% á milli ára.


Eva Helgadóttir, stjórnarformaður TM, sagði stöðu TM afar sterka á aðalfundi félagsins í dag.


Eyrir Invest og lífeyrissjóðir keyptu vænan hlut í Marel í dag af Horn, dótturfélagi Landsbankans, sem seldi alla sína hluti.


Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,71% í viðskiptum í kauphöllinni í dag. Mest viðskipti voru með bréf Marels sem lækkaði um 3,2%.


Írski bankinn hafnaði í fyrstu að framlengja lánasamning við Reykjanesbæ en hefur nú samþykkt framlengingu.


Ásgeir Jónsson hagfræðingur segir að íslensku bankarnir séu í dag verndaðir með markaðshöftum líkt og bændurnir.


Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ, sagði að atvinnulífið þurfi að láta í sér heyra.


Árni Páll Árnason sagði erfitt að réttlæta há laun meðan innstæðutryggingar eru við lýði og engir kjarasamningar séu í gildi.


Nýir aðilar munu fylla skarð Samherja í tilvonandi hluthafahópi MP Banka, segir Skúli Mogensen sem leiðir hóp fjárfesta.


Stefnt er að því að halda áfram með fyrirhuguð endurskipulagningaáform MP banka. Leitað verður að öðrum fjárfesti í stað Samherja.


Þorsteinn Már Baldvinsson staðfestir að Samherji hafi dregið sig út úr kaupum á MP Banka sem unnið hefur verið að undanfarið.


Icelandic Group hefur ráðið Bank of America Merrill Lynch sem ráðgjafa við mat á stefnu félagsins.


Fjallað er um íslenska fasteignamarkaðinn á vefsíðu New York Times í dag. Umfjöllunin er ætluð fyrir erlenda fjárfesta.


Samningur Latabæjar við ráðuneytið felur í sér að Latibær tekur þátt í herferð þar sem börn eru hvött til heilbrigðari lífsstíls.


Ársverðbólga á evrusvæðinu mælist 2,4%. Hækkunin á rætur að rekja til hækkunar olíuverðs.


Miðengi, dótturfélag Íslandsbanka, er nú eigandi 96,9% hlutafjár í Bakhjörlum HR, Háskólans í Reykjavík.


Það sem af er ári hafa íslenskra bílaleigur gengið frá samningum um kaup á 409 Toyota bifreiðum.


Reykjanesbær hefur endurfjármagnað og framlengt lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og írska bankanum DePfa.


Arion banki afskrifaði 21,6 milljarða króna af skuldum 1998 ehf. um síðustu áramót.


Meginhlutverk sjóðsins er að tryggja sveitarfélögum, stofnunum þeirra og fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum.


Miklar sveiflur hafa verið á alþjóðlegum orkumarkaði og mörkuðum með losunarheimildir kolefnis í kjölfar jarðskjálftans í Japan.


Horn fjárfestingarfélag hefur kynnt áform um sölu á hlutabréfum í Marel fyrir lífeyrissjóðum.


Landsvirkjun og NIB skrifuðu í gær undir lánasamning upp á 70 milljónir dollara. Deildarstjóri fjámögnunar segir lánið hagstætt.


Rannsókn SFO á viðskiptum Kaupþings og Tchenguiz-bræðra beinist að nánast ótakmörkuðu aðgengi Roberts að lánsfé.


Rúmlega 23% þeirra sem spurðir voru í afstöðu til Icesave atkvæðagreiðslunnar eru óákveðnir um sína afstöðu.


Svissneskur verktakarisi sem keypti verktakahluta ÍAV lánaði fyrrum eigendum til að þeir gætu keypt helming fyrirtækisins tilbaka.


Mál Eignasafns Seðlabanka Íslands gegn Sparisjóðabankanum, áður Icebank, verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.


Um 52% landsmanna segjast munu samþykkja lögin um Icesave, samkvæmt könnun sem MMR vann fyrir Viðskiptablaðið.


Ragnar H. Hall og sjö aðrir hæstaréttarlögmenn telja að samþykkja eigi Icesave-samningana í aðsendri grein.


Undirdómur í Englandi hafnaði í dag frávísunarkröfu Kaupþings í tveimur málum. Kaupþings hyggst leita leyfis til að áfrýja.


Kortaþjónustan undirbýr málsókn á hendur Valitor, Borgun og Greiðsluveitunni vegna tjóns af völdum samráðs.


Kauphöll Íslands áminnir Arion banka vegna brota á reglum. Málið er tilkomið vegna tæknilegra mistaka hjá Arion banka.


ESA gefur grænt ljós á 33 milljarða innspýtingu ríkisins inn í Íbúðalánasjóð. Samþykkið þó tímabundið og gert með fyrirvara.


Már Guðmundsson seðlabankastjóri telur að sameiningu SpKef og Landsbankans hafi verið skref í rétta ánn.


