*

þriðjudagur, 15. júní 2021
Flýtival:
Innlent
|
Fólk
|
Erlent
|
Frjáls verslun
|
Sjónvarp
|
Neðanmáls
|
Staðreyndavogin
Tímabil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


júní, 2011

Fjöldi viðskipta með bréf í Nýherja, SS og Hampiðjunni eru færri en 50 frá ársbyrjun 2008.


Alls voru 95 kaupsamningum þinglýst á fasteignamarkaði á höfuborgarsvæðinu frá 24.júní til 29. júní.


Júní var veltuminnsti mánuður ársins á hlutabréfamarkaði. Veltan var mest með bréf Icelandair Group.


Skuldir sjávarútvegsins eru í dag svipaðar og árið 2005. Aukin gjaldtaka kemur sér verr fyrir minni og meðalstór fyrirtæki.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 1,4% í júní og hefur alls hækkað um 3,3% á árinu


Almenningur væntir þess að verðbólga á næstu 12 mánuðum verði 5,0% samkvæmt könnunum.


Ísland er í fimmta sæti yfir hvar er dýrast að fá gefið út vegabréf. Könnunin náði til 22 landa innan EES-svæðisins


PwC skilaði nýverið skýrslu um rúmlega 50 mál sem slitastjórn bankans þarf að taka afstöðu til.


Tólf mánuðir eru frá því að Straumur sótti formlega um fjárfestingarbankaleyfi til FME.


Þátttakendur í gjladeyrisútboði Seðlabankans voru að stórum hluta íslenskir lífeyrissjóðir.


Seðlabanki Íslands hefur sent ríkisstjórninni greinargerð um verðbólguna.


Frá og með 1. júlí munu fjármálafyrirtæki halda eftir 20% skatti af fjármagnstekjum þegar þær eru greiddar eða verða greiðslukræfar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,5% í dag í 7,5 milljarða króna viðskiptum.


Skrifstofustjóri hjá ESA segir niðurstöðu um uppkaup Íbúðalánasjóðs endanlega.


Landsbankinn hefur selt Björgun ehf. til óstofnaðs einkahlutafélags. Kaupverð er 306 milljónir króna.


Haukur Þór Haraldsson, fyrrum framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Landsbankans, var fundinn sekur um fjárdrátt.


Skatttekjur Reykjavíkurborgar á fyrstu þremur mánuðum ársins námu 12,5 milljörðum.


Rúmlega 3.800 manns höfðu sótt um 110% leið Íbúðalánasjóðs að kvöldi 28. júní.


Nefndarmenn peningastefnunefndar voru sammála um vaxtaákvörðun í júní en einn kaus gegn tillögu Seðlabankastjóra í apríl.


Aðalsteinn Hákonarson, sviðsstjóri hjá RSK , gagnrýnir óheft frelsi og undanþágur í lögum í nýjasta tölublaði Tíundar.


Fjölskipaður dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur sýknaði í gær alla ákærðu í Exeter-málinu svokallaða.


Vinnu við fjárhagslega endurskipulagningu Sláturfélags Suðurlands við Arion banka er lokið.


Um 53% fleiri fyrirtæki hafa orðið gjaldþrota á þessu ári samanborið við sama tímabil í fyrra.


ESA segir kerfi Íbúðalánasjóðs í andstöðu við ákvæði EES-samningsins. Ríkið hefur fjóra mánuði til að gera nauðsynlegar ráðstafanir.


Lfeyrissjóðirnirgætu tapað 70-80 milljörðum á gjaldmiðlaskiptasamningum ef ýtrustu kröfur skilanefnda verða samþykktar.


Ítrustu kröfur Seðlabanka Íslands (SÍ) í bú fallinna fjármálafyrirtækja nema samtals 829,1 milljarði króna


Kvos hf., móðurfélag Odda, gerði kyrrstöðusamning við kröfuhafa sína í febrúar 2010. Staða Kvosar var afar slæm í lok árs 2009.


MP banki hefur fest kaup á ALFA verðbréfum. Sigurður Atli Jónsson, forstjóri ALFA, verður forstjóri MP banka.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,2% í dag í 14,8 milljarða króna viðskiptum.


Þorvarður Hjaltason lagði til á fundi SA að stjórnvöld ráðist í stórframkvæmdir í samgöngumálum fyrir 10 milljarða á ári í 12 ár.


Húsasmiðjan bendir á að launaskerðingar hafi verið í fyrirtækinu og rekstarkostnaður hafi dregist saman.


Skuldatryggingarálagið hefur lækkað um 60 punkta frá því á mánudaginn. Erlendir fjárfestingabankar hvetja til kaupa á útgáfur ­ríkissjóðs.


Íslenska ríkið þarf að ndurheimta ósamrýmanlega aðstoð eigi síðar en í lok október 2011.


Styrkingu evrunnar má helst reka til almenna væntinga á markaði um að gríska þingið samþykki sparnaðar- og aðhaldsáætlun.


Þær breytingar hafa orðið á eignarhaldi HS Orku hf að Magma Energy Sweden A.B. hefur keypt hlut sveitarfélaganna.


Ragnheiður Harðardóttir héraðsdómari skilaði sératkvæði í Exeter-málinu. Var sammála því að sýkna Styrmi en vildi sakfella hina tvo.


Neikvæð nettó verðbréfaviðskipti milli innlendra og erlendra aðila í maí 2011. Eign innlendra aðila í erlendum verðbréfum jókst.


Ragnar Z. Guðjónsson, Jón Þorsteinn Jónsson, og Styrmir Þór Bragason voru allir sýknaðir í héraðsdómi.


Eignir ýmissa lánafyrirtækja hækkuðu um 12,1 milljarð frá apríl til maí. Innlán, útlán og eignaleigusamningar hækkuðu á tímabilinu.


Undirbúningur að skráningu félaganna er þegar hafinn og ætlað er að Horn verði skrá á markað í vetur og Reginn í ársbyrjun 2012.


Heildareignir innlánsstofnana námu 2.761 milljörðum króna í lok maí og heildarskuldir námu 2.313 milljörðum króna á sama tíma.


Í endurskoðaðri áætlun Íbúðalánasjóðs er áætlað að ný útlán sjóðsins verði 12-16 milljarðar á síðari hluta ársins 2011.


Í dag verður kveðinn upp dómur í máli fyrrverandi forstjóra og stjórnarformanni Byrs og fyrrum forstjóra MP banka.


Arnarlax vinnur að því að fá starfs- og rekstarleyfi fyrir laxeldi í Arnarfirði.


Tuttugu starfsmönnum Byko í Garðabæ hefur verið sagt upp störfum og Sigurður E. Ragnarsson forstjóri er hættur.