Már Guðmundsson segir engar dagssetningar verða í áætlun um afnám gjaldeyrishafta.


Seðlabankastjóri segir vinnu við afnám hafta ekki hafa tafist vegna Icesave málsins.


Seðlabankinn gæti þurft að auka kaup sín á gjaldeyri og ganga síðan á gjaldeyrisforðann til þess að standa við gjalddaga í lok árs


Seðlabankastjóri segir samdráttarskeiði lokið þar sem tölur bendi til þess að veikur efnahagsbati sé hafinn.


Meiri innflutningur en gerði ráð fyrir í spám Seðlabankans getur gefið til kynna að fjárfesting sé vanmetin á síðasta ári.


Aðalhagfræðingur Seðlabankans gerir ráð fyrir að samdráttur verði minni þegar þjóðhagsreikningar verði endurskoðaðir


Endurskoðun á þjóðhagsreikningum sýnir að VLF dróst minna saman á fyrstu þremur fjórðungum síðasta árs en áður var talið


Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda vöxtum bankans óbreyttum.


Verð á Japansmarkaði ræður verðmyndun á öðrum mörkuðum. Hamfarasvæðið í Japan þekkt fyrir matvælaiðnað.


Forstjóri fyrirtækisins segir félagið ekki njóta almennrar undanþágu þótt nær allar tekjur og stór hluti gjalda séu í erlendri mynt.


Sjóvá-Almennar tryggingar hf. skilaði 811 milljóna króna hagnaði eftir skatta á árinu 2010.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði lítillega í dag í 6,2 milljarða króna viðskiptum.


Greiningardeild Arion baka spáir 1% hækkun vísitölu neysluverðs (VNV) í mars. Eldsneytisverð mun leiða til 0,36% hækkunar í mars.


Alca Fjarðarál og Samfélagssjóður Alcoa veittu styrki að upphæð 148 milljónir króna á síðasta ári.


Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu um gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga.


Erlend kortavelta jókst um 22% milli ára og virðist einkaneysla heldur vera að rétta úr kútnum. Batinn er þó hægur.


Einum var sagt upp við sameiningu útibúa Landsbankans og Spkef. Útibú voru sameinuð á fjórum stöðum.


Össur hf. verður áfram í OMXI6 vísitölunni, samkvæmt ákvörðun NASDAQ OMX. Auðkenni félagsins breytist í OSSRu.


IFS greining telur að stýrivextir verði óbreyttir vegna Icesave og áætlunar um afnám gjaldeyrishafta.


Marel hefur velt Össuri af stalli sem verðmætasta fyrirtæki Kauphallarinnar. Markaðsvirði félagsins er 91,5 milljarðar króna.


Heildarlaunakostnaður á greidda stund jókst á öllum sviðum atvinnulífsins frá fyrri ársfjórðungi.


Verðhækkun, hagræðing og lækkun kostnaðar skýra viðsnúning frá árinu 2009. Velta eykst um 4% á milli ára.


Eftirlitið lækkaði vexti af svokölluðu Dróma-skuldabréfi um 175 punkta í febrúar sl. Ákvörðunin gildir afturvirkt frá 1. júlí 2010.


Tveir starfsmenn Húsasmiðjunnar og Byko til viðbótar hafa verið yfirheyrðir í dag í tengslum við meint samráð fyrirtækjanna.


Alls hefur 28 málum verið vísað frá eða rannsókn hætt hjá embætti sérstaks saksóknara. 216 einstaklingar hafa réttarstöðu sakbornings.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI stóð í stað í dag í 2,8 milljarða króna viðskiptum.


Velta í dagvöruverslun jókst um 2,5% í febrúar samanborið við sama mánuð í fyrra og hefur farið vaxandi undanfarna fjóra mánuði.


Greiningardeild Arion banka spáir því að Seðlabankinn muni ekki hreyfa við vöxtum á meðan ekki hefur verið kosið um Icesave.


Icelandair er fyrsta flugfélagið í Evrópu sem endurnýjar stjórnklefa í Boeing 757 vélum sínum.


Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra handtók í dag fimmtán stjórnendur og starfsmenn Byko og Húsasmiðjunnar.


Árslaun slitastjórnar- og skilanefndarmanna voru að meðaltali um 70 milljónir.


Fjármálaeftirlitið hefur afturkallað starfsleyfi Byrs sparisjóðs, Frjálsa fjárfestingarbankans og Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis.


Saksóknari segir það ekki koma til greina að skilorðsbinda dóm yfir Baldri Guðlaugssyni vegna alvarleika brota hans.


Saksóknari segir fundargerðir samráðshóps um fjármálastöðugleika veiðsluborð fyrir sig. Baldur Guðlaugsson sat í hópnum.


Í evrum talið hækkaði verðmat eigna um 18% hjá Glitni á síðast ári. Slitastjórn hefur ekki lokið við að taka afstöðu til allra krafna.


Hildur Friðleifsdóttir útibússtjóri ráðinn í starfið. Á að gegna hlutverki gagnvart fyrirtækjum sem eru í viðskiptum við Landsbankann.


Saksóknari og verjandi Baldurs Guðlaugssonar flytja lokaræður sínar fyrir héraðsdómi í dag. Aðalmeðferð í málinu lýkur eftir þær.


Halldór J. Kristjánsson, fyrrum bankastjóri Landsbankans, bar vitni í máli Baldurs Guðlaugssonar í morgun símleiðis frá Edmonton.


74,3% Íslendinga treysta vinnuveitendum sínum vel. Tæplega helmingur þjóðarinnar ber almennt traust til íslenskra fyrirtækja.


Fyrrum forstjóri Singer & Friedlander telur skýrslu um fall íslensku bankanna nauðsynlega til þess að hægt sé að læra af fallinu.


Krafan verður tekin fyrir á aðalfundi SS 25. mars nk. Hámarksarðgreiðsla getur orðið 14,3 milljónir króna eða 7,17%.


Talið er að skilanefnd Landsbankans, sem er langstærsti eigandinn, vilji selja fyrirtækið fyrir árslok. Skilanefnd Glitnis á 10% hlut.


Alls var 102 kaupsamningum þinglýst í vikunni – fjögurra vikna meðalvelta lækkar þó á milli vikna


Tekjur íslenskra íþróttafélaga af getraunasölu hafa dregist saman vegna samkeppni á getraunamarkaði í Svíþjóð.


Endurfjármögnun SpKef var kominn fram úr fjárheimildum. Ríkisstjórnin hefði þurft að fá leyfi Alþingis til að sækja meira fé fyrir hann.


Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, segir að tafir á stóriðju og annarri atvinnuuppbyggingu komi líka niður á Eimskip.


FME vonast til þess að ljúka vinnu við nýjar reglur um kaupaukakerfi um mánaðarmótin.


Hólmfríður Kristjánsdóttir segir Seðlabankann mismuna fyrirtækjum um undanþágu frá reglum um innflutning aflandskróna.


Drög að nýjum reglum FME um kaupaukakerfi gera ráð fyrir að framkvæmdastjórar ábyrgist innleiðingu kaupaukakerfa.


SpKef hefði þurft að minnsta kosti 19,4 milljarða til að starfa áfram. Jafnvel þótt ríkið hefði látið slíkt fé í hann var vafi á rekstarhæfi.


Snúið er að aflétta gjaldeyrishöftunum án þess að skipta fyrst um mynt. Ekki á að einblína á myntir stærstu þjóða.


Launafólk vinnur til klukkan 11.30 á hverjum degi fyrir opinberum gjöldum og öðrum skyldugreiðslum. Kostnaður atvinnurekenda er mikill.


Ólafur Ólafsson segist ekki hafa neina skoðun á þeim sakargiftum sem fyrrum stjórnendur Kaupþings standa frammi fyrir.


Ragnar Árnason ræddi um kvótakerfi fiskveiða í alþjóðlegu samhengi. Sagði hann að kerfið hefði reynst vel hér á landi.


Kauphöllinn tekur bréf Össurar til viðskipta án samþykkis félagsins og beitir fyrir sig samevrópsku regluverki.


Tryggingamiðstöðin er í hópi þeirra fjárfesta sem taka munu yfir MP banka og leggur félagið 300 milljónir króna til bankans.


Hagfræðideild Landsbankans telur að vextir seðlabankans verði óbreyttir í næstu viku.


Nýr sportjeppi, Mercedes-Benz GLK, er frumsýndum í húsakynnum Öskju í tilefni af 125 ára afmæli Benz.


Ólafur Ólafsson vildi ekki að saksóknari fengi gögn félaga sem tengdust ekki rannsókn sérstaks saksóknara.


Á þriðja tug fyrirtækja innan Félags kvenna í atvinnurekstri kynntu starfsemi sína á alþjóðadegi kvenna á þriðjudaginn


Að meðaltali nam dagsvelta með skuldabréf 5,9 milljörðum króna. Veltan í dag var 9,6 milljarðar króna.


Lífeyrissjóður bænda er einn fárra sjóða sem ekki hefur skert réttindi sjóðsfélaga, segir í tilkynningu frá sjóðnum.


Stjórn Icelandair Group leggur til að engin arður verði greiddur út fyrir síðasta ár þrátt fyrir 1,4 milljarða króna hagnað.


Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, fjallar um endurreisn félagsins og rekstrarlega endurskipulagningu í viðtali í Viðskiptablaðinu.


Þrjár hópuppsagnir tilkynntar í mánuðinum og var 68 manns sagt upp í þeim. Í janúar var 140 manns sagt upp í hópuppsögnum.