Seðlabankinn keypti í dag evrur og greiddi fyrir í skuldabréfum sem eru bundin til 5 ára. Aðstoðarseðlabankastjóri er ánægður með niðurstöður.


Innlent
28. júní 2011

GAMMA:GBI hækkar

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 10,6 milljarða króna viðskiptum.


Samningsnefndir SFR og Fríhafnarinnar skrifuðu undir kjarasamning í dag. Launahækkanir verða krónutölu-, eða prósentuhækkun.


Stórkaup virðast ólíkleg til að vaxa mikið á næstunni. Til stórkaupa teljast bifreiðakaup, húsnæðiskaup og kaupa á utanlandsferðum.


Væntingavísitala Gallup mældist 65,4 stig í júní 2011 og lækkaði um 1 stig frá maímánuði.


Tekjuskattgreiðslur munu stóraukast þegar framkvæmdum Landsvirkjunnar lýkur. Greiðslur til ríkissjóðs geta orðið 30-112 ­milljarðar.


Bílaleiga Akureyrar- Höldur hefur keypt 60 nýjar Kia bifreiðar með innbyggðu leiðsögukerfi.


Arion banki er helsti bakhjarl jarðvarmaklasa. Samstarfsvettvangur um klasann var formlega stofnaður í morgun í Arion banka.


Íslandsbanki ásamt helstu jarðhitafyritækjum landsins auk annarra fyrirtækja hafa stofnað íslenskan jarðvarmaklasa.


Á framkvæmdartímar Landsvirkjunnar í orku og iðnaði er talið að störf fjölgi um 1.000-2.000 árlega.


Áætluð fjárfesting vegna orkumannvirkja samhliða uppbyggingu í iðnaði er talin bæta 1,4% við hagvöxt ári til ársin 2017.


Fjárfestingar vegna orkumannvirkja samhliða uppbygginu í iðnaði eru taldar verða 917 milljarðar króna til ársins 2020.


Seinna skrefið af tveimur í gjaldeyrisútboðum Seðlabanka Íslands er í dag. Bankinn býðst til að kaupa evrur gegn greiðslum í ­ríkisverðbréfum


Vísitala framleiðsluverðs í maí 2011 var 216,9 stig og hækkaði um 1,6% frá apríl 2011. Miðað við maí 2010 hefur vísitalan hækkað um ­6,3%


Malcolm Walker, forstjóri matvörukeðjunnar Iceland, leitar sér að láni til að kaupa 67% hlut skilnefndar Landsbandsbankans í ­Iceland.


Stefán Héðinn Stefánsson hefur ekki lengur réttarstöðu grunaðs manns vegna kaupa á skuldabréfi Björgólfs Guðmundssonar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,2% í dag í 8,2 milljarða króna viðskiptum.


Arion banki hefur undirritað samstarfssamning við Skýrr um innleiðingu skjalakerfis og gagnageymslu.


Alls bárust 154 kröfur í þrotabúa Eyrarodda hf., á Flateyri og er heildarfjárhæð krafnanna rúmar 275 milljónir króna.


Talið er að 20% af sérhæfðri fjáramálastarfsemi glatist með flutnings höfuðstöðva Sögu Fjárfestingabanka frá Akureyri.


Flugfélag Íslands hefur fest kaup á tveimur Dash-8 farþegaflugvélum.


Malcom Walker á í viðræðum við nokkra banka um kaup á matvörukeðjunni Iceland af skilanefnd Landsbankans.


Flugvélaeldsneyti hefur farið ört lækkandi á síðustu dögum. Tonnið kostaði 965 bandaríkja dali á föstudaginn eða rúmlega 112 ­þúsund krónur.


Vísitala neysluverðs er 379,5 stig viðað við verðlag í júní. Að undanskyldu húsnæði er vísitalan 360,7 stig.


Framkvæmdastjóri Hlaðbæjar-Colas segir malbikunarfyrirtæki í eigu borgarinnar undirbjóða markaðinn.


Seðlabankinn, og ríkissjóður, munu hagnast um að lágmarki 311 milljónir króna á fyrsta gjaldeyrisútboðinu til afnáms hafta.


Ekki hefur verið skipað í nefnd sem rannsaka á aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna.


Fjármunaeign Íslendinga erlendis jókst um rúma 50 milljarða króna á síðasta ári.


Landsvirkjun stendur í samningaviðræðum við 8 til 10 mögulega orkukaupendur á Norðausturlandi


Helga Árnadóttir, forstöðumaður rekstrar- og fjármálasviðs VR, hefur verið ráðin framkvæmdastjóri félagsins.


Töluverð aukning hefur orðið á kaupum og sölum með hlutabréf í Stoðum það sem af er ári 2011.


Marorka hefur gert samning við grískt skipafélag. Vaxtarskeið er framundan, segir sölu- og markaðsstjóri Marorku.


Innlent
25. júní 2011

Matarkarfan lækkar

Samkvæmt mánaðarlegri verðmælingu lækkar matarkarfan um 0,4%. Mest lækkun er á ávaxtaverði.


Steinn Logi Björnsson fékk 55 milljónir við starfslok í Húsasmiðjunni. Hann vék úr starfi forstjóra í janúar 2010.


Neðanmáls Halldórs Baldurssonar í vikunni.


Eignir Íslendinga í skattaskjólum námu 64,8 milljörðum króna í lok síðasta árs en höfðu verið 131,1 milljarður króna ári áður.


Hugrún Dögg Árnadóttir og Magni Þorsteinsson hanna skó- og fatalínu undir nafinu Kron by KronKron og selja í rúmlega 40 löndum.


Þeir sem að rafbókaútgáfu standa telja að nokkur ár séu í útgáfan standi undir kostnaði.


Tekjur Hagstofunnar lækka um 38 milljónir milli áranna 2010 og 2009.


N1 tapaði 11,8 milljörðum í fyrra samkvæmt tilkynningu félagsins. Þar munar ekki síst um 4,5 milljarða niðurfærslu á viðskiptavild.


 

Endurskoðun ársreikninga hjá bönkum getur oft verið snúin. Tvö ímynduð prófdæmi fyrir endurskoðendur segja sína sögu.


Icelandair hefur fellt niður 6 flug næstkomandi sunnudag. Samtök ferðaþjónustunnar segja niðurfellinguna stórskaða ­ferðaþjónustu.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,1% í dag í 12,8 milljarða króna viðskiptum.


Landsbankinn mun veita 15 milljónir króna árlega í sérstaka nýsköpunarstyrki. Þá hefur bankinn stóreflt þjónustu við nýsköpunar- ­og sprotafyrirtæki.


Nova hefur tapað 2,2 milljörðum króna á þremur árum. Þó hafa rekstartekjur fyrirtækisins aukist um 250% frá árslokum 2008.