Greining Íslandsbanka telur að stýrivextir verði ekki lækkaðir frekar á árinu. Lág verðbólga og veiking krónu eru mál ástæðna.


Ragnar var forstjóri Kreditkorta á meðan að fyrirtækið stundaði samráð á markaði. Kastljós opinberaði tölvupóstsamskipti hans í gær.


Reitir II töpuðu 4,5 milljörðum króna árið 2009. Tap þess hefur því dregist mikið saman. Stærstu eigendur eru Arion og Landsbanka.


Innlent
11. mars 2011

ÍLS lækkar vexti

Verða 4,4% á lán með uppgreiðsluákvæði og 4,9% á lán án uppgreiðsluákvæðis. Byggir á útboði sem haldið var í gær.


Kauphöllin mun taka hlutabréfin aftur til viðskipta án samþykkis Össurar vegna gjaldeyrishafta.


Laun hækkuðu um 5% á milli ára. Á almennum markaði var hækkunin 6,4% en hjá opinberum starfsmönnum var hún 1,9%.


Tilboðið mun hafa verið margfalt, allt að tífalt, hærra en tilboð starfsmanna sem var tekið. Skiptastjóri vill rifta kaupum.


Áætlun um afnám gjaldeyrishafta átti að birtast í dag. Henni hefur nú verið frestað til 25. mars.


Ætluðu sér að hlaupa 112 km. á fjórum dögum – stefna að því að reyna við hlaupið á næsta ári


Alistair Darling segir að valdir kaflar úr símtali hans við Árna M. Mathiesen hafi verið lekið.


Fyrrverandi fjármálaráðherra Bretlands sagðist í viðtali við Rúv vera ósáttur við samskiptin við íslensk stjórnvöld.


Tölvupóstar forsvarsmanna kortafyrirtækja sýna hvernig reynt var að koma í veg fyrir samkeppni.


Veltan á skuldabréfamarkaðnum í dag nam 7,2 milljörðum króna. Þar af var velta með verðtryggð bréf um 4,7 milljarðar.


Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir taka þurfi upp sérstaka reglu um opinber fjármál svo þau vaxi ekki um of.


Forstjóri Kauphallarinnar reiknar með að fjöldi nýskráninga næstu 18 mánuði verði sá mesti frá árinu 1999.


Rannsókn SFO snérist í upphafi um innlánssöfnun Kaupþings í Bretlandi. Nú snýr rannsóknin að því hvert peningarnir runnu.


Farþegar Icelandair aldrei fleiri í febrúarmánuði – fraktflug Icelandair Cargo tekur við sér.


Forstjóri Ölgerðarinnar segir nær ómögulegt að reka fyrirtæki með íslenskuna krónuna sem gjaldmiðil.


Helgi Magnússon sagði að ef fella ætti niður gjaldeyrishöft þyrfti vafalítið að gera það með því að taka upp annan gjaldmiðil.


Útibú Landsbankans og Spkef í Reykjanesbæ sameinuð og auglýst eftir nýjum útibússtjóra.


Formaður Samtaka iðnaðarins sagði á ársþingi Samtaka iðnaðarins að nýsköpun væri lykilatriði í því ná Íslandi út úr kreppunni.


Ályktun Iðnþings 2011 fjallar meðal annars um peningamál, óvissu í atvinnulífinu og umsókn Íslands að ESB.


Verð á páskaeggjum verður hærra í ár en í fyrra og má rekja hana til hækkandi heimsmarkaðsverðs á kakói.


Nýherji innleiðir nýtt skipulag og sameinar dótturfélög á Íslandi


Bein erlend fjárfesting dróst saman um 88% á milli áranna 2008 og 2009. Fjármunaeign lækkaði um 31,3 milljarða í kjölfar hruns.


Lán til Össurar ekki veitt móðurfélaginu heldur erlendum dótturfélögum. Erlendis ríkir vantrú á Íslandi að sögn forstjóra Össurar.


Um 70 indversk fyrirtæki og einstaklingar munu tapa fé sem þeir fjárfestu í Kaupþingi.


Sala áfengis í febrúar var 0,3% minni en í febrúar í fyrra skv. tölum frá Vínbúðinni.


Mun dýrara er að eiga viðskipti með skuldabréf hér á landi en annars staðar á Norðurlöndunum. Verðmunur er allt að 40.000%.


Robert og Vincent Tchenguiz voru bókaðir á fasteignaráðstefnu í Cannes. Rætt er um handtöku þeirra á börunum í Cannes, að sögn FT.


Húsleitir voru gerðar í dag á sjö stöðum í London og á tveimur stöðum í Reykjavík. Níu voru handteknir.


Forstjóri VÍS segir afkomu VÍS á árinu 2010 mikil vonbrigði. Tap af fjármálarekstri í fyrra var 288 miljónir.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 4,3 milljarða króna viðskiptum.