Tilboð bárust í dag að nafnvirði 1.470 milljónir króna í skuldabréf borgarinnar. Flestir fjárfestar vilja hærri ávöxtunarkröfu.


Heildarkostnaður er áætlaður 4 milljarðar króna. Talið er að 300 ársverk skapist.


Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota, og Kristján Þorbergsson hafa eignast 60% í Toytoa á Íslandi. Landsbankinn heldur eftir 40%.


Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði lögbanni á notkun á vörumerkinu Capacent.


Hagnaður endurskoðunarfyrirtæksins KPMG var 490 milljónir króna á reikningsárinu 2010. Seld var þjónusta fyrir 3.463 milljónir.


Verðbólgan hefur verið yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans 4/5 hluta tímans sem liðinn er frá því að verðbólgumarkmið var tekið ­upp.


Hagkvæmara að greiða með kreditkorti en debetkorti í verslun erlendis. Ef taka á út seðla skal frekar notað debetkortið.


Heildareignir heimila er um 353% af landsframleiðslu á móti skuldsetningu upp á 110% af landsframleiðslu.


Landsbankinn breytti 1 milljarði króna af skuldum Húsasmiðjunnar við sig í nýtt hlutafé í janúar, áður en fyrirtækið var selt til ­Framtakssjóðsins.


Ávöxtunarkrafa á hina nýju erlendu skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs í dollurum var 4,96% um miðjan dag í gær.


Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, segir að fækka þurfi starfsfólki um 90 manns til að bæta fjárhagsstöðu á næstu 5 árum.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 7,5 milljarða króna viðskiptum.


Iðnaðarráðuneytið hefur úthlutað 109 milljónum króna til atvinnusköpunar í sjávarbyggðum.


Skilanefnd Kaupþings er minnihlutaeigandi í stærstu veitingahúsakeðju Bretlands, eftir samruna tveggja félaga.


Borgarráð hefur samþykkt að skipa þrjá einstaklinga í úttektarnefnd sem mun fara yfir málefni Orkuveitu Reykjavíkur.


Velta húsgagna jókst um 24,8% í maí 2011 frá sama mánuði í fyrra. Þá jókst velta skóverslunar og sala á raftækjum.


Þátttakendur í verkefninu Hönnun í útflutningu fá framlag að upphæð 500.000 krónur. Markmiðið er að leiða á saman hönnuði og ­fyrirtæki.


Heildarfasteignamat seldra atvinnuhúsnæða var 3.083 milljónir króna á höfuðborgarsvæðinu en 714 milljónir króna utan þess í maí ­2011.


Heildarvelta þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu fyrir tímabilið 10.júní til 16.júní var 1.840 milljónir króna.


Talið er að fjármagnstekjur íslenskra félaga í Lúxemborg hafi að hluta til myndast vegna arðgreiðslna eða söluhagnaðar á ­íslenskum hlutabréfum.


Heildarmat fasteigna á landinu verður tæplega 4.400 milljarðar króna fyrir árið 2012. Mest hækkunin á landinu er á Norðurlandi vestra.


Forsvarsmenn Bónuss vilja afnema skilarétt á kjötvörum. Með því telja þeir að vöruverð lækki til langs tíma litið.


Launavísitala í maí hækkaði um 1,2% frá aprílmánuði. Síðustu tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,3%.


Á fyrstu þremur mánuðum ársins 2011 nam aflaverðmæti íslenskra skipa 37,4 milljörðum króna.


Lítið er um ný verkefni í mannvirkjagerð og hefur Vegagerðin þegar ráðstafað um 5 af þeim 6 milljörðum sem hún hafði á árinu.


Kröfuhafar Byrs eru ósáttir við að fá ekki betri upplýsingar um stöðu bankans en raun ber vitni. Þátttakendur í söluferli fá betri upplýsingar.


Skilanefnd Glitnis stóð í vegi fyrir nauðasamningum N1 vegna 2,5 milljarða kröfu en Íslandsbanki leysti málið með því að greiða kröfuna.


Ásgeir Kolbeinsson hefur fest kaup á skemmtistaðnum Austur. Styrmir Þór Bragason fjármagnaði hluta kaupanna.


Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,3% í dag í 19,8 milljarða króna viðskiptum.


Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um 1,5 milljóna króna dagsektir á Seðlabankann.


Landsbankinn hefur myndað sér stefnu um sölu og ráðstöfun fullnustueigna bankans. Óskráð verðbréf fara í opið söluferli.


Bensín hefur lækkað frá því í maí og samkvæmt mælingu IFS Greiningar hefur matarkarfan lækkað um 0,4%.


Viggó Þórisson hefur verið ákærður fyrir stórfelld umboðssvik og tilraun til fjársvika.


Lögfræðingur Persónuverndar segir að tekið hafi verið fyrir leit í Lögbirtingablaðinu vegna þess að lög kveða á um slíkt.


Ársfundur Orkuveitu Reykjavíkur verður haldinn á morgun. Þar verða kynntar áherslubreytingar í rekstri, skipulagi og þjónustu.


Um 78% stjórnenda fyrirtækja telja aðstæður slæmar samkvæmt könnun Capacent.


Lýður Guðmundsson, fyrrum stjórnarformaður Exista, segir ásakanir á hendur sér fráleitar.


Helga Valfells, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, segir að Ísland sé eftirbátur þegar kemur að fjárfestingu í nýsköpun.


Fulltrúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins verða á landinu til 30. júní næstkomandi til að ræða sjöttu endurskoðun efnahagsáætlunarinnar.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI lækkaði um 0,1% í dag í 3,8 milljarða króna viðskiptum.


Samtökin segjast staðfesta kjarasamninga þrátt fyrir vanefndir ríkisstjórnarinnar.


Mögulegur hagnaður af útboði Seðlabankans, þar sem hann býðst til að kaupa evrur fyrir krónur, rennur að stærstum hluta til ríkisins.


Í skýrslu OECD um þróun efnahagsmála á Íslandi segir að svo virðist sem veðlán Seðlabankans hafi verið veðmál um endurlífgun.


Greiningardeild Arion banka telur litla innstæðu vera fyrir eins miklum launahækkunum og innihald kjarasamninga lofa til um.


Í skýrslu OECD um þróun efnahagsmála segir að Ísland eigi að halda óbreyttu kvótakerfi en hækka veiðigjald.


Til langs tíma litið á Ísland að taka upp evru, segir í nýrri skýrslu OECD um þróun efnahagsmála hér á landi.


OECD telur að Seðlabanki Íslands þurfti að styrkja peningamálastefnu sína að því er fram kemur í skýrslu stofnunarinnar um þróun efnahagsmála á Íslandi.


Vísitala byggingarkostnaðar fyrir júlí er 109,9 stig og hækkaði um 2,3% frá fyrri mánuði.


Aðkoma nýs stórs hluthafa fjármagnar Icelandic Water Holdings að fullu og opnar félaginu nýja markaði að sögn Jóns Ólafssonar.


Seðlabankinn hyggst kaupa evrur á mun lægra gengi en hann seldi þær í gjaldeyrisútboði sínu nýlega.


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins á hluti í 35 nýsköpunarfyrirtækjum og sjóðum.


Innlent
20. júní 2011

GAMMA: GBI hækkar

Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,3% í dag í 8,3 milljarða króna viðskiptum.


Skilanefnd Byrs segir töluverðan áhuga á söluferli Byrs. Fyrri hluta söluferlisins er lokið.


Hugbúnaðarfyrirtækið Meniga ehf., sem rekur þjónustuvef fyrir heimilisfjármála, hefur samið við Skýrr um hýsingu og rekstur vefumhverfis Meniga.


Leit í Lögbirtingablaðinu hefur verið takmörkuð vegna athugasemda Persónuverndar.


Í Vikulegum markaðsfréttum ÍV segir að kvaðir á skuldabréfaflokki hljóti að draga úr áhuga fjárfesta á þátttöku í útboði seðlabankans.


Efnahags- og viðskiptaráðherra segir að ef dregið verði úr arðsemi sjávarútvegs tapi öll þjóðin.


Pétur Steinn Guðmundsson lögfræðingur segir það ekki endilega vera neikvætt fyrir félög að vera með skuggastjórnendur.


ASÍ, SA og Ríkisskattstjóri ráðast í herferð undir yfirskriftinni Leggur þú þitt að mörkum? Fulltrúar munu heimsækja vinnustaði.


BankNordic hefur aukið eigið fé með útgáfu víkjandi skuldabréfa að fjárhæð 600 milljónir danskar krónur.


Af ríkjum EES mældist verðbólgan í maí mest í Rúmeníu. Verðbólgan hér á landi er sú sjötta mesta af ríkjum EES.


Tilboð yfir 210 krónum fyrir evru teljast ekki gild í útboði Seðlabankans vegna kaupa á erlendum gjaldeyri fyrir ríkisverðbréf.


Ávöxtunarkrafa á eftirmarkaði með ný skuldabréf ríkissjóðs í dollurum er mun lægri en á bréf helstu vandræðalanda Evrópu.


Vodafone bætti í fyrsta sinn við sig viðskiptavinum í farsímaþjónustu í fyrra frá árinu 2007. Forstjórinn sér fleiri sóknarfæri.


Fjöldi ljósleiðaratenginga hefur sexfaldast á tveimur árum. Tvöfalt fleiri internetteningar eru nú á Íslandi en voru í árslok 2004


Vanskil á virðisauka- og tekjuskatti eru algengustu brotin í starfsemi hlutafélaga.


Skipuð verður þriggja manna rannsóknarnefnd sem varpa á ljósi á aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna.


Rekstur þrotabús EPG ehf. var seldur árið 2009 með lager, lausafjármunum og svo nafni og merki en verslunin var opnuð fyrst 1985.


Tuttugu stærstu sjávarútvegsfyrirtækin munu að meðaltali skulda meira en sem nemur verðmæti eigna verði kvótakerfinu umbylt.


Nánast allir flugmenn Icelandair samþykktu að boða til yfirvinnubanns frá og með næsta föstudag, 24. júní.


Vísitala íbúðaverðs ekki verið jafn há síðan í mars 2009 og ekki hækkað jafn mikið í einum mánuði frá því í október 2007


Forstjóri Vodafone segir félagið hafa verið með um 50% af veltunni í samstæðu Dagsbrúnar en 75% af EBITDU.


Þeir sem vilja kaupa krónur á afslætti fyrir erlendan gjaldeyri fyrir allt að 64 milljónir evra hafa frest til 28. júní næstkomandi.


Um 70 manns réðust í húsleitir á fimm stöðum í Lúxemborg í tengslum við möguleg lögbrot sem framin voru innan Kaupþings.


Byggðaþróun er margslungið fyrirbæri og kvótaflutningur er einungis einn fjölmargra þátta sem hefur haft áhrif samkvæmt skýrslu.


Innlent
17. júní 2011

540 SMS á ári

Hver Íslendingur sendir um 540 á ári og helmingur allra SMS-skilaboða sem send eru innan kerfisins eru hjá NOVA.


Mikil tækifæri geta verið fólgin í því að sækja kínversku vörusýninguna Canton heim að mati stjórnarformanns hennar.


Hæstiréttur hefur staðfest frávísunarúrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur í máli Landsbankans gegn Halldóri J. Kristjánssyni.


Sögufélag Ísfirðinga tileinkar ársrit sitt afmæli og minningu þekkasta Vestfirðings Íslandssögunnar.


Þegar bankakerfið hrundi íhuguðu kortafyrirtækin VISA og Mastercard að svipta íslensk kortafyrirtæki starfsleyfum. Því var afstýrt.


Eignabjarg, dótturfélag Arion banka, hefur selt 10-11 til félags í eigu Árna Péturs Jónssonar. Gert er ráð fyrir að hann taki við rekstrinum í lok þessa mánaðar.


Umferð á landinu öllu hefur dregist mikið saman á undanförnum mánuðum og bitnar á tekjum Spalar.


Sjóðsstjóri hjá Gamma segir Lánasýslu ríkisins ekki taka tillit til aðstæðna á markaði.


Almenn útlán ÍLS voru 2,7 milljarðar króna í maí samanborið við 1,3 milljarða í maí í fyrra.


14,2 milljarða viðskipti með skuldabréf á síðasta viðskiptadegi vikunnar.


Viðskiptakerfið með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda er hluti af EES-samningnum samkvæmt Umhverfisráðuneytinu.


Heimildir Viðskiptablaðsins herma að flestir vilji fá meiri tíma til þess að fara yfir gögnin.


Greining Íslandsbanka segir skýrar vísbendingar um að einkaneyslan fari vaxandi í sérvöruverslun og greiðslukortanotkun.


Ríkið sparar mikið með gerð nýs rammasamnings um flugfargjöld en árið 2009 fóru 800 milljónir í kaup á flugsætum.


Landsbankinn innleiðir samfélagslega ábyrga stefnu í samskiptum sínum við birgja og þjónustuaðila. Söluferli eigna opið og gagnsætt.


Þátttakendum á vinnumarkaði fjölgaði um tæplega 2.500 á milli ára í maí, þrátt fyrir að nettófækkun fólks á vinnufærum aldri.