Guðmundur Þór Gunnarsson, fyrrverandi viðskiptastjóri á útlánasviði Kaupþings, er einn þeirra sem var handtekinn í morgun.


Þingmenn Sjálfstæðisflokks í efnahags- og skattanefnd segja að breytingar á skattaumhverfi hafi ekki skilað auknum tekjum.


Eiginleiki Tchenguiz gerði honum kleift að stækka fasteignaveldi sitt í Bretlandi, að því er segir í ársskýrslu Kaupþings árið 2006.


Veikingu má einna helst rekja til þróunar á gengi krónu gagnvart evru sem hefur ekki verið veikara síðan í maí í fyrra.


Í yfirlýsingu frá Robert og Vincent Tchenguiz staðfesta þeir handtökur. Þeir segjast þess fullvissir að þeir verði hreinsaðir af grun.


Samhliða gerð lánasamnings við þrjá alþjóðlega banka mun Össur greiða upp lán sín gagnvart Arion banka.


Leitað á tíu stöðum í London og sjö handteknir þar. Á meðal þeirra er Ármann Þorvaldsson og Tchenguiz-bræður.


Hrein eign lífeyrissjóðanna hækkaði um 17,8 milljarða króna í janúar og nemur hrein eign þeirra 1.935 milljörðum.


Össur undirritaði í dag samning við þrjá alþjóðlega banka um langtímafjármögnun að fjárhæð 231 milljón Bandaríkjadala.


Hrein peningaleg eign ríkissjóðs, þ.e. peningalegar eignir umfram skuldir, var neikvæð um 585 milljarða króna í lok árs 2010.


Auglýsingastofan Skapalón var stofnuð á síðasta ári og hefur síðan þá sinnt vefjum fjölsóttustu fréttamiðla landsins.


Steingrímur Einarsson hannar og framleiðir fluguhjól. Þau eru nú til sölu í verslunum utan landsteinanna.


Nítján starfsmenn Byko, Húsasmiðjunnar og Úlfsins voru handteknir í dag og færðir til yfirheyrslu. Allir eru nú frjálsir ferða sinna.


Alls sóttu 1.430 um sumarstarf flugfreyju- og þjóna hjá Icelandair. Aðeins var auglýst eftir fólki á aldrinum 21 til 30 ára.


Erlend lánsfjárþörf hins opinbera og orkufyrirtækja á árunum 2011-2013 er jafn mikil og allur tiltækur gjaldeyrisforði Seðlabankans.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 3,6 milljarða króna viðskiptum.


Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að félagið Rose Invest geti orðið dótturfélag. Sjóðir Landsvaka verða færðir til.


Landsbankamenn voru ekki boðaðir á fund Viðskiptanefndar í morgun. Ársreikningur bankans verður birtur í lok mánaðar.


Samkvæmt tilkynningu frá Byko hefur fyrirtækið unnið í samstarfi með rannsóknaraðilum og afhent þau gögn sem óskað hefur verið eftir.


Húsasmiðjan vísar öllum ásökunum um verðsamráð á bug. Grunur leikur á að Húsasmiðjan og Byko hafi stundað verðsamráð.


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerði húsleit í verslunum Byko og Húsasmiðjunnar í morgun vegna gruns um meint verðsamráð.


Fullyrt var á fundi Viðskiptanefndar að mánaðarlaun Höskuldar Ólafssonar séu undir þremur milljónum.


Eldsneytisverð hefur hækkað um sex krónur í morgun og er algengt verð á bensínlítra um 231,9 krónur.


Leigusamningum fækkaði um 22% á landsvísu í febrúar eftir dágóðan kipp upp á við í Janúar


Fjárfesting hérlendis dróst saman um 8,1% á síðasta ári og er sem hlutfall af landsframleiðslu í sögulegu lágmarki.


FME birtir á vef sínum aðvaranir erlendra fjármálaeftirlita þar sem varað er við starfsemi fyrirtækja sem ekki hafa starfsleyfi.


Landsframleiðsla dróst saman að raungildi um 3,5% á árinu 2010 samkvæmt áætlun Hagstofu Íslands.


Steinþór Pálsson er með lægri laun en bæði Birna Einarsdóttir og Höskuldur H. Ólafsson í Arion banka sem er launahæstur.


Viðskiptabankarnir og Íbúðalánasjóðir eiga samanlagt tæplega 2200 fasteignir. Af bönkunum á Landsbankinn flestar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 4,7 milljarða króna viðskiptum.


PricewaterhouseCoopers (PwC) seldi þjónustu fyrir 1,6 milljarða króna á reikningsárinu 2009.


Greining Ísb segir að uppbygging hlutabréfamarkaðar byggi fyrst á fremst á skráningu félaga sem þarfnast innlendrar fjármögnunar.


Magma yfirtekur Plutonic Power og skiptir um nafn. Styrkir fyrirtækið í Vatnsafls-, vind- og sólarorku, segir Ásgeir Margeirsson.