Innlent
16. júní 2011

Með bás í Peking

Sérstakur Íslandsbás verður á alþjóðlegu ferðasýningunni í Peking sem hefst á morgun. Kínverskir ferðamenn aldrei fleiri.


Samband ungra sjálfstæðismanna veitir í dag sín árlegu frelsisverðlaun. Þau eru kennd við Kjartan Gunnarsson.


Jóhann G. Jóhannsson þáði verktakagreiðslur frá ÍLS á árunum 2003 til 2006 en hann var sviðsstjóri áhættustýringar sjóðsins.


Skuldatryggingarálag ríkissjóðs hækkaði um fjóra punkta í morgun eftir að hafa lækkað um jafnmarga punkta í gær.


Engum uppsjávarafla var landað í maímánuði sem skýrir hvers vegna heildaraflinn dróst saman um rúm 30 þúsund tonn á milli ára.


Embætti sérstaks saksóknara hefur frá því í apríl unnið að kyrrsetningu eigna aðila tengdum Kaupþingi í Lúxemborg.


Sænska tískukeðjan Lindex mun í nóvember opna verslun í Smáralind. Fyrirtækið hefur vaxið ört á undanförnum árum.


Arion banki hefur samþykkt að setja Gift í nauðasamningsferli fremur en gjaldþrotameðferð.


GAMMA: GBI vísitalan hækkaði um 0,5% í dag í 8,8 milljarða viðskiptum með skuldabréf.


Sameiginleg velta Skýrr-samstæðunnar nam 22 milljörðum króna á síðasta ári. 1.100 starfsmenn hjá samstæðunni.


Starfsfólki Þörungaverksmiðjunnar á Reykhólum var í morgun tilkynnt um starfslok framkvæmdastjóra fyrirtækisins.


Af þeim tuttugu lífeyrissjóðum sem ekki eru með ábyrgð launagreiðenda eru aðeins tveir með jákvæða tryggingafræðilega stöðu.


Arion banki um endurreikna öll lán sem kveða á um sömu efnisatriði og Mótormax-lánið sem Hæstiréttur dæmdi ólöglegt.


Efnahags- og viðskiptaráðherra telur nauðasamninga skilvirkstu leiðina til að koma gjaldþrota fjármálafyrirtækjum til réttra eigenda.


Seðlabankastjóri segir innlenda aðila sem eiga gjaldeyri munu verða á hinum endanum við sölu Seðlabankans á aflandskrónum.


Már Guðmundsson segir áætlun um afnám hafta ekki hafa breyst þrátt fyrir vel heppnað skuldabréfaútboð í dollurum.


Innlent
15. júní 2011

Gerum það sem þarf

Seðlabankastjóri segist ekki óttast að hugsanleg vaxtahækkun muni skila sér í aukinni verðbólgu.


Yfirlýsingar í fimmtu endurskoðun og fyrirheit í sambandi við nýgerða kjarasamninga eru til marks um slaka í ríkisfjármálum.


Íslenska hugbúnaðarfyrirtækið Applicon hefur lokið innleiðingu á PeTra hugbúnaðarlausnum hjá norræna bankarisanum Nordea.


Jón Ásgeir Jóhannesson segir Kaupþing hafa skipulagt fléttuna þar sem Baugur keypti eigin hlutabréf af stjórnendum.


Hæstiréttur hefur úrskurðað að ábyrgðaryfirlýsing Kaupþings á Íslandi varðandi skuldir dótturfélags á Mön skuli standa.


Peningastefnunefnd hefur ákveðið að hrófa ekki við stýrivöxtum. Verðbólguborfur hafa versnað til skemmri tíma litið.


Fjármálaeftirlitið hefur samþykkt samruna Avant og SP fjármögnunar við Landsbankann, undir nafni Landsbankans.


Hæstiréttur taldi lögmann Kaupþings hafa haft gilda skýringu á fjarveru sinni við dómsuppkvaðningu í máli gegn Sigurði Einarssyni.


Hæstiréttur telur að athuga verði réttarstöðu hvers sóknaraðila fyrir sig og því sé skilyrðum um samlagsaðild ekki fullnægt.


9,6 milljarða króna viðskipti með skuldabréf í dag. Óverðtryggða vísitalan lækkaði um 0,3%.


Umframeftirspurn í erlendu skuldabréfaútboði ríkissjóðs hefði átt að leiða til lægri vaxta að mati Íslenskra verðbréfa.


Þórólfur Matthíasson segir mögulegt hafa verið að grípa til vægari aðgerða en ekki sé hægt að segja kvótafrumvarp kippa fótum undan útgerð.


Leigusamningum fjölgar í fyrsta sinn í fjóra mánuði. Það er í takt við þróun síðustu ára þegar líður á sumarið.


Samtök ferðaþjónustunnar telja ráðstöfun nýs gistináttaskatts ekki rétta og treysta því ekki að féð skili sér að fullu.


Reykjavíkurborg hefur tilkynnt frestun á skuldabréfaútboði sem fara átti fram á fimmtudag. Útboðið frestast um viku.


Atvinnuleysi mældist 7,4% í maí en var 8,3% í maí í fyrra og 8,7% í maí 2009. Mest atvinnuleysi á Reykjanesi.


Forstjóri Fjármálaeftirlitsins ber nú vitni í fjársvikamáli á hendur Hauki Þór Haraldssyni. Hann hætti hjá Landbankanum vegna Björgólfsfeðga.


Gunnar Þ. Andersen, forstjóri FME, ber nú vitni í fjárdráttarmáli gegn Hauki Þór Haraldssyni.


Hægri grænir halda ársafmæli sitt í Tjarnarbíói að morgni 17. júní. Vilja afnema verðtryggingu og gjaldeyrishöft og einfalda skattkerfið.


Skuldatryggingarálag ríkissjóðs er nú 280 punktar og nálgast þau kjör sem fengust í erlendu skuldabréfaútboði síðustu viku.


Gengi aflandskrónu hefur styrkst talsvert að undanförnu og nú kostar evran 215 aflandskrónur.


Vísitala launakostnaðar lækkaði í öllum atvinnugreinum á fyrsta fjórðungi ársins. Hækkun á tólf mánaða tímabili er 4,1-8,9%.


Gert ráð fyrir mikilli tekjuaukningu árið 2011 vegna aukinna styrkja og ófyrirséðra tekna.


Það sem af er ári hefur verðmæti innflutts eldsneytis aukist um 27% en í apríl dróst það saman á milli ára.


Tryggvi Pálsson segir það rangt að Seðlabankinn hafi ekki verið í sambandi við vinnslu skýrslu sinnar um fjármálastöðugleika.


Framkvæmdastjórar Icelandair og Flugleiðahótela taka sæti í framkvæmdastjórn Icelandair Group.