Talið er að allt að 5% þeirrar orku sem flutt yrði til Evrópu um sæstreng myndi hverfa á leiðinni. Strengurinn yrði sá lengsti í Evrópu.


Engar afgerandi breytingar verða gerðar á rekstri Spkef fyrst um sinn. Útibú verða sameinuð þar sem Landsbankinn er fyrir.


Velta á millibankamarkaði í febrúar nam nærri 6 milljörðum króna. Gjaldeyriskaup Seðlabanka Íslands námu 16,2% af heildarveltu.


Tjónið felst helst í því að missa vél úr leiðarkerfi Flugfélags Íslands. Hefur lítil áhrif á Icelandair Group.


Samningum um íbúðarhúsnæði fjölgar og velta lækkar á milli vikna. Meðalvelta á samning dregst einnig saman á milli vikna.


Frumvarp um breytingar á stjórn fiskveiða verður lagt fram á næstunni og verður að líkindum afgreitt áður en þingið fer í sumarfrí.


Seðlabankinn spáir því að atvinna taki að aukast á fyrri hluta þessa árs. Atvinnuleysi jókst í janúar frá fyrri mánuði.


Þeir sem mótmæltu afhendingu gagna úr húsleitum í Lúxemborg voru helstu stjórnendur og vildarviðskiptavinir Kaupþings.


Scott Bedburry segir að auglýsingar þurfi umfram allt annað að vera heiðarlegar. Fyrirtæki geti ekki afvegaleitt neytendur lengur.


Stjórn KPMG lagði til að greiddar yrðu út 455 milljónir króna í arð vegna frammistöðu fyrirtækisins á rekstrarárinu 2009.


Auglýsingastofan Jónsson & Le’macks hefur tryggt sér auglýsingasamning við skoska áfengisframleiðandann William Grant.


Fjárfesting Cobega í Vífilfelli er nýfjárfesting í skilningi núverandi reglna um gjaldeyrismál. Unnið er að frágangi kaupanna.


Viðskiptablaðið rekur sögu Sparisjóðsins í Keflavík frá bankahruni og fram að formlegum lokum hans í hádeginu í dag.


SpKef vantaði 19,4 milljarða króna til að uppfylla kröfur FME um lágmarks eigið fé og var í lausafjárvandræðum.


Þrátt fyrir að eigið fé IceCapital/ Sunds sé neikvætt um 24,6 milljarða hafa eigendur félagsins ekki gefið það upp til gjaldþrotaskipta.


Niels Jacobsen gagnrýnir kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja og að yfirtökureglum var breytt og lögin séu afturvirk.


Þar sem hið opinbera heldur að sér höndum og olíuverð fer hækkandi er staða malbikunarfyrirtækja mjög slæm.


Vikuleg teikning Halldórs Baldurssonar í Viðskiptablaðinu.


Á meðfylgjandi skýringarmynd jókst verðmæti olíu sem hlutfall af landsframleiðslu um 44% á milli áranna 2007 og 2008.


Velta á fasteignamarkaði dróst saman um 7% á milli vikna í vikunni sem er nokkuð minna en síðustu vikur


Icelandair hefur tryggt sér afnot af tveimur Boeing 757-200 vélum næsta sumar. Gert er ráð fyrir 17% fjölgun farþega.


Skúli Mogensen, forstjóri Títan sem fer fyrir hópi fjárfesta í kaupum á MP banka, segir að verkefninu miði vel áfram.


Vegna fréttaflutnings af málefnum SpKef í dag vill fjármálaráðuneytið taka fram að hinn nýi sparisjóður er að fullu í eigu ríkisins.


Samtals hækkaði vísitalan GAMMA: GBI um 0,2% í vikunni. Meðal dagsvelta var 9,1 milljarður króna.


Á árinu 2009 jókst hagnaður endurskoðunarfyrirtækisins Deloitte um 15% frá fyrra ári.


Rekstarkostnaður skilanefndainnar var 6,5 milljarðar í fyrra. Virði eigna hennar jókst um 135 milljarða króna á árinu 2010.


Höskuldur H. Ólafsson segir að arðsemi eigin fjár, sem var 13,4% á árinu 2010, sé vel viðunandi í krefjandi umhverfi.


Nær öll farsímasamtöl hjá Vodafone hækka í verði þann 1. apríl næstkomandi. Mismunandi er hvort þjónustuleiðir hækka eða lækka.


Sigurjón Þ. Árnason segir Breta hafa sett fram óraunhæfar kröfur. Eftir á að hyggja þá hafi menn viljað fá ríkisábyrgð á Icesave-innlánin.


Sérfræðingur hjá danska greiningaraðilanum SEB telur ólíklegt að William Demant Invest, stærsti hluthafi Össurar, auki hlut sinn.