Dótturfélag Arion banka hyggst skrá smásölurisann Haga á markað á þessu ári. Almennum fjárfestum og fagfjárfestum boðið að kaupa.


Icelandic Group stefnir að sölu verksmiðja sinna í Bandaríkjunum og Kína. Gert er ráð fyrir að þær seljist í haust.


Icelandic Group er búið að selja alla starfsemi fyrirtækisins í Þýskalandi og Frakklandi. Kaupverð er trúnaðarmál að ósk kaupenda.


Títan fjárfestingafélag fjármagnað með lánum og eiginfjárframlagi frá Skúla Mogensen.


Skýrr stefnir að tvöfaldri skráningu á hlutabréfamarkað 2013, bæði hér á landi og í Noregi eða Svíþjóð.


Innlent
12. júní 2011

Hið glæra gull

Vatn er auðlind framtíðarinnar og engin þjóð í heimi hér á jafnmiklar vatnsbirgðir á hvern íbúa og Ísland.


Söluferli Byrs snýst um nýtt hlutafé en ekki hlutabréf kröfuhafa sjóðsins eða hlutafé ríkisins.


Þrír stærstu lífeyrissjóðirnir hafa afskrifað 92,7 milljarða króna vegna skuldabréfa fyrirtækja og fjármálastofnana frá hruni.


Gestur G. Gestsson, forstjóri Skýrr, hefur stýrt félaginu í gegnum miklar breytingar á undanförnum misserum sem hafa skilað fyrirtæki sem í dag veltir um 24 milljörðum á ári.


Mikil uppsveifla er á fasteignamarkaði. Fasteignir eru orðin eins konar peningageymsla þeirra sem ekki hafa aðra fjárfestingarkosti.


Nær allar eignir voru í formi fastafjármuna og jukust um tæpan milljarð á árinu 2010. Eigið fé aðeins 35 milljónir króna.


Jóhannes Kristinsson á þriðjung í Vesturmjólk, nýstofnuðu mjólkurframleiðslufyrirtæki.


Heildarvelta í skuldabréfaviðskiptum í dag var 23,3 milljarðar en meðaldagsvelta vikunnar var 16,7 milljarðar króna.


Fyrsta vél félagsins lendir í Chicago í dag og er það þriðji áfangastaður þess í Bandaríkjunum á eftir New York og Boston.


Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka mun annast söluferli IH og B&L sem töpuðu 490 milljónum króna í fyrra. Söluferlið hefst í ágúst.


Alls bárust peningaþvættisskrifstofu RLS 414 tilkynningar um hugsanlegt peningaþvætti árið 2010. Engar ákærur vegna þeirra.


Þótti ekki hafa sannað fjártjón eða miska né heldur að fréttum af kyrrsetningarkröfu hafi verið lekið í fjölmiðla.


Ávöxtunarkrafa í erlendu skuldabréfaútboði ríkissjóðs reyndist 4,99% en í innlendu útboði fyrr í vikunni var hún 6,35%.


Eftirlitsstofnun EFTA segir íslendingum að borga lágmarkstryggingu innstæðna til baka. Geri þeir það ekki fer málið fyrir EFTA-dómstólinn.


Skuldatryggingarálag ríkissjóðs er nú 277 punktar og nálgast það álag sem fékkst í erlendu skuldabréfaútboði ríkisjóðs.


Núverandi framleiðsluaðstaða Lýsis annar ekki eftirspurn. Ný verksmiðja mun tvöfalda framleiðslugetu fyrirtækisins.


Efnahags- og viðskiptanefnd mun í dag ræða uppgjör gengistryggðra lána og kvörtun til ESA vegna þeirra.


Áfram verða þrjú íslensk og þrjú færeysk fyrirtæki í úrvalsvísitölu kauphallarinnar sem endurskoðuð er tvisvar á ári.


Laun á almennum markaði hækkuðu mun meira en hjá hinu opinbera á milli ársfjórðunga sem og á milli ára.


Íslensk knattspyrnufélög græða mest á því ef leikmenn þeirra eru seldir áfram. Hæstu laun í evrópskum fótbolta eru í Englandi.


Hæstiréttur staðfesti í dag að lán Mótormax ehf. væri ekki í erlendri mynt heldur í íslenskum krónum. Gengistrygging við erlenda mynt er því ólögmæt.


Skuldabréfaútboð erlendis á ríkisskuldabréfum er lokið. Fjárfestar sýndu útgáfunni mikinn áhuga.


Vodafone ogSíminn bættu við sig viðskiptavinum á internetmarkaði í fyrra. Aðrir töpuðu markaðshlutdeild.


Bílaumboðin tvö eru bæði í eigu BLIH ehf.. Eigandi þess félags er Miðengi, dótturfélag Íslandsbanka


Fyrsta erlenda skuldabréfaútboði ríkisins frá hruni lokið. Bréf fyrir 1 milljarð dala seldust á kjörunum 320 puntar á áhættulausa vexti.


Aflandsgengi krónunnar er nú komið niður í 220 krónur/evru í kjölfar gjaldeyrisútboðs Seðlabankans.


Ekkert sveitarfélag mun lengur eiga hlut í HS Orku. Fyrirtækið verður í 75% eigu Magma Sweden og 25% eigu íslenskra lífeyrissjóða.


Aðeins einu tilboði var tekið í skuldabréfaflokkinn RIKB 16 1013 í morgun. Ekki fleiri útboð haldin á ársfjórðungnum.


Guðlaugur Þ. Þórðarson segir það ekki standast skoðun að Fjármálaráðuneytið hýsi 94% hlut í Byr.


Erlendir ríkisborgar greiddu 10 milljarða króna í skatta og gjöld árið 2009 og hafa einnig stuðlað að jákvæðri fólksfjöldaþróun.


Bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi jókst um 276 milljarða á síðasta ári vegna endurskipulagningar skulda.


Fjárhagsstaða tæplega helmings stærri fyrirtækja er mjög slæm að mati Samkeppniseftirlitsins en um fimmtungur fyrirtækja er í góðri stöðu.


Alls voru að meðaltali 4.298 launagreiðslur að upphæð 1 milljón eða hærri á mánuði á liðnu ári. Þar af voru 763 í sjávarútvegi.


Ríkið fer með 58,2% atkvæða í Farice ehf. og Landsvirkjun fer með 21,4% atkvæða. Ríkisábyrgð á stærstum hluta skulda.


Líklegt er talið að erlend skuldabréfaútgáfa ríkissjóðs muni enda í 750 milljónum dala með 325 punkta álagi á bandarísk ríkisskuldabréf.


Markmiðið að auka úrval á þjónustu fyrir ríkið og gefa nýjum aðilum kost á að bjóða þjónustu sína, segir í fréttatilkynningu.


Tekjuafkoman var neikvæð um 13,3 milljaraða á 1.ársfjórðungi 2011 samanborið við neikvæða niðurstöðu um 20,7 milljarða á sama ­tímabili 2010.


Sjávarafurðir og iðnaðarvörur eru veigamestu þættirnir í útflutningi. Útflutningur nam samtals 56,5 milljörðum.


Páll Harðarson, forstjóri kauphallar segir niðurstöðu gjaldeyrisútboðsins vera traustsyfirlýsingu á Íslandi. Fjárfestum liggi ekki á.


Fulltrúi Hollendinga í stjórn AGS greiddi atkvæði gegn fimmtu endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands. Bretar sátu hjá.


Fyrrverandi stjórn Existu ákvað að greiða stjórnendum félagsins milljónabónusa þrátt fyrir að félagið væri ógjaldfært.


Viðskipti með skuldabréf voru 15,3 milljarða króna í dag. Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0.1%


SF II kaupir ríflega helmingshlut í Sjóklæðagerðinni hf. sem framleiðir og hannar útivistarfatnað undir merkinu 66°Norður


Icelandair segist hafa boðið flugvirkjum sambærilega hækkun og aðrir í þjóðfélaginu fengu nýlega í samningum.


Viðskiptaráð hefur mótað fimm áherslur og leggur til að þær verði hafðar að leiðarljósi við uppbygginu hagkerfisins.


Í skýrslu Hafrannsóknar­stofnunarinnar kemur fram að auka má þorskaflann un 17 þúsund tonn á næsta ári.


Neyðarlínan hefur keypt af Vodafone fjarskiptahús og fjarskiptamöstur. Kaupin styrkja fjarskiptakerfi fyrir neyðar- og viðbragðsaðila.


IFS Greining skoðar tvö tilvik í hagspá sinni fyrir árin 2011-2013. Annað gerir ráð fyrir 2,5% hagvexti 2012 og hitt 0,5% hagvexti.


Skuldatryggingingarálag á fimm ára skuldabréf íslenska ríkisins hefur ekki verið lægra frá því fyrir hrun.


Kaupendur gjaldeyris í útboðum Seðlabankans geta selt ríkissjóði ríkisvíxla til fjármögnunar á gjaldeyriskaupum


Fyrirhuguð útgáfa ríkissjóðs á erlendum skuldabréfamarkaði er sú fyrsta frá hruni. Sennilega ætlað til endurfjármögnunar.


Birgðabreytingar eiga stærsta hlutdeild í 2% hagvexti á fyrsta ársfjórðungi 2011.


Landsframleiðsla jókst um 2,0% að raungildi milli 4. ársfjórðungs 2010 og 1. ársfjórðungs 2011


Atvinnuleysisbætur hækka frá og með 1.júní. Grunnatvinnuleysisbætur hækka um 12.000 krónur í 161.523 krónur.


Skuldabréfavísitalan GAMMA: GBI hækkaði um 0,4% í gær. Veltan var 8,4 milljarðar króna.


Skýrist að hluta vegna tafa sem urðu á flugi vegna eldgossins í fyrra. Farþegafjöldinn kominn yfir hálfa milljón það sem af er ári.


Alþjóðlegt skuldabréfaútboð ríkissjóðs að upphæð 1 milljarðs dala hefur verið auglýst á meðal fjárfestingarbanka.


Innlent
8. júní 2011

Vitlaust gefið

Framkvæmdastjóri GPG á Húsavík segir strandveiðar ekki skapa störf. Gremjandi sé að fyrrum kvótaeigendur séu komnir á fullt í strandveiðum.


VISA og Mastercard íhugu að svipta íslensku kortafyrirtækin leyfum sínum í kjölfar bankahrunsins að sögn forstjóra Valitor.


365 miðlar taka Pósthúsið að fullu yfir til skattalegs hagræðis. Hyggjast nýta uppsafnað tap innan samstæðunnar.


Markmið Vesturmjólkur er að stuðla að virkri samkeppni á mjólkurmarkaðitil hagsbóta fyrir neytendur.


Seðlabankastjóri segir að góð þátttaka í útboði um aflandskrónur beri vott um áhuga á ferlinu. Fjórföld þátttaka miðað við þak bankans.


Fyrsta krónuútboði Seðlabankans lauk í dag og alls bárust tilboð fyrir 61 milljarða en tilboðum var tekið fyrir 13,4 milljarða.


Tölvuleikjaframleiðandinn CCP hefur samið við stórfyrirtækið Sony um útgáfu á tölvuleik fyrir Playstation 3 leikjatölvuna.


Ákæra Alþingis á hendur Geir H. Haarde var þingfest í Þjóðmenningarhúsinu í dag. Geir ætlar að leggja sig fram við að sanna sakleysi sitt.


Umtalsverð aukning hefur verið í fasteignaviðskiptum. Aukning á þinglýstum samningum um íbúðarhúsnæði er 108% milli ára


Alcoa Fjarðaál í Reyðafirði framleiðir um 346 þúsund tonn árlega af áli til útflutnings. Ekkert fyrirtæki flytur út meira vörumagn.


Raungengislækkun á milli apríl og maí. Raungengi hefur lækkað frá nóvember á síðasta ári að undanskildum apríl síðasliðnum.


Alls 81 manns var sagt upp í hópuppsögnum í maímánuði. Fleiri hafa misst vinnuna í ár í hópuppsögnum en í fyrra.


Heildareignir nýju bankanna eru rétt rúm 20% af heildareignum hinna föllnu forvera þeirra í árslok 2007.


Í aprílmánuði voru fluttar út vörur fyrir tæpa 42,0 milljarða króna og inn fyrir tæpa 36,0 milljarða króna fob.


Fjármálaráðherra segir að við venjulegar aðstæður geti aukin eftirgjöf skulda líkt og Landsbankinn kynnti nýlega falið í sér skattlagningu.


Á tímabilinu 2007 til 2010 var farið í 216 utanlandsferðir á vegum forsætisráðuneytisins. Heildarkostnaður sagður 58 milljónir króna.


Árið 2011 er gert ráð fyrir 1.045 milljónir króna til niðurgreiðslna vegna húshitunarkostnaðar á köldum svæðum.


Geir Haarde segir ákæru Alþingis á hendur honum pólitíska atlögu valdhafa gegn gömlum pólitískum andstæðingi.


Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir í skýrslu sinni að þrýstingur gæti skapast á fjármögnun ríkisins og bankanna með afnámi hafta.


Atlantic Petroleum var eina félagið í vísitölunni sem hækkaði. Mest lækkaði gengi á Össur í vikunni.