SpKef verður ekki endurreistur. Innlán munu færast yfir í Landsbankann og útibú SpKef verða merkt Landsbanka Íslands.


Tillaga um að afskrá Össur úr Kauphöll Íslands var samþykkt á aðalfundi félagsins í dag með tæplega 70% atkvæða.


Tryggvi Pálsson bar vitni í máli Baldurs Guðlaugssonar í morgun. Hann sagði samráðshópinn hafa búið yfir trúnaðarupplýsingum.


Seðlabankastjóri segir fyrsta skrefið í afnámi hafta felast í því að hleypta út og binda aflandskrónur án þess að setja gengið í hættu.


Jóhann G. Möller, sjóðstjóri hjá Stefni, vill að ákvörðun um afskráningu Össurar úr Kauphöll Íslands verði frestað.


Dalurinn er ein helsta miðstöð hugbúnaðariðnaðar í heiminum og fyrirtæki með starfsemi þar eiga auðveldara með fjármögnun.


Actavis á meðal fjögurra lyfjafyrirtækja sem bítast um pólska fyrirtækið. Gæti kostað um 200 milljónir evra, 32 milljarða króna.


Þinglýstum samningum fjölgar um 61 á milli mánaða og 94 á milli ára. Velta eykst um 26% á milli mánaða.


Yfirlýsing vegna fréttar Viðskiptablaðsins um afhendingu gagna í Lúxemborg til sérstaks saksóknara. Málskjal birt sem sýnir mótmæli Ólafs.


PwC, Deloitte, KPMG og Ernst & Young högnuðust samtals um 1 milljarð króna á rekstrarárinu 2009.


Már Guðmundsson seðlabankastjóri mætir á fund þriggja nefnda Alþingis klukkan tíu á morgun.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði lítillega í dag í 9,3 milljarða króna viðskiptum.


Landsvirkjun og Íslandsbanki hafa samið um að framlengja veltilán og nýtt 2 milljarða króna lán.


Bankastjóri Íslandsbanka var með um 2,6 milljónir á mánuði í fyrra. Framkvæmdastjórar bankans voru með 1,75 milljónir að meðaltali.


 

Vegna skrifa Óðins í Viðskiptablaðinu og á vb.is í dag 3. mars vill Össur hf. koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.


Fjármálaeftirlitið telur Sigurð Harðarson hæfan til að fara með virkan eignarhlut í Capacent Fjárfestingarráðgjöf.


Samninganefndin í Icesave-málinu vakti sérstaka athygli á tveimur laglegum atriðum sem gætu haft mikil áhrif á kostnað ríkissjóðs.


Embætti sérstaks saksóknara lagði hald á gögn sem sótt voru heima hjá og í bíl Magnúsar Guðmundssonar.


Íslendingar seldu loðnuhrogn fyrir um 6,8 milljarða króna á síðasta ári. Framleiðsla á núverandi vertíð stendur sem hæst.


Hagnaður Íslandsbanka á síðasta ári nam 29,4 milljörðum króna. Birna Einarsdóttir segir að grunnrekstur sé að komast í eðlilegan farveg.


Nær allir yfirmenn stjórnsýslu er lítur að efnahagsmálum eru kallaðir fyrir dómara í máli Baldurs Guðlaugssonar.


Lífeyrissjóðir, tryggingafélög og aðrir fagfjárfestar auk Títan og Samherja eignast innlenda starfsemi MP banka og starfsemi í Litháen.


Stjarnan ehf., sem á og rekur 18 Subway-staði á Íslandi, hagnaðist um 109 milljónir króna á árinu 2009.


Útibú að Suðurlandsbraut, í Árbæ og í Grafarvogi verða sameinuð í eitt útibú sem verður staðsett á Höfða. Það opnar 23. mars.


Ísland telst til ríkja sem búa við mikla hættu en er þó ekki eins ofarlega á lista og Svíþjóð, Danmörk og Þýskaland


Ólafur Ólafsson, Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson og fleiri mótmæltu afhendingu gagna úr húsleitum í Lúxemborg.


Stjórnendur Pennans hafa gert viðamiklar breytingar á framkvæmdastjórn félagsins og rekið nær alla framkvæmdastjóra.


Vegna bilunar í kerfi Reiknistofu bankanna lágu bankaviðskipti niðri í um fjörutíu mínútur í dag. Ekki var hægt að nota hraðbanka.


Þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja lækka álögur á eldsneyti - segja tekjur ríkisins „óeðlilega háar“.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 6,5 milljarða króna viðskiptum.


Hrein skuldastaða þjóðarbúsins við útlönd var neikvæð um 9.326 milljarða króna í lok árs 2010.


Endurheimtur þrotabús Landsbankans eru nú metnar á 1175 milljarða króna og nema nú 89% af forgangskröfum.


Í krónum talið er bensín ódýrast í Póllandi og dýrast í Noregi. Á lista yfir bensínverð er Ísland í 9. neðsta sæti.


Ríkisstjórn Noregs hefur veitt norsku Siglingastofnuninni heimild til að fara framúr fjárveitingum til að hreinsa olíumengun.


Íslensk verðbréf segja að árið 2011 líti ágætlega út fyrir hlutabréfamarkaðinn. Meiri líkur sé á hækkunum en lækkunum.


Verð á fóðri hefur hækkað mikið undanfarið og leitt til verðhækkana á kjúklingi. Fóðurkostnaður er um helmingur af heildarkostnaði.


Greining Íslandsbanka segir helstu ástæður fyrir lækkun krónunnar í upphafi árs vera tímabundnar.


Baldur sagðist ekki hafa búið yfir innherjaupplýsingum þegar hann bar vitni í morgun. Málareksturinn byggir á fundagerðum Tryggva Pálssonar.


Kauphöllin skoðar bréf sem sent var starfsmönnum Icelandair eftir föstu verklagi. Bréfið má lesa í heild hér að neðan.


Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, segir að í bréfi Birkis Hólms sé vísað í afkomuspá frá 14. febrúar.


Framkvæmdastjóri Icelandair sendi starfsmönnum tölvupóst í gær. Icelandair Group segir að afkomuspá hafi ekki verið breytt.


Aðalmeðferð í máli Baldurs Guðlaugssonar í dag. Tvö vitni vildu gefa símaskýrslu frá Kanada og Noregi en þurfa að mæta fyrir dóminn.


Scott Bedburry, fyrrverandi markaðsstjóri Nike og Starbucks, segir fyrstu Just Do It auglýsinguna frá Nike vera í uppáhaldi hjá sér.


Hekla og Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði segja upp 58 manns samanlagt.


Aðalmeðferð í máli Baldurs Guðlaugssonar hefst klukkan 09:15 í dag. Níu manns gefa skýrslu, þar á meðal bankastjórar Landsbankans.


Þrettán erlend flugfélög munu fljúga til landsins auk þess sem íslensku félögin hafa bætt við sig flugvélum.


Útsvarið í Reykjavík nú komið í hámark eftir skattahækkun borgarstjórnarmeirihlutans.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 18 milljarða króna viðskiptum.


Fjármálaeftirlitið gerði athugasemdir við starfsemi Sameinaða lífeyrissjóðsins í upphafi árs. Unnið hefur verið að breytingum.


Framsóknarflokkurinn skuldaði mest allra flokka í lok árs 2009. Aðeins Framsókn og VG með neikvætt eigið fé.


Rekstrarhagnaður af starfsemi RARIK á síðasta ári var tæplega 1,8 milljarðar króna, samkvæmt ársreikningi síðasta árs.


Dæmi eru um að bandarískir lögfræðingar fái greitt allt að 1250 dollara í tímakaup.


Skuldabréfavísitalan hækkaði um 0,5% í febrúar. Meðaldagsvelta var 9,6 milljarðar króna.


Miðengi hefur eignast 71% í Bláfugli og IG Invest. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvenær eignarhlutirnir verða settir í söluferli.


Hlutabréfavelta í Kauphöll Íslands tvöfaldaðist í febrúar frá fyrri mánuði. Að meðaltali var velta með hlutabréf 277 milljónir á dag.


Í nýjum pistli á vefsíðu Björgólfs Thors segir að „gullgæsir“ í fyrrum eignasafni Baugs verpi tómum fúleggjum.


Fjármálaráðherra sagði í svari við fyrirspurn á Alþingi að ríkið sé enn undir áætlun um endurfjármögnun bankakerfisins.


Tólf mánaða verðbólga á evrusvæðinu jókst í janúar. Verðbólga á Íslandi er undir meðaltali ríkja EES.


Aðalmeðferð í máli Pálma Haraldssonar gegn Svavari Halldórssyni, fréttamanni á RÚV, var í héraði í dag.


Framundan liggja mögulega fyrir enn frekari afskriftir hjá ÍLS. Allt bendir til þess að þörf sé á frekari innspýtingu frá ríkinu.


Skuldatryggingarálag á evruskuldir ríkissjóðs Íslands er um 249 punktar. Það er lægra en álagið á skuldir Spánar.


Lækkanir á bifreiðum Volkswagen hafa leitt til verðstríðs meðal evrópskra bílaframleiðanda. Lækkanir eru allt að 25%.


Í janúar lækkaði samræmd vísitala neysluverðs meira hérlendis í samanburði við evrópska efnahagssvæðið.


Skilanefnd Landsbankans hefur leyst til sín aðra af íbúðum Jóns Ásgeirs Jóhannessonar í New York.


Samkvæmt frumvarpi fjögurra þingmanna á að skipa nefnd til að rannsaka sparisjóðina. Nefndin á að skila rannsóknarskýrslu.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.