Skýrsla starfsmanna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna fimmtu endurskoðunar birt. Hafa áhyggjur af atvinnuleysi og úrlausn mála fyrirtækja.


Landsbankinn segir lánið til Motormax ehf. hafa verið í erlendri mynt en ekki gengistryggt krónulán og sé því löglegt.


Jákvæð afkoma Íslandsbanka á fyrsta ársfjórðungi 2011. Hreinar vaxtatekjur minnkuðu milli ára.


Greiðslukortavelta Íslendinga erlendis jókst milli ára á meðan erlend greiðslukortavelta hérlendis dróst saman.


Síðastliðna tólf mánuði hefur neysluverðsvísitalan hækkað um 3,4% og breytingin síðustu þrjá mánuði jafngildir 11,2% ársverðbólgu.


Innstreymi tekna er mun meira en útstreymi lífeyris hjá lífeyrissjóðum landsins og fyrir vikið hefur ráðstöfunarfé þeirra aukist mikið.


Árni og Hallbjörn reyna að kaupa ekki félög nema verðið sé talsvert undir hugmyndum þeirra um virði félaganna.


Icelandair Cargo getur flutt 2.200 tonn til 30 áfangastaða frá Íslandi á viku. Er þetta metfjöldi áfangastaða.


Lífeyrissjóðir landsins geta að óbreyttu ekki staðið við skuldbindingar sínar, hvorki áfallnar né framtíðarskuldbindingar.


Þau fyrirtæki sem sóttu um Beinu brautina hjá Íslandsbanka hafa fengið úrslausn sinna mála eða eru í úrlausnarferli.


FME setti Lífeyrissjóði verkfræðinga afarkosti. Annað hvort yrði Ingólfur látinn fara eða FME víkja honum einhliða frá störfum.


Innlent
4. júní 2011

Tækifæri í kreppu

Árni Hauksson og Hallbjörn Karlsson hafa keypt hlut í Högum. Þeir vilja heldur kaupa í félögum í kreppu en í góðæri.


GAMMA:GBI hækkaði um 0,5% í dag. Mest viðskipti voru með óverðtryggðu bréfin RB19 0226


Síminn hefur undirritað samkomulag við Seamobile Europe um að ágreiningsmál milli félaganna ljúki með 4,5 milljóna evra greiðslu.


Búið er að samþykkja fimmtu endurskoðun efnahagsáætlunar íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.


Landsvirkjun kaupir til baka erlent skuldabréf að nafnvirði 40 milljóna svissnseskra franka. Fleiri endurkaup möguleg.


Í dag fer fram fimmta endurskoðun stjórnar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á efnahagsáætlun Íslands.


Samið hefur verið við alla kröfuhafa um endurfjármögnun á skuldum Reykjaneshafnar til langs tíma.


Gistinóttum á hótelum fjölgaði um 25% er bornir eru saman aprílmánuðir árin 2010 og 2011. Bretar gistu flestar nætur á hótelum.


Pacific Andes mun einungis eiga 19% í fyrirtækjum sem Icelandic Group seldi til fjárfestahóps undir þeirra forystu.


Fjármálaeftirlitið hefur kært eiganda félags fyrir meinta markaðsmisnotkun þegar skuldabréfamarkaðir hrundu haustið 2010.


Ríflega áttfalt meiri velta í maí 2011 en í maí 2010. Stærsti hluti af veltunni í maí var tengdur viðskiptum með bréf Össurar.


Um 60% af heildareignum stóru viðskiptabankanna lágu í útlánum til viðskiptavina við lok fyrsta ársfjórðungs.


Talsmenn Arion banka og Landsbanka segja staðhæfingar sem fram koma í skýrslu um Fjármálastöðugleika vera rangar.


Brynjólfur Bjarnason forstjóri icelandic Group segir sölu á verksmiðjum skjóta styrkari stoðum undir annan rekstur félagsins.


Kínverska sjávarútvegsfyrirtækið Pacific Anders kaupir starfsemi Icelandic Group í Þýskalandi og Frakklandi.


Ingólfur Guðmundsson hefur stefnt FME fyrir að meta hann óhæfan til þess að stýra Lífeyrissjóði verkfræðinga.


Lýsing ekki lengur á undanþágu hjá FME


Teris sagði upp 18 manns í gær og bætast við 63 hópuppsagnir fyrir þessi mánaðarmót.


Boston er annar áfangastaður Iceland Express í Bandaríkjunum.


RARIK fer ekki í neinar rannsóknir í Grændal í Ölfusi fyrr en vinnu við Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma.


Neðanmáls Halldórs í vikunni.


Seðlabankinn segir nýjan óvissuþátt hafa skapast vegna fyrirhugaðra breytinga á stjórnkerfi fiskveiða.


Árið 2009 fluttust 4.851 Íslendingar af landi brott og er það mesti fjöldi brottfluttra frá því Hagstofan hóf mælingar árið 1986.


Félag í eigu Marks Holyoake hefur enn ekki fengið afhent þá hluti í ISI sem það hefur samið um að kaupa.


Skuldabréfavísitala hækkar um 0,2% í dag


37.212 erlendir ferðamenn fóru frá landinu um Leifstöð í maí.


Seðlabankinn segir að margt mæli með að starfsemi Íbúðalánasjóðs eigi að falla undir lög um fjármálafyrirtæki.


Ásmundur Einar Daðason alþingismaður hefur ákveðið að ganga til liðs við Framsóknarflokkinn.


46 starfsmenn Arion hafa lokið undirbúninganámi í fjármálaráðgjöf frá Háskólanum á Bifröst.


Í fyrra seldust 6.600 flöskur af kampavíni samanborið við 22.100 flöskur árið 2007.


Teris hefur sagt upp 18 starfmönnum vegna yfirtöku Landsbankans á SpKef.


Saksókarni í Exeter-málinu fór í morgun fram á að sakborningar yrðu dæmdir í 5 ára fangelsi fyrir umboðssvik.


Eftirspurn eftir hreinni orku og hækkandi verð ætti að nýtast Íslendingum vel.


Fyrirtækið Lyf og Heilsa hefur stefnt Samkeppniseftirlitinu vegna 100 milljóna króna sektar.


Greining Íslandsbanka spáir óbreyttum stýrivöxtum en útilokar þó ekki hækkun.


Lífeyrissjóðir hafa eignast fjórðung í HS Orku. Viðræður hafa átt sér stað við Kauphöll um skráningu á markað.


Gömlu olíufélögin hafa í kyrrþey samið við stórfyrirtæki um skaðabætur. Stoðir fengu 110 milljónir greiddar í mars síðastliðnum.


Hagnaður af rekstri Hamborgarafabrikkunnar, sem er í meirihlutaeigu Simma og Jóa, nam tæplega 35 milljónum í fyrra.


Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.